גליון 2359

העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 1 | א׳ כסלו תשמ״ג17.11.1982 , 76 עמ 1זי0 מיספר 2359 !מחיר 40 :־טל,ריס(.כילל מ.ע.מ). אי ך 1ה קדה * אחר אי * ^ ^ 869881 ^
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 4 | זזגי ט סיי ,,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורדון ,3מל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורך הראשי: אורי א מ רי * עורך־תבנית:
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 5 | מהדש, שבמיסגרתה אמור הבנק למשכנתאות טפחות, שבבעלות הקבוצה, להפוך בנק מיסחרי. מנהלי ״בנק המיזרחי״ סבורים שהדכר ירחיב את תחומי הפעולה של הבנק, והם יפעילו את
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 6 | ב מ דינ ה העם ודא תהי 7־*711*1 השבוע עבר בץ התייחדות ואב? ,ה7וויה והפסד. המוות שלט בשבוע הזה. העולם כולו עמד בסימן מותו של אחד משני קיסרי העולם, שליט האימפריה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 7 | .זכותי לו חסד נעוריו, אהבת כלולותיך, לכתו נאוץ זוועות מוקשים אמו לה מנחת ף אש• הממשל ה מ:חם כגין המישפחה בנו של בגין, בנימין זאב, אוחז בזרועו ומוליך אוחו אל
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 8 | חסד נעורייך. אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במידבר בארץ זרועת מוקשים.״ •לא היה לצידה כאשר עצמה את עיניה לנצח. יחסים שהפכו לאגדה ך* סכת !היחסים בין עליזה ו* יי• מנחם
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 9 | אריאל שוון הלו ומסיבה אחו ל תכסו אותו בחול. הוא לילי ##ע צעיר מדי!״ זעקה חייל־המילואים אפרים, אמו של עזרא אפרים, שנהרג בהתמוטטות בניין המימשל הצבאי בצור, כאשר
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 10 | האסון -השוים עונו ביניהם מירוץ נדי ר1כות .בפיושמת -ואיש ונהם לא הלו להלוויות *111*1 חבר אחר של שרון, יוסף רום, ח״כ חרות, חבר בוועדת־החוץ־וה־ביטחון, מיהר להזהיר
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 11 | גופות חיילים שהוצאו מהריסות הבגיי! בצור מכוסות בשמיכות צבאיות, ומו־ #1#יי 1ע 1 1 1 למטה החיפושים, לפני העברתם לארץ. צילמה: ציפי מנשה. ריית־שאול. האחראי על
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 12 | 11 1־ : 11 בד ק ה אחת בצור נהרגו 1תרח ״ ל, צה־ ל מכפי ש ה רגו ..המח בלי ם ־ בכל הפיגועים בג לי ל התחתדה די סו ח ף * געמרגש, רגע מזעזע : מתחת להריסות מופיעה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 13 | דגם חדש נוסף במשפחת סובארו: סובארו 5/700 דלתות — המכונית הקומפקטית הגדולה והחסכונית, המציגה הרמוניה של שיאים שיצרני רכב רבים חולמים עליהם אך סובארו היא זו
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 14 | דברו א ל׳ 11 אמח! 12 שעות אחרי מותו של ליאוניד איייץ׳ ברז׳נייב עדיין לא הודיעו אמצעי־התיקשורת הסובייטיים על ה מאורע הטראגי. אבל אזרחי ברית־המועצות ידעו. היו
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 15 | בלאופונקנז ב 14-ת שלומים ^5יר 1 8 1 3 1 יתב-י^־ עכשיו, אתה בגר לא צריך להתפשר ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״ בתקציבן.
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 16 | אנשים י מד, מחביא סגו־השר ד ג שילנסקי, בתיק העבודה שלוז כאשר בא למצודת זאב להא זין לדברי אריק שרץ, ב יום החמישי שעבר, דרש ממ נו איש הג״א -שהיה מוצב בכניסה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 17 | בירה מהחבית אוירה אינטימית מאכלים מיוחדים דיזנגוף וסו ת״א (פסג׳הוד) פתוח ערב ערב אי תן שיחת טלפון של איש רעב... מו מחים 7ת ד בו ת תיקנים (דוקים) ,תולעי עץ, חי
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 18 | אנ שי ם איך מגדיר את עצמן ״הרב ,,בהגא 1מי יחליף החב״ ים בכנס ת 1סידדי-עבדדה שונים יש לשרי הממשלה. דויד לוי אינו עובד בימי שישי. סגן- ראש־הממשלה נמצא בביתו
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 19 | בל 1נים סאת דני אלה שבו* שים יאיר צב! אינו ישן ב לי מ ת ־ ומרדכי ציפורי מ חפ ש את ה מדליף המנוול הסרט הסערה מוצג ב קולנוע גורדון בתל־אביב. ב אופן די מקרי.
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 20 | סטודנט, מגיעה לך הלואה! בוא לקחת אותה! התוכנית המיוחדת של-בנק לאומי נותנת לך הטבות ממשיות ושימושיות : •הלואה בסך 10,000 שקל לבל מטרה! •הלואה נוספת בסך 8,000
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 21 | נשים לא עומדות בפני אוזו מ טקס ה שלשום בסייגון, אתמול בביירות מחר באפריקה. בתנועה מתמדת, במקום הכי ״חם״ בעולם, ברדיפה אחרי חדשות, ו״להספיק להעביר לעיתונים לפני
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 22 | שחסק׳שנס הזח מוצא האד מהקוף ־ האמנם? בהופעתו בתוכנית ״זה הזמן״ (ה״ 1בנובמבר )1982 עורר הרב מרדכי (״פופיק״) ארנון ויכוח עתיק יומין, שנוספו לו בשנים ה א חרונו ת
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 23 | מכוזבים בגין הסתבר הקורא מגיב על עדות ראש-הממשלה גווערת ה חקירה. הפעם הסתבך בגין לגמרי. או שדבריו של השר לוי על הסכנה הצפוייה מכניסת הפלאנגות למ חנות הפליטים
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 24 | ^ 088 ^887 • 81_110 <8190 011_63 1ר51ז16 1983ק סגגוו חד ש ליתחו ידוע < 10ע 8 ץ־זע1ח^*06־ז13ץ<81 יש חדש במערב. ״ג׳נרל מוטורס״ מציגה ״שברולט״ ו״ביואיק״ ע קו חדש.
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 25 | מכחכים (המשך מעמוד )22 בי לפעול ל חיזו קהא חוו ה והרעות. מאח נדיב אב״דן ,מאוזן: החוג להתקרבות יהודית־ערבית בגליל המערבי מלווה בכאב וב מחאה את המילחמה בלבנון.
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 26 | דינה! את נראית שגעוך! איך את שומרת על גזרה כזאת? את לא רוצה להגיד לי שזה רק מהתעמלות אירובית, נכון? ! זה בטח סוג חדש של דיאטה או משהו כזה... אה, לא בדיוק,
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 27 | מכתבים (המשך מעמוד )29 ז 14£ 6£5ז 111-1:1יין חדש (אנשים ,״העולם ח זה״ .) 2355 כאמור בקטע, הרי שפרופ׳ זאב וילנאי ״נוהג לחבר אגדות דמיו ניות על מקומות שונים
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 28 | המוצר מחיר קודם מחיר עכשיו 14.80 שקל רסק עגבניות פתח־קל 16.45 שקל רסק עגבניות בצנצנת 290ג׳ 40.25 שקל מיץ עגבניות טבעי בבקבוק זכוכית 1ליטר 51.75 שקל 46.60 שקל
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 29 | הפנסיה המשיחית שר חממו הקוויאנ* מטיסה את אווחיה דננסים ומאוחת אותם ינק -והישראלים נוסעים. מה מחנשיס שמה . המנקד הנוכחי של גלי־צה״ל ושו המדע והטכנולוגיה? ^ וכל
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 30 | הכנסים המדעיים של כנסית האיחוד נע רכים תחת הכותרת ״אחדות המדע״ ,פעם בשנה, בדרך כלל בסתיו או בחורף. יש רבים החולקים על ערכם המדעי. מרצה אמריקאי המכיר את המתרחש
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 31 | לסדין חימום זק׳׳ש יש החורף 5מעלות נוספות. 5מעלות נוספות לחימום הרגליים במהירות החורף אנו גאיס להציג חידוש עולמי בסדיני חימוס: שיטת ״ 5פלוס״ 5 -מעלות יותר שיטת
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 32 | דב שידנסק׳ ,סגן־חשו במישוד ואש־הממשרה, מסבר ער תפקידו חסדהשינ״ם, טוען שנר־־התיקשוות ו 1ו״1י 0רו, מודה שרצה נתפקיר האחראי למחנות־הפליטים ומספר ער יחסיו עם בגין
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 33 | א1י המושמץ התורן לא־פעיל במישרד עורכי־הדין שלי. פעם, כשיזרקו אותי מהכנסת, יהיה לי לאן לחזור. אני חושב שאם ארם מוותר על עסקיו כאשר הוא נכנם לפעילות פרלמנ טרית,
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 34 | לצעוד במיצעד הראשון. ייצגנו את חטיבה היחידה שפיקדתי עליה היתד. מורכבת כולה מחיילים ניצולי אלטלנה, והם סירבו להשתתף במיצעד. הם אמרו :״אנחנו נצ־דיע לבן־גוריון,
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 35 | בלבה של שכונת היוקרה בראשון לציון - שכונת אברמוביץ, הולך וצומח פרוייקט מגורים חדשני ומרהיב של אברהם גינת. גן הברושים . 5חדרים 2 ,מפלסים,צמודים ל 7 -דונם גן.
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 36 | א 1שיס בשלם חודש ימים אחרי מותה של הנסיכה גדיים ממונאקו, נערך בקתדראלה של הנסיכות, בנוכחות הנסיך דנייה, הנסיך אלכרט, קארולין ו־סטפאני (בצווארון בריאות) ואחותו
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 37 | אנשים בעולם אגתזני קחין1או1ה גאוז־נו: חגיגה מחדם זוהי אחת התמונות הראשונות שסימלו סיומה של הסרטה סודית בהחלט: רגינה, סירטם המשותף של אנתוני ר*ווין ואווה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 39 | ם י משלושת הבנקים הגדנלי עושה בשבילך כל־כך הרבה? בכל משאלי דעת קהל מופיע בנק דיסקונט כ־״נותן השרות הטוב ביותר״ .דבר זה משקף מאמץ מודע, במשך שנים, של בנק
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 40 | 8ע *5 0ם אוס * 1א 0ח*אן םזאו מרכזי היי עוץ די סקונ ט ״ י ש לי אשראי נפול ״שרוחי הזמן שלדיסקונט הם
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 41 | גיניפרמולר 1ולהקתה תיאטרון תנועה - אושרה אלקיים תיאטרון הבלט הצרפתי להקת מחול בת־דור האופרה של גנואה מוזיאון ת״א - מופעי פארקונצרט 1סידרת קונצרטי סרג׳יו מנדז -
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 42 | הורוסהוס מ די ם בנימיני מזר החווש: עקרב ביו מיד עקוב 1¥¥למזל קשת ־ תקופת שינו״ם והתקדמות שאנשים הצליחו לשלוט בעצמם וב ה תנהגותם, דבר שהביא לתוצאות משביעות
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 43 | הקצין השביל את העציר, חינה אותו והתיז גאו בבנ- 1 ודק נעבוד נמעט חמש שנים החלים פרקליט המדינה ׳והעמידו רדיו - .חדו תוויד *יו חו1חש!₪ טאנוס, שנעצר בחשד להברחת
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 44 | הגבר במדים היד״ כמובן, שימעון חן. חן העביר את מאנוס לבית־המעצר באבו־כביר. שם התלונן האזרח על מצבו החסוד, ואז נשלח לבית־החולים דונולו, זכה בטיפול ובתעודות
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 45 | סערה ייי׳ חרות צפרירה מיסוד נישואי מ ק מרכז תרות גועש בגלל הריב בין דויד לוי ואריק שר ץ? שטויות. אחרי ש חברי המרכז יקראו את הסיפור הבא, או אז באמת תהיה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 46 | /77ל77?/7777/עג 011111113 אם בארזים נפלה שלהבת, מד, יאמרו אזובי־הקיר? אם דרמה מטורפת מתחוללת בבית ח״כ חרות מיכאל קליינר, מדוע ש־עסקנים זוטרים של הליכוד ינהגו
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 47 | לאנ שים ש...קרור באמת בעיות ולבטים בחיי המין ארקיע־ לרום אילת במבצע משולב ס את ד״ר מרדכי זיד מן הוצאת רש&ים קבעת מו דעות לגל העיתונים במ חיר ־ רנזי״ידבה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 48 | כבר סיפרתי לכם על בני בן ה־ ? 4ילד נחמד. מה שמפריע לי אצלו, זה החיים הסוציאליים המאוד מפותחים שלו. לא איכפת לי בעצם עם מי הוא מתחבר, לא איכפת לי על מה הם בדיוק
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 49 | * פטישיסט. צעיר מבוסם, מעוניין בבחורה/אשה בעלת חזה אדיר להנאה משותפת. ת״ד 9352 תל־אביב, מיקוד .61092 * מצא את החסר. מתכנת- מחשבים נאה, נשוי, באשה ליחסים
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 50 | היא הוחשדה בהועדת כמה דדים * היא הורשעה ב1סי1ן והועיל את התווה שד הקיבוץ בטדינג * נגיד 51 יצאה מבית־השהו וחזרה לבערה * באשו ]נטוה אחו׳ 25 שנים היתה סבתא חביבה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 51 | אני המושמץ התורן !משך מעמוד )33 יר שלי היה שמואל תמיר, והוא ניהל את ל הוויכוחים ואני ישבתי ושתקתי. ואז, סוף המישפם, נאמתי נאום שהוכתר בעי- ינים כ״אני מאשים של
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 52 | תמיד היתה יי תיקווה שהכי ישתפר,״ מספרת ברברה. הרגשתי שבעצמי הייתי יירה. כי הזמן הייתי עם תינוקת, דייסה וחיתויים — כמעט שהשתגעתי. בעיי יא ניסה יהביו שום דבר.
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 53 | המ7אני1ת —עול— מרגלית ף פתח המיפערה עמדה אשד, יפהפיה, אדומת שיער, לו בשת חצאית וחולצה לבנה, ו ביקשה לשוחח עם בעל המים- עדה. האיש, גבר גדול מימדים המוכר בעירו,
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 54 | שו להיכנס. אך היא לחצה את ידו, ואמרה בחיוך מקסים :״אתה בכלל לא מפחיד ! איני מבינה מדוע מספרים עליך דברים לא נכונים. אתה דווקא גבר מאוד נחמד.׳׳ הגבר הביט בה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 55 | הפלגיאטיס והמי שגלים המחר, של קו שינסק , ע שרת דיברזת של מ ש רבט מלבס # ,ו ן.לו.ל־המזל 1ת של נע מי גל סנדל שטאם בעברית רעה חרגו הציפור הדפוקה שערוריית הספרות
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 56 | תאווה מסתיים ב״דרוככ פור מישחק רכון קדימה כאביר התוקף בחניתו אוייב אימי הוא לבדו מסוגל לראות...״ חישחק תאווה הוא ספר פורנוגראפי ולא ספרותי. מעין מארקיז דה־סאד
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 57 | גליון ״העולם הזה״ שראה־ איר השבוע לפני 25 שנה בדיוק, תקדיש את כתכת־השער לנושא ״האח הגדזל !עינו פקוחה״, כתבה שהמשיכה והתמקדה בנושא גילויי ״העולם הזה״ על קיומו
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 58 | בוא לגדול
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 59 | רוזי הכינה לך חורף מפתה^ , הכנסי אליו בסערה... נעל ״אקשן״ בצבעים עזים (בתמונה) מגפוני ״א _00ו*8״,על עקב שני ס״ מ נעלי עור משופשף ״ענתיקו רוזי אתך בסערה. רוזי
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 60 | חבויוח מו עדפו ת בטלוויזיה הי שר אלי ת יום רביעי 17 . 11 • סי דרה: רו ד ה ( 8.03 — שי דו רכצבע, מדכר אנגלית ) .הפרק ״אידה יו צאת לעבודה״ ממשיך את ה־סידרה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 61 | שדור צלש דעת הנני קורא ליוסף בראל, מנהל ה טלויזי ה בערגית להתפטר מתפקידו ! אסותלימסח, עבשיז • לביפאי אורי גולדשטיין סירסו הקץ הסגולות שהוקרן בסיסגרת התוכנית
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 62 | הקעא־ הנמ*11ח־ וי ו (המשך מעמוד )29 האנשי־קומוניזם החריף של הכו מר מת. בן־דק מספר כי יש לא פחות מעשרים סוגים של כינוסים כאלה. אך הוא מוכן למנות רק ארבעה. על
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 63 | אוהב הזמו העבו׳ וא דעו שהמסיבה נמעט מסרה * החותנת של יהורם גאון מבשלת אונד אנטי־קומוניסטי הסניף המונז תשזרנית שוש עטרי בסוודר וצעיף שותה לרוויה . .איני טתחתנת
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 64 | הודי, דבר עברית! ף אורחים שישבו ושרו שירי ארץ־ישראל היפה בחגיגת השנה למועדון הסליק, לא ידעו שהחגיגה המוצלחת כמעט שלא התקיימה. הקהל הוזמן לשעה ,9 אך החגיגה החלה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 65 | קוליוע סרטים התזפס׳ת(תחולקו! ביות*־ ״ליד הסרט הזד, נראה הטאנגו האחרון בפאריס כמו סיפור לילדים,״ כתב עיתונאי אמריקאי נדהם, אחרי שראה בפסטיבל הסרטים של קאן, לפני
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 66 | ז׳אבור מתבונן בכל בסארקאזם גלוי כל נ ה וכל העניין מוצג באירוניה נוקבת כל־כך, עד שקשה שלא להבחץ כי בעצם מה שנעשה בסרט הזה אינו תיאור ריא ליסטי של טירוף חושים,
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 67 | זם או מ די ם ...מהה או מ רי ם ...מ ה הם או מ רי ם ...חהה אוסרי . . אב פרוון: מיכ אל קל״נר: אליק־ם רון: ״אני אוהב נשים ״שילוו ל• אוהלים ״למבקרים אין שיניים נחות
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 68 | חה הם אומרים מ ה הם אומרים מ ה הם אומרים ; .מ ה הם או מד ג׳וד דוור: ל ב שט״מזן: מילחמה 1גד חברות הקוסמטיקה הגרולות! מכרתי לאבו־חצירא את הציורים שלו! השם ג׳ודי
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 69 | 1ימ*ימ1 הא שה מים, כאשר שתי הנשים עסקו ב הכנת ארוחת־צהריים. ובגין ואלדד שיחקו שח־מת, הקישו אנשי ה־מישטרה החשאית בדלת ותבעו מ־בגין להילוות אליהם. (המשך מעחוד )7
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 70 | עקש לעשות זאת אך ורק אצל האופטיקאי שלו, שחנותו נמצאת בקצה רחוב אלנבי, ליד האופרה. ״היא תצא טוב,, ן * דיז ה כני* לא הקדישה תשו- מת־לב לתמונות התלויות על חירות
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 71 | העולם הנה״ מגיש שאלות נשנות לוועדת־ החקירה ־ שן־ בחינת לחץ חזק עד הפלאנגות, אך לא פנו אל הישראלים, בעדי־הכית. פניה אמריקאית צינורות, אולי בעת מורים דרייפר אל
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 72 | העדויות והעובדות החושות שהתגלו לצה״ל יש ״נורמות״ ,ושהיה ידוע כי לפלאנגות יש ״נורמות א חרו ת ״ לגבי רצח אזר חים — בפי שהעידו כמעט בל חקצינים שהופיעו לפני הוועדה
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 73 | טבתכ תו ר ר כי לו ת (המשך מעמוד )71 מי משקר — וכרין או #ירוו ז תמיהה נוספת, מסוג דומה, מתעוררת באשר לשיחת הטלפון המיסתורית שניהלו — או לא ניהלו — הרמטכ״ל
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 74 | והשד(, הבורסה מאת מאיר תדמור הגס עד ההנפקות קודם כל׳ המפולת שכולם אסרו שתבוא לא באה. היו סתם ירידות חדות׳ שהפכו למחרת למנוף לעליות שערים חדות, שהחזירו את
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 75 | ספ 1רט כדורסל אמריקאים הביתה ! שמועות עקשניות על גירושם של כדור־סלניה האמריקאים של הפועל תל־אביב נופצו כבר בתחילת העונה בליגת הכדור סל. המנהלים, המתוסכלים
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 76 | ״אמריקן ספורטסוואר״בע״ח, יבואנים ומפיצים בלעדיים של רנגלר בישראל. רח׳ מדינת היהודים , 60 הרצליה פיתוח 46766 טל 58164,59871
העולם הזה - גליון 2359 - 17 בנובמבר 1982 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד