גליון 2313

העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 2 | בזר 71( 3׳ י* ^ !3ר נ 7ןפןרכ1 ררכ 7א טר?~1ך רו ש די ם 7 1 x 0 *1 הדדך ליצוא קלה/יותר ופשוטה יותו כשהיא עובדת בבנק הפועלים. 1זכנט לאחד מסניפינו בכל רחבי האז
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 3 | כחבח וזעזעו־ חקידמ• : מרובת וזעזער האחורי : ימית: ..כוכבת הבוחר היא לדה טובה ! ב 7,י י 7זבי. ם כעוד שהמצרים נערכים להמשך תהדיך־השדום, בפי שמדווח אורי אבנרי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 4 | במדינה בדרום הפרוע העם א הגזה ־ על מ׳ ?׳ הימים האחרוגיס שד 1*18 עמדו בסימן השארה : האס עדיין כפוף הצבא לשילטון האזרחי ץ ״פרוסיה אינה מדינה שיש לה בא,״ אמר
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 5 | ראל (כגבולות ה* 4ביוגי, כתוספת ירושלים המיזרחית והגולן). אין לו סמכויות בשטחים המוח זקים, הכפופים על פי החוק הלאו מי והבינלאומי למימשל צבאי. • המישטרה לא
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 6 | 1 1 7־ : 1 1 הא יתמוטט העול ב חו דשאפ רי ל? ^ מונת עתידו של הישראלי המצוי י — -החל בחבר־הממשלה וכלה בריוכל .בשוק — מחולקת עתה לשתי תקופות: ל״א וא״א. לאמור:
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 7 | קפה נמס עלית בגרגרים.ספלנדיד. כך שותים היום קפה נמס בעולם. בעולם, ספלנדיד -פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלי ת בגרגרים. הטעם שלו-ספלנדיד. הניחוח שלו־ספלנדיד.
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 8 | הקרובות לראשות עיריית רמת־גן. ראש־העירייה הנוכחי, הד״ר ישראל פלד, אינו מקובל על מרבית אנשי־חרות בליכוד, הזוכרים עדיין דברים שאמר בעבר על מצב־בריאותו של
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )4 יין להדק את שילטונו האישי ה ישיר במערכת העצומה של מיש- 4רד־הביטחון, שהיא אימפריה אדי- ף רה בפני עצמה. אך היה לעניין היבט אחד, שב לט לעיני
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 10 | החידוש האחרון : מאתמ איר תדמ 1ר המוז עלה ני חגש גאות( )500 מאו 1951נ׳ ערפי מידה סוף השנה, הוא גם, בין היתר. ראש־השנה לעוסקים בסטטיס טיקה. מצאתי לנכון לחגוג את
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 11 | ויימר יעקב סו ןטמיר מלקי מעדן משלם אחר. כשאני בורחתמהקלוריות אבלבא לי פתאום משהו טוב יש לי פגישה עם ״מילק ,״ שטראוס,מעדן חלב ושוקולד עם קצפת. ובכל התענוג הזה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 12 | מערכת 400 מאתרת במהירות אח השלוחה הפורה במשרד 0ו \/1^7ו 7 0ט^) פיתוח חדשני במרכזת הטלפונים החדשה. מערכת ( ^00 עו 0ו 7ט 8ו 578ו 0 מאפשר מענה או טו מ טי מו קל ט
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 13 | כולם מנסים להבין מה פתאום קפץ ראש ממשלתנו מנחם בגין וסיפח את הגולן, ומוצאים סיבות מסיבות שונות. המוני הסברים כבר קיבל בית־ישראל לעניין הזה• אבל מה, כמו שקורה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 14 | מכתבים מ שרד ה חינו ךוהתר בו ת המחלקהלהבשרת עובדי הו ראה חבר טו 3 החלה ההרשמה במוסדות להכ שרת עובדי הוראה לשנת הלימודים התשמ״ו. במסגרת המאמצים הנעשים על-ידי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 15 | אופל קדט 82׳ מאחדת בתוכה חידושים רבים ומפתיעים. יחד עם זאת תמצא בה את מבחר היתרונות הידועים של ״אופל״: יותרבטיחות , ״קדט״ מעניקה הגנה מירבית ל־ 5נוסעים
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 16 | ויליאמס מכחכים (הנושך נזנועוד ) 14 התגרות כמעצמה אדירה, וכיוצא באלה טיעונים שכל אחד מהם משכנע יותר מרעהו. והנה עברו אך ימים אחדים, ו כבר מנחם בגין,
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 17 | בל יום בין שמונה לשתיים היא תחייך אליך. מאחורי מכתבה ענקית, בבני! משרדים גדול. השייך לחברת מחשבים. אחה״ צ היא ממשיבה לחייך מאחורי מכתבה קטנה יותר לתלמידים
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 18 | מכחכים בשבוע הבא מאוזן : . 1ייתכן שנשיקה לא רגילד, תחמם יותר טוב מ מנוי (מ) .4כאשר חממו שכר נוכחו לדעת שהתהליך אינו קצר (מ) -.7למרות שגורל ופחד מנת חלקה, היא
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 19 | לאילת ובחזרה במחלקה הראשונה פורל דינה! לראשונה בישראל *ילת חברת ״טיולי הגליל״ מזמינה אותך לנסיעה, לאילת או לתל־אביב, בסגנון אחר. תאר לעצמך: בפתח ה או טו בו ס
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 20 | הו רו ס הנ ס מדים בניחיני מזד חשדש: ג די על מזל גדי אפשר לומר, שיותר משאר המזלות, הוא מעורר מחלוקת בין ה מתמצאים באסטרולוגיה. את בני המזל קשה להכיר. לבן קיימים
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 21 | אני אוהב לבלות ויודע לבלות היטב. מסעדות, טיסות, מלונות. אני נכנס למקומות הכי יוקרתיים שם צריך לדעת גם איך לשלם והם כמובן מכבדים כרטיסי דיינרס. יש לי חבר שאני
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 22 | י י (1(11ח הבנק שלנו הביאו למשקיעי בקוסות הננול הישנים מרשימים י י דני פרידמן,סניף ביל״ו״רחובות זו הסיבה שלמעלה 6 00,000 *11 אנשי הצטרפו לקופות הגמל שלנו.
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 23 | וסנדק !!י שחגר ף* ימים אלה עומד לראות אוד ספר בשם ״כבלים של צדק — בג״צ מול הממשל הישראלי בשטחים״ מאת משה נגבי, בהוצאת כנה, ירושלים. הספר מציג את התהליך
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 בג״צים, לימדתי בג״צים, עבדתי במחלקת הבג״צים — אף פעם לא נתתי את דעתי למצב הלא־נורמלי הזה, שבית־המישפט העליון עוסק בענייני השטחים המוחזקים...״
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 25 | ״לפי המישפט הבינלאומי, אין קיימת זכות־עיעור על מעצר מינהלי. שמגר לא דק שהעניק זכות-עירעור, אלא דאג ש בכל תא־מעצר יהיה שלט בערבית, ובו מודגש כי תוך זמן מסויים
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 26 | מה שד אפשר לעשות למען הלקוח? שאל אברהם גיורי את מנכ״ל מרכז הקבלנים הצענו. הענקנו. *מסקסודד כ 1פ ה כינלאומיוו -תכננו. כנינו. י אד נצל בניו * כללנו. נר!
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 27 | גרמניה: שטראוס מבטיח הפגנות סוערות המורכבות הרבה ביחסים הבינלאומיים בשנות ה־׳80 באה שוב לידי ביטוי בשיפור הרב שחל ביחסים בין גרמניה המערבית וגרמניה המיזרחית,
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 28 | עצירות? נפיחות? ״אגר תיור־ דיוקנה של חברה עזרת ביקוניס היא ״אגד תיור״ הוא מוביל התיירים הגדול ביותר במדינת- ישראל. כי, כ־ 80 אחוזים מכלל הסעות התיירים בישראל
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 29 | א111ו*ם ב 11ולס מאויסקה מנספיוד: בעיקבוח אעא הנסיכה מאוגוט: רזון בע־קבות הרצון קשה לומר שאהבה חדשה אצל הנסיכה מאר־גרט הוא עניין חריג: אחותה הסוררת של המלכה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 30 | א111 ויס ב שו ם חא׳ וה־פינס: רק מעטים מכירים אותו בלבוש זה. זהו השחקן ־צרפתי לואי דה־פינס, המעניק נשיקה לאשתו החוקית מזה 37 שנים. השוטר מסן טרופה הפך הקלאי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 31 | יוסף בורו. אומר שקודם־כל ״הרגו עיתתאים ויצחק ברמן טוען שבכל שעה יש לליברלים מנהיגאחור לה ״גברת״ הוא ראש־המנד שלה. ! 8אחד העיתונאים ניגש לשר הפנים, ששהה במיזנון
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 32 | הי 0י1 ה ת אחד עםה שס אל זנרות הלל[ השחקנים דב (״דוב־לה״) רייזר (מימין) וששי סעד, הדליקו את הנרות במסיבה של הקאמרי. רייזר שיחק את אנטיוכוס, המורה לחייל השיכור
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 33 | התן וכלה לדור יועץ שר־התיקשורת יונתן שט״אור ובלויי חיה, שלבשה בחופתה שמלה עתיקה העוברת מדור במישפחתה. צ׳רקסי. ואהרן נוריאל ציון מימין : כל העולם במה. ז ו £
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 34 | ׳ 8פרט מרתק בביוגרפ יה של שר־האוצר ומנכ״ל מישרדו, קשור במחזור הרא שון של כיתה אחת קטנה ב גימנסיה בלפור בתל־אביב, בשנת .1947 השר יורם א״ יידור והפרופסור עזרא
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 35 | שו־־הא 1צד ומגב י ל מישדד! למדן באותה הביתה ומדוע סירב אביו של חיים הרצח. לעברת את שמז אברהם תורגמו שלושת ניצבי המישנה, מפקדי המרחבים הנמצאים בתחום שיפוטו.
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 36 | ואת כל 1ה מקבלים: 3ימים(2לילות) גל1בם פבלישר בע״מ 81_151^£85 1.7.0 .ט ק 0 1 0 8 6 5 מידע ויעוץ יומי להשקעה בבורסה לני״ע מדגם מהמלצותינו לחודש אוקטובר ו8׳ באילת
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 37 | עונשים בלונים מאח דניאלה שמי מנחה התוכנית ״דילמה״. דון לונדון. מעיד על עצמו שהוא שיגעון נם כמיטה ! 0בתיאטרון המצרי הם פגשו את גמאל דלול, בעל הבית הצף על
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 38 | השיטה של יתכן שזה שיגעון — אבל יש שיטה בשיגעון הזד— . כפי שאמר פולוביום על האמלט, במחזהו של שקספיר. יש בהחלט שיטה בהתפרצויות של מנחם בגין, ה חורגות מכל הנורמות
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 39 | ה סי ס שי שאיר דך טעם נפלא בפה 1־ 7500 שקל ביד השתתפי במבצע עוגת החורף של אפיכל. תאריך המבצע מה־ 15 לדצמבר 1981 ועד ה־ 5ו לפברואר .1982 הוראות מדויקות להצלחה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 40 | אופן ההכנה עוגת שכבות דרום אמריקא׳־ת חומרים א. בצק ע לי ם, ב .ריבת חלב, ג .שכבת מרנג3 : חל בוני ם, קורט מלח 3/4 ,כוס סוכר ד ק. ד. טור ט 6 :בי צי ם 1 ,כוס קמח
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 41 | חומרים: לבסיס העוגה 5 :ביצים 3/4 ,כוס סוכר, חבילה סוכר וניל אפיכל 3/4 ,כוס קמח קקאו תופח אפיכל, כף שמן. לפחזגיות 1/2 - 3/4 :בום חלב או מים 30 ,גר׳ מרגרינה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 42 | נ-ת 6בעו גו ת י וו איך קרה שהתמכרת• לשוקו? י כשאמא הביאה לי את סירופ שוקו אפיכל ואמרה לי תכין לבד, היו לי ספיקות. תמיד שנאתי את השוקו באבקה בגלל הגושים. עכשיו
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 43 | אד שווות השמות הגחלים -בארגבוים, צוקו־מן, בודמן ־ עומד 1רהצטוו שמו שר וויו שדון, מנצח 1שואדי צ ע 1ו הששה חיו באוצות־הבוית !באירופה, שם הוא מנצח על התזמורות
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 44 | ״אינני נביא בעירי!״ (המשך מעמוד )44 את דודו שלון — שם ישראלי נוסף ברשימת האמנים הבינלאומיים. • דודו ספר לי, כבקשה, על הרקע שלך, איפה נולדת והיכן התחנכת? נולדתי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 45 | היה זקוק למישהו שיעמוד לפני הפיל- הרמונית של וינה וינצח על חזרת פליי בק׳ כדי שצלמי־הטלוויזיה יוכלו לעבור על הבימה ולעשות קלוז־אפ לנגנים. זוהי עבודה קשה מאוד׳
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 46 | במדינה מישפט ־,רח חם״ אידס. כתזונה יג;ד כ? י^דרבי־הדין שהשתתפו נוכגית ,,דילמזז״ בטלוויזיה הדין * מצד לישכת עורכי־ לישכת עורכי־הדין יכולה לש ל רשיונו של
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 47 | דיוק נפתח השוק האירופי, וכך נזנח השוק הדרום־אפריקאי. הש נה ביקשה הנהלת מרכז־האופנה במכון הייצוא לבצוא שווקים חדשים לישראל, לאוד קשיי השיווק לשוק האירופאי.
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 48 | קולנוע - סרטים חיוור לפועלים סרטו החדש של קן ראסל, מצבים משתנים יחיה בוודאי חומר קשה לעיכול וכל דעה עליו, מן המשבחת ועד המשמיצה ביותר, אפשרית. אולם מבחינה אחת
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 49 | להתגאות לפחות ׳בקולנוען אחה קארל דרייאה שמקומו בין ענקי האפנות ה שביעית בכל הזמנים. אבל גם בכיות זה לא עומד השבוע הרגי לספק את הסקרנות: .סרטיו של דריי־אר
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 50 | שידיר צלי^ש מרד מתועד ליהודה (״ג׳אד״) נאמן, בימאי הסרט יה, ברעכען ,׳שהצליח לתעד את הקרב האחרון של דור תש״ח, ותיאר תוך שימוש מחושב בראיונות, קטעי־עיתונים וסרטי-
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 51 | יום רביעי 3 0 . 12 • מדע בידיוגי: חלוצי- החלל 6.15 שידור בצבע, מדכר אנגלית). תותחי ההגנה של כוכב־השביט אינם מסוגלים לפעול בקור השורר בטבעות של כוכב- הלכת
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 52 | כך הזלפ ת התהילה 777 מעון ישראלי, אריק לביא, יוסי ״ בנאי׳ יהורם גאון, יגאל בשן, אילן ואילנית, חווה אלברשטיין, ריבקה זוהר, אריק איינשטיין, מירי אלוני, הדודאים,
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 53 | כמו רבקה רז, ישראל גורית׳ מוטי פליישר, יעקב בודו ואחרים, סבלה גם טובה מקללת ההצלחה .״זה היה הרבה מדי, מהר מדי. אדם צריך לדעת שעליו להתחיל מקטנות. לעבוד,
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 54 | פך חולפת התהילה (המשך מעמוד )53 תה מבוססת על הופעה חיצונית, ימולה להסוות קימטוטים שהופיעו, ולמשוך את הזמן עוד ועוד. שחקן תיאטרון או מוסי קאי יכול להישרד
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 55 | לבני הבותנה המעולים סמצ אזן ) לא הגדולים ביותר-אבל הטובים ביותר טל 746480 : 777075 .־03 בדגמים: גלבוע, גלבוע מיוחד, כרמל, כרמל דקורל, דיוי ושרון לדוגמא: דגם
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 56 | נתבעת שואו נינה את הדוגמנית הגימנזיסטית בת האובע־עשוה (מימין למערה) כוכבת בוונו. היא עומדת לתבוע אותו לוין שעופרה עברה את דלת המישרד הבנתי שזהו־זה, גיליתי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 57 | להכאיב לאמא שלי, שהיא חברתי הטובה ביותר, ולכן לא סיפרתי לה. לעומת זאת סיפרתי לאחי הגדול, וביחד החלטנו לספר לה. אמא לא הגיבה. אני חושבת שהיא הדין אמנון זיכרוני,
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 58 | יעקב שרת /א* ש ממגאדים מכל מלמדי השכלתי (משוט בכנסת וב~ 119114־ ב ־ 5י מי הסיפוחהראשוני ) מעל דוכן הבנסת בירושלים נורתה השבוע היריה הראשונה במילחמה הבאה( .א׳
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 59 | מוקד מתאים תמיד חשבתי שיש רק סיגריה אחת־עד שגיליתי את 80ץ\^\ו1^ 0 /\ 1 ;
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 60 | אשראי המסע לחד חינם -ביטוחת אונו ת אי שיו ת ב חו ״ ל עד $30,000 ל מ חזי קי יו רו קרד בלבד. דרכון יש! יורוקרד/מסטרקרד — יש ז אתה כמעט ומוכן לצאת לחו״ל! בשהייתן
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 61 | פ אנ דו ר ה מלכת־ היו פי ח תו לי ב רו ק לין מאת די ר קותיאל שרעבי ועדנה פ״ינרו מי שהצילה את כבודה של פאנדורה, שהפכה במרוצת השנים לשם נרדף לתיבה של שרצים וצרות,
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 62 | ף ל שה שלי, אל תעזוב אותי, תב־ / /י ׳ טיח לי שגם אם אהיה מבוערת ועשרו לי בל השערות לא תעזוב אותי. אין לי איש מלבדך בעולם!״ זעקות קורעות־לב אלה יצאו מפיה של
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 63 | לנו הכסף הדרוש לשלם לעורך־דין לכן ויתרנו,״ הסביר משה. ״כוכבית היא כמו הילדה שלי. לפני כשבוע היא שמר את ׳ראשה על כתפי וביקשה שאתן לה נשיקה אחרונה, כי היא מרגישה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 64 | מ * 1״ *נ * אייייי בת־ שבע ריב!, , אשת ה יהל ומ ן , וי דו הכנסת הם נרהח 1ו ך בבריכת יה שחייה שי ג עון חו ר ף ״קצת סנוב״ .אבל זד, לא מדאיג אותם, את חברי המועדון
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 65 | חגיגת הקידוש -מתבוננים בשולחן הכיבוד, מדי הנערכת יום שישי ׳אחרי המועדון זזברי הקרה. על־שם עמוס בדג לקרדה מעושן, האהוב כל־כך לילדים ול,נכדים.״ לא כל המתרחצים
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 66 | ר׳ וחמן מבורסלב בעריבת פינחס שדה מתח מ עולה ונוס מתל ־ אביב ביקור גדוד עיוורי ה שפה העב רי ת קריקטורות כביקורת הפוליטיקה ר׳ נחמן מברסלב, ולשון תלמידו ורושם
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 67 | מהתמלו גילה כי ניתן להתקיים רק גים על שפריו שראו־אור. ׳בימי ״צייד המכשפות״ של הסנטור מקארתי, נעצר האמט בשל דיעותיו ו שמאלניות וחברותו במיפלגה הקומוניס טים, הוא
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 68 | כליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיזל ,,הביא כהכה־ שער שעם ל,ה בהגעה משחהו! חיל־הים ״מיזנל,״ למיצרי ים־סוף, לאחר שהין יפה אה כף ההיהווה המוכה. החה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 69 | סבון בתחליב-י ש לו טבע לפנק. פ ר סו ם מ לני ק /בן לס /דייגי־לויו קמיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע -מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה הידועים מזה שנים רבות
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 70 |
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 71 | ספ1רט כדורסל ד ג ״ר אוח או־ד ביום הראשון השבוע, ערב הדלקת הנר השמיני של תנוכה, אירע לשחקן שחום- העור, ארל ויליאמם, מעשה־ניסים: ברגע האחרון ממש הוא נצל ממזימת
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 72 | ״אף הענבר ששאג!״ מצהירה הסוחרת שטמוה, השענת ני הסי בה רניסוויה היה סירובה דק״ם חס־מין עם עציו בניו נ שח ת בתיהסוהו. פרקליט המדינה בודק תלווה זו ^ רות כתי־הסוהר
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 73 | וגוושניק התחיל בסיכסוך־ היה ברור לכולם ש היגרה. אך איש לא תיאר לעצמו שוויכוח ;אלים בין ישני סטודנטים, באחד ׳מבנייני המעונות בקמפוס הירושלמי, יגרור אחריו דו־קרב
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 74 | 1אומרים ...מה הם אומרים מה הם אומרים מ ה הם אומר׳ שימו 1ון פרס: גאולה כהן: שושנה ארכ לי ־ א ל מו ד די נו: הברירה הטבעית . 11 אני התנשקתי עם בגין? ,לא ׳הייתי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 75 | וה ה ם *ו מרי ם מההם *ומרים מההם או מרי ם מההם * 1 אייב נתן: אמיל נחירה : שמואל פלאטו־״שרון: ..אני מורישהכל למדינה, לא למישפחה! לא ישלימו עם הכיבוש! יום השישי
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 76 | 13ג ר 1מ צ יק בקמב ! ט (המשך מעמוד )73 וזנוהזויה, חעורם התחתון ועורם חעסקים ביום השני בבוקר מינה נשיא ה אוניברסיטה העברית, אברהם הר־מן, ועדת־חקירה מיוחדת
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 77 | תנוכה כעזרת השם אומנם לפי דת משה וישראל רצוי להתחתן רק פעם אחת בחיים, אבל מה שקורה לאורנה בן־אברהם מוכיח שגם הדת היא לפעמים ליברלית. כ שאת בגילגול הקודם שלה
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 78 | אינני 1ב-א בעירי!״ (המשך מעמוד )45 ההזדמנות שלי עם נתן לי. הפילהרמונית הוא • מה דעתך על,הסערה שפרצה כארץ כעקבות כיצוע יצירה של ואגנר על־ידי מהמה? נעזוב את זה.
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 79 | איך התך? ה 1נךי1פי. ה 1לך חם. ה 1לך ח!ק ה 1לך ״דפנה״ החורף הזה הולך ״דפנה״ :באמריקה ובאנגליה, בסקנדינביה ובאוסטריה, בדרום אפריקה ובצרפת, ...הולך חם המראה השמח
העולם הזה - גליון 2313 - 30 בדצמבר 1981 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד