גליון 2344

העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 2 | טרמפ לאום• תכנית בנק לאומי שמלווה את החייל שלך וגם מכינה אותו לחיים האזרחיים יש לך בן או בת בגיל גיוס עזור להם לתפוס ״מרמם לאומי״. ״מרמם לאומי״ — התוכנית החדשה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 3 | כתבת הסוער הק־דמ־ : כתבתהשער האחור־ : ע רי פתרא שי ם מידהמת הלבנון מסתבכת והקשר סביב ישראל מתהדק. גילויי העולה הזה: על תוכ־ניותיו החדשות של ו * שר־הכיטחץ ועל
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 4 | מארמון הנשיא בבעבדה, ושמיר שרון גור ש מן הבית הלבן אחרי ש ספג נזיפה הסבדנות פוקעת מיליונים ברחבי העולם קראו את הסיפור, אם כי באיחור של כמה ימים. בסופו של דבר
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 5 | * היעד החדש ־ הפיכת החלק הבנוי בצפיפות של ביירות המערבית לסיו־לח׳ן עד למוד לבנוני נגד אש־־ד. האמצעי: להלוויה זמן! * החידוש במערכת הביזזב: מספדים שנשטהיס או נעם
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 6 | עוג הקוב נידתה גירה וזין דיו המחסומים ברחם ביירות ובמוכזה ומדווחת עד הזעם שד האוכדוסיה: חייל אחר, רוגן שמו, ביקש שאמסור ד״ש למיישפחתו. כשעשיתי כבקשתו, ביום
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 7 | אוכלוסיד. אזרחית. אבל אם אני בבר פה, אז קורה שאני מחייך אליהם. למשל, בבוקר עברה מכונית עמוסה במישפחה, והיתה ביניהם גם ילדה קטנה עם עיניים גדולות. חייכתי אליה,
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 8 | זה או אחר במיפלגת העבודה, ולהריץ את עצמו. כדי להפגין את עצמאותו החדשה מרבה יעקובי לאחרונה לפרסם מאמרים בעיתונות היומית. הקו החדש שלו מכונה במיפלגת העבודה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 9 | הסיטו המלא על ״ליל הסכינים הארוכות־ בגלי־צה־־ל מהי עמדתו בנושא אקטואלי זה או אחר. בן־נר, המגיש לסירוגין את תוכנית הבוקר הפופולארית נכון לעכשיו, התבטא בתחילת
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 10 | גאון ונדי לא היה מנהיג ציוני אנטי־דתי יותר מאשר זאב ז׳בוטינסקי. הוא דגל באופן קיצוני בהפרדת הדת מן המדינה. עד כדי כך, שהנימוק העיקרי שלו נגד השתלבות הציונות
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 11 | ; 8 7 *1י 1 1 א ח די הטבשבאה מג ר ש. ואוחריו היו ר ש ע ד הו ה ר הגו־ו ל־ ה עומד להתרחש בלבנון, מבחינה הקשר בינה ובין ישראל ו אנו צופים בראשיתו של מחזה,
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 12 | ...בי בתנאים באלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל״חורים״ בתקציבן•. קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה בעולם, טלוויזיה שאינה נותנת פרנסה לטכנאים
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 13 | ב מדינה 1ימי ל חמה הא לסוגה דאב אר. ל1ד.זגי ד הבעל נהרג במילחמת הלבנון. בית המישפט דרש כי האשה תבוא להעיד, כיוס השלושים. היד, זד, תיק רגיל של שוד וגני־בה.
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 14 | הטיילת והדיילת ״ ס ״ לוז ״ ,הרברטסמואל 80ת ״ א קו ד ם גנבו מ ה חוף את ה זי פזי ף כדי לערבבו ב סי סוב טון ולבנו ת עי ר. אחר ־ כ ן. כדי להש כי ח מלבנו אתהא בי ד
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 15 | מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומר מה הם או יורם פריד מן: ד די בורובי ץ: אמנון ברנזון: המחשב ידווח לו על ״אני חצי סוציאליסט אבל ״אני לא ג ו בח ו ־ל . מצבו
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 16 | היכן היתה א ש תו ש ל הפר 1פ ס 1ר יז בל נאמן בעתהשבע תו לשר וביצ ר הב רי חו סגן־ה שר פסחג רופ ר ונהגו ס חור ה מל בנון 8ח״כ אגודת־ישראל, אברהם שפירא, נקרא לטלפון
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 17 | 8ש ומצא סיגרים זולים. נהגו, יעומת זאת, קנה נעליים איטלקיות במחיר של שלושת *לפיס לירות. כדי למנוע בע־יזת בגבול. נעל גדליהו את הנעליים האיטלקיות, וכך חזר איתם
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 18 | בלננים מאת דני אלהש מי אנשים פנינה רוזנבלז ם גי לתה את קהל בו ח רי הוב תו ךעשר שנים היא תרוץ ל כנ ס ת 8אגיכה ארידור, אשתו של שר־האוצר, ממשיכה לאסוף כספים
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 20 | סטרימלי משקה אמיתי שאין דומה לו מרענן, מהוה, וטעים סטרימלי סירוס בששה טעמים! תפוזים ואשכוליות עם הדריף* מפרי טבעי תפוחים ופטל, ובטעמים הבלעדיים מחויל סטרימלי
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 21 | 3שע נגד השלום כאיש העוסק בתיאוריה של השלום, אצי מגיע את הערכתי לאורי אבנרי שעבר לביירות המערבית כדי לבוא במגע עם אויבי ישראל. מעשה אמיץ זה זוכה בהערכת כל שוחרי
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 22 | מכחכים הנה האי ש י תגובות קוראים על פרשת אלי גבע (״העולם הזה״ .)2343 תודת העם בישראל צריכה לה יות נתונה לאלוף־משנה אלי גבע, על שהעמיד במלוא חריפותה את השאלה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 23 | עד מיליון שקל הלואה ל־ 6חזדשים ללא הצמדה והכסף עובד ב שבילך מיד! איך זה עובד? חסוך היום— אתה נותן הוראה להפקיד בתכניות החסכון ״יתרון ברירת ריבית״ ו/או ״יתרון
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 24 | דו1ו!1ס הו ד ״אח א בי גי ל •נא מאה; : )1אכזבה ( )5 ;) 3,3ברית מדינות ; )10 משקה ; )11 סתם ; )13 כלי מוסיקלי ; )14 תבלול; )15 נשף מסיכות; )16 סיעה ; )18 בקשה ;
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 25 | כאשר ממשלת ארה״ב החליטה,בשנת , 1980 לרכוש מדיגיטל 4000 יחידות מחשב(יותר ממה שרכשה מ.?,ב.מ״ו״קונטרול דאטה״ ביחד) היה ברור, לאנשי מקצוע ברחבי העולם, שדיגיטל
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 26 | איתן עמיחי הד ברת ״מזיקים מכהנים 5 ^ 1 1 1 מומחים לחז־ברת תיקנים ן ג׳וקים) ,תולעי עץ, חרקי 1 ממרים ובגדים. דמת-גן. דח* מודיעי! 8ו׳ ת ד 10 \5^ ״ 2272 7 9 0 1 1
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 27 | אופנוע פנטיק מוטור, אופנוע משוכלל אמין ומרשים. פנטיק מוטור, מכניס קצב לחיים שלך. פנטיק מוטור. שאל רבע מיליון צעירים בעולם. הם יספרו לך. לבחירתך מבחר אופנועי
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 28 | הורוסהוס מדים בנימיני מזר החודש: אריה אם חושבים על דמות קלאסית המייצגת את מזל אריה יש לדפדף בין דפי התנ״ך ולהגיע לספר שופטים, לפרקים שבהם מסופר על שימשו! .איך
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 29 | י עי ע ל יז כו, הבנקים י פ׳ ירד־ בבורסה 2ריי י ל ח 1 1 2 0 !גי&ממד&הממ •־״ע 5ע במזלז 4לממלוז ־ /ג י 5ממג * מממי * שיי 1מטו < מ ו י׳ אפאמרס? יגל
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 30 | איו מסנירים שילד עוני! ,ומייבב ליד ג 1טז אמו, מוניח שאנחנו צודקים? )5אח• 1X5 אססאס! ציור של רענן לוריא, הישראלי־לשעבר, ב־י*י סיימם הלונדוני, מראה את בגין הרוכב
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 31 | המנקד מנחם בגין בדמות מפקד של ספינת שודדי־ים, בעל כובע של אדמיראל ועליו שתי העצמות הצלובות, סימן הפיראטים. על כתפו יושב הנשיא רולנד רגן, בדמות תוכי, ומברבר
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 32 | אפשרות לרכישת דירה ללא מזומנים בשיטת ו\ו 4 0 £ 1זדו נקבלאת די רתכם הי שנ הבמ חי רמלא. ההפרשי שולם באמצ עו תמשכנתא והלוואה ע ד 1,000,000שקלבתש לו מי ם נוחים. ב
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 33 | השוק ה אי רו פי המ שותף: בע ״ ה ושמה שו לץ מאז הדחתו של אלכסנדר הייג ומינויו של ג׳ורג׳ שולץ לתפקיד שר־החוץ האמריקאי, חלה הרעה ממשית ביחסים בין ארצות־הברית ובין
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 34 | התנצלות מו דעת פי אטש פו רסמהבתא רי ך 28.7.82 פו רסמהבט עו ת. ה מחירי ם אינם נבונים. תעריפון המנויים ש ל החלםי1.6.82 091181 לשנה בשקל מחיר העיתון בארץ הוצאות
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 35 | ,א וים ב שו ס . אחד זוכה ־ שני בונה: ג״מי קונגרס זכה גיון מקגרו בכה בגיל ,30 אחרי שלא זכה באליפות וימבלדון זה שמונה שנים, נחשב ג׳ימי קונורס לכוכב שעבר את שיאו.
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 36 | )11*11111 1 1 1 1 1 1 3 די מ״גיווס: הגאושות שזנתה במידוץ אחרי כל הבעיות האישיות והמישפטיות מייג׳זרס, בעקבות פרידתו מרעייתו, רצו בהחלמתו מפארה פוסט. עד עתה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 37 | כול ם אוהבים ע זיפפ כי זיפתהו יודעים עם המבושלים אבל 4׳ - ם־-,הוסיף אפשר ל **יצילכם: א אוליים אינכם... התב של טוב \ שמאכלים ה שבילכם: ...יי חד שות י״ -סו ב
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 38 | התמרים(ל־ 4מנות) 2אבוקדו ב שלים. לרוטב/2 :י כפי ת חרדל, ו כף דבש/2 ,י כוס שמן זית, /4י כוס זיפ א שכוליות, מיץ מ־/2י לימון, מלח ופלפל לבן. לקישוט 12 :פלחי
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 39 | התמרים(ל־ 8מנוח) 2תפוחים 4 ,תפוזים 2 ,אגסים, /4י ש קי ת זיפ תפוזים(כף מקופ ס ת זיפ) ,י/י שקית זיפ א שכוליות(כף מ קו פסת זיפ), 2כפות ליקר קורסאו, 150 גרם תו ת
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 40 | זיפ ה קו ט ב הצפוני חתונה ל בנ ה-זי פ 77 כל ר,מ:ן מ יל לר׳יא זיפ סנואו בול תפו ח זיפ (לב הענין) זי פ ט רו פי קל ז מנה שמנת מתוקה ו מנה ליקר בננות זיפ תפוזים
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 41 | היה בהפגנה של התמיכה במילחמה ובממשלה שלט אחד, שכולם כבר דיברו עליו ובצדק, אבל גם אני לא יכול להרשות להזדמנות כזאת לחלוף על פניי. כוחו של השלט היה בעובדתיות
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 42 | רו ייי איו? אונס קבוצתי קוו ה ב עי קו ב סופי־ שבו ע שד תורשי הקיץ! החמיג * 1ו!נאנסות הן מו ת העשרה, האנס 1],מבוגרים מהן בשנים מעטות איפה? אונס מתי? צי מ מי ק
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 43 | בראש־זזעין. מיספר רב של מיקרי אונם קבוצתי קרו בצריף של חשש, בבית־הכנסת > של השכונה, ובכמה בתים נטושים באיזור. המיוחד בחלק מהמיקרים האלה היה שיתוף־פעולה מצד
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 44 | ירדנה ארזי• את ענת הוא הכיר באמצעות סמי הירש, שהיה אז חבר שלה. סמי ניהל בזמנו את המועדון, שבו שותפים רפי שאודי ושוקי בן־פורת. ענת, שהיתה באה לבקר את חברה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 45 | מר ס ר התגייר שחקן הכדורסל השחור של הפועל תל- אביב, מרסר לגון, התגייר לפני חודש בארצות־הברית. מרסר התחתן בארץ לפני חצי שנה עם חברתו האמריקאית שרון, שאביה נמנה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 46 | ך* אוכילוסיה הממלאת את ספסלי־י י הנאשמים בבית־המישפט מורכבת מתמהונים לרוב. אבל באוכלוסיה ססגונית זה היה מרדכי רובץ יוצא־דופן. רובין ,37 ,מזכיר את רובינזון
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 47 | רכש ילו ידידים משבט בדואי המתגורר במקום, והיה מבלה את הערבים בחברתם. י די דו ת א מי צ ה חד מחכריד הוותיקים ביותר היה י שמעיה אנג׳ל. שנים אחדות לא התראו, כאשר
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 48 | ה>רר.רר\.י*1ג־וי<י אינך לבדך נשים יושבות ליד הטלפון 24 שעות ביממה ומוכנות לעזור לך במרכז הסיוע לקורבנות אונס. טלפון 234819־.03 נוגע ללב צירופים אפשריים 41
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 49 | ז ה חי ה ה ע 90ס גליון ״העולם הזה,״ שראה אור השבוע לפגי 25 שנה כדיוק, הביא כתבת תחקיר מרץ פה תחת הכותרת ״השערוריה בבניו הכנסת,״ שבה סיפור החשדות על פרוטקציה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 50 | סי לתחת הז ב ל וי כירותי, יחי עידן האימפדוביזציה ! יי* חסל סדר הקיטורים של אין לי ימה ללבוש. החדשות האחרונות הזועקות אלינו מניו יורק, ארץ ההמצאות, הן שהיום כל
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 51 | ק 9ד- האמנית וחד גו א הניאה עי מה אוננה חו ש ה. ..הנאטנט נשוט,״ היא אומוח , ..צויו וק לאלתו ואז !אנשו לעשות הכל: חולצות ו מננ ס״ ם שמ ל וח עו ב ומיכנסי שווטס
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 52 | גובתו שד מכדור אנוס בוו נמצאה נשהיא צכה במימי נמד וארנסיה נ ם נוו. האם נוצח? האם היתה תאונה? חבות..צים״ מגמגמת, והבנים מאיימים ך* טכח של צים־יוסטון, איחר בכמה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 53 | קרוב־מישפחה של אבוטבול, ושירת באד תה אונייה. . בני־המישפחד, התחילו לטפל בהעברת הגווייה לארץ. יתכן שהכל היה מסתיים בזה, אילמלא נוצרה שורת עיכובים מוזרה, עד
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 54 | עו ר מו לדת ( כ ) ס קז ר נפש שסועה בימים אלה ראה־אור ספר מופלא ושונה על ימי הראשית של תל־אביב. הספר מה הס החיים? יומנו של יצחק יפה בנווה־צדק בשנים 1912 עד .*
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 55 | 4 4 | 4 4 4 4 / 4ץ 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 •4 4 4 4 4 4 לשטוח את מועקות ליבו, את אותו כאוס הממלא את נשמתו, את תיאורי אותם ניגודים שהוליכו לקראת קיצו. אותה תשוקה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 56 | יום רביעי • סידרה: הדוכסית מרחוב דיוק (— 8.03 שידור כצבע, מדבר אנגלית) .הפרק בעד כל הן! מספר על אשתו היפה של אריסטוקרט מבוגר ועשיר הפוגשת במלון ברוזן צעיר
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 57 | >101(01 התרווחי בנוחות באחת ממערכות הישיבה הנהדרות של וורדו והסתכלי סביבך. האם את מכירה מערכות־קיר מרהיבות יותר מאלה? סגורות, פתוחות ובמבחר גווני האגוז, האלון
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 58 | טסוח בנוי טבעי 0סירופ ממותק בשפופרת. 0מבוסס על חומרים טבעיים. 0כל שפופרת מספיקה להבנת 6כוסות משקה גדולות ( 11/2ליטר). 0נוחוקלל שמו ש. 0אין צורך להחזיק במקרר.
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 59 | שידור צל״יש מתיזוח ו>19ד אתודח • לחגינא אמוץ, מפיק המישדר בר־כוכבא או בר־בוזיבא, שנערך בליל תשעה באב בהשתתפות הפרופסור יה,ושפט הרכבי וד״ר ישראל אלדד בהנחיית
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 60 | קולנוע סרטים שו״ם גדולים ארתור פן וסידני ׳לומט הם שני בימאי- קולנוע שעשו את העבודות הטובות ביותר שלהן, כאשר ניסו להתמודד עם הדמות של אמריקה, כפי שהיא משתקפת
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 61 | חרים — בין אם מדובר בנער נכר. שמחלק עם הדמות הבולטת מתוך ארבעה החברים (בן המהגר היוגוסלבי) את חדרו בסיב- ללה, או באב היוגוסלבי השתקן שכל עגמומיות החיים חרוטה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 62 | מווע הגיעה דב שו להקת..וימיו!״ לארץ לאחר שביטלה הופעותיה? * מה לא עושים השחקנים הצעירים נדי להצליח בקולנוע הישראלי מפרגנים מי שאמר שבארץ הזאת לא מפרגנים האחד
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 63 | מחושן לאור ״אילו היה לך כושר הספיגה שלי היית מגיע רחוק מאוד,״ הפטיר שר הבטחון, אריק שרון, לעבר עזר דויצמן. הזדמנות לאמר לעזר משפט כזה ניתנה לאריק שרון, כשנפגשו
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 64 | קולנוע הכושי ו 1שה את שלו שלושה שחומי עור, במכנסיים הדוקים, שלושה שחומי־עור, במכנסיים הדוקים, נוצצים. מתפתלים על הבימה כנחשים, גופם נוטף זיעה. לפתע תופס אחד
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 65 | אחיהם, עונה הראשי שר יאסו עופאת נב״וות, משמיע רעות מתונות בזנות מדינה נרססינית בחרק מן הארץ, אבר גיובראן(מימי!) וסרימאן שקוד שייכים רקבוצת שוליים קיצונית
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 66 | ״ להילחם עוד ו&סוף, ולוא ל״ה־מע!״ את סח׳נץ, הנמצאת בלב הגליל, מהכיבוש הישראלי ז ׳סלימאן: אנחנו רוצים1שהעם הפלסטיני יחיה חיים חופשיים, ויהיה כמו כל עם אחר.
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 67 | עמאד שקור וכתו מהא כפגישה עם יאסר ערפאת בביירות המערבית* ״העובדה שהתקבלתס לראיון אצל ערפאח, למרות ששירתתם בצה״ל, מוכיחה שאש״ף רוצה בשלום!״ למה התגשמה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 68 | — ערוב ב צ רי ח (המשך מעמוד )9 מלבד דיווחי קור והראובני, חוששים בגלי־צה״ל שחברי ״הפרלמנט של ראשון־לציון,״ שיש להם פינה בתוכנית שעתיים משתיים, עומדים להגיש
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 69 | ח ״נ מי נארקר ״ נ ו (משמאי) התגו ש מאשתו צ פויו ת( מי מין) ו בני ת המחוקקים *ואה הרכילות ^ ילו בי קשה צפרירה, אשתו של ח״כ חרות מיכאל י קליינר, הוכחה לכך שבעלה
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 70 | * צילה זהבי !רצחה בשלושים דקירות של סכין. * משפחתה טוענת: לא יחנן שחיכתה ל טו מ פ בכבי ש, מפני שהיא התנגדה לטו מפיס. * איש לא הודיע למישפחו זה על על מציאת !
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 71 | תיר מאיתנו. זה לא הגיוני מה שהמפקד שלה אומר! ״אני מכירה את הבת שלי ויודעת שהיא לא היתה עושה דבר כזה. כל מי שהכיר אותה יגיד אותו דבר. היתה כאן הזנחה שגרמה לאסון
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 72 | ,ל הי לחםעדה סו ף, ולאל היכנ ע!״ (המשך מעמוד )67 סוג כזה של טרור, שד פעולות, אד שאתם נגד? סלימאן נ כל טיפת־דם שנופלת, לא חשוב איפה, מעמיקה את הפצע ומרחיקה את
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 73 | מאת מאיר תדמור אלקו: העליה כבר בהתחלה אני צריך לומר לכם את דעתי על הבורסה. היא הרבה יותר טובה, בסך הכל. מאלה שמשקיעים בה. הנה, הבעיות בלבנץ רחוקות מלמצוא
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 74 | ספ1רט כ דו רסל שום דבר אינו סוס בארי לייבוביץ 37 כדורסלנה הוותיק של הפועל תל־אביב, הסתובב עצוב בעיר מאז שהודיע על פרישתו. לפני כמה חודשים. לייבוביץ׳ לא הסתיר
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 75 |
העולם הזה - גליון 2344 - 4 באוגוסט 1982 - עמוד 76 | 76ע10 די0 מיספר 2344 אב תשמ״ב4.8.1982 , 0ם 9ן המחיר 30 :שקלים (כולל מ.ן^כג) 111 3§1ן׳ צבי שפירא בגד ן
חזרה לתחילת העמוד