גליון 2318

העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 1 | מיס פר 2318 76 עמודיס ר או בן מעיין מחיר 25 :שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 3 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תר אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 135 העורר הראשי: אורי אכנרי עורך־תבנית: יוסי שנון רכזי
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 4 | הסיעות השונות — שכל אחת מהן מתייצבת מאחורי אחד המועמדים — מגייסות את תומכיהן בסניפים. ההערכה היא כי הפעם לא יהיו בחירות פיקטיביות, כמו לקראת הוועידה הקודמת,
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 5 | במדינה לתקוף את תנועת ״הרוב המוסרי״ האמריקאית. זוהי תנועה לאומנית- קנאית־דתית חשוכה, באגף הימני- הקיצוני של הקשת. הימין האמריקאי, שהביא לבחירתו של רונלד רגן,
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 6 | גאלהכיר המהאיהכימהירבעיר ״הפקדת שיקים! ממש משחק ילדים״. ״תמיד יש לי במשרד מעטפות להפקדת שיקים׳ ״והעיקה הפקדת שיקים לוקחת פחות מדקה אחת״. נכון שהוא לא מברך אותך
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 7 | זה נול חיה להיות המאורע החשוב ביותו מאז ביקור סיאדאת, לולא... פגישה י ^ תכן כי הסיפור הזה לא היה מתפרסם לעולם, או רק אחרי שנים רבות. אין זו אלא פרשה אחת מיני
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 8 | השעות האחרונות של מ ע״9 לתת לחולים חשוכי־מרפא, ועל התנהגותו של מישרד־ד,בריאות בפרשה. עוד בשלבים הראשונים של מחלתו, שממנה סבל כעשרה חודשים, לא טופל מעיין כהלכה.
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 9 | שרו למדיין לקבל את תרופתו של רובין, שהמישרד לא אישר את שימושה. מודן הביא שורת נימוקים ידועה, שעיקרה : התרופה לא נוסתה. אד לאחר שכל שאר הטיפולים הופסקו, ולמודן
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 10 | האלמנה והבת לאה ואוסנת מעיין מביטות בארון־העץ •הפשוט, המורד אל הקבר. על־פי בקשתו המפורשת של המנוח לא נערך בשטח בית־הקברות של הקיבוץ טכס דתי. חבר־מהקיבוץ הספיד
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 12 | לקח להם 50 שנה כדי להגיע למסקנה נערות צעירות מאד מעדיפות להתחיל עם טמפון ללא מוליך״ אף מה עם הטמפון עצמו? ארבהמתרחבבעתהס פיג ה ואוטם מאז ומתמיד יודעים בארבה כי
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 13 | מכאניות במיפעלים תעשייתיים, התוקפנות מתגברת, ואנשים נוטים להתרגז בקלות ומתקיפים ללא סיבה נראית לעין. ההחלטות נעשות באימפולסיביות, קשה לשלוט בעודף האנרגיה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 14 | מכתבים כנו ת או שביעות>־ מתי אפשר להאמין לטגן־ ראש״הממשלה דויד לוי ! כשהוא מדבר, או כשהוא עושה ז לא מזמן קונן דויד לוי על הנעשה בפיתחת רפיח, הן בעיתו־ינות, הן
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 15 | קיימות שתי דרכים להרויח בבורסה. האחת דורשת ידע רב, נסיון וזמן. השניה-חכמה. חכמה לבחור את המומחה הפיננסי הטוב ביותר. מומחה שיש לו הידע, הנסיון והזמן. מומחה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 16 | מכוזבים (המשך מעמוד )14 העצמאית כיהודים (שעמם סבל מגזענות אלפי שנים) והם מתנהגים ככל הלבנים הדרום־אפריקאים החושבים שהם גזע עליון והכושים נחותים מהם. השילטון
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 17 | ״מלשוניביטנחלשנה 1אניתו שדשנהעלחשבתי. דו ב ר ״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות ואפילו ישראליות. את
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 18 | ז1ו!ובץ מכוזבים הו 1ול 0 (המשך מעמוד )16 ובכל הדורות היתה, לצערנו, הת בוללות. אנחנו עד היום מתווכחים מי הוא יהודי. הסינתזה שאני מציע לעיל עונה לשאלה הזו. גם
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 19 | וה היה 091113 דו ה שחיה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה, תיאר בכתבת־השער את השלג העל שירד על ירושלים. סיפורו של יוסוף נאדא, לשעבר פ ה 51325 בצבא
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 20 | טנשיו בתשלומים 14,520.- :שי. במזומן 11,615.- :ש׳. ספה דו-מושביתדגם 51£04 ו^טדאחרי פסח בתשלומים 8,000.- :ש׳ במזומן 6,400.-שי. ללא בד ( 6.9מ׳ בד) בתשלומים
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 21 | א ו ־ ט ו ־ ט ו ומ י ה או־טדטו יהיה הסכם על האוטונומיה. יש עוד כמה ׳שאלות פתוחיות. האם יותר לערביי ירושלים, הדוחים את האוטונומיה מכל וכל, להשתתף בבחירות
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 22 | אומדים מה הם אומרי ם ...מה הם אומרים מה הם אוחרים . . רוני מילוא: מ שה סצב: פ רו פ סו ר מרדכי עוני: ..ואיתי מישנחות שרמות .,לא בשבילההילה ..אשתו של ח־־נהס
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 23 | מה הם או מ רי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...נזה הם אוח א״נ 1חן: דינה דורון: ש ד מי ה וי צן: בית־קפה 1מיס עד ה. דנני שאני נותח את לונדוב את ניו־יורק
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 24 | |/פ מיח רצוף סרסופ רס תנועת של״ ,קוראת: מבצע לאנשי השלום להשתתף ביום שבת, ה־ ,6.2.82 במדרשת שלום שתתקיים באיזור ברם עילום על קו הגבול החדש. מדרשת השלום: המדרשה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 25 | אירופה: הדיכוי המתמשך ישל תנועת סולידאריות בפולין והסאנקציות הכלכליות שהטיל נשיא ארצות־הברית, רונלד רגן׳ על ברית־המועצות, משקפים, לכאורה, מאבק פוליטי
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 26 | מי אה יואינג \/ 1011. 100.ו 2 מנן מיליונר־מרגישים מיד §י 01 ן*סד׳יז \/601. 110605601ז 656ז 15ו 191ז וו^. /ס^זו. ם 8 0ק 11\/1 + 19811_0811\/1/ \ 8 ן*1ויו
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 27 | אנוטינן בשנים גיוליאן לנון: וקו מנשלת אוחי! שות־התומת מלינה מושר: א*ני טלה לסוב לעיתונאים! הסופה הגיעה לפאריס: מלינה מרקורי, שרת־התרבות של יוון, באה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 28 | )( 11*1111 בשוס בידידתח וסם! ביותו? רוברט ואגנו* קיים את הבטחתו לנטלי: הוא נטל את בנותיהם נטאשד! וקורטני לחופשת חורף בגסטאדט. אך למרות אווירת החג בעיירת־הנופש
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 29 | רוויחז־ש ויי יעז צי ליי * גויי ;$2 9 9 -לשבויף אנשים מסבירי־פנים. נוף שובה לב. בילויים, טיולים, חוויו ת. כל אל המח כי ם לך בסיציליה, ה אי ה ק סו ם, ה תו ס ס,
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 30 | 1 1 1וידיץ וו 482 הוידיאו המתקדם בעולם ! עם קסטה דו־צדדית ל 8 -שעות הקלטה ! הקסטה הדו-צדדית מאפשרת ניצול כפול של הסרט עד 8שעות הקלטה — חסכון עצום במחיר
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 31 | המכונית של עזר וייצמן תיקרא ..אזטמחטו וכלבתו של מוטה 11.1־ כתבה על ״מות הגור 0 :כשנאם סגן ראש־הממ־שלה, דויד לוי, בפתיחתה של ועידת העובדים הליברליים, ישב מזכ״ל
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 32 | .1ם הסרטן א !!,מל להתחרות ב שדי ה של פנינה רוז 1ב ל 1ם והמרצה לאמנות האיסלאם למדו ל ר קוד ריקנדי־בטן 91 החתול של הצלם חגוך גינוסר גורם לו לבעיות ברחוב. החתול,
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 33 | א 111וים 91 בערב־ראיונות סיפרה הד״ר רחל מילשטיין, מרצה לאמנות האיסלאם באוניברסיטה העיברית בירושלים, ש מורה הונגריה לימדה אותה ריקודי־בטן. בארצות־הברית
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 34 | שלוש הבטוחות של :1981 קחס ביון -מ קו ר א שון ב די רוג ק רן ד לי ה ־ מ קו ם שני ב די רוג קרן כ לני ת־ מ קו ם ר בי עי ב די רוג ה שנ תי()242.120/0 ה שנ
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 35 | רכבבבבבבם׳ נתב.חעורם הזה־מוסיו דוווח עד המצב האמיתי בארגנטינה: שתי גוויות בתא־המיטען מישנחה יהודית שני אחים ׳ואחות האח הצעיר שלדברי התביעה קיים יחסי־מין עם
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 36 | ח־־כ מאיו שיטרית, נציג של דוו חדש של מנהיגים מבוי עדות־המיזרח, מספד ניצ:ד דחה אותו המערך, ב־צ:ד הצלי!ז לפרוץ את מיג 1גדת הסרות ולהגיע לאוניברסיטה בגיל ,16 על
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 37 | בגיל 19 אירגן מרד חמוגי של צעירי יבנה נגד המועצה המקומית, ובגיל , 23 עם שיחרורו מצח״ל, נבחר כראש־המו־עצה. מאיר שיטרית נשוי לרותי, שהיא, ללא ספק, אשת הח״ב היפה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 38 | ודו!ומ וושף לג ותרמו כספים במסיבה אירעה תקרית קטנה, שעלולה היתד, להיגמר בשערוריה כאשר המיליונר רוכי זימדמן שותף באחד הבנקים ובעל מיפעל לאלומיניום ומעצב־האופנה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 39 | מתנצל סעד מורתדא לפני חיה צור ־מיסעדנית. למרות שהשניים ידידים תדא לנשק את הגברת לפני המצלמה״ פוצצה את הערב. הסיבה: אחד האורחים חשב שהמועדון משמש עדיין כמיפגש
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 40 | יירק ב מי קד ה אני בלי כו ד!׳, (המשך מעמוד )37 פיר עיר ככל הערים. איך עשית זאת? חינוך. קודם כל חינוך. אצלנו בבתי- הספר מלמדים בשיטת ההוראה היחידנית — נותנים
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 41 | אם תכננתלחסוך לנסיעה לחדל -היהכדאילך לחכותלדיסקונס מהמחיוב־ 5תשלומים־ ללא הצמדה וללא ריבית ^ 50/0-הנחה על מחיר הטיול לחדל׳ הנחה על טיולים לחו״ל כולל הטיסה היכן
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 42 | $ 1, 000,000,000 ביליון תודות ל־־ארם״ ישראל על חלקם במכירות אטאר׳ בעולם שעברו את ביליון הדולר! קנה אטארי רק אצל הסוכנים המורשים 41481 אטא רי הג דו ל מ כו ל ם
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 43 | הולך לו עם נש>ם! מידו, ספר הצמדת הוותיק בן ד,־,34 העוסק לדבריו כבר 20 שנד, במיקצועו, טען השבוע שלא הולך לו עם נשים. לא, זד, לא מה שאתם חושבים. יש לו למירו הסבר
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 44 | קולנוע סרטים החד7יב 1ח 11ק * ד3 ,ודג, ה אפשר כמעט להאמין שהחתיכות מקליפורניה הוא הביטוי החדש והבוטה ביותר למילחמת הנשים על זכויותיהם. אחרי שכבשו את מקומן ברוב
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 45 | להתגייס. השני, פראנק דאן, זריז כמעט כמו ארצ׳י בריצה, קצת יותר מבוגר, בך דלת־העם שספג את כל חוכמת החיים של הרחוב וידע להסתדר בכל מצב ובכל הזדמנות. השניים מכירים
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 46 | ותוכניותיו של סער. עם מינויו של סער עשוי המנכ״ל לאבד את השליטה על מח־לקת־החדשות, כך שסיכויי סעד לתפקיד קלושים לעומת האחרים. האפשרו״ת האחרונה הוא שלפיד יתפקד
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 47 | או טו פון. טלפון במכונית. יעיל, סו די וזו ל יו ת ר מכל מכשיר־קשר. חידוש טכנולוגי מתקדם, שלא מכבר היה בגדר חלום, נעשה למציאו ת שבהישג חיוג. כל הזמן היקר שהלך
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 48 | אם החניכיים שלך מדממות אתה זקוק ל-ארונלפורטה ארוזל משחת השיניים היחידה המכילה: — מחזק את החניכיים ויטמין — מגביר את עמידות אפיתל החניכיים — מפחית את רגישות
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 49 | שמו של הסרט המצרי, המוקרן בימי השישי, ומעכבת פיר־סום חומר־רקע עליו. יום רביעי • פולקלור: לשיר בעמק עם שרה׳לה שרו, ( — 0.15 שידור בצבע, מדבר ומזמר עברית). •
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 50 | תעדוחת הגווייה האבודה את אשתו ומאהבה. השניים ניסו לדבר על ליבו כי יתן לשלומית את הגט המיוחל. רוברט הציע כי יילכו יחד לבנק, והוא יתן לבעל את כל חסכונותיו .״אם
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 51 | הפרקליט הממונה על התיק .״מה נעשה? אין לנו גווייה,״ אמר דרורי לפרקליט, ״האם אפשר בכלל להאשים ברצח כאשר אין גווייה?״ ״זה לא קל, אבל אפשרי,״ ענה לו הפרקליט ,״אבל
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 52 | 1י 1תה והחי מ ש שלורד לבז׳!חצי שנה -נגיר 96 קוואת אנה גוובוג לי בבצ׳ו. כשלמדה לקרוא וראתה על תיבת הדואר את השם אנה גרוברג, היא שאלה את בתי הלנה, האמה שלה:
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 53 | ומשמש כראש מחלק התעופה של השוק האירופי המשותף וכמו שאומרת עליו אמו :״הוא כבר לא גרוברג, הוא כבר לורד אנגלי.״ מספרת סבתא גרוברג :״היה לי קשה לגדל את הילדים, אבל
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 54 | סברלסבתא 0 (המשך מעמוד )53 מקבלת כל־כך הרבה אהבה, שחבל לי להיפרד מהחיים.״ היא מתפקדת בכוחות עצמה כמיטב יכולתה. מציעה כיסא לאורחים, אפילו טורחת להביא את הכיסא
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 55 | במדינה ד ר כי חיי ם מ ־ לחמח שוור־ס האגודה לצער בעדי חיים גיצחה את דדחמי השוורים. ״פיאסטה ספרדית, המופע המלהיב והמרתק, לראשונה בישראל !״ זעקו המודעות מעל דפי
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 56 | מקב שדת /איש ממאדים יש אלוהים! אלוהים, כידוע, נמצא בכל מקום, אבל הרושם הכללי הוא שהוא מבלה את רוב זמנו בשמים, ואולי השמים הם מקום מגוריו. בכל אופן, דומה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 57 | משום מה, הן דווקא נותנות בי אמון.״ תכונה זו אינה מאפיינת את הישראלים, שהם לרוב חשדנים. ״דווקא הלקוחות הזרים, התיירים, קשים מאוד מבחינה כספית. הם מתמקחים על
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 58 | הפרוות זולות יותר בארץ מאשר מחוצה לה, בין היתר משום שמישרד התעשייה והמיסחר מעודד את ייצורן בישראל ואין משלמים עליהם מיסים׳ זמפני שעבודת־הכפיים בארץ זולה יחסית.
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 59 | 6מעיל ברייט־שוואנץ: בין 1600 ו* 3000 דולר ליפה ביותר. • ז׳קט כרייט־שוואנץ: מ־800 עד 1400 דולר. #מעיל שועל: ביו 2500ו־3000 דולר. 4דקט שועל: ביו 800ו־ 1400 דולר.
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 60 | הרזיה: השיטה ה 2001 יש לנו בארץ מלכת־זמר תימניה, אלופת הקסטות של התחנה המרכזית, שנראתה פעם מאסיבית כמו -אום־כולתום. אהובה עוזרי שמה. פגשתי אותה בחגיגת
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 61 | ץ נ1 בי שו לי ם ! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים ! לא פונץ ׳ לא נורמלי ( עיצוב במסיבות הכי פצציות, מזמינים אותי, מפיסטו, להכין את הפונץ׳.יצא לפונץ׳ שלי שם של
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 62 | 1 1 9 1 *0״ 1 א. ד .גז ר דון אמת ז כז ב ב אג ד ת ניתזח מנעת • האהבה ^ ט״ז פניני ספר 1תשלא בי ג דו ר המאיר מי ינצח אתבאדהוליד י תרגום רולאן בארת, שנהרג בתחילת
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 63 | התשכחות שהכל מרעיפים על מי שאמה עתיד לאהוב ...תחת הכותרת המתבקשת קינאה, מבסס בארת את ראייתו על קביעה של זיג סוג ד ־ויד, שאמר : ״כשאבי אוהב, אבי הוריש כל
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 64 | ₪ה ושווהך׳ .זהו דומן ׳שראוי, מיוחד במינו -איר התאה! הפוקדים; ב יצאנ ית וא י ו גלגלו יחסיהם :׳ת ־המ ישפט מאשתו וישא אותה לאשה. היא לא יכלה יותר לשמור את סודה׳
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 65 | כוט. נ עינז מ אד. המערכתהחדשה של שיבעה ת כ שי רי־ ה טי פו חהמ עו לי ם של ״יצהר״ הי א הנ אהא מי תי ת. רי ח מ שכר, קצף נעים, א ריז ה יפיפיה, הצלחהמלאהות חו שהנ
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 66 | יש פינוק מיוחד נגד קשקשים לשיער מטופח, ריחני ונקי מקשקשים. פינוק +עו לטיפול בקשקשים פותח לאחר שנים רבות של מ חק ר וניסוי. הו א מטפל בבעיה לכל שלביה. הוא מנק ה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 67 | ף*:סירסה. התל־אכיבית כבר יוד״ עים: כאשר מגיעות פקודות מכירה או פקודות קניה גדולות מהסניף החיפאי של בנק כללי, צריד לשים לב — ״המאפיה החיפאית״ פועלת. לפגי עשרה
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 68 | הטריפ המיסטי שר עוצו׳ הנסיגה גובו מדי יום ומזכיר את הלהט ש ל מתאבדי גיונסטאון -מכל הארץ באים 3ויוונים, ולקראת הסוף יח.קבצו כאן רבבות לעימות הגדול ־ מדווחת כתבת
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 69 | ברח מהבית עופר אמיר, בן ה־ ,12 חזר בתשובה וברח מביתו שבחיפה. הוא מסתובב בחבל ימית. כבר מיספר חודשים. 50 שקל. רוצה לקנות?״ הוא מספר שכך הוא חי. הוא מוכר ציורים,
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 70 | ספורט כדורסל ׳ ל ד־ טו ב־ רו מ א היה זה כדורסלנה השחרחר של הקבוצה האיטלקית, צ׳ארלי קופאק 29 שגרם לסערה האדירה שפרצה עם תום המישחק השבוע. קופאק ( )2.04 הכנים את
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 71 | 391091 איו וחגור . .תנובה ״ גובהווגגלה ״ן שואדי גבאשרהשיווק שיר נאוססוליח מאת מאיר תדמור אתם אוהבים ענבים ז גם אני. לא רק ענבים, כל ירק וכל פרי הגדלים במושב או
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 72 | צירופים אפשריים * לעשות עיניים. בחורה שחרחורת ובחור בלונדי שישבו אצל שמיל במוצאי־שבת לפני שבוע ועשו לי עיניים. לא עשיתי בחזרה, אבל במחשבה שנייה הכל אפשרי. אותו
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 73 | האם נפטר הטייס ארי בנמן, שששו נקשרים עם המאניה מ״שפעת נזירה? מנינה דוזנכדום ריחפה באוויר. ״ י המוני אורחים צחקו, התלוצצו, שתו, רקדו. ביניהם הסתובב גבר צעיר,
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 74 | ״רק מיקרה אני ליכוד!׳׳ (המשך מעמוד )41 זבו 500 תלמידים ושש תיזמורות. שיעורי באלט, ג׳ז וחוגים למיניהם. בכלל, נושא המוסיקה מפותח במיוחד. במקום שיעור זימרה משעמם
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 75 |
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 76 |
העולם הזה - גליון 2318 - 3 בפברואר 1982 - עמוד 77 | 76 עסוזיס שנה המחיר: 25ש קלי ם (כולל ם.ע.ם•) נתנה ..העולם הזה״ התחזתה נהנות ..התנועה לעצירת הנסיגה״ ,ומדווחת עד ההכנות
חזרה לתחילת העמוד