גליון 2338

העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 2 | אל תעשה נסי 111ת בכספך ״דולר־סל״ -הדולר הנותן את הטון. ומטבעות נוספים הם כא שר מדובר בכספך -כ ל סיכון הוא מיותר. השקעה הביטוח. במט״ח. היא החלטה נבונה לעצמה.
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 3 | כתבות השערים; בלי סוף האם ב. רווח סערת? צוות העולם הזה היה כלב ביירות. הסיפור על הפלאנגות, הצכא הלכנד ני, המישטרה של ביירות, חיילי אש ״ה ו־היילי צה׳ 7כעיר
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 4 | ועידח־חרות 3 0 3טטגר נגד פלג נטען שהוא משרת את יוסי שריד, עוזי ברעם ואורה נמיר, תחת למלא את תפקידו. לתפקיד מזכיר־הסיעה מוצע עוזרו של שימעון פרס, בועז אפלבאום.
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 5 | _ במדינה העס גבר, אשד. וילד מה גשתגתח המילחמה הזאת מכל חמילחמות? אחד הסופרים האהודים ביותר בעולם ובישראל, ג׳ון לה-קארה, בעל סיפרי־הריגול המצויינים (האיש שחזר
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 7 | אסר עד בגי ר י פלסטינים הם היהודים של מחר, כתב מישהו באחד העיתונים בצרפת. י י הפלסטינים עצמם מדברים בלי הרף על ה״שואה״ הפוקדת אותם, ומשווים אותה בגלוי לשואה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 8 | — מראה מן הציד הש>׳ (המשך מעמוד )7 חריגה לגמרי. האיש, הכפוף לכאורה למישרד המדיני של פא רוק קאדומי הפרדסוכייטי, מסר ככירה הסינית הצהרה רשמית, שכה תקף את סוריה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 9 | כי מילחמה בממדים גדולים, כפי שיכלה להתפתח וכפי שאכן התפתתה, תכנים אותם למצב־ביש — כפי שאכן קרה. האנשים השולטים עתה בקרמלין הם אנשים זקנים וזהירים, שאינם ששים
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 10 | חד שות ההר הוליד עכברי כמעט. ההיסל לא היה הר, אבל העכבר שברח מקרנות הנאמנות עבר בדרכו אצל הברוקרים הפרטיים לביקור נימוסין, ולאחר נגיסה שעט אל מנהלי התיקים, ושם
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 11 | זמני מודרניים ״טלבנק דיסקונט? יש לכם את רשימת השערים בבורסה? תוכל לאמר לי מה קורה למנית רותם תעשיות? טוב, ומה חדש עם אי.אי.סי?. אה, אני רוצה גם לתת הוראה לפני
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 13 | 1! 1, 1£י 1ע 11ן ^ ןןח. 1 *י 6ף < ויך ^ זמיניז^ז ם, ש 51 1* ^ 1אשם ^
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 14 | ע גלי אד ש 1לטת בכד המגרש! ^ נעל הספורט
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 15 | מי ספרעל הז רו ע ארבע וחצי שעות מפרידות בין פאריס ותל־אביב. ארבע וחצי שעות של טיסה ומרחק של ארבע וחצי שנות אור. בערב הייתי בתל־אביב, ושמעתי ברדיו ובטלוויזיה על
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 16 | צה־־ל, פלנגות(] ,ישמו הגבול, צבא לבנון יוצא מן הכלל, נושאים נשק. חלקם לבוש אפילו בבגדים אזרחיים. אט־אט אנחנו מתרגלים למצב בלתי־נורמאלי זה. גם המכוניות הטסות
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 17 | נווטו׳ ובנון, מישהו אזרחי ונד השאר רות 1 1 1 0ל 3 .1 1ע ה 1ח ל 9בחלקה המערבי של העיר. שבתו הגבוהים זראיס ברקע. שם לכודים יינ #י #1#״ הכוחות הפלסטיניים, המוקפים
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 18 | ביירות (המשך מעמוד )17 ומפוייחים. בין המיבנים, שנשארו עומדים על תילם, אין אחד שלא נראים בו סימני פגיעות של קליעים ופגזים. אזרחים עוסקים בפינוי ההריסות. בעיר
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 19 | צעירי חבראנגות נערים מגוייסים של הפלאנגות הנוצריות בביירות. ג׳יחאד נימר (מימין) בן ה־ 16 התגאה שהרג חמישה פלסטינים. הוא טען שצרי; להרוג את כולם, ושהצבא הישראלי
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 20 | העיתונות, חודי! והמדווידה מראים בסיטוים מרגיעים על גורל הפליטים ־ המראה בשטח שונה לגמו׳ דורשים מאיתנו להזדהות, אך כשמתברר להם שאנחנו ישראלים, הם מתנצלים אלף
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 21 | מחכיס לבעלים קבוצה גדולה של נשים, המחכות לבעליהן ולבניהן, ליד המיפקדה הצבאית בצידון. למקום מגיעים אוטובוסים ובהם גברים שנעצרו על־ידי הצבא לחקירה ושנמצא שאינם
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 22 | סגנו של סאעו חואז עלה על מאוב ונהוג בעיו צוו ותו משבוע אהו׳ כיבושה ־ קצין צה״ל סבו לו גי לא מספיקה לצאת ממשולש הר־י חובות שבו אני גרה, והמילחמה ניבטת אלי
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 23 | תמיד משוח בברילנטין. בנו נהרג לפני כמה חודשים בביירות.״ אני מתעניינת לדעת מה הפך אותו לאישיות כה חשובה אצל אנשיו של חדאד, וורשבסקי מתקשה לתת תשובה ברורה: ״הוא
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 24 | לשות טמפול׳ אתרצה. תו כללקבל אופני ״ראלי־׳ סו מ הל כי ם כ מ קו םמשחק הטלויזיה. זהו נער הי ־ ט מ פו לי ״ -המשקה ה א הו בשלךו שלי. נע ר ה ״ ט מ פו לי ״
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 25 | אנשי קו״ת־אובע מובנים לבל נדי לגו ש את המוסלמים ממערת־המכפלה, אנידו - א תה רואה את העוזי ה* / /י זה?״ אמר חובש כיפה מזויין למנוסה ראש אחר ,״הוא הקיז הרבה דם!״
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 26 | מטעמים מובנים לא ניתן לפרסם מודעה זו בעתון מסוים! קוראי העתון ההוא אינם יודעים את האמת. הלוח החדש הוא הנפוץ ביותר במדינה: עובדה: מודעה אחת למכירת רבב המ תפ רסמ
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 27 | • הזעזוע המשיחי שר מידהמת ששת הימים היה הזווו • הוב צבי־יהווה קוק חישקה אותו בנסוקים מהתנ״ו • המיריונוים שובינסק ובן־ציון מימנו • יגאל אלון ואויק שוון סיכקו
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 28 | הקנאי (המשך מעמוד )27 תקדים ביו הרב צבי-יהודה קוק ובין הנוער הדתי־לאומי. הרב הישיש וחשוך הבנים, חי חיי צניעות ופרישות ובז לחו מר. הצעירים הדתיים בחרו בו בשל
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 29 | ״הטוב שבגוייס — הרוג״ במיסגרת בחינת השקפת־העולם של אנ שי גוש־אמונים בחן דני רובינשטיין את יחם חברי הגוש לערבים. הוא גילה כי בגוש־אמונים מדגישים יותר מכל את טי
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 30 | בסי מקנא אריק שר 1ן בעצם ׳חי המילחמה. ם ד 1ע תקף רא ש־המס שלה את יצחק רבץ ומיהו שימעון לוי מבית־ שאן? 0צלם העיתונות הירושל מי, אורי שטיין, מחם ,77 גויים בתחילת
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 31 | א 1111י בו עגבניות במנחמיה.״ שליטא, שהוא גם ראש המועצה המקומית, ענה לשרון שהוא שמח על כך שגם בימי המילחמה יש לשר-הביטחון זמן ועניין לח במקום. שוב על החקלאות
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 32 | אוניברס בשיתוף עם חב בלקני מיזוג מושלם של אירופה והבלקנים בטיולי חוויה ופלאים ובמחירים ללא מתחרים - שרק חב׳ ״בלקניט־ יכולה להעניק! 15 יום•-וון, ,ובום רביה ״*
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 33 | אנשים ב לנ גי ם 1י י 1 111 1ין * .י! . סאת דני אל ה שגוי אם יש אלוהים. הוא די לג בוודאי ע ל צור וצידון 9 1דובר אגד, גדעץ טל״ מור, שבימי המילחמה חזר להיות נהג
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 34 | 10.000 שקל בהרשמה 90.000 שקל בחוזה 1,000,000 שקל משכנתא והיתרה בתשלומי ללא ריבית אפשרותל-ו^ו 0 £ח ז הלוואותמשלימותלבע לי תעודתזכאותשלמשרדהשי כו ן ו לזו
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 35 | .אנ שיבו בשוס . שרז! אזזסמוזנג (יונס: עוג זזאשון 1ל אבא, לדי או9א ובלי אח הגברת הצעירה בתמונה היא שרה ארמסטרונג־ג׳ונם, בתם של לורד סנאודו ושל הנסי כה מארגרט,
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 36 | .אנ שי םבשוס . המיתולוגיה היוונית מספרת על פסל שיצר פסל מושלם פל-כך, עד שהתפלל לאלים שיפיחו בו רוח חיים. שם הפסל היה פיגמליון, והאשה — גאלתיאה. במיתולוגיה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 37 | העולם: נחזור לגינבה קשד להגזים בחומרת התגובד. בעולם לתוקפנות המטורפת של ממשלת ישראל בלבנון. היא חרגה הרבה מעבר לכעס ספונטאני על זוועות, שפיכות־דמים או
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 38 | הזלי לההג דו ל ה שואחוף הומיוחומה #׳מנינה ולריח את הומודל הניצחון חגיגת תחילתה של המסיבה, שנערכה במועדון היקב של אבי פיס, בתל־אביב, ל־ תחייז שזי הזר השחקנית
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 39 | הטלוויזיה מתכננת סדי ערב, לשדר כיטידור חי מן האולפן כירושלים, תוכניות מיוחדות כרוח אירועי ימים אלה, תוכניות עם ראיונות, מופעי אמנים ופריסות שלום מן החזית
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 40 | מבצע טמפו חפש ץ ות הפרס 2 0סיליון לי רו ת ב סזו סן כולל 2פרסים בסך מיליון לירות כל ץ וחד ץ 6זיו 7 0 ץ 6זיו 7 0 ^ שקל 2 0 0 שקל. ,שקל. חפשאתהפרסשבפקקו תו כ ל לז
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 41 | צור מהמארס שגייס סונים יום אחד, אחרי המילחמה העולמית הגדולה, הגיע אלינו לביקור יצור אחד מהמארס, ונחת דווקא בדרזדן שבגרמניה• ראה שם היצור את ההרס הנורא והטבח
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 42 | איפה? אונס מתי? ף מדינת ישראל כל אחת יכולה להיות קרבן לאונס, חוץ מערכיה,״ אומר פרופסור מנחם אמיר. לדבריו, יצר רגש העליונות הישראלי באופן פראדוקסאלי מסך הגנה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 43 | פסק־ז־ין, זה העוסק בשני אנשים מודר גים החיים באורח־חיים מיני מתירני, מסמל את ההתקדמות שחלה בחברה הישראלית, ובתוצאה מזה במישפט הישראלי. ״בית־משפט מן הדור הישן,
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 44 | •1לכרת?ן לי־ידי מכונות פירמונם • משטרתית, שבה ראדאר מסוג £1111ז הוגש ׳נגדך דו״זז עי נהיגה במהירות מופרזת? מתנהי ׳נגדך מישפט עי כך? יאי יאוש, ישראי קז, יבואן
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 45 | ל 1 1 1 1 1 7 1אס נסעה לפני מכונית הראדאר משאית איטית, יתכן 11111111 1 1 1 1 /1 1 1שהיא הטילה את צלליתה על מסד הראדאר. אס היה בדרך גשר עילי הוא יכול לשבש את
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 46 | מכוזבים הטהוד־ם והטמאים אחד משלה ואחד משלנו במו1/ד נחיתה מתוכנו. על מוסר הלחימה וטוהר הנשק. אני אכן מאמין כי רבים מחיילי צה״ל, שהשתתפו בפלישה ללבנון, נהגו
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 47 | הברית ונתועה ארצות ה ב רי ת גו ת ובתוכה ט.וו.א ־ אל ט.וו.א מגלה לך הרבה אמריקה ניו יורק $849 הלוך וחזור מיאמי $987 שיקגו $974 הלוך וחזור __הלוך וחזור כשאתה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 48 | זחנשבץ הווולם (המשך מעמוד )48 הנאה וסיפוק /ביטחון מיא ומוש לם — /יכבוש את כי העולם! דניאל צלילן, גבעתיים מאח; : ארידור מפאייניק )1רצים אחריו ואחרי הגביע בימים
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 49 | הורוסהוס בהילוך ישיר. תופעה כזו, תוך זמן קצר יחסית, יצרה את התגובה ההחלטית והקיצונית אולי, שהגיבה המדינה באמצעות המיבצע. חמיבצע התחיל בהיבט יפה של הירח, בחיותו
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 50 | יחדש! בככר המדי־נ בית אופנה למידות גדולוו ה׳ באייר 52 ודא טד 455938 איתן עמיו הדברת מזיקים מוסחים?הדברת תיקנים (לוקים) ,תולעי עץ, חרקי פערים ובגדים. דמת-נן. ד
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 51 | ה ש ערו רי ההבנק אי ת ש הו עלמההתגלתהב בי ת ־ ה מי שפט מנהדהסניו של ״בנק המינוחי״ מנו את ניירות־הערך של הלקוח בלי רשותו והס תיו ז את * ר ונ סו הועבר לחשבון
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 52 | 1ה היה הוווב ס הו ה שהיה בליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, עסק בבונבת־שער שלו ב״מסך השקרים של בן־גורי״ון,״ כונבה שעיקרה מיבתב אישי של עדרד
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 53 | /1£1¥1013¥ץ1 /1ץ4 1 -4 !? 1 שעון עם מזכירה צמודה. דגם 820304 עם ם סוללתליתיו ל־7שנים מיס ה,תנגד פלד קריס זכוכי טייר, שעותמועור עון ועצר, /2 4 תזכורתכלשעהשלמה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 54 | סיפורה המהמם של נרקומנית בת ^ 13י ״פיתר!} חלמתי. תבל תבל ממסה אפר צודק ו מכ בד את שני ה צדדי ם ־ תרגום כריסטיאנה פ. ישנם ספרים תיעודיים, אשר עוצמתם היא מעל
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 55 | אמיתי ...התחלתי לשנוא את כל המות כגילי, שראיתי שהן נמצאות כאותה דרף שאני הלכתי כה. זיהיתי אותן כתחתית וכ,סאונד׳ ,את הקטנות המנסות תשיש ו טריפ, שככר ניסו להתלכש
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 56 | חתמה מזדעת ^ יי (המשך מעמוד )25 שי הימין המטורף, עורך־הדין אליקים העצני. על הטקס ניצח הרב דב ליאור. תושבי חברון הביטו בזעם אל עשרות המכוניות והאוטובוסים,
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 57 | ה ענז ס סוי קו לא ע 1דוק תחתונים וגוניות אלא גס אוננה בטוב וציבעוניות השובבה, שחזרה לאופנה עם גב חשוף, שמחירן בסך הכל 627 שקל. למי שמסתובבת בשוקים תוכל למצוא
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 58 | קולנוע סרטים הדלוח שד אד כסנדד קשה מאוד להביו את הדרכים המיס־תוויות שבהן מגיעים סרטים לישראל. במשך שבים היה שמו של תיאו אנגלו־פולום מין שם אכזוטי, מארץ לא כל
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 59 | י חתזגה נמוו״נח י רת שווה־ערך או שקלים. טלסון 757781־ ,03 שוקי. (.המשך מעמוד )58 אנחנו לא נרשה להוציא אותנו! אנחנו פה כבר 12 שנה ואתם רק חודש. אתם תלכו ואנחנו
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 60 | יעקב שרת /איש ממאדים במדינה דרכי אדם תקיעה אחרונה ! נוידה ״גרעום התותחים משתתקות המוזות״ .כמה פעמים שמעתי והשמעתי את ארבע המילים האלה? לא חשוב. העיקר הוא שזו
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 61 | * 1 0 9 3 9 1 0 1 1 9 3 ^ 1 9 1 0 9 9 * 1 9ר 1 9 0 0 0 981 *1* 0 83193^ 3 9 9 0 9 0 9 0 1ד* 9 9 3 0
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 62 | נית מער כו ת תד מי ת סיובץ ז ומשווק ע״י ט מפו גי ר ה שיווק
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 63 | ג עי גז פו א ד המערכ ת ה חד ש ה של שיבעה תכ שירי־הטיפוח ה מ עולי ם של ״יצהר״ הי א הנ אהא מי תי ת. ריח משכר, קצף נעים, א ריז ה יפיפיה, הצל חהמלאהות חו ש ה נעי
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 64 |
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 65 | ישראכרט מאפשר לך ליהנות משיטות תשלום שונות ומגוונות בהתאם להסדר בינן לבין סוכן הנסיעות שלך וכן מקנה לך זכות השתתפות במבצע מרהיב של פרסים יקרי ערך (למשלמים
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 66 | ספ 1רט דורגל השיטה השניה היא שיטת ה־4־3־.3 בשיטה זו ארבעה שחקנים בהגנה. שלושה בקישור ושלושה שחקנים בהתקפה כחלו־צים־תוקסים. הכדורגל המודרני, המתגלה במישחקי גמר
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 67 | או ת העדי הופיעו שו ב -אך 11371 בשינו•• ק לי ט מדי -ט מזד מעודד עלה ביום הראשון למישפט על דוכן־העדים, ונראה היד. כי דימי׳שפט כבר הסתיים. בזמנו, כאשר שאף מעודד
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 68 | עדנה קפלן. לא הרבה אנשים הכירו אז את הסניגורית. אבל מי שהכיר אותה ידע, כי בתו של עורד־הדין הוותיק יעקב (״קובה״) הגלר, לא נפלה רחוק מהעץ. הן שובטות ותובעות
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 69 | הם או מרי ם ...הה ה אומרים. ם אומרים...מה הם 60 אומרים ...מה הפרופסור קלוד קליין ביקש שלא להצטלם. 1י 88ה ד בא•: ע״נ ה ביאדסק : ״עניין שבויי המילחמה ״איסור
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 70 | זה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומו ים ודזינסק : •וסי מילה : סאל סילו: מישהו הולך להפסיד ,,מה חשוב המילהמה? הע יקר החיים!״ אנשי תחנות־הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 71 | מיראה ימן הצד העו*1 (המשך חעמוד )9י עצמו הפליג בחודשים האחרונים בשבח מחנה־השלום הישראלי, הציוני בעיקרו, אלא גם איש קיצוני הרבה יותר. ג׳ורג׳ חבש, מנהיג החזית
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 72 | במדינה רפואה מד״ א !נגד חר־״ע בעוד התותחים בלגגון יורים; עסוקים חברי הגחלת מגן־דדיד־אדום .בסילחמות עס צח״ד. המילחמה נלבנון היקרתה ל־מגן־דויד־אדום בישראל
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 73 | שעיה סגל, כתב מעריב בצפון, שהיה בעבר צלם, וכיום הוא מסקר את המילחמד, בלבנון עבור עיתונו, משגע את כל כתבי- המילחמה. הם פשוט יוצאים מגידרם מרוב קינאה להמצלחה שיש
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 74 | מתאים לי טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2338 - 23 ביוני 1982 - עמוד 75 |
חזרה לתחילת העמוד