גליון 2331

העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 1 | י״ב אייר תשמ״ב 5.5.1982 פיספר 2331 84ע10 די0 £י כניעת בגין סגירת נ, השבתת הקו רקאה־ר |י שחיתות :מוסדות האגודה שנה הפחיד 25 :שקלים (כולל ט.ע.ם). אברה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 4 | כתבות והשער הקד מי והש ער ה א חורי מ כי ר ה לילית הכפייה הדתית חוגגת. אגודת ישראל, שמעשי־השהיתות שדה מכיס גליס הביאה להחלטה לסגור את ״אל על״ כשבתות — החלטה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 5 | ב מדינ ה העם ואף־על־־־פ-כן : ה עו לםה 1א עב 1ד הליכוד מכריז שהעולם הוא מרובע. המערך מצהיר שהעולם הוא משולש זהו ויכוח בין אדם הטוען כי העולם הוא ׳מרובע ובין אדם
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 6 | .אל-על״ :אד מטה! גודת־ישראל מחזיקה עתה את מנחם בגין בגרון. ומכיוון שמנחם בגין הוא ראש־הממשלה, מחזיקה המיפלגה האנטי־ציונית הקטנה את מדינת־ישראל כולה ב גרון.
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 7 | בוא לגדול אתנו 1711 הפועל• העולם הזה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 8 | 15ה רו גי 2 3 3 -פ צו עי 7 -נעד רי, וגו פו ת מבותרות -זהו קציר של שבוע״ בגדה וברצועה ני קומנדקארים נעצרו בפתח ״ ביית-הספר מתיכון בחלחול. מתוכם קפצו שמונה חיילי
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 9 | תרם בשר־ד,ביטחון אריק שרון, שהיד! בעבר יועצו לענייני־ביטחון. שרון נגד ואור מקורבי שר־הביטחון אריאל שרון, בודקים אם אפשר לנקוט בהליכים נגד מזכיר הממשלה היוצא,
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 10 | היועץ ה^שבם׳ בוזק ח שוו ת חדש ים 1ג ד שהיה מזנו ה ממש וה : פרשת הקסטות העולם הזה השיג את נוסח השי שהתנהלה בין לוריא ורום ב־ 22 בפברואר השנה. שיחה זו ניתנת כאן
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 11 | השקעה בקתות בטוחה יוהד מאז שנכנס ד״ר משה מנדלבאום לתפ קידו החדש כנגיד בנק ישראל, נושבת רוח חדשה בבנק. הרוח החדשה נושבת מדרום־מיזרח, הוא הביות הפונה אל בניין
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 12 | סערהביום קיץ : חן ביתן.82 היד הטובה של מירי שפיר ע שתה זאת שוב: חן ביתן, קיץ . 1982 אוסף דגמי ם סוערים בכחול, באדום ובלבן. ניקרס, אוברולים קצרים וארוכים. שמלות
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 13 | מנהטן.״אתה נראה טוב היום משהו השתנה בך...אינך עייף... אתה נראה טובהיום...רענן כזה. נחמד. התגלחת או מה?...אה,קני חולצה חדשה״ מנהטן.תתחד ש. להשיג בחנויות לבגדים
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 14 | אלתאמ רו: 111 יו ! 11 111 דיו *4ד3-1 לפני שבועות אחדים מלאה שנה לפוגרום בכפר יסיף. הודות לאירועים הפוגרומיים הנמשכים ומתעצמים בשטחים הכבושים, והודות לפוגרום
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 15 | מכח בי ם ד אין טראזנלה במסלולים המרתקים ביותר ! 3יו ם. אדדרב, קנדהומכסיקו 31.22 -יום. ה מז ר ח הרחוק ־ 30-23יום. ר רו ס אמריקה 31-יום. ד רו ם אפריקה ! 6 -יום.
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 16 | אתה ואיש הביטוח שלך. מי בוחר את מיל ש ׳ן)1 הוא חושב על מה שחשוב לך, ומעמיד לרשותך ידע וניסיון מקצועי שרכש במשך שנים. וכשאתה זוכה בשירות הטוב ביותר ־ גם אנחנו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 17 | מכתבים < 2(35 (המשך מעמוד )14 החוק הישראלי, שיש להם כל החו בות והזכויות החלות על אזרח במדינת ישראל. ומולם חיים ער בים חסרי חובות, חסרי־זכויות, נחותים, שגם זכות
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 18 | ״כנלם מתני ביטנה לשנה ואני מת! שד שנה על חשבתי. ״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות ואפילו ישראליות.
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 19 | מכוזבים (המשך מענווד )16 רית, לא תצליחו לשבור את ה בונקר של יהוד, אז עיזבו אותם בשקט. אפי רוזנברג, ראשון־לציון ־ מ ^ 13ף ן גו פ & העץ ^ ז חתונות כאוירה כפרית
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 20 | בכל העדינות! תחתוני הגברים העדינים של דלתא, מסריג 5 £¥מ £ר _£ו 0ו*ו 5באיכות מעולה, ס^00ו כותנת ״שמשוך סרוקה וגמישה: תחתונים עדינים כאלו מעדיפים עכשיו הגברים
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 21 | הורוסהוס מרים בנימי]• יכולת אמגותית, ליופי. הם בול לשיחה, ואפשר את הקרח בכל התלהבות, דמיון יוצר, כישרון כתיבה ועין חדה טים בכישרונם המשעשע לסמוך עליהם שישברו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 23 | עכשיו-היפרשוק שלם בביתך! ותא מחן ענק. * המראה השקוף * צריכת חשמל נמוכה * מקרר שכולו נו־פרוסט או הפשרה אוטומטית * מקרר שגופו פלדה * נסיון של מליון מקררים * שרות
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 24 | המקרר
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 25 | המערכות החדשות של ״ווח־ר מוצגות בפניך בגאווה: !1 1 1 1 11118י 1111 שרות מצוין את מוזמנת לבוא ולראות מקרוב את המבחר העשיר, ל ש אול- ולקבל תשובות, להתיעץ
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 26 | ופיזזו ()2 המשך גילוייו של החוקר אריח יצחק:, נטענות לסקוב יש 11ליות ־ ד ס , לירות ביגאל אלון, המי׳לי נ111] 1זקו מפיו 1של ו בין ^ יילי גדוד ,72 שאדיש בעולים י י
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 27 | הב 1יון של לטדון (המשך מעמוד )25 מאוחר יותר, מח״ט יפתח, מולה כהן, שחטיבתו החליפה בהמשך הזמן את חטיבה לחטיבה ,7היה ספק בקשר לכושר שי פוטם הצבאי של מפקדי חטיבה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 28 | אוניות ה7ן ו לנוסעי ומבוניות ורגינהאא גולדן ורגינהא איטליה $ 8 5 $145 $217-310 $ 4 0 $75 $136 $20 $40 $60 קפריסין הפלגות עם רכב לאירופה יבוא אישי של רכב הדרכה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 29 | הצמות טובות מאלה לטיולים בחז׳ל תמצא בריזנהויז המחירים ברורים וסופיים ואין לן כל הפתעות לאחר ההרשמה. בתכניות הטיולים ״סע־קל״ לשנת 1982.של דיזנהויז, תוכל השנה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 30 | סובה: סור וסוהו המהפכני מישלחת בריטית, שביקרה לאחרונה בקובה, זזופתעה מקבלת הפנים החמה ומהרצון המופגן של המארחים לגלות גמישות בעניינים כלכליים 30 .התעשיינים
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 31 | איר אומרים ביפנית ־־הסכמית הטובה ביותר־־? אופל אסקונה 130 או 160 סס־־ק היא המרווחת ביותר מסוגה. הופיעה שלה שקטה במיוחד וצריכת הדלק שלה- חסכונית במיוחד. לבחירתך
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 32 | ששים ב שנים מיוציה נן־המין־ או העז׳? קשה שלא להבחין בדמיון המד הים שבין הגבר הצעיר שבתמונה הגדולה, מימין, ובדיוקן המפורסם שבתמונה הקטנה, משמאל. אך האם זהו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 33 | א 1שי םבשלם הייוי תגידו: בתו של גי״־או נערה זאת לא נראתה עדיין אפילו בטלוויזיה הירדנית. היא, כן היא׳ בתו של ג׳יי־אר. אלא שאין היא בתו בסידרה, כי אם בתו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 34 | א 1ש>ם 811 כאשר נפגש ראש־ה־ממשלה, מנחם בגין, עם אנשי סיעת הליכוד בכנסת, בעת הפגרה, הוא הזכיר להם את הסכם קמם־דייוויד, שממנו נובעת המחוייבות הישראלית לנסיגה מכל
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 35 | **!פירה נבון טעמהבעצמה את כלהמאכ לי ם לפני הכנת ם. ואהרון פ א פז מלמדאתהער בי ם בי א לי ק זטשרניחנבסק 9דרך מקורית לחגוג את יום־הולדתו ה־ 34 מצא ח״כ ה ליברלים,
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 36 | אנעויבד פסוקי ה שבוע • ראש־ הממשלה מנ מנין, בתשובה לשאלה לשם מה היה צריך להרוס את ימית ומי נתן את ההוראה :״על השאלה השניה אין לי שוב חובה להשיב. לגבי השאלה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 37 | 1101113 האוס קוטר ו, הבסימדוג המדיני חוסני מונאונ, נדי להשיב על השארה על אדם, והוא מספר שגדל בלי אבא, אינך יכולה להסיק מכך מסקנות, אלא אם האדם שוכב על
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 38 | הנווע, מנתח אח חנונות !,שד נשיא מצויים המט וילה בימים אלה את הישראלים לכל אחד יש סיגנון מסויים של צני עות, מדומה או לא־מדומה. הנשיא סא- דאת הציג את עצמו כאיש
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 39 | כינוי ו טיפוח נצרת עילית במכירה חופשית ול״זכאים״ חדרים כרמיאל נצרת עלית חיפה מכירה חופשית ול״יכאים״ חדרה קרית־ביאליק אפק גבעת עמוס קרית־ים רמת־הדר לזכאים בלבד
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 40 | ^ ין עוד מנוס משאלה נוקבת, שכולנו השתדלנו להתחמק ממנה : האם צכא־הגנה־לישראל הוא עדיין אותו הצבא שהכרנו? האם זהו אותו הצבא שנשבעתי לו אמונים ביום שקם, ביוני?
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 41 | במדינה ׳ריאלים בחו״ל שת בצמרת ישראלים ופ7סטיגים זמגיעיס לארצות״הברית 7מס;ן הסגרה למען השלוב, מגלים שיש אגודה אמריקאית למען שלום ישראלי-פלסטיגי. ׳״ר אבי עוז
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 42 | לראשונה בי שראל פוד פרוססור פרוסמן 510\^/עם המנוע החזק מכולם ועם שתי מסחטות משוכללות לכל המיצים שבעולם. עידן חדש במטבח עם מעבד המזון החדש של שרפ־פרוסמן. מנוע
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 43 | יש הבדל בין לראות את העולם ו בקמפינג מכירים אח העולם־בכיף למהי כי טיולי הקמפינג שונים באופיים מטיולים אחרים. הקמפינג עצמו מכתיב את רוח הטיול. כשאתה מגיע ל שטח
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 44 | להכיר את העולם.קמפינגטורס. יתר על כך, רוב הקבוצות המגיעות לקמפינג, מכל רחבי תבל, הן בגילים שלך. א ת הלו מד להכירם ובאווירה הבלתי ״מכופתרת״ אתה רוכש לך ידידים
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 45 | איפה משיגים אותה? טנט?€!!011112 איטלקי. מיוצר בארץ ד״י נאות. כל־בו שלום ת״א, רשת אבנעל בכל הארץ, רשת נעלי סנדי, דיזנגוף ;162 נעלי צבי, רחי העליה סוקולוב .58
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 46 | ניס? 11 מבין כל המלל שליווה את הנסיגה מחבל־ימית נתקע לי בראש מישפט אחד. אחד מאותם הכתבים שהתחרו אז על כתר־השמאלץ באליפות־הקיטש, תיאר את השיירה הישראלית האחרונה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 47 | הבזיון של לטרון (המשך מעמוד )26 שמיר ולסקוב וסיפרו לצועדים על קרבות לטרון. הדור היה דור שלא ידע את לטרון. ואז קם גוליבר, ובלי חוכמות ירד על שמיר, ושאל אותו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 48 | הפשע מתוהגם ססחיורסעודותו מערכת הגנה מ 1עולמת 1 9 0 .ע 1קל דינ ם* גיתם מערכו ת תדמית מוקד אלחוטי ממוחשב ניידות סיור פרטי 1ת*אנשי אבטחה מאומנים בלבי תקיפה קשר
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 49 | א £ז א או 4 */1ז¥1 סואסז מי השיער הידועים ככל העולם להכראת השיער ולמלחמה בקשקשים ובשירת שיער. מיוצר על־ידי פנטן שוויץ, מקבוצת חברות הופמן לזז-רוש. 1400 סט.שן
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 50 | קולנוע א ס קי מו על ס ר טי ם האחרון שד ב ר 1מ<?1 בימים אלה סיים אינגמר ברגמן את צילומי סרטו ה־ ,42 פאני ואלכסנדר. זה הסרט היקר ביותר שעשה עד היום (כ־7 מיליון
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 51 | £אומרים...מה הם אומרים ...מה ה אומד מה ה אוחרים ישראל גוד 31 יץ: אבי סרחן : חמרה ו 3ד: האנדרטה בימית לא אני מאוכזב מהמדינה, אנדרטהבש ׳ מלה מעניינת אותי ׳ותו!
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 52 | מה הם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הס <זש ג קראוז: הלסירין: אור זולברג : ״אוננת החזות למקורות לח וש החייםדוו ..וצתד שבו ו את סנדלים! ה או מהה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 53 | שידור צל־׳ ש גיס ! ח הותוונלושח י• לבימאי חיים שריר על סירטו אוי לי שזכיתי רכך, שבו הביא בערב יום־הזיכרון את סיפור הנופלים בגיבעת־התחמושת, ירושלים, במילחמת ששת
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 54 | יום רביעי שים מופע מיוחד הכולל שירים ואילתורים מוסיקאליים. בתוכ נית מתארחים: אלה פיצג׳רלד, גלן קמפבל ובי־בי קינג. • סידרה בידורית : ספינת האהבה (— 8.03 שידור
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 55 | ססיבת הפיגו• ״אפילו הסכין מתקשה לחתוך את רוע הגזי1 11111 1 1 1 1י * רה,״ אמר ג׳רי חכים (משמאל) ממפוני ישוב נאות־ סיני, המאכיל את חברו המפונה פיני ג׳קסון בעוגת
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 56 | לחי אל לח ויי מצמידים הבדרן־הפנטומימאי ג׳וקי ארקין וידידתו החדשה ריבקה קיפניס, סולנית להקת בנות הג׳ז של ג׳וקי. ריבקה קצוצת השיער בסימון הפאנק. של נאות־סיני, את
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 57 | 0 6מ סי ב ת הסיגוי עקב שרת /איש ממאדים גודו גווו בגוה הם מתגודדים. לא, חס-וחלילה, מפגינים. נדרשו כמה עשרות שנים, אם איני טועה, עד׳ שהמונח ״מרד 39־ ״1936 קנה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 58 | השופט קבע: שימרירו אור כתבה את השיר! תובעת >דליה קובלסקי) אינה רמות בזדון, אך היא חייבת להיות מרטה בזדון, אם לא שלחה לנתבע ( 1קובי אושרת) בשעתה, שום פיזמון
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 59 | ה עי תונ אי ת ו ה \ 7ייס לפני שלושה שבועות סיפרתי לכם על רנדי, החברה הסטודנטית של צחי חנגבי. גיליתי לכם שהיפהפיה הבלונדית, צחי ה;גכי וחברתו ר:די שהיא עולה חדשה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 60 | וומוס מתגרש עדיין לא ברור אם חבר־הכנסת חמם דרוקמן מתגרש מהמפד״ל או לא, אבל דבר אחד כבר בטוח: דני ורמוס, מזכ״ל המפד״ל, כן מתגרש. ולא מה מפד״ל, אלא מאשתו. זה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 61 | כדוריות אדומות ולכנות מימין: דם יהודי. מישמאל: דם גויי צרעות היום הגדול הגיע. ערב נורא־הוד התחיל לרדת על מידבר יהודה. במערב צנח כדור־השמש הענק מעבר להרים, ורוח
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 62 |
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 63 | יסססס ^ ^ן 0 6ס ס ןסס ססססס> קפקפיות זיוונית -קלילות, נוחות, נושמות ויפהפיות, בשלל צבעים מרהיבים, ובמחירים מפתים. חשוב! רק קפקפיות עם תוית קפקפיות זיוונית - הן
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 64 | יצחק כהן נוסע בכל יום כ 300-ק׳׳מ כדי להבטיח שכל אחד ימצא אוטובוס שיסיע אותו ליעדו. אגד האדם הוא הממע טל־ארויו כשיצחק כהן(צוציק) נכנס השכם בבקר למכוניתו הוא
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 65 | נ 1ו 1 £3^2 ה ר זו רררר ר־רז־יר
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 66 | הו רו ס קו פ (המשך מעמוד )20 זזות חזקה עם הזולת, וכן על כישרונות אמנותיים. בעל אגודל כזה בדרך כלל אדיב ובעל לב חם. קשה לו לסרב לבקשה לסימפטיה או לכל בקשה אחרת.
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 67 | המצליחניםהסברדיים () 1 תוצאות מישפטו של אבו־חצירא מיקדו מחדש אה תשומת־הדב הציבורית ברגשי התיסכול, המרירות והזעם של המהגרים מהארצות הערביות. ביולי 81 טען שלמה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 68 | היותר, יכול היה להתקדם למעברת שיכונים אחרת. היום סמי הוא בן ,40 מרצה בכיר לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. סמוחה יצא משם, אך לא שכח את האנשים שהשאיר מאחור. היום
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 69 | (המשך מעמוד )67 מקופחים, צועקים .״שיוכיחו את עצמם!״ אמרה. אשר ביתן: ^ כל אחד לעצמו ך 8אשר ניתן אינו מבין על מה ^ הצעקה. הגבר בן זד ,43 שנולד כאשר ביטון, הוא
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 70 | והלוויות. כל הילדים והנכדים באו בחגים אל ההורים, וזו היתה התכנסות של —40 50 איש. לא הפריע לי שדיברו ערבית בבית. כמו שאחרים דיברו יידיש או פולנית, אצלנו דיברו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 71 | לי בראל לבן באפ רי קההש חו רהוה סו ערת ^ ה מו ס ר ה בו ר ג ני והצ בי עו תהפט ריו טי ת מצב מדיני חרגו גורדימר בדין גורדימר, סופרת ילידת דרום־ אפריקה, המתגוררת
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 72 | שמקורו באימרה של מואטה :״אשרוף את הסמרטוטים המלוכלכים.״ בריי ואהובתו רבקה מחליטים להימלט מהמדינה, ובדרכם אל הבירה הם נתקלים בהמון פרוע, הרוצח את בריי ופוצע את
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 73 | 1ה היה העובש הו ר שהיה כליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שגה בדיוק, חשף כמה עובדות שהוכיחו על קיומו של מגגנון־החרצר של ש־כ, שהיה כמום מעיניהם של אזרחי
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 74 | להשיג: בתל־אביב: טריקו -דורף, א לנבי . 140 דזירה, המלך ג׳ורג׳ .3שו שנה, נ חל ת בני מין .12 מלכה, דיזגגו ף . 160 מרי, המלך ג׳ו רג׳ . 13ג׳סי, דיזנגו ף . 126 חיפה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 75 | כל מה שאת צריכה מהשמש...לא יותר. אולטרסול. שיזוף נכון הוא ענין של יופי ובריאות כאחד. קרני השמש מעניקות לעורך את השיזוף היפה והגוון השחום, אך חשוב לווסת את כמות
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 76 | ביום החמישי תקרין הטלוויזיה את הברק הראשון על נו שה הסטנו: האם ״מנר את נשמתו לש ט ר? מי ואח אותו? מה היהה לק ו של השיב: בפרשה? הונגריה. היינריך הימלר, ראש
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 77 | קסטנר: הנשמה והשטן (המשך מעמוד )75 בכר, נציגו של הימלר, ובין נציג הג׳וינט היהודי ונציגו של נשיא ארצות־הברית, במטרה להציל את היהודים שנותרו. אחרי הפגישה האחרונה
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 78 | שחר פוקיס -כוכב נולד למכור את בגין (המשך מעמוד )9 לוו־יא: והוא ידאג לברכה של ראש־הממשלה לאירגון הזה? רום: בדיוק. לוריא: ואת הרווחים מהספר הזה תחלקו ביניכם,
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 79 | י ר^מצל־חנים ה ס מרד״ ם 0 (המשך מעמוד )69 ללמוד. אי־אפשר היה לממן לימודי שני ילדים.״ בן 14 היה ברדוגו פועל בביודחרושת שמן .״אז כבר ראיתי שכל החבר׳ה ש עובדים הם
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 80 | כבר בפנים. שלומית שלמה עם החלטתה להצטלם בעירום .״אם בעלי מסכים שאצ־טלם בעירום, אז למה לא? אני לא עושה והצגות. זהו חלק מהמיקצוע שלי. כמה שנים אוכל להמשיך
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 81 | למכור את בגין (המשך מעמוד )77 לורי א: אני מבין. רום: אתה מבין? אז פה הוא אמר סכום. הוא אמר שזה יכול להיות עד 200 אלף דולר. לורי א 200 :אלף דולר שיתחלקו בין
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 82 | סשו־ט כ ד ! ר . 1ל הגיסים של מרימנביץ אייל אקשטיין, הכדורגלן בן ה־ ,20 זכה לפני 4שנים בהזדמנות חייו. יוסל׳ה מרימוביץ. ,המאמן הלאומי דהיום, שאימן אז את קבוצת
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 83 | (המשך מעמוד )7 מחנה, לא איפשר הצבא להעבירו לבית־הולים. 0עומר עיסה אל־קוטוב, בן ,55 מראס אל־עמוד בירושלים המזרחית, מת באותו היום מהתקף־ילב, בשעה שהוכה בביתו
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 84 |
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 85 |
העולם הזה - גליון 2331 - 5 במאי 1982 - עמוד 86 | 84 עמ1די0 שנה המחיר 25 :שקלים (כולל מ.ע.מ). צלמי ״פלייבוי־מחפשים באה המוכנות להצטלם או דוגמניות הצמוד
חזרה לתחילת העמוד