גליון 2325

העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 2 | פריטי אוטובוס בדי שיובל לפקח על כל אחד מהם. תמיד. התחביב של חיים בוסני הוא מסגרות אמנותיות לתמונות אגד ־ 0־ -ה אד ם הוא המגיע! ! 4 טל־ארויו השעה 5.00 בבוקר. א
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 3 | כתבדו השער הה־דמי כתבההשער האומד״׳״ הרבנית נגד בעילה הרב אהבה? סיפור אהבתה המסוכנת של הדיפלומטית הבריטית רונה ריצ׳י אל־אג־לדיפלומט המצרי ריפעת* יי׳ י,1־ צרי,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 4 | מחוה רבי! אינו מתארגן כמה מראשי סחנה־רכין כמיפלגת העכורה — שמואל (״מולה״) כהן, ח״כ אורה נמיר ואהרון ידלין — לוחצים לאחרונה על יצחק רכין לגבש מחדש את מחנהו,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 5 | במדינה לפני שהאזרחים ירו כדי להרוג. יתכן כי הודעת האלוף היתד, מחרידה יותר מאשר מעשיהם של המתנחלים הרצחניים. מטרתם של אלה ידועה וגלוייה: לגרש את הערבים
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 6 | דוברים שונים של אש״ף — הכחשות שהביאו נזק בל״ ישוער לעניין השלום — פורסמו ואושרו מגעים אלה. הדבר עזר לגבש את תנועת־השלום הישראלית ואת עמדותיה המוצהרות. הדו־שיח
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 7 | מא\מ*4 1״בהפסקה אני צריך על לחם או לחמניה לאכול את הכריך, שוקולד למריחה, ן ׳ אמא שמה בילקוט כמו עוגה מן התנור הפתעה של מתיקות ...לא השארתי אף פירור, הממרחית
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 8 | במדינה . *יי /״^3י<ו!8גיו (המשך מעמוד )5 נייזיות־מישטרה. הן עוצרות בחריקת בלמים על המידרכה, בס מוך לראש הטור. מן הניידת ה ראשונה פורצים שלושה שוטרים. ללא אומר
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 9 | המישטרה שיקרה רמישפחה השכורה ־ והחשוד נתפס רק מפני שהתייצב 0׳ וצח אתשחחד ךכית הצבוע בצבע תכלת, בכפר — עבווין, צפונית לרמאללה, יושבת מרים סחוויל ומבכה את בנה,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 10 | ה בו רסה הנ בי רהשר דוו סו : בכל מיכרז שבו רצה. המיכרזים, גם ה תוצאות, היו כשרים. הלכתי לברר מה קרה לקבלן המצליח דרוקר. את הסיפור שלו, את סיפור ההצ לחה, אפשר
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 11 | עיצוב משה פרג. אלעזר פ ר סו מ אי ם. 111ח1ח^ זח3זס0ס6ג< האשה הצרפתית אינה טועה ויודעת להבחין היטב בהבדל בין דאודורנט רגיל לבין דאודורנט שהוא גם *£311 0610116116
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 12 | אננת|ש־מו1 הרמס, אטלס, אפולו, הקטור. גברים אחד אחד, וכולם של סברינה. תחתונים וגופיות באיכות הידועה של סברינה, בגזרה הצמודה, בצבעים היפים והיציבים. מאחורי
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 13 | מ״ מ מספד ו<1ו* (1 0יז־זזווו 11־זווי ——11 יוו־ו ^ 1״ 1 ? ^ י יייי 8י 101110 דל כרי ועדת־ הכלכלה של הכנסת לא י י האמינו למישמע אוזניהם. על הפרק עמדה הצעת חוק של
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 14 | ״׳ ״יהזע סכחבי ם רצחאר לו ח רו ועוד ח קירו ת החלטתו של מנחם בגין להקים ועדה ממלכתית לחקירת רצח חיים ארלו* זורוב מעוררת את חמת הקורא• החלטה אומללה זו מבטאת
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 15 | הפרסום בידיעות אחרונות, מחיר לפרסום הבסיסי(נכון לינואר )1981 הוא 61 אגורות לאינץ לאלף, בעוד שב״מעריב״ המחיר יותר מכפול — 1.43 שקל לאל וב״הארץ״ הוא יותר מפי
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 16 | 7 /7 7 7/2 ? /1ל/ 0סח6אח מכחכים (המשך מעמוד )14 התותח לעמוד במקום שהתפנה כמה שעות ביום, ובמיוחד בימי חג. הוא ישמע תגובות הנוגעות לאמו ולסבתו ולאם סבתו, עד
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 17 | סמל חואלקס- מחנה לאימת. היזהרי מחיקויים י ג השנה זכינו בתואר הכפול: המוצר ^ הנבחר ^?§4והקניה י @י הטובה ביותר 1 0 8י 1ס י 1י1 ^0 8 1 ) 1 0 1 ( 11111־ ) 1 0 8 1
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 18 | מכוזכים 2131215 (המשך מעמוד )16 שלמה פרנקל הם עתה תופעה סדירה ומקובלת בחברתנו. אך רצוי היה שמר פרנקל יח פור מעט יותר לעומק ויחשוף תופעה זו בממסד חדתי (הציוני
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 19 | .1מזרון אחר בלי המרכז הבריאותי (במזרון בלי המרכז הבריאותי מרכז הגוף שוקע ועמוד השידרה עלול להתעקם. .2מזרון עמינח עם המרכז הבריאותי המרכז הבריאותי מספק תמיכה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 20 | פנות כלפי הסובבים. המיבות מתרבות, וקשה לשלוט ברוגז המצטבר. גם הורים לילדים בני מזל טלה, יכולים להעיד מדים בנימינ• עוהו ויהי מה. בדרך־כלל הם טובי-לב ועוזרים
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 21 | מטהר אויר נלייד מוצק. סופג ריחות ומפיץ ניחוח רענן במשך שבועות. פשוט מסובבים את הראש, ומושכים כלפי מעלה. מטהר האויר המופלא הזה, ן עשוי מחומר מוצק וריחני הסופג
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 23 |
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 24 | ה 8 0ח<±|0 )1 פלדג׳ מנקה זמבריק אה הרהיטיס, בנל פעם שאת מסירה את האבק. פלדג׳ לרהיטי עץ ו פו ר מיי ק ה -ההבדל המבריק. \ 3עו
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 25 | החיי החיים כוואקום מעניינים הרבה יותר מן החיים במשל, וגם יותר מהחיים כפשלה• טיבעם היסודי של החיים בווא קום הוא, שהם חייבים להתמלא מכל מה שנמצא בסביבה. הכל נמשך
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 26 | איזו היה המישפט היום, לפי החוק הקיים אביב, חשתתף סטבסקי ברצח ד״ר חיים ארלוזיורוב בכוונה ׳תחילה. חוא עקב אחריו, ארב לו, עצר אותו וכיוון לפניו אלומת- אור מפנס
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 27 | של החשודים ברצח אוחזורוב נערו בישראל, היה סטבסקי מודשע מחדש הרוצחים נאלצו לעבור תחת גדר־תיל. (ג) עדותו של עד בשם וייסר. שטען כי נכח במקום בעת הרצח, ראה גבר
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 28 | מקסימום נוחות, מקסימום מרחב. מחלקת אמבסדור כמטוס ט,וו.א. 747 , מחלקת אמבסדור חדשה בטיסות ט.וו.א לפריס וניו יורק. כשאתה טס בעניני עסקים לפריס או לניו יורק אתה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 29 | לוב: הד יאפי קוראי עולם קטן הוזהרו פעמים אחדות שלא לקבל את התעמולה האמריקאית נגד שליט לוב, מועמד קאד׳פי, כפשוטה. מסעו האוסטרי של קד׳אפי, באורחו של הקנצלר ברונו
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 30 | ר ק $200,000 אמרנו דירה של 5כוכבים ולזה בדיוק התכוונו. לאיכות בניה ולגימור שעדיין לא היו כמותם. לפרטיות מוחלטת שלך בדירתך, ולפרטיות מוחלטת של דירתך בבנין כולו.
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 31 | 11*111111בשוס ליידי די: הציוומים שהבינו שזב את האימפריה שלושת הצילומים האלה מכסים טפח ומגלים טפחיים: הנסיכה דיאנד! בבגד־ים ביקיני שאינו מתיימר להסתיר נפיחות
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 32 | א 1שינו 11*3110 ג׳ואנה שט״כן: איו להתחתן עס כסו אם לא נולדת עם כפית של כסף בפה ולא היה לך מזל עד היום, תוכלי — עם מעט שכל — להיות יורשת של מיליונים, אם רק תדעי
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 33 | מדוע שמן שר־החוץ המצר• בשני קילו ומדוע הריח החייב חיים הרצוז. סוליית חשיש י בפי מי שהיה עוזרו של יצחק רכין, עמום עירן, מנהל חברת נזישען ההסתדרותית, היה השבוע
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 34 | ׳ סלם טתנים ביטוח מסנה ואני נוח! עוד שנה על חשבוני. ד ובר ״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות ואפילו
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 35 | הסוציאליזם החדש של יעקב חזן זהמראה חח ד ש של י שד א ל דנוך בתום כינוס שדן בבע- יות־השעה, פנד. צעיר ליעקב חזן, מוותיקי מפי״ם, שישב באולם, ושאל אותו מדוע שלח
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 36 | עכשיו-כולם עושים זאת! שותים סודהסטרים-ועוד מקבלים סודודבל חינם! שוב סודהסטוים מחלקת מתנות! מי שיקנה עכשיו סודהסטוים,201-המכשיר הביתי המופלא לייצור משקאות קלים,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 37 | א 1נ! 1 מאת קניו. רוצה שה שיל טון הצבאי יחדיר בדרוזים דמוקרטיה ! 8השבוע התקיימה פגי שה בין סופרים ישראליים ל עמיתיהם משוודיה, שבאו לביקור בארץ. הסופר יותם
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 38 | 31ח מ 3ה נ 0שב מ ~ ״תודה שבאתם, תודה, שבא תם,״ אמרה אורנה גאון ל אורחים הרבים, שבאו למסיבה שנערכה אחרי הצגת הבכורה של ילדים חורגים לאלוהים. בהצגה זו מככב,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 39 | אלי האחרון באיראן. אשתו של הרמלין, שריקה, היא אחותו של השחקן יוסי גרבי, שליווה את החבורה לבכורה. רחל דייו הת נצלה על כך שלא תוכל להשתתף פיסוק רחב בטונינג רוקדת
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 40 | הווי! לכמאל חסן עלי יש עיניים מפתיעות, שהטלוויזיה השחורה־לבנה שלנו אינה מסוגלת לתארן. ציבען ירקרק״ חום- ,והפיקחות ניבטת מהן. האיש, שמוצאו במצריים- עילית, שופע
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 41 | והחגיגה 01ג ש 3ת ו * עד 23 צעירה מאוד, מעוניי- נת ביצירת קשר רציני עם רגיש, גבוה ונאה עד גיל .23ת״ד א3014/ ירושלים. (המשך טמעוד )39 שייקה אופיר, שגם הוא נכח ב
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 42 | אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה ה אומדים.. אדיאס 3דגי: *עקב וחמן: 3ח־א*ון שיגעון : ד א, אמא, דמה ה ח״ דם ,.מויווו? מה א1י צוין .אנחנו נהפוו לסמרטוט ים!־־ ה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 43 | הה ה אוהדים מה ה אוהדים הה הם אומר הה הם אוב מאיר כהנא: מוט׳ סודק: עמירם הר־ אבן: .היום אומרים איו להגיד,. ,אשמח רסנו נסך מממן!־־ מחר יגיד! מה להגיד! מנל
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 44 | במדינה ם 1ע ד1ן לתרמת חד ש ה טיול דידה רח׳ הם ,5תל־אביב טל׳ 297263 ד ר כי חיים לצעיר לא היה הסכר לכליס שאותם נשא כשקית כאישון לילה. יום שלישי 30.3.82 , יום
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 45 | קטלני ־ אדא אם כן הוא נווה ישר בואש כמו הפגנה שיגרתית. אך במהל כה החלו חיילי צה״ל תופסים עמדות על הגגות של הבתים שמסביב למיכללה והתחילו לטפס על גדרות המינללה.
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 46 | קולנוע בלושי בטרם עת ״אין דבר שהבחור ד.זה אינו מסוגל לעשות, אם, לא ישרוף את עצמו בטרם עת.״ כך התבטא פעם הבימאי ג׳ון לאנדים, כאשר נשאל לדעתו על שחקן צעיר ועגלגל
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 47 | כאחים בלוז, ואף שיכללו מופע שלם בשם מיזוודה מלאת בלוז שחיה גם לתקליט. ׳ פארודיה של טרזן. בין עבודותיו הראשונות לקולנוע צריך לציין את הקלטת פס־קול הסרט טרזן,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 48 | שידור צל׳ ש זה אג־,טואדיה •:לרם עברון, מגיש התוכנית זה הזמן, שהצליח סוף־סוף להרים תוכנית זו מרדידותה האינטלקטואלית, ולהפכה לתוכ נית של אקטואליה, כשהביא איש
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 49 | בור לעיר ניו־יורק. הסוף טוב עבורה, בעוד שארנולד אינו מרוצה בכך. יום רביעי 243 • נוער: שמיניות כאוויר 5.30 שחור־לכן, מדכר עברית אינפנטילית) .תוכנית שבועית ובה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 50 | הודעות ראו וזים | לוזדהמודעות של ימית מאפיין אולי יותר מכל את המצב בעיר. הלוח מלא במודעות המציעות שרותי הובלה מימית, לאותם העוזבים את העיר, ובמודעות של התנועה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 51 | היו ה,מסחרה׳ .אנשי התנועה לעצירת ד־נסיגה בסיני הם המסחרה של הממשלה — הלוויים, שומרי־הגבולות. ״אם לדבר דוגרי, הם גונבים מאיתנו, תושבי ימית, את ההצגה. אבל מה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 52 | (המשך מעמוד )55 במלאת שלוש שנים לימית. המחיר המוצע — 25 אלף שקלים. אצל גאולה על הדשא תי ם־ עשדה בצהריים. מסיבת־תה ״ אצל גאולה כהן, על הדשא של בית מם׳ .135 בחור
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 53 | שבידו, ויורד, בו דה-דדדדה־דה קולני. ההליקופטר נבהל כנראה מהאיומים והס תלק מהאיזור. בעוד אנחנו מדברים, והנה מגיע כבוד הרב בכבודו ובעצמו. ממצמץ בעיניו, לוחץ את
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 54 | ״*וו ח׳ בצל איו מי ם! יי נסתם, ושמו את רפי גינת, מפיק התוכנית והוגה הרעיון, על ה כוונת. ,.הפעם איני יודע כיצד להתייחם לאיומים האלה. ביום השבת ה אחרון הגיע אלי
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 55 | ״ההובי שלי1ה אוכל!־־ שני התחביביים העיקר 1ים של רפי הם אוכל ומוסיקה. מימין רפי במיטבח, מכין סלט לארוחה מישפחתית ומשמאל על הבימה בשעת הופעה כזמר , .יכולתי לעשות
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 56 | באד איומים יעקבשרת /אי שמתאדים בימים אנליס לא עם אחד ידע בתולדותיו תקופות אפלות, שנים אחוזות תזזית ודיבוק שבמהלפן שלטו בו נמושות ומטורפים למיניהם, ואולי יותר
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 58 |
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 60 | שי הי ה ט ^י ם לאג דז ל ^ ד ש י ־ ד ל לו עויקיה*;־7־07 / 77שדל /ילז 7ל*/7 7טן מד׳ עול 7 £ 3ד 7ח <7
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 61 | לא למען הכסף -בי אם למען ההנאה בלבד די ר קו תי אל שרעב 1ע ד 51ז , 3י 1ר1 אל הבעיה את נוי האהבה רואים את הנאהבים והנעימים שבתמו נה: מראה יפה, בלי ספק. יודעים מה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 62 | במדינה מי שטרה שד־חות עול א דנ הי ם יוסי בך דויד, שנחשד במעשה מנדנה בכסיה, מתאר את 55 הימיב שאותם ביזה במעצר. בבקשת־המעצר של המישטרה הצטייר זזגרפיקאי יוסי
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 63 | תשחקו אשר צדפת׳ מספד על ההתמוטטות שר ״תיאטרון המדרגות שבבעלותו, התמוטטות ת״ הנשואין שלו, הסבל הרב העובר על שחקו ומאיים שאם לא יע 1דו לו -יעבור ל גרמניה המצב
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 64 | ״אני צועק במקנס דהו״ביץ !״ י (המשך מעמוד )67 אך בימים האחרונים נפוצו שמועות, כאילו עומד ״תיאטרון המדרגות״ לפני סגירה. אשר צרפתי, אמרו, אכל אותה. מנהלו
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 65 | • מדוע, אם כך, יש לך תדמית •טל אדם אלים? כי גם כשאני צועק זה כאילו שא^י מרביץ. אני נאבק על קיומי. אני נאבק באגרסיביות. יש אדם שנאבק בערמומיות, בחלקלקות. אני
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 66 | ״ירושלים של זהב־ נוסח אנגליה £ו מלחמתו של המלחין שפירא בסד יס ם תרו יין דראבל מרגרט דראכל, ילידת , 1939 נחשבת ביום לכישרון המוכח ביותר של הספרות הבריטית מאז
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 67 | הרגיעי איש רודים • (אישרור, משמעו מתן סופיות ותוקף מחייב למשהו שנתעצב וגובש בהליכים אלה או אחרים. לעתים אין מנוס מכך, כמו, למשל. הדפסת שירים בספר — כפי שכותב
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 68 | •י ייי ־ 3111:חיה שהיה גליון ״העולם הזה״ ,שראה יאור השפיע לפני 25 שנד! בדיוק, עסק ככתכת־השער שלו ב״דרד־הדמיס לפטרה״ .הכתבה דיווחה על ימיהם האחרונים של דן גלעד,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 69 | גי 0ג י 3ד זיד איך תזכה בפרסים? מל א את התלו ש המצ״ב צרף אליו את ה חלק העליון של אריזת הקרסון ועם הסנ,י, י ד ״ שיאחי ממוצרי האיכות של טבק אוריגינל או את מכסה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 70 | ׳שראברט-מספר 1 להיות כרטיס אשראי מספר1 במשאלי דעת הקהל בישראל. פירושו-להעניק לך את השירות הטוב.היעיל והמשתלם ביותר. חשתלס לשלס ב שראכרוו • בנק הפועלים בעינו •
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 71 | הרבנית טוענת נ׳ בעלה הרב היכ וו אותה ־ ומוצל את קשריו ברבנות ה ך ! ך דויד אריה חלמיש הנושא עיניו ייי * לקא ויירה של דיין, גייס לצידו את בית־הדין הרבני שאיתו
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 72 | הנדון (המשך מעמוד )6 בין שני לאומים — הלאום הפלסטיני וה לאום הישראלי. השקפתו של אדם בעניינים סוציאליים וגישתו לעתיד החברתי של האנושות אינם רלוונטיים לעניין זה
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 73 | בתם של רופא ורופאה מהעיירה איירדרי. והספיקה לעבוד כמרצה באוניברסיטת גלאזגו, לפני שהחליטה להצטרף למישרד־החוץ הבריטי. בשנת שרותה בלונדון פגשה ב ריפעת אל־אנצרי,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 74 | ביח־־ספר (המשך מעמוד )13 וועידה, ואמר שהוא מסתפק בתפקידו בסוכנות כיושב־ראש המחלקה לחינוך יהודי בגולה. אך אנשיו דאגו לפוצץ גם כנס זה, ואליהם הצטרף גיבור חדש —
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 75 | ״ אוי צועק ! ״ (תמשך ממעוד )69 בהבינור! תפאורה בחמישה מיליון לירות, ומחליטים לבטל את התפאורה ולבנות חדשה — זה בסדר, יש מי שמשלם. ואילו השחקנים שלי צריכים לעבוד
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 76 | י ימית: מסיבת הסיום 1 מישבנו בהידור חוזר (המשך מעמוד )27 של עבד אל־מג׳יד. אולם גם שופטי בית־המישפט המחוזי לא התייחסו באמון אל עד זה .״כל עניין עבד אל־מג׳יד
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 77 | י שראל דניד שוחר^^1 מנן הכלא ן והתירו 1111ן ׳ ל שראל דנו!* יושב בפתח מגלריה שלו בכרם התימנים שבתל־אביב. אנשי השכונה מכירים אותו היטב ומברכים אותו בבירכת ״ברוך
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 78 | והנס במידאנו 77( 0777 7/77ע( מ !7ש 07 היחיד שהפיק תועלת כלשהי משבוע־האופנה שנערך בישראל הוא הדוגמן ניר בן־יהושע. ניר, שהיה חקלאי במשק השייך למישפתו בבאר־טוביה,
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 79 | בלו טבעי...כל מה שעורך מבקש. קמיל קמילבלו יי*** אלסבון בתחליב-ישלוטבעלפנק. פרסום מלניק/בן לס/דייגי־לויו קמיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע -מכיל אזולן שמקורו
העולם הזה - גליון 2325 - 24 במרץ 1982 - עמוד 80 | כ״ט אדר תשמ״ב24.3.82 , מיספר 2325 84ע10 די0 שנה המחיר 25 :שקלים (כולל ם.ע.ם<.ן הרבנית מנגינה נגד הוב גוון רבנית אהובה זקם] _ 1ם 1
חזרה לתחילת העמוד