גליון 2342

העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 1 | א׳ אב תשמ״ב21.7.1982 , כזיספר 2342 76 עח1די0 בראיון שהע 1יקהשסע לאוד אסר הצהיר ח׳ אלד אל־ חסן, מראש אש״ף ח׳ אלדאל ־ ח
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 2 | ״מוכרות מסביב לעולם. תביט סביב.״ -כריסטופר קולומבוס ״נפדזת משני עברי האוקינוס האטלנטי. בטוחות בכל מקום תחת השמש ליף אריקסון ״ניתן להשיגן בשלושה מטבעות עולמיים
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 3 | כתבת העוער הק־ז־מ : כתבההשער האחורי הנסקת הסהו שר עם תיק? עדרך העולם הזה אורי אבנרי ראיין את יועצו הכביר של ערפאת, ח ׳אלד אל־חסן, המצהיר כי אש ״ך יפסיק את
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 4 | ההתעוררות הדתית הזאת מיוחסת להתחדשות מילחמת איראן־עיראק ולמילחמת־הלבנון. בי קו ראצל עבד ־ א ל*יק אדר המפקיד הבכיר כפת ״ח, אסד עבד־אל־קאדר, הנמצא בשבי צה״ל,
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 5 | במדינה צות ביירות המערבית אפשר למ צוא שפע של שרידים לפצצות ה־מיצרר. מיכלים מבוקעים ורימונים שלא התפוצצו. העם היכן ה פ רי טי ם? כמעטה המילדומה, מתרחשת עתה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 6 | במשא־ומתן חשאי, שנמשו חצי שנה, בשיתוף עם 1שיא תוניסיה, הוכנה הצהוה היססווית ער הכונו אשיו בישראל. אלכסנדר ה״ג היה שותו דנו. המועד נקבע ד 14 ביוני. האם פוצ ה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 7 | ״יא עססנו בנשיות אלימות • ,אס נוגד והשיג את זכויותינו • ..נחיח מחנגד מזמן לנשיות גנני שאהבנו דוו וו. לא חל&יטימיות ב רו נ י שלום, בעלוה אוני טרוריסטי מגש -
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 8 | /ר/ווי> , הסידורים המילחמהרעה שר לסרד! הבנקים מאת מאיר תד מ 1ר ה בו רסה * השבוע אני רוצה לציין כמה ציוני דרך ב רכה של הבורסה לתהילה. למי שיש זיכרון של זודשיים.
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 9 | מנחם בגין אינו וו צ ה שי קו ה ליובל נאמן, עוב עיסתו וממשרה, מה שקוה ליצחק רביו ולאהרון אבו־חצירא * 6כאדדד! אפשר היה למשוך את /הבירור עוד זמן רב, ח״כ התחיה,
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 10 | תחת חשת צה״ל חסו־האוניס מתחו שת מילחמת־האח־חים הלבנונית ־ נאשו אנשי הפלאנגות רודפים את הדוחים והאתרים ף* יום השלישי שעבר, בשעה 11 בלילה, הודיע רדיו הפלאנגות,
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 11 | חבלות טריות ניכרות על גופם של שני הדרוזים, ששוחררו מידי שוביהם. מימין: ריאד איסמאעיל אל״קונטאר, על נויצחו כוויה. לדבריו, כיבו מל פניו סיגריות בוערות. עינו
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 12 | מחלה זה קורה לכל שגריר הגון: מאשימים אותו*בכך שהוא ״עבר לצד השני״ ,שחדל מלהיות השגריר של מריבתו אצל המדינה שהוא מואמן בה. ,והפך שגריר במדינה הזרה בארצו. זהו
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 13 | חנן פורח רוצה התנחלות בכל מק 1ם שבו השחץ ויובל נאמן י שרבט נוסחות ליד שולחן הממ של ה י מאז תחילת המשא־ומתן של הליכוד,עם התחיה על הצ טרפותה לממשלה נפגש סגן
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 14 | למהצ רי ךלהחליף את שנ 11שלר חז ב זיאן דו רסבתל ־ א בי ב ו מי מ איי םלגזולסוף ־ סוףמפנינוזרונזבלוםאתהתואר השדיים תמ״י, 8מזכיר תנועת בנימין (״פואד״) עזר, אשר
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 15 | אנשים פוך את כל המיכל עליה׳ החלו אברכים אחרים שהיו לידם ל הימלט לפיתחי הבתים. קורן מי הרה לתחנת המישטרה הקרו בה, ומסרה על התקיפה. מה שהרגיז אותה היה שהחומר ה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 16 | הקהל צעק ״גוז״ רעבו נגנ־ו שד ו״ ציאו־וס * הזלילה הגדולה של ו1סק1י הליכוד ב א של ה ב הי ט ל הזמר שחום־העור ריי צ׳ארלס והזמר דני 11 * 111א ל , | 1י 71 \ 1
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 17 | היו ומני ם לפני 15 שנים בדיוק סגר מפכ״ל ה־מישטרה, אריה איכצן, שהיה אז מפ קד מרחב־הירקון, את תיאטרון החמאם, משום שלא דיו בו די יציאות־חירום, ויותר מדי מושבים.
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 18 | במדינה פושעים אייאנשו והנהיג ואש־ף תה הנא׳ ההתפנות • תנשו ושנת על הניוונינ ,1אבל זה לא נוח • הריבוד הגיע השנה לשילטון ומצין ז יצ:ויו[ אפלים • 1ומיון מוקיע נוסח
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 19 | שוש • חשנם חוח לא נוכל לאכול. לשתות ולשתוק אנו נמצ אי ם ב עי צו מ ה של מי לחמה, ש הי א מי לחמה יזו מ ה של הממשלה — או של אלהה מו ש בי ם או ת ה. באף — ולא מי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 20 | מכחכים ה פגי ש ה גת מסר תגובו ת קו ר אי ם על פגישת אבנרי״ערפאת. אופירטורם מגיאה אותך לכל פינה באיטליה אם צריך להעמיד לדין את או רי אבנרי, צריך להעמיד לדין גם
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 21 | 1הו נערה המעניק כ ד ׳ 1 משחק טלויזיה אטאוי חי עו דשות טמפוד׳ א תר צ ה. תוכ ללקבל אופני ״ראלי־־ 10 מהלכים כמקום משחק הטלויזיה. זהו נער ה טמפולי״-המשקה האהוב שלך
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 22 | 31!117ץ מכחבים ה סו ל ם הז ה (המשך מעמוד )20 אם אינני טועה, פורסם לא־פעם בעבר ששרון הצהיר שהוא מוכן להיפגש עם יאסר ערפאת, ולהציע לו שילטון במדינה פלסטינית שת
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 23 | ז * 1מ .1ן ע (.:ון ןי הדרך ליצוא קלה יותר ופשן טה יותר בשהיא עוברת גבג ק הפוע לים. הכנס לאחד מסניפינו בכל רחבי הארץ ו הק םאת הגשר הבינלאומי שלך קרוב לבית.
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 24 | מכחכים (המשך מעמוד )22 חמת הלכנון, טו ען את המילחמה בלבנון היינו צרי כים לכנות ״מילהמת קיום״ ולא ״שלום הגליל,״ מכיוון שאילו לא יכולנו לחיות ולגור בגליל, לא
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 25 | מודעה זו מיועדת למי שאינו מוכן להתפשר בפחות מאשר י0 1 *£ 1 המכוניות שלפניך משלבות אמינות והידור לפי מיטב מסורת אופל.כל אחת מהן שומרת על ערכה בזכות יתתנות
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 26 | במדינה מישפט דודו דהר - מרצחל חשיש הנאשם שזיכה זה עתה מרצה — עצור עם אחיו בנ7ד עבירות סמים. ״איך דודו דהרי התדרדר, מ אישום ברצח הוא ירד לסחר בח שיש !״ כך אמרו
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 27 | הורוסהוס נות ו סבלנו ת. ל עו מתזאת עו שים מחל קי המחמ או ת חי לבת קו פ ה זו, כי קיי מ ת נ טי הלק בל כל דבר שנאמר. אג שים ח שי ם בצורך ל ה תיי דדולה תקבל בחברה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 28 | ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל״חוריס״ בתקציבך. קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה בעולם, טלוויזיה שאינה נותנת פרנסה לטכנאים
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 29 | מ הוא מ ה שהכי אני או הבזה כל הפר שנים שמס בי רי ם לנו איז ה זוו עהזה שם ב- מימ של האמ רי ק אי, כא שר מ מני ם שרים שהם נציגים של אינ ט ר סי ם כלכ ליי ם א די רי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 30 | אפשרות לרכישת דירה ללא מזומנים בשיטת עוו נקבל את דירתכם הישנה במחיר מלא. ההפרש ישולם באמצעות משכנתא והלוואה עד 1,000,000 שקל בתשלומים נוחים. בטחון מלא לכספי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 31 | עיראק ־ איראן: הגיון המילח חוגים המקורבים לשירות הביון האמריקאי, סי־אי־יאיי. הביעו לאחרונה את הסברה, ששר־החוץ האמריקאי לשעבר, אלכסנדר הייג, תמך בפלישה ללבנון
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 32 | תל אביב: סוכנו ת מ כוניו ת לי ם ה תי כון בע״מ -רה׳ יצחק שדה ,30 טל ; 03-330971 .חיפה: מו סמך בע״מ -דרך יפו , 146ט ל ; 04-522258 .יוו ש לי ם; גו ל דין בע״מ -רח׳
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 33 | 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 המלכה אליזבם: שיו אשיו בגשם המלכה אליזכם השנייה. בת ה .56-זוכה בהפ תעות בזמן האחרון. הגדולה בהן היתה חזויה מראש — היותה סבתא.
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 34 | א1111 ים ב שו ם נוט ו״נולדס: האס הגיעה השעה? אף שדמותו הגברית שימשה נושא חלומותיהן של נערות אמריקאיות רבות, לא נחשב ברט ריינולדס לרודף שמלות הוליוודי טיפוסי,
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 35 | התגלית המתוקה של ציפי שביט שיהיה לן לבריאות! יוגורט מתוק בטעם פירות וימר יעקבסון
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 37 | 5שקיות ריקות של זיפ(לא חשוב באיזה טעם) יכולות להעניק לן מתנות משגעות. כדאי לן להשתתף במבצע זיפ כל שעליך לעשות הוא להשלים את הסיסמא: והמשקה מוכן״ ולשלוח 5שקיות
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 38 | הדיסק הוא התחליף הגאוני לסרט הצילום. המצאה מהפכנית ־ בלעדית לקודאק! שכח את סרט הצילום הישן. מהיום יש דיסק! זוהי דיסקית צילום עגולה שעליה קבועים 15 פילמים
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 39 | במצלמה כזאת צריך להיות גאון כדי שהתמונה לא תצליח! ב״קודאק־דיסק״ אין מה לשכוח, לכוון או להתבלבל. המצלמה דואגת לכך שהתמונות תצאנה מעולות. תוכל לצלם ב״קודאק־דיסק״
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 40 | גיתם מערכות
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 41 | מתאים ל טעם אמריקאי. ^ תערובת
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 42 | השמנת של הגלידות קרמל • מרציפן־ המילה האחרונה בתרבות
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 43 | אילנה רומנו, אלמנת מינכן, שהקימה ביחד עם סמדר הון ויוסי הונמן את הוועד למען המילחמה, טוענת שלעולם לא היה שלום עם הפלסטינים, מספדת שהיא מתעלפת למדאה דם אך
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 44 | ״להמ שיך ב מי לחמהעדה סו ף! (המשך מעמוד )43 ה ק שה, ששתינו בנות הארץ הז א ת, שתינו או ה בו תאת הארץ ב או ת ה מי ד ה, ובכל זאת — אנ חנו מ א מינו ת בדברים שונים
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 45 | כנים. זה שיעור שאני תמיד מלמדת אלמ נות. רק אל תהיינה מיסכנות, רק שלא יר חמו עליכן. • כתך, אושרת, היא כת 16 וחצי. אילו היה דך בן כגילה, שעומד לפגי גיוס. ,האם גם
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 46 | עמוס סבג (משמאל) עד־בנושת ״ניקוי העמקים״ טען ** שה אוחנה הרים את שפו- 1פרת הסיפון במישרדו במיון החוף השקט בטבריה, ושמע :״זה אני, עמוס מבג. אני מדבר סיונדון.
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 47 | ביותר בתולדות המדינה, עבריין ונוקומן, ששימש כסונו מישטדתי ״העולם הזה״ :״שלחתי אנשים חפים לכלא. רק מטורף היה יכול להאמין לי... מרחב־העמקים בנצרת. שם הכר תי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 48 | שוו״צו מחכה לבלאו אהבהב ביי רו ת הישראלים, כידוע, יודעים להסתדר בכל מקום ובכל מצב. וכאשר מדובר בחיילי צה״ל, ועוד באחת מן היחידות המובחרות בצבא — זה נכון פי כמה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 49 | השחקנית טליה שפירא לא המתינה הרבה מאז קיבלה את הגט מבעלה, יורם כן*טובים. זמן קצר אחר־כך כבר נודע שהיא עומדת להתחתן בשנית, הפעם עם חברה מזה שלוש שנים,
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 50 | עשרה מבקשת יפה אחת שיש לו /לה פמיניזם, להמליץ ־על מרים וכר. בתמורה עדית גולני, השחף חיפה, מיקוד •35013 מכל אחד / חומר בנושא ספרים, מא המון תודה. .3בת־גלים
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 51 | מה היה הגילגול הקודם של כלבך? בלנוווק 11X91 דייר ׳ קותיאלשרעב ו ע דנ ה פיינרו לפעמים יש לך הרגשה שגורי שלך ד>וא יותר מסתם כלב, או שספוקי שלך זוללת בצורה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 52 | האם חיה נחיה ננדיקם בעולם שד חלומות הזוהו ת, ה מ סונ ת להגדיר את עצמה למצוא לעצמה ה גדרה מלבד להעולס הזה, שגילה אותי ובחר בי לסגנית מלכת־המים. בגיל 17 התחתנתי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 53 | ואו במציאות? היורדת בנעות־זוהו, מתקשה בעל, המבוגר ממנה ב־ 15 שנים, ולהם שלושה ילדים. כותבת בתיה :״יש לנו דירה בניו־יורק, דירה בארץ, וגם בית בן חמש קומות בשדה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 54 | נעם הם מנה סחווה מחו״ ר נדי מנס מאים הרבה, אבל נותן 10 או 20 שקל לפריט. אין רווח גדול. עובדים על אחוזים נמו כים כדי שהאנשים יקנו. אני עובד פה על גרושים.״ לא
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 55 | ענשיו הם מובוים וק חוצות האוץ לות רק 550 שקל, מחיר אחרון. הן ממששות את חגורות העור, את מיכנסי ההרמון שנס ליחם אבל בארץ הם עדיין נמכרים ב־250 שקל, חולצות טריקו
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 56 | עם!ס עוז במיטב! סקור מנוחה נכונה סיפרו החדש של עמוס עול מנוחה נכונה, שראה־אור בימים אלה* ,מייצג את בשלותו של עוז כסופר ומבסס את מקומו בפיסגת הסיפורת הנכתבת
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 57 | אחת;״ בוזמנית מגיע ראיש־הממשלה לבקר את יולק וחווה כדי להרגיעם. לק ראת סופו. של המיפגש מתפרץ עזריה אל לוי אשכול, ואומר את כל שבליבו, ומוסיף :״יונתן יצא לדרד כדי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 58 | 1ה היה ד ש &סהוד שחיה גליון ״העולם הזה,״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה במול״ הביא כתכת־שער תחת הכוונרת ,,הטראגמה של מישטרת ישראל,״ שכללה ניתוח תהליך הרל,ב שאחז
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 59 | ו1זי 1י ת1י111 24, 7 * סידרה: ועד ההודים של הרפר ולי (6.32 — שיתר כצבע, מדכר .אנגלית) .עוד פרק בסידרה המספרת על אלמנה צעירה ו אם לבת בשנות העשרה הגרה בעיירה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 60 | כאשר ממשלת ארה״ב החליטה,בשנת ,1980 לרכוש מדיגיטל 4000 יחידות מחשב(יותר ממה שרכשה מגב.מ״ו״קונטרול דאטה״ ביחד) היה ברור, לאנשי מקצוע ברחבי העולם, שדיגיטל שינתה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 61 | שיחר צל״ש גיו ו> 3־קל*״ור • להנהלת הטלוויזיה הישראלית על הקרנת הסרט התעודרמתי ג׳ו התותחן על הסנטור ג׳וזף מק־קארתי ועל צייד- המכשפות נגד בוגדים הפוגעים באחדות-
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 62 | ההודעה הראשונה ע> נרשמה ביומן התחנה הסדין והמזרון, החלה שער, שהוא בעל חממות מצליחות ומטעי- בוטנים מפותחים, השקיע את כל אונו ומירצו בנסיון לשפר את תנאי חייהם של
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 63 | העלמות האשה שנמסרה למישטוה לא דס למחות, נאשר התגלו נחמי הדם על יהמישטדה בפעולה וגלתה את הגותה טרחה להשליט סדר בתוהו ובוהו שגילתה בחדר. ״רק כשראיתי את
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 64 | קולנוע סרטים ה־סטוד־זז ס א 130ד רי ת קשה לתאר מוצר אופייני יותר לריינר ורגו* פאסבינדר המנוח, מלולה, הסרט העומד לחנוך את הקולנוע החדש לב 2 בלב־דיזנגוף. אופייני,
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 65 | נוסף במה שמתברר היום כהיסטוריה הבל תי גמורה של גרמניה החדשה. כוכבים י 5ה ו מו כשרת איזבל אג׳אני מעל ומעבר לכל ספק, היא הכוכבת הנשית מס׳ 1בצרפת. לא רק משום
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 66 | ;וקר. קול ה לח״ד־ם פ ר סו ם 111ס שאיות ״טריילר״ של ״קוקה״קולה״ ,החברה המרכזית לייצור משקאות לים בע״מ, עושות בימים אלה דרכן בכבישי דרום לבנון (צידון זהרני),
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 67 | אנשי הגדה המערבית המומים ממה שהתוחש בלבנון הם הביעו את תגובותיהם בשיחה עם ״העולם הזה״ ? 11x81111.גייר 1)01ד־חעודסן י המילחמה כלבנון חיכתה כהלם את תושכי השטחים
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 68 | ״ ערפאת וגריך ל 3ו א לירו שלי ם!״ (המשך מענזוד )67 מאוד אי־שביעות רצון וביקורת על מדי־בירת הממשלה. זה בא לידי ביטוי בהפ גנה ישל שלום־יעכישיו בתל־אביב, ישבה
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 69 | סו מר נאמן (המשך מעמוד )9 גם נאמן. עם חילופי־השילסון לא נשקפה לנאמן שום סכנה. הוא היה מתומכי מנחם בגין בבחירות באותה שנה. המ י לחמה הזאת __ חו ס ר א שמה פלילית
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 70 | 1אומרים מה הם אומרים ׳ 01 שריד: מה הם אומרים . .מה ה אומרים שדולה רהט: אני לא בגין, אני בעד ח יס ול וסרטאווי רא עופאת! החשבון עם אשיו! טו ט ה גור: אנגש לפני
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 71 | מה ה אומר מ ה הם אומרים ...הה ה אומר מה ה אוח לקחת י ב חש בון איני חושש מלהכריז -״הפגנת שדום־עכשיו שאשמע רא בו וציני!״ אני משלום־עבשיו! שיחזח את הימין!״ ה ם
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 72 | — התאריך הגורל (המשך. מעמוד )6 שד ועידת-בגדאד מנובמבר .19/8 ועידה זו קיבלה, פה אחד, בהשראת סעודיה ואש״ף, החלטה שקראה לשלום על בסיס הגבולות של ה־ 4ביוני . 1967
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 73 | כל אחד מהם עשה זאת בדרך אחרת (ראה מה הם אומרים). יוסי שריד סירב לקיים את הפגישה, למרות שהכריז כמה שבועות קודם, שהוא מוכן להיפגש עם סרטאווי. מוטה גור ההפכפך —
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 74 | ספ1רט כדורגל ת חזיו תשהתבח במישאל שערך העולם הזה בין צמרת הכדורגל בארץ, הצליח רק המאמן נינו ברגיג לחזות מי תהיה אלופת העולם בכדורגל. מאמנה החדש של הפועל יהוד
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 75 | אשכול כ 9ר תו 9ש משכן כון אשקלון 051 -23917 -24195/6 : תל אביב 03-284206 : מיזוג־אויר מלא בכל החדרים •ביתנים מוקפי־ירק •אר שות כיד המלך •יין וגבינה חופשי •כרי
העולם הזה - גליון 2342 - 21 ביולי 1982 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד