גליון 2360

העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 3 | £א £ 0ס8 היבואנים והמ פיצי ם א חי ם נק ש בע״ מ ובחנויות המובחרות סרסו ר סופר ג׳ינס ת״א, יהוד ה המכבי 57 טלפון 456351 רחובות, רח׳ הרצל ,181 רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 4 | כתבת העוע 1־ ולגן• דגי• : 03103ה עז ער ד * .חוו; - האם בגין מתפקד? עדנה ללא וחמים מדיווחי הוועדה לחקירת הטבח בביירות, מצטיירת תמונה חמורה: ראש־הממשלה אינו נוטל
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 5 | ת ט קי ף ממודעי בשיחות הקצין אינו עובד למען מיפקדת חיל־האוויר, אלא למען שר־הביטחון, אריאל שרון. אנשי רבין הפל א נגור! הומינו נגד המדדיה לציד־ אד ס ישראל גלילי
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 7 | בשני מיקרי עומדות 11 מול 11 עדויות חדמשמעיות 0₪ו ץ שר־התיקשורת אחרי החלק הסגור בעדותו. ציפורי העביר דשר־החוץ את דברי שיף. ^ כאורה: ,שמעו השבוע בוועדת־ה־ •
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 8 | ושניהם נוגעים לחלקו שר בגין• מדוע ניסו אנטי צה״ל להטעות את קטדן, ואולי באמצעותו גם את דרייפר ואת הממונים על קשזץ ! • מדוע נעשה הטימוש במילים ״כנראה שהפלאנגות
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 9 | מ־ ידע מה 1מת הפלאנגות נכנסו למחנות הפליטים כיום החמישי, ה16- בספטמבר ,1982 כין השעות — 17.00ו־ 8.00ו אהרי־הצהריים. פעולתן..הופסקה״ על־ידי האלוף אמיר דרורי
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 10 | ראש־הממשלה רמטכ״ל רפאל איתן מזכיר צבאי עזריאל נבו מיבצעי במטב ל עיתונאי רון בן־ישי שר־חחוץ יצחק שמיר שר-הביטחו חרר-מצב ולישכת שר-הביטחון ראש השב כ עוזר ראש-אמ
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 11 | במדינה העם העיקר הוא הר1שם 7א חשוב: זה עדשים היהודים — חשוב מה אומרים הגניים. על המירקע הופיע הנוכל הבינלאומי, יעקב מרידור, האיש שהבטיח להאיר את רמת־גן כולה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 12 | את החיי עם כפית כסף הבטיחו לילדיכם ה ת חל ה טובה לחיים בבר היום. אתם יכולים לדאוג כבר היום לעתיד ילדיכם ולהבטיח להם ה תחלה טובה לחיים. כפית כסף (-קופות הגמל
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 13 | הסדרה הגברית החדשה מבית רברון מי קולון ,״אפטר שייב; תחליב לחות להרגעת העור __ די אודו רנ ט
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 14 | 1371־11 התגברנו עד הרגה דברים. התגברנו ג על השלו ¥ה היה לפני חמש שנים. 1מטוס של מדינה ערכית אוייכת נחת כנמל־התעופה כן־גוריון. הדלת נפ ת חה, וכעדה יצא המנהיג
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 15 | יחסיו עם אמו וער בית אביו ביוו ש די ם, לבטיו כשח קן, פחדיו מפני הקהל וההתמודדות שלו עם הרכילות והשמועות ה״ת׳ זדיב להשתלב בסתימה נדי להיות חלק וממנה, אן בהוני
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 16 | סרטו של יקי יושע ״כביש ללא מוצא״. הוא מגלם דמותו של בימאי קולנוע אנושי מאוד, המביים סרט דוקומנטרי על זונה שמנסה להשתקם, יוצר איתה יחסים אישיים .״שיחקתי את
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 17 | ..כד ח״ רור 9וח אחרי השמועות!״ (המשך מעמוד )15 תאמיני לי, אין לי כל יומרה להיות יותר מאשר ישראלי ממוצע. • אמן בדרך־כלל שואן ז להיות מעל לממוצע. אני שואף להיות
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 18 | מ, נתן תע 1ד ת 1שרלאבא אב! ו מ דו ע אס 1ר אנ שי ם . 8ביום שבו נפגש שי׳ מעון פרם עם מכם פרנקל, מעורכי ניו־יורק־טיימס, פגש אבא אכן בכתב ניוזוויק בישראל. מידן
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 19 | ב מנים סאת דני אלה שמי 0המחזה שזכה בפרס השלישי בפסטיבל לתיאטרון אחר בעכו היה ואקום. בפירסו־מים נאמר שכתב, הפיק וביים את המחזה ט׳ ר׳ .ראשי התיבות הם של טל רובינ
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 20 | אריק שרון עלהבד רו ם (י שקע ב צפון ואיזה ~תידר1ן־ מקבל דו ב ר עיריית תל־ א בי ב היה אלימלך רם. השניים השמיעו קולות מוזרים, ובן־ישי צחק לאורך כל החזרות, ונמצא
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 21 | אצבע אלוהים? מזל שאינני דתי. אילו הייתי דתי, היה האסון בצור מחריד אותי עד למעמקי נפשי. ולא רק בשל אובדן החיים. אינך צריך להיות דתי כדי לחוש בסראגדיה הנוראה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 22 | בכוסגבכיסו § מדברי מוזג בפאב 0000 ויזה ינתר טוב מכסף. ויזה-כרטיס האשראי של קבוצות @ בנ ק לאומי ]> 1בנק דיסקונט עיצוב הכט/פרסום יש לך
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 23 | מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? קצף גילוח מעולה המאפשר לך גילוח קל וחלק, ומעניק לך הרגשה רעננה ומראה בריא באמצעות מרכיבים רפואיים יח ודיים. מי גילוח ^ 9 x 1 9
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 24 |
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 25 | חדש. משב ניחוח ט ש ונפלא. יעוץ אישי חינם בימים א׳ ו-ג׳ בשעות אחה״צ (3.30־ )5.00במת רבלון רח׳ חובבי ציון 65ת״א, טל
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 26 | מארץ זילברמן התחילה להתעניין בעלייה לישראל. היא קיוותה כי השילטו־נות יאפשרו גם לבעלה לגלות מארצו. אך זילברמן נעלם בלי להשאיר עיקבות, התמונה האחרונה של דויד
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 27 | מכחכים עצירות? נפיחות? עזרת ביקוני ס הי א מחיר תכיבועו עזרה טבעית אילולא היה מימשל צבאי בצור, לא היה מתרחש אסון. ע צי רו ת — זאתב עי ה׳ אז מ דו ע בי קוני סולאמ
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 28 | הורוססוס מדים מימיני מזו החווש: קשת קבועה התערערה, והתק שו להגיע לשקט ואיזון נפשי• השינויים באו בדרן־כלל באופן בלתי- צפוי. למרות שקשתים או ה בי ם לצאת מהשיגרה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 29 | ?1ו!ובץ העולם היה ״א״ אביגיל ינאי מאוזן: )1במאמץ משותף 3,3 )5אותנטיות, אמיתיות ; )10 שבט בישראל ; )11 פרי בטרם הבשיל ; )13 כוון ; )14 שאיננו קבוע במקום אחד 15
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 30 | ע לא~1ון ב ז על אשיי .סח׳ 6ז 6י* 7עלז זיי ת ך,א׳שר ; הוא יצר או.קי: .י ין ל,ך תי ת ו\ו£1_0ם/ו\וו\3 /\1_/ו^זטקמ\/ק יבוא והפצה: חב־ נורית
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 31 | מכתבים §ם דטי שפירא-האולפנים המאוחדים,הרצליה-גבעת״ סציגים: יהורם ענת גיל ה גאון ע צ מוו ארמ גוו סרט של החיות טו בו ת מ סי תאדם יקי ושע ״בביש ללא מוצא האדם הורג
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 32 | חלום על ארבעה גלגלים ״קדט״ ו״אסקווה׳ א 1פ ל ״ קדט׳ המכונית הנימכרת ביותר החלומיות של אופל. בגרמניה ב־ 981ו. ׳לבחירתך: הילוכים רגילים דגמי 83׳ ואוטומטיים, בנפח
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 33 | דיות נופשבאיות ובטבריה לכוהחיים מרצפות וגו י19 31דוגמאות ! מה תקבל כדייר ב״גן־הברושים״? קשר בראלאשות׳ 5חדרים 2 ,מפלסים, צמודים ל־ 7דונם גן. בלבה של שכונת
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 34 | הנדנדנית אסתר אדו סנזו מגוח: המאזן שר חבות ,.ארעד״ מניד את נל הנימוקים נגד סגירתה ־ 111 הסיבה לכו שהנהלת החברה מעונ״נת להסתירו! לשבועות האחרונים מתנהל פו״מ
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 35 | כשאתה הולך בחו שך כדאי שיראו אותך בגלי חשבו על זה ועכשיו אתה יכול ללכת בביטחון: לך עם ״גלי פלאש״ — הנעל עם הפס הזוהר. ״גלי פלאש״ -נעל ספורט בעיצוב חדשני, קלה,
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 36 | ך *1מה מתו שבי מעלדת־תרשיחא המ־תינו לכך מזה שלוש שנים. עתה הם נאנחו אנחת־רווחה. במהלך דית מישם טי, שבו ביקשה הי מישטיה לעצור את שני סגני ראש־המועצה וקבלן
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 37 | בסל וךהכי חדש באילת מלון לגונה החדש מציע לכם את כל מה שהופך נופש ל״נופש בכיף״. ארשות כיד המלך. יין חופשי. אוירה תוססת. שמורת ומופעים. מועדון סרטי וידיאו
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 38 | זאמביה: קאונדה נשיא זאמביה, קנח קאונדה, נחשב לאחד מבכירי המדינאים באפריקה השחורה. הוא שני במעמדו רק למנהיג טאנזניה. יוליוס נייררה. קואנדה, השולט ב־זאמביה מאז
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 39 | עבנר במעבר חצייה. שש אס1ן לא יקרה. כאן רפאל קלצ׳קין. שחקן תיאטרון. אתה לא חייב להיות חובב תיאטרון כדי להסכים אתי שיש הצגה אחת שאסור להוריד עליה את המסך. אני
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 40 | אנשינז בשלס המלכה ווו: חוס״! מונפה לנסיך החוש רגע של אושר -רוך והבעה בלתי־אמצעית — כל זה קלטה מצלמתו של נורמן פארקינסדן בפניהם של מלך ירדן, חוסיץ, ורעייתו,
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 41 | א1ננ1ים. בענב־בו ונווה היו: גי גנחו מגניקת סוטים? הפרצוף האנושי היחיד המחייך בין ראשי הדלעת המיפלצתיים שייך לדכורה היל, מפיקה בת -32 שעשתה קאריירד. ממאורות
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 42 | רוח קלילה מלטפת את הפנים ונושאת עימה ניתזי מלח וריח ס. הספינה מתנדנדת לאיטה ו^י־גלים קטנים טופחים על ירב׳ ׳ז. אוזו מטקסה, משקה האלים. עם מים צוננים וקרח. אוזו
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 44 | ספורט עם גלי אופנת בגדי הספורט החדשה של גלי אשר עוצבה ע״י שוקי לוי באה להשלים את קו נעלי הספורט ונעלי ההליכה המעולות והידועות. בקולקציה, בצד בגדי הספורט
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 45 | גלידה חדשה מיוחדת לחורף! גלידה רכה על טהרת השמנת. גלידה טריה מחומרים משובחים, עשירה ברטמינים ופרוטאינים. להשיג בטעמים: שוקו, וניל, שוקו-וניל, מוקה-וניל,
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 46 | אדוני השופט היה לי שכן גורא וגם איום, ולא כל ״כד רצינו לחיות כשלום, אני כאמת לא תיכננתי שום דבר, אכל הכלב קפץ ונשף לו כצוואר. אדוני השופט, אדוני השופט זאת
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 47 | ם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים . מוטה גור: הודה 3דח: ענת גוב לא להחתים את המרצים ..וא עונה ער שאלות בדי לשמור ו 1ל תדמיתנו!״ באחת־עשוה בלילה!״
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 48 | מה הם אומרים מה הם אומדים מה הם אומרים מה הם אומו אור* טמירה דניאל: רדני: ההסכםהחוש דא הרעיון של ילד ים לאופירהנבון ישנה נדום ב,ארעד!״ מתחרים אינו נכון
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 49 | אחנה נ וב הפרדסים דקרווו. לקרוע! צעירי חרות האלה ממש מעבירים אותי על דעתי. הנה סיפור מהפרובינציה הגדולה, דאשזדלציון, שבאחת מדירות השיכון שבה מתגורר הזוג הצעיר
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 50 | בין ש1י שדמות העולם הוא כל־כך קטן! כהורה אחת, שאת שמה הס מלהזכיר, ניהלה רומן חשאי ומרתק עם אי ש־תיק שורת. בלי לפרט. האיש, שהוא נשוי פלוס ילדים, ידע לשמור כל
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 51 | החגיגה מתחילה ! נפתח המלון מס׳ 1בישראל £11211 כ / 0ל מלון־ אביה-סונסטה אילת המלון שע שה אתטאבהמ פו רסמת בעולם מצטרף יחד עם סונ סטה ירושלים לרשת היוקרה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 52 | :ך ן רדו מהר מהאוטו,״ אמר גבר צ* עיר ושחרחר לנוסעי המונית שעמדה בצומת אפק. יורם עופרי .,נהג המונית המופתע, הציץ לאחור וראה את נוסעיו יורדים במהירות ובורחים
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 53 | שידוך צמרת וחבוט •ועומד לדין י קשר אינטימי, אפשרי גם קשר רציני. המועמדת המתאימה תזכה בתמיכה רחבה ונדיבה. ת״ד 14141 תל־אביב. * לא משנה. צעיר נאה וסימפאטי בנאה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 54 | שהיו האני היתה מועמדת בתחרות מלכת־המים, אסירה ביטחונית ושתקנית, ועכשיו היא דוקטוראנטיח בבלשנות באוניברסיטה העברית לא מאמינה סוהיר האני, כוכבת הסרט מגש הכסף (שם
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 55 | -מן הכלא אל חבד (המשך נועמוד )53 כשחזרתי מאנגליה הועמדתי ל- מישסט ונדונתי לארבע שנים. ההודאה הוצאה ממני אז בכוח ובמכות׳ ללא נוכחות עורך־דין. כאשר השתחררתי
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 56 | אין 1וחבות שמחות הכתם של יוסי בן־דויד ו* י * אתי פרוסמן התחילה בחנות ספרים בתל־אביב והסתיימה ב- בתי־הסישפט. הם הכירו באפריל בשנה שעברה, וקיימו פרשת אהבים
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 57 | א ת מה שקורה על ה מסלול רואים הצופים. אן מה שמתרחש מא חרי ה קלעים נשאר בסוד. הלקט המובא כאן הוא של סיפורי ם ק טני ם על דוגמניות גדולות ודוגמניות מ ת חילו ת. מי
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 58 | פרופיל חדש כולן יפות. כולן חטובות וכולן מנסות להיות מושלמות. אהת מהן היא הדוגמנית הצעירה אירית אלטמן, שהחליטה שכל מה שחסר לה כדי להיות מושלמת הוא פרופיל חדש.
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 59 | סיפור חייו 1ה 1צ א 1ת 1־ ל הו רג ש ל גרי גי ל מו ר כ פי ש הו ב א בי די גורמן מייל ר ב״ שי רתהתל ״ ך גיבוריוסף נפלי־ המשורר בו א גו ד ת ״ צער ־ בעלי ־ חיים ־ על
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 60 | למרות הנושא, שאינו מעניק סימפאטיה מירבית לקורא, מצליח מיילר להפוך ספר זה למרתק ולקריא, כפי שעשו מעט מאוד סופרים מאז מילחמת־העולס־זהשניה. זה ספר מהמעולים
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 61 | !ה היה ג ש( 0היה שחיה גליזן ״ולעולם תוודא שראה־אוד השבוע לפניי 25 שכד בדיזק, תביא כתבת־ שער וכהת הכוושרת ״שילטדן הגגבים בבדדתל״ ,כתבזז שפרמה מערכת של שחיתויות,
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 62 | וי ^ויוי א נעלי הספררט של, י ^יעל ^ דהספורט שבאומה ג רג ד >
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 63 | מעכשיו תראו את גרבי דלתא על כל המגרשים, בכל המסיבות ובסתם יום של חול גרבי דלתא -גרבי ספורט לגברים, נשים, ילדות וילדים - המילה האחרונה בטכנולוגיה של ייצור
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 64 | חידוש בלעדי לדלתא : מעכשיו קונים גרביים לפי מידות הנעליים. גרבי דלתא, מופיעים בכל הגדלים בהתא ם ל מספרי ם של הנעליים. עם סריגת ״לוגו״ או פסים ובמבחר צבעים מ שג
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 65 | 9א דוז\\ הסידרה החדשה לגבר היא משהו שאתה חייב לעצמך, משהו שמלוה אותך מקרוב, לאורך כל היום. סידרה ריחנית ושופעת רעננות: קצף־גילוח, מישחת־ גילוח, אפטר־שייב,
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 66 | תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית תכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית ום רביעי 2 4 . 11 • תצפית: על שוטרים ומדענים ;— 8.30 שידור בצבע. מדבר עברית) .הפעם מוקדש ה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 67 | השכר הוא חירוץ (המשך מעמוד )33 מיליון דולר טבין וחקילין. הוצאותיה היו 481 מיליון דולר. שהן בחלקן הוצאות ב שקלים, שעורבבו דרך ״תרגומן״ לדולרים לתוך דייסה אחת עם
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 68 | לגברים כמו שנשים אוהבות... דיאודורנט.אפטר שירב> סבון וקצף גילוח. ע עזזזי ת: הבהרה: סועדון 5 במבצע ״ 01ח 0״ ניתן לרכוש את 3 מוצרי האיכות של ״ 0 *101״ — קצף
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 69 | הגנרי נשאו! בתחתוניה והנשים הגיקו אותם מבקבוקים * אחה האווחות במסיבת שחקני הכדורסל התקנאה בחשפנית ועונה מונע מאורתו במכנס ו ב לוו די ה בלי מכנסיים נשאר מנחה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 70 | הרופא אסף כסף ^ * ט בו ע סילקנו את גדרו ת• / /י התיל שהקיפו את מחלקת הילדים של בית־החולים,״ גילה מנהל בית־החולים אסף הרופא, ד״ר מרדכי ורון. הוא ה ס בי ר: ״את
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 71 | קולנוע סרטים *ובסס׳ ה 0ר* 0ע סירסו האחרון של ורנר (סטרושק, ה־מיסתורין של קאספר האוזר) הרצוג, הוא .סיפור כפול של אובססיה. מצד אחד האובססיה של גיבור הסרט׳ אחד
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 72 | גדה ה שניה, ושם הרכיב אותה. מחד ש אבל לגבי הרצוג ״המשל המרכזי של הסרט הוא •שמעבירים ספינה שלמה על מסלול שהוא למע שה בלתי־אפ שרי.״ לכן, כאשר הציעו לו לחקות את
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 73 | תופעת הגירושין כבר /התרגלנו. לעובדה שעל כל אשד, גרושה יש גבר גרוש אנ חנו ערים, אבל להיות גרושה שלוש פעמים זה עדיין לא מקובל, ובאחת שכזאת כמעט שלא פוגשים. מילא
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 74 | תו התקן האמריקאי, הקפדני בעולם, מתן רק לבשרים ברמת נקיון ובטיב גבוהים
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 75 | המגפיים הפופולריים ביותר של יצואן הנעליים מס׳ 1בישראל ״דפנה״. אין חוכמות הרגליים שלך יודעות .״דפנה״ .מגפיים יפים. מגפיים נוחים. מגפיים ששומרים לך על רגליים
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 76 | אם היה בלתי־מרוצה מ שירו ת החברה ב משך ארבע ה שנים שבהן עבד עימה.. אנשים נוספים מצלצלים ושואלים אם נגרם נזק. יקי עונה :״נזק י זו מכת־מוות ! איש אינו מקים חברה
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 77 | סורקי או גנבי (המשך חעחוד )75 טות ודיווחים — פתוחות לביקורת מישטר־זית וציבורית בכל עת. מאמצינו אלה נתקלו באופן קבוע ביחס שלילי ואפילו בעויינות. מעקב והאזנה __
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 78 | מה •שיש להסתיר. הם אולי הרווחים שתעשה מי שפחת מרידור ממכירת בתים לפליטים שהשר מרידור אחראי על שיב- כונס. רווח למישפחת השר רד, אחרת ש מי שפחת מרידור היא שותפה ח
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 79 | >סל חי* רודפות:אחדי השמועות !״ (המשך מעמוד ) 16 או בת ,50 אבל אני אמרתי לחבר שהיה איתי, שזאת שיושבת שם תהיה אשתי. וככה זה היה. זה לקח בדיוק ׳שבועיים. כ שאני
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 80 | לע שות כתבד ,.יצא רכב עם טכנאי, אבל היא טסה לשם בהליקופטר. במילחמה הוע מד לר שותה מסוק, והיא קפצה ממקום למקום ו שידרה משם כתבות. היה לה גם נהג צמוד. ה צ מידו
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 81 | ספורט איפה הקפטן יצחק יטוס, המפורסם יהבינלאומי של האלופה. שתוארה של קבוצתו הושג. כך אומרים רבים. בזכותו? לשום היתד פציעה שחיבלה במערכת ה אימונים שלו. היכולת
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 82 | שניוז 1 -הפעם לא : 1גדש 1ו 1ח באילת לבצע מע שה להצלת המצב. ב אילת ידעו שרק אירוע מיוחד׳ מ שהו מגוצץ, יכול ל שנות משהו במצב הקיים. ה קונסול המצרי באילת, חסן
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 83 | — הנדון (המשך מ ע מוד ) 13 הערבים וכל הפלסטינים שהאמינו כמוהו כי יש להכיר בישראל ו לחיות עימה, פרי שת סאדאת מן החזית הערבית, פרישה שגזרה אין־אונות על העולם
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 84 | עי לו
העולם הזה - גליון 2360 - 24 בנובמבר 1982 - עמוד 85 |
חזרה לתחילת העמוד