גליון 2362

העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 1 | ומחיר 40 :שקלים(.כילל
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 2 | וימו־ יעקבסון טמיר ק 9ה האג. לאנשי שאנהביס הרבה קפה ביו וגס בלילה. בשורה חדשה וטובה לאוהבי קפה - והרבה, עתה אפשר להשיג, לשתות ולהגיש לאורחים, קפה טורקי וקפה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 3 | ב תבוז השעו־ האחור״ : כתבת דזשעו־ ה 3ך ד מי: בנץ על הנשיא ככד שמתקדם סועד סיום הקדנציה וגובר הסיכוי כי יצחק נבון יחזור לחיים הפוליטיים, כך גדכר מסע הלחישות
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 4 | ת פ חי דדערב׳ בליכוד גוברת המתיחות בין שתי החטיבות העיקריות, הליברלים ותניעת החרות. בחרות מצביעים עד כך שאיש מהליכרלים לא הסתייג כפומכי ממהלכיו האחרונים שד השר
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 5 | במדינה ח •ל תוג 1ה סי אחראי זמרתו של החייל דויד גבאי? חייל צד,״ל דויד גבאי נהרג ליד הכפר בריח בלבנון. לפי הודעת דובר צה״ל הוא נהרג מכדור תועה, בעת חילופי אש
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 6 | * 3י 5י -יזג > . הוא הציע לומטנ״ל נ סו למען מינ צ ע שו ביתרון 111 פי שו הפוסט]1 והומו נוכו שיגר לו מי נתבתודה כותב המיפתגים הסרקאסטיים ללנ״י ולרמטכ״ל, שבתאי
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 7 | הוא עדייו לא הודיע על החלטתו וכבר זכה בקבלת־פנים צוננת מהמחנה שאליו הוא משתייך. בתום אסיפה מיפלגתית אמר שימעון פרם לקבוצת פעילים :״אפ נה מקומי לנבון אם ירצה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 8 | לקראת השלב ה 3א של חקירת הטבח: שווה שרמה שר נוטים שרא עדו בחקיות הוועדה -או שעדו , מאחורי ודתיים סגורות -שונכים אוו חוש עד הזוועה העול ה1די סדק את הפיוסומים
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 9 | מקבלי ההתדמות הוזהוו! בכתבה מקיפה על הטבח שפירסם כתב מעריב יעקב ארז, הוא מדגיש שמקבלי ההחלטות בדרג הצבאי והמדיני הוזהרו במפורש על הטבח הצפוי אם ייכנסו ה-
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 10 | ״הוא בן־ 1ו 1הי אבד הוא הכן־ 1ו 1ה שלנו...״ בולשת שראלית לרודן * מ תי כקשות עיקריות היו לנשיא י זאיר, מובוטו ססה־סקו, מאורחיו הישראליים: להדריך את המישטרה הח
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 11 | ולדמ ח״ ל׳ צה״ל התקבל! בלבנן ן בשימחה -עכשיו ה מוקפים חומה של שינאה ואיכה ל מיליונרים ופרוסקציונרים (וביבללם פעלי ההסתדרות והמערך, כמובן). לא כך מתנהג צבא
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 12 | 7/477. ^וו׳ו׳וו ; )11ו /ו (וןו<(ו עכשיו, אתה ע ר אן צריך להתפשר... ...כי בתנאים כאלה, גם טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳ ׳חורים׳׳ בתקציגך. קח לך
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 13 | מילחמה לכל ומטכי־י ישבנו בחברה, דיברנו על המילזזמה — אלא על מה ז — ומישהו אמר , :וכי מה השבח* שרסול יסיים את תקופת־הכהונה שלו בלי מילחמה ז״ יש בזה משהו. היו
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 14 | ר.ם אוסרים מה הם אוסרי מה הם אוסרים מה הם אוסרי . פרום׳ ישעיהו ל״בובי ץ: ..אמויקה הנהג בישואד בני שנהגה בוויאט־נאם!״ ח״ שור: ..׳הנן ש,נ־1־אאום רוקי ..הוווזים
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 15 | ה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומר מה הם אומר׳ אבי וו חן: נורית גפן: ״היום רא חולמים עוד ..אני עומדמאחרי, אויואנויאם ער א 1פליה ! ״ יבטלו את הסמסטר!״ הטחקנית
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 16 | מדוע לא אכל! את שר־החוץ כשביקר על פי החוק הקיים, אין החתום על שלם, מודעה, כרזה, או פלקאט נושא באחריות ל- הדבקתם ללא היתר. רק המדביק בפועל נושא באחריות לכך.
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 17 | סמי סורג חכר מרכז המיפלגה הליברלית, מעשן מיקטרת (מימין) בפנס שבחר את מועמד המיפלגה להנהלת״הסוכנות היהודית. חברים רבים עישנו מקטרות, אולי קיוו שכך ייראו
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 18 | ב ל תי ם סאת דניאלה שם , מה מפריע לראש עיריית נצרת־עילית אצל כן־השכנים הערבי בטורו בחותם פוסף על־המישמר, שירטס המחזאי יהושע סובול את קווי אד פיה של אוניברסיטת
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 19 | ״דלק״ אתך מרגע
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 20 | גלידה חדשה מיוחדת לחורף! גלידה רכה על 9 טהרת השמנת. גלידה טריה מחומרים משובחים, עשירה בויטמינים ופרוטאינים. להשיג בטעמים: שוקו, וניל, שוקו-וניל, מוקה-וניל,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 21 | חורוסהוס מדים בנימיני רו מזל החודש: ואלה שביניהם נוצרות זוויות דיסהרמוניות, ירגישו זרות ואי״נוחות האחד בחברתו של השני. ההתאמה הברורה ופשוטה ביותר היא בתוך
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 22 | עצירות? נפיחות? עזרת ביקוניס היא עזרה טבעית עצירות — זאת בעיה׳ אז מדוע ביקוניס ולא משלשלאחר? כי ביקוניס חנו משלשל עדין המכיל צמחים רפואיים טבעיים. כי ביקוניס
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 23 | י ^ 1נ 1 0מ ס 2ז ח * ט 0 וז £אז ן ע .-בו 4 מפסק תאורת לילה בית הסוללה. טבעת מגן — נושאת תאורת לילה. דיסקית זיהוי. מסגרת פלדה -״מגן הזכוכית״. טבעת צלילה חלופית
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 24 | ו 1ו !ובץ ר עו ל ס הו ה אביגיל>1א מאוזן: )1מערכת כוכבים ! )5רדאר בשרות התנועה בדרכים! )10 מוקש! )11 כאן! )13 פקודה בת״ם ! )14 אמתחת ! )15 תואר נכבד בממלכה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 25 | שולחן אוכל אוולי־ 2 +הגדלות 4 +כסאות •ברוייר ספת פנלופ 3מושבים נפתחת למיטה זוגית ,7זי״ שלל צבעים• שפע דגמים •איכות גבוהה . 2 2שעות הפתיחה. 20.00-16.00
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 26 | מכחנים הצרבת נעלמת בכיוזירות וז טאמס אתה מרגיש בה בדרך כלל לאחר הארוחה, ההרגשה המציקה והמטרידה הזו של צרבת ואז... טאמס נכנס לפעולה. טאמס -טבלית קטנה וטעימה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 27 | בית חלומי עדכ 250-מ-ואדנוהפרדרוזג1זדחז פרויקט ׳לב השרזן״ -השקעה מצוינת כבר היום, כאשר אתם עדיין צעירים ויפים, אתם יכולים להגיע לקוטג׳ משלכם. חלום? לאו חק א !
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 28 | ה מ עליל ילי א פ פי ר אינד. נערת־זוהר או דוג- • מנית צילום, ולכן נדהמה כאשר רא תה את תמונתה מקשטת עמוד שלם בשני הצהרונים. תחת התמונה לא הופיע שמה, ובאחד
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 29 | הלבשה והגעלה 4שזיהה!סכרים
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 30 | ב׳ א מ אי ט ד?ז ^?!למעיוז שקל רשת חנויות המפעל פתח תקנה: צומת ״עץ הזית״ ,רח׳ דבוטינסק׳ ,112 איזור התעשיה קריתאריה תל״אביב: פ תו ח ביס׳ חול 0־ ,09.00-19.00 יום
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 31 | העיתונאית נעמי גל, שכתבה סנו בשם ״אשה לבד, שענת שהאידיאל לאשה הוא לחיות מבלי להזדקק לגבר!11,וספות שבאשה לבוה יש לה יתרונות עצומים 11 ול נשים נשואות וחיה בחגיגה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 32 | י 4׳4י >*4ייץ|. ״^נ^ 1דח־־־דבונו עס עצמי!״ (המשך מעמוד )31 לימים ביחד החלמות. היא לא מניחה לילדים לעכב בעדה לעשות דברים, אך היא מכבדת אותם כמו שאנמים מבוגרים
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 33 | * ספק אם את הילד שלך זח היה מצחיק. תראי, זה פונציה של חברה. הילדים חריגים ב? נד וכך. אבל הם סובלים פחות, בי הם יודעים בדיוק למה אני גרושה ולמה אני שונה. נכוו,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 34 | ברוך אלו־ון התיאטרון הל או מי יעקב גילדור מארחאתתע רוכ ת הציורי ם של קבוצת משושה אריה למדן קו ק טיי להפ תי חהבשבת 2.82ו. ו 1 י -בין ה ש עו ת 400ן _ 00ן ו יצחק
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 35 | )11*11111 ב שו ס ליידי ישודר! :ס ע הערב מי שד,יתד, ילדתה הקטנה והעגלגלה של הנסיכה מארגרט, הפכה סטודנטית לאמנות, בת .18 יפה מטופחת ומבוקשת. בנשף שערכה לכבודה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 36 | ב לס 011׳ מאועונד: עקיצות מתחת לגלימה זוחי השחקנית ננסי מארשנד, הזכורה לשוב כגברת פינישון, הגברת הראשונה של סידרת הטלוויזיה ז״ל לו גראנט, כשהיא לא בתפקיד׳
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 37 | 3יי׳- ״ן י -י מאז שאני מ עד רי הספרים מראים רווח״ מדברי בעל חנות ספרים ישדך ויזה־ הרווחת! < בנק לאומי >( בנק ויסקונט ויוה •ותרסוב חבסף. ויזה-נוטיס האשראיעול
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 38 | ״החורף יש לאתא פינה חמה במלתחה שלי״ עיסקה עגולה ע₪ים באתא. עיסקה עגולה זו תמורה מלאה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 40 | אסקור עלי1פיים1איכ1ח־של מקררי אמק 11 מגן ג1ף של פלדה גוף הפלדה המרהיב בשלל צבעי? 6 ובעיצובו הפונקציונאלי והחדשני, מעניק למקררי אמקור עמידות *י גבוהה יותר,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 41 | זה ...וגם ז ה...וג םזה...וג םזה...וג ם זה ...וגם זה 1...ג ם זה ...וגם ז ה...וג םזה...וגם זה...ו1 העיקר הבריאות ^ ה עו ש ה אשד. נורמאלית כשהיא חוזרת מהשוק,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 42 | בשעה 21.00 המיסבאה בשעות המוקדמות של הערב. המקום עדיין ריק, השולחנות מיותמים ורק ראשוני המבלים תופסים מקומות ליד השולחנות שבמיפלס העליון, משם יוכלו להשקיף
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 43 | היך 1ןיהי שגאו הישר מכפר־גלעדי תם אידן (הממושקף) ואיתן. .באנו לתל־אביב כדי לצפות במישחק־ כדורסל, קפצנו לכאן כדי לתפוס כוסית. למה דווקא לכאן 7זה המקום
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 44 | עסק ובילו״ ח תונ ה קולנו עי ת בקרוב־בקרוב עומדים יהנשא השחקנית, טליה שפירא, ומסיק הסרטיס, יעקב (.יענקל׳הי) ליפשין כדת־וכדין, ולהפוך יעקב ליפשץ תפקות מצליחות
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 45 | גיליתי אותה במסיבה. אחרי ששמעתי את סיפורה, הגעתי למסקנה כי מי שלא יכיר אותה — פשוט יפסיד. הדר וייצמן הוא שמה של הבלונדית הזאת, בת זד.22 בלונדית בעלת עיניים
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 46 | המקום הכי־ הכי (המשך מעמוד )45 הם. יענק׳לה טל, שהוא בחור סימפאסי באופן מיוחד, דואג לחלק לנשים פרחים, ,כדי שירגישו טוב״ .הוא טוען בי זד,ו המקום היחיד בתל־אביב,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 47 | איש לקחתו ממנה. רק כאשר על תה על דוכן־העדים שאל השופט, אליהו וינוגרד, אם תסכים להעביר את בנה לאחותה למשך העדות. היא עשתה זאת. סניגורה, שימחה זיו, לא היה צייד
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 48 | תשמ״ד שאלת את עצמך מה צפוי לגורל האנושות בשנת? 1984 כתוב לת״ד 794 אילת. ושירות עיקור. לפגות לצער בעלי־חיים בישראל, סלמה 30 תל־אביב, טלפון 827621־.03 * חיות
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 49 | בלמטק את שתי היפהפיות האלה פגשנו מהלכות בזקיפות־קומד, בתערוכת הכלבים הבינלאומית, שהתקיימה לפני כחודשיים ביריד המיזרח בתל־אביב. אם ובתה דומות זו לזו כשתי טיפות
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 50 | * מ 1ק 0 168 1 הועלם עדין אמו״אזפיחד באזגלית, אן העבו״ם 1גם עח ובערבים נאמו שאום אל־ש״ח׳ יזם לפני החזרת שארית סיני למצריים, כיקר גווו /״העולם הזה״ באופירה,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 51 | גם הצד השני של המיפרץ היה ריין. כל המקומות פתוחים. בבית הלבן, אותו מיבנה מפורסם שבו קיימו בגין וסאדאת את פגישתם, בחודש שלפני הבחירות האחרו נות, עסק פועל
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 52 | 1דיןן ^ 1גי 1נ | סיכל לתאי עם פלוני, בתמונה שצולמה יום לפני הפינוי מיכל ניתלה את מלון אקווה־מרין בחוף נעמה והגישה בבר. 1 * 11י י| 1111 1 היא גרה בשארם במשך
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 53 | 1ז?רה לשאר והנה, עכשיו, נפרצו כל הגבולות. ד.כל פותר. כל חיוודהמים, שחשבו לתומם כי הגיעו לאחרית־הימים, מצאו את עצמן פיתאום, מונחות על צלחת, כמעח, במים־ עדה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 54 | ספרמד הי ם ה פו רשאתג דו לתהשליה דו תגר מני ה י ל די מהג רי ם ה אי ש נו ש אי ם ש שי פ ר ה הנ סנ ר עיון תור הזהב תארו לכם השתלטות של הימין הארצישראלי על
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 55 | ^11111111111 להשיג את מטרותיהם התרבותיות. בפרק מלב § הטבע מתאר גרינפלד פגישת שני גאונים של אותה תרבות־ענק, גוסטאב מאהלר וזיגמונד טרויה ביוזמתו של מאהלר. :ם
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 56 | 1ה היה 03111:1הו ה שהיה גליון ״העולם הזה׳׳ שדאה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיו?, המשיד להתטיד בפרשת חטיפתו של כתב השבועון אלי תבוד, בידי הש׳׳ב. כתבת־השער ,״המישטרה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 57 | דו ב ר בנקאח! חתנחבחת בנק קונטיננטל לישראל
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 58 | המגפיים הפופולריים ביותר של יצואן הנעליים מס 1,בישראל ״דפנה״. אין חוכמות הרגליים שלך יודעות .״דפנה״ .מגפיים יפים. מגפיים נוחים. מגפיים ששומרים לך על רגליים
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 59 | תוכניות מו עדפו ת בטלוויזיה הי ש ר אלי ת יום רביע׳ תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית * 1רביעי 6 .1 2 יום שי שי 10. 12 8. 12 • סידרה: טבאתה ( — 0.32 שידור בצבע,
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 60 | — הנדון (המשך מעחוד )11 ד,סיוע כדי לממן את שהיית צה״ל גין הארזים המושלגים. אפשר למעון שהאמריקאים הם אידיוטים. אכל אפשר גם דסעון כי האמריקאים יודעים כדיוק את
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 61 | ״ ייי ׳ 0י 5־׳ אל: קרן לב״י, רח׳ ד׳ (ארניא) , 17ה ק רי ה, תל־ אביב 64 734 מאת כתובת טלפון: מצורפת תרומתי בהמחאהע״ס ...שקלים המודעה י בתרומתם האדיבה של סטודיו
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 62 | במשאית שהפסיקה ל01 וע משלשלים כסך לקופה -לפי נידבת־היד * המג״ד הפסיק למגד מ סי ב ה אי למת נוס ראשונה המחזאי יוסף מונדי לוגם כוסית, כשהבעה משועממת על פניו.
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 63 | מסביב לגרגר בפינת המשאית, על מחצלת וכריות זרוקות, יושבת חבורה צעירה מסביב לגלגל ישן, המשמש שולחן. רוב האורחים מעדיף לשבת על הריצפה. בסל שנכנסים דתונו ז3ג
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 64 | קולנוע סינ מטק בדאי לראות אוסף של 14 סרטים, שהופקו על-ידי מכון־הקולנוע הבריטי, יוצג החודש בסינמטקים של תל־אביב, ירושלים וחיפה, ומי שרוצה להבין מה פירוש המושג
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 65 | הביע את הירהוריו על המין האנושי ב־מושגים חריפים ביותר. העובדה שהצליח לפרסם בעת ובעונה אחת בעיתון צרפתי כפעם מחתרתי, כפעם צהוב, בשם חרקירי, ובעיתון שהוא סמל
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 66 | מועדון 5 לתרבות חד ש ה רח׳ הס ,5תליאביב מל׳ 297263 יום שני 14.12.82 , הדרוזים — ביו הרי א־שוף לביו הגליל (פעיקסית מלחמת למון) שיחת טלפון של איש רעב... שיחת
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 67 | >911131 הבורסה מאת מאיר תדמ1ר ..ה שו מרהצ עי ר ״ -יציאה ל צו ר ר חז ר ה מישהו שאל אותי אם רשימת המניות המסומנות של קרנות הנאמנות — מלאה, או אולי יש עוד. כן, יש
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 68 | הרמטכ״לובדבפח ורם לנדסבוגו בכלא ההולנדי ־ תנאים פיס״ס טובים, וחץ נפשי ו ר דינ ה פ סיכולוגי ת בתנאי שלנדסברגר יתנהג יפד. מאוד בחודשים הקרובים. כאשר נל חצו
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 69 | 0יורשע יצחק שור נאשמת י ריגול ויוכנס לכלא יבמה שנים, יהיה זד. פיתרון נוח עבו- רו, מכיוון שהגבר מתולתל־השיער ובעל הפנים הבכייניות הצליח לסבך את חייו הפרטיים עוד
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 70 | הוא ׳רוץ י (המשך מעמוד )7 שנתיים התחוור לה ולבעלה שהגידול הסרטני התפשט בגופה. ב־ 1980 גילתה אופירה באקראי בשת* .גידול ממאיר. אופירה עמדה על כך שהרופאים לא י ב
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 71 | ״כיצד אפשר לקבוע,״ שואלים האחים צ דוק ,״כי זורק התפוח הוא דווקא אוהד שימשון תל־אביב?״ הם מחכים לעירעור, וטוענים כי המישטרה מסתובבת באופן קבוע בשכונה ועוצרת
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 72 | האחריות של שמיר (המשך מעמוד )9 הורה דרורי להפסיק את פעולת הפלאנגות. אך ארבע שעות לאחר מכן ניתנה להם אורכה נוספת, להמשיך בפעולתם, למרות לחצי האמריקאים שיצאו
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 73 | בית־מישפט השלום בחיפה להאריך את המעצר בשישה ימים נוספים. לטענתו היה בידו חומר חסוי, הקושר את הדייג-דוגמן לרציחתה של דפנה כרמון. בימים הראשונים של המעצר הבטיח
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 74 | ספורט כ דו רגל די ק ר דו וילה ב ד מוז־גן שבוע של כדורגל בינלאומי צפוי לכל אוהדי הכדורגל הישראלי בעוד שבועיים, ב־ 20 בדצמבר. על המיגרש הלאומי ברמת- גן תפגשנה
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 75 |
העולם הזה - גליון 2362 - 8 בדצמבר 1982 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד