גליון 2342

א׳ אב תשמ״ב21.7.1982 ,

כזיספר 2342

76 עח1די0

בראיון שהע 1יקהשסע לאוד אסר
הצהיר ח׳ אלד אל־ חסן, מראש אש״ף

ח׳ אלדאל ־ ח סן,

״מוכרות מסביב לעולם. תביט
סביב.״ -כריסטופר קולומבוס

״נפדזת משני עברי האוקינוס
האטלנטי. בטוחות בכל מקום
תחת השמש ליף אריקסון
״ניתן להשיגן בשלושה מטבעות
עולמיים חשובים. המצאה
מעשית ביו ת ר.״ -בנג׳ מין

פרנקלין

״מקובלות משני עברי האלפים
וכמעט בכל מקום אחר בו אתם
מבלים חופ שה.״-חניבעל

16-50-60

\ 10א
1\/11 1<1) /א1ל11/\ 1

03 או 01ק

0אג 81£01

010 569 גסס

501£ז0£1/

_*05ו.ו 0ם

״ג. ולן־ 50.1 00 10 1 0 30 0 0 0 0 0
,.׳ 011)1

1׳ 3ס 0100/

הכסף שנוסעים מנוסים נושאים
נוסעים מנוסים אינם נושאים כסף רגיל. הם מעדיפים את המחאות

אמריקאיים, מרקים גרמניים ולירות שטרלינג.

הנוסעים של בנק אמריקה. כסף עולמי. המחאות המקובלות ביו תר

המחאות הנוסעים נ הנות מגיבוי של ״בנק אמריקה קורפוריי שן״ -
שערך נכסיו מעל 100 מיליארד דולר. עכשיו אתה מבין מדוע

יתרה מזו. מעתה ניתן להשיג את המחאות הנוסעים של בנק

נוסעים מנוסים לוקחים איתם לכל מקום בעולם את המחאות

אמריקה בשלושה מטבעות עולמיים חשובים: דולרים

הנוסעים של בנ ק אמריקה.

מ־ 160 ארצות והנפדות ביו תרמ־ 000׳ 40 מקומות בר חבי העולם.

,אילוץ

א10־ד\0 8 /ק 0 8נ<:8 £01

6 )!11£5ד

5 0ץ11€

כתבת העוער הק־ז־מ :

כתבההשער האחורי

הנסקת הסהו

שר עם תיק?

עדרך העולם הזה אורי אבנרי ראיין
את יועצו הכביר של ערפאת,
ח ׳אלד אל־חסן, המצהיר כי אש ״ך
יפסיק את השימוש בטרור
באשר יוסכם על
הכרה הררית כין ישראל
וכין אש״ף!

כזריזות. רכה החליט היועץ המיש־פטי
לסגור את תיק החקירה כעניינו
שלי השר המיועד יובל נאמן.
העולם הזה מגלה :
בפרקליטות יש תיק-
חקירה נוסף שיוכל
נאמן מעורב בו.

..לא יהיה שלום!״ התוכנית
״העולם הזה׳ /שכועץ החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון 5״ טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי. עורך תכנית: יוסי שכון. רכזי מערבת :
שרית ישי ושלמה פרנקל. עורכי כיתוב: תמי מוטוכיץ וגיורא נוימן .
צלמי מערכת: ציץ צפריר וענת סרגוסטי. ראש המינהלה: אכרהם
סיטץ. מחלקת המודעות: רפי זכרוני * המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. הדפסה :״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אביב. הפצה ״גד״ בע״מ

החקירה המישטרתית נגדי, שמג־גמתה
היא להעמידני לדין בעוון מגע עם
האוייב (עונש מירבי 15 :שנות מאסר),
מתנהלת במלוא התנופה. צלמת־המערכת
ענת סרגוסטי נחקרה במשך ארבע שעות.
והכתבת שרית ישי במשך תשע שעות.
איני יודע מי נחקר עוד( .אל העד הראשי
— יאסר ערפאת — עדיין לא הצליחה ה־ממישטרה
להגיע).
בינתיים הופעתי השבוע. בביקור־בזק
,בן 100 שעות, לפני אמצעי־התיקשורת
י בשלוש ארצות. רואיינתי בקשתות הטל וויזיה
לעיני כ־ 250 מיליון צופים, דיברתי
עם נציגי התיקשורת של ניו־יורק, וושינג טון,
פאריס ולונדון, נתתי ראיונות וכתבתי
מאמרים בחצי תריסר מהעיתונים החשובים
והמכובדים ביותר בעולם.
בכל הראיונות האלה היה נושא אחד,
שהאפיל אף על הראיון שהעניק לי יאסר
ערפאת: כוונתה המוצהרת של ממשלת־ישראל
להעמיד אותי למישפט־בגידה.
כוונה זו זיעזעה את אנשי־התיקשורת וה ציבור
בארצות אלה. לא היה אף ראיון
אחד שלא התחיל בנקודה זו.

ה מ טר ה :
ל הפ חיד
אם תממש הממשלה את איומיה ואכן
תעמיד אותי למישפט, תהיה התגובה העו למית
חמורה שיבעתיים. לא יהיה עוד די
במאות העסקנים ושכירי־הפה המטיילים
כעת בעולם, על חשבוננו, כדי ״להסביר״
את קו הממשלה. כל מילה שתיאמר במיש־פט
זה תעורר הד עולמי.
לא רק מישפטנים אוביקטיביים. אלא
גם המישפטנים של הימין הקיצוני ביותר,
כמו הפרופסור בנימין אקצין, כבר חיוו
ן בפומבי את דעתם כי אין כל בסיס מיש־פטי
לאישום כזה. הראיון שנתן לי יאסר
ערפאת היה חוקי לחלוטין, ואין שמץ של
ספק שכך יקבע כל שופט בתום המישפט
הצפוי. אני בטוח בזה לחלוטין, כי הייתי
בעצמי בין המחוקקים שהשתתפו בעיצוב
החוקים האלה. אני בקי היטב ברוחם
ובלשונם.
אם כן, מדוע מתעקשת הממשלה לנהל
פעולת־סרק זו? מדוע הוטל רשמית על
המישטרה לערוך חקירה, שעצם עריכתה
כבר גרם נזק עצום לשמה הטוב של
ישראל בעולם? מדוע היא מאיימת בעריכת
מישפט?
האם זוהי אך ורק תוצאה של טימטום י
אני מעריך מאוד את חשיבות הטימטום
בניהול המדינה, אך נדמה לי שהפעם אין
הטימטום לבדו שולם בכיפה. יש שיטה
בטימטום הזה.
הכוונה העיקרית היא, לדעתי, להפחיד .
שום אדם רציני בממשלה אינו יכול
לקוות ברצינות להפחיד אותנו, אנשי
העולם הזה. אנו נמשיך לפעול, במיסגרת
החוק, לפי מיטב הכרתנו ומצפוננו האנו שי,
הלאומי והעיתונאי. נמלא את חובתנו
עד תום. ולראייה: הראיון שערכתי השבוע
עם אחד האישים הבכירים ביותר באש״ף,
ח׳אלד אל־חסן, שבו ביקשתי להשיב ל העולם
הזה 2542

שאלה המטרידה יותר מכל אחרת את
הציבור הישראלי: האם יש סיכוי כי
אש״ף ינטוש לחלוטין את דרך הטרור
במיסגרת המאמצים למען השלום (ראה
עחור .)7
לא, הכוונה אינה להפחיד אותנו .
הכוונה היא להפחיד אחרים .
על רקע זה מדאיגים אותי מאוד כמה
מאורעות שאירעו השבוע. למשל: התגובה
על קריאתו הדרמאתית של עיצאם סרטאווי
לאישים ישראליים לבוא ולדון עימו על
הדרכים לפיתרון בעיית ביירות המערבית
ולהשגת השלום.
סרטאווי קרא בשמותיהם של ארבעה —
מוטה גור, יוסי שריד, ויקטור שם־טוב
ומוחמד ותד, אך הדגיש כי הוא מוכן
להיפגש עם כל ישראלי אחר( .״ישראלי
רע הופך בעיני לישראלי טוב, ברגע שהוא
מוכן להידבר עימנו.״)
יותר מכל אדם אחר, סיכן עיצאם סרטווי
בשש השנים האחרונות את חייו, ממש בכל
יום, למען השגת השלום בין ישראל והעם
הפלסטיני. הוא תפס מזמן את המקום
הראשון ברשימת המועמדים־לרצח של כמה
אירגוני־טרור. אין אדם נורמלי בעולם
שאינו מכבד ואף מעריץ את יושרו וכנותו.
ובשבועות האחרונים הוכיח כי — בניגוד
לדיעות שהושמעו בעבר — לא זה בלבד
שאינו אדם בודד, אלא שהוא נהנה מאמונו
המלא של יאסר ערפאת.
בין המוזמנים הודיעו בעבר שניים, שהם
היו רוצים להיפגש עם ראשי אש״ף, כדי
לדון על בעיות השלום. אולם כל הארבעה
שהוזכרו בשמותיהם לא נאותו השבוע
לאחוז ביד המושטת.
לכל אחד היו סיבות משלו לכך (ראה
מה הם אוסרים) .אך אין לי ספק כי מסע־ההפחדה
הממשלתי, שהגיע לשיאו במסע
האיומים וההשמצות נגדי, יצר את האווירה
המונעת את היענותם של עסקני־המיפלגות
להזמנה, שהיתה עוד לפני חודשיים מתק בלת
כניצחון היסטורי של רעיון־השלום.
הפחד משפיע. הוא כופת וכובל את
אמצעי־התיקשורת הממלכתיים• אמנם, ב־אומץ־לב
רב הסכימו עורכי מבט בטל וויזיה
לשדר קטעים מן הראיון עם ערפאת,
למחרת עריכתו. אך מאז לא העז אף
עורך אחד של תוכנית רדיו או טלוויזיה
להזמין אותי לשיחה כדי לספר על רשמי
שלי מאותו ביקור, ולפרט את דעתי שלי
על האירוע, מול פני מבול ההשמצות
הזדוניות הניתכות עלי מכל עבר. כל פא־שיסט
ממדרגה עשירית יכול למצוא לו
פינה חמה בתוכניתו של רם עברון —
ובתוכניות דומות בטלוויזיה וברדיו, וגם
בעיתונות הכתובה. ואילו הפעם לא העזה
אף התוכנית מאחרי הכותרות ברדיו, שכל
כולה מוקדשת לאירועים עיתונאיים, ל ראיין
אותי לגבי האירוע העיתונאי החשוב
ביותר של השנה (ואולי של שנים רבות).
גם אגודת העיתונאים ועורכי העיתונות
התעטפו בשתיקה רועמת, הנשמעת היטב
ברחבי• העולם.
הפחד זוחל. הוא זוחל פנימה. הדמוקרטיה
זוחלת החוצה. הוץ מקוראי העולם הזה
שוב אין לאזרחי ישראל כל אפשרות
לשמוע אמת מלאה, על כל צדדיה.

בראיון חושפני להעולם הזה אומרת אילנה
רומנו, אלמנת מינכן, כי לעולם לא יהיה
שלום בין ישראל והפלס־מינים,
וטוענת שצריך ל־

המשיך במילחמה בלבנון
״עד הסוף״.
הסודית סקופ עולמי: אלכ סנדר
הייג היה שו תף
ליוזמה שתואמה
עם הד״ר עיצאם סר־טאווי
וראש־ממשלת תוניסיה,
מוחמד מזאלי, הייג
שארצות־הברית התחייב תפתח בהידברות עם אש״ף.

.אנחנו רוצים נקמה ר
בביירות יורים התותחים. קרוכי
משפחותיהם של הפלסטינים שם
בגרה המערבית, שוחחו עם צות
העולם הזה. א נואר אל־נוסייבה
מדבר במתינות. האלה
הצעירה
אל־טאוויל
אומרת שהיא רוצה
בנקמה.
קשר הפלאנגות

ה בוז !׳

כתבת העולם הזה מדווחת מלבנון:
המתח שכין הפלאנגות ה
בין הדרוזים עלוד לס־כן
את חיילי צה״ל.
1 1 1 1החיים הפרועים ממיז־רה
לביירות.

גס הם הצטרפו למסכת המילואימניקים
כותבי המיכתביס. אלה הס החשודים ב־ביזה
במילחמת הלבנון,
המתלוננים על עונשיהם
הכבדים ועל התנאים בכלא
הצבאי.

חשיש בעמקי

עמום סבג, עד המדינה כפרשת ״ניקוי ה־עמקים״
,טען השבוע כי שיקר, ובעיקבות
השקרים הדטלכו לכלא עשרות
אנשים על־ידי מישטרת מחוז
הצפץ. מה רצו קציני המישטרה
להשיג?

דא טוב -לא כסף הזה שלהעולם האופנאית מטיילת בבוטיקים של עשרה
בלירה. מה אפ שר
למצוא אצל
ידומי
שהיו
עים כ>,ימאים״.

>ורדת
זו הרת
מ אוד
מי שהיתה סגנית־מלכת-המים בשנות
הששים ירדה לארצות־הברית ומבקרת
מדי פעם במולדת. בתיה בנדיקט
מספרת על היי הזוהר של אשת־חברה.

שיקרי השלל

זאב שיף ז]ל האמת שמאחורי כמד
יות השלל במילחמת הלבנון. יצחק
רבין טוען: אש ״ף לא הוכנע. סיל
בי קשת על שירי הלהקות
הצבאיות וקטעים
נבחרים אחרים
במדור החדש קטעי

מ דו רי ק בו עי ם: תשקיף במדינה
אתה והשקל
יומן אייטי —

מחלת השגררת,
שינאה ברחוב, האיש שחזר מהחום
אנשים בלונים
לילות ישראל קטעים פורום — מאיר מכתבים תשבץ
הורוסקופ

ויזלטיר ואסתר רטנר

רצח במו שב
ניפוץ הזכוכית הפר את דממת הלילה
במושב. יונה שער נעלמה. על הסדין
והמיזרון התגלו כתמיידם,
והמישטרה פתחה בחקירה.
מי רצח את יונה שער י
29 חשבון עוכר ושב
עולם קטן — עיראק, צרפתוברה״ח31 33 אנשים בעולם 48 רחל המרחלת

לי לה לו 51 בלבדטק 56 גמר של גייר

זה היה העולם הזה שהיה

•טידור
מדריך •טידורים -ישראלוירדן 61 64 קולנוע
מה הם אומרים -מרדכי גור, יוסי
שריד, שלמה להט, אורי ברבש, מיכאל
קליינר, יפתח גוטמן

ספורט

ההתעוררות הדתית הזאת מיוחסת להתחדשות
מילחמת איראן־עיראק ולמילחמת־הלבנון.

בי קו ראצל
עבד ־ א ל*יק אדר
המפקיד הבכיר כפת ״ח, אסד עבד־אל־קאדר,
הנמצא בשבי צה״ל, יזכה עוד השבוע או
כשבוע הכא כביקור שד אשתו, דינה.

ת 1י| ןןןך
שרון מחכה
דהזו־מנחת
הפריצה הישראלית לביירות המערבית תתבצע כאשר
יחליט שר־הבטחון, אריאל שרון, כי יש עליה
מספקת כדי להצדיק זאת לפני דעת־הקהל בארץ.

עילה כזאת יכולה להיות תקרית־אש, שכה
ייגרמו לצה ״ל אכידות רכות כנפש.

הדרוו ה ש לי טסדר
מפקד דרוזי בצה״ל, בדרגת אלוף־מישנה, הוא האיש
שאילץ את הפלגים היריבים בדרום־לבנון, דרוזים
ומוסלמים, להפסיק את המאבק ביניהם.

כפגישה שהוא קיים עם ראשי המוסלמים
הוא איים שדרוזים־ישראלים ייכנסו
למערכה, אם לא ישרור שקט כמקום.

היא תבוא אליו לישראל, ושניהם יחד אף ייצאו
לסייר בבית־לחם, בליווי הכתב הישראלי אהרון ברנע,
שחקר את עבד־אל־קאדר בשביו, במיסגרת תפקידו
הצבאי.

על אישור ההזמנה לכיקור משפחתי חתום
שר־הכיטחון, אריאל שרון.

אין הז מנו ת
לתע שיו תצב איו ת
מישרד־הביטחון וצח״ל מעכבים לפי״שעה
את ההזמנות דספקיהם האזרחיים, ואינם
רוכשים סחורות להשלמת המלאי.

ש כי תהסדל— ע ר בי ה
כימים אלה מתנהלים בחוגים הפוליטיים
של הערכים, אזרחי ישראל, דיונים על
האפשרות להכריז שכיתה כללית, אם יפרוץ
צה״ל למערב־ביירות•
המגעים נמצאים כשלב מתקדם.

אחד מצוותי הטלוויזיה הישראלית, שסיקרו את
המילחמה בלבנון, סירב למלא הוראה של קצין
מיחידת דובר־צה״ל להכין סרט טלוויזיה, שלדעת
אנשי־הצוות נועד לשרת צרכים לא-דיווחייס.

אחרי הסירוב הורה הקצין לאנשי הצוות
להכין את הסרט כפקודה, ואנשי הטלוויזיה,
שהיו מחויילים, נאלצו למלא אחר הפקודה.

כשני הסרטים מוצגים אותם הכתים ואותם
האתרים ההרוסים, כאשר כסרט הכריטי
הטענה היא שהם נהרסו על־ידי הישראלים,
ואילו כסרט הישראלי טוענים שהפלסטינים
והסורים הרסו אותם.

בגין רו צ ה ומון
כלישכת ראש־הממשלה הוחלט שהליכוד
חייב להוציא עיתון יומי, שייצג נאמנה
את ריעות הממשלה.
ראשי הליכוד טוענים שהעיתונות היומית לא עמדה
לצידה של הממשלה בימי מילחמת־הלבנון, ולצד
דיווחים פרו־ממשלתיים נתנה מקום גם לתגובות־נגד.

דפנה כר מון
התאבדה*
ה א מריק אי
יל ח צו להסדר
בחוגים מדיניים בישראל סבורים כי האמריקאים
רוצים בסיום מהיד ככל האפשר של המילחמה
בלבנון, משום שהם מודאגים ביותר מהתחדשות
המילחמה בין איראן ועיראק.

האמריקאים מכקשים ליצור כהקדם ציר
פרו־מערבי שיכלול את עיראק, סוריה,
ירדן, סעודיה ומצריים, כדי לכלום את
איראן. המשך המיל חמה כלבנון מפריע להם
ככד•

חו מ״ניזס בהר ־ הכיח
בתפילות יום השישי השבוע כמקומות־התפילה
המוסלמיים בהר־הבית כירושלים
נישאו דרשות כזכות החומייניזם, ואף
חולקו חוברות של דרווישים שיעיים
מאיראן.

כמיסדרונות ״מצודת־זאב״ בתל־אביב
סבורים כי הה״כ רוני מילוא עומד לעכור
מתמיכה בשר־החוץ, יצחק שמיר, לתמיכה
בשר־הביטחון, אריאל שרון, כמועמד
לראשות־הממשלה•
מילוא זוכה בביקורים תכופים מצד עוזריו של שרון,
במעוזו שבמערכת ביטאון הליכוד, ומרבה להלל את
שרון. נראה שמילוא סבור כי אפסו סיכוייו של שמיר
לרשת את בגין, והוא מחפש פטרון חדש.

פו נ דר. תו מכת
בימין הקיצוני
את הכוכבת ג׳ין פונדה, שפירסמה
את עצמה כלוחמת־שלום קיצונית
כמילחמת וייאט־נאם, ואת כעלה
הפוליטיקאי טום היידן, הכיא לישראל
היהודי־אמריקאי פיל כלייזר.
כלייזר, כעל כיטאץ־היורדים כלום-
אנג׳לס ״ישראל שדנו״ ותחנת־טלווי־זיה׳שם,
הוא איש הימין הקיצוני,
ותומך של תנועת-החרות ותנועת
התחייה כישראל.

ההזמנות מעוכבות עד לאחר אישור התוספת
לתקציב־הביטחון, בעיקבות מילחמת־הלבנון.

הצוו ת סי רבפ קו ד ה

אחרי שתוכנית־הטלוויזיה הירדנית פנורמה הציגה
סרט של בי־בי־סי על מימדי ההרס הישראלי בלבנון,
עומדת הטלוויזיה הישראלית בערבית לשדר, ביום
שישי השבוע, סרט־תעמולה ישראלי, על ההרס
שגרמה בלבנון מילחמת־האזרחים.

מילו א יחלץ־י סו סי ם *

חוקרים כמישטרה סכורים כי דפנה
כרמון, הנערה החיפאית שנעדרה מכיתה
ושנמצאה מתה, לא נרצחה,
אלא התאבדה•
הכיוון החדש של החקירה מתמקד
כעברה של הנערה החיפאית, ובמצבה
לפני ההיעדרות.

ה לי ברלים
קיצוניים יו תר
השרים הליברליים, יצחק מודעי ואברהם
שריר, ולעתים גם גידעץ פת, מציגים
בדיוני הממשלה עמדות קיצוניות יותר
מאלה של שרי תנועת־החרות, ומצדדים
כפריצה מיידית של צה״ל למערב ביירות.
במיפלגה הליברלית רווחת הסברה ששרים אלה
מבקשים להכשיר את עצמם בעיני בגין ושרון,
למיקרה שיהיה פילוג במיפלגה הליברלית, ויוני־המיפלגה
יפרשו מהליכוד. במיקרה כזד, לא יוכלו כל
השרים האלה להמשיך ולכהן בממשלה.

ד רו ק מן נגדהת חיי ה
עסקני המפד״ל הטילו על הח״כ חיים דרוקמן לפעול
בקרב הרבנים ובני־הישיבות, התומכים בתנועת
התחייה, כדי להחזירם למפד׳׳ל.

דרוקמן ינסה לשכנע את אנשי־התחייה כי
אחרי הצטרפותה לממשלה תגרור גאולה
כהן את התחייה לליכוד, וזה הזמן לחזור
ל מפד ״ל.

בי ת וקרת׳ לשחד
יושב־ראש סיעת-המערך ככנסת, משה שחל,
רכש כחודש שעכר כית בשכונת דניה
בחיפה, כמחיר של 380 אלף דולר, שהם
כ־ 100 מיליון לירות ישראליות.
שחל הוא בעל מישרד עצמאי פעיל ביותר לעריכת־דין
בחיפה.

לפיד שיכנע אתמחם
בצהרון ידיעות אחרונות עמדה להתפרסם השבוע
כתבה חריפה נגד מחדלי הטלוויזיה במילחמת־הלבנון.

מנהל רשות־השידור התקשר כטלפץ אל
נוח מוזס, מכעלי הצהרון, והצליח למנוע
את פירסום הכתבה.

הי טלעל מטייח
בחוגים בנקאיים סכוריס כי האוצר עומד
להטיל מס מיוחד על עיסקות במטבע־חוץ,
כדומה למס שהוטל על עיסקות בכורסה.
על־פי גירסה זאת, ההיטל שהטיל בנק ישראל על
שבירת פיקדונות במט״ח מהווה הקדמה לצעד זה,
שייקר את מטבעות־החוץ.

!.,־לטון״ ה מ סי ק המינוי
הנהלת מלון הילטון בירושלים הפסיקה את חלוקת
עיתון הארץ בין אורחי המלון.

הסיכה — ״הארץ״ פירסם ידיעה, שכה
נטען שהמלץ גוכה סכום גבוה מדי
מה״כים, הישנים כקביעות כמלון.

סער מנ חרם
כתכי העיתונות היומית, העוסקים בסיקור
הטלוויזיה הישראלית, החליטו להחרים
את מנהל־הטלוויזיה טוביה סער, ולא לפנות
אליו עוד כדי לקכל תגובות.
צעד זה בא אחרי שהכתבים נתקלו במה שהם מכנים
״אי־אמינות״ לטענתם, סער אינו מדייק בעובדות-
ואין לסמוך על דבריו.

במדינה

צות ביירות המערבית אפשר למ צוא
שפע של שרידים לפצצות ה־מיצרר.
מיכלים מבוקעים ורימונים
שלא התפוצצו.
העם היכן ה פ רי טי ם?
כמעטה המילדומה,
מתרחשת עתה בלבנון
טרגדיה נוראה נוספת.

כל אדם במדינה חשב על ההם־
רעה העומדת לפני ממשלת־ישר־אל:
לתקוף את מערב־ביירות או

ההמונים שיכורי־המילחמה, ש צד,ו
בכיכר מלכי־ישראל בתל־אביב,
תבעו זאת. כל אחד מן ה מפגינים
(ראה להלן) האמין כי בנו
לא יהיה בין מאות ההרוגים, ש ישלמו
בחייהם עבור מיבצע זה.
מאות אלפי ישראלים אחרים התפללו
בליבם כי מרחץ־הדמים יימ שבניהם.

ביניהם היו רבים
אחיהם ואבותיהם עלולים להופיע
ברשימת־החללים של המיבצע.
0 0צ אלף נעלמו. בעוד שעיני
הציבור כולו היו מופנות לעבר
ביירות, התרחשו דברים חמורים
ביותר בדרום־לבנון.
במשך שישה שבועות לא הורשה
לעיתונאים ישראליים וזרים להת קרב
אל מחנות־הפליטים, שנכבשו
בידי צה״ל. קציני־הליווי של צה״ל,
שהוצמדו לעיתונאים בלבנון, מנעו
את הדבר בעדינות או בתוקף, ב אמתלות
שונות.
במחנות אלה נמקו לפני המיל־חמה,
כרבע מיליון בני־אדם, גב רים,
נשים וילדים — פליטי מיל-
חמת־העצמאות, בניהם ונכדיהם.
השבוע, כאשר ראשוני העיתו נאים
הגיעו למחנות אלה, הם מצאו
שאינם קיימים עוד. הם הושמדו
כליל. חלק מן המיבנים העלובים
נהרסו בימי הקרבות, כאשר הלו חמים
הפלסטיניים לחמו שם עד
מותם. שאר המיבנים נהרסו אחרי
שוך הקרבות, כדי למנוע את שיבת
הפליטים אליהם.

מה שצולם ושודר בכל תחנת
טלוויזיה בעולם, לא יכלה ישראל
להכחיש עוד. ההודעה הישראלית
טענה כי אמנם השתמש צה״ל בפצ צות
מיצרר נגד כוחות לוחמים,
אך אין זו אשמתה של ישראל ש הלוחמים
הפלסטינים והסוריים ב מערב
ביירות אינם נמצאים שם
לבדם, ויש אוכלוסייה אזרחית ב־קירבתם...
התוצאה:
האמריקאים הודיעו ש הם
מעכבים משלוח של 4000 פצצות
מיצרר לישראל.

ה פגנו ת

,,האם הוא עבר אתא חו ז ־ החסימה
הרעילה את המרחב במשך שני
דורות, ושמנעה כל אפשרות של
שלום. פליטי 1948 גורשו בשנית.
נמצאים עימם פליטים שגורשו ב פעם
הרביעית: ב־ 1948 גורשו מ שטח
ישראל לגדה המערבית, ב־
1967 גורשו ממחנות־הפליטים ב גדה
המערבית לירדן, ב־ 1970 גור שו
מירדן מדרום־לבנון, ועתה מנסה
אריאל שרון — כפי שהבטיח
לא פעם לגרשם מלבנון לסוריה.
אפילו בתולדותיו רבי־היסורים
של העם היהודי, אין הרבה דוגמות
של סבל מתמשך ואכזרי כזה.
״לא ידעתי!״ כל זה מתרחש
בימים אלה, בשמה של ישראל ו באמצעות
מוסדותיה הרשמיים, ב מעטה
של סודיות המילחמה.

פצצות המיצוו

זשתמש בפצצות מיצרר
גם בריכוזי
אוכל,ופיה אזרחית.

העולם הזה 2342

שום החלטה לא התקבלה על כך
בפורום שיש לציבור ידיעה עליו.
עם ישראל, הנושא באחריות המו סרית
למיבצע זה לא נישאל,
בבוא היום, כאשר יוודעו הדב רים
ברחבי העולם ויעורר תגובה
כללית של רתיעה בחילה, יצטרך
הישראלי להשמיע את שתי המילים
הנתעבות ביותר באוזני כל ״הו די
:״לא ידעתי !״

המילחמה
צרח המיצו־ר
האמריקאים התעקשו;
ולכסוף היה על ממשלת
ישראל להורדת ששה״ל

אים התחילו ללחוץ.

שימוש זהיר?

השתיקה ה-

נציגי התיקשורת הזו, היו המו־

אין אנשים חיים רבים, היכולים
לתאר את פעולתה של פצצת ה־מיצרר.
הפצצה היא קטלנית מאוד.
אך ידוע היטב כיצד היא פועלת.
הפצצה, בין שהיא מושלכת ממטוס
ובין שהיא נורית מתותח, היא מ עין
מיכל גלילי. המתבקע בגובה
מסויים מעל לפני הקרקע. מן ה־מיכל
נושרים רימוני רסס המלאים
בחומר־נפץ וברסיסי־מתכת. רימו נים
אלה נדרכים כאשר הם פוגעים
בקרקע. ואז הם קופצים כלפי מע לה
ומתפוצצים באוויר, בגובה של
מטר או שניים מעל לפני הקרקע.

הנזיכלים המבוקטים שמהם יוצאים הרימונים של
פצצנת המיצרר הקטלנינת נראים בבירנר, נשענים על
הקיר, בחערוכח־רחוב מאולתרת שערך אש״ף ברחוב בביירות (בתמונה מימין) ,בזווית
לדבריו של המושל הצבאי ה ישראלי
בדרום־לבנון, המוסווה ב תואר
״ראש היחידה לסיוע,״ חיים
עדיין בין חורבות המחנה 32 אלף
פליטים — פחות מ־^ 15 מן ה־אוכלוסיה
שהיתה בהם. מה קרה
לשאר ה־ — 850^.יותר ממאתיים
אלף גברים, נשים, זקנים וילדים י
גירוש רכיעי. אחד מראשי
אש״ף, ח׳אלד אל־חסן, אמר השבוע
לאורי אבנרי כי המונים אלה גור שו
על־ידי צה״ל לעבר הקווים ה סוריים,
ושהם רובצים עתה תחת
כיפת־השמיים, אי־שם בשדה (ראה
עמוד .)7הסורים אינם מרשים להם
להיכנס לקוויהם. לא הושמעה עד
כה שום גירסה אחרת.
אם אכן נכון הדבר, הרי מתח דשת
עתה הטרגדיה של , 1948ש

המ*דתמ ה8
מעולם 7א נזקקה ממשלה
כישראל להפגנת תמיכה
במהזן• מילחמתי שלה,
בזמן המערכה.

התמונה: רימון זרחן של צה״ל, האסנר על־פי אמנת דנבה. בתמונה משמאל מציג איש־אש״ף
בביירות, כמה רימונים מפצצת מיצרר שלא התפוצצו, בתוך קסדה. השבוע *,בעיקבות
ההודעה הישראלית על השימוש בפצצה, עיכבו האמריקאים משלוח של 4000 פצצות לישראל.

שיטה זו מבטיחה שכל דבר חי
ברדיוס ניכר, ייקטל או יפצע בצו רה
קשה. חלק מהרימונים אינם נדרכים
בפגיעה הראשונה, והם נו תרים
בשטח במוקשים לכל דבר,
שדריכה נוספת עליהם מפוצצת
אותם.
הפצצה פותחה על־ידי הצבא ה אמריקאי
בעת מילחמת ויאטנאם,
והאמריקאים רגישים מאוד לשי מוש
בה, אולי משום שבגירסה אח רת
שלה — כמוקש — פגעה פצצה
המיצרר כאמריקאים רבים.
כאשר היה מנחם בגין בוושינג טון,
הוא נשאל על־ידי ועדת־החוץ
של הסנט אם השתמשה ישראל ב פצצות
קטלניות אלה. מנחם בגין
טען שאינו יודע, אך הוא ישיב.
תשובתו בוששה לבוא, והאמריק-

ישראלית כלפי האמריקאים היתד.
מוזרה, משום שהמומחה להסברה
של אריאל שרון, האלוף במילואים,
אהרון יריב, הודה כבר ב־2.6.1982
שצה״ל השתמש בפצצות מיצרר.
במסיבת־עיתונאים לכתבי־חוץ, ש נערכה
בתל-אביב, אמר יריב :״הג בלנו
את השימוש בפצצות מיצרר.
עשינו בהן שימוש בעיקר נגד מ ערכת
חי״ר או קומנדו מאורגנים
של הסורים, או נגד ריכוזי שיר מן.
נזהרנו מלהשתמש בפצצות אלה
בשטחים, שבהם הגייסות שלנו היו
צריכים לעבור, ומעל לכל — לא
השתמשנו בפצצות מיצרר בריכוזי-
אוכלוסין, מחשש לפגיעה ההם.״
צה״ל
נראה שהשלב בו היה
״זהיר״ כל־כך נגמר מהר, אולי
לפני שאמר יריב את דבריו. בחו־

מים. לא כל־כך מכמויות האנשים
שזרמו לכיכר מלכי־ישראל, שם
נערכה עצרת הממשלה לתמיכה
במילחמת הלבנון. חלקם סיפרו ש הם
ראו המון רב יותר בארצות
אחרות, בהפגנות דומות, בעיקר ב גוש
הקומוניסטי.
התמיהה היתד. על כך שהממ שלה,
שיזמה מהלך צבאי, כל-
כך לא בטוחה בכוחה הציבורי, ש היא
קוראת המונים לרחוב שיתמ כו

גרמנית כעכרית. היתד, זו
לכאורה, הפגנת־כוה מרשימה. ב מקום
נכחו, בזמן נאומו של ראש־הממשלה,
מנחם בגין, כ־ 200 אלף
איש. אך אלה הם רק ארבעה אחוז
מאוכלוסית ישראל. אם הממשלה
(המשך בעמוד )8

במשא־ומתן חשאי, שנמשו חצי שנה, בשיתוף עם 1שיא
תוניסיה, הוכנה הצהוה היססווית ער הכונו אשיו
בישראל. אלכסנדר ה״ג היה שותו דנו. המועד נקבע ד 14 ביוני.
האם פוצ ה מילחמת־לבנון שבוע לפני בן ביגלל יחמו! נו?

הוו אוז ג גוו ד

ץ הו סקופ בינלאומי. פרטיו מתפרס •
מים כאן בפעם הראשונה — ולא ב־מיקרה.
כי עורך העולם הזה היה עד לכמה
סו ההתרחשויות.

סקום זה מגלה פרשה, שיש כה
כדי להטיל אור חדש לגמרי על
מילחמת־הלכגון — הרקע שלה,
כחירת העיתוי לתחילתה ומטרותיה
האמיתיות•

שעמיתיו נרתעים ממנו. אומץ־לב זה, וה בנתו
את ענייני ישראל שהתגבשה במגעים
הדוקים עם כוחות־השלום הישראליים ב משך
שש שנים, הפכוהו הנציג הבולט
ביותר של מחנה־השלום באש״ף.

המדיניות שד הכרה כזכות

פירסום הכחשות כוזבות.

הפעם, כגכור הסכנה לכסיס שד
אש ״ף כלכנון, ניתנה דסרטאווי יד
חופשית. כידיעתה המלאה של
ההנהגה ככיירות, הוא פיתח יהמה,
שנועדה להיות היסטורית.

..א שיו!!כיד ושמית בצורה חר־משמעית,

״קו *סרטא1וי*
׳ ף ראשית השגה החל הד-ר עיצאם
״ • סרטאווי בפעולה קדחתנית כדי ל הביא
לם ריצת*דרך בעניין ההכרה ההדדית
בין אש״ף, ישראל וארצות־הברית.
באותו מועד כבר היתה הנהגת אש״ף
מודעת לעובדה שישראל מתכננת פלישה־

ביטא עמדה חדשה של אש״ף. אלא רק
גיבש ופירסם עמדה הקיימת זה מכבר. ל שם
כך התבסס על החלטות המועצה ה לאומית
הפלסטינית, הגוף העליון של

אש״ף.

גוף זה מוסמר, כרוב של שני *1
שלישים, דשנות גם את ״האמנה
הפלסטינית״ — ועל כן כל החלטה
של המועצה, הנוגדת סעיף של האמנה,
מכטדת אותו אוטומטית.
בין ההחלטות שעליהן הסתמך סרטאווי :

נזנווזה של *שואל דתחס״ם, על בסיס הודי..״

• החלטת המועטה הלאומית
הפלסטינית, כמושב שהתקיים כ־מארס
15*77 כקאהיר, להקים מדינה
פלסטינית לאומית ״ככל חלק
של הארץ״ אשר ישוחרר, או שישראל
תיסוג ממנו. לדברי סרטאווי :

כהרצאה מקיפה שנשא כמוסד הצרפתי ליחסים בינלאומיים
בפאריס, כיום ה* 13 ביולי ,1982 קרא הד׳׳ר עיצאם סרטאווי מן
הכתב את ההצהרה הכאה :

כאשר אתה מקים מדינה בחלק אחד ביל• -י

הצהרת סרטאוו׳

. 1א ש״ף הדגיש פעמי ם רבות, באמצ עו תהצה רו ת עוונות עול מנ היגיו
וההחל טו ת ה רי ש מיו ת של ה מו עצההל או מי תהפלס טיני ת, שמטר תו הי א
שלום צוד ק וב ר״ קיי מאב מיז רחה תיכון, ה מ בו ס ס על נ סיג ת י שראל מהשט חי ם
הפלס טיניי ם וה ע ר ביים הכבו שים ו הג שמת הז כויו תהל או מיו תהפלס טיניו ת.
ברוח זי חתמהה מי שלחת של א ש״ף בוו עי ד ת״ הפי סג ה הערבית, שנערכה ב״1978
בבגדאד, על החל טו ת ה פי סג ה, שק ר או ל שלים כז ה.
. 2עמדה כז א ת לא הי ת ה יכולה ל היו ת אפ שרי ת לולא התקבלה במו שב
ה מו ע צה ה ל או מי תהפלס טיני ת, בשנת , 1977החלשהשקראהלהקמתמ דינ ה
פלס טיני ת ריבוני ת בכל חלק של פלס טין אשר י שוחרר, אי ש מ מנו תי סוג
ישראל.
כורגיכה התלהב
רבתי ללבנון, כדי להשמידו. אחד מאמצעי-
ההגנה, שבאו למנוע פלישה כזאת, היא
,תוכנית פאהד,׳׳ שהיה בה בסיס להכרה
בישראל. התוכנית נקראה על שם יורש־העצר
דאז (והמלך היום) של סעודיה, אך
למעשה נוסחה בידי המדינאי האש״פי ה בכיר,
ח׳אלד אל־חסן (ראה מיסגות נזנזול),
לפי הוראתו של יאסר ערפאת.
כאשר פורסמה תוכנית־פאהד, הביע יא־סר
ערפאת את הסכמתו לה. אולם בוועידת-
הפיסגה שנערכה בעיר המארוקאית פאס
הוכשלה התוכנית על־ידי קנוניות פנים-
ערביות, שהשתקפו גם בקנוניות פנים־
אש״פיות.
בעיקבות פרשה זו החליט סרטאווי לי טול
את היוזמה לידיו. סרטאווי, חבר ה מועצה
הלאומית הפלסטינית, שליחו המ יוחד
של יאסר ערפאת במערב אירופה,
מצטיין באומץ־ליבו האגדתי, שהביאו לכך
שהוא מוכן לקבל על עצמו סיכון אישי

. 3ברור ל ח לו טין לאש״ף שעושים שלום עם אויי ב, וכי הדבר נו שא ב חו בו
אתההכרהב קיו מו של אויי ב כי ה. לכן, ב ת שובה על מ צי או ת זו, וכעדו ת
ל מ חויי ב תו ה כנ ה של א ש״ ף ל שלום, ולא ככניעה ללחץ מן החוץ, קי בלה
ה מו עצההל או מי תהפלס טיני ת באפריל 1981פ ה ״ אחדהחלטה שאי שרה
א ת הצעו תיו של הנ שיא ברג׳נייב ל שלום ב מיז רחה תי כון. הנ שיא ברז׳נייב
ה שמיע א ת הצ עו תיו בנ או ם ב אוזני ה קונג רסה־ 26 של ה מי פ לג ה ה קו מו ני ס טי ת
ה סו ביי טי ת בפברואר . 1981
ל הלן הנו ס ח של דיברי ברז׳נייב, שאושרו על־ידי ה מו עצההל או מי ת
הפלס טיני ת :
הגיעהה שעה ל חזו ר לחיפו ש קו ל ק טי בי כן א ח רי הסדרמ קי ף, צו ד ק
ו מ צי או תי אנ חנו מובני ם לעשות זאת בי ח ד עם ה צדדי םהמ עונייני ם
האח רי ם: הערבים — וביכללם, כמובן, אי רגון־ ה שיח רור הפלס טיני — וי שראל.
אנ חנו מו כוי םלע סו ק בחיפו שזהב שו תפו תעםאר צו ת־ הב רי ת
אנ חנו מ שוכנעים עדיין שכדי שי הי ה שלו ם־ אמתב מיז רחה תי כון, יש
ל סיי םאת הכיבו ש הי ש ר אלי של בל השט חי ם הערביי ם שנכבשו ב־. 1967
הז כויו ת שאינן־ניתנות־לעירעור של העם הערבי הפלס טיני צריכות ל היו ת
מו ב ט חו ת, עד להקמתמ דינ ה מ של ה ם, ועד ביכלל. חיוני הו אלהב טי חאת הביטחון וביכללן
ה בי ט חון ו ה רי בונו ת של בל ה מ דינו ת באיזור,
והריבונותשלישראל. אלההםהעק רונו תהב סי סיי ם• א שר לפ רטי ם,
מובן שניתן לדון בהםבמ שי-ו מ תן.״
.4ק בל ת ה צעו תאלה על״ידי ה מ עו צההל או מי תהפלס טיני ת פירו שה
שא ש״ף הכיר רי שמי ת, בצורה החד״ משמ עי ת ביותר, בז כו ת ה של י שראל
להת קיי ם, על ב סי ס הדדי• הו א בי טל או טו מ טי תאתה מי כ שו ל ש הונ ח על״ידי
שר־החוץ קי סינג׳ ר בדרך להברת א ר צו ת־ הב רי תבאש״ף ו ל קיו ם דו־ שיח בין
ארצו ת־ הברי ת וא ש״ף. לבן אני קו ראלממשלתאר צו ת״ הב רי ת להכי ר רי שמי ת
בא ש״ף ולכונן עי מו מגעים רי ש מיים.
.5במו כן אני קו ראלממ שלו ת אי רו פההמע רבי ת, ו ביי חו דלממשלת
צרפת, ב רי טני ה וג ר מניה, להכיר הכרה רי שמית מלאה בא ש״ף.

הקיום שד ישראל וכריתת שלום
עלמה על כסיס של דו־קיום ישר־אלי־פדסטיני
כשתי מדינות, תוף
הסתייעות בארצות־הכרית, ידועה
כיום כאש״ף כ״קו סרטאווי״.
יש למדיניות זו תומכים רבים בצמרת
האירגון, וביניהם יאסר ערפאת עצמו. אך
עד כה לא היה איש מהם מוכן להכריז
על כך באופן חד־משמעי כמו סרטאווי
עצמו. לא פעם הצליחו מתנגדיו, וביניהם
פארוק קאדומי, לחבל במאמציו על-ידי
הייג הסכים
בד, אתה מוותר על שאר החלקים. הדבר
מבטל את סעיף האמנה על שלמות הארץ.

• החלטת המועצה, כאותו מושב,
לפתוח כדו־שיח עם כוחות•
השלום כישראל -אישור בדיעבד

יתכן שאכן היתר. לה תוצאה היסטורית
— אך בכיוון בלתי־צפוי מראש.

שניתן למגעים בין סעיד חמאמי ואורי
אבנרי שהחלו בסוף , 1974 ולשיחותיו של
סרטאווי עם ראשי המועצה הישראלית למען
שלום ישראל־פלמטיני בסתיו . 1976
מכיוון שמדובר בכוחות פטריוטיים וציונ יים,
הדוגלים בפה מלא בקיומה ובביטחונה
של ישראל, היתד. בהחלטה הזאת הכרה
בעקיפין בזכות־הקיום של ישראל.

ף* ינואר 11*82 פתח סרטאווי במגעים
• עם מנהיגים מערב־אירופיים, כדי ל הביא
לידיעתם כי אש״ף מוכן להכיר ב ישראל
על בסים הדדי.
לטענת סרטאווי (שעליה חזר גם יאסר
ערפאת, בראיון עם אורי אבנרי) הוא לא

אל ועל ההכרה בזכויות העם הפלסטיני.

צעד אזור, צ עד

• הסכמת אש ״ף להצהרה ה•
אמריקאית־סוכייטית מהאחד באוקטובר
, 15*7 1שדיברה על קיום ישר •
חתימת אש״ף על החלטותיה

(המשך בעמוד )72

״יא עססנו בנשיות אלימות

• ,אס נוגד והשיג את זכויותינו

• ..נחיח מחנגד מזמן לנשיות

גנני שאהבנו דוו וו. לא

חל&יטימיות ב רו נ י שלום,

בעלוה אוני טרוריסטי מגש -

עסקנו בנה בהוד החביב!

ג רוע נעסוק באלימות?

הפיגועים הלנו והתמעטו!

עורך!,העולם הזה ,,ריא״ן את יועצו הבכיר של ערפאת

} 1ח ) 0 0ז ס
1 8 1

ה סז אהס ץ א\עת תו

& זץץנד

*מ> *14* ? 82*<51 נו 1ז?<11מ 8מ 1מז 1 0 0א \ 8 £
מ ס 11 01 זי? מ! 18מ ס{ ? 81112011זסמ1>*!-8 *.10נ1,
*ס >ו 08810מ8 * 11 1־618 1 10 111* 151 יז מ!5810מ* 1
>**>30011 1* ? 0 8 * 1188 1* 8113* 11,

0111x1 1(311*1• 0£ז *18׳,ו> {>011*1*111 3 )1ן8 10׳* ׳8
31 ? 8 *311****0 *1*18, *>88

הנותרת בעישן־האסבסוו הניו־יווקי על..הבוס עול הטרור: חאלד ארחסן(מימין)
״מנהל הטרור של אש״ף נמצא בניו־יורק!״ זעקה
הכותרת בעמוד הראשון של צהרון־האספסוף בניו־יורק,
ניו־יורק פוסט. ובעמוד פנימי :״בום הטרור של אש״ף
נמצא בניו־יורק לשם שיחות סודיות!״
בסיפור נאמר כי ח׳אלד אל־חסן ,״היועץ המדיני העיקרי
של יאסר ערפאת; מפקד בכיר באש״ף, אחד ממייסדי
הטרוריסטים של פת״ח,״ הגיע לניו־יורק במסווה של
יועץ המישלחת הכווייתית לאו״ם.
הטרוריסט הגדול ישב על מיטתו במלון ניריורקי מפור סם,
כשהוא לבוש בגלביה לבנה מבריקה, נוסח כוויית.
הוא איש גדול, גבוה ובריא־בשר, המזכיר דוב — ההיפר
הגמור של יאסר ערפאת. הוא שונה גם באופיו — גבר
בעל חוש־הומור, האוהב לספר סיפורים ובדיחות.
לח׳אלד אל־חסן, אין, כמובן, שום קשר עם מתיאור
בעיתון הסנסציוני, המתחרה עם מעריב וידיעות אחרונוח
בנסיונו — הבלתי־מצליח — להגדיל את תפוצתו על-ידי
חנופה לרובד הפרימיטיבי ביותר של הציבור היהודי.
באופן רשמי הוא נושא בתואר של חבר הוועדה המר כזית
של פת״ח ויו״ר ועדת־החוץ של המועצה הלאומית
הפלסטינית. למעשה הוא הרבה יותר מזה: אחד מחצי־תריסר
האנשים החשובים ביותר באש״ף, יועץ מדיני
ראשון־במעלה של ערפאת, שאותו הכיר ערב ייסוד
פת״ח, כשאל-חסן היה מהנדס בכוויית. הוא גם אחד
מראשי המחנה הריאליסטי והמתון באש״ף, מזה שנים
רבות, אף שמסר פעם־פעמיים הצהרות קיצוניות, כדי
להגן על עורפו.
כשטילפנתי לבית־המלון שלו כדי לבקש לראיינו, הזמין
אותי לשיחה מיידית. את המידע על מקום־הימצאו —
שנשמר בסוד כמוס לאור מאמר־ההסתה של העיתון —
קיבלתי מידידים.
הראיון העיתונאי שנתן יאסר ערפאת שבר גם אצל
אל־חסן כל סייג. הפגישה לא היתר סודית, וכששאלתיו
אם מותר לי להודיע עליה ולפרסם ראיון עימו, הסכים
בלי כל הסתייגות.
אל־חסן דיבר על הצעות שונות לקידום תהליך השלום
ועל עידוד ההכרה ההדדית בין שני העמים, ואז העליתי
נושא שנשאלתי לגביו עשרות פעמים, מאז הראיון עם
יאסר ערפאת בביירות המערבית, בפגישות ובאסיפות
בארץ ובארצות־הברית.
הראיון נערך ביום השישי, ה־ 16 ביולי.
אפנדי: נמתחה ביקורת על כך שלא העליתי, בשיחה
עם ערפאת, את הבעיה שהישראלים קוראים לה ״טרור״,
ושאתם קוראים לה בשמות אחרים. השאלה הנשאלת
היא: האם יופסק הטרור כאשר תסכים ממשלת־ישראל
להכרה הדדית בין ישראל ואש״ף, כפי שהציעו, למשל,
פיאר מנדס־פראנס, נחום גולדמן ופילים קלוצניק בהצה־רתם
המפורסמת?
אל־חסן: כן, בהחלט. התשובה היא חיובית.
אבנרי: במיסגרת של המאמץ להשגת השלום?
אל־חסן: תראה, אורי, אנחנו לא עסקנו בפעולות
אלימות מפני שאהבנו דרך זאת. לא עסקנו בזה בתור
תחביב. לא היתה לנו ברירה. אם נוכל להשיג את זכויותינו
הלגיטימיות בדרכי שלום, מדוע נעסוק באלימות?
אפנדי: האם זוהי מגמה חדשה, שבאה כתוצאה
ממאורעות המילחמה הנוכחית?
אל־חסן: לגמרי לא. פת״ח צימצם את הפעילות
האלימה מזמן. עוד בשנת 1972 הסכמנו עם ראש־ממשלת
לבנון (דאז) ,סאיב סלאם, להפסיק את הפיגועים משטח
לבנון. שמרנו על־כך בקפדנות. רק בשנת , 1973 בימי
המילחמה (מילחמת יוכדהכיפורים) הפרנו את זה, ואחרי
המילחמה חזרנו וקיימנו התחייבות זו.

אפנדי: פיגועים מסויימים בעבר השאירו מישקע
עמוק של שינאה בישראל. למשל, מעשה־הזוועה במעלות.
אל־חסן: זה בוצע על־ידי האירגון של (נאיף)
חוותמה (החזית הדמוקרטית לשיחרור פלסטין) .אבל גם
הם לא התכוונו להרג. הם רצו לקחת בני־ערובה כדי
לשחרר שבויים שלנו. ההרג נבע מסירובה הקבוע של

60..אלו מישנחות של מגודש׳
לנות עכשיו תחת
נינת־השמ״ם מול
העווית הסוו״ם בלבנון!״
ממשלת־ישראל לשאת ולתת במיקרים כאלה.
אפנדי: מינכן?
א ל ־ חסן: זאת היתה פעולה של פת״ח. לא התכוונו
להרוג איש. אני לא מאמין שהאנשים שלנו הרגו. הקור בנות
נפלו כאשר הגרמנים התחילו לירות• זה נכון גם
לגבי הפעולות של האוטובוס (בקאונטרי־קלאב) .הכוונה
היתה שהבחורים שלנו — גם זאת היתד פעולה של
פת״ח — יגיעו לתל-אביב ויקחו בני-ערובה כדי לשחרר
שבויים. האנשים שלכם פתחו באש. אני הצעתי בוועידה
הבין־פרלמנטרית בליסבון שאנחנו, אש״ף, נממן חקירה
בינלאומית בלתי־תלוייה כדי לבדוק איך נהרגו הקרבנות
— מהכדורים של אנשינו או מכדורים של כוחות־הביטחון

הישראליים. הצענו לממן. אבל זאת היתה פעולה חריגה.
פת״ח מתנגד מזמן לפעולות בעלות אופי טרוריסטי ממש.
אכנרי 1הם בוצעו על-ידי ארגונים אחרים השייכים
לאש״ף?
א לי ־ ח סן: כן, הארגונים של (אחמד).ג׳בריל, חוותמה
ואחרים. הצעתי בליסבון שתערך חקירה בינלאומית גם
כדי לבדוק אם יש לאש״ף חלק כלשהו בפעולות אלה.
החקירה תגלה שאש״ף אינו קשור בהן, אינו מממן אותן.
בהדרגה הטלנו את מרותנו גם על אירגונים אלה, ומעשי-
הטרור הלכו במשך השנים והתמעטו, כתוצאה מהפעולה
שלנו.
אפנדי: והם ייפסקו לגמרי כאשר נעלה על דרך
המשא־והמתן.
א ל ־ חסן: כן. אם אפשר להשיג את עצמאותנו בדרכי-
שלום, לא נעסוק באלימות. הקוראן מתנגד לאלימות.
הוא אומר שלפעמים צריכים לעשות דברים שאין אוהבים
אותם, צריכים להילחם גם כאשר שונאים מילחמה. אך
אם יש דרך לכונן שלום, צריכים לעשות שלום. כך אומר
הקוראן. כמובן, השלום צריך להיות קשור בצדק.
אפנדי: כשאתה אומר שלום, אתה מתכוון לעצמאות

פלסטינית במדינה שתקום בחלק מן הארץ?
אל־חסן: כן.
אפנדי: וזה יהיה סוף־פסוק? מה יהיה אחר־כך?
האם לא תימשך המילחמה, כפי שחוששים ישראלים כה
רבים?
אל־חסן: לא. זאת תהיה סוף המילחמה. משם והלאה
הכל יסתדר בדרכי שלום והבנה. אם שני העמים ירצו
אז לשנות״ דברים בדרכי-שלום, להקים קונפדרציה, או
פדרציה, משהו כמו שווייץ — הם יוכלו לעשות זאת רק
בהסכמה הדדית, בדרכי־שלום.
אפנדי: אתה דוגל בזה?
א ל ־ חסן: לפחות מבחינה כלכלית. אי-אפשר להשיג
עצמאות כלכלית — שלכם ושלנו — בלי כלכלה מאוחדת,
שתקיף את הארץ כולה. דרוש איחוד כלכלי.
אפנדי: רק בין שתי המדינות שלנו?
א ל ־ חסן: כל השערים במיזרח התיכון צריכים להיות
פתוחים, זה לטובת כולם.
אפנדי: כלומר, שוק מרחבי משותף. הצעתי זאת
לפני 35 שנה. אגב, האם אתה יודע מה קורה לפליטים
הפלסטיניים בלבנון?
א ל ־ חסן: לפי הידיעות שלנו, גורשו 60 אלף מישפחות
ממחנות־הפליטים, והמחנות נהרסו על-ידי הישראלים.
אפנדי 60 :אלף בני-אדם או 60 אלף מישפהות?
א ל ־ חסן: מישפחות.
אפנדי: איפה הם עכשיו?
א ל ־ חפן: הם רובצים תחת כיפת־השמיים, תחת
העצים. הישראלים גירשו אותם לקראת הקווים הסוריים,
בבקאע, והסורים לא נתנו להם לעבור. הם תקועים שם.
כבר הקמנו ארבע תחנות רפואיות כדי לטפל בהם.
אחר־כך שאלתי על מצב הפלסטינים בביירות הנצורה.
חאלד סיפר שהוא עוקב אחר פעולתו של מחנה־השלום
הישראלי וידוע לו שישנן תוכניות שונות לקידום שיתוף־
הפעולה בין כוחות־השלום משני הצדדים.
אם חלק מהן יבוצעו, ישמע העולם על כמה מיבצעים
מפתיעים.
במהלך השיחה העליתי גם את בעייתו של מרדכי
הרצל דרור, המכונה גם מנשה דויד. איש זה, נכה בעל
בעיות נפשיות, עבר בראשית השנה ללבנון והוחזק בידי
אש״ף. מישפחתו פנתה אלי, אחרי הראיון עם ערפאת,
וביקשה ממני לטפל בכך. ביקשתי מחאלד אל־חסן לב דוק
אם יש אפשרות למסרו בידינו, כמחווה של רצון טוב.

/ר/ווי> ,

הסידורים
המילחמהרעה שר
לסרד! הבנקים מאת מאיר תד מ 1ר

ה בו רסה

* השבוע אני רוצה לציין כמה ציוני דרך ב רכה
של הבורסה לתהילה. למי שיש זיכרון של
זודשיים. יזכור בוודאי את העסקים הטובים שעשו
:עלי המניות של מן. את העסק הטוב ביותר עשה,
:ידוע, מנכ״ל המיפעל, שמכר חלק גדול מהמניות
!והיו ברשותו, כאשר שערי־מניות מן הגיעו לשיא
סל פי שלושה ויותר תוך כמה חודשים.

המעניין הוא, שבכד ששערי המניות
!לו, ירדד המכירות של מוצרי ״מן״ .למה?
א ברור• עכשיו התהפך הגלגל, המניות
זז ״מן״ יורדות, אך לעומת זאת הסרדי־ים
של ״מן״ נחטפים, לא מפני •טהם טורם
יותר, אלא פשוט מפני שהמילחמה כ־כנץ
גרמה לצריכה גדולה יותר. המסקנה :
זילחמה זה דכר רע לסרדינים אכל טוב
מיפעלי השימורים; זה רע למשקיעים ו
זוב לכעלי עניין, שמכרו את מניותיהם
:שיא ועוד מעט יתחילו •טוב לקנות, כש
היה כדאי:
* הבדיחה האחרונה המהלכת בבורסה מדברת
:שני סוגי מניות: מניות נכסיות, שמאחוריהן עומ־
־ות חברות עתירות נכסים והון, וסוג שני ישל
לניות הקרויות נחסיות, שמאחוריהן עומדת חברה
סכל מה שיש לה, זה המניות בבורסה, תשקיף להג־יקה
עם׳כריכה כחולה, הבטחות להקים מיפעל,
יריף עם שלט וכמובן, טלפון.

הרושם הוא שחלק מ־ 50 החברות החדשות המבק שות
לגייס הון בבורסה, חושבות שהבורסה היא
מקום מיפגש לסראי״ערים, שכל מה שיש להם, זה
לקנות הנפקות חדשות עם כריכות כחולות. אני
מקווה שכבר בהנפקות הקרובות יוכח, שהחתמים
של הנפקות יצטרכו לקנות את כל הסחורה שעליה
חתמו, ולדאוג אחר כך לשווק אותה.
* אני לא יכול להתאפק, ומוכרח לספר לכם
על אחד מגדולי המשקיעים בבורסה. יום אחד, לפני
שבועיים, מצלצל אלי מישהו ואומר לי :״אתה תד מור״
,אני משיב, כן זה אני .״אז תשמע שמי יצחק
שני, ,איז׳ד, שמעתי שאתה רוצה לכתוב עלי.״
אמרתי: שמעתי עליך, ואם תספר לי על עצמך
אני כותב. אמר לי :״אני יכול ׳ לספר לך מה שאתה
רוצה, אבל אל תכתוב עלי.״

התאפקתי •טכועיים ואני חיים לספר.
כאותה שיחה טלפונית, אמר לי, כתשוכה
לשאלה :״כן, ייט לי איזה 000 אלף טמפו,
אז מה, זו מגיה טוכה, כעיקר כשקניתי אותה
כהצי מחיר ופחות.־ שאלתי: מספדים
שאתה מתכונן להריץ אותה. השיב :״זה
אצלי כסף קטן. אני, בשכיל לעשות כסף,
לא צריך להריץ מניה.״ כחיי שהוא צודק,
כבר כשכוע שעכר התחילה המניה לרוץ
לכד. כששאלתי למה 7אמרו די שהיא יתר
מה, אף אחד לא סוכן להודות.

נערב׳ טיסת הם י1ם
אותי לא הזמינו לתצוגה של
;מטוס החדש של אד־על, זה ש היה
של אל־ על בעוד שנה ליתר
־יוק. בטלוויזיה הראו את בואינג
76 ממריא ונוחת. בין ההמראה
׳נחיתה עברה כשעה. המטוס,
זתפלאו, לא היה ריק, היו בו
:מאתיים נכבדים, כולל עיתוני
זים, שנהנו מטיסת־חינם בשמי
שראל. הם גם שמעו הסברים
נל כל מעלותיו של המטוס, ויש
:אלה. בין היתר אפשר להטיס
*ותו בעזרת שני טייסים, אולם
זל־על, כחברה מתקדמת ומתיי־

כורת לטייס שלישי. אל־ על בח רה
באפשרות השניה, מחוסר
ברירה.
עכשיו הגענו לעיקר. מיספר
הקופצים על טיסת־החינם בשמי
הארץ היה גדול. הוזמנו, מה ש קרוי
בעגה הפוליטית, אנשי־צי־בור.
הוזמנו הרבה וביקשו לטוס
עוד יותר. זה עם בנו וזה עם
אשתו ואחר עם שניהם. מקום
לא היה. חלק מאלה שהוזמנו,
הודיעו בדרך־כלל באמצעות ה מזכירה,
כי אם לא יקבלו הזמ נה
נוספת, לא יבואו. ואכן׳ כמה

כואינג 767
הוזמנו ונסלבו
נלת, תטיס אותו בעזרת שלו טה
טייסים ; אבל גם זה לא
זשוב.

יש עוד איזה פרט לא
ושוכ• המחיר למטוס הוא
5מיליון דולר ואם קונים
ורכעה כאלה משלמים 200
!יל יון דולר.
לעומת זה, המטוס הוא חס-
:וני בדלק, ובחיסכון זה יש שתי
זפשרויות: להקטין את הגרעו־ות
של החברה, או לשלם מש

המוזמנים לא הגיעו. עכשיו
יש לאל־ על בעיה: איך לפצות
את הנעלבים בטיסת־חינם, שהם
ממילא זכאים לה, או בכל דרך
אחרת.

כמה חכרי־כנסת, שהם
גם חכרי ועדת־הכספים,
מהרהרים כינס וכין עצמם,
אם ראויה כאמת ״אל־על״
לערכות המדינה לרכישת המטוסים,
שהם לא הצליחו
לטוס כהם לפני שניקנו.

בנקים הם, כידוע, מוסדות מסו דרים.
סדר, מסודר, לסדר, הם
מאותו ׳שורש. אני רוצה לספר
לכם על שני מיקרים מאוד מסו דרים,
אך מבלי להזכיר את שמות
הבנקים. לאי הזכרת השם יש
סיבה פרוזאית: אולי הדברים
יבואו על תיקונם.
ובכן, מיקדה ראשון. מעשה
ביהודי לא צעיר, שלפני 10 שנים
הפקיד 2500 לירות של אז׳ ב חשבון
הבנק שלו, שנרשמו כהל כה
בפינקס הבנק שלו. רק לפ ני
כמה שבועות נזכר בפינקס
ובכסף שרשום בז. הלך לבנק
ושם הסבירו לו שהכסף צבר רי בית
ואפילו ריבית דריבי׳ת׳ וה יום
עומדים לרשותו כ־סססד לי רות.
הפקיד אמר ״שבע מאות
שקל״ .עשינו חשבון של הצמדה
למדד בלבד, ללא ריבית, ומת ברר
שאותם 2500 לירות של לפ ני
10 שנים, שווים היום, אילו
הוצמדו, פי שלושים, כלומר כ־
7500 שקל. אני לא בטוח שה חישוב
׳שלי נכון, יכול מאוד
להיות שזה הרבה -יותר.

במדינה
(המשך מעמוד )5
זקוקה להפגנות בזמן מילחמה ש היא
יזמה, כדי להצדיק את דרכה,
הרי שקהל זה בטל בשישים.
לא היד. זה הפראדוקס היחיד
בהפגנה זו, שאמרגניה ניסו להראו תה
כתשובה המוחצת של הליכוד
להפגנת שלוכדעכשיו, שהתקיימה
באותה כיכר שבועיים לפני כן.
פעילים בליכוד הציעו לחוקק חוק
שיאסור קיום הפגנות בשעת־חירום.
הליכוד עצמו ערך הפגנת־ענק, ב השתתפות
ראש־הממשלה בכבודו
ובעצמו, בזמן שהמילחמה בצפון
עדיין נמשכת.
הקואליציה רגזה על כך, שהפג־נת
שלום־עכשיו וזו שקדמה לה,
של הועד נגד המילחמוז בלבנון,
נישאו כרזות בלועזית, שכוונו ל-
דעת־הקהל העולמית. בהפגנה זו,
דאג מישהו להדפיס כרזות רבות
בלועזית שכוונו לציבור בחו״ל, ו הוכיח
שוב את הצביעות בטענות
המארגנים.
אגב כרזות, אי־אפשר שלא להז כיר
אחת מזעזעת במיוחד, שהונפה
סמוך לבמה. הסיסמה :״עם אחד,

בכל מיקרה תוך כמה ימים
יגיע לקוח לבנק מסויים, עם ה סיפור
וההוכחות. אני מבקש ל התייחם
אליו יפה ולתת לו את
המגיע. אסרתי לו שיגיד בבנק,
״שאני אמרתי!״.

זורה יותר!
שוב ענייני מכס. סיפר לי נכה
צה״ל, הזכאי למכונית ללא מי-
סים: נכה צה״ל שרכש מכונית
ללא מיסים, רשאי להחליף אותה
בחדשה בכל שלוש שנים. סדר
הדברים הוא כזה, שאחרי שלוש
שנים אתה הולך למכס ומבקש
לשלם את המיסים על הרכב, כדי
שאפשר יהיה למכור את המכו נית.
״אחרי
שלוש שנים,״ ממשיך
לספר הנכה ,״הלכתי למכס ביפו,
ושם הכינו לי חשבון מפורט של
המיסים שאהיה חייב לשלם, כש ארצה
למכור את המכונית. למח רת
נקלעתי לחיפה, ושם הציע
לי גיסי לקנות ממני את המכו נית.
סיפרתי לו שכבר הייתי ב מכס
ביפו והכינו לי את חישוב
המס. אמר לי, :שמע, בוא ניגש
למכס פה, בחיפה, נבקש מהם
שיעשו חשבון של המיסים, אני
אשלם וגמרנו עניין.׳
״לא התלהבתי, אבל הסכמתי.
הלכתי למכס בחיפה, הכינו לי
את החשבון ואז התברר שיש
הבדל של כמה עשרות אלפי לי רות
לטובת מכם חיפה, כלומר
בחיפה אני צריך לשלם פחות
מאשר בתל״אביב״.

אגם, החוקים והתקנות
של המכס חדים על כד שטח
מדינת ישראל, וחיפה, עד
כמה שידוע לי אינה איזור
פיתוח א׳ ,שגם כו צריך
לשלם את כד המיסים. עכשיו,
מי •טיש דו מכונית ללא
מיפים וצריך להחליף
אותה, ולשלם עדיה מיפים,
כדאי לו לנסוע עד לחיפה
ולשלם את המיסים שם• שם
הלירה שווה יותר.

המיקרה השני גם הוא על טרד
רת הסדר הטוב. ההבדל הוא ש מדובר
בבנק אחר. השיטה דומה.
לפני שנתיים קיבלו זוג הורים
בשנות ה־ 70 המאוחרות של חיי הם,
מתנה מבקרוב־מישפחה באר-
צות־הברית 500 דולר. הלכו ל בנק
וביקשו לפתוח חשבון פת״ם
(פיקדון תושב במט״ח).
הזריז יעץ להם להי הפקיד
מנע
מכוונתם, כי הוא יכול לה ציע
להם הצעה יוצאת מהכלל
לטווח ארוך של חמש לחיסכון שנים, ובעוד חמש שנים יהיה
להם סכום נכבד. נתרצו.
המירו להם את הדולרים בלי רות
ובפינקם־חיסכזן. אחרי כמה
נזקקולכסף, אולם אז, חודשים לבנק, נאמר להם שלא כשניגשו יוכלו ״לשבור״ את התוכנית, ו אם
כך יעשו, יפסידו את ההצ מדה
והריבית, ויצטרכו לחכות
חודש ימים עד שיוכלו לקבל את
הכסף.
בקיצור, שימצאו מקור אחר
לכסף שהם זקוקים לו, וזה שב- לצבור ימשיך
פינקס־החיסכון
ריבית והצמדה. בלית־ברירה הס כימו.
השאלה היחידה היא, מה
טעם ראה הפקיד הזריז לשכנע
זוג זקנים להפקיד כספם לחמש
שנים, כאשר הסיכוי לכך שיוכ לו
להשתמש בכסף זה, הולך ו קטן.

הטעם
הוא כפך, שבזמנו
היוגה תהדות כין סניפי הפנק
מי יצליח להגיע למים
פר גדוד יותר של תוכניות
חיסכון חדשות וכתחרות,
כידוע, מותר הכד. גם פמיר־רה
זה יעצתי לפנות לפנק
ואם עדיין הם זקוקים לכסף
עכשיו, דכקש להחזירו להם
כולו צמוד, פדי הורדות וקנסות.
ואם זה לא יעזור, נוכל
לפרסם כמדור זה את המידות
התרומיות של הפנק.

הפגנת התמיכה כמילחמה
חוק נגד הפגנות
צבא אחד, ממשלה אחת!״ גם ל לא
תרגום לגרמנית, מזכירה את
השנים, שבהן שלטו הנאצים.
מארגני ההפגנה טענו, שהיא
ספונטנית. כמו הפגנות פרו־ממשל-
תיות במיזרח אירופה, נטען שהמו ני
המפגינים הגיעו בכוחות עצמם
למקום, בניגוד למפגיני שלום־עב־שיו,
הבאים במשאיות מקיבוצים.
מי שבא לכיכר כשעה לפני ת חילת
העצרת, ראה אוטובוסים של
אגד מובילים מפגינים מצפון ה ארץ
ומדרומה. קבוצות של קשי שים,
נשים ונוער הובאו במקובץ,
התפרסו ברחבה הגדולה. בשיכרון
ההמונים שאחז במכובדים שישבו
לצידו של ראש־הממשלה על הב מה,
נשכחה עובדה מרתקת. מר בית
ח״כי הליכוד, שרים וביניהם
סגן ראש־הממשלה, דוד לוי, לא
נכחו בהפגנת המילחמה.
מי שהציל את העצרת ממיפגן
על טהרת חרות והפך אותה להפ גנת
מילחמה ממשלתית, היה ה שותף
הקואליציוני הדתי של בגין,
הד״ר יוסף בורג. דבריו של שר
הפנים החווירו על רקע העובדה
שבנו הצנחן, אברהם, נפגש ימים
אחדים קודם לכן עם ראש־הממשלה
וקרא לו להפסיק לאלתר את הל חימה
בלבנון.
כשהסתיימה ההפגנה מיהרו ה עיתונאים
והצלמים הרבים, שהיו
במקום, לרוץ לכיוון היציאה. אחד
מהם אמר :״אחרי הפגנה כזו, צריך
למהר לביירות. נראה שפקודת ה כניסה
למערב־העיר ניתנת ברגעים
אלה !״
העו ל ם

הז ה 2342

מנחם בגין אינו וו צ ה שי קו ה
ליובל נאמן, עוב עיסתו וממשרה,
מה שקוה ליצחק רביו ולאהרון אבו־חצירא

* 6כאדדד! אפשר היה למשוך את
/הבירור עוד זמן רב, ח״כ התחיה,
יובל נאמן, יכול היה להתמנות כשר
בממשלת הליכוד, בעוד שמאחרי מעטה
של סודיות מתנהלת נגדו חקירה על הפ קדת
מטבע־זר בחו״ל.
העובדה שהמידע יצא החוצה, הכניסה
את הממשלה למירוץ מטורף. למנחם בגין,
הרואה חשיבות עליונה בצירוף התחיה
לקואליציה, היה חשוב שהתיק יסגר —
ומייד. מה שנמשך חודשים, צבר תנופה
מדהימה ובתוך ימים הוחלט שהשר ה מיועד
ישלם כופר־קנס ולא יועמד לדין.
מה שהם שכחו הוא, שנאמן קשור לפר שה
נוספת, שפרטיה מצויים בפרקליטות
מחוז תל־אביב.
ידיעה שתולה
^ ידיעה

עיתון

בון־בנק בארצות־הברית, לשם נכנס כסף
מהרצאות ומייעוץ באוניברסיטה בלא הי תר
מהמפקח על מטבע־חוץ באוצר• הבנק
היה בעיר אוסטין שבמדינת טכסם, ועברו
בו סכומים של עשרות אלפי דולרים.

עיכוב
ב ח קי ר ה
ך* שנת ׳ 78 הופסקה העברת הכסף ל חשבת,
אולי אחרי שמישהו דיווח על-
כך ונאמן לא רצה להמשיך בהסתבכותו.
אפשרות זו היא סבירה ביותר, משום ש חודשים
אחדים קודם לכן התנהלה נגדו
חקירה על־ידי מיחלק־המירמה־וההונאה
במטה הארצי בפרשות שיתוארו בהמשך.

כדי שהעומד בראשה, יוסף שריג, יקבע
את גובה התשלום.
כבר בשלב זה מעורר הסיפור כמה
תמיהות.
בשנת 1978 היה נאמן אישיות ציבורית
מוכרת ולא רק מדען בעל שם עולמי. הוא
היה יועץ־לשעבר לשר־הביטחון, שימעון
סרס, ותומך בליכוד בבחירות •1977 רק
בתחילת 1891 התחילה חקירת המישטרה,
כאשר נאמן היה למנהיג פוליטי של
תנועה ימנית קיצונית, שקראה לפוצץ את
הסכם־השלום עם מצריים ולעצור את הנ סיגה
בסיני. כלומר, במשך יותר משנתיים
לא דיווח נאמן על חשבונו שבטכסס. אם
הוא דיווח לפני כן, לא ברור מדוע הת עכבה
החקירה.
התמיהה השניה קשורה בדרך טיפולו
של האגף למטבע־חוץ בבנק-ישראל.
העולם תזה פנה לדובר בנק־ישראל ב תחילת
חודש יולי, וביקש לברר מתי תוודע
ההחלטה אם להעמיד את נאמן לדת או
להטיל עליו כופר. ב* 7ביולי הודיע דובר
בנק-ישראל, שאין מוסרים כל אינפורמציה
על החומר המגיע והיוצא מהפיקוח על
מטבע־חוץ, כי יש סודיות מוחלטת על
דיוני הוועדה. למחרת היום הובא התיק
לישיבת ועדת־הכופר, וכאשר חזר היועץ
המישפטי מחו״ל, ביום החמישי שעבר,
הוא הכריע שלא להעמיד לדין את נאמן.
גם אם התיק היה בטיפול לפני כן, אין
ספק שהעובדה שהמידע הגיע להעודם. הזה
זירזה את הטיפול לסגירת התיק, כדי למנוע
מצב מביך, ושכתוצאה מלחץ ציבורי לא
יוכל נאמן להיות שר, כל עוד מתנהלת
נגדו חקירה.
משמעות העיכוב היתר. שראש-המסשלה,
מנחם בגין, לא יכול היה להרחיב את ה־

המושתלת, שפורסמה ב מעריב
ביום השני שעבר,

נו ס הציל אותו
ב־ - 1977 בגין
מציר אותו תנשי!
גילתה שהיועץ המישפטי לממשלה הודיע
שמי שמיועד להיות שר־הסיתוח־והטכנו-
לוגיה, לא יועמד לדין על הפקדת כסף
בחדל. השר המיועד, השוהה לאחרוגד.
יותר בחו״ל מאשר בארץ, עוד הספיק
להודיע מפאריס שמדובר בעניין שהיה
לפני עשר שנים, כאשר הוא שהה במשך
זמן־מה בארצות־הברית כמנהל של מכת
לפיסיקה, והחזקתו במקום שולמה על־ידי
אוניברסיטה מקומית.
נאמן טען שכאשר הוא חדל לפלא אחר
הוראות האוצר בעניין החזקת כספים ב־חו״ל,
הוא דיווח על כך לאוצר. ומכאן
אפשר להבין שהחקירה נגדו החלה ביוז מתו
ובסופה החליט יצחק זמיר שח״נ
התחיה ישלם כופר־קנס ולא יועמד לדין.
הידיעה המפתיעה, שפורסמה ביסים ש בהם
מתנהל משא־ומתן קדחתני לצירוף
התחיה לקואליציה, ושמתוכנה ברור ש היוזמה
לפירסומה היתד. ממשלתית היתה
תוצאה של חקירה שערך העולם הזה.
כאשר התברר שסיפור החזקת מטבע-זר
על-ידי יובל נאמן ללא היתר, לצד גילויים
אחרים, יופיעו בשבועת׳ הזדרזו שני פקידי
ממשלה — נגיד בנק-ישראל, משה מנדל !
באום, שהוא איש המפד״ל, והיועץ המיש־פטי
לממשלה, הפרופסור יצחק זמיר,
לסיים את הטיפול בתיק הפקדת הכסף
בחו״ל.
הידיעה במעריב, המנסה לטהר את נאמן,
העלימה את המידע המרכזי בסיפור ה הפקדה
בחו״ל.
בין השנים 1978—1968 ניהל נאמן חש
המישטרה
את כל מה שידוע לו על הנעשה
ברשות.
טריקל הסביר שהחל בשנת 1970 הוא
חש שלא בנוח במישרתו. בעת ביקור של
עובדי מבקר־המדינה במישרדו, הוא הת לבט
רבות אם לדווח להם על המתרחש
שם. בשנת 1974 הוא עזב את האוניברסי-

כשנודע ד״ננק י שואד
ש״העוום הזה׳ עומד
לפרסה -מיהו לסשסש

בחודש נובמבר 1977 התרחש המהפך
הכלכלי של שר־האוצר דאז, שימחה ארליך,
שבעיקבותיו נקבעו כללים חדשים להחזקת
מטבע־זר בחו״ל. הנוהג היה שהאדם ישלם
כופר־קנם, אפילו נעברה העברה קודם לכן.
בעיקבות הליברליזציה הועבר הטיפול
למחלקה האחראית לפיקוח על מטבע-חוץ
בבנק־ישראל. המחלקה, שדיוניה הם סו דיים,
אינה מנהלת חקירות בעצמה. היא
מקבלת חוסר מהמישטרה, ורק אז נבדקת
במחלקה האפשרות אם להעמיד לדין או
לחייב בתשלום כופר.
מדי כעשרה ימים מתכנסת ועדת־הכופר,
שבה יושב נציג היועץ המישפטי לממשלה
ונציג המחלקה בבנק־ישראל. אליה מוזמן
איש המישטרה כשבידו חומר החקירה.
ההחלטות מובאות בהמלצות למפקח על
מטבע־חוץ בבנק־ישראל, שלו יש סמכות
להטיל כופר־קנס.
החקירה המישטרתית בפרשת החזקת
מטבע־זר בחו״ל ללא היתר על־ידי יובל
נאמן החלה לפני כשנה וחצי. בינואר 1982
הועבר התיק לפרקליטות. לא נפתח תיק
פלילי והוחלט שיוטל על נאמן כופר. התיק
הגיע לוועדת־הכופר לפני כחודשיים.
על־פי הפירסומים, דרש נציג היועץ
המישפטי, מיקה תמיר, את העמדתו לדין
של נאמן, ורק בהכרעת זמיר עצמו הוחלט
להחזיר את התיק למחלקה בבנק־ישראל,

קואליציה המצומצמת שלו ולמנוע סכנה
חוזרת ונישנת של כמעט נפילת־ממשלה
בהצבעות אי־אימון.

עזרה
מה שילטון
ך א היי ת ה זו הפעם הראשונה שנאמן
• זוכה לעזרה חשובה מהשילטון.
בשנת 1977 היתד, שנה קשה מאוד עבור
מי שהיה אלוף־מישנה בצה״ל, מדען בעל
שם עולמי, פרופסור מן המניין וראש החוג
לפיסיקה באוניברסיטת תל־אביב, אחר־כך
נשיא האוניברסיטה, ואף עוזר לשימעון
פרס, כאשר זה היה שר־הביטחון בממשלת
יצחק רבין.
באותה שנה התנהלה חקירה מישטרתית
מקיפה באוניברסיטת תל־אביב. בין שאר
העניינים שנבדקו היה עניין הרשות־למחקר.
היום חברת רמות, האחראית לני הול
כספי המחקר של חלק ממדעני האו ניברסיטה.
הכסף מגיע מתרומות או מקר-
נות־מחקר. מנו־,ל-ן־,חשבונות הראשי של
הרשות היה מנדל טריקל, עולה מרומניה,
שהיה ידוע כאיש מיקצוע מוכשר ביותר.
אחרי שיחה עם העולם הזה בחודש מרץ
באותה שנה הוא הסכים לספר לחוקרי-

טה. קיבל פיצויים מוגדלים, ועבר לעבוד
במקום אחר.
טריקל טען בעדותו שהוא האיש שביצע
את העברות הכספים למדענים עבור מחק רים
פיקטיביים שהם הגישו, מחקרים שכבר
נעשו בעבר. המדענים הגישו אותו מחקר
שאליו מצורפים תלושי־משכורת והוצאות
אחרות, שכביכול שולמו למועסקים שונים.
כספים אלה הועברו לכיסיהם הפרטיים של
המדענים.
טריקל הציע שהוא יהיה עד־מדינה. בין
השמות שאותם הוא הזכיר ככאלה שהוא
העביר להם כספים היה נשיא־האוניברסיטה
באותם שנים, הפרופסור יובל נאמן.
אחד המיקרים שאליהם התכוון טריקל
היה מחקר של חיל־האוויר האמריקאי,
שאורגן דרך חברת רמות וחיל־האוויר
הישראלי, ובוצע לכאורה על־ידי נאמן.
טריקל נחקר ממושכות על־ידי תת־ניצב
בנימין זיגל ואנשיו. הימים היו ערב ה בחירות
של שנת . 1977 נאמן היה עתרו־לשעבר
של מועמד המערך לראשות הממ שלה,
וחבר טוב של ראש־הממשלה ש הסתבך
בהחזקת מטבע־זר בארצות־הברית.
היתד, זו תקופה קשה ביותר עבור המערך.
השר אברהם עופר התאבד. פרשת אשר
ידלין איימה לפתוח תיבת פאנדורה לגבי
המקורות הכספיים של מיפלגת־העבודה.
ד״ש איימה לגזול מהמערך בוחרים רבים.
החקירה בעניין האוניברסיטה התל־אבי־בית
נכנסה לקיפאון עמוק, שממנה חרוויח
(המשך בעמוד )69

תחת חשת צה״ל חסו־האוניס מתחו שת מילחמת־האח־חים
הלבנונית ־ נאשו אנשי הפלאנגות רודפים את הדוחים והאתרים

ף* יום השלישי שעבר, בשעה 11
בלילה, הודיע רדיו הפלאנגות, רדיו
לבנון החופשית, בי סיור של צה״ל הות קף
ממארב, שעה קלה קודם לכן, ליד
העיירה הדרוזית עליי. על־פי ידיעה זז,
נפצעו שני חיילים.
קול ישראל לא הזכיר כלל את התק רית.
במהדורת החדשות של חצות נמ סר,
כי שקט שורר בביירות. רק למח רת,
ביום הרביעי, ב־ 7בבוקר, הודיע
דובר־צה״ל על המארב, בעיקול הדרך
בין עליי והשכונה המארונית עאריה.
בתקיפה נפצעו שישה חיילי צה״ל. האי חור
בהודעה הישראלית הוא בשל ה צורך
להודיע למישפחות הנפגעים.
בשעות לפני־הצהריים, ביום הרביעי,
המשיך רדיו הפלנגות לעסוק בעניין. ל דבריו,
תקפו בלילה מסוקים ישראליים
בסביבות עליי, במהלך מירדף אחרי ׳חו ליה
שתקפה את הסיור.
הפעם היתד, זו גוזמה חסרת־שחר. ה מסוק
היחידי שחג מעל עליי באותו
הלילה, היה המסוק שפינה פצועים. אנ שי
המארב נעלמו מייד אחרי התקרית

שהיה שר־ההגנה בממשלות לבנון במשך
30 שנה.
עשרות דרוזים בתלבושות מסורתיות
התקבצו בחדר האורחים, כדי לשטוח
לפניו את טענותיהם נגד הנוצרים, המת נכלים
להם. רבים מהקשישים, מנהיגי
העדה בכפרים שבהרי־השוף, סבורים
שיש לצייד את הצעירים בנשק, כדי
דהתגונן מפני חיילי הפלאנגות.
מג׳יד ארסלאן, ישיש המשותק במח צית
גופו השמאלית ומתקשה בדיבור,
יושב בכורסתו. מפעם לפעם ׳ניגשת
אליו אחות פרטית, מגישה לפיו סיגריה
ומציתה אותה.
ארסלאן מנסה להרגיע את הנוכחים.
לא, אין הוא מאמין כי אנשי הפלאג־גות
מנסים להתנכל לדרוזים .״אלה מק רים
בודדים, של אנשים שאינם נשמ עים
לבשיר ג׳מייל,״ הוא אומר.
האמיר הקשיש חייב להתנהג בזהי רות
של לוליין. בשנים האחרונות הנ היגה
את הדרוזים בשוף מישפחה ירי בה,
מישפחתם של בני ג׳נבלאט. אלה
עמדו בראשה של קואליציית ׳השמאל-

חדר שני גברים נרגשים. על פניו של
אחד מהם סימני־יחבלה, פנס כחול גדול
מעטר את עינו. השני מסיר את חולצתו,
ומגלה על גבו חבורות ושטפי־דם תת־עוריים
חמורים. השניים, ריאד איסמא־עיל
אל־קונטאר ובן־דודו, מוהיב עלי
אל־קונטאר, סיפרו לאמיר, כי זד. עתה
שוחררו משבי הפלאנגות.
לפני יומיים, כך סיפרו, הופיעו בבי תם
חיילים במדי־צה״ל, מלווים באנשי
הפלאנגו׳ת. החיילים חקרו אותם אם הם
מסתירים פלסטינים. בתום החקירה הם
׳נמסרו לידי אנשי הפלאנגות, שלקחו או תם
משם בכוח.
סימני החבלות על גופם, סיפרו ה שניים,
הם תוצאה של מכות מידי ה־פלאנגיסטים,
כיבוי סיגריות בוערות על
גופם ומכות שוט מאולתר, העשוי מכבל
חשמלי.
הרוחות בקרב הנוכחים בחדר שוב
סערו. הם חזרו על דרישתם להקים מי ליציה
דרוזית חמושה. כ־ 30 המבוגרים
— רובם בלבוש מסורתי — שישבו על
כיסאות שהוצבו ליד קירות החדר, וב

מלוא מורכבות הבעיה, שלתוכה נק לעה
ישראל בלבנון .״זה כמו לדרוך
בתוך דבק,״ אמר על כך מיזרחן בשי רות
פעיל ,״אתה מצליח בקושי להרים
רגל אחת, ואז השניה נדבקת חזק יותר.״

פיעין
ח שבונות
י כאמת ירה על הסיור י
•י אם לא ייתפסו היורים, לא ניתן יהיה
לדעת זאת לעולם. אך ניתן להעלות
שלוש השערות, כל אחת, מהן נוחה לגו רם
אחר בקשר הלבנוני:

• דרוזים אנשי עליי.

לאנשי הפלאנגות השערה זו היא ה נוחה
ביותר. חיילי המיליציות השמאל יות
של ג׳ונבלאט, כך אומרים עסקנים
נוצרים, לא פרקו נשקם, אלא הסתירו
אותו בבתיהם. בכלל, אומרים במטהו
של ג׳מייל בביירות, הדרוזים בוודאי
נותנים מחסה בבתיהם ללוחמים פלסטי נים.
זו הזדמנות — אם רק ישראל
תרשה — לפרוע עימם את חשבון מיל-
חמת־האזרחים.
העובדה התומכת בהשערה זו: הירי
בוצע קרוב ליישוב דרוזי. לכן הדגיש
רדיו הפלאנג׳ות, בדיווחיו על התקרית,
את שם העיירה עליי.

• לוחמי אש״ף.

זו השערה הנוחה ביותר לשלטונות
צה״ל בביירות. בעזרתה ניתן, אולי,
לשכך זמנית את המתיחות בין הדרוזים
ואנ״שי המיליציות של הימין. לישראל
גם נוח שאוייביה היחידים בלבנון יהיו
הפלסטינים.
לחיזוק השערה זו, מביאים העיתונ־

,מי יגן ערינו?

שואלים זקני העדה הדרוזית,
שהגיעו אל מנהיגם,
האמיר מג׳יד ארסלאן, הזועמים על חיילי הפלאנגות, שמתנכלים
לתוך החשיכה, וצד,״ל, שהטיל עוצר על
הסביבה, לא גילה את עיקבזתיהם.
אין זו הפעם הראשונה שהודעות רדיו
הפלאנגות נעות בין אינפורמציה מהי מנה
ומהירה ובין גחמות. הרדיו ישל
בשיר ג׳מייל, כמו גם עיתונו, אל־אמל,
נוהגים לנפח ידיעות על הפגזת ביירות
המערבית או שכונות פלסטינים סמוכות,
על קשיי החיים תחת המצור הישראלי
ועל אביך ות הפלסטינים. מלבד העלאת
המוראל בשורותיהם, תורמת דיס־אינפור־מציה
זו, בוודאי, את תרומתה למילח־מת־ה־עצבים
המתנהלת בביירות.
אך כאשר הודיעו הפלאנגות, למחרת
התקרית, על קרבות בעליי, הם פעלו
בשם אינטרס אחר. הרמז שהובלע בין
השורות: אין לסמוך על הדרוזים תוש בי
עליי, כי הם פועלים בכוח הנשק נגד
הצבא הישראלי.

שוט
מ אול תר
ף ידם הרביעי הגעתי לעליי. ב כניסה
לבית מפואר, מוקף חורשת-
ארזים, חנו עשרות מכוניות מפוארות.
זהו ביתו של האמיר מג׳יד ארסלאן, מי

להם. האמיר הוא לוחם ותיק. ב־ 1943 נלחם נגד הכיבוש הצר פתי,
ב־ 947ו השתתף בקרב במלכייה. היום הוא שומר על יחסים
קורקטיים עם שילטונות צה״ל ומנסה לשמור על אווירה מאופקת.

מוסלמים־פלסטינים בלבנון, וכך זוהו כל
הדרוזים כחלק מקואליציה זו. עם הכי בוש
הישראלי, הודיע ואליד ג׳נבלאט כי
הוא פורש מהחיים המדיניים. את החלל
בעדה נקראה למלא מישפחת ארסלאן.
הארסלנים אכן הפכו במהירות למנהי גי
הדרוזים. השיטה היא פשוטה: כל

מאח

גי להר1ין
דרוזי שיש לו עניין עם השלטונות, נש לח
לבית ארסלאן .״ישם, אולי, יעזרו
לך,״ אומרים לו.
לבני עדתו, עליו
כמנהיג חדש־ישן
להגן קודם כל על הדרוזים. לשם כך
עליו לשמור על יחסים טובים עם השל טונות
הישראליים. אסור לו לשכוח גם
שיריבו, בשייר ג׳מייל, הוא בעל ברי תם
העיקרי של הישראלים.
בנו בכורו של האמיר, פייסל, גבר
כבן 40 הלבוש בסגנון אירופי, שפמו מספר מטופח ושמן מבריקבשערותיו,
לנאספים, כי ג׳מייל הבטיח לצה״ל, ש לא
לגמור חשבונות עם הדרוזים.
באמצע הדיון המתוח ׳נכנסו לפתע ל־

20 הגברים הצעירים יותר, שעמדו במר כז,
הפנו כולם את מבטם לישיש. הוא
הניף את ידו בכבדות, המשיך להשמיע
דברי־הרגעה.
בעוד הוא מדבר, נכנס לחדר צעיר
מתלונן נוסף. נאצר אסכאר סיפר, כי
שעתיים קודם לכן נעצר על־ידי. חיי לים
ישראלים ואנישי־הפלאנגות. בידו
החזיק עדיין את רצועת־הבד, שבה קש רו
את עיניו. הוא ׳נחקר במקום בלתי
ידוע לו, על חלקו־כביכול במארב נגד
סיור צה״ל, שאירע בלילה. הוא שוחרר
מהר, אך לא לפני שספג מכות נאמ נות
מידי הפלאנגיסטים, כך סיפר.
נאצר אסכאר, כך הסבירו לי, הוא
בדווי. אך בהיותו תושב עליי, אין לו
אל מי לפנות בתלונה ובבקשת הגנה,
אלא למנהיג הקהילה המקומית.
בחדר סמוך לדיוואן ישבו באותה ה שעה
נישות המישפחה עם ילדיהן הצעי רים.
גם כאן נתן המתח את אותותיו.
אשתו הצעירה ־של האמיר, חאוו׳לה, מנ הלת
רשימה של נעדרים. בידה כבר 12
שמות של גברים, שנלקחו, מי לאור-
היום ומי באישון־לילה, על־ידי לובשי מדים
שונים, ואין איש יודע מה עלה בגורלם.
פציעתם של ששת החיילים, ב מארב
שהוצב לסיור צה״ל ביום ה שלישי
שעבר, העלתה על פני השטח

111דךי רשימה של שנזות נע־
״ דרים מחזיקה בידה
1 1111
אשתו של האמיר, חאוולת ארסלאן. ברשימה
שהיא מתכוונת להעביר לנציגי
צה״ל במקום, נאספו יותר מ־ 12 שמות.
אים הישראלים בביירות את העובדה, כי
ביום שלישי אחרי הצהריים נפתחו מח־סומי־הגבול
בין שני חלקי העיר לתנועה
דו־סיטרית, בלי פיקוח. רק למחרת הוח זר
הפיקוח על היוצאים ממערב ביירות,
ונאסרה שוב הכניסה לאיזור הנצור.

חבלות טריות

ניכרות על גופם של שני הדרוזים, ששוחררו מידי
שוביהם. מימין: ריאד איסמאעיל אל״קונטאר, על
נויצחו כוויה. לדבריו, כיבו מל פניו סיגריות בוערות. עינו השמאלית נפוחה מהמכות

שספג. בחלק העליון של ידו הימנית נראיו 1סימני הלקאה בשוט. משמאל: בן־דודו,
מוהיב עלי אל־קונטאר, מציג למצלמה את גבו, המכוסה שטפי־דס תת־עוריים ושרי־טות,
שנגרמו, לדבריו, תוך כדי הלקאתו בכבל חשמלי. הס צולמו בבית האמיר.

דעיחונאיות ־ א סו ר !
מז ה שי ע ה ׳!ובועות עוברים עי תונ אי ם, יחד עס נציג
דובר־עה״ל, אתהמח טו מי ם ליד ראט״ הני קרה או מ טו ל ה,
כדי לסקראתהמתרחש בלבנון. ה ם יו צ אי ם לדרך ב שעה
• בבוקר. א ם כוונ ת ם הי א ל הגי ע לביירות, הםי אל צו
ל הי טלטלכ־ 6שעות, עד שיגיעו לביר ת לבנון.
ה ם שו הי ם בביירות כשע תיי ם בלבד, כי על-פי הו ראת
דובר״צה״ל, ע לי הםלצאתמשטח לבנון לפני רדת ה ח שיכה.
אםה עי תונ אי תי א ם מרא ש פגי שה עם אי שיו ת כלשהי
בעיר, נמשך ה ר איון ל פ חו ת שעה, וברור מ א ליו שאת
ה שעה הנו תרת הו א י בל ה ב מי טעדה טו ב ה בעיר, שעליה
קי בל המלצה.
על ה א רו חהב מי סעדה שכל הי ש ר אלי ם פוני ם א לי ה,
אין ה עי תונ אי ם מוו ת רי ם, כך שכל ה תר להם הו א
לבלות כ שעה בפק קי -ה תנו עהב ביי רו ת ול חזור ה בי ת ה.
בחוד ש הרא שון ל מי לחמה, חויי לו כ תבי כלי״ה תיק שו-
רת הממלכ תיי ם (רדיו ו ט לוויזי ה) ולכן ל א חלו ע לי ה ם
ההגבלות. לפני כ שבועיים ה ם הפכו שוב אז ר חי ם. הדבר
איפ שר ל שאר ה עי תונ אי ם לדרוש לה שאר בלבנון יו ת ר
מיו ם. לכן, א ח רי שבועיים של דיוני ם, ה ח לי ט דובר״צה״ל
ל חיי ל מחד שאתכ תבי הרדיו והט לוויזי ה.
הדבר נע שה, א מנ ם, על-פי דרי שת הכת בי ם ב כלי״ ה תי ק-
שורת הממלכ תיי ם, מ סי בו תהק שו רו ת ב בי טו ח. א ם ייפגעו,
ח לי ל ה, יקב לו בני -מי שפחתם פיצוי של $מי ליון ל״י
ב מי קרה של מוו ת. כ חיי לי ם, הפיצוי י הי ה גבוה בהרבה,
ו ב מי קרה של פציעה, י ד אג להם מי שרד״ ה בי ט חון.
נשות שדים
ןדובר ״ צ ה ״ ל ה סד ר ה חיו ל נוח מ סי ב ה שונה. הדבר
מציל או תו מ מ בו לבק שו ת נו ס פו ת של עי תונ אי ם

ל שהו ת בלבנון. כל מי שאינו מ חוי ל, חיי ב ל הי כנ סלש טח
לבנון בליווי ק צין מי חי ד ת דובר-צה״ל, ה דו אג לכך שעד
רד ת״ ה ח שיכה ה עי תונ אי ישוב לי שראל.
כמובן, שבמשך ה חוד שוח צי האח רוני ם היו עי תונ אי ם
י שראלי ם שהשיגו לעצ מ ם אי שור מיו ח ד, שאיפשר להם
ל הי שאר ב בי ת -מלון בביירות (מלון אלכ סנ דרמלא בכ-
אלה).
רבים א ח רי ם פ שוט העזו ל הי שאר שם גם לל א אי שור.
ר אי תי ביני הםא פי לו נציג של דובר-צה״ל, שמרוב
ס ק רנו ת להכי ראת חיי״ ה לי ל ה בלבנון, היר שה לעצמו
ל הי שאר שם ול א חזר ב או תו יו ם לי שראל.
אבל א ם מדובר ב עי תונ אי ת־ אשה, ה חו שבת שכדי לא
סוף
חו מ ר לכ תבה עלי הלש הו תלפ חו ת יו מיי םבשטח
לבנון, ה מצב שונה. אשה עי תונ אי ת בנון• הגברי שם הי א
יו ת ר מדי בו לטת. ה שי ל טונו ת מגלי ם ד אג ה גדולה פי כמה
ל בי ט חונ ה של עי תונ אי ת־ אשה. כ אי לו שלפגזים יש מ שי כ ה
גדולה יו ת ר לנשים. כ אי לו שפגיעה ב הן כו אבת יו תרמ פגיעה
בגברים.
בגלל ד אג ה זו, כביכול, אין דובר־צה״ל מוכן ל ה תעלם
מ ש הו ת עי תונ אי ת״ אשה, בעוד ש הו א מו כן לעצום
עין כ שעיתונאי״גבר מתעקשל הי שאר בלבנון.
״ ח מו ד ה׳ ל ח ,״ פנה אלי נציג דובר״צה״ל ב ביי רו ת ביו ם
ה ח מי שי ,״ אתנמצאתכ אן בלי אי שור ״,ו איל ץ או תי
לעזוב א ת לבנון.
ה מרגיז בכל ה עניין הו א, שהרבה נ שות שרים, כל מז-
כי רו תי ה ם, נשות די פ לו מ טי םועס קני ם מי פ לג תיי םוה רבה
״ ח מו דו ת ״ א ח רו ת זוכו ת ב סיו רי ם מ או רגני ם בארץ הכבושה.
הן אינן ב או ת?עבוד, אלא רק להציץ, לבלו ת ול ח זור
מהר לפני רדת ה ח שי כ ה, כדי לספר לח ב ר׳ה.

• נוצרים מתנגדי ג׳מייל: יש ראל.
השערה
זו נוחה לדרוזים, בייחוד ל אותם
המשתפים פעולה עם השילטון ה ישראלי.
הם מקודם למאבק פנימי בקרב
המארונים. שיסיר מעל ראשם את האיום
של פעולות־נקמה. אחד מהם אמר בכעס :
״מה רוצים מאיתנוי המארב היה בכלל
ליד עארייה, שכונה נוצרית של ביירות !״

הצדיק
מג רו ק לין
נשיםמ בלו ת בלבנון. מ ה, למ של, עו-
ן לא
י שים שם אנ שי ח ב״ ד ז אין ה ם חיי לי ם, וחלקםאף
נערים צעירים, שלא הגיעו לגיל גיו ס. אך מ כיוון שהם
עו ס קי ם ב מל אכת -קו ד ש, אי ש אינו מפריע להםל הי כנ ס
לתוך מ חנו תצה ״ ל וללבוש מ די ם. אתהמ כוני ת שבה ה ם
נו סעי ם, הםמ כני ם ״ טנק ״ וראש -ה ח בו רה שלהם מ כונ ה
בפי חבריו ״ מ ם -פ א ״.
עבודתם של שליחי הרבי מלובביץ׳ כה ח שובה, עד כי
צ ה״למת על ם כליל מ חו קיו ת ש היי ת ם בלבנון. ב מי צוו תו
של מנ ח ם מנדל שני או ר סון, ה צ די קמב רו קלין, ה ם מדפי סי
ם חו ב רו ת -ת ע מול ה, מ טי פי םלת קו ף מיי דאת מערב
ביירות, על אפםוחמתם של ה שרים שי מחה ארליך ויו ס ף
בורג. טי שלא עו שה כן, טו עני ם שלי חי א לו קי ם, דו ח ה
א ת בו אהמ שי ח. שומו ש מיי ם !
על כל המב לי ם בלבנון אין מו ט לו ת הגבלות. אלה מו ט
לו ת דוו ק א על ה עי תונ אי ם, ביי חו ד ה עי תונ איו ת, ש אינ ם
יכולי ם לע שות ע בוד תםנא מנ האםהםנמצ אי ם ב ביי רו ת
שעה קלה בלבד.
דובר־צה״ל פוגע, ב ת קנו תיו, ב אפ ש רויו תהתע סו ק ה של
ה עי תונ אי ם, או כו פה ע לי ה ם לעבור על ה חו ק.

גילה רזין

1 1 1 *1 1 ^ 11 כיסתה את עיניו של
* • י נאצר אסכר, כשנלקח
מביתו בעליי לחקירה על־ידי לובשי מדיס.
אחרי ששישה חיילי צה׳׳ל נפצעו מיריות,
שנורו לעבר הרכב שבו נסעו בשעת סיור
באיזור. הוא שוחרר כעבור שעתייס ומיהר
לבוא לבית האמיר כדי להתלונן.

מחלה
זה קורה לכל שגריר הגון: מאשימים אותו*בכך שהוא
״עבר לצד השני״ ,שחדל מלהיות השגריר של מריבתו
אצל המדינה שהוא מואמן בה. ,והפך שגריר במדינה
הזרה בארצו.
זהו דבר בלתי־נמנע. האיש נמצא במדינה מסויימת.
הוא מתוודע אל ראשיה ותושביה. נקשרים קשרים אישיים.
נוצרות ידידויות, ולפעמים גם קישרי־אהבה. הוא מתחיל
להבין את נקודת־ההשקפה של המדינה הזרה, את רגשו תיה׳
את ״נפשה״ .אין הוא יכול עוד להתייחס אליה כאל
ארץ בכוכב אחר. יחד עם זה השגריר ההגון יודע היסב
לשמור על האינסרסים של מדינתו, לא להקריבם על
חשבון ידידותו עם המדינה האחרת.
האם זה רע ז לא, זהו דבר טוב. כי השגריר נשלח כדי
לרכוש נפשות למען מדינתו. ככל שייטיב להבין את
מארחיו, כן יטיב להצליח בתפקידו זה.
אך בבית זה מעורר חשד. כי בבית נמצאים אנשים —
פוליטיקאים, קצינים, דמגוגים למיניהם — המתעקשים
לראות את העולם בשחור־לבן, הרוצים להאמין בצדק
המוחלט של עצמם ובאי־הצדק המוחלט של כל האחרים.
מתחילים לרנן נגד השגריר, לטעון שנדבק במחלת-
השגרירים, להשמיצו מאחרי גבו, לתבוע ״להחזירו הביתה.״
זה קורה בכל ארץ. זה קורה במיוחד בארץ קנאית,
טוטליטרית או פרימיטיבית. קל וחומר במדינה הנתונה
במצב של כימעט־מילחמה עם הארץ שבה מואמן השגריר.
אני מיטיב להבין תופעה זו, כי אני סובל ממנה,
במידת־מה.
מזה שנים אני מעין־שגריר של מדינת ישראל אצל
הפלסטינים. מיניתי את עצמי. ניתן לי לדווח על כך
לממשלתי. אך לא זה העיקר.
אני ישראלי, המקיים מגע עם מנהיגים בולטים ומוסמ כים
של הפלסטינים. עם אישים המקורבים להנהגה
המהווה למעשה את ממשלתם הזמנית. למדתי להבין אתי
מגמותיהם ורגשותיהם — לא מתוך ספרים ומאמרים,
אלא מתוך אלפי שעות של שיחות, ויכוחים וסתם דברי-
חולין. התיידדתי עם כמה מהם, כמו סעד חמאמי ז״ל,
שנרצח בגללי, עיצאם סרטאווי ואחרים. למדתי לתעב

181\.

14*111\.

אחדים מהם. בקיצור — למדתי להתייחם אליהם כאל
בני־אדם, בעלי אופי שונה, רמת־הבנה ומוטיבציה שונה.
משום־כך, נדמה לי, אני שגריר טוב. אני יכול להסביר
את נקודת־ההשקפה שלנו בצורה המובנת לבעלי־שיחי,
וזה מרוב פטריוטיות ישראלית ודאגה לביטחונה ושלומה
של ישראל. אני יכול להסביר לבני־עמי את דעתם ורגשו תיהם
של הפלסטינים. אילו הטילה עלי ממשלתי שליחות
של שלום בקרב הפלסטינים, נדמה לי שהייתי יכול למלא
אותה באמונה.
התוצאה היא שיצא לי בחוגים מסויימים שם של ״אוהב
ערבים״ ,וזוהי בארץ הקללה הנוראה ביותר. מאשימים
אותי ששכחתי שאני ישראלי, וכי הפכתי פלסטיני.
זוהי, כמובן, שטות• איני יכול אלא להיות ישראלי,
ושום פלסטיני — מיאסר ערפאת עד סרטאווי — איני
יכול אלא לראות בי ישראלי. אבל מי שרוצה לראות
בפלסטינים ״מחבלים״ בלבד, חבורה של שדים ורוחות,
מוכרח לראות את מעשי בעין רעה מאוד.
אני רואה בי שגריר מטעם ישראל האחרת, זו שהייתי
רוצה שתהיה, זו שאני מקווה שתהיה. ומפני שאני חולה
ב״מחלת השגרירים״ — אפשר לקרוא לה שגררת —
הייתי יכול להיות שגריר לא רע.

שיגאה ברחוב
אחד מידידי שאל אותי אם אני חש, מאז פגישתי עם
ראש אש״ף, באווירה של שינאה.
יכולתי להשיב לו, בכנות, בשלילה. היה מבול של
מאמרי־הסתה נגדי בעיתונות, אך איכשהו לא הרגשתי
שזה השפיע על האנשים שנתקלתי בהם ברחוב ובמקומות
פומביים אחרים.

ושמה
יש לי בסיס להשוואה. היו ימים כשאכן הרגשתי שה־שינאה
ממש נושבת לקראתי ברחוב. גרמה לכך פרשת
פינטו. כשחשפתי את הרצח השפל שבוצע על־ידי הסגן
(דאז) דניאל פינטו, אחרי מיבצע ליטאני, גרם הדבר
אצל רבים לשנוא אותי מקרב לב• לא הבנתי את סיבתה
של תופעה זו׳ אך לא היתה לי ברירה אלא לקבל אותה
כמות שהיתה.
שום דבר כזה לא קרה הפעם. להיפך, הומטרו עלי
.גילויים של אהדה. גם מי
שלא הסכימו למעשה עצ מו,
ראו בו — כנראה —
מעשה חבר׳מני, או סקופ
עיתונאי שראוי היה להס תכן
למענו.
אם אכן ייערך לי מיש-
פט, יהיה ניתן לבדוק את
יחם הציבור בצורה ברורה
יותר. בינתיים נדמה לי,
שהציבור חכם הרבה יותר,
ומבין הרבה יותר, מאשר
הפוליטיקאים והכתבנים.
ואשר לפינטו: השינאה
לא גרמה לי אז להתחרט
על המעשה. כיום, בדיעבד,
אני משוכנע שיבעתיים ש פינטו
חשיפת
הפרשה היתד, תרו מה
חשובה למדינה ולצה״ל. כי עד כמה שידוע לי, לא
אירעו מעשי־פינטו במילחמת־לבנון. היתד, בצה״ל פעולה
רצינית כדי למנוע את הישנותם של מעשים כאלה.
אם כן, היה בהחלט כדאי לסבול את השינאה.

האי ש שחזר מן החום
שלושה ימים, שלוש ארצות.
כשיצאתי מתל־אביב בבוקר, היה חם. כשהגעתי לפאריס,
היה חם. בלונדון היתד, אתנחתה — מזג־אוויר נעים
וקריר, קצת גשם, והרבה־הרבה ויכוחים על המשוגע
שנכנס לארמון באקינגהם, שישב על מיטתה של המלכד,
וששוחח עימד, במשך עשר דקות, עד שאני־הביטחון
הבחינו בקיומו. רק באנגליה,<3 0 0 8 £ 5 5 £ 714 £14 . .
בניו־יורק שרר חום טרופי. וושינגטון היתה גיהינום.
בפאריס נפגשתי עם סרטאווי, אשר סיפר לי על ההצ הרה
ההיסטורית שאותה מסר באותו יום במוסד רב־יוקרה
לעניינים בינלאומיים: הצהרה שבה הודיע בצורה
חד־משמעית שאש״ף מוכן להכיר בישראל על בסיס של
הדדיות. בלונדון השתתפתי באירוע חסר־תקדים: מסיבת-
העיתונאים הפומבית המשותפת הראשונה של כוחות־השלום
באש״ף ובישראל. ישבנו זה לצד זה: מתי פלד,
סרטאווי ואני, ודיברנו על הדרכים לשלום.
בארצות־הברית ביליתי יומיים קדחתניים 16 :שעות
רצופות בדממה, שאותן ביליתי בעיקר במכוניות: מראיון
לפגישה״ ,עם סנטורים וחברי בית־הנבחרים, ממסיבת־עיתונאים
לאולפך טלוויזיה, מפגישה עם פלסטינים לפגישה
עם רבנים, מאסיפה של פעילי־שלום (ישראלים, פלסטי נים,
יהודים וערבים, בערבוביה) לשיחה עם ראשי-
הכנסיות. נדמה לי שהשגתי שיא עולמי — הופעה בכל
רשתות׳הטלוויזיה תוך יומיים: אן־בי־סי, סי־בי־אס,
איי־בי־סי, הטלוויזיה הציבורית וטלוויזיה הכבלים.
מכולן התרשמתי ביותר דווקא מטלוויזית־הכבלים.
יצאתי מפגישה עם הסנטור היהודי רודי בושוויץ, מין
אהוד אולמרם אמריקאי (מבחינת הרמה והמוסר גם יחד),
שהשמיע תוך חמש דקות מבול של דברי הבל ובורות
אשר יכלו להרגיז פיל. יצאתי מהבניין, ועל הדשא ממול
תפסו אותי אנשי הכבלים.
חוברתי לחוטים. תקעו לי אזנייה באוזן, חיברו לי
מיקרופון לעניבה (כן, עניבה בחום התופת!) וכך בעומדי
על הדשא מול כיפת־המארציפאן המפורסמת, רואיינתי.
המראיין ישב באטלנטה, במרחק של כמה מאות קילומט רים,
ולא ראיתיו. אך הוא ואני נראינו באותם רגעים על-
ידי חמישים מליון אמריקאים בבתיהם. פילאי הטכניקה.
בהשוואה לזה, הטלוויזיה הרגילה נראית מיושנת.
נכנסים לבניין שקט יותר מאשר בית־חולים, וגם נקי
וסטרילי יותר. כמה דקות של המתנה, כמה דקות של
שידור, והכל נגמר. כך־וכר מליונים ראו ושמעו, וזהו.
מי שרגיל לטלוויזיה הישראלית יכול רק להתפעל
מהעדר התכונה, הרעש, התקלות והאילתור, שהופכים שם
כל שידור לחודיה בלתי־נשכחת (לראייה: אני זוכר,
למרות שהופעתי לאחרונה בטלוויזיה הישראלית לפני
שנים).
הרומאן שלי עם כלי־התיקשורת האמריקאיים היד, מוזר.
במשך כמה ימים, בשעה שכלי־התיקשורת האירופיים
יצאו מעורם בדיווח על ראיוני העיתונאי עם ערפאת,
קיימו עמיתיהם האמריקאיים דממת־אלחוט (הננולס הזה
,2341 חרם מוחלט. יוק.
פיתאום זה נשבר. לא גרם לכך שום חומר שבא
מהארץ. הכתבים האמריקאיים בישראל, גדולים וקטנים,
פשוט לא דיווחו.
הכתבה הראשונה הופיע בלוס־יאנג׳לס טיימס, מידי
כתב שלו בירושלים — הכתב היחידי שדיווח. הוא פזל
לצדדים, התכופף כדי שלא להרגיז את הממשלה יותר
מדי, אד דיווח.
למחרת היום החליטו עורכי וושינגטון פוסט שמשהו
שגודת אינו כשורה, ופירסמו את העניין. לא ככתבה של כתבם
בארץ, אלא — בצורה חריגה לגמרי — על־ידי העתקת
הכתבה של לוס־אנג׳לס טייטס.
באותו רגע נשבר טייטס הנידיורקי. גם הוא לא׳
פירסם כתבה של הכתב שלו בארץ — עיתונאי מכובד
מאוד — אלא העתיק מאמר שכתבתי בטייטס הלונדוני,
על-פי הזמנת העיתון הבריטי האגדתי. כך עשה גם
הראלד טריביון האמריקאי, המופיע בפאריס. הוא היה
העיתון האמריקאי היחידי שדיווח על הפגישה מייד אחרי
שנערכה, ועתה העתיק את המאמר שלי מהעיתון הבריטי
(כל זה אחרי נטילת רשות ממני, כמובן).
לאחר מכן באו תחנותיו־,טלוויזיה. הן רבו ביניהן מי
תראיין אותי ראשונה, הן שברו את הכלל שתחנה אחת
לא תראיין אדם שכבר רואיין בתחנה היריבה. גברת
נחמדה אחת (לפי הקול, לפחות) בילתה איתי שני לילות
— היא צילצלה לי כל שעה כדי לוודא פרט זה או אחר
לקראת השידור.
אף צוות ישראלי אחד של תחנה אמריקאית לא ריאיין
אותי בארץ — והראיון היחידי מסוג זה שצולם בארץ
לא שודר. רק אחרי שהיו הפירסומים הראשונים באמ ריקה,
באיחור של שבוע, החל המירוץ המטורף של
תחנותיו־,טלוויזיה.
מוזר. זה מלמד משהו על כלי־התיקשורת האמריקאיים,
על נציגיהם בישראל ועל דרכי־הלחץ של מכונת־ד,תעמולה
הממשלתית בישראל.
תוך כדי כך למדתי שאמריקה שורצת ממש שכירי־עט
ושכירי־פה מטעם ממשלת-
בגין. רוב התוכניות לא יכלו
לראיין אותי מבלי לשתף
בשידור מישהו שיקיים את
״האיזון״ — לרוב איש של
מיפלגת־ד,עבודה הישראלית,
השוהה באמריקה (על חש בון
מי ו) כדי לנהל שם א!
התעמולה של ה״ה. בגין
תועמלנים־מטעם
ושרון.
אלה משמיצים בכל־פה, באוזני
האמריקאים, את מח-
נזדהשלום הישראלי, וכמו בן
גם את אותי אישית.
,׳הם עוזרים לך מאוד,״
אמר לי, בהומור יבש, אחד סרטאווי מאנשי־הטלוויזיה האמרי קאיים
,״להבא, כדאי שתביא
אותם ישר איתך. הם מרגיזים את הקהל ומוסיפים
לאמינות של דבריך.״
אך בעיקר עזרו לי, כנראה, ה״ה מודעי וקאופמן
ודומיהם, והחלטת הממשלה לפתוח נגדי בחקירה מיש-
טרתית בעוון בגידה .״העניין הזה הפך אותך מסיפור טוב
לסיפור מצויין !״ חיווה את דעתו אחד המראיינים שלי.

הוד א ה של מבריח
הטיסות הארוכות, שהיו בעבר תענוג של פינוק
ורגיעה, הפכו זה מכבר לגיהינום. הנוסעים דחוסים
במטוסים כסרדינים בקופסה, רוחב המושבים הולך ומצ טמצם,
וברוב קווי־ד,תעופה השרות הוא, במיקרה הטוב
ביותר, בבחינת יציאה־כדי־חובה.
הדבר היחידי המאפשר לי לעבור טיסה כזאת, הנמ שכת
חמש או עשר שעות, הוא הווקמן. אני חובש את
האוזניות ברגע שאני נכנס למטוס, ושומע באך ובטהובן
עד לרגע שבו כבים המנועים.
מזה 25 שנים, כמדומני, לא נערך אצלי חיפוש במכם.
אני מניח שכל המוכסים הם די אינטליגנטיים כדי להבין
כי איני אידיוט כזה שאסתכן בהברחת מכם — גם אילו
הייתי נוטה לכך.
הפעם המתין לי מוכס חרוץ, ששלח בי עוד מרחוק
מבטים של זעם. יתכן כי כעס על כך שלא יכול היה
להיות נוכח באותה עת בעצרת שהתקיימה בתל־אביב,
ולצרוח יחד עם ההמונים ״ב־גין לשיל־טון•״
הוא קרא לי לפתוח את מיזוודתי ותיק־היד שלי.
מייד גילה את הווקמן — אחד העתיקים ששרדו בעולם
משנת־ד,ייצור הראשונה. שנים של שתת נאמן ניכרים
בו היטב. האם הצהרתי עליו בצאתי מן הארץ 1
לא. מודה. לא הצהרתי. לא הצהרתי על שום דבר.
גם לא על שני רשמי״הקול שאותם אני נושא עימי
דרך־קבע. הוא מצא את שניהם בקלות.
הנה — הברחה מובהקת! למרבה צערו מצאתי בין
הניירות הצהרה ישנה, מלפני כמה שנים, שבה נרשם
רשם־קול אחד, זד, שהיתה מצוייר, בו הקסטה של הראיון
שלי עם ערפאת. השני לא היה רשום בשום מקום.
ערכו, אני משער, כמאה דולר — פחות מן הטובין שמו תר
להכניסם לארץ בלי מכס. אך יחד עם הווקמן,
אולי זה עלה על הסכום.
המוכס הירהר, חשב, מיהר למישרד אחר, התעכב
במישרד שני, והודיע בתרועת־ניצחון שהחליט להחרים
את רשם־הקול השני. הוא הגיש לי טופס של צו-
החרמה.
רשמתי עליו :״נא להעביר את המכשיר לוועד למען
החייל״ ,והחזרתיו לו.
לתשומת־לב מנהל־המכס: נא לפעול על פי הו ראה

חנן פורח רוצה התנחלות בכל מק 1ם שבו השחץ
ויובל נאמן י שרבט נוסחות ליד שולחן הממ של ה
י מאז תחילת המשא־ומתן
של הליכוד,עם התחיה על הצ טרפותה
לממשלה נפגש סגן
שר־החקלאות לענייני התיישבות
מי כאלדקל, בתדירות עם
חנן סוחת והציג לפניו את
תוכניתו ל־ 100 אלף מתנחלים
יהודים בגדה המערבית. פורת
לא הסתפק בכך והציג תוכנית
אלטרנטיבית. העיר עליה עוז רו
המיוחד של שר הבטחון ל ענייני
התיישבות, אורי כר־און
• ״הם רוצים שנקים הת נחלות
בכל פינה שהם משתי נים
בה.״ כאשר המשא־ומתן
התקדם, באו פעילים ליברליים
לסגן ראש־הממשלה, שימחה
ארליך, והביעו לפניו את ח ששם
שמעמדו כיושב־ראש ו עדת
השרים לענייני התיישבות
יפגע, אם ימונה פורת כסגנו,
בתפקיד סגן־שר. הגיב על כך
ארליך :״מה אתם מבלבלים.
התחיה תקבל מכסימום פוטל
אחד ליד הממשלה.״
! 9דקל, בן המושב השיתו־פי
נורדיה, מכונה בפי חבריו
״המאפ״יניק של חרות,״ ואילו

אנשים

זין לנאומי חבריו. לדבריו, הוא
לא יחדל מכך גם כאשר יעבור
כיסא, וישב ליד שולחן הממ שלה.
נאמן טען שהוא לא יכול
לעצור בעצמו מלעשות כך, מ שום
שרעיון אינו מתגבש אצ לו
כאשר הוא יושב ליד שול חן
וממתין לו, אלא במיקרה,
גם כאשר הוא עסוק בדברים
אחרים.
9 1האסטרולוג דני ח ר מן
לא הופתע ממילחמת הלבנון.
בסדנת־לימוד שהוא מקיים עם
תלמידיו, הם הצליחו לבחון
את מהלכי צה״ל במילחמה,
חרף ערפל הקרב של דובר
צה״ל, בעזרת הורסקופים של
צה״ל והממשלה, לפי תאריך
לידתם, המקום, והשעה. אך ל־הרמן
התברר שלא תמיד יש ב מידע
כזה מן היתרון. בסוף ה חורף
הוא הירצה לפני סגל ה דרכה
של חיל-האוויר. הוא ה צביע
על תאריך פריצת מילח־מת
הלבנון, המאזינים המופת עים
הציעו לו ספק בצחוק, ספק
ברצינות, שהוא לא יפיץ את
המידע ברבים, כדי שהצד הש־

ך 1י 1צועד בעזרת מקל לעבר בי מ ת הנו א מי ם
1 ¥1ר ן 11
שהת קיי מ ה בכיכר
בהפגנ תהממשלה

1 1 1 1 1 #1
מלכי״י שראל. ראש־ הממ של הבאלמ קו ם ב אי חו ר רב, בי חדעט
שר״הפנים יו ס ף בורג. בין הכ רזו ת ש קי ד מו אתראש־ הממ שלה הי ת ה
אחת בזו ה ל שון :״ עםאחד, צבא אחד, ממשלהאחת .״

שימחה אוליך

עולה ב מד רגו ת ה כני סהלרחבת
בניין ה עי רי ה, שם נערכה ה פגנ ת
הממשלה. ארליך הופ ת ע כא שר ה מוני ם שצבאו על גדרות ש ה קי פו
אתה מדרגו ת, פרצו ב ק רי או ת :״ א רליך, א ר לי ך,״ לכבודו. הו א
התעכב, ניפנף בידו וכ שחיוך של ניצ חון על פניו, מי ה ר לעבר ה בי מ ה.

סגנו השני של ארליך, פסח
(״פיסי״) נרופר מכונה החרו־תניק
של הליברלים.״ באחרונה
הציעו אנשי מישרד־החקלאות
להחליף את תאריהם של שני
הסגנים. הסיבה — פייסי הת נגד
בתקיפות לפיטוריו של
סמנכ״ל לייצור במישרד, מאיר
כ הן, איש חרות שעדיין לא
מילא את הציפיות שתלו בו.
הוא אמר :״אין לפטר אותו.
שימשיך לקבל משכורת וש תהיה
לו מזכירה, כי הוא איש
הליכוד.״
9 1השר המיועד יו כלנא ־
ימן נשאל אם הוא אינו חש
עצמו כמדען שגמר, ושאיבד
את כושר המצאתו. נאמן, פרו פסור
לפיסיקה, שמוצע לו תיק
המדע והפיתוח שלל את ה טענה
מכל וכל ואף גילה שהוא
בשיאו של פרוייקט חדש. את
הנוסחות שהיו דרושות לו ל שם
הכנת פרוייקט זה הוא ר שם
במקום בלתי־צפוי. במליאת
הכנסת, כאשר הוא ישב והא העו
ל ם הזה 2342

ני לא יתכונן למילחמה. אחד
מהם אף טען לפני הרמן שמב חינה
מוסרית, אסטרולוג אינו
רשאי לפרסם מידע מסוג זה.
9 1בעת הטיעון לעונש ב עניינו
של צלם הפורנו, דניאל
נרנות, טען הסניגור. ,צבי
לידסקי, כי הנערות במיקרה
זה היו כמו כיפה אדומה, אשר
נמשכה אל הזאב. התובע בעל
חוש-ההומור וחובש-הכיפה, א ברהם
לנדשטיין, חייך וא מר
כי במישפט זה הכיפה ה יחידה
נמצאת על ראשו שלו.
! 9כאשר טען התובע בתו רו
לעונש, הסביר לבית־המיש-
פט כי הפסוק ״מותר האדם מן
הבהמה — אין,״ נכתב למעשה
ב״עין.״ זאת, כיוון שרק חיות
נוהגות להזדווג בנוכחות זרים.
בני אדם מעדיפים צינעה .״או לם
גרנות הוכיח בצילומיו וב־סירטי
הוידיאו שלו, כי הוא מ תקרב
לבהמה בעניין זה.״
9הפלונאי חי י ם שי ך,

שלטה להט

קו ר א לעובדיו שי מ ה רו ויעלו ל בניין
ה עי ריי ה, ויפרצו א ת דל תו תהחד רי ם
ש אינ ם מו א רי ם. צ׳יצ׳ ש הי ה בין הרא שוני ם שבאו ל רחב ת ה עי ריי ה,
הופ תעכש חל קמה בניין הי ה שרוי ב א פי ל ה. הו א כינ סאת אנ שיו,
הצביע על ה איזו רי םהח שו כי ם ו ציוו ה ע לי הםלהד לי ק שם או ר.

שעמד מאחרי מודעות התמי כה
בראש־הממשלה, שפורסמו
בעיתונים, סיפר שהוא היד בין
הסקרנים שבאו להפגנת שלום-
בתל-אביב.
עכשיו שנערכה
״נכחו בה רק 20 אלף איש, ש מתוכם
18 אלף היו סקרנים,
ממם כמוני,״ אמר. שיף, חבר
מרכז חרות, נשאל איך הוא
הצליח לגייס את חתימות ה אזרחים
שכונו ״הרוב הדומם״
וששמם הופיע ברשימה בעיתו נים
.״הצוות המחתים פנה ל־כ־
20 אלף איש באמצעות ה טלפון.
רק אחד טרק את ה טלפון.
אחר אמר שהוא צריך
לחשוב וביקש שיתקשרו אליו
כעבור יום. כל השאר הסכימו
ללא היסום.״
( 9ח״כ המערך, יוסי
שריד, צפה במישחק הגמר
בין איטליה ומערב גרמניה ב חברת
ידידים בביתו. כאשר
חלפה המצלמה על־פני יציע ה מכובדים
והקריין הזכיר את
שמותיהם של המפורסמים ש היו
בין הצופים, שאלה נו ע ה
בת ה־ 11 את אביה :״למה אותך
לא הזמינו?״ הנוכחים הרימו
גבה ושריד ענה בחיוך :״רק
הבת שלי מעריכה אותי במידה
הראוייה.״
9 1השר־ללא־תיק, יצחק
מודעי, שנדהם כאשר אמר
עליו הד״ר לתיקשורת־המונים,
יריכ־כן־אליעזר, שהוא לא
מעורר אמון כשהוא מופיע ב טלוויזיה
(העולם הזה )2341
מודע לבעיה זו כבר שנים. כ אשר
התמנה לשר־האנרגיה, ב־קאדנציה
הקודמת של הליכוד,
הסבירו לו מקורביו, שהוא לא
מצליח לעבור את המירקע. א חת
ההצעות שהועלו היתד, ש הוא
יופיע במישקפיים. השר
עבר בדיקות מסך במעגל ס גור,
ואף הופיע פעמים אחדות
במישקפיים. התוצאה היתד, מפ חידה
עוד יותר, והוא ויתר על
הרעיון.
| 9דובר מפ״ם, אמנון
לוי, היה במצב־רוח ירוד. הוא
קיבל צו־מילואים חודשים ס פורים
אחר שסיים שירות ממו שך
בדרום הארץ, ודווקא בת קופת
הבחינות שלו באוניבר סיטה.
לוי, שגם התלבט מוס רית
כיצד יש לנהוג עתה בעת
שירות-מילואים בצפון הארץ,
שמח כאשר ארבעה ימים לפני
מועד היציאה, הודיעו לו שהצו
מבוטל. אך הוא לא הספיק ל שמוח,
אלא 48 שעות בלבד.
יומיים לפני היציאה, הוא קי בל
לביתו מיברק, שהודיע לו
כי הצו הוא בתוקף.
9 1מנכ״ל מישרד ראש-
הממשלה, מתי שמואלביץ׳
עמד ליד חנות גרעינים ברחוב
יהודה־המכבי בתל-אביב וקנה
פיצוחים שונים. ניגש אליו צ עיר
ואמר לו בשקט :״אני רו לך להגיד מתי,

משהו.״
שמואליבץ׳ רכן אליו
לשמוע את דבריו והצעיר קרא
לעברו בקול רם :״אני רואה
במנחם כנץ, באריאל ובך
כשותף לשניהם, את אוייבי-
העם היהודי בישראל!״ שמוא-
לביץ׳ עיווה את פניו ולא ה גיב.

הטלוויזיה הערבית הפי קה
סרט על אופירה נכון
כרעיית נשיא, ובו היא מספרת
על הרגשתה ומעשיה מאז ש באה
למישכן. בסרט, שאורכו
50 דקות, מתארת אופירה ב אריכות
על מחלת הסרטן שהיא
לקתה בה ואת מאבקה בה.
בחלק אחר מספרת רעיית הנשיא
על בחירתה כצבריוז
1956 של העולם הזה.

למהצ רי ךלהחליף את שנ 11שלר חז ב זיאן דו רסבתל ־ א בי ב
ו מי מ איי םלגזולסוף ־ סוףמפנינוזרונזבלוםאתהתואר
השדיים

תמ״י,

8מזכיר תנועת
בנימין (״פואד״)
עזר, אשר רואיין על־ידי
איתן דנציג איחר לערב ה•
ראיונות. הוא סיפר שכאשר
הוא החנה את מכוניתו מחוץ
לאולם התנפלה עליו אישה
ואמרה לו שהיא מכירה אותו
מהטלוויזיה. פואד ענה לה ב חיוב,
אך היא קטעה אותו:
״אל תאמר מאיפה, אני אגיד-.״
והיא אמרה לו :״אתה בטח
מטלפלא 7כשהינהן בראשו ל אות
שלילה היא אמרה :״אז
בטח מקישקשתא?״ כשראתה
שהיא לא קלעה שוב אמרה
שהיא בטוחה שהיא ראתה אותו
בתוכניות בערבית. ענה לה
פואד :״בוודאי, אני שיחקתי
בסמי וסוסו.״ אחר־כך הוא הס ביר
לה שהיא זוכרת אותו
מהופעותיו התכופות בטלוויזיה
כאשר הוא כיהן כמושל הגדה־המערבית
בדרגת תת-אלוף.

כן־אלי־

נערים שליחים בביודהחרושת,
ומאז הם לא התראו.
שרון שליטא, בתו
של ח״כ הליברלים, באה עם
אביה, כני, למיפקדת פיקוד-
צפון. היא ניגשה לאחת המפות
הסודיות והעיפה עין בציורי
הצירים והרישומים האחרים
בה. למקום מיהר קצין בדרגת
אלוף־מישנד, וכיסה את המפה.
שליטא התקרב למקום וניסה
להניע את הקצין ממעשהו אך
הקצין הסביר שאפילו לילדה
בת 12 אסור להביט במפות
כאלה.

מירי אלוני
8הזמרת נשאלה כיצד היא הסכימה ל הופיע
בסרט אהבה אילנות ב סצינות
עירום מלא .״החלטתי
שאני מוריחה לקחת את התו אר,
השדים של המדינה׳ מ
פגינה
רוזנפלוס.״

8בישיבה של נשיאות ה כנסת
ביקש יושב־ראש הבית
מנחם סבידור, להמנע מ להגיש
הצעות לסדר מטעם ה מערך
שיפגינו פילוג בעם. ח״כ

ן \ ך * 1ן ך | 1לוחץ אתי דו של מ פב״ל ה מי שטרה, א רי ה איבצן, לפני עלו תו ל בי מ ת הנו-
י י 1א מי ם בהפגנ תהממ של ה. שרון, שבא ל מ קו ם ב לוויי תאש תו, לילי, נלקח

על־ידי מנכ״ל מי שרד ראש־ המ מ שלה, מ תי שמואלביץ ועוזרו של מנ ח ם בגין, י חי אלק די ש אי, ל פינ ת
הרחבה ומ שםהש קיפו ה שלו שה על ה מ פגיני ם ש מיל או א ת הכבי שבר חוב אבו״גבירול וכל הכיכר.

8הגרפולוגית החיפאית,
חנה קו ר! ,הלבושה בדרך-
כלל בלבוש לא חשוף, עברה
ברחוב מאדדשערים בירושלים,
כדי לקנות ספר שאותו חיפשה,
בחנות ספרים בסביבה. לפתע
קפץ עליה אברך ושפך עליה
חומר בצבע שחור. בעוד קורן
מנסה לעצור בעדו שלא יש-
הפסיכולוג בצוותא,
נערך
נ׳ודג׳ טמרין, סיפר שבלב
תל-אביב יש רחוב על שמו
של ז׳אן דורס, הסוציאליסט
הצרפתי, שקרא לממשלתו שלא
לצאת למילחמת העולם הרא שונה,
והפך לסמל המאבק ל שלום.
הוא הואשם, הן על-
ידי הימין והן על־ידי חבריו,
בבגידה, וערב הכרזת־המילח-
מה נרצח על־ידי מתנקש מו סת.
שאל טמריו :״שמא לא
נחליף שמו של רחוב זה, ה נקרא
על-שם בוגד, בשמו של
הפטריוט שירה בו?״

שגואל פואטו שרון

בא ל הפגנה ב אי חור
רב, ב לוויי ת
ה שח קן־זמר הצרפתי א די קונ ס טנ טין (מ שמאל) .פלא טו נכנ סעם
או ר חו מפא רי ס ל שטח ה בי מההמר כזי ת, מ קו ם שם ל א הורשו
אפילו ה עי תונ אי ם ל הי כנ ס. הו א לחץ אתידה של לילי שרון וע מד
ליד המעקה, כדי שה מפגיני ם, שבאו ל הז ד הו ת עם הממשלה, י ר או הו.

המערך משה שחל סגן היו-
שב־ראש, הסכים שלא להגיש
הצעה דחופה לסדר על כירסום
הדמוקרטיה, אך עמד על כך
שתאושר הצעה לסדר בעניין
התבטאויות ח״כ חרות מיכ אל
קליינר, על איסור הפג נות
בשעת מילחמה. שחל א מר
:״לגבי פרשת קליינר אי-
אפשר להחריש. הוא הרי פא-
שיסט קטן.״ ענה סבידור :
״פאשיסט מילא. אך למה ק טן?״
קליינר, בגרמנית, הוא
יותר קטן מקטן.
8 .בדיון שערכה האגודה
לזכויות האזרח בישראל, על
זכות הביקורת בזמן מילחמה,
דיבר הפסיכולוג אריה עי ר

על מחירים חברתיים, כאשר
ביקורת מותרת וכאשר היא א סורה.
הוא טען שמחקרים הו כיחו
שהחייל בחזית אינו נלחם
למען המדינה, אלא למען גו פו
ולמען חבריו שביחידה. ה עיתונאי
נתן כדון, משתתף
אחר בדיון, שלא שבע־נחת מ דברי
הפסיכולוג, תקף את ט ענות
נגלר בבדיחה :״חבר שלי
נסע במונית והנהג שאל אותו
למיקצועו. חברי ענה שהוא
פסיכיאטר. הנהג עיוות את פניו
ואמר :׳לא טוב ׳.חברי ביקש
לדעת מדוע והנהג השיב :׳גם
ל סו אלן מדאלאס זה לא ע זר.׳״
8אחד
הנוכחים בדיון ש
8מני
פאר לא יכול היה
שלא לצחוק בקול רם, כאשר
קרא שמטרת פלישת האיראנים
לעיראק היא מוגבלת, לצורך
יצירת רצועת ביטחון של 40
קילומטר בלבד .״כשמקשרים
את העובדה הזו עם ההצהרה
של אריק שרון שאנו עוזרים
לאיראנים, יש להניח שגם את
טריק 40 הקילומטרים הם למ דו
מאיתנו. אילו הייתי תושב
בגדאד, מייד הייתי בורח ל-
ג׳וניה. זה המקום היחידי ב עולם
שנמצא מחוץ לתחום ה־
40 קילומטר בכל כיוון.׳:
8יושבת־ראש ועדת־החי-
נוך של הכנסת, אזרה נמיר,
ביקרה במוסד לנוער עבריין ב-
מיצפה־ים. היא ביקשה לנהל
עם הצעירים שיחות לא ב־חדרי־ההנהלה,
אלא באגפים
עצמם. אחד העבריינים, ויק
טור בן דד , 12 נשאל על־ידי
נמיר מה הוא עשה עם כל ה כסף
שהרוויח, כאשר מכר את
החפצים הגנובים. הצעיר, ש חשב
שהדוברת היא אחת מקור בנותיו
המתעניינת בחפעיה ה גנובים
שאל :״איפה את גרה
גברת, איפה את גרה?״
8עורך הדין הירושלמי,
אברהט (״אבי״) כרדוגו
פגש את זלמן קליינמן, ה חשב
הכללי של בית־החרושת
שמן, בעת שהשניים שירתו ב מילואים
בלבנון. היתד, זו פגי שה
ראשונה ביניהם אחרי 20
שנה. בעבר, עבדו השניים כ־

חו כ ך בדע תו אםלה כין ת חזי ת
|1ל ^ ל
אסט רו לוגי ת לאי שהעס קי ם מי-

יי י
כ אל מי קי ״) אלבין, ב אי רו ע חב ר תי שבו נפגשו ה שניי ם. ליפ שיץ
טו ען שהע רכו תיו מ תג לו ת ת מי ד כנכונו ת ו הו אמספר שארבעה
חו ד שי ם לפני ה ב חי רו תהאח רונו ת הו א ניב אלא רי ק שרון, ש הי ה
אז ש ר־ החקל או ת, ש הו איהיהשר־ ה בי ט חון הבא של י שראל.

אויה 1ייף

עוזרו של סגן ראש־ הממ של ה, שי מחה
ארליך, מ קיי ם ה תיי ע צו תעם אבנר ס רו-
סי, עוזרו של סגן ראש״ הממ שלה ה שני, דוי ד לוי. ה שניי םמספ רי ם
שהם מ רבי םלה תיי עץהאחד עם ה שני. ס רו סי ט ען ש הו א מ אי ץ
בזייף שישלח א ת השר שלו ל חו ״ ל כא שר ראש־ הממ של ה איננו,
כדי שלוי יוכל למלאאתמ קו מו של מנ ח ם בגין. א ש תו של זיי ף,
דלי ה ( מי מין) ,בי קשהמב עלה שי סיי םאתה שי ח ה, שהתארכה
ו סו פהלאנראה, מ שום שעליהם לשוב ה בי ת ה ול שחרר אתה שמרט ף.
ה עו ל ם

הז ה 2342

אנשים

פוך את כל המיכל עליה׳ החלו
אברכים אחרים שהיו לידם ל הימלט
לפיתחי הבתים. קורן מי הרה
לתחנת המישטרה הקרו בה,
ומסרה על התקיפה. מה
שהרגיז אותה היה שהחומר ה שחור•
הכיל חומרים חומצתיים
ומעלי-ריחות מבחילים. קורן
נאלצה לבטל את כל פגישותיה
בעיר ולשוב לחיפה בבגדים
מוכתמים.

בועז טפי, בעל המו עדון
השוכן בלב פרדסים, הצ ליח
לשדך מחדש את אסתר
ואפרים שמיר, שהתגרשו

בלתים

עם זעירא וזה פסק שהמיברק
לא יופץ. הוא לא גילה לקצין
שהוא ממתין לתוצאות התער בות
בינו ובין ראש המוסד.
הקצין, שהיום הוא בעל דרגה
בכירה באמ״ן, סיפר לנקדימון
שאחרי המילחמה הוא דיבר
על כך עם הרמטכ״ל דויד
(״דדו״) אלעזר ודדו הנדהם
שאל אותו מדוע לא נכנס ישי רות
אליו לדווח לו על המיב־רק.
הקצין ענה לדדו שלמרות
שחדריהם היו בשכנות הוא לא
רצה לעקוף סמכויות. הקצין
הוסיף שאחר־כך נדה שנתו
בלילות.

גילה אלמגוו

מו טלת לל א רוח חיי ם, ב ס צינ ת
ה סיו ם של הסרטאהבהרא שונה
נדונה לכישלון. בי מ אי הסרט, עוזי פרס, הורג ב סו ף ה עליל האת
האם. עוזי, בנו של גיגי פרס, ש הו א א חיו של יושב־ראש מיפלג ת
ה ע בוד ה, שמעון פרס, מו תחבסרט בי קו רתח רי פ ה ביו ת ר על
החברה הזעיר־בורגנית של ר מת־ אביב שבה הו א גדל. על רקע
זהמקבלתת מונ ת ה סיו ם של הסרטמשמ עו ת שונה ומרתקת.

לפני שלוש שנים. טפר, שידע
כי השניים נמנעים מלהיפגש,
הזמין כל־אחד מהם בנפרד ל הופעה
במועדונו. השניים הו פיעו
בשעה היעודה והופתעו כ שגילו
ששניהם הוזמנו למטרד,
דומה. טפר הסביר להם שלא
נפלה טעות ושהוא מבקש מ השניים
להופיע ביחד. אפרים
הסכים מייד, ואסתר, שד,יתד,
המומה, שקלה בדעתה. לבסוף
נכנעה.

8העיתונאי שלמה נק־דימץ
לא הכניס לסיפרו,
סבירות נמוכה, את כל מה ש התרחש
ערב פתיחת מילחמת
יום־הכיפורים, שהחומר על כך
נמצא בידיו. אחד הסיפורים
קשור בעימות שהיה אז בין
ראש אמ״ן, אלי זעירא, ו ראש
המוסד. סוכם שראש ה מוסד
יודיע עד השעה 2לפנות
בוקר של יום השבת אם בדיקה
מיוחדת שהוא יערוך תגלה ש המצרים
עומדים לצאת לתקי פה.
באותו יום השישי, בשעה
5וחצי אחר־הצהרים, קיבל
קצין תורן באמ״ן •מיברק בהול
שדיווח בביטחון על כך של מחרת
תפרוץ מילחמה. על פי
ההוראות היה צריך להפיץ תו כן
מיברק כזה לכל הנוגעים
בדבר מיידית. הקצין התייעץ
העו ל ם הז ה 2342

מאיר פעיל טוען
שהוא יודע איך בא לעולם
הצמד בגיו־שרון .״זהו היהודי
החדש ששורשיו הם בגולה.
כולו מלא תסביך גיטו ורשה.
במציאות הוא חזק כמו שיפר
שון הגיבור ויש לו מנטליות
של יהודי ממחנה אושוויץ.״
8באחד משפועות המיל־חמה
יצאה ח״כ
אלוגי לארצות־הברית. בשהו תה
שם התקשרו אליה מהכנסת
כדי למסור לה מידע על המת רחש
בבניין. למזכירתה, מיכל
רפאלי, הוסבר שאלוני יוש בת
בבית־קפה מסרים במנהטן
ושההודעה תועבר אליה. בינ תיים
ירדה מיכל מחדר הסיעה
חייל שהוא ישראלי. בבעיה
למליאה. אלוני, שנאמר לה ש מחפשים
אותה מהכנסת, מיה רה
להתקשר אך לא היתד,
תשובה מחדרה. היא נאלצה
להמתין כארבע שעות עד ש יצרה
קשר עם מזכירתה. את
השיחה היא פתחה בשאלה מד,
שלום בנה. אלוני, שבנה משרת
כרב־סרן בחיל־הים, חששה ש התקשרו
אליה כי קרה לו
משהו. אחרי שהתבררה לה
סיבת הטלפון היא שאלה :״אז
איך לא משאירים הודעה ברו רה
לאמא שיש לה בן בחזית?״

שולמית

מאת

דני אל ה שמי

הקהל צעק ״גוז״
רעבו נגנ־ו שד ו״ ציאו־וס
* הזלילה הגדולה של ו1סק1י הליכוד

ב א של ה ב הי ט ל

הזמר שחום־העור ריי צ׳ארלס והזמר דני
11 * 111א ל ,
| 1י 71 \ 1
סנדרסון לוחצים ידיים. סנדרסון סיפר

11י 1#1ע
לצ׳ארלס בדיחה, וזה פרץ בצחוק מתגלגל לנורות עייפותו, לאחר מכן עלה לחדרו.
׳״כשלא הולך, אז לא הולך עד הסוף,״
התנצל האמרגן יהודה טלית, שהביא
את הזמר הכושי העיוור ריי צ׳ ארלס
לארץ. את שקרה בהצגה השניה, שנ ערכה
בהיכל התרבות אפשר לכנות ב החלט
מזל רע. הכל הלך הפוך.
ההופעה התאחרה בחצי שעה. הקהל,
שלא ידע שהאיחור נבע מתקלה במער־כת־הקול,
היפנה את זעמו אל תזמורתו
של צ׳רלס, שעמדה באפס מעשה על
הבימה במשך 10 דקות וצעק לעברם :
בוז !
את הפיצוי על התקלות קיבל הקהל,
כאשר בחלקו השני ישל הערב עלה ה
הזמר
בנקיון קולי מדהים ובתנועות מיק-
צועיות להפליא.
ריי צ׳ארלס מסיים ללא הדרן.
יותר מאוחר, במסיבת הקוקטייל, שנ ערכה
לכבודוד במלון שרתון, הוא הס ביר
לי, שלעולם אינו נותן הדרנים :
כל הנשמה בהופעה, וזהו.״ צ׳ארלס שו נא
מסיבות, ולאחר 10 דקות נוהג לפי

״אט לליכודניקים כל־כך טוב, אז למה
הם כל־כך רעבים?״ ישאל אורח נדהם,
שראה את אורחי מועדון הליכוד החדש,
על חוף המרינה בתל־אביב, יעטים על
השולחנות העמוסים גבינות, יין וסירות,
ומחסלים את המזון במהירות ׳שלא היתה
מביישת עדת־ארבה.
כשראיתי את 6000 האורחים הנכבדים
שהגיעו לפתיחה החגיגית של היקב, ה־
״צוותא של הליכוד״ ,כפי ׳שקראו לו
הח״כ בעל פני הילד מיכאל קלייגר,
שכחתי לרגע שמילחמה מתרחשת בצפון.
חגיגיות שכזאת: בשולחן־הכבוד יש בו
שר־התיקשודת מרדכי צפורי, מז־כיר־הממשלה
לשעבר אריה נאור, ב
העיז״ם

דיי צ׳ארלס הוא רונלד מנסל. מנסל משמש לריי עיניים
ומוביל אותו לכל מקום. כשצ׳ארלס הלך לישון, מיהר
מנמל למועדון הקולוסיאום, ורקד בחברתה של הישבן של המדינה, אניטה פללי.
רוש והולך לישון. רק אז מגיעים נגני
התיזמורת למסיבה. למה? ״אף פעם לא
מבלה הכוכב עם נגניו, ולא מתאכסן

עימם במלון אחד,״ הסבירו לי אמרגניו.
ובאמת, כשדיי הלך, הם באו ונאלצו
להסתפק בגרופיס של המלון.

חליפה קיצית לבנה חגיגית, המיליונר
מיקי אלבין, ח״כ יהודה פרח, סגן-
שר־האוצר לשעבר יחזקאל פלומץ,
ראש עיריית תל־אביב שלמה להט.
מסביבם נדחקו עסקני ליכוד זוטרים, הלומדים
היום פרק בתורת ההצטופפות.

נקניקיה

זולל בתיאבון חבר־הכנסת
מצעירי חרות,
מיכה רייסר. רייסר היה מיוזמי הקמת
מועדון לליכוד .״בשביל החברים,״ לדבריו.

הבדרן־זמר יש מיכה
רייסר.

שיפודים

אוכלת בימ׳אית הקולנוע
מירה רק־נאטי,
בימאית הסרט אלף נשיקות קטנות.
מירה היא אשתו של ליאון רקנטי. זמר איני הב זאת

הנהדר, ובקול חם זימר ישירים כמו
יכול להפסיק לאוהבך. הקהל,,האו נוסטאלגיה,
התמוגג. הכוכב, שידע
היטב, נתן לו עוד ועוד נוסטאלגיה.

שיאו של הערב בא כאשר להקת חמש
גערות שחורות־עור יעלו לבימה וליוו את

״אתה שחקן?״ שאל
ראל גוריון את ח״כ
״בדור שאני שחקן. שחקן בכנסת,״ השיב
האדמוני של הליכוד.
בתפוח מבצע חבר־הכנסת
בעל־העסק, ג׳קי פיס, גילה לי ש של
הליכוד מיכאל קליינר.
הוא ורייסר שירתו יחד בחיל־האספקה,
״פה יהיה הצוותא של הליכוד,״ הצהיר.
כשמיכה היה חובש היחידה והוא, ג׳קי,
ספק המזון. גם היום ג׳קי הוא ספק
מי שמצא לו שולחן לשבת, סחב גבי המזון
לעסקני הליכוד. הראייה: כל היום
נות מהבר לשולחנות, והישאיר למצטום־
טרח לסחוב את שקי-הפירות לליכודני־פים
את השאריות. יעל בימה מאולתרת
קים הרעבים.
בחוץ ׳ניגנה לה תזמורת עם אקורדיאון
שירים בנוסח אל נא תעקור נטוע.
ברקע נשמע שיריה של יפה ירקו אל
המקום זרמו אמנים רבים, חלקם
ני גם דודו טופז, זה מ״הצ׳חצ׳חים״,
לא ידעו לכבוד מה החגיגה.
בא לשמוח בשימחתם.

זגיסח

בקבוק

סגן שר־האוצר לשע־עבר,
יחזקאל פלומין,
שותה לרוויה .״סוף סוף יש זמן לספורט.״

היו ומני ם
לפני 15 שנים בדיוק סגר מפכ״ל ה־מישטרה,
אריה איכצן, שהיה אז מפ קד
מרחב־הירקון, את תיאטרון החמאם,
משום שלא דיו בו די יציאות־חירום,
ויותר מדי מושבים.
היום, עם אותן יציאות־חירום אבל עם
מערכת מיזוג־אוויר, נפתח מחדש המו עדון,
באירוע דברתי שכמותו לא נראה
בתל־אביב מזה זמן רב.
״אז, הסיד היה מתקלף ונופל על ה אנשים.
לא היה מזגן. אנשים היו מזי-

שרה השחקנית־בדרנית רבקה׳לה מיכאלי אח

הלהיט הידוע שלה מפעם .״אולי לא הייתי צריכר

לשיר את השיר הזה אז,״ הכריזה בסיום, לקול תשואות הקהל,

זיווה רודן מעפעפת בן
• 11ך| ן ריסים מלאכותיים. מי

שהמציאה בארץ את המושג נערת־זוהר, הגיסה לביקור
החאמסה .״זה למזל,״ הוא הסביר לבנו,
אסף, ששאל את אביו לפשר הסמל
התלוי בכניסה.

השחקנית יונה
חגי
ך ך! אוכלת אליאן
*יי *יי 111* 11י י
עוגיה בנימוס, בניגוד לשאר האורחים.
עים ויוצאים בהפסקה החוצה, להתאוו רר,״
נזכר הפיזמונאי חיים חפר, מ בעלי
המועדון לשעבר .״אבל זה היה
סימן להצגות -טובות,״ צחק חפר.
״אני לא מכיר את המקום״ ,נאנח ה שחקן
שמעון כר, המחלים ממחלה
קשה. שמעון ידע במועדון ימים יפים,
יחד עם רביעיית מועדון התיאטרון .״אני
זוכר, שכדי לאכול קבב ביפו, בהפסקה,
הייתי נאלץ לצאת דרך הגג, כי לא
הייתה יציאה אחרת.״ הזמר כני אמי־דדרסקי,
שהוא היום מבעלי־המקום, קי בל
את אורחיו הרבים בדלת, כשהוא

תפילה

השחקן־בדרן יענקה׳לה בן־סירא במצב־רוח מרומם, קופץ את אגרו פיו
ומסתכל על תיקרת המועדון, שפעם היה נופל משם הסיד על
ראשי השחקנים. יענקה׳לה היה חבר ברביעיית מועדון התיאטרון אשר הופיעה בחמאם.

הרבה נישקוקים, קמטים פה ושם. מש נים
כמובן. בערב זה אפשר היה לר אות
בבירור אלו שינויים מישפחתיים
עברה הבוהמה במשך 15 שנים. אוסף
מרשים כזה של גרושים וגרושות, המב לים
יחד, לא ראיתי זה זמן רב.
רכקהלה מיכאלי הופיעה לבדה.
הגרוש שלה, יורם לייבוביץ׳ ,סוכן
הביטוח, הגיע עם עירית לוי, שהיא
גרושתו של הזמר אושיק ליי, שבא
לבדו. מיקי אמדורסקי באה עם ה שחקנית
מרים גכריאלי. הגרוש שלה,
כ;י אמדורסקי, מסתובב עם מירח
כרש, העובדת איחו במועדון. חווה
אלכרשטיץ בירכה את הגרוש שלה,
עמירם טננכאום, שהוא מבעלי-
המועדון.
אחרי הנישקוקים, נכנסה כל הכבודה
הזאת לאולם־ההופעות. מי שרצה להו פיע,
נרשם אצל דן כן אמוץ.

מחלים

ממחלה קשה השחקן שימעון בר, לש עבר
חבר רביעיית מועדון התיאט רון.
שימעון מחבק את אשתו שוש, כשלידם בתם דפנה.

נירה גל

במדינה
פושעים

אייאנשו והנהיג ואש־ף תה הנא׳ ההתפנות • תנשו ושנת
על הניוונינ ,1אבל זה לא נוח • הריבוד הגיע השנה לשילטון
ומצין ז יצ:ויו[ אפלים • 1ומיון מוקיע נוסח אלף לילה ולילה

..ה עוני ם הרסו את בית ד ״ן ״
ווי ׳צווו חיר 1(1ו8י;
הרגשות תמיד מסעירים את הגברת רחל
דיין. היא אינה היסטרית, כפי שהעידה על
עצמה. אבל היא ריגשית מאוד. לכן, כה הת רגשה
כאשר ניצבה מול הפועלים שעסקו
בהריסת הגדר שליד ביתה־לשעבר ונוכחה
לדעת שהם ערבים.
היא אמרה בפאתוס :״איזו חגיגה לערבים,
עכשיו יהיה להם מה לספר לנכדים — הם
הרסו את ביתו של משה דיין.״ אמנם הרסו
רק גדר ולא בית; הפעולה נעשתה לפי הור־
רכין אות הרשות המוניציפאלית החוקית של העיר
העברית הראשונה. שלמה להט — שהתייצב
בכבוד מאחורי החלטת העיריה — גם הוא,
אם איני טועה, בא בבריתו של אברהם אבינו
לפי דיני ישראל והינו יהודי כשר. אך עוב דות
הן בבחינת דברים טפלים ובטלים• הגברת
רחל דיין ראתה לנגד עיניה ערבים — ו״טים־
סה״ עליהם. זה קל יותר. זה נוח יותר.

״מעריב״14.7.1982 ,

יצחק ונין:
אשי ו לא הוכנע
קודם כל, יש להכיר בכך, שאוייבנו העיקרי
— אש״ף — לא הובא למצב של כניעה־ללא־תנאי,
ואין בכוחה של ישראל להכתיב לו
את תנאי־ההתפנות מביירות ואת גורלו בלבנון.
לפיכך, חייב להיקבע סדר־עדיפויות ברור,
המושתת על אשר הושג בידינו באמצעות
צה״ל ועל אשר לא הושג. היעד הראשון עתה
הוא פינוי אש״ף מביירות. שכן, בכך תיקבע
תוצאת המילחמה בלבנון כולה, למרות שלא
כך תוכננו הדברים מלכתחילה ולא כך נחזו
על־ידינו. הייתי אפילו מעז להציע פינוי אש״ף
מביירות לטריפולי שבלבנון, אם תתעקש סור יה
שלא לקלטם. זאת כדי להבטיח את השגת
היעד המרכזי שלנו.

״ידיעות אחרונות״16.7.1982 ,

יואר מוקוס:
הרינוד הגיע לשירטון
אכן, כל מה שחזו שיקרה בשנה הראשונה
לשילטונו, החל מתרחש רק בשנה החמישית,
במרוכז כבהתפרצות לבה: מערכה חסרת-
בושה לעריפת ראשים ומינויים מיפלגתיים
מתנהלת בתפקידים ציבוריים וממשלתיים. אבד
צעי־התיקשורת הממלכתיים סורסו ונהפכו ל קריקטורה
של עצמם.
ענייני מדינה גורליים החלו נחתכים פה
אחד — פיו של ראש־הממשלה, כשהממשלה
והכנסת נעשות לחותמות־גומי.
הדמגוגיה, הפולמוס והעקיצות במישור הפני מי
והחיצוני החלו ממלאים תפקיד חשוב
בניהול ענייני המדינה. הטחת עלבונות אישיים
בפנים ובחוץ היתר לעיתים תחליף להליכים
פוליטיים שקולים•
יהירות השילטון החלה מולידה מדי יום
רעיונות והצעות איך להגביל את חופש-

48 -1

ההבעה. אומנם, לא היתד. שום חקיקה הפוגעת
בחופש־העיתונות או בחופש־הדיבור, אך עי תונאים
ועיתונים, שאינם מוכנים להלל את
השילטון, נותקו ממקורות המידע והרקע. על-
ידי טיפטוף מתמיד וסיגנון בריוני, יצרה
הממשלה אומרה שהעיתונים הם אוייבי האומה
ואשמים בכל הצרות שנתרגשו עליה,
אין זה, חלילה, מישטר טוטליטרי — אך
כמה מסממניו המבצבצים כאן, מן הראוי
שיעוררו דאגה: הסתרת מידע, הודעות רש מיות
כוזבות וחוסר־הסובלנות האלים נגד
הבעה חופשית של דעות.
במה מתבטא מישטר טוטליטרי-לאומני אם
לא גם ביכולתו להצית את היצרים הפרימיטי-
ומים האפלים ביותר של ציבור רחב ונבער
מדעת נגד מיעוט האינטליגנציה, הפרופסורים,
אנשי־הרוח והעיתונאים, כדי שתוחנק ותבוטל
השפעתם?
דיבורים כמו ״צריך להעמיד פלוני לקיר,״
או מצבים בהם עיתונאים נאלצים לברוח מב תיהם
בעיקבות איומים לחייהם.
״הפגנות״ תמיכה בממשלה, הם מסממני
הסיגנון האלים, שהחדיר הליכוד כשהגיע
השנה לשילטון.

״האיץ״16.7.1982 ,

סיוג קשת:
שירי מילחמה
פתאום קם בבוקר מיכה רייסר הגיבור, זה
שהמאמץ שלו התבטא בליווי פנינה רוזנבלום
לכוחותינו לא באיזור הלחימה — ורואה
שמיכה קליינר עושה כותרות.
חשב, חשב, חשב, ומה יכול היה ראשו
הגיינג׳י להמציא ; אוריקה 1הוא מיהר לש-

מלא. אפשר אולי לחמש דיומיזה אחת —
רק בנשק קל וחדיש, וספק אם יותר מכך.
מה שמצאנו ערכו רב, אך בשום פנים לא
חמישה מיליארדי דולר, כפי שאמר אחד
הפרסומים.
אין לקבל גם את הטענה, כי הנשק שהיה
בידי המחבלים מעיד על כוונה לאחסן מראש
ציוד לחימה בשביל יחידות שלהם, או אחרות,
שיצטרפו למחבלים.

(״־הארץ״ )18.7.1982

אשו מניב:
האימרה הידועה ״בכידונים אפשר לעשות
הכל חוץ מאשר לשבת עליהם,״ טועה בשני
חלקיה.
ראשית, אפשר לשבת על כידונים, כפי
שהוכחנו ב־ 15 השנים האחרונות בשטחים,
אף שיש להודות, כי תנוחה זו בלתי־נעימה
למדי ועלולה לפצוע את היושב בחלקי־גוף
עדינים ביותר.
שנית, יש עוד דברים רבים אחרים, שאי-
אפשר לעשות בכידונים• בכידון אינך יכול
להפוך טיפש לחכם או רשע לצדיק ; בכידון
אתה יכול להרוג אדם, אבל אינך יכול להכ ריחו
לכתוב שירה, או לפתור מישוואה מתי-
מאטית! בכידון אפשר לאנוס אשה, אבל אי-
אפשר להכריחה לאהוב אותך.
בקיצור, כל שתלוי ברצונו החופשי של
אדם אינו מושג בכידון, כלומר בכוח.
וכפי שלמדנו מנסיוננו, בכידון אפשר למנוע
אוייב מלהשיג את מטרתו (ואין זה דבר של
מה־בכך לעם במצבנו) ,אבל (דווקא לעם׳
במצבנו) עדיין אין בכך להשיג את מטרותיך־
אתה — שלום ודו־קיום עם שכניך.

פסוקי השבוע

גר מיכתב לרפול שצריך מייד לחדש את
הלהקות הצבאיות. הוא גילה מחדל מזעזע.
זוהי המילחמה הראשונה ״שבה לא נוצרו
במהלך הקרבות שירים אופייניים.״

״ידיעות אחרונות״16.7.1982 ,

ואב שין:
שור השקויס
הדמיון הפרוע מזין פרסומים שונים הקשו רים
במילחמה, לא תמיד רק אנסי-ישראליים.
בתחילה הרבו לנקוב במיספרי הפליטים
וההרוגים במילחמה בקרב הלבנונים והפלס טינים,
שהרקיעו שחקים.
לאחר מכן החלו מתפרסמים מיספרים נג דיים,
בעיקר מפיו של השר מרידור, שמהם
אפשר היה להסיק כאילו מיספר הישראלים
שנפלו בקרבות רב ממיספר הלבנונים הפלס טינים
והמחבלים שנהרגו במילחמה.
עתה מעלים מיספרים שונים הקשורים ב שלל
שנפל בידי צה״ל. גם בעניין זה מרקיע
הדמיון בנוסח סיפורי אלף לילה ולילה. ה שלל
טרם נאסף כולו, מדי יום נוספים כלי
נשק ואביזרים שונים, אך עיקרי הדברים
כבר גלויים.
זה שלל רב ובולט בעושרו, אך אין לומר
כי ניתן לחמש בעזרתו חמש דיוויזיות בציוד

האמנם היתה הצעירה
אמורה לאסוף את הבסף
בעת שור־הבנק?
חנה עמר היא בת 20 בלבד, אך
יש לה כבר תינוקת מחוץ לנישואין
וכעת היא עצורה בחשד שהיתר.
שותפת לשוד בנק־הפועליס בקר־יית־שלום.
חנה
נעצרה עם עוד ארבעה גב רים,
ונגד כולם הוגש כתב־אישום.
לדברי כתב־האישום, תיכננו בני
החבורה את שוד הבנק במרתף
בית בתל־כביר: ,במחצית חודש
מאי השנה. הם הכינו שם מסיכות,
כפפות ונשק.
החבורה חזרה והתכנסה אחרי
השוד באותו מרתף, ושם, לדברי
כתב־ר,אישום, חיכתה להם גם חנה.
הם חילקו את השלל ונפרדו. ש לושה
מבין מבצעי־השוד הודו ב־מישטרה
בחלקם בעבירה, ואף סי בכו
את הגבר הרביעי, פייסל ספו-
רי מיפו, ואת חנה עמר.
הסניגור, נחמן גולדברג, טען כי
הראיות נגד חנה הן קלושות וכי

הישינה 111 הניוונים

״מעריב״15.7.1982 ,

.הירושלמי

שו דדס בנבוטנציר.

• ראש־הממשלה, מנחם בגין, ל-
שחקן־זמר סמי דייוויס :״אתה גאון. אתה
•גאון. אני מכיר אותך מהקולנוע. פעם הייתי
הולך כל שבוע עם אשתי. אבל עכשיו אני
מסתכל בטלוויזיה. אתה גאון.״

שר־הביטחון, אריק שרון, ל-

דייווים ששאל אותו אם הוא בדיאטה :״דיאטה
י מה זה? אני אוכל הרבה דיאטה. אני
אוהב את מנות־הקרב של החיילים. זו דיא טה
מצזיינת. במילחמה הזו אני זולל מנות-
קרב, וזו התוצאה.״

המעיד

הניצי שדמה

הללג ״קודם ניקינו את צור, אחר־כך את
צידון. אנו עומדים לנקות את ביירות. וב־
•סוף נהפוך לחברת ניקיון בערבון בלתי-
מוגבל.״
>• העיתונאי יגאל גלאי :״אחרי
מותו של (משה) דיין אין כבר מי ש״שב
על הגדר. מה פלא שהורסים את גדר ביתו?״

העיתונאי אמנון אברמוביץ׳,

על ח״כ חרות מיכאל קליינר, שהעלה חש דות
כי סעודיה מממנת את תנועת שלום-
עכשיו :״יותר סביר שהקבלן שלום גניש
מממן את ח״ב קליינר, מאשר סעודיה את
שלום־עכשיו.״

מנב״ל רשות־ השידור לשעבר,

יצחק ליכני :״אם לא נעסוק כבר בהווה,
בעתיד צפוי לנו עבר מזהיר.״

!• המחזאי יהושע ס ו כו ל :״מה תע שה
הממשלה אחרי שיאזל החול בשעון-
החול בביירות? היא תחליף אותו בשעון-
בוץ״.

פרקליט גולדברג
ראיות קלושות
בתה התינוקת זקוקה לה. על כן
ביקש לשחררה ממעצרה. בית־ה־מישפט
החליט לשחררה בערבות.

מי שפט
המר עי ד ה שו חררה
אחרי חמישה חודשי
מעצר, שוחררה זוהרה
אדרי על־ידי
בית־המישפט־העליון.
זוהרה אדרי היתד, במצב מביך
ומסוכן. היא נאשמת בכך, שי חד
עם אחרים, ניסתה להרעיל ב סם
מסוכן עצירים מבית־המעצר שסיבך בגבעתיים. עד־המדינה,
אותה באשמה זו, הוא אביה מו לידה,
אלי אבוטבול.
חמור מיבחן. לטענת התביעה
התחקתר, זוהרה על הנוהגים בתח־נת־המישטרד,
ועל מקומו של מי־חם־המים,
כדי ששותפיד, לעבירה
יוכלו למזוג לתוכו את הרעל ה חריף,
שהוכן מבעוד זמן, על-ידי
אדם אחר.
הרעל נבדק על־ידי הקושרים כ אשר
ניתן לחמור. דקות מעטות
אחרי שאכל את הלחם המרוח ב רעל,
נפח החמור את נישמתו.
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב
קיבל את בקשת התביעה, ועצר
את זוהרה עד לתום ההליכים ה־מישפטיים
נגדה, למרות שהיא אם
לארבעה ילדים, אחד מהם תינוק.
הסניגור, מנחם רובינשטיין, עיר־ער
לבית־המישפט העליון וטען
כי אין ראיות מספיקות נגד מרש תו.
ואמנם, השופט משה בייסקי
החליט לשחרר את זוהרה בערבות
של חצי מיליון לירות.
העולם הז ה 2342

שוש • חשנם חוח
לא נוכל לאכול.
לשתות ולשתוק
אנו נמצ אי ם ב עי צו מ ה של מי לחמה, ש הי א מי לחמה
יזו מ ה של הממשלה — או של אלהה מו ש בי ם או ת ה.
באף — ולא מי לחמה של ה או מ ה. כל מי שעיניו ברא שו
יודע: ה מי לחמה הז א ת אי נ ה תו צאה של איז ש הו איו ם
קונ ק ר טי על הגליל. איו ם כז ה א מנ ם הי ה, ו א סו ר
להתעלםמ מנו, אבל מי לחמה זו אי נהמסקנהמתבקשת
מן ה איו ם הז ה. מדו ע יד ע תי — ולא אני בלבד, אלא
כל מי שעיניו בראשו — ש ה מי לחמה הז אתת הי ה ן
ידענו זאת בי מי לחמה זו, מי לחמת שלו ם־מ מ של ת-
בגין־לבנון, בני צו ח ם של א רי ק ורפול, הי א הגיוני ת
והכר חי ת מ מי כ לו להמ דיניו ת של ממשלתה לי כוד ב ש אל ה
הפלס טיני ת.
יש אנ שי ם ת מי מי םהס בו רי ם בי המצב החד ש, הנזיל,
שנוצר ב שבועיים שעברו, ינוצל על־ידי ממשלת בגין
למהלך מדיני רציני, שמטר תו החשתההסדר עם ה פל ס טיני
ם. מי שסבור בך, שוגה ב א שליו ת. בגין ושרון אינ ם
סאדאת, שיזם מי לחמהב־ ,73 כדי ל ח תו ם על הסכ מי
הפרד ה ב״ 75 ול פ תו ח ב שי חו ת שלום רציניו ת ב״.77
ההסדר הי חי ד עם הפלל שיני םהמתקבל על דעתם של
בגין שרות ורפול הו א מי לחמת נצח בהם.
גם בציבור החו שב אחרת יש קו לו ת — קו לו ת רבים
במערך ו א פילו ה קו ל של שלום עכ שיו -י -ה או מ רי ם לנו
כי אין ל ה רי ם קו ל ו אין ל ה פגין כל ז מן שחברינו מגויי-
סי ם, כל ז מן שאלפי חיי לי ם חוני ם ב שדה, בלבנון. בעצם,
ה ם או מ רי ם לנו: אי כ לו ושתו וצפו ב מי ש ח קי הגביע
העולמי, עד שי חזרו ה מי לו אי ם ו חיי לי ה ס די ר ה בי ת ה.
אחר״בך נדבר.
אבל איך אפ שר ל ש תו ק ו איז ה מין לו ק סו ס הו א
ז ה ! ב אוזני מי פ לג ת העבוד ה ואנ שי שלום עכ שיו ו דו מי ה ם,
אני רוצה לצטטמה שא מר ה חיי ל או רי ההח תי לדוד
המלך :״ישר אל וי הו ד ה יו שבים בסוכת, ו א דוני יו א ב
ועבדי א דוני על״פני ה שד ה חוני ם, ו אני א בו אאל בי תי
לאכול ול ש תות ולשכב עם א ש תי ז חיי ך ו חי נפשך א ם
אע שה א ת הדבר הז ה ! ״

אנ חנו מ ת חיי בי ם ב חיינו ובנפשנו א ם נעשה א ת הדבר
הז ה — ל שתוק. או מנ ם, או תו או רי ה הי ה חיי ל מ מו שמע,
שלא עירער על מ ט רו ת ה מי לחמה שבה השת תף, א בל
אנ חנו איננו חיי ם ב מונ רכי ה אל ף שנה לפני ה ס פי ר ה !
לא נוכל לאכול, ל ש תו ת ול ש תו ק.
מ או ת חיי לי ם שלנו כבר נפלו, והרבה יו תרמאלף
נפצעו ב שבועיים הרא שוני ם ל מי לחמה, ו הל ב יודע שעדיין

דברים שנאמרו במסיבת עיתונאים בתל־אביב.

לא הגענו ל סי כו ם ־ ה ד מי ם ה סו פי. רוב הנופלי םהם
צעירים שבקו שי ה ת חי לו א ת חיי ה ם, ב חו רי ם בני , 19
אנ שי ם צעירים בני . 21 יו ם־יו ם אנו רו אי םאת הגילי ם
הרכים האלהמתחתלת צלו מי החל לי ם ב עי תוני ם.
דבר נורא מעולל תהממשלה הז א ת לדור הצעיר, ל אנ שי ם
צעירים שה ם היו ם בני . 25 , 20 , 19ז ה הדו רהרא שון
קרוב ל־ 50 שנה שלא הי ה חיי ב ל הי לחם, שלא הי ה
חיי ב לשפוך אתד מו.
ב עי קבו תהסכםה שלום עם מ צ ריי ם הגי עהי שראל,
לר א שונה ב תו ל דו תי ה, למצב שבו הי ת ה יכול ה, באמצ עי ם
מ דיניי ם, ל מנו ע מי לחמה בע תיד הנ ראה לעין. לרא שונה
ב תו ל דו תהמ דינ ה הי תההשאלהאם תפרוץ מי לחמה
בשנים ה ק רובו ת, ת לוי ה בעיקר בממשלת ישראל• זאת,
א פילו בלי זירוז התה לי כי ם לפי תרון ה ב עי ההפלס טיני ת.
אבל ברור בי בדי ל הנ צי ח מצב חד ש זה, כדי ל ה עני ק
לו א רי בו ת״י מי ם, בדי שלא י הי הסתם הפוג ה נו ספת
ב מי לחמתמאתה שני ם, הי ה צורך ל פ תו ח ביוז מ ה
רצינית ו מ קי פהלמ צי א ת פי ת רון לבעיה הפלס טיני ת —

..מעולם דא היה השקו
גדול ו 1ווא
נמו!מילחמה זר
פי ת רון א מי תי, שי הי ה לו סי כוי להתקבלגם על דע ת
רוב הפלס טיני ם.
אבל ממשלתי שראל א פי לו לא חלמה ללכת בדרך זו.
הנ שי א מוב ארב ידע מ ה שאמר, כא שר ט ען לפני י מי ם
א ח די ם בי אין הו אמא מין שממלתישר אל מ ת כוונ ת
לנ הל שי חו ת רציניו ת על ה או טונו מי ה. הדגש הי ה על
ה מי ל ה רציניות.
מ מ של ת בגיו״שרון־רפול יצאהל מי לחמה יזו מ ה, ש הי א
ההמשךה טי ב עי ל מ דיניו תההא מי תי תבש אל ה ה פל ס טיני
ת. מ דיניו ת זו מו לי כהב הכ רחלל חי מ ה חוז ר ת
ונ שנית בפלס טיני ם בא שר ה ם: היו ם בלבנון, א ת מו ל
בגדח, מחר שוב בגדה, מחר תיי ם שוב בלבנון — או
בדברי א רי ק שרון ,״באשרהם שם.״ שרון התר איין
בבי־בי״סי, ואמר בגלוי א ת עי ק רי ה אני ־ מ א מין שלו
ב שאלה הפלס טיני ת (אני מצטטמ״י די עו תאח רונו ת
• ״ אין א פילו ערבי אחדה רו צה ב הי ש א רו ת ה של
י שראל בי הו ד ה, ב שומרון וברצועת עז ה״ .
• ״ בי הו דהו שומרון אנו ני שאר לנצח״.
• ״ישר אל לא תי ש א ול א תי תן עם א ש ״ ף״ א פי לו
י תפ ר ק אי רגון ז ה מני ש קו״.

על בן לא די ל ק רו אלהפסקתה מי לחמה. ז ה לא
יעזור — הי א ת חזו ר על עצמה. ה מ שך יבוא ב הז ד מנו ת
הבאה. יש ל ק רו אלהפסקתה מי לחמה ול שינוי ה מ דיניו ת.

עי ק רי םאלההםמת כון ב דו ק ל מי לחמת נצח בפלס״

מאירוי 1דטיר, תל-אב־ב

״חסשסחוח

צינור

במה מהי שגי ה ט רויי ק ה בגיו״ שרון־איתן י לוו או תנו
לאורך רורות.
• במ שך דורו ת לא י סו ל ח הרצח ה ה מוני שבוצע

הדור שלא הי ה חיי ב לדעת מי לחמה, נ שלח ל מי לחמה
זו לשם מי מו ש אבז רי — על בשרו — של מ דיניו ת הרת־א
סון ש אין עלי ה קונ סנזו ס בעם הזה• כל זאת תוך
ניצול ציני של ה רפל בסהט בו ע בעם הז ה — שהם
יו צ אי ם ל מי לחמה טי מן, ש אין ברירה אחרת. גם
ב מי ל ח מו ת קו ד מו תלאת מי ד הי ה ה ״ אין ב רי ר ה״ הז ה
מ דויי ק. א בל מ עול םלא הי ההשקר גדול ונורא יו ת ר
מא שר ב מי לחמה הז א ת. זו מי לחמה שבה מנ צל ת
הממשלה ניצול ציני אתי כו לתםואתנ כונו ת ם של
הצעירים ה מ איי שי םאת חי לו תצה״ ל.

י!י!£5י

ה א מון בלפי ה שי ל טון — בל שיל טון שי הי ה.
• הו ב חנו בצורה ברורה שכל ט ענו תינו אלע מי
ה עול ם על שנתנו להש מי דאת הי הו די ם היו ח ס רו ת
שחר: אי-אפ שרל מנו עהשמדת עם אםהממשלהוהצבא
של עם מ סויי םהח לי טו לע שות זאת• לא מ שנ הכמה
אנ שי ם בי שראל חשבו שמעשי צבאנו ו מ דינ תנו ה ם
פשע — אף אחד לא מנע מהםלהמ שי ך ב מע שי םהאלה.
• יו ת ר ויו ת ר בו לטתה שינ אהאלה מו ס ל מי ם, ועם
שלם רו אהו שומע א ת מערבת ההפרדה הנ משכת בין
בני -אד ם על פי דתם, ובך אנו מ צ די קי םאת הי ח ס
א לינו כי הו די ם במ שך א ל פיי ם שנה.
• ומעל לכל — הו ב חנו בצורה חי הופלס טי ת לבל
העול ם ש הה תפש רו ת, ההסכמהשבש תי קה, אי־י צי א ה
למאבק ללא פשרות על דברים ק טני ם — הפקעתאדמה,
מאסר מינ ה לי, חנינ ת רוצח או אי-וו עמד תו לדין, מדר־דרים
ונע שים להשחתה מו חלטתהמס תיי מ ת ברצח-עם.
וכך סיי מנו א ת מעגל הזוו ע ה. נציג ק בי לו ת ה חיי לי ם,

להובלת דם
ח״ ב י הו ד ה פרח ה צי עלהע מי ד לדין א ת הפ רופ סור
י שעיהו לייבוביץ, על שבינה א ת מע שי י שראל ב מי לחמת
הלבנון ״יו דונ א ציז ם ״ וקראל חיי לי צ ה ״ ל לסרב ל שרת
בשט חי ם הכבו שים.
בקרוב יצטרכו להע מי ד לדין רבים ב מ דינ ה הז א ת על
או תהאשמה — ובקרוב י היו הרבהא סי רי ם מ דיניי ם

ב ב תי -ה סו ה ר של י שראל.
יו ם־יו ם אני נו סעתב אר ב עה או טו בו סי ם• מ אז פרוץ
ה מי לחמהר אי תי מ ר או ת שלא ר אי תי בשום מי לחמה
קוד מ ת• אנ שי ם שו ת קי ם, אינ ם מ רי מי םאת עיני הםזה
אל ז ה, ובא שר ה ם מד ב רי ם — זהלא על ה מי לחמה.
כ ש הם מד ב רי ם על ה מי לחמה ׳,אנשים או מ רי םזה לז ה
שני דברים :״ שייג מ ר בבר ״,ו שו אלי םזהאתזה על
ק רו בי ה ם. מ ע טי ם מ או דמח זי קי ם עי תון או ט רנזי ס טו ר.
אכן, ממשלהזאתהצ לי ח ה לע שות אתהלא-י א מן.
ה מ דינ ה בולה, על תו שביה, בו שה במע שי צבאהוממ של
תה. א ם לשלו שה בנים, ש שניים מהם חיי לי םאמרה
לי :״ ה לוו אי שבגין ושרון י מו תו .״ א ם לבן שנפל, אמרה
ש הי ת ה יו ר ה בשרון. אשהבת ,70י לי ד ת או ס ט רי ה,
נזכרה בי בשנת 1918ה פנו חיי לי ארץ זו א ת ני שקם
נגד ק ציני ם ונגד ארצם. אשהבת ,75א סי ר ת -ציון
ב רו סי ה, אמרהש הי א בו שה כיו ם ל היו ת י הו די ה וציוני ת.
פעם אמרנ שיא ה ט כניון שצריך ל ל מד שם מי ק צו עו ת
הו מניי ם, אחרת יבו א יו ם ובוגרי ה ט כניון יתבק שו ל תכנן
ולבנות צינור ל הו בלתדםמ חי פהל תל -אביב, והם לא
יעצרו ולא י ש אלו — ד ם של מי 2
נ בו א תו ה ת קיי מ ה. הפכנו ל היו ת מ כונ ת מי לחמה
מ דויי ק ת, מ שו מנ ת. לא ש מע תי על אחדמה תו ת ח ני ם או
ה טיי סי ם שלנו שקםואמר: ת שפ טו או תי ב מי שפט
צבאי — אני מסרב להפציץ עי ר!

טיני ם בא שר ה ם שם• מי שפועל על־פי הנ חו ת־י סו ד
אלה חיי ב הי הלצאתל הי לחם בלבנון. השאלה הי ת ח
רק ש אל ה של עי תוי.
על בן זו מי לחמה נו ראה. אפ שר ל ה תוו כ ח על מ מ די
ההרס בצור ובצידון. אפ שר ל ה תוו כ ח על מי ספרה אז ר חי
ם שנפגעו. נפגעים והרס יש בבל מי לחמה, א פי לו
ב מי לחמהה צו דקת ביו תר. אבל אי -אפ שר ל ה תוו כ ח על
כך ש מי לחמה זו הי א מי לחמה יזו מ ה — ת ח לי ף־ ד מי ם
ל מ דיניו ת רי א לי ס טי ת• אי-אפ שר ל ה תוו כ ח על כך כי
יוז מי ה מי לחמה עצ מם — ובעיקר שרון — מו די ם
בכך בפה מל א.

הפצצה

ב ל תי -פו סקת של

ב או ב לו סי ה ה אז ר חי ת, תוך
ערים שלמו ת.
• רבים י טי לו ספק בכל תול דו ת ה תנו עהה ציוני ת
עד היו ם. מסבתהשק רי ם ה טו ט א לי ת של ה מי לחמה
הז א ת עירערה אתהא מונ ה גם במע שי קו ד מי ה של
ה ט רויי קההמ בי ש ה.
• מ או ת — ו או לי א ל פי בני נוער — י חז רו א ח רי
מ ר או ת הזוו ע ה, ו אז נ ק טו ףאתמ חי רהא לי מו תוה טי רו ף
במ שך עשרות שנים.
• חל פילוג ע מו ק, ש אולי אינו ני תן ל אי חוי, בין
ח ל קי העם. בעיני שלי — כל מי שנתן י דו למע שי ם
שנעשו, כולל בל המטב ״ ל, כל חברי הממשלהוהק צונ ה
הג בו ה ה, אינ ם ר אויי ם לעולם ל ס לי ח ה או ל שי תו ף
פעולה בע תיד.
• רבים מ או ד אינ םמא מיני ם כבר לאף מי ל ה הנ אמרת
על-ידי הממשלה ונציגיה. א ל פי מי ש פ חו תבמ דינ ה
מ אזינו ת מדי יו ם ל חד שו ת מי רדן כדי לדע תאתהאמת.
שנים רבות יחל פו עד שאפ שר הי הלשקםמחדשאת

״דברים קטנים -הפקעת אדמות,
מאסו מינהלי או חנינת רוצח ־
מסתיימים ברצח עם״
ר מ טב״ל לשעבר, מקבל פרס מי די נ שיא ה מ דינ ה ו או מ ר
לכתב שמר איין או תו :״צב א מ מו שמע הו א צבא מו ס רי.״
אכן, רב-אלוף חיי םלס קו ב, הצבא הנ א צי הי ה מ מו שמע
מ או ד ! תו ד ה לך על האמת ללא בחל־ו שרק, ישר בפרצופה
של ה מ דינ ה ! כך אתנר אי ת, מ דינ ת י שראל. לא
מ שנה מ ה תעשי, בל ז מן ש חייליי ךיש מעו ל הו ר או ת —
זהי הי ה מו ס רי !
אני גאה על הפ רופ סו ר לייבוביץ ו מו ד ה לו• הו א
האדםה מיי צג או תי ו דו מי ם לי ב מ דינ ה כיו ם, ו מאפ שר
לי, ל מ רו תההלםו הי או ש, להמ שי ךול חיו ת. לאחר
דורות, בשהמע שי ם הנו ר אי ם של מ דינ הזאת יזכרו
לדי ר און, ייזכר פרופסור לייבוביץ כאור בודד ש ה אי ר
לנו ב א פי ל ת הי או ש.

אסתררטנר, חל־אב־ב

מכחכים
ה פגי ש ה גת מסר
תגובו ת קו ר אי ם על פגישת
אבנרי״ערפאת.

אופירטורם

מגיאה אותך
לכל פינה באיטליה

אם צריך להעמיד לדין את או רי
אבנרי, צריך להעמיד לדין גם
את שתי עיתונאיות העולם הזה
שהיו עימו, שרית ישי וענת סר־גוסטי,
וצריך להעמיד לדין את
אייבי נתן, את כתב ידיטות־אזזרו־נות
אליעזר שטראוך, את הח״ב אנשי יוסי שריד, שנפגש עם
אש״ף. ואת האלוף במילואים מתי

ישראל בים. יתכן שלא היתה הח לטה
על זריקת הישראלים לים, אך
חינוך לכך היה גם היה.
כן־ ציון שירה, תל-אביב
ברכות לבביות ליוזמתו. יש לך
תמיכה ניכרת ביהדות הבריטית.
דויד זוססן, לונדון
בגלל אגשים כמוך עוד לא אב דה
תיקוותנו. אני אתך.
חייל, אי־שס
תודה רמה לך על שאתה פועל

טו ס לאיטליה ואל תחמיץ א ת התכנית ה מיו חד ת \/£וחס ^ £1
• מכונית אווי ס חדישה מ מ תינה לך בשדה התעופה

• החל מ־ $134
ללא

הגבל ת

לשבוע (פיאט )127

ק ״ מ (לא כו ל ל בי טוח. מע״מ ודלק)

• לנוסעים לאיטליה -תכנית ״אינטרמצו״ מיו חד ת:
— /בתי מלון, סיורי ם ו ארו חו ת במחירים מיו חדי ם
_ דרוש עלון £עוחס ז£ב ו״אינטרמצו״ מסוכן הנסיעות שלך או
במשרדי אופיר סורס

פגישת ערפאת־אבנרי
רק לא במילחמה
פלד ומנכ״ל מישרד־האוצר לשע בר
יעקב ארנון, שעשו זאת, את
חבר־הכנסת צ׳רלי ביטון, שלחץ
את ידו של ערפאת, ועוד שורה
ארוכה של אישים בישראל. הנימוק
.שהמיקרה הזה הוא שונה, משום
שמדובר בתקופת מילחמזז, הוא
מגוחך. וכי מתי היה שלום בין
ישראל ובין אש״ף י
דיגה שדר, תל־אביב

הו דעהל צי בו ר חולי פשריאזיס ־־ 5ו*$ומ $0ק

נפתח מכון ״ פוב ה׳ ״*1( ¥ק״
רח׳ רנ״ק ( 4רח׳ גרץ ,)7תל־אביב, טל)03( 229445 .
לקביעת תור לפנות בשעות 8.00 עד 12.00

אני רוקד/ת בסטודיו ״ 6

מחול

אירובי

לגברים ולנ שים
ארלוזורוב $0ת״א 237026

ניהול -אבי פ אנק

קשה להבין ולהצדיק את המח אות
הנמרצות ששוגרו מפיהם של
רוב העסקנים הפוליטיים, מהקוא ליציה
ומהאופוזיציה, כאשר נודע
על פגישתו של אורי אבנרי עם
מנהיג אש״ף יאסר ערפאת,
דיעותיו והשקפת עולמו של אב-
נרי על הבעיה הפלסטינית, ומאמ ציו
להיפגש עם מנהיגי העם ה פלסטיני
ידועים הרי מזמן, והוא
מעולם לא הסתיר זאת. אז מה ה צעקות
שנשמעות עתה י
לדעתי יש מסקנה אחת: לצע-
קנים ולדמגוגים האלה מוטב היה
אלמלא היתה הפגישה הזאת מת קיימת,
כדי שיוכלו להמשיך ולהש פיע
׳בנאומיהם על הציבור בארץ,
שחונך במשך שנים רבות על ה אמונה
שאש״ף. ובראשו ערפאת,
הם רוצחים וטרוריסטים שכל מט רתם
להשמיד את מדינת־ישראל
ואת היהודים הציוניים שבה. אך
מה יאמרו עתה, כאשר ערפאת נפ גש
עם חבר־כנסת לשעבר, יהודי־ציוני?

יתן ופגישות אלה תימשכנ׳
בעתיד, ולא תהיה יותר שפיכות
דמים באזור. מי יתן ומנהיגי שני
העמים יובילו את כולנו, יהודים
וערבים כאחד, לשלום צודק ואמי תי,
שלעולם לא יגיע אם מנהיגי
שני העמים לא יכירו איש ברעהו
ויכבדו זה את זה.

עלי פוארפה, ערד

בראיון של אבנרי עם יאסר
ערפאת מכחיש ערפאת כי אי־פעם
התכוון אש״ף לזרוק את הישר אלים
לים.
על קיר ביודהספר במחנר ,הפלי טים
בראשדייה שבלבנון, ששימש
כמחנה־אימונים לנוער הפת״ח, יש
שתי מפות. באחת מונף דגל פלס טין
בתל־אביב, ובשניה מונף דגל

מועמד־לפגישה שרון
לדבר על פיתרונות
גם בשמי למען אפשרות קיום ב ארץ
הזאת. העובדה שאתה ממשיך
להאמין ולהאבק מחזקת גם אותי.
חגה כהנא, רמת־גן
גדלתי בבית״ר ואהבתי לחי רות
היא אהבת־נפש. אך אהבתי
לאמת גדולה יותר. אהבתי לחו פש
העיתונות גדולה ועמוקה היא.
שליחנו האמיתי במיזרח התיכון
בנושא העם הפלסטיני המדוכא הוא
איש יחיד במינו, ולא אתבייש ל עולם
לנקוב בשמו — עורך העולם
הזה, אורי אבנרי, וגם שרית ישי
ואחרים. אני קד להם קידה עמו קה
מקרב לב. שוחרי שלום וא מיצי
לב שמעולם לא ידענו כמו תם.
אדוני ראש־הממשלה, האם
אתה פוחד מהאמת?
משה שמואל, יפו
(המשך בעמוד )22
ה עו ל ם

הז ה 2342

1הו נערה
המעניק כ ד ׳ 1
משחק טלויזיה

אטאוי

חי עו דשות טמפוד׳
א תר צ ה. תוכ ללקבל
אופני ״ראלי־־ 10 מהלכים
כמקום משחק הטלויזיה.

זהו נער ה טמפולי״-המשקה
האהוב שלך ושלי.
נער ה״טמפולי״ נבחר ע י חברת
•׳טמפו״ כדי להעניק פרסים
לשותי טמפולי -המשקה
בשקית.
ארבע פעמים בשבוע יוצא נער
ה טמפולי לחפש אותך כשאתה
שותה ונהנה מ״טמפולי,
נער ה״טמפולי מחפש אותך
בחוף הים. ברחוב. בבית הספר.
בסופרמרקט. בעבורה, בבית
בעצם בבל מקום
אם הוא יתפוס אותך על חם
כשאתה שותה ״טמפולי״ להנאתך
יעניק לך בו במקום אטארי־ -
אלוף משחקי הטלוויזיה בעולם-
חינם וללא הגרלה (או אופני ראליי -
10 מהלכים לפי בחירתך).
קח לך טמפולי״ .אולי ברגע זה
נמצא נער ה״טמפולי׳ לידך?
וזה עו דלאהכלי
אם לאנת מז ל מז לךולאפגשתאתנער
הטמפול׳ אלי או שפעם ביו מיי ם בי מי ם
שבהםלא יו צאנערהטמפול׳ לחפש
או תךברח בי הארץ הו איע רו ךהגרלה בין
שו ת׳ טמפול׳ הזו כהבהגרלהיקבלל בי תו
יאטאר׳ -אלוףמשח קי ה ט לווי זי הבעולם ־ חי נ ם
או או פני ר א לי -חינ ם ל פי ב חי ר תו.
כלשעליךלע שו ת כ רי להשתתףבהגרלה הו א -
א א סו ף 5ש קיו תטמפזל • רי קו תוהשלםאת
ה סי סמאטמפורי -משקה
בשלחאתהש קיו תוה סי סמאאלטמ פו -
אזו רהתע שי ה חו לון מי קו ד 56 850ב ציון
שמךכ תו בתךמספרהטלפ ון שלך
אלתשכחל ציין מההפרסהר צוי ל ך
ז כו ר ! ככלשתשלח יו תרמעטפות
51ש קיו תבכלאח תו
תגדילאת סי כויי ך לז בו ח. בהצלחה עובר־

משקהץ וה 1ב שלי
העו ל ם הזה 2342

סמפו

וענבריפרסו ־יואר אביסראי נם
רשאים להשתתף כמבצע.

101*1

חשקהל*111ן

31!117ץ

מכחבים

ה סו ל ם הז ה

(המשך מעמוד )20
אם אינני טועה, פורסם לא־פעם
בעבר ששרון הצהיר שהוא מוכן
להיפגש עם יאסר ערפאת, ולהציע
לו שילטון במדינה פלסטינית שת קום
על חורבות ממלכת ירדן, ו שרון
לא הכחיש. האם לצורך זה
מותר לפגוש בערפאת, וכדי לדבר
על פיתרונות פוליטיים אחרים א סור?
כלומר: לא מבקשים להע מיד
את עורך העולם הזה לדין
על הפגישה עם ערפאת, אלא על
דיעותיו הפוליטיות!
צכי גוברמן, חיפה

מאת א בי גי ל ינאי
מאוזן :
) 1צמח־הבר שלקט ראובן;
)5בחור חמד ( )10 ; )4 ,2תוך;
)11 בן יעקב; )13 אריג גס;
) 14 הוא לא עולל הפשע 15
מילת אזהרה 16 קיץ 18
מרבה לצון; )20 קטן באיכות
ובכמות ; )21 יכולת טובה ;
)22 כלונס; )24 חלק של קו
ישר בין שתי נקודות ; )25
חוקר ההספק החשמלי ; )26
אוגר; )28 פרגוד; )20 ממוצ רי
העץ ; )31 קבוצה בעמק ;
)32 בסלנג — כשלון; )34
אינו מוטל בספק ! )35 נושא
אות הקלון על מצחו ; )38 בר זל
; )39 מכשיר מדידה ; )41
שנון; 12 )42 שעות מסביב
לשעון; )43 מדף; )45 כובע
של לוחמי תש״ח ! )47 רקבון;
)48 חגורה לנשק (דברים כ״ג,
י״ד 50 נובל; )51 גף; )52
נוכל ; )54 מהות פנימית ; )57
סלידה ; )61 בושם ; )62 כרוב
בשמיים ; )64 חומר מטהר ;
)65 נחל שיבש ; )66 ענן ; )67
רעל ; )69 חבר במפלגה הליב ראלית
הבריטית; )70 פחד:
)72 הימה; )74 גיס; )75 ענף
הסמוך לשורשים )77 :טענה
כנגד; )78 מידת אורך קדומה;
)81 טבעו של אדם ; )83 סופו
של כשלון; )85 זבד; )86 יו צא
מרחם; )88 תנועה קצובה
בחלל ; )89 חוסר ענין ; )91
צדיק יחיד בדורו; )93 מחזה
חדש של יהודים וערבים בתי אטרון
נווה־צדק ; )95 הקו ה מדומה
שעליו סובב כדור ה ארץ
; )96 משקה ; )98 ישן;
•)100 חיה טורפת 102 זורם;
) 103 אויב 104 ריקוד עממי
פולני; )105 קו עקום.

פרס גו בללצ בי עו ת
ה קו ר א
נ שבחי ת.

מבק ש

ל הזכי ר

היו ימים והם אינם רחוקים כל-

מאונך :

מנהיג־מחתרת בגין

) 1תבנית; )2מסמר; )3
טיפה ; )4מזכרת ; )6בן־אדם ;
)7כך מכונה ציודו האישי של
החייל בצה״ל ; )8היום ה מסיים
או היום המתחיל חודש
עברי (ר״ת 9חסר־ערך ;
)12 קוץ ; )15 בשמו נקרא
מעשה שתוצאתו הפוכה מכוונתו
16 יושר, אמת 17
מחזה חדש בקאמרי ; )19
קבוצת אנשים ; )20 זעיר ; )21
שחקנים מהוללים ; )23 בעל
חיים — גיבור סיפוריו של א.
א. מילן; )24 מעון ; )26 לועג
לכל המקובל; )27 אביון)29 :
מנעול; )30 רועה צאן; )33
תיש 34א חרון (ארמית);
)36 יסוד חימי ע״ש אל ההרים
הסקנדינבי 37 קיים, קונקר טי
)40 :סמל הפוריות ; )41
בעל־חוב ; )44 זהב )46 :מר
שערות
על הפנים

בית ; )47 דרגא ב״הגנה 49
ריבע ; )50 אחת ממלחמות
צה״ל ; )53 קישוט, הכתרה ;
)54 שלם ; )55 שדה> )56 עט רה
; )58 החודש החמישי ב מסורת
היהודית ; )59 יציאה
מן הדעת ; )60 כלי שרטוט ;
)62 לא צעיר )63 :קו ; )66
חולדה ; )68 מרבים בתלונות
ובטרוניות )71 :רטיבות בח לל
הפה )73 :ארעה ; )76 אבי
הבעל ; )77 מזל כוכבים בשמי

הסבון
0 -1 0 1
מוסלמית הצפון ; )79 כת
מסורתית נוגדת לשיעה ; )80
קול קלוש ממרחק ; )82 קלי ענבים
; )84 תחב, תקע ;

)85 חומה ; )87 רטוב ; )90
עשירית הגרוש ; )92 עור בה שהותקן
לכתיבה עליו ;

)94 מנהיג סיני ; )96 חלד ;
אמונה; )99 מילת זירוז

או בעלת משמעות אחרת —
ע״פ הטון 101 מטבע יפני ;
) 102 ניצוץ ) 103 :כוון מסרים.

היו טרא לי
! ן ו סוו ט -ון ה

לספרון !

1119852211ו#י?-8מנ 11׳01ה-נויק!וסניקוו
הוצאתשער בחשסל (אפילציהז
*91*111811170
תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול.
צביער^פסים,סימול פנים, איפור.
הוצאת שיער ב שעווה

*קבוה נ}*11

׳ • מ חי רי ם עגזמייס • סרות *ועולה• __

תנו המגולח למשעי, היו ״שערות
על הפנים.״ זה היה בימי המחתרת,
כאשר בגין גידל זקן, ואחר־כך
הסתפק במין שפמפם שאעדיף לא
להאריך בדברים על תכונותיו ה אסתטיות.
באותם
הימים, שאינם כה רחו קים,
עסק אירגונו של מר בגין
בפעולות טירור מובהקות, נגד מטרות
אזרחיות, נגד ״זקנים נשים
וטף.״ האירגון הזה, שמנחם בגין
עמד בראשו, גילגל פצצות תופת
לשוקים הערביים בחיפה ובירו שלים,
פוצץ את מלון המלך דויד,
וקטל יותר אזרחים חפים מפשע
מכפי שעשה אש״ף.
היתד, זו מילחמה לעצמאות לאו מית.
אך גם ערפאת ואש״ף נילח־מים
לעצמאותם הלאומית. מדוע
אסור להם לעשות מה שהיה מותר
לבגין ולאצ״ל? מה שמגיע לראש-
הממשלה שלנו הוא פרס נובל ל צביעות,
ולא פרס נובל לשלום.
שמעון עופר, נתניה

רמת-גן הרצל 86 מול בנין אואזיס י׳ סלון אור•״

העסק

הנבחר 8982

כאשר מר בגין מוותר על אמו נם
של החיילים בהכרעותיו הפולי טיות,
הוא מאבד, את עולמו. הוא
מוכיח שאינו ראוי לאמונם של חיי־

ל א בעל
ה קו ראת הו פתעה כא שר
גבר זר הוצג כבעלה (״ ה עולם
הז ה ״ ,לי לו ת ישראל.)
2340 ,

הגבר שבתמונה אינו בשום פנים
בעלי, שוקי לוי. שוקי מגויים עתה
ונמצא בלבנון.
נאווה לוי, תל־אביב
• הצדק עם נאווה לוי, המערכת
מתנצלת על התקלה.

לא שוקי לוי
הבעל בלבנון
לים, לא כפוליטיקאי, אלא כמצביא
העליון של הצבא.

ד״ר ריימונד פכמן, ת״א

תל -א ביב יודפת 4ליד דיזנגוף 90ו 229388 226066

קראתי את מיכתבם של 35 אנשי-
הסיירת המובחרת שהשתתפה ב-
מיבצע אנטבה, אל ראש־הממשלה,
שם הם כותבים כי אין להם אמון
בשר־הביטחון.
תשובתו של מר בגין היתה ש שר
הביטחון, והוא עצמו, אינם
זקוקים לאמונם של הלוחמים, שכן
הוא מניח כי הם לא בחרו במר
שרון ובמר בגין ובמיפלגתם.
נדמה לי שאצל מר בגין חל
שיבוש מערכות כללי 35 .חיילי
הסיירת לא כתבו אליו כחברי־כנ-
סת האמורים להפיל את ממשלתו
בהצבעת אי-אמון בכנסת. הם גם
לא כתבו את מיכתבם כבוחרים מ אוכזבים.
הם כתבו כחיילים משוח ררים,
שכאשר הם יוצאים לקרב
הם חייבים לתת אמון בדרג
המדיני, שאינו שולח אותם לקרב
בשם מטרות זרות. אם אמון זה

מילזתמוו ק־ום

אין אמון
ה קו ר א טו ען שראש
מ מ של ה מבולבל.

שם ל א נכון ני תן למילר

(המשך בעמוד )24
ה עו ל ם הז ה 2342

ז * 1מ
.1ן ע (.:ון ןי

הדרך ליצוא קלה יותר ופשן טה יותר
בשהיא עוברת גבג ק הפוע לים.
הכנס לאחד מסניפינו בכל רחבי הארץ
ו הק םאת הגשר הבינלאומי שלך

קרוב לבית.

—נצלאח ״

הגשר הבינלאומי
**280

בוא לגדול אתנו

מכחכים
(המשך מעמוד )22
חמת הלכנון, טו ען

את המילחמה בלבנון היינו צרי כים
לכנות ״מילהמת קיום״ ולא
״שלום הגליל,״ מכיוון שאילו לא
יכולנו לחיות ולגור בגליל, לא
יכולנו לגור ולחיות גם בחיפה,
בתל אביב ובירושלים.
ואם מדובר במילחמה על קיום
העם, הרי אין ספק שהיא מוצ דקת
והכרחית ביותר. ובנוגע ל אלפי
הנפגעים הלבנוניים החפים-
מפשע, ברצוני לומר ליפי־הנפש
שלנו ולאומות העולם שבנות ה מיליוני
אנשים
ברית השמידו
חפים־מפשע במילחמת־העולם ה שניה.
אני אומר חפים מפשע למ רות
שאני ניצול מחנות־המוות ה נאציים.
מי יודע כמה אלפי חיי לים
שלנו היצלנו בגלל שהפצצנו
את המחבלים, ומי יודע כמה חיי לים
היינו יכולים להציל, אילו יפי-
הנפש שלנו לא היו צועקים, והיינו
מפציצים את המחבלים יותר ממה
שהפצצנו אותם.
ואחרון אחרון, ביחס לאוכלוסיה.
אנחנו שילמנו בהרבה יותר הרו גים
ופצועים מאשר המחבלים, ו־המילחמות
המתמידות אינן בשבי לנו.
שמשון
שיבה, בנייברק

בהנחות גזולו ת
לבחירתכם שסע דגמים
אופנתיים 82׳ לגברים. נשים
וילדים במחיר• סוף תעונה.
להשיג ברשת חנויות להב:

(פתוחות גם במוצאי שבת מצאת השבת)
תל־אניג :״להב״ -וולפסון , 57״קרנבי״ -אלנבי ( 87 לא
פתוח במוצאי שבת) ,חולון• ״אסתר״ ז׳אן דורס , 16
, 16.00-19.30 בית שמש :״מפעל להב״ -אזור התעשיה,
חיפה :״מחסן מכירות״ -נוו ה שאנן, חניתה , 64
כרמיאל: אופנ ת ״להב״ ,מרכז מסחרי, רמת־גן :״אלף נון״ ־
ביאליק (, 19ל א פתוח במוצאי שבת) ,בת־ים :״ארנפריד״,
הרצל , 48 ערד: חנו ת ״עונו ת״ מרכז מסח רי( ל א פתוח
במוצאי שבם).

פרשהב חי פ ה

לקצו־נות קורסי עברית ו/או אנגלית * בדקר וערב
תוך זמן קצר ובהצלחה מובטחת !

ה קו
קורס
חדש ב־29.7.82

ת״ א: אולפן גרג (בר־קמא) ,רח׳ ויי צ מן ,22 טל 441662 .־03
טל 664922 .־04
חייה :״ במעלה״ ,ש מ רי הו לוי ,30
ב איזו ריס א ח רי ם — לפי פניה לכ תוב ת הנ״ ל במ^־אביב.

הפגנה נגד המילחמה בלבנון

דודנו של מ אי ר ע מי ת -1
ק רינ״ מי שפח תו של מי כאל

מי יזם?
המילחמה שיר על
הממשיף.
או ר
״ והיה לעת ערב יהיהאור ״

יע ר ב • •של אוי ר •גלילי

השתרר עלהחי -ליטבצידון

ועצב פמד׳ לאמןהעולםהזה .

שמש

חורינית

הצצינה סבמה

ומעמעמת

אל ה שדות הרחוקיס -הקררבים

ואיתן עמיחי
הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים
(ג׳וקים) ,תולעי עץ /חי קי
ספרים ובגדים.
רמת־גן׳ רח׳מודי׳1יו 18 תד•2272
טל6 .־ 7 9 0 1 1 4 5רש׳מסיו? עסק 481/75
שמירה על בריאותך ורכושך

זהר-גליל

ני ד

פתב את היחד

ולא השאר דבר

מיחד

זייי

לידי המקרה,

וכך,

לאחד ש תי לים

נהרגו־,.

וכך,

שתילים

נפצעו,

׳כמו

לאחר

סימפוניה

איווינית,

דוקהבערב החשו-ך•

מזגנים ח ד שי ם |
במחירים סינוונאים ! !

קבלת סו דיו ת
לכל ה עי תוגי ס
במחירי רמסדנח

•שוות ת.ד
ללא תשלום
•מנגדים
ברסיס*אשראי
תדיראן.

אלקסרה.

היה

אור

הממשיך.

מבצע!!

אמקור

י. א .שיווק מזגנים
א, פנקס 24 טל׳ 52368

אור,

קליינ ר מגיב על
(״ ה עול ם
עליו
.) 2335

זמיר בן־ דויד
הכ תג ה
הז ה ״

ביוי מיסמכים המעיוים שמלבו
ווע־לב וצרות־עין, בפי הנראה,
לא היו, לאיש מאלה שהוזכוו ב כתבה
כל בסיס לטעון דבו־מה
נגדי.
עם כולם נחתמו הסכמים בכתב,
אשר מולאו מצידי לפי המוסכם.
נוסף על כך, חלק מהטוענים נגרי
סותרים את דבריהם במיסמכים
שהם חתומים עליהם, ושהעתקיהם
נמצאים בידי.
מלבד זאת, בידי כל האישורים
והרישיונות שורת.

במדו ר ״ ב מ דינ ה ה עו-
לם הזה 2338 צו ט טו
דבריו של ה סו פרהב רי טי-
ג׳יון ל ה־ קארה.

מאוד אודה לכם אם תודיעוני
באילו עיתונים. סוהג לה־קארה
לפרסם את דבריו, או מהי הכתובת
שאליה אפשר לכתוב לו, למען
אוכל להביע לפניו את רגשותי י
עידן סוכובולסקי, תל־אביב
• מיכתבים לסופרים אפשר
להפנות להוצאות־הספרים שבהן
הס מפרסמים את ספריהם.

פמה תיקונים
ה קו ראמעלהמספר הב ״
מ ס פי ק ״ לכתב הרות
הזה 2339
(״ ה עול ם

והי תה צ נ -ה .

איפ הלא ־ ק #ר ה>־

לניהול

עסקי־תיק־

נח עמית, חיפה
׳ 4העולם הזה פנה לאיש־העסקים
נח עמית לפני פירסום
הכתבה, וביקש את תגובתו על
הטענות שהועלו נגדו. עמית דחה
על הסף את הטענות, אך סירב
לענות על השאלות הספציפיות
שהוצגו לו. המיסמכים שהציג
עמית, אחרי פירסוס הכתבה, מציגים
חלק מהדברים באור שונה,
ויש להצטער על כך שבדיקה זו
לא התאפשרה לפני הפירסוס.

היוזמה להקמת הוועד נגד ה־מילחמה
בלבנון היתה שלי, ו הועלתה
לראשונה בשיחת־לילה
ביני ובין ד״ר אבי עוז, מן הוועד
לסולידאריות עם אוניברסיטת ביר־זית,
ב־ 15 ביוני. נכחו גם טלי
יצחקי מקמפוס ושרד. יעקובוביץ,
מורה בסמינר הקיבוצים, מפעילות
העצומה וי.
למחרת הצטרפה אלי לאירגון
הפורום חברתי לעבודה גב׳ רחל
צלגיק, אשר למרץ שלה, מסירו תה
וסבלנותה ניתן לזקוף חלק
חשוב של הצלחת היוזמה. לפגישה,
שנערכה באותו ערב בביתי, הגיעו
(על בסיס אישי, כאשר מודגש כי
אינם מייצגים רשמית את אירגד
ניחם) לטיף דורי, ד״ר מאיר פעיל,
בני ברבש, דוד (״דוניץ״) הייסנר
אדם קלר, ד״ר אבי יוז, טלי יצחקי,
מוחמד ברקה, יצחק לאור, יגאל עי לם,
יעקב חן, גבי אלדור, ישראל
פוטרמן, צחי מיצלמאכר, ד״ר קרן
תורג׳מן וכן רחל צלניק ואנוכי —
אנשים הפעילים במפ״ם, של״י,
שלום־עכשיו, קול־קורא, הוועד ל סולידאריות
עם אוניברסיטת ביר־זית,
קמפו״ס, חד״ש, ועד הסטודנ טים
הערביים ושטח־משוחרר. לפ גישה
הראשונה לא הוזמן — מ חמת
היסח־הדעת שבחיפזון — נציג
פורום המרצים באוניברסיטת תל-
אביב, ד״ר בנימין כהן, והוא החל
להשתתף למן הישיבה השניה ב פו
ביוני.
עמיחי ישראלי, ראש-פינה

העול ם

הז ה 2342

מודעה זו מיועדת
למי שאינו מוכן להתפשר
בפחות מאשר
י0 1 *£ 1
המכוניות שלפניך משלבות אמינות והידור
לפי מיטב מסורת אופל.כל אחת מהן שומרת
על ערכה בזכות יתתנות מיוחדים:

1300 או טו מ טי ת

01ק ס

01 2\ 8<:0113 קס

• 1200 או 1300 סמ״ק -גם עם הילוכים רגילים
• 1300 או 1600 סמ״ק • הינע קדמי • הילוכים
• הינע קדמי • ביצועים מעולים • 4או 5דלתות
רגילים או אוטומטיים • המרווחת ביותר מסוגה
• נסיעה שקטה • 4או 5דלתות •מומלצת ע״י חברות להשכרה • צריכת דלק חסכונית • דגמי ״סטנדרט״ ״ספיישל״
ודגם ״סטיישן ״־^0*0

01x1>!0 1 110ק 0

• 1700 סמ״ק • הילוכים רגילים או אוטומטים
• 4דלתות • רמת גימור גבוהה • נסיעה נוחה ושקטה
• דגם ״סטיישן״ 5דלתות ו\ו*ע^/ס

01 ]>13111:3ק ס

1300 או 1600 סמ״ק • 2דלתות • עיצוב

אירודינמי ספורטיבי • 5מקומות • ביצועים מיוחדים
• הילוכים אוטומטיים ומזגן אויר מקורי לדגמי 1600 סמ״ק

לי<חו גולדברג בעי

משרדרא שי: ת ״ א, דרךפ״ ת : 65 דרך פי ת ,86 טל; 251374 .
רוי פ ה: דרך יפו ,132 טל ; 04-528286 7 .י רו ש לי ם: שלו מציון המלכה ,15
טל ; 02-234536 ,231798 .סוכנים: חי פ ה: בי תהמ כוני ת, יפו ,19 טל; 04-512251 .
נ ת ני ה: מ כוני ת נ תני ה, ס מי לנס קי ,24 טל; 053-39423 .
נצרת: בי שארה יו סףס רוג׳י, רח׳ פ אולו ס ה שי שי ,56 טל.065-54677 .

במדינה מישפט דודו דהר -
מרצחל חשיש
הנאשם שזיכה זה עתה
מרצה — עצור עם אחיו
בנ7ד עבירות סמים.
״איך דודו דהרי התדרדר, מ אישום
ברצח הוא ירד לסחר בח שיש
!״ כך אמרו בצחוק אנשים
בפרקליטות המכירים את עברו ה מרתק
של התימני שחור־העין. דו דו
דהרי, תושב נתניה, נאשם לפ ני
כשלוש שנים בכך שרצח את
אלי ועדש כשרכב על סוסו בחג
הפורים.
כאשר החל מישפטו של דהרי,
שנאשם עם עוד שניים, ברח ה נאשם
ממעצרו וחיכה לתוצאות ה־סישפט.
עד מהרה התברר כי למ רות
שלושת עדי־המדינה, לא היה
סיפור הרצח אמין על השופטים,
והם זיכו את שני הצעירים ש נאשמו
יחד עם דהרי• אך מכיוון

שדהרי ברח, נותר כתב־האישום
נגדו בתוקף.
כאשר הסגיר עצמו דהרי ל־מישטרה,
קיווה שבגלל תוצאת ה־מישפט
של שני חבריו, יסגור ה יועץ
המישפטי את התיק גם נג דו.
אך המישטרה לא הפסיקה את
חקירתה, וגילתה עדים חדשים,
אשר סיפקו ראיות חדשות נגד דה רי
באותו רצח.
מלך הפשע. אולי בפעם ה ראשונה
בתולדות המדינה עמד
אדם לדין על רצח שחבריו כבר
זוכו ממנו. המישטרה נלחמה עד
חורמה, הביאה תילי תילים של
עדים וראיות, אך דהרי העמיד
נגדה סוללה של עורכי־דין מה מעולים
במדינה — פרופסור דויד
ליבאי ועורך־הדין אהרון בן־שחר.
בכוחות משותפים הצליחו עורכי-
הדין להציל את דהרי מחמת הספק
גם במישפט החדש•
אולם לא עברו ימים רבים, וה עיתונים
הודיעו כי דהרי נעצר
בחשד מכירת חשיש לשוטר מוס ווה,
שאותו הכיר דהרי עוד בהיו תו
בכלא. היה זה מוזר מאוד, כי
מי שנחשב מלך הפשע בנתניה,

בים נגדו, ומצפה לברר אם מזלו
עדיין עומד לו, ואם גם הפעם
יזוכה מהאשמות נגדו.

כ*ש 31 ים פ 83ד ,1(1ז,ו7
האשה והפגים חזרו
בתשובה ואינם מתירים
לבעל לצפות
בטלוויזיה בשבת.

;אשם דהרי
פעמיים רצח
אדם שהיתר, נגדו אשמת רצח,
יסתבך במכירת חשיש לשוטר בכ מות
מזערית. ובייחוד כאשר דה רי,
בעל האינטליגנציה הגבוהה,
ידע היטב שהוא נמצא על כוונת
המישטרה. ,וכל מעשה שלו יגרור
תגובה.
אך הוא נעצר, והוגש כתב־אישום
נגדו, נגד שני אחיו ונגד
ערבי תושב ג׳סר אל־זרקא. התו בעת,
רחל שיבר, מאשימה אותם
כי מכרו חשיש כמה וכמה פעמים
לסוהר יואב טסם. רוב המכירות
נעשו, לדיברי כתב־האישום, ב בית
אחיו של דודו• בינתיים יושב
העציר בבית־הסוהר עד תום ההלי־

אחרי יותר מעשרים שנות ני שואין
ושני בנים משותפים, התחילה
האשה להנהיג בבית מישטר
דתי חמור. היא ושני הבנים, בגיל
העשרה, חזרו בתשובה, והפכו חר דים
קנאים. בחודש מאי השנה,
כשניסה הבעל לצפות בטלוויזיה
ביום השישי בערב, סגרו הבנים
את המכשיר והתגדו לכך שהאב
יפתח אותו שנית. התפתחה תיג־רה,
אשר במהלכה הוציאה האם
אקדח המוחזק על־ידי הבעל ברש יון,
והחביאה אותו.
בהליך מהיר מיוחד הוציא ה שופט,
יעקב ינון, צו־מניעה במע מד
צד אחד נגד הבעל, לבל ייכ נס
הביתה. התיגרה שיכנעה אותו
כי הבעל מסוכן למישפחה. אך
כאשר הגיש האב תצהיר, ועורו־דינו,
אברהם אורן, חקר את ה אשד,
על דוכן־העדים, התבררו דב רים
מדהימים.
מעשה כשפים. הסתבר כי
האשה מאמינה שבעלה עושה בה
כשפים, וכי הוא מעביר אותם ב־

בערה חוא בלסטיני מואשידיה,
העצור בידי צה־יל. היא בדווית
ואחיה משרתים בצה״ר בלבנון.
היא אומדת:

״אלו אחריו!״
לוטפייה ושלושה מילדיה
״כל הגברים — לתזונת־החשמל״
לוטפייה מישאל וחמש ילדיה
ישבו חמישה ימים מחוץ לביתם,
עם כל פליטי ראשיריה, עד שהגי עו
לשם אחיה מישראל ולקחו או תם
למושב יערה בגליל.
המיפגש התאפשר בסיוע שני
אנשי קול ישראל, שפגשו באשה
בדרכם לצור, ביום השני למיל-
חמה. איש־הקול, שמוליק טרייבר
סיפר שפגש באשה שפנתה אליו
בעברית, הציגה לפניו את חמשת
ילדיה ושאלה :״אתה מוכן לראות
אותם מתים פה ברעב י״ שמוליק
היפנה אותה לאדמונד סחייק, מנהל
קול־ישראל בערבית.
סחייק הצליח להבין מדברי ה אשד.
שיש לה קרובים בישראל.
הוא שידר אליהם קריאה ברדיו,
ועוד באותו היום הם התקשרו ל תחנה•
הוא יצר קשר בינם ובין
תא״ל דוד מיימון, מפקד כוחות
הסיוע לדרום לבנון, שהניח להם
ביום החמישי להיכנס לצור ולהח־

זיר את לוטיפה לבית קרוביה ב יערה.
אחיה
מישראל ידעו שהיא גרה
בראשידיה. שניים מהם שירתו כ לוחמי
צה״ל עם יחידותיהם בשטח
לבנון — האחד עם הצנחנים ש פרצו
לביירות, השני כגשש עם
יחידתו שפרצה לראשידיה. למרות
זאת, לא יכלו להגיע אליה בסע רת
הקרב.
אחיה השלישי, לוטפי וחאש, ה משרת
במישמר־הגבול, בא לקחת
אותה מהפרדס ליד דאשידיה. הוא
אינו מספר על פגישה מישפחתית
נרגשת :״מה יש לומר י אנחנו
רגילים לדברים כאלה, עבר עלינו
הרבה.״
דאגה מקננת בלב כל בני־המיש־פחה:
האם ישוחרר בעלה של
לוטפיה מהשבי, אחרי שנעצר ב צור
בטענה שהשתייך לאירגון
פלסטיני?
בראשידיה מכירים את לוטפייה

בשם עיידה — בערבית: החוזרת.
אבל היא נולדה בישראל בשבט
הבדווי ערב־אל־הייב, היושב ב צפון
הארץ. כשהיתה בת 14 הס תכסכה
עם הוריה וחצתה את ה גבול
ללבנון. שוטרים שם מסרו
אותה לידי דודה, אבו־אל־אסוואד,
שישב ליד נהר הליטאני. שם היא
הכירה פלסטיני אחר, שביקש מ דודה
את הרשות לשאת אותה ל־אשה.
מאז גרה עיידה־לוטפייה ב־ראשידיה,
יחד עם בני מישפחת
בעלה, חאסן מישאל•
מי־ים תחת תלב־אם. על
שעבר עליה בימי המילחמה הרא שונים,
סיפרה לוטפייה :״בוקר
יום ראשון אמרו האנשים ברא־שידיה
שהצבא הישראלי ייכנס
לפה. הלכתי אל הבעל שלי לצור,
שם הוא עבד כמוכר-ירקות, ומשם
הלכנו לבית אחיו, בצור.
״באותו הזמן בא אווירון מעל
צור, והוריד פיתקאות שאמרו ל כולם
ללכת לחוף הים,״ סיפרה
בהתרגשות. הם מיהרו לעזוב את
הבית ולא לקחו איתם אוכל.
״יומיים בחוף־הים לא היה לי
אוכל לתת לילדים, וגם לא היה
לי חלב מהשד, כדי להניק את ה תינוקת
בת החודשיים, לכן נתתי
לה לשתות מים מהים.
״אחרי יומיים אמרו לנו לחזור
לבתים, וביום רביעי קראו לכל
הגברים ללכת לתחנת״החשמל.״
כל אחי בעלה חזרו משם עם רש יונות
מעבר בידיהם רק בעלה לא

חזר. אחיו סיפרו לה ששוטרים
עצרו אותו.
״אם הבעל שלי היה פעיל ב־אירגון,
הוא לא היה הולך לשם,״
אומרת לוטפייה, כדי לחזק את
תביעתה מצה״ל לשחרר אותו.
לוטפייה חזרה עם חמשת ילדיה
לפרדס ליד ראשידיה, שם סיפרה
לה ידידתה שבקול ישראל שידרו
הודעה שבני־מישפחתה מישראל
יצאו לחפש אותה.
׳עבר עוד יום, שני הילדים ה קטנים
היו חולים,״ מספרת לוט־פייה
,״ופחדתי שהם ימותו. ביום
החמישי בא אחי ולקח אותנו משם
ליערה.״
חסרי־כית כפרדס. התינו קת
בת החודשיים אושפזה מייד
בבית״החולים הכרמל בחיפה, ב מצב
של התייבשות. כעבור יומיים
בישרו הרופאים לאם שלא נשק ״

סכנה לחייה.
עכשיו יושבת לוטפייה לבטח ב בית
קרובי מישפחתה ביערה שב גליל,
אך אינה יכולה להסתיר את
ריגשות געגועיה לביתה בראשי ׳דיהה
וידידיה בפרדס, שנותרו חם־
רי־בית. היא דואגת לשלומם ואינה
יודעת מה עלה בגורלם. היא היתה
רוצה ללכת אליהם, אבל פוחדת.
כאשר יחזור בעלה היא אינה יו דעת
לאן תלך• היא מניחה שבע לה
ירצה לחזור למקום שבו גרה
מישפחתו .״אני אלך אחריו לאן
אומרת.
שהוא יחליט,״ היא

גילה רזין ן

טלוויזיה. האשה, שהיתה מאושפזת
בבית־החולים לחולי־נפש שלוותה
כמה פעמים, הוזה בלילות, מתעו ררת
בצעקות ומאשימה את בעלה
בכישופים.
כאשר נשאלה על־ידי עורך־דין
אורן אם במשך הימים שבהם היה
הבעל מנוע מלהיכנס לביתה נפסקו
הכישופים, הסבירה האשה שלבעל*
היה מפתח, והוא שלח את הכישו פים
דרך הסדקים בריצפה.
השופט ינון השתכנע כי לא כל
האשם היה בבעל, וביטל את צו־המניעה•
לבעל הותר לחזור לביתו,
והאקדח המסוכן הוצא מידי הסיש־פחה
המכושפת.
תיירות דונסוע ד?<רפו

ולוחסוד בלז ש מד
המרחק בין חוברת
הפירסום ובין המציאות,
הוא כמו המרחק בין
תל־אבים והאי •היווני.
דומה כי מישרדי הנסיעות התחילו
להתאושש מעט. יותר ויותר
ישראלים שוב החלו נוסעים לבלות
את חופשותיהם בחו״ל.
אחד מיעדי־התיירות, שאליהם
יוצאים הישראלים לחופשה, הוא
האי היווני קורפו. חברות־הנסיעות
מארגנות טיסות־שכר לאי מקסים
זה. במחיר הכרטיס כלולות הטי סות,
השהייה בבית־המלון, שתי
ארוחות ביום ומדריך צמוד.
חברת־נופש פלוס הזמינה עיתו נאים
כדי לסקר את חבילת החופ שה
שהיא מציעה.

כתבת >,העולפ הזה״ יצ אה
לדרך, והיא מספרת 1 :
הוא מלון אלכסנדר בקורפו
מלון המסווג כבעל דרגה ראשו נה.
אך כאשר מגיעים למלון, מס תבר
כי הוא שונה לגמרי ממה
שחושבים. החוברת הממליצה עליו
מראה מלון מפואר, בעל אולמות
מבוא גדולים וחדרים מפוארים.
במציאות, אלכסנדר הוא מלון בי נוני
ומטה•
המלון מספק לאורחיו מים חמים
רק פעמיים ביום, בשעות־הבוקר
המוקדמות ובשעות־הערב המאוח רות.
חיש קל נוכחים האורחים
לדעת, כי עליהם לתכנן את סדר* -
היום בהתאם לסדרי המים החמים
של ביית־המלון. יש לקום בשעות
שבהן יש מים חמים. ולהישאר ב בריכה
או בים עד לאותן שעות-
ערב, שבהן אפשר להתקלח.
בעיה נוספת היא עם האוכל.
המלון מספק תפריט אחד בלבד ב כל
ארוחה, בלי כל אפשרות בחי רה•
לא ניתנה אפשרות לבחור
בין ארוחת־צהריים וארוחת־ערב.
הארוחה שסופקה היתה בערב בל בי•
כך אם רוצה האורח לאכול
באחת המיסעדות היווניות המצויי־נות,
המפזורות באי המרהיב ביום* -
יו, עליו לוותר על ארוחת־הערב
במלון. לכן, תחת שתי ארוחות
ביום, כמובטח בחבילת־התיור, הוא
מקבל רק ארוחה אחת.
המזגן בחדרים לא פועל, וה מלון
טוען כי הממשלה הורתה לו
לחסוך בחשמל.
חדר האמבטיה אינו מאוורר וה־אינסטלציה
בו חשופה.
תיירים ישראליים אחרים, ש התגוררו
במלונות אסטיר, פאלאס,
הילטון וצ׳אנדרים, היו מרוצים
ביותר מבתי־המלון שבהם שוכנו.
האי עצמו מספק לאורחיו אפשרו-
יות־בילוי רבות. טברנות מקסימות
ביופיין פזורות לאורך הרחובות
הצרים בעיירה, ומשקיפות אל ה ים.
מועדוני־לילה עם תיזמורות
בוזוקי וזמרים יווניים, נופים עוצ־רי־נשימה,
מהיפים בעולם, ומיפ-
רצונים קטנים. ומבודדים.
תושבי קורפו אינם אוהדים את
ישראל. בכמה טברנות החמיצו
פנים כאשר גילו כי האורחים הם
ישראלים, וכל זה היה עוד לפני
ההרפתקה בלבנון.
ה עו ל ם ^ זזה 2342

הורוסהוס

נות ו סבלנו ת. ל עו מתזאת עו שים מחל קי
המחמ או ת חי לבת קו פ ה זו, כי קיי מ ת
נ טי הלק בל כל דבר שנאמר.
אג שים ח שי ם בצורך ל ה תיי דדולה תקבל
בחברה ולא ל היו ת לבד. רוב ה אנ שים
עו שים מאמ צי םלמ צו אלהםלפ חו ת
י די דאחד, גם א ם בחורף העדיפו לבלות
בחבר ת עצמם. כד אי ל הזכי ר שזהו ז מן
פורה ו מי ש פ חו ת רבות מ ת כוננו תלהתרחב
ב תו םהת קו פ ה.

* ,מ רי ס

בנימיני

מיל החודש

ס ר טן

דהו הדמו הקשה
ביו ת ר ; 1־התחיל
בדיאטות הרזייה,
ולא כדאי להתחיל
נהבתקונה 11

כשהשמש במיל
סרטו,
רוב האנשים
מדגישים עצמם
מתוחים

מ ה קו ר ה לאנ שי ם ב חוד ש שבו נמצאת
¥השמ ש ב מזל ס ר טן ז יש ה מ רגי שי ם נפלא

ב ת קו פ ת החורף, א ח רי ם מ עדיפי םאת
ה ס תיו, ויש שנהני ם ב עי קר מ ה קי ץ. עדי פויו
ת א לו אינן ק שורו ת רק ב מזג־ ה אווי ר.
ישנם גורמי ם נו ס פי םהמש פי עי ם. כ שה שמש
נמצאתב מז ל גדי, למ של, אנ שי ם
מו שפעים מ ה אווי ר ה הר ציני ת של מז לזה.
כ שהיא נמצאתב מזל טלה, כולם ח שי ם
מעין התעוררות. נכון שבת קו פ ה זו מ ת חי ל
האביב, אןבאסט רו לוגי המסמלטלה
רא שוניות, התחלה וליד ה מ חד ש.
כ שה שמ שנמצאתב מזל ס ר טן, כ מו
כיו ם, הרגי שות מ או ד גבוהה• ריב ה אנ שי ם
מרגי שים עצ מ ם יותר מ תו חי ם, וני טי ם

ב ת חי ל ת השבוע צפויה מ תי חו ת לבני
מזל טל ה. בני הבי ת, שו תפי ם לעבודה
ו א פילו י די די ם לא י סכי
מו לבוא לקרא תכם
וי א שי מו אתכם
בהאש מו ת בל תי צודקות•
רצוי להגיב ב אי
פו ק ו או לי להתרחק
לכמהי מי םמה בי ת
או מ מ קו םהע בוד ה.
חופ שה ק צר ה תועיל
זג במרס ־
20ב א פו׳ ל
לכם מ או ד. חד שו ת
טובו ת מ חו ץ לארץ
ישנו מעטאת מצב-הרוח בה מ שך השבוע,
וכן הרפתקה רו מנ טי ת ק צר ה ומרג שת.

אי־נעימות בעבודה עלולה להביא ל־חרדות,
רוגז ואפילו להתפרצויות זעם.
יהיה עליכם להתאמץ
ולסיים פרוייקטים ולא
להזניח עניינים חשו בים,
כדי שלאיש לא
יהיו טענות נגדכם. הו צאת
כספים בלתי־צפויה,
הקשורה לשיפוצים
ותיקונים בדירה,
תדלדל את תק־
״! 1 2נאפריי -

ס:ג במאי
ציבכס. כדאי להתכונן
לכך מראש. אורחים
עשויים להגיע ולהוסיף הנאה. קשר רומנטי
יתפתח גם הוא מתוך ביקור מפתיע.

שוו

שבוע של התרוצצויות, נ סי עו ת קצ רו ת
ומפ תי עו ת ופגי שות עם בני ה מין השני,
שהק שר עי מ ם נו ת ק
לז מן־ מ ה. שי חו ת עם
ידידי ם י בי או רעיונו ת
חד שי ם בק שר לע תיד
הקרוב. שי חו ת ק שו ת
וי שירות עם בני הזוג
י ע מידו אתכם במצב
נ סו
ה תגוננו ת.

ל מל אאתהבט חו־ו
2בלו*
20 בי1
תיכ ם כדי שלא תע מ דו
במצב לא נו ח.
נ סי עו תפת או מיו ת עם בני זוג יו סי פו
עניין ה שביע. היו ז הי רי ם ב פיננ סי ם.

להעלב ב מ הי רו ת. אנ שי ם נו טי ם ל הגזי ם
בח שיבו ת הדב רים הנ א מ רי םלהם. כ מו
כן ח שי ם צי רן להת פנ ק יו תרבמאכל
ובמשקה, ו ל מי שיש בין כהוכהנ טי ה
לה ש מין, מו צאאת עצמו כבד יי ת ר
מ ש הי האם אינו מ שגיח ב מיו ח ד. ז הו
הז מן הקשה ביו תר לביצוע די א טו ת
ה רזי ה, ולא כ ד אי להת חי ל ב הן ב ת קו פ ה

אנ שי ם ת מי מי ם, הנו טי םלהא מין לכל
אחד, צריכים ל היז הרב מיו ח ד, מ כיוון
שהצורך ב בי ט חון מו שך או תםלהא מין
לכל דבר. ה ם חיי בי םלד חו ת עי ס קו ת
כ ס פיו תלת קו פהאחרת. מ עניין לציין,
שאנ שים בעלי לשון חדהו עוק צ ת, שעי
ק ר הנ אתםלהש מיץ, לרכל ולפגוע
בזול ת, אינ םמצ לי חי ם לפגוע ולהעלי ב
כ מו ת מי ד, והם מגלי םמעט יו ת ר סל ח״

ז הו אחדה שבועות ה ק שי ם לבני מזל
המצב בבית ובקרב המישפחה עדיין לא
מ אזניי ם. קו ד ם כל יש ל ה שגיח על
קד. מורגשת מתיחות עצומה. למרות
ה ב רי או ת, להפ חי ת מ־כוונותיכס
הטובות אנשים
אינם מודים לכם
העול בעבודה ולה ש תדל
לנוח, ולהפ חי ת
ואינם מעריכים את הוויתורים
שאתם עושים*
עד כמה שאפשר מי
צי או ת מיו ת רו ת מלמענם.
יתכן שמישהו
הבית. בני מ אזניי ם
מבני המישפחה מרגיש
ב מכוני ת,
שנוהגי ם
לא טוב ואתם תצטרכו
חיי בי ם ל היו ת יו ת ר
לשנות את סדר יומכם
עירניים ו או לי אפילו
21 ביוני ־
( 2בספטמבר ־
ולהקדיש לו מזמנכם.
20 ביולי
באוקטובר

לה שתמש יו תרבתח יתכן
שתהיה הקלת־מה
בורה ציבורית. י די די ם
במצבכם הכספי, אך
י בו או בדרי שות א לי כ ם וינ סו לנצל א ת
אל תוציאו כספים לריק. בשמח האהבה
טוב ליבכם. אי מ רו ל א בצורה החל טי ת.
המצב מעודד ביותר וטומן בחובו הצלחה.

ה ת קו פההקשה עו מדתלהס תיי ם. בבתחום
המיקצועי צפויות אי־נעימויזת
חוד שהאח רון היו ח ר דו ת וד אגו ת, וגס
השבוע. עמיתים לעבודה ינסו להתחרות
השבוע עדיין לא תר בכם,
ואף להכפיש את
שמכם הטוב. שימו לב
גישו שינוי. ה ד אגו ת
י מ שיכו להט רי ד, מצב ובמיוחד להתנהגותם
ה ב רי או ת אינו כרגיל.
לשיחותיהם עם הממונים.
יתכן. שתיאלצו
א סו ר ל הזני חאתהב
רי או תוכד אי ל מ צו א
להתרחק לזמן־מה מז
מן ל מנו ח ה. סי כ סו־וזה העבודה מקום
עלול
לעכב את התקר־כי
םוהת פיי סויו ת ל סי
רוגין מ א פייני םאת
מותכם. כדאי לנסות ו ז ^ו:וו, ג 1וו!-.1
21 ביולי ־
21ב א 1ג 1ס ט
ולהגיע לשיחה גלויה
הי ח סי ם ביניכ ם ובין
הי די די ם. עליכם לגעם
האדם שבו תלוי
לות יו תרסב לנו ת ו או רן־ רו ח. אלתא שי הכל.
מכיוון שהשבוע קשה להימנע מעצה
קשה.
הי די די ם במצבכם
את מו בנות. יתכן שיפרצו סיכסוכים מישפחתיים.

השבוע ת היו ע סו קי ם ב מיו ח ד בענייני ם
במקום העבודה צפויות בעיות עם הממוה
ק שו רי ם לנ סי עתכםהק רו בהל חו״ל. יש
נים. שינויים הנכפים עליכם מעוררים
לד אוג ש הענייני ם ה התנגדות
וכעס. בבית
המצב אינו יותר טוב.
מ סוכ
ס פיי ם י היו
בני עם סיכסוכים
דרים. י די די ם ע שויים
לכ םבה כנו ת
ל סיי ע
מישפחה אחרים על
לנ סי ע ה, א ן קו ד ם כל
עניינים כספיים מביעליכם
ללבן אי תםאת
אים להתמרמרות ו־לדאגות.
בכלל, יש לנאי־
ה ה בנו ת שהיו בי הוג
בזהירות בכספים,
ניכ םלאח רונ ה. אינ פו
ר מ ציה שתגיע ל אוז-
כי השבוע המצב רגיש
22באוגוסט ־
22בספטמבר
במיוחד. קשרים ידיניכ
ם השבוע עלולה
דותיים הופכים להיות

בכם ד אג ה לעורר רבה, אך למע שה תוכלו ל היו תשק טי ם,
בעלי משמעות עמוקה יותר. התהדקות
הקשר עשויה להביא הצעות נישואים.
ה תו כניו ת בכל זאתתצ אנ ה לפועל.

מאזניים

1111111

כ שה שמ שמתקרבתלא רי ה, כ מו ב ת קו פה
הנו כ חי ת, ו שו ה ה בין שני ה מז לו ת
(סרטן— א רי ה) ,הרגי שות עדיין מ או ד
ג בו הה, א ך עכ שיו אנ שי ם רגישים יו ת ר
לכבודם. אםמ עלי בי ם חבר או קרוב הו א
אינו סו לחו אינו שוכח כל־כך מהר.
אלה שח ששו לבזבז אתכספם וספרו
פ רוטה ל פ רו ט ה כא שר הי תהה שמ ש בס
ר טן, מרגי שים שחל בהם שינוי. לפתע
ה א רנ קנפתחוהכסףמת חי ל לזרום ללא
חשבון. כל אחד רוצה לצאת לבלות.
הנ די בו ת עול ה ורבים רוצים ל תרו םמכ
ספםלמט רו ת מיו ח דו ת.
הרפת קו ת רו מנ טיו ת ק לי לו תמא פיינו ת
אתהת קו פ ה• אנ שי םמת חי לי םלתת
יותר ת שומת־לב ל הו פעתם וללבושם• ב עולם
ה פו לי טי יש יו תר קונ פ לי ק טי ם
בין מנ הי גי ם, ו ה אווי ר ה הרגי שה והח מי מ
ה של מז לסר טן הו פכתל היו ת סו ער ת
ובוערת לקראתהת קו פ ה שבה תשהה
ה שמ ש ב מזל א רי ה.

לגדיים צפוי שבוע לא קל. בעיות כספיות
יטרידו אתכם, כדאי להיות זהירים במיוחד
בכל עיסקה או חתימה
על חוזה חדש. במקום
העבודה עלולה להיווצר
אווירה של עצבנות
וחוסר־שקט. נסו
להישאר רגועים ולא
להיכנס למריבות, תוך
כמה ימים המצב יח זור
להיות כפי שהיה.
ו 2בדצמבר -
19 בינו א ר
היכרות חדשה עומדת

להתפתח לקשר חשוב
ורציני. בני מזל עקרב ימשכו אתכם
במיוחד השבוע. כלכלו צעדיכם בתבונה.

דליי ם היו שרויים במתח רב ב שבועות
האח רוני ם. החל מה שבו עהמתחית חי ל
להי על ם. הצעו ת עבו דה
מ פ תו ת יו ש מעו באוזניכ
ם ויי ת כן שתמ צאו
א ת עצמכם מ תל
ב טי םומתק שי ם לה
ח לי טבמה לבחור.

ה ב רי או ת
מצב
הי ה ת קין לאח רונ ה
וגם ז ה עו מד לה שתפר.
בחוד ש ה קרו ב
תרגישו א ת עצ מכם
יו ת ר חז קי ם ו מו כני םלמ שי מו ת חד שות.
השטחה רו מנ טי עשוי להפ תי ע ל טו ב ה.

שבוע לא קל צפוי לבני דגים. בשטח
העבודה יצוצו בעיות והצעות שהוצעו
לא מזמן נראות לפתע
בלתי־מציאותיות. למרות
שתכננתם לצאת
לחופשה, יתברר ש עליכם
לדחות זאת, כי
כרגע אי־אפשר לוותר
עליכם במקום שבו
אתם עובדים. המתח
והלחץ גורמים לעיי9ו
בפב רו א ר ־
20במרס
פות ולהרגשת חולשה.
בתקופה זו רצוי להש גיח
במיוחד על מצב הבריאות. אהבה
חדשה תוציא אתכם ממצב־הרוח הכבד.

זניס

...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית
כמו בלאופונקט לא תגרום ל״חוריס״
בתקציבך.
קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה
בעולם, טלוויזיה שאינה נותנת פרנסה
לטכנאים ותהנה ממנה עוד הרבה שנים.
קח לך בלאופונקט היום, וגמור לשלם רק
בעוד 14 חודש.
בלאופונקט: טלוויזיות צבעוניות, ווידיאו,
סטריאו — פאר תוצרת גרמניה.

היבואן הבלעדי :
טרכף יבוא ב ע״ מ ,

בוגרשוב 70ת ״ א טל, 293005 :

בראנפזנקט־בכר מודד
תל •אביב: שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר ; אלרד, אלנבי ; 106 אורית, אחד העם 9לבל אליהו, שדרות ירושלים ,29 יפו •גבעתיים: נתגאלי, כצנלסון • 18 נתניה :
רדיו אלחוט, ויצ&ן ; 5טלרן, ויצמן ; 18 רדיו צליל, שמואל הנציב ; 3חשמלית, שמואל הנציב • 26 רעננה: בועז שרוחי טלוויזיה, בורוכוב 24י• חדרה :
חשמלית, הרברט סמואל ; 80 שוייצר, הרברט סמואל •! 68 היפה: טרקלין חשמל זילברשטיין, הנביאים ; 25 צביקה בית הסטריאו, הנביאים ; 12 יהודה אטיאס,
הנביאים ; 15 סימפוניה חיפה, הרצל ; 85 אריה מכשירי חשמל, רח, נטיב • 2קרית־אתא: שפרן,העצמאות ; 38 פטמן, העצמאות ; 50 ויזנר, יוספטל 55׳ •
קרית־כיאליק: קול־אור סביניה, השקדים ,2סביניה • נהריה: טלסטר ליבוביץ, תחנת אגד, שדרות הגעתון • 3קרית מוצקין: סטריאו.אייל, שדרות השופטים • 14
נצרת: סלון סביון, רח׳ סביון • 3אשדוד: חשמל כהן, מרכז מסחרי ד׳ • רמלה: אסתר אוניברסל, ביאליק • 2ירושלים ; צדוק שיר, שמאי ; 23 רדיו
מאיר, רחוב לונץ ; 5סביטני, צאלח א־דין • 32 באר־שבע: א.א• אלקטרוניקה, העצמאות ; 48 סלון איתני, רח׳ הפלמ״ח ( 65 ליד קולנוע מרכז) • חולון: סלון
חולון, סוקולוב 82י • רמת־השרון: סנסור, סוקולוב • 70 ראשוו־לציון: עלפי, הרצל ; 103 אמנון ברנפלד, רוטשילד • 39 רחוכות: חזי אלקטרוניקה, בית
הפועלים ; 4סלון אלקטריק, הרצל • 187 נס־ציונה: פינקלשטיין, רחוב וייצמד

מ הוא
מ ה שהכי אני או הבזה כל הפר שנים
שמס בי רי ם לנו איז ה זוו עהזה שם ב-
מימ של האמ רי ק אי, כא שר מ מני ם שרים
שהם נציגים של אינ ט ר סי ם כלכ ליי ם
א די רי ם. אין צורך לו מ ר שהדבר הז ה
קו רה כא שר או ת ם שרים מיי צגי ם חברו ת-
ענק שיש ל הן ע ס קי ם עם הערבים, ויש
מ קי ם לחשש שהמ דיניו ת של או ת ם שרים

מהקש רי ם בינ ם

תושפע, קרוב לוו ד אי,
ובין החב רו תהאלה.
כך קרה גם הפעם, עם ה מינוי של
ג׳ורג׳ שולץ. פי ת או ם נזכרו א צלנו שמר
שולץ דנן, כ מו גם הרשע הי דו ע כספר
ויינברגר, שר־ההגנה, היו מנ ה לי ם חשו בי
ם בחב ר ת ״ בכטל ״ ה ענ קי ת. כו ת רו ת
עצו מו ת קי בלה עניין הז ה ב עי תוני ם. כו תרת
קטנהבהרבה קי בלה הי די עההמ
עניינ ת ששר־החוץ היו צ א וי די ד י שראל
הידוע, הגנרל ב די מו ס אלכ סנ ד ר הייג,
זכהלק בל ב שנת כ הונ תו מי ליון דולר
מ איזו חברת־נ שק גדולה באמ רי ק ה. מ ה
דע תכם ז או לי אלכס הי ה בעד ה מי לחמח
בלבנון בגלל שחבר ת־הנ ש ק הז אתלא
ה תנג דהב מיו חדל רוו חי ם שתע שה על
ד מנו הנשפך כ מי ם י
אבל כל ה ענייני ם ה פני מיי םהאלה של
א מ רי קההר חו קהמ ענייני ם או תי ה רבה
פ חו תממהש קו ר ה אצלנו• ה בן לא א בין
איך דבר ש הו א פויי הבאמ רי ק ה, א צלנו
הו א ב סד ר ו אין פוצה פהו שורק בוז.
הנ ה, למ של, השר יעקב מרידור.
״ ר ס קו ״ א מנ ם אי נ ה ״ בכטל״ ,וגם ״ א ט ־
לנ טי ק ״ ו״ מבע״ ו ״ מבט ״ אינן ״ בכטל״,
אבל י שראל גם אי נהאמ רי ק ה• אז א ם
שולץ־את-ויינברגר ז ה פויי ה, מהזהה שר
מרידור ועס קיו 1

י !ייקב•

והנווד לא עגול
ה קו ר אי ם בוו ד אי זוכרי םאתאהב תי
ה ע מו קהלהתער בויו ת, שבהן אני זו כ ה
ת מיד. ה עניין הז ה אינו מי ק רי, כ מו בן.
אני לעול ם איני מהמרבהתער בויו תהא
ל ה. אני מתערב רק כ ש אני ב טו ח שאזכ
ה, וז ה לא הי מו ר.
וכך קרה גם הפעם. היי תי מו כן ל ה תערב
עם כל ה עול ם שנבחרת הכדורגל
של ברזיל לא תז כ ה בגביע ה עול מי. אבל
נ מצאו, לצערי, רק ארבעה ש היו מו כני ם
להתערב אי תי, וכך ז כי תי ב א רו ח ת דגים
אחת — אני עדיין מחכהלה, לי די ע ת
ה מ עונייני ם — ובשלו שה ב ק בו קי ווי ס קי
שגם להם אני עדיין מ מ תין.
ועכשיו, ת שאלו או תי: מדו ע היי תי
כהב טו חשהב רזיל אי ם הגדולי ם לא יזכו
בגביע? מ כיוון שכל ההתער בויו ת כבר
מ א חו רי, לא אי כפת לי לגלות א ת קלפי.
ובכן, על מ ה הי ה מ בו ססה בי ט חון
הגדול שהם דוו ק א כן יזכו? או תו בי טחון
שה בי אאתא רב עתה או מ ל לי םלה פסיד
בהתער בו ת נגדי, וגרם ל מ או תאח רים
לנוד לי ברא שם ברח מי ם בכל פעם
שטענתי שברזיל לא תז כ ה?
או תו בי ט חון הי ה מ בו ס ס על שני
ב סי סי ם עי ק ריי ם.
אחדמהם, הי הזהש״כול םאמ רו ״
שה ם יזכו. כל ה ק רייני ם, הפר שנים, ה־שחקנים־ל
שעבר, המא מני ם, ה מ ביני ם וה
א ח רי ם, כול םאמ רו שברזיל הי א
ה ק בו צהה טו ב ה ביותר, זאתשמשחקת
״כדורגל מ עול םאחר״ ,זאת שעולה ב ו
המח מי רי ם או מ רי ם
דרגה אחת —
ב ש תיי ם — על כל שאר הנבחרו ת• לא
יצא לי ללחוץ על כפ תו רהט לוויזי ה בלי
ל שמוע א ת מי שדיבר א לי משם טו ען
שהכל ש טויו ת, ושברזיל תז כ ה.
זהכ שלעצמו גרם לי לרגע של מ ח שבה.
למה כול םאומ רי * אתזה? ה ת
שובה הי ת ה ברורה לג מ רי: כל אחד
מהפר שני םהאלהאמראתזה כי גם
הפר שנים האח רי םאמ רו אתזה ! ו ה תו
פעה הז א ת כל״כך הז כי ר ה לי א ת
תופעת הכת בי םהצב איי ם ו מי לחמת
יו ם־ הכי פו רי םשמ מנ היצ אנו עם התח תוני
םלמטה, שזה לא י או מן. ואם
ת ש אלו או תי — ז ה גם הזכיר לי א ת
תופ עת הפר שנים ב ט לוויזי ה ב מי לחמה
הנו כ חי ת, שגם מ מנ ה עוד לא ברור אי ך
נצא.
ב קי צו ר: ז ה שכל פרשני ה ס פו ר ט או
כל פרשני הצבא או מ רי םמש הו, מיי ד
גורם לאחדכ מוני לח שוב שלוש פ ע מי ם
לפני ש הוא מ א מין, ולהח לי ט פעם אחת
שלא.
הטרםה שני שגרם לכולם לח שוב ש ברזיל
הי א מי-יו ד ע -מ ה והגביע הו א כבר
א צל ה ב כי סהק טן, זו צורת ה מי שחק
שלה. אני לא מכ חי ש. ברזיל שי חקהיפה
מ או ד, דגש על הי פ ה. לא חז ק מ או ד,
לא מהרמ או ד, ל א יעיל מ או ד, ולא
ת כלי תי מאוד• יפהמ או ד הי א שי חקה,
וזה הזכיר לי א ת נעורי, כ שעוד היי תי
או ה ד כדורגל א מי תי, ו היי תי משחק מגן
ש מ אלי בנבחר ת ה כי תהו הולך ל ר או ת
א ת מכבי״חיפה.

שר־על מרידוד

או השר אברהם שריר. א מנ ם, בז מן
האח רון הו א מנ ס ה לע שות כל מיני
ה ט עיו ת, כ אי לו ש הו א כבר לא חבר של
ה מילי ארדר אייזנב רג ונעריו, ו מי שרוצה

הכותרת בעיתון מבשרת לנו שהרמט־כ״ל
שלנו, רפאל איתן, ניצל בנס פעמיים
תוך שבוע. פעם אחת, בראשית השבוע,
הוא ביקר בעמדה של צה״ל במיזרח ביי רות,
וכמה דקות אחר־כך נפל שם פגז
והרג חייל של צה״ל. בפעם השניה נסע
הרמטכ״ל בכביש ביירות־דמשק, כמר, דקות

שנפצעו. אני בטוח שיהיו כמה חכ״ים
שיבואו בטענות אל העיתונות, שכזאת מין
כותרת היא נתנה. הרי אפשר היה לתת
כותרת יותר מתחשבת, כמו למשל :״לחייל
שנהרג ולשישה חיילים שנפצעו לא קרה
נס השבוע.״ אבל אני, מצידי, לא מאשים
את העיתונות. אי־אפשר לעשות כותרת

רסקו

שר־ הגנה דיינברגר
בנטל
שי א מין, אבל אי ך נוכל ל שכוח א ת
מערכת־ הי ח סי ם ה עדינ ה, ש ב מי סג רתהה בי
א מר שריר לוו עדת־ הכס פי ם של ה כנ ס ת
אחד מנערי אייזנברג, כדי לעזור לו
ל שמור על ענייניו ה מ ענייני ם ב בו ר סה?
או סגן־ שר-האוצר, חיי ם קו פ מן, ועס קיו
ה מ סו ע פי ם, או גם שגריר י שראל
בוו שינגטון, מר משהא רנ ס, ו עי ס קי-
הנ שק שלו, או מר שמחהא רליך ו ה או פי
טי קו ת שלו, ואפ שר עוד ל הזכי ראת שר־ה
בי ט חון, מר א רי אלש רון׳,ו ה חוו ה שלי,
ובטח ברח לי איז ה שם או שניים.
אז מ ה שאני רוצה ל ש אול הו אזה :
א ם יש ה שפעה לחברת ״ בכטל״ על מדי-
ניו ת -ה הגנ הומ דיניו ת־ ה חו ץ של ארצות־הברית,
ממה מו ש פעו ת מ דיניו ת־ ה חו ץ
ו מ דיניו ת -ה בי ט חון של י שראל?
אני לא מבקשת שובה. מ מי ל א לא
אקבל.

מילדומה

פעמיים חוו שנוע
ניצר וטר בנס

עזב עמדה ד.קות ספורות לפני שנפגעה בפגז,
ועבר במקום בו הותקף כוח צה״ל ממארב* מחבלים

מאת יום׳ כ־׳

? 6נ-י ס

כתי ,.ידיעות אחרונות״ —

ד כ -א ליוז

1צה״ל

במזרח ביירות, דקית

רפאל 1ס חו רו ת

ל ה וי

שוהי__

״ידיעות אחרונות״ 15.7.15182
לפני שכוח של צד,״ל הותקף מהמארב ו שישה
חיילים נפצעו.
בעצם זה הכל. מד, צריו לומר יותר מ זה?
הנס שקרה לרמטכ״ל שלנו, אותו נס
עצמו, לא קרה לחייל שנהרג ולשישה

ממה שקורה כל הזמן, ובחודש האחרון ב לבנון
לא קרו ניסים לכמה מאות חיילים
שנהרגו, ולעוד אלפים שנפצעו. נס, כמו
שיאמר לכם הרב שלמה גורן, זד, רק כש־קורים
דברים טובים.

הטון אנשי קטני
לפני שבועיים בא ה מו מחה של ה לי כוד
למתמ טי ק ה אנו שי ת, חבר ה כנ סתמ אי ר
כ הן, ו הו כי ח ב או תו תוב מו פ תי ם שבכיכר-
מלכי-י שראל ב תל״ אביב לאי כו לי ם ל הי כנ
ס יו תרמ־ 35 אלפי אנ שי ם, ומכ אן
שהט לוויזי ה הי שרא לי תמטעהמ או ד כשהי
א מ דוו ח ת על 100 אל ף אנ שי ם

אני ל א רוצה לה שוו ת, אבלמש הו
אצל ה ב רזי ל אי ם הזכי ר לי א ת מכבי־חי
פהבת קו פ ת הזו ה ר שלה, עם א ל מני
ומנצ׳ל, הלד ו ש מילו הגדול.
נו, ו מ תי ר אי תםאתמכ בי -חי פ ה לו ק
חתא לי פו ת?

שה ש ת תפו ב ה פגנ ת שלום עכשיו ב או ת ה
כיכר .״על מטר מרובע אפ שר, בצפיפות,
להע מי ד שלו שה ו ח צי אנ שי ם. אי -אפ ש ר
יותר, גם אםיעמ דו כ תף אלכתף.״
הודיע כ הן.
נ ר אה שמי שאירגן אתהה פגנ ה ה תו מ
כתב מי לחמה, בבגין, בשרון ובבורג יודע
עם מי יש לו עסק, כ ש הו א מודי ע כי
ב הפגנה שנערכה ב שבת היו רבע מי ליון
אנ שים. מ א רגני ה ה פגנ ה סבו רי ם כי גודל
מ מוצ ע של מ פגין בעד ה מי לחמה שווה
ל־״ 120/ב מ מו צ ע מגודל מ מו צ ע של מ פגין
נגד ה מי לחמה !
ו או לי הו חלט בעי ריה להר חי באת
כיכר-מלכי-י שראל פי תשע לכבוד ה ה פגנה?
א צלנו ה כל יכול ל היו ת.

ש הי א
שלו ם
כל הזמן באים החברים הטובים שלי ו אומרים
לי: מה אתה משמיץ כל הזמן?
למה אתה צוחק על כולם? אין אנשים
שאתה מעריך? אין אנשים שאתה מכבד?
אין אנשים שאתר, אוהב? אין שום דבר
חיובי במדינה הזאת?
יש, יש.
הנה, למשל, אני מאוד אוהב אנשים ש אוהבים
שלום, אבל חושבים שאי־אפשר
לעשות שלום עם הפלסטינים. זכותם.
ואני גם מאוד מעריך אנשים שחושבים
שלא יתכן לעשות שלום במיזרח התיכון
בלי להשלים עם הפלסטינים, אבל התנאים
לא כשרים לכך עכשיו. תנאים צריכים
להיות כשרים.
אני גם מאוד מכבד אנשים שסבורים
שצריך עכשיו שלום עם הפלסטינים, אבל
למרבית הצער אי־אפשר לעשות שלום
עם מי שמייצג את ד,פלסטינים..־אותם אני
ממש מבין.
אני גם כמעט מעריץ אנשים שחושבים
שדווקא יש מי שמייצג את הפלסטינים, ו צריך
לדבר איתם, אבל לא עכשיו, למה
דווקא עכשיו?
ויש לי יראת־כבוד עמוקה כלפי אנשים
שחושבים שצריך לדבר דווקא עכשיו עם
נציגי הפלסטינים, רק שיתגלחו, יכנעו,
יזחלו על האדמה וילקקו את נעלינו המאו בקות
מעפר הקרבות. למה לא, בעצם?
והכי־הכי אני אוהב, מעריך, מכבד ומ עריץ
את האנשים שסבורים שצריך לדבר
עם הפלסטינים ולעשות עימם שלום עכ שיו,
ובאותו זמן הם נהנים־סובלים מהל חיצה
האיטית על ההדק, מטיווח התותחים
וממראה הקליעות המדוייקות,־ הקליעים
הפוגעים יפה והדם הניתז במילחמה שהיא
שלום.

אפשרות לרכישת דירה
ללא מזומנים בשיטת עוו
נקבל את דירתכם הישנה במחיר מלא. ההפרש ישולם
באמצעות משכנתא והלוואה עד 1,000,000 שקל
בתשלומים נוחים. בטחון מלא לכספי הרוכשים.

• בצפון תל־אביב, אזור ל׳ ,דירות יוקרה דו מפלסיות בנות 5חדרים ו־ 5חדרים
+גג וחדר על הגג עם שכלולים לרב.
• בצפון הסולידי, ברח׳ חתם־סופר 9דירות דו־מפלסיות בנות 4חדרים
בבנין בן 8דירות בלבד:
הדירות כוללות מירב השכלולים
לדירות כתל־אביב ־ 5090 בחחה.

• בפרוייקט גני־שרון, בלב רמת־השרון,
דירות פאר בנות 31/ 2,3ו־ 5חדרים.

ך ל ו י 5איש ^

קוטג׳ בן 5חדרים על שטח של כ־ 350מ״ר.

.לדירות ברמת־השרון 50׳,1 -בחחה.

• בגני־ניצה מול הים, דירות יוקרה ברמה בינלאומית בנות , 3 ,2ו־ 4חדרים ודירות עם
גג. בריכת שחיה פרטית, מגרש טניס בחצר, חניון תת־קרקעי ועוד שכלולים רבים.
• ברח׳ דיזנגוף , 16-18 בבנין יוקרתי במיוחד, דירות בנות /2,3י 3ו־ 4חדרים הכוללו ת
שכלולים לרב.
• ברח׳ ראשון־לציון מס׳ 5־ 3דירות פאר בנות 3חדרים עם שכלולים לרב.
טלוידיה סגוד לזיהוי
של אורחיך

לדירות בנתניה ס $0<7בתתה.

• ברח׳ קלישר ,11 בנין מפואר בן 14 דירות בלבד. דירות מפוארות דו־מפלסיות בנות 4
חדרים.
• ברח׳ דגל ראובן, דירות בנות 41/2חדרים וכן דירות +גג +חדר על הגג עם
עם שכלולים לרב.
• ברח׳ כץ, ה חל ה ההרשמה ל־ 2בנינים בני 9דירות בלבד. דירות מ שוכללות
דו־מפלסיות בנות 4חדרים.

]ראשון־לציו׳
דירות בנות 3ו־ 3 ׳/2חדרים במרכז השקט.
• בשכונת אברמוביץ, בבנין יוקרתי במיוחד, דירות בנות 4חדרים עם שכלולים לרב.
• ב״גן הברושים״ ,פרוייקט יוקרתי במיוחד צמוד ל־ 7דונם גן בשכונת אברמוביץ.
דירות דו־מפלסיות בנות 5חדרים עם כל השכלולים.

1י 1ד ־ י

1 1 3

יום יבוא וכל חברות הבניה יבנו כך

טלויזיה במעגל סגור נחשבת כמותרות בתחום הדיור.
אצל אברהם גינדי זהו סטנדרט בסיסי ומקובל להנאת רוכשי הדירות.

* 11111* 111

* 1 1 1־ 1 1 7ס ־
פשר בסזל & שו ת•

עיראק ־ איראן: הגיון המילח
חוגים המקורבים לשירות הביון האמריקאי, סי־אי־יאיי.
הביעו לאחרונה את הסברה, ששר־החוץ האמריקאי לשעבר,
אלכסנדר הייג, תמך בפלישה ללבנון גם כדי לחלץ את
העיראקים מההרפתקה האומללה שלהם באיראן.
אין חולקים על כך שעיראק היתה הצד התוקפן בפיל־חמה,
וגם על העובדה שעשתה כן בעידודה הגלוי של
ארצות־הברית. משקיפים אמריקיים מתוחכמים יותר ראו
בכך שגיאה של ושינגטון. הם סברו שאיראן החומייניסטית
מהווה אדיב אידיאולוגי ומדיני חמור של ברית־המועצות.
אסכולה זו תמכה בחיזוק הפונדמנטליזם האיסלאמי, ככוח
מאזן נגד הלאומנות הערבית ונגד הסובייטים. הם הצביעו
על המורדים באפגניסתאן, ועל שליט פקיסטאן זיא אל־חאק,
כמשתפי־פעולה אידאליים עם המערב ונגד הסוביי טים.
אין שום סיבה ששיתוף־פעולה דומה לא יווצר עם
האיראנים.
דיקטטור. הדמים. אלכסנדר הייג דחה תיאוריה זו

כדי ״לעזור לאמריקאים״ טמון כאן פארדוכס גדול. כי
הגיון מדיניותו של שרון נועד למנוע היווצרות גוש
ערבי שמרני, פרו אמריקאי, שיכלול את עיראק. עם זאת,

עיראק, ובין גורל חיילי צה״ל בלבנון בשבועות הקרובים.
הקשר הזה אינו מבשר טובות.

ברית־המועצות:
ע ד סוף 1984

ונו * 11151

הוא מסוגל לחולל תפנית במדיניותו, כדי להוכיח
לאמריקאים שישראל היא נכס אסטראטגי, ולא רק מיטרד,
עבור מעצמת־העל.
יש בהחלט קשר מהותי בין האירועים בגבול איראן—

פועל־ייצור אוקראיני נמצא במאסר מאז . 1975 מיקולה
פוהייבה יישאר בכלא לפחות עד סוף . 1984 פוהייבה
הואשם לפי סעיף 187 של החוק הפלילי הסובייטי
ב״הפצת כזבים ביודעין, כדי להכתים את שסה הטוב
של המדינה, ולהכפיש את השיטה החברתית הנהוגה בה.״
לא מחדלים אדא שיטה. פוהייבה אינו מכחיש את
הדברים. הוא רואה עצמו כסוציאליסט שמאלי, והביקורת
שלו על המישטר הסובייטי היא מהותית, ולא רק פונק ציונאלית.
במיכתב שהצליח להבריח לוועדת האו״ם
לזכויות־האזרח כותב פוהייבה את הדברים הבאים :״אני
סבור שכישלונה של השיטה הסובייטית אינו נובע
ממחדלים בתחום הביצוע, או משגיאות מינהליות, חרף
העובדה שהן, כמובן, קיימות. הבעייה נעוצה בעצם
שיטת־הייצור, שהיא ביסודה קפיטליסטית לכל דבר.״
אין תימה שהשילטונות ראו בביקורת כזו משום כפירה
בעיקר. בתחילה הוכרז פוהייבה כמטורף, ואושפז בבית
חולי-נפש. פועל־הייצור הקשוח לא נשבר, ולבסוף הועמד
לדין. עתה הוא כלוא במחנה ״לעבודה מתקנת״ ליד קייב.
כדאי לזכור גם אותו, כשעורכים מילחמות למען
זכויות-האדם.

8בד 3וו: הושיא מיטו־אן
חווד ב ח שו ב ה
האיית־אדדה חומייגי
בעל־ברית פוטנציאלי או אוייב עכשווי?
מכל וכל, וכך יעשה גם יורשו, ג׳ורג׳ שולץ, הקשור
בטבורו במדיניות הסעודית, האנטי־איראנית. ממשלת
ארצות־הברית מעוניינת לחזק את עיראק ואת שאר
מדינות־המיפרץ, להדק את שיתוף־הפעולה ביניהן ובין
מצריים, ולטווח יותר ארוך אף לצרף את סוריה לציר
הזה.
לאט-לאט התברר לאמריקאים שהם עשו מקח־טעות
מסויים. עיראק היתה אומנם כוח עולה במרחב, ומדעני־המדינה
הגדירוה, בצדק, כמעצמה בינונית, אבל צבאה,
חרף ההצלחות הראשונות, נחל כישלון חרוץ במילחמה
נגד האיראנים. אין ספק שדיקטטור־הדמים העיראקי,
סדאם חוסיין, ניהל את המילחמה בצורה הגרועה ביותר.
הוא לא הצליח לנצל את המוראל הירוד בצבא איראן,
שסבל מטיהורים שערך המישטר האיסלאמי. בראשית
המילחמה היה חיל־האוויר האיראני כמעט משותק. רבים
מקציניו הוצאו להורג על־ידי בתי־דין מהפכניים. תוך כדי
המילחמה נעצרו העיראקים. השיטות הלוגיסטיות שלהם
היו מיושנות, מיספר החללים והפצועים בלתי-נסבל.
האיראנים הצליחו לארגן מחדש את הצבא, הפסיקו את
הטיהורים, עברו למיתקפת־נגד מוצלחת והביסו, למעשה,
את העיראקים. סדאם חוסיין, שליט רצחני אך חסר-
עקרונות, הבין ששילטונו יתערער אם תמשך המילחמה.
במיקרה כזה היה נחרץ גם גורלו האישי, ואולי אפילו
גורל מישפחתו. סדאם ניסה לנצל את הפלישה ללבנון
כדי לצאת מהמילחמה באמתלה של אחדות־השורות נגד
האדיב הציוני, וקיווה שהאיראנים יסתפקו בפינוי השט חים
שנכבשו במלחמה.
סדאם לא קרא נכון את המפה המדינית שנוצרה.
חומייני ראה בנסיגה העיראקית הזדמנות־פז למוטט את
מישטר הבעת׳ העיראקי, ולכונן בעיראק מישטר איסלאמי.
הוא עצמו חי שנים רבות בגלות העיראקית, ומיטיב
להכיר את החברה והפוליטיקה המקומית. הוא בטוח
לחלוטין בתמיכת המיעוט השיעי הגדול, ומקווה למרידה
רצינית בתוך הצבא העיראקי.
גורל חיילי צה״ל. ארצות־הברית עלולה ליהנות
מהפלישה האיראנית. מדינות המיפרץ כולן, ועיראק
במיוחד, זקוקות עתה לתמיכה אמריקאית מאסיבית נגד
האדיב האיראני המסוכן. יכולתן ללחוץ על ארצות־הברית
בעניין לבנון נפגעה עתה באורח די ניכר. אריאל שרון
עלול לנצל את המצב, להרחיב את ההרפתקה הלבנונית,
ואף ללחוץ צבאית על בעלת־בריתה של איראן, סוריה,

עד לפני כשבועיים היה נשיא צרפת, פרנסואה
מיטראן, אחד האנשים המושמצים ביותר בעולם
_הערבי. בקרב הפלסטינים נחשב מיטראן צבוע, פרו־ישראלי
עד לאובדן כל כוח של שיפוט רציונאלי,
ועבד נרצע של מדיניות־החוץ האמריקאית.
ביקורת דומה הושמעה גם בצרפת עצמה. רוב
הצרפתים התקשו להבין את שתיקת הנשיא בשבועות
הראשונים של התוקפנות הישראלית נגד לבנון. התי רוצים
שהשמיע היו דלים, בלתי-ענייניים. בעיקר
עוררה גיחוך התיאוריה הישנה שלו, שאסור לבודד
את ישראל, שמא תינהג כ״מדינה מטורפת״ .בצרפת
גורסים כמעט ׳ כל חוגי־הציבור. שכך אנמנם נוהגת
ממשלת בגין. אם כאלה הם פני הדברים, מה הועיל
הנשיא בשתיקתו י
לגרש את מיפלגת העבודה. תוך כדי מהלך
המילחמה החל הנשיא חש בבדידותו ההולכת וגוברת.
מיפלגתו הסוציאליסטית גילתה עמדה עויינת ביותר
לפלישה הנפשעת ללבנון. רבים מראשיה סבורים.
שיש לגרש את מיפלגת העבודה הישראלית משורות
האינטרנציונאל הסוציאליסטי. מדובר, בעצם, בראשיתו
של תהליך היסטורי בלתי־נמנע. אם לא יחול שינוי
דראסטי במדיניות מיפלגת העבודה בנושא הפלסטיני,
היא תגורש לבסוף, או לפחות תושעה, מהאירגון
הבינלאומי. נראה שאפילו -סוציאל־דמוקראטים אי־אפשר
לרמות כל הזמן.
שימעון פרס ויצחק רביו הם מדינאים שמרניים לכל
דבר, רגניסטים אידיאולוגיים ומשתפי־פעולה נלהבים
עם דרום־אפריקה. שיחות רבות ומגוונות שקיים עולם
קטן בפאריס הבהירו, שעובדות אלה ידועות יפה
למנהיגות הסוציאליסטית הצרפתית. אין ספק שתמיכת
מנהיגי העבודה במילחמה נרשמה, ותשאיר את רישו מה
לזמן ארוך מאוד.
להציל את הישראלים מממש,למס. אבל הסי בה
העיקרית לזעמו של מיטראן נגד בגין היא שיטת
הרמייה האינפנטילית של ממשלת ישראל. שר־החוץ
יצחק שמיר, שביקר לפני חודש בפאריס, מכר לנשיא
גירסה צימחונית של מגמות ישראל בלבנון. הנשיא
הסכים לבלוע גירסה מורחבת של ״שלום הגליל״,
כדי להישאר צמוד למדיניות האמריקאית, וגם על כך
ספג ביקורת חריפה, אפילו מיועציו הקרובים.
עד מהרה התברר לו ששמיר פשוט שיקר, שכוונות
ישראל הן מרחיקות־לכת, ושאפילו האמריקאים מתחי לים
להסתייג ממזימותיו׳של אריאל שרון. גם הדיווחים

:שיא צרפת מיטראן
כועס על השקרים של שמיר
מביירות, ההפגזות הרצחניות, הכיסוי הנרחב של
הפגנות מחנה־השלום נגד המילחמה עשו את שלהם.
מיטראן, ידיד אמיתי של העם הישראלי, הבין לבסוף
את הסתירה החדה בין האינטרס של בגין—שרון ובין
האינטרס של ישראל כחברה וכמדינה.
יועץ קרוב של הנשיא דיווח טלפונית לעולם קטן
(ואף הרשה לפרסם את הדברים) שמיטראן התבטא
שיש ״להציל את הישראלים מממשלתם״.
חבל שנשיא ישראל, יצחק נבון, נחלץ לעזרת
ממשלת בגין נגד מיטראן. נבון אינו חייב דבר
לשילטון הזה. שתיקה מצידו לאורך כל המילחמה
היתד, משרתת יותר את עניין השלום.

חיים ברעם

תל אביב: סוכנו ת מ כוניו ת לי ם ה תי כון בע״מ -רה׳ יצחק שדה ,30 טל ; 03-330971 .חיפה: מו סמך בע״מ -דרך יפו , 146ט ל ; 04-522258 .יוו ש לי ם; גו ל דין בע״מ -רח׳ שלו מציון המלכה ,7טל ; 02-222231 .באר שבע: ש.ח.ן- .
רח׳ הדסה ,46 טל ; 057-74040 .נתניה: רכב נתניה -רח׳ הרצל ,44 טל ; 053-23453 .פתח ת קו ה: א לי שולרוף -רה׳ בר כוכבא ,15 טל ; 03-919937חדרה: ק רי צי מן -איזו ר התעשיה, טל ; 063-32729 .נ ה רי ה:וינ ס קו בי ץ -
רח׳ הרצל ,86 טל ; 04-925419 .אשקלון: או טו א שקלון בע״מ ע״י בנין העיריה, טל ; 051-24774 .רחובות: בו קסר לרנר בע״מ, רח׳ הרצל ,208 טל ; 054-76823 .עפולה: רכב הוד -רוד הרב לוין 17 טל ; 065-91480 .קרי ת שמינה:
מו סךה חול ה -איזו רהתע שי הטל ; 067-40574 .נצרת: פריד דאהר -אזור התע שיה, טל ; 065-55266 .רמת־ גן רכב רמת גן -רח׳ זיבו טינ ס קי ,30 טל ; 03-719939 .אילת: בית הרכב -איזו ר התע שיה א׳ טל ; 059-73945 .עזה:
מו חמד גזל -רח׳ עומר אל מוכ ת ר טל.051-60718 .

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

המלכה אליזבם: שיו אשיו בגשם
המלכה אליזכם השנייה. בת ה .56-זוכה בהפ תעות
בזמן האחרון. הגדולה בהן היתה חזויה מראש
— היותה סבתא. הפיקנטית ביותר ביניהן היתר.
האורח שנטה ללון בחדר־השינה שלה. אך בין שתי
אלה היתד. אחת שאילצה אותה לגלות תושייה ו־

קור־רוח — כשרכבה במיסדר חגיגי וסקרה מישמר־כבוד
לרגל הרחבת מישפחת המלוכה, נתקלה בסופה
עזה עם מטר סוחף. אליזבט וינדזור לא הנידה עפעף
ולא תרה אחרי מקום־מסתור, היא המשיכה לעבר
ארמונה בשקט מלכותי, כשחיוך רטוב על שפתיה.

אונווו שווואנ>ו:
חמש ש1י 0תמימות
ארנולד שווארצנגר,
כשזכה לפני 14 שנים, בתואר מר יוניברס,
התנדבו מעריצות רבות לנסות את
כוחן כבנות־זוגו העתידות של ה אוסטרי
מגודל השרירים. מאוחר
יותר, משהפך לכוכב קולנוע עם
שני סרטים (לנפח שרירים, להיש אר
רעב) התארך התור. אף על
פי כן, כשסירטו השלישי מבטיח
לשבור קופות (קונן, שיוצג בקוב
בישראל) ,נשאר שווארצנגר נא מן
לבת־זוגו מזה חמש שנים מריה
שרייבר, כתבת טלוויזיה ובתה
של יונים, אחותו של הנשיא קנדי
המנוח.
העו ל ם הזה 2342

תמונת הנשיקה בשלושה המשכים אינה תמונה מסרט הוליוודי
חדש של גדיים קלי, הנסיכה ממונאקו אף שצולמה בהוליווד, היא
התרחשה במציאות. זה קרה כשבאחד מביקוריה האחרונים פנה אליה
שוטר ברחוב וביקש נשיקה. הוא ביקש וגרייס העניקה לו.
ידידי המישפחה הפיאודלית טוענים, שלפני כמה שנים אי-אפשר
היה לצפות להיענות שכזאת מצידה, אפילו לא ברוח ספורטיבית. אבל
לאור שאירע בחצר האחורית של הנסיך רנייה ורעייתו, בשנה דד
אחרונה, אין זה פלא. גריים, על פי השמועות, מחפשת לה עולם
משלה, שאינו שייך לבעלה. כך, למשל, טיילה השנה פעמיים לארצותי
הברית בגפה, בילתה חודש שלם בפאריס ללא הליווי המסורתי של
רגייה ואף החלה מתכננת חזרה לעבודה בעסקי־השעשועים.
בעבר לא היו מקובלות מריבות הפומביות של בני״הזוג. עתה כבר
מספרים על התנצחויות קולניות בין גרייס ורנייה ברחובות ממלכתם
וחברים משותפים החלו התרגל לעובדה שהשניים מבלים שלושה מתוח
ארבעה חודשים בנפרד, והחלו מזמינים את השניים לאירועים נפרדים.
בינתיים, דוברת ארמון מונאקו אינה מגיבה. אחרים מחכים שלבטי
גיל־המעבר, כפי שהם מכנים זאת, יעברו. הפסימיים ביניהם טוענים
כי בני־הזוג אינם חיים יחד כבר מזמן, אך משום נישואיהם הקתוליים
ותדמיתו החסודה של הארמון, מעדיפים להישאר ביחד.

א1111 ים ב שו ם

נוט ו״נולדס: האס הגיעה השעה?
אף שדמותו הגברית שימשה נושא חלומותיהן של נערות אמריקאיות
רבות, לא נחשב ברט ריינולדס לרודף שמלות הוליוודי טיפוסי,
לפני 17 שנים התגרש, מאשתו נ׳ודי קארנה, אחר כך התפרסם
באהבתו לבדרנית ראיינה שור. את ארבע השנים האחרונות בילד,
במחיצת פאלי פילר ושני ילדיה. אך עתה בא הסוף לניחושים. בת*
זוגו החדשה היא לוני אנדדסון היפהפיה, בלונדית זוהרת, שהתפר סמה
בסדרות טלוויזיה אמריקאיות.

בכל שנה, במחצית יוני, מתרוקנים מחסני חברת
וורנר בלונדון למשך ארבעה ימים. הסיבה: החברה
הגבוהה באה לשאול כובעים לאירוע הלבוש ביותר
של השנה, המירוץ המפורסם באסקוט, אחד מכרי־הדשא
הנרחבים שליד ארמון וינדזור, שם נערכים
מירוצי־הסוסים המפורסמים. אורחי־הכבוד הם כל
בני מישפחת המלוכה האנגלית.

כל אשה המכבדת את עצמה לא תעז להישת־מש
בכובע שכבר נוסה בסרט כלשהו, כי אם תתן
דרור לדימיונה ותמציא כובע ממין חדש. ככל
שיהיה מטורף יותר — כן ייטב. בתמונה נראית
גברת שהצליחה כל־כך בתיכנון כובעה, עד שקשה
לדעת אם רצתה למשוך תשומת־לב מירבית או
פשוט להסתיר את פניה.

לץ טייסו:
העיסגועיס עולים
על ניסא־גלגליס

נ׳אקי איקס, גיבור מירוץ־המכוניות בלה־מאנס עשה זאת שוב :
הוא זכה במקום הראשון, בפעם הששית מזה שש שנים ברציפות.
בתמונה הוא נראה בהילוך איטי .״כשאתה עם שתי בנותיו (לאריסה
וואנינה) ,מוטב להיזהר,״ סבור האלוף.

מה בדיוק סופרת הכוכבת היו שבת
על כיסא־גלגלים? האם את
מיספר הימים שנותרו לה לשבת
בו •אחרי שנפגעה בקרסולה, כש־התגלגלה
במדרגות בית אנגלי של
אחד מחבריה? האם היא סופרת
שהיא
את מיספר הקילוגרמים
עשויה לצבור בישיבה ממושכת
שכזו? בין כה וכה, המצב מרגיז
ביותר. שכן לליז היו תוכניות לח זור
מייד להוליווד, אחרי הצגת
שועלים קטנים, בלונדון, והיו ש סברו
כי תחדש ימיה עם ברטון.
בינתיים — לא זה ולא זה.
ה עו ל ם

הז ה 2342

התגלית המתוקה של ציפי שביט

שיהיה לן לבריאות!

יוגורט מתוק בטעם פירות

וימר יעקבסון טמיר

5שקיות ריקות של זיפ(לא חשוב
באיזה טעם) יכולות להעניק לן
מתנות משגעות.
כדאי לן להשתתף במבצע זיפ

כל שעליך לעשות הוא
להשלים את הסיסמא:
והמשקה מוכן״
ולשלוח 5שקיות זיפ ריקות
לת.ד 3468 .תל־אביב, מיקוד 61033ת״א
עבור מבצע ״זיפי׳ בצירוף שמך
וכתובתך, ואז תשתתף בהגרלה
הגדולה. ככל שתרבה לשלוח
מעטפות כן ירבו סיכוייך לזכות.

ההגרלה תתקיים
ב־ 31.8.82 ובה יוגרלו:
• 3גלשני רוח(״סרף־פוינט׳׳)
מכמורת, יצרני ויבואני
גלשני רוח וגלים,
טלי 96328־;053

• 20 גלשני גלים
(״סרף־פוינט׳׳)?
• 150 שעוני ״קסיו״ עם
משחק חלליות?
• 150 שעוני ״קשיו״ עם
מחשב(מ.ש.ק?).
• 150 טרופיקל(כתר
פלסטיק);
• 150 סטים־ הכוללים 6
כוסות וקנקן(כתר
פלסטיק);
• 150 תקליטים של דני
סנדרסון עם שיר הגלשן.
ההגרלה תתקיים בנוכחות
רואה־חשבוו, נציג עלית ונציג משרד
הפרסום וימר יעקבסון טמיר בע׳׳מ.
הודעות על הזכיה ישלחו לזוכים.
את תקנון ההגרלה ניתן לקבל במשרד
הפרסום.
ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי
עלית, משרד הפרסום ובני
משפחותיהם.

בהצלחה,

הדיסק הוא התחליף הגאוני לסרט
הצילום. המצאה מהפכנית ־ בלעדית
לקודאק!

שכח את סרט הצילום הישן. מהיום יש דיסק! זוהי
דיסקית צילום עגולה שעליה קבועים 15 פילמים
קטנים. זהו הפילם הקטן ביותר והחד ביותר שהומצא
אי פעם על ידי קודאק!
הדיסק הקטן איפשר לפתח
מצלמה קומפקטית שתכיל
בתוכה את כל החידושים
האלקטרוניים האחרונים.
זוהי מצלמת ה״קודאק־דיסק״.
רק חברה כמו <0131ס<1
מסוגלת להמציא שיטת צילום
כה מתוחכמת ובכל זאת בהישג ידך!

שיטה חדשה לחלוטין בצילום!
מהיום והלאה אתה משוחרר מכל
הבעיות הטכניות של
המצלמות הישנות!
סוף־סוף מצלמה שמאפשרת לך
להתרכז בתמונה עצמה ולא בבעיות
הטכניות שסביבה. כל מה שעליך
לעשות כדי לצלם הוא לכוון,
וללחוץ על הכפתור .״קודאק־דיסק״
תעשה את כל השאר.
המצלמה הגאונית שמפעילה
בעצמה את הפלש
שחסר אור!
מהפיכה: אינך צריך לדאוג לפלש!
אם יהיה חסר אור -הפלש יפעל מעצמו.
אתה מבין? מהיום אינך צריך להחליט אם
צריך פלש. מחשב זעיר מחליט במקומך! אי אפשר
להמציא פלש משוכלל יותר. נכון? לא נכון: בקודאק
שיכללו אפילו את הפלש הזה. הפלש האלקטרוני
מסוגל לפעול בכל שניה ושליש. מהיום לא תצטרך
לחכות עד שהפלש ״יתחמם״! תוכל לצלם ולצלם...

2מעגלים מיקרו אלקטרוניים
מקבלים ומבצעים עבורך את כל ההחלטות מאחורי כל פעולות המצלמה המתבצעות כאילו
מאילהן נמצא ה״מוח״ והוא למעשה זה שמקבל
ומבצע עבורך(תוך שבריר
שניה) את כל ההחלטות. המוח
האלקטרוני הממוחשב בנוי
משני מעגלים
מיקרואלקטרוניים הפועלים
בתאום, ומשחררים אותך מכל
החלטה שהיא.

המהפיכה התחילה
בארצות הברית.
האמריקאים כבר
מצלמים תמונות
טובות יותר.

לא צריך למתוח את הסרט! לא צריך
לכוון את האור! לא צריך לכוון את
המרחק! לא צריך יותר לקנות בטריות!

לפני כחודשיים הוצגה מצלמת
הדיסק לציבור האמריקאי.
התגובות היו נלהבות. איכות
התמונות עלתה בשיעור ניכר. דיסקית
הצילום של קודאק(קודאקולור מז!
200 אסא) מבטיחה למצלם תמונות
חדות וברורות אפילו בתנאי
תאורה גרועים. איכות התמונות
שלך לא תיפגם אפילו אם תזוז
בשעת הצילום.

לא צריך למתוח את הסרט -מנוע מיוחד מסובב
בשבילך את הדיסק. מעכשיו תוכל לצלם תמונה אחרי
תמונה בלי הפסקות מיותרות 3( .תמונות בשניה בלי
פלש, ותמונה כל 1.3שניה -עם פלש).
לא צריך לכוון את האור -מחשב אלקטרוני זעיר
מכוון בשבילך את הצמצם.
לא צריך לכוון את המרחק 4 -עדשות זכוכית
באיכות המקובלת במצלמות יקרות בהרבה,
דואגות לכך שהתמונה תהיה תמיד חדה.
לא צריך לדאוג לבטריות כי פשוט אין בטריות. מקור
אנרגיה עצמאי(לטווח ארוך) דואג להפעלת הפלש והמנוע.

במצלמה כזאת צריך
להיות גאון כדי שהתמונה
לא תצליח!
ב״קודאק־דיסק״ אין מה לשכוח, לכוון
או להתבלבל. המצלמה דואגת לכך שהתמונות
תצאנה מעולות. תוכל לצלם ב״קודאק־דיסק״ הרבה
רגעים שעד היום החמצת: ארועים שבהם היה חשוך
מדי ...רגעים שבהם חיכית עד שהפלש
״יתחמם ארועים שהתרחשו
לפני שהספקת למתוח
את המצלמה...

״קודאק־דיסק״
היא מצלמת כיס
אמיתית. היא תמיד טעונה. תמיד מוכנה לצילום. היא
נכנסת לכיס בקלות. והיא שוקלת רק 185 ...גרם!
תוכל למסור את הדיסק לפיתוח בכל חנות צילום
בארץ. חברת ״דלתה־קולור״ נציגת קודאק בישראל
רכשה ציוד פיתוח ממוחשב, והשקיעה מליוני שקלים
כדי להיערך למהפיכה.

מעולם לא הציעו לך מצלמה כזאת!
עד סוף יולי תוכל לרכוש אותה במחיר
היכרות.
לא בכל יום יש לך הזדמנות להיות חלק ממהפיכה
כזאת! לא בכל יום מציעים לך מצלמה כל כך גאונית,
וכל כך פשוטה -במחיר כל כך נמוך.
קנה לך עוד היום את ה״קודאק־דיסק׳׳ שלך!

< 0 <131א

1קודאקם 6 ?5
עידן חדש בצילום

גיתם מערכות תדמית

מתאים ל

טעם אמריקאי.

^ תערובת אמריקאית

השמנת של הגלידות

קרמל • מרציפן־
המילה האחרונה
בתרבות הגלידות

אילנה רומנו, אלמנת מינכן, שהקימה ביחד עם סמדר הון ויוסי הונמן את
הוועד למען המילחמה, טוענת שלעולם לא היה שלום עם הפלסטינים,
מספדת שהיא מתעלפת למדאה דם אך מעודדת את בגין ושהן:

אני יא מדברת
קו נקמה. אין
שום נקמה,
שתוכר להחזיר
יי את יוסי

אני שונאת מייחמות
מאז נרוץ
המירחמה ירדתי
במישקי, אבי
אין ברירה

התסיסה ומינתב,־
המחאה י א באו
מהח״וים שהיו
בחזית. הכי
התחיי בעורו

מ׳ שאיוגן את
המירחמה היה
ח״ב לאזרח־מדינת־ישראי
הוב
שיא ננו ע

לגרות שהרבו
את בעיי! ,הס יא
הצי־חז ידכא את
העם, וזה הונו
אותו בעיני קרוש

אני י א רוצה
את הניסטינים פה,
וידי. ש״קחו אותם
מנה כמה
שיותר ות1ק

.זהנסורו־ 1ה, דחחח
ונדהשף!׳
הציבור הי שראלי נחלק לשני מ חנו ת —
אלההמצד די ם ב מי לחמהואלההמ תנגדים
לה. בל שי חו תהסא לון נ סו בו ת
סביב נושא ז ה.
חברים או מ רי ם לי שהםמ עדי פי ם בעת
שלא ל צא תמה בי ת, שהם ני ת קו ק ש רי ם
עם חברים ה מ תנג די ם ל די עו תי ה ם. ה ם
מ עדיפי ם להיפג ש רק עם מי שחו שב
כ מו ה ם, די להם מווי כו חי ם• אין טעם
לשבנע אתהמ שו בנעי ם, ואת מי ש אינו
משוכנע בלתי־אפ שרי לשבנע.
אני עדיין מ א מי נ ה בי ני תן לשבנע.
אני מ א מינ ה בי ה מי לחמהלא תפ תו ר

אתהב עיי ההפלס טיני ת. אני מ א מי נ ה
שחבל על בל חיי ל הנופל, שיש ל מ צו א
פי ת רון מ דיני, אחתולת מי ד, ל בעייה
הפלס טיני ת, ש מ טב ע הד ב רי ם הי א בעיי תנו.
לבן
נפג שתי עם אי לנ ה רומנו• אי לנ ה,
א ל מנ תו של המת אג ר ף יו ס ף רומנו, הי א
מהמ פו ר ס מו תשב אל מנו ת מינ כן — אשה.
ק טנ ת ״ קו מ ה ונמרצ ת, ה מג דלתאת שלוש
בנו תי ה ב שכון למד בתל־אביב•
עינם של אנ שי ם רבים צרה ב אי לנ ה
רומנו. הי אנר אי ת שוב, קשהלהא מין
שהי אאם לבת ב ת . 17 הי א שי קמהאת

חיי ה בעזרתו של גבר, ש אי תו הי א חי ה
והמשמשב אב שני לבנות. לדעתה, ל מ רו ת
הכ א ב, ה חיי ם צריכי ם ל הי מ שך.
לאח רונ העלתה אי לנ ה רו מנו לכו תרו ת,
באשר בי ח ד עם נפגעי פעולו ת גרילה
נו ספי ם, כ מו יו סי הו ב מן, מנו ס עי ה או טו
בו ס בכביש ה חו ף, וסמדר הרן מ א סון
נ ה רי ה, ה קי מו ועד, ה מ עו דדאתהממ שלה
ו ה תו מךב מי לחמה.
ני תן הי ה לצפו ת מנ שי ם כ מו אי לנ ה,
או סמדר, ומגברים ב מו יו סי הו ב מן
או יו סי שיט רי ת, שאיבד א ת מי שפח תו
הםי תנגדו
ש דוו ק א
ב ק ריי ת -ש מונ ה,

לשכול ואב דון נו ספי ם. נדהמ תי כש ק
ר א תי, ש אילנ ה עו מדת בראש הוו עד
למען ה מי לחמה• בי ק ש תי להיפג ש אי ת ה,
למ רו ת שידעתי כי די עו תי ה מנוגדו ת
לדעתי.
נפגשנו בדירתה• לא היי תי בדירה זו
4שנים. בבר במבט רא שון ר אי תי ש ה פינ ה
לזיכרו של יו ס ף רומנו, שתפסה קי ר
שלם בסא לון, איננ ה.
בתההקטנה של אי לנ ה וב תי שי ח קו
בחדר השני• שתי ה בנו ת הג דו לו ת היו
ע סו קו ת ו אנו ש תינו קפה. בל או ת ה
העת לא י כול תי להשתחררמהה רג ש ה

״להמ שיך ב מי לחמהעדה סו ף!

(המשך מעמוד )43
ה ק שה, ששתינו בנות הארץ הז א ת, שתינו
או ה בו תאת הארץ ב או ת ה מי ד ה, ובכל
זאת — אנ חנו מ א מינו ת בדברים שונים
כל״כך.

#אילנה כיצד החלה התארגנות
הוועד התומך כמילחמה?
יוסי הוכמן, שאיבד את מישפחתו באד
טובוס־הדמים והוא קטוע שתי רגליו, הת קשר
אלי, אחרי שסמדר הרן, שאיבדה את
מישפחתה בנהריה, התקשרה אליו. אני
התקשרתי עם עזריאל ברק, שבנו וכלתו
נרצחו בבית־ג׳וברין, והוא התקשר עם
יוסף שיטרית, שאיבד את מישפחתו —
פרט לבתו הקטנה, שהסתועה עם הכלב
בארון — בקריית־שמונה.

#כל -האנשים האלה שומרים
כדרך כלל על קשר ץ

אני מנידה אותם בנפגעי פעולות־איבה.
עם יוסי הוכמן אני מיודדת. אחרי האסון
שלו, יצא לנו להיפגש, כדי להחליף
דיעות בקשר לחוקים הנוגעים לנפגעי
פעולות־איבה ונשארנו בקשר.

• אתם לא עסקני קבוצת לחץ
של נפגעים ץ

לא, בכלל לא. אנחנו פשוט אנשים
שאיכפת להם. אם היינו רוצים לעשות
עסק מזה שאנחנו נפגעי פעולות־איבה —
שלא נדע מצרות — היינו אוספים עוד
אנשים.

• מה אמר לך יוסי הובמן, כש־צילצל
אליך?
אילנה, מוכרחים לעשות משהו. יש כל
מיני עיתונאים, אנשי־ציבור — ואני לא
רוצה להגיד שלום עכשיו, כי אני לא
רוצה לעשות להם יחסי-ציבור — שיצאו
נגד המילחמה. אנחנו האמנו שמיבצע

.אפשר למחוק ללילי גלוטמן תמונה של
מחבל, האוחז בשער ראשה של בתה עם
רימון? יש נקמה לכאב הזה י אנחנו
פשוט לא רוצים שדברים יחזרו על עצמם.

• דווקא משום כך, כגלל כל
הזוועות שמנית, הייתי מצפה ס־אשה
כמוך להיות נגד המילחמה

הם לא רוצי שרום,
שנילי־החדב האלה. אני
גדברת על הפלסטינים,
לא על העונים
— למנוע שפיכת־דם, לשים קץ ל*
הרג. והנה, את מעודדת מילחמה
והרג.
אני לא מוכנה להתייחס לזה כך. הבא
להרגך השכם להורגו. המילחמה הזו היא
הגנה עצמית, לא היתד, ברירה. למה היינו
צריכים לחכות לפגז הראשון ז

• היתה הפסקת־אש, הגבול
היה שקט. מאז פרוץ המילחמה
נהרגו 00צ חיילים ומי יודע כמה
עוד ייהרגו. זה לא משפיע עליך
כדל?
אולי זה אחת ולתמיד. אחי משרת בצ פון.
אין לי יותר יקר מאחי. יש לי נדודי-

ויש בינינו חלק שהם יותר מתונים.
החלטנו לכנס מסיבת עיתונאים. ולחזק
את ידי צה״ל, להגיד תודה רבה לאותם
ילדים, שיצאו ללחום את מילחמת־הקיום
שלנו.

• אמרו שלא הצלחתם לארגן
הפגנה שתתמוך כמילחימה.

אין לי כוח נפשי לעמוד בהפגנות.
אנחנו, הרוב הדומם, הרוב העייף, הרוב
הפגוע. לדעתי ולדעת חברי, הורידו לנו
את המוראל, הורידו את מוראל החיילים.
אני לא אומרת שאין מקום לוויכוח. בטח
ובטח שיש. אך לא בימי המילחמה —
זוהי מדינה דמוקרטית, אפשר להקים
ועדות־חקירה, אבל רק אחרי המילחמה.
יושבים אנשים בעורף ומורידים מוראל
לחיילים. איפה נשמע דבר כזה?

• הרשי לי להזכיר לך, שמיב
תכי־המחאה, התסיסה והתמיהה,
באו מהחזית, מהחיילים.
לא! החיילים היו בחזית בשיא האש.
לא שיחררו אותם הביתה. אם זה אמנם
בא מהחיילים, אז זה בא מחיילים שישבו
בעורף, וזה לא אותו דבר.

• זה תגיע דרך מיכתכי חיילים,
דרך חיילים ששוחחו עם עיי.
תונאים.

הגיע אולי דרך העיתונאים, אבל זה
היה הראש של העיתונאים, לא של החיי לים.
אני אומרת לך — הכל התחיל
בעורף.

+כשאת אומרת עורך, למי את
מתכוונת?
אזרחים למיניהם, שהציתו גפרור. זה
כואב לי נורא. כשאני שומעת מישהו
אומר להורים שכולים :״הבן שלך נפל
לשווא.״ זה כואב.

• הוריו של רז גוטרמן האשימו
את בגין ושרון כי רצחו את כנם.
איש לא אמר להם שכנם נפל
לשווא, הם אומרים זאת בעצמם.
אני לא שופטת מישפחות בשכול. אנשים
בימים כל־כך קשים מסוגלים למעשים
קיצוניים. אבל הייתי אומרת להם, להורים
של רז גוטרמן, שבנם לא נפל לשווא.

אני וא שונטת אח
התורים של ו 1גוטומן,
אבל אני רוצה להגיד
להם שבנם לא ננל
לשווא, הוא שירח אח
האומה, הוא קרוש
בנם נפל כגיבור, בנם שירת את האומה.
בנם נפל כקדוש.

• אביו של רז גוטרמן אמר,
שהוא דו־ר-ט מכגין שכאשר הוא
מדבר על ״כנינו הקדושים״ ,שימחק
מהרשימה את כנו•
אילנה רומנו בהלוויית בעדה
״נקמה לא תחזיר לי אותו״
שלום־הגליל הציל את חיינו. חשבנו ש הממשלה
היתה חייבת את זה לאזרחי
מדינת־ישראל.

#לכד האזרהים, או רק לאותם
אזרחים שנפגעו כפעולות של פלסטינים?

שאירגן את המילחמה היה חייב
לאזרחיו חוב שלא נפרע.

• את מדברת על נקמה?

אני לא מדברת על נקמה. זו לא נקמה.
אין נקמה ! נקמה למי — לי ולבנותי
אפשר להחזיר את יוסף י אין שום נקמה
שתוכל להחזיר אותו. ליוסי אפשר להחזיר
את רגליו, את מישפחתו? לסמדר הרן
אפשר להחזיר את ילדיה?
באותו ערב של האסיפה נולדה לשיט-
רית בת• והוא, עם דמעות בעיניים, סיפר
שהיתר, צריכה להיות לו עכשיו ילדה בת
.21 אז אפשר לכסות על הכאב בנקמה?
לאותה ילדה בת ,8שהסתתרה בארון,
אפשר למחוק מהזיכרון את המראה הנורא
של המחבלים, ההורגים את מישפחתה י
זה חתום לכל החיים.

שינה, הפחד שלי הוא בלתי-נסבל. אבל
לדעתי, לא היתר, ברירה.

0את מאמינה שהכעייה תיפתר
בכך שנשמיד את הפלסטינים?
הם לא שיחקו לגו עם הנשק שלהם. אם
לא היינו פותחים במילחמה, הם היו פות חים

• את אמרת שכד חייל ההורג
לוחם פלסטיני, הורג אותו בשבילך.
אחרי שאמרת אה המישפט
הזה, את עדיין טוענת כי אינך
מונעת על־ידי דגש נקמה?
חס וחלילה. אני אמרתי שכל חייל ה יוצא
למילחמה בלבנון, יוצא בשבילי,
עבורי.

•:דמה, כי יש לך זבויות־יתר
מפני שאת אלמנת־מינכן?
לא, אבל יש לי זכויות כאזרח מדינת־ישראל
וכנפגע פעולוודאיבה, המכיר את
הבעיה על בשרו.

• מה עשיתם כמיסגרת הפעילות
שלכם בוועד למען המילחמה?
יש בינינו חלק שהם יותר קיצוניים,

עצוב לי כשאני שומעת את זה. הבן
שלו עשה את המוטל עליו, כדי שמדינת-
ישראל תתקיים. זה נושא כאוב. חבל ש אנשים
רוכבים עליו, תופסים עליו טרמפ
פוליטי. כשראיתי נשים לבושות בשחו רים
מפגינות נגד המילחמה, זה היה קשה
לי, זה עשה לי רע. אני לא מאחלת לאף
אחד ללמוד׳על בשרו את כאב־השכול. חבל
לי שמשתמשים בזה כאייטם טלוויזיוני.
זה לא יפה, לא הגון.

+את טוענת שהכל שתופסים
על השכול טרמפ פוליטי. מאשימים,
אותך, שאת עצמך מנצלת
את העובדה שאת אלמנת מינכן.
כדי להביע דיעה פוליטית.
לא, זו לא פוליטיקה. פוליטיקה לא מש חקת
כאן תפקיד. צריך לתרום לליכוד
העם. אנחנו עם שידע זוועות לאורך כל
הדרך. קשה לחיות בארץ הזאת. אני רוצה
להיות גאה בעם שלי, צריך ממש לאהוב
את המדינה כדי לחיות בה.
כשהתאלמנתי, חיו הורי באיטליה. הם
ביקשו שאבוא עם הבנות לגור איתם. לא
הסכמתי בשום פנים ואופן. אם אני סו מכת
את ידי שרון ובגין להמשיך במיל-
חמה, אם אני מעודדת את חיילי צה״ל —
זה רק מאהבה, לא מפוליטיקה.

•-את חושבת שכל אותם 100

אלך אי־ט, שהפגינו נגד המילחמה
ככיכר־מלכי־ישראל אוהבים את
המדינה פחות ממך?
לא יודעת, תשאלי אותם. אני לא מוכנה
לחשוב עבורם, לא מכירה אותם באופן אי שי.

אותי את מכירה כאופן אי־ >.
שי. אני מתנגדת להמשך המיל־חמה•
את חושבת שאני אוהבת
את המדינה פחות מ מך?
אני לא אתייחס לזד, ככה. את לא אוהבת
את המדינה פחות ממני. זו ארץ דמוקר טית,
כל אחד יכול לחשוב מה שהוא ר ד ׳
צה, אבל לא לדכא את העם ולהוריד את
המוראל בימים כל־כך קשים.
אנחנו לא היינו פותחים במערכה ציבו רית,
אם הם לא היו פותחים בה. הם הת חילו,
ואנחנו לא יכולנו לשבת בשקט.

• את מאמינה שמילחמת הלב־ *
נון תפתור את הכעייה?
ההיסטוריה תלמד.

• עזבי היסטוריה, בואי נדבר
על היום.
אני רוצה להאמין שכן.

• מהו הסנצריו •טלך, מה לדעתך
יקרה עכשיו במערב כיי רות?
הם מוכרחים לצאת מלבנון. הם יצאו.

• לאן?

שילכו לארצות ערב.

• ואם ארצות ערב לא תסכמנה

לקבל אותם?
שימצאו להם פיתרון.

• ומה עם הנשים, הילדים, הזקנים?

תראי,
אני לא יכולה להרוג כלב, לא
יכולה לדרוס חתול, לא מסוגלת לראות
דם. כשאני רואה שריטה אני מתעל פת.
אבל קודם כל, צריך לפרוק אותם
מנישקם, כי ׳הנשק שלהם מכוון לנשים,
לילדים, לזקנים, לאנשים חסרי־מגן.
איפה היה העולם במינכן י איפה היושר?
למה אז לא הקימו צעקה, למה אז לא שלח 1 העולם מיברק־תנחומים?
כעת באתי אני לחזק את ידי צה״ל1 ..,
בלי שום עניין פוליטי. באתי לכבד את
המישפחות שאיבדו את יקיריהם הקדושים.

• העובדה, שבעלך הפך קדוש
אחרי מותו, מנחמת או תך?

שום דבר לא מנחם, אבל יש פד, איזה
הלך מחשבה שהוא לא הלך לשווא, שהוא
יהודי וייצג את המדינה. רצו לדכא אותנו,
ולמרות שהרגו אותו, לא הצליחו. זה
הופך אותו לקדוש בעיני בכל מצב.

• השנים, האם הן מכהות את
הכאב?

בשום פנים ואופן לא ! זה כמו בסרט־נע,
את רואה, את זוכרת. השנים אומנם
אינן מחדדות את הכאב, אך נשאר. אני
אשה חזקה, השיקום שלי ושל בנותי היד,
מהיר. אנחנו מדברות על יוסי, שומעות
קסטות. שלומית, שהיתר, בת חמישה חו דשים
כשנהרג, לומדת עליו מתמונות, מ סיפורים,
מהקסטות.

• כשביקרתי בביתך לפני ארבע
שנים, היה כאן קיר שלם עם
תמונות ומזכרות, קיר שהיה מעין
גל-עד ליופי. בעת הקיר איננו.

הוא ישנו, אבל הוא יותר אישי. הוא
נמצא בחדרי-הילדות ובחדר שלי. כשהגעתי
לדירה הזו אחרי האסון, הקיר הזה היה
מעין גל־עד. הרגשתי שאנשים הנכנסים
אלינו לדירה, מתייחסים אלינו ברחמנות
וזה מכניס אותם לדיכאון. זו הסיבה ש־הוצאנו
את התמונות ושמנו במקום הקיר
מראה.
אני לא יודעת מאיפה היה לי כוח. זה
לא היה קל, ופשוט היתר, בעייה עם הק טנה,
שלא הבינה. בתקופה האחרונה דיב רו
בכיתה שלה על אבא שלה ושל עוד
ילדה. אבא של שתיהן מת. שלומית עב רה
משבר, היא פרצה בבכי ויצאה מהכי תה
ולא רצתה לדבר על העניין. בכלל,
ילדים הם עם אכזר. הציקו המון לילדות,
משום שאין להן אבא.

• העובדה שאביהן נפל במינכן,
לא הוסיפה להן כבוד בעיני
חבריהן?

_ ילדים לא מתעניינים בזה. מבחינתם,
מספיק שלילדה אין אבא. אבל הילדות
היו חוזרות הביתה בוכות, שהעליבו אותן
שאין להן אבא. הייתי מסבירה להן שאנחנו
צריכות ללמוד לחיות עם זה. מזלי, ששתי
הגדולות עזרו לי להחדיר לקטנה דברים ,
שהיתה צמאה לדעת.
כתוצאה מהאסון הן התבגרו טרם זמנן.
במישפחה רגילה מתייעצים עם ההורים
והם מחליטים. אצלנו אנחנו מחליטות ב יחד.
המוטו שלי היה, שאף פעם לא יר חמו
עלי, שלא יגידו שאני מיסכנה. החברה
לא אוהבת מיסכנים, החברה פולטת מים־

כנים. זה שיעור שאני תמיד מלמדת אלמ נות.
רק אל תהיינה מיסכנות, רק שלא יר חמו
עליכן.

• כתך, אושרת, היא כת 16
וחצי. אילו היה דך בן כגילה, שעומד
לפגי גיוס. ,האם גם אז הייתי
מעודדת את המילחמה?
אין שום קשר. אחי נמצא בשדה־הקרב.

אח׳ משות בצפון. אין
לי דבר יותו יקר מאחי,
אבי אין ברירה.
תוא!וחת את
מילחמתיהקיום שלי

•,שמעתי מאימהות ששיכלו
את בניהן, שיותר קל לאבד בעל
מאשר בן. אני יודעת שזה נשמע
איום, אך נסי לרגע לחשוב ברצינות:
אם היית יודעת שכנך עומד
לפני גיוס, האם לא היית חוששת
לשלוח אותו לצבא, לא היית מנסה
דשים קץ למיל חמות?
אני לא אוהבת מילחמות, אבל אין ברי רה.
בני היה הולך לצבא ומגן על המולדת,
ואם צריך היה לשלם את המחיר, הוא היה
משלם. כך אני מאמינה.

#כשסיפרתי שאני עומדת לראיין
אותך, נדהמו אנשים רבים
כששמעו שאת בעד המילחמה. הם
אמרו לי שהיו מצפים מאשה כמוך
שעברה שכול ואבדון, שתתנגד
לשכול ואבדון נוספים.
על כל חייל שנופל, ליבי נקרע. בימים
הראשונים נפל בן של שכנים. הייתי בהל-
ווייה, וזה החזיר אותי 10 שנים אחורה.

•,ואת עדיין בעד המילחמה?

זה מחיר יקר, אבל צריך לשלם אותו.

י• אז כל החיים נחייה על ה חרב?

נמצא־פיתרון.

#איזה?

למה הם לא לוקחים אותם, אלה שמש־קמים
אותם, למה הם לא הולכים לאחים
שלהם מה, אני צריכה להיות קדושה יותר
מהאפיפיור?

#את לא חושבת שאת הופכת
את הבעיה הפרטית שלך לבעיה
לאומית?
אני חושבת שממילא קיימת בעיה לאו מית.
בכלל, אני נורא כועסת שקוראים ל-
מילחמה הזאת שלום־הגליל. אני הייתי קו ראת
לה המילחמה נגד יום־כיפורים שני.

י• את מאמינה בפיתרון של
מידחמה?

אני מאמינה שצריך לפתור את הבעייה
אחת ולתמיד. זה לא נכון להגיד שכאל־מנה
יש לי יותר זכויות. אם מישהו חו שב
שצריך לגנות אותי, שיגנה.

אילנה רומנו עם אושרת רוחמה ושלומית
״הילדים היו מעליבים אותן בגלל שאין להן אבא !״

* חכרה אמרה לי שהיא מגדלת
בן לסיבוב הבא, ולא תוכל לעמוד
בזה. מה היית אוסרת לה?
שאנחנו חייבים להגן על עצמנו, כי אם
אנחנו לא נתגונן, יבואו להשמיד אותנו.
הייתי אומרת לה שחייבים להרחיק את
הפלסטינים, מכיוון שאם לא, הא יאכלו
אותנו.

* את מאמינה בשלום עם ה פלס
מיגים?
לא מאמינה. אני מדברת על הפלסטי נים,
לא על הערבים. ערבי זה דבר אחר
מאותו שכיר־חרב, ההורג בשביל כסף. הם
לא רוצים שלום, שכירי־החרב האלה, הם
רוצים לחסל אותנו.

+בואי נחשוב עד מצב היפו־תתי.
ערפאת יבוא ויגיד לבגין שהוא
רוצה שלום...
לא ! אין שלום ! על איזה בסיס הוא
רוצה שלום י

בית־הבראה. אבל המצפון שלי שקט. החיי לים
עושים עבודה הכרחית.

• יכול להיות שלא התגברת על
בעייתך האישית, והחיילים עוזרים
דך לפתור אותה, כעת, כשהם
לוחמים בפלסטינים?
אמרתי לך שזאת לא הבעיה האישית
שלי, זאת גם הבעייה האישית שלך. אני
לא מבינה איך את לא רואה את זה, שאם
אנחנו לא נשמיד אותם הם ישמידו אותנו.
את גרה פה, ברמת אביב, אני גרה בלמד.
את רוצה עוד פעם אוטובוס־דמים על כביש-
החוף?
בפעם הזאת — שלא נדע מצרות —
הילדים שלנו יכולים להיות באוטובוס הזה.

י• העובדה ׳היא שלא הגבת כאזרח
על תמילחמה, הגבת כ״נפ־געת
פעולות־איבה״.
בראש וראשונה כאזרח.

• נגיד שהוא יגיד •מהוא רוצה
שלום.

• הוכמן, הרן, שיטרית, ברק
— זה אזרחים רגילים?

• כלומר, הפיתרון היחיד בעיניך
הוא מילחמה עד הורמה ז

היו גם אזרחים רגילים שפנו אלינו. לא
רצינו אותם.

הוא לא יגיד.

וכי יש ברירה אחרת? תאמיני לי, ש אני
שונאת מילחמות. מאז פרוץ המילחמה,
ירדתי במישקל.

• למה לא?
לא חיפשתי להרעיל את האוויר, רציתי

י• אולי ירדת במישקד מפני שאת
בעד המילחמה, והמילחמה
נמשכת וחיילים נהרגים?
תאמיני לי אני מתוחה, אני עצבנית, זה
לא וויק־אנד, המילחמה הזאת, ובטח לא

אני לא אוגדת שיש וי
זנויות״תר
נאלמנת־מיננן, אבל אני
ננו זה שגוויוים
את המוראל של העם

נכון, הייתי זקוקה לפירסום. העיתונאים
היו הפסיכולוגים שלי, התפרקתי כשסיפר תי
את סיפורי. כעת אני עייפה זקוקה ל מנוחה.
אבל
האוויר היה כל־כך מורעל, שהרגש תי
חובה. חברי לחצו עלי, אז הצטרפתי
למאבק.

• מה יהיה הסוך? האינך סבורה
כי מוטב שלפלסטינים תהיה
מדינה, ובזה תיפתר הבעייה?
לא מוכנה לחיות איתם בשכנות. לא מ אמינה
בהם.

#את סותמת את הגולל על
מציאת פיתרץ שלא בדרכי׳.מיד־חמה.

לא מתפקידי למצוא פיתרון. זה תפ קיד
הפוליטיקאי.

• זוהי התנערות מאחריות. כאזרח
כמדינה דמוקרטית, את בוחרת
כפוליטיקאי.
מה יהיה מחר, זה לא הבעיה. הבעיה היא
מה שהיה אתמול.

#את מעודדת את שרון ובגין
להמשיך במיל המה.
אני מעודדת את צבא ההגנה לישראל
שילך עם ראש מורם. אין דרך אחרת,
אין פיתרון אחר. אני לא רוצה את ה פלסטינים
פה, על ידי, לא רוצה אותם
קרוב אלי. אני לא רואה את עצמי חיה
כאן והם חונקים אותי לא נותנים לי שקט
בצפון. לא מאמינה להם. שילכו מפה כמה
שיותר רחוק, שצה״ל ירחיק אותם.

י• לא חשוב בכמה זה יעלה?

מאוד חשוב. את נוגעת בנקודה מאוד
רגישה אצלי. כואב לי על כל חייל שנהרג,
אבל אני לא רואה את עצמי חיה פה עם
גבול אחד משותף, לנו ולהם. הם יחנקו
אותנו, יגמרו אותנו.

* עד כמה רחוק מוכנים את
וחברייך בוועד למען המיל ח מה ללכת,
כמה קורבנות אתם מוכנים
להקריב?
תאמיני לי, שאני פוחדת. אני לא יודעת
מה להגיד לך. שיכנסו לביירות, שימצאו
פיתרון.

• איזה פיתרון?

רומנו כאשת יחסי־ציבור
״אני אשת חזקה״

רק להזכיר לעולם, במיקרה שהוא שכח,
את התמרורים האדומים, נוטפי־הדם, של .
המרצחים. אני לא מוכנה שישכחו —
מעולם לא ליקקנו דבש בעולם, אז מה
איכפת לנו פיתאום מהעולם?

לא יודעת. שסוריה תיקח אותם, שסעודיה
תיקח אותם, שרק יקחו אותם וכמה שיותר
רחוק ממני.

י• מבין כל אלמנות מינכן, את
המפורסמת ביותר. לא אחת האשימו
אותך בכך שאת אשפית
יחסי־הציבור של עצמך. האם לא
תפסת גל שד פירסום בהזדמנות
זו שד המידחמה?

י #זה לא יפתור את הבעייה של
הפליטים הפלסטינים.

לפני שיוסי צילצל, ניסיתי להתחמק.
אמרתי שאשמח אם יוותרו עלי. אני עייפה,
זקוקה לשקט נפשי. בשנים הראשונות, זה

סבא וסבתא שלי נולדו במצריים וגורשו
משם ב־ , 1956 ללא אגורה. מישהו פיצה
אותם על זה שגזלו מהם, שני אנשים
מבוגרים, את כל רכושם? כשיוצאים מ רוסיה,
מישהו נותן ליהודים לקחת משהו?
הם באים אלינו עירומים.
תגידי לי, לא היינו מספיק פליטים ב עולם?
ובאשר לפליטים הפלסטינים —
יש להם ממלכת ירדן, שילכו אליה.

עמוס סבג (משמאל) עד־בנושת
״ניקוי העמקים״ טען
** שה אוחנה הרים את שפו-
1פרת הסיפון במישרדו במיון
החוף השקט בטבריה, ושמע :״זה
אני, עמוס מבג. אני מדבר סיונדון.
אני רוצה יהגיד את האמת. שי קרתי.
יחיעם, אחיך. יא מכר יי
סמים.״
שבועיים אחרי אותה שיחה שוב
התקשר סבג מיונדון, והודיע שהוא
חוזר ארצה•
שיחת סיפון זו, התחייה י גי גי
פרשה מוזרה ביותר. שבה מעורבים
קציני מישטרה בכירים, עבר יינים
שעבדו כסוכנים מישטרתיים,
וסכומי כסף גדויים שעברו מיד
ייד.
באוגוסט 1980 החייטה המישט־

תי בהתחייבות שיי. יהישאר ב־חוץ־יארץ
וישתוק.
בעדויות שיקרתי. קניתי סמים
בסך־הכי מארבעה או חמישה אנ שים
מתוך יותר מ־ 70 שנעצרו, אח רי
•שמסרתי עדות, יחד עם השוטר
ישראי טוביה, עי כך שמכרו ינו
סמים. הייתי צריך ישקר כי ב־מישטרה
איימו שישיחו אותי י־בית־הסוהר.
הייתי אסיר ברשיון.
פחדתי שיפתחו עוד תיקים נגדי.
אני כבר ישבתי עד עכשיו שש
שנים בכיא עי רכוש גנוב. תקי פות
ועוד.
המשטרה נתנה יי רשימות שי
אנשים החשודים בהחזקת סמים,
ואמרו יי יי כ ת עם השוטר, טו־

רה עי מיבצע ניקוי העמקים. היה
זה המיבצע הגדוי ביותר מסוגו
שנערך בצפון. בעיקבות עיייה
תיויה בפשיעה, סחר איים בסמים
עם סימנים יחדירת הרואין י־איזור,
החייטה המישטרה יפתוח
במיבצע מקיף כדי יהדביר את ה נגע.

הצורה שבה בוצע המיבצע,
והאדם שבו בחרה המישטרה כדי
יבצע אותו, מעוררים חשד שמא
השתמשו בו אנשי מישטרה מסדי־מים
כקרש קפיצה כדי יזכות במוניטין
ובקידום בדרגה.

ביה, לקנות מהם. הסכמתי ושי־קרתי•
היו זיופים, ישראל טוביה
שיקר. הנה, ב־ 27 באוגוסט 1980
חתמנו אני וטוביה שקנינו סמים
מסמי סיימון מנצרת. אבל ב־27
באוגוסט היה טוביה במילואים !
אני בטוח י מטורף מי שמאמין

שבועות.
אני שיקרתי במשך
קניתי סוליית חשיש ממורים כהן
מבית־שאן, חתכתי אותה לפרוסות
וסימנתי אחר־כך שקניתי את ה פרוסות
בעפולה, בנצרת, בטב ריה,
במיגדי־העמק. המישטרה יכיר,
יגיו ת את זה בקלות• כל ה קניות
האלה היו מאותה סוליה, מ חומר
יבש או מתפורר.
אצי בן דודי, אהרון בן־דויד ב עפולה,
קניתי קילוגרם חשיש ו חתכתי
אחר־כך את החומר הזה
לחתיכות ומסרתי עדות שקניתי
את החתיכות מאנשים שהיו עי ה רשימה
•שקיבלנו, אני והשוטר
טוביה, מהמישטרה.
עדכ אן דבריו שי סבג.

עבריין; מכור,
מעורער
ך• דמות המרכזית במיבצע
י 1ניקוי העמקים היה עמוס
סבג, בן ,24 עבריין בעי עבר
פיייי עשיר, מכור יאיכוהוי וי-
סמים. שבייה את תקופת שירו תו
הצבאי בבית־חויים פסיכיאטרי•
עוד יפני גיוסו ימיבצע ניקוי
העמקים הוא הוציא את מחייתו
מעבירות עי רכוש או מכספים ש־קיבי
מהמישטרה תמורת מידע ש סיפק

בפברואר השנה חזר עמוס סבג
מלונדון. ישם נשיח עי־ידי המיש־טרה
עם תום המיבצע, שבמהיכו
הביא ימעצרם שי 70 איש. השבוע
הוא גויי יפני העולם הזה סיפור
מדהים.

מען עמום סכג:
חזרתי בגיי המצפון שיי. אבי
אני פוחד• יא מ־ 70 האנשים שנג דם
מסרתי עדות, איא מהמישט־רה.
בהסכם..שחתמתי
עם המישטרה
צויין שאקבל 180 איף דויר יצו־רך
קניית דירה ופתיחת עסק, וגם
יכיסוי חובות שהיו יי. נסעתי
ייונדון. הרישטרה עזרה יי יהציג
את עצמי כסטודנט, כדי שאוכי
לקבי אשרת כניסה. מיונדון הת כוננתי
להמשיך לאוסטרליה, יחד
עם אשתי.
למזלי יא קיבלתי את כי הכסף
שהבטיחה לי המישטרה• ,למזלי,
כי המישטרה יא תוכי ידרוש
שאחזיר יה כסף בגלל שלא עמד־
צפרדע חשו.דה
ך* קשששכי את גב.הגמל,
י • לדברי עמוס סבג, היתד, פר שת
הרשעתו של יחיעם אוחנה,
בעי חנות לדברי־חשמי בטבריה,
בן למישפחת אוחנה הוותיקה, ש היא
בעלת קשרים מסועפים ב־איזור.
כשנה
לפני תחילת מיבצע ניקוי
העמקים נכנסו בלשים בלבוש
אזרחי של מיחלק־הסמים במישט־רת
מרחב העמקים לחנותו של
אוחנה והתחזו כמעוניינים לקנות

״יש לך לבן 1״ שאלו. אוחנה
השיב, לטענתו בהלצה ,״יש לי
רק חשיש.״
הבדיחה שי יחיעם אוחנה יא
מצאה חן בעיני השוטרים• הם הז דהו
והתחילו לערוך חיפוש בח נות.
הם הבחינו בבובת־גומי דמו־יית
צפרדע, תוצרת הונג־קונג, ה משמיעה
קולות כשלוחצים על בט נה.
הצרפדע ״נעצרה״ ,כחשודה
בהעברת סם בתוכה. אחרי שפור
המדינה
היקר
השבוע באוזני
שיוכי יזהות את האנשים ששמם
הופיע ברשימה שקיביו השניים
בתחיית המיבצע מהמישטרה. ה שניים
היו ביחד בכי שעות היממה.
סבג סיפר שאחרי שבוע שי
הטית אשמות עי אנשים שהופי עו
ברשימה הוא אמר יטוביה
שהוא אינו מוכן יהמשיך. ידבריו
הזהיר אותו טוביה שאם יפרוש
הוא יסתכן מאוד, כי הוא חתם
עי הסכם עם המישטרה ,״ומי ש יא
מכבד הסכם יגמור רע.״
יחיקם שי ישראי טוביה ושי
המישטרה במיבצע התייחס שופט
בית־המישפט המחוזי בנצרת, אב רהם
אסא. השופט ישב בדינו שי
שרון ודד בן וד 27 מטבריה, שנא שם
בהחזקת סם מסוכן ובסחר ב סמים.
עי סמך עדותם שי סבג
ושי טוביה. הנאשם יצא זכאי. הוא
היה אחד מבין שלושה נאשמים
שנמצאו זכאים עי אף, ואולי ב־גיי,
עדותם שי סבג וטוביה.
שרון ורד הוא נכה בשתי רגליו,

קה ונבדקה במטה הארצי של
מישטרת־ישראל, ולא נמצא בה
דבר, הוחזרה הצפרדע לבעליה.
ב־ 8בספטמבר , 1980 לפנות בו קר.
נכנסו שוטרי המרחב בליווי
כלבי גישוש לדירתו שי יחיעם
אוחנה• הוא נעצר וזמן קצר אחר־כך
הוגשו נגדו שני כתבי אישום.
הוא נאשם בכך שבשתי הזדמנויות
שונות מכר לשוטר ישראל טוביה
ויעמוס סבג חשיש במישקל כולי
שי 369.3גרם, תמורתם קיבל מה שניים
32 אלף לירות.
בהגנתו טען סניגורו של יחיעם
אוחנה, דרור חוטר־ישי, שלמרשו
היה אליבי לשני התאריכים. אך
השוטרים לא מיהרו לבדוק אותם.
הם נבדקו רק עשרה ימים אחרי
מעצרו של אוחנה .״על מחדל זד,
יש להצטער,״ כתב השופט המחו זי
תיאודור אור, שלפניו הובא
אוחנה.
אוחנה נשלח למאסר של שנתיים
וחצי, על 0מך עדותם של טוביה
וסבג בלבד. המישטרה לא הגישה
לבית־המישפט אף לא תמונה או לעיסקות הקלטה אחת, בקשר
אלה.
במישפטו של אוחנה התייחס ה שופט
גם לאישיותו של העד ה מרכזי.
עמוס סבג :
״עוד קודם הירתמותו למיבצע
ניקוי העמקים, נהג סבג לספק
אינפורמציה לאנשי מישטרה, תמו רת
תשלום, ואינפורמציה זו, היתה
מקור הכנסה לגביו• ובעבר שימש
גם עד־מדינה בתיק אחר. סבג
ניסה להכחיש זאת. אך הנני סבור
שעל אף הכחשתו, מסר אינפור מציה
שהוא ידע גם לגבי הנאשם
אוחנה.
״ברור לגביו של סבג, שמרגע ש נחשף
כמודיע מישטרתי וכמשתף
פעולה עם המישטרה, שרף גש רים
שהיו לו עם החברה העבריי נית,
והוא ניזקק להגנה מתמדת
של אנשי־המישטרה. לגבי אדם
מסוגו, ובשל מצבו המיוחד, אין
להתעלם מקיומו של חשש שמא על
מנת לשאת חן בעיני מפעיליו, ו למען
טובות הנאה שיקבל, מוכן
יהיה לעשות מעשים שאינם מע שים
כשרים וישרים.״
בדיעה זו תומך סבג עצמו, ואו

:״שיקרתי כדי להציל את עצ מי
מללכת למאסר וכדי להרוויח
את הכסף שדרשתי מהמישטרה.
שיקרתי, לא. נפגשתי עם יחיעם
אוחנה, לא דיברתי איתו, לא קני תי
ממנו סמים.״
המשיך השופט המחוזי תיאודור
אור׳:״כבר בתחילת המיבצע הוב טח
לו שידאגו ליציאתו לחו״ל,
והוא מקבל תשלום חודשי וכל כלה
כל. עוד הוא נמצא בארץ,

ולפי תיאור השופט ״הליכתו צול עת
ומתנדנדת אנה ואנה כשהוא
צולע על רגליו לסירוגין, שתי רג ליו
כאילו נתלשות מגופו בעת
הילוכו והן כנגררות אחריו. ועל
כל אלד, הסימנים, מחזיק הנאשם
בידו לא סתם מקל, אלא כמעין
מוט עץ ...שחור כפחם וארוך, ש גובהו
מעל לקומת הנאשם.״
טוביה לא התייחס בעדותו ל תיאור
הנאשם, ולא היוד זכור לו
דבר יוצא־דופן בהופעתו.
השופט ביקר בחריפות את שי טת
הזיהוי שבה נקטה המישטרה.
התברר שסבג וטוביה נהגו לבוא
לדירה מסויימת בנצרת ולדבריו,
״מסתכלים על תמונות. מסתכלים
על אדם שלא ראינו אותו בחיים
שלנו, רק לפי התמונה. כך מסרנו
זיהוי.״ קבע השופט בפסק־דינו : כנראה אותה להיטות שהיתר,
בתקופת המיבצע להגיע למיספר
רב ככל. האפשר של סוחרי סמים,
היא שהכתיבה כנראה למישטרה
דרכי־פעולה, שבבוא היום ...לא
עמדו במיבחנים הדרושים בשעה
שנצרכו להם לצורך ראיה לפני
ביודהמישפט.
...אין אני יכול לקבל את מיס-
דר הזיהוי הזד, כאמין וכבעל ערך
ראייתי כלשהו, ולו גם לכאורה.״

״ישראל טובי ה
מו מחה ״

חפה מפשע

המציעה :״עשה אהבה !״ הוחזרה
לבעליה לאחר שנותחה במישטוה^
לצורך מתן עדות בתיקים הנוגעים
למיבצע,״
רשימת מגו ק שי ס
ותפו של סבג במיבצע,
ישראל טוביה. איש־מישטרה
חדש• הוא לא היה מוכר לעבריי נים.
הם הצמידו אותו לסבג, כדי

ך ששב סבג לארץ, הוא ה ״
ציע לעורכי־הדין של יחיעם
אוחנה להעמיד אותו לחקירה כדי
להוכיח שהפעם הוא אומר אמת.
בין חוקריו היה ויקטור כהן, ממנ הלי
מכון הפוליגרף. סבג הסכים
שיקליטו את דבריו ויחברו אותו
למכונת־אמת.

בחקירתו סיפר סכג:
הסיפור של המיבצע התחיל
למעשה, כשנפגשתי עם רב־פקד
ציון פרץ( ,ראש יחידה במרחב
העמקים ).דיברנו שהוא יתן לי
זהב מזוייף למכור אותו לאנשים
תמורת הסמים, וגם כסף. קבענו
שחלק מהכסף אני אקח בשבילי,
ואת הסמים תיקח המישטרה•
נפגשתי עם ישראל טוביה ב־

ביותר בתולדות המדינה, עבריין ונוקומן, ששימש כסונו מישטדתי
״העולם הזה״ :״שלחתי אנשים חפים לכלא. רק מטורף היה יכול להאמין לי...
מרחב־העמקים בנצרת. שם הכר תי
אותו. הציגו אותו לפני כעבר יין.
אחרי זה פרץ לקח אותו ודי בר
איתו לבד, ויצאנו לעבודה.
ביום הראשון של המיבצע, קניה
ראשונה שהיתה לנו, באמת היתה
קניה. אחד בשם משה כהן מבית־שאן•
למחרת
נפגש איתנו פרץ. אמר
לנו :״אני רוצה כמה שיותר אנ שים.״
הוא נתן לנו רשימה של
איזה שלושים איש, ואמר שקודם
כל הוא רוצה אותם.
אמרנו לו :״מה זאת אומרתז״
ופרץ אמר לי :״אני רוצה את שקניתם האנשים האלה. תגידו
מהם סמים.״
עניתי :״לא לכולם אני יכול
להגיע. לא יודע אם אצליח לק נות
מכל אחד.״
הוא אמר לי :״ישראל טוביה
כבר מומחה בעניין הזה, ושניכם
תסתדרו.״
עד כאן דברים שסיפר סבג ב חקירתו.
בהמשך שאל אותו ה חוקר,
ויקטור כהן :
איך ״התלבשתם״ ,כפי שאתה או מר,
על מישהו?
סבג: לוקחים אצבע אחת של
חשיש, מקפלים אותה על הנייר,
.וכותבים, נניח, אלי אלבז.

שפג: נניח שאנחנו עוברים
ואני רואה אותך בקפה. אז אני
רושם את השם שלו על הדף וכו תב
איפה ראיתי אותך. אני לוקח
חצי שעה וכותב עוד אדם שראיתי
באותו יום. אבל אני משחק עם
השעון• אני כותב איפה הסם כאילו
ניקנה ואת הנוסח של ההודעה
כותבים השוטרים.

כל ה סיפור

היא ופרץ יעלו. פרץ הבטיח ל טוביה
קורס קצינים.
כהן: איפה פגשת את הירש?
(ניצב־מישנה מאיר הירש, שהיה
מפקד מרחב־העמקים של המישט־רה).
שפג:
הוא בא למקום המיפגש
בלילה. לקח אותי, אמר לי: תש מע:
הב טוב ויפה — יחיעם נפל.
דני נפל, שמעון נפל. אני רוצה
את שמואל אוחנה (אחיו של יחי-
עם) .אני רוצה את שמואל על
שתיים־שלוש אצבעות. אמרתי לו:

כולם עמדו בכבישים עד ־שתפסו
אותי.
כהן: ממי לקחת את הנשק?
ספג: זה היד,,שוטר אחד מ־בית־שאן.
חיים, חיים יוסף, משהו
כזה. אמרתי להם שאני רוצה ל לכת
למטה הארצי לדעת מה איתי,
מה הולך איתי, אם יסדרו אותי.
כהן: ואחרי שחזרת ארצה...
שפג: אבא שלי בא אלי ואמר
לי: תשמע, תגיד את האמת, ספר
הכל. לא רציתי לערב אותו ב שום
דבר. לא רציתי לצאת בעיני

^ הן: מה זאת אומרת שהוא
~ רצה להפיל את יחיעם אוחנה?
שפג: לקנות ממנו סם. אמרתי
לו: אני לא הולך ליחיעם משתי
סיבות. האחת, שאם נלביש עליו
תיק, הוא יקים רעש, כי הם מיש-
פחה גדולה, בעלת עמדה. ודבר
שני, אני פוחד. פרץ דיבר איתי.
אמר לי: אין לך ימה לפחד. אתה
עוזב את הארץ. אין לך מה לד אוג.
אותו אני חייב, כי אם אני
לא אפיל אותו, כ ל המיבצע לא
שווה.
אמרתי לו: ואם הבן אדם לא
מוכר סם? הוא אמר לי, תלך עם
ישראל טוביה• הוא מומחה לעניין
הזה. הלכנו לאהרון בן־דוד ...קני־

אלכם איש־שלום, שיש לי במיז
וורד, וידיאו ואני רוצה להצהיו
עליו. אז הוא אמר לי: אתה יכו׳
לצאת• יצאתי איתו. פתאום בחוץ
בבר בחניה, בא המוכס. שאל מו
יש לי במיזוודה. אמרתי: וידיאו
אומר לי: למה לא הצהרת? אמר
חי לו: הצהרתי והוא (אלכס איש
שלום) אמר לי לצאת.
כהן: איפה עמד אלכם איש
שלום?
שפג: על ידי. אמרתי לו: מו
עשית עכשיו, אלכם ד והוא אמו
לי: זה עניין של המכס, אני ל;
מתערב•
העלו אותי למעלה, לנקודו
מישטרה. הכניסו אותי לחדר. ישנ
שם איזה שבעה אנשים. ביניה
אחד אחראי על הביקורת בבן
גוריון. אמר לי: הנה טלפון. ח
טלפון למשה אוחנה, ותתחיל לי
צור איתו קשר•
כהן: מה עוד ביקשו ממד?
שפג: שאביא את משה אוחנו
למצב כזה. תוך כדי השיחה, ש
כביכול אני חוזר בי מהעדו תש׳
בגלל שהוא רוצה שאני אחזוו
ולא באמת.
כ הן: מה עשית?
שפג: אמרתי לא.
הוזמנתי -לקצין בשם איתן דוו
די, במטה הארצי של המישטר:
ונחקרתי. הבטיחו לי שוב שאקב
את הווידיאו אם אמסור עדות ו
אקליט את משה אוחנה. כדי ש
אגיד שאוחנה הציע לי חמיש
מיליון לירות תמורת שינוי עדוו
״ ס תג

^ פיברוק׳

גב הגמד

יחיעם אוחנה, בעל חנות לדיברי־חשמל, ואחד
מבנייהמישפחה הידועה ביותר בטבריה (בתמונה
עם אשתו, מזל) .סבג, שהעיד תחילה כי קנה פעמיים חשיש מיחיעם,
חזר ארצה כדי לטהר את אוחנה באומרו, שנאלץ לביים את הקניות.

מסדר זיהוי

השוטר הסמוי ישראל טוביה, שותפו לצוות
קוני־הסמים של עמוס סבג, מצביע על חשוד
במכירת־סמיס, שנעצר במיבצע ניקוי העמקים. השוטר טוביה והעבריין
סבג ביצעו יותר מ־ 60ו עיסקות־סמים למען החוק תוך מיבצע זה.
כ הן: מאיפה הבאת את השם
אלי אלבז?
שפג: הוא היה גם כן ברשימה.
כהן: איזו רשימה?
שפג: רשימה של אנשים
מסויימים שהוא, פרץ, רוצה אותם.
כ הן: ולייחס להם מה?
שפג: סמים•
כהן: יחיעם אוחנה היה גם
כן ביניהם?
שפג: לא, כמה שזכור לי, ב רשימה
־ הראשונה לא. אבל אחר
כך פרץ בא ואמר :״אני רוצה את
יחיעם.״
כ הן: על איזה עדויות היו סח-
,תימים אותך? על מה שעשיתם
יום קודם?

נו ממנו שק וניכנסנו לחנות של
יחיעם, ישראל טוביה עשה את
עצמו מסתכל על דברי חשמל,
ואז יצאנו והלכנו למקום הממד

פרץ חיכה לנו בדירה בנצרת.
הביא איתו שתיה חריפה והביא
איתו עוד אדם. התחיל לרקוד מ־שימחה,
מבסוט. אבל הוא ידע ש לא
קנינו מאוחנה. אמרתי לו עוד
לפני המישפטים :״אדון פרץ, אני
אכניס אותך לבית־הסוהר. אתה
הרסת לי את החיים. אנשים חפים
מפשע יושבים בגללך.
0הן: מה היה הלחץ שהופעל
על ישראל טוביה?
שפג: שבעיקבות המיבצע הזה

אבל אדם כזה גדול, אתה רוצה
על שתיים־שלום אצבעות? זהוא
אמר: תעשה לי מה שאני רוצה.
בשביל לעשות אותו קטן, שכבי כול
אדם כזה גדול הולך למכור
שתיים־שלוש אצבעות.
אמרתי בסדר. באתי לטוביה ו אמרתי
לו: זה לא יכול להיות.
הלך כל הסיפור• לא נוכל לעמוד
בלחץ. אז הוא אסר לי: בוא נב נה
סיפור שכביכול היתה הדלפה
או משהו כזה, ויפסיקו את המיב־צע.
וזה באמת מה שעשינו.
גניבת נשק
ף* הן: מתי התעורר המצפון
~ שלך שוב? מתי החלטת ש אתה
לא מוכן להעיד נגד האנשים
שהעללת עליהם?
שפג: לפני המישפטים התעורר
דבר כזה. שבוע לפני המישפטים
גנבתי את הנשק של השוטרים.
גנבתי להם עוזי ואקדח( .נשק של
שוטרים שהיו שומרי־ראשו, כדי
להבטיח את חייו לפני המישפטים
שבהם היה צריך למסור עדות).
כ הן: למה?
ישכג: רציתי ללכת למטה ה ארצי
לבקש חסינות. רציתי לח זור
בי. גנבתי להם את הנשק, ו העמידו
את כל המישטרה על
הרגליים. באו ממרחב חיפה, חדרה,

אבא שלי כשקרן.
כ הן: על שהכנסת אנשים חפים
מפשע?
שפג: כן. אבא שלי גם דתי,
אחר־כך אני לא יכול להסתכל
עליו.
כ הן: אשתך ידעה בחוץ לארץ
את האמת?
שפג: היום היא יודעת.
כהן: למה אתה רוצה לחזור

שפג: איך אני אשן בלילה, כל
החיים שלי, עם ידיעה ברורה ש יותר
מ־ 70 איש יושבים חפים מ פשע?

הן: כשעשית את הקניות ה אלה
ידעת שאתה עושה את זה
לחפים מפשע?
שפג: נכון, ידעתי? אבל הייתי
נתון תחת השפעת סמים.
כהן: אתה היום לוקח סמים?שפג: תרשה לא להשיב על
השאלה הזאת.
כ הן: אתה תהיה מוכן להעמיד
את עצמך במכונת אמת?
שפג: לא היום. לא אעשן יו מיים
לפני כן, ולא אשתה יומיים.
כהן: מה קרה כשחזרת מ לונדון?

פ ג: כשחזרתי, חיכו לי ב־שדה־התעופה
ניצב־מישנה אלכם
איש־שלום, סגן־מפקד היחידה ל פשעים
חמורים במטה הארצי של
המישטרה ועוד כמה אנשי מישטרה
בלבוש אזרחי וביקשו שאני׳ אק ליט
את משה אוחנה. אמרתי ל-

ך• חרדמו אותי במישטרה שי
• מה שאמרתי בעדות הראשון
שלי, זה אמת. הם צריכים לבוא>
רגע בקשר להקלטה.
כהן: מה יהיה אם יבואו אלן
ביום ראשון ויגידו לד שתבצ
את ההקלטה י
שפג: בבקשה, אני אתן הה?
לטה.
כ הן: אתה טוען שהמישטר
מצפה ממד שאתה תרים טלפ
למשה אוחנה כדי לשמוע ממ1
על ההצעה הלא נכונה.
שפג: להביא אותו למצב כז
תוך כדי שיחה.
כהן: בוא אשאל אותך שאל
ישירה: האם משה אוחנה פג
אליך שתשנה את עדותך, ותעי
היום עדות שקר? הוא ביקש מ
מך שתשנה את עדותך?
שבג: אני פניתי אליו, למש
אוחנה, ביוזמתי, כדי לחשוף או
הפרשה. גם הוא בעצמו אמר לי
אם יש לד משהו למסור, שזו
יהיה רק האמת. ושאל אותי שוו
אם באמת קניתי מיחיעם. אני ל:
נתתי לו תשובה, לא חיובית ול:
שלילית, אלא רק אמרתי לו -
יש הרבה ליכלוך במישטרה.
כ הן: הבטיח לך כספים?
שפג: לא !
כ הן: אתה אמרת עכשיו שנתו
עדות במישטרה שמישפחת אוחנו
גיסתה להשפיע עליך שתשנה או
עדותך תמורת תשלום של חמישו
מיליון לירות.
״ כג: זה סתם פיברוק !
כהן: מדוע הסכמת לחתום עי
עדות כזאת י
שפג: כמו שהסכמתי לחתו!
על 170 ,160 עדויות קודם לכן
עד כאן דבריו של עמום סבג
הפרשה עדיין לא הסתיימה. ה
סניגורים של יחיעם יוחנה הגיש
עירעור לבית-המישפט העליון. או
יזכו בעירעור. עלול הדבר לגרון
לפתיחת 70 התיקים הנוספים הצ
מודים למיבצע ניקוי העמקים.
מרפד זוהר ^

שוו״צו מחכה
לבלאו

אהבהב ביי רו ת
הישראלים, כידוע, יודעים להסתדר בכל מקום ובכל מצב. וכאשר מדובר בחיילי
צה״ל, ועוד באחת מן היחידות המובחרות בצבא — זה נכון פי כמה וכמה.
אני הולכת לספר לכם עכשיו על אחת ההצלחות הגדולות ביותר של אותה
יחידה מובחרת, המוצבת כיום בביירות. על ההצלחה הזאת עדיין לא דווח בכלי-
התיקשורת, ולא מפני שזה סוד כזה גדול, אלא פשוט שדובר צה״ל אינו נוהג לימסור
הודעות לעיתונות בנושא הספציפי הזה.

לפני שנד. בדיוק סיפרתי לכם שהדוגמנית
נורית, כלאו התחתנה בלאס־וגאס עם
מיליונר יהודי ממוצא גרמני, ששמו מנדל.
בשביל החתיכה הזאת, הזמן שעבר מאז

אני מדברת על אהבה.

משה שווייצר
— בלי חשבון

נורית כלאו
שיחות טראנס־אטלנטיות —
הוא מספיק ויותר כדי להיות עם בעל
אחד. עכשיו אני כבר יכולה לספר לכם,
שהיא עומדת להתגרש.
בעבר היתד. נורית, בת דד ,31 נשואה

אהבה +עבודה
לכני אמדורסקי הזן ור לטוב מצמד
הדודאים יש בת־לוויה חדשה. קוראים לה
!מידה כרש והיא עוזרת לו בניהול מו־עדונו
החדש ביפו החמאם, שמסיבת־הפתיחה
שלו התקיימה השבוע.
היפהפיה הזאת, בעלת השיער הבלונדי
הארוך, אינה אוהבת פירסומת, ולכן סירבה
לגלות פרטים על עצמה. אולם גרושתו של
בני, מיקי אמדורסקי, שנכתה במסי־בת־הפתיחה,
סיפרה שהרומן הזה התפתח
תוך כדי עבודה. באופן רישמי, מגדירה
מידה את עצמה כמזכירת החמאם.
בעבר היו לבני ומיקי הרבה מאוד פרי דות
וחזרות, עד שפשוט כבר אי־אפשר
היה לספור אותן. אחרי פרידתם הסופית
*שארה מיקי להתגורר בבית שמחוץ ל
למיליונר
צרפתי, בעל רשת בתי־אופנה
בצרפת בשם דרים, ושהוא בעל בית־חרו־שת
לבגדי-עור. אך גם איחו היא לא הח זיקה
מעמד זמן רב.
הדוגמנית הג׳ינג׳ית חזרה ארצה לפני
כמה חודשים, וכאן התפתח סיפור בינה
ובין שחקן הכדורגל של מכבי תל־אביב
משה (״מושיק״) שוזייצר, בנו של מא מן
הנבחרת הלאומית לשעבר, דויד שוויי״
צר. לפני חודש היא חזרה לארצות־הברית,
והודיעה לכולם שהיא תחזור משם עם גט
ביד.
אני לא יודעת אם למושיק בן ה־,28
שהוא כיום בעליו של בית הקפה מילנו
בתל־אביב, יש איזה שהן תוכניות בקשר
לנורית, אבל בכל אופן נראה לי שהוא
מחכה לה. ממקורות מהימנים היושבים ב מרתף
בית־הקסה, שמעתי שהוא מקבל לשם
הרבה שיחות טלפון טראנם־אטלנטיות מ חברתו,
ושהשניים משוחחים בלי חשבון.
כמובן שמושיק הוא לא מהמתנזרים, ו רואים
אותו פה ושם עם חתיכה זאת או
אחרת. אבל מאז שנורית נסעה, אין לו
שום דבר רציני, ואני לא אתפלא אם ה דוגמנית
האדמונית הזאת לא תשוב אליו
בקרוב, אחרי שתסדיר מעבר לים את
המישפט הפעוט שלה. בעבר היתה נורית
חברתם של המצחיקן צכי שיסד, של
המיסעדן ישראל בויקו, של הצייר יורם
לוקוב והרשימה עוד ארוכה. בעלה ה שני
הוא, עד כמה שנודע לי, מהמר מאוד
מוכר בעיר ההימורים. אך נראה שלגבי ה יפהפיה
הישראלית, ההימור שלו לא היה
לטווח ארוך כל-כך.
עיר ששכרו השניים בזמנו לרגל האיחוד
המחודש האחרון שלהם. בני חזר לתל־אביב,
ואפשר היה לראות אותו ערב־ערב
בכל מקומות־הבילוי עם כל מיני נשים.
האהבה הנוכחית שלו נראית לי משהו
רציני יותר. הסיבה לכך טמונה גם בעבודה
המשותפת של השניים, אבל בעיקר הדבר
תלוי בקיסמה של הצעירה. אני לא אתפלא
אם הם יחזיקו זמן רב ביחד.

בבירת לבנון יש כמה מקומות מאוד אכסכלוסיביים ומאוד דיסקרטיים. במקומות
האלה יכול גבר להגשים את כל חלומותיו האירוטיים הכמוסים ביותר, תמורת תשלום
הולם, כמובן. הטלוויזיה והרדיו אינם מדווחים על בתי־הפגישות האלה, אך הם
קיימים, ועוד איך.
כשהגיע צה״ל לעיר הציעו חיילי הפלאנגות, בעלי־בריתו של הצבא הישראלי,
לחיילי אותה יחידה מובחרת להתלוות אליהם לבילוי באחד המקומות האלה, ולבלות
עם נשים, שתכונותיהן הנעלות תוארו על־ידם כיד־הדמ״ון הטובה ועליהם. אולם
החברה הישראלים, כידוע, לא אוהבים לשלם עבור תענוגות שכאלה. הם העדיפו
להשתמש בכושר האילתור המפורסם שלהם.
תוך זמן קצר תפסו להם חיילי היחידה אהבות פרטיות משל עצמם. האמת היא,
שזה לא היה כל־כך קשה, כי הלבנוניות פשוט משתגעות על הישראלים. הן מעדיפות
אותם שחומים, שחרחרים, בעלי חזות מיזרח־תיכונית. נמאס להן מהגברים הלבנונים
המעודנים . ,ביעלי החזות האירופית. מספיק שחייל ישראלי יחליף כמה מילים •עם
נערה ביירותית ולמחרת היא כבר אצלו עם אוכל ושתייה, מסובבת אותו על אצבעה
הקטנה.
אחד הדברים היפים ביותר זה לראות איך שהצעירים האלה במדים מתגנדרים
ומתבסמים בכל ערב, לפני שהם יוצאים לפגוש את החברה שלהם. ממש אפשר
לחשוב שהם בתל־אביב. אז אם הם באים אחר־כך לחופשה הביתה עייפים ותשושים,
תדעו שזה לא תמיד בגלל פעילות צבאית דווקא.

חו פשהעם מוי של׳ה
הדוגמנית חגי פרי, מלכת-המים לשע בר,
שנישאה בארצות־הברית לקבלן בשם
אלן, באה לחופשה בישראל. את הזמן
היא מבלה עם !משה (״מוישלח״) שגיס
מנהל המועדון של רפי שאולי, שעימו
היא ניראת בכל מיני מקומות.
על־פי התוכנית, צריך בעלה של החתי כה
להצטרף אליה בעוד כמה שבועות, ואז
ימשיכו לבלות את החופשה ביחד. אני
לא יודעת עם אלן חושב שבינתיים אשתו
בודדה, אבל לי, בכל אופן, היא נראית
מאוד מאושרת בחברתו של מוישל׳ה.
בעבר היתה חני בת ה־ 28 מיודדת מאוד
עם שוקי כן פורח, שותפו של שאולי
לעסקים. את מוישל׳ה בן דד 29 היא מכירה
כבר מזמן, ומייד עם בואה לארץ יצרה
עימו את הקשר בשנית.
חני היא כיום דוגמנית מצליחה מאוד
בניו-יורק, שם היא מתגוררת מזה שנתיים.
מספרים, שהיא נימנת אפילו עם השורה
הראשונה של הדוגמניות שם.
לפני־כן היא עשתה היסטוריה, ביחד
עם הדוגמנית תמי גץ־עמי, אף היא מל־כת״מים
לשעבר, כאשר נסעו שתיהן ל
מצריים,
ודיגמנו שם על רקע הפרמידות.
בביקורה הנוכחי בארץ מתגוררת חני
בביתם של חברתה, הדוגמנית פינצ׳י מור,

השחקנית טליה שפירא לא המתינה
הרבה מאז קיבלה את הגט מבעלה, יורם
כן*טובים. זמן קצר אחר־כך כבר נודע
שהיא עומדת להתחתן בשנית, הפעם עם
חברה מזה שלוש שנים, מפיק-הסרטים

סוף־סוף יש לי משהו משמח על מיש־פחתו
של מיטה דיין ג הבן הצעיר ב־מישפחה,
איש־הקולמע אפי דיין, וחברתו
מזה שנתיים, השחקנית קרוליין לבג־פורר,
החליטו להינשא.
אחרי מותו של דיין, מילחמת הירושה
בין אשתו, רחל דיין, וילדיו, ההתקפה

קרוליין לנגפורד
בלי ביטוח

יענקל׳ה ליפשין וטליה שפירא
לא ממהרים
יעקב (״יענקל׳ה״) ליפשין. אך מסתבר
שהחתונה היא בינתיים על־תנאי, והתנאי
הוא שהעניינים יתפתחו בכיוון הנכון.
״החתונה זה לא הדבר המרכזי,״ אמרה
לי טליה, העובדת כעת על החזרות למח זה
של ניל סיימון ,״העיקר זה שאנחנו
חברים טובים וחיים ביחד. אם אני אחליט
להתחתן, זה יהיה בשנה הבאה או שבכלל
לא. אני לא רוצה להתחייב, למרות שאצ לנו
הכל על מי מנוחות.״
טליה, בת ה ,35-ויענקל׳ה בן דד,32
הכירו בעת הסרטת הסרט טרנזיט, שבו
היא שיחקה והוא היה עוזר־הבימאי. מאז
הם ביחד, וזה כפי־הניראה מספיק להם
לעת־עתה. ממה שהבנתי, הם אמנם דיבר1
ביניהם על חתונה, אך להירשם לנישואין
אינם ממהרים.

אפי דיין
מסורת מישפחתית

החריפה שפירסם אהוד (״אודי״) דיין
על אביו, פרשת הריסת הגדר בווילה ב־

הדוגמן אביב יורק, שהתפרסם במיג־הגו
הנאצל להחליף את עדשות־המגע ה־ציבעוניות
שבעיניו לפי צבע גרביו, הח ליף
לאחרונה גם את החברה שלו. הוא
סיים את הרומן שהיה לו עם נערת־ישראל
לשעבר, נינט אסור, שעימה עמד אפילו
להתחתן. עתה רואים אותו עם צעירה בת
,16 העונה לשם חני.
רק לפני שנה, במסיבת יונדההולדת של
נינט, היא הכריזה ש״יש חתונה״ בינה ו בין
אביב. אך ככל שעבר הזמן הלך ה רעיון
הזה ונגוז, עד שגם היחסים ביניהם
הסתיימו. על החברה החדשה שלו, ועל
צבע עיניה לא אוהב הדוגמן לדבר. בכל
זאת, נודע לי שהוא יאלץ להיפרד ממנה
בקרוב, לתקופת־מה, בשל נסיעה לחוץ־
לארץ.

אביב יורק
עדשות מגע לפי הגרביים

הזמרת־שחקנית מירי אלוני נפרדה
מחברה ג׳סי נחייסי, שעימו חייתה במ שך
כמעט שבע שנים רצופות. השניים
התגוררו כל העת בדירתה של מירי ב־

צהלה, והצהרתה המבישה של רחל, כי
ההריסה, שבוצעה על־ידי העיריה בהתאם
לחוק, רק שימחה את הפועלים הערביים,
שביצעו את העבודה — הידיעה החדשה
היא בהחלט משב־רוח רענן.
הרומן בין אסי, בן זד ,36 וקרוליין, בת
ה־ 24 החל בעת הסרטת סירטו של הגבר
הפורה הזה, שהוא גם שחקן, גם בימאי
וגם מפיק. תחילה הם שמרו את הדבר
בסוד כמוס, אך אחרי שההסרטה נגמרה
והם המשיכו להיראות ׳ביחד, כבר אי־אפשר
היה להסתיר את האהבה הלוהטת
שפרחה ביניהם.
השניים עברו להתגורר בבית קטן, ש שכרו
במושב גן־סורק, ליד חוף פלמחים.
בחצר הבית הם מגדלים חיות, אהבתה
הגדולה של השחקנית הנאה — אחרי
החבר שלה, כמובן. שם, הרחק מן ההמון
הסוער, הם מנהלים את חייהם על מי־מנוחות.

ההחלטה להתחתן הם קיבלו במהלך

רמת־גן. עתה עבר ג׳סי להתגורר במקום
אחר. סיבת הפירוד לא כל-כך ברורה, אך
נראה שלשניים נמאס מן הסיפור הארוך
ביניהם. בעבר היתד להם מיסעדה משותפת

המילחמה. בעבר טענה קרוליין, שתעודת־נישואין
אינה ביטוח לאהבה. עובדה —
למרות כל החתונות יש הרבה גירושין מ סביב.
עתה נראה שהיא שינתה מסיבה
כלשהי את טעמה.
מישפחת דיין היא דוגמה טובה לעניין
הספקות סביב מוסד־הנישואין. התחיל בכך
אודי, שהתגרש מאשתו הראשונה, אבי גיל,
נשא לאשה את טליה ונפרד ממנה
למען חברתו עדנה. האבא עצמו, שהת גרש
מאשתו רות, נשא לאשה את רחל.
אחר-כך הגיע תורם של אסי ואה רונה
דיין להמשיך במסורת המישפחתית. זמן
לא רב אחרי שהתגרש מאחרונה, מפיקה
בטלוויזיה, פגש אסי בקרוליין.
אגב, יעל דיין ובעלה, תת־אלוף דב
שיאון, הם היחידים שלא נפגעו ממגיפת־הגירושין
והנישואין מחדש הזו.
כשהתקשרתי לחתן המיועד, כדי לשאול
אותו בעניין זה, הוא לא הכחיש את דבר
החתונה המתוכננת, אך סירב לפרט.

ביפו, שנסגרה בעיקבות בעיות עם העיריה,
או יותר נכון בעיות עם ראש העיריה,
שלמה (״צ׳יצ׳״) להט.
הזמרת המוכשרת, שהיתה נשואה ב עבר
לשחקן נחום שליט, מופיעה עתה
בהתנדבות לפני חיילי צה״ל. היא גם מצלי חה
כשחקנית. לאחרונה הסתיימו צילומיו
של הסרט הישראלי החדש, אהבה אילנזח,
שבו היא מככבת לצידו של השחקן שרגא

הרפז.

מירי אלוני וג׳סי נויחייסי
״חמש שנות סאדו־מאזוכיזם״

באחת הסצינות של הסרט שוכב הרפז
עם הכוכבת העירומה. היתה זו הפעם
הראשונה שמירי הסכימה להתפשט בסרט.
רק אחרי שהכל שיכנעו אותה לכך, וחברה
ג׳סי נתן את הסכמתו לדבר, היא הסירה
את בגדיה, אך לא לפני ששקלה את ה דבר
במשך 24 שעות נוספות ושתתה חצי
בקבוק וודקה.
בעבר היתד לג׳סי חברה אחרת, שאף
עימד חי במשך כמה שנים. נראה, שהוא
פשוט בנוי לסיפורים ארוכים. את הפרידה
ממנו שומרת מירי בסודיות, ורק במיקרה
גונבה הידיעה על כך לאוזניי.
לפני שנתיים חגגו השניים, לציון חמש
שנות חיים משותפים .״חמש שנים של
סאדו־מאזוכיזם לג׳סי ולי,״ הסבירה מירי
אז את סיבת החגיגה, ולא פירשה. איני
יודעת אם היה בהצהרה הזאת איזה רמז
לעתיד, אך נראה שבזמן הקרוב לא תצ טרך
החתיכה הזאת את רשותו של חבר
כלשהו כדי להופיע בעירום.
על־פי הסימנים, היא מתכוונת להיות
עצמאית, לפחות לתקופה מסויימת.

עשרה מבקשת יפה
אחת שיש לו /לה
פמיניזם, להמליץ ־על
מרים וכר. בתמורה
עדית גולני, השחף
חיפה, מיקוד •35013

מכל אחד /
חומר בנושא
ספרים, מא המון
תודה.
.3בת־גלים

כחולות

משגעות

4כלתי־מוגכדת. נוסעים
לחו״ל ז ומה עם הילדים? אנחנו
זוג סטודנטים, בעלי נסיון ואוהבי
ילדים, נדאג לכל מחסורם בזמן
נסיעתכם, לתקופה בלתי־מוגבלת.
טלפון 533492־.02

מיד־ליד
4עם תעודות. גורי לברדור
משגעים, עם תעודות, תמורת מש חק
טלוויזיה או שקלים• טלפון
425855־.03

4יכוא יום. שני אסירים ב כלא
רמלה מעוניינים להתכתב עם
בחורות בנות 20 עד 25 ואפילו
.30 כידוע, קצת משעמם בכלא
מהבחינה הזאת, אבל זה לא סוף־
העולם ויבוא יום שנשתחרר. ימין
פדידה ואורי גולברי .,כלא רמלה,
ת״ד ,16 מיקוד .72106

4עלמה צרפתיה. מבוקש
גבר אוהב ונמרץ עם עניין של
ממש בעלמה צרפתיה, לפי הפירוט
הבא: פז׳ו סטיישן לבנה ,504 שמו רה
עדיין ביד ראשונה, בת .7טל פון
716684־.04
4תכולת דירה. לרגל נסי עה
למכירה תכולת דירה, כולל
מערכת סטריאופונית ואביזרי־חשמל
מיוחדים. איינשטיין / 19 ,א׳
דירה 7רמת־אביב•

נוגע ללב
4ממוצא דופי. אקדמאי
גבוה ונאה מעוניין באקדמאית
רווקה עד גיל ,37 רצוייה ירושל מית
ממוצא רוסי• ת״ד 7478 ירו שלים.

אנשי ג צל אל

כ ל אחת
4שחקנית תיאטרון עושה הסבה מיקצועית ומעוניינח להצ טלם
לצילומי־פירסומת לעיתונות ולקולנוע. מציעה את כישרונה
הדרמאתי וזוג עיניים כחולות משגעות. לפנייה רצינית בלבד (לא
להיכרויות) סאלי, טלפון 03*248117 מנוי . 1905
ברכות 4אוהם אתגרים. אם אתה
בן יותר מ־ ,28 רגיש, רחב־אופ־קים
ואוהב אתגרים, אקדמאית
חטובה ומקורית ממתינה למיב־תבך.
ת״ד ,33667 חיפה.
4כהורה חמודה. חייל
משוחרר מצבא־קבע, חמוד ונאה
22/162 מעוניין להכיר בחורה
חמודה למטרה רצינית. צייני טל פון•
ת״ד 31454 תל־אביב, מיקוד
.61314

4שתדע. שרבים אותי סו־כים׳
אך העובדה שאתה חציי
שני חוצצת בינם וביני כחומה,
זיני יכולה להתחבר איתך כי
ינך בנמצא. אז איה אתה? נורה.
4ד ״ ש. לאשתי שפרה ולבנותי
זיתי ודנה מעמיהוד שידלוביצקי.
•*שם בצפון.
4דתנזרה. אני כבר בא !
זכונני! תהיי יפה! תצאי מה־זזור!
אוהב אותך, ציקי מאי ם.
4לנ
ט ע. אני מחכה, מחכה
!חכה, ובינתיים נשיקות דרך ח יתון,
מטלי.
! 4דאכי, רונית ואדון, זר
־כות ליום ההולדת המשותף, מ זורים
והסבתות.

4לרונן מאוניברסיטת תל־ניב•
כל כלב ביג׳י יומו — לא
לם פראיירים שאפשר לעשות
ו חשבונם כסף. ממיכל ענבר.

* לההוא מהחוף כמיס־

ורת. אחה סתם נקניק, יא מאג־
;ק. ככה תדבר אל אשתך ואל
ילדים שלך, ולא לקליינטים, מפו ;
עלוב שכמוך. פפקו, גבעת אול-

4לעגתי. אין אהבות רבות,
ות דחית אחת שכזאת. מקווה
תתייסרי כמוני בשביל מה ש שית
מזה שאוהב.
4לדודו. שהתלונן כאן נגד
זפר שסיפר את החברה שלו:
צטער, אבל זה מה שיצא לי.
יא זזה כל הזמן. מהספר.
4לקולנוע צפון. הסרט ש-
זם מקרינים עכשיו היה יכול
זיות טוב, אם לא הייתם חותכים
•תו שלוש פעמים בהקרנה אחת.
נה הוא זיפת• מהצופים ב־
, 14.7.191 הצגה ראשונה.

מה הולך
4פמיניזם.

נערה בגיל ה

17 בודד, מדוכא ומיואש
מחייו, מחפש עזרה וידידותית
מכל אחת. גיל לא משנה. ת״ד
707 בת־ים, מיקוד .59110

31/175

4 :מתאימה. משכיל
נאה מעוניין כמתאימה למטרה
רצינית. ת״ד ,9630 חיפה.
4גם לתת. רווק נאה בן ,27
גבוה ואינטליגנטי המוכן גם לתת,
מעוניין באשה מתאימה להיכרות
רצינית. ת״ד ,44851 חיפה, מיקוד

.31445

עד .50 אני בן 34 ואשמח
להכיר אשה לידידות עד .50 אני
משכיל, נחמד ומבין עניין. ת״ד
16212 תל־אביב.

* לקיק ל ך. נאה מאוד, בן
.33 נכה צה״ל (חרשות) זקוק לך
מאוד. ת״ד ,36932 תל־אביב.
4מבוכסת. רווק ,26 גבוה,
משכיל ונחמד מעוניין בבלונדית
מבוססת ומסורתית. ת״ד 1130
צפת, מיקוד . 13111

צירוכים
אפ שריים

ש י חו ת. סטודנט גבוה ו
זוג
חופשי, אפשרות בבודדה, לבי לוי
וידידות עמוקה. לציין פרטים.
ת״ד 4233 באר־שבע, מיקוד .84140
4ליצור קשר. עצמאי, מבו סס
ורחב־לב, מציע תמיכה כספית
מסיבית לצעירה נאה, דקת־גיזרה
שתיצור עימו קשר של ידידות
אינטימית. סודיות מובטחת ונדרשת•
ת״ד 30161 תל־אביב, מיקוד
.61302
4ככל גיל• אם את אוהבת...
ורוצה עוד ...מחכה לך סטודנט
נאה בן 24 שיאהב אותך בכל גיל.
ת״ד 48169 תל־אביב, מיקוד
.61480

העסק מתוח 1
בעלת עסק מעוניינת לצרף
גבר לחייה (פנוי לחלוטין) ב גיל
48 עד 55.ובעזרתו להר חיב
את עיסקה. רק הצעות
רציניות. ת״ד 26038 תל־אביב,
מיקוד •61260

רואים אתכם, הפנויים וה פנויות
של רחוב בצלאל בתל־אביב,
קונים במכולת לנפש
אחת, הולכים לבד, עולים לבד
ויורדים. לבד, מחפשים בעי ניים.
למדו להרחיק לכת? מוצ עת
אחווה סביבתית. בני/בנות
25 עד 35 להתקשר לטלפון
231601־.03 ז 4לכצע כל שליחות. מת
להשיג את הספרים הבאים (ב עברית)
:ארבעת המוסקטרים, מקץ
עשרים שנה ומסיכת־הברזל של
אלכסנדר דיומא, כלבי־המילחמה
של פרדריק פורסיית ואל־כשל ב הוצאת
מערכות. מוכן לשלם עבו רם
בדולרים או לבצע כל שלי חות,
או להחליפם בספרים אחרים
או בתקליטים משנות החמישים.
106 ? 01110110,
2056 £. 65 51.,
0 ?׳1.5׳. 11234,ץ 1ז 0 0 1־ 8 1
. 5 761. 212-968-1304.ס

4מזל טוב. נולדו בכפר שמ ריהו
שבעה בנים לאלוף הולנד
ולאלופת ישראל (נכדים לאלוף
איטליה ולאלופת שווייץ) .ההורים
המאושרים — דונה לבית אריאלי
ודנדי לבית שלוש, שנאוצרים
פלפל/מלא בינוניים וכל הייחוס
הזה — רק ב־ 300 דולר בתנאי ש ילכו
לבתים טובים. טלפון מס׳
78822־•052

למכירה י מירן וומחשב. ניוד, מהיר וטוב•
מתוצרת

סוזוזס ^ .0610 מחירו:

0 600 ן אס6ן ז8£ס 5

03-719582

אוד*

4הכל אפשרי. מורה מעוג־יינת
בהיכרות עם אקדמאים רצי ניים
בין 35 עד ,40 אפשרי גי רושים
או אלמנים• ת״ד ,2747 חו לון.
4כהורה.
רווק נאה, ירושל מי
מעוניין להכיר בחורה. טלפון
718908־.02
4העיקר התוצאה. ההס בר
הכי טוב היא התוצאה. וזו
היא התוצאה שלי: מנכ״ל 33/178
מסודר, דירה ומכונית־פאר, מח פש
רצינית ויפהפיה. טלפון מם׳
441998־•03
4מטרת הכרות. מעוניין
להכיר ידידה למטרת חברות, עד
גיל .20 שמואל אליהו, רחוב ה־ירושלים,
הירקון
,8נחלת־ציון
מיקוד .94512

נחמד מעוניין בידידה נחמדה ל בילויים
— סרטים, מוסיאונים,
תיאטרון, שיחות — ואולי גם
לקשר אינטימי• ת״ד 202 בת־ים,
מיקוד .59101
4לגרום אושר. יפה אמי תית,
רווקה ( )30 רומנטית בעלת
חוש־הומור, תוססת, שובבה ו ספונטנית
מחפשת גברים שיוכלו
לרסנה ולגרום לה אושר. גברים,
אל תתעצלו ולא תתאכזבו. ת״ד
28358 תל־אביב.
4יחסים מגוונים. רווק
נאה + 30/178 דירה ומכונית
מעוניין בנשית וחטובה ליחסים
מגוונים. ת״ד 5288 רמת־גן. סו דיות
מובטחת.
4ידידות עמוקה. זוג נשוי
וצעיר בגבר דומה ומנוסה או ב
4פעילות
מאווררת. מעונ יין
לתרום חלק מזמנו לכל מטרה
מעניינת ולכל פעילות מאווררת
ומהנה (דו־כיוונית) כשיתבקש ל כך
על־ידי עלמה /אשד . ,שתחפוץ
בכך, ושיש לה מה להציע בתמו רה.
ת״ד 337 רמת־השרון, מיקוד
.47103
4צעירה או אשה. רווק
בן 27 מעוניין לתמוך בנערה צעי רה
או באשה• ת״ד ,2227 חיפה.
• 4כהורה או זוג. זוג נשוי
36/42 ומשכיל מעוניין להכיר ל מטרת
ידידות ־־ובילוי בחורה ״או
זוג מתאים. לפנות בצירוף מספר
טלפון לת״ד ,3662 פתח-תיקווה.
4דיסקרטית. מבוקשת ליב רלית
עד גיל 35 לידידות דיסקר טית
ואמיתית. העזי לכתוב. ת״ד
7296 רמת־גן•
4מפגשים. זוגות המעוניי־נים
בדירה פנוייה לקיום מפגשים,
יכתבו לת״ד 1163 גיבעתיים, מי קוד
.53111

חינם איו כסף!
או א ם יש לך מהל חודי ע,
להציע, לבק ש, לנרד, לספר
ב די חהטונה, ו א פילו ל קל ל —
ק די מ ה !
• כל הוד עהי כו ל ה לכלול
ע ד 2 0מי לי ם.
• מי שרוצה לצרף ת מונה
— הכלב ה א בו ד, עגלת־הי
ל די ם ה מו צעת, הדי רהה מוצעת
ל חי לו פין, ה רוו קהמ צי ע
א ת עצמו ל הי כ רו ת — יכול
לע שות זאת. ב מי ד ת היכול ת,
ת פו רסם גם ה ת מונ ה.
• ה הו דעה תיכ ת ב על גבי
נלויית־דואר, ל מערכת ״ ה עו ל ם
הז ה ״ ,ת ״ ד , 136 תל-אבי ב
(אלא א ם כן מ צורפ תלה
ת מונ ה. נמיקרהזה יש לה שתמ
שבמע טפ ה) .לאתתקב לנה
שום הו ד עו ת בעל-פה, ב טלפון
או ב בי קור אי שי.
• הג לויי ה תכלול א ת
שמו, כ תו ב תו ו מי ספרהטל פון
של בעל-ה הוד ע ה.

מה היה
הגילגול הקודם
של כלבך?

בלנוווק
11X91

דייר ׳ קותיאלשרעב
ו ע דנ ה פיינרו

לפעמים יש לך הרגשה שגורי שלך ד>וא
יותר מסתם כלב, או שספוקי שלך זוללת
בצורה המזכירה לך בדיוק את דודתך בר־טה.
לעומת זאת. למי שצילם את באוסר,
הכלב שתמונה, היתה הרגשה שהוא ממש
נפוליאון בגילגול חדש.
נשמע מטורף במיקצת? האם משהו אינו
כשורה עם כלבך? או שמא אתה מרגיש
לא טוב?
כלל וכלל לא. טוענת ג׳קי אלטיסי, מורה
במועדון לפאראפסיכולוגיה של האומות
המאוחדות. אחרי שהירצתה באוניברסיט אות
בצפון קארוליינה ובמדינת לואיזיאנה,
הי?! הפכה סמכות בכל הקשור לגילגול
נשמות של כלבים וחיות מחמד אחרות.
״חיות מסוגלות לקיים קשר על־טבעי,״
טוענת הגברת אלטיסי .״כל אדם שיש לו
חית־מחמד בקשר מיוחד שהוא מקיים
עימה. אני חוקרת את המישור הגבוה של
הקשר הזה, קשר שהוא מעבר לחיים ב הווה״.
האודיסיאה
המופלאה של אלטיסי הת חילה
ב־ ,1954 כשהיתה רקדנית בברודוויי.
פעם, כשנהגה במכוניתה הביתה, אחרי
אחת ההצגות, שמעה לפתע את קולו של
אחיה שניספה שנים קודם לכן, המילחמה
העולם השנייה, בוקע מהרדיו שכוון לתו כנית
של מוסיקה קלאסית. מאז עשתה
הסבה מיקצועית מריקוד לטלפאתיה, וב עיקר
לטלפאתיה עם חיות, כשקיימה קשר
טלפאתי עם קול שזיהה עצמו כקולו של
הכלב המפורסם רין־טין־טין.
עד 1980 עסקה במחקריה בפרטיות מוח־

כלבי ם עם
דרכון לבנוני

שובי הביתה
לסיפור הזה מתאימה הכותרת ״לאסי
שובי הביתה!״ שכן מי שנעלמה זו דנה,
כלבת לאמי יפהפיה שנראתה כל יום
בגן־מאיר בחברתה של הכלבה פזית, גם
היא לאסי, ושל כל הכלבים האחרים, והלכה
לאיבוד לפני שבועיים בשוק הכרמל ב־תל־אביב.
מי שימצא אותה, שיואיל להודיע
בגן־מאיר. כל החברה מחכים.

גם זה בגלל המילחמה: יש חיילים
ישראלים רחמנים, שליבם כואב למראה
הכלבים העזובים המשוטטים בין ארזי
הלבנון או סתם בין ההריסות. כלבים
רבים כאלה אומצו בידי כוחותינו והובאו
לשטח ישראל. קשה לדעת ולהגדיר את
מצבם החוקי לפי אמנת ז׳נבה — שבויי־מילחמה
או פליטים, אבל זה לא חשוב.
מה שחשוב הוא, לבריאות הכלב והחייל
המאמץ גם יתד: לדאוג שהכלב ייבדק
על ידי רופא ויחוסן מייד נגד כלבת.
אם כבר נאלץ להגר, לפחות שיהיה בריא.

סיוון רפואי דפוק׳
מה עושה חייל עברי שקיבל חופשת־דיאטה משלום־הגליל? חופשת־דיאטה פירשה
הזמן שהצטמק מ 24-השעות שיש לו אחרי שיעבור את כל המחסומים, בדיקות־ההברחה
והפקקים, ואשה ושלושה ילדים וחבר׳ה המפוזרים בכל מיני בתי־חולים
בארץ?
התשובה פשוטה: לוקח החייל את האשד, עם שלושת הילדים והולכים לבלות
יחד בין החבר׳ה שבמיטות. זהו. כבר ידוע שהעם שלנו משוגע. אבל זה לא הכל,
אם מדברים על אחוות־לוחמים ורוח־לחימה וכיוצא באלה ערכים נעלים.
יום אחד הופיע במרפאה חייל צעיר, נחמד ועייף ובפיו בקשה צנועה: כל
החיסונים, בבקשה, וכדורים נגד תולעים! בשביל מי? שאל הרופא שלא ראה כל כלב
על החייל הנחמד. בשביל הכלבה שלנו! ״ואיפה היא, הכלבה, ומי זה שלנו?״ תמה
הדוקטור.
״ובכן,״ הסביר הבחור בלי לבזבז זמן ,״כל החברה שם למעלה, וזה בשביל הכלבה
שלנו, של כל החבר׳ה, שקוראים לה פוקי, והיא גם למעלה. ואותי, שבאתי לחופשה של
24 שעות, שלחו אליך להביא את כל החיסונים כדי שחס וחלילה לא יקרה לה משהו
עד שנחזור.״
״ופוקי זאת, היא לבנונית?״ התעניין הרופא.
״לא, היא צברית מושלמת. היתד, גורה כשאימצה אותנו בבסיס. לא זזה מהנגמ״ש
שלנו. וכשעלינו ללבנון לא הסכימה לעזוב אותנו. בהתחלה היו לה קצת סיוטים
מהבומים. אחר־כך, כשספגנו הפגזות וחשבנו שהנה או־טו-טו היא מקבלת הלם־קרב,
ואנחנו היינו מקופלים אחד בתוך השני והפופיק רעד, היתה פוקי קופצת מאחד
לשני ומלקקת לנו את הפנים. זה מה שנקרא להרים את המוראל !
בקיצור, החבר׳ה לא מוכנים להעביר את פוקי במחסום ולהסתבך בכל מיני
סיפורים, כלבה ישראלית או תיירת בלי ויזה וכדומה. זהו. פוקי זאת הקמע שלנו
והחבו״ה אמרו שחייבים לחסן אותה לפני שהיא, חס וחלילה, נדבקת במשהו לא נעים.
וכך יצאה חבילת־שי לחובש הקרבי ובה חיסונים על הקרח וכדורים למניעת תולעים.
אז כשתחזרו, חבר׳ה, תשלחו תמונה לכלבוטק, עם פוקי באמצע.

לטת. או אז גילה אותה צוות טלוויזיה
שסיקר כנס לפאראפסיכולוגים שנערך ב־ניו־ג׳רסי.
שם גילתה שנער וכלבו כבר
קיימו ביניהם קשר בגילגול קודם. למר בה
הפלא, לא ראו בכך כל פלא, והתגו בות
הנלהבות הריצו את אלטיסי ממיין
לפלורידה, כשהיא מודיעה לאנשים על
קשרים שהיו להם בעבר עם חיות־המחמד
שלהם, קשרי־נשמות שהביאו לפגישתם

1ב 1ג
וגמרו!
כל קיץ חוזרת תחזית הטפילים השי-
גרתית: מכת הפרעושים והקרציות ב עיצומה.
ופירושו של דבר — צרות, צרות.
הכלב המסכן מתגרד, מתקרצף, נושך את
עצמו, עד שהוא פוצע את עורו בצורה
חמורה. רבים אומרים שזוהי מכה ששום
דבר לא עוזר.
ובכן, בשורה משמחת: ישנו תרסיס ב שם
אקו ״/ס ,20 שבזפטה אחת מחסל כל
קרציה וכל פרעוש בו במקום. אבל אין
בנמצא תרסיס מונע שיעשה את העבודה
אחת ולתמיד. לכן רצוי לאבק את ה כלב
מדי כל שבוע באבקה זו, ואין טעם
להתחיל בניסיונות של רחיצה בכל מיני
חומרים מפוקפקים. בנוסף לאיבוק רצוי
לשים גם קולרים נגד פרעושים, בעיקר
אם מדובר בכלבים גדולים. כדאי להחליף
את הקולר כל שלושה חודשים.

ה מיל חמה נגד פרוו־וירוס
קורא נאמן של כלבוטק, שהוא גם ידיד
נאמן של חיות־מחמד ובעל חנות לחיות
העיר את תשומת־לבנו לבעייה קשה: קיי מת
תמותה גבוהה של גורים ממחלת ה־פרוו.
זהו דבר נורא, שאפשר למנוע או תו
אם מחסנים את האם עוד בהריונה.
ובכן, אם כלבתך בהריון ואתה רוצה
שגוריד, יהיו מחוסנים בפני כל המחלות
הנגיפיות, ובמיוחד נגד הפרוו־וירוס, מו מלץ
לחסנה במחצית הראשונה להריונה,

המחודשת בעולם הזה.
האסכולה שלה מציעה יתרונות ריג־שיים
ומעשיים גם יחד .״ההרגשה והידיעה
מה היה כלבך בעבר נותנת לך להבין את
צרכיו ורצונותיו. לפעמים, ג׳יפסי רוצה
משהו יותר מבונזו.״ אשר ליתרונות המש־עיים,
טוענת אלטיסי, שהסוס יכול לתת
רמזים לסיכוייו לנצח במירוץ. ומה בטוח
יותר מעצה הבאה ישר מפי הסוס?

לים - בריא שואלים אותנו אם לקחת כלבים לשפת־הים.
לא בשבת בבוקר, כשבאים עם ציד ניות,
אוהלים, ופקחים, כי אם לים אמי תי
•,בסתם בוקר של חול שקט וגלי. ובכן,
התשובה היא: כן, לכלב זה בריא. כלב
אוהב לשחות, אוהב לשחק על שפת־הים,
וזהו המקום האידיאלי בשבילו להשתחרר
מן המרץ ומן התיסכולים של הציוויליזציה.
במים הוא הופך לממושמע יותר ויעשה כל
דבר שיתבקש. המים המלוחים מיטיבים
עם עורו ואין צורך לרחוץ אותו במים
מתוקים, כי המלח מתיבש ונופל מעליו.
וחוץ מזה הכלב הרי אינו מזיע. לעומת
זאת לתת לו שפע של מים מתוקים לש תייה.
זה כן. הדבר היחידי שממנו כדאי
להיזהר: לשמור עליו בתחום ראייתך ולה שתדל
שלא ייכנס למריבות עם יריבים
ושלא ינשכו זה את זה.

ורצוי לחסנה גם נגד הכלבלבת וכמובן גם
לתלע אותה. כך יועברו הנוגדנים לדמו
של הגור והוא יהיה מוגן בשבועות הרא שונים
לחייו ומחוסן מפני המחלות המידב קות
שמפניהן חוסנה האם.

מחלת הפרוו היא דלקת מעיים נגיפית.
אם יש לך ספק שהאם לא חוסנה, רצוי
לחסן את הגור עוד בהיותו בן חמישה
שבועות ולחזור על כך שבועיים לאחר מ כן.
בגיל שלושה חודשים — לחסנו שוב. ז
וגם אם הגור חוסן רצוי לא לחשפו לס־ 1
ביבה מודבקת או להביאו במגע עם גורים ן

שלא חוסנו.

האם חיה נחיה ננדיקם בעולם שד חלומות
הזוהו ת, ה מ סונ ת להגדיר את עצמה
למצוא לעצמה ה גדרה מלבד

להעולס הזה, שגילה אותי ובחר בי
לסגנית מלכת־המים. בגיל 17 התחתנתי
ובגיל 18 נסעתי עם בעלי לארצות־הברית.
״אני
חושבת שאין דבר בעולם שאני
רוצה ואיני יכולה להשיגו. אני אוהבת
לחיות טוב, ועל רמה גבוהה.״ .

סמל מי ס ח רי
וכר טיס־ביקוד
ף תיה, הארהכת את חיי־הזוהר יו תר
מכל ועובדת עליהם קשה, כו תבת
:״חשוב לי להיות המסמר בכל
מקום. זוהי הסיבה שאני תמיד מופיעה
בכובע מיוחד. כשאישה נכנסת למקום
עם כובע, היא שונה, מיוחדת וכל ה עיניים
נשואות אליה. לי חשוב, שכשאני
נכנסת לאיזה מקום, כולם יודעים שאני

ד לייו דיזי ח

מ חייו

ל חיי ל

ז ד חי ח ח רי

:מ לי

בחיי — כסף, חברה נוצצת, יופי, נישו אין
מאושרים, ילדים מקסימים. בארצות-
הברית נבחרתי כאחת מ־ 10 הנשים ה אלגנטיות
ביותר. תמיד אהבתי להיות
שונה מכולן והצלחתי.״

מיפעל בשר
מפו אר
ך* שהייתה בתיה בת 18 ובעלה, אלי
בר־צבי, שהיה בעל מיפעל לבשר,

,אני לא פנינה!

מצהירה בתיה בנדיקט בתוקף, כאשר מנסים
להשוות אותה עם הזוהרת של שנות ה־80־,
״פנינה אינה תחרות בשבילי, אבל אני דווקא חושבת שטמון בה׳ פוטנציאל עצום.״
בתמונה בתיה, כפי שהיא נראית היום, רוקדת במסיבה בארץ, עם הדור הצעיר.
>> יפה: מצא כאן חדר האנשים־
//יי החשובים־מאוד?״ שאלה אשד,
נאה בישנות ה* 40 שלה, שלראשה כובע
רחב־שזליים בצבע ארגמן, המכסה את
ראשה ומחצית מפניה .״לשם מה את
צריכה את חדר האנשים־החישובים־
מאוד?״ שאל את הגברת מלצר צעיר.
״מה זאת אומרת בשביל מה? אני גברת
בתיה בנדיקט, ובכל מקום שאני נמצאת
בו אני מתקבלת קודם כל בחדר האנשים־
החשובים־מאוד !״
המלצר, אשר לא ידע את בתיה, עמד
המום. לאחר שניה של דממת־מבוכד,
הוביל אותה אל חדר האנשים־החשובים־
מאוד של קולוסיאום.
באותו ערב נערכה בו מסיבה בנוסח
ברזיל. המקום היה מלא מפה לפה, בתיה
נכנסה בצורה דראמתי׳ת לבושה כהרגלה
לפי צו האופנה האחרון, מביטה סביבה
לבדוק אם כולם מסתכלים וזוכרים.

״אני משיגה
הכל!״
ר, תיד! כנדיקט, מלכת
יי של שנות ה־60׳ בישראל.
כשנשאלה באותה מסיבה מדוע באה
לביקור בארץ, ענתה :״הגעתי במיוחד
לכבוד החתונה של הבן של הרב גורן.״
כשמישהי הזמינה אותה למסיבה שתיערך
למחרת, ענתה מייד בשיא הרצינות :

חיי־הזוהר

״או־קיי, אני אטום מחר ללונדון להביא
בגד מיוחד בשביל המסיבה.״ כשהאשה
הנדהמת שאלה אם היא מתכוונת ברצי נות
לטוס רק בשביל שימלה, ענתה
בתיה ללא היסום :״ברור שאני מתכוונת
ברצינות !״
העולם הזה הזמין אותה לראיון, והיא
הגיעה באיחור של שעה, התנצלה והס בירה
שבמשך כל הבוקר עמלה להכין את
הראיון וכתבה אותו בעצמה. כשנתבקשה
להגדיר את עצמה כתבה :״אני אשת
הכל — אשה, אמא, שחקנית, דוגמנית,
אשת־חברה, אשת־עסקים, מארגנת אירו עים
(נשיאה בכמה מהם) ,מאוד פעילה
בבונדם הישראלי, ב־1.^.ל ,11.1באגודה
למילחמה בסרטן 0 באגודה למיל-
חמה בשיתוק, נמצאת במרכז כל אירוע
ישראלי המתקיים בניו־יורק, ובמרכז חיי־החברה
של ניו־יורק, אירופה וישראל.״
בתיה לא הביאה עימד, מיסמכים המוכיחים
זאת.
היא מתקוממת נגד התואר ״ינערת־זוהר״
שרבים ניסו להדביק לה ואומרת בבוז :
״נערת־זוהר זוהי אחת שאין לה, אחת
שלא יודעים מהי בדיוק. אני אף פעם
לא הייתי כזאת. אני הכל.״
בתיה החלה את חיי־הזוהר שלה בגיל
14 בסמינר למורות. אביה היד, סנדלר
ואמה רצתה שבתה היפה תהיה מורה.
אך בתיה פרשה מהלימודים בגיל 16 והיא
כותבת :״בגיל . 14 כבר עבדתי בתור
דוגמנית. את ההתחלה שלי אני חייבת

דוגמנית

הסמל

המיסחרי

בתיה בשיא זוהרה בשנות ה־ 20 לחייה, מדגמנת בגד־יס מוזהב,
כשלראשה כיסוי ראש. מעניין ,״אני תמיד חובשת כובעים. זה
שלי. אני אוהבת להיות ב(זרכז העניינים של כל אירוע״.

ג׳ון קרופורד קניתי את קופסות־הכובעים
המיוחדות שלה.
״הבגדים הם כרטים־הביקור שלי. יש
לי אוסף תכשיטים ענק׳ ואוסף בגדים
אירוע. במטוס אני תמיד נושאת לכל קופסות מיוחדות לכובעים שלי. אני חיה
היום בטופ של ניריורק. חשוב לי להיות
אירוע חשוב, להסתובב רק עם בכל האנשים המעניינים ביותר, אני אוהבת
לחיות על רמה גבוהה, לאכול טוב ולהת לבש
טוב. זה הסיגנון שלי.״
הלשונות הרעות שראו את בתיה בניו־יורק
ידעו לספר, ש ב תיוק רוכשת בעצמה
את הכרטיסים לאירועים הנוצצים ביותר.
היא מכחישה בתוקף ואומרת :״אני מוז האלה

מנתלכל האירועים
״אם אארגן מסיבה בארץ, אני אטוס
במיוחד ללונדון להביא קוויאר ושמפניה
— כסף בשבילי הוא אמצעי להשיג
דברים, והשגתי כל מה ששאפתי לו

הברית. מספרת בתיה :״כשהגענז לאר־צות־הברית
היינו במצב כספי איום.
לבעלי לא היתד, עבודה ואני הייתי זו
שעבדתי, בדוגמנות ובטלוויזיה, ופירסנתי
את שנינו. כך, לאט־לאט, עזרתי לבעלי
לפתוח עסק ב־ 5000 דולר שהצלחנו לח סוך.
״הופעתי
על הרבה שערי שבועונים
ופירסמתי מוצרי קוסמטיקה. בעלי פתח
בית־חרושת למוצרי בשר כשר! ,וכשזה
לא הלך הפך אותו למיפעל למוצרי הודו.
האמריקאים לא היו רגילים לבשר ממין
זד, והעסק הלך. לבעלי היה הידע הדרוש,
והוא ניצל את האפשרויות הטמונות ב בשר
הודו, והפך את בית־ד,חרושת שלו,
שידע עליות ומורדות במשך 18 השנים,
לאחד המיפעלים המפוארים ביותר באר־צות־הברית.״
בתיה
הגשימה את חלום חייה והפכה
אשד, עשירה. היא בשואה עד היום לאותו

ואו במציאות? היורדת

בנעות־זוהו, מתקשה
בעל, המבוגר ממנה ב־ 15 שנים, ולהם
שלושה ילדים. כותבת בתיה :״יש לנו
דירה בניו־יורק, דירה בארץ, וגם בית
בן חמש קומות בשדה החמישית של ניר־יורק,
שנחשב לרחוב המפואר והיקר ביד*
׳!זר בניז־ייורק ואולי בעולם בולו. מציעים
לי עליו עכשיו שלושה מיליון דולר.
״אנחנו בחברה הגבוהה של ניו־יורק.
שלושת ילדינו — סקאטי בן ה־ , 14 אלכ־סנדרה
בת ה־ 12 ואנדריאה בת ה־ 9הול כים
כולם לבתי־ספר פרטיים. הבנות שלי
הן דוגמניות, מופיעות יבאלט ובתצוגות,
לא בדחיפה שלי. אנדריאה נבחרה כילדת
1976 לכבוד חג ה־ 200 של ארצות־הברית.
בנותי הן כוכבות, רוכבות על סוסים
ומשחקות טניס. אני גאה בהן מאוד
וגם זו תוצאה של עבודה.״
על בעלה מדברת בתיה באהדה רבה,
ומסבירה את סיבת הישארותם ביחד
במשך 18 השנים: י ז׳למרות שתמיד נר איתי
מבוגרת מכפי גילי, אפשר לומר
שגדלתי תוך כדי נישואין. נישואי החזיקו
מעמד כל השנים האלה כי תמיד היה
לי החופש הגמור לעשות כל מה שאני
רוצה ולהתפתח בכל ביוון שרציתי. בעלי
תמיד עזר לי בכך ונתן לי מישענת.
״למשל, בזמנו קיבלתי תפקיד בהצגה
של גודיק, איך להצליח בעסקים, ונש ארתי
בארץ תקופה ארוכה יותר ממה
שתוכנן .׳ההצגה נכשלה, אבל אני הצ לחתי•
גם זה• לא הרס את חיי הנישואין
שלנו, למרות שזה היה בתחילתם. אפשר
לומר שאנחנו משלימים האחד את השני
ומוציאים את המכסימום מכל מצב. אני
אשה מאושרת. לא משעמם לי.״
זאזא רוזגבלוס

ף* תיה מודה שבתחילת דרכה הלכה
• עם האף גבוה וחשבה שכל העולם
מגיע לה .״הכל נבע כנראה מחוסר
ביטחון עצמי. עם השנים השתנו סדרי
העדיפויות ׳שלי. בהתחלה חשבתי שיופי
זה מספיק בשביל לעשות קאריירה. היום
אני יודעת שזה לא מספיק. גיבשתי את
האישיות שלי, התפתחתי.
״היום אני דוגלת בשיטה שאם את
רוצה את הפרח, כל מה שאת צריכה
זה לקטוף אותו. אם יש קוצים׳ זו
הבעיה שלך. תמיד ידעתי להסתדר. אני
לא חושבת שהחיים זה עניין של מזל,
צריך להחליט מה רוצים ולעבוד על
זה, כמוני. איני חושבת ׳שקיים בעולם

ך ן 1ןיך ! 1111 1בתיה בנדיקט בת ר,־ 16 בתחרות
1 1 ^ 111 11 1 1 1 1 1מלכת־המים של שנת , 1969 שבה
נבחרה כסגנית שניה (למעלה מימין) .במרכז מלכת החים זיווה
אדם שיוכל לומר לי מה לעשות ומה
לא. תמיד הייתי משוחררת.
״לפני שיודעים מי את, מסתכלים קודם
כל על ההופעה שלך. ניסית פעם לראות
את ההבדל בחנות — כשאת לבושה
ברישול או לבושה היטב. יש הבדל
בצורת ההתנהגות כלפיך. לכן הבגדים
היפים הפכו להיות חלק ממני.״
כשנשאלה בתיה אם שמעה על פנינה
רוזנבלום, השיבה מייד פנינה היא

בינדר ומשמאל סגנית מלכת״המים עליזה גור, שנבחרה מאוחר
יותר למלכת היופי של ישראל. למטה שתיים מהמועמדות. התואר
נתן לבתיה דחיפה לחיי־הזוהר, שאותם היא ממשיכה עד היום.

לא תחרות בשבילי. פנינה רוזנבלום היא
זאזא גאבור הישראלית. בארצות־הברית
יש אלפי בחורות כמו פנינה, לכן היא
לא הצליחה שם כפי שהיא מספרת כאן.
אבל אין ספק שטמון בבחורה הזאת
פוטנציאל גדול.״
בתיה מודה שהיו לה הרבה הצעות
בארץ, כמו למשל ליהפך לרדץ של חיי־הלילה
של תל־אביב. אך היא סירבה.
כששואלים אותה אם היא יורדת, היא

ממהרת להזכיר. שהיא מגיעה ארבע או
חמש פעמים בשנה לביקורים בארץ.
בתיה מסכמת בכתב את דמותה :״אני
קומבינציה של ׳ שני עולמות. אני מזל
תאומים, אבל אני הושבת שאני לא שתיים
אלא עשר דמויות שונות, וכל מה שאני
צריכה זה לדעת מתי, ואיפה ללבוש את
הדמות המתאימה.״ לשאלה מה תהיה
כשתהיה בת ,60 היא עונה מייד :״זקנה
נירה גד
יפה.״

3ב1ים לחווה

בתיה בנדיקט ב־ 3תמונות אופייניות משנות הזוהר
שלה .״אני קומבינציה של שני עולמות, כיאה לבת מזל
תאומים. איו לי דמות אחת, אני 10 דמויות שונות. כל מה שאני צריכה זה לדעת מתי

ואיפה ללבוש את הדמות המתאימה. כשאת נראית מטופחת מסתכלים ומתייחסים אליך
אחרת. ודוס כל אחת שיש לה קצת הופעה, קוראת לעצמה דוגמנית. דוגמנות זה מיקצוע
רציני, הדורש הרבה ידע ועבודה. לא כל נערה יפה יכולה להצליח כדוגמנית.״

נעם הם מנה סחווה מחו״ ר נדי מנס
מאים הרבה, אבל נותן 10 או 20 שקל לפריט.
אין רווח גדול. עובדים על אחוזים נמו כים
כדי שהאנשים יקנו. אני עובד פה
על גרושים.״

לא טוב —
לא כסף

חנות מלאה מפה לפה בצעירים וצעירות,
שאפילו לא מודדים, רק מעיפים מבט על
החולצה או השימלה שמים בשקית, משל מים
ויוצאים.
אבל לגבריאל יש גם טענות :״מס הכני
סד, לא נותן לחיות, העיריה עושה לי שני
רפורטים ביום כי אני תולה סחורה בפתח
החנות.״ באותה נשימה הוא מוסיף :״מה
אתך מותק י מה עם התכלת מותק 1נכון,
קצת קשח לראות במראה, ותא ההלבשה
צפוף, אבל בואי מותק, אם לא טוב לא

להראות שרירים

ולהחליף גופיות שלוש פעמים ביום, אחרי
כל שיעור. כך מושה אבי פאנק\,ווודה~צעיר
לריקוד ולספורט .״אני קונה גופיות אצל הימאים. זה הרבה יותר זול,״ אומר אבי.

ספורטיבי

חולצת טריקו

ב־ססו שקל איפה
אפשר להשיג היום
אופנתית במחיר מצחיק.

ךץם. כ מן ולם. ל א היו ימאים, אך קראו
י י לכם כך. הם ימאים בלי ים, ימאים
על היבשה, זה התחיל לפני כ־ 17 שנה, כ־שהימאים
נהגו להגיע לחופשה לחוף חיפה.
הם היו יורדים עם שללם ללא תשלום מ כם,
ומביאים למכירה מכל טוב — בשמים,
טרנזיסטורים, מכונות־גילוח חשמליות,
סכיני גילוח, סבונים ובגדים מחוץ־לארץ,
במיוחד מאיטליה. תחתוני־ניילון שקופים,
מישקפי־שמש — אצלם אפשר היה למצוא
הכל.
פעם, ימאים זה היה מושג. זה היה כמ עט
מוסד. היום זה היסטוריה. היום זה
כמו שוק הכרמל, כמו אלנבי, כמו חנויות
הבזארים. מה שנותר הוא הקטע שבין
כיכר דיזנגוף ושדרות בן־גוריון, ששם
נשארו חנויות הימאים של פעם.
גבריאל ועקנין יושב בחנותו שברחוב
דיזנגוף מזה 17 שנה .״הייתי נוסע לחיפה,
קונה אצל הימאים ומביא את הסחורה ל־תל־אביב.
היום הכל השתנה. לא צריך כבר
ימאים. יש יבואנים. גם הסחורה היא אחרת.
אני מוכר היום בגדים הודים ושמלות ער ביות,
כמו בעיר העתיקה.
״אני מוכר בזול. חצאית הודית שחורה
עם זהב ופעמונים עולה אצלי 400 שקל.
צעיף הודי — 120 שקל. שמלות ערביות
בין 150ו־ 300 שקל, ואין צורך לעלות
לרגל לירושלים. אם באה לקוחה המתמק-
חת על המחיר ורוצה הנחה, אני נותן. לא

ל תלי ם יפות

נ ל אשר צריך הוא בגד מחניף, כלדו שמלה־טוניקה
מיני מטריקו. המיבתר עשיר ביותר והמחירים מציאה.
כיום מחזיקים בחנויות הימאים סחורה, שברובה היא תוצרת הארץ כולה סוג אלף וזולה.
״סוג א״א״,״ הוא מצהיר. יש לו גם חול צות
וגופיות לגברים. פה קונים בעשרות
בגלל המחיר. ההבדל במחיר הוא עצום,
ומגיע לחצי. בקיץ משתלם לקנות אצלו
גופיות ובחורף סווצ׳רים.
תנועת הקונים ערה. כשבאנו, היתד. ה
כסף!
תחזירי, או תחליפי, תקבלי את ה כסף
בחזרה.״
כמה תיירות נעצרות. המיבחר הציבעו־ני
התלוי מושך את העין. הן מתלהבות
מהשמלות הערביות הרקומות, .כאלה בדיוק
אי־אפשר למצוא בניו יורק, ופה הן עו־

ענשיו הם מובוים
וק חוצות האוץ
לות רק 550 שקל, מחיר אחרון. הן ממששות
את חגורות העור, את מיכנסי ההרמון שנס
ליחם אבל בארץ הם עדיין נמכרים ב־250
שקל, חולצות טריקו יוני־סקס באדום ו שחור
רק ב־ 100 שקל.

יותר מדי
סדר
^ משחנויות צפונה
* י חנות דומה. המוכר
משועמם, הסחורה הכמעט
שכנו מסודרת טיפ-טופ על

משם נמצאת
יושב בטל ו זהה
לזו של
המדפים. יותר

ך 1ך 1י ך 1 1 1 1 7גבריאל ועקנין האב
נמצא זה 7ז שנה באו1•1
!•11י* יי• ן
תה חנות. פעם היתה לימאים תקופת זוהר, אבל גס היום לא

אפשר למצוא אצל הימאים
מיכנסי שרוואל לאוהבות
החרמון. לא כל כך אופנתי, אבל מכסה.

עדיין

ערביה

רע, לא צריך להתלונן, בפרט כשלידו עוזר משה, בנו בן ה־. 15
״כל יום אחרי הלימודים אני בא לעזור לאבא. אנחנו נותנים
הנחה. לא הרבה, אבל נותנים. צילומים: מירי זיכרוני

המקום הומה צעירים וצעיוות, שאפילו
לא 1מודדים, רק בוחני 1בגר, שמים
בשקית ניילון ומשלמים. תיירות באות,
נעצרות ומסתברות בשמדות הרקומות
התלויות, נכנסות וקונור 1והבל בווו

אין צורך לכתת רגליים ולעלות
לרגל לירושלים, כדי להשיג שים־
לה ערבית. ב־ 300׳שקל תוכלו להשיגה בדיזנגוף.

אינדיאנית

וגס למי שחשקה נפשה להיות־־אינדיאנית
בימי הקיץ, שימלת טריקו עם פרנזיס
המכסים טפח ומגלים טפחיים, במחיר סביר בשלל הצבעים רז^גרחרו־ור

מדי סדר. אין קונים. שקט.
מעט דרומה משם, בכניסה לבית, יש
מין חנות קטנה. גם היא היתה בגילגול ה קודם
חנות של ימאים. טומי פרץ יושב
ואוכל פלפל, ובין ביס אחד למישנהו
עונה על שאלותינו בקשר למחירים. אצלו
יותר יקר. חצאית הודית — 650 שקל,
ב־ 250 שקל יותר מאשר אצל גבריאל.
הלאה, לא רחוק מכיכר דיזנגוף, חנות
ימאים קטנה וצנועה. המיבחר דל, אבל יש
כמה שמלות מיני יפות מטריקו. המחיר
רק 150 שקל. לידו חנות קטנטונת, כמעט
דוכן, המוכר יושב ברחוב, על כסא ו מפטפט
עם אורחת. אצלו נראים הסממנים
של פעם — הוא היחידי שעדיין מחזיק
דאודורנטים, מציתים
סבונים, בשמים,
וסכיני גילוח כמו בימים ההם.

תהיי באוברול שורטס מ־

\ 1111י #י י טריקו משובח בגיזרה טובה,
לבוקר, לאחרי־הצהרייס, לבית ולים, שימושי.

עם!ס עוז במיטב!

סקור

מנוחה נכונה
סיפרו החדש של עמוס עול מנוחה
נכונה, שראה־אור בימים אלה* ,מייצג
את בשלותו של עוז כסופר ומבסס את
מקומו בפיסגת הסיפורת הנכתבת כיום
בישראל. מנוחה נכונה הוא הטוב, הבוגר
והתלת־מימדי שבספרי עמוס עוז.
מנוחה נכונה הוא סיפור אבות ובנים
בנוסח ישראלי, הנפתח בפתיחה עוזית
אופיינית :״איים קם ועופר ממקום
למקום. מה שהשאיר חאיש מאחוריו נשאר
מאחוריו ומביט כנפו. בחורף שגת ששים
וחנוט החליט יונתן ליפשיץ לעזוב את
אשתו ואת הקיבוץ שבו נולד ובו גדל.
הוא גמ 4כלבו לצאת ולהתחיל כחיים
חדשים..״
עוז מוליך את הקורא מהרגיעה החי צונית
של ישראל בשנות ה־ ,60 אל אותה
• עמוס עוז — מנוחה נכונה: עם־
עובד הספריה לעם ; 381 עמודים (כריכה
רכה).

החווייה הישראלית

התפוצצות של מילחמת — 67 המוצגת
בסיפרו כסופו של עידן. מנוחה נכונה
הוא מעין רישום של שנתיים בחיי קיבוץ
( 1965 עד ,)1967 המייצגות את מכלול
ההתרחשויות שעברו על החברה היש ראלית
באותה עת. אחד מגיבוריו של
הסיפור הוא ראש־ממשלת־ישראל באותה
עת, לוי אשכול.
יונתן ליפשיץ, בנו של המנהיג ה מקומי,
מי ששימש כשר באחת ממשלות
מפא״י, מואס בחיי הקיבוץ ובאשתו,
שמוזרותה גוברת והולכת אחרי אובדן
עוברה בשעת־לידה. ליפשיץ חי בצילה
של דראמה אשר התרחשה מעט טרם
לידתו, כאשר אחד מחברי הקיבוץ, כניה
טרוצקי התאהב באמו חווה ,״כדר!־
רוסית, בדמעות ובשבועות ובווידויים
קדחתניים״ .לילה אחד, בשעת טירוף,
ירה טרוצקי המאוהב באהזבתו ההרה,
בבעלה, אביו של יונתן, ובפר של המשק,
כיוון כדור אחרון למיצחו, אלא ש״כל
היריות האלה החטיאו את מטרתן וגם
טיפת דם אחת לא נשפכה טרוצקי
המאוהב ברח מהארץ והפך מלונאי עתיר־הון
במיאמי־ביץ׳ ,ארצות־הברית. עד
לסוף מנוחה נכונה לא ברור אם אביו
של יונתן הוא אותו טרוצקי או שמא
אביו-מגדלו, יולי, ליפשיץ.

של מי הים התיכון?

׳•ס טעויות ויש טעויות. טעות אחת, שאירעה באחרונה בעולם הספר הישראלי,
היא יותר משגגה פשוטה. היא מלמדת רבות על בעליה.
שני עסקני ספרות שוליים, חיים נגיד וחיים פסה, פירסמו בעזרת קרן תל־אביב
לספרות ולאמנות ובהוצאת הקיבוץ המאוחד את מיבחר זוטא ב׳ של שירי
תל־ אביב.
בעמוד 84 באנתולוגיה זו מתפרסם שיר בשם היס התיכון, מחברו של השיר,
כך כתוב שם, הוא נתן זך.
אלא שהשיר הנפתח ב״הים התיכון הוא הים הנכון /בדיחה יפואית על אודות
הכריחה של /יתד דעתי לא היתה נתונה לבדיחות / :באב. וחוכמה סיתתו

משורר זך
״בדיחה יפואית

משורר יונתן
— אודות הבריחה״

את אבני החומה אינו פרי־עטו של המשורר המעולה נתן זך, המיוצג באנתולוגיה
זו בכמה שירים. שיר זה הוא פרי עטו של נתן אחר, נתן יונתן, משורר ששיריו לא
נמצאו מן הסתם ראויים להיכלל באנתולוגיה, למרות ששירבוטו של עורך האנתו לוגיה
חיים נגיד, נמצא כראוי להתפרסם בה, על חשבון משלם המיסים התל־אביבי.
החרמתם של האדונים נגיד ופסח את נתן יונתן ברורה למדי: יונתן חטא חטא
כבד לקדושת השירה. הוא מחבר פיזמונים המגיעים לראשי מצעדי־הפיזמונים, ואינו
משועבד לנצח השירה הטהורה. לכן הוא אינו נחשב בעיניהם, לכן אסור לטמא
בנוכחותו אנתולוגיה מכובדת של שירה, לכן הם לא כינסו משירי תל־אביב שלו
והפכו את נתן זך למחברו של היס התיכון.
ינצח השירה העברית, ששבח את צפרדעי הישירה של הדורות הקודמים, ישכח
גם את האדונים נגיד את פסח, אך יזכור את שמו ישל נתן יונתן.

טע 1תיז 1ט א של חיים נגיד

ב־ 381 עמודי מנוחה נכונה מתאר עוז
את הקיבוץ בריאליזם ספרותי חסר-
תקדים, בלא כחל ׳ושרק, במונוטוניות
של חייו, בעולם הקטן שבו דחוסות להן
נשמות רבות המנקרות אחת ברעותה.
יונתן מנוכר מכל המתרחש סביבו, מסרב
לקבל יעל עצמו את ניהול המוסך בקיבוץ,
אינו יודע כיצד לספר לאשתו רימונה
את מחשבותיו בדבר עזיבת הקיבוץ.
הוא שקוע רובו ככולו בעולם לא מצי אותי
של מהלכי שודמת, תוך הגדלת
התהום בחיי הנישואין :״היא ידעה שהוא
לא ישן. הוא ידע שהיא יודעת. שניחם
ידעו ושתקו. שככו שקטים וחיכו.״
כמו בהופעה של דאוס־אקס־מכינה,
מגיח מתוך האין עזריה גיטלין, צעיר
שניצל בילדותו מן השואה, המחליט
להתיישב בקיבוץ, שהוא מרכז העלילה.
עזריה מגיע עם מעט חפצים וגיטרה, הוא
השתחרר מן הצבא ומחליט להתקבל
כחבר בקיבוץ גרנות, בשל מאיסתו
בעיר :״החיים בעיר הגדולה, הבדידות,
התחרות האכזרית, ההמתות והצביעות
ואדם לאדם כמו שאימתם זאב.״ רק
בשל כישוריו של עזריה כסמל טכני
בצבא ׳,מקבלו יוילק, אביו של יונתן,
כעובד מוסך :״אני כבר ששה יטכועות
מחפש כנרות עובד-שכיר למוסך שלנו.״
יונתן חי בצילה של פעולת־תגמול
שנערכה בחירבת־תאופיק בשנת , 1960
פעולה במהלכה נפצע, חילץ משדה־האש
פצוע אחר ועל כך זכה בצל״ש.
ליונתן לא ברור מדוע נשא לאשה
את רימונה, מעשה שהביאו לכבילה
לאותה שיגרה המחרידה והמפחידה אותו:
״אהר־כך •טוב יהיה סתיו. אתה תיסע
לשחק שח כאליפות הקיבוצים ואולי
שוב תגיע לאחד המקומות הראשונים...״
וברגע של לחץ, מבהיר יונתן ל ת מונ ה :
״אני לא יכול לחמשיר להיות כאן.״
בעוד יונתן עובר את תהליך חיפוש
הדרך לעקירה מהקיבוץ, טווה עזריה את
חלומות השתרשותו בו :״עזריה נכסף
להתוודע מהר ובלי שום דיחוי אל כל
הנפשות האלה: לדבר, להסביר, לרתק,
לעורר ת שו ת חזקים, לחדור ולגעת כחיי
כולם ככל כוחו.״ הרעיון המרכזי המפ עיל
את עמדתו הפוליטית של עזריה,
הוא שלילת תקופת שילטונו של דויד
בן־גוריון בארץ. רעיון זה, בדומה
לאחרים, מזין את נשמתו הסוערת של
עזריה :״ישא סדרות של הרצאות וידליק
את כולם בהתלהבות מחודשת. ינהל
חוג. יכתוב מאמרים בעלון הקיכדן. יכה
בתדהמה את יולק עצמו כאשר ישפוד
אור על ימי ממשלת כן־גוריון. יתווכח
ויוכיח כראיות ניצחות. עד מהרה יוודע
כאן כי נפש נדירה באה לשכון ביניהם...״
עולם הזיותיו של עזריה מגיע הרחק
מגבולות הקיבוץ, הזיות בדבר הפיכתו
למעין א ״ ד גדרדץ של הדור החדש,
דמות שסוגדים לה, דמות ששמה יגיע
למרחקים :״כעבור זמן, ואולי ככר כימי
חקיין הבא, יחקור ראש־הממשלה אשכול
את מקורביו וישאל מי הוא הפדא השמיני
הזה שכולם מדברים עלץ, מדוע לא
יכניסו אותו פעם אלי, שנוכל לבדוק
מקרוב איזו סחורה היא זו?״
בבוקר הראשון לשהותו של עזריה
בקיבוץ מעירו יונתן לעבודה במוסך,
ובאורח מופלא, מצליח עזריה להדריך
את יונתן בתיקונו של טרקטור אבוד
למחצה, שספק רב אם ישוב לנסוע בדרכי
הקיבוץ. כבר באותו ערב בא עזריה
לחדרם של רימונה ויונתן עם הגיטרה
שלו, כפתי המאמין למדיניות הדלת ה פתוחה
של הקיבוץ. הוא גלוי, מאמין
בערכים, מאמין באדם ובחברות. סיפר
לדימונה ויונתן את סיפור הגולה שלו,
תוך שהוא מתאהב בהדרגה בדימונה :
״במעומעם החל עזריה גיטלין לקוות
שנערה זו תפגע בו, תעליב, תגוץ ם
לד איזה עוול משווע, ואז היא תהיה

מחייבת לפייס אותו ככל היד כוחה.
והוא לא ידע מה.״ אחרי מישחק שח
מוזר, שבסופו ניצח יונתן, הוציא עזריה
את הגיטרה, פרט עליה מנגינה עצובה
ונפרד מהם. אחר־כך אמר יונתן לדי מונה
:״הוא פטפטן גדול, רמאי וגוזמאי,
שחצן וגם חנפן, ותראי איד למורת כל
אלה הוא מצליח איכשהו לעורר מין
סימפטיה.״
עד מהרה הופך עזריה לשם־דבר ב משק,
תוך שכוכבו דורך בעבודות המוסך
ובהתקנת כל הכלים החקלאיים. הוא

סופר עוז
האשם האמיתי — בן־גוריון
מהפנט את בנות המוסד החינוכי, תוך
שהוא פולט אימרי־שפר וציטוטים. הזמן
מתואר בלשונו של עוז :״שנת שיטים
וחמש, חורף בין המלחמות, כל חלומות־הזוועה
עם זכר היסורים שהיו ועם פצעי
הנפש, כולם צריכים להגליד כדי שתהיה
שמחה.״
אכות וכנים. בעוד יונתן קרוע ב פצעי
נפשו, ממשיך יולק האב בשיגרה
הפוליטית־מיפלגתית שלו, אותו מסע
עטוף כזבים של ״דין התנועד,״ ו״אח־ריות
היסטורית״ .הוא מגיע לישיבת הנ הלת
המיפלגה בתל־אביב, שם הוא נושא
את דברו. אחרי ישיבת ההנהלה יוצא
יולק, ובשוטטו ברחובות תל־אביב, בוחן
הוא את מעשי דור האבות המייס דים
ותוצאותיו :״הגה הכל הולד ו חוזר
ליושנו: חלוצים לשעבר צירפו
וחסכו ולוו והנה גם קנו להם׳ בית חדש.
ובכית הקימו סלון ובסלון תעמוד לה
שידה ובתור השידה, מאחורי דפנות־הזכוכית,
ודאי מונח לו סרוויז, למען
יראו וייראו כדברי אשכול בנאומו.״
חווה, רעייתו של יולק ואמו של
יונתן, רואה את יולק ואת דורו בעיניים
אמיתיות יותר :״לילה־לילה כמיטה לצד
האיש המאמין, ריחות המחלה שלו, נשי מת
הסיגריות השנואה, קול נחרתו על
פניה, מיתאר חיוור שד מדפי ספרץ
העמוסים על הקיר מנגד כאור בית־הכסא
שאותו אסור לכבות, סובנירים שלו
על השידה על הקיר על מראשות המיטה
כמו פלקט עבה: אני הנני אישיות לאו מית.
אני הייתי מיניסטר. אתה היית
מיניסטר, אתה אישיות לאומית ואני,
אדוני, הייתי הסמרטוט שלד, הגרביים
הישנים שלך, שמחביאים מתחת לתה־תוני־ההורף
שלד וגם תחתוני-החדרף של
אני הייתי, אדוני...״
בעוד דור האבות מוצג בסיאובו, מת מקד
הסיפור יותר ויותר בדור ההמשך,
דור הבנים, שתוכנת להשגת המטרות
הלאומיות של דור המייסדים. אחת

אחת;״ בוזמנית מגיע ראיש־הממשלה
לבקר את יולק וחווה כדי להרגיעם. לק ראת
סופו. של המיפגש מתפרץ עזריה
אל לוי אשכול, ואומר את כל שבליבו,
ומוסיף :״יונתן יצא לדרד כדי לחפש
את משמעות החיים. לא משמעות. טעם.
כלומר, כל אחד הוא חפשי. הפרט הוא
לא רכושו של הכלל. ולא רכוש ההורים
ולא רכוש חאיטח ולא רכוש הקיכדן
ואפילו, סליחה שאני נאלץ להתחצף כד,
אפילו לא רכוש המדינה. האמת קודמת
לנימוס עזריה גם מזהיר את אשכול
מפניה של המילחמד, המתקרבת ובאה.
חווה מתנצלת לאחר מכן לפני ראש־הממשלה
:״הוא מקרה טרגי. זהו כחור
משארית הפליטה וכאשר רימונה
מנסה להיגיעו, מתפרץ עזריה :״את אל
תתערכי. את לא רואה שאני עומד יחידי
מול כל העולם? גם אהובתי צריכה
להצטרף אליהם? הזהרתי את החבר
אשכול •שמתקרבת מלחמה ושגם אם ננצח
כה, תהיה זו התחלת הסוף. אמרתי
וגמרתי. מעכשיו זרשתוק כדג...״
חווה עוזבת את חדרו של יולק ועוברת
לחדרו שיל מזכיר הקיבוץ החדש,
שרוליק. מגיע שליחו של בניה טרוצקי,
הממתין לביקורו של בנו־או־לא־בנו

מאבני־דבוחן של דור זה מתמקדת בהרי סות
הכפר הערבי השכן, שייח׳־דאהר,
שאליו יוצאים יונתן, רימונה, עזריה
וכמה מבני גילו של יונתן לפיקניק באחת
השבתות. שיברי זיכרונות הילדות של
ילידי המשק על הכפר ועל השייח׳ שלו,
כמו מאזכרים את האמת על העם שחי כאן
^ בארץ, עם שבניו הפכו פליטים. על
הרדידות האידיאית של דור הבנים כותב
עוז :״השיחה נסבה על מה שהיה
בשייח׳-דאהר לפני מלחמת־השדורור, על
ערמתו של החאג׳ הזקן, על; מה שהיו
הערכים מסוגלים לעשות לנו וגם על
מה שאודי מציע לעשות להם כמלחמה
הכאה.״ מנוחה נכונה משול לדיאלוג של
חירשים, בין דור שאין לו מה לומר
(הבנים) ודור שאומר יותר מדי (האבות).
באותו לילה, אחרי הפיקניק ואחרי
״ שניהלו מירדף בעיקבות דמות לא ברורה, ,
שהסתתרה בחורבות הכפר הערבי, ומבול
סוחף שניתך עליהם ,,נותר עזריה ללון
בחדרם של רימונה ויונתן. באותו לילה,
ב* 3לפנות בוקר; עוסק יולק, אביו של
יונתן, בחיבור מיכתב ללוי אשכול, ראש־ י
הממשלה ושר־הביטחון, שבו הוא כותב
בין השאר :״העיקר הוא ככד שאנהנו
1הוכסנו, אשכול יקירי. הוכסנו תבוסת־עולמים.
היד ממאנת לרשום זאת, אכל
האמת קודמת. תם ונשלם, ידידי, הפרק
דמסובד שלנו.״ מיכתב זה נועד להסביר
ללוי אשכול את אי־רצונו של יונתן הבן
* להמשיך ולחיות בקיבוץ. את האשם
תולה יולק, כמאמץ את גירסת עזריה,
1בדויד בן־גוריון :״האשם ככל׳-זאת הוא
כן־גוריון ולא אחר: הוא עם הדיכוק
הכנעני שלו, שיצמח לנו כאן דור של
נמרודים וגדעדנים ויפתחים• ,שיגדלו אצ ו
! לנו זאכי־ערבות כמקום אברכי ישיבות.
לא עוד מרכס ופרויד ואיינשטיין, לא
1עוד מגוהץ וישה חפץ, לא עוד גורדון
| ובורוכוב וכרל, מכאן והלאה — הכו
לנו ידאב ואבישי ב:י צרויה, אהוד כן־
| גרא, שזופים, בורים ונכערים, מלומדי
,מלחמה• ומה יצא מן ההוקוס־פוקום
* הזה ף יצא נכל הכרמלי, אני אומר לד,
עם שאר משתץ־בקיר...״
את המיכתב הארוך ללוי אשכול מכ ניס
יולק לאחד מתיקיו, ולבסוף משגר
אליו מיכתב קצר, שבו הוא מבקשו
לקבלו לפגישה פנים־אל־פנים, לדון על
עתיד בנו.
בעוד יונתן ועזריה חולים בהתקררות,
שבה לקו בטיול השבת לשייח׳־דאהר
והוזים מרוב חום, עוברת רימונה להזיות
משלה :״אני הייתי רוצה להשכיב את
שניהם בחדר־השינה כמיטה זוגית ולהיות
לבדי כאן כחדר על הספה. או כלילה
להיות כין שניהם ולנגוע כזה ובזה.״
* משולש מוזר זה מסתיים עם החלמתם
של השניים, או כמאמרו של יונתן :
״קומי לכי אליו רטובה מהזרע שלי לא
איכפת לי נמאס לי ודי. ורימונה :״אז
הלכתי אליו רטובה מהזרע של יוני,
ישבתי על-ידו על הארץ אמרתי שבאתי
לשיר לו.״ ודומה כאן, כי החטא הקדמון
של חווה ויולק ליפשיץ עם בניד, טרוצקי
חוזר על עצמו במהדורת הבנים.
הוריו של יונתן ליפשיץ, יולק וחווה,
היסטריים. חווה מאיימת על יולק :״יש
לד זמן עד מחר כצהריים לסלק כאופן
סופי מהקיבוץ הזה ומהחיים של יוני
את הפסיכופט המופרע, שבכוונה הכנסת
1אותו כזדון וכדם קר להתם את החיים
*1של הכן שלד״.״ חווה •ויולק מעלים
באוב את המשולש הישן של ראשית
| ימיהם המשותפים, כאשר חווה מטילה
את קלפיה על השולחן :״אתה תופס
1שזה יכול גם להיות הילד שלו?״ וכוונתה
לבניה טרוצקי. חווה מאיימת להתאבד,
יולק מתמוטט בהדרגה. יונתן קם בוקר
יונתן. מציע נסיעה לארצות־הברית ל אחד
ועוזב את הקיבוץ, כאשר רימונה
חווה. עזריה מגיש בקשה להיות חבר־ועזריה
ישנים יחדיו. הוא נוטל את
קיבוץ. בינתיים יונתן מכין את מסעו
כלי הנשק האישי שלו, את תיק־המפות
לפטרה, לסלע-אדום, אותן חורבות ש ומעט
ציוד. הוריו של יונתן וחבריו
היו כמה שנים קודם לכן מוקד משיכה
לסיירת הצבאית נחלצים לחיפושים
לבני דור שלם. יונתן וכסף ״אל המוות
אחריו. ראש־הממשלה אשכול מורה
הזה הנקי מיסורים הזזולד וחופף אותו
למישטרה להיחלץ לחיפושים אחר יונתן,
לאבן מאבני המדבר.״ הוא יוצר קשר
והילד איננו.
עם זקן מוזר בשם אלכסנדר, סאשה
טללים :״אתה תקרא לי טללים, ואני
בינתיים יורד יונתן דרומה, עובר את
לד — קראסאביץ.״ הזקן יודע שמטרתו
באר־שבע ומגיע לעין־חוצוב, שם הוא
של יונתן היא סלע־אדום. הוא אינו עוצר
פוגש בחיילת, שעימר, הוא מעביר ליל־בעדו,
אלא מלגלגל מעט. מוסיף ואומר
אהבה :״והיתד זו התעלסות שהוא לא
ליונתן :״כל אהד סוברין• על חייו. כל
ידע כמותה כל ימי חייו. לא כהשפלה
אידיאוט — חופשי כמו מלד.״ אחרי
ולא בכושת־פנים כי אם בפראות וכדוד
שיונתן חוצה את הגבול ומתחיל לעלות
ובאיזה דיוק משוכלל. כל הלילה ועד
במעלה ואדי מוסה, הוא מגיע אל נקודת
לפנדת־כזקר. כאילו היתה לו אחות־האיזון
של חייו ומחליט לסגת. בריצה
תאומה שגופה וגופו נטכעו ביציקה

הזקן,

הוא חוזר אל קרונו
הוא בוכה על חייו.
הזמן נוקף. הקיבוץ ממשיך בשיגרתו.
עדיין יש שמחפשים אחרי יונתן, שנעלם
כלא היה, עד שמגיעה שמועה על יונתן
שנראה בערבה ליד ״ג׳יפ ציוילי תקוע
ואיזה יהודי חצי עירום עם זקן לכן
כזה, דומה קצת לגורדון מהתמונות...״
בעוד רימונה בהריונה״ ועזריה מטפל
בה, שב יונתן ליפשיץ אל קיבוצו :
״אותו לילה לנו שניהם, עזריה ויוני,
כחדר הגדול. ורימונה ישנה לכדה ב־חדר־השינה...״
שלושתם חייו בשלישיה.
בדצמבר נולדה בת :״עזריה הציע לקרוא
לה כשם נעמה. דיוני אמר, :זה אפשר׳.
העמידו את מיטת התינוקת בחדר־השינה,
עם רימונה, והוסיפו שניהם ללון כחדר
הגדול.״ ביוני פרצה לה מילחמת ששת
הימים, יונתן ועזריה הצליחו לעוברה
בחיים, והמשולש רימונה־יונתן־עזריד,
המשיך לחיות בשלווה ובאושר עם הבת
נעמה.
לסיכום: סיפור חדש של עמוס עוז,
שהוא ישיא ביצירתו. זה סיפור הכתוב על
מישור החיים, שאינו מדלג מעל למד,מורות
הפוליטיקה, ואינו מתעלם מהאכזבות
שהוליכו את החברה הישראלית עד הלום.

זה ספר המעמיד מתחת למיקרוסקופ
הספרות את התנועה הקיבוצית, את צביעותה
וחוסנה. את ריקנותה והפוטנציאל
הבלתי ממוצה בה. מנוחה נכונה הוא ספר
מומלץ ביותר, המטפל בכל מכאוביה של
החברה הישראלית, שהוא אינו חושש
לעיתים לדונה בחרצובות עטו.
גס דייקנותו של עוז בפרטים קטנים
ומישניים מייצגת את אמנות כתיבתו,
למעט אותו קטע, שבו הוא מתאר את
הקרב על חירבת־תאופיק, שכותב שורות
אלה נמנה עם הלוחמים בו. עוז מציין
כי הנסיגה מהיעד נעשתה ״תחת הילת
הזוועה של פגזי תאורה סוריים,״ בעוד
שבדיקה קלה היתד, מגלה לו, כי בקרב
זה השתמשו הצדדים הלוחמים בזרקורים
בשעת קרב. הזרקור שהאיר מרמת־פוריה
לעבר חירבת־תאופיק, הוא זד,

שחתך את אפלת הלילה, ולא פיגזי־תאורה.
מנוחה
נכונה הוא ספר מעולה, כן
ומרגש, הכתוב בעברית קולחת ומרתקת.

עיון
שומר מהדורה שניה

ומתוקנת לסיפרו של

שימחה (״סמואל״)

נוח

קרמר

ההיסטוריה מתחילה בשומר• ראה־אור
בימים אלה. הספר, שהוא מד,נודעים ב ספרים
העוסקים בתרבות הנחשבת לרא שית
הציוויליזציה, באמצע האלף הרביעי
לפני הספירה הכללית לחופו של המיפרץ
הערבי.
קרמר, פרופסור לשומרולוגיה באוניבר סיטת
פנסילווניה, בעלת האוסף השו-
מרולוגי הגדול ביותר בעולם, פירסם
את סיפרו במחצית שנות ה־ ,50 כסיכום
ליותר מ־ 100 שנות מחקר בנושא מרתק

התרבות השומרית נחשבת כיום לאחד
משורשי הציוויליזציה. פילוסופים, מו רים׳
היסטוריונים, משוררים, מישפטנים
ומתקני־חברה יכולים לגלות את האב־טיפוסים
שלהם בשומר הקדומה. השו מרים
יצרו ספרות מקיפה עוד קודם
שנכתב המיקרא, וזמן רב לפני שהעב רים
באו לעולם. הספרות השומרית מור כבת
ממיתוסים וסיפורים אפיים, הימנונים
וקינות, כתיבת דברי־הימים ומישלי-
חוכמה. עד היום נחשפו, בשלמותם או
בחלקם׳ כ* 25 מיתוסים, העוסקים בעיקר
בבריאת העולם ובאירגונו.
הפרק הראשון בספר מתייחס לספרות
השומרית והתנ״ך, תוך השוואת מיתוסים
ואיבחון מקורות של מיתוסים תנ״כיים
שנכתבו מאוחר יותר. בפרק לוחות שומר
מתאר קרמר את סיפור פי׳ענוחם של
לוחות שומר במוסיאונים שונים בראשית
המאה העשרים, תוך שיחזור הדרגתי של
תקופות הכתב השונות בכתב־היתדות ה־שומרי.
בהמשך
הפרקים מנתח קרמר את מר כיביו
של העולם השומרי, מתוך מיון
של לוחות וקיטעי לוחות, המצויים במו-
סיאונים רבים ברחבי־תבל. כך הוא מגיע
לתיאור בתי-הספר הראשונים בשומר,
מבלי לדלג על המקרר, הראשון של שוחד
בחינוך או מלחמת. העצבים הראשונה.
מלאכת שיחזור העולם ד,שומרי מביאה
את קרקר לתאר את הפרלמנט הראשון
בעולם, שהיה בשומר, תוך שהוא מתבסס
על האפוס עלילות גילגמש״-שם מסופר
על :״כנסת עצרת זקני העיר /כה השי בה
לגילגמש , :הבה וגכנע לפני בית
כי׳ט, אל לנו למחצב כבלי-זיננו !׳״
קרמר מתאר בפרק אחר את ההיסטוריון
הראשון, תוך הבאת סיפור מלחמת-
האזרחים בשומר, או תיאורה של הפחתת-
המיסים הראשונה בתולדות תבל ואת
קובץ־ד,חוקים הראשון שנערך בידי המלך
ליפיט־אישטר, שהקדים את חמורכי
ב־ 150 שנה.
בין כתבי הציוויליזציה השומרית מצוי
גם ספר התרופות הראשון, תיאור של
ניסיונות בנטיעת עצי־צל, התורה הרא שונה
של בריאת העולם, האידיאלים ה מוסריים
הראשונים, איוב הראשון, ויכו חים
ספרותיים ראשונים, סיפור נח ה ראשון,
שיר־האהבה הראשון (״חתן,
תגני ואחבקד / ,בי טובים דודי מדבש
ההיסטוריה
מתחילה בשומר מלא בהדפסים׳
רישומים, קטעי־שיר, הבהרות ו הארות,
והוא נוקט גם בהנחה הקושרת
את המילה ״׳שם״ עם המילה ״שומר״.
ספר מעולה על ראשית הציוויליזציה,
שיש בכוחו לפענח לקורא הישראלי את
מקורותיו הראשונים, שהרי אברהם ׳נולד
באור־כשדים, שהיתר, אחת הערים ה חשובות
של שומר העתיקה.
• שמחה (״סמואל״) נוח קרמר —
ההיסטוריה מתחילה בשומר ; פתח דבר :
דן בוטרו ; תרגום: נחמן בן־עמי ; ה מהדיר:
רפאל גבעון ; מהדורה שניה עם רפאל תוספות והשלמות:
תיקונים;
קונושר; הוצאת ספרית־פועלים ; 349
עמודים (כריכה קשה).

1ה היה ד ש &סהוד שחיה
גליון ״העולם הזה,״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה במול״
הביא כתכת־שער תחת הכוונרת ,,הטראגמה של מישטרת
ישראל,״ שכללה ניתוח תהליך הרל,ב שאחז כמישטדה, מימי
המנדאט ועד לימי הצמד יחזקאל סהר ועמום כן־גוריון, שמישפטו
הסתיים כשבוע שבו הופיע הגליון. רשימה נוספת הקשורה ב־מישפט,
תחת הכותרת ״מה אמרו השופטים,״ התייחסה למישפט
עמום כן־גומון נגד שורת המתנדבים ולפסק־הדיז שהיה חמור
כלפי שני הצדדים, עם ביקורת קטלנית־כמיוחד כלפי ראש־המיש־טרה.
פרשה נוספת שהרעישה את המדינה כאותה עת, היא פרשת
גב׳ רבקה שלום, שחולץ דת מיושנים גרמו להתפרצות סרכארית

לדירתה במטרה לתופסה עם גבר זר, עניין שהתגלגל אל כיז
כותלי בית־המישפט. בכתכה זו מובע שיחזור האירוע, באמצעות
העדויות שהובאו כבית־המישפט.
כשער הגליון: מפכ״ל המייטטרה, יחזקאל סהר.

א נ ״ סיבחן בתערת־סואץ ^ נדנתאומנונתו
* מיו ^ וניץ נותן עצ ותונבחוהש ואר

העם
אלהסואץי.
הידיעה עצמה היתד, משמחת למדי :
האונייה ברגימת טופס, המניפה אומנם דגל
דני, אך החמרה בידי חברת צי׳ם עברה
את תעלת־סואץ בדרכה מראנגון לחיפה,
כשבמחסניה מיטען־אורז בשווי רבע מיליון
דולר. טופט עזבה את אילת לפני כמעט
חצי שנה, עלתה בלהבות בנמל ראנגון,
אך התאוששה וחזרה לחופי־ישראל.
אולם פרט אחד העיב על השימחה ועורר
דאגה חמורה בלב כל אזרח: ימאי ישראלי,
היחיד באוניה הדנית, נעצר בסואץ, הורד
מן האוניה והושם בכלא.
קוראי העולם הזה לא היו צריכים לנחש
כדי לדעת מי האיש: כתב העולם הזה
רפי (״נלסוך) אילון, איש פלמ״ח ונכה
מילחמת־העצמאות, שעלה על האוניה ב שליחות
השבועון ובתפקיד של מלצר,
שיעשע את קוראי השבועון בחודשים ה אחרונים
בכתבותיו הטבולות־בהומור על
הנסיעה ועל המזרח הרחוק. כימאי ותיק
הוא נושא פינקס־ימאי יחד עם תעודת-
העיתונאי שלו.
אולי להפתעת עצמו, הפך השבוע נלסון,
האיש שעמד כימאי ותיק בסערות רבות,
מוקד להתפתחות סערה בינלאומית.

ציעוח
מ ה מו על הוועד ה כי ע ל

נאומים מפוצצים נשמעו השבוע מעל
בימת הוועד־הפועל הציוני. מתחת לתמו־נת־הענק
של תיאודור הרצל, העומד במלוא

קומתו ומחזיק בידיו צילינדר, כפפות לב נות
ומקל טיולים, קבע דויד בן־גוריון כי
אין הבדל בין ציונים ולא-ציונים, אלא רק
בין עולים ולא-עולים.
לעומתו, עמדו מנהיגי הציונות על יעוד
התנועה, על משימות הדור ועל התהום
הטראגית הנפערת בין הנוער הישראלי
ובין יהודי הגולה.
חלוקת !השלל. זה היה המעמד החגי גי,
שחדר לכותרות העיתונות ונישא על
גלי־הרדיו. אולם הרבה יותר נלהב היה
ויכוח אחר, שאיש לא נאם באוזני העם.
זה היה ויכוח פרוזאי על כסף.
באחד החדרים הצדדיים ישבו המנהי גים
המעשיים, שכמו כל עשרות חברי ה־וועד־הפועל
הציוני באו במטוסים ובאו־ניות,
והשתכנו בבתי־המלון הטובים —
הכל על חשבון העם היהודי. עתה הציגו
חשבון אחר. הצד השני של חשבון־הנפש :
התקציב המיפלגתי.
כל המיפלגות הציוניות חיות מן הס כומים
אשר הקרנות הציוניות משלמות
להן, לכאורה כפיצוי על כך שאינן עור כות
מגביות פרטיות משלהן. אך בעוד
שהכל מסכימים על שיטה זו של חלוקת־השלל,
יש הבדלים גדולים בגודל המנות
שכל מיפלגה צריכה לקבל מן הסיר ה כללי.
השבוע
היתד, המקהלה אחידה: כל ה־מיפלגות,
ללא יוצאת מן הכלל, דרשו יו תר.
מפא״י, מפ״ם, חרות, הדתיים — כולן
הוכיחו באותות ובמופתים שלא תוכלנה
לעמוד במיבחן, ואם לא יגדילו את ההק צבה
שלהן בסכומים גדולים, תצטרכנה ל ערוך
מגביות נפרדות.
השאלה, הגו ר לי ת. היה זה בלי ספק,
ויכוח חשוב לבעליו. השאלה היתה רק
אם זו היתד, הבעיה הגורלית שעמדה לנגד
עיני היהודים התמימים בברוקלין ובב־ריסל,
בקייפטאון ובקופנהאגן, כאשר שיל-
שלו את ידם לכיסם ותרמו את כספם ל מען
בניין ישראל והצלת אחים נרדפים.

עיריהז
ה בו קרשלמחרת
רחמים כלנתאר לא היה שיכור־ניצחון,
גם כאשר קפץ מצד אחד של המחנה ל קצה
השני, הציל אח ראש־העיר המפא״יי,
הפיל את שני סגני ראש־העיר הדתיים ו הפך
את עצמו לסגן־ראש עיר־הקודש. הוא
זכר כי אחרי כל ליל־הילולא בא הבוקר־שלמחרת,
עם כאבי־הראש שלו*.
החודש החל כלנתאר להקדים תרופה ל מכה.
אמנם, תקופת־ד,כהונה של העירייה
תפוג רק בעוד שנתיים כמעט, אולם כלנ־תאר
עשה לעצמו חשבון פשוט: עם כל יום
העובר, יורדות מניותיו. בעוד שנה שוב
לא יהיה חשוב לאיש בעד מי יצביע אביר-
הקפיצות, וכושרו להשיג לעצמו סידור-
בחיים יקטן במידה רבה ביותר.
אין רחמים !ל,דחס פ. על כן רמז
לחבריו־לשעבר במחנה
כלנתאר השבוע
הדתי, אותם עזר לסלק מן השילטון העי רוני:
אם יתנו לו מישרה טובה ובטוחה
במשכורת, מחוץ לעירייה, מישרה שתחזיק
מעמד גם אחרי הבחירות הבאות, יהיה
מוכן להושיט להם שוב את ידיו החבריות
— דבר שיגרור בעקבותיו את הפלת ראש־עיריית
ירושלים, או לכידתו בשבי של
קואליציה דתית.
עסקני־הדת בירושלים נלהבו לסיכוי,
היו מוכנים לשבץ את כלנתאר במשכורת
מתאימה. אולם משה שפירא, מנהיג ה פועל
המזרחי, הזהיר אותם חמורות: אם
* השנה, עם התרחבות תופעת הכלנת־ריזס
פתחה בתו של רחמים כלנתאר במאבק
ציבורי לטיהור שמד של אבי התו פעה,
אביה. בדבר אחד אין ספק: לאור
התנהגותם של משה דיין, אמנון לין ויצחק
פרץ, נראית התנהגותו של כלנתאר
תמימה ביותר.

״העולם הזה״ 1032
תאריך 24.7.1957 :
יתייחסו ברחמים לאיש כמו רחמים כלנתאר,
יפתחו בזה פתח לבוגדים למיניהם, ויוכ שר
הכלנתאריזם למהדרין.
אולם כלנתאר אינו איש חד-צדדים. ב אותה
שעה רמז גם לגרשון אגרון, ראש־העיר
המפא״יי, שהוא מוכן להסתדר אתו.
אין הוא דורש ממנו יותר מאשר את או תו
הדבר: מישרה בטוחה.
השבוע היה מוטל גורלו של כלנתאר על
כפות־המאזניים. דבר אחד היה ברור: יז כה
בשילטון הירושלמי מי שיתן מישרה
טובה יותר וגם משתלמת יותר לרחמים
כלנתאר.

כדורגל
מס ח! ל מי שחק ־ המבח!
על מישחק־המבחן שנערך השבת בין
נבחרת ישראל ומכבי נתניה. שהסתיים בתוצאות
4:2לטובת הנבחרת, כותב יוסל׳ה
מרימוביץ
לאחר שנים של מישחק בנבחרת ישר אל,
ניתנה לי ההזדמנות לראות את הנב חרת
כצופה ביציע. אין אני׳חושב למתוח
ביקורת על שחקנים שרק אתמול שיחקתי
לצידם, כי בדרך־כלל קל להעביר ביקורת
כשיושבים על היציע, אולם ככדורגלן ש שיחק
כמעט בכל הנבחרות הארציות בש נים
האחרונות, אנסה לנתח כמה תופעות
שראיתי במישחק.
קודם כל, יכולתי לראות שכל הבחורים
שבעים מכדורגל, וזה ניכר ביחסם למיש־חק.
אין ספק שי״א הכדורגלנים הראשונים
של הנבחרת, הם הטובים ביותר במדינה.
השאר הם רק תיירים. לכן היה רצוי שאם
כבר לוקחים תיירים למשחק נגד אינדו נסיה,
שייקחו את אלה שעוד לא נסעו. צדק
זה צדק.
הנבחרת כולה הגיעה כמעט ל־ס/ס 60מ הרמה,
שאליה היא מסוגלת להגיע. ההגנה
היא פחות או יותר מושלמת, ולדעתי יש
להכליל את המגן אמציה לבקוביץ׳ בין י״א
הראשונים. בהתקפה ובשורת־הרצים מגיע
כל שחקן ליכולת טובה באופן אישי, אולם
החיסרון נשאר כתמיד — מישחק־הצוות.
שייע גלזר, למשל, היה בחצי השעה ה ראשונה
די גרוע, מכיוון שרצונו העז לא
עלה בקנה־אחד עם יכולתו. אולם כשהחל
לשחק מישחק־צוות, עלתה רמת מישחקו
בהרבה.
טוב עשה יאזבנצ׳יק, המתרגל -את הנב חרת
במישחקים רבים ככל האפשר. רק
בדרך זו אפשר להרגיל את הקבוצה ב מינימום
של זמן לשחק מישחק־צוות. כמו
כן, היה זה שיקול נכון לבחור בתחילה
צוות מצומצם, מתוכו תיבחר הנבחרת.
אולם הנבחרת ששיחקה בשבת עדיין
אינה נבחרת במלוא־מובן־המילה. נבחרת
טובה וראויה לשמה יכולה להיווצר רק על-
ידי שיפור רמת־המישחק של כל קבוצות
הכדורגל בארץ, וזאת עוד עבודה לשנים.

אנשים
| 0 1 1ל | 1 1 1שעוררה את זעם ביודהמישפט. בשיא מישפט
1 1 * 1 # 1 1 1 1 1עמוס בן־גוריון — שורת המתנדבים, הצטלם
אביו של עמום, ראש־הממשלה דויד בן־גוריון, באופן הפגנתי עם

58 1

בנו ועם נכדו. התצלום נעשה אזזרי שצלמי״העיתונות הוזמנו
למיפגש זה. השופטים מצאו שהדבר פסול, אך לאחר־מכן מחקו
את הפיסקה, אשר ציינה כי הדבר ״לא היה מן הטעם הטוב״.

• ח״כ מפא״י יוסף אלמוגי, בשיחה עם
דויד כן־גוריון בעניין התנהגות מועצת
פועלי חיפה בשביתת אתא :״בחיפה קור אים
לי קצין ולא מזכיר־מועצת־הפועלים.
וכשבאים אל קצין ואומרים לו לבגוד או
להתאבד — הוא בוחר בהתאבדות.״
כיום מאמן נבחרת ישראל.

ו1זי 1י ת1י111
24, 7

* סידרה: ועד ההודים
של הרפר ולי (6.32
— שיתר כצבע, מדכר
.אנגלית) .עוד פרק בסידרה
המספרת על אלמנה צעירה ו אם
לבת בשנות העשרה הגרה
בעיירה שמרנית. כותרת ה פרק,
דון ז׳ואן.

#סידרה: הדוכסית
מרחוב דיוק (— 8.03
שידור כצבע, מדבר אנג־
.לית) .פרק חמישי, סוגה בשד

שירה, מרגו (גדיים קלי) תת גרש
ממנו בשל אהבתה לסופר
האמריקאי מרק האלידי(רוברט
קאמינגס) וכר הוא ינושל מ רכושה.
לכן הוא זומם לרצוח
אותה. הוא יוצר קשר עם קפטן
לסגייט (אנטוני דוסון) ,חבר מ ימי
הלימודים העוסק עתה ב פעילות
בלתי־חוקית, ובאמצעי
סחיטה מאלץ אותו לבצע את
הרצח. ביים: אלפרד היצ׳קוק.

תוכניות מומלצות בטלוויזיה היודנית
יו ם רב־׳ס* 24 . 7

• סידרה קומית: החמאם
ערוץ — 3שחור־־לבן — 50 דקות, מדבר
ערבית) .סידרה משעשעת בכיכובם של ״השמן

• בידור: תוכנית הבידור של יום
ראשון 0.00 ערוץ — 6שידור כצבע,
60 דקות, מדבר צרפתית) .מופע בידורי

• כי ת ד: קליאו דיין
וג׳ייסס גזלדויי (— 10.55
שיתר כצבע, מדבר ומזמר
אנגלית) .הזמרת הידועה

והרזה״ של הקולנוע והטלוויזיה הערבית, גואר אל-
טושד, וחוסני אל־ברזאן. הסידרה הופקה לפני כמה
שנים ומוקרנת עתה בשידור חוזר. היא מתרחשת
בבית מרחץ תורכי ישן, והדמויות המופיעות בה,
החל בבעל־הבית ועד לנער־השליח, מייצגות חתך
נרחב של חאוכלוסיה הערבית העירונית.

מרשים של הטלוויזיה הצרפתית הכולל זמרים ו רקדנים
מן השורה הראשונה.

קליאו ליין והחלילן ג׳יימם
גולווי מגישים קונצרט של מו־
; קלאסית קלה.

•,סידרה עלילתית: אנו ניפגש שנית
( — 0.10 ערוץ — 0שידור כצבע —
50 דקות, מדבר אנגלית) .העלילה מתרחשת

#סידרת מתח: הארט ואשתו (10.15

באנגליה, בעת מילחמת העולם השנייה, כאשר אל פי
חיילים אמריקאים מגיעים לאיים הבריטיים ב־מיסגרת
המאמץ המשותף של בנות־הברית למיגור
הנאצים. האנגלים המבוגרים מבקבלים את בני-
בריתם בשימחד. אך בקרירות. צעירות קושרות
קשרים רומנטיים עם החיילים האמריקאיים, ומת פתחות
עלילות אהבה ובגידה כאשר חבריהן ובע ליהן
של נשים בריטיות רבות משרתים הרחק מן
הבית.

• 1חמ*ע11 . 7 1

מורק ומיינדי

• תוכניות חג (כד 450צ — שני העוז־ציס)
.תוכניות חג מיוחדות לרגל חג אל־פיטר,

יום שישי׳ שעה 2.00

בסיומו של חודש הרמאדאן. סרטים מצויירים, קיר־קם,
הצגת תיאטרון ותוכניות בידור, ולקינוח,
ב־ 10.15 סרט קולנוע אמריקאי חדש יחסית.

— ערוץ — 6שידור כצבע — 50 דקות,
מהכר אנגלית) .סידרת־מתח משעשעת עם ר דברט וגנר וסטפני פאורם בתפקידים הראשיים.

׳2 5 . 7 111*111 01

•,סידרה קומית: מורק ומינדי (2.00
שני הערוצים -שידור כצבע 5- -צדקות- ,מדבר אנגלית) .מורק הוא יצור מכוכב-
לכת הנקרא ״אורק״ .הוא מגיע לכדור־הארץ כדי
ללמוד את התנהגות בגי־האדם. נערה אמריקאית
בשם מינדי מארחת אותו בדירתה ומדריכה אותו
בכל הקשור לרגשות בני אנוש ולהתנהגותם בחיי
היום־יום. סיטואציות קומיות רבות ומשעשעות.
בתפקידים הראשיים: רובין ויליאמם ופאם דאובר.

קלי וקאמינגס: אליבי
יוס שישי, שעה 9.15
שנים, ובו כיצד לואיזה יולדת
לצ׳ארלם בת, למרות החלטתה
הנחושה שלא להינשא לו.

יום חמישי
22. 7
>• תעודה: נהר של
חול 0.30 שידור בצבע
,׳מהכר אנגלית) .סרט
המספר על חיות שונות ומשו נות
באפריקה השחורה. קריי נות:
אריה אורגד.

• כי ת ר: אריק סיני
בקונצרט 10.20 שידור
כצבע, מדבר ומזמר
עברית) .קונצרט שנערך ב מועדון
צוותא בתל-אביב. ב מופע
משתתפים גם מתי כספי,
נתן כוהן, יהודית רביץ וגרי
אקשטיין.

• מותחן: שרלהק
ווטסון
וד״ר
הודמס
( — 11.10 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .הסידרה ה בינונית
עם צמד הבלשים ה נודעים
חוזרת למסך. הפעם
יתמודדו השניים עם תעלומת
הפרה העיוורת.

6222133
23. 7
• סירטי הנפשה :
מיקי ודונלד 3.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית)
סרטים מצויירים חד שים
בצבעים, עם הדמויות ה של
וולט
מוכרות והאהובות
דיסני.

>• סרט קולנוע: אליבי
0.15 שיתר כצבע,
מדבר אנגלית).
נער־השעשועים טוני וונדיס
(ריי מילנד) חושש שאשתו הע-

שבת

יום עו(בח 1/*. 7

• ספורט: היאבקות 0.35 ערוץ
— 3שיתר כצבע — 40 דקות, מדבר
אנגלית) .תחרויות היאבקות בזוגות ורביעיות

• סידרה: ידיד לעת
צרה 6.02 שידור כצבע,
מדבר אנגלית).

לפני קהל שקל להלהיבו. משתתפים בתחרויות
אלופי היאבקות מאירופה, המיזרח הרחוק וארצות-
חברית.

בפרק הבורח עוזר הובו ליתום
שברח מבית יתומים, לחזור ל חיקם
של אנשים שאותם הוא
אוהב.

שידור כצבע, מדבר אנגלית) .סרט קול נוע אמריקאי או אנגלי ממיטב הקלסיקה הקולנו עית
במיסגרת פסטיבל סירטי קולנוע.

#בידור: עוד להיט
( — 8.30 שידור כצבע,
מדבר ומזמר אנגלית).
מיצעד הפיזמונים הלועזי.

• מותחן: כלש על
הגל 10.30 שידור בצבע,
מדבר אנגלית).
הסרט אני מאמין בסידרת המד
תחנים המביאה א׳ת סיפורו של
בלש העובד בשירותה של תח נת
שידור.

• -סידרה קומית: שלי
(0צ — 11.שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .פרק נוסף
בסידרה הקומית המביא תחת
הכותרת נופך של נלסון, עוד
מסיפוריו של הזוג הבריטי ה צעיר
המככב בסידרה זו.

• סרט קולנוע — 10.15( :ערוץ 6

קמה בו. בינתיים פוגשת סו־אלן
באשתו של קלינט, בעוד
שבעלה־לשעבר של לזלי מציג
את כישוריה לפני ג׳יי־אר. רגע
של פיוס בין סו־אלן לג׳יי אר
מסתיים, כאשר מגיעה ידיעה
מרעישה הקשורה באחותה של
סו-אלן, קריסטין.

• מותחן: לא יאומן
כי יסופר 11.25 שידור
כצבע, מדבר אנגלית)
.עוד אחד מסיפורי ה מתח
המיוחדים של הסופר רו־אלד
דאל.

• סידרת !מתה: וולקוט (— 10.15
ערוץ — 6שידור כצבע 50 ,דקות, מדבר
אנגלית) .במרכזה של סידרה חדשה זו ניצבת
דמותו של קצין־מישטרה בריטי צעיר יליד ג׳מאי־קה,
בשם וולקוט( ,השחקן ג׳ורג׳ ויליאם הריס).
התפקיד שהטיל עליו הסקוטלנד־יארד הוא חקירת
פשעים חמורים ברובע של שחורים. וולקוט נאבק
מצד אחד בדיעה השלילית שיש למפקדיו לגבי
צעירים שחורים וכישוריהם ומאידך ביחס של חש דנות
ועוינות מצד תושבי הרובע השחורים.

יום ש /״7ו1י 2 7 . 7

• רב-מכר: סודות גבעות מידלנד
( — 10.15 ערוץ — 0שידור כצבע 50 ,
דקות מדבר אנגלית) .סידרה עלילתית המת רחשת
בעיירה אמריקאית. סבתא שתלטנית ועשי רה
ובנה החומד את כספה עושים יד אחת כדי
לשים קץ ליחסיה של הנכדה בת ה־ 17 עם צעיר
עני ותוך כדי כך נחשפות פרשיות של בגידה,
ואהבה • בין הורי הנערים המתבגרים.

יום שני

עוד תוכנית פטפטת המציגה
לצופה את אי־קיומם של תר בות,
ספרות ותיאטרון ישרא־

• בידורון: צא מזה
( — 8.03 שידור בצבע,
מדבר עברית עילגת).

פרק שלישי בסידרה המבוססת
על הרומן של ג׳ורג׳ סטיוונסון.
העלילה מספרת על רשת־ביון
עצמאית שהקים וינסטון צ׳ר-
צ׳יל, ערב מילחמת העולם השניה,
עוד קודם מינויו למיש-
רת ראש-הממשלה. בסידרה מ ככבים:
דיוויד ניבן, ברברה
הרשי ומייקל יורק.

26. 7
שעשועון תשבצים נושא פר סים.

תרבותון: שמונה
וחצי 8.30 שידור כצבע,
מדבר עברית).

• סידרה: לכודים כרשת
10.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

* תוכנית אולפן: זה
הזמן 11.00 שחור־לבן)
.תוכנית אירוח ייצוגית
של הטלוויזיה הישראלית.

יום ראשון

יום שלי שי

25. 7
• סידרה: ספינה האהבה
8.03 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

27. 7
+סידרה: רודה (8.03
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) .סידרה קומית על

פרק נוסף בסידרה הקומית־רד
מנטית המספרת על העלילות
המתרחשות על סיפונה של ם־
פינת־טיולים אמריקאית.

עולמה של גרושה צעירה.

• צרכנות: כולכוטק
( — 0.30 שחור־לכן, מדבר
עברית) .תוכנית הצרכ

סידרה: דאלאס
( — 0.45 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .ג׳וק ומים
אלי מחליטים לחזור בהם מתו כניותיהם
להתגרש. חברת־הנפט
שג׳יי־אר תיכנן למכור לה את
חברת יואינג, מתכננת את ה ד

יורק והרשי: לכודים כרשת
יום שני, שעה 10.00

נות של הטלוויזיה הישראלית,
בה לא ישוחחו שדרי הכדורגל
רפי גינת ודני לבנשטיין על
מחדלי הדיווח הטלוויזיוני של
משחקי הגביע העולמי.

כאשר ממשלת ארה״ב החליטה,בשנת ,1980
לרכוש מדיגיטל 4000 יחידות מחשב(יותר ממה
שרכשה מגב.מ״ו״קונטרול דאטה״ ביחד) היה
ברור, לאנשי מקצוע ברחבי העולם, שדיגיטל
שינתה את דרך החשיבה בעולם
׳יפור ההצלחה שלדיגי טל
מתחיל בשנת 1959 כאשרי.ב.מ
היתה המלכה הבלתי מוכתרת
של עולם המחשבים ואפילו
חברות מחשבים גדולות כמו
״קונטרול דאטה״ ו-״ח.נ).א״
פיגרו במרחק רב אחריה. באותה
שנה הציגה דיגיטל
(.קחסס דו\\/1£1וקוט _ £0ו\/זו 6וס)
את המחשב הראשון ו־קסק
שהניח את היסוד לגישה
האינטראקטיבית(הידברותית)
בעולם המחשבים. אנשי דיגיטל,
שחזו את העתיד, הראו לעולם
שמחשב אינו בהכרח יצור ענק
ומסתורי המופעל רק בקונצרנים
ענקיים, ע״י מדענים. הם ייצרו
מחשב שכל אדם יכול לתפעל,
בקלות, בהתאם לדרישותיו
ולצרכיו.

התוצאה: כבר בשנת 1979 מכרה
דיגיטל למעלה מ-ססס 00,ו
מחשבים ברחבי העולם. ומשנה
לשנה המספר גדל והולך.
מאז הפכה ההידברות לקו
המנחה בדיגיטל: הידברות בין
אדם ומחשב, הידברות בין מחשב
ומחשב, הידברות בין הצרכן
לחברת האם -דיגיטל.
הידברות. התרומה הגדולה של
דיגיטל לדרך בה משתמש העולם
במחשבים. לדרך בה העולם
חושב.
דיגיטל, המעסיקה כיום
63,0000 איש ברחבי העולם,
המשיכה ופיתחה מערכות
מחשבים בעלי רמת הידברות
גבוהה. מחשבים קטנים יותר,
גמישיסדקלים לתפעול,
ולאחזקה ולצמיחה.

בישראל התקינה החברה
במשך פחות מ 9-שנים 700
מערכות מחשב. על לקוחותיה
נמנים מיטב החברות והמוסדות
ובכללם כל האוניברסיטאות,
תעשיות צבאיות ומדעיות, מכוני
מדע, מחקר ופיתוח, משרדי
ממשלה, תעשיות אזרחיות,
חברות מסחריות, מוסדות חינוך,
בעלי מקצועות חופשיים ועוד .
רבים אחרים.

לדיגיטל כיום 400 סניפים
380 ארצות. החברה משקיעה
מדי שנה 250 מיליון דולר
במחקר, פיתוח והנדסת מחשבים
אשר יתאימו לדרישת הצרכנים
בעתיד. דיגיטל זכתה לאמון
ולמוניטין בעולם כולו. לכן,
היום, העולם חושב דיגיטל
מחשבים.
מתוך המאמר ב״כספים״ מתאריך 14 ספטמבר .1981

זאת היתה פריצת הדרך של
דיגיטל לשוק מתוחכם שעד אז
היה סגור בפני חברות חדשות.

העולם 0ושנ !!?11111101111 מוזשנ<0

שיחר
צל״ש
גיו ו> 3־קל*״ור
• להנהלת הטלוויזיה הישראלית על
הקרנת הסרט התעודרמתי ג׳ו התותחן על
הסנטור ג׳וזף מק־קארתי ועל צייד-
המכשפות נגד בוגדים הפוגעים באחדות-
העם, שניהל בארצות־הברית של ראשית
שנות דד / 50 הקרנת סרט זה השלימה הו פעה
בכיכובו של ח״כ מיכאל קליינר,
ערב קודם לכן, בתוכנית זה הזמן, שבה
תבע הח״כ לחוקק חוק נגד הפגנות ה

קארתיסט קליינר
סיפור מוכר
פוגעות באחדות-העם בשעת״חירום, ו הטיח
האשמות בשלוח עכשיו. על קבלת
כספים ממקורות סעודיים — בנוסח האש מותיו
של הסנטור מק־קארתי.
בתקופה שבה מטיחים בני־מינו הישר אליים
של מק-קארתי, אהובה מרון, עו־רך־דין
אהרון פאפו ח״כ מאיר כהן
האשמות מק־קארתיסטיות בטלוויזיה היש ראלית
— היה בעצם הצגת הסרט הזה מ שום
אומץ־לב ציבורי.

מ אח רי הקל עי ם
עידן ^]?וסמך טים
בעוד הטלוויזיה הישראלית מתחבטת
בבעיות כמו אי־יכולת לשדר תוכנית בצבע
מתוך אולפניה בירושלים, מחסור במקלי-

טים, כוח־אדם טכנולוגי מדולדל — הורה
מנכ״ל רשות-השידור יוסף לפיד למנהל-
הטלוויזיה, טוביה סער, להתמקד בשתי
הפקות־ענק, העשויות לדלדל את משאבי
הטלוויזיה עד תום. .
מדובר ב־ססז מיליון לירות שלפיד הו רה
להקצות להפקת שלושת הפרקים הב אים
של הדראמה הרדודה מישד עזרא ספרא
ובניו. הפקת שלושת פרקי דראמה אלה,
מטרתה לספק את יצרי הרוב הדומם וה־פופוליסטי
של צופי י רשות־השידור —
על חשבון יכולתה של הטלוויזיה הישר אלית
להמשיך ולהפיק הפקות זולות ב מהלך
השנה הקרובה.
הפקת־ענק נוספת של הטלוויזיה, שהיא
ניסיון לחזור על הצלחת ישראל במצרים,
הוא סיפור הפקת האורטוריה אליהו של
הנדל, שנועדה להיות מופקת בשותפות
עם הז-ד־פ (הטלוויזיה הגרמנית) .אחרי
שנקבעו מפיק (צבי גורן) ובימאי (יוסי
צמח) וקדם־הכנות שלו הון עתק — תב עו
המפיק והבימאי (שמעודו לא הפיק או פרה
בטלוויזיה) לנסוע לגרמניה על־מנת
לשכלל את שליטתם באופן ביצוע ההפקה.
בעוד ההכנות לאליהו (המיועד להיות
מצולם על פיסגת המוחרקה — בעזרת
קרני לייזר של האמן דגי קרוון, המת עתד
להעלות את אליהו השמימה באמ צעות
פעלולים של קרני לייזר) התברר ל לפיד,
שמדובר באופרה שתושר בגרמנית,
ושבה משובצים קטעים מתוך הברית החד שה
— דבר העשוי להכעיס את הצנזור
של שר־החינוך והתרבות בוועד המנהל,
עו״ד מיכה ינון. התוצאה: ההפקה נמ צאת
בסימן שאלה.
הקצאת החלק הארי מתקציבי היצירה
של הטלוויזיה לשני פרוייקטים יקריב אלה,
הביאו את אחד מראשי הטלוויזיה בעבר
לומר :״יוסף לפיד מקים מונומנטים טל וויזיוניים
לעצמו על חשבון אוויר־המחייה
של הפקות הטלוויזיה — מונומנטים אלה
יזרזו את המוות הקליני של הטלוויזיה!״

וונ, ם ^ ס ך
אסיפת־חירום שניהלו עובדי מחלקת־החדשות
של הטלוויזיה בעקבות הניתוק
המוחלט הקיים מזה שבועיים ביניהם ו בין
מנהל-הטלוויזיה, טוביה סער, הבי אה
לדין ודברים קשה בין העובדים. באסי פה,
שנסתיימה על חודו של קול׳ הוחלט
על המשך העבודה בשלב זה, בגלל המצב
הביטחוני.
הדיונים באסיפה התנהלו בטונים גבוהים
ותוקפניים. חלוקת הטיעונים •באסיפה נע שתה
על מפתח גילי, כאשר ותיקי העובדים
במחלקה, חיים יבין ויעקוב אחים־־
איר, טענו שאסור בשלב זה להשבית
את העבודה במחלקת־החדשות, או מה ש
״111־
3הפאש ! ״
בישיבת ״פורום החדשות״ של השבוע
שעבר, התרחשו שתי התכתשויות מילוליות
בין מננ״ל רשות־השידור יוסף לפיד ו בין
עורך מבס, יאיר שטרן.
ההתכתשות המילולית הראשונה התחו ללה
כאשר לפיד שאל את שטרן :״איזה
שיקול־דעת יש לך בקביעת נושאי החד שות
י״ על -שאלה זו השיב שטרן :״תראה,
אני קיבלתי במיכרז את המנדט לערוך את
מבט — ואם שיקול-הדעת שלי לא טוב,
אז נותרו עוד כמה שבועות עד לתום
תקופת־הניסיון שלי בתפקיד — ואפשר
שלא להפוך אותו לקבוע!״
התכתשות נוספת התחוללה כאשר ביקר
לפיד את שטרן על כתבה שהביאה את
האשמותיו של ח״כ אברהם כ״ץ־זן וז
מהמערך. הח״כ קרא ל״כל מי שחרב ה־פאשיזם
על צווארו לפנות לוועדת־הכנסת
לביקורת המדינה בעקבות שערוריה
בנושא של הבעת דיעה ולחצים פוליטיים
במישרד־התיקשורת) .לפיד שאל את שט רן
:״איך אתה מאשים בדברים כאלה שר
בישראל?״ תשובתו של שטרן ללפיד:
״איך שאתה פסלת ראיון עם ציפורי ב רדיו,
אומר לי עליו דבריו כאלה !״ בעיד־

מכונה בפי העובדים ״מדיניות חיים יבין״
לשמור על הקיים ולהשיג עוד.
צעירי העובדים התנגדו למדיניות זו,
והציגו אותה כמדיניות של בנות־יענה.
אחד מהעובדים אח תבע :״מה שאנחנו
עושים כיום, אנחנו זונים במסך ! ״
הכתב התל־אביבי, חנן עזרן, תרם ל החלטה
כאשר הביא מידע לעובדים על
כד שהטלוויזיה הלימודית, בשיתוף עם
גלי צה״ל, עומדת מוכנה עם מהדורות-
חדשות למיקרה של השבתת מחלקת־החד־שות
בטלוויזיה.
ה מנו מ דוו
שר-התיקשורת, מרדכי ציפורי, הגיב
בערב ראיונות בתל־אביב על מאבקו ב יוסף
לפיד ובהנהלת רשות־השידור על
סירובם לשדר טלוויזיה מנומרת (כתבות
בצבע ובשחור־לבן) .בתשובה לשאלותיו

הוועד המצהיר
הישיבה הישיגדתית של הוועד־המנהל ישל רשוודהשידור בשבוע שעבר
נועדה להיות עוד ישיבה שקטה אחת של הפוליטרוקים הממונים על רשות־השידור
והמצרים את צעדיה. את משיגרה שבר ח״כ מאיר שיטרית,
שהעלה שאילתה תמימה־לכאורה :״מדוע משדר קול ישרראל מיקבץ של
כתבות מדי יום אחרי השעה ,5במקביל ליומן גלי צה״ל, המשודר באותו
הזמן?״ שיטרית תקף את יצר התחרות של קול ישראל בגלי צת״ל.
שיטרית, שעלייתו המטיאורית בפוליטיקה הישראלית התחילה בפינה ש הוקצתה
לו בגלי צה״ל ובסידרת תוכניות על דמוקרטיה סעיירות־פיתוה שבה
כיכב בטלוויזיה הלימודית — לא הסתיר בדיון שהתפתח בוועד־המנהל את
האינטרס הניצב מאחורי השאילתה שהציג.
כתוצאה מהשאילתה׳ התפתח דיון מקיף בוועד המנהל, שבו התברר כי
גלי צה״ל פועלים מחוץ למיסגרת החוקית של רשות־השידור, שהם כפופים
ילה, וכי שידורי ייומני־החדשות של התחנה הצבאית כפופים לזרוע הצבאית
ולא לזרוע האזרחית, כמתבקש בחוק.
הגדיל לעשות יועץ המנכ״ל, נקדימון רוגל, ששאל :״מה פיתאום מי־ .
שהו מעלה את נושא גלי !צ׳וז״ל — אם אין לו אינטרס ישיר (ברמיזה לכיוונו
של ח״כ שיטרית)?״ בהמשך דבריו אטד רוגל בהתרגשות רבה, כי גלי צה״ל
פלשו לתחומים שאינם מעיסוקם, והם מנועים לעשות זאת על פי החוק. הוא
ציין, כי למטרה זו הם ׳לוקחים את מיטב השדרים של קול ישראל למילואים
על־מנת שיתחרו בתחנת־האם שלהם, ובמקביל לוקחים מדי שעה את מהדורות
החדשות של קול ישראל מבלי לשלם תמלוגים ומשדרים אף את מהדורות
נובט של הטלוויזיה. רוגל ציין, כי בדיווח החדשותי של גלי צה!״ל, נעשים
דברים שלא ייעשו מבחינה עיתונאית מיקצועית. את הדיון סיים מנכ״ל רשו,ת-
השידור, שאמר בהומור לשיטרית :״מי ששלח אותך עם השאילתה הזאת —
כבר לא יפנה אליך יותר כקליינט !״

העול ם הזה 2342

מנהל סער
״אבל אתה המנהל ! ״
״כל צילומי־השדה נעשים כיום בצבע.
מערכת־השידור שלנו עוסקת במחיקת צבע,
כדי שהקהל לא יהנה מהם במיוחד. כנ״ל
גם חלק מהסרטים המוקרנים. כל זה קורה
כי לטענת הטלוויזיה׳ חלק מן הציוד שלה
באולפנים אינו מושלם. לי זה נראה מאוד
מגוחך. הדבר דומה לאדם שאיבד את רג לו
האחת — וכדי שהוא ילך ישר מקצצים
גם את רגלו השנייה. מתוך בדיקה למדתי,
שכל הציוד לצורך צילום התוכניות בצבע
באולפנים נמצא במחסניה של רשות־ה־שידור.
אבל הסיבה לאי־שימוש בו נעוצה
בוויכוח בין הטכנאים והנהלת רשות־דד
שידור. לכן נקטתי בצעדים פורמאליים, ו
עורד־״מבט״
שטרן
נותרו כמה שבועות
נא דריתחא, אמר לפיד לשטרן :״איך
אתה מדבר? אתה עוד קטן כאן!״

אין שום מיגבלה מצדו של מישרד־התיק-
שורת לשידור בצבע. המחיקה, נעשית על-
ידי רשות־השידור ולכן דרשתי להפסיק
את המחיקות האלה. אני מקבל מאות מינד
תבים בנושא, מיכתבים מאזרחים התוב עים
שידור בצבע.״
למרות המחלוקת הציבורית הקשה בין
השר ציפורי ובין מנכ״ל רשות השידור,
יוסף לפיד, בעניין הטלוויזיה המנומרת,
נענה השר לבקשתו של המנכ״ל וסיפק
לצורך מיבצע הליב״י־תרום ניידת טלפו נים
לקליטת התרומות לליב״י, ביום המיב־צע.

פסקול

אל אס״ ירדת
הסידרה דאלאס עומדת לרדת בקרוב
מהמסך: הסיבה: הסידרה מופצת כיום
במחנות־הטלוויזיה בעולם בקסטות מוכנות
לשידור, ולא בגלילי סרטים. סיכסוכי־הע־בודה
בבניין הטלוויזיה אינם מאפשרים
עדיין שימוש בקסטות וידיאו לשידור ן • •
אחד מעובדיה הבכירים של הטלוויזיה
סיפר את הסיפור הבא על המתרחש בהנ הלת
הטלוויזיה :״אמא שאלה את טוביה:
מדוע אתה לא הולך היום לבית־הספר?
טוביה ענה: אמא, אני לא רוצה ללכת
עוד לבית־הספר! ואז אמא המשיכה ואמ רה:
אבל טוביה, אתה מוכרח ללכת ל-
בית־הספר — אתה הרי המנהל 1
האווירה השוררת בין העובדים הבכירים של
הטלוויזיה וקול ישראל נובעת מהדיעד,
שליב״י־תרום עלול להיכשל לדעתם-,בקיי מת
אפשרות שהליב״י־תרום לא יגיע ב הכנסותיו
לשירותרום, שערכו גלי צה״ל
ביום־העצמאות. על הסיבות שמונים אנשי
הרשות לכישלון האפשרי, הם מוסיפים את
דרישת הרמטכ״ל רפאל (״רפול״) איתן,
לתת במיסנרת הליב״י־תרום נאום לאומה
ועוד דרישות שהצבא וצמרת הביטחון שידורי הציבו לפני רשות־השידור
הטלוויזיה מאולפן נזבט בביירות לא היו
מתבצעים ללא תרומתו של איש המיקרוגל
יוסי כהן. למרות שמומחי מישרד־התיק-
שורת וחיל־הקשר של צה״ל שללו אפש רות
של שידור במיקרוגל מביירות לחי פה,
הצליח כהן לאתר פירצה בשרשרות
הרי־הלבנון, ולהעביר בעדה את השידור
הישיר מביירות, באיכות של 100 אחוזים
ו • #צוותי הטלוויזיה העצמאיים (סטרינ-
גרים) ,העובדים בשירות תחנות טלוויזיה
זרות בשטחים הכבושים בלבנון, זוכים
בביטוח של קרוב למיליון דולר לעובד,
בעוד שעובדי־הטלוויזיה הישראלית, העו בדים
באותם האיזורים, מבוטחים ב־500
אלף שקלים. זו הסיבה שהביאה למיעוט
מישלוח צוותים ללבנון, ומיעוט הכתבות
בשבוע האחרון ממוקדי-ההתרחשות החד־שותיים.

ההודעה הראשונה ע>
נרשמה ביומן התחנה
הסדין והמזרון, החלה
שער, שהוא בעל חממות מצליחות ומטעי-
בוטנים מפותחים, השקיע את כל אונו
ומירצו בנסיון לשפר את תנאי חייהם של
בני־מישפחתו. היום, כשהווילה הושלמה
והיא פאר המושב כולו, היא עומדת נטושה
וזנוחה. אבק ממלא את חדריה, ואוויר
רענן אינו נכנס בין חלונותיה•
שלמה שער איבד את אשתו ויחד עימד,
נעלמה שימחת־החיים שלו .״הבית גמור
ויפה,״ הוא מספר בקול חרישי ודמעות
בעיניו ,״אבל מה זה שווה עכשיו ו״
גופה במטע
עד גויים למילואים. אחרי ימים
י אחדים קיבל חופשה, ומייד נסע
לביתו. כשהגיע הביתה מצא שם רק את
חמשת ילדיו. אשתו נעדרה מן הבית.
שלמה לא הוטרד. בין בני־הזוג שררו
יחסים קרירים זה זמן רב, והם היו בהליכי-
גירושין. אשתו נעדרה מהבית לעיתים
מזומנות. השמועה העקשנית המהלכת ב מושב
מספרת, שהיה לה מאהב והיא נהגה

5יפוץ הזכוכית הפר את דיממת
י הלילה של המושב שער־אפריים. אחרי
דקות ספורות הושב השקט על כנו, לא
^לפני שנגררה גופת אשר. מחוץ לחדר.
מאוחר יותר סיפרה בתה הבכירה של
הנרצחת, יונה שער, כי שמעה את הרעשים
שעלו מחדר אמה, אולם פחדה לגשת ולר אות
מה פישרם.
שלמה שער איבד את אשתו. הוא איבד
את הפועל הערבי שהיה בן־בית אצלו
במשך תשע שנים ועלול לאבד את פרנ סתו.
אך מעבר לכל אלד. איבד שלמה שער
בן ה־ 37 את האמון באנשים. הטרגדיה
שפקדה אותו ואת בני ביתו גרמה לו
לחשוד בכל אחד — ההל מאלה הקרובים
אליו קירבת־דם, וכלה בכל מכריו ומודעיו.

הנרצחת ;״

שער. התמו־היחידות

יונה הנמצאות באלבומים המישפחתיים
הן תמונות שצולמו לפני שנים רבות.
להתרועע עם
ביום שבו
כבר שכבה
ענפים במטע
אהבה ממבט ראשן ן
י פני 13 שנה ביקר שער במושב
• אליכין הסמוך לחדרה, שם פגש
צעירה יפהפיה בשם יונה, שכבשה מייד
את ליבו. שער תכול־ד,עיניים חיזר אחרי
יונה השחומה בלהט. האהבה ביו השניים
פרחה וכעבור תקופה קצרה הוא נשא אותה
לאשר, ולקחה לגור עימו בביתו שבמושב
שער-אפריים.
אחרי שהתחתנו השתנו חייהם שינוי
מהותי .״עד אז,״ ממלמל שלמה ,״הכל
היה בסדר. כשהתחתנו התחילו המריבות.״
לבני־הזוג שער היסטוריה ארוכה של
סיכסוכים ומריבות, שלהם היו עדים לא
אחת שכניהם ובני מישפחתו של שלמה,
המתגוררים במושב התימנים הוותיק.
בשנת 1979 התחיל שלמה לבנות וילה.

גברים ערבים ויהודים אחדים.
הגיע שלמה לביקור בביתו,
גווית אשתו מוסתרת תחת
הבוטנים הגדול של בעלה.

אחרי יום תמים של חיפושים הודיע
שלמה על היעדרה של אשתו למישטרה,
אולם שם לא התייחסו לדאגתו ברצינות.
ההודעה הראשונה של שלמה אף לא נר שמה
ביומן התחנה, שכן השוטרים היו
רגילים לכך שיונה נעלמת לימים ספורים
מביתה ולא נטו לייחס לכך חשיבות.

ה 1ל שלמה שער תכול העיניים ושחום־העור, הפסיק לגלח את זקנו כשהת־ו
7 1 1 ^ 1גלתה גופת אשתו. בתמונה למעלה: שלמה ויונה שער טרם נישואיהם.
בימים ההם שררה אהבה בין השניים. לאחר שהתחתנו החלו המריבות בין בני הזוג.

רק למחרת סיפרה בתו בת ה־ 11 של
שלמה לאביה על הסדין המוכתם בכתמי־דם
שמצאה על מיטת הוריה. הילדה הניחה
את הסדין בחדר־הכביסד, ואף ניקתה את
החדר מסימני הדם שהיו בו, כי חונכה
לסדר ולנקיון. מפאת גילה הצעיר לא
הבינה כנראה מה רואות עיניה. הראי
המנופץ בחדר השינה והסדין המוכתם
בדם לא הדליקו נורה אדומה במוחה, והיא

העלמות האשה שנמסרה למישטוה לא
דס למחות, נאשר התגלו נחמי הדם על
יהמישטדה בפעולה וגלתה את הגותה

טרחה להשליט סדר בתוהו ובוהו שגילתה
בחדר.
״רק כשראיתי את כיתמי־הדם,״ מנסה
שלמה לשחזר את הזיכרון המחריד ,״הת חלתי
לחשוד שמשהו לא בסדר.״ שלמה
רץ לתחנת־המישטרה שאספה מייד את כל
המצעים המוכתמים בדם ואת שיברי הזכו־כית.
חמישה ימים אחרי שנרצחה, נמצאה
יונה שער על־ידי עובר־אורח, קבורה
במטע הבוטנים של בעלה, כשפלג גופה
התחתון עירום.
ברגע שבו נתגלתה הגופה נעצר שלמה
ויחד עימו נעצר הפועל הערבי חאלד אבו־רביע.
חאלד עובד אצל שער כבר 9שנים.

נמצאה עירומה קיים חשד שהרצח היה על
רקע מיני, אולם אבדרביע לא היה מוכן
להודות באונס.

לא חיי ם
לא מוו ת
ף*יום האחרץ לשיבעה על מות אש בבית
אחיו, סיפר שלמה להנגולס
הזה :״אני לא יכול לחיות תחת לחץ.
מצבי הנוכחי הוא לא חיים ולא מוות.
הייתי איש עובד, נחשבתי לאחד האנשים
החזקים בכפר. עכשיו אין לי זמן וראש
למחשבות על דברים אחרים. מאז. שאשתי

שלמה שער מצביע על המיטה, שעליה נמצאו המצעים
0 ^ 1 7 1 1*1111 ¥1
המוכתמים בדם. בחדר־השינה נרצחה יונה אחרי שנאב•
11י 1.1
קה עם רוצחה, המזרון עדיין מכוסה בכתמי דס, שאותם ניסתה בת הנרצחת למחות.
שלמה נהג להחזירו לביתו מדי יום, עת
סיים עבודתו במשק, אולם הפעם ביקש
ממנו להישאר במושב ולגור בקומה ה שניה
של הבית ,״כדי שישמור על המשק
ועל המישפחה, כשאני במילואים.״
שער התייחס אל אבו־רביע כאל בנו.
הוא נתן בו אימון מלא וסמך עליו שיבצע
את עבודתו בצורה הטובה ביותר, אולם
אבו־רביע הפתיע.
שלמה היה עצור במשך תישעה ימים
בתחנת מישטרת כפר־סבא. החוקרים ניסו
לשכנעו להודות ברצח אשתו, אולם הוא
המשיך לטעון שהוא חף מפשע .״לא הת ייחסו
אלי באלימות,״ מתאר שלמה את
אחד השבועות הנוראים בחייו ,״אולם גם
לא האמינו לי.״

מבין הענפים שכיסו את גופתה. אחרי סילוק הגופה עיבדו הפועלים מחדש את השטח.

הלכה אין לי חשק לעשות כלום. למרות
שהייתי רב איתה, היינו אוהבים חזק.
״כשהייתי במילואים, היא היתד. אצל
אחותה ואמרה לה שהכל בסדר בינינו.
שדווקא בתקופה האחרונה היחסים הסתדרו
ושהכל יהיה בסדר. עכשיו עוזרת לי ה־מישפחה.
לקחנו שלושה פועלים שיטפלו
במשק והעזרה הסוציאלית הבטיחה לי ש אקבל
מטפלת.
״לילדים סיפרתי הכל לאט־לאט. הם
קיבלו את הדבר טוב, אבל לא מעכלים
את זה עדיין. הילדים היו עצמאיים תמיד,

אונס. יונה לא הכניסה את חאלד אף־פעם
הביתה• אני מעולם לא חשדתי בו ולא
תיארתי לעצמי שיכול לקרות דבר כזה.
במשך שבועיים הזנחנו את האדמות, בעי צומה
של עונה, וזו הפרנסה שלי. הכל
מוזנח, שום דבר לא מטופל כמו שצריך,
אבל אני — אני איבדתי את השימחה
בחיים. שום דבר לא יהיה כמו קודם.״

המי שפחה
מ איי מ ת

__ מאבק
בחדר־ה שינה
^ חיו של שלמה, טוביה, החי במושב
י • גם הוא, פנה לעזרתו של עורך־הדין
דויד ליבאי. ליבאי לא ניסה להשתיק את
לקוחו כשזה זעק :״אני חף מפשע !״
למרות כל המריבות אהבתי אותה ולעולם
לא הייתי עושה זאת !״ כל מכריו של
שלמד. טענו בלהט להגנתו .״שלמה לא
יפגע בזבוב,״ הם אמרו.

בחתונה

תמונת. חתונתם של
בני־הזוג שער, שהיתה
תלויה בחדר השינה שלהם, הוסרה מהקיר.

אולם לחוקרים היה זמן. שלמה נבדק
במכונת אמת שהוכיחה בי הוא דובר אמת,
אולם גם בכך לא היה די. שלמה שוחרר
מבית־המעצר רק כשהודה חאלד אבו־רביע
ברצח יונה שער. אבו־רביע אף שיחזר את
הרצח וניסה להסביר את מניעיו.
ביום שבו נעלמה יונה שער באורח
מסתורי מביתה, היא הוציאה מן הבנק
11 אלף שקל. חאלד טען ששמע על כך
וניסה לגנוב את הכסף. יונה תפסה אותו
בעת שחיטט בארנקה. תוך כדי מאבק
ניסה אבו־רביע לחנוק אותה, אולם יונה
בריאת־הגוף נאבקה עמו. במהלך המאבק
נופץ הראי וראשה של יונה הוטח בדופן
הברזל של מיטתה. לאור העובדה שהגופה

בעבודה

הסמוך למושב
מאי האחרון,

הנרצחת, יונה שער
עבדה בבית־האריזה
שער־אפרייס, עד חודש
עבד במשק.
שלמה

כי היא נעדרה מהבית הרבה פעמים. כשאני
הייתי בבית היא היתה הולכת בלי.רשות
גם ליותר מיום.
״יונה היתד. אשד, קשה. היתד. לי פועלת
ערביה, יונה זרקה עליה מילים בכל האיזור
כאילו שיש משהו בינינו. כדי שיהיה
שלום־בית פיטרתי אותה. יום לפני שמצאו
את הגופה ישבתי פה, בבית הזה, עם
חאלד. האמא שלי הביאה לו לאכול ולש תות,
והממזר הזה היה שליו ורגוע כל
הזמן, כאילו אין לו יד במד, שקרה.
״ראיתי את הגופה ואני בטוח שהיה גם

^ חיו, שלקח על עצמו את הטיפול
י בשלמה ההמום אומר כי שלמה וילדיו
יכולים להישאר בביתו כל עוד הם מרגי שים
צורך בכך, אולם כדאי ששלמה יצא
מהר מהדאגות, כי אחרת תהיה לו בעיה
קשה כשינסה לשקם את עצמו הן מבחינה
נפשית, הן מבחינת פרנסת המישפחה.
״אצלנו במישפחד, לא היתד, אף פעם
בעייה,״ מתעורר שלמה מהרהוריו וממשיך
לספר מכאב רב ,״אנחנו עשרה ילדים,
והכל היה תמיד בסדר אצל כולם. מריבות
בין בעל ואשתו לא תמיד מובילות לסוף
אכזרי שכזה.״
בינתיים הגיעו שמועות לכפר כי בני
מישפחתה של יונה לא מוכנים לסלוח
לשלמה. בעיניהם, למרות שהמישטרה טד
ענת אחרת, שלמה הוא האשם. ביום ההל וויה
הודיעו הוריה של יונה למישטרה כי
מוטב שלא ישחררו את שלמה .״אם הוא
יבוא ללוויה, אנחנו נפגע בו,״ הם איימו,
ושלמה אכן לא שוחרר.
קיברה של יונה נמצא במושב הוריה,
מושב אליכין. לדברי בני-מישפחתו של
שלמה, בני מישפחתה של יונה הים אנשים
פרימיטיביים מאוד, אולם למרות זאת לא
מוכן שלמה לעבור בשתיקה על האשמותי הם.
די לו בכאבו הפרטי ובנסיון לשקם
את עצמו. הוא מתכוון להתלונן במישטרה
על האשמות אלה, ברגע שבו יאזור עוז
להתייצב בשנית מול החיים היומיומיים,
מול מאבק המחיה התמידי ומול הכאב
והחלל הממלאים את ביתו ואת ליבו.

טיכי זכרוני

קולנוע
סרטים
ה־סטוד־זז ס א 130ד רי ת
קשה לתאר מוצר אופייני יותר לריינר
ורגו* פאסבינדר המנוח, מלולה, הסרט
העומד לחנוך את הקולנוע החדש לב 2
בלב־דיזנגוף.
אופייני, כי אפשר למצוא בו שילוב של
כל הנושאים שבהם התרכז פאסבינדר ב שנים
האחרונות, יחד עם אותם המרכיבים
המלווים אותו מאז החל לעשות סרטים.
יש בו מלודראמה עממית ויש בו מוסר-
השכל פוליטי, קל להבין בהשפעה הרעיו נית
של אדם כמו גודאר ובהשפעה הסיג־נונית
של הקולנוע הפופולארי. דמות של
אשד, ניצבת שוב במרכז העניינים ; כתיב תם
מחדש של תולדות הרפובליקה הפד רלית
הגרמנית נמשכת, כאילו מן המקום
שבו נגמרו בנישואי מאריה בראון ; בקי צור,
לאוהדי פאסבינדר יש הרגשה של
טיול בארץ מוכרת מאד, בארץ שבה המי-
מד הגרוטסקי הוא הפעם קצת יותר מודגש
מן הרגיל, אבל גם בכך אין כבר הפת עה.
בחירת
הנושא לסרט הזה, כך טוען
פאסבינדר, באה מכיוון בלתי־צפוי. השחקן
דירק כוגארד, אחרי שהופיע ביאוש
(גירסה קולנועית של הבימאי לספר של
נאכוקוב) ,כתב לפאסבינדר מיכתב ובו
הסביר שאינו מתכונן להמשיך ולשחק אבל
לפני שיניח את נישקו סופית, היה מש תוקק
לגלם את דמותו של פרופסור אונראט
מן הרומן של,היינריך מאן בשם זה. למי
שאינו יודע, זה היה המקור לשתי הגיר-
סאות של המלך הכחול.

כרכרה סוקוכה כתפקיד דולה כסירטו שד פאסכינדר
תוצאה בלתי נמנעת של גרמניה בשנות ה־50׳

אימין מילר־שטאהל כתפקיד הר פון־כוהם עם סוקוכה
צדקנות מאוסה
משל פוליטי. פאסבינדר מצדו, חשב
שהתקופה שבה מתרחש הרומן — תחילת
המאה — אינה מעניינת אותו במיוחד, ואם
עליו להעביר את הסיפור לתקופה שריתקה
אותו באמת באותו זמן, שנות דד 50׳ ,הרי
שמרכיבים רבים ביצירתו של מאן לא
התאימו יותר לרקע, והיה צורך לשנותם.
וכך, אחרי גילגולים רבים ומשונים, לב שה
הטרגדיה על פרופסור מרובע ושמר ני,
המאבד את כבודו העצמי ואת דמותו
בשל אהבתו הנואשת לזמרת־יצאנית במו־עדוני־לילה,
למשל פוליטי־חברתי נוסף,
על התברגנותה של גרמניה אחרי המילח־מה,
משל המדגיש את ההשתלטות הקפיט ליסטית
על גרמניה, הבניה מחדש שלוותה
בניצחון מחודש של השחיתות והשוחד, ה תבוסה
השלמה של האידיאלים מול הרכו שנות
של אומה שלמה שאי-אפשר להש ביע
את רעבונה.
את מקומו של פרופסור אונראט המסור בל
והמזדקן, יורש כאן הר פון־כוהם,
גבר נאה ומהוקצע, חניך האסכולה הפרו סית
הישנה, מן הגזע היודע בדיוק היכן
מקומו שלו, והיכן צריכים האחרים לעמוד.
הוא נבחר להיות טהנמדהעיר בעיירה גר

מנית
קטנה, האיש המחליט מי יבנה ומה
ייבנה, בתקופה שבה תנופת הבניה במערב־גרמניה
היא בשיאה. השנה היא . 1957 מולו
ניצב. הר שוקרט, לי שושלת יוחסין,
בלי חינוך גבוה ובלי גינוני נימוס. הר
שוקרט הוא קבלן, והעיירה כולה בכיסו.
הוא קונה את כולם, בגוף ובנשמה, משכך
אותם בשלמונים ומי שחושיו לא התבלבלו
עדיין די הצורך, מוזמן לבוא לקבארט ה מקומי,
וילה עם חדרים בקומה העליונה,
למטה שותים ״סקט״ (יין נתזים גרמני)
של שוקרט פתוח תמיד, והוא אינו מקמץ
ולמעלה אפשר להשלים את הבילוי. הארנק
בהוצאות.
ייוכוא הטומאה. המלכד, של הקאברט
היא לולה, או בשמה האמיתי מאריה־לואיזה;
גברת צעירה הלובשת מחוכים
שחורים כמו מארלן דיטריך (איזשהו
קשר צריו להיווצר הרי עם סירטו של
פון שטרנכרג) ,שרה בקול מפוקפק
אבל סכסי כל מיני להיטים מיבוא אמרי קאי
(יבוא הטומאה) ,שייכת רשמית לשוק-
רט, אבל מקבלת בחדרה, בזמנה הפנוי,
גם את הר אסלין, פקיד בעיריה בעל אידי אלים
נשגבים ורוח מרדנית. לולה עוסקת

במה שהיא עוסקת כי זו תוצאה בלתי״נט־נעת
של המצב הכלכלי בגרמניה של שנות
ה־ ,50 ויש לה בת קטנה (גם היא מתוצרת
הר שוקרט) ,הגדלה בבית סבתה.
אלה הם רק כמה מן השחקנים במחול
השדים הפארודי שעורך פאסבינדר על ה מסך.
לולה עושה שרירים למען מכריה
וגורמת למהנדס־העיר להתאהב בה, מבלי
לגלות לו מי היא באמת. כאשר הוא מגלה,
הוא נתקף חמת־זעם, והוא רוצה להתנ קם
בכל העיירה, ובמיוחד בהר שוקרט,
הזקוק כמובן מאד להתימותיו של מהנדס־העיר
על הפרוייקטים החדשים.
אולם סוף טוב, הכל טוב, כי לכל אדם
יש מחיר, וכל אדם אפשר לקנות, מי בדרך
זו ומי בדרך אחרת, כל אחד יבלע גלו לה
מרה קטנה, המומתקת על־ידי טובות
הנאה גדולות, ואיש לא יעמוד בדרכה של
גרמניה הצועדת לקראת בנייתה המחודשת,
מתחת לכרזות הקיר הגדולות של קונראד
אדגאור, המבקש שיצביעו בשבילו, תחת
הסיסמא :״בלי נסיונות שווא.״
רגשנות, הגרמנית. המסר ברור וש קוף
מאוד. הכסף יענה על הכל, טוען
פאסבינדר. ואם לא הכסף, הרגשנות הגר מנית,
מעורבת בשיכנוע עצמי שבעצם אין
דרך אחרת, שצריך לשתף פעולה בבנייה
מחדש של האומה, ורק אהר־כך אפשר ל הרהר
בנושאים רגישים כמו נקיון־כפיים,
אינטרס הציבור וכדומה לזה.
אלא שאחר־כך, סבר פאכבינדר כל חייו,
זה כבר מאוחר מדי.
אשר להערות השוליים בסרט, ואולי אינם
בשוליים אלא במרכז הסרט עצמו — גם
הן מאפיינות גל שלם של מחשבה. למשל,
עצם העובדה שאשה, ,בתוך החברה הקפי־טאליסטית
הקיימת, חייבת להיות יצאנית,
בין אם היא עוסקת בכך רשמית, או מוכ רת
את גופה לאיש אחד בלבד. לולה עוברת
מסטאטוס אחד לשני, ואין ספק שהיא
מוסרית לא פחות מאמה, שהיא עדיין קא-
ריקאטורה של הדור הקודם, או אשת שד
קרט, שהיא קאריקטורה של בני טובים.
למעשה, בסוף הסרט נפגשות כולן על
אותו מישור של אי־מוסריות.
ימסד פוליטי. אם הר שוקרט איננו ה נבל
בסרט, למרות שהכל מוביל לקראת
מסקנה זו, הרי זה משום שפאסבינדר זכה
בסרט הזה לעבוד בפעם הראשונה עם ה שחקן
מאריו אד׳ורף, אחד הוותיקים,
שבמוקדם או במאוחר חייב היה להצטרף
ל״מישפחה.״ אדורף מגלם את שוקרט כ טיפוס
שורשי, אחד מאיתני הטבע, אדם
שתאוות־החיים שלו אינסופית, איש ש צועד
קדימה כמו בולדוזר, גס, מחוספס
ויחד עם זאת נדיב, ערמומי ומפוקח, הד מות
של גרמניה החדשה, השבעה והמרו צה
מעצמה.
ואם מהנדם־העיר, הר פוך בוהם, אינו

קאריקאטורה של צדקנות מאוסה מן הדור
הישן, זה לא מעט מכות השחקן המיזרח־גרמני
אדמין בזילר־שטאהד, שעבר
למערב לפני שנתיים. דמותו אמנם צדק נית,
קשוחה, מרובעת, כל מה שאפשר ל צפות
מפרוסי טהור, אבל יש בה גם מר כיבים
אנושיים מפתיעים שצצים החוצה,
דווקא ברגעים הפחות צפויים.
על שני אלה צריך להוסיף כמובן גם
את כרכרה סוקוכה, שחקנית תיאטרון
מרדנית שהחלה לעסוק בסרטים בתעסוקה
מלאה רק בשנתיים האחרונות וכבר זכתה
לשני תפקידים בולטים — האחיות מגרמניה
של מרגרטה פון־טרוטה, שקיבל
את ארידדהזהב בונציה , 1981 וכאן, בהת גלמות
חדשה של הדמות אשר פרסמה את
מארלן דיטריך. תערובת מוזרה של קשי חות
ומיניות, של עצב ושל עקשנות, מס־

אדורף כתפקיד הר שוקרט
גרמניה השבעה
פקת לפאסבינדר בדיוק את המרכיבים ש להם
היה זקוק.
אבל כמובן, מעל לכולם, הכוכב העליון
בסרט הוא הבימאי. כאן הוא דוחף את
המסר הפוליטי קדימה בצורה בולטת .,מ שחזר
סיגנון ותיפאורות של שנות ה־50׳
עם תאורה שהוא מכנה ״תאורה של סרטי
אימים״ ,נע בקלות בין גרוטסקה של מז כירה
נבוכה ומתפרסת לעימות חריף וחסר-
פשרות בין יצאנית למעסיקה, רושם פרק
ה עו ל ם

הז ה 2542

נוסף במה שמתברר היום כהיסטוריה הבל תי
גמורה של גרמניה החדשה.

כוכבים
י 5ה ו מו כשרת
איזבל אג׳אני

מעל ומעבר לכל ספק,
היא הכוכבת הנשית מס׳ 1בצרפת. לא רק
משום שזכתה בפרס הסיזר (האוסקר של
התעשיה הצרפתית) השנה, או משום שנב חרה
במישאל דעת-קהל של השבועון רב
התפוצה פארי־מאץ׳ כשחקנית הפופולרית
ביותר שם. אלא משום שהיא מגלמת ב תוך
עצמה, את התכונות החיוניות והמופ לאות
ביותר הדרושות כדי להיות שחק נית
וכוכבת גם יחד.
הצלחתה המסחררת כשחקנית התחילה
עוד לפני שאפשר היה לנחש עד כמה היתה
יפה. היא ודתי! בת 14 בלבד, כאשר עלתה
לראשונה על קרשי בימת הקומדי פרנסז.
שנה לאחר מכן היתד, הסנסאציה של התי אטרון
הזה כשהאפילה על כל שאר המומ חים
ל מו ליי ר בבית הספר לנשים. בגיל

מר פוארו
רוכב שוב
רצח לאור השמש (פאר, תל-
אביב, אנגלי ה) — מיר שם אג ת ה
כ רי ס טי, מוכ ר הי ט ב. ק בו צ ה
קטנה של אנ שי ם נעולה ב מ קו ם מבודד, הפע ם מלון״פאר,
על אי ק טן, בי םהאד רי א טי. לכל אחד מן הנו כ חי ם יש
סי ב ה טו ב ה להרוג א ת מי ש מ תגלה לקראתאמצעהסרט
כקורבן ה מיו ע ד, ותפ קי דו של פו ארו לח שוף אתה מני עי ם
ה שונים, לבדו קאתהא לי בי ה מו שלם של כל אחד מן
הנו כ חי ם, ל הפ ריד בין אמת ושקר, וללכוד אתהאש מי ם
דוו קאכ שני דמהלהםשהם מעבר לכל ס כנ ה.
ה מי רשם עבד בסר טי ם ה קו ד מי ם, ו אין שום סי ב ה
ל הני ח שיעבוד כ אן פ חו ת טוב. כ מו בעבד, גם כ אן יש
או ס ף כוכ בי ם רציני ביו תר, כ מו הגברות מ אגי ס מי ת
ו די אנ ה ריג, או ה א דוני ם ג׳יי מ ס מיי סון או קו לין ב ליי ק-
לי, ה מ סוג לי ם כל אחד בפני עצמו לפזר ס ביבו הבר קו ת
לרוב, מ ה עוד ש ה די אלוגי ם נכ תבו על-ידי ה מ חז אי אנ תוני
( מי ש ח קי בילוש) שפר.
יו ס טינו בממ שיך ל היו ת פו ארו מו של ם — צונן, י הי ר,
שנון ומצ חי ק מ או ד, ב מיו חדכש הו אמת כונן ל טבול ב מי
הי ם, וכל מהש הו אמר טיב, זהאתקצהה בו הן. כי הרי
לא אי ש כפו א רו י פ קי ראת בשרו הי קרלס כנו תהט מו נות
ב תוך הי ם ה אכז ר.
גאי ה מי ל טון, ש הי האחר אי בין הי תרלכמהמסר טי

ס טי ת ויו ס טינו ב: הבר קו ת ל רו ב
בונד (למשל גולדפינגר) ,אינו מתערב הרבה במלאכתה-
מי שחקו מני ח לכוכביו ל ה תנ הג כ אוו ת נפשם, ו או לי מ שום
כך מ תעורר לע תי ם הרו שם של הו פ עו ת בודדו ת של כוכבים
ידו עי ם ול א של עבוד ת צוות. מצד שני, ה מי ל טון
יודע ל שמור על קצב של עלילה, לנצל א ת הצד האסת טי
שבנוף וב תילבו שו ת, ול שמיר הי טבאתהתע לו מ ה עד
ה סו ף. וז ה הרי העי ק ר.

שזזקגעז
נל ח מי ם

שחקנית איזכל אג׳אני
שחקנית וכוכבת
16 היא כבר שילבה הופעה בסרט (הסטירה
של ל,לוד פינוטד) בשעות היום, עם עבודה
בתיאטרון בשעות הערב. באותה השנה,
היא אף העניקה לתיאטרון הלאומי של
צרפת את הסטירה הפרטית שלה, כשסיר־בה
להצעה הנחשבת, בדרך־כלל, כהצעה
שאי-אפשר לסרב לה: חוזה לזמן ארוך.
היא סירבה לחתום על התקשרות ל־ 20 שנה
ויצאה לשוק הפתוח.
שם חיכו לה בכיליון עיניים, ותוך זמן
קצר למדי מצאה את עצמה עושה סרטים
עם רומן פולנסקי (הדייר) ופרנסואה
טריפו (סיפורה של אדל) ,מתנסה בקול נוע
האמריקאי (הנהג) ועובדת עם צעירי
הקולנוע הגרמני (נוספראטו של ורנר

הרצת).

די עצלנית. בינתיים, הסתבר לכל2,ש־מעבר
לכישרון הדראמתי שקיבל את ביר כת
המוסד הגבוה ביותר לתיאטרון בצר פת,
הגברת ניחנה גם ביופי טבעי מסנוור,
שפרח מסרט לסרט. הכל חברו יחד לשיר
לה שירי תהילה, אלא שהיא לא ששה ל השתתף
בשימחה הכללית. לפתע פתאום
היא חדלה מכל עבודה במשך שנתיים,
״משום שלא מצאתי שום סרט שהלהיב
אותי באמת, ואולי גם משום שאני די
עצלנית.״
כאשר חזרה לפעילות, בדיבוק של אנד־ז׳י
ז׳ולאכסקי, לא זו בלבד שהדהימה
בבחירת התפקיד, אלא גם בשינוי הפת אומי
שחל בחייה הפרטיים. לפתע גילו
שיש לה בן, והרכילאים המתוסכלים לא
יכלו לספק שום אינפורמציה עסיסית ב נושא
.״איני מפרידה בין החיים לעבודה,״
היא מתנצלת לפני מי שמאשים אותה על
סודותיה ,״פשוט, יש שעות, במקוך ה יום,
שבהן איני מוסרת את הכתובת שלי
לפירסום.״ חוץ מזה, מספרים עליה שהיא
מחליפה כתובת פעם בשבועיים־שלושה,
כדי שלא תוטרד שלא לצורך.
אשר לתפקיד שבו בחרה, בדיבוק, זו
היתד, כנראה אחת החוויות המדהימות ב יותר
ששחקנית יכולה לחוות. היא נדרשה
לגלם דמות של אשה נשואה, אם לילד,
ה עו ל ם הזה 2342

איזה מיו שובב (צפון, תל-
אביב, צרפת) — ה קו לנו ע הצר פתי
מ מ שיך היו ם לעבוד לפי
או תםהרצפ טי ם ש הוליווד קי דשה לפני ארבעי ם שנה, ובינתיי
ם כבר ה ת חי להל שכוח. ק חו כוכב אחד, הו סי פו לו
כוכב שני, חברו או תםיחדבמש הו מ תו ק ו חבי בוקל
לעיכול ז מנו להםס צינו ת מ שו תפו ת שבהן יפגינו א ת כל
הכא ריז מ ה שלהם, ו ה תו צאה אינ ה י כו להל היו תאלא
ל הי ט קו פ תי.
שני ה כוכ בי ם ב מי קרה הז ההם אי ב מונ ט אן ו איז בל
אג׳ אני. הי א כלכלני ת מז הי ר ה, יועצ ת לשר״האוצר הצר פתי,
וגם מגדל תאת שתי א חיו תי ה הצעירו ת ו דו אג ת לפרנ
סתסבתה, א ח רי שאמהנפטרהוא בי ה זנח א ת המי ש־פ
ח ה. הו א ה אב, ק ל דעת, צץ ונעלם, מ ק סי ם ולא״רציני.
הו א חוזר א ח רי שנים ו כי מעטמחסלאת רכוש ה מי ש-
פחה כדי ל ה קי ם ק אזינו על אג ם ז׳נבה. הי א עו שה כ מי טב
י כו לתה למנוע זאת בעדו, ל ת מונ ה נ כנ סי ם בנ קי ם
שווייציים, מ א פי האמ רי ק אי ת, נוף הררי משכר ועוד
כיוצא בזה.
כל המר כי בי ם גם י חד, יוצרים סיפור בדי ם מצוץ מן
האצבע, ה מ כי לאת כל ה ד פו סי ם ה שדופי ם של ה קו מ די ה
ה רו מנ טי ת. בכל פעם שה עלילה נתקעת בבוץ, שולף הבי״
מ אי -ת ס רי ט אי ז׳ אן־פול ראפנו עוד שפן אחד מן הכובע,
כך ש ה סיפו ר כולו מלאנ סי ם ונפל או ת שק שה להא מין
להם.

שיש לה מאהב אבל בנוסף לכך יש לה
גם סוד מחריד בחייה: היא פילגש ליצור
שהוא התגלמות הרשע המוחלט. הסרט
היכה בהלם את הצופים בפסטיבל הסר
מונ
ט אן ואג׳ אני: הכי ש רון ה קו מי
מ ה שנותר, בכל זאת, אלההם מונ ט אן ו אג׳ אני, שני הם
ש ח קני ם מ מד רגה ר א שונה. מונ ט אן נלחםקשה כדי
ל ה כני ס איז ש הו הגיון ונ שמהלתפ קי ד ה אווי לי של האב,
ו אג׳ אני בהחלטמק סי מהבהב עו ת פני ם של הפתעה, רוגז,
זעם, ה ש תוללו ת או ה של מ ה, ו או לי זאת הפע םהרא שונ ה
שבה ני תן ל ר או ת על הבד מ ש הו מן הכי שרון ה קו מי שבו
ה תג לתה לפני תריסר שנים ב קו מ די פרנסז. בקיצור, הסרט
מיועד ב עי ק ר למעריצי ם של שני אלה.

טים של קאן, לפני שנה, ואם כי הכל הסכי מו
שמבחינה קולנועית זהו מיבצע אדיר,
הרי שקשה היה לעכל את הפסימיות המח רידה
ואת. המראות המאיימים שמתקיפים

הכימאי פרגפואה טריפו מדריד את אג׳אני
יופי טבעי מסנוור

את היושב באולם, ללא שום פשרות.
אג׳אני, שהיא מרכז הכובד של הסרט,
כאילו מחקה את כל הטיפוסים שגילמה
קודם לכן, והציגה משהו חדש. מין דמות
מיוסרת ומעונה. אחת הסצינות בסרט, שבה
היא נתקפת בעווית, בתוך תחנה של רכ בת
תחתית בברלין (שם צולם הדיבוק),
שייכת למיבצעים הנדירים ביותר של
שחקן על בד הקולנוע, משהו שאינו נופל
מן הסצינה המפורסמת שבה הופך ג׳ון
כארימור מדוקטור ג׳קיל למיסטר הייד,
מול המצלמה.
״אני אוהבת לגוון,״ היא מסבירה את
הדרך שבה היא בוחרת את תפקידיה. היא
אינה מוכנה שיזהו אותה עם דמות מסו-
יימת אחת שהיא גילמה, כי אז מה שצפוי
לה, הוא הצעות לתפקידים דומים. זה כבר
קרה לה אחרי הסטירה. חוץ מזה, גם כאשר
היא מתמסרת במלוא המרץ לתפקיד, היא
עדיין משתדלת לשמור על אותה ״הטיפה
המרה האחרונה,״ כפי שהיא מגדירה, שבה
היא תיעזר כדי להצמיח את התפקיד הבא.
״ז׳ולאבסקי סחט אותנו כמו שסוחטים לי מון,״
היא אומרת, ואף על פי כן, על
אותה הטיפה לא ויתרה. זה גם מאפשר
לה לשמור מרחק מסויים מן העבודה שלה,
ובכל פעם שנידמה לה כי היא מתמכרת
מעבר לצורך. היא מזכירה לעצמה: זה
לא כל כך נורא, זה בסך הכל קולנוע.״

;וקר. קול ה לח״ד־ם

פ ר סו ם 111ס

שאיות ״טריילר״ של ״קוקה״קולה״ ,החברה המרכזית לייצור משקאות
לים בע״מ, עושות בימים אלה דרכן בכבישי דרום לבנון (צידון זהרני),
מוטות פחיות קוקה״קולה קינלי וספרייט, למכירה ע״י קנטינות
שק״ם לחיילנו המוצבים באיזור.
ל משאית מכילה כ־ 50,000 פחיות משקה.

תיווך דירות 1ו ה

ל בנו ת
נ עו רי ם

מגדלי דוד המלך — צפון תל-אביב, נוה אביבים —
רמת אביב — תוכנית ל׳

קניה -מכירה ־ השכרה

גפגרת הקייץ קו ר ס מיוחד

דירות — פנטהאוזים — וילות — קוטג׳ים
רח׳ ברגסון , 2נוה אביבים.

לחיטוב הגוף

טל 414082 — 416292 .

הקורם יקנה לד יציבה טובה —
גמישות — חיזוק שרירים והחיה.
הרשמה חדשה לקורסים: דוגמנות — מקצוע,
טיפוח החן החלה. המקומות מוגבלים.

תעריפו! המנויים של
החל ם־1.6.82

טלפני לקביעת ראיון: אולפן לאה פלטשר,
טלפון 267682־.03

לבחירת בית־ספרך תלוייה הצלחתך.
לידיעתך אין לגברת פלטשר סניפים.

: 1ו 1ו צ

לשנה בשקל
מ חי ר
ה עי תון

הו צ או ת
מ שלו ח

65 + 900

בארץ

לחצי שנה
בש ק ל

סח״כ

1080 = 115 +

600

דמי המנוי לארצות חוץ
בדואר אוויר

דבורה מטלון ־ חיים כץ
נ שואים 2־ 5. 7.82

אירופה ארה״ב, קנדה, מקסיקו
ארגנטינה, קולומביה,
ונצואלה, ברזיל, פרו,
אוסטרליה, ניו זילנד

314

+ 900
806 + 900

900

1360

- 145 +
1910 = 204 +
730 1020

2755 = 295 + 1560

1430

2020 = 216 +

1040

חבש 904 + 900 ,

דרום־אפריקה, טוגו, קניה פנמה, טאיוון, יפן
900־ 2295 = 246 + 1149 4
תאילנד, הונג קונג, סינגפור, קוריאה 2090 = 224 + 966 + 900
1250 1130

אנשי הגדה המערבית המומים ממה שהתוחש בלבנון
הם הביעו את תגובותיהם בשיחה עם ״העולם הזה״

? 11x81111.גייר
1)01ד־חעודסן י
המילחמה כלבנון חיכתה כהלם את תושכי השטחים
הכבושים. תיאורי הזוועה, על שהתרחש כמהלך
הקרבות, עוררו חרדה כליכם של הפלסטינים בגדה
המערבית וכרצועת־עזה, שלרבים מהם יש קרובי
מישפחה כמחנות־הפליטים וכעריס שנככשו על־ידי
צה״ל רגשותיהם נעו כין יאוש ותיקווה, כין כאכ
וצער על ההרס וההרג כקרב אחיהם שבצפון, וכין
גאווה והערצה לעמידתם האיתנה ועוז-רוחם של הלו־

חטים הפלסטינים. עם התבהרות המצב, התעוררה
כקירכם התיקווה שכעיקכות המילחמה, שהעמידה
את הבעיה הפלסטינית כמרכז ההתעניינות העולמית,
יושם אחת ולתמיד הקץ לסיכלות כני עמם, ויו־שג
הסדר של שלום כאיזור.
כשיחה עם יוסי הימן, כתב ״העולם הזה״ ,מביעים
אנשים שונים מהגדה־המערבית את תגובותהם
למילחמה ולמציאות החדשה שנוצרה כעיקכותיה :
מכך. השלום עומד בפתח.
להושיט יד, כדי להשיג אותו.

היסטוריון אגזריאן
״השלום עומד בפתח ! ״

צריך רק

אנווו־ א ל ־ 1וסי ׳ ב ה :

הזדמנות
של זהב!
אנוור אל־נוסייכה, יושכ-ראש
מועזנת-המנהליס •טל חכרה החשמל
המיזרח ירושלמית, שר־ההגגה
לשעבר כממשלת ירדן, המזוהה
עם נאמגיו של המלך חוסיין:

שר-לשעבר אל־נוסייכה
״אנחנו לא רוצים תחליף של פיתרון !

ד״ר אלכרט אגזריאן, פלסטיני
ממוצא ארמני, מרצה להיסטוריה
באוניברסיטת ביר־זית, הפועל לקידום
כוחות־השלדם הישראליים
והפלסטיניים ולהידוק הקשרים
ביניהם :
אני מקווה מאוד שבגדה־המערבית
תקום תנועה המונית, שתתמוך בתנועת
שלום־עכשיו ושתושיט יד לתנועות הש לום
הישראליות, כפי שהציע הד״ר עי-
צאם סדטאווי מאש״ף. אני משוכנע שה תנועה
הזאת תהיה פופולארית בקרב ה פלסטינים.
היזם,
המנהיגות שלנו באש״ף יותר
חופשית מבחינה פוליטית, למרות העוב דה
שהם מוקפים על־ידי הצבא הישראלי.
בעבר, הם היו נתונים ללחצים מצד
האירגונים הקיצוניים, הנמצאים בשליטת
סוריה ומדינות ערביות אחרות. אולם
היום, בעיקבות המילחמה, שבמהלכה נש ארו
הפלסטינים לבדם מול הצבא היש ראלי,
הם השתחררו מן הלחצים החיצו ניים.
כל האנשים, שדיברו גבוהה־גבוהה,
נעלמו. לכן אין כיום מי שיתייצב כנגד
תהליך השלום.
אני מקווה, שיאסר ערפאת, שהוא כיום
מנהיג חזק מתמיד, יבוא בקרוב לירו שלים,
כדי לשוחח עם ישראל על הקמת
מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.
הוא צריך לבוא ! אני מקווה שתחול
התקדמות לקראת הדבר כבר בימים ה קרובים.

הזמן להכיר שזאת מולדת לשני
עמים, שלשניהם יש זכויות לאומיות.
כאשר ישראל תכיר, שאש״ף הוא תנועה
שמייצגת אנשים ולא סתם טרוריסטים,
זה יפתח פתח לשינוי היסטורי.
הבעיה הפלסטינית היא בעיה של אנ שים.
לא ניתן לפתור אותה על־ידי עי מות
צבאי, אלא על־ידי משא־ומתן על
בסיס של הכרה הדדית. אש״ף הבהיר
את עצמו בעניין הזה באופן ברור לח לוטין,
והמגמה הזאת באה לידי ביטוי,
יותר מכל, בפגישה של אורי אבנרי עם
יאסר ערפאת.
המצב בביירות הוא מאוד מסוכן. על
ישראל להבין, שגם אם ׳תפלוש למערב
ביירות, היא לא תפתור את הבעיה. לכן
צריך פתרון מדיני. בגין ושרון אולי לא
יסכימו לכך, אולם אני מאמין ביכולתם
של כוחות־השלום לשנות את פני הדב רים.
ככל שההתנגדות למדיניות הנוכ חית
של ישראל תגבר, כן יגברו הסי כויים
שתיווצר מדיניות חדשה.
חשוב שהישראלים יבינו שאין זאת
מילחמת מגן, אלא עניין של אינטרסים
פוליטיים, שאינם נחוצים לעם היהודי,
אלא רק מזיקים לו.
על ישראל להכיר בעובדה, שהיום זה
הזמן יותר מתמיד לעשות שלום עם הפלסטינים.
ככל שישראל תשכיל להכיר
בכך מוקדם יותר, כן יהיו פחות קור בנות
שלא לצורך משני הצדדים. זוהי
שעה גורלית, ואסור לישראל להתעלם

לישראל אין כל זכות להיות בלבנון,
לא בביירות ולא בכל מקום אחר במדי נה
זו. הישראלים נכנסו לשם, כדברי הם,
כדי להביא שלום לגליל. אך היה
אפשר להביא כבר מזמן שלום לגליל,
ללא כל ההרס המיותר הזה, אילו הייתה
ממשלת ישראל מוכנה להכיר בנסיבות
שיצרו את המצב הזה בגליל, ואילו היתד,
מוכנה לנקוט מדיניות נכונה.
המצב כעת בביירות תלוי מאוד ביכול תו
של אש״ף להחזיק מעמד כנגד הלחץ
הישראלי, מבלי לגרום נזק רב מדי ל ביירות
עצמה ולאזרחים הלבנוניים החיים
שם. רק אש״ף יכול לשפוט ולהחליט
אם להישאר שם או לצאת. אולם בין
ישאיש״ף יעזוב ובין שישאר — האם זה
יפתור את הבעיה? האם זה יגרום לפלס טינים
בתוך השטחים הכבושים להסכים
לתנאים שהממשלה הישראלית מנסה לכ פות
עליהם? בשום פנים ואופן לא. להי־פך,
זה רק עשוי להחריף עוד יותר את
הסיכסוך ולהקצין אותו. והקצנה פירושה
חיזוק התפיסה האלימה, שלעולם לא
תביא לפתרון.
אני חושב שיש עכשיו הזדמנות של
זהב להשגת שלום, אפשרות שהממשלה
הישראלית עשויה להחמיץ, מכיוון שפניה
אינן מועדות לשלום, אלא להרס ההת נגדות
הפלסטינית — מטרה שנכשלה
לחלוטין, ושאפילו אם תושג, לא תביא
לפתרון הבעיה. אולם מבלי שכלל הת כוונה
לכך. ,יצרה ישראל מצב חדש, מצב
שבו נוצרה אפשרות לשוחח עם אש״ף
ולהביא להפסקת האלימות, כך שסוף־
סוף אנשים יוכלו לחיות בשלום, בשקט,
בכבוד ובצדק.
ההוכחה לכך שיש הזדמנות כזו, היא
שאדם אמיץ כאורי אבנרי יכול היה להי פגש
עם יאסר ערפאת, שהוא המנהיג
המדבר בשם כל הפלסטינים, ולשמוע
ממנו ישירות שהפלסטינים לא רק מו כנים
להכיר בישראל ולהגיע איתם ל שלום׳
אלא שהם אפילו מייחלים לכך.
אני מאוד מקווה שהממשלה הישראלית
תקשיב לדברים האלה.
התרשמתי ׳שבישראל יש כיום הרבה

עסקנית ח׳ליל
״לנו אין מה להפסיד!״

״ ערפאת וגריך ל 3ו א לירו שלי ם!״
(המשך מענזוד )67
מאוד אי־שביעות רצון וביקורת על מדי־בירת
הממשלה. זה בא לידי ביטוי בהפ גנה
ישל שלום־יעכישיו בתל־אביב, ישבה
השתתפו מאה אלף אנשים. אני הושב
שהרעיון של מר עיצאם סרטאווי מ־אש״ף,
שקרא לשוחרי־שלום ישראלים
ופלסטינים לשתף ביניהם פעולה, כדי
לסיים את מרחץ־הדמים בלבנון, לקרוא
לחיילים הישראלים לשוב הביתה ולפתור
סוף־סוף את הבעיה הפלסטינית בדרך
סבירה וניתנת להשגה, הוא רעיון טוב
מאוד. אבל בשום פנים ואופן לא יכול
כל שיתוף־פעולה שהוא בין ישראלים
ופלסטינים לבוא תחת משא־ומתן ישיר
בין הנציגים הפלסטינים הרשמיים, קרי
אש״ף, לבין הממשלה הישראלית. זה
דבר שאנחנו תמיד מקפידים להדגיש.
בעבר נפגשתי עם נציגים של שלום־
עכשיו והבהרתי להם את הנקודה הזאת.
אנחנו, בשטחים הכבושים, חיים יכל
הזמן בהרגשה שמנסים לדחוף אותנו ל ידי
דחיה של אש״ף, ולידי לקיחת היי צוג
שלנו לידינו. לכך לא נוכל להסכים
לעולם. אנחנו לא רוצים תחליף של פת רון,
שיפתור את בעיות היום־יום שלנו
בלבד. אנחנו רוצים בפיתרון אמיתי.

סמיחה ח׳ לי ל:

או גגות ר
סינזיחה ח׳דיל, יושבת־ראש איר־גוני
הנשים כגדה־המערבית, הכהה
כמועצה להכוונה לאומית שהוצאה
אל מהדן דחוק, נמצאת מזה
שנתיים בהסגר, כפקודת המימי
של הצבאי, כעיר מגוריה אל־כירה.
אני לא רוצה שאש״ף יעזוב את ביי רות.
לא הלוחמים ולא המנהיגים. המקום
היחיד שאליו הם ילכו זה לכאן, ל פלסטין.
אני
משתוממת על ארצות־הברית ועל
כל המדינות שמנסות ללחוץ על אש״ף
להפסיק את שפיכות־הדמים. מדוע דור שים
זאת מאש״ף י מדוע לא מבקשים
מממשלת ישראל, שהרגה כל־כך הרבה•
יושהרסה כל־כך הרבה, שהיא תפסיק?
אני רוצה לומר לעולם מלו, שאנשינו
אינם מוצרים הניתנים לקניה ולמכירה.
אנשינו נותנים את חיים למען הזכויות
שלנו !
איננו נהנים להרוג ואיננו אוהבים
מילחמה. אנחנו שיוחרי־שלום. אבל אחרי
שלקחו מאיתניו את ארצנו, נאלצנו להי אבק
בדי להשיבה. פנינו לכל העולם
וביקשנו שיעזרו לנו להשיג את זכויו תינו.
אף אחד לא היה מוכן לעזור. לכן
לא נשארה ברירה. ,ונאלצנו לאחוז בנשק.
איבדנו את הכל: אדמתנו, בנינו, זכו יותינו.
עכשיו דורשים מאיתנו גם לע זוב
את ביירות. אני מתנגדת שמישהו
יעזוב את ביירות! תנו להם לחזור ל כאן,
ואז תיפסק המילחמה.
ראיתי בטלוויזיה אב שכול ישראלי,
וריחמתי עליו בכל ליבי. לשם מה היה
צריך בנו למות במילחמה? אני רוצה
שהישראלים ידעו — במיוחד אימהות
החיילים — שהמילחמה הזאת לא תביא
לישראל שום הישג. ישראל רק הפסידה
במילחמה את בניה שנפלו בקרבות, את
דעת-הקהל העולמית שהיא כיום כולה
נגדה והרבה מאוד כסף. כל זאת לשם

הממשלה הישראלית לא תצליח בדר כה
97 .אחוז מבני עמנו תומכים באש״ף.
הוא מייצג אותנו. אנחנו רוצים מדינה
עצמאית לבני עמנו בהנהגת אש״ף. בסו פו
של דבר, ישראל תנהל משא־זמתן
עם איש״ף, ואת שיסוכם ביניהם, אנחנו
נקבל על עצמנו.
המילהמה הזאת גרמה להרבה מאוד
.אימהות ישראליות להרגיש את מה ש מרגישות
האימהות הפלסטיניות1 ,שאוס פות
את גוויות בניהן משדה־הקרב. כ אשר
הישראלים יתחילו להרגיש כלפי
הפלסטינים את מה שהם מרגישים כלפי
בניהם שנהרגו במילחמה — אז יבוא
השלום.
אני רוצה בשלום עם ישראל, אבל אני
לאי אחליט על כך. יש ירק אדם אחד
שהוא יעשה את השלום עם ישראל. זהו

המנהיג שלנו. לא סא-
ידברו בשמנו. גם עי־מוסמך
להחליט. אנחנו
מאבו־עאמר ונפעל על־

אבו־עאמר * .הוא
דאת ולא מובארכ
צאם סרטאווי לא
נקביל הוראות רק
פיהן.
אם הישראלים יכנסו למערב ביירות
הם יפסידו במילחמה. אצלנו אומרים
״ננצח או נמות!״ לכן אני מציעה לחיי לים
הישראלים, לטובתם האישית, שלא
יעזו להיכנס לשם. לנו אין דבר להפסיד.

אחרי כל מה שעשיתם לנו, ולא להיפך.
אני חושב, שזה אינטרס ראשון במע לה
של הפלסטינים לעזור לישראלים
להשתחרר מן הפחדים שלהם. אני חייב
להודות, שעדיף היה שקולות־השלום ה פלסטיניים
יהיו יותר אקטיביים, כדי ש יחזקו
את כוחות־השלום בישראל. אבל,
עם כל הכבוד לתנועת שלום־עכשיו, ש אני
רואזו אותה כדבר חיובי מאוד, איני
חושב שיש חרופת־פלא. הפיתרון היה
ונישאר — הכרה ומשא־ומתן עם איש״ף.

ג׳ר־אם חיוו־* :

״בואו
ונשוחח!״
ג׳ריאס ח׳ודי, יושב־ראש דישנת
עורכי־הדין כגדה־המערבית, המתגורר
ככית־חנינה, נמצא בהסגר
כפקודת המימשד הצבאי, שדפיו
אינו רשאי לעזוב את תחומי ירד
שדים.
הפיתרון האידיאלי, ברגע גורלי זה של
הסיכסוך הישראלי־ערבי, הוא שהשילטו־נות
הישראליים יכירו בפלסטינים, שיפ תחו
במשא־ומיתן עם אש״ף ושיגיעו אי-
תו להסדר של שלום. אנחנו מוכנים
למדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.
מדוע לא?
המצב הזה יכול להשתנות. אנחנו יכו לים
לחיות כמו אחים. אני זוכר, שב תקופת
המנדאט הבריטי היו לי חברים
יהודים, שהיו כמו אחים שלי. המצב
הזה יכול לחזור. זה תלוי רק בכם.
שמעתי שישראלים רבים טוענים שהם

דמונו־ר. א ל־ ט אווי ד:

..שאלה

שר ננוו!״
רמונדה אל-טאדויד, עיתונאית,
מנהלת סוכנות הידיעות הפלסטינית
כירושלים המיזרחית, אחת הנשים
הבולטות כיותר כגדה־המע־רכית׳
היתה נתונה כעבר במעצר־בית
כמשך שנה, בפקודת המימי
של הצבאי, ככיתה שברמאללה.
במשך כל השבוע האחרון דיברנו —

עיתונאית אל־טאוויל
״אש״ף זה 7׳א טרוריסטים !״

סטודנטית אל־טאוויל
״יצטרכו להרוג גם אותי ו לא
מאמינים בי אנחנו נסתפק במדינה
פלסטינית לצד ישראל. אני קורא להם :
בוא ונשוחח ! איך אנחנו יכולים לשכ נע
אתכם, אם אתם לא מוכנים לדבר
אייתנו? עליכם להבין שאש״ף הוא הגוף
היחידי שמייצג אותנו• ,ושאם אתם רו צים
בשלום, עליכם להכיר בו ולשבת
עימיו לימישא-ומתן.
אתם, הישראלים, יודעים עמוק בליב־כם,
שאיננו רוצים את כל פלסטין. יש ראל
היא כעת עובדה קיימת, שאיננו
יכולים להתכחש לה. גם לו היתה לנו
שאיפה ׳להשמיד את ישראל — ואין לנו
׳שאיפה כזאת — הרי שאיננו מסוגלים
לכך. ישראל כבר הוכיחה פעמים רבות
שיש ילה כוח אדיר, שאי־אפשר לנצח
אותו.
האמת היא, שהפלסטינים הם שחוש שים
להיות מושמדים על-ידי ישראל.
איזה ערבויות יש להם שישראל לא
תעשה זאת? זאת היא השאלה.
יש כאן בעיה רצינית מאוד של ה מנטליות
הישראלית. אם אתם כל־כך מפ חדים
מפני השמדה, ואתם חשים שאפילו
מדינה פלסטינית קטנה, שתיוולד אחרי
שתאפשרו זאת, תסכן את ביטחונכם,
זאת היא בעיה שלכם, לא שלנו. אתם
צריכים לנקות את מוחכם מן הפחד ה הרסני
הזה. אם כבר מדברים על פחד
— אנחנו הם אלה שצריכים לפחד מכם,
* כינויו של יאסר ערפאת.

אחרים ואני — עם אישים רבים בגדה-
המערבית על הודעתו של הד״ר עיצאם
סרטאווי מאש״ף, שקרא לתושבי השטחים
הכבושים להושיט יד לכוחות־השלום ביש־ראה.
אף אחד לא אמר שאינו מוכן להכיר
במדינת ישראל. זאת כלל אינה בעיה.
הבעיה היא המילחמה בלבנון. לאנשים
כאן קשה לפעול עם ישראלים, בשעה
שאחיהם בלבנון נהרגים בידי החיילים
הישראלים.
אנחנו לא המנהיגים. מי שיש לו הנשק,
הוא המנהיג. זאת הדיעה הרווחת כאן.
התושבים בשטחים הכבושים ממתינים עתה
להכרה הדדית של ישראל ואש״ף. יאסר
ערפאת הוא כעת במצב המאפשר לו
לעשות זאת. הוא חזק. אף אחד במדינות
ערב לא יוכל להאשים אותו בבגידה אם
יכיר בישראל, משום שאף אחד לא נקף
אצבע כדי לסייע לאש״ף בשעתו הקשה.
האנשים כאן מצפים שערפאת יאחד את
כל האירגונים הפלסטיניים תחת מדיניות
ברורה אחת. אם ערפאת יצהיר מחר שהוא
מוכן לבוא לשיחות שלום בירושלים, יהיו
רבים שיתמכו בכך. אולם ערפאת לא יעשה
את זה באופן חד־צדדי. זה חייב להיות
צעד הדדי, כשגם ישראל וארצות־הברית
מכירות באש״ף. זאת שאלה של כבוד.
אנחנו חייבים לכבד את זיכרם של החללים
הפלסטינים, שנפלו בקרבות. ערפאת יעשה
שלום עם ישראל, אבל הוא לא יהיה
סאדאת שני.
אין מדינה פלסטינית בלי כבוד, ואין
כבוד בלי מדינה פלסטינית. אלה הם שני
דברים שהם אחד. אחרי כל מה שישראל
עשתה לעם הפלסטיני, מצפים ממנה עתה
שתראה סימן לנכונות לשלום.
הצבא הישראלי אומר כל העת, שהוא
רודף אחרי טרוריסטים. אבל במילחמה
הזאת ראו החיילים שלכם שהאוייב שלהם
מורכב מבני-אדם כמוהם. היום הם מגלים
שאש״ף זה לא סתם אוסף של אנשים
מזיקים.
החיילים, שהלכו לביירות, חשבו שהם
הולכים לפיקניק, שיכבשו את. הכל ביום
אחד. אבל הם גילו שהעם הפלסטיני נלחם
בכל העוז. אני רוצה שהחיילים הישראלים
יבינו, שהם נלחמים באנשים הנאבקים

למען עמם• זה מהישנותן להם את המוטי בציה
להילחם כך. אני רוצה שהחיילים
הישראלים יבינו, שגם העם היהודי היה
פעם באותו מצב.
עיתונאים זרים, שביקרו בביירות, סיפרו
לי שפלסטינים שאלו אותם :״מדוע כל
העולם שונא אותנו?״ כששמעתי את ה שאלה
הזאת, ראיתי לפני יהודי העומד
באושוויץ לפני קצין ם־ס ושואל את עצמו
אותה השאלה. אתם צריכים להבין שאש״ף
זה עם שלם, ואי־אפשר להשמיד עם שלם.
בקרוב תקום ממשלה פלסטינית גולה
בראשותו של אש״ף. לישראל לא תהיה
ברירה, אלא להיכנס למשא־ומתן עם הממ שלה
הזאת ולעשות עימה שלום. כל העולם
יכיר בממשלה הפלסטינית וילחץ על יש ראל
לעשות עימד שלום. לכן, המילחמה
הזאת היא ניצחון לעניין הפלסטיני. אין
בכך ספק.

האדהאל ־ ט או ד ד:

..אנחנו רוצים
נקמה ר
האלה אל־טאוויל, כתה כת ה
17 של העיתונאית הפלסטינית
המונדה אל־טאוויל מרמאללה, סיימה
עתה את בחינות הבגרות. היא
עומדת להמשיך בלימודי־מחשבים
בפאריס, לשם תיסע כעוד חודש:
הפלסטינים בביירות נלחמים למען אדמ תם
ולמען חייהם. החיים בעולם הזה הם
לחזק. זה המצב. לחלש אין, לצערי, מקום.
הוא אינו יכול להישרד. זה חוק הג׳ונגל.
כרגע איני רואה דרך אחרת: מהמילחמה
הזאת ישאר רק החזק.
הישראלים הם חזקים, אבל הנה, הם
אינם מצליחים להיכנס לביירות, מפני
שהפלסטינים הם חזקים צבאית ופוליטית.
כל העולם הוא איתנו. עכשיו, העולם כולו
יודע מי הטרוריסטים האמיתיים כאן —
בגין ושרון.
אש״ף יילחם בכם עד הסוף• ילדי או־פי־ג׳י,
כפי שאתם קוראים להם, מצליחים
לעמוד נגדכם כי הם נלחמים על זכויותי הם.
בעוד שהילדים הישראלים משחקים-
בצעצועים, נאלצים הילדים הפלסטינים ל אחוז
בכלי-נשק. הם איבדו את ילדותם.
ישראל לעולם לא תצליח להשמיד את
אש״ף, מפני שכל אחד מאיתנו הוא אש״ף.
כולנו אש״ף ! הם יצטרכו להרוג את כולם,
גם אותי, כדי להרוס את אש״ף.
למרות הכל, אני מקווה שתקום מדינה
פלסטינית. אנחנו רוצים במדינה עצמאית,
אפילו לצד מדינת ישראל. כעת אין לנו
דבר, ונשמח אם נשיג משהו.
בעת הכיבוש ב־67׳ הייתי בן שנתיים.
כל חיי אני נמצאת תחת כיבוש. גדלתי
בארץ כבושה. זאת הרגשה נוראית. מרגי שים
אותה בכל יום כשעוצרים אותך,
מכים אותך, זורקים לך לתוך הכיתה
רימוני־גאז, הורגים ופוצעים את חבריך
ללימודים ומשפילים אותה בכל דרך אפש רית.
כל זה גורם להצטברות של כעם רב
על הישראלים.
אנחנו רוצים נקמה! זאת הרגשה חזקה
מאוד בקירבם של בני־הנוער הפלסטיני.
הרצון לנקמה טבוע עמוק בתוכי, אבל
למרות זאת, אני מוכנה להתגבר עליו
ולבחור בשלום. אני רוצה שלום, מפני
שאם ננקום, זה לא ייפסק לעולם.
כדי להגיע לשלום, הישראלים צריכים
להפסיק את המילחמה ולהכיר באש״ף.
לפני כן, איני חושבת שיש לי על מה
לדבר עם הישראל. אני לא יכולה לדבר
איתם בשעה שהם הורגים את אחי. אם
הם רוצים לדבר, שידברו עם אש״ף• לאימי
יש אמנם דרך אחרת כדי להשיג שלום, אך
כל אחד ודרכו שלו. כל מה שאני יכולה
במצב הזה, הוא לקרוא לישראלים לעשות
שלום.
אני רוצה לקרוא לחיילים הישראלים
להפסיק את המילחמה. תפסיקו להרוג, לא
תרוויחו מכך דבר! הממשלה הישראלית
משקרת אותכם. אש״ף הם לוחמי־חופש
ולא טרוריסטים ורוצחים, כמו שהממשלה
שלכם רוצה, שתחשבו. לכן אני קוראת
לכם להפסיק את ההרג הזה. תחת זאת,
מוטב לכם־ להעמיד את עצמכם לרגע אחד
במקום הפלסטינים ולחשוב, מה אתם היי תם
עושים במצבנו. האם הייתם מוכנים
להשלים עם גזילת אדמותיכם? האם אתם
הייתם מוכנים לחיות תחת כיבוש?

סו מר נאמן

(המשך מעמוד )9
גם נאמן. עם חילופי־השילסון לא נשקפה
לנאמן שום סכנה. הוא היה מתומכי מנחם
בגין בבחירות באותה שנה.

המ י לחמה הזאת

__ חו ס ר
א שמה פלילית

נ בר ואתח

י 6פני חודשים אחדים נשאל נאמן
• אם הוא אכן זייף את המחקר של
חיל־האוויר האמריקאי. הוא הודה שלפני
חמש שנים אכן הועלו טענות לגבי מחקר
מסויים שלו, שהיה לו קשר עם חוזה
אמריקאי :״נשאלתי שאלות בעניין זה,
היגשתי מיסמכים והעניין נגמר,״ אמר
נאמן לעיתונאי משה ליכטמן.
בתשובה זו הודה נאמן שהוא נחקר על
* תלונות טריקל, כנראה בסמוך למועד הגשת
התלונה.
אם כן, מה קרה לחקירה מאז?
בסוף מאי , 1982 כאשר הועלו יותר
מניחושים שהתחיה תצטרף לממשלה, הציג
העולם הזה כמה שאלות לדובר המטה
הארצי של המישטרה. הן התייחסו לטיפול
בעדותו של טריקל, שכללה גם טענות
כבדות־מישקל וחמורות במיוחד נגד מד ענים
שונים, ביניהם נאמן, על שימוש
בכספי תרומות למטרות אישיות.
תשובת הדובר, שנמסרה באיחור רב, ב תחילת
יולי, היתה מפתיעה :״היתה חקירה
אך היא הסתיימה לפני כשנה. החומר הוע בר לפרקליטות מחוז תל־אביב, שסגר את
התיק מחוסר כל אשמה פלילית.״
לגבי השאלה בנוגע לטענות על שימוש
במטבע־זר, נאמר בתשובה שאם היו דב רים
הקשורים בעברות מטבע, הרי הם מן
הסתם בטיפול של מפקח על מטבע־חוץ
בבנק־ישראל.
כל שאלות העולם הזה, על פרשה זו
או אחרת הקשורה לנאמן, ופרשות חקירה
אחרות מאותן שנים הקשורות לאוניבר סיטת
תל-אביב, נתקלו בתשובות דומות.
תגובה זו אינה ברורה כלל. הטענה שגם
• אם היתה עברת מטבע לא היתד, זו המיש־טרה
שטיפלה בכך אינה נכונה. המישטרה
הוכנסה בעובי הקורה כבר בתחילת ה חקירה.
במקום להשיב על שאלות העולם
הזה בקשר לפרשת טריקל, בחרה המישטרה
לספר על פרשה אחרת, כנראה זו של
החזקת הכספים בחו״ל, שעליה לא נפתח
תיק פלילי נגד נאמן. החקירה בתיק זה
לא הסתיימה לפני שנה, אלא לפני פחות
מחצי שנה. אם כן, למה מכוונת הודעת
המישטרה י
הכוונה היא, כנראה, לתיק טריקל שנמצא
בפרקליטות מחוז תל־אביב, ושעליו לא
פורסם דבר מאז . 1977
בפרקליטות מחוז תל־אביב יש עדיין
תיך פתוח הקשור לרשות־המחקר, שאליה
מתקשר גם יובל נאמן. ערב יציאת בתי-
המישפט לפגרה הועבר החומר לפרקליט
המחוז, אהרון שדר, ולאחת מפרקליטות
המחוז, דבורה חן. היא מתכוונת להסיר
את האבק מהתיק ולהתחיל לעיין בו
בפגרת הקיץ.
כאשר התברר למי שהתברר שהעולם הזה
עומד לפרסם את פרשת חשבון הבנק של
נאמן בארצות־הברית, הכריע זמיר הכרעה
פוליטית, שמשמעותה — נאמן לא יועמד
לדין על עבירות מטבע, הוא יוכל להצטרף
לממשלה ללא סכנה של מישפט נגדו. בגין
,פשוט חשש שפרשת שר־הדתות לעבר,
אהרון אבו-חצירא, תחזור על עצמה, ומ כיוון
שהצטרפות התחיה לממשלה חשובה
לו. הוא רצה למנוע בכל מחיר מצב שבו
שר חדש יעמוד לדין.
כל זאת עדיין לא מנקה את נאמן ממע שיו•
שר־הפיתוח־והטכנולוגיה המיועד עבר,
על פי הודעת היועץ המישפטי לממשלה,
עברות מטבע חמורות, שעליהן הוא לא
הועמד לדין משום שהחוק ושיקולי־הדעת
של היועץ המישפטי איפשרו לו לצאת
בתשלום כופר בלבד.
כאשר מבקשת המישטרה לחקור ח״כ,
היא נתקלת בבעיות רבות. על אחת כמה
וכמה כאשר מדובר בשר. מן הראוי ש־ראש־הממשלה
יעכב את המינוי, ויאפשר
ליועץ המשפטי לממשלה, שיכול לפעול
במהירות רבה כשהוא רוצה, לבדוק אם
נאמן קשור בצורה מפלילה לתיקים ה ישנים
המצויים בפרקליטות מחוז תל־אביב.
המוסר הציבורי של ממשלת בגין לא
היה גבוה מעולם, ובזה אין ממשלה זו
שונה מקודמותיה. יובל נאמן לעומתם,
שהכל. מכירים בכושרו האיטלקטואלי וה מדעי,
יעדיף מן־הסתם שענייניו הכספיים
יתבהרו קצת, והוא יוכל לגשת בשלווה
להקצאת כספים לאיכלוס הגדה המערבית
כן־־צידן ציטרין ׳>
ביהודים.

׳יי׳י
י׳״ יי

ס׳ג/חסה

עצומו וז 1רבות

0ג1י>(

1-י 0זן1

ל־וז |_יר\ג

ודר!

1 011*141

ד סייי

גכ<פ<

ג 6י וי •סיס ^>>ין

,כזא!י׳

>(_3גו דד\ז^<

ג?ז־יו׳י^ יז} 1 ״< 0י* -,0ן)

גז5י

!/״י׳ייג^ -ץ רמי-י—

ס׳ ט ו לדווי 4>1ן

ל-ז^׳ /מיר .0

דז^^ימ^יי-

ונכריז(!! זנ[א

זי׳1^ 11(1 ?),

}•כפץ

במינה: הבוזזים, השפוטים מתלוננים בצוותא 3צ כתבו נציב שוגר
הזה״

חיילים בכית הכלא הצבאי
בצוותא מיכתב. מדהים אל
קבילות החיילים. המיכתב
כתחילת ה חוד ש: ו״העולם
מביא אותו במלואו:

ך* נדון: בקשה לפיתרון בעיות אנשי מילואים,
החשודים בביזה והנמצאים
בכלא .4

שלום רב,
אנו, קבוצת אנשי מילואים הנמצאים
בכלא ,4עצורים לפני מישפט, זמואש־

הטיפול במקרי מחלות ובקשות למיס־דר־חולים
נידחה בידם־יומיים, וכאשר
כבר מקבלים הטיפול הוא בדרך־כלל ב רמה
נמוכה, ניתן על־ידי חובש ובדרך־
כלל זה לא עזר הרבה, לצערנו.
חלק מאיתנו נשפטו ונדהמנו לשמוע
על כובד העונש שקיבלו, .ציפינו שה עונש
יהיה הרבה יותר קל. דוגמה: קנס
או מאסר על־תנאי, שבהחלט היה מר תיע
אנשים, במקום לתת על ביזת דב רים
בערך כספי נמוך כחודשיים מאסר
בפועל. זה נראה לנו המור ביותר. בעי קר
לחיילים מיחידות קרביות שיצאו ל-

אם תתבצע חקירה על עברנו, הרי
ש ל ׳ 9970 מאיתנו זו הפעם הראשונה ל הימצאות
בכלא, ולכן אנו נמצאים עתה
במשבר קשה׳ בפרט אחרי מתח המיל־חמה.
ביקשנו ממפקדינו לטפל בבקשות
המוזכרות, אולם אלה נידחו הליד/ושוב
במשך ימים עד אשר קיבלנו מבוקשנו
בצורה חלקית, אם בכלל.
סובלים אנו עד היום ממחסור בשרו־תים
אלמנטריים לנקיון, כמו אספקת נייר
טואלט, סבון־כביסה, ביגוד אישי זכו׳.
לאחד החיילים לא איפשרו לרחוץ את
המסטינג המלוכלך לארוחת הבוקר, אלא
רק לאחר שאמר לשוטר עוד סעיף ל תלונה.

71ח

הבוזזים

העולם הזה 2342

במיסגרת השיחות שנערכות בינינו,
דנישי המילואים, מועלות הצעות יאוש
שונות, כגון ירידה מהארץ -או הורדת
פרופיל ושיחרור מהצבא, וכמובן, חוסר
וצדן לשרת ביחידה קרבית;
האם זה הפרס שמגיע לנו לאחר ימי
קרבות קשים בלבנון, כאשר אנו מוב
מים
במעשי ביזה שונים, כאשר חלק
כבר הודו בהאשמות וחלק לא הודו ו מרגישים
חפים־מפשע.

בקשתנו היא להימצא בבתינו ועם
מישפחותינו עד תאריך המיישפט, ולא
להימצא במעצר. רובנו בעלי מישפחות,
חלק עצמאיים, חלק חולים, מנותקים מ־מישפחתם
זמעיסקם וחיי־המישפחה עלו לים
ליהרס עקב כך.
כמו כן, ביקשנו ממפקדנו בכלא להצ טרף
אל חברינו בלבנון, ונענינו בשלי לה
למרות מצב־החרום שהיה.

האווירה בכלא מלאה דיכאון וייאוש.
העיקרון בשיטה זו של טיפול בעציר
אינו מתקן ו/או משפר. את החייל לדע תנו,
ולצערנו הוא אף מביא לתוצאה
הפוכה.
מי־ספר חיילים עברו את 15 ימי־המע־צר
כחשודים, ועדיין לא קיבלו תשובה
לגבי שיחרור או הארכת מעצרם. כמו
כן, לא חקרו אותם ולא הודיעו לנו על
המשך הטיפול.
אנו לא חיילים סדירים ולמרות זאת,
אנו משכימים קום׳ מוקדם מאוד בבוקר
ונמצאים בפעילות עד שעה מאוחרת
מאוד, ולעתים מושפלים קשות על-ידי
השוטרים הצבאיים. הארוסות כאן גרו עות
ביותר וניתנות במנות זעומות ול עתים
קרובות אפילו ללא, תוספות. ל דוגמה,
באחת מארוחות הבטן ר קיבלנו
חצי ביצה עלובה, עגבניה זעירה ורקד
בה, פרוסה דקה של לחם עם עובש, תה
קר וללא כל תוספות. וכידוע לכל חייל,
זה פחות מתקן של ארוחה צה״לית.
פעמים רבות, בזמן הארוחה, מאלצים
אותנו להפסיק הארוחה באמצע, לשלב
ידיים מאחורי הגב או. לעמוד מיספר
פעמים באותה ארוחה, וזוהי הטרדה מר גיזה
מאוד לכל הדיעות.

מילחמה בלי היסוס, מתוך סיכון־החיים
למען המודדת ובזמן לחץ עשו טעות
ולא עמדו בפיתוי. יש לציין שלחלק
מאיתנו זו לא המילחמה הראשונה. אך
זוהי עבירתם הראשונה.
הועברנו למחלקה שבה מצויים פושעים
בעלי עבירות פליליות חמורות, ואין אנו
סבורים שאנחנו צריכים להימצא עימם.
התנתקנו ממישפחותינו עקב המילחמה

..האם וה הנוס
שגגיע לנו אחו׳
ימי הלחימה הקשים
בלבנון, כאשל אנו
מובלים כעגלים לכלא?
וכשהגענו לכלא, לחלק מאיתנו עיכבו
את האפשרות להתקשר באופן מיידי ול-
ד־דיע למישפחות על מקום הימצאנו.

לדוגמה: קבוצת חיילים שנענשה ב זמן
הארוחה, אולצה לעמוד ליד השול חן
ולהפסיק את הארוחה למשך 15 דקות.

נאלצנו למלא טפסים לבקשת שיחת
טלפון, יועד שזה אושר זה לקח 1יומיים
ויותר. כמובן שכתוצאה מכך מישפחוח
רבות נמצאו׳ במתח שהיה מיותר, ודאגה
רבה.

כמובן, זמן הארוחה מגיע לעתים קרו בות
לכ־ 7עד 10 דקות, וקורה שאנחנו
אוכלים תוך כדי הליכה מחדר־האוכל ל־חדר־המעצר.

נושא
הביקורים לכשעצמו הוא
ביותר. רשת ברזל המפרידה בין
למבקר וזמן הביקור מוגבל ל־20
במה היה פישענו כה גדול י
וגם משפיל העציר רקות.

לכלא

ומנותקים

מהעולם

לים כעגלים
החיצון?
בינינו יש דרוזים, ואלה הושפלו קשות
במיסוד. לדוגמה, נאמר לאסד מהם, מ שוטר
(שמו עימי) :״דרוזי, אפם, אתה
לא קיים בשבילי!״
ביום -שבת 3.7.82 לא נתנו לנו להי מצא
במיטות עד ארוחת־הצהריים׳ אלא
אילצו אותנו להישאר בחדר בחום השמש
הכבד כאשר החדר נעול. והרי יום שבת,
כידוע, הוא יום מנוחה גם בצבא. כמו
כן, באותו בוקר לא נתנו לנו לצאת
לשרותים, אלא אילצו אותנו קודם לה כין
מיסדר.
אין אנו שופטים ׳שנחליט אם צודקות
טענותינו ואם לאו, אך אלה הם הדב רים
שכואבים לנו. ולדעתנו, גורמים שו נים,
עליהם לדעת על הנעשה פה, וב ידם:
תהיה ההחלטה מה לשפר ומה לא.
כמו כן, אנו מבקשים מבית־הדין ה צבאי
במתן פסק־הדין, לכות את העונ שים׳
המוטלים עלינו לקנס כספי או
מאסר על־תנאי ולא מאסר בפועל, שכן
גם אנו וגם מישפחותינו נפגעו מספיק.
אנו מצפים ומקווים שיבואו לקראתנו
בהקדם האפשרי ובמידה וזה לא יועיל
לנו ישירות, לפחות יהנו מזה האחרים.

שמעון אנקורי, מאיר אלון, משה
דנינו, אפרים שטיינמץ, יחיאל שד
כל, מיקי פסקל, דוד אלוני, עמר
מויאל, יוסף אוחנה, יהודה הדוש,
דוד עודד, אפרים כהן, רהאד דר־האד,
שלום כחלץ, אוסקר סויסה,
דניאל מלכה, מוטי מרדכי, להודה
הרץ, יוסי רכיכו, ליעד כץ אלי
אגיב ועזקו יעקוכי.

1אומרים

מה הם אומרים

׳ 01 שריד:

מה הם אומרים . .מה ה אומרים

שדולה רהט:

אני לא בגין, אני בעד ח יס ול
וסרטאווי רא עופאת! החשבון עם אשיו!

טו ט ה גור:

אנגש

לפני בשישה שבועות שהה יו סי שריד בפ א רי ס,
והת עניין איד אפשר להיפג ש עם עי צאםסרט אווי. ה שבוע
נענה סרט אווי ל הז מנ ה, ו הז מין א ת שריד, עם
שלושת חבריו, להיפג ש עימו. עכשיו שריד פי ת או ם חזר

שאלתי א ת שריד:

• מדוע אינך רוצה להיפגש עם סרטאווי?
זה לא שאני לא רוצה להיפגש אתו. אני מעריך את
סרטאווי. הוא איש יוצא־דופן באש״ף, הוא מהווה את
הגילוי הכי מבורך של מתינות באש״ף. הוא מייצג את
הריאליזם המדיני ואת שפיות־הדעת. אלא שאיני רואה
בכך כל תועלת עכשיו, זו תהיה פגישה עקרה לחלוטין,
שלא יכולה להיות בה כל תוצאה מעשית.

• מדוע, אם כך, ביקשת לפני שישה שבועות
כעצמך להיפגש עם האי ש?
הפלירט ביני ובין סרטאווי החל כאשר הוא הצהיר ב לה
מונד שהוא מייעץ לאש״ף להזמין אנשים ממחנה־השלום
הישראלי; כדי להופיע לפני המועצה הלאומית
הפלסטינית, והוא הביע צער שחבריו לא שעו לעצתו.
אז הופנתה אלי שאלה מקול ישראל, שבה נשאלתי,
אם הייתי נעתר להזמנה כזו. אמרתי שאם ההזמנה היא
על בסיס של הכרה הדדית, בוודאי שהייתי נעתר.

• מה קרה לפני שישה שבועות בפאריס?

אם את דוחקת בי, אשיב לך: לפני שיבעה שבועות,
כאשר הייתי בפאריס, נעשה מאמץ של חברים להפגיש ביני
ויינו. הפגישה לא יצאה אל הפועל, משום שהוא קיבל
הוראות מביירות, ועל פיהן החליט שלא להיפגש איתי.

• לפני שישה שבועות רצית להיפגש איתו,
עכשיו אינך רוצה -מה ההבדל?
הרי לא מדובר בפגישה אישית בינינו. אני יכול להי פגש
איתו בכל רגע בבית־קפה פאריסי. מדובר בשני אנשים
המייצגים משהו. ואני בפירוש יודע, שאת הפגישה הזאת
אי-אפשר לסכם במיסמך משותף, המדבר על מינימום
הכרחי, כמו הכרה הדדית בזכות ההגדרה של שני הע מים.

ידעתי שזה אפשרי, הייתי כבר מזמן באירופה. אך
לא סרסאווי ולא אני יכולים ליישב את ההדורים במיזרח
התיכון. לו היה זה תפקידנו, הסיכסוך מזמן היה מיושב.
אני לא בגין ואפילו לא פרס, וסרטאווי אינו ערפאת.
לכן הפגישה ביננו לא תועיל, ולכו הסיכסוך בינינו ובין
העם הפלסטיני אינו מיושב.

• האווירה הקשה כארץ, כלפי המתנגדים
למילחמה והתומכים במשא-ומתן עם הפלסטינים
לא הפחידה אותך?
במה עוד יפחידו אותי ז סאת ההפחדות אצלי מלאה.
האווירה הקשה לא מזיזה לי. הפחדות זה הדבר האחרון
שאני לוקח בחשבון.

ראש עי ריי ת תל־אביב, של מ ה (״ ה מפ קד״צ׳י צ׳״) להט,
עמד בראש הפגנת ה ת מי כהב מי לחמה, שהת קיי מהב־כיכר־מלכי־י
שראל בתל״אביב.
שאלתי או תו :

• ככחירות הקודמות, כחדו כך אנשים
רכים שאינם נמנים עם כוחרי הליכוד -הם
בחרו כך כשיטה של כחירות אישיות. אינך
חושש, שאחרי ההפגנה בשבת, תפסיד את קולותיהם
של אותם אזרחים 1
אני לא עובד בצורה כזאת, אני לא בודק מה יעזור
לי בבחירות הבאות. אני מביע את דיעותי, בלי מורא וב לי
משוא־פנים. הייתי אחד היוזמים של ההפגנה, ואני
בהחלט עומד מאחרי המיבצע ומזדהה עם מטרותיו, שהן
חיסול החשבון עם אש״ף. אני איש ליכוד.

• מה קרה לדיעותיך היוניות המפורסמות?

אני איתן בדיעותי היוניות. אני עדיין נגד התנחלות
בשטחים, אך אני בעד מיבצע שלום הליכוד. אני איש לי כוד,
בהחלט איש ליכוד. זו תה״ה הערמה להסתתר ולהגיד,
שאני א־פוליטי.
אי-אפשר לרמות את המערכת הפוליטית. אם מישהו
חושב, שדיעותי נוגדות את האידיאולוגיה שלו, שלא יבחר

•־ מתהלכות שמועות כאילו סיפקה העירייה
רמקולים וציוד להפגנה. זה נכון?
בשום פנים ואופן לא. כל ההוצאות היו על חשבון מטה
העצרת, שאגי הייתי חבר בו. המטה אפילו לא התכנס בב ניין
העיריה, כי אם במצודת זאב. .נכון, סיפקנו חשמל.
תמיד בהפגנות אנחנו מספקים חשמל.

• גם את כתובת־האש אתם מבעירים ככל
ההפגנות?

לא, אך הכתובת הזאת היתה ״לצה״ל באהבה״ וכתובת
כזאת הייתי מבעיר בכל הפגנה שלא תהיה.
כשהיתה החתמה של שלום־עכשיו, הם קיבלו אישור
להישאר בכיכר עד 7בערב. התקשרה אלי יעל בן־שחר,
ונתתי להם אישור להישאר בכיכר כל הלילה.

• מה דעתך על הסיסמה :״עם אחד, ממשלה
אחת, צבא אחד״?
סיסמה טובה מאוד.

• היא מזכירה לך מ שהו?

היא מזכירה לי. אך אם היו נוספות עליה שתי המילים
״מנהיג אחד״ ,הייתי מתנגד לה בכל תוקף.

חבר״ הכנ ס ת מו ט ה גור עשה רושם ב מי לחמה הז א ת
של אי ש־ שלום. היו באלהשהא מינו באמתובת מי ם,
ש מו ט ה גור הו מ ה ביונ ה. אחדמהם הי ה אי שאש״ ף,
עי צאםסרט אווי, ש הז מין א ת גור, בי חדעם יו סי שריד,
וי ק טו ר שם־טוב ו מו חמדואתד, להיפג ש אי תו.
ש אל תי א ת גור :

• האם תיעתר להזמנתו של סרטאווי?

לא אפגש עם שום איש־אש״ף, כל זמן שלא יתכחש
לאמנה הפלסטינית. לא אפגש עם שום איש־אש״ף, כל
זמן שאש״ף לא יימנע מטרור.

מה ה אומר מ ה הם אומרים ...הה ה אומר מה ה אוח

לקחת י ב חש בון איני חושש מלהכריז -״הפגנת שדום־עכשיו
שאשמע רא בו וציני!״ אני משלום־עבשיו! שיחזח את הימין!״
ה ם שבים בעת ה בי ת ה, מ שד ה־ הקרב — אי ש״אי ש
ו סיפו רו עימו. אחדמהם הו איפתח גו ט מן, אי ש־קולנו ע
ב חייו ה אז ר חיי ם, ורב־סמל־פלוגתי בצנ חני ם ב מי לו אי ם.
יפתח, בן קיבוץ נען, נלחם בגזרה ה מז ר חי ת.

• אתה כעד המילחמה?

הסרט ״ אות קיין״ ,ש צילו מיי ה ס תיי מו בי מי םאלה,
הו א יל ד מי לחמה. ל א רק ש הו א עו ס ק בנו שא מי לחמ״
תי — מיבצע לי ט אני — הו א צולם בעצם י מי־ הקר בו ת.
צי לו מיו נ ד חו ביגלל גיו ס נרחב של אנ שי־צוות ושח קני ם,
וכן מ שו ם שא תר ה צי לו מי ם ה עי ק רי, רמת״הגולן, הפך
ל ש טח צבאי ב עי ק בו ת ה מי לחמה.
תפס תי א ת או רי ברבש, רגע א ח רי ש סיי ם לצלם א ת
ה שו טהאח רון של הסרט.
חבר״ הכנ ס ת מי כאל קליינ ר הו א ח ״ כ חד ש, הממלא
א ת כו ת רו ת ה עי תוני םגכל מיני סנ ס ציו ת. החלט תי
לפנות א ליו, ותחתלק רו א ב עי תוני ם, לבק ש שיגיד לי
בעצמו מהה עניין הז ה עם שלום־עכ שיו ו ס עו די ה.

+מה הם מקורות המידע שלך לגכי תמיכתה
של סעודיה כשלופ-עכשיו?
מקורות שאינם מוטלים בספק, לגבי קיומו של החשד.

• אתה כאמת מאמין, ששלזם־עכשיו מקבלים
בסן! מסעודיה?
את שואלת על אמונתי האישית? אז אני מאמין שביוד עין
הם לא מקבלים.

• בלומר, מוליכים אותם שולל ץ

אם הם מקבלים את הכסף, אז כנראה שאינם יודעים
ממי. אם יש רשלנות או פזיזות במעשי שלום־עכשיו, יצטר כו
חוקרי המישטרה לגלות.

• זה נשמע מאוד־מאוד לא רציני.

לקחתי בחשבון שזה יישמע כך, ולכן בין השאר פני תי
אל צלי רשף, לפני שפניתי אל כל גורם אחר. ניסיתי
לשכנע אותו להסכים למינוי רואה־חשבון, כדי שיבדוק
העברות כספים אנונימיות, או של חברות לא ידועות,
לחשבון שלום־עכשיו. לצערי, הוא סירב.

• זה טיכעי שיש תורמים, שאינם רוצים
כגילוי שמם.
כאיש־ציבור, איני יכול להתעלם מהחשדות שלי.

• אין זה תרגיל כיחסי־ציכור של חכר־כנסת
הדש ץ
בכנות, לא רציתי בפירסום. הפירסום אולי יחשיד את
שלום־עכשיו, אד לא יוסיף לי בריאות ולא כבוד.

• איד הצלחתם לגמור את הסרט ז
בחירוק שיניים. זאת היתד. מילחמה בתוך מילחמה.
הסרט הוא על מילחמה, ונעשה תוך כדי מילחמה. זה
היה קשה, אבל הצלחנו לעמוד בכל לוח־הזמנים, פרט
לעיכוב שנבע כתוצאה מהגיוס ומהמילחמה.
אותי גייסו כבר ביום הראשון, אך כעבור שבוע נולד
לי בן. שוחררתי לצורך השימחה, ואחר-כך כבר הסתדרתי
ונשארתי בעורף.
דליק נלחם כמו נמר בכל הקרבות, וזה היה העיכוב
העיקרי. הוא שוחרר רק אחרי שהיחידה שלו ירדה מהקו.

דליק וולוניץ לבש את מדי החייל כסרט, יום
אחרי שפשט את מדי החייל האמיתיים שלו.
המילחמה השפיעה עליו?
האמת היא שלא. הוא לא היה בהלם־קרב. המילחמה
השפיעה עליו, כמו שהשפיעה על כולנו. כמעט כל הצוות
של הסרט הוא פעיל בשלונדעכשיו. עזרנו בהקמת הדוכ נים
להחתמה, השתתפנו בהפגנות. הפרוטוקולים של ישי-
בות־ההפקה כללו הוראות יום צילום עד שעה זו וזו,
ב־ 8הפגנה בכיכר מלכי-ישראל או ישיבה בשלום־עכשיו.

• אינך חושש שהעובדה, שאתה מפרסם כרכים
כי הסרט נעשה על־ידי אנשים המשהייי־כים
לשלום־עכשיו, עלולה לחכל בהפצת ה•
סרט ץ
אין ספק שזה לא ימצא חן בעיני המפיקים, אך אחרי
ההפגנה של אתמול, זו שתמכה במילזלמה, לא רק שאיני
חושש להכריז בגלוי על שייכותנו לשלום־עכשיו — אני
חושש שמא יחשבו בטעות שאיני משתייך ליזלום־עכשיו !

מהיום הראשון אחרי ששת הימים, אני מאמין שמדינה
פלסטינית לצד מדינת ישראל היא הפיתרון הנכון והאפ שרי.
אני מאמין שמדינה כזאת קום תקום, אם בכפיית
המעצמות, אם במשא ומתן בין הצדדים.
אני לא יכול להגיד באופן חד־משמעי, שהמהלך שנו צר
בעיקבות מילחמת לבנון, עשוי למנוע את הקמת
המדינה הפלסטינית. בין השאר, אנחנו רואים כאן תופעה
שאף מדינה ערבית לא מוכנה לקבל את אנשי אש״ף,
וכולם בסופו של דבר, ימצאו בידי ישראל.
מה תעשה איתם ישראל? חציים נמצאים כבר במחנות
שבויים, ולגבי החצי האחר הבטיח היום שרון, לא יגע
בשערות ראשו אם יסגיר עצמו לישראל. בסופו של דבר,
הם בקירבנו, למרות שניסינו את הדרך האגרסיבית, ובא מת
הלכנו הפעם כאסח. נכשלנו עם הדרך הזו, כעת צריך
לבוא הפיתרון היחיד שאפשרי: מדינה פלסטינית.

• מדכרים על מיצכורי־נשק ענקיים. גידעון
פת הציג כלונדון מסמכים, כאילו עמד אש״ף
לככוש את הגליל. כחייל, מה יש לד להגיד
על זה ז
ההתרשמות שלי היא, כי אלה סתם בונקרים מלאים
בציוד, שנרכש באמצעים כספיים אדירים, ושאין הם יוד עים
כלל להשתמש בכלי־הנשק שברשותם. לא נראה לי
שמדובר פה בצבא שבנה מערך התקפי או מערך של מיג-
ננה. לא מדובר פה בצבא חושב.
נכון, יש מיצבורי־נשק ענקיים ובונקרים על ימין ועל
שמאל, אך הכל לא מתוכנן. מדובר פה בצבא לא רציני.

• כזמן שהשתתפת כקרכות, היתה באן
הפגנה נגד המילחמה• אם היית כתל־אכיב,
•היית משתתף כה?

אני חושב, שהפגנת שלום־עכשיו שירתה את הימין,
כי נתנה לגיטימציה להפגנה של אתמול. אני יודע, שאלה
שהפגינו ותמו את הפגנת שלום־עכשיו, הם אנשים תמי מים
ונפלאים, אך הפעם הם שיחקו במיגרש של הימין.

• כיצד השפיעה ההפגנה על החיילים?
הוויכוחים האינסופיים בין החיילים החלו עוד לפני
ההפגנה, כבר ביום השני לפרוץ הקרבות, וחצו אותנו
לשניים. הם התנהלו ברוח טובה בלבנון, ונשאו אופי
אגריסיבי כשהגענו לבסיס במרכז הארץ.

• אתה מודאג?

אני מודאג מדבר אחד: כיוצא מיפלגת העבודה, אני
מודאג מזה שאת המאבק הפוליטי עם הליכוד מנהלת
שלום-עכשיו. ומיפלגת העבודה, עם פרס בראשה, הפכה
לבדיחה מרה.

--שדי ת י שי-

— התאריך הגורל
(המשך. מעמוד )6

שד ועידת-בגדאד מנובמבר .19/8
ועידה זו קיבלה, פה אחד, בהשראת סעודיה
ואש״ף, החלטה שקראה לשלום על בסיס
הגבולות של ה־ 4ביוני . 1967
כל אלה היו צעדים שהשתמעה מהן
הכרה, אך רק בעקיפין. אחריה באה הח לטה
שאמרה זאת במישרין :

• החדטת המועצה הלאומית
הפלסטינית, כמושבה כדמשק ב
,1981 שאישרה כפה מלא את הצעת
הנשיא כרז׳נייב לכינון שלום ה
מבוסס
על ביטחונה וריבונותה של ישראל
מחד. והקמת מדינה פלסטינית מאידך (ראה
מיסגרת).
לפי סרטאווי (וגם לפי ערפאת, בשיחתו
עם אבנרי) ,החלטה זו מהווה אישור מפורש
של המועצה הלאומית הפלסטינית
שאש״ף מוכן להכרה הדדית.

ה״ג הסכים
רטאווי נפגש עם ברונו קרייסקי,
יי עם אישים בכירים בארמון אליזה ב פאריס,
עם ראשי מישרד־החוץ הבריטי ו עם
שילטונות השוק האירופי המשותף ב בריסל,
כדי להביא לידיעתם עובדות אלה.
אך עיקר פעולתו היה מכוון, כמובן, לעבר
ארצות־הברית.
אין סרטאווי יכול לנסוע בעצמו לארצות-
הברית. זוהי עובדה מדהימה: הנציג הבולט
ביותר של מחנה־השלום הפלסטיני, שירי ביו
מגנים אותו ביגלל עמדתו הפרדאמרי-
קאית, אינו יכול להיכנס לארצות־הברית.
הסיבה, לכאורה: גילוי פרטים בלתי־נכו-
נים בדרכון הדיפלומטי התוניסי שבעזר תו
הגיע לארצות־הברית ב־ , 1976 בידיעת
מישרד־החוץ האמריקאי. תחת לחץ כבד
של הלובי היהודי, נדרש׳ אז לצאת מאר־צות־הברית,
ומאז אינו יכול לקבל אשרה.
סרטאווי נסע לתוניסיה, ושם נפגש עם
הנשיא הזקן, חביב בורגיבה, בארמונו.

כשיחה זו, שנערכה כ־ 21 באפ•
ריל ,1982ר,יכל כורגיכה, כעל
יוזמת־השלום הראשונה משנת
ה ,190 את הצעתו שד סרטאווי ב־התלהבות.
הוא העמיד לרשותה
את ראש־ממשדתו.
למחרת היום, ב־ 22 באפריל, נפגש סר־טאווי
עם ראש ממשלת תוניסיה, מוחמד
מזאלי, ושר־החוץ, באג׳י סאבזי. מזאלי
קיבל על עצמו להביא את העניין לראשי
השילטון האמריקאי.

רית, ארצות־הכרית תודיע כי היא
,מוכנה לפתוח כהידכרות עם
אש ״ף.

הראשונה לראיון עיתונאים ישראלים (אורי
אבנרי. שרית ישי וענת סרגוסטי, חברי מ ערכת
העולם הזה) .סרטאווי השמיע את
הצהרתו ההיסטורית. ח׳אלד אל־חסן העניק
ראיון לאורי אבנרי והודיע על הנכונות
להפסיק את הפיגועים( .ראה עמוד .)7

^ תיחת הפלישה הישראלית ללב־
״* נון, ב־ 6ביוני, שמונה ימים לפני המועד
שנקבע להשמעת ההצהרה ההיסטו רית,
שיבש את כל התוכניות.
תחילה נראה כאילו זה צירוף של מיק רים.
בדרגה ביצבץ חשש שאין זה כך.

אך כד זה קרה בנסיכות שונות
לגמרי מאותן שתוכננו. צעדיו •טל
ערפאת נראו עתה כמעשי־יאוש
שד הנהגה המבקשת להציל את
עצמה, כעוד שנכון ההיפך: צע־די־השדום
לא כאו כדי להיחלץ מן
המצור, אלא המצור נוצר כדי למנוע
את צעדי־השלום.

שמונה מים

אלכסנדר הייג היה שותף לגיבוש
היו! מה הזאת, והוא ידע את
כל פרטיה, לרכות התאריך שנקבע.
יתכן כי הוא מסר על כך
לעמיתיו הישראליים.
האם נבחר העיתוי החפוז לפתיחת ה־מילחמה
כדי לקדם את פניה של יוזמת-
השלום הזאת, שהיתר. יוצרת תנאים פוליטיים
אשר היו מונעים כל אפשרות של
התקפה ישראלית?
סימנים שונים מעידים על כך שמנחם
בגין ואריאל שרון החליטו באופן די חטוף,
בעצה אחת עם האמריקאים, לפתוח ב־מילחמה
דווקא במועד זה. בין השאר :

• נסיעתו שד שרון לוושינגטון,

בישראל עצמה נוצרה אווירה של טרור
פנימי, שמנע מאישים מתונים להיענות
ליוזמת סרטאווי. ציד־המכשפות נגד אורי
אבנרי הטיל את מוראו על האחרים. הצי
הרות־השלום הדרמאתיות של אש״ף, אשר
היו גורמות לסנסציה עולמית ולשינוי יסו די
במערכת הפוליטית בעולם, ואולי גם
בישראל. נבלעו בסערת המילחמה.

יתכן ימאוד שזאת היתה אחת
המטרות המרכזיות שד מתכנני
מילחמה זו• היא היתה •מילחמת
מנע — למניעת השלום עם אש ׳ף.

כמה ימים לפני המועד. בפגישותיו בוושינ גטון
התקבלה ההחלטה לפתוח במילחמה.

התחמקות

• ההתנקשות כחיי השגריר הישראלי
בלונדון בוצעה על-ידי קבוצת

אמריקאית

אבו־נידאל באופן חפוז ביותר, ללא הכנה
מספקת, תוך שימוש באנשים בלתי־מאומ־נים,
וביניהם בן־אחיו של המנהיג עצמו
(העולם הזה .)2336 למישהו היה חשוב ש תבוצע
באופן בהול, בתאריך מסויים.

• ההפצצה המאסיווית שד ביירות,
שבה נהרגו כ־ 500 אזרחים ונגרמו

נזקים עצומים, הזיקה קשה לתדמית יש ראל
בעולם, אך היא היתז? דרושה כדי
להכריח את ערפאת להתיר הפגזת היי שובים
בגליל — שהיא שימשה עילה אידי אלית
לפתיחת הפלישה. בלעדי הפגזה זו
אי־אפשר היה לגייס את דעת־הקהל ד-,
ישרלית למילחמה זו.

יש מקום להשערה כי אלכסנדר
הייג אמנם הודיע דתוניסים שהוא
מסכים ליוזמת סרטאווי ולמסקנות

* ¥יצאם סרטאווי השמיע את הצהר-
? תו במוסד איפר׳׳י בפאריס ב־ 13ב יולי,
באיחור של חודש. היא זכתה בהד
ניכר בצרפת, בבריטניה ובארצות אירופ יות
אחרות. אך רק בקושי רב, ובצורה
מעוותת, הגיעו הדברים לאמצעי־התיקשו־רת
האמריקאיים. בישראל לא עוררה כימעט
שום הד.
סרטאווי השמיע נאום ארוך, שרק קטע
אחד ממנו (ראה מיסגרת) קרא מן הכתב.
בנאומו סקר צעד אחרי צעד את תהליך
השינוי שחל באש״ף, את הדרכים שבהן
בוטלו •סעיפי האמנה הפלסטינית על־ידי
החלטות המועצה הלאומית, ואת הפיתרון
המוצע עתה על־ידי אש״ף להשגת שלום-
אמת יציב ובר־קיימא. הנוכחים באולם —

השלום הישראליים נגד המילחמה, קרא
באופן דרמאתי לאנשי־השלום לבוא ולהי־וועד
עימו. הוא הזכיר שמותיהם של אר בעה:
מוטה גור ויוסי שריד ממיפלגת־הע־בודה,
ויקטור שם־טוב ומוחמד וותד מ־מפ״ם(
.עם אנשי המועצה הישראלית למען
שלום ישראלי־פלסטיני, אורי אבנרי
ומתי פלד, הופיע כבר למחרת היום בנד
סיבת־עיתונאים בינלאומית משותפת ב לונדון.
כן הופיע במסיבות־עיתונאים מ שותפות
עם מתי פלד בבריסל ובפאריס).

כאשר נשאל על־ידי כתב ישראלי
אם הוא סוכן להיפגש גם עם
אישי״ממשלה ישראליים, השיכ :
״כהחלט כן. אני מוכן להיפגש עם
כד ישראלי. ישראלי רע הופך כימיני
לישראלי טוב כשהוא מוכן
לדכר עימנו.״
המדובר, היתד, הצהרה זו צריכה
בעיקבותיה יוזמה אמריקאית להי עם
אש״ף. אך הסתבר כי התחייבותו
הייג — שפוטר בינתיים — היתה
לפי להביא
דברות
זו של
כוזבת.
תחילה המתינו האמריקאים בשתיקה נבו כה,
אולי מתוך תיקווה שתבוא הכחשה מ ביירות.
אולם שום הכחשה לא באה. להי-
פך, הסנטור צ׳ארלס פרסי, יו״ר ועדת־החוץ
של הסנאט, הודיע כי יש בידיו הוכחות
לכך שהודעת סרטאווי ניתנה על
דעת יאסר ערפאת. בין השאר הסתמך על
דבריו של ערפאת בראיון שהעניק לאבנרי,
שהתאימו להצהרת סרטאווי.
אחר-כך באו הצהרות מגומגמות. נאמר
כי ״היו בעבר מיקרים שבהם הוכחשו
דיברי סרטאווי״ — תוך התעלמות גמורה
מן העובדה הרועמת שהפעם לא היתה שום
הכחשה כזאת, אלא להיפך. אחר־כך נאמר
שלא די בנכונות אש״ף להכיר בישראל,
אלא שעליו להכיר גם בהחלטת מועצת־הביטחון
.242 החלטה זו, המתעלמת כליל
מקיום העם הפלסטיני ומזכויותיו והמתיי חסת
רק ל״פליטים״ ,אינה קבילה על שום
פלסטיני. קבלתה היתד, מהווה כניעה גלו-
ייה וגמורה — ואנשי מישרד־החוץ האם־
ריקאי יודעים זאת היטב.

הם העלו תכיעה זו כדי להכשיל
את העניין.

(אמנם, כל זה נעשה לפני שנכנס לתפ קידו
שר־החוץ החדש, ג׳ורג׳ שולץ. יתכן

כסוף אפריל נסע מזאלי דאר־צות־הכרית,
והכיא את העניין לידיעת
האמריקאים.
התוכנית שהובאה לפני שר־החוץ, אלכ סנדר
הייג, היתה בת שני עיקרים :

• סרטאווי יצהיר רשמית, כשם
אש״ף, כי אש ״ף מוכן להכרה
כזכות־הקיום של ישראל על כסיס
הדדי•
ארצות־הכרית תודיע כי הצהרה
זו מקיימת את התנאי שהועמד
על־ידי הנרי קיסינג׳ר, ב־התחייבותו
המפורסמת לישראל,
•שארצות־הכרית לא תכיר באש״ף
כד עוד האירגון לא יכיר כישראל.
לאחר מכן תפתח ארצות־הברית
כמגעים רשמיים עם אש״ף, לשם
השגת הסדר־שלום.
כאשר חזר מזאלי לארצו, היה משוכנע
כי קיבל תשובה חיובית מהייג, והוא העביר
ידיעה זו לסרטאווי.
עם קבלת אישור זה, ניגש סרטאווי ל הכנות
המעשיות. הוא נפגש עם ראשי מי־שרד־החוץ
הבלגי, מאחר שבלגיה כיהנה
כיושבת־ראש מושב שרי־החוץ של השוק
המשותף, שעמדה להערך בד 20 ביוני, ושל
ועידת־הפיסגה של מדינות־השוק, שעמדה
להיערך ב־ 28 ביוני. כדי להגביר את התהודה
באירופה, החליט סרטאווי להשמיע את
הצהרתו ההיסטורית לפני מועד זה.
סרטאווי היה גם מודע לצורך להביא את
הדברים בהבלטה הרבה ביותר לידיעת ה ציבור
הישראלי. מכיוון שידע כי העולם
הזה ידווח על מאורע כזה בצורה נאותה,
לקח בחשבון גם את מועדי־ההופעה של
השבועון.

לכן קכע את המועד: היום ה-
שני, ה־ 14 כיוני .1982
זאת היתה התוכנית: סרטא־ווי
ימסור את הצהרתו ההיסטורית
כמוסד רב־היוקרה כ־ 14ביוני,
ערפאת יאשר את הדברים
כדיעכד בביירות (צורה זו נכחרה
כדי למנוע נסיונות־חכדה שד סוכני
סוריה ולוב כאש ״ף) ,הדברים
יתפרסמו בהבלטה רבה ובו־זמנית
באירופה, כישראל ובארצות־הבד

מנחם כגין

אריאל שרון
האם הודיע להם הייג על הכוונה של עופיאת?

הנוכעות ממנה לגכי המדיניות האמריקאית,
אך כאותו מועד נתן
אור ירוק לישראל לפתוח במיל-
חמה מיידית, כדי למנוע אותה.
ואכן, הפלישה הישראלית שינתה את
המצב מעיקרו. אמנם, ערפאת וסרטאווי לא
נטשו את הדרך שקבעו לעצמם. לקראת
הכרה הדדית. ערפאת קיבל רשמית את
יוזמת שלושת המנהיגים היהודיים (פיאר
מנדם־פראנם, נחום גולדמן ופיליפ קלוצ־ניק)
שקראו להכרה הדדית. הוא קיבל בפעם

השומן והסולת של החברה הפוליטית ה צרפתית
ונציגי כלי־התיקשורת העולמיים
התרשמו עמוקות.
הוא הקפיד להדגיש כי יוזמה זו אינה
נובעת מן המילחמה, ואינה סימן של חול שה
או כניעה. להיפך, טען, הוא מדבר
מעמדה של כבוד וכוח, כי אש״ף מחזיק
מעמד מול כוחות צד,״ל במערב־ביירות, ו־מילחמה
זו נגד העם הפלסטיני היא הא רוכה
ביותר בתולדות ישראל, מאז . 1948
אחרי שהעלה על נס את עמדת כוחות

כי הקו ישתנה כאשר יקבל לידיו את הרסן).

התחמקות
י שר אלי ת
ך* תגובה של אישים ישראליים לא
י * היתד, פחות חמקנית.
כל ארבעת האישים. שהוזכרו על־ידי
סרטאווי נמנעו מלהיענות פומבית להזמנה.

כל אחד מהם עשה זאת בדרך אחרת (ראה
מה הם אומרים).
יוסי שריד סירב לקיים את הפגישה,
למרות שהכריז כמה שבועות קודם, שהוא
מוכן להיפגש עם סרטאווי.
מוטה גור ההפכפך — יונה בימים זוגיים
ונץ בימים בלתי־זוגיים — סירב להיפגש
עם איש־אש״ף — גם כשהוא גיבור־שלום.
ויקטור שם־טוב שיבח את סרטאווי, אך
הצטרף לטענת־הכזב כאילו ״למרבה הצער
אין סרטאווי מייצג אלא את עצמו״ —
כזב המופץ באופן שיטתי על־ידי מכונות־התעמולה
של ממשלות ארצות־הברית ו ישראל.
העובדה שיש הוכחות ברורות לכך
שסרטאווי פועל בשליחות ערפאת ועל דע תו
— ובין השאר, הראיון שנתן ערפאת
לאבנרי — לא הטרידה את שם־טוב.
נוסח ההודעות של אישים אלה מעורר
את החשד שבעליהן עצמם ראו בהן רק
אמתלות. הסיבה האמיתית גלויה לעין :
ההיסטריה שנוצרה בארץ על-ידי מנחם
בגין ואנשיו, ציד־המכשפות נגד אורי אבג־רי
אחרי הראיון עם ערפאת, התגברות ה־ניצים
בשתי מיפלגות המערך וחוסר־האו-
נים של מחנה־השלום הישראלי מול הסתה
זו — כל אלה מנעו מן הארבעה, כולם
עסקני־מיפלגות, מלהיענות ליוזמה.

יתכן שהחמיצו בכך הזדמנות
בלתי־חוזרת, גם מבחינה לאומית
וגם מבחינה אישית.

אחת השאלות שנשאלו על־ידי בעלי
רצון־טוב בישראל היתד : ,מדוע באה היוזמה
בצורה של הצהרה של סרטאווי בפאריס,
ולא של הודעה של ערפאת בביירות י
יש לכך סיבה פשוטה: לפני המילחמה
היה נוח למסור את ההצהרה בפאריס,
ולאשר אותה בדיעבד בביירות, כי כך נמ נע
מאנשי חזית־הסירוב לחבל בה על־ידי
הפעלת לחצים מצד מדינות ערביות.

עתה, עם כיתור הנהגת אש״ה
בביירות, הדבר סביר מסיבה אחר
ת: הצהרה כזו, אילו באה מפי
ערפאת בביירות, היתה עלולה להיראות
ככניעה, וכנסיון של המנהיגים
הנצורים להציל את עורם.
אין טענה זו יכולה לעלות כלפי סרטאווי,
הנמצא באירופה, והמטיף מזה שנים ארוכות
למדיניות זו עצמה.
מילחמגת ^ ו ע
פרשה כולה מטילה אור על אחד
היבטים המכריעים של מילחמת־הלב־נון,
וגם על המצב שנוצר השבוע בביירות.
מילחמתו של אריאל שרון באה, כביכול,
״להשמיד את אש״ף.״ אך שרון יודע היטב
כי את אש״ף אי־אפשר להשמיד — ניתן
להשמיד רק את החלק הנמצא בביירות.

אם תושמד הנהגת אש״ף בביירות,
תעבור ההנהגה של העם
הפלסטיני, באופן לגיטימי לגמרי,
לידי הפלג של אש״ף הנמצא בדמשק,
והממתין לרגע זה.

ההבדל העיקרי בין ההנהגה הנוכחית ב ביירות
וההנגה החילופית בדמשק הוא זה :
יאסר ערפאת ואנשיו התקדמו במשך ש נים
לקראת הנכונות להסדר של שלום, ו הם
מוכנים עתה להכרה הדדית ולהקמת
מדינה פלסטינית לצד ישראל. הקבוצה ה־דמשקאית,
הנשלטת בידי המישטר הסורי,
מתנגדת מכל וכל להכרה בישראל, ושו ללת
כל שלום עימה.

לכאורה זה נראה כפארארוכס :
מדוע מעוניינת ממשלת בגין־שרון
להשמיד דווקא את אש״ף המתון,
ולמסור את המנהיגות לקיצונים?

אולם אין זה פאראדוכס כלל וכלל. יש
בעמדה זו הגיון פנימי מוצק. שלום עם
אש״ף המתון פירושו: החזרת הגדה והר צועה
לידי הפלסטינים, והקמת מדינה פלס טינית
בהן. ואילו אש״ף הקיצוני, השולל
את קיום ישראל, משרת בדיוק את מטרו תיהם
של בגין־שרון. העולם כולו יבין
שאין לדבר עם אש״ף כזה, ושאין לצפות
מישראל שוותר על הגדה והרצועה בנסי בות
אלה. סיפוח הגדה והרצועה לישראל
יהפוך אז עובדה קיימת.

כעיני בגין ושרון, סרטאווי הוא
אוייב גדול ומסוכן יותר מאשר
אחמד ג׳בריל וג׳ורג׳ חבש, שלא
לדבר עד אבו־נידאל, שמעשיו שירתו
את האינטרס של ממשלת־בגין.

מילחמת־הלבנון היתה. מכל הבחינות,
מיבצע ישראלי־אמריקאי משותף. ישראל
פלשה, ארצות־הברית סיפקה לא רק את

אילו אמר ערפאת לאורי אבנרי דברים
קיצוניים, בזכות חיסולה של מדינת־ישראל,
לא היד, איש רודף את אבנרי. אך מכיוון
שערפאת מסר לאבנרי שהוא מוכן להכיר
בישראל ולכונן עימד, שלום, הפך הראיון
בעיני בגין ושות׳ למעשה־בגידה.

לארצות־הברית אין שום אינטרס במ סירת
העניין הפלסטיני על מגש של כסף
לידי סוריה. ובעקיפין לידי ברית־המועצות
— דווקא בשעה שהעם הפלסטיני כולו מתקומם
נגד הבגידה הסובייטית והסורית ב עניינו.
אנשים רבים בחוגי־השילטון ב וושינגטון
מאמינים כי זוהי השעה כדי ל שנות
את היחס לאש״ף, למשוך את אש״ף
מתוך החיבוק הסובייטי ולשכנעו כי רק

מכאן גם ניגוד־האינטרסים שהתגלע
לפתע כץ ממשלות ישראל
ואדצות־הברית•

שותפות זו נמשכה עד לשערי
ביירות, שם נפרדו הדרכים.

האמריקאים יכולים לעזור לו. אנשים אלה
תומכים, מאחורי הקלעים, ביוזמת סרטא-
ווי כפי שעשה הסנטור פרסי.
דיעה זו עדיין לא ניצחה בוושינגטון, ה נמצאת
עתה במצב כללי של בילבול וחוסר־ישע.
אך יש מאבק בצמרת השילטון בין
הסוברים כך ובין המבקשים להמשיך בת מיכה
בלתי־מסוייגת באריאל שרון. בינתיים
מתנגדים האמריקאים להתקפה על מערב-
ביירות, שמטרתה היא להשמיד את אש״ף
המתון. ואילו עם שרון גמור לבצע מלאכה
זו, אף במחיר של מרחץ־דמים נורא.

כי השמדתו של אש ״ף המתון,
שנציגו המובהק ביותר הוא עיצאם

סרטאווי, אינה מטרה מישנית שד
המילחסה. זוהי המטרה העיקר

כאשר החל בהכנת יוזמתו ההיסטורית,
לא לקח סרטאווי בחשבון כי אריאל שרון
יקדים אותו.
מילחמת־הלבנון היא מילחמת-מנע, ב מובן
שונה מאוד מזה המקובל בציבור ה ישראלי.
היא נפתחה כדי למנוע יוזמת-
שלום פלסטינית, אשר תסכן את האפשרות
לספח את הגדה והרצועה לישראל.

התאריך הגורלי — ה־ 14 ביוני
צאע — ±לא הוליד את המיפנה ההיסטורי.

ספ1רט
כדורגל
ת חזיו תשהתבח
במישאל שערך העולם הזה בין צמרת
הכדורגל בארץ, הצליח רק המאמן נינו
ברגיג לחזות מי תהיה אלופת העולם
בכדורגל.
מאמנה החדש של הפועל יהוד היה
היחיד שהתייחס לנבחרת של איטליה,
ודירג אותה בין ארבעת הראשונות ה עשויות
להגיע לגמר בטורניר הבינלאומי,
יחד עם ארגנטינה, האלופה היוצאת, ברזיל
וגרמניה.
המאמן שוהה בימים אלה בחו״ל, כדי
לערוך סידורים לקבוצתו, שתצא בקרוב
למחנה אימונים באנגליה.
תגובת המאמנים האחרים על תחזיותיהם
שהתבדה׳ ועל מה שלמדו ממשחקי הגביע
בספרד: הכדור הוא עגול.
סיננון מישחקים מרשים .״מהרגע

שחשוב זה הכושר הגופני וכושר־האילתור
של השחקנים.
משמעות וכוח רצון. זאב זלצר
( ,)38 מאמנה של מכבי פתח־תקווה, הש תייך
לציבור הענק שהימר על ברזיל
כאלופת מישחקי הגביע, בעיקר בגלל
הכנותיה הרציניות למישחקי ספרד.
על זלצר:

התרשמויותיו, סיפר זאב

לא היו דברים חדשים במישחקי ספרד.
לא גילו שיטה חדשה של מישחק, כמו
באליפויות עולם קודמות. היו הצלחות,
בעיקר לנבחרות ממושמעות ומסודרות,
כמו איטליה ופולין, ופחות לנבחרות ששמו
דגש על כדורגל אטרקטיבי .,כמו צרפת
וברזיל. השנה גם לא גילו כוכבים חדשים
שבלטו מעל כולם, כמו פלה, בקנבאואר
וקרוייף.
המישמעת וכוח־הרצון של השחקנים
הביאו את הגביע לאיטלקים. העבודה על
המיגרש חולקה בין כל השחקנים. האיטלקים
עשו, בסך־הכל, את מה שהם •ידעו
לעשות תמיד, אלא שהפעם עשו זאת יותר
טוב, יותר אפילו ממה שהם שחשבו שהם
מסוגלים לבצע. הם זכו, בצדק.
האיטלקים ניצחו בטורניר שלוש אלופות
עולם קודמות, את ברזיל, את גרמניה ואת
ארגנטינה. האיטלקים היו חלשים במישחקי
ההכנה לטורניר העולמי ולכן הם הטעו
את כולם. הם המשיכו להתאמן, וכנראה
הגיעו לשיא שלהם דווקא בספרד.

מה החח דו סבספרד>-
שמואל פרלמן 54 מאמנה של נבחרת
ישראל לנוער, הימר, כמו רבים אחרים
בארץ ובעולם כולו, שנבחרת ברזיל תיז-

מאמן שוויצר כפעולה
שינה תחזיותיו בספרד
והשחקנים צריכים להבין את העיקרון הזה,
שהוא לא מסובך, וגם לא צריך אוניברסיטה
כדי להבינו.
אין היום תפקידים של רובוטים, שרק
עושים מה שאומרים להם. היום השחקנים,
בסופו של דבר, בוחרים בעצמם את תפקי דיהם
על המיגרש. שרק יבינו את העיקרון,
ויהיה להם רצון לעשות את העבודה. אני
מאמין שאפשר ליישם זאת גם בארץ,
למרות ששום דבר לא קל בארץ. רק מאמן
עקשן, עיקבי ותקיף, שידרוש שיעשו זאת
— יגיע לזה.

קבוצה דרום אמריאית מעולם, כשהמיש־חקים
נערכו באירופה .״בטח יהיה לנו מה
לראות ומה ללמוד, כי כל גמר עולם הביא
דברים חדשים לכדורגל,״ חזה שלמה עם
תחילת המישחקים בספרד.

השבוע אמר שלמה שרף :
אני חושב שבאליפות זו לא היו דברים

הברזילאים הפסידו בגלל ביטחון מופרז
שהיה להם.

רכריס חדשים.

מאמן פרדמן

שלמה שרף (,)39

לא עוד רובוטום
הראשון שראיתי אותם בספרד, הבחנתי
שאין להם כמעט נקודות נקודות־תורפה,״
סיפר השבוע דויד שווייצר, עם שובו
מהטורניר העולמי של גביע עולם.
שווייצר, המאמן הוותיק, שייאמן השנה
את מכבי תל־אביב, שינה את תחזיותיו
כשהגיע לספרד. כבר בשלבים המוקדמים
של המונדיאל, דיווח שווייצר כי הופתע
מיכולתן של נבחרות איטליה, ברית-
המועצות, צרפת וגם פולין.
לפני צאתו את הארץ חזה שווייצר ב־העולם
הזה, שגרמניה תגיע לגמר ושברזיל
תזכה בגביע. בספרד הודה שווייצר, שהיו
לו דיעות קדומות על איטליה, זכר לרמה
שהפגינה בארגנטינה במשחקי . 1978
במהרה הבחין המאמן הוותיק שהאיטל קים
מבצעים יפה את המוטל עליהם, והם
יודעים להשיג את מטרותיהם. למרות תו צאות
התיקו במשחקיהם הראשונים, הם
הפגינו סיגנון מישחק מרשים וידעו להע פיל
לפיסגה בשכל.

על פך אמר שווייצר:
זו היתד, נבחרת מגובשת, וההימור על
רוסי הצדיק את עצמו, למרות הביקורת
הצולבת שניחתה עליו באיטליה, בגלל
עברו הבלתי־טהור של רוסי.
המאמן צריך אופי חזק, כדי לא לשמך ע
בקול המבקרים. הכימיה שנוצרה בין ה מאמן
ובין השחקן, הביאה לאמון הרב
שנתן המאמן בשחקנו, כשלבסוף הוא, ולא
אחר, זכה בגביע.
השנה גם הוכח שלא חשוב באיזה שיטת-
מישחק משחקים, התקפית או הגנתית, מה

מאמן בדגיג
היחיד שהצליח
כה בגביע העולם. פרלמן, מאמנה של
מכבי נתניה בשנה שעברה, חזה תחרות
צמודה בספרד, בין נבחרת ברזיל לנבחרות
אנגליה, ספרד, וארגנטינה.

מאמן זדצר
לא כדורגל אטרקטיבי

על תחזיתו, שהתכדתה, אמר
פרלמן :

שאננות והפקרות

חדשים ממש. המישחקים בספרד היו המשך
ישיר למישחקי ארגנטינה ב־ . 1978 נראה,
שהכדורגל בעולם הגיע לדרגה כזו, שמה
שניתן לשיפור זה רק הכושר הגופני. מב חינת
שיטות, לא ראינו שום דבר הדש.
האליפות השנה הפתיעה הרבה אנשים,
אולי לרעה• שחקני ברזיל הציגו כדורגל
יפה ומהנה, אך ברגע שנתקלו ביריב שהוא
מנוסה יותר, הם פיקששו. איטליה שיחקה
בצורה מבוקרת, עם הרבה טאקטיקה, וב עיקר
בלט ניהולו של המאמן אנזו ביארצוט.
עם כל זה, שאיטליה לא שיכנעה במישחקי
המוקדמות, המשיך המאמן לנהל את שח קניו
בצורה מעולה. יש לו, למאמן, חלק
גדול בזכיה בגביע.

מאמנה של קבוצת בני־יהודה, חזה את
הגמר הקלאסי של אליפות עולם בספרד.
ברזיל מול מערב גרמניה. במישאל של
העולם הזה לקראת מישחקי ספרד, סיפר
שרף שהוא מאמין כי קבוצה אירופית
תיזכה בגביע־העולם, וזה בגלל שבהיס טוריה
של גביע־עולם בכדורגל לא זכתה

אולי לא הזכרתי את איטליה בתחזית
שלי, אבל אין שום ספק שגם איטליה וגם
צרפת היו ההפתעות של הטורניר. ברזיל
שילמה ביוקר, בגלל שאננות והפקרות
שתקפו אותה במישחקיה בשלב המוקדם.
אז היא תמיד הצליחה להשוות, ובסופו
של דבר לנצח. הביטחון המופרז זה האויב
מם׳ 1בכדורגל.

אני אומר עד היום, שברזיל היא הקבוצה
הכי טובה שהיתה בטורניר העולמי. זה
קרה גם בארץ למכבי נתניה, שאותה אי־מנתי.
גם היא היתד. הכי טובה, ולא זכתה
באליפות הליגה וגם לא בגביע.
איכזבו אותי מאוד שאר הארצות, גר מניה,
ספרד וארגנטינה, האמנתי כי יגיעו
לשלבים הסופיים•
בשבילי לא היה שום דבר חדש במיש-
חקי ספרד השנה. אני חושב רק איך לישם
את הדברים, שאינם חדשים בשבילי, בקבו צות
בארץ. כמו למשל: תנועת שחקנים
ללא כדור על המיגרש, וחילופי מקומות
של שחקנים תוך כדי מישחק. זה דורש
תירגול ואימונים משותפים. אצל האיטל קים,
הבלם, תוך כדי מישחק, תקף הרבה
קדימה והפך בעצם לחלוץ, ומישהו אחר,
באופן די מסודר, בא במקומו כדי לבלום.
הכדורגל, שהוצג בספרד, הופך להיות
מישחק של הרבה מחשבה ואילתורים,

מאמן שרף

העו ל ם

הז ה 2342

אשכול

כ 9ר תו 9ש משכן כון
אשקלון 051 -23917 -24195/6 :
תל אביב 03-284206 :

מיזוג־אויר מלא בכל החדרים

•ביתנים מוקפי־ירק
•אר שות כיד המלך
•יין וגבינה חופשי
•כרי דשא
•רכיבה על סוסים ופונים
•קליעה בחץ וקשת
•טניס
•כדורסל
•כדורגל
•כדורעף
•פינג פונג
•פטנג
•אופניים
•גלשני רוח

•גלשני גלים
•בריכה
•חוף ים
•דיסקוטק
•מועדון למשחקי חברה
•וידאו
•משחקי טלויזיה
•מוסיקת רקע
•התעמלות
•גן שעשועים לילדים

•בקרוב -מועדון צלילה
ופעילות ימית

חזרה לתחילת העמוד