גליון 2351

העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 2 | גישה חדשה בחסכון: 3תוכניות בצרור אחד. תוכנית חדשנית המשלבת שלוש תוכניות חסכון באחת: מטמון ברירת ריבית, חוסן רב־תכליתי ומטמון .2000 אתה נהנה מיתרונותיה! של שלוש
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 3 | כתבות השע רי ם: ״העולם הזה׳׳ מגולל את כתב־האישום נגד ממשלת ישראל זהרמטכ״ל בעוון פישעי מילחמה, מנתח את התועבה וקובע: טבח ראש־השנה השלים את מטרתו האמיתית של
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 4 | תנועת־הרות, יש לשר־הביטחץ תמיכה רבה בין חברי־המרכז, ומשום כך מנסים יריביו של שרץ לדחות שוב־ושוב את ועידת־התנועה, כדי שתהיה רחוקה ככל האפשר ממילחמת־הלבנץ.
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 5 | במדינה העם אנטומיה של מעשה וווע ה ?ידר*א*ז >וודם ברמשרהשגה, במחבווז הפליטים של כיירדת, הפסידה ישראל כמילחשה. שום שנה בתולדותיה של מדינת- ישראל לא נפתחה נצורה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 6 | ילד וי לדה ׳ פדס טייי ס שירצחו! ב מ חנ ההפ לי טי ם סאבו־ר. רות. יראוה עוהילד (המשך מעמוד )5 אלה, ששוב אי־אפשר היה להת עלם ממנה. אלה הן העוכדדת. על סמך העובדות
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 7 | ליי ^ייייי (מימין) נורה בפניו, או שמולו הו ש ח תו. ה ת מונ ה )נול מ ה בינלאומיים אובייקטיביים ומוסדות אחרים. העולם הזה דיווח על כך בהרחבה לציבור הישראלי. מי
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 8 | המפגינים זעמו והמישטוה עזוה רהם רבנות ג אז וד מ/וו ת המילתמה בלבנון, אנשי שמאל, סופרים ואמנים. הגיע לשם כל מי שינחרד והז דעזע מהטבח הנורא שנערך בפלסטינים,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 9 | גאז בעיניים ההפגנה מול בית ראש־הממשלת היתה ספונטאנית, ולכן בלתי־חוקית. אולם סמישטרה התכוננה היטב. נובעוד מועד הוכן כוח רציני של אטשי מישטרה ומישמר־הגבול,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 10 | השומוים נשאו אלות, אבר לא נשאו ופינה באלימות את ההפגנה בתדאביג היו מקרב המפגינים. המישטרה פעלה ללא הבחנה ונחגה באלימות גם בסתם מטיילים. בוווות מפגין נגרו
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 11 | סימני זיהוי כחוק, —בגר הסבה בלבנון שוטרים ואת אנשי מישמר-ד״גבול יזנח־ י ד תר, והאלימות כבר לא ידעה נ בו לו ת קהל דימסיילים של רחב דיזגגוף במוצ אי ראש השנה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 12 | חגיגת מחירים עול זים לחג מבצע הגזלות טד 24.9.82 שקית זיפ בטעם תפוזים,אשכוליות , לימונדה, תפוחים ופטל: * 0וזעו במקנס ״ 1 3י ש׳ פחית זיפ בטעם תפוזים,אשכוליות,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 13 | ברגעים שבהם נודע לראשונה ער ה1וועה בביירות, ישב עורו ״העולם הדה״ 11 ול בימה באמסטודאם והתוובח עם ׳ 1עצ 1וועל ׳אסר עונ א ת ווול הדובים להשגת השלום הישראלי־
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 14 | נן הורד אי כו ת חיינו אחרת שמואל אולפינר בונה ב מערב ראשון לציון,באזור וילות, שם נת יוקרה של דירות קוטג־ תל ת מפלסיות סובלות באזורי ירק ו 0ר ד סי ם. בכל בנין
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 15 | איך היה פותר הרב מרן את בעיית טיסות ! 8שתי שאלות שאל י ע ־ ל!כ אגמון את ח״כ התחיה גאולה כהן והותיר אותה המומה .״האם נכון שיצחק י רבץ שלח פרחים ליוכד נא מן
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 16 | דיברי צב, שפירא. מפקד גלי־צה״ל. נמחק! אנ שינו 8 1אחרי שח״כ מפ״ם, ד ב זכין, איים במרומז שהציבור החילוני יחרים את מיפעלי ה ציבור החרדי. אם אלה יטילו חרם על
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 17 | אנשים על עורגות ^ לצדם מודע לבעייה זו. באירועים החשובים׳ המסוק רים על־ידי אמצעי־התיקשורת, נמצאות בדרך־כלל אותן הדמויות. אחרי כמה פעמים פשוט משעמם לצלם אותן,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 18 | בלננים מאת דניאלה שמי אנ שי ם מתי הסכימה פנינה רוזנבלנם להצ טל ם בעירום מלא העיתונאי הבאר־שבעי יצחק שתיל, לא העלה על דעתו שאיחולי שנה טובה ל- חו״ל יהיו דרך
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 19 | אגדת הג׳ינס מתחילה עם הג׳ינס הכחול של לוי /ס סביב המדורות של כורי הזהב באמריקה^ ^ 806! . אגדת הג׳ינס נמשכת עם הג׳ינס הכחול של ל ך׳כג|**3י )$3לאורך הדרכים, צמוד
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 21 | אוצות־הבויזו: השקרים הקטנים שו קאספד ו״נבוגו איש אינו משלה את עצמו שמישטרו של רונאלד רגן לוקה בתיחכום־יתר. הריעה הרווחת בקרב משקיפים אירופיים על הממשלה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 22 | מכתבים קמרה אוב ס קור ה צילום לימודי ולימודי בוקר, אחה״צ וערב בכל הרמות 1מסגרת לימודים גמישה 1הסדר מיוחד לחברי קיבוצים 1תחילת שנה״ל אוק׳ 82 תל אביב ביאליק
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 23 | קנה עכשיו בקבוק אקוה ולוה ותקבל במתנה שני מכשירי גילוח ג׳ילט. אז מה אתה מחכה? רוץ! נ.ב. אם נותנים לך שניים במתנה, למה לא תיקח ארבעה? הסוכן בישראל: בלמון בע״מ.
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 24 | מכוזבים ״א״ נדיב מאוזן (המשך מעמוד )24 לקיומם• השנה, לאור ההצלחה ה פיננסית הגדולה של המילחמה ב צפון, הוחלט לחסוך בתפקידי ה שרתים, ועל ההורים הוטלה תורנות נוספת
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 25 | !1ן לם ב״דיינרס״ 1קח אנו הכסף! כל הנסך שאתה ו1אה בתיק - שלך. איך? נחש כחה כסף יש בתיק ותזכה בתיק 1בכסף! ת מונ ת ה תיק עם הכ ס ף מוצגת החל נד 1.9.82 בכ־ 3,000 ב
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 26 | מכתבים יש כרטיס אחד עסטעס! (המשך מעמוד )24 והשיג את הבלתי-אפשדי — דבר שכמובן לא היה ולא נברא. אברהם חוטין, תל־אביב פיליו! או הנר״ 9 האיש הממושקף, שטייל שבי,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 27 | הורוסהוס מ די ם בני מיני ב!! נתווה למאזניים כתקופה זו השמש מסיימת את מהל״ בה בן 30 הימים במזל בתולה, ועוכרת למזל הבא — מאזניים. מצב הרוח, האווירה, ההתנהגות
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 28 | ק!511ת) 1^63<16ס ח §!9 < 0ע8 /חעןר 1311 6 1ץ < 8 1 £6931 יש חדש במערב. ״ג׳נרל מוטורס״ מציגה ״שברולט״ ו״ביואיק״ עם קו חדש. לתכונות הידועות כמו אמינות, נוחות,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 29 | מאוחר מדי חופיין; :שלום מנחם. מנחם: שלום, מי ז חויסיץ: מנחם, מנחם. מנחם: איזה מנחם? חוסיין: מנחם בגין. מנחם: מי זה ן חוסיץ ז ראש־ממשלת ישראל. מנחם: איזו ממשלה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 30 | הראיון שהעניק אריאל שוון לעיתונאית האיטלקית אוריאגה פאלאציי חשו את מעמק׳ נפשו של אריאל שוון. אוו אבנר, מנתח אותם אחא! ואוויא1ח !ץ ראיון שהעניק אריאל שרון לעי י
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 31 | .אני נתתי להם מתנה ...אני בחרתי לתת להם לחיות ...אני לא נכנסתי... זאת בפרופורציה הנכונה לפעולה הטרו ריסטית. כנרי: פה יוצא החתול מן השק. משמע כי השקר על ״ארבעים
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 32 | גחנה רביעית על מרוויח, המילחמה, והמיליונרים המתעשרים מכל קופסת־שימווים שנפתחת, ומכל פגז שנורה במילחמה התותחים 1 *י ל־פי פירסומים בעיתונות זרה, /מילאו המזל״טים
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 33 | ״כור׳ /היו זקוקים למיל חמת לכגון כאוויר לנשימה. בתחילת 1982 נראו פני הדברים בקע־ מיפעל האלקטרוניקד, אי ־ אי ־ אלב*1981 הוגדרה כ״דלה״ .יותר ממחצית מוצריו ישל
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 34 | 1 ) 0 1 1§8₪ ^8 1א1 לה ולי לאוהבום להיות יחד סדרת מוצרי יוקרה בניחוח האהוב על שניכם. סבו!,שמפו לשיער,דיאודורנט קרם ידיים, טלק ריחני לה ולי-לאוהבים להיות יחד. ע
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 35 | א*1111 נו בשום תנסינה א:1 עס הידיים בכיסים המלכה אליזבת שהתה בטיר- רתה בבאלמורל, לפי עצת הרופ אים שציוון עליה מנוחה. אבל הרי המלכה לעולם אינה לבדה — ליוו אותה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 36 | 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 * ^ 803. 10 זי<1ו81נ<181 1< 1* * 6 1158,111״־ז׳ 01ק1זז! 5־ 8 *1131ת !01 י ל * *8 0111׳ 101ססץ * 1*116 06001 לפעמים המציאות פשוט מסרבת
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 37 | ההצלחה הוורת: פיאט > 00ןסט״ >ן.י עם מנוע 1297 סמ׳׳ק. על נפח זה, יש כידוע בישראל הקלה משמעותית במיסים. עכשיו גם אתה תוכל להנות מהיתרונות של המנצחת במרוץ
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 38 | ממחשבת את קוד הטלפון שלך. תדיראן חטיבת תק שורת רח׳ ה סי בי ם ,18 אזור התע שיה, פ״ת, טל 926641 ,928585 .־3 ״טל־גל״ ־ רח׳ בי אלי ק ,137 רמת גן, טל 03-732094 .
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 40 | ״אופל קדט״ היא מכונית שזוכה להצלחה רבה. בשנת 1981 היא היתה המכונית הנמכרת ביותר בגרמניה. אין זה פלא שגם בארץ עלו מניותיה של ה״אופל קדט״ בשל האמינות, הנוחות,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 41 | דבורה גנני, אשת־קאו־״וה תצרחוו, המגדלת את ילדיה בנוחות עצמת, מסבות ער הבדידות ומגרה טפח מח״ה הט־ט״ם בספר שיו, שנתבה, העומד דהוחים את הבוסית שדה במי שודהבויאות
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 42 | ״ או מרי ם וידי ש איי ק שו ח ה! ״ (וזמשך מעמוד )41 מני יודעת זאת היטב. היא יודעת לתמרן בסבך האינטריגות והפוליטיקה, ואומרת טצריך להיות לא טיפש בדי לצוף. העבודה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 43 | אני משתפת אותם כמעט בכל. +קרה לך שאחד הילדים טיר־פד לך רומן ספני שכן הזוג לא מצא חן בעיניו ז לא. למזלי זה עדיין לא קרה. שמעתי שזה קרה לחברות שלי. • !האם כל סי
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 44 | ב1י 26 נסרדות או לאד בנות להקת סקסטוז הן פעלתניות ללא ספק. הן מופיעות די הרבה, אולם החמש לא החליטו עדיין סופית אם לסיים את הרומן ביניהן או לא. השינויים שם
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 45 | (0מ ן! ש01 וווו סמי תל־אביב לא ראתה מימיה את הירש מאוהב מעבר לאוזניו. הירש, מבעלי דיסקוטק בכיכר אתרים בתל־אביב ובעל חשבץ־בנק נפוח, מסתובב כשראשו בעננים ועל
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 46 | טראוולטה !׳ הפרטיים, לרכוש מכשירי־וידיאו ולא לר אות את הסכנה המתקרבת. אש׳׳ף ^ ני חונכתי על בסים אחר. מה שיש י לך — תגיד. אסור לפחד, גם כשה אויב הוא גדול וחזק.
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 47 | ״צוין לעצור את שוון דנני שיהיה מאותו מוי. הפגנות רא מספיקות! כביכול, עלה בחיי רבים, שלהערכתי רובם נפלו לשווא, ללא סיבה וללא היגיון. על מה הסיכסוך י הם טוענים
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 48 | ״אימי ק שוח ה״ דירה, לאהבה, חום ופינוק. אפשר גם למטרות רציניות וגם אלמנות אפשריות. שלמה, ת״ד 1833 רמת־גן, מיקוד .52117 נוגע ללב * רציני. רווק בן ,27 מנהל-
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 49 | י :1 1 1ו ] י >משמא 0 | הו צאח ו הי !!ומלייס אש ת ו ושלושת ידדו ו - והוא עיוור ך• וא אדם צנוע מאד. אינו י 1משחק תפקיד של גיבור וטוען שהוא אוהב להתמקד בד ברים
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 50 | גן־הנחשיס 5חדוי חי 2טפכ 0י ח 7 - 1חנם בלבה של שכונת היוקרה בראשון לציון — שכונת אברמוביץ, הולך וצומח פרוייקט מגורים חדשני ומרהיב של אברה גינד* .״גן־הברושים״.
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 51 | עגלון נהוג נוו־ו וצידון. הנוסע בניונו ה דקח את זו מנו וקרא לעצמו עד שמו -ובאותו המקום נהוג הנכד של נכדו במילחמת־הלבנון ההגדה טייס־מסוק קלר רוב בני־המישפחה לא
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 52 | ההגדהל בי ח קלו־ במדינה (המשך מעמוד )51 בנים ובנות. אחד מהם הוא מנחם קלר, שעזב את ראש־סינה כדי לגור בקיבוץ כסר־נילעדי עם אש תו שרה. נולדו להם שלוש בנות ובן•
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 53 | ב ל או פתקט ב 1 4 -ת ש לו מים עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפשר ...כי בתנאים באלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״ בתקציבך. קח לך היום
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 54 | ציונות 1882-1982 הי ס טו רי ה אומה ומהפיכה בסידרת המאמרים יהודים ומהפכה, ש־פירסם הפרופסור יעקוב טלימון המנוח הוא קבע : במעריב בספטמבר , 1969 ״המהפכה היונה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 55 | 1ולהבנת האנשים, שפועלם זירז או עיכב את התהליך ההיסטורי שאותו הוא בוחן. טלמון מקדיש פרקים רבים לדמויות § היהודים, שבשל תלישותם הלאומית, נטלו 2חלק נכבד באותם
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 56 | היה גליון ״העולם הזה׳׳ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה כדמה, הוקדש ל״איש השנה״ תשי׳׳ז משה דיין, שפיקד על טובצע׳ קדש. נגול כו סיפור חייו של דיין וסיכום האירועים
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 57 | הוינאים מרגישים בשניצל הטוב מהנגיסה הראשונה והם קונים ) זו־לובל! במליוני חלארים האמת היא שהוינאים דרבנו אותנו ליצר שניצלים. הביקוש שלהם, אחרי נסיונות היצוא
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 58 | מ פן פ ׳# י; מו תפוזים, אשכוליות,לימונים ופירות. ג׳ינג׳י יותר חזק, ג׳ינג׳י משקה בזק ישר
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 59 | אריאל ואוריא 1ה (המשך מד 1מוד )31 שלמה, ובה יותר מחצי מיליון תושבים, בניינים רבי־קומות ושטח בנוי צפוף, עיר שמגינים עליה יותר מרבבת לוחמים שאין להם מה להפסיד,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 60 | ;ם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים,. י שעיהו ד ״ בו בי ץ: א .3 .ה 1ו1וע: ווודקה עונד ד* מן: האנו שות תיאלץ ״גם החיילים הגרמנים ״ מישפםציב
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 61 | מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומו סנ ה מרון: יחי 1(1וע: ״ אנימתביישת ״ ח ע 1ע ח״ל ישראלי ״ אנילארוצה ־ צריו דבר מזוח !1דחיות נ ח יותר! בני
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 62 | הבל נעואר בחי שפחה את גאזי חקק, שהיה בעבר מסוכ סך עם המישטרה. רבים מהם גילו שהוא בעצם בחור זהב. ך* שגאזי חקק חוגג, הוא עו- ״ שה זאת על גדול. מי לא היה שם?
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 63 | רה״ העם הזה אודי דיין, בנו של חשה דיין, מרים כוסית ויסקי לחיים. ומתבונן בצייר אורי ליפשיץ. מול המישפחה חיה עסק שנק רא ארנציו. בעלת־העסק היתד, אשד, בשם סימה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 64 | קולנוע כוכבים רקוויאס ססיסה כשעשתה גרייס קלי את סרטה. האחרון בקולנוע 1956 היא ידעה שכעבור שנה תהפוך לדמות שהיא מגלמת בסרט. שם הסרט היה הברבור, סיפור
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 65 | כישרונות מלכותיים. משנכנסה ל ארמון מונאקו, השתדלה להוכיח כישרו־נות מלכותיים. היא ילדה שלושה ילדים. את קארולין, סטפני ואלברט, ושימשה כפאטרונית לאירגוני־צדקה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 66 | תכניות מועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה היוונית ב טלוויזי ה הישראלית וטומי רי ג׳יימס, קונט בייסי דורסיי. יום רבי 22 .9 • שידרה ד ההורים ש: הרשר ואלי 62 —
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 67 | שיחר צ ל ״ג >1יעות -3הני*1ולה • למערכת מבט ולעורך מבט של מוצאי ראש-השנה, מיכאל קרפין, על ה סיקור הדליל של הטבח בביירות. אחרי סידרת כתבות מטופשות, ש שודרה
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 68 | כתב־האי שום (הנושך מעמוד )7 לוסיה אזרחית כדי להסיל עליזה איפה ולהביא לבריחתה הופעלה על־ידי מנחם בגין באפריל 1948ב־דיר־יאסין. בגין עצמו התפאר ל אחר מכן פעמים
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 69 | ו דווו ד> , מאת מאיר תדמור הבורסה חודש שר וודיוח! קודם כל שנד, טובה, באימת טובה, ותיכף תבינו גם למה. מה אתם חושבים זה חשמ״ג? פשוט לחלוטין: ,תהיה שנת מניות
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 70 | מווע סירב ח״ 3הריבוד לגדות מי הזמינו למסיבת התחנה הצבאית * הפאנקיסטים נתגלו כמוובעיס- פאנקיססים ולהקות גל חדש, העדיפו להיראות מרובעים לגמרי כשבאו לחתונת חברם,
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 71 | הלש1ה טובה הצבאית התחנה | 1 1 ¥י 4שדון י אלכס אנסקי, נבחר בסקר דעת־קתל כשדרן הפופולארי של התחנה. ״גלי-צה״ל הפכו לגללי צה״ל. בגלי- צה״ל המפקד ישן, וכל השאר
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 72 | אות קין (המשך מעמוד )13 יוק וישראלים אחרים בביירות הנצורה, בעצם הימים שבהם ניתכה עלינו הפצצת־טרור של חיל־ז־,אוויר הישראלי. ערסאת הזמין את ראשי שלום עכשיו לבוא
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 73 | מי הכיר אח ב שיר? חוששני שמעטים יתאבלו בלב שלם על מותו של בשיר אל־ג׳מייל. רבים יגידו לעצמם, כדברי ישוע מנצרת, שמי שחי על החרב, מת בחרב. לחובתו של ג׳מייל הצעיר
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 74 | ספ 1ר 0 כ דו רג ל ה שערים •שודרו בכל שנד. חוזר הסיפור על עצמו. ערב פתיחת מישחקי הליגה בכדורגל, מתנהל משא־ומתן מייגע, עצבני ומורט עצבים בין ההתאחדות לכדורגל
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 75 |
העולם הזה - גליון 2351 - 22 בספטמבר 1982 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד