גליון 2345

העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 1 | ; 35 שקלים(.כולל > ג*
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 4 | בחבות השער הקידמי : כתבת השער האסור: , ביירות ננוביית המועילים צוות העולש הזה סבב את ביירות יי׳ייי־יי המסלול׳ ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערבת
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 5 | 4-4- 1 * 4ז המתנגדים לאריאל •טרץ ולצעדיו, נועדו לפגיע קורם־ כד בשר ,־,תיקשורת, מרדכי ציפורי. מקורבי שרון חוששים מפני הציר דויד לוי—יורם ארידור. המבקש לצרף אליו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 6 | במדינה העם עד חוט השוורה שני אגשים קובעים עתה את גור7ם ש? מאות ואלפים להיים •למוות — והאמהות אחוזות חרדה. החודש השלישי של המילחמה התחיל — ועימו החודש השלישי של
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 7 | אבי ואחמד וסימה וסיהאם אבי היה ילד טוב. בן טוב ותלמיד טוב וחבר טוב. הוא רצה להיות אדריכל. הוא גדל בחיפה. הוא לא היה פוליטיקאי גדול, ולא שמע הרבה נאומים. כאשר
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 8 | יומיים אחו׳ הקוב שבו חזיז צורו את החזית בוהם ובמינוח של העיד הנצורה, ביום הראשון של החודש השלישי שר המילחמה סיידו אור׳ 1אבנר׳ והצלמת ענת סדגוסם׳ לאודר הקו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 9 | אולם ונאים אולם הנוסעים היוצאים בנמל־התעופה הבינלאומי של ביירות. אין נפש חיה. על הריצפה פזורים שיברי־כלים. על הקיר ממול — שעון חשמלי, המראה את השעה שבה פסק
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 10 | — ב עי רהה רי גהי (המשך מעמוד )7 מות של ביירות־מערב, חזית־בטון אימת נית, מצדה הפלסטינית המיועדת. ממיזרח שכונות־הווילות הנוצריות שעל ההרים. על המסלולים הריקים
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 11 | הישוים (המשך !זעמוד )9 תים עלובים משני הצדדים, ומעבר לו — הים. אנחנו עומדים בראש גיבעת־החול. שוב מראה סוריאליסטי. עיירה נטושה. באמצע — חזית יפה של בית־אבנים,
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 12 | משמאל פותזז את תיקו המכיל מכשיו־וידיאו. כל אחד מנסה להציל משהו מרכושו. תרנו כמה מחבלים בבית,״ מסביר התת־ — אלוף בלי התרגשות ,״עכשיו הרם טאנק את הבית.״ הדממה
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 13 | ביקור במוסיאון הרכוש? האלפים העוברים כאן ביום הח ליטו למלט לפחות את החיים. החלטה נו ראה. פירושה: לוותר על כל מה שצברו בחייהם, בעמל של שנים, להפוך בן־רגע
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 14 | מערב, מוסלמים וגם נוצרים, להישאר כדי לשמור על רכושם. צוות של הטלוויזיה האמריקאית רואה אותי, כשאני עומד על מעקה, ומבקש ל ראיין אותי. בתום הראיון ניגש אלי הצעיר
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 15 | מסלול מירוצ• הסוסים זהו קו החזית. מתוך העמדה הקדמית ביותר של צה״ל צילמה ענת סרגוסטי את ההיפודרום, מסלול מירוצי הסוסים, הנמצא ברובו בשליטת כוחות מי רו ץ בד סוס
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 16 | נשק, מגפיים׳ עיתונים — כל מד, שהופך שני מטרים מרובעים של ריצפה לביתו של חייל. על הקירות — כתבות המעידות על המוצגים שהיו באו׳ ומתחתם ציורי- קיר ושמות של
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 17 | חור מ!ד חור אני משלם בשקלים. הוא רץ אחרי כדי להחזיר את העודף. נכנסים לאחד המחסנים הגדולים של ה נמל. למטה רובצים על הארץ כמה חיילים, על שמיכות מסודרות. על הקיר
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 18 | גרוטאה חלווה מגג של מיבנה בנמל־ביירות, הנתון בידי צה״ל, צילמה ענת סרגוסטי מראה זה, המסמל את המיל־חמה כולה. אל רציף הנמל הגדול קשורה גרוטאה חלודה, שאיש לא טיפל
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 19 | בלאופונקט ב 14-תשלומים 111111111 עכשיו, אתה בגר לא צייד להתפשר ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום לי׳חוריס״ בתקציבך. קח לך היום
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 20 | 1111111111 בחשד לחברות באחד מאירגוני אש״ף. על־פי הגדרת צה״ל, שאומצה על־ידי כלי- התיקשורת הישראלים. הוא נכלל במה ש מכונה ״ילדי האר־פי־ג׳י,״ שבינתיים שוח ררו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 21 | •רדי תחורסת בהם ״מחבלים״ .לדברי הגירסה הזאת היו הפגיעות כה מדוייקות, עד שכל בית כזה ספג פגיעה ישירה ונהרס לגמרי. אולם כל מי שמבקר בראשידייה יכול לראות את האמת:
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 22 | אבא איננו אס ובתה על רקע בית הרוס במחנה הפליטים ראשידייה, השוכן מדרום לצור. רבים מן הגברים במחנה נעצרו בידי הצבא ונשלחו למחנה־השבויים. הנשים והילדים נשארו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 23 | מכהנים ברשת גבוו ״א״ נ די ב א בי דן שאוזן : . 1הוליכו שולל בצורה שטו תית .3מה שכב בקור עם עלות השחר ו (מ 5 ,4 .9טיפש אבל רציני (.)4 . 10 לעשות הכרה בין ועליזה
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 24 | הו רו ס הו ס מדים בנימיני !-וזוזר החודש: אריה זה למעט עלבון, לתאר ילדים גני מזל אריה כילדים. אישיותם הגרורה והחזקה בולטת ממש מיום היוולדם• התנהגותם, רגישותם
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 25 | מכחכים (המשך מעמוד )22 דעת־הקהל בכלל•׳,והיהודית בפ רט, על רגליה. רבים ממעצבי דעת־הקהל התבטאו?לא סייג וללא משוא־פנים ,׳ותיארו את אחד הצדדים בביטויים קשים ב
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 26 | מ׳משלושת המסיס הגדודים מתן לך הלוואה עדמיליון שקל ללא הצמדה-בטלפון* ...והכסף צמודבתוכניתחסכון-מיד! טרפן 03-637311 ות שגע וימר יעסבסוו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 27 | מכחבים (הנושר מעמוד )24 הבלגתי, אך בפעם נוספת לוקח אתה כתר לא לך, ואכן בהבאת את בר־המיצווה שלו לא יכיר את אורחיו? נכון שלא את כל המוז- מנים הכרתי, אבל רובם
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 28 | במדינה המילוזמה נלחוץ ד חו ק הפליסטינים הם היהודים החדשים — נם מבחינת !התמודדת שהם -מחזיקים. באירופה הכבושה התהלכו היהודים כאשר בידיהם תעודות־זהות או דרכונים,
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 29 | ״לצערנו תתעכב הטיסה למ שך 12 שעו ת. בעל רקכ/׳לל 7 יקב לו פיצו 4 0דולר״. ביטוח ״ד רכוני ת״ — פולי סההמצ טיינ ת בריחב־יד ו מ עני ק ה תג מול הול ופיצוי הוגן ב כי
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 30 | בזו ל וביוקר לא בעסק אני רוצה להודיע בזה שאני לא בע סק. תוציאו אותי בבק שה מהח שבון. פוס. לא מ שחק יותר. שמעתי למשל ב מהדורת חדשות ב טלוויזיה שירושלים טוענת
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 31 | הזנוו כבר עכ שיו מקום ל מודעות בגליון ראשה שנ ה ה מוג דלוהחגיגי של זזדזו־ח דו ה שי צאל או ר 3־ 15 . 9 . 8 2 ת שלוב ת מפעלי ,,ה מג פר ״ מ ציגי ם א ת דגמי ס תו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 32 | יוגוסלביה: קשיים נלנליים נסיונותיה של ממשלת יוגוסלביה לבסס מדיניות מחי רים המבוססת על עקרונות השוק החופשי, זלרתום אותה לצרכיה של הברה סוציאליסטית !תעשייתית
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 33 | אי רו פ ה £084// 0485 א מי תי 2נ כרטיס ״יורייל־פס״ -כרטיס חופשי לרכבות אירופה -הדרך הנוחה והחסכונית ביותר לראות הרבה מדינות באירופה ולהבות מגופן המרהיב. המחיר
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 34 | אנ שי ם שום חיוך מתוק, ידיים צמודות זו לזו בהתרגשות — זהו המראה הקבוע של קאלולין, נסיכת מונאקו המאוהבת. ואין כבר ספק בקשר לנושא הערצתה של הנסיכה בחודשיים
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 35 | ב טו ל ס . אנ שינו הדוכסים מגלוסטו: חגיגת שש השנים הטובות אח ווהן: וראות את הנזוז סוף כל סוף נמצא גם אלוף בשטח הקומניקציה עם העולם ׳הבא — זהו האיש שליד כדור
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 36 | פתדספת דובדפנים שחורים הטעם הנפלא של השלמות שמנת טהורה, פירות טבעיים, חומרים משובחים, טעם נפלא.
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 38 | 5שקיות ריקות של זיפ(לא חשוב באיזה טעם) יכולות להעניק לן מתנות משגעות. כדאי לן להשתתף במבצע זיפ כל שעליך לעשות הוא להשלים את הסיסמא: והמשקה מוכן״ ולשלוח 5שקיות
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 41 | סירופ ממותק בשפופרת. מבוסס על חומרים טבעיים כל שפופרת מספיקה להכנת 6כוסות משקה גדולות ( 1/2ו ליטר). נוח וקל לשמוש. אין צורך להחזיק במקרר. פיה מיוחדת מאפשרת
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 42 | בנק הפועלים בע־מ •בנק המזרחי המאוחריבערו• הבנק הבינלאומי הראשון לי שראלמוח •בנק קונטיננטל לישראלבעימ •בנק מסדבע״מיבנק הבניה לישראל בע״מ •בנק יהב לעובדי המדינה
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 43 | המהפכה הטבעית ־־־ השתיה תפוזים בטעם א שכולי׳ בטעם ליי׳^ צבם עמ(1י ^ען ו *אבקת השתיה היחידה המיוצרת מחומרים טבעיים מ 1קד/רפאל
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 44 | במדינה בן־יהודה, ובזול — עד .200 דולר לחודש. טלפון 651628־.03 +,מחיצה וביורים. למכי רה מחיצת הרמוניקה ,250x280 אסלה לבנה +שלושה כיורים. *מרצפות למידרכה ,45x45
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 45 | אומר מהה אומד ...מה ה אומר מ ה הם אומרים מרד כי ב ר־ און: פאר : האוייב שד השלום דתת, שואף טוב- , באפוקליפסה עכשיו! להוציא הרבה כסף! לפני כמה שבועות פגשתי את
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 46 | נזה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים כו־מית גיא: חה ה אוח דויד אסי א: אני אשת ־א יש ..שהוועד יעמוד בשווה חבוה־קדישא הם וידחוו את האצבע! הלקוחות השקטים!
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 47 | שמושת אחרי ההאשמות ההדדיות המפוצצות בין הדוגמנית הוותיקה ם מדר דרור ובעלה, המיסעדן אבי ארכיב, שפורסמו לפני שלושה חודשים בהעולם הזה, יש לי כעת בשורה טובה על
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 48 | חבר מ חיי ב דוגמנית־העירום והשחקנית אניטה פללי, שנושאת את התואר ״הישבן של המדינה״ ,בשל העכוז הסקסי שלה, שאותו היא חושפת בכל הזדמנות שרק אפשר, נראית בזמן האחרון
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 49 | קולנוע פחת שחקנים, הוא גדל בבית שבו האב היה טנור באופרה, האם שחקנית וחמשת האחים והאחיות שלו הופיעו מגיל רך על הבימה. בן 3היה פאטריק שחקן־תיאטרון, בן 4הוא כבר
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 50 | פת ומישחקו זיכה אותו בפרסים רבים, אבל אישית, כאילו נשבר. שנה לאחר מכן, כאשר עיתונאי העז להדליף את האינפור מציה על נישואיו לאלזה. הוא נטל עימו חבר, והיכה את
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 51 | לדי ה חו ר בו ת (המשן מעמוד )21 שבים,״ סיפר הפליט, המתגורר בראשידייה, ״ברחנו כי הגיעו אלינו הידיעה על מה שקרה בדיר־יאסין. אנשים משם באו אלינו לכפר וסיפרו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 52 | 1ה היה הווו ( ההוה שהיה כליון ״העולם הזה״ ,שראה-אור השבוע לפני 25 שנה בדיול״ הביא כתכתרשער תחת הכותרת ״האיש המסוכן ביותר במדינה׳ /שהתסלדה בשאלה ״מדוע יושב
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 53 | ך* קיץ בעיצומו והם מגיעים אלינו, י 1מי לחופשת־מולדת ולביקור הורים, מי להכרת ארץ הקודש ומי כדי לנסות את מזלו בג׳ונגל האופנה התל־אביבי. המ שותף לכולם הוא שהם
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 54 | למידת ההשקעה 500 .עד 1000 דולר ליום צילומים לא הולכים ברגל. ״רוב הדוגמנים באירופה, וגם בארצות* הברית, בולעים מדי יום ויטמינים. הכי פופולרי הוא ויסמין
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 55 | אפשרות לרכישת דירה ללא מזומנים בשיטת עו £1ם^ח 7 נקבל את דירתכם הישנה במחיר מלא. ההפרש ישולם באמצעות משכנתא והלוואה עד 1,000,000 שקל בתשלומים נוחים. בטחון מלא
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 56 | ^ ״האביב על ..הסימפוניה הפאסטח־אלית״ !צביעותה של הד ת החדש ׳ שלתרב 1תהימין לפתוח חזיה בליטוףיד תרגום דיד אנדרה, ז׳יד 1951—1869 מחשובי הסופרים הצרפתיים בסוף
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 57 | נמר שלנ״ר (המשך מעמוד )55 לו :״בגלל לימודיו־ ושירוונך הצבאי לא תוכל להינשא עוד שנים רבות, אני יו דעת יתרה מזאת, אני אישית איני מצדדת באירוסים ארוכים. זה מעייף
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 58 | מודעה זו מיועדת למי שאינו מוכץ להתפשר בפחות מאשר המכוניות שלפניך משלבות אמינות והידור לפי מיטב מסורת אופל.כל אחת מהן שומרת על ערכה בזכות יתרונות מיוחדים: 1300
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 59 | יום רביעי 11. 8 • סידרה: הדוכסית מרחוב דיוק (— 8.03 שידור בצבע, מדבר אנגלית) .לואיזה מחליטה שפו ליטיקאי מסויים, מצליח ונו אף, הוא אישיות בלתי־רצויה בבית־מלונה.
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 60 | שידור צלי־ש עיד דד א דחמיס יגאל אפרתי, מ ־ א ־ ש ־ דיין • לכתב ולבמאי הטלוויזיה, אורי גולדשטיין, על כתבתו ששודרה ב־השבוע יתזן־אירועים. כתבתו של גולד שטיין•
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 61 | מתי פתח מפ קד גלי צה״ל את פיו. מהם דגי־לורינץ. איך הפ ך יעקב אגמון לקריץ ומה מציע ר 1ן בן־ישי ל שר־הביטחון 9השאלה הנשאלת ביותר בישראל היא מתי תסתיים ה־מילחמה.
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 62 | ישי. הכתב הצבאי של הטל וויזיה הישראלי-ת, שמתח ביקו רת, בפומבי, על גישת ״ערפל 4הקרב״ שהנהיג צה״ל בתחילת מילחמת הלבנון, הציע שכתבים וצוותי טלוויזיה יסופחו ליחי
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 63 | א 1עוים איך נכנסה פנינה רזזנבל![- לבית אסיה 1מ ה אבל! בבית רא ש־הממ שלה 8בין באי המכירה ה פומבית של ליבי״תרום, שנער־רכה בבית אסיה, היתר גם פגי גה רוזגכלום,
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 64 | הזמן כגר עכ שיו בוקוכו למודעות בגליון שום חופשה לא מגיעה לירכתיים של״אטלס 7י מי םעל הי ראשה שנ ה המוגדל ו ה חגיגי של העו&ס הי ה המסלול: אשדוד, פורט־סעיד,
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 65 | עוב אהבה הנך דעו־ב שיר מולדת * האם השקיע המפיק החייב נספים בהנקה ואוותנית חושה השקעות מותוניות ״בוא לשתות כוסית אחרי ההצגה,״ הפצירה אשתו של המפיק הצעיר .״בסדר,
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 66 | רא אהבה ודא בטיח גם לבוש לבן לא היה שם — האמנים העדיפו לבוא בלבוש רגיל׳ חופשי ואפילו זרוק. הזמרים ׳ויתרו על שירי־האהבה שנתבקשו לשיר והעדיפו לשיר דווקא
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 67 | על המימשר שאינו מכסה את טיו בצעיף 0 0 וגה !גוגו־ מוידוו על הפליטים * מי מאשים את מ בנאצי! !ושתי גירשת על ״ליב״יתרום״ התחילה נו ש ה הנח אוו בתש 0״:1 יש רגעים
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 68 | מאת מאיר תדמור ה בו רסה ..אפריקה״ מחכהבארץ יש לנו בורסה מצויינת. לא חשוב מה עושה הממשלה, מה עושר ארידור בשיטחו, או בגין ושרון בשטח שלהם. הבורסה לעולם עומדת.
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 69 | מגטו ורשה הגיע שדמו! ש מדג מן למחנה־הד־כו! (מימין) בו נ נווי ד -ועכ שיו הוא שובת 1ג ד הטבח בביירו ת טובת הדעב ^ ייתי ידד בן 10 כשהשתח־י • ררתי ממחנה־המוות
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 70 | אלוף(מיל ),דחבעם (״גאנר׳״) 1אבי מספר על שערוריות ב״מוסיאון הארד, אומד שלמד לחיות עם הבלתי־ניתן לשינוי ומתאר את התוכניות הגראנדיחיות להפיכת המוסיאון ל״מנה של
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 71 | ״אני אולי ר שע, אךדא טיפש!יי תשאלי את אלה שהתנגדו לי. (המשך מעמוד )69 למרות ששמעתי על אוסף ספריו המרשים של גאנדי, לא ציפיתי לספריה שכזאת• קומה שלמה וגה אלפי
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 72 | ארץ־ישראל לתקופותיה, העומד להיפתח. ארכיטקט המוסיאון הציע לבנות את בניין־ המינהלה שבמרכזו ריצפת הפסיפס. לבסוף הוחלט לשמר את הפסיפס במקומו, כפי שעשו את זה לפחות
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 73 | הוא יצא לחסר עד־מדינה והנו בעצמו רעד הראשי נגד אהובתו, בתו ושותנו רבשע מ 1ד11 המועיל אשר שיתף את מיש־פחתו בפרשיות פלי• לינת, ניצל את בתו, נכדתו ואהובתו. על־ידי
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 74 | תעשה עליו סיבוב. הוא נטל את החמור והגיש לו את פרוסת הלחם המרוחה ברעל. אחרי שהחזירו את החמור לבעליו, חזרו ה שלושה לבית הוריו של צרפתי. שם ישבו ושתו תה וחיכו
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 75 | ספח־ט כ דו ר מי ם הס״ד״ס מלבנון נגד ססיוים הנבחרת הלאומית היחידה בארץ שהיא גם קרבית ב־/),י׳ .100 היא נבחרת ישראל בכדורמים. רובם של שחקני הנבחרת משר תים ביחידות
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 76 | תה נמס על הקרה משקה של 5בובביה טבעי נמס מיד במים קרים טעים מרווה ומרענן תענוג לא יקר־ 5כוסות בשקית זד ש בישראל 106)1 163 ]1111 ן למ 1ו תח7׳י
העולם הזה - גליון 2345 - 11 באוגוסט 1982 - עמוד 77 | המא הב שלד ה שתמ שבה כד ל הר עיל עד־מדינה _ והבך בעצמו עד־מדינו מירה לווינ ש
חזרה לתחילת העמוד