גליון 2347

העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 2 | וימר יעקבסון
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 3 | כ תבו תתשערהקד מי : כתבתהשער האחור : הפיוו גשולש חוקי הטבח נמנע, חיילי אש״ף התייצבו בשורות ועלו על האונייה• מעד גג בניין כגמל, צפה צוות העולם הזה כראשית פינוי
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 4 | במדינה העם זזדיל 35 ונ*וו־הוא נכחד באופן דמוקרטי על־ידי אריאל שרון הדא יושב ע 7הכידונים ש7 צה האס יישאר שם? אלפי חברי־הפלאנגות ירו ב אוויר, באורגיה גדולה של
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 5 | *היי ^ 3131 *״3^31 ? 3 מבט מן הנמל (לא שד שרון) ן* ם נכנסו לביירות כ״מחבלים״. * 1הם יוצאים ממנה כצבא סדיר. הם נכנסו כחבורה בקלות בררום־לבנון. מובסת, שנוצהד, הם
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 6 | צוות..העולם הזה״ ס י 11ואת פינוי צבא אש״ו בני המישפחה במערב ביירות נפרדים בני משפחות חיילי אש״ף 1מיקירי• הס, העוזבים את העיר. אמהות ונשים שלא הורשו להצטרף ך*
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 7 | דגלים מתנופפים דגלי אש״ף מתנופפים על המשאיות המובילות את החיילים אל האונייה סול גריריריום של *חברת נתיבי־קפריסין, העוגנת בנמל ביירות, החיילים ירדו מהאונייה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 ובאופן שבו הוא נעשה, ניצחון מדיני ראשון במעלה. אך ייתכנו גם יריות אחרות. מזהירים אותנו, כי בבניין ממול יושבים צלפים סוריים. אנו מבחינים כי
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 9 | העולם הזה־ עדן חקירה משלו 1מגלה: חקירת מישדד הבריאות בפרשת התיזוק ־ הי תה כוזבת ה אדי מיטיי היה עסוק ב־ ״ פיתוח סרטים במעבדה ה מאולתרת שלו שבמלון אלכסנדר, מעוז
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 10 | מידסון מ עוו ת? השיגו , 1בקי ץהבא אחת הפטרות העיקריות •של אריאל שרון — השגת שיתוף־פעולה מצד אופלוסית השטחים הכבושים כתוצאה ממילחמת־הלבנון — נכשלה לחלוטין.
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 11 | 0ממ וו תוכניות תס נון הלוואה לא צמודה לחסכון צמוד בנק לאומי יעניק לך עד 2,000,000 שקל כהלוואה לא־ צמודה להפקדה בתכנית חסכון ״כח ברירת ריבית״ ו/או ״כח
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 13 | אביבה ארידור היא בעד מינויי פוליטי , ומיהי ה א שה החזקה בכנסת 9הסיפורים על כוחה של אשת שר־האוצר קולחים כל הזמן. כאשר נתנה אביבה ארידור את חסותה לתוכנית הרדיו
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 14 | ם ד 1ע צריך אלזף פיקוד־הדרזם ל שמזר על ב 1ש ר ומה סציעה הכ תב ת לענייני רפואה לקוראיה החולים 8באותו דיון התעניין חבר הוועדה הטרי מטעם הליבר לים, פינחס
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 15 | אנשים את עמדת ישראל במילחמה האחרונה לישראלים היוצאים לחו״ל, ובאים לשמוע את ערבי ההסברה שמקיים מרכז־ההס־ברה. שובל לא טרח להציע הסבר, מדוע ישראל הוציאה להורג את
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 16 | במדינה הזוי ג״גס. בב־ת־המ־עובט חמישפטן.הצעיר, חיים שמנגר, נקרא להציל את תג־ו^ת־החררת כדקה ה־סע. אנחנו מזמינים אותן לפריס כפי שתמיד חלמת... להיות, לראות ולחנות!
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 17 | גולדה במקום גייי־או מבקר־תיאטז־ון נראה פעם כשהוא קם בשעת הצגתו של מחזה, דקות מעטות אחרי ההתחלה, ויוצא מהאולם. למחרת היום כתב ביקורת קטלנית על ההצגה. ״איך העזת
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 18 | גני זלצגן גוועו עובדי ״אל־עליי טוען, שלא נתנו רו הזדמנות להיות לר ואלנסה הישרא!לי, נ׳ עויהדרו אוח 11 בערבות. לדבריו הוא א י 1:1איש פוליפוי ו ש ״ ר ויק לגיפלגת
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 19 | תל״אביבי של אברהם שפירא, החרמת נוסעים חרדיים. כמה זמן יימשך המאבק המתון הזה? גבי זלצמן מספר על עיתון בשם ״בני־ברק״ ,היוצא לאור בעיר ה חרדית. העיתון מנבא הפגנות
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 20 | יידהיות ע חופ שי באר צנו ! י׳ טה וכובע של קפטין, אז למה לנו אסור? עכשיו בן־מאיר שועק •שמהיום כולבו יהודים עם שטריימל ! מה הם מנסים לע שות? הם לא מבינים שהכוונה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 22 | ״ החו;י כ ה ה כי טו בהב עי ר ״ * שים אותה מול כל אחת אחרת ותבין, אי אפשר לטעות בה, במגע הרך והמלטף שלה, בניחוח המיוחד והנפלא, בהרגשה שהיא נותנת, בתחושה שאץ
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 23 | הורוסהוס מ די ם בנימי !׳ דור ההווש: בחולה מה מביאה השנה החדשה עבור בני מזל בתולה ! תחזית לסוף שנת 1982 ומרבית שנת 1983 תספר להם על התחומים החשובים בחייהם, ומה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 24 | מכוזבים איש ה שגה מי יופיע על שערו של גליון ראש־השנה של ״ה עולם הזה״ ז י עזרזת דד #הנגדת זמן -עד לדשואיז 1 נדקרופידם צלקטרהי י!/ומידת הסודיות ! י מבדק התאמה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 25 | אתה מוכרח (טנ(מו*(נ1חו המזרון עם המרכז הבריאותי נותן לגופך תמיכה בדרגת קושי נורמלית יחד עם חמוק נוסף במקום שגופך זקוק לו ביותר; במרכז הכובד שלו(ראה תרשים).
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 26 | מכחכים (המשך מעמוד )24 לם, ממרחקים נשמעו הדי־יריות והפגזות. ה״ב ז׳אק אמיר, ירושלים מאת נ די ב א בי דן מאוזן : . 1זד, לא נכון שהטמפרטורה נמוכה ()3 סרטן האוכל־
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 27 | 1הו נער ה אסאוי חינם המעניק משחק טדוידה דשות טמפוד א תרצה,חובל ל ק בל אופני ״ראדי״-סו מהלכי במקו משחק הטלויזיה. רשימת הזוכים בהגרלה (בשבועיים האחרונים) ;עמה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 28 | מכחכים קצף גילוח וילי אמס עכשיו במחיר ססב 74 ובאותו מחיר אפשר להשיג ג קצף - וילי אמס לזיפים קשי _£וו 0ו=ו=וום (המשך מעמוד )26 ישראל, לישראלי שטייל בחו״ל, היתה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 29 | המבירה המדוברת ביותר בעיר ! ש בו ע ר צו ףשלה סנינ ב מ בי רו ת ב או ל מי ) 1 9 9 או ל מו תהמ כי רהוהמה סני ס 9תוח* 0לקהלהרהב, ההלממוצ ״ ש 21.8ועדלמנצ ״ ש . 2 8
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 30 | ואחר לבנון - ירדן* לאחרונה חזרתי ממצרים, שם אמר לי עותמן אחמד עותמן, חבר ממשלה שהיה ידידו הקרוב של הנשיא סאדאת :״אירוני הדבר שאנו, הערבים המתונים, מוצאים את
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 31 | חיילים, חיילות -לכם באמת מגיע פס. לכו, הפס הכתום הוא שלכם! מה עושים? ניגשים לסניף בנק הפועלים הקרוב, מקבלים שי מיוחד וכרטיס הטבות אישי. הכרטיס מעניק לכם, בין
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 32 | 1 1 1 1 1 1 1 1 ודו ״הלב הרחב״ של וידאוטייפ סניו מה ז ה! הבוכנה הנ מצ אתב תוך כל וידאוטייפ היא המרכיב החשוב ביו תר בא מינותו ובאיכותו. זה בעצם הלב של
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 33 | כל הרוכש וידאוטייפ סניו מקבל מינוי חינם בספרית הקסטות שלסנמ המונה אלפי סרטים אולמי תצוגה סניו: ירושלים: לונץ ,10 תל אביב: פרי שמן ,50 חיפה: שדי ההס תד רו ת (
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 34 | 61 ^ 0113ק 0 ל״אופל א ס קונ ה״ יתרונות מיוחדים המדברים בעד עצמם. ״אסקונה״ היא המכונית המרווחת ביותר מסוגה. הפאר הפנימי והחיצוני שלה, הפך לשם דבר. האמינות שלה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 35 | הנק״ה שד הניוסומים הוישמ״ם הס מכונים1(30׳ מישוז הביטחון י, או מאחוו ־ההגדרה הרשמית עומדים נמה תעשיינים וסוחרת בגנון, נתחבות ובנשק ^ קראת הצהריים קיבלו השיריו־י
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 36 | מרוויחי ה מי לחמה (המשך מעמוד )53 בשני ימי הלחימה האחרונים נפצעו עשרות חיילי צה״ל, וכמה נהרגו. חלק מן החיילים פונו במסוקים לבתי־החולים. שעת־טיסה במסוק כבד,
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 37 | בלאופונקט ב 14-תשלומים ...כי ב תנ אי ם כאלה, ג ס טלוויזיה יו ק ר תי ת כמו בל אופונק טלא תגרום ל״חוריס״ בתק צי בן. קחלך היו ם טלוויזיה מה שורה הרא שונה בעולם,
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 38 | ,קריסטל ברמה ו!ול ״ 8בוכב מאות אלפי משסחות-מידי עונה בוחרות: בסקר• דעת הקהל *-במקום ראשון-קריסטל! ע ל בר 10ה מדליו ת שקבלנו 1902 1ר>זוצר 0גבחר~־1 מקרר ווירפול
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 39 | מכסיקו: חוב חיצ1ני ע1ק משקיפים רבים ביבשת אמריקה חזו עתיד ורוד במ יוחד למכסיקו. אוצרות הנפט העצומים במדינה זו אינם אלא חלק ממשאבי האנרגיה העצומים שלה. במכסיקו
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 40 | 20 הראשונים אשר ירכשו דירה אצל אברהם גינד׳ החל ממוצ״ש זו יזכו ללא הגתיה בפרס המטרף ביותר שניתן על ידי חברת בנייה בארץ: דירת נופש בטבריה(לשתי תקופות במשך 5השנה)
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 41 | סיבו ת תחזקנה ידיהם היו ם יש לי ב ק שה קצת כל אלה שהתנגדו ו מ תנגדי ם הז ה של ה מי לחמה בלבניו, שאמרו ששום דבר טוב לא מז ה, ולכל דו מי ה ם. מוז ר ה ללכל העסק
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 42 | במדינה תא 111ת נגרית, בל רגד .ה ת אונ ההקשחשעברה ע? הג ערההצ עי ר ה לא ה פ רי ע ה 7הבהמשךדרכה ״שמעתי צעקה איומה,״ נזכרה מלכה צור .״ידעתי שזהו קולה של סמדר,
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 43 | קרם פלמוליב עם שמן זית התכשיר הקוטמטי הטבעי העתיק בעולם, שלא קם לו מתחרה אלפי שנים! ^1ו0א-1.0ז*1י^׳ 1 שמן הזי תהטב עי הו א התכ שיר ה קו סמטי המועדף באל פי שנות
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 44 |
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 45 |
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 46 | המהפכה הטבעית שד אבהות השתיה * אבקת השתיה היחידה המיוצרת מחומרים טבעיים מיוצר ע״יברקט תעשיות מזון בע״ם• מקבוצת דובקימח׳ שחוק טל 59958 .־052 בטעם תפוזיג בטעם
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 47 | ד״ם תעבר לתריס היתד, קרובה מאוד לאדם שעמד בחוץ, אבל היא לא הצליחה אפילו לשמוע את נשימתו. לרגע עבר בראשה הירהור, כי זהו אולי אחד מידידיה המנסה לעשות תעלול. אבל
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 48 | אבדהמלמד: צב שבי ר א: מאיר ח ח: ״אגוות־ישואד נמו ״ אניעדייודא ״אין קשו הגיוני נין וור פיל בחנות חרסינה! ״ עונב את גלי־צה״לר סטויט לבורסה כאן! פרשת ״אל־על״ הולכ
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 49 | מה ה אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומר מה ה א ה ב זו ורות ״ גביות , , בתל־אביב -תמאס!״ פוליטיקה בבקשה! תגידו מ ה שתגידו על די ס קו טקה ״ קו לו ס או ם ״ .ה די
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 50 | ש מ לו קמתח תו מה ששה לא תאמינו מי מתחתן. מנהל קבוצת הכדורסל של מכבי תל-אביב, שמואל (״שמלוק״) מהרוכפקי, בן ;־ ,44 הידוע כאחד הרווקים העקשנים ביותר בעיר. החליט
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 51 | אהבה ליברלית את המיפלגה הליברלית, שותפתה של חרות לליכוד, מסעיר כיום סיפור, העובר מפה לאוזן בין כל הפעילים והעסקנים. הסיפור הזה הוא כל־כך מפוצץ, עד שהם אינם
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 52 | ש וו שימוח שנמאסה עדיך? ינודה דהשניו אותה! באה כשנזכרים בו ורוצים ללבוש אותו כבר עברו חודשיים־שלושה, מזג־האוויר השתנה, וכל מה ש נותר לעשות עמו הוא או לארוז
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 53 | את 1קוקה ללבוש מפואר רעוב? אין צווו לקנות. אפשר לשמו אותו ליום אחו אותו להשכרה לחודש, חודשיים, שלושה או לכל תקופה שברצונה. הכסף שהיא מקבלת עבורו, הוא בהתאם
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 54 | ידיי /מבעד לתרים לבחורה חתיכה ונאה בת 17 עד 30 בעלת דירה — אפשרי נערת טלפון — מבחור עשיר, נאה ו גברי בן .25ת״ד ,1833 רמת־גן. +כדשך היום. בחור נאה, לא פנוי
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 55 | • סירופ ממו תק בשפופרת. • מבוסס על חומרים טבעיים. • כל שפופרת מספיק ה ל הכנ ת 6כו סו ת משקה ג דו לו ת( / 2ו ו ליטר). • נו ח וקל לשמוש. • אין צורך ל ה חזי ק
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 56 | מוטי! רציתי רק להזכיר לך את ענין ההתערבות הקטנה שלנו, רק במקרה - ששכחת! משחקים בשלוש מערכות כמו שקבענו, במועדון הטניס ברמת־השרון, באותו יום, באותה ־ שעה. נ.ב.
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 57 | זחוכמה הזאת חשבתי כבר זדש...ואולי תחשוב
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 58 | ואיך בו ד קי ם ר הי ט מו שלם! בו ד קי םאת סוג העץ. מרוב עצי לא רואי את הרהיט... רוב הרהיטים בארץ עשויי עץ אשור (בוק) ,אשר אינו מתאי לאקלימנו. לעומת זאת שי לב
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 59 | כלבוטק מאח דייר?ותיאל שרעב ועדנה פיינרו סוף סוף פיקוח! יש לנו מדינה מודרנית בהחלט: לכל אחד מקרר בעל תא הקפאה בקור יבש וכל עקרת־בית יודעת שבחום הישראלי עליה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 60 | רואה שאני רוצה לקרוא, הוא מתרגז וקורע לי את הספרים.״ השכלה נמוכה משל האשד, גורמת לבעל להכות את אשתו. במיקרים אחרים שנחקרו, הסתבר כי האשד, עסקה במיקצוע הנחשב
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 61 | דינה. רות רזניק מסבירה זאת בכך, ש מעמד זה מודע ביותר לשירותי הרווחה שהחברה מעמידה לרשותו. מעמד חברתי זה הוא שמשתמש במישרד־הסעד, בהל וואות לשיכון, ובמוסדות
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 62 | פלסטיק גדול, שוב נעלמה. לבסוף היא נמצאה במכוניתי• כאילו מישהו לא רצה שהכתבה תתפרסם. ״זה יהיה ל כורת הכמכה היא השחקנית יהודית ר -מילוא, המככבת בסירטו החדש של
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 63 | ^1*1 111 1 111115 יהודית מילוא עם השחקן אורי גבריאל, בסצינת אהבה *•י לנהטת מתוך הסרט מתחת לאף העומד לצאת לאקרנים \1 1 - 1 1 1 1 בעוד שבועיים. בעת ביצוע סצינת
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 64 | והספרות ספריית טעם המילחסה האמיתי של בן־אמזץ פ סי כו אנ א ליז ה ^ חזונו שלאל ־ סאדאת העברית החדשה ^ אוצר הלשון העב רי ת מ קו ר הגמל והנצחון דן כן־ אמוץ הוא
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 65 | ארבעה שערים ואחרית דבר, שבהם משו לבים אמונותיו של אל־סאדאת כפי שפור סמו במהלך עשור שנים 1980—1970 דברים שיש בהם כדי לסבר את אוזנו של הקורא הישראלי, ואף
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 66 | !ההיה העובש הוהשהיה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אדר ה שמע לפני 25 שנה בדיול״ הביא כונבת־שער של ראש־המערכת, שלום כוהן ״דף׳ח על היהודים כרוסיה.״ הוא דיווח על פסטיבל
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 67 | סיגריה מעולה ?7110 /0י^ 30 טרנטסנטון מונטנה תשנה את דעתך על סיגרית
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 68 | ניתם מערכות
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 69 | שיחר צל״ו. !• ל רון בן־ישי, המסתגל יותר ויותר לסיגנונו של אריאל שרון, על כתב תו במיסגרת השבוע — יומן אירועים. כתבה זו, שהיתר, כולה מנוסחת בצורה בלתי־נעימה
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 70 | יום רביעי לית מתמיהה, ובה שירי־קאנ- טרי אמריקאיים בתמליל עברי. תוכניות מומלצות בטלוויזיה היווני ת • דרסה: ס י פו ר ו שד ג׳ון ס לו אן 11.10 שידו ר בצבע, סדבר
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 71 | ש הרבה סיבות מדוע כדאי לקנות אלקהאונד ]ורווג הזנון כבר עכ שיו נו קו ם ל מו ד עו ת בגליון ראשה שנ ה ה מוג דלוהח גי גי של עזרת בי קוני ס היא עזיה טבעית שיצ א ל
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 72 | אשה מ פו צצת (המשך מעמוד )63 ניתנה לי מתנה. משהו קרה. מאז יש לי הכושר לראות דברים לפני אנשים אחרים. דברים שיקרו להם. בהתחלה זה נורא מפחיד אותי. ראיתי רוחות.
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 73 | שאוהבים קולנוע, ומוכנים להשקיע ב אמנות השביעית ראש וגם ישבן. בלו־קרנו אין הפקות־ענק, אין שוברי־קופות ואין כוכבים. הכוכבים שבשמיים לעומת זאת, הש תתפו באופן פעיל
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 74 | מדוע נתבקשה גדורה ״אברהם, אתה יורד מהפסים,״ מתלוננת שרה אמנו לפני בעלה, ובעוד היא ממ שיכה לקונן ״רע לי, רע לי,״ משמיע המיקרופון שבידה חירחור אחרון ושובק חיים
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 75 | $:1111 מלכת הדיסקו העו־ ׳/ץ ך ,*,בנמל־התעופה בן־ דיי״יזייד כיאה למעמדה, שים־החשובים־מאוד. ותיה הלכו לאיבוד, לה הכוכבת ממסעה עד שהגיעה לפתע מתבקשים לעזוב
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 76 | על הדיבוק הפלסטיני של הממשלה והישגיה במילחמת הלבנון * מיהו הנץ הישראלי ה חו ש ו אין נודע למויווו על המילח מה שוון הוא נצצח־זגן משה ווו: אריאל שרון הוא
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 77 | הגיע אלוף השלם במשקל קל יותר משקה פוחת משקל גי תמערכותתדמית מארצות הברית לישראל -הבקבוק הפלסטי הענק, המכיל 2ליטר משקה! ושוקל(עם המשקה) כמו בקבוק זכוכית של
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 78 | עובדת | משהה כלים; משחה מחמת לניקוי בלים וניקוי כללי, מכילה חומר מיוחד להגנה על עור הידיים. מ 1צרי ״קליל״ משתקים ם//ר מוצרי תבן -חברהל שיתק בע״מ. ״ קליל ״ מ בי
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 79 | >91091 מאת מאיר תדמור ה בו רסה הבורסה עושה גלים אם יצטרכו לקבוע פעם יום חג לבורסה, מין ראש־השנה, או אולי נכון יותר לומר חג־הביכורים. יקבעו בוודאי את השבוע שעבר
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 80 | ידיו ש ל תינוק (המשך מעמוד )9 הוא צלם־חוץ, ואני לוקח אותו איתי למקומות שלעולם יא הייתי לוקח צלמים אחרים.״ על שהתרחש ב־ 1באוגוסט, היום שבו הופצץ בית־המגורים,
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 81 | ינוי יהמשך מעמוד )8 אך איש מהעיתונאים המקום. החיילים המגיעים בקבוצה השנייה חוב שים כומתה שונה — אלה הם אנשי האירגון הפרו־עיראקי. בנמל נמצאים כעת שלושה צבאות :
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 82 | דוייחוס הסי־א״־־א״ מגדי ם: ..קוזיר״ת המודיעין והביטחון נהנית ממעמו חזק גממשדה, וענייניה רגשתדביס היטב במיבצעים רחבים יותר ...רבים מן המנהיגים הנוכחיים הגיש
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 83 | הממשלה ואישים בכירים, ועל שמירת מת קנים חיוניים של המדינה בארץ ובחו״ל. קהיליית־המודיעין, נאמר במיסמבים, מס תייעת בעבודתה בשירות הממשלתי ובס קטור הפרטי .״רבים
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 84 | 0ווו׳לטון הונדלי ם (המשך מעמוד )83 על אשתו של רבין, לאה, נאמר בדו״ח כי היא ״אקסטרוברטית פעלה ...אשד, גלוייודלב ומלבבת... היא דורשת בתוקף לכתוב את נאומיה בעצמה.
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 85 | נהחדסה דלא תקדים שר שוכס־שרום: הבעל, האשה והמאהב־ מלם חתה גג אחד! האשה רומרוה ובינוניץ׳(מימין) המאהב גוינשט״ן פרקליטתו, עורכת־הדין שרית גו לן, שהמאהב של אשתו
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 86 | מ שול שבח סו ת ה חו ק !•- (המשך מעמוד )85 בעלי, וטקס הנישואין שנערך בי נינו היה פגום, בפגם אשר על־פי יעוץ מישפטי שקיבלתי, הוא יורד לשורשו של העניין עד כי אין
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 87 | תה נמס עד הקרח משקה של 5מכביס מבעי נמס מיד במים קרים סטים מרווה ומרענן תענוג לא יקר 5 -כוסות זדש בישראל 106)! 1 6 3
העולם הזה - גליון 2347 - 25 באוגוסט 1982 - עמוד 88 |
חזרה לתחילת העמוד