גליון 2339

העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אכיג, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אודי אכנרי. עורך־תבנית: יופי: מון רכזי
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 5 | לתדרך את ״השרים הפרובלמטיים״ מרדכי ציפורי, יצכק ברמן וזבולון המר, כדי להשיג את תמיכתם בפעולות שרון. מתארגניס וגד דויד דו תו טנן י ך חתול שחור בין רפול וארי?
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 6 | במדינה העם ס 3ץ 3 *3 3ח אמר הימלר; הצב* המפואר ניצח בקרב, אך הפוליטיקאים והאיכטדקמדאלים נעצו סכין בגס־ ושללו ממנו את פירות הניצחון שנקגה בדם מיטב הבנים. יתכן
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 7 | ביקוו באוץ הברא1גות בשבוע השלישי שר מיוחמת הלבנון ישנה, ומצביע אחורה, אל התינוקות הישנים כמושב האחורי .״הם לא יכולים לישץ כלילה, כיגלל ההתפוצצויות.״ לאן הוא
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 8 | של דובר׳צה״ל, אינם פוגשים בהם. נעשה הכל כדי לייפות את פיצעי המילחמה. יש כאן משהו נסתר, מפחיד. ה טג ק הו א בי ת ^ תה מוכרח ללכת ולראות את יוסי / /י שריד!״ הפציר
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 9 | גידה וזין שהתה באונו חובשי בלבנון ושוטסח בין הנוחות 0 X0 ל כשדיווחו בכלי-התיקשורת על י * שקט השורר בביירות, עמדו חיילים ועיתונאים על גגות הבניינים הגבוהים
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 10 | להם להתמלא גאווה. לשיא מגיעה התרגשותם כשעצרנו למרגלות הבופור. למחרת היום, ירם השלישי, יצאתי עם אנשי קול ישראל לביירות. בדרך לבסיס ״•שלנו״ בביירות ראיינו
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 11 | הסוב״סים הקימו מזוו ד״דיסאינטומציה״ נוי לנדנד את האו״ב אריאל שוון פתח במערכח של ״הסבה״ כדי לשקר לצה׳ ל ולעם לסן. היום הראשון של פילחמת הלבנון התחיל אדריכל
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 12 | חיז ן ןן^ ״מאז שאני הכבדת1י 1ה , להמר צט שעיס־ 1ה בשבילי מ שחק ילדיה״ מכירות זה כמו משחק: יש להכיר היסב את הכללים כדי להצליח. אני גיליתי כי כדי למכור יותר, כלל
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 14 | איך הולך? הולך דפנה הרגליים השמחות של ״דפנה״—זה מה שהולך ...בחנויות המובחרות בכל הארץ תשלובת מפעלי ״דפנה״! הקיבוצים דפנה וחולתא. מרכז השיווק לסיטונאים: רחוב
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 15 | ״מוכרות מסביב לעולם. תביט סביב בריסטופר קולומבוס ״נפדות משני עברי האוקינוס האטלנטי. בטוחות בכל מקום תחת השמש ליף אריקסון ״ניתן להשיגן בשלושה מטבעות עולמיים
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 16 | בואו חשבון איו מנוס מלשוב ולהזכיר גדיחה קטנה, שאותה סיפר, למיטב זיכרוני, פרופסור יהושפע.הרכבי בשלהי מילחמת יום־הכיפורים, כאשר הכל דיברו על ״ההפתעה״ שתפסה את
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 17 | מכוזבים נהדרים טיולים במסלולים המרתקים ביותר ! איר 5 1 ארה ב * קנדה ה ־ 8־ 31יום. המורח יש ב ל בנון 7 במה פליטים יש בלבנון ז ישראל יצאה למתקפת נגד מוו)צת נגד
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 18 | מישחצה ונב-עבודה ה הנאמת־קונ יעיבאנויוומ הרכב המסחרי של שברולט מאפשר לך תנאי עבודה יוצאים מן הכלל, בזכות מבחר יתרונות חשובים: • תא נהג מרווח ונוח -מ ק טין את
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 19 | מכחכים (המשך מעמוד )16 ערבי פלסטיני, שאת סיפורו ביקשתי שיספר בעצמו: כשנגמרה אותה ישיבה של הוועד לסולידאריות עם אוניברסיטת ביר־זית, הטיח בי החבר בורשטיין : ״אתה
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 20 | כולם גמדים לעומתו אין אף משחק שיכול להתחרות כשאתה קונה איתו! משחק טלויזיה, כדאי שתזכור: ה שיקול הח שוב ביותר הו א מבחר הקט טו ת העומדו ת לרשותך: יש רק משחקאחד
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 21 | מכוזבים (המשך מעמוד )18 רה המחזיק בדעות כאלה? האם מורה התומך בעמדות רק״ח ובכינון מדינה אש״פית אינו ראוי לפיטורין 1 פשוט, מעניין לדעת מהו קנה המידה לליבראליות
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 22 | הורוסהוס מדים בנימיני מזר החווש: ס ר טן רגישים, ח מי מי ם, טובי-לב ו דו אגי ם לזול ת — באלההם בני מזל ס ר טן. ה מ גי ד או ת ם בצורה שי ט חי ת לא ימהר להס כי ם
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 23 | היתרה בתשלומים ובמשבנתאות עד 10 שנים 10.000 שקל בהרשמה 90.000 שקל בחוזה 1,000,000 שקל משכנתא והיתרה בתשלומי ללא ריבית אפשרות ל-או הלוואות משלימות לבעלי תעודת
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 24 | יך נשלם תמורת המילחמה? נכון י יותר, מי ישלם עבורה ו לא קשה לנחש מי הרוויח עליה. אך מי הם אותם שיהיו המפסידים — זאת נדע רק בעתיד. הכוונה כאן אך ורק לרווח והפסד
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 25 | מח׳ר המילחמה (המשך מענווד )23 השכירים לקנות מלוות־מילחמה, אך השקעות אלה של השכירים ירדו למעשה מן הרווחים, ולא מן השכר. קברניטי המשקים המילחמתיים ידעו גם שמשק
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 26 | החיילים מדליקים מדורות כדי להתחמם. אני נזכר במילחמת העולם ושואל את עצמי כמה מהם ימותו מחר. אני יצאתי אז בנס. אני מקווה שזאו* לא תחיה מילחמת עולם. הפולנים, עם
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 27 | ״אני מתקן את כל ס1גי הטל1ויזי 1ת. דו ב ר ״כטכנאי אלקטרוניקה ותיק, אני מחזיק מעבדה משוכללת, שם אני עורך היכרות עם החלקים הפנימיים של כל סוגי הטלוויזיות -פרט
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 28 | בדנה: הבגידה הגדולה בסוסו הקלאסי של דיק לסטר, הפטנט. מתדפקת ויטה טאשינגהאם על דלתות בתים לונדוניים רבים. האזרחים הנדהמים שפתחו את הדלת, שמעו מפיה מילה אחת
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 29 | מטעמים מובנים לא ניתן לפרסם מודעה ז 1בעתו! מסוים! קוראי העתון ההוא אינם יודעים את האמת הרוח החדש הוא הנפוץ ביותר במדינה: עובדה: מודעה אחת למכירת רכב ה מ תפ
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 30 | אנשים בשביס בת השאה שגורש מאיראן, פאראנהאז פהלווי, מנסה לשטח את עברה המלכותי, שחלף ואיננו עוד, ולשקוע בהווי-סטודנטים. פאראנהאז בת ה־׳ ,23 סטודנטית לאמנות
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 31 | )) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 * 1 1 1 1 שתמו אל־פאס : ,תוב׳עת הגירושין 11010 בישו בשלם לפני כמה שנים נחרדו תושביה השאננים של שכונת בוורלי־הילס המכובדת שבהוליווד, כאשר
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 32 | יוסי שויו טוען שקיימת במיפרגתו בוית־ביויתים נגדו, אומו שהוא ינור להפוך את אימוי וון רגר שר עצמווז, מספו ער 1ויי 1ומישפחה שרו וער יחסיו עם נינחס רונין ר, שיגעון
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 33 | ..או לא מלן־ הצלעוח!״ (המשך מעמוד )31 לשונו וכושר ההתבטאות שלו, אולי בגלל נסיונו העיתונאי. הוא יודע שכבל שאתה פחות מחנטרש לעיתונאי, אתה יוצא נשבר מהעטק. 12
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 34 | וועדת־החוץ־והביטחון הוא דיבר באופן מאוד מאופק. אמר מה שאמר, לא ינקב בשמות, וכעצה כללית יעץ שלא נאמר שום דבר שממנו ניתן ללמוד כאילו אנו מטילים דופי בטוהר הנשק
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 35 | — ״או לא מלן־ הצניעות די (המשך מעמוד )33 הרבר. מאוד אנשים יכולים להופיע כל יום בטלוויזיה ואת לא תכירי אותם, ולא תזכרי אותם, והם לא יגרו אותך להתנגד או להזדהות
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 36 | הגלשנים המנצחים באליפות העולם פלורידה 1981 מעתה גם בישראל בטרם תבחר לך גלשן מפרש, אתה חייב לבוא ולראות את גלשני ״סיילבורד״ הגרמניים, הגלשנים המחזיקים הן בתואר
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 37 | מוציא ליתושים את העוקץ. ה ק די מי תרופה למכת היתו שים ה חוז ר ת ונשנית כל קיץ. מרחי על עורך ועל עור ילדיך ״יתו שן״. פעמים כי טוב! מרחיק יתושים ההרכב המיוחד של
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 38 | השוביביסט הגווע ביותו ,.אבל אתר. השוביניסט דיני.גרוע מכולם !״ הטיח בפני אורח אירופי לא־יהודי בלהט הוויכוח. דיברנו על המתרחש. הייתי במצב־רוח מדוכא, ועמדתי על
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 39 | במועדון הליכוד גבו מהמוזמנים כסף עבור האווכל במסיבה * את הכישלון הקונת׳ ממתיקים במסיבות שרשרת * והמדיטציה מנצחת בלבנון כולם נרדמו זאת הם השחקנים נטע פלוצלוי וא
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 40 | גל, שתפס מצב־רוח פזל בעיניו. משועשע ככל סרטיו של בועז דווידזון. יונתן לומד מישחק בלונדון וצחי, שבעבר התמחה בתפקידים מצחיקים, מבוקש היום בחוץ־לארץ דווקא לתפקידי
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 41 | בלננים סאת אגשים דני אלה שסי 9 ,הסבר למתרחש עתד בישיבות הממשלה נתן סגן ראש-הממשלה, שימחה אד ליד• במהלך סקירה מדינית שנתן בישיבת־הנהלת המים־ לנה הליברלית הוא
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 42 | מדוע יי שלח אב א אבן לחד^ל ב די להסב ! ,את מדיניזת ה לי כו ד? מיהי הב תולה הזקנה ב כנ ס ת? במה מצוייר שר־הביטחון כ ש הו א מגיע לי שיבו תהממ של ה? ן דיי; היגמל
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 43 | ירון לונדון עסק ב שנה האחרונה רק ב סב ס והעיתונאי אמנון אברמוביץ־ טוען שאריק שרון ביצע בלבנון מישני־ל נסוג בישיבת הוועז״הממזל של רשות השידור, שהתכנסה יום אחרי
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 44 | מי בתור? יש לי הודעה משמחת לכל מעריצותיו של הזמר איתן מסורי: סיפור־האהבה הסוער בינו ובין חברתו מזה שנה. ענת מרגלית, הסתיים. וזה סופי, עד כמה שהבנתי, כך שכל אלה
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 45 | __ספורט כ דו רג ל ה שערזר״ה ושוד הש־מזט ״כשראיתי שהוא מבטל את השער1,ממש נדהמתי. דקה שלמה הייתי המום. לא ידעתי מה להגיד. מותר לשופט לשנות החלטה שלו, אבל לא בגלל
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 46 | קולנו ע סרטי ברו ח תזמן אריק שרון הצליח לזרוע מבוכה לא 4רק בלבנון, אלא גם בענף הקולנוע ביש ראל. עד כמה יבטיח מיבצע שלום הגליל את שלום הגליל, זאת רק ימים יגידו.
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 47 | שיחר צל־יג בר ד? • להנהלת־הטלוויזיה הישראלית ול־מנהלה טופלה פער, על שלא השכילו במהלך שלושת שבועות המילחמה בלבנון לגבש מדיניות־שידורים עקרונית (למעט
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 48 | יום רביעי צעיו. בתפקיד פלינט מככב ה׳ שחקן ג׳יימס קובורן. 30. 6 • סידרת טלוויזיה : ועד ההורים של הרפלי וולי 6.32 שידור כצבע, מדבר אנגלית). סידרת טלוויזיה חדשה
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 49 | אחו הוושע והסתיו ן־כניסתו לכלא, אחו הואשם עדיווי *1שתו! בהנאה, אחת התנשטה בנעם הראשונה בסוס המשלאיס חווה. נשות חברה שונות, שבאות לרכוב כדי להעביר את זמנן,
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 50 | למזלם של הכימאי והצלם, צולמו כל הסצינות שבהן רוכב צרפתי, בתחילת הצילומים, שכן מאז הבעיטה הוא סירב להתקרב לסוסים. מרבית הסרט צולם ב מושב עולש, שליד טול-כרם,
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 51 | נמשו 14 שנים היתה נעמי אדווה מיודדת עם אוד ד״ן, שהסעיר לאחרונה את הארץ בגירו״ו עד אביו. מי האיש? איר נראה בעיניה? ^ ג ש תי את ידידי אהוד דיין לפני ** ימים
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 52 | 1ך| | 1 1 11י 11ךיין הרקדן המהולל (חובש כובע, משמאל) עם 1נעמי אדוות, אודי דיין ואשתו טליה. נורייב * 1 | #1 1 1 1 1111י הוזמן לארוחה במיסעדת־דגיס בחיפה, אחרי
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 53 | האם הניד אהרון אוקמן(שלישי מימין) והאם גיסה אביו שד אדלשט״ן לרצוח את אוקגן? התנגשו בזמן מירוץ. בתחתית שהתקיימה לפני חודש בכביש מגידו. ההתנגשות היתה, לדעת רבים
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 54 | !גם מאמן נבחרת־ישראל־בוגרים. עקיבא רזניק, היה שותף לדעתו של ד,אב :״ראיתי את זה בעיניים שלי, שאוקמן בא ודחף את חמי. אני כבר 25 שנה בענף־האופ־ניים, ואני יודע מה
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 55 | במדינה * נמוכה. נער בן 17 מעוניין להכיר בחורה נמוכה באמצעות הדואר. ת״ד ,4128 תל־אביב. ועתים קריבות גרושה בת ,48 גובה ,167 חיפאית הנמצאת לעתים קרובות בתל־אביב,
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 56 | ^ ^ 19 7 6ס מז $1.50 050^0111 <ויו <<0 01^€עו ו<1011€ ^ 110,ז 0י0 <וו־ן ן־ז^ התימניה מתדאביב וקדה ננו סניב נד השום, ועכשיו היא בווו לסין נ<׳26 61 ח001!6 !ץ יא
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 57 | אסיר העולם, שהוושע בוציחת חותנתו באמצעות חבידזו־תוטו, פנה לבג״ץ בטענה שלא1שלח להסתכלות פסיכיאטרית למרות צו השופט שמעון גו ט מן, א סי ר עולם שהורשע לפני שנה ו
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 58 | • אתה טוען, שחזי הוא שהכניס את הרימון להכילה. אם כך, הוא סיפק לך גם את יתר הרי מונים. לכן נו צריכים למצוא לכ אורה טכיעות־ אצבעות של חזי על הרימונים שנתפסו היום
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 59 | הנערה מחיפה שהצליחה דגו״ד את שער הוליווד מנסה להיכנס לעול הכוכבו תבדלת הרא שי ת הא ש ה שלנו בהוליבוד בגד־ים רטוב, לשבור את שיאו של פוסטר לא פחות מפורסם — זה של
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 60 | יום. היא לוקחת שיעורי כוישחק, פיתדח- קול והתעמלות, עובדת שעות רבות כדי להצליח במיקצועה. דורית תמיד׳לבושה בצורה מעניינת, ואפילו בעיר כמו הוליווד היא מושכת
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 61 | קריאת קיץ כים כמו זו שבתוכה הוא נלכד מייד עם נחיתתו בנמל־התעופה של וינה. גרנט והנערה החפה והאהובה המלווה אותו, הופכים לחיילים קטנים וחסרי־אונים ב־מילחמה
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 62 | נוסחה (ראדדאור בהוצאת דליה פלד), מביא מירכב עלילתי המבוסם על עובדה, על סיפור העלמה של הנוסחה לייצור דלק סינטטי בשלהי מילחמת־העולם השניה, נוסחה, שלמרות
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 63 | 1ה היה הווו>ם הו ה שחיה בליון ,,העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפניי 25 שנח ברירו״ הביא כתכת־שער תחת הגומרת ״הם מטיילים — אודה משלם !״ שעסקה בנסיעותיהם התבופות של׳
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 64 | כן, עליה להיות מומחית כדי לקשור את אנשי העסקים, המפעלים והחברות, עם תכנית הנסיעה המתאימה בדיוק עבורם. תפקידה ותפקיד חבריה לעדכן, בתאום עם סוכני הנסיעות, את
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 65 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 66 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 68 | ] 22נ 0ר י * ן ״7 כ 11ר 1נ112 רו נז א :נפה של שלוחות נק של יצוא ויבוא נ ומתבצעות במשרדינו. הפועלים ׳למעלה מ־000׳1 קורספונדנטים מהידועים בעולם בעסקוו ך נטפל
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 69 | מאת מאיר תדמור עמלות ־ ענקלסוכניה נש כל מי שרוצה ויכול לספק ציוד למישרד־הביטחון, שמקורו בחו׳׳ל, חייב להירשם כסוכן במינהל הרכש של מישרד־הביטחון. הרישום הוא לא
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 70 | הכיזוב (המשך מעמוד )10 ברור לגמרי כי דברים אל ה לא נאמרו כדי ״לבלבל אתה אויי ב׳ /שכן כאשר נאמרו כבר חרג צה״למת חו מ ם של 40 הקילו מ טרים שנקבעו, כביכול, כיערה
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 71 | קבלת מוד עו ת לכל ה עי תוני ם ב מ חי רי המערכת משכדח ״. שרות ת. ד לל אתש לו ם מכבדים לחיילות ולנשות כל המגוייסים כ ר טי סי א שר אי פרסו אי די א ל! אבן גבירול
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 72 | 20 אלו באו להפגנה חסרת־תקדים נגד המילחמה ־ מה התוחש בשבועות האלה בתנועות השלום? אביב, קיבל טלפון. הוא שמע מידידו שמתחילים לגייס. לצביקה היה ברור שהוא לא יוצא
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 73 | | | י ך דרור לוי מחולון וחברו, רפי כהן מחיפה יי 1* #י (משנדאל) ,טענו שמילחמת הלבנון היא שקר אחד גדול, כשהציבור לא יודע כלל מה מתרחש, מבוגויס בלטו בשטח הורים של
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 74 | מספיק! 5ימי בלבנון (המשך מעמוד )70 בגדה המערבית, וההיסטוריון יגאל עילם היו נחושים בדעתם לפעול. במקביל לכך ביקשו גם אנשי פורום המרצים והוועד למען סולידריות עם
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 75 | זמו הגיע מפקדם, נסער ונרגש, ושאל מדוע הם עדייו לא החלו לירות. הקצין בשטח׳ ארנון, השיב לו שהוא עדיין לא איתר את הנקודות במפה. המפקד ענה לו :״לא חשוב ! תתחילו —
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 76 | הכוש עשה את שלו (המשך מעמוד )7 נלהבים מאוד, כמי שעושים את מלאכתם מבלי שליבם עימה. אי־אפשר לעשות סקרי־דעת־קהל בצכא קרבי, ויש רק התרשמויות אישיות. לי נדמה כי
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 77 | סוו קרמל• מרצי
העולם הזה - גליון 2339 - 30 ביוני 1982 - עמוד 78 | מי ספר
חזרה לתחילת העמוד