גליון 2327

י״ד ניסו תשמ״ב7.4.1982 ,

מיספר 2327

96 עם 1די0

שנה 46

המחיר:

25 שקלים (כולל מ.ע.מ).

עוצרי הנסיגה -ב שרות הממשלה

ו* ו^ס1

טוב לי עם קפה ספלנדיד

ייייייייי

כתנתה עו ערה קיז־ מ׳ :

כתבח העוער־ האח 1רי :

אי וו ־ ביזיון?

קומדיה בימית

התפאורה היתה יפה והבגדים היו
משגעים — אך לא הכל היה חלק
מאחרי הקלעים של התחרות המוסיקלית.
מדוע לא מגיע לשם
הזמר הישראלי הטוב ץ מדוע זכה

השיר שהוא לדעת
רכים הגרוע ביותר 7
כיצד לא זכתה ירדנה
ארזי?

הממשלה מציגה לעולם את המתרחש
כימית כטרגדיה נוראה,
״מחיר השלום״ .צוות העולם הזה
מגלה את האמת: זוהי קומדיה
הגובלת כפארסה, המופקת, המופקת
והמבויימת על־ידי
ממשלת ישראל,
לעיני מצלמות הטלוויזיה.

י 1מ ^ ו 7 1וגיבז
״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אכיב,
רחום גורדו! ,3טל 232263/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי * עורך־תבנית: יוסי שנון רכזי
מערכת: שרית ישי ושלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי
מוטוביץ וגיורא נוימן. צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש
המינחלה: אכרהם סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :
״העולם הזה״ כע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל אביב, רחוב
כן־אכיגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

הריסת הטלוויזיה והרדיו כאמצעי־תיקשורת,
והפיכת שרידיהם העלובים ל־מכשירי־תעמולה
של ממשלת־הליכוה משנות
באופן יסודי את המצב בשטח ה־תיקשורת
והמידע.
אזרח אחד שגילה ערנות מיוחדת לשינוי
דאסטי זה הוא הקורא דויד בן־ארי (אין
זה שמו האמיתי. הוא מסר לנו את שמו,
אך ביקש לפרסם רק את שם־העט) .הוא

אף אחד לא רוצה להתאמץ, והבורסה היא
מרכז חיינו.
ההתקפה של בגין וחבריו על כלי־התיק־שורת
הממלכתיים משלימה את התמונה.
הטלוויזיה כבר נהרסה, והרדיו הולך ב־עיקבותיה.
חדלתי להאמין לאף מילה
משודרת. אני יודע שמשקרים לי במצח
נחושה בוקר, צהריים וערב.
העיתונות הכתובה טובה קצת יותר.
אבל גם שם משתוללים עיתונאים, המוכנים
לפרסם כל דבר שקר, למען המולדת.
גם בעיתונים ההגונים, על כל עיתונאי
הגון יש שניים העושים מלאכתם רמייה,
והמפרסמים את שיקרי־השילטון במסווה
של דיווח אובייקטיבי.
במציאות זו יש תפקיד מיוחד להעולס
הזה. בשבילי זוהי דיאליזה רוחנית. פעם
בשבוע, כשאני קורא אותו, הוא מוציא
לי מן המוח את הרעלים, שהצטברו שם
במשך שיבעה ימים. אחרי הקריאה, אני
מרגיש שוב כמו אדם שפוי, המסוגל לתפקד
עוד שבוע. לולא העולם הזה הייתי
משתגע, או גרוע יותר — יורד מן הארץ.
אני כותב את זה לא בשביל המערכת,
אלא בשביל הקוראים האחרים, המרגישים
כמוני. יכול להיות שאינם מודעים לשינוי
שחל במצב אחרי שבירת שאר אמצעי-
התיקשרת.
אני חושב שקוראי העולם הזה צריכים
עכשיו לקבל על עצמם תפקיד אקטיבי. הם
צריכים לשכנע את ידידים ומכריהם לקרוא
את השבועון באופן קבוע, ובעיקר הם
צריכים לגרום לזה שהצעירים לפני גיל-
הגיוס, והחיילים בשרות, יקראו את העולם
הזה כדי למנוע את השחתתם.
עד כאן מיכתבו של הקורא בן־ארי.
אבנים בשכם

עובדי־כפיה וחיילים
דיאליזה רוחנית
שלח לי מיכתב יוצא־דופן, שהייתי רוצה
לפרסמו כאן במלואו.

כותב כן־ארי:

מדי יום ביומו, כשאני קורא את העיתונים׳
מקשיב לרדיו וצופה בטלוויזיה,
אני נכנם לדיכאון.
בשטחים הפכנו למדינה קולוניאלית לכל
דבר, המנהלת מילחמה מזוהמת נגד בני-
אדם השואפים בסך־הכל לחרות ולצדק,
כמוני. מייצגים אותי שם אנשים במדים
ובלי־מדים, שאני מתבייש בכל מעשה שהם
עושים ובכל מילה שהם אומרים.
גורל המדינה הוא בידי ממשלה, שבה
בולטים שקרן פאתולוגי כמו יעקוב מרידוד,
אדם מופרע כמו יצחק מודעי, דיק־טטור־בדרך
כמו אריאל שרון, ציניקן גמור
כמו יוסף בורג, ושורה ארוכה של אפסים,
שלא הייתי מזמין אותם הביתה לכום־תה.
זזשחלתות חוגגת במדינה בכל השטחים.
י הפרוטקציונרים של הליכוד אוכלים כל
חלקה טובה, בגלוי ובפרהסיה, ועסקני חרות
פושטים על גוף המדינה כמו פישפשים
צמאים. העסקנים הדתיים מבחילים במעשיהם,
ומוכרים את אלוהים בשוק לכל
המרבה במחיר. אף אחד לא רוצה לעבוד,
העולם הזה 2327

התמוטטות כלי־התיקשורת האלקטרוניים
מצאה את ביטויה הבולט ביותר
בדיווח (או בחוסר־הדיווח) על השטחים
הכבושים.
גם קודם לכן יכלו הטלוויזיה והרדיו
לדווח רק חלקית על המתרחש. שרידים
אלה של אומץ־לב דוכאו עתה ביד רמה.
כפי שכתב הקורא בן־ארי, זה מטיל
עלינו תפקיד אחראי מאוד. כתבי העולם
הזה, ידווחו נאמנה על המתרחש, וצלמיו
ידאגו להמחיש את המציאות.
בשבוע שעבר זכה צלם־המערכת ציון
ציפריס בפרס השבועי שלנו על התצלומים
שצילם בשכם, שהנציחו את הדרך
שבה עצרו אנשי־צה״ל עוברי-אורח, וביניהם
אינטלקטואלים ואנשי-עסקים, והובילו
אותם בסך, כקבוצת־עובדי-כפייה,
לניקוי הרחובות מאבנים שהושלכו על-
ידי מפגינים.
לי התמונות האלה הזכירו משהו.

זהות נטייה

ה ב רי ח ה מוזרה
שר־האוצר יורם ארידור ומזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל,
כרתו ברית מוזרה: שניהם מתנגדים לתוספת־יוקר
צמודה במלואה. הכלכלנית אסתר אלכסנדר
מסבירה מדוע דרושה תוספת־יוקר
ענפית.

האדמה גיבויה
או קורבן? ל א רונדה!
כ 30-במארס היה ׳הכל מוכן
להתפוצצות גדולה, אך החיילים
והשוטרים קיכלו
פקודה מפורשת: לא להרוג
איש כיום־האדמה ! צוות
העולם הזה סיקר
את האירועים
כגליל.
האמיתי הסיפור חלוקת מאחורי
תעודות־הזהות לדרוזים
ברמת־הגו•
לן 17 :פצועים
כעיקבות הפקודה
שקיבלו החיילים
לירות כרגלי ״האזרחים
החדשים״ של
מדינת־ישראל המתנגדים
לקבלת
התעודות.

רוצחי •לדוח

שמעיה אנג׳ל, האיש
שהמישטרה סבורה שהוא
הפושע מס׳ 1בישראל,
נלכד והוא
חשוד ברצח. מי היא
האש ה שנהרגה — קורבן
תמים או גיבורה שעבדה
בשירות המיש־טרה?

הכתבת
המישפטית של העולם הזה מספרת
על המיקריס המזעזעייס של רצח ילדות על
רקע מיני, מאז קוס המדינה.

ספרי אסור

כישראל של 1982 אסרו שתי סטודנטיות משום
•טחן החזיקו ברשותן ספרים מסויימים.
חלק מהספרים עכרו צנזורה, ונמצאים
ככתים רכים כישראל. האם כל מי
שמחזיק כהם צפוי למאסר ץ

בחזרה אל הכלא

מין־מזל שמה

העולם הזה מנתח את פרשת סלומון אבו,
אסיר העולם שכית-המישפט ה4
עליון
שב והרשיעו כרצח. האם
היה מטיב אכו לעשות אילו
ביקש חנינה ץ

בת 13 על המסלול
התגלית החדשה של עולס־האופנה :
דקלין כהן בת ה־ ,13 המרגישה על
המסלול כמו בבית, אך המגלה שחיי־הזוהר
• מחייבים עבודה קשה.

האסטרולוגים הבריטים
מתייחסים ברצינות לקשר
שכין יופיההולדת וחיי
המין, ומפת המזלות. נכנסת
למיטה
כדי להשתעשע
כין —
סדינים.

מ דו רי קבועי במדינה תשקיף
מיכתכים 12 תשבצופן 16 הורוסקופ 18 מספרים ומזלות
עולם קטן — בריתיהמועצות, אי27
טליה,
אל־סלבדור 29 אנשים כעולם 33 אנשים 37 בלונים 39 הנדון — שפוך חמתך
יומן אישי —שלום עכשיו עם .

הולנד, הרב שלמה גורן והביישנות
של דיין

אתה והשקל
ספורט

רחל מרחלת
לי לה לו
מה הם אומרים

כריסטיאן ברנארד, אורי אלקיים, דליה לביא,
אבי טולדאנו, דורון פרנקפורט וחסן 58 אבו־רומי
קולנוע — קתרין הפבורן, זאב רב־ 62 נוף והאחיות ברונטה

שידור מדריך •טידורים בישראל 67 ובירדן 68 איש ממאדים 71 חשבון עוכר ושב
נמר של נייר -גהשום שלום,

מרדכי נאור, יונת ואלכסנדר סנד 84 ורוברט צ׳ילסון

זה הלה העולם הזה שהיה

במדינה
הע ם
נחלתהא 1בו חנ

מגחם בגין
השתע שע —

אך־ ח7קח היה
דווקא הפוך.
מנחם בגין נהנה מעצמו. לפני
הקהל המריע של דימונה שפך
דיברי־קלס על ראשה של בריטניה.
זו רוצה להחזיק באיי־פוקלאנד,
במרחק של 8000 מילין
ממנה, אך מטיפה מוסר לישראל,
המחזיקה בנחלת־אבותיה במרחק
של מיל אחד מירושלים, ושל פחות
מ־ 10 מילים מתל־אביב.
הדברים שיעשעו את הקהל המתוחכם
של דימונה, ובראשו מג־היג־המערך,
ח״ב ז׳אק אמיר, שמחא
כפיים. אך ניתן היה להסיק מפרשת
הפלישה הארגנטינית לאיי־פוק־לאנד
גם מסקנה הפוכה.
כיוון הפוך. בארגנטינה שולטת
דיקטטורה פאשיסטית״למח״
צה, המיודדת עם ממשלת־ישראל
ומנהיגי המערך. היא מקיימת את
עצמה באמצעים של טרור פנימי,
השתקת אמצעי־התיקשורת ודיכוי.
כדי להסיח את זעם הציבור,
הרימה את דגל הפטריוטיזם, שהוא
— כדברי הוגה־הדיעות הבריטי —

המתנקשת, צעירה שחבשה כומתה
לבנה, ירתה בו בדם קר ממרחק
קטן ונמלטה אל תוך תחנת־תחתית.
כאשר רדף אחריה בנו בן
ה־ 17 של הנרצח, כיוונה אליו את
אקדחה, איימה עליו כדי להרתיעו,
אך לא ירתה בו.
תוכנית נאצית. הדי היריות
עוד הידהדו באוויר והחקירה טרם
החלה, כאשר שגריר־ישראל בפאריס
כבר חרץ את דינו, חד
וחלק: את הרצח ביצע אש״ף.
במהירות של מקלע באו הודעות
אחרות. ממשלת־ישראל הודיעה
כי הרצח מהווה הפרה של הפסקת־האש
בין ישראל ואש״ף. בלשון
האלימה האופיינית לו, הודיע שר־החוץ
כי אש״ף רצח, וכי זהו חלק
מתוכנית להשמיד את כל העם
היהודי ומדינת-ישראל, שקיבל
אש״ף ממוריו הנאציים.
על פי אות של שגרירות ישראל,
יצאו כמה אלפי צעירים מאורגנים
של בית״ר, תנועת־החרות ותנועת-
הימין, התחייה היהודית, להפגין
לפני מישרד אש״ף בפאריס. מיש־רד־החוץ
הישראלי תבע את סגירת
כל מישרדי־אש״ף באירופה.
אש״ף ואנטי־אש חוסר־התיחכום
של התגובה, והסימון
הפרימיטיבי של מישרד־החוץ ה ישראלי
והשגרירות נטלו מדיברי
ישראל כל שמץ של אמינות. בקרב

• אם היו המתנקשים בכל זאת
ערבים, האם הם היו פלסטינים י
• אם היו פלסטינים, האם היו
חברים בארגון המסונף לאש״ף,
או של אירגון אנטי־אש״פי, כמו
אירגון־הרצח של אבו־נידאל, ה מבקש
לרצוח גם את יאסר ערפאת?
<• אם היה זה אירגון המסונף
לאש״ף, האם פעל בשליחות המנהיגות
של אש״ף, או להיפך?
תגובות לתגובות. כל השאלות
האלה לא נענו, ואף לא
נחקרו, כאשר המטירה ממשלת־ישראל
את מטר האשמותיה. בכל
בירוודהעולם נדלקו אורות אדומים.
הרושם הברור היה כי
ממשלת־ישראל כלל אינה מעוניינת
בבירור אמת, אלא באמתלה שתאפשר
לה להשיג הסכמה אמריקאית
לתוכניתו של אריאל שרון
לפלוש ללבנון.

ן| * ךןה קצין צה״ל מגלם תפקיד אלים בהצגה, כשהוא תופס את
אחד מנוסעי ספינת ״אלתפננה״ ,לאחר שסירת הגומי עגנה
על החוף. נשים תושבות ימית המתנגדות לנסיגה, ממלאות תפקידים של
ניצבות בסצינה הנערכת בחוף ימית. כל זאת לפני העיתונאים והצלמים.

על כן באו במהירות התגובות
לתגובות :
• ממשלת צרפת הודיעה בהבלטה
כי ״אין שמץ של הוכחה לכך
שהרצח בוצע בידי אש״ף.״
• ממשלת ארצות־הברית גינתה
את הרצח, אך הוסיפה כי רצח
כזה אינו מהווה הפרה של הפסקת-
האש, כי זו חלה רק על פעולה
ישירה מלבנון לישראל וגם —

ד 1ד 1ידי 1חיילי צה״ל, שאחד מהם מחזיק מעל למים רובה
- ^ 11 ^ 1 1י ״מ־16״ ,מנסים לעצור את סירת הגומי של
״אלטלנה — ״1982 הכל נראה כמו פארודיה, ששחקניה הראשיים הס
חברי התנועה לעצירת הנסיגה מסיני והמעפילים שהגיעו מתל־אביב.

ב אי ם ו הו לכי ם
״המיפלט האחרון של כל נוכל.״
היא פלשה לאיים הרחוקים כ־400
קילומטרים מחופיה, ושאין לה
עליהם כל זכות חוקית שהיא,
בטענה שהם חלק מ״נחלת האבות״.
היא עשתה זאת בניגוד חותך
לרצונם של תושבי האיים, שרובם
המכריע הם בריטיים, והרואים ב-
ארגנטינים כובש זר.
אם כל זה מזכיר משהו מן המתרחש
בגדה המערבית, ברצועת־עזה
וברמת־הגולן, הרי זה בכיוון הפוך
מזה שעליו הצביע בגין.

מדיניו ת
רצחבפא רי ס

החקירה דא החזה,
וממשזת ישרא? בבר
חרצה את הדין.
ברחוב בפאריס נורה ונהרג
דיפלומט ישראלי: יעקוב ברסימג־טוב,
מזכיר שני בשגרירות.

הממשלות ואמצעי״התיקשורת באירופה
לא התייחס אליהם איש
ברצינות. תחת רבות :

זאת

התעוררו

שאלות

י• האם נרצח הדיפלומט ביכלל
על־ידי ערבים? הצרפתים חקרו
שורה של חשדות אחרים, כגון
פעולה של אנטי-שמים, פעולה של
גוף מארכסיסטי־קיצוני,
לכל אחת מן הגירסות היתד,
סבירות כמו לרעותה. מחתרות
אנטי־שמיות כבר רצחו אישים
יהודיים בצרפת, כשהן נעזרות,
כנראה, על־ידי זרועות חשאיות
מסויימות של שרותי״הביטחון ה צרפתיים.
מחתרת שמאלית־קיצונית
הרגה בפאריס דיפלומט אמריקאי
וניסתה להרוג שני, בשיטה שהיתה
זהה לזו של. הריגת ברסימנטוב.

כפי שהוסיפו האמריקאים בהדגשה
רבה — מישראל ללבנון.
הטענה של ממשלת־ישראל היא
חסרת כל בסים מישפטי, כי בשעתו
הודיעה ישראל כי הפסקת־האש
אינה עם אש״ף, אלא עם ממשלת־לבנון
בילבד.
י• ממשלות אירופה הודיעו כי
הן דוחות על הסף את התביעה
לסגור את מישרדי-אש״ף בבירותיהן.
הדבר חל גם על מישרד־אש״ף
בפאריס, שבראשו עומד
אחד הדיפלומטים המתונים ביותר
באש״ף, המוסיקאי איברהים אל־טוס.

בהודעה בלתי־רגילה, הודיע
אש״ף עצמו שאינו מעורב כלל
ברצח.
בכל זאת המתינו רבים בעולם
לפעולת־המחץ הישראלית, מתוך
ידיעה כי אריאל שרון רוצה לבצעה,
ויהי־מה. כאשר עברו 24 שעות
מבלי שאירע דבר, הפליט העולם
אנחה של הקלה. הרצועה של
אריאל שרון מפחיד לא הותרה.

סצינה המונית

ההצלחה של הגדולה בהצגות ישראל —
תיאטרון ימית ,1982 מובטחת על־ידי
חשתתפותם המסיבית של מאות גיבורים: חיילים, שוטרים ומעפילים.

הגדולה בהצגות ישראל:

מיאטחץ י\ז*\1

טרם הסתיימה הנסיגה מסיני,
וכבר נעשה פה מעשה מכוער של
חילול האנדרטה. לא בידי המצרים,
אלא דווקא בידי הפטריוטים־
בעיני־עצמם, הסובבים במקום.
אנשיו של צחי הנגבי פלשו למיגדל
האנדרטה והרסו כמה ממדרגות־הברזל
שלה. הפולשים התבצרו
למעלה, שפכו חומר שמנוני לרגלי
האנדרטה, והפכו את יד־הזיכרון
למקום הדומה יותר למיתקן שרו־תים.
לא המישטרה ולא שילטונות
הצבא נקפו עד כה אצבע כדי
לעצור את מחללי האתר, או, לפחות,
לפנותם ממנו.

קרבות־דמה

הכל
למען המצלמות

צלמי טלוויזיה ועיתונות
עומדים בשורה כמו
ציידים בספארי, מול הפלישה של המעפילים שהגיע טל גבי סירה קטנה

אל החוף. הצבא השאיר שטח רחב לתימרוניס, והצלמים פעלו ללא
הפרעת לאורך כל הדרך. מה שאסור לצלמים בצפון הארץ,
מותר בדרום. המעפלים הובאו יאל הצלמים כמו שור אל מטדור.

^ ־ 31במארס נודע לעם ישראל,
מעל גבי עמודי העיתונות
וגלי הרדיו, שמחצות אותו
היום ׳׳תיפרד ישראל מחבל ימית.
״זה כבר לא שטח ישראל,״ פורסם.
אך היה זה רק פרק נוסף בהצגה.
מה השתנה בבוקר ה־ 1באפריל
1982ו צה״ל לא פינה את העיר
ימית. צה״ל לא ניתק את מגורי
המתנגדים לנסיגה מזרם החשמל-
(המשך בעמוד )94

^ שאיית׳ המכולת של צה״ל,
יי• הנושאת את השלט שק״ם —
קאנטינה ניידת. חנתה בפתח הרובע
הדרומי של העיר ימית. על
גגות הבתים הסמוכים, שקי חול
ו״תחמושת״ — ראשי כרוב וירקות
אחרים שיושלכו על חיילי צה״ל,
כשיבואו לפנות את חובשי־הכיפות,
וחברי התנועה לעצירת הנסיגה
בסיני.
אל אשנב מכונית השק״ם באו
בריצה חברי התנועה, שירדו

נו וחושים את
העולם נעוך נתנו
ניוס שר ז ד איה
ששיוו יחיו השדות
מהגגות המבוצרים נגד צה״ל, כדי
לרכוש דברי־אוכל מצה״ל.
המכירה נעשית בזריזות. חייל
העומד באשנב המשאית מחלק
בקצב מהיר את דברי־האוכל. ומקבל
כסף מידיהם של בחורי ה ישיבה.
אלה חוזרים עמוסי סלים
אל עמדותיהם.
לא הרחק ממקום מימכר צורכי-
המכולת ניצבת אנדרטת אוגדת
הפלדה, לזכר חללי מילחמת ששת
הימים שנפלו בסביבה זו. אחרי
חתימת הסכמי קמפ-דייוויד ביקשו
בני המישפחות השכולות להעתיקה
לתוך שטח ישראל. בקשתם נדחתה,
ובליבם נותר חשש כי המקום יוזנח
אחרי בוא המצרים.

11 1 1 1 1 1 1 011ן 1״1 ,הפארודיה מושלמת. הבימאי אירגן
י את המתנגדים לנסיגה לתמונה ב•*
01 4יוין
צוותא בתוך הים. דגלים ושירה מוסיפים למחזה נופך לאומי — חלק

מהשחקנים עומד דום, חלק מנפנף בדגלים, ואחרים מביטים ישר אל תוך
מצלמות הטלוויזיה ועדשות צלמי העיתונות. הכל מקווים שההצגה, שתועבר
באמצעות הלוויין וכלי התיקשורת הבינלאומיים לכל פינות העולם, תצליח.

שפייור עו שה ת פני ת
אחרי המפלה שספג בבחירות למישרת מזכ״ל מיפלגת־העבודה,
החליט ״האיש החזק״ של מחוז תל־אביב,
אליהו שפייזר, לשנות את תדמיתו הפוליטית.

שפייזר מרכה עתה לעבוד בכנסת, והוא
מאמץ לעצמו כהדרגה קו יוני יותר.
עכשיו מכק־ט שפייזר לאחות את הקרע
עם עסקני התנועות הקיבוציות כמיפלגה.

הבנק הבינלאומ
תוגונןיך

פ ר צו ת ב חז ק הבינוי
מישפטנים מנוסים טוענים שחוק הפיצויים
למפונה ימית, שהוכן בחופזה, יאפשר
כעתיד הקרוב ביותר למפונים להגיש
תביעות לפיצוי נוסף.

הרא שון ל א מבר
כניגוד לפירסומים בעיתונות ולשמועות
בהוגי העסקים, אין כל כוונה כהכרת•
ההשקעות ״דנות״ למכור את חכרת
״פי־בי״ ,שהיא בעדת המניות של
״הבנק הבינלאומי הראשון״.
מקור השמועות הוא במאבק המתנהל עתה בתוך חברת
דנות בין שלוש קבוצות של משקיעים.

במישרד־האוצר חוששים, שאם בית־המישפט יכיר
בתביעות המפונים לגבי מתן פיצוי לכל־אחד מבני
מישפחות המפונים, כמשתמע מהחוק, יגדלו לאין־
שיעור סכומי הפיצויים.

מוח ו שי? ה
לתעלת ״ הי מי ם
פקידים בכירים כמישרד־האוצר וכמישרד
האנרגיה החליטו לשים קץ לפרוייקט
•טל ״תעלת הימים״.
מישרד־האוצר הבהיר כי לא יימצא תקציב לפרוייקט
זה בשנים הקרובות. הוחלט שלא להודיע על ההחלטה,
כדי שלא לגרום לזעזועים, אלא לגרום לגסיסה איטית
של הפרוייקט.

פרס מתעניין
יושב־ראש מפלגת העבודה מגלה
עניין כחידושי־המדע.
כישיבה האחרונה יטל לישבת ה
מיפלגה הקדיש שימעון פרס ־טעה
שלמה להרצאה משעממת על רובוטים
בתעשייה, ורוכוטיזציה במיפע־לים
שונים.

מאזני חכרות־ההשקעות, שיתפרסמו כימים
הקרובים, יורו על רווחים נאים כשנת המס
.80/81

היו אלה קטעים שבהם דיברו השניים על התמיכה
האירופית בעמדה הפלסטינית, ועל ההכרה הרחבה
שאש״ף זוכה בה בעולם.
הצנזורה פסלה בעיתוני מיזרח־ירושלים גם מודעה־בתשלום
של הטועצה הישראלית לשלום יישראלי־פלסטיני.
מודעה זו פורסמה בעיתונות הישראלית.

א ל ״נגי אחס גו ר ה
מיכללת אל־נג׳אח שליד שכם נסגרה למעשה,
למרות שלא נמסרה בל הודעה רישמית
על בך.
חיילים אינם מתירים את הכניסה לשטח המיכללה
לסטודנטים ולמרצים.

חיילים מ שו חררי
מ שקיעי בגורסה
אצל ברוקרים בבורסה ניכרת כחודשים
האחרונים תבונה רבה של
חיילים משוחררים, המבקשים להמר
בכורסה בכספי מענק־השיחרור שהם
מקבלים מצה״ל.
גובה המענק מסתכם עתה כ־150
אלף לירות לכל חייל, וקיימים מיקרים
שבהם מאחדים במה חיילים את הסכומים
שקיבלו כדי לעבור את סכום
המינימום שמוכנים הברוקרים לקבל
מלקוח, לצורך השקעה.

ראשי חברות אלה בטוחים כי חוק המיסוי בתנאי
אינפלציה ישונה כך שלא ייפגעו השקעות בתעשייה.

עוזי אלהחבטר

עימות יו ב ל -ג או ל ה

מ ע רי כ ה

אחרי הנסיגה מסיני עשוי לחול פילוג בתנועת־התחייה,
בין המצדדים בהצטרפות לקואליציה ובין המתנגדים
לכך.

הסטיריקן של מעריב, מאיר עוזיאל, התפטר מעריכת
המוסף לצעירים של העיתון, קריאת ביניים.

יובל נאמן דוגל בהצטרפות לממשלה, שכה
מובטח לו מעמד של שר, ואילו גאולה כהן
אמרה כי הדבר יקום ״רק על גופתה״.

עוזיאל התפטר כטריקת-דלת אחרי שלא
זבה כגיבוי המערכת, כאשר ביקש למנוע
מהכתב הצבאי שד ״מעריב״ ,יעקב ארז,
להרבות בכתבות כמוסף.

לי ברליםנגדפת

שידור אנס ^חופ״נ

פעילים כמיפלגה הליברלית יוצאים נגד
ההטבות שמעניק יטר־התעשיה־והמיסחר,
גידעון פת, לתעשיינים שונים, על חשבון
יבואנים.

לאחרונה נקלטים גם כאיזור הים־התיכון
היטידורים שד תחנת־רדיו פרסית.

כליברלים טוענים שהשר אינו מקדיש תשומת־לב
ראוייה לענייני המיסחר׳ שעליו הוא ממונה.

השידורים הם ברוח הקו הפוליטי של ראש־הממשלה
לשעבר באיראן, שאפור באחתיאר, והם תוקפים
בחריפות את מישטרו של חומייני.

הורבי ץ ל קו א לי אי ה

בגין וגד בן־ א חו תו

וי ר שו בסק׳

התקפותיו האחרונות של ראש־הממשלה, מנחם בגין,
נגד כלי התיקשורת הממלכתיים נערכו בהשפעת ־
יועצו לענייני־תיקשורת, העיתונאי אורי פורת.
פורת מבקש ״לטהר״ את הרדיו והטלוויזיה לפני
הבחירות הבאות.

חמורו־ לעיר״ה

ח״כ תל״ם, יגאל הורכיץ, יצטרף בנראה
עם חכרו לסיעה, מרדכי כן־פורת,
לקואליציה.

מי שהיה היועץ המישפטי שד עיריית
תל־אביב, ח״ב־שינוי מרדכי וירשוכסקי,
מבקש להתמודד על ראשות העיר
כתל־אכיב.

כפי שהסביר לידידיו, הצבעתו נגד התקציב נבעה
רק מכך שהוא, כשר־אוצר שהתפטר מהממשלה, לא
יכול היה להצביע בעד תקציב אשר הוא התנגד לו.
אין-הוא מתכות להתפלג, ולכן יצטרף כנראה
לקואלציה.

עיקר ההתקפה של בגין מכוונת נגד
מחלקת־החדשות של ״קול ישראל׳׳,
שבראשה עומד בן־אחותו, עימנואל הלפרין
(ראה שידור).

וירשובסקי מגשש בכמה מיפלגות בדי לבקש ־תמיכה
במועמדותו.

בגין מתעניין

צ נ 11ר ה פו סלת

פי טורי ם
א ת בגין

ה״כ בני שליטא נפגש עם ראש־הממשלה,
כדי לבקשו שיתערב בתיק־החקירה שלו.
בפגישה, שהיתה ביוזמת שליטא, התברר שמנחם
בגין מתעניין מאוד בפרשת השוחד המיני׳ והוא ער
לכך שלמעשה לא תוגש תביעה נגד הח״כ.

פרסמר כי בהב 3נ ט
לקראת האפשרות של הקדמת הבחירות
לכנסת, עוסק עתה יו״ר מיפלגת־העכודה
כשיחות עם מקורביו עד הקמת ״קבינט״
והרכבת הרשימה לכנסת.
בדעתו של פרם להשיב את יעקב לווינסון לחמישיה
המובילה של המיפלגה, ויתכן שייעשו מאמצים להשיב
להנהגת המיפלגה גם את אריה (״לובה״) אליאב.
פרס מבקש להבטיח בחמישיה את מקומו של איש
עדות־המיזרח ויתכן שהבחירה תיפול על אמנון שמוש.

לאחרונה פסלה הצנזורה הצבאית דפירסום
בעיתוני מיזרח־ירושדים כמה קטעים
מנאומיהם •טל ראש־הממשדה, מנחם בגין,
ושר־החוץ, יצחק שמיר.

הגליון הבא של

יוקדם כיממה אחת, לרגל חג־הפסח.
הגליון יהיה מצוי כרחובות תל־אכיב
כיום השני כערב, ובמקומות־המבירה
ברחבי הארץ כיום השלישי כבוקר.

סוי ר ״ תבאר־ שבע
משכר כספי חמור בעיריית כאר־שכע עלול
להביא לפיטורי עד 300 עוכדי־עירייה.
בשנה האחרונה התפטרו שני גיזברים, ומבדיקות של
מישרד־הפנים התברר שהעירייה חרגה בהרבה מהסכם־
הוצאות שעליו חתמה.

לי כו ד ה לי כו ד

השבוע נחתם הסכם מפורט לאיחוד שתיים מהסיעות
החשובות ביותר של הליכוד בהסתדרות. ההסכם
נחתם בין סיעת תנלת־לבן של חרות, ובין איגוד
העובדים הליברלים.

סיעה מאוחדת זו תבקש ייצוג משותף
לשני חלקיה כמוסדות הליכוד.

רואים מייד:
ש המטבחים של
הביטאט יפים יותר
ממטבחים אחרים.
רואים מייד:
שלמות של עיצוב,גימור
ואיכות.

רואים מייד:
שפע של אביזרים
בלעדיים ל״אלנו״
שטרם נראו כמותם
בארץ.

רואים מייד:
מגוון עצום של מטבחים
ואין סוף של אפשרויות.
התאמה מוחלטת לכל
טעם ולכל מידה.

את כל היתרונות
הבלעדיים האלו של
״ א לנו ״-י צ רן
המטבחים הגדול
והמבוקש ביותר
ב עו ל ם -מ ע מי ד
הביטאט לרשותכם.
הביטאט שעות הפתיחה:
.16.00-19.00 ,9.00-13.00
הביטאט, ח ד אבן־גבירול 2ת״ א,
בית־אליהו, טל׳ .262297
חניה בחניון בית־אליהו.

מה שלא רואים מייד
הוא שמטבחים כל כך
מושלמים הם לא
בהכרח יקרים.
בואו להביטאט ותראו
מיד, בעצמכם.

כשחופשתן מתקרבת,
וודא שאתה מפליג בספינה של ״דולפין״.
שמש וערי־נמל אקזוטיות. האגדה היוונית והאיים הציוריים של הים
האגא׳ .צוקי־הרים והספינקס המצרי. המים הכחולים של קורפו ואבני־חן
ירוקות. חליפות לבנות ונימפות שזופות. נשפי־מסכות וגיטרה רומנטית.
חופים ויופי. שוקולד על כרית מיטתך ופרח בשערותיך. רבי־חובלים
אמיתיים ומלכים מיתולוגיים. שמפניה קוויאר ומלמלה צפה. אור ירח.
חצות.
הצעות מיוחדות — לזוגות טריים סוויטת ׳רח־דבש מיוחדת (בתאום
מראש) .למטייל ברכב, ספינות מעבורת מיוון לאיטליה ובחזרה.
הסדרים מיוחדים לקבוצות מאורגנות וחברות.
לדולפין צ׳ של 7אוניות פאר. בחירת מסלול השיט בידך. הפלגות בנות 3
עד 21 יום בכל מרחבי הים התיכון (כולל מצריים) באיים הקריב״ם
ובמקסיקו.

בחודש מאי יגיע לארץ צוות ״ספינת האהבה״ ז 6 0ע _0ו על סיפון
אניית הדגל של דולפין. בחודשים מאי ויוני תצולם סדרת הטלביזיה
המפורסמת על האניות של דולפין באיים היווניים. אם אתה רוצה
לבלות את חופשתך במחיצת כוכבי הטלביזיה, תאם את הפלגתן עוד
היום. פנה אל סוכן הנסיעות שלן.הוא כבר הפליג באחת האניות של
דולפין.

׳דולפין׳ — הטעם האמיתי של שיט בים.

דולפין ספנות בע״מ
נציגי סאן-ל״ן אינטרקרוז /קראיוגיס ל״ן.
דולפין — בית אל־על, ת״א, טל. 295536 , 286637 .

מעסיקים עובד אחד נוסף. אלה משלמים
את השכר לעצמם, ושום הסכמי שכר לא
חלים עליהם.

1 0 0ה א חו!
שדאדידוד
1־ 1 0 0האחוזות
שד משד
שחר — שהחילה את המס השולי
על כל מרכיבי השכר, כולל הוצאות
על רכב והבראה, כולל תשלום כעד
שעות נוספות ומישמרות שניות
ושלישיות -אין שום דרך לשלם
לעובד על מאמצים נוספים. הדבר
השפיע בצורה קטסטרופלית על
הפריץ וגם על ההכנסה הנטו של
העובד. מזמן הגיע הזמן לשנות
עיוות זה.

לץ חתימה עד הסכמי השכר החדשים
י עומדת על הפרק. הוויכוח על שיטת
תשלום תוספת היוקר בעיצומו. אך הצדדים
בוויכוח החשוב הזה התחלפו. עד
לאחרונה עמדו מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם
משל, ושר־האוצר׳ יורם ארידור, משני
עברי המיתרס. ירוחם משל מצא עצמו
י לא בפעם הראשונה, בברית עם לישכת
התיאום ישל האירגונים הכלכליים, ועם
אירגוני המעסיקים. כל אלה התנגדו בתוקף
לתשלום תוספת יוקר הצמודה ב־ההסתדרות,
לעומת זאת, אינה תומכת
10071 לעליית המדד.
בתשלום תוספת יוקר מלאה׳ לא ־1007
שר־האוצר, לעומתו, היה בן־ברית ל־ 13 וגם לא בכל חודש. את ההפסדים בגין
הוועדים הגדולים במשק, בדרישה לתוספת שחיקת השכר היא מציעה למלא בתוספת
יוקר מלאה, הצמודה, ב־ס .1007 אך בינ מיפעליות וענפיות. מה פירוש תוספת יוקר
תיים השתנו החזיתות. שר־האוצר נסוג. של 807 אם האינפלציה עולה ב־ס307
לפתע התברר כי כאשר דיבר שר־האוצר במשך שלושה חדשים, השכר שלנו יעלה
על ,10071 הוא ״התכוון״ לתוספת יוקר ב־! 247 בלבד (־ 247 הם 8071מ־.)307
מלאה. זהו הסבר מוזר מאוד. גם תוספת אם האינפלציה נמשכת עוד שלושה חויוקר
שצמודה ב־ 1007 אינה מלאה, משום דשים בקצב של ,307,אנו נקבל שוב
שהיא משולמת אחרי עליית המחירים 2470 .׳ אך 2471 אלה כבר מחושבים עלכאשר
מדובר בתוספת יוקר של פחות פי השכר המוקטן הקודם.
במשך שישה חודשים האינפלצמ״
,1007 היא ״מלאה״ הרבה פחות, והיה
עלתה ב־* ,60 אך השכר שלנו
מילה ״מלאה״ היא ריקה מכל תוכן.
עמדתו של ירוחם משל אינה מפתיעה. עלה רק ב־* .53 תוספת יוקר של
להסתדרות, שמשל עומד בראשה, יש ס/ס0א גרמה להפסד של * 5של
הרבה אחוזות פיאודליות שעליה לשמור השכר הריאלי בשלושה החודשים
עליהן. בדיוק כמו לכל המעסיקים האחרים הראשונים, אך בשישה החודשים
ברור גם לירוחם משל, שאם תשולם הראשונים ההפסד המצטבר עלה
תוספת יוקר מלאה (מלאה באמת, ולא כבר ל־* 10 ממנו.
כאשר האינפלציה הגבוהה נמשכת כמה
״מלאה״ בנוסח החדש של ארידור) ,ייפגעו
ריווחי כוך, סולל־בונה, בנק־הפועלים, ו ישנים, הפסד השכר בגין תוספת היוקר
שאר המיפעלים הכלכליים שבשליטת המערך.
תוספת יוקר שצמודה ב־ס1007
תיפגע ב־ 100 האחוזות הללו, והן מעניינות
את משל יותר מאשר מעניינת אותו
רווחת העובדים.

החלקית מצטבר לעשרות רבות של אחוזים
ריאליים, וזאת מבלי לקחת בחשבון את
ההפסדים בגין המירווחים הגדולים בזמן
בין תשלום לתשלום.

ה שקדים של
הסט טי ס טי ק ה
^ ין שום ספק שמישהו מרוויח מהפר
סדים אלה. זה לא ייתכן אחרת. אין
לי גם ספק שהתוספות הענפיות והמיפע־ליות
למיניהם אינן מפצות על הפסדים
אלה, בכל אופן לא בכל הענפים ובוודאי
-שלא בכל המיפעלים.

כאשר דו׳׳ח התפוקה וההכנסה
הלאומית מדכר על עליה ב10*-
כשכר הריאלי ב־1א ,10 לא מדובר
כעליה ככוח הקניה של השכר,
אלא כעליה כעלות השכר עכור
המיפעלים. רוב רוכה של עלות
זו היא ממיסים, כאלף צורות שונות
ומשונות, וייתכן מאוד שהמכד
משלה הרוויחה המון מיסים ריאליים
מן השכר כגין ״העליה הריאלית״
הזו.
בנוסף לזה יש לזכור כי כבסיס לחישוב
גובה השכר משמשת הסטטיסטיקה של
הביטוח הלאומי. בסטטיסטיקה זו של השכר
לא כלולים השכירים בלבד. מלבד
שכר השכירים כלולים בה גם שכרם של
העצמאיים ובעלי המיפעלים, ברגע שאלה

לסטטיסטיקה זו של הכיטוח
הלאומי אין שום משמעות לגכי
השכר האמיתי כמשק שמשולם ל־
״פכירים. ההוכחה לכך היא הסטטיסטיקה
של סקר כוח־אדם
יטנערך על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה שעוסקת רק כ־טכר
של שכירים כאמת; אלה שעובדים
אצל מישהו אחר ולא אצל עצמם,
ועדיהם חלים הסכמי העבודה, על
כל העיוותים, ניצודים והפסדי השכר
שנוכעים מהם. דפי סטטיסטיקה
זו השכר הממוצע כמשק הוא
כחצי מן השכר הממוצע הרישמי
שנלקח מן ״הסטטיסטיקה״ שד
הביטוח הלאומי.
התפוקה של חפועל הישראלי היא מח צית
תפוקתו של הפועל בארצות המערביות
המתועשות, אך שכרו הוא רק שליש
משכר עמיתו בחו״ל. פירוש הדבר שהוא,
הפועל הישראלי, מנוצל הרבה יותר מעמיתיו
שמעבר לים. מסך־הכל של השכר
נטו במדינת ישראל, אפשר לקנות רק
> 277 מן הצריכה הפרטית בארץ.

כלומר: אם כד עובדי ישראל
היו מוציאים את כל שכרם שהרוויחו
כמשך השנה לצריכה הפרטית
שלהם, יכלו לקנות פחות
מ 1/,-מן הצריכה הפרטית ; 2/סן
הצריכה הפרטית כמדינת ישראל
לא נקנה מן השכר: אפילו לפי
הסטטיסטיקה שד הכיטוח הלאומי
כד השכר נטו כשנה מסוגל לקנות
רק * 40 מן הצריפה הפרטית
השנתית כמשק.
כל שכר עובדי המדינה האזרחיים —
הברוטו ועוד, ולא הנטו — שכר זה
שתמיד צריך לצמצם כדי להצילנו מן ה אינפלציה,
אינו עולה על ־ 67 77 מן
התקציב. אפילו לא ישלמו אף אגורה לכל
עובדי־המדעה, לא ׳תהיה לכך שום הש פעה
על התקציב, על הגרעון ועל האינ פלציה.

הפסדי
השכר של הרכים גורמים
לרווחים עצומים. המעטים ש־משתמשים
כה ם להשקעות בכורסה,
לדירכון הקניות האינפלציו ניות,
לדירכון הייכוא שמקלקל את
מאזן התשלומים. ואם עוד מפאר
משהו מהרווחים, מכריחים אותם
לחו״ל. אם יורידו עוד יותר שכר
זה, הרי רק תופעות אלה יגברו.
מקור הפסד השכר הוא מקור הרווח
האינפלציוני והוא: ההפרש שבין קצב
עליית המחירים לבין קצב עליית השכר.
זה נכון לא רק באופן כללי לגבי המשק
כולו, אלא חל על כל ענף וענף, על כל
(המשך בעמוד )61

עדיין לא כרוח מדוע חזר כו
ארידור, אך יש לשער כי לרחצם
של כעלי־החון שתומכים כליכוד
היה חלק בכך. כפי שאוכיח להלן.
עלולה תוספת יוקר מלאה לפגוע
כרווחים האינפלציונים שלהם,
הנובעים כחלקם מכך שתוספת
היוקר אינה צמודה במלואה למדד.
עכשיו נותרו רק 13 הוועדים הגדולים
מאחרי הדרישה לתוספת יוקר של .10070

מאת

א ס תר אלכ סנ ד ר
אך הם לא מסתפקים בתשלום שיהיה אחת
׳לשלושה חודשים, אלא דורשים זאת כל
חודש. דרישה זו היא נכונה, כי אם האינפלציה
ממשיכה לעלות באופן רצוף
במשך שלושה חודשים, והשכר נשאר קבוע
במשך אותו זמן, הרי שהשכר נשחק
בפרק זמן זה והפיצוי בתום שלושת
החודשים לא מפצה על שחיקה זו. כדי
׳שהשכר לא יישחק יש לשלם ־1007
תוספת יוקר לעתים קרובות ככל האפשר.
במשק שלנו, שבו תשלומי השכר הם
חודשיים, פירוש הדבר: בכל חודש.
בנוסף להגנה מלאה זו על השכר הריאלי,
דורשים 13 הוועדים גם תוספת
תפוקה וגם הקלות מיסוי בעד עבודות
נוספות ועל דמי הבראה של העובדים.
גם שתי דרישות נוספות אלה הן במקומן.

מאז הרפורמה של ועדת

בל השפר המשולם במשק מספיק לקנ״זז שליש בלבד מהצריבה הפרסית!״

מכהנים
סי פו ח 3פ 1ל
הקורא מצביע על הברית
שבין הלאומנות והקנאות
חדתית•

51£מד

בעוד אריק שרון וחבריו עוסקים
בסיפוח למעשה של הגדה
המערבית ורצועת עזה, עוסקים
שותפיו לקואליציה מאגודת ישראל
ומהמפד״ל בסיפוח מדינת ישראל
לחשכת ימי הביניים. הצנח נים
של שרון עסוקים בכפיית מדי־
המסעדה הסינית ־ סצואנית
בכפד־שמריה!

ארוחות ערב מיוחדות
באוירה אינטימית.
ארוחות צהריים עסקיות
שרותי קייטרינג ברמה
בינלאומית.
אוכל סיני מוכן הביתה

הן הלת המסעדה וצוות העובדים
מברכים את באי המסעדה ואת ידידיה
בברכת — חג שמחו
״טייסט אוף סיצ׳ואן״
מרכז מסחרי — כפר שמריהו
טלפון להזמנות 052*70448

המועצות בסילוף התורה הקומוניסטית
— על־ידי הפלישה לאפ-
גניסתאן, המסמלת עקרונות אימפריאליסטיים
ומהווה דיכוי־עם בנוסח
פאשיסטי.
אני מאשים את ממשלת ישראל
בדיכוי העם הפלסטיני בשטחים.
אני מאשים את ממשלת ארצות-
הברית על כך שהפכה למעצמה־בובה
הנשלטת על־ידי הנפט ה סעודי
והפטרודולרים.
אני מאשים את ממשלת ארצות-
הברית בהענקת סיוע לדיקטטורים
פאשיסטיים ולמישטרים טוטליטא-
ריים באמריקה הלטינית.
אני מאשים את הנהגת דרום־
אפריקה בפעולות צבאיות ברוטאליות
בשיטחי נאמיביה ואנגולה,
תוך דיכוי האזרחים השחורים באותן
מדינות.
אני מאשים את ממשלת ישראל
בקיום יחסים עם דרום־אפריקה ה־פאשיסטית,
המצמיחה מתוכה כוחות
נאציים.
אני מאשים את ממשלת אר־צות־הברית
באייר,פסקת מירוץ ה חימוש
ובאי־הקפאת פרישת הטילים
האמריקאיים אפילו אחרי הכרזת
המנהיג הסובייטי על הקפאת
פריסת הטילים הסובייטיים באירופה. חבל אני
מאשים את תושבי
ימית שענדוטלאי צהוב בביזוי
העם היהודי ובביזוי שישה מיל יוני
ההיודים שנרצחו בזמן השואה.

לן פ לד מן, אשקלון

נ לי בתב גלו
הקוראת משגרת מיבתב
גלוי אל חברת־הכנסת
גאולה כהן אחרי שהמיה־תב
האישי שנשלח לא
זבה לתשובה.

סיפוח המפה
תפילין וטוספות

למס עד ת דולפי
בדולפינריום

גת ישראל על העם הפלסטיני,
ופרשי הקדוש־ברוך־הוא מלבישים
תפילין וטוטפות על זרועות
המדינה וראשה. הם רוצים להגדיר
מחדש את היהודי, להשבית
את אל־על בשבת, ובקצרה, להח זיר
אותנו אל הגטו, ממש כשם
שאריאל שרון מהדק את חומות
הגטו מסביב לפלסטטינים.
מי גרוע יותר ן
גכריאל כהן־בר, תל־אביב

ביום ה־ 22 במרס 1982 שודרה
ברדיו ידיעה שילדה ערביה בת
15 בגדה המערבית נעצרה, וטענה
כי נאנסה בידי קצין בצה״ל.
תגובת צה״ל: הילדה מוכרת

א עו מ ת הודיוורים

לגבי, דודו ולכל צוות העובדים

תודה עבור הארוח הנפלא
במסיבתהב כו רהלהצגה
״ילדים חורגים לאלוהים׳
נורים עציוני
וצוות תיאטרון יובל

על הטרגדיה של ילדי
וצעירי ימית ושל ״הפולשים״.

האם
תושבי ימית (כולל הפולשים)
ובעיקר הנשים, מודעים ל־סטיה
הנפשית, הנשתלת שם כיום
בילדיהם ובצעיריהם, שתפגע בהם
קשות לכל אורך חייהם, וזה באשמת
הוריהם 1
ראינו את פני הילדים והנוער
האלה בטלוויזיה במיקרי התנגדות
וגם באסיפות, שהם למעשה ״הצגות
כיף״ מאורגנות בעיקר על־ידי
קארייריסטים שלוחי־רסן.
והשיא: עשר הפולשות! ״שהת נחלו״
עם תינוקותיהן על גג של
בית מפורק בתלמי יוסף. זהו כיף !
מי יציל את הנפשות הטהורות
האלה של הילדים והצעירים 1
ויפה שעה אחת קודם.
א. י .אלראי, משפטן,
תל־אביב

אן ן ץא*ו1י 0
תלמיד הכיתה החמישית
מאשקלון טוען :

אני מאשים את הנהגת ברית־

אשה כהן
תקופת הגיטאות
כזונה. תגובת הציבור: שתיקה.
הילדה אומנם אינה מתנחלת
מחצר אדר, אך היא בכל זאת
אשה השייכת לגזע האנושי.
לא רק שכבשנו שטחים והש למנו
בהם טירור צבאי, שללנו
חופש קריאה וחופש רוחני.
לא רק שיצרנו גיטאות, קבענו
מיכסות מזון מותרות לדרוזים ב־רמת־הגולן.

רק שרמסנו את צלם האדם
וכבודו. לא רק שיהודים קונים
(המשך בעמוד )14
העו ל ם הזה 2327

הכרטיס החופשי

לאן שחרצה, מאין שתרצה ומתי שתרצה*.
נ^ר-ץ

*ייי׳
בל.די

חית$#ך*ץ ן*>

^ מוג׳^
*ה 4יח

די־ ־־יאלמ דין׳ ^

ס 5קיי;ייז .
- 1 .ים ון מירקהפזת

׳ 0צי ר

,וך?ין 9סץ*

יוייי?!
ייזיווי

ס;01 די

הלינור׳

קסמלייו יר<

אל׳י|0מ, י*יי#$
מיר1$

?*1יי?מ

מדוע הכרטיס החופשי טוב יותר מצ׳רטר
קח את מפת אירופה. סמן מניין אתה רוצה להתחיל את
הטיול. איזה מסלול אתה רוצה לעבור. היכן ומתי אתה רוצה
לסיים-ולחזור ארצה.
בשני קצות הקו שציירת -יש מטוסים של אל־על. טיסות
סדירות. בלוח גדוש. אחד יביא אותר ליעד שבחרת בזמן
שבחרת. שני יחזיר אותך מהיעד שבחרת בזמן שבחרת. אתה
חוסך כסף שהוצאת קודם על קטע מיותר במסלול, כדי לחזור
להמראה. וכל זה -ללא תוספת מחיר. עד $419 וגמרנו(עד
להודעה חדשה) .זהו הכרטיס החופשי של אל־על.
* לבחירתך 12 יעדים ראשיים לנחיתה ולהמראה באירופה רס סו
טיסות שבועיות -וכל הנוחיות והנעימות והבטחון של טיסות
סדירות.
שאל את סוכן הנסיעות שלך על אפשרויותהכרטיס החופשי
של אל־על. תבין מדוע הוא מתלהב בל כך.

*בתוקף עד 31.10.82

לוח טיסות אל-על אירופה
אל.מ
אתונה רומא לונדון אמסטרדם בריסל וינה מינכן מארסיי פריז פרנקפורט
ציריך
•טולוז

נימים

איד׳

א׳ב׳ ג׳ די ה׳ ו׳
א׳ ב׳ גי ה׳ ר

ניתן לכלול את קופנהגן וליסבון בכרטיס החופשי
בתנאים מיוחדים.

הכרטיס החופשי של
העולם הז ה 2327

*יט״ט
חטסזוחו <7 4פנה לסוכן הנסיעות שלך

ו־ו. חגיגה.

מכחכים
(המשך מעמוד 2ז)
אדמות זולות בגדה המערבית. לא
רק שדם נקיים נשפך בדיוק כמו
בתקופת הגיטאות, אלא שאונסים
גם את צלם האשד. הערבייה וכבודה.

מדובר כאן בבחורה יהודיה
שאיבדה מרצונה את תומתה. מדובר
בילדה ערבייה בת .15 חברת״
הכנסת גאולה כהן, הן תדעי: גם
אונס רוחני הוא אונס פיסי.
זכור לי כיצד עמדת לצידה של
מזל היורקת. את ושכמותך הפכתם
אותה לגיבורה לאומית. איזו
צביעות. במה שונה ילדה בת 15
ממזל היורקת 7מדוע את שותקת 1
מתנחלים משילה הורגים. חיי לים
אונסים, ואת אינך מוכנה לה בין
שאי־רצון לחיות בדו־קיום פירושו
אי־קיום.

רחל־ ויטה דסקלו,

סו־אלן וג׳יי־אר

פתח־תיקווה

אחות המאהבת והבעל

חי דאלאס
קריטריווים ( !3דוודם
הקורא מוחה נגד יחס
העיתונות אל הממציא של
מרידור.

העיתונאים ואנשי כלי־התיקשד

לפותרים נבונה — פריט מלבושו של בוקר טכסאסי.
למה ץ בוכע :
• עלשם מה נקראת הסידרה ץ
ב. חנות ברעננה
א. חנות ברמת־השרון
ד. על־שם המילה ״דלות״ בהטייתה האידישאית.

ג. עיר בטכסס

• אם לארי הגמן ישחק בגורסה התל־אביכית עם
רווחיו מהסידרה הוא יהיה :

א. יותר עשיר מג׳יי-אר
שמי ד. עולה חדש.

ג. אנטי

פחות עשיר מג׳יי״אר

מי ירה כג׳יי־אר ז

ב. המאהבת שלו
א. קריסטין
ד. סטבסקי ורוזנבלט.

ג. אחותה

סו־אלן

מה היחסים כין דינר וריי ז

א. טובים, כי דיגר אימץ את אשת־אחיו החורג של ריי
ג. טובים, כי שניהם תושבי
ב. רעים, כי בארנס נלחם ביואינג
ד. רעים, כי בגלל אביו של ריי, דיגר לא התחתן עם דאלאס מיס אלי.

אם ג׳יי־אר יבוא לארץ, אז עם ישראל :

א. יאהב אותו
ממנו הלוואה.

ב. ישנא אותו

ג. יירה בו

ד. יבקש

ליבה של לוסי יואינג שייך ל

א. לוי (מקלוסקי)

ב. לי (ג׳והן)

ג. לי (הלוואי).

מישפחת יואינג ממשיבה להרוויח כעיסקי נפט :

א. בגלל המצאת מרידוד
הם לא ביקרו בארץ.

שר מרידוד

ב. למרות המצאת מרידור
רזזזזזד

ג. כי

19 זזו.

אשם?
טהורים, וללא שום קשר או התייחסות
לתכונותיהם הטובות או
הרעות או לעברם הטוב או הרע
של האנשים העומדים מאחריה.
שלום זמיר, כפר אמירים

ציונות 3ל י } 7רבא 1ח
המלצה לטלוויזיה•

רום ״העולם הזה״ .)2201

ראשי הסטודנטים לשעבר מקרב
העסקנים של חרות מגיעים עתה
לעמדות־מפתח במדינה: חברי־הכנסת
רוני מילוא, מיכאל קליינר
ומיכה רייסר. מדיבריהם וממעשי־הם
מתברר כיצד הם רוצים ״לארגן״
את החברה הישראלית, ואיזו
דמות תהיה לה כאשר אלה ושכמותם
יגיעו לעמדות מפתח.

לדעתי תוכנית הטלוויזיה ארץ
אהבתי חשובה ביותר. זוהי ציונות

חמשיר, מענייני
דיומא :

תעטג להתרחץ עם סיון־

הרבה יותר מסבון

בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת

מרדכי זידמן

הוצאת רשפים

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
ס פוסוס אידיאל

אבן גבירול 110 תל־אביג
(פינת אנטוקולטקי)
טלפיו 217118 ,127117

ממציא ברמן
לא־אשס 7
רת נוהגים על־פי־רוב כסוחרים
המשתדלים לספק את -מאוויי צר־כניהם
תוך עיוות או סילוף המאבק
למען האמת, הצדק, השיוויון,
ההגינות וכר.
המצוד הלילי, הבהול, הנחפד
והסנסציוני אחרי האזרח ברמן
(בעל המצאת מרידוד) היה די
מכוער. הוא גילה בצורה ברורה
שמה שמעניין את המראיינים הם
כל מיני אספקטים צדדיים שאין
להם שום קשר למהותה של ההמצאה.

מרי ברמן ומר מרידוד אש מים
— נניח — בשורה שלמה של
אשמות, יוטל־נא עליהם העונש
המתאים לפי החוק — אך הנאמנות
להגיון הישר ולאמת מחייבת
להתייחם להמצאה לגופה, לפי וכלכליים קריטריונים מדעיים

זעק
״בעיית הרעיון נוכל [
מקור.

מרידוד )
בבחירות האנרגיה אפתור!״ /
התגלגל /ממוחו של
האמינות היא לפי התרצה
;לוין, בולטימור

בלי מדכאות, לשמוע על המסורת
שהועברה מדור־לדור ולראותה.
כדאי שהטלוויזיה תרבה בתוכניות
מסוג זה ששזורים בהן מסורת
והווי יהודי וישראלי. זה חשוב
לתודעת הזהות של העם.
מיבל אלץ, רמת־גן

קומיסר דייסר
אםאלה • שלמי
הקורא קרא את דברי אורי
אבנרי על הח״כ מיכה
רייסר ואת הכתבה על
(״העולם חרות צעירי
הזה״ )2122 ,2124 ומזכיר
שכבר עמד על תופעות
אלה לפני שנים (פו-

פני החברה
בראיון טלוויזיוני השמיע מיכה
רייסר את דעותיו בענייני תרבות,
אמנות וחברה. את ״מכריו״ מקרב
הסטודנטים לשעבר הוא לא הפתיע.
כל השבחים שהעתיר אורי
אבנרי על ראשו :״גיבוב דברי
(המשך בעמוד )16
העו ל ם הז ה 2327

סודות

המטבח

נגרים רבים
מנסי ם ללמוד
אתה סודו ת
של מ טבחי רגבה
קשה להא שים או ת ם
אבל ק שה עוד יותר
לסמוך על החיקוי...

רגב ה

עיצוב

וייצור מ טבח•

פרסום אמיר כהן

מושב שתופי רגבה• טל 922474 .־04

סוכנויות מכירה:
תל־אביב -רח׳ אבן גבירול 30׳י 0*(2524*8-9

חיפה — רח׳ הרצל ,26 טי1׳ )04(644468

ירושלים — רח׳ ינאי ,3טלי )02(226963

באר״שבע — פסג׳ רסקו, טלי )057(77988

0רמת־גן -רת׳ קריניצי ,5טלי )03(733011

0כפר סבא — רחוב ויצמן 172 טל 42606 .־052

ראשל צ > -ית יו ט שליד . 117 טלי )03(95752 7
רחובות -רח יעקב ( 3מעל הסופרמרקט) ,טל־ )054(76003
הרצליה -רח׳ ויצ מן ,20 טלי )052(88365
נתניה — רח׳ ש מואל הנציב ,14 טלי )053(35479׳
חדרה -רח׳ הגיבורים ,85 טלי )063(26821
טבריה -רח׳ אלחדף, טלי )067(90552

לעולים חדשים ס/״סרהנחה 120/0 +פטור ממע׳׳כל. אפשרות קניה דרך מת״מ- .

העול ם הז ה 2327

מכחבים
(המשך מעמוד )14
הבל ...ביטחון עצמי של בור״ וכד
— מגיעים לו, לזה שדיבר על
״טיפול כהלכה״ בענייני תרבות
ותיאטרון, כאחד הקומיסרים מהמדינות
הטוטאליטריות
לפני שנים כבר כתבתי בהעולס
הזה כמעט כנבואה :״הסטודנט הישראלי
הממוצע ממוסד יותר מ־המימסד.
הוא קרייריסט אגוצנטרי
...קולו אינו מושמע נגד מעשי
עוול (חוק הבדואים, חוק גיוס
בנות וכד יתר על כן, הסטודנט
הישראלי תומך בחוקים
אלה ...המערך ״התבייש״ בהם...
הליכוד אינו מתבייש, ואילו רא שי
הסטודנטים, כשיגיעו לעמדות
שילטון במדינה, יתגאו בהם אם
פניה של החברה הישראלית נראים
עתה עלובים, הרי שהם יראו
עלובים יותר כשאלה ישלטו במ דינה...״
מאיר
ממלון, רמת־גן

מאת נדיבאביד !
מאוזן :
.1״ 2מאונך״ מלא חורים (.)3
.3לחכמתו הנודעת יווסף
קונץ מיוחד במינו (.)9
.9הם השפילו במחנה הידוע
לשמצה (.)4
.10 כאשר דופקים בדלת, מקובל
לחשוב שזה מחו״ל (.)4
.13 כשהיא מדברת בסלנג זה
נשמע לגמרי לא רע (.)3
.14 אם בכף ידי תפרח חבצלת,
הוא יפרוק עול (.)6
.15 קל להבחין שריאותיהם
נגועות, כאשר הם משקיעים
מאמץ רב (.)2 ,6
.17 כשהוא מחפש טון נמוך,
אל תעלו (.)4
.18 המאור הקטן נעלם, אז
מה הפלא שהוא כועס ז (.)4
.20 יצר משהו ״רוחני״ לקידום
האינטרסים שלו (.)5 ,3
.22 נפטון יש רק אחד (.)5
.24 הבהמה הראשונה שלא
אולפה כראוי (.)3
.25 אוויר לא נקי במיוחד כאלטרנטיבה
ליצירותיו הנפלאות

.26 הוא יתמיד באמירת קדיש
מסולפת (.)4
.28 כשהשר לשעבר מעיין בספר
במדבר, אף אחד לא מתייחס
אליו (.)4 ,3

לא ל שעבר
נאמר עליה שהיא שחקנית
לשעבר (״העולם הזה״
)2325 והיא מוחה.

לא רק שאני שחקנית לשעבר,
אם גם בהווה וגם בעתיד הרחוק,

פתרון תשב צופן 213)215

.29 בעצם, ניתן לומר שהקור
חזר (.)3
מאו^ד :
.2אזור שמימי (.)3
4וישנה כוון מחיים שכאלה

.5מתוך שאט נפש, לי גם
יש התנגדות עקרונית ל״12
מאונך 8
.6כאשר כלי־ההקשה של ה־
״שוונץ״ הזה נמצאים בעלייה,
אין מקום לזוז (.)6
.7אין הסכמה ביחס לכוחו הבלתי
רגיל (.)4
.8באמריקה הוא יותר מדי
חולה — אולי בגלל שכולם
יושבים עליו (.)5
.9ברדיו הוא דביל ונץ, אבל
הוא יודע שאני רק מתלוצץ

התבון הישראלי לסברות
1111 קוסמטיקה ו פדי קוד
נמים -ון וסמסיקח -בויקזו 8ניק 1ו[
מז צאמסוגדבחשסליא פי ל צי הו

סלון 113111 יג*9
תם רוק 11ז. תספורות.החן יקו^סן ים ול,
*, •8032 בסיס,סיסל ,•39 איסור,
וי צאת סי ערב שעווה
*הננת מ גי *

•מחירים עממיים • ס

מעולה• י:י״! י

תד-אוגיב יודפת 4ליד דיזנבוף 229388 226066 190
רמת-גן הרצל 8 6מול בניו )תואזים ״סלון <זוהיי

העסק

הנבחר 19 8 2

.11 מסבר פניו ניתן לראות
שהוא שומר על הנקיון (.)2
.12 החלטתי סופית —
נשואים קתולים (.)6 ,3

.16 לאור ההקלות הממשלתיות,
עובדי בית המלאכה הזה
מבסוטים מהחיים (.)4 ,4
.19 החזק כך החליט: הוא חף
מפשע (.)3 ,3
.21 השר הפחיד רק את ה־טפשים

.22 לו היה לדיטה רכב צמוד,
היא היתה מסוגלת להש.
פיע (.)4
.23 אצל כל פועל במה הוא
המרכז (.)2
.24 האם ידוע לכם שאיש העבודה
בז לכולם 3
.27 מנקודת מבטם של יוצאי
מזרח אירופה, תראה שזה גם
שמן (.)3

חווסס&קואסק
חה פירות וצמתים׳ בשקיקים למלתמה בהצטננות:
1£זט6אוז
תה שושנים
0£א11א£1
תה תרזה (טיליה)

שחקנית שי
גס בעתיד
אלא שאני נחשבת לשחקית בפועל.
הצגות ילדים וסרטים חדשים
במשך חצי השנה הקרובה, הם
חלק ממה שעלי להספיק ולשלב
במיסגרת עיסוקי כאשת יחסי-
ציבור (גם).
שי פאלי, תל־אביב

ל חזו ר ול ה קרין
הסרט חשוב, והטלוויזיה
מתבקשת לשוב ולהקרינו.

הסרט לייבוביץ במעלות היה
אחד הסרטים המשמעותיים ביותר
שזכיתי לצפות בהם בטלוויזיה ה ישראלית.

בגלל המסר, וגם בגלל שרבים
מחברי, עימם ניסיתי לחלוק
חומות, החמיצו את הסרט, לרוע
המזל, אני מבקשת מן הטלוויזיה
לשוב ולהקרינו מתישהו.
אסתר תירוש, מושב מסלול

שגה אחרבך
מתי נהרג אפרים אלרום!
(זה היה העולם הזה
חזה״
שהיה ,״העולם
.)2324

נכתב אצלכם כי אלרום נהרג
ב־ .1970 לפי מיטב ידיעתי נרצח
הקונסול הישראלי בחודש מרס
.1971
שלמח שחר, קיבוץ מורן
ה עו ל ם הז ה 2327

״ עיני ם או בעברית ״סיקוסי ם״) הן גורם המחליש
באופן טבעי כל סוג עץ !
המועצה הישראלית לצרכנות קבעה לפני למעלה
משלוש שני ם(בב ט אונה ״מה כ ד אי ״ -אוגוסט ,)1978
בי אסור שי היו ״ עיני ם ״ בעץ ממנו מיצרים מיטות
תינוק. התקן הישראלי לייצור מיטות תינוק -פוסל
מפורשות שימוש בעץ בעל ״עינים״...

עץ אשה( מיל ע) -סוג עץ מיוחד המצטיין בק שיחותו
חוזקו וגוון ה שנהב ה אופייני לו. מיטות עץ ה״ אשה״
(נשמע בעברית כמו ״אשל״) הינן חידוש בלעדי של
מפעלי א.מ.י לעיצוב חדרי הילדים וה תינו קו ת באביב
. 1982

...ובכל זאת, מספר יצרנים מרשים לעצמם לייצר
ולמכור לך מיטות ״עם עינים״...
בעת בחירת מיטת תינוק לילדייך, נותרו לן אם כן
שתי אפשרויות. האחת -לבדוק היטב אם לא
״עובדים עלייך בעינים״...

וה שניה, הבטוחה יותר -הקפידי לקנו ת מיטת תינוק
מתוצרת א.מ.י.
מיטות ה תינוק ורהיטי הנוער של א.מ.י מיוצרים
משלושה סוגי עץ ״נ טולי עיני ם״!

עץ אורן אמריקאי -עץ דקורטיבי הדומה
בחיצוניותו לעץ האורן הפיני, אך עולה עליו ביופיו
ובחוזקו. בניגוד ל״אורן ה פיני״ -באורן האמריקאי
אין כלל עינים! מיטות ורהיטי האורן מצופים בדרך
בלל ב״לכה שקופה״ המדגי שה את מבנה העץ
וצורתו.

ארד

עץ א שור(בוק) -עץ קשה וחזק במיוחד, המשמש
בעיקר לייצור מיטות צבועות. צביעת המיטות
נע שות בצב עי״דו ר״ שאינם רעילים.

להשיג בחנויות המובחרות

א.מ.י רהיטי ילדים וגוער בע״ מ
רח׳ נוסבוים ,23 אזור התעשיה,בודים
טל׳ 873315־590944 ,03־03

מדים בנימי!׳

?$מיספוים

מיספרים, בדומה לכוכבים, מייצגים
תכונות שונות של אנשים. נהוג להתייחס
לכוכב מסויים כמשפיע על התנהגות
ספונטנית, ועל אחר, כדוחף לחשב ולשקול
כל צעד בזהירות.
לכל סיפרה משמעות אסטרולוגית.
למשל: הסיפרה 1מייצגת את השמש,
2קשורה בירח, וכן הלאה. אחת השיטות
שנהוג להשתמש בהן היא לקפוך
את האותיות לספרות. לחבר את כולן
ולהגיע לתוצאה בת סיפרה אחת. לדוגמה:
טליהשחר — ט = 9ל = 3
י = 1ה = 5ש = 3ח = 8ר 2בשיטה
זו נהוג לוותר על האפסים) :

הסיפרה 4קשורה בכוכב אוראנוס,
ולכן נושאת השם השייכת לטיפוסים המאופיינים
על״ידי כוכב זה.
לשיטה זו כמה יתרונות. למשל, תאומים
זהים, שנולדו בהפרש של חמש
דקות, המפה האסטרולוגית שלהם תראה
טיפוסים זהים. אך שמם יוכל להצביע
על ההבדלים שביניהם. שמו של האחד

מתחילים לחוש בשינוי — תוכניות שונות
מתבשלות ומביאות להתלבטויות.
התחלות חדשות כדאי
לדחות לזמן מה. בעוד
כמה שבועות תוכלו
לחזור לקצב־החיים הרגיל.
השבוע מוקדש
ברובו לחובות מישפח-
תיות, חלקן נעימות
ומשמחות. זיכרונות מ 21ב
הדס -
העבר גורמים לגעגועים
20באפ רי ל
ולהרגשת עצבות ובדידות.
ביחסים עם בני-
הזוג עדיין מורגש מתח, לכן נסו להימנע
ממריבות ולעבור את השבוע בוויתורים.

העומ!ס הרב שהיה מוטל עליכם בשבועות
האחרונים גרם לעייפות ולרצון לנוח
ולהתרחק מעט מהחיים __
הרגילים. הצעות לנסיעות
קצרות כדאי לקבל
בברכה ואף להיענות
להן. ביקוריס בלתי־צפויים
של ידידים ו־יוסיפו
בני־מישפחה
עבודה.
למרות שאתם
21באהר׳ ל -
אוהבים אורחים בבית20
בג־ואי :
כם, הפעם יהיה יותר
קשה להפיק הנאה, וזאת
בעיקר בגלל מצב־הרוח הכבד, הפוקד אתכם
לאחרונה. קשר חדש עשוי להתפתח.

¥בשבוע זה תמצאו את עצמכם במרכז

של אירועים חברתיים שונים. גם אם
תרצו להתבודד, ולהישאר
עם עצמכם ועם
מישפחתם בשקט, זה
לא יתאפשר. הזמנות
לביקור אצל ידידים
וקרובים, וטיולים ב-
חיק־הטבע, יביאו ל־מצב־רוח
מרומם. כמה
ימי חופשה צפויים השבוע
— רצוי להקדיש
חלק מהזמן לדור הצעיר.
מישחקי הגרלות והימורים לא יביאו
לתוצאות מקוות. צפויות הפתעות.

1] $ון ומימ

למשל, יראה על אדם פתוח ומוחצן.
ואילו שמו של השני יצביע על אדם
מופנם סגור ועצור. כאשר אנשים משנים
את שטם, גם אופיים וחייהם משתנים.
אם כי השינוי לא חייב להיראות מייד,
והוא קשור במידה רבה באופי הכוכב.
כלומר — אם שמו של אדם היה קשור
בכוכב ונוס, המעיד על אופי נעים וידידותי,
והפך לשם הקשור בכוכב אורא-
נוס, השינוי בחיים ובאישיות יכול להיות
מפתיע, וזאת בגלל אופיו של אוראנוס.

והרי רשימת הספרות והכוכבים
הקשורים בהם :
— 1שמש (שליטת מזל אריה).
— 2ירח (שליט מזל סרטן).
— 3יופיטר (שליט מזל קשת).
— 4אוראנוס (שליט מזל דלי).
— 5מרקורי (שליט מזל תאומים ובתולה).

6ונוס (שליטת מזל שור ומאזנים).
— 7נפטון (שליט מזל דגים).

בעל חשיבה מקורית וכישרון לניהול ו-
לאירגון. יכול להיות טוב כראש-צוות,
ומסוגל לנהל פרוייקטים גדולים. הוא
חרוץ מאוד ואינו מסוגל לשבת בחוסר-
מעש. גם אחרי שעות העבודה הוא ימצא
את עצמו בתנועה. הוא עוסק בספורט
ומרבה בטיולים. הרושם החיצוני חשוב
לו מאוד, הופעתו תהיה ללא פגם, והוא
ינסה להבליט בתילבשתו את טעמו הטוב.
אם הוא בעל אמצעים, הוא יבטא זאת
בלבוש יקר ומרשים, אם הפרוטה לא
תהיה מצויה בכיסו, ילבש את הבגדים
הזרוקים והמוזנחים ביותר, כך שאיש
לא יוכל להתעלם מתלבשתו.

סיפרה1
נשלטת על-ידי הירח. טיפוס הנוטה
להיות נשי, רך ורגיש. הוא איש־מישפחה
מובהק, אוהב ילדים, שקט וניתן לקרוא
לו אוהב-אדם. לעתים קרובות הוא נמשך

וגם כשהוא מטפל בכספי הזולת אפשר
לסמוך על מהימנותו ויושרו.

סי פרה 3
נשלטת על״ידי כוכב יופיטר. כאן אפשר
למצוא אדם החייב לבטא עצמו על־ידי
כתיבה, דיבור או כל אמצעי אמנותי
אחר. אופיו של יופיטר אופטימי למדי,
ולכן מצבים של דאגה וחשש אינם מתאימים
לאדם כזה. הוא אוהב חברה
ומקיף את עצמו באנשים היודעים להעניק
הרגשה טובה. הוא אוהב לצחוק
ולהשתעשע, להתנסות בחוויות בלתי-
שיגרתיות. אם אינו לומד ומתפתח, הוא
עלול להשתנות ולהיות לאדם ממורמר,
שאפתן ומתעקש להתבלט בכל דרך שהיא.
החופש נחוץ לו כאוויר לנשימה,
הוא מרבה בנסיעות ובהיכרויות חדשות.

סי פרה 4

כלש
יספר, כ ל
מי ספר מייצג כוכבאחד
אשר ממ1ואפשר
ונ לאופיושלהאד

נשלטת על-ידי אוראנוס, ומראה על
טיפוס מעניין, מקורי, אידיאליסט ושאפתן.
הוא חרוץ, שם לב לפרטים,
דייקן ומסודר מאוד. הוא נמשך למיק-
צועות שבהם נחוץ כישרון מכני, יחד
עם יכולת מתימטית. מהנדס, ארכיטקט
טייס וכו׳ .הוא חייב לדבוק בשיגרה
ואינו מתלהב משינויים, אלא אם הכין
אותם מראש. הוא עקשן ומחפש לו
אתגרים. למרות דבקותו בשיגרה, בתוכו
הוא מרדן, ואת זאת אפשר לחוש בעבודתו,
המבוצעת היטב, אך ניכרת בה
מקוריות ורוח רעננה.

שמש מייצגת את המנהיג, אדם שאינו
מרגיש בנוח כשמטילים עליו מרות. הוא
זה החייב לשלוט באחרים. הוא עצמאי,

למיקצועות הרפואה, עבודה סוציאלית
או הוראה. בדרך־כלל ניחן בחוש-הומור
וסלחנות. החסרונות של בעל הסיפרה 2
הן בעיקר הפיטפוט ואהבת הרכילות, חו-
סר״השליטה במצבי־הרוח. ביגלל רגישותו,
מצבי-רוחו משתנים במהירות מהתלהבות
עצומה לעצב וייאוש. לעיתים
קרובות קיים בו חוש מיוחד לכספים,

נשלטת על־ידי כוכב מרקורי. זהו אדם
זריז, ממולח ומהיר מחשבה. בעל עורמה
ומלא חיים. אינו סובל דבר החוזר על
עצמו. כל שטח מעניין אותו, וכל דבר
הוא מוכן לנסות. הוא הרפתקן ובעל-
תחבולות, בעל יכולת שיכנוע ואהבת ה-

המאמצים שאתם משקיעים במקום־העבודה
מתחילים לשאת פרי׳ וכבר יאפשר לראות
תחילתן של תוצאות
משביעות רצון. רצוי
לתכנן פרוייקטים שדורשים
מכם יותר מרץ
ואנרגיה, פיסית ונפשית.
תוכלו להתמודד
עם כל הקשיים הצפויים.
התכנסויות מיש־פחתיות
מעוררות צי־
.י; 1 2ייני -
20 בי!לי
__ פיות, אך ״ש להיזהר
במיוחד מלהיכנס לעימותים
עם קרובי מישפחה, ובעיקר המבוגרים
שבהם. הבליגו על דברי הביקורת.

אתם שרויים במתח רב. בני־הזוג אינם
מבהירים את עצמם ומתנהגים בצורה
מוזרה. יחסם נוקשה ולכם וחסר־פשרות,
קשה להתמודד עם מצ<?.
בים
מסוג זה. בתחילת
השבוע תהיה הזדמנות ו לשפר את היחסים
ולהגיע לידי הבנה.
קשרים חדשים מסתבכים
ומערערים את ה ביטחון,
אך למרות החששות,
רצוי להתמיד
בקשרים ולא לנתקם. תוך זמן מה תוכלו
לשוב ליחסים טובים. הימנעו ממאמצים.

— 8סטורן (שליט מזל גדי).
— 11 פלוטו (שליט מזל עקרב).
יי ר!

0וט1

ן!ן אזנ״ס

השבוע יפתח בחששות ודאגות. שוב יש
הרגשה שמישהו מעוניין להגביל את
צעדיכם ולשלוט במעשיכם.
רצוי למלא את
כל ההתחייבויות כלפי
קרובים, ולהימנע מווי-
כוחים ומהסברים מיותרים.
זה יקנה לכם
עמדה, שממנה תוכלו
לפעול כרצונכם. בהמשך
השבוע תוכלו ליהנות
מנסיעות וטיולים.
קרובים או ידי דים
מארצות אחרות ייצרו קשר, או יבקרו
בעצמם. תוכלו להיעזר בעצתם.

בימים רביעי וחמישי תחושו עייפות ולאות,
אך למרות הרצון להתבודד לא תוכלו
לבצע זאת, בגלל התחייבויות
שונות. בהמשך
השבוע ישתנה
מצב־הרוח מהקצה אל
הקצה: החיים שוב
יהיו מהנים ואנשים בסביבה
יגלו אדיבות,
נדיביות וחיבה. המצב
הכספי יגרום גם הוא
לסיפוק וקורת־רוח. בשטח
הרומנטי תיהפכו
מ״עקרבים״ ל״אריות״ .תקופה של הצלחות
עומדות לפניכם. נצלו היטב את התקופה.

כספים רבים מדי הוצאו לאחרונה, וזח
גורס לכם לדאגה. השבוע כדאי לחסוך
בהוצאות עד כמה שאפשר.
לקראת סוף השבוע

תחושו יותר אופטימים,
זגם הדאגות הכספיות
ייראו באור יותר בהיר.
קושרי״ידידות עשויים
ליהפך להדוקים יותר,
אולם התנהגות בלתי־צפויה
של בן־הזוג עלולה
לגרום אי־הבנה ו־התרחקות
זמנית. רצוי
לשוחח בגלוי, ולא להתחפיש ל״קדוש מעונה״
,משום שהכיוון הוא חיובי. סעו קצת.

בתקופה זו חשים התקדמות מצויינת, גם
אם בדרכים קצת מוזרות ולא מקובלות.
המגנטיזים האי שי
פורח, ובני המין ה שני
נמשכים אליכם
ומבקשים את חברתכם•
יוזמה, מקוריות, וראייה
חדה ומהירה
מבליטים אתכם בתחומי
העבודה והיצירה.
תוכלו לצפות לשבחים
מפי אנשים מביני דבר.
זו תקופה חשובה ומלאת
אירועים, התכוננו לבלתי-צפוי
ולמלהיב. התוצאות ימשכו זמן רב.

שמו

(המשך בעמוד )68

השבוע תתחילו להרגיש בעייפות, שנוצרה
כתוצאה מהעבודה הקשהומההתחייבויות
המרובות שהיו מנת
חלקכם לאחרונה• הפופולריות
שלכם עולה,
ואנשים מסבירים לכם
פנים ומעוניינים בחברתכם.
בקרב המיישפחה
עלולה להיווצר השבוע
מתיחות — לא תמיד
2בדצכיבי ־
מעריכים את מסירות־
>-י ג ין י איי
כם ונכונותכם לעזור,
ברגע שבו העזרה נחוצה.
עדיף לא להעיר ולעבור לסדר־היוס
בשקט וללא עצבנות. צפויה לכם נסיעה.

מתנות משמחות עשויות להגיע השבוע,
ביניהן מענקים כספיים, ואפילו הצעות
במשכורת. להעלאה טיולים ונסיעות שבהם
תרבו בשבוע זה, יביאו
לפגישות מחודשות עם
ידידים שהקשרים עי מם
נותקו מזמן• אורחים
מחו״ל עשויים
להגיע ולהוסיף גוון
מיוחד לשבוע. רצוי
להתפנות לכמה ימים • 2 1 1 0 3 1 1
לבני״המישפחה, ולהקאלה
־־ לילדים מזמנם דיש הנאה
והרבה נחת. לכם יוסיפו

אהבות חדשות עשויות להתפתח השבוע
ולהביא לריגושים נעימים. מצב־הרוח משתפר
ובמקום העבודה
יפנו אליכם בהצעות
ששכרן בצירן. הנטייה
לצאת ולבזבז את כספכם
אינה משתלמת —
נסו לרסן את יצר ה־ביזבוז,
תוך זמן קצר
יתברר שהכסף נחוץ
בכבךואר -
למטרות חשובות יותר.
רלז רזריז ^י ידיעה שתגיע מחו״ל
תגרום להקלה, ותסיר
מליבכס דאגה שהעסיקה אתכם לאחרונה.
בהתכנסויות מישפחתיות יעזרו לכם.

אני ט ס הרבה לחו״ל. ולא ת מיד בעניני
עסקים. אני מ שלם בכרטיס דיינרס קלוב בכל
מקום: חברות תעופה, השכרת רכב, ב תי
מלון, מסעדות, מועדוני ם וכמובן ב חנויו ת
יוקרתיות. דיינרס קלוב הו א כרטיס א שראי
שמכבדים ב מ קו מו ת המכובדי ם ביותר בעולם.
כדאי לך לדעת שכל מי שרוכש כרטיס טי ס ה
באמצעות דיינרס קלוב מקבל ביטוח טי ס ה
חינ ם בסכו ם של 250,000.-שקל. לדיינרס
קלוב יש גם הסדר עם משרדי נסיעו ת

ה מעניק לנו שאי הכרטיס תנ אי ת שלום
מיוחדים. ועוד ...ני תן למשוך אחתל שבועיים
עד 1000 דולר בכל א חד ממ שרדי דיינרס קלוב.
א ם לך אין עדיין כרטיס תוכל להתק שר אלינו
לדיינרס קלוב ישראל בע״מ,
שד׳ רוטשילד 61ת״ א ,65785 טל׳ ,295858
ל מ חל ק ת שיווק.
נשמח לשלוח אליך א ת נציגנו.

אגפא מציגה: הסרט הייגמישיי.
הדור החדש י
של סרטים לצילום בצבע.
אגפא 100

ממשיעישרדית (וכל הצבעים שבדרך)
תוכל לצלם קשת מגוונת מאוד של אנשים מכל הגוונים -
והתוצאה תמיד תהיה זהה למקור: אגפא 100 מדייק בכל צבע-עור!

אור וצל...

(וכל מה שביניהם)

תוכל לצלם בבית או בחוץ, באור השמש או
בעזרת מבזק (פלש) -והתמונה תמיד תיקלט היטב:
לאגפא 100 רגישות אידאלית לצילום בתנאי אור משתנים!

זו גמישות י

עיצוב עם נשמה.
מושג שהגר מכניסה לשלם
הריהוט.
הרמוניה של נוחות. איכות
ויופי.וה הסגנון של הגר.
עיצוב מקורי ובלעדי. עץ
משובח. בדי ריפוד מרהיבים.
עבודת יד מעולה וגימור קפדני.
כך יוצרים רהיט מושלם.
הכנס המון נשמה לביתך.
בוא אל הגר.

תל־אביב, רח׳ פינסקר 54
טל 03-296404 :
חיפה. רח׳ חורב .53 אחחה
טל 04-252214 :
כפר שמריהו .״הבית״

הגר־ גלריות לריהוט

סלדג׳מנקה ומבריק אה הרהיטים,
בנל פעם שאת מסירה את האבק.
פלדג׳ לרהיטי עץ ופורמייקה-ההבדל המבריק.

התיזי פלדג׳ על המשטח.

עברי עם מטלית יבשה.

ראי כמה זה מבריק.

כל אשה שניה בארה״ב
מבריקה כל יום את הרהיטים
עם פלדג׳.
עוד מוצר של ג׳ונסון ואקס
מיובא במקור מאנגליה.
יבואן: דנו!ו ר 1ט ריי ד
מוצרי איכות ויופי לשימוש אישי וביתי.

משווק: ברק אבנר מפיצים בע״מ, טל 922855 :־.03

\ 8עו

איש לא נהרג — לא
בקרב הערכים כישראל, לא
כשטחים הככדשים.
יום־האדמה, שרכים חששו
שמא יהפיר מרחץ־דמים,
עכר ללא תקרית חמורה
אחת.
היו ככך שני לקחים חשוכים.
לקח
ראשון:
לפני שש שנים, כאשר
החליטו הערכים כישראל
לקיים את ״יום האדמה״ כמחאה
על הפקעת אדמו־־
תיהם כנליל, החליטה מכד
שלת־ישראל דאז לנהוג ב״יד
קשה״ .כתוצאה מכד נהרגו
שישה ערכים, ללא שום סיכה
סכירה, כעיקכות מעשים
פרוכוקטיכיים של כוחות־הכיטחון
שהיו מיותרים
לחלוטין.
ראש־הממשלה יצחק רכץ,
שר־המישטרה שלמה הילל
ושר־הכיטחון שימעון פרס,
שקיכלו החלטה זו, הנחילו
ככך לעם הפלסטיני סמל
לאומי, כדומה ליום־הכסטיל-
יה הצרפתי. הם חידשו, אחרי
דור של ניתוק, את הקשר
כין הערכים כישראל
וכין אחיהם כשטחים המוחזקים
וכפזורה. הם הניעו את
אש ׳׳ף לאמץ לעצמו את הערכים
כישראל, שהיו עד
אז מוחרמים על־ידי שאר
הפלסטינים, שראו כהם בוגדים.
כדכרי
האימרה הצרפתית,
היה זה גרוע מפשע. זה היה
מישגה.
השנה החליטו השילטונות
למנוע כל פרובוקציות. ה-
מישטרה לא נכנסה לכפרים
הערכיים ולא התערבה בהפ-
גנות־׳המחאה, גם כשהונף
שם הדגל הפלסטיני. כשטחים
הכבושים נמנעו כוחות
הביטחון מכל פעולה פרובו־קטיכית.
התוצאה: יום־
האדמה צא ±9עכר סכלי
להשאיר אחריו רשמים מיוחדים.
לקח
שני :
בגדה המערכית וברצו־עת־עזה
לא נהרג ולא נפצע
אף מפגין אחד. כעקבות
הוראות חמורות, לא פתחו
כוחות־הכיטחון כאש.
הדבר מוכיח בעליל כי
ניתן להימנע מפתיחה כאש,
מהרג ומפציעה, וכי
ככל המיקרים שכהם נפתחה
אש, ונהרגו מפגינים,
אכן היתה כוונה להרוג
ולפצוע__ .

היו שבו

1א חודה האדמה

ף* דרך לנצרת אנחנו עוברות את
— ואדי ערה. המיסעדה המפורסמת פתר
חה. נם תחנת הדלק פועלת .״השביתה
נכשלה,״ אני אומרת לגילה. אחר־כך
אנחנו רואות צעירים ערביים מתגודדים
ליד הכפר מוסמום. שם יש ׳לתנועת בני
הכפר השפעה מרובה. צמיג בוער בשולי
הדרך.
נצרת שובתת כימעט לחלוטין, לבד מחנות
המזכרות הגדולה שברחוב פאולום
השישי, ולביודקפה אחד שליד המעיין,

--מאת

שרית עני
צילמה גילה רזין
ולקיוסק שממול. החנויות סגורות על
מנעול ובריח. צעירים מתגודדים ליד המעיין
ועל מדרגות המרכז המיסחרי שבו
מצויים מישרדי רק״ח.
באמצע רחוב פאולוס השישי ישנה
התקהלות. היום נפתח כאן סניף של תחשבי
ר־לצ רכן משוכלל ומפואר. הבל־בו
הגדול עובד. חברת־העובדים של ההסתדרות,
שהיא בעלת הסשביר לצרכן, אינה
שובתת. בפתח עומדים שני שוטרים, ובתוך
המיבנה תנועה ערה. כמה מצעירי
בנק״י — ברית נוער קומוניסטית — המתלווים
אלינו, מספרים כי לא הורשו

הז 1ל הפלסטי! דונו על האזדוטז! לזנו מלוי וס־האחוה בסננין

היום עו 13לאר עד ההאדמה
(המשך מעמוד )23
להיכנס אל הכלבו כמד. שעות קודם לכן.
כעת הם מורשים להיכנס, אחרי ׳שסדרן
מפשפש, כרגיל, בחפציהם ובחפצינו.
בכלבו עובדות צעירות יפות רבות. על
מחלקת האיפור והקוסמטיקה אחראית צעירה
יהודיה, ליזה פרץ, המתגוררת בנצרת
עילית. סאמיה, העובדת גם היא במחלקה,
מסרבת להצטלם. היא גם מסרבת לשוחח
איתנו. איש גברתן מפריע לנו בעבודה.
הוא יהודי, איש המשכיר לצרכן. הוא מאיים
שאם המוכרות תשוחחנה איתני אבו
עלולות לגרום לפיטוריהן. הוא דורש
לראות אישור ממנהל ד,כלבו לשוחח עם
העובדות. הוא מסרב להזדהות, ומעורר
מהומה רבתי. אנחנו מעדיפות לעזוב.
בדרך החוצה, באחד הדוכנים, אני הספקתי
לשאול את אחת העובדות מדוע
אונה שובתת .״אני חדשה כאן. רק הת חלתי
לעבוד. אם לא הייתי באה כבר

הפועלים ואת כל הפקידים שלא לצאת
לעבודה.
בנצרת יש למיפלגת־העבודד 5000 .חברים
מתוך 135 אלף תושבים, וחמישה
מנדטים מתוך 15 בעירייה. עאדף סולי-
מאן מספר כי פעל באופן אישי במשך
כל יום אתמול על־מנת למנוע את השביתה.
הוא התקשר עם פעילים בשטח
וניסה לארגן בכל כפר ערבי ועד, שיעשה
להרגעת הרוחות. סולימאן אומר לי בביטחון
מוחלט כי אנשי מיפלגת העבודה
בכפרים ובנצרת אינם שובתים.
בדרך אל המעיין אנחנו אוספות שני
טרמפיסטים, סולימאן זועבי פארוק וריפעת
סעיד זועבי. האחד הוא בעל עסק לתיקון
מקררים והשני פועל בבית־העסק. שניהם
אינם שובתים. סולימאן זועבי פאתק
אומר :״היום כל אחד צריו לרוץ אחרי
הקמח שלו. אם אני לא אעבוד, מי יביא
פיתות הביתה ן מי יאכיל את הילדים

המישרדים הומים אדם. כרזת־ענק של
לנין תלוייה על אחד הקירות. זוהי כרזה
נדירה, מעולם לא ראיתי כזאת קודם
לכן. לידה תמונות של טרוצקי וברז׳נייב.
אחד הפעילים ניגש אלי ומבקש לדעת
היכן ראיתי עסקים פתוחים. אני מסרבת
לענות .״לא יכול להיות, אין אף בית
עסק פתוח!״ אומרת אשת ראש-העיריה.
אני יושבת בחדר הישיבות עם ואליד
חאג׳ ,מזכיר חזית־נצרמ-הדמוקרטית, ועם
אדיב אבו־רחמון, סגן ראש-העיריה. שניהם
נראים מרוצים מאוד. אדיב אבו־רהמון
אומר :״זושביתה כללית ומוחלטת.
התושבים נענו לשביתה באופן מוח לט.
התארגנו, ד,יפצנו כרוזים, ואנו דואגים
לשמירה על שקט.״
הוא מסביר שהשביתה נועדה למחות
נגד הפקעת קרקעות הערבים. נגד הדיכוי
הלאומי, וגם כאות הזדהות עם
מאבקם של ערביי השטחים הכבושים. הוא
מספר שבשבת שלפני יום־האדמה התקיימה
ישיבה של הוועד הארצי שבראשו
עומד הכומר שחאדה שחאדה, והוחלט לשמור
על שקט ויהי מה ולמנוע הסרת
הסדר הטוב. לפעילים ניתנה הוראה
להימנע מהתפרעויות ומאלימות, מהבערת
צמיגים ומזריקת אבנים.
״החבר׳ה שלנו ממושמעים מאוד ונשמעים
להנהגה. הם מתנהגים בהתאם למה
שביקשנו מהם,״ אומר אדיב אבדרחמון.
״לא נניף דגל פלסטין. זה לא בתוכנית,״
הוא מבטיח. אחר־כך הסתבר שמישהו
הפר את התוכנית, ודגל פלסטין הונף, למרות
ההוראה שניתנה על־ידי ראשי הוועד.
אבו־רחמן מספר שבשבת נעצרו יותר
מעשרה אנשים שנשאו כרזות, ולולא ההוראות
המפורשות שניתנו לאנשים לגלות
התאפקות, היתד, המישטרה מצליחה
לגרור את האנשים לעימות חריף. עורכי-
הדין של העצורים, כך הוא מספד לי,
התקשרו לבניין המישטרה בנצרת ומפקד־המישטרה,
ג׳אבר ג׳אברין, הבטיח שישח־

אז הוא אומר לי: אני שמעתי. אמרתי
לו: צריך גם לראות לא רק ל־שמוע.
״פתאום השוטר נתן שריקד, בשתי אצבעות,
כמו ילד-רתוב. ממרחק של עשרה
מטרים הגיעה קבוצת שוטרים שהקיפו
אותי ואמרו לי: אתה בא בכוח או אתה
בא בטוב! אמרתי: תפאדלו, אני בא
בטוב. לקחו אותי לתחנת־המישטרה, חקרו
אותי שעתיים, לקחו עדות והחתימו
אותי על 50 אלף לירות ערבות״.
אמין מותמד עלי לא היה חבר הנהלת
העיריה היחידי שנעצר באותו בוקר. יחד
איתו נעצרו מנהל לישכת ראש־העיריה
ואחד מסגני ראש העיריה. מנהל הלישכה
דיבר עם אחד משכניו, כשניגש אליו
שוטר והורה לו לעלות לניידת. הוא וסגן
ראש העירייה האחר ניסו להסביר כי
הם מופקדים על כך שהשביתה תצליח.
עצורה אחרת באותו בוקר היתד, נאילה
זיאד, אשתו של ראש העירייה. גברת
זיאד היא אם לארבעה ילדים, העוסקת
גם בפעילות ציבורית .״אותי לא ראית
בטיולים שמארגנים לנשות חברי־כנסת
בהתנחלויות בגדה, נכון?״ היא שאלה
בגיחוך.
אך מעבר לצחוק ולחוש ההומור שהיא
מגלה היא סיפרה לי :״עמדתי ברחוב.
פיתאום הגיעה ניידת והשוטר ביקש ממני
שאכנס לניידת. אמרתי לו: חביבי, לא
ידוע לי שיש עוצר. התחלנו להתווכח. לא
רציתי להגיד לו שאני אשת ראש העירייה.
הוא ביקש ממני תעודת־זהות, ראה ששם
המישפחה שלי הוא זיאד, ואני חושבת
שזה מספיק. התווכחנו, ולבסוף עליתי
לניידת. השוטר, שהיה יהודי, שאל אותי
מה אני עושה ברחוב בשעה שש בבוקר.
הוא שאל אותי אם אני עובדת. אמרתי
לו שלא. ואז הוא אמר לי: רק זונות
עומדות ברחוב בשעה שש בבוקר.
״אמרתי לו: זונות הם אנשים שעוצרים
אשד, רק מפני שהיא עומדת ברחוב בשעה
שש בבוקר. אחר כך אמרתי לו: אתה לא

1 1׳ 0 ׳* 4 1 1 ( 1נושאות תלמידות מהכפר דיר־זזנא. עשרות זרים נישאו
בידי צעירים והונחו למרגלות האנדרטה, סיסמות הוש0
111 1 1 1 / 11 מעו וכרזות הונפו, אך במהלך התהלוכה, ובמהלך העצרת כולה, לא היו התפרצויות.

,בגין ₪וצה!׳

צועקות נשים ערביות שעמדו בשולי התהלוכה
שהלכה מכפר דיר־חנא דרך הבפר ערבה לכפר סכי
1י ן !*יו , יי נין, שם, למרגלות האנדרטה לזכר חללי יום־האדמה הראשון, נערכה העצרת המרכזית.
רר את העצורים מייד ולכן אין צורך
שעורכי־הדין יגיעו למטה־המישטרה. אולם
עורכי־הדין באו בכל זאת, וגילו שהעצו רים
הובאו לפני שופט שהאריך את מעצרם.

ברוח
ובום

נפדה את הגליל, קוראים גברים ערבים שירדו מהגבעה והצטרפו
לתהלוכה. אלפים הגיעו לעצרת מנצרת ומהכפרים סביב.
טקסים נוספים התקיימו בכפר קנא ובכפר יסיף שבגליל, אך העצרת הגדולה היתה בסכנין.

ביום הראשון לעבודה, היו מפטרים אותי,״
היא אומרת.

להרגיז
ך כניץ מיפלגת־הן ןכודה מתקיימת
• ישיבה. עארף סולימאן, מזכיר סניף
המיפלגה בנצרת, וזועבי עדנאן, חבר ועידת
מיפלגת־ז־,עבודה וחבר הנהלת מיפלגת־העבודה
בגליל המיזרחי, יושבים על המדוכה.
אין מה לעשות. השביתה בנצרת
הצליחה בדרך־כלל, אנשי רק״ח הצליחו
לשכנע את רוב בעלי־החנויות, את כל

שליו אם אני אשב בבית־סוהר, מי יבוא
לבקר אותי שם 1מי יפרנס את המישפחה
שלי ז״ כדי לא להרגיז יותר מדי הוא לא
פתח את העסק, כדרכו.,בשבע בבוקר,
אלא שעתיים מאוחר יותר, ויתכן שיסגור
יותר מוקדם.
על מדרגות המרכז המיסחרי יליד המעיין
מתגודדים עשרות צעירים וצעירות. למה
אתם מחכים, אני שואלת ,״אין עבודה, אז
ככר, מתאספים ביחד,״ הם משיבים.
בכניסה למישרדי רק״ח פגשתי את נאי-
לה זיאד, אשת ראש־העיריד״ בחברת כמה
נשים .״השביתה הצליחה מעל למשוער,״
היא אומרת ׳.סיפרתי לה שראינו כמד,
בתי-עסק פתוחים. היא ממהרת במעלה
המדרגות לעבר המישרדים.

״צריך לד או ת,
לא דק לשמוע״
ך* מעיין, אחד המרכזים של נצרת,
י י שוקק חיים. צעירים יושבים על גדר
האבן. בכל ימות השבוע משמש המעיין
נקודות איסוף ליותר מ־ 600 פועלים היוצאים
לעבודה. ביום השביתה יצאו מנקודת
האיסוף 50 פועלים בלבד. הכרוז
שחולק יום קודם לכן על־ידי פעילי רק״ח
עשה את שלו.
אמין מוחמד עלי׳ חבר הנהלת עיריית
נצרת מטעם אירגון הסוחרים ובעל חנות
מזכרות, שוחרר זה עתה ממעצרו והוא
מספר :״הלכתי ברחוב וראיתי שני שוטרים
באים לקראתי. הכרתי את אחד
מהם. אמרתי לו מארחבה, ובמקום לענות
על בירכתי אמר לי: שמעתי שאת דיברת
עם סוחר ושיכגעת אותו לסגור את
החנות. אמרתי לו: רק עכשיו קמתי,
עוד לא הספקתי לדבר עם אף אחד.

הזיאדים

ראיש־עיריית נצרת
וחבר־הכנסת מטעם
רק״ח, תופיק זיאד, יושב בחברת אשתו
נאילה זיאד במישרדי רק״ת בנצרת.

השוק המפורסם של נצרת
נעול על מנעול ובריח.
אין יוצא ואין בא. רוכלי השוק טוענים
כי המשביר-ילצרכן רוצה לשבור אותס.
תדבר אלי ככה ! אני אשתו של ראש
העירייה וחבר־כנסת. זה לא הרשים אותו.
״דיברתי עם יתר העצורים, והוא אמר
לי לא לדבר איתם. אמרתי לו: למה?
אין מי שיאסור עלי לדבר! אחר־כך בא
מפקד־המישטרה ושיחרר אותי, וגם התנצל
לפני על המעצר ועל התנהגות השוטר.
אני רוצה כעת להגיש ׳תלונה נגד
השוטר. אפילו אם לא הייתי אשתו של
ראש העיריה, הוא לא היה צריך לדבר
כך אל אשה.״

י חוג
ביו״זית
ך• סיפורים קולחים. נאילה זיאד מסי
י פרת לי על אחד מחברי רק״ח שניצל
ממעצר, כאשר אשה שעמדה לגמרי במיקוד
ברחוב ראתה כי השוטרים באים
לעצור אותו. היא אמרה לשוטרים :״תעזבו
את אחי, הוא בא לבקר אותי.״
נאילה זיאד, הפעילה באירגון־נשים-
דמוקרטיות ובאירגון־נשי־נצרת, מספרת,
שאהד הרחובות בנצרת נקרא ״רחוב ביר־זית״
.שאלתי אותה אם יש לשם משמעות
פוליטית, והיא מספרת שאת הכביש ברחוב
סללו תלמידי אוניברסיטת •ביר־זית, ש־

זהו צעד פרובוקטיבי מצד המישטרה.
אני מתפלא על זה מאוד. חבל שהם פתחו
את יום השביתה, טאבו משתדלים שתהיה
שקטה, בסידרת מעצרים שמחממים את
האווירה. אנחנו דואגים לאווירה רגועה
והמישטרה מחממת אותה. אנחנו דואגים
שהמאבק יהיה בלי שפיכות דמים ובלי
התנגשויות עם המישטרה, והמישטרה רוצה
בכוח שפיכות דמים.״
זיאד מזמין אותי לעצרת שתתקיים
באותו יום אחר־הצהריים בכפר הערבי
סכנין. הוא עומד להיות הנואם העיקרי.
אני מביעה את חששותי, אומרת לו ש יתכן
שזה מסוכן להיות בתוך העצרת,
•שמא יתלהטו הרוחות ויקרה אסון. הוא
אומר לי :״אין לך שום סיבה לדאוג.
במקום לדאוג דאגה סתמית, את צריכה
להיות שם ולדווח מה בדיוק קרה.״
אני יעונה לו שלפני שיצאתי לעשות
את הכתבה על יום־האדמה הביעו כמה
מחברי חששות מפני גילויי מרי שעלולים
לגלות ערביי ישראל. אני מצטטת באוזניו
מה שאמר לי מישהו :״עם הגדה
אין לי בעיה. היא לא שלנו, וצריך
לצאת ממנה. אבל יש לי בעיה עם הגליל.
משם אני לא מוכן לצאת. אני פוחד
מערביי ישראל יותר מאשר מערביי השטחים
הכבושים. הם חבית חומר הנפץ
האמיתי.״
זיאד מאזין בריכוז ומשיב :״במקום
לדאוג דאגה סתמית, צריכים האנשים
השפויים בישראל לצאת למאבק בעד
זכויות ערביי ישראל. אנחנו חלק אינטגרלי
מהעם הפלסטיני, וזוהי עובדה אובייקטיבית.
הדגל הפלסטיני הוא דגל הלאום
שלנו׳ ואנו לא מתביישים בכך.
להיפך, אנחנו גאים בכך. אבל בין הנפת
דגל פלסטין ובין מה שהממשלה מכנה
,מאבק נגד מדינת ישראל׳ — המרחק

״המאבק של ערביי ישראל הוא לטובת
המדינה, כי המדינה לא יכולה להתקיים
לאורך זמן כשיש בה מיעוט מדוכא. מטרתו
של המאבק שלנו היא להביא לידי כך
שהערבים במדינה הזאת יהיו שוד זכויות
ליהודים.״
״אני מתעקשת על עניין דגל הלאום
הפלסטיני, ואומרת ילו שהדגל הכחול-
לבן הוא דיגלה של מדינת ישראל, ולא
דיגלו של היהודי האמריקאי או הצרפתי,
וזיאד עונה :״אין לאום יהודי, יש דת
יהודית.״
אחר־כך הוא מוסיף :״אין ניגוד בין
לאום פלסטיני ואזרחות ישראלית. אנחנו
מיעוט לאומי בתוך מדינת ישראל, ואין
מדינה בעולם שאין בה מיעוט לאומי.
מבחינתי הדגל הפלסטיני הוא דיגלם של
כל העמים הערביים, והצבעים של הדגל

1X11ך 111( ] 1 1שני צעירים נושאים את דגל פלסטין כשפניהם רעולות.
111 # 111 1 0 £4הצעירים נישאו על כתפי אחרים. אחד מפעילי רק״ח
שהשתתף בעצרת בסכנין טען, שנושאי הדגל הפלסטיני הם חברי תנועת בני־הכסר.

אחרי כל מישחק כדורגל לא מוצלח או
אחרי הפסד במישחק כדורסל תמיד יש
מישהו שמוציא את זיעמו על הדגל.״

! 1 ) 1י 1ך 1ך | 11|| 1צעירים ערביים בנדצעד הארוך שהתנהל בכביש הצר
• י י י ^ ייי • המוביל לכפר סכנין. הצעירים הצטרפו אל התהלוכה
בערבה, היכו בתופים, נשאו כרזות וענו בקול אחרי צעיר שקרא סיסמות ברמקול.
עבדו כפועלים בחופשות. התושבים התחילו
לכנות את הרחוב ביר־זית על־שם
התלמידים, והשם נשאר. למרות שאין
שלט, זה שמו המוכר והידוע.
חופיק זיאד, חבר־כנסת וראש-עיריית
נצרת מצטרף אלינו. הוא אומר :״נו,
מה את אומרת על אשתי? גיבורה!
עצרו אותה היום. צריך להתרגל למעצרים.
זה מקל עלי — המישטרה דואגת לכך
שאשתי תצטרף למאבק.
״בקשר למעצרים אני רוצה לומר ש
נלקחו
מתוך שיר של אחד ממשוררינו
הגדולים. אנו מכבדים גם את הדגל הישראלי.
לכל עם דגיל משלו. הדגל הפלסטיני
הוא דגל הלאום שלנו, והדגל
הישראלי הוא דיגלה של המדינה שלנו.
״אין בכך כל סתירה, ומי שאומר שדגל
פלסטין הוא דגל אש״ף אינו אלא בור
ועם הארץ. החזק האוסר את הנפת דגל
פלסטין הוא חוק חמור, חוק פאשיסטי.
איך אפשר לבטל דגל בחוק? ובכלל, מה
העניין הזה שעושים פה מדגל? הרי

לי מודי ם
במזרח אירופה
בוצה של צעירי בנק״י מצטרפת
•\ אלינו לסיור בנצרת. השוק המפורסם,
שבו עוברים מדי יום אלפי אנשים, ריק
לחלוטין. החנויות נעולות, על מדרגות
העיריה יושבים כמה בטלנים. בנק-ברקלים
פתוח. מנהל הבנק ואחת הפקידות משתזפים
בשמש .״הבנק פתוח אבל אין עבודה.
אף אחד לא בא להשתמש בשירותי הבנק,
אפילו לא תיירים,״ אומרת הפקידה.
סאמיה חכים, ספרית ובעלת בית־ספר
לספרות, מספרת לי שזח עתה שוחררה
ממעצרה :״דיברתי עם חברה שלי ברחוב.
פתאום באה המישטרה ולקחה אותי.
שאלתי למה, ואמרו לי: מה את עומדת

ברחוב? אמרתי: אני בשביתה. סגרתי
את המיספרה ואני הולכת לבקר אצל
הורים שהבת שלהם נפטרה. השוטר אמר
לי: אסור לך לדבר עם אף בן־אדם.
אמרתי לו: ממתי אסור? אמר לי: יש
חוק, שלא אני קבעתי אותו׳ הממשלה
קבעה אותו.
״לקחו אותי למישטרה. אחר־כך שיחררו
אותי בתנאי שלא אעזוב את הבית, אבל
הנה אני פה. הם לא יכולים להחזיק
אותי בבית. סגרתי את המיספרה. אמרתי
לפועלות שאני אשלם להן בשביל יום
השביתה. יש לי קורם עם שלושים תל מידות.
שיחררתי אותן והבטחתי להן שאחזיר
להן יום לימודים.״
נאצר הזיני, צעיר גבה־קומה ומשופם,
סיים זה עתה בית־ספר תיכון. עכשיו הוא
עובד וחוסך כסף ללימודים באוניברסיטה.
הוא עדיין מקווה שהמיפלגה הקומוניסטית
תשלח אותו לאחת האוניברסיטות במיזרח
(המשך בעמוד )60

ל 9ו א 1ת 9 9ח גי ג ח !

— חולצות
גברים
| ₪ך 595ש׳
אוברוליו קצרים לנשים 550ש׳

קו ל המפרסם

אוברולים קצרים לילדות 410 שי

החגיגה מתקימת בחנויות
האוסנה המובחרות בגל הארץ
הממירים גנונים לחודש אפריל

ב רי ת־ ה מו ע צו ת: מצבב רי או תו ש ל הנ שי א
שליט ברית־המועצות, ליאוניד ברז׳נייב הוא אדם
חולה, וספקולאציות על מצב בריאותו המחמיר והולך
מתפרסמות חדשים לבקרים בעיתונות המערבית.
בשבוע שעבר ערך ברז׳נייב ביקור באיזור בעייתי
במיוחד עבורו, אסיה המרכזית, שבו גרים מיליוני מוסלמים
העוברים תהליך הדרגתי של דה־רוסיפיקציה, המדאיג
מאוד את מוסקווה. הסיקור המסורתי של ביקור
ברז׳נייב לא כלל הפעם את שובו למוסקווה. פרשנים
סיפרו שברז׳נייב נראה עייף וחולני, ובקושי הצליח
ללכת בעצמו.
השמועות זכו באישור נוסף. השבוע ביטלה ברית־המועצות
את ביקורו של נשיא דרום־תימן, עלי נאצר,
במוסקווה. לא ניתן כל הסבר רשמי לביטול, וסובייטו-
לוגים למיניהם עשו כמיטב יכולתם למצוא רמזים פוליטיים
לקרע אפשרי בין ברית־המועצות ובין דרום־תימן.
אלא שהפעם מדובר כנראה במחלה אמיתית, לא דיפלומטית,
העשוייה למקד בקרוב את כלי־התיקשורת העולמיים
במאבק על ירושת ברז׳נייב.

צרפת ובגרמניה, על בסים נייטראליסטי ואנטי־מילחמתי,
אך הוא סבור שעידן הפשרה עם הרכושנות, באמצעות
מדינת רווחה, חם. הימין במערב הפך אידיאולוגי ותוק פני,
הכלכלה הרכושנית הפכה לכלכלה של אבטלה המד
נית. המערב זקוק לאלטרנטיבה סוציאליסטית לרכוש-
נות, ולא לתיקונים בלבד. המיפלגה הקומוניסטית האיטלקית
עדיין דבקה במהפכה מיבנית של הרכושנות,
באמצעים דמוקרטיים, ומבלי לראות בסובייטים מודל
הראוי לחיקוי.
הסוציאליסטים בעד נאט״ו. מעניין לציין ש-

0 * 111 ין טן

איטליה:

הדרך השלישית
בניגוד גמור למתרחש בצרפת, מהווה המיפלגה הקומוניסטית
האיטלקית את הכוח השמאלי העיקרי באיטליה.
מנהיגה הנמרץ והמחונן, אנריקו ברלינגר, נחוש
החלטה לגבש אידיאולוגיה וגם דרך־פעולה מעשית, ש יעמידו
את המיפלגה מחוץ לגוש הסובייטי, מבלי שיהפכו
אותה לעוד גוף סוציאל־דמוקרטי.
הקו של ברלינגר ברור למדי. המודל הסובייטי הוא
כישלון מנקודת ראות סוציאליסטית, ואינו רלוונטי כלל
למדינות מתועשות, בעלות מסורת דמוקרטית, במערב
אירופה. גם מדיניוודהחוץ הסובייטית היא מעצמתית
מובהקת, לעיתים (כמו בחיזור אחרי ארגנטינה הפאשיס־טית)
גם אופורטוניסטית, ואין לתמוך בה באורח עיוור
כאלטרנטיבה היחידה לאימפריאליזם האמריקאי. הקומוניסטים
האיטלקיים מתנגדים לשתי-מעצמות העל, והוציאו
מאות אלפי בני-אדם להפגנות הן למען סולידאריות
בפולין, הן נגד מדיניותה של ארצות-הברית באל-
סלבדור.
אשר לסוציאל־דמוקרטיה — ברלינגר מטפח, אומנם,
קשרים טובים עם הסוציאליסטים האירופים, בעיקר ב
עיני

ברלינגר
נתקל בבעיות הסברתיות בתוך מיפלגתו בעניין
סולידאריות. הקומוניזם האיטלקי צמח תוך עימות מתמיד
עם הכנסייה הקאתולית. פועלים רבים באיטליה,
שזכו לקבל חינוך אנטי-דתי מובהק על-ידי ראשי מיפי
לגתם, התקשו להזדהות עם הדתיות המופגנת המאפיינת
את הפועלים הפולנים. ברלינגר עצמו מציין שההפגנות
למען פולין זכו להצלחה רק עם שילוב עניין מרכז-
אמריקה במסר שלהן. אל-סלבדור וגוואטמלה עומדות
כיום במרכז ההתעניינות בשמאל האירופי. שילוב המסר
האנטי־אמריקאי במסכת של התנגדות כללית למדיניות-
הכוח של מעצמות־העל גרם לאימוץ המאבק הפולני
על-ידי הפועלים האיטלקים.
מאמציו של ברלינגר לגבש חזיודשמאל באיטליה
מוכשלים על־ידי הסוציאליסטים. בסתירה משוועת לכל

התהליכים במדינות אירופיות אחרות, עוברת המיפלגה
הסוציאליסטית האיטלקית תהליך של היימנה. הסוציאליסטים
מפגינים תמיכה נלהבת בנאט״ו, ואפילו בהצבת
טילים גרעיניים אמריקאיים מטיפוס קרח על אדמת איטליה•
שר־הביטחון הסוציאליסטי, ליליו לאגוריו, הפך
בטחוניסט מובהק (בדומה לפינחס לבון לפני 27 שנים),
הצליח להגדיל את תקציב־הבטחון ב־ 30 אחוז, ואף תמך
בקיצוץ תקציבי־רווחה כדי לממן עיסקות נשק ענקיות.
גם במישור הרשויות המקומיות מכשילים הסוציאליסטים
את חזיתות השמאל, גרמו החודש להתפטרותו של ראש-
עיריית פירנצה, קומוניסט מתקדם ואנטי־סובייטי, שעשה
רבות לקידום התרבות והאמנות בעירו.
שמאל מטיפוס, חדש. הדוגמאטים הפרו-סוביי-
טים, המתנגדים לברלינגר, מתגודדים סביב ירחון אידיאולוגי׳
אינטרסטמפה. הם הוזהרו לא ליצור סיעה בתוך
המיפלגה, ונתקלו בחזית משותפת של הימין במיפלגה,
המאייש את המנגנון, ושל השמאל, תחת מנהיגותו רבת-
ההשראה של פייטרו אינגראו.
השמאל מהווה את החלק הדמוקרטי ביותר במים-
לגה. אינגראו, הנחשב כיום לאידיאולוג הראשי של
המיפלגה, דוחה לחלוטין את המודל הסובייטי. הוא מטיף
לשילוב כל הכוחות המתקדמים. כולל הקבוצות העוסקות
בשיחרור האישה, בבעיות שלום, בנוער ובאיכות הסביבה•
אינגראו בן ה־ 74 גורס שהדרך השלישית, שאליה
חותרת מיפלגתו, אינה בין הסוציאל־דמוקרטיה ובין ה כנסייה
הסובייטית, אלא משמאל לשתיהן. הוא משוכנע
שעומד לקום שמאל מטיפוס חדש בעל אוריינטציה מוב־הקת
על העולם השלישי, ללא כל מחוייבות לעיוותי
המישטר הפנימי והמדיניות הגלובאלית של בריה״ס.

אל־סלבדור:

פאשיסט 1 .וחוך
במהדורת מבט, שעסקה בדיווח על מהלך ״הבחירות״
באל־סלבדור, הגדיר הקריין את הממשלה הנוכחית בארץ
זו כ״מתונה״.
מדובר, כמובן, בממשלתו של חוזה נאפוליון דוארטה,
האחראית לרציחת 32 אלף אזרחים בשנתיים האחרונות.

ה 3דסטי 1י

כך מציג השבועון הפלסטיני בשפה האנגלית, אל־פג׳ר,
את הדחת ראש עיריית אל-בירה, איברהים

טאוויל, ואת השתוללות הצבא והמתנחלים בגדה
המערבית.

יאיר שטרן
התקרנפות במחלקת החדשות
לפי דיווחים ברוב כלי־התיקשורת הרציניים בעולם, נרצחו
רבים בנשק שסופק לדוארטה על־ידי ממשלת מנחם
בגין.
משקיפים מערביים מצביעים על העובדה שיריביו
של דוארטה גרועים ממנו בהרבה. הם מתעלמים — חלקם
במתכוון — לא רק מרצחנותה של הממשלה הנוכחית,
אלא גם מהשיטה הנעוצה בבסיס התמיכה האמריקאית
במישטר כזה. דוארטה איננו רוצח סתם, אלא מכ שיר
בידי 20 המישפחות השולטות באל-סלבדור ובידי
החברות העל-לאומיות של ארצות־הברית. הוא מקיים,
בכוח הנשק, מישטר של ניצול כלכלי משווע, כשרוב
העם שרוי בבורות, תת־תזונה ומצב תברואתי חמור.
רונאלד רגן מעוניין בקיום מישטר כזה בחצרו האחורית
משני טעמים: תמיכתו העיוורת בכל אנטי-קומוניסט,
ואינטרסים כלכליים של חברות־הענק, שאותן הוא מייצג
בבית הלבן. ארצות־הברית רואה בתפאורה דמוקרטית
נכס תעמולתי חשוב, המאפשר לה להציג את מאבקה
למען פאשיסט מובהק כמו דוארטה כחלק ממילחמתו של
העולם החופשי. לכן רצתה וושינגטון בכשלון הסיעות
האולטרה־ימניות שלקחו חלק בבחירות. מכאן עד להצגת
דוארטה כ״מתוך הדרך ארוכה. זהו רק סימפטום
נוסף לתהליך ההתקרנפות בטלוויזיה.

חיים ברעם

קנה היש וידיאו מעולה
תהנה ממנו

וידיאו מין צנע 2000

וידאו בשיטת
מחיו מומלץ:
3 4 ,0 0 0שי

מחיו מומלץ:
5 0 ,0 0 0ש

לפי 18.5 -שקל הדולר.

לפי 18.5-שקל הדולר.

וא5ו6ט5ז 2 ₪ז\/1£ו
דגם 310

מחיו מומלץ:
6 4 ,0 0 0ש

חידוש! תבנית תשלומים צמודה לרצונך ולאפשרויותיו
באפשרותך לרכוש וידיארטייפ מעול ה בתכני ת תשלומים מהפכנית.
שלם 20 במזומן, והיתרה ב־ 12ת שלומים שווים. ה א ספק ה בגמר הת שלום.

אם תחליט בכל שלב שהוא להשלים את סכום הקניה
(ללא תוספת מחיר) תקבל מייד את המכשיר לביתך.

דגם 302

מחיו מומלץ:
54,0 0 0שי
לפי 18.5-שקל הדולר.
כל קונ ה יקבל אישור מבנק לאומי על מישכון ניירות ערך בסכום
ההתחייבותז שהחברה לקחה על עצמה לזמן פרעון ההתחייבות
הנ״ל - .תמורת תשלום קטן ביותר.

המכירה במרכז״מעיי בלבד דחי מודיעין ,19 בני-ברק.

אנ שים ב טוו ס

כויסטינה אונאסית: הכסף אינו קונה את הכל!

כריפטינה אונאסים (בתמונה למעלה) היא
אולי היורשת העשירה ביותר בעולם, אבל בוודאי
שלא המאושרת ביותר. זאת אפשר לראות כבר ממבט
ראשון. היא בת 31 בלבד, גובהה 1.67 מטר ומיש-
קלה, לאחרונה, עולה על 80 קילוגרם. היא מטיילת
בגפה במרחבי פאריס, שם היא מתגוררת בבית
מפואר שברובע ה־ .16 היא שותה קצת יותר מדי,
אוכלת קצת יותר מדי וסובלת מבדידות מעיקה,
שנדמה כי אין הכסף יכול להצילה ממנה. במולדתה,

יוון ,״מנהלים נגדי מסע השמצות,״ היא טוענת, וחשה
עצמה נבגדת ומגורשת מן הבית שבו גדלה. כל
האנשים שהיו קרובים אליה הלכו לעולמם באורח
טראגי: אביה — ממחלה ממארת, אחיה — בתאונת
מטוס׳ ואמה — בנסיבות שלא הובהרו די צורכן עד
עצם היום הזה. אף אחד משלושת הבעלים שהיו לה,
אחד אמריקאי, שני יווני ושלישי רוסי, לא החזיקו
מעמד, והיא מגלה עתה חכמה עתיקה, שלהיות עשיר,
זה עוד לא הכל.

*יון וסוודם ה:
נן 1זאומץ ומיעתזחת דנאוו״ת
״אנחנו כמו נשואים, אתם
בל-כך חמים אלי ואוהבים
אותי.״ הכרזת אהבה זו באה
מפיו של ג׳ז־ן טראוולטה,
והיא מכוונת לז׳ראר ו אלי־זבת
דפארדייה, ידידיו בלב
ונפש, שלמענם סס השנה חמש
פעמים, במטוסו הפרטי, מן
החוף המערבי של ארצות־הב-
רית, לצרפת. בפעם האחרונה
היה זה לעזור לקידום המכירות
של סירסו התפוצצות.
טראוולטה ראה את דפארדייה
לראשונה בסרט הפירחחיס, וזה
עשה עליו רושם אדיר כל-
כך, שלא שקט עד אשר פגש
אותו, באחד הפרברים של פאריס.
דפארדייה סבור שכוכב
שיגעון המוסיקה הוא ״אגדה
חיה, שחקן בלתי רגיל.״ מתוך
הערכה הסכים להקליט בקולו
את הגירסה דוברת הצרפתית
של התפוצצות.
העו ל ם הז ה 2327

קראו גולרתמית: למוות המסורת,
נישואיו אחרי ההריון
קיליאז גולדסמית, חתולת המין החדשה והעסוקד. ביותר
לאחרונה על בדי איטליה וצרפת, חוגגת. היא בהריון, והיא ממתינה
לילד לקראת הסתיו. למרות שבזמן האחרון פשט הרגל בין כוכבות
קולנוע, מפיי דאנאווי ועד ג׳סיקה לאנג, דרך קלאודיה
קארדינלה ואו־רסולה אגדרס, להביא ילדים לעולם, ולוותר על
נישואין או על אב חוקי, מגלה קליאו הצעירה דווקא נטיות שמרניות.
היא תינשא לאהובה, קארלו, המנהל תחנת טלוויזיה פרטית
במילאנו.
״החופה אינה חייבת ליטול את הקסם שבאהבה הפיסית, המתחדש
מדי יום. אשר ללידה, היא גורמת לי אושר לא יתואר, משהו
שמרטיט את כל נימי נפשי.״ את הנישואין היא מתכננת לערוך בחוג
אינטימי של בני־המישפחה בלבד, ולא יהיה בהם, או בלידה, כדי
לעצור את הקאריירה הדוהרת של הגברת הצעירה כהוא זה.
לאחרונה היא לא רק הופיעה בתפקיד הראשי, בסרט המתנה של
מישל לאנג, אלא זכתה גם להקליט את השיר המלווה את הסרט,
ופתחה בכך מסלול פעילות נוסף, כשמורה הדרך שלה היה לא
פחות מאשר מישל לגראן בכבודו ובעצמו. אחרי יציאת הסרט
למסכים היא מתכננת לבלות כמה זמן ברומא, עד ללידה.

א 1שינו בשבם

בזוק שילום: מי ילביש ומי ׳בשיט
ביוהד בשלם?
את הילדה הימן
מידיי דאוק
כל מי שמכיר את מידיי דארק ככוכבת קולנוע, יצטרך
להתרגל לתדמיתה החדשה. כדוגמת עמיתותיה, ג׳ינד! לולוכרי־גיידה
וקאנדים כדגן, היא הפכה לצלמת, ויש לה כבר הצלחות
נכבדות. ירחון האופנה ווג מילא עמודים שלמים בצן לומיה, וירחון
אחר, לואי, שלח אותה לאיי בורה־בורה, שם ערכה סידרת צילומים
מרהיבים, עם דוגמנית העירום השוודית טו ר ץ (למעלה).

כרוק שילדם היא, כידוע, סיפור ההצלחה
הגדול ביותר של מתחת לגיל ,20 שידעה הוליווד
בעשרים השנים האחרונות• כוכבת־מין כבר בגיל
,10 יצאנית על המסך בגיל ,12 מקשטת את כל
קירות אמריקה כשחלק גופה העליון חשוף, וחלק
גופה התחתון נתון במיכנסי ג׳ינס (״שבינם וביני
אין מאומה״ ,כפי שמכריזים הפלאקטים).
גברת שילדס הצעירה הצליחה למכור את עצמה
בכל הדרכים האפשריות, ועם זאת, כך אומרים
מכריה, לשמור על איזון נפשי מפתיע, ולהתנהג
כנערה נורמלית בהחלט. ההרפתקה המרנינה החדשה
של הכוכבת הצעירה (ושמא היוזמה היא גם הפעם

של אמה, המיטיבה לדעת היכן מסתתרים האוצרות
וכיצד לגלות אותם? ).היא הפקת סידרת בובות
בדמותה.
ההשראה באה כמובן מן הסידרה המפורסמת של
בובות בארבי, וגם הפעם, מצויירות הבובות במערכות
לבוש רבות ( 33 מערכות נפרדות) ,כדי שה ילדות
הקטנות, אשר יקבלו את הבובות במתנה,
יוכלו לקשטן כאוות נפשן. אלא שבמיקרה זה,
אומרות הלשונות הרעות, מי שיהיה מעוניין להל ביש
ולהפשיט את ברוק המיניאטורית, יהיו לאו
דווקא ילדות רכות ותמימות.

דאו מל בלשנו! :בין טל ל מי אין נש דאו מל!
ז׳אן־פול כלמונדו הוא, ללא ספק, כוכב הקופה
מס׳ 1של צרפת, המפיק בעצמו את סרטיו משום שאין
מי שיוכל לשלם את משכורתו, וחוץ מזה, אין סיבה שית־חלק
ברווחים כאשר הוא עושה את כל העבודה. הפיר-
סום הגדול שמתלווה להצלחה מתחיל לעייף אותו לאח-

רונה, והוא הקדיש בשנים האחרונות זמן ניכר למיש-

פחתו• להוריו (בתמונה משמאל) ובמיוחד לאביו 9ול,

פסל ידוע וחבר האקדמיה הצרפתית, שנפטר לפני כמה
חודשים, ולבנו, פול בן ה־ ,19 שמבטיח ללכת בדרכי
אביו, הן במראה החיצוני והן בנטיות נפשו: הוא כבר

משתתף במירוצי אופנועים, מתעניין במירוצי מכוניות,
ולאחרונה, אחרי שסיים את בחינות הבגרות, הצטרף לצוות
הסרט שלכוכבהכוכבים בתפקיד של עוזר־בימאי. כוכב
הסרט היה, כמובן, ז׳אן־פול בלמונדו.

העו ל ם הז ה 2327

מטהר אויר נלייד מוצק.
סופג ריחות ומפיץ ניחוח רענן
במשך שבועות.
פשוט מסובבים את הראש,
ומושכים כלפי מעלה.
מטהר האויר המופלא הזה,
עשוי מחומר מוצק וריחני
הסופג ריחות בית,
ומפיץ ניחוח מרענן שבועות
על גבי שבועות.
המצאה אדירה.
לרשותך 5ניחוחות מרעננים,
עודמוצרטלמנסון ואקס
מיובא במקור מאנגליה.

613016

מוצרי איכות ויופי לשימוש אישי וביתי

משווק: ברק אבנר מפיצים בע״מ,
טל 922855 :־.03

הממשלה תי פו לעל ..שם יחי ב רנו ל ״

11*1111*1
1י בשעה 1בלילה׳ כאשר
הכנסת עסקה באישור תקציב-
הביניים, לפני יציאתה לפגרת־הפסח,
ישבו שימעון פרס
ואחדים מחברי סיעת־המערך
במיזנון, ותוך כדי שיחה העלו
השערה, שעד סוף הדיון ייווצר
להם רוב. מישהו העלה את
ההצעה להגיש הצעת אי־אמון.
כששמע זאת דובר סיעת-
המערך בכנסת, ישראל (״רד
ליק״) פלג, הוא אמר שהפצת
שמועה כזאת לא תזיק. הוא
לקח את כתב הרדיו, רזי
כרקאי, עמד ליד שולחן ש אליו
הסבו חברים מהמיפלגה
הליברלית, והתחיל להסביר ל־ברקאי
מדוע חושב המערך
להגיש הצעת אי־אמון. מזכיר
סיעת המפד״ל בכנסת, אריה
חאן, שעמד בקירבת מקום,
קפץ ממקומו ומיהר לדווח על-
כך לירדנה מלר, מזכירת
סיעת־הליכוד. היא מיהרה להתקשר
לביתו של אריק
שרון, וכפי שהתברר אחר-
כך, הוא הודיע על־כך לראש-
הממשלה, מנחם בגין. הקואליציה
היתה כמרקחה, ואז,
כעבור כשעה, חזר פלג לברקאי
והסביר לו שמדובר במתיחה
של האחד באפריל.
! 1בשחריודשבת בתיאטרון
חיפה שאל ירון לונדון את
אנט דולצ׳ין אם יש לה
ויכוחים פוליטיים עם בעלה,
אריה, יושב־ראש הסוכנות היהודית.
אנט, שבעבר גילתה
בפומבי את דיעותיה העצמאיות,
שלא החמיאו לליכוד,
אמרה :״כן, רק שילשום רבתי
איתו קשה.״ שאל לונדון :״על
בגין?״ כשהודתה בכך המשיך
לונדון :״את בטח לצידו!״
כאן התפרצה אנט :״כשמדברים
איתי עליו, אני שוכחת
את העיברית שלי.״
; 8כאשר ביקר שר־החוץ
הבריטי, הלורד קרינגטון,
במישכן הנשיא בירושלים, הוא
גילה עניין בציורים שעל תיק-
רת אולם קבלות־הפנים בליש-
כה. זהו ציור־ענק, המחולק
לריבועים, לפי מיבנה האולם.
יצחק נכון סיפר לאורחו שבמשך
שנים לא ידע כלל על
קיומו של הציור, משום שמעולם
לא הרים את עיניו כלפי
מעלה. הפעם הראשונה שהבחין
בכך היתד. כאשר באו מתנדבי
מגן דויד אדום לביתו, כדי
לקחת ממנו תרומת־דם. הם
הניחו אותו על גבי מיטה באולם,
ואז הוא גילה שהתיקרה
מצויירת .״הדרך היחידה לראות
את הציורים כאן, היא בשכיבה,״
יעץ. לאורחו הבריטי,
שהעדיף להרים את ראשו
ולבחון את הציורים בעמידה.
י הוכחה לכך שהעיר
כרמיאל, שהוקמה בלב איזור
ערבי בגליל, לא קידמה, ולוא
בצעד קטן, את גיבוש הקשרים
שבין היהודים והערבים, הת גלתה,
במיקרה, בעת ביקורו
של הנשיא בעיירה. הוא שאל
תלמידי כיתה בבית־ספר תיכון
במקום מי מהם לומדים ערבית.
איש לא הרים את ידו. נבון
שאל בשנית ובשלישית, ואז
קם מנהל בית־הספר והתנצל
שעד הכיתה החמישית לומדים
ערבית, ואילו מהכיתה השישית
זוהי בחירה חופשית, ומתברר
שאין שום מועמדים לשיעורי-
ערבית. נבון הפליט :״איפה
אתם חושיים שאתם חיים,
בניו־זילנד?״
1מנכ״ל מישרד־הפנים,
חיים קוכרסקי, טוען ש־ח״כ
אגודת-ישראל, אברהם
העו ל ם הזה 2327

ו שו ל מי ת א לוני מ ת קזז תעםאברהםש פי ר א

שפירא, טעה כשאמר שמוטב
שהממשלה תיפול בהצבעה על
חוק ״מיהו יהודי״ ,ולא על
השטחים .״הוא לא דואג לאינטרסים
שלו. טוב שהממשלה
תיפול על שטיחי כרמל,״ אמר
קוברסקי בהתכוונו לעסקיו ה פרטיים
של שפירא.

למליאה, כתבה :״אברהם שפירא
ושולמית אלוני מתקזזים.״
ומתחת לכתוב רשמה את התאריך.
שאל שפירא :״למה
את לא מקדימה, רב, לשמי?״
אלוני ענתה שהוא ח״כ כמוה.
שפירא הסכים לבסוף לחתום,
כפי שהציעה אלוני, אך עמד

חקחערם־ן ךהוא

׳ נוגע ביציי גפיו, האדם, ב-
ציור־התיקרה המפורסם של
מיכאלאנג׳לו משנת ,1510״בריאתו של אדם״ .בתנוחה דומה להפליא

! 8כשהדיון על חוק הפיצויים
למתנחלי הפיתחה התארך,
פנה שפירא לח״כ שול מית
אדוני והציע לה להתקזז,
משום שהוא אמור היה
לצאת לחו״ל. אלוני, שהעדיפה
לנסוע לביתה, הסכימה לקיזוז,
אך מזכירתה, מיכל רפאלי,
דרשה שזה יהיה בכתב. אלוני,
שעמדה ליד שפירא בכניסה

יתופיק טובי, וניסה לשכנעם
שיתמכו בתיקון. עם וילנר הוא
אף שוחח ־באידיש. כשראתה
זאת אלוני, היא אמרה לשני
הח״כים הקומוניסטיים :״כל
מה שהוא מבטיח לכם זה שיהיו
פחות יהודים במדינת־ישראל.״
81 כשפנה שפירא בבקשה

פנה לח״כית תמר אשד
וקרא לה תמר משל. ח״כ
ירוחם משל, שנכח בישיבה,
התרעם על שיבוש שמו. רק
בסוף הישיבה הוא הסביר שזה
חודשים שהוא מקבל בכנסת
מיכתבים המיועדים לתמר אשל.
אשל ששמעה זאת אמרה שהיא

תפס צלם את שר־העל לענייני־פלכלה, יעקב מרידור, ואת ראש־הממשלה,
מנחם בגין (למטה) ,ליד שולחו הממשלה בכנסת. בגין
ביקש ממרידור להשאיל לו את עטו, והתנועה יצרה את הדימיון לציור.

על־כך שיחתום מעליה.,משום
שלא יתכן שחתימתו תתנוסס
אחרי חתימת אשה.

דומה לרב זכץ, ענה לו הח״כ
המפ״מי :״לפני שתגייר אותי
כהלכה, אגייר אותך לצבא.״

81 יום לפני״כן, בעת שניסו
הח״כים הדתיים ושליחיהם, לשכנע
את הח״כים האחרים
לתמוך בתיקון חחוק ״מיהו
יהודי״ ,פנה שפירא לח״כים
של חד״ש, מאיר וילנר

בישיבה של סיעת־שדנה
בשאלה כיצד
הח״כים בעניין ״מיהו
פרצה סערת־רוחות.

המערך, יצביעו יהודי״,
כשניסה ח״כ משה שחל
להחזיר את הסדר על כנו, הוא

סובלת מאותה צרה. היא מקבלת
מיכתבי עובדים, המוחים על
מדיניות ההסתדרות.
׳ 8כאשר ישבו במיזנון
הכללי בכנסת נציגי ועד-
היישובים־בסיני ועורכי-הדין
שלהם, הם דיברו בקול. ניגש
אליהם יוסף בורג ואמר :
״רבותי, כאן זח המיזנון, לא ה מליאה.
נא לשמור על השקט !״

השחק הטלחזיה ש(
הביטו בו היטב.
הוא כובש את העולם בסערה ועשרוה מיליונים קוראים לו ״המוח״ ורואים בו
יריב, ידיד ומחנך.
זהו וידאופק 0 7 0 0 0משחק הטלויזיה של ״פיליפס״ -המילה האחרונה
במשחק הטלויזיה בעולם היום.
וידאופק 0 7 0 0 0משחק טלויזיה ממוחשב באמת!
רסני *לשח?;?
דוזגיס ל ל מו דמתמ טי ק ה?
רואים ל ל מו ד לנגן ע ל אורגן חשמ לי?
רואי ל ל מו דלת בנ תמח שבי?
לרשותכם עשרות קסטות המאפשרות לכם כל זאת ועוד יותר.
השוו אותו עם ה״דברים״ האחרים שמנסים למכור לכם ותבינו שכל מי שעד
היום ניסה למכור לכם ״משהו״ שנקרא משחק טלויזיה, פשוט מעליב את
0 7 0 0 0ה״מוח״ שליפיליפס:
פרטים והדגמה בכל חנויות החשמל הנבחרות המשווקות את מוצרי׳פיליפם״
בארץ.

שימו לב!!
הקפידו לדרוש ולקבל את תעודת האחריות המקורית של
״ישרלקטרא״ -היבואן הבלעדי של מוצרי ״פיליפם״ בישראל.
רק תעודה זו תקנה לכם:
<$בטחון שבביתכם מוצר מקורי שעבר את ביקורת האיכות הקפדנית
של ״פיליפס״.
$אחריות ושרות של מעבדות ״פיליפס״ בישראל.
$זכות להשתתף במועדון החברים של משחקי הטלויזיה של
״פיליפס״ בישראל, אשר באמצעותו תקבלו לביתכם מרי פעם
בפעם מידע על קסטות משחקים חדשים וזכות להשתתף באליפות
הארץ במשחקי טלויזיה של ״פיליפס״ שתתקיים בחול המועד
סוכות.

פידיפס. אתה יודנג
ה ם המציאו אתה אל ק טרוניק ה

בצלאל מיזו־וז׳ הרוויח והפסיד בסבה אחת 18

א > 1111ם
811 כהרגלו מדי יום שלישי,
בחמש דקות לפני שבע בערב,
פנה שר־הפנים, הד״ר יוסף
בורג, למקלט־הרדיו שבמיזנון
הכנסת כדי להאזין לפרשנות־התנ״ך
השבועית שלו באידיש.
לידו צעד ח״כ חרות, מאיר
שיטרית, וכשראה זאת חברו
ח״ב יצחק פרץ קרא לעברו :
״ממתי אתה יודע אידיש?״
ענה לו שיטרית :״אני לא
יודע אידיש, אבל תנ״ך כן.״
811 אבי טנק המרכבה, האלוף
ישראל טל, ידוע בוויכוחים
עם מהנדסיו. באחד
הוויכוחים סיפר להם על ערבי,
שנשאל כיצד הוא קובע את
הדרך הקצרה ביותר בין שני
מקומות. הערבי אמר :״אני
לוקח את החמור שלי, הוא
תמיד מוצא את הדרך הקצרה
ביותר.״ השואלים התעקשו :
״ואם אין לך חמור?״ השיב
הערבי :״אז אני לוקח מהנדס.״
11 סיפור אחר המתהלך
בחוגי המרכבה הוא שקצין־
צה״ל לקח פעם חיילת בטרמפ,
ושאל אותה מניין היא. כש־השיבה
שהיא מבאר־טוביה, עצר
הקצין וקרא :״את צריכה לגלות
לי, מי זה אברום הנפח?״
הסתבר כי טליק, שגדל בבאר-
טוביה, רגיל להסתמך בכל
מיקרה על איש זה, ותיק המושב,
שהיה מסוגל לתקן את
הכל, בימים שבהם היתה באר-
טוביה היישוב היהודי הדרומי
ביותר, וכימעט מנותק.
! 81 בזמן שח״כ הליברלים,
יצחק זייגר, נאם מעל בימת־הכנסת
על המיפעלים ד,פטרו־כימיים,
נאלץ היושב־ראש,
מאיר כהן, להפסיקו. הוא
אמר לח״כ המערך נפתלי
בלומנטל ג ״לא ידעתי שאתה
יודע לדבר בשפת־אילמים.״
התערב חברו של בלומנטל
לסיעה, יהודה חשאי :״אבל
הוא לא מדבר !״ כהן :״כן, אני
רואה, אבל זו שפת־אילמים.״
בתום נאומו של זייגר התבררה
תוכנה של שיחת־הסימנים ששוחח
בלומנטל עם שר־המיס־חר־והתעשיה.
בלומנטל ביקש
מגירעון פת שיציע שהנושא
יועבר לוועדה, ואילו הוא עצמו
הציע להסיר את ההצעה מסדר־היום.
לבסוף, בזמן ההצבעה על
שתי ההצעות, נמנע פת מלתמוך
בהצעה שהוא עצמו הציע.

מיליון לי י ליד שולחן הוריימורים במווטה־קארל!

רגלי ישראל,״ והוסיף שהוא
בדק את הנעשה גם במיפעלים
אחרים, ושם המגפיים נועדו
להליכה בילבד. סיכם גינת את
פרק הכרוב הכבוש :״אילו
הייתי צופה, ככל הצופים, הייתי
אומר לעצמי , :מעניין, איך הם
עושים רסק־עגבניות?׳״

8מידה

א ביו היתד,

גלי צה״ל, שנערכה בבית הלוחם
באפקה, פתחה חנה קורן
את דבריה בטענה שמכל פינה
בכתב־היד שהוגש לה בולטת
תכונת הרכילות והחטטנות של
הכותב, והיא אינה מסוגלת
להתחיל בניתוח. היא הסבירה
שהזווית השמאלית של כתב-
היד מעידה על תככנות. אברך,
בעלת טור אישי בידיעות אח
אלכם
מסים ייכלל בספר-
השנה הבא של מי הוא מי
בארצות־הברית. מסים, שחברת
הייעוץ שלו לשיווק סרטים ברחבי
העולם הפכה לחברה
החמישית בגודלה בעולם, תוך
ארבע שנים בלבד, נבחר על-
ידי המערכת הכוללת בספר
החשוב בכל שנה כ־ 500 אישים
חדשים.

ח 1ו 8 0 | 3 0

בנימיו!תניהו

אחיו של יוני, חלל מיבצע״אנטבה, היה אורח מישדר־טלוויזיה של
רשת־השידור העצמאית של ״מועדון ה־700״ ,תנועה של נוצרים ימניים
קנאים בארצות״הברית• באותו מישדר, שהצטיין בנימה אוהדת למדיניותה של ממשלת״ישראל, כמו כל
תעמולת הימין הנוצרי הקיצוני, הסביר פט רוברטסון, מנהיג התנועה, שישראל תתקוף בקרוב את
אש״ף בלבנון, ואף הצדיק התקפה זו. הוא הסביר על גבי מפה (למטה) ,כיצד תתנהל המיתקפה.
בנימין נתניהו, בוגר מינהל״עסקים, אמור להתמנות כציר כלכלי בשגרירות הישראלית בוושינגטון.

ה מו ל ס הזה 2327

81 מנחם גולן ויורם
גלוכוס, צמד־ד,מפיקים הישראלי׳
התקבלו לאיגוד חברות-
ההפקה־והשיווק העצמאיות של
ארצות־הברית. בישיבות מוע-
צת־המנהלים הם יושבים לצידם
של מסים, הנמנה על מייסדי
האיגוד, רם וכן־אפרים, ש היה
חניכו של מסים בד,שומר
הצעיר, וישראל שקד, שהיה
מנהל יומן־הרצליה בשנות ה־

8 1הכתב המדיני של הטלוויזיה,
אלימלך רם, גילה
שאחד המודיעים שלו הוא שר,
שהוא ידידו האישי. אך כאשר
אותו שר אינו רוצה לספר על
פרט זה או אחר מישיבות-
הממשלה, הוא אומר לרם :״אני
נורא מצטער. איני יודע על מה
מדובר, כי פשוט נרדמתי.״
8שחקני־ברידג׳ ישראליים
שהזדמנו לתחרות במונטה־קארלו,
ושניצלו את ההזדמנות
לבקר בקאזינו, ראו הצטופפות
מסביב לאדם שהימר ליד אחד
השולחנות. תחילה סברו שזהו
שייח׳ מאחת מנסיכויות־הנפט,
אך אז הכירו את פני האיש.
היה זה הקבלן כצלאל מיז־רחי,
שהרוויח בשלב מסויים
כחצי מיליון פראנקים צרפתיים
(כ־ 18 מיליון לירות) ,אך בהמשך
המישחק הפסיד את הכל,
ויותר.
! 8מזכיר אירגון הסטודנטים
חברי־הסתדרות בתל־אביב,
שאזל רחכי, שמונה לאחרונה
לתפקידו, ממשיך במסורת
מישפחתית של עבודה ציבורית.
שאול הוא נכדה של גולדה
מאיר, והוא לומד היסטוריה
כללית באוניברסיטת תל-אביב.
! 8לא בכל יום מזדמן ל־צופי־התיאטרון
בארץ לראות
את הבמאי יוסף מונדי משחק
במחזה פרי־עטו. פינחס צד־קר
סו, אחד משחקני המחזה
המשיח, המוצג בבימרתף, לא
יכול היה להופיע בהצגה״ ואת
מקומו תפס מונדי, שזכה בתשואות
חמות בתום ההצגה.
81 כשנדרש יושב־ראש ה איגוד
הארצי של עיתונאי
ישראל, לוי־יצחק הירושל מי,
להתייחס לניסיון הממשלה
להצר את רגלי העיתונות, הוא
הזכיר את שביתת־המחאה שערכו
עיתונאי ישראל נגד
ממשלתו של לוי אשכול,
באמצע שנות ה־ ,60 כאשר
נחקק חוק לשון הרע .״אתם
צריכים לעלות על קברו של
אשכול,״ אמר לידידיו העיתונאים
,״ולבקש ממנו סליחה,
מחילה וכפרה, על־כך שערכנו
אז שביתה בעניין חופש־ד,ביטוי.
לעומת מה שנעשה היום, אז
זה היה גן־עדן עלי־אדמות!״

! 81 מפיק תוכנית כלבוטק,

רפי נינת, סיפר כיצד הצליחו
עובדי התוכנית לגלות את השיטה
של הכנת הכרוב הכבוש
במיפעל מסויים, על־ידי דריכת
הכרוב במגפיים. לדבריו, התקשר
מורה לנהיגה מרמת־גן
וביקש לדבר עם גינת אישית.
אחרי שסירב לדבר עם כל
אנשי הצוות, נטל גינת את
השפופרת ואז אמר לו המורה :
״אתה חייב לבוא!״ גינת הסביר
לו שאינו יכול לבוא אליו.
לבסוף התרצה המורה והסכים
לספר בטלפון על המיפעל
השוכן ליד ביתו. גינת שלח
לשם את אחד מאנשי־הצוות,
וזה מיהר להתקשר אליו ואמר
לו :״רפי, אתה חייב לבוא,
דבר כזה כבר הרבה זמן לא
ראית!״ הקטע ששודר בטלוויזיה,
ושעסק בדרך הכנת
הכרוב הכבוש, צולם ממירפסת
ביתו של מורהקהנהיגה. לפני
שידור התוכנית, הופעל על
גינת לחץ שלא ישדר את הסרטון,
בעיקר על־ידי תעשיינים
שונים. בין השאר טענו שה כתב
הכבוש נמכר בחו״ל,
ברשת מרכס אנד ספנסו. אמר
להם על־כך גינת :״תוצרת

האוסטרלי המצליח,

גליפולי.

! 8לשחקן הבימה שימעץ
כהן יש גירסה מעניינת ל
בעיה
המעסיקה באחרונה את
ראש־ד,ממשלה :״מי רצח אח
(חיים) ארלוזורוכץ ה,אין
כניסה׳ של (מאיר) דיזג־

גוף.״

חיוורת לחלוטין. כשיצאה מאחורי
הפרגוד שהפריד בינה
ובין הגרפולוגית חנה קורן
היא פלטה בזעם :״אני המומה !
אני בשוק! איך אומרים עלי
שאני רכלנית?״ אברך היתד,
נושא התוכנית תרגיל בחמש
אצבעות, שבו מנתחים את כתב-
ידה של אישיות מסויימת, מבלי
שהגרפולוג יודע, לפני שסיים
את קריאת הדו״ח שהכין, במי
מדובר. בהקלטת התוכנית ל
רונות,
ישבה מאחורי הפרגוד,
כך שחוץ מקורן, כל הקהל
ראה אותה. היא היתד, עצבנית
ביותר, ולא האזינה להמשך
הניתוח שקלע לחכונות־אופי
נוספות שלה. מפיקת התוכנית,
ציפי גון־גרוס, פנתה לקורן
בסוף ההקלטה ושאלה אותה
בפליאה :״מה, לפי כתב־היד
לא ידעת מי זאת?״
81 מפיק־הסרטים הישראלי

81 מפיק ישראלי אחר,
יעקג (״קובי״) יי,גר, התמנה
כנשיאה של חברת־ד,סרטים של
רופרט מוררוך, איל-העתו-
נות האוסטרלי, החולש על רשת
של 185 עיתונים ברחבי העולם,
וביניהם טיימס של לונדון,
ניו־יורק פוסט, וילג׳ וייס ב־מנהטן,
ניו־יורק מגזין ורשת
10 של הטלוויזיה האוסטרלית.
חברת־ד,סרטים של מורדוך הפיקה
לא מכבר את הסרט

81 רב-פקד אמנון הלפר,

ראש מדור־הבילוש ביחידה המרכזית
שבמישטרת תל־אביב,
האחראי גם על מיחלק־חמוסר
שבמרחב, סיפר שהלהיט כיום
בקרב הזונות התל־אביביות הוא
סרסורים ערביים. כשנשאל מה
ההבדל בינם לבין יהודים, חברי
אותו המיקצוע, ענה :״לערבי
יש סטייל. במקום להרביץ לחברה
שלו פעם ביום, הוא
מרביץ לה פעם ביומיים.״

הגיע!
הירחון היוקרתי ל ו לו
גיליון חוד ש מאי 198(21
6 8 0 £ 1116ת ז1־ 0 1א 0 8 0־ 1 8 0 8 1 8 1231:1מ 1 1 1 0 1 6
.ז^־! 190011110111 0011111
0 8 1 1 0־ 81101
\ ¥ 1 1 3 1 18011 8 0 0 8 1 1 0 9 0
.מסגתסעע 110111
1110

111090 .־ 131 0 0 0 1־ ? 10101

ועוד. מאמרים רכים אחרים
והרכה, הרכה יותר

הפצה

בלעדית

םטימצק

החח של לקועט הגיע לככרשמויתו
חנות הלבשה נפתחה בימים אלה במרכז המסחרי בכפר־שמריהו.
תאמרו: עוד חנות חדשה !

הילוכים-ס/ס 100 אוטומטיימו שב לשני נוסעיס-מנוע 48.8סמ׳יק
המפתח 2.2כ׳ ׳ס צריכת דלק עד 60 קמ׳ לליטר״רישוי מעל גיל 16
חלקי חילוף ורשת שרות מובטחת אפשרות רכישה בתשלומים

לימוד נהיגה על חשבוננו או שני תשלומים ללא ריבית

אבל לא, משום שמדובר בחנות יחודית — חנותי לקוסט, שמרבית
המוצרים בה הם: מתוצרת לקוסט הידועה מצרפת.
כולנו מכירים את חולצות הספורט של לקוסט, הסוודרים ומכנסי
הג׳ינס והקורדרוי. אן מלבד אלה ניתן למצוא בחנות החדשה שורה
שלמה של מוצרים נוספים עם סמל התנין: מערכות בגדי טניס
וספורט, בגדי טריינינג שהם גם בגדי בית: מקסימים בגווניהם, תיקים
ומגבות.
כולם כאמור מוצרים צרפתיים מקוריים (חשוב ביותר — כשכל כן
הרבה זיופים וחיקויים נמצאים בשוק).
אז בואו לפגוש את התנין של לקוסט בחנות לקוסט החדשה במרכז
המסחרי של כפר־שמריהו.

שיווק בלעדי: תובל בע״מ, רח׳ יהודה הלוי 59ת״א טל׳621143 :

ן יך יא 01 רט
חדש בככר המדינה
בית אופנה

למידנת גחלווז

ה׳ באייר 52ודא
טל 455938 .

בוידיאו !
הסרטת ארועים
צילום חת1נות,בר מצמח זאדועיס מיוחדים
לוחות פלסטיים
שוטף מהמלאי, גליונות,
פילמים במידות עוביים,
צבעים ודוגמאות שונות,
קשיחים או רכים (כולל כסף
וזהב) עם או בלי דבק.
וכן פלטות רובקס.

רבי טרידינג
טל 822926 — 827315 .

רדו׳ רוזנבאום ,5ת״א״טל 296662 .
רוז ירושלים 13 וויפת טל , 662757

עכרית ו/או אנגלית * כוקר וערב
תוך זמן קצר ובהצלחה מובטחת !

קורס חדש ב־18.4.82

ת״א: אולפן גרג (בר־קמא) ,רח׳ וייצמן ,22 טל 254826 .
חיפה :״במעלה״ ,טל.664922 .

באיזורים אחרים — לפי פניה לת״א.

אנו הפתרון
לכל בעיות האיוורור

העול ם הז ה 2327

אנשים

מ&ת דניאלה שסי

בלננים

מצב המדינה איח
רענן דאינו נאור
! לעיתים רחוקות מצליח
אדם להגשים חלום ישן. אחד
מאותם שעשה זאת הוא הפסיכולוג
התעשייתי אמנון טיל.
כאשר נשאל במישאל־בזק (העולם
הזח )2310 מה היה עושה
אילו זכה בפרס הראשון בטוטו,
השיב שהיה רוצה לגור בבית
בודד בגליל ולעסוק בחקלאות.
טיל, שכנראה התלהב מחלומו,
החליט להגשימו עוד בימיו, גם
בטרם זכה בפרס הגדול. הוא
שכר בית בצפת, ומתכוון לחיות
שם ממזון שהוא ייצר בעצמו.

׳ סגן שר־התחבורה, דויד

שי פ מן, מספר לידידיו שהוא

חם סדן, על נסיונות המערך
להפיל את הממשלה :״שימעון
(פרם) הוא חולה מרכבה.״

• ח ׳׳כ אגודת־ישדאל
אברהם שפירא :״אני מ
חכה
בפינה. פיתאום אני קם
ו...בום — חוק מיהו יהודי
יעבור.״

• יושב־ ראש הכנסת,
מנחם מבידור, ליושב-ראש
ועדת־הכספים, שלמה לורנץ,
בדיון על חוק תקציב־הביניים
שהאריך בדיבור כדי שהקואליציה
תספיק להזעיק את חבריה
להצבעה :״געוואלד, גע-
וואלד, תגמור כבר.״

נראה באילו חוא עומד לקבל מבת*׳
| 11111111ץ \ 1ם
! * 1 1 11111 1אגרוף בפניו מידי יהודה ליש. מצא,
יושב״ראש מועצת המנהלים של חברת הבנייה הממשלתית ,״שיבון
ופיתוח״ ,נפגש במסיבת־עיתונאים, שקיימה החברה בבאר־שבע,
עם המישנה־למנכ״ל החברה, יהודה ליש. מילבד עבודתם המשותפת
בחברה, שניהם עסקני״בדורגל ידועים בירושלים, עיר מגוריהם.
אך בעוד שמצא נמנה עם תומבי בית״ר, ליש הוא מאנשי הפועל.

גילה רק באחרונה תופעה חדשה.
כאשר הוא לא הצליח
לצאת בריכבו מהכנסת, בעת
הפגנה סוערת שערכו שם מתנגדי
הנסיגה מסיני, הוא אמר:
״תמיד ידעתי שקשה להיכנס
לכנסת. מעולם לא העליתי על
דעתי שגם כל־כך קשה לצאת.״

במכירה פומבית למען
סדנת ההדפס של אגודת הציירים
בתל־אביב, נמכר שיר
בכתב־ידו של עו ד ד פייג־ג
רשב־ 40 אלף לירות. פיינ־גרש
הצייר עסוק כרגע בעוד
דברים. הוא לומד, שנה רביעית,
ידיעת הארץ, מכין ספר
על טיולים ארכיאולוגיים בארץ,
מסיים כתיבת ספר-שירים
שני, ומכין ארבע תערוכות, ש לוש
מהן בארץ ואחת בפאריס.
ואם לא די בזאת, הוא הצליח
להשלים שני ציורי-קיר גדולים
לשתי חברות מיסחריוח
בארץ, במחיר בן שש כפרות
כל אחד.

פסוקי השבוע
• ראש שלה מגהעולם
הוו! ׳232,

• ח״כ המעיד רב כן־
שאיר, על זינ״ל :״אולי נקרא
כמה פרקי תהילים, בינתיים?״

• ח״ב המערך משה
שחל, לדב בן־מאיר :״תשב

כאן. זה היום האחרון של הכנסת,
וכולם רצים להתקזז.״

• ח״ב המערך ז׳ק
אמיר, למזכירת סיעת־המערך

בכנסת, בהירה ברדוגו, ששאלה
אותו מדוע נעדר מההצבעה:
״כל פקיד מושתן אומר לי
היום מה לעשות!״
ן• הנ״ל, באיגרת אישית
לכל בית־אב בדימונה :״כל
מי שרוצה להעריך מדריך-
טלפון, חייב להתעמק בו, חייב
לעבור ביסודיות אות-אות, שם־

המשורר

יונה

>״יכי״) בן־יהדדה :״מצב
המדינה לא רענן ולא נאור.״

0הרב הראשי האשכנזי,
שלטה גורן, לאחר
ששב משיחה בת 15 דקות עם
רונלד רגן :״אעשה הכל שיוזמן
גם הרב עובדיה יוסף לבית
הלבן. אצל האמריקאים יש
יחס כבוד לאנשי-דת, לא כמו
אצלנו.״

אסרת ששרון
לא יעזור,
בורג לא יעזור,
שסיר לא יעזור . .

לבני הכותנה המעולים

סמצא 01
הטובים ביותר

לא הגדולים ביותרי

4:אתה סל להרשות לעצמך §§11*011

קבלת מודעות
לכל העיתונים
ב מ חירי המערכת
•שרות ת.ד
ללא תשלום
•מכבדים
כרטיסי אשראי
פרסו אידיאל,
אבו גבירולסח

227117

גארלי״־ האצילות מחייבת.
,.גארלי״-שם דבר בתעשיית הטסנועים והאופנועים בעולם
השם מחייב איכות טכנולוגית גבוהה

המחיר

\/ק ו/וסק

0011

תה פיווח וצמחים
בשקיקים

לכל המשפחה:
תה תערובת פירות
£זזט8צוש
תה שושנים?׳-־

32,900

(כולד * 12מ.ע.מ).

ודלק ך המחירים נכונים ליום הפרסום 1

. .עם החידוש הבלעדי -מיכלים נפרדים לשמן
^ .כ 50ק״מ לליטר
*,תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 2מהירויות
* שגי נוסעים

* 4בולמי
זעזועים י משקט 087 3ק5
* גלגלי אלומיניום
* בלמי דיסק קדמיים
* מד סיבובי מנוע

* שני נוסעים

ימיי אזור ר,תעשיה, ק ביאליק ת.ד ,7175 .חיפה , 31071 ,טל 731291

בוא^לראוח^!ו^נאו!^£צלאחדהסוכנים המורשים
חיפה: י.א.ב ;521813 .חב׳ מוסמך בע״מ * 522258 תל־אביב: מוסך המהיר ;253641 אבי, מוסך הונדה ;613879
* חולת: רונקו * 845743 ירושלים: נתן, מוסך הונדם ;713748 גסנר צבי, שרותי רבב * 523222 באר שבע: מוסך
מלכה ;057-31614 החלק * 057-36663 רחובות: סוכנות ראשית פריצל * 054-52074 הוד השרון: מוסך דאום
* 052-24295 חדרה: פלדמן שלום * 063-22670 גהריה: וולפוביץ * 920543 קרית שמונה: בי״ס לנהיגה נמרוד
* 067-35359 אילת: מוסך הקטנוע * 059-73408 ערד: פייר דוד * 057-98425 ,באר טוביה * 055-82454 :עפולה:
ת״א — ע.ב.מ ,.השכרה ומכירה 834105 ,־.03
מרכז האופנים 065-91088
העו ל ם הז ה 2327

1 1 1

1 3 1 1־ 1 1

הסדר,

ליד
ך״ שתשב ליד שולחן הסדר — אש
* מתוך אמונה, אם מתוך ״שמירה על
המסורת״ ,אם מפני שסבתא וסבא מברי חים
אותך — מחשבתך עלולה לנדוד.
הנה קצת מזון למחשבה.

ך? שוב־ נא על טיבו של טקס־הסדר.

• * נדמה שכבל תולדות העמים ו הדתות,
לא הומצא מכשיר חזה
יותר להשפעה על נפש־האדם.
אילו הושיבו עתה ועדה של גדולי ה־
׳ססיכולוגים, הפדגוגים והתומעלנים, והטילו
עליה להמציא טקס אשר יטביע על נפשו
של אדם חותם שלא יימחה עד יום מותו
— לא יכלו אף להתקרב לעוצמת הסדר.

זהו טקס טוטאלי, המשפיע על
האדם כאופן טוטאלי.

במילות ההגדה הוא פונה אל ההכרה
ובאותה השעה הוא משליך עוגן עמוק-
עמוק אל מצולות תית־ההכרה.
הוא פונה בו־זמנית אל כל החושים —
הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש.
הוא משלב מילים ומנגינות. הוא
ממחיש את הסיפור באביזדי־עזר פדגוגיים
— כסא פנוי ודלת פתוחה, חרוסת וכרסם,
מרור וזרוע, ארבע כוסות יין ומרק־כופת־אות׳
וכוס מיוחדת לאליהו הנביא.
המשתתף בטקס שומע את המילים וחוזר
על אחדות מהן בקצב קבוע, שר ושותה
יין (שלרוב אינו רגיל אליו) ,רואה
את האביזרים הממחישים את הסיפור ופותח
את הדלת, נוטל ידיים ואומר ברכות,
עושה את התנועות הקבועות ואומר את
המילים הקבועות, אומר ״אמן״ ומחפש את
האפיקומן, אוכל ושותה יושר, שבע בגופו
ובנפשו ובחושיו. הטקס אינו פוסח אף
על חוש אחד, על חודיה אחת וכל זה
חוזר על עצמו בדיוק נמרץ, שנה אחרי
שנה, במשך כל החיים, תוך שימוש יעיל
בעיקרון החזרה.
כל המסובים משתתפים בטקס באופן
פעיל, איש־איש ואשה־אשה במקומם ו־בשעתם.
לכל אחד ולכל אחת יש תפקיד,
החל בזקן הקורא בקול רם, וכלה בצעיר
השואל את הקושיות.

שבור 1111111

אל עדת יוצאי־מצריים מלפני יותר
מ־סססצ שנים. הוא ׳מאמין ככד דיכו
שהוא צאצאה הישיר.

האמת ההיסטורית כלל אינה חשובה
לגבי מיתוס זה. אכן, מעולם לא נמצא
שמץ של הוכחה כי יש בסיס כלשהו לסיפור.
המצרים, שנהגו לרשום בקפדנות את
מעשיהם, לא הזכירוהו. אין לסיפור גם
כל תימוכין ארכיאולוגיים. אין כיל אפשרות
לקבוע מבחינה מדעית אם בכלל
היתר, יציאת־מצריים, ואם כן — האם יצא
ממצריים עם או כמה חמולות בילבד, בהנהגת
נסיך מצרי, מבני ביתו של פרעה.
אפשר לקיים על כך דיונים מלומדים,
אך אין לכך שום חשיבות שהיא.

כי המיתום של יציאת־מצריים
עיצב את ההיסטוריה היהודית
יותר מאשר בל מיתוס אחר —
ויותר מכפי שעיצב מיתוס כלשהו

המסר השני הוא מסר של שינאת־האדם
ושינאת־העמים, שמקורן בסבל ו-
תוצאתן: התנשאות לאומנית ודתית ושיעבוד
הזולת.
שני המסרים האלה קיימים במסורת היהודית,
זה לצד זה, זה נגד זה.

האחד הגיע לביטויו המושלם
כסיפור האגדה :״מעשה־ידי טוב-
עים כים, ואתם אומרים שירה*״
השני הגיע לכיטוי מושלם בהג דה
:״שפוך חמתך אל הגויים:״

מסר ההומאני הטבוע במקורות
י • עמנו אינו שיטחי, אינו מתחסד ואינו
כוזב. הוא אמיתי.
גם הוא פותח במילים בנות־האלמוות :
״עבדים היינו לפרעה במצריים.״

התורה חוזרת ומצווה עשרות

יותר מן השכת, יותר אף מיום
הביפדרים, עיצכ ליד־הסדר את
דמותו הרוחנית שד העם היהודי.

הוא גם ריתק את דמיון הגויים — ולראייה
האגדות האנטי־שמיות שנרקמו.

ז ץ מיתוס המונחל בעזרת חודיה
י י טוטאלית זו הוא סיפור יציאת־מצריים.

גם זהו, כשלעצמו, מיתוס אדיר
בעוצמתו, ואין רכים כמוהו כתולדות
העמים והדתות.

קשה להשוותו אף למיתוס של ישוע
מנצרת — האיש הטהור, מטיף־האהבה,
אשר עונה ׳ונצלב יוקם לתחייה. אמנם, זהו
מיתוס בעל עוצמה אדירה, המעורר אחרי
1950 שנים ויותר רגשות עמוקים בליבם
של מאות מיליוני בני-אדם. אבל סיפורו
של ישוע הוא סיפורו של איש אחד. הנוצרים
משייכים את עצמם אל יישוע באופן
מופשט יומיסטי בילבד.

ואילו המיתוס של יציאת־מצריים
הוא מיתוס דתי־לאומי משולכ.
היהודי כימינו ׳משייך את עצמו
כמישרין, כצורה מוחשית כיותר,

מיצווה לגבי המתרחש עכשיו ממש ברמאללה
ובעזה, בשכם ובמג׳דל-אל-שמם.
יש בו מיצווה למחוקק הישראלי ולבית-
המישפט הישראלי. יש בו מיצווה לשרים
ולרבנים. יש בו מיצווה לכל מפקד, שחייליו
עומדים בנשק דרוך מול נערים מפגינים.

״מעשה־ידי טובעים כים, ואתם
אומרים שירה?״

!ץ מסר ההפוך -הלאומני, הי
י קנאי, הרווי בשיינאת הזרים — טבוע
אף הוא במסורת היהודית העתיקה ביותר.

המסר הזה הוא היטולט כספר
ההגדה, ליד שולחן־הסדר.

פסוקים נוראים :״שפוד חמתך אל
הגויים אשר לא ידעוך, ועל הממלכות
אישר בשימך לא קראו, כי אכל את יעקוב
ואת נווהו השמו! שפוך עליהם זעמך
וחרון-אפך ישיגם, תרדוף באף והשמידם
מתחת שמי ה׳ !״
אפשר לפרש פסוקים אלה כך או אחרת
כדי לסייגם, אך פירושים אלה אינם אלא
מיצוות אנשים מלומדה. לאדם הפשוט,
לילד הקולט מילים אלה ליד הנרות, באווירה
ההיפנוטית של טקס הסדר, יש
להן משמעות פשוטה, מוחצת, מעצבת
תמונת־עולם: כ ל הגויים שונאים אותנו,
כל הגויים אכלו אותנו, ואחד דינם:
להשמידם מתחת לשמיים:
כאן, בלקח הזה המוסק מאותו מיתוס
עצמו של יציאת־מצריים, מתחילה השינאה
האיומה לכל עמי העולם, ל״גויים״ ,הטבועה
כה עמוק בתודעה היהודית — והישראלית
— כיום.
כאן ׳נמתח קו מוחלט בין יהודים ומי-
שאינם־יהודים, תהום שאין עליה גשר.

דא אנושות אחת, דא אחווה עולמית
שכולנו צריכים לשאוף אליה,
גם כימים של דיכוי ומילחמה, אלא
״עם לבדד ישכון״ ,גטו במצור,
־ ״׳העולם כולו נגדנו״.

זוהי חווייה טוטאלית. שום חנינה
מתחת לעץ־האשוח, שום תפילה
ככנסיה או כמיסגד, שום טקס
של עליה־לרגל, אינם יכולים להש תוות
אליה.

הילד העובר חודיה זו פעם־פעמיים־
ושלוש בגיל הרך. שבו הוא חשוף ביותר
להשפעות של היפנוזה וסוגסטיה, יזכור
לעד את אשר ראה ושמע במעמד זה.
ילדים אלה יכולים להפוך ברבות הימים
סוציאליסטים ומארכסיסטים, אתיאיסטים
וסתם ליסטים, אך מתחת לסף־הכרתם הם
כלואים לעד בכלוב־הזהב של הנוסטלגיה
לאותו ״בית יהודי חם״ ,לאותה הרגשה
של ביטחון ושלמות ושלווה ואחווה ששררה
ליד שולחן־הסדר. הרבה ממה שמתרחש
עתה בארץ, כאשר כופרים ציי-
גיים קשישים הופכים לפתע קנאים דתיים
משתוללים — מקורו באותה ׳סוגסטיה
אדירה בימי הילדות.

את דמותו של עם אחר כלשהו.
סיפור העבדות והשיחרור, הסבל והגאולה,
הגלות והשיבה — האם אך מיקרה
הוא שהוא חוזר בתולדות היהודים שוב
ושוב, במציאות חייהם, במקומות רבים
בעולם ובתקופות שונות — ארצות ותקופות
שנדמה כי שום דבר אינו מקשר
אותן, מילבד גורל יהודי זה ל

ילד יהודי, היושב השכוע כפעם
הראשונה ליד שולחן הסדר ושומע
את הסיפור הזה מחדש — האם
נגזר עליו לא רק להיות שכוי כ*
קיסמו, אלא גם להשתתף בסיבוב
נוסף של גלגל ניצחי זה של ירידה
מן הארץ ושיבה אליה, עבדות
ושיחרור ועכדות חדשה?
^ מיתוס של יציאת־מצריים, כפי ש י
י הונצח בספר שימות, הלהיב תמיד
את דמיונם של בני־אדם, לא רק של יהודים
אלא גם של נוצרים, מוסלמים ואחרים.

זהו סיפור נתץ. אך
הטמון כו אינו נתון.

המסר

על כך כדאי לתת את המחשבה — גם
ליד שולחן־הסדר. יש במחשבה זו כדי
להגן על ההכרה הצלולה מפני ההסתערות
של הסמלים והטקסים, ולעצור את הפלישה
אל תת־ההכרה.
המסר של יציאת מצריים יכול להיות
אחד משניים.
זה יכול להיות מסר של התגברות הרוח
האנושית, על כוחות־השחור, של שיחדור
האדם מעול העבדות והרשע.
וזה יכול להיות מסר של רחמים על
עצמנו, של שינאה לגויים, של התבדלות.
המסר הראשון הוא מסר אוניברסלי,
מסר של אחוות־האדם׳ של סובלנות, של
ניצחון ההומאניזם.

פעמים על בני-ישראל להעניק
שיוויון וצדק לגר, כי ״גרים הייתם
כארץ מצריים.״
בניגוד לשימוש הלשוני של ימינו, הגר
המופיע במיצוות תנ״כיות אלה אינו ״גר
צדק״ ,אדם שהתגייר והיה ליהודי. בשפה
התנ״כית, גר אינו אלא יזר — כלזר —
החי בקרב בני־ישראל.
הקשר בין התביעה ההומאניסטית להעניק
לגרים יחם הוגן ובין המיתוס ״של
יציאת־מצריים הוא ישיר ובליתי-אמצעי.
המילים ״כי גרים הייתם בארץ מצריים״
מופיעות כימעט תמיד לצד הדרישה ׳להתייחם
יפה ללא־ישראלים.
״וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים
הייתם בארץ מצריים.״ ״וגר לא תלחץ —
ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם
בארץ מצריים.״ ״כי כה אמר ה׳ :עשו
מישפט וצדקה, והצילו גזול מיד עשוק,
וגר, יתום ואלמנה לא תונו ...ואם לא
תשמעו את הדברים האלה, בי נשבעתי,
נאום ה /כי לחורבה יהיה הבית הזה.״
״ואלמנה ויתום, גר ועני, אל תעשקו!״
״עושה מישפט יתום ואלמנה, ואוהב גר,
לתת לו לחם ושיימלה. ואהבתם את הגר,
כי גרים הייתם בארץ־מצריים.״ וכן הלאה.
יש בסיפור ׳יציאת־מצריים מסר לכל
העשוקים והנרדפים, לקום ולמרוד בעוש־קיהם
ולהביסם. מסר לכל העמים, לבל
יעשקו את זולתם. מסר להקמת מישטר
של שיוויון וצדק חיברתי בכל אתר ואתר.

אך זהו כראש וראשונה מסר
ליהודים עצמם: אל־נא תעשו לאחרים
את אשר עשו לכם: אתם,
שנעשקתם ונגאלתס, אל תעשקו
עמים אחרים: אתם, שהוציאו אתכם
אל מחוץ לחוק, דאגו לכך שב•
מדינתכם ״חוקה אחת לבם ולגר:״
זהו מסר אקטואלי מאין כמוהו. יש בו

כימעט כל מילה בהגדה טומנת בחובה
את המסר הזה. מדובר על בני-ישראל,
ועליהם בלבד .״למי שעשה לאבותינו
ולנו את כל הנסים האלה, הוציאנו מעבדות
לחרות, מיגון לשימחה, מאבל ליזם-
טוב ומאפלה לאור גדול ומשיעבד לגאולה...״
מילים נהדרות, נדירות בכוחן —
אך אין בהן זכר לכך שכל העמים המשועבדים
ראויים לאותה הגאולה. וכאשר
נאמר כי ״בכל דור ודור חייב אדם לראות
את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים ...לא
את אבותינו בלבד גאל הקדוש-ברוך-הוא
אלא אף אותנו גאל עימהם ...למען הביא
אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע
לאבותינו ברור לחלוטין כי התיבה
״אדם״ מתייחסת אך יורק לאדם מישראל.
אין המדובר בשום אדם אחר.

האל המופיע כספר ההגדה הוא
אל פרטי שד עם־ישראל, האד ה צועד
כראש צבאנו, המשחרר אותנו
כיד חזקה ובזרוע נטוייה ובמורא
גדול, העושה שפטים כ־אויכינו.
זהו האל שציווה עדינו
״זכור את אשר עשה לך עמלק,״
שהטיל עדינו לכצע כארץ־כנען
השמדת-עמים.

פיטר להכין מדוע היה מסר זה
קרוב יותר לליבם של ביני־הגטו האומללים
בפזורה. המסר של ״שפוך חמתך״
נסר עוז ואמונה בליבם ישל מי שחיכו
בכל רגע לקוזאקים.

אך באמור מסר זה, משתלט על
אזרחי ישראל החדשה, אין זה מסר
של גאולה אלא של שיעבוד —
שיעבוד נפשנו לקנאות חשובה,
ושיעבוד העם השני לנו.
שתי נשמות מתרוצצות ביקירבנו. בני-
חורין אנחנו להעדיף זיו על פני זו.

חשוב על בך ליד שולחף הסדר:

שלוס עכשיו עם הולנד!
משהו נורא קרה בהפגנה ׳שהתקיימה בתל-אביב
ביוזמת שלום עכשיו.
משהו איום.
מישהו הכין באופן פרטיזני כרזה. הוא צייר על
גליון־נייר שני דגלים, זה לצד זה — הדגל הלאומי שלנו
והדגל הלאומי הפלסטיני. ואת. הכרזה הזאת הוא נשא
בהפגנה.
ראיתי את הכרזה בהפגנה, ולא שמתי אליה לב
במיוחד. היא נראתה לי כטיבעיית. גם איש מן האלפים
שצעדו בהפגנה לא הגיב עליה בשלילה. רק מלשין קטן
אחד, העובד באחד העיתונים, רץ אל השוטרים ׳כדי
׳להתלונן. השוטרים פרצו למקום, התפתח ויכוח. בעל־

הכרזה קיפל אותה. כעבור כמה דקות הניף אותה מחדש.
וכך נשארה, כמדומני, עד סוף ההפגנה.
מדוע לא התרגש אישי מפני שזו היתד׳ הכרזה
ההגיונית ביותר בהפגנה כולה.
רוצים לעשות שלום עכשיו. עם מי י עם הפלסטינים,
כמובן. לפלסטינים, כמו לנו, יש דגל לאומי. הדגל הזה,
הירוק־לבן־שחור־אדום, קדוש לארבעה מיליוני פלסטינים,
כשם שדיגלנו הכחול־לבן קדוש לשלושה מיליון ישרא־לים,
ועוד כמה מיליוני יהודים בעולם. הדגל הפלסטיני
הזה קיים לפחות 65 ישנים — כימעט כשנות קיומו ׳שיל
הדגל הציוני.
מי ששואף לשלום בין שני עמים אלה, שלום המבוסם
על הכרה הדדית וכבוד הדדי, יראה בדדהקיום של שני
הדגלים את הסמל המושלם לכך.
אך הנה קרה משהו.
מר מנחם בגין תקף את ההפגנה, על כי הונפה בה
כרזה זו. זה טיבעי, כי מר בגין אינו רוצה בשלום בין
שני העמים האלה. הוא מכחיש את יעצם קיומו שיל העם
השני( .כלומר, הוא מכחיש את קיומו בעברית. הוא הכיר
בקיומו בנוסח האנגלי של הסכם קמפ-דייוויד, שהוא
הנוסח הקובע כחוק).
מיפלגת־העבודה תקפה את הכרזה. וגם זה טיבעי. כי
מיפלגת־העבודה היא כיום קאריקטורה של הליכוד.
הנהגת מפ״ם תקפה את הכרזה הזאת. גם זה טיבעי,
לצערי. כי הנהגת מפ״ם היא קאריקטורה של הנהגת
מיפלגת־העבודה. ישהיא קאריקטורה של הליכוד.
אך על כולם עלו העסקנים של ׳שלום עכשיו. מאז
השמיע מר בגין את דברו, הם נחרדו. הם הזדעזעו. הם
יצאו מגידרם כדי לגנות את הכרזה הזאת. הם התנצלו
שוב ושוב. הם הצטלבו שלוש פעמים ביום. הם פירסמו
מודעת־ענק, שבה הכריזו קבל עם ועדה כי הם קרעו
במו ידיהם את הכרזה הזאת( .זה לא כל־כך נכון, אבל
לא זהו הדבר החשוב).
והריני תמה. אם הדגל הלאומי של העם הפלסטיני
הוא כה נתעב בעיני העסקנים של שלום עכשיו, גם
כשהוא מופיע לצד הדגל הלאומי שלנו, אין מנוס מן
המסקנה כי הסיסמה ״שלום עכשיו״ אינה מתייחסת
לשלום עם הפלסטינים. אם פלסטיני יקרע את הדגל
הלאומי שלי, בוודאי לא אאמין שהוא מעוניין בשלום
עימי.
ומאז מנקרת בראשי שאלה: אם לא שלום עכשיו
עם הפלסטינים, ולא שלום עכשיו עם הערבים (כי
הערבים לא יעשו עימנו שלום ב לי השתתפות הפלסטינים)
,אז למען השם — ש לו םעכ״ש י ו עם מין
חשבתי, חשבתי ומצאתי. יש עם סימפאטי מאוד —
העם ההולנדי. אין אדם בישראל — לא בליכוד, לא
במיפלגת־העבודה׳ לא במפ״ם — המתנגד לשלום עם
ההולנדים. יתר־על־כן, נדמה לי שאין אף הולנדי איחד
המתנגד לשלום עם מדינת־ישראל.
על כן אני מציע שביהפגנה הבאה של שלום עכשיו,
יינשאו כרזות, שבהן יופיעו זה לצד זה הדגל הישראלי
והדגל ההולנדי.
מנחם בגין יהיה מרוצה. שימעון פרם יהיה מרוצה.

יעקב חזן יהיה מרוצה. עסקני שלום עכשיו יהיו מרוצים.
ושלום על ישראל.

תפקיד חישק לגיבור
כאשר הילכתי לדרכי, אחרי אותה הפגנה של שלום
עכשיו, הייתי מדוכא מאוד.
חזרתי באותו יזם מרמאללה. ראיתי מה שמתרחש ישם.
ראיתי את תהומות השינאה הנפערים בין מיטב הנוער
שלנו, שנכפה עליו ׳תפקיד קלגסים ישל צבא־כיבויש,
ובין מיטב הנוער הפלסטיני. ראיתי את המיכללה הסגורה.
הספרים האסורים. העיתונים שהפצתם נמנעת. ראשי־העיריות
הנבחרים שגורשו. החנויות הפרוצות. המפגינים
שנפגעו בכתף ובחזה מ״יריות באוויר״.
באתי אל ההפגנה בתיקווה גדולה, ובליבי זעקה
גדולה. ראיתי את האלפים שהתקבצו — מיטב האנשים,
חברי תנועת־השלום למיניהן. והרבה אנשים שאינם
׳שייכים לשום ׳תנועה, אך שהמועקה האיומה רובצת
עליהם, והם מחפשים נחמה ופורקן לכאבם. הם היו
צמאים לשמוע מה לעשות, כיצד למלא את חובתם
המוסרית מול פני המעשים הנעשים בשמם. הכרתי
אישית כמה מאות מן הבאים, כי פגשתי אותם בהפגנות
קודמות ובפעולות אחריות.
קיוויתי לראות על הבמה את נביא־הזעם הדגול,
ישעיהו ליבוביץ, האיש שהזהיר לפני הרבה שנים
שיקרה מה שקורה עתה. הייתי בטוח שאשמע את דבריו
של נציג ערבי מן הגדה, שיספר לאלפים מה מתרחש
שם. קיוויתי לשמוע שם את אנשי האמונה והמוסר,
ואת מנהיגי־המאבק, אשר ילהיבו את האלפים והמדוכד־כים
ויגידו להם מה לעשות וכיצד לפעול. השתוקקתי
לשמוע את שידי־השלום פורצים מאלפי גרונות. הייתי
צמא לאותה רוח של אחווה והתעלות והחלטה מחודשת,
כמו זו שראיתי בהפגנות האמריקאיות נגד מילחמת
ויאט־נאם, למשל.
שום דבר מכל אלה לא היה ולא נראה ולא נשמע.
על הבמה דיברו כמה בחורים צעירים וטובים, צלי
רשף וחבריו, שלא היה להם הרבה מה לאמר, ושגם לא
ידעו — כך נדמה לי — מה מתרחש בגדה, במרחק של
שעת־נסיעה. לא שמיעתי מילה רעה אחת על הפרופסור-
הקלגס המגואל־בדם, המנצח
על המלאכה הבזוייה.
הסתבר כי הוא ידידם ו־איש־חסותם
שד כמה מראשי
המערך — והבחורים
הטובים על הבמה
נזהרו מאוד־מאוד שלא להגיד
אף מילה אחת העלולה
להרגיז מישהו מעסקני
המערך.
מילבד כמה חרוזים
מאולתרים של איחד הנואמים,
לא נישמע בהפגנה
אף שיר אחד. ולא נראה
אף דגל אחד (מילבד אותה
כרזה, שגרמה לאחר־מכן
למהומה כה רבה ).ולא
נשמעה אף סיסמה מלהיבה
אחת.
ובעיקר — לא נראה על הבמה אף לא פלסטיני אחד
— חוץ מאשר בקטע משפיל של הצגה שהוצגה על-ידי
כמה בחורים, ישבה נראו ערבים בזויים ונכנעים ועלובי־חיים,
שנראו כאילו נלקחו מקאריקטורה אנטישמית.
איזה מרחק היה קיים בין קאריקטורה זז ובין הצעירים
והצעירות שעימם דיברתי כמה ׳שעות לפני יכן בבית־החולים
שלרמאללה, שיצאו חשופי־חזה מול החיילים
היורים, אבנים מול תת-מקלעים !
מציגי אותו קטע בוודאי לא התכוונו לרעה, להיפך.
אך הם כלל לא העלו על דעתם איך מוכרח היה הדבר
להראות בעיני ערבי. וזוהי הצרה. היה נדמה כי
המארגנים חשבו יותר על הנפש היפה שלנו עצמנו,
מאשר על העם השני, שעימו אנו רוצים ומצווים להגיע
למצב של שלום.
ניסיתי לאתר את מקור הדיכאון שהיה בליבי, בתום
ההפגנה. הוא נבע מהרגשת הדיספרופורציה הנוראה בין
גודל האסון המתרגש עלינו, ובין טיבה של הפגנה זו.
סכנה נוראה מרחפת על ראשינו, סכנה המאיימת על
עתידנו הלאומי, על הבסיס המוסרי, המדיני והביטחוני
של קיומנו — וסיגנון ההפגנה התאים למחאה על קיצוץ
תוספת־היוקר.
אני אוהב את הבחורים הטובים שיזמו את ושלום
עכשיו. עד כה נעניתי לכל קריאותיהם. לפני שנתיים-
שלוש מילאו חלל ריק. אך אין הם ממלאים כיום את
החלל שנפער בחיינו הלאומיים. או שיערכו עתה חשבון-
נפש ויקבלו על עצמם את התפקיד החדש — או שיקומו
בהכרח כוחות חדשים, אשר ימלאו את החלל הריק.
יש תפקיד. הוא זועק לגיבוריו.

בדיחה מזזקנת
זה נראה כמו בדיחה. בדיחה בעלת זקן.
יעקב מרידור הבטיח לנו מקור חדש של אנרגיה,

אשר ישנה את פני העולם ויהפוך את חוקי הפיסיקה
על פיהם. הוא הביא לנו תיבה שחורה ישל נוכל המעורר
רחמים.
שלמה גורן עולה עליו. הוא דיבר עם רונלד רגן
במשך 15 דקות, ולא יכול היה לגלות ברבים את תוכן
הדברים. הוא דיבר עם הנשיא על עניינים כה סודיים,
הודיע לנו, עד כי יכול היה לספר על כך רק למנחם
בגין, בשיחה בין ארבע עיניים.
מרידוד בעל־כיפה.
על ישוע איש־נצרת נאמר, כי האכיל והשביע חמשת
אלפים גברים, על נשיהם וילדיהם, בחמישה כיכרות־לחם
ובשני דגים. זהו כאין וכאפס
לעומת נס רבנו
גורן, שהסביר לרונלד רגן
ב־ 15 דקות את מהות ה־סיכסוך
הישראלי־ערבי, את
המצב בגדה המערבית ד
ברצועת-עזה, את הבעיות
הכרוכות בנסיגה מסיני ובשלום
עם מצריים• ,את
המצב המדיני בישראל ואת
מצוקת היהודים ב־ברית־המועצות
ובעולם כולו,
ועוד נותר לו די זמן
כדי לבחון את הלב והכליות
של רגן, ולגלות
כי אכן הוא ידיד נאמן
של ישראל. כל זה מילבד
אותם עניינים כמוסים־
כמוסים, כמובן.
אחרי נס זה, הייפלא כי גורן מציע להפקיע את
הסברת־החוץ של ישראל מידי הדיפלומטים, ולמסרם בידי
הרבנים י
מה חשב על כך רונלד רגן? נקל להבין מדוע סירב
להצטלם בחברת גורן, מדוע לא ליווה אותו עד לדלת,
מדוע לא הניח לעוזריו להופיע לצדו לפני המיקרופונים.
אילו היה בקיא בתנ״ך, יכול היה רגן לחזור על דבריו
של אבייש מלך־גת, שקרא בייאוש :״חסר משוגעים אני,
כי הבאתם את זה להשתגע עלי?״ (שמואל א /כ״א,

אך הנזק שנגרם על-ידי הבדיחה המזוקנית למדינה
הוא כאין וכאפס לעומת הנזק לדת־ישראל. אילו הייתי
אדם דתי, הייתי מתרגז מאוד־ימאוד.
האם זה תפקידם שיל רבנים להסביר את מדיניותן של
ממשלות ומעשיהם של עסקנים פוליטיים? האם אין
בפיהם מילה על הבעיות המוסריות הממאירות, המטרידות
עתה רבבות בישראל? האם אין להם לאמר דבר וחצי-
דבר לכל אותם רבים וטובים, בני התשחורת, שהמצב
במדינה ובשטחים המוחזקים מדיר שינה מעיניהם?
שלמה גורן הוא רב־מטעם. הוא הגיע למישרה הרמה
תודות לקנוניות מיפלגתיות. הוא פקיד שכיר שיל יוסף
בורג ונושא־כלים של מניחם בגין. עכשיו הוא רוצה
לשמש גם כשליח מדיני•.
האם לא די בכך כדי לשכנע יכל אדם דתי שיש צורך
חיוני בהפרדת הדת מן המדינה? האם לא ברור כי
דת־ישראל זקוקה להפרדה זו אף יותר מאשר השילטון
החילוני?
אמנם, דת־ישראל עברה במרוצת הדורות צרות רבות,
והחזיקה ׳מעמד. אך צרה כמו שלמה גורן אינה כתובה
גם בתורה.

ה ב״שנ וח שיל ד ״1
סיפר לי בוטרוס בוטרוס־ע ׳.אלי לפני כמה ימים:
כמה שבועות לפני הבחירות האחרונות בישראל
הזדמן לגמל־התעופה של ציריך. שומרי־ראשו דחפו אותו
לעבר חדר-האורחים־החשובים, מטעמי ביטחון. שם נתקלו
בקבוצה של שומרי־ראיש ישראליים, מכריהם הוותיקים,
והתחבקו עימם. כאשר הביט בוטרוס־ע׳אלי סביבו בסקרנות׳
כדי לגלות את סיבת השימחה, ראה את משה דיין
שישב בפינה.
הישר המצרי שאל את עמי׳תו־לשעבר לגבי סיכויי
רשימתו החדשה, תל״ם. דיין השיב בנימה פסימית שהוא
מקווה להשיג מנדט אחד או שניים( .באותו זמן דיברו
בארץ על 10 ואף 15 מנדאטים לרשימה החדשה).
השיחה התגלגלה לאפשרות שהמערך יזכה בבחירות
ויקים את הממשלה החדשה. דיין אמר לבוטחוס־ע׳אלי
שזה יהיה אסון. שימעון פרס, אמר, לא יהיה מסוגל
לפנות את המתנחלים מחבל־ימית. ירק מנחם בגין מסוגל
לכך.
דעתו של המדינאי המצרי על דיין :״הוא היה ביישן
ושחצן. זה הולד לעיתים קרובות ביחד. ביסודו של דבר
היה אדם ביישני מאוד.״
כשהערתי שדיין היה פעל מוח מקורי אך שיטתי,
השיב השר המצרי, שהוא פרופסור ואי׳ש־האקדמיה :
״פוליטיקאי אינו יכול להיות עמוק. אין לו זמן לקרוא
ספר. אילו היה איש מעמיק, לא היה יכול לפעול
בהחלטיות.״
אך בוטרוס־ע׳אלי עצמו הוא, בלי ספק, אדם מעמיק
מאוד.

תפקידו של זאב ריכטר לוודא
שלא כל בעל רשיון נהיגה לאוטובוס
יהיה נהג באגד.

״אז מה אם יש לך רשיון נהיגה?״ אומר זאב (״צמח׳׳)
ריכטר, מנהל ביה״ס לנהיגה של אגד, ושולח את
המרואיין שלו למסע ארוך: למבחנים במכון להכוונה
מקצועית, לבדיקה רפואית במכון לבטיחות בדרכים,
לקורס עיוני לנהגי רכב צבורי ומשם־־לביה״ס לנהיגה
של אגד .״יש אנשים רבים בעלי רשיון נהיגה. אך
היכולת לתפקד כעובד צבור, לנהוג באוטובוס ולשאת
באחריות לשלומם ולבטחונם של הנוסעים־היא
נחלתם של מעטים בלבד. תפקידי הוא להבטיח שרק
אנשים אלה יתקבלו לביה״ס לנהיגה של אגד״ ,אומר
זאב ריכטר. מבחנים, מבדקים וקורסים בדיני
תעבורה, במכונאות, בידיעת הארץ, בעזרה ראשונה,
בזיהוי חומרי חבלה ובאזרחות-ו־זם השלב הראשון
בדרכם של המועמדים לביה״ס לנהיגה. שם תחת
עינו הפקוחה של זאב ריכטר, מכשירים אותם
המורים המנוסים להיות נהגים באגד. זאת ועוד.
מרגע שקבלו את האשור הנכסף, נמצאים נהגי אגד
כל הזמן תחת פקוח. השתלמויות, הרצאות
והתעדכנויות בכל הנוגע להתנהגות בכבישים הם מנת
חלקם־לאורך כל הדרך. עכשיו, קחו את עקומת
תאונות הדרכים של אגד-והשוו אותה לשנים
קודמות. הירידה התלולה מדברת בעד עצמה. ובעד
זאב (״צמח״) ריכטר.

התחביב של זאב ריכטר
הוא גילוף עץ.

״ אניל 1בשסברינה
סי מן

שזהט 1ב ״

״כדי להגיע לשלמות במשחק אני זקוק
לציוד מושלם. אני לובש מוצרי סברינה
כיוון שהם טובים, אמינים ומקנים לי הרגשת
חופשיות ונוחות. במשך המשחק-ולאחריו.
לכן, אני ממליץ על סברינה״.

תחתום גברים )0

3ת!זנ 831

סברינה.
יצרנית תחתונים, גופיות, גרביים
וחולצות לגברים לנשים ולילדים

)5 1 |1 111711
מאת נואיר תדמ1ד

תלונות נגישטוה באוחמת חביטוח
המילחמה הסמוייה בין סוכני-הביטוח ובין הבנקים, העוסקים,
בין היתר, בביטוח במיסגרת תוכניות חיסכון וגמל שונות, נמשכת•
בשבוע שעבר פרץ העניין החוצה. לישכת סוכני־הביטוח איימה
בנקיטת אמצעים מישפטיים נגד בנק הפועלים, כדי שזה יפסיק
בפעולות ביטוח במיסגרת הבנק, כטענתם.
סוכני־הביטוח פנו גם למפקח על הביטוח וטענו שהבנק עובר
על החוק. לעומתם טען הבנק שבידו אישור של המפקח על
הביטוח על פעולותיו כנותן שרות, להבדיל ממתווך, לחברים
בקופות הגמל של הבנק.

מאחר שהעניין נראה ללא פיתרון מהיר, החליטו
סוכני־,הביטוח להגיש תלונות למישטרה. התלונות הן
נגד הפקידים של הבנק העוסקים כביטוח, ובכך
עוכרים, לדעת סוכני־הביטוח, על חוק הפיקוח על
הביטוח. המעניין פה הוא לא ההתגוששות, אלא עצם
הגשת תלונות אישיות כמישטרה. אם יוכה שהעניין
״עוכר״ ,יצטרך המפקח על הביטוח, ד ״ר כן־עמי
צוקרמן, שהוא גם הממונה על שוק ההון, לשחרר
בערבות את פקידי הבנק המועמדים למעצר.

השבוע, לקראת חג הפסח, יחגוג הדולר
את יובל 20 השקל. המחיר לדולר בבנקים,
כולל העמלה, כבר הגיע ל־ 20 שקל. השער
היציג שנקבע על־ידי בנק ישראל יסב
עימנו לסדר.
ובכל זאת, האם הדולר יקר או זול?
לדולר, כמו לכל סחורה אחרת, יש מחיר
בשקלים.

מתכרר שהדולר היום זול יותר

ת 11שיותל 7ן ודפו
ומקרקעין היו כ ד איו ת לא ה>ה
זמן!
הבורסה

גם לי מגיע לעיתים שיגידו לי שאני
בסדר. אמרתי וחזרתי ואמרתי לכל מי שהיה
מוכן לשמוע, שהמניות, כל המניות, יעלו
לקראת סוף שנת התקציב — וכך קרה.
אמרתי כאן ואמרתי גם בטלוויזיה, שכדאי
להשקיע במניות של חברות תעשייתיות
וחברות־מקרקעין. והנד. ראו, הן עלו בריב-
עון הראשון של השנה ב־!/0ס 44 למניות
התעשיה, ת 407 למניות חברות־המקרקעין.
חכם אחד אמר לי, שזה ממוצע ולא
כל מניה עלתה בשיעורים אלה. באמת
הוא צודק. שיחפש מניות שהן מתחת
לממוצע, ואם הוא רוצה להיות בטוח
לגמרי, שישקיע במניות הבנקים הגדולים,
שם אין אפס, אבל יש מדד, בינתיים.
ועוד משהו. מי שחיפש נפט ומימון אפילו
לא זכה באפס עגול. שני ענפי מיטהר אלה
נתנו בבורסה בממוצע פחות מאפס. יש
דבר כזה. מי שהשקיע שקל אחד נשאר
עם אותו שקל אחרי שלושה חודשים.

פרושו המדוייק של עניין זה
הוא — הפסד ריאלי של ב־0£צ,
גם האינפלציה עולה אצלנו, לא רק
שערי המניות, ואם הם לא עלו,
סימן מובהק שהפסידו: ונא לא
לשכוח כי גם זה ממוצע.

ויגיד 1רץ את 8תא
לקראת החג יש לי כמה סיפורים לא
נורמליים. אבל תחילה, אני חייב תודה
לאחד מעמיתי ברדיו, שהעיר את תשומת
ליבי לכך, שכאשר אני מספר על מניה
זו או אחרת, רצוי להרחיב את היריעה.
דהיינו, כמו שהיה אומר המורה לסיפרות,
סיפור עם תוכן.
אתא ג׳ היא סיפור ישן. אבל כמו יין
ישן היא נעשית טובה יותר במחזורים
קבועים. עכשיו שוב הגיע תורה .,והעניין
בעיצומו. השער של היום, או אולי של
אתמול, כמעט לא רלוונטי. תמיד אפשר
להרקיע שחקים. התהליך הוא זה: מתחי לים
להריץ, השער עולה ועימו ראשוני
המצטרפים. אתנחתה, שוב הרצה, שוב
נחיל של מצטרפים, המעגל מתרחב, השער
עוד לא. יש עוד מרחב תימרון. עוד דחיפה
קלה, מתחילה הסתערות של ״לא כדאי
להחמיץ, נעשה 10701 ונברח.״ בינתיים הם
בפנים. למחרת לא כדאי לצאת, אולי נעשה
עוד 1־ 10 7ובינתיים כמובן יש מצטרפים
חדשים. אין שמועות על חלוקת מניות
הטבה, זה כבר לא פועל. אין שמועות
על סגירת המיפעל ומכירת הקרקעות לבניה,
גם זה כבר לא סחורה. ובינתיים
השער עולה. כשיגמור לעלות ויתחיל
לרדת, יהיה מאוחר מדי. אבל כמה חבר׳ה
עשו בינתיים כמה פונטים.

שכחתי לספר לכם שאת ״אתא
ג׳״ ו״נחדשתן״ מריצים אנשי קבוצת
ריגר. אפשר לסמוך עליהם:
את ההתמחות הם עשו כין היתר
אצל. מיקי אלבין.

..סהר מדיץ אוו..חב?׳
לבורסה הצטרף לאחרונה ברוקר חדש :
סהר ניירות ערך. מהר מאוד הם תפסו
שוונג, והנה הם בפנים. ומי אתם חושבים
עושה סטאז׳ על טוומאסססט 1ודובק?
מיודעינו החדשים. התחלה צנועה לברוקרים
חדשים. עלו והצליחו, אך היזהרו
מהנמרים שמחכים בפינה.

מי מצא עניין כ״ארגמן חלב

השקעות״ ,לשעבר ״חלב מקרקעין׳׳
,שהחליטה, או ליתר דיוק
דומנב״ד שלה יהושע ליבוביץ החליט,
לקנות חבילות גדולות בכור־פה,
בשיתוף עם גורם מהו״ל;
לטח * לא ברור. מה שכן גרור
הוא שגם צכיקה לוכצקי >״זה
מהטלוויזיה״) נמצא כתמונה.

אלסקה־ספווט מתחילה גם היא במירוץ.
כששאלתי מי מריץ, אמרו לי ״החברים
שלך בחברה המרכזית.״ ואת זה אמר לי
חבר שלי מאחד הבנקים.

אני מציע לכם לעקוב אחרי
״גליל תעשיות״ ,עוד לפני שיתאחרו
עם הכרת הטכסטיל המצליחה
״דלתא״ .האיחוד ייעשה כצורת
העברת מניות. יש לזה יתרון מסו־ייט,
כעיקר כשאפשר לקזז את
ההפסדים של גליל תעשיות כרווחים
של ״דלתא״.

בשבוע שעבר ביקרה בארץ מישלחת
קנדית, שבראשה עמד מנהל מחלקת־הרכבות
בממשלת קנדה. הם באו להציע
לישראל להשתתף בהקמת מסילת הרכבת
לאילת. הם מציעים ידע, מימון, תיכנון
וכר. תוכניתם תעלה כ־ 185 מיליון דולר,
כולל מסילה וציוד.
המחותן הראשי בארץ היה, כמובן, מנהל-
הרכבת שלקח אותם לכל מקום, סידר להם
פגישות עם כל מי שאפשר, והשתדל מאוד.

מי שסבור היה שמיודענו, מאיר חן,
עזב את הזירה, טעה. הוסבר לי שהוא
מקיים יחסים טובים עם המחלקה לניירות
ערך של בנק־מימון, ובתור שכזה הוא
מייעץ למשקיעים לשים יהבם על כבלי
ציון ואלקו. ואפילו פטרוכימיים. נא לא
לטעות — פרוטארום זה המיגרש של מוריץ
את טוכלר.
ן• מי קונה סהר החזקות 1שקל? בעלי
הבית. מישהו הציע להם לקחת סחורה
מחוץ לבורסה, אך הם מוכנים למכור רק
ב־ 550 לעומת השער הקיים של .512
• 1אוכלוסי ישראל הפכו בשבועות האחרונים
לאוכלי הסרדינים הגדולים בעולם.
סקר שערכתי מעלה, כי בעיקבות העליות
המרשימות של מניות מפעלי מן לסרדינים
וטונה, עלה מיספרם של אלה האוכלים
סרדינים לארוחת הבוקר, ועקב כך נוצר
ביקוש גואה בקופסות שימורי הדגים של
חברה זו. כלכלנים בכירים — שלא זוהו
— הסבירו את הביקוש החריג, בין היתר,
בעיקבות ועידה כל-עולמית של דגי הרקק
ליד חוף עכו. בוועידה השתתפו מרצים
אורחים מטעם כור־מזון ועיסיס, שהגיעו
למקום עם המארח, מנכ״ל חברת מן. אגב,
באחת מוועדות המישנה של הכנס, הועלתה
תיאוריה חדשה על מקור הסירחון בקופ־סות
סרדינים ״נפוחות״.

אבל זה לא יעזור לו. ספק אם בכלל יגשו
לתיכנון מוקדם, בלי כל קשר אם צריך
רכבת או לא צריך רכבת לאילת. האורחים
ביקרו יחד עם אנשי השגרירות שלהם
בארץ, אצל שר־התעשיה, גדעון פת, אצל
סגן־שר־האוצר, חייפ/קופמן, וכמובן אצל
שר־התחבורה, חיים קורפו.

מאיזו()1ונציה

זה שאין תקציב, זה ברור. הם לא ביקשו
תקציב, הם ביקשו שיתייחסו לדבריהם
ברצינות ובכבוד. וזה לא קרה. הם נעלבו.
עכשיו לא חשוב אם תיסלל מסילה לאילת,
אבל לקלקל יחסים עם מדינה כמו קנדה
אפשר בקלות.

;• אני מצטער, מי ששאל אותי
על ״קירור והספקה״ 1שקל, יקבל
תשובה חלקית כלבד. כל הבירורים
שלי העלו, כי המקור לחגיגה הוא
בנק־מימון והכרוקרים ״נשואה״.
השיטה היא, הוסיפו, שעל כל לירה
שלהם מריצים 7לירות של הקליינטים.

צריך
דהתו־תס
באחת ההזדמנויות הקרובות נקדיש
יותר מקום לנושא האופציות, שעיקרו
הזכות לקנות מניה בעתיד, בתאריך נתון
ובמחיר נתון. יש נייר ערך הקרוי אופציה
2של מירב למשכנתאות, הבנק למשכנתאות
הקשור לקבוצת הבנק הבינלאומי.
ובכן, האופציה הנ״ל נגמרת ב־ 30 במאי
.1982 לכל 2.32 מניות נקבעה תוספת מימוש
.150 האופציה עמדה ב־ 31.3על .2050
עם תוספת מימוש מגיעים ל־ ,2200 שאותו
נחלק ב־ ,2.32 ונקבל .948 מי שרוצה לקנות

שער החליפין הריאלי של השקל
מדצמבר 1980 עד נוארס 1982

משהיה לפני שנה. מטכעות אירופיים
זולים הרכה יותר.
כדי למדוד בכמה זול יותר המט״ח
לעומת השקל נקבע שער חליפין ריאלי.
שער זה הוא היחס שבין הפרשי האינפלציה
בין ישראל לבין שאר העולם, לבין
פיחות השקל ביחס לסל המטבעות. על־פי
סל מטבעות זה, המורכב מדולרים, לירות
סטרלינג, מארקים גרמניים, פרנקים צרפתיים
ופלורינים הולנדיים, נקבע קצב הפי חות
או התיסוף הריאלי של השקל.
הדיאגרמה המצורפת מדגימה את עליית
ערבו הריאלי של השקל מאז דצמבר . 1980

מתכרר כי מאז סוף 1980 חל
תיסוף ריאלי של השקל ובך עלה
ערכו לאורך כל שנת ,1981 כאשר
שיעור התיסוף הולך וגדל לקראת
סוף 1981 ותחילת .1982
לתיסוף זה יש משמעות נוספת: אנחנו
אומנם קונים מט״ח במחיר זול יותר, אך
היצוא שלנו מתייקר ולעומתו היבוא נעשה
זול יותר, הכל במונחים ריאליים.

שר קורפו
לממשלה אין תקציב

דקורפו לא היה זמן, ולכן הוא
קיכל אותם ככנסת לפגישה שארבה
שמונה דקות, שבהן אמר שלממשלה
אין תקציב וסירכ להיכנס
לפרטים נוספים.

כאשר שר־האנרגיה יחזור לבקש
את הסיוע של קנדה כתחום האנרגיה
הגרעינית, יהיה מי שיזכיר
לו את היחס שבו זכתה המשלחת.
את המניה דרך האופציה בסוף מאי, ישלם
לפי 948 וזאת כאשר המניה עצמה עומדת
על .540 אם נרחיק לכת ונכפיל 540ב־2.32
נקבל .1252

מי שמכין באופציות וגם מי
שאינו מכין, ירחק מאלה.

ולבסוף, המיסחר בבורסה בחול המועד
יהיה קצר, אבל מעניין ואפילו כדאי.
חג שמח.

הקרונות היפאניים והמובטידים האמריקאיים
איגוד עובדי הפלדה של אמריקה ואיר-
גון תעשיית הפלדה בארצות־הברית, שלחו
בסוף השבוע החולף מיברק בהול לנשיא
רגן. הנושא: זכייתה של חברת־הענק
היפאנית קאוואטקי בהזמנה של 325 קרונות
לרכבת התחתית של ניו־יורק רבתי. שוויה
של ההזמנה הוא 274.4מיליון דולר. ב־מיברק
מתבקש הנשיא רגן לעצור את
המכירה של קרונות יפאניים לרכבת של
נידיורק. במיברק מסבירים שולחיו, שה ייצור
של הקרונות מסובסד בחלקו על-ידי
ממשלת יפאן, ועל כן עומד בניגוד להסכמי
הסחר בין שתי המדינות.
המעניינת ביותר היא תגובת דובר רשמי
מטעם רגן: לממשלה אין כל כוונה להתערב
בעניין, מאהר שבמכירת הקרונות לא
נעשתה שום עבירה. העובדה ששיעורי
הריבית ביפאן נמוכים מאלה הנהוגים
בארצות־הברית אינה מעניינה של הממשלה.

פרט אחרון: עד פי הדו״ח ה אחרון
שד הדישבה האמריקאית
דסטטיסטיקה, הגיע השכדע מיספר
המובטדים כאמריקה ד־* 9מכוח
העכורה. בניית הקרונות ביפאן
תוסיף כוודאי שיעור מוכטדים
נוסף שד כמה שכרי אחוז, דכדב־דתה
הממותנת שד ארצות-הכרית.

1 43

שנים עשו
שירים עלובים
ה 11 זו 1־ 1
עלה 10א ו
והשיך העלוב
ב י ותו ניצח

לוקחת אתי צוב־
| 11 ין
רי, שודתה אחת

שלושת היפות 1שליוו את ירדנה.

1ן ( ך כהן היה המאופק מבין
י 1י י המתחרים. הוא ישב ב־סאו
בנחת והמתין לתורו לשיר.

ך* פתע השתררה דממה. ה/אמנים,
שישבו מאחורי הקלעים
ושצפו בטלוויזיה, ששידרה
במעגל סגור, היו המומים.
קריאות־בהלה נשמעו מכל עבר.
הרשם־קול נותק מפאת קצר חשמלי.
לא נשמעה מוסיקה ולא נשמעו
קולות הזמרים. הרביעייה
שעל הבימה, שהורכבה לצורך התופעה,
המשיכה לרקוד ולשיר
לתוך מיקרופון, שלא היה מחובר
לחשמל. י
הקהל בבית לא הבין, בוודאי,
מה פישרן של מחיאות״הכפיים הסוערות,
שהוענקו לחמישה צעירים
לא־מוכרים ששירם לא היה טוב
מקודמיו. מחיאות־הכפיים הוענקו
ליואב שמר ולחברי להקת חלום
בשל העובדה שהם המשיכו לשיר
למרות שלא נשמעו כלל באולם
תיאטרון ירושלים.
תחרות הקדם־אירוויזיון הוקלטה
ימים ספורים לפני שידורה בטלוויזיה.
הצופים שחזו בתחרות
בביתם, והשופטים שהעניקו נקודות
לשירים, לא היו עדים ל
.סצינה המבישה. בזה אחר זה
הושמעו 12 שירים, שכולם הושמעו
בהקלטת-אולפן, שהיא הקלטה
נקיה הרבה יותר מהקלטה בעת
הופעה חיה. האמנים החזיקו
בידיהם מיקרופונים מדומים רק
כדי ליצור רושם של הופעה חיה.
בהקלטת אולפן יכול אמן להישמע
במיטבו. זמרי־ההקלטות הנשמעים
נהדר כתוצאה מפעלולים
טכניים נשמעים שונה בהופעה
חיה. הם נשמעים פחות טוב, וכך
גם ייאלצו להופיע בתחרות ה־אירוויזיון.
באנגליה לא יזכה האמן
בהופעה שליווה. הוא יצטרך לעבוד
הרבה יותר קשה כדי להשמיע
צלילים נקיים, כפי שהשמיע בארץ.

ולכן

נדהמה כשקיבלה רק

מכגה משותף: בור המתחרים. כל שהיה עליהם
לעשות זה לחייך יפה על הבמה.
__ קיט ש להיות יפים ולשתוק.
אולם הפליי־בק לא היווה את
ך* מיכחן האמיתי הוא איד השערוריה העיקרית בתחרות.
י 1נשמע הקול במצבי לחץ ובעת קשערוריה האמיתית היתה המוהתרגשות.
מיבחן זה לא נאלצו לע סיקה העלובה שהושמעה בה.

ירדנה ארזי
היא חיפאית,
נקודות בעיר

מגוריה. היא ניהלה מאבק כימעט צמוד עם אבי
טולדאנו על הזכייה, אולם בסופו של דבר נותרה
שנייה, כשהניצחון נשמט מידה על חודו של קול.

יוצרים הנחשבים כבעלי איכות
כלל לא הגישו את שיריהם לתחרות.
תחת שתעלה רמת השירים
המתחרים מדי שנה, היא יורדת
ווהלכת, ונעשית גרועה מתחרות
לתחרות. הביזיון העיקרי הוא לא
רק של המבצעים, אלא גם של

בוחרי השירים, שאין כל אפשרות
להבין את טעמם המוסיקלי, ואת
התלהבותם מפארודיה על שירי־ההורה.
פארודיה שאינה מצחיקה,
אלא מכעיסה.
מבחינה חיצונית, נראה האירוע
כמוצלח. התפאורה היתה נאה, ה־

לחברי להקת חלום, שהופיעו ללא קול. מימין: אבי
טולדאנו, שניות ספורות לפני עלייתו לבימה כמנצח,
עם המאפרת שפידרה את פניו בשקדנות, בפעם השנייה באותו הערב.

תלבושות מרהיבות. אולם המטרה
האמיתית של תחרות זו היא ה־מוסיקה,
ועם־ישראל כבר זכה
לשמוע כימעט את כל האמנים
האלה, כשהם מבצעים שירים מוצ לחים
הרבה יותר מאותם שהוש מעו
ביום החמישי.
רוב הזמרים השתמשו בגימיקים
מובהקים. מישחקי־המילים, ומילים
הנשמעות מוכרות גם באנגלית,
נועדו לתפוס את תשומת־ליבו של

ארזי לא שינו את מיקומה ברשימת
הזוכים.
ההצבעה נערכה מייד בתום השמעת
השירים. גם לולא היו הקיבוצניקים
שלמים עם התוצאה הסופית,
לא היתד. להם כל אפשרות
לשנות אותה. ההחלטה שלהם כבר
נקבעה, והם לא היו רשאים להחליט
על הניקוד ברגע האחרון,
במהלך קריאת התוצאות.
מאחורי הקלעים לא שרר מתח

זוכה של אבי טולדאנו, אוסף של
סיסמות ריקות:
״עוד מזהיב השדה שעזבנו אז /
עוד הארץ נושאת יבולה /ועוד
יפים הם הלילות בכנען /טרם
השמש עולה /עוד רכבת חוצה
שם פרדס ירוק /חסידה עוד רוגעת
מעל /ועוד נישא ערפל בעמק /
בין הזריחה והטל /וגם ההורה /
ההיא עם ההה ! /קולה עוד עולה /
קולה לא נדם /וגם ההורה /ההיא

צביקה פיק לבוש בבגדי ההופע

שנראו כמדי קצין בשל העיטור׳
׳ 1יי ^י ״יי
שנתפרו על החליפה הלבנה. פיק לא הסתיר את אכזבתו מן ההפס׳
פיק .״היינו כימעט בטוחות שנזל
במקום הראשון, ולכן גם רצי,
להופיע עם צביקה.״ האכזבה 17
פניהם היתה ברורה. העוגות ק
הכינו נותרו מיותמות. על אכזב
ההפסד נוספה לצביקה ולאשת
העיתונאית והתמלילנית מידית ש
אור, אכזבה נוספת :״שני שי[
הורה ששלחנו,״ סיפרה מירי!
בתום המופע ,״לא התקבלו לת^
רות.״
הפתעה שונה לגמרי שייכת ין
שיר מם׳ ,12 מלודי, להקה חדע^
בשם איזוליר־בנד כבשה את הקו[
וצברה נקודות רבות. רוני ויי[
מוכי דיכנה, עמי פרנקל, שריו
ברוך וריקי מנור היו מאושרי!
הם לא ציפו להצלחה כה גדולז
״לנו אין גימיק, אבל יש לנו ד
שיניים של המדינה, עמי פרנק[
שזו לו הפעם הראשונה שהוא ש,
על בימה.״ החבורה העליזה עובד
בימים אלה על הכנת ערב־סאטירז
ומעידה על עצמה שהיא להקה ע
הומור — מיצרך נדיר באק
לדבריהם.

ולא
^ גאל לא היה זקוק לז^
ובש.קד, הבאה והוא יפי[

מישהו אחר,״ טענה בתום זז
(המשך בעמוד >2

וגע הונ״צח!]

אבי טולדאנו עדיין לא החליט איך יקרא
ללהקה המלווה אותו, בעוד כשבועיים תצא
המישלחת, הכוללת גם את אמרגנו שלמה צח והכוריאוגרף שלמה רוזמרין,
הקהל האירופי. הגימיקים היו קיצוניים,
לכאן או לכאן :״הן ולאו״
על משקל המילה ¥£י £ 0״מוסיקה״
ו״מלודי״ ,מצד אחד, לעומת
הורד. ולילות־כנען ושאר סיסמות
פטריוטיות סאכאריניות, מצד שני.
המכנה המשותף: קיטש.
לפני שהתחילו בהשמעת השירים
הזהיר מנחה־הערב, דניאל פאר,
את השופטים בעדינות האופיינית
לו, כי יש לחשוב היטב לפני
הענקת הנקודות. השיר צריך
להיות בינלאומי, אמר פאר, שיר
העשוי להוביל את ישראל לניצחון
באירוויזיון בפעם השלישית. לא
היה ספק שהכוונה היתד, לשירו
של אבי טולדאנו. אבי עצמו הס תובב
מאחרי הקלעים בביטחון
רב .״אני יודע שדניאל התכוון
אלי,״ טען ,״רק לי יש שיר יש ראלי
מובהק, ולכן גם אזכה.״
הימורו של טולדאנו על הקיטש
הפטריוטי התגלה כנכון. הקיבוצ ניקים
מאשדות־יעקוב הכריעו את
הכף והעניקו להורה את עשר ה נקודות
שהזניקו את השיר לפיס־גה
12 .הנקודות שהעניקו לירדנה

רב .״יש לו גימיק מצויין. הוא
יזכה במקום הראשון,״ טענו מצדדי
הורה. אולם היו גם שהיו משוכנעים
בניצחונה של ירדנה ארזי,
ואין כל ספק ששירה היה זוכה
ובאנגליה בתשואות רבות יותר
מאשר שירו של טולדאנו. בעת
השידור היו מאות אלפי הצופיים
בטוחים לגמרי כי ירדנה וחברותיה
תזכינה בניצחון.
כדי לזכות במקום הראשון בשנה
הבאה בתחרות הקדם־אירוויזיון
לא יצטרך מחבר השיר לעבוד
קשה. כל שיהיה עליו לעשות הוא
לחבר כמה סיסמות, ה״עובדות״
על הקהל הישראלי. סיסמות המדברות
על ציונות ואהבת־הארץ הוכיחו
את עצמן ככובשות את ה קהל.

השירים היו למעשה שיר
אחד. כולם נשמעו דומים להפליא
זה לזה. מלחין השיר של השנה
הבאה כדאי שילמד היטב את ה תיבות
הקליטות שהרכיבו את ה שירים
השנה, יאמץ אותן לעצמו
וירכיב מהן את המוסיקה.
התוצאה תהיה דומה לשירו ה
לאנגליה,
כדי להתכונן להופעה. לפני הקהל האירופי הוא עומד להשמיע
מחרוזת !של קיטש נבוב. בתמונה למעלה מוחא אבי כפיים
לעצמו, מייד אחרי שהתברר לו כי אכן ניצח בתחרות האירוויזיון.
עם ההה ! /שירה ממלא ליבי
לעולם /עוד שטים עננים על
בתי העיר /והים מלטף את החול
/ועוד נשמע איך בלבבות פועם
לו /זמר ישן ומחול...

ה שיניים
של ה מדינה
ך* רבה לפני האכזבה מן השיר
י י הזוכה כבר היתה האכזבה
על שלא התגלה אמן חדש ומבטיח.
לא נשבה על הבמה כל רוח
חדשה, שהיתה עשויה ליצור דברים
אחרים, בעלי איכות גבוהה יותר.
הרגשה זו ליוותה את המופע עד
סופו.
סוגים שונים של מוסיקה נוצרים
בארץ, אך ד,ושאינם מגיעים לתחרות,
משום שאינם תואמים את
טעמם של הממונים על בחירת
השירים, ולפי בחירתם השנה נוצר
הרושם כי אלה אוהבים את ה להקות
הצבאיות. את סוג המוסיקה
שלהקות אלה משמיעות ותו לא.
למרות הכל התגלו כמה הפתעות
בתחרות. הפתעה אחת שייכת

ליזהר כהן. מילבד ההפתעה ש בעצם
השתתפותו במופע בפעם
השנייה, אחרי תקופה של שקט
מוסיקלי, היתה הפתעה נעימז?
יותר: יערית בן־יעקב, בת ה־,14
בתם של שימרית אור והעיתונאי
ורדי (״ורדי היפה״) בן־יעקב, יפה־פיה
אמיתית שליוותה את יזהר
בנגינה על חליל. הנערה לבושה
בבגדים לבנים, וזר על ראשה,
סימלה את האור בשירו של כהן
אל האור.
התלבושת היפה ביותר היתד, זו
שלבשו ששי קשת ולהקתו. מעצב-
האופנה שוקי לוי הכין עבור ה חבורה
בגדים התואמים למסר של
השיר. הם שרו להימאליה, כשהם
לבושים בבגדי־סקי מבריקים.
יובל כספי היה בין המעצבים
שעבדו קשה לפני התחרות. הוא
עיצב את התלבושות ללהקת קסם,
ליואב שמר, שהופיע עם להקת
חלום, ואת ביגדי־הקיטש המחרידים
לצביקה פיק ומלוויו.
״לפני ששמענו את שאר השירים
הרגשנו טוב,״ סיפרו עירית
בולקא ומלי ברונשטיין, שיחד עם
אהרון סייקם וצבי בומם ליוו את

היוותה יעריו
בן־יעקב, שליוו
תה את יזהר כקן בנגינה על חליל

זוהי האמת: כר קיבלו הדרוזים בגולן..מרצון־ את התעווות

הו דיה ברנו!
^ סור לצאת מהבית! אסור לצאת
למירפסת! אסור לפתוח חלון! אפור
להסיט וילון ! אלה היו הקריאות שהופנו
אל הדרוזים בכפרי רמת־הגולן. החיילים
נסעו בג׳יפים והיו להם רמקולים, שבהם
הוסבר לתושבים עד כמה חמור העוצר.
זו היתד, ההקדמה למיבצע צבאי מתוכנן,
אשר במיסגרתו ביקשו להפוך את הדרוזים
לאזרחי מדינת ישראל, על־ידי חלוקת
תעודות־זהות לכולם. עם הטלת העוצר,
פשטו החיילים במחלקות בנות 30 חיילים
על הכפרים ועברו בבתים כדי לאסוף את
תעודות־הזהות הישנות, הצבאיות. אשד,
אחת, דרוזית־ישראלית שנישאה לדרוזי
מרמת־הגולן, אמרה לחיילים שאין לה

התעודה. תרצה או לא תרצה — אתה
מקבל אותה.״ השייך השיב :״אני בן 70
וזהותי כבר ידועה לכולם. איני רוצה
בתעודה, קהו אותה.״ החיילים השאירו
את התעודד, ויצאו. השייך שלח אחריהם
את בתו, שהחזירה את התעודה לחיילים.
כך קיבל השייך את התעודה — וגם לא
קיבל אותה.

האיל איברהים ( )32 בבית־החולים.
הוא נורה בכתפו
כשרץ לעבר החיילים שהים קרוב שלו.

אותן בכביש. השייך טאהר — חס־וחלילה,
הוא לא לקח.
״חיים רעים היו לנו כאן. בלילה באים
חיילים ודורכים על הגג. הבת שלי, בת
ארבע, משתינה במיכנסיים גם ביום. בלילה
היא צועקת מתוך שינה: החיילים באים !
״איך נפצעתי? הילדים יצאו החוצה
להחזיר את תעודות־הזהות אחרי שזרקו
לנו אותן בבתים. החיילים הרביצו לילדים
וירו באוויר ובאדמה. באו הנשים להגן
על הילדים ולהחזיר אותם, וירו על הנשים.
אז יצאו הגברים עם מקלות וירו לי בכתף.״

היבו נשים
וילדים
ן הרגע הראשון התחילו ההתנגשויות
בין הצבא ובין התושבים שביקשו

! * 1ד! נורה מוחמר סאלח איברהיס
( ,)64 שיצא למירפסת ביתו

כששמע את היריות. הוא נפגע גם בצירו,
ונותח כשש שעות בבית־החולים רמב״ם.

במג׳ד־אל־שאמס התרחשה ההתנגשות
העיקרית בשכונה המיזרחית של העיירה.
התושבים, בני מישפחת איברה,ים, שיגרו
את הנשים והילדים כדי שיחזירו את
התעודות שקיבלו. בתחילה פעל הטכסים.
אך בשעה 11 בבוקר, לדברי התושבים,
התחילו החיילים להכות את הנשים והילדים.
הגברים הדרוזים פרצו מהבתים
— והחיילים פתחו באש. ארבעה מפצועי
התקרית הזאת מאושפזים בבית־החולים
רמב״ם בחיפה.

מ חיי
הסירוב
*1׳ יריות החיילים נפצעו גם ילד בן
,10 1גבר בן 64 ואשד, בת ,32 כולם
בני מישפחת איברה,ים 12 .אנשים נוספים
נפצעו •מחבטות• אחד מהם, גבר בן ,70
נותח בבית-החולים רמב״ם.
תגובת דובר צד,״ל :״הם כולם נפצעו
קל. כאשר ניסו להפר את העוצר והיה
חשש להתפרעות, ואחרי אזהרות, נורו
יריות לרגליים. צריך לזכור שבתקריות
נפצעו גם שישה מחיילי צד,״ל.״
הכניסה לעיתונאים נאסרה. דובר צד,״ל
אמר כי אין מניעה שעיתונאים ידברו עם
התושבים הדרוזיים מחוץ לכפרים, ליד
המחסומים. אך לשם מגיעים רק אותם
דרוזים שהסכימו לקבל תעודות־זהות.

ך ן יךך ׳ ך 1.1ספג כרים סאלח איבוהים ( )10 תלמיד ביתה ר,׳ .הוא נורה
^ # 1 1-1 11 1ברגלו כאשר ביקש לאסוף את אחיו הצעירים יותר, שהוכו
על־ידי החיילים ברחובות, מג׳ד־אל־שאמס 12 .אנשים נוספים נפגעו מחבטות יבשות,

תעודה כזאת. החיילים הבו את בנה לפני
שהשתכנעו כי היא דוברת אמת. אשד,
אחרת סיפרה שביקשה לשלוח את בתה,
תינוקת בת ארבע לבית־ד,חולים, והחיילים
אמרו לה :״שתמות בתוך הבית.״
ב־ 1באפריל, אחרי שהסתיים השלב
הראשון, התחיל השלב השני: חלוקת
תעודות־הזהות החדשות. תחילה נבחרו
בתיהם של המנהיגים. החיילים נכנסו לביתו
של שייך סלמאן טאהר ואמרו לו :״הנה

להחזיר את תעודות־הזהות. כמה מהתושבים

כדור בכר היד

נאהי איברהים ( )32 נורתה כאשר ביקשה לבוא
נפצעו. אך הקרב האמיתי התחיל רק למחרת
לעזרת אחיה. היא !ספגה שני כדורים בכף ידה. הנישים
היום, ד,־ 2באפריל. בכפר מסעדה צעדו
צעירי הכפר במאורגן אל בית־הספר, שהפך #נפגעו בגל השני, כשיצאו להגן על ילדיהן מפני מחלקי התעודות המזויינים.

למרכז המימשל הצבאי. הם השליכו בחצר
את תעודות־הזהות של כל תושבי הכפר.
החיילים הסתערו עליהם והיכו אותם באלות.
כמה מהצעירים נגררו למיקלט בית-
הספר, למעצר. שניים מהצעירים, שידיהם
נשברו, נשלחו לבית־החולים בצפת.

על אירועי שני הימים הראשונים של
אפריל מספר אחד הפצועים, האיל איברהים
בן ה־ ,32 אב לשישה ילדים:
״הם מספרים שארבעת אלפים קיבלו
תעודות־זהות? אבל כולם לקחו וזרקו

דרוזים שלא הסכימו לקבל תעודות-זהות
ישראליות אפשר היה למצוא רק במקום
אחד: בחדרי בית־החולים, אחרי ששילמו
ביוקר רב את מחיר הסירוב להיות אזרחים
ישראליים.

\ £5 8 /א כ < ז 0 5ויזע 01 .ח

? < א ד 1די בן ל ם • טו רנו בסק1

0 8ר\8 \/ 9 0 1 3 /

ספורט כדורסל ארד ו8מ>זמר
ארל ויליאמס וג׳ק צימרמן, האמריקאים
גיבורי ישראל, התקשו להירדם בלילה
שאחרי ההפסד בקלן. התבוסה שנחלה
קבוצתם דחפה אותם לצאת במרץ מחודש
לבלות ולרקוד, ואולי לשכוח לשעות מעטות
את הקלון. הם הסתערו ביחד עם
עשרות ישראלים אחרים על הדיסקוטק
אפרופו, בלב העיר, שבעליו הוא הכדורגלן־
לשעבר של הפועל ראשון־לציון, רמי אלון.
הצטרפו אליהם להילולה מארזורטי,
הרכז המצטיין של קאנטו, וצ׳רלי קופק
יפה־התואר.
חישוב הרווח. ארל, שהימר על נצי
חון בטוח למכבי, ביקש מראש את חברו,
זמר הבלוז והנשמה השחור, רוי יאנג,
אשר שהה בלונדון לרגל הופעות, לבוא
ולחגוג את הנצחון. ארל לא ויתר על
החגיגה למרות ההפסד. הוא הזעיק את
הזמר בדחיפות, וביחד ערכו לפני כל
הנוכחים הופעה משותפת על הבימה —
ארל עזר לחברו במלאכה. החוגגים רוו
הנאה למראה הכדורסלן הענק, שזימר כטוב
ליבו ביין. הם מכירים אותו בדרך-
כלל, כרציני ומאופק או בהתקפות הזעם
שלו.
מיקי ברקוביץ, לעומתם, לא מצא זמן
לריקודים. כל זמן שהותו בקלן עסק ב
י־יי

חישוב

הרווח שיעשה בארץ ממכירת
מכונית ב־מ־וו ,318 שרכש בגרמניה. אולסי
פרי הקדיש את כל זמנו לחברתו הזוהרת,
תמי בן־עמי, שאותה לא ראה כשבוע, בגלל
עיסוקיה באירופה.

כדורגל
גץ אמן חסר זוהר
הרבה תיקוות תלו העונה בקבוצת מכבי
תל-אביב. התיקוות התעצמו עם שובו של
הכדורגלן הבינלאומי, אבי כהן. מנהלי ה קבוצה
קיוו ש,׳האנגלי״ ,ביחד עם שחקני
צמרת אחרים, יצליח לסחוף שוב אוהדים.
אך הדבר לא סיפק את הנהלת הקבוצה.
היא החליטה שקבוצה מפוארת זקוקה גם
למאמן מפואר, ויעקב גרונדמן לא היה
מספיק זוהר, לטעמם.
״מכבי תצא מזה״ .כאן התחילו הצרות.
במהרה התחילו לשדר לגרונדמן,
שהוא לא די גדול לקבוצה פייבוריטית
כמו מכבי תל־אביב, והתחילו להאשים
אותו בכישלונה( .אלא מה, קשה להאשים
קבוצת שחקנים שלמה. קל יותר להאשים
אדם אחד מאשר גדוד שלם).
ליעקב גרונדמן היה ברור מלכתחילה
שההנהלה כמעט שלא נותנת לו גיבוי. אך
להתפטר מייד היה לו קשה. היה לו חוזה
והוא חש שיש לו התחייבות מוסרית לקבו־

השבוע חוזה את תוצאות מישחקי השבת זאב זלצר, מאמנה של מכבי
פתח־תיקווה, אשר עלתה להתמודד בשלב רבע הגמר על גביע המדינה. את
תוצאות מישחקה של מכבי פתח־תיקווה חוזה שימעון שנהר, מאמנה של
הפועל באר״שבע.

.1מכבי פתח־תר,־
ווה — הפועל תל־אביב:
אני מהמר על הפועל תל־אביב,
כי היא טובה יותר ונמצאת בתנופה.
(תחזיתו של שמעון שנהר).

.2בית״ר ירושלים
— הפועל ראשל״צ :
מסורת הגביע והביתיות תביא לירושלים
את הנצחון.
סם יהיה תיקו.

.3סבבי חיפה
— הפועל יהוד :

סטס

.6אברטון
מנצ׳ם טר־יונייטד :
שתי הקבוצות טובות ומשופעות בשחקנים
טובים. יהיה תיקו.
.7מנצ׳פטר־סיטי
— ליברפול: לי ברפול
טובה יותר, תשאף לשמור על
מקומה הראשון בטבלה. אך מאחר
שהמישחק ייערך במנצ׳סטר, אני מהמר
על נצחון ביתי.
.8מידלסבורו —
נוטם־קאונטי: מי־דלסבורו
נמצאת בתחתית וכנראה תרד
מהליגה, לכן תעשה הכל כדי לנצח
בשבת זו. אני מהמר עליה.
.9נוטיננהאם פ.
— וולבס: נוטינג־האם
טובה יותר. אני מהמר עליה.

צה. כך הלכה האווירה והעכירה, וגרמה
להידרדרות הקבוצה. השחקנים דיברו אז
על חוסר מוטיבציה קבוצתית, בלי לדעת
את הסיבה האמיתית לכך, והתחילו להטיח
האשמות שונות ומשונות. גרונדמן היה
השעיר לעזאזל. לקראת סוף העונה גברו
הלחצים, והמאמן נאלץ לעזוב.
האיש שהודח, למעשה, מאימת הקבוצה,
מתרכז בימים אלה בעסקיו.
השבוע נאות גרונדמן להגיב על הפרשה.
ללא ריגשי כעס או טינה, אמר גרונד-
מן :״לא חשבתי שזה יהיה כך, יש עוד
זמן לסיום הליגה״ ואין לי ספק שקבוצת
מכבי תל־אביב תצא מזה. אך אני לא
ממורמר. הם לא פחות טובים מהאחרים,
הם עוד יגיעו למרכז הטבלה. אין לי שום
תוכניות, יש לי הצעות, אך אני לא רוצה
לענות עליהן. יש עוד זמן. צריך לדעת
לבחור בהצעה הכי טובה. לא תמיד השם
קובע.
״אבי כהן עזר רק בהתחלה. אחר־כך
באה תפנית בקבוצה, שלא היתד, קשורה

העץ של אוהלי היריבים, ולעקור אותם
מתוך האדמה. בכך גרמו להתמוטטות מהירה
וקלה של האוהלים.
היום הפך תרגיל מילחמתי זה לספורט
ממוסד. תוקעים יתדות בקרקע לאורך
מסלול, ותוך כדי דהירה על סוס עוקרים
את היתדות מהקרקע — הכל במהירות
ובדייקנות. מישקלו של הרומח כ־ 2.5קילו-

ספורט ועוול׳ 011013
מאמן זדצר

זהו מיפגש בין
בליגה האנגלית.
ביתית מובהקת,

— שתי משום
אני

אפנזון וילה:
קבוצות צמרת
שסאות׳ קבוצה
מהמר עליה.

.11 טוטנהאם —
איפסוויץ׳ :שתיהן
בצמרת. מאחר שלטוטנהאם יש משימות
נוספות בגביע האנגלי והאירופי,
אני מהמר שאיפסוויץ תנצח, כי יש
לה רק משימה אחת.
.12 וסט־ברונזיץ —
קובנמרי: שתי ה קבוצות
נאבקות בתחתית כדי שלא
לרדת לליגה השניה. אני מהמר על
וסט־ברומיץ.

ום ו

.13 ווסט־האם —
סוואגסי: יילמרות
שסוואנסי בעמדה טובה יותר בטבלה
בשל הביתיות, אני מהמר על תיקו.

המאמן נינו ברגיג הצליח בשבוע שעבר לנחש נכונה תוצאות של שיבעה
מישחקיס.

העולם הזה 2327

בחברת המנצחים האיטלקים

נעיצת רו מ ח

.4בירמינגהאם —
לידם: בירמינג־האם
תנצח כי היא טובה יותר. לידס מגלה
העונה חולשה.
^ .5 0ברייטון — אר־ס;ל:
ארסנל טובה
יותר ושואפת לצמרת. מכיוון שה-
מישחק יהיה בברייטון, יהיה תיקו.

כדורסלן ארד כדיסקוטק בקלן

לא כל ספורט זוכה להיכלל כספורט
מוכר ורישמי במיסגרת האולימפית העולמית.
כך הקאראטה, שלא נמצאו לו עדיין
חוקים מדוייקים לניצחון מוגדר וסופי,
וכך גם נעיצת־רומח, הנעשית תוך כדי
דהירה שועטת על סוסים.
זה נשמע כמו לקוח מסיפורי התורה או
המיתולוגיה היוונית. לאחרונה התגלה שגם
בארץ יש כמה ישראלים העוסקים במלאכת
נעיצת־הרומח בהתלהבות לא קטנה.
בדרום־אפריקה ענף ספורטיבי זה הוא
פופולרי עד כדי קיום תחרויות פרטיות.
ארבעה צעירים ישראלים נמרצים הגיעו
לתחרויות אלה בעיקבות קשרים פרטיים.
הם הוזמנו לדרום־אפריקה, ובשבוע זה הם
נסעו לווסט באופורט שליד קייפטאון —
על חשבונם של המארגנים המקומיים.
יקי שרף ( )28 מהרצליה מיהר להדגיש
בצאתו את הארץ :״אין כל גושפנקה
ממלכתית לנסיעתנו.״
ההדגשה שהמישחקים הם פרטיים היתה
חשובה ליקי וחבריו. דרום־אפריקה הגזענית,
שאינה משתפת בנבחרות הלאומיות
כדורגלן אבי בהן
שלה שחקנים שחומי-עור, הוחרמה על-ידי
קשה להאשים גדוד
הוועדה־האולימפית. מי שמתעלם מחרם
בינלאומי זה ומגיע לתחרויות רישמיות,
נכלל מייד ברשימה השחורה של הוועדה גרם בלבד, ואורכו 2.5מטר. הוא עשוי
ואינו יכול יותר להשתתף ברוב אירועי עץ במבוק ואלומניום.
הספורט הבינלאומיים.
ארבעת הצעירים עוסקים מילדות בנעיצת ספורט לעשירים. ספורט רכיבה
על סוסים. מספורט זה הם הגיעו
הרומח נולד בהודו, לפני כמה דורות, בעת גם לרומח. לפני נסיעתם ידעו לספר שבארץ
מאבקם של הכובשים הבריטים נגד בני -יש כ־ 50 נועצי רומחים, רובם קיבוצניקים
הארץ. תוך כדי דהירה פראית על סוסיהם — לא כל אחד יכול הרי להרשות לעצמו
נהגו החיילים לנעוץ רומח בתוך יתדות -ספורט לעשירים זה.

הורה סקנדל
זמשך מעמוד )45
חרות מיקה בשן היפהפיה. מיקה,
מנסה את כוחה בעיצוב־אופנה,
יכננה את בגדי־הופעתו של יגאל
שן ולהקתו. יגאל באמת לא היה
קוק לתחרות. היא עלולה להזיק
קאריירה שלו.

חמש
ה רוי קי ת
שן מוכר כזמר בעל איכות
ובעל מסלול מסויים. זהו
סלול שונה לחלוטין ממסלולם
ל זמרי האירוויזיונים השונים.
ולם הוא לא נראה כסובל. בשן
א חשב שיזכה במקום הראשון,
דבריו הוא רצה לצאת בכבוד
כל העסק.
חדרו היה החדר העליז ביותר.
מנים רבים התכנסו בו וחיברו
ירי־ניצחון למיקרה שיזכו.
בנות להקת סקסטוד לעומת זאת,
;עלו בחדרן והקפידו על דלת
גורה. הן יצאו רק כדי לגשת
:ורסת הכרטיסים — הטלפון ח יבורי,
שדרכו קיבלו ידידי־אמנים
ובני־מישפחותיהם הודעות
ל כרטיסים למופע.
חמש הרווקות, שנראו ככלות
שמלותיהן הלבנות, היו בין ה*
אוכזבות העיקריות. היתד, זו
פעם האחרונה שבה ייצג אותן
מרגנן, גברי מזור, שסיפר כי
:וחרת היום הוא מתחיל לעבוד
ם להקת האחים והאחיות. החמי־ייה
לא קצרה נקודות רבות. בכל
עם שהתקבלו הודעות של שוס־ים,
הן פרצו בקריאות־תדהמה.
או נקודות קיבל שיר הן ולאו.
להקה נמצאת בשפל המדרגה.
די שנה מנסה אבשלום רובין
זצעיד אותן למעלה, אולם ללא
ל תועלת. גם הפעם שבו הביתה
ידיים ריקות.
בדרכו להקלטה ברדיו נכנס
וריק סיני לתיאטרון ירושלים,
צפות בעמיתיו למקצוע .״אני
ל*כך שמח שאני מחוץ לעסק
זה,״ סיפר ,״כיף להסתכל מהצד,
בל אני לא צריך תחרות כזו,
שום שזה לא הכיוון שלי.״ מבין
ותם שנטלו חלק בתחרות היו
בים צריכים לנהוג כפי שנהג
יני. לא כל זמר ישראלי יכול
השתלב בשוק־הבידור האירופי,
לא כל אהד מהם הוא בעל רפד־זואר
העשוי להתאים לקהל האירו*

מיליון לירות
לשיר

יד, לפני התחרות ריננו אפר
/נים רבים על הדרכים הבלתי־
,שירות לבחירת השירים. מפיק
;ערב, חנוך חסון, ושאר אנשי־
;צוות שבחרו בשירים ספגו הערות
״מת כל־כו שאנשים העובדים
בתחום המוסיקה בחרו בשירים
!ואותם יבצעו בני־טיפוחיהם.
כימעט כל זמרי המופע ברנשים
חלומות השתתפו בתחרות. עם
:והרי השירים נמנה גם אבינועם
קורן, שתירגם את מילות שירי־
־הצגה לעברית. שני שירים שהל חין
קובי אושרת התחרו בתחרות.
שני לחנים משל אלדד שרים,
ושלושה שירים משל שימרית אור
התקבלו לתחרות.
השיר הזוכה אמור היה להיות
שירה הרביעי של שימרית. הלחן
היה מוכן, והוא הוגש לשימרית
כדי שתכתוב לו מילים. אור כתבה
שיר הורה, אולם בשל חילוקי-
הדיעות בינה ובין חברת־התקליטים
הד ארצי על דרך הפקת השיר היא
גנזה את מילותיו.
טולדאנו אימץ את רעיון ההורה,
ופנה ליורם טהר־לב כדי שזה

יכתוב מילים לשיר, כשהרעיון
המרכזי שלו יהיה הורה, כדי לשמור
על הגימיק העלוב.
תחרות הקדם־אירוויזיון שינתה
פניה. שוב אין היא תחרות ייצוגית.
היא תחרות עיסקית. אלא
שלשני הסוגים נחוצה בחירה קפדנית
של שירים, כפי שלא היתד,
בתחרות זו, שנראתה כעין קרנבל
בזעיר־אנפין, בשל מיגוון־הצבעים
בה. קרנבל בעל איכות מוסיקלית
ירודה ביותר.
האמנים השקיעו כסף רב כדי
להפיק את שיריהם. הקלטת שני
שירים באולפן עולה לפחות 500
אלף לירות. הבגדים עולים הון
תועפות וכל זמר שהופיע עם
להקה מימן גם כוריאוגרף. המחיר
הממוצע שעלה לזמר כזה נע בין
מיליון למיליון וחצי לירות.
הוצאה שכזו מצריכה הופעה
על אותה רמה, אולם למרבה הפלא
איפיין את התחרות יחס הפוך.
ההוצאה מירבית, התוצאה שואפת
לאפס.
בסתר ליבו קיווה כל אחד מן
המשתתפים לזכות בתחרות, שאמורה
היתה להיות יוקרתית.
רבים מהם תיכננו מסיבות, ואף
הודיעו על כך לחבריהם.
צביקה פיק תיכנן מסיבה במלון
ודלטון בירושלים. שימרית אור
הבטיחה מסיבה, אחרי הזכייה
שהיתה כמעט ודאית עבורה, בשל
העובדה ששלושה שירים מפרי
עטה נכללו בתחרות, ואילו חברי
להקת הכל עובר חביבי, שכתבו
את שירו של פיק, הזמינו למסיבה
תל-אביבית במיסעדה של הזמר־לשעבר,
מוטי פליישר.

1111:1

והק די ש אח
חיי למילחמה
שולי

שלי,

שנתחדו ב״ד

כנופיית חוסמים

סנדלי ם
תג ״ כיי ם
י ש מן המתכננים לא זכה
להגשים את תיקוותו. כל השירים
היו בעלי מכנה משותף —
איכות גרועה. ומביניהם נבחר אחד
שהיה הגרוע מכולם. ההורה הסינתטית
של אבי טולדאנו, יורם טהר־לב
וננסי ברנדים תייצג את ישראל
לעיני העולם ותציג לפניו את
דעת הישראלים על מוסיקה טובה
ועל הופעה יוקרתית.
ספק רב אם שיר אחד מבין
אותם שהושמעו היה מעורר התפעלות
באירופה, אך סיסמות ארץ־
ישראליות, קיטשיות, העובדות טוב
על אוהבי יורם טהר־לב, לא יספקו
את האירופים. סיסמות אלה רוכשים
מעריצי טהר־לב בחנויות־הספרים,
ואז הן גם מעוררות התייחסות שונה.
איו להן מקום בתחרות ה־אירוויזיון.
הסנדלים התנ״כיים והריקוד
דמוי־ההורה רק יעזרו להגברת
הסלידה מן הטעם הישראלי
במוסיקה, ומן הידע של הקהל כאן
לגבי איכות מוסיקלית.
הנקודה המרגיזה ביותר בכל
פרשת האירוויזיון היא שקיימים
בארץ יוצרים מעניינים. קיימת
מוסיקה אחרת. מוסיקה בעלת מסד
ובעלת איכות גבוהה, אולם יצירות
אלה אינן מזכירות במאומה את
הלהקות הצבאיות ואת שירי ארץ־
ישראל הישנה והטובה, ואיו להן
כל סיכוי להגיע לתחרות זו, הן
בשל המחסומים שמציבים ליוצרים
בארץ, הן בשל אפסיות הסיכוי של
אמן לא ידוע, שאינו בעל אמצעים
רבים להתקדם ולנסות לעשות
קאריירה בינלאומית, כזו שתייצג
את ישראל בכבוד לעיני העולם
כולו.
בתום התחרות התבדחו ליצני
ישראל ואמרו כי רשות השידור
הורתה לשופטים להעניק את הניקוד
הגבוה לשיר הגרוע ביותר,
כדי שישראל לא תנצח באירוויז-
יון. עריכת תחרות זו בארץ תעלה
בכסף רב, וההפסד יבטיח חיסכון
ניכר בכסף. טיכי זכרוני ון־

^ אס היתד! שולמית (״שולי״)
שלי סוכנת סמוייזה של ה־מישטרה?
לפי
הגירסר, הרישמית של ה־מישטרד,
נרצחה שלי על רקע
היותה חברה ברשת של הברחת
סמים, שבראשה עמד שמעיה אני
ג׳ל. אולם ישנם כמה סימנים,
היכולים להצביע על כך שתברותה
של שלי בכנופיית־הסמים היתה
רק מסווה, שבמיסגרתו צברה ומסרה
מידע רב־ערך למישטרה.
1זיהו גם הסבר סביר לנסיבות
הירצחה.
כאשד נעצרה לפני שנה, בנמל־
!התעופה בן־גוריון, בלדרית־הס־מים
חגית ולדמן, כשבאמתחתה
יותר מקילוגרם של הרואין נקי,
היה למישטרה מידע מוקדם על
בוא הסם ארצה. מידע זה יכלו
למסור רק שולי שלי, או חברה,
מישל נחמיאס, שלטענת המישטרה
היו החוליה המקשרת בין ולדמן
ואנג׳ל. עיקבותיהם של השניים
נעלמו זמן יקצר אחרי התפיסה.
האם נרצחו בשל החשד שאחד
מהם מסר את המידע למישטרה י

כאשר התבגרה, חל בה לפתע
שינוי ניכר, שאפילו בני־מיש־פחתה
לא מצאו לו הסבר. היא
החלה מפתחת קשרים עם העבריינים
שבשכונתה, יצאה עימם
לבילויים ואט־אט גם הפבה אשת־סודם
בעיסקי־הסמים. ההסבר ל־מיפנה
קוטבי בולט זה בחייה עשוי
להיות מישחק כפול.

״אני רוצה להקדיש את חיי
למילחמה בפשע,״ סיפרה שלי
לא פעם לחבריה מצפון תל־אביב,
״גדלתי בסביבה של עבריינים,
ואני יודעת איזה נזק הם גורמים
לחברה ולעצמם.״
מאוחר יותר ניתקה שולי את
מרבית קשריה עם חבריה מהצפון,
ובילתה את זמנה במחיצת העבר־

להקדי ש ה חיי ם
ל מי לחמה בפשע
יימים סימנים נוספים לכך
ששולי שלי ( )26 השתייכה
ליחידה הסמוייה של המישטרה.
ילדותיה של שלי עברה עליה
ברחוב מנוחה ביפו, איזור השורץ
סוחרי־סמים ועבריינים אחרים.
כבר בילדותה פיתחה שינאה עזה
לאנשי העולם התחתון, שהפכו את
חיי התושבים בסביבה לסיוט מת משך.
בתקופת
נעוריה נמנעה שולי
מלהתרועע עם בני־שכונתה. היא
קנתה לה חברים בצפון תל־אביב
וסביבתה. כאשר היו חברים אלה
מבקרים בביתה, ה״תה מצביעה
בבוז על העבריינים שבשכונתה,
ומדגישה כי אינה רוצה בכל קשר
עימם. היא הירבתה להביע את
סלידתה העזה מן הסמים, שבהם
נמנעה לחלוטין מלגעת, ואף יעצה
לחבריה ללכת בדרכה.

שמעיה אנג׳ל מתפלל
ההשגחה העליונה. תדאג

יינים. האם קיימה את הבטחתה,
והקריבה את חייה למען חברה
טובה יותר?
שולי רתיעה לקירבת שמעיה
אנג׳ל דרך הברה, מישל נחמיאס,
שאף הוא תושב יפו. נחמיאם, המקורב
לאנג׳ל, ביקש לשאת את
שולי. אולם היא דחתה את ני שואיהם
שוב ושוב, בטענה שאביה
מתנגד לכך. בני־הזוג הירבו
להתרועע עם אנג׳ל, ולפי החומר
שבידי המישטרה גייסו את חגית
ולדמן, שאף היא הסתובבה בחוגי
העולם התחתון, בדי שתשמש כ־בלדרית.
משאלה שנשארה סתומה
היא מי העביר למישטרה את
המידע על הסם •שהביאה ולדמן
ארצה.

״שמעיה
יפול לבד!״

ך יי חשוד הראשי בפרשה.
י י שמעיה אנג׳ל בן ה־ ,30 מי
שהוגדר בעבר על־ידי המישטרה
כפושע מס׳ 1בישראל, נמצא

״יש לנו חומר שהוא פצצה,״ התבטא
אחד מאנשי הצח״ם .״באשר
ותן סתיים החקירה והדברים יתבהרו,
יזדעזעו אמות־הסיפים של
העולם התחתון. שמעיה לא יפול
לבד. יפלו איתו עוד רבים אחרים.״
כיום סבורה המישטרה, על־פי
המידע שנצבר בתיק־החקירה, בי
העבריין הידוע עמוס מסיקה
מכפר־שלם בתל־אביב ה ה שותפו
של אנג׳ל בהפעלת רשת נרחבת
להברחת הרואין ארצה ולהפצתו
במרכזי מימכר־הסמים. לרשת זו
השתייכו גם שלי ונחמיאם.

דממתח קי ר ה
מו חלטת

קופת־ מ ה לפני מעצרה של
ולדמן הגיעה ארצה כמות
גדולה של הרואין, שלא נתפסה.
כמות זו היתה מיועדת ברובה
הגדול, על־פי המידע שהצטבר
במישטרה׳ למסיקה, שסיים לפני
שנה וחצי בלבד ריצוי עונש מאסר
על סחר בהרואין. משום־מה לא

מישטרה להביא לקירבתו אנשים
נוספים מן היחידה הסמוייה, והם
שסיפקו את חו.מר־הראיות האחרון,
שבעיקבותיו בוצעו המעצרים. ה חומר
החשוב ביותר שבידי ה־מישטרה
נאסר לפירסום על־פי צו
של בית־המישפט, שהומצא לכל
מערכות העיתונים.
מי שתרם רבות לקידום החקירה
הוא המפקד החדש של מישטרת־מחוז־תל־אביב,
ניצב אברהם תורגמן•
הוא נתן למדור התישאול
את הגיבוי בתקציב ובאמצעים, ואף
התערב אישית במהלך העניינים.
אנשי־הצח״ם עצמם הקדישו ימים
ולילות למטרה שהציבו לעצמם:
להכניס את שמעיה אנג׳ל לבית־הסוהר.
מביו
העצורים האחרים בפרשה
בולטת אשתו של שמעיה, שרה
(״שמוליק״) אנג׳ל, שלה מייחסת
המישטרה מעורבות ברצח ובעיס־קי
הסמים. מעצרה הוארך ב־15
ימים. שמוליק נעצרה בעבר בכמה
פרשות שבהם היה מעורב בעלה.
הפעולות החוזרות ונשנות של ה־מישטרה,
לחץ החקירות, חיי ה נדודים
מדירה לדירה וחוסר־השקט
הנובע מחיים במחיצתו של עבריין
שהמישטרה נמצאת כל העת בעיק־בותיו,
גרמו לקרע בחיי״המיש-
פחה. לפני כמה חודשים התגרשו
בני־הזוג, אולם כעבור יומיים התפייסו׳
חזרו לרבנות ונישאו מחדש.

הפשע והה שגחה
העליונה

שרה אנג׳ל
גירושין — ונישואין מחדש כעבור יומיים
בשנים האחרונות על כוונת ה־מישטרה,
שעשתה בל מה שביכול תה
כדי להחזירו לבית־הסוהר,
משם השתחרר לפגי שלוש שנים.
מעצריו החוזרים ונשנים כחשוד
ברציחות ובפשעים חמורים אח רים,
הצלחתו המדהימה ״להת חלק״
בכל פעם מחדש מרשימה
ארוכה ומעוררת־חלתלה זו של
תיקים, סיפור עלייתו המסחררת
והמעמד ללא־עוררין שכבש לעצמו
בצמרת העולם התחתו!ן, הסיקור
הנרחב שבו זכתה הקאריירה
שלו באמצעי־התיקשורת הכתובים
והאלקטרוניים כאחד — בל אלה
הפכו זה מכבר את שמו לאגדה.
שרשרת הכישלונות של המיש־טרה,
שלא הצליחה להוכיח, ולו
פעם אחת, את טענתה כי אנג׳ל
הוא רוצח מסוכן וחסר־רחמים,
הפכה את החקירה נגדו לאתגר,
אשר בו תלויה במידה רבה יוקרתה
של המישטרה בולה.
הפעם בטוחים החוקרים כי הצליחו
לשים את ידיהם על אנג׳ל
סופית. הם משוכנעים כי יצליחו
להוכיח לא רק שהוא עומד מאחרי
רציחתם של שלי ונחמיאס, אלא
גם להוכיח חלק ניבר מקופת-
השרצים שכבר יוחסה לו בעבר.
עם התקדמות החקירה מתכוונת
המישטרה לבצע מעצרים נרחבים
נוספים בקרב בדוקאים ועבריינים
ידועים, שאותם היא מקשרת לפרשות
השונות המיוחסות לאנג׳ל.

הגיע משלוח זה ליעדו. על רקע
זה נוצר סיכסוך בין ראשי הרשת.
המישטרה ניצלה את המחלוקת
בדרכים מתוחכמות לצבירת מידע
רב נוסף. ריב נעלם זה הוא שנתן,
כפי הנראה, את הזינוק להתפתחות
החקירה.
לפרשה זו מתקשר גם מותו של
בנימין מסיקה, אחיו של עמום, ש נורה
ביום השני השבוע מאקדח,
סמוך לביתו בכפר־שלם. למרות
שפורסם כי נחקרת האפשרות ש בנימין
התאבד, מופנה כיוון ה חקירה
העיקרי לחשד שנרצח על-
ידי אנשיו של אנג׳ל, במטרה לסייע
בידי מנהיגם העצור. על־פי
החומר שבידיהם סבורים החוקרים
שמטרת הרצח היתה להתנקם ולהזהיר
את מסיקה.
היעלמותם של שלי ונחמיאס לא
טירפדד. את החקירה. היא גרמה
רק לשינוי בטקטיקה. במשך שנה
שלמה פעל צוות־החקירה־המיוחד
׳(צח״ם) ,בראשותו של המפקח
מרדכי ליבר ממדור התישאול ביחידה
המרכזית, תוך שמירה על
דממת־חקירה מוחלטת. לא בוצעו
מעצרים, לא הוצעו עיסקות תמורת
מידע והחשוב מכל — לא היו
הדלפות.
במשך שנה זו הוצמד לאנג׳ל
מעקב סמוי צמוד, שהתחקה על
עיקבותיו במשך 24 שעות ביממה.
בכל הדירות שבהן התגורר צותתו
לטלפון. כפי הנראה הצליחה ה־

י 6כית־המישפט הובאה קבר
״ צה גדולה של חשודים, שנעצרו
כולם ל־ 15 ימים. בבקשת-
המעצר ציינה המישטרה באופן
סתמי, כי הם חשודים במעורבות
בביצוע הרצח הכפול של שלי
ונחמיאס. בין העצורים נמצא יש ראל
ישורון בן ה־ 30 מחולון,
שכבר נעצר לפני שנה בקשר
למעורבות בכנופיית־הסמים, ו־ששוחרר
מחוסר־הוכחות.
בהחלטתו להארכת מעצרם של
והחשודים השונים קבע השופט
דויד בר־אופיר :״התגלתה מסכת
חמורה ביותר של עבירות, אשר
על־פי הדברים בוצעה על־ידי
חבורה מאורגנת, שכל אחד מיחי־דיה
מילא תפקיד מסויים כלשהו.״
שמעיה אנג׳ל עצמו הובא לבית־המישפט
בנפרד, תחת מישמר
כבד, שאחד מאנשיו היה מצוייר
בעתי. אנג׳ל, הנוהג להתפלל מדי
בוקר והמאמין בהשגחה העליונה,
הפגין בבית־המישפט את ביטחונו
כי גם הפעם אין זה אלא מעצר-
שווא. לפחות כלפי חוץ הוא נראה
מעודד ורגוע. בעת שנעצר בידי
המישטרה, הטיל מטבע ואמר

חשוד אנג׳ל כאזיקים (מימין: שוטר־ליווי חמוש כ״עוזי״)
״הפעם הוא אכל אותה !״
״פלי״* .כאשר הבחין שהמטבע
נפל כשצד העץ דווקא למעלה,
העיר בבדיחות־הדעת :״אוי, יהיו
צרות !״
בעת הדיון על הארכת המעצר
לא היתד, לפרקליטו של אנג׳ל,
עורך־הדיו סמי יונה, המייצג את
מרבית החשודים בפרשה, עבודה
רבה. נציג המישטרה, המפקח אבי
בללי מצוות־החקירה־המיוחד, ענה
על מרבית שאלותיו ב״אין תגובה״
.כך ענה גם על השאלה אם
נמצאו הגופות של שלי ונחמיאם.
לבסוף התייאש הסניגור והפסיק
את החקירה.
המילה ״פלי״ היא קיצור המילה
״פלסטיין״ (פלסטין באנגלית)
,זכר מתקופת־המנדט, שבה
הופיע שם זה על צד אחד של
המטבע, ואילו עץ על הצד השני.

חשוד ישראל ישורון בכית־המישפט
המידע נאסר לפירסום

״אי מסירת פרטים מדוייק׳
לגבי הרצח מונעת מן החשודיוי?
את האפשרות להגן על עצמם,
טען עורך־הדין יונה ,״כיצד יכו
אדם להוכיח את חפותו, אם ה!
מישטרה מסרבת למסור לו אפיל
את מועד ביצוע העבירה שבה הוא
חשוד? כיצד יוכל להביא אליבי[
אם אינו יודע מתי בכלל בוצעה
העבירה?״ אולם השופט, שעיין
בחומר החסוי שבידי המישטרה[
סירב לקבל נימוק זה, והאריך און
מעצרם של החשודים.

סיו טי לילה
לקציגי^
ך• מישטרה מחזיקה את אנ־ן

ייג׳ל בבידוד גמור ותחת שמירה[
קפדנית. מקום־מעצרו נשמר בסו־:
דיות. העובדה שהוא עצמו משתמש
בהרואין, שממנו הוא נוהג ״להריח״
כארבע מנות של חצי גרם בכל
יום, מקשה עליו. בעייתו זו מת־;
חזקת לאור העובדה שהמישטרה
אינה נחפזת לספק לו כדורי אדולן,
כנהוג במיקרים כאלה.
אך שמעיה אינו טיפוס שנשבר.
אמנם אין לו סבלנות לקרוא את
הספרים הרבים שהוכנסו אליו, אך
תחת זאת הוא מרבה להתקלח במים
קרים כקרח, ולהסתובב הלוך ושוב
בתאו. והחשוב מכל: הוא אינו
אומר לחוקריו דבר מלבד ה״אני
חף־מפשע!״ הנצחי שלו.
מאידך גיסא משוכנעת המישטרה
כי היא אינה זקוקה להודאתו של
שמעיה כדי להפלילו .״הפעם הוא
אכל אותה!״ אמר קצין־מישטרה,
המעורב בחקירה ,״הוא יכול להמ שיך
לצעוק שהוא חף־מפשע, אבל
ההוכחות נמצאות אצלנו בתיק.״
אם תנצח הפעם המישטרה במיל-
חמתה ב״פושע מס׳ 1״ ,תהיה זו
הצלחה מרשימה, שתיזקף לזכות
היחידה המרכזית בתל־אביב. אך
אם תפסיד המישטרה גם בקרב זה,
ישחק אנג׳ל במשך זמן רב, תפקיד
ראשי בסיוטי הלילה של קציניה
יופי היימן ׳
ומפקדיה.

גבירים 0111111 10 01111010 או הלקוח ואשת הפרקליט
נשים?

סוזן סעד

טיול ללונדון
היו זמנים שבהם ניצב עורך־הדין
גדעון גדלד סן העבר השני של המיתרס.

רק לפני כמה חודשים הוא ייצג בבית-
המישפט את מורדוך סעד, האיש שירה
בראשה של אשתו פ תן, והחטיא (העולם
הזח .)2312
באותו מישפט שנערך בחיפה, הציג
הפרקליט את העדה — אשת הנאשם —
כדמות מפתה ומושחתת, אשר במעשיה
הרעים גרמה לכך שבעלה יירה בה.
סוזן כעסה מאוד על גדעון גולד, ואת
זה בדיוק באה לומר לו במישרדו. הפרקליט
הסביר לה שחוק זה חוק, ועבודה זו
עבודה, אך כפיצוי הזמין אותה לטייל
איתו בתל־אביב.
מאז טיילו השניים הרבה, ובכל מיני
מקומות, וגדעון גולד סעד את סוזן סעד
בימיה הקשים.
סוזן האנגליה, שהיתר, פעם מנהלת־הימורים
במועדון הלונדוני גולדן נוגס,
חדלה לפתע למצוא עניין בטיולים המשותפים
האלה עם הפרקליט, ויום אחד, בלי
הודעה מוקדמת, קמה ונסעה ללונדון.
כעת מתהלך גולד בין מכריו ומקונן:

האהבה השקטה

חנוך רייכלפץ הוא דייל לעת מצוא,
סטודנט מן המניין ודוגמן שלאחרונה נראה
הרבה על המסלול. אך ברגע שהוא יורד
ממנו, הוא נצמד לבלונדית חמורה בת ,21
העונה לשם לימור רמר.
הרומן ניצת במיכללת שנקר, שבה לומדים
שניהם, לפני יותר מחודשיים וחצי.
היום, כפי שמספר חנוך, הוא כבר רציני
ביותר. מה זה רציני? ״רציני, זה שחוש בים
מחשבות רציניות על העתיד.״ איך
זה מסתדר עם העובדה שרואים אותו מדי

גידעון גודד
טיול לתל־אביב
״למה היא עשתה לי את ז הי הרי הייתי
כל־כך טוב אליה!״

ההריון של

של צבי סלטוון
קריין הרדיו והטלוויזיה צכי סדטץ
מנהל, בדרך־כלל, אהבות שקטות, ואינו
מתלהב מכך שכותבים עליהן בעיתונים.
הוא, מה שנקרא, בחור רציני.
אולם האהבה האחרונה של סלטון, תהיה
שקטה ככל שתהיה, מתנהלת על מים
סוערים. סלטון, שפרש מתפקידו כקריין־
רצף בטלוויזיה ומתרכז בעיקר בעבודתו
כקריין־רדיו, ואף סיים את עבודת הדוקטוראט
שלו בפיסיקה, התאהב בוורדה.
העובדה שבתחילת הרומן היתה ורדה
אשה נשואה כדת וכדין, הפריעה
אמנם לסלטון, הידוע כבחור שומר מוסר.
אולם האהבה גברה לבסוף גס על בעיות
המוסר, גם על כל המכשולים האחרים.
השניים נראים היום צמודים ומאושרים
בכל מקום, משום שוורדה פתחה בהליכי־גירושין
מבעלה, ועומדת לקבל בקרוב את
הגט המיוחל.
אני מאחלת לו -לבחור, מזל טוב מכל
הלב, מה גם שרק לאחרונה החלים מתאונת־דרכים,
שבה היה מעורב. חוץ מזה, תסכימו

חנוך רייכלסון

אמיר

דייל לעת מצויא

הסיפור הכי-שמח של השבוע הוא הסיפור
של שלומית אמיר, דוגמנית-הצמרת
שבאה לתל־אביב מהעיירה הדרומית נתיבות,
ושל בעלה, צלם־האופנה מפאריס

מישל טסייה.

צבי סלטון
לקראת גיל ה־40
איתי, הגיע הזמן שצעיר נצחי, המתקרב
לגיל ,40 ייפטר מסטאטוס הרווק המבוקש.
זה שנשארו בירושלים כמה לבבות שבורים
בגלל הרומן בין צבי סלטון וורדה
נצר, זו כבר בעיה אחרת, אך גם להם
יימצא, בוודאי, מזור.

שלומית ומישל נחשבים בעולם האופנה
והדוגמניות כזוג מושלם ומאושר. רק עננה
אחת העיבה על שמי-אושרם: נאה תקופה
ארוכה מנסה שלומית להיכנס להריון, אך
ללא הצלחה. לפני כמה חודשים חזרו
בני־הזוג אמיר-טסייה מפארים, והשתלבו
כאן מצויין בעולם־האופנה — שלומית
כדוגמנית, מישל כצלם. היא הופיעה בכל
תצוגות־ד,אופנה, והיתד, כוכב בשבוע-
האופנה הישראלי. אך למרות ההצלחה

פעם בבארים, בפאבים ובמקומות מיפגש
של אוהבי־גברים? תשובתו פשוטה מאוד :
״זכותי לשתות בירה איפה שאני רוצה.״
והאמהות, מה הן אומרות? ״אמי מרוצה,
ואמה אף יותר — היא כל־כך אוהבת אותי,
שלפעמים אני לא יודע אם אני מנהל רומן
עם לימור או עם האמא שלה.״

ולמרות הזרועות הפתוחות שבהן התקבלה
בארץ, רצתה שלומית רק בדבר אחד —
בן מישפהה נוסף.
בימים אלה נודע לי כי החלום הפך
סוף־סוף למציאות. שלומית אישרה באוזניי
כי היא בהריון, וכי היא מאושרת-
מאושרת־מאושרת-מאושרת.

ה ד רו םהפ רו ע
הסיפור התרחש בעיירת־פיתוח דרומית:
גיבוריו הם שני שוטרים, המשרתים באותה
תחנת־מישטרה. הם זנחו את נשותיהם
החוקיות והילדים לטובת האהבה האסורה.
הראשון זנח את אשתו כשהיתה בהריון
מתקדם, לטובת פרוצה מקומית, אם לילדים,
הטוענת כי חזרה למוטב.
הדבר אינו מפריע לשוטר, אשר מופיע
מדי פעם בבית, מוציא מערכת סטריאו
יקרה, ולעיתים מפליא את מכותיו באשתו,
שהעזה לדבר סרה בצרתה, להתנכר לתינוקת
ולגדולה.
אשתו מתפרנסת מקיצבת סעד. כשהגיעו
מים עד נפש והתלוננה במישטרה, השיבו
לה, כי אינם מתערבים בחייו הפרטיים של

השוטר. האשד. עצמה גוזרת על עצמה
שתיקה, לא משמיצה, שומרת לו אמונים,
אוהבת אותו, ומאמינה כי הוא עוד ישוב
אליה.
בניגוד לתגובה הסבילה של האשד, החוקית,
הודיע הסרסור, היושב בבית־הסוהר,
שלא ישלים בשום אופן עם מצב העניינים.
הגיבור השני גר במושב סמוך לעיירה.
הוא אמנם חי עם אשה בעלת מיקצוע
מכובד יותר׳ אך הסתבך בפרשת חטיפת
שני ילדיו, שאותה ביצע יחד עם אהובתו.
הילדים הוחזרו לאמם, הגרה בבית מוזנח
במושב ליד הורי בעלה, התומכים בה.
היא טוענת :״לעולם לא יקבל ממני גט.״
י מה קורה להם שם׳ לשוטרים בדרום
הפרוע?

שלומית אמיר
אחרי נסיעות אין־ספור

מי &ן

תל־אביב
גבעת אביבים

דירות יוקרה 5חדרים
ופנטהאוזים מיוחדים

רמת חן:

דירות רווחה 3חדרים
(דירה +גג)

פתח תקוה
גני רסקו
דירות רווחה
,3נ 4 ,3 !/חדרים
חולון שכונת בן גוריון

דירות רווחה 3חדרים

נווה שאנן

דירות רווחה
3חדרים -לזכאים

קרית מוצקין
לב הקריות

דירות יוקרה
+ 4 ׳/2,4סטודיו
ופנטהאוז

מוצקין צפון

הוד השרון
באר יעקב

דירות רווחה
י ,4 ׳/2,4,3 ׳/חדרים
דירות רווחה,
3/ 2חדרים

דירות רווחה 4,3חדרים קרית־ים חיפה גבעת הרקפות:

דירות רווחה,3׳/2 ,
ו־ 4חדרים

דירותרווחהי /יבחדריח
עכו קוטגיים,
4׳/2חדרים
דירות רווחה,
31/2ו־ 4חדרים
ירושלים מבשרת ציון
רמות דירות חד מפלסיות,
וקוטגיים 5,4חדרים

באר־ שבע
רח׳ שאול המלך

נתיבות ואופקים

גילה:

דירות 4,3 ,2חדרים

קוטגיים 5חדרים, דירות קוטגיים, יחידות ״פטיו״
רווחה 3!/2 ,3 ,ו־ 4חדרים ודירות רווחה 3חדרים

נוה גרנות

דירות יוקרה 4 ,חדרים

עומר

ווילות דדמפלסיות,
קוטג׳ ווילה
עם גג רעפים
ובית גדל.

שכונה י״א

דירות רווחה
,4,3חדרים

דירות 4,3חדרים

מידע נוסף:
״רסקו״ תל־אביב

רח׳ הר־סיני 1
טל 5 ,627811 .־׳627823

״רסקו״ חיפה

רח׳ הרצל 1
טל 668161 .־04

״רסקו״ ירושלים

רח׳ שמאי 8
טל 224421.־02

״רסקו״ באר־ שבע

לישראל יש מועמד בטוח
בהתמודדות על המלן ום הראשון
בדרוג הבינלאומי.
^נעל׳ הספורט של ״גלי״.
׳ כשאתה משחק עם שחקני
טניס הטובים בעולם,אתה לומד
להכיר גם את הנעלים הטובות
בעולם, וכשראיתי את נעלי הספורט
של״גלי׳/אמרת׳ לעצמי שלישראל
יש נעלי ספורט שבהן יצרני הנעלים
הגדולים בעולם יכולים להתגאות.
ברור שהדבר החשוב ביותר
לשחקן טניס הוא הכושר האישי,
אבל נעלי ספורט ברמה בינלאומית
כמו״גל׳״ בהחלט מסייעות להגיע
לתוצאות טובות ו תר^ .
ג׳ימ קונורס
ארה״ב

ב מדינ ה .

מיד־ליד

ב חו ל חיטא

ישראלים בוזו״ ל
* הזדמנות נדירה. אנציקלופדיות
שלמות, חדשות באריזה :
האמנות, האנושות, התרבות, דב־רי־ימי
עם־עולם של דובנוב, תולדות
הספרות של בן־אור ועוד ועוד.
טלפון 446426־.03

;!?רהחד שו ת
הרב דרוקמן מסגיר
לאמריקאים את מדיניות
הממשלה.
הליכוד החליט לערוך ״מיתקפת
הסברה״ בארצות־חברית. מיספר
טלפון מיוחד הוקצב למטרה זו
בניו־יורק .212—9869669 :מי שמצלצל
למיספר זה זוכה למהדורת־חדשות
מוקלטת מתוך מיבחר שידורי
קול ישראל באנגלית, באותו
שבוע.
מהדורת החדשות של השבוע
שבו המטיר ראש־הממשלה מנחם
בגין קולות, רעמים וברקים על
מתנחלי סיני, כללה:
ראיון עם הרב של ימית, שדיבר
נגד הנסיגה! ראיון עם מתנחל
שהסביר מדוע הוא יתנגד בכוח
לחיילים שיבואו לפנות אותו! ראיון
עם הרב דרוקמן שהסביר מדוע
אין חובה למלא כל פקודה ועל כל
פנים כדאי לחייל לבקש העברה
לתפקיד אחר! ראיון עם אליהו
בן־אלישר, יו״ר ועדת־החוץ־והביט־חון
שהסביר מדוע המצרים יצננו
היטב את יחסיהם עם ישראל אחרי
הפינוי וראיון עם השר אריאל שרון
שהסביר מדוע ישראל תיאלץ ל פתוח
במערכה מחודשת נגד הלבנונים
(שאינם תחת פיקוד רב־סרן
סעד חאדאד) ו/או הפלסטינים ו/או
הירדנים ו/או כולם ביחד.
המהדורה כללה גם קטע ״חיובי״ :
תיאור פגישתו של ראש-הממשלה,
מנחם בגין, עם שחקני ליגה ב׳
של הסידרה דאלאס.
אלה היו החדשות.

אי ב ה שר^ד
העיתון קורא להאמין
בהשגחה העליונה,
והשגרירות תומכת בו.
בחדר ההמתנה של הקונסוליה
הישראלית בניו־יורק יכול המבקר
להיווכח כי הגיע למולדתו :״ישראל
שלנו״ זועקת הכותרת מעל גבי
הגיליונות הרבים המפזורים בחדר.
עורך השבועון בעברית, סבור
באמת שישראל שלו: שמואל
שמואלי, העורך, הוא יהודי דתי,
שגר כמה שנים בישראל, המאמין
כי ישראל שייכת לכל יהודי העולם
ובוודאי לישראלים שעזבו אותה
כדי להישבע אמונים לחוקת ארצות-
הברית ולהצהיר, תוך כדי קבלת
האזרחות, כי שבועתם החדשה
עדיפה ומבטלת על שבועה קודמת,
כולל כמובן שבועתם לצה״ל.
אזרחים שפויים (ותמימים) יאמינו
בוודאי כי נציגות ישראל
בארצות־הברית שומרת עצמה מכל
מישמר, כדי שלא להזדהם במגע
עם עיתון שכזה ועורכו — שמואלי
מטיף בכל שבוע בעיתונו, בטור
העורך, להמר את החלטות הכנסת
והממשלה בהוראות ההשגחה העליונה׳
הרבנים הקיצוניים וגוש אמונים•
טעות: השגרירות בוושינגטון
והקונסוליה בניו־יורק מקיימות קשר
הדוק עם העורך ועם שבוענו,
הקוראים ל״הפגנות המונים נגד
ממשלת ישראל וגזירת הנסיגה
שלה״ .השגריר ועוזריו מספקים
ידיעות לטור הרכילות, הקונסול
הכללי בנידיורק (נפתלי לביא)
דואג שתמונות החתונה של בן
אחיו יופיעו בשבועון ושרים ה מבקרים
בניו־יורק מעניקים ראיו-
גות מיוחדים. סגן־השר דב שי-
לנסקי, שבא כדי להסביר לישראלים
שישראל שלהם היא במיזרח התיכון׳
השאיר בידי העורך את תמלילי
שיחותיו עם המהגרים מהמולדת.
ישראל שלנו היא החוליה הנוספת
בשלב העתקתה של מדינת
ישראל לארצות־הברית והפיכתה
של המולדת, ציון, להתנחלות
מרוחקת לתמהונים ותמימים.
העולם הז ה 2327

* נחלה. רק לבעלי ממון רב:
נחלה (מינהל) עם בית ושני לשיפוץ
ליד תל-אביב, למכירה. טלפון
954396־.03

מדור לי לה לו מכריז בזה
על פתיחת תחרות חשובה בין
משתתפיו.
וזה דבר התחרות: קורא
אשר ישלח בדיחה המבוססת
על מישחק־מילים, ורצוי מחורזת.
יזכה שתתפרסם כאן ותעלה
חיוך בשפתי הקוראים,
וזה דבר חשוב מאוד בימים
אלה ! לכתוב מייד לת״ד 136
תל־אביב.
* מאיטליה. ביגוד ישן וחדש
מאיטליה לנשים, במצב מצויץ
ובהזדמנות. טלפון 482920־.03

* המשוכללת בעולם.

מקרנ ה

8סופר, המשוכללת בעולם. אפשר
להקליט על הסרט בסטריאו.
טלפון 482920־.03

פינתי. למסירה
* קיוסק
קיוסק פינתי ברמת־גן, למכירה
שולחן וארבעה כיסאות. משה
טרגר, רמת־גן, רחוב אלימלך ,6
מיקוד .52424

תמורת וזחזו^ה
בחור צעיר מחפש דירת
חדר קטן אצל מישפחה בתל־אביב,
תמורת תחזוקה בחשמל,
מים, גינון וכל מה שאפשר.
כל הצעה, תבוא עליה הברכה.
טלפון 85483־ 051 רק בערב.

זיווג דדזדן ס. כלב דני שחור-
לבן יפה־תואר וגיזעי +תעודות
מחפש כלבה דנית גיזעית לזיווג
דחוף. טלפון 829467־.03
* ל ה שג ח ה. דרוש גבר מסורתי,
בעל ניסיון, להשגחה על אדם
מבוגר (מעט עזרה) ל 4-שעות
בערך, כל יום ולפני הצהריים.
טלפון 482920־.03

א ב 1ב ה
בחור צעיר שכותב ספר המבוסם
על אכזבה (אהבה זה
סתם בילבול מוח) מחפש

תורמים. כל סכום יתקבל בתודה.
ת״ד 337 קירית־גת,
מיקוד .82000

* לרציניים. בהזדמנות מגבר
70 פטיפון מיקצועי +
רמקולים מטרפים +רדיו־טיים
סטריאופוני (כולל אורגן אורות
חינם) תמורת 9000 שקל. רציניים
יפנו לעוזי. טלפון 419804־.02

.5,0.8צעיר נאה מעוניין
באשה שתגאל אותו מבתוליו.
לרציניות — ת״ד 45059 חיפה,
מיקוד .31449 סודיות, הנאה
ותשובה מובטחים.
. +מבוגרת. אקדמאי ,40 ,נאה,
פנוי, בידידה מבוגרת. ת״ד 31256
תל־אביב, מיקוד .61312

* לגוגה. אני מת עליך! או
אוהב אותך יותר משאני אוהב א
הגוף שלך! אני רוצה אותך נ
חזרה ! אל תלכי ! משייקה.
* למקסי. פשוט ליום ההולדו
פשוט ברכות לבביות, פשוט ב
אהבה, מריטה.
* לדניאל פורמן. חבריך מוד
אגים אבל בכל זאת מאחלים ל
כל־טוב שם בניו־יורק. תכתו
פעם. משה ושלמה.

מבוהש נערהומור
משכילה רווקה חיננית ונחמדה
מעוניינת ברציני, רגיש,
אינטיליגנט, ובעל הומור בגילאים
37 עד .47 לפנות עם
פרטים וטלפון לת״ד ,7152
ירושלים, מיקוד .91071
צירופים אפשריים
* בא דגיו־ יורק אם
אתה יפה (נאה) צעיר ()21—30
משכיל ועליז, תוכל (אולי) להתארח
אצל ישראלי בעיר. שלח
מכתב +תמונה (ותאריך הביקור)
ל־עוזי, ת״ד 597 לנוקם סטיישון,
ניו-יורק ,10021 ארצות־הברית.
+רק רציניות. צעיר אירופי
נחמד אבל ביישן מעוניין להכיר
אשד, עד גיל 52 מחיפה למטרה
דיסקרטית. רק פניות רציניות. ת״ד
,33226 תל-אביב.
+מגורים כסטודיו. צייר/צלם
מעוניין בצעירה נאה וחטובה לצילום
ולהשראה. אפשרות למגורים
בסטודיו. ת״ד 4449 רמת־גן.

אותי לבוץ עם האג״ח הצמוד מד)
סדרות שאף אחד לא סוחר בז)
וסיפרת לי שזה על־בטוח — ע
ככה יהיו לך שמחות בחיים כמ!
לירות שאני ראיתי מההשקעה ד
זאת. דנקו.
+לאביכה. שעשית לי עיניי!
במסיבה, ורק בסוף סיפרת לי שי!
לך חבר צמוד — הלוואי ש.
בעצם לא חשוב. מההוא עם ד
מכנסיים הלבנים.

חיכיתי, חיכיתי
לטכנאי הדואר שהבטיחו
לבוא בין 8ל־ 12 ולתקן לי את
הטלפון: חיכיתי חיכיתי, בכי
רחזת
׳הורס
החלאפרת
* אופניים. סידרת גדולי הציור
ב־ 40 כרכים או אופניים
״ 24 חדשות תמורת קסטות ל-
^] 11י ^ 1או שקלים. בערב אך
לא בשבת — טלפון 756848־.03
* חוברות מצולמות. מעונ יין
להחליף /למכור /לקנות
ספרי כים באנגלית מסידרת ביזאר
(בנושא )5<£\1וכן חוברות מצולמות
בנושא. טלפון 265883־03
בימים א׳־ה׳ בשעות 15 עד ,18
יונתן.

נוגע ללב
* קשר משמעותי. צעיר
,25/180 מסודר +דירה מעוניין
בבחורה צעירה ושקטה לקשר משמעותי.
טלפון 702604־ 03 בערב,
לדויד.
* או ידידה. כבר שנתיים
אלמן, פנסיונר, מעוניין ברצינית
או בידידה עד 60 או .65 לכתוב
ללוי זכריה, שבטי ישראל ,36 נווה
מגן, רמת־השרון.

קצין בן 32 מחפש נאה וחושנית
לקשר אינטימי. בעל רכב
+דירה באיזור ספוג ריחות
הדרים ופירחי ציפורן. מצב
משפחתי — לא חשוב. ת״ד
91 תל-מונד מיקוד .40600
* תמורה מובטחת. גבר נאה
מאוד, בן ,31 גבוה, עדיין בתול,
מעוניין להכיר צעירה נאה בעלת-
ניסיון. תמורה מובטחת ! ת״ד
4434 רמת־גן.
* להיפרד מהדרום. שני
סטודנטים נאים בני 27ו־ 29 נוס עים
להיפרד מהדרום, כולל ביקור
באילת, לפני שיהיה מאוחר מדי.
מעוניינים לצרף שתי בחורות נחמדות.
אבנר 789883 ,־.03
* מטרות דיסקרטיות. גבר
נאה ומשכיל 48/160 לא פנוי, אירופי,
מעוניין באשה נאה ומלאה
עד לגיל 45 למטרות דיסקרטיות,
רצוי מאירופה. ת״ד 5146 תל־אביב,
מיקוד .61051

ברכות
* לקיבוץ מגן. שהצלחתם
להעביר את דינה מלווינגר לרוני
ברנשטיין. אילנה ועדי.
* לשרה. אחרי שכבר מצאת
דירה ואפילו מכונית, שעכשיו תיז־כי
בבעל ובילדים, לא חשוב הסדר.
מהחברות.
* לאלי. שמעתי אותך מנגן
באפרופו ונדלקתי. ראיתי אותך
משחק בהבימה ורציתי לגשת אל
מאחרי הקלעים. הזהירו אותי ש אתה
קוטל נשים ידוע, אני לא
נבהלת. אני עוד אתפוס אותך ב סיבוב.
הבלונדית.
* ל מלכ ה. הבעל והילדים מ חולון
שולחים לך הרבה ברכות
חמות לרגל יום ההולדת שלך —
עד ,120 אם זה אפשרי. שמעון,
צילה, אהובה ורמי.

תי בכיתי, ומי לא בא 1הלוואי
שתשמעו במשך שלושה ימים
צילצולים באוזניים בין 8ל־
.12 מהמנותקת.
* לתיעשייניס. אלה שעושינ
את שקיות הפלסטיק שמוכרים בסופרמרקטים
ותמיד נקרעות להן
הידיות, אני לא אעזוב אתכם בשקט
! אילנה.
* בחורה. זאת מרמת־גן שרצתה
לשבש את חיינו ולא הצליחה
— צרור גדול של שיקוצים
לדובי — התנצלות.

חי1ם איו כסך!
אז אם יש לך מה להודיע,
להציע, לבקש, לברך, לשפר
בדיחה טובה, ואפילו לקלל —
קדימה !
• כל הודעה יכולה לכלול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמו נה
— הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת
לחילופין, הרווק המציע
את עצמו להיכרות — יכול
לעשות זאת. במידת היכולת,
תפורסם גם התמונה.
• ההודעה תיכתב על גבי
גלויית-דואר, למערכת ״העולם
הזה״ ,ת״ד ,136 תל-אביב
(אלא אם כן מצורפת לה
תמונה. במיקרה זה יש להשתמש
במעטפה) .ל א תתקבלנה
שום הודעות בעל-פה, בטלפון
או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול את
שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל״ההודעה.

1אומרים

מה הם אומרים

כ ד ״ ס טי אןב דנ א רי ד:

מה הם אומרים מה הם אומרים

״ ד אוד אדק ״ ס :

ד לי ה ל בי א:

״ מוות ללא צורך ״מה ש חי ה אסור ״א 1י לא מ תג עג ע ת
גורם ל• לתיסכול! לפני עשרים שנה!״ לחייה 11ה ר ! ״
ד״ר אורי אלקייס הוא קרדיולוג ישראלי, המנהל
את היחידה לטיפול נמרץ בבית־החולים האוניברסיטאי
של אוניברטיטת דרוס״קליפורניה. באמצע חודש יוני
עומד לצאת־לאור ספר בשם ״מחלות לב בהריון״ .את
הספר ערך ד״ר אלקיים ביחד עם הגינקולוג, הפרופסור
נורברט בלייכר, בוגר בית״הספר לרפואה של האוניברסיטה
העברית, המכהן כמנהל מחלקת־המיילדות של
בית־החולים ״הר סיני״ בשיקגו• הספר מחווה אירוע
בעולם הרפואי. הספר האחרון בנושא מחלות לב בהריון
יצא לאור בשנת , 1974 אחרי שקודם לכן נכתבו בסך
הכל שלושה ספרים בנושא זה•

• ד״ר אדקיים, כמה כדיוק עוסק הספר ץ

משתיל הלבבות השרמנטי מדרונז״אפריקה נמצא
בישראל ומשתתף כאן בכינוט ״אנושות 2000״ ,המתקיים
בחיפה. הפרופסור הדרום־אפריקאי הוא האורח המבוקש
ביותר מבין כל משתתפי הוועידה, שבין משתתפיה
המפורסמים גם הפרופסור סאלק ורעייתו פראנסואז
ז׳ילו, מי שהיתה חברתו לחיים ואם שני ילדיו של
פאבלו פיקאסו. הפרופסור סיפר לי שהוא כל־כך עסוק
בדיוני הוועידה עד כי אינו מספיק לבלות. ואני הרי
ידוע, אמר לי הפרופסור בחיוך, כאחד שאוהב גילויים...
שאלתי את הפרופסור ברנארד:

• כיצד אתה מתרשם מוועידת ״אנושות

000צ״.
אני מוכרח לציין שהיתר. זו חוויה מיוחדת במינה.
הדיונים נסבו לא רק סביב השתלת לבבות והארכת חיי
אדם, אלא הקיפו את כל האספקטים של האנושות
בשנות האלפיים. היה זה מרתק לפגוש באיש שהמציא
את תרכיב סאלק המפורסם, שהציל עשרות ילדים משיתוק
ילדים. היה גם מרתק להיפגש עם לוחמות לשיוויון
זכויות מלא לנשים, ולהתווכח איתן על משמעותה ו־תיפקודה
של האשד, באנושות של שנות האלפיים.
אחת השאלות ששאלו אותי כאן, במיסגרת הכינוס
ובמיסגרות פרטיות היתה, מדוע איני משתיל יותר לבבות.
ובכן, אמרתי שכאשר אני קורא על כל אותם ילדים
הגוועים ברעב בעולם, על כל אותה אוכלוסייה עצומה
של אנשים ההולכת ונכחדת ביגלל תנאי תברואה לקויים,
ביגלל תת־תזונה, אני. נעשה מתוסכל, וחושב לעצמי :
הנה אני הופך את העולם ומנסה להציל חייו של איש
אחד על־ידי השתלת לב, וכאן, בעולם, ניתן להציל
חייהם של מיליונים ללא סיבוכים רפואיים וללא תימרוני
אקרובטיקה ולהטוטי רפואה, ואיש אינו נוקף אצבע.
האין זה מתסכל? מוות ללא צורך גורם לי לתיסכול.

בהריון חלים שינויים ניכרים במערכת הלב ובמערכת
כלי־הדם של האשה. במיקדים נורמליים לא גורמים
השינויים כל בעיה, אולם אצל נשים הסובלות ממחלות
לב הם עלולים לסכן את האשה ואת העובר. הספר מסכם
ומעדכן את כל הידע שהצטבר בשטח זה בשנים האח רונות,
ובפעם הראשונה בתולדות הרפואה יכלול גם
פרק מיוחד שיעסוק באיבחון מחלות לב אצל עוברים
בתקופת ההריון והטיפול בהן.

• כיצד יכולה מחלת לכ של אשה כהריון
להשפיע על העוכר ץ
הלב הוא כמו משאבה, המספקת חמצן לאברי האם
והעובר. אם הלב אינו מתפקד כהלכה, העובר אינו יכול
לקבל את החמצן והמזון שהוא זקוק להם.

• עד היום היה מקוכל לחשוב כי אש,ה
הסובלת ממחלות לב מוטב לח להימנע מהריון.
מה שהיה אסור לפני עשרים שנה מותר היום. ברוב
המיקרים, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית של הרפואה,
יכולה אשה הסובלת ממחלת לב להגיע ללידה בהשגחה
של קרדיולוג וגינקולוג. ידוע לנו כי ברוב ד,מיקרים
ניתן להביא את ההריון לסוף טוב.

• האם קורה שמחלת לב מתגלה תוך כדי
ההריון ץ

זה די שכיח וקורה לעיתים תכופות, מכיוון שישנן
נשים שהפעם הראשונה שבה הן נבדקות על־ידי רופא
הוא כאשר הן נכנסות להריון. הדיאגנוזה קובעת במיקרים
כאלה מהי המחלה וכיצד צריך לטפל בה.

• האם הספר עוסק כמדע פופולרי או שהוא
מיועד לרופאים כלבדץ

הספר הוא מה שנקרא באנגלית ^ססאלזצשז׳ .מחלות
לב בהריון הן שטח הנופל בין שני הכיסאות. הגינקולוג
אינו יודע די על קרדיולוגיה, והקרדיולוג אינו יודע
די על גינקולוגיה. כך בעצם נולד הרעיון לערוך את
הספר. הפרופסור בלייכר ואני נהגנו לטלפן זה לזה
כדי להתייעץ בבעיות שהתגלו תוך כדי עבודתנו, וכך
נולד הרעיון לערוך את הספר ולכתוב כמה פרקים ביחד.

דליה לביא היא ללא ספק אחת הנשים היפות
ביותר שייצאה ישראל לחו״ל. דליה היא גם הישראלית
היחידה שהצליחה בעולם הקולנוע בחו״ל. היא שיחקה
ביותר מ״ 25 סרטים בתפקידים מרבזיים, למולם של
כוכבים כמו קירק דגלס ואלן דילון. לאחרונה היא
כונתה על-ידי עיתון אמריקאי בשם בריג׳יט ברדו הישראלית•
למרות שהיא לא חיה כאן כבר הרבה שנים,
היא מתבלת את העברית שלה עם מילים כמו :״יאללה״
ו״דוגרי״ ,ואף לא במישפט אחד באנגלית. לה לא קרה
מה שקורה לכל מיני יורדים חדשים. לה לא קשה
להתבטא בעברית. בשבוע שעבר ביקרה דליה לביא
בישראל, אינקוגניטו. הספקתי לתפוס אותה ושאלתי :

• דליה, מה את עושה כישראל ץ
הגעתי לכאן לרגל אירוע משמח במיוחד. גיסתי,
דליה, שהיתר, נשואה לאחי המנוח, עומדת להתחתן,
ובאתי לשמוח בשימחתה. אנחנו קרובות מאוד־מאוד, וגם
השמות שלנו זהים. אני כל־כך שמחה שהיא מתחתנת.
אני ממש מאחלת לה כל טוב.

• איד זה שאת לא מתגוררת כמלון מפו־אר?
באתי
כדי להיות עם דליה ביום חתונתה. אני מעדיפה
לגור בבית שלה ברמודהשרון. זה עדיף בעיני על פני
הגדול שבמלונות.

• מה את עושה כעת ז־ האם את מנסה
לחדש את הקאריירה שלך ץ
בכלל לא ! עזבתי את הקאריירה לגמרי. יש לי ארבעה
ילדים ואת מכירה קאריירה יותר קשה מזאת? פעם
בשנה אני מקליטה בשביל השוק באירופה, אבל אני לא
נוסעת לאירופה. חברת ההקלטה שלי מארגנת לי הקלטה
במיאמי.

• ומה עם סרטים ץ

לא מעניין אותי. אני לא חושבת על זה. אולי זה
יישמע משונה, אבל אני אפילו לא מתגעגעת. עזבתי
את העולם הזה בשיא ההצלחה. אף פעם לא התלהבתי
במיוחד מכל העניין. הייתי בעסק הזה שנים, עם כל
הזוהר המזוייף האופף את מה שנקרא עולם הקולנוע.
תאמיני לי, הכיף האמיתי שלי הוא להיות עקרת־בית,
אשה טובה לבעלי ואמא לילדים שלי.

• ומה עם קצת זוהר?

אני לא יודעת אם זה זוהר, אבל פה ושם אני מתחככת
עם כל מיני מי ומי במסיבות של הבונדס, וזה מספיק לי.
אני לא צריכה יותר.

מה הם או מ רי ם ...מהה אומרים ...מה ה או מר מה ה אונו

אביטולדאנו:

דור! פרנקפורט :

חסןא בו ־ רו מ :

״ נתאום !הרא ..כ סו לא ע וש ים היהודיםלמדו
בושה להיות לאומני!״ בפס טי ב לי ומד לאהובלבנה ! ״
תגידו מה שתגידו על השיר ״הורה״ ,שזפה במקום
הראשון בתחרות הקדם אירוויזיון. תגידו שהוא מתאים
לפסטיבל מחולות״העם של דליה, ולא לאירוויזיון;
תגידו שבשנה הבאה ישלחו לאירוויזיון את ״הורה
ממטרה״ ,ותגידו שהלוקאל״פטריוטיזם המשתולל מפחיד
אתפם. אך על דבר אחד נדמה לי שאין עוררין: אבי
טולדאנו מנסה כל כך הרבה שנים להגיע לאירוויזיון,
וחנה סוף־סוף, הוא עשה את זה.

המנצחת העיקרית של תחרות הקדט״אירוויזיון היא
דורין פרנקפורט, ששני הזוכים הראשונים בתחרות, עם
מלוויהם, לבשו בגדים פרי תיכנונה. אין ספק כי הבגדים
המדהימים שלבשו ירדנה ארזי ומלוותיה תרמו לא
מעט להצלחת השיר שלהן. גם הבגדים של אבי טולדאנו
והמלווים שלו, כולל הסנדלים שבעיצובה של דורין,
תרמו לא מעט לרוח השיר. יזהר כהן אומנם לא הגיע
אף לאחד מהמקומות הראשונים, אך הרשים בהופעתו
והיה לבוש גם הוא בבגד של דורין פרנקפורט.

ההרגשה שלי היתה מושלמת. חשבתי שהשיר שונה
מכל יתר השירים, שהוא פועל נגד הזרם, שהוא כל־כך
אמיתי, שאם הוא יצליח הרי שההצלחה תהיה אדירה.
ואם יכשל — הכישלון יהיה חרוץ. הייתי מוכן להמר
על השיר. ידעתי ששיר כל־כך אמיתי חייב להגיע בדרך
זו או אחרת אל האנשים.

• מרין, כיצד עיצבו! את הבגד שלבש אבי
טולדאנו ואת כגדי להקת הליווי שלוז־

• אבי, מה היתה הרגשתך לגבי השיר ז־

+מניין שאפת את ההשראה למנגינה ז־כשכתבתי
את השיר נזכרתי פיתאום בהרגשה של
פעם, כשהייתי עדיין במרוקו והיו מגיעים לשם תקליטים
מוברחים של הדודאים ושל שושנה דמארי. בכל זמן
כתיבת השיר הייתי שקוע בתוך חלום רחוק, שניבט
אלי מבעד לעיני היהודים בגולה. כשגמרתי לכתוב את
המנגינה, ידעתי שיש לי שיר עם כוח. שיר חזק.

י• האם אינך מייחם את הצלחת השיר
לעובדה שאת הארץ שוטה גל של לוקאל
פטריוטיזם ז־אני
מרגיש את היל הזה כבר שנתיים. אני מרגיש
שכל דבר שהוא לאומי, מדבר אל הקהל. יש מין נטיה
לחזור לשורשים. פיתאום זה לא בושה להיות לאומני.
תראי מה קורה בשטח הבידור: להקות כמו שלום 82
ולהקת כתזון מפוצצות אולמות. הורה מצטרף אל הרצון
הזד, של הקהל לחזור אל הדברים האמיתיים.

• האם קיבלת קודם את המילים של השיר
וכתבת להן מנגינה ז־

לא. המנגינה היתד, קיימת, עם המילה הורה. זה כל
מה שהיה לי. פניתי ליורם טהר״לב והזמנתי אצלו מילים.

9מהם לדעתך סיכוייך כאירוויזיון ז־

טובים מאוד. השיר הוא שורשי ומזוהה איתנו. אז אם
הבחירה תתעלה על פוליטיקה, השיר יתחרה על המקומות
הגבוהים ביותר.

• מה היה הדירוג הפרטי שלך כקדם־
אירוויזיון ז־

ידעתי שתהיה לי תחרות קשה עם ירדנה ארזי. מבחינה
ויזואלית היא והמלוות שלה עשו עבודה יוצאת מהכלל.
המנגינה היתה נחמדה, אבל לא משהו מיוחד. ירדנה
הרימה את השיר. היא היתד, נהדרת, והיוותה סכנה
רצינית עבורי. הימרתי גם על צביקה פיק. כששמעתי
את השיר ממש דאגתי. אבל הוא והמלווים פישלו בהגשה.

ניסיתי להעביר דרך הבגדים מסר ישראלי נקי, פשוט,
רענן, לא יומרני וחביב.

• !מהם לדעתך סיכויי השיר כאירוויזיון ז־הפעמים
שבהן זכינו במקום הראשון היו אותן פעמים
בהן שלחנו שירים ישראליים מאוד, כמו אבניבי והללוייה.
אני מאמינה שגם הורה עוד יפתיע, ויזכה באחד המקומות
הראשונים. לדעתי השיר הוא מקסים.

ס הבגדים שלבשו ירדנה ארזי וגגות להקתה
היו נועזים. האם הלכת ככוונה על סיגנון
נועז ומדהים או שזה מה שיצא לך ז
היה צריך הרבה אומץ בשביל ללכת על הצבעים
שבחרתי בשביל הבנות, והיה צריך הרבה אומץ מצידה
של ירדנה ללכת איתי עד הסוף. אף אחד מהמעורבים
בהפקת השיר לא ידע מה ייצא מהרעיון שלי. אני ידעתי.
ידעתי בדיוק איך יצטלמו הבגדים. אני מכירה את מכשיר
הווידיאו מצויץ. אני יודעת מה עובר דרכו ומה לא
עובר. היה לי קשה במיוחד לשכנע את הלהקה המלווה
ללכת איתי על הבגדים. הבנות עשו לי חיים קשים,
הן לא סמכו עלי. ירדנה, לעומת זאת, סמכה עלי
בעיניים עצומות, ורק אחרי המופע הודתה באוזני שכל
הזמן לא הבינה בעצם מה אני עושה.

במשך כל יום שהותי בגליל בשבוע שעבר חלמתי
רק על דבר אחד — על הלבנה של אבו־רומי מהכפר
הערבי תמרה. החלטתי שטה שלא יהיה ואיך שלא
יהיה — אני חוזרת הביתה עם לבנה של אבו־רומי,
שמן זית מעצי הזיתים של ערבה, וגלידת מסטיק ערבית
משפרעם. בשעות הערב המאוחרות הגענו לתמרה. כל
ילד בכפר מכיר את מחלבות הגליל של אבו״רומי. כעת
מכיר אותן גם כל ילד בצפון תל־אביב, כי הלבנה
הערבית המשגעת של אבו־רומי היא מוצר מבוקש ביותר
בסופרמרקטים. אבו״רומי עצמו נדהם מהצלחת הלבנה
שלו, ואמר לי :

היום כימעט שאין מקרר שלא תמצאי בו לבנה.
האוכלוסיה היהודית למדה סוף־סוף לאהוב את הלבנה,
ועכשיו התחילו לאכול לבנה כמו שאוכלים חומוס עם
טחינה.

מה דעתך על יתר התילכושות כמופע ז־

• כמה שנים אתה עוסק בייצור לבנה ז־

התלבושת של ששי קשת, שעוצבה על ידי שוקי
לוי, היתד, מקסימה. חיים צדוק, שהלביש את עצמו,
היה משגע.

מאז שאני מכיר את עצמי. נולדתי בבית שעסקו בו
בייצור לבנה. המיקצוע הזה עובר אצלנו מדורי דורות.
אבל אז, בזמן ההוא, היינו מייצרים לבנה מחלב עיזים
וחלב כבשים. היום אנחנו מייצרים לבנה מחלב פרות.
כשהייתי ילד היינו מסיעים את שקיות הלבנה על גבי
חמורים. היום יש לי ציוד משוכלל ושמונה פועלים.

• הרכילות אומרת שירדנה ארזי ויתר
הזמרים השקיעו מיליונים בתלבושת.

התילבושת של ירדנה ושל המלוות שלה עלתה גרושים,
וכשאני אומרת גרושים אני מתכוונת לגרושים.
לעשות בגד במיליונים זה הכי קל. לעשות בגד שנראה
כאילו הוא שווה מיליונים — זו החוכמה. אם ירדנה
היתד, באה אלי ואומרת לי שהיא לא יכולה לשלם
בשביל התילבושת, היתה מקבלת את הבגד חינם. אני
עובדת איתה כבר שנים. בגד אחד יותר או פחות לא
יישנה את חשבון הבנק שלי. ובכלל, מי שרוצה לעשות
| כסף, לא עושה אותו בפסטיבלי זמר.

• מהם התנאים הסניטריים שבהם מיוצרת
הלבנה ז־יש
פה נקיון של בית־מרקחת, ומישרד־הבריאות בא
לעשות בדיקה כל שבוע.

• אתה עצמך אוהב לכנה ז־

אוהו! אני אוהב לבנה וקפה. בשבילנו, הערבים,
לבנה זה ארוחה שלמה. צלחת לבנה, שמן זית, פיתה וגזה
— אין לך ארוחה טובה מזו.

היו שבולארעדההאדמה

ילמד צילום ״מ1יו ׳
קורסיםלמתחיליםו כז תהד כזי
מספר התלמיד נקמצה כזונבל ל-סו
• החלה ההרשמה לטנה׳יל תטמי־נ •
עוד פרטים-כין הטעות 10.0-22.00
לימוד
עי לו ם

ש החוח אובסקווה

תלא בי ב: רוזביאליק . 2 3טכפ 6 5 8 6 7 7 11כ ס
111ל׳ 0 7 : 0לללאל 0 2 2 3 3 5 0 2 ( 1 0 3 0 . 6
:רח הנ בי אי ם . 13ט ל פוו 0 4 6 6 2 7 7 3
חי פ ה

ח י!!! 1 וידאוטייפ מצלמת
במיבצע פסח

בו־דאוקולוד

צלם את ליל הסדר בביתך על
חשבונגו (כולל הדרכה וייעוץ)
מצלמת וידאוטייפ +ציוד תאורה
+אדפטור

מתוצרת ״טלפונקן־

תוגרל בין הרוכשים אצלנו
וידאוטייפ (מכל סוג) במחירים סבירים
ההגרלה תערך בפיקוח עו״ד ורואה
חשבון החברה +המיבצע עד 2.4.82
פרס תנחומים לכל דורש —
העברת סרטים לוידאו סופר 8
לשעה שלמה ללא תשלום
(לא כולל קס טה)

מבחר ויד או טייפי ם
ק ס טו ת וידאו
מעבדה צמודה

וידאוקולור
ת׳׳א, ככר המדינה ,22 טל׳ 217039

תן 0ומפ לחייל

(המשך מעמוד )25
אירופה. אם לא, ינסה להתקבל
לאחת האוניברסיטות בארץ.
עמאד אבדאחמד אומר לי :״הם
פתחו את המשביר־לצרכן כדי
לשבור את השוק. אני לא אקנה
שם אפילו מסטיק בזוקה. כל גרוש
שנכנס להמשביר לצרס הילד להתנחלויות.״
בדרך
למכונית, החונה ליד
המעיין, עומדת קבוצת גברים. אחד
מהם, פרח דניאל, בעל חנות פלא פל,
מוכן לפתוח למעננו את החנות.
״אני לא שובת, אבל אני לא רוצה
שיבואו לפה צעירים ויתחילו לעשות
לי צרות. אז אני מעדיף
לעמוד ליד החנות ולהשאיר אותה
סגורה,״ הוא אומר.
אל החנות מגיע סאמיר מוטראן,
פירסומאי ואיש יחסי־ציבור. מאוחר
יותר הסתבר כי הפגישה עם סאמיר
מוטראן היתה העסק הטוב ביותר
שעשינו באותו יום. מאמיר, מי
שמארגן מדי שנה את טקס בחירת
מלכת היופי הערבייה, הוא בן
לאחת המישפחות המכובדות בנצרת.
מישפחתו מתנגדת לשביתה,
אך כדי שלא להיות יוצאת דופן
החליטה לסגור את מישרד הפירסום
ואת העסק המישפחתי, שהוא ייצור
ממתקים מיזרחיים.
אנחנו מוצאים בית־קפה פתוח.
שותים קפה תורכי. בעל בית-
הקפה טוען שאינו יכול לסגור את
בית־הקפה מכיוון שזהו מקום ציבורי.
מזכיר בית־המישפט מצטרף
אלינו ומספר כי השופטים הלכו
הביתה מכיוון שאף אחד מהעומדים
למישפט לא הגיע, ואלה שהובאו
על-ידי שוטרים להארכת מעצר
הוחזרו לתאי-הכלא מכיוון שעורכי-
הדיו לא הגיעו.
קופת־החולים בנצרת מתוחה. גם
לישכת־העבודה. שם מתנהלת העבודה
כסידרה.

שיירה של גברים מהגיבעה ומצ טרפת
אל התהלוכה .״ברוח ובדם
נפדה את הגליל ! ברוח ובדם נפדה
את פלסטין !״ נשמע בקצב
אחיד ובהנפת ידיים.
המכונית מתנהלת לאיטה. גילה
מזנקת כל כמה דקות מהמכונית
כדי לצלם. המכוניות האחרות שיי כות
גם הן לכתבים ולצלמים של
העיתונות הזרה. פרט לחנוך גוטמן,
אנחנו לא מצליחות לזהות
צלמים או כתבים ישראליים. לטל וויזיה
הישראלית אין זכר.
קבוצת אנשים עוצרת אותנו ושואלת
איך מגיעים לטייבה. אני
שואלת אותם איזה עיתון הם
מייצגים. הם אומרים שהם עובדים
באוניברסיטת ביר־זית.
המונים מקיפים את המכונית ה קטנה.
הסיסמות הולכות ומתרבות,
התופים והמצלתיים מכים. מתוך
מכונית פדו משדר צעיר ברמקול
סיסמות. מאמיר מספר לי שהוא
קורא שירים של סאמיח קאסם.
שירותים בבית ערבי
שרות צעירים בגילאי תי-
? בון, נושאים על כתפיהם את
חבריהם המניפים את דגלי פלסטין,
כשפניהם רעולות בכפיות אדומות.

לובה כזאת בירושלים, ואחד ה ערבים
היה מבקש להשתמש בשירותים
של בית יהודי. ספק אם
מישהו היה פותח לו את הדלת.
התהלוכה מגיעה לכיכר בית־הקברות,
הנמצא בלב סכנין. אנ דרטה
לזכר הרוגי יום־האדמה נמצאת
באמצע בית הקברות. למרגלות
האנדרטה יינשאו הנאומים.
ראשון נואם ראש־מועצת ערבה,
מוחמד עברי, המזכיר כי זוהי ה פעם
השישית שבה משתקיים יום־
האדמה. מחיאות כפיים__ .

הו מור
יהודי
ח ריו ;ראם מאיר וילנר. מ-
׳ 4אחרי האנדרטה מהומה. כמד.
ערבים רבים ביניהם מי ינאם
ראשון. התחרות היא בין נואם של
רק״ח ובין נואם של בני־הכפר :
וילנר קורא בקול :״חברים! ידי דים
! העם של הגליל !״ הוא מדבר
על השודדים ששדדו אדמה ערבית,
מדבר נגד המיצפים, קורא לתוש ביהם
שודדים ומבטיח כי ההיסטוריה
לא תשתוק על העוול שנעשה
לעם הפלסטיני. הוא מצטט
את בסאם שנעה, שאמר לחיילים:
״לכם יש דובים אין לכם ראש.״
אהר כך הוא מנסה להצחיק כש ברוח דרך
דסכנין אנחנו עוברים
* דרך כפר רינה. סאמיר מוטראן
מתנדב להצטרף אלינו, כדי להורות
לנו את הדרך. מוסך כפר רינה
פתוח. גם חנויות המכולת פתוחות.
במיסעדד, של יונס, ליד צומת
גולני, העבודה כרגיל. בעל המיס־עדה,
ערבי עשיר שבבעלותו גם
מיסעדת יונס המפורסמת מיפו,
נתן הוראה חד־משמעית: לא לשבות!
גם תחנת הדלק והמיזנון
שבבעלותו פועלים.
בכניסה לכביש המחבר את הכפרים
דיר־חנא, ערבה וסכנין, עוצרת
המישטרה מכונית אמריקאית שכורה
של אחת מרשתות הטלוויזיה
הזרות, ואת מכונית הפולקסוואגן
שלנו. השוטרים אוסרים עלינו
להיכנס. אוטובוס מלא ערבים ש מגיע
לצומת עובר ללא כל קושי.
השוטרים מבקשים אישור ממפקדם
לאפשר לנו להיכנס. המפקד מאשר
ומבקש להזהיר אותנו שאנחנו
נכנסים על אחריותנו.
ליד דיר־חנא שלט כחול בשלוש
שפות :״שביתה״ .אנחנו מאיטים.
שיירה נושאת שלטים יוצאת מדיר־הנא
והולכת בדרך לסכנין. עשרות
נשים וילדים צועדים רגלי. רבים
מגיעים במכוניותיהם. כמה נשים
מתעלפות בצידי הדרך. תינוקות
בני יומם נישאים בזרועות אמהותיהם.

פה ילדים, אז לא תהיה
מהומה, אני מנסה להרגיע את
עצמי. אני מודה שאני חוששת.
•אזהרת המישטרה והזרם האדיר
של תושבים ערביים נושאי השלטים,
הצועקים בקולי קולות :״בדם
וברוח נפדה את הגליל!״ עושים
את שלהם. גילה מנחשת שלא
יהיה אף שוטר אחד בתוך הכפרים.
אני משוכנעת שהמקום יהיה מוצף
בשוטרים ובחיילים. אחר-כך מסתבר
שגילה צדקה. המישטרה נהגה ב תבונה.
אף לא שוטר אחד, אף לא
איש מישמר-גבול אחד נראה בשטח
שבו התקיימה התהלוכה וההפגנה.
האירגון מופתי. בערבה יורדת

נערות כמשאית בדרך להפגנה
בדם ורוח נפדה את הגליל

כך לה פעיל
רק״ח אומר לנו כי אלה
חברי תנועת בני־הכפר. אחר
יפריעו חברי תנועת בני־הכפר
מהלך נאומו של מאיר וילנר,
נישא בעברית.
תופיק זיאד ואשתו מגיעים ב מכונית
המתנהלת לאיטה. זיאד
הוא אחד הנואמים .״ראית שאין
מישטרד,.״ הוא אומר לי .״סוף
סוף מישהו קיבל שכל והבין שזוהי
הדרך למנוע פרובוקציה.״ אני אומרת
לו שאני קצת חוששת, והוא
מרגיע אותי ומבטיח :״ההוראות
שניתנו הן חד־משמעיות. הפגנה
שקטה ולא אלימה.״
זיאד לא מצליח לעודד אותי.
גילה נעלמת עם המצלמה בין נחילי
האדם. אנחנו מחנים את המכו נית
בכניסה לסכנין. אין אפשרות
להתקדם איתר, יותר. כמונו עושים
כל יתר הכתבים הזרים. אנחנו
מתנהלים לאיטנו בתוך התהלוכה.
אני מרגישה כמו נטע זר. כולם
יודעים שאני לא משלהם. אני
מביכה את סאמיר המוסלמי, כאשר
איני מניחה לזרועו. הוא איש
מוכר מאוד. הוא מרגיש לא נוח
שאשר, יהודיה אוחזת בזרועו. אחת
ממכרותיו אף מעירה לו על כך.
הוא מסביר לה שאני מ״הסאחפה״,
העיתונות, וקצת מודאגת.
אנחנו נסחפים עם המוני האדם.
בשלב מסויים אנחנו מוצאים את
גילה, המצפה בשולי הדרך. הזעקות
רמות. מכל עבר נשמעות סיסמות
ומונפות כרזות. סאמיר דואג
לנו לשירותים ולמים בביתו של
מורה הכפר. אנחנו מתקבלות ב-
אהלן וסאלן. אני חושבת מד. היה
אילו קרה מיקרה הפוך בירושלים,
למשל. אילו היתה מתקיימת תה־

הוא אומר :״יש עוד גיבור אחד.
פרופסור הוא קורא לעצמו. הוא
פרופסור כמו שהרב כהנא הוא
רב.״ הנסיון נכשל. ההומור היהודי
שונה כנראה מההומור הערבי.
במהלך כל הנאום נשמעות הפרעות
מצד בני־הכפר, ומעט מחיאות
כפיים. העם מתפזר בין הקברים.
נראה כאילו התהלוכה וקריאת ה סיסמות
הוציאה מעט את הרוח
מהמיפרשים.
אנו מתחילים ללכת לכיוון ה מכונית,
כדי לצאת מסכנין לפני
שאלפי האנשים יציפו את הדרכים,
ולא נשארים לנאומו של תופיק
זיאד. בדרך אנחנו פוגשים אחד
מבני־תכפר ואומרים לו: התהלוכה
היתה מרשימה, אבל העצרת
מאכזבת. הוא משיב :״מה את
מדברת? זו היתד. הצלחה כבירה !
העובדה שהינפנו את דגל פלסטין
היא מבחינתנו הצלחה.״
כמד, פעילים של מצפן ושל גורמים
קיצוניים בתוך מצפן, בלונדים
תבולי עיניים, מחלקים כרוזים בערבית:
,ומנסים למכור חוברות
כתובות ערבית. איך ידענו שהם
ממצפן? שאלנו אותם.
סאמיר עוקף את הפקקים שמתחילים
להתהוות, ונוסע בדרך־לא־דרך.
הוא מכיר את שבילי הגליל
כמו את כף ידו. מבלי שנדע איך,
אנחנו מוצאים את עצמנו בצומת
יגור. אוטובוס של המישטרה אוסף
את השוטרים מהמחסום. המישטרה
סיימה את עבודתה. יום־האדמד,
עבר בשלום. בגדה לא נהרג איש,
וגם בגליל היה שקט. בכפר תמרה
קנינו לבנה אצל אבו־רומי. הוא
לא שבת. בשביל מה לשבות, הוא
אומר, מה ייצא לי מזר,ן
העול ם הז ה 2527

(המשך מעמוד )11
מיפעל ומיפעל. תוספת היוקר צריכה
להיות כזאת שמחסלת הפרש
זה לא רק במשק כולו אלא בכל
מיפעל ומיפעל. בזה היא תמלא
את תפקידה בשמירה על השכר
הריאלי, בחיסול רווחי האינפלציה
ובעת ובעונה אחת היא גם תהווה
תמריץ ייצור ותמריץ ותמורה
להגברת הפריון.

שיטת תוספת יוקר זו שתענה
על כל הדרישות האלה
היא שיטת תשלום
תוספת יוקר ענפית, שאת
עקרונותיה אציג להלן.

תו ספת יוקר
ענפית
ף ן וספת היוקר משולמת, בכל
י אחוז שהוא, לפי עליית מדד
יוקר המחיה. מדד זה מודד את
עליית המחירים הממוצעת במשק.
יש ענפים שבהם המחירים עולים
יותר מהר מאשר המדד, בשעה
שמחירי ענפים אחרים עולים פחות
ממנו. הבל זה בין הענפים אינו
משתקף בתשלום תוספת היוקר.
לשיטה הזאת יש שתי תוצאות1
לוואי בלתי רצויות:
.1בחלק מהענפים מרוויחים
מתשלום תוספת היוקר באופן
בלתי מוצדק. בחלק השני של
הענפים, אותו חלק שבו המחירים
עלו פחות מן המדד, מפסידים על
תשלום תוספת היוקר באופן בלתי
מוצדק.
.2 .כל המיפעלים מעלים את
מחיריהם בעיקבות תשלום תוספת
היוקר, כי אין קשר בין תוספת
היוקר שמשולמת על־ידם לעובדיהם
ובין המחירים שהם דורשים
עבור סחורותיהם. קשר כזה —
העליה הממוצעת של המחירים —
קיים כמובן, אך הוא מרוחק ולא
ניתן להשפעה מן הבחינה של
הענף הבודד.

השיטה המקובלת לא נותנת
את ההרגשה למיפעל
או לענף הכודד שהוא יצטרך
לשלט יותר שכר אם הוא
יעלה את המחירים ביותר
אחוזים.
מסיבה זו תשלומי תוספת היוקר
מעלים את המחירים אפילו במיקרים
שבהם השכר מפגר אחרי המחירים.

ך לתיקון מצב זה.הוא
!1ש ט! /של תשלום תוספת
חקר עגפית:
ה שיטה: יש וכטל את
תשלוט תוספת החקר לטי
עליית המחירים הממוצעת
כמשק וליישם כמקו״ו תט-
לום תוספת יוקר ככל ענף
וענף לפי מדר המהירים טל
הענף עצמו.
מדד יוקר המחיה מורכב ממדדי
הענפים, לכן אין צורך בפעולת
מיוחדת כדי לברר את קצב עליית
המחירים בענף מסויים. אין לבטל
את מדד יוקר המחייה. הוא ימשיך
למדוד את האינפלציה גם בעתיד
וישמש למטרות רבות אחרות, אך
את השכר יש לשלם לפי מרכיבי
המדד ולא לפי המדד עצמו, שהוא
רק הממוצע.

אם נצמיד את תוספת היוקר
ככל ענף וענף בה 100/,
לעליית המדד של הענף, התוצאה
המיספרית לנכי כל
המשק תהיה שווה להצמדת
תוספת היוקר ב־&סס! למדד
יוקר המחיה.
לשיטה זו יש יתרונות
רכים :
.1היא תגרום לחיסול רווחים
שמקורם בפיגור השכר אחרי קצב
עליית מחירי המוצר של הענף,
ולא בייעול ובהשקעות. רווחים
אלה משמשים אצלנו להגברת
הרווחים הפיננסיים, להשקעות ב־חו״ל
ולדירבון התהליך האינפלציוני
עצמו כאן.
העולם הזה 2327

מצד שגי, היא תגרדס כמידה
רבה לחיסוד ההפסדים
האינפלציוגיים של מיפעלים
רכים, ולכן היא תמנע את
סנירתם ואת הנכרת ה א כטלה.
.2הנקודה
המרכזית: יווצר קשר
ישיר בין העלאת המחירים הענפיים
או המיפעליים — לבין השכר
שעליהם לשלם בעקבותיה.

יש להניח שהמיפעלים
ישנו את שיקוליהם ומדיניות
המהירים שלהם אם יהיה
להם כרור ש3ל אחוז של
עלייה כמחירי מוצריהם יגרור
אחריו אותו אחוז של
עליית שסר.
התוצאה של השיטה הזאת
תחיה שעליות המחירים כרמה
המיפעלית תהיינה נמוכות
כהרכה מאשר לפי
השיטה הנוכחית.
.3תשלום תוספת יוקר ענפית
יכולה לבוא במקום תוספות שכר
שונות, כגון תוספת ענפית או
מיפעלית, כי שתי התוספות האלה
כבר כלולות בתוך תוספת יוקר זו.
תוספת התפוקה לשכר יכולה להתבטא
בפרמיות או בהורדת מס
הכנסה על פרמיות ושעות נוספות.
בשיטה הזו אין צורך בדבר נוסף.

מצב ז,ה ידחוף את היצר״
ניס לחפש =את הנכרת רוו*
היה ם כהגברת התפוקה, כייצור
ובשיווק מוגבר, ולא
כעליות מחירים תוך כדי
צימצום התפוקה.
.4שיטה זו עושה צדק עם
עובדי המיפעלים כדי שחלקם במחיר
של התוצר — בהכנסה
הגדלה מן התוצר בעיקבות עליית
מחירו — לא יקופח.
.5שיטה זו תעשה דיפרנציאציה
בשכר לפי רווחיות המיפעלים
ותמשוך עובדים למיפעלים הכדאיים
ביותר.

כצורה זו היא תעזור לארגן
מחדש את מיכנה המשק
לפי היעילות המירבית כייצור.
החידוש
מעיקרי והעקרוני
כשיטה שאני ׳מציעה כאן,
הוא תופפת שכר לפי עליות
המחירים של הענף ולא דפי
רווחיו.
לפי השיטה המוצעת מיפעלים
שמחיריהם עולים פחות מן המדד
ישלמו תוספת יוקר קטנה מעליית
יוקר המחייה. זהו דבר לא צודק
לגבי העובדים ולא ניתן לביצוע.
לכן, כאן יש מקום להשלמת תוספת
היוקר על־ידי המדינה. כאן המקום
להנהיג מס־הכנסה שלילי. אם רמת
השכר בענף מסויים נמוכה מדי,
ומתהת ל״ס 407 של השכר הממוצע
במשק. שם יש לדאוג גם להעלאת
רמת השכר באופן חד־פעמי ולא
להשלים אותו באופן שוטף על־ידי

המדינה דרך השלמת הכנסות כפי
שמוצע היום. מספיק — ורצוי —
שהמדינה תשלם תוספת לתוספות
יוקר היכן שנחוץ.
ומה באשר לענפי השירותים?

בשירותים הציבוריים והפרטיים,
כממיטלה, כטיסחר,
בבנקאות וכו׳ יש לשלם את
תוספת היוקר לפי המדד
הממוצע הרגיל 200$ .תוספת
יוקר של .10016 עוכרי
השירותים גם יקפלו תופפת
תפוקה לפי העליה הכללית
בתל״ג.
עם הנהגת תוספת יוקר ענפית
לא תהיה יותר אפשרות להאשים
את עליית השכר בעליות המחירים.
יהיה ברור שהעליות בשכר הן
תוצאה ישירה של כל עליה
ועליה במחירים.
קשה להניח שירוחם משל ימצא
עניין בהצעה זו 100 .האחוזות שלו
יקרות לו מדי. אולי 13 הוועדים
ימצאו עניין בהצעה זו?

קופל נסיעות
מציעה לך 3סיורים
בארצות ה ק סו מו ת
של המזרח הר חוק
יציאות כל שבועיים מ ־4/4/82
טיסה
;הלוך ושוב 1מעל הקוטב הצפוני

לבעלי כרטיס אשראי דיינרס קלוב או ויזה אפשרות תשלומים מיוחדים
500/במזומן ו־ס/ס 50 בארבעה תשלומים חדשיים שוים ללא ריבית וללא הצמדה.
או/6ס 10 במזומן ו־£ל 90ב־ 6תשלומים חודשיים׳ צמודים ושרים ללא ריבית.

להנאתך בסיורים:
•בתי מלון מעולים במרכזי הערים.
•ארוחות בוקר אמריקאית לאורך כל הדרך.
•שרותי קרקע מלוים ואוטובוסים מרווחים וממוזגי אויר.
שים לב: בסיורים כלולים כל אתרי התיור החשובים והיפים ביותר
וכמובן •.ניקו ביפן וטאג׳ מהאל בהודו!

ה שווה את סיורי המזרח הרחוק של״קופל״ לסיורים אחרים,אל תתפתה לניסוחים מפתים,
בדוק היטב את המוצע לך ותווכח בי קופל מעניקה לך במחיר ללא תחרות,
סיורים מעולים ועשירי חויות!
דרוש את עלוני הסיורים למזרח הרחוק בכל סניפי״קופל״.

וצא

^ז ר חזז ד חזגן

קו 3ל!••עות
משרד ראשררח־פרישמן 14ת״א,טלפון 246121־ 03 ובכל סניפי ״קופל״ בארץ.

לעולם הגדול טוס עם הגדולים-קופל״

ברכבי
ניצח?ןהגבדת הז קנ ה
ממועמדת הטבעית ביותר לזכייה בפרס
האוסקר לשחקנית הטובה ביותר לשבת
,1981 היתה מריל סטריפ. .הופן עתה ב־אהובת
הקצין הצרפוזי מילאה את כל
הדרישות שאפשר להעלות על הדעת :
וירטואוזית, רגישה, מפוכחת, רבת־גוונים.
התפקיד נוצר כאילו למיבצע־אוסקר, והגברת
סטדים עשתה כל מה שצריך היה

נחשבה לסנובית, לקאפריסית, למתנשאת,
לאדם בלתי־נסבל שאינו מוכן להתפשר.
הכל ידעו שהגברת ניחנה בכישרוך
מישחק בלתי רגיל. פרם האוסקר הרא־׳לון
שבו זכתה, שנה אחרי שהגיעה להוליווד
עבור שחר הזריחה, הוכיח זאת מעל לכל
ספק. אבל לא די בכישרון כאשר צריך
להתמודד עם הרודנים הכל־יכולים של
אולפני הסרטים.
״קיית סבורה שהיא גבוהה,״ מספר
,עליה ידידה, המחזאי׳ התסריטאי והכימאי
גארסון (מוביולה) קאבין .״אבל היא בכל
זאת לא גבוהה מספיק, ומשום כך נהגה
לנעול, בעקשנות, נעלי פלאטפורמה שהוסיפו
עוד עשרה סנטימטרים לקומתה,
ובנוסף סידרה את שערה כלפי מעלה. כל
זאת, כדי שתוכל להתבונן בכל הדברים
שסביבה מלמעלה. בעיקר במפיקים וב־מנהלי־האולפנים,
אשר בדרך מיקרה אולי,
היו באותו הזמן, כמעט כולם, נמוכי קומה,
ונאלצו באמת להסתכל כלפי מעלה
כדי לראות את עיניה.״ הרכילות מספרת
שמפיק אחד, אשר היה גבוה די הצורך
עבורה, הוארד יוז, היה האחראי לטירפוד
הקאריירה שלד, בשנות ה־30׳ רק משום
שהגברת לא כיבדה אותו ביחס שהוא
ציפה לו.
חריפת לשון. עד כמה טעתה הוליווד
בהערכתה, הסתבר כמה שנים לאחר־מכן,
כאשר הפבורן שבה אל המסכים, הפעם
לפי תנאיה, כשהיא קובעת מי יהיה ה
שחקנית
קתרין הפכורן כלי איפור — צ198
המינהג: לא לבוא לסקס חלוקת האוסקר

!הפבורן כ־1941
שיסתכלו אליה למעלה
לעשות, ועוד הרבה יותר מזה, כדי׳ שהפרס
יפול בחלקה.
אלא שרבים נוטים לשכוח שהאוסקר
אינו בהכרח פרס איכות טהור. זהו פרם
שנקבע לפי קולות של מצביעים, כולם
אנשי מיקצוע, אבל רובם בעלי נטיות
אישיות המשפיעות על החלטתם לא פחות
מן השיקול המיקצועי. וכך, בלילה של
ה־ 29 במארס, במקום מריל סטריפ, היתד,
זאת הגברת הזקנה של הוליווד, קאתרין
הפבורן, שהוזמנה לקבל את הסיסלון המוזהב
הרביעי שלד״ והפכה בכך לאלופה
הבלתי־מעורערת של עיר־הסרטים, עטורת
פרסים יותר מכל שחקן או שחקנית אחרת
בתולדות התעשייה ! אות לכבוד ולחיבה
שרוכשים לה חברית למיקצוע.
אדם כדתי־ נסכל. זהו הישג לא
רע לגבי שתקנית אשר בשלהי ישנות
ה־30׳ נחשבה ל״רעל קופתי״ ! חברת
אר־קיי-או שמחה להיפטר ממנה, לשחרר
אותה מן החוזה שקשר אותה אל החברה,
ולשלחה חזרה לברודוויי. באותו זמן היא

הפכורן עם ג׳יין פונדה כ״אגם המוזהב״ שזיבה אותה כפרם
אוסקר מס׳ 4
בימאי שיביים אותר — ,ג׳ורג׳ קיוקור,
מומחה לבימוי נשים; מי יהיו הכוכבים
שיופיעו לצידה — קרי גראנט וג׳יימס
סטיוארט, ואפילו מה יהיה החומר שיצולם
— המחזה סיפור פילדלפיה, שאת זכויות
ההסרטה שלו רכשה.
התפקיד הנשי הראשי כאילו נוצר עבו רה
— בת למישפחה עשירה׳ גרושה פעם

נא דהתלו1ן!
זה כמה שבועות, נשמעות בין חובבי הקולנוע בישראל תלונות הולכות ונשנות
על כך שמפיצי סרטים ובעלי בתי־ד,קולנוע התגייסו לצבא יוצרי הסרטים. כאשר
נופל בידיהם סרט, הם מחליטים שזה עדיין לא המוצר המוגמר, נוטלים לידיהם מספריים
ומתחילים לשפץ פה ושם, כדי להתאים את הסרט לתנאי הארץ — כך לפחות הם
מסבירים. התוצאה היא, שכמה מן הסרטים היוקרתיים ביותר של התקופה האחרונה,
ובמיוחד כאלה שאורכם יותר מהרגיל, מגיעים אל הקהל בגירסה חדשה וקצרה יותר,
כי הרי הכל יודעים שהקהל הישראלי מורכב מהדיוטות שאינם מוכשרים לשאת סרט
באורך של יותר משעתיים.
מאחר שרוב המבקרים רואים את הסרטים שעליהם הם כותבים בהקרנות מוקדמות,
ובד,קרנות אלה השיפוצים טרם בוצעו, יתכן מאוד שאין לכותבים על הסרטים מושג
על המתרחש בהמשך.
בכל פעם שמעלים את הנושא לפני מפיצים ובעלי בתי־קולנוע, הם מכחישים
בכל תוקף שדבר כזה עלול לקרות, וככל שחולף הזמן, אחרי הצגת הבכורה, נוטים
הסרטים להתקצר בהדרגה, מבלי שאיש ימחה על כך.
על כן, כל מי שנתקל בסרט אשר נראה לו קצר מן הרגיל, בסרט שבו חסרה
סצינה שעליה קרא בעיתון או שמע מחבר, או מי שנתקל בסרט שמצבו הטכני פגום,
והוא שרוט, מרוט וקרוע, מתבקש להתלונן. כיתבו מכתב למערכת והוא יתפרסם בקול
גדול. בסופו של דבר, אם ביטלו את המיסים על כרטיסי הקולנוע, זכאי גם הקהל
לתמורה נאותה לכספו.

אחת: ,עומדת להינשא בשנית, כאשר הבעל
הראשון מופיע שוב ומנסה בכל מיני
תחבולות לרכוש את ליבה בחזרה. היא
גאה, נמרצת• ,שנונה, חריפת לשון, אצילית
עד קצות אצבעותיה, עד כדי כך שאינה
צריכה לטרוח כלל על גינוני טקס
כדי לשכנע מישהו במוצאה.
זאת היתד, השיבה הרשמית שלה אל
צמרת הבד, וגם אם בשנים שחלפו מאז,
לא נמנתה בקביעות עם כוכבות הקופה
של הוליווד (אף שרבים מסרטיה הכניסו
ממון רב) ,היא׳היתה תמיד שייכת לאצולה
הגבוהה, לכוכבים האמיתיים, שרק
מעטים כמותם עוד נותרו כיום.
במשך 25 שנים, מ 1942-ועד ליום מותו,
ב־ ,1967 הייתה בת זוגו הנאמנה של ספנסר
טרייסי. היא לא נישאה לו מעולם, ואילו
היה מעמדם קצת פחות חזק, אין ספק
שהקאריירה שלהם וזיתה מתמוטטת תחת
שבט הביקורת של אירגוני האמהות האמריקאיות,
נציגי הכנסיות והדתות השונות,
ואבירי המוסר המתנדבים.
להם לא הפריע הדבר כהוא זה. הם
הופיעו ביחד בתשעה סרטים — מאשת
השנה, שבו גילמה קארייריטטית מושבעת
הנשואה לעיתונאי ספורט (טרייסי) ועד
לנחש מי בא לסעוד (פרס האוסקר השלישי
שלה) ,שבו היתה רעייתו של טרייסי,
בסרט שבו הם צריכים להשלים עם
העובדה שבתם מנהלת רומן עם כושי.

תפקידים מזהירים. ד,בטחון העצמי
הרב, השליטה המוחלטת בכל מה שהיא
עושה והמקוריות של מינהגיה, היו טבעיים
למי שהיתר, בת של פמיניסטית
מושבעת (חברתן של אמה גולדמן ו־מארגרט
סאנגר) ושל רופא שיניים מפוכח,
שניהל את כספי בתו עד ליום מותו,
בשנת . 1962 היא חונכה באחת המיכל-
לוח היוקרתיות ביותר של ארצות־הברית,
ברין מאור, אבל כאשר התעקשה להמיר
לימודים בתיאטרון, לא עמד איש בדרכה.
כבר בסרטה הראשון, תעודת גירושין,
שבו גילמה את בתו של ג׳ון בארימור, ה מתגרש,
זכתה לשבחים מכל הכיוונים.
שם הכירה לראשונה את ג׳ורג׳ קיוקור,
הבימאי שעימו שיתפה פעולה, בחדווה
רבה, פעמים רבות לאחר מכן (כולל כמה
מתוך תישעת הסרטים המשותפים לה ו־לטרייסי)
.שנה לאחר מכן זכתה בפרס
האוסקר, והופיעה בעוד כמה תפקידים
שהכל נכספו אליהם, כמו בנשים קטנות
(שוב בהדרכת קיוקור).
היום, אחרי חמישים שנות קולנוע וארבעה
פרסי אוסקר, כאשר באמתחתה שורה
ארוכה של תפקידים מזהירים על הבד
וגם על הבימה, היא אינה זקוקה עוד
לנעלי פלאטפורמה כדי שהכל יסתכלו
אליה למעלה. היא המלכה הבלתי־מוכתרת
של הקולנוע האמריקאי, ובמידה רבה, גם
של הבימה, שם הופכת כל הופעה שלה
לאירוע יחידי במינו( .יש האומרים שה־ה
עו ל ם הז ה 2327

מחזמר קוקו, על חייה של האופנאית קוקו
שאנל, לא היה זוכה לעולם להצלחה בלי
הפבורן בתפקיד הראשי).
הקשר הסנטימנטלי 11 .פעמים כבר
היתד, מועמדת לאוסקר, וכאשר זכתה בו,
לא היה זה דווקא עבור התפקידים הטובים
ביותר שלה. סרטים כמו חינוכה של בייבי,
סיפור פילדלפיה, המלכה האפריקאית, חופשת
קיץ או המסע הארוך בתוך הלילה,
שהיו אולי ההישגים המרשימים ביותר
שלה על הבד, הביאו לה לכל היותר,
מועמדות לפרס, אבל לא את הפרס עצמו.
לעומת זאת, הקשר הסנטימנטלי שלה עם
טרייסי החולה, שהחזיק מעמד במאמץ של
נחש מי בא לסעוד בזכות תמיכתה, כבש
את לב עמיתיה, שהצביעו כולם לטובתה
(אז טענו שהפרס הגיע לפיי דאנאווי על
בוני וקלייד) .שנה לאחר מכן התחלקה
בפרס עם ברברה סטרייסנד (שהיתר, אז
תגלית השנה במצחיקונת) ,והשנה, שוב
בגלל הערך הנוסטלגי של הפגישה בין
שני ענקי העבר — הפבורן והנרי פונדה,
היא הוכתרה ברביעית.
היא כמובן מרוצה, אבל אינה מגזימה
בערך של כל העניין (היא היתד, גם מפורסמת
במינודגה הקבוע שלא להופיע לטקס
חלוקת הפרסים) .״כישרון מישחק הוא
כישרון מישני בהחלט. אין זו דרך נשגבת
ביותר להתפרנס. בסך הכל, אפילו ילדה
בת ארבע, בשם שירלי טמפל, היטיבה
לעשות זאת ממני.״
לא: לעצור. זה אינו מפחית מן ההתלהבות
שלה להמשיך קדימה, למרות גילה
( .)72״העיקר הוא לנוע תמיד קדימה,
לא לעצור, להמשיך במאבק. אין צורך
לדרוך על אחרים, אבל אדם צריך לסחוט
את כל מה שיש מתוך עצמו, לגייס את
כל כישוריו ולדאוג שלאייובס.״
כדרכה, היא ממשיכה להתנזר מן הזוהר
ההוליוודי. טרייסי בזמנו אמר שהוא ״אדם
קטן ולכן הוא רוצה לגור בבית קטן,״
להבדיל מן הארמונות של הכוכבים האחרים.
והפבורן משלימה :״יש לי מספיק כסף
וכל התכשיטים שלהם אני זקוקה. אני
לובשת חולצות שחורות ומכנסיים רחבים
משום שכך נוח לי. לאבי היו שתי חליפות

ב>קור
במו7ז>און
האחיות ברונטה (תכלת, תל־אביב,
צרפת) — אילו אפשר היה
להתייחס לפוונות של השרש הזה
בלבד, ולא לתוצאות, היתה חוות״הדעת חייבת להיות
חיובית. מישפחת ברונטה היא נושא מרתק — שלוש אחיות
ואח שחיו לכאורה לפי מיטב המסורת הוויקטוריאנית,
אך מתחת לחיצוניות המהוגנת והמגוהצת בערה אש תופת
כמעט, שבאה לידי ביטוי בכתביהם השונים, מג׳ין אייר
ועד לאנקת גבהים, ובמידה מסויימת גם בחייהם.
אלא שכוונות לחוד, וסרט לחוד. קשה להבין כיצד
בימאי כמו אנדרה טשינה, שהיה במשך שנים שותף במהפיכה
נגד הקולנוע המיושן, שערך את כתב״העת הצרפתי מחברות
הקולנוע, יכול היה לחטוא בכל החטאים של הדור הקודם.
ביקור בסרט הזה הוא כמו ביקור במוסיאון שעווה.
הצילומים של ברונו נויטן יפים להפליא, התילבושות
והתיפאורות הוכנו בקפדנות ובדימיון, הכוכבים הם בין
המפורסמים שיש היום לצרפת — איזבל אדג׳אני, איזאבל
הופר ומארי״פראנס פיזיה, והשחקן פטריק מק׳גי. אבל כל
זה נעדר חיים על המסך, ונדמה כאילו השחקנים זזים
מפוזה אחת לשניה, כדי שיצלמו אותם באור הנכון ומן
הזווית הנכונה. הכל צריך להזכיר את הציורים של הקלא־סיקנים
האנגליים והנשמה נשרה באיזשהו מקום בדרך.
שלוש הגברות הנאות נראות כיפהפיות חיוורות, לא רק
בפניהן אלא גם במהותן, וקשה להחליט אם הזהירות היתרה
שבה נוהג טשינה נובעת מהערצת יתר (לדבריו אין זה כך)
או מתוך אי״השתתפות רגשית שלו בעניין• סערת הרגשות

אותה תשומת־לב לכל הסרטים שהוצגו
לפניו, אלא שבכל מיקרה הפעיל את אוצר
הידיעות הבלום שלו, השתמש בסימוכין
ששאב מן האמנות הפלאסטית ומן
הפילוסופיה, מן הסיפרות ומן התיאטרון,
מן המוסיקה ומן הפוליטיקה, מהאנתרופו־ליוגיה
ומתורת המדינה; כדי להסביר את
הקולנוע, להבהיר אותו, לנתח אותו, לאמוד
את ערכו האמיתי.
זאב רב־נוף לא נימנה עם אותם מבקרים
— למרבה הצער רבים למדי —
המתבוננים בקולנוע בזילזול, מתוך מיגדל
השן של תרבותי העולם הנשגבה. הוא
אהב את הקולנוע בכל נימי נפשו, ראה
בו תימצות של כל האמנויות האחרות,
וסקר אותו בשקדנות ובסבלנות אין קץ.
ממך גדול מביא אוסף מן הביקורות
שפירסם במדורו הקבוע בדבר, אוסף שנערך
בתשומת־לב רבה על־ידי אורי
קליין, ומביא פרקים שכל אחד מהם מוק־

הפכורן כהסרטה — 81ע1
אדס קטן
ושני זוגות נעליים. בשביל מה צריך
לסבך את החיים יותר?״

ספרים
הרבה וזוך מב״קזר ת
את הספר החדש ססך גדול, צריך היה
לקבל בברכה. כמות החומר המתפרסמת
על הקולנוע בספרים, בשפה העברית, היא
זעירה כל־כך, עד שכל תוססת חדשה היא
בבחינת ברכה.
לא כל שכן, כאשר מדובר באוסף כתבים
של מי שהיה במשך שנים מבקר ה קולנוע
של היומון דיבר, ואולי היחידי
שהצליח להחדיר גישה רצינית, מעמיקה,
ורבת־היקף, לביקורת הקולנועית, בשעה
שרבים אחרים עדיין התייחסו אליה כאל
סיקור אירוע ספורטיבי, שבו יש לחלק
ציונים ותו לא.
אכן, מאז עלה ארצה, בשנת ,1951 ועד
ליומו האחרון, היה זאב רב־נוף דוגמה
ומופת לכל מי שהתכוון לכתוב על סרטים.
לא זו בלבד שהוא הקפיד להקדיש
ה עול ם חז ה 2327

איזאבל אדג׳אני ופטריק מק׳גי, מפתה לפחה
שצריכה לסחוף את האח בראנוול (שנחשב אז למוכשר
ביותר בכל המישפחה) באהבתו לאם תלמידו (יש אומרים
שהוא היה מאוהב דווקא בתלמיד) ,או את שארלוט,
באהבתה למנהל בית״הספר שבו לימדה, חנוקה תחת גל
של גינונים והגחלים לוחשות אך בקושי.
הסרט ייצג את צרפת בפסטיבל הסרטים בקאן. יתכן
שבמבט ראשון הוא נראה כמו מוצר איכות, אך אחרי
המבט הראשון, הצופה עלול להיות אדיש מכדי להתבונן
בו שנית.

תוח כל סרט, ההתפלמסות עם הביקורת,
בעיקר זאת שהתפרסמה ברחבי העולם,
המובאות הרבות שבהן השתמש כדי לנמק
את ניתוחיו י -שכל אלה הם ׳תותחים
כבדים מדי לכתבה בעיתון.
אך היום, בקריאה חוזרת, נראה שיש
לגישה הזאת הצדקת מלאה. פליני, אנטוג־יוני,
קובריק, אלן רנה. או לוקינו ויס־קונטי
אינם אך ורק יוצרים של סרט
בודד שאותו סוקרת הביקורת בהזדמנות
מסויימת. הסקירה המפורטת מספקת חומר
מחשבה ומידע על הקאריירה שלהם, על
הקווים המאפיינים אותה, על מקורות
השראתם, על דרכי המחשבה שלהם.
מסקירות על סרטים בודדים מצטיירת
דמות של אמן ושל יצירתו בדרך מאלפת
ביותר. זאת ועוד — ההתפלמסות עם
מבקרים זרים, שנראתה בזמנו מיותרת,
היא היום חיונית, משום שהיא מספקת
מימד נוסף, שדרכו אפשר להציץ אל
היחס שבו זכו היוצרים לא רק בעיניו
של זאב רב־נוף, אלא אל הוויכוחים שהתעוררו
סביבם, אל הדרכים השונות
שבהן אפשר לראות את מיסעל חייהם.
ולבסוף, לכל מי שחשש כי עם חלוף
הזמן יאבדו כתבים אלה את תוקפם, ושמה
שנכתב עליהם אתמול אינו נכון עוד היום,
צפוייה הפתיעה. גם אם אין בספר מאמר
על מונטנגרו, יש בו כל מה שאדם יכול
לחפש על מהות היצירה של דושאן מאקא-
בייב, וגם ללא המטרו האחרון אפשר לתפוס
את העקרונות שהם נר לרגליו של
פרנסואה טריפו.
עכשיו צריך להמתין למו״ל הנועז אשר
יטול את כל מר. שכתב זאב רב־נוף על
הקולנוע הישראלי — חומר שספר זה אינו
עוסק בו כלל — ויוציא אותו לאור.
כאשר נכתב, סברו רבים שהדעות מגמתיות
והעמדה סובייקטיבית. אילו היו מעיינים
בחומר שוב, יתכן שאפשר היה לדלות
מן החומר הקיים את הגירסה המעניינת
ביותר, מבחינה ביקורתית, של תולדות
הקולנוע הישראלי.

תדרי ך
חוגה לראות:
זאב ו־ב־־נוף ז״ל

תל ־ אגיב — פאדרה פיאדתנה, קבקבי
העץ, מרכבות האש, אהובת הקצין הצרפתי,
גאליפולי, מפיסטו, נועה בת .17

דש ליוצר חשוב בתחום העשיר. הקולנו עית.
כאשר
היה עדיין בין החיים, נדמה
היה שהפעלת כל הידע האנציקלופדי בני
ירושלים
— מפיסטו, חלף עם הרוח,
נועה בת ,17 גאליפולי.

איש גדול

חיפה — אהובת הקצין הצרפתי, שודדי
התיבה האבודה.

תל-אגיב
קפק פי העץ (אורלי, איטליה)
— שנה בחייהם של איכרים, לפני
כמאה שנה, בצפון איטליה. הירהור פיוטי
ופילוסופי גם יחד על היחס שבין אדם
לאדם ובין האדם לטבע. יצירת מופת.
אורך הסרט 3 :שעות.
מ פי ס טו (סינמה 2׳ הונגריה)

— עלייתו ונפילתו של שחקן אשר מוכן
היה להקריב הכל למען קאריירה בגרמניה
הנאצית. האמנות שבויה בציפורני הפוליטיקאים.
מישחק מזהיר של קלאום־
מאריה ברנדאור. אורך הסרט 140 :דקות.
**+נועה כת ( 17 פאריס, ישראל)
— הקרע בתנועת העבודה הישראלית;
מתחילת שנות ד.־ ,50 כפי שהיא משתקפת
במשבר מישפחתי ובחייה של נערה מתבגרת.
צנוע ומרתק.
גאליפולי (רב־חן ,3אוסטרליה)
— שני אצנים צעירים מתגייסים לצבא
האוסטרלי, במילחמת העולם השניה, ואחרי
מישחקי ההכנה השיגרתיים, מגלים את
תופת המילחמה בכל זוועתה, על חופי
תורכיה. סרט אנטי-מילחמתי מרשים.
מרככות האש (דקל, אנגליה)
— זוכה האוסקרים של השנה, סרט חביב
על תחרות בין אצן סקוטי שהנצרות
מדרבנת אותו קדימה, ואצו יהודי שמוצאו
הוא המנוע להצלחותיו. בימאי: יו האדסון.

ירושלים
י הלן! עם הרוח (אדיסון,
ארצות־הברית) — סירטו האגדי של דייוויד
סלזניק, עדיין מחזיק מעמד. סיפור מיל־חמת
הצפון נגד הדרום, עם גיבורים ואהבות
גדולים מן החיים.

חיפה
אהופת הקצץ הצרפתי
(פאר, אנגליה) — עיבוד אינטליגנטי ומבריק
לספר של ג׳ון פאולס, המתאר סיפור
אהבה ויקטוריאני מבעד לעיניים מודר ניות.
מישחק מזהיר של מריל סטרים
בתפקיד הראשי.

שודדי התיכה האפודה
(חן, ארצות־הברית) — סרט הרפתקות
שאין בו רגע אחד של הרפיה, על ארכיאולוג
וחברתו, שמתמודדים עם כל הצבא
הנאצי, על גילוי ארון־הברית בקבר מצרי
עתיק. משעשע מאוד.

שידור
צל״ז.
פסח -סו מ א!
• להנהלת הטלוויזיה הישראלית
על מישורי חג־הפסח, המקיפים את הסרט
ההונגרי מחניים (שנועד לנוער) ,מיכלול
של תוכניות־דת המעידות על התחזקותה
של מחלקת־הדת בטלוויזיה, אוראטוריה
של הנדל בשני חלקים. הנהלת הטל וויזיה
אחראית לכך שחלק מכובד של
צופי־הטלוויזיה יכוונו את מכשיריהם בחג
יציאודמצריים אל תחנות־השידור של ה ארצות
השכנות, או שיתענגו על סירטי
וידיאו.

מאחרי הקלעים
מוות דדיווח
תהליך הכפייה הממשלתית על חטיבת־החדשות
של הטלוויזיה ערב ״חג החרות״
מזכיר את התהליך העובר במחצית השנה

ביטולה של מהדורת כימעט חצות, בטענה
של ״קיצוצים תקציביים״ ,וניסיון של חב רי
הוועד־המנהל לקיצור מהדורות מבט
לכדי רבע שעה.
הערכותיו של ראש־הממשלה וחשיפת
כמה משרי־הממשלד( ,אהרון אבו־חצירה,
יצחק מודעי ויעקב מרידוד) לביקורת ה מצלמה
הביאו לתגובת-מיד של חברי ה־וועד־המנהל.
בישיבת
הוועד, העומדת להיערך השבוע,
יש בכוונת חברי הוועד־המנהל לתקן תקנות
חדשות לדיווח, אשר ייעקרו את סמכויותיהם
של מנהלי הטלוויזיה והרדיו
ויעבירו אותן לידיו של מנכ״ל רשות־השידור
יוסף לפיד. החלטה תיעשה בשותפות
יחד עם יו״ר הרשות, הפרופ׳
ראוכן ירון — בעצה אחת עם השר־הממונה
של תיק הטלוויזיה, שר־החינוך־
והתרבות זבולון המר.
זוהי פוליטיזציה מוחלטת של כלי־תיק־שורת
ממלכתיים אלה, שאיבדו כבר קודם
לכן את כושר הדיווח האובייקטיבי שלהם.
העיר מנהל-הטלוויזיה, טוביה סער,

ב ן ־ א ח 1ת י
הדוד מנחם
ובסאם אר־שנעה
את הקרב עם מנכ״ל רשות־השידור,
יוסף לפיד, לשידור ראיון־הרדיו עם
כסא ם אל־ שנעה ביום־פיטוריו, ניהל
מנהל חטיבת־החדשות ברדיו עמ נואל
הלפרין, שהוא בת־אחותו של
מנחם כגין (״בן אחותי עמנואל...״
כפי שכינה אותו בגין אחרי הפצצת
הכור הגרעיני בעיראק) .התייצבותו
של הלפרין בראש המאבק להתרת ה־ראיונות
עם ראשי־הערים המודחים
מעידה על חילוקי־דיעות במישפחת
בגין, על אופן הדיווח בכלי־התיקשורת
הממלכתיים. 23 מתוך שיחזור המתרחש התברר כי
ראשי־הערים המודחים בגדה המערבית רואיינו
לראשונה על-ידי כתבי הרדיו. רא־יונות־הרדיו
עם כרים ח׳לף ובסאם אל־שכעה
עוררו את אנשי מבט לראיין אף
הם את ראשי־הערים המודחים.
בדיון שנערך בנוכחות מנכ״ל הרשות,
יוסף לפיד, הגיעו אנשי־הטלוויזיה ל עימות
עם אנשי־הרדיו, תוך האשמתם בחריגה
מהנוהל המחייב אותם לפנות אל
מנכ״ל הרשות לשם קבלת אישור לראיין
ראשי-ערים בגדר־המערבית.

ער נהרו ת עוכ ס

מנהל־טלוויזיה סער
נוהל פסול

האחרונה על הטלוויזיה הממלכתית בפולין.
עיקרון הטלוויזיה הממלכתית והלא־ממשלתית
אינו ברור לממשלת ישראל.
הסחף הכפייתי העובר על מחלקת־החד־שות
מוחק תהליך בן 20 שנה של עצמאות
רשות־השידור.
חברי הוועד המנהל של רשות השידור,
שהיו צריכים לייצג בהבנתם ובהחלטותיהם
את הציבור הרחב, מייצגים יותר ויותר
את ראייתו של ראש־הממשלה. דבריו
החריפים של מנחם בגין על הנהלת רשות־השידור
(טלוויזיה ורדיו) ,בראשית השבוע
שעבר, זכו באוזן קשבת בוועד־המנהל,
שהחליט לחסל את שאריות העצמאות ה־דיווחית
של חטיבות־החדשות ברדיו וב טלוויזיה,
בעקבות הדיווחים מהמתרחש בגדה
המערבית וברמת־הגולן.
לתהליך חיסול העצמאות הדיווחית קדם

באוזני העולם הזה :״זה יעקור את מנהלי
הטלוויזיה והרדיו בתפקידיהם. לדעתי, שיקולי
הדיווח הם רק של הכתב בשטח,
ולא של מנהליו. על העורכים להחליט אם
החומר שהכתב הביא מהשטח מתאים
לאמות־המידה של חדשות או לא. גם
הנוהל הנוכחי, של בקשת אישור לדיווח
במיקרים מסויימים, הוא פסול. אם עכשיו
יחליטו על סירבול העבודה, יהיה לכתבים
קשה לדווח דיווח אמין מהשטח...״

פורום שכער.
הגוף החדשותי של רשות השידור, פורום
החדשות, התמקד בישיבתו האחרונה
בבחינת הסיבות שהביעו לביקורת החריפה
של הממשלה על אופן הדיווח והתיפקוד
של רשות השידור, לגבי המתרחש בגדה
המערבית וברמת־הגולן.

יום האדמה שד ופיק השני
סיפור־השבוע במיסדרונות הטלוויזיה הוא סיפורו של כתב הטלוויזיה הערבית,
רפיק חג׳• יחיא (בן־דודו של ח״כ של״י לשעבר) ,על מה שעבר עליו במהלך
״יום האדמה״.
רפיק חג׳־יחיא נשלח על־ידי מחלקת החדשות של הטלוויזיה הערבית לסקר
המתרחש במשולש.
כאשר הגיע רפיק לשערי כפרו־מולדתו, טייבה, מצא שם תור ארוך של
מכוניות, שהתעכב במחסום שהקימו אנשי מישמר־הגבול. כאשר הגיע רפיק אל
המחסום, הוא התבקש להזדהות. הוא שלף את תעודת־העיתונאי הממשלתית שלו,
וציין שהוא גם תושב טייבה. אנשי מישמר־הגבול ביקשו ממנו להמתין בצד.
כעבור מחצית השעה הם ביקשו ממנו לפתוח את תא־המיטען של מכוניתו.
אנשי מג״ב תבעו ממנו להוציא את תכולת תא־המיטען. רפיק השיב שאין זה
תפקידו. איש־המג״ב הגיב :״אני לא הסבל שלך !״
כאשר שם רפיק וציין כי יש בידו תעודת־עיתונאי ממשלתית, הגיב מפקד
המחסום :״גם מחבל יכול למצוא תעודת-עיתונאי !״ רפיק חייך ואמר לו :
״באותה המידה, שמחבל יכול להשיג מדים של מישמר-הגבול.״
שוטרי מג״ב החליטו, לבסוף, לערוך בכוחות עצמם את החיפוש במכוניתו.
רק כעבור שעה נוספת, לפני יותר מאלפיים איש, שהמתינו במבואות הכפר,
איפשרו אנשי־מג״ב לרפיק להיכנס לכפרו. בינתיים תמה עצרת יום־האדמה,
שרפיק נשלח לסקרה.

עימנואל,

לפני כשבועיים הקרינה הטלוויזיה ה*
ישראלית, במיסגרת מדיניות־החיסכון
שלה, שכתוצאה ממנה מרבים בשידורים
חוזרים של סרטים שכבר הוקרנו, את
סירטו המעולה של רם לוי על ביצוע
האופרה נאבוקו בקיסריה במיסגרת הפסטיבל
הישראלי. כאשר נשאלו כמה מיוצרי
אותו סרט על הסיבות לאי־הפצתו של ה סרט
בתחנות־טלוויזיה בעולם, היפנו את
אצבעם לעבר מנכ״ל-הרשות, יוסף לפיד.
הגיב לפיד :״בשעתו התרתי את הקרנתו
של הסרט באר, מתוך שאני חושב
שהוא סרט אמנותי מעולה, ומדרגד. רא־שיונה.
מה עוד, שהצופה הישראלי מכיר
את המציאות כפי שזו משתקפת בו. לעומת
זאת, הרמז הקיים בסרט, כאילו הערבים
בשטחים (הכבושים) נמצאים כיום במצב
דומה לזה שהיהודים היו בבבל, יכול היה
להתקבל בחוצלארץ כתעמולה אנטי-ישר־אלית.
לכן איננו יכולים למכור את הסרט
במתכונתו הנוכחית.״

מנהל־חטיכה הלפרין
חילוקי־דיעות במישפחת בגין

עורכי הווידיאו, הסרטים והמקליטים, תבעו
את שיגורו של תאורן.
במיסדרונות הטלוויזיה הישראלית מתלוצצים
עתה שביוס־השידורים המשותף
עם הטלוויזיה המצרית ישהו כל״ העובדים
הטכניים של הטלוויזיה הישראלית במצריים,
כדי למנוע את השבתת הטל וויזיה
הישראלית.
פסקול ארוני אוו דסב?
למרות שלמראית־עין מוקפא עניין
בחירתו של מנהל חטיבת־החדשות בטל וויזיה,
עד להסדר בין ועד אגודת־העיתו־נאים
והנהלת רשות־השידור ועד לקביעת
נוהל סופי לניהול המיכרזים ברשות-

ח ד ־ גז ״ א 1982
משל הגדת־הססח חד־גדיא מתרחש בימים
אלה במציאות של התדרדרות יחסי״
העבודה בבניין הטלוויזיה הישראלית.
זה החל כאשר נציגי העובדים הטכניים
בטלוויזיה הבהירו להנהלה, שיש בכוונתם
למנוע את שידור קונצרט האוראטוריה
של הנדל, ישראל במצריים. הסיבה: את
הקונצרט, שהוקלט לשידור־טלוויזיה סטריאופוני,
לא ניתן לערוך בציוד הטלוויזיה
הישראלית, ולכן שוגרו מפיקיה אייתן
גוייטן ומיקי לדון לאנגליה, לעריכת
הקונצרט עם הבמאי,
לא נשלח עורך־וידיאו, ביחד עם מפיקי
התוכנית לאנגליה. הבי־בי־סי לא היה
מאפשר לו לערוך את הסרט במיתקניו.
הדבר גרם לאיומי עורכי־הוידיאו למנוע
את שידור הקונצרט בחג־הפסח.
האיומים הועילו. לעורכי הווידיאו של
הטלוויזיה הובטח שאחד מהם ישוגר ל *
מצריים, ליום־השידורים המשותף של הטלוויזיה
הישראלית והמצרית, עם השלמת
הנסיגה מסיני. מובן שהטלוויזיה המצרית
לא תאפשר לו לערוך את הסרטים באולפניה.
כאשר
שמעו עורכי־הסרטים (פילם)
על הכוונה לשגר איש״וידיאו למצריים,
איימו מייד בהשבתה, אם לא ישוגר במקביל
גם עורך־סרטים למצריים. כאשר
שמעו מקליטי־הקול, שעורכי־הסרטים תובעים
שיגור אחד משלהם למצריים, תבעו
לשגר גם עורך משלהם עם הצוות למצריים.
כאשר שמעו התאורנים את סיפור

כימאי לוי (כפורים)
ערבים ברמאללה, יהודים בבבל

השידור, לא שככו הלחצים לבחירת מנהל-
החטיבה החדש. בעוד שמצד עובדי חטיבת
החדשות מופעלים לחצים למען מינויו
של יאיר אלוני, איש־חדשות ותיק ואחרון
אנשי הדור הראשון של חטיבת־החדשות,
מתבהרת כוונת ההנהלה לבחור
בשליח הטלוויזיה בארצות־הברית, דן
רכיכ, למישרה זו. הערכת העובדים היא
שסיכויי השניים במיכרז שווים שדר
גלי צה״ל, יצחק כן־נר, פתח בשבוע
שעבר את אחת מתוכניותיו הפופולריות,
נבון לעמסיו, בקביעה :״אם הרב שלמה
גורן יוצא בשליחות מדינית לארצות־הברית,
האם ייתכן ששר־החוץ יצחק
שמיר יישלח בקרוב לפזורה בשליחות
דתית ז 1מסכת ההתפטרויות של
עובדים בכירים ברשות־השידור טרם תמה.
בימים אלה עשוי אחד מעובדיה הבכירים
ביותר של הרשות להודיע על התפטרותו.
העו ל ם הז ה 2327

לחג הפסח בהוקרה מהמרי אחק1ר.
עוף ממולא בתוספת פ שטידת קשואים
ותפוחי אדמה
תפוחי אדמה,גזר
הכמויות
ו שעועית ירוקת
החמרים להכנת העוף
ו עוף במשקל 1600 - 1500 גרם.
תבלינים לטבול העוף: מלח, פלפל לבן, פפריקה
אדומה, ומעט רוטב סויה.

החמרים למלוי
4תפוחי עץ גרנד אלכסנדר בגודל בינוני,
חתוכים לקוביות קטנות.
50ג׳ צימוקים
50ג׳ אגוזים כתושים
1/2כפית קינמון
1כף שמיר קצוץ
4בפות קמח מצה
2בפות שמן
4כפות מים קרים
2בפיות אבקת מרק מוזהב
ו כף רוטב סויה
המרי תבול: מלח ופלפל לבן

הירקות
8-6תפוחי אדמה בגודל בינוני
8-6גזר חתוכים לאצבעות
400ג׳ שעועית ירוקה
2-11/2כוסות נוזלים, מים או מרק צח, או חצי
כמות מים וחצי כמות מיץ תפוזים.
ו כף רוטב סויה
2כפיות דבש
1/2כפית קינמון
ו כף מרגרינה או שמן.

אופן ההכנה
אסקור טוב להיות בבית.

750ג׳ קשואים
250ג׳ תפוחי אדמה
1בצל בגודל בינוני
1כף שמיר קצוץ 4ביצים 4כפות פירורי קמח מצה
מלח, פלפל לבן, מעט אגוז מוסקט 1 ,כף אבקת
מרק זהב.
1כף פירורי מרגרינה
מעט פפריקה מתוקה
החמרים 6ביצים
/ 2יו כוסות סוכר
1ח׳ מרגרינה
150ג׳ שוקולד מריר 1 +כפית קפה נמס 2 +כפות
מים.
1כפית גרידת לימון
1כף קוניאק
4כפות קמח מצה
100ג׳ אגוזים כתושים
1כפית אבקת אפיה

אנפן ההכנה

אופן ההכנה

הירקות הקלופים לרסק בפוד פרוססור במגרדת
הדמה. להעביר לקערת עבודה ולהוסיף ביצים,
תבלינים ואבקת מרק. לבחוש בקלות ולהוסיף
קמח המצה. למרוח תבנית האפיה במעט
מרגרינה, לצקת העיסה, לפזר מעל גרגירי
מרגרינה ומעט פפריקה מתוקה. לאפות בחום
בינוני בערך ארבעים דקות. להגיש חם.

שוקולד +קפה נמס ומים להמיס על גבי אדים
ולבחוש לעיסה חלקה. לקרר. להקציף יחד
החלמונים, מרגרינה, ו כוס סוכר וגרידת לימון.
להוסיף את השוקולד. להקציף יחד
עד שתעשה עיסה בהירה וקלילה. להוריד 1/3
מן הכמות עבור קשוט העוגה. לערבב לחד אגוזים,
קמח מצה ואבקת אפיה. להקציף קצף חזק מן
החלבונים 1/2 +כוס סוכר.
לתערובת של השוקולד להוסיף
תוך כדי קפולים קלים, תערובת
של אגוזים וקצף לסירוגין.
למרוח תבנית אפיה מם׳ 28
במעט מרגרינה. לשים עיסת
העוגה ולאפות בחום מס׳ 6בערך
40 דקות. לאחר שהעוגה אפויה
לסגור את חם התנור ולהשהות
העוגה בתנור עוד כ־ 10 דקות.
לקרר העוגה ולקשט בקרם
הנותר. אפשר לקשט במעט
אגוזים.

טל־ ארויו

לתבל את העוף בתבלינים ע״י שפשוף העוף
מבחוץ וגם בפנים. לערבב את כל חומרי המלית
ולשפר הטעם. למלא את פנים העוף במלית
ולסוגרו היטב. לאחד הכנפיים והשוקיים ע״י
חוט משיכה, כך שיהיה הכל צמוד לגוף העוף.
להניח את העוף על גבו בתבנית אפיה מתאימה.
להניח את כל הירקות מסביב לעוף בצורה
דקורטיבית. לערבב הנוזלים עם יתר התמרים
ולצקת סביב העוף. את המרגרינה לפזר על גבי
כל השטח. יש לכסות את כלי האפיה, כך שכל
התבשיל יהיה מכוסה. לאפות בתנור אפיה בחום
בינוני גבוה במס׳ 7קרוב לשעתיים. מידי פעם
רצוי לצקת מן הנוזלים על גבי העוף והירקות.
רצוי לגלות את התבשיל מן הכיסוי אחרי שעה
וחצי בערך ולהמשיך לאפות ללא כיסוי עד אשר
יתקבל הצבע הזהוב והיפה.

טורט שוקולד עם
אגוזי ם וציפוי עליון

המתכונים מלשכת יעוץ
לעקרת הבית-אמסא.

בלבוטק איעור ני תנור אחקור עמד בכל הבדיקות התק1י 1ח
עול מכון התקנים,לפי הזמנת המועצה לצרכנות^ .

כל מה שאת צריכה מהשמש...לא יותר. אולטרסול.

פרסום מלניק • יעקב פרנקו

שיזוף נכון הוא ענין של יופי
ובריאות כאחד.
קרני השמש מעניקות לעורך
את השיזוף היפה והגוון השחום,
אך חשוב לווסת את כמות
הקרינה החודרת לעור, כדי למנוע
נזק. תכשירי אולטרסול מאפשרים
שיזוף בריא ויפה, מונעים
התייבשות העור ונזק מקרינת יתר.
הם יעניקו לעורך את כל שהוא
זקוק מהשמש ולא יותר.
אולטרסול לשיזוף בריא,
לבחירתך-שמן שיזוף, תחליבי
שיזוף(המותאמים לרגישויות עור
שונות) ותחליב לאחר שיזוף.

יום רביעי

לי להסדר

• כפייה דתית: הגדות
לפסה 8.50 שידור
בצבע, מדבר עברית).
סרט של שירות הסרטים הממשלתי
על סוגי הגדות פסח
שונות, לאורך תולדות העם
היהודי.

• בידור: זמר אביב
( — 9.15 שידור כצבע,
מדבר ומזמר עברית).
שירי אביב ופסח בצוותא עם
חנן גולדבלט, בהשתתפות
חבורת הזמר של רפי פסחזון.

• סרט קולנוע הונגרי:
מחניים (— 10.00
שידור בצבע, מדבר הונגרית)
.סרט הונגרי, המבוסם
על הרומן הידוע של הסופר
פרנץ מולנר. הסרט עוסק ב־מילחמת
כנופיות בין נערים
בבודאפשט. אחת הכנופיות
טוענת לזכויות טריטוריאליות
על מגרש ריק ובנופיה אחרת
קוראת עליה תיגר. בסופו של
דבר אף כנופיה אינה זוכה
במיגרש, המופקע על־ידי ה־עיריד,
לצורכי בנייה. הסרט
הוא אליגוריה חכמה ונוגעת
ללב על חוסר הטעם שבמיל-
חמה, ומאבק על שטחי כיבוש
שהמילחמה יוצרת.

יום חמישי

א׳ פסח

נערתו יטל סנדנם (1000
— •טידור כצבע, מדבר
אנגלית) .המשך לסרט קיד
וקסידי, ובו קורות נערתו של
קיד סנדנס אחרי מותו. סיפור
מעקב הבלשים אחריה, והאופן
שבו היא גייסה את פנצ׳ו וילה
המקסיקאי לעזרתה. בתפקיד
הראשי: קתרין רוס.

יום שיש׳

• סרט ערבי: נערה
ושמה שוק 5.32 שידור
בצבע! ,מדבר ערבית).
סיפור העלילה מתרחש בכפר
עני ונידח השוכן לחוף הים
בצפון מצרייט. גיבורת הסרט,
שוק (השחקנית נאדיה אלג׳נ־די)
היא רקדנית־בטן שרבים
מגברי הכפר חושקים בה. שוק
אוהבת את אחמד (חסיין פא-
המי) אך נישאת לאחיו הצעיר
מוח׳תאר, שהוא שיכור ובטלן.
מאחר שאחמד המשכיל
אינו מעוניין להינשא לבחורה
שהיא רקדנית־בטן מחשש הרכילויות
של בני הכפר.

• בידור: שעה טובה
עם מני פאר ואורחיו
( — 9.15 שידור בצבע,
מדבר עברית) תוכנית הבידור
היוקרתית של הטלוויזיה
הישראלית, עם הסאטירה
העוקצנית המובאת בסופה מפי
שלמה ניצן.

• סרט קולנוע: האיש
במסיכת הברזל (10.15
— •טידור בצבע, מדבר
אנג לי ת) .גירסה קולנועית
נוספת לספר ההרפתקות של
אלכסנדר דיומא, העוסק באח
התאום והטוב של המלך לואי

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית
ום ד> , 3וני 7 . 4
• סידרה חינוכית־כידורית: חיות
מופלאות 6.40 ערוץ — 3שידור
בצבע, מדבר אנגלית) .מופע לפני קהל באולפן

טלוויזיה אמריקאי. בעלי־חיים מאולפים המבצעים
להטוטים, וכן קטעי סרטים על אורח חייהן של
חיות נדירות. בתוכנית הפעם: נמלים לבנות
מאפריקה, אווזים מקנדה, בעלי תכונות מיוחדות,
חיות בקירקם, ומפלאי העולם התת־מימי. התוכנית
מוגשת על-ידי ברג׳ס מרדית, פרסיליה פרסלי
וג׳ים סטפורד.

• מדע — הממציאים (— 10.15
ערוץ — 6שידור בצבע, מדבר אנגלית).

המאה ה־ 20 הביאה בכנפיה המצאות רבות ומגוונות
לטובתו וריוויחתו של המין האנושי. על כמד,
מהמצאות אלה וממציאיהן תספר לנו סידרה זו.

יום חמישי * 8 .
• סידרה לנוער: רימי (— 4.50
שני הערוצים — שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .סידרת אנימציה יפאנית לילדים, על

הרפתקאותיו של נער צרפתי יתום ושמו רימיי,
החי עם אמו, ונאלץ לעבוד במיכרות פחם כדי
לפרנס את מישפחתו.

• שעשועון: חשוב וזכה (— 7.00
ערוץ — 3שידור בצבע, מדבר ערבית).

שעה של חידונים ושעשועונים המבוססים על מעט
ידע והרבה מזל, בהנחייתו של ראפע שאהין.

יום שדש* 9 . 4
• ספורט: כדורגל אירופי (— 2.15
שני הערוצים — שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .מישחקי כדורגל נבחרים של קבוצות
מן הליגה הלאומית באנגליה וגרמניה המערבית.

• דרמה: דרך הפלמינגו (— 10.15
ערוץ — 6שידור בצבע — מדבר אנגלית)
.המשך קורותיה של מישפחת וולדן (קוץ

מקארתי וברברה רש) ובתם המאומצת קונסטנט
(מורגן פירצ׳יילד) בעיירה האמריקאית הדרומית
״טרורו״ .הבת קונסטנם היא נערה מפונקת ונצ־

• כפייה דתית: בכל
דור ודור 8.00 שידור
בצבע, מדבר עברית).

לנית, המקבלת את כל מבוקשה גם אם הדבר
מביא את אביה אל סף פשיטודרגל. אהבות, בגי דות
ואינטריגות במנות גדושות.

ום שבדו <0 . 4
• סידרת הרפתקאות: בי.ג׳י והדוב
( — 6.20 ערוץ — 3שידור בצבע —
מדבר אנגלית) .סידרה על נהג משאילת נאה
ושמו בי ג׳י מקיי(השחקן גרג אביגן) היוצא לנסי-
עותיו הארוכות בחברת שימפנזה העונה לשם
״בר״ (דוב) ,ומוצא את עצמו תמיד מעורב בהר-
פתקות מהרפתקות שונות. לצידו בסידרה מופי עות
כחצי תריסר נערות נאות העובדות כנחמת
משאיות בחברה שבה עובד בי ג׳י, וחנזקקות תמיד
לעזרתו ולהגנתו.

ום רא שון 4
• בידור: אמנים צרפתיים (— 6.00
ערוץ — 6שידור בצבע, מדבר צרפתית).
מופע הבידור של מחלקת התוכניות בצרפתית.
זמרים ובדרנים צרפתיים מן השורה הראשונה
בצילומי אולפן ובהופעה בפני קהל.

• 01 שני *2 . 4
• סידרה דרמטית: שערי העיר
( — 8.30 ערוץ — 3שידור בצבע, מדבר
ערבית) .סידרה מצרית על בני כפר במצריים
עילית השואפים להיטיב את מצבם ולהגר אל העיר
הגדולה, אך ארוכה הדרך אל שערי העיר.

יום שלי ש*3 . 4 ,
• סידרה משעשעת: המצלמה הנסתרת
7.00 ערוץ — 3שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .סידרת־טלוויזיה אמריקאית
פופולרית הבנויה על סיטואציות מפתיעות ומצחיקות,
תוך ניצול תמימותם וטוב ליבם של אנשים.
הסידרה מוגשת לפני קהל באולפן, בהנחייתם
של אלן פנט (שזכה לכינוי ״מר מצלמה נסתרת״)
ופילים ג׳ורג׳.

יום ר*ושון
44. 4
• מולדת: ארץ אהבתי

פסח בתקופות שונות בחיי עם
ישראל, ובעיקר תקופת בית
שני ונוסח הפסח אצל האנוסים.

:מולדת: הנופים
אשר אהבנו 8.30 שידור
כצבע, מדבר עברית).

( — 8.03 שחור־לבן ו/או
כצבע) .מגזין שבועי בד,גש-

עוד אחד מתריסר סרטי סיני
שהופקו בטלוויזיה הישראלית,
והפעם זו פרידת צוות נקודת
חן מחצי האי המצרי.

קונצרט יוקרה מיוחד שצולם
לחוף ים סוף מול אי האלמוגים,
בהשתתפות מקהלת פסטיבל
אדינבורו, מקהלת התיז־

קוטן: לא יאומן כי יסופר
יום. ראשון, שעה 10.50
ו־ ,14-,אשר נכלא בין כתלי
הבסטיליה. הסיפור מתאר את
האופן שבו הצליחו נאמני האח
הטוב להחליף בינו ובין
האח הרע שישב על כס המלכות.
בתפקידים הראשיים :
ריצ׳רד צ׳מברליין, לואי גיור־דן
וג׳נבייב רו.

שבת

חלק א׳ בהשתתפות אבנר גד-
סי, רמי דנוך ולהקת העוד,
משפחת סולימאן, משה הילל,
זוהר ארגוב ואחרים.

10. 4

רו: מסיכת הברזל
יום שישי, שעה 10.15

מורות הלאומיות הסקוטית,
ותיזמורת ירושלים. במישדר
זה יובא החלק הראשון של
האוראטוריה שחיבר הנדל,
תחת הכותרת יציאת מצריים.

סרט

טלוויזיה :

• סידרת טלוויזיה :
בנסון 8.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
הפרק המציל ממוות מספר כיצד
מבקשת קייטי מהמושל
לבוא ולהרצות בבית סיפרה,
והוא ניאות. בינתיים סועדת
קראום את ליבה בסופגניה ש-
נתקעת בגרונה וגורמת לה
להיחנק כמעט. בנסון, הנמצא

12 . 4

• פולקלור מיזרחי:
למנצח שיר מזמור (9.30
— שידור ישיר בצבע,
מדבר ומזמר עברית).

ספורט: מבט

ספורט 10.30 שחור־לכן,
מדבר עברית נוסח
ניסים קיוויתי).
~ ן פולקלורי מיזרחי:
למנצח שיר מזמור (11.00
— שידור ישיר כצבע,
מדבר ומזמר עברית).
חלק שני של המופע בהשתתפות
צילה דגן, מירי אלוני,
אופירה גלוסקא, דודו זכאי,
עוזי מאירי ואחרים.

• מותחן: לא יאומן
כי יסופר 10.50 שידור
בצבע, מדבר אנגלית
מעולה) .ג׳וזף קוטן מוקף
בסרט זה בשתי יפהפיות זוהרות,
גלוריד. גראהם ומורין
אובריאן. קוטן הוא אספן חפצי
אמנות ליונל למפסון, ש נגרר,
במידה רבה בעל כורחו,
לקרב נקם משולש. על
פני השטח זה נראה כרומן
רומנטי, אך ביסודו טמונים
הגורמים לתאוות הבצע ודד
מירמה. האם למפסון הוא יריב
הולם לכל אחת מהנשים ז והאם
עירטול אמנותי של אחת
משתי היפהפיות הוא אכזרי,
או אולי נקמתה של אחת מהן?

• אופרה: ישראל
במצריים 9.15 שידור
בצבע, מזמר אנגלית).

במקום, אינו מאבד עשתונותיו
ונחלץ לעזרתה. ברגע האחרון
נאלץ המושל לבטל את
הרצאתו בבית סיפרה של קיי מי והוא שולח במקומו את
קלייטון.

מג׳יי אר בניהול החברה, והראייה:
האופן שבו הוא תצליח
לרכוש בית־זיקוק חדש.
בינתיים ממשיכה פאם לחפש
את אמה ולוסי מציגה את
מיטש לפני חבריה, והתוצאה
היא כישלון מוחלט.

ייטם וצ׳רצ׳יל: דרמה
יום שני, שעה 10.20

תו של מאיר שליו, שמרוב
אהבתו לארץ, אינו חוסר את
חיציו מהשולטים בה.

• סידרת טלוויזיה:
דאלאס 9.30 שידור
״ כצבע, מדבר אנגלית
בעגה טכסאסית) .הפרק
קשר ונצואלה מחדד את העימות
שבין ג׳יי-אר ובובי כאשר
בובי מסרב לוותר על תפקידו
כנשיא החברה. ג׳וק מוצא את
עצמו לכוד באמצע, מכיוון ש מתברר
שבובי מוצלח יותר

• דרמה: המיקצוע
של ג׳ק 10.20 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).
מבט חודר אל סדרות הפשע
בטלוויזיה, דרך עיניו הציניות
של כותב תסריטים לסדרות
אלה. השאלות הן האם
השוטרים באמת כפי שהם מוצגים
על המסך, או שמא הטל וויזיה
תפרה להם תדמית ש תענה
על ציפיות הקהל. זהו
מעין מחזה בתוך מחזה, שב מהלכו
בונה התסריטאי סצי נות
ומעיר עליהן את הערותיו
תוך כדי הסרט. דונלד צ׳ר־צ׳יל
משחק את התסריטאי,
ואשתו בחיים, פאולין ייטם,
מגלמת את דמות אשתו בדראמה.

הורוסקופ

ונקב שרת /איש ממאדים

הרגל הפלסטיני
כשהייתי נער בירושלים שחוברה לה יחדיו לפני קום
המדינה, מה היינו עושים, חברי ואני האפיקורסים מלידה
במוצאי יום־הכיפורים ן היינו ממהרים אל הכותל דרך סימטות
העיר העתיקה, ובהתקרבנו אליו — מי חלם אז על הרחבה —
היינו נדחקים ומפלסים בחירוף־נפש דרך בתוך הגוש הצפוף
של המוני המתפללים היהודים, אובדים ומתגלים מחדש בתוך
ים הראשים הנרגש ואחר-כך, משהגענו אל היעד הנכסף/
היינו ממתינים בציפיה לשעת נעילה.
ותמיד באה ההמתנה הדרוכה על שכרה. כי פתאום, אי־מפה,
אי־משם, לפעמים ממש בסמוך לך, שלף יהודי מתוך
שולי מיקטורנו או קפטנו שופר, הרכין ראש, תקע תקיעה —
והסתיר את השופר חזרה.
זה היה מיבצע!
כי ממש באותו רגע היו שוטרים בריטיים שעמדו בתוך
הקהל, ממתינים אף הם למאורע המיוחד במינו הזה, נדחקים
בעל כורחם לעבר התוקע כדי להניח עליו ידיהם, ואז כל
הקהל הקדוש — ואנחנו הנערים בתוכו, היה מתחיל לנוע
כאיש אחד אנה ואנה בכוח איתנים כדי למנוע בעד השוטרים
הבריטים, ימח שמם לנצח, מלהפיק את זממם וללכוד את
התוקע.
זה היה גדול!
בכל כוחנו היינו הודפים את עצמנו ואת זולתנו כחומה
בצורה אל מול השוטרים עוכרי ישראל, שמשום־מה יצא קיצפם
על השופר• מי מאיתנז הירהר אז מה פירוש שופר, מה פירוש
תקיעה — רק מקץ ימים רבים נתחוורו לי יסודות הפולחן
האלילי הפראי הזה — באותם רגעים של מאבק לאומי היה
מדובר בסמל מובהק של הוויה יהודית שמישהו זר גמר
אומר לגזור עליו, להתנכל לסמליותו, תהא אשר תהא ; ואנו,
הנערים האפיקורסים של המחנות העולים (לפני הפילוג)
התלכדנו ממש לבשר אחד עם כל הציבור היהודי למאותיו,
רובו ככולו דתי, במאמץ עליון למנוע מנציגי שילטון זר
להכתיב לנו את התנהגותו, לקבוע מה מותר ומה אסור
לנו, מה יהיו סמלינו ומה לא יהיו.
זו היתה חוויה !
כן /כל זה היה מזמן, די מזמן. נאמר, לפני 40 שנה פלוס
מינוס. ילדים, נערים היינו, ואני בטוח שאיש מאיתנו לא

צדקה עשו המעצמות עם רבים מאיתנו ב־ 1949 וב־,1947
שכפו עלינו לפנות את השטחים שכבשנו בסיני חיש מהר,
וגאלום מתחושת נצח הכיבוש (אחד הגאולים הללו, למי
שנכון להיזכר, היה דוד בן־גוריון, שעם כיבוש האי טיראן
ב־ 1956 הזדרז להכריז על מלכות ישראל השלישית) .המארה
דבקה בנו במלוא עוצמתה* כמגיפה ממש, במהלך הכיבוש
המתמשך של השטחים לא־לנו שנפלו בידינו ב־ .1967 משלא
הוחזרנו לאלתר, תחת להחזירם ביוזמתנו, או לפחות לנפנף
בהם כבפיקדון השמור לבעליו תמורת הסדר סביר, העדפנו
להכות בהם שורשים (אומרים, שבסיני בלבד במחיר 14
מיליארד דולר — סכום שווה־ערך לחוב החיצון שלנו) ,והצלחנו
לדמיין מציאות שיקרית משוכללת, שהמירה בהצלחה יתרה
את המציאות האמיתית.
אם אכן בדעתנו לחזור לשארם אל־שיח׳ בשלישית בכוח
הזרוע, כי אז באמת עלינו לחגור שק ולקונן עכשיו מרה
בשם הדם ששפכנו בסיני וממערב לתעלה ובשם הדם שיישפך ;
כי אז באמת עלינו לראות בחזרתנו אל גבולות ארצנו, שלפי
כל הסימנים נשארו במקומם, נסיגה מבישה.
אבל אם רצוננו לחיות במציאות האמיתית ולא לשגות
בדמיונות אימפריאליים ולבנות אימפריה על חולות מידבר
נודדים, ואם אנו נכונים לברך על שלום, או על סיכוי לשלום,
חרף העובדה שמצב מפחיד ולא מוכר זה לא היה פרי מאמץ
ישיר שלנו, אלא נכפה עלינו על־ידי איש זר — אל־סאדאת —
ולאו־דווקא בכוח מחוות־השלום שלו אלא יותר בכוח הוכחתו
המדהימה שניתן להוליך עם ערבי למילחמה עקובה מדם
כדי להבהיר באורח מוחץ אי־השלמה עם מציאות שיקרית
שביקשה ישראל להנציח, כלומר שנצח הכיבוש פירושו נצח
הטילחמה ושפך־הדם (וכל תינוק יודע מי יכול להרשות לעצמו
לאבד יותר) ,כי אז עלינו לשמוח על יציאת סיני, להודות
על הורדת דגל ישראל מעל שטח זר, שהשליטה בו רק
מזמינה מילחמות. דגלנו, אשר יתנפנף בארצנו; לא יחסר את
כתם האימפריאליזם הדרומי שדבק בו זה 15 שנה בהתנופפו
ברחבי סיני — :הוא רק יהיה טהור יותר, יפה יותר.
מי יתן, שכתמי הכיבוש האחרים המכפישים את הדגל
הזה יוסרו ממנו אף הם. ביוזטתנו ולא ביוזמת זרים• מרצון
ולא מאונס, בשימחה ולא בתאניה־ואניה של נגזלים כביכול,

רב׳ גורן: אתה נציגנו בחדרו שד מדר־מדכי־המדכים
* עונשו שד כיבוש
ישכח לעולם אותם רגעים גדולים, מרגשים ומ לכדי ם של הגנה
על התוקע ושופרו.
מים רבים זרמו מאז באין רואים בניקבת השילוח. אני
התבגרתי כלשהו מסמלים ומפולחנם• אבל לאסור על סמלים,
ומה גם לאומיים שבמלאומיים ז
לא הייתי מציע.

£מדוע איני סכה
שלוש פעמים חצה צה״ל את הגבול הבינלאומי המפריד
בין מדינת ישראל ומצריים, ושלוש פעמים הוחזר לאחור. לא
חזר. הוחזר. ובכל פעם — ב־ ,1949ב־ 1957 ועכשיו, ב־— 1982
בשל צירוף אחר של נסיבות ולחצים חיצוניים. כלום צריך
צה׳יל לחצות גבול זה ברביעית או בחמישית על מנת להיות
מוחזר ברביעית ובחמישית, כדי שעם ישראל, הבוחר את
ממשלת ישראל /המחליטה בדרך כלשהי על כל צעד שמבצע
צה״ל, יכיר באחת מעובדות־היסוד של החיים המדיניים בימינו,
ימים שבהם כבר נתקווקווה מפת העולם כולו בקווי־גבול
ישרים ומפותלים, טיבעיים ולא־טיבעיים, הגיוניים ואוויליים,
מרגיעים או מסכסכים — אבל, וזהו העיקר, משום־מה,
כולם מקודשים — ששום מדינה, ובוודאי לא מדינה קטנה,
ובוודאי לא באיזור ״רגיש״ — כלומר איזור מועד לפורענויות
העשויות לגרור את העולם כולו למערבולת דמים — לא
יכולה עוד להרשות יותר לעצמה לשבור על דעת עצמה את
קדושת הקווים האלה באין פוצה פה ומצפצף!
כמובן, הדברים אינם כל־כך פשוטים. מילחמה שוברת
בלים רבים, לרבות גבולות מדיניים. אבל מילחמה, מטבע
ברייתה, נגמרת, ולא אחת נגמרת מהר למדי — ואז מה ז
מתברר, שחציית הגבול הבינלאומי לא מחקה אותו. למי
שחציית הגבול לא היתה אלא תימרון צבאי בשטח לצורך
לחיטה, אין השטח הכבוש עצמו אומר דבר, אפילו נשפך
עליו דם יקר; פינויו של שטח שכזה אחרי המילחמה אינו
כרוך לגביו בתחושה המשולה לקטיעת אבר מגופו־הוא ;
לכל היותר; עשוי שטח זה לשמש קלף״מיקוח בהסדר היחסים
שאחרי המילחמה, וביחוד מילחמה שלא הוכרעה עד גמירה.
לא כן לגבי מי שיש לו למפרע כוונות התפשטות וסיפוח
(היכולות להיות מיוסדות על תקדימים היסטוריים, עקרונות
דתיים, חמידת משאבי־טבע ועמדות אסטרטגיות, או אפילו
על התאהבות בנוף) ,או מי שמפתח כוונות שכאלה בשעת
מעשה ולאחריו• ספחן שכזה מועד למשבר נפשי עז בהגיע רגע
ההתפכחות, שעה שהמציאות החדשה שנצטיירה יפה כל־כך
בתפישתו־הוא בדמות תמורת־קבע שחלה, כביבול, במערך
הגבולות הבינלאומיים, מפנה מקומה למציאות האמיתית —
שבעצם תמיד היתה שם — החוזרת לאיתנה.

בהקלה של ברוך שפטרנו מעונשו של כיבוש ולא באנחת־הרווחה
של אונס מוזמן.

^ טעות בכתובת
רגע אחד, רבי גורן, רגע אחד, מה אתה מתרוצץ שם
על פני מידשאת הבית הלבן כאילו זה רחבת-הפותל או פיסגת
הר-סיני או מערת־האימים או קברות מלכי בית״דויד, עם
שופר או בלי שופר, עם שק עצמות או בלי שק עצמות, העיקר
עם מצלמה !
כן, רבי גורן, מה אתה עושה שם !
אנחנו בחרנו ממשלה, שבחרה אותך לתפקיד המפוקפק
של רבי ראשי אשכנזי לישראל אך ורק לצורך תיקשורת עם
אלוהי-אתה־בחרתנו. בשביל זה אנחנו מממנים את משכורתך
ממיסינו. יש אלוהים או אין אלוהים — שאלה זו עדיין
לא הוכרעה סופית, אבל על כל צרה שלא תבוא; למיקרה
שיש, אתת ולא אחר הוא הנציג הכי מוסמך שלנו בחצרו.
אז בבקשה, אם לעם ישראל יש בעיות, או אם לבגין יש בעיות
בתור ראש הממשלה שנבחרה על ידינו, וצריך לעשות משהו
כדי לפתור אותן או להתגבר עליהן, מה אתה רץ לוושינגטון !
ממתי רגן הוא האלוהים שלנו! הוא אולי ידיד טוב ונאמן,
אבל לא יותר מזה, ואלוהים הוא בוודאי לא.
אז נא, רבי גורן, אל תעשה לך חיים קלים מדי על
חשבון המשכורת שאנחנו מקפידים לשלם לך. אתה, רבי גורן,
צריך ללכת אל אלוהים ולא לאיזה מלך בן־תמותה. לך יש
עסק עם מלך-מלכי-חמלכים• ושם, אצלו תראה לנו בבקשה
את כוחך. לרגו כל נאד יכול לגשת. אפילו ארנס זכור לטוב
מן הסיפוח האחרון של הגדה. ואם לא ארנס אז מישהו
אחר• לא חשוב. אבל לאלוהים לא כל אחד מוכן לגשת.
אנחנו לא דורשים מטך הרבה. איננו מצפים, שתעניק לגו
שמץ התעלות רוחנית, שתחזק את כוחנו המוסרי; שתלחם
באלילות הפושה בתוכנו. אנחנו יודעים שאתה מנוער מכל
הכישורים הללו. בימים כתיקנם די לני שתפקח ממרומי
תלולית הרבנות הראשית שלך על עיסקי קבורה והקמת מצבות,
אספקת מקצצי עורלות, חיתון וגיטגוט, מכירת המדינה לנוכרי
ערב פסח, השגחה יתרה על כל גדי שלא ייאכל בחלב אמו,
הצמדת מרחיקי״שדים למזוזות דלתות ישראל, וכיוצא באלה
ענייגים מאלף ועד תרי״ג.
אבל מה ז זה בימים כתיקנם. בשעת משבר כבימים טרופים
אלה, כשעם ישראל שקוע עמוק בצרות וצריך לעשות משהו
ממשי, בלתי־שיגרתי, כדי להושיעו, האם לא ברור שרב ראשי
בישראל נדרש לעשות אך ורק לצעד אחד ויחיד — להתקשר
ישיר עם אלוהים!
אז ממתי רגן תחליף!

(המשך מעמוד ) 18
תנועה. מיקצועות התיקשורת ויחסי״
הציבור מתאימים לו, אך גם עיסוק
הקשור בנסיעות מרובות וקצרות. הוא
אוהב לבצע כמה דברים בעת ובעונה
אחת. ספרים חביבים עליו ביותר, אך
לעתים אינו מסוגל אפילו להתיישב ולק רוא,
וזאת כאשר פוקד אותו חוסר-
מנוחה ביגלל עצביו הרגישים.

סיפרה 6
נשלטת על״ידי ונוס. מעידה על טיפוס
שקט, נעים ונוח. הוא רומנטי ללא-
תקנה, וכל שאיפתו לאהוב ולהיות מוקף
באהבה. ביתו מקושט בתמונות וחפצי־נוי,
ובגדיו בהירים ועדינים. הוא מוכרח
להמצא בסביבה שקטה ויפה, מקום רועש
ומלוכלך גורם לו סבל. הוא נמשך לכל
האמנויות, וניחן בחוש אסתטי מפותח.
הוא מעשי ואחראי, אך אינו אוהב שמטילים
עליו משימות קשות. הוא חייב
לעשות כל דבר בקצב איטי ושקט. לעתים
הוא מפונק מדי ומרבה באכילה, אך אם
ימצא לו שטח ביטוי הולם, הוא יתגבר
על חסרונות אלה.

סיפרה 7
נשלטת על־ידי כוכב נפטון. מעידה על
טיפוס מופנם, בעל מחשבה עמוקה ונוטה
למיסתורין. קשה לו להסתגל לחברה,
הוא מאוד קפדן ובררן כאשר מדובר בידידים
קרובים. הוא אינדיווידואליסט, לעולם
אינו חושב כמו כולם, ניחן ביושר
פנימי וחוש-צדק מפותח. הוא מאוד יצירתי,
בעל־השראה, ויותר מכל נמשך למוסיקה,
לריקוד ולשירה. חסרונו ה גדול:
הצורך להתנתק לעיתים מהמציאות
ולהכנס לעולם של אשליות, עד כדי
התמכרות לסמים ולאלכוהול. בעל ה-
סיפרה 7מתעניין במיסטיקה, גיגול-
נשמות, פרה-פסיכולוגיה וכר. הוא מאוד
אינטואיטיבי ורגיש. חוט של מלנכוליה
מלווה את חייו. עבודותיו בדרך־כלל בל-
תי״שיגרתיות וקשורות בעולם הרוחני.

סיפרה 8
נשלטת על־ידי כוכב סטורן. כאן אפשר
לפגוש באדם רציני, שאפתן, מציאותי
ובעל דרישות קשות מעצמו ומאחרים. כל
עבודה שיקח על עצמו תבליט את רצי נותו
וכישרונותיו, שביניהם בולט ה-
כישרון לארגן ולנהל. חייו על־פי״רוב
קשים ולמודי־סבל, ילדותו עוברת עליו
בקשיים, ולעיתים קרובות הוא גדל בלי
אחד ההורים. הוא בעל סמכות ועובד
ללא לאות עד להשגת המטרה הנכספת.
אדם זה זקוק לבית ולחום, אך ינשא
מאוחר, וגם אז לא יהיה מסוגל לבטא
את ריגשותיו. הוא מסור ונאמן, וכאשר
הוא החליט להתקשר לבן־זוג, הוא לא
ינתק קשרים בקלות. הכסף מעניק לו
ביטחון, וכמעט תמיד יהיה מצוי בכיסו.

סיפרה 9
נשלטת על־ידי מרס. מעידה על אדם
אמיץ, נועז ואוהב החידוש בכל דבר.
הוא חריף, חזק ועצמאי. את ייחודו הוא
מבטא בתחום העבודה שהוא בוחר. מצטיין
בנקיון־ביצוע, בזריזות ובמומחיות.
הוא יצירתי מאוד ואחראי, וחש צורך
לשרת את החברה. הוא ניחן בכושר
מנהיגות ואמביציה. הרפתקן ואוהב
להדהים את מכריו במעשים נועזים. לעתים
הוא אנוכי ואינו מתחשב בזולת,
אך אם הוא משתייך לסוג החזק, הוא
יעודד את כולם באופטימיות וחוסר-
פחד מפני קשיים.

הסיפרה

נשלטת על״ידי פלוטו. זה אדם עקשן
וחסר פשרות. לעתים הוא ניחן בגוף
גדול ורחב והופעה סמכותית. הוא אוהב
הכל בגדול, וכאשר לוקח על עצמו משימה׳
הוא מבצע אותה בדייקנות ומתייחס
לכל פרט, ולו השולי ביותר. הוא אינו
מנסה להיות מקובל על האחרים, ומאזין
לאינטואיציה החזקה שמדריכה אותו בחייו•
הוא מסוגל להיות קיצוני, ואינו
מקבל על עצמו הגבלות ומישטר. יש בו
כוחות איפוק בלתי-רגילים והרגשת
ייעוד. לפעמים הוא נוקם ונוטר, ומחכה
לשעת־כושר להחזיר לאלה שפגעו בו.
העול ם הז ה 2327

במדינה פשעים אובבאית
כעדת ־ ה גנ ה
האס מתאימיים צעיפים
כ?בוש דציזומי ארוטיקה?־

בבית־המישפט
קהל הצופים
היה סקרן מאוד. מה עושה האשד,
היפה והאלגנטית במישפטו של
צלם הפורנו דניאל גרנות? האם
האשה, הלבושה במיטב האופנה,
עטופה בצעיף רקום בזהב נפלה
גם היא קורבן לצלם? התעלומה
נפתרה כאשר הכריז הסניגור צבי
לידסקי כי הוא מעלה כעדת־הגנה
את הגברת שרה מילר, אופנאית.
במבוכה קלה עלתה האופנאית
על דוכן העדים והמתינה. לשאלות.
היא סיפרה לשופט, שמואל קור
ראט כי היא עוסקת באופנה מזה
15 שנה, וכיום יש לה בית־אופנה
משלה שבו היא מייצרת מבגדי־ים
ועד שמלות־ערב.
היא הסבירה כי אירגנה מאות
תצוגות וצילומי אופנה רבים. היא
אומנם לא צילמה מעולם בעצמה,
אך היא הלבישה את הדוגמניות,
העמידה אותן בתנוחות הנכונות
ודאגה להופעה האופנתית של ה צילום.

עסקה כצילום. הסניגור
הציג לפני העדה כמה תצלומים
שצילם הנאשם דניאל גרנות ש העלו
סומק בלחייה, ושאל :״האם
נערה השוכבת בתנוחה כזו של
פישוק רגליים אינה מודעת לכך
שאבר מינה גלוי למצלמה?״ שרה
מילר בדקה את התמונה והשיבה
כי דוגמניות נוהגות לבדוק את
עצמן בראי לפני הצילום, כדי
להיווכח שהן מכוסות כראוי. הן
גם ממששות את עצמן כדי לוודא
שהביקיני לא זז מהמקום ומגלה
יותר משהוא אמור לגלות.
כאשר הגיע תורו של התובע,
אברהם לנדשטיין, לחקור את ה־

אשתו של הקצין הישראלי פנתה לבית־המישבט כדי ע!יוציא
צו 1מניעה זמני, דגד במלה, וטענה כי 1ממותו הי א לה בי א ה
למשבר נפשי מ־׳ שיוכל להתגרש ממנה

אהובת הקצין הישראלי
הידיעה היכתה בהלם את צמרת
צה״ל המתגוררת בנווה־מונסון, וגם
את יושבי שכונת הווילות המפוארת
בהרצליה.
בבקשה שהוגשה לבית־המיש־פט
המחוזי בתל־אביב, התבקש
בית־המישפט לתת צו מניעה זמני
אשר יאסור על אלוף־מישנה גיסים
חלי 43׳שעומד להתמנות
בקרוב תת־אלוף, מלהיכנס לביתו.
בתצהיר שהוגש לבית־המישפט
טוענת אישתו רחל 42 שהוא
מקיים יחסים הדוקים, לרבות מיניים,
עם אישה נשואה בעלת אמצעים
מהרצליה פיתוח, שעובדת
כעיתונאית בירחון הנשים את.
התצהיר, שהוגש לבית־המישפט
באמצעות עורך־הדין הפתח־תקוו־אי
משה סיוון, מגלה טפח מחיי הם
של אנשי צבא בכירים ובני-
מישפחותיהם.
בני הזוג נישאו ב־ ,1966 ויש
להם שני ילדים.

רחל חדי טוענת בתצהיר:
״מזה תקופה שאין יחסינו תקינים.
עתה ידוע לי כי הקשר הזה
בין בעלי והמאהבת שלו נמשך
זד, כמה שנים, והוא רצוף וקבוע.
רק עתה נתאמתו חשדותי על פי
דו״ח חקירה פרטית.
בעת האחרונה החל בעלי מתאכזר
אלי התאכזרות נפשית ופיסית,
המתבטאת בהשפלות תכופות,
תוך גידופים וקללות לפני
הילדים, ותוך שהוא מכנה אותי
בכינויים שונים, בנוכחות הילדים.
הדבר פוגע בהם ביותר והם מתוסכלים
ממצבי זה ונפגעים קשות,
עקב כך.
בעלי החל לאיים עלי כי יפגע
בי בצורה כזו שלא אוכל להיות
אחראית למעשי, כלומר ימוטטני
נפשית.
הוא מטיל אימה, בי ובילדים,
תוך שהוא משתיק אותנו תכופות.
מישפט שופט ד ת ,
הנאשם הודה באשמה
מכיוון שהסישטרה הבטיהה
שיייטפט על-ידי שופט דתי.
מילר בכית־המישפט
מלבישה אותן
אופנאית, הוא הסביר לה כי גרנות
לא צילם דוגמניות מנוסות, אלא
נערות שמעולם לא עמדו לפני
מצלמה, אותן הציב בתנוחה ה רצויה
והן לא יכלו לנחש כיצד
הן נראות מזווית זו או אחרת של
העדשה. העדה הסכימה כי כאשר
נערה מכוסה בצעיף קטן בלבד,
יתכן שצידה האחד יהיה מכוסה,
בעוד שמזווית אחרת יתגלו מערומיה.
היא גם הסכימה עם התובע
שמעולם לא עסקה בצילום דוגמניות
שהצטלמו בפיסות בד ללא
תחתונים.

בני פוחד להתקרב אליו, נמנע
מחברתו וחי באימה מתמדת מפניו.
לאחרונה החל בעלי משליך קליפות
סירות, פסולת, כביסה מלוכלכת
וכיוצא בזה בכל מקום אס טרי
על־מנת לאלצני לשרתו, תוך
דאגתי לניקיון הבית ולסידורו המתמיד.
מזה
תקופה שהוא נוהג בבית
כבבית־מלון, מגיע בשעות מאוחרות
בלילה, או שאיננו מגיע בכלל,
תוך שהוא נעדר תכופות מן
הבית. ב־ 19 ביולי 1981 הודיע לי
במפתיע סגנו, טלפונית, כי בעלי
נסע לחו״ל, ללא הודעה מוקדמת,
וללא פרידה מהמישפחה. למרות
כל מאמצי וחרדתי, לא ד,צ־

עתה הגיע הדבר לאלימות פיסית.
ב־ 23 בדצמבר , 1981 בשעה
11 בלילה, הוא חזר הביתה, ופתח
במריבה קולנית, תוך שהוא מושך
בשמיכתי, החל להכות אותי בחלקי
גוף שונים, לרבות בצלעותי וב בית
החזה ,־ומשך בשערותי, וגרר
אותי בשערותי על-פני חדר־השי־

״השוטרים אמרו לי שהחגים
מתקרבים, ואם אודה באשמה ידאגו
שאשפט אצל שופט דתי, והוא
בוודאי יתחשב בימים הנוראים ובכך
שאני חוזר בתשובה ויתן לי
עונש קל.״
כך טען רוני שמלץ, כאשר נאשם
בבית המישפט המחוזי בירושלים
ב־ 34 מיקרים של פריצה וגניבה
מבתי־מגורים.
שמלץ, תושב טבעון בן ,30 חזר
בתשובה, ואחרי נסיונות גמילה
רבים מסמים קשים הגיע לישיבה
בירושלים. שם קיבל תמיכה מוסרית
ולמד תורה. אלא שהצורך
בסמים הכריעו. כדי להשיג כסף
פרץ לעשרות דירות וגנב משם
רכוש רב. המשבר החריף כשנע
אל״מ
חלי
מאיים

תובעת חילי פוחדת לחתי לגלות לאן, אם בכלל, נסע
לחו״ל, ונטש אותי ואת הילדים
ללא מישען. היעדרותו נמשכה יותר
משבועיים וככל הנראה בילה
עם מאהבתו.

צר. הוא ניסה להתאבד בבליעת
זכוכית בבית־המעצר.
ביקורת קשה. בית־המישפט
המחוזי לא קיבל את טענותיו שההודאה
הוצאה ממנו בפיתוי, וכי
אינה נכונה. הוא הורשע ב־34
מיקרי פריצה והוטל עליו עונש
של שלוש שנות מאסר. שמלץ
עירער לפני בית־המישפט העליון
על העונש ועל ההרשעה. הוא חזר
גם שם על סיפור ההבטחה לשופט
דתי.
בית־המישפט העליון גילה שאט־נפש
מהבטחה זו של אנשי־המיש־טרה
.״מכל ההבטחות ראויה לביקורת
קשה ההבטחה שהתיק יובא
לפני שופט דתי לפי בחירת המיש־טרה.
הבטחה כזו — אפילו אינה
ריאלית או בת ביצוע — פוגעת
קשות בתדמיתה של המישטרה,
קל וחומר של בתי־המישפט.״ אך
למרות הבטחה זו לא ראה בית־המישפט
העליון כי ההודאות היו
שיקריות. בית־המישפט דחה את
עירעורו של האשם, וקיבל את
עירעורה של התביעה, אשר ביקשה
להגדיל את העונש.
,׳המערער הוא כבן ,30 ולא

נה, כשהוא גורם לי חפלות בחלקי
גוף שונים ומכה אותי קשה בידיו.
למחרת
פניתי למישטרת אור־יהודה,
שם נרשמה תלונתי. השוטרים
הפנו אותי לטיפול בבית־החולים
תל־השומר.
בבר בחודש מארס לפני שנה,
הודיע לי בעלי באופן מפורש כי
ברצונו להתגרש ממני, וכי הוא
יעשה הכל על־מנת להיפטר ממני,
ומאז החלו להגיע הודעות טלפוניות
שונות ממודיעים וממודיעות
שסיפרו על יחסיו של בעלי עם
מאהבתו. הוא אף אמר לי מפור
מדובר
בצעיר שעדייו לא הגיע
לבגרות נפשית ונתפס לחטאי נעורים.
התמכרותו החוזרת לסמים
מלמדת שאפילו תוך כדי מאמצי
השיקום בישיבה לא עמדו לו כוחותיו
הנפשיים להמשיך בדרך הישר
..אין אנו יכולים לעצום עינינו
לעבירות החמורות שפגעו ברכושם
של אזרחים שלווים.״
בית־המישפט העמיד את עונש-
המאסר על חמש שנים בפועל, ועוד
שתי שנות מאסר על תאי.

מישטרה
ה מו די ע
ודימישטרה האב מתככזת
המישטרה?מודיע?
שנים רבות נמשך הרומן של
סלומון משראווי עם מישטרת־יש־ראל.
הערבי הצעיר, יליד יפו, מנ הל
מערכת יחסים דו־ערכית עם
השוטרים. מצד אחד הפך את עצמו
לנציג החוק ביפו, והוא נלחם ב
שות
כי יש לו אשה אחרת, וכי
הוא רוצה להתגרש ממני. ניסיתי
לדבר על ליבו, שיחדל מכך, אך
הוא מסרב מאז לשוב לחיי־מיש־פחה
תקינים
הנני משוכנעת כי כל מגמת
בעלי היא לשבור אותי, למוטטני
נפשית ולהביאני למצב שבו יוכל
לעשות כרצונו. מאז שהודיע לי
שהוא רוצה להתגרש ממני, ירדתי
במישקלי כ 15-קילוגרם, ש ערי
הלבין כמעט לחלוטין. אני
בטיפול של רופאים בקופת־חולים,
ולמעשה יש היום סכנה ממשית
לבריאותי, ועקב כך לילדי, שהנני
מטפלת בהם.
הנני חוששת מאוד כי לא אוכל
לעמוד בכך יותר, הואיל ויחסו
אלי נעשה עתה אלים מאוד. הנני
פוחדת ממנו ואיני יכולה להישאר
במחיצתו, והוא מאיים עלי כל
העת.
עד כאן דברי רחל.
בכתב התביעה למזונות שהגישה
רחל לפני כן, היא מציינת שבעלה
נמצא בצבא הקבע מזה כ־
25 שנה. הוא משרת
בדרגת אלוף־מישנה. משכורתו, בשנת
,1981 היתד, יותר מ־ 130 אלף
לירות נטו, ועוד הטבות כגון מע נקי
שירות, אחזקת רכב, כלכלה
והטבות נוספות המקובלות בקרב
הקצונה הבכירה.
המישפחה חיה ברמת חיים גבוהה
בהתאם למעמדו הבכיר של ניסים
חלי. היא מתגוררת בבית פרטי
מפואר, שבנייתו הסתיימה לאחרונה.
כשהיא מפרטת את רמת
החיים הגבוהה של בני המישפחה,
מזכירה רחל שלילדיה מנוי שנתי
בבריכה בנווה־מונוסון. הבת לומדת
לפרוט על פסנתר, והבן משתתף
בחוג לטניס.
כתב הגנה טרם הוגש.

עצמו בסוחרי־סמים, סוחרי־רכוש
גנוב ועבריינים אחרים. הוא שם
להם מארבים ומסגירם לידי ה־מישטרה.
פעמים רבות אף סיכן
את חייו וחיי בני-מישפחתו בשל
פעולותיו אלה.
אולם מאידך, מפעם לפעם נעצר
הוא עצמו על־ידי המישטרה, ה טוענת
כי הוא עובר עבירות שונות,
ואינה מוכה לוותר לו. כאשר
מתגבר גל התביעות פונה משרא-
ווי לעיתונאים, שהוא ידידם הגדול,
ומבקש את עזרתם נגד התנכלות
המישטרה.
בימים אלה שוב מסתובב מש־ראווי
בבית־המישפם, כאשר חבילה
גדולה של כתבי־אישום בידיו.
הוא טוען כי הפעם החליטה
המישטרה להאשימו בסידרה של
קטטות במקום ציבורי.
״כל האשמות הן שקר, אלה
עבריינים שהסגרתי למישטרה המנסים
לנקום בי בדרך זו של
עלילה,״ אומר המודיע הצנום.
טענותיו התמידיות מזכירות את
תלונותיה של אשה נבגדת השונאת
את בעלה ואוהבת אותו, אינה
יכולה איתו ואינה יכולה בלעדיו.

ה עו ל ם הז ה 2327

י הפושע ומה ועשה לו
המערבי בשבועות האחרונים מתפרסמים גזה
אחר זה המאזנים החיוביים של הבנקים,
ואני כולי מתמלא בשימחה ובעליצות
ואומר לעצמי: אכן, יש עתיד לציונות !
צאו וראו ! בשעה שהחקלאות גוססת
לה, וכל האיכרים האלה עסוקים יותר
בהפגנות מול הכנסת מאשר בזיבול השדות
שלהם ; בשעה שהתעשייה בצרות,
והתעשיינים מבלים יותר זמן עם רואי-
החשבון שלהם מאשר בהשגחה על העבודה
התקינה של הפועלים ליד המכונות;
בשעה שהיהלומנים עסוקים כל
הזמן עם המיששרה מצד אחד ועם
עורכי-הדין מן העבר השני, וכבר אין
להם זמן לאיזה ליטוש הגון ; בשעה
שעובדי הניקיון, בושה וחרפה, עושים
שביתות בכפרים שלהם —
הבנקים~ עולים ופורחים ! המאזנים
גדלים, הרווחים מתעצמים, ההפרשות
למס — בתוקפן, הכל דופק כמו שעון !
וזה מביא אותי ישר לרעיון המרכזי
שלי.
אולי הגיע הזמן שנפסיק עם השטויות,
חברים! כל מי שמבין משהו בתורת
הכלכלה, יודע שהעולם הגיע לשלב
החתמחותי. כל משק מדיני צריך לעבור
לענף מסויים, שבו הוא הוכיח את כוחו
ויכולתו. כך, למשל, חייבים היפנים את
שיגשוגם ופריחתם לעובדה שהם התרכזו
בענפי האלקטרוניקה והמכוניות, הגרמ נים
פרחו מפני שהתרכזו בתעשיה הכבדה,
ההולנדים מייצרים גבינות והסעודים
מפיקים נפט.
ואילו אנחנו — נדמה לי שעכשיו זה
כבר ברור לגמרי — צריכים להתרכז בענף
הבנקאות.
אז זהו• נא לחסל את חתעשיה והחקלאות,
להפסיק לבלבל לנו את המוח
עם התיירות ועם היהלומים, ולעשות
מהמדינה בנק אחד גדול! כולנו נהיה
פקידי בנק ומנהלי בנק, טלרים ויועצים
להשקעות, מנחלי מדור מט״ח ופקידי
המחלקה להשקעות. תוך חודשים ספורים
אפשר לעשות הסבה של כל המיב־נים
המשרתים כרגע את התעשייה והחקלאות
לסניפי בנק מצוחצחים עם המון
פורמאיקח וזכוכיות, לחרבות מאוד בכספומטים
ובבנקטים, לחייב כל אזרח
בכרטיס אשראי, ושלום על ישראל!
ואפילו שם בשביל הבנק חזה יש לי.
וכי לא אומר ראש״הממשלה שלנו, מנחם
בגין, שוב ושוב שהשם ״הגדה המערבית״
הוא חסר שחר, משום שכל ארץ ישראל
שממערב לירדן היא ה״ווסט בנק ובכן,
בדיוק ככה נקרא לזה :״ווסט בנק״,
או בעברית ״הבנק המערבי ! ״

כשהם מזועזעים לגמרי, הפקידו המ הנדס
אבי ירקוני (גרינשטיין) ואשתו
פנינה את בתם הקטנה שרון, בידי שני
שמרטפים חסונים ומזויינים, ונסעו לבקר
את ידידיהם מהתנועה, הרופא ד״ר אלי
צוק (שטיין) ואשתו גליה.
אבי ירקוני החנה את הפיאט הישנה
שלו ליד הפורד החדשה של ידידו, במוסך
המרווח; והם נכנסו לווילה דרך דלת
המיטבח•
פנינה כבר נשארה עם גליה במיטבח
כדי לעזור לה בהכנת המטעמים, ואילו
המהנדס אבי הצטרף אל הרופא ד״ר
אלי בחדר האורחים, שם הם שתו ויסקי
קנדי משובח והציצו מדי פעם בסרט
אמריקאי מחורבן, אבל צבעוני.
״נו, מה את אומרת על זה, תמיד
אמרתי שצריך להרוג את כולם!״ הכרי זה
גליה במיטבח.
״למה את מתכוונת 1״ שאלה פנינה.
״מה זאת אומרת למה אני מתכוונת!
אני מתכוונת שצריך פשוט להרוג את
כולם ! מה, יש לך ספק מי עשה את

״את מתכוונת...״
״בטח שאני מתכוונת ! את חושבת
שיכול להיות שיהודי עשה את זה ! על
מה את מדברת, פנינוצ׳קה. ברור שאחד
מהם עשה את זה ! ״
״אבל תראי, אני לא אומרת שלא,
אבל כבר היו מקרים ש..״ ניסתה פנינה
להעלות הסתייגות מבוקרת.
״טוב, יכול להיות שאת צודקת• יכול
להיות. מה שבטוח, שאת החיות ה א
ל ה היה צריך להשאיר במערות שלהם

״את מתכוונת״.״
״ברור שאני מתכוונת ! זאת אומרת,
אם זה לא ערבי, אז מה זה יכול להיות!
רק אחד מהם, את יודעת ! כבר
כשהביאו אותם משם, בשנות החמישים,
אמרתי לאלי שלי: תראה שיהיו צרות!״
״אבל תראי, גלינקה, אני חושבת

״ואם זה לא ערבי; ולא אחד מהם
אז זה בטוח איזה גרוזיני הכריזה
פנינוצ׳קה בביטחון מלא ,״בן-אדם מש-

עמוד תלייה וגיליוטינה
מוות מתאים

או אלפים
בזמן האחרון יצא לי להשתתף ב-
מיבצע צבאי חשוב מאוד, שאני מקווה
שהאיגטליגנטים שבין הקוראים יבינו
מה מהותו• הכל התחיל בכך שקיבלתי
הביתה מכתב מנומס מאיזה תת״אלוף,
שבו התבקשתי לחכות בבית משעה מסו-
יימת ואילך. בסוף המיכתב היתה גם
האידיאולוגיה של הטיבצע כולו, כפי
שניסח אותה אותו קצין :״הרוצה בשלום
— יכון למילחמה!״ היה כתוב

ובכן חיכיתי, ואכן בשעה היעודה קיבלתי
טלפון וחשתי למקום מסויים. שם
קיבלתי מין דפי-מחשב ארוכים, והתחלתי
להסתובב בבתי אנשים זרים• אשה
אחת הציעה לי קפה, ואשה אחרת
צרחה שהיא בשום אופן לא תיפתח לי
את הדלת כי יש לה ילדה קטנה בבית,
אז נעלבתי והלכתי.
את החלק הזה, של הביקורים בבתי
זרים, גמרתי בערך בשעתיים, וחזרתי אל
המקום שבו נתנו לי את הניירות. כאן
התחילו הבעיות, כי התברר שצה״ל לא
נכנס לעידן המחשבים ברגל ימין, כמו
שאומרים, והתברר שכל מיני אנשים היו
צריכים להתייצב באותה שעה בכל מיני
מקומות, ודברים כאלה. בקיצור: ברדק
גדול, טלפונים תפוסים, צעקות ומחאות.
בשלב הזה התחילו החברים להחליף
כל מיני הערות פילוסופיות על עניין
המיבצע הצבאי הזה בפרט והמילואים
בכלל, ואדון אחד עם זקן וכיפה שהיה
מפקד ודי נהנה מכל הסיפור, אמר שהוא
קרא בעיתון שהמון יורדים חוזרים עכשיו
לארץ בגלל שהמילואים חסרו להם.
״מאות כאלה יש,״ הוא אמר ,״ככה
כתוב בעיתון!״
״אל תאמין לעיתון אמר לו אחד
שהיה שם ,״לא מאות אלפים ! אלפים

חוזרים היום בגלל שהם רוצים לעשות
מילואים ! אלפים.״
״מה אתה אומר!״ אמר היהודי בעל
הזקן.
״אלפיים אני אומר לך! ואתה יודע
מה ! על כל אחד שחוזר בגלל שהמילואים
חסרים לו, יש עשרה שלא חוזרים
ביגלל שהמילואים לא חסרים להם ! ״
״מה אתה אומר!״ אמר היהודי בעל
הזקן ,״אז אתה יודע מה ! שישאר
מאות ! ״
וככה זה המשיך, עד שבשעה קטנה
מאוד של הלילה בא אוטובוס לקחת
אותנו למקום ריכוז שנמצא בעיר לא
רחוקה מתל-אביב, ושם עלינו על אוטובוס
אחר, ונסענו שעתיים וחצי לאיזה
מחנה צבאי.
כשהגענו למחנה הסתובבנו בערך שעה
וחצי עד שמצאנו את המקום המדוייק
שבו היינו צריכים להיות; שם היינו
חמש דקות, ואחר״כך התחילה הדרך
חזרה.
אני לא יודע, אולי זה הרושם הפרטי
שלי מהתרגיל הזה, אבל אילו היה לי
כוח, הייתי כותב מיכתב לאותו קצין
וחותם אותו במילים הבאות :״הרוצה
במילחמה — יכון לשלום!״

לנו לא יעשה דברים כאלה! את מוכנה
להעביר לכאן את הביסקוויטים! אני
רוצה לקשט עם הקרם.״
ובאותה שעה עצמה, בסאלון, כבר
חלפו להם הגברים על-פני השלב של
החיפושים אחרי החשוד, ועסקו בביצוע.
״תשמע ״,אמר המהנדס אבי לידידו
מהתנועה, הרופא אלי ,״איך ששמעתי
את החבר־כנסת ההוא מציע את זה,
אמרתי לעצמי: ואללה,־אבי, הוא צודק!
זה מה שצריך לעשות!״
״השאלה היא,״ אמר הרופא בקול
מהורהר ותלה עיניו בכוס ,״מה תהיה
השיטה ! ״
״על מעשה כזה, סאדיסטי, משהו נורא
שכזה, צריך להעניש בתוקף!״ אמר
המהנדס אבי ,״פה צריך ענישה תכליתית
! אני בעד תליה ! ״
הרופא ניענע בראשו, עדייו ספקן,
״אתה מתכוון לתלילה עד מוות בצוואר;״
הוא אמר ,״העניין חזה, כשה-
מפרקת נשברת ונתקעת לתוך קנה הנשי מה,
כך שהאדם מת מחנק ! ״
״בדיוק כך אמר המהנדס אבי בתוקף
,״ואם לא זח, אז אני בעד גאזים!״
״מ-מ-מ,״ המהם הד״ר אלי ,״אתה
מתכוון למשהו כמו ציאניד, למשל, שחיזר
לכלי הנשימה וגם דרך העור, משפיע
על מערכת העצבים המרכזית, גורם
לעוויתות שרירים, לפעילות יתר של בלוטות
ההפרשה, להצטברות נוזלים בסימ-
פונות ובקנה הנשימה, ושוב למוות בחנק,
תוך יסורים נוראים ! ״
״בדיוק כך! זה מה שמגיע לסא-
דיסט הזה אמר המהנדס אבי ירקוני,
״ואם לא זה — אז אני בעד גיליוטי נה

״אה אמר הד״ר אלי ופניו אורו,
״זה כבר מתחיל להישמע לי סביר !
אתה מתכוון למכשיר הזה, שמכניסים
לתוכו את צווארו המתוח של הפושע
הסאדיסטי, ומלמעלה יורדת במהירות
סכין כבדה, מבקיעה תחילה את שיכבת
העור החיצוני; ואחר-כך מתעכבת לרגע-
קט על החוליות העליונות של עמוד
השידרה, מבקעת גם אותן, ומכאן כבר
הדרך פתוחה לניסור מהיר של כלי הדם
וכלי הנשימה ! ״
״בדיוק כך!״ אמר המהנדס.
״ואז ניתק הראש הכרות מן הגוף,
ונופל ומתגלגל למטה ! ״
״נהדר!״ אמר המהנדס.
״אני חושב שגם אני בעד,״ אמר הרופא,
מהורהר ,״תשתה עוד ויסקי!״

בקהילת-קודש בני-ברק יש עיתון אינפורמטיבי
בלתי״תלוי ובני־ברק שמו. בעיתון
הזה הופיעה ידיעה תחת הכותרת
:״העוצר שהוטל בערי יו״ש משבש
עבודות הניקיון בבני-ברק,״ ובכך אין
שום חדש. וכך כותב כתבנו :״עיריית
בני״ברק הקציבה סכום של 600 אלף שק לים
לעבודות ניקיון לקראת חג הפסח.
אולם הכסף לא יענה על הכל ורחובות
העיר נראים בימים אלה לא נקיים אם
לנקוט לשון המעטה. הסיבה לכך נעוצה
ב...מצב הפוליטי ביהודה ושומרון (כך
בדיוק במקור, כולל ה ש.פ.).
מה שמעניין בכל הכתבה הזאת הוא,
שלא מוזכר בשום מקום מיהם עובדי
הניקיון האלה• במקום אחד כתוב :״כפי
שנמסר מחוגי העיריה, מבוססת עבודת
מחלקת התברואה בחלקה הגדול על
עובדים הבאים יום־יום מאזורי יהודה
ושומרון. עובדים אלה מגיעים ובמקום
אחר :״אולם כאשר הוטל עוצר
חלקי ...נמנע מעובדים רבים להגיע לבני•
ברק. דבר זה השפיע השפעה שלילית
על מצב הניקיון בעיר...״
אבל מיהם העובדים האלה ! הכרתי
והיבוסי! הגבעוני והחיווי! מי הם, לעזאזל,
העובדים האלה שמטילים עליהם
עוצר וכך מתלכלכת לה עיר בישראל!

צוות בוים חקו את ה שבעת הנונ בי ם עד ח״־המין שר
אוכלוסיית העולם -ואולי זה חל גם על א 1ו חי ישראל

המילעול ! ווויי -ה סין
צים כדי למנוע כל אפשרות שייתפסו
בשעת המעשה. הם פוחדים פחד־מוות

שחטאיהם הקטנים יתגלו ברבים.
בכך הם מתאימים להפליא לעקרבים.

טלה 21 :במארס 20 -באפריל
כירים א ת הקריקטורות שבהן אדם
יו קדמון גורר אחריו אשה בשערותיה?
אין ספק שהאיש הוא בן טלה. יש גם
הגירסה של התנועה לשיחרור האשה,
שבח רואים אשה עטופה בעור חיה גוררת
אחריה גבר בכל מה שהצליחה לתפוס
— גם היא, כמובן, בת מזל טלה.
הטליים — תמיד החלטיים, אגוצנטריים
ולא מסובכים — ניגשים לענייני מין ב עדינות
ובזהירות של בולדוזר. אילו היו
רומיאו ויוליד, בני מזל טלה, היתה מתרחשת
סצינת המירפסת אחרת מכפי ש תיאר
אותה שקספיר. רומיאו היה בוודאי
מזנק למירפסת בניתור מעורר הערצה,
נישא על כנפי התלהבותו. ואילו היה מתמהמה,
יוליד, היתד, מטפסת על המעקה

בים — והם תמיד רעבים. אין הם מתעניינים
במנות ראשונות ובקינוחים, ואין
הם מחפשים ריגושים יוצאי־דופן וחריגים.
אומנם יש בין הטליים הומוסכסואלים
לא מעטים — משני המינים — אך לא
מן הסוג העושה זאת בחדרי־חדרים. הם
מכריזים על כך בגלוי, פורצים החוצה
ברעש ובשימחה, של פקק שנחלץ מבקבוק
שמפניה, מלאי מרץ ושימחת־חיים.
הבעיה היחידה שלהם במין היא שלעולם
לא די להם: הם רוצים עוד ועוד.
הם בעלי גוף בריא וחזק, שונאים להיות
חולים, וסובלים מפחדים סמויים שכושר
הביצוע שלהם ייפגע. הם רוצים לשלוט
בגופם בדיוק כפי שהם שולטים בבני-
אדם. הם רואים עצמם כמנהיגי העדר,

תאומים 21 :במאי 20 -ביתי
ך* שאתה שתעורר (בבוקר, בצ־
הריים או בערב) אל תמשיך לש כב
שם סתם כך — קום וצא מייד מהמיטה.״
רובנו שמענו מישפט זה בשלב
זה או אחר של חיינו, אך הוא נועד בראש
ובראשונה לבן תאומים. שיכלו החריף
ומיזגו הקליל וההפכפך ימצא מייד אלף
ואחת סיבות כדי להישאר במיטה.
התאומים מסתגלים במהירות לכל מצב.
הם פטפטניים, מלאי רעיונות — תענוג
להימצא בחברתם, אם אינך מתייחם לחיים
ולענייני המיטה ברצינות רבה מדי.
בני מזל תאומים מקפצים על פני המי טה
כולד, בנסיון לבטא חלום חבוי של
יחסים ילדותיים ובלתי־מסובכים, שבהן
המין אינו אלא שעשוע עליז — מעין
מישתק תופסת בשטח של 180x140ם״מ.
מצבי־הרוח המשתנים שלהם, נטייתם
לפלרטט עם כולם והקושי שלהם להתאהב
באמת ובתמים — כל אלה מביאים
אותם לגלות דחף מיני הפכפך. התנהגותם
מפתיעה ומאפשרת להם להסתדר היטב
עם בני מאזניים, המתאימים את עצמם

לשגעונותיהם של התאומים בלי ״לעשות
מזה עניין״.
בן תאומים שנלכד סוף־סוף ברשת-
אהבה שנפרשה לרגליו, ייאלץ להודות
שהוא חי בבריחה מתמדת מכל מה שמסמל
יציבות. אין •הוא סובל את המחשבה
שעליו להיות נאמן ומסור לאדם
אחד. לכן הוא כועס כל-כך כשאנשים
מסביבו נופלים למישכב.
הדרך הטובה ביותר — בעצם היחידה
— לתפוס בן תאומים ולמנוע ממנו לקום
ולברוח, היא לקשור אותו באזיקים. המאמץ
משתלם, והתוצאות עשויות להפוטרנסוורסטיזם
סאדו־מזוכיזם
תיע.
עשויים
לעורר בו עניין ולסקרן אותו
במשך תקופה ארוכה למדי. אך תזדקק
לשפע של דמיון ולרעיונות חדשים, כי
אפילו בגדי־העור וד,שלשלאות יתחילו
לשעמם אותו עד מהרה. בני בתולה מסוגלים
להסתדר איתם לא רע, אם כי מי
שרוצה להיות איתם לאורך זמן חייב
להצטיין במישחקי ניחושים.

סוסו 21 :ביו1י 20 -בי!זי
מ דייה ורבייה עומדים בראש מעיי״
ניהם של בני מזל סרטן. אותם לא
תמצא בבארים אפלים או במיסעדות רומנטיות,
אלא בקומת בגדי־הילדים של
ר,משביר. הסרטנים לא רק חושבים על

תכונותיו הבולטות של הסרטן, לצד אהבת
הבית והרצון להגן על האהוב ולהיות
מוגן על ידו (וכל שאר הדברים שאפשר
לקבל בכיף מאמא ואבא, לולא החשש׳פן
יחשבו השכנים על גילוי עריות) .אם תו־

״כמה מהר! גם אני טלה:״
ומשליכה עצמה בצניחה חופשית אל זרועותיו
של רומיאו המצפה.
הטליים מתייחסים למין כפי שאחרים
מתייחסים לסטייק בפיתה. אין זה אומר
שהם מזלזלים בעניין, נהפוך הוא. הם
פשוט חוטפים אותו כל אימת שהם רע
ומאוד
לא מרוצים כשמישהו מעז לגלות
סימני התנגדות לשתלטנותם. .
במיטה הם מסתדרים היטב עם בני שור,
אריה וגדי, אבל כשהכל תם ונשלם, נותר
בהם עדיין די מרץ להמשיך ולעבור על־פני
גלגל-המזלות כולו.

ש 1ו 21 :באפריל ־ 20 בטאי
ך* הבר הראשון אשר עושה את הי
י שור בן־זוג מתאים לטלה, הוא העובדה
שהשור אף בריא יותר מהטלה. מבחינה
גופנית השור הוא המזל החזק ביותר
בגלגל־המזלות. אי־אפשר לחשוד בשור
ובטלה, הנכנסים בצהרי־יום למיטה, שהם
עושים זאת מסיבות מחלה.
הטליים אינם מחפשים מין חריג. השוורים,
לעומתם, לוקים בפנטאזיות. הנקודה
הרגישה בגופם: הגרון. לכן הם יתלהבו
מאוד אם יצולם פעם סרט בשם גרון חלש.
הם משוגעים לגוף, בעיקר אם הוא שלהם.
כדאי לבדוק היטב היכן נמצאת ידם
השניה בשעה שמתעסקים איתם. עם כל
חושניותם, חמימותם ורגש הבעלות המפו

שלהם, אם תאחר — הם עלולים להתחיל
בחגיגה בלעדיך.
הם מתעוררים לאט, אבל ברגע שהתחממו
הם נעים באיטיות אך בביטחה ל עבר
יעדם. באיטיות, כי הם אוהבים למשוך
את העניין עד אין סוף — בעיקר
את שלבי המישוש.
בני בתולה מסתדרים איתם היטב, הודות
לאהבת הסדר והאירגון שלהם. בני
מזל גדי, שהם מציצנים חסרי־תקנה, יוותרו
כנראה, אם יראו מעשה אהבה שכזה
דרך חור־ד,מנעול. בשבילם יהיה זה כמו
להגיע לאורגזמה בעת מישחק שח־מט.
אך קשה להניח שהם יזכו לחוויית הצצה
שכזאת, כי השוורים לא יחסכו מאמ
״מילא
ששיקרת לי כקשר לגילך — אבל למה שיקית
לי לגבי המזל שלך!״
רבייה, הם גם פוריים מאוד. לכן, לפני
שאתה קובע פגישה שנייה עם סרטן, כדאי
שתדאג בדחיפות לבית מרווח ולמכונית
מישפחתית.
למרבה המזל, הזהירות היא אחת מ

להשלים עם הסיכוי לבלות את שנותיך
היפות ביותר בהחלפת חיתולים ובניגוב
חוטמים זבים, תזכה בתמורה בפרטנר
רגיש, רומנטי ומסור.
כל זה נשמע כמו חלום חייה של כל

אם יהודיה. לכן היזהר והישמר ושקול
היטב את כל ההיבטים, לפני שאתה אפילו
מברך בן סרטן בשלום מנומס וסתמי
בעוברך ברחוב הראשי.
גדיים — אנשים מיושבים בדעתם ומחושבים
— יתאימו נפלא לסרטן. להם
יהיה זה אתגר לתכנן את הנסיגה ממיטתו
של סרטן, שהספיק כבר להרכיב את

רשימת המוזמנים לטקס־החתונה, אחרי
בילוי של לילה אחד. גם העקרבים יסתדרו
איתו, בעיקר בזכות הנטייה למצי-
צנות, האופיינית לסרטנים.
אך יש להיזהר. הסרטנים חוששים מאוד
להיתפס בשעת המעשה, לכן דאגו להעמיד
לרשותם בית בודד, בלי שכנים סק רנים.

ארה
21 :ביול• 21 -באשמו
^ אריה אינו אלא חתלתול בעל אגו
י * מנופח. הוא אכסהיביציוניסט כמו
חשפנית במועדון־לילה — עד לדלת חדר־השינה
הוא מצליח לשכנע את כולם שבמיטה
הוא פגז. הוא מצליח להסעיר
ולהלהיב את הסובבים אותו במרץ המיני
שלו, עד שלעתים קרובות טועים בו ו חושבים
אותו לטלה.

אך אין להסיק מכך שפתח מיכנסיו —
שלו או של האדם שעורר בו התרגשות
כזאת — שרוי בסכנה. אם ילחצו על
האריה, הוא יודה שהוא מוכן בהחלט
להסתפק בידידות־נפש, ולוותר ברצון על
פעילות מינית מעייפת.
מאחרי כל זאת מסתתר אדם בעל צורך
חזק לשלוט ולראות עצמו כמלך ה-

אבל במיטה — זה כבר סיפור אחר.
האריה בעצם לא כל-כך מעוניין באקט
המיני עצמו. הוא מחפש את החיזור, והוא
אמן במלאכה זו, .הוא יודע להביט עמוק
בעיניים, לדבר בקול עמוק ומשכנע הבוקע
מחדרי־הבטן, לחייו פורחות כשוש נים
-ונשימתו הופכת קשה, כאילו נתקף
בהתקף אסטמה חמור.

ג׳ונגל. תכונה זו עושה אותו, לכאורה,
מתאים לבני מאזניים, המוכנים לזחול על
ארבע במיסגרת חיפושיהם אחר חיי-אהבה
מספקים — אך לא כן הדבר. עקרבים,
דליים וטליים הם המזלות היחידים שהינם
פשוטים מספיק (או גמישים מספיק) ,שיסכימו
לסבול הצגות כאלה.

^ שה למצוא מישהו טהור וזך דיו,
• \ שיצליח לפתות את הבתולות. אולי
הבתולה הקדושה. אבל מי שיצליח, יוכל
ליהנות משני העולמות, מכיוון שבני בתו
הדבר
המרגיז ביותר אצלם הוא העובדה
שהם ממש משוגעים על ״הגועל נפש
הזה״ .כשהם לבד במיטה — וזה קורה
להם די תכופות, מסיבות שעוד נפרט —
עמוס מוחם קמו מחסן של חנות־מין.
אך ההזיות, שיכלו למלא סרט כחול
באורך מלא, באות אצלם לידי ביטוי מעשי

בתנוחה המיסיונרית — וגם זאת בתנאי
שהמעשה מתבצע בחדר חשוך, מאחרי
דלת סגורה, ושמשתתפיו הינם אנשים
מבוגרים המבינים את הסיכון שהם נוטלים
עליהם.
הדבר המטריד אותם כל-כך, והגורם
להם להסמיק ולהצמיד את רגליהם בחוזקה,
הוא נטייה כל־כך מוגזמת לטוהר
ולשלמות, עד שאפילו עלמה חסודה, ש עלתה
זה עתה מהמיקווה, תצטרך להצ טייד
באישור מתאים בבואה אל בן הבתולה.
בני
בתולה רבים, שהתייאשו מלמצוא
את האדם המושלם, מפנים את רגשי אה בתם
אל בעלי-חיים.
מה שעליך לזכור הוא שבתולות כן
עושים זאת, אפילו אם הדרך היחידה
לשכנע אותם היא בעזרת סכידקומנדו.

מאזניים 2 3 :בסנטגבו 22 -באוקטובר
ף* הטמה נאנדי, אחד מבני המאז־ו
ניים המפורסמים ביותר — לצד ברי-
ג׳יט ברדו — ויתר לחלוטין על המין
במשך שנים רבות. היתד. זו ממש פניית
פרסה׳ כי כמו כל בגי המאזניים — כן,
באמת — הוא היה משוגע למין.
לבני המאזניים צורך חזק לארגן ולש לוט
באחרים. לבני־אדם חברותיים כמוהם,
קל מאוד להפנות תכונה זו לעבר חדר-
המיטות. הם שונאים כל מי שמתנגד להם,
וחבריהם הם אלה הסרים במהירות הגדולה
ביותר למרותם. בן המאזניים יבחר לעצמו
את השותף למיטה, יחליט כיצד יתנהלו
הדברים — ואוי למי שיעז להמרות את
פיו.

לה, למרות שהם נראים כל־כך מתוחים

ועצורים, תרמו תרומה נכבדה לקהילת
ההומוסכסואלים.

גם כשהצלחת להביא אותם להדר-השינה,
בעיותיך לא תמו. בני בתולה נשלטים
על־ידי דחף שלא ניתן לריסון למצוא
פגמים וחסרונות — למרבה הצער דווקא
אצל אנשים אחרים. לא נעים במיוחד
לעמוד שם, בחדר־השינה, כשרק תחתוניך
הטובים ביותר לגופך, כשעינו הבוחנת
של בן הבתולה מנסה למצוא בך דבר מה
דוחה — והוא ימצא, אפשר לסמוך
עליו.
אפשר היה לנצל את עיניהם החדות של
בני הבתולה לשם חשיפת סוכנים סמויים
ישירותי־הביטחון, לולא חיבתם הרבה
לבני מינם. לעומת זאת, הם פונים לעתים
קרובות לטיפול בחולים — האווירה ה סטרילית
של בתי־החולים מרגשת אותם.
רק תאומים וגדיים מסוגלים להתמודד
איתם בהצלחה.

הם גם חבר׳ה הגיוניים ומחושבים, ו־.
אפשר לסמור עליהם שהם יתכננו לעצמם
בילוי מהנה עם כמה שיותר פרטנרים —
אם באמצעות שיכנוע, אילוף, או פשוט
בעזרת קיסמם הרב.
יש להם נטייה קלה לדו־מיניות. לדעתם

הדבר מרחיב את מיגוון האפשרויות ותורם
לתחלופה גבוהה.
אך הדבר האוהב ביותר על בני מאזניים
הוא הדיבור. דיון משכיל ומפרה
פועל עליהם כמו אפרודיסיאק. כשהאורות
עמומים ומוסיקת־רקע חרישית בוקעת מ־מערכת־הסטריאו,
ישמש דיון על — נניח,
המצאת האנרגיה של מרידוד — כהקדמה
למישגל. האמת היא, שללא דין־ודברים
מעורר על משהו כמו תקציב המדינה
לשנה הבאה, בני מאזניים ׳רבים פשוט
אינם מסוגלים להתחמם. אך ברגע שהתעוררו,
התוצאות מדהימות. ליידי בת
מאזניים, שבן־הזוג המתאים לה ביותר
הוא גבר נמרץ ותוקפני, מאבדת כל שלי

על עצמה — עד כדי כך שהיא אפילו
שוכחת לדאוג להופעתה. היא תסכים ברצון
— כמוה כבן מאזניים — לעניינים
כמו הלקאות וכבילה בשלשלאות.
דליים, תאומים ושוורים הם השותפים
המוצלחים היותר של בן מאזניים.

עקרב 23 :באוקטובר ־ 22 בנובמבר

״אני תמיד לובשת תחתונים נקיים, למיקרה שאיש־בתולה ידרוס אותי!״

ן שים כנות עקרב מסתדרות מצויין
• עם גברים בני בתולה. הדבר המאפיין
את חיי־המין של העקרבים הוא משיכתם
לבלתי־אפשרי — ולהוביל בן בתולה למיטה
הוא, כידוע, עסק לגמרי לא פשוט.
העקרבים מאמינים — עד כמה שידוע
לנו, כי הם המזל השקט והחשאי ביותר
בגלגל־המזלות — שאין דבר שהוא מעבר
לכוחם במיטה.
הם סובלים מפחד, סמוי כמובן, שמא
יתקלו במישהו שדרישותיו המיניות ירתיעו
אותם. זהו כמובן פחד-שווא. גם בע לי
דמיון מפליג עד לא המציאו שעשוע־מיטה
שלא ילהיב את העקרבים.
העקרבים הם האנשים המעניינים, ה מסובכים,
החזקים והחושניים ביותר בכל

גלגל־המזלות. בגלל מעטה הסודיות האופף
אותם, מתרחשת תמיד התפוצצות
אדירה כשהם מוציאים את הכל החוצה.
זה כמו לקבל חבילה עטופה בנייר־אריזה
פשוט: שכשאתה קורע את הנייר, מזנק
החוצה משהו הדוחף אותך בכוח למיטה
ומתחיל לקרוע את הבגדים שלך, לשם
שינוי.
המין הוא לעקרבים סם חיים, אך הם
משאירים את כל מי שבא איתם במגע
תשוש וסחוט. הם שאפתניים ביותר, ומש תוקקים
לשלוט על הכל — רק לא על
הדחף המיני העז שלהם. מיכנסיהם, הצמודים
היטב לגופם, מעוררים את דמיונם
של בני המין השני.
הנסיך צ׳ארלס, יורש העצר הבריטי,

׳המיל עילר ויחי—המין
(המשך מעמוד )73
הוא עקרב. חשבתם בוודאי שכל הנערות
שנהגו להתנפל עליו בנשיקות עשו זאת
מתאוות פירסום בלבד. לא ולא. גם לא

נכון שהן היו כולן בנות מזל אריה או
שור. יותר מתקבל על הדעת הוא שהן
פשוט החליטו להקדים ולעשות לו את
מה שהוא עמד לעשות להן.

(!שת 23 :מסבו 20 -בדאמבר
ך* שהקשתיס מביטים בשעון ב־רגעי
התשוקה הגדולים ביותר, אין
זה אומר שהם איבדו עניין במעשה, רק
לא זח. הסיבה לכך היא שהם חיים בפחד
מתמיד שמא לא יספיקו לעשות את כל
שברצונם, ובעיקר — עם כולם. הדבר לא

״ותפסיק להסתכל כמד־מהירות :״
במיטה,
הכביש
מה גם
אהבת־

כל־כך נעים לפרטנרים שלהם
המרגישים לא פעם כתמרור על
המהיר שעליו דוהרים הקשתים.
שקו אופי נוסף של הקשת הוא
הנסיעות שלהם.
מדובר כאן בעצם פתיסמונת הסוכן ה
נוסע,
שרק האריות המוזרים והדגים מ־מזוכיסטיים
מסוגלים להתמודד איתו. הקשתים
הם חברה מלאי מרץ וחיות, משעשעים
ובני־שיחה נעימים. יש להם דחף
מיני חזק מאוד, שהוא עוזר במובן, באותן
שעות ארוכות שהם מבלים בכבישים.
האימרה הנפוצה, שלפיה המכונית היא
הארכה מלאכותית של אבר המין הגברי,
מתייחסת בעיקר לקשתים.
כשקשת אומר שהוא אוהב אותך, הוא
מתכוון לכך במלוא הכנות — באותו הרגע.
אך הוא מכריז באותה מידה של כנות
שהוא לא יהסס לעזוב אותך ברגע שיתקל
בדבר מה טעים יותר, חדש יותר
ומלהיב יותר.
חשוב גם לדעת, שהקשתים נוטים לפתח
מחלות באיזור המותניים ואגן־היר־כיים,
וזה מאט במקצת את ריצתם המטורפת
על פני אוכלוסיית העולם. אך לא
לזמן רב. הם שונאים להיות חולים, הן
משום שהדבר מגעיל אותם פיסית, הן
משום שהוא גוזל זמן יקר. הם יקומו
ממיטתם ברגע שרק יהיו מסוגלים לעמוד
על רגליהם. אפילו קביים לא יצליחו
למנוע זאת מהם.
הגישה הפרפרית כה מושרשת בהם, ש ההנאה
הגדולה ביותר שתוכל להפיק מ־הקשתים
היא לראות כמה זמן תצליח
להחזיק אותם במקום אחד.
כשאתה נכנס למיטה עם קשת, הקפד
קודם כל להסיר את שעון־היד שלו, ולהטמין
אותו רחוק מהישג ידו. אם גם זה
לא יועיל, עליך לקחת דבק־מגע, ולמרוח
אותו על כל איבר המסוגל לנוע.

דלי 20 :בינואר 8 -ז בפברואר
ף יעייתם הגדולה של שמיים —
י• והיא מתגלה במיוחד כשהם עוסקים
בתחום אישי כמו המין — היא שהם
מרגישים כאילו הם נושאים על כתפיהם
את בעיות העולם כולו. האדם כפרט
ישאיר את הדלי אדיש לחלוטין. לכן,
אם המדובר ביחסים סתמיים ולא מחייבים
(למרות שהדליים לא אוהבים כל־כך
יחסים כאלה) ,הטוב ביותר הוא לרמוז
שאינך 8תם גוף, אלא גוף הומניטרי
רחב.
דלי :״אנחנו עומדים להיכנס ביחד
למיטה, ואין לי מושג איך קוראים לך...״
בן־הזוג :״קוראים לי מוישה/רותי
(מחק את המיותר) אבל כל מי שמכיר
אותי קורא לי אירגון צעד־בעלי־חיים.״
זה קצת מוגזם, אך זה מאוד ימצא חן
בעיני בן דלי.
במיטה הוא מתעניין, גם אם בצורה
קצת מסוייגת, בכל מה שנראה חריג,
בתנאי שהוא מקובל על חוגים רחבים

— למשל, משהו שתואר לאחרונה בירחון
מדעי מכובד, במיסגרת סקר על חיי־המין
של שבטים באפריקה.
הדלי לעולם לא יבקר את מוזרויותיו
של שותפו למיטה, כנראה מתוך חוסר
עניין ממשי. באחת מאותן שיחות מתוח כמות
שהוא כל-כך נהנה לנהל׳ הוא
עשוי אפילו להסכים עקרונית שתקפץ
על הארון כשרק נוצה של צ׳יף אינדיא ני
בשיערך, אך אין כל טעם לומר משהו
כמו :״יופי, ועכשיו תורך,״ ולדגדג את
שותפך הדלי בחושניות בנוצתך. כשמגיע
תורו של הדלי, המנופח מרוב חשיבות
עצמית, הוא מסרק להשתתף במישחק.
אחד מיתרונותיו של הדלי הוא בכך,
שהוא כה מרוכז בעצמו, עד שלמרות
היותו חבר טוב ונאמן, הוא אפילו לא
יבחין בכך שנעלמת מחייו למשך תקופה
ארוכה. תכונה זו מתאימה מאוד לקשתים.
התאומים אוהבים את חוסר־הוודאות שהם
משרים, והמאזניים לגמרי מטורפים
אחריו.

דגים 19 :בפברואר ־ 20 במארס
* 0 4בן הדגים

תגיע
לתוצאות איתו. זה
אבל מה
אמת־או־

2הטובות ביותר אם תשחק
אולי לא נשמע סכסי ביותר,
כבר יכול להיכשל במישחק
חובה?
הדגים כל־כך מושפעים על-ידי אנשים

הדגים. מאושרים כשהם יכולים לשחק
את תפקיד הקדוש המעונה. הם גם
מתנגדים גדולים להגיון, וכדי לנסות
להבין את התנהגותם המוזרה יש לזכור
שסמל המזל שלהם הוא שני דגים מחוברים,
השוחים בכיוונים הפוכים. קשה

גדי! 21 :ו ס גנו ־ 19 בינואר
^ פני הפגישה הראשונה עם בן מזל
• גדי, אל תטרח לחפש בארורהבגדים
שלך דבר הולם ללבוש. תחת זאת, בדוק
במחסן את מלאי השוטים, השלשלאות והמגפיים
המחודדים.
מכל המזלות, זה האחד שתחביבו הגדול
ביותר הוא איסוף כל אותם הצעצועים
הנשלחים אליך בדואר, לפי קטלוג מפן^
רט, על-ידי מפיצים אלמוניים וחביבם.
תחביב זה מגלה את גישתו של הגדי
למין. הוא מתחזה לדוד מים רותחים, המשחרר
קיטור — למרות שניצולת האנרגיה
שלו היא קטנה יותר מזו של הקופסה
השחורה — וזה מתגלה ברגע שהגדי משתכנע
לפשוט חלק מציוד־הקרב שלו ונכנס
למיטה.
הצורך של הגדיים בשסתום לשיחרור
לחץ — והם נוטים להיות קרירים מרוחקים
עד שאפשר לשכוח בחברתם את
כל מילון האהבה ולרכוש, לעומת זאת,
שליטה במונחים השייכים לחנות לחומרי-
בניין — נובע מהעובדה שהם כל־כך שאפתניים
ורודפי־כוח, עד כי הם מכניסים
עצמם ללחץ בלתי-נסבל. המין משמש
אמצעי לשיחרור הלחץ הזה.
כל זה נשמע טוב ויפה, ועשוי להוביל
לחוויות מרגשות במוזרותן, לולא העובדה
שהגדיים לא נפרדים לעולם מעבודתם.
הם כל הזמן עובדים, גם כשהם עובדים
עליך. כישרונם להתחבב על הממונים
עליהם, מסייעים להם במסעם השאפתני
לצמרת. אך המצב שונה ביחסם לאלה
שנמצאים מתחתם. אל אלה הם מתייחסים
על־פי־רוב בגסות ובחוסר-התחשבות.

לכן, שים לב אם אתה מתחת לגדי או
מעליו — הן במישרד והן במיטה.
אם אתה מסוגל לסבול את כל שיג־עונותיו
של הגדי, תזכה בתמורה לקשר
יציב ונאמן עם ביצועיסט שעתיד להגיע
רחוק. אם אתה סרטן, הוא יוכל לספק
לך בית מקסים. אם אתה בתולה, הוא
יכניס בך התלהבות אמיתית.

״אל תפסיקי: אני מגיע כדיוק לקטע מרגש:׳׳
אחרים, וכל־כך אוהבים שישלטו בהם, מאוד לרדת לעומקה של אישיותם המורשברגע
שהתחלת לסובב את הבקבוק, כבת, אפילו במצב שהוא אידיאלי לכך
תוכל להיות בטוח שהדגים בכים ך. מיו — במיטה. זה לא יעזור. הם לא יסבירו
דבר, בוודאי שלא את התפרצויות הכעס
תר לציין שהם יבחרו תמיד בחובה.
הפיתאומיות שלהם, הנראות לגמרי
״חובה עליך לעשות הפעילו את
כל בלתי־מובנות.
הדמיון לגבי ההמשך. הדגים יעשו
הדגים הם רומנטיים ומלאי רגש,
שתצוו עליהם, וככל שהדבר יהיה
התלהבותם. נועז בראשיהם מתרוצצות הזיות מלהיבות, אך
ומוזר יותר, כך תגדל
הם חסרים מגמה, כיוון ועיקביות בחיי- קצת ובהיותם
הפתעות,
הם אוהבים על המין שלהם. הם אוהבים לדבר
ביישנים ומאוד עצלים, הם ישמחו על אהבה ורומנטיקה עם שותף אהוב אחד,
כל יוזמה שתבוא מהצד השני.
שתימשך לעולמי עד -ובו בזמן להמשיך
הם גם אנשים מוזרים ביותר, שונים לרדוף אחרי כל דבר זז, כדי לספק את
מכל מזל אחר. לכן, עקרבים וקשתים תשוקתם הבלתי־נדלית לריגושים חדשים.
יצליחו להוציא מהם את המכסימום —
בהיותם אכסהיביציוניסטים חסרי־תקנה,
לפחות במשך זמן מה. אחד הדברים בעלי נטייה להתפרצויות דרמאתיות, הם
המקסימים אצלם הוא שכשנמאס לך נופלים על־פי־רוב בדישתו של אדם
מהם, די אם תלחש :״חובה עליך ללכת קר־רוח והגיוני, שאינו מתרשם מהתעכשיו.״
הם יקומו בשקט, יתלבשו וילכו.
נהגותם המטורפת.

למפג שים מהסוג ה חל ק.ס א 80 חד וחלק.
סוייו - 6 0סכין גילוח כפול חדי ש ומתקדם, פרי מחקר ממו שך
ושיטת ייצור מתוחכמת -עכ שיו בישראל.
סוא 8 0מחליק על פניך ברכות ובעדינות ומעניק לך
גילוח מושלם - 801^10 .ח ד וחלק.

6X17

0177
א0£1\17£

6X17

תחנת שרות עצמי
סונול הרצליה-
התחנה היחידה בארץ
שאתה מפעיל בעצמד.
סומל, הראשונה שהתקינה משאבות אלקטרוניות בתחנווזיה,
מביאה לך חידוש נוסף — תחנת שרות עצמי.
תחנת ״סומל הרצליה״ היא עתה התחנה היחידה בישראל,
בה מופעל המיכשור האלקטרוני המיוחד לשרות עצמי,
שהוא המילה האחרונה בתדלוק בעולם.
המיכשור החדשני מקשר את כל המשאבות למוקד אחד -
בנקודת התשלום.
הנתונים המופיעים על המצג במשאבה האלקטרונית של ך-
מספר הליטרים והסכום לתשלום —
נרשמים גם על המצג המוצב בנקודת התשלום.
כך מתאפשר ניצול בו זמני של כל המשאבות האלקטרוניות
ואתה אינך צריך להמתין עד שהעובד יתפנה אליך.
אתה מתדלק, עובר בנקודת התשלום -ונוסע לשלום.

סתולאיתךבכלה דו ־ כ

1נ 1כ

/ 10£ו8£11

^ ךאססאס 1* 0

החברה הסקוטית למסחר 1964 בע״מ
רח׳ גתזנברג , 26ת״א 65811 טל 622891 .
יבואנים בלעדיים של יינות, ליקרים ו׳׳משקאות כבדים״

נמנה על קבוצת כלל

מנהל המכירות שלנו לר שותכם

בקשת סניגורן של הסטודנטיות,
והורה על המשך מעצרן. הסניגור
לא ויתר. הוא הגיש ערר נוסף
והפעם לבית־המישפט העליון בירושלים,
ובו טען בין השאר כי
״בא־כוח התביעה לא ציין, למרות
שנתבקש לעשות כן, מהו
אותו אירגון עדין אליו משתיי כות
העוררות. חשד מסוג זה המיוחס
לעוררות בדבר השתייכות
לאירגון בלתי חוקי מחייב את ה־מישטרה
לפרש את אותו אירגון
שאליו הן משתייכות, ולא מתמוטט
הבסיס שמהווה עילה למעצר.״
ודאד כחולת־העינייס וחברתה
פאתנה טענו כי המישטרה מבססת
את החשד ואת המעצר על חומר
כתוב שאינו מזוהה עם שום אירגון
עויין. לטענתן, רוב החומר הוא
חומר קריאה המצוי בשפע בשוק,
הוצא לאור בישראל גם בעברית,

נאשמת אמץ
מייכתב השעייח מהעבודה

נאשמת חליל
החרמת ספרי לימוד
נקישות על דלת חדרה לא 24 שעות ולא נמצאה בשלב מאוי
י הפתיעו את ודאד אמין. חיה חר יותר כשחיפשוה השוטרים כדי
זה ערב ראש־השנה האזרחית, ולבקש
את הארכת מעצרה.
חדרה נראה כתחנת־רכבת. אנשים
ודאד אמין הילו, ילידת נצרת,
יצאו ונכנסו, התעכבו לשתות כוס לומדת לתואר השני ועומדת לקבל
קפה והמשיכו הלאה, בדרכם לב תעודת־הוראה.
פאתנה, משפרעם,
לות בחגיגות המרובות שנערכו
לומדת שנה שניה ריפוי בעיסוק,
באוניברסיטה בירושלים.
וסלמה ח׳ליל, משפרעם אף היא,
אולם כשפתחה ודאד את דלת לומדת עבודה סוציאלית.
חדרה, היא הופתעה לראות קבוהסטודנטיות
הגישו עירעור על
צת שוטרים שבידם צו־חיפוש.
החלטת ביודמישפט השלום, באמהשוטרים
התחלקו לשתי קבוצות. צעות בא־כוחן עורך-הדין מוחמד
קבוצה אחת נכנסה לחדרן של
נעמנה, שטען בערר כי ״לחשדות
ודאד אמין וסלמה ח׳ליל, והקבונגד
העוררות אין כל יסוד סביר,
צה השניה נכנסה לחדר הסמוך,
מאחר שהחומר אשר נתפס בדירה
שבו מתגוררות פאתנה עבוד ו־ שבה הן מתגוררות, חלקו הוצא-
לאור בישראל כחוק, חלקו הוצא־ואקים
אחלם.
בנופפם בצו־החיפוש שבידיהם, לאור והופץ ברבים על־ידי מועהחרימו
אנשי־המישטרה את כל צות סטודנטים באוניברסיטות בהספרים
שמצאו בחדרי הנשים ה שטחים, וחלקו הוצא והופץ על־ידי
צעירות, ללא כל הבחנה — 0יפ־ גופים שאינם אסורים על־פי החוק
רי־לימוד וסיפרי־שירה חסרי כל באוניברסיטה העברית.״
בכתב-האישום נאמר כי הנאשמסר
פוליטי, לוחות־שנה וכרוזים
מות ״העמידו את דירתם כדי שתשונים.
הוחרם רוב החומר רק
שמש מקום של תעמולה ומחסן ל-
משום שהיה כתוב בערבית.
אירגון טרוריסטי, ובכך עברו על
״ מ ח סו ל איר מן סעיף ( 4ג) ו(-ה) לפקודה למניעת
טרור תש״ח—.1948״
סעיפים אלה טוענים כי :״אדם
טרורי ס טי ״
— המחזיק לטובת אירגון טרוך
־ 13 כפכרואר ציווה בית ריסטי בחומר תעמולה; או המע•
מישפט השלום לעצור את ודאד מיד לרשות מישהו מקום כדי שמאמין
ואת פאתנה עבוד ל־ 10 ימים קום זה ישמש לאירגון טרוריסטי
וזאת אחרי שנעצרו ביום החי או לחבריו בקביעות או בהזדמנות
פוש באשמת השתייכות לאירגון מסויימת, מקום של פעולה, פגיעדין,
והפצת חומר עדין למדינה. שה, תעמולה או מחסן ...ייאשם
לפני מעצרן של השתיים, נעצרה בעבירה.״
גם סלמה ח׳ליל, ששוחררה כעבור
בית־המישפט המחוזי דחה את

הפסדים האסורים *
הרשימה המסתורית
וחלקו אף עבר צנזורה.
בית־המישפט העליון דחה את
הערר שהגישו השתיים ולקראת
סוף מעצרן הוגשה לבית־מישפט
השלום בקשה להמשך מעצרן בפעם
נוספת, והפעם ל־ 15 יום.
החומר שהיווה בסים למעצר הראשון
נשאר בידי המישטרה,
שהצהירה כי כתב־האישום שנמצא
בהכנה יוגש לבית־המישפט ב משך
עשרת ימי המעצר. אולם
בעת הבקשה למעצר נוסף התוודה
בא־כנך המישטרה כי נפלה טעות
בניסוח הבקשה הראשונה, ולכן
מתבקש המשך המעצר.
בנוסף למעצר הוטל צו איסור
פירסום על הפרשה, בטענה שפיר-
סום זה עלול להזיק להמשך החקירה.
אולם לא היה סטודנט ערבי
שלא ידע על מעצרן של ודאד
ופאתנה. הכרזות, הציורים ולוחות־השנה,
שהיו תלויים בחדרי שאר
הסטודנטים הערביים, הושלכו לפח
מייד אחרי החיפוש בחדרי הבנות.

איש לא רצה להסתכן בהחזקת חומר
שהוביל למעצר שתיים מחב רותיו.

כרוזים

דל תו ת
ף* יגתיים הפסידו שתי ה•
סטודנטיות ימי לימוד. ודאד,
שעבדה כמורה בבית־ספר סו*
מימין לשמאל .1 :העיוור והחרש
— ע׳ס׳אן כנפאני; .2יומן
— פצוע פלסטיני — מחמוד
דרויש ; .3עמדת פלסטיני לגבי
שאלת ההסדר ; .4״לוקע״ — מחזה
מאת אמיל חביבי; .5מרכסיזם,
לניניזס, וההפינה המזויינת ; .6
אם סעד — ע׳סאן כנפאני; .7
פטירה מס׳ — 12ע׳סאן כנפאני;
•8ישראל היא ישות אימפר״אליס־טית
— ברונסון; .9גברים תחת
השמש — ע׳סאן כנפאני.

אחרה לבנים, קיבלה מיכתב מש-
עייה ממנכ״ל מישרד־החינוך אליעזר
שמואלי, ואילו פאתנה נאלצה
להפסיק את לימודיה בשיעורים
שבהם נוכחות הסטודנט היא חובה,
משום שהמרצים לא התחשבו בסיבות
בשלן נעדרה מן ההרצאות.
ביודהמישפט העליון דחה בפעם
השניה את הערר שהגישו הסטודנטיות,
ונימק את דחייתו בכך 1
ש :״תקופה זו דרושה למישטרה
כדי לקיים את חקירותיה.״ בתום
15 הימים שוחררו השתיים והמיש-
טרה הגישה לבית־המישפט את
כתב־האישום, ואחרי שתירגמה חלק
מן הספרים וטענה כי יש בהם
קריאה להתנגדות אלימה לשילטון
הישראלי, להזדהות עם אש״ף, ול־נשיאת
נשק.
הסטודנטיות, ששוכנו בעת מע צרן
יחד עם זונות, סירבו לשתף
פעולה עם חוקריהן. פרט לחומר
הלימוד שהפסידו בעת מעצרן הן
(המשך בעמוד )80

^ סבר 1אסורים יי

נז פרדט

חתונות כאוירה בפרית
כלב הפרדסים.
מסיכות גז בסגנון יי חודי.
הפרדס נס ציונה
טלפון 054-73751:
שרות׳ ח״טרינג -תעשיות דונסקו׳ 1981 בע״נ1
(מתפעל׳ מסעדות מכון ויצנזן)

קו!/ו ץ*

4 0 0 1

תה-צנזוזים בשקיקים
טבעי. טעים, מבריא-מח1נן
הידעת שתה צמחים ״פומפדור״ ידוע בארץ ובעולם כולו
בטעמו הנפלא ובתכונותיו החיובית ז
תה ״פומפדור״ מגיש מגוון עשיר של 12 סוגים טעימים
של תה צמחים ופירות, וכל אחד יוכל למצוא את סוג
התת המתאים לדרישותיו ולטעמו•
לבריאותך ולהנאתך — שנה את הרגלי השתיה שלך,
שתה פחות קפה ותה המכילים קופאין ותאיו, ועבור
לתה צמחים טבעי ״פומפדור״•
הפתיעי את אורחיך והגישי
להם מגוון סוגי תה צמחים
״פומפדור״ — וחכי למחמאות.
להשיג
בסופרמיקטים, שקם,
בתי״טבע, בתי״מרקחת ומע־דניות.
עבור
פרוספקט ודוגמא חינם
— נא לכתוב לת.ד46 .
רמת השרון.

י׳ חגיגה של
סלטים וממולאים .
בשדים בגריל ובתנוד מאכלי דגים וים
1מ ר קי ם פי קנ טיי ם
לאכול טוב וליהנות
מאווירת ה מקו ם
פתוח כל ימות השבוע
מ־סס 12.עד 16.00
ומ־ 19.00 עד 1.00 אחר־חצות
ת א, ד רו בן־צבי 70 וליד צורות אבו־כבירו
להזמנות 03-822979

(המשך מעמוד )79
גילו, בשובן למעונות אידלסון שבהר
הצופים, שחברותיהן הישראליות
מתנכרות להן, והמרצים מסרבים
להתחשב בסיבות היעדרן.
מדי יום נתלים על דלתות חדרן
כרוזים שונים הקוראים לסלק את
הסטודנטים הערביים מן האוניברסיטה
:״אנו תובעים,״ קרא אחד
הכרוזים ,״השעייתן המיידית מהלימודים
של שתי הסטודנטיות הערביות
שברשותן נמצא חומר הסתה
של אש״ף, הקורא להתנגדות
אלימה לשילטון הישראלי.״

הרשימה
ה מי ס תו רי ת
ך* ספרים שהוחרמו על־ידי הי
* מישטרה בעת החיפוש בחדרי
הסטודנטיות הם ספרים שהודפסו
והוצאו כחוק בישראל. חלק ניכר
מספרים אלה עבר את אישורו של
הצנזור הראשי, ואילו הספרים
שנאסרו לפירסום, חל עליהם האיסור
רק במשך השנתיים האחרונות,
הרבה שנים אחרי שהספרים הוצאו
לאור. מכוח תקנות ההגנה לשעת
חירום יש לצנזור סמכות לפסול
ספרים. על פי תקנה 88א׳ :״הצנזור
רשאי לאסור בצו לייבא, או
לייצא, או להדפיס, או לפרסם פיר־סום
...שעלולים להיות, או להיעשות,
פוגעים בהגנתה של ישראל,
בשלומו של הצנזור, ובסדר הציבורי.״
סעיף 88ב׳ קובע שבעוד
על תקנה זו ייאשם בעבירה.
אם אכן מחזיקות הסטודנטיות
בספרים אסורים, זהו הסעיף שעליהן
להיות מואשמות בו, שכן
פרט לספרים לא הביאה המישטרה
כל ראיות להשתייכותן של הנערות
לאירגון עויין ולהזדהותו עם איר-
גון כזה. כמות הספרים שהוחרמה
אינה גדולה עד כדי כך שניתן
יהיה להפיץ אותם. במיקרים שבהם
נמצאו שני עותקים של ספר אחד,
היה כל עותק שייר לסטודנטית
אחרת, ונלקח מספרייתה האישית
של כל אחת מהן.
כדי להאשים אותן בהשתייכות
לאירגון טרוריסטי היה על ד,מיש-
טרה להוכיח קשר זה, קשר שאינו
קיים. על המישטרה להוכיח כי
הנאשמות אככן החזיקו בחומר תעמולה
לטובת אירגון טרוריסטי,
האשמה שלא הוכחה.
בשלב זה של המישפט מספיקות
ראיות לכאורה, אולם כדי להרשיע
את הסטודנטיות יש צורך בראיה
מעל לכל ספק, שאינה קיימת.
רשימת הספרים האסורים לוטה
בערפל.
סגן־אלוף יהודה כ״ץ, מפקד בסיס
הצנזורה בירושלים, הביא לבית־המישפט
את הרשימה הזו, אולם
הוא לא השאיר אותה בתיק המכיל
את מיסמכי המישפט. רשימת
ספרים אסורים שפורסמה באחד העיתונים
בשבוע שעבר התבררה
כ״שגויה״ ,ובידיעה שפורסמה לאחריה,
נטען, כי הרשימה שפורס מה
היתד, רשימת ספרים מותרים.
מדוע פורסמה רשימה שכזאת —
השאלה נותרה בלא מענה.
מאחר שכימעט בכל בית ערבי
מוחזקים ספרים דומים לאלה ש הוחרמו,
הכרחי לפרסם את הר שימה.
על המחזיקים בספרים לדעת
האם הם עוברים עבירה, אם לאו.
בדו״ח שהגיש סא״ל כ״ץ הוא
טוען לאיסור פירסום על חמישה
ספרים ולגבי עשרה אחרים הוא
טוען שהם ״ספרים המכילים הסתה
נגד המדינה, ותמיכה גלויה
באש״ף, אשר לא הוגשה לביקורת-
נו, ולו הוגשו — היו נאסרים.״
רבים מן הספרים תורגמו לעברית
ונמצאים בספריות בבתי יהו־דים־ישראליים.
גם עליהם אסורה
החזקתם, אם הם אכן אסורים, ול פיכך
גם עליהם לדעת מהי אותה
רשימה מסתורית, רשימת הספרים
האסורים.

טיפי זפרוני

^4כל גיל הבעיות שלו. אך
€יש שהבעיות נוחתות על האדם
בטרם עת. לז׳קלין כהן, בת
ה־ ,13 הדבר מסב אך נחת.
ז׳קלין היא ילדת־הפלא החדשה
של ישראל. התגלית האחרונה של
עולם־ד,שעשועים הישראלי. התגלית
הצעירה של עולם אכזרי זה,
אשר למרבה הפלא, מתייחס אל
היפהפיה הקטנה בככפפות של
משי.
יש לה אותן ׳בעיות שיש לדוגמניות
ד,״גדולות״ .למשל עיניים
נפוחות בבוקר, הן אסון גדול ל־ז׳קלין
הקטנה, המכונה בפי בני
מישפחתד ז׳קי. בעייד, חמורה נו ספת
מתעוררת כשהיא עומדת לפ ני
ארון הבגדים שלה, הדחוס
באביזרים רבים, ומנסה לבהור
בגד הולם לאירוע שאליו היא
הולכת.
יחד עם זאת, יש לה גם בעיות
ישיש לילדות אחרות בגילה. בנים,
לימודים וכל היתר. אך מה קורה
כשיש תוכנית לילדים בטלוויזיה,
וז׳קי צריכה לרוץ למלון מפואר
כדי ליטול חלק בתצוגת אופנה?
או כשהיא צריכה למהר ׳להופיע
!בפסטיבל שירים, או שזמן שי דור
התוכנית מתנגש בזמן שהיא
אמורה ׳להקדיש לשיעורי הריקוד
הקבועים שליה?
היא מוותרת על שעשועי־יהיל־דות
וממהרת להיכנס לעולם ה מבוגרים.
יש רגעים שבהם היא
ילדה, ויש שהיא אשד, המתנועעת
בחן בוגר. הטלפון בביתה אינו
מפסיק לצלצל, וכימעט כל ציל־צול
מבשר על הופעה נוספת, על
תצוגה חדשה ועל צילומים לצורכי
פירסום מוצר כלשהו.

שלמה, יוצא קיבוץ הזורע, החדירה
בר, את אהבת המוסיקה, ו אמרגן
מפולפל שגילה אותה שנים
אחר־כך ידע לשלב: את אהבתה
למוסיקה עם הופעתה המצודדת
ותנועותיה הגמישות וליצור יל־דת־פלא.
עוד
כשהיתה תינוקת בת שני

רוצה ל היו ת
רופאה
ל /קלין איגה מתעייפת. היא
נהגית מכל ההמולה סביבה, י ומן העובדה שהפכה בן־לילה
כימעט מילדה יפה ואלמונית ל יילדה
יפהפיה ומאוד מפורסמת.
יחד עם כל הנאתה בהווה, יש
לה תוכניות לעתיד רציני מאוד.
יברור לד, שבעוד שנים ספורות
היא תתעייף מחיי הזוהר, ממחי אות
הכפיים הסוערות ומברק ה מצלמות,
ותשקע בלימודי הרפואה.
אם לא תר,יה רופאה ,׳תהיה
אחות מוסמכת.
ז׳קלין כהן היא בת למישפחה
בת 6נפשות. מישפחתו של אביה,

וקרנית

ברגע שהיא שומעת
את המוסי־קה
הקיצבית מתנועע כל גופה.

התגרית הצעידה שר עורם האופנה היא ירדה בת 13 מתדאביב

לו לי סהעלהמס לו ל

שלוש פנים לז׳קלין

כהן הצעירה. בתמונה מימין: דקלין על
המסלול, בין דוגמניות מבוגרות, ה״א מרגישה
כמו בבית. היא מהלכת עליו בביטחון רב וכבר מזמן למדה מהן התנועות הגורפות תשו
תיים,
אהבה ז׳קלין להתנועע לקצב
צלילי המוסיקה, ואף ידעה
לעשות זאת בחן רב וללא כל בו שה.
בכל האירועים המישפחתייס
היתר. היפהפיד, בעלת גומת החן
העמוקה האחראית על הבידור.
היא זו שהיתר. שרה ורוקדת לפני
כל האורחים.
אולם אף לא אחד מבני המיש־פחה
חשב שלנגד עיניו גדלה
טאטום או׳ניל או ברוק שילדם
ישראלית.
אביה של דקלין, העובד כסדרן
בקולנוע, נהג לקחת. את ילדיו
עימו לאירועים חגיגיים שהתקיימו
בבית־הקולנוע. כשהיתה ז׳קי
בת ,5חזתה בהופעה של שלישיית
שיבא. המוסיקה הקפיצה
אותה ממקומה. היא הסתתרה מאחורי
הקלעים ורקדה בהחבא.
היא לא ידעה שאמרגן ממולח
עומד ומתבונן בה. ברגע שהתחילה
להתנועע, הבין האמרגן שנפל
לידיו אוצר. הוא דחף את הילדה
אל הבימה, ולמרבה הפתעתו לא
נפלה עליה כל אימת קהל. מחי אות
הכפיים רק הלהיבו אותה,
והיא המשיכה לרקוד באותן תנועות
חינניות הכובשות עד היום
את המתבונן בה.
למן אותו היום נכבשה ז׳קלין
כולה על־ידי ההנאה מן הפרסום
ומן הזוהר האופף את עולם האופנה.
דוגמניות, שאת תצלומיהן
ראתה מתנוססים על גבי עיתונים
רבים, זמרים, שאותם העריצה,
הפכו פתאום להיות חבריה הקרובים,
אנשים שעימם היא מחלקת
את זמנה, חוויותיה וסודותיה.
היא אינה מתלהבת מכל הנוצ צים
שסביבה. אין אף דוגמנית
שז׳קלין רוצה להידמות לה ואין
אף אחת שהיא מעריצה .״היחידה
שאני מאוד אוהבת זו יהודית נגר.
מתחילת ההיכרות בינינו לא התייחסה
אלי יהודית כאל ילדה קטנה,
אלא ממש כמו חברה טובה.״

האמרגן יוסי בכר, שגילה
אותה מאחרי הקלעים, הציע לה
לעבור קורם דוגמנות.
ז׳קלין בעלת הביטחון העצמי
סירבה לעבור קורם זה, בטענה
שהיא כבר יודעת ללכת. את
טבילת האש הראשונה שלה עברה
בהצלחה רבה, והוכיחה שאכן
היא יודעת להלך על הבימה. למרות
שאין לה נתונים פיסיים כשל

אות, ובחיוך רחב היא מבצעת אותן. באמצע: דקלין מדגימה בגדים לעיני המצלמה, ברחוב.
בתמונה משמאל: אחרי־הצהרייס נהנית ז׳קלין ככל בני גילה ממישחקי ספורט ׳שונים,
ביניהם החלקה על גלגליליות, שעשוע אשר אותו היא מבצעת בהנאת רבה.

הבוגרות, היא מעוררת התפעלות
רבה ונוחלת הצלחה גדולה.
בשעה ששאר בני גאלה וחברותיה
שקועים בשינה עמוקה, מגי עה
ז׳קלין הביתה, אחרי יום עבו דה
עמום. את שיעורי הבית היא
מכינה מייד בבואה הביתה. כימ־עט
מידי יום היא מתאמנת בשיעורי
ריקוד ותנועה ובערב היא
ממהרת להופיע בתצוגת אופנה,

בדרך כלל כילדה יחידה, בין ה כנת
היטב בכל חידושי האופנה.
מדת ילדים אחרים מהן התנועות
הנכונות שאותן יש להדגיש ומהי
צורת ההליכה הנכונה על מסלול
הדוגמנות• .
ארון הבגדים שלה לא יבייש
אף אשת חברה. היא מעודכנת
היטב בכל חידושי האופנה.
בני־המישפחה מקבלים את פעל-

תנותה המיוחדת באהבה רבה.
אמה, אסתר, מקפידה להיות עי־מה
בכל הופעה, למרות שז׳קלין
אינה צריכה עזרה מאחרי הקל עים
או עידוד מהאם .״בסך־הכל
היא ילדה קטנה ואני דואגת לה.
אני לא מוכנה שהיא תסתובב
לבד בלילה ותיסע במוניות בל עדי,״
אומרת אסתר.
אחותה הגדולה של ז׳קלין, רשל,
בת ה־ ,16 נהנית מעיסוקה של
ז׳קי, שכן השתיים מחליפות ביניהן
בגדים. אחותה הצעירה נעמי,
ואחיה טוני, נהנים מן החתימות
של• המפורסמים שעימם נפגשת
האחות הזוהרת.
בלי אמרגן

אימונים

בסטודיו לתנועה עורכת ז׳קלין מדי
יום ביומו. האימונים עחויס לה
לפתח את כושרה הגופני ולשמור על הליכה יציבה.

עם אמא

לכל

התצוגות

דקלין ואמה מבלות זמן רב
יחדיו. האם מלווה את בתה
אשר בהן היא נוטלת חלק.

יום היא אינה קשורה
^ לאמרגן. היא אינה רוצה
להתחייב ולהיות כפופה לחוזים
ולכללים. אמה מנהלת עבורה את
לוח הזמנים ודואגת שתגיע בזמן
לכל אירוע שאליו היא מוזמנת.
״אני לא רוצה לחתום על חוזה.
אני יודעת שאני ילדה ואולי מחר
ארצה דברים אחרים. אולי פית-
אום לא ארצה יותר פירסום וצילומים,
אז?*3־ שאתחייב?״
מאחר שהיא מצליחה כל־כך,
מחזרים אחריה בתי־אופנה רבים
ומארגני תצוגות מטרידים אותה
השכם והערב. היום היא נהנית.
ילדת־הפלא החדשה שצומחת ופועלת
במרץ רב, אינה מתכננת
בשלב זה פרישה מעיסוקיה הרבים,
אך היא בהחלט מבינה שהיא
מהווה תופעה.
היא אינה יודעת עדיין מה יק רה
בשנים הבאום. האם יחלוף
הזוהר, או אולי רק יגבר ד שאלה
זו אינה מטרידה את ז׳קלין כהן.
היא נהנית. טיבי זכרוני 1

סלומון אנו רבני נסק־ הויו
(מימין) ואחויו(משומאס: תאם
התביעה למישפט החוזר
הי ת ה נב ונה?
במדינה דרכי ח״ם
נעויקה לסבתא
הסבתא •טחת7ו:נה
במישטרה — ביקשה
רחמיס בבית־המישפט
בלב שותת דם התלוננה במיש־טרה
שושנה מרש ( )70 על נכדת,
דויד חימנם. הגיעו מים עד נפש,
והסבתא הסבלנית והאוהבת הרימה
ידיים כשנוכחה לדעת כי אין
בידה להתגבר על הבעיה בכוחות
עצמה.
הסבתא היא תושבת וילידת
ראשון־לציון, בת לאחת המישס־חות
הוותיקות בעיר. לפני שנים
רבות עזבה בתה את הארץ ונישאה
בארצות־הברית לנגן פורטו־ריקאי.
דויד חימנס הוא בנם של
השניים. הוא נולד בארצות-הברית
לפני 28 שנים, והיגר לישראל
בהיותו נער, אחרי שנפטרו שני
הוריו.
הוא למד במוסדות-חינוך שונים,
ותמיד היה בקשר עם סבתו, הקרוב
היחיד שהיה לו בעולם. אולם
הוא לא הסתפק בכספים שנתנה
לו הסבתא מפעם לפעם. אלא ביקש
ודרש עוד ועוד. כאשר סרבה
זו למלא את מבוקשו, היה נוטל
בכוח חפצים שונים מביתה ומוכר
אותם. הסבתא החליפה את מנעול
הדירה, שמה סורגים בחלונות, וקיוותה
כי פתרה את הבעיה, וכי
כעת יניח לה נכדה.
:שיקה לאות פיוס. אולם
מצבו של דויד היה קשה. הוא
נשא אשד, ונולד לו ילד, הוצאותיו
גדלו והוא פנה שוב ושוב
לסבתא. הוא החל מאיים וסוחט
כספים, והאשה הזקנה וערירית פחדה
מפניו.
בוקר אחד הופיע חימנס בבית-
המגורים של סבתו, ובידו משור.
כאשר לא נפתחה הדלת לדפיקותיו
ובעיטותיו, החל מנסר סביב המנעול,
וכך פרץ את הדלת.
הוא נטל מהבית כמה תמונות
יקרות־ערך ומאוורר שעמד בפינה
ומכרם. כאשר שבה מרש הביתה
וגילתה את הפריצה, החליטה
כי עליה לפנות למישטרה, וכך
עשתה. מאחר שלנכד יש עבר פלילי,
נעצר עד תום ההליכים נגדו.
ישבה בביתה
ואילו הסבתא
ובכתה•
כאשר הגיע מועד המישפט, התברר
לתובעת האדמונית, יהודית
אמסטרדאם, כי הנאשם מודה באשמות
של סחיטה, איומים, פריצה
וגניבה, ועדת ההגנה היחידה שלו
היא — הסבתא. נשיא בית־המיש־פט
המחוזי, בנימין כהן, שישב
לדין, שמע מפיה כי היא אוהבת
את נכדה היחיד, למרות הצרות
שנגרם לה בעבר. כי היא בודדה
בעולם ואין לה איש מלבדו .״הוא
ישב כבר כחצי שנה במעצר, אני
חושבת כי למד לקח. וזה עונש
מספיק עבורו,״ אמרה הקשישה
בדמעות.
השופט התייחס למיקרה המיוחד,
הטיף מוסר לצעיר החיוור, וביקש
ממנו לגשת לסבתו ולנשקה לאות
פיוס, וגזר עליו עונש של תישעה
חודשי מאסר בפועל, כדי שאחרי
ניכוי השליש יוכל להשתחרר מייד.
השופט התבונן בגבר הצעיר ובאשה
הקשישה שהתחבקו ובכו,
והזהיר את הצעיר כי עיניו של
בית־המישפט ישמרו על הסבתא,
ועונש של שנתיים־מאסר יוטל
עליו אם יעז להטריד שוב את
הזקנה.
השניים — הסבתא ונכדה —
עזבו ביחד את אולם בית-
המישפט.

^ וא נראה כמו חתן,״
1 לחשו הצופים כאשר נכנס
סלומון אבו לאולם. ואומנם,
הגבר התמיד היה לבוש חליפה
כהה וחולצה לבנה, וממחטה צחורה
הציצה מכיסו. עיניו נצצו
בתיקווה ובציפיה. רגעים מעטים
אחר־כך כבר הסתבר כי הכלה
לא תגיע.
אווירת המתח ניכרה היטב ב אולם
ביודהמישפט. צלמי־עיתו־נות
וטלוויזיה מילאו את האוויר
בהבזקי אור עם כל פתיחת דלת.
בשורה הראשונה ישבו שלוש נשות
שופטים מחוזיים, שבאו לשמוע
את פסק״הדין המעניין. היתה שם
אשת נשיא בית־המישפט המחוזי,
תמר כהן, אשתו של השופט דויד
ולך, וגם אשתו של נשיא ההרכב
שישב לדין, יוכבד וינוגרד.
׳,לא ישנתי כל הלילה מרוב
התרגשות,״ התוודתה אחת הצופות
המקורבות לסניגורים זלמן ונחמה
סגל. גם כאשר נכנסו השופטים,
והשופט אליהו וינוגרד החל
קורא את פסק־הדין, לא פג המתח.

אומנם הוראה בחוק המחייבת
את השופט להודיע על זיכוי
לפני הקראת פסק־הדין, כדי למנוע
מתח מיותר מנאשמים ש זוכו,
אבל לא כל השופטים זוכרים
זאת ולכן עוד היה זיק של
תיקווה כי גם השופט וינוגרד
פשוט שכח. אולם ככל שנמשכה
קריאת פסק־הדין, התברר יותר
ויותר כי אין זיכוי.
פניו של אבו לא השתנו. ריג־שות
האכזבה והתיסכול הנוראים,
שמילאו בוודאי את ליבו, לא ניכרו
על פניו. רק ברק התיקווה נע לם
מעיניו, אף הוא נותר משך כל
הקראת פסק״הדין הארוך שליו ואלגנטי.
קשה היה להכיר בפניו
כי ברגע זה איבד את התיקווה ה אחרונה.
גם עם סיום הקראת
פסק־הדין, כאשר הכריז השופט
וינוגרד כי גזר־הדין נשאר מאסר־עולם,
קם אבו על רגליו, הודה לשופטים
במנוד ראש קל ויצא מהאולם
זקוף.

יושב בבית־הסוהר. בית־המישפט
המחוזי בתל-אביב הרשיע אותו
בפעם הראשונה ברצח כפול זה
באוקטובר 1970 ובית־המישפט העליון
אישר אז את פסק־הדין.
(העולם הזה .)2306

במשך כל השנים שעברו מאז,
לא השלים אבו עם גורלו. הוא
טען כי הוא חף מפשע, וכך הוא
טוען עד היום. עקשנותו ועקביו־תו
נשאו פרי, כאשר לפני כשנה
הורה נשיא בית־המישפט העליון,
השופט משה לנדוי, על עריכת
מישפט חוזר.
זוג הסניגורים הירושלמיים, זלמן
ונחמה סגל, נפגשו עם אבו
בכלא והשתכנעו מחסותו. הם הח לו
בודקים את התיק מהתחלה,

ולא הותירו בו אבן בלתי הפוכה.
כך נמצאו במהלך חקירתם מיס־מך
נשכח, שלא הוגש לבית־המישפט
הראשון, ובו כתב המומחה
הבאליסטי של המישטרה כי
אקדח הרצח :״נראה נקי, מגורז
בגריז יבש והצינה זזה בקושי.״
האקדח שמתוכו נורו בליל הרצח
שמונה כדורים קטלניים, חייב
היה להכיל פיח בקנה, ולכן, אם
נראה האקדח נקי למומחה המיש־טרתי,
זוהי ראיה חדשה ומסעירה,
המוכיחה כי מישהו טיפל באק דח
אחדי מעצרו של אבו. גירסה
זו אומצה על־ידי הסניגורים, ש טענו
כי הרוצח האמיתי, ששמע על
מעצרו של אבו בליל הרצח מפי
חברים, אנשי העולם התחתון,
החליט להעליל ולהפליל אותו, ולשתול
את האקדח בדרך מנוסתו
של אבו. אולם מכיוון שכבר ניקה
את האקדח לא הספיק הרוצח האמיתי
להחזיר את האקדח למצבו
המקורי, וזרק אותו כמות שהוא
בין השיחים ליד הבית שבפינת
רחוב הירקון ונס־ציונה.
בכל מישפט נותרות שאלות
סתומות, וגם במישפטו הראשון
של אבו רבו סימני השאלה שלא
היתה עליהם תשובה. איש לא
הציע מעולם מניע ברור לרצח.
אבו היה באותו זמן עולה חדש בארץ.
הוא בקושי הכיר את מיז-
דחי, ולמעשה לא היתה לו כל
סיבה לרצוח אותו. התובע במיש־פט
הראשון, אורי וגמן, טען כי
היה ריב בין הקורבן לאבו בגלל
בחורה ספרדית בשם אולגה, שאבו
הביא איתו לישראל וניסה
להורידה לזנות. היא לא הסכימה
ופנתה לעזרא מיזרחי, והוא אשר
עזר לה לעזוב את הארץ ולהימ לט
מציפורניו של אבו. הרצח,
טען התובע, היה נקמתו של אבו
על הברחת נערתו.

תעלומה זו לא נפתרה גם היום.
גם בפסק־הדין החדש אמרו ה שופטים
במפורש כי לא התברר
להם המניע, וגם העדים החדשים
לא חשפו אותו. גם התעלומה ה עיקרית,
תעלומת האקדח, לא פוע נחה
גם הפעם.

א מון בעדי•
דאייה
^ מהע די ראיה עקבו אחרי
~ הרוצח מרגע הירי ועד לתפיסתו
על־ידי החיילים בסוף ה־מירוץ.
איש מהם לא הבחין אם
השליך מידיו אקדח, והיכן עשה
זאת. איש לא ראה אצלו כפפות,
והן לא נמצאו במסלול בריחתו.
ובכל זאת, כאשר נמצא האקדח,
תשע שעות אחרי מעצרו של אבו,
לא היו עליו כל טביעות אצבע,
והוא נראה למומחה נקי מפיח.
לא היתה מחלוקת כי האקדח ש נמצא
בין השיחים הוא האקדח
שירה את הקליעים שרצחו את
השניים. כיצד אם כן נימחו טביעות
האצבע של אבו מכלי־הרצח?
כבר בעת העירעור על פסק־הדין
הראשון קבע נשיא בית־המישפט
העליון דאז, השופט שימעון אגר
חנינה
עדינה עו
ח סק ה דין, שהרשיע שגית
״ ״ את סלומון אבו במישפטו ה־

חוזר, אישר תיאוריה של הפרו־פסור
דויד ליבאי. כאחד המומחים

ללא ציון
מניע
ף * אז חו ד ש אפריל 1970 רו!
דף רצח עזרא מזרחי ונהגו
אהרון מליח את סלומון אבו. הוא
נעצר באותו לילה על־ידי חבורת
חיילים שרדפו אחריו, ומאז הוא

סיפור נוסף שהוצע לבית־המיש פט
דאז, היתה מילחמת הכנופיות
ששררה באותו זמן בתל־אביב.
לפי גירסה זו היה אבו רוצח
שכיר, שנשכר על־ידי ״הכנופיה
הצרפתית״ לחסל את יריבם הראשי
— מיזרחי. אולם שתי הגירסות
לא הוכחו בבית־המישפט ואבו
הורשע ללא ציון המניע.

פרקליט ליכאי
טובת חלקוה

לענייני חנינה מעדיף ליבאי לפנות
לנשיא־המדינה בבקשת חנינה
כאשר יש ראיות חדשות, ולא
לבקש מישפט חוזר.

״סניגור החושב על טובת הל קוח,
צריך לדאוג שהוא ישוחרר
קודם כל מבית־הסוהר בדרך הק לה
יותר,״ אומר הפרופסור .״וכיוון
שההליך של מישפט חוזר הוא
מאוד מיוחד וקשה, ותוצאתו אינה
בטוחה כלל, מוטב תמיד לפנות
בבקשת חנינה. חנינה מנשיא־המדינה
אינה סוגרת את הדרך
לפני מישפט חוזר. אם ירצה הנאשם
להוכיח את חפותו אחרי
שיחרורו בחנינה, ייקל לו לעשות
זאת, שכן יהיה חופשי להסתובב
ולמצוא עדים וראיות.״
כמעט כל נאשם שהורשע ברצח
במדינת־ישראל ונידון למאסר־עולם
זכה לחנינה. לעיתים גם ל חנינה
נוספת, ואחר־כך להורדת
שליש בוועדה לעיון בעונש. סלומון
אבו היה היחידי שלא זכה
עד היום בשום חנינה. וזאת כיוון
שבמהלך מאסרו ניסה פעם אחת
לברוח מהכלא, וחטף לשם כך
בני־ערובה. בפעם אחרת ברח מ כלא
רמלה בבריחה הגדולה.
כאשר נתגלו הראיות החדשות,
כבר היתר. בקשת חנינה עבורו
אצל הנשיא. יתכן שאם היו מצר-

גט, כי יתכן שהיו לרוצח כפפות
שאיש לא מצאן, או שטביעות האצבע
נימחו בעת שהאקדח נתחב
לתוך. חגורתו של הרוצח. עדים
אחדים ראו את הרוצח מכניס
משהו, כנראה אקדח, לתוך החגורה,
מייד אחרי רצח מליח.
גם בית־המישפט הנוכחי לא
סטה מקביעה זו :״אי מציאת
טביעת אצבע היא ממצא נייט־ראלי,״
אמר השופט וינוגרד ,״ואין
להסיק מתוכו דבר על זהות
הרוצח. אין לי ידיעה שיפוטית,
כי בכל מיקרה ישאיר אדם טביעות
אצבע,״ הוסיף בית־המיש־פט
.״הדבר תלוי בהרבה גורמים,
כמו שומן או לחות, מזג־אוויר ומצב
החפץ. יתכן שתנאי הלחות
ששררו, או טללי הבוקר, פעלו
למחיקת הטביעות מעל האקדח.״
בית־המישפט התרשם לטובה
מעדותו של אהרון ברגמן, המום־
בדבר נקיון האקדח פתחו את ה־חה
הבאליסטי, שמילותיו הקצרות
מישפט החוזר. ברגמן לא בדק
בזמנו את האקדח לבירור נקיונו,
והוא עשה רק בדיקה שטחית בהצצה
אל מול האור, וכך נראה
לו הקנה נקי. הוא לא העביר
פלנלית, ולכן אין בדיקתו קביעה
סופית לגקיון הקנה מפיח .״ברגמן
נראה לי נבוך שבגלל ההערה
שלו נגרם מישפט חוזר. הוא נראה
בעיני עד אמין, ולא הייתי מצטרף
לביקורת שהעביר עליו ה־

בעמ״ע
נשיא לנדוי,״ קבע בית״המישפט.
התובע, עוזי שרטר, עשה מע שה
מחוכם ביותר. הוא ביקש מ־עד־התביעה
ריצ׳רד פטלוק, המומחה
הבאליסטי של המישטרה
כיום, להראות לשופטים קנה־אק־דח
כדי שיתרשמו במו עיניהם
כיצד נראה קנה אחרי ירי. השופטים
הציצו ושוכנעו. קנה־אקדח

שירה זה לא מכבר, נראה להם
בהצצה לעבר האור, נקי ומבריק
לחלוטין. ואילו קנה של אקדח
ישן שלא ירה זמן רב נראה עמום
ומלוכלך. עיניהם של השופטים לא
הבחינו בכל סימן פיח בקנה אק דח
מתוכו נורו יריות אחדות.
גם ענייו הגריז והצינה שזזה
בקושי לא שיכנעו את ביורד,מיש-

פט .״כל אלה מישקלם אינו גדול.
יתכן שהרוצח הוציא את האקדח
ממקום מחבוא שבו היה מאוכסן,
מגורז.״ לעומת זאת העדיף בית-
המישפט ראיות מוצקות של עדי-
הראיה שעקבו אחרי הרוצח מרגע
היריד. הראשונה ׳בעזרא מיזרחי,
בפינת הרחובות אלנבי והירקון,
דרך היריד, הנוספת בחזהו של

מישפט חוזו!
פים לבקשה את התמיהות שהת־עוררו
בפסק־הדין המקורי לאור

הראיות החדשות, היה זוכה בחני־נה.
כיום, אחרי שהורשע מחדש

ונידון שנית למאסר־עולם, סיכו־ייו
לחנינה קלושים עוד יותר.

אסיר ברנס

נרצח אוריון

המסקנות בחרות

שוכנע לוותר

מליח ליד מיספרת פיגארו ברחוב
הירקון, ומשם בעזרת החיילים ה רודפים,
עד בית מס׳ 5ברחוב
חברון, שם נתפס אבו.
״האמון שאני נותן בעדי־הראיה
הוא איתן, ואפשר לקבוע כי הנאשם
הוא שירה בשני הקורבנות,״
קבע השופט. הוא התעכב על מיס״
דר הזיהוי שנערך לאבו, ודחה

פרופסור ליבאי טיפל בשנים
האחרונות בשני מקרי חנינה. במקרה
הראשון, של פנחס צבג,
נמצאו ראיות חדשות באשר לעדות
רופא בעניין בדיקות דם
שהכריעו במישפט. יתכן שהיה
מקום לפתוח בהליך של מישפט
חוזר, אולם הסניגור ־ העדיף להביא
את החומר החדש לפגי היו־עץ
המישפטי לממשלה, לצרף
אותו לבקשת החנינה לנשיא, ו־צבג
אמנם זכר, בחנינה המיוחלת
אחרי תשע שנות מאסר.
המיקרה המפורסם יותר הוא זר,
של עמוס אוריון. גם הוא צעק
מרגע מעצרו כי הוא חף מפשע
וביקש מישפט חוזר. כאשר נכנס
פרופסור ליבאי לתמונה ומצא
בעזרת המישטרה ראיות חדשות
שהטילו צל על חלקים מפסק־הדין
הראשון, שיכנע את האסיר
לוותר בינתיים על הגשת מישפט
חוזר, והשיג עבורו חנינה אחרי
שמונה שנות מאסר.
״רק אם יש ראיות מכריעות,
המגלות מי היה הרוצח האמיתי,
כדאי להתעקש על מישפט חוזר
ולוותר על בקשת חנינה,״ אומר
ליבאי. לדעתו, יש מגיעה פסיכולוגית
סמויה בכל מישפט חוזר.
המערכת השיפוטית אינה -ששה
לבטל פסק־דין ולהודות בי שג תה.
ולכן קשה מאוד להצליח בהליך
של מישפט חוזר.
פרופסור ליבאי, המייצג כיום
את שאול מרקוס בעירעור, אינו
רוצה להתייחס לעניינו של עמוס
ברנס, אולם המסקנות הן ברורות
גם לגביו.

כלילי את טענות הסניגור כי מים־
דר הזיהוי היה פגום. בית־המיש־פט
העיף מבט, לפי בקשת הסניגור,
בארבעה אנשים שהשתתפו
לפני 11 שנה במיסדר הזיהוי.
״אומנם אחד מהם שמן מאוד היום,
אך אין לדעת כיצד נראה
אז ...וכל הארבעה הם בני העדה
האשכנזית ...אולם מתוך תישעה
המשתתפים במיסדר, היו לפחות
ארבעה בני עדות המיזרח.״ בית־המישפט
הסתמך גם על עדותו של
עורך־הדין דרור מקרין, שהיה אז
סניגורו של אבו. הוא העיד כי
דאג לבחור את הדומים ביותר בין
המשתתפים, כדי לעמוד במיסדר
הזיהוי. הוא הקפיד עד כדי כך
שהחליף עם אבו את מכנסיו, כדי
שזה לא יבלוט במיסדר הזיהוי.
בית־המישפט גם סמך על עדותם
של עדי הראייה כי מלבדם,
מלבד הרוצח והקורבנות, לא היה
אדם נוסף בשטח. לכן לא היתד,
אפשרות לטעות בזיהוי הנאשם.
בית־המישפט דחה בתקיפות את
נסיונם של הסניגורים להטיל את
אשמת הרצח בכיוונם של אנשים
שונים שהיו ידועים כעבריינים.
״בהזדמנויות שונות זרק הסניגור
לחלל שמות עבריינים שהיו צריכים
להיות לשופטים כעין תיזכורת.
ציפינו לשווא שתוגשנה לפנינו
ראיות לכך. רק לקהל ולאמצעי-
התיקשורת היו שמות אלה סקופ
עיתונאי. לא היה בהם כל רלוונטיות
למישפט.״ בכך דחה בית־המישפט
את האיזכוריס של ישראל
ושמשון דנוך, של יוסף סחה
ויוסף מיזרחי (יוסקאי).
וכך נקבע סופית בבית־מישפט
כי סלומון אבו הוא אשר רצח את
מיזרחי ומליח. אפילו עירעור על
פסק־דין זה, בפי שהבטיחו הסניגורים,
אינו דבר שבשגרה. בניגוד
לעירעור במיקרה של הרשעה
רגילה ברצח, יש צורך ברשות
מיוחדת כדי לערער על פסק־דין
במישפט חוזר, ובית־המישפט העליון
הוא החייב להחליט על
אילנה אלון <

613

ה אי ששהפךאתהמיסטיקהלמדע
מדיות־המס
כבר

^ פלסטיניםלאורהמאבקהיהודיל שיחו־!!־

ארץ נו שבת

דיוקן

אני, גרה רד
כאשר הלך לעולמו, לפני כחודשיים,
שלום (קרי :
הפרופסור כרשום
שולם) דומה כי תמה תקופה בתרבות
היהודית והישראלית. שלום, איש מדע
קפדן שהפך את המיסטיקה היהודית ל מדע,
היה הדמות הייצוגית האחרונה של
התרבות ישראלית בעולם הרחב, ונחשב
למייצג אחרון של הניסיון הנואש של
פרופסורים יהודיים ממוצא גרמני, לייסד
בירושלים אוניברסיטה שתהפוך את העיר
למרכז הומניסטי. במותו של שלום דומה
שחלום זה נמס כלא היה.
בימים אלה ראה־אור בתרגום לעברית
סיפרו האוטוביוגרפי של שלום מברלין
לירושלים * ,ובו תיאור מסעו מפרברי
י גרשום שלום — מברלין לירושלים .
סידרת אופקים (ססו) הוצאת עם־עובד;
253 עמודים (כריכה רכה).

החווייה הישראלית

! מלו טשת

היהדות הגרמנית המתבוללת של ערב
מילחמת־העולם הראשונה אל ערש התרבות
היהודית בירושלים. גרשום שלום,
שנולד בשם כרהרד שולם, מתאר את
דרך ״הבגידה״ במישפחתו, כאשר התחיל
להתעניין במקורותיו היהודיים, והתרחק
מהתבוללות מישפחתו, תוך תחושה שגורל
המורשת היהודית האירופית זומן לשמירה
בירושלים.
שלום מביא בפרק הפתיחה, ייחוס וילדות,
את סיפור היוחסין של מישפחתו —
מראשית המאה ה־ 19 ועד ללידתו — תוך
בחינת האמנסיפציה של יהודי גרמניה.
שהבינוה להתבוללות מישפחתו :״כדרד־פלל
נמנה חוג המישפחה שלגו עם תפור־גגות
היהודית הבינונית והזעירה, שטיפסה
העלתה באמצע המאה שחלפה מתוך התחלות
צנועות מאוד, לא־אחת לכדי רווחה,
אם אומנם לא לכדי עשירות ממש שלום
מתאר את עבודת אבותיו ומעמדם בחברה
הגרמנית של טרם המילחמה העולמית

הראשונת.
תיאור הילדות של גרשום שלום, מגעו
עם שירי סטפן כיאורגה, חנויות ה־אנטיקוואאריאט
של ברלין, הצגת וילהלס
טל מאת פרידריך שידר בברלינר

שליטים

תיאסר ועוד אירועים, מציגים את התש תית
שעליה הקים את עצמו איש־הרוח
הדגול. בפרק ההווי היהודי מביא שלום
סידרה של אירועים אשר עוררו אצלו
גירוי אינטלקטואלי בדבר המהות היהודית
והציונית שלו, כמו השתתפות באיגוד
החתעמלים ״המיועד לממש את הנוסחה
האיומה של מאסם נורדאו על, יהדות
של שרירים׳ ,היינו לטפל בשיקום הגופני
של היהודים שלום בוחן את נישואי
התערובת שבין בני־מישפחתו, כולל ני־שואי
אחיו הקומוניסט ללא־יהודיה, תוך
הבאת תיאורים מנוריים של ברלין שלפני
המילחמה והעולמית.
בפרק השלישי, התעוררות יהודית, פותח
שלום בתיאור ראשית התעניינותו ביהדות,
דרך תולדות היהודים להייכריך כרץ,
שעוררו את יצרו ללמוד את השפה העב רית.
במקביל עוקב שלום אחר הספרות
הציונית. תוך שהוא קורא את כתבי

משה הס, ליאון פינסקר, רניאודור
הרצל, מאנס נורדאו וכתן בירנ־כאוס
(יוצר הערך ציונות) .שלום מתאר

!נ של טים

בחלל

של אלזה דאסקר־שילר. לשיא חוויותיו
הוא מגיע באביב ,1913 כאשר למד
לראשונה דף של תלמוד והוקסם. שלום
אינו פוסח גם על אותם שהשפיעו עליו
בתרבות הגרמנית. גם את סיפור התאה־בותו
הראשון ״הנערה היתה בתו של חייט
אדוק מקאליש, ואם בן אזרחית רוסית.
נערה יפהפיה היתה וידעה את הסוד
כיצד להכר גנדרנות ואדיקות — סוד שאז
עוד לא עמדתי עליו. בגללה הייתי הולד
אפילו לתפילת מנחה של שבת כבית
הכנסת הישן, שם ראיתיהי, כמעט לכדה,
כשורה הראשונה של עזדת־הנשים, מתנדנדת
בתפילתה כזוהר תלתליה״.״
בין הפרקים הראשונים מוליך שלום את
קוראיו אל ניצני המילהמה העולמית
הראשונה, אל לחץ העמים והמעמדות של
אירופה, הסוציאליזם והמארכסיזם הקי צוני,
אנארכיזם ולאומנות על דרגותיה
השונות, והוא גם מעיר על בחירתו
בציונות :״לא פניתי לציונות מפני שה קמת
מדינה יהודית (אשד בוויכזחים הגג־

את פעילותו ביונג יודה (יהודה הצעיר),
פגישתו בסיפורי רבי נחמן ואגדת הבעל־שם
מאת מחצין פוכר והבלדות העבריות

ה1״גר עשה את שדו!

קר יימכרו מטלטלי ...אינני אוהבת לבלבל את הנדה. מימי לא
שני סוגי מישטר טוטאליטארי קיימים בעולם שאחרי מילחמת
פניתי לעזרה לענייני הפרטיים. הזמנתיך לבוא כאופן אישי, לא
העולם השנייה. טוטאליטאריזם אחד, הוא זה הקומוניסטי, המדכא
כנושא מישרה רשמית (מזכיר אגודת הסופרים) .היה לי אוזן
את חיי היצירה והרוח, במטרה להתאימם לקומפורמיזם של
קשובה ולב פתוה. רוצה אני שאתה תדבר עם שפרינצק. גם
השילטון. מישטר זה מעניק לסופרים ההולכים בתלם את כל
שקולניק (לוי אשכול) מביר אותי. תסביר להם, כי את התיק
ההטבות האפשריות — ממון, מגורים, פירסום בלא־הגבלה,
הזה יש לסלק, להשמיד...״
אותות־כבוד וכל שניתן להעניק לבן־אנוש. לסופרים אשר
עד כאן סיפורה של דבורה בארון, הסופרת הדגולה, קורבנם
מעדיפים את אמת יצירתם על הנאות השילטון שמורים מחנות-
מעצר, הגבלות מפרנסה, מניעת פירסומים ולעיתים אף האשמות של פקידי מס־ההכנסה.
במשך שנים רבות נחשבה הספרות העברית לנחותה שבעיבבגידה.
סוקים.
מאז הריפורמה, שנערכה במחצית שנות ה־סד, נחשב
הטוטאליטאריזם השני הוא זה של מדינת־המס: מדינה שהיא
העיסוק בספרות, שעליו משלמים בתשדימוקרטית
למראית־עין, הטוענת שהכל
לום שהגדרתו החוקית היא ״שכר סופשווים
בה, למרות שהשוויון הוא רק מן
רים״ ,כרווח על ״שירותים או נכסים״,
הפה ולחוץ. במדינת־המס נעשה דיכוי
שהתשלום. עליו, במיקרה שהסופר ״מנהל
הסופרים באמצעים אדמיניסטרטיבית־
׳פינקסים״ ,היה ניכוי של >/ס 10 במקור.
מיסויים. לא משנה למדינה שכתבי סופרים
מאריכים הרבה יותר שנים מאשר
אלא שמצב זה לא מצא־חן, מן הסתם,
סיפרי־הנישומים וסיפרי־התקציבים, שהם
בעיני נציב מס־ההכנסה ומם הרכוש ד ב
תרומתה העיקרית של מדינת־המם לתר־נייגר.
בטופס אישור על ניהול פינקסי
בות־הדפוס.
חשבונות ורשומות לשנת־הכספים החדשה,
עוד מראשית ימי־המדינה, כאשר מפא״י
המתחילה בימים אלה, ששוגר לבעלי
ההיסטורית, שנהגה לשים עצמה כנושאת
פנקסי־החשבונות, הודיע נייגר כי מעמד
דגל התרבות והספרות, היתר, בשילטון,
סופרים, החיים משכר־סופרים, ישתנה.
נוצלו אמצעי המיסוי. ראייה לכך ניתן
או, במילות הודעתו, הוא מוציא מקטי־למצוא
בסיפורו של מזכיר אגודת הסופרים
גוריית השירותים את המס המתקבל מ-
(כאשר זו ייצגה עדיין סופרים) ,אפר־
״עמלות ביטוח, שכר סופרים ומרצים,
הם פרוידס, כפי שפורסם בסיפרו פגיריבית
ודיווידנד״ .במילים אחרות, נייגר
שות ודברים, שבו הוא מביא סיפור
מניח את הספרות העברית במעמד של
שאותו סיפרה לו הסופרת דכורה פא־אח
ורע לספסרי בורסה וסוכניי־ביטוח.
רון, שהותקפה בידי פקידי המיסוי :
התוצאה: הסופרים החיים בישראל וה־
״קרה דבר נורא. לא יכולתי לשאת אח
מתפרנסים מכתיבתם, ייאלצו בשנת־הכס־זה.
הם באו שניים, כנד תליינים (גובי
פים החדשה לשלם מס־הכנסה של ו־/״42
טם־ההכנסה) .לדרישתם נאלצתי לקום מן
מפל שקל שהם ירוויחו, ויהא סכום זה
המיטה ולסייר אתם כחדרים, להראות להם
נמוך ככל שיהא. נציב־המם גם מתעלם
את, רכושי׳ .חדר אחד ריק וכמעט אין
מכך, כי זרוע המס האחרת, מס ערך מוסף
בו חפצים. וכשני, א גרויסע מציאה׳
קבעה את מקבל שכר הסופרים כנותן
(מציאה גדולה) ארון זה והשטיח המרופט
שירותים, ואת הסופר כגובה מע״מ, כך
נצייב־מס נייגר
שעל הספה, דנו לעיקול ...נם שלא אחזני
שעל הסופר לגבות גם ,־ 120/נוספים.
תרומת מדינת־המס לתרבות
השבץ ...אתה מכין, מעט הפנסיה שאני
עובדה תמוהה למדי היא שתיקתם של
מקבלת מבנק־הפועלים מוצאת לשבר־דירה
ולהחזקת עוזרת. איני צריכה להסביר לד, כי מטעמי עסקני־הסופרים, הניזונים רובם ממשכורות שמניות, ולעיתים
בריאות נחוץ, שיהיה אדם כבית לשירות ההכרחי. זה למעלה משכורות מכמה גורמים — אותם שמעודם לא חיו מכספי שכר־מעשרים
שנה רותקתי למיטה ולא אוכל לעבוד. ההכנסה: הזעומה הסופרים. אלה שותקים, שהרי ברור לכל, כי הם לא נועדו להגן
מספיקה כצימצום. מה הם רוצים ממני? איד נטפלו אלי! על האינטרסים של הסופרים החיים מכתיבתם.
כבר כתבתי במה מיכתבים, הסברתי להם את המצב. היתה
הפסקה של חצי שנה והירפו ממני. לא קיבלתי שום, ספרות׳
בשבוע שעבר אמר אחד הסופרים הבודדים בישראל, החי
כענייני המס• אד פתאום נזכרו בי ב,לוויתן הגדול ניתנה מיגיע כתיבתו ועליה בלבד, על המצב החדש שאותו יצר נציב
לי ארכה של שבועיים, ואני תלוייה כידי מישרד־ההוצאה־ מס־ד,הכנסה דב נייגר :״הנייגר עשה את שלו — הנייגר
לפועל. אם לא אסדר את תשלום המיסים — אני חוששת שכלב יכול ללכת!״

814

^ ז׳דאנוב ש ל

חוקר־ מוסיקה שילום
היכן גר אלוהים?

תי עליה) נראתה לי כמטרה ראשית דחופה
וברורה לגמרי. לצד זה של העניין
היה בעיני, כפי שהיה כעיני רבים עד
השמדת היהודים כידי היטלר, רק תפקיד
מישני, או שלא היה לו בל תפקיד כלל.
הבחינה הפוליטית ובחינת משפט העמים
לא היו מכריעות כעיני רבים שהצטרפו.
לעומת זאת היתה השפעה רבה למגמות
שבאו לעורר את התבוננות היהודים על
עצמם ועל תולדותיהם, ופנו אל תחיה
שאופיה תחני ותרכותי, יאבל גם חכרתי...״
בפרק
סטודנט בברלין () 1916—1915
מספר שלום על תקופת לימודיו בימי
המילחמח העולמית, על חבריו ללימודים
והישגיו בלימודי המתימטיקה והגעתו לכ די
החלטה לקשור את עתידו עם בניין
החיים החדשים בארץ-ישראל. שלום מתאר
את פגישתו בוולטר בנימין (שעל יח סיהם
חיבר שלום ספר שלם) והוא מגדירו
כאן כך :״כוולטר בנימין פגשתי
לראשונה אדם כעל בוזז דוטיבה מקורי
לגמרי שעורר אותי ודיבר אל ליבי כמי שור
ובעומק הרשים בזמן לימודו ב־היידלברג,
מתאר שלום את נסיעתו לפגי־שח
ראשונה עם מרטין בזכר בהפנהיים
וביסוס השפעתו של זה עליו וגילויו את
פרנץ קפקא באמצעות הסיפור לפני
החוק.
הפרק החמישי, פנסיון שטרוק (,)1917

נפתח בתיאור ידידותו עם זלמן רובשוב
(מאוחר יותר שז״ר) ולמגוריו במלון

שטרוק שבמערב ברלין. המלון היה מאוכלס
במהגרים יהודיים מרוסיה, ובאמצעותם
עקב שלום אחרי הדי המהפכה הרוסית,
והשפעתה על היהדות במיזרח אירופה.
באותה תקופה פגש שלום את ש״י עג־נדן
ואת אריה לודוויג שטראוס,
כאשר הידידות עם הראשון הפכה לידי דות
רבת־שנים (ודמותו של שלום שימשה
גם כמה פעמים כמוטיב בסיפוריו של
עגנון).
לקראת תום המילחמה העולמית גויים
שלום לצבא הגרמני, אך שוחרר מהצבא
בשל היותו, לדברי הרופאים הגרמניים,
משהו בין פסיכופאט לסכיזופרן. בפרק
ינה 1918—1917 המתאר את תקופת
חייו בשווייץ, וכן בפרק ברן (,)1919—1918
שם מתהדקים יחסיו עם וודטר בנימין
וראשית גילויו את חוכמת ;הנסתר היהודית.
בראשית הפרק מינכן ()1922—1919
מספר שלום על מישפחת אשתו של ש״י
עגנון, על סונטה שהוא עצמו חיבר על
והיה העקוב למישור, ואת תיאור הגברת
התעניינותו בסיפרות הקבלית והחסידית.
במינכן החליט שלום לעבור הסבה ממתימטיקה
ללימוד שפות שמיות ופילוסופיה,
וכן ללימוד השפה הערבית. בפרק
זה ניתן לעקוב אחר התהליך היהודי שע בר
על שלום, תוך שהוא מבסס לעצמו
את הכלים השונים, שהביאו לו מאוחר
יותר את התהילה העולמית שלו. תקופה
זו מסתכמת לבסוף בשני הכרכים הראשונים
ששלום פירסם מקורות ומחקרים
לתולדות המיסטיקה היהודית.
הפרק התשיעי, ערב עלייתי בברלין
ופראנקפורס, מתאר את הכנותיו של שלום
לעלייה ארצה, ואת איסוף הבסיס לספריי־תו,
שאותה הביא עימו ארצה. בפרק זה
שב שלום ומספר על אחיו שנבחר באותה
תקופה כציר בלאנדטאג, והיה אחד מראשי
הדוברים של הקומוניסטים הגרמניים.
הפרק העשירי והאחרון הוא ירושלים
( )1925—1923 שבמהלכו מתאר שלום את
עלייתו ארצה, גילויו את ירושלים, ראשית
הוגו ברגמן, פיטוריו בידי ההנהלה
עבודתו בבית הספרים הלאומי אצל
הציונית, דירתו הראשונה ברחוב החבשים
(בבניין שכותב שורות אלה התגורר בילדותו
ממול) .בפרק זה, מוסיף שלום
ומביא תיאור אישי נוסף, המתוסף לתיאורים
אחרים של ירושלים באותו ״רנסנס״
תרבותי של ראשית שנות העשרים,
רנסנס שהביא לתשתית שעליה נוסדה
האוניברסיטה העברית בירושלים.
מברלין לירושלים הוא מהספרים העצובים
ביותר אשר ראו־אור בשנים האחרונות,
שכוונתו לא היתד, להעציב, אלא
לתאר. העצב בסיפרו של שלום הוא עצב
התהום בין הציונות האופטימית והד,ומנית
של שני העשורים הראשונים של
המאה, לעומת הציונות האלימה של שנות
השבעים והשמונים. באמצעות שברירי
ההגיגים שבספר זה אפשר להשוות בין
החזון הציוני לנפולת הציונית, שהשתלטה
בשנים האחרונות על המדינה, ועל
שרידי הרעיון הציוני המקורי.
הספר מומלץ לכל מי שחפץ לדעת,
ללמוד ולהבין את הפער שבין תיקוות
התרבות שקיננו אצל צעירי ראשית המאה,
והנביבות המחרידה והריקנות חסרת
התוכן של החברה הישראלית בהווה.
הווה שלגרשום שלום לא היה כל חלק
בו מזה שנים רבות.

תיעוד
כובשים ונכבשים
ישנם ספרים שכאשר הם רואים־אור
נכפלת המשמעות שלהם. ספר כזה הוא
השבת השחורה מאת מרדכי נאור*.
הספר פורש חלק מהמאבק המדיני של
הישוב היהודי בארץ־ישראל בשבת, כ״ט
סיוון תש״ו, ד,־ 29 ביוני ,1946 שכינוייה
בעגת היישוב :״השבת השחורה״.
ביוב זה נעצרו ונכלאו מנהיגי היישוב
היהודי, תוך ניסיון בריטי אחרון לפרוק
* מרדכי נאור — השבת השחורה :
סידרת לוחמים — הוצאת הקיבוץ המאוחד;
162 עמודים (כריכה רכה).

את היישוב מנישקו. אלפים הובלו למח־נות-מעצר.
הקלגסים הבריטים פרצו ב־משוריינים
ובטנקים לתוך עשרות קיבוצים
ומשקים. מעצרים וגדרות־תיל הוק מו
בעיר ובכפר.
הנסיון האחרון של הכובש הבריטי
לדכא את היישוב היהודי התמקד בעיקר
במעצר מנהיגי־היישוב. הרקע לשבת השחורה
היה בהתאגדות תנועת המרי כנגד
הכובש הבריטי, וצמיחתה של הנהגת
הסוכנות היהודית כמייצגת בלעדית של
יהודיי ארץ־ישראל (בדומה לוועד להכוונה
לאומית, הניצב כיום בראש ערביי
הגדה המערבית) .סיבה נוספת: כישלון
השילטון הבריטי בטיפול במיכלול הבע יות
הבוערות בארץ־ישראל, או, כעדותו
של גיבור המילחמה הבריטי, הפילד־מארשל
מונטגומרי, שאמר: הדברים
שנכללו בפירוש בתחום התעניינותי היו
פעולות הצבא בסיוע לרשות האזרחית

״חשכת השחורה והתערערות חיחסיס כין
היהודים לאנגלים, גרמו לקיטוב גוכר
כין מתונים ואקטיכיסטים כתנועה הציו נית
...יותר ויותר השתרשה ההברה, כי
במקביל למאבק עם הכריטים חיוני לתת
את הדעת על הזירה הערכית והעיקר :
״חשכת השחורה היתה מבחינתו של היישוב
היהודי בן 600 אלף התושבים, משבר
גדול ...התוצאה הישירה ממיתקפה זו לא
היתה התפוררות והתרופפות, בפי שחזו
הבריטים, בי אם התלבדות של כל הישוב,
להוציא קולות בודדים שטענו כל
העת כי אין לקרוא תיגר על האימפריה
הבריטית...״
מסקנתו העיקרית של הספר השבת השחורה
היא אחת ויחידה, הטובה לימים
ההם ולמתרחש היום בגדה המערבית:
לחץ צבאי, דיכוי, ניסיון לפילוג ולשבירה
לאומיים מביאים לאחדות לאומית, המעניקה
לעם הכבוש את העוצמה להתמודד
גם בגדולה ובעצומה שבאימפריות.
הספר השבת השחורה מומלץ לקריאה
לשרי ממשלת-ישראל, ובעיקר לשר־ד,ביטחון,
הנוהגים כאילו הם המאמינים כי
ניתן לצעוד בכיוון ההפוך להיסטוריה.
הספר מומלץ גם לכל מי שחרד לגורלה
של הארץ הזאת. השבת השחורה מעניק
מימד ופרספקטיבה היסטוריים לטרגדיה
העוברת בימים אלה על העם הזה, כאשר
בניו נצבים מהצד האחר של המיתרס,
ככובשים.

ומרחוק את יודי שנפל. אלה אינם אנ שים
מדושני-עונג, אלא נפשות מתלבטות.
ממישפט הפתיחה ,״זה המקום לטוב ול רע״
,הוא מעין מוטו פנימי, המדריך את
כל אירועי הספר, שהינו סטאטי למדי,
ומשמעו: חשבון־נפש נוקב.
בכבר ארץ נושבת יש תמונות חיים
של משפחת־המידבר, כמו :״ואולי ראשה
הוא מיעדו אל גופו השרוע־ הישוב. היא
נושמת בנחת. מגישה לשמש את קמטי
הצחוק והשנים שמסביב לעיניה ולצדי
שפתיה או מילחמת־יחיד במסגרת ה חברתית
הסובבת אותו, כאשר הוא נתון
בהשראת מיכאל קולהאס, גיבורו של
כבר ארץ נושבת הוא ספר מעודן, רגיש,
יוצא־דופן, המוליך במקבילה את חיי-
הקיבוץ ואת חיי הפרט בקיבוץ. תוך שנפ-
שותיו ומחבריו מעוררים את שאלות ה יסוד
של החיים הקיבוציים, ושל הפרט
ביניהם.

הייגריך פון־קלייסט.

הסיומת של הספר היא המסר, שבו
נאמר :״אכל שוב נתקפים בהלה, כי
נובחים לדעת שהחלום כבר לא מה שהיה,
בבר דל לעומת מה שהיה ומה
שישנו ; ואם בך, ואם ממשיכים וחיים,
אז עור יחפשו כמה מלים של ממש להגיד
אותן זה לזה, ולשניים, לארבעה,
למנין, שתמיד הביס להם דבר־מה...״

מדע בידיוני

מרידה

ניקור

מישפחת
המידבר לפני כשנה ראה־אור סיפרם של זוג־הסופרים
יונת ואלכסנדר סנד כבר ארץ
נושבת * שהוא מעין ספר־מעבדה על חיי-

שרת ורמז בלטרון
סוכנות יהודית = הכוונה ׳לאומית
לקיים חול, וסדר, ומבחינה זו היתה התמונה
מדכדכת בהמשך עדותו מעיר
מונטי כי השילטון המרכזי בלונדון ויה־שילטון
המנדטורי בירושלים סבלו כמעט
מכל התחלואים האפשריים באשר ל טיפולם
בנושא הבוער, דהיינו דיכוי המרי
היהודי (במילים מעודכנות להיום :
השילטון המרכזי בירושלים והשילטון
של המימשל האזרחי ביהודה ושומרון
סבלו החודש כמעט מכל התחלואים האפשריים
באשר לטיפולם בנושא הבוער,
דהיינו דיכוי המרי הערבי).
מאה אלף חיילים בריטיים ו־ 15 אלף
שוטרים יצאו למיבצע, שכתוצאה ממנו
נעצרו 2,659 גברים ו־ 59 נשים לחקירה
נוספת. בקרב היהודים היו ארבעה הרוגים
ו־ 80 פצועים. בין הנעצרים: ארבעה
חברי הנהלת הסוכנות היהודית,

משה שרתוק (שרת) ,יצחק גריג־בוים,
ד״ר אמיל שמורק וד״ר כר־נרד
(דוב) ג׳וזן ס (יוסף) .אליהם צורפו,
מאוחר יותר, דויד רמז, כרל רס־טור
ועוד מנהיגים שונים מדרגה שניה,

כולל ראשי ערים ושאר נבחרי ציבור.
סיפרו של מרדכי נאור מוכיח בפשטות
את דבר קיומו של תהליך היסטורי,
המונע עצירת תנועות שיחדור לאומיות
במאבק עם כובשיהם. והראייה: התחמ־קותם
של חלק ממנהיגי היישוב מידי
הכובש הבריטי, ומייד אחר־כך תהליך
ההתאוששות של ההגנה ושאר מוסדות
היישוב למרות איכלוס מנהיגי היישוב
במחנה,־המעצר בלטרון, ושאר הנעצרים
בעתלית וברפיח.
בפרק הסיכום מסיק נאור את מסקנותיו
על אירועי השבת השחורה. בהתייחסו
לבעיות הפוליטיות ׳שהתעוררו כ תוצאה
מהניסיון הבריטי הכושל הוא מסמיך
אירועים אלה לאירועי התקופה ה אחרונה
בגדה המערבית. וכך כותב נאור:

הזוג סנד
ספר־מעבדח על הקיבוץ
הקיבוץ. הוא נכתב בידי שני מחברים,
בעל ואשתו, שאת מעמדם בספרות גיבשו
כבר בסיפרם אדמה ללא צל, שאף הוא
עוסק בחיי הקיבוץ בעבר הרחוק.
בכבר ארץ נושבת מחדדים צמד המחברים
את כלי הספרות שלהם, ובולטת הש פעת
הרומן הצרפתי החדש והמיקרוסקו-
פים הספרותיים שלו — באמצעותם נבחנת
ריקמה אנושית זו. הזוג סנד משתמשים
בסיפרם החדש בלשון חסכונית עד
למאוד, תוך שהם פורשים את חייהם של
חברי מישפחת־האדמה, קבוצת החלוצים
החיה בנגב, וכבר הספיקה להוריק את
אדמותיו.
בסיפרם של הזוג סנד יש גלרייה מצומצמת
של נפשות פועלות, החיות חלומות
ומגשימות את היום־יום, ומספידות מקרוב
* יונת ואלכסנדר סנד — כבר ארץ
נושבת: הוצאת ספרי סימן קריאה והוצאת
הקיבוץ המאוחד; 236 עמודים (כריכה
רכה).

סיפרו של רוברט צ׳ילסון מלכי הכוכבים
* הוא ספר המתאר עולם של בניד,כוכבים
השליטים, כאשר הנשלטים הם
בני־האדם. גיבורו של הספר הוא אדם
השואף ליד,פך לבן־כוכב. הוא פועל להש גת
אותם כוחות על־טבעיים, אשר יקנו
לו את הזכויות הנכספות, ומורד בכבידה
(גרוויטציה) .הוא גדל באחד מכוכבי השמיים
הרחוקים, רייבנהאם, תוך שהוא
משכלל את הכוחות האל־אנושיים שלו,
וזוכה לתמיכתה של אמו.
דיים, גיבורו של צ׳ילסון, יוצא להרים
כדי לשכלל את יכולתו, ובעזרת כוח־רצון
חזק ביותר הוא מגיע לתוצאות הרצויות.
כאשר דיים בשל ומוכן, הוא מגיע ל מקומות
היישוב, תוך שהוא מתחיל בסיפור
של חטיפת כלי־רחיפה חלליים, אחרי
שהוא מתחיל כשולייה באחד מהם, ומ שכלל
את הבנתם בתיפעולם. רייס מקרב
אליו קבוצה שלמה של בעלי כישורים
הולמים לשרת אותו, במרידה שהוא מתכנן
בבני־ד,כוכבים, והם נמלטים מתאגד
הקיסרי.
כמו ברומן בלשי־חללי, מוליך צ׳ילסון
את גיבורו וחבורתו לנקודת העימות בין
רייס ובין אחד מבני־ד,כוכבים, המחזיק
בשבי את אחותו :״השיניים עמדו כנציב־מלח,
פניהם קפואים בחיוך של שיטנה
ובעווית של זעם. כל אחד מהם שמר על
תנוחת גופו, ונאבק בכוחות היריב...״
ובשיא המאבק ביניהם, מתרחש הלא־יאומן
בן־האדם מנצח את בן־הכוכבים :
״אך מיד התעקמו פניו, עמיו התגלגלו
בחוריהן בחרדה; הנערה כיוונה אקדח
למולו, כאותן רגע זינק הקליע המוכסף
של דיים אל חזה אויבו. מלאכיו עצר אותו
כמטר מולו, מכלי לחשוב, אף באותו הזמן
נורה לעברו כדור האקדח. שניהם חשו
ככדור בטרם נשמעה׳ הרריה, אך סלאכין
עשה טעות ואחז כו, כאילו הוטל ככוח
המחשבה. היה עליו להדוף את הכדור
ולהניח לו. אחיזתם של שני הכדורים
במודע, בעת ובעונה אחת, הביאה על
סלאכין את קיצו: המאמץ היה גדול טדי.
האבזם השתחרר וניקב את גופו פעמיים.
הכאב שכר את כרטר הריכוז שלו, וגולות
השיש של רייס שקעו בחזהו בקול טפיחה
מחליא. רייס הטיל את קליעיו הלוך
ושוב, בלי הבחנה, מנקב את בן־הכוכ־בים
ככברה...״
מלכי הכוכבים הוא ספר־הרפתקות, ש אינו
מהמעולים שבספרי המדע־בידיוני,
מה עוד שהתרגום השדוף, של א. כה־נא,
אינו נעזר בטרמינולוגיה העברית
שפותחה בשנים האחרונות בתרגום סוג
זד, של ספרות, וחבל.
.־ רוברס צ׳ילסון — מלכי הכוכבים:
עברית: אץ כהנא; הוצאת אלישר; 147
עמודים (כריכה רכה).

ה היה ה שג ס הו ה שהיה

גליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שגה
כדיוק, היה גליון מיוחד לחג־הפסח• ,שהופיע בעטיפת ציבעו־נית.
כמדור ״הנדון״ ניתח חעורד, תחת הכותרת ״שחור ואדום״,
את תוצאותיה של מילחמת־סיני. כמאמר נוס!? כסידרה ״אירופה
1957״ ,תחת הכותרת ״הסוסים המשוגעים״ ,תיאר אורי אבנרי
את פאריס. כתבה מיוחדת, תחת הכותרת ״נפט זורם לאילת״,
הכיאה צילומים בלעדיים ממסעה של מיכלית הנפט האמריקאית
הראשונה שהובילה נפט לאילת כעיקכות מילחמת סיני.
המיליונר־לשעבר, אלפרד באישי• ,שעלה לגדולה כרוכש אדמות
כישראל והתרדשש, סיפר על עלייתו ונפילתו, תחת הכותרת
״מיליונר כלי פרוטה״.
מדור הסרטים של השבועון הביא סקירות קצרות על הסרטים

סיפור ״אללה ירחמו״
את דייר קסטנר

כפר קאסם
ע־ סל, השל •עוכה
הקצין הצעיר עמד על הדוכן כמו
שחקן־טניס המחכה לכדור מפתיע —
דרוך, נטוי מעט קדימה, מוכן להחזיר
את הכדור במכה זריזה. יששכר (ישכה)
שדמי דמה בדיוק למה שהוא — קצין
טיפוסי בצר,״ל, אלוף־מישנה בן אלוף־
מישנה, צבר בן ,35 איש פלמ״זו לשעבר
ומפקד. הוא לא הסתכל כימעט ב־ 11האנשים
שישבו על ספסל הנאשמים. קשה
היה להעלות על הדעת כי לא מכבר עוד
היתד, קיימת אפשרות כי גם ישכר, עצמו
יישב על אותו ספסל.
כעבור כמה שעות של עדות כבר היה
ברור כי במישפם תעמוד מילה מול מילה,
עדות נגד עדות. לדברי רב־סרן שמואל
מלינקי, הנאשם הראשון, היה זה ישבה
׳שנתן את הפקודה הנוראה, שגרמה לטבח
בכפר־קאסם. לדברי ישכר, היה זה מלינקי
עצמו שנתן את הפקודה, תוך ניגוד מפורש
לרוח־ההוראה שקיבל משדמי.
מי פקד! בזה אחר זה ירד, עורך-
הדין אשר לוויצקי, מישפטן כבד ומנוסה,
את פגזיו בשדמי. פה יושם אף הצליח
להבקיע בקע בחומת ההגנה •שלו, אם כי
היה רחוק מלמוטטה. אולם גם לוויצקי
נזהר — לא היה לו כל עניין להפריז
ולטעון כי שדמי פקד לרצוח גברים,
נשים וילדים.
כי ההגיון המישפטי גבר הפעם על
ההגיון הציבורי. מבחינה מוסרית ייתכן
שמלינקי היה: מעוניין לגולל את האשמה
כלפי, מעלה, בייחוד אם האמין שאמנם
זו האמת. אולם מבחינה מישפטית היה
זה אסץ אילו הצליח בכך. כי כדי לצאת
זכאי מן המישפט חייב מלינקי להכחיש
שפקד על אנשיו להרוג חפים־מפשע. אם
ייסתבר שהוא עצמו קיבל פקודה בלתי-
חוקית ממפקד גבוה, לא יהיה ספק שמוסר
אותה פקודה בלתי־חוקית הלאה
יהיה אשם בפשע, והטענה שרק מילא
פקודה לא תעזור לו.
לכן היה מלינקי מעוניין להוכיח משהו
שונה: ששדמי מסר לו פקודה חריפה
אך חוקית, ושאת אותה הפקודה מסר
מלינקי לפקודיו. להוכחת חוקיות הפקודה
יוכל אז לטעון שאם המפקד חשב אותה
לחוקית, משמע שאדם סביר אחר בדרגה
נמוכה יותר צריך היה לחשוב את אותו
הדבר.
כרוק דיין אמת. שדמי לא היה מוכן
לקבל על עצמו אפילו אחריות זו.
לוויצקי :״האם אתה משתמש לפעמים
במילים ערביות?״
שדמי (בחיוך רחב) :״אם האידיש לא
עוזרת...״
אולם העניין לא היה מצחיק. מלינקי
טען, כי בשעה 1.00 בצהריים, ארבע •שעות
לפני התחלת הטבח המחריד, שאל את
שדמי מה לעשות בערבים חפים־מפשע ש יחזרו
לכפר בשעת העוצר, וכי שדמי
יענה לו :״אללה ירחמו!״ היינו: אלוהים
יירחם על: נשמותיהם, ברוך דיין אמת.
שדמי הכחיש זאת בתוקף. הוא הודה
שהפליט את שתי המילים, אולם רק בהזדמנות
אחרת, בשעה ,3.00 בתשובה לשאלה
אחרת לגמרי של קצין אחר לגמרי.
לוויצקי קפץ על המציאה. היתה לה
השיבות מכרעת. כי בשעה 2.00 אמר

״הזרע. הרע״-,״אהבתה של בת 17״ ו״צעירי הפקר״ .במדור
הספורט דיווח שייע גלזר על הדרבי בכדורגל בין קבוצות מכבי
תל־אכיב והפועל תל־אביב• מדור הספרים סקר את סיפרו של
משה שמיר ״כבשת הרש״ ,ומדור התיאטרון כחן את המחזה
״ירמה״ ,מאת פדריקו גראסיה לורקה•
ב׳שער הגליון: אל־הים פוסידון על ספינת חיל־הים ״ק 32״,
שהקיפה את יבשת אפריקה ועברה את קו המשווה.

^ מנהיג המחתות ש ו צח!1

* הסיבובים של דויד בן־גוריון
מלעקי את שתי המילים, בשם המפקד,
באסיפה של קציני הגדוד שלו. אם יוכח
דבר זה, אפשר יהיה לראות בכך הוכחה
מובהקת כי שדמי לא אמר את האמת.
אם הדבר לא יוכח, יהיה על שלושת השופטים
להחליט מי מהשניים אומר את
האמת.

מחחרח
רע ש קז דסלהפצצה
המפנה התחולל ברגע האחרון ממש.
תחת להביא לחקירה מוקדמת את יוסף
מנקס, זאב אקשטיין ודן שמר, הנאשמים
כולם ברצח בכוונה תחילה של ד״ר ישראל
רודולף קסטנר — הובא לבית-המי׳שפט
עורך־הדין יעקב חרותי. לפני השופטת
מינה שמיר הקריאה סגן־פרקליט־המדינה,
מרים בן־פורת, את גליון־ה,אישום. זזרותי
הואשם במנהיגות של אירגון טירוריסטי
ובהפצת כרוזי־השמצה נגד שופט־השלום
הראשי בירושלים, ד״ר משה פרץ, שזיכה
בשעתו את ד״ר ישראל קסטנר מאשמת
עדות-שקר.
היה זה מיפנה לא קטן. משמעותו היתה
ברורה: בפרקליטות ובמוסדות הביטחון
החליטו להקדים את הרעש לפצצה, הביאו
את הנאשם במנהיגות המחתרת לבית־המישפט
על־מנת להוכיח לאזרחים קטני־האמונה
כי אומנם היתה מחתרת טירזר
שרצחה את ד״ר קסטנר, דווקא בשעה

שלא נראתה מתאימה לאף אחד ממתנגדי
הממשלה הידועים לציבור.
כדי לשכנע את הציבור כי מחתרת
כזו היתד, קיימת, צריך היה להוכיח כי
היה לה מנהיג. כדי לשכנע את הציבור
כי ההאשמות הן רציניות, צריך היה
להביא את הנאשם במנהיגות לפני בית־מישפט
אזרחי.
פחית דבק במרתף. העד הראשון
של התביעה היה מבוהל מאוד. הצעיר
השחרחר •מעלה על דוכן־העדים נשבע
בהן־צדק, ביקש מד,שופטת שמיר לאסור
את פירסום שמו. תחת למסור את כתובתו,
הודיע על כתובת צבאית׳ סירב להחליפה
באחרת. השופטת נענתה לבקשתו, הורתה
לתביעה להתחיל בחקירה.
סיפורו של העד היה קצר ופשוט: באחד
הימים פגש את מכרו הוותיק חרותי,
הסכים לעצתו להדביק ברחובות תל־אביב
מודעות נגד השופט פרץ. הוא נסע עם
חרותי למצודת זאב ברחוב המלך ג׳ורג/
קיבל פחית של דבק במרתף הבית, יצא
להדביק את הכרוזים ברחובות.
חרותי ישב וחייך. פרקליטו, שקיבל את
גליון־ד,אישום שעות אחדות לפני שהופיע
בבית־המישפט, לא יכול היה לחקור את
העד ־המיסתורי חקירת שתי־וערב, וביקש
לדחות את המשך החקירה לתאריך מאוחר
יותר.
כשנסתיימה הישיבה הראשונה היה ברור
לכל כי דינו של חרותי יועבר לבית־המישפט
המחוזי, בסופה של החקירה• סיפורו
של העד הראשון סיפק את ״ההוכחות
לכאורה״ למטרה זו.

אלוו־מישנה שדמי בבית־הדין !5332.

קת״) שדמי, מעדי מישפט רוצחי כפר קאסם, שסיפר כי הוא זה שאמר לפקודיו,
אחרי מתן הפקודות ערב הטבח, את המישפט ההיסטורי :״אללה ירחמו !״

״העולם הזה״ 1017
ספורט חוחליף ה־ם ט!ר
״בימים טרופים אלה, כשכל העסק במדינה
סובב סביב מיישפט כפר־קאסם,
מישפט רצח קסטנר, מישפט שורת-
המתנדבים ושאר סוכריות ממין זה, תהווה
הצעדה אחת מנקודות האיור והחינוך של
הנוער,״ במישפט בודד זה הצליח השבוע
אלוף מאיר עמית להגדיר את פשר
ההיענות העצומה השנה למיפעל הצעדה
— 1500 חיילים 650 ,חיילות 2000 ,גד־נ״יעים
ו־ 1500 אזרחים.
מיפעל הצעדה, שמארגניו חושבים ל הפכו
למעין תחליף היסטורי לעלייה לרגל
לירושלים, שינה הישנה כליל את אופיו
וצורתו. כאשר יצאו ביום א׳ לפנות בוקר
ראשוני הצועדים ממחנה צריפין, שוב לא
צעדו בצעדת טירוף מהירה ומתישה כוחות•
השנה ירד גורם המהירות מהפרק
ואת מקומו תפסו מבחני סדר, הופעה
וכושר גופני בגמר הצעדה.
מהשעות הראשונות לצעדה התברר כי
היא שוב אינה מיפעל למעטים בעלי־יכולת
גופנית מיוחדת, אלא מיפעל המוני, העשוי
ליהפך במרוצת השנים לספורט הלאומי
של המדינה.

אנשים
<• ראש-ממשלת-ישראל תיד בן-
גורידן בנאום בכנסת :״אי־אפשר להכריע
את גורל מדינת ישראל הכרעה
סופית על־ידי נצהיון צבאי שלנו, ויהיה
המפואר והמשכנע י ביותר, מאחר שכל
סיבוב חדש שבו ננצח יביאנו רק לידי
סיבוב נוסף, וסוף לסיבובים אין.״
• שגריר ישראל בלונדון אליהו
אילת, בתגובה על דברי שר־החוץ האמריקאי
ג׳ון פו סטרדאלאס, כי ישראל
היא ילד של האו״ם :״אנו מוכנים לקבל
את האו״ם כאם, אבל לא כאם חורגת.״
ח״כ מק״י ד״ר משה סנה, אחרי
שהואשם בציטוט מופרז של מקורות לועזיים
:״אני מצטט את מארכס. אני
גלס, לנין וחז״ל.״
0ח״כ אחדות העבודה יגאל אלון,
בפולמוס עם ח״כ חרות מנחס בגין :
״כל המיפלגה שלך מבוססת על הדמא-
גוגיה שלך. מה יקרה אם פעם תהיה
מנוזל?״
0לאחר המבקרים בביתה, הראתה
רעיית נשיא המדינה רחל ינאית—כן־
צ בי, את סמל המדינה התלוי על קיר
החדר, ואמרה בגאווה :״זהו זהב טהור!״
אחר־כך קירבה את האורח אל הסמל,
הראתה לו כי הוא עשוי מגבעולי־קש
דבוקים והסבירה :״את זה עשו במו ידי הם
ילדי קבוצת כינרת. זהב טהור !״
9ח״כ חרות מנחם בגין, שחיפש
מזמן דרך לגמול לראש־הממשלה דויד
כן־גוריון שכינה אותו בשעתו ״מפקד
תנועת החרות״ ,מצא אותה השבוע: בנאום
בכנסת כינה את ראש־הממשלה בשם
״מפקד הממשלה״.
! 0אחרי שחבר־הכנסת ממפא״י דויד
הכהן התלונן במייזנון הכנסת לפני ח״כ
חרות מנחם בגין על נאומו של חברו
הסיעה אליעזר שוסטלן, שחרג לדעת
הכהן מגבולות של אופוזיציה הוגנת, ניחם
אותו בגין :״נראה איך תתנהגו אתם
כשתהיו באופוזיציה...״

ה חוד ש נ תנ ת לך ה הז ד מנו ת להכי ראת
טמפוני או־בה. אין כל ויכוח שאהבה
הנו ה ט מפון הב טו ח ביו ת ה אוטם
ומונע ריחות. עובדה, שרוב נשות
אירופה מ עדי פו תאתאהבה
על־פני כל טמפון או אמצ עי
היגייני אחר. אתבאשה
מודרנית מבק שת להמ שיך
בכל פעולותייך במ שך
החודש
כל י מי
ללכת לים, ל ש חו ת,
לטייל, לרכב ולרקוד
ולכן טמפון אהבה הנו
הפתרון ה איד אלי, המאפשר
לך לתפקד כרגיל 365 ימים בשנה.
טמפון אהבה אינו מ ת ארך ומת־דלדל
בע ת הספיגה אלא מתרחב,
אוטם ומת אי םעצ מו ל מ בנ ה הפני
מי ובעל כושר ספיגה מעול ה.

שימי לב: לטמפון אהבה ראש
מעוגל אך אין מוליך — וזה
ח שוב! כי מוליך, ולו גם העדין
ביותר — הינו גוף זר, מיותר ולא
טבעי, ולכן הו א עלול לפגוע.
בעזרת אצבעך, ש הינ ה ה מולי ך
הטבעי, תוכלי ל מ צו א מיד א ת
המקום המת אי ם. טמפון אהבה
קטן וקל להחדירו. ד חי פ ה קלה
והו א בפנים. בל תי מורג ש
ונעלם מעין כל. גדול תו של
אהבהבק טנו תו. קל
לשא תו ולהס תירו אפילו
בכיס הקטן של הג׳ינס או
בארנק הכסף.
אהבהב־ 3גדלי ם: מיני ־
לבתולה ולנערה המתבגרת.
נורמל־ למר בי ת הנ שי ם,
אקסטרה-לנשים עם דימום רב

גני,

לב, או־בה מה׳ ההסברה ת.ד , 2115 .חיפה 31020

נא לשלוח לי את חוברת ההדרכה והשי 3 :טמפונים בנרתיק

שם כתובת

או ־ בהטב עי ו ב טו ח

גיל.
משתמשת בטמפונים לא משתמשת

:יין

היתרון

עבר

לגרנד ספיד

היתרון

עבר

לג ת

נעלי״גמד ספיד״ מעור, מבד ומגפה דמויית עור
ונעיסור כחול, ירוק או אדום.
כי נעלי טניס זה לא משחק

^?ק ^ו אוס־ו!)

אגפא ט 1
המצלמה לצעירים

דאגפא טרמפ -המצלמה לצעירים
לטיולים ולהרפתקאות עם תיק
מקורי.
.1מנוע-המאפשר
העברה אוטומטית של
התמונות> 10 שנות
אחריות למנוע)
.2סנסור־ לחיצה קלה
על כפתור הסנסור
וקליק ...מתקבלת
תמונה חדה וברורה.
.3מבזק(פלש)-תוכל
לצלם בבית באמצעות
המבזק האלקטרוני
האוטומטי המחובר
למצלמה.
.4תיק מיוחד
לאגפא טרמפ המאפשר
לך לשאת את המצלמה
בנוחיות רבה על המותן
אועלהכתף(.ר־צלום)
3 .5סרטי אגפא 100
( 24 תמונות)-תקבל
עם רכישת המצלמה
וזאת ללא כל תוספת
מחיר.

קשר בו <ו ל £שו תי

! וווי תח xארוורח

אחרי שהונצח בפיזמון עממי ש אמר
:״בן־ציון סמוכה, אין כמוך,
אונס ילדות קטנות.״
החיפושים נמשכו בקדחתנות,
אך הרוצח לא נמצא. חודשיים
גיששה המישטרה באפלה, עצרה
חשודים ושיחררה אותם, ולא גילתה
דבר.

מפתח

^ שוודי
ך ־ 25כ־ ארס ,1953 יותר מ״
חודשיים אחרי הרצח, הוכנס
חולה־נפש חדש לבית־החולים על-
ידי בני-מישפחתו. הוא היה במצב
קשה, הזה הזיות׳ דימייו דמיונות
והיה מנותק לחלוטין מהמציאות.
מייד עם כניסתו לבית־החולים
הפתיע את הרופאים, כאשר כתב
מיכתב שבו הודה ברצח ילדה. הוא
מילמל מילים ומישפטים מוזרים,
וכתב הודאה באשמה. ויקטור מיזאן

0 11

— הוא שרצח את הילדה ואנס
אותה. מצבו הנפשי הלך והוטב.
בחודש יוני ,1953 כאשר הובא
לחקירה מוקדמת בבית־המישפט.
התייחס בכבוד לשופט ועמד על
רגליו כאשר קם הקהל. בחודש
אוגוסט המליץ הרופא־המטפל כי
מיזאן ישוחרר מבית־החולים. מבחינה
רפואית הוא החלים והיה
במצב של רמיסיה, כלומר: בריא,
אך מסוגל לחלות שוב ביתר קלות
מאשר אדם אחר.
בראשית 1955 הסתיים מישפטו.
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב
מצא את מיזאן אשם ברצח הילדה
רחל לוין, ודן אותו למאסר־עולם.
עיקר המילחמה בבית־המישפט
נסבה על מחלת־הנפש של הנאשם,
והשפעתה על אחריותו המישפטית.
אולם מיזאן עצמו, במצבו השפוי,
הכחיש כל קשר לרצח, וטען לאליבי.
בית־המישפט
המחוזי דחה את
טענות ההגנה, וקבע עובדתית כי

נרצחת חנה, הורוביץ
שריטות בצוראר, מכה בראש
את הפשע ללא רצון חופשי, וגרם
לזיכויו בדין. ברוב של שלושה
נגד שניים אישר בית״המישפט ה עליון
את התקדים המישפטי שנק בע
זמן קצר קודם לכן, במישפטו
של זלמן מנדלברוט, כי אדם הפועל
תחת דחף חולני הנובע
ממחלת־נפש, אינו אחראי למעשיו.
נוצר למעשה מצב מוזר: האיש
שביצע את הפשע הנתעב זוכה
מחמת הדחף החולני, אך באופן
פורמלי נשלח לבית־חולים לחולי־נפש,
אולם מאחר שבזמן המישפט
כבר היה שפוי, שוחרר מאז בוודאי
גם מבית־החולים, ושב לביתו. איש
לא שמע מאז על מיזאן.

רוצח ליכוכיץ
כמו גבר באשה
לא היה באותו זמן חשוד כלל.
הוא התוודה מכיוון שלא יכול היה
להחזיק עוד את גודל הזוועה
בתוכו. רופאיו התקשרו עם המיש־טרה
וקיבלו הנחיות כיצד לנהוג.
אחד מרופאיו קיבל מידי המיש־טרה
את המפתח השוודי שנמצא
ליד הילדה, ואשר היה, ככל הנראה,
כלי־הרצח והוא חקר על כך את
החולה. מיזאן סיפר לרופא כי היה
לוקח מפתח שוודי הביתה ממקום
עבודתו, בית־החרושת אלקו. מתוך
כמה מפתחות שהראה לו הרופא,
זיהה את כלי־הרצח.
כאשר הציע מיזאן מיוזמתו ל רופאיו
להראות להם את מקום־
הפשע, יצאו איתו למקום רק ה רופאים.
אחריהם, במרחק־מה, עקב
איש־מישטדה בבגדים אזרחיים.
מפעם לפעם היה מיזאן עוצר, ורק
מילת־זירוז מפי הרופאים החזירה
אותו למציאות. כאשר קראו לו
״ויקטור״ אמר כי ויקטור מת,
ושמו חיים. כאשר נשאל היכן מת
ויקטור, הצביע על מקום־הפשע.
לאנשי המישטרה לא היה כל
ספק, מיזאן — המטורף המאושפז

מיזאן הוא שרצח את הילדה. באשר
למחלת״הנפש שלו, התברר כי בזמן
הרצח ידע להבחין בין טוב לרע,
ולכן לא חלה עליו ההגנה של
אי־שפיות הפוטרת מאחריות פלילית.

דחף
שאינו
גר־כיגו ש

ניגודו של מיזאן הגיש עיר״
עור על פסק־הדין, וטען כי לא
הוכחה האשמה, וכי מיזאן היה
מטורף בזמן הרצח. בית־המישפט
העליון, שישב בהרכב מיוחד של
חמישה שופטים, קיבל את החלטותיו
העובדתיות של בית־המישפט
המחוזי, למרות שלא כל השאלות
נפתרו. על גופת הילדה נמצאו
שערות־ערווה של אדם, שערות
אלה לא היו של הנאשם. איש לא
יכול היה להסביר תעלומה זו, אך
היא לא גרמה לזיכויו של הנאשם.
אולם בית־המישפט קיבל את
הטענה השנייה, של דחף שאינו
!בר־כיבוש, שנבע ממחלת־הנפש
של מיזאן. דחף זה כפה עליו לבצע

רצח חגה׳לה
בת ה~7

^ מיקרה השני אירע בתחילת
י י .1970 ילדה בת שבע ירדה
במדרגות־ביתה בירושלים, בשכונת
קטמון. על גבה היה ילקוט,
והיא היתה בדרכה לבית-הספר.
חנה הורוביץ לא שבה לביתה.
הוריה הדואגים החלו לחפשה,
ומסרו הודעה למישטרה. בשעה 6
בערב נמצאה גופתה על מדרגות
מרתף הבית שבו התגוררה.
חנה׳לה היתה ילדה יפה ומפותחת,
ונראתה כבת .10 הוריה
חזרו זמן קצר קודם לכן מארצות־הברית,
כדי ששלושת ילדיהם יגדלו
במדינה שלווה ונטולת־אלימות.
ילקוטה של הילדה, וכמה ספרים
ומחברות, נמצאו מאוחר יותר בפח־אשפה
בחצר. קלמר כחול וכמה
עפרונות, שהביאה הילדה מחוץ־
לארץ, נעלמו.
שכנים ואנשים הקשורים לשכונה
נחקרו. ביניהם היה גם שרת הבית,
גבר בגיל־העמידה, עולה מרומניה,
טוביה ליבוביץ. כאשר נחקר לראשונה
למחרת הרצח, סיפר כי ביום

הרצח בא לעבודה בשעה 10 והלך
לדרכו בצהריים. שכנים, שנחקרו
גם הם, גילו למישטרה כי ראו
את השרת בבניין בשעות הבוקר
המוקדמות של יום הרצח. המיש־טרה
ערכה חיפוש בביתו, ומצאה
שם את הקלמר הכחול, מוסתר במגירה.
בהודאה
שנייה אמר ליבוביץ
כי מצא את הקלמר בפח־האשפה
ולקח אותו, כדי לתיתו מתנה לנכדו,
הבא לבקרו בשבתות. בשלב
זה נעצרו ליבוביץ ואשתו, והוא
נחקר על-ידי צוות־חקירה מנוסה,
בראשות הקצין שאול מרכוס. ב־גירסה
החדשה סיפר השרת כי
ראה את הילדה יורדת במדרגות
במרוצה. לפתע החליקה ונפלה,
ונפגעה בראשה מהמדרגות .״ראיתי
שהיא לא זזה, נבהלתי שיגידו שאני
עשיתי את זה, ועזבתי.״
הגירסה הסופית של ליבוביץ
היתר. מזעזעת. הוא סיפר לחוקריו :
״ראיתי את הילדה יורדת במדרגות,
ונהיה לי חשק כמו לכל גבר. תפסתי
אותה מהילקוט שלה, שהיה
על גבה, משכתי אותה לתוך ה מחסן,
איפה שהכלים, אבל היא
לא נתנה ומשכה את עצמה ונפלה
למטה על הלבנים שהיו במחסן.
נבהלתי, ואיבר־המין שלי נהיה
קטן ולא היה לי חשק יותר ממנה.״

כל טריק
מישפטי
ל גופה של הילדה לא היו סי־
2מנים של תקיפה מינית. היא
מתה מחנק ונזק מוחי. על צווארה
נמצאו שריטות וחבטות בגולגולת.
הרופא קבע כי הילדה נחנקה, ו ראשה
הוטח בגוף מוצק.
למרות שהסניגור הביא לפני
בית־המישפט ראיות כי ליבוביץ

״קיבל פה ושם סטירה״ מידי השוטרים
החוקרים, שוכנע בית-
המישפט כי ההודאות היו הודאות-
אמת, ולא נפגעו מיחס אנשי־המישטרה.
ניכר היה כי גם ה שופט
חיים כהן, שכתב את פסק־ ;
הדין בעירעור, נרתע מגודל ה־ |
פשע. קשה היה לנהוג ברחמים ן
כלפי אדם שחנק ילדה בת 7בצווארה,
והטיח את ראשה פעמים
אחדות בקיר או בריצפה, כדי |
למלא את תאוותיו המיניות.
במיקרה זה לא נטען אפילו כי :
הנאשם חולה־נפש. מאחר שליבו-
ביץ יוצג על־ידי סניגור טוב, שלא
זנח כל טריק מישפטי כדי לעזור
לשולחו, ברור כי הרופאים שבדקו
את הנאשם קבעו פה אחד כי הוא
נורמלי, ויכול לעמוד לדין.

אנ ס
הילדו ת
ף* סיפרות המיקצועית ידוע
״ כי מטורפים סוטי־מין, הרוצחים
ילדים, הם בדרך כלל אנשים
חביבים ונעימים כלפי חוץ. אנס
ילדות, לפי התיאוריה הפסיכולוגית,
הוא אדם שלא התבגר מעולם.
זהו איש שלא התגבר על משיכתו
הילדותית לבנות־גילו, אשר העביר
את תסביכי־הילדות שלו לחייו ה מבוגרים.
הרוצח
מדיסלדורף, שרצח תשע
ילדות. הגיע לכך במיקרה. הוא
גילה את תאוותו לילדות כאשר
ביצע פריצה לבית, ומצא שם ילדה
ישנה. הוא אנס אותה ואת סיפוקו
המיני המלא קיבל רק כאשר הרג

אותה.
מיקרהו של ליבוביץ מוכיח כי
הרוצח סוטה־המין יכול להיות
גם אדם רגיל ושקט, שאינו חולה*
נפש ושאינו עבריין.

אילנה אלון !

תיאטרון ימית
(המשך מעמוד )5
והמים, כפי שהבטיח לעשות בשבוע
שעבר.
איד הפכו תושבי ימית, שהיו
חייבים לפנות בסוף מארס את
העיר, לאזרחים רצויים, היכולים
להמשיך להסתובב במקום גם באפריל

היוזמה באה מצידם של בימאי
ההצגה הגדולה המתרחשת בימים
אלה בימית. ברגע האחרון ממש,
ב־ 30 במארס — כשנשארו רק 48
שעות לפינוי המייועד של העיר —
מסרו השילטונות לתושבים כי ניתן
להשיג אישורים שידחו את הפינוי
עד ה־ 15 באפריל. כלומר, עד היום
העשירי לפני הפינוי המוחלט של
המקום.
אחד התושבים העיר כי די
לטלפן למיפקדת צה״ל העוסקת
בכך, כדי לזכות באישור כבר
למחרת היום. במהלך השבוע ה אחרון
חולקו מאות אישורים כאלה.
הבל ימית כולו משמש בימים
אלה כבימת תיאטרון גדולה, שעליה
מוצגת הפארסה הלאומית.
על הבימה מתרוצצים לכאורה ב־חוסר־סדר
בחורי ישיבה ונערות
ישראל כשרות, חיילי צה״ל וקצינים
בכירים. מפעם לפעם מופיע
במקום גם שחקן־אורח, כמו שר־יהתיקשורת,
מרדכי ציפורי, או
הח״כ מרדכי גור. גם בימאי ה הצגה,
שר־הביטחון, אריאל שרון,
עולה כמעט. בכל יום להשמיע
רפליקה קצרה.
קהל הצופים במחזה מורכב מעיתונאים
בני כל האומות והצבעים.
במקומות הטובים ביותר זוכים כאן
הצלמים — בעיקר צלמי הטלוויזיה.
לאמרגנים חשוב מאוד להפיץ בכל

רחבי־העולם תמונות של קרבות־דמה,
של קרע חמור בתוך החברה
הישראלית, של קשיים פנימיים
עצומים־כביכול המתלווים לפינוי
הצפוי. חביבות במיוחד הן תמונות
של תינוקות בוכים ושל נשים
הנגררות לתוך אוטובוסים, חוזרות
למקומן וחוזר חלילה. מה שלא
מדווחים נציגי כלי־התיקשורת ה עולמיים,
דואגות לפרסם הנציגויות
הדיפלומטיות של ישראל
(ראה במדינה, עמוד .)57

גיי ס ה
קליל ה
ך* יזם החמישי האחרון הורם
״ המסך מעל המערכה המשעשעת
ביותר עד כה. ההכנות לקטע
זה התחילו עוד בשעות הבוקר.
עשרות צלמי טלוויזיה זרים, עיתונאים
מכל קצווי־תבל. ,תפסו הראשונים
את מקומותיהם ביציע ש־בחולות
שפת־הים של ימית. היה
זד, יום שרב קשה ורוב הצופים
פשטו את חולצותיהם. העיתונאיות
נשארו בביקיני. בזמן ה המתנה
הוזמנו בקבוקי בירה, נערכה
אפילו תחרות שש־בש.
הבימאים המוכשרים הפגינו בצורה
משכנעת את האימרה הידועה,
כי כל אירוע היסטורי חוזר
פעמיים — בפעם הראשונה כטרגדיה,
בפעם השניה כפארסה.
הדראמה הידועה של הספינה
אלטלנה, שנתלקחה מול חופי תל-
אביב אחרי שנורו עליה פגזי
״התותח הקדוש״ ,עובדה לגירסה
קלילה.
סירת־דייגים קטנה, שהסבה ל־

! ״ 71 \ 1ל ! 1171דיל את מתנגדיו. מול הרובע
# 1״ הדרומי של העיר, שבו
\ #1 / 114 התבצרו מתנגדי הנסיגה, נעצרה קנטינה ניידת של
יום אחד את שמה לאלתפננה הפליגה
מרציף המארינה בתל־אביב
לכיוון ימית. על סיפונה היו כ־30
מאנשי הימין, שיצאו לדרך המפרכת
והמסוכנת כדי לתגבר את
מתנגדי הנסיגה בימית. כדי שחס-
וחלילה לא תסטה ממסלולה ו־תעגון
בטעות בחוף אחר, ליוו אותה

השק״ם. בחורי י׳שיבה ובחורות ממתנגדי הפינוי עורכים
קניזת באשנב השק׳׳ס המיועד לחיילי צה״ל, ולא
לנג׳זנגדיהם. זה עוד אבסורד של ההצגה הגדולה בימית.

כל הדרך — 3ן-־*דין במיצוות
הבימאי — ספינות יבור של חיל-
הים. בהתקרבה לחיף*,זמיועד הקיפו
אותה ספינות 341.רב כך, שתפנה
יציע־העיתונאים.
תפקידים נו־את
עמדותיהם.
צה״ל, עם מב־
.״מנות ארוכות, ר,וצ־ש־

השמאלי של היציע, ליד
מצלמות הטלוויזיה. הצלמים טיפסו
על הג׳יפים ובידיהם ציודם הכבד,
עד שהצמיגים עמדו כמעט להתפוצץ.
אף קצין לא ביקש מהאורחים
לרדת מהרכב הצבאי. להיפך :
החיילים קיבלו הודאה להסתדר
בשרשרת חיה, אחזו זה בידו של
זה, ודאגו שזווית הצילום תישאר
פנויה. בצד ימין של היציע הוצבו
שוטרים במדים מצוחצחים — חניכי
בית־הספר לשוטרים.
המרכז נשמר לאנשי התנועה
לעצירת הנסיגה. הס באו כדי לקבל
את פני האורחים, שעשו את הדרך
באלתפננה. איש לא העז כמובן,
לחסום את כניסתם לחוף, כדי
שלא יפריעו לכוחות־הביטחון.
כוח אנשי הצבא והמישטרה היה
גדול פי שלושה מאנשי התנועה,
מארחיהם של המפליגים מתל־אביב.
למרות זאת לא העז איש
לחסום את בואם לחוף.
מרגע שבו החלו המעפילים לנחות
על החוף מתוך סירות־גומי,
נוצרה מהומה קלה. כולם רצו
אל קו המים, הרטובים שעלו מן
הים התערבו ביבשים, החיילים
שגילמו את לוחמי פלמ״ח התערבו
בחובשי־הכיפות שהופיעו בתפקיד
גיבורי אצ״ל. כמו בכל הצגה מודרנית
ראויה לשמה ניטשטש ה הבדל
בין הבימה והיציע. כולם
התגודדו ליד הג׳יפים, שעליהם
עמדו הצלמים.

אריק —
הבימאי הגדול

משמש סולם לחצי תריסר צלמים ואנשי טלוויזיה
זרים המבקשים להנציח את שעתיד להתרחש על

את הצלחת הסרטת ההצגה הגדולה של השנה. למען
המצלמות מותר הכל — אפילו להפוך ג׳יפ לגרוטאה.

ך* כינזאי הגדוד של ההצגה
י י נוכח באותו היום בכבודו ובעצמו
במושב אוגדה, שבקירבת
המקום. אריאל שרון גילה, שיש
לו כישרון רב כמנהל בימה והצגות
קירקס.
אחד ממלוויו, אלי לנדאו, עוזר
שר״הביטחון לשעבר, שבא להעיף
מבט אחרון על העיר הגוועת,
טרח להשמיע באוזני העולם הזה
דיברי פרשנות על ההצגה הגדולה
שהסתיימה בבימת־החולות :״ראיתי
כמה שכואב לנטוש בית וללכת.״
הוא הצביע לעבר קבוצה של חברי
התנועה לעצירת הנסיגה, שפתחו
בתפילה ספונטנית־קולקטיווית בשערי
ימית והמשיך :״אתה יודע

כמה זה כואב ז ובכל זאת, בגין
עשה את זה.״
אין ספק שההצגה לא היתה
יכולה להתקיים ללא יוזמתם של
ראש־הממשלה, מנחם בגין, ושר*
הביטחון, אריאל שרון. ההזן גד,
היום־יומית המשותפת של חברי
התנועה לעצירת הנסיגה בסיני
ושל בגין ושרון, שהתחילה בעת
ביקורו הממלכתי של נשיא צרפת,
משרתת היטב את מטרותיה התע־מולתיות
של ממשלת־ישראל.
גם סירובו של אריק שרון,
לפני שבועיים, לצאת למצריים
לסיכום שאלות סימון הגבול הבינלאומי,
היה סצינה במסכת זו
של שחוק ודמע. מתנגדי הנסיגה
בימית הבינו כי אם שרון אינו
ממהר להגיע להסכם עם המצרים,
אין עליהם לחשוש מפינוי מהיר.
כשנאלץ שרון, בסופו של דבר,
ביום הראשון השבוע, לצאת ל-
קאהיר, הוא העלה סצינה נוספת
במחזה ימית. הוא זימן אליו בתל־אביב
את מנהיגי המתנגדים והציע
להם עיסקה: צה״ל יניח להם
לחגוג את חג הפסח בימית, בתנאי
שיתפנו מרצון ב־ 15 בחודש .״אמרנו
לו שאנחנו לא מסכימים לכך
בשום אופן,״ דיווח על כך טלפונית
אבי פרחן לאשתו בימית.
מסתבר שהעיסקה המוצעת לא
היתר, עיסקה כלל. למרות הסירוב
להתפנות, הודיע שר־ד,ביטחון כי
שומרי־חומות־ימית לא יורדו עד
אחרי החג.
בינתיים נמשכת ההצגה ללא
שינויים. שחקנים נוספים ממשיכים
לעלות על הבימה. בראשית השבוע
בא לפגישה עם אנשי התנועה
לעצירת הנסיגה שר־התיקשורת,
מרדכי ציפורי. מישרדו דאג לשכור
עבורו את שרותיה של סוכנות
צילום תל־אביבית. כל ההוצאות
על חשבון הממתינים בתור להת קנת
טלפון.
ליד אנדרטת אוגדת הפלדה,
באותו בוקר שבו חוללה על־ידי
הביריונים שהתבצרו בה, טייל רב־אלוף
(מיל׳) מוטה גור, וחיכה
שצלמי הטלוויזיה והעיתונות יגלו
אותו. הוא שיחק תפקיד זוטר ב הצגה:
כל שנמסר לעיתונאים היה
שהוא התארח אצל גאולה כהן
בימית.
המסך עדיין לא ירד על הצגה
גרועה זו. אך תורים ארוכים של
בחורי־ישיבה נראים ביציאה מ ימית.
כשרכבו של קצין צה״ל עצר
לרגע בשער, ביום השני השבוע,
התחננו כמה מהם לנסוע איתו
צפונה .״מי שהביא אתכם הנה,
שיקח אתכם חזרה!״ השיב בקרירות
הקצין והסתלק.

מרפד זוהר 1
צילומים: ענת פרגופטי

נ 7וקד :- 4/

ס א 61£ו\ז*1):מ£ו/מ 4

7£5ד 0104*£מ 111£ז 20

טעם אמריקאי.
תערובת אמריקאית.

מתאים לי/\¥80 ...ז\\ס\07ש8

חזרה לתחילת העמוד