גליון 2320

העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 2 | וי מר יעקב סון ט מי
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 4 | כתבתהשער הקידמי : כתבתהשערה אחיד• : חסךא בהי סו ד הפ יוס אהוד אזלמרט, הוא פרקליט ידידו של בצלאל מיזרחי, מיזרחי הוא ידידו של גנדי. מה מסתתר מאחרי ההתפטרות ץ
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 5 | ש לום ״ב ית בטוני דיי ל שד־ההינוך זבולון המר ומזכיר הפועל־המיזרחי, רפאל כן־נתן, איש סיעת־למיפנה, יעמדו ביחד כראש מיבצע ״שנת שיקום המפד״ל״ ,שיתחיל כקרוב. המיבצע
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 6 | במדינה העם ג 1שאהשסע כאשר הרמקוד האדיר שד ;,הקונסנזוס הדאומי״ מתחיד 7כעו ,7שוס קוד אחר איגו ימוד להישמע. ישראל אדם יכול נפשו. כל אים ככל היא מדינה חופשית. כל
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 7 | כשאל צמהלהפקידשיקים בשעהשתיים, ר״בוקאישליחוותו ע(ארוחתצהרים. והעיקו: להפקיד שי(01 בכספומט זה בכלל לא מסובן. ״אני לא אוהבת לצבור אצלי הרבה שיקים. אני לא מרגישה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 8 | ב מ די נ ה בי ת־הדין לא ידע את החוק ־ האי ש נ של ח לכל א סי פ לגז ת פרסקציה בר>ג 7א מדוע גיסה סגן־רדטר שילנסקי לטשטש מעשה־מירמה של שליחים מישראל ץ סגן־שר דוב
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 9 | רק׳יח מו ד ח (המשך מעמוד )7 שכל העניין סודי ושאפילו חבריו הקרובים ביותר בשל״י אינם יודעים על כך. ח״ב מאיר וילנר הביע בשיחה את דעתו, כי עדיין לא בשלו החג* אים
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 10 | באמצעות אפל הכיר גניש את מיכה רייסר, כיום ח״ב מטעם חרות, ואז מנהל מרכז הבנייה הישראלי ועוזרו של דויד לוי. גם אפל וגם רייסר מאשרים שגניש הכיר את רייסר דרך אפל,
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 11 | ו3שדן7 מאת מאיר תדמור הבורסה #..חדו־־ נסגר ו..תו״ ניצל וזמורה הערבי! יש לי הפעם סיפור לא נורמאלי, המשתרע על פני שלוש יבשות ד 12 שנים. נתחיל באירופה. תו, החברה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 12 | בזונבור |^1פר־נ 7ז פ1ו־כ1 ר־וכ 7א ^ד־דרזי־ן טרזר־ך ן יר־ו/׳*71 ים ^י 7 ¥ץ רזיו־ ׳ דו ג ז סוט או ל! :נז ת ט בי ד הדרן ליצוא קלה1יותר ופשוטה יותר כשהיא
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 13 | 13 )3־> אני בן 26 ואני ממנהלי הבנק הצעירים. במקצועי הייתי מנהל חשבונות, עברתי השתלמויות במסגרת בנק לאומי ואני ממשיך ללימודי תואר במינהל עסקים באוניברסיטת חיפה.
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 14 | שירטון!!בוסים מד3ני דוו עדיין ק״ם בח!בות־ 1!₪₪ו תודות לשיטות־בחיוות מתוחנמות יו״ר אוכרקוביץ הבחירות הדמוקרטיות בעוזר שיות למיפלגתיות־רובניות, כלומר — מי שזוכה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 15 | גוזי ת מכחבים _חסכון לחינוך גבוה שבוס, שדוס. 1אין ש לו ם לכל תושבי הארץ הה שקעה הטובה ביותר מכל תכניות החסכון למען הילד ־ חיסכו ב ״ גחלת הקורא מתריע סובלנות.
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 16 | מטבחים, חדרי-שיוה וארונות-קיר במבחר עשיר ובאיכות מעולה עכשיו ב־ 4מסלולי־ רכישה לבחירתכם: תשלומים +מיקדמה 150/0הנחה ממחיר המחירוו למשלם במזומן עם ההזמנה מיקדמה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 17 | מכחכים (המשך מעמוד )14 קוראים לה ״הומור״ ,וזה יש שם — לא להאמין! אבל בהירהוריו של אני קלאודיוס (מנחם הקיסר) עלית על עצמך. כל כך צחקתי שגיליתי את שאלת היסוד
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 18 | י 3א1־\ד\ץ היא כובשת את אירופה עם מנוע 903 סמ״ק 4בוכנות, הינע קדמי וצריכה של 19.6ק״מ לליטר! יש לה 3דלתות 5,מקומות מרתחים• , ריפוד שאפשר להוריד, לכבס ולהחזיר
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 19 | מכתכים תשבץ העולם הות (המשך מעמוד ־)16 מימשל צבאי בישראל — כאשר שליט פולין הוא גנרל השולט בעזרת הצבא? איך אתם יכולים לטעון שכאן לא נותנים חופש התארגנות פוליטי
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 20 | העולם הזה 2320 רודט ה אוח חוזר ם. בו טזירם שלא יחודו .סי מי ם ב על מערכיח־ ״ *עץ א>יי ש ל דניש י מ ה( 0ס קנ דינני 5,885 ך נ>ש ״ רו בדניש־• חג גד׳ ש׳ לספה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 21 | הו רו ס הנ ס מדים בנימי!׳ מזו החוד ש: דגי כל ילד מכיר ויודע שכשמדובר על ¥¥מזל דגים, לא ברור על מי מדברים. הדואליות באישיותם כל־כך בולטת, שלעולם אי־אפשר לנחש
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 22 | אבקת כביסה קלה שמכבסת כמו שצריך ״אבקת כביסה שמכבסת כמנ שצריך״ -כביסה נקיה רעננה וריחנית. תהליך רן 2מורכבת משני סוגי גרגרים היא אבקה שמנקה את הבד מלכלוך היצור
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 23 | סו מנו * הבנקש לנו מ צי עי חגוון רחבטל תו כניו תחס כון והשקעה״ . יוסף גרונר,ם ניף ר עננ ה • תכניותחסכון :״נח״,״כח רב־תכליתי״,״כח גמיש״,״כח
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 24 | של עונאח 3י־ג קג• יום שני .10.01( ,מתחת למיטריות זינקו צוותי־הטלוויזיה מפתחי מכוגיותיחם אל שער הבניין ההרוס למחצה. היה זה אחד י מגישמי־האביב האחרונים׳ וביירות
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 25 | יותר אורלי י;יכ תסיים את תקופת הנידוי שלד! מהטלוויזיה ותהיה בצוות שיוביל את שידורי הגביע העולמי בספרד. האולפן יהיה ממוקם בארץ, וידווח על הנעשה בספרד. זאת סיפר
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 26 | 1111*1הוא הכינוי שהודבק לבועז אפלבאום, *י ^ 1111 עוזרו של יושב־ראש מיפלגת העבודה, שימעון פרס. פירושו של כינוי זה: ארסי וחכם, אימון לפה ניסים בכר, מאמנה לשעבר
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 27 | ש מו א ל או ל פיו ר מציע: במבצע חד פעמי מיוחד! ל 5 -דירות בלבד בראשון-לציון משכנתאות 6 0 0 .0 0 0 -ש- היתרה בתשלומים ו1חי ללא ריבית! זו ההזדמנות שלך לרכוש דירה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 28 | ציידה: האופוזיציה משיבה מ•לחמה מאז רצח סלוודור איינדה, בספטמבר ,1973 כמעט שלא נשמע קולו של השמאל הצ׳יליאני. רוב המנהיגים הבולטים נרצחו, נאסרו או ברחו לחו׳׳ל.
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 29 | בונזו שומר על בריאותי ומשלם את החשבון של הרופא בתיזדהמזון המיוחד^ושומד^על- בריאות כל בן, מ אפ שה לך עכשיו. ב מסגר ת מבצע מיוחד, לבקר ענז כלבך אצל הרופא
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 30 | ,אי שי ם. בעילם . מארק תאציד: סוף האגדה של בתולה הברזל מארק תאצ׳ר, בתמונה משמאל, נהג הסא- פארי שנתקע לפני כמה שבועות בכפר בסהרה,ניתץ לחלוטין את הילת הקשיחות
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 31 | .א1111 יבו בשלם של התגים מלכות״ אחרי שצ׳ארלס התחתן וכבר עומד להיות אבא, חייבת חצר״ המלוכה הבריטית לחדש את הרפרטואר. הלהיטים הבאים בתור הם הנסיך אנ ד ריו, אחיו
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 32 | ריים. אנ שי ם שר־התרבות של מצ ,מוחמר אל־חמיד רדואן, תאר באוזני נשיא- המדינה, יצחק נכין, את הדקות שבהן אירעה ההתנקשות בנשיא אנוור אד־שאדאת. רדואן ישב אז בדיוק
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 33 | המכונית שפרצה א ת מחסום ה שכלולים מערכת הידרופניאומטית בלעדית לסיטדואן. הודות למערכת ההידרופניאומטית מגדילה הסיטרואן <3.5.^ .את רשת הכבישים בישראל. על ידי הזזת
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 34 | יושב־ראש נשיאות 81 המיפלגה הליברלית, השר י צ חק ימוד?ן י, הידוע בתגובו תיו הספונטניות, נוהג לעזוב בהפגנתיות ובדרמתיות את ישיבות המיפלגה ברגע שמדברים נגדו,
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 35 | לבג הבותנה המעולים סמצא!) לא הגדולים ביותר -א בל ה טו בי ם ביו ת ^ הסתיים מבצע תפרסי ״ דרמ פו ן ־ מ יל יון״ מיבצע ״דרמפון־מיליון״ של חברת ״תיא — תמרוקי ישראל
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 36 | אנשים בלונים מאת דני אל ה שם׳ למיזרח, פדוטקציה אצל מחלק־התה. לאש כנזי פרוטקציה אצל מוב׳זל ! פסוקי השבוע ״לאיש־המיזרח פרוטקציה אצל מחלק־התה. לאשכנזי אצל
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 37 | השיר הפגני של נעמי שמר כבש את המדינה. אל־ נא תעקור נטוע היה כימעט להימנון. מקהלות ויחידים מתפללים בנוסח זה. חברי־הכנסת, ביום־ההולדת של המוסד שרו אותו במקהלה,
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 38 | אץ דבר בעול ם ה מצדיק כעת מילחנווז בלבנזן יל* ש רגעים שבהם אסור לגמגם, להסס, להשמיע דברים מעורפלים, להתחמק מהכרעה ברורה, ברגעים כאלה חייב אדם הגון — ומיפלגה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 39 | משנה דשנה הונ הזוה ל 1ן 1 1 1 1 1היתה קולקציית העור של גי פולופ. טור זמש יפה ורך בצבעי בורדו, יין, טורקיז ובגווני החום. ספי דבני במקור ובהעתק שעל הקיר.
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 40 | ״שבוע האופנה״ מדחי אל דחי ד האבוד מתחילה נטע רמוז הי! דוגמנית חדשה, א: גילתה ביטחון השמור לוותיקות .״צלמ אותי !״ ביקשה במפגיע מצלמי העיתונות היא מיכל מבצרי,
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 41 | הזו הרהא בו ד הטסנוע החדש של גארלי /2קו \/שסחססעוסס מודל 1982 עם החידוש הבילעדי: מיכלים נפרדים לשמן ולדלק! התערובת נעשית ישירות בטסנוע אינכם תלויים יותר ברכישת
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 42 | מנ ב־ הנ דוו ג ד גיורא שפיגר מסט־ על הסיבות שהניעו אות! ר נוו שמה מיגו ש, עי ה ק או״ו ה שרו כמיקצוען ו ני רו ־ מנב, יחס הכדורגלנים אליו, החרם שהוטל עליו ודעתו
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 43 | בהפסקת לי הנו תמכדורגל !׳״ (תמשך מעמוד )41 ידוע ,״איכזג את האוהדים. הם ציפו ממנו שיציל את בית״ר תל־אביב, אך הוא היה פצוע במשך רוב העונה ובילה את רוב הזמן על
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 44 | לשחקני כדורגל, כארץ, מה מונע מהכדורגל הישראלי להפוך למיק־צועני? הכדורגל בארץ בנוי על מרכזים פוליטיים. יש בהפויעל אנשים הפתוחים למיק- צוענות, יש במכבי אנשים
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 45 | עדשה 50/1.2ועם תיק עור אוריגינל, תמורת 5000 שקל. אפשר להתמקח. ענת, טלפון ,651628 תל־אביב. כהזדמנות. ביגוד איטלקי מקסים חדש וגם ישן בהזדמנות. טלפון 482920־.03 *
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 46 | סרבנית 101 0111111 אוהבי יותר מתמיד איני יודעת אם אתם זוכרים אותה, כי לאחרונה היא לא הירבתה להופיע אצלי במדור. אני מתכוונת לספרית הססגונית זיולט דלל, שבחוגי
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 47 | ה כל ת לוי בט י ב העידוו דו ר צ ל ״ש שי קו צי םבהיכל #לירין קימור על סירטו, שחשף את אוזלודהיד של מערכת ההוצאדדלפועל ש ליד בתי־המישפט, שהוקרן בתוכנית כול־בוטק.
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 48 | יום רביעי 17. 2 • מדע־כידיוני: חלו- צי־החלל 15.15 שידור כצבע, מדבר אנגלית). טרלנה הפלאית מחזירה את ונצ׳ר אהוב־ליבה אל הספינה. היא מבקשת מווילד־סטאר לשלח אותו
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 49 | או מדי ם ...מ ה הם אומרים ...חה הם או מ רי ם ...מה ר.ם אומרים.. אהרון אוון: וווחוח־ וחד: טו בי ה ס ער: לא הבאנו בטנם של לא אהיהמזהל החלפה מנכ׳־לים מזזו־־ל!
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 50 | נזה הם \!ומרימ ...חה הם *יחרים מה הם *ומרי ארד וילי א מס: חווה לו ״נפגעתי מההערות האנטי־ מה הם *1 אבינו ע ם קורן: האמת? יש לי רומן שטעץ ואופש הישראלי! ארל
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 51 | החלל מן חדשות מביא ׳׳לגר החודש תוכלו לרכוש את מעוכות החלל החדשות של לגו ולקבל מתנה שכמיה של ״לגו״* ״לגו״ פוסע פסיעה לעבר שנות ה , 2000-ולוקח עמו את ילדכם לעולם
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 52 | קולנוע י שר אל הי כ ל הקולנוע הרא שון ב*עוראל צופי הקולנוע בתל־אביב רשאים לחגוג. אחרי שנות סבל ארוכות, שבהן נאלצו לא פעם לראות סרטים בתנאי- שדה קשים, מובטחת
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 53 | אנוכיתה״מרצדס״ המהו- ״יז דרת חנתה בפתח בית־הספר. ילדה ארוכת־שיער לבושה במעיל- רוח אופנתי ונעולה בנעלי התעמלות מוזהבות של טדי לפידוס הגיחה משער בית־הספר. הנהג
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 54 | במדינה מישפט המשטרה ! שארה 11 הגווייה כ 7יומיים עוצרת המישטרה חשודים אחרים, אן -פיתרון אין היא מוצאת גופתו של אברהם פלח נתגלתה רק ימים אחדים אחרי מותו. בדו״ח
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 55 | ס*נדירלר. יעקבשרת /איש ממאדים נעשה ו נש מ ע מיליונים בחו״ל צפו בסרט של הטלוויזיה הבריטית בסידו־מ ״פנורמה״ על ישראל ואיראן, ומטבע הדברים מתבקשת שאלה מה היתה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 56 | ׳־מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע־־מ מאיר קז ובניו, תל אביב, רזדקרליבך,23 טל 289191
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 58 | עיתונאי אמריקאי מספר על חייו ועסקיו של האיש המשפיע נ י 1םמאחר חשורם משולם רקליס הוא הקיסר של חברת ראפיד אמריקן, התשלובת שהוא הקים, אשר רווחיה השנתיים, אחרי
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 59 | משול משל (המשך מעמוד )57 תריסר מקבלי־השכר הגבוהים ביותר ב־ארצות־הברית. אד חברתו, ראפיד אמריקן, התנדנדה שוב על עברי פי פחת. הוא אומר שהוא היה אשם בכך בעצמו.
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 60 | פיה זאדורה בודקת היום שרשרות־זהב ברחוב־הקניות למיליונרים בבוורלי־הילס. פריט ראשון: שרשרת משובצת ביהלומים .״אני אוהבת את זו,״ היא אומרת, ״היא יפה. היא תתאים
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 61 | חייו ומותו המופלאים שד דני ה פ״זנו עדיי ה מ׳ וזיתה אהובתוהאלמונית חדווה הרכבי חייםנחמן בי אליק? ^ תה ואופיו יש בסין ׳תרגום טורטיה־פלט ספרים שאדם קורא בנעוריו
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 62 | חיוך• נבון של בגי בלי מוות ותקווה. כהוזים התבוננו כשלהבת וראו אותה מהבהבת הם ישבו וחייכו ; והשלהבת טיפסה כנחש אל התקרה ופרצה מבעד לגג ושאגה. רק אז קמו הרעיב
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 63 | ך* יכה של חגית נצבט בקירבה. * היא הביטה על פניה החיוורות של בתה הקטנה, רותי, ששכבה במיטת בית־החולים. הילדה בת השש, שרק לפני שבוע היתד, מלכת־הכיתה וספורטאית
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 64 | הו רו ס קו פ היה על הרופא להסביר לאשה על אפשרות של סיבוך כזה. ״מכיוון שהיא היססה מאוד אם לעבור בכלל ניתוח־עיקור, הרי שהסברו של הרופא על סיכון נוסף כזה היה מבטל
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 65 | ! היה 09111 =1ח 1ה עו1ו1-ו בליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור!, היה גליון מוגדל שהביא את המדריד המלא הראשון לפרשיות שעמדו להיחשף כמישפט עמוס
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 66 | לקח ל״טמכקס״ 50 שנה כדי להגיע למסקנה כי נערות צעירות מאד מעדיפות ל התחיל עם טמפון ללא מוליך״ אך מה עם הטמפון עצמו? אהבהמתרחבבעתהס פיג ה ואוט ם מאז ומתמיד
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 67 | למה דבש גליל? את מוצרי ״גליל״ ניתן להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים בצמחוניות ובחנויות המובחרות. מכוורת קבוץ שמיר דאר נע גליל עליון 12135 טל 067-41826 :
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 68 | ספ ח־ ט כ די רגל ה ש רופו ת מרגלית שפיגל, אשתו של הכדורגלן גיורא שפיגל, שפרש מעולם הכדורגל (ראה עמוד )41 הודתה שמעולם לא גילתה התלהבות לעיסוקו הספורטיבי של
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 69 | אביו של בגין נטש את המישפחה, אגו שד ׳ 11111 אישיו* רוצה להיזכר בילדותו הקשה, ומעדיף לשכוח אותה. אמא דו מיננ טי ת דייר פאלק ^ נחס היה הילד השלישי, והקטן, יי
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 70 | ו ״ ן לא הניחה רו דחיות, אמו שר הוצל ח1קה אותו גרוב אהבה מובילה לאמון ואומי אינו מסוגל לחיות איתה, ואינו מסוגל לחיות בילעדיה. במשך כל חייו רצה דיין להיפרד
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 71 | ״הפסקת ליהנות מכדורגל!״ (המשך מעמוד )43 אחד הצדדים לא יהיה מרוצה, אפשר להפסיק באמצע. ובכן, נהגתי על־פי ההסכם. • אתה מתעתד לנהל את מבכי תל־אביב ך לא קיבלתי שום
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 72 | עוו בארץ. חסרו לה חיי החברה והתרבות העשירים, שבהם היתה מעורה בפולין. היא החלה מתרחקת מאנשים׳ הסתגרה בביתה, קראה ספרים ועיתונים בפולנית, וחלמה על לבוב. ניתוקה
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 73 | בס ווי־ 10 וות עמד דהי עד ו בני ת־שדים נ01י ניתוח־ה דגהר אש ו ן במדינה מח וץ רכותו׳ מוסר צנודי ..הידייס ן עך ן לי, חשבת י שה ג ג ני לא מכין למה הניתוח בוטל. /
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 74 | רורגיית־לב פרטית.״ הוא היה משוכנע שאין נשקפת סכנה לחיי־החולה שהוא יעד לניתוח הראשון, אך הפריעה לו רד עובדיה, שהסוד נודע. אילו הצליח לבצע את הניתוח מבלי שייוודע
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 75 | הניתוח בחשאי (המשך מעמוד )73 גדול בהרבה ממה שהמערכת הזאת מש5־ מת לי,״ טען בזעם הרופא. חו רג ״ פי לגיא, צייר בן ,45 עבר ניתוח מעקף־עורקים לפני חמישה שבועות שהוא
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 76 | מפעם לפעם מגיע לי... העיר נ 0ול 4שו תי קנט. הנאה אמיתית. השילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק 111±1הכל 1ה האמריקאית ופילטר
העולם הזה - גליון 2320 - 17 בפברואר 1982 - עמוד 77 | כ״ד אדר תשמ״ב17.2.82 , טיספר 2320 76ו1ת!זים שנה 46 המחיר : 23 שקלים (כולל ם.ע.ם. אהוד אולמרט או למרט ו גנ
חזרה לתחילת העמוד