גליון 2340

העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 1 | י״ז תמוז תשמ׳׳ב7.7.1982 , מיפפר 2:340 76ע0ודי0 שנה 46 המחיר 30 :שקלים (כולל מ.ע.מ). רו 1ח הראיון ע
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 4 | ״העולם הזה׳ /שבועון זהחדשות הישראלי. המערכת יהמינהלה: תל- תאידואר . 136 הטורד אביב, רחוב גורדו! ,3מל 232262/3/4 03 תא^דואר הראשי: אורי אכגרי * עורך־תכנית: יושי
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 5 | אליהם רק חלקים מ״ידיעות אחרונות״. עד עתה פורסם כי עיתוני הבוקר לא הגיעו כלל ליחידות הלוחמות. עתה מתברר כי רק הצהרון מעריב הגיע בשלמותו, ואילו מהצהרון ידיעות
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 6 | במדינה העם הלדטוב התופעה הבולמת כיותר שגרמה 7ה מירחמת הלכגון היא הגיכוד הקוטבי שבין המצדדים דהמתגגדים. הפוליטיקאים יודעים היסב, כבר משחר ההיסטוריה, כי מילחמות
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 7 | התמליל המלא של הראיון המוקל עם •אסר עונא ת אורי אבנדי התקשר עס ליש־כתו של יאסר ערכאת טטיזרה כיירות. הטיספר, המתחלף תדיר מטעמי־כיטחון; ,מסר לו על־ידי סישרדו •טל
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 8 | ערפאת: אש״ף ז זה לא נכון ! אנחנו הכרזנו שאנחנו מקבלים את ההודעה ה- אמריקאית״סובייטית מ״ .1977 הודענו ש אנחנו מקבלים אותה*. אנחנו הצהרנו שאנחנו מקבלים את יוזמתו
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 9 | עווית ש׳ מדווחת ער חוויותיה נ מ שו 6שעות שר שהות בנ״וו ת המעובית ^ שעה היתד! 9וחצי בבוקר. אורי י י אבנרי ביקש שניפגש בחדרו. עלינו לחדרו שבמלון אלכסנדר
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 10 | שליוו אותנו בשתי מכוניות מרצדס חדישות, אחת מלפנים ואחת מאחור. הבניין היה בית־מגורים מודרני, עם סופרמרקט בקומה הראשונה ואולם־מבוא גדול. עלינו לקומה השניה. גאזי
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 11 | לונסר את הקו (המשך מעמוד )9 היתד, הדבר הבלתי־נעים היחידי שאירע באותה דירה. כעת, כשישבנו בדירה, הייתי יותר נינוחה. המתח לא עזב אותי, אך יפחות הרגשתי מוגנת.
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 12 | היה לנו זמן רב להתרגש. גלקחנו למיש־רדו של מחמוד לאברי. שם, כך נמסר לנו, נפגוש את אהרון אחיעז. נסענו לכיוון הים. לא יכולתי שלא להתרשם מרחובותיה הרחבים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 13 | 1מתנה מארקיע: 1חופשהחינםבאילת ואתה מגיע ל אתחמ לו? ע כ שיו הז מן לצ אתל חו פשה קצרה ב אי ל ת. ז ה בהחלט מגי ע לך. ב מיו ח ד אם סו ף סוף הו רד תאת המדי ם...
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 14 | ך 111י 1 ״ 11111י השבוי הישראלי, הטייס אהרון אוזיש /יושב על הכורסה בין אורי אבנרי ושרית ישי, כשבינו • * 11111 4״1 11 ובין אבנרי יושב אמאד שאקור, יועצו של יאסר
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 15 | — אחיע! (המשך מעמוד )13 הוא הקלף החשוב ביותר שנותר בידי אש״ף. ״ראיתי א ת ילדי״ חרי שנרגעו מעט הרוחות, הת* י חיל אהרון אחיעז לספר מה עבר עליו מאז נשבה. רשמתי את
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 16 | תב הזה כתבתי לאשתי לפני שביע. לא ידעתי אם תהיה לי אפשרות לשלוח אותו או לא. כשאמרו לי שאני הולך לפגוש שתי בחורות עם איש עם שערות לבנות, אמרתי לעצמי: מה יכול
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 17 | מפעלי פוגיי מגבירים את הייצור וחודרים גם לשוק המכוניות ב שוו״ץ. בתערוכת הרכב הבינלאומית האחרונה, שהתקיימה בג נבה, זכתה סובארו להצלחה מרשימה. בעוד מספר שנים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 18 | אנחנו נשתוק! חיירי־מילואים ששבו הכיתה מהמילחמה כלבנון, אי:ם כלוכ;ים לעכור 7ן לי׳ה לסדר היום. הם -,או ושמעו יותר מדי. כשריפות כשדה־קוצים התארגנו העצומות כעשרות
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 19 | — אנחנו לאנש תו ק! (המשך מעמוד )17 לכל מה שחשוב למוראל של החיילים, וזה דיווח־אמת והגדרה ברורה של המטרה. מי ישמשקר לחיילים, הוא שמוריד להם את המוראל, ואנחנו,
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 20 | ״מוכרות מסביב לעולם. תביט סביב כריסטופר קולומבוס ״נפדות משני עברי האוקינוס האטלנטי. בטוחות בכל מקום תחת השמש.״-ליף אריקסון ״ניתן להשיגן בשלושה מטבעות עולמיים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 21 | מתאים ל טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 22 | במדינה ה סיל חסה מסיד, סירוס בלזדיית־שדתיה רוכלי העיירה הצפונית וסוחריה מנצלים את המידחמה ונופים מן החיילים בכר העורה ע? רוחם קריית־שמונה לא ידעה זמנים טובים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 23 | מכתבים שלוש מילדזמות בדור הירהורים נוגים על מת שצופן לנו העתיד. כשראיתי את התמונות שהגיעו מן החזית על מילחמת הלבנון, את פיטריות העשן, את הבתים ההרוסים, את
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 24 | מטעמים מובנים ל א ניתן לפרסם מודעה זו בעתו! מסוים! קוראי העתון ההוא אינם יודעים את האמת. הלוח החדש הוא הנפוץ ביותר במדינה: עובדה: מודעה אחת למכירת רכב המתפרסמת
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 25 | ?!שבץ ה עו ל ם הז ה א בי גי ל נא מכהנים מאוזן : )1יחידת פשיטה ! )5בהשאלה — מקום להסתגרות הרחק מבעיות העולם (!)2,4 )10 רוב של רוב! )11 אבן שיש משובח ! )13 הוראה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 26 | ״אני מ ת קן אתכל סוגי ה טלוויזיות. דובר ״כטכנאי אלקטרוניקה ותיק, אני מחזיק מעבדה משוכללת, שם אני עורך היכרות עם החלקים הפנימיים של כל סוגי הטלוויזיות -פרט
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 27 | עצרתי לטרמפיסטית בצומת כביש החוף ג היא פתחה את הדלת, הביטה סביב, ולפני שהספיקה לסרוק אתי הנוף היא אמרה :״יש פה ריח נפלא, של אביב״ הטריק פשוט וגלוי - אצלי
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 28 | יום •בוא וכל חברות הבניה יבנו כך * לאקוזי נחשב בארץ ובעולם כולו כמותרות בתחום הדיור. אצל אברהם גינד• נעשה הג אקוז• סטנדרט בסיס• ומקובל להנאת רוכש הדירות. בלבה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 29 | הורוסהוס וווו החודש: סרטן יחס המזלות השוני ומזון מלאהת הבישול היא אמנות בפני עצמה. לא כל אחד מסוגל להצליח באמנות זו. לשם כך דרושים כישרונות מיוחדים. המזל
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 30 | ^ ניאל גרנות, צלם הפורנו, טען 1בבית־המישפט כי התכוון לשלוח את תמונות הנערות שצילם לקסאלוג היוצא בגרמניה. הוא ניסה ל&וכנע את השופט כי צילומיו היו סוג חדש של
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 31 | תייא
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 32 | 1 4 1 0 1 1 1 1 ¥ג ז 11 £מייז׳ הדוב הדומם בפעולה י 6מלונאי חיים שיף יש שילוב נדיר ״ של מודעות פוליטית, זמן, כסף וצניעות. המודעות החתומות על־ידי מאות אנ שים,
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 33 | לבדרויות אסור לעבור את האבוד * אריק אינשטיי לרבנות * דור תש״ח הוא מחוץ למישחק * הופיעו בתנאים־לא־תנאים ונתנו חמש הופעות ביום. מישהו שאל או ת ם בכלל גילה אדמגור
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 34 | 1שתגו בנית * אוו׳ זוהו גו״ס יכה ׳וקונ׳ מופיעה וק בבתי־חולים מרגיש ממש לא טוב. בשבילנו להעלות אותו ללבנון זו טירחה. לכן עדיף מצדנו שישדר בגלי־צה״ל מאשר לטלטל
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 35 | ברית המועצות: האח הגדוד עינו עצומה עיתונאי ישראלי ידוע הביע לאחרונה תמיהה על עמדתה המוזרה של ממשלת ברית־המועצות בעניין לבנון- פלסטין. הסובייטים השמיעו, אומנם,
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 36 | א1111יםב עו ל ם מישפחת המלונה הנריסיח: בתור חדר הלידה הליידי די קיימה את הבטחתה לבריטניה: היא העניקה לה יורש־עצר פחות משנה אחרי נישואיה והפכה לאמא הצעירה ביותר
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 37 | 11*111111ב111 ורם אינגר־ד ברגמן: לא רוצה סקנדדיס בשעה שבישראל נערכו הקרנות בכורה קרנבליות לסירטד, הטלוויזיוני גולדה, חגגה השחקנית המעולה אינגריד ברגמן מאורע
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 38 | ה שמנת של
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 40 | המרענן הדג במשחק־ג מר הגב־ע העולמי ספרד 1982
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 41 | ישראכרט מאפשר לד ליהנות משיטות תשלום שונות ומגוונות בהתאם להסדר בינך לבין סוכן הנסיעות שלך וכן מקנה לך זכות השתתפות במבצע מרהיב של פרסים יקרי ערך (למשלמים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 42 | יורד! אומו סמי בן־גד, צרם־ ה או כנ ה שנסע לניו־יוו ק לל מוד ולע בו ד ^ טלפון לא פסק מלצלצל. לדירה י י המסומנת עלו לרגל חברים וחברות, דוגמנים ודוגמניות, יפים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 43 | ,אני ל א יורד!״ (המשך מסמוד )41 ויש מה שנקרא ״ארט דירקטור״ — מנהל אמנדתי. זהו מעין בימאי, מך •שלצלם לא נותר הרבה. רק קליקים. אפשר לומר בפד, מלא שחייו של הצלם
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 44 | של אסירים גדולים, על לא עוול בכפו. שנות ינקותו יעברו עליו בין סורגים. בווידוי אישי מבין כותלי־הכלא, שאותו העבירה במחתרת להעולם חזה, פותחת האם לעתיד את
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 45 | ההורים לא יודעים בתם של הזמרת יפה ירקוני ובעלה, שייקח ירקוני, מתחתנת, וההורים אפילו לא יודעים על כך. מה אתם אומרים על זה ז ממקורותי המהימנים נודע לי שרותי
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 46 | המיליונר ו הז מר ת פנויים הנה רומן שלפני שלושה חודשים דיווחתי לכם על תחילתו, ועכשיו אני מתכבדת להודיעכם על סיומו: הזמרת־דוגמנית אתי צוכרי סיימה השבוע את הסיפור
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 47 | מנהר הנרא.. :האסיוים החמוד! ני ניתנה חנינה וק ד ענו״נ׳ הצ 1ואוון הרנן ו האסיוים חניסחונ״ם.. :הסיבה דמוד היא ריב 3וטי בין אסיר יהודי לעוני!• האסירים הפליליים..
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 48 | באגף כולו, והיתר, סכנה שהתסיסה תתפשט. בשלב זה הורד, דויד פרי להעביר את הקבוצה לאגף ה׳ בכלא, שהינו אגף חדש שנועד לקלוט עצירים הנתונים במעצר עד תום ההליכים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 49 | ניים 10 או 12 מהלכים, או כסף. טלפון 231304־•03 מה הולך * שמיניסט מקרין. סרטים בחגיגות לילדים בימי הולדת, *!בשמחות, אפשרות גם לארגון המסיבה +אקורדיון, שירה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 50 | כעת היה מאוחר מדי לסגת פן ייחשף השקר. חיים נאלץ להמשיך לשקר, למרות ש לא צמחה לד מכך כל הנאה. עדכ אן, סיפוריו של יח״עם בן־ארי. בחצי מחיר ך* מחירים שנדרשו לשלם
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 51 | וקה קיבו צני קי ם אינם אונסים -נלש או ש גי האוכלוסין ה עלולינ 1ל הגיו 11ל אונ ס מזד מן ־ או רק מתי מיספו 1וופכי 11 אנסים מ יה צו ע״ ם האווניג 1לטור ף׳ נסיבות
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 52 | להתפטר מהצבא׳ אחרי שהרמט״בל ושר־הביטחון הודיעו לו כי יהיה עליו לפרוש מצה״ל. ה אג ס ה מנו מ ס ^ 0הסוג השני ,״המיפלצות״ או ? האנסים המיקצועיים, נמנים בישראל כמה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 53 | משחקים מישחקי־צבעים. אפשר בהחלט ללקט את כל השאריות מהשנה שעברה, וגם מלפני שנתיים. ,לשלב ולאלתר מכל הבא ליד. הבגד עושה אבזרי אי פו ת או קי שו ט! את האשה, אר
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 54 | מקטן ועד גדול, וכל חנות המכבדת את עצמה, מוצפים באבזרי־אופנה. אפילו ב־שוקים אפשר למצוא ערימות של אבז רים אופנתיים. ״בארץ היתד. התודעה לאבזרים חלשה. רק בשנתיים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 55 | גן־העדן ה א בו ד ^ ה ח ״ ל כהן רוצ ח 1ה ס 1פרסגד ^ ה בלו ף הפ ר טי שלשלמה ניצן ^ וזוגי הספ רו תשלה תנו עהה קי בו צי ת קלסיקה מילטון בשנת תרל״א ( )1871 ראה־אור
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 56 | במוצאו אותה לכדה. חווה מסרבת לד,יראות ככלתי־זהירה או בלתי־תקיפה כדעתה. היא תובעת ללכת לכדה׳ מרצון לגסות את כוחה, ואדם ;כגע לה כסוף. הנחש !מוצא אותה לכדה; גישתו
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 57 | 1ה היה 011113ה 1ה שחיה בליון ״העולם הזה׳ /שראה אור השבוע לפני 25 שנזל בדיור״ הביא כתבת־ענק תחת הכותרת ״אליאשווילי׳׳ ,ובה סיפורו של בוכן הש.ב .׳ שחדר למחתרת
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 58 | זה תפקידו-כמפקח צוות מכונאים באל על. עמי כרובי וחבריו הם האנשים הבודקים מדי יום את מטוס הבואינג בשבע עיניים ומכינים אותו להמראה כמתוכנן. הם הצוות המשלב נסיון
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 60 | האל 1ף (מיל ) אהרו! ריב ה ס תו ב ב עירום. ויג אל תומרקין יעצבאתהכתרשל אריק שרון 0כאשר ביקרו שרי הממשלה בלבנון, שאל אחד החיילים את סגן־ראש־הממש־לה, שימחה ארייד
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 61 | חכהמערך רענן נעי ם אינ 1י 1דעכמהה 1א מו־היח ב חו ד ש. ו שר־התיירות. אברהם שריר. מ רגי ש בנוח ב כי ס או שלנ שי אהמ דיג ה ! 8אחד הנואמים בדיון ה מדיני הארוך היה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 62 | א נ שי ם ״מי שמסתכל על מפות עתיקות, יכול לראות שחסרות בהן יבשות שלמות, קונטודות של ימים מופיעים בהן בעורר, מעוותת ונהרות זורמים ב עיקולים לא נכונים. מה שקורה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 63 | ביו א״נ נתן ושימחה הולצבוג * הבת שד גורות ער ה סו ם ,.מגו ח ך!״ נכווה במילחמה ״הסרט הזה ממש מגוחך. הפרק העוסק בחיים האישיים של אמי הוא אוסף של שטויות, ואין בו
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 64 | בר :״כן, המקומות האלה שמורים בשבילי.״ הסדרן ביקש ממנו להזדהות, ובסופו של דבר נאלצו התופרת הלאומית ובעלה לשבת בין פשוטי־העם• בין אלה שלא הצליחו למצוא להם
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 65 | שיחר צל־ ש 11131 מדווח • לעורך מוקד יעקוב אחימאיר, שהביא לדיון בתוכניתו את השאלה על המילחמה והזכות לביקורת עליה, בהשתתפות הח״כים מרדכי גור ואהוד אודמרט
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 66 | יום רביעי • אגדה: סינדרלה ( — 6.00 שידור כצבע. מדבר ומזמר אנגלית). פרק ראשון בסידרה המבוססת על נוסח קליל של אגדות ידועות. סידרה: ועד ההד הדמויות המוכרות
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 67 | קולנוע כוכבי ם ז*ע1ר;ספיר עד בריסט• כפי שכל ספרי אגתד. כריסטי בנויים לפי תבנית קבועה וברורה מראש, כך גם סידרת המותחנים הקולנועיים המצליחים, המבוססים על ספריה.
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 68 | חזיון אוו קוו • כך מכניס. הלבנונים בצד המיזרחי של העיר את פצצות התאורה, שמשליך צה״ל מדי לילה על הרובע המערבי. את התמונה הזאת צילמה ענת מעל מרפסת דירת־הגג של
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 69 | הצד הש 1של המטבע (המשך מעמוד )67 שבלוס־אנג׳לס. המארינה של תל־אביב נראית לעומת המארינה של ג׳וניה כמיג־רש־צעצועים. יאכטות ענקיות לצד סי״ רות־מירוץ, ועשירי לבנון
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 70 | אני שומעת לראשונה מישפם שאשמע שוב־ושוב ללא בושה. מאדאדם באשה אומרת לי חד וחלק :״אתם, הישראלים, צריכים לעשות את העבודה המלוכלכת ולזרוק אותם מפה.״ אנו מבלים
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 71 | גילה וזיו מדווחת עד האווירה בין החיילים בלבנון ועל פחדיהם ותיקוותיהם של שונני הגבול והפליטים מהמערב ** רב שכת שלישי על אדמת לבנון. ^ שר־הביטחון, אריאל שרון,
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 72 | 11י ן | ן ך ן במוצאי־שבת נסגר המחסום בדרום ביירות למעבר * 1* # 1 1כלי־רכב אזרחיים, כדי לאפשר לכוח ישראלי לנוע / 1111 לעבר גבול מערב ביירות. הכוח שעלה למשימה
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 73 | ראיון ע ערפאת היא שישראלים רבים מאוד מאמינים ב(החשך מעמוד )7 כנות בסיפורים האלה, שהפלסטינים לעולם אמרי: בדיוק ! ערפאת: בחזית הקרב... לא יהיו מוכנים להכיר
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 74 | באתי הנד, למרות שאני צריך להיפגש עם ראש־הממשלד( ,של לבנון) *. אמרי: אילו היתד, באה אליך היום ממשלת־ישראל, והיתה אומרת: בסדר, היתה לנו מילחמה, אתם לחמתם באומץ
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 75 | פיטורין ב״הדס־חיס״ המיתון השורר כבריטניה הגיע גם אל מפעלי ״רולס־רויס״ ,יצרני המכוניות הטובות והמפורסמות כיותר כעולם. כעוד 10 ימים יפוטרו חלק מעוכרי החכרה.
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 76 |
העולם הזה - גליון 2340 - 7 ביולי 1982 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד