גליון 2363

העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 2 | *י | 6י היבואנים ו המפיצים א חי ם נקש בע״מ סופר ג׳ינס ת״א, יהוד ה המכבי 57 טלפון 456351 רחובות, רח׳ הרצל ,181 רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2 רושלים, רח׳ יפו 50 בנין
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 3 | כתבת הסווור ה?י ד1י־־ כתבת השער האחורי : ח 1רה. ל ח רו ת * יחסים בשירותי ווכלא טי דיווח מקופטה־ריקה על כוונו תיו של עזר וייצמן להקים טיפלנו־חדשה 7מי ירוויח מ-
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 4 | נעיצפה של פריאל חרות בגליל לא_מחתרר בתוך זמן קצר יוקם מיצפה חדש בגליל, בגוש שגב, על מהרת אנשי חרות מצפון הארץ. פעילי מיפלגה בצפון התמרמרו שחבריהם במרכז הארץ
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 5 | י י * ייי 1י.י 1י.י,יזי;י1י..ז^1:ד:י^^. במדינה העם עג״ן 5נ>>1 האם היתה ישרא? מדב3ה?קיים יחסים טובים עם הי״ייד השלישי? ישראל אינה מתערבת בעניינים הפנימיים של
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 6 | ח 1ר ה 7או ל תו רו ב חשובים. הוא ייצג את ממשלת פלשתינה־א״י באחד המישפטים הגדולים ביותר בעניין קרקעות השולטן התורכי. המישפט התנהל גם בארץ וגם בתורכיה, וקנטרו-
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 7 | זה נראה כמו עוד הדלפהת ^ מ ה - אך 1ה היה מעשה ־ חנדרו מחובם חמורים ׳ ביחס לאריאל שרון ול יצחק שמיר. אף יותר ממה שמתרחש מחוץ לתנועת החרות, מדאיג את שרון ואת
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 8 | •לחסום אח הדרך לוזרו תי (חמשו מעמוד )7 מצויינים להישחק עד תום במאבק לחיים ולמוות על השילטון, שינהלו שני הגושים הגדולים — הליכוד והמערך, בבחירות לכנסת דד .11 גם
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 9 | ק9ההאג. הבים הרנהקפה או ש שים לאנ בינם וגם בלילה. בשורה חדשה וטובה לאוהבי קפה - והרבה, עתה אפשר להשיג, ל שתות ולהגיש לאורחים, קפה טורקי וקפה נ מס טעים וארומטי
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 10 | !!דיזז ^דיו מאת מאיר תדמור הקרנות מ ש חירו ת 11 לוו שוב הקרנות. תצחקו, זה הדבר המעניין ביותר שקורה עכשיו בבורסה. נכון, גם פי־בי עשה היסטוריה ביום הראשון, אז
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 11 | 1י* ויי י ...ו ו וווו 1.1111111 ויו .,ג 5500 איש כלואים במחנה. איש אינו יודע מדוע -911אוונאו ך* מושג ״מחנה־ריכוז״ ,ששמו יצא לשימצה בעולם, 1 1ושנחרת באותיות של
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 12 | הגברים אינם. הנשים והילדים נותרו לבום. אבד החיים מתחילים מחדש חחע״וחמתות ״הבית הזה בקושי הגיע הנה בחתיכה אחת,״ אמר לנו מישהו, האחראי לבית אחר בתצוגה .״התיקרה
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 13 | אימאן על גג ביתה, נמעלה ההד, המשקיף על עין־אד־ח״לווה החרוסת. מרחוק נראית העיר ציוון והים חים של המועצה העולמית של הכנסיות שבאו ללבנון. גוף שבסיסו בז׳נבה והנחשב
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 14 | המע״ן המתוק (המשך מעמוד )13 צבועות־תכלת. ,וכאן אני אבנה לי בית חדש. חדר של שלושה סטר על שלושה מטר. שיהיה איטה לישון.״ מבט של כוח ותיקווה בעיניים שלהם. הרצון
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 15 | (!רנות לאומי קרנות הנאמנות של קבוצת בנק לאומי. בניהול ״לאומי־פיא״ וחברות בת נוספות מקבוצת בנק לאומי. בבנק לאומי מאמינים שרק גישה מקצועית ומדעית מביאה, בטווח
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 16 | החולצהלעבש•! ק
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 17 | ! /ביי, ! .ו1 7 _ ךךי להבה או פנ ההמל הי ב ה דינ|• ולגבריםנ שג| ־זי
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 18 | כשאת יוצאת לאירוע מיוחד. כשאת יוצאת עם שמלה מיוחדת. עם מישהו מיו ח ד -ל ב שי את גרבי המכנס סופר שיר. גרבי המכנס הדקים ביותר והשקופים ביותר בעולם ( 10 דנייר).
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 19 | הדים ובנימיג׳ מזר החודש: קש ת $יורי א1ררופוב, 1הבוס החוש בקומלין, יעשה הכל כווי לבנות את עצמו נולד נ־ 15 ביוני — 1914 הממש גמול תאומים והירח במזל דגים. שעת
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 20 | א ם בביתך בוערת א ח יש לנו עבורך משור ״מ*מ״ 5 7 1 X 1 - משור האיכות 3111-11 קל במשקל בעל עוצמה נוח ופשוט להפעלה לחיתיד וגיזום עצים וקורות בשיטת עשה זאת בעצמך
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 21 | כשהבורסה סוערת היא מסוכנת. מסוכנת מאד. אתה יכול להכנס עם הרבה כסף ולהשאר עם מעט מאד... זה לא עסק לחובבים. מה שאתה צריך זה מומחים! מומחים שיעבדו בשרותך, שידאגו
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 22 | מכתבים מאח (המשך מעמוד )24 חברים וידידים שם, בארצו של סם, שואלים אותך ואתה ״נאלץ להודות לפניהם שאכן מחדל נורא אירע בישראל״ .מי שמך שופט עלינו? מהיכן הידיעה
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 23 | תקשורת זה לא מה שהיה פעם5 תקשורת זה עצמה. זה טכנולוגיות מתקדמות, ציוד מתוחכם, מערכות מחשבים, מאגר של ידע מקצועי נרחב וצוותי הפעלה מיומנים. חברת ביפר אמנם לא
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 24 | הצרבת נעלמת במהירות וזטאכיס מכחבים ואנסה רז״ג1״> 3 והטרוצקיזס על מיפלגתח של השחק״ נית חגריטית (״העולם הזח 2355 אתה מרגיש בה בדרך כלל לאחר הארוחה, ההרגשה המציקה
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 26 | מה מוביל לד־טוב־ירושד לסירוב ן ! מיד תדהר הוא בן .26 הוא י * גבוה, ממושקף ומתולתל. השנה הוא התחתן, עם אשתו, שרה, הוא גר בדירת־סטודנטים בירושלים. הוא נראה והוא
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 27 | בפנד. שקיבלתי יש 30 גרם. הוא שאל אם יש לי מישקל. הוא אפר שזר. מה שמגיע לי, ואם יש לי תלונות, אפנה בקבילד. רישפית. אחרבן, כשהגיעו עוד חיילים לפאהל שלנו, היו כפה
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 28 | הם רחמו בחידוף־נפש ער מקום הקונגרס השג וי ו סם לואיס חשו מעות ]יסיט יחד הזהות השלמת האם בזזזודהסת על הפקיד, יזמזמו בשעה ה, ן המאזיניס.. ^ רגע היה נדמה שהקונגרס
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 29 | ׳שיבה ־ וברגע שישבו, הם נרדמו כך החלו הנאומים, וכולם התחילו לנוע בכיסאותיהם בחוסר־סבלנות. הנשיא האריך בנאומו, והגדיל לעשות יו־שב-ראש הנהלת הסוכנות, אריה
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 30 | השופטים ביקרו במיפעל..בר־בקר פאתולוג מומחה שהצטרף 1ך ן ] 1ץ *1 1 1 לסיור בית־המישפט במיפ־ 111ן על הבשר, הפרופסור קרפלוס טען שאם בוצעה כריתודרגל ישל אחד
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 31 | ₪־ הרצח הכפול כשחיה בבעלותם של רחמים (.גו־מאדי״) אהרוני וטוביה אושרי. דד סביגים טובחות בדיוק באותו מקום. — ,הקערות הגדולות מהפלסטיק, אשר שימשו לאריזת הגופות,
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 32 | מי-טד *בשיטת ה5 -ח ,\/השיטה הנפוצה בעולם.ן •נאפשרות להדלקה,כיבוי, הקלטה,עצירה, ! 1העברת התמונה קדימה ואחורה !11 בהילוך איטי באמצעות השלט האלחוטי[ :אפשר ות
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 33 | * 1 1 1 ״לעדה העדיפה את ג׳ון לגון,״ אוסר בחייך פול מק־פאר תגי, אך למרות הכל כבר 13 שגד. חיים לינדה איסטמן ופול מק־קארתני בנישואים מאושרים, אולי אחד הנישואים
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 34 | ב שו ס שויו ו אז: ז 1סלה, וגי שהיהה שתקנית והפכה ונסיכה והשזזקגיוו שהחיה הנסיכה היד. מי שהגה את הרעיון עוד בטרם קרה האסון, וגרייס קלי; נסיכת מונאקו, מצאה את
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 35 |
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 36 | אומן— מפעלי סריגה 1ע״מ מרכז ה שווק: רח׳ ריב׳׳ל , 12 תל־אביב, טל)03( 334062 ,335271
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 39 | ד״ר ניצה שפיר־א־ליבאי יועצת ואש־הממשלה בענייני מעמד האשת מגלה שבישואל דא נעשה נמעט ו בו נ וי להשוות את מעמון של הנשיס ,1וטוענת כי וופיתחו הוא בנך שהנשים עצמו
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 40 | ..הנשי הן ר.ש 9חוח של הסוד!״ -י.(המשך מעמוד )43 הד״ר ניצח ליבאי משתדלת ליישם בחיית חפרטיים את אמונתה במעמד שווה לגבר ולאשח. עשרות הצעות בנושא מעמד האשה הוצעו
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 41 | משום שפה אנו באות לצד ד.שגי של הנושא. לאשה החיה בסיסגרת מישפחתית, עם בעל וילדים, אין כל אפשרות להקדיש את חייה לעבודתה, מכיוון שכל מעמסת חיי־המישפחה נופלת עליה.
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 42 | אין 5חורם 2,מס־סים,צמודים ד 7חש גן. אברהם גין ד• בלבה של שכונת היוקרה בראשון־לציון - שבונת אברמוביץ, הולן וצומח פר״יקט מגורים חדשני ומרהיב של אברהם גינח
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 43 | קודי ביותר בתנועת־החרות מילחסת-הירושה היא בעיצומה, בעוד הנורש עצמו חי וגם נושם (קוליגה אחת שלי אומרת: לא נמאס לו ז כל הזמן לנשום ז) עובדה זאת — הנשימות האלה —
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 44 | נישואי המורד המפד״ל לאן כן־ ציון (״בנצי״) מוניץ, אינו מופיע בדרך־כלל בטורי הרכילות. תאורן התיאטרון, ומרצה בחוג־לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב, הוא פעיל באירגוני
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 45 | הימה מחיפה משה (״מושון היפה״) ע;כר נחשב כבר שנים לחתיך של חיפה. וכמובן לשובר לבבות קבוע. הוא היה נשוי כבר פעמיים, כמעט התחתן פעם שלישית ואולי יתחתן שוב.
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 46 | שרוו ת ע שיו ת מיזוג או יר בע״מ למכירה גורים נדירים ומקסימים מגו ע סאפוייד וחת -גן,ו ח ^ -לטד , 2פנתאבא הלל 2ו טל 733251 . אפשרלהשיג את הווולם הנה ביו שליש
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 47 | ארצוח ־ הבריח: השי עון הגדוד עשרה וחצי מיליון מובטלים והידרדרות כללית בהי- ׳קפם של השירותים הסוציאליים בארצות־הברית הפכו לס&ל המיסחרי של ממשלת רונאלד רגן. פי
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 48 | פתאום ארצי לפגנוו שייצר כדי להגן על עצמו. העיקר הוא, בעצם, מה הוא חושב על עצמו. והוא חושב הרבה פעמים שהוא ילד קטן ונבוך. כמעט 444 למה ארצי. משורר, מוסיקאי,
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 49 | במדינה ם׳ש פט ה1אוע*מח ע1ח* 0עוה א חגזר־ חדץ גית־המי שפט גזר דינם שד שודדים ושכח א ת הנא שמת הנו ספ ת בתיק. הוא מצליח גם כזמר על הבימה וגם כמוכר תקליטים.
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 50 | שנה או סחלב. הדבר הכי חשוב הוא לתת לה הרגשה שהיא רצוייה ואהובה בזכות עצמה. לתת לה הרגשה שהיא אשה. כל השאר בא באופן טבעי. מרוהטת לטעמו והעדיף להתראיין ״בביתו
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 51 | את עצמו יותר מדי. או עושה בשבילה יותר מדי, היא מפסיקה להעריך אותו.״ הגינונים שלך מאוד יוצאי דופן — אתה מנומס ואדיב, קם וקד, האס כל זה טיבעי? ״את יושבת איתי כבר
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 52 | מילחמת העט והמיספריים השומר התימני הראשון פוגרום בדולייא שמש וממערב ארי שבחבורה...״ פתיח המנוחשלים הסוציולוג החיפאי שלמה סבירסקי טבע בסיפרו ...לא נחשלים אלא
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 53 | שושנה וקלמן וסיפור תבוסתו של השומר יצחק נדב — הם הם הסאגה שהיה על הטלוויזיה הישראלית לצלם. זה סיפור של אמיתות מרגשות, סיפור עתיד מהילת העדות בישראל. מחקרים
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 54 | ה היה ג עו &ס הז ה שהיה בליון ״העולם הזדד, שראה אור השבוע לפני 25 שנה, הופיע בסימן מעצר עורכי השבועון והצגתם כאוייבי־העם. להגנת עורכי .העולם הזה״ נחלץ
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 55 | נערות ובתולות יכולות להשתמש בטמפוני או־בה מיני ללא בל בעיות טבעי הדבר שנערה צעירה ובתולה חוששת שמא יגרום השמוש בטמפון נזק לקרום הבתולין שלה. לחשש זה אין כל
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 56 | נו טוב חבר׳ה. במה שנוגע לי כנעל ספורט דברנו כבר מספיק. לא חס וחלילה שאני עם הלשון בחוץ, או בכושר לקוי או שהסוליות נגמרו לי תחת הרגליים. לא, לא, זה לא! סוף כל
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 57 | יות״ לנעל של מיקי פרסום מלניק • יעקב פרנקו • מיקי
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 58 | ודוד כדרך הנכונה אופנת / קומודור / לאופנה / לצעירות. להשיג בחנויות המובחרות\ . הפעם יש \ מה לבחור
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 59 | החיים זה לא גויאחה! ישראל תרח, לבלר במועצת קריית־שש, הצליח ׳לחולל הפיכה בסניף המקומי של מיפלגת תיוכ״י (תנועת־כבוד־ישראל) .כתוצאה מכך הביע למרכז המיפלגה. שם
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 60 | אש אחזה בצמות ף פציכה !הדרטאתית, אשר י • כאילו נלקחה מסרט־מתח, התרחשה השבוע ברחוב הבילויים הליליים התל־אביבי יורדי הסירה. בשעה 2בלילה, שעה שבה רוב תושבי העיר
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 61 | השומר של המיסעדה הסינית, אמר שפרצה אש במועדון. מייד סילפנתי לאחד השותפים, שוקי בן־פורת, שגר בשכנות למועדון והזעקתי אותו כדי לבדוק אם הדליקה רצינית ואם ניתן
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 62 | וזנמו-ןהמ תו ק (המשך מעמוד )15 שלושה חיילי־נח׳׳ל נחמדים ללוות אותנו במכוניתם למחנודהסליטיס. המחנה ממוקם על ראש הר. הנוף משגע. משקיף על כל העיר צידון ועל
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 63 | חו כניו תמועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ב ט לוויזי ה הי עו ר א לי ח יום רביעי 15. 12 * סידרה קומית ; רודה ( — 8.03 שידור מבע , מדבר אנגלית) .הפרק
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 64 | האם חזיו־ קנ ה..ניי ד המחודש אח עסות הבוהמה שד ימי המנדאט ליושנה? * אבירי האוכל הואבסו בכמויות אדירות שד מזון סיני אנור ושתה ני מהר שיה אטריות סיניות אשת
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 65 | ^ ..ווזייז מ פילץ ־ אז והיום מימין: קפה פילץ כפי שנראה ב־ .1947 במירפסיז הגדולה המשקיפה אל הים לא היו חלונות. הבניין שמעליו נראה חדש. משמאל: אותו קפה כפי שהוא
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 66 | נעלי הספורט הטובות בעולם יוקרה לא יקרה י ע׳ז י טי 1מ היום בהישג יד להשיג במחירי מבצע בחנויות הספורט וההנעלה המובחרות ברחבי הארץ. ת ^ ן /ן לכל רגל בהישג יד
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 67 | קולנוע אוורחים 1ד״לי״נטאד ביעוראד פטר ליליינטאל היה בישראל, שהה בה 1כמה ימים ונסע חזרה, מבלי שאיש כמעט הבחין בכך. אולי משום שבעבר הוא הבטיח כמה פעמים לבוא, ולא
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 68 | ם אומרים מה הם אומדים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.. שרטהלהט: טיג ה )נמה: ..אוו ס ד 11 שווה .,אנשים יורדים מהארץ .,לדאוג נחות לעלייה כלגו 1ש בגללבי 0ח! 11״
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 69 | זה הם אומרים מה הם אומרים חה הם אומרים מה הם אוחד׳ נמיר ״שירגס?{ אמו שאני ש הישראליות ״ אורה ע 1״ ןאותו מאוד עצ וב ות !״ ע 1״ 1תאותי ! הוא היה פה, והופ — עדיין
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 70 | ש ^ אש מגמדת (המשך מעמוד )65 מכור את חלקי במועדון. כרגע רפי וסדי לא נותנים לי ללכת ואני עדיין שותף. ראובן כץ יחליף אד תי. הוא יהיה המנהל והיועץ ושלום פנסטנר
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 71 | יוכי סיפרה כיצד הגיעה להיות כלדרי ת סמים : הייתי שם בדירד. באחד הער־כים, כאשר שימעון הגיע. הוא שאל אותי אם אני מוכנה יקפוץ איתו לאיזה מקום בשעה .8הוא לא פירט
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 72 | היכרותו של רבו עם מגדת העתידות החלה כשנה לפני הרצח הוא הסתכסך עם חברתו, ומישהו שלח אותו ללוד אל מגדת־העתי־דות הנודעת. הפגישה עם אביגיל השאירה רו שם רב על רבו.
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 73 | וכאשר קיבל אותו הרופא, התלונן על גירוי ברגל. הרופא התכופף לבדוק את המקום הנגוע, ורבו הלם בראשו בכוח בגרזן. הרופא נפגע בעורפו ומת. הרקע לרציחותיהם של הנזירים
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 74 | ספורט כ דו רג ל חמר,שד של לסר, אוהדי הפועל תל-אביב אינם מאוכזבים רק מרמת ביצועיה של קבוצתם בשבועות האחרונים. הם מלאי רוגז. הסיבה :הצטיינותו של שחקנם מזה שנים,
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 75 | ״אמריקן ספורטסוואר״בע״מ, יבואנים ומפיצים בלעדיים של רנגלר בישראל. חז׳ מדינת היהודים ,60 הרצליה פיתוח 46766 טל.052-58164,59871
העולם הזה - גליון 2363 - 13 בדצמבר 1982 - עמוד 76 | כ״ט כסלו תשמ״ג15.12.1982 . יפה מרדכי כזיספר
חזרה לתחילת העמוד