גליון 2347

וימר יעקבסון טמיר

כ תבו תתשערהקד מי :

כתבתהשער האחור :

הפיוו גשולש חוקי

הטבח נמנע, חיילי אש״ף התייצבו
בשורות ועלו על האונייה• מעד גג
בניין כגמל, צפה צוות העולם הזה
כראשית פינוי הלוח מים
הפלסטינים מתוך
מערם ביירות הנצורה•

לי פ; ־ ש מ > סבעז
״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל*
אביב, רחום גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־רואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי * עורד־תבנית: יוסי שנון י רכזי מערכת•
שרית ישי ושלמה פרנקל. עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ וגיורא נוימן .
צלמי מערבת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטץ. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
בע״ם. הדפסה :״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב. הפצה ״נד״ בע״מ

על הגג
ב ביי רו ת
^ יש מאורעות שצריכים לראות אותם
סמש, לחוש אותם, להריח אותם, כדי
להביו את משמעותם האמיתית.
כזהו פינוי אנשי אש״ף מביירות. הוא
יכול להתפרש כך או אחרת, בהתאם להש קפה
או לדיעה קדומה. אך את מהותו
האמיתית ניתן לראות רק במקום. תפקידו
של העיתונאי האמיתי, הראוי לשם זה,
הוא לצבור בליבו את הרשמים הבלתי-
אמצעיים, לתרגם אותם לשפת מילים
ותמונות, ולהנחיל אותם לציבור קוראיו
או צופיו. אם אינו עושה זאת, ואם אינו
מסוגל לעשות זאת, אין הוא עיתונאי
כלל, אלא לכל היותר סוכן של שטיפת-מוח.

ל עבור
למערב

מ שו םבל התלוויתי השבוע לצוות
העולם הזה. שסקר את הפינוי בביירות.
עמדתי על גג בנמל־ביירות, ניסיתי לר אות,
להתרשם, להרגיש.
רישמי הצוות והרשמים שלי מופיעים
בגליון זה. אך הסיפור גם כולל מחדל
גדול — שלא באשמתנו.
צוות העולם הזה היה הצוות הישראלי
היחידי אשר יכול היה להיכנס למערב־ביירות,
לסקר באופן בלתי־אמצעי את
הסצינות העיקריות של הפינוי — הטקסים
באיצטדיון המופצץ (שאותו צילמנו לפני
חודש וחצי, בעת ביקורנו במערב־ביירות),
הפרידה ההמונית של המתפנים ממישפחו־תיהם,
היציאה לדרך.
הציבור הישראלי ראה ושמע את הדב רים.
אך רק מכלי שני וזר. הטלוויזיה
הישראלית שידרה במשך דקות ספורות
דיווחים של צוותות זרים (מבלי לטרוח
לתרגם את הדברים שאמרו הפלסטינים
בקטעים אלה).
האם לא היה עדיף לשמוע את הדברים
מכלי ראשון? האם לא היה עדיף שצוות
ישראלי יהיה נוכח במקום, ידווח את
האמת, יקלוט את הנימות האמיתיות׳ ללא
קישוטים תעמולתיים בכיוון זה או אחר?
במדינה שבה שולט מישטר דמוקרטי
אמיתי, ושבה מוסכם על הכל כי האזרח
צריך לדעת את הכל, התשובה היא חיו בית.
ללא ספק או עירעור.
אם כן, מדוע לא יכול היה צוות העולם
הזה למלא שליחות זו, שרק הוא לבדו
היה מסוגל למלאה?
זוהי הסיבה :
אין כתבים ישראליים יכולים להגיע
ללבנון אלא באישור מוסדות צה״ל. כא שר
פנינו הפעם אל המוסד המוסמך —
מישרדו של דובר צד,״ל — קיבלנו, אחרי
עיכובים והיסוסים, את ההיתר לצאת ל יומיים
לביירות, לסיקור המאורע.
אולם הדבר ניתן לנו רק אחרי שהב-
טחתי במפורש שלא נצא משטח־השליטה
של צה״ל. כדברי הקצין המוסמך :״בת נאי
שלא תעלו על אוניה לטריפולי או
לתוניס, ושלא תעברו למערב־ביירות.״
הבטחתי.
העולם הזה 2346

למרבה הצער, חונכתי מילדותי לק יים
הבטחות עד תום. לא עליתי על
אוניה, אף שאין לי ספק שצוות העולם
הזה יכול היד. ללוות את אנשי אש״ף
באוניה לקפריסין. לא נכנסנו למערב-
ביירות, אף שיכולנו לקבל ה״תר לבוא
לאיצטדיון ולהיות עדים למחזות־ד,פרידה.
אודה שהפיתוי היה רב מאוד. עברתי
ליד מעבר גאלרי סמעאן. הדרך היתד.
פתוחה למעשה, ויכולתי פשוט לעבור את
הקווים. עיתונאים מארצות שונות, שה ראיון
שלנו עם יאסר ערפאת עורר אצלם
התפעלות מיקצועית, הציעו לי — ואף
הפצירו בי — להילוות אליהם אל החלק
המערבי של העיר. אולי קיוו להשיג כך
סקופ לעצמם.
במשך כמה דקות רואיינתי על־ידי צוות
אירופי על גג מלון אלכסנדר, בחלק ה־מיזרחי
של העיר, ליד הקו המפריד;
וראיתי ממש לרגלי את המוסיאון ואת
רחובות ביירות המערבית. יכולתי לעבור
את הקו ברגל, בחמש דקות, ולחזור דרך
האיצטדיון והנמל.
מבחינה עיתונאית זה יכול היה להיות
סקופ עולמי. מבחינה מיקצועית, זה היה
נותן לציבור הישראלי את הדיווח הא מיתי
והבלתי־אמצעי היחידי על אשר הת רחש
באמת, באותן שעות, בביירות ה מערבית
בכלל ובקרב הפלסטינים שם
בפרט. הייתי יכול לשמוע מפיהם של
ראשי אש״ף את הערכותיהם ערב הפינוי.
כל זה נמנע, מפני שהבטחתי מה שהב טחתי.
לדעתי, היתד, זאת טעות חמורה
לבקש ממני הבטחה כזאת• היא מוכיחה
כי ישראל ;רחוקה ממישטר שה חופש-
עיתונות אמיתי, להבדיל מחופש פורמאלי.
השאלה אם פעולתו של עיתונאי
בנסיבות אלה — חציית קווים בשעת מיל־*
חסה בתוקף תפקידו — היא חוקית או
לא אינה מעניינם של שילטונות צה״ל
ושר־ד,ביטחון. לשם כך יש בית־המישפט.
אני משוכנע לחלוטין שלא יימצא בית־מישפט
אחד במדינת-ישראל שירשיע עי תונאי
בעוון מילוי תפקידו. אני מכיר
היטב את החוק — כחבר־כנסת, השתתפתי
בתיקונו — ואני בטוח לגמרי כי שהותנו
במערב־ביירות לפני חודש וחצי, כדי לע רוך
ראיון עם יאסר ערפאת, היתד, חוקית
לחלוטין, ותואמת את החוק הישראלי
כרוחו וכלשונו׳ .זה היה נכון גם אילו
התראיתי עם ערפאת כאיש־ציבור. אני
משער שגם מוסדות התביעה סבורים כך.
אחרת קשה להסביר מדוע -לא הועמדתי
עדיין למישפט. העיתונות העולמית כולה
ממתינה למישפט זה, כדי לראות מה
טיבו של חופש־העיתונות במדינת־ישראל.
הגבלת פעולתי בביירות אינה נובעת מ חששות
מישפטיים. היא נובעת, בלי כל
ספק, מפחדו של שר*ד,ביטחון שמא אראה
ואדווח דברים שאינם לרוחו, אשר יקשו
עליו לתאר את מפלתו המדינית המוחצת
בביירות (ראה הנדון) כניצחון מפואר,
וכאישור סופי לחוכמתו האישית.

הבעל מצא כחדר־השינה שדו את
מאהב אשתו• הוא ביקש מבית־המישפט
לגרש אותו, אך השופט
קבע: בווילה בסביה
יש די מקום לשלד
שה י

1.א00 ודו 13
השידבית בנד מקום

בביירות

העולם הזה כוחן
את מהימנות מיס־מכי
ה״סי־איי־אי״ שנתפסו בטהראן.

טל אריאל שרון,
שלא רצה ביציאת
אנשי אש׳׳ף וניסה
לזזבל בה עד הרגע
האחרון — בהנדון
של אורי א מרי.

רו חו ת

מ -פלג ת

ד מי ם

ו ב רי א 1ת

.יאל־על״

מ חו ךדם

שחקנית הקולנוע יהודית
מילוא טוענת שהיא כוקיי-
קשר

עם יצורים
מהחלל החיצון.

בראיון
חושפני דתעו־ל
ם הזה מספר גבי
זדצסן, איש ועד העובדים
ואומר:
״אין להח לטה
צידוק
מוסרי:״

כל ירייה שנורית, כל מנת־קרב
שנצרכת, מביאים רווח
למפקי מיש־רד־הבטחון.
כנוה
ירוויחו?

תמונת
שוועה
תמונת התינוק קטוע הידיים זיע־זעה
את העולם. מישרד־הבריאות
הודיע שלילד יש ידיים, הוא ״רק״
נכווה, אך הצלם שצילם
אותה טוען :
״הם כילבלו כין שני
התינוקות 1״

בגד להשכיר

פרסים בכל מחיר

אופנה חדשה כישראל :
כעלות המלתחות העשי
רות משכי־

רות את כי-
גדיהן•

עדנה פיינרו מדווחת מפסטיבל לוקארנו: השופטים
סירס להעניק את הפרס, וההנהלה
החליפה אנתם !

״אני קורבן מזער!״
צעירה הגרה בקומת קרקע טנענת כי נחלצה בנם
מנסיון לתקיפה מינית, אך המישטרה
אינה מתרגשת.

מנות במישפוזה
החוקרת רונית לכ״ארי
קובעת כי נפגעי והלם־
קלב עלולים

להפוך לכע־
> 111 לים מכים.

מ דו רי ק בו עי ם:

כמדינה תשקיף אנשים בלונים
יומן אישי

על גולדה וג׳יי־אר,על גוי במישפחה ועל גבע הגרמני
הורוסקופ — מזל בתולה
מיכתכים תשכץ
פורום — סאנה חסן
עולם קטן
חשבון עוכר ושם

ואלכס מסים

מה הם אומרים
רחל תמרחלת
לי־לה־לו כלכוטק נמר של נייר -דן

בן־אמוץ, אנוור
64 סאדאת, ישראל כהן ויעקב כנעני
השכוע לפני 25 שנה
66 60 שידור
מדריך שידורים -בישראל ובירדן 70
לילות ישראל 74 קטעים
76 70 אתה והשקל

במדינה העם זזדיל 35 ונ*וו־הוא
נכחד באופן דמוקרטי
על־ידי אריאל שרון הדא
יושב ע 7הכידונים ש7
צה האס יישאר שם?
אלפי חברי־הפלאנגות ירו ב אוויר,
באורגיה גדולה של שימחה
פרועה. יתכן שהיתה זאת התחלה
סימלית מתאימה לשילטונו של ה נשיא
החדש של לבנון, בשיר אל-
ג׳מייל.
הצעיר בן ה־ ,35 בעל הפנים
הרכות, אהב תמיד ליצור לעצמו
תדמית של לוחם קשוח. רבבות
תמונות שלו, המקשטות את ביירות
הסיזרחית והמיני־סדינה של ה־פלאנגות
מצפונה, מראות אותו
כורע, כשבידו רובה.
את הקאריירה שלו עד כה לא
עשה בזכות כישוריו האינטלקטואליים,
אלא בזכות נכונותו להש תמש
בכוח לפיתרון כל בעיה —
כוח גם, ברוטאלי, ולעתים קרובות
גם אכזרי ביותר.
משום כך היה, אולי, האדם ה מתאים
ביותר בלבנת לתוכניותיו
של אריאל שרון.
הנ 7מאיימים. תהליך הבחירות
בלבנון לא היה מעולם דמו קרטי.
הפעם הפכה הדמוקרטיה
לקאריקטורד. ממש.
לפי החוקה הבלתי־כתובה של
לבנון, רק נוצרי־מארוני יכול ל היבחר
כנשיא. כל הנוצרים ביחד
הם עתה מיעוט בלבנת, והמאמנים
אינם אלא עדה אחת בקרב הנוצ רים.
מישטר המנחיל את עמדת־הכוח
המרכזית במדינה לנציג של
עדת־מיעוט. יכול רק בקושי ל היחשב
כדמוקרטי.
אך הפעם לא היה זד; הפגם ה עיקרי.
ברגע זה אין בלבנון אף
פיסת-אדמה אחת שהיא חופשית.
כ־ט 409 של המדינה מוחזקים בידי
הצבא הסורי. קרוב ל־ס׳ל 40 אחרים
של המדינה כבושים בידי צה״ל.
בביירות המערבית שולטים עדיין
כוחות אש״ף ובעלי־בריתו המוס למים,
הנמצאים בתהליך של פינוי.
ואילו ־ 209 הנותרים של לבנון
הפכו זה מכבר למיני־מדינה שבה
שולטת תנועתו של ג׳מייל, הפלאג־גות,
שילטון דיקטטורי מלא.
הבחירה עצמה בוצעה בתהליך
שבו השתמשו כל הצדדים בכוח
גס. יומיים לפני הבחירה נסגר
המעבר המפורסם של גאלרי סמעא1
על-ידי כוחות הפלנגות. המעבר,
שבמשך כל השבועות האחרונים
המה מרוב מכוניות ובני־אדם. ש עזבו
את העיר המערבית או ש חזרו
אליה. נדם כבית־קברות. חיילי
צה״ל במקום, שנשאלו על כך,
משכו בכתפיהם- .יש משהו. אבל
אנחנו לא יודעים.״ פיתרון התע לומה:
הפלאנגות חסמו את המעבר,
כדי שצירי־פרלמנס העדינים את
בשיר לא יגיעו למיזרח, ולישיבת
הפרלמנט.
בצפון ובמיזרח נהגו הסורים לפי
אותה השיטה. הם איימו על מי
שהתכונן לצאת לישיבה.
ואילו בשיר לא היה צריך אף
לאיים. כל אדם בלבנה יודע כיצד
פועלות הפלאננות, ואיש מבין
חברי־הפרלמנם. בשטח הכפוף ל־שליטתן
של הפלאנגות, לא הישלה
את עצמו מה יהיה גורלו אם ייעדר,
חלילה, או אם יצביע נגד.
התוצאה הסופית היתה. על כן,
תלוייה בשאלה פשוטה; מי יאיים
יותר, על אנשים רבים יותר, את
האיומים החמורים ביותר. בשיר
ניצח.
הכל שוחטים. בעיני כל הלבנונים,
בשיר הוא מועמדו של
אריאל שרון. הצבא הישראלי הושיב
אותו על כסאו החדש.
היו לבנונים רבים שראו דווקא
בכך סיבה סובה לבחור בו- .אם
ייבחר מישהו אחר,״ אמר אחד

שביטא את דעת הרבים, ,לא ייצאו
הישראלים מלבנון לעולם. אם בשיר
יהיה נשיא, אולי ייצאו אי־פעם.
כדאי לנסות.״
אחרים בחרו בבשיר מתוך תחושה
המשותפת כיום לרוב רובם
של הלבנונים: העייפות מן המיל־חמה.
אחרי שש שנים של מילחמת־אזרחים
עקובה מדם, שבה שחטו
הכל את הכל, רוצים הלבנונים
בשקט בכל מחיר — גם במחיר
אובדן החופש. הסכנה שהנשיא ה חדש
יטיל על המדינה מישטר של
דיקטטורה חד־מיפלגתית, בתוספת
כל האביזרים המקובלים — ד,וצ־אות־להורג,
מישטרה חשאית, מח־נות־ריכוז
— הפחידה אותם פחות
מהמשך המילחמה.
אין כימעט ויכוח על נושא אחד,
שלגביו תמימי־דעים כימעט כל
הלבנונים והמשקיפים הזרים: מ בין
כל הכוחות שביצעו מעשי־זוועה
במילחמת־האזרחים, הפלאג־גות
השיגו את השיא. אנשיו של
בשיר ג׳מייל לא הרגו רק דרוזים,
מוסלמים ופלסטינים. הם הרגו את
בנו של סוליימאן פראנג׳יה, מנהיג
מארוני יריב, עם כל בני מיש־פחתו.
הם ערכו מירחץ־דמים ב־בריכת־שחייה,
כאשר התנפלו על
מישפחתו של יריב מארוני אחר,
כמיל שמעון.
ההגיון הציני של הבחירה: אם
ייבחר בשיר, אולי תיפסק השחיטה.
אם לא ייבחר בשיר, השחיטה
תימשך בוודאי.
הבל מנחשים. עד הרגע ה אחרון
נמשך במיסדרונות ביירות
מישחק־הניחושים: ייבחר או לא
ייבחר ז
השתתפו במישחק זה לא רק
העיתונאים הזרים במלון קומודוו
במערב ואלכסנדר במיזרח. הש תתפו
בו גם ראשי הציבור ומנהיגי
המיפלגות. איש מהם לא היה בטוח.
בראיון שנתן לעיתונאי זר ניבא
אמין ג׳מייל, אחיו האינטלקטואלי
של בשיר, יומיים לפני הבחירה.
כי הכל יהיה תלוי בערב הסעודית.
הסעודים יגידו למוסלמים כיצד
לבחור, אמר. הם גם ישפיעו על
הסורים. בשיר ביקר לאחרונה
פעמיים בסעודיה, ומה שנקבע שם
יתגשם, ניבא האח.
מנהיגים נוצריים אורתודוכסיים
טענו בקול רם- :בשיר ז לעולם
לא ! הוא מסכן בקיצוניותו את
עצם קיום הנוצרים בלבנון בטווח
הרחוק !״
כמיל שמעון ניהל מישחק כפול —

כמקובל בלבנון. בפרהסיה תמך
השועל הזקן בבשיר, יריבו במשך
שנים רבות. אך מאחורי הקלעים
חתר נגדו, וקיווה שלא יימצא ה־קוורום
הדרוש לבחירתו. או אז,
קיווה, יתייאשו הישראלים מבשיר,
ידידו של שרון, ויפנו אל שמעון.
שהיה בעל-הברית של ישראל ב תקופת
יצחק רבין. שמעון גם סבר
כי סעד חדאד, המקורב אליו, יהווה
קלף בידיו.
כל זה התבדה. בשעה שאחדים
ניחשו, פעל בשיר בעזרת אריאל
שרון. ציר אחרי ציר אותר, גויים
והוכנע. בעזרת ישראל גוייסה
תמיכת הדרוזים הנאמנים למיש־פחת
ארסלאן, המתחרה במישפחת
ג׳נבלט. גוייסה גם תמיכת השיעים,
עדה חלשה, המשמשת בלבנון כ־שבשבת־רוח.
בלבנון
של , 1982 הרוח נושבת
בכיית של צה״ל.
מעריצו ש 7היטלר. הבחירה
אינה סוף פסוק. היא רק התחלה.
בשיר ג׳מייל יכול להתגלות ב מפתיע
כמדינאי, הגדל עם התפקיד.
הוא יכול להגשים את אשר אמר
השבוע: להנהיג בלבנון מישטר
של התפייסות וחוסר־הפלייה, ל הפעיל
דרכי-נועם, לשים קץ ל־שפיכות־הדמים.
מעטים
האמינו בכך. הרוב ה מוחלט
של הלבנונים. ובראשם
אנשי־הפלאנגות עצמם, מאמינים
כי עתה הגיע תור חיסול־החשבו־נות.
פיאר ג׳מייל הזקן, אביו של
בשיר, ייסד את מיפלגתו על־פי
דוגמת המיפלגות הפאשיסטיות ב אירופה
(כגון הפלאנגות של פראנקו
בספרד) ,אחרי שביקר באולימפיאדה
של ברלין ב־ 1936 והתפעל בגלוי
מאדולף היטלר והרייך השלישי.
מעטים האמינו כי המיפלגה ורא שיה
יחליפו לפתע את עורם.
אך יש מחסומים רבים העומדים
לפני בשיר בדרכו לדיקטטורה
שלמה. אחד מהם הוא דווקא צה״ל.
בעזרת צה״ל, השתלט סעד חדאד
על כל החלק הדרומי של לבנון,
מראש־הניקרה וכארבעים קילומט רים
ממטולה. זהו האיזור אשר,
לפי תפיסה מסויימת הרווחת ב ישראל,
צה״ל צריך להחזיק בו
בכל מחיר. לצמיתות.
במקום שבו שולט סעד חדאד,
אינו יכול להתקיים שילטת של
בשיר ג׳מייל, אלא במילים בילבד.
קשה להאמין כי בשיר ישלים ב נקל
— ולאורך ימים — עם מצב
כזה.

בכיכר בפרבר של ביי-
ך ך | י ך |11

^ 1יייי יי רות תלו חיילי הפלאג־
# 11 1
גות ערב הבחירות דגל ענקי על פסל של איבראהיס

עד למרחק של כ־ 80 קילומטרים
עבודה שחורה. הוא גם לא
יוכל להשלים בנקל עם המשך
שילטונם של הסורים באיזור ה מתקרב
בשיטחו למחצית לבנון.
מבחינה זו מזדהה תפיסתו עם
זו של איש־חסותו, אריאל שרון
(ראה הנדון) .על כן יתכן כי בחירת
בשיר אינה מסמנת רק את סוף
המילחמה, אלא גם את ראשיתה
של מילחמה חדשה, זו שאריאל
שרון רוצה בה: ההתקפה הישרא לית
הגדולה על מערך הצבא הסורי.
אך מי שסבור כי בשיר ג׳מייל
יהיה סוכן ישראלי בכל עת ובכל
נושא, עשוי להתבדות. האופי ה לבנוני
מתוחכם יותר, והאינטרסים
הלבנוניים מסובכים יותר.
בשיר היה מוכן בהחלט להיעזר
בכוחו הגם של צה״ל כדי להגשים
את שאיפת־חייו: להיות לדיקטטור
של לבנון. אחרי שהשיג יעד זה,
שאלה גדולה היא מה יעשה הלאה.
אין זה בטוח כלל כי ישמח
לרעיון שממשלת־ישראל תכפה

באשה, המצביא המצרי מראשית המאה שעברה שכבש
את לבנון מידי התורכים. בתצלום נראים שניים
מאנשי הפלאנגות קושרים את הדגל לחרב המצביא.

עליו כריתת חוזה־שלום עם ישראל.
אין הוא רוצה לנתק את לבנון
מהעולם הערבי. שבו מרוכזים כל
האינטרסים הכלכליים שלה. אין
הוא רוצה גם להיראות כקודזלינג,
היושב על הכידונים של כובש זר.
יתכן מאוד שעם בחירתו כנשיא,
ינסה בשיר להוכיח את עצמאותו
כלפי ישראל — אולי אחרי ש ישראל
תעשה את העבודה השחורה
ותגרש את הסורים, ואולי גם לפני

כפי שנוכחו לדעת כובשים רבים
בעבר, שניסו את מזלם בענייניה
הפנימיים של לבנון, עלול גם אריאל
שרון להיווכח שהמצב הוא מסובך
הרבה יותר מכפי שהעלה על דעתו.

חדרז־ .מעוחדמת
0זע1י 0ה

בשבוע שבו חוגגת
הכפייה הדתית ניצחון
חשוב, מתכרר שיש 7ה
גם עתיד מפטיח
המיספרים שמסר השבוע מישרד
הדתות הם מדהימים: בישיבות וב כוללים
יש היום לא פחות מ־12
אלף תלמידים המוגדרים כ״ חוזרים
בתשובה״.
מספר זה מקבל מימדים מבהילים
כאשר לוקחים בחשבון שהמיספר
הכולל של התלמידים במוסדות
הללו — ומדובר רק במוסדות ה מקבלים
סיוע מן המדינה — מגיע
ל־ .48,500 כלומר: רבע מבין תל מידי
הישיבות הם חוזרים בתשו בה.
בשבוע
שבו חוגגת הכפייה ה דתית
במדינת ישראל ניצחון חשוב
סגירת חברת אל־על בשבתות,
יש למיספר הזה משמעות מיוחדת.
הוא מורה על כך שלכפייה הדתית
יש לא רק עבר עשיר והווה מצ ליח,
אלא גם עתיד מבטיח•
הפעילות המיסיונרית הענפה ה זאת,
של העברת אלפי ישראלים
צעירים על דעתם, מתנהלת כולה
על חשבון משלמי המיסים כולם —
חילוניים ודתיים כאחד.
מכיוון שהתשלום לישיבות ול־כוללים
הוא על-סי גולגולת, ברור
גם מדוע משתלמת החזרה־בתשו־בה.
יש לה לא רק פירות פולי טיים,
אלא גם פירות כלכליים.
העולם הזה 2347

*היי

^ 3131 *״3^31 ? 3

מבט מן הנמל (לא שד שרון)

ן* ם נכנסו לביירות כ״מחבלים״.
* 1הם יוצאים ממנה כצבא סדיר.
הם נכנסו כחבורה
בקלות בררום־לבנון.

מובסת,

שנוצהד,

הם יוצאים כחיילים מכובדים,
שעצרו את המכונה ;הצבאית ה־
׳משוכללת ביותר בעולם במשך
עשרה שבועות, ושלא נכנעו•
הם נכנסו כחברי אירגון אשר עורר
בעולם מידה רבה של שאט־נפש, ושרבים
ראו ב! אירגון־טרור.

הם יוצאים כנציגיו של עניין
שהעולם כולו החל להכינו״ ולאמץ
אותו לדיבו.

^זהו ההישג העיקרי של אריאל שרון
במילחמת־הלבנון, שעלה במחיר חייהם
של קרוב ל־ 350 צעירים ישראליים.

מרחוק בחריקת־שיניים כיצד הטרף נמלט.

עד הרגע האחרון ממש ניסה
למנוע זאת, בכל האמצעים העומדים
לרשותו.

ברחבי ביירות המערבית החלו מתפו צצות
טכוניוודיתופת, בכל מקום שבו
עשוי היה יאסי ערפאת להימצא. כל
בניין שנחשד כי נמצא בו איש מראשי
אש״ף הופצץ ללא רחם ונמחק מעל פני
האדמה ביום החמישי השחור.

הדבר לא הדעיל.

גם בשעה שראשוני המתפנים כבר עלו
על האוניות, לעיני שרון, זממו מיטב ה מוחות
כיצד למנוע את ההמשך — ובעי קר,
כיצד למנוע את יציאת ערפאת עצמו.
האפיזודה המגוחכת ביותר של השבוע
הטילה על כך אור גרוטסקי. היתד, זאת

שניהם נראו כחיילים לכל דבר. אפשר
היה רק לנחש כי בעל הכפל״ד והשכפ״ץ
הוא קצין־צה״ל, וכי המשופם מולו הוא
קציו־אש״ף.
השניים דיברו על גורלו של חייל ישרא לי,
שנפל בשבי, דששוחרר בינתיים.

הם דיברו זה עם זה כפי שנוהגים
לדבר בנסיבות כאלה חיילים־
אויבים, הנפגשים בשדה־הקרב.
כדבר חייל אל חייל, בכבוד ההדדי
המקובל בין לוחמים.
זוהי עובדה חדשה, שנולדה לראשונה
במילחמד, זו: הכבוד ההדדי בין החיילים
הקרביים של צד,״ל (להבדיל אלף הבדלות
מכמה מן הג׳ובניקים בעורף, המצטיינים
בשינאה לוהטת לאוייב) ובין אנשי אש״ף,
שהתגלו להם כחיילים קרביים אמיתיים.

ל ש משהו פאתטי בנסיונו הנואש
של אריאל שרון, בעזרת כתבלביו וזר־ויריו.
להפוך כישלון לניצחון.
מטרתו של שרון לא היתה לפנות את
(וחמי אש״ף מביירות, וגם לא ״לגרש
זת הטרוריסטים״ ,כלשונו.
מטרתו היתה להשמידם מתחת שמי ד.׳,

הוא רצה להרוג אותם, עד האחרון
שבהם, ובראש וראשונה
קת יאסר ערכאת ועמיתיו.

מד, מנע זאת ממנו?
מ י מנע זאת ממנו ז
לא הרחמנות על תושבי ביירות הסע־
׳בית. את גישתו ההומאנית אליה הוכיח
־ 11 וב־ 12 באוגוסט. ביום הרביעי וביום
חמישי השחור. כאשר ערך בהם שחיטה
;ווירית. ימית ויבשתית• אריאל שרון
א היה נרתע גם מהריגת מאה אלף
!יש ואשה, זקן וילד. אילו יכול היה
היות בטוח שיימצאו ביניהם ראשי אש״ף.
לא עצר אותו גם הפחד מפני דעת־
)־,קחל העולמית. שרון מצפצף עליה, כשם
י.וא מצפצף על דעת־הקהל הישראלית.

ביירות המערבית לא נכבשה
.זכני שאותה חבורה שד לוחמים,
מעלו השבוע על כבש האוניות,
:גנו עליה. הם לא נכנעו. הם היו
מוכנים לערוך בביירות מצדה
לסטינית.

צה״ל יכול היה להתגבר על כך. בוודאי.
:ה״ל הוא צבא מתוחכם ומאומן.
אבל המחיר של כיבוש כזה היה נורא.
,וא היה עולה בחייהם של הרבה מאות
יילי־צה״ל. יש שהעריכו את מיספר הה וגים
הצפויים ב־ ,700 יש שעלו על אלף.
ל ההערכות היו מופרכות. איש אינו
״ע מראש כמה קורבנות־אדם ידרוש
^ך־הקרב, ביחוד כאשר הקרב מתנהל
]ביית לבית. מרחוב לרחוב, בעיר בנוייה.
כדי לכבוש את ביירות, היה צורך לנפל
ונתץ ולפוצץ סאות בניינים על יושביהם,
הוציא על כך כמויות אדירות של פצצות
פגזים. כל זה היה אורך זמן, הרבה
סן. והעולם, שהזדעזע עד למעמקי נפשו
חרי שני ימים של הפצצות־תופת נוסח
ורון, לא היה מעניק לו זמן זה.
כל החששות האלה ביחד מנעו בעד
ומשלתו של מנחם בגין להתיר לשרון
לרמטכ״ל לבצע את זממם.

אף אחד מן החששות האלה לא
זיה משפיע, אלמלא היד הכד במד־זים
כי אנשי אש״ף הנצורים אכן
ילחמו עד הסוף•

על כן יכלו אנשי אש״ף לנטוש את
עיר בראש מורם. אמנם, הם לא ניצחו.
ים לא יכלו לנצח. אבל הם לא נוצחו.

::ם היו הצבא הערבי הראשון,
נבל מילחמדת ישראל, שלא נוצח.
יס, חבורה קטנה שד כסה אלפי
8יש, שמעולם לא אומנו כראוי
לא אורגנו כראוי, החזיקו מעמד.

* ל כן עמד אריאל שיח ליד חלון
ע בניין חברת־החשמל בביירות, וראה

החוזרים משדה־קרב. חיילי ארצות־הברית
שהתפנו מוויאם־נאם. חיילים ארגנטיניים
שהתפנו מאיי־פוקלאנד. חיילי צה״ל ש התפנו
מסיני.
בכל פינוי כזה יש משהו עצוב, הנוגע
לליבו של הצופה• גם הפעם לא יכלו
הצופים ברחבי העולם, שראו את התמונות
מן האיצטדיון של ביירות המערבית, שלא
להתרגש למראה האמהות הנפרדות מבני הם,
למראה החייל המנשק את ראשו
של אביו, למראה הנשים הבוכות, המרי־מות
את ילדיהם, כדי שיראו בפעם האח רונה
את אבותיהם היוצאים.
אולם הפעם היתד, לפרידה זו השלכה
שהיתר, מוכרחה לנגוע ללב הצופים בעולם
במיוחד.
>א זו בלבד שהורים, נשים וילדים אלה
נותרו אחרי ייצאת הלוחמים חסרי־מגן,
מופקרים לחסדיהם של שונאי־נפשם, אנשי
הפלאנגות, שלא השתתפו בקרב ושלא
שפכו בו אף טיפה אחית של דמם. אלא —
ואולי בעיקר — מפני שלוחמים אלה ל א
התפנו הביתה, כדרכם של !חיילים.
אין להם בי ת •
עמדתי על גג בנמל כאשר האוניה
הראשונה התנתקה מן המזח של ביירות.
החבורה הרועשת של העיתונאים, שסיקרו
את המאירע במשך שעות, כבר נטשה
את המקום. נותרו רק כתריסר עיתונאים
מכל העולם, וביניהם גם ישראלים.
דממה מוזרה ירדה על כולם. הם עמדו
והביטו בספינה המתרחקת. רק איש־טל-
וויזיה אמריקאי אחד דיבר אל תוך המכ שיר
שלו. בסיגנון הנמרץ והתקיף שבו
מדברים שדרים אמריקאיים על כל עניין
שבעולם, חיים ומוות, חתונה והלווייה,
רעש־אדמה ומירוץ־סוסים.

כד האחרים שתקו• הם ידעו
שהם גוכחים כרגע היסטורי. הם
הכיטו ככלי־השיט הקטן כהכעה
שקשה היה דפעגח אותה. כשהת־בקשתי,
סייד לאחר מכן, להגדיר
סצב־רוח זה, לא מצאתי מידה
זולת ״עצבות״.

פרשת הג׳יפים.
באישורו של המתווך האמריקאי העלו
חיילי אש״ף לאוניה כמה ג׳יפים. ג׳יפ
אינו נשק. הוא כלי־תחבורה. הדבר היה
חסר כל חשיבות, כי אש״ף הוא אחד
האירגונים העשירים ביותר בעולם, והוא
יכול לקנות בתוניסיה כל כסות של ג׳י־פים
שתידרש לו. אולם שרון הטיל מייד
מצור ימי על הנמל. כדי למנוע מן
ד,אוניה את היציאה.

יתכן כי שרון חשש שמא ער־פאת
עצמו נמצא באוניה זו, שהפליגה
לתוניסיה•
הוא גם זעם על כך שכמה נשים
וילדים עלו לאוניה. יש להניח שהיו אלה
מישפחותיהם של חברי צמרת אש״ף. אילו
הושארו מאחור, היו הופכות — במיקרה
הטוב ביותר — בנות־ערובה של אריאל
שרון ובשיר ג׳ומייל.
הנסיון של ממשלת־ישראל למנוע בעד
האוניה מלהפליג עלול היה להפוך תקרית
דרמאתית ולעורר גל נוסף של אהדה
לאש״ף ברחבי העולם, לולא התערב הבית
הלבן במהירות וכפה על בגין, כסי שכופים
זאת על י אק לשים קץ לתעלול זה.

כד זה הוכיח לפחות דבר אחד :
אריאל שרון לא רצה ביציאת
אנשי אש ״ף. הוא נאחז ככל תירוץ
כדי לחבל כה. הוא הניח להם
לצאת רק מפני שלא היתה דו שום
ברירה.

יי יי

יץ שבוע נקבעו הרבה עובדות פסיכו ״
י לוגיות, שתהיה להם השפעה רבה
על המשך הדברים.
בעמוד הראשון של מעריב פורסמה,
ערב הפינוי, תמונה שדיברה יותר מאלף
מאסרים בצד,רון זה וסתרה את כולם.
בתמונה נראו שני חיילים: קצין על
צה״ל ומפקד הכוחות הפלסטיניים בדרום־
מערב־ביירות•

מעמד־הפינוי עמד כולו בסימן התחושה
הזאת. אפשר לקחת אספסוף, להלבישו במדים,
להעמיד פנים שזה צבא — אך איש
לא יתייחס לכך ברצינות. אך כאשר ה ר
פיעז לוחמי אש״ף השבוע לראשונה לעיני
המצלמות, במדים, מניסים דגלים ועורכים
מיסדרים. העניק להם העולם כבוד של
חיילים. הם הוכיחו את עצמם.
הישראליים בכלי־התיקשורת
הוסיפו כתבים לדבר עד ״מחבלים״•
אך בעיתוני העולם החלו
.מזמן דדכר עד ״חיילים פלסטיניים״
ו״קצינים פלסטיניים״.

היה מעניין לראות כיצד מדווחים עיתו־ני־לבנון
עצמם על הפינוי. איש מהם לא
כתב על ״מוחריבון״ — מילה שהמציאו
הלבנונים הזריזים במיוחד למען כלי־התיקשורת
הישראליים.
בעיתון אל־ נתאר, אחד העיתונים המכו בדים
ביותר במרחב כולו, שהוא נייט רלי
במגמתו, הופיע תצלום של קצין־
אש״ף המגיש כום־תר, לקצץ צרפתי מן
הכוח שבא לפקח על הפינוי. שניהם
לבשו כומתות — האחד שחורה, השני
ירוקה. הכותרת אמרה :״חייל פלסטיני
מגיש כום־תה לחייל צרפתי.״

אריאל שרץ יכול לדבר עד סחר
בבוקר על ״טרוריסטים״ .המילה
עלולה לחזור אליו כבוסראנג.

ך״ן יילים שייכים לצבא, וצבא למדינה.
* י בקרב על ביירות התגלו החיילים ה פלסטיניים,
השייכים לצבא-בדרך.
אך היכן המדינה אשר צבא זה משרת
אותה, ואשר חיילים אלה מוכנים לחרף
עבורה את נפשם?

שאלה זו ניקרה השבוע כליכם
שד מיליונים בעולם למראה התצלומים.

תמונות
הפינוי, שנראו על מירקע הטל־ווייזה
בעולם כולו, יכלו להיות תמות
לתמונות של כל פינוי אחר של חיילים,

עיתונאים קשוחים אלה, שראו כה הרבה
במיקצועם, חשו בעצבות זו, מפני שהם
ידעו כי חבורת הלוחמים שעל סיפונה
של אוניה זו, שעמדו ליד המעקה ושהעיפו
מבט אחרון בביירות, יוצאים לגלות חדשה.
זה היה רגע ״יהודי״.

מיליוני צופים בעולם כוודאי
חשו נ״כך. זוהי עובדה פסיכולוגית.
איש כמו אריאל שרון אינו
מסוגל ! חוש בכך, ועד כן גם אינו
מסוגל להבחין בכוח הטימון ב־מומנט
כזה לגבי העתיד.

^ פני כמה י
שבועות, י עוד לפני ש ^

הוסכם סופית על הפינוי, צייר קארי-
קטיוריסט אמריקאי ציוד רב־ימשמעות.

הוא צייר את אוניית־המעפילים
״אקסודוס״ -כשעל סיפונה אנשי
אש ״ף.
אקסודוס היתה אוניית־המעפילים המ פורסמת
ביותר. בהגיעה ארצה נמנעה ירידת
מעפיליה, שרידי־הסליטה. הם הוחזרו
לצרפת. כאשר סירבו לרדת שם, הובלו
לגרמניה. שם הורדו בכוח ונכלאו על־ידי
הבריטים.
פרשה זו זיעזעה את מצפץ־העולם,
ולדעת רבים היתה זאת נקודת־השבירה.
זמן קצר לאחר מכן החליטה עצרת־האו״ם,
ברוב של שני שלישים, להקים בארץ
מדינה יהודית ומדינה ערבית. דעת־הקהל
העולמית זעקה לפיתתן של הבעייה ה יהודית,
והכריחה את הפוליטיקאים למצאו.
שום אדם הגון לא יכול היה להתנגד
עוד להקמת מדינה לשרידי־ד,פליטה. או-
מץ־ליבם של המעפילים, והכבוד לסיבלם
ולמאבקם, תרמו לכך תרומה מכרעת.
מה רצה הקאריקטוריסט להגיד, כאשר
העלה את הפלסטינים על אוניה סימלית
זו? האם אך מיקרה הוא שעצרת האו״ם
החליטה השבוע, ברוב כימעט חסר־תקדים,
לפעול להקמת מדינה פלסטינית?

עשוייה להייציאת־דכנון
רשם
בתולדות הפלסטינים כמד
יציאת־אירופה 194/בתולדות ה־והדדים•

כן, חייבים הפלסטינים תודה על
כך לאריאל שרון.

צוות..העולם הזה״
ס י 11ואת
פינוי צבא אש״ו

בני המישפחה

במערב ביירות נפרדים בני
משפחות חיילי אש״ף 1מיקירי•
הס, העוזבים את העיר. אמהות ונשים שלא הורשו להצטרף

ך* מתח היה רכ• אפשר היה לחתוך
י י את האוויר בסכין. עשרות העיתונאים
שהצטופפו בסימטה הצרה שליד הכניסה
לנמל ביירות לא יכלו להסתיר את עצב־נותם.
כולם ציפו לרגע: יבואו או לא
יבואו ז
תיזמורת מטחי־היריות מכיוון מערב־העיר
הוסיפה נופך של מתח למאורע ה היסטורי
שעמד להתרחש בכל רגע: צבא
אש׳׳ף עמד להתחיל בפינוי.
לפתע החלה דהירה עצומה לכיוון גדר־הנמל.
אחד הצלמים צעק: הנה הם באים !״
העיתונאים נדחפו. רצו, ניסו למצוא ענד
דת־תצפית נוחה.
ארבע המשאיות הראשונות חלפו ליד
הנדר לכיוון האונייה סול גאורגיזס שעגנה
בסמוך. ארבע המשאיות היו עמוסות ב

בעליהם וילדיהם נופפו בידיהם בהתרגשות, קראו ברכות
ודיברי עידוד, בכו ונפרדו מהחיילים שעזבו לירדן. למחרת
הסכימה ממשלת ישראל לאפשר יציאתם גס ישד נשים וילדים.

חיילי אש״ף, על כל אחת דגל פלסטין
ועל אחת מהן שלם בערבית.
ההתרגשות היתה עצומה. המאורע ש ציפו
לו מזה חודשיים אומנם מתרחש:
אש״ף מפנה את ביירות. המשא־ומתן ה מדיני.
שמנע את הטבח הגדול. הצליח.

א דוני־הארץ

רבעהמשאיות הראשונות הפיגו
י את המתיחות של הבוקר הארוך ב יותר.
רבים
מהעיתונאים ׳והצלמים התחילו את
היום בשעה 4לפנות בוקר. בטרם הנצו
קרני־החמה. התגנבו אל הנמל ותפסו עם־

דות-תצפית טובות. במקום ניצבו באותה
השעה חיילי צה״ל ואנשי צבא־לביון. אף
לא חייל אחד משני הצבאות ניסה לעצור
בעד העיתונאים. איש לא שיער אז כי עם
בוא הצרפתים ישתנו פני התמונה.
למרכז־התיקשורת שהקים צד ,״ל ב-
בעבדה התחילו להסתנן השמועות כאילו
ממשלת־לבנון לא תאפשר את סיקור
פינוי חיילי אש״ף. בדרך-לא-דרך הגיע
צוות העולם הזה אל נמל ביירות, אל
החלק המערבי ביותר.
מפתיע עד כמה שוקק חיים הנמל של
העיר הפצועה. במעגן עגנה אונייה יוונות,
סוורים התרוצצו בשטח ומיטענים נראו
מונחים על הרציף. מילחמה או לא מיל-
חמה — חיי־המיסחר בלבנון אינם שובתים
לעולם. דומה כאילו האירוע ההיס
טורי.
העומד להתרחש בתוך שעה קלה,
במרחק של מאה מטרים, אינו משפיע כלל
על הלבנונים העובדים בנמל.
צוות העזלם הזה הגיע לשער נעול.
איש־פלאנגות שניצב לידו שאל לזהותנו.
כשהצגנו עצמנו כעיתונאים, ולמראה זד
סיספר הישראלי של המכונית. הוא מילמל
דבר מה אל מכשיר־הקשר, הקשיב להוראה >
ופתח לנו את השער.
ליד המזח ראינו אותם: את מון ז׳נרד
בכובע דה־גולי ואת חייליו בעלי הכומ תות
הירוקות. ,נוסעים בג׳ים •.אחר כך
ראינו אית מון קולונל ואת חימ״יו הולכים
בטור עורפי. החיילים הצרפתיים ניגלו
לפנינו בתסרוקת קצוצה, בעורף מגולח,
במדי־זית מצוחצחים, ודגל צרפת על זרד

בשלב זה לא עצר בעדנו איש. חיילים
צרפתיים היו שרועים לאורך הקירות, ו נשענו
על המחסנים הענקיים. אך כש הגענו
אל המזח. עצר אותנו חייל צרפ תי ם
קשוח ואסר עלינו את המעבר. החנינו
את המכונית והחלטנו ללכת ברגל.
כשהתקדמנו עוד, רץ לקראתנו חייל
קשוח, שדיבר צרפתית בצרורות.
החייל הצרפתי אמר לנו באופן שאינו
משתמע לשני פנים. בי עלינו להסתלק
מהשטח, ולא — הוא אמר — יהיו אי-
נעימויות מיוחדות.
התחושה היתד. מוזרה: החבר׳ה האלה
הניעו לכאן רק לפני שעתיים, וכבר הם
מתנהגים כאדוני־הארץ, יותר מחיילי צה״ל
לפניהם. לא היד. טעם להמרות את פיהם,
מה גם שזמן קצר קודם לכן סיפר לגו
עיתונאי אמריקאי, כי הצרפתים הודיעו
שמי שלא יישמע להוראותיהם — יירה.
חיילי לגיון־הזרים הצרפתי שהגיעו ל ביירות
הם אנשי החטיבה השנייה של
הצנחנים כל קציני החטיבה׳ ללא
יוצא מהכלל, חם צרפתים. חלק מהחיילים
צרפתים, אחרים קרואטים, פולנים ומיזדוד
אירופים אחרים. יש בהם שווייצים, הולנ דים
ומעט אמריקאים.
החטיבה השנייה של לגיון־הזרים ה צרפתי
התפרסמה כאשר הנשיא הצרפתי
הקודם ואלרי ז׳יסקאר־ד׳סטאן, שלח אותה 1
להתערב במילחמות פנימיות בכמה ממדינות
אפריקה, במיסגרת המדיניות המעצנד •
תית שלו. בעת היא החליפה תפקידו״ |
משמשת כשליחות של שלום.
החטיבה הראשונה של לניון־הזרים פוז רה
אחרי שבמילחמת־אלג׳ידיד, ניסתה
להתקומם נגד הנשיא דה-גול.

ארבע
מ ש איו ת

ת ההבדל בין לגיון־הזרים הצר*
י פתי ובין הפאדנגות למדנו תוך עשר
דקות. אחרי שגורשנו על־ידי הצרפתים,

מא1ז
שריח •ש•
— צי למה —

ענת סרגוסט׳

*׳נבלם נפרד

ואליד ג׳נבאלס, המנהיג הדרוזי
נפרד מחיילי אש״ף
ברחובות ביירות המערבית, כשהוא יורה ממחי צרזרווז מתת־

מיקלע, כדרכם של אנשי אש״ף לברך את חבריהם. הדי סמטזזים
והיריות נשמעו במשך כל מיום במערב ביירות, פסקו למשך
הלילה והזזלו מחדש בשעת מוקדמת ביותר של הבוקר למחרת.

מצאנו עצמנו בסככה אחת עם שני צוותים
אמריקאיים. המתח רב. הדי ירי־הפרידה
במערב ביירות נשמעים עי רו ר. האמרי קאים
נמצאים במקום משעות־הלילה ה מאוחרות.
הם באו לתפוס עם דת־תצפית
לקראת האירוע ההיסטורי. העומד להיות
משודר בכל רשתות הטלוויזיה בעולם.
המתח ניכר על פני העיתונאים, הדי
היריות נשמעים ברקע. כדורים תועים
חולפים לידינו, ואנחנו תופסים ׳מחסה.
קצין מצבא לבנת מבקש אישורים. ל־ ^
זדים יש אישורים, לנו אין. הצבא הלבנוני
העניק אישורים רק לאזרחי מדינות ה מקיימות
עם לבנת יחסים דיפלומטיים.
אנחנו מסולקים מהשטח, האמריקאים נש ארים.
לא עבר זמן רב וראינו עשרות
עיתונאים באים לעברנו. מסתבר שכולם

דגלים מתנופפים

דגלי אש״ף מתנופפים על המשאיות המובילות
את החיילים אל האונייה סול גריריריום של
*חברת נתיבי־קפריסין, העוגנת בנמל ביירות, החיילים ירדו מהאונייה בסדר מופתי,

לבושים במדים חדשים ובנעליים מצוחצחות, נושאים את נישקס האישי ואת תרמיליהם.
הם סימלו בידיהם אות ניצחון ומיהרו להיבלע בבטן האונ׳ייה להפקיד את נשקם. חלקם
נראו מאוחר יותר על הסיפון. שמתחת לגג הברזנט שלו הוצבו כיסאות־נוח רבים.

התמלא הגג בעיתונאים ובצלמים וכל
אחד מנסה לתפוס לו זווית־צילום מוצ לחת
יותר. מכאן נראית סול גיאורגיוס
כאילו היא מונחת על כף ידנו.
המשאיות נעצרו. חיילי אש״ף, לבושים
במדייזית ירוקים, חובשים כובעי־עבודה
הדומים לאלה של צה״ל, יורדים מהמש איות,
מתייצבים בשתי שותת.ומתפקדים.
רחש עובר בין המצטופפים על הגג :
!הנה זה מתרחש, שוב ניועת ההזדמנות

אש״ף. אותם פלאנגיסטים, שטענו באוזנינו
מאוחר יותר כי הם אנשי־המודיעין של
הפלאנגות, עוררו תשומת־לב רבה בנמל,
וכמעט שגרמו לכך שכל העיתונאים יסול קו
מהגג.
ד,ת יריות־ד,שימחה ממערב העיר
נשמעים כל הזמן. זו פעם ראשונה
מזה זמן רב שנשמעות בעיר הזו יריות
שאינן נועדות לפגוע במישהו. חיילי אש״ף
חוגגים את פינויים, הם רואים בפינוי,

הוצאו ממחבואיהם על־ידי הצרפתים וגורשו
מהנמל.
י עזבנו את שטח הנמל, וניסינו לחזור
אליו מניות אחר. הסלססינים עדיין לא
הגיעו, והעצבים נמתחים עוד, ועוד. איש
אינו רוצה להחמיץ את רגע הפינוי.
היה קשה לראות את האונייה, היא נמצאה
בקצה המעגן. קוני אנשי פלאגגות
שפרו על אחד משערי הנמל, ובאן נתקלנו
באופן בוטה בהבדל בינם ובין ה צרפתים.
הפלאנגיסטים סירבו להניח ל עיתונאים
להיכנס מבעד ל-פירצה בגדר.
• במה מילות־שיכנוע. וההתנגדות היתד,
ן כלא מיחד-
מחוץ לנמל הסתובבו חיילי־פלאנגות ב תחפושת
של ספורטאים. אחד התנאים
שהציב אש׳׳ף לפינוי היה סילוק מוחלט
של הפלאנגות ושל צה׳׳ל מהנמל. לכן
הסתתרו חיילי צה״ל בשערי הנמל בין
הבתים ובפיתחיהם׳ בעוד אנשי הפלאנגות
התרוצצו שם במיכנסי אדידאס, בגופיות
ובנעלי־התעמלות.
סא״ל יונה גזית, דובר סיקוד־צפת, הע דיף
להתחפש כעיתונאי. הוא הגיע לשטח
במיכנסי ג׳ינס ובחולצת מישבצות, כששתי
מצלמות תלויות על חזהו.
1הדי היריות נשמעים ללא הרף. כדור
ך תועה פוגע במכונית וולוו ובנהג הלבנוני
של אחד הצוותים הזרים. מבהילים אותו
לבית־החולים.
דומה כי הדי־היריות והכתרים התועים
אינם מרשימים איש. בתנאים נורמליים
היה כל אדם תופס מחסה, ביום השבת
בנמל ביירות, חששו כולם לעשות זאת,
פן יחמיצו את העיקר.

לעיתונות לסקר רגע היסטורי. אחד העי תונאים
אומר אל תוך המיקרופון, מול
מצלמת הטלוויזיה, המצלמת אותו על רקע
הנמל :״קצין ישראלי אומר לי, שאש״ף
עוזב בכבוד. לאנשים רבים בארץ זו
די בכך שהם עוזבים׳.
אנשי הפלאנגות המחופשים שומעים את
דבריו של העיתונאי, וכדי לחזקם הם
עושים תנועות מגונות בידיהם ומנבלים
את פיהם כשהם מצביעים לכיוון חיילי

ענפי
זי ת
^ פתע, התרגשות עצומה. כל העיתו־
• נאים רצים לכיוון הגדר: משאיות אש״ף
מגיעות. ארבע המשאיות הראשונות מניפות
את דגל פלסטין. אחד החיילים נושא
בידו את תמונת יאסר ערפאת. המצלמות
מצלמות — לא להחמיץ, לא להפסיד אף
לא: תמונה אחת מהרגע ההיסטורי, למרות
,זווית הצילום הגרועה.
י המשאיות מתקרבות אל האונייה סול
גאורניום. אנו ניצבים לצד בניין, שמהגג
שלו ניתן לצפות היטב במתרזזש ליד
האונייה. העיתונאים צובאים על דלת
הבניין, ובלחצם פורץ זזבר־צה״ל את
הדלת ומניח להם לטפס על הגג.
אנו ביו ראשוני המטפסים• בתוך דקות

יציאה לדור

הרגע המרגש ביותר. אנשי אש׳ף
עלו למשאיות ומנפנפים לקרוביהם,
הנפדדייו •נוהם בהתרגשות, תוך בכי, יללות׳ וקריאזת־עידוד.

החיילים, שרבים האמינו עד השעות האחרונות כי לא ייצאו
מביירות כשהם בחיים, מרימים את ידיהם בסמל וי. רבים מהם
רוקנו את מחסניות נישקס במחווה אחרונה של רוח־קרב.

(המשך מעמוד )7
ובאופן שבו הוא נעשה, ניצחון מדיני
ראשון במעלה.
אך ייתכנו גם יריות אחרות. מזהירים
אותנו, כי בבניין ממול יושבים צלפים
סוריים.

אנו מבחינים כי משאיות אש״ף מקושטות
בענפי־תמר כרמז לענף־זית שהז כיר
יאסר ערפאת בנאומו בעצרת האומות
המאוחדות( .״ביד אחת אני אוחז רובה,
וביד השניה ענף־זית
האונייה סול גיאורגיוס, שנמל־הבית שלה

שהוא עולה על המשאית העומדת להוציא אוחו מביירות לנמל לרנקה שבקפריסין.

קצין צה׳׳ל מורה בידו ומסביר
^ 11ל 111ל ^*11
דבר מה לקצין הצרפתי של
*ייי 1 1 11 # 111 #
לגיון הזרים. אנשי לגיון הזרים נדהמו כאשר הגיעו לנמל לגלות

אד הים

להתראות על אדמת פלסטין

מיני העומד על גבעה ונפרד מידידיו. חיילי אש׳׳ף הגיעו ללבנון כמחבלים ועזבו כצבא.

במקום את חיילי צה״ל. קצין צה־ל טען כי חיילי צבא לבנון
נטשו את עמדותיהם מוקדם בבוקר. מיד לאחר מכן הגיעו למקום
צבא לבנון וצה׳ל נטש את שטח הנמל, והסתפק בתצפית.

מפליגה הסול גיאורגוס אוניית נתיבי. הים הקפריסאים שלקחה על
סיפמה אח מאות חיילי אש״ף שהיו בדרכם לקפריסין. הפינוי התבצע
במהירות בסדר מופתי והסתיים בתוך כמה שעות והאונייה הפליגה אל הים, לנמל
1 1 ׳ 1 911^1

הוא לימסול, והשייכת לחברת נתיבי־קפריסין,
מניפה את דגל קפריסין. על
התורן האחורי, כפי שמחייב החוק הימי
הבינלאומי. ארבע הקומנדקרים עם דגל ^
צרפת ניצבים לצד האונייה. שגריר צרפת
בביירות. כסוף־שיער, מגיע למקום במכר
נית־שרד שחורה, יורד ממניה ומייד מעורר
סביבו התקהלות.
ממרומי נקודת־התצפית שלי על הגג,
אני רואה את חיילי אש״ף יורדים מה משאיות
ומתחילים לעלות על האונייה.
הכל מתנהל בסדר מופתי. תחילה הם
יורדים למחסן האוניה, כדי להפקיד שם
את נישקם.
קצין צה״ל, המסתתר בתוך הבניין שבו
אנו נמצאים, מסביר כי הם עושים זאת^
על־פי דרישת הקפטן, כפי שמחייב ה חו ק׳
הימי הבינלאומי, האוסר נשיאת נשק בלב־ים.
לפתע
נדמה כי צולפים לעברנו. כדור
שורק קרוב מאוד לאוזן, העיתונות מת כופפת,
יש כאלה המשתטחים ממש. איש-
פלאנגות בכובע ירוק מתחיל לזחול על
הגג ולצרוח בהיסטריה :״יורים, יורים !״
(המשך בעמוד )81

לרנקה משם המשיכו החיילים אח דרכם במטוסי חברת התעופה הלבנונית לירדן.
האונייה הניפה את דגל קפריסין על -התורן האחורי, כפי שמחייב החוק תימי הבין־
לאומי, והנשק הופקד במחסן האונייה לפני התחלת ההפלגה תחת פיקוחו של רב־החובל.

העולם הזה־ עדן חקירה משלו
1מגלה: חקירת מישדד הבריאות
בפרשת התיזוק ־ הי תה כוזבת

ה אדי מיטיי היה עסוק ב־
״ פיתוח סרטים במעבדה ה מאולתרת
שלו שבמלון אלכסנדר,
מעוז העיתונאים במערב ביירות,
.כאשר צילצל הטלפון. מעבר לקו
היה אחד המודיעים שלו. שסיפר
לו כי בית מגורים השוכן על ה גבול
הירוק שבין מערב ומיזרח
העיר, בצד הסיזרחי של איזור־מגורים
המאוכלס בנוצרים, הופצץ
על־ידי מטוסים ישראליים וקרס
תחתיו.
מיטרי נדהם. עד כה הפציצו ה ישראלים
אך ורק איזורי מגורים
במערב העיר• הוא ס ־פר את ה ידיעה
לצלם־העתיונות חנוך גוט מן,
ששהה גם הוא במעבדה, וה שניים
מיהרו אל בית־המגורים. הס
צילמו את הבניין המופצץ, צילמו
פצועים ומיהרו לבית־החולים ב־מיזרח
העיר, כדי לצלם את ה פצועים.
בבית״החולים
צילמו שניהם את
התמונה, שרבים טוענים כי הפסי קה
את המילחמה — תמונתו של
התינוק העטוף בתחבושות, שה אחות
רוכנת לעברו ומשקה אותו
מבקבוק. השניים מיהרו בחזרה אל
המעבדה במלון אלכסנדר, שב-

והציב אותה על מיכתבתו. ההמשך
ידוע.

״ עול ם
מ חו ר בן! ״
ה אדי כדטרי הוא צלם־עיתונות
״ לבנוני. כמעט כל צלמי־העי-
תונות הישראליים והכתבים היש ראלים,
המסקרים את המילחמה
במיזרח־ביירות והשוהים במלון
אלכסנדר, מכירים אותו. הוא ידוע
כבעל מיקצוע טוב וישר, האוהב
לעזור לחברים. כמעט שאין צלם
שלא נעזר בשירותיו של מיטרי.
לכן תמוה כי כאשר ערך מישרד־הבריאות
את חקירתו בעניין הילד
קטוע הידיים, לא חקר את מיטרי,
האיש שצילם את התמונה שהרעישה
כל*כך את דעת־הקהל בארצות-
הברית. עוד יותר תמוה כי איש
לא טרח לפנות אל הצלם הישראלי
חנוך גוטמן, שצילם תמונה זהה
ושלח אותה לידיעות אחרונות.
עוד יותר תמוהה העובדה, כי כתב
הטלוויזיה שדיווח על הפרשה ב־השבוע
יומן אירועים ביום השישי
שעבר. לא טרח לוודא את העובדות,
או אפילו לדבר עם השניים.

תמונה ותנוחות

תמונת התינוק
והאחות
המאכילה אותו מבקבוק. התמונה שהנשיא רגן מיסגר
והציב על שולחן עבודתו, כפי שצולמה על־ידי הצלם
הישראלי חנוך גוטמן. ששלח אותה לידיעות אחרונות.
אותה תמונה בדיוק צולמה על־ידי הצלם הלבנוני
פאדי מיטרי ונשלחה אל מערכות העיתונים דרך

סוכנות הידיעות יו־פי. אל התמונה של מיטרי היו
מצורף הכתוב: אחות מאכילה תינוק בן שיבש
חודשים. התינוק איבד את שתי ידיו ונכווה בינו
הראשון 1 ,באוגוסט, בשעות אחר הצהרייס, כאשו
מטוס ישראלי הפציץ בטעות איזור מגורים נוצרי
במיזרח העיר, במהלך התקפה אווירית על עמדוו
פלסטיניות במערב ביירות -.למטה היה חתום שח

3 2 1 0 3 0 1 2 2 -8 /1 /8 2ו? 0 3 1תז 3 0 3 5 6 0 6 6 8 5 3 5 6 7 6 1 1ג: א 0א ג 1׳ | 1 5 8 ^ 2 2 1 0 0 0 3 2 1 2 0 2 2 8׳]ימ 8 2 1י1׳ 5ג £ 013 338/
5 3 3 6 1 1 ^ 6 1ז 1 0 5 1 3 0 1 1 1 3 3 0 1 5 3 3 3 ׳7 3 5 5 6 7 6 1 *1 7 8 0 3 3 1 1 3 1 6 5 0 1 1 8 3 7 3 1 1 6 1 *110011 8 / 1 7 3 6 1 1 311
3 0 0 6 8 6 3 1 1 7 3 ^ 1 3 0 3 1 *1 1 1 1 0 3 3 6 5 1 8 6 3 1 1 3 1 3 3 6 3 1 3 2 3 5 1 8 6 1 3 0 1 , 8 0 3 1 3 2 3.31 3 ^ 3 3 3 1 8 0 3 ? 3 1 6 5 1 1 3 6 3 3
? 0 5 1 1 1 0 3 5 1 3 6 5 1 3 6 1 3 0 1 .

אותה שעה נמצא בה גם הצלם
הישראלי חבקוק לווינסון, שעסק
בפיתוח סרטים.
גוטמן ומיטרי פיתחו את התמו נות
ומיהרו לשלוח אותם — מיט־רי
לסוכנות יו־פי, שבשירותיה
הוא עובד, חנוך לידיעות־אחרו־נות.
הייתה
זו התמונה ששלח מיטרי
ושהופצה ברחבי־העולם•
כדרכם של צלמי־עיתונות ה עובדים
עבור סוכנויות־ידיעות.,
צירף מיטרי טקסט אל התמונה. ב טקסט
היה כתוב בתרגום חופשי :
״לבנון, מייזרח ביירות. אחות מא כילה
תינוק בן שיבשה חודשים.
התינוק איבד את שתי ידיו תיכווה
ביום ראשון, האחד באוגוסט, ב שעות
אחר הצהריים, כאשר מטוס
ישראלי הפציץ בטעות איזור־מגורים
נוצרי בסיזרח העיר, במה לך
התקפה אווירית על עמדות
פלסטיניות במערב ביירות.״ על
התמונה והטקסט היד, חתום פאדי
מיטרי•
סוכנות יו־פי הפיצה את התמונה
בין כל עיתוני העולם. התמונה
נתגלגלה לידי ושל הנשיא האמ ריקני
רונלד רגן. הוא מיסגר אותה

מיטרי, המתגורר באחד החדרים
הנוחים ביותר במלון אלכסנדר, היה
במהלך השבוע שעבר במצב־רוח
קודר. הפירסום הבינלאומי של תמו נתו
לא היה לרוחו :״אלפי ילדים
נהרגו במילחמה הזו, אז אם התמונה

ניוזוויק ובעתון הצרפתי ל׳אכספרס,
שם התפרסמה תמונת שער מעולה
של יאסר ערפאת.
בין צילומי המילחמה המפורסמים
שלו נמצאת תמונת גופתו של
הטייס הישראלי, שחציה התחתון

תמונה מפורסמת אחרת שלו
מראה ילד וילדה פלסטינים במערב
העיר. הילדה מביטה למצלמה ב מבט
בוהה, הילד עירום כביום
היוולדו שותה מבקבוק. עוד תמונה
מזעזעת מראה נערה בסנדלים

פאדי מיטוי, הצלם הלבנוני שצילם
את התצלום שהפסיק את המירחמה,
וחנוו גוטמן, שהיה בחנותו! ,נגלים את
האמת על הנסיבות שבהן צולמה התמונה

שעבר: היתד, זו תמונתה של ילדז
פלסטינית המרימה את דגל פלסטין
כשפניה מעוותות בבכי ודמעוו
גדולות על לחייה. בגלל שיבושי
התיקשורת לא הגיעה התמונה ליעדה
לפני מועד נעילת הגליון
של השבועון האמריקאי.
הצלם הלבנוני הוא בן למישפחד
יוונית אורתודוכסית. בשבע השניב
האחרונות שהה באנגליה, שם לסו
צילום. ללבנון חזר כאשר לקתד
אמו בהתקף־לב. אביו מתגורר במערב
ביירות, בשכונת־מגורים הנמצאת
בסמוך למלון הולידיי אין.
הוא לא נטש את הבית, מחשש
שמא יפלשו אליו פליטים פלסטינים.
המישפחה איבדה את אחד
מבתיה בעיירה זחלה. האם חולת־הלב
מאושפזת, אחרי אוטם, ב־מיזרח
העיר.

שני תי נו קו ת
שומם

היחידה הזו עצרה את המילחמה,
זהו עולם מחורבן.״
פאדי מיטרי הוא אחד הצלמים
המצטיינים של מילחמת לבנון. הוא
זוקף לזכותו שערים מצדינים ב־

בולט מתוך תא־מיטען של
ונגרר על הקרקע בעיר
בידיו של מיטרי צילומים
מזעזעים, שלא פורסמו,
פרשה נוראה.
מכונית צידון. נוספים מאותה

אופנתיים, במיכנסי ג׳ינס ובחולצת
טריקו מפוספסת, שחצי ראשה ערוף.
התמונה האחרונה, החזקה מכולן,
שהיתר, מיועדת לשער ניחוויק.
גרמה למיטרי אכזבה קשה בשבוע

ן* צלם הישראלי חנוך גוטמן,
י י חברו של מיטרי, אומר עליו :
״אני סומך עליו בעיניים עצומות.
(המשך בעמוד ׳80

מידסון מ עוו ת?

השיגו , 1בקי ץהבא

אחת הפטרות העיקריות •של אריאל שרון — השגת
שיתוף־פעולה מצד אופלוסית השטחים הכבושים
כתוצאה ממילחמת־הלבנון — נכשלה לחלוטין.

חילופי המישמרות ביומון הארץ, שבמיסגרתם יתכן
כי הכתב הפרלמנטרי מתי גולן׳ יחליף את עורך־
המישנה הנוכחי, רן כיסלו׳ ייערכו בנראה רק
בקיץ הבא.

אין שום סימנים חמורים עד כוונתי
האוכלוסייה כנדה המערבית וברצועת־עזה
לנטוש,את תמיכתה המוחלטת כאש״ף.
משד השטחים הככושים, הפרופסור מנחם
מילסון, משותק לחדופין ואיבו מצליח
אף כאחת מיחמותיו.

ת י ! ו 1ןיך
איר וש 3ה ה חייל
כך נפל בשבי החייל רון הרוש, ערב פינוי אנשי
אש״ף מביירות :

החייל המתץ לחברו, שהיה צריך להחליפו
בתצפית על סודדת־עפר. כאשר התקרב
החבר, היפנה החייד את מבטו אדיו,
וישב כשגבו אד החזית.

החייל־המחליף החל עולה בסוללה, ולפתע ראה כיצד
נעלמות רגליו של רון הרוש. זה נגרר על־ידי אנשי־אש״ף,
חברי החזית הדמוקרטית, אל עמדותיהם.
איומים מצד חיילי צה״ל, שדיברי ברמקול, לא
הועילו.
הנהגת אש״ף התערבה מייד, והחייל הוחזר יחד
עם הטייס אהרון אחיעז.

אין הסבם ונם הסורי ם
עד עתה אץ שום הסכם עם ממשלת סוריה
על פינוי אש״ף, צבא השיחרור הפלסטיני
והכוחות הסוריים מביירות.
בירושלים טוענים כי כל מה שהצליח השליח האמריקאי.
פילים חביב, להשיג מהסורים הוא הסבמה־שבשתיקה,
שלא לפגוע ישירות בביצוע ההסכם בביירות.
עם זאת, נראה שהסורים אינם מנסים למנוע את
.חימום״ הגיזרה המיזרחית, לא־ת מחאה על־כך
שלא הושג הסכם עימם.

שירות ללא סו ר
חיילי־המילואים של אחת החטיבות
המוצבות כלבנון עומדים לפנות ל־בג׳ץ
כרי שיבדוק חוקיות המשך
שירותם.
הטענה היא, שמעבר לימים שהם
נקראו על פי צו חריג, לא ניתן להם
כל תידרוך על משך הזמן שאותו הם
יצטרכו לבלות במילואים.

3וו 3מ 3ר
י שר אלי
ב מי ת קן׳ הו ב ט
מהנזסים וטכנאים ישראליים השתתפו בשיקום
מיתקני־הזיקוק של חברות־הנפט בלבנת, שנפגעו
במילחמה.

עד עתה עובדים ישראלים במיתקנים
האלה בהסכמת הסעודים והחברות
האמריקאיות המפיקות את הנפט. הנפט
מגיע למיתקנים בצינור ״טפליין׳ ,העובר
ברמת־הגולן.

הסורי לאר צו
בהסכםעסג׳ מ ״ ל
לפני שנבחר בשיר אל־ג׳מייל כנשיא לבנון, הוא
ביקר בדמשק וניסה להשיג את תמיכת ממשלת־סוריה
במועמדותו כנשיא.

ג ׳מייל הבטיח לסורים שאם ייבחר, הוא
לא יתבע את סילוקם המיידי מאדמת
לבנון! .הסורים סירבו לבקשותיו, והתנגדו
עד הרגע האחרץ לבחירתו.

הממשלה דג ה
בהכרתאש״ף
בדיון לפני חודש, שתוכנו לא דלף עד כה לאמצעי־התיקשורת,
עסקה הממשלה בשאלה מה תהיה עמדת
ישראל אם יכיר אש״ף בזכות־קיומה של ישראל.

אחדי הדיון באו הצהרותיהם של ראש־הממשלה!
,מנחם בגין, ושל שר־החוץ, יצחק
שסיר, כי ישראל לא תהיה מוכנה לשאת־ולתת
עם אש״ף גם אם יכיר בישראל.

פנייתה של המחנכת יעל פישביין לשר־הביטחון.
אריאל שרון, בתביעה שבנה לא ישרת בלבנת,
נענתה בחיוב.

הבן, חייל בשירות סדיר, הועבר מיחידתו
בלבנון לבסיס כצפון הארץ.

אין ק מפ־ דייווי ד 2
בניגוד לשמועות המופצות בכלי־התיקשורת, אין
לאמריקאים •תוכנית מדינית מגובשת תחת הסכם
קמם־דייוויד או כתוספת לו.

הדאגה האמיתית בממשלת ישראל כלפי
כוונות האמריקאים נובעת מהידיעה כי
ג׳וזף סיסקו ימונה לתפקיד במישרד־החוץ•

גגירו ח נו ס פו ת
פקידיב במישרד־האוצר ובבנק ישראל מעריכים כי
כאשר יתבררו המימדים האמיתיים של הנזק הכלכלי
שגרמה מילחמת־הלבנון, לא יהיה מנוס מגזירות
כלכליות נוספות.

אחת ההערכות במישרד־האוצר קובעת, כי
עלול לבוא קיצוץ ניכר בסיוע האמריקאי
לישראל, עם ירידת הפופולריות הישראלית
כדעת־הקהל האמריקאית.

כתב הטלוויזיה רון בן־ישי ייכנס לתפקידו כמפקד
תחנת־השידור הצבאית גלי צה״ל באחד בנובמבר
השנה. כך סוכם בינו ובין הרמטכ׳׳-ל, רב־אלוף רפאל
איתן, בפגישה שהתקיימה השבוע.

נישואיו בכלאי
האסיר הרצל אכיטז שהוסגר ל ישראל
מצרפת יוכל לשאת לאשה
את חברתו ואם־בנו, שנולד השכוע
בכלא, רק בעוד חודשיים.
הסיבה: דיני ההלכה היהודית
מונעים נישואים במועד מוקדם יו תר.
חברתו של אביטן, אורית אר כיב,
ילדה את התינוק הראשון ש נולד
אי־ פעם בכלא ישראלי.

מרד הי מ אי ם. ל א וצג
מחזה על שביתת־הימאים הגדולה בחיפה
בשנת ,11131 שכתב המחזאי יהושע סובול,
לא יוצג על בימת ״בית ליסץ״. .
הטענה הרישמית שנמסרה לסובול היתה שעל רקע
אירועי לבנת הנושא אינו אקטואלי. אך השחקנים
טוענים שהסיבה היא שונה: המחזה עלול לפגוע
בתדמית המערך ולשרת את הליכוד.

כסךלקב לני ח סן־ כ ק
הקבלנים גרשון>״גיגי״) פרס וניסן נוימן,
שהיו אמורים לבנות בשטח סיסגד חסן־בק
ביפו, קיבלו ימיקדמה של סאות אלפי
שקלים על חשבון הסכום שהמדינה ׳תעניק
להם.
בלהט הוויכוח על ייעודו •של המיסגד הוברר
שהמדינה הפקיעה את האדמה, ושני הקבלנים איימו
שאם הם לא יפוצו׳ הם יפנו לערכאות.

*ויש סכר א ח לו
סי לו ק מודעי -קרו 3

שדון נכוו! לאס

פן־יש תחיל

השר בלי־תיק יצחק מודעי, שחזר השבוע מסיור־הרצאות
בארצות־הברית ובמכסיקו. התבשר כי
התוכניות לסלקו מראשות המיפלגה הליברלית
עומדות להתממש בקרוב.

יריביו שיד מודעי ינסו לסלק אותו סייד עם
סיום המילחמה, בטענה שנכשל, אך מודעי
אינו מתכוון לוותר ללא קרב.

העמדתו של הקבלן שלום גניש לדין, בגין עבירות־מם,
מסבכת את מעמדו של סגן ראש־הממשלה.
דוד לוי, המכהן גם כשר־השיכון.

גניש, מסקורבי־דוי, בוכה דירות רבות
עבור הסישרד. אם יורשע, יתערער מעמדו
של לוי בסיפלגתו!כציבור.

ע ר בו ת בנ ק אי ת

ההד חו ח 3ג ד ״ צ -

ל א שווה

ל בי ח ־ ה מי שפט

החלטת בית־המישפט בתביעה שהגישו שלושה
עורכי־דין נגד חברת הביטוח עממית על סך שיבעה
מיליון שקל, עשוייה להיות אבן־דרך בהתייחסות
לערבות בנקאית.
בתביעה נטען, שהחברה סירבה לשלם ללקוח שנפגע,
למרות שנתנה ערבות לפי חוק־מכר־דירות.
עדל מי קרהזה הי הברורשערבותכמוה
כהמחא ־ז ד חויי הלכלדבר.

אחד המודחים מגלי־צה״ל מתכוון
לפתוח בהליכים מישפטיים כנגד שר־הביטחץ
והרמטכ״ל בשל הדחתו.
בדרך זו הוא מקווה להביא את
כל שרשרת האירועים בתחנה הצבאית,
מאז תחילת המילחמה, לדיץ
פומבי בבית־המישפט.

ה ת פיי סו תפרס -ש רי ד
יו״ר מיפלגת העבודה, שימעון־פרס, וח״ב
יוסי שריד התפייסו, אחרי שהוחלפו ביניהם
דברים קשים כישיבת לישכת־המיסלגה.
מקורבי פרס טוענים כי התברר שמקור הרוגז היה
״בהסתה״ בתוך המיפלגה.

סי כ סו ך ב לי בו ־ לי ס
מרכזת הסיעה הליברלית בכנסת, שרה
הורץ, נתקלה בתשובה שלילית כאשר
תבעה סח ״ב צבי רנר לבוא להצבעה
בוועדת־הכספים של הכנסת בעניין ״אל-

רנר תומך בהשבתת אל־על בשבתות, אך הוא סירב
לבוא להצבעה בגלל טענותיו נגד ניהול עבודתה
של הסיעה הליברלית בכנסת.

0ממ וו
תוכניות
תס נון
הלוואה לא צמודה לחסכון צמוד

בנק לאומי יעניק לך עד
2,000,000 שקל כהלוואה
לא־ צמודה להפקדה
בתכנית חסכון
״כח ברירת ריבית״ ו/או
״כח רב־תכליתי״.
ההפקדה שלן צמודה,
נושאת ריבית צמודה
מצטברת, וכל הרווחים
פטורים ממט, בתום
3שנים.
את ההלוואה תחזיר
ב־ 6תשלומים חודשיים
לא־ צמודים, ובריבית של
/0י< 5לחודש בלכד!
הזדמנות כזאת אטור
להחמיץ ־ כדאי לך
להזדרז!
מבצע מיוחד לתקופה מוגבלת פרטים בכל סניפי
בנק לאומי, בנק ערבי־ישראלי,
בנק איגוד
ובנק עליה־לאומי.

בנקלאונו(§)

אביבה ארידור היא בעד מינויי פוליטי ,
ומיהי ה א שה החזקה בכנסת
9הסיפורים על כוחה של
אשת שר־האוצר קולחים כל
הזמן. כאשר נתנה אביבה
ארידור את חסותה לתוכנית
הרדיו מכל הלב, שבו נאספו
כספים לשם קניית מכשירים
רפואיים לבתי־חולים, לא יצאו
ניידות של בנק דיסקונט ו הבנק
הבינלאומי הראשון ל שווקים
בערים הגדולות לשם
איסוף כספים. ארידור בררה
מדוע הניידות מתעכבות, ואמ רו
לה שבנק־ישראל לא אישר
את המיבצע. היא התקשרה ל־לישכתו
של נגיד הבנק, משה
מנדלבאדם, איש המפד״ל. ו ביקשה
לשוחח איתו. מהליש־כה
הודיעו לה שהנגיד איננו
והוא הלך לישת שעתיים לפ ני
כן, אחרי ישיבת־לילה ארו כה•
ארידרו אמרה :״מייד ל העיר
אותו!״ כאשר הוא היה
מעברו השני של הקו, מנומנם
לחלוטין, דרשה אשת השר ש הניירות
יצאו לשווקים. מנדל־באום
ניסה להתחמק .״מייד
שתיתן הוראה,״ .היתד, התשו בה.
היא סגרה את הטלפון
ואמרה ״נו. אפשר בלי מינויים
.פוליטיים ז•

מנחם בגין
8כשישב במיזנון הכנסת בא אליו אל
כרט חזן, חבר הנהלת סניף
התנועה• בקרית־גת עם בנו
אושרי, בן השש וחצי .״אתה
היית צריך להיות הסנדק שלו,״
אמר חזן לראש־הממשלה. בגין
לא בא אז לאירוע ושלח מיב־רק
ברכה. הילד קרב לראש-
הממשלה, וזה נשק לו על
ראשו והתחייב לבוא לחגיגת
בר־המיצווה שלו בעוד שש
שנים י וחצי.
9לא הרחק משם ישבו
אריק שריו, עיתונאי מעריב.
יוסף חריף, וח״כ חרות רו ני
מילוא. גם מי שישב ב־ריחוק־מה
יכול היה להבחין
כיצד גוער שרזהביסחון בח״כ
הממושקף :״מה קרה לך, אתה
תוקף אותי ו״ שרון גינה את
מילוא על כך שבוועדת חוץ-
וביטחון הוא קרא להעביר את
ניהול המשא־ומתן הדיפלומטי
בביירות לידי שר־החוץ. יצ חק
שמיר, שמילוא נמנה עם
תומכיו. הח״כ הסביר את עמ דתו
והוסיף כמתנצל :״אתה
יודע שתמיד הגנתי עליך.״

בכותונת־משוגעים וכמלאך״משמיים (מט|

מאל) ,בעיצוב־בימה שערך יגאל תומרקין,
״ 1111 1י |

לכנס קבוצת ״יש גבול״ שנערך בצוותא בתל־אביב. תומרקין גזר
מתמונות את פניו של שר״הביטחון והצמיד אותם לכנפי מלאכים
ולדמות שידיה, כביכול, קשורות בכותונת־משוגעים. אחרון הנואמים
9הכתב המדיני חריף זכה
לאיזכור ליד שולחן־הממשלה.
סגן ראש־הממשלה, דויד לדי,
רגז על כך שדברים שאמר
בישיבה הופיעו בכתבה של
חריף ופורשו בדרך מסויימת.

״תגידו לי, מי מנהל פה את
המדינה. יוסף חריף?״
9בדיון שהיה בכנסת על
הצעת שר־הביטחון, להאריך
את תקנות המעצרים בשעת־חירום
מיוחדת, התייחס ח״כ

בכנס חיילי״המילואים המתנגדים לשרות מעבר לקו־הירוק היה
יעקב גוטרמן (מימין) ,שבנו, רז, נפל על כיבוש מיבצר הבופור.
הוא סיפר שמיכתב ששלח לראש־הממשלה, מנחם בגין, בזמנו הוקרא
לפני השרים באחת מישיבות הממשלה. עיתונאי שבירר עבורו
מהי הסיבה, הודיע לו :״השרים קראו את מיכתבך בעיתון.״
חד״ש, מאיר וילגר, להע רותיו
של ראש־הממשלה על
מראה פניו של ראש אש״ף.
״איזה מן דיבורים אלה על
האיש הזה עם השערות על
הפנים? מה היינו אומרים אי לו
יאסר ערפאת היה אוסר
על מנחם בגין ״התרה הזקן
עם הקרחת ובלי השערות על
פניו וראשו?״
9באותו דיון אמר ח״כ
מפ״ם, אלעזרגרנות :״ממ שלה
שמוציאה את החוק הזה
היא ממשלת זדון ורשע. ועל
פי התנ״ך היא תעבור מה ארץ.״
ראש־הממשלה, שהתרגז
שמצטטים את התנ״ך, הגיב
מייד :״תתבייש לך. ממשלת
זדון, מה? תתבייש לך!״ גר נות.
משורר בן קיבוץ שובל,
לא ויתר :״זו ממשלת זדון
ואתה עומד בראשה. אני יהודי
מאמין, ולכן אני מאמין שהיא
תעבור מהארץ.״
לפני ההצבעה היתה
תכונה במליאה כדי להבטיח
רוב לקואליציה. ח״כ שולמית
אלוני נראתה רגועה .״המי עוט
מובטח לנו!״

בן ה־ 13 מפגין עם הוריו, יורם ותמר, למען שיחדור אחיו אלי מהכלא
! 1ז י 1ח 1ל 1
הצבאי. אלי עצור זו הפעם השנייה לתקופה של 14 יום, בגין סירובו

לשרת בלבנון כחובש בשיריון. אלי היה מוצב בפיקוד״דרום, על״פי בקשתו, במשך כשנה וחצי מאז
גיוסו, ועתה היה עליו לצאת לצפון אך הוא סירב. הוריו של אלי ואחיו הקטן הפגינו מול בית״סוקולוב.
העולם הזה 2347

9מזכירת סיעת חרות בכנסת,
ירדנה מלר, הידועה
כפעלתנית ביותר, גילתה תו שייה
יוצאת־דופן בעת ההצב עה
על ההצעה לסדר־היום ב עניין
אל־על, שהוגשה במושב
המיוחד של הכנסת. הקואליציה
ביקשה להסיר את ההצעה מ־סדר־היום.
ירדנה ספרה את

הנוכחים במליאה ואת התוצאה
קראה בקול לעברו של אחד
המונים, ח״כ חרות מאיר בעוד שיטרית .״.36:40״
שיטרית וח״כ המערך יחזקאל
זכאי סופרים את ידי המצבי עים,
שוב נשמע קולה של
מלר, על רקע הדממה באולם :
״(משה) שחל לא מצביע.״
מתברר שלשחל היה הסכם-
קיזוז עם הקואליציה. בעוד
סבידור ההמום עומד לנזוף
במלר, מיהר יושב־ראש סיעת
המערך בכנסת להוריד את
ידו.

יצחק

8ח״כ הליברלים,
(״זיגי״) זייגר, חבר ועדת-
הכספים שתמך בסגירת אל על
בשבתות משום שזהו חלק מ ההסכם
הקואליציוני, נתון ל לחץ
נגדי בביתו הוא. אשתו.
דליה, עורכת־דין במיקצועה,
מתנגדת לסגירה. על חלון
מכוניתה מודבקת הכרזה :״אל
על תטוס בשבת.״ זייגר אומר
שהוא לא יכנע ללחצים מיש-
פחתיים.
9בעת אחד הדיונים ב־וועדת־החוץ־והביטחון
על הנע שה
בלבנון, ביקש ח״כ המגד
ד״ל, אכרהם מלמד, לברר
מדוע נדחו הבחירות לנשיאות
בלבנון. העיר, על כך ח״כ
מפ״ם, ויקטור שם־טום:
״אלה הן הבחירות הראשונות
במיזרח־התיכון שנדחות. מבלי
שהמפד״ל מעורבת בכך.״

ם ד 1ע צריך אלזף פיקוד־הדרזם ל שמזר על ב 1ש ר
ומה סציעה הכ תב ת לענייני רפואה לקוראיה החולים
8באותו דיון התעניין חבר
הוועדה הטרי מטעם הליבר לים,
פינחס גולדשטיין, מה
קורה עם אזרחי לבנון שעדיין
מחזיקים בנשק ללא רישיון.
חברו למיפלגה, כני שליטא,
ציין שכל גבר לבנוני המכבד
את עצמו מחזיק גם אשד, וגם
רובה. ח״כ העבודה יצחק
רכין קיבל קביעה זו אך הו סיף
:״יש כאלה שיש להם
יותר מאשה אחת. ואז גם יותר
מרובה אחד.״
1 1הפרופסור לפילוסופיה
אשא כשר מגדיר את מיל-

חמת הלבנון כך :״מילחמה
עם ארבעה כיווני אוויר ושלו שה
כיווני דם.״ כשר. המלמד
באוניברסיטת תל־אביב ובבר־אילן,
היה אחד הנואמים בכנס
קבוצת החיילים יש גבול, הוא
תיאר את המצב הקואליציוני
החדש של ממשלת בגין .״הוא
תיגבר את ממשלת המיעוט
שלו בשני אודים עשנים של
( משה) דיין ואחר־כך קיבל
רוב עם הפלאנגות של ה תחייה.״
על דברי ראש־הממ־שלה
על צרפת העיר כשר :
״בגין מסביר כי לצרפתים יש
ריגשי נחיתות בגלל אף־אל־אן

רפאל בחתן

סוחב שני כיסאות מחדר סמיך לאולם שנו התקיימה ישיבת סיעת
המפד״ל. בו־נתן, האיש החזק של התנועה, ראה שאין מספיק מקומות
ישיבה לבאים לדון על סגירת חברת ״אל־על״ בשבתות. הוא לא התעצל והביא בעצמו את הכיסאות.

כשזה היה שר־החקלאות. זילבר עצמו היה דובר של שרון באותה
תקופה ועבד עימה, והם מכירים מאז. רוחלה באה לאירוע עם
חברה ג׳יי שניידר, שהוא עולה חדש, מוסיקאי במיקצועו.

איילין דוייפוס

האלז׳ירי. ימים טובים — הפסיכופט
הופך לפסיכיאטר.״
8לכאורה היותה זו אסיפה

מתאמנת עם צ׳אן, בנו הקטן של פרופסור נם. נם, עולה חדש מיפאן,
הוא בעל חגורה שחורה, דן שבע, ומומחה לספורט הקוריאני
״טקנדו״ .הוא יעביר אימונים במכון של איילין ושל בעלה הכדורגלן נמרוד, המשחק בהפועל רמת־גן.

מיפלגתית רגילה. יושב־ראש
ועדת־החוץ־והביטחון של ה כנסת,
אליהו כן־אלישר,
בא לסניף תנועתו, תנועת הח רות
בהרצליה, כדי לדבר על
הישגי המילחמד, האחרונה. ה נוכחים
התחרו ביניהם מי יהיה
יותר קיצוני מקודמו בשאלו תיו,
עד שקם צעיר בשם אלי
אבו ואמר בין השאר :״איך
תשפוט אותנו ההיסטוריה על
זה שאנו הורגים ילדים בביי רות
י״ דבריו היכו בתדהמה
את ד״ר בן־אלישר ושאר הנו כחים.
אחר־כך סיפר אבו שעד
המילחמה הוא תמך בחרות,
אך אחרי ההפצצות בביירות,
שבהן נהרגו ילדים, הוא אינו
יכול, מבחינה מצפונית, לתמוך
במיפלגה.
י 1אי יבינתן הוא שוחר־שלום
בכל מקום שבו יש אלי מות.
הוא ישב בחברת רואה־החשבון
דני מעה, השחקן
ארנון צדוק ועיתונאים, ב־מיסעדת־אבטיחים
בטיילת ב־תל-אביב.
אחד הלקוחות עבר
משולחן לשולחן ושאל אם
מישהו ראה את המצית שלו,
ולבסוף עזב מבלי לשלם. בע לי
המקום רדפו אחריו, תפסו
אותו ושני הצדדים החלו מח ליפים
מהלומות. אייבי רץ ל הפריד.
מעוז רץ אחריו כדי
להשגיח שלא יקרה דבר לבעל

קול השלום, עד שחזרו לשול חן,
העיר צדוק שאם מישהו
רוצה לברוח מבלי לשלם, זה
הזמן.
8 1ספר יחדש, יוצא דופן,
נוסף לספרייתו של יושב־ראש
מיפלגת העבודה, שימעון
פרם. זהו ספר תפריט מיסע־דה
פינית בכפר־שמריהו, שבו
מוצעים 145 מנות שונות, מהן
26 מצולמות. המיסעדן משה
צדד הגיע למסקנה שחלק מ אורחיו
אינו יודע מהו אוכל
סיני ובאיזה סדר להזמינו ל שולחן.
נוסף על כך, רבים
הטועמים והמתלהבים היו רו צים
לדעת איך מכינים אותו.
צור הכין תפריט בצורת ספר
מהודר, שבסופו הודפסו מת כונים
נבחרים. הספר ניתן לכל
סועד בחינם. מלבד לפרס הוא
ניתן גם לשגריר מצריים ביש ראל,
סעד מדרתדא, אורח-
כבוד קבוע במקום. ספר עם
הקדשה מיוחדת של צור, קיבל
סגן הקונסול האמריקאי, כיל
.בדאון, שעזב לאחרונה את
ישראל.
! 8צה״ל יצא למילחמה לא
נגד לבנון אלא נגד אש״ף,
.שחטף את לבנון. הפצצת ביי רות
היתה מוצדקת, משום ש אחרת
אש״ף לא היה עוזב
את העיר. כך הציע הח״כ
לשעבר זלמן שוכל להסביר
העולם הזה 2347

אנשים
את עמדת ישראל במילחמה
האחרונה לישראלים היוצאים
לחו״ל, ובאים לשמוע את ערבי
ההסברה שמקיים מרכז־ההס־ברה.
שובל לא טרח להציע
הסבר, מדוע ישראל הוציאה
להורג את בני־הערובה, תושבי
מערב ביירות. בכנס שנערך
בתל־אביב ושבו השתתף לצד
שובל גם העיתונאי אהרון
כרגע, הופיע סוגי יקים,
איש הפנתרים השחורים לשע בר.
בידו היה גזר עיתון, שבו
סופר כי צה״ל פוצץ בתי־חשודים
בפיגוע בגדה המער בית.
הוא שאל איך אפשר ל הסביר
זאת בחו״ל? תשובה
הוא לא קיבל אך נאמר לו
שאם הוא ימשיך להפריע הוא
יוצא בכוח מהאולם.
! המראיין איתן דנציג
נראה בחופשת הקיץ בספריית
אוניברסיטת תל-אביב. הוא נו הג
לחקור על מרואייגיו בספ ריות
שונות, אך עתה יש לו
סיבה אחרת לבלות שם. דנציג
עובד על הדוקטורט שלו בחי נוך.
הנושא: חינוך נוער־שוליים,
כחלק מעבודתו היומ יומית
כאיש־חינוך. מי שגילה
עניין בעבודת הדוקטורט ומ איץ
בדנציג שיסיים את הכנ תה,
הוא תת-אלוף (מיל׳) בנ ימין
(.פואד״) בן־אדיעזר,
מזכ״ל תמ״י, שמגלה עניין־רב
בעבודות על פערים חברתיים,
! 9איו חוגגים חתונת בתו
של איש תיאטרון יענת, בתו
של צבי (״צביקה״) לבב, ה־תיפאורן
הכל־יכול של קבוצת
התיאטרון בנווה־צדק נישאה,
וכל חבריו התגייסו לעזור לו.
התיאטרון תרם את המקום,
ששינה ללילה אחד את יעודו
מבימת תיאטרון לבימת חתו נה.
שאול אבדון, בעל מיס-

של חולים ובני מישפחותיהם,
שבאים לא־אחת בהמלצת רופ אים
או חבריה למערכת, שהם
כתבים אזוריים. הסיבה: לנמיר
יצא שם של כלב־השמירה של
הציבור צרכן השירותים הרפו איים.
באחד הימים בא למע רכת
בעלה יו ס ף (״יוסקה״),
כדי להשתמש במכונת־הכתיבה
של אשתו. הוא נאלץ להמתין
יותר מחצי שעה מחוץ לחדר,
משום שאלה שהיו לפניו סירבו
לפנות לו את התור.
! 8נמיר׳ הכותבת על ענ יינים
רפואיים כבר 20 שנה,
החלה בשלוש השנים האחרו נות
מתמחה בתחום הרשלנות
הרפואית. בערב־ראיונות היא
סיפרה שרופאים פוקדים את
ביתה בלילות ומדווחים לה על
רשלנות חבריהם. רבע מכלל
ועדות־החקירה שמינה מנכ״ל
המישרד, כריך סודן, בשנ תיים
האחרונות, היו בעקבות
תלונות של נמיר. המימצא ה מפתיע
של נמיר הוא שמרבית
התקלות מתרחשות בבתי־חו־לים
ליולדות. היא בדקה את
הסיבה, ולדעתה הדבר נובע
מכך שבלידות ובניתוחים קי סריים
י עובד הרופא־המתמחה
ולצידו הרופא המומחה. המת מחה
צריך לבצע בתקופת הת מחותו
20 ניתוחים קיסריים,
ורק כשהניתוח מסתבך נכנס
המומחה לפעולה. לא אחת ב איחור
קטן, שהוא טראגי.
! 8לנמיר יש גם הצעות
מעשיות לחולים: לא לבוא ל־בית־החולים
בערבי שבתות ו חגים!
ליולדת כדאי לא לה גיע
עם צירי לידה לבית־החו־לים
בלילות! למי שיש כסף,
רצוי שיבטיח שיטפל בו רופא
בכיר.
1הסופר והעיתונאי יגאל

יתס אנתביע

הרופא הבדואי מרהט פגש באו־ניברסיטת
באר־שבע בפרופסור
עאידה טאקלח־או׳ריילי, המלמדת לימודי המיזרח-התיכון בקלי פורניה.
האורחת, שמוצאה ממצריים, באה לביקור בן יום
באוניברסיטה עם עוד 19 נשים אמריקאיות העוסקות בעיתונות,
כלכלה ופוליטיקה. באותו יום נערך במקום סמינר מיוחד על
יחסי יהודים וערבים בישראל. אחותה של או׳ריילי, ליילה
טאקלה, היא חברת הפרלמנט המצרי וממתנגדות קמפ-דייוויד,

עדת הקיוסק, השוכן לצד ה תיאטרון,
תרם את השתייה.
המפיק ומשכיר ציוד״הקול,
אשד כיטנסקי, תרם את
ציוד השמע, משה פריד את
התאורה. תיאטראות אחרים
תרמו חלקי־תיפאורה. באופן
טיבעי, חלק מהאורחים היו
אנשי תיאטרון, כמו עודד
קוטלר, מנהל התיאטרון ב־נווה־צדק,
דני שלם, המנהל
לשעבר של תיאטרון החאן
א לי
הירושלמי, התיפאורן
סיני ואחרים.
! 8לכתבת הפעלתנית לעג־ייני־רפואה
של ידיעות אחרונות,
דכורה נמיר, יש גורל
דומה לאלה שאותם היא מב קרת.
לפתח חדרה במערכת
הצהרון ממתין מדי יום תור
העולס הזה 2347

גלאי טוען, שהאשם בסילחמת
הלבנון אינו אלא הבדרן דודו
טופז. גלאי שוחח עם מינה
צמח, עורכת סקרים במכון
הסקרים של דחף, והיא טענה
באוזניו שהמערך הפסיד לבטח
כחמישזדשישה מנדטים, בג לל
ההצהרה האומללה של טו פז
ערב הבחירות, על ״הצחצ׳ ־
חים של הליכוד.״ גלאי אומר,
שאילמלא ההצהרה המערך היה
בשילטון, וכך לא היה צה״ל
יוצא לכבוש את ביירות.
8גלאי שחה בבריכת
בית־הלוחם ופגש שם באלוף
פיקוד הדרום, חייס ארז.
״אתה צריך לשמור על כושר
טוב,״ אמר גלאי לארז, שפינה
את אנשי ימית .״בעוד 10 שנים
תצטרך לפנות את ביירות.״

ב לנני ם

מאת

דני אל ה שם

במדינה
הזוי
ג״גס. בב־ת־המ־עובט
חמישפטן.הצעיר, חיים
שמנגר, נקרא להציל את
תג־ו^ת־החררת כדקה ה־סע.

אנחנו מזמינים אותן לפריס
כפי שתמיד חלמת...
להיות, לראות ולחנות!

מישפטן, כמו רופא, אינו יכול
להתחמק מעיסוקו גם בשעות ה־הפנאי.
כלל זה למד המישפטן
חיים שטנגר על בשרו.
שטנגר, חבר תנועת החרות, בא
למצודת זאב, ברחוב המלך ג׳ורג׳
בתל־אביב, לסידורים מיפלגתיים.
בעודו עובר במיסדרון, אחז בידו
בבהלה מנהל אגף־האירגון של ה תנועה,
רפי דואק, כשבפיו בקשה
מפתיעה ביותר: שירוץ מייד
לייצג את תנועת החרות בדיון ב־בית־המישפט.
דין
התנועה. באותו יום ב שעות
הצהריים היה אמור להיערך
דיון בבקשה לצו־מניעה נגד תנו עת
החרות ובית־הדין העליון של
התנועה, שלא יקיימו בחירות למו־

גבירתי,
הפעם יש לנו הצעה שלא
תוכלי להתעלם ממנה, משהו
שונה אותו הכנו במיוחד
עבורד

פייס ...

מישפטן שטנזנר

לך היודעת להעריך יופי
ושלמות, המבקשתי להגשים
בעיר האורות חלומות של
אומנות, אופנה יופי וקניות...
תכנית זו הוכנה במיוחד
עבורך, אבל גם הוא יהנה.
המחיר ,$867 כולל:

טי סהתל־ א בי ב־ פ רי ס־ ת ל־ א בי ב
בחברת איי ר פ רנ ס
איכסוןבמלוןמדרגהרא שו נ ה
במרכזה עי רבחדריםזוגיים
עםש רו תי ם צ מו די ם

סיו רי ם ו בי לויי ם ( לקבלת
תוכניתמפורטת פני אלי נו )

מוערי יציאה:
; 17.10.82 ; 3.10.82 ; 5.9.82
. 12.12.82 ; 14.11.82
ניתן ל ה אריך אתהש הות
עד 30 יו ם לל א תו ספתמ חיר.

ההרשמה בכל סניפי ״אופיר טורס׳

עולם נפלא בהישג ידך.

נגרר למונית

המחיר כולל גם:
< ביקור בבתי אופנה עילית -בלמיין,
כריסטיאן דיור עם אפשרות לתצוגת
אופנה של הבית.
י שיעור בישול ־ גילוי רזי המטבח
הצרפתי.
י ביקור במכון יופי ושעת הדרכה
באיפור ובמכון לעיצוב שיער.
י יום שלם בעמק הלואר -ארץ
הארמונות.
בילוי ערב במועדון דיסקו.
ביקור במתפרה -״סדנת היוצרים״
וסיור במרכז הביגוד המוכן
(פרט־א־פורטה).
אפשרות לביקור בתערוכה בינלאומית
מקצועית בנושאי אופנה ו/או בית.
ביקורים בגלריות לאמנות, בלובר
ובמרכז לאומניות מודרניות.
תל־אניב:בן יהודה , 32 טל׳ : 80025
בן יהודה ,84 טל׳ 233961
ירושלים: אגף מלון המלך דוד, טל׳ 222777
חיפה: דרך העדמאות ,62 טל׳ .673011

עצת סניף חרות בבת־ים, שהיו
אמורות להיערך באותו ערב.
יום לפני כן פנתה קבוצת חב רים,
באמצעות עורך־הדין אברהם
חוטין, בעתירה לבית־המישפט ו ביקשה
במעמד צד אחד דחיית
הבחירות. הנימוק היה, שבית־הדין
העליון של התנועה, שדן
בסוגיה, לא קבע שהבחירות יידחו,
אלא הודיע על דיון נוסף, מבלי
לנקוב בתאריך. השופט התורן הח ליט
שלא להיענות לבקשתו של
חוטין וקבע דיון למחרת, יום ה בחירות,
בנוכחות שני הצדדים.
בשעה 11 וחצי בבוקר דווח ל רפי
דואק, שכעבור שעה יתקיים
דיון בבית־המשפט נגד התנועה,
שנועד למנוע את קיום הבחירות
במועדן.
דואק היה אובד-עצות. הוא יצא
מחדרו וחיפש את עורך־הדין אי־סר
לובוצקי, היועץ המישפטי של
בשסנגר.
התנועה. בדרכו פגש
״אתה חייב להציל אותי,״ קרא
לעבר המישפטן חבוש־הכיפה.
שטנגר, שהיה לבוש במכנסי
ג׳ינם, סירב לצאת לבית־המישפט
בטענה שהוא אינו לבוש כראוי,
וכי אינן מכיר כלל את החומר
המישפטי. לא עזרו טענותיו. דו־אק
הסביר שזהו דין התנועה, ו בעודו
מדבר אחזו בשטנגר כמה
פעילים ונדדו אותו למונית.
כעבור שעתיים חזר שטנגר ל מצודה.
הוא הופיע בפתח, מיוזע
כולו, כשגלימת הפרקליט תלויה
ברישול על ידיו. מתברר שהפעי לים
הביאו אותו לביתו. שם הוא
החליף את בגדיו. מביתו ועד ל־בית־המישפט
הוא למד, בתוך ה מונית,
את עיקרי החומר שבתיק.
הוא הגיע בזמן לבית־המישפט וה תוצאה
היתה לטובת תנועת החי רות.
בית־המישפט דחה את טענות
!הקבוצה שיוצגה על־ידי עורו״
הדין חוטין. הבחירות למועצת
סניף בודים נערכו במועדן.
העולם הזה 2347

גולדה במקום גייי־או
מבקר־תיאטז־ון נראה פעם כשהוא קם בשעת הצגתו
של מחזה, דקות מעטות אחרי ההתחלה, ויוצא מהאולם.
למחרת היום כתב ביקורת קטלנית על ההצגה.
״איך העזת לכתוב כך, אחרי שלא ראית אלא חלק
קטנטן של המחזה ו״ התרעם הבימאי.
״איני צריך לאכול ביצה שלמה כדי לדעת שהיא
סרוחה,״ השיב המבקר.
זוהי גם תגובתי על הסידרה גולדה, המוצגת עתה
בטלוויזיה הישראלית, במקום הסידרה דאלאס.
קודם כל, בהשוואה לגולדה, דאלאס, היא מעשה־תיפ־ארת
של התרבות האנושית. בהשוואה לגולדה שבסרט,
סו־אלן היא אשה אינטלי גנטית,
ופאמלה היא גאון־׳׳
הדור. היכן אתה, ג׳יי־אר
הטוב והחביב י
הזדמן לי, במשך הדקות
שבהן הכרחתי את עצמי
לצפות במירקע, לראות את
הפוגרום הנוראי שגולדה
היתד, עדה לו בילדותה. ה צרה
היא שפוגרום זה לא
היה ולא נברא• אף שגולדה
דיברה עליו בלי הרף, הס תבר
— כאשר נשאלה לפ רטי
העניין — שמעולם לא
היתד, עדה לשום פוגרום.
היא היתה בעיר מסויימת גודדה כאשר פשטו שמועות ש עלול
להתרחש פוגרום, אך
הפוגרום לא נערך. הוא היה ן יים רק בדמיונה של גולדה
מאיר.
(יש כאן קוים מקבילים לביוגרפיות של שני אישים
אחרים, המתאימים בהחלט לחברתה של גולדה, מנחם
בגין, המדבר עד בלי די על השואה, מעולם לא היה
בשואה. הוא נטש את ורשה לפני בוא הגרמנים, שהד,
בווילנה עד שהסובייטים באו לשם, נכלא בברית־המועצות
ובא עם הצבא הפולני הימני מרוסיה ארצה. את השואה,
שהטביעה חותם כה עמוק על תודעתו, הוא ספג רק מכלי
שני ושלישי. ואילו אריאל שרון מספר על ההתנפלות
שעמדו ערבים מקלקיליה לערוך בכפר מולדתו -כפר-
מלל, ועל ההכנות שנעשו לקראת מאורע זה — אלא
מודה שההתקפה לא נערכה, ושהמארוע
שהוא עצמו
כולו קיים רב בדמיון אמו, הדומה מאוד לגולדה).
נראה לי כי הסידרה כולה אינה מראה מציאות
כלשהי, מילבד המציאות הנפשית של גולדה מאיר —
שלא להשתמש בביטוי אחר להגדרת עולמה הרוחני.
הדמות המגולמת על-ידי אינגריד ברגמן היא אמנם מטו פשת
ודוחה למדי, אך אין היא דומה במאומה לגולדה
שכולנו הכרנו אותה•
גולדה היתד, סנטימנטלית כמו עמוד־ברזל, מתוחכמת
כמו קיר ונבונה כמו סכירמיטבח. במילים פשוטות, היא
היתד, אשד, בעלת תפיסה פרימיטיבית להחריד -בלתי-
מסוגלת לחלוטין למחשבה מופשטת, ללא פיקחות וחוש-
הומור מינימלי. כמו שאמר עליה פעם דויד בן־גוריון,
הכישרון העיקרי שלה היה כושר־השינאה. היא שנאה
הרבה, ושנאה רבים.
במה הייתה, בכל זאת, גדולתה? במה הטביעה את
חותמה, הרשימה את הבריות והשתלטה על המדינה?
היה לה מה שנקרא ״כושר מנהיגות,״ אותו כישרון אשר
יותם, בנו של גידעון, ייחס אותו במשל התנ״כי המפורסם
לאטד, שאין לו פרי ואין לו ריח־ניחוח.
גולדה היתד, בעלת אישיות חזקה. היד, לה כוח־רצון
כביר. היה לה ביטחון עצמי מופרז, מן הסוג האופייני
רק לאנשים פרימיטיביים, ברוטאליים, שעולמם הנפשי דל
מדי מכדי שיתעוררו בליבם ספקות. גם בכך היא דומה,
אולי, לאישים שהזכרתי זה עתה.
הדייסה הסאבארינית המבחילה, שהוכנה על־ידי המפי קים
הפיקחיים עבור החלק היותר מטופש של היהדות
האמריקאית והמוגשת עתה לציבור הישראלי, אינה רק
זיוף היסטורי גמור. הוא גם עלבון לאינטליגנציה ולכוח-
הזיכרון של הצופר, הישראלי, שזה אמור, עתה׳ להיות
מזונו הרוחני.

גוי ב מי שפ חה
הדיפלומטים הם, בדרך כלל, אנשים די משעממים,
תפקידם הוא לעשות רושם טוב, לא לשתות יותר מדי
במסיבות דיפלומטיות אינסופיות, להעביר איגרות ולחבר
דו״חים. כדברי הדיפלומט הבריטי הנרי ווטון לפני 350
שנה ,״שגריר הוא אדם הנשלח לחוץ־לארץ כדי לשקד
לטובת ארצו.״
הקנדים הצליחו, איכשהו, לחרוג מן ד,שיגרה הזאת.
השרות הדיפלומטי הקנדי מתחיל להזכיר את האגדות
על המישטרה המלכותית הרכובה של קנדה.

זכורה הפרשה של הצלת בני־הערובה האמריקאיים
בטהראן בידי השגריר הקנדי שם, פרשה נוגעת־ללב
ומעוררת־הערצה.
עכשיו באה הפרשה של תיאודור ארקמן, בן ה־.48
השגריר הקנדי בביירות• כאשר כל עמיתיו נטשו את
הגיהינום של ביירות המערבית, הוא נשאר בה. הוא
פתח את המרתף של השגרירות לפני הגשים והילדים של
השכונה, וטיפל בהם. הוא חיווה את דעתו על המתרחש
בביירות בצורה בוטה ונחרצת, בלשון בלתי־דיפלומטית
בהחלט. על כך זכה בשבחים ובגינויים בפרלמנט של
ארצו. וכאשר הצטווה לעבור לביירות המיזרחית, נשארו
אחריו שני דיפלומטים אחרים, כדי לטפל בשוכני־המרתף.
אחד מהם נהרג.
לא פגשתי מעולם בדיפלומט הזה, אך הייתי רוצה
אי־פעם לפגשו, כדי ללחוץ את ידו. הלוואי והיינו שומעים
סיפורים כאלה על הדיפלומטים שלנו, באל־סלוואדור או
בפיליפינים או בכל מקום אחר.
תחת זאת הותקף אחד השגרירים שלנו בכנסת מפני
שערך מסיבת־כלולות לבתו, שנישאר; לגבר לא־יהודי.
שומו שמיים. גוי ! נשואי־תערובת ! טפו־טפו־טפו !
כאשר תתפרסם התקפה זו בעיתוני אותה ארץ דרום־
אמריקאית, שבה מכהן השגריר, יוכלו הקוראים לחשוב

אלה הולכים ופוחתים, כמובן, מדי שנה• אין הוא חולם
על שיבה לארץ.
אבל הוא ישראלי. וגם פטריוט קיצוני.

גבע הגרמני
מיקרהו של אלי גבע הושווה במאמרים שונים לפרשה
היסטורית, הקשורה. בשמו של אחד מאבות הצבא הפרוסי,
הרמטכ״ל הלמוט פון־מולטקה.
מולטקה זה (רגילים לקרוא לו מולטקה־האב, להבדיל
מבן־אחיו האפסי, בעל אותו השם, שהיה הרמטכ״ל
של הצבא הגרמני בראשית מילחמת־העולם הראשונה)
הטביע חותם עמוק על ההיסטוריה הגרמנית. לא זה
בילבד שנוצח על המילחמות שבהן קם הרייך הגרמני
השני, בשנות ד,־ 60 וה־ 70 של המאה שעברה, אלא שהיה
גם דמות חינוכית ממדרגה הראשונה. הוא הטיף לאורח־חיים
של הצנע-לכת, ותבע מקציניו ״להיות יותר מאשר
להיראות.״ לאמור: לא חשוב מהי תדמיתך בעיני הזולת,
חשוב מה שאתה מהווה באמת.
חייו של מולטקה התקשרו לפחות פעם אחת בחיי
ארצנו• הוא נשלח כמדריך לצבא העות׳מאני, כאשר זה
היה נתון במילחמה על ארץ־ישראל, לבנון וסוריה מול
איברה,ים באשה, בנו של מייסד מצריים החדשה, מוחמד
עלי. איבראהים לא למד את תורת המילחמה באקדמיה
הצבאית הפרוסית, אך הוא הביס את הצבא התורכי,
והלמוט פון־מולטקה הצעיר נאלץ לברוח על חייו באישון-
לילה, כמדומני בכותונת־לילה.
הפרשה, שהעלתה את שמו של אציל פרוסי זה בווי כוחים
האחרונים, אירעה במילחמת , 1870 מילחמה שהחלה
בעיקבות פרובוקציה מכוונת של ראש־הממשלה הפרוסי,
אוטו פון־ביסמארק. הצבא הפרוסי ובעלי־בריתו פרצו אל
תוך צרפת -ובמילחמת־בזק הביסו את הצבא הצרפתי
ולכדו את הקיסר, נפוליון השלישי ביש־המזל. אך פאריס
לא נפלה• עיר־הבירד, הוסיפה להתנגד, והצבא הפרוסי
הטיל עליה מצור — כמו צה״ל על ביירות.
הימים חלפו. ביסמארק חשש שמא מעצמות זרות —
בריטניה ואוסטריה — יתערבו בנעשה ויעצרו את הגרמ נים.
הוא רצה לסיים את המילחמה במהירות, בכל מחיר,
על כן דרש להפגיז׳ את פאריס, בלי רחם, כדי להביא
לכניעתה.
הרמטכ״ל מולטקה, בניגוד לרמטכ״ל רפאל איתן,
התנגד לכך בחריפות. הוא הביא נימוקים צבאיים —
מחסור בתותחים כבדים ובתחמושת.

חלילה כי שגריר זה מייצג מדינה שבה שולטים חוקי-
גזע כמו חוקי־נירנברג של הרייך השלישי או חיקי־האפארטהייד
של ידידתנו הדגולה, דרום־אפריקה.

פטרי! ט ים בניריררק
כשהייתי בניו־יורק סיפר לי ידידי אלכס מסים שני
סיפורים.
סיפור א־ :
באו אליו שני צעירים ישראליים, בני . 18 ערב גיוסם
לצר,״ל יצאו לטיול בארצות־הברית. ידיד ביקש מחם
למסור לאלכס חבילה. כתמורה הזמין אותם אלכס לארוחת
ערב במיסעדה.
הצעירים הצטיינו בתיאבון בריא. במשך כל האריהה
דיברו על פוליטיקה. היה ברור להם שצריכים לעשות
כאסח לפלסטינים, להשמיד את אש״ף, לכבוש את לבנון,
לדפוק את כל הערבים, וכן הלאה.
״ומה אתם מתכוונים לעשות אחרי גמר השרות?״
התעניין אלכם.
״אנחנו עומדים להסתדר כאן בניו־יורק, כמובן,״
השיבו, והתחילו לתחקר את אלכס על הפרנסות בעיר
גורדי־ד,שחקים.
סיפור ב׳ :
הוא נסע במונית. בניו־יורק חייבים נהגי־ד,מוניות
להציג בהבלטה שלט הנושא את שמם ותמונתם. וכך
למד אלכם לדעת כי הנהג הוא אחד גריגורי אליאשווילי,
או משהו דומה.
כששאלו אלכס למוצאו, אמר הנהג בגאווה :״אני
ישראלי !״
זה עורר את סקרנותו של אלכם, והוא שאל אותו
על תולדות חייו. מסתבר כי האיש הוא בן .40 במשך
29 שנים חי בברית־ד,מועצות. שנתיים חי בארץ. מזה
תשע שנים הוא חי בארצות־הברית.
כלומר, האיש בילה בארץ כ־ 50/ (1מימי חייו, ואיזיזים

אולם ביסמארק טען כי מניעיו האמיתיים של מולטקה
שונים לגמרי. יורשת־העצר של פרוסיה היתה אנגליה,
בתה של המלכה ויקטוריה. היא הביעה התנגדות תקיפה
להפגזה, על־סמך נימוקים חזקים ביותר. גם למולטקה
היתד, אשה אנגליה, וביס־מארק
הטיח בפני מולטקה
שהוא משועבד להשפעה
בריטית.
בסופו של דבר חיבר
מולטקד, תזכיר, שבו פירט
את כל הנימוקים הצבאיים
נגד ההפגזה. אך הוא לא
הגיש תזכיר זה מעולם,
אלא רק תייק אותו. יש
אומרים שהוא רק רצה ל שמור
על טוהר מצפונו.
פאריס נפלה אחרי מצור
שנמשך ארבעה חודשים.
אגב, עמדות שני האי שים
בפרשה זו היתר, שו נה
לגמרי מעמדתם הפו ליטית
העקרונית. דווקא
מולטקד, תבע לכבוש את
כל צרפת, גם במחיר קורבנות רבים ביותר, כדי להכתיב
לצרפת שלום נוקשה וסיפוח שטחים צרפתיים נרחבים
לגרמניה, מטעמי ביטחון. הוא חשב על ״עומק איסטראט־גי,״
במושגים שהתיישנו בינתיים, אך שנשארו חביבים
בעיני שוחרי־הסיפוח הישראליים כעבור מאה שנה• ואילו
ביסמארק רצה להסתפק בסיפוח שטחים מצומצמים
באלזאס ובלותרינגיה, וגם בעניין זה היסס מאוד, ודחה
בפירוש את כל הנימוקים הביטחוניים לסיפוחם.
אף שהנסיבות החיצוניות דומות, קשה להשוות בין
פרשת־מולטקה ופרשת־גבע. מעשהו של גבע היה מוסרי
טהור — והוא לא הסתפק בתיוק התנגדותו בתיק כלשהו.
אך גם למעשהו של מולטקה היתד, השפעה מוסרית וחי נוכית
רבה על הצבא הגרמני. אולי אין זד, מיקרה שבן־
מישפחתו נמנה עם הקושרים נגד היטלר, שהוצאו להורג
על־ידי הנאצים. ואולי אין זה גם מיקרה שאלי גבע הוא
בנו של אלוף שנולד בעיר דוברת־גרמנית.

גני זלצגן גוועו עובדי ״אל־עליי טוען, שלא נתנו רו הזדמנות
להיות לר ואלנסה הישרא!לי, נ׳ עויהדרו אוח 11 בערבות. לדבריו
הוא א י 1:1איש פוליפוי ו ש ״ ר ויק לגיפלגת ״או ו־] ול״
בפברואר דיבח על
ובזמרו שר 300 עופרים
ועכשיו מדברים
על מיספד 1בוה
יפי לשלושה!

#י מי סדא חי ס !

ההחלטה הזמם
׳היא לא הג׳ונית,
!אין לה אידוק,
ילא כלכלי;ודא מוסרי,
׳וכולם מורים בזת!

מסתובבים עכשיו בעשה
שוטרים לבושי אזרחית
שמצלמים זמטרדים,
שואלים שאלות
!לוחצים על עובד ים

יש לי הוגשה
שרעת הקהל השתזהה
דסובתזו באודה
רדאסם ית דק סלל
!הכפייה הדתית

בגין טוען שכאשר
הוא מאיץ;מחלונו
בשבתי, ורואה מסוס של
..אל־על״ בשמיים,
זה;מפריע לו

אם חשב מישהו שהמילחמה תדחה
את רוע הגזירה, ואגורת־ישראל תדחה
את ביצוע הפסקת שישות ״אל-על״ ב שבת,
הוא התבדה .״אל־על״ אמורה
להפסיק את טיסות השבת והחג שלה
החל ב־ 1בספטמבר.
עוברי ״אל-על״ החליטו שלא לעבור
על העניין לסדר היום. הם נקטו בכמה
פעולות רראטטיות, שבגלל אירועי ביירות
נדחקו כמעט לשולי החרשות. רק אחרי
שהעוברים החליטו שלא להעלות יהודים
חרדים חובשי קפוטות על המטוסים, הם

הרב נץ תושש שאם
!האגודה תמשיך לנפות
יעל האיפור החילוני
את ראונותש, הוחש פה

זכו בתשומת-הלב שלה ציפו, וזכו בכי נויים
״אנטישמיים״ ו״נאצים״.
גבי זלצמן, דובר וערי ״אל־על״ טוען,
כי השימוש במילים האלה הוא סגנונו
של המישטר, שהפן אותן למטבע עובר
לסוחר.
מאז תחילת המאבק אני עוקבת אחרי
פרשת ״אל־על״ .בתחילה ראיינתי את
בומה שביט, מי שהיה יושב־ראש הנהלת
הדירקטוריון של ״אל־על״ ; אחר־כך את
•יושב־ראש וער־הטייטים, הקברניט צו-
ליק עופר. כעת חיפשתי אישיות בולטת

מקרב עובדי ״אל״על״.
פגשתי את גבי זלצמן. בחור נאה,
גבה־קומה, בעל כושר התבטאות מצויין.
גבי אמר לי בצחוק, שלא נתנו לו צ׳אנס
להפוך ללן ואלנסה, כאשר שוחרר בער בות
מייד אחרי שנעצר בהפגנה מול ביתו
של השר שפירא.
שמו של לך ואלנסה ומאבק איגוד-
העובדים בפולין, עולה שוב ושוב בשיחה
עם עוברי ״אל-על״.
הפעם הם זועמים ברצינות. לא מדובר
פה בהעלאה במשכורת, לדבריהם מדובר

בדיני נפשות. רבים מהם יודעים כי
ימצאו את עצמם בחוץ בעתיד הקרוב
מאוד. הם צופים פיטורין של 900 אנשי
״אל־על״ ,לרובם לא תימצא עבודה
תחליפית. חברת ״מעוף״ אינה זקוק ה
לעובדים, וחברת ״ארקיע״ מושבתת על
רקע פיטורי טייסים שלח. לאן יילכו
המפוטרים ז היכן יעברו הטייסים י
גבי זלצמן מדבר על ירידה. גם אחרים
מאיימים בירידה. המאבק בשלב זה
הוא מתון, לטענתו. סגירת הכביש לירו שלים,
הפגנת לפידים מול ביתו הצפון

תל״אביבי של אברהם שפירא, החרמת
נוסעים חרדיים. כמה זמן יימשך המאבק
המתון הזה? גבי זלצמן מספר על עיתון
בשם ״בני־ברק״ ,היוצא לאור בעיר ה חרדית.
העיתון מנבא הפגנות אלימות
של עובדי ״אל־על״ בשבתות. גבי זלצמן
אומר: למה שלא נאמץ לנו כמה מהרעיונות
של העיתון ז
הוא שלח אותי לכתובת ברחוב בר-
כוכבא בבני-ברק. שם, בחנות למכירת
תקליטים וצורכי־חשמל, תלוי שלט מאיר
עיניים :״הכניסה לכלבים ולעובדי, אל־על׳
אסורה.״ מישהו אמר משהו על
אנטי־שמיות ן

• מתי התחלתם את פעולות
המחאה שלכם באופן מעשי?

כל העניין התחיל בפברואר. בדיוק אז
נבחרתי כחבר־ועד• ברגע שנפלה ההחלטה
לסגור את אל־ על בשבתות, ביררנו מה
קורה, ואחרי בדיקות הסתבר שהנזקים
שייגרמו לחברה עצומים. יש דו״חות ה מדברים
על נזק של 150 ביליון דולר למ שק,
ועל יותר מ־ 40 מיליון דולר נזק ל אל על. אני לא אומר שאני דואג בראש
וראשונה למשק. מה שמדאיג אותי הם
פיטורי עובדים באל־על. בפברואר דובר
על פיטורים של 300 איש. כעת מדברים
על מיספר גבוה פי שלושה.
אחרי העניין הזה עשינו שלושה חוד שים
בנסיונות שיכנוע. עד המילחמה
עשינו שדולה (לובינג) קבועה בכנסת.
נפגשנו עם כל השרים. ניסינו להסביר
ולשכנע. קיווינו להשיג את המטרה. הרי
ההחלטה הזאת אינה הגיונית. אץ לה
צידוק, לא כלכלי ולא מוסרי. כולם מודים
בזה.

יוצא. לי יש צ׳אנם שיתנו לי עוד איזה
חצי שנה — שנה

אחרי 14 שנות עבודה בחברה
אתה מאמין שיפטרו אותך
תוך חצי שנה־שנה?

איזה סיכוי יש לאל־על להחזיק מעמד י
מכסימום שנתיים. החברה תתגמד. אין
מנוס מזה. אל־סל היא חברה בעלת מו ניטין
לא מבחינת צי מטוסים, כי אם מב חינת
ביצועים. החברה לא תוכל להחזיק
די מטוסים. בסוף היא תהיה כמו מעוף,
כמו ארקיע, לשימוש שרים בנסיעותיהם
לחו״ל.
אל תשכחי שלאל־על יש יעדים נוספים,
מלבד הטסת נוסעים לחו״ל. אל תשכחי
כי אל־על היא נושאת הדגל הישראלי
לניירובי, לדרום־אפריקה, לתורכיה. אל
תשכחי את מיבצעי יום־כיפור. אל תשכחי

קיבלנו הודאה להמר
מם וסזנמזעים
למנאס־מיסען נמילחמה
הזאת,
שלחתי אותם ל״ארעיע׳ !

• מי זה כולם?

כל חברי הכנסת, לבד מחברי אגודת־ישראל,
שדיברנו איתם.

• הבטיחו לכם שיתמכו ככם
בהצבעה בוועדת הכספים?

זו הבעיה. כולם טוענים שהם איתנו,
אבל מודים שאם בגלל הצבעתם בעדנו
יהיה חשש לנפילת הממשלה או לפירוק
הקואליציה, יצביעו נגד.

• בניגוד לצו מצפונם?

בדיוק

מי אסר לך כך?

רוב חברי הקואליציה.

• מי? תן לי שמות.

חברי־הכנסת דן תיכון, דרור זייגרמן,
מיכאל קליינר.

• אמרו שיצביעו בניגוד למצפונם?

זייגמן
נמנע. לתיכון יש בעיה — הוא
איש כלכלה מובהק. הוא טען שאינו רואה
מקום להפסקת הטיסות, אבל אמר שלא
תהיה לו ברירה. אם תהיה סכנה שהממ שלה
תיפול, ייאלץ להצביע נגדנו.

• בניגוד למצפונו?

בפירוש. עשינו ביום החמישי הפגנת־תמיכה
ליד ביתו. רצינו לחזק אותו, ש יצביע
בעדנו ונגד סגירת אל־על בשבתות.

יחסית לשו? העזדיג•
אנחנו מרוויחים 91ע 0
מאוד• ,גנו יחסית למל׳
מיסאועוח חופשיים בארץ
את לא מתארת לעצמך איזו מכה נפלה
עלינו! הפסקנו את הפעילות במילחמה.
750 עובדים של אל־ על היו מגוייסים. למי
היה ראש למאבקים? מי העלה בדעתו ש־בתוך
כל הבלגאן של המילחמה והצרות
האיומות ימשיכו לדחוף את עניין אל־על?
אבל זה נדחף, כי האגודה אינה עוסקת
במילחמות• אנשיה לא משרתים בצבא.
אז היה להם זמן לדחוף את עניין סגירת
אל־על בשבתות. אני אומר ילך: אל־נול
תתמוטט אם ישביתו אותה 70 יום בשנה,
היא תתמוטט.

+מי יהיו הראיטונים שיפוטרו?
בכל הסקטורים יהיו פיטורים: תחזוקה,
טייסים, מהנדסי־טים, טכנאים, פקידים —
כולם.

• לפי איזה קריטריון?־

קריטריון טבעי של אחרון בא ראשון

את מיבצעי איראן, כאשר מטוסי אל־ על
נחתו בטהראן כשחומייני כבר השתלט
עליה. אל תשכחי שלאל־על יש מטוסי-
מטען מדגם ג׳מבו• החקלאים חייבים
לייצא לשוקי אירופה ביום ראשון. אם
אל־ על לא תטוס בשבת, יעשו זאת בחב רות
זרות. אל־על תיאלץ למכור את מטו-
סי־המיטען, ומה יהיה אם חלילה יקרה עוד
יום־כיפור כזה י באילו מטוסים יביאו את
המיטען שהביאו אז י
אספר לך סיפור: קיבלנו הוראה להפוך
מטוס־נוסעים למטום־מיטען,
במילחמה הזאת. אמרתי למי שנתנה
את ההוראה: לכי לכנף, לארקיע, למה
את באה אלינו?

• למרות מאבקכם הצודק, אתם
סובלים מדעת־קהל עויינת. אנשים
לא אוהבים את עובדי ״אל־על״.
טוענים שאתם מרוויחים משכורות
גבוהות, מנקרים עיניים ב־נסיעותיכם
לחו״ל.

לא הייתי מגזים בעניין הזה. יחסית
לשוק העולמי, אנחנו מרוויחים מעט מאוד,
וגם יחסית לבעלי׳ מיקצועות חופשיים דו מים
בארץ. אני נוסע במכונית מדגם , 1970
גר בדירת שלושה חדרים בחולון. יחסית
לשכניי העוסקים בשאר מיני מיקצועות,
אין לי יתרונות כלכליים. אני חי כל הזמן
באובר־דראפט. ובאשר לטיסות החינם —
זה מעוגן בחוק יאטא, שאל־על חברה בו.
לעובד בחברת־תעופה מגיע כרטיס אחד
בשנה, וזה לא על חשבון אל־על ולא על
חשבון אף אחד. ואת רוצה שאני אגלה
לך משהו? יש מיקרים שאני מגיע עשר
פעמים לשדה וחוזר הביתה, כי אין מקום.
אנשים נתקעים בשדות־תעופה בגלל חוסר
מקום, חוזרים בדרכים עקלקלות ידי לא
לאחר לעבודה, וזה עולה להם יותר כסף
מכרטיס רגיל — זה נקרא מנקר עיניים?
מה זה היום כרטיס־טיסה? זה הסיפור
הזול• הבעיה היא השהייה בחו״ל, לא כר-
טיס־הטיסה.

• ובכל זאת, דעת־הקהד אינה
אוהדת?

היתד, לנו בעיה עם דעת־קהל. עשינו
שבועיים החתמה על עצומה שקראנו לה
להיות עס חופשי בארצנו, נגד הפסקת
הטיסות, נגד כפייה דתית. חתמו יותר
ממאה אלף אזרחים. נדחקו בתור כדי
לחתום. היו שאמרו לנו :״אנחנו לא עו שים
את זה בגלל אל־על אלא בגלל הכ פייה
הדתית• אנחנו זוכרים לכם שביתות
ומאבקים.״ הסברנו להם, דיברנו איתם.
יש לי הרגשה שדעת־הקהל השתנתה לטו בתנו
בצורה דראסטית, רק בגלל הכפייה
הדתית.

• סי האנשים העומדים מא־חורי
המיבצעים האחרונים שד
הפגנות־המחאה ב״אל־על״ ?

אני לא יכול להגיד לך שמות. הדב רים
מתארגנים באופן ספונטני, או מאור גנים
על־ידי ועדי־העובדים.

גבי זלצמן (מימין עם רמקול) בהפגנת עובדי ״אל־על״ בירדטלים
הוועד ממתן

• מי הגה את הרעיון לא להרשות
ליהודים חרדים דובשי קפוטות
לטוס ב״אל־על״?
קשה לומר של מי היה הרעיון. תאמיני
לי שאנחנו, אנשי הוועד, נחשבים למתו־נים.
אנחנו נמצאים בלחצים איומים. אנ שים
דורשים מאיתנו לעשות פעולות יותר
דראסטיות נגד הכפייה הדתית. אנשים
רוצים לנקוט בצעדים יותר קיצוניים, יותר

? 750 ובדים של
,.ארעול״ היו מגז״סיט.
למי היה ואש למאבקים?
האגוחז לא קוסקח
נמילחמות, ולהם ולה זמן!

בעלי השובה. הוא מתקשר אלי כל יום.
הוא שלח מיכתב לבגין, שבו טען נגד
הכפייה הדתית. הוא טוען שאין לאלץ
בכפייה אלא בדרכי נועם ושיכנוע. הרב
כץ אמר לי, שלאגודת־ישראל אין זכות
להטיל חרם, אלא רק לרבנות הראשית.
הרב כץ חושש שאם האגודה תמשיך לכ פות
על הציבור החילוני את רצונותיה,
תהיד, פה מילחמת אחים. הוא גם הסביר
לי כי כדי להטיל חרם צריך לקרוא
לאדם שלוש פעמים ולהזהיר אותו, ואחר־כך,
אחרי הטלת החרם, אין מגע בין הגוף
המחרים והגוף המוחרם. את יודעת מה?
זה מצב אידיאלי ! אסור יהיה להם לגעת
באל־על.

• אתם לא פוחדים להפסיד
אותם?־

להפסיד אותם? הם לא נוסעים איתנו !
הם נוסעים בק־ל־נז, בסוויסאייר. יש להם
סוכן שמסדר להם יותר זול. הם אוכלים
את הגלאט כושר שלהם במיטבח טרף.
הם טוענים שזה כשר למהדרין. אני מטיל
ספק בכך. הם לא טסים באל־על, כך שאין
בעיה.

• מי הם, אם כך, הנוסעים
החרדיים של ״אל־על״?

אלימים, ואנחנו כל הזמן ממתינים, מנ סים
למנוע אלימות. שוחחתי רק השבוע
עם מנחם פורוש מהאגודה. הוא טען ש הוא
יודע שהם אשמים במצב שאליו נק לענו.
הוא הודה שהוא חייב לרצות את
הרבנים עד ה־ 1בספטמבר, ולא — יטילו
עלינו הרבנים חרם. אני נמצא בקשר עם
הרב עמי כץ מעיר־אובות, שמתעסק עם

אנשי חב״ד, אנשים רבים אחרים שהם
דתיים. בוודאי שאנחנו לא בונים על נוס עי
האגודה.

• שפירא הוא נוסע קבוע?

שפירא כן• הוא וכל המיטענים שלו.
אבל מאדם אחד אל־ על לא תיוושע. שפי רא
הוא אדם נחמד מאוד, נעים־שיחה,
סוחר ממולח. הוא הציע לנו כל מינו הצ עות,
שהייתי קורא להן שוחד.

• איזה סוג של הצעות?

יידהיות ע חופ שי

באר צנו ! י׳

טה וכובע של קפטין, אז למה לנו אסור?
עכשיו בן־מאיר שועק •שמהיום כולבו
יהודים עם שטריימל ! מה הם מנסים לע שות?
הם לא מבינים שהכוונה היתד,
סמלית י

(המשך מעמוד ) 19
הוא הציע, למשל, שהוא יפעל לביטול
הצ׳ארטרים, אם נוותר על עניין השבת.
זה לא מקובל עלינו, למרות שמדיניות
השמיים הפתוחים של הממשלה פגעה ב אל על. כיום אל־ על מתחרה בשוק בכבוד,
ותוך שנתיים־שלוש תהיה מסוגלת להגיע
לאיזון כלכלי. אין לנו שום עניין לפגוע
בציבור הנוסעים. אין לנו שום עניין לה יות
סוחרים ולעסוק במיסחר עם חבר״
הכנסת שפירא. היו עוד נסיונות להציע
לגו הצעות שונות ומשונות. אנחנו לא
מוכנים לפשרה. אל־ על תטוס בשבת וה עובדים
לא יפוטרו.

• אינך סכור כי פעולת מוסד!
הזה מסיחה את דעת־הקהל מהבעיה
העיקרית והופכת את כד
העניין לקוריוז?

לא, איני סבור כך. בניו־יורק פירסמו
כל מיני כתבות כאילו משכנו בפיאות.
את יודעת מה ו האשה שנפלה נדחפה
על־ידי בנה, ואיש מהם לא רץ להרים
אותה• איש שלנו, חובש צבאי, נשא אותה
על כפיים ונתן לה עזרה. איזה קוריוז?
אנחנו רציניים. הפגנו ברמות, הפגנו מול
ביתו של שפירא. אנחנו נחדד אח הפעי לות
שלנו אך ורק נגד אלה המונעים
מאיתנו לטוס בשבת.

• איך נפדה ההכרעה למנוע
סחרדים לעדות עד המטוסים?

זה היה ספונטני• אנחנו קוראים לזה
״זרזה״ .נכנס לחברה השיגעון בראש.
הצעות התגלגלו בשטח, והחבר׳ה יצאו
לשדה והתחילו לפעול. עשינו הכל כדי
למנוע הרסת יד, ותאמיני לי — זה היה
כמעט אפשרי שילכו שם מכות. גם זה
הסתובב בשטח. אם הייתי מספר לך מה
מציעים לנו, אם הייתי מספר לך מה ה־חבר׳ה
רוצים לעשות נגד אלה שזרקו
אבנים ברמות, נגד מטנפי המצבות
את יודעת שבבני־ברק יוצא עיתון בל תי
תלוי, הקרוי בני־ברק. במאמר מרכזי
שלו הוא כתב :״מתפרעי אל־ על מתכננים
התפרעות רבתי בבני־ברק. יבואו
לכאן אחרי ה־ 1בספטמבר ויסעו במכונ יותיהם
בשבת הלוך ושוב.״ את יודעת
מה? העיתון צודק ! אבל תאמיני לי,
נסיעה במכוניות זו הפעולה הכי עדינה
שמתכננים פה החבר׳ה. איך אמר העיתון
מבני־ברק? ״יירדו הגיבורים מהמשאיות
ויפליאו מכותיהם באותם הכואבים את
כאב השבת.״
הם יודעים מד, שהם אומרים. זו לא
בעיה בשבילנו לבוא עם החבר׳ה שלנו,
שכולם יוצאי צבא, ולהכות את החבר׳ה
האלה המיידים אבנים ברמות.

• כשכת לפני האחרונה גרימתם
כירושלים פקק ענק דווקא

נכון. לא בדקתי. פגשתי באחת ההפגנות
שלנו בחור בן ,21 יענקל׳ה שמו• שאלתי
אותו: שירתת בצבא? אמר לי לא. אסר תי:
תיראה, כשהייתי בן , 18 חלמתי להיות
מהנדס. אבל הלכתי כמו כולם לצבא.
אחר־כך לאבא שלי לא היה כסף לתמוך
בי. נאלצי לצאת לעבודה, ותראה אותך !
אתה ממומן על־ידי. אני משלם את הלי מודים
שלך• אתה לומד תורה כי זה מה
שאתה רוצה, ואתה עושה את זה על
חשבוני. יש פה אפליה חמורה בין הצי בור
הדתי־חרדי והחילוני. ובכלל, מה הם
עושים לטובת המדינה, אנשי האגודה?
הם יושבים ברובם הגדול בניו־יורק.

• מדוע אתם תוקפים את
האגודה? מדוע אינכם תוקפים
את הממשלה המאפשרת להם לנהוג
כפי שהם נוהגים?
לא שאנחנו לא תוקפים את הממשלה.
אנחנו, חלילה, לא חושבים שהממשלה היא
טלית שכולה תכלת• אבל הם גרמו לממ־

!נתנו ל מ בזי מרז ראש •המג שלה ושימת
של עובדי..אל־ער לשעבר, שעונויס היוס
בקנדה והוא היה ׳מזועזע
תכננו פיקניק המונ> זכותנו, לא? גם
עובדי בנק־לאומי נוסעים לפיקניק. לקח נו
ילדים ומישפחות. את חושבת שהייתי
לוקח את ילדיי למאבק אלים? הלכנו
להזדהות עם אנשי רמות, כדי לחדד את
נקודת הדיון, כדי לתת להם כוח.

״אל־על״ ?

• עד לפני שצצה הבעיה
שלכם, ישבתם מול הטלוויזיה
צפיתם כמאבק של אנשי רמות
בדתיים סבלי לנקוף אצבע•

אווירת פחד וחשש. שפירא דיבר עם
בורג, וכעת מסתובבים בשטח שוטרים
לבושים באזרחית, שמצלמים ומטרידים,
שואלים שאלות, לוחצים על עובדים, מפ חידים.
אותי עצמי עצרו ליד ביתו של
שפירא. אבל מה לעשות, שיחררו אותי.
לא נתנו לי צ׳אנם להיות לך ואלנסה.

בדיוק כך. אנחנו מודים בכך. ואני רו צה
להגיד לך, שאלה היושבים כעת מול
הטלוויזיה, צופים במאבקנו ולא נוקפים

שלת־ישראל להיות חסרת־אונים. אני לא
איש פוליטי. לא מצביע לאף מיפלגה. אני
שייך למיפלגת אל־על, אבל הדתיים כו פים
דעתם על הממשלה.

• כגין הוא אדם דתי* יתכן
שהוא מאמין שאסור ל״אל־עד״
לחלל את השכת?
אני לא יודע ממתי בגין דתי. הוא
טוען שכאשר הוא מציץ מחלונו בשבת,
והוא רואה מטוס אל־ על עם דגל ישראל
טס בשמיים, זה מפריע לו. אז כעת הוא
יראה כל שבת את הדגל הגרמני טס ב שמיים•
לא על מטוס אחד, לא על שני
מטוסים — על שישה מטוסים ! אם זוהי
שאיפתו של ראש־ד,ממשלה, אז שיהיה
לו לבריאות. ושר־התחבורה שלנו הוא
בכלל בן־אדם נפלא. את יודעת מה הוא
אמר לי? ״קיבלתי מנדט, ואני יכול לע שות
מה שאני רוצה.״ זה מה שהוא אמר
לי ! עוד שר־תחבורה שמבין בתחבורה.

• האם אתם מתכוונים להיצמד
להפגנות או שאתם מתכוונים
לחדד את המאבק?
אין דרך אחורה. אנחנו דבוקים לקיר.
אם לא יעזור בדרכים האלה, נלחם בכל
דרך אפשרית.

• מה תוכניזתיכם?

להטריד את. אגודת״ישראל.

+כאיזה אופן?

מטוסי ״אל־על״
אין הצדקה כלכלית, אין הצדקה מוסרית

כן. האקט היה אקט של כפייה נגד אנ שים
המזוהים עם אגודת־ישראל, שמנסים
למנוע מאיתנו לטוס בשבת. היו כאלה
שטפלו עלינו מילים כמו אנטי־שמים ונא צים.
המישטר הזה הפך את המונחים האלה
למטבע עובר לסוחר• הוא משתמש בהם
יותר מדי. לא רק נגדנו, נגד כולם. אני
חושב שאלה מילים גדולות מדי מכדי
להשתמש בהן כל שני וחמישי.
אם שלמה ניצן, בשעה טובה, יכול לס פר
בדיחה על אל־ על וללבוש פיאות קפו־

• מהי לדעתך הסיבה שהם
אינם רוצים לשתף פעולה?

אצבע, עושים מה שעשינו אנחנו• כי אני
מאמין שאנחנו רק ההתחלה. אחרינו יבואו
כל היתר. המדינה הזאת תהפוך לבלתי־נסבלת,
לדתית.
העניין הזה עם רמות הוא בלתי־נסבל.
גם לי לא נוח שנוסעים לי ליד הבית.
זה עושה רעש, אז מה? שאני אזרוק אב נים?
הרב פורוש אומר שבשביל השבת
מותר הכל. את יודעת כמה עולה הכביש
העוקף? כמה עולים 30 שוטרים בכל שבת
וכמה עולים אלה שמחלקים פתקים לנסוע
בכביש העוקף? את יודעת שבכסף שעלה
הכביש והשוטרים יכלו לסבסד את אל־על?

טענת כנגד שפירא שבגיו
לא שירתו בצבא?
כן, אבל אחר־כך קיבלתי תגובות שהם
כן שירתו בצד,״ל. אני לא יודע אם זה

>• •האם גם הדיילים לא הצטרפו
למאבק?

הדיילים ומהנדסי־טיס, הצטרפו
פרט לטייסים.

כולם.

• האם אתה מרוצה מנחמן
פרד, יושב־ראש מועצת־המנהלים
של ״אל־עד״?
אדם נחמד מאוד. אנחנו מאמינים שהוא
עושה למען העניין שלנו ככל יכולתו, אלא
שיכולתו מוגבלת. אחרי הכל, הוא מו נה
לתפקידו על-ידי ממשלת ישראל. מיש הו
כתב על ביתו ״עוכר ישראל.״ זה לא
הגיע לו.

• במאבק הנוכחי שלכם, מי
היה מתאים יותר להיות יושב־ראש
סועצת־המנהדים של ,,אד־על״
? בוטה שביט או נחמן פרל?

ברגע שבומה ניסה לקצץ את אל־טל,
הוא הפך בעיניי ללא מקובל. היה לו כושר
רטורי בלתי־רגיל. הוא היה יכול לשכנע
איש אגודה לנסוע לים בשבת, אבל הוא
עשה נזקים, שעד היום משלמים עבורם.
למזלנו, חלק גדול מהתוכניות שלו לא
בוצעו. ברגע שהאיש הזד, פקד על פיטורי
עובדים, הבנתי שאין לו כל יחס לעובד,
לפועל.

• אתם הבאתם בזמנו של
כוסה להתערבות הממשלה אתם
גרמתם לכך שהשד לוי יתערב
בסיכסוך, ואודי בכך פתחתם לממשלה
להבין שהיא יכולה לעשות
ב״אל־על״ כבתוך שלה.

קשה לפרט. אולי נקח כמה מהרעיונות
של עיתון בני־ברק, ונשתמש בהם. זה
יכול להיות טוב. אין לנו דרך אחרת.
אין מוצא. אנחנו חייבים למנוע את סגירת
אד־ על. מדובר פה באנשים שיש להם מיש-
פחות•

• מדוע, אם כך, אינכם מערבים
אותו בבעיה כעת?

• האם אתם מתכנסים כל יום
כדי לקבוע כאילו צעדים תנקטו?

שלחנו לו מיברק. ביקשנו להיפגש איתו,
והוא לא ענה.

כן, כל יום.

• אתה סבור כי ההחלטה שלא
להרשות ללוכשי קפוטות לעלות
על מטוסי ״אד־על״ היתה החלטה
טובה?

לא מרוויחים הרבה

לא יודע. אולי בגלל שהטייסים מרגישים
את עצמם קצת מעל.

• איך האווירה כהאנגרים של

אבל בלי צחוק, הודענו להנהלה שאם ה שוטרים
לא יסולקו מההאנגרים ומהשדה,
זה או אנחנו או הם. אנחנו נסתלק.

גבי זדצמן

* האם יש ביניכם כאלה המתנגדים
לפעולגת דראסטיות?

השר לוי נרתם בזמנו למערכה, מכיוון
שהוא איש עבודה, וכנראה שלא היתד,
לנו דרך אחרת.

• •מדוע הוא לא ענה?
כנראה שמצבו לא מאפשר לו.

• אתה מכין את התנהגותו?

בכל ציבור יש מתנגדים, בעיקר נשים.
אך המתנגדים שוכנעו שאין דרך אחרת.

מה אני יכול לעשות? פנינו אליו, קי ווינו
שיעזור. אני חושב שמצבו לא מאפ שר
לו להתערב לטובתנו. אל תשכחי שאז
הוא היה סגן שר־ד,עבודה.

לאורך כל המאבק הם שיתפו איתנו פעולה,
עד שמשום־מה. בשלב הזה, של המא בק,
הודיע לנו צוליק עופר, יושב־ראש
ועד־הטייסים, שבשלב הזד, הם פסיביים.
הם לא היו מוכנים לפרט סיבות, אבל
אני לא מודאג. הם תמיד הצטרפו לכל ה מאבק
קצת מאוחר. אחרי שיפטרו את
הטייסים הראשונים, אני אשאל את צוליק
איפה הוא היה כשנאבקנו.

• כסה זמן תתנו צ ׳אנס לדיבורים
ולשיחות?

• האם צוותי־האוויר משתפים
פעולה עם צוותי־הקרקע?

* מדוע לדעתך הם פאסיביים?
הוא אמר שבשלב הזה הם פאסיביים. אמרתי בטעות תאמיני מהוועד
גנות.

לו שזו זכותו• אבל שלא תחשבי
כי דעת הוועד היא דעת הטייסים.
לי שהרבה טייסים חושבים אחרת
שלהם. ורבים מהם השתתפו בהפ

הרבה• אנשים ממש מחוממים. אל
תשכחי שמדובר באנשים שצריכים לפרנס
את הילדים שלהם, ושהמיקצוע שלהם אינו
מיקצוע נדרש. אם לא תהיה להם עבודה׳,
הם לא יוכלו לעבוד באף מקום אחר.
נתנו לשמואלביץ׳ ,מנכ״ל מישרד ראש-
הממשלה, רשימה של עובדי אל־על לשעבר,
שעובדים היום בקנדה ובארצות־ד׳ברית.
הוא היה מזועזע. אז מה רוצים, שאנחנו
נרד מהארץ? אני אומר לך, אנשים נלח מים
פה על הפרנסה שלהם, על האוכל
לילדים שלהם. אני לא יודע כמה זמן
נצליח למנוע מהם לנקוט בדרכי אלי מות,
אני לא יודע.

״ החו;י כ ה

ה כי טו בהב עי ר ״ *

שים אותה מול כל אחת אחרת ותבין,
אי אפשר לטעות בה,
במגע הרך והמלטף שלה,
בניחוח המיוחד והנפלא,
בהרגשה שהיא נותנת,
בתחושה שאץ כמותה.

תענוג אמיתי נקה 7

ווי* 1י י מ * *ייי

ולזר- 7 .תוצר אירות של מפעלי נקה בע״ם. המפיצים: חברת נורית בע״כז

הורוסהוס
מ די ם
בנימי !׳

דור ההווש:

בחולה
מה מביאה השנה החדשה עבור בני
מזל בתולה ! תחזית לסוף שנת 1982
ומרבית שנת 1983 תספר להם על התחומים
החשובים בחייהם, ומה מצפה
להם בשטחים אלה.

ע בו ד ה
הפתעות רבות צפויות בשטח העבו דה.
רבים מבני־המזל עומדים לשנות
את מק^ם העבודה, ומעניין שעד לרגע
האחרון הם לא יידעו שהם עומדים
לפני שינוי גדול — גורם ההפתעה יו סיף
עניין מיוחד. ידוע שבני בתולה
מתכננים את חייהם ואינם משאירים
ליד המיקרה לכוון את גורלם. אולם
השנה, גם הם לא יוכלו לבצע את תוכניותיהם
בצורה מדוקדקת ומחושבת מראש.
חלק מבני המזל ישנו את מקום-
העבודה מפני שיאלצו לעבור לעיר אח רת
באופן מפתיע, אולם בכל מיקרה
צפויה להם התקדמות גם במקום ה חדש.

שיאפיין במיוחד את השנה הבאה
הן נסיעות רבות בענייני עבודה,
חלקן בארץ וחלקן אפילו מעבר לים.
בני המזל לא יסתפקו בנסיעה אחת
לחו״ל, ויישלחו להשתלמויות וקורסים
קצרים בארצות חדשות, שאינן מוכרות
להם. במקביל, יתחילו בני בתולה בעי סוק
חדש שדרושה בו העזה רבה —
דווקא בו ההצלחה תאיר להם פנים.

אינו נוח. בשנתיים האחרונות היו בני
המזל לחוצים במיוחד. הם לקחו על
עצמם התחייבויות כספיות, שהתקשו
לעמוד בהן.
הקשיים יימשכו, ואפילו ייגברו, בין
מחצית ספטמבר ומחצית אוקטובר. אולם
מדצמבר ואילך תורגש הקלה עצומה
בעניין זה, ואלה שלא מצאו לעצמם
שום פיתרון למצבם, יתבשרו על
שינויים לטובה. קרובי־מישפחה מבוגרים
ירתמו לעזרה, ובני המזל יוכלו
להרשות לעצמם לגלגל א ת כספם ולהשתמש
בו למטרות מקדמות.
תוכניות כלכליות חדשות יוכתרו בהצלחה,
ואלה שירצו לפתוח עסק חדש
או לצאת להרפתקות שיש בהן סיכון
פיננסי, יוכלו להרשות זאת לעצמם ואף
להצליח. הסיבה לכך, מעברו של כוכב
שבתאי למזל עקרב. במשך השנתיים
האחרונות הוא שהה במזל מאזנים, ש הוא
בית הכספים של מזל בתולה. כוכב
זה הגביל אותם וגרם להם להפסדים
ולדאגות. למרות שהם גילו זהי רות
רבה, זו היתה מופרזת או שלא
במקומה הנכון, וכך הם הפסידו הזדמנויות
חשובות. כאמור, מחודש דצמ בר
המצב ילך וישתפר ובני המזל יוכלו

ב 1י הבת ולה
יונש 1נ 1ת ,
תחתנו, זנו
בקידום בעבודה

בים בשטח זה. שני כוכבים, אוראנוס
ויופיטר, יהיו בבית הרביעי. כבר מה שבוע
האחרון של דצמבר 1928 יוכלו
בני המזל להחליף את מקום המגורים.
ההזדמנויות לכך יבואו, קרוב לוודאי,
בהפתעה מוחלטת. חלק מבני״בתולה,
שאפילו לא תיכננו לעבור למקום אחר,
ימצאו את עצמם במצב חדש. זה יביא
לצורך לשנות את מקום המגורים, ה בית
יהיה יותר מרווח. אלה שמת־

עד סוף נובמבר המצב הכספי עדיין

בני-בתולה יוכלו לצפות לשינויים חשו-

אחרי שביליתם ונהניתם בחופשות, נסי עות
וטיולים, אתם חוזרים לפעילות ה-
שיגרתית ומאוד מתק שים
להשלים עם כך.
לא תמצאו זמן להעלות
זיכרונות מהחוו יות
שעברתם זה עתה,
מכיוון שהעבודה תתפוס
את מרבית זמנכם.
במקום העבודה
ומוטלת עליכם אחרז
2בנזרס *
20 באפריל
יות רבה, עבודות ש הוזנחו
על-ידי אחרים
מחכות לטיפולכם. יתכן שתחושו חולשה
ורצוי להבדק אצל רופא באופן יסודי.

ונוס, שליטת המזל, תשפיע במיוחד על
בני שור השבוע. קופידון ישלח חיצי
אהבה לליבותיהם של
השורים, ויגרום להת עוררות
מחודשת של
של רגשות רדומים. לפתע
הם ימצאו את
עצמם מוקפים במערי־ציס
ומחזרים שישכיחו
מהם אתיהתקופה האח רונה,
שבה הם הרגישו
1 21 נאפריל ־
בלזאי

בדידות ושיממון. יח־מים
קשים ומסובכים
יגיעו לסיומם וקשרים חדשים ומלהיבים
יוסיפו התרגשות. אין להזניח התחייבויות.

אתם מארגנים את חייכם מחדש. ה שבוע
יוקדש למישפחה ולסידור הדירה
מחדש. אחת המשי מות
החשובות השבוע
תתבטא בנקיון יסודי
של הדירה, ואולי אפי לו
בכמה שיפוצים ו תיקונים
שהוזנחו ל אחרונה.
סכום כסף
שיגיע לידכם יאפשר
לקנות רהיט חדש או
חפץ־נוי לקישוט ה בית.
חלק מהשבוע
יוקדש לטיפול בהורים או בקרובים מבו גרים
שיזדקקו לעזרתכם ולעידודכם.

תהיו עסוקים למעלה מהרגיל בנסיעות
קצרות. חלקו קשורות להתחייבויות במקום
העבודה ואחרות לשם
הנאה וטיול. החיים ה חברתיים
יהיו מהנים
במיוחד, מכרים חדשים
יחוספו לחוג הידידים
הקבוע ויוסיפו ריענון
והרגשה טובה. תוכלו י לדאוג לענייניכם הכס21
ביוני
פיים, רצוי לפתוח ב20
ביו?*ז
תוכניות לטווח רחוק,
ואפילו לקחת סיכון
שיש בו מעט מההימור, אולם במשך הזמן
תוכלו להווכח שהדבר אכן השתלם.

בתקופה זו תוכלו להקדיש יותר זמן
לעניינים פיננסיים. כדאי לשקול היטב
הצעות חדשות הקשו רות
למקום העבודה.
מעבר לעיר אחרת יטיב
עימכם. אתם תצליחו
להגיע להכנסה יותר
גדולה בפחות מאמץ.
תוכלו למצוא חברה
חדשה, וחיי־חברה מעניינת•
זה הזמן ללבן
21 ביולי ־
21 באוגוסט
עניינים ולהגיע לסיום
הדרך הקודמת. כדאי
לחשוב, להתעניין ולתכנן לימודים בשטח
חדש. תהיה זו שנה מוצלחת בנושא זה.

תוכנית חדשות בעבודה ממלאות אתכם
באופטימיות ותיקוות לעתיד נעים וקל
יותר. תיקוות ומישא־לות
יתגשמו בקרוב,
יתכן שכבר השבוע יגיעו
שמועות לאוזניכם
בקשר לעתידכם ה־מיקצועי.
יתכן שיוצע
לכם לשנות את הסביבה
שבה אתם עובדים,
אבל ההצעה עדיין לא
תצא אל הפועל ולכן
מוקדם לשמוח. בחגיגה
שבה תשתתפו, צפויה היכרות עם מישהו
מיוחד. אל תזלזלו בו ואל תבקרו אותו.

זו התקופה לקח ת חופש ולהתרחק מה-
עול וההתחייבויות שרובצים עליכם. אתם
מעדיפים להמעיט ב חיי
חברה כעת, ולהתמסר
ללימודים, קריאה
ואפילו לעשיית חשבון-
נפש וסיכום של השנה
החולפת• קרוב לוודאי
שתמצאו את עצמכם
מבודדים בביתכם, והדבר
לא יהיה קל.
* 3 0 3 1 2 £ 1 !1רצוי להיזהר בענייני
כספים, ולסרב לכל
הצעת עבודה חדשה שתוצע לכם — ה שיפוט
אינו בהיר ואתם עלולים להסתבך.

השיבה הביתה לשיגרה ולסדר היום הקבוע
אינה קלה, אולם אד תאבדו את מצב־הרוח.
עדיין צפויות
לכס חגיגות ומסיבות,
תרתי משמע. בתחום
הרומנטי הצלחתכם אינה
מוטלת בספק, רמז
קל מצידכם יביא לקשרים
חדשים או מחודשים.
ההפתעה העיק רית
קשורה לנסיעה מעבר
ליס — נכון שזה
עתה שבתם משם, אולם
בתוך כמה ימים תתבשרו על נסיעה קצרה
נוספת. נצלו אותה לפני בוא החורף.

תוכניותיכם נופלות על אוזניים קשובות,
אתם מתבשרים כי התקציב המבוקש הגיע
וגם יש תקנים לעובדם
חדשים. היזהרו מ־להכנס
לנעליים הגדו לות
ממידתכם ובידקו
כל פרט לפני שאתם רעיונות מתחייבים.
מקוריים יצוצו לפתע,
ואתם תזכו להערכת
הממונים עליכם• בני
23 בנובמבר ־
המין השני יפתיעו
20 בדצמבר
אתכם בביקור-פתע או
בהצעה לנסיעה משותפת לחוץ־לארץ.
תפקידים רבים יוטלו עליכם השבוע.

מגורי ם

לבני מזל בתולה
צפו יה שנה של
ש ינ וייס רטובה
בנןי התחומים

ומיכשולים שאי-אפשר לצפות אותם מ
ראש.
רצוי להימנע מלחתום על חוזים
בתקופה שבין שיבעה בינואר וה־ 28 בו ,

ובין ה־ 2במאי עד ה״ 26 בו.

בשנתיים האחרונות אמנם היו גם

היו, פרשיות אהבה. אך העליות וה
מורדות
ביחסים בין בני המזל ובין בני -
הזוג היקשו על החיים וגרמו חוסר״

מנוחה, אי־שקט ודאגה בקשר לעתיד .

גם אם היה קשר אחד ויחיד, אי־אפשר
להגדירו כקשר יציב, שקט ובטוח. לא *

פעם חשו בני־המזל שהם כעין כלי* -
מישחק בידי בן־הזוג. טוב־ליבם, ותר״

נותם לא הוערכו כראוי•
לקראת השנה הבאה המצב ישתנה ,

אלה שציפו זמן ממושך לתשובה ב
אשר
לעתיד משותף, יתבשרו על נכונות
בן־הזוג לקשר קבוע — לנישואין

והקמת בית משותף. אלה מבני המזל

החרדים מפני נישואיו, בגלל השיגרת-

יות, האחריות האפרוריות וכו׳ ,יופתעו
להיווכח שבעתיד הם ירבו בנסיעות

משותפות, עם בני־הזוג, מה שיהפוך את

חייהם המשותפים לרבי עניין והנאה.

אהבה

געגעים לגינה ליד ביתם, יוכלו לרכוש
להם חלקת אדמה קטנה ולגדל בה
פרחים, ירקות ועצי־פרי, כאשר הם אוהבים.
למרות שברגע זה נראה שאין
מהיכן להשיג את המימון לתוכניות
אלה, יתברר שהורים וקרובים אחרים
ירצו לסייע לבני המזל, ועזרתם תאפשר
את הגשמת התוכניות. אלה שמרוצים
מביתם או דירתם, יוכלו לרהט את
ביתם מחדש.
הורים בני בתולה, שיש להם ילדים
מבוגרים, יצליחו לגייס מספיק כסף כדי
לעזור לבניהם לבנות את ביתם. מסוף

להפסיק לדאוג ולהירגע. אלה שפתחו
במרוצת השנתיים שחלפו עסק חדש,
יוכלו סוף־סוף לבססו.

דצמבר ועד ה־ 25 במארס, אפשר לצפות
להצלחה. מי שלא הספיק עד״־אז לעבור
דירה או לקנות דירה, כדאי ש ימתין
עד סוף יולי, ואז יוכל לבצע את
המתוכנן.
התקופה שבין מארס ויולי אינה נו חה
מבחינה זו — אז יהיו עיכובים

סוס1

גדיים מתכננים את נסיעתם הבאה לחו״ל.
הם מתחיליים לארגן בספים ולהשיג מידע
על יעדי נסיעתם. שיחות
טלפון משם יאש רו,
שאכן התוכניות
ניתנות לביצוע. בימים
החמישי והשישי הבאים,
מצב־הרוח יהיה
קצת כבד, וכל מה ש־תיכננתם
יראה לפתע
כאבוד. אולם כבר ב21
בדצמבר ־
10 בינואר
שבת המצב ישתפר, ו־תחזור
שימחת־החיים
אליכם.
במקום־העבודה צפויה פגישה מבמזל
אריה.
עם בן
טיחה ומעניינת

זיז העומס
במקוס״העבודה גורם לכם למתח
וכבר קשה לכם לשלוט בעצמכם• הסביבה
די סובלת מכם, ולמ רות
רגישותכם לאח רים׳
אינכם שמים לב
שכולם פוחדים ניתגו-
בותיכם. למרות שאתם

חשים עייפות ואינכם

ניטים להיענות להזמ
נות
למסיבות, רצוי ש
הפעם
תשיבו בחיוב. זיז אתם
עשויים ליהנות
זיזהנאה
מרובה מהאי
רוע
המצפה לכם. בני מזל בתולה

ישמחו מאוד לסייע לכם בתקופה זו.

זיז¥

בן־הזוג בא בדרישות ומרבה בביקורת

שאינה צודקת. הוא אינו מבחין במאמצים
שהשקעתם יבכוונות ה טובות שמסתתרות
מ בעדי־אחרי

מעשיכם.

נותכם ורגישותכם אינ

רוצים להביכו ול
העמידו
במקומו, אולם

הפעם הוויתור אינו בא

בחשבון, ועליכם לע

ץ 11י 1מוד על זכויותיכם. מי־

כתב מחו״ל ידהיס אתכם,
לפתע יתברר ש
הנסיעה
אכן תצא לפועל. במקום־הטבודה

צפויה היכרות חדשה, ומשמעותית לעתיד .

שוו

03830

מכוזבים
איש ה שגה
מי יופיע על שערו של
גליון ראש־השנה של ״ה עולם
הזה״ ז

י עזרזת דד #הנגדת זמן -עד לדשואיז 1
נדקרופידם צלקטרהי י!/ומידת הסודיות !
י מבדק התאמה גרמלוני ־ לנישואין •
4תמונות צבע ענקיות לבחירת בן/בת זוגז
ארנון טיולים לבודדים ־ בארץ ובחו־ל?
מחלקות מיוחדות לדתיים ולנכים !
י רמה גבוהה וסלקטיבית של נרשמים !!

״ירדנה״־המשרד היוקרתי לנישואיו!
מזמינה אותך לשיחת היכרות !
דיזנגוף 201 תל־אביב טל 2 3 6 6 2 5 , 2 3 8 5 8 9

איש־השנה הוא ללא ספק ראש־הממשלה,
מנחם בגין. הוא נהג כ אותם
מלכים אירופיים, ששיגרו
את כלבי־הציד שלהם בעיקבות ה ס
שועלים והארנבות, וכאשר תפסו
הכלבים בשוקי חיות הבר, לא
הניח להם המלך לזלול את טרפם.
כך גם בגין: שילח את שרון ואת
צה״ל בלבנונים, בסורים ובפלס־

תוצאות הנוראות של המילחמה
הנוכחית: האם שווים תיי מאות
החיילים הישראליים שנהרגו לחיי
האוכלוסיה האזרחית בישראל, ש כביכול
הצילוה חיי־החיילים ה אלה?
למדוד חיי־אדם כמטבע עו בר
לסוחר?
מתדיינים הרבה. האם יש פית-
רון צבאי לבעייה הפלסטינית או
לא, ושוכחים לגמרי את השיקול
המוסרי, הנמצא, לדעתי, מעל לשי קול
המדיני.
כדאי שלא לשכוח שכל אדם,
אזרח ישראלי או לבנוני, חייל

קמרה אובסקורה
צילום

לימודי

ולימודי בוקה אחה״צ
וערב בכל הרמות
1מסגרת לימודים גמישה
1הסדר מיוחד לחברי קיבוצים 1תחילת שנה״ל אוק׳ 82

ראש־ממשלה בגין ושר־^יטחון שרון
מי יהיה איש־השנה?
טינים, ועכשיו הוא עוצר. הוא רו צה
לאכול את הסעודה. איש־הש־נה
צריך להיות המלך, ולא הכלב.
גד אהרוניס, חיפה

תל אביב
ביאליק 658677 ,23־03

איש־השנה הוא גם איש־השלום
של השנה. זהו שר-הביטחון, ארי אל
שרון, אשר מבקש להביא את והביא השלום הניצחי לאזור,
שלום ניצחי לנישמותיהם של אל פי
אנשים, ישראלים וערבים, ה נחים
עתה בקבריהם בשלווה לג־צח־נצחים.
ההיסטוריה עוד תש פוט
אותו על מעשיו. השנה נצ טרך
להסתפק במישפט שיעשה לו
העולם הזה.
תיקווה אלץ, תל-אביב
ירושלים בצלאל 02-233502 ,6
ההרשמה בימים אלה
חיפה הנביאים 04-662773,13

תעריפון המנויים של
החל מ״18.8.82

ר 1וו ל 0הוד
לחצי שגה

לשנה בשקל מחיר העיתון
הוצאות משלוח

96 + 1100

בארץ

סח״ג

1375 = 179 +

בשקל

750

מי ה מנוי לאר צו ת חוץ
;דואר אווי ר אירופה ארה״ב, קנדה, מקסיקו
ארגנטינה, קולומביה,
ונצואלה, ברזיל, פרו,
אוסטרליה, ניו זילנד

1800 — 235 + 465 + 1100
2550 — 333 + 1117 + 1100
1100 1400

3520

1940

2680

1500

459 + 1961 + 1100
חבש 1100 ,ו 350 + 1230

דרום*אפריקה, טוגו,
קניה
1100ו 3025 - 395 + 1530
< פנמה, טאיוון, יפן
< תאילגד, הונג קונג, סינגפור,
קוריאה, יפן, טאיוון
2680 — 350 + 1230 + 1100

1600 1500

איש־השנה, לדעתי, צריך לה יות
רפול, שהכין את צה״ל למיל־חמה
המוצלחת ביותר מבחינה
צבאית והנוראה ביותר מהבחינה
המדינית עבור ישראל. אילו היתד,
המכונה הצבאית משומנת פחות,
אולי גם לא היה הכישלון המדיני
כה מחפיר ונורא.
דני מלס, איישם
אלי גבע, שהוא הישראלי
שידע שמותר גם לומר ״לא ל־פישעי
מילחמה. אין זה משנה
כיצד הוא־עצמו מגדיר את מעשיו.
חשוב איך הם נתפשים, מה מש מעותם
ומה יהיו תוצאותיהם.
י׳ יהלומי, גיבעתיים

צה״ל או לוחם פלסטיני הוא חשוב
בעיני עצמו כאדם, ושלחייו יש
ערך שאינו נופל מערך חיי זול תו.
מכאן
יש רק מסקנה אחת :
״פיתרוך צבאי אינו פיתרון כלל
וכלל. הוא רק בעיה אנושית נוס פת.

רוכרטו

בפטום,י,
רחובות

טונות ל סו ל ם צו דקת
בטחון או טגחון ז
גליון ידיעות אחרונות מה־ 9ב אוגוסט
מודיע לנו ששר ־ הטבה
ו ן שרון ישוב היום לביירות.

וב!מקום ז,את קי ב מי גאו־מים״•

״נמ־מרק טיימס״ מוסר
הבוקר פי שד הטובה ין
שרון ישוב ״יום לביירות,
להמשד הדיונים עם פילינג
ישראל דמידיאנו,
גיבעתי שמואל

דא זבהד
ח ״ לי ם כ בנ י ־ אדם
הקורא מוחה נגד ההתנהגות
כלפי חיי חיילים
במילחמה.
מקובל שחיי-חיילים שווים פחות
מחיי־אזרחים, ובעוד שמילחמה ב־אוכלוסיה
אזרחית היא ״ברבארית״
ולא־אנושית, הרי שמילחמה ״רגי לה״
בין צבאות מסודרים היא לגי טימית.
על איזה בסיס ובאיזו זכות
ניתן לקבוע ולדרג ערך של חיי
בני־אדם י
דוגמה מובהקת אפשר למצוא ב־

הח״ב טוען כי לא נבהל
מירי הפלסטינים, בעת שביקר
בביירות, וכי לא
ברח אל האוטובוס לקול
צחוקם של החיילים (״ה עולם
הזה״ .)2343
דברים אלה הם פרי דמיונו של
כתבכם — לא היו דברים מעולם.
שוחחנו עם החיילים בכל מקום
שבו ביקרנו, ונתקבלגו בלבביות
ובחמימות על־ידם. לא היו יריות
לידינו באף מקום הימצאותנו. או־
(המשך בעמוד )26
העולם הזה 2347

אתה
מוכרח

(טנ(מו*(נ1חו
המזרון עם המרכז הבריאותי נותן לגופך תמיכה
בדרגת קושי נורמלית יחד עם חמוק נוסף במקום
שגופך זקוק לו ביותר;
במרכז הכובד שלו(ראה תרשים).

התמיכה הנוספת נועדה למנוע שקיעה לא רצוייה
של מרכז הכובד של הגוף. ע׳׳י כך שומר המרכז
הבריאותי על עמוד השידרה ישר ומאתן לכל
אורכו.

מאושר ומומלץ ע״י
אגודת הכירופרקטורים הבינלאומית.

ה מז רון ה סו פ ר או דנא פו -

ע המרב! הבריאות
רשת חנויות יניב, ניר צבי 20777־ .054 פתוח ברציפות •8.00 — 19.00 תצוגה ראשית ת׳׳א: דיזנגוף סנטר, רח׳ קינג ג׳ורג׳ .תל־אכיב: רח׳ דיזנגוף .203 רמת־גן: ז׳בוטינסקי
,71 טל 796272 03 ירושלים: רח׳ יפו, מרכז כלל, חנות .226 תצוגה ראשית לצפון: מרכז איזורי לסחר ותצוגה, רח׳ ההסתדרות, ליד משרד הרישוי, מפרץ חיפה. חיפה: רח׳ הרצל
.78 גהריה: שד׳ ה מ תון •46 נתניה: רח׳ הרצל .45 באר־שכע: רח׳ הפלמ״ח .71 סוכנויות׳ מורשות: ירושלים: כדורי, כורש ;76 רהיטי רויאל, דרך בית־לחם ;120 מקור הגומי,
כיכר הדוידקה. תל־אכיב: רהיטי וחד, הרצל ;154 רהיטי מוניטין, נחלת בנימין ;122 בוגרשוב ;72 רהיטי גלית, הרצל ;34 רהיטי מבט, בן־יהודה ;118 רהיטי פינארט, החשמונאים
;88 אחים שמי, פלורנטין ;48 וקנין חיים, רזיאל . 11 קרית־שמונה: אלקטרו־רהיט. צפת: כנעני, רח׳ ירושלים. מעלות: רהיטי סטייל. מכריה: רהיטי פאר, מול קולנוע גיל• עכו :
רהיטי ישראל, ככר השוק. נצרת עילית: עיצוב פנים, מרכז מסחרי ; רהיטי ג׳מבו. חדרה: תרבות הדיור, הגיבורים ;78 גורית, רח׳ הנשיא .63 נתניה: רהיטי עילית, כיכר העצמ אות
•11 הרצליה: רהיטי נתן, סוקולוב .67 כפר־סכא: רהיטי תל־חי, וייצמן ;141 רהיטי השרון, טשרניחובסקי .28 פתדדתקווה: רהיטי בלושטיין, הברון הירש .26 רטת־גן: פול
רהיט, ז׳בוטינסקי .35 גבעתיים: רהיטי גלילי, סירקין . 13 חולון: דיוריט, אילת . 18 דאשון־לציוו: רהיטי עלפי, הרצל . 103 רחובות: בית המכירות־חי, רח׳ אחד העם .6אשדוד:
בזרהיט אשד, רוגוזין ;7לנגסנר אפריים, איזור התעשיה, עמל .55 אשקלון: רהיטי גזית, רח׳ מידן. אופקים: רהיטי טויזר, מרכז מסחרי. קרית־גת: רהיטי חיים, שד׳ לכיש.
ערד: סגנון ערד. קדית־מלאכי: צלח מנשה, מרכז מסחרי. בית שמש: רהיטי רויאל, מרכז מסחרי. אילת: רהיטי הוכמן, רח׳ מדין. בחנויות השק״ם, בסניפי המשביר ובכלבו שלום.

מכחכים
(המשך מעמוד )24
לם, ממרחקים נשמעו הדי־יריות
והפגזות.
ה״ב ז׳אק אמיר, ירושלים

מאת נ די ב א בי דן

מאוזן :
. 1זד, לא נכון שהטמפרטורה
נמוכה ()3

סרטן האוכל־ בגופנו

.3הוא מאוד מצא חן בעיניה
כששילם לה עבור חלק מגופה

בתקופה האחרונה, טוען
הקורא, מתפרסמים מספרים
מדאיגים על הסכומים
המשקעים בהתנחלויות.

.9כפרי, הוא יכול להיות גם
שברירי ()4

ההתיישבות מעבר לקו הירוק
היא סרטן האוכל בגופנו. היא באה
על־חשבון פיתוח הגליל והנגב.
סאות מיליוני שקלים מושקעים ב התנחלויות.
מאות מיליוני שקלים

. 10 רהוט, סוער כשהוא חוזר

•13 הכינוי הראשון שניתן לפן
(לא אלכסנדר) ()3
. 14 לצפות את הלבן בצורה
אחרת ()6
. 15 לאחרונה יש לנו עניין עם
מתנגד לממסד ודמות אגדתית
שחזרו מלבנון ()8
. 17 למרות שהמשורר
אמצעים הוא מתפטר ()4

חסר

. 18 מה עושה לויתן כשהוא
נתקל בשד? ()4
.20 כשמדובר בעליה וחדר
הוא נעשה סנטימנטלי ()4 ,4
.22 מספקת מוצרי יופי לברון

.24 פירט שראשו נכרת אולץ
לשנות כוון ()3

קורא פלדמן
להוריד את ההתנחלויות

.25 גם הוא נחשב לגבר אצל
חובש כויות ()4
.26 בלתי נסבלת כשהיא מו פיעה
ברגל ()4

כיתר ון תשבצופן 2 3 4 5

.28 הם מתפרנסים
אלכוהול ()7

משתיית

כשהחלה לחטט בחפציו? (,4

•29 ניסה לפתות מישהו לחזור
למפלגה ()3

. 11 מעביר אינפורמציה מדור
לדור עוד לפני בית־הספר ()2

מאונך :

. 12 הוא לא היה אופטימי כש נכח
בכנס נשים באפריקה (מ)

.2לדידי מנוסי היתה לאחרו נה
בעיה אקלימית: האם הוא
בלש או בלשן? ()3

. 16 שירו של דוד נשמע כל
יום מלבנון ()3 ,2 ,3

.4ניקח איתנו לפגישה את
י החוזה ()4

. 19 את לא מחממת אותי. הת לונן
הרב ()6

.5כאשר נשיא לוגם בצורה
בלתי אחראית, הוא לא יודע
מהחיים שלו ()3 ,2 ,3

•21 הוא יטל מס מיוחד מכל
עובר אורח אם כי זה לא חוקי

.6תלשה פת כדי לקחת חלק

.22 שרוך מיוחד בעל ערך רב

.23 הצדיק הצליח לצאת מה בוץ
אך השחקנית היפה נשא רה
בתוכו ()2

•8לא החזיק מעמד אצל ה דוקטור
וגם הם לא קצרו הצ י
לחה ()5

.24 זה יכול לעשות צרות ל חקלאי
כשהטוסט עולה ()3

.7כדורסלן רוסי שיחק במדי נה
ערבית ()4

.9מה עשתה המשטרה לחשוד

הסבון ה״עוראל לסב רו ת
!•ט״ס?קוסמטיקה ובריר־12,
811115221י - 0ז ן81 וו#יז{וו-פוין ןוו סניקוו
ומצאת שער בחשסל (אפילציהז
סלו! זווגו! ׳11

תסחקות, תספורות,ר.ח7*7ן1ת,סלסול,
צגיעה^׳סי^סיפולפנים, איפור,
הוצאת שיער בשעווה
*גטזן. מ ו * 8

• >0 0ו*ס ע 0מ**ם • ?יווה *ועולה• __

תל״אביב יודפת 4ליד דיהגוף 229388 226066 190
רמו׳-גן הר צל 86 מול בזין אוצזזים ״ ס לון א 1ה״

העסק

הו:יר

<9 8 2

.27 צמר מעובד ללא עזרה מ בחוץ

תו 0ומפ
לחייל

שאתה, האזרח הישראלי, משלם
מכיסך.
אסור להסכים למצב זה. עלינו
להשקיע בגליל ובנגב, וחובתנו
להוריד את כל ההתנחלויות והיי שובים
שמעבר לקו הירוק הסוח טים
את כספנו, שם המתנחלים
חיים על חשבוננו ומהווים מכשול
לשלום.
אילן פלדמן, אשקלון

הכישלון הנורא
הקורא עושה את חשבון
מילחמת הלבנון•
מילחמת הלבנון — היום כבר
אפשר לומר זאת — נכשלה כיש לון
נורא וכפול. היא נכשלה מב חינה
אובייקטיבית, כשהוציאה ל ישראל
שם רע בעולם• היא פגעה
בריקמה המוסרית של חיינו בארץ
הזאת, וגרמה לביזבוז נורא בחיי-
אדם ובמשאבים כלכליים.
אך היא נכשלה לא פחות גם
מבחינת מתכנניה ומבצעיה, שכן
היא לא השיגה את יעדיהם. אש״ף
לא חוסל מבחינה מדינית, ואפילו
לא מבחינה צבאית. הסורים לא
גם לא
סולקו מלבנון, וכמוהם
אש״ף. בלבנון לא תקום ממשלה
שהנרות שלום עם ישראל. הבעיה
הפלסטינית עלתה על סדר־היום
המדיני, ולבגין ולחבריו לא ינתן
לספח כרצונם את הגדה המערבית
ואת רצועת־עזה•
ולסיום: כל הכבוד לשבועון דד•
מסויים, אשר היה כלי־התיקשורת
היחיד במדינה שידע להתנגד ל-
מילחמה הזאת לאורך כל הדרך,
תרתי משמע: מן הרגע הראשון
שבו היא פרצה. ללא גימגומים ו תירוצים.

א;יכ, חולון

ציונות חולני ת
חשבון המוות, המדע ו הגדה.

לפני שנים מעטות. טרם עלה
הליכוד לשילטונו ההרסני במדינת-
(המשך בעמוד )28
העולס הזה 2347

1הו נער ה אסאוי חינם

המעניק משחק טדוידה
דשות טמפוד
א תרצה,חובל ל ק בל
אופני ״ראדי״-סו מהלכי
במקו משחק הטלויזיה.

רשימת הזוכים בהגרלה
(בשבועיים האחרונים)

;עמה סלוטרניק,
רמת הגולן
יחזקאל קטררי, רח׳
כן אהרון יצחק,
צה׳׳ל
מושב 3824/10

ושלד מזל,
אתי בליץ, רח׳ ארבר 6תל
תל־ אביב
מרצלי חיים, רח׳ ל״ד 7לוד

רמות

יפו

03035

בורוכוב 4רעננה
בביר

זה 1נערה־׳טמפולי־־-המ שקוז
ה א הו בשלך ושלי.
נערה״ ט מפולי״ נבחרע־י חברת
־־טמפו״ כ די ל ה עני קפר סי ם
ל שו תי ״טמפולי־ ־ המשקה
ב ש קי ת.

נערה״ ט מפולי״ מחפש או ת ר
ב חו ף הים. ב ר חו ב. ב בי תהספר.
ב סו פרמרקט. ב ע בו ד ה. ב בי ת.
בעצםבכלמ קו ם
אם הו אית פו ס או תךעלחס
כשאתה שו ת ה ״טמפולי־ ל הנ א חי
יעניק ל ך בו ב מ קו םאטאר׳
א לו ףמשח קי ה טלוויזי ה ב עו לוי
חינ ם.וללאהגרלה ואו או פני ר א לי
10מהל כי ם ל פי ב חי רתך)
קחלך טמפולי־־ .אולי ברגע זה
נמצא נערה׳־ ט מפולי לידך?
וזה עוד לא הכר י
א לא נתמזל מזלך ולא פגשת את נער
ה״טמפולי״ .אל יאוש. פעם ביומיים, בימים
שבהם לא יוצא נער ה״טמפולי׳ לחפש
אותך ברחבי הארץ. הוא יערוך הגרלה בין
שות׳ ״טמפולי. הזוכה בהגרלה יקבל לביתו
י אטארי״-אלוף משחקי הטלוויזיה בעולס-חינם
או אופני ״ראלי״ -חינם לפי בחירתו.
כל שעליך לעשות כדי להשתתף בהגרלה הוא -
א. אסוף 5שקיות ״טמפולי״ ריקות והשלם את
הסיסמא :״טמפולי-משקה__
ב. שלח את השקיות והסיסמא אל :״טמפד-
אזור התעשיה. חולון מיקוד 58 850 :בציון
שמך. כתובתך מספר הטלפון שלך.
אל תשכח לציין מה הפרס הרצוי לך
זכור ז ככל שתשלח יותר מעטפות
( 5שקיות בכל אחת!
תגדיל את סיכוייך לזכות.
בהצלתה.
עו בדי ־ םםפ 1־ ו עו ב די פ ר סו ם ־יו אלא בי ט ל ־ אינ ם
ר ש אי םלהשתתףבסבצע.

משקהץ והוב שלי

מכחכים

קצף גילוח וילי אמס
עכשיו במחיר

ססב 74

ובאותו מחיר אפשר
להשיג ג קצף -
וילי אמס לזיפים
קשי
_£וו 0ו=ו=וום

(המשך מעמוד )26
ישראל, לישראלי שטייל בחו״ל,
היתה זו גאווה של השתייכות ו אהבת
ההשתייכות. כיום השתנו
החיים בארץ עד כדי כך, שאנשים
רבים איבדו כל אמון בהנהגה הג רועה,
הלאומנית, הגאוותנית. ה הורגת
את בני הארץ ללא כל צו רך,
לשם מימוש פילוסופיה פולי טית,
מעוותת, מועדת לכישלון.
כמו שהוקמה מדינת ישראל על
פי החלטת או״ם, כן תקום מדינה
פלסטינית.
זאת ועוד, מיבצע ליביתרום עורר
בי שאט־נפש בצורה שבה נערך,
עורר אותי למחשבה עגומה מאוד.
בשעה שהריגתו של כל פלס טיני
עולה למדינה 1,500,000 דו לר,
ממשלה זו מתכננת להשקיע
מיליארדי דולרים בבניית קריית־מדע
מטופשת בגדה. מה פשר ציו נות
חולנית זו, ממתי הגדה היא
חלק ממדינת ישראל י מדוע לבזבז
כספים שאינם י
רחל פרומן, חיפה

אפילו ל א גרו ש
הקורא מוחה נגד הליכי-
תרום.

הסוכן בי שראל: בלמון בע״מ ה מפי צים חב׳ נורית בע״מ
דונזאוורים המטולים
ב׳1ולם

אני כותב מיכתב זה ביום שבו
נערך מיבצע הליביתרום. אני מציין
עובדה זו, כדי להוציא את עצמי
מכלל ציבור התורמים. אני לא מו כן
להוציא מכיסי גרוש שחוק אחד
כדי לממן את יתרת כוסות התה
של המזכירות הדקורטיביות של ש־רי־ממשלת־ישראל.
בתקופה
זו נערכת שטיפת־מוח
אינטנסיבית, הרוכבת על גל ה פטריוטיזם
הזול והחולני הגואה
עקב מבצע הלבנון. אין זה מיק רה
שכלי־התיקשורת האלקטרוניים
הם המדיום לביצוע המיבצע הנבזי
הזה, שכן הם־הם שסייעו ליצור את
מסך־העשן, שהתגלם בבלופים ש בהם
זיבלו הללו את המוח של אז רחי
ישראל על אודות מהלך מיב־צע
לבנון ומטרותיו. מה הפלא ש הם
אלה המנצלים את תמימותם של
האזרחים, שהפטריוטיזם המילטרי-
סטי עלה להם לראש, וסוחטים מהם

קורא אליאב
״לחמתי שרתתי ...ניהלתי
נו במיסגרת משותפת אחת, כעס תי
עליך כמה פעמים בכמה נוש אים.
אני מניח שהכעס היה הדדי.
לכך אין שום קשר ל״טונה עצומה.״
אשר לדבריך בקשר למהלך חיי
ומעשיי ולמה שנראה לך כחוסר
התמדה, ברצוני להזכירך :
• בין 1936ו־ 1949 לחמתי ב רציפות
ובלי ״תפר״ בשורות ההג נה
במאורעות תרצ״ו, בצבא הב ריטי
במילחמת העולם השנייה, ב העפלה
ובצה״ל במילחמת־העצמ־אות.

בין 1949ו־ 1957 עבדתי ב רציפות
בנושאי עלייה, קליטה ו התיישבות,
כולל הקמת חבל־לכיש.
י • שרתתי ברציפות בכנסת מ-
1965 ועד , 1979 ואז פיניתי מקומי
לך, לפי הסכם הרוטציה.
• הייתי חבר במפא״י ובעבו דה
30 שנים רצופות.
• בתפקידים כמו שליחות די פלומטית
למוסקווה, ניהול פעולות
שיקום פליטי רעש־אדמה באיראן
ובניקראגווה, פעולות עלייה והצלה
בין יהודי מצרים ומארוקו, שלי חות
למורדים הכורדים ופעולות א חרות,
עשיתי מטבע הדברים פרקי
זמן קצרים יותר.
שאני

מבחר דגמים לה ת אמ ה לכל מטרה.

התקור.וטוית סנה 1למומחים.
תלאביב,
רח׳ לינקולו זו.

וחיספתבן;טל<03(291236-9
_[סו0כנויות••בוא בענז׳ 1

קורא פרידלר
בלופיס
את כספם באמתלה של תרומה ל-
״ביטחון ישראל,״ תרומה שאף פ רוטה
שחוקה ממנה אינה מנוצלת
אפילו כהוא־זה לביטחון.

שאול פרידלר,
קרית־שמואל ליד חיפה

למגון ארץ חצב,
אריה (״לובה״) אליאב
מגיב על דברי אורי אבנרי
כלפיו (יומן אישי ,״העולם
הזה 2344
אחרי פתיח יפה אתה נוגע ב נושאים
הקשורים בחיי, מעשיי ו־השקפותיי.
על חלק מדברים אלה
ברצוני להגיב.
ראשית, לא ״פיתן זתי טינה עצו מה״
נגדך. במשך השנתיים שעבד

• זו השנה השלישית
עוסק בחינוך מבוגרים.
נכון הדבר כי כאשר הלכתי ל־מידבר
הפוליטי ב־ 1975 החלפתי כ מה
מיסגרות, אך מי כמוך יודע כ מה
הדבר שכיח במידבר הזה.
הדוגמה אשר אתה מביא בנושא
זה מתמיהה, במיוחד כשהיא נכת בת
על-ידך. נכון כי התפטרתי, ל הפתעתם
המרובה של הכל, מתפקי די
כמזכ״ל העבודה ב־ , 1971 אחרי
שנה וחצי של מילוי תפקידי. אך
זאת עשיתי אך ורק למען כתוב
את ספרי ארץ הצבי, כדי שאוכל
להיאבק עם הספר מאבק חזיתי בגד
הנהגת מיפלגתי, מאבק שעיקרו
היה הדרך לשלום עם הערבים.
אשר להשקפותי על מילחמת ה לבנון,
הריני מביא לידיעתך שלו שה
מתוך שורת מאמרים שלי ו־ראיונות
איתי בכלי־התיקשורת, ב ארץ
ובחו״ל. מאז פרוץ המילח־מה.
שמות המאמרים: אפוקליפסה
עכשיו, כי תקרב אל העיר, ועל מגש
של דס מדברים בעד עצמם.
אגב, דומני כי המאמר אפוקליפסה
עכשיו, שפורסם בדבר ב־15
ביוני, ימים ספורים אחרי התחלת
המילחמה, היה בין הראשונים וה חריפים
ביותר שנכתבו בנושא זה
בעיתונות היומית בארץ.
ולבסוף, ייתכן כי קיימת, כדב ריך
,״טרגדיה של אליאב,״ כמו
שקיימת ״טרגדיה של א מ רי,״ אך
אלה מחווירות ומתגמדות מול ה טרגדיה
הנוראה שעמנו האומלל
נמצא בתוכה עתה.

אריה (״דובה״) אליאב,
המיכללה האזורית בתל־חי

ד א מציץ ח מי ם נלפשע
דניאל הבר סבור (מיכ-
תבים למערכת ,״העולם
הזה״ )2344 שמצא סתירה
בין ההמלצה המוסרית להתפטר
בעוד מועד מכל
תפקיד בלתי״מוסרי, ובין
הנכונות שלו להתייצב לשירות
מילואים (״העולם
הזה״.)2341 ,
הסתירה באי-
של הפילוסוף
המעשיות מן
שלו. לא דו

הבר תולה את
היכולת או אי־הרצון
להסיק את המסקנות
העמדות המופשטות
בים ולא יער.
אני סבור שיש להבדיל בין הז כות
להיערך להגנה עצמית בשעת
הצורך, לבין החובה להימנע מה תקפה
בלתי־מוצדקת. בין המנגנו נים
הצבאיים הרבים יש לא מע טים
שקיומם מוצדק, כאמצעי־הכנה
למיקרה של צורך לפעול להגנה
עצמית — מודיעין, רפואה, תיכנון
וביו״ב.
מנגנונים צבאיים אחרים ניתנים
להפעלה באופן שיהיה בלתי־מו־צדק
באופן מוסרי, ודעתי היא ש קצין
הנוכח לדעת שעומדות לה תבצע תוכניות בלתי־מוסריות, או
הנוכח לדעת שהתוכניות היחידות
הקיימות למיקרה שיתרחש מאורע
צפוי כלשהו הן בלתי־מוסריות, ח ייב
להתפטר מתפקידו.
(.אגב, הראיון בו הבעתי דיעה זו,
התקיים שבועות לפני התפטרותו של
אל״מ גבע).
נכונותי לשרת במילואים נובעת
בדיוק מן ההבדל האמור. בלי ל פרט,
אומר שבשירות המילואים
שלי איני אמור להפציץ או להפגיז

קורא בשר
לפני אלי גבע
אזרחים חפים־מפשע או להגיש ס יוע
ישיר לפעולות כאלה. שירות־המילואים
שלי הוא מן השירותים
שאין כל פסול בביצועם, מפני שהם
לחלוטין בתהום ההיערכות למיקרה
של הגנה עצמית.

פרוס׳ אבא כשר,

תל־אביב

המבירה המדוברת ביותר בעיר !
ש בו ע ר צו ףשלה סנינ ב מ בי רו ת ב או ל מי ) 1 9 9
או ל מו תהמ כי רהוהמה סני ס 9תוח* 0לקהלהרהב,
ההלממוצ ״ ש 21.8ועדלמנצ ״ ש . 2 8 .8

מרתון רצוף עול תצוגות אוסנת יערן ערב ערב

4שטות של תצוגה! הכניסה ח 91 שית

עד^ 60 הנחה
דוגמאות מחירים ( :בשקלים)

אפנת קיץ

שמלו ת ק טי פ ה —
שמלו ת ט רי קו —
ש מלו ת וו אל —
שמלו ת ויסקוזה
או ב רו לי ם קצרים —
חלוקי ק טי פ ה —
חולצו ת וו אל —

טוני קו ת
גופיו ת נ שים —
690 590 590 250 350 450 250 100

גברים שרוול קצר
חול צו ת ק טי פ ה —
חול צו ת ט רי קו —
חול צו ת מגב ת —
280 250
150
ילדים אוברולי ם
250־ 300ק טיפ ה
חלו קי ק טי פ ה 300-250 50 גופיו תיל די ם -

המכירה במזומן־עד גמר המל אי( כו ל ל עודפי יצוא שאינם מצוינים בטבלה הנ״ל)

ש עו ת הפתיחה: מוצאי ש ב תו ת1 8 .00-22.00 -
יום וי 9.00-13.00 -
יום אי-הי-סס 1 0 .00-22 .

יפפק רי ר מי חו מהומגדל , 22ת ל ־ א בי ב ( ,ה כ ני סהמר מי המסגר ) 32
אוטובוסים 9 :י11־ 4 0־ 4 2י 59-54-51־ 6 0׳ 86-85-81

חניה במקום חינם !

ואחר לבנון -
ירדן*
לאחרונה חזרתי ממצרים, שם אמר לי עותמן
אחמד עותמן, חבר ממשלה שהיה ידידו הקרוב של
הנשיא סאדאת :״אירוני הדבר שאנו, הערבים המתונים,
מוצאים את עצמנו בסירה אחת עם יהודי
אמריקה הליברלים ! כמוהם, מביכות אותנו פעולותיה
של ממשלת בגין, וכמוהם אנו חוששים לומר
את דעתנו שמא תועמד בסימן שאלה מחוייבותנו ל־זכות־קיומה
של מדינת ישראל.״
השלכותיה של הצהרה זו התבררו לי זמן־מה
לאחר מכן, כאשר חזיתי במישלחת המיצרית נותרת
על מקומה, חסרת-אונים, בשעה שהמישלחות הער ביות
האחרות יוצאות את האולם בשעת נאומו של
מנחם בגין בעצרת האו״ם. האם היתה מצריים לבת־ערובה
בידי ישראל ז האם היתה עיסקת הסיוע האמ ריקאית
רבת־המיליונים המחיר לשתיקתה של מצריים?
זה מדאיג אותי אף יותר, משום שאני הייתי הערבייה
הראשונה אשר קראה בפומבי להכרה בזכותו
המוסרית של העם היהודי למדינה משלו על אדמת
פלסטין, ומשום שהייתי המצרייה הראשונה אשר ביק רה
בישראל, מה שהיקנה לי תואר ״בוגדת״ בעיתונות
הערבית, ועלה לי בדרכון שלי ובחמש שנות גלות מ ארצי.
אז היה נראה לי שאפשרי הדבר שנכרות שלום
עם ישראל בלי לבגוד בעניין הפלסטיני. אך כעת, כמו
ערבים מתונים אחרים, איני יכולה שלא לתהות עד
מתי יוכל הנשיא חוסני מובארכ לחיות עם ההסכם
שמר בגין מנצל אותו שוב-ושוב ככסות למדיניות הסיפוח
שלו, ואני תוהה אם הטבח בלבנון לא סתם את
הגולל על הסכם קמפ-דייוויד.

ממשרת בגין אינה זקוקה
לערבים מתונים, היא
צריכה וק משתפי־כעווה
מדיניות הסיפוח של בגין — ולא התגרותו של
אירגון השיחרור הפלסטיני — היא הסיבה האמיתית
לפלישה ללבנון. שר־הביטחון הישראלי, אריאל שרון,
קבע כבר מזמן כי ערביי הגדה המערבית לא יאבדו
תיקוותם לריבונות משלהם. ,כל עוד קיים אש״ף ופועל.
מיספר ההתנחלויות היהודיות הוכפל והושלש מאז

הגיעה מיפלגתו לשילטון, והדיכוי הישראלי בגדה ה מערבית
— סגירת אוניברסיטת ביר־זית וסגירת שני
עיתונים ערביים, גירוש ראשי הערים שצידדו באש״ף,
הכאות, מעצרים ושימוש בעונשים קולקטיביים ובפי זור
אלים של הפגנות — רק הקשיחו את ההתנגדות
לכיבוש הישראלי. השביתה אשר אורגנה בגדה המערבית
בחודש אפריל השנה היתה חסרת־תקדים מאז
ההתקוממות הפלסטינית בשנת . 1936 והתעוררות
לאומית זו מדאיגה במיוחד את מישטרו של בגין,
משום שהוא חושש כי תחדור ותגיע גם לתחומי ישראל
עצמה. בשנת 1976 אמר לי עזר וייצמן, שלימים
היה שר־הביטחון :״אנו פשוט איננו יכולים לוותר
על הגדה המערבית, משום שאם נעשה זאת, גם הערבים
שלנו ירצו בהיבדלות.״

מר בגין טוען, שאינו יכול להתדיין עם ״רוצחים
ופושעים״ .לטענה זאת היתה יכולה להיות אמינות

מדיניות הסיפוח שר בגין
היא הסינה האמיתית
לפלישה ללבנון
רבה יותר, אילו היה בגין מחפש בני״שיח מתונים יותר
בגדה המערבית. אך למעשה הוא אף פיזר את מועצת
ראשי־הערים, שבה נמצאו מתונים כאלה, כמו ראש
עיריית בית-לחם, אליאס פרייג׳ וראש״עיריית״עזה,
רשאד אל־שאווה, אשר קראו לאש״ף להכיר בישראל.
אל־שאווה פוטר ממישרתו החודש, יחד עם ראש־עיריית
ג׳ניו•
ממשלת בגין אינה זקוקה לערבים מתונים. היא
צריכה רק משתפי־פעולה, משום שכפי שאמר לי שרון,
בראיון מוקלט בשנת : 1976״לא תהיה שום מדינה
פלסטינית בגדה המערבית, לא מדינה לא אוטונומיה
זאת או אחרת — כלום !״
באשר לטענה כי חיסולו של אש״ף הוא אשר יביא
שלום ללבנון, זהו החשוד המוזר שבכל הטיעונים ה ישראליים.
צריך רק לזכור, כי הפעם האחרונה שבה
נקראו הנחתים האמריקאיים להתערב במילחמת אזרחים
בלבנון, היתה בשנת , 1958 לפני שאש״ף אף
התקיים. אש״ף או לא אש״ף, האם אומנם יתכן שלום
בלבנון כל עוד יש התעלמות מן הזכויות הלאומיות
של חצי מיליון פלסטינים החיים שם, ואשר אין להם
שום מקום אחר ללכת אליו?
למר שרון יש, ללא ספק, תשובה גם לזה. כבר
לפני המילחמה הוא רמז שהפליטים הפלסטינים יוש לכו
לירדן, תהליך שיצריך את סילוקו של המלך חו-

סיין. וכיצד יבוצע הדבר: באחד הימים, כאשר ביקרתי
את שרון בביתו בליוויית חבר, הוא הצהיר :״את
יודעת מה ! הערבים ימשיכו כרגיל ב,מונקי״ביזנס׳ של הם,
כך שלא תהיה לנו שום ברירה, אם נרצה ואם
לא, אנו נגמור בירדן — וזה יהיה סופה של הבעייה.״
בין שהערבים ימשיכו ב״מונקי־ביזנס שלהם״ ובין
שלא, שרון ימצא את התירוץ לפלוש לירדן אם יתמנה

גו שוון וגן נ׳ הפליטים
הפדסם־נים יושלכו ליוון
ונוח סיפחו הבע״ה
לראש״הממשלה בישראל. ממשלת רגן, שנתנה את
בירכתה לפלישה ללבנון, מוטב שתהיה ערה לכך ותוכל
להחליט אם יש ברצונה להיות שותפה לתוכניות
ארוכות״הטווח של שרון.

אזה חסן, הארוורד *י

חשלם ד״זק

ש מלך,
אין ושיא
רבע מיליון ישראלים המליכו את מנחם בגין למלך
ישראל, במקום שנוצר מלכתחילה ל טקס ההכתרה:
כיכר״מלכי־ישראל.
על בימת־הכבוד ישב המלך האמיתי, אך המלך
הנוכחי עדיין אינו יודע זאת. בדברי־הימים יאמר כי
מנחם בגין היה מלך השרון.

לשרון אין עדיין ממשלה, אבל יש לו נשיא.
בבית קטן בירושלים יושב לו נשיא־המדינה: יצחק
נבון. כנשיא, אין רישומו מורגש במדינת־ישראל, המש תרעת
מאילת ועד ביירות, דרך צור וצידון. בין מנהיגי
ישראל אין הנשיא מתנשא כארזי הלבנון. כאדם ואזרח
מדינת ישראל, אין הנשיא נבון כלל.
נשיא מדינת ישראל הלך לטקס האזכרה לזאב ז׳בו-
טינסקי וניצב דום למישמע הימנון בית״ר בדם
וביזע /יקום לנו גזע /גאון ונדיב ואכזר...״
מנחם בגין רצה בשווה לנשיא — נראה שמצא
שווה לו: את יצחק נבון.

אלנס מיסי ס, ניו־־ידק

חיילים, חיילות -לכם באמת מגיע פס.
לכו, הפס הכתום הוא שלכם!

מה עושים?

ניגשים לסניף בנק הפועלים הקרוב,
מקבלים שי מיוחד וכרטיס הטבות אישי.
הכרטיס מעניק לכם, בין השאר:
פנקסי שיקים אישיים חינם.
הנחות בעמלות ובפעולות בנקאיות.
כרטיס בנק־קט לחייל,
המאפשר משיכה של עד 1,000 שקל.
הטבות בנקאיות נוספות.
״חסן לחייל״ תכנית חסכון מיוחדת
עבורך, המעניקה לך, בנוסף להכנסות
גבוהות, גם הלוואה בגובה החסכון,
בתנאים נוחים.
כל מצטרף מקבל עם שחרורו הלוואה
בגובה מענק השחרור -בתנאים מועדפים.
אם סכום המענק יושקע בתכנית חסכון או
בקופת גמל, יקבל המשתחרר הלוואה
בסכום כפול ממענק השחרור.
ומה עוד ניתן להשיג בעזרת הכרטיס?

פרישת תשלומים נוחה של שכר לימוד
בקורסים להכשרה מקצועית
ובמוסדות להשכלה גבוהה.
הנחות על מופעים, ארועי תרבות ובידור.
וזה עוד לא הכל...

בוא לגדוד איתנו.

1ו ח

הפועלי

1 1 1 1 1

1 1 1

ודו

״הלב הרחב״ של וידאוטייפ סניו
מה ז ה!
הבוכנה הנ מצ אתב תוך כל וידאוטייפ
היא המרכיב החשוב ביו תר בא מינותו
ובאיכותו. זה בעצם הלב של הוידאוטייפ 5400ס־דע
עם שלט
סורק תמונה

15800ע51£1ץ3
נייד

מהזה עו ש ה!
סרט הוידאו הנמצ א בתוך הקסטה
״רץ״ א ל תוך הויד אוטייפ סביב הלב.
על גבי הלב נמצ אי ם ראשי ה ה קל ט ה
והשידור של הת מונה. הלב מכתיב א ת
דיוק ה הקל ט ה, יציבות ה ת מונה,
ו איכות הצבע ו שמירה על ת קינו תו של
סרט הוידאו.

כל הרוכש וידאוטייפ סניו
מקבל מינוי חינם
בספרית הקסטות שלסנמ המונה אלפי סרטים
אולמי תצוגה סניו: ירושלים: לונץ ,10
תל אביב: פרי שמן ,50 חיפה: שדי
ההס תד רו ת ( ,47 מפרץ חיפה) וכן
ב חנויות השקם וכלבו שלום.
ירו שלים:גד אל ק ט רוני ק ה, פיינס • 11
ה א חי ם לוי, שלו מציון ה מל כ ה • ט ט רון
ירושלים א בן י שראל • 2לני חנוך מרכז
כלל רח׳ יפו י ״ליאור״ שמאי • 23מ.
אל ק ט רוני ק בע״מ, בן סי ר א • 24ס לון
ירושלים, יפו • 33 צבי שיר, פסג׳ מגדל
הלל • רדיו־קול, לונץ • 5שריג
אל ק ט רוני ק ה, אגריפ ס .72 תל״אביב:
שרותי פר סו םות חבו ר ה, ריכל • 18 רדיו
אורית, אחדהעם • 19א ס מו ר, העליה •
וידאו סנטר, הי ב אייר • 70
אל ק ט רוני ק ה, א בן גבירול • 145ס לון
להיט, א בן גבירול • 20ס לון טו קיו,
אלנבי • 53 רדיו קסטל, א בן גבירול 177
• רמפל, ארלוזורוב • 15 וידי או ט ק, א בן
גבירול .183 חי פ ה: היי פיי קולור,
הרצל • 17 חצרוני אלקט רוני ק ה, שדי
ההס תד רו ת • ח שמל אריה, נ טיב • 2כל
אלקט רי ק, הנ בי אי ם • 15ס לון ס מי,
הרצל • 57 קו ל אור חיפה, הרצלי ה • 1
קו רקבע״ מ. או ריהודה • :ס לון כוכב,
מרכז מס ח רי. באר שבע: ס ט רי או
סנטר, פסג׳ אוני קו • ס לון אונל, ת חנ ת
אגד • 24 שרות אל ק ט רוני, העצמ או ת
.49 או פ קי ם: טויז ר דוד, מרכז מסח רי
• עזרן יצ חק, מרכז מס ח רי. אילת:
הו כ מן ובניו. אשדוד: רשת ד, אזו ר ד
ב .6/מרכז הקס טו ת, מרכז מס חרי .
אשקלון: צלילי הדר, הרצל • 24
אל קט רו אור גזית, פינת ההסתד רו ת
בית שמש: אלי ק טון, מרכז מס חרי .
בית ש אן: ק דו ש שלמה, מרכז מסח רי .20
בת יםס לון הוד בלפור .48
גבעתיים: צלילי ה מו סי ק ה, כצנלסון
.177 דימונה: אדם שמואלביץ, מרכז
מס חרי. הוד השרון: חמד, דרך ה שרון
.94 הרצליה: א מ פי ס ל, סו קו לו ב • 16
רדיו קול, בן גו ריון .17חדרה: מ ח סן
מכי רו ת לסטר, הרברט ס מו א ל • 72פ.ר.
אל ק ט רוני ק ה, הנ שיא .21 טבריה:
ס ט רי או שימי, רח׳ הגליל. טיר ת
הברמל: גולדנברג א ת צבי, מרכז
מסחרי. לוד: ג ט־אין, הנשיא • 2
פאוזי, הרצל .68 נהריה: ה ט כנ אי ם,
שדי הגע תון .12 נתיבות: בן־נעים
יצחק, א .התע שיה. נתניה: מרכז
הס טריאו, שדי בני מין • 12 תל או ר
ש מו אל הנציב .15 עכו: א חי םסט, בן
עמי • 43 קניני, ט רו מפלדו ר .22
עפולה: ח שמל שושני, ברנר • 3
שטראוכלר, ת חנ המר כזי ת אגד. פתח
תקוה: לירון, ה הגנ ה • 17 רדיו חנוך,
מוהליבר • 4א בי ס טו ר, חובבי ציון • 16
רדיו אלי, ה הגנ ה .12 ראשל״צ:
ברנפלד א מנון, רוט שילד • 39ס לון בן
זקרי, בי אלי ק .10 רחובות: חזי
אלקט רוני ק ה שרות, בי ת הפועלי ם • 4
סלון אלקט רי ק, הרצל .187 רמלה:
אסתר אוניברסל, בי אלי ק .2רמת גן:
ד.נ. שווק, פרוג .1רעננה: אל ק ט רו
פ.א.מ, חנ קין • 2רזניק אבי,
או ס טו ב ס קי .11ק. אתא: ס לון
אורלי, ז בולון .3ק. אליעזר: אדיב,
ככר מ אי ר הו ף .18ק. בי אליק: אפרי
א ת פלדמן, קרן. הי סו ד .74ק. גת:
סלון טו קיו, מרכז מסח רי .72ק.
חיים: נפטלברג, שדי ירושלים .3ק.
מוצקין: ט ר קלין הק רי ה, שדי ה שופ טי ם
• 6מפגש ה ט כנ אי ם, שדי ה שופ טי ם • 29
סלון ,89 קדי ש לוו • 11 פלד מן שווק
מכירות, ה שופ טי ם .11ק. מלאכי:
לוגסי דני, מרכז הוד. ק .ש מונ ה: ס לון
ל הי ט אלפיי ם מרכז מס ח רי. שדרות:
א מוי א ל זיק מרכז מסח רי. ס ע דון י הוד ה,
מרכז מסח רי .12

במה זה שונה מהאח רי ם!

שי טתבטאה שי ט ה העדיפה

ה מצ א ת ״הלב הרחב״ של וידאוטייפ
את מה שנאמר עד כאן עושה כל
סניו מב טי ח ה עדיפות לשיטת הב ט א
בוכנה בכל וידאוטייפ. כאן נכנסו
לפעולה הממ ציאי ם של סניו. ה ם
של סניו על ה שיטות הא חרו ת.
הגדילו א ת קו ט ר הלב ב־ 12.5מ״מ
בבדיק ת אי כו תהת מונ ה שנערכה
לעומת ה א חרי ם ויצרו א ת ״הלב הרחב״ בגרמניה ע״י עיתון הצרכנות. ועז.ם
של וידאו טייפ סניו. ע״י כך גדלה
זכתה שיטת בטאב־1,130
מ הירו תהע תק ת הת מונ ה והחיכוך של נ קו דו ת לעומת 700נ קו דו ת לשיטה
סרט הוידאו ש״רץ״ סביב הבוכנה
האחרת. בבדיק ת איכו תהה קל ט ה
הו ק טן למינימום. וכך משיג ״הלב
זכתה שיטת בטאב־ 1,160נ קו דו ת
לעומת 956נ קודו ת לשיטה אחרת.
הרחב״ של וידאוטייפ סניו דיוק רב
ב סיכו ם כללי זכ ת ה שיטת בטא ב־יותר
ב הקל ט ה, יציבות מו חל ט ת של
5,660נ קו דו ת לעומת 4,625נ קודו ת
ה ת מונ ה, הפרדת צבעים מו שלמת
בלבד לשיטה ה א חר ת.
ו ש מיר ה על איכו תסרט הוידאו.

לכן כדאי לך שהוידאוטייפ שלך יהיה
וידאוטייפ סניו עם ״הלב הרחב״

כל הוידאוטייפים של סניו העומדים
לרשותך היו ם הינ ם שנת ייצור .82

דור חדש של ויד או טייפי ם -
בלעדי ל סניו

רק טניו ב אולי מפי אד ת
לוס אנגל׳ ס 1984

ה מצ א ת ״הלב הרחב״ איפשרה לסניו
פיתוח דור חדש של וידאוטייפים
בשיטת הבטא.

מארגני אולי מפי אדת לוס אנג׳לס
1984 בחרו במכשירי הויד אוטייפ
והטלוויזיות של סניו כמכשירים
הבלעדיים בהם יצלמו וישדרו א ת
האוליפיאדה!

האיינשטיין של יפן

61 ^ 0113ק 0
ל״אופל א ס קונ ה״ יתרונות מיוחדים
המדברים בעד עצמם.
״אסקונה״ היא המכונית המרווחת ביותר מסוגה.
הפאר הפנימי והחיצוני שלה, הפך לשם דבר.
האמינות שלה היא האמינות
האופיינית ל״אופל״.
העיצוב המהודר שלה ־ מרהיב עין.
אין זה פלא שירחון רכב יפני בחר בה
לאחרונה כ״מכונית הטובה ביותר בעולם״.
לבחירתך דגמים עם מנוע 1300 או 1600ס מ ״ ק
ועם הילוכים רגילים או או טומ טיים.

משרד ר א שי:ת״ א, דרך פ״ת ;65 דרך פ״ת ,86 טל : 251374
חי פ ה: דרך יפו ,132 טל , 04-528286/7ירו שלים: שלומציון המלכה , 15
טל , 02-234536 ,231798 סוכני ם: חיפה: בית המכונית, יפו , 19 טל 512251־04
נתניה: מכונית נתניה. סמילנסקי ,24 טל , 053-39423
נצרת; בישארה יוסף סרוג י, וחי פאולוס השישי , 56 טל 54677 .־.065

הנק״ה שד הניוסומים הוישמ״ם הס מכונים1(30׳ מישוז הביטחון י, או מאחוו
־ההגדרה הרשמית עומדים נמה תעשיינים וסוחרת בגנון, נתחבות ובנשק
^ קראת הצהריים קיבלו השיריו־י
* נאים פקודה ללבוש את אפודי־המגן
י ולהיכנס לטנקים. .לא חלף זמן רב עד
שהתבררה להם הסיבה לכך. מטוסי חיל .האוויר
התחילו לצלול על ביירות המער בית.
בזה
אחר זה — לעתים בזוגות — צללו
המטוסים על העיר ושיחררו את מיטעני
הפצצות, הטילים והרקטות. לא חלף זמן
,רב עד שהצטרפו גם תותחי הטנקים והק־
.ים הארוכים של הארטילריה לתמונה.
] הפעם ירו התותחים המתנייעים בכינון]
ישיר. זאת הדרך שמצא שר־הביטחון כדי
לעקוף את ההוראה שקיבל, שלא להנד
1ציץ את ביירות בתותחי הוביצר הכבדים,
י שפגיעותיהם אינן מדוייקות ביותר, והם
] גרמו לקטל רב באוכלוסיה האזרחית .ב צורה
זו הוא השתמש בתותחים כאילו היו
.טנקים לכל דבר — אך פגיעות פגזיהם
| היו עזות וקטלניות יותר.
בתוך הרעש העצום הזה כמעט שאי ו
אפשר היה לשמוע את הטירטור של הנ ן
שק הקל. אך חיילי צה״ל השתמשו גם
1בו. במקומות שבהם היו העמדות של
וללוחמי אש״ף והשמאל הלבנוני קרובות,
הם השתמשו ברובים. במקומות אחרים
י נורו צרורות ארוכים של מיקלעים בינו ניים
וכבדים. בחגיגה השתתפו גם ספינות
חיל־הים, שהמטירו לעבר קו־החוף של
ביירות אש מהירה מתותחיהן הקלים.
ההפצצה הכבדה נמשכה כמה שעות.

מאח

אלה היו שני ימי הלחימה האחרונים,
ה־ 11 וה־ 12 באוגוסט. עיתונאים זרים
העריכו כי העיר הופצצה ב־ 8000 פצצות
מן האוויר, ובכמה עשרות אלפי פגזים מן
הקרקע. לאלה אפשר להוסיף מאות אלפי
קליעים של נשק קל.
מחירו של טיל אוויר־קרקע מן היק רים
ביותר, טיל מונחה בעל מיטען נפץ
כבד, מגיע לחמישה מיליוני שקלים, .יש
טילים ופצצות אוויריות זולים הרבה יו תר.
מחירם יכול להגיע לחצי מיליון שק־׳
לים, ואפילו פחות מזה. אך לא בהרבה.
מחירה המשוער של הפצצת חיל־האוויר
על ביירות, בעלות התחמושת בלבד :
חמישה מיליארד שקלים.
אך זהו רק חלק מן המחיר. שעת־טיסה
במפציץ מסוג אפ־ 15 היא 350 אלף שקל.
מטוסי־הפצצה מסוג זה זקוקים גם למטו־סי־קרב
שיגנו עליהם. שעת־טיסה במטוס
כפיר עולה 220 אלף שקלים בערך. אפשר
להעריך כי אילו היו כרוכות בהפצצת
ביירות רק 300 שעות־טיסה, היה מחירם
מיליארד שקל בערך•

כהערכה זהירה, היה מחירה
של הפצצת כיירדת כשני ימי הדהימה
שישה מיליארד שקלים.

הפעולות על הקרקע ובים גם הן יק רות
ביותר. מחירו של פגז של תותח
הוביצר עשוי להגיע ל״ 20 אלף שקלים.
מחירו של פגז טנק עשוי להגיע לעשרת
אלפים שקלים. כל קליע של מיקלע כבד
עולה עשרות שקלים. כל קליע של רובה
או מיקלע קל עולה כמה שקלים.
מחיר שעת־מנוע של טנק הוא 18 אלף
שקלים• שעת הפלגה בסט״יל מחירה 42
אלף שקלים.

של מה פ רנ ק ל
בינתיים נשמע גם קול נהמת־המנועים
של הטנקים ושל הנגמ״שים. בכמה מקו מות,
באיזור ההיפודרום, ליד מחנה הפ ליטים
אל־עוזאי ובאיזור הנמל של ביי רות
בצפון העיר, התקדמו יחידות צה״ל
ביבשה.
אחר כך השתררה הפוגה זמנית, במשך
1הלילה. בשעה 6בבוקר הגיחו צמד ה ׳
ממוסים הראשון, וביירות ידעה את יום
ההפצצות הקשה ביותר בתולדותיה. במ שך
11 שעות תמימות צללו המטוסים על
העיר, כאשר במשך כל אותו הזמן מפ גיזים
גם הטנקים, התותחים והספינות
את העיר•

ננ בעל
^ כלתח בו ש ת

שרים ארידור ושרון
על כל אחד שמפסיד יש אחד שמרוויח

ף התחמושת ומחיר הפעלת מער י
כות־הנשק אינם המחיר היחיד. בש עת
הלחימה אוכלים חיילי צה״ל מן ״הח מישיות״
המפורסמות, אותן אריזות־קרטון
שבכל אחת מהן יש בערך עשר קופסות
שימורים ופריטי מזון נוספים, כגון שפו פרת
ריבה או דבש, סוכר, קפה, תה, פות חן
קופסאות ועוד. מחירה של כל מנה
כזאת, האמורה לספק את צרכי־המזון של
חמישה חיילים במשך יממה, מגיע לכמה
מאות שקלים.

מרוויחי ה מי לחמה
(המשך מעמוד )53
בשני ימי הלחימה האחרונים נפצעו
עשרות חיילי צה״ל, וכמה נהרגו. חלק
מן החיילים פונו במסוקים לבתי־החולים.
שעת־טיסה במסוק כבד, המשמש לפי נוי
נפגעים, מחירה כ״ 85 אלף שקלים.
כל הפצועים קיבלו טיפול רפואי. טי פול
זה הוא יקר ביותר• מנת אינפוזיה,
שכמעט כל חייל הנפצע בקרב ומאבד דם
״זוכה״ לקבלה מגיע למאות שקלים.
כאשר חייל נהרג, זוכה מישפחתו לקבל
דמי-ביטוח בסך מאות אלפי שקלים, וחיי לים׳
ההופכים נכים מקבלים ממישרד״
הביטחון ומגורמים אחרים קיצבות, שלג בי
כל אחד מהם מסתכמות במיליוני שקל.

מחירה האמיתי של המילחמה אטד בעופרהקוב,ומישוד־הביטחון
מנסה להרגיש את ..היתרונות הנלנל״ם״ שלה
תחות בהמוניהן מנות־הקרב, והחיילים
אוכלים את תכולת קופסוודהשימורים ם־
בתי־החרושת שלהם. כבר בעת המילחמה,
או מייד אחרי שתסתיים, הם יקבלו הז־מנות־ענק
חדשות ממישרד־הביטחון •ונד
צה״ל. אלה הם כמה יצרני־מזון חשובים.
י• הם מרוויחים כאשר חייל צה״ל נפ צע•
התחבושות שהם מייצרים, התרופות

הוא מעדיך להניח לשר־האוצר,
יורם ארידור, ולעס ק נים הפוליטיים
כוועדת־ הכספים של הכנ סת,
לפלוט מיספרים חסרי־שחר.
מחירה של מילחמת הלבנון עולה בהרבה
על כל המיספרים שיצאו עד עתה
מפיהם של שר־האוצר וחברי־הכנסח מווע־דת־הכספים•
כבר
בשבוע השני של המילחמה
העריך מקור ״המקורב למישרד־הביט-
חון״ כי מחיר המילחמה יהיה מיל יארד
דולר, מתוך זה 600 מיליוני דול רים
בהוצאות ישירות. הערכה זו הפכה
מקובלת, ולמעשה לא חל בה שינוי במ שך
יותר מחודש.
בידיעה שהתפרסמה ביומון הארץ ב־30
ביולי נאמר כי ״לפי הערכות של גור*

מדינת ישראל לא פחות משני מיליארד
וחצי דולרים. זו היתד, ההערכה הסבירה
ביותר שהושמעה על־ידי גורמים ריש־מיים.

כמשך
בל אותה העת, נוהלה
מערכת־תעמולה שהניעה לעתים
עד כדי גיחוך, פנסיון ליפות את
פניו הקודרים של מחיר המילה־מה.
כמה שרים בממשלה שיתפו
פעולה כעניין זה עם שר־הכיטחון,
וכמוהו גם פקידים כאוצר. כך ניתן
היה לקרוא בעיתונים כי המיל
חמה ״תרמה ליעול המשק,״ סופר
לאזרחי ישראל כי ״הייצור כמעט
שלא ירד,״ וגם ש״חוסלה האבטלה
הפסוייה.״ פורסמו גם מיספ־רים
חסרי־שחר על ״מימדי הייצוא

טיפול בפצוע בשדה־ הקרב
תעשיית התרופות

קרוב לוודאי, ששני ימי הלחימה
האלה — ,ה־נ 1וה־ 12 באוגוסט,
עלו למדינת ישראל לא
־ פהות מעשרה מיליארדי שקלים.
ומישהו, כמה אנשים וכמה מוסדות
עיסקיים, הרוויחו באותו יום כסף רב.

אלה הם מרוויחי המילחמה. כלש״
הנקייה של המיסמכים ה־דישמיים
הטל העיתונות, שאינה
מרכה לעסוק כצד הזה של המיל־המה,
הם מכונים, כדרך־כלד ,״ספקי
מישרד־הכיטחון״ .מאחורי ה
כתוכת האנונימית הזאת מסתתרים
אנשי־עסקים ממולחים, מיליונרים
כקנה מידה ישראלי ולעתים
גם עולמי, קונצרנים אדירים
כצד כתי־חרושת צנועים יהסית.
!• האנשים והמוסדות האלה מרוויחים
על כל צעד ועל כל שעל במילחמה כמו
מילחמת הלבנון• הם מרוויחים כאשר נס־

מטוס הכפיר הראשון
תעשיית הנשק

שהם מייבאים או מייצרים, הגוזלים לעי רוי.
וכל היתר, כל אלה מביאים להם רוד
חים גדולים. אלה הם כמה מיצרני התרו־
,פות והציוד הרפואי.
• הם מרוויחים כאשר מתבלים ביגדי-
הם של חיילי צה״ל, וכאשר מתברר כי
על גייסות גדולים יהיה לשהות בהרי־הלבנון
הקרים בעונת החורף. הצבא יזמין
אצלם בגדים חמים, לבנים ואוהלים מיו חדים•
אלה הם כמה מבין תעשייני־הטכס־טיל
החשובים ביותר בארץ.
• הם מרוויחים על כל כדור שנורה,
על כל פגז שנפלט מלוע־התותח, על כל
טיל שניתק מכנף המטוס. אלה הם יצרני
הנשק, סוחרי־הנשק וסוכני־הנשק.
כל אלה הם מרוויחי המילחמה• בסיד-
רת כתבות זאת ייערך ניסיון לעמוד על
טיבם. לברר את זהותם, ולבדוק כמה הם
הרוויחו ממילחמת הלבנון.
השאלה האחרונה היא מעניינת במיוחד,
וגם אפופת־סוד יותר מן האחרות. כדי
לברר אילו סכומים אדירים זרמו לכיסיהם
של מרוויחי המילחמה. כדאי לנסות
ולבדוק, קודם כל, מה היה מחירה הכולל.
הרווחים שהפיקו ״ספקי מישרד־הביטחון״
מהווים אחוז מסויים מן המחיר הכולל.
בעניין זה, של מחיר המילחמה, שורר
עד היום ״ערפל קרב״ מוזר ביותר. דומה
שזהו הסוד השמור ביות* של המילחמה,
למרות שאין זה עניין שהוא קשה לחי שוב
— אילו היה מישהו מוכן לגלות
את האמת• כמה מערכת־הביטחון יודעת בדיוק
חיילי מילואים גוייסו לצורך מילחמת ה לבנון.
חשבי המערכת הזאת יודעים גם
הם מחיר החזקתו של חייל סדיר וחייל
טילואים בצה״ל. כמה עולה הלבשתו,
הזנתו, הסעותיו, הטיפול הרפואי בו, מהי
משכורתו, ואיזה סכום משולם מקופת
הביטוח הלאומי עבורו•
למערכת־הביטחון ידוע בכמה דלק הש תמש
צה״ל במילחמה. בוודאי שאפשר
להגיע להערכה של מיספר שעות־המנוע
של המטוסים — שידוע לכמה גיחות יוצא
כל אחד מהם. אפשר להעריך גם את
מחירה של התחמושת שנעשה בה שי מוש
קרבי• כבר מזמן ניתן פירסום רב
לעובדה שמחסני יחידות־החירום של רבות
מיחידות צה״ל הן ממוחשבות. המחשב
הגדול ביותר בארץ, זה של משרד־הביט־חון,
יכול לסייע הרבה כדי לברר מה
היה מחירה של המילחמה עד עתה.

אודם דשר־הביטחון, אריאל
שרון, אין שום עניין לגלות זאת.

תעשיית המזון
מים המקורבים למישרד־הביטחוך המיל־חמה
תעלה כמיליארד דולר, וההוצאות
יהיו פרושות על־פני שתי שנות תקציב.
שר־האוצר, יורם ארידור, לא קיבל גיר־סח
זאת. בנאום שנשא בכנסת הדגיש כי
״הוצאות מבצע, שלום הגליל׳ יגיע
השנה (הדגשה שלי, ש״פ) לכ־ 30 מיל יארד
שקל שהם יותר ממיליארד דו לר•
שר־האוצר לא טרח לומר איזה חלק
מהוצאות המילחמה יגולגל על תקציב
השנה הבאה.
חלפו רק כמה ימים, ובוועדת־הכספים
של הכנסת כבר נשמעו זמירות שונות.
שם הוערך כי מילחמת הלבנון תעלה ל־

הישראלי ללבנון,״ ועל כמויות השלל
שנתפסו ומחירם המשוער.
דומה, שאת ההערכה הסבירה
כיותר סיפקו כלכלנים שד מוסד
פיננסי מסויים (דף תשקיף ,״ה עולם
הזה״ 344צ) שחישבו כי ה
מילחמה עולה 300 מיליוני דולרים
לכל שכוע, או שלושה מיליארדים
וחצי דולרים עד עתה.
בפרק הבא בסידרה — על הדרך שבה
חושב מחירה של המילחמה, על חלקם של
״ספקי מישרד־ה,ביטחון״ בשלל העצום,
ועל זהותם של כמה מן הספקים האלה.

בלאופונקט
ב 14-תשלומים

...כי ב תנ אי ם כאלה, ג ס טלוויזיה יו ק ר תי ת
כמו בל אופונק טלא תגרום ל״חוריס״
בתק צי בן.
קחלך היו ם טלוויזיה מה שורה הרא שונה
בעולם, טלוויזי ה שאינה נו תנ ת פ רנס ה
ל טכנ אים ו תהנה מ מנה עוד הרבה שנים.
ק ח לך בל אופונק ט היום, וגמור ל שלם רק
בעוד 14 חודש.
בל אופונק ט: טלוויזיות צבעוניות, ווידיאו,
ס ט רי או — פאר תו צרת גרמניה.

ויזו

היבואן הבלעדי :
טרכף יביא בע״מ ,
במו־שיב 70ת״א טל, 293005 :

בלאופונקט-בכל מחיר

תל־אביב: מרכז שיווק ישיר, בן־יהודה 1ת״א ; וידאו קלסיק, אבן ג בי ח ל ; 54 שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר, לבל אליהו, שד׳ ירושלים 29 יפו ; אלרד, אלנבי ; 106
• נתניזז: רדיו אלחוט׳ ,ויצמן ; 5טלרן, ויצמן ; 18 רדיו צליל, שמואל הנציג ; 3חשמלית, שמואל
אורית אחד •העם •> 19 גבעתיים: נתגאלי, כצנלסון 18
הנציב • 26 רעננה : .בועז שרותי טלוויזיה, בורוכוב • 24 הדרה: חשמלית, הרברט סמואל ; 80 שוייצר, הרברט סמואל •> 68 חיפה: טרקלין חשמל זילברשטיין,
הנביאים ; 25 צביקה בית הסטריאו, הנביאים ; 12 יהודה אטיאס, הנביאים ; 15 סימפוניה חיפה, הרצל ; 85 אריה מכשירי חשמל, רח׳ נטיב •> 2קרית־אתא: שפרן
העצמאות ; 38 פטמן, העצמאות ; 50 ויזגר, יוספטל 0 55 קרית־ביאליין: קול -אור סביניה, השקדים ,2סביניה י• גהריה: טלסטר ליבוביץ, תחנת אגד, שדרות
אסתר אוניברסל, ביאליק • 12
הגעתון • 3ר,רית־מוצרץ ן: פלג, השופטים • 13 נצרת: סלון סביון, רח׳ סביון 3י • אשדוד: חשמל כהן, מרכז מסחרי ד׳ • רמייה :
ירושלים: צדוק שיר שמאי ,23 רדיו מאיר, רח׳ לונץ ; 5סבטיגי, צלאח א־דין • 1 32 באר שבע: א.א. אלקטרוניקה, העצמאות ; 48 סלון איתני, רח׳ הפלמ״ח 65

(ליד קולנוע מרכז חדלת: סלון חולון, סוקולוב • 82 רמתה שדון: סנסור, מן קולוב 42ו • ראשזן־לציון: עלפי, הרצל ; 103 אמנון ברנפלד, רוטשילד 39
רחוסץ! • חזי אלקטרוניקה, בית־הפועלים ; 4סלון אלקטריק, הרצל • 1 187 גם־צידטז: סינקלשטיין, רחוב ויצמן ;* כית־מט ש: שטיינברג, מרכז מסחרי.

,קריסטל

ברמה ו!ול ״ 8בוכב
מאות אלפי משסחות-מידי עונה בוחרות:
בסקר• דעת הקהל *-במקום ראשון-קריסטל!

ע ל בר 10ה מדליו ת שקבלנו

1902

1ר>זוצר 0גבחר~־1

מקרר ווירפול
מ 16 -ע ד 2 6 -קוב
ב מב חר דגמים וצבעים

מנוסת הנ ב׳ סי. ה מעולות
של ק רי ס טל ב 6 -דגמים

מדיחי

וסטפוינט נו-פרוס ט

מקפיאים

? 0ייז,נ ל י ם
• ד רוו! 1הסברמהסוחרעל 8הכוכב• עול קריסטל
** הסקרים מתייחס, למכונות כביסה

איתן עמיחי

קבלת מו ד עו ת
לג ל ה עי תזגי בו

לקראת שות הלימודים
מכחד תיקים וילקוטים מכל הסוגים
מסקאי, כד ובשלל צבעים.

הצעת השנה לכתה א׳
ילקוט קורדרוי עם חלוקה לתאים
קל — ובשילובי צבעים מרהיבים
ובל זה רק כ— 375.שקלים.
אז ל״צנטנר״ עוד היום נכנסים
ותיקים לשנת הלימודים קונים.

צנטנר,

פינסקר ,4קומה

תל־אביב

במחיר -י רמ ^רנ ח

•שרות ח.ד
ללא זזשלוס
•מכבדים
כרטיסי אשראי

פ ר סו ס
ון ידיא> 5
״מ* נידוי
237117

הדברת״מזיקים ז
מומחים לחרבו־ ת תיקנים
>ג׳וקים , 1תובעי עץ, חי קי
ספרים ובגדים.

רמת-גן. דח׳ מודיעין 8ו. ת.ד2272 .
טל 790114-5-6.רש־מס׳וג עס ק 4*1/75
שמירח עד בריאותך ורכושך

ר עי ם

למטרת וישואין

ש רו ת הוגן,יח 0איש ומסור,
א מינו תומססרחת 1נו ת רב.
20 שנו ת נסיו! וה צלחה !
תל אביב בן יהווה 58 טל 03-282932 .

מ־וזי-,
למעור^י^.

ד׳גדעילו1זיגד^ן ו•

מכסיקו: חוב חיצ1ני ע1ק

משקיפים רבים ביבשת אמריקה חזו עתיד ורוד במ יוחד
למכסיקו. אוצרות הנפט העצומים במדינה זו אינם
אלא חלק ממשאבי האנרגיה העצומים שלה. במכסיקו מיר־בצי
אורניום גדולים, המבטיחים לה שליטה בלתי־מבוט־לת
בשוק האנרגיה לפחות עד שנת .2010
סוציולוגים שהצביעו על הפערים העצומים בחברה
המכסיקאית, על ההגירה הבלתי־ליגאלית הגדולה לאר-
צות־הברית, על הקיטוב־הפוליטי בתוך המדינה, נענו בדרך
כלל שמדובר במצב זמני. נכון שמבקרים במכסיקו נדה מים
מהעוני המשווע ברחובות, בכפרים הנידחים ובשכונות
העוני. נכון שקיים גם עושר מסנוור, מנקר עיניים, בעיקר
בקרב השכבות הנהנות משיתוף״פעולה עם ההון האמ ריקאי.
אבל העתיד הנשקף למכסיקו הוא מזהיר.
פרוכ-יל נמוך. יתכן שבאורח תיאורטי יש אמת ב*
זאיר ערב הפיכה

שר האוצר מתחנן. המשבר במכסיקו הוא חמור
ועמוק. הסקטור הציבורי חייב לבנקים זרים סכום עתק
המסתכם ב־( 60 ששים !) מיליארד דולר. כבר בחודשים
הקרובים חייבת מכסיקו להחזיר 10 מיליארד דולר. הכסף
הזה פשוט אינו בנמצא, ואם לא יימצא פיתרון מהיר,
עלולה מכסיקו להגיע למצבה של פולין, כלומר על גבול
פשיטת־הרגל !

מקורות צרפתיים הדליפו השבוע לעולם קטן את
הסיבה האמיתית לדחיות החוזרות ונישנות של ביקור
ראש־הממשלה, מנחם בגין, בזאיר.

שליט זאיר, מובוטו ססה סקו, מכין כנראה את

1בריחתו הסופית למיקלט בטוח באירופה. מובוטו יודע
| שעתידו בארצו אינו מובטח. אוייביו הרבים גיבשו
1לעצמם עמדות כוח בצבא. והפיכה צבאית נגדו בעתיד
1הקרוב היא בחזקת ודאות.
מובוטו אינו חושש לעתידו הכלכלי. הוא הצליח
להבריח לאירופה לפחות 200 מיליון דולר, החשש
העיקרי שלו הוא פשוט פיסי. אין ספק, שאם ילכד
בזאיר בעת ההפיכה, ייאלץ לשלם על כך בחייו ובחיי
מישפחתו. הוא יקבל את אותו טיפול שהעניק עד
כל למתנגדיו הפוליטיים.

דברים. מכסיקו גם מנסה לגבש לעצמה מעמד מוביל
בעולם השלישי ובירתה מהווה כיום מרכז לחלק ניכר
מתנועות השיחרור באמריקה הלאטינית. מכסיקו־סיטי
מאכלסת אלפי מהפכנים מאל־סלוודור, גוואטמלה, צ׳ילי,
אורוגוואי, ארגנטינה ובראזיל. הממשלה משמיעה, בדרך
כלל, הצהרות תמיכה נלהבות במחתרות, תוך שמירת
פרופיל די נמוך במישור האופראטיבי. ברור ששליטי מכ סיקו,
שמדיניות־הפנים שלהם רחוקה משיווניות, מעוניי־נים
לקנות לעצמם פופולאריות זולה, מבלי להסתכן בזעמה
האמיתי של ארצות־הברית.
עתה צומצם כושר התימרון של מכסיקו עוד יותר.
בימים אלה ממש מנסה הממשלה להשיג הלוואה דחופה
של 4מיליארד דולר מקרן המטבע הבינלאומית. כידוע,
אי־אפשר להשיג מהקרן אפילו פרוטה אחת בלי אישורה
המפורש של וושינגטון.

עולס הסן

זמן מושאל. הצרפתים סבורים שהמודיעין ה ישראלי
הזהיר את בגין ׳מפני אפשרות של הפיכה.
בגין אינו מעוניין לקשור את עצמו עם מובוטו, ובכך
להיות אוייב אוטומאטי (ונוח מאוד) של המישטר ה חדש.
משקיפים
ישראליים מטילים ספק בגירסה זו. בגי
הממשלה הגיבה בהגבלות דראסטיות על מטבע־חוץ.
שר־האוצר, ג׳יסאס סילווה הרצוג, טס לוושינגטון וביקש
— יש אומרים. התחנן — לסיוע מיידי. בעת ובעונה אחת
הוציא תקנות לשעת־חירום, שאסרו על העברת מטבע־חוץ
והקפיאו את כל פיקדונות הדולרים, כולל הפרטיים.
תגובת הציבור היתד, צפוייה. השוק השחור פורח,
ומאות אלפי דולרים מוברחים עתה ממכסיקו ומופקדים
בבנקים אירופיים. סרסורים בנמל־התעופה של מכסיקו־סיטי
מרוויחים עשרות אחוזים בעסקות עם תיירים ׳ועם
תושבים מקומיים.
קרן המטבע הבינלאומית, כדרכה בקודש. תבעה ממשלת
מכסיקו לקצץ באורח מובהק בתקציבים הציבוריים, בעי קר
בהוצאות לרווחה חברתית. הממשלה הביעה חשש
שצעדים כאלה עלולים ליצור תסיסה חברתית במכסיקו,
לחזק את השמאל ולהגביר את האיבה הקשה שרוחשים
המקומיים לארצות־הברית.
ממשלת ארצות־הברית תחת רונאלד רגן, אינה מגלה
רגישות לטיעונים מסוג זה. שר־החוץ, ג׳ורג׳ שולץ,
רואה בהם ״סחטנות״ כלפי ארצות״הברית. הסי־איי־יאי
לוחץ על הממשלה להתנות את התמיכה הכלכלית בריסון
פעילות התנועות המהפכניות ובהגברת הפיקוח עליהן.
בפורומים סגורים דורשים האמריקאים ממכסיקו לאפשר
חדירת סוכנים למטות המחתרות, בעיקר זו של אל-
סאלוודור. יש להניח שמטרה זו אומנם תושג.

ימנחם בגין

לא יהיה מטרו. בינתיים נאלצה מכסיקו, העשירה
באוצרות אנרגיה בלתי־נדלים כמעט, לבטל, או לפחות
לדחות, את פרוייקט היוקרה של כריית רכבת תחתית
חדשה במכסיקו־סיטי. קבלנים צרפתיים שיזכו בסיכרז
לבניית מטרו, קיבלו הודעה על דחייה בלתי־מוגבלת.

לנסוע או לא לנסוע — זו השאלה
נולוגים מובהקים סבורים שראש־הממשלה אינו מסו גל׳
מעצם מהותו, לוותר על קבלת־הפנים הססגונית
שיעניק לו מובוטו .״בגין חי, מאז עלותו לשילטון,
על זמן מושאל,״ אמר מקור המקורב לשר־הביטחון.
״העתיד עבורו הוא מושג מופשט ומעורפל. אין סיבה
שיתנהג אחרת דווקא בנושא זאיר.״
נחיה ונראה.

פקיסטאן־הודו:
דינמיקה קבוצתית
המזימות ההודיות כלפי פקיסטאן (ראה מיסגרת) אינן

מונעות מראש הממשלה, אינדירה גאנדי, ליזום צעדים
דיפלומאטיים פייסניים כלפי האוייב הכמעט־ניצחי.
בשבועות האחרונים פנתה הודו באורח רישמי לנשיא
פקיסטאן, זיא אל־חאק, בהצעה מרחיקת לכת לכריתת
״ברית שלום, ידידות ושיתוף־פעולה״ בין שתי הארצות.

ישראל והודו
נגד הפצצה
עד כה לא הוכחשה הידיעה הבלעדית שהופיעה
בשבוע שעבר בעולם קטן.
המידע, מפי מקורות בריטיים, היה קצר וברור.
הבריטים סבורים ששירותי המודיעין של ישראל ושל
הודו מונעים על־ידי אינטרס משותף, זוממים להש מיד
את הכור הגרעיני בפקיסטאן בטרם תושלם הפ צצה
האטומית המיוצרת שם בסיוע לובי, המכונה
״הפצצה המוסלמית.״
אותם מקורות טענו השבוע, שלפי הערכות מודי עיניות
אמריקאיות. יושמד הכור עוד במרוצת . 1982
ידיעה מרעישה. שיתוף־פעולה כזה בין ישראל
והודו במישור האופראטיבי, אם אומנם קיים, מהווה
את אחת הידיעות המרעישות של השנה. מומלץ
לעקוב אחרי העניין הזה׳ חח* ההרעה כביכול במער כת
היחסים הרישמית בין שתי המדינות.

ההצעה לוותה במסע תעמולה הודי, שהדגיש את הית רונות
הנשקפים לתת־היבשת ההודית משבירת מעגל
האיבה המסורתי. גאנדי פתחה גם במסע דיפלומטי מר שים,
שהקיף כבר את ארצות־הברית ויכלול גם ביקור
רישמי בברית־המועצות.
גינוני־הן. הפקיסטאנים מגלים חשדנות וזהירות.
זיא הודיע, בסיגנון המזכיר את ההתבטאויות המצריות
כלפי ישראל, שלעת עתה אפשר להסתפק ב״נורמאליזציה״
בין שתי המדינות. פקיסטאן מסכימה להכרזה על ״אי־לוחמה.״
אבל אין בדעתה להעניק מעמד מועדף כלשהו
להודים.
מומחים אירופיים סבורים שזיא, שופך־דמים ערמומי
מאין כמוהו, הבין שחיזורה של הודו אחריו מהווה חלק
עקיף כביכול, אבל חשוב מאוד, במאמציה של גאנדי
להגביר את השפעתה באיזור ולנסות לנטרל את הסיכסוך
באפגאניסטאן.
מובן שהסדר באפגאניסטאן מנוגד בתכלית לאינטרס
הפקיסטאני. ההסתבכות הסובייטית באפגאניסטאן מגבירה
את חשיבותה האסטר טגית
של פקיסטאן ב עיני
ארצות־הברית, גו סיוע
רמת
להזרמת
צבאי וכסף רב לקופ תו
הדלילה של זיא אל-
חאק. גינוני־החן של
אינדירה גאנדי עלו לים
לשלול מזיא אל-
חאק, את כל היתרו נות
הללו.
זיא גם מבין, די ב צדק.
שקשייה הפני מיים
של גאנדי מהווים
מניע חזק ביותר בגי שתה
היונית החדשה
כלפי פקיסטאן. הרעב
השורר בהודו מלווה
גם באי־שקט תעשייתי
ובמהומות כמעט׳ יום־
שליט זיא
יומיות. בהודו קיים
יותר חשדהו מאשר כבדהו
איסור על הפגנות. ה איסור
לא מנע מעשרות אלפי פועלי טכסטיל להפגין
השבוע בבומביי 2700 .מפגינים נעצרו ! ההפגנה היתד,
נקודת שיא בשביתתם של רבע מיליון פועלים, שהקיפה
60 מפעלים.
דיפלומאטים אירופיים סבורים ששילטונה של גאנדי
הוא בטוח למדי, אבל אין ספק שהיא מנסה לאזן, במדיניות-
חוץ חדשה ונועזת, את בעיות־הפנים הכרוניות של הודו,
שאין להם שום פיתרון בעתיד הנראה לעין.

חיי םברעם

20 הראשונים אשר ירכשו דירה אצל אברהם
גינד׳ החל ממוצ״ש זו יזכו ללא הגתיה
בפרס המטרף ביותר שניתן על ידי חברת
בנייה בארץ:
דירת נופש בטבריה(לשתי תקופות במשך
5השנה) לכל החיים חינם!!

דירת הנופש הינה קוטג׳ מרוהט המשקיף
אל הכנרת, אשר יהפוך את הנופש שלכם
לחוויה משפחתית בלתי נשכחת. הקוטג׳
מותאם לנופש מהנה למשפחה שלמה.

20 הראשונים שימהרו וירכשו דירה אצל
אברהם גינד• עומדים לשנות את סגנון
חייהם.
לגור בדירת פאר בסטנדרט עילית כמקובל
אצל אברהם גינד׳ ולצאת לנופש בטבריה,
בחורף ובקיץ לכל החיים,חינם!!
המבצע כפוף לתקנון הנמצא בהנהלת
החברה.

אפשרות ל־עוו־שס^חד ולמשכנתאות עד 1,300,000ש׳
השבוע בלבד אנו סופגים את עליית מדד הבנייה בגובה. 17<>/0
נקבל את דירתכם הישנה במחיר מלא,
ההפרש ישולם באמצעות משכנתא
והלוואה עד 1,300,000 שקל בתשלומים
נוחים. בטחון מלא לכספי הרוכשים.

11 במיוחד ברח׳ יוקרתי החלה ההרשמה לבנין
לסל 22 בבנין בן 8דירות בלבד. דירות בנות 3
חדרים ודירות עם גג.
בצפון תל־אביב, אזור ל: דירות יוקרה
דו־מפלסיות בנות 5חדרים 5-1חדרים +גג
וחדר על הגג עם שכלולים לרוב.
בצפון הסולידי, ברח׳ חתם סו פ ר .9דירות
דו-מפלסיות בנות 4חדרים בבנין בן 8די תת
בלבד.

ר מוו סדר רו ח

בפרויקט גני השרון, בלב
3ח ד רו ח
•5 11/0
חדרים:־
־ורד 3ר ו/2-1-
רמת-השרון, דירות פאר בנות
דירות בנות 3חדרים +גג +חדר על הגג.

בגני ניצה מול הים, דירות יוקרה ברמה
בינלאומית בנות 1,3,2־ 4חדרים, בריכת שחיה
פרסית, מגרש טניס בחצר, חניון תת־קרקע׳
ועוד שכלולים רבים.
ברח׳ דיזנגוף , 16-18 בבניו יוקרתי במיוחד,
דירות בנות 3ו 4 -חדרים הכוללות שכלולים
לרוב.
ברח׳ ראשון לציון מ ס׳ , 3 — 5דירות פאר
בנות 3חדרים עם שכלולים לרוב.

ברח׳ קלי שר , 11 בנין מפואר
בן 14 דירות בלבד.
דירות מפוארות דו-מפלסיות בנות 4חדרים.
ברח׳ דגל ראובן, דירות בנו ת / 2ג 4חדרים וכן
דירות +גג +חדר על הגג עם שכלולים לרוב.
ברח׳ כ ץ,החלה ההר שמה ל 2-בנינים בני 9
דירות בלבד. דירות משוכללווז דו-מפלסיות
בנות 4חדרים.
דירות בנו ת 4חדרים במרכז ה שקט
ובמערב העיר (גם לכניסה מיידית).
פנ ט ה אוז — לכניסה מיידית במחיר הזדמנותי
של $95000 כולל מע״מ ופיתוח.
ב״גן הברו שים״ ,פרוייקט יוקרתי במיוחד צמוד
ל— 7דונם גן ב שכונת אברמוביץ. דירות
דו־מפלסיות בנו ת 5חדרים עם כל השכלולים.

אברהם גינד־י בונה ז־יו־ורד שאנשים אוהבים

סיבו ת
תחזקנה ידיהם
היו ם יש לי ב ק שה קצת
כל אלה שהתנגדו ו מ תנגדי ם
הז ה של ה מי לחמה בלבניו,
שאמרו ששום דבר טוב לא
מז ה, ולכל דו מי ה ם.

מוז ר ה ללכל
העסק
לכל אלה
יכול לצאת

וז אתהבקשה: תעזבו.
אםאתם שומעי םאת מנ ח ם בגין ואת
א רי אל שרון או מ רי ם ש תו צ או ת ה מי לחמה
הן נצחון גדול ו הי ס טו רי לעם י שראל ו-
לכוחו תינו, תעזבו. א ל תגידו שזה לא
נכו!ד~ומו ל מ £להמ שי ך ולח שוב ככה.
אםהם יגידו ש הצל חנו בכל מ ה שרצינו,
אני מבק ש לא ל הזכי רלהם שכ מה
וכ מה פ ע מי םאמר ראש הממשלה שמטרת
ה מי לחמה הז א ת הי ת ה לרפא או תנו
מהטר או מ ה של מי לחמת יו ם־ הכי־פורים.
עשר פ ע מי ם ביו ם תגידו: נרפא-
נו, נרפאנו, ה כל בסדר.

כשעם מ פ סי ד ב מי לחמה, עו שה, לפעמי
ם, העם ה מנ צחב מי להמה מי שפטל מנו
צ חי ם. ראשי הצד המפ סי ד עו מ די ם ל־מי
שפט. ה ם מו א ש מי ם ב פי ש עי -מי לחמה,
ברצח־עם ב הפ רתא מנו ת בינ ל או מיו ת, ב פגיעה
בז כויו ת־ האדם ובדברים דו מי ם.
כאשר עם לא מ פ סי ד ב מי לחמה, עו שה
ה הי ס טו רי ה מי ש פט כז ה לרא שי או תו ה עם•
ה הי ס טו רי ה, שלא כ מו חבר־מו שבעים
או שופט עם ק פל ט, לא ז ריזה כל״כך. לוק
חלה הרבה יו תרז מן, וגם ה תו צ או ת
לא ת מי ד חד־ משמ עיי ת כל־כך. אבל גם
ה הי ס טו רי ה הי א די בסדר, בח שבון א ח רון.

ברור היו ם, שכל אלהשאש מי ם א צלנו
היו ם בביצוע פי ש עי -מי לחטה, בה פרת
א מנו ת בינ ל או מיו ת, ברצח או כ לו ס-
י ה אז ר חי ת חפה־מפ שע ובדברים דו מי ם,
יעמדו ל מי שפטה הי ס טו רי ה.
כדי ש ש הי ס טו רי ה לא ת שכח, היי תי
רוצה לו מרכמה דברים בק שר לכ תב-ה-
אי שו ם.
יצט רכו להגי ש או תו, ל מ רבי ת הצער,
נגד כל ה שרים שישבו בממ של ת י שראל
ד היו ם. שום דבר לא יעזור בענייו הז ה.
יוע מד לדין ה הי ס טו רי ה גם השר יצח
ק ברמן, שכולם טענו ש הו א הי ה א מי ץ
ואמר דברים א מי צי ם. ז ה לא יעזור לו.
הו א הי ה שותף. הו א לא קםוהתפטר.
יו עמד לדין גם השר מרדכי ציפורי, ש ח
ל ק על ה הגיון של ה מי לחמה הז א ת
עוד לפני ש הי אהת חי ל ה, ורצה כל ה ז
מן לדרוש ולברר. הו א הי הבממשלה.
זהטה שקובע.
יוע מד לדין גם השר יו ס ף בורג, שפית-
או ם התעורר כ מו עוף ה חו ל ונכנ ס לעי-

גם־כן חוכמה
לא מז מן ה ת קיי מהב איז ה מ קו ם נידח
ב ד רו ם־ א מ רי קהתח רו ת ש חיי ה חשו בה,
שבה השת תפו גם ש חייננו ה שריריים.
ה ט לוויזי ה שלנו, א ם אפ שר לו מרזאת
בכלל, בחרהלהר או ת לנו א ת שלבי ה סיו
ם של או תהתח רו ת ש חיי ה, ו הנ ה —
אוי ל עיניי ם שכך רו או ת — שום ש חיין
י שראלי לא הופי ע ב שלבים האלה. ראינו
כל מיני א מ רי ק אי ם וג ר מניו ת, שוודים

אםהם יגידו שהמט רו תהמ דיניו ת
והצב איו ת הו שגו, ת הנ הנו ב ש קט עם ה ראש.
נא לא ל הזכי רלהם, בבקשה, שהם
א מ רו פעם שהם רוצים שלא י שאר א ף
אי שאש״ף בכל לבנון כול ה. למהלהתע
ס ק עם פ ר טי םקט ני םכאלהן
אםהם יגידו שכל מ ה שתוכנן, בו צע,
ועכשיו י היו שלווה ו שלום, א ל נא
תזכירו להם שה ם טענו שאחתהמט רו ת
של ה מי לחמה הי תהל הו צי א גם אתה סורי
ם מלבנון. א ל נא תזכירו לבגין א ת
נ או מו ה הי ס טו רי לפני פעילי ה מג בי ת
או דו מי ה ם, כאשר הו אאמר שיש מ קו ם
ל תי קוו ה שבלבנון ת הי הממשלהא שר
תכרות ברית שלום עם י שראל. א ל תזכי רו
לשר ה חו ץאת דבריו על חי סו לו של א-
ש״ף כגוף צבאי ו מדיני. תפו להם. שיגי דו.
ז ה לא עולה כסף.
תנו להםאת הנ צ חון הז ה שלהם• הו א
מגיע להם. או מנ ם, ה מי לחמה פרצה מ שום
ש היו כמה פיגועים בבירות ה עול ם,
ועכ שיו יש גל אנ טי ש מיו ת וגל רציחו ת ו פגיעות
בי הו די ם ובי שראלים בכל רחבי
העול ם שעוד לא הי ה כ מו תו, אבל לגליל
ש שאלתם.
שלום, תו ד ה
ולמה אני מ בק ש מ או ד לא ל הזכי ר
להם כל זאת, ו ל הו דו ת בהכנ עה בני צ חונ ם
ה מו פלאז כי ה ם עוד עלולים להתחרט.
א ם כל יו םית חי לו אנ שי םכאלה, אני ושכ
מו תי, ל הזכי רלהם תיזכורו ת, עוד עלול
ל ה תעורר אצלם צל־צילו של חשש
שאנ חנו בעצם צו ד קי ם, והם עדיין לא ה שיגו
מ ה שרצו להשיג•

ו קנ דיו ת וכן הלאה, כולם חלקל קי ם כצי
לו פ חי ם, מזנ קי ם לתוך ה מי ם ו שוחי ם. לא
הי ה שם אף י שראלי אחד, כ מו שצויין
כבר, ל ר פו א ה.
ומה שאני רוצה לו מ ר הו א, שכל העס
ק לא חו כמה. מהזה בכלל כל ה עניין
הז ה, של ה ש חיי ה ן אנ שי ם מבוגרים קו פצים
ל מי ם ו מד שד שים שם, גם כן ספו ר ט !
לנו, הי ש ר אלי ם, אין ז מן ל ש טויו ת ילדו
תיו ת מן ה סוג הז ה.
אני מ ב טי ח לכ ם שב תח רו ת א מי תי ת,
מ שהו רציני באמת, ה ש חייני ם שלנו היו
זוכי ם שם ב מ קו ם ראשון. למ של: ק חו
ארבעה ש חייני ם שלנו ו ארבעה ש חייני ם
מכל או מהאחרת, או א פי לו מ איזו קו מ בינציה
של או מו ת, ו ת שי מו כל רביעיי ה
מצד אחר של רביעיי ה ק טנ ה. עכשיו, תנו

בו ר ג

ציפורי
מו ת חזי תי עם הערו ת מי שפח תיו ת נגד
ש ר־ הביטחון. הו א א פי לו לא איי ם בפ רישה
מן הממשלה. ז ה לא עלה על
דעתו, כ מו בן.
כל מ ה שיש להם לומר, כ מו ״ל א ידע נו,״
כ מו ״ני סינו ל ה תנג ד,״ כ מו ״לי בנו לא

ב ר מן
הי ה שלם עם ז ה ,״ כ מו ״ אי לו חשבנו ש יש
סי כוי היינו דו אגי םלהפ סי ק עם ז ה,״
א ת כל הדברים האלה, כבר שמענו כמה
וכמהפע מי ם בעבר• כל הדברי םהאלה,
עם כל הכבוד, ה ם רק נ סי בו ת מ קי לו ת,
לא ר איו ת מזכו ת.

אנטישמיות משתולות
אני לא ב טו ח ש שמעתי הי טבמה ששמעתי,
אז נא ל ת קן או תי א ם אני טו עה.
וז המהששמע תי: שאם בכל מ קו ם
אחר בעולם היו עושים לי הו די ם חובשי
ק פו טו תמה שעשו להם עובדי נ מל ה תעופה
בן־גוריון, היו צו ע קי ם אצלנו שזו
אנ טי ש מיו ת נו ראה.
ה או מנ ם ! באמת ככה י
בו או נח שוב על איזו סי טו א צי ה די-
מיוני ת, אבל לא ב ל תי -הגיוני ת. נניח ש יו
םאחד, ב עי ק בו ת איזו שי ח ה שלו
עם מנ ח ם בגין או עם הרב של מה גורן,
מ ת חי ל לעבור על כבוד הנ שי אהאמ רי ק אי
רונלד רגן גל של תוד עהי הו די ת, או
ש או מ רי ם ,״ אי די ש קיי ט יכול
כמו
ל היו ת. ב עי ק בו ת ה שי ח ה הז אתמאמץ
כבוד הנ שי אאתהק הי ל ה הי הו די תהחמה
באמ רי ק ה אל חי קו. חי ש־ קל הו א מו א ס
בריפורמים ו ב קונ ס רוו טי בי ם, ו מו צאאת
הג או להב חי קההח מי ם של הי ה דו ת ה או
ר תו דו כ סי ת.
וככה יוצ א, שצלמי ה ט לוויזי הוה עיתונו
תוהכת בי ם ל מיני ה ם חוזי ם בכל יו ם
ב מ חז ה מוז ר׳ לכ או ר ה: מי ש ל חו ת של
י הו די ם בעלי ז קן ובעלי ק פו טו ת ו שטריי-
מ לי ם וכל ה ציוד נ כנ סי ם ויו צ אי םמה בי
ת הלבן, ו אי לו הנ שי א עצמו נראה בבירור
מבעד ל ח לונו ת ה חד ר הסגלגל כ שהו
א מני ח ת פילין ו טו ט פו ת בין עיניו.
לא נחמדן

לכל א רבע הכאלהמ טו ל רי מוני ם, תת־מ
קל ע ושני רובי־סער, ו ב הי ש מע הגונג
כל רביעייה נ כנ ס ת לתוך העיי ר ה כאשר
מנ צחתבתח רו ת, ה ר בי עיי ה הנ שארתב חיי

הרי ה ש חייני ם שלנו היו עו שים צ חו ק
מכל האח רי ם ! היו מחס לי ם או ת ם תוך
רבע שעה בתח רו ת כז א ת, ב ל חי מהב שט ח
בנוי ! אז שלא י בו או לי עם כל ה קי ש-
קו שי םהאלה של ה ש חי ה. גם כן חו כמה,
ל ה עלו ת גלי ם ב מי ם ה שלווי ם של הב ריכה.

חול ף ז מן רב עד שמתברר לנ שיא
האמ רי ק אי שכל מ ה שכתוב ב תנ״ךהק דוש
הו א קדו ש, ויו תר קדו ש מכל קדו ש
הי א שבת־קוד ש. הכ ת בי םהמר אייני םאת
ר׳ א ב ריי מלמב רונ קסואתר׳ אל תרמ-
פיטסבורג, שו מעי ם מ פי ה ם שצפוי צעד רב
מ ש מעו ת לעם האמ רי ק אי, ועניינו שבת-
קודש• ה ק הי ל ה הי הו די ת, או מ רי ם הרבנים,
ת ע מוד כצו ק אי תן מ א חו רי כבוד הנ שיא.
ו א כן, בבוקר לא עבות אחד, מודי עהנ
שיא רגן כי יש בדעתו ל הו צי א צו, שעל
פיו יי סג רו כל נ מ לי־ ה ת עו פ ה בארצות־הב־רית
ב שבת״קוד ש.
כ אן כבר הכל פ תו ח לני חו שי ם. מי ש חושב
ש ב מי קרה כז ה היו עובדי נ מל -ה ת-
עופה ועובדי ח ב רו ת -ה ת עו פהמסתפ קי ם
ב ח סי מ ת שדות־תעופה לפני י הו די ם כ מו
אלהש או ת ם ראו נ כנ סי ם ויו צ אי ם א צל
כבוד הנ שי א, לא יוד עמה הו אסח. בא
מ רי ק ה הז א ת שאנ חנו מ כי רי ם, היינו
חוזי ם ב פוג רו מי ם א מי תיי ם. קהל נזעם,
מ צוייד ב א לו ת, הי המסתער על רובע
וי לי אמס בו רג, ו מי יודע מ ה עוד הי ה קורה.

אתם יו ד עי םמה ! אףאחדפהא צלנו
לא הי ה מדבר ב ק לו תכה רבה על אנ טי ש
מיו ת. הו, לא• היו מד ב רי ם על ה קנ או
תהח שו כ ה של הי ה דו ת ה או ר תו דוכ סי
ת, ש ה בי אהל מי פנ ה״ ה ח מו ר בדעת־ה-
קהלהאמ רי ק אי ת כלפי י שראל, ומה כל
ה ענייני םהאלה של ה שבת, שהם עו שים
פי ת או ם עכשיו, פי ת או ם היו ם.
אבל כל ז ה, כ א מו ר, בא שר לאמ ריק
ה. כ אן, א צלנו, ז ה לא נראה מוזר לאף
אחד, שכבוד ראש־ הממ של ה, לקראתהמ
אהה , 21-מ ח לי טשמה שנכתב בספר
חשוב מ סויי ם לפני כמהאל פי שנים או
מ ש הו כז ה, לו חו יפה גם ל היו ם, מין טי רוף
כזה. כ אן ז ה לא נראה מוזר לאף
אחד שר׳ א ב ריי מל מבני״ברק ור׳ אל ת ר
ממאה שערים מ ח לי טי ם לסגור אתהמ
דינ ה ב איז ה יו ם מ סויי ם, לפי ב חי רתם
ה חו פ שי ת.

במדינה
תא 111ת
נגרית, בל רגד
.ה ת אונ ההקשחשעברה
ע? הג ערההצ עי ר ה לא
ה פ רי ע ה 7הבהמשךדרכה
״שמעתי צעקה איומה,״ נזכרה
מלכה צור .״ידעתי שזהו קולה של
סמדר, התחלנו לשחות, אני ובעלי,
לכיוון הילדה, אך ראיתי שהסירה
אספה אותה ואותתה לנו שהיא ב דרכה
לבית־חולים פוריה.״
כך שיחזרה השבוע מלכה צור
בת ה־ ,50 את תחילתה של הטרג דיה
שפקדה את בתה. היה זה לפ ני
חמש שנים. וסמדר היתר, אז בת
. 16 גם באותו יום השבת נסעה
לה מישפחת בור לנפוש בכינרת.
חוף מוסיסתא היה חביב עליהם
למרות שלא היה בו מציל. הרחצה
היתה על אחריות המתרחצים בל בד,
כפי שהודיע השלט על החוף.
בכל זאת המה חוף סוסיוזא מת
נאלצו
הרופאים לקטוע את רגלה
גבוה מעל הברך.
נהג הסירה, איתי פרנץ. קיבוצ ניק
מדליה שהיה אז חייל בשירות
סדיר, נעצר על־ידי המישטרה ו שוחרר
כעבור חצי שעה.
השוטרים לא מצאו שהוא עבר
עבירה חמורה במיוחד.
מבחינת החוק היתד, זו רשלנות
בלבד.
״יש לנו כיף״ .במישפט נמצא
החייל אשם במעשי פחזנות ורשל נות,
בבית־מישפט השלום בטבריה
פסק עונש של 1500 לירות ו־ 3חו דשי
מאסר על תנאי, על ביצוע
עבירה דומה במשך שנתיים. ה שופט
ציין שהוא מקל בעונש כי
הנאשם הוא קצין קרבי.
כשנשאל הנאשם במישפט מדוע
הסתכן והתקרב אל החוף כשהב חין
במתרחצים, טען הקיבוצניק ל הגנ
תו :״יש לנו כיף מזה שאנשים
רואים מקרוב כמה יפה עומדים
הגולשים על המים.״
החוק היה לצידו של איתי פרנץ.

סות מישרד־ד,עבודה. למה דווקא
נגרות י כי היא אוהבת לעבוד ב עץ.
להפתעתה
היא לא היתה האשד,
היחידה בקורס. היו איתה ארבע
נשים נוספות, שלא היססו ללמוד
ולהתנסות במיקצוע שנחשב לגב רי
וקשה.
בימים אלה מסיימת סמדר את
ייצורו של ארון־בגדים גדול.
נג רו ת ויעוד .״עוד לפני הת אונה
רציתי לעשות הרבה דברים
לא מקובלים. ונרתעתי בגלל תגו בות.
כיום לא איכפת לי מה מקו בל
ומה לא. אלה החיים שלי ואני
רוצה לחיות אותם כרצוני.״
סמדר מתפקדת כיום ״אולי אפי לו
יותר מאשר אילולא נפצעתי,״
היא מחייכת. עם מכונית הוולוו
הקטנה שלה היא חורשת את ה ארץ
לאורך לרוחב ובאלכסון, ב חברת
ידידיה הרבים. חבר היד, לה,
אך הם נפרדו לפני שנתיים ,״ו מאז
אני לא התאהבתי.״ *
את חייה לא מתכוונת סמדר ל

טו ע ת ־ רגל צור
חיים תוססים
שוב, בתספורת חדשה לגמרי.
ראשו גולח, להוציא פס שיער
עבה לאורך קרקפתו. מטוס טען
בתחילה שהוא סופר בכוח, בניגוד
לרצונו. אחר־כך הסביר שהוא רו צה
להיות יוצא־דופן. אחר־כך

אמר שממילא השיער יצמח.
אך מעסיקיו־לשעבר תשבו אח רת.
מאז הוא מתקשה להשיג
עבודה והוא מייחל לצמיחת
שיערו, כדי שיוכל לשוב ולעבוד
במקומות האהובים עליו.

נ ג רי ת צור
אוהבת עץ
רחצים. נקיון המיתקנים והשירו תים
ועצי האקליפטוס הגבוהים ו המבלים
התאימו לצורכי הנופשים.
את השקט הנפלא של המים הפר
מדי פעם טירטור מנוע של סירת־מירוץ,
מלווה בשאגות שמחה של
גולשי סלי־המים.
כתב ־ רם ב מי ם. היה זה מח זה
רגיל. איש לא התרגש מהגול שים
שחתכו את המים בפראות ו במהירות
עצומה, מתמוגגים משי־מחה^.
סמדר
התחילה שוחה עם חבר תה.
הן לא היו המתרחבות היחי דות
— במרחק של מטרים ספורים
מהן שחו להנאתם מתרחצים אח רים.
שתי הנערות התחילו מתרח קות,
כשסמדר הנמרצת משיגה את
חברתה.
במרחק של כ־ 80 מטר מהחוף
הגיחה לפתע סירת־מנוע רועמת,
אליה היתה קשורה גולשת מים.
הכל התרחש במהירות. הגבר
הצעיר שאחז בהגה הסירה לא ה בחין
בשוחה. הוא היה עסוק עד
למעלה מראשו בביצועי הגולשת
שמאחוריו, ולא התייחס כמעט ל מה
שקורה לפניו. אך הוא חש
בזעזוע קל, וניפנה לעבר המים.
רק אז גילה את הנערה ואת כתם
הדם הענקי שמסביבה.
המדחף המסתובב של המנוע ח תך
את רגלה השמאלית של סמדר
וריטש אותה כליל.
לבית־ד,חולים
סמדר הובהלה
פוריה, ושם אחרי כמה שעות של
התלבטות, כשצוות הרופאים נואש
מעיסת הבשר התלויה על הרגל,

חוף סוסיתא היה חוף ללא מציל.
סקי־המים
החוק אומר שגולשי
רשאים להתקרב לחוף ללא מציל
עד למרחק של 50 מטר מהחוף, ו אילו
בחוף עם מציל מותר רק עד
300 מטר מהחוף. סקי־המים בכינ רת
הוא ספורט חביב ופופולארי
ורבים עוסקים בו.
הטרגדיה של הבת הצעירה לא
נתנה מנוח לאם. היא ראתה לנגד
עיניה את עתידה של סמדר, כש חור
משחור. מה כבר יכולה נערה
להשיג כשאין לה רגל אחת?
מה פ ת או םלמות: אך לאם סמדר הפסימית נכונו הפתעות.
מספרת שרק ביום התאונה היתד,
מיואשת .״כשהעלו אותי לסירה והבנתי
שלא תהיה לי רגל, חשבתי
שחבל שלא מתי. למחרת, כשהתעו ררתי,
חשבתי: מה פתאום למות י
אני רוצה לחיות ולהספיק לעשות
את כל הדברים שעוד לא הספ קתי.״
במקביל
לתהליך השיקומי שע בבית־החולים

ברה סמדר
השומר, היא סיימה בהצלחה את
בית־הספר התיכון, וכשהגיע מועד
גיוסה, היא החליטה שלא לוותר.
האשד, המופתעת ביותר בתבל היתד,
אמה של סמדר, שלא האמינה ש בתה
תצליח לחיות חיים נורמ ליים.
סמדר
סיימה את שירותה הצב אי
לפני שנה, ואף הספיקה לשרת
במילואים במילחמה האחרונה. את
השנה החולפת היא העבירה בקורם
לנגרות שהתקיים בירושלים בח
העביר
בין כותלי ד,נגריה דווקא.
היא עומדת להתחיל את לימודיה
בפקולטה לחקלאות ברחובות .״אני
אוהבת חקלאות ואני חושבת לע סוק
במשהו שקשור עם יעור, גם
אם גידול עצים הוא ההיפך מנג־רות,״
מחייכת סמדר.

ה חי
מטוס לדא ע1־ער
צ עיר ת 7־ אביבי גזז
אתש ערו בנ דרהמ שוג ה
ומ אז הו אמתקשה
ל מצו א ע בו ד ה.
ציפורי־הלילה התל־אביביות מכי רות
את איתן מטוס 17 כעובד־מיטבח
ותיק. לפני שנים אחדות
התחיל הצעיר הרזה לעבוד באחד
הפאבים ברחוב ירמיהו, לצד עוב־די-המיטבח
הערביים. הוא סיפר
שהוא אינו לומד, אך מעולם לא
ציין את גילו האמיתי. מטוס עשה
חיל בעבודתו ובעלי־מקומות רבים
ביקשו ממנו שיעבור לעבוד אצלם.
הוא עבד באסם, אחר־כך בבודגה,
משם ירד קומה לסליק מול צוותא,
ואחר־כך הלך לעבוד ביפו.
מטוס הצנום, שהתחיל את דרכו
בשטיפת כלים הפך חיש־מהר ל-
״פיקולו״ ולכולם סיפר שבקרוב
הוא יהיה ״בארמך.
מ מיל איצמח. יום אחד הוא
נעלם. כעבור זמן־מה הוא נראה

כאר מן מ טו ס ( משמ אל)
צריו לחכות
העולם הזה 2347

קרם פלמוליב עם שמן זית
התכשיר הקוטמטי הטבעי העתיק בעולם,
שלא קם לו מתחרה אלפי שנים!

^1ו0א-1.0ז*1י^׳ 1

שמן הזי תהטב עי הו א התכ שיר ה קו סמטי המועדף
באל פי שנות היופי הנשי.
תכונו תיו הנ פ ל או ת הן שעשו או תו למר כי ב הח שוב
ב קו ס מ טי קההטב עי ת -ה ע תי קהוה מוד רני ת.
קרם פל מולי ב הו א הי חידי ה מ כי ל שמן זית טבעי.
לכן הו א מ שמר אתר עננותו של עורך ו מ עני ק לו

מראה צעיר וברי א, ע ם מגע רך ומלטף.
קרםפל מו לי בנס פג ב מ הי רו ת בעור. הו א מבו שםבמ תינו ת
ו אינו מתחרהב רי חהבשםה אי שי שלך.

עוד מוצר מלהיב של קולגייט-פלמוליב.

אלעזר פרסומאים. עצוב מ שה פרג. צילום בן ל ס

המהפכה הטבעית
שד אבהות השתיה

* אבקת השתיה היחידה המיוצרת מחומרים טבעיים

מיוצר ע״יברקט תעשיות מזון בע״ם• מקבוצת דובקימח׳ שחוק טל 59958 .־052

בטעם תפוזיג
בטעם אשכולי
בטעם ליי ״

ד״ם תעבר לתריס
היתד, קרובה מאוד לאדם שעמד בחוץ, אבל היא לא
הצליחה אפילו לשמוע את נשימתו. לרגע עבר בראשה
הירהור, כי זהו אולי אחד מידידיה המנסה לעשות תעלול.
אבל המחשבה עברה חיש מהר, זה היה אדם זר שניסה
לתקוף אותה באמצע הלילה.
המכות גרמו לידיים להעלם, אבל קולות שיקשוק
המתכת נמשכו מעבר לתריס. אירים רצה לחדר השני,
שבו נמצא הטלפון, והזעיקה את המישטרה. אבל כל דקה
נמשכה זמן רב, והקולות המשיכו לבוא מבעד לחלון.
היא פחדה להישאר לבדה עד שהמישטרה תגיע, וטיל־

התוקו האלמוני
הבחיד את האשה
הבודדה שנ בו
נא נסה בעבד
ל !ה התחיל כמו חלום בלהות. אירים שכבה במיטתה
* בחדר־השינה הקטן שלה וקראה ספר. השעה היתה
אחרי חצות. זוג ידיים שחומות זחלו לפתע דרך התריס.
איריס הרימה את עיניה מהספר וראתה את הידיים לו חצות
על שלב התריס. היא קפאה לרגע במקומה. קול ני פוץ
הפלסטיק העיר אותה לפעולה — היא זינקה מהמיטה
והחלה צורחת.
צעקותיה של אירים יכלו לעורר מתים, אך איש מדיירי
הבית המשותף בצפון תל־אביב לא הגיב. גם הידיים לא
התרשמו כלל מהצעקות. הן המשיכו למעוך את הפלס טיק.
מאחורי
התרים שמעה איריס שיקשוק מתכת. היא
חששה כי השלב הבא יהיה חיתוך הסורגים, ותוך דקות
ספורות יגיע התוקף לתוך הדירה.
חדר־השינה של איריס נמצא בקומת־הקרקע ברחוב
מרכזי בתל־אביב, במרחק דקות ספורות מתחנת המישטרה
של דיזנגוף. החדר היה קודם לכן מרפסת, הוא קטנטן
ומכיל בקושי את המיטה הכפולה וארון־הלילה. אירים
היתה צריכה רק להושיט את ידיה מהמיטה כדי לגעת
בתרים.
היא החלה מכה באגרופיה על הידיים הזרות. איריס

פנה גם לחברה הגרה במקום קרוב. ואמנם, החברה הגיעה
עוד לפני המישטרה. קצין ושוטר הגיעו לביתה של
איריס רבע שעה אחרי שטילפנה.
איריס היא עולה חדשה מארצות־הברית, אשה בשנות
ד,־ 30 לחייה, הגרה לבדה בדירה שקנתה לעצמה. היא
עוסקת במיקצוע חופשי, ועושה את הדוקטוראט שלה
במדעי־הרוח. היא הייתה שנים רבות בניו־יורק, והיא
רגילה עד היום לבדוק את הדירה ברגע שהיא חוזרת
הביתה .״באמריקה הייתי גם מציצה לארונות, אבל בארץ
אין לי ארונות היכולים להסתיר אדם,״ היא אומרת בחיוך.
השוטרים ערכו חיפוש מסביב לבית, ולא מצאו, כמובן.
איש. הם חזרו לדירה, ראו את שלב התרים השבור, והב טיחו
לשלוח למחרת בבוקר מומחה לטביעות אצבע. הם
היו אדיבים וניסו להרגיע את אירים :״זה היה בוודאי
מציץ,״ אמרו לה ,״ומציצים אינם מסוכנים, הם רק רוצים
לראות נשים חשופות וזה י מביא להם את סיפוקם, הם
אינם אלימים ולעולם לא יתקפו.״
איריס היתר, רוצה מאוד להאמין בתאוריה זו, אבל
היא למדה פסיכולוגיה, והיא ידעה כי המציצים הם באמת
אנשים ביישנים ופחדנים. כאשר מבחינים בהם, הם
בורחים ומסתתרים. הם אינם שולחים ידיהם לתוך חדר
מואר ומנסים לשבור את התריס. הם בורחים למישמע
הצעקה הראשונה .״זה לא היה מציץ,״ הסבירה איריס
לשוטר ,״דפוסי ההתנהגות שלו אינם מתאימים.״ גם את
הטענה כי היה זה פורץ שהתכוון לגנוב מהדירה הפריכה
איריס.
היא חזרה הביתה באותו ערב קרוב לחצות. עד אז
היתה דירתה ריקה וחשוכה, ואם רצה מישהו לגנוב,
יכול היה לנצל את השעות שבהן לא היתה בבית.

חדר־השינה שלה היה החדר היחיד שהיה מואר בדי רה•
אילו היה זה פורץ רגיל, בוודאי שלא היה מגלזז |
את עצמו על־ידי הכנסת ידיו לתוך החדר המואר.

אונס בדרך |
לי רו ש לי ם
סקנתה של איריס גרמה לה צמרמורת. היה זה
מישהו שרצה לתקוף אותה תקיפה מינית. כל אשד,
היתד, מתחלחלת לרעיון שגבר העומד מאחורי חלונה הוא
אנס, אבל לאירים היו כמה סיבות טובות לקפוא על עוט־דה.
לפני שנה וחצי נאנסה איריס באלימות בעת שנסעה
בטרמפ לירושלים (העולם הזה .)2334
איריס נהגה לבקר בישראל גם לפני שהשתקעה
בה, לעיתים קרובות, והיתה רגילה לנסוע בטרמפים .״אני
לא פחדנית ועברתי את כל הארץ בטרמפים,״ סיפרה
האשד, השמנמונת. אבל באותו בוקר שבת נסעה לסדר
משהו בירושלים. ועברה מטרמפ לטרמפ. הגבר הצעיר
שלקח אותה במכוניתו מצומת בני-ברק היה חביב מאוד. הם
(המשך בעמוד )54

אבדהמלמד:

צב שבי ר א:

מאיר ח ח:

״אגוות־ישואד נמו ״ אניעדייודא ״אין קשו הגיוני נין וור
פיל בחנות חרסינה! ״ עונב את גלי־צה״לר סטויט לבורסה כאן!

פרשת ״אל־על״ הולכ תומסתאבת. פני תי א ל חבר-
הכנ סתהמפד״ לי אברהם מל מד, הידוע בדי עו תיו הלי ברליות,
ו שאלתי או תו :

• מה דעתך על סגירת ״אל־על״ כשבתות ז
אם סוגרים את אל־על, צריד לסגור גם את שאר החב רות.
למה להפלות את אל־ על לרעה ז

•,ומה דעתך על כך שעובדי ״אל־על״ מנעו
מיהודים חובשי קפוטות לעלות על טיפות ץ
הם גרמו להרבה מאוד אנשים חילוניים להסתייג מדרך
פעולה זאת. לדעתי זה היה מעשה של שטות, כי לא כל
האמצעים כשרים. אמרתי להם בעצמי: חבר׳ה, אל תעברו
את הגבול! על־ידי מעשים שוליים שכאלה, אתם גורמים
לבך שלא דנים בעיקר. אני עצמי הוריתי להם לרדת
מדרך הפעולה הזאת. לגופו של עניין, למפד״ל יש עמדה
אחרת מאשר לאגודה. בוועדת־השרים לענייני אל־ על,
בורג היה הכי מתון. הוא הציע למנוע חילול שבת בהדר גה.

כלומר, אתם רוצים מה שהאגודה רוצה,
שהמטוסים לא יטוסו כשבת, אכל אתם
רוצים לעשות את זה כהדרגה.
על עצם נושא השבת אין חילוקי־דיעות. כיהודים
דתיים גם אנו מתנגדים לחילול השבת. אבל עובדה היא,
שאל־על טסה בשבתות בדיוק כמו שיש כדורגל בשבתות.
אנחנו ידענו מה ניתן לכפות על הציבור ומה לא. אגודת-
ישראל, לעומתנו, נכנסה לנושא הזה כמו פיל לחנות־חרסינה.
הם אף פעם לא היו בקואליציה. אבל התחילו
מייד באיומים ובחרמות. אנחנו דבקנו בדרכי נועם.

—י 48

כל מיני א פ סי ם רודפי-פ ר סו מתי חו רזי -ח רוזי ם זו ק פים
א ת ראשם• ה טו בי םבאמת מנ מי כי םאת הרא ש
ונצ מדי םלתק שי״ ר, כדי שלא ל ח טו ףמכה. הרמטכ ״ ל
מינה קצין בוד ק לנלי״צה״ל, אחר כך בטחי מנ ה ועד
מנ הל וי ע מי דאת עורך־הדין א ה רון פ אפו ברא שה. גלי-
צ ה״ל שאחרי הל שנת אב שלום קור, לא ת הי ההת חנ ה
ש הי ת ה קו ד ם.
פני תי לצ בי ק ה שפירא, מפקדהת חנ ה. יד ע תי שלא
יוכל לענו ת לי על כל ה שאלות• גם הו א צמוד לתק-
שי׳׳ר, אבל ל א צריך ל היו ת רגיש ב מיו ח ד כדי ל ק רו א
בין ה שורו ת ובין ה מי לי ם ב איז ה מצב נמצאה אי ש, ש הו
א קו ד ם כל עי תונ אי, ועי תונ אי טוב.

• מה דעתך על מינוי קצין כדדק לגלי*
צה״ד?
אני שמח. ציפיתי כל,הזמן שימנו מישהו, כי צריך
לגמור את העניין ולהסיק מסקנות. שיבוא קצין בודק ויב דוק
את הטענות, יראה על מה הן מבוססות ויראה מי הם
האנשים שטענו את הטענות. וכך, אני מקווה יבוא הסוף
לפרשה המכוערת שהעיבה על הרוח הטובה ששרתה
בגלי־צה״ל עד לאותו היום, שבו נאמרו אותם דברים.

• מה דעתך על מועמדותו של רון בן־ישי
לתפקיד מפקד גלי־צה״ל ץ
בשלב זה אני מפקד גלי־צה״ל. לא הודעתי על עזיבה,
ואיש גם לא ביקש ממני לעזוב. אני שומע שיש דיונים
על מועמדים, ואחד המועמדים הוא רון בן־ישי. זה כל
מה שיש לי להגיד.

אני לאמ בינ ה שום דבר ב בור סה. לא של הי ה לו מי ם
ולא זאת של ניי רו ת־ ה ע רן. אבל כמעט כל מי שאני
מכי רה, ל א רק ש מבין אלא גם ע סו ק כל היו ם בל ק-
נות־למכור, ל מכו ר־ל קנו ת. אז נכון שאני ה דיו ט בכל
מ ה שקשור לכ ס ף, אבל ל ק רו א עי תוני ם אני איכ ש הו
יודעת. ולכן ש אל תי א ת יו״ ר הנ הלתה בו רסה לניירות-
ערך ד״ר מ אי רחת :

• כיצד לדעתך תשפיע ״ההסתערות הגדו לה
כיותר כהיסטוריה״ של הכורסה בזול
פטריט, על הכורסה כרחוב אל נכי?
אין קשר הגיוני בין מד, שקורה בארצות־הברית,
לבין מה שקורה אצלנו• הגורמים הפועלים בארצות-
הברית אינם פועלים בישראל.

• יתכן שאין קשר מעשי, אך האס לא
תהיה השפעה פסיכולוגית למה שקורה בוול־סטריט
על הכורסה כארץ?
אינני מבין בפסיכולוגיה. אני יכול לחשוב רק באופן
הגיוני. ולא נראה לי שיש הגיון בין הדברים. הבורסה
:בארה״ב סובלת בחודשים האחרונים משפל. ולפי מה
שקרה אתמול בבורסה אצלנו, אני לא יכול להגיד לך,
שמה שקורה שם, משפיע. אבל אי־אפשר לדעת. הכל
יכול להיות.

מה ה אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומר מה ה א

ה ב זו ורות ״ גביות , ,

בתל־אביב -תמאס!״ פוליטיקה בבקשה!

תגידו מ ה שתגידו על די ס קו טקה ״ קו לו ס או ם ״ .ה די
ס קו ט ק הז המשחק או ת ה בגדול, ב קנ ה ״ מי ד ה בינ ל
או מי. טי שחשב שהפ תי חהה סנ ס ציוני ת עם ג ריי ס
ג׳ונס הי תהמש הו חד-פעמי, התבדה חי ש קל. יבולי ם
ל א הו ב או לאלא הו באתה סגנון הז ה, י בו לי ם לכנות
או תו ד ק דנ טי או מ טו מטם. מי שלא ז קו ק מדי פעם
להתפר קו ת הי ס ט רי ת בעזרת מו סי קהמ טו רפת, מי שחק
או רו תואל כו הו ל בדי לה ש ת חר רמהלחץ, שפשוט לא
ילד לשם• אני הו לכתלפ חו ת פעם בחוד ש, ו אני ת מי ד
נ הני ת מ חד ש. בעת מ בי א לנו ה ״ קולוס או ם ״ א ת גלוריה
גיינור, מלכ תזמ רו ת ה די ס קו, שהצ לי חהל הג בי ה לצמ רת
מי צעדי ה פיז מוני ם עם ל הי ט ה £ע 1¥1ט \ ¥111 3ז,
או בתרגום חופ שי ״ אני א שדד״ .פג שתי א ת גיינור,
שהי א גברת דינ א מי ת מ או ד :

פגשתי או תו ב סו כ ת־ ה מ צי ל של מלמדואברהם לוי,
שבחוף גורדון בתל־אביב. אברהם לוי אמר לי ש הו א
מלבנון• הו אנראהב מו מ שיבון ל מ״ ד. רפי ק ג׳יב ל א
אמר שום דבר׳ עלה ל טו ב ה, וירד עם הדרבון שלו —
דרבון לבנוני בשר למהד רין

רפיק, איך הגעת לישראל ץ
דרך ראש־הניקרה.

• מהיכן אתה?
מביירות המערבית.

• מתי עזבת את ביירזת המערבית?
איד שהתחילה המילחמה והתחילו ההפצצות, עזבתי
בכלל את ביירות. נסעתי למצריים. אחר־כו חזרתי דרך
לרנקה וג׳וניה. הלכתי לראות אם הבית שלנו עוד עומד.
הבית בסדר.

• כמה אתה עובד?
למישפחה שלי יש בית־חרושת לשוקולד. כעת בית
החרושת משותק. כל המישפחה שלי ברחה למיזרודביירות.

• מדוע כאת לישראל?
מדוע לא? שמעתי הרבה על ישראל, והנה התארגנה
נסיעה, אז הצטרפתי אליה. אני גר במלון קולטו! ויורד
כל יום לחוף־הים. אני מכיר טוב את המצילים.

• מה דעתך על החתיכות?
תל־אביב עלא עייני. החתיכות תמאם. לא ראיתי כאלה
חתיכות אפילו בביירות.

• אני ר אי תי...
כן, אבל לא כמו פה. ואללה, לא לובשות שום דבר
הבחורות כאן. כעת, כשהפלסטינים הולכים, אני אבוא
לפה קבוע לחופשות.

• לאן נסעת קודם?
לאכלסנדריה, אבל ואללה, תל־אביב יותר מוצאת־חן
בעיני, וגם יותר קרובה. אם תבואי לביירות, תרימי טלפון.
אחרי שהמילחמה תעבור, אני אראה לך את חוף־הים
שליד סנט ג׳ורג׳ .אם את אוהבת את החוף של תל־אביב,
תאהבי גם את החוף הזה, תפאדלי.

״אם אפסיק לשיר
א פ סי ק ל חיו ת!״

• מה את עושה כישראל?
ב ש היי תי קטנהלאאהב תי או תו, או לי בגלל שה חברו
ת של אמא שלי ה שתגעו א ח ריו, ובעיני בל מ ה
שה חב רו ת של אמא שלי ה שתגעו א ח ריו, הי ה ז קן ו מ יושן.
א ח רי ה רבה שנים למד תי ל א הו באת קי רקד אג ל ט
כשח קן־קולנוע חפיף, שאפשר להעביר אי תו ערב בסרט
בלי ל הי כנ ס ל קו מ פ לי ק ציו ת — בדרך-כלל מו ת חן בינוני,
לא מ חיי ב, או סרט רו מנ טי שאתה יוצא מ מנו עם חיו ך
על הפני ם.
גם הפע ם הו אלאבאלכ אן בדי להתח רו תבסר טיו
של אינג מ ר ברגמן. שוב הו א מצל ם בארצנו הקטנה
סרטקטן על רו מן בין שני ניצולי־ שו אה, הנפג שים
א ח רי שנים. אתהד מו ת הנ שי ת ב רו מן מג למתהשחק ני
ת הי שרא לי ת חנ ה עדן• קי רקד אג ל ס שזוף ב אילו
חזר זהעתהמה איי ם ה קנ ריי ם או מתחתלמ כונ ת
השיזוף, מ הו קצע, ס פו ר טי בי, מ ת רוו ח ב כו רסהומב לי ט
א ת גו מ ת -ה חן ה סנ ט רי ת ש לו:

• מר דאגלס, מה דעתך, כאמריקאי ציוני,
על מידחמת־הדבנון?
גבירתי, בלי פוליטיקה בבקשה.

• אתה שחקן שתמיד היה מעורב כחיים
הפוליטיים.
בארצי כן, כאן אני אורח ובאתי לעשות סרט. לא
תשמעי ממני פילה בנושא פוליטי. איני די בקיא בחומר.
רוצה לדבר על הסרט — בבקשה.

מה שאני עושה בכל מקום בעולם — שרה.

• את אוהכת לשיר?
אני חיה מזה, ואני לא מתכוונת רק לכסף שאני מקבלת
תמורת השירה שלי. אני מתכוונת לזה שאם אפסיק לשיר
אפסיק לחיות.

• את יודעת שאנחנו בעיצומה שד מיל־חמה?
בוודאי
שאני יודעת. יש לי טלוויזיה בבית. אבל אני
לא איש של מילחמה, אני איש־שלום. באתי לכאן בעת
צרה כי חלק מהמסר שאני נושאת בשירים שלי הוא לג רום
לאנשים לשכוח מהצרות שלהם.

• את יודעת ש׳£ע1ע1-נ/1!1 51י\ 1היה פה
דהיט ענק?
כן, אני יודעת. הוא היד, להיט ענק בכל העולם, והוקלט
על־ידי זמרים נוספים. השיר הזה עזר ונתן כוח להרבה
אנשים להתגבר על הצרות שלהם. הוא גרם להזדהות
עצומה, וזו בעצם עבודתי — לשחרר אנשים מהלחץ, לתת
להם להרגיש שהם לא בודדים בעולם.

• את מתרגשת לקראת הופעתך לפני קהל
ישראלי?
שמעתי שהקולוסיאוס הוא מקום מדליק. אני אוהבת
להופיע לפני קהל שעומד ורוקד, לא קהל מלוקק שיושב
בתוך הבסאות שלו. אם אני מתרגשת י אלוהים, אני שרה
כל־כך הרבה שנים, ואני עדיין מתרגשת כל פעם מחדש.

--שרית ישי ־

ש מ לו קמתח תו

מה ששה

לא תאמינו מי מתחתן.
מנהל קבוצת הכדורסל של מכבי תל-אביב, שמואל (״שמלוק״) מהרוכפקי, בן

;־ ,44 הידוע כאחד הרווקים העקשנים ביותר בעיר. החליט סוף־סוף לשנות את מעמדו
;מישפחתי. כלתו, שעל־פי גילה יכולה אפילו להיות הבת שלו, היא ורד עמיאל
:ת ה־ ,23 פקידה בבנק.

תמי בן־עמי?

שמלוק, שהוא העסקן המפורסם ביותר של מכבי תל-אביב, וכלתו הצעירה, עונד
־ים להינשא ב־ 6בספטמבר, בטקס רב־רושם, שייערך בכפר־המכביה ברמת־גן. הרומן
:ין השניים נמשך כבר יותר משנה, ומזה שנה הם מתגוררים ביחד, אולם עד הרגע
;אחרון לא האמינו רבים ממכריו של החתן, שהוא אכן מתכוון לוותר ברצינות על
־ודקותו, שהפכה כבר לשם־דבר.

בקבוצת הכדורסל ידנע שמלוק כאבא ואמא של השחקנים, הפונים אליו בבעיו-
1יהם הקטנות ביותר. בשל העובדה שהוא משקיע את מירב זמנו ומירצו בקבוצה, עד 1
נשמו הפך כבר לשם נרדף למכבי תל־אביב, הירבו להתלוצץ עליו שהוא. למעשה,
שוי לקבוצה, ושלאף אשה אין סיכוי למצוא מקום בחייו. אך נראה שוורד הצעירה
;צליחה במקום שנשים רבות אחרות נכשלו בו.
העסקן הוותיק הוא אחד האנשים היותר אהודים בקבוצה, ויש אומרים שהאוהדים
!והביס אותו אפילו יותר מכמה מהשחקנים. לאיש יש מכרים וידידים כה רבים, עד
דמספרים שיצטרכו להביא בולדוזרים, כדי לפנות מקום בכפר־המכביה לכל המוזמנים.

מסיפור*
ה מ עוזי ם

את המילים ״מדני מעוז לאשתו־לשעבר
ניצה מעוז,״ ומייד אחר־כך השמיע את
שירו של פרי קומו, ואני אוהב אותך כל
כך, המשודר מדי יום בין הערביים.
על הפרשה אמר לי דני מעוז :״אייבי
עשה לי מעשה קונדס. לחצתי ידיים עם

בוודאי שאלתם את עצמכם מה עושה
הדוגמנית תמי בן־עמי, מאז נפרדה
משחקן הכדורסל של מכבי תל־אביב,
אזלסי פרי. ובכן, תסמכו עלי, שלא
אשכח את החתיכה התמירה, שהפכה ב שנים
האחרונות לדמות בולטת בין דוג־מניות־הצמרת
במדינה.
לאחרונה היו כל מיני דיבורים שתמי
הכירה בחור בן 34 בשם אבינועם
כראנט. עד כמה שהצלחתי לברר, הגבר
הזה, שהוא חתיך לא נורמלי, הוא בעל
מיפעל לחוטי טכסטיל. בעבר הוא היה
נשוי לנילי שטן, שממנה התגרש לפני
שלוש שנים. היו לו כמה רומנים עם
נשים יפות ומושכות. ביניהן השדרנית
שוש עטרי. אחריה הוא היה במשך
שנתיים וחצי חברה הצמוד של הדוג מנית
סימונה כלומנפלד.
אולם בירור קצר שערכתי, גילה שה דוגמנית
השחומה אמנם ערכה עימו הי כרות,
אך שום דבר יותר מזה. היא כלל
לא נדלקה עליו, והוא בכלל יצא למילואים.
על־פני ההיכרות החדשה, העדיפה

אייבי ניגש לדני מעוז והחל משדל

דני מעוז
אביר הלילה

לפני כמה שנים היו תמי ומיקי חברים
קרובים מאוד. אולם במשך הזמן נפרדו
דרכיהם. אם זיכרוני אינו מטעה אותי,
בעל הגלריה אפילו נסע אחרי הדוגמנית
לארצות־הברית, ותיכנו לפתוח שם גלריה.
בכל אופן, השניים נשארו ידידים טובים

חתונה ברדיו
עורך התוכניות בקול ישראל, יוכל
מפקין, שהוא בנו של שחקן הבימה
המנוח אהרון מפקין, נשא לאשר, את
השחקנית חסידה סטולרו. טקס החתו נה
התקיים בבית־הכנסת ברחוב בן־יהודה
בתל־אביב, שבו מתחתנים אמנים רבים.
יובל בן ה־ 28 וחסידה בת ה־ 29 יוצאים
כבר יותר משנה. הם מתגוררים בדירה
שלו ברחוב פרוג בתל־אביב. ההיכרות
ביניהם נערכה ברדיו. השחקנית באה
לקול ישראל כדי לעבור קורס למישחק,
וכך פגשה את בעלה, העובד שם.
בעבר היה יובל שמן מאוד, אך הוא
רזה באופן קיצוני. אחיו הוא השחקן
אמנון מפקין, הנמצא כעת בארצות־הברית.
לחתונה
הוזמנו רק מכרים וידידים קכד
בים, ביניהם חברים לעבודה של יובל
מהרדיו.

כששמעתי את הסיפור הזה לא האמנתי
מישמע אוזני. זה נראה כל־כך דימיוני,
ד שחשבתי שמותחים אותי. אבל במח־סבה
שניה הגעתי למסקנה, שכאשר מדו ר
בדני מעוז האגדי, ובגרושתו ניצה,
כל יכול להיות נכון. וכשבדקתי ובירר-
ני, אכן התברר לי שהכל אמת ויציב.
>ז הקשיבו היטב :
ביום השישי לפני שבועיים ישבו המעו־ים,
המסוכסכים ביניהם עד להחריד, ב־
;פה אקסודוס בתל־אביב. כל אחד מהם
ישב, כמובן, בשולחן אחר, ואפילו לא
רק שבריר של מבט לעבר בן־זוגו לשע־
:ר. למקום הזדמן ספן השלום אי יבי
;תן, והוא החלים שהגיע הזמן להשכין
שלום בין צמד הניצים. החליט ועשה.

תמי להדק מחדש יחסים מהעבר. והמ דובר
ביחסים עם מיקי תירוש, בעל
גלרידו תירוש המפורסמת ביפו העתיקה.

הכותרת שלה היתה מעצרו של דני, ביחד
עם ארבעה מחבריו, באשמה שהפשיט
את אשתו בכוח וצילם אותה בעירום. הוא
טען שאשתו בוגדת בו עם תייר תורכי
בשם ז׳אק תותח• היא עצמה לא נשא רה
חייבת והאשימה את בעלה בבגידה
עם הדוגמנית שרה אלי.
לפני כחודשיים התחתנה בתם הבכורה
של בני־הזוג הגרושים,
עם איתן גולדמן, בנם של אחד היהלו מנים
הגדולים בארץ, יחזקאל גולדמן,
ושל רעייתו, אשת־החברה כרוריח (״טו־צי״)
גולדמן. טקס־החתונה התקיים ברב נות,
בנוכחות מוזמנים מעטים ביותר וב־העדרם
של הורי החתן, שהתנגדו בכל
תוקף לנישואים אלה• גם אמה של הכלה
לא נכחה בטקס, בשל היותה מסוכסכת
עם בתה ועם בעלה לשעבר כאחד.

תמי כן־ עמי ומיקי תירוש
יחסים מהעבר
במשך כל השנים, למרות שלא הירבו
להתראות. כיום, כאשר תמי שוב פנויה,
יש לה הרבה יותר זמן לפגוש בחברה
משכבר הימים ולבלות עימו.
אגב, נודע לי שתמי, שעזבה את דירתה
המשותפת עם אולסי, עדיין שומרת בלי בה
רגשות חמים לשחקן השחור, אך היא
אינה מאמינה בהתחדשות הקשרים ביניהם.

ישוא

אלינור מעוז,

כאשר דיווחתי לכם על החתונה הבעיי תית,
שחוללה שערוריה במישפחת גולדמן,
סיפרתי לכם שהורי החתן הכריזו עליו
חרם, ונישלו אותו מכל עיסקי המישפחה,
כעונש על שנישא בניגוד לרצונם. כתו צאה
מכך נקלעו אלינור ואיתן, ששניהם
אינם עובדים, למצוקה כלכלית קשה ביו תר.
לעזרתם נחלץ אבי הכלה, שהתנדב
לממן את בני־הזוג הצעיר .״אני דואג
להם,״ אמר לי דני מעוז ,״ואני אדאג
להם כל החיים, שלא יחסר להם כלום.״

אביבה פז
רומן לוהט
אותו לגשת עימו לשולחנה של ניצה,
:די ללחוץ את ידה. תחילה סירב איש־
;עסקים, אבל כנגד כוח רצונו ומירצו
של אייבי, קשה לעמוד. וכך, כאשר בעל
זחנת קול השלום הכנים לעניין את בתם
זצעירה של המעוזים, דורן וטען שעלי־זם
להתפייס ולו רק למענה, נכנע דני,
שזכה לכינוי אביר חיי־הלילה, ניגש ל שולחנה
של האכס שלו. ולחץ את ידה.
מספרים לי שזה היה מעמד מרגש ביותר.
לרגל המאורע שידר אייבי בתחנה שלו

ניצה מעוז
לחיצת ידיים
ניצה ואמרנו שלום. אבל זה לא ממש
שלום. כל מה שהייה בינינו נגמר מזמן,
ולא יחזור יותר.״
דני וניצה מעוז התפרסמו לפני כמה
שנים בעיקבות פרשת־גירושיהם. שגולת

ואם חשבתם שבזה נסתיימו סיפורי על
המעוזים לשבוע זה, אתם טועים. נכון
לכם עוד קינוח: בזאת אני מכריזה שבין
דני מעוז ובין הזמרת אביבה פז מתנהל
רומן לוהט כבר חודשיים תמימים שהוגדר
על־ידי דני כ״אהבה גדולה״ .אביבה, שהיה
לה סיפור עם מאמן נבחרת
דורגל, יום יוסלזזז,״)
עברה השבוע לדירה ־־ י־רע
שלח לה דני זר
ייי<
המקל הדוגמנית תמי שחורי נישאה בשבוע
שעבר לעדי הרמלך, מנהל־מכירות ב סוכנות
למכוניות. דודו של החתן הוא
ראש־עיריית רחובות, יחזקאל הדמלך.
תמי בת ה־ 18 התפרסמה כנערה עם
המקל בתוכנית הטלוויזיה צא מזה. היא
הופיעה בתוכנית במהלך שירותה הצבאי,
על־פי אישור מיוחד. עתה, לרגל חתונתה,
היא השתחררה מצה״ל. אחותה של תמי
היא הבימאית עידית שחורי, שעשתה
את הסרט מעגלים.
בעבר עבדה תמי כמלצרית, וכך הכירה
את בעלה, שהוא ידיד של בעל המקום
שבו עבדה, הוא בא לבקר את חברו,
והתעניין במלצרית, שגם היא החזירה
לו תשומת־לב.
חתונתם התקיימה במלון תל־אביבי,
וכמעט שהסתיימה באסון, כאשר אחיה
הקטן •של הכלה נפל על שפת הבריכה
שבמלון. הוא נפגע בראשו, אך באופן

אהבה
ליברלית
את המיפלגה הליברלית, שותפתה של
חרות לליכוד, מסעיר כיום סיפור, העובר
מפה לאוזן בין כל הפעילים והעסקנים.
הסיפור הזה הוא כל־כך מפוצץ, עד שהם
אינם יכולים להפסיק להתלחש אודותיו.
ההבר׳ה במיפלגה הליברלית, שממילא
אינם עושים הרבה יותר מאשר סתם
לרכל, מספרים שאחד הפעילים עלה
יום אחד במדרגות הסניף התל־אביבי של
המיפלגה, ברחוב אבן־גבירול ,68 ופתח
את דלת אחד החדרים. המראה שנתגלה
לעיניו זיעזע אותו עד עימקי נשמתו.
אפשר לומר שהבחור פשוט הוכה בהלם.
ומה הוא ראה שכל־כך הדהים אותו,
עד כדי אובדן חושים, כמעט? או, את
זה אני אספר לכם מייד :
הוא ראה את אחד מצעירי המיפ־לגה,
המתמודד על דשות הסניף בתל-
אביב, כשהוא מנשק בלהט ובאריכות צעיר
אחר, או במילים אחרות — מעניק לו
נשיקה צרפתית מכל הלב. כשהבין הפעיל
שהוא אינו חולם, ושהמחזה מתרחש במ ציאות
מול עינו, הוא מיהר לסגור את
הדלת, וכמעט התחיל לצרוח• ואז הוא
מיהר, כמובן, לדווח לפעילים האחרים,
על מה שראו עיניו.
בתחילה חשבו עסקני המיפלגה לפוצץ
את כל העניין בקול רעש גדול, כדי
להביא לסילוקו של העסקן הנשקן מן
המועמדות לראשות המיפלגה בפרט, ואו לי
אף מהמיפלגה בכלל. אבל פתאום
הם נזכרו, שזאת המיפלגה הליברלית,
ושהיא צריכה להפגין יחס ליברלי, ואז
הם שינו את עמדתם והחליטו לשמור
את כל העניין בסוד, שישאר במישפחה
הליברלית בלבד.
הצעיר שנתפס על חם סבור שלמרות
מעטה הסודיות, הוא את הקאריירה שלו
במיפלגה גמר. בשיחה עם חברים הוא
הביע את דעתו הפסימית על המשך פעי לותו.
לדבריו הוא כבר מרגיש בשינוי
היחס כלפיו, והוא משוכנע שכתוצאה
מכך ייפגע קידומו.
כשנשאלו כמה ממתנגדיו של העסקן
אוהב הגברים, מה יש להם נגדו, הם
סירבו להגיב, אך אחד מהם פלט :״אם
הוא ייבחר, הוא עוד יהפוך את הסניף
למועדון של עליזים.״
לזאת ייקרא מיפלגה ליברלית!

ענת וו*דר:
א הב ה חד שה
מאז שמלכת־היופי לשעבר, ענת צימרמן־זמיר,
לפני כחודש מבעלה לשעבר, המיסעדן ואיש־העסקים שוקי כן־
פורת, הגיעו אלי כל מיני ידיעות שהצעירה, העובדת כיום
נפרדה

כדוגמנית, שרויה בדיכאון עמוק. סיפרו לי שהיא נראית גרוע
מאוד, שהיא שותה הרבה, ושמצבה הכללי הוא בכלל מדאיג.
ובכן, אני שמחה לבשר לכם
שכל זה לא נכון. בכל אופן, כ יום
זה בהחלט כבר לא נכון. הסי בה
לכך היא פשוטה: ענת מצאה
אהבה שהפריחה בה רוח חיים חד שה,
ושחידשה את חדוות־החיים
שלה.
לאהבה החדשה של הדוגמנית
קוראים א רי עלמ ני, מעצב-
התיסרוקות הידוע• השניים מכי רים
כבר מזה חצי שנה, מאז חזר
אלי ארצה משהות בת חמש שנים
בארצות־הברית. לפני כן הוא חי
במשך ארבע שנים בהולנד. ענת
היתה הדוגמנית הראשונה בארץ,
שאלי עיצב את שערה, מייד עם
הגיעו. תוך כדי העבודה הפכו ה ספר
והדוגמנית לידידים. אחרי
אדי עלמני
אחרי הפרידה משוקי, מוצאת ענת
סוף שבוע —
ניחומים בזרועותיו של המעצב
שלה. השניים נראים הרבה מאוד
ביחד, וכשאני חושבת על כל העניין, אני בכלל כבר לא בטוחה,
אם היא לא עזבה את המיסעדן שלה רק למען המעצב.
ענת ושוקי, שהתחתנו לפני שנתיים, התגרשו כבר לפני כמה
חודשים, אולם הם המשיכו לחיות ביחד, כזוג נשוי לכל דבר
גם אחרי הגירושין, כאילו לא קרה דבר. השניים התנהגו כזוג
מושלם והפגינו את אהבתם זה לזו, כשאיש אינו מבין לשם מה
בעצם התגרשו. מצב זה נמשך עד לאחרונה, ואני הייתי הרא שונה
לדווח לכם שענת ארזה את חפציה ועזבה את דירת־הגג
המשותפת שלהם ברחוב יורדי־הסירה בתל־אביב.

קינ א ת
דוג מניו ת

ענת זמיר
— במלון בטבריה
הסיבה לצעד הזה לא היתד, בתחילה כל־כך ברורה, אוי
לאט־לאט מתחילים להתברר כל מיני פרטים. כך למשל נו!
לי שביום השישי השבוע בילתה ענת עם אהובה החדש ן
אור הבוקר בדיסקוטק תל־אביבי, ואחר־כך המשיכו למלון בטו
ריה, שם בילו את כל סוף־השבוע. ואני רוצה לומר לכ
שבכלל לא נראה עליה שהיא מתגעגעת לגרושה. היא נראו
מאוד שלמה עם עצמה ומאושרת בזרועותיו של אלי עלמני.
מעצב השיער, המתגורר כיום בארץ, שומר עדיין על :
מעמד שרכש לעצמו מעבר לים. הוא נוסע מדי פעם לארצו!
הברית, שם הוא מעצב את שיערן של נשים ידועות• או
מהן היא הזמרת אסתר עופרים, המופיעה כעת בניו־יורק.

רק לפני שלושה שבועות סיפרתי לכם
שאשת יחסי־הציבור של דיסקוטק קולו־סיאום,
ט לי עומר, זנחה את חברה,

שמעתי שבזמן האחרון נוצרה מתיחות
בין הדוגמניות שרונה מארש ו ח לי
גולדנברג. אומרים אפילו שיש ביניהן
קינאה. ואם אתם חושבים על קינאה מיק-

ארצה, כדי להצטלם כאן עבור חוברת
אופנה של בגדי־ים, מתגוררת בדירתו של
אותו הנק בניו־יורק, ומתכוונת לחזור
לשם בקרוב. וכאן נכנסת הלי לתמונה.
חלי, שחזרה לאחרונה מניו־יורק, הת גוררה
בדירתו של הנק עד שהחליטה
לקפוץ ארצה. והנה, אך עברו יומיים־שלו־שה
מאז עזבה את הדירה, וכבר הגיעה
לשם הדוגמנית האחרת ותפסה את מקומה.

שרונה מארש
— וזו נכנסה

חלי גולדנברג
זו יצאה —

צועית, אתם טועים. שורש העניין נעוץ
בגבר.
לגבר הזה קוראים חגיך (״הנק״) לוג״
דרר, והוא צלם אופנה, ישראלי־לשעבר,
שמאוד מצליח בארצות־הברית. בעבר הוא
היה נשוי לדוגמנית, אך. מזה זמן הוא
גרוש, ונראה שהמצב מוצא־חן בעיניו.
שרתה, שהגיעה לפני שלושה שבועות

שרונה מארש נסעה לארצות־הברית ב מטרה
להינשא לרופא ישראלי־לשעבר,
המתגורר בלוס־אנג׳לם. אולם בסופו של
דבר לא יצאו הנישואין אל הפועל, והיא
שמה פעמיה לניו־יורק. שם התפתח סיפור
בינה ובין צלם־האופנה, שבדיוק התפנה
מחלי. מספרים לי שהבחור ממש נדלק
עליה. ואז היתד, צריכה שרונה להגיע
ארצה לצורך הצילומים• אך הפרידה היתה
קשה על הצלם. הוא מתקשר אליה כל
הזמן, ושמעתי שהוא אפילו הציע לשלוח
לה כרטיס־טיסה, כדי שתחזור אליו בהק דם.
והשיא בחיזוריו — הוא עומד להגיע
ארצה אל אהובתו.
בינתיים הגיעו אלי דיווחים שהרומן
הזה לא כל־כך מצא־חן בעיני הלי גולדנ ברג.
אחרי הכל, היא התגוררה עם הנק
לפני שרונה.

עמוס דווי טו ב, לטובתו של חתיך חוח
אורי ר*ל. עכשיו אני צריכה לעד!
אתכם: היא עשתה אחורה פנה וביצע
את אותה הפעולה בכיוון ההפוך: זנח
את אורי וחזרה לקן החמים והטוב בדי
רתה המשותפת עם עמוס.
מסתבר שהחתיכה בת ה־ 26 הבינה פח
אום, אחרי הפרידה מחברה, כי הי
למעשה אוהבת אותו מאוד. כשעובד:
זו התבררה לה, לא התמהמה לשוב א
אהובה•
עמוס, שהוא קצין בחיל־האוויר, הה
פרסם בזמנו כשנפל בשבי המצרי במיל
חמת ההתשה, ושוחרר אחרי מ״לחמ
יום־הכיפורים. הוא התחתן אחר-כך ע
קרני, שאף היא קצינה בחיל־האוויו
אך השניים התגרשו כעבור זמן.
מאז הפך עמוס החתיך לשובר לבבו!
של ממש, עד שמצא את טלי.
טלי היא גרושתו של כועז ז׳ורבין
בנו של הפירסומאי אליעזר ז׳ו ר כין
אמה היא הסופרת דכורה עומר, ואבי
הוא מנהל תיאטרון הבימה, שמראי
עומר. את עמוס בן ה־ 33 הכירה היפה
פיה המצליחה לפני שנה וחצי והתפתו
ביניהם רומן בהמשכים, עם פרידות וחז
רות.
נראה שהפעם, בעיקבות הפרידה והשי
בה האחרונים, החליטו השניים לקחת או
היחסים ביניהם יותר ברצינות. אני ל:
אתפלא אם הם יחליטו בסופו של דב!
להתחתן.

ש וו שימוח
שנמאסה עדיך?

ינודה

דהשניו אותה!
באה כשנזכרים בו ורוצים ללבוש
אותו כבר עברו חודשיים־שלושה,
מזג־האוויר השתנה, וכל מה ש נותר
לעשות עמו הוא או לארוז
אותו לשנה הבאה ולהסתכן בכך
שהוא כבר לא יהיה אופנתי, או
להעביר אותו במהירות לאחת מח נויות
היד השניה•
וכאן נכנסת ורד לתמונה, וכמו
כל דבר שמגיע באיחור מארץ
הפטנטים של אמריקה, עניין הש כרת
הבגדים לארצנו.
ורד שכרה לה חורבה באתת
מחצרות צפון־תל־אביב, ריהטד,
אותה בכל מיני רהיטים ושטיחו־נים,
תלתה וילונות ורדרדים, והפ כה
את החור לבונבוניירת בגדים,
המזכירה את בית־השוקולדה של
עמי ותמי — מין מקום הנראה

היא הישראלית ורד
ך ן 1ך: ך*׳11 | |1
צבעון, שאימצה את

1 1י1
השכרת הבגדים מהשזזקניות ההוליוודיות שב

יום נראות בבגד אחר. שימלת פלאמנקו זו
שייכת לדוגמנית תמי בן־עמי, אשר העבירה חלק
ממלתחתה לחנות החדשה. צילומים: מירי זכרוני.

!זימיה יערב
אחד
גן, האוהבות לצאת ולב יות.
אתן, הצעירות, ולא רק
אתן, ולאו דווקא העשי־כולכן,
הרוצות להיות אופ-
ולהרשים את הסובבים את ך
הגורם התקציבי הוא אשר
בדרככן, אל דאגה! הישר
ווד הגיעה אלינו הישועה
נ שמלות ובגדים להשכרה.
הרעיון שאבה ואימצה ורד
,ישראלית שהיתר, נשואה
!־סרטים וגרה עימו בהו־הגברת
הצעירה, שהיתר,

¥1| 1¥1ך

אין צו רו לזרוק
* 1 1 * 1 * 1חצי מהמשכורת על
בגד שכוה .־ 107 מערכו הריאלי
יספיקו ללובשו ערב או שניים.

אמורה להתלבש ולהתייפייף לא-
רוחות־הערב המפוארות של נשות־החברה
הגבוהה, והשחקניות, לא
הסתפקה במלתחתה העשירה. היא
רצתה להיראות כמותן, כל ערב
עם בגד אחר, וזה מסתבר היה
יותר מדי כבד אפילו לכיסו של
המפיק הפרטי שלה.

ג און

פיננ סי

א ד לא אחת בוורד תוותר.
י היא עשתה כמו כל השאר :
הלכה למחסן־תילבושות וכל פעם
שכרה בגד אחר, כשכל אשר היה
עליה לעשות הוא לשלם ^0סז מ ערך
הבגד. ושם כל בגד הוא

בגד של שחקנית מפורסמת ,״ממש
כמו בסרטים״.
בימים טרופים אלה, כשהמלת־חה
היא כל־כך יקרה, ואשה רוצה
בכל זאת להפציץ הופעה, היא
צריכה להיות גאון פיננסי. יש
נשים המוציאות על בגד מהמם
את כל משכורתן. אבל, גם אשד,
כזאת, שקנתה בהון־עתק שימלה
מיוחדת, מופיעה איתה בהנאה
גלויה פעם או פעמיים באירועים
מסויימים וזהו. כי בעיר קטנה
כמו שלנו ״שורפים״ את הבגד
צ׳יק־צ׳ק, כולם כבר דאו אותך,
ואת הרי לא יכולה להרשות לעצ מך
שיראו אותך עם אותו הבגד
עוד פעם.
מה עושים ן שמים אותו בא רון,
נותנים לו לנוח, ובפעם ה*

מלי אביב

מעצבת־האופנה המביאה את הבימה לחיי ה־יום־יום
ולחנות להשכרה .״יש לי שגעונות
פרטיים ואני תופרת כל מיני בגדים לממורפות בלבד,״ היא אומרת.

כמו בועה צבעונית חלומית, או
כמו תיאטרון.
מלי אביב, מעצבת־ד,אופנה, ה מביאה
את הבימה לחיי היומיום,
ועושה באופנה כל מד, שעולה
על רוחה נדלקה על הרעיון, ותפ רה
כל מיני בגדים משונים בזהב
׳וכסף, עם סאטנים וברוקאדים למ־טורפות
בלבד.
הדוגמנית תמי בן־עמי, שגם
לשיגעונוודאופנה, פתוחה היא
קפצה על הרעיון, והביאה מד,מל תחה
הפרטית שלה את הבומבס טיים
בצבעים עזים, הזועקים ל רחוק.
הבעיה היחידה שתעמוד
לפני הקונה תהיה להתמתח ולה גיע
לאורך של תמי, או שהיא

תוכל לקנות חולצה של תמי ולל בוש
אותה כשימלת־מיני .״אם תמי
תביא לי את בגדיה בקצב שכזה,
אפתח לה אפילו פינה משלד״״
מבטיחה ורד, ממש כמו בסוסיאון.
גם שאר הדוגמניות ששמעו על
הרעיון, כבר בודקות בארונות, והן
בדרך לוורד.

להש פי ד
ל חו ד ש
^ פרי;ציפ פשוט ביותר. כל
י י נערה ואשה יכולה להביא ל חנות
כל בגד יפה ונקי שנמאס
עליה, מכל סיבה שבעולם, ולתת

את 1קוקה ללבוש מפואר רעוב? אין
צווו לקנות. אפשר לשמו אותו ליום אחו

אותו להשכרה לחודש, חודשיים,
שלושה או לכל תקופה שברצונה.
הכסף שהיא מקבלת עבורו, הוא
בהתאם למספר הפעמים שהבגד
הושכר. לאחר מכן זכותה לקבל
אותו בחזרה, לפי ההסכם שערכה
מראש.

אי רו ע מיו ח ד
או ל חנו כ ה
ף מה הנזק לשוכרת י לא נורא,
1070, 1מערך הבגד, לשימוש של
48 שעות, צ׳ק כערבון על המחיר
הריאלי של הבגד, כדי להיות בטוחים
שלא תברח איתו, ואפשר לק-

חת את הבגד ליומיים סוערים.
אם אחרי יומיים התאהבת בבגד,
מה שנקרא אהבה ממבט ראשון,
ואת לא יכולה להמשיך לחיות
בלעדיו תוכלי לקנותו בהנחה של
, 1070 כך שיוצא לך שדמי־ההש*
כרה לא עלו לך.
לאילו אירועים אפשר לשכור
בגד שכזה 7האפשרויות הן רבות
לפתיחת מועדונים,
ומגוונות :
מיסעדות, גלריות, ופאבים, לחתו נות,
לנשפי פורים, חנוכה, יום-
העצמאות, ושאר אירועים חבר תיים
כשחשוב לעשות כניסה מה ממת
שאף אחד לא ישכח אותה,
או כשיש לך מצב־רוח של פיטר
פן, של רקדנית ספרדיה, או של
נערת־זוהר.

היו ם רו תי
מחד שיי
יי רד טוענת שכל בגד החוזר
1משימוש נכנס לתוך מכונת-
הכביסה הפרטית שלה. כך שכל
בגד הוא נקי, נעים וריחני. בגד
שדורש ניקוי יבש׳ המחיר המיו

נלקח בחשבון מלכתחילה. אי־הנעימות
הקטנה היחידה הקיימת
בשיטה ההוליוודית הזוהרת הזו
היא, שהערב תלבש אותה רותי
במועדון, ולמחרת תראי אותה על
שרי כקולוסיאום, קצת מגוחך,
קצת מבדח, אבל אפשר להתרגל
למחזה, הרי זו בסך הכל שימלה.

תו ר
ב פו רי ם
כד, אזהרה, אם תשרפי או
תקרעי את הבגד, תשלמי
עבורו את מחירו, למעט אם
קיימת אפשרות של תיקון אמנותי.
לכן, אל תתלהבי ואל תסתנוורי מן
הנוצצים המבהיקים האלה. בדקי
היטב מכל הצדדים מה את שו כרת׳
כדי שתדעי מה את מחזירה.
כי את אחראית להחזירו באותו
המצב שבו לקחת אותו.
לא ברור עדיין אם בארץ ה שיטה
תתפוס גם כן. אבל בטוח
שבפורים יצבאו רבים על דלתו תיה
של ורד. אך מי יודע מה
יהיו המחירים?

לאשה בגובה ממוצע, כמו הדוגמנית טלי
¥111י
יספיק חלקה העליון של החליפה שתשמש כש

ותעלה חצי מחיר .״אולי אפתח לה פינה משלה,״ מבטיחה וו
וחשוף עד אין קץ

בבגד־גוף להשכרה,

בשתחתית של פעם מתנפנפת מתחתיו.
למסה בגד בכסף וזהב
משיגעונות הביגוד של מלי אביב.

בומבסטית

היא חליפתה הנוצצת של תמי בן־עמי, שאו הבת
בגדים מפוצצים בצבעים עזים, הזועקים
״אני פה ! תיראו אוחי כעת כל אחת יכולה ללבוש בגדים כאלה.

הונעה

טלי חן בת ה־ 16 היא גם גימנזיסטית וגם דוגמנ
לעת־מצוא. כמו כל בחורה צעירה היא אוח
להתלבש יפה ובזול, והפיתרון — לשכור בגד מפוצץ לשעות דעו

ידיי /מבעד לתרים
לבחורה חתיכה ונאה בת 17 עד
30 בעלת דירה — אפשרי נערת
טלפון — מבחור עשיר, נאה ו גברי
בן .25ת״ד ,1833 רמת־גן.
+כדשך היום. בחור נאה,
לא פנוי ,26/180 ,מעוניין׳ באשה
מלאה ומבוגרת, עד ,40 נשואה,
גרושה או רווקה, בעלת דירה
להיכרות אינטימית במשך היום.
ת״ד ,2900 עכו.

לאוהב 1
מוסיקה אתם אוהבים? ב הזדמנות
מערכת סטריאו ה כוללת
רמקולי טרנסמישן ליין
וטיונר אמפליפייר ־*טקזיקס ב הזדמנות.
כמו כן מעוניינים

רכב, מעוניין באשה אינטימית ו חטובה.
ת״ד 39429 תל־אביב.

* לאו־דווקא צימחונית.
נחמד, מישפטן, צימחוני ,24/167
רגיש ובעל חוש הומור, מעוניין
להכיר נחמדה — לאו־דווקא צעד
חונית — למטרה רצינית. ת״ד
,416 גבעתיים.

יוסי אמכר,

לאי שנה

הרצליה פיתוח
יום שלישי ב־ 4אחרי־הצהריים מ התחנה
המרכזית צפונה, ולא ידע
מה לעשות עם הברקסים, עד ש כמעט
שתל אותי על העמודים ב אמצע
ועל המושבים בצדדים —
לך ללמוד! נוסעת.

בבר שנה
תתפלא, גם אני קוראת
העולם הזה. לא צריך להע מיד
אותי במבחן. פעם אחרת
— לא לנקר לי את העיניים
עם לשון. קלריס רוזריו.
* לב זהס. גדי נחמד,
זהב 33/170 ,רוצה מאוד
אשי נאה ובשלה, אפשרי
או אלמנה, עד .40ת-״ד
תל־אביב, מיקוד .61092

תראח די ר

עם לב להכיר גרושה
,9296

בכוננות
אס אתה בערך בסביבות ה־
,40 משכיל, נאה, חמוד ופנוי
מאוד, אוהב סרטים ובמיוחד
בעל חוש הומור, אז אני ב כוננות.
ת״ד ,622 כפר־סבא.
להחליף מיפרש גדול של גל שן
רוח תמורת מיפרש בינוני
( 5.6מטר) .טלפון 421704־03
או 429101־.03

נאות נוספות. שני בחו מרים
בני 33 מעוניינים
שים רציניות למטרות שד
־ציניות מובטח טיול ל־
,נאות נוספות. ריצ׳רדן, ת״ד 13 רמלה, מיקוד
מיכה נדיכה. איש עם-
; ומבוסם מעוניין בידידה
מובטחת
ת. למתאימה
נדיבה. ת״ד ,565 הרצליה

שני
* הסוג השלישי.
צעירים מנוסים בני 22 מעוניי־נים
בבחורות למיפגשים מהסוג
השלישי. שלומי ויוסי, טלפון מס׳
26546־.055
* רק כסף. נאה מאוד ו מעניין
,24/174 ,מעוניין כמכוערת
במלוא מובן המילה. היופי אינו
הכרחי, אלא הכסף. אם את עונה
על הדרישות האלה, ראי עצמך
מוזמנת לכתוב אלי. ת״ד 36974
תל־אביב, מיקוד .61369
* מדריכה סבלנית. צעיר,
,23 נחמד ואינטליגנטי אך טירון

שלא

* לחיות בקיבוץ. אם את
חושבת לחיות בקיבוץ, אפשר
לנסות דרך חיים זו ביחד, ואז
ההתחלה תהיה קלה יותר, אולי.
ת״ד 36974 תל-אביב, מיקוד
.61369
* נועזת ומשוחררת. נכה
צה״ל קל ,24/174 ,מעוניין להכיר
בחורה חמודה, נועזת, ומשוחררת
רצינית. להיכרות מתסביכים,
ת״ד 419 רמת־גן, מיקוד .52103

או ה בו ת חיי

מה הולך
* לבל מעריצי־ חלב ודבש.

שרה ושלווה. מקסים בן
וניין בבחורה־אשה לידי-
:טימית כשרה ושלווה. סו־כרחית
ודרושה. ת״ד 623
א. נא לצרף מיספר טל־בוקש
מדליק. נער מד־
?עוניין במדליק בלונדי,
:על עיניים כחולות, עד
וחצי, וכמה שצעיר יותר
יותר. תינתן עדיפות ל תמונות
וטלפון• אותו נער
נחמד, ובעל חוש־הומור
בבחורה נחמדה וחברה׳־
׳מטרנת אינטימיות וחוויות דיסקרטיות מהנות.

נ. נא להואיל ולציין מיס־פון.
ת״ד ,13118 ירושלים.
ן שיר ונאה 1000 .שקל
+תמיכה כלכלית וכספית

נוגע ללב
גרוש
* יודעת לשיר.
29/170 מוסיקאי מעוניין בבחורה
טובה למטרה רצינית. רצוייה
בחורה המשוגעת על מוסיקה או
היודעת לשיר יפה. ת״ד ,12037
מיקוד 61120 תל-אביב•
* אינטימית וחטובה. סטו דנט
פנוי ומוכשר, תימני +

י* לקטי. לא היית מוכרחה
לעשות את זה, ואם כבר עשית
את זה, אז לפחות בעדינות! לא
כמו פיל! החברים של אבי.
לשרה. תגידי לי, יא...
מה את חושבת שאני? הלוואי
שיעמוד לך בגרון הלא־עמוק
שלך ! משוש.

לא דהרפתקנים
אם אתה רציני, בעל חוש
הומור ובלתי שיגרתי, בן 35
או יותר ומעוניין להיות חבר
וידיד רציני לאם ושתי בנות
קטנות, כתוב לת״ד 11068 תל-
אביב.
* לטומי. אתה אולי חושב
שאתה יודע לנגן, ואולי־ גם אמא
שלך חושבת שאתה יודע לנגן,
אבל זה בערך כל מי שחושב
שאתה יודע לנגן, ודווקא בצה־ריים.
השכנים מלמעלה ברחוב
אדם הכהן.

* לדדי כל החברים שלך
כבר השתחררו. אתה לא יכול
לסדר משהו? בינתיים — אבל
רק בינתיים — ברכות ליום ה נישואים
שלך איתי. מגיע לך.
מיונה מחולון.
* לדגנית. אכבר ג׳וב תפשת !
כל הכבוד! ד״ש מהשמש.
* לאודי קרן. האשה הקטנה
והילדים הגדולים שולחים לך בר כות
חמות ליום ההולדת, מקווים
שגם העוגה הגיעה כבר עם צ׳י־טה.

מעוניין
להכיר צעירות אוה בות
חיים, טבע ומוסיקה, לשי לוב
י בהרמוניה של החיים.
ת״ד 2622 דמת־גן.

בתחום האהבה, מחפש מדריכה
סבלנית בכל גיל. ת״ד ,45086
תל־אביב.
* שתיים. שני צעירים נח מדים
מחפשים שתי צעירות נח מדות.
ת״ד 4129 רמת־גן, מיקוד
.52103

אקדמאי פנוי ,42/174 רו מנטיקן
הפורש מפרש הגיגים
באוקיאנוס חשיכה, תר אח ריך,
דקיקה, נאה ואינטליגנ טית•
צרפי טלפון. ת״ד 16579
תל־אביב, מיקוד .61164

ברכות

יהיה

ור נאה 25/166 מחפש בחורות רזות, שמנות, יפות ולא יפות
:יל למטרות אינטימיות. ת״ד 29208 תל־אביב, מיקוד .61291

ב ל, מכנס
למה תושבי ראשון־לציין
פוחדים להסתובב בלי מכנ סיים
ד מפני שגינדי בונה בכל
חור. מה אמרה המיטה ל פרוצה?
את עובדת עלי, היא
אמרה לה.

מעוניין ליצור עימכם קשר ולה קים
מועדון מעריצים. אז בואו
ניקח את זה ברצינות. נא לכתוב
בצירוף כתובת ומיספר טלפון ל צפריר
לוי, שנקר ,36 חולון, מי קוד
•58267

נשים בלבד
סטודנטית חמה מעוניינת
בהתכתבות אינטימית וסוערת
עם נשים בלבד. ת״ד 2532
רמת־גן, מיקוד ,52124 עבור
אתי.
* תערובות בית. לאגודת
ציירים בהקמה דרושים בעלי די רה
וסביבה מתאימה לתערוכות
בית בתמורה לאחוזי מכירה. יצ חק
אור־מגן, ת״ד ,183 ירוחם.

* לנהג קו

. 5זה שנסע

,חינם
אין כסף !
אז א ם יעו לןמהל הו די ע,
להציע, לבק ש, לברך, ל ספ ר
ב די ח ה טו ב ה, ו א פילו ל קלל —
ק די מ ה 1
>• כל הו דעהי כו ל ה לכלול
ע ד 2 0מי לי ם.
#מי שרוצה לצרף ת מו נה
— הכלב ה א בו ד, עגלת־הילדי
ם ה מוצ ע ת, ה די רהה מוצעת
ל חי לו פין, ה רוו קהמ צי ע
א ת עצמו ל הי כ רו ת — יכול
לעשות זאת. ב מי ד ת היכול ת,
ת פו רסם גם ה ת מונ ה.
#ה הו דעה תיכ ת ב על גבי
גלויית־דואר, ל מע רכ ת ״ ה עו ל ם
הז ה״ ,ת ״ ד , 136 תל -אבי ב
(אלא א ם כן מ צו רפ תלה
ת מונ ה. ב מי קרהזה *ש לה ש תמ
שבמעטפה) .לאתתקב לנה
שום הו ד עו ת בעל-פה, בטלפון
או ב בי קו ר אי שי.
#הגלויי ה תכלול א ת
שמו, כ תוב תו ו מי ספרהטל פון
של ב על -ה הו דעה.

(המשך מעמוד )47
שוחחו, ואיריס לא חשה כלל כי
הנהג סוטה לדרך צדדית.
במקום שומם שלף הגבר אק דח.
ברגע הראשון ניסתה איריס
לתפוס את האקדח: והוא צעק :
״השתגעת, את רוצה שארצח או תך?״
מגעו הקר של האקדח הב היר
לאירים שהדבר קורה במצי אות.
כאשר ניסתה לדבר, היסה
אותה הגבר ואמר לה תשתקי !
תסתמי את הפה!״ הוא קרע את
בגדיה מעליה ובעל אותה על ה מושב
האחורי.
מאז עברו כמעט שנתיים. בכו חות
נפשיים בלתי־רגילים הצליחה
איריס לשקם את חייה, היא לא
ויתרה על חלומה להשתקע בישר אל,
מצאה עבודה ורכשה חברות
וחברים.
השוטרים ששמעו את סיפורה
של אירים הרגיעו אותה והלכו ל־דרכם.
החברה נשארה איתר .,הן
ישבו בסלון, שתו קפה ושוחחו, כ אשר
לפתע שמעו מחדש את ה קולות
בחדר־השינה. מישהו חזר
להתעסק בתרים. הן נכנסו לשם
יחדיו וראו את התריס מתנועע. ב כוחות
משותפים היו הנשים אמי צות
יותר, פתחו את התרים. התוקף
כבר לא היה שם, אבל ליד הקיר
היה מונח פח־זבל גדול.
הפעם לקח למישטרה 45 דקות
להגיע למקום. השוטרים עשו עוד
סיבוב, לא מצאו איש, וחזרו על
הבטחתם כי בבוקר יבואו לקחת
טביעות־אצבע מהחלון.
״אני בטוחה שזה קורה לעוד נ שים
בתל־אביב, אבל באותו רגע
חשבתי שאם אהיה שוב קרבן ל תקיפה
מינית, אאבד את שפיות
דעתי!״ אומרת אירים.
על התרים לא נמצאו טביעות-
אצבע, ואיריס משערת כי האלמו ני
חזר בפעם השניה כדי להסיר
את טביעות־האצבע שלו מהחלון
והתריס.
איריס מתגוררת לבד, היא אינה
יכולה להחזיק כלב בדירתה הק טנה,
ולכן החליטה להשיג נשק ל הגנה
עצמית. היא פנתה לחנות ל־כלי־נשק,
אך שם הבהירו לה כי
עליה להשיג קודם רישיון להחזקת
נשק ממישרד־הפנים. המוכר האדיב
בחנות אמר, כי הוא ישמח למכור
לד, אקדח מתאים, אבל הוא כמעט
בטוח שהיא לא תצליח להשיג רי-
שיון.

מי כתב
בפספת
ף מישרד־ הפנים היו הפקי-
י דים מוכנים לעזור לה למלא את
הטפסים הדרושים, אבל גם הם לא
הבטיחו לה דבר .״היום אפילו ב עלי
חנויות תכשיטים בתל־אביב
לא מקבלים רשיונות לנשק,״ סיפ רו
לה .״למי יש סיכוי לקבל רש יון?״
שאלה איריס, והפקידים הס בירו
כי רק נהגי משאיות הנוסעים
בשטחים מסוכנים, או אנשים הג רים
בשטחים הכבושים זוכים ברי-
שיון כזה. הם נטלו את הטפסים ש מילאה
ואמרו כי תקבל תשובה תוך
שלושה חודשים.
איריס היתד, מזועזעת .״אני
כבר ד,ותקפתי פעם אחת, וגם
פרצו לדירתי בעבר, אני זקוקה
להגנה מיוחדת,״ היא אומרת.
״לו היה התוקף מוסיף ומת אמץ,
הוא היה יכול להיות בתוך
הדירה בזמן שלקח לשוטרים להגיע
לביתי. לו היה לי אקדח הייתי יו רה
באוויר, זה היה מפחיד אותו ו הוא
היה מסתלק.״
את טענותיה אלה שטחה איריס
לפני כמה ממכריה, שחשבה כי
יוכלו לעזור לה. היא דיברה עם
חבר־הכנסת זיידאן עטשי, עם ק צין
המישטרה אברהם חמו, ועם ס גנו
של מפקד משטרת תל־אביב.
כולם אמרו לה כי סיכוייה להשיג
אקדח ברישיון הם קלושים.
״או־קיי,״ אמרה האשד, האמי צה
,״אני מתכוונת לכתוב מיכתב
פניתי ואשר לא הואילו לעזור לי.
את המיכתב אשים בכספת שלי. אם
ולפרט בו את כל האנשים שאליהם
יקרה לי משהו, אני רוצה שכולם
ידעו כי הם האשמים בכך.״

אילנה אדון ;

• סירופ ממו תק בשפופרת.
• מבוסס על חומרים טבעיים.
• כל שפופרת מספיק ה
ל הכנ ת 6כו סו ת משקה
ג דו לו ת( / 2ו ו ליטר).
• נו ח וקל לשמוש.
• אין צורך ל ה חזי ק במקרר.
• פיה מיוחד ת מאפשרת
מזיגה מדוייקת ללא
פתיחת הפקק.
• טעם מעולה במבחר טעמים.
ל ע בו ד ה ולמ שרד

• וכל זה במחיר מפתיע:
מקסימום משקה במינימום
מחיר.

ל מ שפ חהול או ר חי ם

ל פי ק ני ק ל טיו ל ו לי ם.

תפוזים

מוטי! רציתי רק להזכיר לך
את ענין ההתערבות
הקטנה שלנו, רק במקרה -
ששכחת! משחקים בשלוש
מערכות כמו שקבענו,
במועדון הטניס ברמת־השרון,
באותו יום, באותה ־
שעה.
נ.ב. שמעתי מיהודית שקנ
יש לי חדשות בשבילך...על ו
לפניך...איך שלא יהיה תתו
״פטנט ,,אחר.

עכשיו חדש! בחנויות הספורט המובחרות תמצאו את קולקצית אופנת הספורט של ״גלי״.

דיי׳ יוסטייסירזייירת 0ל\י־ו>־*יר־ז ו טרד ידי ר״יר־ו דרדז-ץ* ז\ ר־ 1ו־דץ ז^־ייו 1 י ^ י ׳ ו

זחוכמה הזאת חשבתי כבר
זדש...ואולי תחשוב על

ואיך בו ד קי ם ר הי ט מו שלם!
בו ד קי םאת סוג העץ.

מרוב עצי לא רואי את הרהיט...
רוב הרהיטים בארץ עשויי עץ אשור
(בוק) ,אשר אינו מתאי לאקלימנו.
לעומת זאת שי לב לרהיטי שמרת
הזורע. ה עשויי עץ תיק שאינו
מתכווץ או מתפשט. זאת הסיבה
לעמידות החיבורים ובכלל לחוזק
הרהיטים.
בו ד קי םאתה חי בו רי ם.

מאוחדים לאורך זמן...
א תתקרב אל החיבורים תוכל להבחין
כי ה משולבי ולכן מגדילי את שטח
ההדבקה פי .3ואיזו הדבקה?! היא
נעשית לפי שיטה מיוחדת שאינה ניתנת
לפרוק (אל תנסה אפילו מים, חו או
קור אינם משפיעים על הדבק.
בו ד קי םאת הכיפוף.

מכופפים את הרהיט לפי מידתך...
בחלק מרהיטי שמרת הזורע מכופפים
את העץ ע״י ״כבישה צורתית״,

שהיא הדבקת שכבות עץ וכיפופם בחום.
שב על הכסא ותחוש בנוחות. בשיטה זו
כמעט ואץ חיבורים, דבר הנותן עמידות
יתר לרהיט.
בו ד קי םאת הגי מור.

בקצות האצבעות...
את הגימור הסופי של הרהיט תוכל לחוש
בקצות אצבעותיך. משש את החלק
התחתון של הרהיט, הוא חייב להיות
זהה בטיבו לעיבודו של החלק הנראה.
בשמרת הזורע הגימור מושלם ג בחלק
הנסתר.
ועכשיו, אחרי שבדקת ודאי תשים לב ג
לעיצוב בסגנון המיוחד לשמרת הזורע,
המשלב איכות, עמידות ואפנתיות. מה
עוד תוכל לדרוש מרהיטים?
בוא אל רשת בתי האפנה לרהיטים של
שמרת הזורע ותמצא מבחר של פינות
אכל, חדרי שינה, רהיטי סלוניים,
מזנוני ורהיטי משרד. בחר לעצמך את
הרהיטים המתאימים לדירתך ותוכל
לסמוך כי ה יעמדו במבחני ביתך לשני
רבות.

ר שת ב תי ה א פנ ה
ש מר ת הזורע

תלא בי ב ־ בית שמרת־הזורע
דיזנגוף סנטר(רחוב המלך ג׳ורג׳ .)67
רהיטי תיק, רחוב בוגרשוב .47
חיפה ־ בית הזורע שמרת -
רחוב אלנבי 7 , 117 קומות תצוגה.
ב אר שב ע -״רהיט הדר״ פסג׳ רסקו.
נהריה-רהיטיג.ונ.בדיראן ככרדקל, נהריה.
י רו ש לי ם ־ רהיטי שמרת ״נוחיות״
רחובשלומציון המלכה .4
רהיטי הזורע ״גאנז״ רחוב הרצוג .61
עכו ־ רהיטי שמרת, רחוב גיבורי סיני .18
א ש דוד ־ בית כנר. רחוב האורגים,
איזור התעשיה.
תעשית רהיטים־הזורע.
רהיטי קבוץ שמרת.

שמרת ה1ו 1ע
ריהוט לאורך זמן.

כלבוטק
מאח

דייר?ותיאל שרעב
ועדנה פיינרו

סוף סוף
פיקוח!
יש לנו מדינה מודרנית בהחלט: לכל
אחד מקרר בעל תא הקפאה בקור יבש
וכל עקרת־בית יודעת שבחום הישראלי
עליה להקפיד על מזון טרי ונקי, ואם,
למען הבריאות ׳,יש צורך להקפיא — אז

האצורה האמיתית נחחוות ווסאי
מי שחשב שבוורסאי אפשר לראות רק כיצד חיו פעם מלכים,
טועה טעות גסה. אפשר לראות שם עדיין כיצד מכתירים מלכים
חדשים על ארבע בידי בני אדם על שתיים. אלא שהפעם מדובר
בפורט־דה־ורסאי, איזור הירידים בפאריס, שם נערכה התחרות
הבינלאומית ה־ 104 לכלבים. זאת התחרות החשובה ביותר
באירופה, אליה מגיעים כלבים מכל חגזעים, המתחרים ביניהם
בעידון וביופי. היום הראשון של התחרות הוקדש לטריירים,
דאקלים ולכלבי־ציד. ביום השני כלבי רועים, כלבי שמירה
כלבי ליווי, כלבי חברה.
שלוש התמונות למעלה שייכות לשלושת הנבחרים בקא־

טגוריות השונות. בוקסאדאן קומפוזישן — הוא כלב אפגאני
בן ,3זכר שהקסים את הקהל ואת השופטים בהדרת הכבוד
ובאצילות שלו, וכמובן בפרוותו המטופחת.
ניל דה־נוביל מוסו הוא טרייר סקוטי בן ,5שהיה כבר אלוף
צרפת לפני שזכה באליפות אירופה. בימים הטובים, כאשר
היו יותר מקישוט, שימשו כלבים מגזע זה לציד חזירי־בר.
רגאט דה־דומטקל היא כלבה שעומדת לחגוג החודש את יום
הולדתה השני, ושייכת לגזע הדאקלים ארוכי השיער. צבעה
הוא אחיד, בגוון הלהבה. לפני שהגיעה לתחרות הבינלאומית,
זכתה כבר בתואר האיטלקי ל־. 1982
בציונות ושברים
מקפיאים. וכמו שפשטה האופנה להאכיל
את בני־הבית באוכל מוכן, כי זה חוסך
לפעמים כסף וזמן, כך גם לגבי חיות־המחמד.
אוכלוסיה זו, שמיספרה גדל והו לך,
הפכה לקוח כדאי עבור חברות־מזון
לחיות־מחמד, אשר החלו מייצרות מזון
באריזות שונות, וגם מזון יבש, דוגמת
בונזו ודוגלי.
בעקבות ריבוי מוכרי־המזון, כך התרבו
ובא והתלונות שהופנו למישרדי־הבריאות
על כל מיני מציאות שנמצאו במזון המוכן,
כמו ציפורניים, עיניים של תרנגולות וכל
מיני דברים אחרים שאינם משמחים לב
בעליו של כלב בריא.

כמות המזון שאינו בפיקוח, הגיע לממדי
הפקר, ומאיים על כלי־העיכול של חיות־המחמד,
בעוד שהאריזות שהכריזו על בשר
משובח או על אוכל יבש, שהוא טוב
מבשר, לא התחייבו לא בהרכב המזון
ואף לא במועד הייצור. פרטים חיוניים
אלה, המחייבים יצרנים דומים בחוץ־ל־ארץ,
נשארו בגדר סוד מפני הצרכן.
והנה, בשורה טובה: סוף סוף הוכנסו
לקומץ התקנות של פיקוח על מיצרכים
ושרותים, גם מיצוות בדבר מזון לחיות־מחמד.
פיקוח זה הוא עניין של פיקוח
נפש — וזו בשורה טובה לחיות־המחמד
ולכל מי שבריאות הציבור יקרה ללבו.

ישנה תחושה הרווחת בקרב בעלי כלבים,
כי כלב שנפצע במשחק או הסתבך
בתאונה ורגלו נשברה, אין צורך למהר
ולהגיש לו עזרה ראשונה. רבים מתייח סים
לעניין בקור־רוח ומפגינים גבורה
על חשבון הכלב.
טעות, רבותי, טעות חמורה. עצלנות
או הזנחה, אי־החשת הכלב לקבל עזרה
ראשונה, תגרום לתסבוכת במקום הפגוע,
סבל לכלב, וכתוצאה מזה גם סבלו של
בעל הכלב יגדל שבעתיים. כמובן, ישנם
כמה גיבורים שימשכו בכתף ויאמרו ב שאננות
— מי מאיתנו לא נפצע פעם?
רק לא להתרגש, הכל יהיה בסדר.
לא תמיד. לכלב יש סיכוי רב -ותר
מאשר לאדם לזהם את פצעו, ואם תוך
שש שעות מזמן הפציעה לא יקבל טיפול,
הוא עלול לסבול מכך. אם בגלל התנפ חות
גדולה באיזור הפציעה, היווציות
מה גדולה בריאתך פנינים מתוך מאמר על האנשה מאת
פגי פרודו :
הפוטנציאל האנושי טמון בהיותנו בני־אדם•
איננו יכולים להפוך לשבלול גדול
או לתרנגולת גדולה• הפוטנציאל של ה כלב
— טמון בהיותו כלב. הוא הצטיין
בזה עוד בטרם החזקנו בו.
דרוש תירגול כדי להסיר את דמותו
של האיש הקטן שאתה מנסה להחדיר
לכלבך, ולתת לכלב האמיתי לפרוץ. אין
זאת אומרת שעליך לאהבו פחות. עליך
להאבו מספיק ולכבדו מספיק כפי שהוא.
נסה להשכיח ממנו כמה מתגובות התי נוק
שלימדת אותו. למד אותו ולמד ממנו
כיצד ליצור קשר עימו. ההוראה אינה
כפיית רצונו של אחד על רעהו. הלימוד
הוא היכולת להבין משהו בשלמות. זכור,
רק בידך למנוע האנשה. הוצא מראשתך
את דמותו של כלבך כאיש קטן. מתחת
לאותה פרווה מצוי בעל חיים מקסים הרו צה
ומצפה להיות הטוב שבכלבים.

מיספרה במחירי מציאה אצלו בבית
גבירותי העדינות, רבותי האלגנטיים. נדמה לכם שהמיספרה שלכם קורעת
לכם את המה שמוי שהספרית שלכם גובה מכם את מחיר החשמל והמזגן והקפה
בריבית דריבית כשהיא עושה לכם פסים בשיער? נדמה לכם שאתם מממנים גם
את הווילה של הספר שלכם כשהוא עושה לכם שמפו ייבוש עם רשת במייבש שיער
חשמלי? ובכן, טעיתם.
הראש שלכם עולה לכם הרבה פחות מן הכלב שלכם. נכון, יש לכם ראש קטן
וכלב גדול ואת הראש אתם חופפים, כך אנו מקווים, פעם בשבוע, ואילו את הכלב
שלכם פעם בשנה או קצת יותר (כלב לא מזיע, אל תגזימו בחפיפות) — אבל כמה
מידידנו הטובים נתקלו במחירים מפתיעים של מ־ 600 שקל ועד 1200 שקל אצל ספרי-
צמרת לחפיפה ותיספורת של כלבים בעלי שיער ארוך.
אז אם יש לכם כלב כזה, צאו לרחוב המלך ג׳ורג׳ וקנו לכם מכונת־גילוח ב־250
שקל, או מכונית גילוח חשמלית, שמיוחדת למטרה זו, העולה 1600 שקל (לובלינסקי) ,רחוב
המלך ג׳ורג׳ בתל־אביב) וקניתם את עולמכם, גם ספרי כלבים צריכים לחיות, אבל
יש גבול, רבותי, יש גבול !

מוגלה, חום גבוה וכל מיני מרעין כישין.
ואם בשברים עסקינן. צילום רנטגן אינו
בחזקת מותרות ולא צריך להתבייש רני־

תוח אורטופדי אם צריך. מיסמור השבר,
כמו אצל פצועי מילחמות אחרים, יחזיר
את מחמדנו לאיתנו מהר מאוד.

רואה שאני רוצה לקרוא, הוא מתרגז
וקורע לי את הספרים.״ השכלה נמוכה
משל האשד, גורמת לבעל להכות את
אשתו. במיקרים אחרים שנחקרו, הסתבר
כי האשד, עסקה במיקצוע הנחשב יוקרתי
מזה של הבעל. גם כאן התוצאה היא
מכות לאשה.
במיקרים רבים היו בעלים מובטלים ואי לו
האשד, לעולם אינה מובטלת: היא
תמיד עקרת־בית.
חלק מתיסכולי הבעלים המכים היה
אי־שרות בצד,״ל. במדינת־ישראל, שבה
שירות בצבא מהווה חלק מתדמיתו העצ מית
של הגבר. היה חלק גדול מהבעלים
המכים מתוך אלה שנפסלו לשירות צבאי,
לרוב בשל סיבות נפשיות• צירוף שתי
הסיבות האלה מגלה, כי לגברים המכים
חסרו משאבים להתמודד עם נשותיהם.
לכן פנו אל המשאב היחיד בו ידעו כי
אינם נופלים מד,אשד — ,כוח הזרוע.
מסתבר כי בישראל, כמו בארצות רבות
בעולם, קיימות שתי קבוצות באוכלוסיה
— האחת, שבה מהווה אלימות במישפחה
חלק מחיי יום־יום ושיגרת־החיים רגילה.
האחרת, הרואה באלימות במישפחה משהו
מביש ובלתי־רגיל.
מחקרים רבים בחוץ־לארץ אישרו את
העובדה, כי צאצאים של מישפחות שבהן
היתד, נהוגה אלימות בין ההורים או כלפי
הילדים, הפכו בעצמם לגברים מפים ול נשים
מוכות. הבנים חזרו על הדוגמה
שקיבלו מאבותיהם, עד כדי כך שגם
צורת המכות, ביד, במכשיר, בהלקאה
או בצורה אחרת, חזרו בדיוק באותה
צורה אצל הבן. ילדה הרואה את אמה
מקבלת מכות בהכנעה כל ימי ילדותה,
אינה חושבת שאפשר בכלל אחרת, היא
רואה במכות חלק מהמישחק שבין גבר
ואשה. לכן, כאשר היא מקבלת מכות
מבעלה, היא מתייחסת לכך בהבנה ובכ ניעה.
כאשר
אשה מאוכלוסיה שאינה רגילה

..הם מנים
בשבשח ובחגים
בגיטבח, בחדר
המיטות ונטוקלין״,
אומרת החוקות
רונית לב־אוי(משמאל)
דיך להיות אשה נואשה מאוד
^ כדי להסכים לחיות בתנאים של מיק-
לט לנשים מוכות. אשה כזאת היתד,
כנראה כרמלה אשכנזי, שעל שמד, נקרא
היום המעון לנשים מוכות בהרצליה.
המיקלט ממוקם בבניין ישן שציבעו
מתקלף ורובו מתפורר. בפנים, בשני חד רים
צמודים זה לזה, ניצבות המיטות,
כשהן נוגעות כמעט זו בזו.
מיטות זוגיות מיועדות לנשים ולילדיהן
והם ישנים עליהן יחדו. המיטות הצרות
מיועדות לנשים שהגיעו למעון בלי ילדים.
בחדרון הקטן יותר, ניצבות בין המיטות
גם שתי עריסות־תינוק.
הרעש במקום נורא, הילדים מסתובבים
בכל מקום, מזיזים את המיטות, מחטטים
בחפצים ורבים זה עם זה. אין קורטוב
של פרטיות. אפילו הארונות משותפים.

,מ כו ת חן דו 77ן
נו ת 1ש*1€1וד
אכל הנשים המגיעות לכאן, אחרי ש עברו
שיבעה מדורי גהינום, רואות במקום
גן־עדן.
כרמלה אשכנזי, היתה אשד, מוכה, ש חיפשה
הצלה במעון. היא נרצחה בחצר

גנות וחבלה

סבלה מזניקה מידי בעלה. היא היתה בעלת השכלה
גבוהה משלו ובאה מבית עשיר. הוא היכה אותה, חבל בה
ובגד בה עם אחרות. פעמי ם ברחה למעון לנשים מוכות, פעם אחת יחד עס הפילג ש שלו.

על־ידי בעלה, יוסף• כחמש מאות נשים
נוספות וילדיהן עברו במעון בהרצליה,
מאז נוסד לפני חמש שנים, והשאירו את
חותמן וזיכרון סיפוריהן בליבה של מנ הלת
המעון, רות רזניק.
״מילחמת הלבנון תוסיף לנו אוכלוסיה
חדשה של נשים מוכות,״ היא אומרת.
לדבריה, חלק גדול מהבעלים המכים סובל
מפגיעות־ראש, שנגרמו בתאונות־דרכים
או במילחמות־ישראל. פגיעות אלה, הפוג עות
במקום בלתי ידוע במוח, הופכות
גבר רגיל ושקט ליצור אלים והוא משנה
לגמרי את התנהגותו.
גם הלם־קרב מביא תוצאות דומות.
הלם־קרב גורם במיקרים רבים לאיך
אונות, גבר הסובל מכך הופך מריר ומתוס כל,
והוא מאשים את אשתו במצבו. אחת
הדרכים להוציא את הלחץ המצטבר בו,
היא מכות לאשה.
התיסכול הוא הגורם העיקרי לאלימות
כלפי האשה. כך קובע מחקרה של רונית
לב־ארי( ,סנטחר) ,המחקר היחיד שנעשה
בשטח זה במדינת־ישראל עד היום.
לתיסכולו של הבעל יש גורמים רבים.
אחד מהכו, שהתגלה כמשפיע ביותר במח קרה
של לב־ארי, הוא נחיתות השכלתו
של הבעל׳לעומת האשה. מימצא מעניין
זה מראה. כי בקבוצה של 30 נשים מוכות
שנחקרו, נתגלה כי ממוצע השכלת הבע לים
היה 6.2שנות לימוד, בעוד שזה של
הנשים היה 9שנות לימוד!

לקבלמ פו ת
ב ה כנ ע ה
ך * ואאף פעם לא קורא ספר.״
/ /י • סיפרה אחת הנשים ,״וכאשר הוא

גילחגת הלבנון
תעלה את מיספו
הנשים הגונות.
נפגעי ואע 1וחיילים
שסבלו גהלם־קוב
עלולים להיות
לבעלים ג נ ים
באלימות נפגשת לראשונה בחייה במכות
מבעלה, היא לוקה בהלם. היא אינה מבינה
מה קרה, וחושבת כי יש בה אשם כלשהו.
רק אחר כך היא מתחילה לקלוט את מש מעות
הדבר. אך הבעל, הרגיל למכות
במישפחה, אינו מבין כלל את תגובתה
המופתעת.
מחקרה של לב־ארי נעשה באוכלוסיה
של נשים מוכות שמצאו מיקלט במעון
בחיפה. לכן, כמעט כל המרואיינות הן מן
המעמד החברתי־כלכלי הנמוך ביותר במ

דינה. רות רזניק מסבירה זאת בכך, ש מעמד
זה מודע ביותר לשירותי הרווחה
שהחברה מעמידה לרשותו. מעמד חברתי
זה הוא שמשתמש במישרד־הסעד, בהל וואות
לשיכון, ובמוסדות מסובסדים ל ילדים.
מעמד זה גם מגיע למעון לנשים
מוכות כאשר הוא זקוק לסעד מסוג זה.
אך האלימות במישפחה אינה בשום
אופן נחלת מעמד זה בלבד. גם לב־ארי
במחקרה, וגם רות רזניק, מדגישות זאת
ללא הרף. בכל שיכבות האוכלוסיה יש
נשים מוכות• ׳ החלוקה בין גברים מכים
וגברים בלתי מכים׳ אינה חופפת כלל
חלוקות מעמדיות, עדתיות ואף השכלתיות.
רות רזניק מספרת על עשרות נשים
המטלפנות לביתה. ופותחות את השיחה
במילים אלה :״את לא תאמיני, אני גרה
בווילה מפוארת ב(...אחד מאזורי היוקרה)
ובעלי מכה אותי נשים אלה, בנות
המעמד הבינוני והגבוה, מתביישות בעוב דה
זו, ואינן מוכנות לשתף בסודן הנורא
אחרים. לכן הן פונות לרות רזניק, לרוב
בעילום שם, ושופכות לפניה את ליבן.
בין הפונות היו קצינות צה״ל, מורות,
קצינות־משטרה לשעבר, וגם אשתו של
דיפלומט ישראלי. אחת מהנשים האלה
סיפרה, כי היא מורה, ובעלה מכה אותה
זה שנים. היא נאלצת ללכת לעבודה
כשהיא מסתירה את החבורות שעל גופה
ופניה בצעיפים, מישקפיים כהים ושרוו לים
ארוכים.

הג ע ל
למד לקח
ך גלל התייחסותן הסודית למכות,
— קשה מאוד להגיע לאוכלוסיה זו בעת
עריכת מחקר, ואין נתונים על מיספרן
באוכלוסיה, גילן, או מוצאן. לעומת זאת,
הנשים המגיעות למעונות הן ב־ 98 אחוז
בנות לעדות המזרח, ילידות אסיד, ואפ ריקה.
רות רזניק מעריכה, כי מבין הבע לים,
אחוז יוצאי ארצות אלה הוא עוד
יותר גבוה, ומגיע ל־0,׳ל ! 99 אולם היא
ממהרת להסביר, כי זהו הרכב האוכלוסיה
המגיע גם ללישכת־הסעד ולמוסדות־ה־רווחה.
רוב
הנשים המגיעות למיקלט הן צעי רות
מאוד, בשנות העשרה והעשרים, אך
מגיעות גם נשים מבוגרות יותר. הקשישה
ביותר שהגיעה למעון בהרצליה היחה
אשה כבת ,60 נשואה לניצול שואה. שיים
ספגה מידו מכות, וכאשר שמעה על
הקמת המעון, עזבה את הבית ובאה
לשם• היא שהתה במעון זמן מה. אך
הילדים, שבתחילה תמכו באם, החלו מרח מים
על האב הקשיש שנותר לבדו בבית,
והחלו לשכנע אותה לחזור. הבעל הת חייב
לשנות את התנהגותו והיא חזרה
הביתה. מאז עברך, שנה. ובמעון לא שמעו
ממנה.
כ־ 60/0מהנשים המגיעות למעון, חוזרות
אליו שנית, אך מאחר שהמעון אינו יכול
לשמש מקום משכן קבוע ותחליף לי־ת,
מתייאשות ממנו רוב הנשים וחוזרות
הביתה. תאוריות רבות מנסות להסביר
את חזרתן זו. בספר שהתפרסם זה עתה,
טוענת חוקרת אנגליה, כי חלק מהנשים
מקבל סיפוק והנאה מהמכות, וחוזר ה ביתה
כדי להמשיך ביחסים החולניים.
הפמיניסטיות שוללות תאוריה זו מכל
וכל. לדבריהן, אין כל רקע של סאדו־מזוכיזם
ביחסים בין נשים ובעלים. הנשים
חוזרות הביתה בגלל חוסר־אונים, פחד
מהעולם החיצון, חשש להתמודד לבדן,
ובגלל לחצים כלכליים ומישפחתיים.
ברוב המיקרים ממשיך הבעל להבית
את האשה שחזרה הביתה, ושום דבר
לא משתנה ביחסים בין בני־הזוג. אך
לפחות במיקרה אחד יודעת רות רזניק
לספר על מהפך שחל בבעל. האשד, עזבה
את הבית מחמת המכות, התלוננה כמיש־טרה,
והגישה בקשה לגט. הבעל וידון
למאסר על המכות שנתן לאשתו, והלך
לכלא לחודשים אחדים.
בית־המישפט המחוזי הוציא בינתיים צו
האוסר על הבעל להיכנס לדירה, והאשה
גרה בה עם ילדיה.
שנתיים חיו בני הזוג בנפרד, כאשר
הבעל מסרב לתת גט, ולבסוף הסכימה
האשה להחזירו הביתה, בנסיון לשקם את
חיי־המישפחה. במיקרה זה למד הבעל
את הלקח. הוא השתנה, הפסיק להכות.
אבל גם האשד, השתנתה, היא למדה את
ערכה, ראתה כי יש לה אפשרות לעמוד
על רגליה ללא עזרת הבעל, ומצאה שיש
אלטרנטיבה.
במיקרים רבים אין הנשים פונות למיש־טרה,
ואינן מתלוננות על הבעל. הן אינן
בוטחות במישטרה וחוששות מלעג השוט רים
.״בעלי בעצמו סוהר, אז מה יעזור

מנות ומוות

כרמלה אשכנזי נרצחה על־ידי בעדה,
יוסף. היא ברחה ממנו למעונות שונים,
ניסתה להסתתר מפניו אך הוא מצא אותה תמיד. בסכין שהיחה

לי שאלך למישטרה?״ שאלה אחת המ רואיינות.
אבל בעיקבות מיקרה הרצח
של כרמלה אשכנזי, אשר התלוננה על
בעלה פעמים רבות והמישטרה לא טרחה
לשמור עליה, השתנה יחס המישטרה
לתלונותיהן של נשים מוכות.
כאשר התלוננה לפני חודשים אחדים
אשד, צעירה במישטרת פתח־תקווה כי
בעלה מכה אותה ואיים לרצוח אותה
אם תעזוב אותו, מיהרו השוטרים לעצרו
והוא נמצא במעצר עד תום ההליכים.
כאשר עמד להתקיים הדיון בהארכת מע צרו,
הופיעה האשה בבית־המישפט עם
כל חפציה :״אם משחררים אותו, אני
חוזרת על המקום למעון לנשים מווכת,״
אמרה.

מ כו ת
ב ה ריון
^ חקרה של לב־ארי מגלה את הפרו •
ז פיל של האשד, המוכה והגבר המכה.
ויכול לחזות את הזמנים והמקום שבהם
תספוג מכות.
האשה המוכה ג היא בדרך־כלל בת
למישפחה מרובת ילדים ומעוטת־יכולת.
היא סבלה. בילדותה מאלימות מצד אביה
או אמה. אולי גם ראתה את אביה מכה

מוסתרת בבגדיו רצח אותה בפתח המעון בהרצליה. למטה —
אחותה של. כרמלה בהלוויתה. על שמה של. כרמלה נקרא היום
המיקלט בהרצליה, אשר מספק הגוה לנשים מוכות כמותה.

את אמה. היא בעלת השכלה של תשע
שנות לימוד, והכירה את בעלה בגיל
צעיר מאוד.
האשד, המוכית נכנסה להריון לפני ני שואיה,
ונישאת לבעלה אחרי היכרות
של פחות מחצי שנה. כרבע מנשים אלה
טעמו את נחת זרועו של הגבר כבר
לפני הנישואין.
בדרך־כלל, תקבל האשד, מכות בשעות
הערב, בסופי־שבוע ובחגים. הבעל יכה
אותה לרוב במיטבח, בגלל מריבות על
האוכל ועל כסף. הוא יכה אותה בחדר־השינה
בגלל בעיות מין, ובסלון בגלל
צורת לבושה או אופן התנהגותה. החדר
היחיד בבית שאינו מועד למכות הוא השי רותים.
לרוב, יכה הבעל את אשתו לפני
ילדיה.
הבעל המכה י גם הוא בן למישפחה
מרובת ילדים, שראה אלימות או שסבל
ממנה, בילדותו. הוא בעל השכלה של 6.2
•מנות לימוד, עובד כפועל פשוט, או
מובטל. לעיתים קרובות יש לו עבר פלילי,
לא שרת בצר,״ל בגלל סיבות נפשיות.
לפני שהוא מכה, הוא לעיתים שותה מש קאות
חריפים־ ולעיתים קרובות יותר לוקח
חשיש. גבר כזה יכה את אשתו בכל
מצב, גם כאשר היא בהריון. לפעמים
יתחיל להכות דווקא כאשר היא בהריון.
מכות אלה גורמות לעיתים להפלות וילעו־

בעלי־מום :

נשים

תים להולדת ילדים
מוכות או גברים מכים.
לרוב, מוכות הנשים בחגים או סופי
שבוע בשעות הלילה כיוון שאז נמצא
הבעל זמן רב עם מישפחתו והוא פנוי
לכך. בזמנים אלה אין להן לאן לפנות.
קופות־החולים סגורות אז, המישטרה עו בדת
בתקן מצומצם, העובדות הסוציא ליות
אינן נמצאות בעבודה. במיקרים שב הם
נחבלת האשה חבלות קשות למדי,
מנסה הבעל להחזיק אותה בבית, ואינו
נותן לה לפנות לעזרה רפואית. הוא
מבכר שאיש לא יראה את חבלותיה,
ושלא תשיג תעודות רפואיות היכולות
לשמש נגדו במישפט.
ב־>־/ס 70 אחוז מהמיקרים נזקקו הנשים
המוכות לטיפול רפואי, מכיוון שנגרמו
להן חבלות רציניות. פגיעה בקרנית־העין,
שטפי־דם בפנים והפלות.
ברוב המיקרים משתמשים הבעלים ב ידיהם
וברגליהם בלבד, וגם כך הצליחו
לגרום נזק רציני לנ שים :״הוא בעיקר
דופק לי את הראש בקיר. אצלנו, במושב,
יש מיקרה שבו בעל היכר, את האשד,
כל הזמן והיו צריכים לאשפז אותה• זה
מה שהוא רוצה לעשות לי,״ סיפרה אחת
המרואיינות.
רק עשרה אחוז מקבוצת המרואיינות
(המשך בעמוד )72

פלסטיק גדול, שוב נעלמה. לבסוף היא
נמצאה במכוניתי• כאילו מישהו לא רצה
שהכתבה תתפרסם.

״זה יהיה

ל כורת הכמכה היא השחקנית יהודית
ר -מילוא, המככבת בסירטו החדש של
יענקול גולדוואסר, מתחת לאף, העומד
לצאת בעוד כשבועיים אל האקרנים. יהו דית
היא אשד, מיוחדת במינה. יש לה

יהודית מילוא מספרה שניחנה בכוחות
על־טיבעיים, שהיא טראנם־מדיום לרוחות
ויוצרת קשר עם עב״מים.
היא נולדה ביפו לפני 32 שנים. אמא
שלה נסעה לבקר קרובי מישפחה כשהיתה
בחודש התשיעי להריונה, מעיר מגוריה
נתניה. ליד בית־החולים דג׳אני תקפו או תה
צירי־לידה, ויהודית הקטנה נולדה.
כשבגרה, למדה בבית־הספר לאמנות
הבימה בית־צבי .״שלוש שנים ביליתי שם
ומאוד סבלתי,״ היא אומרת. בבית־הספר
הכירה את בעלה, רפי, ושנאה כל רגע
של לימודים .״מי שנתן מתנות למנהל

שחקנית הקולנוע יהודית מילוא
טוענת שהיא !יחנה ב כו חו ת
עדטבע״ם. היא מגידה עתידות
ועם צורים מ ה עול ם החיצון
ך* תכה זאת היווה צריכה להתפרסם
״ ״ בגליון של השבוע שעבר. אך אחרי
שהעורך עימד את הכתבה, היא נעלמה.
שלא כמקובל, לא הפכנו את ההדרים
ואת שולחנות־הכתיבה, כאילו הבנו ש אסור
להתערב. הכתבה תימצא. מכיוון

שיש לנו כאן עסק עם רוחות וכוחות
על־טיבעיים, אז למה ללחוץ?
ובאמת, הכתבה נמצאה, באופן מיקרי
לגמרי, ונסענו למערכת כדי למסור אותה
לידי המשכתבים. אך במחצית הדרך נו כחנו
לדעת שהכתבה, שנמצאה בתיק

יהודית מילוא מביטה בכף היד וקוראת מתוכה
עתידות. היא מספרת שנוצר קשר בינה ובין
יצורים מהחלל, המגיעים לכדור הארץ עם החללית שלהם. לדבריה, כאשר היא נוסעת
בשדה פתוח, תמיד מתרחשים פיצוצים במכוניתה, והיא נמצאת באופן קבוע אצל החשגזלאי.

נל המישפחה

יהודית, בעלה המחזאי־שחקן רפי מילוא ובתה בת
הארבע כרמן, בחברת בת־אוזותו של רפי, איריס,
יהודית מספרת כי חברה שלה קראה לה בקלפים כי תלד תאומים. בימים אלה הצטרפה
איריס, המתגוררת בוונצואלה, אל מישפחת מילוא. יהודית רואה ב כו קשר ברור.

פנים חזקות והיא מקרינה עוצמה. היא
מתגוררת עם בעלה השחקן־מחזאי רפי
מילוא ועם בתה כרמן בלב אמור הבידור
של תל-אביב, ברחוב יורדי הסירה, ומצפה
בכל יום ללידת ילדה השני. במהלך הכ תבה
ביקש צוות העולם הזה את יהודית
להצטלם כשהיא פותחת קלפים. יהודית
טרפה את הקלפים, ולפתע מילמלה :״זה
יהיה בן! יהיה לי בן זכר!״

היה תלמיד יותר טוב. תלמידה אחת
נתנה לו במתנה אוגרים וקיבלה תפקיד
שיגעון. אני רציתי לתת לו צפע. בסוף
החלטתי שזה יקר מדי.״
כל ימי ילדותה חלמה יהודית להיות
שחקנית, אך הוריה, ילידי מארוקו, הת נגדו.
בת־דודתה למדה כלכלה באוניבר־סנטה,
והוריה ביקשו ממנה שלא תבייש
את המישפחה ותלך בדרכי בת־הדודה.

^1*1 111 1 111115

יהודית מילוא עם השחקן אורי גבריאל, בסצינת אהבה

*•י לנהטת מתוך הסרט מתחת לאף העומד לצאת לאקרנים
\1 1 - 1 1 1 1
בעוד שבועיים. בעת ביצוע סצינת האהבה היתה יהודית בחודש השביעי להריונה. חצי

גופה העליון היה חשוף וחציו התחתון היה נתון בתוך ג׳ינס. יהודית הצליחה להסתיר
את הריונה עד לתום הצילומים. הסצינה היתה קשה וגבריאל נשבע כי לא ישתתף יותר
בסצינות אהבה. יהודית, בציניות אופיינית אמרה ,״מה חשבת שתעשה חיים.״
דקיקה של נערה צעירה, ועד שלא סיפרה,
איש לא ידע. כיצד עשתה את זה י ״נפשית
החזקתי את עניין ההריון. לא רציתי שה בטן
תצא. לא עשיתי שום דבר, והבטן
לא יצאה. ביום שבו הסתיימו הצילומים,
יצאה הבטן. זה לא קשור לפאראפסיכד
לוגיה. השתמשתי בכוחות שלי, כדי להס־היר
את התהליך.״
כמו רבים מהעוסקים בתחום זה. גם
יהודית אומרת :״לעצמי איני משתמשת
בפאראפסיכולוגיה. בשביל אחרים כן. אני
מנסה לעזור. הייתי עם חברה שלי בפא ריס,
והיא עשתה לה הורוסקופ מהיר
בעזרת מחשב. זה עלה לה הון. כשגמרה,
הסתכלה בתאריך, וראתה שטעתה בו.
עיניה התמלאו דמעות. היא השקיעה את
מיטב כספה בהורוסקופ. אמרתי לה: את
יודעת מה? בואי נעשה משהו. היא אמרה:
אין סיכוי. זו שעשתה לי את ההורוסקופ
היא מירשעת איומה. היא לא תסכים
לחזור על העבודה שנית. אמרתי לה :
אני נותנת לה חמש דקות. לכי לשם.
היא לא תהיה, או שהיא תצא, ואז תגשי
למישהו אחר. חיכינו חמש דקות, ואז
ראינו אותה לוקחת את הארנק ויוצאת. חב רה
שלי הלכה למישהי אחרת. ועשו לה
הורוסקופ. איך שגמרנו, האשה חזרה. כל-
כך רציתי שהיא לא תהיה בסביבה — אז
היא לא היתד! ,״

היא נרשמה ללימודי סוציולוגיה וקרימי-
נולוגיה. אחרי שסיימה את לימודיה, אמרה
לעצמה :״זהו. עשיתי מה שבראש של
ההורים שלי. כעת אעשה מה שבראש
שלי,״ ונרשמה לבית־צבי.
מייד עם סיום לימודיה בבית־צבי קיבלה
תפקידים בתיאטרון. אך את מנהל בית-
הספר לא תשכח לעולם :״הוא התנכל
לי לאורך כל הדרך. לקראת סיום הלימו דים
הוא נתן לי מונולוג של מדיאה.
ידעתי שזה יהיה איום, שלא אצליח להת מודד
עם המונולוג הארוך והדרמאתי, אך
שעל מנת להוריד את רמת החלטתי הכיתה ובכך להכשיל אותו, אני חייבת
לעשות את זה. זה היה נורא. שמעתי
ציהקוקים בקהל. זה היה נורא.״
באותה כיתה למדו כמה מהשחקנים
היותר ידועים בתיאטרון — ארנון צדוק,
חיים חובה ורוז משיחי.

״ ה ב טן נשארה
ב פגי ם 1״
יד הודית השתלבה בתיאטרון המים־
חרי, שיחקה במוישה וינטלטור והשתל בה
בתיאטרון נסיוני. כשחיים טופול הס ריט
פה את סידרת־הענק בנסים, היא
קיבלה את תפקיד הגר, למולה של דינה
דורון ששיחקה את שרה ולמולי של
טופול ששיחק את אברהם. בציניות היא
אומרת :״זה היה תפקיד ראשון, אז
שילמו לי המון כסף. קניתי את היאכטה
הראשונה שלי. כעת. מהכסף שהרווחתי
במתחת לאף, קניתי את השניה.״ שאלני
אותה מדוע לא השתלבה בתיאטרון ממו סד,
והיא אמרוה :״עד עכשיו לא כל־כך
בא לי. כעת בא לי, ואני מקווה להשתלב
בחיפה.״ בעלה כותב מחזות לילדים, מב יים
ומשחק. הוא כתב את המחזה שחרית
מרוקאית שהועלה על קרשי הבימה 250
פעם.
יהודית מגלמת בסרט מתחת לאף את
מרים, גרושה העובדת בבאר, ושלא ליקקה
דבש בחיים. מרים נמצאת בקשר רומנטי
עם סמי, פושע קטן שחזר מגרמניה.
בסופו של עניין היא עובדת י עליו וכל
מטרתה היא להוציא ממנו כסף.
כאשר נבחנה לתפקיד, היתה לה גיזרה
משגעת וטמפרמנט אדיר. היא הזכירה
את שרה דנוך, ידידתו של טוביה אושרי, אולי המנהלת באר בלונדון מיניסטנר,
משום כך זכתה בתפקיד.
יהודית לא העלתה בדעתה אז, כי בעת
הצילומים תמצא עצמה בהריון מתקדם.
היא היתה בחודש השביעי כאשר צולמה
סצינת האהבה הנועזת בסרט. איש לא
הבחין שהיא בהריון. היתה לה גיזרה

רו חו תמבי או ת
__ ב רי או ת

יהודית מילוא פותחת את קלפי המארות המסתוריים.
11ל | י 1 1 * 1 0 1 1 1 1
היא ממעטת להשתמש בקלפים אלה. לטענתה אלה 1 קלפים חזקים ומסוכניס, שעדיין איש לא הצליח לפצח את סודם. כאשר פתחה את
הקלפים, לפני צוות העולם הזה, כדי להצטלם, גילו לה הקלפים כי תלד בן זכר.

הידית גידתה את התכונות המו זרות
שניחר, בהן כשהיתה ילדה, והיא
מספרת :״זה קרה לי בכיתה ג /ישבתי
בכיתה וראיתי כי מאחרי הארון יוצאת
יד. הייתי לבדי. התקרבתי אל היד והיא
נעלמה. אחרי כמה פעמים סיפרתי למורה
— היא רצתה להוכיח לי שאני טועה,
והזיזה את-הארון, כדי להראות לי שאין
שום דבר מאחריו.
״אחר־כך נעלמו הסימנים. הם שבו אלי
כשהייתי בת . 18 הייתי חולה מאוד.
שכבתי עם חום גבוה של 41 מעלוה.
היו אצלי כל מיני רופאים, ושום דבר
לא עזו* .פתאום ראיתי את סבא שלי,
שהיה קבליסט, עומד מעלי ולידו הסבא
השני שלי, שניהם לבושים בלבן, ומס ביבם
נשים לבושות לבן. אני יודעת שאלה
היו רוחות. הם התפללו, ואני הייתי חולה
מאוד. פתאום הסבים שלי הסתובבו, וה נשים
הפשיטו אותי, הלבישו אותי בבגד
לבן ארוך ומשחו אותי בשמן. התעו ררתי.
המיטה היתה רטובה, והחום ירד
לגמרי.
(המשך בעמוד )72

והספרות
ספריית טעם המילחסה האמיתי של בן־אמזץ
פ סי כו אנ א ליז ה
^ חזונו שלאל ־ סאדאת
העברית החדשה ^ אוצר הלשון העב רי ת

מ קו ר

הגמל והנצחון
דן כן־ אמוץ הוא תופעה מוזרה של
תעשיית האות העברית. בצד רומאנים ב אורך
של נהר, הרצופים בשמות ובמפתחות
לאישים, אנשים ונשים — הוא נחשב
בעיני כותב שורות אילה לאחד הכישרו־נות
המבוזבזים ביותר של הסיפורת היש ראלית.
באחרונה
ראה־אור קובץ סיפוריו הקצ רים
של בן־אמוץ, תחת הכותרת סיפורים
פה סיפורים שם* ,קובץ שהוא בבחינת
מיטב יצירת בן־אמוץ מכל הזמנים (קרוב
לארבעים שנות כתיבה ספרותית).
בסיפורים פה סיפורים שם משלב ב ך
אמוץ סיפורים מעולים מן התקופה הרא שונה
של כתיבתו, בצד סיפורים בעלי גוון
אירוטי מהשנים שבהן הסיר מעליו את
הרובשקה הרוסית ואת סמל הפלמ״ח שלו,
וגילה את המין ואת קהל הקוראים המכור
לקריאת סיפורת בעלת גוון אירוטי ואוטו־ביוגרפי.
הסיפור
הראשון בקובץ, באפילה, מבעד
לחרכי התריס, נמנה עם הסוג השני של
סיפורי בן־אמוץ, כאשר כולו תפור בהתאם
למעמד קוראי מוניטין. בסיפור זה מנסה
בן־אמוץ לחדור אל יצריה של אשה -ה מפתחת
יצר של התערטלות לנוכח עיניו
של מציצן. אחרי סיפור זה מופיע הסיפור
פרשת דרכים שהוא יותר כתבת־מגזין
בעלת מעט ליריות, שבן־אמוץ פירסם ב דבר
השבוע בשנת . 1954
הסיפור השלישי, סיפור הגמל והניצחון,
הוא הסיפור המקנה מימד של ערכיות ל כל
כתיבתו של בן־אמוץ, והוא לקוח מתוך
סיפרו המעולה ארבעה וארבעה** ,שבו
כינס את סיפורי מילחמת 48׳ שלו. זהו
סיפור שנפתח ב״רציתי. לראות מילחמד
בין כני־אדם ולכן נסעתי אתם סיפור
שבמהלכו מעביר בן־אמוץ את תחושת ה הרג
ליצר ניסוי הריגתי, שבו יורה ה מספר
על גמל. סיפור זה (ביחד עם סי פורי
הרג בעלי־חיים אחרים מאת נימים
אלוני ומנחם תלמי) מהווה סוג חריג
של תיאור מיילחמת 48׳ — לעומת התיש־פוכת
המילולית המאפיינת את מרבית סו פרי
מילחמת 48׳ .זה סיפור קצר בעל עו צמה
תיאורית, כנות ויכולת העברת הח וויה
לקורא — שאמינותו מגיעה גם לקורא
הסיפור — 32 שנה אחרי פירסומו הרא שון.
הסיפור
במחשבת שנייה הוא אחד מרא שוני
סיפורי הסלון שחיבר בן־אמוץ (,)1973
סיפור של ניכור ואובדן יצר החיים. בראשית
מאפיין את החלק החלש של ספר זה,
שחלק מסיפוריו מהווים אנתולוגיה נבח רת
לטעמו של המחבר מתוך ספריו הקו דמים.
בראשית הוא קטע מתחכם, נוסח
ציפור הנפש, הלקוח מתוך סיפרו של ב ך
אמוץ קריעה תמה.
רוח מעבר לים הוא סיפור־חרמנות תל־אביבי
מראשית שנות השבעים, שבו מו ליך
בן־אמוץ את גיבורו, רמי, לחוויה אי־רוטית
ראשונית עם אשה בוגרת. הסיפור
המישפט הראשון הינו ספק סיפור, ספק
פארודיה בינונית לכתיבה פסבדו־מודרנית
נוסח יצחק אורפז בסוף שנות החמישים.
* דן בן־אמוץ — סיפורים פה סיפורים
שם ; הוצאת מציאות ; 280 עמודים (כריכה
קשה).
** דן בן־אמוץ — ארבעה וארבעה ;
ספריית פוערים ( 1950 כריכה רכה).

המאמר זכות המוות, שאותו הביא בן־אמוץ
כראייה לאנושיות של כתיבתו, הוא כתבה
שהתפרסמה לפני כשנה וחצי במעריב על
ד״ר יוליוס הלח ורעייתו, שלקו במחלה
חשוכת מרפא וניסו :״כזוג נאהבים מן
האגדות — לשלוח יד כנפשם זה לצד
זו כאשר האשה מתה ובעלה נידון ל חיים.
בית
קפה בפאריס הוא סיפור של כפי לות
אישיות, תיאוריה של חוויה המביא
מעט מהווי האמנים בעיר האורות בשנות
החמישים הראשונות. מראה במראה הוא
רפורטז׳ה סיפורית שבן־אמוץ מעיד על
עצמו, כי חיבר אותה על־פי שיר של הזמר
ליאונרד כהן. הסיפור אין ברירה הוא
סיפור דמיוני מהווי מעמד אנשי צבא-
הקבע, כאשר אשת הגיבור חשה כלכודה
בינות לעכברים הפורצים מהזיותיה.
במילחמה הוא אחד מסיפורי ארבעה
וארבעה, סיפור של זריקות אישית׳ בשולי
מיצעד ההיסטוריה של תש״ח, סיפור של
כמעט נטישה בשדה־הקרב, מוות ואבדון
— סיפור שאף הוא דן בן־אמוץ במי טבו.
מותו של אברהם־לייב הינו ספק
תסריט, ספק תצלום של רגע, תמונה מו קפאת
של זמן חולף. הסיפור יום הורים,
שזה לו כבר פירסומו השלישי או הרביעי,
הוא סיפור מעולה על אב גרוש, המבקר
את בנו הלומד במוסדי שם שהה בנעוריו,
סיפור המתרחש -על שני מישורים של
מציאות ועבר, סיפור שמחברו מגלה בו
קשת של יכולת תיאורית ותחושתית רחבה.
על שפת הים הינו רפורטז׳ה עיתונאית,
רומנטית במעט, שספק אם הזמן ישמור
לה אמונים כלשהם.
הסיפור לילה אחרון (ראה אור לראשונה
בקשת סופרים ) 1948 הוא סיפור ספק ציני,
ספק אותנטי אודות המוגבלות הריגשית של
דור תש״ח, סיפור שבכמה משורותיו נעוץ
אולי דן בן־אמוץ המכור לתיאוריות דד
אירוטית של ספרי־הנהר שלו. ואלה תולדות
ישראל הוא בבחינת התחכמות לשונית,
או גירסת בן־אמוץ לתנ״ך המקוצר שלו
— שנועד לבדר את הקורא ולהפיג בו
מתח כולשהו, מבלי להשיג מטרה זו. דלת
הזכוכית אף הוא מסיפורי ארבעה וארבעה
שהמחבר מכנהו ״הטוב מכין סיפורי הג רועים
ביותר,״ הערכה שמעמידה בספק
את כושר הבחנתו הספרותי של בן־אמוץ,
העומד בצל ליד כישרונו המבוזבז. לילה
מששת הימים אף הוא רפורטז׳ה רגישה
מאותה מילחמה, שגיבורה הוא הבימאי־רו-

נ׳אד. נאמן,

דיוקנו וחוויית המיל־
פא חמה שלו.
הסיפור מרשים לעצמם יותר מדי נראה
כמו היה ניסיון של בן־אמוץ של , 1980
להיכנס לנעליהם של יצחק כן־נר או
יצחק לאור. גיבורת הסיפור עורגת בתשוקותיה
אחר נער־שליח ערבי העובד
במכולת השכונתית. טיול ללוד הוא סיפור

עיתונאי־סופר כן־אמוץ
עומד ליד כי עדונו המבוזבז
נוסטלגיה חווייתי, שבו שב בן־אמוץ שוב
לעברו, תוך שמירת מימד ההווה, ובו מ עורר
בן־אמוץ (מתקופת יפה־הנפש שלו)
את השאלה :״למה פוצץ כיתה של מישפ־חת
איגיידיק״ בפרברי לוד, במהלך מיל־חמת

מר כץ עושה מעשה מגונה הוא עוד אחד
מסיפורי מוניטין של בן־אמוץ, שכמו -נועד
להעניק שליש של חוויה אירוטית לקור אים
המאמינים כי האירוטיקה נועדה ל תשמיש
גופני של ימי שישי בלבד. סיפור
מהסרטים הוא פתיח שבן־אמוץ מעיד עליו:
״פרק ראשון כספר שבנראה לא ייכתב״
הלקוח מתוך סיפרו שכבר נכתב וראה־אור,
קריעה תמה. אתה לא רוצה לזכור

ואני לא יכול לשכוח הוא פרק מעולה מ תיר
ספר המשך ללזכור ולשכוח שבן*
אמוץ מעודו לא כתב, וחבל. בונג׳ורנו,
ואלנטינה אף הוא בעל איכויות ככקודמו,
והוא נקרא כפרק שבן־אמוץ השמיטו מ תיר
סיבות השמורות עימו מתיר הרומן
המעולה שלו לזכור ולשכוח. זה סיפורה
של חוויה הומוסכסואלית שהמחבר/מספר
לא היה מודע לה עד לבוקר שלאחריה.
את סיפורים פה סיפורים שם מסיים בן*
אמוץ בנאום ההספד הנודע שלו מתוכנית
הרדיו שלושה בסירה אחת, עם הפתיח של :
״היד ח, דו׳ יו׳ ייו׳ איר •י -איד הלו מאתנו
זה בלי אזהרה מוקדמת נאום
הספד עצמי שכבר זכה וראה־אור בספר
איך לעשות מה והפר לקלסיקה של ה הר
מורסקות המשודרות בתחנות הרדיו בארץ.
לסיכום, נותר להעיר על סיפורים פה
סיפורים שם בפנייה אל דן בן־אמוץ, בנוסח
פנייתו אל קוראיו, בסוף הספר: עיוני,
נשמה שלנו, הוצא את ה(א) מוץ מהתבן,
תערוך את הספר מחדש, תשאיר את הסיפו רים
הטובים ואת הרפורטדות תשאיר ל-
ספר־רפורטז׳ות. עזוב את השטויות של ה־אגו־טריפ
שלך. אתה עם כישרון עצום ל כתוב
סיפורת מעולה. אל תתן לכישרון,
העצום לא פחות, שלך לביזוי עצמי — ל חסל
את שהטבע נתן לך. ספר זה, למרות
מגרעותיו, הוא הטוב בספריך מאז לזכור
ולשכוח.

מסךה חו ד

מילחמה ושלום ־־י
רציחתו של הנשיא המצרי אמור אל
סאדאת ב־ 6באוקטובר , 1981 ביום ה שנה
השמיני למילחמת יום־הכיפורים, סג רה
מעגל מרתק בחיי אישיות דגולה זו.
החודש ראודאור בעברית הספר אנוור
סאדאת — על מילחמה ושלום* ובו מבוא,
* אנוור אל־סאדאת — על מילחמה ו שלום;
ליקט וערך: רפי י שראלי; תירג־מה
מערבית: בת־שבע ח צרוני; הוצאת
מכון טרומן למען השלום +הוצאת מאג־נס;
120 עמודים (כריכה רכה).

ההוצאה־לאור של אריק שרון
כדל כצגדסון, דוב הוז,

ערב מילחמת־העולם השנייה עמדו
נזשה שדת, דויד כן־גוריון ואחרים על הצורך להוציא לאור
כתב־עת מיקצועי־צבאי ,״לי־גאלי למחצה״ ,למפקד ההגנה. הם
הצליחו לקבל מהבריטים רשיון להוצאת ירחון, כמיפעל פרטי־מיסחרי
שעורכיו היו אלעזר (לפיה) ;לילי ואליעזר ליבנה,
תחת הכותרת מערכות. בן־גוריון הקציב 100 לירות ארצישראליות
להוצאת הגליון הראשון. למערכות נקבע סמל של חנית ומגן,
שסיסמתו היא :״בחופו החנית בן רוחב המגן לעם.״
אחרי קום המדינה מוסד מערכות, ואף שימש כתשתית שעליה
נוסד בשנת 1950 מוסד שכותרתו היא ההוצאה לאור — מישרד
הביטחון שהתמחותו נועדה להתמקד בספרים בעלי גוון צבאי.
השנים נקפו וההוצאה לאור — מישרד הביטחון חרגה מהמט רות
שהוצבו לפניה והחלה לפרסם ספרים שכל קשר ביניהם ובין
הנושא הביטחוני מיקרי בהחלט. ספר בזה הוא ספר פיזמוניו של
יורם. ט־ר־לב לאוהבים את האביב (המלווה בתווים) .ספרי
גיאוגרפיה, היסטוריה, ריגול ועוד — הרואים־אור על חשבונו של
משלם המיסים. בשנים האחרונות, כאשר גילתה ההוצאה לאור
— מישרד הביטחון שסיפרי תולדות ארץ־ישראל הפכו ללהיט
בשוק, פעלה כדי להתמודד בהוצאות ספרים של מו״לים פרטיים
— כדי להפקיע מידיהם קהל קוראים זה.

ההוצאה לאור — מישרד הביטחון מפרסמת מדי שנה בין
חמישים לשישים ספרים, בכריכה קשה ולעיתים במתכונת אל־בומית.
כמו כן, יש להוצאה זו מונופול בנושא הפצת הספרים
(המוצאים בשוק החופשי) במיגזר הביטחוני והצבאי, תוך שהיא
מונעת עצמה מפירסום ספרים מעוררי ויכוח, כסיפרו של אריה
יצחקי, לטרון, ו/או הפצתו במיסגרות הצבאיות.
ההוצאה לאור — מישרד הביטחון לא רק שאינה ריווחית,
אלא שהיא ממומנת על חשבון משלם המיסים, הנדרש לממן
את תחרותה המסובסדת בשוק החופשי(רוב סיפרי הוצאה זו זולים
בהרבה ממחירי השוק הריאליים) .היה גם מי שכינה באחרונה את
ההוצאה לאור — מישרד הביטחון בכינוי: ספריית ליבי־תרוס.
האם לא הגיע הזמן, ששר־הביטחון יפרק את ההוצאה לאור —
מיש רד הביטחון ויוציא לאור את סיפרי המיקצוע שלהם נזקק
צה״ל, באמצעות מיכרזים בשוק החופשי, כפי שעושה מישרד־החינוך־והתרבות
עם סיפרי־הלימוד השונים?
גם הפיקוח הציבורי על ניהול ההוצאה לאור — סישרד הביטחון
אינו קיים, בדומה להוצאות ציבוריות אחרות. הרושם הוא, שהו צאה
זו נועדה לספק את ארון הספרים של שר־הביטחון אריק

שרון.

ארבעה שערים ואחרית דבר, שבהם משו לבים
אמונותיו של אל־סאדאת כפי שפור סמו
במהלך עשור שנים 1980—1970
דברים שיש בהם כדי לסבר את אוזנו של
הקורא הישראלי, ואף להדהימו. לנזילחמה הדרך
הראשון,
השער
( .)1973—1970ב* 28 בדצמבר 1970 אמר
אל־סאדאת אותם דברים שאמר באוקטובר
1977 מעל בימת הכנסת :״אם אנחנו מח פשים
את השלום, הרי מן ההכרח שיהיה
מושתת על צדק כדי שיהיה בר־קיימא.״
יחד עם זאת מציין אז אל־סאדאת, ברא יון
לג׳יימס ראסטון, כי לעולם לא יהיו
קשרים דיפלומטיים בין מצריים וישראל.
ב־ 28 בדצמבר באותה שנה, בראיון ל־ניו־יורק
טיימיס, הכריז אל־סאדאת לרא שונה
על נכונותו להכיר בישראל כמדי נה
עצמאית.
בנאום של אל־סאדאת באל־טאנטא מ ה
ל בינואר , 1971 הוא אומר על סיסמתו
של קודמו עכר אל־:אצר ,״מה שנלקח
קכוח יוחזר ככוח״ :״ולמרות זאת, אין
לנו התנגדות לפי תתן שימנע מילחמה.״
בראיון לניוזוויק מה־ 16 בפברואר , 1971
אמר אל־סאדאת :״אם ישראל תחזיר את
אדמתנו בהתאם להחלטת מועצת הכיטחון,
אנו ניתן את דיברתנו לכד שהריכונות
והעצמאות המדינית של אף מ תנ ה באיזור
לא תחולל. אין לנו מהשפות זדון על יש ראל,
וישראל היא המטפחת כוונות זדון
כלפינו.״

ב־ 7בדצמבר 1971 בראיון נוסף לניוזוויק,

י אמר אל־סאדאת :״אין אנו רוציס במיל־חמה,
אנו מיצינו בל דרד שתביא את יש ראל
לנסיגה מארצנו ושבוע קודם לכן
( ) 2.12.1971 אמר אל־סאדאת לכתב ה־טיימס
הלונדוני :״לעולם לא אוכל לקיים
קשרים (דיפלומאטיים) נורמאליים וסדי רים
עם ישראל ; אד אני אעשה עימח ש
מצרי
ב־ 10 בנובמבר , 1977 שם אמר בין
השאר :״ששעתם אותי אומר •שאני מוכן
לנסוע לקצה העולם, אם יש ככף כדי ל מנוע
(אפילו) פציעה, ולא רק הרג, של
חייל או קצין מכני. ישראל תוכה בתדה מה
כאישר תישמע איתי כעת אומר שלא
אסרב. אני מוכן ללכת אל פיתם, אל
הכנסת עצמה, להתמודד עימם כוויכוח.״
נאום שהיכד, את ישראל בתדהמה — ו העמיד
את כל אנשי הפוליטיקה וקהיליית
המודיעין עם המיכנסיים למטה — למ רות
שמראשית עלייתו לשילטון ב־, 1970
מעידה דרכו של אל־סאדאת על כוונותיו
האמיתיות להסדר שלום עם ישראל —
כאשר האוזניים בישראל אטומות ומולי כות
למרחץ דמים.
נאומו של אל־סאדאת באולם הכנסת ב ירושלים
מיום ה־ 21 בנובמבר 1977 מובא
במלואו, וקריאה חוזרת בו, כמו מגלה
את ראיית העולם הפוליטית והבוגרת של
נשיא מצריים ואת התעלותו מעל לקטנות
היום־יום. בהמשך מובאים עוד קטעי רא־יונות,
נאומים ודברים שאמר אל־סאדאת
לאחר ה״מומנטום״ ,תוך שהם ממשיכים
אותו קו עקיב שאפיין את המאבק בינו
ובין מ 1חם בגין עד לטקס חתימת חוזה־השלום
בין ישראל ומצריים.
השער הרביעי 1980 מובא תחת הכו תרת
השלום לאן? ,בו מציג אל־סאדאת
כמה מפיקפוקיו אחרי חתימת הסכמי־ה־שלום,
תקוותיו, חלומותיו וחששותיו.
מל מילחמה ושלום עשוי לשמש בימים
אלה ספר תדריך מאלף, לבירור ולבחינת
מערך ההימנעות הישראלית להכרה בפל סטינים,
ואי-קליטת איתותיהם לקראת ה געה
להסדר עם ישראל, ממש באותה מי דה
שישראל סירבה לקבל את איתותיו של
אל־סאדאת לשלום.

לום, ואכבד את מילת הכבוד שלי, לאחר
שאחתום על הסכם שלום. ארצי מצידה אף
היא תכבד זאת.״ הצהרה שכמו מעידה על
עמדתו של הנשיא המצרי, ערב ה״מומג־טום״
— הצהרה, שלו היו מאזינים לה
נכונה בישראל, עשויה היתד, לחסוך את מ חיר
הדמים של מילחמת יום־הכיפורים.
זמן לא רב אחרי מילחמת יום־הכיפורים,
ב־ 18 במרץ , 1974 אמר אל־סאדאת :״הוכח
כישלונו של רעיון הגבולות הבטוחים ב דרד
של השתלטות על שטחי אדמה בכוח.״
בהמשך מוסיף הנשיא המצרי על דבר :
״אפשרות לפתיחת תקופה חדשה של ש לום...״
יותר
משנה מאוחר יותר, אמר אל־סא־דאת
בראיון לעיתון אל־נהאר הביירותי :
״עלינו לקדם את תהליד השלום כדי שלא
נחזור למצב של לא־שלום ולא־מילחמה,
מצב שאנו דוחים אותו...״
שער שלישי בקובץ, דרך השלום — המהפך
ותוצאותיו 1979—1977 נפתח בקטע
מתוך נאומו של אל־סאדאת בפרלמנט ה־

כה אותי חזק! תשחט אותי כמו אברהם
את יצחק יריב בן־אהרון (״האם
אין מנהגו •של עולם שכן קובר את אביו?״)

העקידה והפסיכואנליזה

החביון

א׳ כ׳ יהושוע, יצחק למדן, אורי
צבי גרינברג (״מי רואני משכיב כאלי
עקדה את גווי נתן אלתרמן (״היה

ישראל כהן, מזה שנות דור עסקן
ספרות ומחבר ביוגרפיות ספרותיות, פיר־סם
באחרונה ספר רב־עניין תחת הכותרת
בחביון הספרות העברית* שהוא עיון ב כתבי
כמה מהמובילים בסיפורת העברית
לאור מישנתו של הפסיכואנאלטיקן ר,א רד
ג, יינג, תוך שהוא מעניק לקורא
חוויה תרבותית עיונית רבת עניין.
הפרק החלש בפרקי הספר הוא הפרק
הראשון, יונג הפסיכולוג הנוצרי, פרק ש הוא
בבחינת נסיון לטיהור פני־השטח, ו כוונה
להבהיר לקורא הישראלי את פרק
הראייה הנוצרית של יונג וקשריו עם
התנועה הנאצית. פרק זה, שבו מנצל
כהן את דבריהם של גרשום שלום,

דבר אדוני אל אכרם, אל אכרם /הישן
בפרוזדור הכית חיים גורי (״יצחק,
כמסופר, לא הועלה קורבן וכלה ב דויד
אבירן( :״אבא, איני רוצה ל מות

שמואל ה׳ ברגמן, אהרון צייטלין

רודף־שדום אד־סאדאת

יצחק הכוהן קוק, אברהם קריב,
ס׳ יזהר (״אני שונא את אברהם אבינו
ההולד לעקוד את יצחק״) ,חיים הזז ת
פסיכואנאליטיקן
יונג

עיון

סאדאת כמשל ישראלי למרפאת

דיוקני אבות קדמונים מעמיק את בחינת
נושא הארכיטיפוסים בכתבי קדמונינו. בפ רק
השמיני, העקידה, רואה כהן בעיני
משנתו של יונג את אחד מהמיתוסים היהו של כמרכיב דיים
המורכבים ביותר,
״כלתי־מז־דע קיבוצי״ נוסח יונג. מתיאור
אל פרק
העקידה במקורות מגיע כהן הרב דרך ימינו בספרות
העקידה

המילון העברי החדש* .כנעני ז״ל, שחי את
חייו בצניעות והקדיש את זמנו להשלמת
מיפעל חייו, הצליח להמחיש גם בשני כר כים
אלה, את עליונותו על המילון הפו פולארי
יותר של א. אבן־ שושן -ה מצוי
כימעט בכל בית בישראל.
שני הכרכים הנוספים של מילון כנעני,
כמו שומרים על מסורת 14 הכרכים ש לימו
להם (לעומתם — מילונו של אבן־
שושן, הוא בבחינת מילון־זוטא) .אוצר ה לשון
העברית בסיגנון ואופן הצגת ערכיו,
חדשני יותר מכל מילון אחר, נרחב ורב־פירוטים,
כאשר ניסוחי הערכים פשוטים,
הערך
(למשל, ובהירים תמציתיים
״קבר״ שמיכלול אפשרויותיה משתרע על
פני שלושה טורים, החל מ״קכר״ וכלה
ב״קכרנות״ דרך ״קיכרון״ ,״קיברות התא ווה״)
.במילונו של כנעני מובאים גם חי דושי
לשון ושימושים שנעשו בהם בספ רות,
כמו המילה ״קונץ״ המקובלת כמילת
עגה קונץ, ז׳ (קונצים להטוט: בקי צור,
כ .למה לד אותם הקונצים (חיים נח מן
ביאליק שהראה קונץ ועבר את עולם
היגונות (ש׳׳י עגנון) בתחילה רצו לעשות
גם עמו קונצים שלהם, כמו שהם רגילים
(חיים הזז) .מפליא הוא קונצים־מונצים,
שמיום קינצצנו קונצים, לא קונצץ עוד

מעניק לקורא טעם רע, טעם של הגדלת
מבוכה במקום התרתה. כך גם הפרק דעת
הוגי־דיעות יהודים על יונג.
הפרק השלישי. .נקודות־מגע בין מישנת
יונג ומחשבת היהדות, פורש כהן את הת ייחסותו
של יונג אל תורת המיסתורין ה יהודית.
והפרק שבעקבותיו, הבלתי מודע,
מביא התייחסויות שונות של כתבי קדמו נים
יהודיים לנושא הבלתי מודע.
בפרק תורת הארכיטיפוס מגיע כהן לב חינת
החביון בסיפורת, דרך יעקב בורק־הארט,
ג׳ ק לונדון ו ש״י עגנדן (ב אמצעות
סיפורו המופלא הדום והכייסא),
וכלה ברומן של בנימין תמוז יעקובי,
ואל שיריהם של אורי צבי גרינברג ו אמיר
גלבוע. בפרק הארכיטיפוסיס ביצירת
היהדות בוחן כהן שוב מקורות מ מקורות
שונים ביהדות, החל מסיפור גן־
העדן ועד למסקנה כי :״נשתרשה בעמנו
עוד מימי קדם הנטייה העמוקה לדבקות
בארכיטיפוסים,״ כאשר אפילו האלף־בית
העברי הינו כזה, וכהן אף מביא לכך סי מוכין
מן האגדות.
* ישראל כוהן — בחביון הספרות ה עברית
— עיון לאור מישנתו של ק׳ ג׳
יונג; הוצאת ע קד; 140 עמודים (כריכה
רכה).

בפרק זיקה לזכרי־לשון בספרות הצעירה
בוחן כהן את ייצרם של סופרים ומשוררים
ישראליים צעירים להתכחש למסורת זיקתם,
למסורת העברית הספרותית, תוך הדגמת
שירתו של יהוהה עמיחי כמאפיינת זי קה
זו, ומנתח אותה בכליו של ק׳ ג׳ יונג.
לסיכום בוחן כהן את היסוד הארכיטיפי
בנינ^י הלשון העברית. פרק נוסף הוא
ארכיטיפוסיס ביצירת יעקב שטיינברג, ב ליווי
המחשות.
לקראת סיום מביא כהן את ההוויה ה־ארכיטיפית
של ׳עיר ומלואה׳ לש״י עגנון,
תוך שהוא מפצל אותה בהתאם לשיטתו
של יונג, בנושאי רציפות וחידוש, גיאוגר פיה
קדושה, מיפויים שונים של בוטשאטש
עיר ההולדת של עגנון (שהיא גם עירו של
כהן) ,שמות ובחינת החלומות השונים.
בחביון הספרות העברית הוא נסיון מ רתק
לקראת ראייה רחבה יותר של רובדי
הקדומים־
הספרות העברית ומקורותיה
פולקלוריסטיים, באמצעות מישנתו של ק׳
ג׳ יונג, המוצגים באופן ענייני, ולעיתים
אף מפתיע לטובה, ברחבות ובעמקות הי
עיונית שבהם.

כדשן כנעני
עדיף על מילון אבן־ישושן

קונץ כזה (אברהם שלונסקי ועוד דו גמות
רבות יותר מאשר במילון העגה
של נתיבה בן־יהודה ודן יכן־אמוץ, שלא
לדבר על מילון אבן־שושן — שם ערך זה
אינו מופיע כלל.
אוצר הלשון העברית הוא מילון רחב־יריעה,
המכיל בקירבו את המילים הלוע זיות
המצויות בשימוש בעברית, מילות
עגה, ערכים אנציקלופדיים למחצה. גם
מירווחי האותיות והפורמאט תורמים ל עיון
נוח בתוכו. בנוסף לכך מובאות גם
המילים הארמיות המקובלות בשפה הע ברית
בתוספת של ניבים מרובים, עתיקים
וחדשים. בין אלה, שדבריהם או כתביהם
מצוטטים במילון זה, נימנים איתמר כן-
אכ״י, אביגדור המאירי, אחד העם, אברהם
שלוגסקי, יהודה כורלא, י׳ ח׳ כתר, ח׳
נ׳ כיאליק, יצחק למדן, ט׳ י׳ כרדיצ׳בסקי,
עמנואל הרומי, ר׳ יהודה הלוי, שאול
טשרניחוכסקי, נדמה שרתי ועוד עשרות
סופרים, אישים ומחדשי לשון.
יעקב כנעני העניק בכרכי אוצר הלשון
העברית עבודת חיים מהמעולות ביותר
בשטח המילונות בשפה העברית, ובין ה מילונים
גדולי היריעה, מילונו הוא השי מושי
והמקיף ביותר ואף המומלץ ביותר
לשימוש יומיומי.

מ לוני ס
כנעני בשנתיים האחרונות ראו־אור עוד שני
כרכים ממיפעלו המונומנטאלי של הבלשן
יעקב כנעני, אוצר הלשון העברית —

* .יעקוב כנעני — אוצר הלשון העב רית
— המילון העברי החדש ! כרך 15 אות
ק, כרך 15 אות ר׳ — הוצאת מסדה ; עמודים
5114 עד ; 5618 טורים כפולים( ,כרינה ק שה
— פורמאט אלבומי).

!ההיה העובש הוהשהיה
גליון ״העולם הזה״ ,שראה אדר ה שמע לפני 25 שנה בדיול״
הביא כונבת־שער של ראש־המערכת, שלום כוהן ״דף׳ח על
היהודים כרוסיה.״ הוא דיווח על פסטיבל הנוער ה?וטונים טי
שנעיד במוסד,יוה, שהביא לראשית ההתעוררות הציונית של
יהודי ברית־המועצות. תחת הכותרת ,״שלח פצצה ״ אמר זרניצ־י,י״
,הובא סיפור נויסה של ניסיונות הש־ב להרשיע אזרחים
ואישי ציבור. תחת הכותרת ״האם צודקת נב׳ שלום?״ נערד
מישאל־רחוב של כתבי־ה־טכועון, על איטה שבעלה הקשיש תפס
אותה בחברת גבר זר. כתב הספורט של השבועון יהושוע
(״שייע״) גלזר דיווח על הטישחק שנעה־ בווינה ביז קבוצת
הפועל פתח־תיקווה, אלופת י־טדאל, ובין הקבוצה האוסטרית

״יוקר״•

ס ע 2 5י ^/ין

פרק נושף בסידרת זיכרונותיו של הקצין זאב שטיינברג,
מי •טהיה סשנות ה־ 50 אלוף החקירות המישטרתיות של ישראל,
מביא את ״תעלומת השודד שלא ביצע את השוד״.
כשער הגליון: הרב יהודה לייב לווין, הרב הראשי של
יהודי מוסקווה•

דודגי חדג׳ ודוושיו * ה״בלתיימספיק־ של מידית
שם־אור (פיק) * התספורת של שר־האוצר

מישטרה
קו ל דודגי הזה ז ה 3א
״חוויה היא רק לראות את הצללית החדשה
לגמרי, היפהפיה והגמורה דודג׳ ,57
מהאורות הקדמיים הזוקנים קדימה, ועד ל־סניפירי־הזנב,
המזדקרים אל־על ...כל קו
מרמז על עוצמה רבת־מעוף ומישמעת —
אולם מבפנים ומבחוץ, כל פרט שורטט לפי
מיטב הגישה החדישה, הפונה אל האדם
אנין הטעם ביותר ,..אריגים רכים ומעודנים,
בשלל של מערכות צבעים שהותאמו
להפליא לשלמות החיצונית ...בפנים
אתה מתענג באווירה הרעננה ושופעת־ה־מותרות...״
במילים
נרגשות אלה פנה אל העולם המכוניות מנהל־הפירסומת של חברת
קרייזלר, עת הציע לאניני־הטעם ולחובבי־המותרות
שבין עשירי העולם לקנות את
המודל האחרון של דודג׳.
הצעה זו לא נפלה על אוזן אטומה. לפ חות
אוזן אחת בישראל קלטה את הקרי אה:
אוזנו של המפקח הכללי של מישטרת
ישראל, יחזקאל סהר, שנתפנה מעיסוקיו
הפחות־נעימים בבתי־המישפט (מישפט ע מוס
בן־גוריון — שורת המתנדבים) .הוא
החליט לפסול את הפורדים ושאר המכוניות
שבהן נסעו עד כה קציני־המישטרה הבכי רים,
אף שהיו עדיין במצב תקין בהחלט,
להחליפן בדודג׳ האחרון.
דודג׳ דודג׳ ומרשיו. החלטה זו,
שבאה בשעה שהממשלה נאלצה לעכב את
בניית שיכוני-העולים החדשים מחוסר כסף,
להעלות את מחירי האישפוז לנצרכים ב-
בתי־החולים, ולדרוש 150ל״י בעד היתר-
יציאה, עוררה השבוע סערה. לשווא ניסה
המפקח־הכללי לטעון כי המכוניות המפו
ארות
מדגם אירוויליס המיוצרות בארץ, הן
יותר יקרות (טען מנהל קייזר פרייזר :
״בכלל לא פנו אלי!״).
בצעקה הכללית שקמה עת דרשו גם עי תונים
נאמנים לשילטון לסלק את סהר
סופית מהמישטרה, נשכחה הנקודה העי קרית:
שלמישטרה עצמה חסרים הכלים
היסודיים ביותר לתפיסת פושעים, בשעה
שמיטב כספיה מוקדשים להנעים את חיי הם
של הקצינים הבכירים, העוסקים בעיקר
במינהלה.
חינו עוס־אור וע 1ם־ ט 1ב
המורה הבלונדית, שנכנסה לחדרה של
מנהלת בית־הספר הממלכתי מזא״ה בתל־אביב,
היתד, נרגשת ביותר ואמרה :״הבי טי
גבירתי, ראי את המיכתב הזה !״
המנהלת לא התרגשה. גם היא קיבלה וז־עתק.
שתי כתובות נוספות, שאליהן הופ נה
המיסמך שעורר את התרגשות המורה,
היו מישרד־החינוך ומחלקת־החינוך של
עיריית תל-אביב.
״המיכתב פוגע בשמי הטוב. הדברים ה אלה
עלולים להזיק לי מבחינה מיקצועית !״
טענה פלה הורנשטיין 40 מורה למלא כה
.״איני יכולה להבין מה האשד, הזאת
רוצה ממני!״
האשה הזאת היתד, אורה שם־אור, עיתו נאית,
בעלת־טור ״מנקודת מבטה של אשד,״
בידיעות אחרונות וטור מקביל בשם ״מה
שמספרות ידידותי״ בשבועון לאשת. נקודת
מבטה הנשית של אורה, בת ה־ ,33 עוררה
לא פעם את זעמם של האנשים בהם הבי טה.
אך קהל הקוראות, הצמאות למעט רכי
לות
טריה, נהנה ממנה לא מעט.
בלתי־ מספיק לראווה. הפעם החלי טה
אורה שם־אור לשפוך אור על התנהגו תה
של המורה פלה. היתד, לה סיבה מספ קת
להביט בעין נשית זועמת זועמת על
המורה למלאכה: היא נתנה למירית* ,בתה
בת ד,־ 12 של אורה, ציון בלתי־מספיק במ לאכה.
מירית,
לדברי אמה, היתה תלמידה טו בה.
היא קפצה כיתה, זכתה בציונים טו בים
ברוב המיקצועות. הבלתי־מספיק ש התנוסס
לראווה על תעודתה, היה עלול
לסכן את הסטיפנדיה שרצתה לקבל לק ראת
לימודיה התיכוניים.
כתבה העיתונאית שם־אור :״המורה ה־נ״ל
מפלה לרעה תלמידות, משתמשת בבי טויים
גסים ומעליבים, חוקרת את תלמי דותיה
על חיי־המישפחה שלהן והופכת את
הידיעות שהשיגה לכלי־נשק דוקרני נגד
הילדות ומביאה אותן לידי התמוטטות-
עצבים. כמו־כן היא מתגרה בתלמידות ה־מופלות
לרעה, ובאם אין סיבה להתגרות,
היא יוצרת אותה. היא משתמשת בכוח כדי
להוציאן מהכיתה. המורה הזו איננה ראו-
ייה לחנך ילדים בישראל ועליכם להוציא
את המסקנות !״
להוכחת טענותיה, הביאה כדוגמה את
הבלתי־מספיק של בתה. ,שניתן, לדעתה ש לא
בצדק, מאחר שמירית עשתה את כל
העבודות הדרושות ,״כולל סלסלה, חצאית,
כובע, מפית וגרביים.״
טען השבוע פרקליטה של שם־אור, עורך-
הדין אריה ארזי :״היא עשתה רק את חו בתה
האזרחית. המורה הזו לא למדה מימיה
פדגוגיה, אין לה שום השכלה חינוכית.
הרי גם כדי לתקן צינור־ביוב, זקוק אדם
לתעודה מיקצועית. איך אפשר לחנך ילדים
ללא השכלה פדגוגית 1״
* כיוס אשתו של הזמר צביקה פיק.

״העולם הזה״ אצ 10
תארי! :

28.8.1957

אולם תיקוותה של אורה, כי המורה בע לת
הוותק של שבע שנות הוראה תיעלם
משדה־ר,חינוך בעיקבות המסקנות שיוציאו
מקבלי מכתביה. נתבדתה. היחידה שהוצי אה
מסקנות היתד, פלה עצמה. היא פנתה
אל עורך־הדין מיכה רבשטיין, ממישרדו של
עורך־הדין אברהם הולנדר, הגישה תביעת
נזיקין על סכום עגלגל של 2500ל״י.
הסשק הלוויתן הזולל
סולל בונה סובל מעודף כסף. כמעט לא
נשארו בארץ מיפעלי־ענק שכדאי לקנו תם
למען מעמד הפועלים ומנהלי מישקו.
לכן, בזוכרו את דברי המשורר שאין לבוז
ליום קטנות , ,החל הליוויתן לרכוש מינד
עלים קטנים, המעסיקים פחות מתריסר עו בדים.

נסללה דרכו של סולל בונה לבית־החרושת
הקטן לייצור צינורות מרגולין
בחיפה. הוא נבלע על־ידי הליוויתן, ש השקיע
בו כסף רב כדי להרחיבו ולשכללו.
מדד דגי הרקק. מניין בא הכסף?
בעייה זו עניינה כמה אנשים. איש לא הת עניין
בה יותר מאשר מנהל הקואופרטיב
נמלים בכביש חיפה־עכו, כי קואופרטיב
זה מייצר בדיוק את אותם מוצרים כמו
מרגולין, מתקיים על מכירת מוצריו ל־שוק־הסגור
של המשק־ההסתדרותי. הופעת
מיפעל־הסתדרותי חדש היתה עשוייה ל השמיט
את בסיס המלט מתחת לרגליו.
המנהל התרוצץ בין מוסדות ההסתדרות.
הוא שם את אצבעו על מקור הכסף. ל דבריו.
בא הכסף מקרנות־פיתוח, נועד
למטרות הרבה יותר חשובות לעתיד המ דינה.
טען המנהל: קואופרטיב יקר למעמד
הפועלים לא פחות מסולל בונה, ואסור
לליוויתן הסוציאליסטי לאכול את דגי־הרקק
השייכים לאותו מעמד.
הקרב היה קצר ומכריע. למרות שסולל
בונה השקיע כספים רבים בהרחבת המי-
פעל, היתד, ההכרעה נגדו. כמו במיקרה
של הבנק לסחר חוץ, שנקנה על־ידו כדי
להתחרות בבנק הפועלים, נאלץ לשתף ב קניה
את בנק הפוטלים ור,משביר המרכזי.
הוא נאלץ לסגור את מרגולין, להעביר
את המכונות לדרום הארץ. נמליט יוסיף
לפלוט את מוצרי המלט של המשק ההס תדרותי
בצפון הארץ.

אנשים

מחסום מישטוה

ביקור משלחת ישראל בפסטיבל הנוער הבינלאומי שנערך ב

מוסקווה, הובא התצלום בו נראים שומרים ומכוניות מישטרה
חוסמים את הכניסה לתחנת הרכבת וידניה. הרציף היה מלא עד
כדי כך, שהיה צורך להקים מחסום בפני היהודים שנדחפו מבחוץ.

• הממונה על הכנסות המדינה זאם
שרף, לפני צאת ספר הנישומים החדש :
״ישראל היא המדינה היחידה בד, יש הכרח
לבדוק ״0/סס! של הצהרות מס־ההכנסה, ו אחוז
ההברחות בד, הוא הגבוה ביותר בעו לם.״

ח״כ יוסף אלמוגי, על האגרה של
150ל״י, שהטילה הממשלה על היתר־יצי־אה
מן הארץ :״זוהי אגרה שסופה הגירה.״
• ח״כ מפא״י וראש־הממשלה לשעבר
משה שרת, בכנס פעילי־עלייה של מ־פא״י
:״לישראל יש פאטנט אוניברסלי ל שלושה
מוסדות, המייחדים אותה משאר
אומות העולם: המעברה, האולפן ומיזנון ה כנסת.״

שר־האוצר לוי אשכול, בבקשו
השבוע במיספרה בכיכר דיזנגוף בתל-
אביב כי יניחו לו להסתפר בלי תור :״סוף-
סוף, זהו המקום היחידי שבו אחרים מ גלחים
אותי.״

סיגריה מעולה

?7110
/0י^ 30

טרנטסנטון

מונטנה תשנה את דעתך על סיגרית מנטול.

ניתם מערכות תדמית

שיחר
צל״ו.
!• ל רון בן־ישי, המסתגל יותר
ויותר לסיגנונו של אריאל שרון, על כתב תו
במיסגרת השבוע — יומן אירועים.
כתבה זו, שהיתר, כולה מנוסחת בצורה
בלתי־נעימה ביותר, כללה סילופים גסים
ובולטים. כך, למשל, תורגמו דבריו של
צעיר מוסלמי בצורה כוזבת, כאילו דיבר
על ״מחבלים״ — דבר שלא היה ולא נברא
במקור. האיש דיבר בהוקרה על אנשי
אש״ף. כאשר אמר כי אנשי אש״ף הסכי מו
לעזוב את ביירות כדי לאפשר למוסל מים
לחזור הביתה בשלום, ייחם לו בן־
ישי דברים שונים לגמרי: כאילו מתכוונים
״המחבלים״ להסתנן חזרה לביירות. עם הכתבה כללה ראיון שערורייתי
תועמלן פרימיטיבי של הפאלנגות, שבו
הציג את תנועתו כאירגון של מלאכים
תמימים, ואת אש״ף כחבורה של רוצחים,
שקרנים וזדים. כעבור כמה דקות שודרה
ביומן כתבה אחרת, אחראית ומאוזנת
הרבה יותר, ובה תיאר דני שמעון, בנו
של כמיל שמעון, את בשיר ג׳מייל, מנהיג
הפלאנגות, כפושע־מילחמה נאצי, שרצח
500 נשים וילדים נוצריים במעשה־טבח
אחד על רקע מאבק פנימי בין המארונים.
!• לנתן זהבי שהציג באותו יומן
במלוא הרצינות תידרוך־תעמולתי מגוחך
של מינהל־ההסברה ליוצאים לחו״ל. בכתבה
זו השמיע את דברי־ההבל של אחד
אורי שטנדל, יועצו לשעבר של ראש־הממשלה
(של המערך) לענייני ערבים,
חסיד־שוטה של משה דיין, וכעת תועמלן
של ממשלת־הליכוד. האיש חזר על השק רים
השגורים של אריאל שרון, והעביר
אותם לקומץ של תמימים, שהתכנסו במ קום
כדי לשתות דברי־חוכמה אלה. רק
אדם בעל מוח מעוות יכול להעלות על
דעתו כי קומץ־כסילים אלה, המוכנים לח זור
כמו תוכים על דברי־הבל רישמיים,
יעמדו מול הדיווחים של אלפי עיתונאים,
מן המנוסים והאחראיים ביותר בעולם, ש דיווחו
כעדי״ראייה על מאורעות ביירות.
<• לרופאי מייטרד־הכריאות ש התגייסו
גם הם בתועמלנים רישמיים, וש־
״חקרו״ את תמונתו של תינוק פצוע, מ נפגעי
ביירות. בקהות־חושים שאין למעלה
ממנה, ביקשו הרופאים להוכיח לעולם כי
התינוק, בן ארבעת החודשים, הוא ״רק״
יתום אשר אביו ואמו נהרגו לידו בהפצצה
הישראלית, שכתפו נשברה ושסבל מכ וויות
(״רק מדרגה שניה בפניו ובחלקי-
גופו, בניגוד לטענה האמריקאית כאילו
גם נקטעו ידיו. אלוהים ישמור על עם־
ישראל מפני תועמלנים כאלה בעולם —
העלולים לעורר את הרושם שרופאי ישר אל
הם חבורה של תועמלנים חסרי-לב ב־מישטר
טוטאליטרי ברוטאלי.
• לעירו היומן, שירד למעמקים חדשים
של שטיפת־מוח, המבודדת את הצי בור
הישראלי ממה שרואה ושומע הצי בור
העולמי, והמכניס אותו למחנודריכוז
רוחני.

להנהלת הטלוויזיה הישרא
לית,
על שיבוץ סידרת הטלוויזיה גולדה
בלוח־המישדרים, כתחליף לסידרת צפיית־השיא
דאלאס. הסידרה גולדה, שהיא קיטש
מצולם ולא מדוייק, שלידה פרטים כדוג מת
אכסודוס הם יצירות מופת, הורדה ב רוב
תחנות־הטלוויזיה האמריקאיות אחרי
הקרנת הפרק הראשון שלה, בעוד ש-
תחנות־טלוויזיה אירופיות סירבו להקרין איכות אותה על מסכיהן מסיבות של
ירודה. אילו היתה בטלוויזיה הישראלית
הנהלה מיקצועית, בעלת אומץ־לב מיק־צועי,
היא היתד, מורידה מן המסך את
גולדה.

מאח רי הקל עי ם
המטפוזח > 1וד דיס

נתב הטלוויזיה כני ליס, השוהה במר בית
הזמן באזורים בין ראש־הניקרה ו ביירות,
אמר השבוע להעולם הזה :
״מדוע אין העולם הזה מצרף תצלום שלי
להשמצות שמתפרסמות עלי אצלכם? ב שבוע
האחרון קרה לי דבר מצחיק. אני
מכין סרט בלבנון עם הצלם דויד גור*
העולם הזה 2547

פינלול, ובנסיעות השונות אמרתי לו ש משמיצים
אותי בקביעות בהעולם הזה.
לגורפינקל היה גליון ביד. הוא פתח או תו,
וראה פלא, אכן הושמצתי שם.
״כעבור יום הגענו לאיזה מוצב פנוי
ממחבלים בחארודאל-תאנק, ומצאנו שם
גליון ישן של העולם הזה. הרמתי אותו
מהריצפה, פתחתי אותו בעמוד שידור
שוב הושמצתי. כל שאני
וראה פלא :
מבקש, שליד ההשמצה הבאה יתפרסם תצ לום
שצילמה אותי הצלמת שלכם במהלך
המילחמה• אותו תצלום שאני לובש בו
מיטפחת גדולה.
״המיטפחת הזאת אינה סתם מיטפחת.
זו מיספחת קרבית, שלובשים בעלי הדר גות,
במיפקדתו של אחמד ג׳יבריל. המיט-
פחת הזאת הפכה במילחמה לסמל המיס־חרי
שלי. לכל מקום שבו הגעתי בלבנון,
כאשר הבחינו במיטפחת, מייד צעקו: ה-

המבט השני
שר גבע
התוכנית במבט שני נועדה בעיקרון
לשמש עיבוי תיעודי מרחיב של נושאים
חדשותיים הזקוקים להצגה מלאה שלא
במיסגרת החדשות.
הכתב הפרלמנטרי של הטלוויזיה, וב עבר
מנהל חטיבת־החדשות שלה, חיים
יכין, חש כי נושא פיטוריו מצה״ל של
אל״מ אלי גבע ראוי לסיקור ענייני, שיב חת
את השאלות העקרוניות הנוגעות לפי טורי
האל״ם, בעיית המוסר של הקצונה
הבכירה בצה״ל ושאר השאלות מסביב ל פרשה

אחרי בדיקת הנושא, הציע יבין לעורך
מבט שני, אלי ניסן, להכין עבורו־ סרט
בנושא של אלי גבע. ניסן, שהתלהב מהצ עתו
של יבין, ניגש איתו אל מנהל־הטלווי-
זיה (ועדיין) מנהל חטיבת־החדשות שלה
טוביה סער, וביקש את אישורו.
סער הטוען השכם והערב באוזני עיתו נאים,
כי מאז קיבל לידיו את ניהול ה מנכ״ל
טלוויזיה,
אין הוא משתף את
רשות־השידור בשיקולים עריכתיים, אמר
ליבין ולניסן :״נלך ללפיד ונשאל את
דעתו. אני בעד הכנת סרט בנושא זה.״
השלושה הלכו ללפיד. אחרי שעניינו
של אל״מ גבע תועד ודווח בגלי־צה״ל

פתב לים
בלי מיטפחת
טלוויזיה הגיעה ! אז, דחילק, תפרסמו עם
ההשמצה הבאה את התצלום שלי עם
המיטפחת הזאת.״

הה־מ 1ד הכפול שד בן־יש
בקרב עובדי הטלוויזיה הבכירים, השתרש
באחרונה הביטוי ״גילוץ.״ סידרת פניות
של עובדים בגלי־צה״ל אל אנשי־מפתח
בטלוויזיה, בתיקווה שיציגו את מועמדותם
למישרת מפקד גלי־צה״ל.

רשות־השידור היתה המוזרה ביותר מאז
הפוליטיזציה המלאה שלו. ראשית עורך־
הדין אהרון פאפו לא השתתף בישיבה,
והנוכחים היחידים בה היו, יו״ר רשות־השידור
הפרופסור ראוכן ירון, סגנו,
נציג המפד״ל, עורך־הדין מיכה ינץ
וחברת הוועד־המנהל, אהוכה מרץ.
מהישיבה נעדרו שני נציגי המערך ב-
וועד-המנהל, דניאל כלוך שהתפטר
(והמערך טרם מינה את מחליפו) וניסים
אלמוג, מנהל בית ברל בכפר־סבא.
בישיבה זו נתגלי קרע מוחלט בין שני

לבכירי

הפניות של אנשי גלי־צה״ל
הטלוויזיה היו לפי הסדר הבא:
יכין ולדן שילון -שניהם מנהלי חטי-
בת־החדשות בעבר, ליאיר אלוני —
האחראי על הסרטים התיעודיים, ששימש
בעבר מנהל חטיבת־החדשות בקול־ישראל
והוא איש גלי־צה״ל לשעבר.

לחיים

הישיבה האחרונה של הוועד־המנהל של

כאשר יצאו השלושה מהפגישה עם לפיד,
אמר סער ליבין ולניסן :״אמרתי לכם
שאני בעד הנושא הזה !״

את ..הסכם־הדיברור״ ,שנערך בין רשות־השידור
לבין דובר־צה״ל, כפגיעה באופן
ובזכות הדיווח על מהלכי-המילחמה —
אינה נראית לצמרת רשות־השידור, המר בים
בחודש האחרון להצהיר את אי-
קבלתם ביקורת עקרונית זו.
גם בישיבות של מליאת רשות־השידור
והוועד המנהל של רשות־השידור, הציגו
ואשי הרשות עמדות השוללות מכל וכל
את הערותיו של המבקר. בראש המת נגדים
להערות מבקר המדינה ניצב יועץ
המנכ״ל, נקדימץ רוגל, שזכה בסיוע
מכיוון לא־צפוי: דניאל כלוך, נציג
המערך (שזו היתח ישיבתו האחרונה
בוועד־המנהל, טרם צאתו למלא מישרת
נספח בוושינגטון) .טענתו :״מבקר־המדינה
וחבר־עוזריו לא הבינו את הנושא.״ הוא
התעלם מהעובדה שעיתונו, דבר, דיווח
על מילחמת־הלבנון, בצורה חופשית, בלא
היעזרות ב״הסכם דיברור״ עם דובר־צה״ל.

יואל

בן־ישי
נחשב לאחד המועמדים הוודאיים
למישרת מנהל חטיבת־החדשות בטלוויזיה
(בעיקר אחרי ששר־הביטחון, אריאל שרון,
הגביר את תמיכתו ביוסף -לפיד כמנכ״ל
רשות־השידור בעיקבות הצלחת הליכי־תרום).

בדי
או 3חי*י ה ובד 3א 3ו

באורח שלילי ביותר (בידי השדרנית עדנה
פאר — שערכה כתבה בת שעה, שבמה לכה
הושמץ אלי גבע בידי פקודיו־לשע-
בר) פסל לפיד על הסף הצעה זו והציע
להתייחס לנושא בתקופה מאוחרת יותר
(כאשר הנושא לא יהיה עוד רלוונטי
מבחינה חדשותית).

חסידת המישסרה

הודעתו של רון בן־ישי, כי יהיה מוכן
ליטול על עצמו את תפקיד מפקד גלי-
צה״ל (בדרגת אלוף־מישנה) אינה סופית.

בין עובדי מחלקת־החדשות בטלוויזיה,
אמרו בשבוע האחרון :״הפעם הולך רון,
על הימור כפול ובטוח.״

סער בעד, אבל...

פ ס קו ל

רק אחרון אנשי הטלוויזיה, שלו הציעו
עובדי גל״ץ להציג את מועמדותו, הכתב
הצבאי רץ כן־ ישי — היה מוכן לשקול
ברצינות את הצגת מועמדותו לתפקיד.

המיכרז על מישרת מנהל חטיבת־החד-
שות עומד להיערך לקראת אמצע החודש
הבא. אם יזכה בן־ישי במישרת מנהל-
החטיבה, יסיר את מועמדותו לתפקיד
מפקד־גל״ץ. אם ייכשל במועמדותו ב טלוויזיה
יאות לקבל על עצמו את התפ קיד
הצבאי המוצע לו.

פסול־שידור גכן!

כתב כן־ישי
שני כובעים
חברי הוועד־המנהל ובין שאר הנהלת
רשות־השידור בקשר לדיווחו של הכתב
אורי גולדשטיין על הבעייה היהודית-
ערבית באילת. ההנהלה הגנה על כתבתו,
וחברי הוועד־המנהל גינו אותה.

כ 3ירה ב מ 3 3ר־ ה>1די>ה
שלילתו העקרונית של מבקר־המדינה

>• כתב הטלוויזיה לענייני רווחה
אסתרץ, ביחד עם כתב נוסף, עומדים שנה לקבל חופשה ללא״תשלום למשך
אחת, כדי לשמש במישרות של עורך
וסגן־עורך במקומון הירושלמי כל העיר,
בימים הרא העומד
לפני הרחבה
שונים אחרי מיבצע הליביתרום, היכה הלם
את מארגני המכירה הפומבית של חפצי-
אמנות שנערכה בבית־אסיה בתל־אביב.
סיבת ההלם: קרוב ל־ 75 אחוזים מהאנשים
שרכשו את יצירות האמנות בליביתרום
שילמו את הסכומים שעליהם התחייבו,
מבלי לקחת את חפצי־האמנות שרכשו. ה הרגשה
של מארגני המכירה הפומבית
היתה, שהקונים שילמו את כספם כדי ל הופיע
בהצגת העושר הגדולה, שנערכה
באותו לילה בטלוויזיה. מארגני המכירה
הפומבית החלו להתקשר טלפונית אל
הרוכשים, וביקשו מהם לבוא וליטול את
חקירה מישטרתית רכישותיהם חשאית נפתחה בימים אלה בטלוויזיה נגד
מפיק אחת מתוכניות־הטלוויזיה הפופולא ריות
ביותר. אנשי המחלקה לחקירות־מיו־חדות
של המישטרה חוקרים בינתיים רק אותו נושאים כלכליים שבהם מעורב
מפיק, בטרם תפורסם הודעה רשמית על
החקירה.

יום רביעי

לית מתמיהה, ובה שירי־קאנ-
טרי אמריקאיים בתמליל עברי.

תוכניות
מומלצות בטלוויזיה היווני ת

• דרסה: ס י פו ר ו שד
ג׳ון ס לו אן 11.10 שידו
ר בצבע, סדבר אנג לית)
.דראמה נוספת של סיד

רבי ע2 5 . 8 ,
#סידרה לילדים: עולמו הנפלא של
וולט דיסני 0.33 ערוץ — 3שידור
בצבע 30 ,דקות, מדבר אנגלית) .לאוהבי

• 01שבח 2 8 . 8
#סידרה רפואית: דוקטור (— 8.33
ערוץ — 0שידור בצבע 23 ,דקות,
!מדבר אנגלית) .סידרה בריטית על מחלות

הדמויות החביבות מסירטי וולט דיסני, הזדמנות
חוזרת לצפייה באחת מסידרות הטלוויזיה הוותי קות
והפופולאריות ביותר.

•נפוצות וריפויין.

• סידרה: ועד ההד
דים של הרפר ודי (0.32
— שידור כצבע, מדכר
אנגלית) .הפרק בעל לסטלה
ממשיך בסיפור קורותיהן של
אלמנה ובתה בעיירה שמרנית.

• סידרה: הדדכסית
מרחוב דיוק (— 8.03
שידור בצבע, מדבר אנג־לית)•
הפרק מקומו לא יכירנו
מספר על צ׳ארלם, המת־

רת תיאטרון־הכורסה הבריטי.

יום שי שי
27. 8
* סרט קולנוע: ימי
שיקגו העליזים (— 0.13
שידור בצבע, מדבר אנג־

יום חמישי 2 6 . 8
* סידרה לילדים: הנס כריסטיאן
אנדרסן 4.30 שני הערוצים _ שידור
בצבע 20 ,דקות, מדבר אנגלית).
סידרת אנימציה הממחישה את אגדותיו הקלאסיות
הנפלאות של הסופר הלני בן המאה ה־. 19

• סידרה לילדים: שומרי היער
( 10.20 בבוקר— שני הערוצים — שיידור
כצבע 23 ,דקות, מדבר אנגלית).

29, 8

#בידור: תוכנית הבידור של יום
ראשץ 0.00 ערוץ — 0שידור בצבע,
30 דקות, מזמר צרפתית) .מופע בידור

יהיר ומתנשא, המשגע את מאמנו ומנהל עסקיו.
הצצה קומית אל עולם האיגרוף.

מסר לציור ומוצא את עצמו
כמנוצל לשמש לפיתיון.

• סרט קולנוע: אתה
כבר ילד גדוד (— 1.0.03
שידור בצבע, סדבר אנגלית)
.ברנרד, צעיר תמים ה עובד
בספרייה, נדרש על-ידי
אביו לצאת מבית ההורים ,״ל התבגר״
ולהתחיל בחיים עצמ איים.
ברנרד מתאהב ברקדנית
דיסקוטק שונאת״גברים, ונק לע
בשל זאת להרתפקות בלתי־בגריניץ׳־וילג
/ניו- צפויות שלתוכו
יורק. מבית־הסוהר
הוא מושלך, משתחרר במרד
בעזרתה של אמי, הנערה האו הבת
אותו. התסריטאי והכימ אי
הוא פרנסים פורד קופולה,
שזה היה סירטו הראשון שה ביא
לפירסומו (סרטיו האח רים:
הסנדק והשיחה) .בין
ג׳רלדיין פייג׳,
המשתתפים :
ריפ תורן אליזבת הרטמן ו אחרים.

ט לוויזי ה הי רדני ת, שנהגה להגי ש מדי
ערב ב־ 10.15 בערוץ 6סי ד רו ת״ מתח, סי ר טי-
קולנוע ושדרות עליל תיו ת בלבד, שינ תה
בשבוע שעבר מ מינ הג ה, והחלה — לל א הו דעה
מו קדמת — בהק רנ ת שידרה דו קו מנט
רי ת ב רי טי ת על תול דו ת ה שיכ שוך היש־ראלי״פל
שטיני בשם :״ ה מי לחמההא רו כ ה
ביו תר״ .ה שידרה שודרה במ שך שלושה ערבים
רצופים, בי מי ם ב /ג׳ ודי׳ בשעת צפיית־ שיא.
בבל פעם ש ה טכ שטה אנגלי הי ה בי קו ר תי
כל שהי לגבי ה תנ הגו ת ה של ירדן כלפי הפלט־טיני
ם, נעלם תרגום הכו ת רו ת בערבית...
כך, תי ש א רנה העובדו ת ח שויו ת בפני האוב־לו
שיה דוברת הערבי ת !

• בידור: עסק הנהר
האדום 10.20 שידור
בצבע, מדבר ומזמר אנגלית)
.באווירת המערב הפרוע
מובאת תוכנית בידור מוסיקא

מדי שבוע בשעה זו מחזה ממיטב המחזאות
הבריטית, בהשתתפות שחקנים מעולים.

ום שליש 31. 8
• סידרה קדמית: גבר בין נשים (8.30
— ערוץ — 0שידור בצבע 23 ,דקות,
מדבר אנגלית)• כחודש אחרי שהחלה סידרה
קומית זו להציג בירדן, אומצה י גם על-ידי
הטלוויזיה הישראלית וניתן לה השם העברי גבר

במערכת, תחת שמה המקורי

אילו קשרו קשר למנוע בעדו
להכין את הארוחה.

#מותחן: לא יאומן
כי יסופר 11.20 שידור
בצבע, מדבד אנג־

יום רא שון

לית ) .הפרק מעגל קסמים
ממשיך ומביא פרק נוסף במות-
חניו המעולים של רואלד דאל.

לית ) .סיפור הרפתקות בידיוני
בארבעה פרקים, בהשתתפות
מונטגומרי ופטריק
בלינדה
(״בובי יואינג״) דופי.

יום שישי שעה 9.15
לבדו בפרק לא על הכסף בני מסופר כיצד מתקיימים
עמק זנסקר באקלים עויין, מן
הקשים ביותר בעולם, כיצד
למדו התושבים המנותקים מן
העולם החיצון להכין לעצמם
תרופות, להפיק את הזהב ש־בשיטחם
ולהקים לעצמם בתים בידי וגשרים. הסרט מופק
בי־בי־סי, בהשתתפות האנת רופולוג
ומגיש הסידרה, מישל
פסל.

• תיאטרץ: מחזה השבוע (— 0.10
ערוץ — 0שידור בצבע 30 ,דקות,
מדבר אנגלית) .הטלוויזיה הירדנית מגישה

29. 8

סינאטרה דדייוויס: ימי שיקגו העליזים

26. 8

׳ 1ש3 0 . 8 1
• סידרה לילדים: סיפורים מן העולם
( — 0.20 ערוץ — 3שידור בצבע 23 ,
דקות, מדבר ערבית)• סיפורים מאדירים

#,סידרה חדשה: האיש
מאטלנטים (— 3.30
שידור בצבע, מדבר אנג
שיו,ו>11
זוס
• תעודה: מקום אחרון
עלי אדמות (— 0.30
שידור בצבע, סדכר אנגלית,
קריינות עברית).

מרשים של הטלוויזיה הצרפתית. זמרים ורקדנים
מן השורה הראשונה.

ממיטב ספרות הילדים בעולם כגון היפהפיה
הנרדמת, שלגיה ושיבעוז הגמדים, ביפה אדומה,
היידי בת־ההרים ועוד.

עו ב דו ת חסויות

לי ת) .שיקגו ב־ 1928 בתקופת
החוק בדבר איסור מכירת מש קאות
חריפים, מצמיחה מתוכה
כנופיות העוסקות ביבוא אסור.
בסרט זה, שהוא פארודיה עלי זה
על סירטי הגנגסטרים מתח רות
שתי כנופיות על השליטה
בעסקים האפלים של שיקאגו.
בראש כנופיה אחת עומד רובו
ובראש הכנופיה השנייה עומד

~ #קולנוע: פסטיבל סרטי קולנוע
( — 10.13 ערוץ — 0שידור בצבע א נ
שחור-לבן, מדבר. אנגלית)• סרט קולנוע

יוס ען יעו״ 2 7 . 8

• סידרה קומית: פסק־זסן (— 8.30
ערוץ — 0שידור בצבע 23 ,דקות, מדבר
אנגלית) .גיבור הסידרה הוא מתאגרף מתחיל,

יום רביעי, שעה 10.05

וברביעיות, לפני קהל נלהב. בתחרויות משתתפים
אלופי היאבקות: מאירופה, מהמיזרח הרחוק
ומארצות־הברית.

אמריקאי או אנגלי ממיטב הקלאסיקה הקולנועית.

לילדים בחופשה המבינים אנגלית. סידרה ותיקה
המתרחשת ביערות של ארצות־הברית. נוער הר פתקן,
חיות־יער, שריפות. פיתאומיות ושומרי־היער
העומדים על מישמרתם.

-סטנר והרטסן: אתה כבר ילד, גדוד

#ספורט: עולם ההיאבקות (— 0.23
ערוץ — 3שידור בצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית וערבית) .תחרויות היאבקות בזוגות

ג׳ייסבורן, וכל אחד מנסה ל חסל
את עיסקי האחר. בסרט פרנק שחקנים מפורסמים :
סינטרה, דין מרטין, סמי דיי-
וויס ג׳וניור ופיטר פאלק (קו־לומבו).

• סידרה: בנסון (8.30
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .הפרק קראום מאוהבת
נפתח כאשר בנסון מפתיע
את קראום בסצינה רומנטית
עם ג׳ים וויוורלי, פוליטיקאי
מתחיל, העובד עם בנסון. קראום
מגלה לבנסון שהיא מאוהבת
בג׳ים. קלייטון מנפץ את חלו מותיה,
כאשר הוא מגלה ל
שניים
שג׳ים נשוי. כשקראוס
תובעת מג׳ים הסבר, הוא טוען
שנישואיו עלו על שירטון וב כוונתו
להתגרש מאשתו.

#מישדר מיוחד: לקראת
פסטיבל ישראל
— 10.30( 1082 מדבר
עברית) .תשדיר שירות ה מפרסם
את מופעי הפסטיבל ה ישראלי
המחודש, שייערך ב ירושלים
בחודש ספטמבר.

יום שני
30. 8
#סידרה: גבר במערכת
8.03 שידור בצבע׳
מדבר אנגלית) .פרק
רביעי בסידרה המספרת על
עולמו של גבר העובד במערכת
ירחון־נשים.

#סידרה חדשה: רוח
בשמי צרפת (— 10.03
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
.סידרה חדשה של הבי-

• סידרה: הגן (10.30
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .שחקנית 1שאפתנית

בי־סי, בכיכובם של דייוויד
בימס, ססיל פאולי ואיילן וי.
סיפור אהבתו של טייס בריטי
שמטוסו הופל בשמי צרפת ב ימי
המילחמה העולמית השנ ייה,
לנערה צרפתיה.

היהת עדה לשוד תכשיטים.
היא עושה הכל כדי לנצל את
עדותה לצורכי הפירסומת ה אישית
שלה, למרות הסיכון
הכרוך בדבר.

יום שלי שי

#,סידרה קומית: שלי
( — 11.20 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .בפרק העו לם
מלא מטורפים עוסק שלי
בהכנות לארוחה חגיגית• אבל
לפני שהוא מספיק להיכנס ל עניינים,
מתחילות ההפרעות.
בתוך זמן קצר הוא מגלה ש העולם
מלא מטורפים וכולם כ

פאולי: רוח בשמי צרפת
יום שני, שעה 10.05

ט לוויזי ה :
סרט

גז ר־ דין מוות 10.00
שי דו ר בצבע, מדבר אנג
לית ) .דרמה טלוויזיונית על
צעיר שנדון למוות, המקווה ל ביטול
פסק הדין העומד להתב צע.

ש הרבה סיבות
מדוע כדאי לקנות
אלקהאונד ]ורווג

הזנון כבר עכ שיו נו קו ם
ל מו ד עו ת בגליון

ראשה שנ ה
ה מוג דלוהח גי גי של

עזרת בי קוני ס היא

עזיה

טבעית

שיצ א ל אור ב ־ 15 . 9 . 8 2

קבלת מודעות
לנל העיתוגים
במחייירל 1עדנח

•שרות ח1.־
לל אתש לו ם

• מנג די ם
גר טי טי אשראי

אבר צוו דלדעתצלצל

פ ר סו ם
אידיאל!
ייבו *גירויסח1

עצירות? נפיחות?

0 5 3 -7 7 6 4 1

עצירות — זאת בעיה!
אז מדוע גי קוני ס ולא משלשל אחר? כי גי קוני ט הנו
משלשל עדין המכיל צמחים רפואיים טבעיים. כי
ביקוניס מקל על העצירות בעדינות ובטבעיות ואינו
גורם לשלשול ולכאבי בטן.
כשאת/ה שותה תה ביקוגיס טעים וריחני בלילה
לפני השינה, הוא מעורר בעדינות תהליכים טבעיים
בגופך כדי לגרום להקלה בבוקר שלמחרת.
זה טבעי, כמו הטבע עצמו. ביקוניס, השם
המפורסם באירופה, מצוי גם בבתי המרקחת
בישראל בצורת תה עלים, תה נמס-אינסטנט, או
טבליות.

3 8 7 117

^ ^ 15ח ט < 6 6 1

בז בצע ! !

ן מזגני םחד שי ם|
במחירים סינוונאים!!

תדיראן, אלקסרד,
* שרות ואחריות
ן • 9התקנה מקצועית

גורי הימאליה
הנדירים ביותר בארץ
היפים ביותר בעולם

ראה עליו לצרכן שאושר
ע״י משרד הברי או ת.

...והטבע
יעשה את שלו

אמקור

ר עי ם

י. א .שיווק מזגנים
| ^ ז ״ א. פנקס 24 טל׳ 52368

להשיג בכל בתי ה מרק חת

לפרסים 052-774141 ׳ 5011

לכוסות1

ש רו ת הוגן,יח ס איש ומסור,
א מינו תומספרח תונו ת רב.
20 שנות־נס־יון והצלחה !
תל אביב בן יהודה 98 טל 03-282932 .

אשה

מ פו צצת

(המשך מעמוד )63
ניתנה לי מתנה. משהו קרה. מאז יש
לי הכושר לראות דברים לפני אנשים
אחרים. דברים שיקרו להם. בהתחלה זה
נורא מפחיד אותי. ראיתי רוחות. נוכחתי
לדעת שאני משמשת קשר בין האדמה
ובין המטפיסי.
ניסיתי לוודא את הדברים על פני ה שטח.
הרבה פעמים הצלחתי לבדוק דב רים
לגבי העתיד. דברים קרו ב־ 95 אחו זים
מהמיקרים עם תאריכים וימים. היו
פעמים שטעיתי ולא הבנתי. אני משערת
שזה קרה בגלל משהו שאירע בקוסמוס.
״במילחמת יום־הכיפורים עמדתי בקו 61
לכיוון רמת־גן. בדרך הביתה• פתאום ראי תי
דברים שקורים לי. ראיתי את עצמי
עולה לאוטובוס, פוגשת אשד, זקנה עם
תיק ירוק גדול, והאשה אומרת לי: תעשי
לי טובה, תעזרי לי להוריד את התיק.
הורדתי לה את התיק, הלכתי אתה,
ושמעתי את עצמי מספרת לה שבעלי
במילחמה• האשה התחילה לברך אותי.
אמרתי לה: תברכי גם אותו. ואז היא
ואני חצינו כביש, הגענו לבית עם קומת־קרקע,
אני הנחתי את הסל והלכתי.
״יצאתי מזה, עליתי על האוטובוס, והנה
כל מה שחזיתי בעיני רוחי, כל התהליך
כולו, עבר עלי במציאות. היתד, אשה
עם תיק ירוק שאמרה לי את אותם
מישפטים והבית היה בדיוק אותו בית
שראיתי בעיני רוחי. כשעזבתי את האשד״
הרגשתי כמו רובוט שאיזה חלק בנשמה
חסרה לו. הגעתי לדירה שלי, שכבתי
על המיטה, הנחתי את הידיים על החזה
ופתאום הרגשתי איך הנפש יוצאת מגופי.
ראיתי את עצמי מלמעלה למטה והגוף
שלי נראה כמו גל אשפה. לא היה לי
שום יחס לגוף ששכב על המיזרון. למעלה
הרגשתי טוב, שלימות וצלילים, אבל הר סיימתי
גשת
שאני חייבת לחזור. לא
את המשימה שלי. בחיים זה לא ממש
למות, אבל זה כמו למות, וזה לא קדה
לי יותר.״

//אני
סו לנית ! ״
להודית מספרת כי היא מאוד מש דלת
לא ליצור קשר קבוע עם הרו עבור מהווה חות.
היא אומרת שהיא
הרוחות טראנם־מדיום, והם לוחצים עליה
וזה קשה לה .״הייתי אצל חברה, ישבתי
בסלון, ואז אני שומעת: יוסל ! יוסל !
ואשד, עם שימלה אפורה ופרחים עומדת
שם ואני אומרת לה: עזבי אותי. אמרתי
לחברה שלי, שגם היא בעניינים: מישהי
נדבקה אלי. בואי נלך למיטבח. החברה
שלי הרגישה את האנרגיה שהיתר, בחדר
ואמרה בסדר• כעבור שעה חזרנו לסלון,
ושוב אני שומעת: יוסל, ואחר־כך משהו
ביידיש, ואני לא מבינה יידיש. שאלתי
את החברה שלי מה זה. האשד, רוצה
אחד בשם יוסל. האשה הזאת מתה בחדר
הזה מהתקף־לב. היא רוצה קשר עם
אחד שקוראים לו יוסל, יש לה מה
להגיד לו.
״הלכתי הביתה והחברה שלי טילפנה ו סיפרה
לי שיוסל הוא בעלה של בעלת־הבית.
ולפי התיאור שלי של האשה,
זו צריכה להיות אחות אשתו. אמרתי לה
שאנסה ליצור איתר, קשר, כי יש לה
מה להגיד, אבל שאני לא מתחייבת. באתי
לדירה, ישבתי, ויוסל הגיע. איש זקן בן

״ישבתי והתרכזתי. פתאום בפינת החדר
ראיתי גבר גבוה, אולי שני מטר, במדי
קצין פולני. אמרתי לחברה שלי: יש
פד, קצין פולני. זה אבא של אמא של
יוסל, ולידו יש אשה נמוכה וזאת אמא
שלו. פתאום ראיתי בחורה בת 19ש ביקרו לא אמרה
קר לי, קר לי, הם נפטרה אותי השנה. קלטתי שהבחורה
מסרטן. הזקן יוסל התחיל לבכות, וסיפר
לי שהבת שלו נפטרה כשהיתה בת 19
מסרטן. זה עשרים שנה הוא מבקר אותה
בקבר, כל שנה, וזוהי הפעם הראשונה
שלא ביקר אותה. תיארתי לו את הקבר.
אמרתי לו שיש שם עץ מיובש שהיא
ביקשה שיורידו• ואז הופיעה הגברת עם
השימלה האפורה וכולם עזבו. היא עמדה
בידיים מושטות קדימה, ואמרה לי דברים
מאוד קשים: היא אמרה: לאחותי היה
שטף־דם במוח. היא משותקת בחצי גוף.
היא שוכבת בקומה שניה של בית פרטי
ליד חולון. עד סוף החודש היא תמות.
באתי להגיד ליוסל שלא יקח את זה קשה,
כי כל המישפחה תקבל את אשתו. שלא
יקח ללב. יהיה לה הרבה יותר טוב
אצלנו.
״פתאום היתד, לי תמונה של הלוויה.
ראיתי חצר וכניסה ויציאה וכביש. נהיה

גשי ומוכות

לי נורא קשה. איך אני יכולה להגיד
לבן־אדם שאשתו תמותי אחר־כך קיבלתי
טלפון, שבדיוק כמו שתיארתי קרה. הס ברתי
ליוסל שאחות אשתו רצתה להציל
אותו. היא אמרה לו שהוא יהיה מאוד
חולה, אבל ייצא מזה, ואמנם כך היה.
״זה קרה לא מזמן, לכן אני מספרת, אבל
קשה לי להסביר את הדברים ובדרך-
כלל אני נמנעת מליצור קשר עם רוחות.
אני מסתלקת אם אני מצליחה. לא, איני
נמנית עם קהיליית הפאראפסיכולוגים. אני
מאוד סולנית בדברים האלה. פעם פארא-
פסיכולוגית ניסתה ליצור איתי קשר, והיה
פיצוץ גדול נורא של אנרגיות שליליות,
כמו שני כוחות חיצוניים הנלחמים זה
בזה.״

מי ש הו דחף
ב עלי ה
חד הסיפרים היותר ידועים על
י יהודית מילוא, מתייחס לחברה שלה,
ציירת מפורסמת. יהודית הזהירה אותה
ביום מסויים לבל תצא מהבית, כי היא
תהיה מעורבת בתאונה• החברה, שהאמינה
לה, נמנעה מלתכנן תוכניות לאותו יום.
בבוקר נכנסה לאמבטיה. שתי ציפורים
חדרו בבת אחת דרך החלון. הציירת
ניסתה להסתיר את פניה, הורידה את
ראש ונחבלה קשה בכיור.
סיפור אחר מתייחס למכונית אנ־אס־או
ישנה שהיתר, בבעלות הזוג מילוא. ה שניים
נסעו לירושלים, ומעשה שהיה כך
היה :״אני מאמינה שקיימים יצורים מה חלל
החיצון שהם אינטליגנטיים יותר
מאתנו. ברגע שהם בסביבה עם החללית
שלהם, הם גורמים לקצרים בחשמל. אני
כל הזמן, באופן קבוע, אצל החשמלאי.
בעיקר בנסיעות בינעירוניות.
״הייתי צריכה להגיע לירושלים. באחת
העליות הראשונה ראיתי שהמכונית לא
סוחבת. ביקשנו עזרה בקסטל ופתאום,
המכונית שזחלה 12 קילומטר לשעה, הת חילה
לשעוט קדימה. מישהו כאילו הרים
אותה ודחף אותה קדימה. בעלי נכנס
לפאניקה. המכונית עשתה את הקסטל
בשלישי. עברה מכוניות אחרות, נסעה
כמו נזרצדס .82 פתאום נדלקה הנורה
האדומה, והמכונית טסה בטירוף. בעלי
התחיל לצחוק, ואמר: יש לי הרגשה
שבלי הגה ובלי גז המכונית תסע. הבנתי
שמישהו דוחף אותנו, מזרים לנו אנרגיה.
כשהגענו למוסך, המכונאי היה המום וש אל:
אלוהים אדירים, איך הגעתם לכאן
בלי דינמו י״
הבעל יושב בצד ומשתתף באופן פעיל
בשיחה. לקח לו הרבה זמן עד שהאמין
כי אשתו ניחנה בתכונות בלתי־רגילית
והוא מספר :״אמרתי ליהודית שאני לא
מאמין בשטויות האלה, עד שלא תביא
רזה כסף.״ ויהודית :״זה נורא הרגיז
אותי, כי אם את תובעת משהו שלא
שייך לך, את מפסידה מהנפש, וזה נורא
מסוכן. רציתי להוכיח לו, ואמרתי שהפעם
אחרוג ממנהגי. אמרתי לו: הערב תקנה
לוטו ומיפעל הפיס, אתה תזכה בסכום
גדול שיעזור לך לרכוש אוטו.״
מוסיף רפי :״השנה היתד . 1975 ,לא
היה לי גרוש על התחת. בדיוק עשיתי
רשיון. אמרתי לה: אם זה קורה, אני
מאמין לך. ובכל זאת לא סמכתי על ניסים.
הלכתי לבנק לבקש 3000 לירות הלוואה.
מובן שלא אישרו לי. לא היו לי ביטחו נות.
יצאתי מהבנק וממול אני רואה
דוכן של מיפעל הפיס. אפילו לא ידעתי
איך ממלאים לוטו. מילאתי בהדרכה וזכיתי
ב־ 22 אלף לירות.״ יהודית :״זה אסור
לעשות. זה בא על חשבון משהו אחר. זה
בפירוש מסוכן. אם את מבקשת להיות
מיליונרית ולוחצת, וזה קורה לא בזמן
שלו, את תהיי מיליונרית אבל זה יעלה
לך במשהו. את עלולה בתמורה לאבד
ילד.״
הרוחות מקיימות איתר, קשר מתמיד,
לוחצות, מבקשות. כעת, כשהיא בהר־ון,
ביקשה שלא יטרידו אותה. הבעת פניה
חזקה. היא אשד, מיוחדת במינה, שחקנית
מצויינת, המטביעה חותמה על המסך,
גם כאשר היא מופיעה למשך שניות
מעטות. היא יכלה לבקש מקשריה בעולם
ההוא להפוך לשחקנית מפורסמת ועשירה,
אך יהודית מילוא לא לוחצת• היא מאמינה
כי הכל מצוי והרשות נתונה. היא מאמינה
שדברים קורים בלאו הכי. היא נמצאת
בימי הריונה האחרונים. קשה לה. היא
יכולה לבקש ללדת קודם, היא יכולה לאר גן
לה צירי לידה, אך היא לא עושה
זאת. יהודית מילוא מאמינה שאסור להת ערב
לטבע בעבודה. כל דבר בא בעיתו
וכפי שנקבע מראש. שרית ישי !

(המשך מעמוד )61
ניסו להחזיר מכות לבעל. רוב הנשים
צחקו לשמע השאלה :״אם הייתי מחזירה
לו, היה רוצח אותי !״ הסבירה אחת .״אם
אחזיר לו, הוא ירביץ לי עוד יותר,״
אמרה אחרת.
סיפורה של מוניקה הוא סיפור קלאסי
של אשה כזוכה, המאמת את כל מסקנות
המחקר. מוניקה מייברג־אבוטבול היגרה
לישראל בגיל 18 מארגנטינה. אמה האמי דה
היתד, שולחת לה כסף, ומוניקה למדה
באולפן ועבדה בקיבוץ. כשיצאה מהקי בוץ
וגרה עם עוד שתי חברות בדירה
בעיר, הכירה את בעלה — אברהם .״ידע תי
שהוא ד,כיבשה השחורה של המישפחה,
כבר אז היה ידוע לי כבחור אלים. הוא
הדרדר לפשע, כי לא הבינו אותו ...הייתי
בטוחה שאם אעשה למענו את הכל,
הוא ישתנה לטובה.״
עדנה מדווחת הסוטים וחמש
ביינון מנסטיבר
השלושים *
ברוקו!!

גסהאשה,
ג ם הפילג ש
וניקה היא בעלת השכלה תיכונית,
יי ובמיקצועה היתד, מזכירה בשפות
זרות. כאשר התחתנו, התבר למוניקה
כי בעלה צעיר ממנה בשנתיים, אך היא
לא ייחסה לכך חשיבות. כאשר הוא שרת
בצה״ל, יצאה לעבוד כעוזדת־בית, מכיוון
שלא מצאה עבודה במקצועה. אם היתה
מאחרת לשוב, אפילו בדקות ספורות,
היה אברהם צועק שהיא יוצאת עם מישהו
אחר והיה מכה אותה.
״בהתחלה, היה מרביץ לי רק עם ה ידיים,
ולפעמים הייתי מנסה להחזיר לו,
אבל לא היו לי כוחות. אחר כך התחיל
להרביץ לי עם צינורות ומקלות — וכבר
לא יכולתי להגיב. הוא היה משתכר ובא
הביתה שיכור ועצבני. חצי שנה אחרי
החתונה נכנסתי להריון.״
מכיוון שההריון היה קשה, הפסיקה
מוניקה לעבוד. בעלה ברח מהצבא והפך
עריק. הוא החל לעבוד במיפעל לאלק טרוניקה,
אך מישטרה צבאית חיפשה
אותו והוא החל להתחבא, וגרר אחריו
את מוניקה ללון על ספסלים בגנים
ובחדרי־מדרגות.
כאשר נתפס אברהם ונידון למאסר,
נסעה מתיקה לאמה וילדה את ילדה
בחו״ל.
אחרי שיחרורו של אברהם מהכלא חזרה
מוניקה לארץ, ובעלה ניסה להוכיח את
עצמו. הוא החל עובד כנהג משאית אך
שוב נידון למאסר על עריקות וגניבת
משאית צבאית.
הפעם החליטה האשד, כי עליהם להתחיל
את חייהם מחדש בארץ אחרת. היא לקחה
את בעלה ובנה והם נסעו לארגנטינה.
אך גם שם לא הוטב המצב, אברהם
המשיך להרביץ, ואף אושפז במוסד לחו־לי־נפש.
כשחזרו
לארץ החל אברהם לבגוד ב-
מתיקה. כאשר היתה בהריון בשנייה וגיל תה
שהוא בוגד בה, היכה אותה ודחף
אותה. אברהם הביא הביתה אשד, נוספת,
והכריח את אשתו לקבל מצב זה.
הוא המשיך להכותה, וגם את חברתו
היכה כאשר היתד, מסרבת לשכב איתו.

ך* עיר לדקרנו נראית כמו בונבוניי-
רה, והאנשים לבושים בצבעי מרצי פן.
במשך תשעת ימי פסטיבל־הסרטים,
שייכות ורשה, ביירות וקאבול לעולם
אחר• לפסטיבל הסרטים איש אינו מגיע
כדי לנקוט עמדה. זה שייך למישחק אחר.
השיחות על פליטים ועל הפצצות נמש כות
כאורך האפריטיף.
תשעה ימים ולילות ביליתי בראיית סר־טים.
עמיתיי למיקצוע נהגו לומר: פס-

הפת רון —
חינו ך לי ל די ם
וניקה ניסתה פעמיים להתאבד.
ייי פעם חתכה את ורידיה. ופעם שניה
בלעה כדורים, אך תמיד הצילו את חייה.
כאשר היכה הבעל את אשתו בברזל
מלובן מהתנור, ברחה למעון לנשים מוכות
.״השבוע במיקלם היה שבוע של
גן־עדן,״ אסרה, אך אברהם מצא אותה
שם ופיתה אותה לחזור הביתה. המכות
שקיבלה מוניקה כשחזרה הביתה שיכנעו
אותה כי עשתה טעות כאשר חזרה, וכאשר
ד,יכה אברהם בפעם הבאה אותה ואת
חברתו, ברחו שתי הנשים למעון יחדיו.
הדרך היחידה להפסיק את המעגל הסגור
של אלימות במישפחה היא לחנך את ה ילדים,
ללמד את הנערות הצעירות על
אמצעי־מניעה, לתת להן חינוך מיני, ובעי קר
ללמדן מיקצוע• כאשר תהיינה בעלות
אפשרות לעצמאות כלכלית, בעלות הבנה
כיצד לשלוט בחייהן, ותרכושנה מודעות
שאפשר גם אחרת, תיפולנה פחות נערות
צעירות לגברים מכים.

אילנה אלון !

11 *1 1 1 1 1 7 1דניאלה מורלי בסירסר
1 - 1111 ^ #1י של הבימאית האיסל־קיה
גבריאלה וחלבה המישפט של קאתרי־נר,
רוסי, על הוצאתה להורג של מכשפה
לפני 300 שנים. הסרט קיבל ציון מיוחד.
טייבל קאן הוא בית־משוגעים, פסטיבל
ונציה הוא בלגאן מאורגן, ברלין — עבו דה
שחורה, ולוקרנו — בית־הבראה. כאן
אפשר לאכול היטב, לטייל על גדות ה אגם,
לחתור בסירה, וגם לראות סרטים.
אך המציאות היתה שונה. לפסטיבל יש
עכשיו מנהל חדש, דויד סטראיף (,)37
היסטוריון של תולדות האמנות ופעיל נל הב
של מוסיאון הסרטים השודיצי. הוא
החליט לעשות פסטיבל אירופי של אנשים

שאוהבים קולנוע, ומוכנים להשקיע ב אמנות
השביעית ראש וגם ישבן. בלו־קרנו
אין הפקות־ענק, אין שוברי־קופות
ואין כוכבים.

הכוכבים שבשמיים לעומת זאת, הש תתפו
באופן פעיל בהקרנת הסרטים. כאשר
מזג־האוויר מאפשר זאת, מתקיימות ה הקרנות
בפיאצה גראנדה — הכיכר ה גדולה•
זוהי כיכר רחבת־ידיים שהבתים
המקיפים אותה יוצרים מעין אמפיתיאט רון.
הותקן בה מסך־ענק, ומערכת־הקול
והתמונה אינם נופלים באיכותם ממה ש אפשר
לזכות בו במפוארים שבאולמות־הקולנוע.
קשה
לתאר תפאורה יפה מזו לסירטם
של האחים טאוויני, הלילה של סן־דורנצו,
שיוצג בקרוב גם בישראל. זהו סיפור
ליל ה־ 10 באוגוסט , 1944 כשתושבי העיי רה
האיטלקית החליטו ליטול את גורלם
בידיהם. חלק מהם ברח מן העיירה, וניסה
להגיע אל כוחות בנות־הברית שלחמו
בנאצים. בדרכם הם נלחמו בפאשיסטים
האיטלקיים. סרט זה כבר זכה בפרס
מיוחד בפסטיבל קאן השנה, והוא הוצג
כאן ב־ 10 באוגוסט, בדיוק הלילה שבו
מתרחשת העלילה. הכוכבים שנראים ב חלון
כאשר מופיעה על הבד אשה המספרת
לילדה מה התרחש, נראים כאילו ירדו
מן השמיים.

ת ח רו ת ע שירה
ו מגוונ ת
ף• תוכנית הפסטיבל היתד תחרות
_ רישמיית, שבה הוצגו סרטים מארצות
שונות. חלקם היו חדשים׳ וחלק אחר הו פיעו
כבר בפסטיבל קאן, אך לא זכו שם
לתשומת־לב מספקת. היתה מיסגרת מיוח דת
שבה הוצגו סרטים שווייציים חדשים.
היתה רטרוספקטיבה מיוחדת של הבימאי
הבריטי מייקל (חיקוי לחיים, נעליים אדו־
.,מות) פאול, שבוע־הביקורת, וגם חידוש
מרנין: לבימאי השווייצי מרקוס (הסירה
מלאה) אומהוף ניתן לבחור בסרטים לטע מו,
ולהציגם כאן• כך יכלו הצופים לח זות
בתאוות־בצע של אריק פון־שטרוהיים,
באשליה הגדולה של ז׳אן רנואר, וכאחד
מסרטי המופת של ג׳ון יוסטון. שלא הוצג
מעולם בישראל, עיר מסואבת.
השיטה הזאת הבטיחה תחרות עשירה
ומגוונת מבחינת הסיגנונות והרמה. הוצג
הסרט רביעיית באזל של הבימאי האי טלקי
פאביו קאפדי. זהו סרט העשוי על פי
מיטב המסורת הקונבנציונאלית, ומס פר
על רביעיית נגנים קשישים, שאחד
מהם נפטר לפתע והם מחליפים אותו ב צעיר
מוכשר, בעל חיוניות נעורים ואינ סטינקטים
פראיים שאינם מובנים לעמי תיו.
לצידו הוצג סירטו הנוקב של ה כימאי
הגרמני הרברט אכטנבוש, החור
האחרון, שבו מוצג מחזה מהמם של גר מני
בעל מצפון, הבוחר בהתאבדות משום
שאינו יכול לחיות כשזיכרם של ששת
מיליוני היהודים שהומתו רובץ על מצ פונו.
הוצגו סרטים הונגריים, אחד מהם
של פאל (אנגי זרת) גאבור, והאחר של

ורנר פאסביגדד

סן־לורנצו

אומרו אנטונוטי (בבגד הבהיר במרכז)
היה הכוכב העיקרי של פסטיבל הסרטים
בלוקרנו. הוא כיכב בסירטם של האחים טאוויני, הלילה של

סדלורנצו. אנטונוטי הופיע גס בשלושה סרטים אחרים שהוצגו
במיסגרת הפסטיבל. סרט זה, המתאר את מאורעות ליל ה־סו
באוגוסט , 1944 זכה בפרס מיוחד בפסטיבל קאן, שנערך השנה.
הקולנוע האיטלקי סאנדרו זאמבטי ומנהל
חברת־הסרטים גומון, דניאל טוסקאן דה־פלאנטייה.
הם לא הצליחו להגיע להחלטה
משותפת. אימהוף הביע בשיחות פרטיות
את הירהורי הכפירה שלו. לדעתו היו
הסרטים ברמות ;מיקצועיות וטכניות כה
מגוונות, שקשה היה להעניק פרס ולהעדיף
בדרך זו סרט של בימאי ותיק ומנוסה
על פני סרט של בימאי צעיר ומבטיח.
(המשך בעמוד )76

רביעיית באזל

אומרו אנטונוטי, פייר מאלה והקטור אלטריו בסירטו
של פאביו קארפי, המציג את העימות שבין הזיקנה
עת העיתונות זה היה הסרט הטוב ביותר.

על הבימאי הגרמני (משמאל) שנפטר, הופק סרט
תיעודי שבמרכזו ראיון שנערך עימו. אמו של
פאסבינדר תבעה לאסור את הקרנת הסרט בטענה שהוא מציג את בנה כאדם מעורער.

שים מ תו כנ תי םמראש, ומוצגת בו אווירת
הנכאים והיאוש השוררים במיזרח־אירו־יפה.
צעירים
שווייציים הציגו סרטים כמו
קלייר והחשיכה או הזמן זועם. בסרטים
אלה יש תחושה חזקה של החידלון של
צעירים החיים בעולם השסע וחסר־הדא־גות
של אירופה המערבית, ונחשף בהם
הלך־רוחו של דור צעיר וחולני, המבקש
את המתת למרות כל מה שנחשב כטוב
על־פי המושגים המקובלים.
הפסטיבל היה טוב בהרבה ממה שניתן
היה לצפות מפסטיבל צנוע כזה. התוכנית
הורכבה בתשומת־לב, והיתה נכונות לק בל
הפקות צנועות וניסוייות. הקהל היה
צעיר ברובו, ולא מכופתר.
ואז, לפתע, ביום התשיעי, כשהחגיגה
עמדה להסתיים בכי טוב, ופרסי ברדלס
הזהב וברדלס הכסף המתינו לבעליהם
החדשים, על פי מיטב המסורת של לו־קרנו
מזה 35 שנים, נפלה הפצצה. צוות־השופטים
החליט לפתע, רגע אחד לפני
שעת האפס, שלא להעניק השנה שום פרס.
הם היו מוכנים לתת רק ציונים לשבח
— תחליף פושר ומפוקפק לפרס המיוחל.
בצוות־השופטים ישבו הבימאים מרקוס
אימהוף משווייץ, ידי סקולימובסקי מפו לין
ויודית אלק מהונגריה, ועימם מבקר־

החור האחרון
הרברט אכטנבוש הגרמני, שזכה בפרט,

0*1.011 טסג ^ 35).
1!.ס8180 .׳4.1.11-11.־ 1

ם םט0ט בט א;!׳!
ססגזס . 11״ג *בן

מדוע נתבקשה גדורה

״אברהם, אתה יורד מהפסים,״ מתלוננת
שרה אמנו לפני בעלה, ובעוד היא ממ שיכה
לקונן ״רע לי, רע לי,״ משמיע
המיקרופון שבידה חירחור אחרון ושובק
חיים לכל חי. ר יקי גד, המגלמת את
דמותה של שרה במחזמר אברהם אחד,
נתקפת בתדהמה ומפסיקה לשיר. א רי ק
סיני, שהוא אברהם אבינו, ממלמל ״לא
נורא זה קורה,״ ואחד מטכנאי־הקול רץ
כנשוך נחש לעבר הבימה, כדי לתקן את
התקלה. ללמדנו, כי לא די בחומר מתאים
ובכישרון, האמן יהיה תמיד שבוי
בידי אנשי הטכניקה.
״איזה יום נאחס,״ התלונן אחד מאנשי
ההפקה באולם קולנוע דקל בתל־אביב.
״היו לנו כבר כעשרים הצגות מוצלחות,
ודווקא בהצגת־הבכורה זה צריך לקרות.״

במיכנסי הרמון דבי
#ן 1*1 1 1י [ 1
ניס תפוחים ובתם׳
\ 0 1 1 ^ 1י
רוקת תלתלים פרועה, מקושטת בסרט,
היא הזמרת גילה חכמו! ,המשתתפת בהצגה

התקלות האלה לא הפריעו לחיוניותו
של המופע, שהוא מחזמר, או אופרת־רוק
מרהיבה. למרות חסרונה של עלילה ו חריזה
צולעת (״הו אל עליון, בוא נעשה
חשבון״ או ״מדוע אתה שותק, שותק ומת רחק״)
,יש בו מוסיקה קליטה של כני
נגרי, בימוי דינאמי של דני ליטאי,
שאף כתב את המחזמר, תיפאורה מרהיבה
ביופיה של גילה שקין ובגדים מדהימים
ביופיים של יוכל כספין. את ההצגה
גנבו שלושה: דודו זר בתפקיד אלו הים.
אייל גפן כפרעה והראלה כר,
שהיא הגר נוגעת ללב.
אחרי הבכורה, הלכו המשתתפים לחגוג
במסיבה שאירגן להם מפיק המופע,
;גיורא קירשמן בחווילתו סהרצליה,
על טהרת הקייטרינג הסיני.

ן 1 1 1 1111ן י 1ן י 11 עם כריות על הכתפיים לובש מעצב תלבושות ההצגה
^ יובל כמפין, היוצא במחול עם הזמרת ריקי גל. בסיומו
1141111
של הערב עלה יובל לבימה, בתלבושת המשוגעת הזו, שכאילו נלקחה מתוד ההצגה.
האיש הזה יודע לעשות מסיבות מוצלחות,
כמו שהוא יודע להפיק. גיורא הוא
עורך־דין, שחיידק התיאטרון דבק בו.

ואש דישנת

היתה עדה בר־זיו, שבעבר אף ניהלה אה
לישכת העיתונות הממשלתית בירושלים.

השחקן דורון ווטנברג
ךךךן

המשחק בהצגה את

עוזרו של פרעה, משתעשע עם הרקדנית־זמרת אתי צוברי.

הזמר דודו זר מנסה להסתיר את ראשו

מאחורי נעליה של אשתז, הזמרת
111411\ 11 ג דודו סיפר, שבמשך 10 שנים היה שרוי בבר וגז עם ריקי גל,

״האיש חולה תיאטרון,״ מספרים ידידיו,
ומחלה זו עלתה לו 300 אלף דולר, ש אותם
השקיע בהפקה זאת .״הציעו לי לה יות
משקיע שקט, אבל היות שאני עוקץ;!
דין, החלטתי לחתום לבד על הצ^ז,
לפי מה ששמעתי, הוא חותם שם ע*׳. 1£1ע
בורות בצ׳קים שמנים מאוד׳ ה?$אז 1ס
יהיו מבסוטים .״אם אפסיד, לא־ ו,ז, ט * .
לא יקרה אסיו׳ אלא לשאי־א^מ ׳^עא
נו א 1״ט
ארץ•״
ש)15נ £1ם חר!י1

$:1111

מלכת הדיסקו העו־
׳/ץ ך ,*,בנמל־התעופה בן־
דיי״יזייד כיאה למעמדה,
שים־החשובים־מאוד.
ותיה הלכו לאיבוד,
לה הכוכבת ממסעה
עד שהגיעה לפתע
מתבקשים לעזוב

1530.סא ס ״ ס ׳101.1
0א ;311.5:1; ; 150151.׳.
.; 1 01י א 1׳; 15; 10^1.גי ס ! 15 0 9 4 0 1א ׳.׳
.0יא .0ים 15
::, 1311511.1 0 :זו ם

•0404:1 064.1-
.וז) א.א:ז . 04ש:
; 0 .וזו 0:101
35 עליה לספינה
הומרת גלוריה גיינור, עולה לספינת־

110.א 60.101 0

השלום של אייבי נתן. כשכל מלוויה חלו
והקיאו, ביקשה הזמרת אוכל חללה
בתיאבון וללא הפסק מה שהוגש לה.

לשעבר, היא
אילנה שושן,
׳ 11ת מיננסי מיני ומגפיים
האופנתית האחרונה.

אכסטזה

רקדנית להקת בת־שבע, האמריקאית דיל נגרין, רקדה בהתלהבות
בזמן הופעתה של הזמרת גלוריה גיינור, וגנבה ממנה את ההצגה.
הצופים העדיפו להתבונן בגופה המתפתל, מאשר בזמרת, שכמעט שלא זזה על הבימה.

תיכוניסטית ף ד
עם פקעת שיער היא אורנה כ״ץ, הלוימדת
בתיכון על־שם תלמה ילין ביד־אליהו.

הדוגמנית הצעירה בת
ה־ 17 רקפת בן־זיו,
כשהיא לבושה בגד־ים.
,כדי לפנותו לאורח חשוב
היה אלא ראש האופוזיציה,
£ר ס, שחזר מביקורו בצרפת.
מלכת־הדיסקו להמתין למזור
1שך שעתיים יחד עם עמך.
עבודהבשר לא נבהלה, אלא הו־למארחיה
:״אני רוצה לאכול והר־בקשה
זאת זכתה מייד למענה חיובי
להאכיל אותה מאכלים
עליה במיוחד.
גלוריה :״הגע־בלבנון.
לפחות.״

היא מריס וולפסון, שברחה לפני כחצי שנה מכפר
ה 1 1 1 ^ 11
ו ^ לי ל ״ ס
חב״ד, שם ניסו להחזירה בתשובה. היא נשכרה

להופיע במועדון, אך כשסירבה לרקוד, סטר לה אחד העובדים והיא פרצה בבכי.

נראה שמה שהביא אותה לארץ הם דווקא
30 אלף הדולר שקיבלה עבור חמש הופ עות
בקולוסיאום. אולי יד המזל היתה בכך
שביום שהגיעה, הוכרז על הפסקת המיל־חמה
בלבנון.
הלכתי לראות ולשמוע את הזוכה בתו אר
מלכת הדיסקו של .1975 על הבימה
עלתה זמרת בריאת־בשר בת ,38 בעלת
קול חזק ובריא, המתנועעת בכבדות. בהו פעתה
הראשונה נפסק ליווי הפליי־בק שלה
שלוש פעמים, והזמרת הפסיקה לשיר. היא
התקשתה פעמיים בעליות לטונים הגבו הים.
הקהל המעט שנכח בהופעה לא
התלהב מהמלכה׳ אולם למחרת השתפר
המצב, הקהל הריע וקיבל תמורה מלאה
עבור כרטיס שעלה 6000 לירות.

נירה גל

על הדיבוק הפלסטיני של הממשלה
והישגיה במילחמת הלבנון * מיהו הנץ הישראלי
ה חו ש ו אין נודע למויווו על המילח מה

שוון הוא נצצח־זגן
משה ווו:

אריאל שרון הוא פצצת־זמן, שמנחם בגין
טסן לעצמו. ראש־הממשלה אולי משתעשע ובאילו בתיקווה שהוא יודע מתי תתפוצץ
נסיבות, ולפיכך יוכל לתפוס מחסה בעוד מועד.
טעות בידו.
כאשר תתפוצץ — יהיה הנזק שתגרום גדול
לאין־ערוך ממה שמר בגין משער. היא עלולה
למוטט הרבה יותר מן המתוכנן.
אילמלא הפלגנו כולנו בסירה אחת, אפ שר
היה לצפות במחזה בשיוויון־נסש או
בהנאה, איש־איש על־פי מיזגו. אך העובדה,
שלרשות כולנו עומד כלי־שיט אחד — וכלי־השיט
הזה עלול להיפגע פגיעה כה חמורה
— עובדה זו אינה מאפשרת לנו להתבונן בנעשה
כאילו לא היה נוגע בנו כל עיקר•

״סעריב״ צא 18.8.111

זאב שיך:
תבוסה או הצלחה?
דומה שיותר משזו הצלחה של אש״ף ב־מילחמה
זו, הרי זהו כישלון ישראלי שהחל
עוד לפני המילחמה. אנו, ורק אנו בלבד,
העלינו את הנושא הפלסטיני לרומו של עולם.
יש לזכור, כי מאז בואו של סאדאת לירושלים
והסכמי קאמפ-דייוויד הפך הנושא הפלסטיני
למשני, ותהליך זה חוזק עוד יותר בעיקבות
מילחמת עיראק-איראן. ממשלת ישראל׳ עם
הדיבוק הפלסטיני שלה, דחפה את הנושא חזרה
לראש הסולם. נכת שאין לדעת עד מתי
תימשך מגמה זו, אך ברור כי דווקא מילחמה
זו הגבירה את סיכויי ההכרה וההידברות עם
אש״ף בעולם, או מה שפלסטינים רבים מכ נים:
קיצור הדרך למדינה פלסטינית.

סים תלויים, נסעה בעגלתה אלמנה בשם
אמא קוראד עם ילדיה, סיפסרה בסחורות
ועשתה הון משני הצדדים או מעשרת
הצדדים הלוחמים. רק שבניה נגזלו ממנה
אחד־אחד ונשלחו להילחם, למות ולהיתלות,
מאולם ועד מץ, ממץ ועד מוראביה. היא
עשתה כסף והילדים מתו. ועל זה יש מחזה
של ברטולד ברכט. ואין חדש תחת השמש.
והגועל גדול, גדול עד אין כוח לשאתו.
ואתה, מה לך פה, בן־אדם? קום ברח המיד־ברה,
ושאגיתך המרה שלחת — ותאבד בסערה.

״ידיעות אחרונות״ צאע0.8.1צ

שמואל שניצר:
הנץ החדש
בתוך המילחמה הארוכה והעקובה־מדם ש עכשיו,
כך יש לקוות, היא מתקרבת סוף־סוף
להפסקת־אש אמיתית, קם לנו טיפוס חדש של

זאב: כסא למסירה

״דבר״

בועו ועוון :
אמא קוואד

בין כל אותם הצבאות שנדדו על פני הארץ
הנשמה, ביו הערים השרופות והעצים המכו

חיים
גווי:
עשוה צדיקים

ראש־הממשלה

מנחם

בימאי היפאני
משחקות כתובו:

כגץ:

• הסופר עמוס עוז :״המערך לא מבין
שבגין מטיל עליו מצור. והוא מנסה להיחלץ
מן המצור הזה בהתגנבות־יחידים או בתח בולות.
לכן בגין מקרקס אותו כל הזמן.״

יהושע סונוד:
איו נודע?
לבורג נודע על המילחמה מגיוס בנו. לרוני
מילוא — מאחיו הטייס. לקורפו — מפגכ״ל
אגד, ששאל אותו למה מגייסים בבת־אחת כל בך
הרבה אוטובוסים. למרידור — כאשר נת בקש
להפסיק לזמן־מה את פיתוח הפרוייקטים

ך * איטלקי זאמכטי, כפי ש ׳
1הסתבר לבסוף, אינו מבין
מילה בצרפתית, ומשום כך הוא
לא ראה את כל הסרטים, ולא
הבין כמה מן האחרים, שבהם
׳שימשה השפה הצרפתית כשפת
הכותרות. קשה להבין כיצד הוא
חידשה לעצמו להיכלל בחבר־השופטים.

קיעקוע

העיתונאית זיווה יריב :״מקורות
באקדמיה השוודית חוזרים ומאשרים שאכן הם
שוקלים הענקת פרס נוסף לראש־הממשלה,
מנחם בגין: פרס נובל לשלום הגליל.״

״מעריב צאד!.1א.טצ

סיום ברגל
שמאל

כאשר חדלה האש אתה יושב עד שעת
לילה מאוחרת עם אנשים נפלאים. החינוך
הצליח ! הם חותרים להבנת תכלית המעשים,
לצידקת הדרך. הם עשויים גם לבטים וספ קות
המאפיינים חברה נאורה. בעיות מצפון ומוסר
מטרידות אותם, גם כאשר הם ממלאים
את הפקודות.
אומר לי טייס אחד: אנחנו תוקפים מטרות־נקודה
מסויימות ובדוקות, לא מטרות שטח.
אנחנו יכולים לדייק עד פיזור של 50 מטר
במיקרה הגרוע. אנו יורדים על בית זה או
אחר שאובחן, ללא ספק, כמטרה, על עמדות
על קטיושות. איננו רוצים לפגוע באזרחים.
אנו עושים הכל כדי למנוע זאת, אך לא
תמיד זה אפשר. הפיזור של הארטילריה גדול
ורחב יותר, שלא לדבר על הקטיושות שהפע לנו.
נגרם הרם רב. אני לחוץ. כאשר ביקש
סדום, חיפשו צדיק
אברהם על נפשה של
אחד. לא היו שם בביירות עשרה צדיקים?

״ירדן שולחת מיברקים אל האמריקאים, בהם
היא זועקת שישראל עומדת לפלוש לעבר ה ירדן
ולכבוש את רבת-עמון. אנחנו מצידנו
לא ניזום שום התקפה על מדינה ערבית כל-
שהיא.״

נץ ישראלי, שמסופקני אם יש מקום לברך על
הופעתו. זהו הנץ הקשוח, שבעיניו המטרה
מצדיקה את כל האמצעים ! האיש שבאחד־עשר
השבועות האחרונים לא איבד אפילו דקה
אחת של שינה בשל לבטים בשאלה אם כל
הקרבנות האזרחיים שנפלו וכל ההרס שנגרם
הכרחיים היו להשגת יעדיה של המילחמה.
בעיניו של בעל־הכנף, הזה, מי שליבו נוקפו
— אין לו חלק בהסכמה הלאומית, והוא
פוגע במוראל ונותן סיוע לאויב.

(המשך מעמוד )72
אך אימהוף היה היחידי שטרח
להסביר את עמדתו באורח תרבו תי.
השופטים האחרים התנהגו ב צורה
מוזרה. הפולני פשוט הסתלק
בזעם וחזר למקום מושבו בלונדון.
סירטו מונלייטינג פתח את הפס טיבל
מחוץ לתחרות, ונראה שהוא
ביקש — ללא הצלחה — לשכנע
את המפיק הצרפתי להשקיע בסיר־טו
החדש. סקולימובסקי לא ראה
את כל הסרטים, והתנהג בצורה
שהיתר, אופיינית לו כבר בעבר.
דחף הצרפתי, דה־פלנטייה,
לכיוון ההפקות בעלות האופי ה־

פסוח׳ השבוע

שניה מנדרסון:
הישג חלק

״עד המשמר״ צ8ד.15א0.צ

״דבר״

״הארץ״

מבחינת ישראל — הוצאת אש״ף מביירות
היא בשלב זה, הישג חלקי בלבד. הישג זה
משאיר את ישראל עם היעדים הגדולים של
המילחמה בלבנון — אותם יעדים שנודעו ו הוגדרו
רק אחרי השלב הראשון של מה
שהיה פעם מיבצע ״שלום הגליל״ .היעדים
הגדולים האלה — סיוע להקמת ממשלה יציבה
בלבנון, הוצאת כל הכוחות הזרים מתחומה,
ולבסוף חוזה שלום ישראל-לבנון — רחוקים
היום כסי שהיו לפני שהוחל כ״שלזם הגליל״,
וגם בקרב חברי הממשלה יש מטילים ספק
ביכולת להגשימם.
בתוך הממשלה יש מי שמקשיב היטב להתבטאויות
של שרון ולאיומים המרומזים כלפי
סוריה. גורמים ממשלתיים כבר אסרו השבוע
כי תהיה זו ״שגיאה פאסלית״ לדחוף את ה סורים
למילחמה ולתקוף את אש״ף בטריפולי,
כדי להגשים את היעד של ״הוצאת הכוחות ה זרים״
מתחומי לבנון.

שלו באוסטרליה, ולטפל בפליטי לבנון. מה
שעדיין לא ברור: איך נודע הדבר לבגין. שרון
חוקר.

פיצוץבפסטיסד יי

• הנ״ל ג ״הפעם הראשונה שאנו יוצאים
למילחמה כמו לבורסה. ניצול שעת־כושר.
השקעה הגיונית, מחיר סביר, דווידנדים עצו מים.״

העיתונאי שלום רוזנפלד :״מיב-
צע שלום הגליל הוא המילחמה הראשונה ש ישראל
מנהלת כשגבה אל הסכינים ופניה
ימול מצלמות הטלוויזיה.״
• הנ״ל :״מישפחה שכזאת נוסח ישראל־סבא
בכותרות העיתונים, קיץ : 1982 חותנו
של השר. בתו של השגריר, בנו של אלוף.״
• האמן יגאל תומרקין: על אתרים
בתל־אביב :״זו מארינה? זה מחנה־ריכוז• אתה
לא יכול להשיט שם סירה. מחנק. כיכר־את־רים
זו כיכר? זה מיבצר. מי מתחזק את ה מצודה
הזו ואיזה ריצוף עשו שם? פעם הלכ תי
שם ושברתי רגל. בכלל, בתל־אביב יש
מדיניות־ריצוף של חדרי־אמבטיה• רק אס״
לות־בידה חסרות שם. בכיכר־אתרים יש הרג שה
של עמודי־תלייה. תראו מה שעשו מכיכר-
דיזנגוף: אחד מתחכך בשני, יושבים שם אחד
על בירכי השני, ממש טירוף י״

מיסחרי יותר,
לכיוון של סי
ההונגרית סיי
היא היסטרי
הל־הפסטיבל
עבודתו ברג
טיבל ברגל ש
פטרוני הס
לוקרנו, נחרד
טיבל ללא פר
נומה, ובין הבוקר,
בלילו׳
הוקם צוות־ישבו
שלוש
רופיים ידועי
נדב עלום־שם
סך 10 אלפים
כפרס כספי, בס
מוזהבים והמת.
השופטים החד־ארבעה
סרטים,
שצויינו על־ידי
רישמי. בפרס ה
של אכטנבוש, הח
קיבל כבר בעבר
נות הגרמנית.
לשווא ניסה אימהוף
היה פסטיבל הטוב בי
ללוקרנו מעולם. את ה׳
כבר אי־אפשר היה למחות.
קות בדבר כישוריו של
החדש הושמעו בקול רם.
העיתונות האיטלקית,
כי לסרט רביעיית ראזל -ייי
ראשון, הקי
בלוקרנו ל
היתה לו
צעצוע

שסבר

הגיע אלוף השלם במשקל קל
יותר משקה פוחת משקל

גי תמערכותתדמית

מארצות הברית לישראל -הבקבוק הפלסטי
הענק, המכיל 2ליטר משקה! ושוקל(עם
המשקה) כמו בקבוק זכוכית של ליטר.
חברת ״טמפו״ ,נאמנה לדרכה, גאה להציג
את המלה האחרונה בתחום המשקאות
הקלים -קנקל.
מעכשיו אין צורך להסחב הלוך ושוב עם
בקבוקים כבדים, השוקלים יותר מהמשקה
שבתוכם .
אין צורך בפקדון.
קנקל בקבוק ענק חד פעמי -מלא כל טוב.

עובדת

| משהה כלים; משחה מחמת

לניקוי בלים וניקוי כללי, מכילה
חומר מיוחד להגנה על עור הידיים.

מ 1צרי ״קליל״ משתקים ם//ר
מוצרי תבן -חברהל שיתק בע״מ.
״ קליל ״ מ בי אהאת אי כו ת הי בו אלארץ
אל ת שלמי יו תר /

י יסגמך ן־

עושה עבודה נקיה

מי ט ל

מי במוני מבינה אותך,האשה העך ברת, החמרת
תשושה ורצוצה בתום יום עבורה מפרך, לא תמיר נותר בך כזה להתחיל
בעבודת הניקיון,אבל ״במובן״,אי: מי שיעשה זאת במקומך. המוצרים החרשים של ״קליל״
באיכות הידועה של מוצרי התעשייה הקיבוצית יקלו עלייך את העבורה ויעשו אותה נעימה יותר.
\ אבקת כביסה: האבקה הקלה האמיתית למכונת הכביסה, לכביסה לבנה וצבעונית, לבותנה ולאריגים
שמפו בלים: נוזל ריחני מקציף בניחוח לימון לניקוי בלי אובל
סינטטיים, חסכונית ומתאימה גם לחיתולים| .
שמפוקל: שמפו לכביסה ביד,בייחוד לבגדי צמר ובדים סינטטיים,
מכיל חומר מיוחד להגנת עור הידיים.
מעניק לבגד רבות וברק טבעי, מכיל בושם וחומר להגנת עור הידיים|§ .י•׳ מרבך כביסה: מקנה לבר גמישות
ורבות, מעניק לכביסה ניחוח עדין, מתאים לכביסה במכונה ו ביד.
|; בלורין: אבקה מרוכזת לניקוי וחיטוי השירותים,מלבינה כיורים,אסלות ומשטחי חרסינה.
שבחי אתה״חול״ המוכר לך,את בלורין די לפזר על המשטח הרטוב ולנגב בקלות.

^ רפינ1ל:ג׳לי מרוכז בריח אורנים לניקוי כללי,מצויין לניקוי הרצפה

והשירותים, מסלק ריחות רעים ומותיר ניחוח נעים.

>91091
מאת מאיר תדמור

ה בו רסה

הבורסה עושה גלים
אם יצטרכו לקבוע פעם יום חג לבורסה, מין ראש־השנה,
או אולי נכון יותר לומר חג־הביכורים. יקבעו בוודאי את
השבוע שעבר עלינו לטובה. המון המראות, מעט נחיתות, כמעט
בלי הפצצות בשטח בנוי, והסכמים מכובדים.

וכל מי שמצטרף לחגיגה צריך רק לזכור שאחרי
ראש־השגה בא יוס־כיפור, ואחרי חגיייהביכורים כא
תישעה־באב. מה זה אומר $שצריך להיזהר, כרגיל.
ואגב: הימים הגוראים לא צריכים לבוא כתוצאה
מאיזו סילחמת־שלום דווקא. לפעמים מספיק חוק
פשוט שעובר בכנסת.

יותר מכל צריך להיזהר ממניות ישיש סביבן תכונה רבה.
בניגוד למה שקורה באגדות, בבורסה התל־אביבית תכונה לא
נוצרת מאליה. מישהו גורם לתכונה. הוא רוצה לגרום למניה
שתיראה מפתה ומעניינת, להכניס את הציבור הרחב׳ ולהזדחל
החוצה לבדו. יש כמה בבורסה שמתמחים בזה. על כמה מהם
כבר סופר במדור הזה, ומי ששכח קיבל תיזכורות בלביתרום
ובאירועים חברתיים אחרים.

רע שוצד צו ד־ ם
עד כאן אין הרבה חדש. כל מה שהוא חדש, הן שמועות

שחל עליהן כל מה שנאמר כבר כאן. גם למדור הזה הגיעו
שמועות. אם הגיעו .,סימן שמישהו היה מעוניין שיגיעו, אז
נא להיזהר גם איתן, ואחר־כך לא לבוא בטענות:
לפני זמן לא רב הופיעה בבורסה המניה של קונסורציוס
עם הרבה רעש וצילצולים. מלחשים בבורסה שהשבוע עומדת
החברה הזאת לצאת עם הודעה מעניינת. זה מעניין את מישהו?
ומבט על הגלים. עכשיו, בקיץ, זד, לא כל־כך רע. לפני
שבועיים יצאו שתי מניות חדשיות על מישקלו של השורש גל.
קודם כל, גל. לפני שבועיים היא יצאה בשיער של .330
עכשיו היא עומדת בערך על .450 יש כאלה שאומרים שתוך
זמן לא ארוך היא תגיע ל־סססז. אלה שאומרים בטח מקווים
שזה יקרה. הם טוענים שאין פה עניין של ספקולציה, אלא
שהחברה עצמה היא ״וצאת מן הכלל. בבקשה.

הגל השני הוא גלי זוהר. גם היא יצאה לשוק לפני שבועיים,
בשער של . 120 עכשיו היא עומדת בערך על ,250 במיסחר
מבוקר. אלה שמדברים עליה טוענים שיש לה מקום להמריא
עד ל־.600

השמועות האלה הן כעדכון מוגכד מאוד, כמו
כל השסועות האחרות, הן לא שוות יותר, ולא שוות
פחות.

ופ שד מי פ ד טי־ ה מ
לא אחת אמרו על יורם ארידור שהוא
המסא״יניק של הליכוד. האיש שאיגף
בהסתדרות את המערך משמאל, כאשר
היה בסיעת תכלת־לבן, ממשיך להפתיע.
אולי משום שהוא מבין שאם ההמונים
לא יקבלו מהשילטון משהו נוסף, אחרי
הטלוויזיות הציבעוניות, ורק בעלי־ההון
יקבלו, ההמונים לא יצביעו עבור הליכוד.
ארידור הטיל את כל כובד מישקלו
על קבלת חוק המיסוי האינפלציוני, שעבר
בכנסת לאחרונה, ושנועד למנוע קיום
מיקלט למיפלטי־מס כתוצאה מרווחים

אינפלציוניים. באותה עת הוא נועד להציל
את אלה שהאינפלציה, ביחד עם המיסוי
הקיים, הורסת אותם.
חברות או עצמאיים גדולים צריכים
לשלם מס עד 61 אחוז. בחינת מאזני-
חברות שונות לשנת־המס 1980 מראה,
ששיעור המס שהם שילמו היה קטן לאין־
שיעור. רווח החברה ההסתדרותית הגדולה
כור, היה 646 מיליון שקל, כשמהם 57
מיליון שקל בלבד שולמו למס־ההכנסה :
כתישעה אחוזים. חברת לודדיוז הרוויחה
13.4מיליון שקל ושילמה שני מיליון

שר־אוצר ארידור
המפא״יניק של הליכוד

המאפיה החיפאית בפעולה

והכי נכון בבורסה: הם יצאו בזמן, קצת אחרי שבשבועון הזה התפרסמה כתבה מפורטת
על מעשיהם (הננורנו הזה .)2318
למאפיה החיפאית היתה קרן הבר, ועד היום לא ברור אם יותר משקיעים עשו
ממנה דירות ומכוניות: ,או שיותר משקייעים הפסידו בה דירות ומכוניות. הסוף ידוע,
וכביר נלעס בכל העיתונים. עקיבא בר מסתתר מאימת נושיו. יש שמועות שהוא
ברח לחו״ל.

בשמועות האלה אין אמת. עקיבא כר חי ומסתתר כארץ, והוא
לא יסתתר עוד זמן רב. הוא עומד לצאת, וזו לא שמועה

לא ודא: ממהרים להשיב השר
ועוזריו, ומעלים טענות מטענות
שונות* אך ימה שחשוב הוא, שכאשר
לאותו מישרד־אוצר יש
אינטרס לסכסד מישהו, אז הוא
עושה זאת עד הסוף-.

ניקח למשל את התעשייה הפטרוכימיה
עמוסת־הגרעיונות. חברת פרוטארום, ה מייצרת
פי־וי־סי, היא בבעלות משקיעים
אמריקאיים. סיפור הקמתה, שמבחינה כל כלית
לא הצדיק את עצמו׳ שייך לתקופת
שילטון אחרת.
אם אתם לא יודעים, אז ועדת־הכספים,
בקואליציה מקיר־אל־קיר, החליטה להעניק
למיפעל המפסיד 30 אלף דולר בחודש
כסיוע שוטף, ועוד הלוואה של 17 מיליון
שקל. המדינה נתנה ערבות להלוואה נו ספת
של 10 מיליון דולר. איש לא מסוגל
לחשב כמה הם קיבלו עד היום מבלי
להזדעזע מהסכום הכולל.
כן ניתן סיוע למיתקן האטילן שבבתי-
הזיקוק בחיפה, כדי שהם יוכלו למכור
במחיר מוזל את חומר־הגלם של הפי־וי־סי
ושל הפוליאטילן שבו משתמשים ר.מיפ־עלים
הפטרוכימיים.

אך לא זו הנקודה. כאשר בכל שבוע־שבועיים
מועלה רטרואקטיבית מחיר ה חשמל,
וטוענים שאי־אפשר לסבסד אותו
כל־כך, כדאי שיבינו שהטענה אינה פשו טה.
חשבון־חשמל מתחיל להוות אחוז נכ בד
ממשכורתו של השכיר הממוצע במשק.
לסיבסוד יש פנים רבות, וסיפור פרוטארוס
יוכיח. ואם כאן יש סיבסוד, ספק אם
האינטרס הקבוע של שר־האוצר ועוזריו
צריך להיות צימצום או ביטול הסובסידיות
של מוצרי־הצריכה הבסיסיים.

פעם קראו להם המאפיה החיפאית. לא מאפיה של לחם. דווקא יש מאפיה חיפאית
של לחם שמשחקת בבורסה, וזו פיריון של מיקי אלבין. המאפיה האחרת היתה מורכבת
משלושה שותפים. השותף הבכיר היה עקיבא בר, מרצה לכלכלה בקורסים לניהול
של אוניברסיטת חיפה. השותפים האחרים היו תלמיד של עקיבא בר, ושמו רני קופלמן,
ומבטח חיפאי ששמו מאיר הבר. שני האחרונים ידעו להגשים את הכלל הכי עתיק

מנהלים עקיבא בר, מאיר הפר ורגי קופדמן

״לא יתכן שהמדינה תסבסד באחוזים
כה גדולים את המוצרים הבסיסיים.״ על
סיסמה זו שב וחוזר מישרד־האוצר, כאשר
מועלים מחירי הלחם, החלב, השמן, הנסי עה
בתחבורה הציבורית, החשמל ומה לא.
באמת לא יתכן. אך אם חיים במדינת-
רווחה -אולי חלק מרכזי מתפקידה הוא
לשמור על רמת־מחירים נמוכה של המו צרים
העיקריים.

כל המערכת מסובסדת וממשיכה
להפסיד, ובסכומים נכבדים
מדי חודש. נציגי המערך התנגדו
לסגירת החברה, אולי מחשש שהפועלים
המפוטרים יעברו למיפ־לגה
האחרת, אולי משום שסגירה
היתה צריכה להעיד על כישלון
השיטה שד שר־המיסחר־והתע
שייה לשעבר, חיים ברדב.

ב ר נמצא בארץ!

הסיבסוד הפטרוכימ

שקל, שהם 15 אחוז. חברת שופרסל הר וויחה
54 מיליון שקל, שילמה שלושה
מיליון שקל, שהם חמישה אחוזים וחצי.
חברת הביטוח סהר הרוויחה 14.7מיליון
שקל, שילמה חמישה מיליון וחצי שקל,
שהם כ־ 37 אחוז. מן תעשיות הרוויחה 4.3
:מיליון שקל, שילמה 750 אלף שקל,
שהם קצת יותר מ־ 17 אחוז.
הכיצד? התשובה טמונה ב״מכבסת ה־מיסים״
המפורסמת. חברות גדולות, בנ קים,
קבוצות ועצמאיים גדולים, גילו
שאפשר לרכוש מיבנים, לשלם הצמדה
וריבית ובסופו של דבר להחזיק ברכוש
ששילמו עליו עשרה אחוזים מערכו. חברות
השקיעו במילווים מועדפים, באגרות*
חוב או בקרנות נאמנות ; חילקו רווחים
פטורים ממס לבעלי מניות, במהלך שנת
המס. הקימו חברות־בת שאליהן העבירו
את עודף ההשקעה באינרות־חוב ללא
ריבית, והחברה השניה קנתה ניירות־ערך
פטורים ממם, בעוד שלעצמאי הקטן היו
קשיים של מימון בתנאי אינפלציה. הוא
שילם מס על רווחים נומינליים ולא על
רווחים ריאליים, והגייע אף לשיעורי מס
של 90 אחוז ויותר.
על רגל אחת, מטרת החוק החדש היא
מניעת אי־שיוויון בתשלום־המס כשרווחים
מופנים לבורסה ׳ולא לייצור. ואכן, אחד
הסעיפים החשובים בחוק הוא שניירות-
הערך של העסק יחשבו כחלק מההכנסה
שעליה משולם מם. החוק החדש נועד
למעשה להטיל מס על הכנסה ריאלית

ולא נומינלית, בדרך של חישוב שונה
של הון הנכסים והמלאי לצורכי גביית
המס.
מתנגדי החוק היו קודם־כל החברות
הגדולות, הבנקים והמיפעלים ההסתדרד
תיים. לישכתו של ארידור המתה מאינ טרסים
שונים שניסו להפעיל עליו את
כל כובד מישקלם הכלכלי והאלקטורלי,
אך ארידור הבין, כנראה, שההמונים לא
עומדים מאחוריהם.
אם החברות הציבוריות עוד הרשו
לעצמן להראות רווחים שעליהם שילמו
מס קטן, הרי שהפרטיים לא התביישו
להציג מדי שנה הפסדים. עתה תהיה להם
הבעייה.
אך הבעייה הגדולה תהיה ליועצי־המס
ולרואי־החשבון. אלה, שקיבלו לעיתים עד
מיליון לירות לישעת־ייעוץ כדי שהחברה
לא תשלם אף לא אגורה בתום שנת המס
למס־ההכנסה, ייאלצו לתת עצות רגילות
במחיר נמוך הרבה יותר.
יתכן שבמחשבה לטווח ארוך מחכה
ארידור לקולותיהם של העצמאיים הקטנים
ולבעלי החברות הקטנות שלא יישחקו
במירוץ האינפלציוני. בעלי־הרווחים יצ טרכו
להשקיע בייצור שיגביר את פעילות
הפיתוח המישקי ויצמצם כיסי־אבטלה.
ארידור עדיין לא התקרב לפיתרון הבעייה
הדראמתית של אינפלציה תלת־סיפרתית,
אבל זה כבר סיפור אחר.

עורכו הקבוע של המדור,
מאיר תדמור, יצא לחופשה.
בהעדרו עורכים את המדור
שלמה פרנקל ובני ציטרין.
1- 7 9

ידיו ש ל תינוק
(המשך מעמוד )9
הוא צלם־חוץ, ואני לוקח אותו
איתי למקומות שלעולם יא הייתי
לוקח צלמים אחרים.״
על שהתרחש ב־ 1באוגוסט, היום
שבו הופצץ בית־המגורים, סיפר
פארי- :במקום נערכה הפגנה של

גבול הירוק שבין המערב למיזרח,
הוא הפציץ את הבית. בטקסט
ששלחתי עם התמונה היה כתוב
במפורש שההפצצה בוצעה בטעות.
מייד לאחר מכן נסעתי עם לביודהחולים, ושם צילמנו
הילד. התינוק היה עטוף כולו.
אומרים שהוא נכווה, ולכן

חנוך את כעת
היה

מווע רא הגיע צוות החקירה
של מישוד הבריאות אל הצלם
שצירם את התמונה? האם
סבווה מעוכה התעמולה
הישראלית שתינוק ללא אב
עדיף על תינוק ללא ידיים?

ת 1 1 * 3111״

חי ל־ ה אווי ר

והנמצא בשכונת מגורים נוצרית במיזרח העיר
הירוק המבדיל בין המיזרח למערב. במקום
אני מוכן להישבע על זה, אני
יודע מה שאני אומר.״
עם פאדי שהיה חנוך גוטמן,
מיטרי בבית־החולים וצילם. תמונה
דימה, לא כתב בטקסט שצירף
לתמונה, כי התינוק היה קטוע שתי
היה עטוף כולו בתחבושות. רק
רגליו היו גלויות וחלק מפניו.
אבל אם פאדי אומר שהאחות
אמרה לו כך, אני מאמין לו במאה
אחוזים. הוא בחור ישר והגון מאין
כמוהו. אפשר לסמוך עליו במאה
אחוזים.
חנוך גוטמן, ש שהיה עם פאדי
יש לו אישור לעבודה מטעם מיטרי, הצלם הלבנוני, בעת צילום
דובר צה״ל, וכולם מכירים אותו
התינוק! הלבנוני וצילם אותה תמונה, בדיוזק. הוא טוען כי לא ידע
כבחור מצויין והגון. כעת, מאז
שלתינוק אין זרועות, אך הוא מאמין לפאדי מיטרי ששמע על כך.

הצרם הישראלי

התקיימה הלווייה ורוכזו בה מכוניות צבא של ה־פלאנגות.
הריכוז הצבאי עורר את תשומת־הלב של
הטייס הישראלי, שהפציץ את הבית וגרס לאבירות
רבות בנפש. בין הפצועים היה התינוק האומלל,

מקור הגירסה הישראלית הרישמית
הוא בעובדה שבאותו בית־חולים
שהו באותה שעה שני ילדים ש־שם־מישפחתם
דומה. הילד שבו
מדובר, אומר מיטרי, שמו אילי
סעיד. התינוק שצולם על־ידי משרד
הבריאות שמו אליאס סעדה —
שני שמות שונים לחלוטין. לדבריו,
ניסה לאתר את התינוק אחרי ה־שערוריה
שהתעוררה, אך התינוק
נעלם וגם האחות מסרבת למסור
אינפורמציה.
כל הפרשה כולה תמוהה. רק
מוח מיוחד במינו של המסביר ה ישראלי
המצוי יכול היה להמציא
אותה. איך לדעת מערכת־ההסברה
הישראלית יקבל העולם את התנצ-

תינוק יש ידיים או לא, כי התינוק
סבור מישהו כי תינוק שנכווה
ואיבד את אביו בהפגזה עדיף על
פני תינוק שאיבד את שתי ידיו ז
מה יותר נורא: ילדה בת 15ה נשארת
עם תינוק שרוף ובלי בעל,
שנהרג בהפנזה, או תינוק שנשאר
בלי ידיים?
אם אמנם חקר סישרד הבריאות
את הפרשה, כיצד לא שאל את
הצלם שצילם את התמונה — צלם
ידוע ומוכר, שניתן בקלות לאתרו
ושכמעט כל הכתבים והצלמים ה-
ישראלים השוהים בלבנון מכירים •
אותו ז כיצד לא הגיע אותו צוות
חקירה אל הצלם הישראלי חנוך
גוטמן, שצילם אותה תמונה?
התשובה כנראה מכוערת מאוד:

הפלאנגות במיזרח ביירות ערכו הלוו״ה בקירבת הקו הירוק וריכזו מכוניות
צבאיות, שמשכו את תשומתיהרב של מטוס ׳שואדי שהפצי׳ץ את מערב
העי!־ .ה תוצאור! היותה אסון שבו נפגע גם ה תינו ק
הפלאנגות, שריכזה מכוניות צבאיות
וצבא רב. היה ברור שהדבר יעורר
את תשומת־לב הישראלים, ולא
ברור היה לי לסד, הפלאנגות לא
סימנו את כלי־הרכב שלהם. ואמנם,
כאשר אחד המטוסים שהפציצו את
מערב העיר ראה את התכונה ה צבאית,
שהתרחשה ממש על ה

עטוף.
ההגיון אומר, שמי שנכווה
בגופו זקוק לאיוורור, לא לכיסוי
שידבק לעורו ויקרע אותו מעליו.
אני ראיתי שלתינוק אין זרו עות, רגליו נראו בבירור. שאלתי
את הארות, והיא אמרה לי שזרועותיו
ניזטעו.

צילום התמונה ופירסומה, הוא
מדוכא. בא לכאן כתב של מעריב
והטריד אותו .,מטרידים אותו מכל
העולם. הוא לא רוצה את זה, הוא
בסך הכל צלם שעושה את עבודתו
ועושה אותה טוב. הוא לא רוצה
שיטרידו אותו.״
פאדי מיטרי סבור כי ייתכן ש־

לות ישראל על הפרשה — האם
ידיו. כשנשאל מדוע, השיב- :אני
לא דיברתי עם האחות. פאדי דיבר
איתה. אני לא שמעתי אותה אומרת
שאין לו ידיים וגם אם היתה או מרת,
לא הייתי מבין. הם דיברו
ערבית .־־
״אי-אפשר היה לראות אם ל
צוות
החקירה של מישרד הבריאות
אינו מעונין באמת ולא רוצה לדעת ״
אותה. התעמולה הישראלית המ ציאה
תינוק חדש, בתיקווה מוזרה
שתינוק בלי אבא ועם כוויות ישכך
את הזעם שנוצר אחרי פירסום
תמונת תינוק הסר־ידיים.

שרית ישי 1

ינוי

יהמשך מעמוד )8
אך איש מהעיתונאים
המקום.
החיילים המגיעים בקבוצה השנייה חוב שים
כומתה שונה — אלה הם אנשי
האירגון הפרו־עיראקי.
בנמל נמצאים כעת שלושה צבאות :
צרפתי, לבנוני ופלסטיני. קשה מאוד
להבדיל ביניהם.
בעוד שהחיילים בקבוצת־המשאיות הקו דמת
נשאו קיטבגים, החיילים המגיעים
כעת נושאים תרמילי־גב, ועליהם שמיכות
מנומרות. הם יורדים מהמשאיות ומתפקדים.
קשה שלא לחוש כבוד לדרך שבה
הם עושים את הדברים, בסדר מופתי,
במישמעת, ללא בעיות. המפקד עוטה מס ביב
לצווארו זר של פרחים לבנים.
כמה חיילים נושאים על גבם או־פי־ג׳..
חייל אחד נושא תחמושת. איש זקן, לבן־
שיער, נושא מיזוודה, יורד גם הוא מאחת
המשאיות ועולה לאוניה. בין העיתונאים
רבים ה:־חושים: האם בין החיילים גם
אנשי־הנהגה של אש״ף ו האם ינסו להב ריח
כך את יאסר ערפאתו
מגיעה הקבוצה השלישית. שוב ארבע
משאיות, דיגלי פלסטין, כתובות, תמונות
יאסר ערפאת. החיילים יורדים מהמשאיות,
מתפקדים ונכנסים אל בטן האונייה.
אינו נוטש

** יתונאים המגיעים מביירות המע־
^ רבית מספרים על תמונות קורעות־לב
של נשים הנפרדות מבעליהן, ילדים הנפ רדים
מאבותיהם ואמהות הנפרדות מבניהן.
טיקסי הפרידה, כך מספרים העיתונאים,
בעיצומם. ואליד ג׳נבלאט, המנהיג הלבנוני
הדרוזי, נפרד מחיילי־אש״ף בהורקת מח סנית
ובקריאות־עידוד.
לפני היציאה לנמל ביירות נערך טקס
באיצטדיון, אחר־כך עלו החיילים על
המשאיות. רחובות ביירות המערבית המו
אדם בשעה שהמשאיות עברו בתוכם. הה מונים
קראו קריאות־עידוד בנוסח של
״ברוח ובדם״ .אשד, אחת נראתה כשהיא
רוקדת עם רובה קלצ׳ניקוב.
העיתונאים הזרים שחזרו ממערב העיר
גרמו לנו להבין טוב־טוב שגם הפעם,
הסיפור האמיתי נמצא בצד ההוא.
פה, בנמל ביירות, ציפו הכל להפלגתה
של סול גיאורגיוס. דלתותיה האחוריות
נסגרו, עוד תמונה אחת של האוניה
העוזבת את הנמל — והעיתונאים ממהרים
לבניין סמוך, שממנו צופים כעת שר־הביטחון
והרמטכ״ל בפינוי. שר־הביטחון,
כך אומרים, יערוך מסיבודעיתונאים. ה חיילים
הצרפתיים, בעלי הכומתות הירוקות
והאדומות וחייל־׳ צבא לבנון, נוטשים כעת
את הרציף, והאונייה עושה דרכה, לאט-
לאט, אל לב הים.
בערב, במיסעדת־דגים בג׳ונייה, מתחת
לקאזינו דה־ליבאן, החיים כרגיל. המיסעדה
מלאה מפה־לפה, כאילו לא התרחש זה
עתה מאורע היסטורי• אני מבקש מידידי
הלבנוני תרגום לשיחות המתנהלות סביבי.
קשה להגיד שהלבנונים עסוקים בנושא
הפינוי. הם מתווכחים על טעמו של הדג.
במיפרץ היפהפה והרוגע של ג׳ונייה
החיים כרגיל. כמה מידידינו עזבו את
העיר לחופשת־הקיץ שלהם, ונצרת קרקור־איאן,
לבנוני ארמני המתגורר בחלקה
המערבי של העיר, מספר לי שהוא מגיע
לג׳ונייה כל סוף־שבוע. ילדיו גרים כאן.
הוא עצמו נשאר במערב כדי לשמור
על הבית.
אני שואלת אותו איך הוא מרגיש
אחרי התחלת הפינוי והוא אומר שהוא
מאושר. אני שואלת אותו אם הוא אוהב
את הישראלים, ונצרת קרקוראיאן, העובד
כראש פקחי מיגדל־הפיקוח של נמל־התעו־פה
של ביירות, אומר :״אני רוצה להגיד
לך משהו, אבל תבטיחי לי שלא תיעלבי.״
אני מבטיחה, והוא אומר :״את יודעת,
עד שהגעתם לנמל־התעופה היה לי כבוד
אליכם. אבל אחרי שהגעתם לנמל־התעו־פה,
וראיתי איך החיילים שלכם גנבו,
חירבנו, השתינו והשחיתו כל חלקה טובה,
אני לא חושב שאני אוהב אתכם עוד.״
אני מנסה לדבר איתו על הפינוי. קר־קוראיאן
מתחמק מהנושא, הוא ממליץ
על דג טעים במיוחד, ומדבר איתי על
ירושלים, שם מתגוררת אחותו, שהיא דוס־את־ילדים
בשכונת שועפת.
ארץ משונה. אש״ף החל בפינוייה, וכאן
בג׳ונייה החיים כרגיל.
העולם הזה 2347

ה ת מונ הלמ על ה צו למהד קו תמע טו ת
אחרי ש או טו בו סטלצה״ ל נורה מן
המארב, מצפון לצור, ביו ם הרא שון ה שבוע.

או טו בו סנר אה משמאל. הו א ירד מן
הכביש א ח רי ש הנ הג נפצע, ונ תקל בעמוד-
ח שמל. חמשתה חיי לי ם ש היו בו נפצעו
מ הי רי, אחד נפצע פצעים אנו שי ם. מי מין
נ ר אה אחדה חיי לי ם ׳*ישבו ברכב ה ראשון
ש הז ד מן ל מ קו םאח רי הירי, שפ תחו
מייד באש.
צוות ״ ה עו ל ם הז ה ״ ,שחזר מ סי קו ר
הפינוי בביירות, הז ד מן ל מ קו ם שתי
ד קו תלאחר מכן, כא שר חיי לי צ ה״ ל
הרא שונים התא רגנו לפעולה. הצלמת ענת
ס רגו ס טי הצטרפהאלה לו ח מי ם.
בהמ שך הפ עולה נערכה ב מ קו םתק רית
מכוערת. אז ר ח לבוש־גופיה, שירד
מאחד מכלי־הרכב, בעל דיעו ת ל או מניו ת-
קיצוניו ת, ה ת חי ללה סי תאתה חיי לי ם
נגד הצל מ ת. בעוד שהפצועים לא נ חלצו
עדיין מן ה או טו בו ס, נ ע רן בכביש וי כו ח
סוער בין מ חיי בי ״ ה עו ל ם הז ה ״ ו שולליו,
כאשר לוב ש״הגופיה תבע מן ה חיי לי ם
הנרגשים לע שית שפטי ם בצל מ ת. שוטר
צבאי בלונדי, שסירב ל הז ד הו ת ( ב ת מונ ה
למטה) ,ה תנ פ ל על ענת ס רגו ס טי וני ס ה
בכוח לשבור אתהמצלמה שלה. רב״סרן
וסגן, שהזד מנו גם הםלמ קו ם, הגנו על
הצל מ ת.
רק לאחר מכן הגיע מ סו ק ו הפ צועי ם
פונו. במשך כל ז מן התק רי ת נערכה
הנ ש מה מלא כו תי ת לפצוע, שנפגע בראשו
ו ש הי ת ח סכנ ה ל חייו.
בינ תיי ם הגיעו ל מ קו ם כו חו ת גדולים
של צה״ל, מ שני ה כיווני ם. ה ם נערכו
ל ס רי קתהשטח, שבו יש מ ט עי ם משני
עברי הכבי ש, אך ה תו ק פי ם נעלמו מיי ד
א ח רי ון פין\ץ,

בינוי אזרחים

חיילים ירו לעבר הבית, מתוך חשש שמא באו הוריות
משם. לאחר מכן פונו תושבי הבית. האש ה נפגנגה בזרועה
תחבשה. גס מבית סמוך פונו כמה אזרחים לבנוניים. התוקפים נעלמו מיד אחרי הפיגוע.

יריות אר המטע

עדיין לא ברור מניין באו היריות לעבר האוטו
בוס. חיילים מזדמנים תפסו מחסה ליד הבית
ומחפים על חבריהם, שהתקדמו לתוך המטע. אחרים עומדים ומתבוננים בהתקדמות.
י8 1 -

דוייחוס הסי־א״־־א״ מגדי ם:
..קוזיר״ת המודיעין והביטחון נהנית ממעמו חזק גממשדה, וענייניה רגשתדביס
היטב במיבצעים רחבים יותר ...רבים מן המנהיגים הנוכחיים הגיש לתפקידיהם
רדו השידות הצבאי״.יש דחם ניסיון לא מבוסד בעניינים שהשתיקה יפה להם.״

,ף* עכר, על רקע של יריבויות פו —/
/ליטיות וחילוקי־דיעות ביחס לסדר
שמן הראוי לכונן בישראל, נשמעו התק פות
מילוליות וביקורת עיתונאית על ה שירותים
(החשאיים) .קולות אלה טענו כי
השירותים משמשים מכשיר של מדינת־מישטרה.
בכמה מיקרים נאלצו נציגי ה שירותים
לבוא לישיבות בדלתיים סגורות
של בתי־המישפט כדי לגונן על קהיליית
המודיעין והביטחון מפני האשמות של חטי פות
אכזריות ומעשים לא חוקיים ...קהי ליית
הביון והביטחון נאמנה לחלוטין לממ שלה.
אם תבקש ממנה הממשלה לבצע
משימה מסויימת, חוקית או לא, תבצע או תה
בלי שהיות.״
זהו קטע ממיסמך המגדיר את היחסים
שבין השירותים החשאיים של ישראל ובין
האוכלוסיה והשילטון החוקי במדינה. ה־מיסמך
נמצא בכרך ד 11-,מבין 13 כרכים
של מיסמכים סודיים של הסי-איי-אי ושל
מישרד״החוץ האמריקאי, אשר נפלו לידי

הא מיסמב ה ס׳ ־ א א ״ ,שנ מצ א!

רופונים במגרתו של אחד ממנהיגי מפ״ם
דאז, מאיר יערי.

בשג רי רו תהאמ רי ק אי תבטהר אן. ה

יסו דו תחתר ני י ם
בשמ אל הי שרא לי

אותנטי - ,או שה מלאבת ־ מחשבת
שיל ׳ מחלקה

ל ד אינ פו ר מ צי ה

מ 1ס יד

111״ ן 9

עו ל

חשאי

ף ן חידתם של המיסמכים בתיאור צמי־י
* חתם של השירותים החשאיים של
ישראל משירות הידיעות (הש״י) של ההג נה.
בשנים הראשונות לקיום המדינה, נא מר
במיסמכים, שררו בין הזרועות השונות
של השירותים החשאיים ״קינאה הדדית
וחוסר־אימון,״ ובן־גוריון הטיל על ראו בן
שילוח לארגן את השירותים מחדש.

הסטודנטים האיראניים שפשטו על השגרי רות
האמריקאית בטהראן.
לעיתונאי הישראלי יוסי מלמן נודע על
קיום המיסמכים האלה מפי ידידו, איש־עסקים
ישראלי שהיו לו קישרי־ימיסחר עם
איראן. מלמו הגיע אל המיסמכים, ופירסם
אותם בספר שיצא בישראל — דו״ח ה־סי־איי־אי
על שיחוזי־המודיעין של ישר אל,
בהוצאת ארז של זמורה־ביתן.

איר
ת־פול
ממ שלת
בגין
,ף* מיסמך הנושא אתהתא רי ך ה״3
י* ב אוגו ס ט , 1979ו שחל קמס עי פיו
מוגדרים כ סו דיי ם, מ תו א רי ם ה סי כויי ם
לנפיל תה של מ מ של ת בגין. כ מו כמה
וכ מה מי ס מ כי םאח רי ם ה מו ב אי ם בספר,
מתעוררים ס פ קו ת לגבי או תנ טיו ת סעי פים
אל ה, ו אין ז ה ברור כלל מדוע
ה ם צריכים ל הי ח שב כ סו דיי ם, בשעה
שאין בהם חידו ש רב.
״ מלבד שינוי בממ של ה ש מקורו ב ה תפטרו
תראש -הממ של ה בגין, מו תו או
נכותו, יש סיכוי־ מ ה לנפיל תה הפת אומי
ת של הממ של ה. דבר ז ה יכול ל ה תרחש
אםהממשלה מו בסת בהצבעת
אי־ א מון בכנס ת״.
הצבעה כז א ת, טועני ם בעלי ה מי סמך,
יכול ה ל היו ת על רקע ד תי, כלכלי, או
על רקע י ח סי -ה חו ץ של י שראל.
״ חי לו קי -ד עו ת בענייני דתמ שלה בי ם
מ אוד בי שראל,״ נא מר ב מי ס מ כי ם, ובה משך
יש הנ חהמ עניינ ת — אך בווד אי ל א
כז א ת שעשוייה ל הי ח שב כ סו די ת :״י ס ודות
או לטרה -או ר תו דו כ סיי ם, ה מ עונייני ם

רק ב תזוז ת י שראל ל ע מדה שמרני ת יותר,
מ פעילי ם לחץ על ה מי פלגו תהד תיו ת,״
ו ה תו צאהה אפ שרי ת: תי או ריי ת־ דו מינו
ה מ בי א ה לפרישת ה מי פלגו תהד תיו ת
מהממשלה.
בנושא הכלכלי, נ א מר, ע שוייה ה אופוזיציה
לה ש תמ ש ב חו ס ר שביעות־הרצון
של הציבור מן ה מ דיניו ת הכלכלי ת של
הממ של ה, ו אי לו בעניין י ח סי״ ה חו ץ,
״וי תו רי ם רגישים ה ק שו רי ם ל או טונו מי ה
יכולי ם ל היו ת הק שהאח רון שישבור
א ת גבה של הממשלה.״ וכיצד על-
ידי הי מנ עו ת או היעד רו ת מ הצ בעה של
כמה חברי־כנ ס ת מן הליכוד או מן
ה מפד״ל, שיפילו בדרך זו אתהממשלה.
על מנ ח ם בגין עצמו נאמרב מי סמך
אחר, מי ברק -הע רכ ה של מי שרד-החוץ
האמ רי ק אי, שבהק שר להסכ מי ה שלום
עם מצריים, יש לו בעייה פ סיכולוגי ת,
ועליו לשכנע א ת עצמו כי אינו בוגד
בעקרונו תיו .״ האש מו ת מ סוג ז ה, שבאו
מ מ קו ר ביו ומחב רי ם לנשק, מעוררות
ת חו שו ת א שם ו ח רד ה וצורך להפגין כי
ה ט ענו ת הן כוזבות...״

מיבש

בגופים השונים האחראיים על ביטחון־המדינה בישראל ,״ש על־פי
מיסמכי הסי־איי־אי בערך 28 אלף אנשים, מתוכם 18 אלף אנשי־מישטרה
ומישמר־הגבול, ו־סססל חיילים במודיעין הצבאי. כל היתר הם אנשי השירותים
החשאיים — המוסד, השין־בית ומחלקת־המחקר של מישרד־החוץ.
מלמן עצמו מציין בהקדמה לספר את
ספקותיו שלו באשר לאותנטיות המיסנד
כים, ומעלה השערה כי יתכן שאינם אמי תיים,
ושהינם חלק ממערכה של דיסאיג־פורמציה.
הוא מוסיף כי העיתון האמריקאי
וושינגטון פוסט, שפירסם חלק מן המיס־מכים,
טען שמומחי־מודיעין אמריקאיים
העריכו שהמיסמכים אמיתיים, והם אכן
חוברו על־ידי אנשי הסי-איי־אי. בדו״חזת
אכן יש כמה וכמה שגיאות, ויתכן מאוד
שכבר אינם מעודכנים. אך המיסמכים מכי לים
פרטים מעניינים על מיבנה שירותי-
המודיעין הישראליים לסוגיהם, ומובאים
בהם לעיתים מיקרים אמיתיים.
הקטע שצוטט לעיל, מתייחם ללא ספק
לשנות החמישים, כאשר העולם הזה יצא
בהאשמות נגד ״מנגנון החושך״ של ה־שין־בית,
שפעל נגד גורמים אופוזיציו־ניים
בישראל. בין השאר הוטמנו אז מיק
שילוח
איחד את הזרועות השונות של
המודיעין הצבאי. שירות־המודיעיו המדיני
נותר עצמאי, מחוץ למישרד־החוץ. זהו
המוסד הידוע. למישרד־החוץ נותרה מחל-
קת־המחקר, וגם השין־בית נותר שלם.
הלישכה לתפקידים מיוחדים של המישט-
רה שולבה גם היא במיבנה החדש, מאו חר
יותר הועברה האחריות על השין־בית
מידי מישרד־הביטחון למישרד ראש־ד,ממ שלה,
ולראש־הממשלה מונה יועץ מיוחד
לענייני השירותים החשאיים.
הגוף המרכזי בקהיליית המודיעין היא
ועדת־השירותים (שבמיסמכי הסי-איי-אי
היא מכונה ״ועדת״) ,שבה חברים ראשי
הגופים השונים.
בעוד שהמוסד אמור לעסוק בתפקי דים
הקלאסיים של ריגול, ממונה השין-
בית על ״ריגול נגדי וביטחון־פנים.״ הוא
אחראי גם על ביטחונם האישי של ראש־

הממשלה ואישים בכירים, ועל שמירת מת קנים
חיוניים של המדינה בארץ ובחו״ל.
קהיליית־המודיעין, נאמר במיסמבים, מס תייעת
בעבודתה בשירות הממשלתי ובס קטור
הפרטי .״רבים מן הבכירים בשירות
הציבורי ובתעשייה היו מעורבים בקאר-
יירה שלהם במישרין או בעקיפין בפעולות
קהיליית המודיעין ...לא אחת זוכים עוב דים
עם רקע ביטחוני או עבר ביטחוני ל תפקידים
בממשלה ...רשמית, השירותים
הם בלתי-מיפלגתיים ואין חבריהם זוכים
לעידוד להצטרף למיפלגה זו או אחרת, או
להיות מעורבים בפעילות פוליטית, .׳
אם אומנם המיסמכים הם אותנטיים, כפי
שטוענים המומחים של וושינגטון פוסט
האמריקאי, לא קשה לראות כיצד נכשל
הסי-איי-אי בכמה וכמה מיקרים, כמו בחי זוי
נפילת מישטר השאה באיראן, או בניבוי
עלייתו של מנחם בגין לשילטון בישראל.
קשה למצוא כאן דברים חדשים.
על-פי מיסמכי הסי־איי־אי, נתון הביטחון
״באיזורי הגבול ובשטחים הכבושים״ בידי
שלושה גופים: השין־בית, מישמר־הגבול
והמודיעין הצבאי. השידבית הצליח לחדור
ל״ יסודות ערביים חתרניים״ ,ובכלל זה
תאים קומוניסטיים וקבוצות ערביות לאו מניות.
נוסף לכך עוסק השין־בית גם
ב״יסודות חתרניים״ בשמאל הישראלי. כך,
למשל, חדר השין־בית לתוך תאי המנגנון
הקומוניסטי של רק״ח ושל מק״י, וסוכניו

משתתפים בוועידות קומוניסטיות בינלאו מיות.
שני
יעדים חישובים של השין־בי׳ת ביש ראל
הם השגרירות האמריקאית זאירגון
משקיפי האו״ם — לפיקוח על שביתת־הנשק.
על־פי המיסמכים נעשו ״ניסיונות
גסים״ לגייס חיילי מארינס אמריקאיים
תמורת בצע כסף, ובאשר למשקיפי ה־או״ם
,״כללו המאמצים איומים וסחט־נות.״
מסופר במיסמכים על גילוי מיקרו פונים
ומכשירי-האזנה במישרדי השגריר
האמריקאי בתל-אביב. גם בגילויים אלה
קשה למצוא חידושים רבים.
המיסמכים מתארים בפירוט את שיטות
גיוס הסוכנים ישל המוסד והמודיעין.
קציני המודיעין נהנים מחופש פעולה
בגיוס הסוכנים והמודיעים בכל מקום,
מלבד בארצות הגוש הסובייטי.
בקטעים הללו בולטות הנימות העשויות
להצביע על כך שהמיסמכים זוייפו על־ידי
המחלקה לדיסאינפורמציה של הק־גה־בה
הסובייטי .״מאמץ ניכר מושקע בפנייה אל
הנטיות הגזעניות דהדתיות של היהודים,
כמו גם אל הפרו־ציונות, רגשות אנטי־

על־פי המיסמכים, מונה לראש השין־
בית בקיץ , 1974 אחרי ששימש כסגן.

מש בפועל לתקופה קצרה כראש המטה
הכללי. הוא פרש מצה״ל באפריל 1974
״כנראה בגלל שלא מונה לרמטכ״ל.״ באמ צע
שנות השישים הוא השתלם בבית־ספר
לפיקוד־ומטה של צבא ארצות־הב־רית,
וב־ 1968 הוא סקר יחידות־מישטרה
צבאיים באוגנדה,
והשתתף בתימרונים
״וכמו־כן נסע לסינגפור למטרה לא נו דעת.״
מסופר גם על ביקוריו של חופי
באפריקה, ועל כישרונו לענייני מודיעין:
״בעת כהונתו כאלוף פיקוד־הצפון, בימים
שקדמו למילחמת יום־הכיפורים באוקטובר
, 1973 הוא חש בהתקפה הסורית הממשמ שת
ובאה ודרש משר־הביטחון לתגבר את
רמת־הגולן בחטיבת שיריון.״ חופי מתואר
כשקט ומסוייג, הוא דובר אנגלית, ו״אם
כי אינו מבריק או בעל דימיון כקודמיו
במוסד, נמסר כי הוא דקדקן ובמידת מה
קודר.״
על מפקד חיל־המודיעין של צה״ל, ה אלוף
יהושע שגיא, נאמר שהוא ״מדבר
ברכות, ישיר ולעניין. מחשיב עצמו מו מחה
לענייני ערבים.״
יש בין המיסמכים כמה התייחסויות ל

שים : 3מי בנ ה ה שין־בי ת1977 .
ראש

זין־בית

מחל קו ת שירותים

יועץ משפ טי
ו ח קי רו ת

מחל קו ת מי ב צ עיו ת

ט כנולוגי ה

סיוע מי ב צ עי
1 תיכנון ו תי אום

אל ק טרוני קה

סיוע טכני

בי ט חון ואבטחה׳

עניינים ערביים
ז עניינים ל א ערכיי ם

״ ח, אדם

ח קי רו ת )
עניינים ע ר ביים
0 חקירו ת

א ס פי־־ ס

יועץ, משפ טי

מדע
אבטחת נתיבי אוויר
ל או מיי ם

סיר שם מ רכזי

מי ת קני ה אזנ ה

^ £11108 ץ זוזסספצ

צנזורה

מיר שם מ רכזי
(לא ערבי)

מינ הלה

מ שי מו ת מיו ח דו ת י

אימון

אבטחת שיט

ל חתרנות
פולי טי ת

צוו ת
נמלת עו פ ה

מ כני קה

א ן ער ביו ת

שי טות תי או ם

אבטחת שגרירויות
ומ שרדי ממשלה

ריגול קו מוני ס טי
ו ט רו ר

רו מנ ה

נגד ח ת רנו ת
קו מוני ס טי ת
נגר ח ת רנו ת
שאינה קו מוני ס טי ת

מחקר

אב^חת
תע שיות בי ט חון י

ק שרי חו ץ י

מחקר

סודיו ת ו מיד ע י

מינ הלה •

מ שר דים אזוריים י

אבטחתאח״ מ !

נגד שמע
^ 11)110־ 1£1ח ט 0 6

ירו שלים (ג דה מ ערבי ת)

אבטחת

ת ק שור ת פני ם

ברה ״מ י

ריגול \
קו מוני ס טי 1

צ פון ו חי פ ה)
1 וזל־ א כי ב

עזה ו סיני ( א ש קלון)

0י.אי. אי 79 .־ 519220

*1 1 1 1י על־פי המיסמכיס מונה אלוף
(במיל׳) יצחק חופי לראש ה־י

מוסד ב־ 974ו, אחרי שיחתרו מיצה״ל.

מנהל תכנון
תאום ומיבצעים

ביטחון לוגיסטיקה
כספים וכוח אדם

השין־בית :
1 מנה ל אימוז

נל־פי המיסמכיס יש בגוף זה כ־סססו
!ובריס, מתוכם כ־ 500 משמע1ים בתפקידי
הוא ממוזקם עכשיו, מאז , 1970ב״מיבנה חדש, צפונה

מנהל קישור
ופעולה מדינית

מנהל איסוף

סובייטיים והתנגדות לאנטישמיות, אם ה דבר
כדאי.״ בהמשך נאמר כי ״הישראלים
נכונים לנצל כמעט כל מניע לגיוס סוב־ניהם.
גם פריטה על נימות אנושיות כמו
סחיטה, שוחד והצעות עיסקיות משמשים
במאמצי הגיוס. השימוש בפיתויים כספיים
נמצא ״עיל בגיוס ערבים. ניצול של חול שות
כמו קנאה, פחד ומחלוקות פוליטיות
הוכיח עצמו בפעולות הגיוס של שירותי
הביון של ישראל.״
האישיים עם סוכניהם, והם ידועים בנדי בותם
הכספית המופרזת.
זאת. יודעים קציני המודיעין לעומת לנהוג בסוכניהם גם בקשיחות הישראלי ובאכזריות, כאשר מתגלה מיקרה של תוסר
כאשר התגלו סוכנים כפולים,
נאמנות.
הם הובאו לישראל במיר׳מה, ונשפטו
לשנות מאסר ארוכות.

ה תיי ח סו ת
שי ט חי ת

רמת מטה ראשי

צוות ביטחון

״ צוות מדריכים

מחלקות גיאוגרפיות

ך* מיסמכיס מגלים פרטים על ראשי
• קהיליית־המודיעין הישראלית. בראש
השין־בית עמד מאז קיץ 1974 אברהם
ב־אחיטוב
(הוא סיים את תפקידו
,)1977ש״המוניטין שלו בוסס כשכיהן ב תפקיד
ראש־המחלקה לעניינים ערביים של
השיך בית, והיה אחראי לניהול הפעולות
בשטחים המוחזקים ובקהילה הערבית ב ישראל.״
על אחיטוב נאמד כי הוא ממו צא
גרמני, נשוי ואב לבת. הוא השיג תו אר
במישפטים במהלך שירותו, ו״הוא
מבריק ביותר, חרוץ, שאפתן וקפדן. הוא
ידוע בהיותו עקשן ויהיר.״
על האלוף (במיל ).יצחק חופי נאמר
במיסמכים שהוא ראש המוסד. חופי, על פי
הכתוב, היה מפקד חטיבת צנחנים, ושי-

סי.אי.אי 79 .־519217 2

המוסד

על־פי מיסמכי הסי־איי־אי, מונה ׳צוות המוסד בין 1500ל־2000
עובדים, מהם כ־ 500 קצינים. המוסד ממוקם ״באוגף רב־קומתי של
בניין־מישרדיס מיסחרי מעבר לרחובות של המחנה הצבאי״ הנמצא ״בלב תל־אביב.״

מעט מתל־אביב,״ אחרי ששכן במיבנה עתיק ביפו. על־פי התרשים
יש בשין־בית חלוקה לאגפים וחלוקה למחוזות גיאוגרפיים בארץ.
ספטמבד 1974
ענייני־הפנים של ישראל, ולהתפתחויות
פוליטיות בתוכה, ובולטת בהם שיטתיות
לא מעטה. אחד מהמיסמכים האלה נוגע
להקמת התנועה־הקיבוצית־המאוחדת. על פי
המיסמכים יעניק האיחוד הזה, שקם ב-
, 1979 כוח מיוחד למי שהיה שר־החוץ,
יגאל אלון, במאבקו נגד יו״ר מיפלגת
העבודה שימעון פרס. גם השפעתה של
התנועה המאוחדת תיגבר, עם ״התחזקות
הברית בין מנהיגיה ליו״ר מועצתיהמנה־לים
של בנק־הפועלים, יעקב לווינסון.״
לווינסון, על-פי המיסמכים, היה ממנהיגי
המישמדת הצעירה של מיפלגת-העבודה,
והוא עשוי להיות בסופו של דבר ראש*
ממשלה ״לדעת כמה משקיפים.״

א י מונ יםבפלמ ״ ח
מ סיי עי םלטניס
^ חד הפרקים המעניינים מוקדש ל-
י * ראש-ממשלת ישראל לשעבר, הח״כ
דד,יום יצחק רבין. הדו״ח, נאמר במיסמ-
כי הסי-איי־אי ,״הוכן על-ידי שירות ה-
אסמכתבות המרכזי ...הערות ושאלות אפ שר
להפנות ישירות ללזלי קוץ׳ צופן , 143
שלוחה .6756
הפרק כולל פרטים ביוגראפיים על הו ריו
של יצחק רבין. אביו, נחמיה, שהה
במשך 15 שנים בארצות הברית. אחר־כך
התנדב לשרת בגדודים העבריים ב פלסטינה,
שם פגש ברחה כהן, בתו של
סוחר־עץ עשיר. היא היתה ידועה כ־
״רוזה האחות,״ ונאמר כי ״עודדה התנג דות
יהודית במהומות הערביים ב...1920-
וגמנתה עם מייסדי שיטת הבנקאות הקו אופרטיבית.
יצחק רבין ואחותו נעזבו
לא אחת לנפשם עד כדי הזנחה.״
(המשך בעמוד )84

0ווו׳לטון הונדלי ם

(המשך מעמוד )83
על אשתו של רבין, לאה, נאמר
בדו״ח כי היא ״אקסטרוברטית
פעלה ...אשד, גלוייודלב ומלבבת...
היא דורשת בתוקף לכתוב את
נאומיה בעצמה. הגברת רביו, ה אוהבת
לשתק טניס, טוענת כי ה תועלת
היחידה שנותרה לה מ־אימוניה
הקשוחים בפלמ״ח, היא
שהם מסייעים לה לנשום בקלות
על מיגרש הטניס״.
מתוארים גם הקשרים המישפוד
תיים לפרטיהם: הבת׳ דליה, נשו אה
לקצין בצה״ל, והבן יובל, היה
מאוכזב מאוד כאשר התגייס ל־צה״ל
והוצב לתפקידי שמירה בל בד.
אחותה של לאה, אביבה,
נשואה לאלוף אברהם יפה.
רביו מתואר במיסמכים כמי
שמשלב באישיותו אמונה חזקה
ועירנות מירבית .״יצא לו שם
של י מ שבוחן עצמו, בעל יכולת
הסתכלות פנימית, הרואה קשיים
מעבר לכל פינה ונוטה לדאגה,
אבל גם כמי -שפועל בהחלטיות
מרגע קבלת ההחלטה. דבק ב פרטים,
נוטה לשלמות, בעל זיכרון
אנציקלופדי.״ מתואר במיסמכים
אירוע מאפיין: כאשר נולדו ילדיו,
המתין רבין כל הלילה: מחוץ ל־בית־החולים
משום שהתבייש להי כנס
פנימה. כשהיה ראש המטה
הכללי, היו הסמלים המיסחריים
שלו צווארון פתוח .׳ואכילת תפו חים.
ולבסוף :״רביו דובר אנגלית
שוטפת, אלא אם הוא עצבני.״
צלום תסריט

אילן רוזנברג

מוסיקה

חיי ם מריו ו מ קול גולדוסר

שלמה גרוניך
מפיק:

ענת לוברסקי

עריכה

רוני אקר מן

במאי

מ קול גולדוסר

1 * ״1 ״1מי שהיה ראש־נזמשלת
י ^ 1ישראל, מתואר במים־
מך מיוחד של הסי־איי־אי כ״דמוח
ציבורית אהודה, אך כוחו הפוליטי
נובע יותר מקשריו עם דימויווז־מפתח
באליטה השלטת בארץ.״
_ משה איבגי

1גבי־ בו־״ק ר *

יהודית מילוא
צדוק צארום
גיוקי ארקין
אורי גבריאל
שושנה דואר, אד ם צאן, דוד צבר, שמואל אומני, ראובן דיין ואחרים

מכרם כורי

הסרט הופק בהשתתפות הקרן לעדור סר טי איכות ישראליים מקוריים.

למנונרים בלבד

814

הפצה:סרטי נח

על האירוע השנוי במחלוקת
לפני מילחמת ששת־הימים, נאמר
במיסמכים כי ב־ 23 במאי 1967 לא
יכול היה רבין למלא את תפקידיו,
״בין בגלל התמוטטות נפשית כפי
שטען סגנו, עזר וייצמן, אולי עקב
הרעלת ניקוטין, כפי שסיפרו אנשי
מטהו, או מפאת העייפות הרבה
כגירסתז שלו, או אולי חברו כל
הסיבות יחד — ׳והוא ביקש מסגנו
ליטול עליו את סמכויות הפיקוד.
על־כל־פנים בערב המחרת חידש
רבין את פיקודו שלו.״
יעדיו העיקריים של רבין כשג־ריר־ישראל
בארצות־הברית, היו
״נשק וסיוע כלכלי לישראל, וביט חונות
כי ארצות־הברית תוסיף
להיות גורם מרתיע •נגד ברית־המועצות.״
עוד נאמר, כי פקיד
.אמריקאי, שהיה לו שיג ׳ושיח
עם רבין, אמר עליו שהוא עלול
להתגלות כ״בן־כלבה.״
מסופר במיסמכים, כי בראיון
שהעניק רבין לעיתונאי בריטי ב מארס
, 1974 הוא אמר שישראל
לא: תוכל להסכים למדינה פלס טינית
נפרדת, אך בהמשך השיחה,
בחלק שלא ׳נועד לציטוט, הוא
אמר לעיתונאי כי. הוא חש ש ההיסטוריה
צועדת לכיוון של
מדינה פלסטינית נפרדת, וכי על
ישראל יהיה לצעוד ביחד עם ה היסטוריה.

¥ימנואל רכינוכיץ׳ נעל
? את מכונית המרצדס שלו
וניגש לדלת הכניסה של ביתו,
ברחוב הצפון. בסביון. רבינוביץ
לא הצליח לפתוח את הדלת. ב צידה
השני היה תקוע מפתח. הוא
צילצל בפעמון וחיכה. כשנפתחה
דלת הווילה, עמד מולו גבר מנומ נם
בתחתונים לבנים.
רבינוביץ השיב ל״בוקר טוב״
של הגבר הזר בלי התלהבות, סגר
את הדלת מאחוריו. בעל הווילה,
אשר ציפה שאשתו, רומלדה, תק בל
את פניו, נשאר בסלון בזמן
שידידה של האשה, אריה גרינ־שטיין,
נטל בידו ללא גינוני טקס
בקבוק משקה ומיהר אל חדר־ד,מי טות
של בני הזוג.

קי ב

מ כוניו ת
^ כיגוביץ /מתכנן־אופנה וה בעלים
לשעבר של בוטיק ו 2000 בדיזנגוף. ידע כבר לפני כן
שלאשתו, רומלדה, חבר נאמן ה מבקר
אותה בביתה. הרומאן שלה
עם אריה גרינשטיין, נשוי ואב
לשלושה, התחיל עוד לפני שבע
שנים. בסוף קצין־מכס
גרינשטיין,
שנות ה־ 40 שלו, לא הסתיר את

ונינונ׳ץ, היה
נטוה שבעזות
--ק ה ואהח ו
* --יחסום את דונו
שר המאהנ אד
ניתו. הוא דא
העדה עד ועתו ,, שהתוצאה תהיה הבונה!
קשריו האינטימיים עם רומדלה
רבינוביץ׳ וגם בעלה, עימנואל,
חי את חייו במחיצתה של לאה
בת ה־ ,26 בלונדית גבוהת־קומה,
שאותה הכיר עוד כשהיתה בת

יחסים אלה לא היו בגדר סוד.
כל סביון ידעה על הקשרים הדו־מנסים
בין רומלדה ובין קצין־
המכס. הבעל דרש כבר מבית־הדין
הרבני לאסור על רומלדה
להיפגש עם ידידה, וציפה שהגט
ישים קץ לחיים הכפולים שלהם.
אך סצינת התחתונים בדלת
היתה, כנראה, הקש ששבר את
גב הגמל. רבינוביץ קם מהכורסה
בהחלטה דחופה. הוא פנה לבית־מישפט
השלום בפתח־תיקווה ובי קש
צו זמני, שי&נע מהיריד לבקר

בביתו.
רבינוביץ׳ התלונן לפני השופט
שביקוריו של הידיד גורמים לו
הטרדה, וקיבל את הצו.
הבעל צנח באחת הכורסות של
הסלון, בהרגשה שהפעם הגיעו
מים עד נפש. היה עליו לעשות
משהו, אך לא ידע מה.
כמה ימים אחרי שבית־מישפט
השלום בפתח־תיקווה אסר על אריה
גרינשטיין לבקר את רומלדד. ב ווילה
בסביון, שוב פנה הבעל
לבית־המישפט והודיע, באמצעות

נהחדסה דלא
תקדים שר
שוכס־שרום:
הבעל, האשה
והמאהב־ מלם
חתה גג אחד!

האשה רומרוה ובינוניץ׳(מימין)

המאהב גוינשט״ן
פרקליטתו, עורכת־הדין שרית גו לן,
שהמאהב של אשתו הפר את
הצו וביזה את בית־המישפט, כאשר
ביקר בשעות הערב של האחד
׳ביולי 82 בביתו בסביון. יומיים
אחרי זה ,״בשעות הערב, נראה
גרינשטיין בבית, בשעה 9בערב.״
רבינוביץ׳ היה בטוה שבעזרת
החוק יחסום את דרכו של המאהב
אל ביתו• הוא לא העלה על דעתו
שהתוצאה עלולה להיות הפוכה.
תחת לפרק את המשולש הנצחי
— הבעל, האשד. והמאהב -־.תן
בית־המישפט גושפנקה חוקית ל משולש
תחת קורת־גג אחת. זה
קרה אחרי סידרה של מאורעות,
שהעמידו במיבחן חזק את העצ בים
של שני הגברים הנשואים.
הבעל החליט שאין להשאיר ב ביתו
מיטות וריהוט אחר להנאתו
של המאהב, ובאחד מלילות חודש
יוני הוציא אותם מחוץ לבית.
רומלדה הזעיקה מייד את אריה
גרינשטיין, וקצין־המכם רדף במ כוניתו.
מדגם אודי, אחרי מרצדס
;,בעל, כדי לאלץ אותו להחזיר
את הרהיטים.
במהלך המירדף התנגשו שתי
המכוניות. רבינוביץ׳ הגיש מייד
תלונה במישטרת מסובים, טען כי
המדובר בנסיון לרצח.
פרקליטתו של רבינוביץ׳ פנתה

בתלונה בכתב, שבה טענה :״מש נוכח
מר גדינשטיין (אשר משתמש
בתפקידו במכם בנסיון להעניק
לו מעמד מיוחס במישטרה) ,כי
סיפורו לא מתאים לעובדות שנת גלו
בשטח, ומשהופנה תשומת-
ליבו כי לפגיעותיו במרשי היו
שלושה עדים, החליט להמשיך ב הצגת
הנפגע, וביום 20.6.82 הופיע
בתחנתכם כשצווארו, חבוש /ל מרשי
הוברר חד־משמעית, כי למר
גרינשטיין יש קרוב רופא בבית-
חולים, המוכן לחבוש בגבם כל אי בר
שרק יחפוץ. גרינשטיין אף
הציע עזרה כזו לבנו של רבינד

לאריה גרינשטיין גירסה אחרת,
שאותה הגיש בתצהירו לבית־ה־מישפט
:״מר רבינוביץ׳ הוא אדם
אלים ומסוכן. הוא ניסה לפני כמה
ימים לפגוע בי באמצעות מכוניתי;
כאשר אני הייתי במכוניתי. הוא
מתאר את האירוע בדיוק בצורה
הפוכה מאשר קרה במציאות.״

אפ שר
גםב שלו שה

מאה כ ראה עצמו נפגע מ החלטת
שופט בית־מישפט ה־

שלום בפתח־תיקווה, שאסר עליו
לבקר את ידידתו בביתה. הוא פנה
לבית־המישפט, באמצעותו של עו־רך־הדין
יוסף ברד, וביקש לבטל
את צו־המניעה, כדי שיוכל להע ניק
סעד והגנה לרומלדה.
לגרינשטיין לא הפריע כלל ל התגורר
בווילה אחת עם הבעל.
״מדובר בדירה בה יש מקום ב שפע,״
הסביר לשופט• ״עימנואל
רבינוביץ היה מתגורר במשך שנים
באגף אחד, ואשתו באגף אחר.
אין באירוח גרידא משום פגיעה
באפשרות השימוש וההנאה של
הבעל מדירתו.״
על טענה זו הוסיף מאהבה של
רומלדה עוד פרטים, כדי לשכנע
את בית־המישפט שיש לאפשר
לשלושתם להתגורר תחת גג אחד,
ולהנאת כולם :״רבינוביץ גר ב דירת
חברתו, לאה, ברמת־גן, בזמן
שהוא, אריה גרינשטיין, הינו אורח
בלבד והמדובר בדירה גדולה בת

שמונה חדרים.״
מה יקרה אם עימנואל רבינוביץ׳
ירצה לחזור לגור בביתו בסביון?
גם על כך יש תשובה לקצין-
המכס :״אם גרינשטיין אינו רוצה
להיתקל באורח של אשתו,״ כותב
המאהב ,״אם וכאשר יחזור לגור
בדירה, הדבר אפשרי.״
אריה גרינשטיין דאג גם להשל כות
החמורות שיכולות להיות לצו
על חיי-החברה של רומלדה. הוא
הזהיר, כי אחרי שבית־המישפט
יאסור עליו לבקר את אשתו של
עימנואל רבינוביץ׳ ״ייווצר תק דים,
שלפיו ייאסר אחר־כך על
כל מכריה וידידיה של האשד״ לר בות
חברותיה, להיכנס לביתה. ואין
לדבר גבול,״ הזהיר גרינשטיין.
הידיד ביקש את סעד בית־המיש־פט
נגד התוקפנות של הבעל.
״הוא רוקן את הבית כליל ממטל-
טלין שהיו בו. קיבל צווי־עיקול
על רכושה של האשה ומעסיק בל שים
פרטיים כדי שיעקבו אחריה
ויאזינו לשיחותיה.
״לאחרונה,״ המשיך גרינשטיין,
״שם לו הבעל למטרה את רעייתו
של אריה גרינשטיין, ומנסה ליצור
ברית בלתי־קדושה עימה.״
אדיה גרינשטיין הציג את עצמו
כידיד־המישפחה,
בבית־המישפט

״אשר מזה מספר שנים נמצא
בקשרים טובים עם רומלדה רבי-
נוביץ׳ .היא מעוניינת להיעזר בו
לא רק לצורך שיחת־רעים בביתה,
הריק והעירום מכל חפץ, אלא
גם לצורך הגנה ושמירה.״
גרינשטיין טען שידידתו, רומל־דה,
רוצה שהוא ישאר בקירבתה
בווילה בסביון, בין השאר גם כדי
לגלות מכשירי־האזנה, שבעלה הת קין
מבית.
״אין ולא יכול להימצא כל פגם,״
טוען הידיד .״כל פגם, פסול, או
מום באירוח המתבצע בשעות ה יום,
בשעות הערב, או בשעות
הלילה המוקדמות, כל עוד מת קיימים
שידורי־טלווייזה. בין הש עות
8בבוקר ו־ 12 בלילה, יכול
כל אורח רצוי להכנס לבית.״

״רבינובי ץ אינו
בעלי ! ״
ך• אשה ביקשה מבית-המיש-
י * פט לצרף אותה לבקשת ידי דה,
גרינשטיין נגד עימנואל רבי-
נוביץ /היא טענה בתצהירים שלה,
באמצעותו של הפרקליט יוסף
ברד :״עימנואל רבינוביץ׳ אינו
(׳המשך בעמוד )86

מ שול שבח סו ת ה חו ק !•-
(המשך מעמוד )85
בעלי, וטקס הנישואין שנערך בי נינו
היה פגום, בפגם אשר על־פי
יעוץ מישפטי שקיבלתי, הוא יורד
לשורשו של העניין עד כי אין
בו כדי ליצור נישואין תקפים.
״עימנואל רבינוביץ׳ אינו יהודי

״לפני כתשעה חודשים, והשאירני
להתגורר בה עם שני מילדים (הבן
הבכור, של בני־הזוג, נער בן ,18
עבר לגור עם אביו) ,ועל כן אין
כל שחר לטענותיו בדבר פגיעה
כביכול בזכויותיו.
״עימנואל רבינוביץ׳ נוהג להכות

הבעל.. :הפעס היהירה שבה
יריתי באוויר היה בפרדס,
בעזרת הבה־ציר, לפגי שש
שנים. מעולם לא הכנסתי
ולא היה יהודי בזמן עריכת הטקס,
בעוד אני יהודיה,״ הדגישה רומל-
דה .״על כן אין אנחנו נשואים
זה לזו, ובוודאי שלא כדת משה
וישראל, כטענת רבינוביץ/״

אותי תדירות. הוא אדם
ומסוכן. פעם אחת ירה
בהיותו בחצר הבית. בפעם
הכניס אקדח לפי. בפעם
כמעט דרס את אבי הזקן.
אלים באוויר
שנייד,
אחרת

רוסלדה ועיסנדאד רבינוכיץ בוזטנקה
לחדר־זושינר! עם כיבוד קל
עריכת הטקס ונישואינו הם כדת
משה וישראל.
למר גרינשטיין יש דירה, ברחוב
נורדוי מם׳ 1בפתח־תיקווה. ל־גרינשטיין
יש אשד, וילדים, ומן
הראוי שיגור עימם, ולא עם אשתי
בביתי!״ הדגיש בעל הווילה מ סביון.
אני
מאוד מודה למר גרינשטיין
על כי מוצא הוא לי מקום מגורים
שערך בידי מישרד־חקירות,
עבורי עבודות־בילוש, מימצאים
ברורים על שהייתו של מר גרינ־שטיין
בביתי, במיטתי, במשך כל
הלילה.
אם סבור מר גרינשטיין כי שהו תי
בבית אפשרית אחרי נישולי
מחדר־השינה, כאשר הוא לן עם
אשתי, הרי באמת שלא היתה כל
סיבה שאעזוב את הבית. אלא

השופט: הנייד נתיק זה סבר
מבליל 1שר !1ובדוח, סינווים
והשמצחז .1בית המישנט משמש
מנשיד לניגוח והטרדה, בדומה
למכוניות ודמנשיווי האזנה!״
אצל חברתי. למותר לציין כי הוא
לא משאיר לי היכן ללון בביתי,
שכן הוא ישן במיטתי עם אשתי.
ומתיר לי ללון על מיזרון בחדרו
של בני.
עד כה הבלגתי על פלישתו זו
של גרינשטיין, שכן היד, בכך
אירוח בלבד, אם כי כלל אירוח
במיטתי. אך לאחרונה החל לשהות
בביתי בכל שעות היום, החל לפ תוח
לי את דלת הבית כשהוא
לבוש בתחתונים בלבד, והיה נכנס
עם אישתי לחדר־השינה עם כיבוד
קל ומשאיר אותי כ,אורח׳ בסלון.
רק לאחרונה הפך גרינשטיין ל מתנחל
התנחלות של קבע בביתי.

שמצב הדברים החריף לאחרונה,
ואף אדם בר־דעת לא היה מעלה
בדעתו כי אני יכול להישאר בביתי
כאשר מאהב אשתי נמצא בו.
הפעם היחידה שבד, יריתי באוויר
היתד, בפרדס, בעזרת רובד,־ציד,

הזוג רבינדכיץ אחרי חתונתם
כדת משה וישראל — או לא?
לגבי האירוח של הידיד בווילה
בסביון הצהירה האשה :״הדירה
רשומה על שמי ועל שם עימנואל
רבינוביץ /בחלקים שווים• על כך
אין לעימנואל רבינוביץ׳ כל זכות
עודפת עלי לעניין אירוח אנשים
זרים סדירה, ומר אריה גרינשטיין
בכלל.״
ושוב חזרה רומלדה על הטענה
שבעלה אינו בעלה, מפני שהוא
לא יהודי :״כאמור, אין כל בסים
לתביעת הגירושין שהגיש רבי-
נוביץ /באשר הקשר בינו לביני
אינו קשר של נישואין.
״עימנואל רבינוביץ׳ נטש מרצו נו
את הדירה,״ הצהירה רומלדה,

(816

״עימנואל רבינוביץ׳ הטמין מב־שירי־האזנה
בכל רחבי הבית, וב כך
פגע בפרטיותי. מכשירי־האזנה
נתגלו במקומות שונים בבית.״
סיכמה רומלדה בתצהירה :
״אין מקום לפגיעה בזכותו של
מר גרינשטיין להתארח אצלי ואף
להגן עלי מפני התפרצות אלימה
צפויה של עימנואל רבינוביץ׳,
הטמנת מכשירי־האזנה ושאר פגי עות.״
התצהיר
הנגדי שלו ׳לבית־המיש־פט,
הביא הבעל את גירסתו ל מאורעות.

כתב
רבינוביץ׳:

אני יהודי, הייתי יהודי בזמן

פרקליט כרד
— מבליל של השמצות״

פרקליטה גולן
״הנייר סבל —

לצורך ציד חוגלות, לפני שש
שנים. מעולם לא הכנסתי אקדח
לפי אשתי ומעולם לא ניסיתי לד רוס
את אביה.
מעולם לא הטמנתי מכשירי־האזנה
בבית, ודבר מציאתם הוא
שקר.
אני מבין, כי כעת למר גריני
שטיין כלל לא נוח, שכן אין לו

ריהוט סלוני להתפרקד עליו, ואף
נאלץ לקנות לו ולאשתי מיטה
זוגית, שכן מאז את מיטתי לקחתי,
נעשה הדבר פחות נעים ונוח. אם
ברצונו של מר גרינשטיין להתנחל
בביתי, שיעשה זאת בתנאי־שדה.
עדכ אן, תצהירו של עימנואל
רבינוביץ׳.
לסיום, הוסיף בעלה של רומלדה
בלשון ארסית :״אם מר גרינשטיין
נועד להגן על אשתי, מפני
פרצויות אלימות, הריני לד,צ־ע
לו לגור ב-בוטקה׳ בחצר, כמו כל
שומר־ראש המכבד את עצמו.
השופט הסתח־תיקוואי ש, טימן,
שהתבקש על־ידי המאהב לבטל
את צו־המניעה נגדו, הקשיב ל שני
הצדדים וקרא את תצהי ריהם.
בהחלטה מנומקת ומפורטת,
הוא נענה לבקשה וקבע בכך מצב
חסר־תקדים בישראל: הבעל, אש תו
וידידה יכולים לגזר תחת
קורת־גג אחת.׳
ההחלטה המהפכנית׳ המשתרעת
על פני שיבער, עמו דים
הכתובים בכתב־יד צפוף, ניתח
השופט בלשון בהירה את מעמדם
של השלושה לפניו, את תפקידו
שלו בפרשה ואת המטרות שלשמן
נועדו צווי־ד,מניעה.
השופט לא חסך שבט לשונו
משלוש צלעות המשולש .״מדובר
באחד מאמצעי־הלחץ שמפעילים
בעל ואשה — האחד כנגד מיש-
נהו — במיסגרת, מילחמת־ד,גירו שין׳
...הנייר בתיק זה סבל מבליל
של עובדות, סיפורים והשמצות.
בית־המישפט משמש כאן מכשיר
לניגוח והטרדה, בדומה למכוניות,
למכשירי־האזנה, לחוקרים הפר טיים,
ולמישטרה, המוצפת בתלו נות.״
אחרי
שדחה את בקשתה של
רומלדה רבינוביץ׳ להצטרף לגרינ־שטיין
בבקשתו לביטול צו־ד,מני עה,
נותר הידיד — כך כתב השו פט
— ללא הגנה של ממש. פרק ליטיו
ופרקליטי האשד, ביססו את
טענותיהם על זכותה לארח בביתה
את אורחיה ולהיעזר בהם•
אף־על־פי־כן, החליט השופט ל בטל
את צווי־ד,מניעה, אך הקפיד
לציין שלא עשה זאת מתוך הני מוקים
ששמע, אלא מתוך נימוקים
אחרים לגמרי.
לפי טענות הבעל, המדובר ביח סים
הנמשכים מזה שנים רבות. ב מצב
כזה אין כל הצדקה לצו־מניעה,
הבא להעניק סעד דחוף.
באשר לכל העניינים שנאלצו אוז ניו
לשמוע בהתדיינות, היפנה ה שופט
את הצדדים לכתובת אחרת:
״אם אפילו קיים צל־צילו של חשש
כי הבעל המיסכן נאלץ להסתובב
ללא מקום־מגורים, עדיין עומדת
ומצפה לדיון הבקשה לאיסור הת רועעות
בבית־הדין הרבני — המ קום
הנכון והאמיתי להתדיינות
שבין שני הצדדים.״

מרסל זוהר

תה נמס עד הקרח
משקה של 5מכביס
מבעי נמס מיד במים קרים סטים מרווה ומרענן
תענוג לא יקר 5 -כוסות

זדש בישראל
106)! 1 6 3 ]1115

חזרה לתחילת העמוד