גליון 2319

העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 1 | י״ז שכט תשמ״ם10.2.82 , דיספר 2319 76 ענ 11 די0 •שנה 46 המחיר 25 :שקלים (כולל מ.ע.מ). הסיפור המדהים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 2 | ג׳ ורדאש הצלחה דוהרת בארצות הברית להשיג ; בו ג ל ־ א בי ב :״ סו פ ר גיינס״ ,י הו דההמכ בי 57 טלי \/1£ ; 456351 וועז 0א א לנ בי ,? 1דיזנגוף , 119א לנ בי >4גיינס
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 3 | כתבתה שסו־ ת כתבתהשער האחור : 11ל בש יחות הליכוד אני מתגעגעת הס הוציאו לאור רבעון ״ביטחוני״ מהודר שקושט כ שמות של אלופים. מי נתן להם מודעות? מי מימן אותם? האם
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 4 | למועמדותה של יעל רום, א שת הח״כ יוסף רום, אין כל סיכוי. זולשו ה סי כ סו ר בסניף חדותו חבר סניף צפון של תנועת החרות בתל־אביב הגיש תביעה לבית־הדין העליון של
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 5 | במדינה מ־לוזסנת היר 53,ו ת האנושות, א שר ממשלת ישראל ירקה בפגיה; החזירה לה יריקה. ״שום מדינה אינה יכולה לכלכל את מעשיה בלי התחשבות הוגנת בדעת האנושות,״ אמר
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 6 | וסירת התיירות היחה ביזיון אי חיא נולדה נ הנו ק ה שן איל־המלונות ח ״ם שין ו ובו מרכז חוות, שעשה בה עסקים מדוים * ואש־הממשלה נתן את שמו ולא הופיע * ארידוו וקוונו
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 7 | קפה נמס עלית בגרגרים; ספלנדיד כך שותים היום קפה נמס בעולם. בעולם, ספלנדיד-פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים הטעם שלו-ספלנדיד. הניחוח שלו-ספלנדיד. וכל
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 8 | נובל בער חוששת בדליות ונוח יזס שהניד נבח את ואשי מעונתיהניסחון, והוציא כתב־עת שהתחנה כביטאון ממסד הביטחוני, יוסף הנובדיס והביע את תיקוותו שלליכוד יהיה עיתון
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 9 | את הוצאת ביטאון הליכוד, אחר• הקים מנון אסטרטגי (11 אי] 1קיים והוא גדוש געשי מירמה ושקרים — 123 כתובתו הקודמת של ירחונם, חדשות המישטרה. י למעשה — אין מכון כזה,
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 10 | ה בו רסה המבצעים,, שר הבנקים - ל ע סמים פרטיים! מהטלת מיס* אני רוצה להביא לפניכם •מידע כלכלי מעודכן. לאחרונה ראיתי את שד־האוצר, יורם ארידור, כמה פעמים. הוא
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 11 | שהו כ? ב/ק .לפעי לגיזרה ובכלל. להרגשה הטובה! יוגורט ד 3סז של שטראוט 91 של בריאות וימר יעקב סון ט מי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 12 | ? גראנד כר שלר אל כמובן כשרוכבים על גראנד פרי-דגם הספורט היוקרתי של ראלי-אין צורן בהסברים. העובדוו ידועות. גראנד פרי- אופני הספורט המעולות והנמכרוו ביותר בארץ
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 13 | נציגי שד מי* והלנהה 11 נצי גי ה ע- [1 למעשה ו ב ים מהם ...91 צגים חברות מיס חויוו 1ואילי־ הו! ף * כוני ת אמריקאית גדולה עצרה 1לפני הכניסה המקורה לבניין הכנ סת.
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 14 | נציגים ש ל מי? (המשך מעמוד )13 מתיתיהו ליפשיץ ואחרים. שר־האוצר דאז, יגאל הורביץ, נתן את בירכתו — בניו רכשו באותה תקופה אדמות בגדה. גם שר־השיכון דויד לוי הסכים,
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 15 | בנו׳׳1בשבט חג נאלמת״ אגח,תאנה,שקד,ערמון,תפח1,נ11ד יתנוא־הרבה פחיות. מלבד הפירות שמהם א תה נהנה כל השנה, בקרנות הנאמנות של ״אילנות דיסקונט״, מוענקת לך השנה הטבה
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 16 | מכתבים גשםנד בו ת הקורא מוטרד בשאלה : מדוע מתענים החרדים ומתפללים שיבוא הגשם 1 האם הם זקוקים לגשם לשם לימודי תורה? או אולי הם זורקים אבנים יותר טוב בגשם? אני
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 17 | מכונית קונצרן ״רנו״ גאה להציג אתה מכוני ת המ שוכללת שנבחרה בתואר ״ מ כוני ת השנה 1982״: פרי מ חקר ותכנון, המתקדם ביותר בעולם ה ט כנו לו גי -מו טו רי. חסכון
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 18 | מכוזבים קרי א ה לנ שי א על הרומן בין רגן, דרום- אפריקה והקומוניסטים. מאוזן : .Iהשיב בשחצנות (3׳ .)3 .4לפרברטית יש כיסוי (.)5 .7בר־מינן יוה את אבן־הפי- נח במוסד
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 19 | מרים בנימיני מזר החודש: ד לי אליה, מתמרדים נגדה ומתענים בתוכה. ממש חיים בסיר לחץ. הקונפליקטים הקשים יוצרים אצלם תוקפנות כלפי עצמם ואותה הם מקרינים גם לסביבתם
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 20 | מכתבים 4ח£קט 7 5ח 0ק 5 • 4בולמי זעזועים 1 ¥ט ם 1 1 • גלגלי אלומיניום • בלמי דיסק קדמיים • מד סבובי מנוע • סבל אחורי • שני נוסעים (המשך מעמוד )18 הבא להנציח את
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 21 | התקן ו ל בזוז פ ר ־נקב • אוויו פסגות ב רז׳ניי ב: היה רעיון נבון מאוד לעשות כאן את הפיסגה ! איזו וודקה — היק — איזה קאוויאר — היק — והנוף, איזה נוף ! היק ! רגן:
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 22 | ללא תיק 9׳ • מודעי סיפר לי לאחר־מכן שהתחנן לפני חברי ועד־עובדי ההפקה של הטלוויזיה, שיאפשר לו להופיע במישדר נזוקד, על אף שביתתם, בטענה שללא מישדר זה הוא אבוד ׳
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 23 | מבצע אולסי פרי, ד כדי לנשק את מיכל 1 1• 1 הקטנה, אשתו של לו סילבר, הצופה בשניים בהנאה מהצד. ״האומ״ץ ליקט קומץ והעלה חומץ״ 0מתי שמואדביץ, מנכ״ל מישרד
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 24 | ה 1ח ה ף(ן ז8£8 בגובה י8ע588צ68ו הטיסות במטוסי ארקיע י ען החבילה כוללת מלון ל 7-לילות על בסיס חצי פנסיון והסעה ׳ 1 ׳משדה התעופה למלון וחזרה. ארגון קוי ת עו פ ה
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 25 | נקיסתאן: מאזני צדק חבל לעייף את הקוראים בפרטי הדו״ח החדש של אמנסטי אינטרנשיונל על פקיסתאן. הדו״ח דומה למדי לזה של השנה שעברה, ועל־כך כבר סופר בעולם קטן.
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 26 | לקח להם 50 שנה כדי להגיע למסקנה כי נערות צעירות מאד מעדיפות להתחיל עם סמפון ללא מוליך״ אך מה עם הטמפון עצמו? אהבה מתרחב בעת הספיגה ואוטם מאז ומתמיד יודעים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 27 | א111 ויגר ב1111 גו הלמום שמידם: הקאנצלר שבות 11 הכפור לפוליטיקה יש גם יתרונות: כשהכל קפוא בבית ואי-אפשר להוציא את האף החוצה, אין פיתרון טוב יותר לבעיות העולם
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 28 | א נ שי טבש בי ס ואדר מור: קטנים אזתבים גדולות מאז הופיע דאדלי מור כפיזמונאי מצליח ב־ 10 וחילק ציונים לחתיכות׳ הוא הפך חביב הנערות. אחת מהן היא סוזאן אנטון; אשר
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 29 | 11*111114 ! חברים במיפלגה הליברלית הזימו את הרעיון, ש בארבעת ימי ועידת־התיירנים לא ימצא שר־התיירות, א ב רהם שריר, זמן לעסקנות פוליטית. סיפרו עליו שיש לו יומן
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 30 | מתחילה המהפכה הנוצצת במקום בו נפגש דיזנגוף עם המלך ג׳ורג׳ נפתחה התכשיטיה של גוטאל התכשיטיה מהפכה באיכות ומבחר[ ויהלומים במבחר מיוחד. קולקצית יצוא של תכשיטים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 31 | ; 9הרב משה סלומון/ שמונה סוף־סוף כמנכ״ל מיש- רד־הדתות, לא שמע על המינוי מאמצעי־התיקשורת, אלא ממעבידו, הד״ר יוסף בורג, שר־הדתות. ביום שבו החליטה הממשלה על
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 32 | אברה גינ די בצפון היוקרתי בידתר בתתם סופרב ב תרחר א בי בנין מפואר במיוחד, בן 8דירות בלבד, שייבנה ברמה בינלאומית לפי מיטב המסורת המייחדת את בנייני אביהם גינדי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 33 | בלננים סאת דגי אלה שמי הת״דת הציעה ט*פ לחי כ והקויבלים אכלו ישראלים רזים 1מיקרה לא-נעים אירע לח״כ המערך, רפי סוויסה. הוא בא לנמל-התעופה בן־ גוריון בלוד לקבל את
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 34 | ו דוו ישאת מה היד. קורד, אילו.הביא טייווס של לונדון את דבריו של שר־הביטחון הבריטי, בפנס פומבי, לאמור : ,־ 0 \ 661ק 6 1116׳ \611§ 111 6 1116 113־ 6 1116 511ז\״
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 35 | האם תשמש דת ישראל קביים לקיבוץ החולה? !ו רו ת אדיר ! ^ שהייתי ילד בנהלל, היו שם כמה בנייני־ציבור, * ששכנו במרכז המעגל הגדול של 75 הבתים הלבנים הקטנים, הזהים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 36 | סקוב בעיתון הודי: ניסים ניב, צנחן וחבו־קיבוץ רשעבו, בושושת של סמים ער הודו ודרוס ־ מיזדח אסיה ^ אשר עו ס ק סון זר־הסמים בהברחות * גדולות־מימדים, הוא אינו מתחשב
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 37 | אני או הבל בלו ת ויודע לבלו ת הי ט ב. מסע דו ת, טי סו ת, מ לונו ת. אני נ כנ סלמ קו מותה כי יו ק ר תיי ם שם צריך לדעתגם אי ךלשלםוהם כ מו בן מכב די םכר טי סי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 38 | נו טוב חבר׳ה. במה שנוגע לי כנעל ספורט דברנו כבר מספיק. לא חס וחלילה שאני עם הלשון בחוץ, או בכושר לקוי או שהסוליות נגמרו לי תחת הרגליים. לא, לא, זה לא! סוף כל
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 39 | :יות״ לנעל של מי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 40 | פתח חשבון ש ש בדיסחונט וטוס חינם!!חח!. ל-ססו^סו לקוחות דיסקונט הראשונים הנושמים טד־ 28.2.82 לנופש באירופה בין 20.4.82ל,20.6.82-ללא הגולה! אינך טועה -זוהי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 41 | קולנוע צ הדי יוכו נחלל י/שראל ד 8ג ד 1לדברדץ בעוד שופרי העיתונים עורכים לו טיסת ניסוי ביחסי־ציבור ומעבירים את השדר ״נבחר לייצג בברלין״ ,מעדיף שימי עון דותן
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 42 | קולנוע (המשך מעמוד )41 קשור למציאות הישראלית בכלל, שחיי יחידת צוללנים נועדה להיות המיקרוקוסמוס שלה. ״אני חושב שהסרט מתייחס להתנה גותם של האנשים בסביבה קטנה
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 43 | במדינה ד ר כי אדם ב א מפדות תודומפ דו ת הפקידה ביזבזה בשגה מיליון וחצי דירות עד בגדיס ותמרוקים, מתוף שמונה מיליון שגגבה ממעבידה. על מה ביזבזה לילי גיזסטר בת ה־
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 44 | חווו יו ב שבוייה בקיסמי חשבו, רשענו טלי עומר היא בחורה כלבבי. כבר סיפרתי לכם שהיא פותחת יחד עם סמי הירש מועדון, שהיא תנהל ותעשה את יחסי״הציבור שלו. מה שאני
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 45 | עליזה התחתנה ובתיה מצפה זוכרים את האחיות הספריות ב תיה ועליזה נ חו ם ! זוכרים? בטח זוכרים, איך אפשר לשכוח. ובכן אצל שתי היפות המשגעות האלה, המתגוררות בשנים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 46 | ל א לגברים! ל א לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל א פ טנ ט קטן הפטנט העול מ 1.1^ ^ 313 החדש וטח יהת דק צ יפו ו נ״ ם, ג ה עושים לשואב׳ לחות ומה שנחו המפרסמים לטפו
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 47 | לגברים! לא לגברים! ל א לגבר!! לא לגברים! ל א לגברים!! ל * ,־אותוו״ הוצאת שומן הרמטית !(תבשיל ..1הם צחקו על כולם רחל אבנרי היא הסוד המיקצועי של העולם הזה. בתור
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 48 | שיחר צל ״ג ח 1סדד ־ לטה • להנהלת הטלוויזיה, שהחליטה בימיו האחרונים של יצחק שימעוני כמנהל להוריד את התוכנית דילמה, בהנחייתו של ירץ לונדון. התוכנית, התחילה ברגל
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 49 | יום רביעי 10. 2 • מדע כידיוני: חדוצי החדל 3.15 שידור כצבע, מדבר אנגלית). חלוצי החלל רוצים לפוצץ את כוכב השביט שהשתלט על כדור־הארץ. סנדור נפצע ו־ויילד־סטאר נחלץ
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 50 | לבג הכו תנה הנוווול* ל א הגדולים ביו תר -אבל הטוב בינתך ״טאהבה של ליידי צ־טרלי הסרט הראשון והיחידי שנוצר על־פי רב המכר העולמי של ד. ה .לורנס ה הבינלאומית שד
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 51 | סגן שך־העבווה־והוווחה, אהרון אוזן, מנהיג תור ,,מסבו את האמת ער הקמת חבד־ימית, טוען שהגבוניס רא השקיעו ג כ סנ ם או אגורה אתת וגנ טי ת למנוע את הפיצויים אני מניו
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 52 | ..א מ 1ע בכדמ חי ר (המשך מעמוד )51 נות. המילה קורבן איגה מפחידה אותו. הוא את קורבנו כבר הקריב. בית׳ משק, דירה — אלה אינם שווי״ערך בעיניו לחיי- אדם. ת״מי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 53 | ה קי בו צנ יקמלר־ הסמ־ מ 0 .ומה עם אותם הרוצים לחיות כמרכז הארץ ץ תאמיני לי שגם אני רוצה לנסוע עם קדילאק. אני מאוד רוצה. אני מת לזה, אבל מה אפשר לעשות? אני לא
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 54 | ם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם *וחדי . אהרון פא פו: אליעזר שוסטק: שוש א ביג ל: ,.ציפיתי שהשופטים יתירו לזנו 011פ א פו יש אנ שי םשכ ני ם את השימוש
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 55 | חה ה ס או ס רי ם ...מההם או מ רי ם מההם או מ רי ם מההם או ח גילפו־ ס ל ב: 166£8א £אז ! 1א 4א 0מ״ אני לומדת ח״כ 13 שליטא: מיל ח מת העצ מ או ת! מבקר התיאטרון
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 56 | יעקב שחו /איש גוואויס במדינת פספטניס מה עושה מדינה, שמיסמכים סודיים שלה או על שרותי הביון החשאיים שלה מתפרסמים על־ידי גורמים זרים ; אם היא חכמה היא פשוט שותקת.
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 57 | בלבוטק מאת ד״ר ׳ קו תי אד שרעב , ועדנה פיינרו לא רוצה..דווקא׳ ולא חצה ״לסגור חשבון־ אני פשוט׳ מוטרד בעיית הפיקה המשוחררת איך הוא קופץ! חמוד שכזה, ממש כמו רקדן
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 58 | ״מיליונר א מי תי- מרגישים מיד״ מי את יואינג מנו מיליונר-מרגישים מיד 1 1 0׳?
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 59 | בער־המשק ח״ם גורש רא ינוד היה והשלים עם גירושיו מאשתו -ובאישון לירה בא אדיח והשחית את בניה בשמן רותח ^ יה זה באחד מלילות חודש יולי מחם. י י בשעה שלוש לפנות
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 60 | ממלכד אח ״על המ שמר״ ר א שונ ה מישחק כפול פטריק מודיאנו ׳נו ל ד בשנת ,1945 השנה שבה נסתיימה מילחמת העולם השנייה, ולמרות זאת הוא חי בצילה. כל ספריו מעוגנים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 61 | עורבי־דין ורואי־חשכון נפשעים, שחגו סביב מכדים ומר פיליכר. ואליהם הצי טרד גדוד של זונות־צמרת, רקדניות עירום מסוממות יציאתו של המספר למשימתו העיקרית, כניסה אל
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 62 | בתשלומים 12,800.- :ש׳ במזומן 10,240 - :ש׳. ספה דו-מושבית דגם £ 0 4ז\ בתשלומים 8,000.- :ש׳ במזומן 6,400.-ש׳. ללא בד ( 6.9מ׳ בד) עכשיו שלם בתשלומים 14,520.- :ש׳.
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 63 | ראש טוב לעסקים וגוו המש גע גנו ׳ ס: ווה׳ סגורה. ג ומג יה בת , 21 חנותו ו;אחותה של א בי עונוים אני אפילו מוכנה להתגייר כדי להינשא לאבי, על אף שאיננו מדברים על
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 64 | וה היה 0 ( 111:1הזה שהיה בליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק עסי! כשאלה ״לאן ניסוג?״ כעיקכות הלחצים הבינלאומיים שהופעלו על ישראל לסגת מסיני.
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 65 |
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 66 |
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 67 | טיפוח השיער איננו רק עניין של יופי, במעבדות ד״ר פישר יודעים כי כדי להגיע לשיער יפה ומטופח יש להגיע קודם לפתרונות הנכונים. מדעני ד׳׳ר פישר, אשר יצרו למענך את
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 68 | ספורט כ דו רסל בד ט ל סון: ב חו ד ה אין לו טלפון ואין לו מכונית. אך זה לא מפריע לו, לג׳ק צימרמן, להגיע להישגים נכבדים עם קבוצתו, אלופת אי כדורסלן צימרמן לא
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 69 | אלו ף הוופלי ם וה אלופי ם והמשך מעמוד )9 מופיעה הגדרתו :״פריסקופ הבינלאומי, עיתון לענייני ביטחון של ישראל והממרח התיכון.״ !• כבר בעמוד הראשון, שם מופיעים
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 70 | תעדר! שד דוגמניות הצמות בלס בשבוע־האופנה שננתח השבוע ת קארין דונסקי לא צריך להציג י לפניכם. כולם יודעים שהיא דוגמנית ותיקה וזו לה הפעם הראשונה שהיא מתמרדת
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 71 | כל מי שנג ע בפר שתוחלה לו צא נפגע ־עכשיו נוספים עור קורבנות החשד הקלדה וחיזקו את רוחה. לצידה של מרים ברגס ישבו בעלה הישיש, שני בניה, שימעון ומרדכי, וגם קצין
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 72 | צל כבד הטיל. פסק־הדין על השופט המחוזי יעקב קדמי. בית־המ״שפט האמין לנבות, אשר, לפי גירסתו, שמע גם קדמי את תלונתו. ^ למרות הספק חרב שהותיר ביתיהמישפט כאשר י ״יי
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 73 | אלוף הנוכלים והאלופים (המשך מעמוד )68 אלה, והסביר מאוחר יותר כי ״המלאי אזל״. העייד שלא היה שה יהלום מנסה להתנער מכל יי אחריות להרפתקה של פריסקופ, וגם לפרשת
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 74 | עם אביה הכלוא ברומא כא רוצה לחזור ארצה! הוא / /י לא שקט בחוץ ורוצה לבוא ולגמור עם העניין כאן, העיקר להיות בבית. הוא מאמין שהוא יבוא לארץ ויישפט וכולם יבינו
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 75 | מישהו צריך לשחרר אותנו ממנו במהרה. בדבר פרטים נא לפנות: טלפון 02-636176 בשעות אחר- הצהריים. * אפשר להתמקח. מצלמת ניקון אף. נהדרת עם ניסיון, עם עדשה 50/1.2ועם
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 76 | •1שראכרט • בנק הפועלים בע״מ • בנק המזרחי המאוחד בע״מ • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ • בנק קונטיננטל לישראל בע״מ • בנק מסד בע״מ • בנק הבניה לישראל נע״מ *
העולם הזה - גליון 2319 - 10 בפברואר 1982 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד