גליון 2348

העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 4 | כתבת והשעו־ הקדמי : כתבת ׳השער האחור תאונה בבוהמהשל האסיר והשחקנית אחת מיציאותיהם הנדירות אריק איינשטייץ ושד חברתו ואם כנו פייטה אליהו, הסתיימה כאסון. הזמר
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 5 | השלושה מערערים על צורת הבחירה, וגם על עצם בחירתו של רוליק, שהוא דובר סיעת* המערך בכנסת, והמזוהה עם הקו היוני במיפלגה. בהופעתו בינואר .1983 לצורך הוצאת היומון
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 6 | /**3,00079 X0X157ן״ 1 4 ^ 107054*> 7,000 X09515.ך 79/040 !571X0 ?471/55 144174/410075 066/04/45407 14047154117015 479X0957.05 ״79X0957׳0051- 144349X5009
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 7 | ..איני ווצה שר בשום עסקים עם ישראל זו!״ ניים נבונים מאוד *,שאמרו לי: ״כאן, בכוויית, אנו מהווים כמ עט את מחצית האוכלוסיה. אנח נו בונים את הארץ, אבל ה אחרים
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 8 | מה שצף על פגי המים. צף גם על גלי צה־ ל הווה ,ן סרט ״מפיסטו״ ,שתיאר את המעבר מן הדמו י 1קרטיד. אל הדיקטטורה בגרמניה של שנות ה־,30 העמיד במרכזו אדם פשוט, נורמלי,
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 9 | אריק איינשטיין בינשטיין מן המושב שליד הנהג. חילוצם של אריק וסימה היה הקשה ביותר. למכונית הרנו 5 יש רק שתי דלתות מלפנים, ועוד דלת תא־מיטען מאחור. הנזק שנגרם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 10 | סובל מזעזוע־מוח, משברים בשתי צלעות, ובשורש כף־יד שמאל ונד שריטות וחתכים בגולגולת ובי- ידיים. נורית פצועה אף היא באופו בי נוני. היא סובלת מזעזוע מוח. מחתכים
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 11 | .מוו תעשחר הציירת ונ ק ה וובינשם״ן עדנה רנני ותו משנה ת עוונ ה בג רו״ ה בפינת הוחונות ברשמו וו״נס. בתערוכה ששמה היה,חתונה הוצגו ציווים המתארס טקסי־שרום חנוך
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 12 | 11#44:4 * 4*444 במדינה פ ש עי ם מינוס! שד עוג מדרהב שן ״בגי• הזוג הזמינו אותנו למיטתם,״ טענו הנאשמים בפריצה ובהריגה. המישטרד. תפסה את יעקב כריחלי ואת משה
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 13 | בלתים מאת דני אלה שמי א נ שי ם ; 9שני העובדים הראשו נים שיפוטרו בעיקבות סגי רת החברה בשבתות ובחגים הם שפיר שילנסקי, בנו של סגן השר דב שילנסקי, ולאה בגין בתו של
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 14 | 200 אלף חתימות היו מ תע 1ת את סגירת..אד־על״ .מהו מק 1רשם המ 1ש ב _ בני־עיש דאיך מ קבל סגן ר א שי הממ של ה את פני מוזמויו חדר והודיע לשר, שכעבור רבע שעה עליו
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 15 | 1111 פנינה רוזנבלום מצטרפ ת ל מי פלג ה הלי ברלי ת הפתעה בעולם הסטריאו 8ו^ו 0ו8ו^1^1£1ו 0 0וז§ט 1\ 1^ / 100 מהפכה גדנלה בצלילים באיכות בעיצ1ב 1בב7רויר ! 6ע ח
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 16 | ליאת נשרי בת״בעלה הראשון של ה- זמרת-מלחינה דרורה חב- קין מצמידה אתל חיי ה לשפתיו של יונתן, בנו של ג׳וקי ארקין (למעלה) .בנו של הרקין־ ש חקן, בן ה״ ,18 חי עם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 17 | ..אל־על ׳ תפסיק לט וס 1ושבת ־ * או הטיסות לא תיפסקנה. הו וק תרדנה למחתרת השבוע ־ ובשבוע הבא? באל על. נמל־התעופה הומה נוסעים יוצאים ונכנסים. ביממה שעברה עברו
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 18 | נ/ד כפייה דתית. חברת תעופה לאומית חייבת לפעול בכל ימות השבוע, בסרט כשזהו הבסיס שלה.״ משה שמש, ישראלי לשעבר שחי בלונ דון עם מישפחתו, מקפיד לבוא לישראל מיל
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 19 | אחיעז ללא עוז כיבדתי את אהרון אחיעז כאשר פגשתי אותו בשבי. קשה היה לי לכבדו השבוע, כשראיתיו בטלוויזיה. לא קל להחזיק מעמד בשבי — גם בשבי דה־לוכם כמו זה שבו הוחזק
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 20 | אגדת הג׳ינס מתחילה עם הג׳ינס הכחול של לוי׳ס,ן§ 0 §| סביב המדורות של כורי הזהב באמריקה!5 881 . אגדת הג׳ינס נמשכת עם הג׳ינס הכחול של לוי׳ם **8יי 0לאורך הדרכים,
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 21 | ״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות בע״מ • מאיר קז
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 22 | י רי אריזה הבטוחה ביותר. תל־אביב, רח׳ קרליבך ,23 טל
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 23 | רוצה לקנות מתנה יפה לחגים? אין פשוט מזה. ע !לאחת יורו המכבדות י ויזה ותרוויח לא רק מתנה נאה לחג, אלא גם אשראי עד חודש ימים,נוחות בקניה ללא מזומנים ג״הרבה תודות
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 24 | 1111 ס•קנ !7717 מ ר בגין או ה ב הי ס טו רי ה ואם בנ״ב עסקינן, אז הנה עוד אחד: אמת בשמועות שארצך היא מולדת הפא שיזם ן • חומייני. אל תשבח א ת האיית״אללה. א מנ ם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 25 | כזכחכים איש השנה. קוראים מציעים: 0 £ח* 8£ן עוד מוצר איכות מבית פברדה החברה שנתנה לכם את ״ברוט׳ בהירהור מעמיק, איש־השנה של ישראל צריך להיות דווקא ה סופרמן
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 26 | בתו טל הקורא נעלמה בארגנטינה ועיקבותיח נעלמו, ו הוא מחפש אנשים בעלי גורל דומה. לאחרונה התארגנה קבוצה של עולים חדשים, בני מישפחותיהם של ה״דספרסידום״ (נעדרים) —
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 27 | זוש 1ץ מכרוני העול הזה (המשך מעמוד )25 כל סיבה שבעולם להתבייש בדב ריה ובצורתה, מצאה לנכון לבשר לקוראי העולם הזה על ניתוח מסו־יים שבוצע בגופה. היא הואילה לשרבב
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 28 | שלם ב״דיינרס״ 1קח את הכסף ! בל הנ ס ך שאתת רואה בודק - שלך. איך? נח ש כמה כסף יש בתיק ותזכה בתיק ובכסף! ת מונ ת ה תי קעםהכסף מוצג תהחל נד .9.82ו בכ־ 3,000 ב תי
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 29 | 0^׳11 מכתבים (המשך מעמוד )26 ביתר תחנות־הרדיו ברחבי העולם. • הקשר כץ השכרה וכץ הופש־הכיטוי. נזק עצום נגרם לישראל מן הדיווחים על עשרות האזרחים שנהרגו מדי יום
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 30 | באריזה חסכונית של 500מ״ל לשיער בריא,רענן ובעל ברק טבעי להרגשה טובה באמת-״שמפורויאל לבחירתך ״שמפו רויאל״ענק ב־ 3סוגים שונים: כחול-לשיער שמן אדום-נגד קשקשים
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 31 | הורוסהוס מדים בנימי! 1גזר החודש: ב תולה לילדים בני מיל בתולה הורים שזכו בילד בן מזל ב תולה יכולים להעיד שזה אחד מ המזלו ת הנוחים ביותר. כבר בבית־החולים אפשר
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 32 | נתבו! שניה בסיוו־ה ער מרוויח המילחמה. אלה הם האנשים והמיבעויס המנונים בלשון הנקייה של הפירסומים חדישמ״ם ״ספקי מישרד־הביטחוך רבעה חיילי הצוות של הטנק היו י
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 33 | ה מ חי רוה רוו ח (המשך מעמוד )31 חטיבות משוריינות, שבכל אחת מהן יש 100 טנקים בערך. אם אמנם השתתפו ב- מילחמת הלבנון שש אוגדות של צה״ל, פרוש הדבר הוא שהשתתפו
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 34 | רשימת מפיצי נייקי בישראל רשימת מפיצי נייקי בישראל א שדוד: מרתון ספורט -רוגוזין * 15 אי ל ת: דגית -מרכז רכטר * אזו רהק ריו ת: ספורט סביניה -ק בי אלי ק. קרן יסו
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 35 | 20 הראשוני אשר ירכשו דירה אצל אברהם גינדי החל ממוצ״ש זו יזכו ללא הגרלה בפרס המטרף ביותר שניתן על ידי חברת בנייה בארץ: דירת נופש בטבריה(לשתי תקופות במשך 2השנה)
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 36 | ובאותו יום שגו קמהמ שנתה מלכת- שבע, היא נזכרה שצפוי לה ביקור מל כותי באר מונ ה, תנחשו של מי. בבר עברו שנים רבות מאז נפגשו השניים בפעם ה א חרונ ה, בחצרו של
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 37 | נופשון 82 כסלע האדום באילת מפגשוכב של צעירים וצעירות כסא נח ״ענג״ עם היתרונות הבלעדיים: ישיבה נוחה למנוחה שלמה ידיות עץ מלוטשות קפיצים חזקים מגולווני מזרונית
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 38 | א 1111ינו שלס . הנסיך וידיאם: ההיסמוויה חוזרת זה מול זה מוצבים שני תינוקות מלכותיים בזרועות אימותיהם. למעלה, הנסיך וי׳ליאם ביום הטבלתו בן ששר, שבועות, בזרועות
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 39 | אנננוי מ הנסיך גיוס: החונשה הראשונה בסן־טוופזז כשרצה הנרי, דוכס, יורש־העצר מלוכסנבורג, לשאת לאשה את מריה־ תרזה מפרו התנגדה לכך אמו הדוכסית, ובנה כמעט שהימרה את
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 40 | דרך הגב: טיפול בכאבים •כול להיות תענוג. ׳פול תענוג שהוא ?:ישיבה ממושכת מציקה כואב לך לך? מזג האויר ״נכנס לעצמות בודאי כבר ניסית שיטות ריפוי רבות החל בבקבוק החם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 41 | 1111. -״ לון גני חמת. באת לשעת״ם־השאר שבועיים. קינוח הנכון ־ בוא תאכל לתאבון. שה או בשרות עצמי. תוכל להסתפק בקפה ועוגה, ואם מתח שק לך ולבת זוגך לסעוד דווקא
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 42 | 101 וההמצאות. יכליורד מן עם ההר אלכלהבקעההחידושים המנוחה. משמאלך הכניסה למלתחות, אתה הירוקה. מולך הבנרת במלוא הדרה ומימיה הכחולים כבר משרים עליך אוירה של
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 43 | — אחת מפינות החמד היפות 1ביותר בתבל, על שפת ים בנו ר ת, נובעים מזה אלפי שנים 1מעיינות מים מינרלים חמים ^ שלהם תכונות מופלאות שלבריאות ותענוגות. אלו הם מעיינות
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 44 | קולנוע בי מ אי התפוז־ ומיכן הבימאי, הנחשב על־ידי רבים למנצח המוסרי בפסטיבל הסרטים של. לוקארנו, יושב בבית־קפה מקומי ומכריז בשקט : ״את הסרט הבא שלי הייתי רוצה
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 45 | קולנוע ( המשךמע מו ד ג)4 גילו של קארפי, ובין נגן צעיר המצטרף אליהם, כאשר שותפם הולך לעולמו. יש בסרט לא רק אבחנה דקה של היחסים בין סתיו החיים והאביב, אלא גם מבט
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 46 | באחד ממעמדי הפתיחה עטות שלוש הבנות, ג׳יל (רווקה דייוויס), 1 1 1 *1 *1 • 71 י י • י י מאריאן(טרייסי נולד) ו מו לי( טינ ה יאתרס) ,על כלי־האיפור של אימן, דאנלופ
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 47 | פרידה שפין! חלום הנעורים הדוגמנית אילנה שושן, מלכודהיופי של ,1980 וחברה מריק עפרון, נפרדו שוב. למאריק ואילנה יש היסטוריה ארוכה של פרידות וחזרות. הפעם, כל הסימ
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 48 | השחקן, הקריין והמאנות כולם ראו עד לאחרונה את מאפרת ה אופנה הזוהרת עדה דזדרנן, כשהיא רוקדת ומגלה עם השחקן מנחם עיני בכל המקומות הפי־סוערים. אולם עתה עלתה החברות
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 49 | שנוע האופנה עמד בסיגון של חיסכון והיצרנים העדיפו 1שראויות וחובבות ״דוגמנית חדר לארבעד. ימים״. אסתר זאקוב, היום בעלת מיפעל לאופנה, אשד. נאה לכל הדעות ודוגמנית
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 50 | תביאו את בנותיהם כדוגמניות ממש מופתעים לטובה. כבר ביום הראשון לא ישבנו רגע. הקניינים הציפו את חדרנו. הדוגמניות, חגית לשם ושרית דמיר, ממש עבדו בפרך.״ שרית כבר
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 51 | צעירה נאה למטרה רצינית. ת״ד 16466/419 תל־אביב• רוגומניח ב מ׳ שני ח ה מהלחץ. בצלחה בבחינות. מי אם לא איי. +לאמא היקרה עליזה. מיד־לי * מצב מצויץ. לרגל נסיעה מוכר
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 52 | וון: מ אזן כמו נשיא צרפת, פרנסואה מיטראן, מצד גם ראש־ממשלת יוון, אנדריאם פאפאנדריאו, תגובות מעורבות. שנת שילטונו הראשונה מניבה הערכה מסויימת בקרב חוגים
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 53 | במדינה ז׳רמין אכו־חצירא אהרון אבו־חציוא שהוושע בשימוש בכספי גמ־־ח לצרכים הפרטייםע ומ ד לשנוו בסביון דירה ב־ 550 אלו לירות לחודש ^ ?}לי הווילות המקיפות את בית
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 54 | האם העיתונאי הורוז הראשון נצה״ו נזוק מביסאון צורר נג דו צימצומים או נגדל כתבה שהוגייח את הרמטכ׳־ל דחז מחוץ ^ כים הזדעזעו כאשר נודע ששר הביטחון דרש ממיפקדת
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 55 | חשבום 7ד 7׳ לים וכלבים• בקיצור, מקום נהדר. ד״ר מקגרו עשה לי הכרה עם העוב דים בחווה, וכמה בוקרים נדלקו עלי תיכף. התפקיד שלי שם היה לרכוב על הסוסים לשטח שמחוץ
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 56 | החיים הזוהרים של מירי יפת בחוות־הסוסיס מקגרו בעיירה וייסליה שבקליפורניה, במרחק של שלוש שעות נסיעה מם ן־פרנסיסקו. מירי עשתה שם חיים משוגעים עם שבן.מחוותה
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 57 | כי דו! וזי רסתהחכ מי ם ש לז ^ הם !,ה מ טו ר ף ו בו ק ־ הזרעשלהדודאוסוולד ^ מיתולוגיהעתידית ווסת פארמר ^ מבזנח־הילן דה ומילחמת־המינים של הלל דמדון מ קו ר רם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 58 | פוגמים לא במעט בנושא, שאם היה נעשה בכלים ספרותיים של ממש, היה בכוחו להיות מרתק עד למאוד. יחד עם זאת, יש בזירמת חכמים כמה פינות סאטיריות, ספק הצהרות אנטי־דתיות,
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 59 | 1ה היה ה עו ב ס גליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שגה בדיוק, הביא כתכת־שער תחת הכותרת ״הייתי ערכי כמוטל,ווה״ ,שכה דיווח שלום כהן, ראש מערכת השבועון,
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 60 | צ אי א ל מז; ברשם היוהרה פי ד ג׳י בעת במחירים משגעים פרטים בחנרירת או.קי. יבל א; גצמלז בע״מ. המפלצלס: חברת גורית
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 61 | ניתם מערכות תז־מיס להכנת סירופ ממותק בשפופרת. מבוסס על חומרים טבעיים. כל שפופרת מספיקה להכנת 6כוסות משקה גדולות ( 11/2ליטר). נוח וקל לשמוש. אין צורך להחזיק
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 62 | אשכול כ 9ר תו ס ש משכן כון אשקלון 23917 -24195/6 :־ 051 תל אביב 03-284206 : מיזוג־אויר מלא בכל החדרים רק בספטמבר 5י מי ם 4-לילו ת מיום א׳ אחר הצהריים,כולל
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 63 | הגיע אלוף השלם במשקל קל ינתר משקה פחנת משקל ניחם מערכות תדמית מארצות הברית לישראל -הבקבוק הפלסטי הענק, המכיל 2ליטר משקה! ו שוקל(עם המשקה) כמו בקבוק זכוכית של
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 64 | יום רביעי * סידרה: רוכינזון קרזזו 6.00 שידור כצבע, מדבר אנגלית). פרק שישי בסידרה, המורכבת מגירסות שונות של סיפור זה. • סידרה חדשה: הנוכל 11.00 שידור כצבע, מדבר
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 65 | שיחר לאן נעלם אוו׳ גלו? האמון שלהם בהנהלה קרוב לאפס — ולכן הם תובעים מיכתבי־הבטחה. !צלי ש ת* 1דו החרות ת> 1לומח • לטלוויזיה הלימודית, שהקרינה ביום רביעי שעבר,
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 66 | דן ברא מוץ את עט יפת תעלימו שד שמואלי ק ^ 1 1 11 הסופר דן בן־אמוץ תקלל בעסיסיות את המשורר יבי. אנשי־הבומה של נסית, המכירים את השנייס היטב, נהנו \ 4111י י
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 67 | המישטרה * ממה נבעה התקלהבמערכת־ ה קו ל ב הו בעתהשללהקת ־ הרוק ״ קלא סי קי סנו בו ¥11ןקן 11ךךח היא הדוגמנית תמירתהקומה עינת 1 1 X 1 1י 1 1 111 גרץ. בטלה, החוקר
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 68 | המישסוה אכלה אותה 1ן | ¥ל ו ״ הזמר שימי חבורי בא כאורח למסיבת הסרט, מו י שיט ״חמסה״ למזל נגד עין רעה. ״מה לעשות, אני מספק את הפושעים ו הזונות לקולנוע הישראלי,״
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 69 | ;ם אומרים מ ה הם אומרים מ ה הם או מדי ם מההם אומדים . . של מההלל: אבשלום קו ר: דן תיכון: ״ מהאני, אבאההווים שר י היו ״לא כיחדתי, לא הלכת של יוסי שריד? ״ בחונשה
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 70 | זה הם או מרי ם ...מ ה הם אומרים ...חה ה אומר :..חה הם אוחד* ״ו אי תי את התינוק ״אם יהורם וו צ ה -״סוו־שד, אחו* שנים, במועיניי התענוג מ דו שדי!״ מצאתי את עצמי!״
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 71 | כברבמ כי ר ה £14 ז 110115£ • 44 זס* •81 4489*2111 וו0נ*י*1ז ייז אין אוכל ב בי תי • באים אורחים? • מתח שק ל ד כיף אמיתי? גיליון ח 1ד ש אוקטובר 82׳ * 5 * 11001
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 72 | צחק ליבני, האומו שהוא !(יגיש כמו האב המ״סד של גלי־צה״ל, חושש מטי סיווס התחנה1 ,נן ובע שהוא היה מפטר את קוו והראובנ׳, ו מ תוי ע מבני מצב שנו תשוב גלי־צה״ל־
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 73 | האס גל •׳צ גו ססתי • מה שידרה התחנה? (המשך מעמת )71 עמד למפקיד של סור״תרבות, אבל אז הפסיד המערך א ת השילטון לליכוד. ליבגי הפסיד פעמיים: גם א ת רשית- השידור וגם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 74 | משהו בעניין הזה. אני זוכר דווקא שני מיקרים שבהם הוא כן הופיע. נכון שהוא היה צריך להופיע יותר. כל העסק נעשה בשלבים. בשלג הראשון של עבודתי הוא לא הופיע, בשלב
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 75 | השבח *דלה למחתרת י 1 (המשך מעמוד ) 17 משביתים את אל על, שישביתו כבר הכל. ״רוב הטיסות שיוצאות בשבת הן של אל על. מחזור המכירות של החנות ייפגע, כי כשאין טיסות אין
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 76 | איש מאיתנו לא העז אז לדבר על זה. אחרי אותה פגישה הייתי מבקרת אותו לעיתים רחוקות, כל חודשיים־שלושה. בכה נמשך המצב הזה שלוש שנים. רוני ניצן המנוח, שהיה אז מפקד
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 77 | ..אי 1רוצה עו דעס קי ! ״ (המשך מעמוד )6 למרחקים — ההכרה באש״ף ז אכן, בכך לא הקלתי על חיי. אך בהדרגה הבין העולם המערבי שמדיניות זו היא היחידה הנבונה. כאשר תפסו
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 78 | מיטה ב* 150 סולר ארידור חוסו שר־האוצר יורם ארידור, הורה אישית לחקור מי עמד מאחורי הפירסומים בעיתונות של בעלי עסקים הקטנים נגד חוק המיסוי האינפלציוני. ח״כ
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 79 | ספ1רט וכדורסל עריפת ראעו הנוער אחת הטענות המוכרות כדורסלנים צעירים היא, של הענף אינה מאפשרת הטענה מעניינת, אך אינה הביקורת. המושמעות בין שהאמריקניזציה להם
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 80 | כתוספת.. מעולה סיגריה הרעננות באה
העולם הזה - גליון 2348 - 1 בספטמבר 1982 - עמוד 81 | י״; אדור תשמ״ב1.9.1982 , כזיספר 2348 80ע 10 די0 שנה 46 מהי שקלים (כולל השחקנית הכירה את אסירהעולס, כשהכינ חוה אורטמן וסמי
חזרה לתחילת העמוד