גליון 2354

העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 1 | מיס פר 2354 7 2ע מ
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 2 | וי מר יעקב סון
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 4 | כתבת חעוער הקיד׳מ : כתבת היועער !וזיאוחור : תעלומת הילדים הנער דויז סטריקובסקי מכת־ים נעלם המישטרה טוענת: טביעה. ההורים חושדים, ש״ נפל קורבן לסוטה שתקף את
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 5 | למרות המיבצעים רכי־,ההיקף שהיא מכצעת. באחרונה התחילו מפקדים בשטח לגלות יוזמה-,והם מפתיעים את החיילים בקווים בחיפושי־פתע. שמסתיימים במציאת שלל רב. כמיקרה אחד
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 6 | ורו ודוי מאת מאיר תדמור ה בו רסה ויגויפישמן השונים לתיקשוות הנה ההמשך מיססר שניים בדיוקו המאולתר של קבוצת ריגר פישמן. אם אתם זוכרים את מה שכתבתי בשבוע שעבר, אז
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 7 | במדינה העם ב־ו הפדוב״ם ס ס בי ב לממ שלה השתררה אווי ר ה של סוף ה ^וגה. הג ב סי ס ;;וסריס ל סכי ר ה. הכל ממתינים לנפילת הממשלה. לא רק בארץ, אלא בעולם מלו.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 8 | הכל מתכוננים חסיון להניד את הממשלה באשו יתפרסמו מסקנות של ועדת־החקיוה לעניין הטבח בניי רו ת ך* תסריט הו א מרתק. כל מי שקשור י 1באופן כלשהו בפוליטיקה, יעסוק בו
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 9 | אל על, ניהל מאבקים סישפטיים עם אל על, והיה ברור שאם הוא נמצא שם, אין לאל על סיכוי בועדה שכזאת. ^ ל ־ אחד באל־על יודע זאת. אס תפר ״ • רק החברה, או תימכר, יתרחש
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 10 | ש עת האבס׳ ם בשיקול של הדיילים איפשרה לממשלה לסגור את החברה. קרש־הצלה * ז ה 13 חו ד ש מתנהל משא־ומתן י י מייגע בין ההנהלה והדיילים, על השאלה מי יכסה את ההפסדים
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 11 | הדבר הכי נורא ״הדבר הכי נורא שקרה לנו הוא שהפסיקו להתרגש מהרוגים!׳׳ אומר לי קצין בכיר לשעבר בצה״ל. מי זוכר את הימים ההם לפני הרבה־הרבה שנים — תריסר שנים, ליתר
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 12 | זהדאהתחילבשאתילא, ולא 1ג מג רשם: מירחמת הלבנון מעוורת בעיות מצפוניות עמוקות עוד ׳ותו ישראלי הגון אחד, שקיבל על עצמו לברר את האמת ההיסטורית במחקר אמין, שיתקבל
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 13 | (החשך מעמוד )11 (בעינינו היו אלה מעשי־זוועה מחרידים, אך בעיני הפלססינים, המתוסכלים והמיואשים, היו אלה מעשי־גבורה של בניהם, שחדרו לשטח האדיב ).הגו הכפוף הזדקף.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 14 | חלום על ארבעה גלולים ״קדט׳ ו״אסקתה׳ אופל ׳׳קדט״ המכונית הנימכרת ביותר החלומיות של אופל. בגרמניה ב־ .1981 לבחירתך: הילוכים רגילים דגמי 03׳ ואוטומטיים, בנפח מנוע
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 15 | אולדסמוביל 83׳ האמריקנית הנימכרת ביותר באמריקה ובישראל ס 51\ 4 0 8 1 1 £ס 0 1 $מ 0ז 0ו^ז £ 8 * 1א 8 0 1 ¥ 1 £ז $א * 0ו * 1¥168 חברת המזרח למכוניות בע״מ תל אביב
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 16 | 3ארץ ב לי ר ח מי ם (המען מעמוד ) 12 הכיזוב שלנו סיפורי־זוועות על אימי ה־שילטון הפלסטיני בדרום־לבנון. עד כמה יכולתי לברר, כל הסיפורים האלה — או כימעט כולם — הם
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 17 | א נ שי ם מ ד 1ע תפרו ש אגזדת־י שראל מהק 1אלי צי ה ואיזה שמאלני שומעים בכל חור ראיין או לדובב מתים, ראיתי זאת בראיון הטלוויזיוני׳. ! 9התוצאות האחרונות של
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 18 | לשוחח עם הבימאי האיטלקי כרנדדו ברטולוצ׳י, ואמר למזכירתו שהוא מישראל. ה כימאי האיטלקי המהולל לא היה מוכן להחליף ולוא מילה עם ישראלי כלשהו, במחאה על הטבח במחנות
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 19 | בלונים מאת דניאלה שמי אהרון פאפ 1יקים את ״אגודת צרכני האזנה 8 ,אבי בורג מנצל את ימי חופשתו עד תחילת שנת הלימודים בעיצוב תעשייתי להקלטת חיילים על אירועי
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 20 | אני לא אוהב להתעסק בחשבונות הבית להכנס, מפעם לפעם, למטבח וליצור איזה תבשיל אומנותי - זה כן, אבל כל כאב הראש עם חשבונות חשמל, מים, טלפון, עיריה, וכו׳ וכר וכר...
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 21 | ״ ד עי ססגל בי ט י\גלה הו ת ריי^ . ׳י ^ ס טיי ד ״י טיגג ם בי שראל ^£:01X^1) 11 ן71־ה
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 22 | הורוס הוס מרים בנימיני מזר החורש: מאזניים ילדים בני מזל מ אזניי םהם אולי החמודים, המושכים וה חינניים מכולם. מרגע היוולדם הם מושכים א לי הםאת עין ה מס תכל,
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 23 | מכחכים הפזשע־ם -לד־יו ! לא די בוועדת־חקירה — קובעים יהודים וערבים מבאר״שבע. יש להעמיד לדין, בעוון פשע־מילחמה, את ראש־ד,ממשלה, את שר־הביטחון ואת הרמטכ״ל. אין
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 24 | הם סר 1ל הסח לאירנפה מעוף בת השנה מזמינה את 1000 הראשונים לחגיגת יום־הולדת : רק $300 לכרטיס לכל יעדי ״מעוף״ באירופה במשך שנת ,1983 לרוכשים פנקס־מנוי של
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 25 | שבץ דגווצס מכוזבים 2 3 5 4 (המשך מעמוד )22 ״א״ א בי גי ל ינאי רק היום ראיתי את הכתבה שהכילה את נוסח המיכתב שקיבלתי בזמנו, מאת ראש־הממשלה, ואת טיוטת תשובתי.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 26 | ניצה״ בשניה ״גני ני צ ה ״ מו ל הי בריכת שחייה פרטית, מגרש טניס בחצר ,3 , 2 ,או 4חדרים. באיזור היוקרתי הנישאעהיפה ביותר בנתניה, ליד פארק רחב •דיי ומול הים, הולך
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 27 | מכחכים (החשך מעמוד )24 בזה אחר זה. זוהי השפעת הגשם החומצתי• מליאת הכנסת התשיעית ווע- דת־הפנים ואיכות־הסביבה קיבלו פה אחד (דבר נדיר כשלעצמו) החלטות לפיהן חובה
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 28 | ח די פלדה ״ ס קו רי ט במחיר עול תרס הדל דרוש אותו מהקבלן שלך. תריסי ״סקוריט״ מצטיינים ביתרונות.מיוחדי ובלעדיים, המעניקים לה תפקידי מעל ומעבר לתריסי רגילים.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 29 | בוק 5בסידדה ער האנשים והחבווח המתעשרים 111 המיוחמת. מנכ ר..אלביס ׳ הסיד דמילתמה יהמה וחבות ..דיסקתט השקעות״ היתה מן המרוויחות הגדולות ף מה הרוגים היו לישראל
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 30 | של ח טולקובסקי היה האגרונום שמואל טולקובסקי• האב היה חבר במועצת עיריית תל־אביב, ויצואן של פרי־הדר. עם הקמת המדינה מונה טולקובסקי האב לקינסול של ישראל בשווייץ.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 31 | כרטיס המנהלים עזל״דיינרס״ מעיך שיש לך אשראי גמה בחברה של)ך. לא כל אחד מקבל את כרטיס המנהלים של ״דיינרס״. לכרטיס המנהלים של ״דיינרס״ יתרונות רבים לחברה ולמנהל.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 32 | ״המבקר הזר בדרום־אפריקה מוצא עצמו נוהג כאותו רב, שבכל בוררות היה אומר לכל צד , :אתה צודק .,,אי- אפשר שלא להצדיק את השחורים הנאבקים על זכותם להיות בצלם־אלוהים
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 33 | בלאופונקט ב 14-תשלומים ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא ומרום ל׳׳חוריס״ בתקציבו. קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה בעולם, טלוויזיק
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 34 | א 1111י ם 1 1 1 1 1 1 3 . כווץ יוסד שיטואוס: צריך להיות בכושר מנהיג המיפלגה הנוצרית־דמוקרטית מבוואריה, שהוא גם ראש־׳ הממשלה שם, מדגיש חובה לשמור על הכושר, ולו
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 35 | אגשים ב של ם נאסטסיח קינסקי: איני יודעת מה 11 יפה, אצילית ומיסתורית — נאסטסיה קינסקי מושכת אליה את טובי הבימאים ואת היפים שבגברים. בין הסרט קללת אנשי החתול,
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 36 | הטיילת והדיילת ״ טיי ל ת ״ ,הד ברט ס מו א ל 80ת ״ א קידם גנ בימהחוףאתילזיפזיףכדילעי ־ ג ני בסיםוב טו ןילננית עי ראחר ־ כ ך. כדילהשכיח סלב גי אתהאבידה.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 37 | בשום מקום בתנ״ו לא נתוב שיש לחבוש נינה. א 181 אכא אכן כיפה רק בבית ך• רב יעקב רוזנהיים, מנ י 1היג אגודת־ישראל לפני שלושה דורות, הגיע ב* 1939 ללונדון, לוועידת
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 38 | י גס גדודי החילוניים עושים זאת גד יעקוכי, ייגאל הורכיץ וגירעון פת סינהג חדש שהשתרש במי להתחשב, כשהמנוח היה חילוני, כופר וגלוי־ראש בחייו. דתיים וחילוניים,
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 39 | תכניו ת מו ע ד פו ת תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ב טדווייי ה הי שרא לי ת יום רביעי בדאון 0.30 שידור כצבע מדבר אנגדית). יום ר! 3י עי . <0ס ׳ 01שבח 16 . 10
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 40 | שיחו־ הטבחה וא צל״ש הטבח בביירות הביא לעירעור שלום- הבית בטלוויזיה הערבית ולגל של לחישות בקרב עובדיה, המביעים את התמרמרותם באוזני עובדי הטלוויזיה העברית. מתוך
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 41 | עסדה ביחד אהבה הצמד שוקי ודורית החליטו לחגוג את תחילת השנה העברית החדשה ולתפוס מנוחה קצרה לקראת העבודה בשנה הקרובה. הם נסעו לאי קורפו ביוון. שוקי, בן ה־ .27
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 42 | באביב היא תש 1ב בחזרה בשבועות האחרונים נעלמה מעיני יונה לחוביץ /טילפנתי מודאגת לביתה. במחשבה שחילופי מזג־האוויר הפילו אותה למישכב. ניסיתי כמה פעמים בבוקר. אך
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 43 | במדינה י שר אלי ם ב חר׳ל סוף וזחדום וזד&ד׳ חברה חיפאית •בלחה בועלים לניגריה ללא חוזה. מה עם הביטוח ; לפתע הרגיש מרדכי מוטולה שהוא עף. משהו מתחת לרגליו התמוטט.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 44 | תערוכה והחוויות !ה עניין שר תנווט מאת ד׳׳ר קותיאל שרעבי ועדנה פ״נרו אידוו בשיטת עשה1את נעצמו תוכל ללמוד כיצד לאלף את כלבך בדרך הקלה ביותר, אם תשים לב ל־ 14
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 45 | מטי נהדרים, בני חודשיים, צאצאי אלופים במחיר סביר לבית חם. 96307־ 052 לא בשבת. * הרוסים כאיים. ברשותי מגהץ תוצרת רוסית, טעון תיקון — אמסור אותו תמורת רדיו־טיים
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 46 | מנוחה לאוו היתה צוינה להוכיח שהיא אנן אם שנורה -נ׳ שם־המישפחה שד בנה היה שונה אבי שלושת בניה. כמה שנים אחר כך שינתה את שם־מישפחתה. בשל העובדה ש- שם־מישפחתה
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 47 | !3ינה דו ז נ גיו ם ל צ עי רי ם !נפילה של פנינה רוזנבדום היא טלי קורן, הדוגמנית בת רי־ .18 היא נולדת ס כפית שד דהב בפה, הכל הולך לה בחיים : ״הגעתי למסקנה שאני
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 48 | שווה זהב היא יודעת זאת .״אני רק שבוע בתל־אביב, וכבר כל הגברים מנסים להכניס אותי למיטה. אבל אני מסרבת. כל תצוגות־האופנה בחיפה, והייתי מצולמת בכל עיתוני־חיפה.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 49 | יי 1ע1ל! ,פולי טיק ה 91 (המשך מעמוד )29 של המיליונר האמריקאי ויקטור קרנור. מיליונר זה הוא אחד החשובים שבין השותפים הזרים של בנק דיסקונט. ח תירה תחת רגין ^ ך
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 50 | חצי חצי חצי־חצי — כך נראה המראה החדשני, והכוונה אינה לחצי האגרה של הטלוויזיה, אלא לחצי הדוגמה של השימלה, או החליפה. את הדגמים הללו עיצב רוברט לרום — חצי־ישראלי
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 51 | מוסיאון המולדת: פ תי ח שריפת המולדת הטבח בביירות העמיד את מדינת־ישר־אל ואת תרבותה במיבחן שדין שני לו. לראשונה, מאז הפוגרומים ב־ ,1882 המכונים ״סופות בנגב,״ דרך
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 52 | הגנרל הרוסי :״אם אנו חפצים באחוות בשכנות בינלאומית, עלינו להתנער מן חדת הקטנונית של אידיליה וקניין, שמייסדיה הם מכשרי־המולדת ואז הוא תובע מהדוד אדם להראות לו
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 53 | 1ה היה 05111:1דו ה שחיה גליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, זזקדיש את כתכת־השער שלו לכוכב השנה, יול ברינר. כתבת־מדע תחת הכותרת ״מן הירח
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 54 | מפעם לפעם מגיע לי... קשר בו * ל 4שו ת• קנט. הנאה אמיתית.השילוב ן הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק יי ^ י 1111111כ 1האמריקאית
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 55 | 1כמה טוב ילחזור הביתה לנעלי הבית הטובות והחמות של ״דפנה׳ ״דפנה״ -בחנויות המובחרות בכל הארץ. תשלובת מפעלי ״דפנה״! הקיבוצים דפנה וחולתא מרכז השיווק לסיטונאים:
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 56 | מדוע מעדמה המישסוח את שמותיהם שד המיליונרים שהבויחו הון רשוו״ץ? מווע אינה עוצות אותם ואיש מעמידה אותם לוין? ך דמה היה השבוע בבית* המישפט כי המישטרה הפכה את
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 57 | יאיר צ 3ן: יווק 3מ רי דו ד: אברהם תורג מן: ״אנחנו שמנו נירנר .,נשיש בעיה אנושית ,״אג ונפקו לא על ה ז 1ב אפשר לעבוו עביוה!״ כ ל ־ כונורא ! ״ חמישה חברי־כנסוו.
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 58 | מה ה*וכזרי ם...כז ה הם *ומרים מה הם *והרים מה הם *11 רוו רימון: בו עז אמדס או ס : ״היכו עובדי עירייה ,״האלימות היא נשק איימו עדיהם נתח! חלוד של הליכוד!״ רציתי
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 59 | קולנוע סרטים חנלסין הרבה אנשים ירגישו שלא בנות למראה סרט ישראלי חדש בשם חמסין. וזאת, משום שהסרט מטיח בפני הצופים סידרה שלמה של עובדות מביכות, שאינן מאפשרות
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 60 | מציע לקנות את קרקעותיהם לפני שאלד. ייגזלו מהם, הוא אפילו מציע להם להשתתף ברווח שיופק מהן מאוחר יותר. וכי יש דבר הוגן יותר? כמו־כן, הוא משוכנע שאין הוגן ממנו
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 61 | השבוע עונה האמנות התקנה חזיתית ער יושבי בתי־הסוהו ־ אבל הם ת צו ־ נו 7ן 1ו נגזו?ודון פגוד ן > ״זן ג מיסמו מוברח הודעה שפורסמה עד לוח־המודעות של מחנה־המעצר
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 62 | בכל מקום. בבר בכניסה הוסבר לעיתונאים שמותר לדבר רק עם אסירים שקיבלו תידרוך קודם לכן. המקום התמלא בחברי־כנסת, שהם־ גינו נוכחות: יו״ר הכנסת. מנחם סבידור, בא
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 63 | מזכירת האלופים, רוחמה חרמון, ציפתה ד מסיפה איוטיפיח -בעלה הכין ליה הפ תעה בצור ת מסיבה בסיגנון ״חיים שכאלה״ פסגת הר החרמון ״לכל דור יש יהודה המכבי שלו,״ נזרקת
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 64 | הכרחת המיליונים בנה מלא נזנכ׳ל־רשווז־תשידור, יוסף לפיד, הידוע כנוי שאוהב לאכול, זולל במלוא פיו. צופה בו מן הצד ורדה דן, אשתו של אורי דן, יועצו של שר־הביטחון,
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 65 | נשים מומת וקווננות לאונס הצסופו רמאות הפמיניסטי! לא כל־כך יפות, חלקו גם מכוערות. הן היו גבוהות ונמוכות, רזות ו שמנות^, חלקות־שיער ומקורזלות, ממושקפות ומיטיבות
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 66 | חברות התנועה הפמיניס־ ^ 11111 טית אוחזות לפיד. אונס 1 1 ^ 111 הוא אחד מגילוייה הבוטים ביותר של אלימות כלפי נשים בחברה. הן דורשות למצות עם האנסים את כל חומרת
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 67 | דזזמיאר ססויקונסק, מביט בים שר בת־ים. אין הוא מאמין שבנו, י קוונן רשטה־מין, שנעלם ר 13 שיבער שבועות, סבע. שביצע את הפשע נגד הנערה נאווה אלימלך באותה עיר
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 68 | מאז. לא יכול להיות שגוף נשאר שלם אחרי כל־כך הרבה סערות. אז איך הוא יכול היה לראות גופה שלמה, ועוד בחושך? גם שהיו כאן צוללנים מיקצועיים מחיל־הים. ולא פעם ולא
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 69 | (המשך מעמוד 5ז) היסודית ובתוצאותיה הכלתי־נכד נעות• ו רוו הפורענות ^ די לעמוד על חלקנו באחריות לזוועות • י שקרו מאז, יש לזכור פה היה המצב ערב פילחמה זו. לבנון
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 70 | ללהללא מוורא 1 (המשך מעמה־ )65 מכה, או לסייע לה לשקם מחדש את חייה בלעדיו ן סדנה חשובה עסקה בפורנוגרפיה באלימות: כיצד שימוש בתצלומי־אונם, מכות ושימוש בילדים
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 71 | ספורט כדורסל מ ודה 1)11081 בשבוע הבא צפוי דיון סוער באיגוד הכדורסל: ההכרעה מי יהיה המאמן הלאומי לאליפות אירופה, שתיערך במאי 1983 בצרפת. על התפקיד המכובד נאבקים
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 72 | המשחקהביאלגנטיבעיר אני בנדמשחה כן, גם >יי ש כרס^רמנוי ומספר קבוע במ שחק שכולם מדברים עליו. גם כשאני נוסעת לחו״ל המספר הקבוע מ שחק בשבילי. תארו לעצמכם: אני
העולם הזה - גליון 2354 - 13 באוקטובר 1982 - עמוד 73 |
חזרה לתחילת העמוד