גליון 2357

העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 1 | י״ז חשץ תשמ״ג3.11.1982 , 76 עמודי0 ^מחיר 40 :שקלים (כילל ט.ע.ט). אלוף פיקוד הצפון ד רו
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 2 | וי מר יעקבסוןט מי ר חטיף קוקוס מצופה בשוקולדחלב. 0ע ל
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 3 | כתבת השער הקידמי•: 1אוח1ר: כתבת תשער ה עוד שאלות לחקור ״אני חתולה״ עדי-ראייה שהיו בביירות בעת ה טבח, עזרו לאורי אבנריי את הפרשה. הוא מנסח שאלות חדשות, שעל
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 4 | ן • שכר ע בו צ ע עוד פשע קטן י • נגד השלום. המבצעים לא היו מנחם בגין ואריאל שרון, העסוקים בהצלת עורם הפוליטי בוועדת־החקירה של הטבח (ראה עמודים ,)7—5אלא ראשי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 5 | ך* שבוע הרוויתי לעצמי להעביר ל י י וועדת־החקירה את רשימת 170 הש אלות, שניסחתי אחרי סבה צברה ושא- תילא. אני מקווה שהיו לעזר• השבוע ברצוני להוסיף עוד כמה וכמה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 6 | עו דשא לו ת לוו עדת ־ ה ח קי ר ה (המשך מעמוד )5 כדי להצדיק מה שקרה אחר־כך. שאלה: למה נועדו מחסני־הנשק ש התגלו על־ידי צה״לל א ל ־ חסן: היה לנו יותר מדי נשק. היה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 7 | ישיבה ב־ 1$בחודש, טנה הוטל על ה- פלאנגות להיכנט למחנות, על פרטי הטיפול באוכלוטיה האזרחית! הא בגין ידע? חתהתשובות המוזרות ביותר של י שרון באה, כשנשאל על־ידי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 8 | חזית הסירוב (המשך מעמוד )4 שני גופים ציוניים אלד -היה זה צעד נתל לקראת ההכרה בישראל הציונית. ניסר חמאד היה בה בטוח בהצל חת היוזמה, שכינס ברומא מסיבת־עיתונאים
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 9 | אחת ההערכות הרווחות בצמרת המיפלגה היא שאם מנחם בגין לא יעמוד בראש רשימת הליכוד בבחירות הקרובות, לא יהיה מנוס לסיפלגה מפני הופעה נפרדת. באופוזיציה לעמדה זאת,
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 10 | נחו נשחה תג־ן בכיס החולצה. שום תיק, שום ניירות, את כל זה הוא משאיר לדובר החדש שלו, חיים וייצמן. הוא מעשן סיגריות קנט, מתייחם לעיתונאים שסביבו. מדברים, בעיקר על
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 11 | ״ימית,״ היא עונה. ככה זה. הפוליטיקאים אוהבים להצטלם עם ילדים, זה עושה רושם טוב. וילדים כאן לא חסרים. מרוקאים. ״מדוע כולם צועקים בגין־בגיוז״ שואל פרם. מישהו
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 12 | עו דשא לו ת לוו עדתהח קי ר ה (תמשך מעמוד )7 במשך היום השישי׳ והודיע על כן־ לשר- הביטחון בשעה 11.30 בערב. זאב שיף, כתב הארץ׳ ידע על כך באותו יום בשעות הבוקר,
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 13 | עסו העשן בשעת בוקר מוקדמת, ביוס הרביעי שעבר, הבעירו עובדי אל־ על צמיגים ליד הננחסניס והמטוסים החונים. גזרזזוק נראה היה כאילו כל האיזור עולה באש. העשן השחור
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 14 | 0א ר 1דו\ הימור בטוח! 500/0סכויי הצלחה. אחד מכל שני קוני ם של טלויזי ה י״מץ״ או וידי או מיצובי שי או ויד או בטמקסמק בל מ שחק טלויזי ה ״ א דיו ק ט ״ ששוויו בשוק
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 15 | תת׳־כים הו קי עו במפתיעבמישרד׳ ה הו צאה־ לפועלומ דו ע י הי ה גו לדש טיין סגן־וטד־ ה אנרגי ה 9 1 —.מדוע יהיה ח״כ הליב רלים פינחס גולדשטיין סגן שר־האנרגיה. בכנסת
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 16 | --האס ! ח רותכי צ ד חו דהישראלל מי שטד ״הוו לוקה־ או דהנ מי ר ־־רדזלס־ ו נ ווה הםהק רי ט ריוני ם ״להגזמה־׳ מי מ בין אתשפתיהסח המצעד שד גנע ומצנע דבגניחובסק: ,
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 17 | הצטרף למישרד התל-אביבי, וזיכרוני פועל במיסגרת מיש- רדו של בז״ציון בארצות הב רית. 8יצחק לימי, מנכ״ל המופק, ולא כך הוא. 8איד מתגונן סמנכ״ל א ל על, כני גכאי, מפני
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 18 | בלונים סאת דני אלהש מי אנשים איל! ב רי תו תמספדים ב ג לי ־ צ הי ל 1האם ירצה דו ל צין להיוות ש ר ! 8מפיק הסרט חמסין, יעקב ליפשין, הוא חברו ל שכונה של פעיל חרות,
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 19 | שלשום בסייגוץ, אתמול בביירות מחר באפריקה. בתנועה מתמדת, במקום הכי ״חם״ בעולם, ברדיפה אחרי חדשות, ו״להספיק להעביר לעיתונים לפני שהם נסגרים״. אוזו מטקסה, לרגעים
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 20 | לוי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 21 | הורוססוס מדי בנימינ• מוד החודש: עקרב יהסס שר בני נו הגזלות וגווה תנו לבלמי״ידוע. כוכב פלוטו הוא אותו יצר באדם שדוחף אותו לגלות את אותם הדברים שעדיין לא נוסו
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 22 | מכחכים ניתוח תמונות תוך שעה ) 2-5.5מציגה שיטה משוכללת חדשה לפיתוח והדפס ת סרטי צילום תוך שעה אחת בלבד ! <2-5.5היא חברה יפנית המייצרת ומפיצה ב־ 3השנים האחרונות
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 23 | ן ןן׳ יל. 1 איך מקבלים את הכסף? עם קבלת הלוואת הזכאות בבנקאו נציגויותיו בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון יהיו שלושת תשלומי המשכנתא הראשונים שלך על חשבון הבנק!!
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 24 | מכוזבים (המשך מעמוד )22 מיפגשים, חוגים, סדנות, סמינרים, עבודה קהילתית משותפת, סיוע לנפגעי מילחמה ועוד — כל זאת מתוך אמונה שניתן לשפר את ה־ — תנאים לדו־קיום
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 25 | ב ל או פונ ק ט ב 14-ת שלו מי ם עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפ שר ...כי מ מ אי ס כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חודיס״ *: בתקציבך. קח לך היום
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 26 | מכונית מהשכרה ־ ₪וורכה? מאת לוי יצחק — שמאי מעריך נזקי ם חבר איגוד שמאי הביטוח בישראל — ענף הרכב לא פעם שואלים אותנו — מד, משפיע על ערכה של מכונית משומשת?
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 27 | גן־הבחשים 5חודם2,מפיסים,צמודס רז זזשגן. א בו־ רז כז גינזד בלבה של שכונת ר.יו7־ן רר. בראשון לציון — שכונת אברמוביץ, הולן וצומח פרוייקט מגורים חדשני ומרהיב של
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 28 | כתבה שישית בסידרה על האנשים והחברות שהרוויחו ממלחמת הלבנון. נאשר ניסה שרהביטחון להיאבק נגד אתר מהם, הוא גילה שסוחרהנשק הקרים אותו !/שמתשלא י* יל הלב״יתרום נערך
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 29 | חברות מערביות ביפאן. וייצג חרשתנים יפאניים מעבר לים. והודיע להם כי הם יוזמנו לסין כדי לדון בבניית סיפעל לייצור זכוכית. הפליט־לשעבר התעשר במהירות. הוא פרש רשת
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 30 | החגיגה מתחילה ! נפתח המלון מס׳ 1בי שראל אביה־סונסכוה אילת המלון שעשה את טאבה מפורסמת בעולם מצטרף יחד עם סונסטה ירושלים לרשת היוקרה הבינלאומית סונסטה.
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 31 | מעשה בטנק תר״ג — סודי כיותר 3500ב׳ מסקנות קצין כודק, אלוף־מישנה א׳ ג׳ ,מוגש לראש אכ״א. הנדון: מימצאי חקירה בפרשת טנק המרכבה׳ שסימנו צ׳ .752156 תיאור המי קרה:
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 32 | ׳/הת/ 6$0ס0ת,.. מחמם מים מ״ד, חדש וחסכוני ללא הגבלה בכמות המים למטבח, למקלחת, למשרד ולמפעל היחיד מסוגו שעומד בלחץ רשת המים, יתרון המאפשר שימוש בנקודה אחת או
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 33 | אפגויסתאן: ייטנאמיזציה נוסח מוסקווה תמיד מרתק ללמוד מחדש כמה דומות השיטות המופ עלות על-ידי כוחות כיבוש, בלי כל קשר לציבעם האידיאו לוגי. בשלהי מילחמת וייט־נאם
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 34 | מרקו פולה ח נ ות פריקית יד־שנ י יה וראש ונה בגדים מסוגננים ועבודות־יד פסאג, הוד, קומה ב /דיזנגוף ,101ת״א הנחות לסטודנטיות, חיילות וקיבוצניקיות מחירים מיוחדים
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 35 | אנשיגז ג״מ־ עאוטר: חנש״א־רשעבו שחיה לגגך נשיא־לשעבר זהו סוג מסויים של מותרות שרק יחידי־סגולה יכולים להרשות לעצמם. אחד מאלה הוא ג׳ימי קארטר, הנראה בצילום זה כפי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 36 | קד־או גולושמ׳דט 7 :וגת1ח האגיתיח שרי הכוכבת קליאד המתנה — זהו שמו של סרט בר־הצלחה, שעשתה גדלדשמידט עם הבימאי הצרפתי מישל דאנג. אבל המתנה היפה ביותר שקיבלה היא
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 37 | ״אמריקן ספורטסוואר״בע״מ, יבואנים ומפיצים בלעדיים של רנגלר בישראל. רח׳ מדינת היהודים ,60 הרצליה פיתוח 46766 טל 58164,59871
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 38 | לטרמפיסט החמוד שאספתי במוצאי שבת שעברה-בצומת רמת השרוף את ה״גלי״ השמאלית שלך מצאתי מתחת למושב האחומ!!! לשם קבלת ה״אבדה׳/ אנא התקשר לטלפון 643 בשנית...דרך
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 39 | |...925 יהיה נחמד להפגש עת עם נעל אחת סחרחורת והאוטוניאנקי גליז ה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 41 | ו הורזסקזט עין בחסות תנועת של״י. לפרטים נוספים ניתן להתקשר למרכז של״י — ! 290257 סניף תל־אביב — ! 280807 הגר — .491603 מען להתקשרות ׳ :ת״ד 46109 תל־אביב. *
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 42 | ; אומרים ...מה ה אומרים חה הם אוסרי . . חה זים אומרים רפאל בן־נחן : מרדם וירשו !703׳: אז״סנדן־ ר ם : ..הנשו הוא נשו, אבל מסויחי־ ״אני בחוו טוב, בסו הכל! ״לא
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 43 | מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אוח ,.אי־ אפשר דאחוז ״קיבלתי מ ׳ 3ת ב ;.חודש בשנה אני מתנזו במקל בשתי הקצוות ר משוק מחנה־ יהודה ר מנשים ומאלכוהול
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 44 | כרמם אינו וק פרח שוב לבד לפני עשר שנים היא היתה נערת זוהר תל־אביבית ושחקנית תיאסרון בתכינזה ובקאנזרי. אחרי שהמישטרה פרצה לדירתה וחיפשה חשיש, העדיפה כרכה נאמן
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 45 | וווו חווו 111₪נו השום פרידה ל ש בו עיש הרבה זוגות שמדי יום או יומיים נפרדים וחוזרים. רבים מהם עושים זאת בצינעה ובחדרי־חדרים. אחדים עושים סע רות בהום־מים
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 46 | קארין דונסקי מסכות ער אהבתה לדמות ידועה ונשואה, מגרה את גילה, מדברת על בדידותה ועל חיי־ וומין שלה ומכחישה שיש לה משיכה מינית לנשים אלא גם לאמהות שבנותיהן רוצות
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 47 | לא. עד לפני שנתיים תמיד התזתי החוצה את גילי. היום אני מתחילה להסתיר׳ כדי לא לגרום לסערות כלתי־רצויות. קולות שלי למיקצוע וגם אנשים אחרים מקנאים בי על מראי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 48 | י ־ ח שי פ ה מופיעה יחד עם תלמידותיי על או תו מסלול והן מוצלחות. זה נותן לי את הסיפוק הכי גדול. • התנסו־ לך התואר ״מלכת הדוגמניות״ .לדעתך הוא צודק? אני נגד
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 49 | נ ביותר אשתו נגדה בו עם חברו הטוב ניותר. החבר סלו נשאר ]אמן גם אחו׳ מותו 1חשר ברציחתו. אבל 1 1101 ^ ותו של אמיר שרעבי מעורר מחשבות נוגות על ידידותם ונאמנותם של
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 50 | גו פהחרוכהוכלב (המשך -מעמוד )09 הנרגשת ביקשה מבעלה שלא ילך לפגישה. מכיוון שחששה לחייו. סיגריה ומצת ד י יום הרצח הלכה מלי בבוקר לפישרד־הפנים. היא השאירה את בנה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 51 | גם זה ...וגם זה 1...נם זה...וגם ז ה״וג ם זה...ונס זה 1...גם זה...וגם זה...ו ם זה...וגם זה...וו 1 3 0 עוגה גברת כהן, השכנה שלי, יש לה בעיה׳ מאוד מעניינת. היא
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 52 | העוד ירד אל העם והוא כבד חלק מן האופנה המובנה-משלבים אותו במיכנס״ם, חולצות וחליטת ^ עםהיי בעדי־העור נוזלת ז־,עשירים ״ בלבד. בשנתיים האחרונות, עם התייק רות בדי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 53 | השחור והלבן הם הלהיטים של החורף, בפרט לערב. רפי עיצב חליפת-צסר ב צבע לבן־שנהב, רכה ונעימה לפגע שהמשותף לז׳קט בעל הגיזרה המיוחדת, עם הכפותרים הנרכסים בצד ולזוג
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 54 | הסיפור העצוב של א ״ א מן על ח״! ו כ תיב ת! שלהסופר ־ עיתונאיגבריאלגארסיה (,.גאביסו״) מארקס . שנולד באראקטה נ״מקונדו״) .קולומביה ־ וזכה החודש בפרס־נובל סתיח
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 55 | תחת הכותרת בשם ההלוויה של האס זז־גדולה. ס ר רק שהספר יה״ ה ג רוו! במחצית שנות השישים כתב מארקס נ פשך שנה וחצי את סיפרו מאה שנים של בדידות :״זו היתד תקופה קשה,
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 56 | 1ה היה העוגם תו ה שחיה גדח־ן ״העולם תזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה, ולהדיש כתבת־שער תחת הכותרת ״דם ככנסת״ ,להטלת ריטון־יד בידי משה דואה לאולם מליאת הכנסת.
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 58 | באירופה-מולדת הנקניק מבחינים מיד ^ בנקניקיה ^ 1,של ב שר אמיתי עובדה. הם אוכלים זוגלרבלז האירופאים מבינים בנקניק ובנקניקיות. זהו המאכל הלאומי של רבים מהם והם
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 59 | הפטריוט האמיתי לפני תריסר שנים הגשתי בכנסת הצעת־וזוק לביטול המועצה לביקורת סרטים ומחזות. ההצעה לא נתקבלה. אך התגבש אז קונזנזוס רחב לביטול הביקורת על מחזות,
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 60 | בוים והמאמן דוויד שווייצי. היו בחבורה גם עיתונאי ספורט ויושבי- ראש של קבוצות כדורגל. היתה זו תמונה מתאימה למסיבת מחזור של כוכבי העבר בכדורגל, ההבדל היחיד היה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 61 | לם זה היה כנראה ג׳ורג׳ דופילד, אזרח אמריקאי, שהעביר בסופו של דבר את ההרואין מפאריס ליש־ראל. בתחילת נובמבר 1981 טילפן נסע לתורכיה ישראלי אחר בשם מרדכי חלוואני.
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 62 | קולנוע סרטים ? 1ד 1ע עובודז וו>ו11 וג יש סרטים גדולים — חשובים, עמוקים, סרטים שמעוררים התפעלות וקובעים אבן־ דרך בתולדות האמנות השביעית. מבקרי קולנוע קדים
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 63 | אחרים בעבר, כועס וזועם ונוטר איבה על עבר זה, אדם שמוכן להשתמש בכל עצת הקסמים שבידו כדי לנקום, אבל בסופו של דבר מניח לכישוף ומחליט לסלוח.״ קאפטאנום, שותפו
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 64 | התבדה התביישו ודח 1ו שטרות דחז״ת רקדנית־ הבטן * למה הפסיק שלמה ארצי להופיע? סוף הדרך כולם ראו את שלמה ארצי מתרגש על הבימה בצוותא, אבל לדעתי, הכוכב האמיתי
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 65 | תפילה לבטן גדי ורקשטל, המעריץ הנודע של קבוצת הכדורסל מכבי תל־אביב, כורע לפני שיפולי־ביטנה של הרקדנית. גדי, המפורסם בכינויו ״החצוצרה״ ,בגלל תקיעתו בחצוצרה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 66 | תסיות וזועדפות בטלוויזיה היוווראליח יום רביעי 3.11 • הנפשה: צ׳רלי בראץ 0.00 שיתר מנגע. ,מדבר אנגלית). סרט הנפשה (אנימציה) המספר על סנופי, כלבו ״הפרוע״ של
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 67 | שידור שיעוד ליט ^יזיזז הכדד־ח לטלוויזיה הלימודית, על הראשון בסיר- טי הסידרה מה זאת אומרת, בכיכובו של הזמר־שחקן שמואליק קראום. הסידרה משודרת במיסגרת
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 68 | ספורט כדו ר סל < 3רו דו( 1וד נ&אומן לא פלא שגרשון דקל, מאמנה הצעיר של הפועל תל־אביב, התפרץ השבוע לפני כלי־התיקשורת. חבורת העסקנים של הפועל התיישבה גם לו על
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 69 | מוטי קירשנבוים מספר על ימיה הראשונים של הטלוויזיה, ועל הסיבות להסתאבותה, טוען שהיא גוססת ושימיו 1111ל טומי לפיו־ ספורים, ומצביע על הפקידה של הסאט ירו 1למנש׳ר
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 70 | ״מדינה של מהב טיול ל מ צד ה!״ (המשך מעמוד )69 הישראלית מהיום יהראשדן. היתה מלווה כטעויות איומות. באש ובמים — כותבים, שחקנים ואחרים. לאחרונה הוא לא עשה הרבח
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 71 | הטעם של הבימאי: יש בימאי שאוהב זהבים ברקע, יש כאלה שאוהבים את זה סולידי, אז יש תפאורה של חלון מעץ, ויש כאלה שאוהבים את זה יעני זרוק, אז רואים את פנסי האולפן.
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 72 | עו דשא לו ת לוו עדת !ז ח קי ד ה (המשך מעמוד )12 נורא — כשעה שהשחיטה זזיתה בעיצומה, וסכל שעה בהרגו גברים, נשים וילדים כמרחק של עשרות מטרים מחיילי צה״ל — נמשך
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 73 | אדה הן תמונות סקו :3התצלומים היהירים של שרינת האוהל הראשון שהוקם במחנה עין־אדח״לווה בלבנון האוהל הראשון — ובינתיים גם האחרון — הוקם במרכזו של מחנה הפליטים
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 74 | (9 0 3 1 מאת מאיר תדמח־ יש לי חשק לתת לזה שהפיץ את הש מועה שהולכים להגדיל את ״היטל שלום הגליל״ על מכירות של ניירות־ערך בבורסה׳ בשיניים. אני לא יודע מי עשוי היה
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 75 | מפעם לפעם מגיע לי... ,ייל ׳ ,י קשר ב * 1ל * ש ו תי קנט. הנ אה אמיתית.ה שילוב ז \ י | הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק ע 111הככ
העולם הזה - גליון 2357 - 3 בנובמבר 1982 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד