גליון 2356

העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 3 | כחכח חעוער חקידומף : כתבתהשיעדו ־ 1ארוא : - המסקוסואליט )בסופה שרון במצור המצוד הצבאי על ביירות היה למצדד מישפמי עד שר הביטחון, שהטקטיקה שדו ה ת־בררה: גזר כדפי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 4 | פסח גרופר. נציגי הסקטור החקלאי מעדיפים שגרופר ימשיך בתפקידו במישרד־החקלאות. דורון, המועדפת גם עד־ידי ראש־הממשלה מנהם בגין, תכק ש לפעול בממשלה כשר לענייני נשים.
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 5 | איגות סודית שד וגו ההצעות הסודיות של לממשלות העוביות ביוטה עונ אתלמ דו חו ס״ן: את תונני תו הסודית : צבא בלססינ ״סימל,״, ״החזרת 98 של הגדה״ דרכונים, דגל ושגריר,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 6 | במדינה ״ י ״ ששזו הכו ם * ״ (המשך מעמוד )5 העולם הערבי ואש״ף, ומקלה על אש״ף לנקוט עמדות מתונות. תוכנית ערפאת ** ה התרח ש באמת בין המלד *< חוסיין ויאסר ערפא ת ל
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 7 | ל ש?,אמר זאת בפשטות גמו־רה אם ביום־העצמאות הבא ע דיין תהיוה קיי מ ת כי שראל ממשלהברא שו תו של מנ ח ם בגין, י גי ע לכולנו עונ ש כצו ר ,,מי צעדצב אי, שיז כי ר
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 8 | שחוח ך כאורה, היה התרגיל פשוט. אריק * שרון ינסה להציל את ראש־הממשלה, בעת מתן עדותו לפני ועדת־ההקירה לעניין הטבח בביירות, ויגולל את האשמה על הרסטכ״ל. כל זאת,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 9 | בין ערימות המיסמכים שאותם הביאו יועציו, וטוען שההחלטה היתה קודמת, ושהוא יפרטה בדלתיים סגורות. כהן :״מה היתה התוצאה הסופית, מה יעשו ומה יהיה תפקידם?״ שרון סוכם,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 10 | כך היא נרקמה ־ כך היא מתבצעת מנר ד חא 1צו אמו שצויכים רסגוו את אדמו בגדר בגין ההחלטה הסופית לסגור את אל־על הת- קבלה בפגישה שנערכה לפני חודש בין התוכנית המקווית
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 11 | אנשים 8מנת הנאום המדיני בכנסת סיפר ח״כ התחיה, חנן פורת, שהוא אב לשישה ילדים. ח״כים שנכחו במליאה העירו לו :״זה יפה, יפה מאוד.״ אמר פורת :״זה כלום, לאחותי יש 12
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 12 | אל! דילון. גבר היודע לאהוב. הוא חלמעלאשה ויצר בושם בדמותה. ז6רחו 16X617105 0׳3 חם,מתוק,נשי... אלן דילון. גבר היודע לחיות. בסגנונו האישי המיוחד הוא יצר סדרה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 13 | רופאים. חברי ה מיפלגה ה לי ב ר לי ת הצילו את חייו של החי־ בלשעבר מ שה מרון, בהלווית ליברלי אחר. דזיד שיפמן 8 :בסוף ישיבת הוועד הציע ינון, שכדי לשמוד על כבוד
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 14 | א1111 יס יצחק רבין יעיד על אנטי־שמיות ^ 1ראש המוסד לשעבד, מ אי ר ע מי ת, הגה רעיון מרתק. הוא הבחין שבני דור הפלמ״ח הגיעו לגיל שבו הם אמורים להכגס לבית־אבות.
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 15 | ימח שימך, ויקי. אני שונא אותך. באת, היית, נעלמת, והשארת אחריך חור פעור בליבנו. זד, היה כך : ישבתי לפני שבועיים ליד חלון דירתי בתל־אביב ושוחחתי עם עיתונאי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 16 | רי ם. מההם או מ רי ם מ י*ה ה ם או מ רי ם מההם או מ או מ רי ם עד אמוראי : שמעון אג רו ט : מנחם ס בי דו ר : ״שידאגו אדה שאנחנו ״הם יודעים בעצמם ״המו שב הזה נו א
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 17 | זההם או מ רי ם מההם או מ רי ם מההם או מ ד מההם או מ ר׳ מיק בהן : רבקה מי באד: , ״מצאתי את עצמי ״ אנשיםצמאים ״אני ווצה שהממשלה מ גן עלבגין לסאטירה ט ובה תחליט
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 18 | הזח־יזח ס, האלוף שהא שים אח הממוני עליז עול וכיצד צריך להתנהג עם סגולה איל! ניירות שומר הרמטב״ל ומתי יפרו ש בגין מתפקידן הראי ארבס לוווגן ב־ 9בנובמבר ,1973
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 19 | מדים בנימינ׳ וווו תחודש : עקרב על בני עקרב עברה שנה מעניינת ו־בלתי״שיגרתית. כוכב יופיטר /ששהה ב־מזלם, הביא להם הזדמנויות לקידום בתחומים שונים. רבים מהם ניצלו
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 20 | מכוזבים ודסדד(סעורוגודס איפה אלופי צה׳׳לז העם כפר אמד את דגרו — ארבעים רבמת בכיכר־מלכי-ישראל ועוד אל&ים רבים בערים אחרות זהו מנין מכובד מאוד. ועובדה: הממשלה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 21 | נתיב אויר בינלאומיים ...2 .11.8 2טי ס ת בכו ר ה... ה ל אביב -ב רי ס ל -ניו-יו ר ק ... קו ה סו פהס די ר... ב דג לאמ רי!7ני... מ ט רו -ה מו בי ל ה בינ ל או מי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 22 | זנשבץ מכתבים ה עו ל ם הז ה (המשך מעמוד )20 שריפת הכנסיה הבפטיסטית בירושלים היא תעודת עניות לחינוך היהודי, קראתי לא פעם את תדפיסי ההסתה הארסית של יד לאחים נגד
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 23 | ) . 917( 111.א 1_ £1ג ז 0 איך מקבלים את הכסף? עם קבלת הלוואת הזכאות בבנק**״*או נציגויותיו בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון יהיו שלושת תשלומי המשכנתא הראשונים שלך
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 24 | מכתבים (המשך מעמוד )22 מארגנים טיולים״ (תשקיף ,״העולם הזה 2353 בידיעה נאמר :״שר־הביטחון ד שר־השיכון החלו במיבצע סיורים לפעילי תנועת העבודה,״ ואחר כד הוספתם
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 25 | בפרנ7ץ פ1רט, גס דעב1ר לטיסה אחרת זה תענוג .6!9ז>3181 ?!095ן5ז. ¥6מזח 13ק )5916 9 $ץ 6£10!6{! <6 ^ 9י!80 ל י 21 21 2 0 ז056 8488080 8 4 8 15 21 25 880£55££ 21 3
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 26 | #ארוזוץ שיטת הרכישה הקלה של ״מץ״ מאפשרת לך לרכוש מכשירי טלויזיה צבעוניים מן הטובים ן /בעולם -בתשלומים נוחים מאד, לפי בחירתך : 9,6,3או 12 תשלומים. ן זו ההזדמנות
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 27 | ארצוח ־ הבריח: רגו מגדלי החיטה במדינת איובה, ארצות־הברית, אינם ידועים בעודף התיחכום הפוליטי שלהם. הבנתם ביחסים בינלאומיים, כמו אהדתם לברית־המועצות. דומים לאלה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 28 | אבו־דזבד גיוד־< ״גניניצה״שלהים בויבת שחיה בתות,מגרש שיסבחצו;2י,3או 4חדד.0 באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה, ליד פארק רחב ידיים ומול הים, הולן ונבנה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 29 | אנשינו ב של ס סטפאני בת שלוש סטפאני עם אמה גרייס קלי ואחד הכלבים שלה בחופשת חורף, לפני שנח, בגסטאדט :111X1 ׳1X300 בלי *א כל היפים והיפות של אירופה חגגו לאחרונה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 30 | )( 11*1111ב 1ו1ו ס גרמניה המערבית החליפה מנ היג, אבל בראשה ניצב עדיין הל־מוט. במקום ה ל & וטשמידט היוצא (בתמונה השמאלית) יש עכשיו הלמוטקול (בתמונה הימנית)
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 31 | חדי ם פלד ה סקוריט״ דרו ש אותו מהק בלן שלך. תריסי ״סקוריט״ מצטיינים ביתרונות מיוחדים ובלעדיים, המעניקים להם תפקידים מעל ומעבר לתריסים רגילים. התכונה הבולטת
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 32 | בלאופונקט ב 14-תשלומים ^ 0X 08 עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפשר... ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״ בתקציבך. קח לך היום
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 33 | ך • קהילה ההומוסבסואלית ביש- //יי י ראל עומדת לפני שואה. ההומו־סכסואלים נרדפים ביום על־ידי השילטד נות, לראשונה בהיסטוריה של ישראל, כקולקטיב.״ הדובר, יהודה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 34 | ס כו ת מוות להומואים ! (המשך מעמוד )33 הישראלית בין הימין והשמאל. מאז המיל־חמה הימין ניצח. הוויכוחים הם בין הימין הקיצוני וזה המגדיר עצמו כימין פחות קיצוני.
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 35 | זיוה יותר טוב מבסף. ויזה-כרטיס האשראי של קבוצות בנ ק לאומי >1 בנק
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 36 | לבלונדיני עם ״גלי״ החומות שישב במוצ שבת שעברה אצל שמיל בקפה ובמשך שעה תמימה, יחד עם חברו (הג׳ינג׳י עם ה״גלי״ הגבוהות) הסתכלו והסתכלו וריכלג״בנוגע או לא צבוע)
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 37 | לויכוח ביניכם(צבוע א צבוע! וחוץ מזה למה יום שישי זה באותו בלונדינית(האמיתית) עכשיו חדש! בחנויות הספורט המובחרות וברשתות השיווק תמצאו א ת בגדי הספורט של ״גלי׳׳.
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 38 | רוח קלילה מלטפת את הפנים ונושאת עימה ניתזי מלח וריח ים. הספינה מתנדנדת לאיטה ובני־גלים קטנים טופחים על ירכיה. אוזו מטקסה, משקה האלים. עם מים צוננים וקרח. אוזו
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 39 | מנורת־שמן אוריגינאל צף טל המיס תוך עיגול מקרטון שיתלבש עליה בדיוק, אבל יהיה חופשי בקצוות, ויוכל לטקוע לתוך הקופסה. באמצע עיגול הקרטון צריך לעשות חור קטן,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 40 | קולנוע ־ יותר או מאושרת יותר מן הסביבה המרופטת שלה. זהו עולם אכזרי, שבו לכל יש מחיר, וכל אדם רואה זכות לעצמו לפרוע את השטרות של הטובות הקטנות או הגדולות ביותר
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 41 | האיש אשר עשה אותו אינו יודע את מלאכתו, אלא מפני שזו היתד. כוונתו מראש. כמה מן הסצינות בסרט הזה נראות בחריקת שיניים זועמת. לדוגמה — אחרי שחברתה לדירה של גיבורת
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 42 | אנשים על אובע מאח דייר קוחיאל שרעבי ועדנה פיינרו עולם הכלבנות הישראלי טרם נרגע מהחגיגה הגדולה ביותר בתולדותיו. מה שכונה בשם המיקצועי תערוכת הכלבים הבינלאומית,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 43 | במדינה הסניגור, מאיר זיו, התנגד לבק שת התביעה לעצור את המודיע עד תום ההליכים נגדו באשמת ניסיון לרצח עבדאללה ג׳בלי. הסניגור העלה טענות שונות, והצביע לפני השופט
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 44 | ישראל וישראלה חמסלן בתל־אביב לפני זמן קצר התחילה הקרנתו של סרט ישראלי חדש בשם חמסין. כוכבת־הסרט היתה עד להקרנתו צעירה תל־אביבית אלמונית, שלא עוררה תשומת־לב
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 45 | נשאר במ>שרד 77(07/7 החקלאות טלפון נהול הגיע אלי ממצודת זאב. לא הבנתי מה מחפשים אצלי החבר׳ה האלה, אך החזרתי צילצול. הם ביקשו לעדכן אותי בנוגע לאחד החברים שלהם,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 46 | ובמחיר הוגן (לתאומות) טלפון: 314849־.03 נוגע ללב אזנולת הנגר ואטרח הגמון ; 4נעים־הליכות. אקדמאית, גרושה ( )47 מעוניינת בנעים־הלי־כות תרבותי ורציני. אם אתה
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 47 | ..תקרית ואנסה״ לא :8נסה מיפגש ישראלי־ ע1בי בפסטיבל הסוטים בסיציליה. מה נאמו שם? ^ ל ת ני חי לתקרית עם ואנסה רד- / /י * גרייב לקלקל את כל ימת ׳שבעצם התרחש: בין
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 48 | מיפג שים מן הסוג האישי האמנה זזבימאי המצרי הי־שאס עבד־אל־נאצר, שהציג את סירסו קפה מאווארדי גרס לאכזבה, הן אצל יוצרי הקולנוע הנוצרים והן אצל שאר אנשי הקולנוע
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 49 | דלדול, שגילה התעניינות עצומה בסרטים הישראליים שהוקרנו בפסטיבל. סירטו של עמום גיתאי, יומן שדה, זכה להצלחה עצומה. הערבים הפכו אותו ואת עוזרו, רוני כצנלסון,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 50 | שד נוי ־ עווו 111י עם נוי ־ נוזונה תואמים-אלגש׳ ,סנוומיב׳ ,רכל שעות היום. הקורדורוי, שאיוו וק מדי וגם ר א ענה מוי, הודם גם נשים נערות קילוגרמים עודפים י י שעוד
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 51 | שמשווה לבגד מראה ספורטיבי ואלגנטי. זהו בגד המאפשר לנו לנוע איתו בצורה נוחה. הצבעים: בד, שחור, אדום, שנהב, כחולים וירוקים למיניהם. מעצבת־האופנה יהודית גוטפריד
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 52 | ביצד חדר ברנרד מלמ 1ד לם ערבת״המץ של די ה ל 1רנ ס א ש ליי ת־ קרבשלמבקר יו מ רני דויד שחר באלי ויזל? באחת מריצותיו פוגש דובין בצעירה, שמאוחר יותר נשכרת בידי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 53 | החזן כלע פוכריות. גם אלי ויזל נוהג כד לפעמים. הוא כותכ על דמעות וכינתייס כולע פובריות.״ הולדתה ה־ .50 את חוויותיו המיניות מוליד דוגין לתוך נושא עבודתו :״האם
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 54 | 1ה היה 05111:1חו ה שחיה גלידן ״העולם וזזה״ ,שראה,־אור השבוע לפני 25 שגזז בדיוק, הכיא סקירה תחת הכותרת ״מיבצע סיני — ניצחון צבאי מזהיר, אכל״,״ תוך ניתוח מהלכיו
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 55 | תכניות מו עדפו ת בטלוויזיה הי שר אלי ת יום רביעי 27,10 • סידרה: טבא תה ( — 0.32 שי ח ר כצבע, מדכר אנגלית) .טבאתה מחליפה שדרנית תחזית מזג־האוויר בטלוויזיה. היא
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 56 | *מחקרים רפואיים ה וכיח:1 ש דו ר ,,הופעת עששת השיניים נעצרה כמעט לחלוטין אצל נבדקים שלעסו 5יחידות מסטיק עם קסיליטול מידי יום״. מסטיק איקס איקס איקס עם הממתיק
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 57 | סיפור שד שתי ערי עם ׳מינויו של צבי(״צביקה״) שפירא, מפקד גדי־צה׳׳ל־לשעבר, כמנהל מחלקת התוכניות של הטלוויזיה, מצטרף שפירא לקבוצת העובדים הבכירים של רשות־השידור
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 58 | ^0מבגשוס י גו מ ד׳ (מימין) (המשך מעמוד )49 ערבים׳ לגרש אותם מהגדה, וחייל אחד אומר שיש להחזיר להם את אדמותיהם. אחת הסצינות החזקות בסרטו של גי־תאי היא־ סצינת
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 59 | וחשד כבד כי טוביה הוא אשר היה מעורב בשוד ברינקס, ושבגללו ישב עמום בכלא. שורי היתה גם הגורם למריבה בין גומדי ואושרי, אשר הביאה להתקררות ידידותם. גומדי העיד, כי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 60 | הישואדית דרשת זו ה * קשה דחיות מסברות צומים ער מדרגות המישנחה !ך ל יו ת ר לסחוב מצלמה מאשר ל/ /״ן נהל פאב. אני מעדיף לצלם תחת אש מאשר למזוג משקאות. תאמיני לי,
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 61 | אגוז! לילדים הסונו הוותיק והנערץ של ספרי הילדיס, אוריאל אופק, שערך במשך 25 שנה את השבועון דבר לילדים, מספר בעזרת הידיים שלו. ת האנשים האלה אין רואים בדרך י כלל
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 62 | סיטוים ער מחזוי־ עבו במסיבת יום־ הולדת של עדנה פלידל: ביום הולדת לשיר הנן זחקן ראובן שפר בנזיכ־נסי ג׳ינס קצרים מופיע בשירה להנאת חבריו. משמאל: הפסנתרנית רות
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 63 | ראש עיריית אילת, גדי נ״ ץ, אומו שכמה מהחברים הבי טונים שרו הם עונים, משי! :להאשמות של תושבי עיוו, טוען שאיו לו מחריו ומורה נ׳ אילת אינור! 1כנוייה לתיירות
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 64 | ״בכל דבר רע ב אילת מאשימי אותי!״ (המשך מענווד )63 כשף לבנות לעצמו עוד וילה שאל האזרח. ידידו, שהיה איתי, אמר :״שימי לב, חריגת בנייה. מותר לבנות רק ,450 ראש־העיר
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 65 | טרה. לזיג, עם רשימה שלמה. זיגל עבד עלי עם כ* הצוותים שלו, על כל המעז־דים, אפילו עצרו שני אנשים, בדקו־בדקו ואת יודעת מגהץ של זיגל, שאלוהים יש מור. יש לי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 66 | ספורט כדורסל וזתסחוסם וח י 10ל סורק* לא זה מה שתיכנן השנה הכדורסלן קורק, נלסון. שחקנה הבלתי־מגוייר של הפועל רמת־גן מתהלך בימים האחרונים מאוכזב ומתוסכל, אחרי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 67 | ריענון של כוחות חדשים. אפשר להבין אותם סוסים מדוע אינם מרפים ממיכרה הזהב שבידם. ״שיטות עבודתו של יושב־ראש האגודה, נחמן מנדל קבלן במיקצועו. בן ה־ ,43 מרתיעות
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 68 | י—י — המזימה (המשך מעמוד )10 החנוה תעבוו אבל דמי ״לו הקומיסיון? שמן מאוד. שתנים רבים מאוד יכולים להתחלק בו — ולצאת שבעים. בקניית אד־על ישותפו קבוצתו של המלונאי
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 69 | סל ד בר דע בא׳לת (המשך מעמוד )65 אז פה קרה ז יש פה סישסוזות דרוזיות שחיות בעיר מאז היווסדה, אז יש בעיות איתן ז זה לא משום שיש בעיות עם הערבים׳ יש בעיה ספיציפית
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 70 | מאת מאיר תדמור הבורסה מווסתים נדני מעלה השבוע פגשתי את מאיר הן. שעל פי בקשתי המיוחדת נמנעתי מלכתוב על מעלליו בחודשים האחרונים. פגשתיו במישרדיו החדשים ברחוב
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 71 | חיילים, חיילות -לכם באמת מגיע פס. לכן, הפס הכתום הוא שלכם! מה עושים? ניגשים לסניף בנק הפועלים הקרוב, מקבלים שי מיוחד וכרטיס הטבות אישי. הכרטיס מעניק לכם, בין
העולם הזה - גליון 2356 - 27 באוקטובר 1982 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד