גליון 2322

העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 1 | 80
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 2 | טוב לי עם קפה
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 3 | החובההשערו הוא חיר• : כתבתהשערה קי ד מ ־ : עזית: הקרב הגדול התחיל ! סביבו• ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: רה׳ גורדון ,3תל־אכיב ,63458 טל
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 4 | במדינה העם הנש* 3ג־ן בשקט, בלי שינוי בחוק, קם בישראל למעשה מישטר נשיאותי נוסח צרפת כאשר יבוא השבוע נשיא צרפת, פראנסואה מיטראן, לביקור רשמי בישראל, הוא ימצא
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 5 | ו1\1נד 111־ תוכל המישטרה לקיי• את כוח העצירה. אך לצורך זה היה עליו לפנות לשר אחר• השר הממונה על המישטרה אינו נמצא עכשיו בארץ. שר־הפנים, יוסף בורג, יצא את הארץ
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 7 | הוז שדוה & ו ס חו ־ו ־וללוג השכועץ האמריקאי רב־היוקהה ״ניישן״ מגלה כגליוגד השבוע פרטים מדהימים על מסבת־הקשרים שנרקמה בין המוסד הישראלי, ה״סי־איי־אי״ ,הכרות
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 8 | השר יצחק מודעי, הרוצה במישרה לעצמו, מנסה להפעיל את ידידיו בחרות כדי להדיח את דולצ׳ין, אך בינתיים ללא הצלחה. ייהתבוריי קונ ה שני מי פ ע לי ם מג ר ד הוועד
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 9 | של הנסיגה. ואם מובארכ אינו יכול לבוא לישראל, בגין לא יוכל לנסוע למצריים. כישראל שאמצעי־התיקשורת העובדה שיבחו מעשה-איוולת זה, ושגם ככנסת לא נמצא מי שיגנה אותו,
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 10 | רמה גבוהה מזי מה מריץ את הממשלה לתמוך בצורה מאסיבית בפרוטארום, החברה לתעשיות אלקטרוכימיות בעכו? קשה להכין, אכל עובדה היא שבתקופת זמן קצרה יחסית דאגה
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 12 | פלדג׳ מנקה ומרחק את הרהיטים, בכל סטה שאת מסירה את האבק. פ לדג׳ ל ר הי טי עץופורמייקה -ההבדלהמב רי ק. כל אשה שניה בארה״ב מבריקה כל יום את הרהיטים עם פלדג׳. עוד
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 13 | מזל חחווש : ד גי נפטין שולם במזלם. אל הים, באינטואיציה ח זקה ויבולים להבין !את 31נ 11הזולת החיפוש אתו האמת אישיותם של בני מזל דגים מושפעת מהכוכב השולט במזלם —
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 14 | בחר לך חופשת אביבית פלמה דה מיורקה, ניצה, בדוק פלמה דה מיורקה י מי י צי א ה — בל יו ם ד, בשבוע הח ל ב 7.4.1982-וחזרה ביו ם ד׳ שלאחריו. ה מחיר כולל — טי ס ה
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 15 | באתרי הנופש היפים ביותר קורפו, רודוס,כרתים,קוס בתקופת המבצע בפסח 2.4-9.4 9.4-16.4 מ חי ר נבוצגלי ללא ארו חו ת רכב חמםל־ 5נו ס עי ם 5 424 מחיו לנו סע ננינ ג לו
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 16 | מכחכים מבצע פ*ז?ר חרדים הכותרת בעיתון (ראה גלופה) מעוררת שאלות: מחול אירובי מדוע שוטרים מפזרים חומר כזה על הכביש (ארץ־ישראל יפה)? מתי, סוף־סוף- ,הם מתכוונים
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 17 | אסקור!שקם מבצו 1הטיתמיוחדותעל נלמוצרי אמקוו לפסח. במשך וחדש מו ץ מקררים, מקפיאים, מזגנים, תגורי בישול מכונות כביסה, קולטי אדים, מגהצים, מאוררים, פודלורדים, פוד
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 18 | מכתבים (המשך מעמוד )16 איננה דמוקרטית וליברלית, וה מחלוקת לא מתמקדת בשאלת זכו־יות־האדם. לגופו של עניין, דומה שלפני ארגנטינה, דוגמת מדינות אחרות ביבשת, שמישטרן
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 19 | בגונוש ה.0ו באמיגות ׳1£11</41־£ 2£81ס 1^£ז *0 £׳0411*8*0־4ו1*1ח**41ק*וח) |.-66*0.10ו*11110^-6ו4וו6*011*114* 6*16*411406* 81 •6* £*1411108*0 4* 10* 1\
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 20 | תשבץ מכחבים הווו ב 0 (המשך מעמוד )18 לא מספיק שהיא תהיה מסורה, עליה להיות גם מתמסרת. לא מספיק שתהיה כישרונית, עליה להיות גם דפיקתית. כשמנהל נותן המלצה לקידום
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 21 | 1< £ 1\17 מפעם לפעם מגיע לי... ׳יי^י קנט. הנאה אמיתית. השילוב דעום הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. * הטעם המיוחד של תערובת הטבק 111X1כל חיה האמריקאית
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 22 | כאשר התיירים יורדים מכבש המטוס בביקורם הראשון בארץ-רא שון המקבלים את פניהם הוא מיכה נוי. הוא האיש הדואג לכל תייר ותייר הנכנס ארצה. הוא מפנה אותו לכיוון הנדרש,
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 23 | המדינה כפילגש ידידי אייבי נתן הצליח להרגיז אותי. אני בעד המשך קיום התחנה שלו. אני מוכן להפגין למענה. אני מוכן אף לתמוך במעשה דרמתי מצידו. אך איני יכול להסכים
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 24 | בשאג׳ צוינהלהפקידשיחים בשעה שתיים, המקאישלימוותר עלארוחת צהרים. ״אני לא אוהבת לצבור אצלי הרבה שיקים. אני לא מרגישה בטוח. אבל היתה לי בעיה: עד אחת בצהרים אני
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 25 | ה מו ס ח רוטטת, התעשיינים רוטנים. שההאוצו א וירו ו ה 91ישתקציב ש ה בש ורה נו הם הקיצוצים האם תש מעו ת הרב ו היא שאדידוו נסוג מן הנדנדה הנבונה שהניאה והצלחות —
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 26 | — הורוסקופ —4 (המשך מעמוד )25 מאמין שתקציב מסוג זה ישלים את יתר צעדי הכלכלה הנכונה. כאן איגי יכולה להסכים אתו. לדעתי תקציב שמכוסס על העיקרון של חלוקת־הכנסות
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 27 | ל\ מ ל כלהיתרונותשבקופתגמלכפולשל1ש ״סל גמל״ — אפשרות חדשנית נוספת לחסכון בהוראה קבועה אחת בשלוש קופות גמל המ שלימו ת זו א ת זו : קופת הגמל הרווחית ביותר בעשור
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 28 | זיל, כעילה לתחפושות י דוגמנ יות, אופנאים, כדורסלנים ועיתונאים שמחו להתחפש במסיבת יום־ההולדת שערכה הדוגמנית פינצ׳י מור לידידחה תמי בן־ ?{מי. אופנאיות־הצמרת
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 29 | בושת העיתונות העיתונאית שולה קיסרי (משמאל) מנעימה את זמנה ומחוללת במסיבת־הקרנבל במיני קצרצר, גרבי רשת וצעיף אופנתי, עם הדוגמנית מלי בש, הלובשת מכנסי מיני
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 30 | זיטבאבווה :״אלטלנה״ של רוברט מוגאבה גם מדינאי מזהיר, כמו ראש־ממשלת זימבאבווה, רוברט מוגאבה, עלול להתקל בקשיים אובייקטיביים כה חמורים, עד שנפילתו מכם־השילטון
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 31 | במדינה ד ר כי חיים נשיתה מא>ד1ה־ 0 מאופירה גבון ועד יצחק רפא? — בוריס עיסה את גוזם. ״יש נשים הדורשות שאבי אפעיל הרבה כוח בזמן המסד,״ מסביר בודים לוין 35
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 32 | הסיבות האמיתיות שהביאו לפרישתו 1 1 1שילון בתחילת דרכו ככתב טלוויזיה, כשהגיע ׳ י י אל בניין חוטי ירושלים הישר מהרדיו. הוא הפך חיש־מהר לאיש החזק במחלקת־החדשות
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 33 | לחיצת ידיים לפרידה דן שילון לוחץ את ידיו של חיים יבין בתום שידור מהדורת החדשות היום הרביעי. יבין ושילון מלווים את הטלוויזיה הישראלית מאז היווסדה, לפני 14 שנים.
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 34 | לעובדי הכנסת מגיעה תוסס ת־־בו שה, ן אריה גוגו־עושה ..המון. המון!״ 01 בבדידות בלתי־נעימה מצא את עצמו שר־הביטחון, כאשר חגג עם אשתו ושני זוגות גוססים את יום
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 35 | מאירוכיץ׳ להלוויית ידיד במושבה הוותיקה בנימינה, אמר למישפחת הנפטר :״אתם מתים משום שאתם, כאן בבנימינה, לא יודעים לחיות!״ ! 8דוק, מאנשי הפרלמנט של ראשון (לציון)
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 36 | חד ש ס ביו! ס־טיזן 6 א01112£ 11/1590 1690ש 12/1690 12/1750 12/1890 החוויר• בשקלים וכולל• חוצח. עועוןו!וינ !ודו אבא א!
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 37 | ן חמורת מה קיבלה פנינה ר 1זנבל 1ם 100 אלף דולר. 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1דידה ומכונית. למרות שלא תיתן בייבי לבייבי 91 המזכירה האלקטרונית של הציירת סימה אדיהד, אחותו
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 38 | מרים גלזר־תעסה ראתה בית־שימוש על הבימה זרייסר גמור בשמייסר במישפטם של העיתו נאי יגאל לביב ואריה בר קת, הנאשמים בזילות בית- המשפט, שאל עורך־הדין מר דכי שורר את
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 39 | המערכות החדשות של ״וורדו״ מוצגות בפניך בגאווה: שרות מצוין את מוזמנת לבוא ולראות מקרוב את המבחר העשיר, ל ש אול- ולקבל תשובות, להתיעץ ולהענות, להסתייע לצורך
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 40 | טל־ א רויו סו כנויו ת • לנ צ׳יהו או טו בי אנ קי: תל -אביב ה מ סג ר 336081,32־ 03 ירו שלי ם דו דהמלך 221588,8־ 02 חיפה דרך י פו 521730,132־
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 42 | המסהות
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 44 | הכאו הזול של משולם ויקלים (משמאל, עם אשתו נ״ה!אדווה) !החיילים ״היפים מזי שד צה״ ל (למטה) בסוס ״צלילה הוזות״ בפסטיבל־הסוטים בבולין. חדי תריסר יממות בחושך י
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 45 | העו ד ס לו נגדנו? (המשך ממעוד )45 מניה למערבה בכדור ממולא באוויר הסרט אמור היה לפתוח את הפסטיבל. אבל מנהליו, המנסים כבר שנים ארוכות לחזר על פתחי מיזרח אירופה
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 46 | למעשה, הרופאה סוחטת אותה ואת חוליה האחרים, ומנצלת את היותם מכורים לסמים כדי להכריח אותם להוריש לה את כל רכושם. ם וגיקרה שמה של הרופאה הוא כ״ץ. אם ניקח בחשבון
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 47 | אורת אובינ -חבוחו שר הנאשם־בוצח חרצו אביס! -והחש וזה שגם היא השתתפה עימו בשוד ובתי בנון הרצח, היא בחודש הרביעי להריונה ימי זוהרה של שיקאגו, נולד י בה המושג $
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 48 | אני חושב שעברתי עבירה, אך אין להילחם ברגשות...״ אורי וולף לא ענה לשניים על מיכתבם זה, אך כאשר יצא מהכלא נשבע לנקום. הוא היה מטריד את אורית ומציק לה. אך היא
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 49 | ! 6 .בערב. ובחזיה עליה ן.ד1להמתייקרות * במחירי הדירות ב ־13-8/ בעליה חרוכים• 5״״י ־ ׳ 1דילי• הטרביב״ חעיקיי בעדה־שנר הענוד־ ־ 8״ ל י ־ 2 £ |ושפד,מר 1תיד #ל־
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 50 | שוון ונה, המנונה רה מארס, היא תעוובת שר צרב 11י ה , אינדיאנית וא פ ר יקא י ת , חד מאמץ ך||||י 1 |1י! ך י 1ה לה מאריס, דוגמנית 11 1111יינייי בצבע השוקולד, היא
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 51 | שיחר צל׳ ש זעק ,,ארץ אה 31ר • לכתב?}וזי כי ד מן על כתבה מצו־יינת על המושבה גיבעת־עדה, שבה חשף את המצב הנואש של החקלאות ד,מיש- פחתית בארץ. הכתבה, שהזכירה את
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 52 | יום רביעי • תוכנית שבועית : שמיניות באוויר (— 5.30 שחור־לכן, מדבר עברית ילדותית). • מותחן: החץ השחור 0.32 שידור ב צבע, מדבר אנגלית). ילדי רומניה (— 5.55 שידור
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 53 | עשרות דמויות -ו כד אחת מהן חשודה! בשלב מסויים היא הופכת להיות לו למעמסה, והוא דואג למעצרד, באשמת זנות, ודואג לשילוחה לגלות בקליפורניה באתראה בת 24 שעות.
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 54 | דאסטי פאר לו צ׳ א ר לי ! וייד גארנט מ ק-גי מ ארילי סטיו צ סאם קאלוור יואיג לילאנד כוכי יואינג פאמלה יואינג דונה קאלוור יואינג! ג׳י-אר יואינג גארי / יואינג פא
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 55 | < 1ז!מדים ...מה הם בוחרים מה הם אומרים מה הם אוגזדים . . סמה שבט: צח? רגב: 9(1ר ד 13 3־113־ : 0 ״החוק החושהונו .,אני חושש שמישהו, רובנו מ עדינים להצטרף אותנו
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 56 | ה הם אומדים מה הם איחרים מה הם או מ רי ם ...חה הם אווז ..להציל את אוניברסיטת .,ד א נעים *1לקחת, א ל בי 1־ 1ית בפאויס!־־ כסומ ..א ר ־ ע ל ־׳ קבלן!־־ תס ואי מי
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 57 | לא הגדולים ביותר-אבל הטובין ביותר מכשירי הבית יוצאים ל־ טובים לחיים מבחר של יבוא אחריות ושרות מכונות כביסה מייבשי כביסה ומדיחי כלים משוכללים ואמינים. 1בע״ מ?1§
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 58 | במדינה /איש ממאדים סי שפט איחוד? ז?רעל>ה 0133 תת חשד בחכריו כי הרעיזוהו! ,־פיזר רעד כסוכר בין סעיד אבו־חסיין מבקה אל* גרביה וחבריו לעבודה נתגלע 0יכ־ם וך. במוסך
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 59 | * למקצוענים. האגודה ה ישראלית לגרפולוגיה מדעית מוציאה עלון למקצוענים וחובבי כתב־היד. פרטים: הירקון ,124 ת. ד ,34043 .תל־אביב. * להשכרה. מחפשת שותף או שותפה
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 60 | איו׳ כ אני אדום, עסיסי וריחני. טעמי טעם גן עדן אמיתי ובכל הארץ אין דומה לי. כי אני גדל במרומי רמת הגולן 1,000מ׳ מעל פני הים מו ני וזוכה לטיפול איימי ומסור בבית
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 61 | יאס סי ן 5ייספאס 0 החברה הסקוסית למסחר ( 964ו) בע״ם רח׳ גרוזנברג , 26ת׳׳א 65811 טל 622891 . יבואנים בלעדיים של יינות, ליקרים ו׳׳משקאות כבדים״ נמנה על קבוצת כלל
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 62 | ^ דכר היחידי שעזר לי בגהה זה י המנוחה,״ סיפרה השבוע, ברוגע, עידית הרפז 33 אשתו החוקית (עדיין) של השחקן שרגא הרפז. עידית היתה זקוקה לאותה מנוחה. אלא שהיא זכתה
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 63 | נימעם כל מי שנגע בפרשת הרצה זמימעל׳ן ן דינה ודדיה הלר ״ליכלכו אותנו מספיק ! ׳ גופתה העירומה של חיילת צה״ל, רחל הלר, נמצאה לצד כביש ״קיט ושיט״ בקיסריה, לא הרחק
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 64 | שר וחד חרר נבג ע נח״ו, בק או״דה שלו, בבריאותו או בשלום יקיריו אברהם צמות: הודח מהמישסוה הקצין מוכשר אחר, אכרהם צמרת, ירש את מקומו של חדאד בניהול חקירת פרשת
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 65 | הקללה המ״סחור־יח היה מוכן להמשיך לעבוד עם רוזוליו. אך אותם שהכירו את שור אינם מעלים על דעתם שאם נודע לו הדבר׳ הוא היה נמנע מלדווח למפכ״ל על הזיופים של מרקוס
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 66 | .,או חוז ר ת לוו!נמ:״ עמוס בחס: זעקה מהכלא עמוס ברנש, השפוט למאסר עולם על רצח רחל הלה טוען מזה שבע שנים, מאז שנשלח לכלא, שר,וא חף- מפשע. לצוות־החקירה השלישי
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 67 | ספרותמתחדשת על ע, יחוד בז ת מלכת השפהשתדמה לג^הנום את שפת ־ האםשלו מיסמךשעודד את ק י נאת הישראלים ארץ נפתלי תרגום ויעוד כפול בראשית חודש ספטמבר 1947 כינס מבקר
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 68 | של הסופרים. גראס מזלזל בוויעוד שהוא יצר בשנת ,1647 תוך שאינו חוסך זילזול בכינוס של ,1947 ומצייר את אותה חגורה של סופרים ומשוררים ממורמרים, קפדניים, אדוקים,
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 69 | וה היה גשהוה שהיה גליוך ״העולם הזה״ ,שראה אור לפני 25 שנה בדיוק, הביא את חללו השני של הפיפור ״עקבות כחול״ מאה שמשון עופר, שזפה כתחרות השבועון לסילור ״מיכצע
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 70 | טיפוח השיער איננו רק עניין של יופי, במעבדות ד״ר פישר יודעים כי כדי להגיע לשיער יפה ומטופח יש להגיע קודם לפתרונות הנכונים. מדעני ד״ר פישר, אשר יצרו למענך את
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 71 | את מוצרי ״גליל״ ניתן להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים בצמחוניות ובחנויות המובחרות. נובחרת קבוץ שנחר דאר נ ע גליל עליון 12135 0ל0 6 7 -4 1 8 2 6 : 052-33578 ^
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 72 | ספח־ט יו״ר מיזרחי ״אנחנו תלכיד !״ כ דו רסל תו רתו. הצדחה ניצחון מרשים אחד יכול להיות מיקרי. ניצחון שני מעורר עניין. ניצחון שלישי מסלק את כל הספקות ומעורר את
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 73 | ה מוסד וה־*ס חדרו ל דו ב (המשך מעמוד )7 טכניות, ופייג׳ לא הואשמה במתן שוחד, אך סכום זה היקנד. לפייג׳ את הזכות להפעיל ולשרת מטוסים שהיו בשרות מישטרו של אידי
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 74 | ה מ חו אי־ו ת סו נרישומונדי, הילדה נו ראשלה תי אטרון הי שרא לי, מספר 11 ול 1־ ב טי -הי צי ר ה שלו, עלהסיבות ש הני עו ל עזו ב או תו אתהארץל פני 1 1 9 7 3ומסביו
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 75 | .,או סרגו מצפון ת ד ־ א בי ב!״ (המשך מעמוד )73 מונדי האחר — רך כמו חמאה, תמים כמו ילד. אולי זה עניין של גיל, אך נדמה כי בשנים האחרונות נוח לו להתמסד. האיש שעזב
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 76 | שכתבו עלי, שעברתי את מחסום העלבון. שום דבר כבר לא מעליב או מדהים אותי. אגב, תמיד התכחשתי לזד, שאני רומני, אבל אחרי שהרצל רוזנבלום כתב שאני דומני ואני צריך
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 77 | — ..אוי בורגני מעמון ת ל ־ אביב!״ ה שידור האחרון (המשך מעמוד )33 כאשר ביקש להשתלב במחלקה, כשישב משליחותו בלונדון ,׳נאמר לו כי ״כל העמדות תפוסות״. ״לקרגף את
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 78 | עוצר על העוצרים (המשך מעמוד )5 אריה איבצן, כשהוא מדלג מעל לראשו של השר הממונה, זבולון המר. לשונות רעות במישרד־הפנים טוענות שהדילוג לא היה חלק כל־כך, וכי בגין,
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 79 | (1777(177/7(777 מלו(/0ע לנסיך של סינדרלה קוראים מריק עפ רון ביחוס המישפחתי הפופולרי שלו הוא האח של בימאית הטלוויזיה ליהי חנוך, אבל זד, שום דבר. מריק הוא בן
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 80 | מתאים תמיד חשבתי שיש רק סיגריה אחת- עד שגיליתי את 61040 80 ״זז) מ 06 סי ״ז,1ז
העולם הזה - גליון 2322 - 3 במרץ 1982 - עמוד 81 | ח׳ א־ -תשד״ב3.3.82 , 25׳ערלים (כולל ם.ע.ם). מיסע־ 2322 המישטוה חושדת נ׳ חברתו של הוצל אביטן השתתפה בשוד מזו״ כשהיא הדה או רי ת
חזרה לתחילת העמוד