גליון 2330

העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 4 | כתובות השער חקידמי : כתבת !השער וזאסור הדה! תאומה החווסה! עול בגין ב לי העבר הא פ ל של ארו וב העולם הזה מגלה: הזמר זוהר אדגוב, שזכה כמקום ראשון כפסטיבל שירים,
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 5 | ב־ 1983 יחול מועד פידיונן של סידרות גדולות של איגרות־חוב, שהונפקו ב־ ,1974 ומישרד־האוצר ובנק ישראל מעוניינים לשמור על רמת־שערים גבוהה לאיגרות־החוב לקראת מועדי
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 6 | במדינה העם המסכה הגדולה אגשי־חמילחמה עשו את השלום הזה — וכך הוא גם נראה מעולם לא היה הציבור הישראלי נבוך כמו ערב יום־העצמאות ה־34 של מדינתו. זהו יום־העצמאות
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 7 | סיומה של ימית, כמו בסיומה של יעכל הצגה ראויה לשמה, עלו השחקנים על הבימה, התחבקו והתנשקו לעיני הצופים. כולם הסירו את המסיבות והודו איש לרעהו. בסוף השבוע שעבר,
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 8 | זרנוקי כבאים, ניתזו סילוני־מים וקצף. אלה כיסו את המתבצרים ואת החיילים המטפסים כאחד. ״בוגדים, בוגדים, הורידו את הדרגות שלכם!״ קראו הרמקולים מהגגות .״בגין בוגד!
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 9 | (המשך מעמוד )7 העיתונאים לא האמינו. הם נשארו בשטח. בשעה 13.00 הוצאו שלוש נשים מהבונקר. גם הן נקשרו בידיהן וברגליהן, והושלכו לניידת. צלמים שניסו לצלמן, הוכו. אף
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 10 | ימית, כי יעקב אביטן, מפעיל חוף־הרחצה בעיר, מאיים להתאבד. אביטן נטל תת־מקלע עוזי, פנה לשפת־הים והסתגר ב* מיסעדה הנטושה. לא, הוא לא דרש מהממ שלה שתבטל את
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 11 | ^ מית נמחקה מעל כמו קרתגו. המצרים שחזרו אל הגבול הישו־חדש, כשדגל השלום בידיהם — זהו המראה שראו עיניהם. עיר שנהרסה בדם קר. עיי־חרבות. אנדרטה לזכר הוואנדאל
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 12 | ׳־מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע־־מ מאיר קז ובניו, ת ל אביב, רדד קרליבך , 23 טל 289191
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 13 | אגפא טדמ המצלמה לצעירים 332 ן אגפא טרמפ -המצלמה לצעירים לטיולים ולהרפתקאות עם תיק מקורי. .1מנוע-המאפשר העברה אוטומטית של התמונות( 10 שנות אחריות למנוע) ח 070
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 14 | שמוליק ארבטר מוכן לקבל את פני כל אחד מ־ 50 אלף הנוסעים שעוברים בתחנה המרכזית של רמלה בכל יום. אפילו בשעה 6.00 בבוקר דלת משרדו פ תוחה בפניך. שמוליק ארבטר, מנהל
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 16 | הורוסהנס מרים בנימיני מזל החודש: שור־ד 1זייג ד מן נולד כ־ 12 שעות אחרי שדויד גן־ גוריון הגריז על הקמת מדינת ישראל. התאריך חזהה מצגיע על קשר מיוחד בינו ובין
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 17 | מכ כים נהדרים טיולים במסלולים המרתקים ביותר ! אגרופו? 31-8 -יו. ארה**ב*?ן 3דה המזרח הרחוק ־30-23 יום. דרום אמריקה 3! -יום. דרום אפרילה !6 -יום. 22־31 יו.
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 18 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 19 | ?#ס
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 20 | ז 1ו!וג < ה סו ל ם הז ה (המשך מעמוד )16 לפנות אל כלי־התיקשורת ולתבוע איזון של תוכניות יום השואה וה גבורה. יש לשנות את השיגרה וליזום שיחות עם אנשים חיים,
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 21 | ״סלם נותנים ביטנה לשנה הוני עת! שד שנה על ח שסני. דו ב ר ״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות ואפילו
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 22 | מכתבים חיים ב־ן סווסר־סטאור על ערב מרגש בברלין. ל א לו ש אינ סמתפש רי ס רעים -הכרויות ברמה גבוהה למטרות נישואין. זכיתי להיות נוכחת בהופעת שרתי לך ארצי שבעריכת
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 23 | ה 9שע מתוחכם ספהיוויט עוד ותר מ ערכ ת הגנה מ 1עו ד מ תג 19-עוקד דיום* * מ71 ץ ד אלחוטי ממוחשב *ניי דו ת סיור פרטי 1ת* אנ שי אבטחה מאומנים כלבי ת קיב ה* ק שר
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 24 | ש לו עכ שיו ע מי? אורי אבנרי ביומנו האישי (העולם הזה )2327 קובע כי שלום עכשיו אינה מוכנה להגיע להסדר עם העם הפלסטיני, ולפיכן מציע כי השלום אליו חותרת שלום
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 25 | אנ חנו כאן?־ אחד הדוברים ביום־השואה פנה אל היהודים בעולם בקריאה לבוא לארץ־ישראל, כי רק כאן יוכלו לחיות בביטחון, מבלי לחשוש מפני שואה חדשה. זוהי שטות גמורה.
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 26 | חח ונתקה שר ס !!,עלתה דנו משנחה נישואד 6.5ודמו ליוום בערכים שיל חיום אילו חולק ס נוס זח נץ כל ..מעום׳ הינולח״ במרינה היחח נד מי שפחה מקבלת 30 מיליון לירות בנוה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 27 | וכר בוו..קיט שיקום השנונות הוקצב תנוס שאינו מגיע ד־ ס 10 גן הכסו שהוצע על שיגעון זה נד החוב הלאומי האדיר שר1׳שואל איוו מגיע אלא ל ־ ס/ס 70 גן הונסו שהושקע בס!
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 28 | שדסי חנואווי מהלו זוגו ת שנוסעי ם ל אי טליה. יינ ללהמ שיך מ שם לצרפת ב או תה מכוני ת? לאמריקה ומעוכ׳ו מדינות במכונית ממוזגת? אין בעיות. אלה ר ק כמה דוגמאות
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 29 | א ר צו ת־ ה ב רי ת: תנו ע ת־ ה שלו חז רהל או פנ ה סנאטור אדוארד (טד) קנדי פיגר בשנים רבות אחרי מאבקה של תנועת־השלום האמריקאית נגד מילחמת וייט־נאם. הפעם הוא
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 30 | אולדס מוביל: אומגה-סיירה יפיפיה אמריקנית שופעת יתרונות אולדסמוביל סיידה אולדסמוביל אומגה נוסף על המיבנה החיצוני שלה, המעוצב בסיגנון אוירודינמי מושלם, יש
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 31 | אנ שי םבשלם הנסיבה הלנה לבית בורבון: נתר בלגיה או לוכסמבווג כשנסיכה מיוחסת מצטלמת בחברת נסיך כשר למהדרין, כשני הנסיכים הנראים בתמונה זו, אין זה מיקרה. הצעירה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 32 | אנשים בשורם ז״אז־קלזד בראלי: קאן־קאן דגובו באחת ממסיבות יום ההולדת של ידידי ד,פולי ברדר — תיאטרון הבידור המפואר בפאריס, עלתה השמפניה לראשו של כוכב הקול נוע
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 33 | ^• 61110־ד 0 1 £ק 0 1 ק 1ו81י ) 1 .0 3 <161ס ח §§ 1 זה אומו־ הכל. 11כ106*^\3]11 זק) 13 ח • 0 ^ !0ץ 1ח כ€6161 .8 1 0 1 ץ ז1;11ח1<•06ז13ץ^31 6931 ^ 3ע
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 34 | א שינז איזו עיצה מישפטית נתן הומיסעדן לאשת־השר שהורשע ומדוע תיפסק;העריה מצרפת 11 שנים רבות עוד יזכרו בבית־המישפט המחוזי בתל- אביב את מישפטו של שר העבודה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 35 | שמואר רחמני (מימין) צלם ״מעריב״ ,חובש כיפה. לידו יוסי גריג־ברג, צלם של רשת הטלוויזיה האמריקאית אן־בי״סי הלובש חולצה של התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, ויוסי רוט,
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 36 | שר השיבון דודלו ביקש... אברה \ינדי נענה מסתייו ביו חמי שי בשעה 19:30 בנתניה ב תל אביב מחיר מחירון ברח׳ בורלא 39א׳ (תכנית ל.$125,0007- ), דירת יוקרה ג ת 5חדרים,
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 37 | א 1111י ם בל תי ם מאת דניאלה שמי מדוע צולם שרגא הרפז בשתי גידסות וכיצד עובד הדובר ללא מכשיר טלפון אית התיאטרון נולה צ׳לטון, בביתו אומנם כותב באנגלית, אך כת91
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 38 | מכל הקרבות בתולדות צה״ ל -הקרב השנוי ביותר במחלוקת התחולל עוד לפני שצה״ל נוסד רשמית ־ והוא הסתיים במפלה מחפירה מרגע נסיגת חטיבת גיבעתי היה איזור־לטרון נטוש
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 39 | הקוב הראשון 7111 :קאוקגיי תמונה זו צולמה על־ידי אורי אבנוי בשיא הקרב הראשון על לטרון. חוליית־המיקלע בתמונה היא האחרונה שנשארה בשדה, אחרי שכל הכוחות ברחו או
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 40 | הביזיון שללט רון במרחק של חמישה ק״מ מזירת־הקרב, ובמח״ט שישב במרחק של 10ק״מ. המג״דים והמח״ט לא היו מסוגלים להש־ (המשך מעמוד )37 למשימה העיקרית — כיבוש לטרון.
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 41 | ס ד אמד כ ל היתרונות ש ב קו פ ת גמל כפול שלו ש ״סל גמל״ — אפשרות חדשנית נוספת לחסכון בהוראה קבועה אחת בשלוש קופות גמל המ שלימות זו א ת זו : קופת הגמל הרווחית
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 42 | סעלהקרח -א מוי קנו מעל ^ קוביות קרח בתוספת 1/2כפית מיץ לימון. ר -שתיהמתמשכת דלונג ע י דרינק״ן -חלק אחד של אמויקנו עם 2חלקים מי סודה מעל קוביות קרח, עם פלח
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 44 | קוראים די גרש־, אבל סאטן הטניס שלי קזרא לי ״גלי״ אף פע ם הוא עוד לא ראה אותי ב לי ועלי גלי. אני רק בן .13אבלהספק תי בבר לנסות ב מ עט א ת בל הנעליים שבעול ם.
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 45 | מלי והמחצצו המישפטנית־זמרת מלי כרונשטיין, שליוותה את צביקה פיק בקדם־ארוויזיון, נראתה בזמן האחרון מבלה עם האוהד הכי מפורסם של מכבי תל־אביב, גדי (״נייר־טואלט״)
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 46 | ווווחווונוו (0מ קע/גס אי־הבנות יכולות לגרום לפעמים לבלא־גאן שלם. זה בדיוק מה שקרה לשלישיה בולטת מאוד, שנראתה בזמן האחרון בכל המקומות הזוהרים. הצלע הגברית של
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 47 | זה הז מן ל ה כי רמשרד לנישואין שונ הבתכלית שרות ללא הגבלת זמן 1/ -ו למשואין !. מיקרופילם אלקטרוו׳ לעוסירת׳ הסודיות ! מבדד! התאמה גרפולוגי -לויעוזאיו ! 4תמווזת
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 48 | 1אומדים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומדים.. ד״ר 1יצה שיסיוחא־ליובוא: סמל: אני רוצה לבמת! מתאים ונ ר אתו! טלוויזיה ובה! עדי סמל, מנחל התוכניות והאירועים של
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 49 | מה הם אומרים מה הם אומרים ...חה ה או מר מהה אוכ אור ק סין: ר או בן ו־מר: טר 11 ומר: פי וסומא י ם לא ״חמישה מיליון לירות אם ל מ יש ה ו בא ׳ ישנים בליל ות !
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 50 | קולנוע סרטים חמזתודו ה מ רגיז פראנצ׳סקו רוזי הוא השיכלתן של הקולנוע האיטלקי. איש בעל מחשבה בהירה, כושר־ניתוח מבריק וריעות פוליטיות נחרצות. הוא מאמין שהקולנוע
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 51 | אזורים של איטליה, ולמעמדים החברתיים השונים בה, כדי ליצור מין סימפוזיון יזום על בעיות החברה שם. למעשה, אומר רוזי ,״זה פחות או יותר מה שקורה במציאות לבנים של
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 52 | שיחו־צל״ש סרד בן • 1לעורך מוקד, יעקב אחימאיר, על תוכניתו שעסקה בחופש־העיתונות בישראל ,1982 ועל איסור הסיקור העיתונאי ברמת־הגולן ובפינוי ימית. בעצם הצגת נושא זה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 53 | יום שלישי • יום הזיכרון: לזכור הוא מן התיקווה ( — 5.30 שחור־לכן, מד־רהוטה.). עברית תכנית מיוחדת ליום הזיכרון, בהשתתפות המשורר יהודה עמיחי. • בידור: בימת כי דור
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 54 | ור שבסקי־פריליך דגם סקסי דלתא-מיקרו, ביקיני וביקיני .+ויש סקסי דלתא גם לילדות! להשיג בבתי הכל -בו ובחנויות ההלבשה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 55 | אני יושב לי בשקט מול הטלוויזיה, לא מפריע לאף אחד, ופיתאום, מה אני רואה: את שבתי הימלפרב מפגין ליד המחסום בימית למען חופש העיתונות ! חשבתי שאני לא רואה טוב, אז
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 56 | א ־ו ס טו ט תיס רו ק ת פיתוון הבעייה למתרחצות בקיץ: איו להסתרק כשיוצאים מן:1 1מים הוא, שאפשר לעשות אותן על שיער יבש או רטוב, וזה טוב במיוחד לימי הקיץ. זהו
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 57 | תיסווקת סיס בשלנים לימור הקרי, ששיערה ארוך חלק למדי, בעלת פנים אוב־ליות. אלי סירק את השיער וגילגל אותו לצד הקרקפת — 2 .לקח את סיכת הפלאים השיזוף על השיער. כן,
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 58 | הסחחיס והחתיס עז פה, גם מיסעדה ובאר. לכן אסורה הכניסה למקום עם מזון ומשקה. כשם ׳שאיש לא יעלה בדעתו ללכת למיסעדה עם סנדווי* צ׳ים ומימיה, איש לא יעלה בדעתו
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 59 | אשה צעירה ׳שהסירה את החלק העליון ישל הביקיני שלה, שוכבת על מזרון שתמורתו שילמה 20 שקל. שדיים חשופים הם מראה רגיל בכפר של רפי נלסון, מראה שאיש אינו מייחס לו
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 60 | יעקב שר ת /איש מ מ אדים קדוש, קדוש, קדוש בספר ״הוגים רוסים״ מאת ישעיהו ברלין, שיצא לא מכבר בהוצאת ״עם עובד״ בתרגומו של אפרים ברוידא, נתקלתי בעמוד 52 בציטוט
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 61 | 1 111ו י 1ו 0311111 גלית ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שכה בדיור!, הוקדש ליופ-העצמאות תשי״ז. במדורו ״הכירוך׳ שטה הערר, תרות הכותרת ״עזה כמוות אהבה״ ,את
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 62 | ק בו צניק וסירן בגייסות שתמונות ! ,ער המערבית החרידו את שות. אולם קודם לכן כבר הועברה גופתו מבית־החולים. ההלוויה נערכה רק בלילה, במיצוות המישטרה, כדי להקשות על
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 63 | ־ושריון! הוא ה צוו[ ־ ומתרחש :1ג ד1 הארץ והעול 10 כול1 כיוונו אותם. מכל עבר נשמעו כלפיהם צעקות. הם נראו מבוהלים, ושני הילדים פרצו בבכי. העיתונאים, וגם כמה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 64 | צלעלה כוונ ת (המשך מעמוד )61 הקליע שפגע בפסטמן חלף דרך הזרוע ויצא ממנה. הפציעה מוגדרת כקלה, אך די בה כדי להשבית את עבודתו של הצלם לזמן־מה. כיום הוא שוהה בחופשה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 65 | אהבה נכזבת של נעוו בן־16 לכוכבת הקולנוע והדוגמנית הצעידה והיפה, וגש ד לא נענתה ז*חיזוריו, הביאה נ:עקבותיה ש דש דת ש ל הטרדות והגיעה עד להצתת ביתה ש ל משפ ת ת
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 66 | בחפירות באש צולבת 1רדפ ם !פחידם הרחק מעבר לירדן ^ אלנאתעקורנטוע ^ חבלי ־ משיחהגה זה ב א ! החח־ייה הישראלית אגדת נעמי שמר לשיריה של הפיזמונאית נעמי שמר מוקדש
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 67 | ומים ואכל / ,אנוכי בד אדבר / ,עד יומי האחרון ועד ככלל.״״ יבשו בורו ת־ ה מי ם בסיפרו באור התכלת העזה, כותב הסופר עמוס עוז, בעיקבות מילחמת ששת־הימים וזריחת מיתוס
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 68 | יצלם סל ה סונ ת י * נתיב נוסף. בעלי כישרון 1לכתיבה, חנו ידכם ותרמו מכש־רונכם לנתיב נוסף, בטאון !ההומו־סכסואלים בישראל מטעם האגודה לשמירת זכויות הפרט. סניף חיפה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 69 | ה-גינ ס הלהיט מארצות הברית־ הגיע לישראל! סרג׳יו׳ ולנטה -סיגנון של חיים... היבואנים: אופנת סיגל — .ן ו*.ז 5.תל־אביב, רח׳ דיזנגוף להשיג בחנויות טל׳
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 70 |
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 71 | היתרון עבר לג רנ ד ספיד נעלי״גרנד ספיד״ מעור, מבד ומגפה דמויית עור ונעיסורכחול, ירוק או אדום. כי נעלי טניס זה לא משחק 9 <2<1ק 4 5חסזנ ) היתרון עבר
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 72 | ולא עצות שמירת משקל או הורדת קילוגרמים מיותרים כדי לשמור על גיזרה נאה -זהו מאבק מתמיד נגד הצורך הטבעי של הגוף לאכול. כאשר אוכלים -צוברים בדרן־כלל קצת יותר
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 73 | מאת מאיר תדמור ה בו רסה שד התיירות שש ניונמי בתו״ל תיירות זה חשוב? חשוב מאוד. עובדה : ב־ 1981 הכניסה התיירות לקופת האוצר 950 מיליון דולר. התיירות מעסיקה 55 אלף
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 74 | בעיקבות הכישלון המוחץ 11דווץ אל האיר 11י דיון התפטרו 1111ת ״ ם מו 1החמ ישיח ף * השמת חי ל ברוח סערה 1גמר ״ י בקול דממה דקה. להקת סקסטה, שעם הקמתה תפסה לעצמה
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 75 | * * הנ דון (המשך מעמוד )10 ומברית־המועצות, באו לימית. הם באו בעידוד הממשלה, כדי למלא שליחות ש הממשלה עצמה הטילה עליהם בעקיפין. וכאשר בא מועד־הפינוי, לא היו
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 76 | ה ביזיון ש ל לטרון ^י (המשך מעמוד )38 זה נפלו כמה מהגיבורים של צה״ל, שלא זכו בשום ציון-לשבח. לולא היה זה הקרב על לטרון, היו זוכים באות־הגבורה על חלקם בקרב. אבל
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 77 | לשילטון, על גל הסערה העדתית הגדולה ביותר שהתחוללה בארץ מאז ואדי־סאליב. בפני כל הסערות האלה עמדה השופטת בת ה־ 59 באומץ. רוב חייה הבוגרים עברו עליה כמישפטנית
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 78 | פיאספוה אל , 79 .ראשונה — 39,000ק״מ. נדירה. 84256־.052 הטל פון ל א הפ ס־ ה קשר בו*ל* שותי לצלצל כשפרסמנו את המודעה ב״לוח החדש״ לא תיארנו לעצמנו מה הולך לקרות.
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 79 | זו הו אוגו ב זכה בגקום הראשון בפסטיבל - וטוען :״אין בחורו 1שלא ]ותנו .1והו הנסיון שלי ז ״ פילוסופי!ה 11 הביאה אותו לבית־ו ־וסוהר ^ מזל ששיחק לזוהר ארגוב כאשר י
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 80 | ספורט כדורסלן לייבוביץ ובתו קפוא במשך שלוש שנים כדורסל 11913ט מנצח בארי לייבוביץ ( )36 הגשים בחייו חלומי של כל כדורסלן בעולם: לשחק במדי נבחרת הליגה המיקצוענית
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 81 | קניתי עסניזה- הרתחתי. הרווחתי לא רק שמלה יפה אלא גם אשראי טוב; אני הונה עכשיו ומשלמת עד חודש ימים מאוחר יותר. גם מי שמבין רק באופנה. יודע שהיום להרוויח זמן
העולם הזה - גליון 2330 - 28 באפריל 1982 - עמוד 82 |
חזרה לתחילת העמוד