גליון 2361

העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 1 | ט״ו כסלו תשמ״ג1.12.19}$2 , מיס פר 2361 76ע10 די0 המהיר • 40 :ער,דים(.כולל .8ע.ט). דו 1וה לקראתר עי ד ח־
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 3 | * ח שו בלדעת: מחירי ה או טו בי אנ קי מ ש תני םלנחותנעמ יי ם ב חו ד ש * ח שו בלדעת: מ חירי ה או טו בי אנ קי מ ש תני םלנחותנעמייםב חו ד ש ־ 4ח שו בלדעת: מ חירי
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 4 | כדו 3חהשש ־ וז אר אר׳ : ס ת 1 1 3הונו עו דהק ־ ידזד ; מ מהם שיקר? ..בחזה, העמדת עדדתד של. מרדכי ציפורי מול ן ןדדתו שד יצחק מנוס שמיר אינה אל בעד ר משאירה כמ?ן
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 5 | מאמ צי ־ השלמה בין לוי ו א רי דו ר עסקני חרות, ח״כ מיכח רייסר, גידעון גדות ונחמן יפרל, מבקשים להביא לחידוש הברית בין שר־האוצר, יורם ארידור, ובין
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 6 | קפה האג. לאנשים שאנהנים הונה קפה ביום1גם בלילה. בשורה חד שה וטובה לאוהבי קפה - והרבה, עתה אפשר להשיג, לשתות ולהגיש לאורחים, קפה טורקי וקפה נמס טעים וארומטי ללא
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 7 | בעדות מדהימה הכניס יצחק שמיו את עצמו ל״ושימת התישעה רקואת ועידו האדמה הידיעה ירדה על הציבור כמהלומה מהממת: ועדת־החקירה בעניין השחיטה במחנות־הפליטים בביירות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 8 | וודאי יודעים את הדכריס יותר טוב סשר־התיקשורת. אכל הוא לא טרח לשאול את השלושה אם קרה משהו. ברק :״היה משהו באותה ישיבז* .ש אישר שלא היתד. השתוללות במחנות ז״ שמיר
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 9 | זה קרה בשטח מכסו האוגדה עמוס ווו , * 14.942 ,1 0 #אחרשצדזריים: פיצוץ במטה הפלאנגות באשרפייה. הרוגים ופצועים רבים• עריץ לא ידוע אם גם בשיר ג׳מאייל ביניהם.
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 10 | שעה הומסנ״ר ונאר איתן אחרי שעה שו־הניסחוו אויאר שוון ואש־הממשוה מנחם נ1ו #אחר־הצהו־ייס: שיחה טלפונית עם אלוף הפיקוד. :17.00— 19.00 #פגישה בלישכת שר־הביטחון
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 11 | במדינה תע חונ ט ה עו ל בננו ת ך* התכתשות היתה קצרה י י ושיגרתית. שיגעון פרס הת נפל על יצחק רביו, יצחק רבין התנפל על שימעץ פרם. כמו זוג של מוקיונים זקנים, שכבר
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 12 | נגד עובדי..אל־על״ הופעל! אותן השיטות במו נגד ..המחבלים,־ בלבנון -והתוצאות תהיינה דומות הפראוגוח הנרנריות ^ ש דמיון רב בין הגליל״ ובין מיבצע אנשים בני אותו הסוג
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 13 | ו״נ^ה נודד/״ הזמנה אישית לסיור באתרי הבניה ובשבתות הוילות המתוכננות שלנו בשומרון שומרון לא עובר כמעט ליד כפרים ערביים, רק דרך כפר־קאסם, וגם לזה עושים כביש
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 14 | ן* שעה שמשתתפי סיור אתרי־זד • י ווילות היו כבר בדרכם לטיול דד מודרך בנופי הגדה המערבית, התקיימו בשבת במקומות שונים באיזור שלוש הפגנות של שלום עכשיו, נגד ההתנח
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 15 | בלתים 1ז ז* ז ז 444 4.-4 4 4 1 4 1 1 1 1.4 1:זי<;.4,* *4 4 * 4 1י1 1 ׳ 41י סאת דניאלה שמי גדיון על פיתוח הגליל במליאת הכנסת קרא ח״ב רק״ח תופיק טובי לאחד
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 16 | * מדוע סוללים כבישים בגליל ומהי מחלתז של ־״׳!שב־ראש ועדת־הח 1קה כנסת את ח״כ הענודה. מנ חם הכהן. אמר לו אברמוביץ׳ בבדיחות־הדעת :״תגיד לי מנחם, אתד< עוד הולד
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 17 | א 1שי ם אוניברסיטת באר־שבע לא הצליחה למלא אולם שבו נאם אלכסנדר הייג 1ראש עיריית צפת וח״כ המערך אהרון נחמיאס, ה חליף את מכוניתו והסתבך ב צרות עם האופוזיציה.
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 18 | בלאופתקט ב 14-תשלומים \1 > ,ייי עכשיו, אתה גבר לא צריך להתפשר ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרוס ל״חוריס״ בתקציבך. קח לך היום
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 19 | לע מוד דום לז ב ה ביום החמישי שעבר, בשעה 10 בבוקר בדיוק, החלו הצופרים נ מר חב תל-אביב להשמיע אה יללתם. בכמה בתי־ספר בעיר ידעו כי זהו תרגיל של הג״א. התלמידים
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 21 | טל־ארויו חגיגה של בגדי ילדים בכל חנויות אתא. מב חר דגמים תוצרת אתא,לודזיה סנוב,בילי גון, ואומן עיסקה עגולה-זה תמורה מדאה
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 22 | הו רו ס סו ס מדים הוא או הב טבע ומתק שר לכל חיה, בנימי!• אם גדולה או ק טנ ה. י ח סו ל חיו ת אינו שונה מי ח סו לבני אד ם — כול ם שווים בעיניו וראויי ם לי ח ס
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 23 | מכחכים אפשרלהשיג את • הו ד או איקדוס? ה עו ל 6רוו. התנחלויות משני צידי הקו הירוק. נכון אמר יעקב העליון בתוכנית רדיו (ביום חמישי, ה־ 18 בנובמבר) שההבדל בין
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 24 | י ד ^נ פנז מ ס טבעת מגן נושאת תאורת לילה. מסגרת פלדה -״מגן הזכוכית״. טבעת צלילה חלופית עם סיפרור- הפוך לכיוון מחוגי השעון. כתר כיוון,טבעת צלילה אינטגרלית. טבעת
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 25 | מכוזכים נדיב אבידן פ או ז ן : . 1גם כך אפשר להשמיץ, אבל לא בעברית ()3 3מה עשה הגבר שזוגתו עשתה לו את המוות? ()5 ,4 .9כשהסתכל על עבודת בצל אל, היתד, לו נחת אבות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 26 | דר1ו! 1לך בנק... הספיק חחנחכס בדי לפשט את עסקי היבוא1חיצ1א שלן. דווקא אם עסקי היבוא והיצוא שלך מורכבים במיוחד -בנק קונטיננטל הוא הכתובת עבורך. לקונטיננטל מערך
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 27 | מכתבים אנחנו הרוב הדומם, אנחנו שטוב לנו להיות ערבים וגאים בזה — לא ציונים ולא קומנסטים! ע׳סאן אל־חאנ׳־יחיא, טירה • הקורא חאג׳־יחיא הוא פועל ומשורר, חבר התאחדות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 28 | הונשה והנעלה שדחה נסבדים __צעצשיס וסבורע מחשבים ונחי
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 29 | 1ה היה הווו( 0הוה שהיה גלייון ״העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25 שגזז, הכיא כתכת־שער תחת הכותרת ״מי אחראי לחטיפה המתועבת. של כתם, העולם הזה׳ אלי תבור כידי
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 30 | בריכת שחיה פרטית,מגרש טניס בחצר 3,2 ,או 4חדרים. באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה, ליד פארק רחב ידיים ומול הים, הולך ונבנה פרוייקט מגורים חדשני כמוהו עוד
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 31 | החגיגה מתחילה ! נפתח המלון מס׳ 1בישראל £1121 אביה-סתסטה אילת המלון שעשה את טאבה מפורסמת בעול מצטרף יחד עם סונסטה ירושלים לרשת היוקרה הבינלאומית סונסטה.
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 32 | שופטת מעל לחופו אחרי מיכתב התלונה, פנתה לישכת עורכי־הדין אל הפרקליט לשמוע גירסתו. קיבקוביץ השיב: ״ניסיתי בכל פיני דרכים לברר מפני מה לא קיבלתי הודעה •על מועד
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 33 | אל: קרן לב״י, רח׳ ד׳ (ארניא) , 17 הקריה, תל־אביב 64 734 מאת כתובת טלפון מצורפת תרומתי בהמחאה ע״ס ...ש ק לי ם המודעה -ב ת רו מתם האדיבה של סטודיו בו
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 34 | תביא את האמא השבוע הלכתי איזה לילה לשתות טיפה אצל חבר שלי שסואליק, והיה שם גם חבר שלו מהבית הספר היסודי, ששמו בן־שושן, והיום הוא יושב בלונדון, ששם יש לו כולבו
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 35 | 111111311*111111 ביאטריקס, קסלת־הפנים של בריטניה הגדולה למלכת הולנד, לבשה בלי משים אופי אופנתי ממדרגה ראשונה, כאשר הגברות הראשו נות של אנגליה הפגינו כובעים
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 36 | שתי הרודניות אסטריד ומארי-אסטריד מבלגיה שומרות על יחסים קרובים ביניהן, כמו היו אחיות• אולי משום שנגד עיניהן עומדת תמיד דמותה של סבתן, המלכה אסטריד הבלגית.
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 37 | דרום־אפריקה: סתימת הפיות נמ שכת עתידנים ישראליים, המנסים לחזות את הצפוי לחברד! שלנו בעוד שנים אחדות — אם התהליכים העכשוויים ימשכו — יכולים לחסוך לעצמם שנים של
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 38 | ל׳ ^
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 39 | המעילים של מנהטן באים להשלים את המראה הספורטיבי המאופק שלך. אותו הידור צנועולא־צועק, שאניני־הטעם ^ מבחינים בו עכשיו, כ כשאתה אפנתי ו; תכלת,ב נראה בה! אוצרי הק
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 40 | טיש תחתונים של מנהטן, אתה נראה טוב גם ;לתפשט. בצורתם, הם נראים כמו בגד ים א כמו תחתונים. צבעוניים(בצבעים כחול, ירדו וחום) ובגיזרה כל כך מחמיאה, שכל גבר 1עוד
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 41 | חולצה של הצלחה 11ן^ג* י*י*
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 42 | אהובה מרון, אימת הוועד המנהל של ושות־השידוד, שהיא שחקני! 1לשעבו!1 ,אשתו של עסקו ליברלי, טוענת שסוגי ר פיד ל<ג מילא את הציפיווז 1 ,שאין גת״חסי ם לעבודתה :
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 43 | ״ אני לאשח קני ת מ תו סכלת ! ״ (המשך מעמוד )41 • גברת מרון, ספרי לי עד הרקע שלך. אני כמעט ילידת הארץ. הגעתי ארצה בגיל 5מליטא. גדלתי ברחוב השחר בתל אביב. שם
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 44 | ציבור צריך להיות לא פגיע. אבל לפיד תוקף מבחינה אישית. • כפעם האחרונה תקפת אותו בישיבת הוועד־המנהל עד כדי כך, שהוא עמד כשורה אחת כמעט עם ״המאפיה השמאלנית״. היה
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 45 | נהירות, קטינות! ה ש ! כ ג1 אהרון פייקם השתחרר אומנם לפני חודשים ספורים מצה״ל והוא לא נראה יותר מבן , 16 אבל הקטינות לא עוזבות אותו. סייקס, זמר שהיה בלהקה
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 46 | הם לא הספיקו להיפרד, בני־הזוג האלה, ואני כבד רואה אותם ביחד. הדוגמנית היפה סמדר דרור ובעלה, המיסעדן אבי ארכיב, ניהלו מישפט־גירושין דרגש ביותר שעל שלביו השונים
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 47 | 46 יד שניה. למכירה פיז׳ו 1974 304 יד שנייה 130,000 ,קילומטר. טל 708191 .־ 03 או 82178־.055 סורגי ווכריי בחור בן ,28 יהודי, יתום, נמצא בין סורג ובריח בצרפת,
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 48 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה..וגם זה...ו א. ג .יקירי הנה, יש מדור שלושה שבועות ומיכתבים כבר התחילו לבוא.
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 49 | מתיר הנווות מאפשרות עכשיו לנל אשה לקנות פוחח גגו לאת לנ ם מהן שאריות? ובכן, שאריות הן כל מה שאינו החלק העיקרי של החיה, כלומר — הרגליים הזנב והראש. העבודה
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 50 | נדווח ב־ 200 דולו, וגם בתשלומים הוא ממליץ לבחור בסגנון קלאסי, קלות לעצב את פרוות הסבתא, (בתוספת סממן אופנתי כלשהו, בין אם היא מעיל או ז׳קם, כל *־־*יי לשיבני
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 51 | (חמשו מעמוד )49 בין 250 — 200 דולר. לעצב מח דש ז׳קט מינק עולה 400 דולר. לכן, כדאי אולי שכל אחת תבדוק בארונה ובארון חמותה איזה אוצ רות טמונים ותלויים בו, ותי קח
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 52 | במדינה דרכי אדם ציירת משותקת מרגליה מציירת הרמה ידייס המוטיב המרכזי ברישומיה ה מרתקים של שרה סלומון הוא ידיים. כאשר רואים אותה מבי נים מדוע. סלומון, המתגוררת
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 53 | ל היו ת ד 1ק ט 1ר נ 1ס ח יזהר ס מילנ ס קי מהם די 1קן עצמי בראי .,ננספריס לוליטות מספרות על ההריון א ר כי או לו ג ה שנו א של ע מי תיו הארכיאולוגי ק מו ר־תחת
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 54 | מתברר כי ס׳ יזהר, מי שבנעוריו תקעו לו כפית של זהב בין שפתיו, וכיסא ח״ב מתחת אחוריו, הוא האוייב הגדול והנורא ביותר של ס׳ יזהר. ריות שבאה כתוצאה מכל הצבעים הפסי-
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 55 | ) 111111 וידח ריקה? ^ מ רו לנו שהמצרים הם ׳/#א חי ם שלנו. אמרו לנו שיש צלום, שמי שרוצה יבול לנסוע זופשי למצרים.״ אלכם של, תושב צארם אל־שייח׳ לשעבר, יצא
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 56 | תעודות־זכיון בידיים ומחפשים מ קום להשקיע. אין ספק שמצב זה העלה לאין שיעור את מחירי הדירות והעס קים באילת. איזאק׳ למשל׳ משלם 800 דולר לחודש כדמי שכירות ^ לחנות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 57 | מ דו ע אי ל ח ריקה?• במדינה (תמשו מעמוד )51 התפרצויות. הוא התחיל לעבוד, ו חשב כי בזה פרע את חובו לחברה על העבירות שביצע לפני שנתיים ויותר. אך להפתעתו קיבל
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 58 | את פשוט נקיה יותר עם טמפוני או־בה ההיגייני המו שלם, מרגישה נקיה יותר כל ימי המחזור החודשי. טמפון או־בה בעל כושר הספיגה ה מעולה, מתאים למבנה האנטומי שלך. אדבה
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 59 | א ריז הבת 2ש קיו ת להכנת 5 -4מנותמכלש קי ת קרם בוואריה מסידרת״דלי-קט־״ מוצר איכות נוסף של ברקט תעשיות מזון בגדמי מקבוצת דובק״מח׳ שיווק טל 052-59958
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 60 | הנ דון (המשך מעמוד ) 11 הלוואי ולא היינו מגיבים בלל על ד•,הפצצה ההיא. הדיילים מודאי אומרים לעצמם: והלוואי ולא הפסקנו את מכירת המשקאות. בשני המיקרים, אין טעם
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 61 | תו כניו ת מו ע ד פו ת תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ב ט לוויזי ה הי שרא לי ת יום רביעי 1. 12 • סידרה קומית: רודה ( — 8.03 שידור כצבע, הפרק מדבר אנגלית).
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 62 | בטלוויויה ביום א׳ .5.12.82 בשער! 8.00 בערב. תובויהז ומל ירון דוודון יפוח יפוח מלכו ת המי מספרו ת וול חוויותיהן זיוה תרס מז מינ האתנם למכירת חורף 1983 ם!עדון 5
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 63 | מדוע דא נאה הסבתא שד ענת עצמו! דנ מו ה *י משוו בגזר אצד גו א ״ נמה נ סו הושלך אד הנימה פזילה הכפי ש 1*1 ״1 0 *1 <1 1השחקנית ענת עצמון (מימין) והזמרת דינה גולן
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 64 | הסבתא. :מד, יש שמוליק, בגילי עוד אפשר ללמוד משהו, לא?״ על הסבתא סיפרה ענת, כי תמיד ביקשה ממנה לשחק תפקידים של נשים מכובדות, .תהיי רופאה, מ ר רה או עובדת
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 65 | קולנוע סובב , מי אח|ה האל׳בא 11ס? הוא מקפץ כתיש, יש לו עיני עגל, מיבטא יווני מסורבל, תנועות פרימיטיביות גדולות ומחוות כבדות של מאהב מיוזע. ובכל זאת הוא היצור
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 66 | סיריים, החל בפטרוקיו שבאילוף הסוררת (מול מריל סטרים) ,דדך אותלו, ועד תפקידים מרכזיים בשני אדונים מוורונה, האמלט, מאקבת, הנולך ליר — כולם של שייקספיר וגן
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 67 | זם אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.. מוי פאר: גאולהכ הן: ניסן ז 1מן: ..אני דא רוצה להישמע ..בקיבוץ ע ׳ ן ־ שמו ..אחנטומנועסק ״
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 68 | חה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים חה הם אומר ננת 1בסיפ 1ו שדמ שכור ת די־גייי סוב, אפשר חדש עד בוקים ! ממוצעת שד נועד! לסג וו את הקלאב! ה א חי ם הרצל
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 69 | מבלי לבדוק אם יש אנשים בבית ־ עלה עליו הדחנוו והדם או תו ח מש דקות הפריח בינם ר י י כין הסוות. אבי ראובן וחברתו, סו אנטל, המתגוררים בשיירימוניס, הוזמנו על-ידי
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 70 | במדינה חו ק חשוב 0 *7ו*ג1ור*ס החלמח? ק רוגי ת ע? הוז כ דזי ם כין ערר מ ע *ר וכין עידן חוז ר כסע* ר. כאשר נעצר אהרון כהן על־ידי בתל־אביב, בית־סישפט השלום עמדו
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 71 | המישסוה עמדה ער וגדיה -הידיעה אמדה: עובי חסו יהודיה ושני ירויה ־ אורם דניאלה־אמין התחבאה עם נ על ה העובי מפני מישפחתה שש־אמונים ה עו & ס גוה ויא״ן אותה במחתות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 72 | דניאלה: יום אחד אחי התפרץ אלינו הביתה עם נשק. מדי פעם היו עורכים לי בני־מישפחתי פשיטות, פורצים לי לתוך הבית, הורסים את הרהיטים, משתוללים ושוברים לי את החפצים.
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 73 | א׳זד. עיר עויקר געו ^ סדוה מסנק את ההוכחות חיוני הנחירות בהסתדרות הציונית בשמות מפוברקים. גם בספר-הבוחרים, שהוצא אחר-כך בצרפת, היו כפילויות רבות. הבחירות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 74 | מעשה .לקנותאת . .המסומנות ,׳ ב״לודיר״ הבורסה מאת מאיר תדמח־ של הקרנות! יהיה טוב, גם בחודש דצמבר. יש לכך 18 סיבות טובות. הסיבה ה־ 16 הם עודפי הכספים, אותם כספים
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 75 | ספח־ט עוד חודש וחצי עד לאישור הרפואי הסופי. המתח בקבוצה הבית״רית היה בשיאו, זאת לקראת ההתמודדות מול הפועל תל־אביב, שנערכה השבוע. רק עכשיו אחרי המישחק, יודעות
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 76 | ״אמריקן ספורטסוואר״בע״ח, יבואנים ומפיצים בלעדיים של רנגלר בישראל. רח׳ מדיות היהודים ,60 הרצליה פיתוח 46766 טל 58164,59871
העולם הזה - גליון 2361 - 1 בדצמבר 1982 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד