גליון 2337

העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 1 | מה היתה התובניחי־ואיר היא בוצע
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 4 | ה ח בו תהשער: אין נ ב 1ל המילחמה לח מדנז תשל הו אביגיל, אשתו הראשונה של אודי דיין ואם שני ילדיו, שמשה דיין הוריש להם דירה, מספרת על חייה עם מישפחת דיין, וכיצד
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 5 | ותובע ממנו שלא יפרוש מתפקידו. מתנגדי משל טוענים, שהסזכ״ל הנוכחי הפר הסכם ג׳נטלסני, שהיה כינו וכין ממלא־מקומו, ישראל קיסר, שמשל יפנה את מקומו, כדי שקיסר יוכל
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 6 | במדינה ה11 !76 ,ו תביעו ת ט רי טו רי א ליו ת!״ חתיאטון בא עם האוכל. גס צור וצידון הס ארץ־ישראל, והיאחזויות גחי 7 יעזו 77 ימא3י. אי סו ל על המוות ך* צעירים
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 7 | *ו* £ייתד 1ך/׳ן יייי י,י־ ׳יי ך ייי אדי מור למה אתה מחכה? החברה החברה, יקח את ך• 1 או את המשפחה ובואו למסעדות מק דויד. אכלת 1־ 70 שקלי ק ח בלון או מחזיק מפתחות
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 8 | ן • מותי של איש אחד ריחמה השבוע על ישראל: דמותו של אריאל שרון. זאת היתה המילחמה שלו. הוא תיכנו אותה ומן רג מראש, הוא הכריח את הממשלה לתת לו יד חומשית לביצועה,
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 9 | שיגרת הכבושים בעל הזלון הלבן בתמונה הוא קאסם כחיה בן השמונים מחאצביה, מזיקני העדה הדרוזית במקום. בחייו הספיק לחיות תחת הכיבוש התורכי והצרפתי. כעת, בערוב ימיו,
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 10 | — מאח יוס* הימן — איד — ציון צפריר קברת פנים נוצרית כך זה נראה בת־מונת־תעומלה צה״ל. התושבים עייפים אחרי שבע שנים רצופות של מילחמת־ אורח ם, והם מוכני ס לקבל
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 11 | זעקתה של אם שכולה: חשב על אלטרנטיבה לצבא. הפעם הוא החליט לנסות. הוא התקבל ללימודי חק לאות באוניברסיטה ובשלושת החודשים שנותרו לו עד לתחילת הלימודים, הוא רצה
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 12 | המדד ירד? המדד יעלה? הכנסתך מנבטחת. בנק הפועלים מציע לך אפיק חסכון חדש: ״מטמון ברירת ריבית״ .הצמדה מלאה למדד וריבית צמודה, או ריבית גבוהה ששיעורה נקבע לפי
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 13 | מם חשבת את קור הטלפון שלך. תדיראן חטיבת תקשורת רח׳ הסיבים ,18 אזור התעשיה, פ״ת, טל3-926641 ,928585 . ״טל־גל״ -רח׳ ביאליק ,137 רמת גן, טל 03-732094 . ״סברלופון״
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 14 |
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 16 | מאת אור• אמר , ץ את היונה מילחמתם של רנים. רבים לחמו בה. רבים ביצעו בה מע- שי־גבורה. רבים רבים — רבים מדי — שילמו עבורה בחייהם, נפצעו והפכו נכים. מישפחות רבות
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 17 | ד שו ת ח ד שו ת ח ד שו ת ח ד שו ת. .1תקרת המשכנתאות לזכאים הוגדלה בשיעור של עד .107<>/0 מעתה תוכלו לקבל את המשכנתא המוגדלת בכל סניפי בנק טפחות, בנק המשכנתאות
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 18 |
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 19 | המ חיר המדים הלבנים — הצוותים הרפואיים — בקבוצות. הם נחים אחרי טיפול בפצועים, שהובלו כבר לחדרי־ניתוח או למחלקות, וממתינים לבאים• ״בכל יום מגיעים פצועים קשים
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 20 | אני מוכרח להיכנס אליו. תעזרי לי ללבוש את החלוק הלבן.״ במחלקת הכוויות חייבים המבקרים ללבוש חלוק סטרילי, כדי למנוע העברת זיהום מבחוץ. בפרוזדור מחלקת הכוויות צועד
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 21 | כתבת וצלמת ״העולם הזה״ ,שחדרו ללבנון בלי חי תו ושהיו הישראליות היחידות בזירת המילחמה, מדווחות על יום לחימה מ? ני קילומטר לפני המילחמה לא ״ הרגשנו שום דבר.
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 22 | שיירה של צה״ל נכנסת בשעטה לצידון, תחת צליפות של לוחמים פלסטינים. הלחימה התקיימה מבית לבית, העיר הופגזה קשות ובתיה היפים קרסו תחתיה. התושבים התבקשו להתאמף
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 23 | מי לוו מ ה על רגל אחת, ופיתאום, כמו מתוך חלום, אני שומעת את שמי בוקע בקול גדול מתוך הים. נדמה לי שחליתי בקדחת, שאני הוזה. אני מתקרבת למים, רואה על הנחתת עשרות
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 24 | דגל לבו קרבות מבית זקן וזקנה ישובים בפתח ביתם בפאתי ראשידיה, שהופגזה טל־ידי צה״ל. נשים, ילדים וזקנים רוכזו בפרדס, בעוד צה״ל מנהל לבית. הזקן מחזיק בדגל לבן קטן
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 25 | לטכנאי אין פרנסה נזבלאופתקט . ״אם הייתי צריך לחכות עד שיביאו לי בלאופונקט לתיקון -הייתי נשאר בלי עבודה. טלוויזיות בלאופונקט פשוט לא רוצות להתקלקל. וזאת בעצם
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 26 | בשדות צידון 82 ,׳ במרחק של במה מאות מטרים נוחתים הפגזים, בזה אחר זה. עשן שחור מיתמר מעל לבתים של צידת. מפעם לפעם נשמע טירטור של מקלעים ורובים. במרחק של כמה
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 27 | כדמן את העונדות כשאתה קונה י׳פיאטיי אתה קונה רכב אמ ץ,בטוח, נוח וחסכוני. אתה יודע שמאחורי ה״פיאט״ שלך עומדת חברה אחר אית ו מבוסס ת, עם רשת מו סכי ם בכל הארץ
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 28 | לעניים פ רנ ק ל כ ב דו ל ח ״להגביר את הייצור קורא מר צח כבדולח כשהוא חולף בין שתי השורות של מכונות הציפוי הגדולות שבמיפעלו. ״לעבוד יותר מהר הוא צועק ומוחא
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 29 | ד שות* ט מפוד א תר צ ה. תוכל לקבל אופני ״ראלי־ 10-מהלכי במקו משחק הטלויזיה. זהו נער ה טמפולי-המשקה האהוב שלך ושלי. נער ה״טמפזלי״ נבחר ע י חברת ״טמפו״ כדי
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 30 | אוד ד ״ןלבש מדי לוחם פלסטינ• הרזג וגם אורי ז 1הר עלה צפ תה דרך מקורית להגיע ישדה־הקרב בלבנון מצאו *הדד (״אודי דיין וחברו, שימעון (״כושי״) רימון. כושי מספר
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 31 | צביקה פיק מוכן ל ע מוד ב של שות. ובלבד שי עשה פחזת ימי מילואים. ואילי גורליצקי הציע לחיילות להתפשט אם לא יחולו שינויים בתוכנית, הרי שאחד הקצינים בצה״ל, בעתיד,
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 32 | אנ שי ם ספרם, וישובו ברינה כמו ילדי וושינגטון, פקין. רומא ולונ דון.״ הג״ ל, על הסילחמד. בלבנון :״זו אחת השעות ה יפות ביותר, כאשר אנו מתאחדים מרצוננו החופשי.
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 33 | נאשר התותתיס ועמו, שתקו הבוו1ת * חי הוילה שו תד־אניב שותקו לחלוטין, ומעט המבלים בוחו מהמצלמות והתנצרו ^ ה אתם מצלמים כאן ! הסתלקו •# /י! מכאן, יש לי שני בנים
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 34 | העוקץ. את ליתושים מוציא הקדימי תרופה למכת היתושים החוזרת ונשנית כל קיץ. מרחי על עורך ועל עור ילדיך ״יתושף פעמים כי טוב! מרגיע מרחיק יתושים אם שכחת למרוח את
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 35 | אבשים בשוס ג״מי קארמר: חופשה ביער רזה, בלבוש מרושל וחיוך על שפתיו — כך נראה הנשיא לשעבר של ארצות־הברית, ג׳ימי קארטר, רוכב על אופניים ביער בולון. קארטר, שהגיע
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 36 | ה עו ל ם: ה או ריינ ט צי ההישראלית חוגים אינטלקטואליים נאורים נוטים לעיתים לזלזל בדיעותיו הפוליטיות של מנהיג תנועת התחייה, פרום׳ יובל נאמן. הוא איש־מדע מוכשר,
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 37 | שיחר ה מי לחמה מרדהכת בי ם עם תום יום־הדיווחים הראשון של הטלוויזיה ממילחמת הלבנון, תקפה את עובדי מחלקת־החדשות רוח־נכאים. למחרת בבוקר, בישיבת־הבוקר של
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 38 | יום רביעי יום ח מי שי 16 . 6 • גביע עולמי בכדורגל 5.10 שידור בצבע, פרשנות עברית). שידור־ישיר ממהלך מישחק הכדורגל בין אנגליה וצרפת, במיסגרת תחרויות הגביע העד
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 39 | 017 1תת1ת ליד יציידו! י חוף־הים במבואות המיר צידון. שיירת נגמ״שיס הדרות יצאה ^ 0 0אלף צ עי רי ם תיכננו לחצות את גבולות הארץ בחודשי הקיץ• רבים מהם הקדימו זאת,
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 40 | אביה של אחת מהן נמצא בצפון והשניה מקשיבה לדרישות־השלום, הנמסרות ברדיו ״אולי החבר שלי ישמיע קול.״ ״ניי * ^ דואגת״ ולי הכתכה תשכנע את אמא שלי לתת לי לצאת מן
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 41 | !ואץ גנולדחמ דוו חשלרחלד אומרת א בי גי ל, אשתו הרא שחה ש ל אוד׳ ואם שנ י לדיו, שמשה דיין הורי שלה די ר ה ־ ורחל תבונה ו קי בלה את מ חצי ת ה אכיגיל ואודי דיין
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 42 | בסעיף ג׳ של הצוואה נכתב :״הדירה ברחוב אשכול 20ת״א (גוש ,6648 חלקה )111 תועבר בחלקים שווים לבעלות בלעדית של שני נכדיי, סער דיין וגל דיין, ילדיו של אהוד מנישואיו
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 43 | עניין הצוואה יתנהל בשקט. האשה הזו היא ערמומית מאוד. לדעתי הם לא היו צריכים לחתום. היא זרקה להם כמה פי רורים ועכשיו ידיהם כבולות. היא רצתה להשתיק אותם ועשתה את
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 44 | משה דיין עם אודי וסער (57א)15 ״הוא רצה לפצות אותם בגלל הגירושין !״ סעד ורווחה. אבל היא? היא לא עשתה דבר. היא בובה נרקיססיסטית. הצד הוולגאדי שלו נמשך לכל
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 45 | קולנוע בי מ אי מוח פאבובינדר על ריינר ורנר פאסבינדר, בימאי הקולנוע הגרמני שנפטר בשבוע שעבר, אפשר לומר, תוך שימוש בביטוי לועזי, כי הוא שרף את נר חייו משני
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 46 | מסחררת כל־כך בהפקת סרטיו. שחקנית כמו חנה שיגולה, שהופיעה בסרטיו ההל מן הראשון (קאצלמאכר, משנת ,)1969 נדמה כאילו הבינה בתת־הכרתה מה רוצה ממנה פאסבינדר, שעה
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 47 | ..ומלת את עורלת ב ש רך״ פיטפזטים על הנילוס היום ב 1פג ש 1תם רא1בנ את אריק שרון נ 01ח מנחם בן אצל יפה ירקוני תרגום מחפוז תארו לכם רומו ישראלי העוסק בחבורת
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 48 | נשים ...ח׳אלד עזוז, נמצא כשורה הראשונה של כוונכי הסיפור הקצר. כעלים של כית־ דירות, וילה ומכונית ויש לו מניות כאסכולה של אמנות לשם אמנות...״ על אי־פחדם של בני
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 49 | טיולים נהדרים במסלולים המרתקים ביותר ! 3יו ם. מכחבים אשבא רזי ם קוראים בוהבים על המיל- חמה בלבנון : מעולם לא היתה בתולדות מדינת ישראל מילחמה צפוייה יותר. מעולם
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 50 | מטעמים מובנים לא ניתן לפרס מודעה זו בעתו! מסוים! קוראי העתון ההוא אינם יודעים את האמת. הרוח החדש הוא הנפוץ ביו ת ר במדינה: עובדה: מודעה אחת למכירת רכב המתפרסמת
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 51 | מכוזבים (המשך מעמוד )16 מיפלגת העבודה סיימה למעשה את תפקידה. היא גוועת ומתה. ני א לירון, ירושלים *א״ נ די ב אביד־ן מאוזן : .1כשהכל נגמר שמענו שנכמרו רחמיו ()3
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 52 | ץ ווניברס בשיתוף עם חב בלקני מיזוג מושלם של אירופה והבלקנים בטיולי חוויה נפלאים ובמחירים ללא מתחרים ־ שרק חבי ״בלקנים״ יבולה להעניק! 15 יום־ יוון,יוגוסלביה 15
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 53 | היה זה יום חם ופתחתי חלון כשנתקעתי בפקק בצומת חולון. פתאום הרגשתי שאני כמעט נחנק, כי מולי עמדה משאית ענק. מה לעשות? הטריק פשוט וגלוי— 0/אצלי במכונית ״עץ הפלא״
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 54 | הורוסהנס גם אינם מדקדקים בתלבושותיהם של האחרים. לא מעניין אותם אם מישהו מתלבש בצורה אופנתית או זרוקה — חם מקבלים הבל• הם עצמם מעדיפים בגדים שימושיים ופרקטיים,
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 55 | י הורוסקגב יי יעקב שרת /איש ממאדים בימים בן־נוניים לכתוב היום 9 ,בחודש, דברים על מילחמת 1982 כדי שיראו אור בעוד שבוע ימי־לוח, אך אולי שנת״אור מבחינת תאוצת
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 56 | ח״״ב אמנון רובינשטיין מספר על יחסיו עם ייגאל ידיו ושמואל תמיר, על 1זי לוונן־־ר ;וי עוו 11 של׳ 1עם אשתו, ער ׳ 1זסיו עם אריק שוון ואומו לעכלי נושת [ ו ״ ע 1היתה
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 57 | ..כולח׳ ל ה פו ךאח דין למלך! ״ (המשך מעמוד )55 בכנסת, והוא משיב לי שתהיה לו בעיה. רובינשטיין, בנו של קבלן עשיר, נולד עם כפית־זהב בפה. הוא זכה בשם עולמי בתחום
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 58 | לדעתי, ההיפך היה צריך להיות. לפני הבחירות לכנסת התשיעית יכולת לשאול את עצמך: איך אני יכולה להאמין בוז אבל בבחירות לכנסת העשירית, ובגלל פרשת ד״׳ש, כבר הוכחנו
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 59 | פ לי ט׳ אופירה מצאו מיפלט הדש בביו 1עובי שהיה מוסוו בתדאביב ער נהרות הירקוו ״נדצ אלכם הצוללן המפורסם של דרום־סיני, וכלבו המפורסם לא פחות, מ( עם גר שם שיקה.
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 60 | 11111*111 מבלה חל־אביבי ותיק, טייס במיקצועו. ״ ויי הבית שלו בשייח׳־מוניס הפך למיסעדת דגים המושכת אליה את כל הלועסים של מישור־החוף. 11 אחת הדמויות הידועות ביותר
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 61 | במדינה כל הדרוש לך ולמכוניתך ד ר כי אדם עכשיוב1ו.ש.ב! מ ש:געהדחוס מנחם סולימגי, גנח בע? 100 אחוזי גבות, ג 7חם במשך 11 שגה כדי 7קב7 סיוע בדיור, סיוע מישפטי
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 62 | ניסר. מנחם להביא לפתרון הנעיד. על־ידי פניות חוזרות משנות אל נשיא־המדינה, אל שר־חדתות יואל נשיא בוודהדין הרבני. סזלימני ביקש לשנות את הרכב הדיינים ששמעו את
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 63 | וה היה העול הז ה שהיה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שטל כדיוק, עסק ככתכת־השער ,״מדוע אנו מתנצרים ז״ ׳,כחשיפת עולמם של הנדכאים המוצאים את טיפלטם כצל
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 64 | ^ אם אתה רוצה משקה שמקורו בפרי טבעי ולא בכי מיקלי ם, משקה שטעמו מצוין שהופק ^ מתפוזים עסיסיי ם, או תפוחי עץ טריים, או אולי פטל רווי מיץ. אם אתה מעדיף מ שקה על
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 65 | וזהיגזווים 11111 גרביים גרביים ^ רייס התענוג רולו ר
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 66 | מיץ פז מיץ היצוא מס׳ 1של ישראל. ב 18-מדינות ברחבי העולם שותים אותו בהנאה. שתה אותו גם אתה.
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 68 | ניתס מערכות
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 69 | מאת מאיר תדמור ה בו רסה בווסה קובית לך ותכתוב על הבורסה בשבוע סוער כמו השבוע האחרון. כל מה שתאמר או תכתוב, בטל בכמה פעמים שישים, לעומת המילחמה בלבנון. כל נושא
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 70 | (המשך מעמוד )9 חדאד. ובחייליו שהוצבו על הגגות מסביב. המושל סיים את דבריו באומרו :״יש סיתגם חכם שלמדנו מכם , :טוב שכן רחוק מאח קרוב׳ .כדאי שתזכרו את הפיתגם הזה.
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 71 | •וחתו בן יפן ג מוסד בנץ ^ לצה חדשה בקרב הלוחמים בלבי 1נון: בין הלקחים שיסיק צה״ל מה־פלישה ללבנון תהיה הצבת קציני־בודסה. שיתלוו לכל יחידה שתצא לקרב. תפקידו של
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 72 | ספורט מומשיו בכל וחצה וק סבו[ חדש. 1׳ 0ן. כ דו רגל מי נסע לספרד המילחמה בלבנון לא האירה פנים לאוהדי הכדורגל בארץ. העיתוי הלא צפוי שיבש את תוכניתם של כל
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 73 | יש להם הקבוצה הטובה ביותר. קבוצה כזאת לא בנויה על שחקן אחד כמו ארגנטינה.״ מילחמה בפוקלנד, שלא מוסיפה להם מרגוע, אני לא נותן להם סיכוי לגמר.״ דויד שווייצר 57
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 74 | ה מי לחמהשלא רי ק (המשך מעמוד )15 אפשרי של קורבנות ישראליים, אשר ״המחבלים״ יכלו להפילם בשנה, בשנתיים ואף בעשר שנים. כעשרות השנים של המילחמה־נפלו הזעירה בגבול
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 75 | חדש של פלסטינים יגדל בתחושה כי דד פלסטינים לבדם עצרו את המכונה הצבאית המשוכללת ביותר בעולם במשך שמונה ימים — יותר מכל צבאות ערב גם יחד במילחמת־ששת־הימים. במאבק
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 76 | קולת להמל ־ ךאת •דין יי 01111111] ( 01110111(111 חרדדו הרווק ׳תחרות וזארוויזיון הסתיימה כבר די מזמן. זה נכון. אבל מסתבר שעדיין ישאר ממנה משהו. הרקדדכודיאוגרף
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 77 | אתה נראה טוב היום ״משהו השתנה בך..אינך עייף... אתה נראה טוב היום ...רענן כזה נחמד. התגלחת או מה אה,קני חולצה חדשה״ מנהטן. תתחד ש. להשיג בחנויות לבגדים
העולם הזה - גליון 2337 - 16 ביוני 1982 - עמוד 78 |
חזרה לתחילת העמוד