גליון 2321

העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 1 | א׳ אדר תשמ״ב24.2.82 , סיסמה 2321 המחיר 25 :שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 2 | ...לפעים ...לגיזרה !בכלל.. להרגעה הטובה! יוגורט ה של שטראוס ופי של בריאות וימר יעקב סון ט מי
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 3 | כתבתהשער הד; ,ד8ל : טודא, כתבתהשער האתס־: , ה ד תיי ם ב הנ א ברמאללה בלשו*? עוגיגו ״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: רה׳ גורדון ,3תל־אכים
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 4 | סחבת בפיצויי ימיה חברה וסלילים למרות שוועדת־הכספים של הכנסת אישרה, באופן עקרוני, את מתן הפיצויים למפוני פיתחת־רפיח, ועדת־המישנה המטפלת בכך, ושהיתד, צריכה לעסוק
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 5 | במדינה העם הפההג דו ל 31 תדו ש 1ב ערב בואו ש? גשיא צרפת בישראל, הצליח בגין להעליב אותו ואת ארצו. הפה הגדול של מנחם בגין נפ ער שוב. ימים מעטים לפני בואו המתוכ
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 6 | ווודא* בזננ א מאיד בדנואמה ^ ינני פהדן, אך כאשר עמד מולי מאיר כד,נא, עם רובד. אס־16 בידו, חששתי ׳לחיי,״ אמר צלם העיתונות גירעון גיתאי׳ שגילה את ״הרב״ מאיר
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 7 | קבוצות. הוא, למרות שהיה ׳טוראי, פעל כמפקד. לידו צעד מישהו אחר, שלא ענד דרגות, ואחר־כך התברר שהוא סמל. היה זה יגאל גורוקוביץ׳ מהתנחלות קדו מים• :השניים וחייל
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 8 | ומאורה: נצצות גאז נגד מפגיני־השלום רובם כבר טעמו פעם את טעמו המיו חד של הגז המדמיע, שבו משתמשים כו חות צה׳׳ל בשטחים הכבושים. המפגינים, ביניהם נשים רבות, התרכזו
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 9 | בעולם, ספלנדיד-פירושו נהדר. כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים הטעם שלו-ספלנדיד. הניחוח שלו־ספלנדיד. וכל גרגר נותן לך ׳; 100 קפה טהור. מי שנתן לו את השם ספלנדיד מבין
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 10 | נסו בורח !(התעשייה לבווסה מזה כחמישה־שישה שבועות אני שואל כל מי שלדעתי צריך לדעת, מאין מגיעים לבורסה הררי הכספים. מאיפה כל המיל יארדים המגיעים לבורסה ולשוק
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 11 | בוא לגדול אתנו. בו ק הפו על
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 13 | נצעים שד מי* ()3 והוכה הם נציגי העם נורו -ומעשה ובים מהם מייצגים י ־ פני שבוע התקבל בלישכת עורכי ם הדין בתל־אביב מיכתב בזו הלשון : ״אני משמש כחבר־כנסת מהכנסת ה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 14 | (המשך מעמוד ) 13 תת־קרקעיים״ כעניין עיסקה זו. אם מותר לשרים, בוודאי שמותר גם לחברי־הכנסת. חבר־חכנסת הליברלי ה חדש, פנחס גולדשטיין, אף לא הספיק ל חמם את כיסאו —
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 15 | טל״ארויו וגס ויהנות מויווחיות גבוהה! רוצה לשלם פחות מס הכנסה! וגם ליהנות מומחיות גבוהה! כן, מס הכנסה יעניק לן הקלות רטרואקטיביות לשנת המס הנוכחית. כל מה שעליך
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 16 | מישחק־הניחושים המעסיק עתה את כר ואש המדינה : אם ׳ארץ מנחם בגין דדדת מן הבימה הטריטית, יירש אותו? איו מתחלקים הכוחות? מי יתמודד עם מי? שקיבל בגין את
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 17 | אמונו של רייסר, נהנה אפפל מכוח רב: רייסר הוא קבלן־הקולות החשוב ביותר של הציר לוי־ארידור בתנועת החירות, ולרשות קבוצה זו עומד גוש המצביעים הגדול ביותר בתנועה. אך
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 18 | מכתבים אמנם, גזענות ! מדוע אין אפילו שופט ערבי אחד בנית״המישפט העליון 1 הפרופסור שרגא ישורון טוען, כי אי־מינוי שופט ערבי לבית־המישפט העליון, אינו בהכרח תו פעה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 19 | ג׳יי אה יואינג !1^10^10 ^ 1 0 5 5 מגן מיליוגר-ממישיס מיד ה עו לםהזה 2321 3 5
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 20 | מכוזבים (המשך מעמוד ) 18 בכיר ככל שיהיה, ואפילו לא כנ סת ישראל. לא אלה יקבעו גור־ מאז! נדיב אביו־ן יומך פינחסי, תיקון טעות מאוזן : . 1היתד, לו קורת רוח כש חזר
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 21 | טי סו ת, מלונות. אני נכנס ל מ קו מו ת הכי יוקר תיי ם שם צריך לדעת גם איך ל שלם והם כמובן מכבדי םכר טי סי דיינרס. יש לי חבר שאני לו קחא תי לכל מקו ם. ז הו כרטיס
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 22 | ג עיגו מאד. המערכת החדשה של שיבעה תכשירי־הטיפוח המעולים של ״יצהר״ היא הנאה אמיתית. ריח משכר, קצף נעים, אריזה יפיפיה, הצלחה מלאה ותחושה נעימה במשך שעות ארוכות
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 23 | מ רי ם סי מיני מזל החודש: דגי נכנס להתלבטויות. חושב, מחליט, ומבצע ולא עוסק בהתפלספות. הוא מכניע את יריביו; מכיוון שהוא כמו ילד, או כמו כלב בוקסר — שכאשר הוא
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 24 | מכחכים ליחוד׳ צילום (תמשך מעמוד )20 עה של סטודנטית אשר מתרגלת אותי בדיבור. אילו התכוונתי להיות שגריר, היה מישרד־החוץ מממן את לי מודי, ולא אני. מסתיימת ההרשמה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 25 | מכתבים שנים׳ אך חזרה וזכתה בה אחר מילחמת העולם הראשונה. האם גם היום צפוייה תקופה עצור ואלנסה תקופה שחורה שחורה של עשרות או מאות שנים לפולין? משה אהרונסון,
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 26 | 1 1 1וידיץ וו 482 הוידיאו המתקדם בעולם ! עם קסטה דו־ צדדי ת ל 8 -שעו ת הקלטה ! הקסטהה דו -צ ד די תמאפשרת ניצול כפול של הסרט עד 8שעו תהקלטה — ח ס כון עצו םבמ חי
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 27 | נאמיביה: הדרו לחופש אם יסתיים בהצלחה המו״ט המסובך לעצמאות נאמי- ביה, יערכו שם בחירות כלליות בסוף שנת . 1982 בשיחות השלום נוטלות חלק כמה ממדינות המערב, אירגון-
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 28 | מודעה זו מיועדת למי שאינו מוכן להתפשר כפחות מאשר המכוניות שלפניך משלבות אמינות והידור לפי מיטב מסורת אופל.כל אחת מהן שומרת על ערכה בזכות יתרונות מיוחדים: גר 01
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 29 | א 1שיבו בשוס כויסטיאן ומאוי־אססויד, דקודס אוגוטה -חמומת ! שני הזוגות הצעירים שבתמונה מהווים את ה אטרקציות המלכותיות של אירופה — בשטח הכלולות. שתי הכלות הן
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 30 | 11*111111בשוס עסי וודו: מנוחת הלוחמת ננסי אל] ,בתמונה למעלה, היא כוכבת קולנוע מתחילה, שבוודאי אינה מצטערת על נישואיה, כי בעלה הוא הבימאי גראיין די־פאלמה,
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 31 | ״כולם מתני ביטח! לשנה ואני מת! שד שנה על חשבתי. ״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות ואפילו ישראליות.
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 32 | !ז-לדח-ך ! .1מזרון אחר בלי המרכז הבריאותי (במזרון בלי המרכז הברי או תי מרכז הגוף שוקע ועמוד ה שידרה עלול להת עק ם. .2מזרון עמינח עם המרכז הבריאותי המרכז
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 33 | דויד !לוי השבת. שמו שד חילל— את עוונן שי י —איוו ודינסי ם. וצלם הפורנו וקרא בן־גנדיון 8 1כיצד מנצלים את שמו נשיא־המדינה למטרות אחדותי בזאת נוכח לדעת יצחלו
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 34 | שמואל אולפינר מציע: במבצע חד פעמי מיוחד! ל 5 -דירות בלבד בראשון-לציון משכנתאות6 0 0 .0 0 0 -ש היתרה בתשלומים נוחים ללא ריבית! זו ההזדמנות שלך לרכוש דירה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 35 | לזמירה הזמרת נקרעו רצ 1ע 1ת־הדגל בסקי ואהוד דיין ספג בעיטה משתי רגלי סוסו ! 81 כשפגש מנכ״ל הביטוח הלאומי, רפי רוטר, את ח״כ שינוי, מרדכי וירשדכסקי, במיסדרונות
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 36 | 1113־ אתהמת אי מהלך 6שגי אחריות נגד חלודה במכ1ץ ת נוסעים. המחיר החל מ־* 313,527ש׳ ה מ חי רהחלמ מ חי רהחלמ־י 171564ש׳ 1 0 4־ 1־ ה מ חי רהחלמ ־׳ 375/145ש׳ 5 0 5
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 37 | אננסים איך להפוך שודדים ליהודים טובים ומי היא איש אשכולות הבוסר ! 0ח״כ המערך אברהם כ ץ ־ עוז, העיר לחברו־לסי- עה, י חז ק אל זכ אי, שיושב- יטימעין המיפלגה, ראש
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 38 | נשגה נאש הגיהינום הכל מרוגזים על שלושת השליחים הישראליים ברומא, שערכו מיבצע-תרומות פרטי עבור לב״1־ ,הקרן לביטחון רפול, מבלי שהנהלת הקרן ידעה על כך. השלושה מסרו
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 39 | יייייייייייייייייממיייי ״הלוך הלס העצים למשוח עליהם מלך...״ נפלט במוקדם או במאוחר. אין הוא יכול להמשיך ולסבול, ועמיתיו אינם יכולים לסבול אותו. בייחוד אם הוא
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 40 | טוים חר בעוד שבועיים -אך במקומות 1 פורים סו קדס ;תגר לציבי ביט בעת מסיבת שדרן רשת ג /אבי אתגר, צוחק בפה מלא מבריחה שסיפרה לו הבדרצית ציפי פורים מוקדמת שנערפה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 41 | \ 1 91ך 1 7 1 הפיזמונאית שטרית אור, מנ־ 1 11 1 1\ /יי | שקת את המלחין קובי אושרת, שותפה לשיר שיתחרה בתחרות הקדם־ארוויזיון לת חוש ההו- 6הפסק במסי- ועיצבה לעצמה.
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 42 | מומסיסה ל מ סי ב ה יעקב שרת /איש ממאדים כתובה ער הגורן נו, הגענו גם לזה. עכשיו יש לנו גם מרי אזרחי של תושבי שטח כבוש, כאילו לא הספיקו לנו המרעין־הבישין האחרים
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 43 | לבג* הכותנה המעולים 0ל ע *! 6 לא הגדולים ביו תר-ויובל הטובים ביותר ( \/קו/וו ק 001 8 חה פירוח וצמחים בשקיקים דיווגוף.190ת-א לכל המשפחה: ז/ז טו ח ^ז תהתע רו ב ת
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 44 | במדינה ד ר כי אדם *ונס ד אוגס ה שו טרשה עי ד גגד הג אשםב אונ ס ביק ש ב בי ת־ ה מי שפט?עצרו; די ד, בחשד של אוגס גוסף. :מיקרה מוזר כזה לא נתקלה ניגודית, נורית
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 45 | לחי חול היה למצוא חניון לגדוד. לבסוף מצאתי שסח בגודל של חצי מיג- רש־כדורגל ושם חנינו. מאוחר יותר הסתבר לי כי חנינו בתוך מיתחם מצרי. סבי בנו היו מוצבים מצריים.
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 46 | 1או מרי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם אומרים.. 7111171 מיכה רי שחל: דאב חפץ: זה כמו להצדיק שחקן שר מונו׳ אני שר דו קו י ו11 וצח מתוך והמים! נתן ר׳
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 47 | *ו ה רי ס ...מה עמוס אטינגר: או מ רי ם... אידס וחן: ה ם <זו ד1רי1ז זילברמן: ״!־!קנו אמו שהיה ״איו מרוני צימר ״לא משנה אם הסובר לו כאב־ שינ״ם!״ מען לדבר על•?״
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 48 | טר מוסינזוןהנכבד , *־־־עדרור יפנה אל האחרים, פנה לעיתונאים מיד עם מינויו, וביקש מהם להסתיר את קיר בתו המישפחתית אל ראש־הממשלה, מג״ הם בגין. צ ל׳ ז. כותב אני
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 49 | 11113 שומר על בריאותי ומשלם את החשבון של הרופא 1 0וד> המזון המיוחד ;משיב>ד על בריאות כלבד׳ מאפ שילי ב מ סג ר ת מבצע מיוחד, לבקר 1 בלבך אצל הרופ א הו טרינרי
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 50 | *011 חביל ת־ תיור ל ־1000 הראשונים מבחהמחירים, חיסכון, והנחות שכאלה־אין לאף אחד אחר! מחיר קיץ פנה לסוכן הנסיעות, בחראת יעדי הטיסה ורכוש עכשיו כרטיס קיץ במחיר
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 51 | יום רביעי 24. 2 • שידור ישיר: שמיניות כאוויר (— 5.30 שחור־לכן, מדבר עברית) .מישדר תשובה שבועי של הטלוויזיה הישראלית ל טלוויזיה הלימודית ותוכניותיה המעולות זב״ש
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 52 | חו ₪שר חסי־צימו הקיבה את הברא, שבו מעשי־התעללות ננשעיס ביריעת צמרת שרות בתי ־הסוהר בתוך הכלא, לא יטשטשו אוז צלם האדם. לגבי, אסיר הוא קודם כל אדם ורק אחר־כך
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 53 | ואלה ביצעו עבורו את העבודה המלמד כת. עובדות אלה עומדות בסתירה מוחלטת להצהרתו של ניצן בהמולם הזה כי ״הצליח לגייס לבית־המעצר חומר אנושי טוב מן המקובל.״ ״רוני
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 54 | ל 6בערב. ה די רו ת׳ ן -־ 5 1ולעי״״״ ש 1מ״ היניי ^ ] עפויך, עליהו 1 1 .לרימ תיי ק רו ת —--י־י״הדירות י במחירי יעתת. !טשזמווג ־יעלי 1ושפר 437 מודד 6ל מ׳6זדם,ת י
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 55 | שד־הפנים, הד״ד וסר בודג, מספד על רווחו בדדזדן, פעולתו בגרמניות בימי ה נאצים, הנושב שלו 11ם הגסטפו, אהבתו הגדולה לאשתו רבקה ועל ההבדל בין הכנסת היוום ואז
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 56 | 11 שו ד בר לא בא בקלות! רה ממני, ברטה, היתד, נשואה לנתין פולני, וכשהיטלר החליט באוקטובר 38׳ להעביר את כל היהודים הפולניים לפו לין, היא עברה עם בעלה לקראקוב
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 57 | יהודי דתי לחיות עם עצמו. היא אינה מפריעה להשקפתו ואמונתו הדתית. הסיבה השניה שבגללה נסעתי ללייס- ציג היתה רצוני להיבחן בבחינה להוראה בתיכון, שהיא בחינה ממשלתית.
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 58 | ..שו דבר לא בא בקלות!״ (המשך מעמוד )57 ב־ 5בדצמבר ,1940 נחתנו על הכינרת, אחרי חמישה ימים שהסתובבנו באוויר. מה את כל כך נדהמת? לא שמעת על אנשים שהגיעו
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 59 | אני אדום, עסיסי וריחני. טעמי טעם גן עדן אמי תי ובכל האר ץ אין דומה לי. כי אני גדל במרומי רמת הגולן 1,000מ׳ מעל פני הים =/ •כה לטיפול איימי ומסור ב בי ת האריזה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 60 | למה דבש ^ל׳ מהו מזון מכון ה ר די ה של ״גליל״ בקיבו ץ שמיר הוא מן ה מו ד רניי ם והידועים ב עול ם. הידע והנסיון הרבשהצטברבמשךה שני ם מאפשר לך ל הנו תמדבשד בו רי
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 61 | ע ז ני מישפטים עיקריים מג־ ״ חים את חייה. האחד אומר כי ״הזמן שווה כסף, אך הסבלנות שווה זהב,״ ואילו השני טוען כי ״פראיירים לא מתים, הם רק מת חלפים.״ אתי
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 62 | הזמרת סינוורה (המשך מעמוד )61 ודעת, כי יעל מנסה להניעו לעבור להתגורר איתה ועם אילן בווילה החדשה שרכשו, נותקו ביניהם ה קשרים. אילן אינו בא לבקרם, בר. ביתם,
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 63 | חזרה בתשובה בגלל הטבות כלכליות -אר חידה בה מן התשובה הילד היה מוריד את הכיפה, והוא עלול להתקלקל. אמרתי לו: גם לא עבודה, גם לא הורים? ואני כאן לבד, בבית גדול,
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 64 | השלאגר של השגה: לא רק לעשירים ! ראליות להשקיע יותר כסף באופנת עור. גם פקידה ממוצעת, הנדרשת לשלם 1,500 שקל תמורת מיכנסי צמר טובים, יכולה להרשות לעצמה, במחירם של
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 65 | הוא בין 40י ו־ 320 דולר. בשקלים תחשבנה לבד. את מיכנסי הניקרס והברמודה האופנתיות, שכבשו בסערה את העולם, אפשר להשיג ב־ 150 דולר, וחצאית ב־ 170 דולר. כל זאת
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 66 | הטוב שבכל ירושלים בראשית המנדט הבריטי על מצב האשה בי שראל אחיו של משורר העולמות נוסח חלטר מקרר זהב נאיבי אליעזר ש מ אלי (שין שמאלית) נחשב לאחד מהאבות המייסדים
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 67 | אנאטומיה שלמע מד נחות מעט מאוד ספרים בעלי משמעות על מצב האשד! בישראל ראדאור בארץ. באח רונה ראתה אור אנתולוגיה, תחת הכותרת נשים במילכוד * ,המביאה תמונת־מצב
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 68 | זה היה ה עו ב חו ה שחיה כליון ״העולום הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, הקדיש אה רוכו לנסיגה מפיני אחרי מיכצע קדש. מאמר העורך סיכם את המילחמה: ואת
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 69 |
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 70 | אל סבון בתחליב-י ש לו טבע לפנק. פרסום מלניק/בן לס/דייגי־לוין ק מיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע -מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה הידועים מזה שנים רבות
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 71 | ונלחמים בכפייה הדתית אלי זיל הר הוא בחור דינמי שצריך לעקוב אחריו. אחרי שהיה כמה שנים דובר במישטרה, ואחרי שעבד עם אריק שרון כשאריק היה שר־החקלאות, הוא משמש היום
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 72 | חיי \ מ1ו: כתיבתו באולם החשוף. השחקנים היו נוהגים להציץ בו לאורך כל ההצגה ולבדוק את תגובותיו. השחקן הוותיק שמואל רודנסקי דוחה את הטענה, שגמזו חרץ את דעתו תוך
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 73 | ומעות בת מיכל גמזו, העוסקת בשיחזזר יצירות־אמנות מחתה דימעה והביטה בכאב על ארון אביה, כשניצבה ברחבת המוסיאון ולחצה יאת ידי האבלים שעברו על פניו. מיכל ואחיה רפי
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 74 | לבילוי משותף. אפשרי גם למגורים משותפים. ת.ד ,36918 .תל־אביב. ל שי ר, לנקות מיד־ליד ולבשל * חיתולים. למכירה 60 חיתו לים פנזפרם לתינוק, בין 5ל־7.5 קילוגרם, תמורת
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 75 | ספ 1רט ׳שחקן שמשון תל־אביב וקפטן נבחרת יש ראל אמר :״שאלה קשה. מי יהיה המאמן הלאומי י מי שלא אגיד. השני יכעס.״ גיסים כהן 26 שחקן מכבי פתח- תיקווה, קשר בנבחרת
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 76 | במדינה הכישד!! ה*ד 1ל הח״כ רצח לפגוע באשתו — אך חוסר הכישרון שזו הבשיל אותו עקיבא נוף חוקק, וציון סמוכה הכשיל. אם חשב ח״כ נוף כי הצ ליח לתקן את חוק־המזוגות
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 77 | כדיקן 1הדקמות תוכיחוה כי קבל1־ האספלט הוא אלי הילד של הדוגמנית, והשופט תטיל עליו לשלם לה 3מילי 11 את חווית־הלידה, והדוגמנית הפכה אם בודדה לבנה, אסף. המצליחה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 78 | .,שו דבר לא בא כקדו ח יי׳ (המשך מעמוד )58 מחבר שלי, שהיה מורה שלד! ,ואמר לי שהיא ככה עלא־כיף־כיפאק. מה את צוחקת שאני משתמש בביטוי הזה י ובכן בביטוי ערבי זה
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 79 | מו ק
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 80 |
העולם הזה - גליון 2321 - 24 בפברואר 1982 - עמוד 81 |
חזרה לתחילת העמוד