גליון 2358

העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 2 | שלשום בסייגון, אתמול בביירות מחר באפריקה. בתנועה מתמדת, במקום הכי ״חם״ בעולם, ברדיפה אחרי חדשות, ו״להספיק להעביר לעיתונים לפני שהם נסגרים״. אוזו מטקסה, לרגעים
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 3 | 3ד 31ת ח עו ער *1לך ד*: •9 ב דו ב ת העועו־ יז אחא: - בגין מול שופטיו ״א1י לא זולה!״ מה היתה המשימה האמיתית של הפלאנגות במחנה הפליטים שאלה זו ואחרות עד לות
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 4 | ולאפשר הקמת ממשלת־מערך. אם תיכנע הממשלה לתביעת האמריקאים, עשוייה תנועת־התחיה לפרוש מהממשלה ולגרום להפלתה. איחוד אנ טי־ מוד עי שלושת השרים הליברליים — אברהם ינ
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 5 | 010111111610*001 ^ תעלומה של ״אלפיים המחבלים״ י י המשיכה לרבוץ השבוע על חקירת הוועדה הממלכתית, כאשר הופיעו לפניה ראש־הממשלה ומפקד הכוח ששלט בשטח. עם כל עדות
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 6 | גם לא ראה בריחת אנשים. אד הוא שמע התפוצצויות ויריות — הקולות של ה טבח המתמשך. רק לאחר מכן הגיעו אליו ״זימזומים.״ אשה טענה שהכניסו לה מכה עם קת ב ראש. ילד נחטף,
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 7 | •נערץ טבח על״ידי הפלאגגות, וטזחו נישא ההתייעצות! • האס חשמעת ״חמילים הטובות״ מפי הרמטב״ל, בנטיבות אלה, לא היתה צריכה להתפרש על״ידי הפלאנגות כצי־דוד
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 8 | ׳ 0 *1ה מו ש חזו ת (המשך מעמוד )7 פות נקם — כסי שהתבטא בעצמו בישי־בת הממשלה — האם לא העלה בדעתו מה יכולות להיות התוצאות של כניסתם למחנות הפלסטינים בביירות ז
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 9 | במדינה העם __ עמו? 0וון־ ה3וץ להטיל עתנר, לאייש מחסומים להיפצק זאדלי ליהרג — ואיש איגז יזרע לש 3מה מארונים ערבו שחיטד. בדדוזים. דרוזים ירו בהלווייד, של מארמים.
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 10 | /הוו 1ד! 1 מ את מאיר תדמנר האוצר רצה ההצלחה מובטחת אני חייב לומר כמה דברי שבח לזטתו של עורך מדור זה, על פי הכלל: יהללך זר ולא־פיך. מי שקרא מדור זה לפני שבוע לא
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 11 | מבצע אמן זבת חלב ושוקולד עלית שוקולד היוקרה שלעלית פמבצע מיוחד 29.50 שלל לטבלתשולזולד 100ג
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 12 | לבנק !קוו שירותי בנקאי* 24 שעות ביממה שיטה פשוטה ומהפכנית. דרך קצרה ומהירה לבצוע פעולותיך הבנקאיות באמצעות הטלפון, מכל מקום ובשעות הנוחות לך. אינך צריך לעמוד
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 13 | 1 1ע <11י 1י ־ י 1 1 האם תיפול ממ שלת־בוין עם פירסום מסקנות הוו עדה? הגה התסריטים האפ שריים ^ תכן שזהו השקט שלפני הסערה. אחרי מינוי ועדת־החקירה לפרשת הטבח
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 14 | הח1ז ש בחמאם מפרץ שלמה סו, יפו עתיקה 03-837000 , פתוח מ־ 2-19.00 לפנות בוקר. ה חוד שבחמאם במהק טנ הבמס עד ה יום ו׳ - 12.11.82 מירי אלוני 10.30 מוצ״ש - 13.11.82
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 15 | הגירשתו גם בנית איני יודע מה קורה לו לשמואל הכהן. תמיד חשבתי עליו כעל מי שמייצג את היהדות האחרת, ההומאנית, המוסרית. ישרת־הלב. זמן דב לפני שנולד ״גוש אמונים״
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 16 | איך נ שלח הה״סוון הלבנתי לביירות. איזה אבר חסר לעזר ו״צנו! והיכן מצזייה נקודת האזרגזנזה החדשה של הא שה ! 8ח״כ המערך ז׳ ק אמיר התלונן, ששרים העונים על שאילתות
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 17 | אנשינו < _ פים לסטודנטים חדשים. הע־תונאים בבירת הנגב מיהרו לטלפן לביתו של נשיא האוניברסיטה שדמה גזית, שהוא אלוף (מיל ).וראש אמ״ן לשעבר. אשתו של גזית סירבה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 18 | ב ל 1נים סאת דני אלה שמי א 1שי ם מיהן הטיפוס שגהזן הוראה לבוק שלו ב־ 1אחרי חצות ו מוני יקים, המגדיר עצמו כ״פנתר שחור עצמאי,״ שהה בארצות־הברית ונפגש עם
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 19 | § מדברי מוזג בפאב ויזה ותר טוב הכסף. ויזה־ נוטים האשראי של קבוצות )8בנ ק לאוס >| בנה דיסקוננו עיצוב הבט/פרסום
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 20 | צלצללאסא, שתע 11דעלאבא. טל־ארויו * אוטוביאנקי,לבן שאתה בל כך א 1הב. חשוב ל דונ ת מ חי ר• האוטוביאנק׳ משתנים לנ חו ת נונ מיי ס בחוד ש * חשוב לדונת: מחירי
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 21 | שחם * 77*7 0110*7״ חמסין - תזכו ר ת קטנה ספק אס התכוון דני וקשמן להביא לשינוי על פני חחברה חישראלית, באמצעות סרטו ״חמסין׳ /המטפל בדו״קיום ערבי״יתודי. זו אחת
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 22 | מכחבים חופשת חורף בלרום אילת ולוות ומעד בסך מבצע לישראלי עד 10.12.82 המחיר לחבילה בת 3לילות מינימום. על בסיס לינה וארוחת בוקר — 4,200.ש׳ לאורח בחדר יחיד
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 23 | ״׳יי 8 1ייי חיפשתי שקט נפשי, ומצא תי אותו בפלדלת. עכשיו, כשאני יודעת שבני־המשפחה שלי מוגנים, ושהבית מוגן, אני שקטה. אני סו מכת על פלדלת, מפני שא ם עשרות אלפי מ
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 24 | חנשבץ מכתבים ד!!.ו* 0ה1ה (הנושך מעמוד )22 תודה על הגיבוי לנשות משוטרים. באשת שוטר אגי עדה בזסו האחרון לתגובות שונות באמצעי התקשורת כלפי המשטרה. לי אישית לא. בא
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 25 | 601110 מתא ימי ב מיו ח ד ל חי פו שיו ת אם יש לד חיפושית ״פולקסווגן״, מצברי ״גולד״ מתאימים במיוחד למכוגיתך. ״גולזר׳ -המצבר האמריקאי עם תקופת האחריות האתכה ביותר
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 26 | מכחכים (המשך מעמוד )24 למה ברגע האחרון! 1 מסור היום, אבל עוד היום, את בגדי החורף לניקוי בקשת ״קשת״ מנקה מעילים, מעילי עור, מעילי פרווה, מעילי זמש, חליפות,
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 27 | איך מקבלים את הכ סף? אם טרם הגשת בקשה לתעודת זכאות בנק אשר הוסמך לכך ע״י משוד השכון יעשה זאת עבורך. אם תהיה זקוק לכך תוכל ליהנות בבנק מירב גם מהלוואה משלימה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 28 | במדינה עי תונו ת נ> 8ת*?וח * 3מ!רת קוראי ביטאון צה״7 יבזו ללמוד בדרך מוזרה על השיטיים במערכת ^מחנה.״ עיתונאים וממלאי תפקידים במערכת מקפידים מאוד על האיות הנכון
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 29 | נתנה שביעית נסיווה ער האנשים והחנהת המהויחים ממוחמת הלבנון. קונצרן הנמצא בשליטת הבנקים הגדולים מ״צד דמעו מערבת הביטחון ומרוויח היטב ף• יום השלישי
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 30 | גו־הבחשיס אברה גי נ ד׳ בלבה של שכונת היוקרה בראשון לציון - שכונת אברמוביץ, הולך וצומח פרוייקט מגורים : חדשני ומרהיב של אברהם גינת .״גן הברושים : 5חדרים 2 ,מפלם
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 31 | של א יספרו בחברת ״אייזנשטדט — אמינות מכסימלית״ יש לי חבר אחד שקוראים לו יוסי, שהפנה את תשומת״ליבי לתהליך מעניין שקורה ממש מתחת לאף שלנו באלה השנים ב,,דפי זהב״
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 32 | ;ם אומרים מה הם אומדים ...מה הם אומדים ...מה הם אומרים.. שרה דורון: שוד מי ת אלוני: ״אני ע ולה בגערה ..בעד המדרגות היורדות!״ בביק 1ח הנוו ת דויד טרט קו ב ר:
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 33 | מה הם אומדים מה הם אומרים מה הם אומר מה הם אוח חגה ש בי ב: 1111־ 1סדגגסגד : 3ר1ק א!ש 1 0י : ״ו א היה נ ו שי קוו ..קיווית , 1שהאמנות בווי ם׳ נ ה חו ם ה!״ היא
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 34 | החגיגה מתחילה ! נפתח המלון מס׳ 1בישראל £1141 מלון אביה־סונסטה אילת ה מלון שע שהאתט אב ה מ פו רסמתב עו ל ם מצטרף יחד עם סונ סטה ירו שלי ם לרשת היוקרה הבינלאומית
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 35 | א 1שי סבשלם וובום ג־וס: איך והיבנס וגיטנח של בנסו! ולגנוב מיושם של שניצל ברוטב ליגון כשכר הזרויות שגורות ״הדרך הטובה ביותר לנוח מהמולת ביזתם של המושל בסידרת
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 36 | *! שינו ב שני ם ראול(׳וליה: עונת לבעל ]אגן על הבימה יש לו 21 בשים. על הבד יש לו רק עזים. זהו הכוכב הסכסי ההדש של אמריקה, ראול ג׳וליה 42 הנראה בתמונה למעלה עם
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 38 | המעילים שלמנהטן באים להשלים את המראה הספורטיבי המאופק שלך. אותו הידור צנוע ולא־צועק, שאניני־הטעם 991 מבחינים בו מיד. עכשיו, כשאתת אפנתי ו תכלת,ו נראהבו חשבת
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 39 | :שיש תחתונים של מנהטן, אתה נראה סוב גם מתפשט. בצורתם, הם נראים כמו בגד ים 1א כמו תחתונים. צבעוניים(בצבעים כחול, :ורדו וחום) ובגיזרה כל כך מחמיאה, שכל גבר ם עוד
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 40 | רוזי הכינה לך חורף מפתה^ , הכנסי אליו בסערה... נעל ״אקשן״ בצבעים עזים (בתמונה) מגפוני ״ו\ו 5/\1_00״,על עקב שני ס״מ נעלי עור משופשף ״ ענתיקו רוזי אתך בסעררר
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 41 | ^ פילו השזפטים המנוסים לא יכלו לעצור בעד אנקת הזוועה שנפלטה מפיהם כאשר הפשילה שיראז עוואר את שרוולה. הזרוע הדקיקה של הנערה הרזה בת ה־ 17 היתד. מושחתת לחלוטין.
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 42 | כששמע אחד האסירים את המוסיקה המיזרחית המל111^ 1 1 /1 1 1 1 היבה, לא התאפק, קם ממקומו והחל רוקד בירכתי הבימה, להנאת חבריו האסירים .״המוסיקה הזאת עוזרת לנו לשכוח
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 43 | | 1!\ 11 כן נראית הקומה השנייה של האגף הבדלי בכלא שאטה, במבט מלמטה. האסירים צופים מחלונות המיסדרון, כשמעליהם סובביס השומרים בין גידרות־התיל הגבוהות. המקום שימש
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 44 | בריחה מווו1אשה (המשך מעמוד )43 לד. כפיים בהתלהבות עליזה מח־מיאח לאחד האסירים. האחרים מריעים. הזמרת ממשיכה ומדברת אליהם במיבטא מיזרהי מעושה. לפתע, ללא הודעה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 45 | מ שוג עמאהבה (המשך מעמוד )41 לדברי לואיי תקפד. אותו האם בכיסא מתכת והיכתד. בראשו כמה פעמים. גם האח, סירחאן, תקף אותו במוט ברזל. כדי להתגונן מפניהם דקר אותם
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 46 | לעיתונאי מאז שסימה אלה, העיתונאית החיננית מידיעות אחרונות הצטרפה למעגל הגרושים והגרושות בעיר, נראה שהיא מנסה למצות את מה שלא הספיקה בשנות נישואיה. בעלה לשעבר
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 47 | •הלום אהבת אילו יכולתי לספר לכם מיהן הנפשות הפועלות, הייתם נופלים מהכיסאות. אך כמו תמיד, הסיפורים הטובים ביותר הם אלה שאני מנועה מלפרט במי מחבר• למרות זאת,
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 48 | * מודל לציור. דרושה מודל לסרנת־ציירים בשעות הערב. אפשרי ללא נסיון קידם; ת״ד ,5400 רסת־גן. א״סה ק־לר ה לו הטת 7 אבא שלי הסכים, שאזמין אתכם להופיע בווילה שלנו
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 49 | הורוסהוס מדים בנימיני מ1ר החודש: ¥¥עקורב ¥¥בכל מזל יש נמה תאריכים, שהמרו בהם הוא ׳11 נא דונו גלגל המזלות מחלק את האנשים ל- 12 קבוצות. בל מי שקרוב אפילו מעט
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 50 | 0ל נ 1מ הסחד רי ס טאבו ושלא שולבו יחדיו, כמו למשל אפודות סרוגות בשילוב עם קטיפה עתיקה, שבגילגול שעבר היו מפות שולחן או שטיחי קיר. את החופרים היא מוצאת בשוקי
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 51 | ן 1ן ( 1י 1 1האמורה להג! על סלי * * 1 1״ • י ן קורן בימי ה חוו ף ה־הסגנון הוא נפרי־רומנסי וספורטיבי. לגבר דרוש סוודר, כי גם הוא רוצה. להיות אופנתי וגם לו קר
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 52 | סיפור המרתק של חקיח| עצו ושוחרר, והוא הכניס לכלא ים נמשכים כרגיל. תיק חקירה׳ שעד אז לא העלתה דבד, פרם לעובדה שהסחורות הגנובות מגיעות ל־איזור עזה. באחד מימי
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 53 | מישסרתית: המנהל התלונן, קצין־הבי את המגד ל ומנהל כוח־האדם, ובסוד שוחררו מלס •חקירה נגנז, הגננים לא נתנסו והנסף לא נמצא לחפש אחר הפועלים שהעידו נגד ׳בגי בדי,
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 54 | ספר ם צחיק וללא י 1מרמ ^ 1ה שיר ש קד ם ל בגי ד ת צ ה״ ל ב ביי רו ת מקור שוויצריה י אלי• ש ליי ב ר ( ח תו לי ) אינו מסתובב בטרקליני הספרות העברית, או.בבתי־קפה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 55 | בינתיים מתעשר שוויצריה בהדרגה : ״וניד חמש שנים, הוא קובע לעצמו תאריך יעד, תרד חמש שנים אני חייב להתעשר. לא עוד חמש שנים. שנה אחת ככר חלפה.״ ערב אחד מבחין
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 56 | נליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השמע לפני 25 שנה בדיוק, הביא כתכת־שער שתעסה את יעקב כהן, האש מנגנון העז״א של טס־ההבנסה. כתבה זו פירטה את כישוריו של האיש, נג־מותיד,
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 57 | לובשים ככל מקרם ואן גילם-אופנה לשניים. ליידי ואן גילם מצטרפת השנה אל ואן גילם לגבר, במבחר בדים ודגמים של חצאיות, חצאיות-מכנס ומכנסיים בסגנון קלאסי-חדש. ואן
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 58 | עידן החלל המנוצל של אלפא בעידן בו כובש האדם את החלל, סלנועי אלפא, הכל בטווח ראיה, הכל בהישג יד, הכל מאוורר, ללא כובשת שיטת הסלנועים של צורך בנגר(הרכבה עצמית
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 59 | במדינה . מיסחו מי שפ ט ידסלט דד־ן־ ס ת! חתדדדזם בי ת היה המפתח היחידי לסיקלט שבד: מצא הסם? אך היה נס פתח חירום. המישטרה ערכה חיפוש בדירתו של לאון אוחנה, בן ,25
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 60 | רקדני..עיננו״ הנסיקו את החאפלה באמצע ו1שדחו דישון * גנה חושה: שוב נשאה מוזמני הבכווה נחוץ ק 71ל 1י התימני המפורסם, תת־אלוף אביגדור קהלני, חוגג עם העינבלים,
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 61 | תימן ^ ני עוז ב את ניהול להקת / /י מינבל לטובת הטלוויזיה״״ גילה לי מנהל להקת המחול חיים שירן. אין ספק, שהופעת הפרידה שהוא הכין בתוכניתה החדשה של הלהקה שדה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 62 | 1 * 1007 דת 7 1 111 בו־ ש דנה פאי לא נמצאת פה ! 2 / /אני רוצה לנצל את המעמד הזה כדי לומר דברים בתיקווה שיגיעו לעדנה. אני מבקש ממנה, בשמם של האנשים שינסו לשחרר
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 63 | עיר על ורסר. בוודאי ד,יי נכתבים על אנשים בגלי־צה־ל.״ שפירא, המפקד מיוצא׳ צבי אמר נרגש :״עברנו שנה קשה מבחינה תיקשורתית. התברר לנו ^ עד כמה קשה לקיים כמה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 64 | קולנוע ייי׳צזריים הווה זדהה דו ד עול• טעותו הגדולה של ז׳אק טאטי, שעליה חזר שוב ושוב, כל חייו, היתר, פשוטה מאוד: הוא נתן יותר מדי אמון ביכולת וברצון האבחנה של
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 65 | ולפצוח בשיר. כאלה היו סרטיו של טאטי — קרני שפש אשר כוונו אל הצופים, וכאשר אלה הצליחו לקלוט את החום, ולא היו עדיין עבדים למיזוג האוויר, פרצו גם הם בצחוק. ת ד רי
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 66 | הורוסקופ (המשך מעמוד )49 להם לעזור לאנשים, אך הם אינם עושים זאת בדרך המקובלת על האריות. ובתודה שיחר צל־־ג מזל השירות, בני המזל עובדים קשה ומשרתים את סביבתם ללא
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 67 | תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ת כויו ת מו ע ד פו ת ב ט לוויזי ה הי שרא לי ת יום רביעי 10. 11 #מגזין: תצפית (8.30 — שידור בצבע, מדבר עברית) .התוכנית תיוחד ה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 68 | ך* חלטתי לדגי בגלוי, בפעם י 1הראשונה, אחרי כל הסבל שנגרם לי. קם בי מבפנים קול צעקה ומחאה לגבי הדרך שבה נפלו עלי הדברים. נוצרה לי בציבור תדמית לא־נכונה של
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 69 | הן הופקד ככונס־גכסים מסעם בית־מישפט השלום בתל-אביב. הוא הציע לי שאמצא את המשקיע, תמורת אחוזים בעיסקה, שישחרר את הסחורה הפעוקלת. הצעתי את דויד, למרות שבאו— תה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 70 | ה טנ ק׳ שלכלל (המשך מעמוד )29 כספם של יהודי דדום־אמריקה העשירים. בכלל נערך קרב עז על השליטה בין הבנקים הישראלים הגדולים. ובינתיים זכה במאבק בנק הפוטלים
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 71 | ךןן ןמיי 0הצטלבו דרכי חייד.ם של י סול גרינוולד, בעל האניד, אודליה, ושל הרצל זכאי, קבלן פיצוצים ומנהל חברית קבלניות מתל־אביב. בשני המיק־רים היה זה בגלל מעשה
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 72 | — מאה בי. בני ש לי ט א (המשך מעמוד )69 אחרי שבועיים מיום ביקורי האחרון במישסרה ישבתי בבית הורי לבדי, פול הטלוויזיה, וצפיתי ב־מהדורת מבס, זה היה בחודש מאי .1981
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 73 | אך כדרכם של ילדים, חשים באווירה הדרוכה והנרגשת. בכניסה לבתים הסמוכים מתגודדות עקרות־בית. חלקן ישובות על המיפתן, חלקן עומדות במעגל, מפצחות בוטנים וגרעינים ד
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 74 | ספורט ר ־ 1־ * 11111ו וי 1 כ דו רסל ד 71 שזז 31ד>רטד שרה יערי 26 כדורסלנית הפועל חיפה, בכתה כששמעה את שריקת השופט שקבע לה עבירה חמישית ואחרונה. היה זה בדקה ה־
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 75 |
העולם הזה - גליון 2358 - 10 בנובמבר 1982 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד