גליון 2353

העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 2 | צלצל לאבא * א1ט1ביאנקי,לבן שאתה נל נן א1הב. * ח שוב לדעת: מ חי ר• ה או טו בי אנ קי מ ש תני ל פ חו תפע מיי םבחודט ־ •1חטובלדעת: מ חי ד• ה או טו בי אנ קי מ ש תני
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 3 | כתבת השער וזאיתזר ; כתבתז^שער הקיד׳מ• : הביתה! אריק שו מ מוות קציני־צה״ד הטיחו כנסים כשני !האם נרצחה אכיוה; פפושדו על־ האשמות ככדות נגד שר*הכיטחון ותבעו את
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 4 | שרון לקה את חכרי חטיבת האקדמאים שד התנועה לסיור מודרך כקווי־הייצור של מטוס ה״כפיר״ ,וטנק ״המרכבה״ ,ואילו דויד לוי לקח את אנשי סיעת תכלת־דכן שבהסתדרזת לסיור
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 5 | במדינה וזעם איזז /נמה ז־ ״ירושלים אינה סייגרן 1׳ קרא אריאל שרון. אבל הוא מעה. בשבוע שעבר הודיע אלוף פיקוד צפון לנציגים האמריקאיים הבכירים. כי צה״ל אינו מתכוון
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 6 | סא־־ל רב ירמיה נדון, הורשע ונענש האטחה: ף חדר נפדה דומייה. עשרות קצינים הקשיבו בדריכות לדברי סגן־ מפקד היחידה. ביניהם בלטה דמותו של איש ששיערו שיבה, פניו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 7 | עד היום ילא נעשה דבר ממשי לשנות את המצב .״מרידור אומנם אמר שניתנה דשות לאונר״א להעמיד אוהלים, אלא שהלבנונים אינם מאפשרים זאת, מניות שהם מעוגיינים בסילוקם של
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 8 | האם ״ אלץצה״ל ל סג ת גם מווו ם רבנו1 ?1זימרון סורי מפתיע ו;פר את הקעור! על פיה ותעמיד את בגין לטי ברירה קשה סודה: המזנה מאז ראשית המילחמה הודיעה הממשלה שוב
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 9 | מבצע הפרסים הענק של ״זיפי׳ נערכה ב־.31.8.82 בגלשני רוח זכו : אילה טורדאי, אילת דורון בס, תל־אביב אבירם קלוש, בוסתן הגליל בגלשני גלים זכו : מזל קור, רמת־גן
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 10 | ורוווד, הבורסה מאת מאיר תדמור כשה בו רסה ל קנו ת ביום הראשון הרווחתי בהתערבות ארוחת־צהריים טובה. ביום השישי התערבתי עם ברוקר ידוע על מה יקרה בבורסה ביום
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 11 | סדרת מוצרי יוקרה בניחוח האהוב על שניכם. סבון,שמפו לשיער,דיאודורנט קרם ידיים, טלק ריחני לה ולי־ לאוהבים להיות יחד. ע עז מ *
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 12 | ״£3333 גםבדיר ־יאס ין הי הליקו בתיק שוות * בווו ם־ א ט־יקה עו״ן רא הצחים יל ד ים ו נש ים * המישטוהגגוהשמאל נאסח״? ואוב שסונתאד: הבאשיזם נ דון ״מאז המהפך החלו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 13 | הטרמפיסטים י 1רדי ם מן העגלה. ה מאבק צריך ל הי מ שך רה, הרי זה מעשה תסור מאוד, המעיד על כוונותיהם. ן ־ ל עוד נמשך המאבק, התאפקתי מלומד כמה דברים * שצפנתי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 14 | שדמה בר: וגל ר שף: אמנון קפליו ק: ״ עוו ת המ י נ ות לא ״ המינימוםהוא ״ הואלחץאת שונאות את העונים!״ שאריק שדון ילה ״ ירי ופניו חתומות!״ הזמר שלמה בר, נושא דגל
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 15 | נזה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ;.,מ ה הם אומו ״ ׳ שואלזקוקה ״ שנחת • להגיד ״הרגשתי חזק שצרכים למישוד יחסי־ציבוו!״ תודה לשוטר ים!״ להגיד בפומבי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 16 | אנשים הממ שלה הי א ,,חברה להגנת המבח״ .מה ׳!חשוב הרמטב^ד על ״בסחנה״ 1עלמ׳ מגינה סגנית שר־החינזך 81 כאשר שלח סגן־השר במישרד ראש־הממשלה, דב שילנסקי, איגרת ברכה
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 17 | של רשוודו־,שידור, שדנה ב מסקנות ועדת השופט מיד ככור, בענייו דיווח כתב ה טלוויזיה, דן סממה על חקי רת המישטרה את עיסקות ה נפט בתקופה שבה היה יצחק מודעי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 18 | בלנ ני ם מאת דני אלה שמי אנשים מיהם הדוסים עם זק! עבות. ציציות מתנפנפות ואצבע על ה הד ק 9בין ראש־השנה ויום־ הכיפורים ניהלו יצחק לימי והפרופסור לפילוסופיה, אסא
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 19 | כחגהאסיף ־אפשרלקטתאילנוו ^׳52 שנותנים פיחתנאים. מלבר הפירות שמהם אתה נהנה כל השנה בקרנות הנאמנות של ״אילנות ריסקונט״ מוענקת לך בחג האסיף הטבה מיותרת: התעודות
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 20 | .קנה עכשיו בקבוק אקוה ולוה ותקבל במתנה שני מכשירי גילוח ג׳ילט. אז מה אתה מחכה? רוץ! נ.ב. אם נותנים לך שניים במתנה, למה לא תיקח ארבעה? הסוכן בישראל: בלמון בע״מ.
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 21 | 71911 717711 \ * בלשמ אזיני ם יותר לדברי הצתת ״ ה מו בי ל של קונצרן כור על מילחמת־הלבנון, כן מבינים פחות מה הם רוצים לומר, ולמה בעצם הם מתכוונים. אך ל־מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 22 | קמרה אובסקורה צילום לימודי תל אביב ביאליק 658677 ,23־03 ירושלים בצלאל 02-233502 ,6 חיפה הנביאים 04-662773,13 הגיע ! וכבר 1מ כ $£ע 0ווזא £ק 110׳14090x1110
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 23 | כרטיס המנהלים טל״דיינרס״ ומניד שיט לך אשראי גבנה בהברה שלך. לא כל אחד מקבל את כרטיס המנהלים של ״דיינרס״. לכרטיס המנהלים של ״דיינרס״ יתרונות רבים לחברה ולמנהל.
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 24 | מכחכים מאח מאוזן : (המשך מעמוד )22 ויותר מסובכים, בגלל הדיווחים השונים בעיתונים, בהודעות של קול לבנון, של דובר צה״ל ושל מקורות אחרים מכל העולם, בגלל הסתירות
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 25 | גו־הבחשיס 5חדרינו 2 ,טפל סי ם 7-1ח ש ! 1 בלבה של שכונת היוקרה בראשון־לציון — שכונת אברמוביץ, הולן וצומח פרוייקט מגורים חדשני ומרהיב של אברהם גינדי .״
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 26 | הצרבת נעלמת במהירות הטאמס >זתה מרגיש בה בדרך כלל לאחר ה א רוחה, הרגשה ה מ צי קהוהמט ריד ה הזו של צרבת ואז... ט אמ ס נכנס לפעולה. טאמס -טבלי ת ק טנ הוט עי מ ה
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 27 | ישדאברט מספר להיות כרטיס אשראי מספר ו במשאלי ד עת הקהל בישראל. פירושו־ להעניק לך א ת השירות הטוב. היעיל והמשתלם ביותר. משתלס לוטלם ב ייי 111X 110 .טנק הפועלים
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 28 | הורוסהוס מדים בנימיני מזר החודש: ! מ ! א 1ניים כל יבר. לכן כל מה שקשור בשרון וב- מילחמותיה של ישראל, חופך לחיות בלתי־ברור ומרגיז. עם ישראל גמול שור, אוהב שכל
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 29 | חליפתמיכתבים בין מומחהלנשק ובין וגנחם בגין ער השימוש באש ב גדה והסבת במחנות־הפליטיס בביירות דרו דו כדייזהחג? מיכאל (״מייק״< פלטקס הוא דמית יטראלית. הוא נמנה עם
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 30 | לי רו ת כ די ל ה רו ג (דימשו מעמוד )29 כעת אני רואה את התמונות בטלוויזיה, המזכירות אך ורק את התמונות ביד ושם על הטבח בעיירות יהודיות בתחילת השואה, כאשר הנאצים
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 31 | מושב העסקים הטוב ביותר בדרך לארה״ב. מחללת אמבסדור של ט.וו.א-שירות ללא תחרות אין עוד מחלקת עסקים היכולה להציע לך בדרך לארה״ב נוחות גדולה יותר ושירות טוב יותר
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 32 | והדיילת הטיילת ״טיין ית״ ׳ הרברט סמואל 80ת״א קודםננבימהחוףאתהזיפזיףכדי לער־ונבי במיםובטוןולגנות עי ר. אחר ־ כ ך. כ די להסכיח מלב נו אתהאבידה. בנו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 33 | ל א שמעתי, אנא, עזרו יי ! אולי אני חרש. אולי איבדתי לפתע את כושר־ך,שמיעה. אולי לא שפתי לב. בהתרגשות שאחרי היוודע דבר הטבח במחנות שאתילא וצברה, לא שפעתי את קולו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 34 | גו מני ה: האדומים והירוק׳ הבחירות במדינת הסה הפתיעו את רוב הפרשנים, שניבאו תזוזה מובהקת של ציבור הבוחרים בגרמניה לימין. הסוציאל־דמוקרטים החזיקו מעמד, חרף המשבר
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 35 | מישפחח גימ״ל: גה שהיה היה ורא ישוב עוד זוהי תמונה מיוחדת בפינה: כשיר אר־ג׳מייל, שנרצח ערב היבחרו לנשיא לבנון עומד במרכז, כיאה לכוכב המישפחה. לידו אשתו סולאנז׳
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 36 | אגש־נד בשלס קאוודין גגונאקו: כאב הפויוה קשה להוסיף פילים על צילום זה, של הנסיבה •א רול ין מסדנאקו, שפורסם על שער השבועון פארי מאץ׳ .הוא נעשה בשעת הלוויית אמה,
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 39 | ספורט עם גלי אופנת בגדי הספורט החדשה של גלי אשר עוצבה ע״י שוקי לוי באה להשלים את קו נעלי הספורט ונעלי ההליכה המעולות והידועות. בקולקציה, בצד בגדי הספורט
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 41 | הסונר, המשודר והססיויקאי יהונתן גנן, בן דמישנחת ד״ן11110 , שבני־דווו תוגכו ער עוניו 1נו תי־ מו ש־״נ ,1מספד ער י חסיו עם די ין ואומו שהאיש היהיווי המבין את דודו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 42 | ..צריכים לצעוק. ל א לל חו ש!״ (המשך מעמוד )41 אמהות שלנו שולחות אומנו לצבא. וכל זה חיה לא מזמן. יהונתן גפן נשוי לנורית ואב לשירה בת 11 ולאביב בן .9הוא מתגורר
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 43 | אני לא חושב שבנהלל אהבו את זה. לא הייתי טיפוס נהללי מובהק. לא עבדתי בשדות, לא נהגתי על טרקטורים, לא הייתי אחד מהחבר׳ה. לעומת זאת גיליתי את ועדת־תרבות, ומבחינה
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 44 | המיוחדה והטבח בניירות גרמו למשבר בתמ״י לנווץ, נאשר הפעילים הצעירים ך* מו שתמ ״י נראית היום. זה לא מקובל עלינו. היא דומה לכל יתר המיפלגות. כל ההבדל הוא בכך
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 45 | עופר בורשטיין, אשר עידו וויקי שירן בחיבוק-ידיים. שלמה בר וארז ביטון, נושאי־הדגל של הצעירים, הפכו להיות נכס פוליטי, שכל 1מיפלגה היתר. חפצה לאמץ. אשר עידן׳ מרצה
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 46 | תיכוניסטית הזמר האנגלי מיץ׳ הילד הוא בן ל- מישפחה מוסיקאלית מיוחסת באנגליה. אחיו, אירווינג, היה מנחה־זמר ומלחין פופולארי. דודו, טוני, הוא המפיק וכותב השירים של
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 47 | א 1אנד תמיר: הקשו מתהדקזוכרים את אגאבל תמיר ז בקיץ האחרון סיפרתי לכם על שערוריה שפרצה סביבה בחוף שרתון בתל־אביב. הסיבה: חברה הנוכחי, אורי עליזי, מהנדם־קירור
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 48 | * דרוש. לקשר יפה שייבנה באיזור נתניה, דרוש רווק, חכם, גבוה ונאה. ת״ד ,133 שבי־ציון, מיקוד .25227 * קיבוצניק. קיבוצניק נאה, ,31/170 מעוניין בנאה ונחמדה למטרה
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 49 | זונח היא 1בתוה ל״דונה איזיאלור עולמית ־ ובל האידיאליות באו חניתה לדבר עם עיתונות עויינת בעולם, בפרט לאור מצבה של ישראל כיום, בזמן המילחמה.״ סיפרה חניתה. ״את כל
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 50 | נאשם אחר איים לשבור את הראש לסניגור שימונה לו עדיד׳ ביה׳ המישפט שני ביצע רצח כדי לממן לעצמו סניגור ברוחו ־ מדוע״ איו הם ווצינ 1בסניגורים ממונים? איר לצאת מן
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 51 | ניתי מטעם בית־המישפט.לייצג את הנאשם. קיבלתי באדיבות בית־המישפט את כל החומר, ונסעתי לחדר־המעצר כדי להחליף איתו דברים. ״הוא היה אדיב מאוד בפגישתנו, ומייד אמר לי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 52 | ::והלבן מאוונותיכם, והרכיבו מלתחה אופנתית בהוצאות מינימליות 00062034 שאס ־ גו ת ב ש חו רלג ף| גיגה לעיניים בשחור ולבן. י י חגיגה לכל הנשים האוהבות לאלתר, לשבץ
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 53 | יפהפה שחור ננם כפתורי זהב ומכנסיים לבנים ואביורים בגוונים מתאימים. ה 1 1מושלמת בבגדיו של מעצב האופנה \ ^ 11י 1י הישראלי עודד פרוביזור, שאינו זונח את ציבעי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 54 | /7/ד 49 עיר ו.א(לת 1של טזביה החלבן (.החולב״) בעב רי ת *ן העצב הזה ה ב עי ותהלא ־ נורמ לי זתשלד־־רהלל ויי ס שנ או ר ב חלו ם £־ ב תו ך ו שאון) כ לי הנ שק שו תקי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 55 | עשיית פוגרומים — ובעיקר, האם זה יהיה הייעוד העיקרי של הציונות ז הקריאה החוזרת בטוביה החלבן שבד, ומעוררת את השאלה האחת והיחידה: מה קרה ליהודים בארצם, וכיצד זה
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 56 | !ה היה גליון ״העולם הזה׳ /שראה־אור השבוע לפני 25 שגה בדמי״ כלל כתבת־שער תסת הכוונרת ״טילחמה בסוריה?׳׳ שבה דיווח על היערכות הכוחות הצבאיים בגבול הסורי. גם מאמר
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 57 | בפרנקפורט, גם לעבור לטיסה אחרת זה תענוג. .חזח !3ק ¥61503161 <16נ 0 £!1י 1ס5 ? 111951619 6316 51(361״ 08011 0י ! 2 9 6 1 ) 1 9 6 - 0 1 1 1 .9 1 662 ל י 21 9 ^
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 58 | ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאוסונקט לא תגרום ל׳׳חוריס׳׳ בתקציגך. קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה בעולם, טלוויזיה שאינה מתכת פרנסה לטכנאים
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 59 | סיפור מ ד הי ם ה תג ד ר. בדיון באקר אי עדמעצר עבריין זו טרב בי ת ־ ה מי שפט: ה מי שטרה ציי דהנר קו מן כמי 1וודהשד מיול י ונ י דולרי 1ורשימה סוד ת שלס 1כ 1 [ 1
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 60 | מ דו ע חז רו הנעימי םלא רון? * טי פו ל נמרץ למוסיאוו ח״ א * א לו ף גיודו בין כו סו תשל בי ר ה מוסיקה וקומוע השחקנית חנה עדן עס מתי כספי. כמו בת דמותה בסרט
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 61 | גהסב 1עי ם חברים לחיים גרג טולדנו, מלצר במועדון הנעימים, מגיש כוס קפה לחברו בחיים, טוס זיו. השניים היו בין זוגות הגברים המעטים שהסכימו להיחשף לפני המצלמה .״אין
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 62 | וא התחיל שוב לבבות, ואמר ילי שקרעתי לו חצי לשון. באמת, הרגשתי שחתכתי לו את החלק הקדמי של הלשון בשיניים, ושאם אני לוחצת עוד קצת — אז הלשון שלו יוצאת״ .חוקרי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 63 | סינווה האישי של החיילת שניצלה מאונס, כשקיצצה את לשונו שד האנס: . ,חשבתכלה 1מ ן ך** סקרנות !הציקה לכל מי ששמע י 1בחודש רצמבר בשנה שעברה על הגערה שניצלה מאונס
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 64 | קולנוע סרטים ?וד 11ע זה תע1וג את המחמאה היפה ביותר לסרט המוסיקלי שיר אשיר בגשם העניקו לו, לפני כמה ימים, שני צופים ישראלים תמימים. השניים, שלא הוזהרו מראש, באו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 65 | כבדרנים סוג ב׳! עוקבות אחרי ימיו הראשונים בהוליווד — כאשר עלה בהד רגה מתפקיד של ניצב לתפקיד של כפיל החוטף מהלומות במקום הכוכבים! קופץ למים במקומם ! נקלע
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 66 | קולנוע (המשך מעמוד )65 חדרי־חדרים, בי׳ן אנשים עצבניים, שחוש בים על דעת־הקהל לפני שהם מהרהרים בעיקרי האמנות. אם הכל עובד בא! חלק כל־כד, והבל במקומו מונח ביעי ת
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 67 | תכניות מו עדפו ת בטלוויזיה הי שר אלי ת י 1ם רביעי 6. 10 • סי דרהב הנ פשה : 20אלףמיד: מתחתל מי ם ( — 0 .00שידורכצבע , מדברכאנג לי ת חלין שני בסידרה, המבוססת על
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 68 | הנדון (תמשו גזעסוד )13 למעשי־הטכח. וזהו השורש הטשו תף של תל־אל־זעתר ושאתילא. ן * יני רוצה להיתמם. אני יודע שכדי להפיל את הליכוד׳ צריכים להמליך את המערך. ואני
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 69 | במדינה רים, שאני הולד ב די ד לא סובה. הפכתי להיות יעד מודיעיני. הפגישה הבאה שלי עם המישסרה היתה אחרי שעצרו אותי בבית־הקברות הצבאי !,חי פ ה. אחרי שחקת אותי כל
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 70 | וסו מתרח, עלו! לוילה בסונה תחילו! לתות את אשתו. תאם חוא ידע ני עליו לתות גס את גיסתו? האס ו הגדות תרת שבוע לפני הרצח נעשו במלונה בירושלים, לצרכי אביה פפושדו,
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 71 | י• י 11011 האשה בהדר המדרגות שושנה מיזרחי שוועה, ניקובח כדורים, בכניסה לבית אחותה. היא ניסתה להימלט, יחפה, מבעלה החמוש, שהדג את אחותה, ונורתה על ידו סמוך לפתח.
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 72 | י 0981 דמא!דונחה במיקדה (המשך מענזוד )71 ובירושלים הוא גם קבלן־בניין. אחד פב־תי-המלון שבבעלותו הוא בנקודת המח לוקת בין ישראל ומצריים בטאבה. אלי, שהכל הכירוהו
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 73 | 9צריך ד *1ז ק (המשך מעמוד )43 כים גוויות נפוחות כדי להזדעזע. הייתי ב הפגנה של אנשי־רוח, כולם מהשורה ה ראשונה במדף הספרים, כולם מזועזעים. פה, אתם לא ראיתם לאן
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 74 | יי !מקצצת הדע*ון 1 ספ1רם כדורסל ח• דללילדי עול צימדמן יוסי פרידלר אינו חבד הנהלת קבוצת הכדורסל של מכבי תל־אביב וגם אינו סתם מעריץ. מעריצים, כידוע, לא חסרים
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 75 | חשפי את גופך אך לא את סודך אהבה, הטמ פון הק טן ללא מוליך, מועדף ע״י ע ש רו ת מיליוני נ שים בעול ם, על פני טמפונים ע ם מוליך ותה־בו שות. מניסיונן הן יודעו ת כי
העולם הזה - גליון 2353 - 6 באוקטובר 1982 - עמוד 76 | מוות משולש ברחי
חזרה לתחילת העמוד