גליון 2361

ט״ו כסלו תשמ״ג1.12.19}$2 ,

מיס פר 2361

76ע10 די0

המהיר • 40 :ער,דים(.כולל .8ע.ט).

דו 1וה
לקראתר עי ד ח־ האדמה

* ח שו בלדעת: מחירי ה או טו בי אנ קי מ ש תני םלנחותנעמ יי ם ב חו ד ש * ח שו בלדעת: מ חירי ה או טו בי אנ קי מ ש תני םלנחותנעמייםב חו ד ש ־ 4ח שו בלדעת: מ חירי הא 1טו בי אנ ק• מ ש תני ם ן

טל־ אר

כדו 3חהשש ־ וז אר אר׳ :

ס ת 1 1 3הונו עו דהק ־ ידזד ;

מ מהם שיקר? ..בחזה,
העמדת עדדתד של. מרדכי ציפורי
מול ן ןדדתו שד יצחק
מנוס שמיר אינה אל בעד ר
משאירה כמ?ן ט
ממסקנה אחת — אחד
משניהם משקר כמצה־נחושה•

הטבח
-שעה שעה

כולם שאלו זה את זה מה פשר הידיעה
שהופיעה בעמודו הראשון של אוקטובר.
הידיעה׳ אמרה , :פצצה פוליטית תתפוצץ
בעיתון ישראלי בעוד כמה ימים.״
כששאלו אותי, אמרתי :״שאלו את
הנשיא !״ וכששאלו את הנשיא, אמר :
״גם לי, אין מושג. שאלו את מנצור!״
הבטחתי.שאגלה את הסוד כשנגיע אל
נמל־התעופה אנדרום בוושינגטון. חשבתי
שבאותו:מ 1עד כבר יופיע גלית העולם
הזה ומהידיעה כבר תהיה נחלת הכלל.
כשהגענו לנמל-התעופה אנדרוס, סיפרתי
לחברי. איבראהים גפע, עורו אל־אהראם,
על הפצצה הפוליטית, ולאחר מכן הגיעה
הידיעה לכל העיתונאים האמריקאיים וגם
לישראל, לפגי הופעת גליון העולם הזה.
טעיתי בהערכת הבדלי־הזפנים.
באותו הלילה מסרתי לנשיא אל־סאדאת
שמר בגת נתן את תשובתו על הידיעה,
והיא שהביקור הוא בלתי־אפשרי, יש-
הנשיא אל־סאדאת לא יוכל לבקר בירוש לים
לפני שיארח את מנחם בגין בקאהיר.
הנשיא ביקר בישראל שלוש פעמים, ואילו
בנץ ביקר במצריים רק פעמיים...
בוושינגטון אמר הנשיא אל־סאדאת ל אחד
המנהיגים היהודיים :״אפילו הביקור
הזה יגרום לאי־הבנה. ישראל מיהרה לפני
הפלסטינים לקלקל את משמעות הביקור.״
המנהיג היהודי אמר :״שוחחתי עם
מר בגין טלפונית, והוא אמר לי: תגיד
לידידך. סאדאת שיימנע מפצצות פולי טיות
כאלה. אנחנו הסכמנו על שלום.״
הנשיא אל־סאדאת צחק ואמר :״אבל
בגיז היה יותר זריז, וניטרל את פעולת־

במלאת חמש שנים ליוזמודזזשלום של
אנוור אל־סאדאת הופיע על ישער השבועון
הקאהייר אוקטובר ציור של יונה פצועה.
אניס מנצור, עורך השבועון, שהיה
איש־אמונו של אל־סאדאת, סיפר בגליון
במה סיפורים על יוזמת הנשיא המנוח.
בין השאר הוא תיאר פרשה, שבה היה
מעורב העולם הזה. מנצור ייחם לה חשי בות
כה רבה, עד שהזכיר אותה על השער.

כותב אניס מנצור :
באחד הימים היה על הנשיא להיפגש
עם שניים מן העיתונאים הישראליים. אחד
מהם היה מצרי (הכוונה: יליד־מצריים)
ושמו סמי גרינשפן, כתב העיתון הנפוץ
ידיעות אחרונות, והשני העיתונאי הגדול
אורי אבנרי, עורך ובעל העולם הזה.
אחרי שהסתיימה השיחה עם סמי גרינש־סן,
בשפה הערבית, אסר לי הנשיא , :הוא
מייצג את אותה הבעייה. יש דבר מוזר
אצל היהודים, שאני רוצה להבין אותו.
אצל כולם יש דיעה אחידה על פיתרון
הבעייה הפלסטינית. אין להם דיעה ב ח רה,
אבל כולם מסכימים עליה. אני רואה
פיתחן הגיוני ובר־ביצוע, שיספק את כל
הצדדים ויוריד מעלינו את הצרות. אבל
הישראלים אינם רוצים. על כן אני חייב
לבצע דבר שעליו אני הושב כבר הרבה
זמז. את פגום פחהליד חדש.״

<~5י׳צ׳עי4

י׳יע^.נ

^ 4-45
^ יג״ילון י

*4״ 4.יטי: -

>ג•• <51*1׳ ׳44י

1חווו, גסל ומאחוריו!־

״בוא אלינו לגרה ר

י־שעה שענת סרגוסטי יצאה לסיור מודרך ישל רוכשי וילוח
.גדה המערבית, יצאו בן־ציון ציטרין והצלם ציון צפרי!
לאחת משלוש ההפגנות שערכה שלום־עכשיו נגד ההתנחלויות.

הנפשות המתח!
כיצד נרשמו חברי חרות והציונים הכלליים
בצרפת לבחירות לקונגרס הציוני
העולמי * מי רשם שמות של
בוחרים מתים? מי שילם
עבורם? למי זה יועיל?־ סי
בבדל זקוק לקונגרס?

מ מ של ת נבון
אהובה מרון, איסת הוועד־המנהל
של רשות־השידור,
מספרת בראיון ד העול מ הזה
על הקארייחה שלה כשחק נית,
על יחסה ליוסף לפיד
ולצנזורה, וטוענת
:״פאפו ואני
מאמינים באותם
הדברים ; ״

במערך גוברת ההכרה שכדי לחזור לשילטון יש
לסלק את שימעון פרם ולמנות במקומו את יצחק
לסלק את שיסעה פרם ולמנות
במקומו את יצחק נבח. כיצד
עושים זאת? מת יקרה לפרס ול־רבין?

ונגהו? לא זושונסח!
השופטת התל־אביבית עדינה שצקי
נתנה פסק־דין שלוש וחצי שנים
אחרי גמר המיישפט. כיצד זה קרה?
תאם זה חוקי? __

אילת העזובה

(ג&ג י

יי-י^ז *#צ,

מה קרה ככל שעה משעות הטכח
בביירות< היכן היה ומה עשה כל
אחד מהמעורבים בפרשה*
העולש תזה
משחזר את לוח־הזמ־נים
שד האירועים,

דניאלה היהודיה
אוהבת את חסן,
בעדה הערבי.
כשעברה לגור
בכפרו, הציקו לו
אנשי גוש־אסו־נים
והשידטונות
עצרו אותו.

444י/

י5ג^

* 4 4-445 4כי *יס/י י

—׳גיס^5 1 +4***484ג^44-45׳ £ 4

מראה ענדם מתגלה למטיילים ה־
.מעטים המגיעים לאילת. חוף עזוב,
מיסעדות ריקות, תיס*
כול ועצב. מדוע שונה
המצב ביוון הסמוכה?־
תבימאי הגרמני ורנד הרצוג, יוצרו של
פיצקראלדו (השחקן קלאוס קינסקי, בתמונה)
,מספר לעדנה פיי-
נרו על חייו, שיגעונותיו
ותוכניותיו לעתיד.

,.הרסו ד את הבי!1ך׳
זוג יצא לרגע מביתו, ולפתע חגיח דחפור
של חברת חלמיש והרס את
תבי תדמנכ״ל חלמיש טוען
שזכותו להרוס!

הכתבה כ״אוקטוכר״
״אתה רוצה שאני אהרוג את בגין?״
עכשיו בא תורו של אורי אבנרי. עוד
לפני שהספיק לשבת, הוא אמר לנשיא
אל-סאדאת :״יש לי רעיון מהפכני. אין
הוא פחות מסוכן מביקורך בירושלים,
ותוצאותיו לא יהיו פחות מרעישות. אני
מאמין שאין אלא פיתרון אחד לבעייה,
והוא: שתבוא שוב לירושלים, שתופיע
לפני הכנסת ושתסביר לעם בישראל את
הבעייה. הציבור מבולבל, ולא גיבש לעצמו
דיעה. זוהי הזדמנותך.״
אבנרי לא סיים את מישפטו, כשהנשיא
אל־סאדאת שלח בד 0מוזר, ואמר לו:
״זהו דבר פנטסטי! זהו בדיוק הדבר
שאני חושב עליו בימים אלה. אתה קורא
את מחשבותי!״
אורי אבנרי ביקש ממני שלא לפרסם
את הפצצה הפוליטית, שתרעיש את יש ראל
וש תיפול כרעם על ראשון של בגין.
אחדי כמה ימים טסתי עם הנשיא אל-
סאדאת לארצות־הברית. ובמטוס היו כל
החברים — עורכי העיתונים, מזכירי ה נשיא,
אנשי מחלקת־הטכס ושומרי־הראש.
העולם חזה 2361

ההפצצה. הוא שד. אבל הפעם הוא החטיא
את המטרה. הוא לא ידע מה עמדתי להגיד,
ולא מהן ההצעות שאותן הייתי מציע.
האיש חולה, כפי שידוע לך, ואינו סובל
רעידות פוליטיות, במיוחד בגדה המערבית.״
המנהיג היהודי אמר :״אולי אתה מת כות
ליהודה ושומרון.״ ענה הנשיא אל-
סאדאת בצחוק וברצינות :״נכון, אני
מתכות לגדה המערבית, לעזה, לגולן ול סיני
הערבית הכבושה. שיהיה ברור לכל.
ואם תשוחח עם ידידנו בגין שוב, תמסור
לו שיש לי כבר פצצה חדשה.״
המנהיג היהודי אמר :״אדוני הנשיא,
אתה רוצה שאני אהרוג אח האיש ז״
ענה הנשיא :״אני לבטח לא ארצה ב דבר
כזה. בילעדיו לא היד, שלום בינינו.״

בושת וניאו
מדוע התפטר סנהד קול־ישראל,
גידעון לב־ארי,
וסי הם המועמדים
לרשת
את מקד

עבירות מזומנות

דורון 0פר אינו עבריין
רגיל. הוא אינו מתכנן
כש־את

עבירותיו, י.ן

נקרית לו ההזדמנות
הוא
אינו עומד בפיתוי.

מדורי
קבועי: תשקיף במדינה
הנדון — ״מיבצע שלום אל־על״ אנשים יומן אישי -דום לזכר
הורוסקופ — מזל קשת מיכתבים תשבצופן
זה היה העולם הזה שהיה
חשבון עובר ושב
אנשים בעולם
עולם קטן — דרוס־אפריקה
רחל המרחלת
לי לה לו

זה וגם זה

חלץ ראווה -פרוות
נמר של נייר — יזתר נזמילנסקי

שידור

מדריך שידורים -תוכניות נבחרות
בטלוויזיה הישראלית והירדנית 0 0
לילות ישראל -משוך בגזר אצל 02 גרא 04 קולנוע — ראול ג׳וליר,
מה הם אומרים -קובי ניב, מני
בגר, ברט בוואנס, מני פאר, גאולה 00 כהן וניסן נוימן

אתה והשקל
ספורט

— סדרנים אלימים

מאמ צי ־ השלמה
בין לוי ו א רי דו ר
עסקני חרות, ח״כ מיכח רייסר, גידעון גדות ונחמן
יפרל, מבקשים להביא לחידוש הברית בין שר־האוצר,
יורם ארידור, ובין שר־השיכון־והבינוי, דויד לד.

העסקנים מבהירים לארידור כי התדמית
״האשכנזית שלו תהיה בעוכריו, אם לא
ישלים עם לוי.

תיגונןיך
ב גין וויו־יתכן
שעל ראש־הממשלה ,׳מנחם בגין׳ יהיד, להעיד
לפני ועדודהחקירה שבראשות השופט כהן, גם אם
הוא עצמו יבקש להימנע מכך.

ככד הנראה הגיע השבוע מיכתב לוועדה,
שכו מבקש הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל איתן,
לזמן את ראש־הממשדה להעיד כוועדה
כמיסגרת קו-ההגנה של רפול__.

ש מי ר חו ש ש
ידיעה ממוסגרת, שהופיעה השבוע ביומון הארץ
ושנשלחה על־ידי הכתב בארצות־הברית, גורמת
לחששות בין מקורבי שר־החוץ, יצחק שמיר.
נאמר בידיעה כי ״מקור ישראלי״ ,שהיה נוכח
בלישכת השר מרדכי ציפורי בעת שיחתו עם שמיר
על ״השחיטה״(או ״ההשתוללות״) במחנות־הפליטים
בביירות, טוען כי שמיר משקר.

״המקור הישראלי״ ,לדעת מקורבי שמיר,
הוא כתבו הצבאי של ״הארץ״ ,זאכ שיף,
אשר נכח כשיחה, ושגירסתו מאשרת את
גירסת השר ציפורי, ומנוגדת לגירסת שמיר.
ככד הנראה דאג שיף להעביר את הסיפור
לטלוויזיה האמריקאית, ומשם הוא ״הוחזר״
לישראל.

ל־בא גן עלי וווגיא
הפרופסור דויד ליכאי הוא שיגן על ראש*
אמ״ן, האלוף יהושע שגיא, לפני ועדת־החקירה
לטכח-ביירות.

מי רחמתכזבים
נגד נבון
חוגים שונים בכנסת, כעיקר שד
הליכוד, מפיצים סיפורי״כדים והשמצות
על הנשיא יצחק נבון, כדי להניא
אותו מלחזור לחיים הפוליטיים.
אחד הכזבים המופצים הוא ש*
רעיית־הנשיא, אופירה נבון, הודיעה
כביכול לבעלה שהיא מאסה בפוליטיקה
ושעל כן היא רוצה להתגרש
סמנו.

ב גין פונ ה דו בון
כמה מידידיו של ראש־הממשלה, מנחם
בגין, שהם בעדי־הון המקורבים גם
למיפלגת־העכודה, פנו לאחרונה אל נשיא־המדינה,
יצחק נבון, והבהירו לו שבגין
יתמוך במועמדותו אם יבקש הנשיא
להמשיך בכהונתו.
הדבר בא, כמובן, כדי למנוע את התייצבות נבון
בראש מיפלגית־העבודה.

בג ״ ץ 1גדה צנזו ר ה
עורך־הדין גאסן אגברייה הגיש עתירה
לבג׳ץ בשמו שד מחזאי ערכי, שהצנזורה
פסלה את מחזהו•
ראטיב עוואודה מכפר־כנא כתב את המחזה תמונות,
שהועלה חמש פעמים בתיאטרון המדרגות לפני
שהצנזורה דרשה את הורדתו מהבימה.
המחזה עוסק בהפקעת אדמות.

או פוזי צי הלד,ו ר פו
לשר־התחבורה חיים קורפו יש עתה
אופוזיציה חזקה בסניף ירושלים שד תנועת
החרות, שקורפו נחשב עד כה כמנהיגו.
הסיבה: התנהגותו של שד־התחבורה בפרשת אל־על.
רבנו לוי, העומד בראש ועד עובדי מיישרד־התיקשורת,
מנהיג את האופוזיציה לקורפו, המקיפה את העובדים
הרבים המאורגנים בסניף חרות בבירה.

א פ סו סיכוי ת מי ר
סיכוייו שד שר*הסישפטים לשעבר, שמואל
תמיר, לחזור אד תנועת החרות, קרובים
לאפס.
נגד חזרתו התגבשה קואליציה רחבה, הכוללת,
למעשה, את כל ראשי התנועה, והטוענים לכתר
המנהיגות אחרי פרישתו של בגין.
אחד הטיעונים הנשמעים במיסדרונות מצודת זאב הוא,
שצריך להשאיר את תמיר כ״מוקש״ לעזר וייצמן,
אם הוא יחליט להתמודד בבחירות הבאות ברשימה
עצמאית.

ה מו צ א:
25אדףדולר
מפיקי הסרט ״כביש ללא מוצא״
נאלצו לשלם 0צ אלף דודר לבני־מיש*
פחה, שתבעו למנוע את הקרנת הסרט,
בטענה שהסיפור בסרט מזכיר סיפור
שאירע במישפהתם.
רק אחרי התשלום הזה התאפשרה
הקרנת הסרט•

מי סעלק רו בלגגול
קונצרן ״כור״ ההסתדרותי מקים סיפעל
חדש בסמוך לכפר-סבא. המיפעל,ממוקם
במרחק של 100 מטרים מן ״הקו הירוק״,
בתוך השטחים המוחזקים.
הקונצרן ההסתדרותי הקים את המיפעל מעבר לקו
הירוק אחרי שנכנע ללחצי מישרד־ז״ביטחון, שאיים
בהפסקת הזמנות מטעמו לכור, אם לא יקים הקונצרן
מיפעל בגדה המערבית.

בקונצרן הסתדרותי אחר ,״סולל־כונה״,
טוענים כי החכרה בונה מעבר לקו הירוק
משום שסישרד־השיכון מאיים כי יקצץ
בהזמנות לבנייה בתחומי מדינת־ישראל,
אם לא יבנה ״סולל-בונה״ מעבר לגבול.

מחלה
במישפחתר בין
ח ״כ העבודה, יצחק רכין, טרוד עתה
כעניינים מישפחתיים. אחד מבני מישפחתו
חלה ונתון בבדיקות.
מסיבה זו הוא מקטין את היקף פעילותו הציבורית.

פאלנ סג ר
בעלי מלץ ״פאל־־ בתד־אכיב, בני מישפחת
טייג, נקטו צעד קיצוני וסגרו את בית־המדון
ביגלל השפל בתיירות הנכנסת לישראל•
בדעת הבעלים לשוב ולפתוח את המלון רק באביב,
לקראת העונה של תיירות־החגים.

שני צרימ שי ך
העורך הראשי של הצהוזן ״מעריב״ ,שמואל
שניצר, ימשיך בתפקידו עד לחודש יוני
. 1080

פרישתו הצפוייה של שניצר ביוני 1983 כבר גרמה
למילחמת־ירושה במעריב, ומצפים שהידיעה על המשך
כהונתו תרגיע את הטוענים לכתר העורך.

ביוז ־ כנ ס ת
בוו ע ד־ ה פו ע ד
כית־כנסת ייפתח בקרוב כבניין
הוועד־הפועל שד ההסתדרות. הוא
נועד לשימושם של פקידי הבניין ד
אורחים דתיים.

וויז 1ונ אי םנגד טיו לי ם
מועדוני־הטיולים שפתחו שני עיתוני*
הצהריים לקוראיהם גורמים לתסיסה בין
העיתונאים של ״ידיעות אחרונות״
ו״מעריב״.
עיתונאים שוקלים פנייה למועצת־העיתונות, בתלונה
נגד חבריהם, המרבים בנסיעות על־חשבון גורמי־תיירות
שונים, הקשורים למועדוני־הקוראים.
הטענה היא שהדבר משפיע על אי־תלותם של
העיתונאים־הנוסעים.

ג רו פרמאבדת מי כ ה
סגך שר־החקדאות, פסח (״פייסי״) גרופר,
מאבד את תמיכת התאחדות־האיכרים,
שחבריה ראו בו את נציגם בסיפלגה
הליברלית.
הם טוענים, שאם הוא יהיה שר, הוא יזניח את
הטיפול בבעיות החקלאות, והם יישארו ללא ייצוג.

בן ־ מ אי רללונדווי
סגך שר־החוץ, יהודה בן־מאיר, יתמודד על
תפקיד השגריר הישראלי בלונדץ. הוא רואה
בכך אתגר רב יותר מאשר בתפקידו.
הנוכחי.

לאלממפיסס לי ם
הממונה על מחדקת־התרבות בעיריית
כפר־סבא מנעה הופעה שד אמן הבלוז
הבינלאומי, ממפיס סלים בהיכל התרבות
בעיר, ללא כל הסבר.
סלים הוא בעל אות־הוקרה מהקונגרס האמריקאי
על תרומתו למוסיקת הבלוז.

גי סי ק ה נו ב א?
בי שראל
פרק בסידרת הטלוויזיה ״ג׳סיקה נובאק״
מוסרט בימים אדה בישראל.
הלן שייבר, השחקנית המגלמת את דמותה של
העיתונאית ג׳סיקה נובאק, נמצאת גם היא בישראל.
הצילומים נערכים ברמת־השרון.

זיו פי ש מן בשו?
ציורי-שמן מזוייפים, המייוכאים סהמיזרח
הרחוק, מציפים את השוק.
סוכני־המכירות עוברים מבית לבית, במקומות שונים
ברחבי הארץ, ומוכרים את הציורים כיצירות של
ציירים צעירים אלמוניים.

קפה האג.
לאנשים שאנהנים הונה קפה
ביום1גם בלילה.

בשורה חד שה וטובה לאוהבי קפה -
והרבה, עתה אפשר להשיג, לשתות
ולהגיש לאורחים, קפה טורקי
וקפה נמס טעים וארומטי
ללא הגבלה ביום וגם בלילה.

קפה האג נמס נטול קפאין,
וקפה האג טורקי נטול קפאין.

* 100קפה 0הזו

קפה האג נטול קפאין מיוצר על פי
התהליך החד ש של חברת האג
העולמית, תהליך המפריד באופן
טבעי א ת הקפאין מ ה קפ ה ומשמר
בקפה א ת הטע ם המעולה והארומה
הנפלאה, העושים או תו מ שק ה אהוב
כלבך.
קפה נמס האג או קפה טורקי האג
1000/0קפ ה טרי, ארוז בוואקום,
לבחירתך ולטעמך.

קפה
האב קפה נמס
גטוב קפ א?

״״*קל נקי 2 0 0נרם

קפה טו ר ק

גטזל קפא?
מד 2 0 0גרס

קפה האג.
ליהמתבעיניים עצומות.
וימריעקבסון טמיר

בעדות מדהימה הכניס יצחק שמיו את עצמו ל״ושימת התישעה
רקואת ועידו האדמה הידיעה ירדה על הציבור כמהלומה מהממת: ועדת־החקירה
בעניין השחיטה במחנות־הפליטים בביירות שלחה מיכתבי־התראה
לתישעה אישים, והודיעה להם כחוק כי הם עלולים להינזק
מחקירתה וממסקנותיה.
התישעה: ראש־הממשלה, שר־הביטחון, שר־החוץ, הרמטכ״ל,
אלוף פיקוד־הצפון, מפקד האוגדה בביירות, עוזר שר־הביטחון,
ראש אמ״ן וראש המוסד.

היה זה הברק הראשון כאופק, המבשר את הסערה
המתקרבת.
השבוע לא יכול היה עוד איש להתעלם מן האפשרות כי
בעוד חודשיים־שלושה, עם פירסום המסקנות של הוועדה, תעבור
על ישראל רעידת־אדמה מדינית. הדו״ח של ועדת־אגרנט הביא
לנפילתם של גולדה מאיר ומשה דיין, אף שכלל לא התכוון
לכך. הדו״ח של ועדת־כהן עשוי לגרום לתוצאות מרחיקות-לכת
עוד יותר.
בכל המיפלגות התכוננו השבוע לאפשרות זו (ראה עמוד .)10
גם בליכוד. שם החליטו כמה אנשים להקדים תרופה למכה.

הקו: לאיים עד חברי הוועדה, להשמיץ אותה
ולטעון מראש כי מסקנותיה לא תהיינה אובייקטיביות
והוגנות•
בראש קפץ, כפי שנאה לו, אחד הכסילים רודפי-הפירסומת

של הכנסת: חבר־הכנסת (הליברלי!) יצחק זייגר. הוא תבע
מחברי־הוועדה להתפטר, על סמך טענות שבהן התערבבו הבורות
והחוצפה.
חשובה יותר היתד תגובתם של ״מקורבי״ ראש־הממשלה.
הם פירסמו ברבים שאם יהיו במסקנות־הוועדה מימצאים נגד
מנחם בגין, הוא יתפטר ויכריז על בחירות חדשות.
הטענה עצמה היתד מגוחכת. אין לבגין הסמכות להכריז
על בחירות. הדבר יכול להיעשות רק על־ידי חוק של הכנסת —
ובכנסת הנוכחית אין רוב, וגם לא יתכן רוב, לפיזורה המוקדם.
אך יש לפירסום זה משמעות שאינה קשורה בתוכנה הממשי:
זהו איום ברור על ועדת־החקירה. הוא בא לאמר לחברי־הוועדה :
אם תפסקו בהתאם למצפונכם נגד בגין, אתם עלולים להטיל
את המדינה למערבולת נוראה.

על דבר אחד אין ויכוח: ציפורי אכן
טילפן לשמיר ביום חששי ( )17.9בבוקר,
אחרי שציפורי קיבל מהעיתונאי זאב
שיף מידע על הטבח במחנות־הפליטים. .
אך על כל פרט אחר נחלקו השניים ב־

אופן מוחלט.
ציפורי דיבר על ״שחיטה.״ זיכרונו
של שמיר מזכיר רק ״איזו השתוללות
של הפלאנגות.״ ציפורי אמר שטילפן
כדי ששמיר יבדוק ויתריע. שמיר זוכר
רק שציפורי דיבר עימו על העניין, וגם
זה רק כבדרך אגב ,״כדי שלא אופתע.״
מה זאת ״השתוללות״ באוצר־המילים
של שמיר, מי שהיה ראש־המיבצעים של
לח״י? שמיר :״לא עשיתי לעצמי ניתוח
מהי השתוללות.״

איום כזה הוא נסמן חד־משמעי להשפיע על מסקנות
הוועדה, והוא מהווה עבירה חמורה עד החוק.
מכיוון שאותם ״מקורבים״ אינם חכרי־כנסת, ואינם
נהנים מחסינות, יש לפתוח נגדם בהליכי חקירה
ותביעה.

ובכל זאת ז ״חשבתי רק בכיוון של
לחימה נגד מחבלים.״ איך ״משתוללים״ יי
בלחימה כזאת ז

מעבר לפירסומים אלה, החל מסע־לחישות נגד חברי-הוועדה.
בלחישות אלה מייחסים לחבריה כוונות פוליטיות, מחשידים
אותם בנסיון לשרת את המערך ולהפיל את הממשלה. הדברים
נאמרים עתה בלחש, אך יש סכנה שככל שיתקרב מועד פירסום
המסקנות, ולמחרת היום, ייאמרו דברים אלה בפה מלא, בנסיון
להקהות את העוקץ — אם העוקץ יופנה נגד ראשי הליכוד.

שמיר נפגש מייד לאחר מכן עם שר-
הביטחון ועוזריו, ראש־המוסד. ראש ה־שב״כ
והשגריר האמריקאי הנודד, מורים
דרייפר. זאת היתה אחת המטרות של
ציפורי: ששמיר יביא את הדברים ל ידיעת
הנוכחים.

הטענה עצמה מופרכת, כמובן, לחלוטין. לא היתה
עוד ועדה בישראל שחבריה עומדים מעל לכד חשד
כזה.
<• יו״ר הוועדה יצחק כהן, נשיא בית־המישפט העליון,

ידוע כאדם שמרני, ימני ודתי. אחיו הוא הרב קלמן כהנא,
מנהיג פועלי־אגודת־ישראל, מי שהיה אחד הדוברים הקיצוניים
ביותר של ארץ־ישראל השלמה בכנסת.
!• האלוף יונה אפרת נראה כמה פעמים בהתנחלויות
של גוש־אמונים, והוא נחשב כחסיד רעיון ההתנחלות בארץ-
ישראל השלמה.
!• השופט אהרון ברק הפיל, כימעט במו ידיו, את
ממשלת המערך ב־ ,1977 כאשר החליט להגיש מישפט פלילי
נגד לאה רבין, בפרשת חשבון־הבנק בארצות־הברית. יצחק רבין
האשים אותו לא״פעם באחריות לעליית הליכוד לשילטון.

כד זה לא ישפיע על מסקנות הוועדה. שלושת
חבריה אמונים על הציבור כאנשים הגונים, הנקיים
מכל רכב, אשר יפסקו את פסקם בהתאם למצפונם
ולהבנתם, על סמך הראיות שיובאו לפניהם.
הניסיון השפל לערער את אמינותם עשוי לחזור אל בעליו
כבומראנג. הוא עשוי לעורר בציבור זעם, שיביא לרעש־אדמה
משלו.

שמיר לא עשה זאת. אין הוא
זוכר כלל שציפורי ביקש זאת
ממגד.
אם להאמין לשמיר, היתד זאת אחת
הישיבות המוזרות ביותר שנערכו אי-
פעם.
בעצם הזמן שבו ישבו האדונים האלה
במישרד הנוח בירושלים, נמשכו מעשי־הזוועה
במחנות צברה ושאתילא, נחתכו
הגרונות של ילדים ונקצרו הנשים, ביני הן
נשים הרות. אף אחד מן הנוכחים
ל א ידע, לא שמע, לא התעניין.
לגבי אדם אחר — שמיר עצמו — יש
הוכחה ברורה שהוא ידע שקורה משהו,
שהוא לפחות בגדר ״איזו השתוללות.״
היה טיבעי שישאל את ראשי המודיעין
שנכחו בחדר — אם בזמן הישיבה, אם
לפניה או אחריה. הוא לא עשה זאת.

שמיר
עצמו טוען שלא ייחס
חשיכות לדכרי ציפורי, ספני שאנשי
המוסד, השב״כ דאמ״ן כ־

#ימךט \ ר ט \ יהדד
*7יפלומט הוא, כידוע ,״אדם המ י
שקר למען המולדת.״ משקר — כלפי
חוץ. אך תמיד יש חשש שמא אדם
המתמחה בשקר כלפי חוץ מתרגל ל אמירת
אי-אמת, ומתחיל לשקר גם כלפי
פנים.
רק ועדת־החקירה עצמה מוסמכת לק בוע
אם דיבר השר יצחק שמיר אמת
בהופעתו לפניה או שיקר. השבוע היא
צירפה אותו לשמונה האנשים שאותם
הזהירה — בהתאם לחוק — שהם עלולים
להיפגע מן החקירה וממסקנותיה (ראה
מיסגרת).

עצם הצירוף הזה אומר דרשני.
כניגוד לכל המוזהרים האחרים אין
שמיר שייך לשרשרת־הפיקוד, המוביל
סראש־הססשלה, דרך שר־הכימחון
והרמטכ׳ ,7אד מפקד־האוגדה,
או סראש־הממשלח אד
ראש־המדסד וראש השכ״ב.
על כל פנים, יתכן שלא היתה עוד
עדות לפני הוועדה שעוררה כל-כך הרבה
שאלות כמו זו של שר-הוזוץ, יצתק
שמיר.

,,איוו השתוללות,,
777 מיר נכנס כבר בראשית דבריו
י לעימות ישיר עם שר־התיקשורת,
מרדכי ציפורי. הוא הכחיש את עדותו
של זה כימעט מכל וכל.

העמדת עדותו של ציפורי סול
עדותו שד שסיר אינה משאירה
כימעט מנוס מן המסקנה שאחד
משניהם משקר במצח נחושה.

ציפורי יוצא אחרי עדותו

שמיר יוצא אחרי עדותו

״יש שחיטת ו
״איזה
חשתוללות-...

וודאי יודעים את הדכריס יותר
טוב סשר־התיקשורת. אכל הוא
לא טרח לשאול את השלושה אם
קרה משהו.
ברק :״היה משהו באותה ישיבז* .ש אישר
שלא היתד. השתוללות במחנות ז״
שמיר :״לא נאמר דבר.״
ויי** ותוספת מאלפת :״אבל לא תיארתי
לעצמי שאם היה דבר כזה, האמריקאים
לא היו מעוררים את תשומת־לבנו, כי הם
רגישים מאוד למתרחש במערב־ביירות.״

כלומר: האמריקאים רגישים,
הישראלים איגם רגישים.
ווידוי אישי :״לא שאלתי. גם אינני
זוכר שזה הטריד אותי, כי היה ברור
שכל מה שמתרחש ידוע לאנשים שישבו
איתנו בחדר עד 3אחר־הצהריים ...ביכלל
לא זכרתי את השיחה עם ציפורי.״
כל זה מעורר שאלות רבות. בין ה שאר:

מי משקר — ציפורי אי שמיר?
• חאס חיח נופח מישחו בחדרו

של ציפורי, כאשר דיבר עם שמיר ז
• האם חיח נוכח בחדר זאב שיף ז
• חאם חית נוכח בחדר מישחו
מעוזריו של ציפורי ז
• אם פן, חאם יש אימות לגירשמו
של ציפורי על תוכן חשיחח ז
• האם יש סבירות כלשהי לטענה
כי שר אחד מטלפן לשר שני ומדווח
לו על ״שחיטה״ או ״השתוללות״ (לפי
שתי הגירסות השונות) רק כדי שזח
״לא יופתע״ ן
• מה משמעות המילה ״מופתע״
בהקשר זה — מופתע ממה ז לקראת
מה ז מדוע חשוב ששר מסויים לא יהיה
מופתע בהקשר זח ז
• האם טביר ששר ישמע דיווח
כזה מפי שר אחר, ולא ישאל על כך
לפחות באורח פרטי את שר־הביטחון
_ ואת ראשי חמוטד, השב״ב ואמ״ן, המבקרים
אצלו כעבור כמה דקות ביל״
בד ז
• האם זה טביר במיוחד לאור
קביעתו של שמיר עצמו, כי ראשי ה מוסד
והשב״כ אמורים לדעת כל דבר
המתרחש בביירות ז
• האם זח סביר לאור קביעתו של
שמיר עצמו בעדותו כי ״אני זוכר שדיברנו
(באותה ישיבה) על השכונות
צברה ושאתילא ופקהאני״ 1
• האם יתכן כי ראשי המוסד, ח-
שב״כ ואמ״ן (שלא לדבר על שר-הבי-
טחון והרמטכ״ל) ל א ידעו מה שהיה
ידוע לעיתונאי זאב שיף ולטר-התיק-
שורת ז

תמונה מחרידה
מיר זוכר שפנה אל מישהו
/מישרד־החוץ אחרי שיחתו עם פק פורי, אך הוא מודה שאף
אחד במישרד־החוץ אינו זוכר
שמיר פנה אליו בעניין זה.

כצי

לקכד את גירסתו של שמיר
עצמו, הרי התייחס כלא־איבפתיות
מוחלטת לאפשרות שכעצם השעות
האלה התגהל כמחנות־הפליטים
סיבצע של שחיטה (או ״השתוללות״)
.הוא לא הזדעזע, לא נרעש,
לא התרגש• כדכריו: זה לא ״הטריד״
אותו.
כעבור כמה דקות בילבד כבר שכח את
השיחה עם ציפורי על כך. הוא לא הציג
ליודעי-דבר אף שאלה אחת על כך, אף
לא באורח פרטי, למרות שנפגש עימם
כמה דקות אחרי השיחה, וישב עימם ב משך
שלוש שעות ברציפות.

כל זה למרות שערב לפני כן
נכח בישיבת־הסמשלה שכה סיפר
הרמטכ״ל כי ראה רצח בעיני ה־פלאנגיפטים,
ושבה הזהיר השר
דויד לוי ספני נקמה איומה•
אם זוהי תמונה נכונה — הרי היא
מחרידה.

כלי כל קשר למסקנות שתסיק
המסקנה כסופו של דכר, שאלה
גדולה היא אם אדם המתאר
אתעצ מו כך, יכול לכהן כשר־החוץ
כמדינה נאורה, או ביכלל
למלא כה תפקיד ציבורי כלשהו.

השופט כרק כצאתו מישיבת־ ועדת־החקירה ב,,בניין פאפיק״
קיום נכון של סעיף 15
ושימת התישעת
ך עדת־ חקירה ממלכתית אינה בית־מישפט. אילו היה
1בית־מישפט מוסמך לדון באותם עניינים, לא היה צורך בחוק
מיוחד להקמת ועדות־חקירה. אך הדמיון בין שני המוסדות עדיין
רב למדי.
בראש שני המוסדות הללו יושב שופט מיקצועי. בוועדת־החקירה
הנוכחית יושבים שני שופטים עליונים, ונלווה אליהם
רק איש־צבא אחד. ברור כי הרכב כזד. קובע ממילא את דרך-
המחשבה וניהול הדיון והחקירה: דרו־החשיבה המיוחדת לשופ טים.
הניתוח המישפטי שהם מיישמים על כל חומר המובא
לפניהם, זהה בבית־המישפט ובוועדת־חקירה.
המיכתבים, שנשלחו השבוע לתישעה אנשים על-ידי הוועדה,
עוררו אצל מישפטנים את השאלה לאיזה שלב של הדיון המישפטי
דומה מיכתב כזה — לשלב של הגשת כתב־אישום בבית־המישפט
.או לשלב מאוחר הרבה יותר, השלב בו מוזמן הנאשם להשיב
לאשמה נגדו.

ל ה שי ב!
דיגשתכתב ־ אישום נגד נאשם במישפט פלילי היא תחילתו
י י של הדיון הפלילי. שלב זה מגיע רק אחרי שמישהו מתלונן
במישטרה, נערכה חקירה מישטרתית ונגבו עדויות. כל תיק
הראיות הועבר לפרקליטות, ושם עבר עליו מישפטן־מומחה
וקבע שיש מקום להעמיד את החשוד לדין. רק אז מוגש כתב־האישום
לבית־המישפט.
לנאשם ולבא-כוחו יש הזכות לעיין לראשונה בחומר־הראיות
נגדו, והוא יכול לחקור את עדי-התביעה ולנסות לערער את
מהימנותם. בית־המישפט רואה במו עיניו את העדים ושומע את
דיבריהם.
כאשר מסיימת התביעה את השמעת ראיותיה, מגיע השלב
שבו יכול הנאשם לטעון כי ״אין מקום להשיב לאשמה״ .בלי
להיכנס למהימנותם של העדים, יכול הנאשם או סניגורו לנתח
את כל הדברים ששמע בית־המישפט ולטעון כי בכולם אין
עדיין כדי לבסס אשמה.
אם החליט השופט כי צודק הנאשם, יוכל לזכותו כבר בשלב
זה. מיקרים כאלה של זיכוי במחצית הראשונה הם אמנם נדירים,
אך בהחלט אפשריים. אולם אם החליט בית-המישפט כי למרות
טיעוניו של הנאשם יש לפניו ראיות-לכאורה בדבר אשמתו
של האיש, הוא יחייב אותו להשיב לאשמה. כלומר: להשמיע
את גירסתו, להעיד ולהביא את ראיותיו.
ועדת־חקירה אינה אמורה, כמובן, להרשיע אשמים או להע נישם.
כל תפקידה הוא לגלות את העובדות על פי הראיות
שלפניה. הוועדה מוגבלת בחקירתה בכתב־המינוי שלה, כפי

איך יתייחסו מעתה גדולי העולם ל איש
זה ז

הישיבה ביום השישי — שבה ל א
דובר על הטבח שנערך ושנמשך ב אד
תה שעה עצמה ועד למחרת היום ב־צהריים
— נועדה לדון ביציאת צה״ל
ממערב ביירות ומסירת שכונותיה (ו בכללן
המחנות) לידי הצבא הלבנוני.

ייא פחות מעניינים דבריו של שמיר
* ,על הקשרים בין ישראל והפלאנגות,
ועל הרקע להכנסת הפלאנגות למחנות.

צירופם יחד של שתי עובדות אלה מעורר
שאלות נוקבות:

התפקיד האמ*תי

הפלאנגות הוכנסו למחנות ערם
לפני כן.

האם

הוכנסו

הפלאנגות למח
שמוגבל
בית־המישפט בכתב־האישום שלפניו. אולם מאז שנת
1979 יכולה הממשלה להרחיב סמכות זו לפי בקשת ועדת-
החקירה. תוך כדי קביעת העובדות, נקבעת במיקרים רבים גם
אחריותם של אנשים שונים למעשים או למחדלים רבי־חשיבות,
והם עלולים להינזק מקביעות אלה.
אם תאמץ הממשלה אחר־כך את מסקנות הוועדה, היא עלולה
להעמיד אנשים אלה לדין פלילי, והם עלולים להיות מורשעים
ולהיענש ממש.
על כן, ברגע שרואה ועדת־החקירה כי קיימת סכנה למי
מהאנשים שהופיעו לפניה, היא חייבת על פי סעיף 15 לחוק
וש־ות־החקירה לשלוח לו את המיכתב שהיא שלחה בשבוע שעבר
לתישעה אנשים. הדבר מעיד על כך שהיא כימעט סיימה את
גביית העדויות, וכי אלה מצביעות לכאורה על •כך שלאנשים
מסויימים יש אחריות למעשים או למחדלים שונים. מרגע זה
זכאים אנשים אלה לקבל את חומר-הראיות שגבתה הוועדה
בעניינם, למנות לעצמם עורך־דין, לחקור עדים חקירת שתי-
וערב׳ ולהביא את גירסתם לפני הוועדה.
מכיוון שוועדת־החקירה אינה נעזרת בחקירת מישטרה, ולא
בפרקליטוודהמדינה, הרי שהיא עצמה גבתה את כל העדויות
ושמעה את כל החומר הרלוונטי. בשלב הנוכחי אין עדיין הוועדה
שוקלת את מהימנות הראיות שלפניה, אלא רואה בהן ראיות-
לכאורה. מרגע זה היא מציעה לעלולים להינזק להתחיל להתגונן.
לכן יש לראות את השלב הנוכחי כדומה לשלב בו על הנאשם
להשיב לאשמה בבית־מישפט רגיל.

_ ^ 0טי ב עי
ויעדת ויתקון, אשר חקרה את פרשת נתיבי־נפט, נתנה
י זכויות־התגוננות כאלה למוטי פרידמן. הוא נעזר בעורך־דין
ולקח חלק בכל שלבי החקירה. ועדת־אגרנט, לעומת זאת, לא
התחשבה כלל בסעיף 15 לחוק. היא לא הזמינה מעולם איש
להתגונן לפניה. את מסקנות דו״ח־הביניים שלה הגישה לממשלה,
והאנשים שנמצאו אחראים בו שמעו על כך לראשונה ברדיו.
מי שהיה מודע ביותר לסיכון בוועדת אגרנט היה האלוף
שמואל גונן (גורודיש) .תישעה ימים אחרי מינויה של הוועדה
פנה לשופט אגרנט בדרישה רשמית לאפשר לו ייצוג בפני
הוועדה. וכך כתב :״אי לזאת אני פונה אליך ...ומבקש להיות
נוכח בישיבות בדיוני הוועדה מתחילתם, ולהיות מיוצג על-ידי
עורך־דין על פי הוראות החוק.״ במיכתב־התשובה של מזכיר
הוועדה, השופט דויד בר־טוב, הוסבר לגורודיש כי בשלב זה
אין הוועדה רואה מקום להפעלתו של סעיף , 15 ובקשתו נדחתה.
כאשר שמע גורודיש ברדיו כי מסקנות־הביניים של הוועדה
מוצאות אותו אחראי לכמה וכפה דברים, פנה גורודיש לבג״ץ.
עורך־דינו, ברוך שיפמן, טען שמכיוון שלא ניתן לגורודיש
להשמיע את גירסתו ולהסביר את עצמו לפני הוועדה בטרם
קבעה את מסקנותיה, יש בכך משום פגיעה בעקרונות הצדק
הטבעי, ופגיעה בסעיף 15 לחוק ועדות־החיקרה. אך גם עתירתו
נדחתה.
אנשים אחרים שנפגעו מדו״ח ועדת אגרנט נקטו עמדות
שונות. הרמטכ״ל, דויד (״דדו״) אלעזר, התפטר מתפקידו וכתב
מיכתב שכמה מפסוקיו נחרתו בתודעת־הציבור ועוררו אהדה
כללית כלפיו. קציני-המודיעין, שנמצאו אחראים למחדל, שתקו
ולא הגיבו על מסקנות הדו״ח.
בשנת 1979 תוקן החוק, ומאז אין ועדת־חקירה יכולה להוציא
מסקנות הפוגעות באדם שלא הוזהר כאמור.
בציבור היתד. ביקורת כבדה על התנהגותה של ועדת-אגרנט
בעניין זה. ועדת-כהן לא חזרה על טעות זו. הפעם שוגרו
׳מיכתבים מפורטים לתישעה אנשים העלולים להינזק. הם נקראו
להשיב על ההאשמות נגדם.

להקדים
נות כדי
הצבא הלבנוני 1

את כניסת

• אם כן, מה הוטל על חפלאנגות
לבצע במחנות, טאי-אפטר חיח להטיל
על הצבא הלבנוני 1
• מדוע חיתח דחיפות כה רבה
בהכנסת הפלאנגות, לפגי כניסת הצבא
הלבנוני 1
• האם המטרה היתה שהפלאנגות

יבצעו טם טבח, כדי לזרוע פאניקה בקרב
הפליטים ולהביאם לבריחה המד
נית, מבלי טהצבא הלבנוני חריטמי
ילכלך את ידיו ז
האידיאולוגיה של שמיר עצמו היתה
בהחלט מתאימה לתפיסה כזאת. כפי ש הוא
העיד בעצמו :״ראינו בהם (במח נות
צברה ושאתילא, על רבבות תוש ביהם,
גברים ונשים, זקנים וילדים) שכי נות
ומעתים של המחבלים בביירות.״
(המשך בעמוד )72

זה קרה בשטח

מכסו האוגדה
עמוס ווו ,

* 14.942 ,1 0
#אחרשצדזריים: פיצוץ במטה הפלאנגות באשרפייה.
הרוגים ופצועים רבים• עריץ לא ידוע אם גם בשיר ג׳מאייל ביניהם.
עבודות־זזילוץ מתבצעות במקום בהשתתפות צודל. קודמת לפיצוץ
פגישה של אלוף הפיקוד עם מפקדי הפלאנגות על הכניסה לביירות
המערבית.
י :22.00 #בשעה זאת נודע בוודאות כי גם בשיר ג׳מאייל
הוא בץ ההרוגים.

: 22.00 אלוף־הפיקוד מורה למפקד האוגדה להתכונן

לכניסה למערב־ביירות. באותה שיחה, טוען עמוס ירון, לא דובר על
תפקיד הפלאנגות.
:23.00— 00.00 #על־פי עדותו של ירון, מגיע בשעה זאת
הרמטכ״ל לביירות, וירון פורש לפניו את תוכניות הקרב.

:3.30 פגישת מפקדי הפלאנגות ונציג צבא־לטון עם
צמרת צה׳ל. הרמסכיל מטיל על הפלאנגות את משימתן. הם
מבקשים דחייה.
:5.00 # .כוחות צה׳ל פורצים למערב ביירות בשני צירים
עיקריים: בציר החוף ובציר המרכזי, הנושק למחנות־הפליטים.
נתפסות עמדות שולטות בכל שטח ביירות המערבית, ובכלל זה
הסיטי.
#בצדריים: פגישה של צמרת צה׳ל עם מפקדי
הפלאנגות.
+אחר־דצהריים: מתקיימת הלווייתו של בשיר ג׳מאייל.
אחיו אמין מדבר על נקם.
:21.00 פגישה נוספת של צה״ל והפלאנגות.

:2.30 #הרמטכ״ל נפגש במיפקדה עם מפקדי הכשות
באיזור ביירות, ונותן הוראות לכניסה למערב־ביירות.
:5.00 #ירון מפקד על כניסת כוחות צה״ל לביירות המערבית
מן החפ״ק שלו.
:9.00— 10.00 #שר״הביטחון מגיע לחפ״ק, משוחח עם
ירון ועם דרורי. מדובר על כך שמפקדי הפלאנגות, בהתאם לפגישה
שהתקיימה לפנות בוקר ללא השתתפות ירון, יתאמו עם מפקד
האוגדה את כניסתם למחנות. בפגישה בחפ״ק נוכח גם רפאל איתן.

זס ד

#לפני הצהריים: ביקור באחת מיחידות צה״ל בלבנון.
#צדדיים עד אחד־הצהריים: פגישה בביירות עם נציגי צבא
לבנון ומפקדי הפלאנגות על כניסה למערב־ביירות.
#אחר־הצהריים: רמ״ח מבצעים מודיע לו על הפיצוץ
באשרפייה והאפשרות שבשיר נהרג. אחר־כן־ משוחח עם הרמטכ״ל״..
#בערב: משוחח שוב עם הרמטכ״ל..
:22.00 #על־פי עדותו של מפקד האוגדה, מורה לו בשעה
זאת להתכונן לכניסה למערב־ביירות.
:00.30 #הוראה מהרמטכ״ל להיכנס למערב״ביירות.

15.9.82
:2.15 #נפגש עם הרמטכ״ל במיפקדה. הצגת תוכנית
צה׳׳ל. דרורי אינו זוכר איזכור מפורש של המחנות.
:3.30 #סיכום הפגישה במטה הפלאנגות, שם נוכחת גם
נציגות בכירה של צבא לבנון. מדובר על איש־קשר של המוסד במטה
הפלאנגות, ונציג משלהם במיפקדת צה׳׳ל.
:9.00— 9.30 #נפגש עם שרון.
#לפני הצדדיים: פגישה נוספת עם שרון ״בדרך״.
#בצהדיים: פגישה עם מפקדי הפלאנגות ״ללא סיכום..״ הפלאנגות מפקדי
:20.00— 21.00 #פגישה עם
במיפקדתם.

יט ה־ *.9.82
מפקדי הפלאנגות מתאמים כניסתם עם מפקד

:15.00 #
האוגדה• .
־ :17.00— 18.00 0הפלאנגות נמסים למחנות. מכניסים
כש של פלוגה מצויירת בנשק קל.

:18.00 #התחלת הטבח.
:19.00 0צה״ל מסייע לפלאנגות בתאורה ממרגמות
ומטוסים. לפלאנגות נגרמות במשך הלילה אבירות קלות: שני
הרוגים וארבעה פצועים. צה״ל מגיש להם סיוע רפואי. במשך הלילה
מועלים 45 אנשים על משאית וכנראה נטבחיס, כמוהם כמאות
אחרים. מפקד הפלאנגות מטעה את ירון, ואומר לו :״אנחנו
מבולבלים. יורים עלינו״.

יש 17.9.82 ׳1

0בבוקר: הטבח נמשך. חלק מהפלסטינים בורחים צפונה.
התחמושת של הפלאנגות אוזלת, אך אין להם אבירות נוספות.
האמריקאים לוחצים עליהם לצאת מייד מהמחנות.
:11.00 0דרורי מורה לפלאנגות ״להפסיק״ ,אך אין שום
עדות שהם עושים ואת. להיפר: היריות ממשיכות להישמע מכל עבר,
ומתרבות העדויות על מעשי־הזוועה.

: 13.00— 14.00 0הפלאנגות מקבלים, באישור צה׳׳ל,
תחמושת חדשה. הם מחליפין כוח שנמצא במחנות בכוח טרי מבחוץ,
גם זאת באישור צה״ל.
:15.30 #הפלאנגות במחנות מקבלים היתר מהרמטכ״ל
״להמשיך בניקוי״ .אך אינם מקבלים אישור להכנסת כוחות נוספים.
אלא רק להחליף כוחות קיימים. הם מקבלים טרקטור אחד מצה״ל
וטרקטורים אחרים ממקורות אחרים. הם ממשיכים בטבח, ומתחילים
בכיסוי העיקבות. תוך שימוש בטרקטוריס.

:9.00— 10.00 #מפקד האוגדה מקבל הוראה מקצין אג״ם
פיקודי או מדרשי עצמו, שאפשר להכניס את כוחות הפלאנגות
למחנות־הפליטים.
:15.00 #מפקדי הפלאנגות מגיעים לתיאום.
:18.00 #עם רדת החשיכה מעניק ירון לפלאנגות סיוע
בפצצות־תאורה ומורים של חיל־האוויר.
:19.30— 20.00 #דרורי מגיע ומורה לצמצם את
התאורה..״
:22.00— 23.00 #שומע שיחה בין כוחות הפלאנגות ,״מה
לעשות ב־ 45 אנשים ״.התשובה :״מה שאלוהים מצווה עליך.״
:00.00 #משוחח עם מפקד הפלאנגות על מה ששמע.
תשובתו של המפקד :״אנחנו מבולבלים״.

#בבוקר:
בתל־אביב.
:15.00 #מפקדי הפלאנגות בשיחת תיאום אצל
מפקד־האוגדה, עמוס ירון.
:19.30— 20.00 #מגיע לחפ״ק של ירון. דרורי מורה
לצמצם את כמות פצצות״התאורה הניתנות לפלאנגות. קצין בשם
ראובן מעלה את האפשרות שעלול להיות טבח במחנות־הפליטים.

:9.00— 10.00 9קצין מדווח שהפלאנגות מכים אנשים.
#בבוקר: עולה לגג החפ״ק, אינו רואה דבר, אך יש
,זימזומים׳ וידיעות שאנשים בורחים מהמחנות. מדווח לדרורי.
:9.00— 10.00 #הפלאנגות מאשרים ההוראה. ירון מאשר
להם להכניס תחמושת למחנות, ומבחין בוויכוחים ביניהם.
:11.00 #דרורי בא לחפ״ק.

#בבוקר: מתקשר לירון, שלא מדווח לו על נפגעים.
:5.30 * 9מתקשר אל הרמטכ״ל לביתו. איתן מוסר לו
שיבוא לביירות אחר־הצהריים.
#בבוקר: ישיבת מטה. מדובר על העלאות בדרגה ועל
טנק שהתהפך. קצין בשם מנחם מביע חששות.
:9.00— 10.00 #שיחת־טלפון ממפקד האוגדה. ירון
מדווח לו על התחושות הגרועות.
:11.00 #דרורי מגיע לחפ״ק של ירון. ירון מציע להפסיק
את פעולת הפלאנגות. דרורי מחליט לעשות זאת.
:11.30 #דרורי מטלפן לרמטכ׳׳ל ומודיע לו על החלטתו.
:15.00 #פגישה עם הרמטכ״ל בשדשהתעופה חאלדה.
:15.30 פגישה עם מפקדי הפלאנגות.
#בבוקר: נפגש עם מפקד האוגדה.

שיחה

:13.00— 14.00 #ירון מאשר לפלאנגות להחליף כוח.
:14.30— 15.00 #הרמטכ״ל בא לביירות. פגישה במטה
הפלאנגות. ירון מבין שניתן להם אישור להחשיך.
:18.00 #מפקד־החטיבה יורם יאיר מדוש לירון.

#נציג מישרד־החוץ בביירות, ברוס קשרן, מקבל בשעות הערב
של יום שישי ידיעות מפי השליח האמריקאי מוריס דרייפר, על כניסת
הפלאנגות למחנות ואזהרה על מה שעלול להתרחש שם. על־פי עדותו
מעביר קשרן ידיעות אלה למנכ״ל מישרד־החוץ ,.דויד קימחי, לתורן
במישרד־החוץ, אריאל קנת. למיפקדת הקישור של צה״ל. קשרן מקבל
גם ידיעות מהצלב האדום. גם אותן הוא מעביר לממונים עליו.

טלפונית

שר־הביטחון

הנמצא

ברום קשדץ

שבת 18.9.82

9בלילה: על־פי כל העדויות נמשכים מעשי הזוועה של
הפלאנגות והטבח במשך כל הלילה שבין שישי ושבת. הפלאנגות
יורים בפלסטינים, ומשתמשים בטרקטורים לכיסוי עיקבותיהם.
:5.00 0אנשי־הפלאנגות נכנסים לבית החולים עזה,
ומוציאים משם את הצוות הרפואי. מפקד האוגדה מציל את הצוות.
:6.30 #כוחות הפלאנגות יוצאים מהמחנות, אחרי השלמת
הטבח. ככל הנראה נטבחו יותר מאלף פלסטינים. מאזן האבירות של
הפלאנגות, בקרב שהיו אמורים לנהל נגד ״ 2000 מחבלים״ ,הוא: שני
הרוגים וארבעה פצועים.

:5.00— 6.00 #מבחין באנשי־פלאנגות המוליכים רופאים
ואחיות במחנות. נוסע למקום ומורה לפלאנגות לשחרר אותם ולהניח
להם לחזור לבית־הוזולים.
#מאשר יותר: פגישה עם אלוף הפיקוד בחפ״ק. מדוש לו
על מה שאירע בבוקר.

:12.00 #מקבל ידיעות ״שאפשר לקשור אותן לטבח.״
ירון מספר לו על רופאי בית־החולים עזה שהוא הצילם מידי
הפלאנגות. דרורי מורה לכוחות צה׳ל שלא להתקרב
למחנה־הפליטים שאתילא.
#מאשר שתר: משוחח עם שר־הביטחון בטלפון .״לא זוכר
תגובה מיוחדת של השר.״

ן ׳ :8.00 #עיתונאים, אנשי הצלב האדום וקצינים או פערים
1אמריקאיים נמסים למחנש־הפלים ים.

שעה

הומסנ״ר
ונאר איתן

אחרי שעה
שו־הניסחוו
אויאר שוון

ואש־הממשוה
מנחם נ1ו

#אחר־הצהו־ייס: שיחה טלפונית עם אלוף הפיקוד.
:17.00— 19.00 #פגישה בלישכת שר־הביטחון מורה
שרון לרמטכ״ל לבצע את כל ההכנות לכניסת צה״ל למערב־ביירות.
:23.30 #הרמטכ״ל מגיע לביירות. מפקד האוגדה עמוס
ירון מציג לפניו תוכנית לכיבוש מערב־ביירות.
:00.00 #שיחה טלפונית בין הרמטכ״ל בביירות
וראש־הממשלה, על הכניסה למערב־ביירות.

:16.00— 17.00 #בררו מהדרום לתל־אביב מקבל את
הידיעה על הפיצוץ במטה הפלאנגות.
:17.00— 19.00 #התייעצויות עם הרמטכ״ל, ראש המוסד,
ראש השב״כ וראש אמ״ן על ההשלכות של ההתנקשות.
:18.00— 19.00 #שיחה עם ראש־הממשלה.
:19.00— 20.00 #שיחה עם הרמטכ׳ל על הצורך בכניסה
למערב־ביירות. לפי עדותו של שרון, בניגוד לגירסת רל׳ש
הרמטכ׳׳ל, עדיין לא דובר בשיחה זאת על תפקידן של הפלאנגות.
:24.00 #שיחה טלפונית עם בגין. שרון מקבל אישור.

התנקשות

:17.00— 18.00 #מקבל
:בשיר ג׳מאייל.
:18.00— 12.00 אינו זוכר שיחה עם שרון.

:22.30— 23.30 £מקבל ידיעה מראש המוסד על מציאת
גופתו של בשיר ג׳מאייל.
:23.30— 00.00 #משוחח עם הרמטכ׳ל.
#אחרי חצות: משוחח עם שר־הבטחון, מאשר את הכניסה.

:00.30 #אלוף הפיקוד מקבל הוראה טלפונית מהרמטכ׳ל:
להיכנס למערב־ביירות במהירות האפשרית.
:1.00 ביחד עם סגנו, האלוף משה לוי, והרל׳ש זאב זכרץ

טס הרמט״ל למערב ביירות.
:2.15 #הצגת תוכנית הכניסה של צה׳ל למערב ביירות באחת
המיפקדות. הנוכחים: איתן, לוי, דרורי ועמוס ירון. הרמטכ״ל אומר:
,משימת הפלאנגות תהיה מחנות הפליטים״.
:3.30 #הרמטכ״ל נפגש עם מפקדי הפלאנגות במיפקדתם.
:8.00— 9.00 #פגישה עם שר־הביטחון בחפ״ק של האוגדה.
:12.00— 13.00 #פגישה עם שר־הביטחון במערב ביירות.

:5.00 #מגיע למערב־כיירות.
:8.30 #מגיע לחפ״ק (חוליית פיקוד קידמית) של מפקד
האוגדה. נותן הנחיות לרמטכ״ל ולאלוף הפיקוד.
:9.00 #משוחח עם ראש־הממשלד, שניהם מסכמים מה תהיה
הודעת דובר צה׳ל על הכניסה למערב־ביירות.
:10.00— 11.00 £פגישה עם מפקדי הפלאנגות במיפקדתם.
:11.00— 12.00 ביקור אבלים אצל פייר ג׳מאייל. שיחה עם

אמץ ג׳מאייל.
:12.00— 13.00 #פגישה עם הרמטכ׳׳ל.
:13.00 #חוזר לישראל בטיסה.
:18.00 שתי שיחות טלפוניות עם ראש־הממשלה.

:5.20 #מקבל ידיעה ממזכירו הצבאי, סגן־אלוף עזריאל נבו,
על סדרי הכוחות בכניסה למערב ביירות, ועל כך שאין התקלויות .״
#בערך ב־ :9.00 שיחה עם שחן הנמצא בחפ״ק בביירות.
מסכמים הודעת דובר צה״ל.
9במשך ודוס: שיחה עם השליח האמריקאי מוריס דרייפר.
נגץ אומר לו, :אנו סומכים על הפיקוד הצבאי של הפלאנגות,״׳.
#בערך בד :18.00 שתי שיחות־טלפון עם שר־הביטחון. שרון
מבטיח, :עד הערב נהיה בכל המקומות״.

:6.00 שיחת טלפון משו־הביטחון. שרץ מורה לרמסכ״ל

להפסיק את פעולת צה׳ל במערב ביירות. בגלל הלחצים
האמריקאיים״.
:19.30 #הרמטכ״ל משתתף בישיבת־הממשלה. מדבר שם על
.נקמה שלא ודתה כמותה״ ועל מה שהוא ראה, בעיניים של
הפלאנגות׳ כאשר דיבר אמץ ג׳מאייל על מות אחיו, בשיר.

:6 .0 0משוחח עם הרמטכ״ל. מורה לו להפסיק את פעולות

צה׳ל במערב״ביירות בגלל הלחצים האמריקאיים.
#בשעות הבוקר: שיחות טלפוניות עם סגן הרמטכ׳ל, משה
לד, ועם אלוף פיקוד הצפץ, אמיר דרורי.
:17.00— 18.00 #משוחח עם השליח האמריקאי מורים
דרייפר בלישכתו בתל־אביב. בדיוק בשעה שהפלאנגות נכנסים.
:19.30 #משתתף בישיבת הממשלה.

:19.30 #ישיבת־ממשלה. דברי השר דויד לוי גם. נחרתו
בזיכרונו״ וג ם.ל א עוררו תשומת־לב מיוחדת.״ רברי הרמטכ״ל על
.נקמה שלא היה כמוה׳ לא הדליקו.נורה אדומה״.

:5.30 #אלוף הפיקוד, אמיר דרורי, מטלפן אל רפאל איתן
בתל־עדשים. איתן מוסר לו שיגיע לביירות אחר־הצהריים.
:11.30 #הרמטכ״ל מקבל שיחת־טלפון מדרורי
לשדה־התעופה דוב בתל־אביב. דרורי מוסר לו שהוא. הפסיק״ את
פעולת הפלאנגות בגלל, תחושה לא טובה״.
:15.00 #הרמטכ״ל מגיע לביירות, ונפגש עם דרורי
בשדה־התעופה. דרורי מעיד שהם לא שוחחו על הטבח.
:15.30 #פגישת הרמטכ׳ל עם מפקדי הפלאנגות
במיפקדתם. נוכח גם המפקד שפיקד על הפעולה במחנות־הפליטים.
ירון אומר שרפול שיבח את הפלאנגות. זכרץ מכחיש. הפלאנגות
מתלוננים על לחצים אמריקאיים שייצאו מהמחנות. איתן מאשר להם
להמשיך עד לשבת בבוקר. הוא מאשר להם גם טרקטור לצרכיהם.
:20.30— 21.00 #מטלפן אל שר״הביטחון, אומר לו
שהפלאנגות. הגזימו״.

:11.30 0שיחה עם הרמטכ״ל בשדה־דוב. הנוכחים הם::
:אבי דודאי, עוזר השר, רל״ש הרמטכ״ל זאב זכרין, ורל״ש אמ״ן משה
;חברוני.
:12.15— 15.00 #פגישה בלישכת שר־החוץ בירושלים עם
השליח האמריקאי מוריס דרייפר.
:20.30— 21.00 #הרמטכ״ל מתקשר מביתו אל שרון, הנמצא 1 בביתו, מודיע לו שהפלאנגות -הגזימו״.
:21.50 מתקשר אליו קצין תורן מלישכתו, ומוסר לו

שצנחנים ישראליים נתקלו בכוחות של חדא־ך־׳גהרגו אחד מאנשיו.
:23.30 #רון בן־ישי מדווח לשרון. עלי כך שראו חיי-לי
פלאנגות. רוצחים, הורגים אזרחים בשאתילא״.

#בשעות הסוקר: על־פי עדותו של איתן שוחח הרמטכ״ל
בטלפון עם בגין. ראש־הממשלה.לא יכול לזכור״ ,שכן אין רישומים
על שיחות־טלפון בלישכתו.
:14.30 #שיחה אחרונה לפני כניסת חג ראש־השנה עם
המזכיר הצבאי בעניץ.שאינו נוגע למחנות־הפליטים,״ על־פי עדותו
של נבו.

:8.00 משוחח עם שרון, מודיע לו על התקרית עם

אנשי־חדאד ועל, הוצאת הפלאנגות״.
:9.00— 10.00 משוחח עם שרון, מספר לו על הפנייה של

ראש־הממשלה אליו, כדי לברר מה מתרחש בבית״החולים עזה.
:10.30 פונה לרל׳ש שלו, מורה לו לברר פניית בגץ בעניין

בית־החולים.
:12.00 מקבל שיחת־טלפץ משרץ, שמדווח לו על פניית

קמחי.
#לסנות״ערב: מקבל טלפון מבגץ. מבשר לבגץ שהפלאנגות
כבר הוצאו ממחנות־הפליטים.

:8.00 #שיחת־טלפון בין שרון ובין הרמטכ״ל על, הוצאת
הפלאנגות״.
:9.00 #שיחה נוספת עם הרמטכ״ל. איתן מדווח לו על
שיחתו עם ראש־הממשלה.
:11.00— 12.00 שיחת״טלפון ממנכ״ל מישרד־החוץ, דויד

קימחי, המוסר לו על מה שנמסר מדרייפר.
:12.00 £מדווח על מה ששמע לרמטכ׳ל.
:12.45 קצין תורן בלישכת השר מדווח לשרץ על אותן
ידיעות שהגיעו כבר מקימחי.
:13.00 #מטלפן לקימחי ומוסר לו: הופסקה פעולת
הפלאנגות. גירשנו הכוחות שבתוך המחנות״.
#אחר־כך: מנסה להתקשר אל ראש־הממשלה.
:18.00 #מורה להגיש לו דו״ח מפורט. מתי נכנסו
הפלאנגות, מה עשו, מתי יצאו״.

#בשעות הערב או הלילה של יום שישי מטלפן המישנה
למנכ״ל מישרד־החוץ, חנן בראון, אל המזכיר הצבאי של
ראש־הממשלה, סגן־אלוף עזריאל נבו. הוא מוסר לו על ידיעות
ששמע מן הממונה על השגרירות האמריקאית בתל־אביב אודות
המתרחש במחנות־מפליטים, ועל ידיעות הנוגעות לבית־החולים עזה
נבו מכחיש את קיום השיחה.
הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל איתן. ראש לישכתו, סגן־אלוף זאב
זכרין, ושר־הביטחון מעידים שבגין התקשר עם הרמטכ״ל ביום שבת
בבוקר. וביקש לברר מה מתרחש בבית החולים עזה. ראש־הלישכה
ביקש לברר זאת באג״ם מבצעים, וקיבל תשובה ב־ . 12.30 בגין
מכחיש קיום השיחה.

לתפילת

החג

בבית־הכנסת

הסמוך

:8.30 £הולך
לדירת־השרד שלו.
:13.30 #חוזר מבית־הכנסת לביתו.
#לפנות ערב: שומע בשידורי הבי־בי־טי על הטבח ועל
טנקים ישראליים, שהיו בסמוך למחנות.
#מיד אחר־כך: מתקשר לרמטכ״ל. איתן מבטיח לו. :אנחנו
הוצאנו אותם כבר מזמן; נתנו^להם הוראה לצאת. כל הדבר כבר מזמן
הופסק״.

במדינה תע חונ ט ה עו ל בננו ת

ך* התכתשות היתה קצרה
י י ושיגרתית. שיגעון פרס הת נפל
על יצחק רביו, יצחק רבין
התנפל על שימעץ פרם. כמו זוג
של מוקיונים זקנים, שכבר הופיעו
באותו מערכון אלף פעמים, עשו
השניים את שלהם, זרקו בוץ איש
בפני רעהו וירדו מן הבמה.

אכל זה הספיק כדי להעכיר
זעזוע של חרדה ככל
רחכי המערך. כי זה הזכיר
לכל: האויבים הגדולים כיותר
של המערך כשעה זו
הם מגהיגיו

עם שיגור תישעת מכתבי האת ראה
של הוועדה לחקירת זוועות
ביירות (ראה עמודים 6־ )7נדלקו
האורות בכל המערכת הפוליטית
במדינה. כל המיפלגות יודעות עתה
כי בעוד זמן קצר עשוי/עלול ל התרחש
מאורע, אשר ישנה את
המצב הפוליטי מעיקרו. יתכן כי
ייווצר מצב ששוב לא יותיר למנ חם
בגין אפשרות אלא. ללכת ל נשיא״
ולהגיש את התפטרותו. יכול
להיווצר מצב שבו יימנע משר אחד
או שניים מלהמשיך בכהונתם. ה קואליציה
יכולה להתפוצץ. יכולה
להיווצר ההזדמנות להקמת קואלי ציה
חדשה, בהנהגת המערך.
ודווקא במצב זה התגלה שוב
לעיני כל כי שום דבר לא השתנה
במערך. ראשיו שונאים זה את
זה, ומוכנים לחתוך איש את גרון
רעהו. הנהגת ההסתדרות התגלתה
במערומיה בפרשת אל־ על. מבחי נה
אידיאולוגית לא שכחה ולא
למדה מיפלגת העבודה דבר מאז
שהודחה מהשילטון.
עסקני מיפלגודהעבודה רוצים
בדברים רבים, אך מעל לכל הם
רוצים בשילטון. עתה, כשריח ה-
שילטון עולה בנחיריהם, כמו ריח
האורווה בנחיריו של סוס עייף,
מעורר הזוג פרנדרביז שאט־נפש
בלב רבים מהם.

אילו נערכו בחירות, אין שום
סיכוי כי המערך, בראשות פרס,
ינצח את הליכוד, בראשות בגין.
במידה של הגזמה אמר השבוע,
במרירות-מה, עסקן של המערך:

ראש־רשימה שיש לו היכולת לש נות
באופן יסודי את דפוסי ההצ בעה.

גוכרת
והולכת כמערך ההכרה
כי יש רק איש אחד

ב מי פלג ת־ ה ע בוד הגובות
ההכרה: פוס ורביו צריכים ללכת

כל זה נכון גם כתקופת־הכיניים
של שנה עד שלוש
שנים, עד לכחירות, אם המערך
יגיע לשילטון כלי
כחירות, כראש קואליציה
חדשה עם הדתיים.

האופטימיסטים במערך מדמיינים
לעצמם ממשלה, שתאחד את כל
מיפלגת־העבודה. היא עשוייה ל היראות

#יצחק נכון, ראש־הממשלה.
• .שימעץ פרס, שר־החוץ.
• 1יצחק רכץ, שר־הביטחון.
• 1אכא אכן, שר־החינוך או
ההסברה.
• יעקכ לווינסון, שר־האוצר
— אם ירצה בכך. אחרת יצטרך
התפקיד להימסר בידי חיים בר-
לב או גד יעקובי, שאינם מלהיבים.
פרישת
נפץ ממישכן הנשיא, ב אביב
הקרוב, פותחת אפשרויות
נוספות. היא יכולה לפתור גם את
הבעיות של המפד״ל, ולהגדיל את
תיאבונה להתחבר מחדש עם ה מערך.

ש־הממ שדה

כי כמיקרה זה ניתן למסור
ליוסן! כורג את !מישרת־הנשיא,
כך שזכולון המר
יתפוס את המקום כמישרד־הפנים
וגם יהודה כך מאיר
יוכל לתפוס, סוף־סוף, את
מקומו ליד שולחן־הממשלה.

״הם נמאסו:׳׳ אסר השכחן
עסקן כינוגי, עלום*שם, כשיחה
פרטית .״אם מישהו
יכול דהציד את כגץ ושרון,
הרי זה פרס ורכין, כל אחד
מהם לחוד ושניהם כיחד.״
גם לולא ההתכתשות, היתה אי שיותו
של פרס מעוררת ספקות
גדולים. עסקני המיפלגה מעריכים
את ההתמדה והחריצות שלו, ורבים
מוכנים להגיד עליו דברים טובים.
אך גם אלה אומרים, בשיחות פר טיות
:״האיש פשוט אינו יכול
! להוביל אותנו לניצחון. המוני יש ראל
השניה שונאים אותו, והמוני
ישראל הראשונה אינם מאמינים
לו. אולי זה לא צודק. אבל זה
כך. וכיום חשוב יותר להציל את
המדינה מבגין ושרון מאשר לשחק
בצדק.״

ני תו ח
שר־ ה חוץ ושו־־הביטחון

ג בי רסרס•
רביו
ף} עטים מאמינים כי תיתכן
— י מערכת בחירות בקרוב. אפי לו
ירצה בכך בגין, אם תיפול
ממשלודהליכוד בעיקבות מסקנות
ועדת־החקירה, אין הדבר אפשרי.
כי רק הכנסת יכולה לפזר את ה כנסת
— ומדוע יצביעו חבריה ל מען
דבר שיהווה את חיסול הקא-
ריירה של רובם?
הרוב הגדול של חברי־הכנסת
שייכים למיפלגות שאין להן כל
סיכוי לעלות בבחירות. אם היה
ספק בעניין זה, בא השבוע זבולון
המר, איש־המפתח בסיפלגת-המפ-
תח בסוגיה זו, וסילק אותם.

המסד ׳׳ל אינה רוצה ככחי־רות.
ואם המפד״ל אינה
השה, לא תהיינה כחירות.
מין רדכ.

• 1הוא נציג מובהק ומכובד של
עדות־המיזרח, ומקובל גם על ה בוחרים
הערביים.
!• הוא יוכל לפשר בין ראשי ד-,
מיפלגה ולהרכיב ממשלה שכולם
יהיו מוכנים לשרת בה.
• 1במאבק בין יונים וניצים
ובין דתיים וחילוניים הוא מקובל
על כל הצדדים.
לדעת רבים, נבון הוא היחיד ה מסוגל
להתמודד עם בגין בבחי רות׳
ולנגוס בקהל הבוחרים ה מסורתי
של הליכוד בישראל ה שניה.
נגיסה כזאת היא חיונית, אם
רוצה המערך לנצח. אם יפרוש
בגין, ובראש הליכוד תעמוד אי שיות
אחרת, יהיה לנבץ יתרץ בו לט.

שר־החיווד
״בגין
יזכה ב 15-מנדאטים נוספים.
10 מנדאטים בגלל סבה הפלסטי נים,
וחמישה מגדאטים בגלל סגי רת
אל־ על.״
בהתמודדות בגידפרס ינצח בגין.
כך גם בהתמודדות בגין־רבין. ב התמודדות
שמיר-פרס המצב אינו
ברור. אך ברור כי למערך דרוש

שר־ ה אוצר
כזה: יצחק
ה סדינה.

מעלות

נכון,
נשיא אלקטוראליות
יש רבות:

#הוא איש חדש לגמרי, וירענן
את תדמית המערך בעיני הציבור.
#הוא מקובל על הבריות, ואין
לו אויבים.

^ לזח הגיוני מאוד. אלא שה ״
פוליטיקה אינה עניין של
הגיון. היא עניין של כוח.
שימעץ פרס אמר השבוע שהוא
מוכן למסור את מקומו לנבון, אם
זה ירצה בכך. אך רבים התרשמו
שהדברים נאמרו מן השפה.ולחוץ.
לפרס יש עדיין אחיזה איתנה ב-
אנשי־המנגנון במיפלגת״העבודה,
ויהיה קשה מאוד להזיזו — גם
אם רובם הגדול של חברי המיפל-
גה מבינים שהדבר דרוש להצלתה
— ולדעתם, גם להצלת המדינה.
יש עוד בעייה: יצחק נבון אינו
פוליטיקאי לוחם. בעבר רמז לא
פעם שיקבל את המינוי רק אם
המיפלגה כולה תתאחד ותציע לו
את הכהונה. ובחיים המדיניים, רק
לעיתים רחוקות מאוד מוגש השיל-
טון על מגש, ללא מאבק אכזרי
ועכור.
יש ידידים של פרס, המייעצים
לו לבצע את הניתוח בעצמו, וב יוזמתו.
לדעתם, אם ייכשל פרס
בחודשיים הקרובים בניצול המצב
כדי להחזיר את מיפלגתו לשיל-
טון, יהיה זה כישלון אחד יותר
מדי. במיפלגה תקום אז תנועה
ספונטנית כדי להדיח אותו יחד
עם יצחק רביו, כך שיצחק נבון
יעמוד בראש הרשימה בבחירות ה באות.

כן, מדוע לא לכצע
את הניתוח סייד?

כישראל שולטים האזרחים.
כך זה כתיאוריה. אך
האם זה עדיין נכון
למעשה?
כאילו באקראי, נודעה לציבור
הישראלי השבוע עובדה מזעז עת:
ראשי המימסד הצבאי מש תתפים
בישיבות הממשלה, מש מיעים
את דיעותיהם על בעיות
מדיניות, מנהלים תעמולה לעמ דות
לאומניות קיצוניות ומטילים
את חתיתם על השרים.
אילו נודע דבר כזה על רפד
גליקת־בננות מרכז־אמריקאית, לא
היה הדבר מפליא איש. שם נולד
המושג ״חונטה מועצה״ של
קצינים, השולטת במדינה במי שרין
או בעקיפין, באמצעות מ־משלת־בובות
אזרחית.
כאשר החל יאסר ערפאת לדבר
על ״החונטה הצבאית הישראלית״
הרגיז הדבר כל אדם בישראל.
עתר• מסתבר כי המושג אינו כה
רחוק מן המציאות כפי שנדמה.
כישלון צבאי חרוץ. הדבר
התגלה כאשר התכנסה הממשלה
השבוע, בראשותו של מנחם בגץ
עצמו, כדי לדון בפרטי המשא-
והמתן עם ממשלת־לבנץ, המסר בת
לנהוג כממשלת־בובות מטעם
ישראל, למרות שנשיא־לבנץ נבחר
בעזרת הכידונים של צה״ל.
בישיבה נכחו הרמטכ״ל, רפאל
איתן, ויועץ שר־הביטחץ, האלוף
(בשרות פעיל) אברהם טמיר. ה שניים
השתתפו בדיון, לא רק
כדי לחוות דעה על עניינים צב איים,
אלא כדי להטיף לשרים,
להאשים אותם במרומז במורך־לב
ולנהל תעמולה למען ג״שותיהם
של אריאל שרון ויצחק שמיר.
איתן הוא חסיד גוש־אמונים,
ודיעותיו תואמות את מצע מים-
הוא עתה
לגת־התחייה. טמיר
מלחך־פינכה של שרון, כפי שהיה
קודם לכן מלחך־פינכתו של עזר
וייצמן.
השניים הציגו אידיאולוגיה של מה.
ישראל, כך טען הרמטכ״׳ל,
ניצחה עד כה בכל המילחמות, אך
הפוליטיקאים הפסידו תמיד את
פירות־המילחמות במשא־ומתן ה מדיני.
עכשיו יש לנקוט עמדה
קשוחה ביותר, כדי שלא לאבד
את ״סירות״ מילחמת־הלבנץ.
היתה זאת, כבדרך אגב, הכנה
לאליבי של איתן. הוא מתעלם
מן העובדה שמילחמת־הלבנון היתה
כישלץ צבאי חרוץ, שהוא אחראי
לו אישית, ומבקש מראש להטיל
את האחריות לתוצאות על הפו ליטיקאים.
זהו הסיפור הישן של
״:תקיעת הסכין בגב.״
רוח רפאים. מנחם בגין לא
היסה את הקצינים ולא הפסיקם.
אולם השרים האחרים זעמו. אך
הסתיימה הישיבה, מיהרו לגלות
את השערוריה לעיתונאים.
ואז התגלה כי אין זה כלל מי קרה
חריג או חדשני. מזה־ חודשים
רבים זהו הנוהג בממשלה:
ראשי הצבא משתתפים בישיבו תיה,
עושים בה כבתוך שלהם,
מחווים את דעתם על כל נושא
שבעולם.
בוועדת־החקירה לטבח הפליטים
התגלתה תעלומה, שחברי־הוועדה
חוזרים אליה שוב ושוב: האם
השתתף ראש אמ״ן בישיבה מסו־יימת
של הממשלה? מתי נכנס
לישיבה? מתי יצא ממנה?
הסתבר כי אין על כך רישום
כלשהו, וכי אף אחד מארבעת
השרים שנחקרו, והקצינים האח רים
שנכחו אף הם, אינו יכול
להשיב על השאלה. הקצין נכנם
ויצא כרוח־רפאים, כמי שמבקר
בבית-קפה.
ישראל אינה רפובליקת-בננות.
אך נראה שהיא מתקרבת למצב
זה במהירות רבה.
העולם הזה 2361

נגד עובדי..אל־על״ הופעל! אותן השיטות
במו נגד ..המחבלים,־ בלבנון -והתוצאות תהיינה דומות

הפראוגוח הנרנריות

^ ש דמיון רב בין
הגליל״ ובין מיבצע
אנשים בני אותו הסוג
חמות אלד .,אנשים בעלי

מיבצע ״שלום
״שלום אל־ על״.
ערכו שתי מיל־מנטליות
שווה.

חוששני שגם התוצאות תהיינה
דומות.

** ילחמת־ הלכנו; החלה, למעשה.
יי ברגע שאריאל שרון התמנה לתפ קיד
שר־הביטחון.
אפשר לומר: מי שמסר את מישרד־הביטחון
בידי שרון, נתן בכך את האות
להכנת המילחמה. היא לא היתה אפשרית
בימי עזר וייצמן.
מילחמת־התעופה החלה ברגע שנחמן
פרל התמנה לתפקיד יו״ר מועצת־המנה־לים
של אל־על. היא לא היתד. אפשרית
בימי ממה שביט.

מאות מיליונים ביד חשובים יותר מאשר
שבת־קודש באוויר.
אם כן, מהי הסיבה האמיתית?

בורגי כי הכוונה האמיתית היתד,
מלכתחילה להעביר את החברה לידי
אנשי־החסות של הליכוד.

הפלאנגיסטים הכלכליים•

מבחינה כלכלית, זהו אובייקט עצום. ה־קומיסיון
הסמוי הכרוך בעיסקה כזאת מגיע
למיליארדים. חמש מערכות־בחירות של ה ליכוד
יעלו פחות.
הג׳ובים שניתן לחלקם לאנ״ש בחברה

והשבירה הראשונה נערכו על־ידי ממשלת־הליכוד
בקדנציה השניה שלה. בתקו־פת־הכהונה
הראשונה היא עדיין לא העזה.
המצע האמיתי של הליכוד נשאר קבור
במגירות. הביטחון העצמי הדרוש.להגשמת
מטרותיו האמיתיות בא לו רק אחרי ש נבחר
בשנית.

אל על ציפצפו על דעת־הקהל, ולא דאגו
להסביר את עצמם. החברה, לעומת זאת,
שיחדה שנים עיתונאים ללא־ספור בכרטי-
סי־חינם ובטיסות־עינוגים לכל פינות-תבל.

התוצאה: גם אילו רצתה ההסתדרות להי לחם,
היתד, נתקלת בקשיים רבים. לציבור-
העובדים אין חשק לשבות למען ״המיליר
נרים של אל על״ .הוועדים הגדולים אינם
נוקפים אצבע.

״מינהל אזרחי״ בגדה• סיסשל
צכאי בצידון .״איזור מישטרתי״
מסד בן־גוריון.

עובדי ״אל עד״ דומים עתה לחטיבה
שנואה בחזית, שאף אחד
ממפקדי החטיבות השכנות אינו
מוכן לחוש לעזרתה בשעת צרה.

^ די לבצע מיבצעים מסוג זה, יש
^ קודם כל ליצור אקלים רוחני מתאים.

כדברי מרכוס אנתוניוס: הוא
לא כא להלל את ״אל על״ ,אלא
לקבור אותה•

למן הרגע של התמנותו, החלה הספירה־לאחור.
כל הסימנים מעידים על כך שפרל,
שולחיו ושליחיו חתרו מאותו רגע, בהתמדה
ובעיקביות, אל יעד אחד: סגירת ה חברה.
ההתמדה
של שרון השתלמה. הוא הגיע
לביירות.

ההתמדה של פרל השתלמה גם
היא• הוא הגיע לחיסול ״אל על״.
ף שני המיקרים השאלה היא: מדוע ז
• י • ברור לפדי מדוע פתח שרון במילחמת־הלבנון.
הוא עצמו ומקורביו הכריזו על
כך לא פעם, בפורומים שונים. בראש ורא שונה
רצה להרוס את אש״ף, כדי לאפשר
לישראל לבלוע בנחת את הגדה והרצועה.
כמטרות נילוות רצה להקים בלבנון ספר
שלת־חסות ישראלית ולסלק משם את הסו רים.
המטרה
המוצהרת — 40 הקילומטרים המ פורסמים
— לא נועדה אלה לשטות בכסילים
ולאפשר למיפלגת־העבודה לתמוך במילח־מה.

לגבי
חיסול ״אל על״ ,הסיכה
כרודה פחות.

העילה השיגרתית מצביעה על הפסדי אל־על.
כך־וכך מיליוני דולארים בשנה. אי-
.אפשר לעמוד בזה. לממשלה אין כסף.
האמנם?

המישטרה בנמל־התעופה בן־גוריון:

כל פיהוק וכל שיהוק של רכנו
אברהם שפירא עולה למדינת־ישר־אל
יותר.

חדשה די בהם כדי להשביע את המיפלגה
הרעבה ביותר.
מבחינה זו, אין הבדל גדול בין העברת
השלל לידי מיליונרים פרטיים או לידי ״חב רה
לאומית״ חדשה.

כוודאי שלא. את העילה הזאת
אפשר לגנוז בו כמקום.

כמטרה נלווית, הנחית מיבצע זה מהלו מה
ניצחת על ההסתדרות ועל ציבור־העובדים.
כשם שלבנון היתה תקדים ואז הרה
לסוריה ולירדן, ואולי גם לעיראק ול־ארצותיה,מיפרץ,
כן מהווה אל על תקדים
למאות מיפעלים אחרים — החל בחברת
החשמל וכלה במחלבות המאוחדות.
החזית נפרצה. שום הישג של העובדים ב דורות
האחרונים שוב אינו בטוח. אפשר
לבצע תחבולה זו בכל מקום, בכל שעה. כל
עובד יוכל למצוא את עצמו מחר כשהוא
תלוי באוויר, מבלי שאף כספי הפיצויים
והפנסיה שלו יהיו בטוחים.

מאות מיליונים נשפכים אל תוך הבור־ללא־תחתית
של הישיבות, ועוברים משם
לכיסים ציבוריים ופרטיים אלמוניים. מי ליארדים
נשפכים אל תוך הביצה העכורה
של ההתנחלויות בשטחים הכבושים, וב בוא
היום יהיה צורך להוסיף עליהם את
כספי הפיצויים למפונים.
האם לממשלה זו איכפת שהמוביל הלאו מי
מפסיד כמה מיליונים, בדומה לחברות-
התעופה האחרות בעולם?
אומרים — זה עניין השבת. אי-אפשר לב צע
את ההסכם. אז כדי להציל את הקוא ליציה
החליטו בגין ושות׳ לחסל את אל־על
כליל, והטילו את המשימה הקדושה
על רוויזיוניסט ותיק ונאמו.׳

התינוק נשפך יחד עם המים
המלוכלכים של הקואליציה.

אין זו סברה אמינה. נכון, היו בעיות
לגבי ההסכם על השבתת אל על בשבתות.
אז מה? כל סיכסוך עם אגודת־ישראל
נפתר, בסופו של דבר, בכסף. גדולי־התורה
הם אנשים חכמים, והם יודעים שעוד כמה

כאשר נכסים כבירים כאלה
עובדים סיד ליד, מישהם ירוויחו
הרבה־הרבה.

״יא, כרעכען הסיסמה הישנה
שד זאב ז׳בומינסקי —
התגשמה כ״אל על״• השינאה הישנה
של הרוויזיוניזם ל״סעמד
הפועלים המאורגן״ נחלה כאן את
ניצחונה הגדול הראשון.
ועוד דמיון מעניין: המילחמה הראשונה

מימשל צבאי ומינהל אזרחי

יש לבצע מיבצע של דמוניזציה
— הפיכת האוייב לחבורה של
שדים וזדים. יש לשלול ממנו את
דמותו האנושית. יש לכוון אליו
את מצבורי השינאה והזעם, המחפשים
להם פורקן.
הפלסטינים הפכו ״מחבלים״ .צברה ושא*
תילה הפכו ״מחנות מחבלים״ .שיש ״לטהר״
אותם בעזרת הפלאנגיסטים.
נגד עובדי אל על (להבדיל) מתנהלת מזה
שנים מערכה מאסיווית של השנאה. הם
מיליונרים. הם נצלנים. הם שובתים כל
שני וחמישי. הם מתעללים בנוסעים. הם
הורסי אל על, הורסי המשק. הורסי המדי נה.
מחבלים.
הפלסטינים עזרו לא מעט לדמוניזציה של
עצמם. הם ביצעו בעבר כמה מעשי־זוועה,
והרבה מעשי־שטות. קל היה לעורר נגדם
שינאה תהומית.
עובדי אל על עשו כמיטב יכולתם נדי
להשניא את עצמם על הציבור. הסיפורים
על משכורות הטייסים עוררו קינאה נוראה.
הטייס המקיים במשכורתו את אשתו, את
פילגשו ואת המאהבת שלו בשלוש וילות
שונות כבר הפך דמות בפולקלור הלאומי.
סיספר השביתות באל על אינו עולה על
מיספר השביתות בחברות־תעופה מסויימות
אחרות. אך היתד, בהן הפרזה רבה. עובדי

אץ הם מכינים שעט היפרץ החזית,
נדונים גם הם להשמדה.
* 4שהוכשרה הקרקע, היתד, דרושה
י ל הפרובוקציה המתאימה כדי לפתוח ב־מילחמה.
במילחמת־ד,לבנון
היה הרצף כך: קבוצה
טרוריסטית אנטי־אש״פית התנקשה ברגע ה מתאים
בשגריר הישראלי בלונדון. שרון,
שהשיג שבוע לפני כן מהאמריקאים את
האישור למילחמה, השיב בהפצצה הרצח נית
ביותר שהונחתה אי-פעם על ביירות —
יותר מ־ 500 איש, אשה וילד נהרגו ביום ה שישי
השחור. כוחות־אש״ף הגיבו בהפגזה
חלושה על צפון הגליל. מיספר הקורבנות :
( 1אחד).

אכל זה הספיק• הטנקים שעטו
קדימה.
במלחמת־אל־על החליטו הכלכלים, בשל
סיכסוך של מה־בכך, לנקום סנקציה של מה־בכך:
להפסיק זמנית את מכירת המשקאות
הפטורים־ממכס במטוסים. זה הספיק לפדל,
שהשיג קודם לכן מהממשלה את האישור
למילחמה. הוא השבית את החברה.

מכונת־החיסול זינקה קדימה.

יתכן שמישהו באש״ף אומר לעצמו כיום :
(המשך בעמוד )59

; 7 1א ו 1ואן 1 1־ר

ו ₪ןיא1 4 |,

ו״נ^ה נודד/״
הזמנה אישית

לסיור באתרי הבניה
ובשבתות הוילות
המתוכננות שלנו
בשומרון

שומרון לא עובר כמעט ליד כפרים ערביים,
רק דרך כפר־קאסם, וגם לזה עושים כביש
עוקף.״
מחכים עוד רבע שעה ויוצאים לדרך,
בשיירה. קובעים להיפגש ליד אלקנה. נוס עים
דרך פתח־תיקחד ..ומשם פיזרחה, ב
כביש־חוצה־שומרון.
הכביש
עובר בפרברי כפר־קאסם. מימין,
על הכביש, בכניסה לכפר, האנדרטה של
טבוחי . 1956 איש אינו שם לב אליה.
דוהרים הלאה. כפר ערבי זה משהו שצריך
לעבור מהר.

יהיה שום צורך לעבור באיזור הכפרים
הערביים.״
ממשיכים לאלקנה ג׳ ולמעלה־יונתן.
כפרים ערביים פזורים סביב. מטעי־זיתים.
הערבים עסוקים עכשיו במסיק הזיתים.
מסתכלים לעבר שיירת־המכוניות בחש דנות.
הילדים הקטנים מנפנפים לשלום.
ממשיכים בכביש־חוצה-שומרון. על ה כביש
שרידי כתובות מתקופה לא־רחוקה,
שאולי נשכחה קצת , :גם ימית על המפה,״
,לעצור את הנסיגה מסיני״ .כאן, בגדה,
הן מקבלות פיתאום משמעות נוספת.

ייערך בשבת 27.11.82
* 4יבצע יי׳הוד הגדה המערבית מתקדם
•*בקצב מואץ. מדי כמה ימים יוצאות
חבורות של מתנחלים פוטנציאליים לגדה,
כדי להיווכח שאפשר לצבור שם רכוש
בחצי המחיר. המניע אינו אידיאולוגי —
אלא כספי.
ענת סרגוסטי, כתבת־־צלמת העולם הזה,
התחזתה כאחת המתנתלות־בכוח והצטרפה
לפסע כזה.

בי טו ח
גגד שלו ס

מדווחת ענת סרגופטי:

מודעה קטנה בעיתון, :הזמנה אישית
לסיור באתרי־הבנייה ובשכונות־הווילות
המתוכננות שלנו בשומרון׳.
שבת 8.30 ,בבוקר, רחבת היכל התרבות.
אנשים באים טיפות־טיפות. מכל המינים.
צעירים ומבוגרים, במכוניות חדישות וב־ישנות,
בג׳ינסים ובנעלי־עקב, עם ובלי
ילדים. שום מכנה משותף, המעמד הבינוני.
אהרון פיק, ראש מידרשת תקוע (,יהודה
ושומרון״) ,ניגש אל האנשים .״למישהו
יש נשקן״ הוא שואל בטון צבאי. לאיש
אין. כולם שולחים לעברו מבטים מבוהלים.
הוא מרגיש שהתחיל לא טוב, וממהר
להרגיע, :האמת היא ששקט שם. דיברתי
הבוקר עם המימשל הצבאי. כביש־חוצה־

בי תבגדה: חצי חי 1
חברות המוכרות אדמות בגדה מכתות את הרוכשים בתנאים שקשה
לעמוד בפניהם. מחיר הקרקע, שגודלה כ־ 600 מטר מרובע, הוא בין 5,500
ל־ 6,500 דולר (לא כולל מ.ע.מ ,).לפי חברת ״רכסים״ ,המוכרת אדמות באלקנה
ג /נריח ומעלה״יונתן.
פיתוח התשתית יעלה גם הוא כ״ 6,000 דולר. זה יבוצע בתשלומים במשך
15—12 חודש מיום הגרלת המיגרשים, וכולל כבישים, מים, ביוב, חשמל,
צנרת טלוויזיה וטלפון תת-קרקעיים.
תשלום לכיסוי ״צוות הק מ ה״ ,שהוא מעין ועדה ק רו א ה של היישוב,
והמטפל בכל העניינים הציבוריים (בתי״ספר, מועדונים, ב תי־כנס ת וכו׳) יעלה
1,000*5דולר.

לפי החישובים שלחם, יגיע מחיר המכסימום לבנייה לכ־ 325 דולר למטר
קך ונע בנייה. כלומר: מחיר מיגרש בן דונאם אחד ( 600 מטר מרובע נשו)
ך מע״מ +פיתוח ובניית וילה בת 150 מטר מרובע יסתכמו בכ״ 65,000 דולר.
השוואה קטנה מראה כי מחיר דירה ממוצעת בתל״אביב מגיע לסכום
כפול מזח, ואף יותר. כל הרוכש קרקע באיזורים אלה נכנס באופן אוטומטי
לרשימת הזכאים של המישרדים הממשלתיים, דבר המעניק לו זכות להלוואות
שונות. כגון: משכנתא בסך 275 אלף שקל, הלוואה משלימה של 250־400
אלף שקל לעשר שנים, צמודה, בריבית נמוכה של 5־ 7אחוזים.
ההסתדרות הציונית משקיעה גם היא כספים רבים בפיתוח התנחלויות
כאלה בגדה. מישרד״חתיקשורת מספק טלפונים למתנחלים כמעט באופן
אוטומאטי.
התנאים הם כמעט בלתי״מוגבלים: ניתן להגדיל את שטח המיגרשים,
ניתן לחחליף מיגרשים שהוגדלו, ניתן לבטל את הרכישה, ניתן לקנות ולמכור
מייד את הזכות לאחר, בכל מחיר.
התנאי היחידי המחייב הוא בניית הבית תוך שנתיים מיום שתינתן לקונה
האפשרות לעלות על החלקה להתחלת הבנייה.
בתנאים כאלה באמת קשה שלא להתפתות.

אלקנה. קבוצת מיבנים טרומיים, שער־ברזל
גדול, בודקה של שמירה בצידו,
שומר עם נשק. מסביב גדרות־ביטחון
בכמה שורות ותאודת־לילה מיוחדת. מיב־צר.
ממול:
שכונת־הווילות החדשה הנבנית.
כמה עשרות מכוניות נוסעים לשערי-
תיקווה, כמה קילומטרים מערבית לאלקנה.
שטח שכבר נמכר. וילות בשלבים שונים
של בנייה.
עוצרים ומתאספים. מחלקים מפות של
השטח ופרוספקטים שונים: מחירים, תנאי-
רכישה.
יערי רוזן, מהנדס חברת רכסים, אחד
המנהלים, מציב כמה מפות על צלע ההר,
מחזיק מיקרופון ביד ומסביר את מיבנה
השטח ומטרות ההתיישבות.
,חברת רכסים היא חברה פרטית,״ הוא
מתחיל ,״אולם המטרה שלנו היא קודם
כל ציונות, בלי מרכאות. אנחנו רוצים
להעלות על הקרקע ישובים יהודיים באיזור
יהודה ושומרון, וכמה שיותר מהר.״
אנשים מעיינים בדפי־המידע מגידיהם.
אלה מבטיחים מכל טוב. בניית וילה
בשיטת, בנ ה ביתך,״ על אדמה פרטית,
במחיר של דירה ממוצעת בתל-אביב.
מחיר הבית כולל הקרקע, כולל המיסים,
יגיע ל 65-אלף דולר, מבטיחים בפרוספקט.
,מישפחות רבות קנו והצטרפו לפרו ייקט,״
ממשיך רוזן לפתות, .יש כאן נוף
נפלא, שפלת-החוף מונחת לפניכם כמו על
כף היד. המרחק לתל־אביב לא גדול,
ובקרוב תיגמר סלילת הכביש, כך שלא

ף לגיעים למעלה־ יונתן. מחנים את
י• המכוניות ומתחילים לטפס למעלה.
גיבעה סלעית. פרחים של חורף כבר
פורחים: סיתווניות, נרקיסים, רקפות בין
הסלעים. מטפסים במעלה הגיבעה, מדל גים
על טראסות של אבן. גדרות שבנו
ערבים, פעם, כשהשטח היה שלהם, והם
עיבדו אותו. הכל מחולק לחלקות.
מגיעים לראש הגיבעה. מצפון כפר ערבי,
על גיבעה אחרת. מטעי־זיתים מקיפים אותו.
איש אינו יודע את שמו, ולאיש גם לא
איכפת. מדרום ישוב יהודי. שוב: בתים
טרומיים, גדרות־ביטחון ותאורת־לילה .״זהו
הישוב ברקן,״ מסביר רוזן, ,ופה יש איזור־תעשייה
גדול של כל הישובים בסביבה.״
״מכאן יעבור כביש שיחבר את אלקנה
ג׳ עם נריה,״ מצביע רוזן לכיוון הכפר
הערבי .״אנחנו רק מחכים לצו-הפקעה.
חוסיין לימד את הערבים שכביש יכול
לעבור גם בתוך שטחים חקלאיים פרטיים,
ואנחנו משתמשים בחוק הירדני הזה.״
מישהו שואל בתמימות אם קניית ה אדמות
נרשמת בטאבו. כולם מבינים שיש
בעייה ברכישת אדמות ערביות בגדה.
רוזן מסביר, שלחלק גדול מהאדמות אין
בכלל רישום בטאבו, ובכל מיקרה — אם
לא יהיה רישום כזה, תהיה חכירה לאלף
שנים.
ובקשר לבעיות פוליטיות, ממשיך רוזן,
הם לא מתעסקים בזה, אבל יש חברת-
ביטוח ממשלתית המבטחת אדמות נגד
סיכונים מדיניים.
בשלב זה נגמר הסיור של חברת רכסים,
ומכאן ממשיכים בסיור־תיירות באיזור, עם
אהרון פיק.
פיק אוחז את המיקרופון בידיו ואומר:
״את השומרון צריך למלא בישובים יהו דיים.
מיזרחית לקו הירוק ז״ל,״ הוא מחייך
ומסביר :״זיכרונו לקללה. ישנה רצועה
ערבית ובה שלוש־מאות אלף ערבים, ואת
זה צריך לאזן.״
ואל האתר הבא — אריאל. עיירה יהד
דית בגדה המערבית ,״עיר בשומרון״.
חלק מהאנשים פרשו בשלב זה וחזרו
לתל-אביב, לעשות חישובים ולספר לחברים
כמה כדאי לקנות אדמה בגדה. שם יש
איכות־חיים.

ן* שעה שמשתתפי סיור אתרי־זד
• י ווילות היו כבר בדרכם לטיול דד
מודרך בנופי הגדה המערבית, התקיימו
בשבת במקומות שונים באיזור שלוש
הפגנות של שלום עכשיו, נגד ההתנח לויות.
בעוד
ענת סרגוסטי יצאה לסיור ה מודרך
של רוכשי הווילות, הצטרפו כתב
העולם הזה, בן־ציון ציטרין, וצלם ה מהפגנות
מערכת
ציון צפריר לאחת
שלום עכשיו שיצאה מתל״אביב וחדרה
עד למרכז אריאל. בסופה הוציאו מתנח לים
את האוויר מגלגלי הרכב של ה צלם.

בזמן ערכו אנשי שלום עכשיו
הפגנות נוספות בחברון ובהתנחלות שבי־שומרון.
העילה להפגנות — הסכנה ש־בחיזוקן
וגידולן של ההתנחלויות היהודיות
בגדה.

ףמעח לוז/
מלחמה גצחיו!

מדווח כן־־ציון ציטרין:
האזרחית אריאל
תושבי ההתנחלות
נדהמו .״צריך לעצור אותם ! הזעיקו
חברים לעזרה!״ קראו ראשוני המתנח לים,
שהגיעו לשער הישוב. הם לא יכלו
לעצור את זרם מאות חברי תנועת שלום
עכשיו ואוהדיה, שפלשו להתנחלות הג־דולה.
אנשי
שלום עכשיו עלו לאריאל ב אחר־הצהריים
המאוחרות. כבר שעות החל מחשיד כששיירה של שלושה או טובוסים
וכלי-רכב פרטיים התקדמה ל מקום.
רכב של מישמר־הגבול, שחנה
בצמוד למקום העצרת, חסם את דרכם
של המפגינים סמוך לכניסה לאריאל. ב עוד
ראשי המפגינים דורשים לברר מדוע
לא ינתן להם להמשיך, ירדו המפגינים
מהאוטובוסים והתחילו לצעוד ברגל ל ישוב.
המתנחלים
היו מופתעים. היה להם מי דע
מוקדם שהמפגינים מתכוונים להגיע
אליהם, אך ככל שהשמש פנתה לכיוון
מערב, הם היו בטוחים שהדבר לא ית רחש.
אך אנשי שלום עכשיו לא נרתעו
מהחשיבה. הם נכנסו להתנחלות כדי ל חלק
לתושבים כרוזים, המזהירים מפני
קיום התנחלויות יהודיות בגדה.

גבול
מ א חו רי ך!
ך* מתנחלים התמקמו במרכז הדרך
י י הראשית המקיפה את הישוב. למקום
הגיעו שוטרים ממי׳שטדת קלקיליה, אנ שי
מישמר־הגבול וחיילים. מפקד־הכוח,
קצין בדרגת סגן, הודיע שהוכרז על
השטח כעל אזור צבאי סגור, ודרש מ המפגינים
לצאת מחוץ לגדרות הישוב.
בחשיבה מוחלטת, שרק אורות פנסי
כלי־הרכב הצבאיים מאירים סביב, הת חילו
המפגינים לקרוא :״ישראל־פלסטין,
שתי מדינות לשני עמים די לכיבוש !״
״חזור על עיקבותיך! גבול מאחוריך!״
״כסף לעיירות ולא להתנחלויות!״ ״הכי בוש
אסון!״
זה הספיק. המתנחלים התחילו להדוף

נתור ההתנחלות גזג
סיסמות בגנות ההתנחלויות בגדה, בלב ההתנחלות העירונית

את המפגינים תוך כדי זעקות. פה ושם
התפתחו קטטות קלות. אחרי ישבני ברבש,
מראשי המפגינים, קרא לאנשיו לחזור
לאוטובוסים, ניסו המתנחלים לפגוע ב אחרוני
המפגינים, שצעדו לעבר האוטו בוסים
שחנו במרחק קילומטר מאריאל.
צוות של הטלוויזיה הישראלית, ביחד
עם הכתב רמי גורבניק, לא הגיע ל אריאל.
הוא הסתפק בצילום העצרת, אך
גם זאת לא שודר במהדורת מבט.
היתד, משמעות מיוחדת לעליית אחד
הכוחות של שלום עכשיו על אריאל. על
התנחלות עירונית גדולה זו הוחלט עוד
בזמן המערך. אנשי שלום עכשיו הביעו
בצעד זה את דעתם על מדיניות ההת נחלויות
שהמערך היה אביהן. לדעת חלק
מאנשי שלום עכשיו התנחלויות אלה לא
ייכללו בשטח ישראל אחרי הנסיגה מה גדה
המירבית.
יתכן כי מארגני ההפגנות טעו כאשר
יתחילו בשעות
הם החליטו שהעצרות לשלושה אחרי־הצהריים. הם התחלקו
פלגים כדי להגביר את השפעת ביקורם
ברחבי הגדה. הסיבה השנייה — אילו רצה
הצבא למנוע מאחד מפלגי המפגינים
מלהגיע לגדה, יכול היה כוח אחר ל הצליח
להפגין במקום שני.
אתר ההתכנסות בגדה נשמר בסודיות.

הגדולה אריאל. הגשם שהחל לטפטף והחשיכה שירדה לא הרתיעו
את המפגינים, שספגו פה ושם מהלומות ממתנחלים. רק אחרי
שהשטח הוכרז כשטח צבאי סגור עזבו המפגינים את המקום.

דמויות מרוחקות עקבו ברחבת היכל ה תרבות
מרחוק על הבאים ומסלול הנסיעה
של המפגינים, אך בפועל לא נמנעה
התל־אביבי לצומת על
נסיעת הסניף
כביש חוצה־שומרון, הסמוך לאריאל, ו הנמצא
על הדרך להתנחלות הפרטית ה
שלוש
ה ה פגנו ת ש עונו ב שבת
אנשו׳..שלום עכשיו־ נגדה המערבית
בתתו שלב חדש ב מ אנו ושל
כוחות השלום נגד ההתנחלויו ת
חדשה, נופים.
כשירדו המפגינים בשולי הצומת, לשם
לשלום,
קיום העצרת והקמת אנדרטה
חסמו אחדים מהם את הכביש. בתוך זמן
קצר נוצר פקק־תנועה. כלי־הרכב ניסו
בכוח לפרוץ את המחסום. אחרי משא-

— נפתח סיר גדול. חמין חולק לנאס פים.
היו שראו בכך פיקניק ולא הפגנה.
ההמשך באריאל, הגם שהיה קצר, הצ ביע
על הבאות: שלום עכשיו ושאר
מתנגדי ההתנחלויות לא יסתפקו בהפג נות
שקטות בתחומי הקו הירוק.

לפנות

| 1 9 1המפגינים שחסמו את אחד הצמתים בכביש
11| 1 1 11111111
חוצה שומרון, מנהלים ויכוחים טס בעלי רכב
1 1 1 1 1 1 1 1 ^ 1111
ישראליים שנקלעו לפקק שנוצר. תוך כדי פינוי מחסום האבנים נפגע אחד המפגינים
ברגלו, כאשר אחד הנהגים פגע בו. בנס לא נפגעו יותר מפגינים מכלי־הרכב הנוסעים.

חילוקי הדיעות בתוך שלום עכשיו על
מדיניות התנועה. הוא הדגישי. שהקרב
על הגדה איננו אבוד, ושניתן להפסיק את
ההתנחלויות, אם כוחות השלום יתלכדו.
אחרי הנאומים ובניית האנדרטה־ — גל
אבנים, שעליהן הונפו שילטי התנועה

ומתן ממושך הסכימו המפגינים
את הכביש.
בין העוברים בכביש היה גם ח״כ
חרות, יגאל כהן אורגד, שאשתו היא
מנהלת בית־הספר באריאל. הוא סירב
לקבל כרוזים שחילקו המפגינים לבעלי-
הרכב שעברו בסביבה, אך חזר על עיק-
בותיו ושב לראות את ההפגנה.
המארגנים הסתפקו בנאומים קצרים וב קטעי
סאטירה מתוך -הפטריוט, של חנוך
לווין וקשר אייר, של יהונתן גפן.
ערביי הכפר הסמוך גילו עניין רב
בהפגנה. הם התקרבו למפגינים וסיפרו
להם בחופשיות רבה על המתרחש ב־איזור.
הטענה החוזרת היתה שאדמות
מופקעות כל הזמן ,׳בהיקף יגדל והולך.
הם התרגשו למראה השחקן סיני פתר,
שהציג את המוכתר הערבי המושפל מ תוך
הפטריוט, ואף מחאו כפיים בסוף.
סגן־אלוף (מיל ).בני ברבש, שסירב
לשרת בלבנון, נתן בדבריו ביטוי גם ל־

כאשר עזבו אחרוני המפגינים את אריאל,
גילה צלם המערכת, ציון צפריר, ש-
ריכבו חובל.
אנשי המקום, ששמרו בכניסה לישוב,
סירבו להניח לרכב לעבור, למרות ש הוסבר
להם שנוסעי הרכב הם עיתונאים.
החיפושית הותנתה בלית ברירה סמוך
למחסום, למרות שהיה חשש שהמתנח לים
יפסעו ברכב, על אחת כמה יכמה
אחרי שנודע להם מי יושב שם.
כאשר חזר צפריר לריכבו הוא גילה
שמישהו הוציא אוויר משני הצמיגים
האחוריים של הרכב.
בחושך מוחלט נמצאו מפגינים שעב רו
במקום, והם קראו לעזרה. יעל, בע לת
חיפושית אחרת שהשתתפה בהפגנה,
הציעה מייד את הצמיג הרזרווי שלה,
ורס׳׳ר עמרם אהרון ממישטרת קלקיליה,
שריכבו יצא מההתנחלות בתום ההפג נה,
האיר בפנס, וכך איפשר לצפריר
להחליף את הצמיגים חסרי-האוויר.

בלתים

1ז ז* ז ז
444
4.-4 4 4 1 4 1 1 1 1.4 1:זי<;.4,* *4 4 * 4

1י1 1
׳ 41י

סאת דניאלה שמי
גדיון על פיתוח הגליל
במליאת הכנסת קרא ח״ב
רק״ח תופיק טובי לאחד
הנואמים. :אתה מתעלם מ- ענה האובלוסיה הערבית !״
ח״כ המערד ז׳אק אמיר:
״הכבישים ישמשו גם אותם.״
הגיב מיד טובי :״כן, כדי
לגרש אותם.״
בלישכת נשיא המדינה
שיפשפו עיניים בתימהון. ב כותרות
בולטת בעמוד הרא שון
בעל המישמר צוטט נבון
שרואיין ללה פיגרו הצרפתי:
״מנחם גג ץ הסכים בקסם-
דייוויד למה שאני מעולם לא
הייתי מסכים.״ אחרי בירור

הפרלמנטרית —
העוזרת לשעבר של מגן
זהב החליפה מקום עבודה. היא
סיימה את לימודיה בחוג ל־מישפטים
באוניברסיטת תל-
אביב ועתה היא עושה את
התמחותה אצל השופטת דיל!״

דורית מי־

טוריה אויסטרוכסקי־כהן.

1לפני הצבעת אי־ד,אי מון
בהצעה שהגיש המערך ע שו
ראשי הליכוד מאמץ לגייס
את כל חבריהם. מצליפת ה ליכוד
ירדנה מדר ניסתה
לשכנע את המבקשים לצאת,
שימתינו להצבעה. אחד מהם ^
היה סגן שר־החוץ. יהודה
בן ־ מאיר. הוא חיפש ח״ב

איתן בן־יהושע

ראש מחלקת התנועה במטח הארצי,
נפצע קל בתאונת-דרכיס
שבה היה מעורב ריכבו (בתמונה למעלה) .דווקא בשבוע המיבצע
הבלל״ארצי לבטיחות בדרכים, פגע מיניבוס בריכבו של ניצב-
מישנה בן־יהושע, בצומת הרחובות רמב״ן ואוטישקין בירושלים.

הסתבר שהטעות היא בסקור,
בעיתץ הצרפתי. כתב העיתון
רנה בזדיק, שראיץ את ה נשיא,
לא הבין את דיברי נבון,
שאמר :״בגין הסכים בקמם־
דייוויד למה שאני מעולם לא
הייתי מעלה על דעתי שהוא
יסכים.״
1׳ לישיבה של ועדת־חוץ־
והביטחון בא אריק שרון
כשהוא מצוייר במפת־לבנון.
פס בצבע כחול סימן על המפה
את השטח שבו שוהים הישר אלים
בלבנון, ופס ירוק את
השטח המרוחק 45 קילומטר
מהגבול. חבר הוועדה חיים
דרוקמן, מניצי המפד״ל, נכ נם
באמצע הישיבה וביקש ל דעת
מה פירוש הקווים. העיר
לו ח״כ חרות דויד סגןז ״ה קו
הכחול הוא הקו שאנו נמצ אים.
הקו הירוק הוא הקו של
המערך.״

מערך שיתקזז איתו, וכשלא
מצא אמר למלר :״את תקזזי
אותי, אני הולך.״ מלר הסבירה
לו, שהוא חייב להישאר ואז
התפתחו חילופי־צעקות ביני הם,
בהם חזר בן־מאיר והזכיר
למלר מי הוא ומי היא. מלר
מיהרה ליושב־ראש הקואליציה
אברהם שפירא וסיפרה לו
על בך. שפירא התקרב אל בן־
מאיר ואמר לו :״אדוני, אתה
נשאר!״ בן־מאיר נכנע.
! במטוס מניו־יורק טסו
ביחד פנינה רוזנכירדם וח״ב
חרות מאיר שיטרית. הש ניים
שוחחו על המיפלגה ה ליברלית
ופנינה סיפרה שהיא
פועלת למען בהירת שרה
דורון לשר השישי של המי-
פלגה.

עיתונאי מטריב אמנון
אכרמוכיץ׳ פגש במיזנון ה-

פר קלי טים סלמה תוסי ה־כחן ורם כספי ב מי טפ ט אהרון אבו-חצירא

העולם הזה 2361

* מדוע סוללים כבישים
בגליל ומהי מחלתז של
־״׳!שב־ראש ועדת־הח 1קה
כנסת את ח״כ הענודה. מנ חם
הכהן. אמר לו אברמוביץ׳
בבדיחות־הדעת :״תגיד
לי מנחם, אתד< עוד הולד ל־מישסחות
שכולות כדי להסית
אותם?״ ענה הכהן, הידוע ב חידודי
הלשון שלו:׳ ״היום
כבר לא צריך להסית אותם.״
! בסימפוזיון של הקיבוץ
בגיבעת־חביבה גרם המאוחד המנחה חיים שור, מעורכי
אצל
על המישמר, לתדהמה
שומעיו. הוא דיבר על ״הז כויות
ההיסטוריות שלנו ביהודה
ושומרון,״ וכמה מהמאזי־נים,
בני־קיבוצים, שיסו אותו
בקריאות־ביניים.

י 0יושב־ראש ועדת החוקה
של הכנסת, א די קו לאסמ-
בהצבעה.
הליברלים. השסיד
הוא הגיש לקריאה שנייה וש לישית
את חוק החוזים האחי דים,
שלא עבר. כשחזר לשבת
חברו לסיעה
במקומו, ליד
יצחק (״זיני״) זיינד, הוא
החל משתעל. שאל אותו זיי־גר
:״מה קרה לך? אתה חו לה?״
ענה קולאם :״כן יש לי
.40:38״ כשהוא רומז לתוצאות
ההצבעה.
1מי הוא ידיד ומי הוא
אוייבז בישיבת הוועד־המנהל
של רשות־השידור השתתף ל ראשונה
מנהל־התוכניות בטל וויזיה,
צכי שפירא. עורך-
הדין אהרון פאפו, שאיחר
לישיבה, בירך את שפירא, ש אותו
תקף כשהיה מפקד גלי־צה״ל,
ואמר לו :״מה שהיה
— היה. עשיתי כל מה שאפ שר
לעשות כדי שלא תיכנס
לתפקיד. אך סכיוון שנכנסת,
צריך לאחל לך הצלחה.״ הגיב
מנכ״ל הרשות יוסף (״טומי״)
לפיד ז ״שפירא, הייתי אומר
לך שעם אדיבים כסו פאפו,
אינך זקוק לידידים.״
| 0באותה ישיבה הודיע של יושב־ראש הועד־המנהל
הרשות ראוכן ירון, שסאפו
הוזמן לשדר תוכנית בקול
ישראל בשם ספרים הם חברים.
העוסקת בקוראי־ספרים
והספרים האהובים עליהם. ה גיבה
חברת הוועד אהוכה שפאפו מירון :״אני רואה

זוכה בפופולאריות גדולה. לא
מזמן הוא שידר בגלי־צה״ל, ר
הנה עכשיו הוזמן שוב.״ העיר
יועץ המננ״ל נקדימון רו-
ג ל :״זו אינה פופולאריות.
זוהי פאפולאריות.״
! 0עובדי אל־ על זעמו לא
רק על הנהלת החברה שפירקה
אותה, אלא גם על חלק מה עיתונאים
המסקרים את ה פרשה.
בשבוע שבו עמדו ליפול
הכרעות גורליות בחברה,
יצאו כתבי-התעופה החשובים
לטיול בחו״ל. דן ארק ין מ מעריב
ע מו ם חדד מהארץ,
ואסיה אאזי מידיעות אחרונות
נסעו לטיול על חשבון חב המערב-גרמנית

התעופה
לופטהנזה, לגרמניה ולצרפת.
תחת הכתבים האלה נשלחו ל סקר
את פירוק אל על מטעם
שלושת העיתונים כתבים שאי נם
בקיאים בנושא.

מרדכי

! 0כאשר ביקר
(״מוטה״) גור באחד ממיפעלי
מ ר מתכת, שהוא מנהלו, הוא
נאלץ להגן על עמית. פועלים
אמרו לו :״מתי תגמרו כבר
עם יוסי שריד, מתי תחסלו
אותו?״
שריד נשאל מדוע הוא
כל־כד קיצוני .״אני לא קיצו ני.
אני בסך הכל עונד, תשובות
חד־משמעיות.״
! 8המנכ״ל לשעבר של
מישרד-ראש-המסשלה ע מו ם
ע ת חזר מארצות־הברית וסי פר
בדיחה הרווחת שם. מטוס-
קרב ישראלי מדווח למגדל־הפיקוח
שהדלק במיכליו אזל.
הוא שואל היכן לנחות, ונאמר
לו לנחות על נושאת-מטוסים
המשייטת בים התיכון. כשהוא
נוחת, שואלים אותו אנשי־ה-
צוות האמריקאים של נושאת-
המטוסים מה הוא עושה על
סיפונה .״חשבתי שזה שלנו,״
ענה הטייס.

יהודה

0 1שחקן הבימה
אפרוני גורם, שכאשר זוכים
בדבר־מה, הוא מייד מאוזן על-
ידי השסד. הוא רק זכה בפרס במחזה אשמן על מישחקו
אנרכיסט מפוקפק, ואז התברר
לו שלא שובץ לשום הצגה ב
המעדן
נגד הליכוד, בעניין הפירסומים ב״ניו־יורק טיימס״ .בגין לא יתגלח עד השלושים למות עליזה.
שנה הקרובה. הוא יצא בלית־ברירה
לחופשה בת שנה, ו ישחק
בסרטים באיטליה.
01 אפרוני כתב מיכתבי
אהבה לחגה דוכיגא כאשר
היה צעיר מאוד. כשפגש בה
בפעם הראשונה, הוא התבייש
לגלות לה את סודו 40 .שנה
אחרי־כן, כאשר רובינא קיבלה
התקף־לב, היא בילתה זמן רב
בביתה. באחד הימים היא פת חה
מגירות ישנות ואז גילתה
את המיכתבים. רק אז הזדהה
אפרוני לפניה, וסיפר שהוא
המחבר האלמוני.
0 1המנכ״ל

לשעבר

רשות־השידור יצחק ליכני
טוען, שישראל מחזיקה בשיא
עולמי. ליבני, המרצה על ה קשר
שבין טלוויזיה ופוליטי תל־אביב,

באוניברסיטת
גילה שישראל היא הארץ ה שנייה
בעולם אחרי ארצות-
הברית — ביצירת חדשות ה מתפרסמים
ברחבי העולם. מול
ישראל מציב ליבני את סין,
שבה האוכלוסיה גדולה פי 300
מישראל, אך המפגרת הרבה
אחריה בעשית חדשות.
1מזכ״ל הפועל יצחק
(״איציק״) אופק היה באמצע
ישיבת־מטה של כינוס הפועל,
שיתקיים בקיץ. הוא הוזעק ל חדר
השני לשיחת טלפון דחו פה.
כשחזר, סיפר שהיתר, זו
בתו רקפת בת ה־ .8אימה
אמרה לה, שכאשר יהיה לה
משעמם בבית, כדאי שתטלפן
לאביה.
יו ס ף
! 0מנכ״ל רבלון
שטייגר חוגג שלוש פעמים
את יום הולדתו ה־ .60 בפעם
הראשונה הוא ערך מסיבה ל חבריו
מילדות במועדון בתל-
אביב. בסוף השבוע נערכה לכ בודו
על-ידי החברה מסיבה
בפאריס, ובשבוע הבא תיערך
לכבודו מסיבת יום־הולדת ב־ניו־יורק.

0 ^ *1 1דובר ועדי ״אל־על״ מעיין בגליון ״העולם חזה״ האחרון ( )2360 במלון
י תדמור״ בירושלים. זלצמן, שנח בין דיון ודיון על עתיד חברת ״אל״על״,

קרא בתשומת״לב רבה את מאמרה של הכלכלנית אסתר אלכשנדר, שהוכיחה כי המאזן של החברה
י — אינו שלילי. כעבור שעה קלה נודע שראשי החברה וחברי ההנהלה החליטו בכל־זאת לפרקה.
העולם וזזת 2361

1הציירת אסתר כר מל,
המנהלת מיפעל בחיי ה יומ
יום, הזמינה את מנכ״ל
מישרד־ראש־ר,ממשלה שיפתח
את תערוכתה. ברטל, שבעלה
אריה, הוא ראש־שירותים ב בעבר
טיסה
באד־ על, עבדה
בחברת התריסים תריסול. כ מזכירתו
של מתי שמואל־כיץ.
הוא היה אז אחד השו תפים
במיפעל.

! 0בישיבה של ועדת־דכ־ספים
של הכנסת לובנו יחסי
ישראל והשוק האירופי המ שותף.
הציר הכלכלי שליד ה שוק,
אלישיב כן־חורין, ש אמור
היה להרצות על הנושא,
הזכיר שבחדר־ד,ישיבות נמצאת
יהלומה שחורי, העובדת ב-
מישרד־החקלאות והמוכרת כ מומחית
בעניין .״היא מבינה
בזה יותר טוב ממני. היא תסובב
אתכם באצבע הקטנה.״ שאלו
הח״כים :״איזה אצבע?״ ענתה
שחורי :״באצבע הקטנה של
הרגל.״
! 0כאשר נשדד ראש עיריית
תל־אביב, שלמה (״צ׳יצ׳״)
להט בניו-יורק, הוא לא הת נגד
לשודדים. האסטרולוגית מ רים
תמיר לא ויתרד. לשודד
בודד, ובעיקבות כד זכתה ל מחיאות
כפיים מעוברים ושבים
ולמתנה מקורית פבעל־דוכן ב רחוב.
תמיר, שהיתה בדרכה מ ישראל
ללום־אנג׳לם, נשארה
במשך שבועות אחדים בניו-
יורק. באחד הבקרים היא טיי לה
ברחוב ר 14 והתעכבה ל יד
דוכני מכירת פאטנטים. משך
את עינה מכשיר קטן לחיתוך
ירקות. בעודה מביטה בו הרגישה
שמישהו מנסה לפתוח את
רוכסן התיק שלה. ללא היסום
היא הניפה את ידה והיכתה ב כף
ידו של השודד. כשהסתו בבה
תמיר בריאת הבשר לאחור,
ראתה שחור גדל-ממדים
אוחז בידו ונושך את שפתיו
מכאב. עוברים ושבים שהבחינו
במחזה, מחאו לה כפיים. השודד
התחיל לנום במהירות, ובעל
הדוכן החליט להעניק לה את
המכשיר לחיתוך הירקות במתנה.
אילו ידע השודד מה ה כיל
התיק, סביר להניח שהוא
היה נאבק איתה. התיק הכיל ת כשיטים
יקרי-ערך וסכום כסף

א 1שי ם
אוניברסיטת באר־שבע
לא הצליחה למלא אולם
שבו נאם אלכסנדר הייג
1ראש עיריית צפת וח״כ
המערך אהרון נחמיאס, ה חליף
את מכוניתו והסתבך ב צרות
עם האופוזיציה. במיכרז
נאמר שהרכב המוצע למכירה
הוא תקין. כששאלו חברי הלי כוד
כיצד הוא מוכר רכב תקין,
היתה לו תשובה: הרכב היה
במצב שצריך היה להחליפו.
! 9חברותיה לעבודה של
סמלה שפירא, דוברת המי-
פלגה הליברלית, היו מאוד מו דאגות
בעטייה. היא נעלמה מ מקום
עבודתה במישכדהכנסת
במשך שלושה שבועות רצופים.
כשטילפנו לביתה, לא היתד, כל
תשובה. בעלה ישראל, שהזדמן
לכנסת, סיפר שכאבים אח זו
ברגלה של סטלה, והיא נס עה
למיגדל־העמק, שם מתגורר
אביה שהוא רופא. עתה התברר
למזכירות המודאגות, שהדוב-
רת הספיקה להיות בלונדון ד
לרכוש בגדים עבור בזאר־מכי-
רות מיוחד שהיא עורכת.
! שר־החוץ לשעבר של
ארצזת־הברית
חייג אינו מושך כיום קהל.
עובדה מרה זו למדו על בש רם
ראשי אוניברסיטת באר-
שבע. הם תיכננו להייג הרצאה
יוקרתית בקונסרבטוריום המ קומי,
ושלחו הזמנות לכל ה מי
ומי בישראל. אחרי ההרצ אה
תוכננה מסיבת קוקטייל
לחשובים שבין המוזמנים. לא

אלכסנדר

נכללו בהם עיתונאי באר־שבע,
המסוכסכים עם נשיא האוני ברסיטה
שדמה גזית. לפני
תחילת ההרצאה הופיעו באולם
פחות מ־ 100 איש, מתוך ה*500
שלהם ציפו. המארחים עיכבו
את הייג מאחורי הקלעים ב משך
40 דקות, בתירוצים שו נים.
מישהו נשלח לאוניברסיטה
וחזר עם כיתת לומדים, שהת בקשה
לבוא ולמלא כמה שו רות
באולם. המארגנים הבינו
שלקוקטייל יגיעו אורחים ס פורים
ואז הם פנו במסע־שיב-
נוע גם לעיתונאים הבאר־שב־עים,
שנכחו באולם, שישתתפו
בקוקטייל.

פסוקי השבוע
* הרב מנחם הכהן:
״ועדת־החקירה הורידה את ה כתובת
שעל הקיר ורשמה או תה
על תשע מעטפות.״
• הנ״ל :״המיכתב ש הגיע
השבוע לכתובתו של שר־החוץ,
יצחק שמיר, הגיע באמ צעות
שליח מיוחד של מישרד־התיקשורת.״

#השר
יעקב מריידור,
על נשיא לבנון, אמין ג׳ומייל:
״נשיא, שאין לו מה לומר אפי לו
בארצו שלו והוא גיבור כל

רפאל קלציקין

נוגס בבורקס־תרד שהוגש על נימת ״הבימה״ .היה זה אחרי הצגת־ההרצה
של המחזה ״אופרה בגרוש״ ,שאחריה נערכה מסיבה קטנה
על בימת ההצגה. קלצ׳קין משתתף בתפקיד קטן במחזה המפורסם של ברטולט ברכט וקורט וייל.
הוא משחק את הכומר שבא לחתן את מקי סכינאי ואת ג׳ני. נידו השנייה מחזיק קלצ׳קין כוס יין.

הזמן שאנחנו יושבים בלבנון,
לא יגיד לנו מתי לעזוב את
לבנון.״

כול, בטורו בחותם :״מה שווה
יותר — ההמצאה של מרידוד
או מילה של רוני מילוא?״

#המחזאי יהושע פו-

אמנון

!• העיתונאי

אכרמוכיץ מאז שאריק
שרון הוא שר־הביטחון, יש לנו
יותר ביטחון. כי אותה כמות
של ביטחון מתחלקת על פחות
אנשים.״
ליוסף בורג :

״בסוף אתה עוד תיכנס לדיב רי
ימי עם־ישראל, בתור האבא
של אברהם בורג.״

• ח״כ העבודה יצחק
רכין, על יושב־ראש המיפל-
גה, שימעון פרם :״מנהיג לא
יכול להופיע במסכן הלאומי,
הבכיין הלאומי וכאומלל ה לאומי.
זו לא מנהיגות. ולכן
אמרתי: סי שלא יכול לשאת
את חום המיטבח, שיצא ממנו.
אני חושב שזו מיתה הצעה
מועילה לפרס לקראת הופעתו
במוקד. הוא לפחות היה פחות
אומלל מהרגיל.״

* שר המדע והטכנו
לוגיה,
יוכל נאמן, מל הסוכנות־חלל
תוכנית
להקים
ישראלית. :החלל הוא עתה
ביזנס רציני.״

• ח״כ המעיד אורה
נמיר, לח״כ חרות דוגי מילוא,
אחרי פרשת
טיימס ״רוני, מה
נפלת על הראש ז
אתה בוודאי חושב
העמיד אותנו לקיר
בגב, אחד-אחד.״

ניו־יורק
קרה לוז
תגיד לי,
שצריך ל ולירות
בנו

#המיסעדן רפי שאו
מיקי
גבויאלוב

מוזג כוסית שמפניה לאשתו
הטרייה, מיכל סהר (משמאל).
המלחין־זמר-תמלילן ערך טקס חתונה נחוג מישפחה ואחר״כן
מסיבה לחברים בפאב בתל־אביב. למקום באו גס שני ילדיו של
מיקי מנישואים קודמים, אביב (מימין) ורן, הגדול ממנו. מיקי
ומיכל הכירו בביתו של המיסעיץ שלומי פילו, ומאז לא נפרדו.

לי :״נשים הן המצבר של ה עולם.״

אפי דיין לוועדת-ה-
חקירה :״כבוד השופט, למען
השם — סגור את הדלתות
הסולם הזה 2361

בלאופתקט
ב 14-תשלומים
\1 > ,ייי

עכשיו, אתה גבר לא צריך להתפשר
...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית
כמו בלאופונקט לא תגרוס ל״חוריס״
בתקציבך.
קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה
בעולם, טלוויזיה שאינה נותנת פרנסה
לטכנאים ותהנה ממנה עוד הרבה שנים.
קח לך בלאופונקט היום, וגמור לשלם רק
בעוד 14 חודש.
בלאופונקט: טלוויזיות צבעוניות, ווידיאו,
סטריאו — פאר תוצרת גרמניה.

היבואן הבלעדי :
טרבף יבוא בע׳׳גי ,
בוגרשיב 70ת״א סל, 293005 :

בלאופונקט-בכל מחיר

תל-אביב מרכז שיווק ישיר, בן־יהודה 1ת״א ; וידאו קלסיק, אבן גבירול ; 54 שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר, לבל אליהו, שד׳ ירושלים 29 יפו ; אלרד, אלנבי ; 106
אורית אחד העם • 1 19 גבעתיים: נתנאלי, כצנלסון • 18 כתניזל: רדיו אלחוט ,־זיצמן ; 5טלרן, ויצמן ; 18 רדיו צליל, שמואל הנציב ; 3חשמלית, שמואל
הנציב • 26 רעננה • בועז שרותי טלוויזיה, בורוכוב # 24 חדרה: חשמלית, הרברט סמואל ; 80 שוייצר, הרברט סמואל • 168 חיפה: טרקלין חשמל זילברשטיין,
הנביאים ; 25 צביקה בית הסטריאו, הנביאים ; 12 יהודה אטיאס, הנביאים ; 15 סימפוניה חיפה, הרצל ; 85 אריה מכשירי חשמל, רח׳ נטיב • 2הרית־אתא: שפרן
העצמאות ; 38 פטמן העצמאות ; 50 ויזגר, יוספטל • 55 קרית־ביאליק: קול -אור סביניה, השקדים ,2סביניד. י • נתריה: טלסטר ליבוביץ, תחנת אגד, שדרות
הגעתון •< 3ין ריחרמוצקין: פלג, השופטים • 13 נצרת: סלון סביון, רח׳ סביון • 3אשדוד: חשמל כהן, מרכז מסחרי ד׳ * רמלה: אסתר אוניברסל, ביאליק • 12
ירושלים • צדוק שיר שמאי 23 רדיו מאיר, רח׳ לונץ ; 5סבטיגי, צלאח א־דין #1 32 באר שבע: א.א. אלקטרוניקה, העצמאות ; 48 סלון איתני, רח׳ הפלמ״ח 65
(ליד קולנוע מרכז) ו • חו לון ׳ :סלון חולון, סוקולוב • 82 רמת השרון: סנסור, סאקולוב 42 ראשון־לציון: עלפי, הרצל ; 103 אמנון ברנפלד, רוטשילד * 39
ר חו מ ת: חזי אלקסרוגיקה, בית־הפועלים ; 4סלון אלקטריק, הרצל • 1 187 נה־ציתח׳ :פינקלשטייז, רחוב ויצמו • בית־שטש: שטיינברג. מרכז מסחרי.

לע מוד דום לז ב ה

ביום החמישי שעבר, בשעה 10 בבוקר בדיוק, החלו
הצופרים נ מר חב תל-אביב להשמיע אה יללתם.
בכמה בתי־ספר בעיר ידעו כי זהו תרגיל של הג״א.
התלמידים הורדו לסיקלטים, והכל התאמנו כראוי.
אך לא בכל בתי־הספר הודיעו מראש על התרגיל.
בבית־ספר יסודי אחד בצפון תל־אביב לא ידעו עליו
דבר. כאשר נשמעה הצפירה, בשעת הפסקת־האוכל, עמדו
כל הילדים שהיו בחצר דום.
לזכר.

אלכסנדר הקטן
אלוהים, אל תעזור לנו נגד אויבינו. אבל אנא, הצל
אותנו מידי ידידינו!
בייחוד, אלוהים, כטובה פרטית, הצל אותנו מידי
אלכסנדר חייג.
האיש הזה היה תמיד אנטיפאתי בעיני. הוא היה אחד
האחראים לרצח ההמוני בוויאט־נאם. הוא היה מעורב
בפרשת ווטרגייט. הוא נתן
את האור הירוק לאריאל
שרון לפלוש ללבנון, רעל כן
הוא שותף לאחריות להרי גת
450 חיילי צה״ל, שלא
לדבר על רבבות לבנו נים
ופלסטינים, וביניהם
טבוחי צברה ושאתילא,
גברים, נשים וטף.
בקיצור, אדם די דוחה.
עכשיו הוא בא לארץ
כדי ללקק קצת למנחם
בגין ולאריאל שרון, ולה גיד
לנו כמה שאנחנו נה דרים
וצודקים.
בקיצור, הוא רוצה לה יות
נשיא ארצוודהברית,
ובעזרת לשונו הרב־תכלי-
תי הוא מבקש להשתמש בנו כדי לצוד קולות בארצו.
אותי — זה מגעיל.

עכשיו קרה אצלנו משהו הנראה כמו רסיס של השואה.
לא מעבר להרי־חושך, אלא במרחק של כמה עשרות
מטרים מחיילינו ומאלופינו, ובמרחק של כמה דקות־תיק-
שורת ממנהיגינו ומשרינו.
וכימעט כולם אומרים :״לא ידענו!״
אנא׳ השתמשו במילים אחרות. אימרו :״לא איכפת
לנו,״ ״אנחנו מצפצפים על זה,״ ״ברוך שפטרנו,״ ״כמה
שייהרגו יותר, כן ייטב כל מה שאתם רוצים.
אבל אל־נא תגידו :״לא ידענו!״
יש קופירייט על שתי מילים אלה.

נערה בשם 10
הדיילת האמריקאית היתד, נחמדה, ומכיוון שהמטוס
לא הייה מלא׳ יכולנו לקשקש קצת.
אץ היא אוהבת לטוס לתל־אביב. הטיסות ל תל-
אביב אינן נעימות.
מדוע?
״בטיסות אחרות, הנוסעים מקבלים את הלימונדה
שלהם, והארוחה, ואחר־כך קפה. זה מספיק להם. הם
יישבים במקומותיהם. הם מרוצים.
״בטיסות לתל־אביב זה לא מספיק. הנוסעים דור

ידענו
שתי מילים צורמות את אוזני יותר מכל צירוף אחר
של שתי תיבו ת :״לא ידענו.״
שמענו אותן פעמים רבות מדי מפי גרמנים.
הם לא ידעו. וכי איך יכלו לדעת ו
השואה התרחשה במרחקים, במחנות סגורים, מעבר
להרי חושך. היהודים פשוט נעלמו, ושוב לא שמעו עליהם.
היתד, דיקטטורה. מי שזקף את אוזניו או פתח את פיו
נעצר באישון־לילה וחוסל במחנה־ריכוז.
ואנחנו אמרנו: היתכן? האם לא שאלתם את עצמכם
אי־פעם מה קרה ליהודים שנעלמו מסביבתכם? האם
החיילים שחזרו מן השטחים ההם לא סיפרו כלום, לא
ראו כלום, לא הריחו כלום?

ובכל זאת, נדמה לי שהיא משמשת כשק
מהלומות.
רוצים להכות ברפול, ומכים בעדנה פאר, בת־התפנוקים
שלו ושליחתו האישית בתחנת־השידור.
וזה אינו נראה לי.
רוצים להכות ברפול? הכו ב ר פו ל!
אומרים שמינוי אל״מ רון־בן-ישי (מטעם אריאל שרון)
ועדנה יפאר (מסעם רפאל איתן) הורס את הנורמה
שהיתה. מקובלת בגלי־צה״ל כתחנה עצמאית.
זה מוזר.
כי הנורמה הזאת היא מאוד לא-נורמלית.
כשם שעצם קיומה של תחנת גלי־צה״ל הוא מאוד
לא־נורמלי.
בשום מדינה דמוקרטית בעולם אין לצבא עיתונים
משלו ותחנות־ שידור משלו. הדבר כלל לא יתואר.

בברית־המועצות יש הכוכב האדום, העיתון של הצבא
הסובייטי (לשעבר הצבא האדום) ,ואולי יש לו גם
תחנות רדיו וטלוויזיה. יתכן שיש גם לקג״ב מכשירי-
שידור משלו. למה לא?
מצב דומה שורר מן הסתם בארגנטינה ובצ׳ילה,
בגואטמלה ובטייוואן ובמדינות נאורות דומות שאלופי
ישראל ופוליטיקאיה, אנשי הקואליציה והאופוזיציה כ אחת.
נוהגים לפקוד אותן עתים לבקרים.
אך האם יש תחנת־שידור לצבא בריטניה? לצבא
ארצות־הברית? לצבא גרמניה המערבית? לצבא צרפ ת?
לצבא שווייץ או שוודיה?
נכון, בעיתות מילחמה, כאשר הצבאות לוחמים מעבר
ליש מחוץ לטווח התחנות הביתיות, מקימים הצבאות —
בלית ברירה — תחנות־רדיו. כזאת היתד, התחנה הברי טית
ששידרה בשעתה ביפו.
אך בבי ת? בעיתות שלום?
נמליתעופה השבוע ביקרה מישלחת צבאית אמריקאית בארץ, וניה לה
משא־ומתן עם אנשי הממשלה• בשיחות ביקשו היש ראלים
להבהיר לעמיתיהם האמריקאיים מה רב החוב
שחייבת ארצות־הברית לממשלת־בגין, שפתחה במילחמת
לבנון.
כפי שנמסר באמצעי-התיקשורת, הזכירו הישראלים
לאמריקאים כי הנה הועמד נמל־התעופה של ביירות
לרשות המערך הצבאי האמריקאי.
וזה נכון, כמובן.
דהרתי על מסלולי הנמל הזה במכוניתי כמה פעמים
הלוך וחזור, וזה היה תענוג גדול למי שאוהב לטוס
במכונית. אבל יש לנמל־התעופה גם שימושים אחרים.
לפני המילחמה, היה נמל־התעופה הגדול הזה נתון
לשליטתם של כוחות־אש״ף. אחרי המילחמה, לא זד,
בילבד שבביירות שולטת ממשלה פרו־אמריקאית, אלא
שנמל־התעופה הגדול נמצא עתה בשליטת חיל־הנחיתה
של ארצות־הברית, המהווה — להלכה — חלק מן הכוח
הרב־לאומי. אפשר להניח כי הנחתים האמריקאיים —
בניגוד לחיילי צה״ל — יישארו שם הרבה־הרבה זמן, כדי
להגן על ריבונות לבנת.
משמע: בכל משבר העלול לפרוץ בשנים הקרובות
במרחב, יוכל כוח־הפריסה־המהירה של ארצות־הברית
להשתמש בנמל מצויץ זה. תודות לחיילי גולני, נוסף
לארצות־הברית נכס איסטראטגי גדול — נמל־תעופה
הממוקם בדיוק במקום הנכון, ושהוא כל־כולו בשליטתה.
עוד פרט קטן, המאשר כי במילחמד, זו היה רק
מפסידה אמיתית אחת: ישראל, ורק מנצחת אמיתית
אחת: ארצות־הברית.
הוא אשר נאמר: צדיקים — מלאכתם נעשית בידי
אחרים.

לספיגת

שים עוד ועוד — פעם דבר אחד ופעם דבר אחר. אין
להם מנוחה. הם לא יושבים במקומותיהם. הם מת רוצצים.
שום ד בר אינו מוצא חן בעיניהם. הם מת לוננים.״
הזדמן
לי בשבועות האחרונים לטוס הרבה, והיה
לי פנאי לערוך סקר משלי. בטיסות אלה הייתי עד
לשלוש תקריות בין נוסעים ודיילימ שהיו מלוות בצ עקות
ובאיומים. כל השלוש היו בדרך לתל־אביב או
ממנה — בשילוש טיסות שונות. מעולם לא הייתי
עד לתקרית כזאת בטיסה אחרת כלשהי.
בטיסות מתל-אביב או אליה, נוצר יתור ליד בתי-
השימוש מייד בכבות הנורות שיל השלטים ״להדק את
החגורות״ .התורים נשארים עד להידלק האורות לנ חיתה.
בטיסות אחרות לא ראיתי תורים כאלה.
שלוש פעמים נזקקתי לשינוי בכרטיס־הטיסה שלי
בניו־יורק. נכנסתי לאחד המישרדים של ט־וו־אי. צעירה
חיננית, בעלת חוש־הומור ולשון משוחררת, עזרה לי
בשימחה ואף נידבה לי כמה עצות משלה, שהיו לי לעזר.
התלוצצנו ואף למדתי את שמה: סו ויליאמס.
רק׳ פעם אחת נזקקתי לשירות חברת תעופה בתל־אביב.
ישולם מחיר מלא עבור הכרטיס( ,הרגשתי לאחר
מכן כאידיוט, ביושבי בין נוסעים ששילמו כשליש או
כרבע של המחיר עבור אותו המקום ואותו השרות)
ביקשתי להודיע לי טלפונית אם הכרטיס מוכן. ציפיתי
להודעה במשך יום שלם. לשווא. לפנו ת ערב טילפנתי
אל המישרד. התברר שהכרטיס אמנם מוכן ,״אבל אנחנו
לא נוהגים להודיע לאנשים הביתה.״ משום־כך הגעתי
למישרד זה כמה דקות ליפני שעת הסגירה, ואשד, חמד
צד, מאוד נאותה למסור לי את הכרטיס, כמי שעושה
לי טובה גדולה מאוד, ומאוד לפנים משורת הדין. הר גשתי
ממש לא נעים: מה אני מטריד אשה זו בעניין
כגון קבלת כרטיס־טיסה במחיר מלא? בוודאי היו
לה דברים הרבה יותר חשובים לעסוק בהם.
מדוע לא הרגשתי כך אצל סו ויליאמס?

ונראה כנורמלי, מפני שהשייכות
בארץ זה אפשרי
של גלי־צה״ל לצבא היתה, למעשה, פורמלית בילבד.
היתד, זאת, בסך הכל, תחנה צעירה ודינאמית יותר מ קול
ישראל, שעבדו בה כמה אנשים במדים, לצד האזר חים•
מזה שנים רבות עומדים בראש התחנה אזרחים.
הצבא הניח את התחנה
לנפשה, ואילו בתחנה הת גבשה
קבוצה של אנשים,
בראשות יצחק ליבני ו יורשיו,
שהפכו את צוות
התחנה לגוף תיקשורתי
בעל עצמאות, גאווה מיק-
צועית ופלורליזם פוליטי
יחסי.
אבל זה ל א היה נורמ לי.
זה היה חריג. וכל
חריג — סופו להיכנע ל כלל.

היו דרושים אלא
שר־הביטחץ הנכון וה־רמטכ״ל
הנכון, כדי ל פאר
הביא
לנורמליזציה של ה תחנה.
והרי זה נורמלי
ירצה להשתמש בה לצרכיו. מי
שמי ששולט בתחנה
שמשלם את שכר החלילן רוצה שהחלילן ינגן את המנ גינה
הרצויה לו.
לכן המאבק אינו צריך להיות נגד עדנה פאר, העוזרת
של הרמטכ״ל, וגם לא נגד המדים של האל״מ, המשרת
של שר־הביטחון, .
המאבק צריך להתנהל למען חיסול גלי־צה״ל כתחנה
צבאית, והעברת התחנה לידי רשות־השידור או רשות
ציבורית מקבילה. כל יעד אחר הוא פסול, מזיק —
וחסר־תוחלת•

עד הסוף המר
מישהו חייב לאסוף את הגראפיטי הישראליים. אפשר
ללמוד הרבה מן הסיסמות המצויירות על הקירות. לפעמים
יש בהן האמת לאמיתה, החסרה כל־כך בשאר אמצעי-
התיקשוירת.
הנה, למשל, ראיתי השבוע על אחד הקירות בתל-אביב
כתובת ענקית, לא מור :״בגין ושרץ — אנחנו איתכס
עד הסוף!״
הנה מזון למחשבה.
הסוף של מי? של בגין ושרון? של מדינת־י שראלז
של כולנו?

שבר החל

האם ביקשו החסידים האלמוניים לרמוז שבגין ו שרון,
שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד, מביאים את הסוף
על עם ישראל?

יתכן שכל ההתקפות על עדנה פאר מוצדקות. שהיא
איומה, שאי־אפשר לעבוד איתה, שהיא עובדת עלינו
בעיניים.

ואם כן, מדוע חייבים אנחנו להישאר עימם? אולי כדאי
לקפוץ סן העסק לפני שצמד־חמד זה מגיע אל הסוף —
שלהם ו שלנו?

טל־ארויו

חגיגה של בגדי ילדים בכל חנויות אתא.
מב חר דגמים תוצרת אתא,לודזיה סנוב,בילי גון, ואומן

עיסקה עגולה-זה תמורה מדאה לכספן־

הו רו ס סו ס

מדים הוא או הב טבע ומתק שר לכל חיה,
בנימי!•
אם גדולה או ק טנ ה. י ח סו ל חיו ת אינו
שונה מי ח סו לבני אד ם — כול ם שווים
בעיניו וראויי ם לי ח ס הוגן. הוא מבין
אתה חי ה ומזדהה עם מח שבותיה ורצונותיה.
חשוב מאוד לאפשר לילד כזה
לגדל כמה בעלי־חיים בביתו.
ילד ק שת יצירתי מאוד ומלא שימחת
חיים. הוא מתעורר בבוקר מלא מרץ,
ומצפה למ ה שהיום החדש עומד להביא
לו. הוא ס קרן מ אוד ומוכן ל ה תנ סו ת בכל
דבר.
הק שרים שהוא יוצר עם זרים ברחוב
מוסיפי ם לו. כל אד ם מלמד או תו משהו,
הוא או ס ף לו אינפורמציה על כל נושא
שבעולם, עד שהופך כמעט לאנציקלופדיה

מ הלכ ת.
העצמאות והחופ ש חשובים לו, הוא

לא מוכן לה שלים עם הגבלות ואיסורי ם.
הם אעם או ה בי ם להישאר לבד, ו-

א ם או ס רי ם עליו דבר״מה, הוא דורש
מעוניינים ל היו ת מו ק פי ם בחבר ת ילדים,

הסבר משכנע והגיוני. א ם אין בנמצא

מבוגרים או קרובי-מי שפחה, העיקר שה ¥
הסבר
כזה, מו טב שלא ל היכנס עימו
אווירה ת הי ה עליזה. אך בזמן שההמולה

לעימות.
חוגגת, ה ם מחפ שים לעצמם פינה שקטה

ילד ק שת חייב ל היו ת בתנועה. הוא
ומעדיפים להס תכ ל על עצמם ועל האח ¥
נמשך
לספור ט על כל סוגיו — שחיה,

ריצה, מי שחקים קבוצתיים. בכל שיטחי
יושר, תמימות, א מונ ה ואופ טי מיות,
ה אמנו ת הוא מגלה כישרון, אך יותר
¥אל ה הן חלק מ ה תכונו תהמ אפיינו תאת
מכל הוא מגלה א ת יכולתו בציור.
¥ילדי מזל קשת. ילד כזה הוא נוח
ילד ק שת הוא ילדותי ומבוגר בעת
¥ומעניין. אול ם לחנך או תו, ולה חזי ק או תו

ובעונה אחת. א מ הו ת של ילדים כ אל ה
במשמעת כפייתית — זה בלתי אפשרי.
חרדות לעתים קרובו ת. לעולם אינן יכו¥״חנוך
לנער על פי דרכו״ היא ה סי סמה
לות לנחש או לצפות מראש איזה רעיון
¥המת אי מ ה לילדים אלה.

או תעלול עולה בראשו. אמאאחת סיפ ¥
הזרים
של ילד כזה חייבים לכבד א ת
רה, שבעת מסע קניו ת בשעות הבוקר
¥רצונותיו ולה תיי ח ס אליו כשווה בין
נעלם בנה בן ה 3-מ ה חנו ת. רק בשעות

¥שווים. מיו ם הייוולדו, כשעדיין לא למד
הערב הוא נמצא על־ידי המי שטרה. ה ¥ ם מני
סי ב דעותיו
ת א מעביר הוא לדבר,

מילה
הראשונה שהיתה לו להגיד לה
¥א ח רי ם. צריך רק סבלנו ת וא מונ ה בכווהיא
:״לאן נעלמ תז אתלא חו שבת

¥נותיו הטובות.
שאת צריכה להשגיח על ילד ק טן כמו¥

הורים המבינים א ת אופיו ואישיותו

ילד קשת וגם מבוגר קשת אינם יכו ¥ימצאו
שקל לגדלו. וק שה לחוש בדידות

לים לה שלים עם כך שהם אשמים. ברגע
¥לצידו. בגיל שלוש או 13 אפשר לדבר
שהם מבצעים מעשה שאינו בס דר הם
¥איתו בגילוי לב ולשוחח עימו על כל
רים מהצד, כאילו כלל אינם נמצאים
חייבים להא שים א ת הזולת. יופיטר, ה ¥בעיה
המתעוררת. ילד ק שת הוא טוב״

ב מ קו ם.
שולט ב מזלם, דורש צדק, יושר וטוהר-
¥לב ו מ תיי ח ס אל כול ם כאל חבריו
יכלתו של ילד קשת ל היו ת אובייק מידות,
לכן אינ ם מסוגלי ם להעלו ת ב ¥וידידיו,
אינו חש צורך לחלקאת העולם

טיבי וכאילו לא לה שתייך מק שה עליו
דעתם שהם לא היו בסדר, ביחוד מפני
¥למעמדות או שכבות גיל. כול ם בני־אדם
לעתים, כי שבשעה כזו הוא חש עצמו
שהם באמת אינ ם מ תכווני ם לכך.
בעיניו.

יושר, תמימות,
אמוגה ואופטימיות ארח חלק
מתלונות ידו
בן מזל קש ת

מאוד בודד. חרף הרגשה זו הוא אינו
יכול להימנע מלהעמיד א ת עצמו בעמדה
כזו. הוא אופטי מי וטוב־לב. אםא חד
מהוריו יחגוג יום־הולד ת הוא יוציא א ת
כל חסכונו תיו ויקנ האתהמ תנ ה היק רה
ביותר שיוכל להר שות לעצמו. א ם
אמו ת הי ה בעלת ה שמחה, היא ב ה חל ט
יכולה להתכונן לקבל מ תנ ה שהיא משאת
נפשו של בנ ה — כמו כדורגל חדש.
בי ת -הספר הוא סיפור בפני עצמו. מזל
ק שת קשור בלימודים, אך לא לימודים
של בית״ספר. אין דבר יותר שנוא על
הק שת ה ק טן מאשר מיסגרת של כיתה,
עם הצורך לדייק ולהגיע בזמן לשיעור.
הילד מתמרד בדרך־כלל אינו לו מד ואף
אינו מכין שיעורים.
זהו הילד שעליו יא מר המור ה ״הוא
יכול אך אינו רוצה״ .זאת טעות באבחנה
— הוא אינו יכול. כלומר, לא
במיסגר ת כז א ת. כשיגדל קצת, או אולי
בשנתיים ה א חרונו ת של בי ת־ ה ספר התי כון,
אולי יגלה עניין ויפתיע א ת כל
חבריו ומוריו בציוניו הטובים. רכישת
ידע באמת מעניינת או תו, ו הוא ירצה
להמשיך ללמוד גם אחרי התיכון.
הילד הז ה גורם להוריו דאגה, בי חוד
א ם אינ ם תופ סי ם מי הו בנם. כשהוא
חוצה א ת הכביש הוא אינו מקפיד, אך
בדרך־כלל לא קור ה לו כלום, כי כוכב
יופיטר שומר עליו, וק שת הוא בעל
המזל.
הורים שאינם נו תני ם לו עצמאות, לא
נותנים לו להביע דעה ב שיחו תי ה ם, ואינם
מ תיי ח סי ם אליו כאלאחדמהם, מגדלים
ילד שעתיד ל היו ת מדוכא. חבל, קשת
כזה כשיגדל יעדיף להתבודד, איש לא
יוכל לפ תח עימו קשרים קרובי ם. הוא
יהפוך חשדן ומי שינסה להתק רב אליו
יהיה צפוי למ טר של הא שמות על דברים
שכלל לא עשה.
החברותיות, ה ח מי מו תוה אופ טי מיו ת
לא יופיעו אצל טי פו ס, כז ה. נדיבות הלב,
שמאפיינת ק שת בריא, תהפוך לקמצ-
נות, ו ה חיי ם עם ק שת כל-כך מעוות
יהיו כמעט בלתי נסבלי ם. ילד ק שת ז קו ק
לאמון. הוא ניחן בחוש־יושר ב סי סי, ואם
מ חנכי ם או תו נכון ונותנים לו חופש,
הוא עשוי להגיע לגדולות.

ה ת חו ם הכספי דורש ת שומת-לב מיוח דת.
מצב כוכבים חדש מר אה ששטח
זה עלול ל היו ת בעיי תי
בזמן הקרוב. לא
כדאי ל ס מוך על המ זל
ול הסת כן ללא צו רך.
קשרים חבר תיי ם
יגרמו הנ א ה. תוכלו
לס מוך על ידידים ול התייעץ
עימם על צעדים
חשובים שאתם
! 7ננח ס ל-

סן. נ
עומדים לבצע בקרוב.
קשרים רומנטיים עו לים
סוף־סוף על דרך המלך. אי -הבנות
ומריבות אפשר ליישב באופן הנוח לכם.

עייפות עלולה לפקוד אתכם בתחילת השבוע.
נסו לנוח כמה שיותר ולא לאמץ
את עצמכם יותר מדי,
כי העומס יכול לפגוע
בבריאות - .החיים החב־ן־תיים
די מאכזבים כעת,
ובאמת עדיף להתרחק
לכמה ימים ולהתמסר
לבעיות שהוזנחו.
אל תתפלאו אס
בתקופה זו תהיו יותר

\ 20׳וי״י
שכחנים. שימו לב לכך,
ואל תמהרו להחליט על
דרכים חדשות. בשטח הרומנטי אתם עומדים
להיפגש עם אנשים מוזרים ומשונים.

בעיות כ ספיו ת עדיין ממ שיכות להטריד,
אול ם התייעצות עם מו מ חי ם לדבר
עשויה לעזור. יש לבנות
תוכני ת חדשה ש בי
ט חון לתת תוכל
לטווח ארוך. הצעות
עבודה חדשות כדאי
לבדוק היטב. לא כל
מה שמלהיב ברגע ה ראשון
ניתן לביצוע
ללא בעיות. אחדמ-
־ 2.בסנ׳ג1נזבר ־
; 7באוקטובר עלול בני-המי שפחה
לגרום לדאגה השבוע.
כדאי להקדיש לו יותר תשומת־לב והש גחה.
ב שטח הרומנטי מתפתחת פרשיה.

מצב־הרוח אינו, טוב לאחרונה. הרגשת
דיכדוך ועייפות מלווה את התקופה. אתם
חשים צורך בשינוי, ב־יחוד
במקום העבודה.
התקופה אינה מתאימה
לשינויים. מזב לתכנן
כל דבר בשקט, מאחרי
הקלעים, ולבצעו מאוחר
יותר. אל תשתפו
ידידים ומכרים בתוכניותיכם
הסודיות. אי־
׳ 2נדצ לינר ־
>9ביגואר
הבנות עם בן־הזוג אפ שר
ליישב על־ידי שיחה
שקטה, אך אתם חייבים לשלוט במצב.
העמידו אותו במקומו והפגינו ביטחון.

התקופה הנוכחית די קשת. המצב הבריאותי
אינו כרגיל. טיפול נכון בבעיות המתעוררות
עשוי לעזור.
עניינים כספיים ממשיכים
לגרום דאגה, הוצאות
בלתי־צפויות גורמות
לדילול התקציב
ומוסיפות ללחצים ש בהם
אתם נתונים. בני
הזוג אינם מוכנים לבוא והבדידות לקראתכם
שבת אתם נתונים מדכאת.
בני־ מיש פחה מבוגרים
יבקשו את עזרתכם ואתם תצטרכו
לוותר על זמן יקר בשבוע תזה למענם.

השבוע תורגש מ תי חו ת רבה ביניכם ו בין
בני־המי שפחה. עדיף להרבות בבי לויים
ובביקורים מחוץ בכך ולמנוע
לבית,
סי כ סו כי ם ואי״הבנות
שיוסיפו רוגז ועצב נות.
רצוי לחדש קש רים
רו מנ טיי ם שנפס קו,
וכן ת הי ה לכם
הזדמנות להכיר אנשים
חדשים, הא מורי ם
2ביולי -
7,באוגוסט
להוסיף עליזות ושימ חה
ל ת קו פ ה. בענייני
כספי ם יתכנו מיכשולים פ ת או מיי ם ובל־תצטרכו
להסת דר.
תי-צפויים, שעימם

אתם מתקרבים לפרשת־דרכים. כדאי לעצור
ולשקול היטב את צעדיכם הבאים.
אותם המשקיעים את
כספם בבורסה, כדאי
שיקטינו את הסיכון
שהם לוקחים. במקום
העבודה שוב מתעוררות
בעיות. אנשים מנסים
לחתור תחתיכם
ולהכפיש את שימכם
הטוב. דאגו להראות
לנוגעים בדבר את טיב
עבודתכם ואת ההיש גים
שהגעתם אליהם. יחסים רומנטיים חד שים
מתפתחים לאיטם. אל תמהרו להחליט.

השבוע תהיו נתונים יותר מתמיד לחילופי
מצבי-רוח. האירועים משתנים במהירות
עצומה• חלקם
מכניס אתכם למתי חות
ואי״שקט, ביחוד
כל מה שקשור לצד
הרומנטי. בעיה ישנה
אינה נותנת לכם מנוח
ואינכם מצליחים למ צוא
לה פיתרון. בשטח
הקאריירה, אתם
מוכיחים תושיה ורעיונות
מקוריים, ומקבלים
עידוד ושבחים מפי ידידים ועמיתים
לעבודה. מבחינה בריאותית השמרו!

אפשרויות חדשות נפת חו ת לפניכם. לפ תע
הכל מ שתנה והדבר מביא לבילבול.
מבחינה ברי אותי ת יש
ל הקפיד ב מיו חד על
כל מ ה שקשור בעי ניים.
אל ה מביניכם
הסובלי ם מבעיות בעי ניים
כדאי שלא יתעל מו
מהבעיה ויגשו בהקד
ם ל מו מחה. רוח
ה ה תל הבו ת ה מאפיינ ת
אתהת קופ ההא חרו נה
גורמת לכם לר צות
להס תכן. הדבר מורגש ב מיו חד בצו-
רה שבה אתם נוהגים. הקפידו בנהיגה.

בשטח העבודה נפתחות לפניכם דרכים
חדשות ומושכות. אולם למרות ההצעות
המפתות, כדאי לשקול
פעם נוספת אם אינכם עצמכם לוקחים על
תפקיד שהוא גדול מ־מידתכם.
במקום העבו דה
עשויות להתרחש
פגישות רומנטיות מיס־תוריות
ומרגשות. כדאי
לשים לב. לבני המין
י׳ו בפברואר
ר: נ ר׳ר ־ז
השני ולהגיב על רמ__
זים
עדינים המופנים
כלפיכנב אותם העומדים לפני נסיעה ל־חו״ל,
יקחו בחשבון שהנסיעה תידחה.

מזר החודש:

קשת

ן רגוד ולחנו

יוד בן
מנר קשת

בתקופה האחרונה אתם מודאגים יותר
מתמיד. בריאותם או עבודתם של בני-
מישפחה קרובים אינה
מתנהלת בצורה מניחה
את הדעת, ואתם אינכם
יכולים לעשות דבר.
ביחסים רומנטייס צפו־ייה
התקרבות. יש יותר
נטיח להרמוניה
ביחסים, ואתם נעשים
פחות ביקורתיים כלפי
בני הזוג. נסיעה ש __
אתם
עומדים לבצע
עלולה להיתקל בעיכובים ומיכשולים. לכן

תכננו אותה מ הי רו ת כי האפשרויות רבות.

הפתעות ב ת חו ם הרומנטי צפויות השבוע.
כדאי לה תכונן לבלתי-צפוי, ב מ קו ם

ובזמן המוזרים ביותר.

שימו לב לרמזים ש ¥

רומזים
לכם בני המין

השני. ב ת חו ם הכספי
אתם עלולים ל הי תקל

בק שיים, לכן נסו לד¥

ת קניו ת גדולות ו מה
שקעות. להימנע קיי מ ת אפשרות לאכז¥

כן מומלץ להי מנע
מלח תו ם על מי ס-
¥מכים חשובים בי מי ם רביעי וחמישי. במ __

להיווצר לחץ _קשה.
העבודה עלול

חשת

מכחכים

אפשרלהשיג את

• הו ד או איקדוס?

ה עו ל 6רוו.

התנחלויות משני צידי הקו
הירוק.
נכון אמר יעקב העליון בתוכנית
רדיו (ביום חמישי, ה־ 18 בנובמבר)
שההבדל בין איכלוס לייהוד הוא רק
במילה, שהרי ״הערבים הם אזרחי
המדינה, כל עוד לא הוחלט אח רת.״
מעל
בימת הכנסת תרד גד יע־קבי
מפני פרופורציה דמוגראסית
של ־/ס 40 יהודים ו־>^ס 60 ערבים.
שניהם חושבים אותו הדבר, כמו
רבים־רבים אחרים בשילטון ובעם,
אך אינם מעזים לבטא בקול רם את
אשר בליבם.
לי יש הצעה קונקרטית, פרק טית
ובדוקה לפיתרון חרדותיהם
וליישום רעיונותיהם, פיתרון ש נוטה
בעבר, ולא פעם אף ״הצ ליח״
:פיזור ו/או גירוש ו/או
צברה ושאתילא.
אז כבר לא יהיה צורך לחכות
״שיוחלט אחרת״ או לעסוק בדיל מות
סימאנטיות, שהרי המעשים
ידברו בעד עצמם: שהציונות פי רושה
גזענות.
ארנה מר, חיפה

ביו ש לי שי בערב,
ב ת חנ ת יי פז ״.
בי רי דהמזרח

בחורף...
את משמינה ומאבדת כושר גופני.
הירשמי מיד לקורס לחיטוב הגוף ותהיי —
גמישה, רעננה, תחזקי שריריך ותקבלי
יציבה יפה.
הקורסים לנערות ונשים בלבד, בשעות הבוקר
ואחר הצהרים.

בהמולת המאורעות השוטפים
לא רבים ישמו לב לישוב כוכב־

לאה פלטשר,

פני ל א ולפן
אבן־גבירול ,50 תל-אביב. טל׳267682 :

צוות מעולה
אוירה נעימה ואדיבה
ב הזד מנו ת
דירה 3חדרי ם גדולים +הול +
מרפסת מיו חדת
רח׳ קטן ליד דיזנגוף -קומה ג׳
73 אלף $
נא לפנות בערב לטלפון 246276 :

איתן עברת
^יייי ם ט
הו ב רינ
מו מ חי םלהדברת תי קנ

( לוקים ) ,תולידקץ, חיייי
ספריםובג די ם.
דמת ־ ג ן. ר ח ־ מודיית 18ת ד• 2272

ס ל 7 9 0 1 1 4 5 - 6רש׳ מס־ 21עסק ^ 491/75י״4״

• מירחקלבריאותךורב ליי ד

קבלת מודעות
לכל העיתונים

י במיזת ולבטים בחיי המין

בר! ח. ר ־ די ני עו ג ר

• ש רו ת ת. ד
לל אתש לנ ם
• מכב די ם
כ ר אשר אי

מאת

9ר ס 1

הוצאת רשסים

מ איר אלב.1 הפילה כשדיברתי איהו בפעם הראשונה הוא הרגיש כי אני מכיר
אותו שנים.
היו דברים משותפים:
הצבא, המילחמה.
על רקע מילחמת
שלום־הגליל
הוא נסע ,״גליל״
בידו, עם ה״וולקנים״ ;
וחזר משם,
עם ״חיזיון סוריאליסטי״
של המילחמה,
כהגדרתו, עצוב ומבוגר.
הוא ניצל מן המילחמה
בפעם הזאת.
ישמור אותו האל
מן המילחמות הבאות.

זמיר בן־ דויד

,״רמרדכיזידמן
3371.7

לפני כשבועיים חזרתי מ שירות
מילואים. עד כה,
מעולם.לא התחברתי עם סדיר ניקים,
כי למילואימניק עולם
משלו והליכות משלו. הפעם
זה היה שונה. הכרתי בחור־חמד
שעזר לי רבות, ודיברנו
שעות ארוכות־ארוכות׳ .הוא
בן 19 וחצי, דיבר על חיזיון
סוריאליסטי של המילחמה.
כשיספרנו לו על המילחמות
שעברנו, אנחנו המילואימניקים,
זע משהו אצלו, כמעט
בכוח .״החוכמה היא להישרד
הבאות,״ המילחמות אחרי
אמר.
שיר זה מוקדש לו.

קיבוץ לווומי־הגיטאות
>• המחבר הוא ספרן בית
לוחמי הגיטאות.

הרביצו לצי־צ׳ או לא 1
אמצעי־התיקשורת עטו על סיפורו של שלמה (״צ׳יץ״) להט.
שכביכול הותקף על־ידי תושבי נווה צה״ל, כמו גם סיפור ביקורו
של שימעון פרם בקריית־שמונה.
בהזדמנות זו יוצאים ״יפי הנפש״ כמו שבח וייס ומרעיו למית־קפה
נגד תושבי עיירות־הפיתוח ושכונות־העוני, שמוצאם האתני
ידוע לכל. כך, במסווה של הגנה על ערכים דמוקרטיים, מארגנים
מיתקפה גזענית נגד הציבור הספרדי/מיזרחי.
טקטיקה זו של האשמת הקורבן חוזרת עי עצמה בכל פעם
כאשר ציבור זה, שנדחק לעמדת נחיתות אינטלקטואלית ושאמצעי-
התיקשורת המקובלים חסומים בפניו באופן כמעט טוטאלי, נאלץ
להתגונן בדרכו שלו מפני אלימותו ואטימותו של המעמד השליט
האשכנזי. כמו בנווה צה״ל -כך גם בקריית־שמונה, הופיעו נציגים
מתנשאים וגזעניים של המעמד השליט (״יש לי מספיק עיראקים,
אזרחים סוב בית״) .כלום ציפו שיקבלו אותם באורז ובסוכריותי
שורשי האלימות הפוטנציאלית העיקריים הם :
• 1העיוות החברתי-פוליטי, שכתוצאה ממנו המעמד השליט
רובו ככולו אשכנזי, והוא מכתיב לשאר את תנאיו.
• כיבוש השטחים וההתייחסות הלא־אנושית כלפי הציבור
הפלסטיני. הלגיטימציה הציבורית למצב זה מהווה במישרין לגי טימציה
לאלימות בין יהודים.
הצבועים בעלי המוסריות הכפולה נאלמו דום כאשר האלימות
כוונה — ועדיין מכוונת — כלפי הציבור הספרדי/מיזרחי, כפי
שקרה בוואדי־סאליב, כפי שדיכאו את התארגנותם החוקית של
הפנתרים השחורים וכפי שיש קשר של שתיקה והשתקה כלפי
הטרור המישטרתי והמיפלגתי בעיירות־הפיתוח ושכונות־העוני ב ימים
אלה.
לכן, גם השאלה אם צ׳יץ׳ הוכה או לא אינה רלוונטית, אלא
השאלה אם יש לחסל את המצב שבו צ׳יץ׳ האשכנזי כופה את
שילטונו, תרבותו והאינטרסים הקבוצתיים שלו על הציבור הספ־רדי/מיזרחי.
מתי
יקים, רמת־גן
יאיר. זהו ישוב העומד לקום בתחומי
הקו הירוק, אך לפני ועדת־הכספים
של הכנסת הוצג כאילו
הוא התנחלות בעברו השני. מדוע
נעשתה תרמית זו 1הסיבה ברורה :
ההתנחלויות מעברו השני של ה קו
הידוק נהנו מהטבות כספיות
מפליגות, שסתם בני־תמותה בתוך
הקו הירוק אינם זוכים בהן.
מי שאינו רוצה לשמש כלי-
מישחק פוליטי, מי שאינו מוכן
להיעקר ולהפוך מיליונר של פיצו יים׳
מי שרוצה לגור בעיירת פי תוח
ותיקה המשוועת לאנשים מוכ שרים
— נענש. זוהי ישראל של
. 1982

דויד איש־שלום,

רסת־גן

קורא שחק
• עיניים בראש
דרךו 3 7״ ם 0שץח 0וו*

כל מה שכתב אלבס מסיס
על מפ״ם ועל דרכה במגעים
עם ערבים (פורום,
״העולם הזה״ ,)2358
הוא נכון, והיה נכון עשרות
שנים — קובע פרופסור
ישראל שחק.
אם יש למישהו פיקפוקים, אני
מפנה אותו לראיון תחת הכותרת
״עם שימחה פלפך (חותם, מוסף
על המישנזו 5 ,בנובמבר .)1982
אומר שם ׳שימחה פלפן במפורש :
״השין־בית ושאר גורמי המימשל
ראו בחיוב את פעולותינו ולא הפ ריעו
לנו, לא אז ולא עתה.״
איך אומר הפיתגם 1אמור לי
מיהם ידידיך ואומר לך מי אתה.
מי שהיו לו העיניים לראות, יכול
היה להרגיש כבר לפני תריסר
שנים ויותר, שהשין־בית רואה ב חיוב
גדול את פעולתו של. ניו־אאוטלוק,
ובמיוחד של עורכו ב משך
שנים רבות, שימחה פלפן.
אבל עכשיו, אחרי התפארותו בכך,
אין כל ספיקות בדבר.
לעומת זאת, אין זה נכון כלל,
שהאירגון ניו ג׳ואיש אג׳נדה ב־ארצות־הברית
״דוגל בעמדות זהות
לאלה של של״י והמועצה לשלום
ישראל פלסטין״ .אירגון זה בפי רוש
•אינו דוגל במדינה פלסטינית
בשטחים, ואפילו לא בזכות ההג דרה
העצמית של העם הפלסטיני.
גם בעניינים חשובים אחרים אין
לאירגון זה עמדות עקרוניות, ו כנגד
חברים בודדים בעלי עמדות
״טובות״ יש חברים בודדים אח רים
שהיו בהחלט יכולים להיות
חברים של זבולון המר, למשל.
הם מצטטים — לטובה — את
הרב ש״ך, כפי שאני יכול להעיד
מנסיוני.

עייר פלפן התפארויות אני מצטער שבנקודה זאת אלכם
מסיס מטעה את הציבור הישראלי
ונוטע בו תיקוות־שווא.
ישראל שחק, ירושלים

עו *7x171חסה ! ו ר. גדים

לרשימתו של אורי אבנרי
(יומן אישי ,״העולם הזה״
)2358 על סימני התקרג•
פות כשמואל אגידור ה כוהו:
נכחתי
בטקס חלוקת פרם הש־ :
לום, שנערך בבית הנוער תעברי 1
בקטאמון בירושלים לפני חודשים י
אחדים. ידידי הרב שמואל אבידור
(המשך בעמוד : )24
העולם הזה 2361

י ד ^נ פנז מ ס

טבעת מגן
נושאת תאורת
לילה.

מסגרת פלדה -״מגן הזכוכית״.
טבעת צלילה חלופית עם סיפרור-
הפוך לכיוון מחוגי השעון.
כתר כיוון,טבעת צלילה אינטגרלית.

טבעת צלילה
מתפרקת, עם
סיפרור בכיוון
מחוגי השעון.

מצפן פלסטי ״מולבש״ על רצועת השעון.

דגם <>77} 09
צלילה ל-סו אטמוספירות,
זכוכית קריסטל, רצועת גומי
״מקצועית״.
להשיג עם לוחות:

כתר צלילה מוברג
לכיוון השעון

בצבע זית קרבי
או שחור לוחם

הגבוה

המלווה אותך לכל פעולה,בכל מצב ובכל תנאי

״י״ל׳ו לחיילי צ ^ ,

או ריינ ט בדיוקבזמן הנכון.
שעון מעולה ללא בעיות• יבוא שיווק והפצה: בני משה קרסו בע״מ-סוכנים בלעדיים של: ו\[\/ק\/נ 00ן־ 0זמ\7 \/ו\! 1£ח 0

מכוזכים
נדיב אבידן
פ או ז ן :
. 1גם כך אפשר להשמיץ, אבל
לא בעברית ()3
3מה עשה הגבר שזוגתו
עשתה לו את המוות? ()5 ,4
.9כשהסתכל על עבודת בצל אל,
היתד, לו נחת אבות ()4
. 10 הוא
כמוטור ()4

אינו

יכול

לתפקד

. 13 סוף סוף אפשר להניח
עליו את הראש מחוץ לבית

(המשך מעמוד )22
הכוהן, משופטי הפרס, התקיף בדבריו
את יחסם של חוגים דתיים
קיצוניים כלפי הערבים, וציין בני־ ,
מה פטרונית את היחס הליבראלי י
של היהדות לגר, בצטטו פסוקים
כגון ״וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם
את נפש הגר, כי גרים הייתם ב ארץ
מצריים״ (שמות כג).
לאחר שסיים הכוהן את דבריו
העיר לו היו״ר, חבר־הכנסת מר
חמד ותאד, בלשון מכובדת אבל
חד־משמעית, שהערבים כאן אינם
גרים, ושהם אזרחי הארץ ודאי לא
פחות מהיהודים. קהל הנאספים
הגיב על דברים אלה במחיאות
כפיים.
ד״ר ראובן סיוון, ירושלים

ד א, ודל־,״ח כ ! ד

. 14 הם ינקטו בצעדים חרי פים
— זו התשובה שנקבל
מקדוש ()6

לערביי ישראל אין עיתון
משלהם.

. 15 רעי הרעיש כשקיבלו טי פול
מיוחד משמשון ()4 ,4

הגברת נג׳ואה מח׳ול, ערבייה יש ראלית,
ד״ר לבריאות ומרצה ב-
פקול&ה לבריאות באוניברסיטה
העברית בירושלים, ביקשה רשיון

. 17 אם הסנדלר יחף, מה נותר
לספר? ()4
. 18 במפעל הפיס יקפידו ש יחמם
את ה״אווירה״ ()4
.20 וי! מרפאים אמנם׳ אבל
מסוגלים לשתות לנו את הדם

.22 כשציוו עליו לסטור הוא
הפעיל לחץ ()5
.24 לתולה סוכרת לא מומלץ
לגנוב אותם ()3
.25 בית מסלע לאדון הנכבד

פתרון תשבצופן 2|3$ !9

פקודה

.9איד ה־ 12 מזרזים אותך לפעול?

.26 לא נעים
מגבוה ()4

לקבל

.28 זה המדור? תפסתי את
העניין וקפאתי ()7

. 11 כשיש פכי הכסף עולה

29 שיכול לחתוך בקלות
מתחת לשולחן ()3

. 12 בהשפעת המאפה ענק לא
חזק מצליח להניף (ם) ()5,4

מאוגד

. 16 שתפו פעולה כדי לייצר
פרוטזה? })3 ,2 ,3

.2גרמו לסבל בשבוע נוס טלגיה

. 19 טומן משאבה ליד התע לה

.4משורר עם תיק? מה ה פלא
אם הוא מוכר סמים (.)4

.21 זה יעוד יתגלה, שנתנו ל פילוסוף
הוראה לעזוב את ה בית

.5בעל הקרנים שנם אהוד
מופיע אצלו עם להט והקולגים

.22 תן מקום לנהות! תפסת?

: .6תפקידו לשמור על השקט
או לספק חלב ()6

.23 נימוק הנשמע כסו פליטת
פה ()2

.7הלוואי שבשנת 1939 הוא
היה מנותק ()4

.24 מבולבל וגם פחח חסר
לב >)3

.8הצפוד נשמעת כמו חפץ

.27 לשחקן מוכשר אין הפסד

המכון הישראלי לספרות
נשי קוסמטיקה ופדיקור
* קורסים

ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות(אפילציה)

* סלון ומכון יופי

דיאנה

תסרוקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות, פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה

* הכנת כלות
* מחירים עממיים

שרות מעולה

ת״א, דיזצגוף ( 190 יודפת 229388 ; 226066 )4

ה ע סח

הונחו 4983

קורא חאג׳י־יחיא
לא ציונים, לא קומוניסטים
להוצאת שבועון בשפה הערבית
בנושאי מדיניות, חברה, כלכלה
וספרות.
הממונה על המחוז דחה את
בקשתה בלי כל נימוקים. ד״ר
!מדדו ל עתרה להנ״ץ באמצעות
שני מישפטנים, מראשי האגודה
לזכויות האזרח. בעתירתה נאמר,
כי התקנה שעליה מסתמך הממונה
״איננה הולמת מושגי־יסוד של מדי נה
דמוקרטית בדבר חופש־הדי־בור
וחופש-־הביטוי.״
בית־המישפט הגבוה לצדק קבע,
כי הממונה על המחוז במישרד־הפנים
רשאי לאסור פירסום עיתון
חדש על סמך נימוקים ביטחוניים
חסויים, מבלי לגלות או לפרט
נימוקים אלה לאדם המבקש לפר סם
את העיתון!
הגיע הזמן שהאזרח היהודי במדינת
ישראל ידע, שהערבי היש ראלי
החי במדינה דמוקרטית
אין לו עיתון בשפה שלו.
כשאנו. אומרים זאת לידידינו
היהודים, אומרים לנו: בשביל מה
לכם? יש לכם העיתונות של
רק״ח !
מי קבע שרק״ח היא נציגנו ו העיתונים
מטעמה מדברים בשמנו ז
מי שאומר זאת, טעות גדולה
הוא אומר. ערביי ישראל מונים
יותר משש מאות אלף נפש, ויכולים
להכניס בקלות לכנסת 15
חברים.
ערביי ישראל שבבחירות האח רונות
נתנו סטירח־לחי מצלצלת
לרק״ח, הוכיחו שרק״ח בדרך הנ סיגה
ושהיא לא הנציג של ערביי
ארץ זו.
בבחירות האחרונות קיוותה רק״ח
לשיבעה מנדטים ויותר. ומה קרה?
לא הלכנו לבחירות ורק״ח קיבלה
ארבע מנדטים — פחות ממה שהיה

לקורא התוהה מי זה ״אנחנו״:
(׳המשך בעמוד )26
העולם הזח 2361

דר1ו! 1לך בנק...
הספיק חחנחכס
בדי לפשט את עסקי
היבוא1חיצ1א שלן.
דווקא אם עסקי היבוא והיצוא שלך מורכבים במיוחד -בנק קונטיננטל
הוא הכתובת עבורך. לקונטיננטל מערך קשרים מסועף עם בנקים
ונציגויות בעולם המאפשר לך ליהנות ממידע מדוייק ומעודכן ומקשר
רציף עם הגורמים הפיננסיים הקשורים בעסקיך.
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה עומדים לרשותך בכל תחומי היבוא
והיצוא ובאפשרותם להפעיל עבורך את קווי האשראי הדרושים לך
במהירות שתפתיע אותך.
בנק קונטיננטל, שמאחוריו העצמה של בנק הפועלים בישראל
ו־.6ק 8.בגרמניה, הוא הבנק אשר יכול להציע לך פתרונות יעילים
ומהירים לכל בעייה הקשורה בסחר חוץ.

נן. קונטיננטל.

מכתבים
אנחנו הרוב הדומם, אנחנו שטוב
לנו להיות ערבים וגאים בזה —
לא ציונים ולא קומנסטים!
ע׳סאן אל־חאנ׳־יחיא, טירה
• הקורא חאג׳־יחיא הוא פועל
ומשורר, חבר התאחדות הסופרים
בישראל. הוא מפרסם את שיריו
בעיתנות הערבית מ־ 974ו. ב־1980
הוציא את סיפרו הראשון בערבית,
שבקרוב עומד לצאת בתרגום
עברי.

ארקיע וסונסטה מגישים:

ר שי מזו!

לי ש ר אלי ם
במלון מ ס׳ 1בי שראל

ה 1מ 1סכס 1א ל •

יהודה סופר,

הקורא מודאג מהידרדרות
בחופש הפרט.
לאחרונה נערך מצוד שיטתי על
גברים הומוסכסואלים ונשים לס ביות,
הן במחנות צבא והן בג ך

!£113
4630 שקל לאדם, כולל: טי סהל אי לתו חז ר ה
2לילו תבחדר זוגי ו א רו ח ת בו ק ר
ה מ חי ר כול ל מעי־מ. ה ה צעק ב תו ק ף עד *22.12.82

א בי ה ־ סונ סטה, ה מלון ה מ פו ארוה חדי ש ביו ת ר
עם הרבהדב רי םשאח רי ם אינ ם י כו לי ם להציע:
חוף־י ם מיו חדל או ר חי ה מ לון
בריכ ה ענ קי ת עם מפלי מי ם
מסע דו ת מ שוב חו ת
מופעי בידור ובעיקר ...אווי ר ה
מלאהשמחת חיי ם.
טי חעוסר• ,עוסיד-ס בט־לז

קורא סופר
לפנות לבג״ץ
העצמאות בתל־אביב ובמקומות
מיפגש אחרים בעיר. זהו ציד־מב-
שפות ־שמטרתו לעשות רישום של
כל הגברים ההומוסכסואליים ר
הנשים הלסביות בארץ. התקפות
אלה על הקהילה ההומוסכסואלית
הן ההתקפות הראשונות שנעשו
בתולדות מדינת־״שראל.
מעולם לא קרה קודם לכן שה-
הימוסכסואלים והלסביות כקבוצה
הותקפו בצורה כזו ובמיסדים כא לה.
אין זה מיקרה — זהו חלק
מההידרדרות באותם התחומים ה נוגעים
לחופש הפרם והזכות ל פרטיות.
האגודה
לשמירת זכויות הפרט,

•בחנוכר תוספת 10׳.-

אביה-סונסטה אילת
הרשם בהקדם בסניפי ארקיע: ת״א נופש 3-4-5־,03-413222
ירושלים ,02-225888 :חיפה ,04-643371 :נתניה.053-23644 :
ראש פינה ,067-35301 :ובכל סוכנויות הנסיעות.

טפת, אך כדי לממן פניה לבג״ץ
אנחנו זקוקים לתרומות כספיות.
תרומותיהם של הומוסכסואלים,
לסביות וכל אזרה/ית במדינת יש־• —
ראל, שההידרדרות בתחום חופש
הפרט והזכות לפרטיות מדאיגה
אותם, תתקבלנה בברכה.
כל סכום יעזור לנו במטרתנו
להשיג מקום נאות בחברה ול קבל
את זכויותינו האזרחיות, כדי
שלא נצטרך להסתפק במקום ב שולי
החברה הישראלית.
תרומות לשלוח אל: האגודה ל שמירת
זכויות הפרט ת״ד 46039
תל־אביב. או להתקשר אל ״הקו
הלבן״ 612457־.03

רמת-גן

אחיזתוו, ו ״ ם 3זי 1 0ו , 1ת

מיכתב גלוי לשי־הבריאות.
עד לפני זמן־מה שימשתי כמז כירת
״האירגון״ של ״הרופאים
הטבעוניים״ בישראל. הסתבר לי,
שאין זה אירגון רשום בחוק, לכן
החלטתי שלא יהיה לי כל קשר
לגוף זה.
החלטתי לפנות אליך באה עקב
הנימוקים הבאים :
<• מרבית העוסקים בתחום זה
מתקראים בתואר לא להם ומש פיעים
על קהל לקוחות בשיכנוע
כי הם ד״ר לרופאה לכל דבר.
• התחזות אנשים אלה פרצה
את כל הגבולות החוקיים המד
תרים וגובלת בפלילים ממש.
• אצל רבים מ״רופאים״ אלה
מצויות מעבדות־ריפוי המכילות
מיכשור רפואי, תרופות, זריקות
וכל הקשור למיסגרת הרפואה ה קלינית,
המחייבת רשיון של מיש-
רד־הבריאות.
גם העוסקים בהזרקת זריקות
לפרות ולבעלי־חיים אחרים חייבים
בהכשרה אקדמית. מדוע אין זה
כך כשמדובר בבני־אדם?
• מי הסמיד חסרי־השכלה ל הקים
פקולטה ל״רפואה טבעונית״,
יד,אם מישרד־הבריאות מודע לכר?

שלומית נצח,

מישגזר־השיבעה

מי איימה שתפסיק לכתוב
תסריטים לטלוויזיה
(מה הם אומרים ,״העולם
חזה״ 1 )2360
ראיתי את תמונתה של ריקה
זראי והייתי סקרנית לקרוא מה
בפיה. אך מתחת לתמונה נכתב:

הלרכתנעלמתבמ הי רו תהטאמס
ריקה זראי

ענת גוב
חי אינו מבחין בין השתיים?

טאמס נכנס לפעולה.
טאמס -טבלית קטנה וטעימה הפועלת במהירות מפליאה.
תוך מספר שניות תרגיש הקלה. טאמס ועמר.
לנוחיותך טבליות טאמס בחפיסה אישית קטנה ונוחה לנשיאה.
טאמסב 2-טעמים: מנטה ופירות.
כדאי תמיד שטאמס יהיה לידך וכשתגיע הצרבת,
היא תעל במהירות הטאמס.
להשיג בבתי המרקחת•

שאמס ״ .ואי ין צרכת.

216

שהיא האגודה הישראלית לשיחרור
של גברים הומוסכסואליים ונשים
לסביות, פנתה אל היועץ המיש־פטי
לממשלה כדי שזה יורה ל הפסיק
מייד את המעצרים ואת
החקירות ודרשה את השמדת הרי שום
שנעשה עד עתה.
במקביל אנחנו מתארגנים למצב
שבו נצטרך לפנות לבג״ץ כדי לדרוש
את השמדת הרשימות. מצבה
הכספי של האגודה אפשר לה עד
עתה לקיים את הפעילות השד

ענת גוב. הבטתי שוב בתמונה.
לא, לא טעיתי. זאת ריקה זראי.
אולי תסבירו לקוראים מה קרה 1
האם הגברת ישי אינה יודעת ל הבחין
בין השתיים והזמרת התחז־תה
לפניה כתסריטאית! אולי הר איון
הוא עם ריקה זראי, ושמה
של ענת גוב השתרברבב בטעות!
חנה אורן, תד-אביב
>• לא זה גם לא זה. הגלופה
בראיון עס ענת גוב הוחלפה בטעות
בתמונת הזמרת.
תעולס הזה 2361

הונשה והנעלה
שדחה נסבדים
__צעצשיס וסבורע
מחשבים ונחי חנה

1ה היה הווו( 0הוה שהיה
גלייון ״העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25 שגזז,
הכיא כתכת־שער תחת הכותרת ״מי אחראי לחטיפה המתועבת.
של כתם, העולם הזה׳ אלי תבור כידי הש״ב.״ גם הכדור
״לורא ילר׳׳ הוקדש לחטיפה זו. חטיפה זו היתה חלל, ממאבק
ודט״ב באותה תלופה במערכת ״העולם הזה״ .תחליר כלכלי
תחת הכותרת ״עמלי ההדרים: אחוזה פרטית של 150 מיליון״,
.פירט את המאבל הציבורי על החול החדש לשיוול פרי־הדר,
שאוחד איייה לחולל הכנסת, ופגיעתו כבעלי המונופול בענף
חללאי זה. כתצת׳תייייט נרחבת התייחסה לפרט הסובייטי
״ה־41״ שהלרנתו החלה בישראל יי־ -שזיווג עירום וריא־ליזם
סובייטי, היה שובר־לופות.

כתבה בנושא חדת, תחת הכותרת ״לבורת חמור לכן תערו כת״
,הביאה עוד אחד מסיפורי הכפייה הדתית, שסיפר על כן
שנלבר מחוץ לנדר מפני שאמו חיתה גוייה.
בשער הגליון: כתב ״העולם הזח״ אלי תבור.

ממשלה שכזאת * אגודת שואל נגד ישראל והציונות
* אמן ושמו ויל׳ * גיורא ׳וסנטל על מצב מינלגתו
הממשלה הסעיף לא וקבר
ביום הראשון השבוע נועדו לממשלה
שתי ישיבות: האחת אחרי״הצהריים, שבה
עמד ראש־הממשלה דויד בן־גוריון לסקור
בעיות מדיניות אקטואליות ; השניה לשעות
הבוקר. לשמיעת דין־וחשבון על ההכנות
להגינות העשור.
לאולם־הישיבות בבניין ראש־הממשלה
ברחוב אבן גבירול.מס׳ 1בירושלים, נכנס
מאיר וייסגל. יושב־ראש הוועדה להכנת
חגיגות העשור, כשהוא אוחז בכף ידו של
עוזרו בוועדה, מנהל מישרד ראש־הממש־לה,
טדי קולק.
בן־גוריון הרכיב׳את משקפיו עבי־המיס־גרת,
עיין בניירותיו והודיע כי נתקבלה
שאילתה־ של שר־התחבורה משה קרמל,
בדבר קבורת ילד מחוץ לגדר בבית־הקברות
בפרדס־חנה, והוא הציע להוסיף את בירור
השאילתא לסדר־היום.
ציטטות מול ציטטות. שר־הדואר,
ד״ר יוסף בורג, שנשאר שר דתי יחידי
ליד שולחן הממשלה, מאז פציעתו של שר־הדתות
משה שפירא מהטלת הרימון בכ נסת,
נחלץ מייד למערכת־הגנה. באותו
בוקר לא שיער עדיין הד״ר בורג כי יצטרך
להופיע בישיבת הממשלה כמתגונן. להיפך:
בתיקו היו שורה של טענות נגד ועדת
חגיגות העשור, על התעלמות ממסורת
יהודית בתיכנון החגיגות.
״אין ספק כי הרב מפרדס־חנה פעל לפי
ההלכה.״ קבע בורג כמוכמך לרבנות מבית-
המידרש לרבנים בברלין, וניגש מייד ל הוכיח
את דבריו בשפע ציטטות ואסמכתות
מן התלמוד והפוסקים.
השרים האחרים לא השתכנעו. שר־הפנים,
ישראל בר־יהודה, הבין כי הדתיים
הסתבכו בפרשה מסעירה, העשוייה להו ציא
מידיהם את השילטון על גופות מתי
ישראל. הוא הציע לבטל את זכיונן הבלעדי

של החברות־קדישא, ולמסור את ענייני
הקבורה לידי הרשויות המקומיות.
גם השר השמאלי, חבר קיבוץ יגור, ידע
להשתמש בפגזי הציטטות והאסמכתות. הוא
שאב את הוכחותיו מתוך ספרות מאוחרת
יותר מאשר זו של שר־הדואר: דו״ח מבקר
המדינה. בדו״ח זה קבע המבקר כי החברות־קדישא
פועלות ללא פיקוח ציבורי.
יטר מו לשר. בן־גוריון חש כי ספינת
הממשלה מתקרבת לאחד השירטונים ה מסוכנים,
שמתחת לפני המים הקואליציוניים.
הוא הדגיש כי הבעייה כאובה מכדי
שאפשר יהיה לסכמה על רגל אחת, ושלא
כרגיל, כאשר סעיפים כאלה נקברים בשי-
כחה, הציע להעלות את הבעיה לדיון מקיף
באחת מישיבות הממשלה הבאות. מייד
אחר־כך נתן את רשות הדיבור למאיר
וייסגל.
אולם בכך לא נסתיימה הפרשה. בין
ישיבת הבוקר וישיבת אחר־הצהריים הספיק
שר־הפנים להיכנס למישרדו, להבריק הצעה
למועצה המקומית בפרדס־חנה. יעץ השר :
להקצות מייד שטח חדש, לפתיחת בית-
קברות שלא יהיה כפוף למוסדות הדת.
הקבר הראשון ייכרה לילד אהרון שטיינברג.
היתר, זו הוראה מנוגדת להודעתו הרש מית
של שר־הדתות, שהתפרסמה שבוע
לפני כן. אולם בהיעדר חוק מתאים, יכול
היה כל שר לנקוט בקו הנראה לו.
דיפלומטיה ההרצאה שבוטלה
הארי גודמן, מזכירה המדיני חד המבט
של אגודת־ישראל, קרא בהפתעה את ה־מיברק
הדחוף של הקהילה היהודית בברי סל,
בירת בלגיה. במיברק, שהגיע באותו
בוקר לכתובתו בלונדון, הודיעו׳ראשי ה קהילה
כי הם מבטלים את הזמנתם שהוגשה
לו להרצות אצלם על בעיות היהדות ב שעה

גודמן, דיפלומט מבטן ומלידה, הבין כי
משהו מסתתר מאחרי ביטול ההזמנה. ה שאלה
היתר : ,מה? עוד באותו לילה שוחח
גודמן טלפונית עם אחד מידידיו הקרובים
בבריסל. הידיד הודיע, כי ביטול ההזמנה
בא כתוצאה מהתערבותו של דיפלומט יש ראלי
בבלגיה, שרצה למנוע מיהודי בריסל
שמיעת נאום אפיקורסי על ישראל והציו נות.
לדיפלומט
הישראלי היה ברור כי גוד מן,
אנטי־ציוני קיצוני ועקבי, ינסה להש פיע
מדיעותיו על הבורגנים היהודים הטו בים
של בריסל, התורמים מכספם לקרנות
הציוניות. חקירה נוספת גילתה כי היוזמה
לביטול ההזמנה באה מחוגי שגרירות
ישראל בלונדון, שגייסו לצורך זה את
חבריהם בבלגיה.
אין שלום. גודמן החליט לתבוע את
עלבונו. כאדם המקורב למישרד־החוץ ה בריטי,
בקיא גודמן בכללי הנוהל הדיפלו מטי
ונימוסיו. נוהל זד, קובע כי אסור
לדיפלומט להתערב בענייניו של נתין הארץ
שבה הוא מכהן.
לפי כל דיקדוקי הפרוטוקול הדיפלומטי,
פנה גודמן לזקן־הסגל הדיפלומטי בלונדון,
וביקש שיפסוק על התנהגות אנשי השגרי רות
הישראלית. כנתין בריטי, המכיר ב ישראל
רק דה־פקטו. טען המנהיג הדתי
התקיף: זוהי פגיעה גסה באתיקה הדיפלו מטית.
השבוע
הגיע הארי גודמן לישראל, כדי
להשתתף בישיבת הוועד־הפועל העולמי של
אגודת־ישראל. בדרכונו האדום היתד, טבועה
אשרה ישראלית, שניתנה בשגרירות 5לונ*
דון. אולם, הסביר גודמן, אין כאן שום
כריתת שלום. התלונה לפני הסגל הדיפלו מטי
בלונדון בעינה עומדת.

פנטומימה

״העולם הזה״ . 1052
תאריך4.12.1957 :
לקיבוץ נירים בנגב. הצגות הפנטומימה
נמשכו גם במיקלטים בין הפגזה מצרית
אחת לשנייה.
הצלחתו שד כית־מישפט. לפני
תשע שנים ביקרו בארץ אמני הפנטומימה
הצרפתיים מרסל מרסו ואטיין דאקרו. היתד,
זו נקודת מיפנה בחיי וילי. הוא החליט
להתמסר לפנטומימה ברצינות. בשנת 1950
שיחק לוילי המזל — הוא נשלח בשליחות
תנועתית לצרפת, וניצל את הזמן כדי
להשתלם בבית־ספר לדראמה.
כעבור ארבעה חודשים אזל לו הכסף,
והקיבוצניק נאלץ לחזור אל שדות המירעה
של נירים ולהצגות לפני חבריו.
הערה סתמית של חבר, שטען שאי־אפשר
לחקות כמה דמויות בבת אחת, הביאה את
וילי לשלב חדש בהתפתחותו האמנותית.
הקטע שבו מופיעות הדמויות ביחד הוא
המישפט, לפי רישומיו של הקריקטוריסט
הצרפתי דומייה. בעזרת שינוי מהיר של
מקום עמידתו שיחק וילי בתפקיד שופט,
סניגור, קטיגור, נאשם, עד ושמש בית-
הדין. כאשר הציג מאוחר יותר קטע זה
במוסקבה, לא נתן לו הקהל לרדת מהבימה.
ממוסקבה ליפאן. הצלחתו במוסקבה
לא סיחררה את ראשו. וילי חזר ארצה
לפרותיו ולסוסו החום, הנושא את השם צח.
עתה, למרות שאינו חושב לעזוב את
משקו, הוא מתכנן נסיעה ליפאן, לשם
השתלמות בפנטומימה יפאנית. כדי לכסות
את הוצאות נסיעתו הופיע באחרונה במועדון
התיאטרון בתל־אביב, ובהופעות פומביות
אחרות. סדוץ־העבודה של קיבוץ נירים
נאלץ למחוק אותו זמנית מן המישבצת
״מידעה״ ולהעביר אותו למישבצת ״עבודות
חוץ.״
אולם לא ברור עדיין באיזה סעיף ירשמו
אותו במשך השנתיים הבאות, שאותן יבלה
ביפאן. יתכן שהמשק ייאלץ לפתוח ענף
הדש בשם ״פנטומימה,״ שבו יהיה וילי
המרכז והעובד היחיד*.

פעל אלף הפרצופים
בחדר הקטן במוסד לעבריינים צעירים
בעיירה הצרפתית, היה קר. הנערים נדחקו,
רטנו וקיללו עולם ומלואו. הזמנים היו
קשים. מילחמת העולם השנייה נכנסה ל שנתה
השלישית. בין הנערים הצרפתיים
ישב ילד יהודי קטן־קומה ושחרחר, שנקלע
למזלו הרב למוסד זה במקום למחנה־ריכוז.
שמו היה זאב ליכטנבוים. זאב ניסה לבדר
את חבריו על־ידי חיקוי דמויות וטיפוסים.
בעזרת העוויות ותנועות־גוף הצליח לשכנע
את חבריו שהם יושבים ברגע זד, ליד
שולחן מלא כל טוב, או חוזים בהצגת
סרט משעשע. כך התחילה הקאריירה של
אמן הפנטומימה וילי, הצעיר בן ה־,28
שזכה במדליית זהב בפסטיבל הנוער ב מוסקבה.
מצחיק
את החבר׳ח. בשנת 1946
הגיע וילי עם אוניית המעפילים תל־חי
ארצה. האנייה נתפסה בלב ים על־ידי
ד,משחתות הבריטיות, והעולים נכלאו ב מחנה
עתלית. כאשר שוחרר, הצטרף וילי
לקבוצת נוער בקיבוץ ׳עין החורש של
השומר הצעיר. שוב החל וילי משעשע את
חבריו בהופעות פנטומימה. על הדשא או
בחדר־האוכל העלה וילי את סיפוריו ה אילמים.

פרוץ מילחמת העצמאות ירד הגרעין

• המזכיר הכללי של מפא״י, הד״ר
גיורא יו ספטל, על מצב מיפלגתו :״לעת
עתה נמצאת מפא״י במצב של התגוננות.
אך ככל שנתקרב יותר לבחירות, נבליג
פחות ונאלץ להתקיף. כי אני לא ישו.״

דויד כן־גוריון,

• ראש-הממשלה
בתגובה על סירוב היומון עד המשמר
לפרסם את מיכתבו למערכת :״זוהי הגינות
מהפכנית חלוצית.״

• פרופסור ישעיהו לייבוכיץ בהר צאה
על כלכלת ישראל :״בשטח זה אין
הבדל בינינו ובין האמריקאים. האמריקאים
חיים מכספם וגם אנחנו חיים מכספם.״
י • ח״כ חרות, הד״ר יוחנן כאדר :
״כדי לנהל מערכת בחירות רגילה, יש צורך
בכסף. כדי לנהל את המערכה בישראל
השנייה, לא די בכסף בלבד. יש צורך
בהרבה כסף.״

* תוך תקופה קצרה הפך וילי לפנטו־מימאי
החשוב ביותר בישראל. הקאריירה
שלו נסתיימה בגלל מותו ממחלה ממארת.

בריכת שחיה פרטית,מגרש
טניס בחצר 3,2 ,או 4חדרים.
באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה,
ליד פארק רחב ידיים ומול הים, הולך ונבנה
פרוייקט מגורים חדשני כמוהו עוד לא היה
בארץ. גני ניצה.
בית חלומות של ממש, בית שנועד לפנק את
דייריו, ולהעניק להם הרגשת נופש אמיתית יום
יום.
״גני ניצה״ נבנית בסביבה מפוארת ומצטיינת
בעיצוב חזותי מרהיב ותיננון סביבתי נפלא.
בריכת שחייה, מגרש טניס משובח, לוב׳
מפואר ותיכנו! פנים מיוחד לכל דירה. יתרונות
אלו יעניקו לדיירים סגנון ח״ם אחר וסגנון זה
יכול להיות שלן.

דירתייחדהבנתניהמולהים
+דיות נופשבאילתובטבריה לכלהחיים חינס
.*.רנן 5 8 ,0 0 0דולר

מה תלן בל כד״רב״גני ניצה״

כל דירה צופה אל הים.
מערכת עצמאית להסקה ולמ״ם חמים
לחיסכון מושלם.
חדרי רחצה מרוצפים בקרמיקה ובחרסינה
צבעונית.
זרמים תת מימיים באמבטיה בשיטת
ה״גיאקוז•״.
מטבח בסגנון אמריקאי, ובו גם שיש גרניט.
כיור המטבח ממוקם מתחת לחלון הפונה
לים.
שטיחים מקיר לקיר בחדרי השינה..
מרצפות שיש איטלקי גדולות בסלון,
ובפינת האוכל(שלוש דוגמאות לבחירה).
תאורה דקורטיבית בחזית.
לוב׳ מפואר עם חדר מדרגות רחב במיוחד.
מערכת אינטרקום/טלביזיה לזיהוי מבקריך.
מועדון תרבות.
מועדון בריאות וכושר.
חניון תת קרקעי.

דירה בלי מזומני ם
600/0ממחיר הדירה באמצעו!ז הלוואה
שתוחזר עד 12 שנים.היתרה בתשלומים
נוחים. אפשרות ל ס\׳18 /

חנו דיוח נאחדמהמקש1ו 1הבאיס ותחנו
מדוח נופש חמס נאילת וננונויה לנו החיים!
כאשר אתם קונים חרה אצל אברהם גינת, אתם משנים את סגנון חייכם ועוברים לדירת פאר
בסטנדרט עילית, כמקובל אצל אברהם גינדי.
בנוסף לכן, תזכו ללא הגרלה בשת• חרות נופש — באילת ובטבריה.
חרות הנופש המרוהטות תעמודנה לרשותכם שבועיים בשנה — שבוע באילת ושבוע בטבריה —
במשך כל החיים.

ראשוך לציו!

תל־אביב
• בנין יוקרתי במיוחד ברח״ לסל 22
בבנין בן 8דירות בלבד. דירות בנות
3 ׳/2ו־ 4חדחם עם גג +חדר על הגג.
• בצפון תל-אביב, אזור ל״ ,נותרה דירה אחת דו־מפלסית
בת 5חדרים.
• בצפון הסולידי, ברח׳ חתם סופר .9דירות רו־מפלסיות
בנות 4חדרים בבניו בן 8דירות
בלבד

• ברחי דינזגוף , 16-18 בבנין יוקרתי במיוחד,
דירות בנות 3חדרים הכוללות שכלולים
לרוב.
• ברח״ ראשון לציון־דירה בת 6חדרים.

פתח־תקוה
• פנטהאוז — רק 85,000 דולר
הצעה חד פעמית ! פנטהאוז יוקרתי בבני!

רמת־השרו!
• חרות בנות 3חדחם +גג +חדר על הגג.
• קוטגיים מפואחם על קרקע של כ-
400מ־ר 0־ 100x100 דולר.

מפואר עם מירב השיכלוליס.
• ברח דגל ראובן 3 ,חדרים +גג +חדר על הגג
ו 4 ׳/2-חדרים 1-גג +חדר על הגג ושכלולים
לרוב.
• דירות משוכללות דו-מפלסיות בנות 4חדרים.
ברח כץ, ל 2 -בנינים בני 9חרות בלבד.

דירות בנות 3/2חדרים במרכז השקט.
דירות בנות 4חדרים במערב העיר(גם לכניסה
מיידית).

למהיח החלטה ואניני טעם !
פנטהאוז יוקרתי בשכונת אברמוביץ,
רק .$ 110,000 אפשרות להלוואות גדולות.
״גן הברושים״ פרוייקט יוקרת• ומיוחד צמוד
ל 7 -חנם גן בשכונת אברמוביץ״ .דירות
דו־מפלסיות בנות 5חדחם עם כל השכלולים.
* עדיין במחירי מבצע מ.$75,000 -

חחת עם קרקע וקוטג״ים
באיזור יוקרתי והירוק ביותר במערב ראשון־לציון
בקרן הרחובות ארלוזורוב גולומב(ע״ י בי״ם באח),
החל מ־ססס $110 ,במקום .$130,000

בתים פרטיים וקוטווים בלב חדרה
בפרויקט ״לב השרון״.
שכונה בת כ־ 20ו
בתים פרטיים
וקוטג׳ים על 250
מ״ר אדמה פרטית
מ 59,000 -דולר.
(לא כולל במבצע הנופש)
המחירים אינם כוללים מע ס

חרת הנופט בהתאם לתקנון החברה.

אברהם ביוד־יבונהדר־ ורב 1111 לו נ •111סאוהבי

קשר ברארא שו ת

אברהם גינזר•

1גד ניצה״בעודה

החגיגה מתחילה !
נפתח המלון מס׳ 1בישראל

£1121

אביה-סתסטה אילת
המלון שעשה את טאבה מפורסמת בעול
מצטרף יחד עם סונסטה ירושלים

לרשת היוקרה הבינלאומית
סונסטה.
אביה־סונסטה
המלון המפואר ביותר
פותח תקופה חדשה
בתיירות הנופש.

אביה-סונסטה אילת־

מלונות סונסטה בשלם :
ברמודר,.סיאמי,ניו־אורלינס,
בוסטון,הרטסורד, ירושלים,
הרצליה,קהיר, אס טרדם.
להזמנת מקום צלצל:
חל־אביב *, 03-45575
אילת 059-761* 1

מ לן מעולם אחר
גבי ש

שופטת
מעל לחופו
אחרי מיכתב התלונה, פנתה
לישכת עורכי־הדין אל הפרקליט
לשמוע גירסתו. קיבקוביץ השיב:
״ניסיתי בכל פיני דרכים לברר
מפני מה לא קיבלתי הודעה •על
מועד שמיעת פסק־הדין. בין היתר
דיברתי עם המזכיר של כב׳ ה שופטת
בבית־מישפט השלום וכן
בבית־המישפט המחוזי, אך לא

שופטת ש*קי
״שאלה מישפטית מ עניינ ת׳

השופטתנ תזו! את פסק ־ הוין
שלוש וחצי שנים אחו׳ גגו המישפטי
ף ץ איר ביננבאום לא האמין
ז למראה עיניו: גנבים רוקנו
את דירתו לגמרי. אפילו הברזים,
הדלתות, ארונות־קיר והחלונות
נעלמו. היתה זו כבר הפעם הש לישית
שמישה גילח את הדירה,
שברחוב התע״ש 20 בגבעתיים.
ביננבאום, טכנאי־רמזורים של
מע״ץ, מיהר למישטרה וסיפר על
הפריצה החדשה. הוא גילה ל־חוקרי־המישטרה
שהוא חי בנפרד
מאשתו, חנה, וסיפר שהוא חושד
כי הפריצות בוצעו על־ידי אמנון
סופר, בנה מנישואין קודמים של
אשתו.
בהמשך החקירה המישטרתית
הוגש כתב־אישום נגד אמנון ס ר
פר, והוא הועמד לדין בבית־ה־מישפט
המחוזי בתל-אביב והורשע.
בית־המישפט גם חייב את סופר
לשלם לביננבאום פיצויים בסך

נממן סופר
עזר לאמא

1500 לירות על הנזק שנגרם
לו בפרשה. זה היה ב־. 1977
מאחר שסכום הפיצויים הקטן
היה המכסימלי שהחוק מאפשר
לפסוק במישפט פלילי, פנה ביננ־באום
לבית מישפט השלום בת ביעה
נוספת. הוא לא חלם אפילו
במה יסתבך.

הצלחתי לברר זאת.
כאשר כב׳ השופטת כיהנה ב־בית־המישפט
המחוזי, ולישכתה
שימשה גם אולמה, הייתי אצלה
לפחות פעמיים ביחידות, וניסיתי
ברמז לומר שאני ממתין לפסק־הדין.
אולם גם זה לא הועיל.״

תוכע כינככוים
דירה גלוחת

ה ז מן עצר
מלכת

ף • תיל! נפתח בסוף , 1977 וקיבל
י • את המיספר הסידורי .26908
הישיבה הראשונה נקבעה ל 9-במאי
,78 לפני שופטת־השלום עדנה
שצקי.
שלוש פעמים נדחה הדיון הרא שון
לבקשת אמנון סופר. בעצם
הענין דנה השופטת שצקי באופן
רצוף בשתי ישיבות: ב־ 28ב פברואר
,79 וב־ 28 במאי .79
אחרי שמיעת־העדים, קבעה ה שופטת
שעל שני הצדדים להגיש
את הסיכומים בכתב. למתלונן
מאיר ביננבאום ניתן מועד של
30 יום להגשת הסיכומים, ולאמ נון
סופר ניתנו 15 יום.
ב־ 15 במאי הגיש סופר את
הסיכומים חמן קצר אחר־כך הגיש
את הסיכומים גם עורך־הדין אב רהם
קיבקוביץ, פרקליטו של מאיר
ביננבאום. הצדדים המתינו לפסק-
הדין של שופטת־השלום עדנה
שצקי.
שנת 1979 הסתיימה. עברה
גם השנה . 1980 שופטת־השלום
עדנה שצקי קיבלה מינוי חדש
ועברה לכהן כשופטת בית־המיש־פט
המחוזי בתל־אביב. אך בפרו־טוקול־הדיונים
של התיק מס׳
26908/77 הזמן נעצר באותו היום
שבו החליטה השופטת על הגשת
הסיכומים: ב־ 28 במאי . 1979
מאיר ביננבאום, שאיבד את סב לנותו,
פנה בכתב ללישכת עורכי
הדין בתל-אביב ומתח ביקורת על
פרקליטו, והתלונן גגדו שעדיין לא
השיג את פסק־הדין. יש להניח
שפניה זו של ביננבאום נעשתה
בשיתוף עם פרקליטו, שהיה גם
הוא מאוכזב מהסחבת.
ביננבאום ועורך־הדין קיבקוביץ
לא ידעו כבר מה לעשות, לאן
לפנות כדי שהשופטת שצקי תכ תוב
את פסק־הדין שלה.

תוכע כיננבאום ואשתו כימי חייהם ביחד
החיים המשותפים נשכחו — התיק נסזזב ללא קץ
שנתיים ושלושה חודשים עברו
מאז שהשופטת עדנה שצקי ציוותה
על הצדדים להגיש את הסיכומים,
עד שהראתה סימן־חיים למעורבים
בתיק הזה. תחת להודיע על
פסק־הדין, הזמינה השופטת את
עורכי־הדין אברהם קיבקוביץ ד
יואב מרחבי להתייצב לפניה.
אד מרחבי לא הופיע, ושוב
ציוותה השופטת על מועד חדש:
.25.9.81 לא, גם בתאריך זה לא
הסתיים העניין. השופטת החליטה
שוב על מועד חדש. הפעם :
.5.11.81 גם אז לא ניתן פסק־הדין.
גילה עורך־הדין קיבקוביץ ב המשך
מיכתב התשובה שלו ל־לישכת
עורכי־הדין; ״בפגרה ה אחרונה
קיבלתי הזמנה לבוא בפני
כב׳ השופטת שצקי לתיזכורת ב
תיק
זה, והודעתי אז למר בינג־באום
שאינני מבין את כל העניין,
הואיל והתיק קבוע למעשה למתן
פסק־דין.
״...השופטת הודיעה לי שהיא
הזמינה את הצדדים, על מנת
שהצדדים ינסו לבוא לידי הסכם
)ניניהם, כדי שלא יהיה צורך
לתת פסק־דין, ואם היא לא תקבל
תשובה תוך שבועיים, שהצדדים
באו לידי הסכם, אז יינתן פסק-
דיו•
״עד למועד שמיעת התיזכורת
היתה לי ההרגשה שייתכן כי נפ לה
אי־הבנה בנידון. אולם בעת
־?המתנתי להכנס ללישכת כב׳
השופטת התברר לי, שלאותו מו עד
הוזמנו עוד מיספר עורכי־דין
לאותה מטרה, לפני אותה שופטת,

דהיינו: לתיזכורת על תיקים ש נסתיימו
כבר ושממתינים למתן
פסק-דין. חלק מהתיקים אף יותר
ותיקים מהתיק הנידון, וכולם היו
תיקים מבית־מישפט השלום.״
עורך־הדין קיבקוביץ הודיע ל־לישכת
עורכי־הדין שאינו יודע
מה ביכולתו לעשות כדי לפתור
את הבעיה.
ההתכתבות עם לישכת עורכי־הדין
היתד. באפריל השנה. בעיק־בות
מיכתבו של קיבקוביץ החלים
מישהו במישרד המישפטים בירו שלים
שיש לשים קץ לסחבת. אך
עברו עוד שיבעה חודשים עד
שהשופטת המחוזית עדנה שצקי
החליטה שב־ 12 בנובמבר .1982
תיתן בפומבי את פסק־הדין, ש־
(המשך בעמוד )46

אל: קרן לב״י, רח׳ ד׳ (ארניא) , 17 הקריה, תל־אביב 64 734
מאת כתובת

טלפון

מצורפת תרומתי בהמחאה ע״ס ...ש ק לי ם
המודעה -ב ת רו מתם האדיבה של סטודיו בו לם,הצינקוגרפיה הישראלית והנהלת הינתון

תביא את האמא
השבוע הלכתי איזה לילה לשתות טיפה
אצל חבר שלי שסואליק, והיה שם גם
חבר שלו מהבית הספר היסודי, ששמו
בן־שושן, והיום הוא יושב בלונדון, ששם
יש לו כולבו ענק, כמה קומות. בן־שושן
ושמואליק כבר לא התראו הרבה שנים,
וכמו שנהוג בהזדמנויות כאלה, הם התחילו
לגלגל זיכרונות מתוקים מהימים ההם.
אחד הסיפורים היה על המורה לחשבון,
שכל הזמן היה שולח את בן־שושן לפינה,
וגם היה תובע ממנו כל שני וחמישי :
״תביא את האמא.״ לבן־שושן הסיפור הזה
הזכיר סיפור על המורה ההוא, שאחר-כך
יצא לגימלאות, אסף את חסכונותיו הזעו מים
ונסע לחו״ל, ואת פי הוא פוגש שם?
את התלמיד הכי־מפגר שלו, זה שהוא
כל פעם היה שולח אותו להביא את האמא
שלו.

עוד
!?דחפה
אחת ודי
האווירה בארץ קשה ביותר. ועדת־החקירה
שמינתה הממשלה כבר ישבה על
המדוכה כמה חודשים, והמתחים בצמרת
הפוליטית, בצמרת הצבא ובצמרת השי רותים
החשאיים התגברו והלכו. איש לא
יכול היה לומר, כמובן, מה יהיו מסקנות
הוועדה, שבראשה עמד נשיא בית־המישפט
העליון, אד דבר אחד היה ברור לכל:
שר־הביטחון יצטרך ללכת.
אין צורך לומר שהרעיון הזה לא היה
חביב במיוחד על שר־הביטחון עצמו. אך
גם לו היה ידוע שלא תהיה לו ברירה,
ככל הנראה. ובינתיים התגברו המחאות

בנקודה הזאת כגר ישר צחקתי, כי
היה נדמה לי שאני יודע את הסוף של
הסיפור. אבל בן־שושן התעקש לספר סוף
אחר לגמרי. המורה, כמו שהוא רואה את
התלמיד שלו, זוכר אותו טוב־טוב משיעורי
החשבון, ואומר לד: נו, אז מה נשמע י
משיב התלמיד: לא רע, תודה, לא רע.

הודאה באשמה. היא תביא גם ללחצים קשים
ביותר על ראש־הממשלה עצמו, שייאמר
כלפיו כי זרק את שר־הביטחון שלו לכל בים
כדי להציל את עצמו. לשר־הביטחון
היה ברור גם, כי לראש־הממשלה יש
חששות מוצדקים: ברגע ששר־הביטחון
יתפטר ויהיה מחוץ לממשלה, הוא עלול
לפתוח את פיו, לא לגלות אחריות קולגיא־לית,
ולהביא נזקים חמורים ביותר לראש־הממשלה
ולממשלה כולה.
אך שר־הביטחון גיבש וקובנית כיצד
לצאת מן המיצר. הוא קיבל ידיעות בדו קות
על המועד שבו עתידה ועדת־החקירה
לפרסם את מסקנותיה. לתאריך הזה הוא
כיוון את מהלכיו.
באותה תקופה עדיין לא היתד, הפרדת
כוחות עם הסורים בצפון. השגריר האמ ריקאי
המיוחד עשה מאמצי תיווך, כשהוא
טס בין דמשק וירושלים, אך הכוחות

כוחות צה״ל כתנועת מלקחיים
העיקר העיתוי והמעוף
בציבור, והו הותירו את רישומן גם בדרג
הממשלתי. שרים אחדים תבעו במפגיע
ששר־הביטחון יסיק מסקנות עוד לפני
גמר דיוניה •של ועדת־החקירה. הם לא
רצו להיגרר יחד עימו, ולהימחות מן המפה
הפוליטית. גם השותפים הקטנים לקואליצ יה
התחילו לפזול לצדדים.
שר־הביטחון, שעם כל אטימותו הרגשית
והבוז המופגן שלו לשרים אלה, חבריו ל ממשלה.
ולדעת־הקהל, חייב היה לעשות
משהו. הוא פנה בשיחה פרטית וחשאית אל
ראש־הממשלה, והציע את התפטרותו. ה תשובה
שהתקבלה מראש־הממשלה היתה
חד־משמעית: בשום פנים ואופן לא. פרי שה
של שר־הביטחון בשעה זאת היא מעין

הישראליים עדיין היו כמטחווי־תותח מה בירה
הסורית.
ויום אחד זה קרה. שני טילים נורו
לעבר מטוס ישראלי שהיה בטיסת-סיור.
שר־הביסחון הורה לחיל־ד,אוויר להבליג —
אך לשלוח למחרת סיור מוגבר לאותו
איזור, מעט מצפון לכביש ביירות־דמשק.
שוב נורו הטילים, אך לא פגעו. חיל-
האוויר הגיב במכה מוחצת על בסיסי-העי-
לים. הסורים שיגרו מטוסי מיג לזירת
הקרבות, ושניים ממטוסיהם הופלו בקרבות
אוויר.
ההמשך היה כמעט בלתי־נמנע. הסורים
תיגברו את כוחותיהם בקו־החזית. בישראל

אתה רואה את הווילה הזאת שם? ואת
שתי המכוניות שלידה אתה רואה? ואת
המטוס הקטן שם, אתה רואה? ואת בניין
המישרדים שם באופק, אתה רואה? הכל
שלי ! מתפלא המורה מאוד ושואל :
נו, ואיך עשית את זה?
התלמיד־לשעבר צוחק,

ומסביר

בחפץ

לב: אתה יודע, המורה, איך זה
בעסקים. אתה קונה משהו כמייויון,
מוכר במיליון וחצי, עשית כשקט
עשרה אחוזים, וככה הלאה.
זה היה הסוף של בן־שושן, ואני צחקתי
בנימוס כי הבנתי שזו בדיחה. אבל נדמה
לי — רק נדמה לי — שהסוף שלי קצת
יותר מהחיים, וככה זה הולך :
אותו מורה בגימלאות מגיע לכולבו ענק
בחו״ל, מטייל וקונה ואחר־כך, כשהוא
מגיע לקופה לשלם, מתברר שהקופאית
לא כל־כך מאמינה בכרטיס האשראי של
המורה ההוא. לא נראה לה אמין הבנאדם.
מה זאת אומרת, זועם המורה, תביאי את
המנהל !
מביאה הקופאית את המנהל, שהוא התל-
מיד־לשעבר של המורה לשעבר. המורה,
שהיו לו בחיים הרבה־הרבה תלמידים, לא
זוכר במיוחד את התלמיד הזה דווקא,
ובכלל, מי היה חושב לפגוש בו דווקא
כאן, ודווקא עכשיו? הוא מסביר באנג לית
די עילגת (שהרי הוא היה מורה
לחשבון) מה הבעיה, ואז אומר לו התלמיד :

אדוני הנכבד, אין שום כעיה, רק
תביא את האמא שלד!

סקר>ם
ומס קנו ת
אחד הדברים שהכי מעניינים את קהל
הקוראים, זה דבר ידוע, הם סקרי דעת־קהל.
יש מידגם מדעי, יש שאלות ש מעניינות
את הציבור באותו רגע, ויש
תוצאות ומסקנות ומה־לא•
אז לתועלת הקוראים החלטתי גם אני
לעשות סקר, אבל מה, בין החברים שלי.
התייעצתי באחד מהם, סוציולוג־צמרת,
וביחד ניסחנו את השאלות, ועשינו את
הסקר במידגם מייצג של החברים, אז
הנה התוצאות.

ורבין או פרס *
שאלה ראשונה: את מי אתה מע דיף,
את רבין, או את פרס?

־ — 167״/״זי

והתוצאות :

ואם זה לא סוף מהחיים, אני לא יודע
מה זה סוף מהחיים.

־ 167 מעדיפים את רבין.
:־ 177 מעדיפים את פרס.
־ 677 מעדיפים שוודיות.

שרון או ב גין י
נערך גיוס־מילואים, ושיירות ארוכות של
סובילי־טנקים נעו צפונה.
מאמצי־ד,תיווך של השליח האמריקאי לא
נשאו פרי. אי־אפשר היד, למנוע את פריצת
המילחמה שאחרי המילחמה. כוחות צנחנים
ישראליים הונחתו הרחק בצפון. בתנועת
מלקחיים פרצו שלוש אוגדות לעבר הבירה
הסורית. הצבא הסורי התגונן בחירוף-
נפש, וההתקדמות הישראלית היתד, איטית
ביותר. הסובייטים והאמריקאים לחצו למען
השגת הפסקת־אש מיידית, שהופרה שוב
ושוב.
העיתונים הישראליים התעלמו עתה מעמדתם
הקודמת, הביקורתית, כלפי שר־הביטחון.
דמותו המפורסמת הופיעה בתצ לומים
גדולים בעמוד הראשון. בחברת
חיילינו האמיצים בחזית .״נקטע את ראש
הנחש הסורי?״ הכריז שד־ד,ביטחון על
גג המעוז הסורי בעין אל־גואה, מעוז ש נכבש
בקרב־דמים נועז ונורא, שבו נפלו
30 מחיילינו.
ביום הרביעי למילחמה פורסמו מסקנות
ועדת־החקירה. בהארץ הופיעה הידיעה ב עמוד
,3בסמוך לידיעה על הפרת הבטחת־נישואין
מצד צעיר דרוזי, שגרמה לקרב
יריות בכפר בכרמל. הידיעה על תוצאות
ועדת־החקירה, שהיו חמורות לגבי שר-
הביטחון. הופיעה בעמוד 7בידיעות אחרונות,
ואילו במעריב היא הופיעה רק
למחרת היום, משום שביום הפירסום היתה
למעריב כתבת תחקיר בלעדית, שהשתרעה
על שלושה עמודים, שבה תוארו אחד-
לאחר השלבים של המילחמה על כביש
ביירות־דמשק, בקטע הסורי שלו.

כן, כך היה יכול משה דיין המנוח
למנוע את פרישתו הכלתי•
נמנעת ממישרד־הכיטחון אחרי
פירסום מסקנות ועדת־החקירה
שבראשה עמד השופט אגרנט. אך
דיין לא היה מצוייר כחוש־עיתוי
מתאים וגם לא במעוף. הוא פיברק
מתיחות כגבול הישראלי־סורי
בחודש מרס ,1974 זמן רב לפני
שוועדת-החקירה הודיעה על מס קנותיה,
שהביאו כסופו של דבר
לפרישתו. התרגיל הזה הציל אותו
לתקופה קצרה, עד לאחר ש הגישה
ועדת־אגרנט את מסקנותיה.
אחר־כך קשה היה לחזור על
התרגיל•
מאז חלפו כמה שנים. אף אחד כבר לא
זוכר את התקרית ההיא, מן השבוע השני
של חודש מרס . 1974 אפשר בשקט לעשות
משהו דומה. להתראות במילואים, חברים,
מי שרוצה ללכת.

שאלה שנייה

ז למי אתה מאמין יותר,

לבגיז או לשרון?

בגין

שרץ
/0״ — 12־217

מאמינים
2170 לבגין•
מאמינים
־127
לשרון.
־ 677 מאמינים
להארי קרישנה.
יותר יותר
יותר

נ בון או ש מי ר?

שאלה שלישית: בהנחה שבבחירות
הבאות יתמודדו יצחק נבון מצד אחד
ויצחק שמיר מצד אחר, באיזה צד תבחר?
שמיר 1470

והתוצאות ז ־ 197 בוחרים בנבון.
־ 147 בוחרים בשמיר.
!־ 677 בוחרים בחיים.
הסוציולוג שלי בחן את התוצאות האלה,
העביר אותן במחשב, ישב לילה שלם עם
החשבונות, והנה מסקנתו הסופית 677
מהחברים שלי, כך הוא טוען, מעדיפים
שוודיות, מאמינים בהארי קרישנה, ובוח רים
בחיים. המסקנות האלה ממש הפתיעו
אותי, אני מוכרח לומר. לא ידעתי שיש
לי חברים כאלה.

111111311*111111

ביאטריקס,

קסלת־הפנים של בריטניה הגדולה למלכת הולנד,
לבשה בלי משים אופי אופנתי ממדרגה ראשונה, כאשר הגברות הראשו נות
של אנגליה הפגינו כובעים חדשים. המנצחת דייתה, כמובן, הנסיכה
דיאנה. לבד מיופיה הבולט לעין וגיזרתה, שחזרה לממדיה המצומצמים
מאז הלידה, היא מעוררת קינאה בהעזתח. לא עוד שמלות מתחסדות
וחליפות מחוייטות לקבלת־פנים, כי אם שימלה, בגיזרת בלוזון עם
צווארון נשי בעל כיווצים, בתוספת כובע־לבד ספורטיבי ונוצות בת־יענה•
לידה נראתה הנסיכה א] (בתמונה הימנית) כבת הדור הקודם,
והיתה קרובה בטעמה, יותר מאשר. בגילה, לראש־הממשלה מרגרט
תאצ׳ ר. שתיהן חבשו כובעים בסיגנון תחילת המאה: אן בכובע מעוגל
עם הינומה קצרה, ותאצ׳ר בכובע קטיפה עם סרט סאטן.

לו ואלזסה: הילדים חינו בנית עם אמא
מאז , 13 בדצמבר 1981 ציפו שני פעוטיו של
דף ואלנסה עם תמונה של אבא• הילדים הצוחקים
לא הבינו בדיוק את מה שעבר באותו זמן על אמם,
דאנוטה, שהשתדלה לשמור על קור־רוח,־ בגללם
ובגלל התינוקת הקטנה ביותר, מאריה ויקטוריה.
היום, כשהמישפחה שוב מאוחדת, יכולה אשת המנ היג
של סולידאריות לגלות את רחשי־ליבה ומה
הסתירה בתוכו במשך כל הזמן שבעלה היה כלוא.
,ולא היה זה דבר קל. שמועה רדפה שמועה, ודא •
נוטה, שנאלצה לשאת לבדה את כובד המעמסה,
הן של החינוך והן של הקיום היום־יומי, אטמה את
את אזניח, סירבה להאמין וחיכתה. תחילה הגיעו

אליה עדויות כי ׳בעלה עלה במישקלו בצודה לא־טיבעית
והפך אדיש — כנראה תוצאה של תרופות
מרגיעות• ביקור שערכה אצלו הוכית לה כי בעלה
אכן עבר גם הוא תקופה קשה. אחר־כך בא משבר
חדש: אחת הדמויות המרכזיות שבמרידות גדאנסק,
אנה ואלנטינוביץ׳ ,יחד עם עווד ארבעה מחבריה,
הועברו לפתע. למירפאר, פסיכיאטרית שבשליטת
מישרד־הפנים. אחר־כך הועמדה במיבחן קשה, כא שר
הוצע לה, בשם הגנרל ירדזלפקי לצאת לגלות
עם מישפחתה. בהתייעצות עם בעלה — סירבה.
כשחזר ואלנסה הביתה, מצא אח ילדיו מאושרים,
במצב המוכיח כי אשד, אמיצה שמרה עליהם.

נריז״ם באתו: לחזור לרגע אל המצוודה 1
ב־ 1973 החליטה הכוכבת בהא־הידיעה של הבד הצרפתי שפשוט
נמאס לה. בריז׳יט בא רדו היתה משועממת עד מוות מהתסריטים,
מצלמים ומאנשים. היא פרשה למקום מחבוא בסן־טרופז, שם הקיפה
עצמה בחיות. היום, כשכל מאמציה מוקדשים להצלת בעלי־חיים,
ניאותה בריז׳יט להצטלם עבור אחת מרשתות־הטלוויזיה בצרפת בסרט
תיעודי על חייה, כשהכוכביס הראשיים הן החיות.
העולם הזה 2361

שתי הרודניות אסטריד ומארי-אסטריד מבלגיה שומרות
על יחסים קרובים ביניהן, כמו היו אחיות• אולי משום שנגד עיניהן
עומדת תמיד דמותה של סבתן, המלכה אסטריד הבלגית. כמותה
גם הן שומרות על חזות נשית, עליזה ומתוקה. מארי־אסטריד (מימין),
נסיכת לוכסמבורג, נישאה לארכידויכס מאוסטריה, אחרי שהיתר,
מעורבת מאוד עם הנסיך הבריטי צ׳אדלס. אסטריד בת ד,־ 20 נחשבת
בשידוך רצוי לאנדריו, אחיו של צ׳ארלס, ואולי אפילו לפילים,
בנם של אלברט ופאדלה, אם כי קיימת ביניהם קירבת־מישפחה
יתרה.

אוו ויון: או בנעם השנייה
ב־ 8בנובמבר חגג אלן דלון את יום הולדתו ה־ 47 יחד עם
סרטו ה־ •67 יחד איתי חגגה תגליתו הבלעדית, שחקנית בת 22 בשם
אן פאדיו, את סירטו השני כבימאי ואת סירטם המשותף השני.
שם הסרט מוכה, וכשמו כן גם גיבורו: נרדף על־ידי המישטרה
ועל־ידי חבריו בעולם התחתון, כשכולם גם יחד מכינים לו מלכודת.
המלאך הגואל הוא, כמובן, אן הצעירה. נסיונם הראשון ביחד היה
בעבור עורו של שוטר. אן היתד, בת 21 בתחילת הצילומים, ונראתה
צעירה מגילה האמיתי. כל הצוות התנגד לבחירתה על־פי מיבחן־
הבד שלה ואמר פה אחד: צעירה מדי. אבל דלון התעקש והצליח.
העולם הזה 2361

אנריקו מאסיאס זג״האו סאואת: זיכרון משותף עוד איש גדור
בפגישה נרגשת שנערכה בפאריס נישק הזמר
אנריקו מאסיאם את ידה של הגברת הראשונה
לשעבר של מצריים, והאשה האצילית לא עצרה
את דמעותיה. היה זה כאשר אלמנת הנשיא אנוור
סאדאת, ג׳יהאן, באה לקבל את פרס העיתון
פוליטיקה בינלאומית על פועלי של בעלה המנוח
למען השלום, מאמצים שלדעת הוצאת ספריית
האשט חרגו מכל המקובל. בחדר האופייני לה הצ הירה
:״בעלי מת למען רעיונותיו״ ,ולאנריקו
מאסיאס אמרה :״תודה על כל מה שהענקת לנו
בשיריך״• היא נזכרה בפגישתם הקודמת, לפני
שלוש שנים, באוקטובר ,79 כשמאסיאס בא לקאהיר
אחרי שבירת החרם על שיריו. לא היה קץ להת רגשותו
כאשר ההמונים שנקהלו באיצטדיון גזירה

כך נראה פידיפה גונזאלם מארקס, ראש-
ממשלת ספרד החדש, בחיק־מישפחתו: רעייתו
ושני״ ילדיו הקטנים. גם בדלת אמות הוא תמיד
מסורק למישעי ומסודר, שומר על הופעה רצינית,
אף שתווי פניו נראים צעירים הרבה מ־ 40 שנותיו.
הוא עדיין לא השלים עם המהפך באותו לילה
שבין יום חמישי ושישי, לפני שלושה שבועות,
כש־ססס 100,תושבי מאדריד התאספו בפוארטז־דל־סול
והריעו בהתלהבות :״פיליפה, פיליפה !״ כמה
שעות לפני כן הטילו 26 מיליון מצביעים שני פתקי
הצבעה בשתי תיבות־קלפי שונות. האחת לבחירת
350 צירים לפארלמנט והשנייה ל־ 208 סנאטורים.
התוצאה באה לאשר מה שחזו משקיפים פוליטיים
בספרד כמה ימים לפני־כן. הרוב המוחלט ניתן

הריעו לו בכל פעם שהחל לשיר שיר נוסף בתוכ ניתו•
הזמר היה נדהם: המצרים הכירו כל צליל
בשיריו וכל מילה בפיזמוניו. החרם אולי היה רשמי,
אבל העם אהב את שיריו של הזמר והאזין לו
כל השנים מעל תקליטים. אבל התרגשותו של מא-
סיאם הגיעה לשיאה כאשר נתקבל על־ידי הנשיא
סאדאת לפגישה אישית .״אני מכיר את שיריך
ואת סגוליתיך לאחד לבבות,״ אמר לו הנשיא.
״אנא ספר לעולם דרך שיריך עד כמה גדולה
שאיפתי לשלום״.
היום, רחוק ממצריים אבל קרוב ללב, נזכרו
אשת הנשיא והזמר היהודי היושב בפאריס בצוואה
של האיש ששניהם אהבו והעריצו יותר מכל.

למיפלגה הסוציאליסטית הספרדית, למרות העלייה
המסחררת של המיפלגה השמרנית בראשותו של
מייטה פראגה אי דיכארנה. שתי מיפלגות
המרכז, בייחוד המיפלגה הקומוניסטית, נמעכו לח לוטין,
ונוכחותן בפארלמנט הפכה סמלית.
למרות הסיסמות דוגל גונזאלס במתינות, וזו הי תר,
מילת־הקסם שלו מתחילת מסע־ר,בחירות. בא־סיפות־ה,בחירות
של מיפלגתו לא הניפו דגלים
אדומים, לא שרו את האינטרנציונאל ולא הרימו
אגרופים. הוא גם לא אבה להתאחד עם המיפלגה
הקומוניסטית, שמצאה עצמה מבודדת וחלושה.
כעת הוא אומר :״אני פונה אל הספרדים לא דרך
הלב, כי אם דרך הראש.״

דרום־אפריקה: סתימת הפיות נמ שכת
עתידנים ישראליים, המנסים לחזות את הצפוי לחברד!
שלנו בעוד שנים אחדות — אם התהליכים העכשוויים
ימשכו — יכולים לחסוך לעצמם שנים של עבודת־נמלים
וחישובים מייגעים.
די בהצצה מרפרפת בבת־בריתה הקרובה ביותר של
ממשלת בגין, דרום־אפריקה, כדי להבהיר לכל המעוניין
מה קורה לחירויות האזרח במדינה, שמד ג״דאחד
על מישנהו. המסקנה הבלתי־נמנעת היא: תחילה נשללות
זכויותיו של העם המדוכא, אחר־כך מגיע תורם של בני
העם המדכא, שאינם יכולים לראות את העוול ולהחריש.
״מודה בנאווה ״.דונאלד וודס, העיתונאי הדרום־
אפריקאי הגולה כיום בלונדון, הוא דוגמה אופיינית. וודם
אינו רק לבן, אלא דובר אפריקנם, בן למישפחה שתמכה
באפרטהייד. ליברל מתון ופשרן, שמציאות החיים בדרום־
אפריקה הפכה אותו לרדיקל. תמיכתו העיקבית במאבקם
של השחורים, בעיקר בנושא של העלאת תודעתם,
וידידותו האישית עם מנהיגים שחורים, הביאה לשורה
ארוכה של צעדים סינהליים נגדו. וודס רותק במשך

על מיפלגת העבודה נגד הנסיונות לגרשה מהאינטרנציונל
הסוציאליסטי. עם זאת, עמדותיה בעניין דרום־אפריקה
הן ״בלתי־נסבלות.״ בדיווח הצרפתי הבלעדי נמסר שפרס
התגונן והתנצל, אך דיבוריו על מצבה המיוחד של ישראל

נדחו בתקיפות. ג׳וספן אף רמז שמפ״ם עושה מאמצים
רבים לרשת את מקומה של מיפלגת העבודה באינטרנצ-
יונל.
פרם הבטיח לצרפתים שפיפלגתו תצא בהצהרות חרי פות
בגנות האפליה הגיזעית בדרום־אפריקה, ושהוא יפעל
ל״צימצום״ הנוכחות של מוסדות הסתדרותיים במדינה זו.

הוותיקן:
מיבצר הקידמה

יוחנן פאולוס השני לכם האפיפיור, בגד הוותיקן בקתולים
האמיתיים. מי יודע את מי הוא משרת.״
סירטי וידיאו. אבל לא רק פיניאר כועס כיום על
הוותיקן. רומא עומדת כיום במרכזם של מאבקים רבים
בכל רחבי העולם, ונוקטת באורח עיקבי עמדה אמיצה נגד
הדיכוי ונגד סכנת המילחמה הגרעינית:
!• בפולין מעניקה הכנסיה הקתולית את חסותה
למנהיג ׳סולידאריות, לך ואלנסה. מאז שיחרורו מהכלא הוא
מקיים מגע יום־יומי עם ראשי־הכנסיה, זוכה בהגנה
ציבורית ומישפטית. המשטרה החשאית הפולנית מנסה
להבאיש את ריחו של ואלנסה בעיני הכמורה, ולדברי
וושינגטון פוסט אף סיפקה להם סרטי־וידיאו של ואלנסה
ב״תנוחות מיניות״ עם נשים שונות. אם הדיווח נכון,
הוא מעיד על חוסר תיחכום בולט של השין־בית הפולני.
הכנסיה הקתולית אינה מתעניינת במוסר האישי־מיני
של מנהיג סולידאריות, אלא בפוליטיקה האנטי־קומוניס־טית
שלו. אין ספק שמאבקו לחופש־פעולה של האיגודים
המיקצועיים ימשיך ליהנות מתמיכה קתולית פעילה.
י • גם נשיא ארצות־הברית, רונאלד רגן, תומך ב סולידאריות,
האיגוד המיקצועי היחידי בעולם שנהנה אי-
פעם מאהדתם. אבל הקתולים יוצאים בשצף־קצף נגד
מדיניותו הגלובאלית של רגן. בהנחייה ישירה מרומא
יצאה הכנסיה הקתולית בארצות־הברית נגד מדיניות
ההסלמה הגרעינית של הבית הלבן, עומדת בראש המערכה
הציבורית נגד הצבת טילים גרעיניים חדישים על אדמת
ארצות־הברית ובעד פירוק נשק כללי.
• בפאלרמו, בירת סיציליה, הופיע השבוע האפיפיור
באסיפה המונית, ולקול תשואות־הקהל הוקיע בלשון
חריפה את מעללי המאפיה. יוחנן־פאולוס השני הכריז
על מסע־צלב נגד סוחרי־הסמים, וגייס את הכמורה
המקומית למאבק ציבורי נגד המאפיה, שהפכה את סיציליה
למוקד העיקרי של יצוא סמים מסוכנים, בעיקר הרואין,
לאירופה ולארצות־הברית.
האפיפיור הודיע

שסוחרי

סמים

ורוצחים

משורות

מנהיג המפלגה הפאשיסטית הספרדית כוח חדש היה
שרוי בקדרות קשה. בלאם פיניאר בן ה 64-איבד את
המנדט היחיד שלו בקורטז הספרדי.
פיניאר הופיע לפני אוהדיו מלא זעם אין־אונים. הוא
הוקיע את השיטה הדמוקרטית, את העיתונות, לא חסך
ביקורת אפילו מהצבא. אבל עיקר הארס היה שמור
לכנסיה הקאתולית .״בימי פראנקו,״ טען הפאשיסט ,״היתד,
הכנסיה מיבצר החוק והסדר נגד השמאל. מאז עלה

שימעון פרס
לא רק ובין רוצה לרשת, גס מפ״ם
שנים לביתו, נאסר עליו לפרסם רשימות בעיתונים, או
למסור הצהרות לכלי־התיקשורת בעולם.
בשלב מאוחר יותר הוחמר החרם נגד וודס, ואפילו
ציטוטים ממאמריו נאסרו לחלוטין. זהו נוהג מקובל למדי
בדרום־אפריקה. מנהיגים פוליטיים ועיתונאים, שחורים
ולבנים כאחד, נמצאים ברשימה השחורה של מתנגדי-
המישטר, שעצם איזכור שמם אסור על פי החוק.
השבוע האריכה ממשלת האפרטהייד את החרם על וודס
ועוד שלושה מחבריו לחמש שנים נוספות. וודם, ששמע
על כך בלונדון, הגיב בחריפות רבה :״זה כבוד גדול
עבורי להיות ברשימה השחורה של הגזענים. הממשלה
חוששת משינויים חברתיים ופוליטיים, ולכן רבים מחברי
מוחרמים או נמצאים בכלא. הצלחת ההפרדה הגיזעית
תלויה בהמשך האווירה הכללית של בורות ודיעות קדו מות
בקרב הלבנים בדרום־אפריקה. אני מוכן להודות
בגאווה שאני מהווה איום ממשי נגד השיטה הזאת, והאווי רה
המקיימת אותה.״
מכיוון שוודם איננו שימעון פרס, הוא אינו מתבייש
בפעילותו האופוזיציונית. הוא הקים בלונדון את קרן
לינקולן, העוסקת בגלוי במילחמת־חורמה נגד האפרטהייד.
בהנהלת הקרן חברים בין השאר מנהיג מיפלגת הלייבור,
מייקל פוט, סגנו, דגיס הילי, המנהיג הסוציאל־דמוקראטי
רוי ג׳נקינם, ומנהיג המיפלגה הליברלית, דייוויד סטיל.
גם הנציגות האמריקאית ד-יא מכובדת למדי. על התומכים הליברליים הגלויים ב״חתרך וודם נמנים המדינאים
אדוארד קנדי, וולטר מונדייל, וג׳ורג׳ מק־גוורן, כולם
חברי המיפלגה הדמוקרטית.
פרס גימנם. מקור בכיר במיפלגה הסוציאליסטית
הצרפתית דיווח השבוע לעולם קטן על שיחה שנערכה
לאחרונה בפאריס בין ראשי מיפלגה זו, ובין יו״ר מיפלגת
העבודה, שימעון פרם, והממונה על יחסי־החוץ של
המיפלגה, ישראל גת. בשיחה השתתף גם מזכ״ל המיפלגה
הסוציאליסטית הצרפתית, ליונל ג׳וספן.
הצרפתים הזכירו לפרס שהם ממשיכים להגן בתקיפות

מ׳ אמר
שה עדינים?
החברה הישראלית היא עדיין מישפחתית למדי,
וכל הערת־ביקורת נחשבת כאן כ״ירידה״ רצחנית.
לעומת זאת נהנים האנגלים מתדמית של שיא הג׳נטל־מניות.
לעיתים קרובות ניתן לשמוע את ההערה ה־קרתנית
:״באנגליה זה לא היה קורה.״
קוראים המצויים היטב בעיתונות הבריטית לא
יתפלאו לשמוע שאין כל קשר בין התדמית הזאת
לבין. המציאות. כינויים כמו ״פאשיסט,״ ״אידיוט,״
״גיזען,״ ואפילו ״גנב,״ שכיחים ביותר. רק לעיתים
רחוקות מתגלה סובלנות כלשהי כלפי יריבים פולי טיים,
בעיקר כשהם זקנים, חולים, או אחרי סותם.
כך תיאר השבוע השבועון השמאלי ניו־סטייטסמן
את אחד מכוכביה החדשים של ראש־ממשלת בריטניה,
מרגארט תאצ׳ר:

מארכס ה,מיסכן
גם אם תצליח הגברת תאצ׳ר לנפח את המנגנון
במישרד ראש־הממשלה וליצור לעצמה אימפריה של
ממש, יש לקוות שתוכל למצוא פקידים בקאליבר יותר
רציני מאשר כריסטופר מונקטון.
מונקטון הוא צעיר שערך בעבר עיתון קאתולי
ועבר אחר כך לצהרון הלונדוני איבנינג סטאנדארד.
באחד ממאמריו, שהוקדש לנושא פול־ן, הופיע המישפט
המקסים :״אם קרל מארסס היה נוכח ר.יומ בחיים,
אין ספק שהיה מתהפך בקיבת...״
אין כל ספק שהבחור הזה יגיע רחוק.

יוחנן פאולוס השני
נגד אנדרופוב, רגן, בגין והמאפית
המאפיה ינודו רישמית על־ידי הכנסיה, איום רציני
למדי לגבי מאפיוזים רבים, שהם גם קתולים אדוקים.
צעירים רבים בפאלרמו הצטרפו לאחרונה לחבורות-נוער
מטעם הכנסיה, שקידשו מילחמת־חורמה נגד המאפיה.
• במיזרח־התיכון ממשיך הוותיקן לתמוך בשלום
צודק, המבוסם על הגדרה־עצמית לפלסטינים, לצד ישראל
הריבונית. רומא לא נבהלה מסחטנותו של מנחם בגין
ומהאשמותיו באנטי-שמיות, נשארה נאמנה למדיניותה
במרחב.
• באמריקה הלטינית ממשיכים רוב הכמרים לתמוך
במאבק העממי נגד הגנרלים ושולחיהם בוושינגטון. באל-
סאלבדור משתתפים מאות כמרים בפועל במילחמה נגד
הצבא הפאשיסטי, הטובח נשים וילדים בנשק אמריקאי
וישראלי.

חיים ברעם

ל׳ ^ ל4

המעילים של מנהטן באים
להשלים את המראה הספורטיבי
המאופק שלך. אותו הידור
צנועולא־צועק,
שאניני־הטעם ^

מבחינים בו

עכשיו, כ כשאתה אפנתי ו;
תכלת,ב
נראה בה!

אוצרי הק טיול ר

חולצות מנהטן יפות עכשיו יותר מתמיד. אבל שלא
כתמיד -הן אינן בנות יחידות. עכשיו יש הרבה יותר
מנהטן. משפחה שלמה. מכנסי מנהטן, סריגי מנהטן,
תחתוני מנהטן. הכל כדי שתיראה טוב יותר. מכל
הצדדים.

טיש תחתונים של מנהטן, אתה נראה טוב גם
;לתפשט. בצורתם, הם נראים כמו בגד ים
א כמו תחתונים. צבעוניים(בצבעים כחול,
ירדו וחום) ובגיזרה כל כך מחמיאה, שכל גבר
1עוד יותר גבר.

גבר שעובד קשה, זקוק
״כי חולצות מ נהטן נראות ט 1ב מעל מכנסי מנהטף
למכנסיים שאינם ממהרים
להתעייף. מנהטן עשתה אותם עכשיו. מכנסיים שתפקידם להישאר
רעננים לאורך כל היום, הרבה הרבה ימים. מדוד אותם.
תרגיש בהם פשוט טוב.

״ עם מנהטן אתה נראה ט 1ב גם כשאתה מתפשט״

1הסוודרים החדשים של מנהטן
ם בחובם את כל החמימות
א־פורמליתשל
רפי נעים,
ל תנועה
חפשית
גר צח, ואתה
ראה במיטבך,
עם כל
הנוחיות.

וטו.הקו הגבר?

יש כאלה שמשתמשים
הג׳וגינג לריצה חפשית.
שאוהבים לבלות בהן
לישון בהן בחורף.
כך יוצא,
שחליפות
הג׳וגינג של מנהטן מתחרות
בפיז׳אמות החדשות של מנהטן
וכל אחד צריך להחליט:
אוזהאוזה.

בחליפות
יש אחרים
בבית ואפילו

׳מנהטן. בגדים שאינם מתעייפים מהר

חולצה של הצלחה

11ן^ג* י*י*

$885

אהובה מרון, אימת הוועד המנהל של ושות־השידוד, שהיא
שחקני! 1לשעבו!1 ,אשתו של עסקו ליברלי, טוענת שסוגי ר פיד
ל<ג מילא את הציפיווז 1 ,שאין גת״חסי ם לעבודתה : 1רצינות
היו מים שלא יכולתי
להזמין אורחים בר
תיאום 011 תוכניות
הטלוויזיה. היום, מ׳
בכלל וואה טלוויזיה?

אני לא מאמינה
שממי לפיו יתפסו.
הוא מאור מווצה
מעצמו. יש לו עולו
ניסחון עצמי

תחנת ססויזיה
הסונה סוסים זרים
לפי ]>ישסל -
אין לה
ומח־קיוס

לפיו התפרץ והעליב
אותי אישית עו שמיכה
ינון אמו לו: אס אתה
לא מסתרו אתנו
תסיק את המסקנות

פא ואני לא
מתאמים ונמנות
מראש. אנחנו
בקואליציה, ומאמינים
באותם חוברים

כשחקנית אני לא
יכולה להסכים
לצנזורה. או בארם
פוס׳ ומאמין,
יש ל׳ קונפליקט

ראיינה שרית ישי

״או ס ו

ווהקנית מוושנדת!״
ומרים עליה שהיא אי מתהי
וועד־המנהל של רשות־השידור. אני
חושבת שהיא סגן־אימת״הוועד-המנהל,
ני אתהמ קו ם הראשון היא עדיין לא
הצליחה לקחת מעורך־הדין א הרון פא-
פו. אבל היא בהחלט בדרן הנכונה.
הגברת א הוב ה מרון, ע ס קני ת של ה•
מיפלגה הליברלית ורעייתו של עורד־הדין
משה מרון, מי שהיה טגן־יושב-
רא ש־הבנסת ומתחרה כעת על ה תיק
הפנוי של שר־בלי-תיק, היא אשה מטו פחת
מאוד, מ טו פחת מדי• בבי תההחם

והנעים, חוויל ה רמת״מית, היא מקבלת
אותי לנו שה ב מיבנ סיי ם שחורים ובחולצה
לבנה. שיערה השחור כעורב כמו
יצא זה עתה מ ה מי ספר ה. עיניה כחו לות
מלוכ סנו ת.
היא אשה נא ה מאוד, למרות עודף
האיפור — כנראה, כדי לצאת טוב ב תמונות.
ב אלבו מי ם ישנים אני מגלה
נערה יפהפיה.
בעבר הי תהש חקנית תיאטרון. יש
האומרים, שזה הדבר שגורם לה ל היו ת
כל־כך מ תו סכלת. היא מכחי שה.

א הוב ה מרון צירפה א ת קו להלמק הלה
הצורמת של הימין, שנשמעת ב-
וועד-המנהל של רשות־השידור לעיתים
כל־כך מזומנות.
הגברת מרון היא שומרת ה מו סר ה תורנית
שלנו, היא דואגת לכך שלא יורידו
לנו א ת המוראל, שלא י קל קלו לנו
א ת התיאבון עם כל מיני ידיעות לא
כל־רן־ סי מפ טיו ת על שר-הביטחון, שלא
י הרסו לנו א ת טוף־השבוע בעזרת ״יומן
השבוע״.
הייתי ס ק רני ת לדעת מיהי הגברת ש
במעט
ומצליחה לגבור על פאפו בדיעו-
תיה הימניו ת הנחרצות. מי הי הגברת
ששמה אינו יורד מבותרות־העיתונים,
שמציבה א ת מנכ״ל רשות-השידור, טומי
לפיד, בשורה אחת עם ״ ה מ אפי ה השמא לנית״
,רחמנא ליצלן; מי הי הגברת ש גרמה
ב תו ק פנו ת ה ובה תערבו תה הלא-
מיקצועית בעבודתם המיקצועית של ה עיתונאים
לכן, שטומי לפיד — עיתונאי
מצויין שהפך ל היו ת כלי״שרת בידי ה ם
של פולי טיק אי ם — חזר לעצמו ו מ תנ הג
כעת כמו עיתונאי לכל דבר!

״ אני לאשח קני ת מ תו סכלת ! ״
(המשך מעמוד )41

• גברת מרון, ספרי לי עד הרקע
שלך.
אני כמעט ילידת הארץ. הגעתי ארצה
בגיל 5מליטא. גדלתי ברחוב השחר בתל
אביב. שם למדתי בבית־ספר עממי שנקרא
על שם הרחוב. אחר־כך למדתי בגמנסיה
הרצליה. כשגמרתי תיכון נרשמתי ללימודי
משחק בבית־הספר של הבימה.
למעשה, גמרתי את ביודהספר פעמיים.
כשהייתי בת ,8צבי פרידלנד ראה ׳אותי
בהצגת־ילדים והזמין אותי ללמוד בסטודיו.
אחר־כך, כשגמרתי תיכון, למדתי עם שמו-
ליק סגל, שלוימלה בר־שביט, שושנה
רביד ופנינה פרח. שמי כשחקנית היה
אהובה ונדרוב.

• שיחקת ב״הכיסה״?־

למעשה, התחלתי לשחק מייד עם תום
הלימודים. שיחקתי את הרמיה בחלום ליל
קיץ. אבי באותו מחזה היה שמואל רודגסקי.
אחר כך גויסתי לצבא ושם הכרתי את
בעלי, משה, ששירת בחיל־האוויר, אחר-
כך התחתנו, השתחררתי מהצבא וחזרתי
לתיאטרון. שיחקתי בתפקיד הראשי של
דבורה׳לה בת הרב בקידוש השם. באותה
הצגה שיחקו גם פינקל ואברהם ניניו.
אחר־כך עשיתי הרבה תפקידים קטנים
בהרבה הצגות, שיחקתי בהדיבוק בתפקיד

לתקופת מק־קארחי. זה מעניין
מאוד.״

0 .מדוע אינו מקוכל על הוועד־המנהל?

תיארתי
לעצמי שתעשי איזושהי השלכה.

הוא לא עשה דבר לשיפור התדמית של
רשות־השידור בשנים עברו, כשהרשות
תיפקדה טוב יותר.

* את זה את אסרת.

כן, אבל הרי ראיתי את זה בעינים שלך,
זה כנראה בלתי־נמנע.

• וכסשך השנים היית עקרת־בית
ועזרת לבעלך כקאריירה
שלו?־
אני לא יודעת אם עזרתי לבעלי בקאריי-
רה שלו, אבל עסקתי בשפות, זה ההובי
שלי. אני דוברת אנגלית, עברית, צרפתית,
איטלקית וגרמנית, וכעת אני לומדת ספרדית
באוניברסיטה הפתוחה.
חוץ מזה, הייתי פעילה במיפלגה הליב רלית
ובאקי״ם.

+איזה סוג של פעילות?

הייתי חברת
לקשרי־חוץ.

מרכז

וחברה

בוועדה

0מדוע, אם כך, פוטרו מנהלי
הטלוויזיה?

לי היתד. פחות מעורבות בזה. ליבני גמר
קדנציה, הם הוחלפו.
טוב, בואי לא נתעלם לגמרי. זה טיבעי
כשישנה ממשלה בשילטון, היא רוצה את
אנשיה בתפקידים מרכזיים בטלוויזיה וברדיו.
כך זה היה כשהמערך היה בשילטון :
רוב עובדי הרשות היו אנשי-מערך. אז כעת יי
ניסים מתנהג נאווה יא נאותה
ומשתמש בביסדס לא כולמנטו״ם. כשתי
ובמו הזה נוזעד־המנהל, מא יוזזו שקט.

* מתי מונית בחכרה בוועד־המנהל
שד רשות־השידור?

קודם הייתי חברת מליאה. אחר כך
מוניתי כחברת ועד, כעת אני באמצע ה קדנציה
השנייה. את יודעת שאפשר לשרת
רק שתי קדנציות?

<• מה יהיה — פאפו יהיה
כחוץ, את תהיי כחוץ, מי ישמור
על רשות־השידור?

עוד נגיע לזה. כמובן שיש לזה סיבות
פוליטיות.
0מה לא כסדר עם לפיד?׳
מנכ״ל לא צריך לדון רק בענייני איר־גון.
מאז שטומי נכנם לתפקיד, אין דראמה
בטלוויזיה, אין סרטים מקוריים. יש רגר-
סייה. היו ימים בשנים עברו, שלא יכולתי
להזמין אורחים הביתה בלי תיאום עם תוכ ניות
הטלוויזיה. היום מי בכלל רואה טלוויזיה?
0אני
חוזרת לשאלתי הקודמת :

אם כך, מדוע הוחלפו המנכ״ל והמנהל
הקודמים?

אני לא אומרת שהטלוויזיה היתה בל-
כך טובה, אבל היא לא התקדמה. יחסי-
העבודה מעורערים, ההפקות המקוריות הגי עו
לדרגת אפס. לפיד מנסה להישאר
על־פני המים, לסתום פרצות. הוא לא
עושה שום דבר כדי לעשות משהו חדש.
0עיתונאיי רשות־ השידור טו
ענים?
כי לפיד ניסה כתחילה לעשות
ככד יכולתו כדי למלא אחרי
הציפיות שד אותם שמינו אותו.

הליכוד בשילטון, והיתד, נקודת-חיכוך,
היתד, אי־שביעות־רצון מהעובדים. אז זד,
רק טיבעי שהם הוחלפו.

0את מאמינה שהיתה מאפיה
שמאלנית כטלוויזיה?

לא הייתי אומרת מאפיה, אבל אין לי
ספק שהיו אנשים בעלי דיעות שמאלניות.
0לאנשים העובדים כרשות

השידור אסור שתהיה דיעה פוליטית.

פעם לא יצאתי מנקודת הנחה ש ריעות
של אנשים החושבים אחרת ממני
הן דיעות של שונאי-ישראל. אני חולקת
על דרכם, וזד, הכל. אינטלקטואל, רק טיבעי
שיהיו לו דיעות פוליטיות. אבל כל זמן
שאדם עובד רשות־ד,שידור ולא על תקן
של פרשן מדיני, אסור שהצופה ידע את
דיעותיו הפרטיות — זה לא מעניין איש.
ובזה אני נלחמת כל הזמן, ותודה לאל —
הצלחנו. עובדה, שכעת יש שיפור בעניין
הזח.

0את אוהבת להיות כסירה

מרואיינת מרץ
.להופיע ברדיו או בטלוויזיה? בשום פנים לא !
את יודעת שאחרי קדנציה אחת בחוץ
אפשר לחזור לוועד־המנהל.

גיטלה, חברתה של רובינא. אחר-כך הייתי
אמורה לשחק את מיכל בת שאול במחזה
0תכקשי לשרת שוב?
שכתב אשמן. אשמן כתב טרילוגיה, המחזה
אגיד לך את האמת: זה יהיה בלתי־הראשון
הוצג עם רובינא. הוא היה המורה
אפשרי. פעם, להיות חבר הוועד־המנהל של
שלי ומאוד רצה שאשחק את מיכל כנערה.
הגעתי כמעט לפרמיירה. הייתי אז בהריון י רשות־השידור לא היה מי-יודע־מה. כיום
זד, נעשה תפקיד מאוד-מאוד פופולרי.
ועזבתי ממש לפני הפרמיירה. העיתונאים
0את מרוצה מהוועד־המנהד
כתבו אז, שעזבתי בגלל אהבת־נעורים.
כיום הבן שלי, גבי, הוא בן ,33 ועוסק של רשות־השידור?
אני לא מרוצה מהצורה שבה מתנהלים
באלקטרוניקה. שום קשרי לתיאטרון או
הדיונים. לפי החוק, הוועד חייב לדון בכל
פוליטיקה.
נושא, לכוון, והמבצעים חייבים לבצע את
כעבור איזה זמן קיבלתי הצעה לשחק
ההחלטות. המנכ״ל צריך לשבת בישיבות
את דסדמונה, הבמאי היה יוליוס גלנר.
הוועד כמייעץ בלבד, ולקבל את מה שמת ווה
הוועד־המנהל. אך לא כך מתנהלים הד ברים.
המנכ״ל הנוכחי לא יודע בדיוק מה
התפקיד שלו. הדיונים עקרים, מעט מאוד
דברים יצאו אל הפועל מהמלצות הוועד.

0אולי זה מפני שבוועד המנהל
משכים נציגים פוליטיים,
ולא אנשים הסכינים כתיקשורת?
זה טיבעי שהוועד־המנהל מורכב מנצי גים
פוליטיים. אי-אפשר להתעלם מזה. אך
זו בעיה, מכיוון שזה גורם לכך, שאנחנו
דנים רק באספקטים הפוליטיים של רשות־השידור.

אבל
לא יכולתי לקבל על עצמי את התפקיד
וזהו, גמרתי את הקאריירה.
אבל כעבור ארבע שנים עשיתי עוד
נסיון. הוצע לי תפקיד בציד המכשפות של
ארתור מילר. הבמאי היה אברהם אסיאו,
אבל אז נודע לי שאני בהריון עם הבת
השנייה, אורנה. אז אמרתי לעצמי: אהובה,
השמיים דואגים שלא תהיי שחקנית.

״ציד־המשכפות״

מתייחם

0מדוע עכר חתול שחדר כינך
וכין המנכ״ל, יוסף לפיד? הרי
שניכם. מהליכוד ומייצגים אותן ה ריעות.

בואי
אומר לך: המנכ״ל הזה איכזב. היו
ציפיות ממנו, שהוא לא מילא אחריהן.
הוא רגיש לביקורת מעל ומעבר. כנראה
שהוא מרגיש אשמה, כי הוא איכזב מאוד
מהרבה בחינות.
תאמיני לי, שהוא לא רק שאינו מקובל
על העובדים — הוא גם לא מקובל על
הוועד־המנהל.

אהובה מרון לפני מקלט הטלוויזיה
,אני לא רואה את עצמי ככלב־שמירה...״
מאלו בחינות?

זה לא תלוי בו, הוא לא קובע את הדב רים
האלה. רשות־ד,שידור היא ממלכתית
ולא ממשלתית. זו לא רשות של ממשלה.
אני לא הייתי נותנת ידי לרשות ממשלתית.

פוליטיות.

0וככל זאת, היא מתפקדת
כממשלתית מאז עלה הליכוד ל־שילטץ.

בצרפת,
כשמתחלף נשיא הוא מפטר 75
אחוזים של עובדי-הרשות. הייתי אורחת
של רדיו מונטה קרלו. המנהל, שהוא
חדש, סיפר לי שמיטראן גר בטלוויזיה,
יש לו שם חדר.
אני לא מוכנה להסכים שהמינוי של
לפיד הוא פוליטי. הוא לא פוליטי.

0למה, אם כך, פוטר ארנון
צוקרמן, למרות שכמה עיתונאים
בכירים בטלוויזיה כאו ללפיד וביקשו
ממנו שלא לפטר אותו?־
הוא הגיע לגמר הקדנציה שלו. זד, טיבעי
שהוא יוחלף.

0למרות שהוא מנהל טוב ומקובל
על העובדים?

אחת עם אהרון פאפו?
מה זה בסירה אחת? אנחנו לא מתאמים
עמדות מראש. אנחנו בקואליציה ביחד עם
מאיר שיטרית.

0מאיר שיטרית אינו אוהב
שמזכירים את שסו בנשימה אחת
עם שמו של פאפו.

הוא לא אוהב? בסדר, אז הוא לא אוהב.
אבל אנחנו בקונסנזוס, בעיקר בהתייחסות
הפוליטית.
אני מעריכה מאוד את פאפו ,.מבחינה פו ליטית,
אנחנו נמצאים מאותו הצד של בצורה המיתרם. הוא מתייחם לדברים
רצינית.

0כראיץ איתי אמר, שלא מזמינים
אותו להופיע בטלוויזיה או
כרדיו• הוא נשמע לי מתוסכל כשל

בזמן. האחרון הוא דווקא מופיע הרבה
מאוד ברדיו.

0מדוע אינך אוהבת את טומי
לפיד?
כי כל דבר הוא מעביר לפסים אישיים.
למזלי, אני לא רגישה. אדם שעובד עם

ציבור צריך להיות לא פגיע. אבל לפיד
תוקף מבחינה אישית.

• כפעם האחרונה תקפת אותו
בישיבת הוועד־המנהל עד כדי כך,
שהוא עמד כשורה אחת כמעט
עם ״המאפיה השמאלנית״.
היה כנס זיכרון של הצנחנים, וכתב
הטלוויזיה מנחם הדר סיקר אותו. הוא ראה
מישהו שצעק לאריק שרון ״רוצח!״ אבל
הוא לא נשאר עד סוף הכנס, שבו אמרו
דיברי שבח על אריק. הוא רץ לטלוויזיה
להעביר את הכתבה. תקפתי את שיקולי-
העריכה של הכתבה, שהעורך האחראי של
המהדורה שבה היא שודרה היה לפיד.
אחרי הכל, יש לנו רק ערוץ אחד. צריך
שהערוץ הזה יהיה רציני וממלכתי, לא
עיתונות של רכילות וסנסציה. זה לא יכול
להיות שבראש מהדורת־החדשות יגידו
כסקופ ששרון רוצח. צריך לאמת. בסך
הכל, יש רק חצי שעה מהדורת־חדשות.
הטלוויזיה לא צריכה לייצר חדשות, אלא
רק לדווח. ללפיד היה קל לתקוף אותי
ואת פאפו, למרות שאת הידיעה הביא
מיכה ינון. הוא התנהג בניגוד לכל הנהלים.
הוא התפרץ, האשים, העליב, עד
שמיכה ינון אמר לו :״אם אתה לא מסתדר
איתנו, אז תסיק את המסקנות.״
אני לא חושבת שאנחנו נפגשים כדי לשיר
שירה בציבור, אלא כדי לדון במה שקורה
ולהעביר ביקורת. אין לטומי ברירה, אלא
לקבל את הביקורת שלנו. כך קבע החוק.

• אולי העימות כיניכם היה
משום שטוסי לפיד נהג עד פי
שיקול עיתונאי כעוד שהשיקולים
שלכם אחרים?

לא פעם הוא התבטא, שאנחנו מפריעים
לו, שאנחנו כמו גיבנת בשבילן. אבל מה
הוא צועק? כשהתמנה למנכ״ל ידע את
הסדרים, זה לא בא לו בהפתעה.

• לא רק הוא, גם יתר העובדים
טוענים, שהוועד-המנהד מפריע
לעבודה העיתונאית התקינה.

אין להם ברירה. הם חייבים לקבל את
ההנחיות של הוועד, כך קובע החוק.

• אתם אינכם עיתונאים, אינ כם
מכינים את המדיה.
נכון, אנחנו לא מתיימרים להיות עיתו נאים
מיקצועיים, אבל אנחנו מייצגים אח
דעת־הקהל.

• את רצון העם?

אל תגזימי. אני בסך הכל נציגה של
המיפלגה הליברלית.

• המיפלגה הליברלית, פירוש
המידה ליכרד הוא חופשי.

אני יודעת מה פירושה הלאטיני של
המילה.

• אולי אתם צריכים להחליף
את שם המיפלגה?

אנחנו חלק מהליכוד. למה המילה ליב רלית
מפריעה לך?

אהובה ומשה בנעוריהם וכיום בכניסה לביתם
״לא שומעים על המילחמות שדי למען תתרבות ! ״

״נפש יהודי״ ,״קשר אייר״ ואפילו
״הפטריוט״• היית מאשרת שיצלמו
הצגות פוליטיות לטלוויזיה?
אני חברה במועצה לתרבות ואמנות,
והייתי בוועדה שבחרה הצגות לפסטיבל-
עכו. רוב ההצגות היו פוליטיות. טומי לפיד
שאל אותי: איך אישרת הצגות כאלה?
אבל אני, שבאה מתיאטרון, יודעת מה זו
דראמה. כשיש אביב בחוץ, זה לא דראמה.
דראמה צריכה להיות בעיה. לכן לא מפריע
לי גם כשיש דראמה פוליטית.
אבל כל המילחמות האלה שלי לא באות
לידיעת הציבור. מה גורם לכותרת? רק
המילחמות הפוליטיות.

• מה הם היחפים כתוך הוועד־המנהל
עצמד, כין החכרים?

אחרי אותה ישיבה מפורסמת, כשהות־קפנו
בצורה בלתי־רגילה ולא מוצדקת על-
ידי לפיד, יצא נציג המערך, ניסים אלמוג,
להגנתו של לפיד וטען, שהורדנו את רמת
האיכות. מאדם העומד בראש בית בו ל
הייתי מבקשת להיות תרבותי. בכלל, קרה

אני לא שחקנית מתוסכלת, בשום פנים
ואופן. לא ניסיתי לחזור לתיאטרון. אני
אוהבת תיאטרון, למדתי גם מוסיקה, ניגנ תי
תשע שנים על פסנתר. למדתי מחול
אצל גטרוד קראוס ולמדתי ציור. אני שמחה
שאני יכולה ליישם את הידע שלי.
שום תיסכול אין לי. הלוואי שהיה לי
עוד זמן — כל־כך אני עסוקה.

• את נפגעת כאשר את קוראת
על עצמך כיקוירות רעות?

ודאי. אדם רוצה לקרוא דברים טובים
על עצמו.

• את מרגישה את עצמך כ־כלכ־השמירה
שד הליכוד בוועד־המנהל?

אני
לא רואה את עצמי ככלב. אני מבטאת
את הדיעות שלי, אני הרי לא מסתירה או תן.
על המיפלגה הליברלית העבירו הרבה
ביקורת, אך יש בה דיעות שונות. יש בה
אנשים מתונים יותר וישובה אנשים יותר
ימניים.

את ימנית או סתונה?

• מכיוון שליכרד זה חופשי,
ואילו את, כעכודתך כוועד־המנהד,
עוצרת את חופש־הכיטוי.

של מי, של כתבים ברשות־השידור י
תראי, אנחנו התקוממנו ששיקולי העורך
היו לא־מיקצועיים. אי־אפשר לפתוח.מהדו־רת־חדשות
בסנסציה כל-כך גדולה.

• את רואה את עצמך כשו־מרת־מוסר?
אני
לא אמרתי את זה. אבל אני בהחלט
רואה את עצמי בתפקיד של אדם הדואג
לתרבות. אני נלחמת מבחינה זאת בטחנות־רוח,
אני נלחמת שתהיה דראמה בטלוויזיה.
שנים עבדו על הסדרה המיסכנה חדר מורים.
תאמיני לי — אין בית־ספר כזה, אין מורים
כאלה.
אנחנו רוצים לתגבר את מחלקת התוכ ניות
אז מתנפלים עלינו.

• מדוע נטפלתם דווקא לתוכנית
המצוייגת ״כמעט חצות״?

מצאנו שאפשר לקצץ אותה. אבל אני
רוצה לדעת מה עשו בכסף שנחסך, אני
רוצה לדעת לאן הלך הכסף. עד היום לא
קיבלתי תשובה.

• מדוע רציתם
״מבט שני״ץ

לקצר

מכיוון שאפשר לקצר, ואת הסכום להע ביר
למחלקת־התוכניות. למה התוכנית ה זאת
צריכה להיות, כל־כך ארוכה? אז
אומרים עלינו שזו מסקנה פוליטית, שאנח נו
רוצים פחות חדשות.
את שומעת רק על המילחמות הפוליטיות
שלי, את לא שומעת על המילחמות שלי
למען התרבות. נלחמתי על זה שיצלמו
הצגות׳ תיאטרון. הצגה שעומדת לרדת
— התיאטרון היה מסכים, וזה היה מביא
תיאטרון הביתה. נלחמתי על הצגות תיאט רון
מקוריות.

• הצגות תיאטרון מקוריות הן
כדרך־כלל פוליטיות — כסו למשל

בצומו, כשמתחלו משיא הוא ומדיו ־ד75
מעובד רשות-וושידוו. יל מימרא! אוגרים,
שמאז שגבהו משיא יש לו מימת
בבניין המלייויה. הוא מגש גו שם
לו דבר משונה: בזמן שדני בלוך היה
בוועד־המנהל, הוא היה שקט. עכשיו הוא
נעשה תוקפני ומנסה למשוך תשומת־לב.
ההתנהגות שלו היתד, מתחת לכל ביקורת,
והוא השתמש בביטויים לא פרלמנטרים.
היה כדאי שישמור על רמת־הוויכוח שלו,
במקום לטעון שאנחנו מורידים את רמת
הוויכוח שלנו.

#היית כעכר שחקנית תיאטרון.
מהו יחסך לצנזורה על מחזות
וסרטים?

אני בקונפליקט. כשחקנית אני לא יכולה
להסכים לצנזורה. אני חושבת שהיועץ ה-
מישפטי לממשלה ביטא את הדבר בצורה
נכונה. צריכות להיות מיגבלות של גיל
ומוסר, אך מה שמעבר לזה — לא הייתי
ממליצה על צנזורה.

אני מהמרכז ימינה.

• כיצד את רואה את תפקידך
כוועד־הסנהל?
התפקיד שלי הוא למלא את התפקיד כפי
שקבע החוק.

• ומעבר לזה?

אני חושבת שרשות־השידור צריכה ל הביא
קודם כל תרבות עברית. לטלוויזיה
הקונה סרטים זרים לפי מישקל אין זכות
קיום. אין בטלוויזיה שירה עברית, אין
ספרות עברית. המנכ״ל לא הצליח לעשות
שום דבר.

• את רוצה שיפטרו אותו?

אני לא מיניתי אותו ואני לא אפטר
אותו.

• את לא מרוצה מהמנכ״ל, מי
לדעתך צריך להחליפו?

• אינך חשה מתוסכלת כשחקנית
לשעכר, על שתחת להופיע
מהעכר הזה של המיתרס את מד
פיעה מהעכר האחר, המינהלי?

אני לא יודעת, אבל דבר אחד בטוח —
צריך להחליפו.

• יתכן שהוא לא ימשיך קדנציה
נוספת•

בשום פנים לא הייתי רוצה להופיע ב טלוויזיה
או ברדיו. אני קוראת הרבה
במקור, אבל לא הייתי רוצה לעשות על
זה תוכנית־רדיו.

אני לא חושבת שהוא ילד. הוא מאוד
מרוצה מעצמו. הוא אדם עם עודף ביטחון
עצמי. הייתי מאוד רוצה שישמע לביקורת
ויסיק מסקנות.

• אומרים על לפיד כי עד שלא
עכר שכרע במחלקת־החדשות
כמחליפו של סער, לא הכין עד
כמה אתם מפריעים לעבודה.
כל מה שהוא עושה זה לפחוד ממה שיגי דו
עליו. הוא פוחד שיגידו עליו מילה
רעה. כשיוצאת הודעה לעיתונות, הוא
מתקן ובודק שלא תהיה בה מילה רעה
אחת.

• זה מוזר, מבחינה פוליטית
לפיד ואת מחזיקים כאותן הריעות.

הוא ימני? מי אמר לך שהוא ימני? אני
חברה טובה של פרדו, של דוש ושל אפרים
קישון, וגם עם לפיד ואשתו הייתי בחברה
אחת. על שני הראשונים אני יכולה להגיד
בפירוש שיש להם דיעות לאומיות, למרות
שקישון גר בשווייץ. על לפיד אני לא יכולה
להגיד דבר כזה.

• את ערה לכך, שעובדיה ה טובים
של מחלקת־ החדשות פרשו
ממנה מאז עלה הליכוד לשילטון?
נכון, דיברתי עם האנשים והם באמת
אמרו לי, שמעולם לא התחככו כל־כך עם
הוועד־המנהל. נכון, להם ולנו יש דיעות
נוגדות.

• לא איכפת לך שהטובים
עזבו?

בוודאי שאיכפת לי. זה חבל. .אבל
קירשנבויים החליט לעזוב כדי לעשות כסף,
דן שילון — אני לא יודעת. אני לא אחר אית
לכל האנשים. אם הם לא היו מאושרים,
יתכן שהיו צריכים לעזוב.

• עומד להתמנות בקרוב מנהל
חטיבת־חדשות. מיהו האיש
שלך לתפקיד־?
לתפקיד הזד, יש רק מועמד אחד: צבי
יכול להיות שהוא מתאים, אבל
גורן.
המועמד שלי הוא יעקב אחימאיר, והוא
לא העמיד את עצמו. אילו העמיד — הייתי
תומכת בו.

• בעניין זה לפחות יש לך חי־לוקי-דיעות
עם פאפו.

יכול להיות. תראי, אני מבקרת הרבה
ברשויות־שידור בעולם. הבאתי הצעות ש-
המנכ״ל לא התייחס אליהן. את יודעת איך
מתייחסים לאנשים החברים במיפלגות פו ליטיות
בבי־בי־סי, באן־בי־סי? בגרמניה,
עובד רשות מרגע שהוא מזדהה פוליטית
על המסך או מאחוריו — מפוטר. הדיעות
הפוליטיות שלי קיימות מילדות, הן לא
נולדו אתמול. הנטייה שלי היא יותר לצד
הימני. האמונה שלי היא, שזכותנו על
ארץ־ישראל כולה.
אני באמת מבקרת הרבה בעולם. הבאתי
כמה הצעות ממש רציניות מרשתות־ציבור
רציניות. העברתי הכל ללפיד. הוא לא
התייחס.

• הוא לא לוקח אותך ברצינות?

הייתי אומרת. זד, לא כל־כך מעניין
אותו. הוא אוהב לעשות דברים בעצמו,
הוא רוצה לעצמו את כל הקרדיט.

נהירות, קטינות!

ה ש ! כ ג1

אהרון פייקם השתחרר אומנם לפני
חודשים ספורים מצה״ל והוא לא נראה
יותר מבן , 16 אבל הקטינות לא עוזבות
אותו. סייקס, זמר שהיה בלהקה צבאית,
הוא כבר בן .21 הוא בנה של שרה
השדכן שופט הכדורגל הבינלאומי אכרהם
קליין הוא בעל־מוניטין רב על כר-
הדשא. מסתבר, שגם כשדכן הוא בעל
מיקצוע מעולך-
קליין החיפאי הוא חובב מושבע של
העיר אילת. בכל פעם שיש לו זמן, לפחות
אחת לשבועיים, הוא יורד לשם לסוף-
שבוע. הוא גם עושה מילואים בדרום, כך
שאילת היא כמעט ביתו השני.
באחד מסיותו הרבים מהצפון לדתם
הוא פגש באמצע הדרך בכזלי חזן,
דוגמנית צעירה, והזמין אותה להצטרף
אליו לטיול בעיר הדרומית ביותר.
קליין לא דואג לעצמו, חלילה. אלא
לחברים. בעיר השמש הוא הכיר לד -את
ג׳ו קוט, תל־אביבי לשעבר, שהוא מנהל
מועדון־לילה יוקרתי באחד המלונות ב עיר.
ג׳ו הוא גרוש ומחזיק אצלו את
ילדו.

ג׳ו קום, מלי חזן ואכרהם קליין
חברים טובים
ההיכרות היתה לפני שלושה חודשים,
ומאז מבלה מלי בסופי־שבוע בחברתו של
ג׳ו באילת. אבל למרות שהם לא מתראים

בתכיפות, הם עומדים להינשא בתוך חוד שיים,
אז תאלץ מלי להישאר באילת
גם במשך השבוע.
במזל מסלול
יש לו מזל לדני קוכלנץ לדוגמניות 1
ולמלכות־יופי. הבחור בן ה־ 26 כבר זכה
אצלי באיזכור לפני שנה (העולם הזח
,)2303 כאשר ניהל רומאן עם מלכת ה מים
לשעבר אורלי חידה. השניים היו

הסיפור הבא עוסק במשולש מאוד־מאוד ידוע. הבעל הוא בנה של אישיות ציבורית
מאוד ידועה, כל ילד מכיר אותה. וגם את הבן מכירים לא מעסים. אז הבו הסורר הזה
נמצא בשלבי גירושיו מאשתו, הליך שנמשך כבר זמן רב. יש לו כבר מישהי, שאיתה
הוא מבלה במקומות ציבוריים.
הבן הזה מתגורר במקום קטן בצפון, שספק אם הוא מופיע במפה. בעצם, הוא
כבר לא
שם ..אשתו נותרה שם לבד, עם הילדים. אולי הוא קופץ לנוח או

להחליף בגדים, לשים עין על הילדים, אבל לא לישון.
האשה הנאה לא נותרה זמן רב לבד. ראה אותה לובש מדים בדרגה די־בכירה,
והחליט שזו הבחירה שלו. השנים מנהלים רומאן ספק־חשאי ספק־פומבי, עם כל סימני
האהבה של גיל העשרה.
הדבר לא הוסתר מבן האישיות הציבורית. אולי זה אפילו נעשה בפומבי בכוונה,
כדי שיראה ויבין שאשתו יכולה להסתדר בלעדיו.
ראה וליבו נחמץ. מספרים לי, שהוא מגיע כמה פעמים ביום כדי להחליף את
בגדיו. חבריו חושבים שהוא התחרט על העיסקה׳ ומחפש דרכים לחזור.
קשה לי לדעת אם זוהי מזימתו. ממנו קצת קשה להוציא משהו, אך אני מניחה

הקיבוצניקים האלה הם ממש קבוצה סגורה. הם אמנם יוצאים מהחממה לאוויר
העיר הגדולה אבל לא יכולים להיפרד איש מעל רעהו. קיבוצניק נשאר קיבוצניק,
גם כשהוא כבר עירוני.
הנה למשל יורם קלצ׳כסקי בן ה־ ,25 שנמצא בתל־אביב כבר כמה שנים טובות.
מדרך הטבע הכיר בעיר חתיכות וניהל גם כמה רומנים.
אחת מאותן שהכיר בעיר היתה דורית; בת קיבוץ מצובה. השניים אף חיו ביחד
חודשים רבים, והיו שהבטיחו כי הנה הם עומדים להפוך מישפחה.
איני יודעת מה קרה בדיוק, אך השניים נפרדו. דורית אספה את חפציה ונסעה
לחפש את מזלה וכספה בניו־יורק -ויורם נשאר בתל־אביב.
שוב היו לו רומאנים חטופים והיכרויות מהירות. לאחרונה פגשתי אותו עם
מישהי, והוא הסביר לי שזה נמשך כבר חצי שנה .״זוהי בוודאי קיבוצניקית,״ אמרתי
לו בחיוך .״אלא מה!״ הוא ענה. הנוכחית היא חדווה רייכמן, בת קיבוץ חניתה.
אני לא רוצה להמר לאן זה יוביל. אבל במיקרה של יורם. אני בטוחה שהוא
לא יגרע ממצבת כוח־האדם של התנועה הקיבוצית.

מישפחה פמיניסטית
סייקס, הסופרת הפמיניסטית, שחיה ביחד
עם בנה, בנפרד מבעלך-
הצעיר היפה הזה, בעל הקול העמוק
ומיבנה־הגוף הרזה, מנהל רומאנים קצרים
מאוד. לעיתים כאורכו של פיזמון ממוצע.רק רואים אותו עם מישהי !והופ ...זה
כבר נגמר.
אבל לא זו הבעיה שלו, בכך אני
בטוחה- .הבעיה שלו היא שחלק מה־ממתינות
לו הן קטינות. ממש קטינות.
תיכוניסטיות ומטה, שלא מרפות ממנו.
הן מחכות •לו כשהוא מופיע בשעות
שאחרי־חצות, ועוקבות בדריכות אחרי מעשיו
ותנועותיו.
קטינה אחת השיגה את מיספר הטל פון
שלד בבית, ומאז גם חיו הפרטיים
הפכו •לעמוסי־קטינות. כיתה שלמה של
קטינות מטלפנת אליו לילה־לילה, כדי
לוודא מתי ואיפה הוא מופיע ואם הוא
בא לבד. והן לא עושות צחוק. הן מת כוונות
ברצינות.
נכון, הוא אומנם לבד ועדיין לא מצא
שותפה. אבל מה הוא כבר יכול לעשות
עם ילדה בת — 13 לשיר לה ז

ח״ם ספרד טילפן אלי בבהלה הד״ר אליאד צר פתי,
בעלה׳ של תמי לבית (יפה)
ירקוני .״לפני חודש ימים קראתי כי
אני -ורעייתי התגרשנו. ברצוני להעמיד
עובדה זו על דיוקה. תמר ואני איננו
גרושים. לא עלה בדעתי לדרוש גט, ולמי טב
הבנתי אשתי נהנת מהמצב הנוכחי
ואינה חושבת בכיוון הזה. מפל מקום —
לא רק שאיננו גרושים, אלא שאין ביננו
כל הליכים בכיוון זה.״
בדקתי, ולצערי מישהו כאן טועה. כבר
יותר משנה חיים בני הזוג בנפרד. הם
בהליכי גירושין על כל הכרוך בכך. אם
לכך הד״ר צרפתי אינו קורא ״הליכים
בכיוון זה,״ אז מה זה?

רוני קוכלנץ
מלכת מיס

חברים תקופה די־ארוכה, ואף נסעו בזמנו
ביחד לארצות־הברית.
רני, יליד תל־אביב, חזר מהיבשת הגדר
לה לפני שמונה חודשים. הוא סיים שם
לימודי קולנוע ותיאטרון. חלק מהתקופה
למדה אורלי בחברתו. הוא חזר ושינה
תחום התעניינות. היום הוא מנהל חנות
אופנתית ברחוב דיזנגוף, ואת התיאטרון
הוא דחק לפינה.
כמנהל חנות הוא התוודע שוב לדוגמניות
וליפות אחרות, והפעם הוא מנהל רו מאן
סודי עם דוגמנית, שלטענתו היא
מוכרת בזכות עצמה. אך ״מטעמים טק טיים״
,כדבריו, השניים מעדיפים שזד-ותה
לא תתגלה ברבית — וזאת, למתת שה שניים
רווקים.
ניסיתי בכל דרך אפשרית להוציא ממנו
את שמה, אך ללא הצלחה. אני לא ארפה
מצייד הדוגמניות הזה, עד שיתברר לי
מיהי הדוגמנית הנוכחית שלצידו.

אלה עם תאומים
שאלה גרא,

יורם קלצ׳בסקי וחדווה רייבמן
תמיד קיבוצניקיות

•לא הספקתי לספר לכם
אשתו של?!ודד, מעצב־האופנה, נמצאת
בשבועות האחרונים של הריונה ומדברים
על תאומים. והנה ...יש תאומים. בת ובן,
המצטרפים לבן בכור בן שנה וחצי ולכלב
פודל ענק.
האירוע הוא עד כדי כך משמח, שחלק
מבני־המישפחה, הנמצאים בחו״ל, יבואו
לברית.

הם לא הספיקו להיפרד, בני־הזוג האלה,
ואני כבד רואה אותם ביחד. הדוגמנית
היפה סמדר דרור ובעלה, המיסעדן
אבי ארכיב, ניהלו מישפט־גירושין דרגש
ביותר שעל שלביו השונים כבר סיפרתי
לכם. היה ויכוח על דירה, על דולרים,
ובסוף הכל נגמר. נגמר אני אומרת?

/ 77?/7777/?/77,מ
עוד שערורייה

הבחורה הזו, יהודית (״ג׳ודי״) כדיר, אינה יודעת מנוחה•
היה לה רומאן מסמר־שיער עם ח״כ הליברלים,
שהתפרסם בגלל עניין אחר. רק לפני ארבעה שבועות (העולם
הזה )2358 היא סיפרה לכל הארץ מיהי, מאיפה היא ואיך הס־תבכה
בכל העניין הזה. והנה שוב היא מעורבת בסיפור. לא,
לא עם ח״כ, אבל סיפור ששווה את הכותרת.
ג׳ודי, שהיתר, באחת התקופות הקשות של חייה, עבדה
כרוכשת מודעות בירחון קטן. בין השאר היא הגיעה למישרדי
מרכז לשיווק צנרת ואביזרי אינסטלציה בפתח־תקווה. היא
רכשה גם מודעה, גם את ליבו של אחד השותפים שם, עמיקם

בני שליטא,

צ׳צ׳קס.

הבחור הזה הוא בן ,38 רווק. בן למישפחה מכובדת בחדרה,
עמוסת שורשים. הוא למד חקלאות באוניברסיטה העברית בירו שלים,
אבל בשלב מסמים החליט שאינו רואה את עתידו כאיכר
עברי• הוא עלה על מטוס,
נסע לאיטליה כדי ללמוד רפו אה.
כל זאת כשהוא משאיר
מאחוריו כמה לבבות שבורים
בפאקולטה ובחדרה.
באיטליה הוא לא למד רפו אה.
שם הוא הכיר גרושה פלוס
שניים, שאיתר, הוא חי כבר
13 שנה ללא חופה וקידושין.
היא שרה באופרה והוא הקים
מיפעל קטן לצנרת. אחרי י״ג
שנים נשבר לו. חזר לארץ לפני
שנתיים — וישר לרומאן חדש.
הרומאן הזה היה עם מז כירתו
של סמנכ״ל מאוד יודע
עמיקם צ׳צ׳קס
באחת החברות הכלכליות ה עמום
שורשים
גדולות. היא ידועה ברווקותה,
שהפכה אצלה לדגל. הם יצאו
תקופה ארוכה ונפרדו. למרות שעמיקם גבה־הקומה אהב אותה
מאוד.
רק׳ נפרדו — .נפלה לו לידיים ג׳ודי. זה קרה לפני שישה
חודשים, והרמת־גנית הסוערת לא סיפרה לו מיהי ומה מוצאה.
מי שדאגה לספר לי מיהי ג׳ודי היתר, המזכירה שלו לשעבר,
שאיתה הוא ניהל רומאן לפני כן. למרות שהם נפרדו, היא

אברהם ארביב וסמדר דרור
בגלל הילדה
שטויות. ערב אחד הוזמנתי למיסעדה, ואת
מי אני פוגשת שם? את סמדר דרור
ואבי ארבע. ביחד, כאילו שום דבר לא
קהה.
טילפנתי מהר לסמדר כדי לברר מה
קרה, והיא הסבירה לי, שהם נשארו ידי דים
טובים והם נפגשים בגלל הילדה.
אני מכירה את זה ...נפרדים. נשארים
חברים ואחר־בד...

הווידיאו
מי לא מכיר את אייל גפן ז׳ אם
לא רואים אותו על הבימה, רואים אותו
מאחרי המלצמה. השחקן, שלאחרונה נראה
בתפקיד פרעה במחזמר הכושל אברהם אחד,
החליט לפני כשנה שמתיאטרון אי־אפשר
להתקיים. הוא הקים, עם שותפים, חברה
לצילומי וידאו־ ושמעתי שהם גובים
מחיר־מחיר עבוד צילומים.
אייל כנראה לקח בתשבץ שכעבור שנה
הוא יהיה זקוק ליותר כסף. כי הנה, בימים
אלה נולדה בתו, דניאל.
האם אורית, גם היא באה מרקע
תיאטרלי, ומכירה את החיים האלה גם
מהכיוץ השני, מהכיוון הפיננסי. אורית
היא בתו של ׳שחקן התיאטרון הוותיק
מהבימה ישראל רוביגצ׳יק.
השניים חיים כבר ביחד קצת פחות
משלוש שנים, והם לא מחמיצים שום
אירוע. אייל, שכבר היה נשוי לקיבוצניקית
בשם נורית, ניהל בזמנו רומן מתקתק
ומרתק עם אורית.
עכשיו יתכן שאייל מברך בסתר־ליבו
שהצגות המחזמר הופסקו. יהיה לו יותר
זמן להקדיש לצאצא הנולד. לי. לעומת
זאת, הם יחסרו מאוד, בני־הזוג האלה,
במסיבות הבוהמה.

ג ׳ודי כדיר
העניין עם הח״כ לא הפריע
היתר, מעוניינת לשמור על קשר, וכדי לחדש׳ אותו סיפרה. לו
בדיוק עם מי יש לו עסק.
כאשר עמיקם ביקש הסבר מג׳ודי, החליטה זו שהיא תפעל
בדרך שונה. היא באה ללישכתה של המזכירה והסבירה לה,
בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מי היא ומה היא תעשר,
לזאת שתקח ממגד, את עמיקם.
לשמע הצעקות, יצא הסמנכ״ל מחוץ לחדרו וביקש לברר
מה קרה• ג׳ודי סיפרה בקול בוכים את גירסתה, וביקשה ממנו
לתווך. הוא עשה זאת ברצון, ביקש עוד פרטים מהמזכירה שלו,
ואחר־כך ביקש שהות למחשבה. חשב, חשב והחליט: עמיקם
שייך לבודי.
ג׳ודי לא סיפרה על כך לחבר שלה. היא ידעה, שהמזכירה
כבר לא תצלצל אליו.

שי מחהב בי ת פל אטו ( מ ש 1לחן
המערכת

ותיקי בוחריו של שמואל פלאטו־שרון זוכרים את היפהפיות שהסתובבו
בווילה שלו בסביון בזמן מערכת הבחירות לפני חמש שנים. הוא סיפר לכולם, שאלה
בנות־מישפחתה של אשתו, אנט לבית אסולין. אחת מהן, הדומה כשתי טיפות מים
לאנס, היתה זרי, הבת הבכורה במישפחת אסולין, המונה 11 נפשות. זרי בת ה־,40
גרושה ללא ילדים, היתד, אז צעירה בחמש שנים ומבוקשת מאוד. היו לה רומאנים
.קצרים מאוד בארץ, אך היא העדיפה אחרי מסע־ד,בחירות של ״האיש הבודד״ לחזור
לפאריס ולחפש שם חתן.
המישפחה ניסתה לחתן אותה. אנט היתה מעורבת בכך באופן פעיל. לפני שבועיים
נישאה זרי בפאריס למנהל מיפעל לביגדי־ספורט אופנתיים, העונה לשם נ׳וו*׳.
היא עשתה זאת ללא מתווכים או שדכנים.
זרי, הבלונדית התמירה ודקת־הגיזרה, מתחילה עכשיו את הרומאן שלה עם ישראל.
בימים הקרובים היא תבוא עם בעלה לבלות ירח־דבש בארץ, ובין טיול לטיול יבדקו
השניים אפשרות הגירה לישראל.

אורית
ואייל גפן
תיאטרון וקולנוע

אני כבר רואה אתו כותרת הם היו
נותנים בעיתון ההוא לסיפור מסמר-ישיער
כזה, אילו יכלו לפרסם אותו. אבל מה
לעשות — הסיפור מתרחש מתחת לאפם
של הכתבים והכתבות במערכת. הם יכתבו
על קולגה? לא, לא.
הקולגה הוא עיתונאי כפיר באחד
העיתונים, מוכר וסעל מוניטין. הוא ידוע
בחריצותו, בדייקנותו ובבושר־עבודתו. הוא
נשוי וידוע כאיש־מישפחד, נאמן.
אך. גם ילו זה קרה. הוא הכיר מישהי,
הצעירה ממנו בכמה שנים טובות, ונוצר
קליק מיידי. כמה זמן אפשר לנהל רומאן
מיסתורי ולחלק את החיים בין הבית
לאהובה? קשה, קשה.
מה עושים? זו בעיה. העיתונאי המאוהב
עד מעל לראשו לא היסס ועשה את הצעד
המכריע. הוא עבר לגור עם הצעירה.
נו, כנראה שמרוב אהבה הוא שכח
לדווח, או אולי לא רצה להודיע, איך
אפשר לאתר אותו. והאיש הוא די־חשוב
במערכת. צריכים אותו לעיתים תכופות.
החלו לחפש אותו בבית אשתו, אך הוא
איננו. מה יגידו, שהוא כבר יצא מהעבו דה?
התחילו לשקר. אותו התביישו לשאול.
אילו היה מדובר ביום אחד או בשבוע !
אחד — ניחא. אבל העניין החל להיגרר
על־פני שבועות, ואת התקלות בעבודה כבר _ו
אי־אפשר להסתיר. אמרו לו :״אדוני, אתה
יכול לעשות מה שאתה רוצה, עם מי ,
שאתה רוצה, אבל תשאיר כתובת ״.״אני?״
היתמם העיתונאי ,״אני ישן בבית. מהעבר .
דה הולך הביתה ומהבית לעבודה.״
החברים החליטו שהם לא פראייערים, .
הם כמובן לא יודיעו לאשתו אלא יארבו
לו, יתפסו אותו על חם, ואז יוכיחו ילו. .
אבל העיתונאי מכיר את הכללים. קשה
מאוד לתפוס אותו. הוא מתחמק באופן
מאוד יעיל. כעת הם מחפשים דרך אחרת. י

46 יד שניה. למכירה פיז׳ו
1974 304 יד שנייה 130,000 ,קילומטר.
טל 708191 .־ 03 או 82178־.055
סורגי ווכריי
בחור בן ,28 יהודי, יתום,
נמצא בין סורג ובריח בצרפת,
מעוניין להתכתב עם נערות
ישראליות, כדי לחזק את ה מוראל.
כתובת:
— . 716913 3/361נ<זלנ
ח $10ד\ 1ס !116 <16 £4ז 6ע1. 4
£60161):.
0 £ .זו 94261 1£\ 2

* כלי משחית עם זכויות
לשנתיים.

למכירה אקדח 9מ״מ

,165/30 ביקורתית ונאה, ברציני
(רצוי קשר למדעי־החיים) .ת״ד
31845 תל־אביב.
* קן מישפחתי. קצין,32 , יפה רווק נאה ומסודר, מחפש
אמיתית ועדינה להקמת קן מישפ־חתי
חם ואמיתי. בנות 18־ — 27 זו
שעתכן לעתיד יפה יותר! ת״ד
91 תל־מונד, מיקוד .40600

בחורה נחמדה ואירופית למטרה
רצינית. ת״ד 3299 חדרה.

, 46 תמונת פספורט חוכה :
סטודנט יפה־תואר וחטוב מעוניין
ביפה וחטובה בכל גיל. נא לצרף
תמונה וטלפון. פרטים בת״ד 6705
ירושלים.

אורי של*
1309 אפשריים
46 גן חיות. שועל 168/27
למוד נסיון־חיים בברווזד, נאה, ש בדרך
כלל עוברת על המדור רק
מתוך סקרנות ולא כותבת. כיתבי
לת״ד 1117 חיפה. סודיות מובטחת.
* ר ק נשיקות ,38 .רך, עדין
פיסית, יפה — בדדמיני, נכה קל,
טוב־לב חזק־נפשית, מיוחד ויפה,

א ימ וץ קרובי

לפגי שנים רבות הכרתי אדם
בשם אורי, תכול עיניים ושחור
שיער. היתכן שמודעה זו תגיע
עדיך, אורי? רחוב קיש . 14
נתניה.
עדנה
* עדיפות לרווקות. רווק
נחמד וסימפטי 32/173 מעוניין ב היכרות
עם נאה וחטובה למטרה
רצינית, עדיפות לרווקות, ת״ד
37285 תל־אביב, מיקוד .61372
46 גם כן אמנות. אמן בסכס,
מציע את עצמו לאשה 20־ 40 לבלות
בדירתה בכל שעות היום והלילה.
לא מוגבל. ת״ד 37593 תל־אביב.
* מובן להצטרף לזוג. בן
27 סימפטי מאוד עם הופעה, מעוניין
להכיר נשים בכל הגילים ליחסים
דיסקרטיים. לי יש רכב ולך —
רצוי דירה. ברצון מוכן להצטרף
לזוג. ת״ד 44748 חיפה.

* ״אל־על״ עודה קיימת!

איש צוות־אוויר 34/182 מעוניין
להכיר נשים (מצב מישפחתי אינו
משנה) למטרה אינטימית ובסודיות
מוחלטת. המעוניינון; בהיכרות יפה
ושקטה מתבקשות לכתוב לת״ד 37 מיקוד נמל־תעופה בן־גוריון,
.70100
טשה
46 עכורה. אשה נשואה (,)40
סער, נאה, רצינית ואחראית,
שרונית ובעלת יכולת־ניהול,
נוניינת לעבוד מיספר שעות ב־
.אים טובים. טל 231047 .־.03

* לכל השדים

* העוקץ שאחרי הרכש.

זמוליק היה לך ירח־דבש לפני
!תונה עם רוחמה, והיום זיפת
די הדבש. הפיתרון: חפש צוף
:ל ...הפרח שמחכה לך.
ש.י.ב.א המודאגים.
* סטר אירי. הלכה לאי גורה שי* סטר אירי, העונה
ום פרינסס, מכיכר מסריק תל-
;יב. המוצא, נא התקשר ביום ל-
2319 או בערב .298744
* פרט קצר* דרושות נע ז
מגיל 17־ 25 יפות ובעלות כי לצרף

לשחק בסרט קצר.
ונד, וקורות חיים. ת.ד.260 .
ניה.
עבור דויד.

* לשר־התחכורה -אחר,

שההסתדרות ועובדי אל־על נכנעו
כמעט לכל דרישותיך, חיפשת בכל
זאת איך לפוצץ את המו״מ. סימן כדי שכל העניין לא היה אלא
למצוא תירוץ סביר למכור את ה חברה.
אגב: את התשלומים לקר נות
הפנסיה ניכיתם מהמשכורות,
אך לא צברתם אותם בקרן אלא
החזרתם למחזור. הכסף הזה, כידוע,
הוא פטור ממם, לכן אסור לעשות
בו כל שימוש. מדובר כאן בעבירה
פלילית !
איש צוות־קרקע

שים למען

1צ מן

ילד בן 60 מציע עצמו לאימוץ — הוגה־דיעות ומרדן, לא
יוצלח, מחוספס, בודד שבבודדים. ראו הוזהרתם!
ת״ד ,12 בנימינה.

נפתחת קבוצה להעלאת התר
יעה — ביום רביעי, ד,־ 1ב־צמבר,
בשעה 8בערב׳ במוע דו
התנועה הפמיניסטית, בן־
־ודה 82 תל־אביב. להרשמה
לסרטים נוספים נא לטלפן
31234־.03

* חידת כעיקכות כיה.
גודת אס־או־אס חיות כלבים (גם
יים) וחתולים מעורבים למסי .טלפון
448171־.03
* צעד כעדי־ חיים. אבד
בך, ראית בעל־חיים עזוב או
יע, היית עד להתעללות בבעלי ם
י לרשותנו וטרינר, פנסיון
׳רות עיקור. לפנות לצער בעדים
בישראל. סלמה 30 תל־אביב,
£ון 827621־.03

?יד לי
* טיסנים כאריזה. לחובב
וני ניהוג כבלים: קח 3קיטים
שים באריזה למנועי 3.5־ , 1.5תן
1:שקלים. טלפון 483007־.03

והרוחות

— שהשאירו שלוליות מיסתוריות
באמצע החדר של לילי, והבהילו
אותה כאילו שהם מסוגלים לגרום
ליותר מזה: שתחזרו מייד למקום
שממנו באתם — לעזאזל!
אברם

קצר + 1980 נרתיק +זכות לקנ יית
תחמושת לשנתיים. טלפון
708191־.03

לקשר עמוק ונשיקות (ללא מישגל).
ת״ד 4292 תל־אביב.

* חתן־כדה כשחור־דכן.

אקדמאי 165/32 מבקש נאה למר אה,
סימפטית, נבונה, אשת־שיחה

שימלת כלה מם׳ .40 טלוויזיה
שחור־לבן ומייבש שיער. טלפון
745080־.03

* מדעי החיים.

אקדמאית
בהתנדבות אני בחור צעיר, הפנוי כל
יום משעות הצהריים. אני רוצה
להתנדב לעבודה: בקיבוץ,
במושב, במוסד וגם אצל אנ שים
פרטיים. תמורת מגורים
+כלכלה.
צביקה — עבודה ת״ד .316
פתח־תיקווה.

* ישרה

ואופטימית.

ליוקי — כשאתה כבר בבית
אתה אוכל, ישן או קורא. או הבות
אותך ורוצות שתקדיש
גם לנו קצת מזמנך היקר.
מעניינת, ישרה ואופטימית. צייני
טלפון. ת״ד 22789 תל־אביב, מיקוד
.61227

* כאשה או בבחורהץ
נאה, גברי ונדיב בן ,32 תפוס,
מעוניין באשה או בבחורה נאה ל ידידות
אינטימית סוערת. ת״ד 271
בת־ים.

46 מעוניין כאירופית, ש כח
לציין את יכשת המוצא
שלי• אקדמאי 29/165 מעוניין ב
חינם
איו כמו!
אז אם י* לך מה להודיע,
להוגיע, לבקש, לגרד, למפר
בדיחה טובה, ואפילו לקלל —
קדימה !
• כל הודעה יכולה לבלול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמונה
— הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת
לחילופיו, הרווק המציע
את עצמו להיכרות — יכול
לעשות זאת. במידת היכולת,
תפורסם נם התמונה.
• ההודעה תיכתב על גבי
גלויית-דואר, למערכת ״העולם
הזה״ ,ת״ד ,136 תל-אביב
(אלא אם בן מצורפת לה
תמונה. במיקרה זח יש להשתמש
במעטפה) .ל א תתקבלנה
שום הודעות בעל-פח, בטלפון
או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול את
שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-ח הודעה.

ו שופ ט ת ומיול דחוק *
(תמשך מעמוד )31
מאיר ביננבאום ואמנון סופר ממ תינים

וכך 42 ,חודשים אחרי תום ה דיונים
בתיק, הוציאה השופטת
שצקי את פסק־דינה. היא קבעה
בסוף דבריה :״התביעה נדחית,
איפוא, והתובע ישא בהוצאות ה־מישפט
של הנתבע...״

שו פ ט
ב שר ודם
*י לוש שנים ושישה חודשים
פ עלולים לטשטש את העוב דות
שבעדויות, למחוק את חלקם
מזיכרונו של השופט ולגרום עי־וות־דין. תקנות מדוע
בעצם מציינות
סדר־הדין, כי ״בית־מישפם הדן
בערכאה ראשונה יתן פסק דינו
לא יאוחר מ־ 30 יום לאחר תום
הדיון?״
על שאלה זו יכול להשיב פסק-
דין של השופט העליון לשעבר,
צבי ברנזון, שלפניו עירער אזרח
על החלטה של בית־המישפט ה מחוזי
בנצרת :״אנו סבורים שיש
לבטל את פסק־הדין נשוא העיר־עור
מסיבה דיונית ...הכוונה היא
לטענה שפסק־הדין של בית־המיש־פט
ניתן באיחור של 27 חודשים
לאחר גמר סיכומי הצדדים בכתב,
וכשלוש שנים לאחר מסירת עדותו
של המשיב.
— ״גם השופט הטוב והמבחין
ביותר אינו אלא בשר ודם,״ ציין
השופט שבי ברנזון ,״ומטבעו של
אדם שככל שירחק הזמן עלולים
הדברים שהתרחשו לעיניו בעבר
לשתבש או להיטשטש בזיכרונו.
״נראה כי הפגם של מתן פסק־הדין
באיחור כה רב, כפי שקרה
במיקרה זו הוא כה חמור, עד
שאין להוציא מכלל אפשרות ש אמנם
נגרם בעטיו עיוות־דין, דבר
הפוסל את פסק־הדין...״
תקנה (,213ב) של תקנות הדיון
מציינת בנוסף למה שנכתב :״לא
ניתן פסק־דינו במועד, כאמור,
יתן על כך (השופט) הודעה מנו מקת
בכתב לשופט הראשי של
בית־מישפט השלום, או לנשיא
בית־המישפט המחוזי, לפי הענ יין.״
נשיא
בית־מישפם השלום בתל-
אביב, השופט חיים שפירא, נשאל
אם דיווחה לו השופטת שצקי את
הנימוקים לאי־מתן פסק־הדין ב מועדו
החוקי.
״יש לי מה להגיד בנושא זה,״
השיב השופט שפירא ,״אך קודם
נא לפנות לדובר הנהלת בתי-
המישפט בירושלים, רוני בודצקי.
אם הוא מסכים, אדבר.״ אך רוני
בודצקי אמר :״אני לא מסכים
שהשופט שפירא יענה לשאלה
זו !״ כשנשאל בודצקי מה היא
הסיבה שהשופטת עדנה שצקי נת נה
את פסק־הדין באיחור של יו תר
משלוש שנים, השיב :״זו
לא שאלה. אין לי מה לענות
לזה.״
למרות תשובותיו אלה, הסכים
דובר הנהלת בתי־המישפט לבדוק
עד מתי היה לשופטת בית־המיש־פט
המחוזי עדנה שצקי מינוי זמני
משר־המישפטים לכהונה בפועל
בבית־מישסט השלום, לצורך סיום
תיקים קודמים. תשובתו: המינוי
האחרון ניתן לשופטת לתקופה
שבין 30 בנובמבר ועד ה־ 31ב דצמבר
. 1981
האם ניתן פסק־הדין כאשר מי נויה
של השופטת עדנה שצקי
לכהן כשופטת ביודמישפט הש לום
כבר פג? ״זו שאלה מיש־פטית
מעניינת, אך אינני יכול
להגיב ללא אישורו של רוני
בודצקי,״ אמר השופט חיים שפי רא.

השופטת עדנה שצקי לא
היתד, מוכנה לענות מדוע נתנה
את פסק־הדין כה מאוחר .״אני
לא מתראיינת,״ אמרה ,״תפנו ל הנהלת
בתי המישפט.״

מרסל זוהר

הע 1לם חזה 2361

גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה..וגם זה...ו

א. ג .יקירי

הנה, יש מדור שלושה שבועות ומיכתבים כבר התחילו לבוא.
כותב לי איש אחד, שמשום מה חותם א״ג (כנראה לא רוצה
שאשתו תגלה שאנחנו מתכתבים) .כותב האיש הזה, שהוא
מבסוט מאוד מהמדור, ושהוא קורא אותו כל הזמן (כבר שלוש
פעמים רצוף!) למרות שהוא מיועד לנשים, כי הרבה מאוד
בצאתך שכח אח
צה״ל
כבר חודש ימים שאנחנו מכירים ועוד
לא סיפרתי לכם מה אני שונאת. האמת
היא, שאין לי בעיה למלא את כל הגליון
הזה במה שאני שונאת, אבל אתם תעצרו
אותי, אני בטוחה.
בשביל לא להגזים אמנה רק חלק קטן
מהדברים שאני מאוד •שונאת: למשל,
שלמיסעדה חדשה ברחוב בן־יהודה קור אים
דאלאס, בלינצ׳ס הונגרי, או כשמי שהו
אומר לי שהוא גר בבניין צמרת.
גם כשאומרים לי על מישהו הנוסע הרבה
לחו״ל ״הוא איש העולם הגדול״ אני שונאת.
נזכרתי ב״איש העולם הגדול״ ,כי אני
רוצה לספר לכם על יוסי החבר שלי.
יוסי הוא אחד האנשים הכי נחמדים
והכי מצחיקים באגן הים־התיכון. שארם
אולי ,250 חוש הומור — ,300 טוב־לב —
400 וכסף יש לו אפילו יותר מז ה כל
מה שיצא מבן־אדם עם כל התכונות שהז כרתי
זה עורך־דין. מה לעשות? גורל.
אבל לא סתם עורך־דין, משהו בינלאומי.
מכאן אפשר להבין שידידנו יוסי כל
הזמן נוסע לכל מיני ארצות, נפגש עם
עודכי־דין חשובים כמוהו, ישן במלונות-
פאר ואוכל במיסעדות־פאר, לובש חולצות
של פוצ׳י וחגורות של גוצ׳י ומיכנסיים של
סאדלורן. בקיצור. כמו שכבר אמרנו בהתחלה
,״איש העולם הגדול״.
והנה מה שקרה לו בגמיעה האחרונה
שלו. הגיע לאנטוורפן, או לציריך, או
לז׳נבח, לא זוכרת בדיוק, בשביל לפגוש
מנהל של קוגצח ענק ולדבר איתו על
עיסקת ענק.
*• שי ם שני האדונים האלגנטיים וה-
עוגבים בעניבות־יוקרה במיסעדח מוג
אלף־אלף, מזמינים איזה מרטיני צעיר ר
מתהילים לגלגל שיחה קצרה בענייני מזג
אוויר, בכה בשביל ההתחלה. תוך כדי
מילות הנימוס מרגיש יוסי שהאדון של
הקונצרן הענק מלטף לו את הרגל בעדי נות
מתחת לשולחן. יוסי מזיז את הרגל,
גם כן בעדינות, ועובר לדבר על ההבדל
בין הצלסיומים והפרנהייטים. שוב ליטוף
קל מתחת לשולחן. יוטי מזיז שוב את

מעבודות הבית הוא עשוה. אשתו לומדת באוניברסיטה ועול
הבית מוקל עליו.
הוא מספר לי, שעל הבישולים הוא כבר התגבר וגם עם
הנקיון הוא מסתדר. הבעיה שלו, הוא אומר, זה כשצריך לקנות
למישהו מתנה, שגם זו משיסד, המוטלת עליו. כמעט כל שבוע
צריך לקנות מתנה למישהו — יום הולדת, בר־מצווה, חתונה,
סתם תשומת־לב.
בהרחבה גדולה מספר לי האדון א״ג כיצד הוא מבזבז שעות
רבות לחיפוש מתנה, ומוציא המון כסף ואף פעם אישתו לא
מרוצה ועושה לו פרצופים חמוצים. הוא מבקש ממני, אם אני
יכולה מדי פעם לכתוב במדור מה יש חדש בשוק ומה כדאי
לקנות מתנה ומוסיף :״כי הרי את מסתובבת הרבה בעיר ובטח
יודעת מה כדאי לקנות.״
א״ג יקירי. אני לא מסתובבת הרבה בעיר, כי לי אין בעל
פראייער שעושה את עבודות־הבית. אבל אני לא נעלבת ממך,
כי אי־אפשר להעלב ממיכתב אנונימי. חוץ מזה זה רעיון לא
רע, לתת לך כמה עצות. כל זאת רק אם אתה מבטיח לשמור
את הפרצופים החמוצים של אשתך ולא להעבירם אלי.
אין לי מושג איזה חגיגות יש לכם בחודש הקרוב, אבל אני
מציעה לך פשוט לקנות תקליטים. תקליט זה טוב, ליום־הולדת,
לדירה חדשה ולכל. תקליט לא עולה הרבה יותר מזר פרחים.
איזה תקליטים תקנה החודש? בבקשה:
. 1תקליט לכל גיל, נגיד מ־ 5עד ( 81 אחר־כך כבר לא
שומעים טוב) ,הוא תקליטו החדש של דודו דותן, שנקרא דודו
דותן בצוותא 11 .קטעים משעשעים מהווי חיינו הטרגי־קומיים,
מתוצרתם של יואל ריפל, דודו דותן ואבי קורן. ניהול מוסי קלי
— דני גוטפריד.
דודו דותן, אחד מחקייני הצמרת, מספר איך טוביה צפיר
מחקה את רבין, מוטי גלעדי מחקה את פרס, פרס מחקה את
רבין ופלאטו מחכה לעירעור. מתנה מצחיקה מאוד בשביל
230 שקל בלבד.
.2התקליט השני שאתה הולך לקנות השבוע, ידידי, הוא
התקליט מתי כספי שר סשה ארגוב.
.3תקליט שלישי ואחרון (כמה מתנות אתה צריך החודש?)
הוא תקליטו החדש של אריק איינשטיין, שיושב על הגדר יחד
עם יצחק קלפטר, אלון נדל, אלון הילל, מאיר ישראל, יוני
רכטר, שם־טוב לוי ואחרים.

הרגל והדם שלו מתחיל לאגור צלסיוסים.
שוב ליטוף.
חברנו נמצא כבר בגועל כללי, מסתכל
לתוך עיני הקונצרניסט והנ״ל מחזיר לו
מבט אוהב. זה גם הזמן שהשיחה כבר
עברה לאותיות הקטנות של החוזה, אבל
יוסי, ידידי, לא דואה אותיות קטנות ולא
שומע כלום. בליבו כבר גמלה ההחלטה,
שעוד ליטוף אחד הוא קם ותוקע לאיש
תוצרת שוו־יין
ואם בעולם הגדול אנו עוסקים, אולי
הפעם משהו •על שווייץ. אני מכירה את
האימרה הידועה שהתרומה היחידה של
שווייץ לעולם היא החורים של הגבינות.
הנה אני באה להפריד אימרה זו. יש להם
תרומה חדשה לעולם :
קופסת קרטון, המכילה מגש קרטון קטן
ושקית נייר, הכל ארח לתפארת ומוסבר
בפרוטרוט, בתוספת ציורים, וכל זה כדי
שלא יקרה לשווייצים מה שקורה לי כל

אותה למיסעדה צרפתית מעולה (אז הוא
עוד לא הבין שמיסעדות גורמות לו בו שות)
.כסאות לואי ה־ , 14 מלצרים מחופשים
כמו לנשף מסכות׳ הכיל •מאוד אלגנטי.
מגיע המלצר, כמעט על קצות האצבעות
שליו, ושואל מה יזמינו. הקטנה אומדת
שסטק־טרטר יהיה נפלא בשבילה. ידידנו,
בשביל לא לעשות בושות ולהגיד שלאוכל
צרפתי הוא לא רגיל מהבית, אומר למל-

לא לבק ש ט שייק ש^טר £א ס 0
שממולו זפטה תוצרת הארץ. ואז בא הליטוף
האחרון, רק יותר רך שהקידמים
וכבר ממש פעל הברך.
יזמי, חברנו, מזנק מהשולחן, עוצם •עין
בלתי־מכוונת, מביא את קצה הסוקם שלו
לבין כתפי האתנח (שיעור אלף בצה״ל)
ובעוד הקונצרגיסס נופל אחורה יחד עם
כיסאו, במרכזה של מיסעדת הפאר, רואה
יוסי את החתול יוצא פתחת לשולחן.
אין צורך לומר שהעיסקה לא התבצעה.
תם ולא נשלם. למחרת סם ידידנו לער
ריס. שם הוא פוגש ידידה פריסאית ומזמין

צר :״נם בשבילי סטק טרטר, אבל שיאיה
*ז 11 0 0ס יעני שיהיה שתף1 .ם
לסיסעדה הזאת הוא כבר לא יחזור, אני
בטוחה.
סיפרתי לכם •את כל הסיפור הזה, בש ביל
שתדעו שכל כמה שאתה בינלאומיים
ואנשי העולם הגדול — אתם ילדים כש אתם
יוצאים לחו״ל תשכחו בבקשה מה
שלמדתם במילואים האחרונים. לא להר ביץ!
לא לאכול אוכל שרוף!
סיפרתי לאמא שלי את הסיפור והיא
שאיה מה זה סטק טרטר. לפחות יש לה

ק קי תוצרחדחוץ
בוקר בדרכי ללוות את ילדי לגן ולבית־הספר.
אני מקווה שתסלחו לי על הביטוי,
אם אומר שכל עשרה צעדים אני דורכת
על איזה קקה של כלב תל־אביבי בלתי
מחונך. ובעודי מנסה לנקות את נעלי
מהגועל־נפש, טרח, הנה עוד ערימה.
אולי כאן המקום לומר, שאני אוהבת
כלבים ובהחלט גם מבינה את הצרכים
הטיבעיים שלהם. מה שאני לא אוהבת זה
את בעלי־הכלבים, במיוחד את אלה שגרים
ברחובות סירקין, שלום עליכם ובן־יהודה
בתל־אביב. כל בעלי הכלבים האלה הם
סולנים, יקים ואשכנזים אחרים, כך שאין
לי שום בעיה להגיד שהם גועליים, בלתי-
תרבותיים ובלתי־מחונכים. אף אחד לא
יאשים אותי בגיזענות, כשאני מקללת
אותם כל בוקר ומקווה שיתחלקו על ה הפרשות
של ה״קוקים״ וד,״פוצים״ שלהם.
התרומה השוויצית החדשה, אגב, מחולקת
חינם ברחובות הערים. בניקח רחוב
יש סלסלה •ובתוכה ד,״תרומה״ .כל דיכפין
יתד, ויקח וינקה אחרי הכלב שלו.
מר שלמה ילהט, מה דעתך ז
שלך בין ערמות החרא
תושבת תל-אביב
ביצים להודות שהיא לא יודעת. והיא לא
היחידה. אבל בשביל לא •למות חמור
צריך לטעום מכל דבר לפחות פעם אחת.
אני טעמתי כבד סטק טרטר וזה רע, אבל
אם במיקרה אתם רוצים לעשות רושם
צרפתי על ס״שחז, אז בבקשם
אני מציעה לבם בשביל הפעם הראשד־ג
ם לעשות אותם קטנים על סנדוויצ׳ים
בשביל לא לבזבז וחטי • ב .
ל 4-אנשים 409 :ג״ר ג שר טחון,
1בצל קצוץ, פט רוזי ליה קצוצה, מלח,
פלפל, קצת תסב ווססרשי ר (בעברית ח טב
רויאל).
מערבבים חכי, מחלקים ל 4-מנות ד
שמים על פרוסות לחם לא לבשל, לא
לסגן, לא לאפות — כלום! אטשר לקשט
בביצח, צלפים. בצל ועוד.
נא לא לבוא אלי בטענות. אני אסרתי
כבר שזה איום, אבל אם אתם ח צי ם
להיות צרפתיים, בבקשה!

דניאלה שמי

מתיר הנווות מאפשרות עכשיו לנל אשה לקנות

פוחח גגו
לאת לנ ם
מהן שאריות? ובכן, שאריות
הן כל מה שאינו החלק העיקרי
של החיה, כלומר — הרגליים הזנב
והראש. העבודה הנעשית היום
משאריות של פרווה היא כל־כך
מושלמת ומדוייקת, שמי שאינו
מבין גדול בעניין לא יידע ולא
יוכל לומר אם המעיל עשוי עורות
שלמים ויקרים או שאריות מעולות.
אסתר
ברטל היא מנהלת־מכירות
של חברה גדולה׳ ל פרוות.
מנסיונה היא אומרת, כי

רוב הנשים שבאות לקנות פרווה
לא יודעות מה הן רוצות. מה ש חשוב
הוא, אומרת אסתר, שכאשר
אשה משקיעה כמה אלפי שקלים,
הז׳קט צריו להיות שימושי לכל
עת, כדי שתהיה הצדקה להש קעה.
אורי
שדף, בעל חברה לפרוות,
העוסקת הרבה בייצוא, ממליץ ל-
אשה הקונה פרווה ראשונה, לב חור
בז׳קט ולא במעיל ארור, ש הוא
פחות שימושי במזג־האוויר
הישראלי. לאשה הקונה מעיל ארוך

זהו המעיל המיוחד העשוי מפרווה שועל, בעיצובה
1^ ^ 1 * 171
של אנה גרנפור הארגנטינית, המעצבת פרוות כבר

29 שנים. מחירו הוא 3000 דולר. אנה שואבת את רעיונותיה בחו״ל.
ך* אשה הישראלית, שעד
״ עתה הביטה על פרווה בחלון־
הראווה כעל דבר שהוא מעבר
להשג ידה, יש חדש. המוטו של
יצרני־האופנה הוא, שלכל אשד,
מגיעה פרווה — גם אשה המתקיימת
ממשכורת חודשית תוכל
לרכוש לה ז׳קם נעים, רך מלטף,

להתכרבל

שיהיה גם יוקרתי וחלומי, וכל זה
במחירים סבירים.
מה השתנה בשוק הפרוות ה יקר
ל לא הרבה, אך המומחים,
יצרני מעילי־הפרווה, התחילו ל ייצר
גם מעילים יפהפיים העשויים
משאריות פרווה, וכך הם ממילים
את המחיר בכ־ 40 אחוזים.

בפרווה ביום קר — מת יכול להיותר יותר
נעים מזה 7לא מוכרחים פרוות שלמות, אפשר
לקנות פרוות יפות מאוד ולא יקרות העשויות מזנבות וראשים.

שאריות פרווה ד ״ ד ס
עשוי כולו משאריות, כלומר הפרוות הרגליים, הזנב

והראש, אך מי שאינו מומחה לא ירגיש בזאת, כי
העבודה מושלמת ומדוייקת. המחיר 5900 שקל בלבד.
מחיר שכמעט כל אישה יכולה להוציא על מעיל.

נדווח ב־ 200 דולו, וגם בתשלומים
הוא ממליץ לבחור בסגנון קלאסי,
קלות לעצב את פרוות הסבתא,
(בתוספת סממן אופנתי כלשהו,
בין אם היא מעיל או ז׳קם, כל
*־־*יי לשיבני בעתיד כמו צווארון
זמן שהעור אינו ישן ולא איבד
או שרוולים— .
מגמישותו. אפשר לפרק את המעיל
הוא מסביר שהיום נית|רלזוצזד* -״לגטין ולתופרו בעיצוב אופנתי.
מחדש פרווה ישנה, אפילו אם היא
היום יי מחדש פרוות סוו־בת
10 או 15 שנה, בתנאי שמצב
־י״ין י אנה עולה
קארה, נוטריה
הפרווה מאפשר זאת. אפשר ב (המשך
בעמוד )50

יקר וזול

שתי הפרוות הנראות כאילו שייכות לאותח מיש־פחה,
אך לא כך הדבר. העליונה היא פרוות נמר
יקרה ונדירה, שמחירה כמה אלפי דולרים. לעומתה, הדקט הוא מפרוות
קנין מטמפל, עשוי מעורות שלמים מעובדים ומחירו 430 דולר בלבד.

י •יי

ן 1ן | שיש להן כבר פרווה אחת או
יותר בארון, ולא יכולות לעבור
את החורף בלי מעיל בריינטשוונץ שחור ומב־

ריק המעוטר בפרוות־שועל שחורה. זאת התשובה
מחירה של פרווה היא פונקציה של נדירות החיו
ושל כמות העבודה הנדרשת להפוך פרווה למעיל

(חמשו מעמוד )49
בין 250 — 200 דולר. לעצב מח דש
ז׳קט מינק עולה 400 דולר.
לכן, כדאי אולי שכל אחת תבדוק
בארונה ובארון חמותה איזה אוצ רות
טמונים ותלויים בו, ותי קח
בחשבון אפשרות של עיצוב
הפרווה מחדש. בהרבה מיקרים זה
משתלם.

שלו שה

מברייטשוונץ בצבע בז׳ מדגימה עדנה
ין 11ן ך ה
רותם. החליפה הזאת. שהיא מחממת
1111

מיועדת בעיקר לתיירות מאירופה. שם מזג־האוויר דורש זאת.

>> ו רי שרף הוא ה ר חמישי
י בפרוונות, שהתחיל בפולין ב־
. 1820 כשהוריו באו לישראל, לפ ני
50 שנה, הם הקימו חנות ומת־פרה
לפרוות ומכרו בעיקר לע רבים
העשירים, לאמו של סלך
פארוק, לבני מלוכה אחרים ולקצי נים
הבריטיים. אורי, הבן הסורר,
לא רק שלא התעניין בפרוות,
אלא אף החלים שלא ללכת בדרכי
הוריו, העדיף להיות עיתונאי.
ב־ , 1969 כשאורי היה בן ,32
הודיע לו אביו שאו שאורי מצטרף
לעסק, או שהאבא מצמצם אותו.
״היה לי בכל זאת חבל על העסק
המישפחתי שיירד לטמיון, והחלטתי
לנסות את עניין הפרוות.״ הוא
למד את התורה מאביו, והפך ל מומחה.
בארץ
קונים פרוות שלושה סו גי
אנשים הוא אומר: ישראליות
בעלות יכולת כספית, שבדרך־כלל
אין זה המעיל הראשון שלהן !
ישראליות שפיתחו בשנים האח רונות
מודעות, ומוכנות להשקיע
כ־ 600 או 700 דולר לז׳קט פרווה,
שזהו סכום הזהה לסכום שאותו
הן נדרשות לשלם עבור שימלת־ערב
אצל מעצב־אופנה ידוע! ו תיירים,
כי בישראל הפרווה זולה
יותר. המחיר הזול נובע שכר-

ן 1ייןךי משלמים בשביל מעיל אחד ומקבלים שניים. ני תן
ללבוש אותו משני צידיו, מבפנים רגלי שועל ג׳ינג׳י

ומבחוץ עור. מעיל כזה הוא טכניקה שפותתה בשנים האחרונות.

1׳קם גסולס

עשוי.פרוות ברייט־ד
שתנץ
אפורה. ה־

וס מתייחסים לפרווה כמו לבד — תופרים ממנה

הכל, גס דקם אופנתי, הנראה מהודר מעד מיכנמי עור.
ידוע שפרווה הי תה סמל למעמד חברתי. כיום היא
בהישג כל אחד כמטט. צילומים דרורה זכרוני,

העבודה הנמוך יחסית בארץ, מ הידע
והמומחיות היהודית בנושא,
ובארץ היצרנים מסתפקים ברווח
נמוך יותר מאשר היצרנים באי רופה
ובארצות־הברית.
אומרים שאשה לא צריכה פרווה
כדי שיהיה לה חם, אלא כדי
שולשכנה שלה יהיה חם. אבל
צחוק בצד. החורף בירושלים, בצפת
ואפילו בתל־אביב מצדיק פרוור-
פרווה היא גם עניין של אופנה,
וכל בגד שעליו מעיל פרתה, נראה
יפה ומרשים יותר.
פרווה היא גם סמל למעמד
חברתי. פרווה מצביעה על נכו נותו
של הבעל או המאהב להש קיע
באשתו או באהובתו, או על
מעמדה הכלכלי האיתן של האשד,
העצמאית.
הדוגמנית יהודית נגר טוענת
כי פרווה היא דבר נשי .״פרתה
נותנת לי הרגשה של מלכה. פר תה
מסמלת בעיניי עושר ורמה
מסתימת. פרווה זהו מגע רך ו נעים,
פרתה זה זוהר. פרווה זה
מסתורי. זה סקסי. בכלל — פרתה
היא דבר נל־כך מחמם, שלא
מוכרחים ללבוש משהו מתחתיו.״
אסתר ברטל באה לקראת ה־אשה
החיה ממשכורת, ומאפשרת
לה לשלם בתשלומים. אפשר ל התחיל
לשלם בקיץ, וכשגומרים
לשלם כבר מגיע החורף ומקבלים
את הפרחה.
הפרוות בעלות השיער הארוך
משמינות, והן מתאימות בדרך־
כלל לנשים צעירות וספורטיביות.
הפרוות בעלות השיער השטוח מת אימות
גם לנשים מלאות יותר.
אחת הטכניקות שפותחה באי רופה
בשנים האחרונות היא ה מעיל
הדו־צדדי. משלמים בשביל
מעיל אחד ומקבלים שי^ט? כלומר,

ניתן ללבוש את המעיל משני צי־דיו,
כאשר צד אחד הוא פרווה
שעירה וחמה וצידו השני עור
נפה או זמש.

פ רוו ת
מ שוג עו ת
פ רוו ה הוא

רל חירה
״ י פונקציה של נדירות החיה
ושל כמות העבודה הנדרשת. ל דוגמה,
בסישפחת הטלאים קיימים
שלושה סוגי פרוות: הברייט
שוונץ. הסווקארה והקרקול הרוסי,
אולם מחירו של הברייס שוונץ
׳יקר יותר, מפני שדיזזיצע של
הפרווה הזאת מוגבל מאוד.
אסתר ברטל סופגת את ההש ראה
לקווים האופנתיים מהפרוות
המעוצבות באירופה ובארצות־ה־ברית.
גם אורי שרף מקבל את
ההשראה בפאריס ובלונדון .״אני
לא בעד פרוות מטורפות.״
לעומתו, אנה גרנפורד הארגנ טינאית
היא בהחלטת בעד פרוות
מטורפות. היא מעצבת פרוות מזה
29 שנה .״התחלתי בגיל 11 כש הייתי
עם הוריי בחו״ל,״ היא מס פרת.
אנה נוסעת הרבה לחו״ל,
רואה וסתרשמת מקולקציות של
גדולי העולם, מערבת את טעמה
האישי עם מה שראתה ומעצבת
פרוות ״מפוצצות״ לנשים שיש
להן כבר כמה פרוות בארון, ו מחפשות
משהו מיוחד ובולט.
לאנה גם מעילים וז׳קטים פ־פרוות
צבועות בכחול, בוורוד, ב אפור
ובשלל צבעים אחרים.
׳ולכן, למרות שזה נראה ׳מרחוק
עסק יקר, כדאי להתקרב ולראות
שזה לא נורא כל-כך.

במדינה
דרכי אדם

ציירת משותקת מרגליה מציירת הרמה ידייס
המוטיב המרכזי ברישומיה ה מרתקים
של שרה סלומון הוא
ידיים. כאשר רואים אותה מבי נים
מדוע.
סלומון, המתגוררת עם בעלה
בבת־ים, משותקת בשתי רגליה.
היא חייבת להשתמש בכיסא גל גלים
וגם כך היא מתקשה בעבודתה.
עכב מצב בריאותה היא איבה
יבולה לעבוד יותר מחצי שעה
ברציפות .״אחרי חצי שעה אני
מקבלת זרמים בידיים ומקבלת
כאבים.״
שיתוק ושמר. שרה סלומון
נפגעה משיתוק ילדים כשד,יתד, בת
שישה חודשים. לפני כמה שנים
היא נפלה ושברה את רגלה ה-
שניה, ועד שהורדה אל כיסא־גל-
גלים שכבה כשנה בבית לוויני
שטיין.
בישרונה לציור התגלה בגיל
צעיר מאוד. הודיה עודדו אותה
לצייר. כדי להשתלם יותר, היא
למדה במכון לאמנות בבת-ים, אח רי
שעזבה את בית־הספר הגבוה
לציור. היא מספרת בעצב, שלמ רות
מצבה היא לא קיבלה עידוד
מחבריה לכיתה .״הייתי צריכה
ללכת בעצמי מביתה לכיתה כדי
לחפש כן לציור.״
קאריירה מציור. שרה החלה
לאגור את ציוריה בביתה. ידידי
מישפחה, שראו את הרישומים ו־ציורי־השמן,
לחצו עליה שתציג או תם
בתערוכה. היא השתתפה ב שנים
האחרונות בתערוכה קבוצ תית
בפרנקפורט, פעמיים בגלריה
בתל־אביב ובתערובות קבוצתיות
בבית־האמנים.
״אני מתעניינת בדיוקנות. אני
מבטאה את האופי ואת הבעתו של
האדם. באחרונה התחלתי לפסל
פיסלונים קטנים. חלום חיי הוא
קאריירה בציור. בכל רגע של
סנאי אני פונה לעיפרון.״

בה נאמר שהיא זכאית ל־ 1572 נקודות
להלוואה לשם רכישת דירה.
זה היה ב־ 29 במרס . 1982 אך
לפני ביקורו של הפקיד שחקר או תה
על עברה, היו לאהובה ליאני
1812 נקודות, לאן נעלמו 240נקר
דות ומדוע?
כשבאה לברר את סיבת השי נוי,
הוסבר לה, שהשינוי געשה
עקב דיווחו של הפקיד שביקר
בביתה, ואשר מסר כי היא ממ שיכה
לעבוד כמארחת בבאר.
אין חריגים 1לפני יותר מ שנה
פנתה אהובה ליאני לעדי עם־
שלום׳ סגן ראש־עיריית אשדוד
והממונה על האיכלוס, וביקשה עז רה.
עם־שלום פנה במיכתב ל מאיר
בן־צבי, מנהל מרחב אשדוד
של מישרד-השיכון, וגולל את ה סבל
העובר על האשה הצעירה,
כתב עם־שלום :״לאהובה ליא-
ני ילד מחוץ לימיסגרת הנישואין.
היא נרשמה לתוכנית זוגות צעי רים
וצברה 1812 נקודות. היא מת גוררת
בשכירות פרטית. היא מבקשת
לקבל דירה של חברת עמי־גור
בשכר דידה חודשי, דבר ש יימנע
ממנה ומבנה את הצורך
לארוז את חפציהם ולחפש מקום
מגורים חדש מדי שנה, דבר הג ד
רם להם עוגמת נפש.
״הילד גם אינו מתפקד כראוי
בבית-הספר, כי בכל סוף שנת־לי־מודים
צריכה האם לחפש דירה
אחרת. עד שהוא מצליח להסתגל
לחברה החדשה, עליו לעבור ל מוסד
חינוכי אחר.״
עם־שלום דרש להביא הנושא
בדחיפות לועדת העירעורים ה קרובה,
כדי שזו תאשר לאהובה
דירה בשכר חודשי.
אך התשובה שהתקבלה ממחוז
המרכז של מישרד השיכון, איזור
הדרום, אמרה :״ועדת העירעורים
החליטה לדחות את בקשתך לקב לת
דירה בשכירות, בפעם האחרו נה,
מאחד שאין כל הצדקה לחריג
מהקריטריונים.״
לאהובה ליאני הוסבר שתקבל

ציירת סדומדן ויצירה
לצייר כל יום חצי שטה
ממנה בנה על-ידי לישכת הסעד,
ונמסר למישפחה אומנת. עכשיו שב
הילד לאמו, והיא אינה רוצה ל אבד
אותו שוב.
אהובה, בת למישפחה דתית מ־בני־ברק,
עזבה את הבית בהיותה
בת . 14 כשהיתה בת 19 נולד בנה.
״אני עושה מאמצים כדי לא לשוב
לאורח חיי הקודם. התחלתי ל עבוד
בבית־חרושת, אבל אני פוח דת
שלא אוכל להבטיח מגורים
נורמליים לבני. קיבלתי מוועדת
האיכלוס העליונה׳ עזרה חודשית
של 3000 שקל, כהשתתפות בשכר
דירה. שכרתי דירה, לשנה, אך
בעוד כמה חודשים אני ובני נשאר
שוב ללא קורת־גג. פלשתי לדידה
ריקה של ענזיגוו, אך עצרו אותי
ופתחו לי תיק במישטרה. איזה
ערך יש ל־ 1572 נקודות זכאות אם
אין לי אפשרות לקבל הלוואה
כזו? אני זקוקה לדירה עבורי
ועבור בני, כדי שנשאר יחד ולא
נפרד שוב.״

מישרד־השיבון
הפחית כנקודות־הזכאדת
של אשה מודדה
ואס לילה מגדל סיקצועה.
האיש הסתובב במשך כמת דקות
בדירה הצנועה, שאל כמה שאלות.
הביט על הילד בן ה־ 9ועל
אמו, ולפני שהלך, פנה שוב אל
האם, אהובה ליאני :״את ממשיכה
לעבוד בבאר ז״

״אני לא
תי עם זה.
הילד שלי.
לי,״ ענתה

מארחת יותר. הפסק אני
רוצה לגדל את
לכן ביקשתי שיעזרו
האשה הצעירה.

האיש פקיד במישרד-השיכון, חזר
למישרדו עם דו״ח מסקנות. זמן-
מה אחד־כך קיבלה אהובה ליאני
הודעה רשמית ממישרד השיכון, ש העולם
הזח 2561

האתב לי ^י ה

ומחיר חסמים

אנשי מיחלק הסמים התנפלו על
דויד בוחבוט ועל חברו ליד בית״
קפה ביפו, ועצרו אותם. השוטרים
סיפרו בבית־המישפט כי הם ערכו
תצפית על בית־קפה זה, הידוע
כתחנת־סמים, וכאשר ראו את בוזז־בוט
מגיע ויוצא לסימטא, הבינו
כי הוא עומד לערוך עיסקת סמים
ועצרו אותו. אולם חיפוש שנערך
לא גילה אפילו סימני סמים. ב כיסיו
של בוחבוט נמצא אמנם
סכום של רבע מיליון לירות בש קלים
ודולרים, אך לא היה שום
דבר נוסף.

זכדא־ו ו&מואודתת

אך הפקיד לא ויתר. הוא לחץ:
״את לא עובדת עוד כמארחת ב בארים?״

פעמיים
בעבר כבר מכר ביטון
רימונים לערבי מעזה, שהודה כי
הוא משתייך לכנופיה הקשורה ב־אש״ף
ואשר תיכננה פיגועים. תמו רת
הרימונים שילם הערבי בכסף
וחשיש. כתב־אישום !נגד ביטון הו גש
על־ידי התובעת דורית שפי רא,
על עבירות של הובלת נשק,
החזקת חשיש וגניבת רימונים. על
העברה הראשונה הוא צפוי ל עשרים
שנות מאסר.

בן חאלוה

האם יש צויד כמחשכ
כדי לערוך חישוב
מחירי הסמים?

דרבי חיים

אהובה ליאני חיבקה את בנה,
כמו כדי לגונו עליו. והשיבה ב שקט
:״אתה יודע שכבר הפסק תי.״

תיקווה,
שני רימוני רסס של
צה״ל. המישטרה כבר ידעה נ ד
ג׳אבר מווזמד נבאהין, מעזה, כי
בעבר קנה מביטון רימונים. הפעם
טרם הצליח איש המילואים למ כור
את הרימונים, שאותם גנב
בעת שרותו האחרון בצה״ל, ב־מילחמת-הלבנון.

אינו
מדהים בגודלו .״אמנם אני
איני נוהג להתהלך ברחוב כאשר
בכיסי סכומים כאלה,״ אמר השו פט
,״אך אין זה נראה חשוד במ יוחד.״
בכך קיבל השופט את טעו ני
הסניגור, דרור מקרין, ושיחרר
את בוחבום בערבות עצמית.

גם כלב המישטרה, שחיפש סמים
במקום, לא גילה דבר, ומצא רק
שני מחשבי־כיס שהיו מוטלים על
הארץ במרחק־מה משני הגברים.

מארחת ליאני
להחליף מגורים כל ישנה
הלוואה בסך 170 אלף שקל לרכי שת
דירה.

אך מישרד השיכון בשלו: אין
חריגים.

מגורים גורמדיים. לאהובה
אין כל חסכונות. היא אינה יכולה
לבקש הלוואה נוספת מבנק, כי לא
יהיה לה במה להחזירה. הכסף
שמישרד־השיכון מוכן להלוות לה
לא יכול לעזור לה.

מישפט
ר^ווי ם תנלורת חשיש
מכר רימונים לערכי
,תמורת כס!! וחשיש

לפני כמה שנים, כשהיא עבדה
עדיין בבארים של אשדוד, נלקח

בחודש אוקטובר השנה נמצאו
בביתו של ניסים ביטון, בפתח-

מה זה רכע מיליון ז־ בבית-
המישפט ביקש קצידהמישטרה לע צור
את השניים בחשד לעיסקת
סמים. השופט נתן עמית החל חו קר
את איש־המישטרה על הנסי בות
המחשידות :״מה הקשר בין
מחשבי־הכים ובין עבירות סמים?״
שאל, ואיש המישטרה, שלא היתה
לו תשובה, ניסה להסביר כי מאחר
שמחירי הסמים היום מחושבים במטבע
זר, נאלצים הסוחרים להי עזר
במחשבים כדי לעשות את
החישובים המסובכים. אך השופט
דחה השערה זו, וכמו כן העיר כי
בימים של אינפלציה דוהרת אפילו
סכום של רבע מיליון לירות כבר

העציר מען כי הוא
גכיא אלוהים ואין
עליו להציג דרכון
בל מה שהצליחו אנשי המי׳שט־רה
להוציא מפיו של הגבר הצעיר
ויפד,־התואר היד, כי הוא אזרח
ארצות־הברית, בא לישראל בחברת
ט־וו־א והוא משיח־אלוהים. כאשר
התבקש להציג דרכון או אמצעי
זיהוי אחר, סירב לעשות זאת. גם
אנשי השגרירות האמריקאית, ש הוזמנו
כדי לדבר עם העציר ו לברר
מפיו פרטים על זהותו, נכש לו.
יגם הם לא הצליחו ליצור איתו
קשר.
כל השכטים. וכך עמד, מזוקן
ולבוש ביגדי־ספורט מהודרים ,׳לפני
השופט משה מץ וחזר באנג לית
על דבריו :״אלוהים הוא
זהותי, אני בן־אלוהים ונביאו של
ישו.״ כאשר חזר המתורגמן יד
שאל אותו על דרכונו, התכעס
העציר ואמר :״מדוע אתם חוזרים
כל הזמן לעניין הדרכת? אלוהים
קורא ליהודים מכל העולם לעלות
׳לישראל. גם אני יהודי, נולדתי
בישראל, כל שיבטי ישראל יכו לים
לחזור לארץ, לא רק יהודה.
גם בנימת וגם שמעת יעלו לכאן.״

השופט שנואש מלהבין את ה עציר,
ציווה לשלחו להסתכלות,
והודיע לו על כך. העציר התכעס
ואמר כי השופט הוא פחדן השולח,
אותו לבית־חולים, כאשר הוא יד!
דע היטב שאינו חולה.
מעניין כיצד תפתור מדינת יש ראל
את בעייתו של העולה התמ הוני.

מסדחא עו מו ה

שגה אחרי שנידון
7ך התפרצות
נזכרה הפרקלימות 7כקש
החרמת המכונית.
יואל שרעבי שוחרר לפני חודש
וחצי מבית־הסוהר, אחרי שריצה
עונש־מאסר של שנתיים וחצי על
(תמשך בעמוד )56

ל היו ת ד 1ק ט 1ר נ 1ס ח יזהר ס מילנ ס קי

מהם

די 1קן עצמי בראי
.,ננספריס לוליטות מספרות על ההריון
א ר כי או לו ג ה שנו א של ע מי תיו הארכיאולוגי
ק מו ר־תחת
הכותרת המאוד
סיפור*.

מחקר

חירבת יזהר
לפני קרוב לעשר שנים, הוצע לסופר
ירושלמי צעיר לשמש כמורה לספרות ב־ביודהספר
הניסויי שנפתח בירושלים. ב השתלמות
מורים, שקדמה לפתיחת שנת
הלימודים במוסד זה, נתבשרו המורים •
באחד הימים שלמחרת תיערך להם הדגמת
לימוד ספרות בהנחייתו של הסופר
ס(מיד:ם קי) יזהר. בניסף לכך. נתבקשו
המורים להביא עימם את סיפרו של ש״י
ן ןג;ון, האש והעצים.
בלילה שקדם לכך תהה אותו סופר
צעיר בדבר הסיפור שיבחר יזהר. רק
הסיפור האחרון בקובץ, עד עולם, שהוא
פארודיה ציניקנית על יצר הארכיאולוגיה
של ילידי־הארץ, נראה לו מתאים.
אותו סופר צעיר הגיע מו ת היסב
לשיעור־ההדגמה, אך לפליאתו הורה יזהר
על המורים המשתלמים לפתוח את סיפרו
של עגנון בסיפור האתרוג, סיפור אישי,
שבו מספר עגנון על אתרוג שתינוק שיחק
בפטמו ופגמו. יזהר ניסה להמחיש בעזרת
סיפור זה את שיטתו בחינוך. העשוייה
לפתוח לפני ילידי הארץ עולם שבו הם
אינם חיים. במשך קרוב לשעתיים התייסרו
מורי, ביודהספר הניסויי בקריאת הסיפור,
שאינו נמנה עם מיטב יצירת עגנון, כדי
ללמוד את שיטת יזהר ללימוד הספרות.

מרשימה

לקרוא

ס׳ יזהר, אשר מזה שנות דור לא פירסם
יצירה ספרותית כלשהי ויצירות־נעוריו
שנויות כיום במחלוקת לגבי ערכן ומיסת
הספרותי והמוסרי, הקדיש את מירב שנות
בגרותו ללימוד מיקצוע החינוך והוראת
הספרות. לקרוא סיפור הוא העיבוד הסיס־רי
של עבודת הדוקטורט שלו, שבה הטביע
את תיסכוליו כלפי עולם האקדמיה, שאליו
הוא מנסה להתגנב בדלת האחורית —
באמצעות האסתטיקה וביקורת הספרות.
מאות עמודי סיפרו של יזהר נועדו
להמחיש בשורה פשוטה מאוד, והוא המסר
של האנטי־אינטלקטואליזם של ביקורת,
פיענוח והבנת הספרות. כבר בפתיחה,
שאותה הוא מכתיר קיצורו של דבר, מסביר
יזהר את הצורך ״לשחרר איפוא את רמי־פורים
והשירים מן ההגמוניה העריצה
והמוחצת של החכרה ...שיחדל סיפור או
שיר מהדת ׳שייך,׳ ומהיות ׳משלם המי־פיס׳
שהוטלו פלד ועוד הבלים שאינם
מוסיפים דבר לכבודו ההולך ומדרדר של
יזהר.
בנוסח דיבור דמאגוגי, רצוף פרימיטי ביזם
תרבותיים של דור תש״ח, הנמסרים
מפיו של בר־סמכה, הנוטה להאמין כי
קהל קוראי הספרים ואוהבי הספרות של
שנת 1982 זהה באיוולתו לזה של דור
קוראי יזהר, מעלה מחבר ימי ציקלג את
מסתו על הקריאה. המסווה האקדמי של ס׳
יזהר מסורבל לא פחות ממסווהו הספרותי
בימי ציקלג. בעוד שבימי ציקלג נאלצים
גיבוריו לפלוט ללא־הרף את ה״ערבדשים״
בכל הטיות הפועל האפשריות, הרי שב-
לקרוא ׳סיפור מלהג ומקשקש יזהר להג,
שדוגמתו לא נשמעה מזה שנים רבות.

אותו סופר צעיר הביע את תמיהתו על
הבחירה הספרותית של יזהר, וציין שמוטב
היה אילו בחר יזהר בסיפור עד עולם.
התוצאה: אותו סופר צעיר הוצא מרשימת
המורים בבית־הספר הניסויי, ותלמידי אותו
בית־ספר לא זכו לגלות את ״אהבת יצירות
עגנון״ כפי שניסו להנחיל להם אותה
באמצעות ״שיטת יזהר״ ללימוד הספרות.

יזהר רקח בסיפרו קוקטייל אווילי, שבו
הוא מנסה למזג סוציולוגים עם מנתחי-
לשון, מבקרי ספרות, אנתרופולוגים, ציטו טים
ואפילו סופרים — כדי להוכיח דבר
אחד, והוא: שהספרות אינה ראוייה להבנה.
לקרוא סיפור הוא הרפתקה משעממת

בימים אלה פירסם יזהר את תורתו בשני
כרכים המשתרעים על־פני 735 עמודים,
ביניהם 110 עמודי הערות, בסדר צפוף,

• ( 0מילנסקי) יזהר — לקרוא סיפור ;
ספריית אופקים — עם עו בד; 735 עמו־דיס
( 2כרכים, כריכה קלה).

בתוך יער־העד של ציטוטים, שבהם
ממלא יזהר את תורתו, הוא ערוך ניסיונות
לאתר את הקלסתרון הארעי של הקורא,
תוך שהוא מדלג בין ז׳אן פוד סארטר
לאדן רוב־גרייה, שקלוכסקי, וזאת
מבלי שיעלה בידו להעפיל על עץ יומרותיו,
ולגלות את אותו קלסתרון ארעי של ה קורא.
ממיגדלי־הספרות
יורד יזהר, בתחושת
רוממות־אל בגרונו, למעמקי תוכניות־לי-
מודים בספרות, כשהוא ממשיך להטביע
עצמו בים המילים שאותו קיבץ בסיפרו,
ומזכיר את אותו לווייתן, שפלט צואתו
בשערי הנמל וחסם את האדנות העוגנות
על מזחיו. כך חוסם וסותם יזהר לפני
קוראי תורתו פתח, או צוהר קל, להבנת
המעט שיש לו לומר. מעט, שאותו הוא
אומר בעוצמות בלתי חדלות של מילים
וציטוטים.

מזזנד־לספרות יזהר
ההר ילד עכבר־ציטוטים
ומשונה. שהרי יזהר פרס בספר זה את
פולחן הצבר הלוחם, את שינאת הנשים שלו,
את שמאת הערבים, את היותו ככלי־מישחק
בידי דור־המייסדים ושאר אמיתות שאינן
מוסיפות כבוד ליזהר הסופר, ולכל שהוא
מייצג (ואף ייצג במשך קרוב לשנות דור,
שבהן שימש כח״כ המייצג את הדור־הצעיר
בימי שילטון ״הנפילים״ להם היה יזהר
מכור).

ספרים קטנים למאה העשרים ואחת

חידוש

בארצות־הברית מתכננים בימים אלה
מהפכה תרבותית, שתשפיע על תרבות
הקריאה והספר, ותוליך אותנו אל המאה
ה־.21
הכוונה היא למהפכת המיקוובוקס (ננסם־
ריס) שיחליפו את ספרי הנייר. מחיריהם
של הננספריס יהיה כ־ 20 סנט לספר בגודל
ממוצע. וחנויות־הספרים ייעלמו מהמפה
בשל הקשר הישיר שיהיה בין הקוראים
ובין המו״לים, תחילה דרך הדואר ומאוחר
יותר באמצעות טלוויזיות־כבל או מערכות
מיקרו־גל.
לשם קריאת ד.ננספרים יהיה צורך במסוף
מיוחד, עם מסך שיהיה בגודל עמוד ממוצע
של ספר. עבור קוראים האוהבים לקרוא
במיטותיהם יהיה מסוף ומסך מיוחדים,
שיותאמו לתנאי הקריאה במיטה. מסופי-
הקריאה ישמרו על התרבות החזותית של

5 3 .ו

למחבר, ולמשכתבו (וגם למבקריו) ,שבה
הוא מציע לקורא הישראלי (באופן תת-
הכרתי) :תקראו את ימי ציקלג כסיפור
של יחידת חיילים הניצבת מול האוייב,
ומייצגת את דור מילחמת־השיחרור —
ותבינו את הסיפור כמות שהוא.
אלא שהאמת של ימי ציקלג היא שונה

ננספר ארון במגירה

לקרוא סיפור נקרא כמו ספר של איפד
רות וציטוטים, מפי חכמים, גדולים, ידו עים
וידועים פחות, כשדברי־הקישור של
ם׳ יזהר מהווים את החלק הרדוד והבלתי
משכנע בספר כבד מישקל (בנייר) זה.
בשורות בנוסח של ״איו צורך לומר, ה המונים
שנוהגים ליחס להם הסתפקות
כסיפוקים כסיסיים המוגבלים לצרכים
כסיסיים, מטיפוס ׳לחם ושעשועים ו־
״אם כה וכה, תורות האסתטיקה וכלליה
אינם מצליחים לא לחידת ולא למות...״
ושאר הבלותות, אין בכוחם להבהיר לקורא
(בעל־כורחו) מה צורך היה לספר זה —
בעל אידיאולוגיה תרבותית רעועה, משו משת
ובלתי משכנעת — לראות אור.

500 שנות ספר, והם יימכרו בחלקם בציפוי
עור ומיסגרות זהב.
לטענת מומחים, יהיה הננספר חלק
ממהפכת מחשבים שתתרחש בעולם בין
השנים 1983ו־ , 1990 שבמהלכה יגווע הספר
במתכונתו הקיימת. יחד עם זאת טוענים
מומחים, כי המצאת הננספריס תביא להת עוררות
חסרת־תקדים בקריאת ספרים, שהרי
בכל חידוש קיים הקסם, התורם להגדלת
כמויות הפצתו.
במקביל לננספרים, ניתן יהיה באותם
מסופים מיוחדים להתקשר, באמצעות כבלי-
טלוויזיה ומיקרדגל, למאגרי מידע ממוחש בים
וספריות ממוחשבות, ומרכיב זה יעלה
את ערכו של הננספר.
גודלו של הננ ספו יהיה כחמישה סנטי מטרים
(ראה: גלופה) ואת ארון־הספרים
(או ארון־הננספרים) יהיה ניתן להחזיק
במגירה.

מערכת מושגיו־מונחיו של יזהר על
ספרות, כתיבתה, הבנתה, פיענוחה, קהל
הצרכנים שלה, מעמדה בתרבות, שקיעתה
כתוצאה משיטה פוליטית (שיזהר היה אחת
מהאצבעות שתמכו בה בעיוורון בימי שבתו
בכנסת) היא מערכת מנותקת לחלוטין מן
המציאות התרבותית הישראלית. יזהר מציג,
באחת מהמסקנות היחידות של סיפרו, את
קהל צרכני הספרות במדינת־ישראל כעדת
מטומטמים שהאיוולת נוטפת מאוזניהם,
עדר, שרק בזכות המיגדלור העיוני שמציג
להם יזהר ב״תורתו״ תבוא לה התשועה.
החלק השני של לקרוא סיפור מציג את
יזהר ״התיאורטיקך ערום ועריה, שהרי
המושג ״קריאה פשוטה״ שאותו הוא מנסה
לרומם אינו עומד במיבחן ההוכחה.
על כל חסרונות יצירתו העיונית של
יזהר מאפיל החיסרון הבולט מכולם, והוא
השיעמום וחוסר־העניין שסיפרו לקרוא
סיפור מביא על הקורא. על עטיפת הספר
הוסיפה הוצאת עם עובד, בהשראתו או
שלא בהשראתו של יזהר, כי מדובר ב־
״ספר פתבוקטיכי וסותר־מופכמות, שגכ־תס
מתוך נגיעה אישית ועל־סמך התנסות
אישית.״ אלא שלא דובים ולא פרובוקצ יות.
הפרובוקציה היחידה והמשתרעת על
פני 700 וכמה עמודי לקרוא סיפור, היא
פרובוקציה להגיון הצרוף ולאבחנה הספ רותית
הנבונה. באשר להתנסות אישית
ניתן לכנות כך את מה שהעסיק את יזהר
במשך שנים רבות של עקרות־ספרותית,
שהוציאה לאוויר המציאות התרבותית של
ישראל 1982 את התורה החלולה והבלתי-
משכנעת הזאת. שנים הילך אימים בשדה
הספרות והביקורת הישראליים סיפור אותו
ספר עיוני רב־חשיבות שבו עוסק ם׳
יזהר. אלא שההר ילד עכבר בן 735 עמו דים.

ברור מדוע מצאה לנכון הוצאת עם
עובד, שהיא הוצאה ציבורית, לפרסם ספר
זה, בפורמאט המעניק לו סמכות רבה,
שחיבור רעוע, בלתי-מוסמך ובלתי־משכנע
זה — אינו ראוי לה. מעבר לכל אלה,

מתברר כי ס׳ יזהר, מי שבנעוריו תקעו
לו כפית של זהב בין שפתיו, וכיסא ח״ב
מתחת אחוריו, הוא האוייב הגדול והנורא
ביותר של ס׳ יזהר.

ריות שבאה כתוצאה מכל הצבעים הפסי-
כודאליים שבאו בעקבותיה של המהפכה
המינית. אהבת תינוקות הוא ספר, שיכול

את ספריו של יזהר יפרנסו בשנים ה־באות
כמה חוקרי ספרות, שלהם הוא בז כל
כך בלקרוא סיפור, ספק אם לקרוא סיפור
ייפרנס קוראים כלשהם. יש תיקווה ששום
גוף־הוראד, בישראל לא ייאמץ את שיטת
לימוד־הספרות של יזהר, שהרי אם תיכנס
למעגל תוכניות הלימודים — עלולה שיטת
לימוד זו להקטין את מיספר קוראי הספ רות
בישראל.

הם במושג /יותר מאשר מימושו. ניתן
להבחין /בקונסוננס של שיא הרנסנס /
גם אם ׳מעוות במראה / .מה שחדש היא
הקפידה הבלתי רגילה במיסרת ארשת /
הנטיות הדקות של שקופי פני השטוז
המעוגלים ( /זהו דיוקן הראי הראשון) /
עד שלרגע עלולים לשטות כד /לפני
שתווכח שלא אתה /הנשקף. אתה חש
אז כמו אחת מאותן דמויות של הופמן
שנשללה מהן /בבאותן, אלא שכולי
/נראה מוחלף באחדותו באחדותו /ה מובהקת
של הצייר /בחדרו האחר...״
אשברי ממשיך במטוטלת הזמנים שלו,
עבר, הווה, מוליך אל :״כן הציור עליו
נתפרשה הדרמה /לשביעות רצונה ועם
סיום /חלימתנו, כפי שמעולם לא תיארנו
לעצמנו /שתסתיים, באור ח ם דהוי עם
ההבטחה /המשוחה בצבע המסתמגת כ־עדכון,
כהתחייבות / .היום־יום הבלתי
מובחן ולעולם לא יוגדר הוא /סור ׳מקום
ההתרחשות הוא ממשיך במסעו אל
״החלל הפואטי״ ואל ״בריית אמנות,״ אל

תרגום

אהבת תינוקות
ג׳ויס מיינדד, סופרת צעירה הגיעה
לפירסום ראשון כאשר פירסמה בניו־יורק
טיימס סידרת רשימות על חייה המשותפים
עם הסופר הנודע ג׳ ד׳ סאלינג׳ר, מחבר
התפסן בשדה־השיפון. סיפרה הראשון
היה מבט לאחור, ספר־תיעודי על נעוריה
בשנות דד .60 באחרונה ראה אור בתרגום
לעברית הרומן הראשון של מיינרד, אהבת
תינוקות*.
אהבת תינוקות חושף גלריה של דמויות
בעיירה קטנה במדינת ניו־האמפשייר,
כאשר במרכז העלילה ארבע אמהות בנו ת
טיפש־עשרה, שלוש מתוכן לא נשואות,
המשתמשות באמהות כתחליף לאהבה,
תחליף להורים ותחליף לקשר של ממש.
(״הן כנות שש־עשרה, חוץ מסאי״די, שהיא
כת שסונה־עשרה ונשואה״).
ארבע הנערות הן תוצר של עולם ה מתירנות
ברמתו הנמוכה ביותר היא
עדיין לא עיכלה עד הסוף את העובדה
שמארק והיא העניקו חיים לאישיות. שני
בני טיפש־עשרה במושב האחורי של
ואליאנט 66 שחנתה בחורשה ליד המזבלה
העירונית, כשהמנוע שלה פועל, משום
שזה היה בקור של חודש מארם. הם עדיין
לא קיבלו את התעודות שלהם, וכבר יצרו
אישיות
אהבת תינוקות הוא ספר על עולם מנוון,
על אמריקה של רדידות, של ילדות ה בוחנות
על ביטניהן את ״סימני המתיחה
של ההריון ...כעת זה כאילו היא נושאת
איתה מיצנח מקופל מסביב לבטן עולם
של חוויות מדהימות, כמו, שתיית חלב־אם
על־ידי האם :״היא טעמה אותו, סחטה
קצת באצבעותיה, ליקקה את קצות פיה
של פאנשיין כשהיא עשתה הפסקה. זה
טיימי ומתוק, שונה מאוד מהאוכל המלא כותי
שוואנדה וסאנדי נותנות לתינוקות
שלהן. הגוף שלי מייצר חלב, היא חושבת
שוב רטוב. היא לא מפסיקה להתפעל מבד
שהיא מסוגלת לייצר משהו שמוכרים בסופרמרקט
׳גראנד יוגיון.׳ הגוף שלה

הנערות מהרהרות באמהות שלהן, ומנ סות
לדמיין אותן על המושב האחורי של
המכונית. זהו עולם שבו מתרחשים אירו עים,
כמו :״וזואול מצאה סוף־סוף איפה
אביה מחביא את קפסת הווידיאו של, סי פורה
של אד. היא מארגנת מסיבה עם כל
הבחורים המבוקשים ביותר וזה ודאי ייהפף
לאורגיה. זואה עשתה דיאטה במשד כל
השבוע, בטיקרה שישחקו ׳פוקר-עירו-
מים׳.״ עולם של ילדות היוצאות למסעות
עם דיאפגרמות ומסלסלי־שיער חשמליים
ובובות בארבי.
אהבת תינוקות מביא חתר אמריקאי,
שבו בולטים סוטה־מין לצד אשה קשישה
הנלחמת נגד הפלות, עישון סמים יומיומי,
עולם של גיבורי סדרות טלוויזיה שהן תח ליף
לרעיונות חברתיים, עולם של אפרו

ג׳ויס מיינרד — אהבת תינוקות !
עברית: יותם ראובני ; הוצאת תירוש ;
176 עמודים (כריכה רכה).

בנימין

שנים עוזרו ויד ימינו של פרוט׳
מזר בחפירות הר־הבית, והתעלה על מורו
ורבו, מתאר באלבומו כיצד, במשך 14
שנות חפירה ארכיאולוגית, הפך האתר
משדה אשפות לאתר הארכיאולוגי הגדול
ביותר במדינת ישראל ואחד הגדולים ב עולם.
בניגוד לארכיאולוגים החופרים
בצמידות למצלמות הקולנוע והטלוויזיה
(ייגאל ידיו, יגאל שילה ואחרים) עשה
בן־דוב מלאכתו בצינעה, תוך שיתוף-
פעולה גלוי עם הווקף המוסלמי ושאר
גורמים דתיים, שהינם בעלי חזקות על
קטעים ומיתחמים של איזור החפירה.
במהלך שנות חפירתו ייצר בן־דוב נוף
ארכיאולוגי, שהוא בבחינת מסע בזמן ו בהיסטוריה,
אתר החושף למתבונן בו את
נוף האבן שבין שלמה המלך ועד לסולימאן
המפואר. האלבום נפתח בתולדות החפירות
במיתחם, שבה החל החוקר צ׳ רלם (קשת
וילסון) דלפון. בן־דוב העניק בחפירתו
ובאלבומו את הכבוד הראוי לשכבות ה נוצריות,
המוסלמיות והיהודיות של הר־הבית.
סיפור החפירה מרתק לא פחות מ-
המימצאים שנמצאו במהלכה.
אלבומו של בן־דוב ממיין את השרידים
שנמצאו מימי מלכי יהודה, דרך שיחזור
העופל, קריית השילטון והמיקדש הנישא
מעליהם, ואיתור עיר־הקברות במורד דד
גיבעה המערבית, בורות־מים מטוייחים,
כלי־חרם, פכי-בשמים, חותמים, צלמיות.
אחר־כך מביא האלבום בפירוט את העיר

מחברת מיינרד
חגוף שלי מייצר חלב
עד מהרה להתרחש בישראל של שנות ה־
.80 זה ספר חסר־יומרות, בעל עוצמת תיאור
אמינה.

משורר אשכרי

שירד,

מחשבות זומילה גדולה

אשברי
ג׳ון אשברי נולד ברוצ׳סטר, ארה״ב,
ב־ . 1927 את שנותיו הראשונות כמשורר
עשה בניו־יורק, שם התחבר לאסכולת ניו־יורק,
בה בולטות דמויות כמו הצייר
ג׳קסון פולוק והמלחין ג׳ון קייג׳ .שם
גם הושפע מהמשורר פרנק או׳הרה
ונוסח שירת-החלום שלו. קרוב לעשר
שנים חי והתגורר אשברי בפאריס. שירתו
היא שירה של מסעות אל מחשכי התודעה.
באחרונה ראה אור בעברית קובץ שיריו,
בשם דיוקן עצמי בראי קמור* ,בתרגומו
של ז לי גורכיץ /החושף לפני קורא
השירה בעברית חופן משירת משורר אמ ריקאי
חשוב זה. כבר בשירו רגשות
מעורבים מציג אשברי את עולמו :
״ריח נעים של נקניקים מטוגנים /מתקיף
את החוש יחד עם תצלום ישן, כלתי נראה
/ברובו, של טה שנדמה כנערות /מסיבות
סביב מפציץ ישן, תוצרת 1942 בעוץ־.
/איד להסביר לאותן נערות, אם אכן זה
מה שהן / ,הרותיות, לינדות, פטיות, ו־שילות
הללו / ,על התמורה העצומה שחלה
/בטיבנה של חברתנו...״
על עבודת הכתיבה שלו כותב אשברי
בשיר־הלל לביל :״מהי בתיבול? /ובכן,
במקרה שלי, היא העברה אל הנייר /לא
מחשבות, בדיוק, אלא רעיונות, אולי / :
רעיונות על מחשבות. מחשבות זו מילה
גדולה טדי...״
שיר־הכותרת דיוקן עצמי בראי, קמור הצייר הוא מסע שירי לציורו של
פרנצ׳ סקופרמיג׳ נינו, דיוקן עצמי
בראי קמור (משנת 1523״דמותו /ממו רקת,
משומרת, מוטלת בזווית 180 מע לות
/ .השעה ביום או דחיסות האור /
דבקה בפנים שהמרת אותם /חיים ובלתי
נגועים בגל חוזר אשברי יוצא ונכנס
אל ציור זד, באמצעות שית ביבשת אחרת
ובזמן אחר. התמונה וניתוחה בידי ס י דנ י
פרידכרג בחיבורו פרמיג׳נינו :״אן• כאן,
כפי שפרידברג מציין / ,ההפתעה, המתח
* ג׳ון אשברי — דיוקן עצמי בראי
קמור< עברית: זלי גורביץ׳ ; הוצאת
עכשיו — סתווית ; 51 עמודים (כריכה
רכה).

הקהל הנדחף במוזיאון ״כדי להגיע אל
היציאה כשעת סגירה...״
את השיר מסיים אשברי כך :״ראינו את
העיר ; היא עין ראי* /קמורה של חרק.
כל הדברים מתרחשים על מרפסתה ושבים
אל עצמם בתוכה / ,אן* הפעולה היא
השטף הקר, המתקתק /של רא־וה. אפשר
לחוש רתוק מדי /לברור רמזים מאור
שמש אפריל /ברוממות הנינוחה של גבו לותיו
/בלבד. היד אינה אוחזת גיר /
וקטע נושר מהשלם /ולא יכול לדעת
שידע, אולי רק /פה ושט, בכיסים, קרים
/של זיכרון, לחישות מחוץ לזמן.״
בחלק האחרון של הקובץ, מסה תחת
הכותרת תנועת החלום — על שירתו של
ג׳ון אשברי, מאת המתרגם זלי נורביץ׳
וגבריאל ליין. תרגומו של גורביץ׳ אמין
בניסיונותיו להעביר לעברית את הייחוד
שבלשונו של אשברי. זהו ספר־שירה מומ לץ
ביותר, שבכוחו להעמיד לפני הקורא
כמה שאלות בדבר ריקנות השירה והמשו ררים
בישראל, בשנים האחרונות, שבהן
היה בציר של שירה רעה.

ארכיאולוגיה

מסע ממן
כאשר ראה אור בחודש שעבר אלבומו
של הארכיאולוג מאיר בך־דדב חפירות
הר הבית* הוא עורר גל של קרה מצידה
של קהיליית הארכיאולוגים בארץ, קחה
הנעוצה בקינאה בהצלחתו של ארכיאולוג
זה, שאינו נוהג כמינהג המימסד הארכי אולוגי
בארץ.
מאיר בן־דוב, מי שהיה במשך כמה
• מאיר בן דוב — חפירות הר־הבית,
בצל הכתלים ולאור התגליות: הוצאת כתר ;
380 עמודים (כריכה קשה — פורמאט
אלבומי +תצלומים צבעוניים מרהיבים).

ארכיאולוג בן־דוב
בלי טלוויזיה
בתקופה שבין עזרא ונחמיה עד לימיו של
הורדום.
הפרק המפואר הוא מימי הורדוס ועד
לחורבן, שבו מוצג הר־הבית בתפארתו,
כאשר, לטענת בן־דוב, מיקדשו של הורדוס
היה הגדול במיקדשים (לטענתו היתד, ירו שלים
מהגדולות שבערי העולם דאז ומיספר
תושביה 150 ועד 200 אלף תושבים) ,והקמת
המיקדש נחשבת לאחד מפלאי האדריכלות
של העולם הקדום. בן־דוב מנסה לשחזר
באלבומו גם את אמצעי הבנייה של ה־מיקדש
(שהכותל המערבי הוא משרידיו).
השיא בסיפרו של בן־דוב הוא שיחזור
המחלף שהיה בנוי על הקשת המכונה
קשת רובינסון, מחלף שהוא בבחינת יצי־רת־פאר
אדריכלית גם עבור העולם ה חדש.
מחלף רחב־מידות, ששימש גשר
להולכי רגל. פרק המביא את חיי היום־יום
בירושלים של העבר הוא הפרק המפרט את
הרחובות ואת מערכות הניקוז, הכיכרות
והשערים (בעיקר שער חולדה) ,השוקים
והמחלף •שהיה על קשת רובינסון והחנויות
שלצדי הרחוב המערבי שמתחת לקשת,
שגובה בניינו אינו נופל מזה של דיזנגוף
סנטר.
אלבומו של בן־דוב מביא בחינה והצעות
חדשות לשיחזורה של ירושלים העתיקה,
ופירוטים של חיי יומיום בימי בית שני,
דרך צורות המגורים, אכסניות, מרכזים
קהילתיים, כלי זכוכית עצם ונחושת, ו־בנייני־ציבור.
גם הפרקים העוסקים בתקופה
שתחת שילטון רומי, שילטון הנצרות, ה תהילה
הביזנטינית והאיסלאם, הופכים
אלבום זה לאחד מהמרתקים ביותר שבתול דות
ארץ־ישראל וירושלים, כאשר בן־דוב
אינו נגרר להפוך את הארכיאולומיה ל מכשיר
בידי אידיאולוגיה זו או אחרת,
ונוקט טוהר מדעי, המתאים להשקטת־העולם
הטוענת כי התרבות שלנו היא סך
כל התרבויות שפעלו בארץ הזאת.

) 111111 וידח ריקה?
^ מ רו לנו שהמצרים הם
׳/#א חי ם שלנו. אמרו לנו שיש
צלום, שמי שרוצה יבול לנסוע
זופשי למצרים.״ אלכם של, תושב
צארם אל־שייח׳ לשעבר, יצא מ־זחנת־הגבול
הישראלית בטאבה כו נס
.״אישור היציאה שלך מהארץ
(א טוב!״ אמר לו קצין מישטרת
־,גבולות .״אתה נוסע למדינה עדי־ית
וצריך לעבור תחקיר ביטחו-
רצינו לנסוע לשארם. אריה
״פלוני״) פלוגה, אלכם של ואני.

פלוגי ואלכס גרו בשארם במשך
כמה שנים והיו מלכי החוף שם.
בין השאר היו בעלי מיסעדת ה דגים
המפורסמת המפלס האחרון,
בחוף נעמה, יחד עם חיים מיכאלו.
לפני הנסיעה טרחנו לברר בדיוק
אילו ניירות דרושים למעבר. רש יונות,
דרכונים, אישורי יציאה מה־צבא.
הכל היה ׳מסודר. אמרו שה מצרים
עושים בעיות וצריך להכין
הכל. אבל אל תחנת הגבול המצ רית
אפילו לא הגענו.
חזרנו לאילת, ובמשך היומיים

הבאים עשינו מאמצים נואשים ל השיג
לאלכם אישור־יציאה כנדרש.
חיפשנו קצין מתאים שיוכל ליטול
על עצמו את האחריות ולכתוב
את המילה ״מצריים״ על טופס
היציאה — ולשווא. הסתבר לנו
שרבים חוזרים מתחנת-הגבול כ לעומת
שבאו, מאותה סיבה.
וכך קרה שהעברנו יומיים ב עיר
התיירות הדרומית. ואחרי י ד
מיים כאלה, אני מוכרחה לומר ש אילת
היא עיר עצובה.
נסענו למיכאלו. הוא קנה סירת

דייגים יפה מעץ, ויושב במארינה.
עסוק בשיפוצים. הוא השתקע ב אילת
.״בינתיים,״ הוא אומר. הוא
חולם על שארם, על הבטלה, על
השקט. שולח מבטים עצובים אל
הים. מסביב מלונות, ברקע מטוסים
הממריאים ונוחתים ברעש מחריש.
אבל הוא פה. מהבוקר על המזח.
אנשים באים, יושבים, שותים קפה
ונזכרים בימים ההם בחוף נעמה.

״ שו לחמב טי ם
א בו די ם— ״
ץ שמש שקעה. כולם מתפז-
• רים. מיכאלו נוסע הביתה, אל

איזאק עומד מאחרי הדלפק, לבוש
חולצת טריקו כחולה עם ציור גדול
של דג־השמש וכתובת בלבן :״שארם
אל־שייח׳״ .שולח מבטים אבד
דים סביבו. המקום נוצץ בנקיונו,
סלטים עומדים בשורה על המדף,
שולחנות מסודרים בחוץ, והוא
מחכה. כלום. המקום ריק כמעט
לחלוטין.
בשולחן צדדי יושב בועז. גם הוא
מהמפונים. מחפש להשקיע בעסק
באילת.
פלוגי מסביר שהפינוי והפיצויים
הכניסו את האנשים למ״לכוד. מלבד
פיצדי הפינוי, קיבל בל מפונה
תעודת־זכיון. תעודה זו מאפשרת
לו לפתוח עסק בעיירת־פיתוח
(בית-שמש, כרמיאל, ערד או אי־

מעולם דאגואחח איות נו: חוו
עזוב, מיסעדות ריקות, תיסנור
ותושבים הזוממים רבווח. מדוע
המצב הטו ניוון הסמוכה?
גווי שאום

חייס מיכאדו (מימין) עזב
את שארם עם הפינוי. הוא
זנה סירת דיג ויושב במארינה באילת, חודם על

. 514 -

הימים הטובים של שארם. אריה פלוגה (משמאל)
ואלכס של, באו לבדוק מה המצב באילת. בתמונה
העליונה אילת כפי שהיא כיום: ביח־מלון ריק.

האשד. והילדים. דירה קטנה בשכונה
מדוהקת.
עזבנו את מיכאלו ונסענו למרכז,
לראות מה עם איזאק.
איזאק — לשעבר פקיד בחברת
מקורות בשארם. קיבל פיצויי פי טורין
ממקורות, קיבל פיצויי פינוי,
קנה דירה באילת ופתח עסק .״הכל
בפיתה״ כתוב על השלט מעל
המיסעדה. בעיקר פלאפל.

לת) ,ואז הוא יקבל הלוואה עומדת
של שישה מילית לירות. אחרי
שלוש שנים, אם העסק עובד וה איש
גר במקום, הופכת ההלוואה
למענק. נוסף לזה מקבלים הלוואה
של שלושה מיליון לירות לדירה,
באותם התנאים.
קשה מאוד שלא לעמוד בפיתוי
הכספי הזה. לכן אפשר לראות
באילת מפונים רבים מסתובבים עם

תעודות־זכיון בידיים ומחפשים מ קום
להשקיע.
אין ספק שמצב זה העלה לאין
שיעור את מחירי הדירות והעס קים
באילת. איזאק׳ למשל׳ משלם
800 דולר לחודש כדמי שכירות
^ לחנות שלו. ואין אלה דמי השכי רות
הגבוהים ביותר שמשלמים באילת.

ה חזי ק ראש
מעל ה מי ם
^ ום שישי בערב. חיפשנו
מקום לאכול. רחובות העיר
ריקים כמעט לחלוטין. .הגענו למר כז
התיירות החדש. מרכז גדול,
רובו מסעדות, מכל המינים: סטיי קים,
המבורגרים, פיצות, פלאפ לים,
גלידות, מיזרחי י ומערבי. יש
הכל. שולחנות ב חח, בארים נקיים,

מיקצועית. פה אנשים נלחמים על
הלחם שלהם, ואין זמן למישחקים.
הראשון זוכה.
התיישבנו. גם המיסעדה הזאת
היתד. ריקה. רפי לד, בעל הבית,
התיישב לידנו ושפך את ליבו :
״שנה כזאת לא ראיתי אף פעם.״
הוא אומר ,״פעם היו באים הנה
או״מניקים, היו תיירים, עכשיו
כלום.״ הוא כבר סגר שתי מיסע-
דות אחרות ׳שהיו לו, ועכשיו שומר
על זאת בשיניים. המצב קשה.
״הנה, המיסעדה כאן למטה,״ הוא
מצביע ,״לא עשו סיפתאח כבר
שלושה ימים.״
דמי השכירות כאן גבוהים יותר
ומגיעים ל־ 1200 דולר לחודש, ו יותר.
תיירים אץ, בתי־המלון רי קים,
הנמל ריק, אין עבודה.
״פעם היינו פוכרים זבל לאנ שים,
והם היו באים בכמדות,״
אמד בעל מיסעדה אחר .״פעם, מי

אילת: מיסעדוח ריקות

מרכזי הבילוי של אילת מתוכננים לקליטת עשרות

רבות של תיירים. אולם עכשיו, כשמחכים לתיירים
שיזרמו, נותרות המיסעדות ריקות. בעליהן יושבים
ומחכים לימים טובים יותר. רבים סוגרים את עסקיהם.

חוו נטוש

עונת התיירות באילת מתחילה עכשיו, מזג האוויר
נוח, הים שקט ועם זאת החופים ריקים לגמרי.
תיירים מאירופה המושלגת והקרה אינם מגיעים לשמש־החורף הישראלית.

• ו שנה נעשה מזג־וון
האוויר
ביוון קריר יותר. אן מצב זה לא מפריע
שנים באילת. לכאן באים לבלות
המקומיים, לכן הירידה בתיירות
לא פגער. בו.

בין י שראל
ויוון

חוו צפוף

תיירים

מכל

חופי יוון באותה עונה של השנה הומים תיירים.
ספינות רבות משייטות בין האיים הרבים ומובילות
העולם לסיורים קצרים וגם לשהייה ארוכה יותר.

מכונות הגלידה מוכנות לפעולה,
סלטים עומדים בשורות. הכל מסו דר.
וריק. שממה מסביב. מלצרים
יושבים באפס מעשה וממתינים ל לקוח
שיבוא לגאול אותם מהבטלה.
מרכז גדול, על 40 מיסעדותיו,
עומד ריק. חנויות רבות סגורות
ושלטים ״למכירה״ מודבקים על
הדלתות.
עלינו לאט במדרגות, שולחים
מבטים לצדדים. מימיננו פיצריה.
עוד בטרם הגענו לקצה המדרגות,
קפץ לעומתנו בזריזות מלצר חביב,
עם חיוך רחב על שפתיו ותפריט
בידו .״בבקשה,״ הוא אומר במיק-
צועיות ,״תכנסו, פה יש הכל.״
יי״* לא הספקנו לחשוב, וכ^ר נחטפנו
פנימה. כן, זו היתה ממש חטיפה

שלא מצא חן בעינינו, היינו מגר שים
אותו, בלי בושה. היתד׳ המץ
עבודה, היינו סוגרים כל יום ב־6
בבוקר. היום — בקושי אפשר
להחזיק את הראש מעל המים.״
שתינו כמד. בירות, ויצאנו לבלות.
אז איפה מבלים באילת?
ישנו דיסקוטק אחד שהוא ״אין״
— לה־פריווה. שם לא משלמים
דמי כניסה, וכל האילתים מבלים
שם — מכל הגילים.
נכנסנו פנימה, ולהפתעתי היה ה מקום
מלא מפה לפה. מוסיקת דיס קו
רועשת ואנשים מקפצים על
רחבת הריקודים.
״המקום פתוח ערב ערב, ומלא,״
.אמר לי בעל המקום, אלן לזרבח.
הוא עולד, חדש מבלגיה, שלוש

ך דיסקוטק לא היה מבייש את
אחיו התל־אביביים. שם פגש תי
את בני אילת. אנשים שנולדו
בעיר וגדלו בד״ ועכשיו עוזבים.
איילה לוי ( )24 ופאני קבלו ()22
עזבן את אילת לפני כשנה .״אין
פה עבודה לצעירים,״ הן אומרות.
רבים מהמחזור שלהן עזבו גם הם
את העיר.

זהבה שושנה 24 אחות בבית
החולים באילת, רוצה גם היא
לעבור לתל-אביב .״פעם היה לאן
לנסוע,״ היא אומרת בעצב ,״היינו
נוסעים דרומה לנואייבה. עכשיו
נשארנו תקועים כאן בדרום, בלי
אפשרות לזח. הכל רחוק.״ המון
חבו״ה עוזבים .״לא עוזרים לנו
בדיור. אפילו הצפוניים שבאים ל אילת
מקבלים יותר הטבות מבני
המקום,״ היא מסבירה.
הם אהבו את אילת פעם, כשהיתה
קטנה. כשכולם הכירו את כולם.

לתיירים לזרום לארץ זו. באים תיירים מכל העולם,
מיפאן שבמיזרח ומארצות־הברית שבמערב ומישראל.
הסוד של יוון הוא האדיבזת והשרות הנעים.

הרגישו כמו מישפחה. עכשיו העיר
גדלה והם עוזבים. לא מרגישים
כאן בבית.
קשה היה לי שלא להיזכר בביקור
שערכתי ביוון לפני שלושה שבועות.
מישרד התיירות היווני וחברת
אולימפיק הזמינו קבוצת עיתונאים
ישראליים לשהות של כמה ימים
ביוון. זה היד, ביקורי הראשון ב ארץ
זו, ולכן התרשמותי חזקה
במיוחד. מייד שמתי לב ליחס החם

מי אזז --

וונת סרגוסט׳
והלבבי של היוונים כלפי התיירים,
אפילו ישראליים.
ההשוואה בין יוון וישראל חיא
בלתי־נמנעת. הים־התיכון והמנטא־ליות
של העם, האתרים ההיסטו ריים
ומזג־האוויר דומים מאוד. ב אופן
אוטומאטי עולה המחשבה
״הרי אצלנו ישנם אותם נתונים,
אז למה ביוון יש קרוב לשישה
מיליון תיירים בשנה ואצלנו פחות
ממיליץ וחצי ז

תושבי יוון חיים ברובם על ה תיירות.
ומה ״ש שם בעצם? ים,
ישמש, חופים נקיים, אוכל טוב,
אוזו, אתרים היסטוריים ואנשים
נחמדים.
ואצלנו? אותו הדבר. אותם ה תנאים
בדיוק. וכלום. אילת שום־
מת לגמרי. בתקופה שבה כביכול
אמורה להתחיל עונת התיירות, ה עיר
פשוט ריקה, בתי המלון רי קים,
המיסעדות בקושי מצליחות
להחזיק מעמד. כולם מקטרים, הצעירים
עוזבים את העיר, עבודה
זרה משתלטת על מעט מקומות
העבודה הפנויים שיש, והאווירה
עכורה.
עשיתי השוואה קטנה בין הרגשתי
כתיירת ביוון, ובין הרגשתי
כתיירת באילת. ואז שמתי לב
שהמלצר כאן עושה לך בדרך־כלל
טובה גדולה שהוא מגיש, שאתה
צריך להכות המון זמן עד שמגיעה
ההזמנה שלך. המחירים כאן יק רים
בלי שום פרופורציה, האוכל
לא תמיד טוב, גם כשהוא פשוט
לגמרי.
ישבתי ביוון במיסעדת־סועלים
פשוטה וזולה, מיסעדה בשוק. ה תפריט
היה כולו ביוונית. זו לא
היתד. מיסעדת תיירים. הזמנתי
(המשך בעמוד )56

מ דו ע אי ל ח ריקה?•

במדינה
(תמשו מעמוד )51
התפרצויות. הוא התחיל לעבוד, ו חשב
כי בזה פרע את חובו לחברה
על העבירות שביצע לפני שנתיים
ויותר. אך להפתעתו קיבל הזמנה
לבוא שנית, לבית־המישפט, הפעם
ביקשה הפרקליטות להחרים את
מכוניתו של שרעבי, פיאט , 124
משנת . 1969
הצתה מאוחרות העילה ל החרמת
המכונית היתה אותן עבי רות
פריצה שעליהן נתן כבר הצ עיר
את הדין. מישהו בפרקליטות
נזכר כי המכונית שירתה את שר עבי
כדי להגיע למקום הפריצה,
כי בה נמצא הרכוש הגנוב, וכי בה
התכוון לברוח מהמקום. אמנם יש
זכות למדינה לחלט מכונית שע שו
בה שימוש כדי לבצע עבירה,
אך בדרך־כלל מובאת בקשה כזו
לפני השופט היושב לדין, והוא
מחליט אם יש מקום לענוש את
הנאשם וגם לחלט את מכוניתו. אך
אחרי שריצה העבריין את מלוא
עונשו, קשה לשופט שלא ישב
לדין בעניין המקורי לשקול את
כל השיקולים הרלוונטיים ולקבוע
אם אמנם יש להחרים את המכו נית׳
ששוויה חצי מיליון לירות.
הסניגור, יוסי שוהם, טען את כל
הטענות הללו לפני השופט אורי
שטרוזמן. ההחלטה בענין תינתן
בימים אלה.
סמים סיד 013 *0הרואין

ל011 ״1

? אילה לוי בת 24 ופאני קבלו בת ,22 עזבו את אילת
• * י ״ 11 לפני ב שנה משום שאין, לדבריהן, עבודה בעיר
לצעירים, חוץ מעבודות בבתי־המלון, וגם קשה לשכור דירה, בגלל דמי

השכירות הגבוהים. זהבה שושנה (משמאל) רוצה גם היא לעזוב את
העיר. כל בני המחזור שלה עזבו, ולא טוב לה יותר באילת. גס העיר
שגדלה בה אינה מוצאת חן בעיניה; בגלל הזרים הרבים שמסתובבים בה.
שבת. ירדנו לאכול ארוחת בוקר
במקום שנקרא נביעות .82 מיס-
עדה במיבגה חדש על החוף
הצפוני של אילת, עם מיש טח
דשא, סככה ושולחנות בחוץ. על
החוף, מול הים. חמ״שה חבר׳ה
ממפוגי נביעות אספו יחד את
תעודות־הזיכיון שלהם והפיצויים
והקימו את המיסעדה. וגם פה, כמו
בשאר המקומות, מנסים בכוח להח זיק
מעמד. וזה קשה. בעלי המקום
מסתובבים כשהבעה מיוסרת על
הפנים. המאבק קשה.
חזרנו למיכאלו, והוא לקח אותנו
להפלגה קצרה לאורך החוף. ראי נו
מרחוק את הנמל הריק, את
מלון אביוו־סונסטה החדש, ואת
הכפר של רפי גלסון. שבת של
שמש, והחוף נראה לי ריק. לאן
שמסתכלים — ריק.

לא ז ה״

חרי־הצהריים ביקרנו את
י וילי הלפרט. וילי הוא בעל
מועדת הצלילה אקווה ספורט, המו עדון
שהיה הראשת בסוגו בארץ.

ל ] ן | 1 1 | 1 1מצב התיירות כל־כך רע
* * 11 *117ל !
שבעלי המיסעדות
1 1 1 1 1 1 1 / /עד
^ 1111
העסיק מלצרים מיקצועיים שיודעים כיצד לחטוף לקוחות.;מיסעדות נאבקות על כל לקוח תועה, שעובר במיקרה

באילת, נאלצים עשרות
במקום.

במיסעדה לתיירים, כשצריך ל־המשך
מעמוד )54
לט יווני וסנה עיקרית והאוכל עשות את כל המאמצים שיהיה
האוכל היה רע.
ה פשוט וטעים. ופה, באילת, טוב,

ב־ 1975 קיבל דלי הלוואות ו מענקים
ממישרד התיירות לפיתוח
המועדון. והוא פיתח. עשרות צול לנים
עברו דרך המועדון מדי יום,
בדרכם לאתרי הצלילה בחופי סיני.
וילי היה משכיר את הציוד ומסיע
את הצוללנים למקומות הצלילה.
״היום,״ הוא אומר ,״״ש כאן 250
חליפות צלילה, תלויות בשורות
על המיתלים, מחכות למישהו ש יטבול
אותן בקצת מים רטובים.״
המקום ריק.
״מאז הפינוי ירדה העבודה ב־90
אחוז. מיבנה שהתחלתי לבנות
נשאר באמצע הבנייה. אין לי כסף
לגמור אותו.״ אין ספק שווילי נפ גע
ישירות מהפינוי. אין עוד צול לנים׳
אין עוד ספארי, והוועדה

לפינוי סיני אינה מוכנה להכיר בו
כבזכאי לפיצויים. הוא פיטר מח צית
מהעובדים ובקושי ׳מצליח ל החזיק
את המקום פתוח.
אני מסתכלת סביב. גלשני רוח
עומדים בשורה ישרה וצבעונית על
החוף הריק׳ ומצד שני 250 חלי פות
צלילה שחורות תלויות. מח כים.
אולי יביאו ימים טובים י ד

פלוגי ואלכם נבהלים. הם לא
יממשו את תעודת הזכיון שלהם
באילת .״אילת היא מקום מת,״
אומר פלוגי. ואנחנו מחפשים מקום
לשבת ולהטביע את יגוננו במס.
נכנסנו לטדי׳ס פאב. מין העתק
של פאב אנגלי. ריהוט מעץ מרד
פד בבד סקוטי. שלוש נשים יוש בות
על הבאר, מחכות למושיע.
שולחן של מפוני שארם בצד ה שני,
מעלים זיכרונות מן הימים
הטובים והעליזים של אז. בארמן
קרח, בעל מבט עייף בעיניים,
מגיש משקאות. מוסיקת פופ ישנה
ברקע. חצות, המקום מתרוקן. מל צרית
עייפה מרימה את הכיסאות,
סוגרים.
נגמר הערב. אץ מה לעשות.
אנחנו הולכים לישון .״אילת זה
לא זה,״ מכריז אלכם ,״מחר חוז רים
הביתה.״
אלכם התעורר מוקדם בבוקר ו עשה
נסיון נוסף, אחריץ, לסדר את
אישור היציאה שלו למצריים. שום
דבר. רק ביחידה בצפץ אפשר
יהיה לסדר את זה.
שתינו קפה אחרון עם מיכאלו
על המזח, ארזנו את שקי השינה
וחליפות הצלילה שהכנו לנסיעה
לשארם, ושמנו פעמינו חזרה ל צפון,
שנראה פתאום כל־כך קורץ
ומלאיחיים.

כשכוע הבא תדווח ענת
סרגוסטי על המצב בשארם־
אל־שייח /רהב ונואייכה
כיוס.

הנאשם מגר??זומר
המוסווה אצנים
כמקדם ׳רימונים
וסיד במקום הרואין.
בחודשים יוני ויולי השנה היה
השוטר שמעת בר-לב שתול ביב נה׳
מתחזה כנרקוסן. הוא קנה מ עשרות
אנשים סמים, ואחר־כך מ סר
על כך דו״ח למישטרה• בין ה מוכרים
היה גם בבר דיין בן דד,20
גם הוא מיבנה.
השוטר פנה אליו וביקש לקנות
הרואין ונשק. בבר הבטיח לו ח מישה
גרם הרואין ושני רימונים.
כאשר שילם השוטר סכום של 6000
שקל, נדחפה לידו שקית ובה חפ צים
כבדים ופתק. כאשר פתח את
השקית, גילה כי במקום רימונים
היו בה שתי אבנים בגודל מתאים,
וכי האבקה שהומצאה לו היחה סיד
נקי, ללא טיפת הרואין. בפתק היה
כתוב :״אם תביא בן אדם שיחתום
עליך נמשיך בקשר.״
השוטר נחשף. השוטר המרו מה
דרש את הסם המובטח או את
כספו בחזרה, ואף הביא איתו עב ריין
נוסף, שיצהיר כי הוא בסדר.
אבל גם ההמלצה לא עזרה. בבר
לא סיפק את ההרואין ולא החזיר
את הכסף. אך עוד הם במשא־ומתן,
נחשף השוטר המוסווה והוגשו ת ביעות
נגד כל מוכרי הסמים, ו בתוכם
גם בבר.
למרות שבעיסקה לא הועבר אפי לו
פירור הרואין, נאשם בבר ב ביצוע
עיסקת סמים• השופט דויד
ולך עצר אותו עד תום ההליכים,
וסניגורו, ח מור, העלה כמה טע נות.
הוא אמר כי בבר מוכן להו דות
כי רימה את השוטר. הוא היה
זקוק לכסף, שמע שהשוטר קונה
סמים ביבנה, והחליט לרמות אותו,
לקחת את הכסף ולתת בתמורה
סיד ואבנים. בבר טוען כי מעולם
לא היה ברשותו הרואין ולא יכול
היה למכור סם לשוטר. התובעת,
חנה ברוכי, טוענת כי הוא עמד
לספק את הסם, ולכן יש להרשיעו
בעיסקת סמים. השופט אברהם מ לול
עומד להכריע בשאלה בימים
אלה, ולקבוע אם יש במכירת אב נים
וסיד משום עיסקת סמים.
העולם תזה 2361

את פשוט נקיה יותר עם טמפוני או־בה

ההיגייני המו שלם, מרגישה
נקיה יותר כל ימי
המחזור החודשי. טמפון או־בה
בעל כושר הספיגה ה מעולה,
מתאים למבנה האנטומי שלך. אדבה
אינו מתארך ומתדלדל בעת הספיגה,
אלא מתרחב ואוטם, ולכן הוא מעניק
לך תחו ש ת נקיון ויובש במשך כל זמן
המחזור. מאחר והספיגה נעשית
בתוך הנרתיק אין הדם בא במגע
עם האויר, ולכן ל א נוצר כל ריח.
ברור, שכאשר א ת מרגישה נקיה
ורעננה א ת מרגישה גם בטוחה
ומשוחררת. א ת יכולה לתפקד
כרגיל, ללא חשש וללא הגבלה,
בימי המחזור ממש כמו בשאר
ימי החודש. החדרתו של טמפון
או־בה פשוטה, דחיפה קלה והוא
בפנים. או־בה,טמפון היגיינתללא
מוליך, מועדף ע״י מיליוני נשים
באירופה מזה שנים רבות, ולאח רונה
נמכר בה צל ח ה גם בארה״ב.
לאו־בה שלו שה גדלים: מיני — לנערות
ולבתולות, נורמל — למרבית הנשים,
ואקסטרה — לנשים עם דימום רב.

א שה המשתמשת בתחבו שות
לעולם לא תרגיש רעננה לאורך
זמן. אין זה מ שנה כלל כמה
פעמים ביום היא תתקלח וכמה
בגדים תחליף — הרג שת הרעננות
שלה תעלם לאחר זמן
קצר. ה שמו ש בתחבו שות
גורם להרג שה ל א נקיה,
לריח ולאי־נעימות. כל
אלה,בנוסף לסרבול ולאי
הנוחות. אולם אצל א שה
המשתמשת בטמפוני או־בה המצב
שונה לחלוטין. טמפון או־בה הקטן, הנו
האמצעי ההיגייני הפנימי האידיאלי
לא שה המודרנית. לנשים המקפידות על
״סטריליות״ כדאי לדעת כי טמפון או־בה
מיוצר בשיטות חדי שות וללא מגע יד
אדם. או־בה,הטמפון הקטן ללא מוליך,
מועדף ע״י עשרות מיליוני נשים
בעולם על פני כל טמפונים עם מוליך
ותחבושות. מנסיונן הן יודעות כי
בשמוש בטמפון אד ב ה נשמרת ההיגיינה
לאורך כל הדרך (גם בעת ההחדרה,
שהיא קלה ונוחה ועד שהטמפון מוכנס
למקום המיועד לו) .לכן, א שה
המשתמשת באו־בה, שהנו ה אמצעי

עםאו ־ בהאתמר גי שהנ קי הובטוחה.

לב׳ או־בה מה׳ ההסברה ת.ד 15 .ו , 2חיפה סכסוב

נא לשלוח לי את חוברת ההדרכה והשי 3 :טמפונים בנרתיק

כתובת __

או ־ בהטב עי ו ב טו ח

משתמשת בטמפונים לא משתמ שת

א ריז הבת 2ש קיו ת
להכנת 5 -4מנותמכלש קי ת

קרם בוואריה מסידרת״דלי-קט־״ מוצר איכות נוסף של ברקט תעשיות מזון בגדמי מקבוצת דובק״מח׳ שיווק טל 052-59958 .

הנ דון
(המשך מעמוד ) 11
הלוואי ולא היינו מגיבים בלל על ד•,הפצצה
ההיא. הדיילים מודאי אומרים לעצמם:
והלוואי ולא הפסקנו את מכירת המשקאות.
בשני המיקרים, אין טעם לחרטה. לולא
נמצאה עילה זו, היתה מתארגנת פרובו קציה
אחרת.

הרוצה כמילחמה ימצא תמיד
עילה מתאימה.

נשי ״אל על״ נתקלו בתופעה שה י
ביכה אותם לא־מעט. ככל שוויתרו
ונכנעו יותר במהלו המילחמה, כן התרחק
הפיתרון מהם והלאה. על כל ויתור השיבה
ההנהלה בהקשתה נוספת של דרישותיה.
לתופעה זו יש הסבר פשוט מאוד: מכי וון
שהמטרה היתה לחסל את אל על. אסור
היה בשום פנים ואופן להגיע להסכם. כל
ויתור נוסף של האוייב (העובדים) היה, על
כן, מיכשול בדרך למטרה. אוייב מוותר
גרוע מאוייב לוחם.
גם אילו נכנעו העובדים (וביפללם הטיי סים)
ללא תנאי, זה לא היה עוזר להם.
ההנהלה היתד, ממציאה תנאי הדש.

הטייסים היו נדרשים לטוס *2
שעות כיממה, כשידיהם קשורות
על נכם והם עומדים על ראשם.
אש״ף התנסה בתופעה זו מזמן. מזה שנים,
ובייחוד מזה חודשים, הוא משנה את עמ דותיו
כדי להגיע לפיתרון. יש על כך מאות
הצהרות של ערפאת ואנשיו. התקבלו החל טות
רשמיות מרחיקות־לכת. היו פניות חש איות.
דובר על הכרה הדדית, היו מגעים
עם כוחות ציוניים בישראל, יש התקרבות
לארצות־הברית ולירדן.
כל ויתור כזה עורר זעם בצמרת יש ראל.
כי בל ויתור חיבל בהשגת המטרה:
סיפוח הגדר, והרצועה לישראל, בהסכמת
העולם.
לכן נאמר כי כל הוויתורים מאשרים
מחדש את הכוונה להשמיד את ישראל,
שהמגעים עם כוחות־השלום הישראליים
הם הולכת־שולל, שההצהרות הן תרמית
וההחלטות כוזבות.

שי ח ר
רדיו
פלשתלב־־ אר•
התפטרותו של גידעון לב־ארי מתפקידו
כמנהל קול־ישראל גרמה לתדהמה בצמרת
רשות-ז־,שידור.
הקש ששבר את גבו של לב־ארי היה
העיקביות שבה ליגלגה מחלקת־החדשות
של הטלוויזיה על מיבצע הרדיו למניעת
תאונות־דרכים. ליגלוג זד, הגיע לשיאו
בהבלטה יום־יומית של ידיעות על תאונות־דרכים
במהדורת מבט (ראה מיסגות).
שיא נוסף היד, בכתבת השבוע — יומן
אירועים, שבה הביע דוברה־לשעבר של
רשות-ד,שידור, משה !עמירב — בוז ד
זילזול במיבצע הרדיו.
קדמה להחלטתו של לב־ארי סידרה של
קיפוחים תקציביים של קול־ישראל לעומת
הטלוויזיה, המונעים את תיפקודו התקין
של קול־י׳שראל.
הערכות התוהות ברשות-השידור טוע נו
ת כי יו״ר הרשות, ראובן ירון, מתכוון
לבקש את לב־ארי לשוב בו מהחלטתו
להתפטר.
מועמדים לרשת את מקומו של לב-את,
במיקרה שהוא לא ייעתר לבקשות מנהליו

ח ששני שנם הסוף יהיה דומה.
• י בלבנון שקענו בבוץ טובעני. כל ״פי ח
ת״ המילחמה נלקחו מאיתנו על־ידי האמ ריקאים.
אש״ף גורש אמנם מביירות, אך
כוחו המדיני לא קטן, והמיכשולים בדרך ל סיפוח
הגדה והרצועה אף גברו.

המיבצע נכשל, ויוזמיו עלולים
למצוא את עצמם בקרוב במידבר
הפוליטי.

הפלת אל על תביא לפיזור שרידיה בשטח
נרחב. שום גוף בריא וחדש לא יקום. המיל יונרים,
העטים עכשיו על השלל, יגלו שאין
מה לרשת מילבד ערימת־גרוטאות.
שיטות בגין־שרון וקורפו־פרל טובות
מאוד להרס. אין הן מסוגלות לבנות דבר.
יא, ברעכען• ח ה בילכד.
העולם הזח 2361

ביתרון מכובד
המשבר שאליו נקלעה הנהלת רשות-
השידור עם התברר תוצאות המיכרז ל מינוי
מנהל־חטיבת־החדשות של הטלווי זיה
ממשיך להעסיק את עובדי הטלוויז יה.

תיקוותם
של אנשי הוועד היא שבמיק-
רה זה יאות עורך מוקד, יעקוב אחי־מאיר,
ליטול לידיו את הנהלת חטיבת-
החדשות, כדי להעמידה על רגליה. אם
תתקבל פשרה זו על הנהלת רשות־השי־דור,
שגם היא אינה מעוניינת לייבא
להנהלת חטיבת-החדשות מנהל מבחוץ,
יימצא בדרך זו פיתרון מכובד למשבר

ירוחם משל, מנהיג העובדים,
ברח ערב הקרב לחו׳ •7

תיעודיים של הטלוויזיה, ומישרת מנהל- של במקומה
מחלקת־סרטים קנויים,
מרים רוטשילד, העומדת לצאת בק רוב
לגימלאות.

אנשי הוועד בוחדם את הגשתה של
להנהלת רשות־השידור, שלפיה הצעה כמנכ״ל
ינצל יוסף לפיד את זכותו
רשות־ד,שידור כדי למנות מנהל-חטיבה
במינוי, ולא מיכרז, למשך שנה אחת
בילבד.

ן ך קבלה מעניינת יש גם בין. עמדו־
* תיה של מיפלגת־ד,עבודה בשתי המיל-
חמות.
אחרי הפצצת־הרצח של ביירות ביום ה שישי
השחור קראה מיפלגת-ו־,עבודה ל צד,״ל
לפלוש ללבנון. היא דבקה בשקר המ גוחך
של 40 הקילומטרים עד עצם היום
הזה. ולא במיקרה: מם שלת־המערך היא
שהמציאה את סעד חדאד, ושכוננה את
הקשרים הצבאיים עם הפלאנגות.

בפרשת אל על נקטה ההסתדרות (קרי:
המערך) עמדה מוזרה מלכתחילה. היא לא
היתד, מוכנה להילחם. היא אפרה לעובדים
להוריד את הראש ולהיכנע. היא העמידה
פנים כאילו היא האמינה ל־ 40 הקילומטרים
— כלומר, לכוונת ההנהלה ״להבריא את
אל על״ .והרי האיומים ״לפרק את אל על״
נולדו עוד בימי הסערך.
מדוע? ההסתדרות היא אחד המעבידים
הגדולים ביותר במשק. המכה שהונחתה
על הישגיהם של עובדי־ד,תעופה יורידו את
הראש גם לעוברים במיגזרים האחרים —
וביניהם במיגזרים שבהם שולטות חברות
ההסתדרות.
הבדל מעניין:
יאסר ערפאת נשאר בביירות הנצורה ר
התחלק בגורל אנשיו עד הסוף המר.

מיבצע צימצום הקטל בדרכים, שנעשה באמצעות קול ישראל בשבוע את האחרון, לא הביא לתוצאות המקוות. סידרת תאונות־דרכים שיבשה
התיקווה לצמצם את מיספר התאונות בדרכים, תישעה בני־אדם נהרגו במשך
השבוע בתאונות, והדבר גרם לשימחה־לאיד במערכת־החדשות של הטלוויזיה.
עליית מיספד נפגעי תאונות־הדרכים למרות מיבצע הרדיו, הביא לעימות
ישיר בין ראשי מחלקת־החדשות של הטלוויזיה ובין מנכ״ל רשות־השידור,
יום ןש לפיד. העימות הגיע לשיא כאשר התברר ללפיד שיש בכוונת הטלוויזיה
לסקר בהרחבה את כישלונו של המיבצע.
לפיד ניצל את המנדט שלו כעורך־ראשי של הטלוויזיה ומנע את שידור
הכתבה השלילית על כישלון המיבצע. תחת זאת שודרה כתבה ניטרלית
בר,שבוע — יומן אירועים. הדבר לא מנע את התפטרות מנהל הרדיו ( ראה רדיו).
ציינה דוברת רשות־ד,שידור אריאלה רכדל :״לא ייתכן שהטלוויזיה
תדווח על כישלון מיבצע של הרדיו!״ אלא שזוהי פגיעה בחובת־הדיווח של
אמצעי־התיקשורת הממלכתיים.

בימים אלה מגבשים אנשי ועד־עובדי-
הפקה-חדשות של הטלוויזיה פתרון זמני,
שיימנע את הוצאתו של המיכח למינוי
מנהל החטיבה כמיכרז חיצוני, שבכוחו
להביא למינוי פוליטי.

אם יעמוד ערפאת על הראש
ויחתום מסורדדגליו על כניעה
ללא־תנאי לתביעות הליכוד, זה לא
ישנה את עמדת כנץ כהוא זה.

ההבדל בין המעיר והליכוד הוא
רק בכמה קילומטרים.

ג ד חוח וסחו

בעולם הצילום מצדה מצלמה מייצבת,
שבעזרתה ניתן להפיק י תצלומים מעולים
בתנועה. ברשותה של י הטלוויזיה היש ראלית
אין מצלמה שכזאת. חברת־סר-
טים אמריקאית, הנוהגת -להשכיר מצל מות
כאלה עבור סכום: של 2000 דולר
ליוס-צילומים, הציעה• את שירותיה, ש היו
מייקרים את הוצאות־ד,ייצור של ה סרט
מעל לתקציבי רשות־השידור.
בדיקה מיקרית של אחד מאנשי צוות
צילומו של הסרט גילתה, למרבית ה פלא,
כי בידי מחלקת־הצילום של דו-
בר־צה״ל מצוייר, מצלמה שכזאת. אחדיר,פצחת
רבות נאות דובר־צה״ל להשכיר
לטלוויזיה את המצלמה עבור סכום של
דולאר ליום־צילומים. ההשכרה 500 מעידה על־כך שציודה המיושן של ה טלוויזיה
הישראלית מונע את תיפקוד ה־טלודזיה.
פסקול שדודת
שטר׳אזם
מנהל־הטלוויזיה טדכיה פער ממשיך
בשדולה־מטעם־עצמו אצל בעלי־המניות
של מעריב למען מינויו של מנכ״ל ר־שות־ר,שידור,
יידסן ש לפיד, כעורו הבא
של מעריב בבחירות שייערכו בעיתון
זה בחודש אפחל. מניעיו של סער :
רשות־לטישת
עיניים לתפקיד מנכ״ל
השידור ו מאבק חזיתי מתנהל בימים

מתפטר לב־־ארי
בוז חילזול
והוועד המנהל, הם אליהו כרמל, מבכירי
הרדיו, הנמצא על סף יציאה לגימלאות
ומיכל זמורה־ כהן (אשתו של השופט
העליון לשעבר חיים כהן) ,בעבר מנהלת
רשת א׳ .מועמד אפשרי נוסף עשוי להיות
יצחק ליבני, מי שהיה בעבר מנכ״ל
דשות־ד,שידור ומפקד גלי־צה״ל.
בינתיים רווחת בבניין הטלוויזיה בדיחה
הטוענת שגידעון לב־ארי ינחה את שעה־טובה
ומני פאר ינהל את קול־ישראל.

מאחרי והקלעים
מפיק גינת

גינת לעמר־דו
אחרי שורה של טענות הדדיות בין
אנשי כלבונוק והמפיק רפי גיגת, זימן
יום!? לפיד את הכתבים, גינת והממו נים
הישירים על גינת — יאיר אלוני,
אסתר סופר וטוביה סער לפגישת
בירור וליבון בלישכתו. בסופה פירסמה
דוברת רשות־השידור הודעה לעיתונות,
שקבעה כי ההדורים בין עובדי כלבוטק
ומפיק־ד,תוכנית יו שח.
בימים אלה מהלכת בפרוזדורי רשות-
השידור שמועד. עקשנית, האומרת ש לפיד
מצא פי תי ת לטיפול בפרשה. דד
פיתרת: העברה של גינת למעלה.
שמועות אלה טוענות כי גינת הוא
מועמד לאחת משתי מישרות העומדות
מישרתו של יאיר
להתפנות בקרוב:
אלוני, כאחראי על הפקת הסרטים ה־

כלפי מעלה

יוסף

הניהולי, שאליו נקלעה הנהלת רשות־השידור
משום שבכירי העובדים בחטי בת
החדשות נרתעו ברגע האחרת מלה ציג
מועמדותם.

אלה

ציוד!מושאל

אחרי החלטה ראשונה, שהתירה השמעת
יצירותיו של מלחין זה בישראל, החלי טו
חברי הוועד־המנהל לשנות את ההח לטה,
ולאסור את השמעת יצירות שטר-
אום ברדיו ובטלוויזיה. התוצאה: בכי נוס
הקרוב של מליאת רשות־השידור
יתבע מנכ״ל הרשות דיון רחב בנושא.
כהכנה לדיון מנהל לפיד שדולה בקרב
חברי המליאה (בעיקר אותם שחדלו מ להגיע
לישיבות המליאה) כדי להעביר
החלטה שתבטל את החלטתו של הוועד-
המנהל.

בימים אלה מופק בקיבוץ חולדה סרט
טלוויזיה, המבוסס על פי סיפור של
הסופרת הבריטית ליין ריד־באנקס, ש חיתו ,במשך שנים אחדות בישראל, הפ קה
עבור הטלוויזיה הישראלית. סיפורה
של רייד־באנקס, העוסק בהווי החינוך
בקיבוץ, הפך המחשה לדלות ציוד־הצי-
לום שבו משתמשת הטלוויזיה הישראלית.

בין
מגכ״ל רשות־השידור
ובין שלושת חברי הוועד־המנהל,
לפיד אהוכה מרון, אהרון פאפו, ומיכה
ינץ על השמעת יצירותיו של
ריכרד שטראוס ברדיו ובטלוויזיה.

תו כניו ת מו ע ד פו ת

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית

ב ט לוויזי ה הי שרא לי ת

יום רביעי
1. 12
• סידרה קומית: רודה
( — 8.03 שידור כצבע, הפרק מדבר אנגלית). ממשיך סרטים מישפחתיים
בסיפורה של הגרושה הסריה
המתאקלמת מחדש בעולם ה גברים.

סרט קולנוע: כמעיין
המתגבר (— 10.05
שחוו״לכן, מדבר אנגלית)
הווארד רואק הוא
מקדיש מעל. בתקופה זו
צ׳רצ׳יל את כל פעילויותיו
לאיום הגובר מגרמניה של
היטלר, בעוד רוב החברים
בפרלמנט מתעלמים מן הסי מנים
המאיימים. ידידים ה חשים
כמוהו מוסרים לו מי דע
סודי על ההכנות הצב בחי
איות
בגרמניה. שוב
רות במיפלגת השמרנים. בו־לדווין
מרכיב ממשלה חדשה,
וגם הפעם בלא צ׳רצ׳יל. למ רות
האכזבה האישית, גוב רת
התמסרותו להתרחשויות
בעולם. ענייני־המישפחה, ה קשורים
בבנו רנדולף ובבתו קלמנטיין שרה וכן באשתו

עים באמצעים בלתי־שיגרתיים. בתפקידים ה ראשיים:
בן זלר, קופורד מק־לון, ריי גרינוויי
ורוברס ויג׳יל.

1 42
*1! 01־11*31

• סידרה פופולרית: החבובות (6.25
— שידור כצבע — ערוץ 25 — 3דקות

יום עוגת * 1 \ 2

ביבה החדשה. מילדרד, הכעורה והשנזנה, מר עים
במעלליהם של קרמיט הצפרדע, מים פיגי
החזירונת, פתו הדב, שני הליצים הזקנים ביציע,
וכל היתר, המארחים בכל תוכנית אמן בולט
מעולם הקולנוע או הטלוויזיה.

+לילדים: ידיים קטנות (— 66.10
ערוץ — 3שידור כצבע — 20 דקות —
מדבר ערבית) .סידרה המדריכה ומלמדת
מלאכת־יד ותחביבים מועילים.
• סרט קולנוע 10.15 ערוץ — 6
שידור כצבע — מדבר אנגלית) .סרטי

• קומדיה: ג׳ורג׳ וסילדרד (— 8.30
ערוץ — 0שידור כצבע — 25 דקות —
מדבר אנגלית) .סידרה קומית מתחדשת של

קולנוע בעלי איכות גבוהה, שהופקו באולפנים
בריטיים ואמריקאים, מוקרנים מדי שבוע בשעה

זוג בגיל העמידה, שעבר מן העיר הצפופה
אל פרבר שקט ומרוחק, ומתאקלם אט־אט בס ביבה
החדשה. מילדרדר, הכעורה והשנונה, מר בה
לעקוץ את בעלה בגלל כושרו הירוד במיטה,
ומנסה לעורר את קינאתו בחיזוריה אחרי גב רים
צעירים. בתפקידים הראשיים יותה ג׳ויס
ובראיין מרפי.

* 01 ראעוון 5 2
• בידור: שירי־עם צרפתיים (6.30
— ערוץ — 6שידור בצבע — מזמר
ומדבר צרפתית) .תוכנית בידור צרפתית עם

יום תמיש 2 . 12

מיטב שירי העם, מפי זמרים ידועים בלווי אקור דיון.
התכנית מצולמת באתרי־נוף מרהיבים.

• אנימציה: הנס כריסטיאן אנדרסן
( — 5.10 שני הערוצים — שידור כצבע
— 20 דקות — מדבר אנגלית) .סידרה

• קומדיה: טקסי 8.30 ערוץ 6
— שידור כצבע — 25 דקות — מדבר
אנגלית) .סידרה אמריקאית המתרחשת ב־

הממחישה את אגדותיו הקלאסיות של הסופר
הדני מן המאה ה־ . 19 אגדותיו של אנדרסון נח שבות
עד היום ליפות ולמבוחרות בספרות ה ילדים.

יוצאי־דופן.
תחנת־מוניות
המעסיקה טיפוסים
הנהגים נאבקים ביניהם ומתקוטטים על כל שטות
אך מציגים חזית מלוכדת כלפי חוץ. עם ג׳וד
הירש, מרילו הנר וג׳ף קונוויי.

• שעשועון 5x5 )00 :ערוץ 3
— שידור כצבע — 60 דקות — מדבר
ערכית) .חידונים ושעשועונים בהפקה עצמית

ום עוג 6 . 12
• לילדים: הזעפן כעיקכותינו (5.50
— ערוץ — 3שידור בצבע — 20 דקות
,מדבר אנגלית) .סידרת אנימציה המוכרת

של הטלוויזיה הירדנית. התחרויות נערכות בין
עובדי מוסד ציבורי, והזוכים יוצאים מן האולפן
ברכוש גדול — טיסות לחו״ל, טלוויזיות, מקר רים,
תנורים, מכונות תפירה ומה לא.

׳ 01 שיען 5 . 42

קופר וניל: כמעיין המתגבר
יוס רביעי, שעה 10.05
ארכיטקט קנאי לאמנותו. הוא מפשרות מעדיף חרפת־רעב
באמנותו, ומוכן להסתכן בפלילים
ולהרוס מיבנה, מפני
שצורתו הסופית אינה תוא מת
את דרישותיו. במרכז ה סרט:
סיפור־אהבה בין דו-
מיניק, מבקרת־אמנות הנישאת
לעורו־עיתון רב־תפוצה ובין
הווארד רואק הארכיטקט, ה בונה
עבור בעל העיתון את
אחד המיבנים החדשים וה מפוארים
שלו. הסרט מבוסס
על הרומן של הסופרת איין
ראנד, ששאבה את השראתה
מסיפור־החיים של האדריכל
האמריקאי הנודע, פרנק לויד
דיים. בימאי הסרט הוא קינג
וידור, שמת החודש. בתפקי דים
הראשיים: גרי קופר, ם-
סרישיה ניל, רייפונד סאסיי
ואחרים.

יום חמי שי
2. 12
• תעודה: גורלם שד
סעשגים 0.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
ה״ בהפקת סרט תיעודי
בבעיית
בי־בי־סי, שעיסוקו
העישון. הוא מביא עובדות
כמו: רבע מכלל המעשנים
מקצרים את תוחלת חייהם ב־
10 עד 15 שנה. אחרים עלד
לים ללקות במחלות־לב, מ חלות
כלי־הדם ונזקי־גוף אח רים.
הסרט מנסה לבחון מי
מהמעשנים פגיע יותר למח-
לות־ריאה, האם העלייה במי-
מדי מחלות־הלב קשורה בעישון
והאם אפשר להשפיע
על אנשים להפסיק לעשן י

• סידרה: וינסטון
צ׳רצ׳יל — שנות מידבר
( — 10.20 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .פרק חמי שי,
עוסק בתקופה שבין נו במבר
1934 עד דצמבר ,1936
תחת הכותרת סכנה מרחפת

— אף הם כלולים בפרק זה.

#סידרה קומית: שדי
( — 11.10 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק ב-
לישכת־התעסוקה מביא שוב
את מעלליו של שלי, המקסים
והציניקן, אל לשכת־התעסו־קה
הבריטית.

ם ד.זוז]1וונו
3. 12
* סרט ערכי: הקיג•
אה הקטלנית (— 5.32
שי דו ר כצבע, מדבר ערכית)
.עומר הוא מהנדס עצ מאי,
ששאיפתו לבצע פרו ייקט
רב־מימדים, כדי להתע שר
ולשאת לאשה את דינה
האמידה, בת למישפחה מן
המעמד הגבוה. מח׳לס, חב רו
הטוב מילדות של עומר משתוקק ועמיתו לעבודה,
להיות שותף בפרוייקט הג דול,
אך עומר אינו משתפו.
מתוך קינאה מנסה מח׳לס ל סכל
תוכניותיו של עומר.

* סרט קולנוע: פא ריש
( — 0.15 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .מלודרמה
הוליוודית, שזכתה בזמנה ב הצלחה
קופתית גדולה. במר כז
העלילה: אשה הנוסעת
עם בנה, פאריש, לעבוד כ מזכירתו
של בעל גידולי־טבק
גדולים. בהגיעם למקום הם
נוכחים לדעת שהאיזור כולו
נתון למאבק־כוח בין בעלי-
המטעים. העיסות העיקרי הוא
בין המעביד של גיבורת ה סרט.
איש הגון משר, ובין
אחד משכניו, שאינו בוחל ב שום
דרו כדי להגדיל את
הונו ולהרחיב את השפעתו
במקום. בתפקיד האם: קלודם מגלם קולברט. את פריש
טרוי דונהיו, אליל הנערות
של שנות החמישים. עוד מו פיעים
בסרט: קארל מאלדן,
דן יגר וקוני סטיבנם.

• מתח: צ׳יפס 4.25 שני הערר
ציס — שידור בצבע — 50 דקות — .
מדבר אנגלית) .סידרה אשר גיבוריה הם
ממישטרת קליפורניה;
שני שוטרים־אופנוענים
לארי וילקוקס הבלונדי ואריק אסטראדה הש חרחר.

מתח: נאקאיה 10.15 ערוץ 6
— שידור כצבע — 50 דקות — מדבר
אנגלית) .סידרה אמריקאית חדשה על שוטר
מצטיין ממוצא אינדיאני, המצליח ללכוד פוש עלילה לסיום סרט,
אדלני

שבת

מתח: הארט ואשתו (— 10.15
ערוץ — 6שידור כצבע — 50 דקות —
מדבר אנגלית) .סידרת־מתח קלילה הזוכה
בפופולאריות רבה, בכיכובם של רוברט וגנר
וסטפני פאורס כזוג אמריקאי עשיר ומאוהב
הפותר תעלומות בלשיות.

• קומדיה: שמונה זה מספיק (0.10
— ערוץ — 6שידור כצבע — 50 דקות
מדבר אנגלית) .אלמן מזדקן, אבא לשמונה
ילדים, מתחתן עם אשה צעירה ממנו בהרבה.
ההופכת לאם חורגת לבנות ובנים בגילה כמעט.

לילדי ישראל מן התקופה שבה הוקרנה על מם־
כינו. מירדף מותח ומשעשע של אדם מבוגר
אחרי שני ילדים וחזירונת, המביא את השלי*
שיה אל עולמות קסומים ומוזרים.

• 01 עוד־עו׳ 7 . 1 2
• דיון: המשטרה והציבור (— 0.10
ערוץ — 6שידור כצבע — 50 דקות —
מדבר אנגלית) .סידרת דיונים מרתקת שהו פקה
על־ידי הבי־בי־סי על היחסים בין המיש־טרה
והציבור, בהשתתפות עיתונאים ושדרנים,
עורכי־דין וקציני־מישטרה.

לדיאלוג סאטירי, עד
הבלתי־צפוי. יוצרי ה ויאנוש
פאול
סלומון
חיים כיום בישראל.

4 . 12
• דראמה: הטכנאי
( — 10.30 שחו!—לכן,
מדבר אנגלית) .דראמה

יום ראשון

לקראת יום זכויות־האדם. ה סרט
הופק בהונגריה והוברח
למערב בידי יוצריו ב־. 1976
זוהי סאטירה על סופר מפור סם
החוזר לביתו בבודאפשט
ומגלה אדם זר מחטט בניי שהוא
רותיו.
האיש טוען
טכנאי-טלפון, אלא שאין כל
תקלה בטלפון. הסופר מבין
מייד שהפולש לדירתו הוא
סוכן המישטרה החשאית ה־

5 . 12
• דידן +המחשדת :
יפדת־יפות 8.03 שידור
כצבע, מדבר עברית).
אידיאל היופי הנשי משתנה
על־פי המוסכמות. על יופיה
של האשה במקרא, באמנות,
בארץ־ישראל ה בקולנוע,
חלוצית
ובתעשיית־היופי של
ימינו. התוכנית בהנחייתו של

בידור: לייזה סינלי
( — 10.25 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .תוכנית
בידור עם הזמרת והשחקנית,
גיבורת הסרט קברט.

יום ש1י
6 . 12
• תיאטרון מקומי :
אחרון הפועלים (— 0.30
שידור כצבע, מדבר עב־ ^
רית) .גירסה מצולמת ל טלוויזיה
של מחזהו היומרני
של יהושע סובול, כפי שהו עלה
על בימת בית־לסין. ה מחזה
מנסה לחשוף לפני אז רחי
ישראל של שנות ה־80

את היעלמות הערכים נוטפת ארץ־ישראל הישנה,
הדבש והחלב.

יום שלי שי
7 . 12
• דראמה: סקוקי
( — 0.30 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .מפיקי ה סקוקי יוס
שלישי, שעה 9.30

סדרות שואה וטיילי אוקטובר
מביאים בדראמה זו סרט תי עודי,
החושף את פירחי־הרוע
של הפאשיזם האמריקאי. בי הרברט
מאי
הדראמה הוא
וייז.

בטלוויויה

ביום א׳ .5.12.82 בשער! 8.00 בערב. תובויהז ומל

ירון דוודון
יפוח יפוח
מלכו ת המי מספרו ת וול חוויותיהן
זיוה תרס
מז מינ האתנם
למכירת חורף 1983

ם!עדון 5
לתרסוו חדשה
רח׳ ד,ש § ,תל-אביב
מל׳ 297263

ה מרובעי ם...
הםמ או ה בי ם...
והם הורגים אנ שים.

סואו־וג/שראוגי
״אוכלים\8 /אח
1ט 0

יום ג׳7.12.82 ,
כשעה 9.00 בערב

ערב עיון אימפרליזים

מדיום
או היסטוריה?
מרצה: תמר גח׳נסקי

דגמים חדשים
חו ל צו ת, סו ו ד רי ם, ח לי פו ת,
מכנסיםבכלהגד לי ם
לונ דון — פ א ריז — רו מ א

בגדי עור -גי
במחירים

מיוחדים

המכירה תתקיים בבית זיוה תלם
רחוב דוד המלך , 10 הרצליה פתוח
72976־ 0 5 2
3/12 10.00—14.00 16.00
—19.00
4/12 10.00—14.00 16.00
—19.00

יייר 0מזנז 4ר .

אפשרלהשיג את

הוווב ס דו ה
כיום ע^ריועו
בתחנת !..פדי.
ביריד המזרח

ייייי 5
וז 0קץ 11( $01 £ח 0

הדגם זנה
בפרס הואעון לעיצוב בעבוע האופנה הבינלאומי .

מדוע דא נאה הסבתא שד ענת עצמו! דנ מו ה *י
משוו בגזר אצד גו א ״
נמה נ סו הושלך אד הנימה

פזילה

הכפי ש
1*1 ״1 0 *1 <1 1השחקנית ענת עצמון (מימין) והזמרת דינה גולן
0 111 מגלמות בסרט תפקידי פרוצות. ענת גילתה, כי

היא עובדת קשה כדי להחזיר לעצמה את מיבטא דיבורה תקודם.

שתי הנשים

בימאי הקולנוע יקי יושע
בחברת אשתו החוקית,
דורית (באמצע) ,וידידתו בת־טיפוחיו, השחקנית ענת

ף• שביקשה סבתה בת ה־
~ 80 של ענת עצמו! לבוא ל־בכורת־הסרם
כביש ללא מוצא,
שבו משחקת נכדתה, ענה לד. בנד,.
השחקן שמואל עצמו! ,אביד. של
ענת :״לא כדאי שתיראי את ה סרט.
ענת משחקת בו תפקיד של
פרוצה, ורואים שם חיים של זונות
וזה לא בשבילך.״ על כך השיבה

עצמון. השתיים, למרבה הפלא, מיודדות מאוד. יושע
הסתובב עצבני ונרגש בבכורה של סרטו, גילה כי
הוא עייף, נמאסו עליו הסרטים והוא רוצה לנוח.

דבר אל במרשרווו
ני מודה ומתוודה, שאף פעם
י לא הזדמן לי לראות כל־כך
הרבה שיטרי־כסף של מאות שק
מישפחת
דנוך

לים הנזרקים אל עבר הבימה. ה תופעה
הזאת השאירה אותי סעו-
רודפה והעלתה הירהורים במוחי.

ישראל דנוך, שהש תחרר
מהכלא לאחר
שריצה עונש על חלקו בפרשת הרצח הכפול, מבלה

המחזה הזה התרחש השבוע ב מסיבה
בנוסח מיזרחי, שערך מוע דון
ספארק.

עם אחותו, שרה דנוך (מימין) ומס אשתו מרים
(משמאל) .שרה היא חברתו של האסיר טוביה אושרי.
בתמונה משמאל: רקדנית־הבטן ריקי בפעולה.

ואש העיו

דודו, המכונה ראש־העיר בגלל היותו מלך
המסיבות של ירושלים, ירד במיוחד לתל־אביב.
דורו חזר לא מכבר מביקור באירופה והכריז :״חזרתי לפרובינציה !״

בלישה לתלאביב

עוד יפה שפלשה מירושלים
לתל־אביב היא ורד קולק,
ממישפחת טדי קולק. ורד, העובדת באמרגנות, הביאה את שחקני דאלאס.

הסבתא. :מד, יש שמוליק, בגילי
עוד אפשר ללמוד משהו, לא?״
על הסבתא סיפרה ענת, כי תמיד
ביקשה ממנה לשחק תפקידים של
נשים מכובדות, .תהיי רופאה, מ ר
רה או עובדת סוציאלית.״
בסרט מדברת ענה בפעם הרא שונה
על פזילתה. היא עברה ב ילדותה
כפה ניתוחי־עיניים למ ניעת
פזילה.
את הסבתא לא ראיתי בבכורה.
לעומתה, ראיתי רבים אחרים ב מסיבה
שנערכה אחרי הסרט. גילה
אלמנור, המשתתפת בסרט, הודחה
כי נעדרה מההקרגד״ בי אף
פעם אינה הולכת לראות את עצמה
בסרטים. גילה גילתה, שסצינת ה עירום
שבה היא חושפת את שדיה
לשבריר שנייה היתה פרי יוזמתה.
.זה פשוט התבקש בסצינה,״ הס בירה.
למסיבה
באה גם אורנה גאון

של הסרט הוא

י * השחקן מוטי
שירון המנשק או; גילה אלמגור.
בחברת בעלה, יהורם גאון, וכל
מישפחתה. אמה של אורנה, המים־
ערנית אסתר גולדפרב, היתד,
מרוצה ממישחקו של חתנה, למ רות
שהוא מתעסק עם זונות . :דמו תו
היא חיובית, כי הוא לפחות
מחזיר אותן למוטב.״
השחקן מופקד אלקלעי מו פיע
בסרט כלקוח של הפרוצה.
בעיקבות כד מכנים אותו חב ריו.
מוסקו המיגמר״ על משקל
,סטלה המיגמרת.״ מוסקו מרוצה
מהתואר ואומר, :אני מוכן לח זור
על הסצינה הזאת בכל רגע
— רק תביאו לי מתאימות.״

הס •חאופנאים המצליחים שוקי לוי
| 1ןךי |ן |#ן !|ן
(מימין) ואיב דה מרדיקס (משמאל). 11111 באמצע: אשתו של שוקי, נאווה לוי. נאווה היתר, המנהלת האמנותית

של פסטיבל־עכו. האורחים זרלו את הגזרים החייט בתיאבון, כי הוא
היה המזון היחידי במסיבה ׳שהוגש לאורחים הרעבים. רחל גרא נוהגת
לערוך מסיבת גזר כל שנה ותמיד מגיעים אליה הרבר. אורחים.

אותם לאורחיה במו ידיה מתוך סל
גדול.
רחל היא לא רק חובבת גזרים
מושבעת. היא גם חובבת גברים
צעירים מאוד, וכאלה לא חסרו ב אותו
ערב במועדון. רחל רצתה
להכין לאורחיה אטרקציה בדמות
הופעת שחקנים מוקיונים, שאיתם
הופיעה בפסטיבל־עכו, אבל כש אלד,
לא הופיעו למסיבה, החליטה
לספק לאורחיה את האטרקציה.
עורך־הדין צגי לידסקי, ש נקרא
אל הבימה בדי להציג את
מופע המארחת, הסביר כי ״מה ש רחל
אוהבת נגזר, אין אני יבול ל פרט,״
דד,זמין את המארחת ל בימה
בקריאה, הניפי את הגזר
שלך !״
חיש־מהר הובא אל רחבת־ד,רי קודים
שולחן שנישא בידי מערי ציה,
עלמי-חן צעירים, שתפסו את
חביבתם, הניפוה במרץ על השול חן
ולקול מוסיקת דיסקו החלה
זו מקפצת כנערת גוגו. הצעירים

שאלתי הראשונה השיבה :״גזר זה
מפני שאחרי שאוכלים אותו, רו אים
מייד עם מי יש עניין.״ על
השאלה השנייה ענתה :״גם במק רר
שלי תמצאי תמיד בשר טרי.״

מסיבת
ה מ קל
והגזר
ך• אשה הזאת אינה חדלה
להפתיע אותי כל פעם מח דש.
מאין היא שואבת את כל המ רץ
הזהו הכוונה היא, כמובן, ל־תכשיטנית
רחל גרא, שהיא חובבת
גזר מושבעת.
כהרגלה מדי שנה, החליטה רחל
לערוך מסיבה, שד,כיבוד היחיד
בה הוא גזרים חיים. היא חילקה

כירכרו סביבה לקול תשואות הק הל.
שתי
שאלות שאלתי את רחל
באותו ערב. האחת: למה גזר ז
השניה: מדוע דווקא צעירים ז על

על הבימה ישבה וניגנה התיז-
מורת המיזרחית של זוזו מוסא,
כשחלק מהקהל מצטרף לריקודים
והאחרים מתבוננים וזורקים כספים
לעבר הבימה.

בלטו במסיבה הזאת נשים יפה פיות,
שאין אני רגילה לראותן ב מסיבות
שבהן אני מרבה להסתובב.
כן בלטו בקרב הנוכחים בני מיש־סחת
תו ך הידועה: ישראל דנוף,
ששוחרר מהכלא שבו ריצה את
עונשו על חלקו בפרשת הרצח ה כפול,
ואשתו מרים. לצידם נראתה
כת־שפע אהרוני, אשתו של
רחמים אחרוני, אשר הוסגר לפני
זמן קצר מאיטליה. אחרוני יושב
סעת בבית המעצר בכלא רמלה,
ומשפטו, על חלקו באותו רצח
נשמע בבית ד,מיש פט בתל-אביב.
יחד עם בת־שבע באה גם בתו
היפהפיד, של אהרוני, או ם י שלא
הפסיקה לרקוד.
גם את המיסעדן
הספקתי לראות שם.

גאזי וזקק

הסוכריה של הערב היתד, בדמותן
של שתי רקדניות־בטן, כש הקהל
הנלהב ממלא אותן בשטרות*
כסף. בעל המועדון גילה לי, כי
בערב כזה — אם הוא נערך
כמסיבה פרטית — יכולות הבעות
תודה והערכה אלה, הנזרקות לעבר
הבימה, להגיע בשקט, לסכום של
2מליון לירות.

חדיר הקסם

בדמות גזר אוכל מזכירו הצבאי לשעבר
של ראש־הממשלה, אפרים פזרן. פורן
מעורב היום בעיסקי חקלאות ומרבה בנסיעות לחו״ל. למסיבה בא בגפו.

המושבעת, התכשיטנית רחל גרא,
11 ״1 ״1 1 1 1
משתעשעת בריקוד עם שניים מ^

1 1 1 1 1 1 1 - 1 ^ 111
ידידיה הצעירים. השניים אחזו ברגליה וכופפוה, כשראשה למטה.

נירה גל

קולנוע
סובב ,
מי אח|ה האל׳בא 11ס?
הוא מקפץ כתיש, יש לו עיני עגל,
מיבטא יווני מסורבל, תנועות פרימיטיביות
גדולות ומחוות כבדות של מאהב
מיוזע. ובכל זאת הוא היצור החמוד,
הסוחף המשעשע והכובש של המיקסם
הקולנועי הנקרא סערה.
זהו קאליבאנום, הרועה היווני המתגורר
על האי הבודד שאליו מגיעים גיבורי
סרטו של פול מזורסקי. בן־דודו הרחוק

של קאליבאן, מיצירתו של שייקספ׳יר, הוא
כאן יצור פרימיטיבי למחצה, המתאהב
במיראנדה (מולי ריינגולד) ,בתו בת ד,־14
של האדריכל הבורח אל האי.
לפחות שתיים מסצינות החיזור שלו
יכנסו לאנתולוגיית הפנינים המשעשעות
בתולדות הקולנוע: הראשונה סצינת הצצה
על החוף, כשקאליבאנום, בתמימותו הילדותית,
מסווה עצמו כעץ כדי לרגל
אחרי הנערה השוחה עירומה בין גלי הים
ונתפס על חם בידי אביה. השנייה, כשהוא
מנסה לחזר אחרי הנערה ומביא אותה
לביקתתו, כדי לפתותה בז׳אקט מבריק

סוחף, משעשע וכובש
וזוהר ובמכשיר־טלוויזיה סוני טריניטרון,

ג׳וליה (כקאליכאנוס) עוגב על מולי ריינגולד(מיראנדה)
מאהב יס־תיכוני

המשמש לו כחברה יחד עם העז האהובה
עליו, ביאטריצ׳ה.
אך אם קאליבאנוס של הסערה אינו
אלא פארודיה על מאהב ים־תיכוני, ציור
קומי של תאוות־בשרים נטולת רסן, הרי
שבמציאות נחשב ראול ג׳וליה, השחקן

רהיצוג :״ מנוה מיו ח דו ת
שענה עד ׳שואל 11 הקשה ביותו!״
ורנר הרצוג הגיע לישראל, לביקור
חטוף של שלושה ימים, באדיבות סרטי
מנהטן, החברה המפיצה את סרטו החדש,
פיצקראלדו. אולם לביקורו היה עניין נוסף.
בפגישה עם עורכת המדור, עדנה פיינרו,
הוא אמר, :לדעתי עוברת עתה ישראל
את אחת התקופות הגורליות ביותר בהיסטוריה
שלה. זוהי מילחמה קשה יותר
מכל המילחמות שעברו עליה עד היום,
משום שהיא מעמידה עתה במיבחן את
כל אמות המידה המוסריות שלה, בלי
יוצא ם 1הכלל.
,איני דואג לעתידה של ישראל,״ הוא
אמר, ,אני משוכנע שעם המסוגל לצאת
בהפגנות המוניות כדי למחות על מעשה
טבח, שהוא לא היה אחראי לו במישרין,
יש לו חוט השידרה המוסרי הדרוש כדי
להחזיק מעמד בכל תנאי שהוא. אני
שמת שאני נמצא בישראל דווקא בתקופתה
הקשה ביותר. צר לי שאיני יכול
להאריך את שהותי אך אמי חולה מאד.״
מה שמעניץ אותו בישראל, למרבה
הפלא, הוא בראש וראשונה ירושלים,
הכותל המערבי והיכל הספר. זה מפליא,
כי הרצוג אינו איש דתי, אבל כיאה למי
שכל חייו התרכז בגורלם של יוצאי־הדופן,
הקיצוניים וחריגים שהכלל מקיאם מתוכו,
הוא אומר שגם במיקרה זה תגובות ה קנאים
הן המלמדות אותו יותר מכל דבר
אחר על מה שקורה לכלל.
השיחה עם הרצוג על פיצקראלדו מתחילה
דווקא מן הסוף. כי על הסרט כבר
נכתב רבות, גם במדור זה (העולם הזה
.)2360

• בכיסאי האוהב לצפות בקהלו
כאולם־הקולנוע, מה דעתך
על התגובות שקידמו את ״פיצק•
ראלדו״ כאשר הוצג*
לפני כמה זמן הייתי בארצות־הברית,
והיתה לי הרגשה שנפרצה שם חומה
לקראת קהל חדש. עד עכשיו, יכולתי
למצוא את הקהל שלי באוניברסיטות
ובבתי-קולנוע אמנותיים. עתה יש לי רושם

בינתיים אני עסוק בהוצאה לאור של
כמה מספריי. אולי אין זה ידוע כאן, אבל
עד היום פירסמתי שישה ספרים, חלקם
סיפרי שירה. לעתיד הרחוק יותר יש לי
תוכניות לשני סרטים, אחד עלילתי שצריך
לצלם במדבר, השני תעודי, ואותו צריך
לעשות בקאמבודיה, אבל בשני המיקרים
מדובר במאמץ פיסי ניכר. ועכשיו אני
מרגיש, שלטובת הבריאות הגופנית והנפשית
שלי, אני זקוק למשהו קל ופשוט
יותר. בין הספרים שלי, אני מעדיף.במיוחד
ספר אחד, צעדה על הקרח, שתורגם כבר
לתריסר שפות.

שהחוג התרחב במידה רבה.
מבחינתי, מה שחשוב, למשל, הוא כיצד
הבן הקטן שלי מגיב לסרט. כיום הוא
בן •9בעוד שש שנים, כשיהיה בן ,15
יכנס לעידו המחאה שלו, יתנגד לי כמו
כל הילדים בני גילו, והשאלה היא כיצד
אעמוד אז מולו, אחרי שעשיתי את הסרט
הזה. הרגשתי היא שאיני צריו להתבייש
בסרט.
או דוגמה אחרת: אחי הבכור הוא איש-
עסקים. הוא הסתייג תמיד מסרטיי, טען
שהם משעממים ואינם עשויים לעניין איש.
אחרי פיצקראלדו הוא טפח על כתפי
ואמר לי שסוף כל סוף עשיתי את הסרט
הראשון שלי. אני מאמין בכנות שהקהל
מתרגש למראה הסרט, ואני אוהב לראות
צופים החוזרים להגיב, כמו בימים הטובים
של תחילת הקולנוע, בתגובות רא שוניות
ואמיתיות•

• אחרי כד המשכרים והקשיים
שליוו את הפקת הסרט, האם אתה
סכור שכדאי היה להשקיע חמש
שנים מחייך כפרוייקט זה*

לא הייתי משתמש במונח, השקעה״.
אלה הם חיי. לא רק אני הרגשתי כך.
כאשר בסוף העבודה, אחרי 4שנים תמי מות
ואחרי שנאלצנו לצלם כחצי סרט
מחדש בגלל החלפת השחקן הראשי,
שלחנו את כל הנגאטיבים לגרמניה, לפי תוח,
שאלנו את עצמנו, הצלם תומאס
מאוך ואני, מה היה קורה אילו נפל
המטוס לים וכל החומר היה יורד לטמיון.
גם אחרי כל התלאות שהיו לנו. הסכמנו
שבכל זאת היינו מתחילים את העבודה
מחדש. ואני משוכנע שכל אנשי הצוות,
בלי יוצא מן הכלל, היו מתייצבים יחד
עימנו באתר הצילומים. כל מה שמאוך
ביקש, היה רק שאניח לו לארבעה שבועות׳
כדי שיירגע, ואחר־כך, אם יקרה
האסון ויהיה בו צורך, הוא יהיה במקום.

• אחרי שג׳ייסון רוכארדס,
שהתחיל את ההסרטה כתפקיד
הראשי, חדה הירהרת לרגע באפ־

המגלם את קאליבאנום, לאחד הסמלים
המיניים של הבימה האמריקאית. בגירסה
חדשה של המחזה הסערה, במקור השייקם־
פירי, הוא הופיע על הבימה בתפקיד
פרוספרו (המקביל לתפקידו של ג׳ון קאס־באטס,
האדריכל בסרט) .הוא גילם, בזה
אחר זה, את גדולי המאהבים השייקס־

• עניין הצעדות הארוכות כרגל
קרוב מאד דליכך. מדוע *

זהו סוג מיוחד מאוד של קיום. קודם
כל, אתה נתון בתוך בדידות גדולה, כשאתה
הולך ברגל. אתה חשוף לכל מה שקורה
סביבך, נוצר קשר פיסי בינך ובין הטבע
והאנשים שלידם אתה עובר.

י #המסלול חשוב בעיניך*׳

כימאי-אורח ורנר הרצוג
ללכת ברגל

שרות שאתה עצמך תופיע כתפקיד
הראשי *
אכן, חשבתי על כך. לא התכוונתי
לשחק, אלא להיות שם. מאחר שחובותיי
והמיכשולים שעמדו בפני, כבימאי הסרט,
היו דומים מאוד לאלה שעמדו לפני גיבור
הסרט עצמו, לא ראיתי קושי להיכנס לתוך
נעליו, לא כשחקן אלא כדמות.

• עם סיום הסרט אמרת שאתה
חש כצורך לחדול מעשייה
קולנועית לתקופה פסויימת• מה
עשית סאז *
קודם כל, יצאתי לצעדה ארוכה מאוד
ברגל. צעדתי כ־ 2000 קילומטר, ונאלצתי
להפסיק אחרי שפגיעה ישנה ברגלי, עוד
מן הימים שבהם שיחקתי כדורגל, התחילה-
להפריע לי. אושפזתי בבית חולים, עברתי
ניתוח קטן, וכאשר יצאתי משם, כאילו
להכעיס, הרעלתי את עצמי בפטריות ש אספתי
אצלי בגן, ואושפזתי שוב.

כמובן, יש לו חשיבות גדולה מאוד.
כאשר יצאתי פעם ברגל, ממינכן לפא ריס,
כדי לבקר חברה ותיקה, לוטה אייזנר,
חוקרת הקולנוע הגרמנית שהיתר, מאוש פזת
בבית־חולים, ישבתי עם המסות ו-
תיכננתי מסלול שיעבור בקו ישר, ככל
האפשר, בין שתי הנקודות. הלכתי מהר,
משום שלוטה היתה חולה, והיתד, לי
הרגשה שכל צעד מצעדיי הוא ביטוי
מחאה נגד המחלה שלה, ואם אצעד במרץ
לכיוון שלה, אמצא אותה כבר מחת לבית־החולים.
ואכן כך זה קרה.
הקיץ, כשיצאתי לצעדה שלי, הלכתי
לאורך הגבולות של ארצי. הליכה ברגל
חשובה לי מאוד, והייתי אומר שכל הסר טים
שלי הם סרטי הליכה. אני מתכוון
להתייחסות מסויימת לעצם העשייה הקול נועית,
ללא שום הגנה פינאנסית, ללא
מכוניות־פאר וללא אופניים ונוחות.
ישנם סופרים שהייתי מכנה את יצירותיהם
״יצירות שנכתבו בהליכה,״ באותה
תחושה של חשיפה מוחלטת והתקרבות
לאובייקטים מסביב, שאני חש בהליכה.
סופרים כמו קלייסט והלדרלין, משוררים
כמו פרנסואה ויון ורימבו, שהוא עצמו
נהג לד,לך מרחקים גדולים ברגל.

• היש כימאי קולנוע אחר
היוצר כך*
כרגע אין אף דוגמה העולה על דעתי.

סיריים, החל בפטרוקיו שבאילוף הסוררת
(מול מריל סטרים) ,דדך אותלו, ועד
תפקידים מרכזיים בשני אדונים מוורונה,
האמלט, מאקבת, הנולך ליר — כולם של
שייקספיר וגן הדובדבנים לצ׳כוב.
סמל מיני. ג׳וליה בן ה־ 42 הגיע לניר
*־יורק ב־ . 1964 הפורטוריקאי הצעיר נראה
כמתאים לתפקידי היספאנוס (המיעוטים
הדוברים ספרדית בארצות-הברית) .בסאן-
חואן, שם נולד לאביו המיסעדן, יעדה לו
מישפחתו קאריירה של עורך־דין, אבל
ג׳וליה העדיף את הבימה. עינו החדה של
הבימאי ג׳וזף פאפ הצילה אותו מתפקידוני
צבע.
הצעיר בעל העיניים היוקדות; הכתפיים
הרחבות, והמיבטא שמורגשים בו שרידי
הספרדית, שהישרה סביבו אווירה חושנית,
מצא את עצמו עד מהרה מועמד לשלושה
פרסי טוני על מישחקו באופרה בגרוש
(כמקי סכינאי) בשני אדונים מוורונה
*־י וכצ׳ארלי — בקומדיה המפורסמת היכן
צ׳ארלי.
להיטו האחרון על הבימה הוא גירסה
מוסיקלית לש טונה וחצי של פליני, בשם
תשע. שם יש לו חגיגה כגבר היחידי
על הבימה לציה של 21 נשים .״שחקן
לא היה מבצע זאת אילו לא אהב נשים,״
מודה ראול ג׳וליה, אך מוסיף מייד,
״ולמרות זאת איני מבין מדוע רואים בי
סמל מיני. אני אמנם מגלם תפקידים חוש ניים,
אבל כל דמות שאני עושה קרובה
לרוחי. איני מסוגל לגלם דמות שאני

וגבל זאת -
הבן ה סוו ר
בדרך למקום אחר (צפע,
תל־אביב, צרפת) — לסרט קו ראי
םבמ קור ״ הגן הסורר״ ,וכל
תרגילי ההסחה והבילבול ס ל מפיציו בי סר אל, אסר
מ סו ם־ מהה חלי טו סהם יודעים יותר סו ב מן הבימאי כיצד
צריך לקרו א למוצר המוגמר, לא יעזרו. ז הו סרס על
בן סורר, והחלפת השם מטעה ו מזי ק ה.
הבן הוא ברונו( ,ה שחקן המנוח פטריק דוויר) בחור
בבן , 30 השב הבי ת ה, לפאריס, א חרי ס ס סני ם בארצות־הברית,
ב הן ביל ה חמש בכלא, א חרי שנתפס בשימוש
ובסחר. ב ס מי ם ק שים. לפני שעזב, הי ה ס טו דנ ט, כשהוא
שב, הוא לא-כלום. בהעדרו נפטרה אמו, ש מ אס ה ב חיי ם,
ואביו, מנ הל עבודה באתר־בנייה, רואה ב ה תנ הגו ת הבן
אתה סי ב ה העיקרית לטרגדיה. הסרטמת חי ל למעשה עם
פגישתם המחוד ש ת של השניים, פגישה שיש ב ה מן המבו כה,
הצינה, ואפילו העוינות, המפריעים לדחף הטבעי
ה מקרב בין השניים.
המשך הסרטמת אר א ת מאמציו של ברונו למצוא
אתמ קו מו בחבר ה הצרפתית של ת חי ל ת שנות ה״,$0
כאשר אל בעיותיו האי שיות מצטרפות מיכ שלות א ח רו ת:
אב טל ה, עבודה שחורה ות חרו ת עם פועלים זרים וזולים,
שינוי האק לי ם ה מוסרי, החיפוש אחרו, שיווי מי שקל נפשי
מחודש והמאבק לעמוד לפני הפיתוי הקל של מישענת
חסם בשעת משבר.
כל אלה מועברים על-ידי הבימאי קלוד סו ט ה בפיק-
חו ת רבה, כאילו דרך אגב, תוך כדי תיאור עבודתו של
ברונו ב חנו ת ספרי ם, קשריו עם נערה העובדת עימו שם
(ה שחקנית בריז׳יט פוס ה) ,גם היא משתקמתא חרי ה תמכרות,
י ח סיו יום מעבידו ה הו מי ס כ סו אלי, שילובי בבית-

פטריק דוויר ובריג׳יט פומה; אווירה חמה
מל אכ ה לנגרות, ומערכת י ח סיו המ שתנית עם אביו, איש
סעד
ק שוח ועקשן, המס תג ר ב תוך עצמו, ו מס רב לקבל
פיסי או נפשי, גם בשעה שהוא נז ק ק לו•
סו ט ה מרכיב א ת עלילתו מאירועים ק טני ם ובלתי-
חשובים לכאורה. או ת ם אירועים שמ הם נר ק מי ם חיי אד ם
רגיל, אבל הוא יודע לתתלתםמ שמעות ולשתף א ת הצו פים
בכל מ ה שמתרחש על ה מ סך. חיב תו העצומה לכל
הדמויות, ללא יוצא מן הכלל, מ סיי ע ת ליצירת אוויר ה
אנושית חמה, שבח אין יכולים ל היו ת אדי שים לגורל
הדמויות של ה מ סך. ההרגשה היא שהמתרח ש על הבד
הוא נתח של חיים, אשר ללא שינויים רבים, הי ה יכול
למרות בי ל בית ובכל מי שפחה.
קונצרט לנל* אחד
כביש כלא מוצא (אורלי,
יצאנית
תל־אגיב, ישראל) —
צעירה משמשת נושא לכתבה
טלוויזיונית על זנות. תוך כדי עבודתה עם צוות ההסרטה,
היא משלה א ת עצמה שיש לה מוצא מ מ עגל -הקס מי ם של
העולם התח תון, שבו היא נתונה, ומא מינ ה שאכן בעזרת
הצוות, תצא מ מנו. אול ם עם סיו ם הצילומים, כאשר
היא מבק שת לגנוז א ת הסר ט, העשוי ל הזי ק לה, ונ תקלת
בסירובים מכל הצדדים, היא תו פסתאת עו מק בדידותה
ומתאבדת.

שחקן ראול ג׳וליה כמציאות
סמל מיני

מתעב. מאידך גיסא, כל דמות שאני מגלם
הופכת להיות החביבה עלי מכולן.״
למרות שהכל מגנים את פראנסיס פורד
קופולה על סרטיו האחרונים, אמן הבריחה
ואחת מן הלב וטוענים כי אין הם נמנים
עם מיטב התוצרת שלו, משמש לו ג׳וליה
כסניגור נלהב :״יום יבוא ואחת מן הלב
ייכנס לקלאסיקה של הקולנוע,״ הוא טוען.
ג׳וליה, המגלם שם את• אביר חלומותיה
של נסטאסיד, קינסקי, טוען שהוא מעריץ
ו* .את קופולה על היותו איש ישר וכן הרוחש
כבוד רב לשחקניו .״הרבה אנשים חושבים
את קופולה למגאלומן, אך אין זו
אמת. יש לו חלומות גדולים והוא מוכן
לקחת על עצמו סיכונים עצומים. הוא
חסיד של פריצות דרך.״
ג׳וליה סבור כי הבעיה העיקרית בקשר
של האמן עם הביקורת היא העובדה ש המבקרים
מנסים להעביר ניסיונות חדשים
דרך סטנדרטים מקובלים. הוא בעצמו ניסה
להיפטר מכמה תיסכולים שהיו לו, בעזרת
שיטת האסט .״אדם נוהג לחפש את האמת
המתאימה למציאות שלו. להדביק למציאות
שלנו את האמת הזאת זו הטעות.
ברגע שאתה מגשים אותה, זו היא האמת.״
בין כה וכה נראה כי הוא מוצא עצמו
טוב ביותר בתוך המציאות שבה הוא
מתפקד. הוא אינו מרבה להיראות בפומבי
ולזכות בפירסומת חינם. הוא נמנע משע-
דוריות ונשוי במשך שש שנים לשחקנית
מרל פולוויי .״אחרי התיאטרון אני מעדיף
ללכת הביתה, לרעייתי,״ הוא אומר ,״בלי
רכילות, בלי עניינים.״ דבר אחד כבר
ברור: כרטים־הביקור שלו הוא הדמות
שהוא מעלה על הבימה או על הבד וזה
הרבה מאוד.
העולם הזח 2361

סר טו של י קי יושע מ בו ס ס על מיקר ה א מי תי ומעמיד
א ת הבימאי לפני אתגר הרבה יותר מוגדר וצנוע מ סר טיו
הקוד מי ם ,״סוסעץ״ או ״העיט״ למשל, שבהם ה ת מודד עם
המצפון הלאומי של העם כולו, עם עקרות היצירה ועוד
כיוצא בזה. ה תו צאה הפעם, היא בראש וראשונה סרט
של דמו תאחת — ד מו ת ה של היצאנית הצעירה, אליס.
בזכות ענת עצמון, המ שתדלת מאוד ל ה קנו ת ל תפקיד
מימד אנושי, לשלב ק שיחו ת חיצונית גס ה עם שבריריות
פנימית ולהצביע על כ מי ההנסתרתלקצת רגש א מי תי,
מא חרי חזי ת של השלמה עם עולם של בריונים, יש
לדמות שהיא מגל מ ת בשר ועצמות. אולי היא מתאמצת
קצת יו תר מדי, מו סי פ ה העוויות ומאגיירות גם כשאין
בהן צורך, אבל יתכן שזה רק עניין של חו סר-נסיון ותו

לעומתה, כל הד מויו תהא חרו תבסרט, נשלפו מתוך
ק טלוגי ם ס טנ ד אר טיי ם של מלודראמו ת על נושאים דו מים.
ס ר סו רי ם אכזריי ם וגמלוניים, זונה עם לב ז הב
וזיוה מזי מו ת. מו הצד השני של ה מי תרס — מפיס ת

תדריך
ובימאי טלוויזיה תו קפני ת, שתלטנית ונ טול ת כל רגש,
רכרוכי ולא-יוצלח. גילה אלמגור וי הור ם גאון, בשני ה תפקידים,
אינ ם מעוררים אפילו זיק של עניין בד מויו ת
קר טון שכאלה, ובלי מישקל-נגד שכזה, מאבד הסרטאת
שיווי המי שקל הדראמתי שלו.
עם זא ת, יתרונו הגדול של הסרט, שיש בו ד מו ת טעי-
מה יוכל הקהלל הזד הו ת, ובצערה יוכל להשתתף. באיזו
מידה זה יגרום לו לחשוב ברצינות על העניין, או לשנות
א ת התנהגו תו, זה כבר סיפור א חר. ויתרון נוסף — יש
בסר ט שלושה שירים של ברוס ספרינגסטין, ה תור מי ם
יותר לאווירה ולתחו שת היאוש חסר־ ה תי קוו ה, מכל ני בולי
הפה הנפל טי ם בקבלנו ת לכל אורך הסר ט, כאילו
התרוונו ליצור כאן לכסיקון של ק ללו ת.

עצומים במשך יותר מארבע שנים במעמקי
הג׳ונגלים של פרו.

חו בהליאות

אוכלים את ראול

ת ל ־ אסע — פיצקראלדו, נהג מונית,
סערה, הרומן שלי עם אני, אוכלים את
ראול, חמסין, התפוז המכני, ויקטור ויקטוריה,
שיר אשיר בגשם.
ירושלים -לולה.
חיפה — טמאו עד מוצארס, נסיך
העיר, לולה.

מל -אביב
פיצקראלדו

ענת עצמון ומוסקו אלקלעי: כמיהה לרגש

(גרמניה, אלנ־

בי) :קלאום קינסקי בתפקיד פיצקראלדו,
המנסה להגשים חזון בלתי־אפשרי — הקמת
בית־אופרה בלב הג׳ונגל. מיבצע מדהים
של הבימאי ורנר הרצוג (ראה מיסגרת)
שלא נשבר על אף תקלות ומיכשולים

(ארצות־

הברית, לב : )1סאטירה מקאברית וחריפת
דימויים על זוג המחסל בקבלנות בורגנים
מכובדים ומתחסדים. סרט דל-אמצעים
שיוצרו, פול בארטל, ולצדו מרי וורונוב,
הפכו לסנסאציה אינטלקטואלית.

התפוז המכני

(אנגליה,

לימור) :העתיד הקרוב ביותר הופך לסיוט
מחריד, לפי סיפרו של אנתוני ברג׳ס
שעובד לסרט מהפכני במראות ובשימוש
במוסיקה כשפה סאטירית.

+* +פערה

(ארצות־תברירע גורדון):

אדריכל מצליח יוצא להתאוורר ממשברי
גיל המעבר על אי בודד, מסתכסך עם
העולם אך בסופו של דבר סולח לכולם
ומשלים עם עצמו. סרט השייך באותה

מידה גם לבימאי,
לשחקניו המחוננים
ג׳ינה רולאנס, ראול
דון, מולי ריינגולד,
רובארדם.

ג׳ון מזורסקי וגם
— ג׳ון קאסבאטם,
ג׳וליה, סוזאן סראנ־ויטוריו
גאסמן וסם

ירו שלי ם
לולה

(גרמניה, בנייני האומה):

אחד הנסיעות של הבימאי הגרמני המנוח,
ריינר ורנר פאסבינדר, להבין את ההיס טוריה
של מולדתו, תוך שהוא מעביר
את סיפור המלאך הכחול לשנות ה־.50

חי פ ה

ממאו עד מוצארט

צות־הברית, אורלי) :סרט תעודי על מסעו
של הכנר אייזק שטרן בסין ועל המוסיקה
כגשר על פני תרבויות זרות ובני-אדם
רחוקים.

זם אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים..

מוי פאר:

גאולהכ הן:

ניסן ז 1מן:

..אני דא רוצה להישמע ..בקיבוץ ע ׳ ן ־ שמו ..אחנטומנועסק ״
בנייןנמופרס צוין לשבת שיבעהר למען הסוכנות היהודית!־
ביום השישי הוזמנתי לה שתתף בערב״ואיונות טל
מני פאר. כמהד קו ת לפני ת חיל ת הערב, סיג ר מני,
נרגש מאוד, כי הודיע לחנוך ח סון על התפטרותו מ הנחיי
ת ״שעה טובה.״ סיפרתי א ת זה לק הל. הקהל
היה המום. לרגע השתררה ד ממה באולם, ואז פרצו
הכל ב מ חי או ת כפיים ודרשו ממני פאר הסברים. ב סיומו
של הערב התגלה כי הקהלב חר במני פאר כאיש
השבוע, ועץ של הקו ץ -הקיימת ניטע על שמו ל מ חר ת
היום. מ או חר יותר, בשעה ארבע לפנות בוקר, בביתו
שבנאות״אפקה, שאלתי א ת מני פאר :

• מה הגיע אותך לפרוש מ״שעה מוכה״?
זה אבסורד אדיר, שבערב־ראיונות בקאנטרי קלאב
אני יותר טוב מאשר בשעה טובת.

• דמה אתה מתכוון?

ראית בעצמך. אני עומד על הבימה, מספר בדיחות,
אני פתוח. יבול לשאול כל שאלה. אין עלי מיגבלות,
איו עלי לחצים. הערב יוצא שיגעון• הקהל נהנה, אני
נותן לו בחזרה כל גרוש שהוא הוציא. אין לי הרגשה
כזאת כשאני עושה את שעה טובה.

מדוע?

לא מפרגנים לי במערכת. הם ואני לא חושבים אותו
דבר. זו לא קפריזה שלי, באמת לא ! זהו ויכוח עקרוני
על גישה מיקצועית. אני לא רוצה להישמע בכיין כפו
שימעון פרם, ולהגיד ״לא מפרגנים לי!״ ״לא מפרגנים
לי!״ אבל האמת היא שאני יודע שאני יכול להיות
יותר טוב, ולמרות זאת אני לא יוצא טוב בתוכנית.

• מה היה הקש ששכר את גכ הגמל?

הגב של הגמל נמצא הרבה זמן בגבס. כבר מבטיחים
לי שנה וחצי שיחזירו את שיר השבוע, מבטיחים לי
שנה וחצי שיתנו לי לספר בדיחות פוליטיות. הם חושבים
שאם אספר בדיחה פוליטית אזדהה פוליטית, ואני חושב
שאני פשוט אצחיק.

• מדוע לשלמה ניצן איפשרו כדיחות
פוליטיות ולך לא?

כי הוא הליצן, ואני המנחה. אני צריך לדעתם להיות
רציני.

• מדוע דווקא כיום השישי, בארכע וחצי
אחר־הצהריים, החלטת להודיע לחנוך חסון
שאתה עוזב את התוכנית?
את התוכנית האחרונה עשיתי כמו שידור ישיר.
בפעם הראשונה מאז שאני עושה את התוכנית, לא נסעתי
לעריכה בירושלים. אני רוצה שהתוכנית תהיה אחרת.
אני רוצה לעשות לאנשים ״גוד טיים״ ,כשם התוכנית.
ולא נותנים לי.

• מדוע?

כי המערכת התייבשה. אני לא מתכוון להעליב אף
אחד באופן אישי, אבל יש לי הרגשה שלאף אחד לא
איכפת יותר. אני רוצה לעשות קומזיץ אלקטרוני. אני
רוצה להיות הכי טוב, אבל אני לא יכול.

בשבוע שעבר ה תפר סמה פרשת חבר מ -הכנס ת גאולה
כהן וקיבוץ עיו״שמר. ח״כ כהן הוזמנה להרצאה על-
ידי הקיבוץ. ברגע האחרון ביטל הקיבוץ א ת ההרצאה
בתו אנ ה של אבל. רק מ או חר יותר הס ת בר כי סיפור
האבל היה מצוץ מהאצבע. אפשר להגיד על גאולה
כהן דברים רבים. אפשר לתעב א ת דרך המח שבה שלה,
אך דבר א חד צריך לזכור. בזמנו, כאשר ני הל האת
המיכללה על־שם בן־אליעזר, קיי מ ה בימ ה בשם ״דע
א ת היריב״ .לבימה זו הוזמנו אבא אבן ואפילו יוסי
שריד.

• חברת־הכנסת כהן, מה כדיוק קרה עם
קיכוץ עין־שמר?

רכזת התרבות של עין־שמר טילפנה אלי, ושאלה אם
אני מוכנה להופיע בהרצאה. הייתי עסוקה. אך לא רציתי
שתשובה שלילית מצידי תישמע כהחרמה, אז אמרתי כן.
לפני שבוע התקשרה אלי הרכזת, ואמרח שבגלל סיבות
של אבל בקיבוץ ההרצאה מבוטלת. אמרתי לה: תמסרי
בשמי את ניחומיי למישפחה. לא העליתי בדעתי שהיא
משקרת, למרות שיכול להיות שהייתי צריכה להעלות
בדעתי.

+איך נודע לך שסיפור האכל אינו נכון?

בעל המישמר, בדף הקיבוצים, התפרסם מאמר ביקורתי
חריף של אחד מחברי עין־שמר, שבו הוא ביקר את
הקיבוץ על שהצביע אם להזמין אותי. הוא תיאר שם
כיצד התווכחו אם אני פשיסטית יותר או פשיסטית
פחות.

• לפני זמן־מה השתתף חבר־הכנסת מיכאל
קליינר כערכ ראיונות כקיכוץ נגכה. גם
שם היתה התנגדות עצומה להופעתו, כעיקר
מצד הדור הסכוגר•י
זה נכת. אלה שהתנגדו להופעתי היו בעיקר מבוגרים.
הצעירים היו בעד להזמין אותי. הדור המבוגר נושא עימו
שנאה עסוקה, שמקורה עוד באירופה. שינאה תהומית
של אנשי תנועת העבודה לאנשי התנועה הריביזיוניסטית.

• שינאתם אמוציונאלית, ולכן הס אינם
רוצים אותך כחדר־האוכל שלהם?

הם התווכחו שם אם מותר להזמין לחדר־האוכל שלהם
אנשים החושבים אחרת, לא האוכלים אחרת.

• את כטותה שאמנם לא היה אכל נד
קיכוץ? את כאמת חושכת שרכזת־התרכות
המציאה את הסיפור?

אני לא יודעת אם מישהו מת באותו שבוע בעין־שמר,
אבל דבר אחד בטוח: הם צריכים לשבת שבעה על
החלטה שכזאת•

אי ש־ העסקי ם הוו תי ק ניסן נוימן, ה ח לי ט ל חיו ת
ציוני. הוא מוכן לוותר על עס קיו הפרטיים, א ם ייבחר *)
ל הנ הל ת ה סו כנו ת הי הודי ת. האיש, שה תפרס ם כשותפו
והעומד
של ניני פרס בפרוייק ט מיסגד ח סן ב ק,
בראש החברה לפי תוח חוף איל ת, מוכן ל היו ת פקיד.
איך הוא יסת דר עם המשכורת ז על זה הוא אינו מוכן
לענות .״תכתבי א ת הראיון חיובי, אידיאליסטי ״ ,ביק ש
שתי ד קו ת לפני שטרק א ת הטלפון.

• ניסן נוימן, מדוע אתה רוצה לעכדד
כסוכנות?

אני רוצה להיבחר כחבר הנהלת־הסוכנות מטעם הליב רלים,
מכיוון שאני מאמין שיש לי הנתונים לעשות משהו
למען עם־ישראל. הגיע הזמן שגם ישראלים שהצליחו
בעסקים הפרטיים יקדישו קצת לזיקה שבין ישראל ויהודי
הגולה. אני יכול לתרום את כל הקשרים שיש לי בחו״ל.
כולל קשרים שיצרתי בעת לימודיי בארצות־הברית.

• למיפלגה הליכרדית יש כמה מדעסדים.
מדוע דווקא אתה?

כי אם אבחר, אתן לעניין הקשר בין ישראל והתפוצות
תנופה רצינית והתחדשות, לעומת הקלישאות הקיימות
היום אצל אותם המנהלים את העניינים.

אתה. מתכוון דאכרהם כץ?

נכון! הוא משתייך לעסקונה ותיקה שאין בה התחדשות.
על-ידי הכנסת דם חדש של אדם שיותר מעורב
בשטח, ועל־ידי החדרת גישתי המקורית, אני בטוח
שאצליח לקרב יהודים שאינם מוצאים שפה משותפת עם
חברי ההנהלה הנוכחית.

• אתה איש עסוק. מהיכן תיקח זמן
לעסוק כעכודה ציונית?

אני מתכות לוותר על הכל למען ולטובת הסוכנות.
אעזב את כל עסקיי.

אילו עסקים?

זה, לא שייך לכתבה. אם תכתבי עסקים פרסיים, כל
אחד יבין למה אני מתכוון.

ומה עם החכרה לפיתוח אילת?

אתפטר משם.

עד כדי כך זה חשוב לך?

כן זוהי המשימה החשובה ביותר בעשור הקרוב.

התייאשת סהעכודה כחוף אילת?

לדעתי גמרתי את פיתוח התשתית התיירותית. בחוף
הצפוני סיימתי. כעת צריך להתחיל לתכנן את החוף
הדרומי. אני לא מאלה היושבים על התחת ומחכים.
אני איש ביצוע. אז אני הולך לסוכנות.

חה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים חה הם אומר

ננת 1בסיפ 1ו
שדמ שכור ת
די־גייי סוב, אפשר
חדש עד בוקים ! ממוצעת שד נועד! לסג וו את הקלאב!

ה א חי ם הרצל ובלפור חקקהם עושי כו תרו ת מיק״
צועיים, אבל אני חושבת שבחלומות הפרועים שלהם
לא חלמו שיגיעו לעמוד הראשון של העיתון. אחרי
ככלות הכל, א ת רוב הדברים הק שורים בהם נהוג
לפרסם במדורי מיכ תבי ם למערכת. ובכל זאת ביום
השישי קרא כל עם־ישראל כי ה א חי ם בלפור והרצל
חקק הגיעו לפשרה עם קובי ניב ודודו גבע מחברי
״ספר מגוחך,״ שכינו או ת ם בסיפר ם הרצל ובלפור
מקק. שאלתי א ת קובי ניב :

הקק?

דמה היית צריך להסתבך עס האחים

הם בעצמם אמרו בראיון לעיתון הארץ שהם כמו
יתושים.

מה אומרת הפשרה שלבב?

שאנחנו נשלם להט 35 אלף שקל, והם יפרסמו מודעות
התנצלות בעיתונים מטעמנו אבל על חשבונם.

בדיעבד אתה מכין שפגעת 3הם£

אפשר היה לראות את זה כך.

מדוע כינית אותם כשם מקק׳

סתם, זה היה מה שנקרא בשביל הצחוק.

• ומה אם מישהו היה עושה צחוק מהשם
;יכ £קרא לך למשל קובי כיב ומשווה אותך
לביב קיבה?
לא חושב שהייתי תובע אותו. בסופו של דבר, הם
רצו להגן על שמם הטוב. אז מה יצא? במקום שרק
כמה אלפים׳ הקוראים את הספר, יידעו שהם כונו בו
מקק, כעת כל מי שקורא עיתון ביום שישי יודע.

>• וככל זאת, הוחלט לאסור את הפצת
הסער.

רק את הספרים הנמצאים בהוצאה. לא בחנויות, וממי לא
המהדורה נגמרה.

ומה יהיה כמהדורה הכאה?

נעשה סיפור אחר.

• על הרצל וכלפור?

לא, על ג׳וקים•

אני מק שיבה לרדיו ואני שומעת כל מיני זמרים
חדשים. מז מז מי ם לך באוזן, שרים שיר ונעלמים. והנ ה,
בין כל הזי מזו מי ם שמתי לב בזמן האחרון לז מר טוב
ב מיוחד. לא רק זמר, גם ה מו סי ק ה שלו נשמעה לי
מצויינת, ולא ל האמין — אבל גם הטכסט נשמע אמין
ומעניין.
לזמר הזה קו ר אי ם מני בגר. הוא בן , 29 יליד
איס טנבול, ו הוא מצטרף לשורה ארוכה של זמרים
שמוצאם מחיפ ה. בבוקר גשום אחד פגשתי א ת מני
בגר בקפה תל״אביבי. ליד ה קפ ה חנ ת ה מכונית קקא־מייקה.
מני א מר לאמרגן שלו, אבי פרץ :״ אתה רואה
אבי, מכונית כז א ת אפשר להשיג ב״ 200 אלף לירות.״
עדיין לא הכרתי או תו, וחשבתי לעצמי: הבן־אדם הוציא
שני ת קלי טי ם, שומעים או תו כל הזמן ברדיו, א ת מול
הופיע ב״עוד להיט״ בטלוויזיה, וכל מ ה שהוא חול ם
עליו זו מכונית ששווה 200 אלף לירות !

• מני, מתי ידעת שתהיה זמר?
בגיל 16 התחלתי לנגן בגיטרח בכפר־הנוער בן־שמן.
זה היד, טריפ אמיתי, כי היינו להקת־מחתרת. את יודעת
מה זה כפר־נוער — חבר׳ד, ששרים על הדשא. בצבא
הלכתי באופן טבעי לקיבוץ מסדה ולהיאחזות נחל מורג.

• דמה לא הלכת ללהקה צבאית £

כי זה לא היה הראש שלי, לשיר תחת פקודה. כשגמרתי
את הנח״ל חזרתי למכולת.

+סליחה?

כן, נכנסתי לעבוד עם אמא שלי במכולת שלה בקריית-
אתא, וניגנתי עם תזמורת בשם הלהבות. אחר־כך ניגנתי
בלהקת גן העדן, שאיתה הקלטתי שני שירים. אחד מהם
התקרבי אלי, הצליח ברדיו.

• סי היה שדרן הרדיד שנתן לך את ה
צ׳אנע הראשון £

שוש עטרי מרשת ג׳ .אחר כך הלהקה התפרקה בגלל
בעיות של קיום. נאבקנו על דברים בסיסיים: מזון,
סיגריות. פשוט לא היה. ואז הציע לי גרי אקשטיין
להשתתף במחזה טרמפ למוות, על שתי בנות דתיות
שהתאבדו בירושלים. שרתי בהצגה 14 שירים ועברתי
לגור בתל־אביב.

• דיכרת קודם על כעיות של קיום. איך
אתה -מתקיים כעת ׳.
אני מופיע במסיבות של תיכוניסטים ומכין מופע
רוק׳נרול.

• שמעתי אותך קודם חולם על מכונית
ב־וא 21 אלף לירות.
זה מה שאני יכול להרשות לעצמי כרגע.

מה המחיר שלך כשוק £

20 אלף שקל להופעה וזה טלל ארבעה נגנים שעולים
8000 שקל, והממוצע של הוצאות הנסיעה זה 4000 שקל.
נשאר לי 5000 ברוטו. יש לי חמש הופעות בחודש.
בקיצור, אני חי ממשכורת ממוצעת של פועל.

המילה די-ג׳יי — דיסק ג׳וקי — אינה אומרת דגר
להרבה אנשים. אך מי שמבקר באופן קבוע בדיסקוטקים,
בעיקר בארצות״הברית, יודע כי הדי־ג׳יי, האיש
הממונה על החלפת התקליטים בדיסקוטק, קובע במידה
לא מעטה פופולריות של תקליט זה או אחר, של זמר
זה או אחר. לעיתים חשוב הדי־ג׳יי בדיסקוטק לא
פחות מעמיתו למיקצוע ברדיו.
בימים אלה מתארח במועדון ״קולסיאום״ בייל־אביב
ברט בוואנס, הדי־ג׳יי של ״דיסקוטק 54״ בניי״
יורק, המקום שעיצב במידה מרובה את פני חברת־השפע
הניו״יורקית בחמש השנים האחרונות.
שאלתי אותו :

נ ׳יי £

כיצד אתה רואה את עכודתו של דיי

הדי־ג׳יי לוקח את עבודתו של האמן וגורם לאנשים

להינות ממנה.

• מהו כיום התקליט ״החם״ כיותר כדיס
קדטקים של ניד־יורק £

של שרון ראד. זהו תקליט
״63<1־!* 86** *116 8״
שהוא שילוב בין סול ופאנק, והוא פשוט שובר שיאים,
מנוגן בלי הרף. מכירים את זה בישראל?

לא חושכת.

יכול להיות שזה עדיין לא הגיע לכאן. אבל תקליט
אחר, הנקרא שקרים, של תאומי תומפסון ,׳שגם הוא להיט
ענק בדיסקוטקים של ניו־יורק, מוכר בישראל — להפתעתי
הרבה.

• הקהל של הדיסקוטקים רוצה לשמוע
כדיסקוטק מה שהוא שומע ברדיו?

בכלל לא ! בסטודיו 54 למשל, כל תקליט חייב להיות
חדש, מבריק, מיוחד. אם אתה מנגן משהו אחר, משהו
שאתה אוהב, אתה מאבד את הקהל שלך.

• מהו היום הדיסקוטק הלוהט כיותר
כניו־יורק £
מאז שסטיב רובל, הבעלים של ,54 נעצר באשמת
סחר־בקוקאין, המקום כבר לא מה שהיה פעם. כיום,
המקום הלוהט ביותר הוא פרדייס גרד. חמישים אחוז
מהקהל שם מורכב מעליזים, ויש שם עירוב פנטאסטי
של שחורים ולבנים. הערב בפררייס מתחיל ב־ 12 בלילה
ונגמר ב 11-בבוקר. חוץ מזה יש קלאס \.ג, שזה מקום
מאוד אבנגארדי. החבר׳ה של אנדי וורהול וכל האינטלק טואלים
של ניו־יורק באים לבלות שם.

• המה דעתך על ה״קולסיאום״ שד תל־אביב£
אני
חושב שריצפת הריקודים קטנה מדי. הסאונד
מבריק, הוא הרבה יותר טוב מכל מקום אחר מהסוג הזה
בלונדון למשל.

מה שכרו של די־ג׳יי £

1,500 דולר ללילה. את יודעת שבלי די־ג׳יי טוב, את
יכולה לסגור את הקלאב?

שרית ישי —1

מבלי לבדוק
אם יש אנשים
בבית ־ עלה
עליו הדחנוו
והדם או תו
ח מש דקות

הפריח בינם ר

י י כין הסוות.
אבי ראובן וחברתו, סו אנטל,
המתגוררים בשיירימוניס, הוזמנו
על-ידי אביו של אבי, המתגורר
בשכנות, לשתות כוס תה. השעה
היתה תשע בבוקר, ביום החמישי
האחרון. הם עברו מרחק של עש רה
מטרים עד לבית האב. בדרכם
שמעו מרחוק רעש של טרקטור
מתקרב. בטרם הספיקו ללגום את
התה נשמע רעש חזק מחוץ לביוב
כאשד רעו החועה חשכו עיני-

הם. חר ת החדר שלהם, ברחוב
שבט שמעון ,20 היתה הרוסה לגמרי.
הטרקטור הרם שניים מקירות
הבית על כל הרכוש שבז.
כשגילו נהג הטרקטור וירשבי רכב
אזרחי שליווה אותו את ראובן, שהתחיל
לטעון בלהט על בעלות
על הדירה, הם נמלטו מהמקום.
אלמלא הזמנתו של האב, היו
בני הזוג נקברים מתחת להחסות.

סיפר אבי ראובן ל״העודם
הזה״ :

אני גר בחרה הזאת מזה שנים.
בדירה התגוררה סבתי ואני גרתי
איתה. כבר ארבע שנים מאז
מותה, אני מתגורר בדירה לבדי. בשנתיים
האחרונות מתגוררת איתי
ארוסתי סו.

ע שי ת ס! ״
דירה זו יש חוזה שכירות. הוא
* נחתם בשנת 1953 בין המפקח
על ניכסי הנפקדים ובין יעקב בובה
הסבא שלי, וחודש כל השנים.

אפריס ראובן מתאר את הריסת בית מגוריו
111111

של בנו, אבי, בשכונת שייך־מוניס, הנושקת
י יי * י אוניברסיטת תל־אביב. שנגה קלת אחרי שדחפור של חברת

חלמיש הרס את הבית; הבעירו תושבי המקום צמיגים וחסמו את הכניסה
והיציאה דזזניוני האוניברסיטה. המישנורה שהוזעקה למקום הצליחה
בקושי רב להרגיע את הרוחות הסוערות ולפנות את הצמיגים חחרוכיס.

זיק כל הזמן את היד שלו על אק דח
שהיה בחגורתו. אבי רץ אליהם.
רצינו לדעת מי הם. הם לא דיברו.
לפני שנמלטו, הספיקו רק
לומר שהם לא ידעו שגרים שם.
נגשנו למה שהיה הבית שלנו.
לא יכולנו להפסיק לבכות. התיק־רה
קרסה על החדר, ממש כמו בצור.
שני קירות נהרסו לחלוטין.
החפצים נהרסו, ואין לי ביטוח
עליהם.
רצתי מייד למישטרה ואמרתי:
״הרסו לי את הבית השוטר שלח
אותי למחלקה המישפטית של ה עירית.
מה הם יעזרו לי?
הלכנו, סו ואני וחברים מהמקום,
להוציא את החפצים מהבית. כל
הציורים שציירנו נקרעו. הפסנתר
נשבר. בגדים ׳ושטיחים נקרעו. ההריסות
מנעו מאי תנו להוציא את
מה שהיה בבית.
עד כאן סיפורו של ראובן.
הצעיר בן ה־ ,26 גר בשכונה
מאז ילדותו. הוא יעובד אצל אחיו,
בחנות למימכר חלקי־חילוף לרכב.
סו בת ה־ 26 נמצאת: תשע שנים

בישראל. היא בעלת תואר ראשץ ׳לא מתגורר שם, אלא נכנס לדירה
בפסיכולוגיה ובאנגלית. בני הזוג זמן־מה אחר־כך. פרבר טוען שכא-
• ׳שר התקבלה ההחלטה להרוס אח
עומדים להתחתן;
•הבית, איש לא התגורר שם. חד•
יגמ ״ ם מישי מצווה להרוס מיבנים נטושים
בשכונה, ולטענת פרבר, הם לא
• .גוערים. נזקקים לצו של בית־מישפט משום
שמדובר בבתים השייכים לחברה.

177 ייך־מונים. ,כפר ערבי שאליו י׳ .לדברי מנכ״ל החברה, נבדק ה י
נכנסו עולים׳ בראשית שנות. בית ביום רביעי, יום לפני הריסתו,
ה־ ,50 מאוכלס בדלילות רבה. חל־ י ונמצא ריק. אי-לכך באו למחרת
עובדי החברה והרסו את המיבנה.
מיש מפנה את מרבית התושבים,
וכיום נותרו שם כ־ 30 מישפחות ״אילו היינו חוששים שתהיה הת־

אני לא מאמץ שלמישהו בשכונת
שייד־מוניס יש על החרד
שלו חוזה. לי יש. מעולם לא
הגיע אלי עו-פינוי או צרהריסה
מטעם חברת חלמיש, המטפלת ב תושבי
המקום. לא ממנה ולא מ־בית־המישפט.
יותר מזה. אנשי
חלמיש מסתובבים פה יום־יום ו רואים
שגרים כאן. רק לפני זמן
קצר גמרתי לעשות ביוב חדש ל שירותים.
הייתי
עכשיו חודש ימים בשיחת
מילואים. בלבנון. חזרתי ביום רביעי
בלילה הביתה. כשאבי שמע
שחזרתי, הוא בא, העיר אותי ואח
סו והזמין אותנו אליו.
התלבשנו ויצאנו אליו כדי ל הספיק
לשתות את כוס התה לפני
שתתקרר. כששמעתי את הרעש ו יצאתי
החוצה חשבתי שאני חולם.
סו ואני רצנו לנהג הטרקטור ול-
מלוויו. היו שם איזה עשרה אנ שים.
התחלתי לצעוק אליהם :״מה
עשיתם? אני גר בדירה הזאת!
איד הרסתם אותה ז יכולתם להרוג
אותי !״
הם ניסו להימלט. אחד מהם הח

ארוסה
הרוסה

סו אנסל, ארוסתו של אבי ראוב
מביטה •בתדהמה לעבר הריסות בי
המגורים שלהם. הצעירה שעלתה מארצות־הברית. נותרה רק עם הבגדי
שלבשה. כל השאר י נקבר מתחת להריסות הבית שנהרס ללא התראו

מתוך ההריסות ^?3.5
חוז^־יח איזווזייח חחוד תריוזו ח רי חו

הח־דוחור והר חר־ו־ח

חלמיש הרס שניים מקירות הבית שנפלו לתוך הדירה,
ביחד עם גג האסבסט. ההריסה נעשתה מבלי שנבדקה
תכולת תדירה ואס מישהו מהמתגורריס נמצא ב תו כ ה

בלבד. המקום, המוזנח בתבו, קו סם
לצעירים בגלל תחושת כפר
שהוא יוצר בלב הכרך.
זמן קצר אחרי הריסת הבית
התאספו צעירי המקום במרכז ה שכונה.
הזעם וחוסר־האונים פרצו
החוצה. שטח השכונה נחסם על-
ידי צמיגים בוערים. בשעות אחר־הצהרים
התחילו להגיע גם חברים
הגרים מחוץ לשכונה, והבעירו
צמיגים נוספים. כוחות מישטרה
הצליחו בקושי להשתלט על ה מהומה.
העולם
הזה סנה למנכ״ל חברת
חלמיש, אהרץ פרבר, וביקש ל דעת
כיצד הורסים בית על יוש ביו.
פרבר
טען שסבחו של ראובן נפטרה
ב־ . 1974 כשהיא נפטרה, נכדה

נגדות מצד הדיירים, היינו מבק שים
את עזרת המישטרה. הקבלן
שלנו נאלץ להוציא נשק כדי להגן
על •חייו.״
כשהקריא כתב העולם הזה לפר בר
את נוסח חוזה השכירות על
הבית, הודיע המנכ״ל שאם ראובן
יוכיח זכויות של דייר מוגן, הוא
יפוצה.
הריסת הבית הכניסה מתח רב
לשכונה הבעייתית בצפון תל-אביב.
חברת חלמיש מעוניינת להוציא את
כל התושבים מהשטח ולהעבירו ל עיריית
תל־אביב. השטח מיועד ל אוניברסיטת
תל-אביב. תושבים
אחרים, חלקם חסרי חוזה שכירות,
חוששים עתה שלדירותיהם צפוי
גורל דומה, בין אם יהיו בהן, ובין
אם ישחק להם מזלם. והם ייצאו
מהן לרגע.

616

במדינה
חו ק
חשוב 0 *7ו*ג1ור*ס
החלמח? ק רוגי ת ע?
הוז כ דזי ם כין ערר
מ ע *ר וכין עידן חוז ר
כסע* ר.
כאשר נעצר אהרון כהן על־ידי
בתל־אביב,
בית־סישפט השלום
עמדו לפניו שתי אפשרויות. הוא
יכול היה לערור על המעצר לפני
שופם מחוזי, ואם התגלו עובדות
חדשות, יכול היה גם לחזור אל
שופס־המעצרים ולבקש עיון חוזר
בעניינו.
שאלת המעצרים היא שאלה
כאובה מאוד בישראל. מעצרם של
חשודים נגזר כמעט לאחר יד על־ידי
שופטי־שלום עסוקים וטרודים,
המקדישים שניות מעטות לשמיעת
הבקשה, ונוהגים לסמוך על אנשי־המישטרה
המביאים לפניהם, לעי תים
תכופות, חומר סודי. מעצר
כזה, שהוא לפעמים שלילת החופש
הראשונה לאדם שהוא אזרח
הגון, עלול להביא לידי טראומה
קשה ונזק נפשי.
,החלטות מכעיסות* סניגורים
רבים נתקלים בקיר המעצרים,
ומנסים לבקוע אותו על-ידי
ערר לבית־המישפט המחוזי. שם
יש ׳לשופט יותר זמן לחשוב ולבדוק
את המעצר. רק לעיתים רחוקות,
כאשר מתגלות באמת עובדות
חדשות, המטילות אור שונה
על המיקרה, פונה הסניגור לשו־פט־המעצרים
בשנית, ומבקש מ מנו
לעיין מחדש בהחלטת המעצר
הקודמת.
כאשר מנסה הסניגור להעלות
בערר עובדות חדשות, המשנות ל דעתו
את תמונת המצב, נוהגים
השופטים לדחות טיעונים אלה, ו לטעון
כי אין זה המקום המתאים,
וכי כאשר יש עובדות חדשות,
הדרו היא לפנות בבקשת
עיון חתר לשופט־השלום. מכיוון
שכל יום של שלילת חירות הוא
עניין גדול לאדם העצור ולמן ש-
פחתו, מתעורר כעם רב על הח לטות
אלה. עורך־הדין מאיר זיו
החליט לפנות לערכאה גבוהה יותר,
כדי להשיג אחת ולתמיד הח לטה
עקרונית בענין חשוב זה.
ואמנם, לפני זמן קצר פסק ה שופט
מאיר שסגר, כי אין לפגוע
בזכויותיו של העצור על-ידי דחיית
ערר רק משום שנתגלו בו עובדות
חדשות. בית־המישפם העליון פסק
שהזכות לעיון חוזר באה להוסיף
על זכות הערר ולא לגרוע ממנה.
,אך מובן כי בית־המישפט היושב
בערר יתן דעתו לנסיבות העדכ ניות
כדי להכריע בעניין — לאור
מלוא הנתונים — על אתר,״ קבע
השופט שמגר, בקבלו את כל טיעוניו
של עורד־הדין זיו.

מי שע ט
הבזדץ הדנרוסס
הריסוס כדירה הכריח
את הפורץ וברם לתכיסתר.
השוטרים ראו מכונית קונטסה
בצורה מסוכנת ברחוב נוסעת קדושי־קהיר בחולון בשעת לילה
מאוחרת. כאשר גילו יושבי המכונית
כי המישטרה צופה בהם,
יצאו מהמכונית וברחו. כמה שו טרים
רדפו אחריהם וזיהו את אחד
הבורחים כניסים טאוויל מיבנה.
הבורח נראה מגיע לבניין ו נכנס
לתוכו. מאחר ואחד השוט רים
ידע כי אחותו של ניסים גרה
באחת הדירות בבניין, עלו ה וצילצלו
בדלתה. היה שוטרים אמנם אור בדירה, אך איש לא
פתח את הדלת.
השוטר אמנת יונה, מתחנת
חולון, קפץ למירפסת והציץ ל דירה.
הדלת נפתחה לבסוף על־ידי
האחות והיא הכחישה כל ידי־העולם
חזח 2361

^ ץ יוז ו׳*:

חווו נ נו
עבריו מזדמן
^ ל מארד להבין את אופיו של
1/דורון פפר לפי סוג העבירות
שאותן הוא מבצע. פפר הצעיר
התפרסם לפני כשנתיים, כאשר
התחזה לחוטפו של הילד אורץ
ירדן, וניהל שיחות ארוכות עם
אייבי נתן על הילד החטוף.
כאשר נתפס, התברר כי לא היה
לו כל קשר לחטיפה, הוא גם לא

החניה של מלון קיסר באילת.
לא היה זה דורון פפר שגנב את
המכונית. מישהו אחר גנב אותה,
והביא אותה לנתניה. שם זנח
את המכונית כאשר המפתחות
נים וחלונותיה פתוחים. פפר גילה
את המכונית הזנוחה בחניץ מלון
שלמה המלך, לא רחוק מביתר
התפתה.

הוא בן סוב ראגא. הוא עבו וק עניוות שהזדמנו

ספר ואמו
בושה וכאב
עשה זאת כדי לקבל טובת הנאה
כלשהי. הוא שמע על המיקוח,
האזין לקולו של החוטף ששודר
ברדיו, ונגרר למעשה הנואל. ה מיקוח
והדמיון שיחקו תפקיד רא שי
במעשה.
כאשר נערך חיפוש בביתו, התבדר
כי. גנב חותמת מבסיס חיל־הים
שבו י שירת, והשתמש בה
כדי להעביר חבר טוב שלו ממח נה
למחנה. גם את הגניבה הזאת
לא תיכנו, היא הזדמנה לו במהלך
שירותו הצבאי.
לפני •כחודש נעצר פפר בעבי רות
חדשות. אפשר היה לראות
את הדחוסים הקודמים של העבירות
חוזרים גם הפעם. מכונית וד
אוטוביאנקי -שאותה גנב, לדברי
כתב־האישום, נגנבה בצורה מוזרה.
המכונית ממש נפלה לידיו של
הבחור הצעיר חלש־האופי. האר
טוביאנקי נשכרה על-ידי אדם בשם
ששון חייטי באילת, בחודש אוגוסט
השנה. יום אחרי ששכר אותה מ חברת
איוויס, היא נגנבה ממיגרש
עה על אחיה. היא טענה כי הוא
אינו נמצא בדירה. השוטרים ער כו
חיפוש ולא מצאו את החשוד.
אולם הם התעקשו, וכאשר המ שיכו
להסתובב בדירה גילה לפתע
אחד מהם את ראשו של טאוויל

רק אחרי שהתניע את המכונית,
נדלק דמיונו העשיר. מאחר שה מכונית
זנוחה ממילא, מדוע לא
ינצל את העניו ויחליף את לו חיות
הזיהוי שלה? בהגיון קטלני
הרכיב למכונית הגנובה את מיספר
המכונית של אמו. הסיכון שייתפס
היה קטן מאוד.

מ צי או ת
ב הז ד מנו ת
^ צכא מיסודותיו יש כנראה
א קסם רב עבור פפר. כאשר
שירת במילואים, בחודש אוקטובר,
לא יכול היה להתגבר על יצרו
ובאמצעות מפתח שמצא נכנס ל־חדר־הלימוד
של הבסיס, וגנב משם
קסטות ובהן חומר הדרכה של
צה״ל, גלגל למקרנה, קלסר ש הכיל
חומר־הדרכה וספר אנגלי
בנושא קרבות־אוויר. קל להבין
מרשימת החפצים כי לא היתה כל
אפשרות להרוויח כסף מהגניבות.
מציץ מפתח האינטרסול.
.ריח חריף. רק בתחנת־המי-
שטרה נתגלה לשוטרים מד, גרם
לטאוויל לסכן את ראשו ולהציץ
מהאינטרסול, האחות סיפרה כי
באותו יום נעשה ריסוס נגד חר
היה
זה שוב תעלול ילדותי, שנעשה
בעזרת מפתח שהזדמן לידיו.
גניבה טיפוסית הם גם שבע ה גופיות
16 ,זוגות התחתונים ושמו נה
המאפרות, שנמצאו בחדרו ונגנבו
על ידו ממיפעל פוליסריג.
גם כאן לא היתד, גניבה מתוכננת.
הוא לא פרץ למיפעל. הוא עבד
שם במשך תקופה מסוייסת ולא
יכול היה לעמוד בפיתוי. אין כל
ספק כי מישפחתו האוהבת לא חס כה
סמנו תחתונים וגופיות. הם
היו מוכנים לתת לו הכל. אך ה חפצים
הזדמנו לידו, הפיתוי היה
גדול מדי, והוא לקח.
אפילו מיכתבים פשוטים ודברי-
דואר, שהיו ממוענים לאנשים שונים
בנתניה, עוררו את סקרנותו, והוא
לקח אותם. מדוע לא החזירם ל בעליהם
והשאירם ברשותו כאשר
לא היה לו כל שימוש בהם? לכך
לא נתן הסבר.
למרות שנידון בעבר למאסר באשמת
התחזותו לחוטף, ועל גני קים
בדירה, והריח החריף הח ריד
כנראה את המסתתר ממח בואו
והוא הוציא את ראשו לש אוף
אוויר צח.
ניסים הודה באשמה, ביחוד כאשר
גילתה התובעת, רקפת כר-

בת החותמות וחפצים אחרים מחיל-
הים, חזר פפר אחרי שיחרורו מ־בית־הסהר
על אותן עבירות. למ רות
שתלוי נג ח עונש מאסר
על־תנאי של שנתיים, ולמרות ש נתון
על־ידי נשיא־המדינה, לא למד
הצעיר מאומה.

ילדו תי
וקל לה שפעה
^ ;יגו רו, א ה רן ברוכין, טען
• לפני השופט כי לצעיר אין
חוש ביקורת, שהוא ילדותי וקל
להשפעה. השופט גילה רחמים ו התחשבות,
אך לא יכול היה לשח רר
את דורון פפר ממעצר, כאשר
ברור שהוא מסוכן לצייבור וחוזר
על עבירותיו. הצעיר נשלח להס תכלות.
בינתיים
ברח פפר מבית החולים
שאליו נשלח להסתכלות, ואמו ניס תה
להתאבד מחמת הבושה וה כאב.
רכוש
שנגנב מדירה
מון, כי
שנפרצה נמצא במכוניתו ובדירת
אחותו. סניגורו, נחמן בטיטו, ביקש
לעזור לנאשם להיגמל מס מים,
והשופט יורם גלין גזר עליו
שלוש שנות מאסר.

המישסוה עמדה ער וגדיה -הידיעה אמדה: עובי חסו יהודיה
ושני ירויה ־ אורם דניאלה־אמין התחבאה עם נ על ה העובי
מפני מישפחתה שש־אמונים

ה עו & ס

גוה

ויא״ן אותה במחתות

^ כל תוכנן כמיבצע צבאי. ביום
י • ראשון לפני שבוע התגנבה אשד,
צעירה כבת 30 למעון־הילדים שבקריית-
עקרון, נטלה את שני ילדיה — האחת
בת שנתיים וחצי והשני בן השנה וחצי
— עלתה על מכונית לבנה שהובילה
אותם לכיוון צומת ביל״ו. משם המשיכה
האשד, במונית לעבר הכפר דהריה שבנפת
חברון.

דניאלה: הסיפור שלנו התחיל לפני
חמש שנים. אני בחורה ממוצא תימני,
בת ,30 גרתי עם הוריי בקריית-עקרון
שליד רחובות. תמיד הייתי הכיבשה ה שחורה
במישפחה. יש לי שני אחים
ושתי אחיות. תמיד הייתי עצמאית.
ביוזמת הוריי היכרתי גבר המבוגר ממני
בשנים רבות. נישאנו, אבל כעבור מיספר

רם לפני ״העולם הזה״ :

ראי המשק והמכבסה של המלון. התאהבנו
חזק זה בזו, והחלטנו לממש את אהבתנו
בנישואין.
אז עוד לא תיארתי לי איזה גיהינום
מצפה לי בהיותי נשואה לערבי.
אחרי הנישואין הלכתי עם בעלי לכפרו.
לא היתה לנו ברירה, כי קיים צו האוסר
על ערבי מהשטחים להישאר בשטח יש ראל
יותר מ־ 24 שעות.

כפה שעות לאחר מכן עמדה מישטרת
רחובות על הרגליים. בני־מישפחתה של
האשה הזעיקו את המישטרה כשבפיהם
סיפור מספר־שיער: בתם נחטפה יחד עם
ילדיה על־ידי בעלה הערבי, תושב דהריה.
יש חשש שהשלושה הועברו לירדן.
בעוד המישטרה מחפשת אחריהם, ישבו
השניים, הבעל חאסן אל־קיסיה ואשתו,
דניאלה אמין אל קיסיה, במקום־מחבואם
יחד עם ילדיהם הקטנים.

חודשי-נישואין החלטתי שזה לא זה ואין
לי יותר פה לעשות עם הזקן הזה. ביקשתי
להתגרש, אבל הוא סירב, וגם הורי סירבו.
אני איימתי על מישפחתי, שאם לא
יסכימו לגירושין, אתאסלם, כנראה שה איום
הזה פעל עליהם היטב, וכעבור זמן-
מה התגרשתי.
עזבתי את קריית־עקרון ועברתי לגור
בים־המלח שם קיבלתי עבודה כמרכזנית
במלון גני שולמית. במלון הם מוך, עין
בוק ק עבד חסאן אל־קיסיה מחברון כאח

אסן: אשתי היתד, חייבת להתאסלם,
גם כדי לקבל אישור להישאר בגדה. בכפר
דהריה קיבלו אותר, כמו מלכה. עד היום
מתייחסים אליה בכבוד בכפר. גרנו אצל
ההורים שלי, עד שתהיה לנו דירה משלנו.
את המתנה האמיתית לנישואינו קיבלנו
כהפתעה, דווקא ממישטרת חברון ומד-,
מימשל הצבאי. אנשי גוש אמונים לא נתנו
לנו מנוחה. כמה פעמים נכנסו לביתנו עם
נשק, ניסו לחטוף את אשתי, ולשכנעה
לבוא איתם, כדי שיהפכו אותה לרבנית.

השבוע גוללו השניים את סיפו־

דניאלה: יום אחד אחי התפרץ אלינו
הביתה עם נשק. מדי פעם היו עורכים
לי בני־מישפחתי פשיטות, פורצים לי לתוך
הבית, הורסים את הרהיטים, משתוללים
ושוברים לי את החפצים.
אג ר -מין

בפי מו של

ויי

^ תקופה מסויימת עבדתי בבית-
חולים ליולדות בכפר שלנו. יום אחד,
לפני שחזרתי לביתי, הבחנתי ביציאה ב־12
מכוניות כרמל מכוסות בשקים, בגדוד
של אנשים זקנים וצעירים בעלי כיפות
ובידיהם נשק. זיהיתי אותם ללא קושי.
היו אלד, אנשי גוש אמונים.
חזרתי לבית־החולים והזעקתי את ה־מישטרה.
להם לא פתחו תיק בעיקבות
נסיו* החטיפה, אולם אילו אני הייתי
מעיזה לעשות מעשה כזה, מייד היו
מאשימים אותי בהסגת־גבול.
האס! :ההתנכלויות של המימשל הפכו
כבר שבוע אחרי החתונה לחלק בלתי־נפרד
מחיינו. ביום השביעי ; לנישואינו
לקחו את שנינו למישטרה. היו שם שני
אנשים, אני זוכר, אחד מהם שכינה עצמו
בשם דוד עטר והשני אבו־נור.
לי אמרו להישאר בחוץ והכניסו את
דניאלה פנימה.
דניאלה: איך שנכנסתי, התחיל אבר
נור לצעוק לעברי — ״אין לך מה לעשות
רק להתחתן עם ערבי שהוא חלאה ז״
אחרי ששיחררו אותנו, עוד לא הספקנו
להירגע וכבר ב־ 10 בלילה• הגיעו חיילים
אלינו הביתה, התפרצו בצעקות והודיעו
לנו להתייצב למחרת אצל המושל הצבאי.
למחרת קיבל אותנו סגן־המושל, איש
גבוה בשם נוני שצעק :״מה, את רוצה
לגדל ילד של ערבי פת״ח ו אם אני ארצה,
אני אעשה לד הפלה! התחתנת עם ערבי
מלוכלך ואת בעצמך לא יותר מזונה
שפלה. או שנחסל אותך, או שנחסל אותו׳.

המושל עצמו, סגן־אלוף מורים ביטון,
צעק עלי והעליב אותי, בי מה
שמושך אותי אצל הערבי הוא ודאי אבר-
מינו. הוא ניסה לשכנע אותי להתגרש
מחאסן, לחזור להוריי, והם ישכחו מכל
הפרשה• אם אסרב, הם ידחפו את בעלי
לכלא ל־ 50 יום.
חאסן: כעבור שלושה ימים מהשיחה
הזאת באו לעצור את אשתי בטענה ש שהתה
בגדה שלא על-פי החוק. לאשתי
התברר כי על־פי החוק אסור ליהודים
לשהות בגדה אחרי 48 שעות ללא אישור
מיוחד. זאת למרות שאנחנו גדים בגדה
המערבית.
דניאלה: כשלא יכולנו לסבול יותר,
פניתי למישרד־הפנים בבקשה לוותר על
אזרחותי הישראלית ולקבל תעודת זהות
של תושבת הגדה. את תעודודהזהות שלי
לקחו ממני. במשך שנתיים לא נתנו לי
המושל הצבאי והמישטרה אישור־שהייה
בגדה המערבית, ולא רצו להחליף לי את
תעודת־הזהות לתעודה של תושבת הגדה.
ערב אחד, באחת הפשיטות הרבות של
אנשי המימשל הצבאי, הייתי בהריון, ומ רוב
בהלה היפלתי את ילדי.
כשההטרדות האלה לא פסקו והגיעו

מים עד נפש, פניתי לעורכת־הדיו פליציד,
לנגר. לנגר שלחה מיכתב־תלונה חריף
לשר-הביטחון, על התנהגותו המחפירה של
המימשל הצבאי, וההטרדות פסקו לזמד

חאסן: לפני זמן־מה פניתי בבקשה
לסדר לאשתי אזרחות ירדנית, והעניין
נמצא כרגע בטיפול.
דניאלה: אני זוכרת שב־ 78 הציעו לי
שאפנה למושל הצבאי בעצמי, כדי שאפעל
למען גירושו של בעלי לירדן. המושל
עצמו הציע לי, שאפעל למען הכנסתו

ילדים ! צ; ^
השם 1צ״.*-

קופטי, מרב

מס פר הזהו ת

ת א רי ך הלי ד ה

העב רי :

^ 1 £ 1י 0 /1 141

הגיי גי ייאגי
ה שם

מספר הז הו ת

־\ 5 43

ת א רי ך הלי ד ה

ה שם

העברי 5 י, ד
ה ג רי גו רי אני ל {יילז )7

הילדה בת שנה ושמונה חודשים .״אני פלסטיני,
לכן קראתי לה בשם זו/״ אמר חאסן.

בני בלי שם

זהו דף בתעודת הזהות של דניאלד. אל־קיסיה, בו רשומים
מיספרי הזהות של שני ילדיה, ללא שמותיהם, כפי שניתנו
להם על־ידי הוריהם, כי לטענתה מישרד־הפנים סירב לרשום את הילדים בשמם הערבי.

של בעלי לבית־הסוהר, כדי שאוכל לחזור
להורים שלי. הוריי רוצים אותי בבית,
בכל מהיר, ובעיקר את הילדים, ולא יבחלו
בשום אמצעי בדי להשיג את מטרתם.
חאסן: אני ערבי פלסטיני, המימשל
רוצה להאשים אותי בחבלן ואומרים שאני
לאומני קיצוני.
— אף פעם לא הסתכלתי על אדם
כיהודי, נוצרי או מוסלמי, אלא כעל
בן־אדם. אני מוקיר ומכבד את הדח
היהודית. כשהתאהבתי בדניאלה, לא הסתכלתי
עליה כעל יהודיה• לא היה איכפת
לי. אהבתי אותה מאוד.
אני נגד מילחמות בכלל. אני גם לא
מעונין לשרת בצבא הירדני ולא מוכן
שילדי ילכו לצבא. במקום שצה״ל ייכנס
ללבנון, אני חושב שצריך לשבת עם
אש״ף כדי לנסות להקים מדינה פלסטינית
ולחיות יחד במדינה אחת.
דני אלה: מדינה פלסטינית לא תהיה
לעולם. אני רק רוצה שיתנו לפלסטינים
לחיות בשקט.
חאסן: כל אדם שנופל לידי המימשל,
השב״כ מענים אותו, מכריחים אותו להודות
באשמה, בזמן שהוא בכלל לא אשם —
וכל זאת על-ידי עינויים קשים.
לילה אחד, בשעה ,2הוציאו אותי
מחדרי בכלא קשור, הובילו אותי ל אמבטיה
ועשו לי מיקלחת של מים קרים
עם חלונות פתוחים. אחר כך ירקו לי
בפרצוף. יש אצלנו בחור אחד מהכפר
שהחדירו לו חוט־ברזל לאבר־המין.
דניאלה ז לפני ארבעה חודשים אני
לא יודעת מה קרה לי. עד אז חייתי עם
בעלי באידיליה. פרץ בינינו ויכוח. אני
מאמינה שמיש פחתי הפעילה עלי כשפים.
עזבת את הבית בכפר דהריה והלכתי
לקריית־עקרון אל הוריי. לא היתה לי
שום כוונה להישאר אצלם זמן ארוך.
כמובן, שאחרי ימים מיספר התברר לי
איזו טעות איומה עשיתי בכך שבאתי
אליהם•

מי ליון זוגו ת
עיגיי ם

המטפל במיקרה של
השניים הוא מאזן
ליד נצרת, שגס עליו איימו.

הוריי בעקרון, והבן נשאר יחד עם אביו.
בעיתת ניסו הוריי ללכלך ולטעת לפני
המישטרה והעיתונאים, כאילו חאסן חטף
את הילד. אבל האמת היא, שהמישפחה
שלי לקחה עורך־דין, ויחד עימיו הפעילו צו
להבאת הילד שלנו מכפר דהריה לקריית־עקרת
בלי לשאול אותי בכלל.
כדי לברוח חזרה לכפר, הייתי חייבת
לתכנן לי פעולה כזאת שלא ירגישו שברח תי.
לפני זה ניסיתי לרשום את ילדי למעת
דרך לישכת־הסעד, ולא הצלחתי.
בשבוע שעבר הגיע הרגע שלו ציפיתי.

ך* ודיי לא היו צריכים יותר מזה.
י י מייד הפעילו עלי לחצים, איימו
עלי, חירפו אותי, קיללו אותי ואת בעלי,
כינו אותי פרוצה. פחדתי לברוח ככה
סתם, כי על כל תנועה שלי בקריית-
עקרון מסתכלות מיליון זוגות עיניים.
חאסן: כשהיתה דניאלה אצל הוריה,
ניסיתי להתקשר איתה כמה פעמים בטל פון.
הצלחנו לדבר ולקבוע פגישה. בפגישה
הזאת סיכמנו בינינו שצריך למצוא דרך
להחזיר אותה ואת הילדים הביתה.
דני אלה: הבת שלי היתה איתי, אצל

הלכתי למעוז כאילו לקחת את הילדים
הביתה מהגן, ניצלתי את ההזדמנות וברח תי
לבעלי, לדהריה.
ח א סן: במשך ארבעה החודשים שאשתי
שהתה אצל הוריה בקריית־עקרון, לקחו
אותי לבית־הסוהר, קשרו לי כיסוי שחור
על העיניים, תלו אותי על התיקרה כששתי
ידי קשורות מאחור. מיספר שוטרים התנפלו
עלי ושברו לי את פיקת־הצוואר.

פי טו רין בגלל
ני שו אין
ך שארתי תלוי במשך 24 שעות רצוי
פות. העינויים האלה נמשכו 36
ימים. כל הזמן האשימו אותי במעשי
חבלנות, אבל האמת היא שהסיבה היחידה
לנקמנות שלהם כלפי היא שהתחתנתי עם
יהודיה.
במעצר אמרו לי כל הזמן: הזונה שלך,
השרמוטה, הלכה מכאן• עזבה אותך ושינתה
את שם הילדה שלך מפלסטין לציונה.״
צחקו לי בפנים.
דניאלה: בעיני הרבנים, הנישואין שלי
ושל בעלי לא תופסים. בעיניהם, אני עדיין
יהודיה, למרות שהתאסלמתי באופן חוקי.
בתעודת־הזהות שלי רשום: מצב מיש-
פחתי נשואה. ובמקום שרושמים את היל דים
בתעודה נשאר המקום ריק. הילדים
לא רשומים כלל, למרות שהרבנות הח ליטה
שהם יהודים.
חסאן נ אני גדלתי בכפר, סיימתי את
בית־הספר התיכון, רציתי להמשיך את
לימודי. אבל היתה לי בעיה, שלא היה
לי כסף. הייתי מפרנס את מישפחתי —
שני הורים, ארבעה אדים ואחות אחת.
היות שבגדה יש אבטלה, עבדתי ביש ראל,
במין־בוקק. כעבור ארבע שנים פיטרו
אותי, בגלל שהתחתנתי עם דניאלה.
ח פ אן: פתחתי מכולת בכפר. לא הלך,
אז סגרנו. עבדתי בחברת החשמל בכפר.
אחרי שסיימתי, התחלתי לעבוד בחברת-
תחבורה, שבה אני עובד. היום.
דניאלה: באנו לעורדהדין, כי אנחנו
יודעים בדיוק מה יעשו הוריי כדי להח זיר
אותי. כואב לי שבעיתון אני קוראת
פיתאום ששם ילדי הם אפרת וארז. השמות
שלהם היו ונשארו פלסטין וטאהר.
ח א סן: כתבו גם שקרים, כאילו שלחתיאליה שליח והיא סירבה לדבר איתו
ואינה רוצה לחזור לבעלה. המישפחה שלה
מפיצה את השקרים האלה.
דניאלה: אנחנו רק רוצים שיתנו לנו
לחיות בשקט. אני בחורה מבוגרת ועצ מאית,
וזכותי לחיות את חיי עם הבעל
שאותו אני אוהבת מאוד.
עד כאן סיפורם של בני הזוג.
המישפטן המטפל במקרה של בני הזוג

עה להחזירו אליה על־ידי צו בית־המישפט.

מאזן קופטי, סיפר על איומים מצד בני
מישפחתה של דניאלה מרגע שלקח את
המיקרה לטיפולו.

סיפר עורך־הדץ קופטי:

ביום ראשון, ב* 21 בנובמבר, באו אלי
בני־הזוג וביקשו ממני לייצג אותם. דניאלה
חששה מהתנכלות מישפחתה, שאיימה
לרצוח אותה אם תחזור לבעלה.
ביום שלישי בבוקר פורסם בעיתונים
על חטיפת דניאלה וילדיה. אחרי הפירסום
פניתי ביוזמתי למפקד מישטרת חברון,
קציר־חקירות אליצור, והודעתי לו שדניא-
לה לא נחטפה, אלא עזבה את בית הוריה
מרצונה, ואיפשרתי לו לדבר איתה בטלפון.
אחרי שהשתכנע, הודעתי לו שאם יהיו
בעיות, שיפנה אלי.
חצי שעה לאחר מכן קיבלתי שיחה
טלפונית, כשעל הקו היתה אחותה של
דניאלה, דליה, שניסתה להוציא ממני פר טים
על מקום הימצאה של אחותה• סירב תי,
כמובן.
ביום רביעי בבוקר צילצלה שוב, וניסתה
בקול חביב להשפיע עליי שאגלה היכן
נמצאים הילדים. כשסירבתי, החלה מתפר צת
בצעקות וטרקתי לה את הטלפון.
חמש דקות לאחר מכן צילצלה שוב
ואמרה למזכירתי, כי אם אני חושב להגיע
למישרד מחר, היא תדאג שלא אגיע.
למחרת איימה שוב ושלחה לי אזהרה.
טילפנתי למפקד מישטרת רחובות, רב-
פקד חיים קליין, וביקשתי ממנו להזהיר
את המישפחה. ואכן, הגשנו תלונה.
עד כאן דיברי קופטי.
השבוע נערכה פגישה במישרדו של
קופטי עם בא כוח מישטרת רחובות,
לגביית עדות כדי לסגור את תיק החטיפה.

נירה גד !

א׳זד. עיר עויקר

געו ^ סדוה מסנק את ההוכחות
חיוני הנחירות בהסתדרות הציונית
בשמות מפוברקים. גם בספר-הבוחרים,
שהוצא אחר-כך בצרפת, היו כפילויות
רבות.
הבחירות לקונגרס, שנערכו בצרפת ביום
הראשון לפני שבועיים היו סידרה
רצופה של זיופים, מעשי אלימות וביר־יונות,
עליהם פיקחו אנשי חרות. מתוך
13 אלף חברי הפדרציה הציונית הצביעו
פחות משליש. יהדות צרפת, המונה 700
אלף נפש, הפנתה עורף לקונגרס ה ציוני.
נראה
שבית-הדץ העליון של הקונ גרס
הציוני יבטל את תוצאות הבחירות
בצרפת, וימצא דרך אחרת לחלק את
המאנדטים.
ך* פעילים הציונים בצרפת שיפש-
בתדהמה. תמיד דובר
י י פו עיניהם
על זיופים בבחירות לקונגרס׳ אד לעיתים
רחוקות הוכח הדבר במיסמכים.
בסניף של בנק דיסקונט בצרפת הופקד
על־ידי הציונים הכלליים. הם הליברלים,
סכום של 61,500 פרנקים צרפתיים לפקד
דת עורי ציון אירופה, האירגון בצרפת.
הסכום הופקד בתחילת חודש אוקטובר,
בשני צ׳קים של בנק לאומי לישראל.
דמי־חבד באירגץ הציוני הם עשרה
פרנק. מישהו שילם בבת־אחת דמי-חבר
של 6150 חברים חדשים.
המיסמך השני נגע לתנועת החרות.
חרות הפקידה, במתכז, סכום של 21,620
פרנק לפקודת התנועה הציונית הצרפתית.
20 אלף פרנק הופקדו בצ׳ק אחד —
כלומר 2000 חברים. גם צ׳קים אלה
הופקדו בתחילת אוקטובר.
אם רצה מישהו הוכחה לכך שבבחירות
לקונגרס. שעמדו להיערך בצרפת כעבור

המיפלגות הציוניות בישראל ידעו, שאם
הן רוצות לזכות בקונגרס ברוב, עליהן
לפעול במישנה כוח מחוץ לישראל. ה סיבה
היא פשוטה. הבחירות בחר׳ל הן
בחירות לגוף וולונטארי. חוקי המדינות
בחו״ל אינם חלים על הבוחרים. זהו
כר נרחב לשחיתויות, זיופים, ועיוות
מוחלט של רצון הבוחר.
ועדת־הבחיח׳ת התכנסה שוב והחליטה
על בחירות אישיות בדואר. אנשי
תנועת העבודה והקונפדרציה של הדסה
תמכו בהצעה. אנשי חרות והמיזדחי
התנגדו, אך נכשלו.
בינתיים העמידו אנשי חרות במרכז
לונדון דוכן להחתמה של תמיכה ביש ראל.
החותמים, חלקם לא יהודים, לא
ידעו ששמם יופיע אחר־כך ברשימת ח ברי
חרות לבחירות לקונגרס הציוני.
ועידת־הבחירות התכנסה שוב והחליטה
על הקמת ועידת אלקטורים. לכל 200
חברים רשומים, משלמי מיסיס. יהיה

המיסמך המושיע

אישור על הפקדת כסף
של הציונים הכלליים
בבנק־דיסקונט בצרפת, לפקודת עולי ציון אירופה, הקבוצה שלהם
זמן־מה, יצביעו בוחרים שמעולם לא הת פקדו,
נשמות מתות • ,ההוכחה היתר. מונחת
לפניו.

ס ע רו ת
ומאב קי ם

ך ( ודשים ארוכים מלוות את ה •
י קונגרס הציוני ה־ ,30 העומד להיפתח
בימים הקרובים בירושלים, סערות
ומאבקים סביב חלוקת תיקי ההנהלה.
רק באחרונה החלו לדלוף פרטים מדהימים
על דרך בחירת הנציגים לקונגרס.
לקונגרס יגיעו 531 צירים בעלי זכות
הצבעה 190 .מהם ישראלים 152 ,מאר-
צות־הברית ו־ 189 נציגים משאר העולם.
לשלוש מדינות נוספות יש ייצוג־רב־עו־צמה:
מצרפת אמורים להגיע 26 נצי גים,
מאנגליה 27 ומקנדה . 17
• סשם הרומן הידוע של הסופר הרוסי
ניקולאי גוגול. הנשמות המתות היו רשימות
של איכרים שנפטרו, או גיבורי הרומן
הציגו אותם כאילו הס חיים עדיין, כדי
לזכות מהממשלה בסכומי כסף, אשר נתנו
לפי גולגולת.

7121

ח שו ב?

י 6נובח המאמצים הרבים שהושק ״
עו בזיוף וסילוף הבחירות, אין מנוס
מהשאלה: מה כל־כך חשוב בקונגרס ה ציוני

הקונגרס נותן יד חופשית לליכוד לפ עול
כפי שהוא פועל מעבר לקו הירוק.
הסוכנות מיישבת, והקונגרס מאשר.
חברי ההנהלה שייבחרו, אחרי מאבקי
כוחות מרתקים, יזכו בכיבודים דומים
לאלה של חברי ממשלת ישראל: נסי עות
ברחבי העולם, רכב צמוד, אש״ל
פתוח והעיקר, ביקורת ציבורית מינימלית.
העולם הזה פנה לראשי חרות והליברלים
בסוכנות, כדי לשמוע את דעתם על
החברים הלא־קיימים שעליהם שולמו
דמי-חבר קולקטיביים בצרפת :
נציג הליברלים בהנהלת הסוכנות, אב*

ל מי ז ה

01:י-יס

!. 1-11$עוז

בצרפת. שני הצ׳קיס משוכים על בנק־דאומי־לישראד, והם מהווים
תשלום קולקטיבי עבור אלפי חברים. אישור דומה, בפירוט שונה,
ניתן לתנועה הציונית הצרפתית, קבוצת הציונים של חרות בצרפת.

ציר אחד לוועידה, והצירים יבחרו את
הנציגים לקונגרס. כלומר, מי שיש לו
יותר חברים רשומים על הנייר, יזכה
ברוב. אך הוגש ערעור לבית־הדין ה עליון
של הקונגרס, והבחירות לא התקיימו.
המישלחת מאנגליה נפסלה.
העיניים הופנו לעבר צרפת. יש לה
אמנם מיספר נציגים לא גדול, אך בסיטואציה
מסויימת, בזמן ההצבעה בקונגרס,
יכולה מישלחת כזאת להכריע
את הכף.
בבחירות הקודמות, ב־ ,1977 היו בצרפת
40 אלף בוחרים, רובם רק על ה נייר.
ערב הבחירות לפדרציה הציונית,
לפני כמה חודשים, התפקדו לא יותר מ-
9000 בוחרים יהודיים. לאחרונה, עם התקרב
מועד הבחירות לקונגרס, התוספו
עוד 17 אלף בוחרים. אחרי בדיקה סוכם
שמי. שפרטיו אינם מדוייקים או חסרים,
ימחק. כך נותרו 13 אלף, אך מעולם לא
נבדק אם החברים האלה קיימים בכלל.
כאשר החלו להצטרף מסות של בו חרים,
החליטה פתאום הפדרציה להוריד
את דמי החבר בצרפת מ* 30 פרנק לשנה
לעשרה בלבד. מהקבלות של הכסף ש הופקד
על־ידי הגופים המרכיבים — הליכוד
הציונים הכלליים, ברור שמדובר

רהם כץ, הסביר שאין הוא קשור לדב רים
אלה. הוא הציע לפנות ליושב־ראש
האיגוד העולמי של הציונים הכלליים,
אריה דיין. זה טען שכל התשלומים מ בוצעים
באורח עצמאי בצרפת, ושאין לו
מושג על מה מדובר, מי גרשם ומתי.
נציג חרות בהנהלת הסוכנות, רפאל
קוטלוביץ, הסביר שאין לו קשר אישי
לבחירות בחו״ל. הוא הציע לפנות ל־יושב־ראש
ההנהלה העולמית של חרות
׳הצה״ר, גירעון אברמוביץ. אותו אי-אם-
שר היה לאתר במשך יותר משבוע.
נציג תנועת העבודה הציונית, יחיאל
לקט, שהעולם הזוג חשף לפניו את ה פרשה,
הופתע מהמיסמכים, אך אמר ש זוהי
הוכחה לקנה המידה המדהים של
הזיופים שנעשו בצרפת ומן הסתם גם
במקומות אחרים, שבהם יש נציגות לפדרציה
הציונית העולמית. לדעתו רבו
השנה הזיופים, מפני שברחבי העולם נר אה
בבירור שתנועת העבודה הציונית
וגרורותיה זוכות לתמיכה רבה.
בין אם יתקיים הקונגרס או לא, עובדה
מדהימה אחת מזדקרת לעין. רוב
מוחלט של העם היהודי — כולל אלה
התומכים במדינת ישראל — אינם נוטלים
חלק בהצגה הגדולה. בן־ציון ציטרץ :

(המשך מעמוד )7
הכוונה לשכונות.האלה שבועיים אחרי
פינוי כוחות־אש״ף מביירות.

מדוע הוכנסו דשם הסל אנגו תז

שמיר ג ״הכוונה היתד, למנוע שפי-
כות־דמים מצד אלפי הטרוריסטים בביי רות.״
ובמקום
אחר :״חשבתי רק בכיוון של
לחימה נגד מחבלים׳.
כאן מתעוררות שוב השאלות שכבר התעוררי
כמה פעמים במהלך החקירה:

״אלפי אלף שניים
מיספר

• מניין המידע פי נשארו
מחבלים״ בביירות, אחרי ש־12
אנשי אש״ף פונו ממנח — פי
יותר מן חחערפח חבח״לית לגבי
לוחמי־אש״ף בביירות פולחן
• מי מסר מידע זח לחברי חטמ
שלח! מי אימת אותח!
• חאם יש על כך מיסמך רישמי
כלשהו של המוסד, השב״ב או אמ״ן!
באמת פי
• חאם האמין שמיר
150 אנשי פלאנגות, שמעולם לא חס-
תתפו בשום קרב, ושנמנעו מלחילחם
בכל מהלך מילחמת״חלבנון, יוכלו להילחם
ב״אלפי מחבלים״ בשני חמח-
נות !
• האם סביר לחאמין כי אכן זאת
היתח המטרה של חכנסת חפלאגגות
למחנות !
• אם לא, מחחיתח הה
אמיתית !
מטרה

״התרחשות טראגית״
^ ה ידע השר שמיר על הפלאנגות ז
י שמיר :״במשך השנים נוצרו יחסים
(בין
של קירבה. הבנה ושיתוף־פעולה
ישראל והפלאנגות)׳.
קירבה זו לא עזרה לשמיר להכירן,
כנראה — אם להאמין לדבריו.
שמיר ז ״היו מיקרים שיחסם היה
שונה משלנו לאירגוני־סרור, אך אני לא
זוכר יחס חריג מצידם לאזרחים.״
אך כעבור דקה בילבד:
שמיר נ ״היו מעשי־טבח רבים בלבנת•
זה לא מנע מאיתנו שיתוף־פעולה
עם הפלאנגות.״
ובמקום אחר:
שמיר! ״הפלאנגות לא הוכנסו כדי
לבצע מעשי־נקם.״
כל זה מעורר שאלות עצובות:

• האם שמע שמיר אי־פעם על הטבח
ההמוני שנערך על-ידי חפלאנגות
ב־ 1976 בלוחמים שנכנעו, ופן באזרחים
בנשים ובילדים במחנה-חפליטים תל-
אל-זעתר !
• האם קרא את המאמר המזעזע
שכתב על כך בשעתו יזהר סמילנסקי !
• האם שמע על מעשי״חטבח האחרים
שבוצעו בידי הפלאנגות תוך כדי
כיבוש מחנות״פליטים שדווחו בהרחבה
בכלי״התיקשורת בעולם ובישראל!
• איך מתיישב הפסוק ״היו מע-
שי״טבח רבים,״ בהקשר שבו נאמר, עם
הפסוק ״אני לא זוכר יחס חריג מ-
צידם לאזרחים ! ״

כמד אצל כל העדים, ראוי אוצר־המילים
של שמיר לת שומת־לב
מיוחדת.

שמיר :״(איש לא) התנבא שהתרח שות
טראגית• כסי שקרתה תתרחש ...סי כונים
יש בכל מילחמה. גם סיכונים מסוג

טבח של אלף גברים, נשים וילדים
היא ,,התרח שות״ .כשאינם
יהודים, כמוכן.
זהו ״סיכון.״ סיכון הוא דבר שמותר
להסתכן בו.
על דברים חשובים אחרים הפעיל
שמיר את שתי מילות הקסם :״אינני
זוכר.״ אין הוא זוכר מתי מסר לו המג־כ״ל
שלו את הידיעה שחיילי צה״ל פרצו
לבית־החולים שה( .היו אלה חיילי
הפלאנגות, שהיו לבושים, כמו כל והלוחמים
הנוצריים, במדי-צה״ל, אך ש נשאו
על חזם כתובת ערבית. ממרחק-
מה אי-אפשר להבדיל בין חיילי הפלאג־גות,
חיילי צה״ל, חיילי חדאד וחיילי
המיליציות האחרות שהוקמו על־ידי צה״ל
בדרום־לבנוו).

על פי עדותו שדו בילכד נראה
השר יצחק שמיר כאדם כעל זיכרון
סלקטיבי, וגם כעד מוסר סלק־טיכי
— שלא דדכר על אוצר־סילים
סלקטיבי.
העולם הזה 2361

מעשה
.לקנותאת . .המסומנות ,׳ ב״לודיר״
הבורסה

מאת מאיר תדמח־

של הקרנות!

יהיה טוב, גם בחודש דצמבר. יש לכך 18 סיבות טובות.
הסיבה ה־ 16 הם עודפי הכספים, אותם כספים המושקעים ממילא
בבורסה, אחרי שכבר נקנו המכונית החדשה מודל ,83 אחרי
שהכסף לסקי בשווייץ מונח כבר בדולרים ירוקים, במחירי מציאה
(הדולרים) בכיס.
הסיבה ה־ 17 היא, או אם תרצו הם, ההנפקות הבנקאיות.
מקובל לחשוב שהנפקות מסוג זה זקוקות לאווירה טובה, ומה
יותר טוב מבורסה עולה על גדותיה? יש כאן עוד משהו,
שמחוסר מקום ברשימה נקרא לה הסיבה השבע־עשרד. וחצי:
האוצר יהיה, כידוע, מחותן ראשי בהנפקות הבנקאיות.

מה שככר בטוח הוא, ש־״/״סס מהכסף שיגוייס
בהנפקות יתגלגל למרתפי בנק ישראל וזה, כדי
שהחגיגה לא תהיה גדולה מדי. אל דאגה, הבנקים
יקבלו על כספים אלה ריבית נאה, גבוהה מהמקוכלת
כשוק. רגע, זה עוד לא הכי< עד כאן העיקרון-.כלומר
ס/״ 50 בטוח לוקחים. יש עוד דיון כין הבנקים ובנק
ישראל כנציגו של האוצר לצורך זה, כסה אחוזים
נוספים יגיעו לאוצר. לצורך אוריינטציה נאמר, שמדובר
כעוד 10 עד 0צ אחוזים נוספים, שעליהם יוחלט
אולי אחרי ההנפקות.
הסיבה ה־ 18 היא אולי הטובה ביותר. נו, מה אתם אומרים
על מילחמת־הקרנות ז -אל תגידו, כי זו הסיבה לכך שבדצמבר
יהיה טוב בבורסה. שמתם לב איזה מבצעים עורכים הבנקים,
כדי שהכסף יזרום הישר לקרנות שלהם? שמתם לב איזה
גאונים יושבים בקרנות־הנאמנות של הבנקים? לעזאזל, איפה
הם היו כל השנה? הם התחפשו לפקידים. עכשיו כולם על
תקן לא של סתם מבינים, אלא של מומחים ממדרגה ראשונה.
אני רשאי לבשר לכם שבראשית 1983 יקחו להם את התקן
והם שוב יהפכו לפקידי ניירות־ערך, מבצעים בבורסה וסתם
מנהלי־קרנות.
תתפלאו, יש סיבה נוספת, ומניות שהיא יוצאת־דופן, נמנעתי
מלצרף אותה לרשימת ה־ .18 אני לא רוצה לעייף אתכם ואומר
לכם מייד מהי. קבוצת ריגר־פישמן! אני אומנם הבטחתי לא
לטפל בהם במיוחד, במדור ריגר־פישמן, ולכן הם פה במדור
הכללי.

אני רוצה לצטט ידיעון של אחד הבנקים האומר :
״מסתבר, כי האווירה הכללית השוררת כשוק הושפעה
כחלקה מהחשש שמא ״תיפול״ הקבוצה המדוברת
(ריגד־פישמן) ועימה תיפולנה מניותיה, ומפולת זו
תגרור עימה את שאר מניות הכורסה. אולם יום
השלישי השבוע (כשבוע שעבר) ,היה כנראה המיכחן
(באשר הקבוצה קלטה היצע ״בלתי־ייאמך של צ±
מיליון ע״נ כמניות פי־־כי) .הדעה הרווחת עתה היא,

כי מגמת השוק תשתנה ועליות שערים כאותו סיגנון
(מניות מסומנות) יפקדו את שערי המניות.״ סוף
ציטוט.

במהלהש
מי שרוצה ביטחון מירבי, שישקיע במניות הבנקאיות. ההנחה
המקובלת היא, שאלה תעשינה עד סוף השנה כ*ו/0ס . 15 ועכשיו
אני מגיע ל־ 15 הסיבות הראשונות במניין, מדוע תהיה הבורסה
טובה בדצמבר. אם אכן נכונה ההנחה שמילחמח־הקרנות על
הבכורה תימשך, ולצערי לא מצאתי אף רואה שחורות אחד
שאמר את ההיפך, יש למשקיע המצוי שתי אפשרויות: לקנות
יחידות השתתפות בקרנות־הנאמנות, כפי שאכן ממליצים הבנקים
ואז, במיקרה הטוב, אפשר להגיע לתשואה של נניח 30 אחוז.
וזד. הרבה מאוד בהתחשב בכך שהמדד של דצמבר יעלה על־פי
הערכות בנק ישראל בכ־.60/0

אכל מי שאחוז אחד ליום, כולל חגים ושבתות
אינו מספק אותו, ונדמה לו שיוכל לעשות יותר,
ובחנוכה כידוע היו ניסים ואולי גם יהיו, אני מציע
כאורח פרטי בהחלט להשקיע כמניות המסומנות
של קרנות־הנאמנות המתמחות כמניות, כמיוחד אלה
המובילות ככל בנק• נכון שיש קושי לדעת איזה הן
המניות המסומנות. אני ככר יודע על שני בנקים שהם
מרשים לפקידי ניירות־הערך לומר ללקוחות איזה
הן המניות המסומנות של המתחרים דטל עצמם. אז
פשוט צריך לשאול. גם אני שאלתי וקיבלתי תשובות
שעושות רושם טוב ואמין.

הנה התשובות:
!• בנק הפועלים — משכן, מודול בטון, זיקה, כבלי-ציון,
טרומאסבסט, צור, כלל תעשיות ואמרו לי גם שלדינה, אולי.
•,בנק לאומי — ים המלח, חיפה כימיקלים, סנו, ואמרו
לי גם תיא, אולי.
•:בנק דיסקונט — אי־די־בי פיתוח, גב-ים, נכסים ובניין.
• בנק !המזרחי — דלק ע״ש, אלגר, הדר, ציון ,5אמישר,
ואמרו לי גם פמה, אולי.
וכמובן הבנק הרביעי בגודלו בישראל, שהמייחד אותו שאין
לו סניפים, לא בארץ ולא בחו״ל, ולכן הוא כנראה מרוויח טוב —
קבוצת ריגר־פישמן, המזוהה כלשון העתונות היומית —
איזה ביטוי! — עם פי־בי, אתא ג׳ וישפרו. ויסלח האל אם
שכחתי את מישהו.
ביום שישי האחרון צילצל אלי אחד מהקוראים ושאל איפה
הייתי בשבוע שעבר. חולה, גם זה קורה. לעומת זה הבורסה
היתה בריאה, וככלות הכל זה מה שחשוב.

הטל פוני הי ק רי ם
ש ל שרי ר
המידע בענייני-תיירות, ובעיקר בנושאים
הקשורים בצמרת מישרד־התיירות, מגיע
אלי באיחור, אך למרבה הפלא טעמו וני חוחו
של מידע זה לעולם עומדים.
לפני כמה שבועות היה איזה קונגרס
לענייני תיירות באקפולקו, מכסיקו. חשוב

שר שריר
אישור מיוחד

איזה רעש. שתי חברות ישראליות, ש מניותיהן
נסחרות בבורסה ונימנות עם
קבוצת אייזנברג, הציעו ביום הרביעי ש עבר׳
באמצעות מודעות־ענק בעיתונות
היומית, לקנות מכל מי שמוכן למכור,
מניות של החברה לישראל, בשער הגבוה
מהשער שבו נמצאה המניה בבורסה. אף
אחד לא מכר. מה שטוב לאייזנברג, טוב

מאוד. והראיה: השתתפו בו גם מנכ״ל
משרד־התיירות, רפי פרבר, גם דובר המש רד,
צבי רימון, וגם כמובן שר־התיירות,
אברהם שריר. מקובל שלכל מישלחת ול חברים
בה יש כתב האמנה! משום־מה
שכחו להכין כזה לשר־התיירות של יש ראל.
ולכן נסע דובר־המישרד לבירת
מכסיקו, שם קיבל מהשגריר אישור מיו חד,
שאומנם שר-התיירות הישראלי הוא
חבר המישלחת הישראלית.
על כך אמרה שרת־התיירות של מכסיקו
מה שהוא בנוסח ,״או? מעניין מאוד!״
וזה עוד לא הכל. מישהו טרח להציץ
בחשבון־הטלפון של המישלחת הישראלית
בקונגרס. זה שהציץ, אמר שהציץ טוב
והוא מוכן להישבע שהחשבון הגיע ל־2
מיליון לירות. אמרתי לו שהוא טועה,
לא ייתכן .״טוב,״ אמר ,״שיהיה 200 אלף
שקלים.״ אתה בטוח? שאלתי, אחרת זו
סתם השמצה. חשב רגע ואמי :״תשמע,
בכל מיקרה זה היה סכום אסטרונומי.״
ואז, בהברקה של הרגע האחרון אמרתי
לו: אנחנו לא מדברים על כוכבים אלא
על טלפונים, תגיד מהר כמה זה היה.
״הרבה מאוד,״ הוא אמר.

כדי לפצות אותי על אי־הדיוק
הטלפוני, סיפר לי עוד משהו. בשהייתו
האחרונה בלונדון, החליף
שר־התיירות את מלונו. סיספר
פעמים, מטעמי ביטחון אולי, אכל
למה תמיד הולך הביטחון עם פאר
ומחיר — אינני יודע. שיהיה לו
לבריאות.
הטעות הסטאטיסטית

אנחנו אומנם הכי־חשובים, אבל מה,
נדי שניראה בפרופורציות המתאימות, הנה
כמה נתונים מאלפים על סין, שפורסמו
במוסף מיסחרי מיוחך על סין בפיינסשל
טייטס.
מיספר אוכלוסי סין ב־ 1ביולי השנה
היה 1,031.882 מיליון. מיספר זה כולל את
אוכלוסית טאיוון 18 ,מיליון, ותושבי הונג־קונג
ומאקאו 5 ,מיליון. מיספר הגברים
עולה על מספר הנשים :״ 51.5*/גברים,
״ 48.59 נשים. מיספר בעלי ההשכלה הגבוהה
הוא 599 על כל 100 אלף. מיספר
האנאלפאביתים מגיל 12 ומעלה (שאינם
יודעים קרוא וכתוב) הוא 235.8מיליון
כ־״ 23.59 מכלל האוכלוסיה.
בכוונת ממשלת פקינג לגרום לכך שבשנת
2000 יגיע מיספר הסינים ל1.2-
מיליארד בלבד, וזאת באמצעות שיטות
חדשות לפיקוח על הילודה.
אגב, מיספר תושבי ישראל הוא בדיוק
בגבולות הטעות הסטטיסטית האפשרית
של מיפקד האוכלוסין בסין.

איש־עסקים אלבין
עלתה, טרח נפלה

למשקיע הפרטי. אם הוא מוכן לשלם
הרבה, אז בטח השער של המנייה יעלה
עוד יותר. עד לרגע זה, זה מה שקרה.
עיקר שכחתי, שתי החברות שהציעו
לקנות במחירים גבוהים את מניות החברה
לישראל הן: החברה הישראלית
לספנות והספקה, ופריון חברת נאמנות
להשקעות. אני לא יודע מה יקדה למניות
החברה לישראל, אבל דבר אחד כבר קרה,
המניות של ספנות והספקה ופריון כבר
עלו. ואם, כמו שמישהו אמר לי, יתברר
שזה היה תרגיל, אז אני חייב להסיר את
הכובע לפני מיקי אלבין. ועוד משהו:
ביום חמישי לפני שבועיים לחש לי
באוזן כתב של שבועון מסויים, שהוא
שמע במו אוזניו, רק עכשיו, שמיקי אלבין
אומר לאחד. המנהלים של נשואה, הברוק רים
של קבוצת אייזנברג, שיקנה לומיר
לכל תיק, והרבה.
ותתפלאו — לוטיר עלתה יום, עלתה
יומיים, וטרח, נפלה. מישהו נשאר עם
הכסף. האחרים עם המניות. ללמדך, ש בשביל
מיקי אלבין צריך שמיעה סלקטי בית•

קחה

ה עול ם הז ה׳
ביום חמישי לפני שבועיים פגשתי את
מיקי אלבין, האיש המנהל את כל העסקים
של קבוצת אייזנברג שאחרים לא מטפלים
בהם, בעיקר השקעות וענייני הבורסה,
והיושב דרך אגב ב־ 43 מועצות מנהלים
כדירקטור.
פניתי אליו ושאלתי: איך השוק? טוב
הוא אמר. אתה תדמור מהעולם הזה?
כן, אמרתי. שמע, יש לי הצעה נהדרת
בשבילכם, אני מוכן לקנות את העולם
הזה, מיליון דולר. באיזה תנאים? שאלתי.
חמישים אחוז של המניות, השיב• ואתה
יודע מה, נגמור את העיסקה ונוכל לצאת
בהנפקה. שמעתי.
חבל שאין לי מה לומר בעיתון. בעיס־קה
כזו מגיעים לי שני אחוזים, שאני
מוכן לקבל אותם במניות כהקצאה פרטית
לפני ההנפקה.

ספח־ט

עוד חודש וחצי עד לאישור הרפואי הסופי.
המתח בקבוצה הבית״רית היה בשיאו,
זאת לקראת ההתמודדות מול הפועל
תל־אביב, שנערכה השבוע. רק עכשיו
אחרי המישחק, יודעות שתי הקבוצות
היכן הן עומדות על מפת הליגה הלאומית.
בית״ר נלחמה כדי לא לרדת ליגה,
ואילו הפועל נלחמה על מקומה בין
שמונה הנבחרות שישתתפו במישחקי
הפלי-אוף, שהם הסיבוב המכריע לקראת
אליפות הליגה הלאומית בכדורסל.

כדורסל
מה רוצים מהשופטים
רבקה אלקלעי בת ה־ 28 היא השופטת
הראשונה והיחידה בארץ על מיג-
בכך כבר
רשי-הכדורסל. היא עוסקת
שלוש שנים רצופות, בכל הליגות הנמו כות
וגם בארצית.
על רבקה לא נכתבים סיפורים בעי תונים׳
כי ״אני לא אוהבת את זה.״ בכל
זאת חורה לה לנערה שהספורט הנשי
בארץ אינו מקבל כיסוי. בעיקר בכל
הקשור בסיקור טלוויזיוני.
רבקה אינה מרפה מהעניין. היא אינה

האמונות התנגדות בנתניה שילמה יותר מ־ 40 מיליון לירות
רשות־השידור להתאחדות לכדורגל תמורת
הזכות לשדר את תוכניות הספורט
מהמיגרשים. זה כולל את התוכנית שירים
ושערים ברדיו ואת אירועי־הספורט
בטלוויזיה.
התשלום היה חלק מהסכם כתוב הנע רך
בין שני הצדדים. בין הסעיפים השו נים
היה גם סעיף ביגוד, שלפיו התחייבה
ההתאחדות לכדורגל שקבוצותיה ית-
כבדו ויופיעו בלבוש שהולם שידור לט לוויזיה,
כדי שאפשר יהיה לזהות את
שתי היריבות. בשבוע שעבר התעלמו
שתי הקבוצות מההסכם ועל המסך זד
שחור־לבן אי-אפשר היה להבדיל בי ניהן.
שחקני מכבי נתניה הופיעו בחול צות
אפורות ומיכנסיים שחורים, ואילו
בית״ר ירושלים באה למיגרש בחולצות
צהובות ומיכנסיים שחורים גם כן.
הנתנייתים תירצו זאת כך :״לא מח ליפים
תלבושת של מנצחים.״ אך בש בוע
שעבר, במישחקה מול מכבי יבנה
— העולה החדשה של הליגה הלאומית
— לא עזרה גם תילבושת המנצחים.
הסדרנים המסובנים
של ״הפועל
תופעת האוהדים המשולהבים הינד,
חלק שיגרתי וקבוע •בנוף הספורטיבי
בארץ. עד עתה.׳נמנעו הסדרנים במי-
גרשים להיכנס׳ לעימותים כלשהם. ב־תוקף
תפקידם ׳הם אמורים לשמור
על הסדר והשקט. במקום. במיגרשה
של הפועל תל־יאביב חרגו בשבוע
שעבר הסדרנים• מהתנהגותם הקבו״*

״צהובים ג ״ -בתום מישחק הק בוצה
מול הפועל, עפולה/העמק, היה
קשה שלא להבחין בהמולה של ה אוהדים׳
ובשיתוף הפעולה של הסדר נים.
אחרי
צילום המישחק נערכו אנ שי
ה,טלוויזיה כהרגלם לקראת ראיו-
נות עם שחקנים ומאמנים. לפתע
התייצב אוהד ביריון בין עמדת־ה־שידור
והמצלמה ובקול מאיים הכ ריז
:״עד כאן, יותר אתם לא מצלמים

הצלם המופתע ניסה לבדוק את
פשר ההצהרה. התשובה לא איח רה
לבוא :״ככה אני רוצה. ותסתל קי
מכאן, צהובים מלוכלכים!״ (בכיניי
צהובים הכוונה היא לאוהדי
מכבי תל־אביב, ששחקניה לובשים
גופיות צהובות).
רק סיים הבחור לומר את דבריו
והאור באולם כבה. על האור ממונים
בדרך כלל הסדרנים.
״אדומים!״ בחושך התחילה ה אלימות
הגסה להשתולל. לכל החגיגה
הצטרפו הסדרנים במדים :״פה
לא מראיינים. אתם כאן רק אורחים.
פד, זה לא צהובים, פה זה אדומים!״
מיכתב תלונה חמור על הנעשה
במיגדש אוסישקין נשלח השבוע ל-
הפועל תל-אביב ולמרכז הפועל.
״לא נוכל בדרך זו לעבור לסדר
היום, לא ייתכן שהאוהדים ירדו לזירה
וינהלו את העניינים,״ אמרו
אנשי הטלוויזיה.

כאסח -כמקום טכניקה

בריאות דו־מיניח
באמריקה ובאירופה זה נפוץ ושיגרתי. אך בישראל נהגו עד כד. ,במכוני־ד,בריאות
להפריד בין גברים ובשים.
אינפלציית מועדוגי־הבריאות בישראל הביאה גם את הווריאציה החדשה: בפעם
הראשונה יוכלו נשים לחזות בעבודתם של הגברים לקראת פיתוח שריריהם• וההיפך.

שחקן הרכש האמריקאי השחור דרל
רובינסון, המצטיין של הקבוצה, שבר
את ידו באימון ונאלץ לחבשה בגבס.
בבת אחת נשברו כל התיקוות של המאמן
הצעיר לשמור את קבוצתו מפני נשי רה
מהליגה.
הקבוצה לא הצליחה העונה להתעלות
מעבר לרמתה הבינונית, ותיאלץ כ נראה
לרדת ליגה. רובינסון היד, קרש־ההצלה
היחיד בקבוצה החלשה. ולכן הוגדר
על-ידי מאמנו ״ס/ס 60 מהקבוצה.״
השבוע לא יכול היה השחקן לשאת
את ההידרדרות התלולה של הקבוצה,
ובהפגנתיות ניסה להוריד את הגבס לפני
שהדבר הותר לו.
כשנוכח המאמן לדעת, שהשחקן המ שולהב
כמעט מצליח לשבור את הגבס

את מישחקי המחזור העשירי של
הליגה הלאומית והארצית חוזים השבוע
מאמנה המודח של הפועל רמת־גן,
אליעזר שפיגל 57 ומאמנה של מכבי
יבנה, מיכאל קדוש (.)42

שפיגל

כדורסלן רוכינסץ ואשתו
קדוש שפיגל

קדו ש

ה פו עלתל ־ א בי ב — מ כ בי י פו

מ כ בי נ תני ה — ה פו עלכפר ־ סבא

ה פו על ירו שלי ם — מכביי בנ ה

ה פו על לוד — בי ת״ר ירו שלי ם

מ כ בי חי פ ה — ה פו עלרמת־גן

מ כ בי פתדד תי קוו ה — ש מ שון ת ל ־ א בי ב

ה פו על יהוד — מכביתל ־ א בי ב

ה פו עלנצרת עילי ת — ה פו עלפתדד תי קוו ה

. 10ה פו על ק ריי ת־ ש מונ ה — ה פו ע ל חי פ ה

. 11ה פו על תל־ חנן — ה פו ע ל בי ת־ ש אן

. 12 בי ת־ ד ר מל ה — ה פו עלחדרה

. 13 בי ת״רתל ־ א בי ב — ה פו עלרא שון לציון

60 ^0מההבזצה. סגבס

תוווידו מאמני
מישחקי הליגה הלאומית והארצית

מתעצלת ושולחת מדי פעם מיכתב ל-
רשות־השידור, שבו היא מוחה על המצב
הקיים.
הספורט הנשי בעולם תופס אחוזים
מעטים. איגוד השידור האירופי, אי־בי־יו,
שעשה סקר על ספורט הנשים בשולט,
מצא, שאין שם הישגים ולכן הוא
לא מעניין איש — מלבד המישחקים ה אולימפיים,
שם יש תחרויות זהות לגברים
ונשים.
את גביע אירופה לנשים אף טלוויזיה
אינה מזמינה לשידור, מלבד אותה מדינה
שיש לה נציגים. תשובת הטלוויזיה
לשופטת היא חד-משמעית :״לא נשדד
ספורט נשים ללא הישגים, רק מפני
שמעורבות בו נשים. אנחנו לא שוביניסטים.״

6070 מהקבוצה בגבם״ סיפר השבוע
משה ויינק רץ, מאמן הכדורסל, על
מצבה הנוכחי של קבוצתו, בית״ר תל-
אביב.

שעל ידו, הוא הבהילו בדחיפות לרופאו,
ד״ר קובו. לאחר בדיקה מדוקדקת הוחלף
הגבס השבור באחר. רובינסון יאלץ לחכות

״יש כאלה שקוראים לזה כאסח, אני
קורא לזה סיגנון מישחק נוקשה,״ כך
אמר השבוע שחקנה הוותיק של מכבי
רוני לדריא בן ה־,29
פתח־תיקווה
כששמע את הביקורת על סיגנון מישח־קו
על המיגרש.
״אני לא חזק בטכניקה, לכן אני חזק
בנוקשות,״ אמר לוריא .״יש כאלה שלא
צריכים להשקיע, כי הם נולדו עם כישו רים
טיבעיים. לי יש נתונים טכניים, אך
לא פיתחתי אותם מספיק. נוכחתי לדעת
שהתה,ילה באה עם הגול, ולכן פיתחתי
שיהיה
את הסיגנון הנוקשה. העיקר
גול !״

ה פו על בארשבע — בני י הו דהתל ־ א בי ב

מאמן נכחדת הנוער, שמואל פרלמן, ניחש כשבוע שעבר תוצאה
נבונה אחת, ודרור קשטן ניחש שש תוצאות.

הגבס כמעט נשבר
העולם הזח 2361

״אמריקן ספורטסוואר״בע״ח, יבואנים ומפיצים
בלעדיים של רנגלר בישראל.
רח׳ מדיות היהודים ,60 הרצליה פיתוח 46766
טל 58164,59871 .־.052

חזרה לתחילת העמוד