גליון 2341

העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 1 | 14.7.1!(82 רה: קרב על ביירות,
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 2 | תה נמס עד הקרת משקה של 5מכניס טבעי נמס מיד במים קרים טעים מרווה ומרענן תענוג לא יקר־ 5כוסות בשקית זדש בישראל ג106)116211>11
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 3 | כתבתהש; 1ר ת : <9 0 ,3 פוזבס העמוד ו7אתור : הנפולה המילחמה בניי ,תחתם מנהל שרון אריאל שר־הכיטהון בנו •טל יעקב גופזרטן, רז נהרג שתי מילהמות שהן אחת. המערכה על
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 4 | להשקעות בכורסה, עדיין נוהגים מקורבי הכורסה כזהירות רכה. להערכתם, עדיין לא נמסרה האמת על המחיר הכלכלי האמיתי של מילחמת הלכנץ, ובסופו שד דבר לא יוכל מישרד־האוצר
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 5 | ההעומת שר שוון ער נושר הלחימה שד הנאדאנגות התבדו, האמריקאים וא נוהגים רב תוכניתו ובגין נוחו מחילוקי רעות -האם הווו למעוב־בייוות חסומה? שנערכו בסניף־צפון של
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 6 | מדי יום מתפרסמות ״ידיעות־ מפוברקות הסותרות זו את זו -ושנודן חד וצרות גורמה חדשה שר שקד הו, אקו הפתעה! ככל שמעמיהה ממשלת ישראל לשמוע בבוץ הלבנוני — ולהשמיע כו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 7 | וימריעסבסוו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 8 | במדינה העם ! 13 כיבה 1ווו 3 3״ץ בנימין זאב הרצ 7חזה מדינה — אך 7א את המדינה הזאת. תיאודור הרצל היה אתיאיסס גמור. הוא היה הומאניסט קיצוני, חילוני ושוחר־שלום.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 9 | ספינות־מילחמה של הפאלאנגות בנמר היאכטות שר גיוניה ־ סמל לשיתוף־הפעולה ההדוק בין יישראל 1והמאווניס. ן זאב 1תהיה 1ובנון ״ויאם־נאם ישראלית״? האם שוקעת ׳שואל בביצה
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 10 | בזו אחר זו התפרסמו העצומות כשבועות האחרונים, האחת חריפה מקודמתה. מאות רכות של חיילי מילואים שהשתחררו הביעו את מחאתם על המילחמה, תבעו את פיטוריו של שר־־הביטחון,
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 11 | חיה ד ו ־ רגלית (עם שערנת על הפנים) אילו היד. ליאסר ערפאת זוג־קרניים, פד. רושף־אש וזנב שחור, הכל היד. בסדר. יכולתי לכתוב במצפון שקט שהוא נראה כמיפלצת. כל
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 12 | —י*—י<יייי(1ייוווייוווו 11*110 יאסר ערפאת אמר דברים חשובים ־ אך חשוב מכל הדברים שאמר היה עצם קיום הפגישה עיתון, חבר־כנסודלשעבר, איש מחנה־השלום ומראשי המועצה
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 13 | שארל דה־גול חציע ללוחמים האלג׳יריים, שביצעו זוועות נוראות עוד יותר׳ ״שלום בין אמיצים״ .האמרי קאים ניהלו משא־ומתן עם הוויאט־קונג, שאכזריות שיטו תיהם היו לשם
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 14 | הזוו ה ה הגדולה היו לי שיחות גלויות עם רז. היינו, כמו שאומרים, בראש אחד. קיווינו ששירותו הצבאי, שעמד להסתיים בחודש אוגוסט, יסתיים בלי מילחמח .־החשש היה קיים
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 15 | נוראי. דעתי היתד, טרופה עלי. לא ידעתי מה קורה איתי. ביום שני באתי לחדר־האוכל לארוחת- ערב, מישהו סיפר לי שהבופור נכבש. על- ידי סיירת גולני, שרז השתתף בקרב ושאין
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 16 | הז עק ה הג דו ל ה (המשך מעמוד ) 15 אקדח בלונדון סיפקה לה את העילה לכך. הם הצליחו לשכנע את המימשל האמריקאי לחופש פעולה של כמה ימים ורק לאחר שערי לבנת הופצצו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 17 | א111ו*ם בלננים מאת דניאלה שנו• הרב הצבאי נ1נוסק בחזית ב ״מיקרים דחופים שור חזרה בתשובה״ ו בן־אחזתו של בנץ משין ו. ראיונות בלבנזן בעזרת ספר! של ד 1דז מסתבר
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 18 | השר החדש ..ה נהגו של שלמה הלל !לדבר , שר־ה^קשורת הפלסטינים ב של, ל ק בל חוקן 9עורו יומן השבוע, אמר תגורי, היה בקו־האש הראשון, וניצל שעות־פנאי אח דות בין שידור
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 19 | אז מה זה בריטיש שנדי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 20 | המדד ירד? המדד יעלה? הכנסתך מעמתת. בנק הפועלים מציע לך אפיק חסכון חדש: ״מטמון ברירת ריבית״ .הצמדה מלאה למדד וריבית צמודה, או ריבית גבוהה ששיעורה נקבע לפי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 21 | פהפ סוו אסאכ שו, יהודי דתי ומומחה וניווסוביה של המוסר, מניע 1את וע תו 11ל 1מילחמחו הלבנו ן, טוהו־הנ ש , 0אש ו , א!ויו גר שוון ומנחם : 1גי ,1וגסביו את יווסו רדת
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 22 | מחי צריפי לסרב לפקוד ה?־ (חמשו מעמוד )21 אולם כאשר אני מפעיל את עקרונות המוסר, רק אמצעים מסויימים נראים לי, ולא אשיג את מטרתי בכל מחיר. למה דומה הדבר: שוטר
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 23 | שהיא אכן עושה את זה בשם האוכלוסיד. שבחרה בה. כאשר מדובר על מעשים של מה־בכך, כמו הגדלת מס־ערך־מוסף, יש קונסנזוס או אין — זה לא משנה. אך כשמדובר במעשה דראסטי, אם
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 24 | מכחכים רא״ידו הנודד רק עתה הגיע אל הקורא גליון מ^פני שלושה חו הזה״ (״העולם דשים 2328״לבנון — סיפורו של חורבן״). מאוזן . 1זה אמור להגן עלינו כא שר עולים מתחזית
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 25 | ^171£ 17101 ש עון מו בי ר ה צ מו ד ה. דגם 820304 עם סולל ת ליתיום ל־ 7שני ם פלדה. נג ד מיס8 זכוכית קריס טל שעון עצר, מעורר 2/24ו שעות וטיימר. תזכורת כל שעה
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 26 | אחד משלהם ואחד משלנו במועד נחיתה מתוכנו. מכחבים בגישתא & נרי ^|3, -ר! ( 3ארו קוראים מגיבים על ה ראיון הסנסציוני שהעניק מנהיג אש״ף, יאסר ער־פאת, לעורך ״העולם
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 27 | עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפשר ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופתקט לא תגרום ל״רזוריס״ בתקציבך. קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה בעולם,
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 28 | מכוזבים (המשך מעמוד )26 (״העולם הזה״ ,יומן אישי.)2339 נראה לי שהסיבה לכך היא אח רת לגמרי. הנפגעים בינינו במיל־חמה זאת הינם רבים וזאת משום התנאים הטיפוגראפיים
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 29 | ״מאז שאני מכבדת ויזה , לחבור צעצועי־זה בשבילי משחק ילדים״ מכירות זה כמו משחק: יש להכיר היטב את הכללים כדי להצליח. אני גיליתי כי כדי למכור יותר, כלל ראשון: צריך
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 30 | 01101 ה ש מנ ת ש ל הנ לי דנ ת קר מל• מרציפן- המילה האחרונה בתרבות
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 31 | מ די ם ]ימיני מזר החודש: סרט ן ילדים בני מזל סרסו נוחים וקל להסחדד עימם א ת הילדים של מזל סר טן אפשל לז הות בנקל• המאפיינות או ת ם, בדרך־כלל, פנים עגלגלות,
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 32 | כסא גלגלי ישראלי יחיד מסוגו כע ול כסא גלגלים יחיד מסוגו בעולם, הובא בי מי ם אלו לשוק ע״י המפעל ״אורטופ״ חיפה, מ קבו צ ת ״פקר-פלדה״. זהו כסא הגלגלים היחיד העשוי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 33 | והר הצוואה ועיקרה | ה חי ל ה ולפני שאמות, חברים, ב מי לחמהה זאת או הב א ה /הייתי רוצה לעשות קצת סדר בברדק ולהביע מ שאלה /לא הייתי רוצה ל היקבר כמו מ טו מטם, מ
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 34 | ח 1פ ע 1ה גדנל הטםהק טני ם בסלטה _צא לחופשה המשלבת את כל היתרונות : כפר הנופש האנגלי בפלמה מציע לך פעילויותנ פל או ת וחופש יו ת לכל המשפחה, שיט, גלשנים, שעורי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 35 | ברית ־המועצות: יינייט״ לפארוק קדומי מאז תחילת הקרבות בלבנון משוטט שר־הזזוץ !של אש״ף, פארוק קדומי׳ ברחבי העולם ומשמיע הצהרות שרוח גבורה ועיזוז נודפת מהם למרחוק.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 36 | אופיו שוס מביאה אותך לבג! פינה באיטליה תל־אביב, וולפסון ,57 טל 827102 . פיאט ריתמו ^ דגמי ק ש 81״ טוס לאיטליה ואל תחמיץ את התכנית המיוחדת \/£ווזס ,161 י מכונית
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 37 | ,אנשים ב 11ו ו1ו , ג׳ולד נודו: לא להאשים את העיתונוס כר הונצח הרגע הגדול שלפני הבעיטה הראשונה במישחקי הגביע העולמי בכדורגל במאדריד: המלך חואן קארלום ורעייתו,
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 38 | אנשים ב שנים מיסטר סי: נא לקרוא 1׳ אדון שמו של ברנש אימתני זה הוא לורנצו טרו אבל הוא החליף, חנקית ורישמית את שמו ל״מיסטר טי״ ,הסיבה :״אנשים שיפנו אלי ייאלצו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 39 | מתאים ל טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 40 | הדיסק הוא התחליף הגאוני לסרט הצילום. המצאה מהפכנית -בלעדית לקודאק! שכח את סרט הצילום הישן. מהיום יש דיסק! זוהי דיסקית צילום עגולה שעליה קבועים 15 פילמים קטנים.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 41 | במצלמה כזאת צריך להיות גאון כדי שהתמונה לא תצליח! ב״קודאק־דיסק״ אין מה לשכוח, לכוון או להתבלבל. המצלמה דואגת לכך שהתמונות תצאנה מעולות. תוכל לצלם ב״קודאק־דיסק״
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 42 | לסנדלי ״שול״ יופי של קו ...קו הנוחות! החליקי לנוחות מיידית — הנוחות של נסי את סנדלי ״שול״ ותיווכחי עד כמה הם נוחים. ״שול״ — החברה המובילה בעולם בטיפול ברגל
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 43 | אחרי 3שני עד אי בו ד ד באה חמדה לוי ל א רץ -השח תפ ה בסרט יחיד• וחידה לחייה הפרטי ל פו עלהערכי, חאלד. לחש לוח*. אהבה באוזני חווה. הנערה היהודיה החזירה לו חיבוק
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 44 | במדינה סישטרה לי רו ת, אחר־ ברל 3רו? השוטר ירה, למוות כנער שנהג כמכונית גנובה, דהמישמרח תחקור את עצמה. חופשה נוס ח אמריקנה באילת. עם במלון אמריקנה. א7 777
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 45 | אשת המסתתות ותו משנתיים מפני בעלה, הרבנית 11 זמישטוה, התגרתה בבית־המעצו ״בוו]ל־ הני ז את האווורעלצוואויי״ ך• חוקר המישטרתי סיים את י 1דבריו באולם המעצרים של
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 46 | אהבה סודית הטנגו האחרון לשחקן צחי גוי יש מזה כמה חודשים אהבד. סודית מאוד. קוראים לד, מירי והיא קצינה בחיל־האוויר. צחי מסתיר אותה היטב מן הזרקורים, ואפילו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 47 | סיפורי תמי בן־עמי 10111010101מ 0111111 הא יתגר ש 113 של ר ס? יש בעיות במישפחתו של יושב־ראש מיפלגת־העבודה, שימעון פרס. הן התעוררו בביתו של בנו, יונתן (״יוני״)
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 48 | ה סי טו הנוגע רדב, העומו מ א חיי נישוא׳ המק שד השדרנית חטט לוי ת לקת־ריאות חריפה ונטולת כושר־נשימה עצמי. פשוט לא היה מוכן להתגבר על יצרו והשוויץ באהבה שלו.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 49 | מסוגלים לקבל ״לא״ כתשובה. הוא המשיך להציק לדליה ולארוב לה ליד הבית. במשך שעות ארוכות הוא היה ממתין על הדשא שבמילה של מישפחת מזור בשיכון הוותיקים ברמת־גן, עד
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 50 | תיקוואי הנוסע בריכבו מדי יום לירושלים לרגל עבודתו, מעוניין לתת טרמפ למי שגורלו דומה. אריה, טלפון 903035־ 03 בשעות הערב, ו־210446־ 02 בשעות היום. * יגן רויטל.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 52 |
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 53 | 1ה היה ה עו ג ס הו ה שחיה .גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיול״ הקדיש כתכת־שער תהת הכותרת ״מלכודת לכנות דניות״ ,לסי פור פרישת רשת הפיתוי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 54 | מתייחסים אליהן האנשים כפי שנוח להם. לעיתים הן ״המיליונריות משאדם״ ,ולעי תים הן המפונות הרעשניות, אלה שאי- אפשר לסמוך עליהן, כי הן זרוקות המור* גלות בחוסר־מעש.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 55 | גדולות, ומאחר שמפוני אופירד. בקיאים באירוח זבתיירות ומפוני ימית בקיאים בחקלאות, החליטו לנסות לשלב את השניים. מפוני אופירה לא איבדו את הקשר !ביי נחם. הרווקים
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 56 | הגימנזיסטית דיאן שר הדוגמנית קאה שוא יעבדו ימים וביו דיאן ווצה גם להופיע היא אומות, הכי חשה התגלית דיאן היא בהחלט תגלית העונה בשוק האופנה הישראלי. שערה הבלונדי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 57 | ומוס היא בת טינוחיה וונסקי ובולם בטוחים היא חידש את מקומה. ויציבה ׳,איפור, יחסי־ציבור, ניהול מי״מ בעסקים, כמה כסף לדרוש, איזה עבודות לבצע ולאיזה לסרב. הסירוב
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 58 | יזי יום יבוא וכל חברות הבניה יבנו כך * גאקוז• נחשב בארץ ובעולם כולו כ מו ת רו תבת חו ם הדיור. אצל אברהם גינד• נעשה הנ׳ אקוז• ס טנ דרט בסיס ו מ קו בל ל הנ א ת
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 59 | .,שפיכ 1ת דמים״ ן,,הרבי מתפקר׳ נוסח אוזיק ליפץ הגיאו פו לי טי ק ה ב יטא ו ן החברה תרגום יהודים סינתיד! אוזיק, שסיפרה שפיכות דמים, תרבי מתפקר * ראה־אור בימים
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 60 | ומר ונול נ״ר (המשך מממוד )59 מזהירה, אך החסרה סיפוק מהישגיה. היא חייה בעולם של התפעלות, נוסח שאול טשרגיחוגסקי בלנוכח פסל אפולו. אלא שמאייר אינה חשה כי היא מגשי
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 61 | רק להעמיד על הרנליים־נלמחג אין צורך להרים. אץ צורך לכופף. רק להעמיד אותו על הרגליים - ולמזוג! סופר טרופיקן אידיאלי לשמירת קור אן חום של נוזלים ומתאים לשימוש
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 62 | קוח טבעי אם אתה רוצה משקה שמקורו בפרי טבעי ולא בכימיקלים, משקה שטעמו מצוין שהופק מתפוזים עסיסיים, או תפוחי עץ טריים, או אולי פטל רווי מיץ. אם אתה מעדיף משקה על
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 63 | היא ואחה את גונתה שד ובנה נומון עוד דנני שהתגרתה ע דיו המישסוה ^ שחזרתי הכיתה עוד פעם ליבי ״ בקצב מהיר וצמרמורת טיילד. בעמוד השידרה שלי. את השעתיים האחרונות
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 64 | טייסי חיל־האוויר הפנו למיצון־ מבוקש :1מ 11י בו ת * נ וטו־פ־ט ׳ 1ו ה אנ קו ת נש י ! 1עיוומותבמועדון ־ הלילה מסיבת הלאומיים נ וק ־אא וט קהל משולהב וצמא לחידושים
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 65 | שר נש ים נעו על הבימה במבטים קשוחים — חיקוי מושלם למבטיה של השחקנית גריים ג׳ונס. הבנות ירדו אל הקהל, אחרי חמש דקות של הופעה, ובכך נסתיימה האט רקציה הראשונה.
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 66 | שיחר האבוד מאחר• הקלעים דמיו־ ער המוקד הנהלת רשות־השידור ממשיכה להיל חם על עצמאותה. המיתקפה המרוכזת של הליכוד על רשות־השידור, עובדיה ומנה ליה, הגיעה לשיאה
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 67 | יום רביעי 14. 7 * מחזמר: אלון! בצ־ ״ לות ואלון? שום (— 6.00 שידור כצבע, מדכר ומזמר עכרית) .חלק שלישי של עיבוד טלוויזיוני שנעשח על פי ביאליק (שידור חוזר). •
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 68 | קולנוע מהוסה בה1ל י 1וד מ ר עי להבא רו ת בלייק אדוארדס לא נתן מעולם פורקן לשינאר. העזר, שהוא רוחש לתעשיה המפרנסת אותו. בלשון של היום, בוודאי צריך לקרוא לו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 69 | הזה, שאי-אפשר להזכיר את כולם מבלי לכתוב אותו מחדש. חובות גדולים. כל המצוי ברזי הו־ ׳ ליווד יודע מייד שלמרות כל התזזית הזאת, זהו בעצם סרט ריאליסטי, שהש־ראתו
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 70 | טילפן להוריה בסביון וסיפר להם מה ששמע מפיה. ההורים והבחור פנו למיש־טרה והגישו תלונה מפורטת, ובמקביל שלחו את גיל לטיפול פסיכיאטרי, אל ד״ר אבנר ברקאי, שנפטר
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 71 | דו 1פה ודונם ש מנה טובה בא״זנבוג בשבוע שעבר לקחתי חופשה מהבורסה. חיכיתי שתחזור למצב נורמלי, והנה בשבוע שעבר זה קרה: הבורסה חזרה לעצמה, עם המילחמה בלבנון ולמרות
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 72 | ״את תגרדו!״ המשך מעחוד )9 בשבילנו״ ,חייך ,״מדגדג לנו, ואתם מגרדים״ .כלומר : מדוע לעשות משהו בעצמנו, אם אתם יכולים לעשות זאת בשבילנו? מארוני אחר, גם הוא בעל רמה
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 73 | ק שר ההשתקה ך* ידיעה ששודרה בחדשות השעה * שש ביום השבת לפני שברע הותירה ישראלים רבים פעורי־פה. העובדה שיו־שב־ראש אש״ף נאות לקבל עיתונאים ישראליים, ואף להתראיין
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 74 | ; אומר מה ה אומר מה ה או מ ר ...מ ה הם אומר. , אמנון אבר מו בי ץ: מ ח מו ד לאבד : מ איר ווו 1יאד: ״ באוץהזוש ״המנקה דינו עם ״ביקור אצר ערכאת הוא . שתי תרב ו י
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 75 | מה הם או מ ר מ ה הם אומרים ...מה ה או מ רי ם ...מה ה או ,כל חייל הוא סניגור, הייתי בשוק. לא יודע או אחד לא מנין של הגשש־החיווד! איד ענדה! מ ן ! בשביל מה 1ה
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 76 | שדון נגד כורם ״אתם תגרדו!״ חשבון ה חללי ם לביירות• ,שתסייע להגשים לפחות חלק מהמטרות, עלולה להביא למיספר אבידות כפול ומכופל, ולטאטא את שרון מכיסאו בלי לשים לב
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 77 | הפאישה חוקית בהחלט! יימס״ של דונדץ קרא לה ״פגי- שה היסטורית״ .אבל בישראל היו מי שהתייחסו אל פגישתו של אורי אבנרי, עורך העולם הזה ויו״ר המועצה הישראלית למען
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 78 | ספורט כדורגל איז ה מין גביע בניגוד לנהוג במישחקי גביע־עולם קו דמים. הותר השנה לכמה משחקני ה מונדיאל להתייחד עם בנות זוגם. בעבר חשבו שמוסב לספורטאים להתנזר ממין
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 79 | ״מוכרות מסביב לעולם. תביט סביב כריסטופר קולומבוס ״נפדות משני עברי האוקינוס האטלנטי. בטוחות בכל מקום תחת השמש.״ -ליף אריקסון ״ניתן להשיגן בשלושה מטבעות עולמיים
העולם הזה - גליון 2341 - 11 ביולי 1982 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד