גליון 2309

העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 2 | ץ קי אספו 12 עטיפות של שוקולד סופרמן ו/או חטיף סופרמן(אפשר ג שניהם ביחד) ושלחו בסופר־דחיפות לת.ד 1736 .ת״א עבור ״מבצע סופרמן״ ותקבלו בדואר חוזר וללא כל הגרלה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 3 | כתבת השיער חקיר מי : כתבת השיער האחור : מה קוריה מדוע ויחרה בחדר האמבטיה? רחל דיין? העולם הזה מגלה: כעוד שההודעות הרישמיות אומרות שבגין החליק כמיקלחת, האמת היא
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 4 | ת ק רי ת עם הרמטבי^ל הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן, יצר בשבוע שעבר תקרית דיפלומטית לא נעימה. כעת מסיכת-קוקטייל, שנערכה בכית שגריר ארצות־הברית בהרצליה,
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 5 | קפה נמס עלית בגרגרים.ספלנדיד. כך שותים היום קפה נמס בעולם. בעולם, ספלנדיד-פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים. הטעם שלו־ספלנדיד. הניחוח שלו-ספלנדיד. וכל
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 6 | את הדהיר. הוא אף הבטיח לשפייזר שיתמוך בו בבחירות לתפקיד מזב״ל ה־מיפלגה. אולם שפייזר מכיר את פרס ומכיר את ערכן של הבטחותיו. הוא דרש מפרס התחייבות בכתב, ופרס
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 7 | בשפייזר. כששכב בר־לב בבית־החולים, אחרי שנפצע בתאונת־רכיבה, הוא השיב לכל המישלחות, שבאו אליו לבקשו להתמודד מול שפייזר: אם פרס יתמוך בי, אתמודד. אך פרס, שגם הוא
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 8 | ב מ דינ ה ׳העם סולי ד ריו ת מאתיים סטודגטיס קיב7ו שיעור שלא יב7ו 7זבות גו באוניברסיטה מאתיים ישראלים וישראליות זבו השבוע בשיעור־חינם, שלא יישכח על־ידם במהרה,
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 9 | לו את רחל: משה עשה מעשה ניבזי בצוואה שלו, ואני מבין את הכעס של הילדים, אמר הידיד. אני מכיר את אודי, ואם הוא אמר שהוא ישרוף, אני מאמין לו. הידיד הציע לרחל להגיע
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 10 | בגין התערו נחד ו״חואמינטיו! נש הו א ל בוש בחליפה ־ הרופאים תוהים על הסיבה ומקווים שואת תוצאה של הסוברת, ולא תסחיראוויר ^ ליזה כגין נבהלה. היא שמעה חב- בינתיים
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 11 | מקררי אסקור * לקראת המליח השל אחרי ייצור של מליון מקררים לאמקור אין מתחרה באמינות ושכלול. לכן. מקרר קונים באמקור. נקודה . ארזמא עורות דלא תחרו ת להשיג בחנויות
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 12 | הספורטיביים החדשים של כיתן. קורדרוי, פלנליח משובצים במבחר 1ווויוו יש 1וז! התעו ב לנשים לגברים ולילדים -מ שפ ח ת הבגדים הספורטיביים של ביתן, אחרת חורף חמימה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 13 | אשש שד וסייד בצנא־הקנע, שנדון לשישה חודשי מאסו, פתחה תיבת־פאנדווה והביאה להחלפת הסגל הבכיר של החטיבה ^ אשרעמד רס״ר דויד עמירה לח- ~ זור מתקופת־הלימודים, היד
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 14 | מכח כי ם אור בזהה דו ר השר יעקב מרידור מתכוון להציג לפני הציבור את תגליתו בחג החנוכה, ואם יתרחש נס אחד, מדוע לא יותר ז הפטנט של השר מרידוד /במועד חנוכה יאיר
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 15 | 1לבני הכו תנ ה המעולים הטובים ביותר ב__ ל א הגדולים ביותו ר-אבל אחרי חודשי צהיגה אלפי נהגים נהנים להתניע מכוניתם , ב מ צבוי מלד המצבר האמין גיותר בשלם. *ללא
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 16 | מכחכים סטודיו 8 (המשך מעמוד )14 זריקת אבנים, ואינה השמצה. מט רתי להביא להבראת הכדורסל ב־הפועל תל־אביב על־ידי הוקעת השיטה המאפשרת לאנשים ברמה אישית ומיקצועית
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 17 | רק בגרונדיג טתוי לך ביט 1ח מלא לכבוד גיל אלקטר תי ק ה, י ש לי טלויזיה צבעונית גרתדיג ואני מעוניין בביטוח מלא״חצי חינם בשיטת 60/40 במקום לשלם את מלוא דמי הביטוח
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 18 | מכחכים (המשך מעמוד )16 אל אך הם יודעים בדיוק מה מצפה להם שם — עוני, רעב ומחסור. כאן, לפחות, הם מקבלים את קיצבת־הזיקנה שלהם אשר תבוטל אם יעזבו. ברור שקשה לאדם
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 19 | לקח ל״טמפקס׳׳ 50 שנה כדי להגיע ׳ למסקנה כי נערות צעירות מאד מעדיפות להתחיל עם טמכון ללא מוליך״ אך מה עם הטמכון עצמו? מאז ומתמיד יודעים בארבה כי המוליך. ארבה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 20 | הורוסהוס מדים בנימיני מזל החורש: קשת התחזית גאשר הזדמנויות מיקריות תיפולנה לידיהם, ותגרומנה למעט בילבול, וחוסר־יפולת להחליט במה לנחור. עיכוב מה בתוכניות יחול
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 21 | בוכחבים הו ד ה 1ת ויושבים ישראליים מיחיס נגד עונשי המימשל. תושבים ישראליים, חברים ואוהדי סניף הנגב של האגודה לזכויות האזרח בישראל, מביעים את הזדהותם עם המאבק
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 22 | * בוז; נמדי ^ מוכר 14 דירו ת אחרונות בתנאי מבצע במחירי חוד ש יולי 1981 1בח1ס 3ח ריהוט מלא חינם מחירון יולי 1981 בראשון לציון מ חי רו ןיולי מ חי רון נו במבר
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 23 | עכשיו, אחרי הבחירות, כבר ידוע היטב שמה שכתוב בעיתונים לא משפיע באופן ישיר על מ ה שהעם חושב. אבל, אני הקטן חושב, שהצורה שבה מושגים הדברים בעיתונים משפיעה הרבה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 24 | החודש כשתקנו דרמפון באריזות השונות חפשו *7^!1בקך ן רמבצעז היא עשרה לזכותכם בפרסים ׳,9£למעלה ממיליון לירות פרסים יקרי ערך . . יוגרלו בין המשתתפים במבצע: א &ואא.
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 25 | אר צו ת־ ה בדיוו: משה ארנם צודק! לא רק משתתפי הפיסגה הערבית בפאס, מארוקו, שננעלה סמוך לפתיחתה, הסתייגו מתוכנית־השלום של הנסיך הסעודי פאהד. פרשנים מדיניים בעולם
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 26 | * ! ש עו ב עו ל ם 111 קארול״ן קנדי: פחותי שיעשה למעצי מה שתינקל׳ עשה למען גיורי בצילום זה נראית קארוליין קנדי /בתו של הנשיא המנוח גון קנדי׳ כשהיא מלווה בידיד
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 27 | שלוש תמונות אלה נראות כסצינה מתוך סרט אימים. הגיבורים: קארולין, נסיכת מונאקו, וצלם־עיתונות ש חיפש פירסום וזכה בו בצורה מפוקפקת. בתמונה הראשונה נראה הצלם, שציפה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 28 | מבחוץ -״פנדה״ נראית כמכונית קטנה. אחרי שנכנסים אליה ־ מגלים שהיא מכונית גדולה -עם הרבה יתרונות גדולים. ב״פנדה״ 5 :מקומות ישיבה מרווחים שאת הריפוד שלהם אפשר
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 29 | דויד בן־גוריון ר צה לזיין את צה״ול ואליה! א נ שי ם שפייזר צ יחצה את שיניו וה ש איר סימן לבר ־ ל ב פעם הוא שתה מכוס המים שהוגשה לו, ושעליה נשארו סימנים לבנים.
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 30 | מדם כל מי שנשמע להוראות הקפדניות, הורשה לרדת ל־רחבת־הריקודים ולחולל לקול ה להיטים הלוהטים ביותר. אך היו גם כאלה שסירבו להשיל נעליהם מעליהם. אלה מילאו את גרם
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 31 | תת אלוף זמג שביט, גא גם הוא לגרד את וגמר. שלי״ היא הסבירה, לכל מי שתהה על הסיבה לעליצותה הרבה במישנה מרץ חזרו החוגגים לרחבת הריקודים. רבים נכ נעו לצלילים
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 32 | העיתונאית ג אול ה כהן החמיצה את ס ק 1פ ח ״ ה ואליעזר זיו ר בין עבר את הב חינו ת בבי ה״ס שול ה לי כו ד יין 81׳ למצב מוזר נקלע ח״כ הליברלים יצחק זיגר שהיה צריך
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 33 | אנשים גרת ראיחנות שערכה במדורה השולחן המרובע בצהרון מעריב היא באה לראיין את אחד ממנהיגי מפא״י, יעקב שמשון שפירא, שר־המישפטים לש עבר. הוא סיפר לה שהוא עומד
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 34 | לוחות פלסטיים לאופסט משי דקורציה גרפיקה שלוט +חריטה, פרסום. תערוכות וקשוטים, לתעשיית משחקים, ואקום, הלחמה אריזה ומדבקות. רבי טרידינג טל• 822926 ,827315 יוצאים
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 35 | יי׳ ראש ממשלת־ישראל עומד מי׳שפטן מתום־ כלומר: אדם שסיים את חוק־לימודיו כ- מישפטים (באוניברסיטת ורשה) ,אד שמעולם לא עבד אף יום אחד כחייו כעורד־דין. וזד. חבל. בי
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 36 | המצט! ענינ ה שוו״צית כאשר ירדה האפילה הנאצית יעל אירופה, נותרה בה שווייץ כאי של אור. מיקרה היסטורי מנע מארץ־ ההרים את גורלן של מדינות נייטרליות אחרות, שהוצפו
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 37 | ה ץ מז טאד. ה מערכ ת ה חד ש ה של שיבעה תכ שי רי־ ה טי פו חהמ עו לי ם של ״יצ ה ר״ הי א הנ אהא מי תי ת. ריח משכר, קצף נעים, א ריז ה יפיפיה, הצלחהמלאהות חו ש ה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 38 | רדיאו בלבד מערמת וידיאו של \/0ג מייצגות כיום את העידן החדש בבידור האלקטרוני. כשאתה נהנה מתמונה טובה ומצליל ברור, מלא ומדויק -זוהי תוצאה של מערכת מורכבת
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 39 | 66*01.601מ
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 40 | ״גרנר ספיד נעל!הטניס הנילן צועית כ שאתה פורץ ב מ הי רו ת לרשת או עוצר בפת או מיו ת ; כשאתהמת מו ד ד עם יריב קשה והמשחק נמשך ונמ שך ; כשאתה מבצע הנ ח תו ת או
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 41 | קולנוע אנ שים נ^א11 דוד 901 די ההישג הגדול ביותר ישל פראנסים פורד קופולה בשנה והאחרונה, היה סרט בשם נפוליאון בונפארטה. הסרט יצא למסכים כ־ 12 שנים לפני שקופולה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 42 | קולנוע (המשך מעמוד )41 הבלתי־מוגבלות של הוליווד, ד.וא נאלץ להיאבק בתקציבים הזעירים של אירופה. את בל חייו ליוותה אגדה על בזבזנות יתרה. הבימאית נלי קפלן, שעבדה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 43 | אין שום סיכה שלא תהיה לך שלויזיה צבעונית במחיר של 10.0000 שקל ! 12.0000 שקל י סססס 15,שקלי 20.0000 שקלן אתה תחליט! אנחנו יכולים לאמר לך רק שהמחיר הקטלוגי לצרכן
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 44 | חזרה למקום הפ שע: חווי יהמסעי!ו ה עבדם על ו ח 1ב הירקון נאשר הופיע נוס לו גוןאב 1 (מימין, במרכז) 1נ לוו ״ ת השופטים והנודקליטיס ^ ית־המישפט יצא לרחוב. קשה י
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 45 | למרות שהמישטרה עצרה את התנועה, עדיין היו השאון וההמולה כמעט בלתי־נסבלים. אוטובוסים, שבהגיהם כעסו על העיכוב הבלתי־צפוי, צסרו בתימה והקהל הרב שהתאסף צעק, שרק
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 46 | *ומרים ...מה הם *ו מרי ם ...מה הם *ו מ רי ם ...חה הם אומרים.. ״י רדתי ל מי קלט לא תול דה של כשהטבע מתא נ דד ולבשתי שחבי׳־ץ! האופי המחורבן שלי ר אשדו מתחכמים
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 47 | חה הם *ומרים ...מה הם *ומדים ...מה הם *ונקרי מה הם: אזוס ״רא דטצץ בתים ״לפתוח 3ל שיעור ״ומכור את הגבס מטעמים מעשיים!״ ולהזכיר את ביר־זית!״ לפלאטו ־שרון ! ״
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 48 | שדה־ מאחרי הקל עי ם < 1.ל ך עד הסוף...״ בערב־ראיונות שערך המראיין איתן דנציג בתל״אביב, התארח סגן שר־האוצר, ח״כ חיים קויפמן, שדיבר בין השאר על יחסו של שר־האוצר,
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 49 | יום רביעי 2 . 12 • נוער: שמיניות כאוויר 5.30 שחור לגן)• תוכנית בשידור ישיר ובהשתתפות הצופים. מגזין שבועי מעולה לענייני כלכלה, שבו מסבירים מומחים את הבורסה,
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 50 | ן י1/י.|1ן 1מיי?! גולדשטיין לפני עשר שנים, כאשר היה גיטריסט מצליח ופופולרי בן .22 הוא ניגן במחז־מריס ובתיאטרון, לפני שהידרדר לסמים. ד* פני עשר שגים הוא ד,יד,
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 51 | זו היתד. תקופת הזוהר שלי. עשיתי פסקול לסרט של יגאל בורשטיין. הופעתי בערב אימפרוביזציות בצותא יעם מגבר וגיטארה. השחקנים היו מאלתרים מישחק ואני הייתי מאלתר
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 52 | מיכל וצאת למילחמה .,זעקת• לעזרה!׳׳ (המשך מעמוד )13 ראש המטה הכללי גבאי לדין על איבוד הנשק! ,ונדון למאסר. בימים אלה עומד־לדין הקצין, סרן אריק מור, בעוון
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 53 | די עת האירוסין לקראת הנישואין בתנאים — דהיינו, הסכם־הנישואין לקראת הקידושין — הוסכם במפורש בין הצדדים כי הנישואין ייערכו על בסיס ידיעתה והסכמתה המפורשת של
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 54 | במדינה !111 ף* ר, בכי־הממזפחה, מניין אנשים, עלו ביום־השיבעה ל• קברו של דיין. לפתע הגיח גבר עטור זקן־אבלים וחובש־כיפה, ובצעד מהסס הניח על הקבר זר ענק,, .למשה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 55 | שחקנית־תיאטווו ן א להכיר ננוד ה מחבוה לח״ם והחליטה לפתע: נמאס ל׳ על היבשה מוופינח האהבה אם אני רוצה, אני יכולה לבוא למלא טופס ולהיות מספר .401 ״התמזל מזלי.
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 56 | י ״זעקתי דעזרה!״ י 1מ הו דקס בי ב הצוואר גרם דמות א־ש -אר מדוע רצה הגבר הקשיש ל מו תי ה ת אווה ל מוו ת > יש אינו יודע מדוע הש־תוקק עוזר גרמן למות. הוא 1השאיר
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 57 | פח מגולוון פתרון חגוון ני תםמער כו תתד מי ת למבנה תעשיה -חקלאות -מוסכים וסככות. גדר אטומה בנויה מאיסכורית מתאימה לבתי ספר, מגרשי ספורט ובריכות שהיה ולמטרות
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 58 | גנו ים חש ים מג י נ ים עד מאמ ו 1של הגנוהא 1סםרר שטען ני תנשים אינן יודעות לענג גבו ואינן מכירות את גונו 1ל וסי רחמני — שם שאינו אומר מאומה. אך המיכתב שהוא
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 59 | אם אומר לאשה ,״אני אוהב אותך,״ היא תגיב בחשדנות. לה יהיה ברור שאני רק רוצה את גופה. לא רוצה להיות איש הצבא, לא רוצה להיות סופרמן. לא רוצה לכבוש. רוצה רק
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 60 | וות1גט החתן: אסף רובין ל וא התעורר בבהלה, בהרגשה שה י י שעה מאוחרת. היה עליו להיות ער כבר מזה שעות אחדות. הצצה חטופה בשעון גילתה לאסף רובין שהשעה היא 11 והיום
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 61 | שלושה ימים לפני החתונה שוב התעוררו ויכוחים, אולם אסף ראה בזה מעשה ילדותי מצד אתי ואילו אתי תיארה לעצמה שאחרי החתונה יסתדרו הדברים מעצמם. לאחר טקס החופה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 62 | הדרך היהודית ל בי ת הל בן ״פרס קוג ל ־ געוואלד י 18 שנים אחרי שפירסם את סיפרו מילכוד ,* 22 הנחשב לספר המקאברי ביותר על המילחמה־העולמית השניה, פיר־סם גז וזף
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 63 | ציטוטון בגדי קיסינג׳ר החדשים אחת מבדיחותיו הנהדרות של מחבר גולד שווה זהב גזוזן ל !הדר( ,ראה: תרגום) עוסקת בהנרי קיסינג׳ר, מי שהיה מזכיר־המדינה האמריקאי. גיבור
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 64 | זה היה גליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוין, תיאר בכתבת־שער, תחת הפותרת ״פרחתי ממצריים״ ,את סיפורם של יהודי מצריים בתקופת מילחמת־סואץ. כתבה
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 65 | מתאים לי 801.ט^10ו6 תמיד חשביו? ׳ שיש רק פיגריה אחת־עד שגיליתי את 81107\ 0¥7\¥
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 66 |
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 67 | כדאי לייבא סקופ: מרדכי איינהורן יהיה מדיחי־בלים, מאת מאיר תדמ1ר מנכ״לסק־ לאומי משהו חדש קורה בבנק־לאומי. שינוי בולט בדרג העליון של הבנק — בהנהלה המרכזית. בראש
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 68 | ספורט כדורגל ש מיג ד ר: דך * 1רוץ שלום גניש, האיש ׳שהשקיע הון־עתק בקבוצת הכדורגל של בית״ר תל-אביב, יודע גם להשיג כותרות בעיתונים — אחרי ההפסד האחרון של קבוצתו,
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 69 | פרשת ד ריי פנ ס אשה יכולה לחזק את שרירי־הישבן, הבטן והגפיים, כדי שהעור המתוח עליהם יקנה לגופה מראה נאה. גברים באים להתאמן במכון כדי לחזק את גופם ולשפר את
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 70 | יש חוואים ביוום אונוקוביץ את המהדורה הישואויח שר לו1אווסה - מנהיג עובדי חבדת־החשמר ואיש?! 13 וועדים מזבו על הדרו שבה קם גוף 1ה ומה טיבו -ומנבא עתיד שחוו וציבור
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 71 | שיות החזקות שניחון בהן — השאיפה ל המשיך בפוליטיקה, וכפי שהוא אומר בעצמו: ללכת לכנשת. דומה כי העסקן מפתח־תיקווה, יושב- ראש האיגוד הישראלי לכדוריד וחבר סניף
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 72 | | עוררהז,ן נאמן, שחיה המננ״ ד שו !תשו הווביץ ,׳הוא מפרק ״כימאי י ר־ ־ וגם נציג קוני.,מרום; החברה המתחרה 1א 71וות כפולה ךמהעש רו ת טייסים וטכנאים עלו* לים לאבד
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 73 | יי ההת מו ט טו ת (המשך מעמוד )10 לשמור על איזון הגוף ולהיעזר במקל, ויוצא מבית־החולים. אולם הם חוששים שההתעלפות ושבירת עצם הירך עלולים להזיק לבריאותו הכללית של
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 74 | 77( 07/7 ( 07ע( מ 0 ( 7017 חווה לו מתחתוח קול ששון וקול שימחה, קול חתן וקול כלה. כל הארץ מתחתנת, בשעה טובה. ולא סתם מתחתנת, אלא מתחתנת בפעם השנייה — וכמו שכבר
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 75 | נעלים בראש צעיר פרסום מלניק הנעלים
העולם הזה - גליון 2309 - 2 בדצמבר 1981 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד