גליון 2316

העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 3 | כו&בח העוער הקידמי : כתבת השעיר* ובאחור : עמי הפרט״ם חקירה מיוחדת של העולם הזה מגלה: הממשלה. היועץ המישפטי ומכקר־המדינה חכרו לקשר שתיקה והשתקה, ואין כל אפשרות
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 4 | נ ש? ת מו ר ת על הרשעתו כפרשה זו. אושרי מערער על הרשעתו לפני כית־המישפט העליון. סמי ב מ שו ל ש רחמים (״ממדי״) אהרוני עצור עתה באיטליה, ונמשכים הליכי הסגרתו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 5 | במדינה העם עצוב רזג״ן ואז העיתון הפרדישראלי מייסר את המדינה ע? מפירת נשק 7רוצחים. לא די בתצלומים, המתפרסמים׳ בכל כמה ימים בעיתוני העולם, שבהם מופיעים חיילי
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 6 | 75־ו >6ן ו 0 § 1חו1ו 6 הנל אצלה ״סופו״״ *>•1.1111 ..אפילו המחיר ׳סופרנמוך״: 189.209 סומללמט ״ נווסוסותוססות•. פיאט ריתמו ידועה כמכונית קומפקטית המשלבת נוחות
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 7 | הממשלה ומבקד־המן ינה שותפים להסתרת מידע של שריהעול הכלכלי בעסקים פרטיים ^ יש* העסקים מתנועת החרות. יעקב מרידור, פרח ושיגשג והפך איל- ספנות בינלאומי בעזרתו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 8 | ותו מ־ 300 מיליון דוות שווה האוסו האוביאודוג שד חפירות בלתי־חוקיות ומיסווו בלתי־חוקי. עכשי! במילים אחרות, מנהל אגה העתיקות הממשלתי, המכהן כתפקידו כשבע שנים, לא
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 9 | משה 1־־יו, פרי וי ״ הובי ״ שלו -שהיה תוצאה עול שווו אתרים ן, ישולמ 1יותר מ־ 150 מיליון לירוו 1לאלמנה 1ובור רכוווע זה מעל החוק בגלל ״בעיות של תקן.״ לשוחח על
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 10 | במדינה מישפט ג ס ־ ח צי ר א ו*1ו*ה שוופטים פרקליט שגי מאותם שהופיעו במישפטי אבו־חצירא — מתמגה לשופט. לא ברור עדיין מה תהיה חוצ ות המישפט לשר אהרון אבו־זצירא,
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 11 | אליהו אשכנזי מנכ״ל בנק ערבי ישראלי >/ע 1X 1-<^3-2^4נ1 3331 ג*_^ 123ן_33\_31 *-ג^׳3׳•<1^ 3*3ל>>_1x23 4< 3 ^133~353 <_£ב ז 3 3ס ׳_1ב^_5^* 111 3313 אנחנו בבנק
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 12 | תבליני גלטימוו עושים אוכל מעניין! חדש! תבלינים טהורים נוסח אמריקה: פלפל שחור; פלפל לבן; קנטון; כורכום; מוסקט טחון; גריל בשר; גריל דג; גריל עוף; תבלין לסטייק;
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 13 | ^ עם קן המעוך מחתים ישראלים לעבודה בדר ום ־אפ ו יקה ^ כשעובר רוצה ל ע מו לחברה אח ות, עליו לש לםכ ופר ^ היש יו אליםשנ במחנת־ע בדהאשו הזכירו להם מח נ ות יוי נו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 14 | חכחכים מ־ לתמת גוג 1מגוג הקרב האמיתי על השיל- טון במדינה יתרחש אחרי אפריל. כל המדינה כבר עוצרת את נשימתה. כאילו שהחיים עד פינוי אמ*57£ 07 0-52£מז תנו ל בג ־ו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 15 | ושיט הרמ\טג1תהגדול ן 7.4 .82 - 15.4.82 0 0 9 ~ חגיגת פס ח בהפלגה מלכותית-״קופל׳,חברת הנסיעות הגדולה בישראל, מזמינה אותך לסייר # במשך 8ימים נפלאים בנמלי הים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 16 | מכחכים (המשך מעמוד )14 כל העולם היה נגדנו. קרטר, ז׳ים־ קר, קרייסקי ומי לא? אך בעזרת השם ושר־ההיסטוריה, יד־הגורל היתה בכולם. העבד ה־גובי עוסק במדיניות של מעלה.
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 17 | וסרק דלת ביטחון אחת מסן התת!*. פלולתשל רב־בריח 1זרב-ברינו אתה ביד״ טובות טבריה 20024 :־067 ת״א66:ו283־ 3( 03 קווים) כ׳׳ם־השרון 20157 :־052 ר״ג722111 :־ 3( 03
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 18 | דנ שבץ מכוזבים הו1ולם היה אגש׳ !?ופלאי מאוזן : במה הערות לכתבה על הסרט ״חמסין״ (״העולם הזה״ .)2314 מהכתבה עלול היה להתקבל ב טעות הרושם כאילו תושבי יבני־אל
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 19 | תעריפון רו 0נ 1״ .12.81ם 1של 09x11:1גו ר החל 11־ לשנה בשקל בארץ לארצות תבל דואר רגיל מחיר הוצאות העיתון משלוח 45 + 605 145 + 605 לחצי שגה סה״פ = 728 = 840 בשקל
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 20 | הו רו ס הנ ס מדים בנימיגי 1מול החודש : בני מזל דלי מאוד מורכבים, ובעלי אישיות מגוונת. כל הדברים שכבר נאמרו עליהם לא ממצים את הרב״גווניות המאפיינת אותם. כל מי
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 21 | י״יחיהרם גסי* בשיט 6גזש לי״י ם0א וגרוזוס, לפני 20 שנה יצרנו מושג חדש בישראל: דני ש — מושג שהפך משך השנים מזוהה עם אמינות, איכות, מכירה הוגנת ושרות מקצועי.
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 22 | השולטת כקומיסרים וצנזורים אפילו ב מועדוני הספורט והכדורגל. ארגנטינה של היום גוססת. ארבעה מיליון מובטלים, שני מיליון אזרהים פתחו בהכנות להגירה, יותר מ־ 15 אלף
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 23 | ״ 1מה יקרהאם 2 0 0אלף יהוד* *1ונדבו מ חר אוו גנטיוה? 1־.אם תנו להםלצאת באופן חופשי *״ +נחזור ברשותך לעניין היהודים. אתה מוכן, אדוני, כחבר במכדטלת-ארגנטינה,
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 24 | ״ יודע אורד ע? סוכנויות קופמן בע״מ ת׳ א, רה׳ הח שמונאים 05ו, מגרשי התערוכה, סוף רדו׳ דיזנגוף, חי ט ל אלפי ילדים וילדות בכל רחבי תבל (בן, עד יפן הר חוק ה)
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 25 | זאיר: גן־עון לתיירים היחסים הלבביים, הנרקמים עתה בין שליטי זאיר — קונגו הבלגית לשעבר — ובין ממשלת־ישראל, עשויים להגיב גם תנועת־תיירות לארץ האפריקאית. הכתב
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 26 | ) 11*11111בשלס חד סנחאוט: וחלמ׳ה הוא של אלוה גד נראה איש המישפחה דוד סטיוארט: הרבה ׳פחות מטורף מאשר על הבימה, בתסרוקת מאורגנת וללא איפור, יחד עם אשתו אלנה ובנה
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 27 | בתסו 1 ₪ד 0ו אן: ארבעמאות 11(3ד 0 חג־ שמח חגיגה גדולה כזאת לא ידע הנשיא הצרפתי, פרנסואה מיט־ראן, מיום שניצח במערכת הבחי־רות. והסיבה לכך פשוטה: הוא היה פשוט
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 28 | 114שים 1 1 1 1 1 1 3 1 חגן פוראנסק: להיות מוצארט בין ערפדים ללוליטות מצא לעצמו הבימאי רומן פולאנסקי את תפקיד חייו כשחקן: וולפגאנג אמדיאוס מוצארט. בתפקיד זה,
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 29 | אסמן ג״ץ ההולנדי ה תו ס ס! לכל עונות השוה גזוז מרענן בטעמים: תוצרת יצרני בירה בווריה הולנד. ייבוא ושיווק! קריבושיי, רח׳ברוריה ,3ר׳ג.טלפון 733365: המולח
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 30 | קול ו מפרס ם אם החניכיים שלך מדממות אתה זקוק ל אהנלכ/ד״ד, אחול״י״י — .משחת השיניים היחידה המכילה: — מחזק את החניכיים ויטמין — מגביר את עמידות אפיתל החניכיים —
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 31 | ) •0 *1111 1כשבא נשיא־המדינה, יצחק נכון, לבית ראש־ה־ממשלה לערוך ביקור־חולים אצל מנחם כגין, ביום רביעי שעבר, הוא נתקל בכניסה לדירה בשר־המוץ, יצחק שמיר. הם
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 32 | הדקל של אבשלום פיינברו. ניטע בל שנה מחדש, השופט ב ך ודע לשנות את מזג־האוויר. ושר־הפנים נולד לפני הכוכבים ׳ 1המחזאי ד!ילל מי־ט ד פונ ק ט התרוצץ במיסדייו־נות
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 33 | אנ שינו הל הוא צרפתי, הטבחים הם בריטיים, השוטרים הם גרמ נים, הזונות הן שווייציות, וה תחבורה היא איטלקית. | 8אחת המסקנות שהסיק הוועד־המנהל של רשות־השי־דור מפרשת
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 34 | שו־ ה אנוגי ה צחק בו מן מ סבו עד תקרית מודעי, ער התנגדותו דחוק־הגודן, עד האנשוות שר פרשת הדבודים מהרימו, על עברו כסונו האינטליגיוס הבריטי וער התנגדותו לנשואי!
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 35 | ברמן נסע לאנגליה כדי ללמוד מיש- פסים ועבד כמורה לתנ״ן; כשסיים את לימודיו עבד כמזכיר האגודה הבריטית לימאות. כשחזר ארצה הצטרף לאב״ל, עבר קורס־מפקדים, שירת במיחלק
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 36 | — ג׳נטלמ! יודו! מת (המשך מעמוד )35 רפואיות על־כך שמודעי סובל מבעיות פסיכולוגיות. אני עומד להשיב לו, שב- וויכוח הפוליטי יש למילים פירוש שונה מאשר באנציקלופדיה
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 37 | אד י הנאחן * ( יף מתעשרים במדינת־ישראל ן פשוט מאוד: אתר! קם בכל יום השכם בבוקר. אתה הולך לעבודה ועובד קשה. אתה מתאמץ, עובד שעות נוספות, ורואה שכר בעמלן. אתה
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 38 | בנוו ה 1וש הצגת 1נ כוו יומהזלזוו> ,צג1 יומהולזת, ניצננוגי 113 מתל־השונזר ופרופסור אלי כס פי מאסף־החפא היו רק חלק מה אורחים שמילאו את אולם בית החייל בבכורה
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 39 | :ע של אוכל השחקנים להתלוצץ בגלל הטכסט הארוך של המחזה. השחקנים, ה מתעצלים לקרוא את ספרו של עגנון המכיל כ 700-עומדים, מת חלקים ביניהם בקריאת הספר. מי שקרא יותר,
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 40 | מבצע מטבחי *אדמונית* של ם 1596 בל בד ! והמטבח שלך! והיתרה ב 5-תשלומים גלי דיגית ו הצמדה! | או: שלס במזומן ותהגה מהנחה של 1400/0 מפעל ״אדמונית״ למטבחים בשיתוף
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 41 | עונים שר קאניבאלים רפול שיחרר אותי מדילמה. מזה שנים אני מתחבט בה, ולא ידעתי במה נפשי. רב־אלוף רפאל איתן מנצח על מיפעל חינוכי לחיילים טעוני־טיסוח. הוא משקיע בכך
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 42 | ו אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם אומרים.. מו חמ ד וח ד : מאיד א*נוע מרגלית: שיטריח ; א 1מ״ ץ ־ אנ שי ם שף־סוף הוצאתי המתבשלים במיציה!״ את הכנסת מן
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 43 | מה הם או מ רי ם ...מ ה הם אומרים ...חה הם או ח רי ם ...חר. הם או 11ה אריאן : ״ה פא ש יזם מצדית והתגנב לאט־לאט! ולמות בתל־אביב! יונה אליאן היא השחקנית המצולמת
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 44 | קולנוע סרטים עוון קו1ז־ : 1תנא ה ח ,6ם משח!- , הטבע האנזש׳ ראו למה הגיע העולם וכיצד משתנים פני הדברים: כאשר, לפני שלושים שנה, העזה הוליווד לעשות סרט התוקף את
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 45 | חמור בתסריטאים .״בוודאי שהייתי מעדיף לשחק את פרוור,״ הוא אומר ,״אבל היכן אמצא אותו היום?״ ואין הוא היחידי שסובל .״בימים הטובים, היו אנשים שידעו לכתוב לא רק
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 46 | שיחו־ מיוזקפת מנסינזו! דראמה נוספת שהסעירה בשבוע האחרון את מיסדרונות הטלוויזיה היש ראמה לי ד־ ת #לכתב אורי גולדשטיין, על כתבתו שהוקרנה במיסגרת נובט שני,
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 47 | לקח להם 50 שנה כדי להגיע למסקנה כי נערות צעירות מאד מעדיפות להתחיל עם טמפון ללא מוליך״ אך מה עם הטמפון עצמו? או־בה מתרחבבעתהס פיג ה ו או ט ם מאז ומתמיד יודעים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 48 | רק אצל אברה גינדי איו צורך במיליונים 1 0 0 , 0 0 0שקל והדירה שלך. היתרה בתשלומים עד 12 שנים נצל מבצע זה ובוא כבר מחר למשרדי ה מכי רו ת שלנו. זכור! כ שאתה רוכש
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 49 | יום רביעי • מדע־כידיוני: חלו* צי־החלל 15.15 שידור כצבע, מדבר אנגלית). הארגו מבצעת סטיית־חלל, תוך שהיא נצמדת לספיגתו של דאסלוק, שלתוכה חודרים חלו- צי־החלל.
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 50 | עבדים!היינו בדרוס־אפריקה (המשך ממעוד )13 בלת אסירים, מלווה בכלבי־מישטרה. אליהם הצטרפו אנשי־החברה — ד״ר פילפיס, מרי הניס, עדי וסטיוארם שמיט — וניסו למנוע לקיים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 51 | אחיו נחלה בבגואד -אחותו נוצחה שם ־ הוא עונה בינלא ־ ואחרי עשו שנים בישראל!הוא מכריז: אני רוצה לברוח מפה! ראיתי לשוטר את התעודה שלי שאני אסיר־ציון. כן, אסיר-
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 52 | \^שחור 13׳צמודהא^ז/ק^חר. ^£0גאה להציג את הקו החדש של כלי עבודה ^£0 :כחול־שחור, הפריצה הטכנולוגית האמיתית. כלי עבודה של ^£0פחול־שחור כוללים יתרונות חדשניים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 53 | פידמוח ושוקולד עי ב & ה פ ו 11 -ןגי הקטן ההבדל בין מדינת-ישראל ובין בית- משוגעים, אומרים לי, הוא שבמוסד האחרון לפחות ההנהלה היא נורמלית. זה נשמע, אולי, כמו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 54 | הצעירה ממרחביה שאיפרה את ג, ון ג ׳ לגוז , ז׳ אןמ 1ר , 1 אי במחטאו , זיר א ר דפר[ ו״ ה, אזין בווסט׳1י | - ח זרה ל יש ראל אחר י 1 20 שנה ו 11, 5 1ד 7י ! 1 1 1 1
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 55 | הייתי עסוקה בהתבוננות בלתי-פוסקת. הבנתי שמה שטבעי בחיים שונה בקול נוע. ולכן אני מאוד נגד הזרם הטוען כי איפור בקולנוע אינו נחוץ מכיוון שבין המראה האמיתי של האדם
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 56 | המאפרת הי שרא לי ת שרת /אי שממא די ם אחד בסדום אף אחד לא קם. אף אחד לא קם שם, בפיתחת רפיח, ואומר: אני לא. אני נגד. אני לא רוצה פיצויים שיקריים, פיצויים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 57 | כתבת ״העולם הדוד ביקרת במרכז ממלכת הלסביות במינכן 1ו 1־1 ת1 לילי שוכרט שבקעו מחנות ברחוב • 4הצדדי במרכז שוואבינג שבמינכן, די היה בהם כדי לעורר את תשומת־ליבם
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 58 | הכניסה לגבר* (המשך מעמוד )57 קיים לגבינו. מי קבע איך צריכות נשים להיראות?״ לסמנה שתי בנות. היום בנות 13ו־.17 הבת הקטנה נשארה עם אביה שהתחתן בינתיים, והגדולה
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 59 | ר חובו ת ־ עיר של מז ל במדינה שידור ברס־ ם דאסיר״ם זרכי פרסיס על תוכניות• רדיו תרמו אותם לאסירים כאשר הכינו שניים מהזוכים בפרסי רשות־השידור השנה את תוכניותיהם
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 60 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל*ו לגברים! ל פ טנ טי ם איר להפסיק לוושן ך * סי פו ר הז ה מוקדש כולו ספיישל לאמא של מאיה. י י שטנו בשבת עם אייבי לאוניה שלו.
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 61 | ׳גברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגבר•! לא לגברים! לא הקיצר, גרעין חיטה, זד, עסק קשה. יש לו שבע שכבות. שוחקים אותו במ כונות התעשייתיות, שיכבה אחרי שיכ בה׳ כמו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 62 | פראחדבחייושל איו ואן 1ישחם * פלא של שירה הפיקציה הגדולה של סופרי ישראל קו רו תהא סוו ת * ריצ׳ רדבר טון ן ו על ׳יסה באר ין ןהפל או ת מקרר נתן סולז׳ניצין אליעזר
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 63 | קוי מתרבויות אירופאיות, לוקה בעיוורון בכל הנוגע לשורשי התרבות שלה עצמה. קובץ צנום מאת יהודה רצהכי, ש־ראה־אור באחרונה תחת הכותרת מזמרת תימן* ,מביא 24 שירים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 64 | דוג ח תי מ ירה כליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שכה נגרייה, גולל ככתפת־שער מרגשת אתי סיפורו המזעזע של רפ״ר חיים שימחון, שהואשם וגשפם כרוצחח של מירח
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 65 | כל טלויזיות נוך ךמנך ה־אמקור ״ ) ערוכות עתה לקליטת שידורי לווינים וכבלים. נורדמנדה מ קדי מ ה א ת כל האחרות בהרכה שכות צכע. ל ה שיג ב חנויו ת אי זנ זאו סו ח רי
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 66 | יש פינוק מיוחד נגד קשקשים. ענס + !984$א לשיער מטופח, ריחני ונקי מקשקשים. פינוק +ו\ 1לטיפול בקשקשים פותח לאחר שני רבות של מחקר וניסוי. הוא מטפל בבעיה לכל שלביה.
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 67 | 3 0 1 1 1 9 1 הבורסה מאת מאיר תדמור הווו הבטוחה: מניות .,זוגיות״ היה שבוע מעניין? היה. מי שמפקפק, יתכבד ויבוא כל יום בשעה אחת בצהריים, חמש פעמים בשבוע, ויחוש
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 68 | עובדה! 53 זוגות נישאו לאחרונה באמצעות ״רעים׳ /כיצד ! )1זכינו ב מקום הראשון לעסק הנבחר 80/81 81/82 משאל דעת קהל שנערך בחסות משרד המסחר והתעשיה, קבע בשנתיים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 69 | בהצלחה קורס־מכ״ים, ומאז הוא משרת כמדריך בצה״ל.״ מיד אחרי שנעצר שאל את ה שוטרים מה מצבה של החיילת. ״הוא לא יעשה זאת שנית. מה ש עבר עליו הספיק לו. הוא ישוב אינו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 70 | ספח־ט היאבקות ס סו רטו 3ודינ<^ 3ה בכל העולם מתקשים הספורטאים לברוח מעניינים פוליטיים החודרים לספורט. בייחוד קשה הדבר בישראל. בטורניר ההיאבקות הבין־לאומי, שנערך
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 71 | סיפורי מ שר תו ת 011111111101111110101 אני חושבת שהיום אני בעניין של עוזרות־בית. נראה לי שאפילו אפשר לאמץ זאת כשיטה: איד להיות עוזרת־בית ולצוד בעל? נשמע קצת
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 72 | הסוד עול מרידוד (המשך מעמוד )7 מיוחדת להיתרים, בראשות השופט־בדימוס יצחק קיסטר. שיף נעזר ביועץ המישפטי של משרד מבקר־המדיעה, ושניהם ניסחו את ההודעה הבאה, שמעבר
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 73 | 0 7 1 X1 והרוזנת, שהיתה דוגמנית מצליחה ב שנות ה־60׳ את תאריך נישואיהם, הוד פסו קורות חייו של החתן המיועד על נייר המיכתבים של הרוזנת, שפרטיה מת נוססים עליו
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 74 | —י ג׳ 1טדמן יודו! מחי (המשך מעמוד )36 לבר של פרוצות, ולווה מאחת מהן חמישים פראנק. אחר־כך אמר לי שיחזיר לה מאתיים. כך הוא חי האיש הזה, איש מאוד מיוחד. • אם
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 75 | 9א17 יייזך 1 ד> י 1יי 1 ג 11ר 7נ112 9 0 1 רשת ע;פה של שלוחות עסקות> נק של יצוא ויבוא מתגבשות ומתבצעות במשרדינו. הפועלים ולמעלה מ 000 בנ קי ם קורספונדנטים
העולם הזה - גליון 2316 - 20 בינואר 1982 - עמוד 76 | 76 עמ1די0 מיספר 2316 הדהיר 20 :שר,ריב בו האונה מתל־אביב גתההן עם ההזנה זלריפפמס
חזרה לתחילת העמוד