גליון 2343

העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 1 | שנה 46 המחיר 30 :שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 2 | וימר יעקבסון
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 4 | כתבתהשערה קי ד מי : בתבתהשער האחור : הגיבור פיצוץ רומנטי אלוף־מישנה אדי גבע הוא האיש שעשה היסטוריה. המפקד המצטיין של חטיבת השיריון הסיק את המסקנה מן ה־מאבק
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 5 | שראש־הממשלה יגשש אצל המפד״ל, התחייה ותל ״ם ויבדוק את האפשרות להקים לקראת הבחירות הקרובות, רשימה משותפתרחבה שתיקרא ״חזית לאומית מאוחדת״ או ״חזית הלאום״. תי !ונן
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 6 | במדינה העם ד*.שו־אל הי פ ה והי שר אלי ה מ כו ע ר ישראל שתצא בסיד חמה זו לא תהיה דומה לישראל שנגררה לתוכה. מילחמודהלבנון כבר השפיעה על האדם הישראלי יותר מכל
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 7 | ^ מ מ של ת י שראל מעריסה ס ש״ם < ודדדך המו״מהמד !,בד ^ הטעות העיקרית של ה מיל חמה -גינו ש כ בי ש ב ״ רו ח־ דמשק שלא תהיה ל ה בריר ה. ויהיה שהמן־ הצב אי עלי הלכ
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 8 | אריאל שרון ויצחק רפין סעד חדאד בכופור פילים חביב ומנחם כנץ יריבות חדשה ממלכה חדשה נוקשות חדשה שרון היד. סבור כי הוא חייב לתפוס את האחיזה בכביש, כדי לחבור אל
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 9 | שריון, שהיתר, אמורה להשתתף בקרב הזה. הסב רי ם ל הו רי ם ש כו לי ם ר פני שמונה שבועות, אי-אפשר היה €לשער שכך יתגלגלו הדברים. אלי גבע, אלוף־מישנה, מפקד החטיבה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 10 | תכונה רעה׳ זה שהוא תמיד רוצה לוויות הכי טוב.״ מי שהיה מפקד פלוגה כשמלאו לו 21 שנים, היה לסגן מפקד גדוד כשהוא בן . 23 זה היה מייד אחרי המילחמה. אומרים שהוא קיבץ
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 11 | במדינה ,.אם היה מ שיצחק אחרי תרא בי ב ה עי ר ה 0ו1ג;רי מלך החומוס הירושלמי י פתח מיסעהה, ולבל התל״אביבים שימחה ובהלה לא מתלהב מלנדאו, זה אינו אומר שגם לשרון
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 12 | צחי הנגב׳(משמאס אצל מנחם בגין, ואש־ העמשרה, קיבר, יעומת זאת, העציו המשוחרר ביגלל נפקדות ־ הנגב* עצומה צחי נוס ער מעשיו ו יצא השבוע ושליחות ה סנו ה מטעם הממ שלה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 13 | האיש על גדר־התיל שמעתי פעם את הדימוי מפי לובה אליאב. הוא סיפר על שירותו בחיל־החפרים בצבא הבריטי, ועל הדרך שהיתר. נהוגה אז להסתערות על יעד מבוצר. בעת ההסתערות
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 14 | האם התנדפו 200 אלף ילדים. נשים וגברים באוויר? ^ ל תולדותיו של עם־ישראל מקופלות באגדות * שנוצרו בראשית הדרך. זהו מקור לתמיהה אין־קץ. האם נביאים היו האנשים,
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 15 | 535343־02 537724־02 סטוימלי מכציס אתנל המשקאות הקלים סטרימלי משקה אמיתי שאין דומה לו מרענן, מתה, וטעים סטרימלי סירוס בששה טעמים! תפוזים ואשכוליות עם הדריף*
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 16 | (המשך מעסה־ ) 13 הסיפור הוא שהם נהרסו בעת הלחימה. אכן היתד. שם לחימה עקשנית מאוד. חיילי אש״ף לחמו, בכמה מקומות, עד טיפת־דמם ה אחרונה, פשוטו כמשמעו. כמעט א״ש
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 17 | הח״בים ברחו לשסע קול 5יגז נ״ מ. אביב ה אריד 1רמבה תרומות בשם בעל ה ומיכאל קליינר. המתנגד להפגנות. נעצר בעברבה פגנ ה בלתי־חוקית 1הבנתם של חברי הממ שלה והח״כים
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 18 | הוא קושר את עתידו הפוליטי בראש־ממשלת אנגליה, מרג ־ רט תאצ׳ר. נאמן, פרופסור לפיסיקה, סיפר שתאצר היא ד״ר לכימיה. כאשר הוא ניהל איתה שיחות בענייני מדע, היא גילתה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 19 | בלתים מאת דני אלה שמי על פ׳ בתב־ידו. מ תקד ם מאיר פ עי ל ימינה ! במשך שהותו ברומא, לשם העתקת סירטו החדש אהבה ראשונה שיוקרן בקרוב בארץ, עמד עוזי פרם, בימאי
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 20 | הבוררות היא על שמונה מיליארד לירות - והמרינה שענת שהבורד קיבל שוחד מהצד השני ידי נציגה היקר, עורך־הדין גולדנברג, בבקשה לבית־המישפט המחוזי בתל־אביב. המדינה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 21 | מכתבים ה כ גנ המדמלה הקורא הלך להפגנת ה תמיכה בממשלה וחזר מזועזע. !/ורות ייא הגברת וחן ־ עד י ד * /איו1 מיד,רזפי 07 איק ס רונ׳ ד!/ומירת הסודיות ז מבדד, התאמהגר
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 22 | ^ 171 £ 1 7 1 0 41_41?171 * 1נ 1 3מ 0 עועון ע ם מזכירה צמודה. דגם 820304 עם סוללת ליתיום ל־ 7שני ם פלדה; נגד מיס8 זכוכ׳ית קריסטל. שעון עצר, מעורר, 2/24ו ש עו ת
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 23 | מכהנים (המשך מעמוד )20 אצ״ל ולח״י לבטח מזכירים משהו. השאלה היא כמה עוד נאבד ו כמה עוד נסבול בגלל מדיניותם ה אווילית של מנהיגינו. מכיוון שזו מדיניותם, והצבא כלי
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 24 | מבצע טמפו חפש א ת הפרס 20 מיליון לירות במזומן כולל 2פרסים בסך מיליון לירות כל ץ וחד חפ ש את הפרס שב פקק ותוכל לזכות בסכום כספי גבוה מיד ובמזומן! איזה פקקים מ
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 25 | רעי מכחכים ל מווו ת ני;׳וואין (המשך מעמוד )22 ראשי הסיעה מתמידים כל העת במאבקם להטבת תנאי העובדים, וזוכים לתמיכה ולסיוע של פעי לי וחברי הסיעה מכל רחבי הארץ.
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 26 | פי* ט. כן לויזגינז בכל!הץ ולס 0 .ם ם 0 תלא בינ: סו כנו ת מ כוניו ת לים ה תי כון בעייני -רח׳ יצחק שדה ,30 טל , 03-330971 .חי פ ה: מו סמך בע״מ -דרך יפו , 146 טל
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 27 | הורוסהוס מדצמבר או ינואר, המצב הכספי ישתפר• סכומי כסף בלתי״צפויים עתידים להגיע לידיהם. הם יקחו על עצמם סיכונים שיתבררו כמוצלחים. וכך גם כל השנה הבאה 1983 יש
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 28 | תאורת 1103 כן1־מ מופעים סוחטים ותערוכות קבועות ניידות מיתקני במה אביזרים־ריקויזיגוים תלבושות אביזרי במה לא רועים תערוכות אביזרי פרסום. זזחסס ז 0וז 0טס 0קק*
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 29 | כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל״רווריס״ בתקציבך. ק ח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה בעולם, טלוויזיה שאינה נותנת פרנסה לטכנאים
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 30 | !4ג2 -8 8־*ד 3יינזר דמויות שמאלגים לג׳ו מקרתי שלה, שבסך הכל רצה לרדוף קומוניסטים ולחזור חביתה בשלום. הם עושים ממנו מופרע מעורר- בחילה, החולם שקומוניסטים רודפים
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 31 | אפשרות לרכישת דירה ללא מזומנים בשיטת ע* 0£ 11ח־ו נקבל את דירתכם יהישנה כמחיר מלא. ההפרש ישולם באמצעות משכנתא והלוואה עד 1,000,000 שקל בתשלומים נוחים. בטהון מלא
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 32 | והנוחדת !דאגא־סהו ן ״׳״ו ״״ינא | 1הסינעו!׳ שחשונס ל *011י11 סולי דל נקובסקי (,)41 11 מנתניה, הגיער. לפכט־ הולד לפני 20 שנה .״בלעדיו כבר הייתי מריחה את הפרחים
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 33 | ז אי ר: מארחו החביב של מנח בג ממש יערב ביקורו של מנחם בגין בזאיר, הופ״ע ב פאריס ספר, המדווח על מקצת מפשעיו המחרידים של המארח, הנשיא מובוטו ססה־סקו- . השבועון
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 34 | אנ שינו ש ל11 ג״אומו וילה: הנסיכה קארזלין הפנה למעריצה גס1 , מאז בילו חופשת־בריחה בהוואי, הם אינם ניפר- דים זה מזו — גייאדמו וילה, הטניסאי־האליל מארגנטינה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 35 | אנ שינו סווא״ה: השנים ינסו לנסינה נדמה לי ככל שחולפות השנים, כך יפה והולכת סוראייה, גרושתו המלכותית של השאה האיראני. במקום מגוריה, בפאריס מנהלת סוראייה אורח
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 36 | 2ך מ לי ךנטש כ תוספ ת שהדי הרמל הטעם הנפלא של השלמות שמנת טהורה, חומרים מ שסזיכו, טעם
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 39 | טרמפ תוכנית בנד לאומי שמלווה את ה חי ל אם יש לך בן או בת בגיל גיוס עזור להם לתפוס ״טרמפ לאומי״ .״טרמפ לאומי״ ־ התוכנית החדשה של בנק לאומי המיועדת לחיילים, ובאה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 40 | לאומי שלך מם מכינה אותו לחיים האזרחיים החודשית(וכידוע חיילים זקוקים מדי פעם למשיכת יתר). ב״טרמפיאדה״ ־ עיתון מיוחד של תוכנית ״טרמפ לאומי״ .בעיתון שעשועונים,
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 41 | רק לוזעמיד על הרנליים־ולמחג אץ צורן להרים. אין צורך לכופף. רק להעמיד אותו על הרגליים - ולמזוג! סופר טרופיקן אידיאלי לשמירת קור אן; חום של נוזלים ומתאים לשימוש
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 42 | תמיד תפ שתי אבקת כביס ה שתסיר כתמים, תתאים לאריגי כותנה וגם לאריגים סינתטיים. תגן על ה מ סו ה ותשאיר כביס ה רכ ה וריחנית. עכשיו יש לי בדיוק מה שרציתי. י ט
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 43 | דאודורנט רייטגארד להרגטה טל רעננות במטך * 2טעות בימי הקיץ נדוטי הפעילות התזה בת שתי שניות בלבד, לאחר המקלחת, מונעת ריחות זיעה ונותנת לכם הרגשה של רעננות בכל
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 44 | מזהה היא נמו חזיה. אנ שו בלעדיה, אבל היא עוזרת להחזיק את נר העסק לנו מה דעתה על האשה והאופנה היש ראלית, כיצד לבנות מלתחה בסיסית, ו גם לשתף אותנו באינסריגות של
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 45 | אומרים מה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...הה הם אומרים. מאיר שיטרית: גין ק ארקין: ק׳ ושע: .טוב 111ה חי ה .המעוך מומחה לעשיית עסקים עם המכר ר ר \וז ל את רחמנו!
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 46 | מה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...מה הם <זו עקב גידעד: גד יעקוב : 0ו> ד״וויס: ,בניין ויהודית רביץ, לפי דעתי הכנסת לא באתי להופיע לפני צוינה לצאת
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 47 | הכדורגלן דני מעוז מחזר והח תי כו ת אחרי יהודית נג ר מאז שכוכב קבוצת הכדורגל של הפועל־יהוד, ש לו ם רו ק בן, הביא במו רגליו את גביע־המדינה לעיירה הרוגשת הזאת,
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 48 | ן ן/(/מ7ז/77(/ע( מ ד!ע/ג0 לשחקן התיאטרון כלשה אכגי ולחבר תו׳ השחקנית, עירית שדג, נולדה בת מחוץ לנישואין. את משה, המככב י עתה בסירטו החדש של הכימאי ינקול
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 49 | שוס חששהלאמרעה לי ר כ תי, ש ר ״ א טלס 7ימים על הים באונית־פאר 6 ,ארוחות ביום, שפע של בידור והנאה מאופק עד אופק. המסלול: אשדוד, פורט־סעיד, פאטמוס, קוסדאס(
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 50 | בגלייז ״העולם הזה׳ /שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו? עס? בכתבת־השער שלו, במעצרו של רפי(״נלפוף׳) אילון, שליח ״העולם הזה׳ /שנעצר על סיפון האוניה ״בריגיטה מורס״
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 51 | חדר תמורת תשלום סמלי ועזרה בדירת אשר. בוגרת, נשית ונאה. ת״ד 30895 תל־אביב. * שריריים ואתלטיים. חתיך בן 23 יעניק גופו ואהבתו לגברים יפים מאוד, שריריים ואת לטיים
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 52 | הצנחן השותו (מימין) א מו ר ש 1תכת1 (משמאל) לה תלונן ער דידה(למסה) שאנס אותה - 1־ 3והתחיל הסינסוו אש ו :ן ץ מורת 430 דולר היא יכו * //לה להיות שלך,״ הבטיחה יעל
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 53 | יי מין הסיעסוך :המשך מעמוד )51 איך זה למכור אבזרי־מין ז ;זיהם הלקוחות? האם זה קשה *אשה צעירה ונאה להיות יבו־יונית של אבזרי־מין? האם היו ן שיים בקבלת הרשיונות
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 54 | הנערה מכפו־סבא מצאה את מ 1ת ה ביריה־האם נרצחה על־ידי מאהבה או חתאברח מנ1 שיא ינדה ושאת את הסוד המביש? העוד המישטרה על-ידי החוקרים, ושם חזר במשך הלילה על סיפורו
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 55 | ה גי ד ׳הקטדו (המשך מעמוד )53 דברים כאלה. אני יכול לשוחח איתו, אבל דבר כזה לא.״ התאב דו ת מ שו תפת ^ תובעת חקרה בשלב זה את סו־י י לימן על שתי תלונות קודמות
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 56 | אולם המישטרה נקטה כלפיו בצעד מתוח כם. לתא־המעצר במישטרת מרחב דן ברמת־גן, שם הוחזק החשוד, הוכנס ה עבריין שלום לוי (שמו הקודם: לויא- שווילי) בן ה־ ,32 המוכר
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 57 | פעור מולדת(א) פ תי ח ארץ אחרת בימים אלה, באשר החברה מישראלית עוברת תהליך של פילוג קוטבי בראיית־העולם שלה ובוחנת לראשונה מזה שנות דור את המטרות הלאומיות שלה, מן
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 58 | תולדות הציונות והישוב * מביאה דברי סימפוזיון על תנועת ביל״ו, שבו הש תתפו חוקרים כמיכאל ל,ונסינו, שד נאמן, דויד ויטד ו מתתיהו מינץ. מוצא הסימפוזיון הוא סיפרה של
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 59 | יום רביעי 28. 7 • טבע: הפיל האפריקאי 5.30 שיתר כצבע, מדבר אנגלית). הסרט מספר על הפילים המת גוררים ביערות העד של אפרי קה ועל חיות אחרות שם. • סידרה: ועד ההד ריס
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 60 | שידור צל״יש • לרם עברץ, מנחה מישדר־האירוח של הטלוויזיה זה הזמן, שהציג בראיון את שר־הפנים — (המישטרה) — והדתות, ד״ר יוסף בורג בתוכניתו כספק־ליצן ספק- פושה .
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 61 | .הוועד רגעו ה ח״ ד העניש את השחקן גץ וגי סיגר * רבויאות הבוז -העיקו העכוז * צריו ו 1ח 1 1 11י * 11 * 1השחקן אלכם פלג ^ י י בא להופעתו של 11 1 1 סיגל כדי לשוחח
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 62 | ענוזים לוהטים אוסף של גופות מיוזעים במיכנסי־התע 4מלות ובבגדי־גוף צמודים, לחלקם ד.גדול קיפלי־שומן מיותרים, הנשפכים מכל הכוו־ 111 ^1 11*1מתעמלת שהגיעה למסיבה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 63 | 1111171 אוקואליציונית יהלומים ך ^ 1 1ך נשיא בורסת־היהלומים, משה שניצר, שבא לחגיגת הבר־מיצווה, לא הפסיק במשך כל הערב לדבר בשיבחה של הפגנת התמיכה בממשלה, באוזניו
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 64 | מזכיר הממשלה לשעבר, אריה נאור, בא בחברת אישתו, שופטת בית-מישפט השלום בירושלים, מרים נאור ושני ילדיו. נאור הקפיד להציג את בניו לפני המכובדים. כשהגיע לראש הערייה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 65 | קולנוע סרטי ונידו ח מי כ ד צוו מי שחשב שהקולנוע של ימינו אינו *עוד תעשיית חלומות, וכל מעייניו חם במציאות שבה אנו חיים ובלקחים שצריך להסיק ממנה. טעה טעות גסה.
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 66 | במהירות את אלומות האור המתגנבות מבין ענפי העצים, מזכירים לא מעט את שיבעת הטמוראיס, ומיליום יהיה הראשון להודות בכך. מר עולם. כשפים וקסמים הם חלק בלתי״נמנע
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 67 | הגנטיקאי ום מואב לקה במחלת חשוכת־מופא. הוונאים נתנו לו שנתיים, מא[ 1עבדו שלו ש שנים, שבהו נתבסנוע תי דני, ה ע לו ל לעורו סעדה. הוא מ סנו על מחלתו, סיפרו ויחסו
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 68 | של להקת ״תיסלאם״ הולכת לכיתה ט׳ בתיכון האזורי בגנעת־במר. אמנון ורותי עולים לכיתה ה׳. יהודית מגבנת בעצמה את גבינת- העיזים, כמעט שאינה עורכת קניות. משק ביתה מספק
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 69 | יי ״א 1ל א פו ח ד מיתמווחי״ (המשך מעמוד )67 משבר די גדול בגלל זה. הייתי מנהל מכון וולקני. בגלל המחלה נאלצתי להפ סיק את עבודתי. עשיתי שגיאה ומיניתי את הסגן שלי
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 70 | אך לא לעולם חוסן, ואיך שומרים על האיכות? אם זה באמת נכון, אז כדי שנשרוד צריך לשמור, ואפילו להג דיל, את פער האיפות. אולם אמצעים חינוכיים־סביבתיים אינם מספיקים,
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 71 | ד ז1 הרסת החומה שד בית ד״ן הערתה רנותוות את האיש שקנה את ביתו המנווסם שר משה דיין בצהלה: אחו מששת בניו של עורה מעיראק כ ת כצהריים, ליד בית מס׳ 11ב י רחוב יואב
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 72 | את העובדה שיש אנשים השווים יותר ־ ואנשים השווים פחות, למד מנשה בן־ שילטון עוד לפני 19 שנה. בר־שילטון בן ה־ ,48 אחד מששת ילדיו ן של בעל־גכסים מבגדאד, עלה ארצה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 73 | דמות -בשביד מוזז (המשך מעמוד )5 זות חד־משמעיות לחלוטין, הם אומרים: זוהי מלכודת. !• עתה הם כבר מכינים את קו־ההגנה הבא. מכונת־התעמולה של מסשלת־בגין החלה השבוע
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 74 | בלבד וכך דיווח ארצה מסיביליה ומברצלונה. בארץ לא מיהרו לאשר גם את ההוצאה הזו. אמר השבוע רמי יצהר: אילו היו מאשרים לי סכום של עמדת שידור אחת יכולתי ל שדר 36
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 75 | > 91031 מאת מאיר תדנ 11ר הבורס ה הסקים אוספים בזול ומחכים להסדו1״!״י^ם אני רוצה לומר בכלה דכרים חשוכים ואו! אדה אפשר לרשום. הכורסה מחסה להסדר בביירות. אם יהיה
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 76 | תה נמס עד הקרח השקה של 5טבביס טבעי נמס מיד במים קרים טעים מחור. ומרענן תענוג לא יקר 5 -כוסות בשקית חדש בישראל 106)116211 צ\11
העולם הזה - גליון 2343 - 28 ביולי 1982 - עמוד 77 | 76ע מ 1די0 ה׳ אב שנה 46 המחיר 30 :שקלים (כולל מ.ע.מ). מזכירתו של שגואל תמ יר שהורשע ושוחרר גג א סוו - בעלה ג׳ניפר
חזרה לתחילת העמוד