גליון 2315

העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 2 | ג׳ורדאע1 הצלחה דוהרת בארצות הברית שוס ^ ס מ סו ; ל ה שיג: בתל־ א בי ב :״ סו פ ר גיינ ס״ ,יהודההמכ בי 57 טלי \/1£ , 456351 וו/ו[ 0ו 3א לנ בי ,? 1דיזנ גו ף ,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 3 | כתבת הע 01ר החיז־מ: , כותבת תעוסד־ ולא;חא~י : הסוד!וכמוס חבאדקיסמיזו שמאתרי ברעות מודעי לא חוזרת בתועו1בוו! ח״כ המעיד יהוד,ה חשאי מסר למישטרת-ישראל חומר סודי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 4 | המידע שגס ו חשאי *1מישסוה ־ מה 1יש 1גו 1א ין בו 1,מי 71ס ו נוצל חשאי על־ידי אחרים? החדש עשה את דרכו לעיתונים. חשאי היפנה את השאילתה אל ראש־הממשלה, מנחם כנין,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 5 | י מודעי(משמאל) ניצח אח ברמן ומימין) נקוב שנעלו דנני־הקלעים ־ או עלול להפסיד במילחמה שמאחרי הקלעים ממנו — לשווא — לקבל בחזרה את התפקיד. הזכירו כי מודעי ביקש
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 6 | במדינה העם 0וטר האימה רודיארד קיפלינג כתב על כך שיר. הוא סיפר על השודדים הדניים, שהיו פוקדים במאר, ד,־10 את חוף בריטניה כדי לשדוד ולח׳ מוס. על מנת לפייסם,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 7 | אונהו ך שיא מערכת־הבחירות קם יוסי שריה המועמד מס׳ 25 של המערך, ונאם בטלוויזיה נאום נלהב, שבו קרא לשוהרי השלום והקידמה במדינה שלא להצביע בעד ״הרשימות הקטנות״ —
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 8 | — מה עטק מודע• ? (המשך מעמוד )4 יקר יותר. ההצעות הופנו אל מודעי קודם נסיעתו למכסיקו, וקבלת אחת מהן היתד. עשוייד. לחסוך כסף רב למדינת ישראל. אף־על־פי־כן התקבלה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 9 | הנ ב קו ח ב בו רסה למבוי0 *71 מועמדותם של אישים אחרים, שהוזכרו במהלך השבועות האחרונים — ח״כ גד יעקובי, האלוף דן שומרון, ומפקד חיל־ד,אוויר לשעבר, מרדכי (״מוטי״)
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 10 | 3 1ווו ל ! נ מאת מאיר תדמזר ה מ קי ם שותקים -אבני כועסים ׳ושב־ראש ומה 1111(01 תעדנות הבורסה! קד ולא בעיסקי־הבנקים, הצרי- כים לדאוג להונם וללקוחותיהם. לא מפי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 11 | תוכנית הטבות מיוחדת לזוגות העומדים להנשא ולזוגות שנישאו בשנה החולפת. איך שמים פס כחול? פשוט מאוד, נכנסים לסניף בנק הפועלים ופותחים חשבון עובר ושב. מוסרים שתי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 12 | ה רי מו א ת הי ש בני ם! ה טי טו לי ם הגי ש. אחא! עכשיו את יכולה לנשום לרווחה. את כבר לא צריכה לכבס, לתלות, לקפל ולהכניס לארון. הטיטולים הגיעו. מוצר חדש מבית
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 13 | האם ווהג ורם אדידו ר כמו שר־ כלכלה בדרום־ אמריקה?- ר* כר מוזר קרה ליורם ארידור בדרך לאינפלציה. 1כאשר נכנס לתפקידו, לפני כשנה, ניבאו כמעט כולם את כישלונו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 14 | מכחכים הגיע הזמן בעיקבות מינויו של משח מנדלבאום כנגיד בנק־ישר־אל, יש לקורא הצעה. עכשיו, כשסוף־סוף, בפעם הראשונה מזה אלפיים שנה, נת־ ם 1עד1ן 5 לתרבות תדטוה רח׳
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 15 | השווה מחירים־ובטח ב הסנה לפני שאתה מבטח את רכבך את רכושך, את בני משפחתך -חשוב רגע. מה אתה מחפש בחברת ביטוח טובה? אתה מחפש גג אחד לכל ביטוחיך שירות מעולה,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 16 | ויליאמס מכחכים (המשך מעמוד )14 לטובה. בכל זאת, חצי ממשלת ישראל תומך בקיום החוק ! אתם מוכרחים להודות שזה הרבה יותר טוב מכלום. אהוכה פדדי, חולון ולשחק 1לו 3 0סל
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 17 | גם אב א ואמא ה ת חילו לבחבח שמיים עם אלמק כשהיינו א בל רופא השיניים בפעם האחרונה, הוא אמר: איו יותר ע ש שת, אלמקם פו עלת אני גילי, אחאו אב אמבחב חי ם שיניים בו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 18 | מכחכים (המשך מעמוד )16 ונקווה כולנו כי נזכה לראותה ואף לחיות לאחריה. מאוזן : . Iכשהם על הסוס הם שופעים עדינות בגבול המערבי .4הלכו כאן לאיבוד באויר שימעון
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 20 | קול
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 21 | מדים מימיני מ1ל החודש: ג די סטורן, ונוס ומרקורי מחלקים את בני המזל לשלוש קבוצות במו בשאר המזלות, כן גם במזל גדי, אי״אפשר לצפות שבל בני המזל יהיו בעלי אופי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 22 | אני או ה ב לבלות ויודע לבלות היטב. מ סעדו ת, טי סו ת, מלונות. אני נכנס ל מ קו מו ת הכי יוקר תיי ם שם צריך לדעת גם איך לשלם והם כמובן מכבדי םכר טי סי דיינרס. יש
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 23 | השקעתן הצהודה לדולר פטורה המס הגשה. הפקדה חד-פעמית עד 500,000ש: פטור ממס על רווחי ריבית והצמדה מתום 3שנים. ״כה דולו-מדד״ אפשרות משיכה בתום 3או 4!/2שנים. אופציה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 24 | קלאודיוס מי ־נקב אתה אתה אתה אתה אתה אתה אתה אתה חמור! חזיר! כלב מצורע! נבל שפל! גנב קטן ! גנב גדול! שפל, מכונם, זב ומצורע! נבל ברשות התורה ! אתה חזיר ואתה פלג
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 25 | *911 הזוו ל ח הז ה ;י9*
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 26 | א ר צו ת־ ה ב רי ת: ג׳ימי קארטר ועיסק׳ הנשק עי&קות־נשק בינלאומיות משמשות, לעיתים קרובות, ;נושא אידיאלי לסרטי־מתח מרתקים. סוחרי-הנשק הפכו למיליארדרים,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 27 | חדש לבעלי ע ס קי ם חד ש 1 חדש ב ז חדש לבעלי ע ס קי ם חדש ב מודעות מסחריות יש לך מה למכור? בכל סניפי דדז\<כל פרסום בו יכינו עבורך מודעות מכל הסוגים, בכל הגדלים,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 28 | א1111 יט בשוס ראקל <ולש: לח״ תריסר המיליונים האמריקאים גילו שיש להם כוכבת חדשה בבית. זוהי היפהפיה שבצילום, ומי שמזהה בה את פצצת המין ראקל וולש אינו טועה. אכן,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 29 | לבני הבותנוז הנועול 0ל 3א!1 1ו*א הגדול ביותר־אבל הסוב-ם ר-ותי , יוצאים ל־עול גאול מו ד ל 1982 ח£קט 7 3ח 0ק 5 4בולמי זעזועים 1 ¥ע 0 • גלגלי אלומיניום • בלמי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 30 | אנשים בשורם מישי הידאלגו: מהנדס הבחדגד זוהי תמונה מישפחתית של איש חביב ורגוע לכאורה, יחד עם אשתו וכלבו האהוב. אלא שהאיש הקטן והחביב הזה הוא מישי הידאלגו, מאמנה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 31 | ש שיוו ב שו ס פידיב וימבאחז: נשקי אחו ,,אני!*ישן! כולם כבר יודעים שצרת הצרות במאה הזאת היא חוסר־קומוניקציה בין בני־אדם. אבל עד עכשיו לא ידעו בדיוק מה הסיבה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 32 | )ונשינו 81 כשפגש סגן־שר־האוצר חיים קופ״ן את עזר וייצ־מן באירוע חברתי, הוא ניצל את הפגישה לשיחה פוליטית. קופמן טען שאינו מבין את ״איני שר־הביטחון־לשעבר : תופס
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 33 | ההסיבה תן לאצבעות ללכת נשיא-המדינח, יצחק נבון, שהיה אורח־הכבוד במסיבה למען מיח״א, החמיא לשחקנית מרים זוהר (משמאל) על משחקה> ער ממצריים ייד הפגינה נוכחות באחת
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 34 | השמורה ביותר שיחקנו יחד במחזה המבוסם על הספר הפואמה הפדאגוגית של הסופר הרוסי מקרנקו, המספר על נערי־הפקר ברוסיה הסובייטית אחרי המהפכה 9השחקנית חנה מרון, יפה,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 35 | אוריאל לץ שבח להזכיר שהיה חבר מפא״ י וחנוך לווין הוא המרובע בין שזחרי־המין 01ח״כ חירות מאיר שיטרית נשאל על־ידי י,ן ן־ קט אגמון, בתוכנית בירה שליין בתוספו נ
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 36 | בלונים עונ שי ם ״באחד הערבים הסתובבתי ליד רובע הארלם. פיתאום מישהו אחז בידי. הפניתי את הראש וראיתי שוטר. התפלאתי שהוא עצר אותי, משום שאני לא נראה כל־כך שחור,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 37 | / 1פ תו ח רצוף פ ר סו ם רם תעריפון המנויים של החל מ־1.12.81 הווו 0 £ לשנה בשקל מחיר העיתון בארץ לארצות תבל דואר רגיל דמי המנוי לארצות חוץ בדואר אויר 4אירופה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 38 | להתפטר? מדוע? מה פיתאום? 1310ח ש אי ך* ישראלי המצוי זקוק לסקנדל השבועי שלו, שערוריה עסיסית שתמלא את עורקיו באדרנאלין ושתסיח את דעתו מן הבעיות האמיתיות של
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 39 | דסיגורגורח לידית יורם ארידור רותח. האוצר מתלבט. מניין לקחת את 4.1 מיליארד השקלים (למעשה יתקרב הסכום הטופי ל־5 מיליארד) הניתנים לסחטני-השלום בחבל ימית, תמורת
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 40 | רגעים של הנאה שצריך לחטוף. חטיפי גלידה של ן 6ד0
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 42 | בעולם, ספלנדיד -פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים. הטעם שלו-ספלנדיד. הניחוח שלו-ספלנדיד. וכל גרגר נותן לך 1002 קפה טהור. מי שנתן לו את השם ספלנדיד מבין
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 43 | כל טלויזיות נורדמנדה-אמק,, ערוכות עתה לקליטת שידורי למינים וככלים. נורדמנדה מקדימה את כל האחרות כהרבה שנות צבע. להשיג בחנויות ארזסא וסוחרים מור שים. 0 6 0 1 ¥
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 44 | שנים, שמו לצאת לשוק, שמוליק קואוס, שתקליטו הראשון מזה י־מסבר 11ל פרשת נדידתו מאשתו גץ 11ל תוומיה הגבר האלים שבנו ל , 1לדבריו 11 ול יחסיו עם אתיו 11 יון
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 45 | !<א 1י ט לי ת (המשך מעמוד )43 ומי שמכיר אותן מקרוב יודע שאלה הן התקופות הקשות. התקופות שבהן מבלה קראום בבארים של תל־אביב עד לשעות הקטנות של הלילה. אלה הן
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 46 | את הקבוצה לא יגמרו על פיצויים עם ארליך ושתן. כשהורי נפטרו, אחרי מילחמת ששת הימים, מצאתי בין הניירות את הקושאן וזה נראה לי נורמלי שאבי הוריש את הקושאן לבניו.
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 47 | אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.. ב רו ב סו ר לוז 1גן: נסו״ם קליני י ם בגוובני ־ אוס מ מע מד הא ש ה! המשורר״סאטיריקאי-עיתונאי יהונתן גפן,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 48 | ^זההםאומרים חההםאומרים הההםאומרים מההס או ר מרים גלו׳ר־ חויס ה : ערה נש ו התאנה בד ו ו! עודד קו טלר: בארץ אבש לו ם קור: נותנים ז ך קרדיט! קבוצת התיאטרון הפועלת
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 49 | קולנוע שחקנים מפיסטו -זה אני ! כאשר חיפש הבימאי ההונגרי אישטוואן סאבו שחקן שיתאים לתפקיד הראשי ב סרטו מפיסטו, הוא התקשר בין היתר לקלאוט מאריה בראנדאור, שעיקר
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 50 | הכותרת של תחילת הקאריירה שלו, לא הגיעה בסופו של דבר לידי מימוש, כי בראנדאור לא הסכים לגישתו של הכימ אי׳ ארנסט נויפלס׳ ועזב את התפקיד אחרי שבוע. אומץ לב
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 51 | שיחו־צ גיא ברח אויש 17116*0 !• לכתב הטלוויזיה לענייני־מישטרה, דן סממה, שנעדר מתוכנית נדוקד שבה רואיין השר יצחק מודעי. סממה ידע — או יכול היה לנחש — כי טיפולו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 52 | יום רביעי • מדע־כידיוני: חלו- צי־החלל 6.15 שידור כצבע, מדבר אנגלית). לקראת שיזור: ס איו 11־ ה כיוס שישי ( )22.1יוקרן הסרט ״מאיו:רה״ ,בביבובם של מילון כראנדו,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 53 | •3 1111,ל 7ו ז 1ד׳. ה שמחזיק אותי היום בחיים זה //י י רק חוש ההומור שלי, אבל יחד עם זאת, מאחרי ביל החיובים אני דמות נורא רצינית. הפרצוף הוא של ליצן, אבל יש לו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 54 | גאולה גוני ב־ ,1967 בצילומי הסרט ״לא לעלות יותר 1979 והיום פרצוף של ליצן עם דמעות בעיניים ביגלל שהייתי צעירה לא התמוטטתי,״ מסע ארוך לתוך הלילה היה מוביל את
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 55 | בלבוטח 71א ת ד״ר קותיאל שרעב ו ע דנ ה פיינ רו הבוערת ים בארצנו-תדריר וחודש תוקפו לחזור מיותר !יצל ממוות בטוח בעת שבה מהלכים סיפורי־אימים על גורלם העגום של
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 56 | במדינה תעלומות מ ד8גט אז* טרן במיתקן אמריקאי גע 7ם פלוטוניום המספיק לייצור חמש פצצות גרעיניות. האישה שגילחה זאת נרצחה. בין החשודים: ישראל אין כימעט תעלומה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 57 | י הם־נדרו הודאטיד (המשך מעמוד )13 אפשר כמובן לשאול: מה זה משנה 1״ אם שתי התיאוריות כאחת — זו של ה ציפיות וזו של חלוקת ההכנסות — מני בות אותם צעדים כלכליים, אין
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 58 | קת הכנסות מן העשיר אל העני, מן ההון אל השכיר. אסור שכיוון זה יתהפך בגלל גירעונות תקציביים או הזרמה גדולה. איוולת היא לחשוב שאם ישתנה כיוון חלוקת־ההכנסה, וזו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 59 | עק: שרד /איע ממאד ״ אנותנוו א33 ונועווד בנראה שהעיראקים המחוצפים הללו לא למדו לקח, וברגעים אלה ממש הם עמלים בשיקום הבור הגרעיני שלהס, שנהרס בהפצצה של מטוסי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 60 | חדשות אפשרויות עם כרטיס אשראי ויזה במאות חנויות מזון... מעתה ניתן ל קנו תאת מצרכי ה מזון לבני המ שפחה בנו חו ת מירבית, ממש בקרבת ביתך וגם להנות מא שראי עד חוד
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 61 | ;*ך אל סבון בתחליב-י ש לו טבע לפנק. פ ר סו ם מלני ק/בן לס/דייגי־לויו קמיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע-מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה הידועים מזה שנים רבות
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 62 | נסיר צרפתי אמיתי לקח את כתבת!.העול הזה״ לאורגיה אמיתית של צמרת החברה הפריסאית ד! לעשות, מה לעשות? שכשאין לי מה להגיד, אני ״ י לא אומרת. המון זמן לא כתבתי,
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 63 | מה אני עושה פה?! (המשך מענזוד )61 המישפחד. היו מרחיבות לב בל אוצר־מוסיאון. הקיצר, הנסיך חזה שבה אותנו בקסמיו. יש לו חושד,ומור משגע (הוא אכן מתפרנס מכתיבת
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 64 | היה באווירה משהו ק סו ם ומשהו גרוטסקי־בלתי׳אפשרי, כמו סצינה גדושה מדי של ססיל ב. דה־מיל בת־לווייתו הציצה בנו במבט מסויים. היתד, שתיקה מביכה. היה בו שמץ של
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 65 | 7 7 7ני דברים הסעירו את מדינת־ישראל י ב־ : 1967 מילחמת־ששת־הימים והפריצה הנועזת של נעמן דילר לסניף-ד,ב׳נק ברחוב דיזנגוף בתל־אביב. כל העולם התפעל מתיכניון
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 66 | השופט חיים דבוריו עמד לפני דילמה קשה מאוד. הוא שמע כי למרות האינטליגנציה הטובה של הנאשם, הוא סובל מסימנים מוקדמים של סכיזופרניה.כי -מעשיו הפליליים גרמו לו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 67 | / 491+4/״ 7׳ אמי וכרתה לברכה נ וסח אלבר כהן פאנאיט איסטראטי מרחוב הנביאים המהפכה האלקטרונית זהפו.יס תרגום המיכתב האחרון באוקטובר 1981 מת ברובע שומפל ב־ג׳נבה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 68 | כהו יוצא ללימודיו ולחייו בג׳נבה (״אז ביי דוי״ ״ ל א־יי היא לקתר, קודם לכו בייתקר לב : את מגעה עם ייחביי׳ הסיבבת? 5 5״ חי • להשמין וחייה התמקדו מסביב לצ י י ״ י
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 69 | י היה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 עמת בדיוק, כלל כתכת־שער כת 15 עמודים תחת הכותרת ״האפוס של מיכטח״ ,שכה סיפורה האחרון של מילחמת קדש — סיפור הקפת
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 70 | מפעם לפעם מגיע לי... קשר ב* 1ר 4שות׳ 0י ^ י קנט. הנאה אמיתית. השילוב * 1^ 1ש <| הנפלא של רעננות וטעם עדיו,נקי ורך. ^ הטעם המיוחד של תערובת הטבק 1 1111111 חיה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 71 | פרסום ויטל מ9נה מרשי בתרבות הריהוט ב״רביד״ מטביעים את החותמת /\£1מ5ו גוו /\0£ו/וו בגאוה. הרבה ידע ומחשבה הושקעו בתכנון ועיצוב מערכות הסלון המפוארות. הייצור
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 72 | ספורט כדורגל מאבל{ ב גו ץ בין קורות-השער, במרכז שלולית גדולה, שכב צעיר מרוח בעיסה חומד, דביקה והתפלש בבוץ. יהודה פילוסוף, שוער הפועל רמת־גן, טמן ראשו בידיו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 73 | מרים!ולבסון, בת ח־ ,15 המבויזה עד עצמה נעד״נאנקיסם־ת״ ו..אנאוביס0וית,־, נשלחה לשכונת חב ־ד כדי שהחסידים יחזירו אותה בתשובה, ואילו היא מכריזה: !י)! ד מיוז ד1ז*
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 74 | אותם. כל האהבה הלכה לאחותי, שתמיד עשתה מה שהורי רצו שתעשה. אבי הייתי מרדנית מטבעי. התלבשתי בצורה מוזרה, רציתי להיות מקובלת, ניסיתי בכל כוחי למשוך תשומת־לב כדי
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 75 | רק אצל אברה גינדי אק צורך במיליווים 100,000 שקל והדירה שלך. היתרה בתשלומי עד 12 שנים נצל מבצע זה ובוא כבר מחר למשרדי המכירות שלנו. זכור! כשאתה רוכש דירה מאברה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 76 | האוניה..אויון״ תקועה בחוף קר״ת־ח״ס -גנבים שמו עין על ונוש הנוסעים - וארה תשעים במלון בחיפה ומשמשים כדור־מישחק בין החברות האחראיות 1111111 ין לי לאן לחזור,״ אמר
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 77 | ״אנחנו בני־־־ערובה!״ (המשך מעמוד )75 האונייה מטביעה, בא בדרך־כלל מביטוח ימי של כלי־הרכב והמיטען. כך הפכו הציוד וכלי־הרכב ערבון לתשלום דמי חילוץ והצלה של
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 78 | אין כמו אייריש קופי בחורף -זה כל כך פשוט לתמצית ״אייריש וולווט״ יש להוסיף רק מים חמים וקצפת ויש אייריש קופי אוריגינלי בדיוק כמו שהאירים שותים^ . ^ 61^ 1ן 51ה
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 79 | 77?/77/7(/77ע( מ///17 לע \ 0את התפקיד וגם את החנוה כבר יותר מחודשיים אני מתכוונת לספר לכם על הרומן הזה, אבל החלטתי להמתין ולראות עד כמה שזה רציני. עכשיו, כש
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 80 |
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 81 | ׳צ 13ג53 ני ) י י\ יי.י 1יו
העולם הזה - גליון 2315 - 13 בינואר 1982 - עמוד 82 | החסיד נלאו סדה בחוד במשך חודשי כדי להחזירה בתשובה מחב
חזרה לתחילת העמוד