גליון 2355

העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 3 | הי בו אני םוהמ פי צי ם א חי םנקשבע״ מ סופר ג׳ינס ת ״ א, י הו דההמכ בי 57 טלפון 456351 ר חובות, רח׳ הרצל ,181רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2 ירו שלים, רח׳ יפו 50 בנין ה ע
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 4 | כתבת חעוער !חקיוחמו• : כדוב ח ד&שעד !היאותוד׳ : מי מ טו מטם? לפני שפתח כמי?חבה, חשב אריאל שרון כי יוכל להוביל אות האמריקאים כאף. כעת מסתבר דו, כי כל מעשיו
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 5 | מחריף. כאשר נאם השר בקריית־מלאכי, באו תומכי השר באשדוד לסגן ראש־העירייה, יוסף ( ״ז׳וזיו״) אביטן, וביקשו שיארגן הסעה לעיר השכגה. אביטן, מאגשי עזר וייצסן, דחה על
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 6 | במדינה העם פרם, ז? * 0ד דזא*־ור אם ק־ כוחגיס אנשי הליכוד כאשר הס עדיין גשיזטוז, ימח יעשו א 8יודחו1׳ ברחובות תל־אביב הופיעו לפתע סיסמות גדולות ושחורות :״פרס —
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 7 | בתוכני אשי ו מתסנניס הנר למאבק המנרע בין שוחר הקו המתון וחזית־הסיווב ־ במי תומכת שואל? גו ס שו ססרס ך • קרכ הגדול בתוככי אש״ף החל. י ** יתכן שזהו הקרב המכריע.
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 8 | י • לפרות האידיאולוגיה הכל־ערבית של הבעת׳ הסורי, ממשיכה לקונן במעמקי הנשמה הסורית האפונה שירח, כמו לבנון ופלסטין, היא בעצם מחוז סורי, וכי שליטי עמאן, כמו ראשי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 9 | במדינה שטחים מוחזקים 3 !3ד״ת־אד>בע וחברון השכון; הוכח שגוש־אמונים הוא גם כוח צבאי. לכאורה, לא היה כל קשר בין שני האירוע ־ם שהתרחשו באותו שבוע. למעשה. היה ועוד
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 10 | טובל> עם 3ו1יולד וימר יעקבסון
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 11 | הבורסה מאת מאיר תדמור בדאי לענוד עם ויגו־ פי ש מן בשיחות הטלפון הארוכות שהיו לי עם אליעזר פישמן ועם יוסי ריגר, חזרתי והעלתי טענה, כאילו הם נותנים ״טיפים״
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 12 | היתר רק מפסידה אחת במילחמה: ישראל היתר! רק מרתיחה אחת במילחמה: או־צות־הס־ית האד ריאל שרון זועם. י הוא נועם על האמריקאים. הוא תוקף אותם בכל הזדמנות. הוא אומר
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 13 | אריק שדון הוא ההוכחה לכך שיהדות אינה האם קנה די די מנוסי קרקעות בו.דה זהה לנשיות, ו מהי הב עי השלש נו ע!ן פר ס 1ך | ןךן 1*1י ¥1ך ¥1ן בן השלוש, נכדו של העיתונאי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 14 | המינ שר הספר די של טי שלר בתוכנית־הרדיו על אתרים ואנשים, ששודרה ברשת ב׳ ב־ 6באוקטובר התבטא העיתונאי יצחק טישלר באופן יוצא דופן׳ ובעיקבות דבריו הוא הושעה
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 15 | בלעים מאת דניאלה שמי א נ שי נו איך הפכה ה״בלאדה לחובש״ לבל אדה לכוב ש. והיכן נאלץ פואד להכחי ש שבגין דומה להיטלר אהוד מנוו מתקבל על״ידי עמירם טננבאום, מבעלי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 16 | של הכנסת, דיבר סגן יושב- ראש הכנסת מחרות, מאיר כיהן, על חוסר־המישמעת של חברי הקואליציה בהצבעות. ״ליבי ליבי על ירדנה (מלר), שצריכה להתרוצץ ולהזעיק את הח״כים.״
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 17 | ם אומדים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.. אהרון פ א פו: ר פי קחל בי יו כבד איבצן: ״אננבולא ״סימן שאת ח סו ת יודע במה להאמין!״ תחושות וללא
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 18 | מת הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם אוחו ״׳שואדי מר לענוד ״אין סוציאליזם ״שיו זה חו מו גלם - ברי 0 4 8 0א? 6 8 ללא אמון העובדים!״ חשוב המבצע ! ״ אם
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 19 | ״״32333 מ׳ הווצח האמיתי? דאן לכו ה פ לי ט מדוע מטיפי מו ס ר לי שרא לי ם ס כ 1חהכ ריז מ ה ויקטוו עוסיטוב: הו ₪1שלי מיכתב זה מופנה אל הרוצח האמיתי שלי. הוא אינו
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 20 | סטודנט, הצטרף לתוכנית שיש לה שיניים• בתוכנית המיוחדת של בנק לאומי אתה מקבל הטבות ממשיות ושימושיות: •הלואה בסך 10,000ש׳ לכל מטרה! את ההלואה תקבל מידעם הצטרפותך,
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 21 | ״במקצועי, כשאני כאוד הזרקורים, כל פרט בולט. לכן, בהרתו סקיוטקם״ תמי בן עמי פגשה אותו באירופה. עכשיו קיוטקם הגיע לארץ, מיובא במקור מצרפת. מגוון עשיר של לקים
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 22 | אחד שעקב בתשומת־לב מרובה אחרי מע שי בשעת הריסוס. זד, היה נער זהוב־שי־ער ובעל עיניים ירוקות, ולא מן הרעש ניים והמתבלטים שבין חיילי הפלוגה. ב יום אחד, כשעצרתי לי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 23 | הורוסהוס מדי ם בנימיני מ1ל החודש: מ א1ניי ם ביו דרך־כלל, כשהשמש שזהה במזל מאזניים, אנשים חשים פחות מתח, ואין להם חשק להרבות במאמצים. משתדלים לנוח, מחפשים
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 24 | ההבוק -קםשיך תפ ע-ר ^ ? מעכש־ו אפשו ל מ שוך עד 16007 שקל י^ 0לי מ מה !11^1111 ב71ן1-ן 2 0 0 0 0 24 שעות שרות בוא לגדול
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 25 | מכחכים אדי מור פרסום בע״נו לפחיקט מתמשך בתחום המידיה הבינלאומית דרושה רוכשת מוכשרת ומנוסה לעבודה עם החברות המובילות במשק הישראלי. המועמדת המתאימה תהיה בעלת
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 26 | שיטת הרכישה הקלה של ״מץ״ מאפשרת לך לרכוש מכשירי טלויזיה צבעוניים מן הטובים בעולם -בתשלומים נוחים מאד, לפי בחירתך: 9,6,3או 12 תשלומים. ן* זו ההזדמנות שלך לרכוש
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 27 | מכהנים מחקרים רפנאיים ה 1ביח:1 ופעת עששת השיניים נעצרה כמעט לחלוטין אצל בדקים שלעסו 5יחידות מסטיק עם קסיליטול מידי יום; (המעוך מעמוד )24 נבדלת לחלוטין מן
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 28 | בשדה ניצה״ ״גני דוחוהחזמתלהנמלה*ם ״גני בריכתשחיה פרטית,מגרש שיס בחצד,3,2,א41 תדרי.0 * דוס 0311 בסברה לנלהסייס וחס באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותריבנתניה, לח־
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 29 | מכוונים (המשך מעמוד )26 יש בידי אישור מד״ר זאב שיינר, שבו הוא מאשר, כי חתול אינו עושה צרכיו במדרגות. אלא רק בשטח חולי או באדמה. מאוזן : טענתו של שפירא, כאילו
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 30 | חלום על ארבעה גלגלים ״קדט׳ ו״אסקונה׳ אופל ״קדט״ המכונית הנימכרת ביותר החלומיות ש ל אופל. בגרמניה ב־ .1981 לבחירתך: הילוכים רגילים דגמי 83׳ ואוטומטיים, בנפח
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 31 | האזכרה רמשה ו ״ ן הבנה אירוע חברתי, ורק הקוקס״ויס חסה בה רק דייו חיה הווו .ך* כותי, ל א לדחוף. משה דיין אינו נואם הערב ! ״ קרא אחד האורחים, שכמעס נרמס בקהל
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 32 | מנכ׳־ל המזינה שגריר אחצות־הבריוז בישראל, סס לואיס, לוחץ את ידו של יושב־ראש הכנסת, מנחם סבידור. ,כשנורחק שתי שורות מפריד ביניהם. לואים כמעס ושב על עיקבותיו,
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 33 |
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 34 | ארצוח־הברית: חלם בבת-הווול רונאלד רגן שינה במידה ניכרת את מדינוותו של קודמו, ג׳ימי קארטר, והתוצאות מורגשות בכל תחומי- החיים. האבטלה, המקיפה עתה כמעט 11 אחוז
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 35 | הש 7ן עות, תיווך ונכסים. אבו-גבירול 150ת״א, טל 03-459669 .
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 36 | אנשים ב שו ם מויאוה וביוון מוג: מן ה#חבט אד תמזובח טניסאי־הטניסאים ביורן בורג גילה, שליד המחבת והסירים הוא מזיע יותר מאשר עם המחבט והכדורים. הוא החליט לאפות
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 37 | )1111113 11*11111 דיו, חלורווון: הבקשה האחרונה בהחלט ייתכן שהעולם היה חי עד לעצם היום הזד. בלי להכיר את דידי הלרפורדן. זה האיש בעל המבט המוזר, הלובש
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 38 | שלשום בסייגון, אתמול בביירות מחר באפריקה. בתנועה מתמדת, במקום הכי ״חם״ בעולם, ברדיפה אחרי חדשות, ו״להספיק להעביר לעיתונים לפני שהם נסגרים״. אוזו מטקסה, לרגעים
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 39 | מעכשיו תראו את גרבי דלתא על כל המגרשים. בכל המסיבות ובסתם יום ש ל חול. גרבי דלתא -גרבי ספורט לגברים. נשים, הגרביים עשוים מחוט טבעי רך ה מ אפ שר לרג ל לנשום
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 40 | חידוש בלעדי ל דל ת א : מעכשיו קונים גרביים לפי מידות הנעליים. גרבי דלתא, מופיעים בכל הגדלים בהתאם למספרים *־על הנעליים. עם סריגת״לוגו׳ או פסים ובמבחר צבעים מ
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 41 | את פשוט נקיה יותר עם טמפוני או־בה ההיגייני ה מו שלם, מרגי שה נקיה יו תרכל ימי ה מ חזו ר ה חוד שי ט מפון או־ ב ה בעל כו שר ה ס פיג ההמ עו ל ה, מ ת אי םלמ בנ ה ה
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 42 | שר ית יש י מד ו ותת על התקר ית שגרמה להתעניינות עולמית: ההיתקלות עם השח ק נ ית ואנסה רדגר ״ ב בפסטיבל ־ הסרטים הי ם ־ תיכוני ך• לכתי כשביל שהוביל מהמלון אל י י
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 43 | ת ק די ח ב סי צילי ה (המשך מעמוד )41 פונדה, שהשתתפה איתר, בסרט ג׳וליה, באה לישראל בזמן המילחמה כדי לעודד חיילים ישראליים בלבנון .״האשד, הזאת,״ אמרה לי רדגרייב
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 44 | פאריד בוגאדיר, מבקר הקולנוע התוניסי מאחרי של דאן אפריק, והרוח החיה פסטיבל הסרסים הערבי בקרתגו, הי- נחה את הטקס. הוא הציג את ואנסה רדג־רייב כידידה גדולה של העם
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 45 | ת ק רי ת ב סי צילי ה ;המשך מעמוד )43 שמריהו, ומראה הווילות מפוארות. אורי דייווים, תושב כפר־ישמריהו, מסביר כי ה מדובר באדמה ערבית גזולה, שנלקחה מ הערבים לצורך
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 46 | במדינה אמא סיאמית ואבא חצי־חצי. טלפון 723697־.03 מ ישם ט נרגע ללב סדגור בסזדדיס המישטרה ׳ה כיאה את החשוד להארכת מעצר כלי להודיע לסניגח־ודבר• ! 4לחתיכים בלבד:
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 47 | נפרדים וחוזרי כשישבתי לפני כחודש וניסיתי לבחור בזוג לכותרת פריות־השנוז, היתה לי בעיה רצינית: כל־אחד מפירודי השנה היה סיפור אדיר בפני עצמו. אחת הסיבות לבחירתי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 48 | אוהב לבלות, לשתות, לעשות חיים, וגם למצוא זמן לעבודה. הוא תמיד אהב צעירות, והיה זה רק טיבעי שכלתו בת פחות מ־.20 אבל מה שהיה טוב במשך שנה, עד לחתונה — הזמן שבו
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 49 | סיטוי המיס שרית דמיו היא בעלת יופי נדיר, שקשה להגדירו. היא תערובת של כל מיני פרצופים, היא מניעה את גופה נ מו פנתר והחושניות בפניה היא מיוחדת במינה. ^ יף להיות
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 50 | של ברוריה ש 1״ ד ר עד דוגמניות הצמרת אני מוצאת שיש לה פנים מאוד חטובים ויפים, כמו לפסל. והיא מהווה אתגר מעניין לציור. ההבעה החתולית והשדית בעיניה ופניה
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 51 | ך ס כססו כל-כך מרבה זמן ,׳שאיש י י כמעט לא הרגיש כאשר מתו. הקהל הת־יגל במשך שנד, תמימה לשירות גרוע ב־בתי־המישפט. בתחילה קיצצו העובדים ישעות־הקבלה, לא הביאו
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 52 | מבית־הסוהר היתה לחכות למועד שבו יסתיים המאסר על־פי פסק־הדין המקורי. קבוצות של אסירים זועמים התגודדו במיסדרונות ולילה אחד פרצו 87 אסירים מכלא רמלה וברחו. מאחר
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 53 | במדינה מישפט בלי המלוח אב שוחרר עציר א־ד מגעצרו ישוחרר גב שותפו למעשה. השניים נתפסו ״על ד:ם״ בדירת־מגורים, שאליה פרצו בבת־ים. יצחק יחבס נתפס בתוך הדירר,, בעוד
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 54 | הדה במיקרה זה, זאת הדוגמנית השברירית. אבל בחיים ךיך, ה 11 11 יש נשים כאלה, שמידותיה! קטנות וצנועות. דהן כולה לדאוג בשעת־הצורך אתי קרן, המעצבת. צילומים: מירי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 55 | זזי שנות השישים בפאריס כשיעמ 1מ1ן מתורגם ,הסילחמד היא תמיד צזדקת מש! ,ציד שדה־הקדב מה קרה לא־״ב יהושע אוו המשודרים המובסים האובססיה של איסר :קלישאה פטריק
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 56 | פושות שונות למיבצעים של הברחת־כסף, אינה מוסיפה מימד תשוב בלשד,ז לנעורים, שהוא ספר המקפיץ את הזיקנה על הקור אים בו. ואפילו סיומת של ספר, שבה שודדים לואי ואודיל
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 57 | 1ה היה השגס הו ה שחיה גליון ״העולם היה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנד בדיור״ הביא כתבת־שער שעסקה כזמרת יוצאת־הדופן אימה סומל״ כפי שהיא נראית בעיני בנה. מדור
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 58 | גמר ספיד הספורט
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 59 | יש! משהו חדש קורה לשדה המשחק. מרקורי! זה השם החדש. נעל שנועדה לכוכבים! נעל חזקה, מעוצבת להפליא... הרבה צבעים, הרבה דגמים. זכרו א ת השם: פו־סנם פ 1גל צבי לוין
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 60 | פרס, שכר ישראל מיסכן, פרס. בדיזנגוף חילקו השבוע כרוזים פרימיטיביים, ועליהם מוטבעים בחותמת־גומי ישלושה שמות בלבד : אבנרי שריד פרס ראשי־התיבות מצטר פים לתיבה
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 61 | ח כגיו ח מו ע ד מו ס ב ט לוויזי ה הי שרא לי ת יום רביעי 2 0 . 10 על פי רב המכר של ז׳קלין סו־זו. 01 הב*ע 2 0 , 10 #אנימציה: אי־המטמון (— 5.50 ערוץ — 3שידור בצבע
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 62 | שידור מאחרי ה קל עיי הסקופ ה^בזד *ווד רסוד הרמטכ׳׳ל, רפאל (״רפול״) איתן, עמד ליצור תקדים. במשך 22 דקות מצולמות, השיב לשאלות מ״מ הכתב־הצבאי של ה טלוויזיה, דן
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 63 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זו^...וגם זה ...וגם זה...וגם זח...וגם זה...וגם זו הנה, נתנו לי מדור. אמרו לי שאכתוב בו כל מה שעשוי לעניין נשים
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 64 | קולנוע טרוריסטים ב ה חל ט יזמן החד שו ת י • בעיקבות ההצלחה הגדולה שהיתה ־להקרנות של סרט הענקים האילם נפוליאון בונאפארטה של אבל גאנס, בליווי תזמו רת סימפונית,
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 65 | פירואט מולדת ן 15(74 באו לארץ בקול רעש אדיר 4צמד הרקדנים הרוסים ואלרי וגא- לינה פאנוב, שחיש־מהר הפכו לתיקוות עולם המחול הישאלי. מיד התברר, שהש ניים פשוט לא
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 66 | סרט ^ ני לא מצפה שאנשי גוש אמונים //יי יבואו לצפות בסרט. זה סרט שעשו אותו אנשים שפויים למען אנשים שפו יים. זו הפעם הראשונה שקיימת התמו דדות רצינית עם בעית
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 67 | במדינה דרכי חיים לחיית עלד1ווחיוה הנאשם שוחרר מ.מ^^ר בתנאי שיישן בכפרו סעיד ״-ג׳ורג׳את נעצר על־ידי המישטרה, מכיוון שנמצא עובר דירה עם צעירה׳ המוכרת למיש־טרה
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 68 | ספורט ראמן־קיבוצניק מגן־שמואו שאול סנז יש דשת אחוות ער חנוווסד הישואד כדורגל ל;ז־חח ו־,0 >.עוווו עוג, וזגהידז! חהתאחדגזז קדחת נסיעות אחזה בימים האחרונים את
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 69 | **ץ לרשת הגברים שישבו מא- /חרי השולחן לא ידעו אם לזעום או לגחך, לרגעים עלתה בהם חמתם, למראה המתרחש למולם על הבימה. היו רגעים שבהם חייכו קלות, ורגעים מעטים
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 70 | שלא היססו לסרב לילדים רכים, שעשויים היו להוות מוקד־משיכה, שיגרור הצלחה כספית. האימהות. לעומתם. רדופות דחף- הצלחה, לא הבינו כנראה את ה נזק העלול להיגרם לילדיהן,
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 71 | הזמות והדיירת הלסבית הגיש לבית־המישפט ־ ית1 ביקשתי ממנה שתראה לי צו ישל בית- המישסם. ״אני יותר מצו בית־המישפט,״ השיבה לי הקצינה .״באתי להגיד לך באופן אישי.״׳
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 72 | עם ק צי ר הגי ש סו ה הע ו זר לומדת ביקשתי שיתנו לי להתקשר עם עורך- הדין שלי. הקצינה זוהר ענתה לי :״אני מצפצפת על עורך־הדין שלך וגם עליו! ״י ״את רוצה להתלונן על
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 73 | אפנו ער נת ה־ 26 היא ערביה, מוסלמית, נח ענו, גרושה, בעדת תואר שני במתימטיקה, פמיניסטית ופעילה למען העניין הפלסטיני ב אותו רגע. האשה הפלס טיני ת נענשת יותר, ככל
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 74 | • תני דוגמות לדיכוי אין סוף דוגמות. יהיה לי קשה למצוא דוגמה של שיוויון, לא דוגמה של דיכוי האשה. • איך הסתדרת עם ההורים? יש לי הורים שהם לא הכי־שמרנים, אך גם
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 75 | ל היו ת פ מיני ס טי תער כי ת (המשך מעמוד )73 מפעם לפעם, כמו כל סטודנט המכבד את עצמו, בהפגנות — תמיד חוקיות. • אס לא תמצאי עבודה, הוריך יתמכו בד י לא, כי אין
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 76 | גיתם מערכות תדמי
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 77 |
העולם הזה - גליון 2355 - 20 באוקטובר 1982 - עמוד 78 | 11111170 סן ׳3חשיז תשמ״ג9.10.1982
חזרה לתחילת העמוד