גליון 2317

העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 1 | שבט תשמ״ב27.1.82 , מיסטר 2317 76 עמ1דים שנד 1)1 ר •:די ה 1111־ 1ר ו 1ר1 יו ע צו שלערפאתמ צי עלהזמין ישר אלי ל ביי רו ת -וטוען ש״ ה מו ס ד״ מפעילאתהפלס טי ני ה
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 2 | ר י* 1 עלס וע=^ —— 41!3דיי׳ 1י׳י4- אני מנהל את הסניף המרכזי בנצרת כבר 6שנים, אני בוגר מינהל עסקים וניהול כללי באוניברסיטת חיפה ועברתי, בנוסף, גם השתלמויות רבות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורך הראשי: אורי אכנרי עורך־תבנית: יוסי שנון רכזי
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 4 | התפרלה ,״הארץ״ יפרסם את מודעות הלוח כמשותף עם ״מעריב״ .המו״מ כין מעריב״ ו״הארץ״ נמשך יותר מחודש, וידיעה עליו פורסמה לפני חודש כמדור זה (״העולם הזה״ .)2313
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 5 | במד המם ה די תו ת הזווו ד בל סימפטום הוא קטן — אך המחרה היא כללית וממאירה. שופטי־השלום זעמו, ויחד עימם כל השופטים בבתי־המישפט של המדינה, החל בנשיא בית־המישפט
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 6 | הנו סחה מל א שד הו איון עם ע״\אם סוטאוו׳ ,ש.גופ לסנסציה עולמית -והרקע שר יוזמתו החדשה ע11 ידו היה קיים פרס עולמי על \ 1אומץ־ילב, היה עיצאם סרטאווי יכול להיות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 7 | קפה נמס עלית בגרגרימספלנדיד. כך שותים היום קפה נמס בעולם. בעולם, ספלנדיד -פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים. הטעם שלו-ספלנדיד. הניחוח שלו-ספלנדיד. וכל
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 8 | אש״ף עוזר דבגין (המשך מענווד )6 (שרות המודיעין כבושים. באופן גם מעזרתן של יימות, המנצלות שלהן.״ מר סרטאווי סירב לציין לאילו מדינות ערביות׳ הוא מתכוון, אולם
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 9 | נציגים שלי מי? בכנסת הם יושבים יחדיו בסיעה אחת - או מאתו׳ הקלעים הם לוחמים זה בוה לטובת האינטרסים של 2קבוצות־ההון ו ! ד ו 5ד ו1 1מ ז * סדר\\ הצעה הופנתה לממשלה
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 10 | מאינדונסיה הכברלאפרבריבפרח ! לישו־אד דרו יפאן מאת מאיר תדמור שיווק משותף לחדל, ובענף הפרחים חוגגת ה״ליברליוח״ של שר־החקלאות שימ חה ארליך, המעדיף הידרדרות של
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 11 | מרכז -בית־ז בסמטת בית השואבה ,8טל 622547,611001 .סניפים ראשיים:תל-אביג:אלגבי ( 123 ככר המושבות) טל.611806.דיזגמף ( 118 מול כסית) טל!.239952 . לפעמים אתה צריך
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 12 | כל טלויזיות נוך ךמנדה*אמקור ערוכות עתרו לקליטת שידורי לווינים וככלים. נורד מנד המק די מ ה א ת כל האח רו ת ב הרב ה שנות צבע. להשיג בחנויות אכזסא וסוחרים מורשים.
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 13 | מאמר זה נכתב לפני כמה חוד־שים ופורסם בכתב־העת בשפה ה־אנגלית ,״ניו־אוטלוק״. דאגתי לכך שהוא יגיע לידיעת אישים אמריקאיים שהיתה להם יד בהתפתחויות המתוארות בו. איש
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 14 | האם רוצה א רצו ח־ ה ב רי ת ב שלו ם * (המשך מעמוד )13 בוושינגטון ובשגרירות האמריקאית בתל-אביב. האמריקאים מכרכרים סביבם. הם יוצ אים משם כשהם משוכנעים — ומשכנעים
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 15 | דלת בינוחון אחת בהשגחת מבון התקדס. בלדלחעול רב-בריח וד א283166 :־ 3 ( 03 קווים) ר״ג722111 :־ 3 ( 03 קווים) חולון 844145 :־ 3 (׳03 קווים) ר חו בו ת -א ש דוז
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 16 | מכחכים וז 171ו 1מ ד דד #אתה מעוניין בכלב פודל שחור, בן שישה שבועות ! • את מחפשת חברה לדירה, שתביא עימה טלוויזיה ציבעוניתז * אתה רוצה להחליף את ה סי ט רו אן
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 17 | ן לבני הכו תנ ה המעולים ^! ר -אבלה טו בינ ^יז ת ^ כחול ;שחור מקדחת פטיש פניאומטית ס *4-350 -ק קוטר קדיחה בבטון 35 :מ״מ תקיעת עוגן בבטון: עד ״ 5/8 5סוגי איזמליס
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 18 | מכתבים 701 גאול 111ד ל 1 9 8 2 חשקט 8ז ח 0ק 3 בולמי זעזועים 7¥טס 6 ט • גלגלי אלומיניום • בלמי ריסק קדמיים • מד סבובי מנוע • סבל אחורי • שני נוסעים כושים שם
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 19 | רכב ברחוב דיזנגוף, בקטע שבין שדרות בן־גוריון וכיכר דיזנגוף, במשך יום השבת. זאת — כדי להפוך את המקום למעין טיילת, שבה יוכלו אזרחי העיר לטייל להנאתם על המידרכות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 20 | החלל מן חדשות מביא החודש תוכלו לוטש את מעוכות החלל החדשות של לגו ולקבל מתנה שכמיה של״לגו״* ״לגו״ פוסע פסיעה לעבר שנות ה , 2000-ולוקח עמו את ילדכם לעולם של
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 21 | הדים בנימיני 1מזל החודש: נתוני הלידה משתנים. ויתכן שבן מזל דלי למשל, שביסודו שייך ליסוד אוויר, יהיה נתון בעיקר להשפעה חזקה של יסוד האדמה. אחת הדרכים לאבחן מהו
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 22 | הורייזן 13 1100 המחיר 178/192 שקל הורייזן 01. 1300 נפח מנוע 1294 סמ״ק המחיר 193/284 :שקל נפח מנוע 1118 סמ״ק 4או 5דלתות נפח מנוע 1294 טמ׳׳ק המחיר; 208,527 טולדה
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 23 | צדפת: נולנו פולנים! לצופה מהצד נדמה, לפעמים, שפארים הפכה לעיר פולנית. תחנות המטרו, קירות הבתים, לוחות המודעות, ואפילו אתרי־תיירות מפורסמים מכוסים כתובות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 24 | ם11ו1ים בעולם הנסיכה סאזזלין: שש חדשת 111111111 , הנסיכה קארולין ממונאקו ורוכרטינו רוסליני, שמחים ועולזים בימים האחרונים. לפני שנה, כאשר חגגה הנסיכה את יום
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 25 | אבא של מורו: אפשר להמשיו לשיר, אבא איגלסיאס שלם 1בויא מירי דאוק: בעקבוזו ג״נה חחבויג״ז־ה מידיי דארל! העדיפה לחגוג את השנה החדשה הרחק מן הכפור והשלגים של
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 26 | היזם קשה לי לתאר איך קוד הסתדרתי בלי רדיו־טלפה במכונית. ׳ רדיו-טלפון למכונית הוא מכשיר קשר אלחוטישמוטורולה מייצרת. הוא מאפשר לי, תוך כדי נסיעותי, לשוחח אי
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 27 | ה צג ה קרחת שיל אבא 2ד״יז3 מיד נשיקה לקרחתו של אביו, השחקן ישראל בקר, שגילח את ראשו במיוחד לקראת ההצגה ״הנסיכה האמריקאית״ .השניים, המשתתפים באותה ההצגה, מגלמים
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 28 | דרסון שסיפר לי שהוא עומד להוציא תקליט חדש, הפעם לבדו. השחקן ישראל גוריון סיפר שהוא עומד לחדש את הקשר עם בן־זוגו מימי הדודאים, כני אט״ דורסקי, והשניים עומדים
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 29 | ״! 1י מלכת המים אילנה סיבוני והדוגמנית ^ 1 1זיווה נצח מתנשקות רק כמעט, כדי שלא לקלקל את הצנע המשוח על שפתותיהן ואת האיפור על פניהן. האתהח שסן תלבושתיה הנועזות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 30 | יואל אביטל הברירה הנמלה אתת משתוקק לטלויזיה צבעונית -אן פוחד להישאר בלי בסף? לא תכננת כראוי את ההוצאות הקבועות שלוי אין דבר. לחברת ״מ׳ן׳ יש תכנית המאפשרת לך
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 31 | עורב״־זזדין ה עדיפו כדו ר סל על פני ג, וקזלה.ירו, !עוברי־אורח נהנו ל מר אה הנ שיא המנמנם א1131 11 לא רק ריצפת טרקלין* הכנסת היתה חלקה מתמיד ביום השלישי שעבר,
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 32 | איך נח־ע לי 1ע צ 1של מיכה חריש שהח״ ב לא נחרו. בתאונה ומי הם חברי סיעת זיפת ב מי פ לו ה הלי ב רלי ת דע, שבקואליציה של 61ח״כים אף אהד לא יוכל לקבל את הזמנתך.״
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 33 | )11*11111 איש־עבודה שאינו יודע לאות, בקי בענייני אירגון, ואיש־מינהל מעולה. מטה אוזן לבע יות הקהילה, והחשוב מכל — בעל נסיון־חיים עשיר, שטרם פלט ולוא הערה אחת
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 34 | האם רוצה א מריק הבש לו ם? (המשך מעמוד )14 אודם המדיניות האמריקאית היא עיר,בית ורצופה מדי, למרות חידופי־־השילטון התכופים בכית הלבן, מבדי שתשובה זו תתקכל על
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 35 | ודש־ק הזזזזדה • 75406125/11411/1206א-״480*1 1981 • 4806 * 71* 4: * 17 000. 601(4800 60 • £6.00.: 1*1$ 2.75 6* 4 *14 • 8. 0,70 4840041׳: 0* 240 080 6* 620614 :
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 36 | לנוס אח יגיח? נשוס! ליד שולחן בכסיח נולד רעיון גאוני. איך לפנות את הציוד מחבל-ימית. ,חרף התנגדות הקנאים ו/או הסחטנים? אין פשוט מזה. תפרסם־ינא ממשלת־ישראל מודעה
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 37 | רכזת הטלפתי היחידה המדברת אליך משפחת תדקס -התשובה לכל בעיות התקשורת. תדקס — מערכת תקשורת מודולרית החל מ־ 2קוי חוץ ו־ 4שלוחות פני ועד 256 קוי חוץ ו־ססס! שלוחות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 38 | נו טוב חבר׳ה. במה שנוגע לי כנעל ספורט דברנו כבר מספיק. לא חס וחלילה שאני עם הלשון בחוץ, או בכושר לקוי או שהסוליות נגמרו לי תחת הרגליים. לא, לא, זה לא! סוף כל
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 40 | לקח להם 50 שנה כדי להגיע למסקנה נערות צעירות מאד מעדיפות להתחיל עם טמפון ללא מוליך״ אך מה עם הטמפון עצמו? אהבהמתרחבבעתה ספיג ה ואוטם מאז ומתמיד יודעים באהבה כי
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 41 | גרו שין מו ד רניי ם כל הזמן אני טוענת שמסובך לחיות בתקופה שלנו. בין כל הפיתויים שמסביב, מתחיל להיות קשה לשמור על חיי נישו איו עד סוף החיים. עוד מישפחה בישראל
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 42 | פורטו־סעיד מראה כללי של הכניסה לתעלה (מימין). מעבר לו — הים התיכון. זהו החלק האלגנטי והשקט של העיר, המזכיר ערים דומות באיטליה וביוון. ך, אמצע המידבר עומדת
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 43 | צליחת התעלה ציור ענקי זה מתאר בפרטי־פרטיס את צליחת־התעלה בצהרי השישה באוקטובר .1973 ,החיילים צולחים בסירות־גומי, בעזרת משוטים, ואחד מהם נושא דגל מצרי. משמאל
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 44 | ״בולם מתני ביטנה לעונה נאני עת[ שד שנה על חשבנני. ד ובר ״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות ואפילו
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 45 | קולנוע מיליונר בצרות ישראל סרט או תו 1ט י נוער! בת 17 הוא סרט המשול לזנב של דרקון. כל מה שהצופה יראה בו יהיו תנועות קטנות ונמרצות מאוד של קבוצת אנשים קטנה,
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 46 | קולנוע (המשך מעמוד )45 קים ומפורסמים יותר נוטים לרכוש לעצ מם לאורך הדרך. אחרי חיפושים ארוכים מצא פיתרון אידיאלי לשלושת הצעירים, כאשר הגיע לבית־הספר התיכון
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 47 | ה עד יפו ן המנו יי ם וט ל החל מי1.12.81 העול ה 1ד לחצי שגה לשנה בשקל מחיי העיתון בארץ לארצות תבל דואר רגיל הוצאות משלוח 45 + 605 145 + 605 סח״ב 728 = 78 + 840
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 48 | שיחר סו פהשד די למה צליזש חז כו ר ח ;#לכתבת מבט שני, יהודית (״ג׳ודי״) לוץ, על כתבתה המעולה, שהוקדשה למצב לימוד הערבית במערכת־החינוך. בכתבתה של לוץ היתה תיזכורת
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 49 | יו םרביעי • מדע-כידיוני: חלו־צי־החלל 6.15 שידור כצבע, מדבר אנגלית). ארגו מבצעת סטיית־חלל ונצ מדת לספיגתו של דסלוק. לספינה חודרים חלוצי החלל, אלא שוונצ׳ר נעלם
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 50 | במדינה מייושטירה ההרשמה למחזור חורף החלה לקבלת פרטים נוספים חייג עכשיו תל חביב: רס ביחליכז . 23 טלפון !03 6586 77 טלפון 2 233502ם ירושלים: ררז בבלחל 6 רח׳
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 51 | מפאריס ומסכות על עצמה ני רוצה להחליף את הסיד־י רה הישנה של צילומי־העירום שלי בסידרה חדשה. מספיק עם הישנה. בעלי מישל עשה לי סידרה חדשה. חוץ מזה השתניתי. הסגנון
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 52 | בגו ף ראשון (המשך מעמוד )51 גם זר. יעבור. אנשים ד.רי נוסעים הרבה לחוץ־לארץ. הם נפתחים, רואים דברים. כבר עכשיו אני מר גישה שיש שינוי עצום לעומת מה שהיה פעם.
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 53 | ג א גו ־ ה תינוני ה שיניתי גם את שמי, לטובת עולם הדוגמנות הנוצץ, לשם יותר ממוס חר, המתנוסס על כרטיס הביקור שלי,״ והיא מושיטה אותו בגאווה. ״ג׳אגר, ג׳ לג׳ודי,
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 54 | קהםאומדים מההם או מ רי ם ...מההםאומרים ׳וחנן באדר: מההםאומר׳ שולמית אלוני: ההצעה שר זמ י ר. לא כ רכו למען יצחק הסול שנפסל בהצבעה היא קלייד וס קופ כמו למען ציו
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 55 | ום אומרים מההםאומרים מההםאומרים מההםאומרים . גיור פאר: מנחם הכ הן ״צבי עות שלא הי תה כדוגמתה נשום כנסת!־׳ יש אלוהים בשתים! בפסטיבאל שיקאגו! אם יש בחורה שמגיע
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 56 | עקב שרת /איש ממאדים חילוני שסחים ידיעות המדאיגות את גורמי הביטחון בישראל מספרות על דולרים וגיס העושים דרבם מארצות נפט ערביות למיניהן אל קרנות אירגונים
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 57 | מומחה למכוניות 130/1ער המאפיה שד המכוניות המשומשות ומייעץ למוכר 1ל ר 1ב ש מכ וני ות כ יצד להי 1ה ר ^ ישר אלי ה מ צוי מתייחם למכוניתו כאילו היתד, יוצאת־חלציו.
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 58 | ל קוו תמסרת ולהי שאר בת״ 9מי קובע בשוק הפרוע מהס (המשך מעמוד )57 מכי־על סכוס־עתק מוציאים כאשר מחירי המכוניות המשומשות? גית משומשת, דמי־הבדיקה הכה נחו־ישנם
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 59 | שלוש שנים אמינה מבחינה מכאנות, ביטוח למיקרה תאונה יש, כך שלפני שלוש שנים, חבל על הכסף. כל המכונית — היתד, צביעה. אולם סביר שמכונית מעל חמש שנים תהיה צבועה שנית
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 60 | החתינות שר ג ת1־ ה מווו ת את מיש >83 שדז> ד 1ז ז! ו , הנאשם נוצח, ומצסונות וחג יג התנ וד ת שד מינהו המישפטים באמו ובאביו של הנאשם, שישבו באולם מאז שעות הבוקר.
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 61 | בית־המישסט גם ציין את מעשהו יוצא- הדופן של מי שהיה אז סניגור צעיר, וייצג את אבו במיסדר־הזיהוי, דרור מקרין. כאשר העיד מקרין במישפט־החוזר סיפר כי כדי לשנות עוד
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 62 | הישראלית הבנ ים החורגים של אפריקה #אביהספר 1תהעברית הערבים עובדים בשקט ת מו ההודי הנודד ו.ם. נאיפול נחשב כיום לאחד מחשובי הסופרים בעולם. הוא בן למישפחה ממוצא
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 63 | כי מד,עיירה סולקו ריימון ואיווט, בעוד הטכניקות הסיפוריות החדשות, המותאמות יריות ההפיכה הבאד, באות וקרבות אל למסירת מצבים פנימיים, רצופי הירהורים ותחושות וכיוצא
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 64 | וח היה 03111:1 כליון ״העולם הזה״ ,שראה אוד השבוע לפני 25 עמה כדיו?, תיאר בכתכת־השער, תחת הכותרת ״?ת קיימת לנחמני״ ,אתי עלילותיו של מנהל ההרן־הקייטת־לישראל
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 65 |
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 66 | של ד״ר פישר והיופי שלך חופפים. קמיל שמפו. טיפוח השיער איננו רק עניין של יופי, במעבדות ד׳׳ר פישר יודעים כי כדי להגיע לשיער יפה ומטופח יש להגיע קודם לפתרונות
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 67 | נשיא נית־המישבס המחוז על הסניגורים ב״מיקוה אחד : ״הם נתנו ל שונם מנה מתחת לחגורה וקראו דו שקרן!״ הדלת ומציע לי לנסוע איתו לבית־המישפט. ואז, יהיה זה אחד מעורכי-
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 68 | א לי בי לקראת הר שעה י (המשך מעמוד )67 דין וסניגור, הייתי מרגיש רע מאוד. ולא ישכנעו אותי שזר. ביטוי חברמני. אני שמעתי על שופט סביר אבל לא על שופט חברמן. במיקרה
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 69 | מיתר היוצרים בארץ היה שהם כתבו, שרו, שיחקו והסריטו את מה שקורה להם. אורי ואריק כתבו את החומר, אורי ביים, •אריק שיחק ושר, אלונה צילמה, שיסל הפיק וסימה היתד,
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 70 | י הו רו ס קו פ (המשך מעמוד )21 מאשר אינטלקטואלי. בהחלטותיו הוא מונחה על״ידי אינסטינקטים בריאים ונכונים. יטוד האדמה מאפיין אדם מעשי, ישר, אחראי ותכליתי. הרכוש
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 71 | ״ביום נקווה יתייצבו לימיננו מאות ארבי אזוחים... אנו געוניס לקליטתם -ער נר המשתמע מנו!״ אומד אב פרחו, מראשי התנועה לעצירת הנסיגה הקטנה טוענת שאצלם בכיתה הפינוי
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 72 | חיי מתחתלמגף — (המשך מעמוד )35 אנוס־איירס כדי שיעניקו לי אש־רת־כניסה, וסיפרתי להם על מצבי. הוספתי בקשה שיבואו לבקר אותי בכלא, כדי שיקבלו אינפורמציה יותר*
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 73 | ספ1רט כדורסל ד.א 1הז־ים א*גם בסדר ״אנחנו סובלים מכך שכל הזמן משווים אותנו למכבי תל־אביב,״ אמר השבוע במרירות סטיב שלכטר 27 שחקנה הוותיק והנאה של קבוצת הכדורסל
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 74 | עירו ש ל סעיד (המשך מעמוד )43 בריטיים מתקדמים ברחוב, ומולם מתייצ בים בני־ממקום, מאחרי.מיתרסים מאולת רים, וממטירים עליהם אש צולבת. ממו נות על הקירות ממחישות את
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 75 | שווה כל מחיה קנט. הנאה אמיתית. השילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק האמריקאית ופילטר המיקרונייט המפורסם. .ו1וג<*).א.£1וגוי!
העולם הזה - גליון 2317 - 27 בינואר 1982 - עמוד 76 | דיות בנו שר ארק א״נשס״ו הניאה רנירסום פושת־האהבההממושכת אריק אימסטיין וסימה
חזרה לתחילת העמוד