גליון 2311

העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 2 | ג׳ורדאש הצלחה דוהרת בארצות הברית להשיג בתל־אביב :״ סו פ ר גיינ ס״, יהודה!המכ בי 57 טל־ 1901911916.456351׳,אלנבי ,} 1דיזנגו ף , 119 אלנ בי 1 ,14 יימ 4ס\ 7ור
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 3 | בחוגת השיער הק׳דמ׳ : כתבתהע 01דהא חו ר׳ : האם התאבד אורניה גאון ואוזל זימימרסקו? הוזות בתשובה? כתבת ״העולם, תזה״ נבחה בשי חת־הסיכום המישטרתית, בתום פרשת־הדמים
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 4 | סכס וד עם עוזר אחר עובדי מישרד־הכיטחון כתל־אביב תטילו חרם על אחד מעוזרי אריק שרון, אלי אל-חדד. אל־חדד נכנס למיזנון הקטן שבמישרד ודרש שיכינו לו סלט־ירקות טרי.
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 5 | במדינה העם עורו! 3ה, שסו ונוס וטרדן תפס את מקומו שד בגין, ואיש 7א היה מסוגל לעצרו זה דמה להצגה של ״בקרוב״ — קטעים מובחרים מתוך סרט ש יוצג במלואו באותו האולם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 6 | עשי!עסי שושן. בגיל 18 התחתנתי. מ ל26 החד5ילדים. בגיל 27 בעליהיבה אותי בפעם הראשונה. בגיל 28 הדתי שנאבד. במקביל נעמי עבדה קורס מקצועי שהבטיח לה תעסוקה, לאחר
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 7 | זי ה קרה ביום הראשון בבוקר: פולין כולה הפכה שטח כבוש. בשעה זו אין הבדל בין ורשה ורמאללה, לודז׳ ועזה, גדאנסק וג׳נין. מה שאסור שם, אסור גם שם. אפשר לגרש, לאסור
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 8 | ^ כ־כלאי רוני ניצן אהב את דמותו י של ברובייקר, כפי שגולמה בסרט מצליח על־ידי השחקן רוברט רדפורד — מנהל בית־הכלא הצעיר והנמרץ בארצות־הברית, שהפך כלא מושחת למקום
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 9 | ספורים מרוני ניצן ומרוצחיו׳ היתה עדה לצרור־היריות שזיעזע הן את המימסד ה ביטחוני בישראל, הן את העולם התחתון. אחד מחוקי־הברזל במישחק בין שני כו חות לוחמים אלה —
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 10 | הסבם השכר ב ענו היהלומים יתפוצץ בתחילת מאת מאיר תדמור יום בהיר אחד החליטו מנהליו של מישרך פירסום חיפאי קטן בשם קלע, ניסן פוליאקוב ויוסי גל-ים, ללכת ״בג דול״
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 11 | כשאני בורחתמהקלוריות אבלבא ל׳ פתאום משהו טוב יש ל׳ פגישה עם ״מילק׳ ״ שטראוס,מעדן חלב ושוקולד עם קצפת. ובכל ה ת ענוג הז הישרק 8 0וקלוריו
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 12 | תכליני נלטימור עושים אוכל מעניין! חדש! תבלינים טהורים נוסח אמריקה: פלפל שחור; פלפל לבן; קנמון; כורכום; מוסקט טחון; גריל בשר; גריל דג; גריל עוף; תבלין לסטיק;
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 13 | פרשת ״ אלט לנ ה ״ ,ה הנ חיו ת ל כי בו ש ה עיר ה ע תי ק ה, רצח הרוזן ברנא דו ט וגי שו שי־ ה שלו םעםמצ ריי ם - ב 71י ס 71 כי הגנו!׳ 71־ 4 8ש שו ח ר רו ה ש בו ע ל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 14 | אין שום סיבה שלא יהיה לך מכתבים א* 3ה ישראל הפפה עבד נרצע לארצות״הברימ, טועו הקורא׳ ומביא אסמכתה : ״כי ימכר לך (ארצות־הברית) אחיך העברי או העבריה ועבדך שש
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 15 | וטוס חיש טם אוקיעצזטר לאיוזפה בליהגולה !!> מערכת ישיבה דגם * 0££7 תוצרת הארץ חדר שינה דגם 1(51/3א£׳\ תוצרת 0ז״ $01£אק איטליה ספה תלת־מושבית +ספה דו־מושבית
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 16 | מכוזבים שרפ-פחסמן לחנוכה: (המשך מעמוד )14 בנו בן ו 23*1קאסם, שנהג במכו נית, מת מייד.״ אחרי תיאור עובדתי של ה פיגוע, הוסיף העיתון: ״ יוסוף אל־חטיב, שמקורו בכפר
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 17 | אופל קדט ׳82מ א חד ת בתוכה חידושים רבים ומפתיעים. יחד עם זאת תמצא בה את מבחר היתרונות הידועים של ״אופל״: יותר בטיחות יותר אמינות וחפכוץ ״קדט״ מעניקה הגנה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 18 | מכחכים על מנהיג אופוזיציה בעל מינהג מבין. לפני שנים רבות, בארץ אחת שכולנו מכירים היטב, היה מנהיג־אופוזיציה בעל מינהג מביך: הוא היה צועק ״גם אני, גם אני !״ בכל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 19 | הצלחה רודפת הצלחה מקררי 0וחז.£1_£0ו6₪\1£64 וטלוויזיות \1£0£.ו\ כבשו את השוק. מכשירי־בית נוספים־ ב הולכים בעקבותיהם. * 196י י 6101 מכונת־ כביסה מדיח כלים 0וא
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 20 | הורוסהוס מדים בנימיני מזל החודש: קשת קו־שמש נווד מבטיח הצלחה בני מזל קשת ידועים כאנשים המבורכים במזל. גם באשר הם נתקלים בקשיים ובסיבוכים במרוצת חייהם, יש להם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 21 | ן ב רי ס פו ר ט * מ בו רג ט ה רן רו ע די ם 7ן היר !ןקינ § 4יי 17117 /ס סהפאול נטבי7 הדרך ליצוא קלה/יותר ופשוטה יותר בשהיא עוברת/בבנק הפועלים. גכנס לאחד
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 22 | זה התחביב שלי והמקצוע שלי טל־ארויו האנשים היפים שלי -זה לא בדיוק מה שחושבים בדרך כלל. האנשים היפים שלי אלה הילדים שלך ושלי, ויחד אנו יוצאים לגלות את ארץ ישראל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 23 | העיתונאי הלוחם יעקוב טימרמן מספר על מעצרו1 ,נינוייו 1ושחרורו, עד הסחיטה שהופעלה עליו באמצעות מישודהחוץ 1וישראלי כדי שלא יפרסם את האמת על ארגנטינה ועל הסכנה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 24 | ״ לי שרא לי (המשך מעמוד )23 מועמד אחר שהוצע היה אורסון וולס — מי שגילם את התפקיד הבלתי־נשכח של ״האזרח קיין״• טימרמן, שגם הוא כונה לא אחת ״האזרח קיין״ ,אמר:
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 25 | הפריטים שבו. תם תגיעו לבית עם משאיות ענק ולא תותירו בו דבר. 0מדוע, לדעתך, האשימו אותו אחרי מותו ז העובדה שהאשימו אותו אחרי מותו בשטחים הכנזשיס 1913 ,
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 26 | ל בני הכותנה ה מ עו לי ם ל א הג דו ל • ביו ת ר -אברה טו ב • ביו ת ר הקניה׳י?/ .־*׳הטובה ביותר ״ *,1812 יא^^ראלי האופניים הטובים ביותר בעולמי סוכן בלעדי לישראל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 27 | סין : בשנות וד 50׳ הראשונות לחם צבא סין העממית בקוריאה נגד כוחות מערביים, שהתייצבו למערכה תחת דגל האו״ם. איש לא תיאר לעצמו שיבוא יום והסינים יעלו את תרומתם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 28 | מה עליך לדעת על צילום אירועים בווידאו כדי להבטיח הנאה לשנים ולמנוע מפח נפש ואכזבה ממשפחתך. חתונת הזוג הצעיר, חגיגת בר־המצווה של הבן האהוב, ברית המילה לילד ה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 29 | 11*111111בשוס טד קנדי הבן ומד קנדי האב: סוף שבוע בפאריס אותם התלתלים, אותם תווי הפנים, אותו ה חיוך, אותו השם — טד קנדי. ככל שגדל הבן, כך גדל ורב גם דמיונו
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 30 | *1 1 3 1 1 1 3 11*1111 ביל מקואה אלון בדי־ניע פיל פוקואה מתמחה בסוג מיוחד של מישחק: הוא דוגמן דומם. פירושו של דבר: הוא מחזיק בארבעה שיאי גינס על יכולתו להישאר
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 31 | צריך להיטיב עם אלה שנדפקו8״ פסק הרב ודכשלמה לורנץ. ואריק שדון גמור סוף־סוף אוניברסיטה ! 18 ראש המוסד לא האמין למראה עיניו. ביום־הראשון שעבר הוא בא לפגישה עם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 32 | ״תיראו, תיראו, איזה שריר!״ קראה הדוגמנית תמי כן־עמי, ״זה הכל בזכות נימי ואיילי״. נימרוד (״נימי״) ואיילין דריי־פוס ערכו מסיבת יוכרהולדת ל מכון הבריאות שלהם,
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 33 | 71׳ 11!0 1 1ל 111 עושה מירי, שהסכימה להצטלם, אך לא 1#1111111 #י ! הסכימה לגלות את שם־־מישפחתה. מירי נמנית עם קבוצת המתעמלים במכון־הבריאות של מישפחת דרייפוס.
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 34 | וזבובבים קובעים: תהיה מילחמה ב ל בנ1ן. נושה! קרה ל דונל ד רגן. ומוחם בגין צריך ל שמור על בריאותו ! 8אורחי-הכבוד בהצגה יסודי איוב, שהוצגה בירושלים, היו יושב-ראש
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 35 | אנ שים פסוקי ה שבוע • שר־ הביטחון ארי יטרון, על איומי־השבי- תד. של עובדי מישרדו :״אק רא לוועד־העובדים, אכניס או תם לחדר הישיבות, אעשה להם, בר, והם יבהלו!״ י•
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 36 | בחר את המתאימה דן־ 6שראח ריו ת נגדחדורהבמכסות נו ס עי ם. המחיר החל מ־* 284,812ש׳ המחיר החל ט־׳ 323,937ש׳ 505 המחיר החל מ־י *״׳״יי 04ו המחיר החל מ - 196,212ש׳
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 37 | או ששני יהודי-כורסה אלה הריחו, כחושי־הם העד-טיכעיים, כי כד השקעה כגנרל הזה תשא, כבוא היום, תשואה של אלפי אחוזים? 1 1 1 ולי אין זו אשמתו. י אולי זו אשמתי גילבד.
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 38 | הודעה ביום שנולד צבא־ההגנה־לישראל, נשבעתי לו אמונים. אני בעל מנית־היסוד מס׳ .44410 שילמתי עבורה בכמה טיפות של דם. כבעל מניה זו אני מצהיר: איני רוצה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 39 | מעכשיו הכספומט פתוח גם לצעירים הכרטיס המגנטי המיוחד המופעל ע״ י קוד אישי מאפשר לכל צעיר וצעירה מגיל 6ו ומעלה למשוך בכספומט עד ססו שקל ביממה. כספומט לצעירים הוא
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 40 | קפה נמס עלית
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 41 | כך שותים היום קפה נמס בעולם. בעול ם ספלנדיד -פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים. הטעם שלו-ספלנדיד. הניחוח שלו-ספלנדיד. וכל גרגר נותן לך ־ 1007 קפה טהור.
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 42 | השיער שלך זקוק להרבה יותר מטיפול קוסמטי. שמפו פירידקס. כדי להעניק לשיער מראה יפה ומטופח יש להעניק לו בראש ובראשונה את המרכיבים החיוניים להזנתו, שמפו פירידקס
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 43 | את סוגיו (משמאס, אסונת השוטר שהתאנד אחו׳ שנחשד בסחיטה מינית מנערים ערב״!: ך* צתי לחדר וראיתי ש הוא מחזיק אקדח ביד. חשבתי שהוא עוד לא ירה בעצמו והורדתי לו את
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 44 | ,יבעל ל א הי ה הומו!״ ח ר ׳2 שפת .הידידות השי הנפלא לאוהבים י לי״ 5לעילית המ*ר ״ ש פונ האר בי (המשך מעמוד )43 שאלתי אותו למה תמיד הוא, אז הוא היה אומר לי, :אני
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 45 | אני חושבת שאתחיל לעקוב אחרי ה בחורה הזאת ביתר תשומת לב. לא מזמן סיפרתי לכם שנעמי שוורץ ואילן לפידות חזרו משבוע סוער ב יית׳ ומאז הם כל הזמן משתדלים להי מצא
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 46 | קולנוע אג שי ם גאון או ח 1ר1ן>*8ת? בית קולנוע תל־אביבי שב ומציג השבוע את ,1900 אותו פיל לבן של ברנארדו ברטולוצ׳י, סרט ענק (במקור 5שעות ו־ 20 דקות, בישראל 4שעות
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 47 | מספיק זמן, כדי שאיש השיש (החלק הראשון בתיאור הקולנועי של המאורעות בפולין) יוצג בישראל, בדיוק כאשר העולם כולו מדבר על איש הברזל. לא נורא, מוטב מאוחר מאשר לעולם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 48 | עצירות? נפיחות? עזרת ביקוניס היא עזרה טבעית עצירות — זאת בעיה! אז מדוע ביקוניס ולא משלשל אחרל כי ביקוניס הנו משלשל עדין המכיל צמחים רפואיים טבעיים. כי ביקוניס
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 49 | ואו נ ומדי, זז שנו ע ״ ם. מדוע אפיופט! ,,הסובר מדיקו׳ מוחי, נערם ו פני אין המשטרה עוררת חיפושים אחריו? ;י במצוקה, עיזרו לי,״ ביקש / /י ראובן כרמלי, אביו של
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 50 | יי ממתינים ל גו בהי (המשך ממעוד )49 לו אלימות כלפי העובדת הסוציאלית. אך בבית־הסישסט נגזר דינו — שלושה חודשי מאסר־על־תנאי. לדיברי ההורים, התרשמה העובדת. ה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 51 | יום רביעי • כלכלה: מהון להון ( — 11.05 שחור-לכן). מגזין לענייני כלכלה ובורסה בהנחיית יצחק טישלר. 16. 12 • מדע כידיוני: חלוצי־החלד 6.15 שידור כצבע, מדכר
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 52 | במדינה מי שפ ס ס חי ט ת זונות כתב־אישום גדוש באלימות וסחיטה הוגש גגד מי שגחשד כמ 7ך פתח־תיקווה. הוא רק בן ,19 אבל גופו ה מגודל ומיזגו הסוער הקנו לו שם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 53 | ושד בעינ 3יי ק ר באסטרטגיה הצבאית מקובל שעל התוקף לדאוג לכך, שיחס הכוחות בינו ובין המגונן יהיה שלושה לאחד, כדי להבטיח את הצלחת ההתקפה וכיבוש היעד. והנה, בך
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 54 | ג ג 1אשתושר יהורם גאון הצטרפה, כנראה, ל או ננתה קוד ש הבוהימה התל ־ אביבית : ך* שמועה עברה מפה לאוזן והיכתה י י את כל שומעיה בתדהמה. כעבור ימים ספורים היא הפכה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 55 | לציון עובדיה יוסף, שהשיא את בני- הזוג ובא על־מנת לנהל את טקם ברית- המילה, התקוטט עם הרב שהוזמן מטעם בית־החולים. אולם למרות הכל נערך הטקס בעליצות רבה, וכמו כל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 56 | בין פ א רו קלב רו א דו ט (המשך מעמוד )13 אנייה. ברנאדוט פתח ואמר כי קיבל תלונה שלא איפשרנו למשקיפים לבקר במקום המערכה. הוא סבור כי זה היד. מישגד. מציתו, ביחוד
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 57 | הקיבוצים היהודיים בארצות שונות, ואף שיקול זה מוכרח לבלום את יצרינו...״ במיכתב ששיגר אליהו ששון אל סגן מנהל מחלקת המיזרח התיכון במישרד־החוץ, הוא סיפר :״כאן
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 58 | ראיון ע טימד־מן יי יעקב שרת /איש ממאדים מה בדוור* שלא יהיה שום ספק. הקרב הישראלי-פלסטמי רק התחיל. חכמי החרשים העומדים בראש ישראל סבורים, משוס״מה, שהם גם בעלי
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 59 | לישראל ש מועמד בטוח בהתמודדות על המ7ן ום הראשון בדרוג הבינלאומי. §1נעל• הספורט של ״גלי״ כשאתהמשחק עם שחקני טניס הטובים בעולם, אתה לומד להכיר גם א ת הנעלים
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 60 |
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 61 | לדלדס• הנעל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 62 | ?> גי קיימת בשל אהבתי אליך... אתה המנחמני בשיממוני, בלעדיו יהיו חיי כלילה אפל או כקבר קודר וחשוך.״ כך כתבה עבודה אבו־סעיד, צעירה ערבייה ממחנה־פליטים שליד עזה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 63 | בשלושת מי שווי־ ה שיווני ם הגדודים במדינה דשזמיס 20אוו לקוחות ו מזוגדגר שם כסך ו ב הקורץ גם לנוכלים. אנשי מחלקת מס״ערך מוסו שתלו עובדים בתוך המי ש רדי ם וגילו
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 64 | אחרי תשלום גבוה במישרד־השידוכים הס מצפים להתגשמות חלומותיהם. אולם ה פגישות הראשונות דיין לצנן את ההת להבות במהירות הבז,ק״ לעורר שערורייה למנה נאה בת .35 מרצה
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 65 | רפימ 1רחה וא רק בו 2 4ה וא קורע *1ת כבישי הארץ וא יל ו האופנוע כורע תחת מישקלו ף* פי מזרחי הוא רק בן .24 הוא י קורע את כבישי הארץ ואילו האופנוע כורע תחת משקלו.
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 66 | ליד שולחן בגלל ממדי העצומים. הת מרדתי נגד כל הנושא ששמו בית־הספר והמורים לא ידעו מה לעשות איתי. הייתי אימת בית־הספר, חיכיתי את הילדים. ״לעומת זאת, הייתי הילד
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 67 | חילום אמריקא, אחר אוורבזך ופ תר ה תעלומת הוחו־ז} ״אזנה כוריי״ה ללב טי ה וטל האשה...״ 13 )5 (3 רוזווטר קורט וונוגוט 1922 נחשב לאחד הסופרים האמריקאיים הבולטים של
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 68 | אל נמל התעופה פרובידנם הגיע מטוס בטיסה נמוכה, ובתוכו נורמן מושרי, קורא בעיתון הקיצוני מצפונו של שמרן. אחרי נחיתת המטוס ,״שכר לו גורמן מושרי מכוגית אדומה בעלת
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 69 | וו 1*11 הווו 0 !1 ה 1ה ש 1ו| 1ו כליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, כלל, תחת הכותרת ״זרע הפורענות׳ /מאמר מערכת שהתייהם לפרשת כפר־קאסם (ראה:
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 70 | מי טל • בנק הפועלים בע״מ • בנק המזרחי המאוחד בע״מ • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ • בנק קינטיננטל לישראל בע״מ • בנק מסד נע״מ • בנק הנגיה לישראל בע״מ • בנק
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 71 | <ומכ<ץ של פלדה זכוכית וגבס גית ם מ ער כו ת תדמית ישראל של תגיב־ גבם משורין תגיב בונה גבס משורין. גבס -חומר הבניה הנפוץ ביותר בארצות הברית הופך בשנים האחרונות
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 72 | הם או מ רי ם מה הם או מ רי ם מההםאומרים מ ה הם * ו מ 91ו ח לדו־קיום בשלום! וסף ר *3ד : ר *3ג׳ווו: לא יעמידו א 1ת י לפני עובדות קיימות! א 1י האיש הרע מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 73 | השופט הנכבד הסתבך בהרפתקה זולה... לפעמים גם שופטים נופלים בפח ...על כך יעיד הסיפור הבא : מר א. גבעוני (שם בדוי) ו אשתו חיו את חייהם בשקט ובשלווה. בשעה שהוא
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 74 | ספורט הצלהב מי גרש בני־יהודה כדו ר סל גירושין !חיוכי ארל ויליאמס לא הוסיף לעצמו מאז השנה הקודמת אף סנטימטר לגובהו, אך הוא משחק העונה יותר טוב וקולע יו תר טוב,
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 75 | ..דיונוריאל״םלא אי כפת כלו ם! ״ (המשך ממעוד )58 למצוא בארץ מתרגם מספרדית לעברית. עברית היא שפה קשה מאוד. * האם ביקרת אי-פעם בשטחים הבכושים? לא. העיתונאי אורי
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 76 | בזרועות גיסה, יהודה בן־צורי, בניידת ה 1 19111|91ץ!1י| | 9 ( 71,י שלתוכה הוכנסו אחרי שהסתיימה הפריצה. 1 /1 111111 11111 אורנה דימיטרסקו היתה כלואה תשע שעות עם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 77 | ירה ה צ רו רו ת הטרגדיה שד שה׳ נשים דורות־ הירי קיפדו את חייהם של -שניים. ראול דימיטרסקו, שאחז ב נשק, והשוטר אברהם עיני, שנקרא על־ידי השכנים אל דירת המריבה.
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 78 | את בית־הדין הרבני שאין צורך לחכות לחוות־דעת של עובדת סוציאלית. ראול דימיטרסקו ויתר על חבית לטובת אורנה והילדים. אורנה לחצה מאוד על זירוז מתן הגט. התרשמתי שהיא
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 79 | איש קטן גחל1 (המשך ממעוד )65 קסדה על הראש, ללא רשיון, ללא ביטוח. השוטרים סירבו להאמין לגילי הצעיר, החרימו לי את הטוסטוס ועשו לי מישפט.״ נסיונו הראשון עם
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 80 | מוקד
העולם הזה - גליון 2311 - 16 בדצמבר 1981 - עמוד 81 |
חזרה לתחילת העמוד