גליון 2364

וימו־ יעקבסון טמיר

קפה האג.
לאנשי שאנהבי הרבה קפה
בינם וגם בלילה.

בשורה חדשה וטובה לאוהבי קפה -
והרבה, עתה אפשר להשיג, לשתות
ולהגיש לאורחים, קפה טורקי
וקפה נמס טעים וארומטי
ללא הגבלה ביום וגם בלילה.
קפה האג נמס נטול קפאין,
וקפה האג טורקי נטול קפאין.
קפה האג נטול קפאין מיוצר על פי
התהליך החדש של חברת האג
העולמית, תהליך המפריד באופן
טבעי את הקפאין מהקפה ומשמר
בקפה את הטעם המעולה והארומה
הנפלאה, העושים אותו משקה אהוב
כל כך.
קפה נמס האג או קפה טורקי האג
1000/0קפה טרי, ארוז בוואקום,
לבחירתך ולטעמך.

קפה האג.
ליהנות בעיניים עצומות

כתבת העועז* הלך ו־ 8ד:

כתבת העזעו־ ה^סור \

..לא הייתי
בעיראק!״
מסומם דאלאס
•טבועות עקשניות טוענות שאולם
כך קרא אודי דיין לפרשה הסו פרי
נעלם ממיי טחק מכריע •טל
קבוצתו כגלל שהיה
מסומם. אולסי מכחיש
1זאת כתוקף.

הנוות במחתות
סיפורה המזעזע של
ביצעת הפלה באופן
צאה — שבועיים ואולי גופני
שאינו

בליבג /׳ וזא

צעירה עז־פרטי.
התושל
אישפוז
נזק אף לכל החיים,
ניתן לתיקון.

ונכד היינו
כשיאו של הדוורף לנים אלפי פועלים שרכים
תחת כיפת־השמיים ומתכסים כיריעות פלסטיק.
כל זה מתרחש כלכ הפרדסים של
מושכי השמן. עכדות נוסח ישראל
— 1982 כתכה על מציאות מחרידה.

חרגיל שרון

*,העולם הזה״ ,שבועץ החד שות היש-,אלי. ה מערכ ת והמינהלה: תל
אביב, רחוכ גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136י העורך
הראשי: אורי אבגרי עדרך־תכנית: יוסי שנון. רכז מערכת :
שלמה פרנקל. עורכי כי תו ב: תמי סוטוכיץ וגיורא: וימן * צלפי
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי י ראש המינהלה: אברהם
סיטץ. מ חלק ת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
בע״ם הדפסה :״הדפום החדש״ כע״ם, תל־אביב * הפצה :״גד״ בע״ם

| ה מנ ץ הבינלאומי לעיתונות, ש מרכזו
בציריך, העלה על נס את פעולת
העיתונות הישראלית במילחמת־הלבנון, וצינה
את פעולת העיתונות הבריסית ב־מילחמת
איי־פוקלאנד.
1אני שמח על מחמאה זו, ונדמה לי שיש
לשבועון זה חלק נכבד בכך — החל
מדיווח עדכני מזירת־ההתרחשויות וכלה
בראיון ההיסטורי שערך צוות העולם הזה
עם יאסר ערפאת בביירות הנצורה.
אולם ההערכה כולה היא עניין של הש ואה.
העיתונות הישראלית היתה טובה
:השוואה לבריטית, שכתביה נכלאו ב־
:פינות חיל־הים של הוד־מלכותה, ושנש־טפו
בגלי הלאומנות המטורפת. אך העי-
זונות הישראלית היתד. רחוקה מאוד־מאוד
:להיות טובה בהשוואה למה שעלינו לד וש
ממנה.
בימים הראשונים של המילחמה נשטפה
;עיתונות הישראלית בגלי הלאומנות ב־
£ק כמו זו הבריטית. מלבד העולם הזה,
*טרפו כל העיתונים למקהלה המילחמתית
זל אריאל שרון ושימעון פרם.
רק בהדרגה התחילו פה ושם לבצבץ
;עיתונות נסיונות של דיווח אחר. אולם
;ם היו נדירים. כל העיתונים חזרו על
;שקרים של שרון(״המחבלים פתחו באש!..
:וחותינו השיבו לעבר מקורות־הירי
:עטים בלבד העזו, ברמזים דקים שבד־
;ים, לבטא ספק.
רק אחרי שדעת־הקהל השתנתה, בעיקר
!הרי הטבח במחנות שאתילא וצברה, הח־
1ה גם העיתונות להתאושש, ואז מילאה
;עיתונות שליחות שעוררה ביטויים של
;ערכה בעולם.
כישלון צבאי
אולם המחדל המרכזי של העיתונות
:מילחמה זו לא סולק עד היום. זהו קשר־
;השתקה (או קשר־אי־ידיעה) האופף עד
זיום את האירוע הצבאי החשוב ביותר של
;מילחמה כולה: המפלה בחזית הסורית.
מבחינה צבאית טהורה, החזית העיקרית
מל המילחמה לא היתה במערב, מול ה־
!לסטינים, אלא במיזרח, מול הצבא הסורי.
;אירועים במערב — המצור על ביירות,
;כניסה למערב, אירועי הטבח — משכו
!ת תשומת־הלב. אד כל פרשן צבאי רציני
דע כי ההתמודדות האמיתית הצבאית היא
:סיזרח.
שם היה על צה״ל, לפי התוכנית, לפרוץ
!דימה, לנתק תוך כמה ימים את כביש
:יירות־דמשק ובצורה זו להביא לכיתורו
זו לנסיגתו המבוהלת של הצבא הסורי.
תוכנית זו נכשלה — כישלון צבאי פ יוס
וטוטאלי.
.עולם הזה 2364

אחת מעוצבות צה״ל נכנסה באיזור סול־טאן־יעקוב
למלכודת קלאסית, שהוטמנה
על־ידי הצבא הסורי, והסתבכה קשות.
עוצבה אחרת, שעמדה לנתק את הכביש
החיוני, הוחזרה ממשימתה כדי לחלץ את
חברתה. כתוצאה מכד לא הושג היעד ה צבאי
העיקרי של המערכה. במונחים
צבאיים היה זה כישלון חרוץ, הרובץ כולו
על שכמם של המפקדים האחראיים :
מפקד הגיזרה (אביגדור בן־גל, המכונה
יאנוש) ,אלוף־הפיקוד (אמיר דרורי) וה*
רמטכ״ל (רפאל איתן).
אין זה עניין של אידיאולוגיה, אלא של
עובדות צבאיות אובייקטיביות. כל קצין
בכיר יודע אותן. כל פרשן צבאי וכתב
צבאי רציני היה אמור לדעת אותן.
אך הדברהושתקלחלוטין
עד היום .
הפירסום הראשון נעשה בהעולם הזה
( ,)2350 בכתבה על איש־השנה (עמוד )28
במיסגרת הניתוח הכולל של המילחמה.
אולם הצנזורה פסלה כמה עובדות, ועל כן
ניתן היה רק לנחש במה המדובר.
איסור זה נשבר כאשר פורסמו העובדות
בשבועון הצרפתי נובל אזבסרבטור. כתוצאה
מכך ניתן גם להעולם הזה להעתיק
את הידיעה. כציטוט מן העיתון הצרפתי.
זה נעשה בהבלטה במדור תשקיף (העולם
הזה .)2355
מאותו הרגע מותר היה לכל פרשן צבאי
בבל עיתון ישראלי לפרסם אמת זו — אך
אף אחד לא עשה זאת. איש־מעריב, אבי
רז, כתב רשימה על חוויותיו במילחמה,
ושם הזכיר באקראי את הפרשה הזאת —
אך הכתבה לא פורסמה בעיתונו, והוא
פירסם אותה בהארץ. איש לא שם לב
לפרט זה, שהיה חבוי בה.

שרון א ת דזזהיעזו
כיצד חטף אריאל שרוז ההישג והציג
שהאמריקאים,
אותו כלהטוט של יחסי־ציבור
כהישג אישי שלו.

.אני מתאהב

בנק הקיבוצים?

המונח ״סירסי ממציא בורקאס״ ,הבימאי בועז
רווידזון, מספר להעולם
הזה על יחסיו מס כוכבות
סרטיו נמכריז :״אני עבד נרצע לרגליהן של הכוכבות ! ׳

מרק מושביץ (כתמונה) סופר את
הררי הכפף, פשעה שהכנק הכינלאומי
הראשון עשוי להפוך לכנק של קיכוצי
השיטו הצעיר וקיכוצי
המפד״ל.

רצח למען

הם דעו

הנ ס ר

שחס רוצחים

בבתי־הכלא יושכים ערכים
שנחתו למאסר עולם על
רצח אף הס טוענום :״על בכור המישפחה
אי־אפשר
לוותר ! ״

בחזרה

מה ידעו השרים והאלופים
על הפלאנגות לפני הטבח?

טו!/ו
את 11ה־סוקר
העולם
הזה פירסומים ערב
הזוועה.

ענת סרגוסטי, ששהתה
כ מכר תקופה מסויימת
בשארם אל־שידו׳ ,חוזרת
לבקר בדרום־סיני כחברת שניים מתושביד־לשעבר

המקום.

יד לרוצחי
העיתונאי־סופר ח ארגנ טיני־י ש-
ראלי יעקב טימרמן מאשים א ת
ממשלת ישראל כ שיתוף־ פעולה
עם ממשלת ארגנטינה הפ שיסטית
וטוען :״אני ישראלי ורוצה להיות
ישראלי :״ זך

איך זה
קרה!
זהו המצב עד היום. ברחוב שוררת
הדיעה. כי במילחמה זו השיגו כוחותינו
ניצחון צבאי מוחץ, בהנהגתם המזהירה של
שני הגאונים. אריאל שרון ורפאל איתן.
האמת היא כי בפקודת שניים אלה נחלנו
במקום המכריע וברגע המכריע כישלון
צבאי חרוץ, למרות עדיפות בייבשה וב אוויר
שאין לה כימעם שיעור.
ההיסטוריונים הצבאיים, שיבואו לנתח
את המילחמה בעוד שנה או בעוד דור,
יתמקדו בלי ספק בנקודה זו. מבחינה
צבאית, זהו מוקד המילחמה כולה. הם
יצטרכו לשאול את עצמם; אין זה קרה
שהעיתונות החופשית במדינה דמוקרטית
העלימה עובדה זו, ובכך נתנה יד לאחד
ממערכות־הכזב־ החמורות ביותר ז
כל זה לא הגיע. כמובן, לאוזני המכון
הבינלאומי לעיתונות. ואיך יגיעו

ערת •טכה מעורבים הוא, חברתו.
אשתו טליה והחבר
שלה.

לאל הי רטב!
מעיל־הגשס הפסיק להיות
שימושי בלבד. עכשיו הוא
אופנתי, עליז וציבעוני.

מ דו רי ק 3וווי : 0 תשקיף כמדינה
יומן אישי — בגינגראד בצידון
הנדון — דמוקרטיה כעוגת קרם
מה הם אומרים — דויד שחם,

ואריך מריה רימארק

אנט דולצין, יצחק יצחקי, אמנון
ברזילי, אולסי פרי ומנחם זילברמן

הישראלית והירדנית

אנשים

הורוסקופ — ביז קשת וגד
מיכתכים תשבץ
עולם קטן

זה היה העולם שהיה
רחל ה מרחל ת
לי לה לו
נמר של נייר -יונתן רטוש
מיכהר שידורי הטלוויזיה

•טידור
לילות ישראל
קולנוע
זה וגם זה
א תה והשקל

התפש טו ת ל גו ע ר דן
חברת ירידי האומה, המארגנת באופן קבוע את יריד
ירושלים, מתכננת לארגן בקרוב בגוש דן שלושה ירידים.

תנגוקיך

ועדת־המעקב של ערביי ישראל עומרת להכריז על שביתה
כללית. הסיבה — התעלמות מישרד־הפנים מפניותיה
להיפגש עם חברי הוועדה, כדי לדון בבעיות ערביי ישראל.
הוועדה מורכבת מהח״כים הערביים ומהוועד הארצי של
ראשי המועצות המקומיות הערביות.

מ חנ ה ב כנ סיי ה
שומרים עלהש לי חי ם
ננקטו אמצעים לשמור על חייהם של שני
השליחים האמריקאים במזרח־התיכון, פילים
חביב ומורים דרייפר.

גור וה מודי עין
עדותו של הרמטכ״ל־לשעבר, ח״כ מרדכי
(״מוטה״) גור, לפני ועדת־החקירה לעניין הטבח
בצברה ובשאתילא, תתייחם לשאלה אם דיווח
המודיעין לדרג המדיני על הסכנות שבכניפת
הפלאנגות למחנות הפליטים.
גור ביקש להופיע לפני הוועדה מיוזמתו.

מ ב טי חי ם מי ש רו ת
ממלאי תפקידים ציבוריים במיפלגת העבודה הציעו
בשבועות האחרונים עשרות מישרות לחברי מרכז
המיפלגה, המתכנסים השבוע.

תלונותיהם של כמה חיילי מילואים, המשוננים בתוך
כנסייה ליד מחסום ג׳סין בלבנון, לא הועילו.

החיילים טענו באוזני מפקדיהם שאין הכרח לחלל
את קודשי הדת הנוצרית, והתשובה שקיבלו
היתה שגם הסורים עשו במיבנה שימוש צבאי.

מנ הלה קו לו סי או ם נעצר סמי הירש, מנהלו של מועדון קולוסיאום
בתל־אביב, נעצר על־ידי המישטרה אחרי
שנחשד בהשתתפות בקטטה שפרצה
במועדון.
דבר מעצרו נשמר בסוד, וגם הדיון
בביודהמישפט, שבו הוצאה פקודת
המעצר, נערך — שלא על־פי הנוהג —
בלי השתתפות החשודים.
הקטטה פרצה בין שלושה חיפאים ובין
שלושה משומרי המועדון, וכל השישה,
יחד עם הירש, נעצרו ושוחררו בערבות.

יתכן כי יוזמה זו תיתקל בהתנגדות של כמה
מחברות־הירידים בגוש דן, שלפחות אחת מהן
נשלטת על־יד כמה מהעיריות. העיריות האלה
עלולות להערים קשיים במתן רשיונות
לחברת־הירידים הירושלמית.

פרי?גה למישהד
פו לי טי
מישרד הסניף הישראלי ־טל תנועת סרבני־מילהמה מטעמי
מצפון, הנמצא בדרום תל־אביב. נפרץ בנסיבות מ־סתור־ות.
הפורצים חיפשו רשימות של סרבני־מצפון וחומר מודפס
של האירגון. מזכיר האירגון בארץ, הוא ישעיהו שי״ק.

דיון סו די ב צ פו ן
הדיונים בבקשת המעצר נגד אשר רבי, החשוד בסידרת
רציחות על רקע דתי. התקיימו הרחק מעיני העיתונאים.

רבי נעצר באיזור ירושלים והחקירה נגרו
התנהלה בתל־אביב על־ידי צוות חוקרים
מירושלים — אך המישטרה ביקשה להסתיר
את הדיון המישפטי מעיני העיתונאים, ורבי
הועבר לבתי־מישפט בעפולה ובנצרת, שם אין
סיקור קבוע של עיתונאים בבתי־המישפט.

בגזי טן ב מ קו ס א / 1ט
עוזי בנזימן עומד להחליף את גירעון סאמט ככתב יומון
הארץ בוושינגטון.

הסיבה: המרכז יכריע בשאלה אם יכולים ממלאי
תפקידים במיפלגה לשאת ביותר מתפקיד אחד,
וכמה מבעלי התפקידים הרבים מבקשים להכשיל
את ההצעה על־ידי ״קניית״ חברי־־מרכז.

קבלניםב,1

ט שה 1סי ם— ל ח רו ת?

מ שכני םלא

ק ציני םהס רי ט!

אחד מניסיונות הפשרה בחברת־העובדים
ההסתדרותית, בין המתנגדים לבנייה בגדה
המערבית ובין המצדדים בהמשך הבנייה הוא
זה: רק החברות ההסתדרותיות העוסקות
בעבודות קבלניות, כגון ״סולל־בונה״ ,ימשיכו
בעבודות, בעוד שהחברות המיטכנות לא יפעלו
עוד בגדה המערבית.

אתה מי לחמה

שר־המישפטים משה נסים מאיים, כי אם יתגברו במיפלגה
הליברלית קולות הפלאנגות, כפי שהוא מכנה זאת, הוא
יארגן קבוצה גדולה של חברי מרכז שיצטרפו לתנועת
החרות.

נסים מתכונן לפעול מעתה בתקיפות לסילוקו של
השר יצחק מודעי מעמדות ההנהגה במיפלגה
הליברלית, אחרי שמודעי הצביע נגד התקציב.

בוויו ת עיניים ל ל1י
ם גן־ראש־הממשלה, דויד לוי, סובל
מבעיות בעיניו. לאחרונה הוא עבר ניתוח
קל בעינו האחת, ויתכן שיאלץ לעבור
ניתוח דומה גם בשנייה.

התפקיד הוצע תחילה לכתב הצבאי של היומון,

קצינים במילואים בדרגות רב־־סרן וסרן
הפיקו סרט קצר על כיבוש הציר המערבי
בלבנון. בימים אלה עסוקים השניים, באוניברסיטת לקולנוע
סטודנטים
תל־אביב. בעריכת ההומה המצולם.

ש עו ת נו ס פו תבאוצר
חוקרי מם־ההכנסה ומם ערך־מוסך התחילו
לעבוד שעות נוספות רבות. הסיבה — הוכפל
מיספר המיבצעים היזומים של המחלקות.
למרות זאת ההצלחות הן חלקיות.

זאב שיך, שסירב לקבלו. שיך עומר לנסוע
לארצות־הברית אחרי שקיבל מילגה
להשתלמות במוסד אקדמי. המילגה היא
ממקורות אמריקאיים.
בנזימן נמצא עתה בעיר בוסטון שבמדינת מסצו׳סטס. הוא
מתלווה לאשתו, השוהה בבוסטון בשנת שבתון אקדמית.

ע צ מו תשל 1עליכם
גלאס 1רפאל—

לארץ?

ל עי רי ה

ועדת־דדטרים לסמלים ולטקסים עומדת לדון
בהצעתו של ח״כ המערך, דב בן־מאיר, להעלות
לארץ את עצמות שלום עליכם.

סיעת ״ליכוד ותמורה״ ,המחדשת עתה את התארגנותה
במפד׳׳ל בראשות דויד גלאס ויצחק רפאל, תנסה לכבוש
את הנהגת סניף המפד״ל בירושלים.

גלאס ורפאל ינסו להתמודד בבחירות
המוניציפאליות לעיריית ירושלים בראשות
רשימה יונית של המסד״ל, שתודיע מראש כי
תשתך פעולה עם ראש העיריה טדי קולק.

החברהר בי עי—
ספר די
החבר הרביעי של חרות בהנהלה הציונית יהיה שאול
אמור, ראש המועצה המקומית מיגדל־העמק. הוא יהיה על

בן־מאיר פנה בימי הקונגרס הציוני לשר החינוך־והתרבות,
ובין השאר נימק את ההצעה בנסיון ״לאזן את הנטיה
המסוכנת, המסתמנת בקרבנו, אל עבר אורח חיים לאומי
נוסח ספרטה, על־ידי חיזוק האורח האתונאי של
התנהגותנו״.

י ח רי מו !/י ש טרוז
הטר בז?
העיתונאים המסקרים את פעולתה של מישטרת
מחוז־המרכז, שוקלים החרמת הסיקור של פעולות
המישטרה שם, לאות סולידריות עם אחד מחבריהם.

מפקד־המחוז, ניצב גבי עמיר, הורה לדוברת
המחוז להחרים את כתב ״דבר״ ,ראובן שפירא,
ואגודת העיתונאים שיגרה מיברקי מחאה
חריפיס למפכ״ל המישטרה ולשר־הפנים.

אנו־רי ק ל ציינ ס קי

קפה /1סעדה

יפעל

ב גן ־ העצמ או ת

חבר מרכז חרות, אנדרי קלצ׳ינסקי עומד לנקוט בצעדים
יוצאי־דופן. זאת, כדי להביע את מחאתו נגד
שיתוף־הפעולה בין מממשלת הליכוד וממשלות גרמניה
וארגנטינה.

קבוצת משקיעים תציע לעיריית תל־אביב הקמת
קפה־מיסעדה גדול בגן־העצמאות. אם התשובה תהיה
חיובית, יוקם המיבנה עד תחילת עונת הרחצה הקרובה.

במדינה
העם

6תז!ה מוחסא

״מעוזם 7א דאי תי

שחיתו ת כז א ת! ,,אמרה
נציגה ת מי מה מבריטניה
לפני מצלמת הטלוויזיה

ההצגה המבישה הסתיימה, כמו
והתחילה — בצורה מגישה.
הקונגרס הציוני, המתיימר לייצג
ת העם היהודי, הציג את עצמו
פי שהוא באמת: אסיפה של עם־
נים אפסיים, רודפי כסא, טיולים
נצע, העושים חיים על גבו של
עם היהודי. אלה הם עכו״ם ה-
דשים: עובדי כסאות ומסעות.
*איש לא בחר בעסקנים אלה. ב-
וב המקומות החשובים — וביניהם
סראל וארצות־הברית — לא נע־כו
בחירות אף למראית־עין. כמ וסות
אחרים — כמו צרפת —
יו הבחירות מזוייפות בעליל, ב תאם
למסורת ציונית עתיקת־יו־ין
(העולם הזה .)2361
שכירי השגרירים. האמת ה שוטה
היא שעסקני התנועה הציר
ית נבחרים על־ידי המימסד היש־אלי,
כדי לשרת את המימסד ה-
סראלי. לשגרירות ישראל בכל
מדינות יש השפעה מכרעת על
רכב ״ההנהגה היהודית״ במקום,
!חבריה אינם אלא פקידים של
!משלודישראל.

הפויצה שלא היתה

^ יהז,ה תרגיל אופייני של א י
י ריאל שרון. האמת והשקר שי משו
בו בערבוביה. היה לו מומנט
ההפתעה ובמרכזו עמד אריאל
שרון עצמו, בבחינת ״אני ואפסי
עוד.״
אריאל שרון חזר מביקור בהוג־דוראם
ובארצות־הברית, כשאווירה
של כישלון אופפת אותו. הוא היה
נזעם ומתוסכל. האמריקאים הנחי תו
לו סטירת־לחי מצלצלת, כאשר
עשו מעשה כימעט חסר־תקדים:
בצורה גלויה ומשפילה סירבו כל
ראשי־השילטון בוושינגטון להיפגש
עימו, אף שהיה בארצם.

מבואו ארצה, גמלה כליבו
החלטה: להחזיר לאמרי קאים
ס טיר ת־ל חי מצלצלת.
הצורה שכה עשה זאת,
היתה מבריקה.
אחרי ביקור חטוף בלבנון חזר
לירושלים והודיע, בכל שופרות ה תעמולה,
שהוא השיג פריצת־דרך
היסטורית ביחסים עם הלבנונים,
בלי ידיעתם ועל אפם וחמתם של
האמריקאים.
כך, במכה אחת, השיג כמה מטרות:

1הנחיל לעצמו ניצחון גדול,
• 1הציג את האמריקאים ככלי-
ריק.

הזעם האמריקאי נובע מ הכרה
גובר ת כוושיגגטון, כי
ממציאה
ממ שלת־י שראל
מיכשולים מלאכותיים בדרך
להסדר בלבנון כדי למגוע
הסדר זה, או לעכבו ככל
האפשר.

יש למדיניות זו של בגין כמה
מניעים :
<• כל עוד מדברים על נסיגת
ישראל מלבנון, אין מדברים על
נסיגתה מן הגדה והרצועה.
• ,אין לבגין שום חשק לצאת
מלבנון.
!• נסיגה מלבנון עתה, בלי
״הישג״ נראה־לעין, יוכיח גם לא נשים
פשוטים בישראל כי ההרפתקה
הלבנונית, על 475 הרוגיה
והסתבכויותיה האינסופיות, היתה
מיותרת וחסרת־שחר מלכתחילה.
• כל עוד שוהה צה״ל בלב נון,
לא תיתכן שום התקדמות ב דרכו
של רגן להגשמת תוכנית-ה-
שלום שלו, שהיא לזרא בעיני בגין.
למראית־עין, אין קשר בין ה הסדר
בלבנון ובין הצעת רגן ל-
פיתרון הבעייה הפלסטינית. אך
למעשה יש.ביניהם קשר חזק מאוד.
כי אין ערבי במרחב שאינו מא מין
כי אמריקה יכולה להכריח את
ישראל לצאת מלבנון. אם אין

פעם זה רציני. אם ישראל
לא תסכים להסדר כלכנון,
יירד עליה מלוא הזעם של
וושינגטון, ותהיינה לכך תו צאות
מעשיות חמורות כ יותר.

פילים
חביב נשלח בחזרה למר חב,
כשבידו הנחייה קשוחה: לה ביא
לכניעת ישראל. הדבר הובהר
היטב לישראל.

משום כך פעל שרון כנו־הירות
וכזריזות של לוליין.
ניי רבלי

ח ת * ה

ף* גץ ושרון עשו הערכת־מצב,
• והגיעו לכלל מסקנה כי עלי הם
להיכנע, לפחות חלקית. כני עה
זו היתה צריכה לכלול לפחות
ויתור על שני תנאים, שהעמידה
ממשלת־ישראל :
#הדרישה שהמשא־ומתן ית נהל
חלקית בירושלים.
י • הדרישה שייחתם חוזה־שלום
רשפי.
לא היה בכך קושי, כי תנאים
אלה הועמדו מלכתחילה רק כדי
לחבל במשא־ומתן, ולא היו מצי אותיים.
אד איד מסבירים לצי בור
הישראלי התמים, המאמין ל ממשלתו,
כי ההצהרות הבומבס טיות
של ממשלתו בעניינים אלה
(״חוזה־שלום לפני סוף השנה !״,
״לא ניתן לפגוע בבירת־ישראל !״)
היו כוזבות?

לאריאל שרון היה פית־רון,
שהיה אופייני לזילזול
המוחלט שלו כאינטליגנציה
של הציכור הישראלי. הוא
מאמץ כלכ שלם שניתן ל רמות
א ת הכל כמשך כל
הזמן. הוא עשה זאת גם
הפעם.
הוא נסע ללבנון, ניהל דיון עם
ראשי הפלאנגות ועם בכיר המקו רב
לנשיא אמין אל־ג׳מייל, וערך
עימו מיסמך על כוונות שני הצ דדים
להגיע להסדר. המיסמך לא
נחתם, ואין לו ערך מחייב. ממש-
לת־לבנון לא אישרה אותו וכלל
לא דנה בו. אבל ניתן היה לנפנף
בו ולטעון כי הושגה ״פריצת־דרך
היסטורית.״
שרון, בדרכו האופיינית, הורה
להדליף את הידיעה בתרועה גדולה
בכל כלי התיקשורת.

הטכסיס הצליח. ערכ כואו
של חכיכ לירושלים, הכריזה
התיק שורת הי שראלית כפה
גדול: יש פריצת־דרך היס טורית.
שרון השיג הצלחה
ככירה. האמריקאים לא
ידעו.

ה שתלת לב מפלס טי ק י עסקנים אלה אינם נציגי העם
יהודי, הבאים להתווכח עם ממש-
ת־ישראל, אלא שכיריה של מם-
׳לת־ישראל, שנכפו על העם היהו־הדבר
הוכח בצורה חזותית ב תר
באחת הסצינות הגרוטסקיות
ל הקונגרס, לעיני מצלמות ה־לוויזיה.
זה עתה הצביע רוב ל-
ען הצעודהחלטה, המשקפת בלי
^ק את דעת הרוב העצום של
עם היהודי בחו״ל: לשלול את
זתנחלות הישראלית לפחות ב לק
מן השטחים הכבושים (לפי
1ת הסיפוח החלקי של המעיד).
אריה דולצין, הקומיסאר של מ־שלת־בגין
בהסתדרות הציונית,
שוט הפסיק את הישיבה ומיהר
ל קבוצה של ״צירים״ שהצביעו
:ד ההתנחלות :״אתם מצביעים
ד הממשלה!״ קרא לעברם. בזה
,מר העניין. ההחלטה נגנזה .״מ-
ילם לא ראיתי שחיתות כזאת!״
מרה נציגה תמימה מבריטניה.
עולם הזר 2364 .

>• הפך כניעה לניצחון.

כי האמת שבהודעה היתה
מפוקפק ת מאוד.

אולטימטום אמריקאי
ך • רקע ד״פריצה״ י* ״יה

י אלא אולטימטום אמריקאי.
בוושינגטון גבר בשבועות האח רונים
הכעס על ממשלת־בגין ב כלל,
ועל שרון בפרט. הסירוב ל היפגש
עימו לא היה מיקרי. היה
זה מעשה־עונשין, שנשא בחובו
אזהרה חמורה לא רק כלפי שרון
עצמו, אלא גם כלפי בגין, העו מד
לבקר בקרוב בארצות־הברית.
הנשיא רגן אמר כי צה״ל הפך
עתה ״צבא־כיבוש״ בלבנון, וכי
ישראל מפריעה להגשמת יוזמת-
השלום שלו. אמנם, הוא לא די בר
על ישראל בילבד, וכרך אותה
יחד עם סוריה ואש״ף. אך הכל
הבינו כי המסר היד, מכוון כל־כולו
לכתובת הירושלמית.

הדבר מתבצע, הרי מוכיח הדבר —
בעיני הערבים — כי הנשיא רגן
אינו מסוגל או אינו רוצה לכפות
דבר על ממשלת־בגין. ואם אינו
מסוגל לכפות דבר קטן בלבנון,
איך יכפה דבר גדול בגדה?
תוכנית־רגן מחייבת אמון עצום
וביכולתם.
בכוונות האמריקאים
היא דורשת, למשל, שאש״ף יכיר
בחוקיות ישראל ויקבל על עצמו
את ההחלטה ,242 תמורת הבט חה
אמריקאית מעורפלת מאוד לפ תוח
עימו בדדשיח. איד יכול יאסר
ערפאת לשכנע את אנשיו לעשות
הימור זה, אם אין שום אמינות
לממשלת־רגן?
בשבועות האחרונים חדרה ב וושינגטון
ההכרה כי הוצאת צה״ל
מלבנון היא תנאי מוקדם ומוחלט
לכל תזוזה מצד הערבים ביכלל,
ומצד ערפאת וחוסיין בפרט, בדרך
להסדר מדיני.

לכן נמסרה לישראל כימים
האחרונים זזודעח חד־מ ש־מעית,
כדרכים שונו ת: ה
התגובה
הלבנונית היתד. בלתי-
נמנעת. ממשלת־לבנון, שלא היתד.
שותפה רישמית לדיונים, הכחישה
מייד את כל העניין, ואף תבעה רי-
שמית מסוכנויות־הידיעות להכחיש
את ״השקר.״ אך הדבר לא הפריע
לשרון. הוא כבר השיג את שלו.

ס רוג? אגס
הי האמת על המיסמך ה •)
בלתי־חתום, שיאושר או לא
יאושר בסופו של דבר על־ידי מנד
שלת־לבנון?
ישראל ויתרה במחי-יד על שתי
דרישותיה, שעיכבו את המשא-
והמתן במשך שבועות ארוכים ו יקרים:
ניהול חלק מהמשא־ומתן
בירושלים והשגת חוזה־שלום רי-
שמי.
לעומת זאת הסכימו הלבנונים ב אופן
בלתי־רישמי למה שהם הס כימו
לו תמיד באופן בלתי־רישמי :
גבול פתוח, הפסקת מצב־הלוחמה,
נורמליזציה בפועל.

״הישגים״ אלה לא היו מוטלים
בספק גם קודם לכן. הלבנונים לא
התנגדו ליחסים ״נורמליים״ עם
ישראל. הם רק העמידו תנאי אחד :
שיחסים אלה לא יהיו רישמיים,
שלא ייחתם על כך מיסמך שייר אה
כחוזזדשלום והעלול להביא
לשיבוש היחסים בינם ובין העו לם
הערבי.

לא היה שום צורך ב־
״פריצת־דרך״ כדי להשיג
זאת — אלא רק כוויתור
ייטראלי על התנאים שלכנון
לא יכלה לעמוד כהם.
ביטול מצב־המילחמה הוא מעשה
ריק־מתוכן, כאשר מדובר במדי נה
שהנשיא שלה נבחר למעשה
על־ידי טאנקים ישראליים ובחסו תם,
ושהמיפלגה העיקרית שבה,
שצויידה בנשק ישראלי, דוגלת ב ברית
היסטורית בין ישראל והע דה
המארונית.
גם לגבי הדרום לא הושג דבר,
ובמיסמך הבלתי־חתום דובר על
הסדרי-ביטחון רק באורח כללי.
כל זה אינו מחייב ואינו סופי.
מכאן והלאה, עם נסיגת כוחות-
צה״ל, ייחלש מעמד ישראל בנד
שא־ומתן, ויש להניח כי התנאים
הסופיים שיתקבלו יהיו פחות נו חים
לבגין ושרון.

אך גם אילו הפך מיסמך
זה למציאות, פירושו כי
הישגי מיל חמת־ הלכנ ץ יהיו
קרוכים לאפס — ושפעורה
תהום כינס לכין המטרות
שהציכ לעצמו אריאל שרץ,
כ שפתה כמילחמה.

או סמיעת
טהי הפתעה ״ ד״ילדותית
י שהכין להם שרון, נכנסים עתה
האמריקאים למישחק, כשהם מצו יירים
במלוא כוח־הכפייה שהנשיא
מסוגל להעניק כיום לנציגיו. ה מטרה:
להביא לנסיגה מהירה של
צה״ל, יחד עם נסיגת כוחות סוריה
ואש״ף. הדבר ייעשה בשלבים, ו תחילה
תהיה הפרדת כוחות.
אין בעיות רבות בצד הסורי. ה סורים
רוצים לצאת מלבנון, ומ עולם
לא התעקשו להישאר שם. הם
סומכים על כוחם להשפיע על ממש-
לודלבנון מרחוק, תודות למיקומם
הגיאוגרפי והפוליטי, ואינם זקוקים
שם לנוכחות צבאית פיסית, המתישה
את כוחם. יתר על כן, כל
עוד הם צמודים לצה״ל, יכול ארי אל
שרון לגרום בכל עת נוחה לו
למילחמה חדשה, שבה יאיים צה״ל
על דמשק.
גם אש״ף אינו מהווה בעייה. כו חות
אש״ף אינם יכולים להישאר
במקום אלא בחסות סורית, ונסי גה
סורית תביא אוטומטית לנסיגה
של אש״ף. הדרישה הבומבסטית
של ממשלת־בגין, שכוחות אש״ף
יתפנו מלבנון לפני שתתחיל
תזוזה של צה״ל לא התקבלה אף
על האמריקאים, וישראל כבר וי תרה
עליה בשקט.
אם היתד. כאן פריצת-דרך, הרי
שאריאל שרון פרץ את הדרך אל
עצמו. הוא ויתר על דרישותיו ו מוכן
להסתפק במה שניתן היה ל השיג
בלאו הכי.

שוב הוכחה אמת יסודית :
אם האמריקאים רוצים כ אמת.
להשיג משהו מישראל,
ומוכגים להפעיל א ת הכוח
הדרוש להשגתו, אין ל־ממ
שלת־י שראל כל כדירה
אלא להיכנע.
היו דרושים כישרונו המיוחד של
אריאל שרון — והרוח המתרפסת
של אמצעי־התיקשורת בישראל —
כדי להלביש על כניעה זו כתר
של ניצחון.

יי*£ממ*4ך*£

כמכה אחת הרוויח כלא חד מ־ 11ה מו פל אי ם

3,6לרות
מי ה? איר ה עשו את ז הי

המיליארדר׳
^ ח ת ההפתעו ת הגדולות ביותר
י • בפרשת המכירה של הבנק הבינלאומי
הראשון היא, שככל הנראה ייאלצו המוכ רים
המאושרים לשלם מסים.
הם בוודאי יצטרכו לשלם סס דיווחי־הון,
ויתכן אף שיהיה עליהם לשלם מס־הכנסה
בשיעור מסויים, על-פי החוק הח דש
למיסוי רווחים אינפלציוניים.
זה מפתיע, משום שכמה וכמה מבעלי
חברת ההשקעות דנות ידועים כבר בכיש־רונם
המיוחד למצוא פרצות בחוק, כדי
שלא לשלם מיסים.
יתכן שהפעם הם לא שמו לב לקטנות
כאלה. אחרי הכל — מדובר הפעם ב־עיסקת־ענק,
שעוד לא היתד. כמוה בתול דות
מדינת־ישראל. מוסד בנקאי, שקשה
מאוד להעריך את שוויו המדוייק, החליף
ידיים. המוכרים — 11 במיספר — מחל קים
בינהם רווח של 124 מיליוני דולרים,
שהוא ההפרש בין הסחיר שבו קנו את
הבנק באביב ,1980 ובין המחיר שבו הם
מכרו אותו, בחורף .1982
הרווח של כל אחד ואחד מהם הוא
קצת יותר או קצת פחות מ־ 11 מיליוני
דולרים, על־פי שיעור ההחזקה שלהם• ב
מניות
חברת דנות. סכום זה, השווה ל יותר
משלושה מיליארד וחצי שקל, הוא
כמעט דמיוני. גם אם ייאלצו לשלם מסים,
יהיה כל אחד ואחד מן המוכרים מילי ארדר,
כתוצאה מהעיסקה הזאת בלבד.
תורת החשבון
ן^ כרת ״דנות״ התאגדה לפני שלוש
י • שנים. שותפים בה שני אילי־הקפה,
מארק מושביץ ואבא פרוסצ׳נקו. שותף בה
איל־הגרבונים דב לאוטמן. שותף בחברה
איל־הפלדה הישראלי יוסי פקר. שותפים
גם איל־הפאסטה אויגן פרופר ואיל־הכימי-
קלים סמי יוחננוף. שותף בחברה אחד מב עלי
החברות המובילות בענף־הביטוח, אה רון
סחרוב, שיש לו קשרים מישפחתיים
ענפים בצמרת הממון והפוליטיקה של יש ראל.
שותף בה סוחר בינלאומי, דויד
יגלום שמו, וכן בעליה של חברת הבניה
הטרומית הגדולה ביותר בישראל, אשטרום,
ועוד שני שותפים זרים.
חלק מהאנשים האלה שולטים בענפים

שלמים של המשק הישראלי.
יו״ר מועצת המנהלים של דנות הוא
התעשיין מארק מושביץ, מי שהיד. נשיא
התאחדות־התעשיינים. מושביץ, כסוף־שיער
ושזוף היטב בכל חודשי השנה, נוהג ל קיים
אורודחיים המתאים למעמדו. הוא
נוסע במכונית פאר מסוג יגואר, הנהוגה
על־ידי נהג במדים, ומרבה להתארח ב־מלונות־פאר
ולסעוד במיסעדות יקרות.
מושביץ, יחד עם שותפו אבא פרומצ׳נקו,
בעל הגוף הדשן, הם הבעלים העיקריים
של קונצרן הקפה והממתקים עלית. שהוא
למעשה בעל המונופול על הענף הזה כולו
בישראל, ובלע זה מכבר את כל מתחריו.
את בית החרושת עלית יסד אביו של
אבא, אליהו פרומצ׳נקו, בתחילת שנות
השלושים. הוא השקיע בו את כססו שלו
ואת כספיהם של שותפיו, שהיה להם בית־חרושת
לממתקים בריגה שבלטביה. סוד
ההצלחה של אליהו פרומצ׳נקו היה ידיעת
החשבון שלו.
בנו, אבא, אמר על כך פעם:
״אתה יודע למה אנשים כה מעטים נע שים
לאנשי־עסקים גדולים? לאל אבל
אני יודע. כמה תלמידים בכיתה אוהבים

מתמטיקה? שניים? שלושה ז ובכן, לפני
השניים או השלושה האלה פתוחה הדרך
להצלחה כספית!״
ואכן, אליהו פרומצ׳נקו ידע היטב חש בון
— אך היה חלש בתורת האחוזים. כא שר
הוא היד. מחלק את ריווחי בית־החרו־שת
בריגד. בין השותפים, הסתבר תמיד כי
סיכום הנתחים הגיע ליותר ממאה אחוזים.
כמה עשרות שנים אחר־כך הוכיח גם
אבא פרומצ׳נקו שהוא יודע פרק בתורת-
החשבון.
היה זד, אחרי שבית החרושת עלית כבר
הפך לשליט יחיד בענף. הוא בלע בזה
אחר זה את כל המתחרים שניסו לקום
בענף הקפה הנמס והממתקים. בזה אחר
זד, קנו פרומצ׳נקו ומושביץ את מיפעל
הממתקים צה־דה, את בית־החרושת לקפה
ולממתקים ליבר, את קפה קו ואת קפה
בך רגע.
מאוחר יותר — אחרי התרגיל של מו־שביץ
ופרומצ׳נקו בחשבון — הם קנו את
רשת ההפצה של קפה עטרה והשתלטו על
מחצית ממניות חברת תמוז, המייבאת קפה
בלגי.
השיטה של אליהו פרומצ׳נקו היתד,

הנגיד אישו. המישנה דא ידע. השו רא התנגד. נו בוצעה העיסמ

מנ״1
יבוא הכסוי
ף עלי חכר ת ההשקעות דנות היו
שאננים מאוד השבוע, בקשר לשאלה
אם תאושר עיסקת המכירה של הבנק
הבינלאומי לבנק המיזוחי, או לא .״ש הדוסים
יסדרו את זה עם האוצר,״ הם
אמרו.
אילו רצו, יכולים היו בעלי דנות להפ עיל
את קישריהם הפוליטיים. קשרים כ אלה
לא חסרים למארק מושביץ ולאבא
פרומצ׳נקו, וגם לא לאהרון סחרוב,
בעליה של חברת הביטוח סהר, שכולם
מקורבים מאוד לליכוד.
אך הם לא ראו שום צורך לכך. הם אף
לא הקדימו ודיברו על העיסקה עם אנ

מישרד־ד״אוצר ובנק־ישראל. הם סמכו
על הקשרים הפוליטיים של הבנק המיזרחי
המאוחד, הקונה המאושר של הבנק הביך
לואחי הראשון.
איש־ד,כספים של המפד״ל, המקורב ל־עיסקי
הבנק הסיזרחי המאוחד של הסתד רות
הפיעל המיזרחי, הוא ח״ב אברהם
(״אברהמל׳ה) מלמד. ד,ח״כ המזוקן, הל בוש
תמיד בהידור רב, הוא לשון־הסאז־ניים
בוועדה החשובה ביותר של הכנסת
— ועדת־הכספים. אי־אישור העיסקה על־ידי
מישרד־האוצר הוא בבחינת הכרזת
סילתמד, של ארידור על מלמד, ושום
הצעת תקציב של מישרד־האוצר לא תוכל
לעבור בוועדת־הכספים של הכנסת —
הוועדה היחידה שהיא בעלת־שיניים במוסד
המחוקק.
מלמד גם יודע, כי בעניין הזה תתייצב
המפד״ל כולה מאחוריו. אין איש במפד״ל
שאינו מבין עד כמה חשובה העיסקה ש עשה
המנכ״ל החריף של הבנק, אהרון
מאיר.
קשה להניח ששר־האוצר יורם ארידור
יכול להרשות לעצמו משבר קואליציוני
על הרקע הזה. הוא גם אינו שוכח כי
העיסקה תזרים למישרד־האוצר כמה עש רות
מיליוני דולרים, כמם ריווחי־הון ו אולי
גם כמס־הכנסה.
אץ שום ספק שהעיסקה זכתה בבירכתו
של נגיד בנק־ישראל, משה מנדלבאום.
מנדלבאום אינו שוכח למי הוא חב את
מינויו לתפקיד. היו אלה צעירי המפד״ל
שתמכו בו, אחרי שהוא עבר למיפלגתם
בעיקבות המהפך של הבחירות בשנת
. 1977 לפני המהפך היה מנדלבאום חבר
נאמן במיפלגת העבודה, ראף היה ציר
בוועידתה.
אין גם ספק שהמישנה לנגיד בנק-
ישראל, הפרופסור יקיר פלסנר, לא ידע

נגיד מנדלבאום
תומך ומאשר
דבר וחצי-דבד על העיסקה שנרקמה ב־חדרי־החדרים
המפוארים של מלון דן
בתל־אביב.
האם ידע השר ארידור על דיעיסקה?
הטענה הנשמעת עתה היא שלשר־האוצר
הזדמן לשמוע לא אחת בשבועות האחרונים
על העיסקה המתבשלת בין בנק המיזרחי
המאוחד ובין חברת דנות. הוא לא אישר
— אך הוא גם לא הביע הסתייגות. הוא
המתין כדי לראות כיצד יתפתחו העניינים.

בנ ק

הקיבוצים?

* אשר תאושר העיסקה, יעמוד דווקא
בנק המיזרחי לפני בעייה.
על פי תנאי ההסכם, חייב בנק המזרחי

להשליש לידי בעלי חברת דנות 75 מיל יוני
דולרים מייד. המחצית האחרת של
סכום הקנייה — 75 מיליוני דולרים, צרי כה
להשתלם בארבעה תשלומים שווים
במשך שנתיים, על-פי ריבית בינבנקאית
מקובלת.
אנשי בנק המיזחזי הצהירו, כי הם
מבקשים לשלם את חובם לאנשי דנות ב אמצעות
הנפקד, של מניות בבורסה התל-
אביבית. כלומר: על־ידי גיוס כספים מן
הציבור. טענה זאת אינה נשמעת רצינית
ביותר.
ראשית, לא היה להם פנאי. אם הם
מבקשים לקבל לידיהם את הבנק מייד, י
עליהם גם לשלם מייד. הם לא יספיקו
לצאת בהנפקה לציבור לפני התשלום ה ראשון.
שנית
— מדובר בסכום עצום, השווה
ל* 2.4מיליארד לירות. בשוק רווי ההנפ קות
של הבורסה התל-אביבית יהיה קשה
ביותר לגייס סכום כזד, בזמן קצר כל-כך.
ושלישית — וזה הדבר החשוב ביותר
— קשה להניח שבנק המיזרחי יסכים ל גייס
את מלוא הסכום מן הציבור, מ שום
שמשמעות הדבר היא שיהיה עליו
להעביר את כל המניות של הבנק לידי
הציבור.
מכל אלה נובע, שבנק המיזרחי יצטרך
לכסות את התשלום הראשון לאנשי דנות,
או לפחות חלק גדול ממנו, ממקורותיו ש לו,
או על-ידי גיוס שותפים.
יתכן שיהיו אלה אנשי קבוצת העסקים
המיסתורית ריגר־פישמן (ראה סידרת כת בות
בהעולם הזה).
תחילה היו בין מקורבי הבורסה בתל־אביב
שסברו כי קבוצת ריגר־פישמן קונה
כמויות גדולות של מניות פי־בי (חברת
האחזקות של הבנק הבינלאומי הראשון)
בשירותה של חברת דנות. החשבץ היד*

לרדות בפועלים. הוא אסר עליהם כל די בור
בשעת־ד,עבודה. הרסת־יד באולמות-
הייצור של עלית מצד מנהלים כלפי פו עלים
היתד, מחזה שכיח. וולודיה קופילוב,
אחד מבעלי עלית, תקף פעם באולם־היי-
צור פועלת שהיתר, בהריון וקרע את
—שיסלתה. השביתות בבית־ד,חרושת היו
תמיד קשות ומרירות. מי שהיה מזכ״ל
המסתדרות, יצחק בן־אהרון. כינה את
אחת השביתות האלה בשם ״סילחמת הע מלים
באפנדים.״
היה זה בתחילת שנות השיבעים, כאשר
עשו בעלי עלית את התרגיל הגדול שלהם
בחשבון. בסוף שנות השישים ובתחילת
שנות השיבעים הצטברו בקופותיו של
הקונצרן סכומי כסף גדולים מאוד. היו
אלה רווחים שבעלי החברה לא נטלו ל כיסם•
אילו היו עושים זאת. היה עליהם
לשלם מיסיס כבדים על עשרות מיליוני
הדולרים האלה.
אד בעלי עלית מצאו דרך להעביר לכיסם
אאת הרווחים בלי לשלם אגורה שחוקה ל אוצר
המדינה.
הם התחילו להקצות לעצמם חבילות
גדולות של מניות רגילות, שהכיסוי להן
היו הקרנות שבהן נצברו הרווחים. ואז.
לפתע, בשנת ,1973 יצאה עלית בהנפקה
של מניות לציבור בבורסה התל-אביבית.
היא העמידה לרשות הציבור 150/0סן
המניות של הקונצרן.
באותה הזדמנות הפכו גם המניות שהם
חילקו לעצמם במרוצת השנים לנייר ערך
עובר־לסוחר. ומכיוון שבמדינת ישראל
לא נהוג לשלם מס על ריווחי־הבורסה.
גרסו בעלי עלית לתוך כיסיהם עשרות
יבות של מיליוני לירות — בלי לשלם

כדי לסתום פירצה זו, היתד, הכנסת
| חייבת להתקין תיקון מיוחד לחוק מס־ההכנסה,
הנקרא עד־היום תיקון מושביץ,
]על־שמו של מארק מושביץ, גורף הד יווחים.

תרגיל

פקר

אם סבורים היו בעלי עלית שד,ס
י כבר עשו כל מה שאפשר כדי להת חמק
ממס באמצעות תרגיל בורסאי, בא
שותפם לחברת דנות. איל הפלדה יוסי
פקר, ולימד אותם פרק חשוב.
יוסי פקר נולד ב־ . 1924 אביו היה סו חר
גדול בחומרי־בניין. שנמנה עם מקי-
מיה של קבוצת משקיעים בשם החברה

מארי, מושביץ כץ מנחם בגין וירוחם משל
תוספת שכר לכל השכירים
המרכזית, שבינתיים נבלעה בקונצרן כלל.
יוסי סקר המשופם והנמרץ עסק ברכש
צבאי בעת מילחמת־ד,עצמאות, ואחריה
סנה לעיסקי המישפחה העשירה שלו.
ב־ 1958 הוא הקים את מיפעל סולפק
לפלדה, שמאוחר יותר נקרא שמו פקר־פלדה.
יוסי פקר הוא בעל המניות העיקרי
במיפעל. הוא אינו מעריך ביותר את כיש־רונותיהם
העיסקיים של שלושת אחיו
הצעירים, אהוד. יאיר ויזהר. המחזיקים
גם הם בחלק ממניות־המיפעל.
כמה שנים חלפו, ויוסי פקר נפטר
משותפיו האמריקאים להקמת מיפעל הפ לדה
שלו, ולקח לו שותפים זרים אחרים :
מישפחת ואן־ליר עתירת הנכסים. ומיש־פחת
ריירסון האמריקאית, שברשותה היה
מיפעל פלדה גדול בארצות־הברית.

מציאותם של משקיעים זרים היתד, חשו בה
מאוד, משום שהיא איפשרה לקבל
הטבות רבות, כגון הנחות במסים ותנאי־אשראי
נוחים. ההטבות המפליגות שזכה
בהן יוסי פקר, ספגו כמה הערות ביקורתיות
מטעם מבקר המדינה.
מיפעלי פקר־פלדה התפשטו והלכו. הוא
שולם במיסעלים פקר פלדות-דייק, פקר
פלדה חיפעלי דרוס, פקר גילוון, פקר
אריזות תעשייתיות, פקר נגב־קרמיקה,
מטלפק, אלשטאל ופקר־ג׳נטילי.
בשנת 1981 עשה סקר את התרגיל שלו
בחשבון.
ראשית הוא קנה את מניותיה של מיש-
פחת ריירסון בחברה שלו. אחר־כך הוא
קנה גם מחצית מן המניות של מישפחת
ואן־ליר. הוא כבר לא היה זקוק לשו־

טלא היתה עוד כמוה בתולדות מדינת ישראל
:אם ידעו בדנות שהבסיס לקביעת
וי החברה לצורך מכירתה יהיה מחיר
יותיה של החברה בבורסה, הרי שכדאי
עלי דנות שערך המניות האלה יהיה
־ה ככל האפשר. אם כך, שירתה אותם
יית המניות המהירה של יוסי ריגר ו־יעזר
פישמן, שבידיהם עתה ,״0/ס! .מן
ניות בבנק, המקנות ס 107 מן השליטה

המאזן הקרוב יוכל בנק הפועלים להוכיח
כי הוא גדול כמו בנק לאומי — או גדול
יותר ממנו.
לעומת זאת, עלולה האפשרות -כי יווצר
בנק ׳בינקיבוצי, לעורר חששות כבדים
בבנק הפועלים.
מכל מקום, אין שום ספק כי קניית
הבנק הבינלאומי הראשון מצעידה את
בנק המיזרחי קדימה. לכאורה, נראה כ אילו
בנק גדול למדי קנה בנק שהוא קצת
קטן ממנו• למעשה, התמונה שונה לחלו טין.
על־פי שווי המניות של בנק המיזרחי
הנסחרות בבורסה, מתקבלת תמונה של
בנק קטן שקנה בנק גדול ממנו !

וזך עתה מתברר שיתכן מאוד כי ריגר-
סמן, ואולי גם שותפיהם, ייכנסו כשות !:לבנק
המיזרחי בקניית הבנק הבינומי
הראשון. כך לפחות מעריכים בכי ן
בפי־בי.
על־סי הערכות אלה׳ תיתכן האפשרות
הבנק הבינלאומי הראשון יהפוך למעין
ק של התנועות הקיבוציות.
לריגר־פישמן יש שותפות עמוקה ו יוכה
עם הקיבוץ־הארצי של מפ״ם. ב ר
עמדו שני גורמים אלה לקנות כבר
:בר בנק אמריקאי — אייקסינג׳ בנק
ף שיקגו. ביחד הם קנו את המיגרש
1רסקו בתל־אביב ואת הרשיון לבנות
1יו בניין בן 26 קומות תמורת 26 מיל ר
דולרים.
זביקורת הציבורית הרתיעה את ה-
:וץ־הארצי מפני קניית הבנק ביחד עם
:ר־פישמן. הביקורת הציבורית הזאת
תהיה בעלת השפעה רבה כל-כך, אם
יה הקיבוץ־הארצי שותף בבנק לתנועות
כוציות אחרות. הקשר שבין בנק ה־ורמי
המאוחד ובין קיבוצי הפועל-
יזרחי מכנים לתמונה לפחות שותף
ד בתנועה הקיבוצית — קיבוצי ה-
ד״ל. אם יצליחו אנשי הקיבוץ־הארצי
בנע גם את אנשי התק״ם להצטרף ל־סקה,
יוכל הבנק הבינלאומי הראשון
פיר ל״בנק הבינקיבוצי הראשון״.

מנ כ׳׳ למאיר
קונה מאושר

שווי השוק של מניות בנק המיזרחי
בתחילת השבוע היה 385 מיליוני דולר —
בשעה ששווי השוק של מניות פי־בי היד,
540 מיליוני דולרים. חישוב זה אינו שלם
אומנם, שכן אינו כולל את שווי השוק של
חברות־הבת של בנק המיזרחי הנסחרות
בבורסה. אך ככל הנראה, לא מדובר כאן
בבנק גדול הבולע בנק קטן.

אפשרות זאת משמיטה את הקרקע מ תחת
לטענה כאילו עמד בנק הפועלים
מאחורי העיסקה של בנק המיזרחי המאוחד,
מתוך כוונה לגבור בדרך זאת על מת חרהו
האחד, בנק לאומי. ארנסט יפת,
יו״ר מועצת המנהלים של בנק לאומי,
ביקש לא מכבר לרכוש את הבנק הבינלאומי
הראשון רק בגלל החשש מפני
גידולו המהיר של בנק הפועלים. בדיוק
מסיבה זאת — משום שהאוצר לא רצה
להתערב בתחרות הזאת שבין הבנקים —
לא אושרה המכירה לבל״ל.

בקבוצת דנות שרר במשך השנתיים
האחרונות מאבק מתמיד בין שתי קבוצות
של משקיעים. אותם שתבעו למכור את
הבנק הבינלאומי הראשון, שפעילותו היוותה,
ס/״ 90 מהיקף הפעילות של הקבוצה,
ואותם שביקשו להמשיך ולהחזיק בבנק.
הראשונים, שבראשם עמדו מארק מושביץ
ודב לאוטמן, זכו במאבק ולנוכח המחירים
שהושגו, כנראה שגם מתנגדיהם אינם
מצטערים על כך.

אך בנק הפועלים, ככל הנראה, אינו
זקוק לבנק הבינלאומי הראשון. כבר עתה
המאזן שלו גדול כמעט כמו זה של בנק
לאומי, אך לעומת זאת קצב הגידול שלו
מהיר יותר. יתכן מאוד שכבר עם פירסום

בבנק המיזרחי לא היה כל מאבק. ב שנים
האחרונות קיימת בבנק הזה מדיניות
של התרחבות מהירה. אבל עכשיו עשוי
הבנק הזה לעמוד לפני בעיות שתגרומנה
נגיסה גדולה מדי לקיבתו הקטנה יחסית.

תסיט זרים. משום שגילה דרך חדשה ו קלה
לעשות רווחים — בלי לשלם מס.
הדרך החדשה היתד — ,הבורסה היש ראלית.
שמונה שנים אחרי שגילו מו־שביץ
ופרומצ׳נקו את מיכרה־הזהב הזה,
גילה אותו גם יוסי פקר.
ראשית, חילק יוסי פקר לעצמו ולבני
מישפחתו דיווידנדים על המניות שהיו
ברשותם עוד לפני ההנפקה בבורסה. ה סכום
היה בסך 45.7מיליוני לירות• מכיוון
שהמיפעלים של פקר־פדדה הם מיפעלים
מאושרים מבחינת החוק הישראלי, לא
שולם מס־הכנסה על הרווחים האלה,
ואוצר־ד,מדינה לא השתתף בחגיגה.
אך זאת היתד, רק מיקדמה. לפני ההנ פקה
חילקו לעצמם בני מישפחת פקר
אופציות (זכויות) לקבלת מניות. למעשה,
אין הבדל בין ״זכויות״ כאלה ובין מנ יות.
את הזכויות אפשר לממש בכל רגע.
והן עוברות־לסוחר בדיוק כמו המניות.
ושוות־כסף כמותן.
אך בעוד שהדרך להתחמק מתשלום מם
על חלוקה דומה של מניות כבר נחסמה
על ידי ״חוק מושביץ״ ,עדיין לא נחסמה
אז הדרך לחזור על התרגיל באמצעות
הנפקת ״זכויות״ .יוסי פקר הנפיק. איפוא,
לעצמו ולאחיו כיתבי-אופציה בסכום של
עשרות מיליוני לירות, שעדכן המיסחרי
בבורסה גבוה בהרבה מערכן הנקוב. על
העיסקה המפולפלת הזאת לא שולמו כלל
מיסים. רק אחרי שנערך התרגיל הזה נז כרה
הכנסת לחסום גם את הפתח הזה,
והתקבל חוק. פקר בעיקבות חוק סושביץ

הכל נשאר
^ 7במי שפחה
^ יטרתף הח ש*״ הרביעי בקבוצת
י י דנות הוא איל־ -,בונים והלבנים דב
לאוטמן. גם הוא נולד כשכפית־הכסף נעו צה
עמוק בפיו.
אביו היה סוחר ובעל בית־חרושת. לאוטמן
למד תחילה בבית־הספר החקלאי
בפרדס־חנה. אחרי שיחתרו מהצבא הוא
־,ברית, ובשנת . 1963
נסע ללמוד בארצ
2שנים בלבד, הוא
כאשר הוא היה
הכיר את איל־הג; ם דאז, גרשון רוזוב.
לאוטמן ניהל אה דיפעל־הגרבונים הידוע
סברינה של רוד
אחר־כך ד,וסי,׳ לעצמו לאוטמן אדון
נוסף, יצרן גרבי הנשים גיברשטיין, שהיה
היצרן השני בגודלו באירופה. מה שמשך
את גיברשטיין לישראל, לפי דבריו. היה
כוח־ד,עבודה הזול. לאוטמן ניהל למען
גיבדשטיין ורוזוב את מיפעל גיבור, שהיה
משותף לשניהם, ולבסוף הוא פרש והקים
לעצמו מיפעל משלו.
את המיפעל, דלתא שמו, הוא הקים ב גליל
המערבי, שם אפשר למצוא את כוח
העבודה הזול ביותר במדינת ישראל —
נשים ערביות. בסוף שנות השבעים וד

חמיד־ארדדים
(המשך מעמוד )7
תחילת שנות השמונים התחילו בעלי דלתא
— לאוטמן ושותפו אליעזר פלג, בתהליך
התרחבות, ורכשו את מיפעל מולר־תעש־יות,
ששמו הוסב לגליל־תעשיות.
העברת המיפעל לבעלותם היתד, מלווה
בשערוריה־זוטא. היתד, זו חברת ההשקעות
של הבנק לפיתוח התעשייה שמכרד, ל-
לאוטמן את מולד. והנה, מנכ״ל חברת ה השקעות
הזאת היה אורי וינוקור, שהיה
גם בעל חלק קטן ממניות דלתא של לאוט מן.
דלתא רכשה את מניות השליטה ב מולד
תמורת 32 מיליוני לירות, אך כעבור
שנתיים בלבד הוערך שווי הנכסים ב־
976 מיליוני לירות. מועצת־המנהלים של
החברה להשקעות דחתה את הטענות בא שר
לאורי וינוקור, אך מבקר המדינה
״הרים גבות״ ,כפי שכתב אחד העיתונים
באותה תקופה.
אחד השותפים המעניינים יותר בק בוצת
ההשקעות דנות הוא שמואל (״סמי״)

מושביץ בכרי ת־ מיל ה
תרגיל בחשבון

הבניין הגדולים ביותר, כשהם מנצלים יפה
את קירבתם לשילטון מפא״י — וגם ל חבריהם
בציונים הכלליים. ב־ 1950 הקימו
האחים את בית־החרושת ללבידים תע״ל,
בשיתוף עם קיבוץ מישמרות ועם סולל־בונה.
הם זכו בהטבות מפליגות ולתנאי
אשראי טובים במיוחד.
בתחילת שנות השישים התחילו בני
סחרוב להגדיל ולהרחיב את אימפריית
הביטוח שלהם, ונכנסו גם לעיסקי הבנ קאות.
בתקופה מסויימת אף היה האח
אהרון סחרוב שותף בבנק הבינלאומי הראשון,
הרבה לפני שהוא נקנה על־ידי
קבוצת ההשקעות דנות.
ימי הפריחה הגדולים באמת של המיש-
פחה הגיעו כשעלה הליכוד לשילטון, ו האחים
״הליברלים״ ,ישראל ואהרון, יכלו
לפרוש כנפיים ולאסוף מישרות בכירות
בזו אחר זו. ישראל סחרוב נעשה לאחראי
על מכירת החברות הממשלתיות, וגם לי ד ר
ק ח ליב״י. מינויו של אחיו אהרון כיו״ר

ברווח שד 11 איש אנשו היה ושרם תוספת־שכר שנתית של ־27
לכל עובדי ישראל ־ או לכסות את כל הפסדי ״אל־על!
יוחננוף. מישפחתו נמנית עם המישפחות
המייסדות של העיר תל־אביב, והיא קשו רה
בקישרי מישפחה אל מישפחת פרומצ׳־
נקו: אחת מאחיותיו של סמי יוחננוף ניש אה
לבן מישפחה עשירה אחרת, מישפחת
פילוסוף. בנה של האחות הזאת הוא אבי
פילוסוף, מי שהיה בעלה של תמר, בתו
של אבא פרומצ׳נקו. השניים התגרשו,
אומנם, אך אבי פילוסוף הוא עדיין ממנ הלי
עלית.
סמי יוחננוף ואחיו הצעיר, משה, היו
גדולי היבואנים של הכימיקלים לישראל.
סמי יוחננוף ואחיו קיבלו בתקופה מסו-
יימת מונופול על יבוא הכימיקלים. תוקפו
של המונופול פג בינתיים, אך עד אז הם
כבר הפכו לעשירים מופלגים, שהאימפריה
הפיננסית שלהם כבר חרגה מעבר לגבולות
ישראל. ושניהם ירדו, למעשה, מהארץ.
שני האחים שונים מאוד זה מזה ,׳ו לפני
כמה שנים נפל סיכסוך ביניהם. סמי

הוא מטופח למראה, נער״שעשועים מזדקן,
בעל יאכטה ודירות פנטהאוז בכל רחבי־העולם.
אחיו משה, המשופם והמקריח,
הוא איש־מישפחה למופת.
ב־ 1978 הגיע הסיכסוך בין האחים ל משבר
ומאז הם מפרנסים סוללה נכבדה
של פרקלטים ישראליים ורואי־חשבון מכל
אומות־העולם. בין הפרקליטים: הד״ר יהו שע
רוטנשטרייך, הד״ר אמנון גולדנברג,
ושמואל תמיר, שהחליף בתפקיד פרקליטו
של סמי יוחננוף• שר מישפטים אחר — ׳
חיים צדוק, איש המערך.

ביטוח
ו אי טריו ת
^ חמישי גי] השותפים המכובדים
• של דנות הוא אהרון סחרוב, בן ל־מישפחת
סחרוב הידועה. הבן הבכור,

מאה מיליון
ביו א חד!
ל כר לכוש בחליפת־ערב מהודרת נכנם
לאולם הקאזינו. הוא מחליף בקופה ס כום
כסף לא גדול באסימונים, וניגש
לאחד משולחנות הרולטה. הוא עדיין אינו
משחק. אחד ממנהלי אולם המישחקים מב חין
בו, וניגש אל הקרופייה, המפעיל את
הגלגל המסתובב שבתוכו מקפץ כדור-
המזל. הוא לוחש משהו אל אוזנו של
הקרופייה, וקורץ אל הגבר בחליפודהערב.
הגבר מניח את כל אסימוניו על אחד
המיספרים. גלגל הרולטה מסתובב, ונעצר
לבסוף. ערימת־ענק של אסימונים נדחפת
לעבר הגבר בחליפת הערב• הוא נו טל
את האסימונים, וניגש אל הקופה. הוא
מחליף את האסימונים בכסף מזומן, ומ קבל•
אישור מטעם הקאזינו, המאשר כי
הוא זכה בסכום הכסף הזה במישחקי-מזל.

נלנכ״ל כינו
דמי חנוכה -י
דמי חנו כ ה!
לאירוע כזה אין קשר למזל. חיתה
/תקופה שבה היה נהוג בעולם התחתון
האמריקאי לשלם בצורה כזאת לבעלי־חוב
מסוגים שונים — תצחים שכירים או
סוחרי־סמים. בדרך זו אין מגע ישיר בין
משלם הכסף ומקבל הכסף, וחשוב לא
פחות: האדם שקיבל את הכסף משוחרר
ממסים על הכנסתו הגדולה* ,אשר נמצא
בידו האישור מטעם הקאזינו. על כספי-
הימורים אין משלמים מסים.

יו״ר גולן
— בלי מס

יחזקאל סהר, היה מזכירו המדיני של חיים
וייצמן ואחר־כך מפכ״ל המישטרה, הוא
נאלץ לפרוש מתפקידו אחרי שהסתבך ב־עדות־שקר
בפרשת שורת תנזתנדביס ו המאבק
שניהל העולם הזה בשנות החמי שים.
הבן
השני, ישראל סחרוב, הוא אחד
האנשים העשירים בישראל, ועסקן חשוב
במיפלגה הליברלית שבליכוד. אליהו, הבן
השלישי, נאסר בידי שילטונות המנדט
הבריטי בגלל גניבת נשק ממחנה בריטי
למען ההגנה, ואחר־כך הצטרף לעיסקי־חמישפחה.
הבן הצעיר, אהרון, היה הפעיל
ביותר בעסקים האלה.
ארבעת בניו של יצחק-מרדכי סחרוב,
שהיה סוחר בחומרי־בניין, נולדו בירושלים
וידעו תקופות מחסור בילדותם, בעת מיל-
חמת העולם הראשונה. את הונם הגדול
הם עשו בתקופת מחסור אחרת — בתקופת
הצנע. הם הפכו יבואני העץ וחומרי-

לפני כמה שבועות חילקה קבוצת
המשקיעים דנות מתנה מיוחדת למקו רביה.
כל מי שהיו בידו מניות של
חברת האחזקה הבנקאית פי־בי יכול היה
לקנות, בהקצאה מיוחדת, זכויות לקניית
המניות החדשות של הבנק הבינלאומי
הראשון. בנק זה הוא הבנק העיקרי המוח זק
בידי פי־בי.
שניים מן הנהנים בהקצאה המיוחדת
היו יו״ר מועצת המנהלים של חברת פי־בי,
דוד גולן, ומנכ״ל הבנק הבינלאומי הראשון,
צדיק בינו.
ביום המיסחר הראשון עלו המניות ב-
7000 אחוזים (שיבעת אלפים) .מקובל ב בורסה
שביום המיסחר הראשון במניות
נרשמת עליה גבוהה מאוד בערכן הנס חר,
לעומת ערכן הנקוב. אך לעליית
שערים כמו זו לא היה תקדים גם בבורסה
הישראלית הסוערת.
שני המרוויחים העיקריים מן העלייה
המסחררת הזאת היו דויד גולן וצדיק
בינו. כל אחד מהם הרוויח בתוך יום אחד
ויחיד כמעט מאת מיליון לירות.
בדיוק כמו שללו של מקבל הכסף ב־קאזינו
האמריקאי, גם שללם של דויד גולן
וצדיק בינו משוחרר מכל מם.
מישהו דאג לסובב את הרולטה, כך
שהיא תעצור בדיוק על המיספר שעליו
הם הניחו את כספם.
עכשיו נפוצו שמועות בבורסה כי דויד
גולן וצדיק בינו היו המתווכים בעיסקה
שבה נרכש הבנק הבינלאומי הראשון על־ידי
בנק המיזרחי. אם נכונות שמועות
אלה, חייבים היו שני הבנקאים לקבל
דמי־תיווך גסוהים מאוד׳ המגיעים לבמה
אחוזים משווי העיהקה. בינו וגולן זכו רק
ב־ 200 מיליוני לירות. אם אומנם היו אלד.
דמי־התיווך, זהו תשלום נמוך מאוד.
שמועות אחרות אומרות כי גולן ובינו
קיבלו מדנות את ״דמי החנוכה״ הנאים
כאות־תודה על שירותם המסור לבנק
הבינלאומי הראשון. הכל מודים, כי במידה
רבה חב הבנק את הצלחתו הגדולה מאז
נטלה אותו קבוצת דנות לידיה, לשני
הבנקאים האלה. הם הפכו אותו מתחרה
מטריד לבנקים הגדולים ושווה את המחיר
ששולם לבסוף עבורו.

מועצת המנהלים של בנק המשכנתאות
הממשלתי־דאז טפחות הוכשל. זאת אחרי
שהתברר כי חברת־הביטוח סהר של האחים
היא בעלת עניין, בהיותה אחת המבטחים
העיקריים של טפחות, זמן קצר אחר־כך
נמכר הבנק הזה לבנק המיזרחי המאוחד.
תפקיד אחר שאהרון סחרוב בכל זאת זכה

מיליארדר ס חרו ב
קיישרי מישפחה
בו — הוא מונה ליו״ר החברה הממשלתית
מספנות ישראל.
אוייגן פרופר, השותף השישי בדנות, גם
הוא לא עשה את הונו הגדול בשתי ידיו.
אביו, אדוארד פרופר, היה בעל בית-
חרושת לאיטריות כבר בצ׳כוסלזבקיה. ב-
1938 בא אוייגן פרופר ׳לארץ ישראל,
והקים כאן את בית החרושת דגן. הוא
שיכנע שש מישפחות אחרות שעסקו ב ייצור
הפאסטות למינהן להתאחד תחילה
ברשת שיווק משותפת, ואחר־כך בייצור
האיטריות, וכך נולד בית החרושת אוסס,
שמאוחר יותר בלע את מתחרהו הגדול
פרומין, ואחר כך גם את חברת העוגיות
ערגל. בעלי אוסס חדרו גם לענף התמ רוקים,
כאשר רכשו את השליטה במיפעל
הישראלי של הלנה רובינשטיין.
הישראלים האלה, הישראלים לשעבר,
ושותפיהם הזרים הרברם גוטליב תושב
גרמניה ולסלי פורטר בעל השליטה ברשת
סופרמרקטים גדולה באנגליה, עומדים לג רוף
שלושה מיליארד וחצי לירות לאיש.
סכום הרווח המאוחד שלהם מן העיסקה
הזאת — 124 מיליוני דולרים — שווה ל יותר
מארבעה מיליארד לירות ישראליות.
בימים אלה נטוש בין ממשלת הליכוד,
בראשותו של מנחם בגין, ובין ההסתדרות,
בראשותו של ירוחם משל, ויכוח על תוס פות
השכר לשנה הקרובה. כל הוויכוח הוא
על אחוז או שניים. ברווח שגרפה עתה
קבוצת המשקיעים בדנות אפשר היה לשלם
למיליון ויותר מהשכירים בישראל תוספת
שכר שנתית של שני אחוזים — ולכסות
את כל חובותיה של חברת אל־על.

שדמה פרנקל

רק שני מקררים טרס
להתגאות בסהל חוה:
נ׳נרל אלקטריק.
הוטסוימו.
10ח £ 1 £ 0 1

11.3.^ .ח183)16 1
ג׳נרל אלקט רי ק ו־ הו ט פוינ ט

מקררי ג׳נרל אלקטריק והוטפוינט בגדלים שונים׳ ,החל
מנפח של 15 קוב ועד 24 קוב.
מגוון רחב של צבעים המתאימים לכל מטבח.
רוחב אידיאלי 71 -ס״מ.
חיסכון באנרגיה -לפי תקן
משרד האנרגיה האמריקני(.)0.0.5.
כוון פתיחת הדלת לפי הזמנת הקונה.
מחיר נמוך במיוחד, החל מ־ 48,500 שקל כולל מע״מ.

ע רוו ק: טלאלקט רוני ק ה ( 2 )1 9 8 2
רח׳ אבן גבירול ,18 תל־ אניב, טלפון 0 3 -2 5 9 4 1 5 :
אולמי תצוגה: ת״א, רח׳ אחד העם , 11 ירושלים, רח׳ הלל . 24

ישיך• יייזלסיס ״

ש רו ת: ג׳נרלמהנד סי ב ע ״ נו .
הרצליה ב׳,רח׳ מ שכית,אזור התע שיה,טל 0 5 2 - 52765
וימו־ יעקבסון טמיר

השו שמיו דחץ את ידו שד נשיא אוגנס־נהנמימין)
־ והגיש דו ושימות שד יהודים שנוצחו מזמן

בראיון מיוחד עם מוסד זוהו

ארגנטינה. גם מי שהיה נשיא
•אירגון קהילות יהודי ארגנטינה,
הד״ר נחמיה רזניצקי, אמר לבני
מישפחתי שהוא אינו יכול לדבר
בטון גבוה יותר למעני בי ממש לת
ישראל ביקשה ממנו שלא יעשה
את הדבר.
״באותו הזמן טענה השגרירות
הישראלית שאירגון קהילות יהודי
ארגנטינה ביקש שממשלת ישראל
לא תעשה דבר שיעמיד בסכנה את
יהודי ארגנטינה.״
מדוע לא רצו עסקני הקתילה ב־בואנוס־איירס
להתערב בגורלס של
הנעדרים היהודים?

ארגנטינה, היא לא עזרה לנעדרים.
האם
אפשר עדיין להציל נעדרים
אלה 7

״היום כבר לא. היה אפשר להציל
אחדים לפני ארבע־חמש שנים,
אם היו מפעילים לחצים גדולים.
חלקם הגדול היה עדיין בחיים.״
אילו לחצים אפשר היה להפעיל?
״היו
צריכים לנסות. להגיד לארגנטינה
שישראל לא תספק לה
נשק, לא תקיים עימד. קשרים מי-
סחריים, שהיא תיפנה לדעת הקהל
בעולם, אבל לא נעשה דבר כזה.

אבל אתה מסרת על כך בכן
זאת?
״מסרתי על הכל למישרד־החו׳
וגם לאירגונים היהודיים.״
מתי כתבת את ׳סיפרך האחרו

המיל חמה הארוכה כיו ת ר?

״במשך המילחמה. הייתי פה
בשולחן הזה. יואל מרקום מהארי
אומר שהייתי בלונדון, שלא היית
בישראל במשך המילחמה. זה כ
שנה שלא הייתי בלונדון. התחל
תי לכתוב ביוני, וסיימתי באו
גוסט. ואחר-כך כתבתי תוספת ע
צברה ושאתילא.״
בסיפרך אתה משווה את מה (8

דמיינת־1־ ?רוצ חי
**׳ן ר־ החוץ הישראלי לחץ
א בשבוע שעבר בחמימות את
ידיהם של הגנרלים בבואנום־איירם,
שהוציאו להורג כ־סססנ יהודים
בארגנטינה.
הייתי בבואנוס-איירם בין השנים
1977ו 1979-העיתונאי הישראלי
היחידי במדינה שנכבשה על-ידי

ממשלת ישראל בקשר לארגנטינה
היתד. תמיד — מדיניות של השק טה,
כדי לא להפריע לממשלת אר גנטינה.
הסיבה היחידה לכך היא
מכירות הנשק של ישראל. איני
יכול לחשוב על סיבה אחרת.״
רם נירגד המנוח, שגריר ישראל
לשעבר בארגנטינה, סיפר לי שחת־

..ואיתי נמו ע]׳ ש 10הוי 0
אוגנטינ״ם אנסו יהודיות בנדא
וממשרה שואל חנעח
מהקהילה היהודית שם ושחום!״
צבאה. פגשתי את קרוביהם של
מאות היהודים הנעדרים, שביקרו
בשגרירות ישראל בבואנוס־איירם.
נפגשתי עם הגנרל אלבנו הרגינ־דגי,
ושאלתי אותו פה עלה בגור לם
של 400 יהודים נעדרים (מאו חר
יותר התברר לשגרירות ישראל
שמיספר היהודים הנעדרים הגיע
ל־ .)1000 הרדינגדי טען באוזני ש אין
לו מושג מה עלה בגורלם.
לטענתו, יתכן שמתו או שעזבו ב חשאי
את המדינה. יתכן שעוד אפ שר
היה להציל חלק ממאות היהו דים
הנעדרים, אך ממשלת ישראל
נמנעה מללחוץ על הכת הצבאית
השלטת.

ישראל
לא עזרה
ף* יו ם שבו־ לחץ יצחק שמיר את
* י ידיהם של הגנרלים הארגנטי־ניים
שוחחתי עם יעקב טיפרמן.
בשיער כסוף ועיניים עייפות, טי־מרמן
חדור עדיין רוח קרב, והוא
מאשים :
״ישראל סירבה ללחוץ על ממ שלת
ארגנטינה בעניין העצורים
^הנעדרים היהודיים, כי מדינה זו
היא אחת הלקוחות הטובות ביותר
של ישראל ברכישת נשק. מדיניות

לוננתי באוזניו, בזמן י שיבתו בכלא,
שממשלת ישראל אינה עושה
כל שביכולתה כדי להביא לשיח־חרדי
״איני
רוצה להגיב על זה.״
יש הטוענים שלא היית צריך
לכתוב את סיפרך, הסילחמה ה ארוכה
ביותר, שבו תקפת את
ממשלת בגין, אשר הצילה אותך
מהכלא הארגנטיני.
״היו לחצים מכל העולם למען
שיתרורי. ג׳יפי קרטר שוחח אישית
עם נשיא ארגנטינה, וידלה, ובי קש
את שיחרורי. אחד הדברים ה מוזרים
היה שבסנאט האמריקאי נא מו
עשרות סנטורים למען שיחרורי,
ובכנסת של ישראל לא הוזכר
ענייני אף לא פעם אחת.״
מי היה צריך לפעול, לדעתך למען
הצלת היהודים הנעדרים בארגנטינה

״מתחתי ביקורת רבה על המנהי גים
היהודיים בארגנטינה, על כך
שהם לא עסקו באופן פומבי בבעיית
היהודים הנעדרים ובטיפול שמק בלים
העצורים היהודיים בבתי־זד
כלא. התנהגות השילטון הצבאי
כלפיהם היתד, גרועה הרבה יותר
מאשר לעצורים הלא יהודיים.״
״על הדבר הזה התריע גם הרב
מרשאל מאיר מבואנום־איירס, ש ביקר
פעמים רבות בבתי־הכלא של

״הם טענו שאם הם נעדרים, אז
יש לזה בוודאי סיבה. בכך הם גז רו
עליהם עונש מוות.
״ישראל מעולם לא דאגה ליהו דים.
היא לא דאגה לפלאשים, לא
דאגה ליהודי רוסיה. כשהיא עושה
עסקים טובים עם מדינה כלשהי,
היא אף פעם לא מותחת ביקורת.
עד מילחמת ששת הימים, כשהיו
לה יחסים טובים עם רוסיה, ישר אל
לא מתחה אף פעם ביקורת ולא
פעלה למען היהודים הסובייטיים.
כשהיו לה יחסים טובים עם את יופיה,
היא לא עזרה לפלאשים.
ומכיוון שהיו לה יחסים טובים עם

עכשיו שפיר מנסה לכסות על כך,
והנעדרים נמצאים בבתי-קברות.״
אנשים רבים טענו שראו מיקרים
רבים של אונס נשים יהודינת ב־בתי־הכלא
של ארגנטינה. הם גם
גורסים שמידע זה היה ידוע לשגרירות
ישראל בבואנוס־איירס.
״אני ראיתי מעשים כאלה בב־תי־הכלא
הסודיים של המישטרה
הצבאית. כתבתי על זד, גם בספר
שלי.״
האס מסרת על כך לממשלת יש ראל

״הם כבר ידעו. אני יודע שה דבר
היה ידוע לישראל.״

קרח בארגנטינה בזמנו של
חואן פרון למה שקורה
של מנחם בגין.
״נכון. עד השעה הזו, לא גי
העם הארגנטינאי שהוא טעה בו
גע לגנרל פרון. כולם ממשים:
להיות פרוניסטים. ואצלנו זה א
תו הדבר! העם ממשיך להיות ז
בגין.
״בישראל השיכבה הבינונית פ
שחתת בגלל המצב הכלכלי. גם ;
ישראל קיימת כלכלה של איג
לציה כפי שהיה בזמנו של פרי
והיום, עם הענקת מגורים כמו
חינם בגדה המערבית, אנשים רב
(המשך בעמוד 7

מבצע סוף השנה של אילנות
דיסקונט -ההזדמנות שלך
להשקיע פחות ולהרויח יותר
בהשקעה סולידית.
להשקיע פחות
־ כי במשך 12 ימים בלבד ימכרו
הקרנות: אגוז, דולב, ערמון,
שקד, תפוז, אוריון, ברק, אורן,
אלון, אשל, ברוש, דקל, דובדבן,
תאנה, ואתרוג -במחיר היסודי
ללא שיעור ההוספה.

שאל את יועץ ההשקעות בסניף
הבנק שלך כמה שווה הטבה זו -
דווקא עכשיו.
להרויח יותר
כי אתה מרוויח משני כיוונים: ראשית, אתה בטוח שהשקעת נכון
ובאופן סולידי. שנית, אתה מסיר
דאגה מלבך, חו סךז מן ומאפשר
למח הפרטי שלך להתפנות
לעיסוקים בהם הוא בקי יותר.

המבצע נמשך עד ה־.30.12

אילנות־חברה לניהול קרנות נ א מנו ת של דיסקונט בע״כז ן

*סמת!־חוננו
־אין לראות במודעה זו הזמנה לרכוש את היחידות.

וימריעקבסון טמיר

..בגינגראד״ בצידון

בניין המושל הצבאי בצידון מוקף בגדר־תיל. גוש־הבתים,
שבו הוא שוכן. מבוצר וחסום. הגישה אליו היא
בפתח אחד בלבד.

כשיצאתי משם והתרחקתי מרחק של עשרים מסרים,
רץ אחרי חייל ותבע ממני לחזור .״זורקים פה רימונים,״
קרא.
כל זה הזכיר לי משהו. בשלב האחרון של המנדאט
הבריטי, בגבור מילחמת אצ״ל ולח״י, התבצרו הבריטים
בכמה גושי־בתים בתל־אביב ובירושלים. הם גרו שם עם
מישפחותיהם, מיקמו שם את מ־שרדיהם ומיפקדותיהם,
ולא יצאו משם אלא בשיירות חמושות.
לגושי בתים מבוצרים אלה קראו אז ״בווינגראד״ —
על שם שר־החוץ הבריטי, ארנסט בווין, שהיה שנוא
במיוחד על היישוב. צירוף השמות של בווין וסטאלינ־גראד,
סמל־הגבורה של מילהמת־העולם השנייה, היה
ביטוי ללעג העממי.
כיום, חצי שנה אחרי הפלישה של אריאל שרון
ללבנון והניצחון הכביר שעליו הכריז מנחם בגין, חיים
היילי צה״ל שם בפחד מתמיד, פחד שאין דומה לו בגדה
המערבית וברצועת־עזה. הם חיים שם כסו שהבריטים
חיו בארץ. אלא שאז היה זה בגין שהטיל את המצור,
ואילו כיום הוא הנתון במצור.
בגינגראד ז

עליה) ,אלא גם כל מכונית אזרחית,בעלת לוחית־זיהוי
ישראלית. הנהגים הלבנונים זזו הצידה ונתנו לה להידחק
אל ראש התור לפני מחסום, או לחלוף על פניהם בפקק
הניצחי הסותם את הכביש הראשי של צידון. הישראלים
נהגו כאילו הכביש שייך להם, יחד עם כל המדינה.
איך אני יודע ז מפני שגם אני נהגתי כך.
אני מודה. השתדלתי מאוד שלא להתנהג בלבנון
ככובש. דיברתי עם כולם באדיבות, שילמתי ביד רחבה,

אודי *ובנדי

בחדר בשםלמדר
הבטחתי לכתוב על בני למדר.
נתקלתי בו בחצר המימשל בצידון, בליבה של אותה
בגינגראד. לא היתה זאת פגישה מלבבת.
בכל ביקורי בלבנון שמתי לב להבדל העצום בין רוח
החיילים הקרביים בקו־האש ובין רוחם של חלק מן
הג׳ובניקים, בין צור לצידון. אלה נראו אחרת, דיברו
אחרת וגם התייחסו אחרת.
כך זה היה גם הפעם. כמה חיילים שראו אותי החלו
לצעוק במקהלה :״ב־גין! ב־גין!״ לא בצחוק. ברצינות.
אחד החיילים, בעל הופעה בלתי־צבאית למדי. שטען
שהוא מקריית־שמונה, התחיל להתנכל לענת סרגוסטי.
״ואללה, הייתי תוקע בה כדור !״ אמר בקול רם, כאשר
ראה כיצד היא מצלמת סישפחות ערביות, שהמתינו ליד
שער החצר לשיחרור בני-מישפחותיהם.
״בוגדים! מחבלים!״ ענו אחריו כמה מחבריו .״מאג־יאקים

״איך נראתה הגופה של ברז׳נייב, הה?״ שאל אחד,
שסבר כי נסעתי למוסקווה להלווייה. בעיניו — וגם
בעיני כמה מחבריו — מאיר וילנר. יוסי שריד ואני הם
אדם אחד. כולם האמינו שאני חבר־כנסת.
על כולם עלה — בקולו ובסיגנונו — אחד שהזדהה
בשם בני למדד מרמת־גן. הוא הביע את דעתו השקולה
שצריכים להרוג אותנו יחד עם כל הערבים. השחיטה
בשאתילא היתד. רק ההתחלה. מאיר כהנא צודק מאה
אחוז, אבל בגין הוא המנהיג.
הרגיז אותו מאוד שיוסי שריד אמר באיזה מקום
שהחיילים בלבנון קיבלו אותי בסכר־פנים יפות .״תכתוב,
שסה כולם שונאים אותו ואותך!״ תבע. הבטחתי.
״הוא לא מייצג אף אחד כאן,״ אמר רב־סמל ממוש קף,
שעמד מן הצד .״הוא לא מייצג אפילו את עצמו.
הוא לא יודע מה הוא מדבר.״
הסתכלתי מסביב. היו כעשרים חיילים, שהמתינו
באפס־מעשה לפקודה הבאה. כמה מהם הסכימו, בלי ספק,
עם למדר. אך היו שם שלושד! נח״לאים נחמדים, שהת נדבו
אחר־כך ללוות אותנו בסיורינו. והיה דרוזי אחד,
שגילה לי בסוד שהצביע בעדי. והיה אחד, שהזדהה כמי
שקורא בקביעות את העולס הזה. כשאותו למדד תקף
אותו על כך. מיהר להוסיף שהוא קורא את הטולם הזה
כמו שבגין קורא אותו. בגין קורא את כל העיתונים.
התרשמתי כי למדר זה ייצג גם בהרכב מיקרי זה
מיעוט. אבל למדר הוא בעל קול, והיה מנוי וגמור עיסו
להתפאר לאחר מכן בחוג ידידיו בפגישה זו. הוא סקנד־ליסס.
מיעוט סקגדליסטי. גם כשהוא מיעוט קטן, יכול
להשליט את רוחו בכל חברה, באמצעות טרור מילולי,
אם כל האחרים שותקים. זהו חוק־ברזל, שגרם לאסון
במדינות מסויימות. האנשים הטובים, העומדים מן הצד
ושותקים, מאפשרים למיעוט ליצור את הרושם שהוא
הרוב.
הכי נפגע הבחור כאשר אמרתי לו שהפטריוטיזם
הצעקני שלו אופייני מאוד לג׳ובניקים מסויימים ולבעלי
סעיפים. הוא התלהט .״אני קרבי!״ טען ,״תשאל את
כולם!״ חקרתי ומצאתי שהוא נהג בגוף בלתי-קרבי
בהחלט.
על כל פנים — הבטחתי לכתוב אליו. קיימתי את
ההבטחה.

ר ק חי א ס לנ מי ה

ומבלי להתמקח, עבור הבנזין והסעודה במיסעדה. הייתי
תייר מנומס, כמו בכל מקום אחר.
אבל על הכביש לא יכולתי להתאפק. על הכביש
הרגשתי שגם אני כובש (או, כסי שאמר זאת הקיבוצניק,
בסיפור שסירסמנו בשבוע שעבר :״בכל אחד מאיתנו
מסתתר בגין קטן!״)
עכשיו הכל השתנה• הכביש הלבנוני שוב אינו כביש
של כובשים וכבושים. התנועה היא נורמלית. נורמלית,
זאת אומרת, לפי הנורמה הלבנונית. בלבנון מותר לכל
אחד לעקוף ולהידחף, ואם זה מצליח — אין איש מתרגז.
עכשיו גם הלבנונים נדחפים לפני הישראלים ועוקפים
אותם בפראות טובת-לב.
היחס של העם לכובש — ושל הכובש לאוכלוסיה
— מתבטא היטב בצורת הנהיגה. מבחינה זו. הכיבוש
הישראלי בלבנון כבר הסתיים.

פגי ש ה לי ד הג ד ר
היינו בפארק וזסאפארי ברמת־גן, והיתה לנו חווייה
מוזרה.
ביקרנו אצל כל החיות, והגענו בסוף אל שמורת
האריות.
ליד הכביש רבצו שמונה אריות, כולם זכרים. נראה
שהלביאות היו עסוקות באותה שעה במקום אחר. אולי
ביקרו במספרה, או באסיפה של התנועה לשיחרור הלביאה.
עצרתי את המכונית והסתכלנו באריות מקרוב. כעבור
זמן־מה קם אחד מהם, חצה את הכביש לפני המכונית
בצעדים מדודים, ופסע לעבר הגדר, מרחק של כשלושים
מטרים. אחריו קם שני, חשב״חשב, והלך אחריו. כך
גם השלישי, הרביעי, וכן הלאה. אחד אחרי השני. לבסוף
קם האחרון, באי־רצון בולט, פסע כמה פסיעות, עמד,
פיהק, התמתח, ולבסוף הלך באותו הכיוון, כאחד האומר :
אני לא הולך לשם מפני שהאחרים הלכו. פשוט נזכרתי
שיש לי משהו חשוב לעשות שם.

רוחה של נמיה רודפת אותי.
בשבוע שעבר נסעתי בחושך בגליל, במהירות לא רבה,
בכביש־הגישה לקיבוץ. לפתע ראיתי משהו שחור
נע על הכביש. בעל־חיים קטן וארוך, ביעל זנב -חצה
את הכביש. נמיה.
הסטתי את ההגה ברגע האחרון וראיתי את הנמיה.
היא לא נפגעה. לבי ניתר בשימחה. אך באותו רגע
הרגשתי בחבטה קלה.
״דרסת נמיה,״ העיר האיש שישב לידי.
״לא. ראיתי שהיא לא נפגעה!״ קראתי.
״היו שתיים,״ אמר האיש.
הנמיה השניה באה מזווית שהסתירה אותה מעיניי.
בדרך חזרה ראיתי את גופתה.
מאז רודפת אותי רוחה של הנמיה. אולי היה זה
הבעל של הינמיה שראיתי ז ואולי להיפך, ראיתי את
הבעל, ודרסתי את אשתו!
האם מסתובבת עתה נמיה מיסכנה בגליל, בודדה
וגלמודה ז

ש לו שפע מי ם דנ ס טון
ישבנו מסביב לשולחן ודיברנו על הסידרה הבריטית
המוקרנת עתה בטלוויזיה, צ׳רצ׳יל: שנות המידבר.
״זוהי סידרה מצויינת,״ אמר אחד .״חשבתי כל הזמן
על מנחם בגין. במשך שנים הוא תבע להגדיל את הצבא
ולהצטייד בנשק סוב יותר. הוא הזהיר שהמילחמה בוא
תבוא. כולם צחקו ממנו. במשך תקופה ארוכה נשאר
באופוזיציה, אבל לא איבד את האמונה. עד שהעם הבין
אותו סוף־סוף וקיבל את מנהיגותו.״
״זוהי סידרה טובה מאוד,״ אמר השני .״היא מזכירה
את מצב מחנה השלום בישראל. הרוב הגדול היה נגד
צ׳רצ׳יל, אבל הרוב הגדול טעה, והביא כמעט אבדץ
על המדינה. רק צ׳רצ׳יל ומיעוט קטנטן של אידיאליסטים
הבחינו בסכנות, הטיפו לשינוי הדרך ולא נואשו, גם
כשהושמדו והוכפשו. אמרו עליו שהוא עוכר־בריטניה.
אבל הוא המשיך בדרכו, ולבסוף הבינו הכל שהוא צדק.״
״גם אני,״ אמר שלישי ,״הסקתי מן הסידרה מסקנה
חשובה מאוד: שאם יש לך אשה נבונה, כדאי לשמוע
בקולה.״

זונת הצמרת בנורווגיה

ה כ בי ששלה כי בו ש
בשבועות הראשונים של מילחמת־הלבנון אפשר היה
לחוש בכיבוש גם בכבישים.
הישראלים נהגו כמטורפים. הם דהרו בכבישים. עקפו
שיירות של מכוניות לבנוניות, הורידו אותן מהכבישים.
לא רק הטאנקים התנהגו כמלכי־הכבישים (טאנק אחד
דרס מכונית וולוו שהפריעה לו בכביש צר, ופשוט עבר

נסעתי לשם גם אני. הסקרנות דיגדגה אותי. מה
גרם לנדידה המונית זו !
התקרבתי ונדהמתי. בצד השני של הגדר, במרחק
של מטר או שניים ממנה, עמד עדר של צבאים וליחך
עשב בשלווה.
האריות היו ליד הגדר. אף אחד מהם לא הסתכל
בצבאים. האריות רבצו על הארץ, כל אחד בזווית
שונה, שקועים בהירהורים. פניהם הביעו אדישות וזיל־זול,
כאילו אמרו: צבאים ז איזה צבאים? מישהו ראה
צבאים ז
לא האריות הדהימו אותי, אלא הצבאים. הם עמדו
מול האריות, במרחק של שניים־שלושה מטרים, ולא ניכר
בהם שום פחד.
פעם, בגן־החיות של לונדון, היתה לי שיחה ארוכה
עם לביאה, ממרחק של חצי מטר. בינינו חצצה שימשת־זכוכית.
ידעתי שזוהי זכוכית משוריינת, וששום דבר
אינו יכול לקרות. אבל כאשר הלביאה פערה את לועה
לרווחה מול פניי וצרחה עליי בזעם. היה רגע שבו
חשתי בפחד סתום, בלתי־רציונאלי.
והנה עמדו הצבאים, ורק גדר של חוט־ברזל דק
הפרידה בינם ובין חיות־הטרף האימתניות.
איד הם ידעו שהגדר יכולה לעמוד בפני האריות!
איך הם יכלו לסמור על כמה חוטים! האם הם איבדו
את חוש־הפחד! האם נולדו בשבי, ועל כן אינם יכולים
לתפוס את הסכנה ז או שהגיעו ליכולת של מחשבה
רציונאלית, ועשו הערכה נכונה של ה מצב!

למדד (מזוקן, מאחורי היד) וחכרים

כפי שכבר רמזתי. למדתי לתעב את ג׳ין פונדה.
•שרכשה לעצמה שם כלוחמת למען השלום וזכויות־האדם,
והמוכרת עתה שם זה לפאשיסטים שונים, ובכללם ישר־אלים,
לשם קידום הקאריירה של עצמה ושל בעלה,
עסקן ממדרגה עשירית פעל שאיפות גדולות.
לכן נהניתי כל־כך כאשר ראיתי לפני שבועיים את
ג׳ין פונדה בדמות נודה. במחזהו של הנריק איבסן, בית
הבובות.
ג׳ין פונדה לא הייתה גרועה. בהחלט לא. היא היתה
מגוחכת.
זהו תפקיד המחייב אישיות בשלה, בעלת כוח דרמאתי.
חנה מרץ יכולה לשחק תפקיד זה. אך הילדה האמריקאית
המפונקת הזאת, ששום רגש אנושי לא הטביע את רישומו
על פניה, נראית כנערה בסידרה תהילה המשחקת את
נורה בהצגת בית־ספר.
לג׳ין פונדה יש שתיים־שלוש הבעות־פנים, בניגוד
לרבים מחברותיה ומחבריו־ ,בעולם־הסדטים, שיש להם רק
הבעה אחת. זה מספיק בהחלט כדי לשחק זיונת־צמרת או
אשת־חיל בסרט אנטי־מילחמתי מתחסד. אבל לא כל
זינת־צמרת יכולה לשחק גיבורה של איבסן.

הנד! 1
בי שראל קיימים ארבעה מי שטרים, זה ע ל גבי זה
הבדל של ״גזע״ (אלה ואלה הם בני הגזע השמי. אם יש דבר כזה) ,אלא
של לאום.
ע1גת יזו דמוקרטיה נהדרת יש לכס! — אמר לי השבוע
^ בהתפעלות עיתונאי צרפתי.
״איזו דמוקרטיה! 400 אלף איש מפגינים נגד הממשלה בזמן
מילחמה! הרי זה כמו חמישה מיליון צרפתים! ואחר־כן הוקמה
ועדת־החקירה, החוקרת את ראש־הממשלה כאילו היה אחרון
הטוראים! זה לא יכול היה לקרות בצרפת! 116ן< 1ז 1ת§ 13ד6$11׳״!0
כעבור שעה ישבתי בחברת כמה ערבים .״ישראל היא מדינה
פאשיסטית״,אמר אחד מהם, שביטא את הריעה הכללית .״מופעלים
בה חוקי״חירום בריטיים. שעליהם אמרו הציונים עצמם בשעתו שגם
בגרמניה הנאצית לא היו כמותם!״
״מיעוט אשכנזי מדכא את הרוב בספרדי, מנצל אותו וחי על
חשבונו ״,קרא באותו יום צעיר מיוצאי־מארוקו, בכנס שהשתתפתי
בו .״לזה אתם קוראים דמוקרטיה?״
מהי האמת על ישראל? איזה מישטר קיים בה? מי מהדוברים
צורק?

בני הלאום הערבי בישראל מהווים את השיכבה
השנייה של העוגה. בלי סוכר ובלי קצפת.
מצב בשטחים הכבושים (״יהודה ושומרון״ ,״חבל עזה״,
11 רמת־הגולן המסופחת ובמידה רבה גם ירושלים המיזרחית
המסופחתו שונה לחלוטין. זהו הבדל של יום ולילה.
שלושה מיליון היהודים במדינת־ישראל חיים במישטר דמוקרטי,
שהדוב העצום של האנושות אינו יכול אף לחלום אליו.

זוהי השיכבה העליונה של העוגה. והעילית שלה
(האשכנזית־גברית ברובה) ,המורכבת מעסקני־מיפלגות
וספסרי־בורסה, אנשי־עסקים ואלופים, אנשי
תרבות ותיקשורת, חברי־קיבוצים ואקדמאים, היא
הקצפת.
א כל אזרחיה של מדינת־ישראל נהנים מן המישטר הזה.
/כל אזרח שביעי של מדיגת־ישראל הוא ערבי
מוסלמי, נוצרי או דרוזי — והוא חי במישטר שונה
לחלוטין.
כאשר קמה המדינה, ונשאר בה מיעוט של כ־*(12 למגינת־ליבם
של בן־גוריון ועמיתיו, שהשתדלו כמיטב יכולתם לדאוג לכך שאיש
בל יישאר) ,הוקם עבורם מישטר מיוחד.

התשובה היא, לדעתי: כולם.
בישראל קיים מישטר מיוחד־במינו, הדומה לעוגת־קרם. הוא
עשוי שכבות־שכבות. הקצפת המתוקה שעל השיכבה העליונה אינה
דומה בטעמה לשיכבה התחתונה.

קיימים לפחות ארבעה מישטרים שונים
במדינת־ישראל, ואולי חמישה. הגבולות ביניהם אינם
אינם גיאוגראפיים בעיקרם. הם לאומניים ואתניים.

התושבים הערביים בשטחים אלה חיים במישטר
שלא זה בלבד שאין בו זכר לדמוקרטיה, אלא שאין בו
גם זבויות־האדם היסודיות ביותר. זהו מישטר של
עריצות גמורה.
לפלסטינים הכבושים אין זכות לתושבות (גירושים מהארץ).
לחופש גופני(מעצרים מינהליים. מעצר־בית, מעצר־עיר) ואף לחיים
עצמם(״יריות באוויר״) .אין להם שוס זכות על רכושם — כי זה עלול
להיות מופקע בכל רגע, על פי תריסר חוקים שונים, ובין השאר חוק
עותומני מן המאה שעברה, המעניק לסולטאן התורכי — הוא מנחם
הראשון — את הזכות הבלעדית על כל אדמה של הר, גיבעה
וטרשים, שהיא מחוץ למטחווי קול־אדם מן הכפר הסמוך.
מובן שאין לפלסטינים אלה חופש־הביטוי. העיתונות הערבית
בירושלים מצונזרת כמו העיתונות בצ׳ילה ובפולין. מאמר זה,
המתפרסם בהעולם הזה. אינו יצול להתפרסם בעיתון ערבי
בירושלים המיזרחית המסופחת. קשה למצוא הדגמה חותכת יותר
למצב.
מאות ספרים ועיתונים אסורים להפצה. התאגדות פוליטית (וגם
אחרת) אסורה לחלוטין. האוניברסיטאות נסגרות כל שני וחמישי.
שאריות המינהל העצמי בעיריות הולכות ומפורקות. טיפוח של
קוויזלינגים מקומיים, שכירי־חרב, משלים את התמונה.
מבחינת השילטון, המטרה האמיתית של המישטר היא להביא את
הערבים — ובראש וראשונה את האינטליגנציה — ליציאה מהארץ,
כדי להביא לחיסולו ההדרגתי של היישוב הפלסטיני.

טעות היא לחשוב כי מצב זה נועד להוביל ל״סיפוח״.
מנהיגי ישראל אינם חולמים לספח את השטחים האלה רשמית
לישראל. כי מעשה כזה היה מחיל עליהם לפחות פורמלית את חוקי
ישראל, ומעלה את מצבם של קרוב למיליון וחצי ערבים בשטחים
הכבושים לזה של הערבים בישראל השניה.
המצב הנוכחי של מימשל־צבאי־ניצחי, פרי המצאתו של משה
דיין, הוא אידיאלי להגשמת כוונותיהם של מנהיגי המדינה —
בליכוד ובמערך גם יחד. זהו מישטר של דיקטטורה המנוהלת על־ידי
ממשלה שנבחרה באורח דמוקרטי במקום אחר ועל־ידי עם אחר.
דיקטטורה זו מהווה את השיכבה השלישית של העוגה. אין היא
חלה על שטח, אלא על תושבים השייכים ללאום מסויים.

ך* •טיכבה העליונה של העוגה היא דמוקרטית. באמת ובתמים.
1 1התואר של ״הדמוקרטיה היחידה במיזרח התיכון״ אכן מתאים

הדמוקרטיה הישראלית חיה וקיימת, והיא חלה על
היהודים במדינת־ישראל הישנה, בגבולות ה־ 4ביוני
ז. 196
דמוקרטיה זו רתוקה מלהיות מושלמת. אפשר לאמר עליה, כפי
שאמר צ׳רצ׳יל, כי הדמוקרטיה היא מישטר רע, אלא שכל המישטרים
האחרים גרועים ממנו.
בשום מקום בעולם אין דמוקרטיה מושלמת. בכל מקום יש לחצים
גלויים או מוסווים על אמצעי־התיקשורת, המגבילים את
חופש־העיתונות. יש לחצים כלכליים, המונעים מן האדם לממש את
מלוא זכויותיו.
הדמוקרטיה הישראלית מוגבלת על־ידי שיטה של כפייה דתית,
המופעלת על־ידי המימסד החילוני ושהיא אנטי־דמוקרטית במהותה.
אין בארץ שוס שיוויון לנשים, וייצוגן בכל׳ מוסדות־השילטון
ומוקדי־השליטה הוא אפסי. הוא הדין לגבי בני עדות־המיזרח,
הסובלים לא רק מחוסר־ייצוג, אלא גם מקיפוח חברתי־כלכלי חמור.
אולם השיטה הסבירה היחידה לבחינת המהות הדמוקרטית של
מישטר אינה השוואתו לאידיאל מופשט, אלא לדמוקרטיות אחרות.

אם נערוך רשימה של 150 המדינות העצמאיות
בעולמנו, לפי טיב המישטר שבהן, וננסה לדרג בה את
ישראל על פי קריטריונים אובייקטיביים, נדמה לי
שנמצא לה מקום אי־שם בין מם׳ 10 למיספר .25
הדמוקרטיה של ארצות־הברית עולה עליה, אם כי גס היא רחוקה
מלהיות מושלמת. וגם הרמוקרטיה הבריטית, שליקוייה בולטים
לעין. אך ב סן הכל אין הדמוקרטיה היהודית במדינת־ישראל צריכה
להתבייש לפני אחיותיה בצרפת, למשל, או בגרמניה המערבית.

• 4ץ ין זאת תמונה חד־ממדית כמובן, וגם לא מציאות המובטחת
לצמיתות. בכל מקום בעולם יש להילחם יום־יום על קיום
הדמוקרטיה, ואם תחלשנה ידי מגיניה אף במשך יום אחד, היא תיסוג.
קל וחומר מישראל.

ישראל של ועדת־החקירה היא גם ישראל של ״ב־גין:
ב־גין!׳׳ ישראל של עיתונות חופשית היא גם המפעילה
אלות־המישטרה נגד שובתים.
אך בסך הכל, המאזן עדיין חיובי ביותר. יש סימנים של
מק־קארתיזם חרש, ומערכה מוצלחת לרכא את חרות־הביטוי
בכלי־התיקשורת. יש אלימות מילולית ואלימות פיסית. המצב של
חופש־הביטוי בישראל של 1982 רע מאשר בישראל של , 1972
למשל. אך הוא עדיין טוב יותר מאשר בישראל של , 1957 כאשר רויד
בן־גוריון וחבורתו שלטו בכיפה.

על הדמוקרטיה הזאת מאיימות סכנות מחרידות.
איני מאמין שתיתכן בישראל ״הפיכה של קולונלים״ ,כי אין לנו
קולונלים כאלה. אבל בישראל עלול לעלות לגדולה איש כמו אריאל
שרון, שהיה יכול למצוא את מקומו בכל רפובליקת־בננות שהוא
מבקר בה. יכולה לקום כישראל מיפלגה פאשיסטית. הזעם והמרירות
של בני ערות־המיזרח יכולים להתפרץ באחד הימים בצורה שלא
תשאיר שריד וזכר למישטר הקיים.
כל זה יכול לקרות בישראל — כפי שהוא יכול לקרות בכל
מישטר דמוקרטי אחר בעולם. אך כיום אנחנו עדיין יכולים להתפאר:

כמו ה״אוטונומיה״ של מנחם בגין(שאינה אלא שם
אחר לאותו הדבר) ,הדיקטטורה הזאת אינה חלה על
שטחים, אלא על תושבים.

מישטר זה נקרא ״מימשל צבאי״ ,והוא לא היה אלא מישטר
קולוניאלי מדכא, שהופעל על־ידי המדינה כלפי חלק מאזרחיה.
בחסות המימשל הצבאי הופקע הרוב הגדול של אדמות הערבים.
נמנעו (במשך זמן־מה) תעסוקתם במשק היהודי וייצוא סחורתם
לשווקים היהודיים. נמנעה התארגנותם הפוליטית החופשית. נשללו
מהם חופש־העיתונות, וגם השייכות להסתדרות. זה היה מצב
מיוחד־במינו, כי בשום חוק ישראלי(מילבד חוקי השבות והאזרחות)
לא נעשתה הבדלה רישמית בין יהודים ולא־יהודים.
המימשל הצבאי בוטל רישמית כעבור 18 שנים, אך המצב לא
השתנה ביסודו .״ערביי ישראל״ (איזה מונח נתעב, על מישקל
״אדמות ישראל״ ,״פירות ישראל״ ו״מוצרי ישראל״!) התקדמו
מבחינה כלכלית; צורפו להסתדרות. הפקעות־האדמה כימעט פסקו.
הערבים יכולים לבחור ולהיבחר. הם מהווים ־) 169 באוכלוסיה, ו־*4
בכנסת.

אולם זכויות־האדם של הערבים, אזרחי ישראל, חם
בידיוניות במידה רבה.
הכפרים הערביים אינם נכללים בתוכניות־הפיתוח, וכל הזכויות
הניתנות ל״אזורי־פיתוח״ מוגבלות באופן מוחלט ליהודים. המישטרה
— ולפעמים גם בתי־המישפט — מתייחסים לאזרחים ערביים
בצורה שונה לחלוטין מיחסם לאזרחים יהודיים. אין לערבים בישראל
חופש־הביטוי וחופש־ההתארגנות שיש ליהודים (תקדים אל־ארד).
אין הם יכולים להקים מיפלגה ערבית (כפי שהספרדים הקימו את
תמ״י) .השיוויון הסוציאלי נשלל מהם על־ידי שורה ארוכה של
התחכמויות, כגון השימוש בסוכנות־היהודית (המעניקה את חסדיה
רק ליהודים, כמובן) ,השימוש במונח השיקרי ״יוצאי צבא״ (שהפך
כינוי־הסוואה ליהודים) ועוד. די להזכיר את ההבדל בין הפיצויים
למפוני־ימית ולבדואים שפונו מן השטחים שהוקדשו
לשדות־התעופה החדשים בנגב.

למען האזרחים הערביים כמדינת־ישראל קיים
מישטר שני, השונה במהותו מן הראשון. זהו מישטר
חצי־דמוקרטי.
הוא חמור במיוחד, מפני שהגבול בין המישטר הראשון והשני אינו
גיאוגראפי, אלא כל־כולו לאומי־אתני. זרים רגילים לכנות מישטר זה
כ״גזעני״ .זהו שימוש בלתי נכון במילה, כי בין יהודים וערבים אין

מ איי.

ך* י קיים בשטחים הכבושים גם מישטר שונה לחלוטין, החל על
בי הודי ם בלבד — המתנחלים.
אלה סופחו מזמן לישראל. הם נהנים מכל ההטבות
שמדינת־ישראל יכולה להעניק. הם כפופים במישרין למוסדות
ישראל הראשונה ולחוקיה. בשנה שעברה קיבלו כמה רבבות
מתנחלים אלה 200 מיליון דולארים מקופת המדינה, בעוד שמיליון
וחצי הערבים בשטחים הכבושים קיבלו 26 מיליון דולאר.

המישטר החל על היהודים בשטחים הכבושים שונה
מן המישטר החל על היהודים בישראל, מפני שהוא
מעניק להם זבות שאינה קיימת בישראל: הזכות
להפקרות.
היא מתבטאת בזכותם להרוג ערבים (״הגנה עצמית״) ,לפלוש
לרכוש ערבי, לקטוע את רגליהם של מנהיגים ערביים, ועור. על כך
נוסף שפע של הנאות כלכליות, מענקים, הלוואות, שיחרור מתשלום
מס, הגנה צבאית מיוחדת, ועוד.

ישראל זו — ישראל הרביעית — חיה במישטר של
דמוקרטיה־פלום, גן־עדן עלי־אדמות שכמוהו יש, אולי,
לקצינים בכמה ממדינות אמריקה הלאטינית וללבנים
בדרום־אפריקה.
זוהי השיכבה הרביעית.
*^*פשר להתווכח על פרט זה או אחר בשירטוט זה. פעילים של
^ בני עדות־המיזרח יכולים לטעון, למשל, כי המישטר ה״אשכנזי״
החל על ה״ספרדים״ בישראל היהודית מהווה שיכבה נפרדת, וכי
למעשה יש בישראל חמישה מישטרים נפרדים, ולא ארבעה. יתכן. גם
לפמיניסטיות תהיינה בוודאי טענות לגבי הציור, ולא בלי צדק.

אך באופן כללי זוהי תמונה נאמנה.
שמעתי השבוע שתי הרצאות מרתקות — אחת של מרון
בנבנישתי על המצב בגדה המערבית, ואחת של הכלכלן יורם
בן־פורת על מצב הערבים בישראל. שניהם ציירו תמונה קודרת,
מחרידה.
השאלה הגדולה היא: האם הדמוקרטיה היהודית בישראל יכולה
לחיות צד בצד עם חצי־דמוקרטיה לערבים בישראל, דיקטטורה
דורסנית לערבים בגדה וברצועה והפקרות נהנתנית ליהודים שם?

האם מיבנה זה של ארבעה מישטרים, זה על גבי זה,
יכול להתקיים לאורך ימים מבלי שהרודנות תרעיל את
״הדמוקרטיה היחידה במיזרח התיכון״?

א 1 1־י

או פ ב ^י

ם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.

אנט דול צין:

דוי ד שחם:

מש וכ נע
״להוכיח לעולם שיש ״ הייתי
שיבחה בגבי גזית !

נשהנויז על פסק־זמן !
כשצפיתי בדיוני הקונגרס הציוני, שהוקרנו השבוע
בטלוויזיה, לא ידעתי א ם לבכו ת או לצחוק: לבכו ת
בגלל בנימין זאב הרצל המיסכן, שאלה ממשיכי דרכו,
או לצחוק מפני שזה היה מצחיק מ אוד לראות א ת נשות
״הדסה״ העליזות צורחות בקולי־קולו ת על יושב״ראש
הנהלת הסוכנו ת הי הודי ת אריה דולצין וכמעט מכות
אתחבר־ הכנס ת מיכאל קליינר.
יכולתי לפנות אל אריה דולצין בעניין הזה, אבל
ה חל ט תי לפנות אל אשתו, אנט, שעבדה בקונגרס במשך
שלושה ימים כמתורגמנית.
אנט דולצין היא אשה בעלת מענה־לשון ח ד ויכולת
ראייה אובייק טיבי ת בלתי־רגילה. יש לה יכולת
ההסת כלו ת מהצד.

• מה דעתך על הקונגרס הציוני?
התאכזבתי מאור מהקונגרס. למרות שבמהלכו הייתי רי
אופטימית, כי אני מאמינה שיש מקום לפעילותה של ההסתררות
הציונית.

• ממה התאכזבת?
בקונגרס השתתפו שני גורמים נפררים: אנחנו ויהרות הגולה. אני
רואה את יהדות הגולה כהון של העם היהודי. הצרה היא שהריבית
שאנחנו מקבלים מההון הזה היא קטנה מאוד. זאת אומרת.
שההסתדרות הציונית לא מתפקדת טוב. היתרון היהיר שלה הוא בכך.
שהיא שומרת על ההון. בלעדיה ההון ייעלם.
מצד שני, היו בקונגרס כל החסרונות שקיימים בישראל, ביחד עם
כל חסרונות־הגולה. מה שקורה אצלנו בכנסת הוא מכוער והוא היה
קיים גם בקונגרס, אבל לפחות לגבי הכנסת יש לנו אחריות ואנחנו
משלמים את המחיר. בגולה יש את אותם חסרונות, אך ללא כל
אחריות. וגם כאן אנחנו משלמים את המחיר.

• מה דעתך על התנהגות נשות ״הדסה״?
אל תזלזלי בנשות הדסה. אחרי הכל. הן הקימו בארץ הברים
נפלאים. ואל תשכחי שאלה נשים שעברו את הגיל המסויים. מצד שני
הן היו כל־כך גאות שהן לא מיפלגתיות ושאין להן כל אידיאולוגיה
מיפלגתית. אז את יודעת מה? נכון, לא היתה להן אידיאולוגיה. אבל
היתה להן כיסאולוגיה בדרגה הנמוכה ביותר.

• מה דעתך על איומי ההתפטרות של בעלך?
אני חושבת שהוא צדק. איך הוא יכול היה להמשיך בלי שיבחרו
הנהלה? הוא לא יכול היה כל הזמן לנהל משא־ומתן על קואליציה.

• את מצדיקה את התנהגותו של בעלך, כאשר
הבין שהמערך עומד לנצח טען שנשות ״הדסה״ לא
הבינו ודרש פסק־זמן?
לא. בהחלט לא. אם אומנם ההסתדרות הציונית היא על בסיס בלתי
מיפלגתי, אז אפשר בהחלט להצביע נגד מדיניות הממשלה. אני
במקומו לא הייתי דורשת פסק־זמן.
בכלל. העניין המיפלגתי בקונגרס היה חצי חתול וחצי כלב. לפי
דעתי. אין מקום למיפלגות בהסתדרות הציונית.

אמגזן ב רזי לי:

במלון ,.מוריה״ בתל״אביב ה ת קיי ם במשך יותר
משלושה ימים הכנס הראשון של ״המרכז הבינלאומי
לשלום במיזרח התיכון״ .בכנ ס נבחר חבר״נאמנים,
המייצג א ת מרבית כוחות״ה שלום בישראל, החל ביונים
שבמיפלגת״העבודה וכלה בשל״י. אחד מיוזמי הכינוס
היה הסופר והעיתונאי דוי ד שחם. מי שהיה עורך
״ניו״אאוטלוק״ ,שעורר עליו בזמנו אתחמתה של גולדה
מאיר, כאשר ערך א ת ביטאון מיפלגת־העבודה ״אות״.
גולדה הורתה לסגור א ת הביטאון, שתקף א ת הנהגת
מיפלגת״העבודה.

• מהן מטרות הכנס הראשון של ״המרכז
הבינלאומי לשלום במיזרח התיכון״?
להביא לכינוס של קואליציה רחבה מאוד של אישים
ממחנה־השלום בישראל ויהודים בגולה. המתנגדים למדיניות
ממשלת־ישראל.

• האם בכינוס השתתפו רק יהודים וישראלים?
בעיקרה ה־תה זו פגישה בין אישים ישראליים ואישים מהעולם
היהודי. אך לא הגבלנו את ההשתתפות.

• האם השתתפו גם אישים ערביים?
בוודאי, בין המשתתפים היו אישים מהמעלה הראשונה בשטחים
הכבושים, כמו רשאה אל־שאווה. ראש עיריית עזה שהודח. אליאס
פרייג׳ .ראש עיריית בית־לחם. חנא סניורה וזיאד אבו־זיאד. עורכי
אל־פאגר והדוקטור חאתם אבו־ע׳אזלה. מנהל המוסד לילדים
מפגרים בעזה.

• אתה רואה את השתתפותם כהישג?
בההלט הישג. ראש עיריית עזה וראש עיריית ב־ת־לחם הגיעו
לבנם למרות מחלתם, כדי שלא לתת סיבה למחשבה כי־מחלתם היא
דיפלומטית. זה הראה לנו במה חשוב היה להם הדיאלוג עם
כוחות־השלום בישראל.

• במה דנתם בכנס?
בתובנית־רגן. במעורבות יהדות התפוצות בתהליך השלום. בבעיה
הפלסטינית ודמותה של החברה הישראלית, לאור השפעתה של
מילחמת־הלבנון על דמות החברה. השתתפו בכנס אישים חשובים
מאוד. כמו מארי מנדס־פראנס. אלמנתו של פייר־מנדס־פראנס.
שכיבדה בנוכחותה ערב לזיכרו של בעלה. כנציגו של פראנסואה
מיטראן השתתף בערב זה גם שר־המישפטיס הצרפתי.

• זה היה כנם מוצלח?
לא יכול להעיד אם הוא היה מוצלח. היית־ מעורב בו מדי. וראיתי
גם את הברוכים הקטנים שיש בכנס מסוג זה. אך כאשר התחילו לבוא
אלי אנשים ולהביע את דעתם. ההערכות היו בין מוצלה
למוצלה־מאוד.

• בימים שבהם התקיים הבנם הראשון של המרכז
התקיים גם הקונגרס הציוני. האם יש מקבילות בין שגי
האירועים?
המקבילה היחידה היא שאנשים שהגיעו לקונגרס הציוני השתתפו
גם בכנס שלנו/ .

בעוד ארבעה שבועות ייוולד כוכב חד ש: אמנון
ברזילי, כ תב ״הארץ״ לענייני מיפלגות וידידי מנוער,
עומד להחליף א ת מני פאר ולהנחות א ת ״שעה טובה״.
לצידו נפגוש על המירקע גם א ת אוד טה דנין, שאיתה
אדבר ב מי סגר ת מדור זה באחד השבועות הקרובים.
אמנון לא ב דיו ק משתגע להתראיין בשלב זה, הוא
עדיין די המום מהעובדה שהוא נבחר להנחו תאת ״שעה
טובה״ .הטלפון אצלו בבי ת בשבוע שעבר לא הפסי ק ^
לצלצל, אבל מכיוון שאשתו היתה באילת, הוא החליט
שלא לענות על הטלפונים והמשיך בשיגרת״חייו: עבודה
ולי מודים בחוג להיסטוריה של עם־ישראל באוני ב
ר סי ט ת תל״אביב.
הוא עדיין לא קולט מה זה יעשה לו להיות כוכב
טלוויזיה. בינ תיי ם הוא שואל אותי בתמימות, א ם הוא
יצטרך ללבוש עניבה, וממהר לספר לי שאין לו אפילו
עניבה אחתב מל תח ה.

• אתה ידוע ככתב רציני לענייני מיפלגות.
ל״שעה טובה״ יש תדמית בידורית. איך תנחה —
בסיגנון קליל או רציני?
אני עיתונאי ואין לי שום כוונות להיות בדרן. אני מתכוון לרא״ן
את אורחי התוכנית על־פי הקריטריונים העיתונאיים המקובלים. אם
מישהו מצפה שאהיה בדרן, הוא טועה טעות מרה. מכיוון שמכירים
אותי והזמינו אותי לבחינות. אני מניח שמראש לא התכוונו לבדרן.
כל המועמדים שהופיעו ל,.אודישן״ — ואני מכיר את חלקם
הגדול — המכנה המשותף. שלהם היה היותם עיתונאים. איש מהם
אינו מנחה ואינו בדרן. כך שהתשובה לשאלתך מונחת בעצם בעובדה
שהנבחנים היו רובם עיתונאים רציניים. אם היו רוצים בדרן. היו בטח
מזמינים למבחן את דודו טופז.

• אתה עומד להפוך מנחה פופולארי. איך זה
ישפיע על עבודתך ככתב לענייני מיפלגות?
אני חושב על זה הרבה. והאמת היא שאין לי תשובה. אני מתכוון
לקחת חופשה בת חודש מעבודתי העיתונאית. מאחר שהטלוויזיה
היא מדיה שונה לחלוטין. וזה מצריך חשיבה. אני מוכרח ראש נקי
ואת החופש לעשות את זה הכי־טוב — ב־ אם כבר עשיתי את הצעד
הזה. אני מוכרח לקחת את עצמי ברצינות ולא לעשות מעצמי צחוק.

• למעשה, הגעת ל״אודישך לגמרי במיקרה.
מזכירת־ההפקה של ״שעה טובה״ ,דבקה בר־לב, סיפרה
לך על המיבחנים יום לפני שנערכו. כל העסק היה
מבחינתך מעין הרפתקה לא חשובה. איך הגבת
כשהודיעו לך שאתה האיש שנבחר?
הצי שעה לפני שנסעתי למיבהן אמרתי לרות־ .אשתי, שאני לא
הולך. כל העניין לא נראה לי. באמת לא הלכתי למיבהן. ואז טילפנו
לי מהאולפן ושאלו למה אני לא מגיע. ההלטת־ ללכת בכל זאת.
נדמה לי שהיית־ הנבחן האחרון. כך שכשהודיעו יי שזה אני. זה ד־הדהים
אותי. הייתי משוכנע שהאיש •שייבחר יהיה גב־ גזית.

זה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומר

אז ל סי פרי;

יוגחקיצרוקי:

מנ ח ם זי לבר מן:

,.טוב שגם האינטרפול ..נמה נעמיס צוין .,אצלנו באילת, כל
יהיה
בתמונה להגיד שהייתי חולה!״ מלוה וא ממזר ! ״
חבר״ הכנס ת לשעבר יצחק יצחקי תונ ע ארבעה
מיליון שקל מבעל מיפעל לליטוגרופיות, שאיבד מי כ תב
אורגינלי ששלח לו הנשיא המצרי המנוח אגוור
א ל־ סאדאת.

• מתי התחלת לחשוש שהמיכתב נעלם?

למרות שהיא קטנה. יש בה שלושה עיתונים. שני
עיתונים, שאחד הוא בעד ראש״העיר, גדי כץ, והשני
הוא נגד ראש״העיר, גדי כץ. יש גם דו״שבועון הדור
בשם ״אפרופו אילת״ .הדו״שבועון הזה ערוך בידי מנ ח ם
זילברמן, שחקן לשעבר, פירסומאי לשעבר ועיתונאי
בהווה. עוזרת לידו אשתו, הסופר ת דורית זילברמן,
שהוציאה לאור בימים אלה א ת סיפרה השני ״התחנה
המרכזית״.
א ת העיתון הזה גיליתי ב מ טו ס ״ארקיע״ שהוביל
אותי ל אילת. מצאתי בו שמות של הרבה קולגות
עיתונאים. מס תבר, שזילברמן נוהג להוריד עיתונאים
דרומה והם כו תבי ם בזווית של עין צפונית.
גם אני זכיתי לכבוד, אלא שאותי לא הורידו לאילת.
אני כבר הייתי שם. בינ תיי ם חייבי ם לי עדיין כסף עבור
או תה עין צפונית שלי, אבל מילא, עיתון חד ש. ניתן להם
קרדיט.
בינתיים, כמה שאלות לעורך מנ ח ם זילברמן.

בשהגענו לשלב הסיום של הליטוגרפיות. הסתבר לי שאשתו של
יעקב אריאל, בעל המיפעל, הלכה לשגרירות המצרית כרי לבקש
חותמת מיותרת שהיתה מוטבעת בראש המיכתב. זה היה חשור בעיני
שלא השתמשו במקור.

• מה היה ערכו של המיכתב עבורך?
בזמן שסאראת ביקר בארץ הוא נפגש עם ת״כים, וכל אחר נתן לו
מתנה. פלאטו־שרון נתן לו זהב וכסף, גולרה נתנה לו עגילים לנכרתו
ואני נתתי לו שני ספרים — ספר מקורי בשם לחש וקמיע וספר בשם
להיות ככל הילדים. לחש וקמיע לא היה סתם ספר, אלא המקור
שאבי כתב בחצי קולמוס.

• לא באב לך הלב למסור את המקור שכתב אביך?
כאב לי הלב גם להחזיר את סיני, אבל ירעתי שמה שאני עושה עם
הספר זה אקט עצום. כעת הספר נמצא בספרייתו הראשית של נשיא
מצריים. והרגשתי שאני מחזיר את הספר למקורותיו.

• הנשיא כתב לך מיכתב תודה על הספרים?

כן, והמיכתב הגיע בעצם המשבר הראשון. כאשר המישלחת
המצרית חזרה לקאהיר וזה היה האיתות הראשון מקאהיר וממצריים.
שליחת המיכתב אליי לכנסת. לירושלים בירת־ישראל, היתה משום
שבירת־הקרח.
המיכתב הגיע על נייר לבן יפהפה, והיה כתוב עברית. היה כתוב
בו :״חבר־כנסת נכבד יצחק יצחקי. קיבלתי בברכה את׳שני הספרים
ששלחת אותם במתנה לי, הספר הראשון שמצאת בספריית
אביר כתוב עברית עתיקה וכלל פתירת החלומות והטיפול בצמחים
עתיקים ובאמצעים פרימיטיביים הוא ספר טוב מאור. הספר השני,
כמו כל הילדים כולל מחקרים ועיונים בנושא הילרות והילדים.
שמחתי שהספר כולל גם טיפול הילדים המפגרים והפגיעים. אני
מודה לך על המאמצים בדרך טיפול בילדים הפגועים ומאחל לך מזל
טוב ובריאות״.
למטה היתה חתימתו של סאדאת בעברית ובערבית.

• מדוע רצית להפוך את המיכתב לליטוגרפיות?
המיכתב היה מונח אצלי קרוב לארבע שנים. ביום שבו נהרג
אל־סאהאת, חשתי צער. אמרתי לחבר שלי, הצייר איתמר סיאני: בא
לי להנציח את הרצח. בוא נעשה משהו ביחר. אתה תצייר את הפנים
של סאדאת ובצר ימין יהיה המיכתב. באמצע יהיה כתוב ״שלום״
בערבית, בעברית ובאנגלית.

• ואתה תסתפק כארבע מיליון שקל פיצויים?
זה פסיק ממה שהמיכתב שווה, אבל אני מקווה שהתביעה שלי
תמריץ את בעל מיפעל הליטוגרפיות לחפש את המיכתב. למיכתב
הזה יש ערך עצום. חוץ מזה, אם אמנם המיכתב נגנב. טוב שגם
האינטרפול יהיה בתמונה, כי המיכתב יכול להימכר במכירות
פומביות.

• למה צריך דו־שבועון כל־כך מהודר כעיר כל־כך
קטנה?
העיתון הזה הוא לא רק מגאזין מקומי. הוא נועד להפצה
בתל־אביב.

• למה אתה חושב שמגאזין אילתי יעניין
תל־אביבים?
אני לא מבינה גדולה ב כ דו ר סל אבל דבר אחד
הבנ תי: במי שחק של מכבי נגד ריאל מ ד ריד אפשר היה
לנצח גם בלי אולסי פרי, יחד עם זאת, אני מוד ה
שדמותו הענקית המתרוצצת על המיגרש הי תה חסרה
לי לאורך כל המי שחק, וכ שלא גיליתי או תו גם על
הספסל, התחל תי להיות ממש מו ד אג ת. מזל שמיקי
ברקוביץ זרק לנו בסוף המי שחק איזה טיפ, ואמר
שאולסי היה חולה.
ה תק שר תי לאולסי לשאול אותו איך הו א מרגיש. עוד
לא הספק תי לפ תו חאת הפה והוא אמר לי:
גם את רוצה לדעת למה לא השתתפתי במישחק?

הייתי חולה. כמה פעמים אני צריך להגיד שהייתי חולה?

• אתה מצטער שלא השתתפת?
בטח שאני מצטער, אני אוהב לשחק כדורסל, זה החיים שלי.
אני לא מבין: אנשים חושבים שהלכתי לבלות. אם הייתי בריא, היו
רואים אותי על המיגרש. ואם לא ראו אותי על המיגרש, סימן שהייתי
חולה.

קודם כל. היחס של התל־אביבים לאילת הוא כמו אל תחביב. אז
כמו שאנשים קונים מגאזין על יאכטות. הם יקנו מגאזין על אילת.
כולם יודעים שאילת היא מקום יפה. שהשמש זורחת בו כל השנה.
המגאזין שלנו יעזור למכור את אילת. הוא יספר על מה שמתרחש
בעיר, על האורחים המעניינים הפוקדים אותה.
בארץ כל ממזר הוא מלך. באילת כל מלך ממזר. אז אם אנחנו
מראים את שולמית אלוני בביקיני אצל נלסון. ולמרות שהיא
חברת־כנסת היא מרשה לעצמה להתממזר עם ינוקא, ואם אנחנו
מראים את דירי מנוסי עם הכרס הענקית שלו שורץ בבריכה של
הסלע האדום אני חושב שזה מעניין גם תל־אביבים.
ובכלל. כעת. בעונת־התיירות, יהיו פה הרבה ציצים. וכמה
מהציצים שאני רואה לא יביישו שום עיתון.
באילת עובר המון כסף. יש הרבה אנשים בארץ שיש להם אינטרס
כלכלי באילת, והעיתון יתן תמונה כלכלית גם לאנשי העיר וגם
לאנשים מבחוץ. כדי למנוע אינטרס. נביא עיתונאים מבחוץ. הנה,
אריה אבנרי חשף עבורנו שערוריה כלכלית.
בכלל, כל כוכבי־העיתונות מתל־אביב יכתבו אצלנו. מי יכול
לסרב לי, כשאני מציע לו טיסה לאילת פלוס מלון ואירוח מלא, שלא
לרבר על זה שהנוף פה חופשי?

—שדית •שי —1

מהו ה כ בו ד הי חידי ש שו ם פולי טי ק אי איננו שו א ף אליו
ו מדו ע יקים ד ב בן־מאיר מי שרד־יי עו ל ב ענ ״ני־ ע בו ד ה
9בכנס המרכז הבינלאומי
לשלום במיזרח התיכון שאל
אכא אכן מה היה כנימין
זאכ הרצל מרגיש למראה ה קונגרס
הציוני, וציטט אימרה
מפורסמת של הנשיא האמרי קאי
דוויים אייזנהואר :
״אילו אברהם לינקודן היה
חי כיום, הוא היה מתהפך ב־קיברו

9פכוק אחר של אבן:
״כבוד הוא לפוליטיקאי לשרת
באופוזיציה, אבל זהו הכבוד
היחידי ששום פוליטיקאי אינו
שואף אליו.״
9אבן על נבואתו של מ נחם
כנין, שעד סוף 1982
ייחתם חוזה־שלום בין ישראל
ולבנון :״ערכו של חוזה־שלום
עולה כשיש עליו שתי חתימות,
ולא רק אחת.״ יצהלו 9שר־האנרגיה
מודעי, שנאם לפני באי הקונ גרס
הציוני, בחר לדבר אל ה צירים
באנגלית. הוא טען שיש
שטחים ענקיים ריקים בגדה. את
דבריו קטע ציר אחר, אף הוא
באנגלית, הזכיר לו כי יש שט חים
ריקים בערבה. מודעי עטה
ארשת חמורת־סבר וענה בתקי פות
:״לפני שאתה מדבר, רצוי
שתעלה לארץ ותתיישב פה,
תחת לשבת שם ולהטיף לנו!״
הציר ביקש זכות־דיבור להודעה
אישית, והביך מאוד את
מודעי. הוא היה דווקא ישראלי,
דני וואלח, חבר קיבוץ יט-
בתה בערבה. וואלה, נציג סי עת
ר״ץ בקונגרס, הוא מרא שוני
מתיישבי יוטבתה וממ קימי
עין־גדי.
! 9סירטון הפורנו הקצר
שהוקרן בטעות בקונגרס היה
מתוייק תחת השם :״מאזן ההגירה
— מיבצעיס מיוחדים.״

9בעת ההצבעה על ההתנחלויות
בקונגרס הציוני הת ברר,
שחברי המיזרחי פרשו
לישון. איש חרות דוכי כ ר־אל,
סמנכ״ל דור־ההמשך בסו כנות,
טילפן לנציגם הבכיר
אליעזר שפר וצעק בטלפון :
״אם לא תבואו להצביע, אתה
מאבד את הכיסא שלך בהנה לה
!״ אנשי המיזרחי לא נבהלו
והמשיכו לישת.
9בעת הקרב על המיק רופון,
שהתנהל בין ח״כ המערך
יצחק פרץ ובין נציג חרות
מאנגליה אריק קראום, קמו
נשות הדסה ושרו התיק ווה, ב־תיקווה
להרגיע את הרוחות.
ח״כ המערך מנחם חכ הן
התיישב במקומו לאות־מחאה,
וסירב לעמוד בזמן שירת ההמנון.
9טל
כר־און, בתו של
אל״ם(מיל׳) מרדכי כר־און,
מראשי שלום עכשיו, נישאה
לידידה הערבי, דאהר.
9 1עדי-שמיעה בצידון סי פרו,
כי באחד מביקוריו שם
אמר שר־העל הכלכלי יעקכ
מרידוד ז ״לישראל יש שר מ צויץ,
הטורח לבקר כאן כל
שבוע!״ הוא התכוץ לעצמו.
! 9הישיבה הקרובה של מרכז
מיפלגת העבודה לא תסב
נחת לח״כ דב כן־מאיר. ה מרכז
ידון בהצעה שנציגי ה-
מיפלגה לא יכהנו בשני תפקי דים,
אלא באחד. כר יאלץ בן־
מאיר להחליט אם הוא רוצה
להישאר בכנסת, או להמשיך
בתפקידו כמזכיר מועצת פו עלי
תל-אביב. בן־מאיר •הגיב
על הרעיון במרירות רבה :״נ ניח
שיחליטו למנוע כפל־תפקי-
דים, ואני אצטרך להתפטר מ
שימעון
נו ס

נוטל את אוזניות הציר שישב לצידו בקונגרס הציוני שהתקיים בבנייני
האומה בירושלים. הנאומים היו בעברית והיה תירגום סימולטני לאנגלית
ולצרפתית. פרס, שבא דקות קודם לכן לאולם, חמד לצין, נטל את האוזניות משכנו ובדק את התרגום.

! 9בדיון שהתקיים במלי-
את־הכנסת על הודעת הממשלה
בעניין השבתת המשק, טעה ח״ב
משה שחל, יושב־ראש הישי בה.
הוא הזמין את ח״כ איסר
הורביץ לשאת את דברו. קרא
לעברו אריק נחמקין :״ה הוא
כבר לא בכנסת ״.שחל
התכוון לינאד הורכיץ אך
קרא בטעות בשמו הקודם של

איפר הראל.

9 1בישיבת סיעת המערך
קרא שחל לדב בן־מאיר :

נון מוחרם על־ידי מישטרת
מחוז־המרכז של המישטרה. ה סיבה:
כאשר הוא סיקר עבור
הצהרון את החלטת הנהלת אל־על
לפרק את החברה, הוא הגיע
לצריף־הוועדים בלוד, סמוך ל-
נמל־התעופה. שם הוא פגש ב מפקד
המחוז גכי אמיר ושאל
אותו מה תעשה המישטרה, אם
עובדי-החברה לא יסכימו להת פנות
.״נשכיב אותם ונשלח או תם
לבית־חולים,״ ענה לו א מיר,
ודבריו זכו בכותרת בעי

,לרגל הוצאת ספר מסרח
חדש של עקיכא ארנס ט
סימון הוא רואיין על-ידי ר ק
כיק רוזנטל בחותם, ונשאל
בין השאר על דמות המנהיג
הדמוקרטי והנאור .״אני רואה!
לפחות בן־אדם אחד כזה היום[
והוא נשיא המדינה. כשהוא
יגיע למימשל, יש לנו תיקווה[
אולי זו התיקווה היחידה. הי־|
כרתי אותו יפה מאוד. הוא היה
תלמיד שלי בבית־הספר, אך
איני רוצה להתפאר בזה יותר
מדי. זה רק יכול להזיק לו.״

9על שר־הביטחון ארי אל
ש רון אמר סימון: הוא
פשוט אינו בן־אדם. מילא. אם
יפתח במישפט נגדי על כך, אומר
לו שהיום זו בכלל לא מדד׳
מאה להיות בן־אדם...״
9בתוכנית הרדיו יש עניין
התארחה עיתונאית מעריב
רחל פרימור, שסיפרה על הלחצים
שמפעילים עליה ח״כים
ואנשי-ציבור, כדי שתספר עליהם
בעיתון. אחד המכובדים לחץ
עליה באופן מאסיווי בבקשה
אחרת: שתחליף את תמונותיו
בארכיוך־העיתון לתמונות שבהן
הוא נראה צעיר יותר. פרי-
מור לא סיפרה למאזינים כי
האישיות הבלתי־פוטוגנית אי הכנסת

אלא יושב־ראש

מנחם סכידור.

אויה דולצין

ניגש לקצה בימת בנייני האומה ומנסה
משם לשכנע את צירות הקונפדרציה
מארצות״הברית שלא יצביעו ביחד עם המערך נגד התנחלויות באזורים
צפופי״אוכלוסיה בגדה המערבית. היה זה כאשר הוכרז באופן

האיש שהבחין בו ראשון היה
דווקא איש־המפד״ל משה ק רונה,
ראש המחלקה לחינוך
תורני, שהמתין בסמוך למסך
הטלוויזיה ולפתע הצטעק :״מה
הולך פה, מה זה הזיין הזה על
המסך ז״

תפקידי כמזכיר מועצודהפוע־לים
של תל־אביב. אני פותח לי
מישרד פרטי לייעוץ לענייני-
עבודה, ועושה שני מיליון לי רות
לחודש. ואז אני אחשב כ שליח
נאמן של הסוציאליזם ב כנסת.״

מוזר
ביותר על הפסקה, אחרי שהליכוד הבחין כי אין לו ר כ.
נוצרה המולה באולם, וח״כ נאווה ארד, אחת הצירות מטעם המערך
בקונגרס, ניגשה כדולצין לקצה הבימה כדי לשכנע את הנשים
האמריקאיות שלא תשנינה את דעתן ותאמרנה הן להצעת המערך.

9דקות לפני תחילת השידור
יש עניין ברשת ב׳ נר אתה
עורכת התוכנית המתחרה
שעתיים משתיים מגלי־צה״ל,
דאה נודלמן, עולה לאולפן־
השידור של קול ישראל בקריה,
כשסרטים בידיה. מסתבר שהיא
ידידה של מגיש התוכנית נכי
גזית, ובאה להאזין לתוכנית
בזמן השידור. מכיוון שאחת מ ספיקות
התוכנית, שוש פור מן,
היתד, חולה, היא התנדבה
לעזור בנשיאת סרטים לאול פן.

תון.
כאשר התקשר דנון למח רת
לדוברת המחוז זאכה אח רוני,
הוא גילה יחם קריר. אחר
כך התברר לו, שמיברק מישט־רתי
נשלח לכל מפקדי התח נות
במרחב והדורש שלא לשתף
פעולה עם דנון.

9״תמיד חשבתי שכל מ־סיבות־ההפתעה
מתוכננות מ ראש,
עד שגם אותי הפילו ב פח.״
שלי שכדדון, אשת
יחסי-הציבור של חברת־משק-ן
אות, זכתה במסיבת־הפתעה לכבוד
חג-החנוכה, מטעם הנ הלת
החברה. בין האורחים ש
״יהודה,
תהיה בשקט!״ בן־
מאיר קרא :״שמי מאיר ולא
יהודה.״ העיר שחל :״כשאתה
מפטפט כל־כך הרבה, אתה מז כיר
לי את יהודה בן־מאיר.״

9כתב מעריב, אלי ד־

׳ העולם׳ רמת 2364

אגשים .
באו למסיבה הכמעט מישפוז־תית
היה אורי פורת, יועץ
*,ראש־הממשלה לענייני־תיקשו־רת.
שהוא דודה של שבדרון.

9פעם הציעה לו שבדרון
פישלוח חבילת־שי לראש־זז־ממשלה
ליום־הולדתו, כתרגיל
פירסומי של החברה. ענה לה
פורת :״אל תעבירי. לו יין, כי
הוא לא שותה. אבל יחיאל
קדישאי שותה. ולו את יכולה
להעביר יין ביום־הולדתו.״

9במסיבה הודלקו שיבעה
,נרות שהיו בתוך עוגה. מישהו
הציע להדליק נר שמיני, כיאה
1לחג־החנוכה. אך הוא התכוון
יי למשהו אחר: המסיבה נערכה
סמוך לחג־ד,חנוכה׳ לכבוד הו צאת
המהדורה השביעית של
הספר אסטרולוגיה והורוסקופ
ט לי ל ה
׳ של האסטרולוגית
סטן* על המסיבה ניצח יעקב
שיראזי. הוא החליף את מיק-
צוע ניהול מועדון דיסקו בני
רים
מצב טוב למכבי תל־אביב. על עיקר המעמסה תיפול
מוטי ארואפטי ולד סיל־בר.
למיקי כרקוכיץ תהיה
תקופה טובה. ג׳ק צימר מן
יצטיין באותו מישחק,״ קבע ה־מישפטן־איצטגנין.

9כאשר
הופיע מני פאר
בערב של התאחדות עולי צר פת
וצפון־אפריקה בבאר־שבע,
הוא התבקש לספר בדיחה על
מרוקאים. מני סירב והסביר:
״חבר שלי אמר שתי מילים מיותרות,
וישב חצי־שנה במחת רת.
מקיצבת מובטל של הבי טוח
הלאומי אי־אפשר לקנות
נעלי־ספורט לשלושה ילדים.״
9כתב הספורט של על
המשמר, אורי פז עזב את יו-
מון מפ״ם. פז, בנו של עיתונאי
הספורט הוותיק ישראל פז,
יהיה עורך חדשות ביומן גלי־צה״ל.
פז־הבן מצטרף לשורת
עיתונאים בכירים אחרים שיצ

חבוש כיפה גדולה, מתקבל על-ידי הרבנית הצעירה והנאה הדסה רלב״ג, אשת
יושב־ראש המועצה הדתית בירושלים. רלב״ג היתה הגיבורה ראשית של מסיבת

סיום בוגרי המחזור הראשון של המכונים הביו״טכנולוגיים, שאותה הנחה פנר. היוזמה שלה להקמת
המכונים נועדה להכשרת עובדים להפעלת ציוד רפואי מתוחכם. הדסה היא עובדת בבית״החולים הדסה.
מלמד ביקר בליוויית ח״כים
אחרים מוועדת־ד,כספים בבית-
החולים לניאדו בנתניה. לפני
כניסתם לחדר־הניתוח הם הול בשו
בחלוקים ירוקים. מלמד
ביקש חלוק גדול־מימדים ״כי
אני חלוק על כל הממשלה.״
9ראש עיריית חולון
פינחס אילץ מכהן בתפקי דו
כבר שבע קאדנציות 31 ,
שנה. אילון, יושב־ראש מרכז
השילטון המקומי, הוא בן .73
בערב ראיונות שאל אותו אי תן
דנציג אם אינו חושב ש הוא
מבוגר מדי לתפקידו .״אלה
שאומרים זאת, שיבואו להת מודד
איתי גם בשיקול-דעת ו בעמידה
בלחצים.״

הח״כים

נעצו

מבטים

משתאים באורחת שנכנסה ל-
מיזנון הח״כים. פנינה רוזני
בלום נכנסה לבושה במעיל
פרווה לבן והחלה מתפשטת.
בתחילה הורידה את המעיל,
ואחר־כך, לאט־לאט את האפו דה*
.־,יא לא המשיכה, אלא
נשארה לבושה בחולצה דקי קה
כשהח״כים־ד,גברים מביטים
בה בעיני־עגל.
9דדי צוקר, מזכיר ת נועת
ר״ץ, עסוק מאוד בימים
אלה. הוא מכין תחקיר על הנעשה
בגדה תחת הכותרת אל
תאמר לא ידעת, שבו מופיע
מידע מעיתונים וממקורות עצ מאיים
על פגיעות בזכויות תו שבים
בגדה המערבית. צוקר,
שמאז הצטרף לר״ץ נותקו קש ריו
עם שלום עכשיו! עובד בו
זמנית
על דוקטורט בסוציולוגיה
באוניברסיטת תל-אביב.
9פעמיים דנה הכנסת ב נושא
עתידו וקיומו של העם
היהודי. הדיונים היו כד, משע ממים,
עד כי הותירו כנסת רי קה
לחלוטין. הכתב הפרלמנט רי
של הארץ עמום בן-ורד
העיר :״הדיון כל־כך משעמם,
שאפילו המיזנון ריק.״
9חברי ועדת־החוקה של
הכנסת נפגשו עם מישפטנים
מארצות־הברית. חלק מהח״כים
הציגו עצמם על־פי תוארם. ח״כ
מפ״ם אלעזר גרנות התנצל
ואמר שהוא אינו אפילו עורך-
דין. ענה אחד האורחים :״זד,
בסדר, אתה נציג הקומנסנם.״

ציר חרות חובש הכיפח מארצות״

וד ןןן •
הברית שבא לקונגרס חציוני עשה
^ 11#1י * •1
דרך הפובה בהגיעו לירושלים. הוא היה נציג ישראלי במישלחת
הנספח הפלבלי בארצות״הברית, ירד ונשאר שם, ועתה חזר.
ו<הול הוצאת-הספרים של סטן,
שבקרוב גם יתורגמו וימכרו
בחו״ל.
91 האסטרולוג הבאר־שב־עי
עמום שיאון, עורך־דין
במיקצועו, פירסם לקראת השנה
האזרחית החדשה תחזית בעי תון
המקומי ידיעות באר־שבע.
״גם אם יחליט יצחק רבין
לרוץ בראש המערך לראשות-
הממשלה, הוא אינו התשובה
המוחצת, לא למנחם גגץו לא
לליכוד, ובעיקר תנועת ה חרות,
הם האיום האמיתי, על
שילטוננדהם. הכוכב אורנוס,
שהוא הממונה על השינויים ו המהפכות,
עשוי להשפיע על
בגין לנקוט בצעד מדיני דרמא-
תי.״ שיאוו מנתח את שני
מישחקי מכבי תל־אביב מול ה קבוצה
הרוסית צה־אס־קא מוס־קווה,
שייערכו בינואר בבלגיה,
בתוך 24 שעות .״במישחק הש ני
השמש, הירח ומרקורי יוצ העולם
הזר 2564 ,

או מבית על המשמר בשנים
האחרונות. פמדר פרי, חיים
שיפי ומרדכי (״סוטי״) גי ל
ת עברו לידיעות אחרונות,
חיים כיאור לדבר ואמנון
אברמוביץ למעריב.
91 העולם הזה עלה על
שולחן הוועד המנהל של רשות
השידור יותר מפעם אחת בישי בה
האחרונה. מנכ״ל רשות־ה־שידור
יוסף (״טומי״) לפיד
תקף את חברת הוועד אהוסה
מירון, בגלל דברים שאמרה
עליו בראיו בהעולס תזה (.)2361
בהמשך תקף עורו־הדין א ה רון
פאפו את הצגת הטלוויזיה
אחרון הפועלים של יהושע
פובול, והתבסס בביקורתו על
ראיון אחר שהופיע בהעולס
הזה, עם סובול 2352 באותו
ראיון התייחס סובול לאידיאולוגיה
של גיבור המחזה שלו,
נפש יהודי, אוטו ויינינגר.
! 9ח״כ המפד״ל אברהם

אשתו של שר־האנרגיה,

71י ן |
צירה בקונגרס הציוני,

ניגשת לבימה לברר מה עולה בגורל ההפסקה
שהוכרזה בדיוני״הקונגרס. שלא כאחרים, היא לא
עלתה על הבימה, אלא קראה בנימוס ליושב-ראש.

האזין להספד על בעלה, שאותו נשא ח״כ
המערך, יצחק רביו. היא באה במכוניתו של ראש
המועצה המקומית כפר־תבור, מיכה גולדמן.

בלתים

מאת

א1111 ים

דני אלהש מי

אריה דנ ל צין אינז זק 1ק
לג ב 1ת ש חז רו תאלא
ל חגו רהש חו רהבקראטה
8כאשר הורד הנושא מ־סדר־היום,
העירה מזכירת סי עת
שינוי רינה מנור ג ״ש מעתם?
ביטלו את קיומו של
העם היהודי.״

8שר-הפנים יוסן 8בורג
קיבל את הפירסומים על מוע מדותו
לתפקיד נשיא המדינה
אם יפרוש יצחק נכון בחיוך :
״לאחרונה יש אופנה. שמי
שההלך לנשיאות פורש ועובר אחרי להיות ראש־ממשלה
קדנציה. אני מוכן לעבור
לתפקיד, רק בתנאי שלא ית קבל
חוק־צינון לנשיא פורש.״
קדנציה של נשיא היא חמש
שנים, ובורג הוא בן .74

רות הצבאי שלי אחזור לנגריה,
כדי להקטין את התלות בז רים.״

המחזאיי הו ש ע סו ־
כו ל בהתייחסו לביקור שר־ה-
חוץ בארגנטינה :״בואנוס אייר
רם של טירור /ושל עופרת ו של
בור /הלא לכל צרכייך /
אני צינור ...למה? ככה!״
• הנ״ל, על הודעת צה״ל
שחייל נהרג בכדור טועה :
״חייל נפל ממנהיג טועה.״
• ה נ ״ ל :״אחרי הקטטה
הגדולה וחילופי-המהלומות ב קונגרס
הציוני מציע מישהו
להחליף את השם בנייני האודה
לחירבת אל אומה.״

לווין,

• ח״כ חרות מיכאל
8המחזאי בניגוד לדימוי שנוצר לו, הוא
פעלתן מאוד. הוא כותב באופן

115995

00154863

,״ ל״לס ל

קונגרס הציוני הציע מישהו
קליינר, על תבוסת הליכוד

ן ן 0140/וו>•£:

יויו

ו מ די דזאדנ׳וז״ידס י -*0ו ר מג ס י*

י -נ לני

?•>*8וג ס? * 15 רמת >היהז־׳5,׳א׳

תאריך

א) לסרית ה א סו ר לעי ל יי תן לייילם 9*0יי.
ביייאא מלעג ע*י תו פרע. גסל סי יסיעיג

•סיחייוהזמו*יייואיחג^>>ר>>י׳

ג 1ואשד ערע ז ה -ס ח־ס ״ ס

!! 121 * 01110213033ם #3ס 11 5 9 9 1פ #

וודו טופז

קיבל מרשות השידור צ׳ק ייצא־דופן, על
שך של אגורה חדשה אחת. הוא היה
אמור לקבל מיקדמה עבור הופעתו בתוכנית הרדיו לצון נופל
על לצון בסכום של 313,88 שקל. בטעות נשלח לו סכום הקטן
באגורה אחת, ואת ההפרש הוא קיבל בצ׳ק נוסף של רשות•
השידור. טופי לא פדה אותו, אלא מיסגר את הצ׳ק ותלה אותו
בביתו, אך הודיע לרשות שבצ׳ק זה הוא מתכוון לשלם את האגרון^

רצוף יום־יום פד 8בבוקר עד
4אחרי הצהריים. הוא מומחה
לנגרות, מסגרות ומלאכות אח רות,
בשעות הפנאי הוא עוסק
בתיקונים שונים.

המנכ״ל

לשעבר

רשות־השידור יצחק ליפני
ניהל ויכוח חריף עם סגנית שר-
החינוך מרים תעסה־גלזר
בענייני חינוך וצנזורה. סגנית
השר סיפרה, שהיא מצפצפת על
הביקורת המושמעת כלפיה ו אינה
קוראת מה נכתב בגנותה.
היא סיפרה שהמחזה הפטריוט,
של לווין, שהיא לחמה נגדו,
מוצג במקום שבו היא למדה,
בית־הספר נווה־צדק.

ס סו ק•

ה ש בו ע

יעקב
#העיתונאי
(״יעקוכו״) טימרמן, על
אחריות ישראל לטבח במחנות
הפליטים בביירות :״האם הייתי
מאמין לאדם המאפשר את כני סתו
של הקו־קוקס־קלאן להאר־לם
ומאמין להסבריו כי חשב
שפניהם לחקר דמוגראפי של
האוכלוסיה השחורה במקום?״
• עזר וייצמן על הקמת
רשימת מרכז בראשותו :״גם
על בגין אמרו שאין לו סיכוי
להיות ראש־ממשלה.״

* הרמטכ׳׳ל

רפאל

(״רפול״) איתן, בכנס־נוער
של גוש־אמונים :״אחרי השי־

בקונגרס הציוני :״המערך ניהל
סישחק שת־מת מתוחכם, ומולו
העמיד הליכוד את טובי שחקני
השש־בש שהיו ברשותו.״

• ח״ב שינוי מרדכי,
וירשהבסקי :״אריה דולצין
לא צריך גבות שחורות. אלא
חגורה שחורה, כי בלי קראטה
אי־אפשר היה להסתדר בקונג רס
הזה.״

• העיתונאי אמנון א־כרמוכיץ,
על השופט אהרון

ברק בוועדת־החקירה :״כשהוא
שואל, הרי זה שיפוד חד, ה משפד
כמה עניינים (אנשיסך
בבת־אחת.״

• הממונה על מחוז ה כמי
שרד־ הפנים, צפון ישראל קניג :״דויד בן-
גוריון מעולם לא ביקר ביקור
ממלכתי בסקטור הערבי שב גליל,
משום שהוא לא יכול היה
לעמוד מול עיניו הנוקבות של
הפלאח הערבי שאדמתו נלקחה
ממנו.״

• הרם מנחם ה כ הן:
שבאמריקה
״אתם מתפלאים
הצליחו לעשות לב של פלס טיק.
אצלנו כבר ראינו גם מוח
של קש.״

• העי תונאית

יואלה

הד־ שפי, על מפקד מישטרת
מחוז תל-אביב :״עתה אין ספק
עוד. אברהם תורגמן אוהב ל הרביץ.
הוא חושב שהתפקיד
נותן לו הזדמנות מצויינת לע סוק
בהובי שלו בשעות-העבו-

מוקי וסנוקי

העולם הזה 2364

מעל 800,000 איש כבר
הצטרפו.
קופות הגמל של בנק לאומי הוכיחו א ת
עצמן כהשקעות משתלמות ביותר. בבנק
לאומי מאמיני ם כי כל אזרח חייב לעצמו
מספר קופות גמל. כי קופת גמל הינה ההשקעה
הטובה ביותר להבטחת העתיד שלך.

מגוון קופות גמל לבחירתך
לבנק לאומי מגוון קופות גמל: שיאון, צור,
עצמה, רימון, תעוז, קשת, שגיא, קופה
מרכזית לפיצויים (למעביד) ,צור עד ,120
עצמה עד .120 בקופות הגמל שלבל״למעל
ל 800,000-חברים ושווי נכסי הקופות מעל

כל קופה עונה באופן הטוב ביותר על צרכי
חבריה. בטוח חיים, רנטה חודשית, בטוח
תאונות, ועוד הטבות רבות.

50 מיליארד שקל.
אין עוד בנק ישראלי
אחד שיכול להתגאות
במספרים כאלה.

ההשקעה הטובה ביותר
קופות הגמל של בנק לאומי הינן מ ה מצ ט
יינות בארץ. קופת גמל ״צור״ לדוגמא,
חודשה בשנת ,1982 ונותנת רווחים
חיים מעל למקובל בקופות הגמל במשק.

סוכריות גמל נוספות
תנאי הקופות הם שונים
בהתאם לצרכי החברים בהן.
ישנן כאלה המת אי מו ת יותר
לעצמאים לשכירים
לפנסיונרים או לילדים.

שים לב. תקרת ההפקדה
לצרכי ותק הועלתה
ל־ססס 300,שקל לשנת המס הנוכחית נצל א ת מגוון קופות גמל בבנק לאומי.
הבטח א ת עתידך ותהנה מריווחיות
גבוהה של השקעותיך.
פרטים בכל סניפי בנק לאומי,
בנק איגוד, בנק ערבי ישראלי
ובנק עליה לאומי.

בנ ק לאונו

לטיפול בק שק שים
צריך פינוק מיוחד
שמפו פינוק א

אם יש לך קשקשים ...הס
יעלמו יחד עם הת שת חוסר
הנוחות המתלווה בדרך כלל
לתופעה.
היום יש לך תכשיר יעיל
ונוח המתאים לכל סוגי
השיער-
שמפו פינוק +עו לטיפול
בקשקשים.
פינוק +א זה הפינוק
המיוחד שלך. הוא מנקה
ביסודיות את הראש ולאחר
סדרה של חפיפות מבטל את
תופעת הקשקשים ומונע
הופעתם מחדש.

תכונותיו הנוספות הן כשל
שמפו פינוק רגיל. הוא מטפח
את השיער, מעניק לו ריח
נעים והרגשת רעננות, והוא
מתאים במיוחד לתנאי
האקלים בארץ.
פינוק +ו\ו פותח בישראל.
התוצאה היא,תכשיר
איכות יעיל במחיר סביר,
המתחרה בהצלחה
בתכשירים מסוגו בעולם
כולו.
פינוק +ו\ו זה הפינוק
המיוחד שלך.

השיער זקוק לטיפה של

הו רו ס סו ס דים בנימי!׳

בין קשת

!וו; די
1חודש זה 1ו1א
| מ1וובר בין קשת
! לגדי, לכו מצב
הרוח שחנה
ללא הכר

השמש נמצאת במעלות האחרונות של
מזל קשת. לקראת כניסתה למול תחדש
— גדי. השינוי באווירה יורגש בצורה
חזקה מאוד הפעם• הבדלי־האופי הבולטים
שביו שני מזלות אלה ישפיעו
מאוד, ומצב־הרוח הכללי יתחלף לבלי-
הכר.
בחודש שבו ששהתה השמש במזל
קשת האנשים ניצלו את הזמן בצורה
מהנה עד כמה שהתאפשר להם. התקופה
התאימה לעיסוקים רבים ושונים בעת
ובעונה אחת. אנשים הירבו בנסיעות ו

טיולים, אם בארץ ואם מחוצה לה,
עסקו בספורט ובתנועה יותר מכפי שהם
רגילים. למרות זאת הספיקו להתעניין
בשטחי לימודים חדשים ולהרחיב את האופקים.
הרצון
להרחיב את הידע ולהעמיק במחשבה
איפיין את התקופה, וכן איסוף
נסיונות שונים ומשונים בכל מיני שטחים
ותחומים שרוב השנה לא מתפנים
לחשוב עליהם.
הסכנות שבחודש החולף היו קשורות
בתאונות, שנובעות מאופטימיות־יתר ו־חוסר״זהירות.
סיכסוכים מישפטיים, ומריבות
שנובעות מחוסר טאקט היו גם
הם מהתופעות הבלתי נעימות ששייכות
לתקופה•
מה קורה בימים אלה, כשהשמש כמעט
נכנסה למזל הבא ז את זה ניתן
להרגיש ללא קושי. האווירה הופכת להיות
הרבה יותר רצינית וכבדה. שימחת
החיים שהיתה במזל קשת דועכת וגובלת
לאיטה. לפתע נתקלים במעצורים,
והדרך שקודם לכן היתה חלקה ופשוטה
הופכת תלולה וקשה. אגשים הופכים ל-
פסימיים יותר ומסתכלים על כל דבר
ביתר זהירות ואחריות.
המבט הרציני על החיים הופך להיות
הצורה היחידה שבה מביטים על העולם.
יכול להיות שנמשכים לעסוק בעניינים
אינטלקטואלים אבל קודם כל נותנים
חשיבות לעניינים חומריים. אנשים מרגישים
בצורך חזק מאוד להתקדם. ההצלחה
כל־כך חשובה, שהאמביציה הופכת
להיות כח פעיל וחזק. רוצים להתקדם
בבל מחיר, עד שהופכים לעיתים להיות
חסרי״התחשבות ואכזריים, אם כי לא
בכוונה תחילה ולא כדי להכאיב, אלא
כדי להגיע למטרה, שכרגע היא החשובה
מכל.
בתקופה שהשמש נמצאת במזל גדי,
מטפלים יותר בדמויות סמכותיות — בין
השאר, בהורים מבוגרים הדורשים יותר
טיפול ותשומת״לב• מחלות שבדרך״כלל
אינן מפריעות לשיגרת היומיום הופכת
לפתע לבעיה המעכבת את ההתקדמות
החשובה• כשהשמש בגדי מודגשות תכו

נות של זהירות, חריפות-הגיון ושכל ישר.
פות שנייה, זו התקופה הפחות מתאימה

לבקש מאדם בעל עמדה. אם מבקשים
מנסים לקדם עניינים מיקצועיים ומעשיים
ממנו שישנה את דעתו או יבצע תזוזה
ומגלים שקדנות וחריצות. לוקחים יותר

כלשהי לכאן או לשם, נתקלים בקיר
אחריות ומשתדלים להגיע לתוצאות מראטום.
מי שמעוניין לקדם את עצמו
שימות.

זה דא הזמן
ליחסים < וישיים,
הוגש בחודש זה
הוא עד ע ודם
הע םקים
זה לא הזמן לפתח יחסים אישיים.
הדגש מושם כעת על עולס״העסקים. זה
הזמן שבו אדם שואף למצוא סיפוק
בעבודתו, ולחיים הפרטיים ניתנת עדי-

צריך להיות בטוח שההישגים שהגיע
אליהם, באמת די גבוהים ומשכנעים•
לפתע מתברר שהעולם מלא באנשים
שמחפשים קיצורי-דרך לפסגה, עכשיו הם
יווכחו לדעת שזה ביזבוז זמן. אין אפ-
שרות להתקדם אלא אם באמת הוכיחו
את עצמם. אל יאוש ! בחודש הבא הסי-
כויים יהיו יותר טובים, אלא שדווקא
בחודש שבו שולט מזל גדי, מימד הזמן
מקבל חשיבות עצומה ואין לזלזל בגורם
הזמן כאשר מדובר על תפנית חשובה
בחיים• כמאמר קוהלת: לכל זמן ועת
לכל חפץ תחת השמים ן עת לבקש ועת
לאבד? עת לחשוב ועת לדבר•
הדברים הפחות נעימים שעלולים לק רות
כשהשמש תהיה במזל גדי, קשורים
בכמה דברים ; מצב-רוח קודר ורציני,
ואולי אף פסימי. אנשים שנוטים לדיכאון
עלולים לשקוע במצב מעין זח.
שמרנות מוגזמת והתנגדות לכל שינוי
גם הם מסממני התקופה. למרות. ההשתדלות
והמסירות לעניינים מיקצועיים,
דווקא שם אפשר להיתקל בצרות ובעיות,
שאיש לא חשם עליהן.
אלה הנוטים לסבול מכאבי-גב עלולים
לסבול יותר מתמיד, הנטייה לשבירת
עצמות גוברת, הסובלים מבעיות דאו-
מטיות אינם יכולים להתעלם מבעייתם.
מזג־האוויר אינו מפנק את האנשים, גלי-
הקור התכופים מזכירים שכוכב שבתאי
השולט במזל גדי, מוקף כולו בטבעות
קרח, ומשוייך לקור עוד מהימים הקדומים
שבהם עסקו באסטרולוגיה.
השנה, בניגוד לשנתיים שחלפו, אפשר
לצפות למצב כוכבים יותר חיובי, ונקווה
שאיש לא יסבול ולא יתקל בבעיות
שהוזכר כאן. כוכב שבתאי (שליט גדי)
עבר ממזל מאזניים למזל עקרב. השפעתו
הקשה כבר אינה מורגשת כשמדובר על
בני מזל גדי, או על התקופה שבה השמש
תתארח במזל זה.

אתם עומדים לפני תקופה חדשה. כבר
השבוע שוב אפשר יהיה להבחין בהבעה
השבוע תרבו לשהות בבית, ואם כבר
מצב־רוח אופטימי יורגש השבוע. הכל
יותר נינוחה על פניכם, חוסר־השקט, חש־אתם
נאלצים להקדיש חלק ניכר מזמנכם
השבוע תוכלו להיווכח שהדברים שהטמתחיל
להסתדר, בייחוד כשמדובר על בני־רידו
והעסיקו אתכם
בון־הנפש והחשבונות
לעניינים שקשורים להזוג
המוכנים לבוא לק קודם,
מאבדים מחשיבית
ולמישפחה, כדאי
עם הסביבה הקרובה
ראתכם. אותם שעדיין
בותם, ואתם נוטים
לבדוק מה מצב הדימסתיימים
סוף־סוף. שוב
לא מצאו להם בן־זוג
להתרכז בעניינים חשואפשר
למצוא ידידים
קבוע ירגישו שהמצב
רה, איפה נחוץ לשפץ
בים יותר. התחום ה-
שינעימו לכס את הזמן.
עומד להשתנות. מהולתקן.
אל תזניחו את
מיקצועי יעסיק אתכם
נסיעה קצרת אמורה
שבוע תוזמנו למסיבות
הדרוש טיפול. הורים
מאוד בקרוב. זה הזמן
ולכל מיני אירועים חבמבוגרים
דורשים יותר
לסגור מעגל מסובך
להוכיח את עצמכם
שבו התחלתם לפני כמה
רתיים או טיולים. תהיה
תשומת-לב, הם זקוקים 2250218 ולדאוג לכך שהממונים
חודשים. שינויים ב־לכם
הזדמנות לפגוש
לעזרה חומרית ונפ21
בדצמבר ־
ו 2ב מר ס -
זלפתע 6312212111
10 בינואר
- 20 באפריל
עליכם ידעו על תרומקום־העבודת
רצויים
שית. בשטח-העבודה
באנשים חדשים,
מתכם למקוס״העבודה.
מאוד בתקופה זו, אם
יתברר שלמרות בייש־כדאי
לפעול בשקט ו־בשטח
הריגשי המצב הרבה יותר טוב —
כי אינכם נוטים לבצעם כעת. בבעיות
לוותר על פירשום ועל כבוד. כדאי להתנותכס
אתם נעשים פופזלארייס זמבוקשיס.
כספיות עליכם להתייעץ עם ידידים.
אחרי הבעיות הרבות שפקדו אתכם.
רחק ולשקול ולתכנן את הדברים מחדש.
הופעתם משתפרת והבעתכם יותר שמחה.

חוסר-מנוחה מלוות את התקופה האחהשבוע
תוכלו למצוא את עצמכם מזקפים
התקועה הקשה שעברה עליכם לאחרונה שני דברים חשובים יעסיקו אתכם ברונה.
כעת יש לטפל בדברים הדורשים
בידידים ובני־מישפחה. אתם מעורבים בכל
תקופה המתקרבת. קודם כל — הצטברות
וכלו להביט על
עומדת לחלוף. כעת
סודיות וחשאיות. תוכמיני
אירועים לפעמים
של עבודה והתחייבו__
העולם
בעיניים יותר
ניות חדשות בשטח-
כמעט נגד רצונכם. קרויות
מכבידות עליכם,
אופטימיות. אלה ש־העבודה
אסור לפרסם
בים ושכנים משתפים
מעוניינים בשינוי, כדאי
אינכם מצליחים להש—
הכל חייב להיעשות
אתכם בבעיותיהם, ותחרר
מהעומס הרב
שיחשבו בכיוון של
בצינעה. ההרגשה שאתם
נאלצים לחשוב
ן1זטח לימודים חדש.
שלקחתם על עצמכם.
אתם חנוקים וסגורים
ולנתח את הדברים שלותרו
על הגאווה ובקקשרים
עם אנשים בבגבולות
ומסגרות שאי-
כם הם מובנים מאלישו
מעמיתים לעבודה
ארצות אחרות יביאו
אפשר לשנותם, אינם
הם. התכתבויות חשושיתחלקו
אתכם בנטל.
לסיפוק ויוסיפו לביטנכונה.
הגבולות אינם
1 21כאפריל -
בות עשויות להוציא
המצב הבריאותי רגיש
חון העצמי. בקשרים עם
20 בינואר -

18 בפברואר
סטאטיים וניתן להראתכם
מהשקט הנפשי
ידידים המצב די־רעונב
במיוחד, למרות שעד
חיבם. זה דורש אומץ
ולהפיח תיקווה חדשה
הרגע האחרון אינכם
אתם חשים כעס על
והעזה• אל פחד — עם קצת יוזמה* ,
בכל מה שקשור לחיים המיקצועיים בעתיד.
מוכנים להודות שמשהו אינו בסדר• כדאי
חלק מהידידים שלכם, אך הימנעו מ־הדברים
יסתדרות הרבה יותר טוב .
בשטח הרומנטי צפויה לכם הצלחה רבה.
להקדים רפואה למכה ולהשתדל לנוח.
להחלים בינתיים על צעד לכאן או לשם.

התוצאות שאליהן הגעתם בתחום המיק־ $
שבוע מאוד מעייף עומד לפניכם, דרושה
עניינים כספיים עומדים להעסיק אתכם
בתקופה הקרובה כדאי לזכור שהחיים יכוצועי
משביעות־רצון, אך עדיין אל תאסרו
בתקופה הקרובה. יש לבדוק פעם נוספת
לכם הרבה מנוחה. העצבים רגישים מאוד,
לים להיות שמחים ועליזים. נצלו את
די. שימו דגש על הת־ }
את האפשרויות ולחואתם
נוטים לחלות
התקופה להנאות, ביקדמות
נוספת. שאיפות
פש דרך נוספת שתעזור
במהירות• נסו להרבות
לויים ושמחות. נ סיעו ת

לכם לקדם את מצבכם
בשינה ולהתרחק ממוזרים
ובלתי־שיגרתיים
וכמיהות שנדמה כי
הכלכלי. אם אתם
בילויים רועשים. מ אינן
ניתנות להגשמה ,
עומדים להתרחש ביוכלו
לצאת לאור. תנו
מתכננים לקנות חפץ
בחינה כספית המצב
קרוב. אל תמנעו מעצ
חדש
ויקר, כעת הזמן
אינו יציב. מצד אחד
מכם דבר. זה הזמן
לרעיונות ת רו ם החוצה,
ושתפו את אלה
לטפל בכך. דחייה של
מרגישים התקדמות,
להתנהגות ספונטאנית
הנותנים לכם עידוד ו־שבועיים
עלולה לגרום
אך דווקא כעת עליכם
ולהוצאת הדברים ה־

מעוניינים בקידומכם .
19 בפברואר
לאי״נעימויות, להתרג־
> 2בנובמבר -
להשגיח היטב על כס22ב
אוגו ס ס -
טיבעיים הטמונים בכם,
21 בלואי
יחסים חברתיים הופכים
20ב מר ס 20 בדצמבר
20 ביוני
22בספטמברן
זויות ולעיכובים. אם
פכם. הימנעו מלתת
אס אתם שרויים ב

באפשרותכם להקלהיות
חשובים ביותר :
או לבקש הלוואות
קונפליקט פנימי ואינ התכוננו
להרבות בבילויים, שכן הזמנות
דים הטיפול ברכישה — עדיף. השבוע
והתרחקו ממקומות שבהם יש אפשרות
כם יודעים ׳מה להחליט, הפיתרון פשוט

רבות לבילויעם ידידים יגיעו אליכם.
אתם עשויים להרגיש צורך חזק בשינוי.
לסכן כספכם. קניות גדולות רצוי לדחות.
ביותר: עשו מה שטוב לכם בדרך הטובה.

11ו11

( 1 11ו

11 ווווו1

קשח

214

אל תחכו ליום בו הדירה שלכם
תהיה קטנה מדי.
קנו כבר היום ״דירה מתרחבת ״
בחדרה הצעירה
ותרוויחו עוד 2חדרים

זדרה הצעירה־ ־זירה מתרר־זבוו־ המחיר־השקעה
קטנה
טמנה חדשה דירה יפה
1ם עתיד נדול עם עתיד נדזל עסר מ חנדול

עבוד בידר הגדולה ולגור באוירה
פרית -חדרה הצעירוז.
מרחק בחצי שעה מת״א ומחיפה ו־1
קות מנתניה מוקמת שכונת מגורים
ודשה ומפוארת -חדרה הצעירה. זהו
תי ק ט יוקרו? של דירות ווילות
יקלרין בונה בלב חדרה. פרויקט זה
זשתרע על כ־ 90 דונם אדמה פרטית,
נוקף בירק ובצמחיה, והוא למעשה
וילוב נפלא של איכות חיים כפרית עם
יתוח סביבתי וקהילתי מושלם. רשת
;כבישים במקום סלולה וכל
זשרותים הקהילתיים בסביבה כבר
;יימים(גני־ילדים, בתי־ספר, מרכזי
ן ניות ועוד).
ושלב ראשון מקימרז קלריו 5בנינים
:ני 3קו מו ת 7 ,דיירים בלבד בכל
:נין. לכל דירה חניה צמודה. בכל בנין
•ירת קוטג׳ אחוז ולדיירי הקומה
;שלישית יש פנטהאוז המשתרע על
?צי הגג של הקוטג׳ .הבניה והתכנון
?ארכיטקטוני של הדירות וחזית
;בנינים מדהימים ביופים ובאיכותם.

״הדירו? המתרחבת״ היא המצאי!
יוצאת דופן בשטח הדיור. זוהי דירה
הגדלו? אתכם ומאפשרת לכם שיפור
מידי וקל בתנאי המגורים. זמ7י דירת
3חדרים(העונה על דרישות משרד
השיכון לקבלת הלוואי? לזכאות) עם
תשתית מוכנו? להוספת עוד שני
חדרים. התכנון הפנימי שלוז הוא כשל
5חדרים: יש בה סלון ״מתוחכם״ ,הול
פנימי, חדר־אוכל ו־ 3מערכות
שירותים. הגדלת הדירה נעשית רק ע״י
בנית שני חדרי שינה נוספים בחזית
האחורית של הבנין, ופתיחת מעבר
אליהם מההול הפנימי.

במחיר החל מ־ $ 39,500 בלבד אתם
רוכשים דירת 3חדרים שרזיא למעשוז
דירת 5חדרים.
תמורת $ 10,000 בלבד קלרין תבנה
עבורכם את שני החדרים הנוספים עוד
בזמן הבניה, ואם תרצו תוכלו לבנותם
בעצמכם בשלב מאוחר יותר, בלי
לעזוב את הדירה בזמן הבניה.
חישוב פשוט מוכיח כי זוהי השקעוז
נמוכה ביותר, יחסית לתמורה שאתם
מקבלים, שכן, אתם זוכים בבת אחת
בשני חדרים נוספים וחוסכים מעבר
לדירה אחרת על כל המשתמע מכך
(מכירה, קניה, שכר־דירו? ,העברה
בטאבו וכוי) .ה״דירה המתרחבת״
בחדרה הצעירה -השקעו? חד פעמית
ונמוכה לאין שעור ־ ואתם זוכים
בדירת 5חדרים -לכל החיים.

רק 35 משפחות זריזות יוכלו
להנות מה״דירה המתרחבת״
בחדרה הצעירה.
בשלב הבא יבנו במקום
רק וילות וקוטג׳ים.

חיים אחרי

ר׳י 1

סנהלך חיים אחרים

מכתבים
הידוזור״ס ה׳ם נמד־ים
ההיסטוריון הוא הנביא
של העבר. קורא העיתונים
יכול לשמש נביא של ההווה.
היסטוריון
העתיד יסכם את ה היסטוריה
של מדינת־ישראל אחרי
חתימת הסכם־השלום עם מצרים
במילים הבאות:
בסוף שנות השיבעים ובראשית
שנות השמונים נשטפה המדינה ב־מוצרי־יבוא
אמריקאיים באופן מו אץ
ביותר. בכל אתר ואתר ניכרו
סממניה של תרבות אמריקאית,
החל בווילות־הפאר של העשירים
המופלגים וגמור בשכונות־המצוקה
המרודות. הנוער שר שירים אמריקאיים.
אבות לבשו ג׳ינם והאמהות
כיבסו במכונות כביסה אמריקאיות.

\ , 1ו > 1נ ן 11

טיולי אח״ם בארצות השחור.
להיטותם
של שני השרים הב כירים
לטייל במדינות בעלות מיש-
טרי-עריצות, לא הובנה עד כה
כהלכה. איש לא ניחש נכונה את
מחשבות שני האח״מים. שר־הבי-
טחון אריאל שרון ושר־החוץ יצחק
שמיר פשוט מכינים לעצמם ארץ-

השרים שרון ושמיר

מיקלט ליום סגריר

הצרבת נעלמת כמוזירווך רזטאמס
אתה מרגיש בה בדרך כלל לאחר הארוחה,
ההרגשה המציקה והמטרידה הזו של צרבת ואז...
ט א מס נכנס לפעולה.
טאמ ס -טבלית קטנה וטעימה הפועלת במהירות מפליאה
תוך מספר שניות תרגיש הקלה. טאמס ונגמר.
לנוחיותך טבליות טאמס בחפיסה אישית ק טנ ה ונוחה לנשיאה.
ט א מס ב 2-טעמים: מנטה וכירות
כדאי תמיד שטאמס יהיה לידך וכשתגיע הצרבת,
היא תעלם במהירות ה טאמס.
להשיג בבתי המרקחת

אין צרכת.
טאמס...ו י

דוד 11118 ולבלוט

\) 1-1ו_ו_ 1ע1

להרגשה טובה באמת ״שמפו רויאלל
לבחירתך״שמפו רויאל״ ענק
ב־ 3סוגים שונים:
כחול-לשיערשח!
אדום־ נגד קשקשים 1 * 1 3 ₪
י רו ק -ל שי ע רי ב ש

כמו הכספית בסד־חום של חולה
אנוש. באותן השנים טימטום ת הר
מי חחיחות־הדעת התגוררו בצוותא
תחת קורת־גג אחת, וככל הנראה
הרגישו מצויין זה בחברתו של זו.
יצחק סוכול, תל־אביב

כח־העבודה הפלסטיני המשיך ל השתרש
בענפי־הבנייה, התעשייה
והתברואה...
ראש־הממשלה בגין הזהיר את
העם מפני העתיד, בהסתמכו על
לקחי־־השואה. הוא הפך מיקצוען
בשטח זה, ופעם הצביע על אס פקט
זה, פעם על אחר. בסוף הוא
הנחית מכה אכזרית על חלק מן
הלבנת ביחוד על מחנוודהפלס-
טינים.
מיפלגת-העבודה היתד. מורכבת
מזעיר־בורגנים אשר החלו מר גישים
עצמם כבורגנים לכל דבר,
ומנהיגיהם טיפחו בליבם אשליה
מתוקה זו. מפ״ם הפכה ממיפלגה
חלוצית למיפלגד. הדוגלת ברעיונות
זעיר״בורגניים טיפוסיים של הי שרדות
עצמית. מקום במערך היה
יותר מטיבעי. הליכוד לעומת זאת,
שרובו המכריע מורכב ממעמד ה עובדים,
ייצג את האינטרסים של
הבורגנות הגדולה.
סופרי ישראל של תקופה זו נפ לו
במלכודת הפוליטיזציה המואצת,
וייצרו עבודות שריח חזק של וינזד
רה פנימית נדף מהם למרחקים.
העתונאי אורי אבנרי כתב מאמרים
לוחמים ואמיצים, שהתעלו לדרגת
פרוזה ססרותית.
האינפלציה דהרה קדימה ואחורה

מיקלם ידידותית, למיקרה שיוג שו
נגדם כיתבי־אישום אחרי מס קנות
ועדת־ההקירה בעניין טבח
הפלסטינים.
שמעון רונן, באר־שבע
לא, כלל וכלל לא חשוב שאפילו
פקידים זוטרים אינם מוכנים לקבל
את פניו של שר־הביטחון שלנו,
כשהוא מבקר בבירת איזו מדינה
נידחת ! הגיע הזמן שנלמד כי אנו
מדינה ריבונית והחשוב הוא רק
את מי אנו מוכנים לקבל בבירתנו.
דיברי קאספר ויינברגר ז לא, דיב רי
אריאל שרון.
כל השומע יצחק.
אסתר יערי, פתזז־תיקווה

השיאים ד.מד1ל14 טנדם
מדוע חונפו ידיים בקוג-
גרס ז
זר לא יבץ זאת — אנשים נשו־אי-פנים
במיטב מחלצותיהם, שהת קבצו
מכל רחבי־תבל, מקללים זה
את זה כאילו היו סוחרי־דגים, מרי מים
אגרוף איש על רעהו כבריר־
(המשך בעמוד )26
העולם הזה 2364

*יובד־דזס׳ גינ ד׳

במערב ראשון־לציון
באזור היפה ביותר בעיר מ־5000ו$1

+דירתטפש ^
באילת ובטברירל
לכל החיים

מבצע חד־פעמ• ל מ כי ר ת קוטג׳י ם
באיזור הי פ ה והירוק ביותר בעיר,
בקרן הר חובו ת ארלחורוב גולומב,
ליד בי ה״ס ״בארי״.
כל קו טג׳ על שטחקרקע של
2 5 0 0מ׳ רושטח בנו• של כ -ס דו מ״נל
ה קו טג ים ״בנו ברמה גבוהה ויכללו
שכלולים לרב. אפש רו תלרכישה ^ ׳
ב שי טתה עוו 0 £ח ז .

$5000 והדירה שלך
תנוד דדת נופש חי ש באילת ובטבריה לכל החיים
אברהם גינד׳ מציע לכם לרכוש דירת פאר ולהשקיע במזומן רק 5 0 0 0בנוסף לכך
תזכו ללא הגרלה ב־ 2דירות נופש באילת ובטבריה.דירות הנופש המרוהטות תעמודנה
לרשותכם שבועיים ב שנ ה -שבוע באילת ושבוע בטבריה במשך כל הח״ם,חינם.
בתל־אביב
למהיר׳ החלטה !
נותרו 2תרות מובחרות בנות 4-1 3 >/2חדרים
ותרות עם גג +חדר,בבנין יוקרתי בן 8דירות
בלבד, המוקם ברח לסל .22
בצפון הסולית, ברח חתם סופר ,9דירות
ח־מפלסיות בנות 4חדרים, וכן דירות עם גג
+חדר בבנין מפואר בן 8דירות בלבד.

בנתניה

בפתח־תקוה

פנטהאוז — עדיין .$85,000
נותר פנטהוז בבנין יוקרתי עם מירב
השכלולים ובמחיר אטרקטיבי.
ברח׳ דגל ראובן, דירות בנות 3ו-י 4 >/חדרים
עם גג +חדר ומירב השכלולים.
ברח׳ כץ, בבנינים בני 9דירות בלבד, מבחר
דירות דו־מפלסיות בנות 4חדרים.

בראשון לציון
ב״גן הברושים״.

מבחר דירות ברחובות המבוקשים והיפים :
ברחי דיזנגוף 16-18 וברח׳ ראשו-1לציו. 5 - 6 1
ב״גני-ניצה״ מול הים, דירות יוקרה ברמה
בינלאומית, בנות 4 -13,2חדרים. בריכת
שחיה פרטית, מגרש טניס בחצר, חניון תת־

נמשכת מכירת דירות יוקרה ב״גן הברושים״
שבשכונת אברמוביץ. הבנינים צמודים לכ7 -
חנם גן ציבורי. דירות דו־מפלסיות עם כל
השכלולים. עדיין במחירי מבצע מ.$75,000 -

קרקעי ועוד שכלולים רבים.

חרות בנות י/י 4-13 חדרים בכל אזור׳ העיר.

ברמת השרון
קוטנ ים מפוארים בפרויקט ״גני השרון״ על
קרקע של 4 0 0 0מ״ר במחיר של
.$160,000

פ תו ח ב מוצאי שבת

$1000

והבית החלומי על
2500מ״ר אדמה
פרטית בחדרה
שלך.

בלב חדרה, בפרויקט ״לב השחף,
לרגל המבצע יהיו משרדינו בנתניה,
שכונה ב ת 1200 בתים
פרטים וקוטגיים על 2500מ״ר
תל-אביב וראשון לציון פתוחים
אדמה פרטית, עז־״ן מ$59,000- השבת במוצאי שבת החל מצאת
(לא נכלל במבצע הנופש)
המחיר אינם סלל• מע־׳נו
חרת הנופש בהתאם לתקנון החברה.

אברהם בינו־• בונה דירו ת טאוש• אוהבים

מבחנים
(המשך מעמוד )24
נים ונאבקים על המיקרופון כמו
היה הצעצוע היפה ביותר בגן. מה
קורה להם, למנהיגי העם היהודי,
שידעו פעם את חוכמת ליכוד ה שורות,
את אחוות־היצירה את יוז מת
כיבוש־הקרקע ואת תנופת קי-
בוץ־הגלויות ז
פעם, כשמנהיגי הציונות עסקו
בכל הפעולות הנעלות האלה, לא
ד,יה להם זמן לריב. את כל עוצמת
האלימות שלהם הפעילו כלפי חוץ
— נגד העם הערבי הפלסטיני.
כעת, אחרי שקמה המדינלו, היא
לקחה על עצמה את התפקידים ה לאומיים
האלימים ולמכובדי התנו עה
הציונית העולמית לא נותר
אלא להפגין גסות־רוח זה נגד זה.
ריבקה אכרמסון, מזו דגן

סזל״ז־דיווז

!עסיסהשח!
מוזססח 0111י0
10נ״ו נהמו

ב*ן המ״ שטרים
מדוע לא דיווחת ארצות-
הברית לאיגוד חמיקצועי
הפולני על מזימות המיש־שר
נגדו ז
הקולונל הפולני, שערק למערב
ודיווח על כוונת שילטונות ארצו
להנהיג מישטר צבאי, התכוון בוודאי
לטוב. הוא סבר לתומו כי
ארצות־הברית תעניק עזרה לבני-
ארצו הנאבקים לחופש.
הוא טעה. האמריקאים גנזו את

איש סולידריות ומסה
לפועלים אין מולדת
הסוד, כאילו היה סוד מדינה של
ארצות־הברית.
וכי מדוע לא ז כששבתו פועלי-
המיכרות בבריטניה, גינתה אותם
ברית־המועצות בגסות. כשפועלי
פולין איימו על הסדר החברתי ב ארצות
מיזרח־אירופה, מנעו מהם
האמריקאים להתגונן מבעוד מועד
מפני המזימה.
כשמסתמנת סכנה לסדר הקיים
בעולם, מתעוררת הסולידריות בין
המישטרים של סעצמות־העל. סולידריות
של עובדים היא אז האוייב
המשותף.
כי לפועלים, כידוע, אין מולדת.
דרורה פריי, תל־אביב

מ כי ס ;1083*1
שיל המייר־ונר
על העמלות של שאול
אייזנברג (״העולם הזה״

.)2357

מספר הג ליווו ת מו גבל
הז מן את ה ע תון מראש
אצל מו כרהע תוני ם

אייזנברג עצמו אינו שובע נחת
מהבאת מעלליו לידיעת הציבור.
אך המיליונר עצמו אינו חשוב
כלל: חשוב שתחשפו את חברי-
הכנסת וחברי הממשלות — בעבר
ובהווה — אשר ניתן לומר עליהם
כי הם מצויים בכיסו הקטן של
אייזנברג, המפעילם כל-איסת שיח פוץ.

שבתא
לו* מו לרפ 1ל
שבתאי לוי אינו שוויק הישראלי,
אף כי ניתן למצוא כמה קווי-
דמיון ביניהם. שבתאי לוי הוא
שבתאי לוי: דמות המשתקפת בכל
הפגנה שעניינה השלום בין עמי-
הארץ וכנגד הכיבוש הישראלי.
ראינו אותו בעשן פצצות־הגז ה־צה״ליות
ברמאללה, על המסו ה קטן
ומעל דפי־העיתונות, על תר מילו
ומקלו. רואה אותו כל מפגין
כי הוא תמיד שם, גם בהפגנות,
גם במחנות־עבודה לקירוב-לבבות
יהודים־ערביים.
שבתאי לוי משחק במיכתביו את
דמות השוטה המשתמש בפאתוס
שהלאומנים והקלריקלים מדקלמים
במלוא הרצינות, ובסיסמאות של
המערך־ליכוד וליכוד־מערך שאין
להן כל הסבר מוסרי מלבד אשר
קורא חסון
למדנו מהטרוריסט לשעבר יצחק להצטדק שמיר :״ככה״.
״יודונאצים!״ כד הכתיר פרו פסור
ישעיהו ליבוביץ את מנהלי המדיניות הצבאית הישראלית. אלה
שנזדעזעו מן ההשוואה שבין קרבנות־השואד, ובין טובחיהם, כדאי
שיעיינו שוב ושוב במיכתבי שבתאי לוי, כפי שהם מפורסמים ב*
העולם הזה, כדי להחלים אם הממונים על ביטחוננו שוטים גמורים
או אכן יודונאצים .״ייתכן שיהיה צורך בעתיד לבצע את הפיתרון
הסופי לבעיית העם הערבי הפלסטיני ועמים ערבים אחרים ...ביצוע
הפיתרון הסופי הפלסטיני יעלה סכומים אדירים, מחגות־רכוז, תאי־גאזים,
טרנספורט ועוד ...על כן אין להסתפק עוד ביריות באוויר
ובאמצעים עלובים כמו דיר־יאסין כפר־קאסם, קיביה, תל אל־זעתר,
צברה ושאתילא. המתחיל במיצווה, אומרים לו — גמור.׳״ כך שבתאי
לוי במיכתביו, על רקע ה״עם היהודי שהוא בחיר־העמים, עם־סגולה,
הטוב שבעמים והטהור שבנזעים ...מרחב־המחיה היהודי והקמת
מלכות ישראל השלישית.״
על כמה מיכתבים בסיגנון זה ששלח שבתאי לוי עברו בוודאי
כמה מעוזרי הרמטכ״ל, עד שמסרו אותם לחתימתו ותשובתו. אי-
אפשר להאמין שלא ראו את תוכן המיכתבים. ואם לא הגיבו מייד
בשלילה מוחלטת ולא זרקו לסל או החזירו במחאה לשולח, אין תואר
אחר להם מלבד יודונאצים, תואר שמגיע להם ממילא אחרי מיל־חמתם
בלבנון.
לכל אלה שייעצו בידידות לשבתאי לוי — כולל כותב שו ת ת
אלה — להפסיק עם מיכתבי־השטויות שלו, משום ש״סמילא זורקים
אותם לסל״ ,לא נותר אלא להצטדק לפניו על שלא תפסו עד היכן
מגיעים הדברים בישראל.
ישחק חסון, תל־אביב
סוד גלוי הוא,
הצטרפו לטיסות ארוכות ב מטוסו
של המיליונר היהודי־יפאני,
ואף לסין העממית הגיעו. הסיבה
לכך שלא קראנו על כך דבר בעיתונות
היא, שהציפיות שהיו לאותם
מהמסעות לא התגשמו.
אייזנברג ניסה, כנראה, לשחק
את תפקיד המתווך הפוליטי בין
ישראל וסין. הסינים הפיקחים ה ניחו
לו לשחק בענייני עסקים —
כמו בסיקרה בית־החרושת לזכד
כית שהקימו בסין האחים פלקינג־טון
מבתסניה — אך בעניינים פ ד
ליטיים הם פשוט התעלמו מיוד
מותיו. ואיזו בושה צמחה מכך ל־

אדקטל1
מאחר הקר
לעיתים קוראים אנו על
״צרור כדורים שנפלט״ — כמו
בידיעה על מותם של שני שבויים
בלבנון.
כידוע, לקליעים אין מוח
משלהם, אפילו לא אלקטרוני,
היכול להפעילם באורח עצמאי,
כדי שייפלט צרור כדורי-מוות,
חייב מישהו ללחוץ על ההדק.
יתירה מזו: הכלי חייב להיות
מכוון אל הנפגע. לכן יש למ צוא
ביטוי מתאים ונכון למיק-
רים כאלה. הצעותיי:
חייל ירה ב ...בטעות!
חייל ירה ב ...וטוען שלא
התכוון !
חייל. ירה ב ...בנסיבות בלתי־ברורות.
שאם
לא כן, נוליד עצמנו
לחשוב, שלא עמד אדם מאחרי
הכלי הקטלני — ובכך נקל
ראש בגורלו של הקורבן.

ישעיהו תומאי־שי״ק,
תד־אביב

סוחר־נשר, אייזגדרג
דלת פתוחה לסין
נציגים הרישמיים של ישראל, ש ניסו
להיעזר בספסר הבין־לאומי!
שימעון שטאובר, הוליווד

ד שו! חזר, ודונו!! אוהדד
במה נבדלת שפתם של
קציני צח״ל משפתם של
בני־תמותה המדברים עבהזה״
(״העולם
רית

2358
בכתבה ״הסכינים המושחזות של
(המשך בעמוד )28
העולם הזה 2364

בבנק טפחות הועלתה
תקרת המשכנתאות ל1כאי
לדוגמא: בתוכנית 3 +

יותד מ־ 1000/0סכום מידבי 1.8,מיליון שקל
ובנוסף ־ הלוואה משלימה עד 450,000 שקל
גם רוכשי דירות מ״עמידר״ יכולים
עתה לבצע הלוואתם בבנק טפחות. בבנק בבנק בבנק בבנק
בבנק

טבחות ״יותר אנשים יכולים לקבל תעודות זכאות למשכנתא.
טפחות -המשכנתא תבוצע בו ביום.
טפחות -תקבל טיפול במקום באמצעות מסופי מחשב משוכללים.
טפחות -הסניפים פתוחים לשרותך יום־יום עד שעה 7בערב, גם בימי רביעי.
טפחות -סניפים בכל רחבי הארץ.

רשת הסניפים:

ירושלים: רח׳ הלני המלכה ;02-219111 ,9מרכז ״כלל״ רח׳ יפו ;02-228283 ,97 רח׳ פארן 5כיכר דוד טנה,
.815092 תל״ א בי ב:רחי החשמונאים .03-263141 ,123 חיפ ה: ר חי פל ים ,9בית ציס;09-468177 ,
רת׳ אחד העם .04-674076 ,15 באר־שגע: רח׳ מצדה, מרכז הנגב .057-76183 ,אשדוד: מרכז מסחרי די,
רח׳ מ.ח. שפנרא .055-42 334/5 ,נתניה: ר ח׳ הנוטע ( 16 סמילנסקי .053-37523/4 ,)13 חולון: שדי קוגל ,33
.881566 פתח־תקוה: רח׳ חובבי ציון .03-904703 ,29 נהריה:שדי געתון 04-924166 ,2
רמת־גן:רח׳ ביאליק .03-732883 ,14 נצרת־עילית: מרכז מסחרי חדש של שו״פ.065-72021 ,
אילת: שדי התמרים מרכז רכטר .059-76266 ,9טבריה: רח׳ הגליל (בית רקת).067-21388 ,
רחובות: בית הפועלים .054-51861 .4חדרה: רח׳ פלטרין ליד הדואר המרכזי.063-22771 ,
הרצליה: סוקולוב .052-88017 ,11 ראשל״צ:שד׳ רוטשילד .03-997672 ,46 דימונה: מרכז מסחרי
.057-53336 קרית גת: מרכז מסחרי(הפתיחה בקרוב) .רמלה: רח׳ הרצל .054-28840 ,65
בת־ים: שדי העצמאות ( 03-587924 ,64 הפתיחה בקרוב).

מכחנים

תשבץ דו1ול הזה

א בי גי ל וא

מאונך :
)1רעיה או־ פילגש ! )2ש ליח!
מישובי הפיתוח בגליל;
)4עלוב נפש )6 :זעקה מ וה ל)
פיצוי שמשלם אדם על חרפה
שגרם לרעהו )8 :אחד הטע מים;
)9מעופות ארצנו; ) 12
מידה עתיקה — שליש האי פה;
) 15 חלל האיו־סוף בעו לם;
)16 צמח בצלי )17 :אחד
מפרד״ס )19 :השגת דבר ב היסח
הדעת; )20 חבורה; )21
עומד בתקפו ( )23 ;) 4 ,2בן־
אדם )24 :בר־מינן ; )26 קיבוץ
בצפון )27 :שקט )29 :קצה,
חלק אחורי; )30 דריכה).33 :
אל הצמיחה והפריון של הבב לים
)34 :מקצועם של אחי-
תופל וחושי הארכי; )36 או סף
)37 :״פתח בכד וסיים
ב 40 תם תקפו )41 :חי פש
)44 :גבעה )46 :אשמדאי ;
)47 בוהק בלבנינותו )49 :יצור
חי בראשית התהוותו (כ״ח):
)50 חוטי היסוד באריגה ; )53
אריג אדום כהה; )54 אחד מ מיני
העצים שנזכרו במקרא;
)55 נושא משרה ממשלתית;
)56 הוגה רעיון ״בצלאל״; )58
בעל־חיים מימי )59 :דברים של
הבל ושטות )60 :שם כולל ל חרקים
זוחלים (כ״מ); )62ע מוד;
)63 די; )66 תורתו של
הבעש״ט )68 :אבה הזכרון:
)71 חימה; אחד המחזות של
שלום עליכם שהוצג ב״הבימה״
לפני שנים רבות )76 :איש צ דיק
תמים היה בדורותיו)77 :
אי בים התיכון ; )79 ציור בעו פרת
)80 :פעוט )82 :מנת
אוכל )84 :פרוצדורה; )85
הרף )87 :ים מכל עבריו)90 :
תינוק בן יומו )92 :שומן בגו פם
של בעלי־חיים ; )94 הדר ;
מאורת
)96 בן־יצחק)97 :
חיות ; )99 מילת ברירה ; )101
שאינו עומד במקומו ; )102 כח
עליון; )103 מספיק לו ברמז

ההומור והסאטירה של שלמה
ניצן, בהופעותיו בשעת טובה ב טלוויזיה,
הם עונג שבת אמיתי של
העם היושב בציון על כל עדותיו
ופלגיו. חיציו המחייכים קולעים
אל השערה ולא יחטיאו, ואין לך
העומד בפני לצונו, המצליף על
ימין ועל שמאל, אך זורח ומזריח.
הוא אינו צוחק אלא מרצד בעי ניו
העליזות וחושף את שיניו הל בנות,
ואנו כולנו, צופים וצופות,
קלי חיים וקשי יום, מנער ונערה
ועד זקן וזקנה, רועמים מצחוק,
בשבתנו בליל שבת אל מול המרקע
לשמע בדיחותיו.
את ההומור היהודי, הפיקחי-
הלגלגני, שספג בנעוריו, באווירת
חינוכו השמרני האדוק, יודע ניצן
להעלות ולעשותו ישראלי, אוניבר סאלי
ואקטואלי.
יישר כוחו, רק שלא ידיחו אותו.
ראובן סיוון, ירושלים
אתם גם רוצים ללמד את קציני
צה״ל הבכירים צורת-דיבור ״נאה
יותר״.
ן$נת קלמר, סיינה, איטליה
• לא נאה יותר, אלא פשוטת.

בדידיה ט־בע־ח
דרווין, פופיק והאבולוציה
(פורום ,״העולם הזה״
.) 2359

מאוזן:
)1מעשה בכוונה טובה שתו צאתו
עגומה ( )5 ; )2 ,4מייסד בן התזמורת הפילהרמונית,
)10 : 100 ניצוץ 11 כלי קי בול
לנוזלים; ) 13 כלל ההיש גים
) 14 :מילת המעטה)15 :
״בעליו״ של ״בית בודנברוק״ ;
) 16 נצר המשפחה; ) 18 שליש
תזמורת )20 :אחו )21 :חיים
של קלות דעת ; )22 מסכימים ;
)24 הגורם המניע את זרימת
החשמל )25 :גבוה ; )26 התקר בות
אל מקרבת בבית המש תה
ביפן; )28 פיזר, זרה)30 :
תנועה בספרות ובאמנות (כ״ח);
)31 צירוף מלים )32 :גופו:

הפלאנגות״ אתם מביאים קטעים
מחקירתו של תת־אלוף עמום ירון
על־ידי ועדת־החקירה. לא פעם יש
לכם ביקורת רצינית על צורת הת בטאותו.
למשל :״אלוף־הפיקוד
,הרים טלפון׳ בלשון ירון.״״ או,
כשירון עונה על אחת השאלות
ב״נכון״ :״מדוע אין שום קצין
בצה״ל מסוגל לענות ב,כן׳ פשוט ז״
לצניעות דעתי, אין שום קשר
בין אופן דיבור זה ובין נושא
הכתבה, שהוא השאלות הנוספות
שהעולם הזה מפנה אל הוועדה
— אלא אם כן, בין שאר התפקידים
הרמים שלקחתם על עצמכם.

)34 גיס; )35 נקב, חור)38 :
ממוצע, בינוני( ,בעיקר במקצו עות
האמנות) )39 :זעם)41 :
משקה; )42 כליון, מגפה; )43
זמן ; )45 מעבורת על־פני נהר;
)47 בעל־חיים ממח׳ הזוחלים:
)48 לא הלד ישר; )50 גאווה,
גדלות )51 :טוהר, נקיון)52 :
קבוץ בדרום; )54 טיפ; )57
הטיל, השליך )61 :אבן יקרה ;
)62 שמר, שם מחסום )64 :אחד
ממיני הארבה )65 :שלהבת:
)66 הציע חידות; )67 הגיע;
)69 דומיה ; )70 שרשרת הרים :

)72 תל שממה ; )74 מקור מים:
)75 ללא שכר )77 :אושיות:
)78 דבר שמור בלב )81 :מכ אוב;
)83 קידומת לשמות ב ארץ
השפלה; )85ע״פ אבותי נו
— זה הגיל לחופה; )86
מאס, בזה; )88 כתב כריתות;
)89 רזוננס )91 :אות הנצחון ;
)93 קינה )95 :צואה )96 :או מה
)98 :אי הסכמה ) 100 :נו צץ
כזהב; ) 102 סופר יהודי
(ש״מ) ) 103 :שניים; )104 תו רתו
של מייסד דת ההודים ;
) 105 אמיתי, כן.

על אף דבריו המשכנעים (וה מפליגים
במיקצת) של מר פליקם
לאור על הנושא, נכון בכל זאת
שלא נשאר כמעט חוקר אחד מ בין
הצעירים יותר (שאין להם
צורך לסנגר על עשרות שנים ש בהן
לימדו דיעות מוטעות) ,שעדיין
מאמין בתורתו של דרווין כלשונה.
דרווין אף פעם לא פתר את הבעיה
של המעבר ממין למין. זהו ה גורם
שלגביו קיימים אותם ״חילוקי
דיעות בין החוקרים על היבם זה
או אחר״ ,שעליהם מדבר לאור.
״מין 5 0 1 £ 5׳מוגדר ב ביולוגיה
כקבוצה של בעלי־חיים

בסבון היוטדאלי *סברות
וווו בוססטיבה ו בדי בו ר
1רם י

1*1ו 1נ*יו 0 -זיו9׳1ג;-ג?,1וו 11י?וו 1
הווסת סער בחשמל >אמיר1יה)

> 11ו ! מ • 1עי

הסריקות, תספורות,רוחלקו^סלסמ*.
צביעה,ססיס,סימול פנים. איפור,
תוצאת עויער בגו וגוו ה
* * 111111121

תנ•אביב יודפת 4ליד דתזגוף 229386 226066 190
וחתמ הרצל 86 מול בניו אואזיס ״סלון אוד!״

העסק

הנבחר 1982

קורא פלשקס
״ברירה טיבעיוד

המסוגלים ליצור צאצאים עם בני
אותה קבוצה, אך לא עם בני קבו צה
אחרת. ברור איפוא, שעל פי
הגדרה זו, המעבר מ״מין״ למין |
אינו ניתן להסבר על־ידי פעול*!-
של אבולוציה הדרגתית.
אם כי איש אינו שולל את ה גורמים
של ״ברירה טיבעית״ ר
התאמה לתנאים סביבתיים בתוך כל
מין, הרי רוב החוקרים הרציניים
מאמינים היום בתהליך שינוי ״קט-
קליזמי״ (תהפוכתי) ,שמסביר את
המעבר הזה על־ידי השפעות חוץ,
את המערך הגנטי. המשנות בתנאי־מעבדה הצליחו ליצור מינים

קורא סיוון
זורח ונוזריח
חדשים של חרקים, המתאימים להג דרה
הנ״ל, על-ידי הקרנה אינטנ סיבית
בקרני א. בבורות שנותרו
אחרי הפצצות בלונדון גילו מינים
חדשים של צמחים, שלא היו מו כרים
לפני כן. יש אין ספור של
הוכחות נוספות המצביעות באותו
כיוון.
דרווין חי בתחילת התקופה של
המחקר המדעי המודרני. בימיו לא
ידעו דבר על עצם קיום האטום,
על פיצול וקרינה גרעיניים, קרי נה
קוסמית, השפעות טרמיות ק י -ן
צוניות ועל גנים וכרומוזומים, יש־ ז
גורמים אלה עשויים להשפיע עלי הם.
אין להתפלא, איפוא, שלא
הביא גורמים אלה בחשבון.
יש להניח, איפוא, שמין חדש
מיוצר על־ידי ״מוטציה״ (דומה
מאוד לשינויים שחלו במאות יל דים
שנולדו אחרי הפצצת הירושי מה)
.עקב השפעה של קרינה או
תנאים פיסיקליים אחרים, יוצאי־דופן,
במקום מסויים במשך זמן
מסויים. מוטציות עקרות או בלתי-
מוצלחות נעלמות, והמוצלחות ה מתאימות
את עצמן לסביבתן, נו תרות
בתור ״מין״ חדש.
יאמת משונה היא. שתורת דר -״.
ווין חייבת את עצם קבלתה הם־ ~
הירה לאותם ה״פונדמנטליסטים״
מלפני 150 שנה. הם עשו לו חיים
קלים. לוא היה צריך להגן על
תורתו בפני אנשי-מדע בלבד, היה
לו קשה להוכיח את כל השערותיו.
מאחד שאין דבר קל יותר מל הוכיח
שכדור הארץ קיים יותר מ-
5700 שנים ומאחר שקנאי דת אי נם
מוכנים להתפשר אפילו על
פסיק אחד מטענותיהם, דרווץ מוכ רח
היה לנצח אפילו מול רוב מכ ריע
של מאמינים פרימיטיביים.
אנשי-מדע רבים, אף בדורו של
דרווין. פיקפקו בתורתו, אך לא
רצו לטעון נגדו, כדי לא לעשות
את מלאכתם של הקלריקלים הפ נאטיים
— וביחוד כאשר לא היה
בידם הסבר טוב יותר.
ברור, איפוא שתורתו של דר־ווין
בחלקה אינה עומדת במיבחן
ההגיון, אך אין זאת אומרת שבגלל
זה תורתו של פופיק נכונה במהו תה.
מיכאל
פלשקס, תזת־גן
העולם הזה 2364

לקראההשלבה מכרי ע של דיוני
0 * 111:1גו ר

החקירה :

ממשיו בסריקת הכיוסומים על הטבח, ומצביע על אחת השאלות

החשובות שהוועדה תצטון להשיב עליהן: מה ידעו מקבל ההחלטות!מבצעיהן
על הנלאנגות!כוונותיהן? האם היו הנלאנגות צבא מסודר וממושמע שאי•
אבשר היה להעלות על הדעת שיבצע סבת? האם ה ה מקום לחששות? על מה
התבסס הרמטכ״ל כשאמר לפני הטבח שהטבח הוא אפשרות ״שעלולה לקרות?״

כמהלך, העדויות שנשמעו לפני ועדת־החקידה, נסתדו קו כרדר כין
מקברי הה חל טו ת כדרג המדיני וכין אנשי הצבא. כעוד שראש־־הממשלה
ושר־הכיטחון טענו, כי לא היו להם שום חששות מהפעלת הפלאנגות
כ מ חנו ת, הכיעו אנ שי הצכא חששות כאלה, והרמטכ״ל אף אמר כי
אפשר היה לשער שהפלאנגות יעשו מה שאכן עשו לכסוף. על מה
כיססו הפוליטיקאים ואנשי״הצכא א ת הערכותיהם?

בגין: הפתעה מוחלטת?
עכשיו כבר ברור שהשאלה העיקרית,
שתעמוד לפני חעדת־החקירה בשלב הבא,
היא זו: האם יכלו מקבלי ההחלטות ה ישראליים
לשער מראש כיצד יתנהגו ה־פלאנגות
במחנות הפליטים המאוכלסים .
פלסטינים ז האם הם הוזהרו על-ידי מוס דות
המודיעין של ישראל — אגף המודי עין
של צה׳׳ל והמוסד למודיעין ולתפקי דים
מיוחדים?
חשיבותה העקרונית של שאלה זאת

על השלום בביירות״

־:•:יי־ המיוהד לעניו הוצאת ״־כידית
הזיים׳׳ הופתע, אם לא נדהם, אך לא
תגיב ע־ הדבר בשלילה. בגין הטביר לו
את מטרת הריבצע ד,הדש :״כל מטרתנו
ישמור עי השלום בעיר (ביירות) כי
במצב שניצי, עם רצה באשיר גיומאייי,
ע״ולים להינהולל *.ב פיגדורים״ .די״ייפר
ב בדרך נישלו, בלא שיתנגד עם
ראש־ הממשלה, להבטיח, שאכן מדובי

,,מעריב״ 17.9.1982 :
מתבררת דווקא מן התשובה ששיגר אחד
מתישעת המוזהרים — ראשיהממשלה מנ חם
בגין, לוועדת-החקירה. בגין מקדיש
את החלק העיקרי והמכריע של תשובתו
לוועדת־החקירה, לנסיון להבהיר כי הוא
לא יכול היה לדעת מראש כיצד ינהגו
הפלאנגות. וכך הוא כותב, בקטעים שונים
בתשובתו :
תפקידם של הכוחות הלבנוניים היהללחום במחבלים, כפי שפעלו בעבר בפשר
מבצע של״ג, מבלי שגרמו למעשי זורעה
או טבח התמונה •שנצטיירה לפנינו
היתה תמונה של לחימה קשה, שבה ייאלצו
הכוחות הלבנוניים לעמוד מול המחבלים
הרבים המבוצרים במחנות אלה (צברה!
שאתילא ופקד,אני) .במצב זה לא עלה כלל
על הדעת כי הכוחות הלבנוניים, שהם יחי דות
צבאיות מאורגנות ומאומנות ושעליהן
מוטלת משימת־לחימה בתנאים קשים, ירצו
או יוכלו לבצע טבח.״
בהמשך המיכתב מתייחס בגין לאזהרו-
תיהם של השר דויד לוי ושל הרמטכ״ל,
רב-אלוף רפאל איתן, כפי שהושמעו ב ישיבת
הממשלה שנערכה בשעה שהפלאג-
גות בבר היו במחנות. בגין אומר בי ״אפ שרות
זאת (שיהיה טבח) לא נראתה סבי רה,
בנסיבות העניין, לאיש מן הנוכחים.״
בגין כותב כ׳־ בימים שחלפו מאז רצח
בשיר ג׳מאיל ועד לכניסת הפלאנגות ל
מחנות-הפליסים
לא היו כל מעשי נקם
.או מעשים חריגים,״ ועובדות אלה ״הפיגו
חששות ואף חיזקו את ידיעתנו, כי מדובר
ביחידות צבאיות מאורגנות וממושמעות.״
על דברי הרמטב״ל בישיבת־הממשלה
כתב בגין, כי לא היה אפשר לקשרם
לכניסת הפלאנגות למחנות־הפליטים, וכי
הם נאמרו באופן ״כללי״ על המצב בלב נון,
ודווקא בדי להצדיק את כניסת צה״ל
למערב-ביירות.
בעדותו בדלתיים פתוחות לסני ועדת־החקירה,
השיב מנחם בגין בתשובה ל שאלה
מפורשת של השופט אהרון ברק,

שולהנוהיהם של הרמטכ״ל,
שי הביטחון וראש הממשלה,
אמרו, כי הפליטים שנותרו
במחנות עלולים להיות חשו פים
לגורמים העויינים אותם
זה שנים. ההערכה היתה, כי
יחידות של הפאלאנגות עלו לות
להיכנס לביירות המערבית
ולהמשיך את חשבון הדמים
ההיסטורי שבינם לבין הפלש תינים.

השליח
האמריקאי מורים דרייפר, יממה
לפני שהתחיל הטבח. בשיחה אמר בגין
שצה״ל נכנס למערנדביירות כדיי למנוע
שפיכות-דמים.
השופט כדק :״כשמדובר על שפי-
כות־דמים, מי שופך את דמו של מי?״
בגין :״כשאני התכוונתי לשפיכות-
דמים, התכוונתי למעשי־נקם מצד נוצרים
במוסלמים. נוצרים סתם, לא רק פלאנגות.״
השופט כ הן :״אבל גם פלאנגות.״
בגץ :״ודאי. מנהיגם, הנשיא הנבחר,
נרצח. אנחנו ראינו את כל האבל שפרץ
עם הריגתו, לכן אני הנחתי שעלולים
להיות מעשי-נקם מצד הכל*.
סופר מעריב יוסף חריף, דיווח על השי חה
הזאת בין בגין ודרייפר יומיים אחרי
קיומה, ביום השישי, שבו כבר התחולל
הטבח. הוא מוסר מסי בגין כי הוא אסר
לדרייסר :

״כל מטרתנו לשמור על השלום בעיד,
כי במצב שנוצר, עם רצח בשיר ג׳מאיל,
עלולים להתחולל שם פוגרומים( ״.ראה
גלופה).
על־פי הציטוט של חריף, לא אמר בגין
״מעשי-נקם״ וגם לא ״שפיכות־דמים״ סתם.
הוא השתמש במילה מסויימת, שיש לה
משמעות מוגדרת מאוד. הוא אמר פוגרו מים
— וזה בדיוק מה שהתחולל אכן,
בשעה שבה פורסמו הדברים, במחנות־הפליטים
צברה ושאתילא.
דבריו של בגין כי לא הוזהר, עומדים
בניגוד מוחלט לדברים שפורסמו במעריב
שלושה ימים אחרי הטבח, ב .21.9.82-שם
נאמר כי הונחו גם על שולחנו וגם על
שולחנותיהם של שר-הביטחון זהרמטכ״ל
דו״חות מודיעין שהזהירו !מפני הטבח
(ראה גלופה).

שוון] :סם כן, טבח לא
בחקירתו לפני הוועדה נשאל שר־הבי־טחץ
על מד, שידוע לו באשר ליחס הפלאג־גות
אל האוכלוסיה הפלססינית עד לרצח
בשיר ג׳סאיל. שרון ביקש לחלק את תשד
בתו לשני חלקים.
החלק הראשון: עד לכניסת צד,״ל ללב נון.
עד אז, בץ השנים 1975ו־, 1982
טוען שרון, היו מעשי-סבח הדדיים משני
הצדדים, זה נגד זה .״המחבלים״ טבחו
ב״נוצרים״ וגם ״הנוצרים״ טבחו באוכלה
סיד, הפלסטינית. שרת מזכיר את דאמור
ואת תל־אל־זעתר.
אבל כניסתו של צה״ל, הסביר שרץ,
שינתה את המצב בתכלית :״מאז כניס תנו
ללבנון לא היו מיקרים של טבח. לא

שלא היו מיקרים של הריגה ...אבל לא
היו מיקרים של טבח. בבל הפעולות שבהן
הוכנסו לפעולה, על-ידי צה״ל ובהנחייתו,
יחידות מהכוחות הלבנוניים, הם פעלו כ יחידות
צבאיות לכל דבר, תוך שמירה
על התנהגות סבירה — אפילו מאוד —
במושגי לבנת.״
שתן מזכיר פעולות צבאיות של הפלאג־גות,
בשכונת ריחן, בצומת ג׳אמור ובכי בוש
עליי ובחמדון. הוא עורך הבחנה
מוזרה קצת בין ״פעולות צבאיות״ ובין
״פעולה לא־צבאית״ אחת, בהרי חשוף,
שם היתד ,״פעולת רצח״ של נוצרים על־ידי
דרוזים ״ומעשה־נקם״ מצד הנוצתם.
הפרשה החמורה ביותר היתה כאשר הם־

המודיעין ראה את הנו לד.
הערכותיו התכפסו גט
על הנפיון שנצבר כשלו שת
דורשי השהייז* כ-
לבנון. אפל נראה היה,
כי מקפלי הההלטות לא
קיבלו את הערכות המו-
דיעיו.
״מעריב״21.9.15*82 :
כי אף אחד ממוסדות המודיעין לא הזהיר
אותו מפני האפשרות שהפלאנגות יערכו
טבח במהנות־ד,פליטים, או יבצעו שם
מעשים חריגים.
כלומר: מנחם בגין, לפי דבריו, לא
ידע, לא יכול היה להעלות בדעתו, וגם לא
הוזהר שיש שמץ של סיכוי כי הפלאנגות
יעשו במחנות־הפליטים משהו שונה ם־
״לחימה במחבלים״ .מה שאירע למעשה,
משתמע מכך, כא לו כהפתעה מוחלטת.
האומנם היתד, ההפתעה כה !מוחלטת?
בחקירתו נשאל בגין על שיחה שקיים עם

שו״הביטחון שרון לפני שופטיו
״נקם במושגי העוביס״

(הנזשך נזעסוד )29
לאנגות ביקשו להרוס מחנה־סליסים בסיו־מיה.
וצה״ל מנע זאת מהם.
גם אחרי ההתנקשות בבשיר ג׳סאיל לא
השתנה המצב בעיקרו, אומר שרון. הנד
לאנגות נשארו כשהיו, לא. חבורה של
חמומי־מוח״ ,אלא. מערכת מאוד שקולה
במושגיה.״ לא היה חשש, לכן, משום
מעשי נקם וטבח. לשרץ יש הבחנה מעניי נת
בתחום זה, המתבססת על תיאוריה
מסויימת של המנטאליות הערבית:
.נקם במושגי הערבים לא כולל נשים,
עד ל שינויי םההכר חיי ם ב ״ כו חו ת הל בנוניי
ם ״ ובצב א ל בנון יש ל צפו תלפ עו לו ת ח ריגו
ת מ צד הלוח מי ם הנוצרי ם. פעולו ת, שסביר
ל הני ח כי י שר אל ל א תשבע מהןנחת .״ ה ש אל
ה הנ שאלתאצ לנו עכ שיו הי אמה עו שי ם ק וד
ם: א ונ סי ם או רו צ חי ם״ ,ש מע ק צין יש ר
אלי בכיר אתהמשפטמ פיו של מפקדב-
פלנגות. רגשי הנ קםשח שי ם הנו צ רי ם כלפי
ה מו ס ל מי ם — וב עי ק ר כלפי הפלש תינ אי ם
— במערב ביי רו ת, י תפר צו בגעש רב לאחר
שאח רון המחב לי ם יעזוב א ת ביי רו ת .״ א ם
יש להם שכל בראש, י נ סו כו ל ם לעזוב א ת
ביירות. אינ ך יו ד ע איז ה ט בע ילך כ אן בקרב
או תםפלש תינ אי םומחב לי ם שיי שא רו בעיר.
ל א יעז רו להם כל נ סיו נו תההסתת רו ת ו-
ההטמ עו ת ב או כ לו סי ה. חרבםו רו בי ה ם של
ה לו ח מי ם הנו צ רי ם — י שיגו או ת ם וי ח ס לו ם
אחתולת מי ד ״ ,משפ טי ם מ סוג זהנש מעי ם,
ככל שקרב מו ע ד סיו ם ה פינוי.
האםיהפ כו הלוח מי ם בצבא שנ ראה (ככל
שיכולנו להתרשםמ קרו ב) — צבא מ סו ד ר
י ח סי ת, ל ח בו רתפר אי ם? האםיהפ כו ה-
״ כו חו תהל בנוניי ם ״ ל ח בו ר ת שו ח טי םצמ אי -
נקם? בביי רו ת או מ רי ם כי ב ת שוב הלשא לו ת
אלה יי ב חן כו חו האמי תי של בשיר גמא -
ייל, נ שי אההבא של לבנון, ו או פי ה של ה מ
דינ ה שברא שה יע מוד.

״כמחנה״26.8.1982 :

ילדים וזקנים. ללא ספק היה קיים נקם.
אמץ עצמו, בלוויית אחיו ב־ ,15.9.82 הש תמש
במילה נקם. המילה׳ נקם הופיעה
בדיונים אצלנו. אבל אינני זוכר אפילו
התבטאות אחת שמייחסת נקם בין סיגזר
אחד מוגדר למיגזר מוגדר שני.״
כלומר: גם שרון, כמו ראש־הממשלה,
לא יכול היד׳ להעלות בדעתו שיהיה טבח.
לכל היותר היה מקום לחשוש מ.נקם״,
שלעולם אינו נעשה ב.נשים, זקנים ויל דים״
,אלא, אולי, רק בנערים ובגברים.
שרץ לא נשאל על-ידי הוועדה אם הובאה
בחשבון האפשרות שהפלאנגות יטבחו ב־מחנות־הפליסים
רק בנערים ובגברים, ב-
מיסגרת השקפותיו על אופי. הנקם״ ה ערבי.
ההבחנה
שעושה שרון בין מעשי הפלאג־גות
לפני כניסת צה״ל ללבנץ ואחריה היא
לפחות מוזרה. גם אחרי כניסת צה״ל
ללבנון עשו הפלאנגות מעשי-טבח (ראה
גלופות בהמשך) ,אך מדהימים ממש בהק שר
הזה הם הדברים שכתב איש במחנה,
ינון שנקר, כמעט שלושה שבועות לפני
שנרצח בשיר ג׳מאיל, ב־( 26.8.82 ראה
גלופה) :
״עד לשינויים ההכרחיים ב,כוחות הלב נוניים׳
ובצבא לבנון יש לצפות לפעולות
חריגות מצד הלוחמים הנוצרים ...האם
יהפכו הכוחות הלבנוניים לחבורת שוחטים
צמאי נקם ז״
האם לא ידע שר־הביטחץ מה שהיה
ידוע לכתב הביטאון של צה״ל 1האם לא
היו הדברים ידועים לראש־הממשלה, מנחם
בגין ז האם לא על עובדות כאלה ודומות
להן הוא ביסס את החששות שהוא הביע
לפני השליח האמריקאי מורים דרייסרז

איתן: הנוצו־ם נקמו ברווזים
במקום אחו
ראש לישכתו של הרמסכ״ל, סגן־אלוף
זאב זכרין, חזר וציין בעדותו כי הוא
התרשם מאוד מן האירגון והסדר ששררו
במחנה הפלאנגות. הוא אמר כי ביום
הרביעי לפנות בוקר, כאשר הוא הגיע
ביחד עם הרמטכ״ל לביירות, והם עשו את

הרסטכ״ל, רב־אלוף רפאל איתן, העיד
בדלתיים סגורות לפני ועדת־החקירה, ואץ
לדעת מה אמר שם על הפלאנגות. אין
לדעת אם הוא אמר שם שהוא חשש מפני
מעשי־נקם מצידם. אולם התבטאויות שונות
של הרמטכ״ל, הן בישיבת הממשלה ביום

דהוי: מוסו הלחימה שר הכדאנגות
גם בעדותו של אלוף פיקוד הצפץ,
אסיר דרורי, מופיע הביטוי ״נשים, זקנים
וילדים״ בקשר אל הפלאנגות. כאשר הוא
נשאל אם הם לא הוזהרו לפני כניסתם
למחנות צברה ושאתילא, אומר דרורי:
״אני לא זוכר בדיוק את ההזדמנויות
(שבהן הוזהרו הפלאנגות) אם כי אני זוכר
את ההתבטאויות: שיתנהגו כמו בני־אדם,
שלא יפגעו בלא-לוחמים, נשים זקנים ויל דים.״
כלומר,
על-פי עדותו של דרורי היה
מקום לחששות, באשר למעשי. נקם״ הע לולים
להתפשט מן התחום המקובל של
גברים ונערים שהם ״מחבלים״ ,אל התחום
המסוכן של ״לא-לוחמים, נשים, זקנים
וילדים״.
דרורי גם מסוייג הרבה יותר מראש-
הממשלה ומשר־הביטחון באשר ליכולת
הקרבית של הפלאנגות, המישמעת שלהם
ואימונם. הוא, לאורך כל הדרך, ועד לרגע
שבו הם נכנסו למחנות־הפליטים, לא ם מך
על כך שיבצעו את המשימה שהטיל עליהם
צד,״ל. וכך הוא אומר:
״היה לי ספק גדול אם הם אכן יבצעו
את מה שנאמר שם (בפגישת־התיאום עם
הרמטכ״ל ביום הרביעי לפנות בוקר) בהק שר
למחנות. זאת — על־ספך הנסיץ שלנו
איתם. היו פעולות מסויימות שהיה שיתוף
פעולה איתם והיה תיאום• והם עשו דברים
שהם רצו לעשות. היה לנו ספק אם
הם ירצו לעשות ואם הם יוכלו לעשות.
לי היה ספק. היו לי סימני־שאלה לגבי
התנהגותם. מוסר־הלחימה, שלהם, חה היה
ברור לכל מי שהיה בקשר עימם, זה
לא מוסר הלחימה של צה״ל.״
מפקד הכוחות הישראליים בלבנון יכול
היה לבסס את חששותיו לפני הטבח על
מיקרים שאירעו ואשר חלק מהם התפרסמו
בידיעות אחרונות כמה ימים אחרי הטבח,
ב־ .22.9.82 שם סופר על תקרית בין ה־פלאנגות
והדרוזים, שבה נהרג גם חייל
צה״ל. תקרית זאת אירעה כבר ביוני על
כביש ביירות־דמשק, כאשר בדרכם אל
משימה קרבית, התפנו הפלאנגות לתקוף
דרוזים. תקרית אחרת של טבח־זוטא הת רחשה
יממה אחת לפני הטבח, כאשר
הפלאנגות טבחו מישפחה שלמה וחיילי
צה״ל ניסו להציל את חייו של תינוק
שהיה בידי הפלאנגות, ואשר מת לבסוף
בדרכו אל בית-החולים( .ראה גלופה).

כאקה שהביעו חשש, כי ה*
״פלנגות״ 7לא יצייתו להי־ראה.
הללו חששו בי יתרחש
סבה.
החששות שהיבעו ב:ייפ־קדת
כוחות צה״ל בבי״ רמז
התבססו על נסיין מי. ב*
חודש יוני, בעת הקיבות
על כביש ביירות־דמשק.
ביקשו אנשי ה״פלנגות״
להשתתף במלחמה. הם
קיבלו אישור לתקיף גבעה
לדבריהם, היו
שעליה,
מחבלים. אבל בדרכם פג שו
אנשי ה״,פלנגות״ בדדו*
זים, ויפנו לתקוף אותם.
נהרגו אנשים משני הצד דים,
יצה״ל נאלץ לחלץ
את כוה ה״פלנגות״ .בפעולה
זו נהרג חייל יש ראלי.
היה
גם תקדים בביירות
עצמה. ביום רביעי׳ יים
לפני הטבח בשאתילה, הובא
לפלוגת רפיאה של
צה״ל תינוק בן תשעה חו דשים,
פצוע קשה מכדורים.
חיילי צה״ל שהב״א־ו
אותו, סיפרו כי הצליח י
להוציא את התינוק ברגע
האחרון מידי אנשי ה״פלנ״
גות״ ,לאחר שאלה טבחי
את הוריו ואחיו. אולם ה תינוק
מת עוד בדרכו ל ״
ביודהחולים.
הובעו, איפוא, חששות
מטבח — אולם לא ניתן
להם ביטוי בשטח.
ביום ששי בבוקר החלו
״ידיעות אחרונות״ 22.9.1982 :

במוימי־יו״ם
תת-אלוף עמום ירון, שהיה מפקדה של
האוגדה שכבשה את ביירות המערבית,
היה שותף לחששותיו של אלוף הפיקוד

נ מנ ה.
לאה־ מעשה אמר הרמשכ״ל:
״אני הושב, כי מי שהכיר
ומכיר את הבעיות הפנימינת
בלבנון, צריך לדעת שזה מה
שעלול היה לקרות. היתה כאן
מלחמת אזרחים לחיים ולמוות
ב? העדות, ונוצר מישקע ע־מור
של איבה, יכל זה עיד
לפני הרצה של באשיר ג׳ומ־אייל.
הרצח •הזה היכה את
הנוצרים בתדהמה, שקשה היה
לתאר אותה״.
״מעריב״21.9.11182 :
דרכם אל מטה הפלאנגות לפגישת התיאום
הראשונה, הם חלפו בדרך על־פני יחידות
רבות של הפלאנגות, זכרין אמר כי אפשר
היה להבחין — אפילו באותה שעת־חשיכה
— בכך שהפלאגגות מאורגנים היטב, ככוח
צבאי לכל דבר.

כנין ואיתן
״כשדובר מל שפיכות דמים״
החמישי, והן אחרי שנודע על הטבח, מעי דות
שמד, שעשו הפלאנגות במחנות־הפלי־סיס
צברה ושאתילא לא הפתיע את רפאל
איתן. זהו בדיוק הדבר שאפשר היה לצפות
לו, על פי דעתו.
בתשובה לשאלה של עיתונאי, שהתפר סמה
יומיים אחרי תום הטבח, אמר ה־רמטכ״ל

״אנחנו לא נותנים פקודות לפלאנגות.
אנחנו לא אחראים עליהם. אני מציע ש תשאל
את הפלאנגות. הפלאנגות הם לבנו נים
ולבנון היא שלהם, והם פועלים כפי
שהם חושבים שהם צריכים לפעול. מי
ששואל את השאלות האלה לא מבין מה
קורה בלבנון, במיוחד אחרי הרצח של
בשיר ג׳מאיל. הנה, רק לפני ימים אחדים
רצחו מישפחה של נוצרים בבית־אל-עדין,
והנוצרים נקמו בדרוזים במקום אחר.״
דברים אחרים שאמר הרמטכ״ל, ושמהם
ברור כי היה אפשר לצפות לטבח מעין
זה שאירע, נאמרו באזני כתב מעריב
יעקב ארז. :אני חושב כי מי שהכיר
ומכיר את הבעיות הפנימיות בלבנון, צריך
לדעת מה שעלול היה לקרות.״ (ראה
גלופה).

מפקד־אוגדה ירון
״כל פעס לא נכנסו״

הממונה עליו. הוא לא האמין ביכולתם
המיבצעית של הפלאנגות, בשם שהוא חשש
מפני מוסר־הלחימה שלהם. בתשובה לש אלה
עונה ירון:
״נושא השתתפות הפלאנגות התגלגל
החל מיום ד׳ בקיטעי דברים. אבל אני לא
ייחסתי לכך שום חשיבות קונקרטית, מכי-
וץ שאני התעסקתי כבר ארבעה חודשים
עם אפשרות כניסת הפלאנגות ללחימה.
בכל פעם הם היו אמורים להיכנס, וכל
פעם הם לא נכנסו.״
כלומר: ירץ אינו שותף בלל להתלה בותו
של שר־הביטחון מן היכולת המיב-
צעית של הפלאנגות, ומן האופן המושלם
שבו הם ביצעו את משימותיהם.
ירון גם לא היה שותף לשאננותם של
ראש־הממשלה ושר־הביטחץ באשר למוסר
הלחימה של הפלאנגות. הוא טוען, כי הוא
הזהיר אותם מפני פגיעה באוכלוסיה אזר חית,
וכאשר הוא נשאל מדוע הוא עשה
זאת, הוא משיב:
״כי אני מכיר טוב מאוד את נורמות
ההתנהגות שלהם. הן לא אותן הנורמות
של צה״ל. אזהרה זו חזרה לאורך כל
הדרך. גם היה מונח לי בראש, שזה היה
אחרי רצח באשיר ג׳מאיל. הזהרתי, שכל
עוד הפעולה מתבצעת ביחד איתנו ולנו
יש חלק צמוד בה, הם לא יפגעו באוב-
לוסיה אזרחית ובמרימי ידיים.״
גם חששותיו של ירון נפוגו, ככל הנר אה,
אחרי שהפלאנגות נכנסו למחנות*
הפליטים. הגיעו אליו ״שמועות״ ,שהוא
לא קישר אותן לאפשרות של טבח, ורק
מאוחר יותר, כשהיו ״זימזומים״ ,הוא היפנה
לכך את תשומודליבו של אלוף הפיקוד,
אמיר דרורי.

שלמה פרנקל ;

היום קשה לי לתאר
איך קודם הסתדרתי בלי
רדיו־טלפון במכונית.

רדיו-טלפון
למכונית הוא מכשיר
קשר אלחוטי

1ק511^/1

שמוטורולה מייצרת.
הוא מאפשר לי,
תוך כדי נסיעותי, לשוחח
אישית -באמצעות מוקד
תקשורת -עם כל מנוי טלפון
שאני צריך בארץ ואפילו
בחוץ־לארץ.
באמצעות הרדיו-טלפון אני
גם יכול לבקש מהמוקד לבצע
עבורי בירורים, להעביר את
הודעותי ולקבל מהמוקד
הודעות עבורי.
מאז שיש לי רדיו-טלפון אני
מספיק הרבה יותר ביום אחד

ולא מחמיץ אף עסקה או
הודעה חשובה. הוא עתר לי
להיות בענינים גם כשאני
בדרכים ולהגיב מיד
על אירועים והתרחשויות,
בקיצור-להיות יעיל יותר.
גם חשבון הדלק שלי פחת מאז
שמוטורולה התקינה במכוניתי
מכשיר רדיו-טלפון, שלא
לדבר על נסיעות סרק ושעות
עבודה שהוא חוסך לי
ברגע הנכון.

טל@-ע

לקבלת פרטים נוספים נא
פגה למשרדי טל־סע בע״ם,
בית כלל רחוב דרויאנוב 5
(צמוד לחניון הכיכר)
תל־אביב.
טלפון 03/282254 296835 :

!13ס #ד#ל ה הרבה יותר מ מכ שי ר 7ןשר.

^0 € \7 0 - 8 7 • 81110
ק5111ת ) 1.63 <10ס 8190

ס ג גוו חדש לי ת רזו ידוע

1983
^10נ81
ץ׳ 1ט 1ח 1< ^ 6־ז 13ץ ^ 8

יש חדש במערב.
״ג׳נרל מוטורס״ מציגה
״שברולט״ ו״ביואיק״ עם קו
חדש. לתכונות הידועות כמו
אמינות, נוחות, בטיחות והידור
נוספו שני יתרונות חשובים.
דגמי ״שברולט״ ו״ביואיק״ -
עכשיו פחות ארוכים ויותר
קו מפק טיי ם מבחינה חיצונית
בלי להתפשר בנוגע למרווח
ונוחות הנוסעים והנהג.
״שברולט״ ו״ביואיק״ החד שות -
עכשיו גם חסכוניות יותר.

• ^693

8י^10101מ 061161 *31ץ•

ז01£ק)\£א|0

ליץ וו גולדברג בעיים

משרד ר א שי: ת ״ א, דרך פ ״ ת ; 65 דרך פ״ת ,86 טל; 251374 .
חיפ ה:דרך יפו ,132 טל ; 04-528286/7 .ירו שלי ם: ש לו מ ציון המלכה ,15
טל ; 02-234536 ,231798 .סו כני ם: חי פ ה: בית המכונית, יפו ,19 טל 04-512251 .
נ תני ה: מכונית נתניה, ס מילנ ס קי ,24 טל; 053-39423 .
נצר ת:בי שאר ה יוסף סרוגיי, רח׳ פאולוס השישי ,56 טל.065-54677 .

בו עז דווי ד1ון י בימאי הקולנוע, ממציא הדוש ״סירס׳ בותן אס״ ,תחר
בו מחגורתו, מחנו עד יחסיו המיוחדים עם מכבות סוסיו 11 ,ל נישואיו
עם בתיה אטדו ובווריה דוויחון וגסביו מדוע 1ווא ח׳ נאמת
ש רק אשה אחת שיש
ווה כ־שזו עדי# ,היא
גסגסוגת אות* .זאת
אשתו, בווריה.
!דד בדור״ה א1י1אמד

אני יתור באח מאשר
בל במאי קולנוע ישראל
אתר. בל סלי,
בל ומה שאני מהוה,
זה א ח ישראל

אני מתאהב מ ן
השתהויות שרי ו ה
יורשת אתו זה.
מ שחקנית שלי נושאת
!בקובה והלק *190

לשאול אות׳ דמה אני
נר בלוס־אנג׳דת זה 07
לשאול את
ח ח מהסה למה
אתה לא מנאה בהודו

אני מאודן שכד• לחונביו
׳לקהל חודה שעברת,
אתה אריך להשתסת,
להזת:אהבל, כ 01 הליצן
בקשריה דל־ארטה

בתקונה שאני ׳מחבש
שהקניית, אני בתקזכתי
חיזור, ואני יא1מר
לאסתיס: עמד ל*
לאבד את תהנרה

אני עבדוח נו ! דווד

בואו דווידזון בא לישראל לאחת מגיחותיו,
ותפשתי אותו לשיחה.
הכרתי אותו כשביים את השרש ״שבלול״
.הוא היה או בימאי בעיר, שחור
מלימודי-קולנוע בלונדון, כולו חדור תחושה
עמוקה שהוא הולך ליבור מהפך
בעולם הקולנוע הישראלי. הוא ירד או
על הטרשים המקומיים, פינה אותם
״סירשי בורקאס״ ,החדיר את המושג
למילון הקולנוע הישראלי.
אן מה קרה מאז ז האיש, שהגדיר
את ״שאלה שבתי״ ו״עליזה מיזרחי״

כשירטי בורקאש, התחיל לעשות סרטים
כאלת בשיטונות :״עזית הכלבה הבג־חנית״
,״מישפחת בנעני״ ,״שנוקר״,
״צ׳רלי והבי״.
אני זוכרת את הקרנת״הבכורח של
״אסקימו לימון״ בקולנוע ״שחף״ .ביום
השישי אחרי־הבחריים ישבנו, חבורה של
ידידים, בשורה החמישית, רגליים על הכיסאות
של השורה הרביעית, ובכינו מ•
נוסטאלגיה: ענת עבמון עם התחתונים
והחזייה של אז, אלביש פרסלי, קליף
ריב׳רד, מומו היפה, בנבי ויהודל׳ה. כולם

היו מוכרים לנו מימי הילדות.
נכון, כבר אז לא ויתר בועז על ההומור
הוולגארי האהוב עליו — שטלה
המגמרת והתחת של בחי נוי אבל מול
הנוסטאלגיה וההנאה שבבפייח בסרט
זח התגמד.
ביום השישי לפני שבוע, שוב מבאתי
את עבמי בקולנוע ״שחף״ ,בשורה החמישית,
בחברת ידידים, עם הרגליים
על הכיסאות של השורה הרביעית. הפעם
הקרינו את ״שפיחש״ ,שירשו האחרון
בסידרה ״אסקימו לימון״.

נוסטאלגיה לא מבאתי בסרט חזה.
השחקנית הגרמנית לא עשתה לי כלום,
גם לא בנצי, מומו ויהודל׳ח• התחת של
בחי נוי, המגלם את יחורל׳ח, ושבינת-
הזיון המפורטת בתחילת השרש הביכו
אותי יותר מאשר הגעילו אותי.
בועז רווירזזן חושב שאני מגזימה.
הוא אומר שאני חכמולוגית ונמנית עם
יפי־הנפש מ״כשית״ .אולי הוא בודק.
עובדה: בכל פעם שאני עוברת בקולנוע
״שחף״ ,התורים שם מאיימים לחסום
את המעבר למלון ״פלאזה״ ,הקופות

513

..אוי עבדורצע לרגל ה שוו ק דו ת שדי!״
(וימשך מעמוד )33

סגורות זמן רב לפגי החצגח, ומספרים
לי שאילו אפסר היח למדוד את ח־צחוקים
הנשמעים לאורך חסרס, אז לוח־השנתות
היה מתפוצץ.
בועז דווידזון עשה דרך ארוכה מאז
״שבלול״ .קודם בל, הוא שיפר את מצבו
הכלכלי. כיום הוא מרוויח סבומי־עתק
בקנח־מידה ישראלי על כל סרט, ומחזיק
במניות של חברת ״קנון פרודקשן״,
חברתו של מנחם גולן. הוא עושה סרט
ישראלי וסרט אמריקאי בבל שנה, ועובד
בעת בו״זמנית על שלושה סרטים —
דווידזון, כמו מנחם גולן, נחשב בעיני
רבים, יורד. הוא מכחיש זאת בתוקף.
״חלב כאן״ ,הוא אומר, והוא עושה יותר
סרטים מכל בימאי ישראלי אחר. החלום
שלו הוא חלום ישראלי טיפוסי: לחיות
חצי כאן וחצי שם. בינתיים הוא מגיח
לכאן בל כמה חודשים, מתגורר במלון
תל־אביבי, פוגש את ידידיו וחוזר הביתה,
ללוס־אנג׳לס. יחד איתו נמצאת תמיד
אשתו, ברוריה, שערבה שניים מסרטיו.
סידרת ״אסקימו לימון״ ,בך נדמה לי,
נמצאת בעת באתנחתה. בועז נכווה, כנראה,
בצילום הביוגרפיה המפורטת שלו.
הוא ממשיך את הסידרה בסיפורי פנטזיה
צבאיים ואחר־כך בסיפורי פנטזיה על
אוניה.
שני הסרטים האמיתיים על שתי הגשים
בחייו, הציירת בתיה אפולו, שהיתח
אשתו הראשונה, וברוריה עורכת הסרטים,
אשתו השנייה, עדיין לא צולמו.

מה זה מתי־אביבז בטח מתל־אביב!
נולדתי במאפו־בן־יהודה, למדתי בתל־נור־דאו.
כל הילדות שלי זה שפת-הים. דאית
את אסקימו לימון? זה פריים־פריים מהחיים
שלי.

• גם ההורים?

בטח. ההורים זה ההורים שלי, וסטלה
המגמרת היתד. אחת כזאת, ומומו היפה זה
חבר שלי, אריאל סולניצקי. שהיום הוא
איש־עסקים, ענת עצמון זה גיזלה, שהיום
קוראים לה יעל אביב, ושהיתד. חברה של
אריאל סולניצקי, וכל הסיפור עם ההריון
שהיה בסרט זד. הכל מהחיים שלי.
כשהייתי ילד כינו אותי בשם בוזבול,
לא יודע למה, אז היתד. תקופה שכתבתי
״מיומנו של בוזבול הנורא״ במעריב לנוער.
ואז,
בגלל שהייתי סופר ידוע, חיפשתי
נורא קירבה של מישהו שהוא קצת בוהמי,
והכרתי את החברה הכי־טובה שלי — בתיה
אפולו, שאחר־כך התחתנתי איתה. היא
היתד, ציירת.

• כאיזה גיל התהתנתם?

אני הייתי בן 18 והיא היתד. כמעט בת

• למה כל־כך מוקדם?־

כי רצינו להיות לבד, ולא היה לנו
איפה.

• ומה אמרו ההורים?

הוריי היו הרוסים, זו היתד. מכה איו מה
בשבילם.
טוב, אלד. היו זמנים אחרים. היום זה
אחרת. חבר וחברה מרגישים חופשיים, יש

״בסדר, אז לך לקורס אפסנאות-מטוסים.״
פיתאום מצאתי את עצמי בביודספר של
חיל־האוויר, הולך בשלישיות עם מסטינ גים.
רצתי לקצין־בריאות־הנפש ואמרתי לו :
שמע בחור, כל הכבוד לכם ולצבא. אנחנו
דור ראשון לגאולה אתמול הורינו היו ב-
מחנות־ריכוז ואני לא יכול לשאת את גד-
רות־התיל במחנה! באותו היום עברתי
לשדה־דב. כל הזמן הייתי נשוי לבתיה,

עוד ירא עש׳ח׳ את הסום
טול בתיה?וסר! .בתזה
היא סבור וגאויו חשוב
בח״ס!עורי, חברות מאוד
סובה. אני תרגיש
שחיינו יותר אח ואחות
מאשר בתר ואשת
שעבדה כגרפיקאית והיתר, המפרנסת של
המישפחה הצעירה.

• מי היא בתיה כסרטים שלך?

אין. עוד לא עשיתי את הסרט הזה.

• גם הסרט על מתיה אפולו
יהיה סצחיק?
אני לא יודע. בתיה היתד, רגישה, גם
היום היא -מהרגישות ומהמקסימות ביותר
שאני מכיר.
היינו ממש ילדים, והיו לנו מתחים.
גרנו בדירה בכביש־הטייסים, והתחתנו
בחתונה של פולנים. את יודעת מה היה
דבר הכי־קשה בחתונה? הגירושין. כי
אני בחור צעיר, ילד. ההולך ברחוב סול
אחד שהביא לי פיירקס לחתונה. מה אני
עושה כעת? מחזיר לו את ד,פיירקס?
את יודעת, שהפולנים לא מדברים, וה הורים
שלי לא העזו לספר לאף אחד ש התגרשתי.
אבל יחד עם הדברים האיומים,
שנבעו פשוט מזה שהיינו נורא צעירים ולא
ידענו להתגבר על הבעיות, היתה תקופה
נפלאה. היו באים אלינו יוסי פולק ושלום
חנוך, שהיה מנגן, אני הייתי כותב שי רים.
ויוסי היד, מקריא אותם. באמת תקו פה
מאוד יפה, למרות שלבתיה היו לפ עמים
מצבי-רות ועברנו כמה חוויות קשות.

$איך תעשה מהחוויות,הק שות
האלה קומידה?

דווידזון עם מגחם גולן(ונורית גפן)
.כל יוצר בעל שיעור־קומהישמח לעבוד בשביל מנחם גולן...״

יש להגיח ששני הסרטים האלה יהיו
יומר בסימון ״אסקימו לימון״ הראשון,
עם הרבה רומנטיקה, ובבל מיקרה עם
התחת של צחי נוי.

• בועז, למה אתה נמצא ככ ר
ארבע שנים בארצות־הכרית?
קודם כל, רק שלוש. שנית, אני נמצא
פה. אני מחלק את הזמן שלי בין הארץ
ולום־אנג׳לס, אבל אני נמצא בארץ יותר
מכל בימאי קולנוע ישראלי אחר.
כל מלי, כל מה שאני בכלל מהווה —
אם אני בכלל מהווה משהו — זה ארץ
ישראל. כאן זד, מרכז הלב, הבקרה, המוח.
מפה יוצאים חוטים המגיעים לשם. הכל
התחיל באן. כאן נולדתי, כאן גדלתי ופעם
אחת, כשהייתי קטן, גיליתי שאני מצחיק
אנשים. זה היה גילוי מעניין. חשבתי
שזה מיקרי, אחר־כך הבנתי שזה מבוקר,
ואחר־כך גיליתי את הגילוי הכי מפתיע —
כשאני מצחיק, אנשים צוחקים, ואני מקבל
המון אד,בה.

להם איפה להיות ביחד. אנחנו היינו מחפ שים
מקומות מיסתור בכל מיני חורים.
אני זוכר שפעם התמזמזנו על הקבר של
השייח׳ בבית־הקברות המוסלמי, איפה ש היום
גן־העצמאית.
בתקופה ההיא התחילו לבנות את חולון
ובודים, והיו דירות להשכרה. היינו הול כים
למתווך, אומרים לו שאנחנו רוצים
לשכור דירה. הוא היה נותן לנו מפתח,

התחתנתי עם 1תיה
אמרו כשוז״נו סי ,18
כ׳ ווגיח רותת רבד
ודא וחיה 10 איבד!

+רצית להיות קומיקאי?

היו לי כל מיני חלומות, והחלום הכי
גדול שלי היה קולנוע.

• למה דווקא קולנוע?

הבריחה הזו אל תוך האפלולית בימים
ההם, זה היה הרבה יותר מקסים מאשר
היום: ההרפתקות, הגיבורים. אני בחור
ביישן, ויש יפהפיה על המ0ך, אני יושב
בחושך ומביט לה ישר בעיניים. אם הייתי
ברחוב, לא הייתי מעז להסתכל עליה. אבל
באפלולית־הקולנוע אני הגיבור הרומנטי
והיא אומרת לי 0 0ז \ 0״. 1 1

• אתה מתל־אכיב?

היינו הולכים, מתמזמזים ומחזירים אחרי
כך את המפתח.

• מה עשית בצכא?
זה מצחיק מה שאני עשיתי בצבא —
לא עשיתי כלום! רציתי ללכת ללהקה
צבאית או לכתוב בבמחנה.
כשהגיע הרגע, אמרתי שאני רוצה ללכת
או ללהקה צבאית או לבמחנה, אמרו לי,

זו קומדיה מהולה בעצב. בתיה היא
סיפור מאוד חשוב בחיים שלי. עד היום
היא חברה מאוד טובה שלי, ואני לא מר גיש
כאילו היינו בעל ואשה. אני יותר מר גיש
שהיינו אח ואחות.

• אתה אומר שהגיבורים בפירטי
״אסקימו לימון״ שאובים
מהחיים שלך. א תה שואל אתה דמויות
הא מיתיו ת אם הן מר שות
לך לעשות עליהם פרט?
לא שאלתי, חשבתי על עצמי. אני מספר
את הסיפור של עצמי, אני חושף את עצמי.
יותר מכל אדם אחר.

• פעם, כ ת חיל ת דרכי ה עיתונאית,
כ עס ת עליי ספני שאני
מתעסקת ברכילות. למה לך מו ת ר
ולאחרים אסור?
זה לא היה בדיוק כך. לא כעסתי עלייך
מפני שאת כותבת רכילות. שאלתי אותך
שאלה על החבר שלד, וסירבת לענות.
אמרת שזה לא ענייני. אז שאלתי אותך
למד, לך מותר להתעסק בחיים של אחרים
ולאחרים אסור להתעסק בחיים שלך. מה
איתך, שאני ארד עלייך מפני שאת מת עסקת
ברכילות? אני הרי מת על רכי לות.

כלומר, הסרטים שלך אינם
אלא סיפורי רכילות על הכריך
הקרובים מימי כית־הספר התיכון.
אם הם רכילות, אז כל עבודה אישית
היא רכילות. תראי, זה נכון: אני רכלן
׳איום, אני מת על רכילות- .תני לי רכילות,
זירקי לי משהו, ואני המאושר באדם. בכלל,
את הרי יודעת שאם אומדים לי לא לגלות
משהו, כל העיר יודעת מה שקורה.

• אתה מתכוון לשאול א ת
בתיה אפולו אם היא מסכימה

שתעשה סר ט על החיים שלכס?
תראי, יש דברים שאשאל אותה. במיוחד
אשאל לגבי נושאים עדינים. אבל
אני יודע עליה דברים שאותם לא אגלה.
אם אני אעשה סרט על בתיה, זה רק
מפני שאני אוהב אותה, למרות שלא תמיד
תופסים למה אני מתכוון, כמו למשל
במקרה של איבון מיכאלי.

• נדמה די, שהיא תבעה אותך
על הפר ת חוזה.

קרה לי איתה פה שקרה לי כשראיתי
את ענת עצמון. איך שהיא נכנסה לחדר,
הלב שלי דפק והייתי בלי הכרה. הפכתי
עבד נרצע לרגליה. כשזה קודר, לי; אני
יודע שמצאתי את השחקנית. ההתרגשות
הזאת, שאוחזת בי למראה בחורה שבאה
להיפגש איתי לתפקיד, היא המודל הרומאנ טי
שלי. עם איבון זה היה סיפור מאוד-
מאוד מסובך, כי היא היתד, בחורה מאוד
רגישה.

• ולך
רגישות.

חולשה

לבחורו ת

מה זה חולשה? אני מת רק על כאלה,
שמנגגוני־האזהרה שלהן חשופים. את יו דעת
מד, קורה לבחורות כאלה? אתה
מוצא דבר יפהפה כמו פרח, ופיתאום, כש אתה
מעביר אותו מהסביבה הטיבעית שלו,
אתה בצרות.
איבון לא יכלה לעמוד באור הזרקורים,
זה היה כבד עליה. ואז צילמנו סצינת-
אהבה בינה ובין יפתח. על־פי החוזה, היה
אסור לצלם את התחת שלה. היד, מותר
חזה מקדימה, מלמטה, מלמעלה, מפרופיל.
את התחת לא.

• ולמרות החחה צילמת.

כשעשיתי את הסצינה, זה היה קשה
מאוד, כי כבר היו איתד, בעיות. באמצע
הצילומים היא התעלפה.

>• למה?

כי היא לא עמדה במה שקורה. זה היה
בשבילה אתגר ענק. עמדתי מהצד והערצתי
אותה, היא היתד, כמו אחת שעולה על
מוקד. היא היתד, כל־כך ביישנית.

• מה עשית כשהיא התעלפה?
לקחתי אותה לפסיכיאטר מיקי רייטר.
הוא היד, הבן־אדם היחיד שהיה יכול לדבר
אית-ה. וכך היה לנו על הסט פסיכיאטר
במשכורת, כמו שיש מלבישה ומאסר.

+מדוע, אם כך, היית צריך
להפר א ת תנאי־החחה ולצלם א ת
הישבן?

טכנית, היינו צריכים לצלם בזווית יותר
רחבה, והמצלמה תפסה יותר מהפרופיל.
לא רציתי לעשות לה רע. כל הילדות
האלה, שאני עושה איתן סרטים, אני
כל-כך אוהב אותן. ילמד, שאני אעשה
להן רע?

• אם כך, מה קרה לאהבה
הזאת, מדוע איכון כל־כך כעסה
עליך?
כי במשך הצילומים הייתי לידה כל ה זמן,
סועד, נותן יד. אבל היו משתתפים
בסרט, לא יכולתי לתת לה את תשומת-
הלב כל הזמן, לא יכולתי להחזיק לה בלי
סוף את היד.
זה היד, קשה, היתד, לנו תקופה כזאת
שכל יום היתד, בינינו התפוצצות. יום אחד
אנחנו רבים, ויום אחד היא ואני הולכים
בירקון ואני קוטף לה חמציצים ושם לד,
חמציץ בשיער. פתאום יפתח מצלצל ובו כה
שהיא התאבדה. הגעתי למלון וזה היה
׳מחזה לא מלבב. הקירות היו עם דם. היא
חתכה לעצמה את הורידים, ועשתה את זד,
בצורה דראמתית. המוסיקה שהייתי מנגן
לד, כל הזמן על הסט התנגנה ברקע. זו
היתד. מוסיקה של רודריגז, וקניתי לה את
התקליט. היא הניחה את התקליט על הפ טיפון
ושמה את הרמקולים באמבטיה, ולצ לילי
רודריגו חתכה לעצמה את הוורידים.
איך שהגעתי, יפתח תפס את התקליט ושבר
אותו לחתיכות. אמרתי לו: מד, אתה מש תגע?
לך תתאוורר, והוא הלך. אז אמרתי
לאיבון: למה להתאבד ככה? זד, מלוכלך,
ן ה מלכלך את המלון. אנחנו בקומה גבוהה.
בואי קדימה, תקפצי. ואז היא אמרה לי,
עם דמעות שקשה היה לעמוד בהן: אתה
גרמת לי לאהוב אותך, ואתה שיקרת אותי.

• וא תה שיקר ת לה?

איזה שיקרתי לה! אמרתי לה את זה.
אמרתי לה שאני חושב שהיא מקסימה.
בשביל מה אני צריך לשקר אותה?

• איך השפיע הקטע הזה על
ברוריה?

נורא קשה. איום ונורא .־אך כמו תמיד,
היא עמדה לצידי. אני לא יודע מה הייתי
עושה בלעדיה

• א תה תמיד מתא הב בכוככו ת
שד הסרטים שלך?

כשאני בוחר שחקנית לתפקיד רומנטי
בסרט שלי, היא חייבת להיות מישהי ש-

אז מלימודי קולנוע בלונדון, ורציתי לביים
סרטים צ׳כיים. אמרתי לחברים מה זה כל
סרטי הבורקאם שעושים בארץ הזאת?

• לאיזה סרטים ה תכוונ ת.

עשו אז סרטים כמו סלאח שבית.

• דווקא סלאח שבתי?־

כן, סרטי עדות. נו את יודעת, סרטי
בורקאם. רק מאוחר יותר הבנתי ששגיתי.

• למה, כי אמרו שהגולם קם
על יוצרו?

לא, אני אסביר לך. כשגמרתי את בית-
הספר לקולנוע, היו לי באמת חלומות גדו לים.
אמרתי לך, רציתי לעשות סרטים צ׳ -
כיים. אז עשיתי את שבלול, שהיה סרט
כזה דוקומנטרי, כמעט על חברים. סרט
קטן שמעניין היום רק את מי שהיה מעורב
בעשייתו כמיסמד נוסטלגי. אבל תחשבי מה
זה צ׳כים — זו שפה, זה טיפוסים, זה
מנהגים. ומה זה סרטי בורקאס אם לא
כל דברים שמניתי? כך שבעצם כיום
אני לא רואה כל רע בסירטי בורקאס.

• במו סי שפח ת צנעני?

דווידזון עם צחי נוי בהסרטוז ״ספיחס״
.אני מרוויח בכל סרט כמה מאות אלפי דולרים*...
הזעתי, אבל למזלי היתד. שביתה כללית
בשדה־התעופה.

• אתה מרוצה מעכודתך עם
מנחם גולן?

מבחינה של יוצר קולנועי מצבי לא יכול
להיות טוב יותר. גם מנחם וגם יורם משו געים
על המדיה. הם נותנים לי עידוד
בלתי־רגיל. אני זוכר סרט, שהמפיק שלו
היה איז׳ו שני, איש־קולנוע ידוע, אולפני
ברקי, היום האולפנים המאוחדים. זה היה

מכין אם כך א ת האח-
לוקח עד עצמך כגילוי
האלה. ,הרואות כך את
האכיר על הסוס הלכן?
אני אגיד לך את האמת: כשזה קרה עם
מרי, ממש נבהלתי. מאז אני ממש משתדל
שלא להתקשר כל־כך לשחקניות, ולא לק שור
אותן אלי. אבל אני חייב להתאהב
בבחורות האלה, אחרת איד יתאהב בהן
הקהל היושב בקולנוע?

* גם אתה עושה סרטים כארץ
וכד הזמן. מדוע, אם כך, אתה
צריך לגור בלום־אנג׳לם?

זה כמו שתשאלי את זובין מהטה למה
הוא לא מנצח בהודו, שלא לדבר על צוקר־מן,
פרלמן וברנבאום. למה אני צריך להיות
רק פה? למה שלא אהיה בהוליווד?

שרי. ריהוויס בסוס
המגמות דה סטית
זה אריאל שתיצקי, כיוס
עצמון זה יקל אמב. יהו ולה
ומצי זה אר, סעז
היא היתד. סינדרלה.
בחנות ג׳ינס, ורגע

אחר־כך אם אפשרי להקטין את יוסי פולק
על המסך. אצל מנחם זה לא יכול לקרות.
הוא יכול להתנגד לשחקן, אבל ברגע שאני
בוחר בו, הוא רק מעודד, מדריך ואוהב.
מנחם גולן הוא תעשיית הקולנוע היש ראלית.
הוא נותן המון עבודה לאנשים מ־התעשיה.
האיש הזה אוהב קולנוע בצורה
בלתי־רגילה, ולמרות שהוא מצליח כל-
כך בארצוודהברית, הוא עושה סרטים ב ארץ
וכל הזמן.

#אתה א מר ת דמה. כי אתה
עושה סרטים ישראלים כארץ.

אני גר בגולה. זה לא פלוס זה מינוס.
אין לי ברירה.

* למה אין לך ברירה?־

מכיוון שהקולנוע העולמי הוא בהוליווד,
ואני רואה את עצמי — וכך רואים אותי
בקהיליית הקולנוע — כחבר בקהיליית ה קולנוע
הבינלאומית.

בעת צילום סרטי המפורסם עזיה הכלבה
הצנחנית. אני רציתי את יוסי פולק לתפ קיד
הראשי. שני התנגד. הוא אמר :
אתה מוכרח להחליף את פולק. הוא גבוה
בשביל התפקיד. בן־אדם גבוה עם כלב זה
לא מתאים.
למחרת, דקה לפני הצילומים, ניגש שני
לפולק ואמר לו: ראיתי אתמול ראשם.
אתה נראה כמו שק תפוחי־אדמה. את לא
תאמיני מה שאני הולך לספר לך. זה כבר
הפד לבדיחה באולפנים. הוא שאל אותי

• הפכ ת דחכר בקהיליית הקולנוע
הבינלאומית כ עיקכו ת פירטי
״אסקימו לימון״ ,שצולמו כארץ,
לא בהוליווד.

זה נכון, אבל אני רוצה להגיע לכמה ש יותר
צופים, ויש כמה מרכיבים לזה שאני
באמריקה. קודם כל, השתלמות. לראות
איך עושים סרטים בעולם הגדול, והוליווד
היא בירת הקולנוע.

• א ת המושג פירטי כורקאס
המצאת א תה.
נכון, אני המצאתי את המושג הזה. חזרתי

את יודעת מה? אני מתגעגע למישפ־חת
צנעני. ממש אהבתי את הסרט הזה.
סירטי הבורקס שלנו הם סרטים על ה הווי,
על העדות, על המינהגים, על התר בות,
המאכלים, השפה. היום אני מבין ש שגיתי,
שאין בזה רע, לחיפה

א תה מעורה כ חכרה ההולי־וודית?
אני יודעת שקשה מאוד
לחדור לתוכה.

לא חושב שזה קשה. זה קשה אם אתה
מחוץ לתעשיה. אני אוהב נורא להיות
בבית עם המישפחה. לא יכול לחיות את
השואו־אוף, לנסוע ברולס־רוים וללבוש
בגדים כמו ליבראצ׳י. אני וברוריה לא מס תובבים
איפה שאנשי הקולנוע מסתובבים.

• אתה מוזמן לכתים שד הוליוודיים
ידועים?

תראי, זה קשר שצריך לטפח, זד. לא
פשוט. את זוכרת אותנו בתקופה שהיתה
קיימת הגר? שם אין דבר כזה. אין הביחד
הזה. אין חדוות היצירה הזאת, המשותפת.
כששלום חנוך, אריק איינשטיין, אורי זוהר.
שיסל ואני היינו נפגשים׳ אפילו סתם ל בילוי,
תמיד היה יוצא מזה איזה סרט,
איזה שיר, משהו. שם אין דבר כזה.

• אתה לא מרגיש שאתה חי
כתוך קהיליית הקולנוע בהוליווד
כתוך גטו ישראלי?־

אנחנו לא בגטו. אולי יהיה לזה צליל
שלילי, אבל אני בטוח שתביני. אנחנו יותר
מאפיה ישראלית מאשר גטו ישראלי.

• א תה וכל חבור ת מנחם גולן
זה מאפיה י שראלית?

בדרך ההומור, כמובן, מאחר שהוליווד
היא יהודית, ורוב הבימאים והמפיקים הם
יהודים, הם מכנים אותנו בחיבה מאפיה.

• אני יודעת שלפחות כ תחילה,
כאשר ״קנץ פרודאקשן״ הוקמה,
התייחסו אל החכרה ואל ראשיה
הישראלים ב ספ קנו ת מסויימת.

זה נכון. היחס היה מעט סקפטי, אבל
כעת זה הולך ונעלם. זוהי חברה שהצליחה
לעלות, מאז שמנחם ויורם לקחו אותה ל •
(המשך בטמוד )60

• א תה יודע שאחרי שאיבון
תכעה א תכם למישפט על הפר ת
חוזה, ה ס תוככו כעיר שמועות
כי הענ שתם א ת איכון סיכאדי
ופירסמתם תצלום עירום שלה ושל
יפתח קצור על הפוסטר של הסרט.
אנשים אמרו: היא לא רוצה
שאנשים כקולנוע יראו לה א ת
התחת, גולן א ת דווידזון החליטו
שכל הארץ תר אה לה א ת הציצים.
מה פתאום הענשנו אותה? אני חושב
שזו תמונה נורא יפה. את רואה מה זה ז
ככה זה במדינה. אנשים קטנים רואים הכל
דרך האספקלריה של העיניים שלהם.
סתם השמצה. מה פתאום עונש? אני באמת
חושב שהתמונה יפה. אבל חכי רגע, הסיפור
לא נגמר. פתאום בא בן־אדם ואומר:
ראיתי את הסרט בפאריס עם הטוסיק, ואז,
איבון פנתה למישטרה ומישטרת ישראל
אמרה: אוי ואבוי, ראו את הטוסיק ! צריך
להקים ועדת־חקירה נ ואז מנחם גולן הגיע
ארצה, ועצרו אותו. יורם גלובוס הגיע
ארצה, ועצרו אותו. את מתארת לעצמך?
הכל בגלל הטוסיק.

• גילן וגלובוס ישכד ממש במעצר?

היו צריכים להצהיר שאם יצטרכו
לעצור אותם שוב, או להעמיד אותם לדין,
הם יתייצבו תיד שלושים יום.

• גם אותך עצרה המישטרה?

מה אני אגיד לד? כשהגעתי ארצה די

דווידזץ עם א שתו ברוריה ועם ה שחקנית איכון מיכאלי
״אני עז כדי כך זקוק לאשתי, שהיא צריכה לעבוד איתי׳...

ב 1לגהיה: מייההבא
בולגריה ידועה כגרורתה הנאמנה ביותר של מוסקווה. במדינה
הבלקנית הקטנה יש מסורת פרו־רוסית עתיקה, עוד מתקופת הצאר
והמדיניות הפאן־סלאבית, שהגנה על הבולגרים מתיגרת״ידם של
התורכים ושל היוונים.
הפעילות הבולגרית בזירה הבינלאומית היא מצומצמת ביותר,
חרף קיומם של נציגים רבים ממחתרות העולם־השלישי, כולל
פלסטינים, בבירה סופיה.
כוח מגובש. בשבועות האחרונים נשתנתה תמונה זו כליל.

הסיפור י
לא נערך ,׳׳1
מעוררת ק^

ונוי חנון
לירושלים נציגים רישמיים של אש״ף, מתוך התחשבות בריגשותיהם
של ערביי ירושלים, המהווים כשליש מתושבי העיר!
סיפור זה אינו מסתיים ב״הפי אנד״ .סמוך מאוד למועד ביקורם
הצפוי של אנשי השין פיין בלונדון, פוצץ האגף הצבאי של האירגון
בניין בבאליקלי. שר־הפנים השמרני, ויליאם וייטלאו, אסר על שני
הנציגים לבקר בלונדון, השתמש לשם כך בחוקי־חירום למניעת
טירור. האיסור יצר ויכוח פוליטי ער, שבו תמכו כל עיתוני השמאל
בביקור, לשם מיסוד הדיאלוג הפוליטי, הקיים בלאו־הכי.

הוועד זק
השבוע מיכו!
אחד ממתנג:
מאמר בביטאון ז
אחרי ברזינייב.
הנ״ל היה פרי>
כמדען בבריטניו
הקומוניסטים^
מתנצל, ואף הענן
את חוסר־היעילן
כשראש הק־ג־כ,
והמרינה.
אין ספק שיז
שמוסקווה איבד!
במערב־אירופה.

סולם יעקב

יוחנן סאולוס השני
שנוא במוסקווה ובוושינגטון
במערב מצביעים על השירותים החשאיים של בולגריה כמתכנני
ההתנקשות כאפיפיור, יוחנן פאולוס השני, בשנה שעברה.
המניעים לכך הם ברורים. אפיפיור פולני זה, שצבר יוקרה עצומה
בפעילותו בכל רחבי העולם, הוא ראש וראשון לתומכי סולידריות
בפולין. הוא רתם את מיליוני המאמינים בפולין לפעילות המאיימת
על שילטונה הבילעדי של המיפלגה הקומוניסטית הפולנית. המצב
בפולין נראה בעיני מוסקווה כאיום חמור על עצם קיומו של הגוש
הסובייטי, ככוח מגובש בזירה הבינלאומית.
המתנקש עצמו, תורכי אלמוני בשם מהמט עלי אגקא, לא אמר
דבר בחקירתו או במישפטו על מעורבות בולגרית כלשהי, אבל
השילטונות האיטלקיים נקטו בצעדים נגד אזרחים בולגריים. עד כה
נעצרו שלושה בולגרים, ביניהם פקיד בכיר בחברת־בתעופה
הלאומית של בולגריה.
באמת גדול. סופיה עצמה שמרה על שתיקה במשך זמן רי
ממושר. השבוע פירסמה סוכנות הידיעות הבולגרית בווינה הכחשה
רישמית תקיפה. הבולגרים טענו שהאשמות נגדם הועלו ביוזמת
הסי־איי־אי, כדי לחפות על מעורבותו בנסיון ההתנקשות.
הבולגרים אף נקבו בשמות סוכני הסי־איי־אי שיזמו את הפשע.
למרבה האירוניה יש גם לאמריקאים סיבות טובות לשנוא את
האפיפיור, התומך בגלוי במדינות העולם השלישי, מעודד את
פעילותם הסוציאליטסית של הכמרים העממיים באמריקה
הלאטינית. יוחנן פאולוס השני גם מתנגד בלהט רב למדיניות
האמריקאית כאל־סלבדור, והביע הסתייגות מהתפשטות השימוש
בכלי־נשק וכלי שיגור, העלולים להצית מילחמה גרעינית.
יתכן שהאמת לא תצא לאור לעולם, אבל עצם המחלוקת אומרת
הרבה על דמותו של האפיפיור. כבר אמר על כך העיתונאי השוודי,
ארנה רות״ :איש שגם מוסקווה וגם וושינגטון מתייחסים אליו באיבה
כזו — חייב להיות באמת גדול״.

דווקא חבר מערכת אל פאגיר, עטאללה נאג׳ר, העיר את
תשומת־ליבנו לעובדה שמאז השמיע יעקב טימרמן את דיעותיו
על מילחמת לבנון, נוקבים כל העיתונים אך ורק בשמו הלועזי,
יקובו.
יש גם הקוראים לו חאקובו, או אפילו ג׳אקובו — ללמדכם
שאין עוד להתייחס לפליט הרדיפות מארגנטינה כהתגלמות
הפיתרון הציוני למצוקות הגולה, אלא ככפוי טובה, כביטויו
האומלל של שר־החוץ יצחק שמיר.
צביעות המערך. הוויכוח על השקעות מפ״ם בארגנטינה
הוא מגוחך. בחר לכל שההסתדרות, בהנהגת המערך
(עבודה־מפ״ם); שותפה לחברות לייצור נשק המוכרות, לפי
הדיווחים בעיתוני־חוץ, את תוצרתן לדיקטטורות פאשיסטיות
באמריקה הלאטינית ולממשלת האפרטהייד בדרום אפריקה.
בקיבר׳ן־הארצי מייצרים חלקי ציוד צבאי המגיעים אף למישטרו
של המרצח אוג׳וס^פינושה מצ׳ילה. חברת־העובדים בונה על
אדמת פלסטין ותורמת לנישולו של העם הפלסטיני מאדמתו.
לכן הבדיקה המדוקדקת. מה בדיוק עושים שליחי
הקיבוץ־הארצי בארגנטינה, היא מיותרת. אין ספק שהליכוד
מחריף, בהתלהבות רבה, את המדיניות שנקט המערך בכל
הנושאים האלה.
אין להתפלא שעמוס עוז, בסיורו בבית־שמש, נתקל בביקורת
נוקבת על צביעות המערך. מותחי הביקורת צודקים בהחלט, ואין
כל ערובה שהמערך ישנה את דרכו אם ישוב לשילטון.

שלושה יומונים בריטיי׳
דיווחו באמצע נובמבר ע?*
הקולונל מועמר קד׳אפי. לפ ן
ישראל, נעצרו בסוף אוקטובר ז
את קד׳אפי וליטול לידיהם את ה ,
כיום מודים הכל, כולל שלושת?

א4מ*410 וז;40080

בריטניה: סיפור מוכר
סיפור באמת מרתק מלונחן: בירת בריטניה מנוהלת על־ידי
עיריית־גג, הקרוייה מועצת לונדון הגדולה. זוהי המועצה הגדולה
ביותר בעולם, והיא מנוהלת על־ידי אנשי האגף השמאלי של מיפלגת
הלייבור הבריטית.
ראש המועצה, קן לווינגסטון, הצליח להעביר במועצה החלטה
להזמין שני אנשי שין פיין, הגוף הפוליטי האירי התומך בצבא
האירי הרפובליקאי (המחתרת הקתולית המזויינת) ,לביקור
בלונדון.
טדי קולק ונציגי אש״ף. כצפוי, עוררה ההחלטה ויכוח ציבורי
ער. לווינגסטון נימק את הצעתו בצורך בהידברות עם הלאומנים
האירים, וגם בקיומה של אוכלוסיה אירית ענקית, כשני מיליון
בני־אדם, בלונדון המורחבת.
נימוק זה פעל. כדי להבין את משמעות הצעד הזה, חייב הקורא
לדמיין את ראש עיריית ירושלים, טדי קולק, מעביר החלטה להזמין

שלא ה׳

01 !116 51316 0115)361ץ) !11611!510ח! ז/6ן׳1\16
130)! 016ח 013 90¥6)0016ץ 5ח00 קץ 113)1111611
61 0660 יז1ם 501013111911011111317ו10 חץ0
׳ )1)1)109 ¥3111016¥ץ6X9056)! ¥1011150011013)11
•!3001(0 71016)013010 !1155113116)109 06¥¥ 1(0010

¥48¥ז6£$א£10 אז
צ ס סי ^ו סדד ^ ס

* שסמ

פירסומת לסיפרו החדש של טימרמן
יעקב או יקובו?

מפוברקת מתחילתה ועד סופה. לא היה שום נסיון־הפיכה, איש לא
נעצר. והיומוניס המכובדים נכשלו בפאשלה מביכה.
השבועון השמאלי ניו־סטייטסמן מעלה את ההשערה שהידיעות
זוייפו במכוון עלי־ידי מישרד־החוץ הבריטי, כנראה בהשראת
חוגי־מודיעין. העיתונאי אלן ג׳ורג׳ מבליט את העובדה, שהידיעה
הכוזבת הופיעה בכל העיתונים באותו היום, והיתה חתומה —
בשלושת המיקרים — על־ידי הכתבים הדיפלומטיים. הכוונה היתה,
כנראה, לפגוע ביוקרתו של קד׳אפי ערב כינוס האירגון לאחדות
אפריקה בטריפולי, בירת לוב.
מישרד־החוץ הבריטי מיהר להתנצל לפני הלובים. ורמז
שהידיעות הושתלו על־ידי חוגי אופוזיציה לוביים.
קו מפריד. מקורות המקורבים למישטר הלובי בירושלים
המיזרחית אמרו לעולם ק טן שהידיעה המפוברקת אינה אלא חלק
בלתי־נפרד ממסע הדיסאינפורמציה היזום על־ידי סי־איי־אי.
הלובים עצמם השתדלו שלא לנפח את השערוריה. הס נשארו
נאמנים למדיניותם הקבועה לשמור על יחסים טובים עם מדינות
מערב־אירופה, ולמתוח קו מפריד ברור בינן ובין ארצות־הברית.
הלובים רמזו שהם מודעים לעובדה שהידיעה הושתלה בישיבה
שנערכה בלונדון יום לפני הפירסום הכוזב. עם זאת ציינת ההודעה
הלובית את חיזוק הקשרים הפוליטיים והכלכליים עם בריטניה.
והוקיעה כל נסיון לפגוע ביחסים בין שתי המדינות.

חיי בר ע

מסתעפת בושת הוגל״ם הצבעוניות
רוקוקו החלה שולחת רגליים ברחובות הסואנים של הער

הגדולות.
— מאת כתב תנו ה מיו חדת —
נרכיים חדשים של האן האז מתוארת נבדר, החלו לאחרונה
לבצבץ מתחת לחצאיות, מכנסי , 7/8שמלות ומכנסיים קצרים. אלו
הם גרבי ״רוקוקו״.
נרבי מכנס מפוספסים בצבעים חו״ל. קבעו את מושבם על מד־זמים
וחזקים, שעד כה ניתן פי• החנויות _ והחטיפה החלד.
גרבי ברך כיהקים שזורים
;יה להשיג כמותם רק מתוצרת

•ס של קאן קאז מתוצרת גבור, החלו לאחרונה
— י - 7/8שמלות ומכנסיים קצרים. אלו

בסיב כסף או זהב מבריק, ע
כו־גע את המפעל, וחלקם כ ^|
משתלס על הרגליים.
יודעי דבר מוסרים, שיקשה •עד
השלטונות לעצור את התסש־טית
ה.רוקוקו״ והביעו חשש
ששום כח שבעולם לא יצלית
לעצור את חדירתם של גריבי
״רוקוקו״ גם לשוקי אירופה ו־ארה״ב
— בשל •מחירם הסביר,
האופנה השלטת וגם בשל טיב
החומר.

טושיבה־ המעצמה הטכנולוגית הראשונה ביפן

אחרי שתחבר את
סויו,ס1ני ושרם־
תגיע לגודל של
ברגע שהוחלט בחברת ״כלל״ לשווק מוצרי אלקטרוניקה יפניים בישראל, היה ברור שצריך
״ללכת״ רק על הטוב ביותר. לאחר סקירת חברות האלקטרוניקה הגדולות ביפן -הגיעו
ב״כלל סחר״ לכלל החלטה:

טושיבה־המעצמה
הטכנולוגית של יפץ

טושיבה־
107 שנות נסיון ל שרו תך

טושיבה-
ה שרות יוצא מן הכלל...

קונצרן טושיבה מעסיק 99,000 עובדים. יותר
מאשר סניו, סוני ושרפ ביחד* מחזור המכירות
של טושיבה לשנת 1981 הסתכם ב 9.5-מילארד
דולר. הרבה יותר מהיקף המכירות של סניו,
סוני או שרפ *.נתונים אלה ואחרים, הביאו את
טושיבה לרשימת 100 הקונצרנים הגדולים
ביותר בעולם -סחוץ לארה״ב, אשר
פורסמה ב\1£-וו\/1£<3/\2ו 8£5ח 0ק היוקרתי.
סניו, סוני ושרפ לא נכנסו לרשימה. אפשר
להמשיך את הדוגמאות אבל העיקרון ברור:
ככל שאתה טוב יותר -אתה מוכר יותר
ומעסיק יותר עובדים כדי לספק את הביקוש.
וכשמדובר בטושיבה, עולה הביקוש משנה
לשנה ב 120-מדינות ברחבי העולם.

המוניטין והאמינות של טושיבה אינם תוצאה
של שנה־שנתיים. טושיבה נוסדה עוד ב־.1875
כן, שבעים שנה לפני שמישהו שמע על
״סניו״ ,שבעים ואחת שנה לפני שהיתה
״סוני״ ושלושים שנה לפני ״שרפ״ -כבר
היתה טושיבה עובדה קיימת. במשך השנים
פיתחה וייצרה טושיבה, בין השאר, את מכונת
הכביסה, שואב האבק, המקרר, המחשב
הדיגיטלי, מקלט הטרנזיסטור הביתי, מנורת
המסך הצבעונית ומעבד התמלילים -
הראשונים ביפן!

העובדה שמוצרי טושיבה משווקים בישראל
על ידי ״כלל־סחר״ היא עוד נקודה לטובתך.
כך אתה בטוח שאתה קונה מוצר משוכלל
שמאחוריו גוף אחראי ומבוסס, עם 8מעבדות
שירות ברחבי הארץ.

בקונצרן טושיבה מייצרים טלוויזיות ומערכות
וידיאו וסטריאו, מחשבים, ציוד רפואי
ותעשייתי וכורים אטומיים -כל מוצר
אלקטרוני שאתה יכול לתאר לעצמך.

אם זה טושיבה -זה טוב יותר

אם אתה עומד לקנות וידיאו טייפ, טלוויזיה
צבעונית, מערכת סטריאו, טרנזיסטור,
פוד -פרוססור, שואב אבק או כל מוצר חשמלי
ואתה רוצה רק את הטוב ביותר -
עשה לך כלל: טושיבה.
*מבוסס על נתונים שפורסמו נ ־23.8.82

בטושיבה יש כלל המוכיח את עצמו מחדש
בכל פעם: אם לייצר -אז רק את הטוב ביותר.
אם זה של טושיבה -זה חייב להיות
משוכלל יותר ואמין יותר. עם המוניטין של
טושיבה זה פשוט לא יכול להיות אחרת.

£אנ1־ו808

אלקט רו כלד -סחר בע׳ינז

מקבוצת כלל
אולם תצוגה ראשי: בוגר שוב 19ת״א טל 03-292537-8-9 .

טושיבה־ המעצמה הטכנולוגית הראשונה ביפן

כולם מתהדרים בנוצות
הצבעוניות של
ע < £1ועוטץ £ 1 £ז
מדעני טלפונקן הם אשר ה מצי או א ת שיטת 9 * 1
לשדורים בצבע.
לטלפונקן יש עוד כ !!2,000-פ טנ טי ם וחידו שים
אשר הו מ צ או ע״י מ הנד סי המפעל.
תחנות טלוויזי ה (כולל ישראל) ויצרני טלוויזיו ת
ומערכות וידיאו בכל העולם מ ת הד רי ם בשיטת
ה 1.-ק כיוון שהיא ה טו בהוהמתקדמת ביותר!
במכשירי טלוויזי ה רבים תמצאו -מאחורי
ארגז העץ־ חל קי ם רבים מ תוצרת טלפונקן.

מכשירי הוידי או של ע1<£1ע1ט=7£1£1
הם המתקד מי ם
והא מיני ם ביותר בצבע ובצליל.
אז למה ל קנות מכשיר אחר
המתהדר בנוצות שלנו?...
קנו £1\1א1ץ 1ט £1. 7£1:

ארעזר פרסומאים
עיצוב משה פרג. צי לו ם יקי הלפרין.

חינם!
כל הרוכש
מכ שיר וידיאו

ע 1<£1ע 1ט ; 7£1£1

מקבל מינוי חינם
על ספרית קסטות
52 סרטים ־ לשנה ! !

גליה. העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, היה הגליון
האחרון לשנת .1957 המאמר הראשי בו עפק במשבר שהביא לנפילתה •נזל
ממשלת־ישראל, על רקע היחפים עם מערב גרמניה. תחת הכותרת
..ראש־עיר ו־ 4סגנים — בשבע דקות״ הובא פיפורה של עירית נתניה,
שבה חמם משה שקד את מקומו של מייסד העיר, עובד בן עמי, בתרגיל
פוליטי זריז ומחוכם. מאמר רביעי בסידרת הגילויים על הנעשה בספורט
הישראלי היה.המשמינים מסיר הבשר של המכביה״ ,שחשך את העסקים
שהכתימו את שם המבביה.
כתבת־פרופיל ב־טם. טופסי משוגע לספורט החסקה־ התייחסה למציל

משב !

בממשל וז

דתיין[ ־ ומישוד ־
25 הוותיק שמאי קוניצפולסקי. מדור הבידור הביא את סיפורה של להקת
המחול.ברזיליאנה־ ,תחת הכותרת. שחור על גבי •טהור״ .מדור הסרטים
סקר את הסרט. קורות אסתר קוסטלר.
בשער הגליון: רמטכ״ל משה דיין.

ו ב ווזיר ות
החוץ *

ר&׳שרממ
יו * ג ו
טפמרזו

הסכם :

רוצחי

קסטנר

1באופק
שפט

קו־הגנה זה היה ברור מאוד. אדרת יטען כי
עדי־התביעה, שסיפרו על הדבקת כרוזים היו
בעצמם שותפים לפשע, ומשום כך יש להביא סיוע
לעדויותיהם. סיוע כזה לא הובא, לדעת אדרת, ונגד
חרותי לא הוכחה שום אשמה שהיא. כמו כן. טען
הסניגור, לא הוכיחה התביעה שום קשר מחתרתי
בין אקשטיין, סוכן הש״ב, ובין חרותי.
מתי מותר לשקר. לתביעה היתה תשובה גם
על טענות אלה :״חרותי הוא אחד מתוך חבר־אנשים
שלם, שהוכרז כגוף מחתרתי במישפט צריפין.
הפקודה אומרת שמי שהוכרז כטרוריסט פעם אחת,
יישאר כזה לכל ימי חייו, עד אם יוכיח את ההיפר״.
״אין צורך בסיוע ״,טענה התובעת מרים בן־פורת.
״ההוכחה לכאורה קיימת, ולכן מספיקות אנאלוגיות
חשודות, עדויות נסיבתיות ׳ ועדויות של שותפים
לעבירה ...הפקודה למניעת הטרור קובעת כי כל מי
שתומך, אפילו בכתב, באנשי־מחתרת הוא טרוריסט.
חרותי פירסם בעלוני חזית הנוער וד״ר שייב
(אלדד) בסולם מאמרים שקראו לסולידאריות עם
עצורי־צריפין״...
אדרת לא התכוון אפילו להוכיח את ההיפך .״זה
פנטאסטי: שום בית־מישפט לא יסכים להרשיע
אזרח ישראלי על סמך הוראה כזו!״
השבוע החלו שני הצדדים בסיכומיהם. אחרי
שמיעת עשרות ערים, שכמעט מחציתם היו אנשי,
סוכני, מודיעי או בלשי הש״ב, יצאו שלושת
השופטים להוציא את פסק־דינם, כשבאוזניהם, כמו
באוזני כל שאר באי בית־המישפט, מהדהדים עדיין
דבריו המאלפים של איש ״מטה הש״ב״ .שהעיד
בתשובה לשאלת אדרת, אם מותר לאנשי הש״ב
להפיץ שקרים ולשקר במזיד :״הדבר נתון לשיקול
דעתו(של איש הש״ב) .במיקרים לא כל־כך חמורים,
הוא יכול לשקר על דעת עצמו. במקרים חמורים.
יוכל לשקר אחרי שהתייעץ עם המפעיל שלו. רב
לא יוכל להתקבל למחתרת — הוא מוכרח לשקר
מפעם לפעם בתוקף תפקידו״...
העם ארץ הבחירה
בין יתר התארים שבהם כינו חכמי־ישראל את
ארץ־הקודש, הם השתמשו גם בכינוי ארץ־הבחירה.
השבוע היה נדמה כי אילו חיו אותם חכמים כיום, היו
נוטים יותר לשם ארץ־הבחירות.
לפי החוק, צריכות הבחירות לכנסת הרביעית
להיערך רק בחודש יולי . 1959 אולם בג׳ונגל
הבינמפלגתי אין ערך לחוקים. כל אחד רשאי
לפתוח במערכה, ברגע הנראה לו כמועיל לעצמו
וכמזיק ביותר ליריב.
כך אפשר להבין את מחול־השדים שהקיף
השבוע את שותפות הקואליציה הממשלתית.
מאחורי ההצהרות המפוצצות על ביטחון, מצפון
ואחריות לאומית, עמדו העסקנים הקטנים ופזלו
׳ לעבר הקלפי. רוחות־הרפאים של הבחירות הילכו
אימים במיסדרונות המשבר, וכל צד חישב בקרירות
כמה קולות עשוייה עמדתו להביא לו ביום
הבחירות.
היתה זו תמונה שהפחידה לא כל־כך בשל מה
שהצטייר בה, אלא בעיקר בשל מה שהיא רמזה על
העתיד, כאשר הלהט של מערכת־הבחירות ימיס גם
את שרידי ההתאפקות וההסוואה.
מענן ההסכם שלא קויים
בין יתר השותפים, אשר משה שרת ניסה לגייס
בשעתו נגד מדיניותו האקטיביסטית של דויד
בן־גוריון, היו גם השרים הדתיים. בהסכם סודי,
שנערך בין שרת ובין הדתיים, הבטיח שר־החוץ של
או להעניק לסיעה הדתית שורה של מישרות
דיפלומטיות, אם אלה יתמכו בעמדתו נגד בן־גוריון.
ההסכם, אשר רובו נעשה בעל־פה, כלל גם כמה
דברים כתובים שחור על גבי לבן. היתה זו רשימה,
שאותה הגיש ח״כ יצחק רפאל לשרת, ואשר כללה
את שמות המועמדים של הסיעה הדתית לתפקידים
הדיפלומטיים שהובטחו.
ההסכם לא יצא אל הפועל, בגלל גילויי העולם
הזה 965 שפירסם את הפרשה ואף ציין את שמות
המועמדים.
משה שרת הזדרז להכחיש את הגילויים,
באמצעות הורעה בכנסת, קיווה כי בזאת יציל את
עורו הפוליטי מזעמו של בן־גוריון. אך בן־גוריון לא
נרגע. ואנשי המדיניות יודעים כי גילוי הסכם זה
הוא שהביא, בסופו של דבר, לסילוקו בחרפה של
שרת מממשלת בן־גוריון.
מסיבות טכניות. השבוע ניתן אישור
מוסמך ביותר לאמיתות הגילויים. היה זה יצחק
רפאל עצמו, שחשף חלק ניכר של הפרשה בבטאון
מיפלגתו הצופה.
במאמר ארוך, חתום בשמו המלא, סיפר רפאל כי
בחודשים האחרונים של כהונת משה שרת
כשר־החוץ, הוגשה לו על־ידי הדתיים רשימת
מועמדים למישרות דיפלומטיות במנגנון
מישרד־החוץ. הח״כ הדתי לא ־התכוון במאמר זה
דווקא לקבוע עובדות היסטוריות. הוא רק התלונן,
כי למרות שהוגשה אז הרשימה על־פי בקשתו
המפורשת של שר־החוץ עצמו, לא נתמנה עד כה
איש מבין אלה ששמותיהם פורטו ברשימה.
טען רפאל: מתוך מאות המישרות הדיפלומטיות
של מישרד־החוץ, לא הופרשה אפילו אחת לשותף
הדתי בקואליציה. לכל המישרות נתמנו חברים
שהצטיינו בדבר אחד: בפינקס חבר של מפא״י.

הזה׳ 1056
תאריך 25.12.1957 :

אנשים
דחיילררעןןןןן 11לרדןךן בעת ביקור בירושלים קלטה מצלמ ת העולם הזה

1\ 111 / 1111ע | 11ע 1^ 1 111 7א ת הרמ טב ל משה דיין ממלא,בדרכו האופיינית.
פקודה ידועה בצבא: ציחצוח נעלים. אלא שנעליו של דיין צוחצחו ברחוב בן־יהודה, ליד
קפה עטרה, בידי מצחצח נעלים מיקצועי. הרמטכ״ללא טר ח לעשות זאת בעצמו.
בין יתר ההבטחות שניתנו בשעתו, היתה גם
ההבטחה כי ברגע שתתפנה איזו מישרה דיפלומטית
ינתן המקום לדתיים. לפני חודשיים היה האות:
קונסול ישראל בניו־יורק סיים את תפקידו ועמד
לחזור ארצה. הדתיים מיהרו להציע במקומו את אחד
מחבריהם. האיש, סיפר השבוע רפאל, עבר בחינות
בשתי ועדות לפחות, הצליח לעמור בהן, לבסוף באה
גולדה מאיר ופסלה אותו מבלי לתת כל נימוק.
הח״ב הנכבד נשמע מופתע מאוד מכך שגולדה
מאיר אינה מכברת, משום מה, את ההסכם הסודי
שנעשה בשעתו עם משה שרת, ואשר שר־החוץ
הקודם לא הספיק, מסיבות טכניות, לממשו.
מחחרח מילה בסלע, שתיקה ב תרי
עשרה חודשים אחרי שנעצר באשמת מנהיגות
המחתרת הטרוריסטית שהשמיצה את השופט ד׳׳ר
משה פרץ, הסיתה לרצוח את ד״ר ישראל קסטנר
המנוח וזממה להפוך בכוח את המישטר במדינת
ישראל, עמר יעקוב חרותי באולם הגדול של
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב, הקשיב לדבריו
של נשיא בית־המישפט, ד״ר נתן בר־זכאי :״יעקב
חרותי, עליך להשיב על האשמה המובאה נגדך.

אתה רשאי להעיד בשבועה, להצהיר ממקומך, או
לא להעיד בכלל.״
דממה שררה בבית־המישפט. התובעת, מרים
בן־פורת, עילעלה בניירותיה, התכוננה לחקירת
שתי־וערב מקיפה של הנאשם. לה, כמו לכל באי
בית־המישפט, לא היה ספק כי יעקב חרותי יעיד
בשבועה מעל דוכן־העדים, יחשוף עצמו לשאלותיה
של התובעת.
פרקליטו של חרותי, עורד־הדין יצחק אדרת,
היה סבור אחרת :״חרותי בוחר לא להעיד ולא
להצהיר דבר. ההגנה גם לא תביא עדים משלה״.
שותפים לפשע, עדים במישפט. היתה זו
הודעה מפתיעה של בחירת קו־הגנה מפתיע. כי
למרות ששלושת השופטים היושבים בדין דחו
בשבוע שעבר את טענתו של אדרת כי ״אין להשיב
על האשמה, מאחר שהתביעה לא הביאה כל הוכחות
לביסוסה ״,חשבו הכל כי במשך השבועיים הבאים
תינתן לבית־המישפט ההזדמנות להאזין לעדי־הגנה
ולחרותי עצמו בראשם.
אדרת, אחת הדמורת המוכרות ביישוב כבר מימי
מישפטי המחתרת בימי המנדט הבריטי, ובעצמו
ראש מחלקת החקירות של האצ״ל לשעבר, היה
איתן בדעתו :״התביעה לא הוכיחה כלום. לא הוכיחו
שמץ של מעשי־אלימות שבוצעו, או אפילו נסיון
לביצוע מעשי־אלימות. בלי אלימות אין מחתרת,
לפי לשון הפקודה למניעת טירור. מה עליי להוכיח,
אם כך, לבית־המישפטי״

• ראש עירית נתניה לשעבר עובד בן־עמי,
בראיון עיתונאי :״משא ומתן קואליציוני זה כמו
שוק סוסים.״
• הרב-הראשי יצחק רחמים ניסים,
בהגדירו את המונח פוליטיקה, בעת ביקור
בבאר־שבע :״שעה שנוח הביא לתיבה את כל
החיות. בא אליו השקר וביקש גם הוא להיכנס.
שאלו נוח: ומי היא בת זוגך? הלך השקר והביא עמו
את החנופה, ומהם נולדה הפוליטיקה״.
• רעיית נשיא המדינה רחל ינאית
בן־צבי, בתשובה לטענות עולים שהקיפוה בעת
ביקור באשרור :״נשקו לטוריה! עבודתכם בכלי זה,
שאתם רואים בו עונש וקללה, תהיה לכם לברכה״.
• שר־הדואר ד״ר יומן* בורג, על
הקואליציה :״הממשלה משולה לעגלה שבן־גוריון
מוביל אותה לכיוון אחד. בר־יהודה וכרמל מושכים
לכיוון ההפוך, רוזן שומר שהיא לא תיכנס לדרך
חד־סיטרית ואני שומר שהיא לא תיסע בשבת״.
• ראש־הממשלה דויד בן־גוריון, באחת
מישיבות הממשלה על דליפת הידיעות הביטחוניות
מישיבותיה :״שרי הממשלה הפכו לכתבי עיתונות.
במקום להדליף ידיעות לציבור באמצעות ישיבות
הממשלה, מבכר אני מסיבת עיתונאים גלויה״.
• בצורה מקורית מאוד הזמין בכנסת עורך
הארץ, ח״כ הפרוגרסיבים גרשום שוק* ,מאמר
לענייני כלכלה מח״כ מפא״י, מנהל סולל בונה
דויד הבהן, בעת שהאחרון התפרץ וש־יסע את
שוקן בקריאות־ביניים, בשעת נאומו שבו הזמין את
הכהן לטעון את טענותיו גם מחוץ לכנסת. צעק
הכהן :״גם לפני עורכי הארץ רציתי לטעון, אבל הם .
לא נותנים לי אפשרות.״ השיב על כך שוקן :״יש
לר חופש מלא, מיכתבים למערכת או מאמר חתום
עם שכר־סופרים. אתה יכול תמיד להשתתף אצלנו״.

עיל־הגשם
הכיבשה
1* /השחורה של מישפחת המעילים•
במעיל פרווה כולן רוצות,
מעילי צמר וטוויד כולן קונות*
אבל סעיל־גשם הוא אצל הנשים
הישראליות מוקצה מחמת מיאוס.
הישראלית מעדיפה לאחת בידה
במיטריה או לרוץ בין הטיפות כשתיקה
או צעיפה מכסים את ראשה.
מעצב־ד,אופנה שוקי לוי הוא
בעל נסיון עשיר מאוד בעיצוב
מעילי־גשם.
מה פיתאום מעילי גשמי ״כל
מעצב בעולם המכבד את עצמו יש
לו בקולקציה מעילי־גשם,״ אומר
שוקי .״מעיל־גשם הוא מוצר שי־

מעצבי-הצמרת. כל אחד מהם מש תדל
מאוד לחדש ולהמציא יותר
מרעיהו, כדי להיות יותר מקורי
וחדשני.

מעיל־הבלשים, שהיה מאוד פופולארי,
פינה את מקומו למעיל-
גשם עם קווים מעודכנים יותר.
אמנם, מעיל־הבלשים לא נעלם,

לאע 1ו
מעיל בלע 1י
א פו ר, אלא
מעיל צנעו 1י

ן ^11ן עשויה ניילון ולחצניות, ללבישה זריזה בשעת הצורך.
י • אפשר לקפלה לגודל קטנטן, לשינוה בארנק, ולשלפה
בשעת הצורך. הניילון שהיה !עד היום מוצר זול, פרח לאחרונה בגלל
צבעוניותו ומחירו הזול. לצעירות והטקוריות שמאוד רוצות להשתמש
בו כבבגד מארחת, כשבנדיגוף צמוד מתחתיו — גס זה אפשרי.

1811

טריו סקי
לוי

מושי, שניתן לבטא בו את כל
חידושי־האופנה.
״באירופה ובארצות־הברית, לכל
אשה, הנחשבת לאופנתית אז החושבת
את עצמה לכזאת, יש כמה
מעילי־גשם. אשה כזאת תחדש את
מילתחת מעילי־הגשם שלה כמעט
בכל עונה• יש שם מעילי־גשם
לחורף ולקיץ, כשההבדל ביניהם
הוא בצבעים ובקלילות.
ייצור מעילי־הגשם התפתח מאוד
במשך חמש השנים האחרונות.
מקור ההתפתחות הוא בפאריס, כי

י1 | 1

עם נינט, קמיל ומיכל. זאת
היא אהבתו של המעצב שוקי
כובעים, צעיפים, מעילי־רוח שכבתיים ופרוו־

* *יייייי-יייי

תיים, ההופכים לווסטים כשמסירים את שרווליהם
בעזרת הלחצניות. שוקי עצמו, שחי בתל־אביב, לא
יודע להחליק, אבל לעצב בגדי־סקי יפהפיים הוא יודע.

11 ״1ך *1הקר לובשת קארן קלירפלד מעיל־גשם ארוך, בעל ביטנת
> * פרווה סינטטית. זה יפה, לביש *ומחמם. בשעת הצורך,

ולקראת האביב, כשנעשה חם, ניתן להסיר את הפרוזה המחוברת בכפתורים.

אופנתי וגימנע׳

פוך וניילון

מדגינזיס רן בלקין, נינט אסור וקסיל נייקרג.
אין אלה שמיכות, אלא חומרים שהיום משתמשים
בהם לעשיית מעילי־גשס, והם הלהיטים המחממים של החורף הרטוב.

יכול להיוח גם
מעיל־גשם אופנתי
01#יי 1 #
וצבעוני, הנראה כמו שימלת שימי
זייח והעשויי מבד דוחה גשם.

שם יש תחרות חזקה מאוד בין
אמנם. מעיל־הבלשים לא נעלם, אך
היום המסר האופנתי בא לידי בי טוי
חורפי במעילי־גשם.
לישראליות יש התנגדות למעילי
גשם. הן כמעט שלא קונות אותו,
אולי מכיוון שתקופת השימוש שלו
בארץ קצרה יחסית — לא יותר

משלושה חודשים, וגם זה לא באו פן
רצוף.
גם ההוצאה למעיל גשם יחסית
לזמן־השימוש היא יקרה. מעיל
גשם אופנתי יפה וטוב עולה בין
3,500ל־ 4,000 שקל, אבל אפשר
ללבוש אותו כמה עונות, לפחות
שנתיים, והוא לא יתבלה ולא ית יישן
מבחינת האופנתיות.
אבל האשה הישראלית מעדיפה
לחסוך את כספה, להירטב קצת
בחורף ולקנות בקיץ עוד כמה
חולצות טי או פרווה בתשלומים.
״אני מבין את הנשים האלה,״
אומר שוקי בחיוך ,״זה עניין של
סנוביזם, של סמל למעמד. כי הרי
במעיל-גשם היא לא יכולה להופיע
בפתיחות ובסגירות למיניהן. ב פרווה,
לעומת זאת, אפשר אפילו
לקבל אורחים בסלון, זה מאוד
.איך עכשיו בחוגים מסויימים.״
אז איך אפשר בכל-זאת לפתות

זוהי אופנה ספורטיבית, לבישה ונוחה. שוקי לוי מאמין כי מעיל הגש נ
יהיה בעתיד אביזר חשוב בכל מלתחה של אשה בארץ, למרות שתיו נ
ייש התנגדות למעילי גשם אצל הישראליות והן מעדיפות פרווו
את האשה הישראלית שתקנה לפ חות
פעיל־גשם אחד פעם בכפה
שנים ז

״אני מאמין שזה יבוא עם הזמן.״
אומר שוקי .״מעיל־גשם הוא הש למה
של מערכת לבוש, וההיצע

בארץ הוא מאוד מצומצם. הרב
מיפעלים שנהגו בעבר לייצר מעיי
גשם נסגרו מחמת סיבות כלכליוו
ומי שנשאר מייצא 95 אחוז נ
תוצרתו.״
הבד שממנו מייצרים מעילי-גש
חייב להיות דוחה־מים. יש בדי
העוברים טבילת־שעווה מיוחדו
שיוצרת אפקט מיוחד ויפה. י׳
בדים המצופים מעטה פלסטי
שקוף ודקיק. יש בדים שעברו גי
מום — מלשון גומי — ויש בדי
כותנה, העוברים טיפול כימי, הפו
נע חדירת מים.
המגמה היום בעולם היא לעבז
לסיגנון ז׳אקטים, בלוזונים ומעיי
רוח, שהם יותר ספורטיביים. ם
שמייקר את המעילים האופנתיי
והיפים האלה הוא בדרך־כלל חוס
הגלם. גם התפירה מחייבת ידיי
מיקצועיות ומאומנות, גם האבי׳
רים מסביב,

קצו ואוון

אותו המוטו, אותה הדוגמה בז׳אקט ובמעיל.
אופנתי ביותר, מדהים ביופיו, ומבטא את כל
חידושי האופנה. המעילים החדשים קלים, לא מסורבלים ונוחים לנשיאה.

׳וניסכס

הדוגמנים סיכל נלסון וקסיל נייק־רג,
במעילי בלוזון זהים. קווי
המעיל נקיים ומתאימים לו ולה. מה שעושה אותם

מיוחדים, זה החומר והצבנג הם ממולאים, מחסמי!
וקלים במי׳שקלם. המגמה היום בעולם היא לעבר
לסגנון דאקטים. צילומים: דרורה זכרוני י

49 1
... 1וווו1...

מעלילות
מישפחת וייסר ־ חמשו הפישפהה הזאת יא מפסיקה להפריע
את מנוחת השכנים.
לא מזמן סיפרתי לכם( .העולם הזה ,)2360
על חילופי־צעקות בבית־הזוג מיכה ו חגה
רייפר, בשעת לילה מאוחרת. אז
הנה יש המשל, וגם הוא קשור בצעקות
וגם הוא קשור בלילה. אבל יש בו גורם
חדש.
סמוך לבית מגורי הפישפחה בראשון-
לציון נעצרה מכונית. יצאו ממנה שתי
נשים, חנה רייסר ושכנתה, ושוחחו, כרגיל,
בקול רם, למרות שהשעה היתד. מאוד-
מאוד מאוחרת. הבעל, הח״כ לא היה בבית.
היו ציחקוקים ושיחות בטלות. והנה האוטו
מתחיל לנסוע. חנה המבוהלת התחילה
לקרוא :
.רק רגע עודד ! אני צריכה להוציא
דברים מהאוטו שלך!״
מיהו עודד שאלתי את עצמי. טילפנתי
לבית הרייסרים ואין תשובה. אני מניחה

שפר ה של מוט
השם כדמי סליישר מעביר בחורות
רבות על דעתן. אני מכירה כמה מהן באופן
אישי. מוטי, שהתפרסם בראשית דרכו כזמר,
ועכשיו הוא מוכר כפיסעדן, ידוע גם
כרווק מאוד־מאוד מבוקש. מספרים לי שהן
מתחלפות אצלו בקצב שבו נמזגות כוסות
הבירה במקום שלו. ממש במהירות שיא.

מ שפר
פ ח סו ת
ה אל

מיכה רייפר
לא בבית

שחג החנוכה הוציא את חנה ושלושת
ילדיה מחוץ לבית. על הבעל אין מה לדבר.
הרי זה כבר ידוע שהוא מקדיש את
מרבית חייו לפוליטיקה. אך השאלה עדיין
תקפה.
אגב, בלי שום קשר לזה, כתבתי פעם
על האלימות המילולית במישפחת רייסר,
וקוראת אלמונית אמרה לי. :למה רק
6אלימות מילולית? אולי אלימות פיסית ז
ן מאז אני רואה אותם, את בני־המישפחה,
ועם עצמות שבורות. ממש חזון העצמות
1השבורות.״
ואכן אין להם פזל לרייסרים. חנה היתה
ן זמן לא מועט בגבם, אחרי שהיא נפצעה
ן בתאונת־דרכים, והנה התבשרתי שגם ה .בוז
הקטנה היתה בגבס, ממנו נחלצה רק
| לאחרונה.
לא הייתי אומרת שזהו חזון העצמות
כמעט באותה אינטנסיביות שבה מופיע
1שמו של השחקן הצעיר יפתח קצור ) ,השבורות, אך מצד שני לח״ב הדינמי ד
האדמוני הזה יש המון דאגות בראש שלו.
בעמודי התיאטרון־קולנוע של העיתונים
הוא מספק גם המון המון חומר לעמודים
שלי. לא תמיד נעים לפרסם, אבל כשזה
מצטבר זה מתחיל לעניין.
לא הסתיים טוב, .נדמה לי שאפילו בכמעט
כולם זוכרים את קשריו הארוכים, אולי
מכות. למרות שיפתח הוא צנום, לעיתים
אפילו יותר מדי ארוכים, של יפתח עם
הוא מעורר פחדים אצל אלה שאיתם הוא
איבון מיכאלי, שאותה הוא הכיר תוד
בא במגע.
כדי הסרטת אחד מסירטי בועז דווידפון
אחד-כך היו שמועות, שהוכחשו על־ידי
בסידרה שלא תסתיים לעולם, אסקימו לימון.
שני הצדדים, שהוא יוצא עם השחקנית
אמרתי, אולי יחסים ארוכים סדי, כי זה
הצעירה דללה שימקו, שהתפרסמה בסרט

יפ תח

(י) קצור סופ ה

יפתח קצור עם איכון סיכאלי

אותה עד הסוף, והזמין כמובן גם את השנייה.
כל השלושה יצאו חבוקים, כשה שוטר
קורץ באושר לי ולאחרים שישבו
שם. מוטי עצמו נכנם למקום כעבור דקות.
אני לא יודעת מה הוא הפסיד, אבל כדאי
שידאג לזכויות יוצרים של ממש על שירו
עופרה.

מוטי פליישר
זכויות על שיר
שאלו את מוטי לא אחת מדוע הוא
לבד ותשובתו היתה. :אני מתכוון לחיות
130 שנה, אז מאה מהן לא כדאי להיות
נשוי.״
מה הסיפור אם כן? ובכן, במקום שלו
אפשר תמיד למצוא אותן ממתינות לשעת
הסגירה, השעה שבה הוא מגיח, בודק קו פות׳
אם סוגרים בזמן, כי יש לו בעיות
עם השכנים, ומיהן היושבות שם.
ובאמת, סמוד לשעת הסגירה מתחיל ה מקום
להיות צפוף־צפוף בכל מיני בחורות
שמגיעות לשם לב ת, והמחכות למוטי שו־בר־הלבבות.
אותן שהוא לא שם עליהן,
נופלות בסוף הערב לזרועותיהם של בחו רים
אחרים, שמגיחים גם הם למקום לבדם,
0מדך לשעת הסגירה, כדי לקטוף את אותן
שמוטי לא שם עליהן.
בתור זמר לשעבר, הוא מכיר את התופעה.
מה הוא שהוא הכי שונא זה שאומרים
לו, אחרי שהוא מוצא מישהי . :מוטי, תשיר
לה את עופרת,״ השיר שפירסם אותו ב עבר,
ושעד היום זוכרים לו אותו.
אך הסיפור הפעם איננו דווקא על מוטי,
כי אם על שתיים שרצו את מוטי ובאו
למקום כמעט בחצות כדי לראות את ה אליל.
אך צרה, הן לא מכירות את סוסי.
מישהו שישב שם שביקש שלא אזכיר
את שמו כי הוא עובד במישטרה, הבין ש הן
נמצאות שם בפעם הראשונה, התקרב
אליהן ולחש באוזני האחת את השיר ה מפורסם
עופרת.
הצעירה כמעט התעלפה מרוב התרגשות,
ומייד נענתה לחיזוריו. חברתה כמעט הת עלפה
מרוב צער. השוטר החלים לשחק

נכון שיש בעיות תיקשורת עם אלוהים.
את זה אני יודעת. אבל עוד יותר יש בעיות
עם החוזרים בתשובה, שהופכים אחרי זמן-
מה לכאלה שאי־אפשר ליצור איתם קומוניקציה.
אבל המידע, בחך-ד.שם, זורם,
ולמרות שחלק מהחוזרים עזבו את רחוב
דיזנגוף ועברו לגור הרחק הרחק בתוך
קהילות סגורות בקריות-קודש, הסיפורים
מגיעים. אולי באיחור, אבל איך אומרים
— מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא.
נירה עדי, שחקנית וכוכבת סירטי
טלוויזיה לילדים, חזרה בתשובה. זה ידוע.
חיפשו ומצאו לה שידוך דתי. גם זה ידוע.

יותר מדי

יפתח קצור ודליה שימקו
סתם ידידים

נועה בת .17״ידידים טובים,״ אמרו לי
כששאלתי אותם על הקשרים. ,ידידים מ־המיקצוע
אך לא מעבר לכה״
אז התחוור לי שהוא יוצא עם אווה,
בלונדית חמודה שבאה לכאן מהצפון ה רחוק
מכרמיאל.
יפתח לומד בבית־צבי ברמת־גן בימוי
קולנוע שנה שניה, ואווה לומדת חקלאות
בבית בדל. הם כבר יוצאים שנה וכל פעם
שאני רואה אותם נדמה לי שעומדת להיות
התגוששות. הייתי מגדירה את יחסיהם
כיחסים של קולנוע אלים, חזק, תוקפני.
יחסים שאפשר בקלות לעשות עליהם סרט.
למה אני מספרת לכם את כל הסיפור
הזה? אז ככה, יפתח חמודי: מדוע
אתה כל-כך מתבייש ביחסים האלה, עד
כדי כך שכאשר אני רואה אותך סוף סוף,
רגוע ושליו ולצידה של בלונדית סבלנית,
אתה נכנם מתחת לשולחן כדי שחלילה
התיקשורת לא תראה אותך? או שאולי
לא היתה זו אווה?

נירה עדי
על שירטון
הם אפילו התחתנו. גם זה ידוע וכבר דווח
על־כך(העולם הזה .)2358 לצערי, מה שאני
שומעת היום אינו מלבב כלל. הגיעה
לאוזניי שמועה מעיר הקודש ירושלים,
שהחיים המשותפים עם האברך עלו על
שירטון. ניסיתי לברר מי ומה אך לצערי
כל חבריה וחברותיה מהתקופה שלפני
לא שמעו ממנה כבר הרבה זמן. הם אפילו
לא יודעים איפה היא גרה, ומה טיב המש בר.
אני
מקווה שאם זה משבר רציני הוא
יחלוף במהירות, ושחיי בני הזוג יהיו ממש
כפי שכתוב בספר הספרים. אני חושבת
שזה מגיע לה.

מדריך
אילחי

אגי רק יורדת לסוף שבוע לאילת, ואני
מוצאת שם את כל העולם. מדוע? בל
מישהו שהוא משהו, ובדרד־כלל גם נשוי
ורועה לעשות רושם על השנייה שלו, ואין
לו זמן, כסף או שניהם ביחד לקחת אותה
לאירופה — יורד איתה לאילת.
ביום וחצי בעיר הדרומית ב״ותר ראיתי
כל־כד הרבה צפוניים נשואים, שאם הייתי
כותבת עליהם הייתי מספקת הכנסז• לעש רות,
עורכי־דין, מישרדי בלשים, וכתבים
של בתי־מישפט, הייתי יכולה לפרנס חודשים
ארוכים את כל המערכת הזאת.
אז ירדתי לדרום, ואת מי אני פוגשת
שפז את ורד ציבעון. הרווקה הפראית
בת ה־ 27 הספיקה בבר המון בחייה ה.קצ-

ורד ציפעון
שוב לבד
רים, אך מעל הכל היא הפכה למושג. אתה
אומר אגד ואתה מתכוון לאוטובוס בנסי עה
בין־עירונית. אתה אומר קוקה קולה
ואתה מתכוון לבקבוק משקה. אתה אומר
ורד ציבעון ואתה מתכוון למחול אירובי.
נכץ, יש חברות אוטובוסים אחרות, יש
משקאות אחרים, מחוללים אירוביים אחרים,
אך דומני שלה מגיעה זכות ראשונים ב עניין,
ואת זה מבינים כנראה גם באילת.
עד כדי כך, שאחד המלונות החדשים שנפ תחו
שם מוכן לקחת אותה פעמיים בחודש,
עם טיסות הלוך ושוב, רק כדי שתרקיד
קצת את האורחים שלהם.

פגשתי אותה שם בחברת מאיר זמיר,
שעשר שנים מחייו בידר את החיפאים ב מועדון
התיאטרון בחיפה. עתה הוא ירד
מעיר הכרמל, שבה אגב, נולדה ורד,
לדרום, לבדר את אורחי המלון האילתי.
מאיר הרווק והמשעשע הוא מארח ל מופת,
והוא זה שדואג לכל מחסורה של
ורד, שבאחרונה היא שוב לבד. כן, לבד.
אומנם את אילת הוא לא צריך להכיר לה,
כי היא הספיקה לחיות שם שלוש שנים,
אך מאז שהיא עזבה את המקום יש שם
המון דברים חדשים, שמאיר יודע עליהם,
וורד לא והיא רוצה לשחרר קצת אנרגיה
כשהיא מגיעה ׳לשם. כפי שאני הבנתי,
הוא מבין את גודל המשימה ובפעם הבאה
כשוורד תגיע לשם, הוא לא יתן לה לצאת
מאילת לבד. חכר זה חבר, ומגלים אותו
רק בתקופות קשות כאלה.

ח מ > ש ה 7ן > פו ד * ם
צ>ונ>>ם
על הבימה ובאולם נמשכו הדיונים בלהט הרגיל שלהם. לע״תים
גם תוך כדי חילופי־מהלומדת אך מאחורי־הקלעים של הקונגרס
הציוגי ה־ 30 התרחשו דברים ממש מרתקים. אילו היה יושב־ראש
ההנהלה הציונית, אריה דולצץ, מוצא זמן להלך מחיץ
לאולם, הוא היה שומע סיפורים נהדרים — בפו שאני שמעתי,
כשקסצתי לבנייני האומה.
גיבורי חמשת הסיפורים אינם קשורים זה בזה, להוציא את
העובדה שהכל התרחש מסביב לקונגרס.
סיפור ראשץ: הגבר הוא ציר מתנועת העבודה הציונית,
נשוי ובעל כרם מפותחת. מוכר כדמות מוניציפליות האשד.
היא צירה מחו״ל, מהליכוד.
ביום החמישי לדיונים המייגעים הם מצאו את עצמם שותים
קפה ואוכלים כריך בעמידה, במיזנון הבית, שליד כניסת האורחים
החשובים. פילה פה, מילה שם, הם החליפו חודות מארץ מוצאה
של הגברת, ארצות־הברית, והתיידדו מאוד־פאוד.
מסתבר שהגברת, חוקה, רואה בנישואים בארץ־הקודש הגשמת
חזון הציונות שלד״ בן־שיחה, בעל שורשים ותבריס במיפלגתו,
סיפר לה על קשיי הרווקות בארץ, ועל העזרה שהוא ישתדל
להעניק לה אם היא תעלה לישראל .״הייתי ממש מנשקת אותך,״
אמחה לו הצירה .״או. ברצון ׳,הוא השיב לה ,״אבל בוודאי שלא
פה, במיזנון. ולא על הלחי׳.
איך אומרים — אם כבר, אז כבר. חשב, חשב, וכישראלי מצוי
מצא מייד פיתתן. הוא משך אותה אל הכניסה ל שיחתי הגברים,
הנסתרת מעיני העוברים במיזנון, והתחיל לנשקה. נשיקה ארוכה
כל־כך, שחבח לתנועה, שיצא מהשירותים, סיפר לי שהשעון
כבר נעצר ואי־אפשר היה למדוד את משך הנשיקה. בעודו בודק
את שעונו, ראתה זאת, האמחקאית בזווית עינה. היא דחפה בכוח
את הנשקן הישראלי, שכמעט נפל על חברו מודד הזמן. האמרי קאית,
כפי שהסתבר, היא מאוד לא שמרנית, והיא פרצה בצחוק
גדול. והישראלי יצטרך למצוא לו מקומות מיסתור טובים יותר
לנישוקים הבאים שלו.
סיפור שני: ציר קשיש, מיבשת אמריקה, שישן באחד
מבתי־המלון הגדולים של הבירה, ביקש, בהגיעו למלון, שיצמיח
לו דיילת. שתדפיס עבורו מיכתבים, תלווה אותו בירושלים ותנעים
את שהותו.
פקיד־הקבלה הבין מייד במה מחבר ושלח אל הציר דיילת
יופי, שבוודאי לא תתאים לעבודות מישרד, אלא לבילוי נעים
בלבד.
השניים, כפי שיסתבר מייד, כנראה לא החליפו אלא מילים
ספורות ומייד ניגשו לפעולת הציר כל־כך התלהב ממנה, עד
שהוא לקח אותה לבנייני האומה והציגה לפני החברים כיועצת
יחסי־הציבור שלו.
ציר אחר, שהתלהב מהרעיון, ביקש פרטים. נאמר א שהיא
מומחית בתיקשורת, מתרגמת טובה, ומנסחת מיבתבים מעולה.
הציר השני חשב שאולי היא תוכל לעזור גם לו, והוא החל
לשאול אותה שאלות מיקצועיות באעלית. היא לא ענתה לו.
שאל אותה בצרפתית והיא לא ענתה לו. שאל בעברית מגומגמת,
״אולי תבואי לעבוד גם ׳אצלי, אני רוצה לשלוח מיצתב ל...״
כאן היא קטעה איתו ׳והסבירה שהמיקצוע שלה אינו כולל שליחת
מיכתבים, אך בכל מיקרה, אם הוא רוצה, שיפנה לפקיד־הקבלה.
לא נעים. שני הצירים היו ממש־ממש במבוכה.
סיפור שלישי: אחד האורחים מדרוס-אמריקה פגש בישראלית,
שהועסקה בימי הקונגרס בבנייני האומר״ הוא רשם
לה על פיסת נייד את שמו, את שם המלה שבו הוא מתגורר
ואת מיספר החדר.
אך אוי לאותה טעות. לא את מיספר חדרו הוא רשם לה,
אהבה חיליח
תמיד אמרתי שמי שקשור לצבא קשור
אליו גם מחוץ לשעות העבודה. ותמיד התברר
שצדקתי. הנה דוגמה נוספת: ייהודה
מלמד, רופא במיקצועו, הוא רופא ב־חיל־הים.
דמות מוכרת בחיל בזכות עצמה,
ודמות מוכרת מחוץ לחיל, משום שלמרות
שהוא בן ,40 הוא עדיין רווק ומבוקש
מאוד.
יהודה הוא חתיך, יודע איך להתלבש ו איפה
לבלות, יצא עם המון יפות, עשירות,
חכמות וצעירות, ונשאר בכל זאת ברווקו־תו.
בין אלה שאיתן הוא יצא בזמנו היתד,
גם הזמרת אילנית.
לא מזמן הוא הכיר חתיכה, חוו ה שמה.
תושבת תל-אביב. חווה, שהיא באמת משהו
יוצא־דופן, נמצאת לצידו של יהודה כבר
כמה חודשים.

אריה דולצין מנשק א ת סאלי לואים
תיו״ר לא יודע כלום
אלא את: זה של ציד ישראלי, המתגורר באותו סלון, קומה אחת
מתחת לשלו. האיש, פעיל, מרכזי בליכוד, הוא מועמדי
המיפלגה לתפקידים בכירים מאוד.
הצעירה, שהתרשמה מהזמנתו של האורח, החליטה מייד
שאחרי יום־העבודה היא תמהר למליץ. לא בכל יום מזמינים
אותה לארוחת־ערב זוגית במלץ יוקרתי בירושלים. סיימה ובאה
למלץ. דפקה בדלת וקול רך אמר :״כן, בבקשה.״ היא נכנסה
ומצאה גבר היושב ליד השולחן וקורא עיתון עברי. דמותו היתה
סוכרת לה, והיא השבה שהאורח פשוט פעל בשליחותו של
הישראלי הזה .״מה אתם חושבים ז שאני זוגה! אם אתה גבר,
תחפש בעצמך מישהי ואל: תשלח חברים שיפעלו בשימך !״ צרחה
ויצאה במהירות מהחדר. אי־הבנה קטנה. אך לך ׳תסביר את זה
לשכנים לקומה, המכירים היטב את האיש, שהוא גם נשוי וגם
אב לילדים. בוודאי הם לא מאמינים שזו ה״תה טעות.
סיפור רביעי: פוריטאנים, הציונים האלה. שתי סטודנטיות
ירושלמיות שהועסקו בבניין לצורך הקונגרס, ושמצאו שנא־!
משותפת, התנשקו באופן מאוד־מאוד לוהט במיזניץ שבו הן ישבו
לאכול ארוחת־ערב. אז ימה? מדוע צריך היה אחד האורחים
הישראלים, חובש־כיפה, לצעוק שהוא עומד לרוץ למנהל הבית
ולדרוש את פיטורי שתי ה בנו ת שאפילו לא התרגשו ממנו ז
סיפור חמישי: אחד הצירים, מאחת הסיעות הקטנות ביותר
המיוצגות בקונגרס, בא לירושלים עם מזכירתו. למה לא
בעצם 1חבריו סיפרו לי שהוא לא היה זקוק לשירותיה המיקצו־עיים,
כי לצורך זה נשכרה מזכירה אחרת. איך שלא יהיה, הוא
הביא אותה והסיבות לבך ברורות. רק מה, היא לא התלהבה
כל־כך מהרעיון שהיא תהיה שלו במשך עשרה ימים תמימים.
אחרי ייומיים־ישלושה היא התעלמה ממנו, החלה מבלה בעיר באופן
עצמאי, ואף הכירה עורך־דין ירושלמי רווק, והביאה אותו
לבנייני האומה. הבום שלה התרגז מאוד. הוא ביקש את סליחת
בני־הזוג, קרא למזכירתו לצד וביקש ממנה הסבר. היא אמרה
לו נטי. שאמרה בלחש. הוא האדים ונכנס במהירות לאולת היא
חזרה לחבר החדש שלה, שהתעניין מה רצה ממנה, כדבריו,
״האיש הזקן הזה.״ עמדתי לא דחוק ממנה ושמעתי :״הוא חושב
שאני אחות רחמניה.״
דולצין, דולצין, מה עם החזץ הציוני ז

כ דו רסל על כר בדשא
יהודה לוי הוא איש רב־פעלים. הוא
לומד תואר שני מזרחנות באוניברסיטת
תל-אביב, כדורסלן מזה 11 שנה בהפועל
רמת־גן, ומדריך בחוגים לכדורסל במתנ״ם
בגבעתיים. בקיצור, כדורסלן שגם אוהב
כדורסל, וכל הזמן. והוא בסך הכל בן .26
כשרואים אותו, מייד חושדים בו שהוא
כשהרגשתי שהרומן נמשך כבר זמן רב,
יותר מרוסנים אחרים של הרופא המק סים,
ניסיתי להריח מה קורה ואז התברר
לי הכלל המוכר. צבא הולך טוב מאוד עם
צבא. חווה נפרדה לא לפני הרבה זמן מ בעלה,
טייס בדרגה בכירה מאוד בחיל-
האוויר. הם חיים בנפרד, עדיין לא התגר שו,
אך חווה כבר מצאה את עצמה בזרו עות
הצבא, אומנם בצבע מדים שונה ובדר גה
שונה, אך בכל זאת מדים.
חווה בוודאי מכירה מהבית איך זה
לחיות עם איש צבא. לא פלא שהיא מס תדרת
כל־כך טוב עם יהודה.

כזה. כי גובהו הוא לא פחות מ־ 2.02 מטר.
הגובה, כפי שמסתבר, לא מפריע לא הבה,
ועכשיו היא פורחת אצל יהודה.
הוא יוצא כבר שישה חודשים תמימים עם
יפהפיה בשם ענ ת יעקובי, הצעירה מ מנו
בשנתיים.
את ענת הוא הכיר על כר-הדשא באו ניברסיטה.
הצעירה בעלת תווי הפנים הע דינים
לומדת בבית-הספר לעבודה סוציא לית
באוניברסיטה ברמת־אביב, ומתברר
שגובהו לא הרתיע אותה, למרות שהיא
נמוכה ממנו ב־ 2ג סנטימטרים. כנראה גם
הפרש הגבהים מתגמד לעומת האהבה.
יהודה גר כרגע בגבעתיים, בדירה משו תפת
עם חבר. ענת מתגוררת בתל-אביב.
למרות שהשניים עסוקים מאוד, יהודה ב כדורסל
והיא בעבודה בשדה־התעופה, הם
מוצאים גם זמן להיות ביחד. שאלתי לאן
זה יוביל, ולא קיבלתי תשובה חד־משמ־עית,
אולי משום שאני, לצערי, נמוכה. ו־
׳כששאלתי את יהודה את השאלה הוא עמד,
ואני מסופקת אם הוא בכלל שמע אותי.

נכנסת רוצים לתוויו את חהנוות רוזחתות. והו סינוו
מזעזע של הנדה אתת שבוצעה נאונן נות׳ -והתוצאות
^ ני ב ת .2 0קוראים ילי עמליה.
י לפני שבועיים מצאתי את עצמי ב הריון.
הייתי אז כבר בחודש השלישי.
תמיד היו לי איחורים של עד חודשיים־
שלושה במחזור. אז עד שהתעוררתי ו עשיתי
בדיקות, הייתי נב ר בחודש השלי שי.
הרגשתי ממש לא טו ב הקאתי בל מה
שאכלתי. אפילו מים הקאתי. הבחילות ודד
הקאות היו בשבילי רמז שאני בהריה.
החלטתי ללכת לרופא פרטי כדי
לגמור עם זה מהר. כי דרך קופת־חולים
זה ועדות ואישורים ובל מיני קשיים, ו אני
הייתי כבר בהריון מתקדם מאוד.
היו לי לבטים. התחלתי להרגיש דקירות,
את הילד בתוכי. רציתי להשאיר את
הילד. כשסיפרתי על בך לאבי הילד, הוא
לא הגיב וגם לא הציע עזרה כספית.
הוריי אמרו לי שלא יקבלו אותי הביתה
אם אלד ילד מחוץ לנישואין. שאני אמחק
מהמישפחה. הרגשתי מאוד לא טוב, מאוד
בודדה, עם בחילות והקאות וסחרחורוח.
וחשבתי שזה מה שצפוי לי בששת החודשים
הקרובים. החלטתי על הפלה. הוריי
היו סוכנים לעזור לי במימון ההפלה. הם
רצו לגמור את זה יותר מהר ממני.
ניגשתי לרופא פרטי טוב, והוא לא
היה מוכר לקחת את הסיבון של הריון

עמדה נמדחזמדס, אחר התפלה זזנושלת

זה ואיפה?״ והוא בשלו :״בבקשה להי כנס
לבדיקה״ .״תגיד, יש מרדים?״ הוא
לא עונה, מראה לי לגשת אל מאחורי
הווילון .״דוקטור״ ,אני אומרת לו ,״אני
לא אכנס להיבדק עד שלא תספר לי ב דיוק
מה אתה עושה.״ הד״ר זוססנוביץ
סוגר את הפינקס ואומר :״אם ככה, אז
אני מצטער.״
הוא מחכה שאלך. אני נשארת לשבת.
אני *ספרת לו על המיקרה של עמליה.
הוא שואל אותי מי אני. אני אומרת:
עיתונאית. דוקטור זוסמנוביץ נסער, טוען
שאינו מכיר את עמליה. מעולם לא שמע
את שמה. והוא בכלל לא עושה הפלות.
״מעניין,״ אני אומרת ,״היא דווקא אמרה
לי ד״ר זוסמנוביץ. למה היא לא שלחה
אותי לד״ר שוורץ, למשל?״
״נו, נו, כן, כן,״ הוא עונה בפנים כבדות־הבעה
,״יש לכל סיני אנשים כל מיני אינ טרסים.
לכי תדעי.״
אני מזכירה לו פרטים, כמו את הסיפור
על המרדים שמעולם לא הופיע. הד״ר
זוסמנוביץ אינו זוכר. אני שואלת אותו
אם הלקוחות שלו יודעות שאין מרדים,
והאם הוא רוצה לקחת את כל הסכום
לעצמו ,״כי עד כמה שאני יודעת מרדים
מקבל איזה 25-20 אלף לירות מהסכום.״

הפלה במחתרת
מתקדם. אז הוא שלח אותי לחבר טוב שלו,
דוקטור גרשון זוסמנוביץ.
ניגשתי עם אמי לקליניקה שלו. המ קום
היד. מרוהט בטוב טעם: רהיטים משו בחים,
שטיחים, ציורים, חימום. זה עשה
עלי רושם טוב מאוד. כמעט ולא היו
דיבורים. אמי שלפה 10 אלפים שקל במ זומן.
לפני זה היא שאלה אם אפשר לשלם
בצ׳ק והוא ענה שלא. לא קיבלנו קבלה.
מייד הוא לקח אותי לחדר סמוך, ושם
אותי על כיסא הגינקולוגי. לאמי ,־שחיכתה
בחדר־ההמתנה, הוא אמר שהמרדים בפ נים,
ולא נתן לה להיכנס פנימה. ולי הוא
אמר :״מה הבאת את אמא שלך? מה,
את צריכה מישמר?״
הוא איש מבוגר, אחרי גיל .60 לי לא
הפריעה העובדה שהוא מבוגר. כשהייתי
על כיסא הגינקולוג, הוא התחיל לבדוק
אותי. הוא אמר לי שהמרדים בדרך, ו שהוא
דק בודק אותי.
הוא לקח מכשיר מתכתי לפתיחת צוואר
הרחם והשפריץ מים לתוכי. אז הת חלתי
להרגיש לחץ ודקירות של מספריים
בגב. הוא התחיל לחטט בתוכי עם מכ שירים.
שמעתי איך שהוא מגרד לי בפ נים.
צעקתי וצווחתי שכואב לי. אז הוא
אמר :״תשתקי, כולירה. את לא נותנת
לגעת בך !״ פיתאום, בלחץ שריר, יצא
המכשיר החוצה. הוא היה טבול בולו בדם.
אז הבנתי שהוא התחיל לחתוך בתוכי. הוא
דחף את המכשיר עם הדם חזרה לרחם,
וזה גרם כנראה למעיים להידבק לרחם.
פיתאים היה טלפון. הוא הפסיק הכל
והרים אותו. זה נראה לי מוזר שיש לו
זמן לדבר בטלפון, כשאני על הכיסא שד
תתת דם. הוא אמר :״כן עוד רגע,״ דב רים
קצרים. אני כל הזמן צרחתי וייללתי
בקולי־קולות. כשסיים לדבר, אמר לי שוב
שהמרדים בדרך.
אחר בך שמעתי אותו חותך בתוכי. הר גשתי
דם על הגב. הוא ניקה אותי ושם לי
טמפון בפנים. כשגמר, הייתי חצי מעולפת.
אמי נכנסה פנימה, בגלל הצעקות שלי.
הרימה אותי מהכיסא והעבירה אותי למי טה.
הייתי באפיסת כוחות. אחרי חצי שעה
הוא הופיע בחדרי עם כוס. חשבתי
שהוא מביא לי כוס תה להתאוששות.
ואז הוא שלף בפינצטה מתוך הכוס חתי כות
חתיכות והראה לי ולאמי. אני כבר
לא זוכרת מה הוא אמר. זה היה חתיכות.

הוא הרכיב את זה והסביר שזאת השל ייה,
וזה העובר (זה היה בן).
היינו המומות. אמרתי לאמי שלא היה
מרדים, אבל היא לא הבינה מה קורה ר
שתקה. הוא התלבש ואז קמנו. הוא לא
רשם לי שום מירשם רפואי ללקיחת
אנטיביוטיקה. הוא רק אמר לאמי שתדאג
שאקבל אנטיביוטיקה — איקאפן. לקחנו
מונית ונסענו הביתה.
בלילה התעוררתי עם 40 מעלות חום
וכאבים נוראיים. צעקתי שנדבק לי הגב.
ב־ 2בבוקר אמי צילצלה להרצליה־פיתוח,
לטלפון שהוא נתן לה. ענתה מישהי
ואמרה שזה אמנם המיספר אך לא גר
שם איש בשם זה. אחרי ארבעה יסים,
כשאמי התקשרה לשם בשעות הבוקר, ענו
לה שגר שם דוקטור זוסמנוביץ. בטח לא
רצה שיטרידו אותו באמצע הלילה.
הורי לקחו אותי מייד לביילינסון. הגעתי

נימוקים לאומיים־דתיים ובריאותיים. אף
אחד מהם אינו מבין שאשה, שלא קיבלה
את אישור הוועדה להפסקת הריון, תע שה
הפלה בכל מיקרה. היא רק תשלם
יותר. והיא גם עלולה ליפול לידיים של
רופא מן הסוג שלידיו נפלה עמליה.

חוויו ת
מ חרי דו ת
ך * ד׳׳ ר זוסמנוכיץ מתגורר בהרצליה ׳
י פיתוח. יש לו קליניקה ברחוב דיזנגוף
,43 שנחשב למיקום טוב מאוד בעיר. הוא
נוהג במכונית משנת ייצור 82׳ .כל הפלה
שווה 100 אלף לירות, כסף מזומן ביד.
הנשים אינן לוקחות קבלות והוא גם אינו
מציע• אלה דברים שהשתיקה יפה להן.
זוסמנוביץ היא בן .65 קרח, גוץ

הוזפאים בב״לישון הוזועזע! .יהס אמרו:
איך מעולרס מווו! דבר כזה?
66 לשם במצב של סכנה. שטף דם רציני ד
דלקת חזקה ברחם, עם צוואר פתוח.
גם הרופאים בביילינסון הזדעזעו. הם
אמרו: איך מעוללים לאשה דבר כזה?
עדיף לאבד כלייה מאשר רחם!
מאז אני קמה כל לילה, כולי רטובה
מזיעה קרה, ורועדת. אני רואה את חתי כות
העובר מול העיניים. יש לי פחד ש יותר
לא אוכל להיכנס להריון. היום אני
יודעת שנפלתי לידיים של סאדיסט, מטו רף,
פושע, ומי יודע לעוד כמה בחורות
הפוחדות לדבר, הוא עשה את אותו הדבר.
עד כאן סיפורה של עמליה.
עמליה שכבה בבית־ד,חולים ביילינסון,
מחוברת לאינפוזיה, במשך כשבועיים. כל
כמה שעות הזריקו לה זריקת פניצילין.
מטורף? פושע? סאדיסט? רודף־בצע?
בעסת מתנהל ויטח על הפלות. אותם
הדורשים להחמיר עם החוק מנפנפים ב
׳וממושקף.
מבט מתרוצץ בעיניים פנים
עגולות חייכניות. חיוך תמים. לא מסתכל
בעיניים כשהוא מדבר איתך.
אני יושבת בקליניקה שלו. אני מספרת
לו שהפנתה אותי חברה שלי, ושאני זקר
קד, לו .״מה שמה?״ הוא שאל. אמרתי:
״אילנה קליין״ .״איזה אילנה?״ הוא המ שיך
לחקור .״אילנה קליין מהרצליה-פיתוח.
אתה עשית לה הפלה לפני שנד, והיא
שלחה אותי אליך ״.ד״ר זוסמנוביץ נזכר.
פניו מתבהרות. הוא שולף את הפינקס
שלו, שואל לפרטיי: שם, מישפחה, גיל,
מצב מישפחתי, כתובת, טלפון .״באיזה
חודש את?״ הוא שואל .״עברתי את ה שני,״
אני עונה, מודאגת. הוא מראה על
כיסא הגינקולוג ואומר :״בבקשה, תת פשטי
לבדיקה.״
אני עוצרת, מהססת .״רגע, תגיד לי
כמה זה עולה היום, ואיך אתה עושה את

הדוקטור זוסמנוביץ מתהלך הלוך ושוב
בחדר .״אני אחרי התקף־לב. אני הולך
לסגור את הקליניקה הזו. אני נשבע. מה
רוצים ממני? אבל אם את רוצה לדעת,״
הוא אומר לי ,״אני לא משתמש בהרדמה.
אני נגד שימוש בחומר מרדים. כבר היו
מקרים רבים של אסונות, שנשים לא
התעוררו מהרדמה.״ מתפתח ביננו דר־שיח
נוקב. ד״ר זוסמנוביץ נסער מאוד.
אגלי זיעה על הקרחת. אני מתעקשת לד בר
על עמליה. אני מבטיחה לו שאחזור
איתה אליו, ואז אני רוצה לראות אם
הוא מכיר אותה או לא.

״אני פו חד
מהרדמה! ״
ך • 4אחרי־הצהריים, עמליה, אני
• וטיים־קסטות בתיק, נכנסות לקליניקה
של הרופא. אשה יוצאת משם. הד״ר זום־־
מנוביץ נפנה אלינו בחיוך מגומס. לפתע
הוא מזהה אותי. הוא ממלמל שלום שפל-
רות אל עמליה .״כמה את יפה׳ עמליה׳לה.
כמעט שלא הכרתי אותך.״ אנו מתי שטת
מולו, אני לוחצת על הטיים. בחדר מם־
פתחת השיחה הבאה:
עמליה: אגי עברתי אצלו הפסקת
הריון...
הרופא: עברת אצלי פעולה. אני עשי תי
לך פעולה.
שו ש: עכשיו אתה זוכר. איזה סוג
פעולה?
הרופא: רגע אחד. הביטי גברת, אם
את היית באה אלי בקשר לבת שלך, אז
הייתי אומר לך: לא יודע שום דבר. תבו אי
עם הבת. מפני שלא כל בת רוצה ש-
האמא תדע בדיוק מה שזה. את לא יכולה
לבוא ולבקש שאני אמסור לך פרטים על
מישהו. אם את באה יחד איתה׳ והיא רו צה,
זה משהו אחר.
עמליה 1היה לי הידבקות של מעיים
לרחם, היה לי פי־איי־די. מייד אחרי הג־דידה•
חיפשתי אותך בלילה, אמרו ש אתה
לא גר פה. ואחרי יומיים אמרו ש אתה
כן גר פה. לקחנו מונית, נסענו לבית־החולים
בלינסון. הגעתי במצב קשה.
הרופא: וכמה זמן היית שם?
עמליה: שבועיים. הה גרם לי נזק...
יש לי מיכתב מבית־ז•,חולים.
הרופא: יש לך אותו פה?

ע מ לי ה: לא. הוא נמצא אצל עורך־דין.
הרופ א ג (מתפרץ) רגע, אם את אומרת
עורך־דין, אז גם לי יש עורד־דין ואני
לא רוצה לדבר איתכן.
שד ש: עשית לה גרידה בלי הרדמה ז
עסליה: אילו ידעתי שאין מרדים,
הייתי קמה והולכת.
הרופא: עכשיו שאני רואה אותך ב מצב
כזד״ אז הרבה יותר קל לי.
שדש: היא היתד שבועיים בבית־חולים.
היא הספיקה להבריא מאז.
הרופ א ג הביטי, אגי יודע בדיוק מה
זה ם י-איי־די.
שו ש: מה זה ז
הרופ א: דלקת של האגן הקטן.
עמליד! :וחצוצרה מעובה, מפותלת.
הרופא (מוציא את כרטיסיית החולה,
קורא) :״רחם קטן, מנופח במקצת. התו ספות
משמאל מעוגות. הריוז. סימן שאלה.
הריון מחוץ לרחם סימן שאלה״ .כאשר
יש חשד להריון מחוץ לרחם, יש כמה
דרכים כדי לעשיות את ההבחנה. אחת הדרכים:
אם יש הריון מחוץ לרחם, כשהוא
במצב של פיצוץ, יש דמם בחלל הרחם.
ולכן עושים ניקוי ויוצא דם.
עמליה: קרקעית הרחם היתד! דבוקה

הרופ א: דבוקה למה ז
עמליה: למעיים.
הרופ א: מי אמר?
עמל יה: בגלל זה הייתי בבית־החולים.
הכל כתוב במיכתב השיחרור.
שו ש: מה שאותי מטריד, זה שבשעת
הגרידה עשית גרידה בלי הרדמה.
הרופא: נכון.
שוש: ואמרת לאמא שלה שהמרדים
בפנים.
הרופא ( :מתפרץ) אני לא אמרתי לאפא
כלום. היא הרי ישבה פה זזהיא יכולה
לראות אם מישהו נכנם או לא.
עמליה: אתה אמרת לה שהמדדים
בפנים.
הרופא: לא נכון.
שדש: ולעמליה אמרת שהמרדים בדרך.
הרופא: תסלחי לי מאוד. נא לא לער־בב
שני דברים. אני אסרתי לך את זה מפני
שהסיכה שיש בהרדמה הוא יותר גדול
מאשר כל פעולת הגרידה. יש דברים שאי־אפשר
לעשות בהרדמה מקומית. הרדמה
זה דבר מסוכן. לא שיטפי-הדם. על זה
אפשר להתגבר.
עמליה: לי נשקפה סכנת חיים בגלל
שטף דם.
שוש: אני מבינה שאתה עושה גרידות
בלי הרדמה

ד ״ר זוסמגוכיץ ועמליה
״היום אני יודעת שנפלתי לידייס של סאדיסם, מטורף, פו שע׳
הרופא: זה אותו דבר.
עמליה: הרופא ששלח אותי אליך,
אמר לי שאני כן בהריון.
הרופא: אז הוא אסר.
ע מ לי ה: אתה הראית לי כוס עם
שלייה.
הרופא: אוי, לא, לא, לא, הראיתי
את מה שהוצאתי. ואת זה שלחתי לבדיקה.
את זוכרת שאמרתי לך שדברים
כאלה אני שומר אצלי ז
ע מ לי ה: כן.
שוש: אז על מה היא שילמה מאה
אלף לירות ז
ה רו פ א: עבור, עבור, הגדידה.
שוש: עבור הגרידה.
הרופא: עבור הגרידה. וזה כולל גם
מם־ערך מוסף, וזה כולל גם את ה נו,
גם את הבדיקה במעבדה.

שו ש: אני לא באה בהתקפות. אני רק
י*,דעת שאם הולכים לוועדה. ושולחים ל־בית־חולים,
אז מרדימים את כולן.
הרופ א: או שכן או שלא. יש כאלה
שלא. אני עבדתי בבית־חולים ולא הר־דמתי.

ש: באיזה בית־חולים עבדת ז
הרופא: עבדתי באסותא.
שו ש: עכשיו אתה עובד באסותא 7
הרופא: כן, עכשיו אני עובד באסותא.
היו לי מיקרים שעשיתי אותם באסותא.
הביטי, אני רוצה להסביר לך דבר אחד :
את החומר שלד, שהוצאתי, שלחתי לבדיקה.
נקבל את החשובה. יש לך טלפון ז
אני אצלצל אלייך. את תבואי ואנחנו נפע נח
את מה שכתוב.
שו ש: רגע, רגע, אז את לא היית
בהריון ז
עמליה: בטח שהייתי.

ג יו הו א ! .ביי
מאג-בייינסון
; /זמלפוז

888211

מם*־ תעודת זהות

מכתב

מעד הסכר בקות״וו

גיל אושפז נמחלקתגו מיום עד ין0
;גללן ץתלונד, קיסרית ל *,

ק י!) יער

יד עס ^ון /ורי -ס ץ׳

תלד ססחלח (כולל ממצאים וחוזח דעת אבחגתית 513

קטע ס ת עו ד ת כית־החולים גילינסון
מאה אלף לירות עבור הפלה ללא הרדמה
הרופא ( :מתפרץ) אני לא עושה מפלות.
אם אני יודע שיש לפני מיקרה של הפסקת
הריון אני שולח לוועדה.
שוש: היתה הפסקת הריון או לא ז
הרופא: לא היתד. הפסקת הריון.
עסליה: כתוב הפסקת־הריון.
הרופא: איפה?
ע מ לי ה: במיבתב של בית־החולים.
כתוב: הגיעה לאחר הפסקת הדיון.
שוש: אז מה היה לה?
הרופא: אין פה שום מחבואים. הביטי
כשאת באה בהתקפה כזאת...

הרופא ( :מתפרץ) רגע ! אני לא יודע !
אני לא חכם! אני שלחתי את החומר ל בדיקה.

ש: אתה לא יכול להרגיש כשאתה
מכניס את היד אם היא בהריון או לא ז
ה רו פ א: לא גברת. אצלה לא. מפני
שכתוב כאן: רחם קטן.
שו ש: אז מה הוצאת משם?
הרופא: מה? הוצא חומר שנקזלח ל בדיקה.
את לא מבינה את זה ז
שוש: ועל זה קיבלת 100 אלף לירות
מהאמא שלה?

שוש: אם אתה משלם מס ערך מוסף
אז צריך לקבל קבלה.
הרופא: בבקשה( .מפשפש בפינקם שלו
שולף קבלה) .אתמול היתר, אצלי בבית
אשר, שביקשה דחוף דחוף. אמרתי לה:
לא רוצה לקבל ממך אף פרוטה. וזה לא
מפני שאני עושה טובות. לא היה לי
פינקם הקבלות. אבל אף אחת לא לוקחת
קבלות( .מצביע על קבלה אחרת) :את
רואה 1כאן כתוב גרידה בבית־חולים
אסותא. גרידה אני לא עושה בבית, כי
בגרידה יכולות לצאת כל מיני בעיות.

שוש :
בקליניקה.

אבל עשית לה גרידה כאן

הרופא: נכון. תביני. בשבילך השם
גרידה זה הפסקת הריון. בשבילי גרידה
זד. לא הפסקת הריון. לא בלבד. יש כל
מעי פעולות שנקראות גרידה.
שוש: ואת הפעולות האלה אתה עושה
בלי הרדמה.
הרופ א: אני רוצה להסביר לך. כש*
תלדי, אז תראי בחדר־לידה אשד, המתנהגת
כמו מלאך, ושנייה שצורחת ומט פסת
על הקירות. זה עניין של רגישות.
אותו דבר גם פה. עובדה — כל הפעולה
נעשתה עם הרחבה קטנטונת של צוואר
הרחם. בשביל הרחקת הדיון זה לא מספיק.
ע מ לי ה: והרחם נשאר פתוח. קבלתי
חומר לכיווץ בתוך אינפוזיה.
הרופא: אז נשאר פתוח. יכול להיות.
לכל רחם יש תגובות אחרות. אז תני לי
את מיספר הטלפון שלך. ברגע שאקבל
את התוצאות אתקשר אלייך.
שו ש: כמה זסן זה לוקח ז כבר עבר
יותר מחודש.
הרופא: הרופא היה בחו״ל. ואני מעו ניין
שיעשה את זה מנהל המכון.
שוש: יש כאן עוד שאלה אחת. אמרת
שהמרדים בדרך והמרדים לא הגיע.
הרופא ( :מתפרץ) אני אומר לאשר,
כל מיני סיפורים.
שו ש: למד?,
הרופא: מפני שבאופן פסיכולוגי אני
רוצה איכשהו להעביר את הזמן, מפני
שאני מפחד מהרדמות. כל מיקרי המוות
נגרמו כתוצאה מהרדמות. היה לי מיקרה,
שאני שלחתי לוועדה, ועשיתי את הג־רידה
בבית־חולים, בלי הרדמה. כי אני
מפחד מהרדמות.
שוש: והחולה יודעת את זה ז
הרופא: היא יודעת הכל. אבל כש אני
רואה לפני אשד, בפאניקה, ויש לה
גם אמא אחות, ואז הכל הרבה יותר
מתוח• ואם אני אגיד לה: הביטי גבירתי,
זו שטיפה, וזו הרדמה וזה המים וזה פה
וזה שם. יש נשים. פחות עצבניות ממנה.
אבל היא פוחדת. הפחד הוא תת־הכרתי.
כל זמן שאומרים לה שזה רק הכנות, היא
מוכנה לסבול.
עמליה: עכשיו אני לא יודעת אם
אני יכולה ללדת.
הרופא: תבואי אלי בעוד חודשיים,
ובלי שום תשלום אעשה לך צילום, ו־אוכיח

יצאנו משם משוכנעות כביכול. הד״ר
זוסמנוביץ צבט בחיבה את לחייה של
עמליה.
התקשרתי אל רופא-נשים, ושאלתי אותו
לדעתו. הרופא הסביר שאכן ניתן לבצע
הפלה ללא הרדמה, אבל זה תלוי בחולה,
האם היא מוכנה ואינה סובלת מכאבים.
אולם הוא הבהיר שעל הרופא לומר זאת
לחולה, וזה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

שוש מייסדן !

חחם!
צייתן בעל מזג חם יעניק לנשים לוהטות בכל גיל אפשרי
תענוגות והנאות במיגוון רחב של אפשרויות. ת״ד 1393 תל־אביב,
מיקוד .61013

אשה בעלת דירה בתל־אביב, ל ידידות
אינטימית. הנאה ותמורה
מובטחות. לכתוב לת״ד 5261 תל-
אביב, מיקוד ,61052 ולצרף טלפון.
*.רוצה לנסות. צעיר יפה־תואר
מחפש אשה בשלה ואלגנ טית,
אפשר מבוגרת, כדי. לנסות.
ת׳׳ד ,1117 חיפה.

ח1ו ע בו ד ה
בעלת כישרון לציור, בכיסא
גלגלים, מעוניינת בעבודה בת חום
האמנות. המוכנים לעזור
או להציע עבודה מתבקשים
לכתוב לת״ד 1787 רמת־גן,
מיקוד .52117
י* רק חברות. נשואה בת
,40 בעלת הופעה נאה, נחמדה,
מעוניינת להכיר אשד, למטרת בי לויים
(לא אינטימיים) או חברות,
לפעם או פעמיים בשבוע. ת״ד
1761 תל־אביב, עבור קמליה.
4 -,היכרות יפה. שני סטו דנטים
נאים וממונעים וגם מקו ריים,
רוצים להכיר צעירות נאות
מאוד, נבונות ורגישות, בנות
,25—18 לשם היכרות יפה. לכתוב
לגלעד, ת׳׳ד 2106 ראשון־לציון.
4ידיד נפש. רציני ותרבותי
בן 46 חפץ בך, שוחרת מוסיקה
קלאסית־קלה ואמנות עתיקה, ל־ידידות־נפש
ושותפות בהוצאות
לביקור בקונצרטים. ת״ד 16374
תל־אביב, מיקוד .61163

שו עד ע
מצדמה
* אר תור רובינשטיין בן
ליה: שיעורי גיטרה, אורגן
1נתר בשיטת לימוד חדשנית,
ירה ויעילה. אפשרי לימוד בבית
למיד. פרטים בטלפון 533492־.02

זר לבעלי־חיים משוטטים, פצועים,
אוסף אבידות ומסייע במציאות.
אפשר להשיג אצלם כלבים וחתו לים
והם גם עושים עיקורים, מספ קים
טיפול וטרינרי ופנסיון. כתו בתם:
סלמה ,30 יפו, טלפון
827621־.03
גם לאגודת אם־אדאם יש כלבים
(גם גורים) וחתולים חמודים מאוד,
מעורבים, למסירה. טל׳ 448171־.03

ד ל פון
מ ק סי ם
בתל־אביב הולך ומוקם
׳שניים (אני ואת) .אם
אה, אינטליגנטית, ישרה
:ניינת, כתבי לת׳׳ד 22789
וביב, מיקוד .61227

חוג את ופד

4פקיד, מובטל בן ,46 הגון
וראי, דובר איטלקית, ספרדית
:רית מחפש עבודה. ת״ד 16374
אביב, מיקוד .61163
4כ תכני ת מקבלת עבודות
!סה במחירים נוחים. להתקשר
16.3לאביבה, טלפון 280264־.03
4מאלפים: מאלפי כלבים
נסיון צבאי עושים שיעור היב־
1חינם באולם סגור.מלמדים
שמירה, תקיפה וסירוב
זמעת,
ן. ירון וברור, טלפון,918185
.234
4חוג ציור 1אודית מעבי-
חוגים בציור לילדים בני 8
,13 בכיכר מלכי־ישראל. פר-
ניתן לקבל בשעות הערב ב־וון
247827־.03
; פמיניזם: ב־ 24 בדצמבר
1ה 8בערב תתקיים במועדון
וער, הפמיניסטית בבן־יהודה 82
)־אביב, הרצאה בנושא ״מה זה
ניזם״.
; אונס: ב־ 23 בדצמבר ב וז
8.30 בערב יוקרן בסימנטק
:־אביבי הסרט אהבה אנוסה,
ריו יתקיים דיון. ההכנסות י ד
יו למרכז סיוע לקורבנות אונס
1־אביב. כניסה — 75 שקל.
ג כלבים וחתולים: צער
׳י־חיים בישראל, תל־אביב, עו־

יום־הולדתי ה־ 34 חל בשבוע
הבא. את — האבירה והאצילה,
שהממון בכיסה, התזמיניני ל־

* גל שץ־רוח. למכירה גל-
שן־רוח וולד, סרפ חז־מפלט (כולל
הדרכה חינם) .כמו כן שני מיפו-
שים ומנור מעץ מהאגוני. לטלפן
בערב 957897־.03
* סטריאו. מוכר מערכת
סטריאו בלי פטיפון. צליל מנורות
מעולה. בת .6טלפון 410620־.03
זא:ב. למכירה גורי זאב
מעורבים וחמודים. טל׳ 233555־.03
אחרי 9בערב.
• 4אוגר חום. למכירה בהז רדיא־דמנות

אוגר־חום חשמלי
טור במצב טוב מאוד. טלפון
737908־.03
* אופנוע. אופנוע ב־נז־וו 500
מחודש, ישנת ייצור ,1954 יפהפה
ובמצב נדיר, אחרי אוברול, צבע,
ניקלים ועוד דברים יפים. מוכן
להחליף בגדול יותר מאותו סוג,
שופעת יפה, בהירה ואינטליגנטית,
שופעת חיוניות !וחיננית, תרה
אחריך, יפה הנפש והמראה,

שועל 27/168 מחפש בחורה
פוטוגנית ומיוחדת בלבד. ת״ד
, 1117 חיפה.
י* מבין עניין. אם את מעוג־יינית
בידיד בן ,35 מעניין, נחמד,
נאה, משכיל ומבין עניין, כתבי
לת״ד 557 ראשון־לציון, מיקוד
.75104 צייני טלפון ולא תתאכזבי !
* איזה דבר? דבר מתולתל
וחם־מזג ממתין לקריאת כיוון ממך,
הנאה והחיננית מאזור המרכז.
טלפון 259659־ ,03 בשעות הערב.
* דו־ מיני ת ותמיכה. נח מד,
בן ,32 תרבותי, מעוניין בהיכרות
בלתי־מחייבת עם נשית וחו שנית,
אפשר דו־מינית. תמיכה אפ שרית
גם כן. ת״ד 31597 תל־אביב,
מיקוד .61315
* מחכה ומחכה. אם את
נאה, מעניינת ומעוניינת, מחכה לך
גבר נאד ,31/181 ,בת״ד 30935
תל־אביב. כתבי ולא תתאכזבי!

חינם איו כסף!
אז אם יש לך מח להודיע,
להביע, לבקש, לביד, לשפר
בדיחה טובה, ואצילו לקלל —
קדימה !
• בל הודעה יכולה לבלול
ע ד 2 0מילים.
טלפון ולסינית : נקטאר 459528־( 03 תל־אביב־ארבע־ח־מש־תשע־חמש־שתיים־שמונה).
שאינו
חסר חוש הומור. רק
שתהייה גבוה, עד גיל .35ת״ד
21439 תל־אביב, מיקוד .61213

* מוכר ת מעיל צמר אלגנ טי
וחדש בצבע בז׳ .תפירה וצמר טלפון דולאר.
מעולים 160 .
918244־.03

* מוכרים

סיפרי לימוד

משומשים לבגרות ולכיתות תיכון
גבוהות. להתקשר בשעות הערב
לאבי או לגילה, טלפון 901812־.03
4קונה טלוויזיה שחור־לבן.בתמורה אתן מגורת־לילה, וילון,
תמונות, טוסטר, ביגדי נשים. טל׳
231047־.03

או בשווה־ערך. טלפון 597717־03
או 869140־.03
צירופים אפשריים
* דו מיני. בחור דו־מיני בן
19 מעוניין בבת 16 עד 25 לבילוי
מיוחד. ת״ד ,375853 תל־אביב
לאבי.
* יש לכן דידה? עדין
ומבוסם. לא פנוי ,40/170 .מחפש

• מי שרוצה לצרף תמונה
— חבלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת
לחילופין, הרווק המציע
את עצמו להיכרות — יבול
לעשות זאת. במידת היכולת,
תפורסם גם התמונה.
• ההודעה תיכתב על גבי
נלויית-דואר, למערכת ״העולם
חזה״ ,ת״ד ,136 תל-אביב
(אלא אם כן מצורפת לה
תמונה. במיקרח זח יש להשתמש
במעטפה) .ל א תתקבלנה
שום הודעות בעל-פה, בטלפון
או בביקור אישי.
• חגלוייה תכלול את
שמו, כתובתו ומיטפר הטלפון
של בעל״ההודעה.
במדינה דרבי אדם
עב׳־רזת בסיטוגווו
7גא שם היו יותר מ־סב
אבירות שדנות, אך
הוא ׳הקפיד שלא
לפרוץ לדירות.
כאשר החל השופט אורי שטרדז־מן
מקריא את רשימת העבירות,
שבהן הרשיע את חיים פיזי, לקח
העניין זמן רב. רשימת פשעיו
של הבחור הרזה והשחרחר היתד
ארוכה עד מאוד. הוא הצליח ל בצע
במשך חודשיים, כ־ 30 הת פרצויות
למייפעלים, לבתי קפד״
למישרדים ולמיבנים שונים. הוא
גנב שם רכוש רב וביזבז אותו
במהירות. הוא גם הצית מכונית
ומיפעל אינסטלציה וגרם נזק ל רכוש.
,הזדמנויות
נוספות. הסניגורית׳
יוני ויינריב, העלתה ל זכותו
טענה אחת עיקרית. למרות
העבירות הרבות וההתפרצויות ש ביצע
בסיטונות, הקפיד פיזי ש לא
לפרוץ לדירות, כדי שלא
לגרום נזק נפשי לאנשים.
אך טענה זו לא עזרה הרבה
לנאשם. השופט עיין בעברו של
פיזי, שהיה מלא גסיונות של
שופטים להעניק לו הזדמנויות
נוספות. כמה פעמים נידון ל-
מאסרים על־תנאי ולהארכת מא סרים
אלה, ולא נידון •למאסר ב פועל
.״לא קשה לשער את הנזק
שנגרם באיזור הוד־השרון ונווה־נאמן,
שם הטיל פיזי את חיתיתו
על כל בעלי המיפעלים,״ כתב
השופט בגזר־דינו. השופט גם הז כיר
כי פיזי ביזבז את כל הכסף
שהשיג בעבירותיו ולא נותר מאו מה
כדי להחזיר לניזוקים.
על מכלול עבירותיו נידון פתי
לחמש שנות מאסר בפועל. האימה
סרה מעל הוד־השרון ונווה־נאמן.

חוכע 1ה קרה
האסיר ברח מ״מעשיהו״
מכידון שלא קיבל חופשה.
״מדוע ברחת מבית הסוהר ן״
שאל השופט אורי שטרוזמן את
הנאשם שעמד חפוי־ראש .״ביקש תי
חופשה ולא נתנו לי,״ הסביר
שימעון קבסה בקול רועד .״אבל
ישבת רק ארבעה חודשים. מדוע
מיהרת?״ חזר ושאל השופט. אבל
לאסיר לא היתה תשובה.
הפתעה. התובעת, הלנה ביי-
לין, סיפרה לשופט כי קבסה נידון
לשנתיים מאסר, והוא ברח מבית
הכלא לשלושה שבועות, ונתפס
אחרי מירדף שבו נורו לעברו
יריות. היא ביקשה מהשופט כי
יטיל על הנאשם עונש-מאסר מר תיע,
למען יראו וייראו .״השמועה
עוברת בבית־הכלא מפה לאוזן. ו אם
העונש על בריחה לא יהיה
כבד, יחשבו כולם שכדאי לברוח
כי אין מה להפסיד,״ אמרה ה תר
בעת.
כאשר שאל השופט את הנאשם
אם יש לו מה להגיד, נפלה הפ תעה
באולם. קבסה סיפר כי יש
לו עוד שבע שנות מאסר, שהוטלו
עליו בתיק אחר, שאפילו נציגת
הפרקליטות טרם ידעה עליו. הוא
ביקש את רחמי השופט, והזכיר
כי השוטרים ירו בו כאשר נתפס.
השופט הטיל עליו שלושה חוד שי
מאסר בפועל, בציינו כי ב־נזעשיהו
משתדלים לתת אימון ב אסירים,
ובריחות כאלה מערערות
את המישטר במקום. הוא גם הטיל
עליו תישעה חודשים מאסר על־תנאי
על כל בריחה נוספת.
העולם הזה 2364

המשך הדיווח שר

ער מצב איזוו דרום־סיני עבש׳

יום לפני ה חזר ת שארית סיגי למצריים, כיקר צוות ״העולם
הזה״ כאופירה, בדי־זהב וכנכיעות. הדיווח על כך התפרסם
ב״העולם הזה״ (מנ3צ) .ענ ת ס רגום פוי, ש שהתה כמשף
תקופה מסויימ ת בשארם, ה שתתפה אז בסיור וצילמה א ת
התצלומים האחרונים. השבוע חזרה למקום, בליוויית שניים
מתו שכידל שעבר היותר־־ידועים: אריה (״פלוני״) פלוגה
ואלפס של. ב שבוע שעכר פירסם ״העולם הזה״ א ת רשמיה
בשארם־אל־שייח׳ .להלן הדיווח שלה על רשמיה — ה אובייקטיביים
והסובייקטיבי׳ם — על דהב ונואייבה.
>> ני לא מפץ,״ אמר מנהל
//יי כפר־הנופש בדהב ,״מדוע
יש למקום הזה שם כל כך רע.
אני צריך לבנות הכל מחדש.״
ניסינו להסביר לו, שהמקום
פשוט לא הלך. אבל. זה לא היד.
כל־כך פשוט.
המושב נבגד, ב ת בו בכספי מיש־רד־התיירות,
בתקופה שהליברלים
העצמאיים ד,חדקו את המישרד. ל־

או ועכשיו

מימין חוף דהב יומיים לפני
פינוי סיני. החוף היה נטוש
ומזוהם, שרידי רהיטים התגלגלו בכל מקום. על השלט
התושבים עזבו, אמנם, אולם לפני
שעזבו, טרחו להשחית כל חלקר
טובד. במקום. מזגני־האוויר נעקרו
מהקירות, אריחי־החרסינה הוצאו
מהאמבטיות, זכוכיות נופצו. בבית
הספר המקומי נשברו דלתות וספרים
רבים מצאו את מקומם על

דה ב הגיעה קבוצה של צעירים
מקריית־מלאכי. הם קיבלו תמיכה
לכל אורך הדרך, אבל היו עצלים.
המקום, שיכול היה לההפך לגן
פורח ומיכרה־זהב, הוזנח בצורה
פושעת. שיטחי החקלאות לא עוב דו,
כפר־הנופש הוחזק על מינימום
של מאמץ וכך גם הקיוסק, שצריך
היה לתת שירותים למתארחים על
החוף.
התנאים האובייקטיביים של ה מקום
אידיאליים. בצד אחד של
המיפרץ ישנו חוף חולי ומיפרץ
קטן סגור, עם דקלים וסככות ש
הוקמו
במקום. בצד השני ישנו
ריף אלמוגים משגע. היו שמו עות
על שחיתויות במקום, על
מריבות בין התושבים ועל גניבת
כספים. כל מאמץ לשקם את ה מקום
לא הועיל. היחס לתיירים
היה מעליב, ואנשים העדיפו לא
לבוא לשם בכלל. לחברי המושב
נבנו בתים חדשים עם כל הנוחיות,
מרכז מיסחרי ובו סופרמרקט, בית-
ספר גדול עם כל הציוד.
כשנתיים לפני הפינוי. הוחלט
לפרק את •המושב, ולהעביר את
ניהול המקום לידי הסוכנות היהודית.

נבו הגונש

אזהרה בעברית, אנגלית וערבית: מקום רחצה או
מחקו את הכתובת בעברית, וכן את האותיות הקטנ
למעלה: אותו המקום בחוף דהב. החוף נקי לחלו

הריצפה ביחד עם זבל אחר.
המושב נסגר וחיכה, במצב הזה,
לבוא המצרים. אני זוכרת שבי קרתי
שם כצלמת, יחד עם צוות
העולם הזה, יומיים לפני הפינוי(העולם
הזה )2328 וחשתי בושה ל מראה
המצב. באותו הזמן, באופי־

כפי שהוא נראה עכ שיו.
שבילים נקיים,
גינה מטופלת. התושבים החדשים של המקום מגדלים

רה, עסקו אנשים בניקוי יסודי
דירותיהם לפני שמסרו את
מפתהות למצרים.
הפעם, כשהגעתי שוב לז
המקום פ
עיני. אורו מבריק. הגינה בכפר־הנופש
(המשך בעמוד )50

ירקות לסלט, כיוון שהובלת הדברים מקהיר
ואינה נעשית לעיתים תכופות. בצירי השבילים נ>ו
עדיין שלטים כתובים עברית. כל החדרים ני

חורהלדהבו לנו א ״ ב ה

והב עכשיו

נקיה. המנהל המצרי של
כפר הנופש, בעזרת אנשיו,
ניקה את החוף מכל שיברי הזכוכיות, משקיות הניילון

וי־זהב: הסוו

התושביס תישראלים תשאירו את ה
^ קו ם מזוהם. שקיות ניילון התגלגלו
:כל מקום. איש לא טרח לנקות ולהשאיר את המקום בצורה מכובדת
־תושבים החדשים. גס על קרקעית הים היו שאריות זבל רבות.

המשך מעמוד )49
זזת, החוף מבהיק טקיונו, דיזזד־יים
במלון מסודרים ומוטים לקבל
דירים. עיצאם עבד־אל נסר, מנהל
:פר־הנופש, קייבל אותנו בחדרו.
ונענו בשעות־הערב המאוחרות,
נחרי שעזבנו את שארם במצב־רוזז
יא כל-נך סוב התיישבנו אצלו
:חדר. הוא זכר את אלכם מהימים
אחרונים שלפני הפינוי. המצרים
:או אז לכל אתרי־הנופש כדי לע זות
חפיפה עם ישראלים. לכן קי־
:ל אותנו הפעם כסו חברים דתי-
:ים, והירשה לעצמו לקטר קצת.
;וא סיפר לנו, שקיבל את המקום
:מצב מוזנח . :הכל היה התם,״
מר ,״והיה מלא שיברי זכוכית.״
הזמנו חדרים במלון. ומייד, ב־ולפת
קצר, הגיע מישהו שלקח את
שבינו לחדר .״דקלים רבים נעק ת
ומקומם ואני מנסה לבנות הכל
וחדש, ויקח זמן עד ששנוציא ל קום
שם טוב. הבר פתוח, ותוב־לרדת
לשתות, אחרי שסתדרו
חדרים.״ אמר לנו עיצאם.
ירדנו למטה. הבר היה ריק.

ילדים מצויים

מחברת עברית בבית
הספר בדהב
לומדים עכשיו ילדים מצריים. על שולחן המורה

מונחים ביחד, ספרי לימוד כתובים ערבית, ומחברת
כתובה עברית, שנשארה שם מהתקופה הישראלית
של המקום. ילדים מעטים לומדים בבית הספר.

1 1־ ^1

1 4 \ 1

חתו הדוח ־ אז ועכשיו

74׳ ׳ י

מימין: לוח באחת הכיתות בבית
הספר בדהב. עליו כתובת זעם
ולה באנגלית, נגד הנסיגה, האומרת: אנחנו רוצים להשאר כאן ! לזיין את הסכמי השלום !

אות. רצינו להזמין אותו לכוסית.
אולם, ככל מוסלמי נאמן, הוא
אינו שותה אלכוהול והסתפק בבק בוק
מיץ.
בבוקר התעוררנו ליום שמש
ורוח חזקה של דהב. יצאנו לסיור.
גם כאן, כמו בשארם, נשארו ש-
רידים רבים מהתקופה הישראלית.

בצית השבילים של בפר־הנופש
נותרו עתין עמודים ועליהם בעב רית
״מים׳ ,״קבלה״ .פועלים עסקו
בגינון ובנקיון המקום, כשעיצאם
מפקח עליהם אישית. הוא הסביר
לנו שהוא מכין את המקום לכל
מיני רמות של אנשים .״תהיה
כאן אפילו אכסניה,״ הסביר• ״במחיר
נמוך ביותר, של 10 דולר ל לילה
כולל שתי ארוחות, שימוש
במיקלחות ובכל השירותים.״ כרגע
הם מפרסמים את המקום רק
במצריים, ומארגנים עיסקות־חבילה
זולות לירח־דבש ולחגים. יותר מ אוחר,
כשהמקום יתפקד בצורה
מלאה, הם ייצאו עם מסע-פירסום
גם באירופה, והוא מקווה מאוד ש גם
ישראלים יגיעו לשם.
את החוף שלפני המלון גידרו.
במצריים ישנו חוק המתיר לגדר
כל חוף לפני בית־מלון, כחוף
פרטי.
החוף היה שומם. אין נפש חיה.
דקלים קטנים, צעירים, נשתלו ב מקום
הישנים שנעקרו. הים היה
שקם, אבל אף אחד לא נראה במים.
מועדון־הצלילה פתוח. מנהל או תו
פיטר, בחור שווייצי, שהיה תל מיד
של אלכם, כשאלכם ניהל את
מועדון־הצלילה בשנה האחרונה ש לפני
הפינוי. הוא נמצא שם כל
היום, בטל מעבודה, מחכה ליפים
סוערים יותר.
עלינו למעלה למושב. מצרים
מעטים הסתובבו בשטח, כאילו ב-

בארסן מצרי עמד מאחת הדלפק.
על המדפים חיה סיבחר בקבוקים
שובה לב כל חובב אלכוהול. בפי נה
אחרת של החדר ישבו חמישה
מהעובדים וצפו בקומדיה מצרית
בווידיאו. מדי פעם פרצו בצחוק
פרוע. עיצאם קם לקראתנו בשים־
חה, והתיישב לידינו. הזמנו משק
ומקופסאות
השימורים הריקות. דקלים חדשים ניטעו
במקום הדקלים הקודמים שנעקרו ממקומם. גדר חדשה
סוגרת את החוף שלפני המלון כחוף פרטי.

סיני שייך לנו ! אנחנו נחזור הנה, יום אחד — וגם הילדים שלנו יגורו כאן ! אלהיס
נתן לנו את המקום הזה — ואף אחד לא יכול לקחת אותו מאיתנו. משמאל: אותו
הלוח ׳עכשיו, כשהמורה המצרי מלמד את תלמידיו בשיעור בחשבון, חיבור מספרים.

אפם מעשה. ליד המרכז המיסחרי
פגשנו את הבדווים. הם ישבו ב-
בית־קפה שהקימו לעצמם. כשראו
את אלכם ופלוגי. גלשו לנוסטלגיה.
געגועים לזמנים עברו• אז, כשהמ קום
היה הומה תיירים ואורחים
ישראליים. עכשיו הכל השתנה, הם
אומרים .״אצל המצרים, בדוד זה
יותר גרוע מחמור !״ אסר לנז סו-
ליפאן. הוא עבד קודם בחברת
מקורות ׳והרוויח יפה. היום הוא ע ד
בד בחברת־המים המצרית, ומש כורתו
מספיקה בקושי רב לפרנסת
מישפחתו. הבדודם מתפללים שה אמריקנים
יקחו את המקום ואז,
אולי, יהיה להם יותר סוב.

מי קרה
גאלביה
* *5ו מיי ם קו ד ם אנסו בכפר ה־בדוד
של דהב שתי צעירות
אנגליות. המצרים. אומרים הבדווים,
מנסים לטפול עלינו את האשמה.
כשהישראלים היו במקום פרחו
העסקים בכפר הבדווי. הם בנו

כיוס, נמצאים בנואייבה תוש־בים
מצריים. ישנו מיסגד

במקום, והמואזין.קורא לתושבים לתפילת. מבקר מצרי, שגר על החוף,

מתפלל ליד הסככה, כשברקע השלטים, עדיין כתובים בחלקם בעברית.
בים ספינה השייכת למועדון הצלילה, המנוהל ע ל -י די בחור בלגי.
מנהל כפר הנופש, מוכתר טאהה, היה קודם מנהל כפר הנופש בדהב.
כפר הנופש בנואייבה נקי מאוד
גם הוא ומטופח. המקום היה מוח זק
כהלכה גם בזמן הישראלים.
סאהה אומר שהישראלים בנואייבה
התייחסו אליו בצורה יוצאת מן
הכלל. הם הסבירו לו כל דבר ועזרו
לו להיכנס לעניינים — בניגוד
לטראומה שעבר עם הכניסה ל-
דהב.
על שולחנו היתד, מונחת חבילה
קטנה של גלויות־דואר צבעוניות.
גלויות נוף של די־זהב, נביעות
ואופירה• למכירה לתיירים. מאחו ריו
היה פוסטר גדול של לוכסור.
הוא גם נתן לי פרוספקט תיירותי
של איזור דרום־סיני, עם כל אתרי
הנופש: שארם אל־שייו, דהב, נ ד
אייבה וטאבה. אילת כלל לא מוז כרת
במפה זו.
בחצר, בכניסה לכפר־הנופש, מול
הגינה. מונף דגל מצרי על תורן.

חוו נקי

החוף בנואייבה נקי עכשיו כמו
שהיה נקי גם קודם, כשהישראלים
החזיקו את המקום. תיירים מעטים מסתובבים בשטח.

סוכות קש להשכרה במחירים מצ חיקים,
בחי-קפה רבים הוקמו על
החוף בין הדקלים. היום הכל שומם.
מישטרת התיירות המיצרית אינה
מרשה בשום אופן לישון בכפר ה בדווי,
וכד קוצצו מקורות הפרנסה
העיקריים של תושבי הכפר. מחוסר
״ ברירה חזרו לחיות כמו בדווים, נו דדים
במידבר. שאלנו מה עם כל
המכוניות והמנועים שהוטמנו ב חול
.״איזה מנועים !״ אמר מוחמד,
״הכל החליד והתמלא חול.״ מסת בר
שהבדווים קברו את המנועים
בחיפזון רב, ולא טרחו לשמן אותם
או לעטוף אותם כראוי, וכל הציוד
הרב התקלקל ללא תקנה.
ירדתי למטה, לראות את בית-
הספר. אותו מיבנה שנהרס בזדון
ובכעס לפני הפינוי. על הקירות
היו אז כתובות רבות נגד הנסיגה
מסיני.
מנהל בית־הספר קפץ לקראתי.
כששמע שאני עיתונאית ישראלית,
הכריח אותי, כמעט, לעשות איתו
סיבוב בבית־הספר .״תראי מה ה ישראלים
עשו כאן,״ אמר לא בכעס
,״הסתכלי, הכל הרום, התיקרה
שבורה, החלונות מנופצים, הדלתות
שבורות, זה לא יפה!״
חלק מד,מיבנה שופץ. בכיתה א חת
ישבו ארבעה תלמידים בדווים
ומורה מצרי צעיר. על שולחן ה-
^ מורה היו מונחים בצוותא סיפרי
ליסוד בערבית, ומחברת ישראלית

הבר של
ירדנו לחוף, דרך
כפר־הנופש. שם, ברחבה על חוף-
הים, פגשתי ארבעה בחורים צעי רים
משחקים קלפים. ארבעה
חבר׳ה מקאהיר, שבאו להעביר כאן
את החופשה שלהם. זו הפעם ה ראשונה
שהם מבקרים במקום, ו בפעם
הבאה, לדבריהם, יביאו גם
את הנשים והילדים.

עכשיו זו
מדינה אחרת
אלתי אותם אם הם מתכוו-
י נים לבקר גם באילת. הם אמרו
שלא. אין להם שום עניין בביקור
בישראל עכשיו .״עד שלא יתברר
העניין עם טאבה, ועד שלא תיגמר
הסילחסה בלבנון ויימצא איזשהו
(המשך בעמוד )70

חלקם מאירופה וחלקם מצרים שבאו לראות את
המקומות החדשים שחזרו לבעלותם. ברקע סככות
הדקלים של הבר, הנמצא על החוף למען התיירים.

מהתקופה הקודמת. הכתובות על
הקיר נמחקו, ועל הלוח היו כתו בות
מילים בערבית. תקופה חדשה.
נפרדנו מדהב ומד,בדווים, ששל חו
אחרינו מבטים עצובים. המשכנו
צפונה, לנואייבה.
בכניסה לכפר קידם אותנו שלם
גדול באנגלית :״נואייסה סיטי״.
נכנסנו לחדרו של מנהל-המלון,
מוכתר טאהה. כישסיקרנו את הפי נוי
מסיני, ביומיים האחרונים, היה
טאהה בדהב. אז צילמתי אותו על
חוף הים, כשהוא לבוש בגאלביה
מצרית. הוא ביקש שלא תופיע
תמונתו בגאלביה .״זה לא מכובד
למנהל כפר־נופש, להופיע בעיתו נות
בצורה כזאת.״ אמר ורץ להחל־ליף
בגדים. ואמנם, פירסמנו את
תמונתו בחליפה מכובדת (העולם
הזה .)2329
הפעם שמח מאוד לראות אותנו.
הוא זכר כמובן את מיקרה זד
גאלביה וצחק. מאז עבר לנהל את
כפר־הנופש בנואייבה. לידו ישב
מושל המקום, עבד־אל־עזיז, איש
גבוה ונאה. כששאלתי אותו אם
ביקר באילת, הנמצאת במרחק שעה
נסיעה מנואייבה, אמר לי שלא.
״ניסיתי דווקא,״ הסביר ,״אבל
אתם הישראלים מסבכים את ה עניינים.
כדי להיכנס לאילת אני
צריך ויזה. וכדי לקבל ויזה אני
צריך לנסוע לקאהיר או לאלכסנ־דריה,
מרחק שעות רבות של נ
סיעה.
שם אני צריך לחכות לפחות
שבועיים לקבלת הוויזה, ורק אז
לחזור, שוב, מרחק גדול. וכל זה,
אחרי שאתם התלוננתם, שאנחנו
עושים קשיים לישראלים שרוצים
לבקר בדרובדסיני, ואנחנו ביטלנו
את הצורך בוויזה, את ההכרח ב החלפת
סכום מסויים של כסף, כ מעט
הכל.״
ואכן, כשאנחנו עברנו את ה גבול,
הכל היה פשוט. אזרח יש ראלי
הרוצה לעבור את הגבול
כדי לבקר בדרום־סיני, לא צריך
להצטייד בוויזה, אם הוא יוצא ל ביקור
של שבוע. כמו כן אין שום
מחוייבות להחליף כסף בגמול,
בשום סכום, פרס למה שדרוש ל שהייה.
הביורוקרטיה
המצרית איטית
ביותר. הם לא ממהרים לשום
מקום. כל מיסמך וטופס ממולא בכמה
עותקים ונבדק כמה פעמים.
כולם מסתכלים, בוחנים, בודקים
שוב ושוב. אבל הכל נעשה עם
חיוך על השפתיים, בנועם ובשקט.
צריך רק להתרגל לקצב.
טאהד, סיפר שרצה לבקר בטאבה
ובמלון החדש שהוקם שם. הוא
הגיע לגבול עם עבד אל־עזיז. שם
עיכבו אותם שעתיים, חקרו אותם
מכל הכיוונים, טילפניו לתל־אביב
לברר כל מיני דברים, ולבסוף נת נו
להם מלווה, שיקח אותם לראות
מלון אביה סונסטה.

הוגר שד טאהה

דגל מצרי מונף על התורן ב
כניסה לכפר הנופש
העברת נואייבת לידי המצרים נעשתה בצורה מכובדת, להבדיל מדהב.

49 1*04

אן טוביוגרפין פולי טי תשל יתת! רט 1ש
האינטלקטואלים״ נוסח דור
מקור

פתיחות עבריות
בצד יונתן רטוש, המשורר שהשפיע
על לב השירה העברית השפעה חסרת-
תקדים במהלך העשור האחרון של המנ דט
הבריטי ושנות החמישים והשישים,
קיים יונתן רטוש ההוגה, מי שהניח את
התשתית לבחינה מחודשת של התרבות
הישראלית, כתרבות ימתיכונית.
ביפים אלה ראה אור סיפרו של יונתן
רטוש, ראשית הימים שכותרת המישנה
שלו היא פתיחות ע ב ריו ת /ובו קובץ מא מריו
של המשורר המנוח, שראו אור
בחלקם בגליוגות אלף (בטאון הכנענים) בין
השנים 1949־. 1953
בפרק ההקדמה מביא רטוש אוטוביוגר פיה,
אותה לא סיים, ושבה הוא משלב
באופן תמציתי את סיפור חייו עם סיפור
בחינתו את התרבות העברית בארץ. כבר
באחד מהקטעים הראשונים, מציג רטוש
את אחת פנקודות־העימות העיקריות בינו
ובין הלכי־הרוח של החברה הארצי שרא לית
של ימי נעוריו :״שכת אחת, לפני
הצדדים ישבתי עם שניים מבני נילי על
ספפל כרדווכ אלנבי ועישנו. עכר על פנינו
יהודי אחד, איני זוכר אם טלוכשי השחורים
או משוטרי המסורת כלכד, והלה
העיר את אונינו על העישון כשבת. חכרי
כיכו את פיגריותיהם. אני סירבתי, אמר תי
:׳אכל אני לא יהודי בנקודה זו,
פותח רטוש את סיפור התמודדותו עם
שאלת הזהות.
בשאלה זו בוחן רטוש את ההבדל בינו,
כעברי חניך הארץ, ובין יהודים ידועי־שם
מהפזורה כמו דיאון מרוצקי. ולטר

רתנאו, ליאץ בלום, הלורד רידינג,
ברנרד ברוך והגרי מדרגנטאו ומפ

את מכלול הסתוייגויותיו מהיהדות ה •
יונתן רסוש — ראשית הימים; הוצאת
הד ר; 232 עמודים (כריכה רכה).

קוסמופוליטית. רטוש בוחן את אופני
שטיפת־המוח היהודית שאותה עבר בדו מה
לילידי וחניכי הארץ האחרים, עד לפ גישתו
בשנת 1938 בע,׳ ג חורדן(עדיה
גורביץ) ותהליך פריקתו את עול אותה
שטיפת־מוח :״חותן שכר את משקפי ה קודש,
הדתידת, העדתיות, היהודיות, ש־מבעדן
נרא• דברי ימי הקדם העברי ו הווייתו
כמין יוצא־תפן מופלא, אלוהי,
בתולדות האנושות ...הפגישה עם חו תן
וההיסטוריה העברית שלו היתה לי אפוא
הלם משחרר...״
רטוש בוחן במבט מעבר לזמן את
הנתק שבינו ובין התנועה הרוויזיוניסטית
בשאלות אלה, כולל עימות עם זאב
ז׳בוטיגסקי וכמה ממאמיניו, תוך פירוט
מהלכיו במבוכיה של האופוזיציה הרוויז יוניסטית,
שקראה באותה תקופה• תגר על
המימסד הציוני, בהנהגתו של ז׳בוטינסקי.
כאן בא שיר הלל למייסד הלח-י, אברהם
(,יאיר״) ש ט רן, והדרך שהובילה למס קנה
הפסקנית, כי הבריטים הינם האויבים
העיקריים של יהודי ארץ־ישראל.
״כתב אל הנוער העברי ״.הפרק
הנושא כותרת זו, מתייחם להקמת התש תית
הראשונה לרעיון הכנעני (מטבע-
לשץ אותה טבע לרעיונו של רטוש המשורר
אברהם שלונסקי, שקרא תגר
לרעיונות רטוש) והוא מביא את הכרוז
המפורסם, שאותו פירסם רטוש ב־1943
מטעם הנועד לגיבוש הנוער העברי, כרוז,
שבו נאמר בין השאר :״הוועד לניכוש
הנוער העברי מבקש להזהירך. הציונות
על כל פלגותיה ופלגיה, יודעת היא מליצות
טאו — אל תלד אחריהן שולל ...וכבל
מערת שכה אז ה נמצא, וככל עבודה
שכה אתה עמל, זכור את הדבר הזה :
היותך עברי. וככל סביבה שלתוכה נקלעת
זכור את שליחותך הטבעית: לשחרר את
ההרגשה העברית, לטהר את ההברה העברית,
לעמול למען הגיבוש העכרי...״
״הולדת האומה.״ היא כותרת של
מאמר שאותו פירסם רטוש באלף בדצמבר
, 1952 ובמהלכו הוא עורך השוואה בין חב רת
המהגרים האמריקאית לבין חברת ה מהגרים
בארץ־ישראל, תוך שהוא מוליך
למסקנתו הקובעת :״כן המהגרים אינו נט
החוויה
היעודאד־ח1

במיזרח אין

מע — הוא נאמן למולדת שלו.״ כאן מתכוון
רטוש ליצור את הקרע שבין דור
הבנים ובין העבר הקיבוצי של הוריהם
(קרי: הגלות) .המאמר עינינו נשואות אל
השילטון הוא מאמר מוקדם של רטוש,

משורר רטדש
צעיף עברי טל פרצופים יהודים
(פורסם בהירדן, ב־ 6ביולי ,) 1937 מאמר
שבו טרם שלטת עמדתו הכנענית, והמת ייחס
לדו״ח הוועדה המלכותית הבריטית,
שפירסמה זמן קצר קודם לכן את פית-
רונה לבעיית המאבק היהודי־ערבי בארץ-
ישראל. למאמר זה מתפרסמים עוד כמה
רשימות של רטוש משנות דד ,30 שבהן
ניתן לבחץ את תהליך שינוי השקפתו
הרעיונית של רטוש, וניצני מרידתו ב-
השקפת־העולם של התנועה הרוויזיוניס טית.
״?{כריות
״.במאמרו מונח של גניבת
דעת מעמת רטוש את הכותרת יהודי מול
עברי, תוך שהוא מוכיח את מעלותיה של

כל תרבות טומנת בחובה סופרמרקט של
דמויות, החל מדמויות של מנהיגים תר בותיים
ונותני־אות וכלה במזדנבים תר בותיים
למיניהם. גם התרבות הישראלית
נתברכה במיגוון מדפי סופרמרקט תרבותי
כזה.
החודש שאג אחד מגמדי הסופרמרקט
שאגה שהרעידה את דפנות קופסתו. והג ביהה
את דימויו העצמי מעבר לגבהי
מיגדל־שלום. העיתונאי והמשורר משה
דו ר פירסם במוסף הספרותי של על המש מר
ספק־שיר ספק־מסה, תחת הכותרת ב־בגוד
כוהנים ( 3בדצמבר) ,שאותה הוא
מסיים בקול נהי :״בבגוד חכוהני ,9במי
כג ת ז /כמי הכוהנים כגת לעת בגידה?

ימים מספר אחרי פירסום מסתו/שירו,
המחיש משה דור את דיוקנו־התרבותי, כ אחד
מאלה שאותם מגנה בנדה, כאשר הת ייצב
לפני ועדת-החינוך של הכנסת ודרש
הגדלת תוכנית טלוויזיה בשם שמונה וחצי,
שבה אינו מטיף לאהבת הספרות והתר בות
הישראליים, אלא עושה כל שביכולתו
להגבהת קומתו. אכן, נאה דרש דור בשי רו
בגידת הכוהנים.

ספק רב אם משה דור התכוון לנביאי
בית־המיקדש. סביר להניח כי כוונתו הת ייחסה
למטבע־הלשון האירופית ובגידת
הכוהנים, שאותה טבע ביצ׳ א ן כנדה
ב־ , 1927 בספר תחת כותרת זו. בנדה מכ נה
בשם כוהנים את אנשי־הרוח (בלי מד כאות)
,את אותם שנועדו לשמש במיקדש
ההגות הצרופה. בנדה, שהיה פרש בודד

דור, שבעבר מכר את אותיותיו בנזיד
כיבודים, ביניהם מישרת ניספח־לתרבות
בלונדון, מאפיין את בגידת הכוהנים של
מזדנבי אותו סופרמרקט תרבותי בישראל.
את דרכו החל בתרבות הישראלית, ברא שית
שנות החמישים, בתנועה קיקיונית
תחת הכותרת עבר האדומה, שבה ניסה
לסנטז את הכנענות הרטושית (ראה: מקור)

..בגיד ת

חדש

העבריות על היהדות, ומוליך למסקנה:
״כל הנוקט נצנח זה של עבריות אין
הוא מעטיד אותו אלא כנגד היהדות כמוכן
המופשט של הטלה הזאוג וכזה הוא
נמצא ספרם את עצם מהותה והודתה של
התחייה העברית כמקום הולדתה של, או מה
חדשה כטסגרתה של האומה העברית
העתיקה. הוא מצמצם את הדברים לכטין
זרם והלך־רוח כתוך תהומה של היהדות
ועולמה. הוא נמצא משווה על תנועה
עברית פרצוף יהודי. על אל)* כאיכות ה יהדות
הוא נמצא מוסיף עוד מסיכה אז ת
— מסיכה עברית.״
מאמר נוסף מאלף, תחת הכותרת בשערי
ארץ הפרת (נובמבר ) 1948 ,שנכתב בעיצו מה
של מילחמת , 1948 ובו מציב רטוש
את יעדי המילחמה, בהתאם להשקפתו
הכנענית־לאומית ולאומנית.
״השלום: העדרי ״.מאמר נוסף ממא מרי
מילחמת 1948 של אלף הוא מטרת
המילחסה: השלום העברי, ובו מציג רטוש
את ההשקפה הכנענית בדבר השלום, לו
היתד, צריכה להוליד המילחמה, שלום ב נוסח
של מן היאור ועד לפרת, בראייה של
תאגיד לאומים לא מוסלמיים של המרחב.
גם המאמר למילחמת אזרחים (אלף אוקטו בר
) 1949 מטיף להתקוממות אזרחים ביש ראל,
כנגד תוצאות מילחמת , 1948 מאמר
המסתיים בקביעה :״כדי שנוכל להיות
גואלי ארץ הפרת ומשהרריה עלינו לנארל
תחילה את נטשנו, להיות משוחררים, עב־רים,
כני חורין.״ מכאן קצרה הדרך ל מאמר
מינואר , 1950 הסיבוב השני, שבו
מנבא רטוש את הדרך העקובה מדם של
המילחמות הממתינות בשער.
במאמר זה (אלף
״דמוקטטורח.״
אפריל ) 1949 מביא רטוש את אחד מהני תוחים
המבריקים והמדוייקים ביותר של
מכבש הפוליטיקה הישראלית, עם היווסד
המדינה. אותו מכבש, שרמס בלא רחם
את כאב דור לוחמי תש״ח. אותו מכבש
שדיכא כל שיור של טוב בארץ הזאת,
במשך שנים רבות. לקראת סיום מאמרו,
מנצל רטוש את אחת הפראזות הציוניות
הידועות ביותר בפראפרזה, והוא כותב:
״אם תרצו — אין זו דמוקטטורה. אם תרצו
אנשים חופשיים אנחנו...״
״הגמל ״.את החלק השני של קובץ

״ עכר הוו רו ד ה ״ וכנ ען הבגודה
בתרבות, מגדיר בסיפרו את אותם כוהנים
(אנשי־רוח) :״אני מכנה כשם זה כל אלה,
שפעילותם אינה מכוונת, עצם מהותה ל מטרות
מעשיות ואשר בבקשם א ז הסיפוק
בערכים על-זטניים מכירים ויודעיס שמל־כותם
אינה כעולם הזה...״

עיתונאי דור
אמרגנות וכפרה

בסוציאליזם המפא״יי, שעטנז שהוא בבחי נת
בישול חזיר בחלב אמו. את עבר האדומה,
שיותר נכץ היה לכנותה עבר
הוורודה, המיר עד מהרה באמרגנות של
תנועה שירית של משוררים בשם לקראת,
שבה רחץ את ידיו של המשורר גחן זך
ושאר מפלסי-דרך תרבותיים — תוך בגי דתו
בכנען, שהרטיטה את נימי־נפשו בימי
עבר.
בפירסום מסתו/שירתו בבגוד הכוהנים
ניסה דור לכפר על שתיקתו במשך עשרות
שנים, בנושאים שבהם הרימו משוררים כ
יהודה
עמיחי, נ תן זך, נ תן ידגתן,
דליה רביקוביץ, מאיר ויזלטיר ועוד

רבים ממושכי־העט את מחאתם נגד תה ליך
שקיעתה של התרבות הארצישראלית.
דור ביצע את נסיון כפרתו כגנב בשעות
ליל מאוחרות, תוך הצנעת המשמעות הא מיתית
של המונח ״בגידת הכוהנים,״ וזאת
כדי שלשר־ההיסטוריה של התרבות היש ראלית,
תהיה הוכחה בדבר כשרותו של
משה דור, בליל החשיכה העובר כיום על
ישראל. אכן מעשה של הגבהה רוחני של
גמד תרבותי.

פסותיו של רסוש, פותחת המסה מלך
ישראל הראשון — מילחמת חש יחדור של
שאול העברי. כאן בוחן רטוש את מילח־סותיו
של שאול המלך ומתאימן לראיית
עולמו שלו, תוך שהוא נלכד בפרשנויותיו
במלכודת הגיאופוליטיקה — אותה תורה,
.שהיוותה גם את אחד ממסדיו של הרייך
״*השלישי. מסה שנמצאה בעזבונו של רטוש,
היא המסד, הגמל, שבמהלכה הוא בוחן
בעל־חיים מידברי זה, תולדותיו, המשמעות
הארצישראלית שלו. רשימה נוספת
היא השהרון הפורה, הממשיך בקיטלוג
הגיאופוליטי של המרחב וכן גם הרשימה
ערבאות בארץ הפרת (אלף, מאי .)1951
כאן בוחן רטוש את הנוף האנושי המוס למי,
המיישב את המרחב.

״סם החיים שבחורבן השלישי.״

בחלק השלישי של הספר מובא משא הפתיחה
במושב הוועד עם שלישי התאים (מו שב
ראשון שהוא בבחינת תמצית האני
מאמין התרבותי־פוליטי של יונתן רטוש.
המוליד דרך בחינת נושאים כמו: מתחת
״ לאפר היהודי; העברי — בן ארץ העברים
; להוריש את כל הנוכרי ; כלי מגע
עם אחינו ; הדגל וכוחו ; החומה היהודית
האטומה ; כל צעיר עברי נידרש לשלם את
מם הי הדו ת; ההנהגה היהודית אין לה
עמידה אלא על כתפי הנוער העברי; כל
תועלת יהודית — נזקה בציד ה; צעיף
עברי על פרצופים יהודיים; נצח הפזורה
היהודי ת; אחיזת הלבבות הציוני ת; כוח
השרידה הי הודי; נילי — בגבורתה וב־חולשתה
; כוח התחייה העברית ; צרח
היהודים ; היהודי משח קאת מישחקו בעברית;
היהודים יבחרו בדרך ׳יהודית; סם
החיים שבחורבן שלישי ; אמת ומליצה ;
הריאקציה היהודי ת; זקני ציון; מונח יהודי
שד גנבת דעת. את משאו מסיים רטוש
בתיקווה :״ונישא נא את נביענו הראשון
לאובדן המחשבה ולעוז הרוח ולכוחו של
חלב העברי.״ מסה נוספת היא עבר החדשה
או בית שלישי (מתוך אלף, אוקטובר

) 1949 שבה ממשיך רטוש בבחינת תרבו תנו,
פרישתנו המדינית ושאר מרכיביה של
החברה הישראלית העתידה לקום וכפי ש היא
מצטיירת בעיניו.
״כיבשה מזויינת.״ יונתן רטוש, ב שנות
פעילותו ושירתו, זכה להיות מגונה
מכל ניוון אפשרי. הרשימה תחת הכותרת
כיבשה מזויינת (אלף, ינואר ) 1950 היא
תגובה למיתקפה על אלף בכתב־העת ה-
מפא״יי של אותם ימים, בטרם, שבו משיב
רטוש, אחת לאחת, על הטענות שהוטחו
בהשקפותיו התרבותיות והפוליטיות. את
ררשימתו מסיים רטוש בקביעה :״כי, מי
שאין בפיו התשובה העברית, אי־אפשר לו
שלא יגיע לתשובה היהודית. שום חמקנד
קות ועקיפות לו יועילו.״
אין ספק כיום, בשבוע האחרון של שנת

,1982 שהכנענות שלה הטיף יונתן רטוש
בכתביו ובשירתו, היא בבחינת מזון־החיים
להתמודדות של החברה הישראלית עם
בעיותיה ומשבר־הערכים הפוקד אותה. אך
בדומה לתחרות אחרות, גם השקפתו של
רטוש התפצלה, כבר בימי ראשיתה, לשתי
גישות יסוד עקרוניות: הגישה הימנית,
שהיוותה את הבסיס לתנועת ארץ ישראל
השלמה, גישה המסייעת כיום לימין המטורף
והקיצוני של לבנון. הגישה האחרת, הכנ־ענית־הומאנית,
גישה המייצגת דמויות
כאורי אכנרי, עמום קינן ולעיתים
בועז עפרון (שמאל לא-סוציאליסטי)
העניקה את הבסיס המייסד לישראל־פליס־ז
טין, לראיית־עולם של ריאליזם רב־לאומי
במרחב.
ראשית הימים של יונתן רטוש הוא ספר י מאלף, לימי הראשית של הרעיון הכנעני,
כפי שהיה נחלתם של מעטים ובודדים.
יש בראשית הימים משום מכשיר לימוד
1רב-ערך (אם כי יש לקוראו בזהירות מר בית)
לרעיון, שעם בוא היום, יהווה את
התחליף לציונות שניוונה הגיע לגבהים
מרקיעים בקונגרס הציוני זד ,30 הנערך
בחודש זה. ספר מומלץ, לכל מי שחפץ
לדעת את שורשי הרעיונות מן העבר, ש ישפיעו
השפעה עצומה, אם כי שונה, על
העתיד הישראלי.

ת רגו ם

דימעת הדם
אם שיר־העם המפורסם

״חיילים

ותיקים לעולם אינם מתים /אלא ננד־נים...״
עומד במיבחן הזמן, הרי שאין
ספק שספרים טובים אינם מתים וגם לא
נמוגים. זו התחושה העולה למיקרא המ הדורה
העברית של הספר האנטי־מילחמתי
במערב אין כל חדש מאת אריך מריה
חדש.
רימארלך שראה־אור בתרגום
תחילה חששתי לקרוא מחדש בספר שהש פיע
עלי השפעה שכזאת בנעוריי, אבל
אחרי שהעזתי, הייתי מרותק אליו מהשורה
הראשונה ועד לאחרונה. בקריאת נעורים של
הספר, טרם חוויתי את אימי המילחמה,
בעוד שהקריאה העכשווית שבה ותימצתה
אותם עבורי מהמציאות אל התיאור הספרו תי
המעולה.
במערב אין כל חדש מספר. על כיתת
נערים, שהמחנך שלה מוליכה עם פרוץ
מילחמת־העולם הראשונה אל לישכת־הגיום.
הספר הוא גירסה מילחמתית לעשרה בני
כושים, המתים מראשיתה ועד תומה, דרך
אימוני המילחמה שבהם משפשף אותם
הרב־סמל הימלשטוס, שהופך את הפט ריוטיזם
שלהם לשינאה לפטריוטיזם של
הצד האחר במילחמה. רימארק כותב כבר
בפתיחה :״אין ספר זה מבקש להיות כתב־אישום
או וידוי. עליו לנפות לספר על
דור שנהרס במילחמה — נם אם נחלץ
טפגזיה.״ והוא כמו מספר את סיפור הרי סתם
של כמה דורות, בישראל.
כבר בפתיחה, שב ומזכיר רימארק לכל
מי שהיה חייל, כי ״הקיבה ואברי־חחפר־

סופר רימארק
ההבטחות של בגין
שה הם לנכי החייל איזור אינטימי יותר
משהם לנכי כל אדם בטירונות לומדים
הנערים ״כי כפתור־מתכת מצוחצח חשוב
טארכעה כרכים של שופנהאור ועד
מהרה הם מוצאים עצמם בשדות־הקרב של
המיל חמה העולמית .״יצאנו כחיילים שרו
חם טוכה עליהם וכחיילים רוטנים, כאנו
אל האזור שט־ החזית נפתחת, ודייגו ל־חיות־אדם...״
עד מהרה נלמדת העובדה
כי ״רבים לפניך מילאו את המיכנסיים ל אתר
האש הראשונה. לך והשלך את תחתי־ניד...״
בשדה־הקרב
נלמדות עובדות חדשות,
ביניהן מאבק לקיום במילחמה שבה מש תמשים
בגאז־עצבים ועובדות נוספות כמו
״איש לא ליטר אותנו ככית־הפפר כיצד
מדליקים סיגריה כגשם ובסערה, כיצד מב־
• עירים מדורה כעצים לחים, ולא אמר שמו טב
לנעוץ את הכידון בבטן, כי שם אינו
נתקע כפי שהוא נתקע לפעמים כין הצל עות...״
והשיעור החשוב מכולם :״כל חייל
נשאר כחיים כזכות אלף מיקרים. וכל חייל
מאמין כמקרה וסומך עליו וגם ש־
״עם כל חייל ותיק שנופל, נופלים חמישה
עד עשרח טירונים...״
והחבריס־׳לנשק, שהיו גם החברים ל שיעורי
ההיסטוריה בבית־הספר, מתים ה אחד
אחרי השני. כל מערכת קרבות משי בה
את החיילים הצעירים לעורף, להתארג נות
ולמילוי שורות החללים, ובחופשות
• אריך מריה רימארק — במערב אין
כל חדש ! עברית: צבי ארד ; הוצאת זמורה
בי תן; 180 עמודים (כריכה קשה).

מי מ רי ב ה

הרבוטכיל. ילן־שטקליס

חולני * החובן והמש כו רתה חו ד שי ת
• תחת הכותרת הרמטכ״ל בא להודות למרים ילן־שטקליס ראה־אור בידיעות
אחרונות אחד מסיפוריה האבסורדיים של ישראל, חסרת הרוח ושאר־רוח, סוף . 1982
המשוררת הקשישה שואלת את הרמטכ״ל, שהגיע אליה מישיבת ועדת־החוץ־והביטחון :
״נו, ואמרת להם את מה שצריך לומר?״ והרמטכ״ל מסביר למשוררת, שפעוטות גן־
הילדים מאוהבים בשיריה, את מטרות מלחמת הלבנון׳ :״כדי שלא יהיו יותר קטיושות
על קריית־שמונה וכדי שלא תהיה שם מדינה פלשתינאית.״ המשוררת שואלת את
הרמטכ״ל מה בכוונתו לעשות אחרי שיפשוט את מדיו, והוא משיב לה :״לאהבת חיי
הישנה — הנגרות.״ הרמטכ״ל אינו מפרט באוזני משוררת־הילדים הקשישה אם בכוונתו
לעשות פינוקיויים שיילחמו במלחמות־העתיד, או שרפרפוליס שיימכרו למימון המילחמות־הבאות.
אבל המשוררת הסנילית מתריעה ואומרת לרמטכ״ל :״אתה האדם החשוב כיותר
כמדינה. אסור לך להיות ער בארצות־הברית, כאשר הגיעה מילחמת־ויאטנאם

רסטכ״ל איתן

מחזאי כסר

פינוקיויים

סיבסוד מיותר

לשיאה, היה זה ד״ר בנג׳מין ספוק שיצא להילחם במדינה המשמידה את הילדים
שגדלו לפי ספריו. במדינת ישראל ,1982 מחזקת משוררת שירי־הילדים את הרמטכ״ל.
יש גבול.
!• בהארץ ( 8בדצמבר) פורסמה רשימה מאת מיכאל אגורסקי תחת הכותרת
פגישותי עם סולז׳ניצין ועם הדמוקרטיה הישראלית. אותו אגורסקי מספר על רעיונות
הפאן סלאביזם של חתן פרם נובל שהיא הגירסה הרוסית לפאן־איסלמיזס החומייניסטי.
סולז׳ניצין וחברו אגורסקי נמנים עם אלה הטוענים כי הדמוקרטיה המערבית היא שורש
כל רע, ולכן הטיפים לביטולה. אגורסקי ברשימתו מוליך את הקורא, בשמו של סולז׳ניצין,
למסקנה :״שודטיטה הפוליטית הישראלית כמתכונתה הנוכחית היא האיום הרציני
כיותר הנשקף לקיומנו הלאומי ושאר הבלותות, המוליכות את כותב שורות אלה
לשיר הידד לדמוקרטיה הישראלית, ששליחו של סולז׳ניצין כאן מגנה.
• 1בהעולם הזה ( )2338 תחת הכותרת יותר טוב במדור במדינה מופיע סיפורו של
כתב-העת עיתון .77 ברשימה נכתב לקראת סיומה כך :״כסר, שיזם את הפגנת הסופרים
מול טישרד-הכיטחון כדרישה להקים ועדת־חקירה ממלכתית לחקירת הטבח במחנות־הפליטים
בלבנון, אינו מושך ידו מפוליטיקה. לדעתו, גם לאמנות יש קשר לפוליטיקה.
הוא טוען שההכרה חייכת למטן את אמניה. כפי שהיא מסמנת את צבאה לשם חוסנה
החברתי, כך היא חייכת לממן את הכותבים. מדון שלא לתת 150 מישרות בטישרד־החינוך
ולחייב את מקבל־המשכורת לקיים הופעות לפני תלמידים עכור משכורתו...״
רעיון זה הוא האיוולת בהתגלמותה, למרות שהוא מיובא׳מארץ מוצאו של בסר,
פולין, המסבסדת קצת יותר נד 150 סופרים. ביום שבו יתחיל מישרד־החינוך לשלם
משכורות לסופרים, פני הסיפרות הישראלית יהיו עלובים, לפחות כאותן ספרויות עלובות
במשכורת של מדינות מזרת־אירופה. סופרים טובים אינם זקוקים למימון מטעמו של
שו״החינוך והתרבות! והסופרים הגרועים — גם המשכורת הממשלתית לא תשפר
את רמת כתיבתם. החוסן התרבותי של ישראל אסור לו להיות דומה לאותו חוסן צבאי,
שעליו מדבר בסר.

לביקור בבית ולסיפור לקרובים. כיצד נהר גו
יקיריהם. גם תמונות פטריוטיות כמו
זו של הקיסר מחלק ״צלבי פלדה״ ושאלת
אחד החיילים :״אני פשוט לא יכול להכין
את זה, שהקייזר מוכרח ללכת למחדא־ז
סטוני״ או :״אנו יושבים כאן כדי לחנן
על המולדת שלנו. אכל גם הצרפתים באו
פדי להגן על המולדת שלה* עם מי ה צדק
ף״ ולבסוף מסקנת הלוחמים :״ולכל
קייזר גדול דרושה לפחות טילחטה אחת,
ובלעדיה לא תהיה א תהילה. הסתכל ב־סיפרי־הליטוד
שלך.״
לא נפקד כאן מקומה של השבועה של
חייל לאוייבו :״היזם אתה, מחד אני. אבל
אם אצא מכאן כ שאם, קמראד, אלחם ככל
מה שהרס את חיי שנינו: את חייך, ואשר
א — גם את חיי. אני מבטיח לך זאת,
קמראד. ח אל ה שיקרה הדבר שנית.״ הב טחה
המתמוססת לה עד למילחמה הבאה.
גם הפצועים בדרך לבתי־החולים, עוברים
דרך בתי מיטבחיים, שם ״קוטעים הרופאים
את הגפיים על נקלה...״
לקראת סיום, כאשר המילחמה מתקרבת

לקיצה :״סתיו כעולם. מכין החיילים הוותיקים
לא נותרו רכים. אני האחרון משב עת
המתנדכים של הכיתה ש או ...אילו
שכנו הכיתה כשנת ,1916 היינו מחוללים
סערה בכאכינו, כעוצמת חוויותינו, וכשנ־שוב
עתה, נשום עייפים, מתפוררים, שרו פים,
עקורי-שורשים חפרי־תקווה. לא נדע
עוד למצוא את דרכנו וגם חייל אחרון
זה מבני־כיתתו מת ברגעיה האחרונים של
המילהמה. אני זוכר את תמונת מותו, מ־הגירסה
הקולנועית לסרט זה, שבה כיכב
לו איירם, הזוחל לעברו של פרח, וכדור
מפלח את קודקודו.
הספר מומלץ לקריאה לכל אחד מלוחמי
שש מילחמות ישראל, ולאלה שהמילחמות
הבאות עוד ממתינות להם. הספר מומלץ גם
לראש־הממשלה ולעוד במה משרי ממש־לת־ישראל,
שטרם זכו להיות בשדה־הקרב.
אולי כך הם יבינו לאן הם שולחים את
החיילים, במהלך אותן ״ארבעים שנות
שלום״ שהבטיח מנחם בגין ׳לפני קרוב ל שנתיים,
תקופה שהוא שכח לקבוע את
מועד פתיחתה, שהרי בנויזרח אין כל חדש.

יום אחד קם עובי צעיו שומר־חוק
ושורו את אחותו למוות -
מה מביא אותו דנו? מדוע הוא
מונן רתוום את נר חייו?
שקי העו
אדם
אחת.
הזהב

שנים
אצא לחופשי אחרי
בלתי חנינה והפחיתו לי את
נש. הסבל לא איכפת לי.
סובל ביליון פעם ומת פעם
הכבוד שווה את החיים ואת
וכל מה שברא אלוהים.
בסישפחה שלי יש חוק: אשה
בוגדת נהרגת. הכבוד נולד איתנו
זד,יה •יתנו עוד כשהיינו בבטן
של אמא שלנו. אבא שלי באיים
שלו לא ארים יד על אמא שלי,
וכשהיא נפטרה הוא לא התחתן.
היה יושב ליד הקבר שלה ובוכה.
אני לא יכול לקבל את החוק
היהודי ששפט אותי כרוצח רגיל.
אני לא מכיר חוק כזה. אני לא
רוצח. אולי ליהודים אין כבוד והם
לא מבינים את החשיבות שלו ב עינינו.

חשבתי
על העונש״

ך*שעה היתה שעת לילה
מאוחרות ישנתי שינה עמר
קה. לפתע שמעתי !עקות והת עוררתי.
כשפתחתי את העיניים,
לא ראיתי את אשתי לידי. בחדר
השד צעקו גבר ואשה. רצתי לכווז
הדלת, פתחתי אותה, וראיתי את
אשתי עם המאהב שלה עומדים
באמצע החדר, כשהגבר מחזיק
סכין בידו. כשהבחינה בי אשתי,
היא חטפה את הסכץ מהיד של ה מאהב
שלה ורצה לעברי. אני הייתי
מנומנם באותו הלילה עוד שכב תי
אימה.׳׳
.כשראיתי אותה רצה לכיוון
שלי עם הסכין, תפסתי לה את
היד שהחזיקה את חסכץ וסובבתי
אותה. תוך כדי הסיבוב נתקע ה להב
של הסכק בחזה שלה. שמעתי
אותה צועקת :׳ספיר, הרגת או תי!׳
היא נשלה על הריצפה מת בוססת
בדש׳.
.באומו רגע קפץ עלי ת&אהב
שלה ותפס לי את הרגל. את הרגל
השניה שלי הכנסתי בשרצופו. הוא
נפל ואחר־כר ברח מהבית.״
סמיר איברהים. ערבי נוצרי מ יפו,
יושב היום בכלא רמלה ומרצה
מאסר עולם על רצח אשתו,
שאותה אהב עד מוות, לדבריו, אך
רצח אותה כדי להגן על כבוד
הסישפחה. יחד עם סמיר כלואים
היום בבתי־הסוהר בישראל 23
ערבים נוספים, אשר רצחו כדי
להגן על כבוד המישפתה.
בעיני החוק הישראלי הם נח שבים
לרוצחים, ונשפטו לכן למ אסר
עולם. בין כותלי הכלא היחס
אליהם הוא יחס של כבוד והערכה.
לא מתייחסים אליהם כאל עבריי נים,
ולא מנסים לערב אותם בענ ייני
הכלא.
מספר חכים :

סמיר

איכרהים

עדיף לי לשבת עוד 50 מאסרי
עולם ולא לפגוע בכבודי ובכבוד
הילדים שלי. את המאהב של אשתי
גידלתי אצלי בבית מגיל . 12 אבי
מצא אותו ברחוב, אימצנו אותו,
חיתנתי אותו, כשבגד בי היה כבר
נשוי עם ילדה. הייתי שותה את
הדם שלו. את אשתי אהבתי אהבה
עזה כמוות. שש שנים חיזרתי

היו צריכים לשפוט אותי לפי
המסורת הערבית. בזמן שילטון
המנדט קרו מיקרים כאלה. אני
זוכר מיקרה שגבר אחד רדף אחרי
אחותו וחתך אותה מלמעלה עד
למטה, וקיבל שישה חודשים בל בד.
בזמן המנדט היו באים לשופט
ומסבירים לו: גידלנו עץ, ענף
אחד קיבל תולעת, פחדנו שהתד
לעת תתפשט וכרתנו את הענף.
בתנ׳ך כתוב אם אשה בוגדת
צריך לרגום אותה באבנים. אס
הייתי חי באחת ממדינת ערב, היו
רוגמים את אשתי באבניס, ואחר־כך
היו משליכים את גופתה לבאר
מים.

אמריה באהבה גדולה. ולפני ה נישואין
לא העזתי לגעת בה בגלל
הכבוד שלה. אחרי שהתחתנו אף
פעם לא חשדתי בה. נתתי לה
יותר מדי חופש. נתתי לה כספים
ובגדים בלי גבול. אחרי 15 שנות
נישואין נולדו לנו שלושה ילדים
למוסת. ילדה בת , 11 ילדה שנייה
בת 10 וילד בן .9יום אחד באו
הילדים וסיפרו לי שאמא בוגדת
בי עם האיש שגר אצלנו בבית.
לא רציתי להאמין להם, אך היל דים
סיפרו שראו אותה בעיניים
שלהם עם הגבר הזה במיטה. הלכ תי,
דיברתי איתה והיא הבטיחה
להיות בסדר ! אבל היתה מתנקמת
בילדים, כי ידעה שהם מספרים לי
הכל. בסוף, כשהתברר שהיא ממ שיכה
בבגידותיה, לא יכולתי
לשאת יותר.
היססתי אם להרוג אותה או לא.
לילה אחד התוודתה באוזניי על
היחסים בינה ובין המאהב שלה,
ואז לא יכולתי לסבול יותר. אני
לא מצטער שהרגתי אותה. עד
המוות שלי אני לא אצטער. הכ בוד
שלי ושל הילדים שלי זה בדם
שלי בציפורניים ובידיים. אם אדע
שבתי בוגדת בבעלה, אהרוג גם
אותה — לפני בעלה, לפני אלו
הים.
זה כבוד המישפחה שלנו,
אבל אני בסוזז שאצל הילדים שלי
לא יקרה דבר כזה, כי הם ראו
פה אבא שלהם עשה למען הכבוד,
למענם.

פ מו עץ
עס תולעיס
ישלאהיה רוצה להתחתן
עם הילדה שלי, כלב לא היה
לוקח אותה, אם לא הייתי עושה

וירה ג ל
מה שעשיתי. היו אומרים :״זוהי
ילדה של אסא שבוגדת בבעלה.
בזה שרצחתי, ניקיתי את שם דד
מישפחה ושם הילדים שלי. בתי
התחתנה ברוך השם, הילדים שלי
מכובדים ברמלה, מקום מגוריהם,
והם מצדיקים אותי על המעשה ש עשיתי.
אני
היום בן ,55 יושב בכלא
כבר שבע שנים, אבל בעוד תשע

עדכאן סיפורו של ססיר,
קבלן סישנד, לחפירות ולתיקונים
בחייו ״האזרחיים׳.
שסיראחר, המשב בכלא
רמלה על רצח בגלל כבוד
המישפחה, ומצטער היום על המעשה
שעשה, הוא חמד חמידי. חסי די,
בעל ארשת פנים נעימה ודי בור
שקט, הוא בדוד בן הכפר
טייבה שבגליל־העליון. חמידי ע ר
בד בכלא במיטבח קטן, המספק
ארוחות לסגל העובדים ולהנהלה.
הוא אחראי על חדר־המנהל ובמשך
היום מכין קפה לעובדים.
מנהל הכלא, דויד פרי, סומך
עליו, וכשהוא הולך הביתה מפקיד
בידיו את מפתחות חדרו .״הוא
מנקה את חדרי ושומר על החפצים
שלי כעל בבת עינו,״ אומר פרי.
הרבה זמן לוקח לשכנע את
המידי לשחזר את המעשה שעשה.
בסוף הוא משפיל את ראשו ונזכר.

מספר חמד ח מידי:
את רצח אחותי ומאהבה תיכ־ננתי
מראש. החלטתי שהלילה אני
גומר עליהם. באותו זמן עבדתי
בחברת־שמירה, והבאתי איתי ה ביתה
תת־מיקלע עוזי. הלכתי ל אמצע
הכפר. שם הקימו להם אחר

תי והמאהב שלה אוהל, נכנסתי
לאוהל כשהם ישנו, הרגתי את
שניהם ורצתי להסגיר את עצמי
למישטרה.
לפני עשר שנים, כשהייתי בן
* .2היתד. אחותי בת .20 אגחנו
שנינו אחים יחידים מאותה אם.
אה אחד ושבע אחיות הם מא&א
אחרת. הייתי הכי קרוב אליה.
שנינו מאותו ריום. אחותי הכירה
את הבחור הזה, שהיה ז מן שלגו.
הורים לא היו לו, וגם לא סיקצוע.
הוא היה מסתובב עם האחות שלי,
חילל את כבודה, ולא רצה להמחוון
איתה. הלכתי אליו ואסרתי לו:
תתרחקו מהכפר כי אתם מביישים
את המישפחה שלנו. תסתובבו ב עכו
ונצרת רק תתרחקו מהכפר.
אצלנו זאת בושה גדולה שבחר
רה הולכת עם גבר בלי להתחתן.
הבחור לא שמע בקולי ואפילו
הקים להם אוהל באמצע הכפר
וככה היו חיים יחד בלי חתונה.
הלכתי למישטרת ראש־סינה להת לונן
עליהם, וענו לי שסה יש ד מר
קרסיה ושהמשטרה לא מתערבת
בעניינים כאלה. לא יכולתי לסבול
יותר את ההשפלה הזאת והרגתי
אותם.
אני בדתי, אצלנו זה מינהג.
זה בדם שלנו. אפילו המישפחה
של הנרצח ידעה שהוא אשם, לכן
לא ביקשה ניקמת־דם. הבן הזה
הביא במעשיו גם בושה למיש־פחתו
שלו.
האמת היא, שכשביצעתי את
המעשה לא חשבתי על העונש.
היום, אחרי שאני יושב עשר שנים
במאסר, הגעתי ימסקנה שפה ש עשיתי
היה שטות. חבל לי על
מישפחתי, אשתי וארבעת ילדי,
אחותי שאותה אהבתי מכל איננה
בין החיים.
מד. הרתחתי מזה ז כשעשיתי
את זה לא חשבתי על הסחיר ש איאלץ
לשלם. היום, כשאני יוצא
לחופשות וחוזר לכלא חזרה, זה
כאילו אני חחר ישר אל המתת.
אמנם אשתי הצדיקה אותי על
המעשה, אבל היא אומרת: תבל
עלינו ועל הילדים שנותרו ללא
אב. אגי יודע שלא אצא אי ה כלא.
מה נשאר לי רק הכבוד
שלי. אבל מה שחה הכבוד שלי
כשאני שפוט למאסר עולם?
עדכאן סיפורו של תמידי.

מהמיששחה
ל א מתגד שיס

ש חמד עייד ג׳ממה הוא ערבי
סולמי בן כפר יסיע שליד
:.צרת. מזה תשע שנים הוא פרצה
עונש מאסר עולם בעתן רצח ארר
סתו, שהיתה גם בת־דודתו. היום
הוא בן .32 כשהוא יושב באגף
הכללי ברמלה, הוא מגולל סיפור
המעלה תמיהות. מתוך סיפורו
מתעורר ספק אם אמנם ביצע במו
ידיו את המעשה אשר יוחס לו.
דבר אחד ב רו ח הוא הודה בבי צוע
מעשה, אשר ייתכן שבוצע
בידי מישהו אחר מבני מישפחתו.
אך הוא הודה למען כבוד המיש־פחה.

מספר
א ח מד:
הייתי בן ,22 נרקומן המשתמש
בסמים. ישבתי כבר בכלא ב־66׳
ד67׳ ועברתי טיפול של גמילה.
באותו זמן התארסתי עם בת־דוז״
תי. עמדנו להתחתן, הדפסנו הזם־

נות, הזמנו להקה שתופיע בחתונה
שלנו.
יום אחד הגעתי לכפר קצת
שתוי, ואנשי הכפר קידמו את
פני בקללות ובמילים גסות על
ארוסתי, שפשוט קשה. היה להק —
שיב להם. הם צחקו על כך ש־ארוסתי
בוגדת בי ויוצאת עם
גברים אחרים. בהתחלה לא הא מנתי
והלכתי לבני המישפחה שלי,
לברר אם השמועות האלה נכו נות.
בני המישפחה ידעו את הא מת
וסיפרו לי. היא חיללה לא
רק את הכבוד שלי, אלא את כבו דה
של כל המישפחה. כל הכפר
צחק עלינו והצביע עלינו.
רדפתי אחרי ארוסתי, שעבדה
באותו זמן כאחות בבית־ה,חולים

״אני גונן ושבח מאסרי וווו
עוד 50גאסו
עודם ולא ו הוויד
את כבוד ילד
מג׳דל בטבריה. עקבתי אחריה וגי ליתי
שהיא באמת הולכת עם גברים
אחרים מאחורי הגב שלי. די ברתי
איתה וניסיתי לשכנע אותה
שמה שהיא עושה פוגע בכבוד
שלי ובכבוד המישפחה שלי, אבל
שום דבר לא עזר.
יום אחד, בתוך הבית, איבדתי
את השליטה על עצמי. חנקתי
אותה וזרקתי אותה לתוך הבאר.
אחרי המעשה ברחתי. לא רציתי
להסגיר את עצמי, כי ידעתי שאם
אתפס ואשפט לפי החוק היהודי
אני אואשם ברצח. חודשיים הס תתרתי
עד שנודע לי שהמישטרה

אסרה את ההורים שלי ואת האחים
שלי. אנחנו חמישה אחים וחמש
אחיות. פחדתי על המישפחה שלי
והיסגרתי את עצמי למישטרה.שם
התחילו ללחוץ עלי.
על אחותי הקטנה איימו, והיא
צעקה אלי :״אחי, אל תיתן להם
לקחת אותי לכיסא חשמלי!״ לי
אמרו השוטרים בנצרת: האחים
שלך הלשינו עליך שאתה ביצעת
את הרצח.
רגע השבירה שלי היה כאשר
לקחו את ההורים הזקנים שלי
והפשיטו אותם עירומים לנגד
עיני. השפילו את הוריי בחוסר
כבוד. אצלנו ההורים זה הכל.
באותו רגע, כשראיתי את ההורים
שלי עומדים עירומים ומושפלים,
הודיתי ברצח. הייתי מודה בכל
דבר, לא היתד, לי ברירה אחרת.
אני מוכן לשבת בכלא עוד שמו נים
שנה. אצלנו, אם ארוסתי לא
היתד, מהמישפחה שלי, הייתי יכול
להתגרש ממנה. אבל אם ארוסתי
היא מהמישפחה, אין ברירה, צריך
להרוג.
אני מסוגל לקחת על עצמי רצח
שמישהו אחר ביצע, למשל אבא
או אמא שלי. אצלנו לא נותנים
לזקן לסבול. אני אפילו לא מעז
לעשן ליד אבא שלי. אני ממילא
עבריין ואין לי עדיין ילדים, אז
למה שלא אקח את האשמה ע ליז
לאחי יש ילדים והוא צריך לדאוג
להם, אז אני צריך לשבת במקומו,
כי אין מי שידאג לילדים. ככה זד,
אצלנו. הייתי חייב לקחת על עצמי
את האשמה.
ברור שאני רצחתי אותה. הרי
הודיתי באשמה. אם הודיתי באש מה,
סימן שאני עשיתי את זה.
אני משלם על זה, לא ז כל היתר
לא חשוב. בינתיים, לפני שיבעה
חודשים, תוך כדי ישיבתי בכלא,
התחתנתי. הכרתי את אשתי דרך
ההורים, בזמן שיצאתי לחופשה.
הוריה והיא ידעו שאני שפוט ל־24
נוצרי מיפו בזדצר כלא רמלה בה
הוא עובד בגננות. סמיר אינו מצטער אף לרגע שרצח
שנים בגלל.רצח ארוסתי. הם קיבלו
אותי ולא התנגדו לנישואין,
כי בעיניהם אני אדם מכובד.
רצחתי למען כבוד המישפחה.״
עד כאן סיפורו של אחמד עייד
ג׳ממה.
אחמד יושב בכלא ועובד כנגר.
כשהגיע ׳לכלא לא ידע קרוא וכ תוב,
והיה מכור לסמים. האסירים
הערבים הפוליטיים, המרצים עונ שי
מאסר בכלא רמלה, לקחו את
אחמד תחת חסותם, עזרו לו להיגמל
מהסמים, ולימדו אותו קרוא
וכתוב. לאחמד נשארו עוד שבע
שנים עד לגמר ריצוי עונשו. אחרי
שמאסרו הופחת והועמד על 24
שנים, בזיכוי שליש על התנהגות
טובה.

״צריך להס בי ר
אתה חו קי ם ״

וצח אחות ומאהב

אלא אדם בעל כבוד, אבל מה עוזר הקכבוד אס אתת יושב במאסר עולם?׳
מכין קפה לסגל העובדים .״אצלינו לא מכנים אדם כמוני בשס רוצח

לא יודע מה קרה לי
באותו רגע. ראיתי את
אחותי יושבת באוטו עם בחור
שהוא לא מהעדה שלנו. עלה לי
הדם לראש. היה לי אקדח ביד
ויריתי בה. החבר שלה ברח. נת קפתי
בפחד, נכנסתי לאוטו ונר דמתי
ליד גופתה.״
!היום, אחרי 11 שנים בכלא
שאטה, באגף אסירי עבודה, מת רגש
כאסם חשבון כשהוא שב
ומספר את סיפור רצח אחותו, על
רקע שמירח כבוד המישפחה. היום
הוא בן 44 ועומד להשתחרר בק רוב,
אחרי שזכה בחנינה.
מספר כאסם :

את אשתו שבגדה בו וביזתה את כבודו וכבוד ילדיו.
״אס אדע היום שבתי בוגדת בבעלה, אהרוג אותה
לפני בעלה. אצלי במשפחה יש חוק נגד אשה בוגדת.״

אני נוצרי בן כפר כנא. אצלנו
הכבוד עומד מעל הכל. אנחנו
גדלנו על ברכי הזקנים. ראינו,
למדנו, שמענו, ומה ששמענו נכנס
לנו לדם. את אחותי אהבתי יותר
מכל. אני גידלתי אותה. היא הי־

..המחיר י א היה
שווה את ז ה! ־
תה שונה מיתר ארבע אחיותיי.
הרגיז אותי שהיא הלכה עם אנ שים
לא רצויים.
אצלנו בכפר חיים יחד מוסלמים
ונוצרים. אנחנו אוכלים אותו או כל,
יש לנו את אותם המינהגים,
אבל להתחתן זה עם זה אסור.
אם היא היתד, מוסלמית, לא היה
איכפת לי שתלך עם מוסלמי, אבל
אנחנו נוצרים ואצלנו זה אסור.
ניסיתי לשכנע אותה שתפסיק
לבייש את המישפחה. כל פעם
היא הבטיחה לי שלא תלך עם
מוסלמים, אבל הפרה את הבטח תה.
כשראיתי אותה במו עיניי
עם המוסלמי, הרגתי אותה מאה בה.
עד היום לא מצאתי שופטים
ומחוקקים שאהבו אותה יותר ממ ני.
כשאני נזכר בה, אני צועק.
הלב שלי מתפוח.
מעונשים שנותנים במדינה ה זאת
לא מבחינים בין פשע ופשע.
אילו ידעו המחוקקים מה זה דחף
לא בר־כיבוש היו מתנהגים אחרת.
החוק היהודי לא מכיר במינהגים

של הערבים, אבל החוקים האח רים
של הערבים כן מכירים במיג־הגים
של היהודים.
החוק היהודי חייב להתחשב ב דחפים,
באמונה, ובמינהגי הער בים
כפי שהיו קיימים במשך מאות
שנים, וקשה לשנותם היום. צריך
שיפעילו מחלקת־הסברה מישטר־תית
או ממשלתית, שתעבור בבתי
ספר וראשי־מועצות ותסביר לער בים
את החוקים של מדינת ישר אל.
אני
מאוד מצטער על אחותי
שהיא מתה, אבל לא מצטער על
המעשה עצמו. בעיניי הוא היה
מוצדק וגם בעיני בני הכפר שלי.
אני לא רוצח רגיל. אני לא רצחתי
מישהו שלא היה איכפת לי ממנו.
רצחתי את אחותי היפה, שהיתה
בסך הכל בת .20
עד כאן סיפורו
חשבון.
כאסם, שהוא במיקצועו קבלן
בניין, מתכונן לחזור אל כפרו,
אחרי שעונש מאסר העולם שלו
הופחת ל־ 11 שנים בלבד. כשיחזור
אל כפרו, יתקבל בכבוד גדול.
הוא הגן על מישפחתו מפני ה חרפה.

כאסם

להרוג
וגס להציל
ף ן עשרים בלבד היה נעים
מחמוד סולטאן, כשהצית את
הבית שבה היתה באותו זמן אחו תו.
ממורמר ונזעם הוא יושב
(המשך בעמוד )55

למען בסד זזמ״עומחדז

^ ך 1 1 ) 1אחמד עיר ג׳ממוג עובד בנגרות בחצר

^ 1י י \ 1י 1 1 1 1 ^ 1בית סוהר רמלה. אחמד הודה שרצח את
ארוסתו שהיתה גם בת דודתו .״אס ארוסתי לא הייתה מהמשפחה שלי
יכולתי להתגרש ולהיפרד ממנה, אבל אם היא מהמשפחה שלי אין
ברירה חייבים להרוג אותה.״ אסירי־כבוד־המישפחה הם שקטים מהאחרים.

(המשך מעמוד )55
:כלא רמלה, ומסרב להיזכר במיק־ה
שאירע. לבסוף אחרי שיחה
זרוכה, הוא מגלה טיפין טיפין את
1שר עבר עליו.

המעשה. הכבוד הוא החשוב ביותר
לאדם. בלעדיו הוא לא שווה שום
דבר.
עד כאן סיפורו של נעים מח מוד
סולטאן.

מספר נעים מחמוד סול־

הגברים
־^ 7אינ ם נרצחים

!זאן:
אני בורח מהעניין הזה. קשה לי
(היזכר בו. המישפחה שלנו נהר־זה,
אנחנו משולים למתים. בדרך
:לל אדם פוגע באחרים, הוא או־
;ס, שודד, גונב. אני פגעתי בעצמי
הרסתי לעצמי את החיים.
אנחנו מכפר סירה, אצלנו כל
זושבי הכפר הם מוסלמים. אנחנו
שישה אחים וארבע אחיות. אחותי
עזבה את הבית כי פחדה מאבי
עברה לכפר אחר. לקרובים שלנו
זיה חשד שהיא יצאה לתרבות
יעה.
היא היתד, בבית ואני הצתתי

ך* אסירים הערבים, אשר ני־
* 1דונו בהתאם לחוקי מדינת
ישראל לעונש של מאסר עולם ב אשמת
רצח על כבוד המישפחה,
מצדיקים את מעשיהם בהסתמך
על פסוק י״ד בפרשת נשים בקוראן.
לפי
תפסיד אלג־לאליאן, שהוא
אחד הפירושים הידועים של הקו ראן,
משתמע כי אשה אשר זנתה,
צריך להביא ארבעה עדים, שהם

גבר או נרצח על כבוד הסישפחה.
מבחינה חברתית, איו הערבים רו אים
את הגבר הזונה כפוגע בכבוד
המישפחה, אפילו אם הוא מקיים
יחסים עם אשה אחרת. מי שרואה
את עצמה נפגעת היא רק מיש-
פחתה של האשה.
בתקופה מאוחרת יותר עשו אב חנה
בין גברים ונשים נשואים ובין
לא נשואים. ללא נשואים השאירו
את עונש 100 המלקות, ולנשואים
שנישאו לפי דת האיסלאם העונש
הוא סקילה.
לפי סיפור מוסלמי ידוע, הגיעה
יום אחד אל הנביא סוחמד, קבו צה
של יהודים, ואיתה איש ואשד,
יהודים שזנו, ושאלו אותו איזה
עונש להטיל עליהם. שאל אותם
מוחמד: מה נאמר בתורה בענין
סקילה ז אנו לו שבתורה אין
עונש סקילה, אלא רק עונש מל קות.
אסר מוחמד: לא נכון. הבי או
את התורה ושם התברר שב ספר
דברים, בפרק כ״ב, פסוק
כ״ב, נאמר :״כי ימצא איש שוכב
עם אשה בעולת בעל, ומתו גם
ולמנוע ממנה כל קשר עם אנ־פד,
הנקרא אל חדית׳ ,נאמר כי
שניהם, האיש השוכב עם האשד,
נערה בתולה מאורשד, לאיש ומצ אה
איש בעיר ושכב עימד, ו הד
צאתם את שניהם אל שער העיר
ההיא וסקלתם אתם באבנים ומתו.
את הנערה על דבר אשר לא צע קה
בעיר ואת האיש אשר עינה
את אשת רעהו ובערת הרע מקר בך.״
במצריים ובירדן
מותר
ף * ו ב הערכים שרצחו על
כבוד המישפחה היו מעדיפים י להישפט באחת ממדינות ערג
בחוק העונשין המצרי, בסעיף
,237 נאמר כי מי שהפתיע את
אשתו במצב של זנות ורצח אותה
או את מי שזנה יחד איתה, עונשו
מאסר של פחות ם־ 3שנים. סעיף
זה, המכיר בהגנה על כבוד ה־מישפחה,
פוטר את מבצע הרצח
מגזר־דין על רצח בכוונה תחילה,
שהעונש עליו במצריים הוא מאסר
עולם או מאסר עם עבודת פרך.
לסי החוק המצרי, היה סמיר
איברהים חכים, שרצח את אשתו
ברגע שמצא אותה במיטה עם
אחר, נשפט ל־ 3עד 7שנות מאסר

וצח אחוחו

קאסס חשיבון, יושב על מיטתו בכלא שאטה.
חשיבון עומד להשתחרר השבוע מהכלא לאחר
שישב 11 שנים וקיבל חנינה מהנשיא .״אני מצטער שאחותי מתה, אבל
לא מצטער בשום אופן על המעשה עצמו. השופטים בישראל חייבים
להתחשב בדחפים, אמונה ומינהגים שקיימים אצל הערבים מאות בשנים.״

בישראל יכולים להיווצר לפע מים
מיקרים אבסורדיים. כאשר,
למשל, שני בדווים בני אותו שבט,
אשר פלג אחד של השבט מתגורר
בצד המצרי של הגבול, והפלג
השני בצד הישראלי, ושני בדווים
אלה יבצעו את אותה עבירה של
רצח מתוך הגנה על כבוד המיש-
פחה, הרי החוק הישראלי יטיל
על הבדווי הישראלי מאסר עולם,
ואילו הבדווי המצרי יקבל פחות
מ* 3שנות מאסר, או אף ייצא
זכאי.
גם החוק הירדני מקל, כשמדד
בר בהגנה על כבוד המישפחה.
לפי סעיף 340א׳ לחוק העונשין

״אני חייב לקחת על עצמי
רצח שמישהו אחו ממי־מישפחוזי
ביצע אותו...״
ת הבית. כשראיתי שהבית בוער,
צתי לתוך האש והוצאתי אותה.
צתי איתה לבית־החולים כדי ש־צילו
אותה. כן, אני רציתי להרוג
ותה וגם להציל אותה. אחרי
מישה ימים היא נפטרה.
אני נולדתי בשביל לסבול.
תחלתי לעבוד בשביל המישפחה
שהייתי בן 17 בלבד. לא הספקתי
ראות כלום מהחיים שלי. למרות
בגלל המעשה כולם מכבדים או י,
כי אדם שעושה מעשה כזה
•לם מוכנים לעשות הכל למענו.
:ה חינכו אותנו. זה נשאר כמו

איך זה שאנס תוקפני ואני יוש־ים
על אותו עונש. הוא ואני זה
•תו דבר ז והוא משתחרר מה־
(א לפני! אבל למרות הסבל,
ז לא יודע אם אני מצטער על

גברים מוסלמים, שיעידו שהיא
אכן זנתה. אם נמצאו גברים כאלה,
צריך לאסור את האשד, בבית
ולמננוע ממנה כל קשר עם אנ שים,
עד שתמות לבד, או שאלו הים
ימצא לה דרך לחופש.
בספר האימרות של הנביא מוח מר,
הנקרא אל חדית ,-ננאמר כי
יש לסקול את האשד, הניאפת מאה
פעמים ולהרחיק אותה לאחר מכן
למקום נידח למשך שנה. בפרשת
הנשים מדובר רק על נשים שזנו,
אך בפרשת האור בקוראן, בפסוק
ב׳ ,נאמר שיש להלקות גם את
הגבר. לפי פוסקי המוסלמים ה סונים,
הכוונה היא גם לפנוי ול־פנויה,
הבאים ביחסי אישות ללא
נישואין, לא כל שכן, הנואף ואשת
איש אשר שניהם דינם סקילה.
לא ידוע שום מקרה, שבו ניסקל

נעים מחמוד סווסאן

הוא צעיר ערבי ממור מר,
יושב בכלא מגיל
, 20 מהיום ששרף את בית אחותו ובו בזמן ניסה לפרוץ לבית כדי
להצילה ללא הועיל .״אני בורח מחענין הזה. במעשה פגעתי בעיקר

בלבד. בישראל הוא שפוט למאסר
עולם.
סעיף אחר ,249 ,בחוק העונשין
המצרי מקנה הגנה למי שרצח
את מי שפגע בכבודה של אחותו.
אם אתה רואה את אחותך נאנסת
ועל ידי רצח האנס אתה מונע את
האונס — אתה יוצא זכאי. אך
ההגנה לא תחול אם רצחת אחרי
שהפגיעה כבר נעשתה.

הירדני, אדם אשר מצא את אשתו,
אמו, אחותו, או בת־דודתו כשהיא
מקיימת יחסי מין עם מישהו אחר
והרג את שניהם או אחד מהם, או
פצע אותם בלבד, הוא נהנה מה מונח
״אלעזר אל מוחל״ — הפוטר
מבצע העבירה מכל עונש. אמנם
ירשיעו אותו בדין, אבל לא יטילו
עליו עונש.
לפי סעיף ב׳ של חוק ,340 אם

אדם מפתיע את אשתו או אחד
מבני מישפחתו עם מישהו אחר
בנסיבות המעוררות חשד בלבד,
הוא ייהנה מהמושג ״אלעזר אל
מוח׳פף״ ,הדומה ל״קרים פסיונל״
הצרפתי (רצח מתוך תאווה) ,ויידון
למאסר שנה בלבד. זאת בניגוד
לרצח רגיל, שעונשו גם לפי החוק
הירדני הוא מאסר עולם, או לעתים
אף מוות.
הנשיא מתח שב
^ חו ק הישראלי אינו מת י
1חשב בהגנה על כבוד ד,מיש־פחה,
וכל המבצע רצח בכוונה
תחילה דינו אחד: מאסר עולם.
את החוק הישראלי, המחמיר ב עונשם
של הרוצחים על כבוד ה־מישפחה,
לא שינו אמנם עד היום,
אולם רוב הערבים המרצים כרגע
עונ שי מאסר עולם על רצח בגלל
כבוד המישפחה מגישים בקשות
לחנינה, ובמיקרים רבים התחשב
נשיא המדינה בעובדה שהרצח
נעשה על הגנת הכבוד ועונשם
הופחת.
דובר מישרד־הפנים, יצחק פייג־ברג,
הסביר, כי מכיוון שערבים
אלה הם אזרחי מדינת ישראל,
החוק הישראלי חל עליהם. לא
ייתכן כי ערבי שרצח יישפט ב מדינה
ערבית, או לפי חוקי מדי נות
ערב. אדם מובא למישפט
במדינה שבה בוצע הפשע.
לדובר מישרד המישפטים לא
ידועה גם שום כוונה של שר־המישפטים
לשנות את החוק, למ רות
שהאסירים טענו כי שמעו
שעומדים לשנות את החוק לגבי הם.
מנהל
כלא רמלה, דויד פרי,
מספר על אסירים אלה, כי הם
אנשים מיוחדינז במינם. הם אסירים
טובים ושקטים, שאינם מעורבים
בשום תככים, שהם בדרך־כלל לחם
חוק לאסירים .״אלה אנשים עם
ערכים. אני רוחש להם אהדה וא מון,
אבל לא מפלה אותם לטובה.
תנאיהם הם כשל יתר האסירים.
הם אינם מתערבים בנעשה, למרות
שצריך הרבה כוח כדי לא להיכנס
ללחצים ועימותים ולשמור על
נירה בד
צלם אנוש.״

טל־ארויו

^1ו0ק$ן)1600

מעלהאתהס פו ר ט
עלמס לו ל ה או פנ ה

היום ספורט הוא גם סגנון לבוש. וכמו תמיד
כשמדובר באופנה, המקום הראשון שמור לצרפתים.
בית קוק ספורטיב מצמרת הליגה הבינלאומית של
יצרני בגדי הספורט הגיע לישראל.
מעתה תוכל לרכוש חולצות, נעלי-טניס, נעלי ג׳ונינג,
חליפות טריינינג, גרבי ספורט וסווט שירטס עם סמל
התרנגול המפורסם בחנויות הספורט, בתי הכל-בו
שנויות האופנה המובחרות בישראל.

שראכר^־איתט בכל קטה 1

אין זה משנה לאן נצא לקניות:
לחנויות כל-בו גדולות, לבתי אופנה או לכל מקום אחר.
1העיקר שישראכרט איתנו תמיד בכל קניה.

׳י׳ י י 1

בנק הפועלים בע מ •בנק המזרחי המאוחד בע מ • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע מ • בנק קונטיעטל לישראלבעמ • בנק מסד בע ח • בנק הבניה לישראל בע מ • בנק יהב?עובדי המדינה בנ 1מ
•בנק אמריקאי ישראלי בע מ • בנק אוצר החייל בע־ח •בנק פועלי אגודת ישראל בע מ • בנק צפון אמריקה בע ח • בנק לדזימון ומזחר בע ח •בנק עין חי בעימ

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית

תו כניו תמועדפות
ל ט לווי זיההישראלית

ום רומיו!2 2 . <2 ,

1רביעי

טריד. ואחר כך לצ׳כוסלובקיה.
צ׳מברליין יוצא ב״שליחות ה שלום״
שלו. אריק פורטר מגלם
את דמותו של צ׳מברליין.

ידם רביעי 33.13 תצפית מגזין :

( — 8.30 שידור חוזר כצבע,
מדבר עברית) .המג

סידרה קומית: שלי
; — 11.10 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק סוד

22. 12

זין מוקדש לתעוקת־לב. בסרט
ניתוח עקיפה, שבו ׳משתילים
בשריר־הלב וריד שהועבר מ רגלו
של החולה.

• סרט קולנוע: מעוני־מבצרי
10.05 שידור
כצבע, מדבר צרפתית).
סרט המוקרן לרגל שנת הק שיש
הבינלאומית. דיירי בית-
אבות במרכז בריסל מתקוממים
נגד הנהלת המקום ומב קשים
לשנות את אורחות ה בית.
הכל מתחיל עם בואה של
דיירת חדשה למעון. המשתת פים
בסרט, מיקצתם שחקנים
ובמיקצתם דיירים בבית־הא-
בות. הבימאי: בנואה לאמי.

יום חמישי
23. 12 המוסד תיעוד :

( — 0.30 שידור בצבע,
מדבר עברית) .סרט ראשון

היקום מתאר שיחה בבית־הק-
פד, החביב על שלי, ההופכת
עד מהרה להיות דו־שיח על
בעיות פילוסופיות־מדעיות.

מדיין 11>11111
24. 12
• סרט קולנוע: חלומותיו
שד איש פשוט
( — 10.00 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .השחקנים
דאדלי מור (שהופיע לא מכבר
בארתור וב־סו) ופיטר קוק, מ ככבים
בפארודיה שאותה ביים
סטנלי דונאן (חידון בחרוזים,
שיר אשיר בגשם והיאנקיס הארורים)
.עלילת־הסרט מספרת
על טבח במיסעדת־המבורגרים
הכורת ברית עם השטן, כדי
לנסות ולהשיג את כל מאווייו.
הסרט מלגלג על החלומות ה נדושים:
כסף, מין, כוח והצ לחה,
ושזור בהומור מסוגנן.
זוהי פארודיה על אגדח פאר
סט, המתרחשת, בלונדון של
ימינו. בתפקיד אורחת מופיעה
ראקול ולטש.

מתוך שלושה סרטים העוסקים
בפעילות המוסד וקהילת המו דיעין
הישראלית, בבימויו של
גידעון גנני. הסידרה מביאה
כמה מפרשיות המוסד החשו פות
לפירסום. הצילומים נעשו
בארץ ובחו״ל. הפרק הראשון,
המוסד — עיניה של ישראל,
מנתח את דפוסי-הפעולה וה־

.2.00

מיבנה של המוסד, מספר על
מיבצע גניבת המיראז׳ים, פ רשת
לילהאמר, פרשת המד ענים
הגרמנים, חטיפת ספינות
שרבורג, על פעולות המילחמה
בטרור ועוד. בין המשתתפים:
המהנדס השווייצי הנס פראו־נקנכט,
וולפגנג לדן. ז*ל״מ עז רא
קדם (״כריש״) ,פרום׳ יובל
נאמן.

תורין
(8.30
מדבר

— 6שידור כצבע 35 ,דקות, מדבר אנ

דת: מיסת חג־המד
לד בשידור חי מבית־לחם
( — 11.30 שי ת ר בצבע,
בשלוש לשונות) .שידור
ישיר מכנסיית המולדת בבית-
לחם. השידור יימשך עד השעה

• אנימציה: באגס באני (— 6.10
ערוץ — 3שי דו ר בצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סירטי)-ונפשה של אחת הדמויות החבי בות
בסרטיו של וולט דיסני. משעשע ילדים ומבו גרים.

דר מ ה: שלש האחיות (— 0.10
ערוץ — 6שידור בצבע 50 ,דקות, מדבר
אנגלית) .עיבוד לטלוויזיה למחזהו הנודע של

אנטון צ׳כוב, בביצוע שחקנים בריטיים מן השו רה
הראשונה, חברי רויאל שקספיר קומפני.

01ח מי 111י 2 3 . 12

• סידרה לילדים: הנס כריסטיאן
אנדרסן 5.35 ערוץ — 3שידור בצבע,
35 דקות, מדבר אנגלית) .סידרת-אנימציה
הממחישה את אגדותיו הבלתי־נשכחות של הסופר
הדני המפורסם. הפעם: אגדת הנסיכה היפה.

• מחזה השבוע 0.50 ערוץ — 3
שידוד בצבע, מדבר ערבית) .מדי שבוע
בשעה זו מקרינה הטלוויזיה הירדנית הצגת־תיאט־רון,
שצולמה בעת הופעה חיה בקאהיר. גינוני
התיאטרון המצרי מחייבים כל שחקן לקוד קידה
לעבר הקהל בעת הופעתו הראשונה על הבימה,
והקהל מגיב במחיאות־כפיים, היכולות לשמש
אמותדמידה לגבי מידת הפופולאריות שלו.

1ש ל שי 2 4 . 12

רים אופנוענים ממישטרת קליפורניה, לארי ויל-
קוקס הבלונדי ואריק אסטרדה השחרחר. בכל פרק
מתרחשת עלילה בלשית מרתקת.

• בידור: תוכני ת הבידור של ליל
חג־המולד 10.15 ערוץ — 6שידור
בצבע, מדבר אנגלית) .כהרגלה מדי שנה,
תגיש הטלוויזיה הירדנית תכנית בידור מעולה
לרגל חג־המולד.

• מיסת חג-המולד ( 13.00 בלילה —
ערוץ - 6שידור בצבע) .שידור ישיר באמ צעות
הלוויין מכנסיית סנט־פטרוס בוותיקן של
מיסת חג־המולד. בהשתתפות האפיפיור.

יו םשסח 2 5 . <2

קומדיה: דירת-רווקים ( 8.30 ערוץ

מאז נולדו בניהם. העימות בין
השניים קורם עור וגידים כ שהבעל
שב מפארים, עיר־הח־טאים.
את תפקיד הבעל מגלם
קולין פארל ואת תפקיד אש תו
— ז׳נט קיי. את ג׳ני, הנ ערה
הפריסאית, מגלמת השח קנית
שרה קלר.

• סי דרה: לא יאומן
בי יסופר 11.30 שידור
בצבע, מדבר אנגלית)
.הפרק בחיים לא משיגים

הכל מביא את סיפורה של טו־

יו םרא שוון 2 6 . 12

י• ספורט: שבוע של ספורט (—7.10
ערוץ — 3שידור בצבע 50 ,דקות, מדבר
ערכית) .סקירה מורחבת של אירועי־הספורט
החשובים בירדן ובעולם בשבוע החולף.

• סידרה קומית: טקסי 8.30 ערוץ
— 6שידור בצבע 35 ,דקות, מדבר אנג לית)
.סידרה אמריקאית המתרחשת בתחנת־מו-
ניות ניו־יורקית, עם טיפוסים יוצאי־דופן. בתפ קידים
הראשיים: ג׳וד הירש, מרילו הנר וג׳ף
קונווי.

יו ם שוי 2 7 . 12

• הרפ תקות: קאש וחבריו (— 6.30
ערוץ — 3שידור בצבע 50 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרת הרפתקאות בסיגנון המערב הפרוע.
מירדפים אחרי כנופיות של מפירי חוק
וסדר בנוף מרהיב.

• סידרת -מתח: צ׳יפס 4.30 שני
הערוצים — שידור בצבע 50 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרה שגיבוריה הם שני שוט

גלית)
.קומדיה בריטית׳ העוסקת בתחום חדש
יחסית: דירות־רווקים, שבהן מתגוררים צעירים
וצעירות ביחד — אך בנפרד, כשהם משתתפים
שווה־בשווה בשכר-הדירה, בעבודות־הבית, וב-
מסי־הוועד. ריצ׳רד או־סוליבן הוא הגבר המתגורר
בדירה עם שתי נערות, פאולה וילקוקס וסאלי
תומסט, כשמתחתם מתגוררים בעלי־הדירה, יותה
ג׳ויס ובריאן מרפי.

יו ם

• סידרת־ מת ח: סטרסקי והאץ׳
( — 0.10 ערוץ — 6שי דו ר בצבע 50 ,
דקות, מדבר אנגלית) .לאוהבי סדרות המתח
האלימות, עם דייוויד סול ומייקל גלזר.

יו ם שול * שי 2 8 . 12

• ספורט היתולי: טלה מאץ׳ (6.30
— ערוץ — 3שידור בצבע 40 ,דקות,
מדבר גר מני ת וערכית) .מישדר מגרמניה
המערבית, המציג תחרויות היתוליות מקסימות
בין שתי קבוצות משתי ערים בגרמניה. ספורט
ועליצות בכפיפה אחת.

• סידרה קדמית: ספינ ת האהבה
( — 10.15 ערוץ — 6שידור כצבע 50 ,
דקות, מדבר אנגלית) .פרק אחרון לעת עתה
בסידרת־הטלוויזיה הפופולארית והמוכרת לצופים
בארץ, בהשתתפותם של קווין מקלאוד, ברני קו פל׳
פרד גרנדי, ג׳יל וילאן ולורין טיום.

יו ם

ר א שון

26. 12
• מבט שני: שלישי
ושבת בתנועה (— 0.45
שחור־לבן, מדבר עברית).
סירטה של הבימאית ג׳ודי לוץ
על תנועות־הנוער בישראל
. 1982

ש1י

27. 12
• סידרה: תהילה
( — 8.03 שידור בצבע,
מדבר ומזמר אנגלית).
• דראמה מקורית :
חשיפה או טית (— 0.30
שידור בצבע, מדבר עברית)
.סירטם של רוני ניניו
(בימאי) ודיתה גרי(תסריטאית)
על נערה בת , 17 העוסקת ב אופן
כפייתי בצילום סטילם,
תוך הרחבה לעולמה המישפח־תי
ההרוס. בסרט מככבים: דן
תורן, יוסי פולק, אדית אסטרוק
ואחרים.

0דראמה: שנות מידבר
— וינסטון צ׳רצ׳יל
( — 10.30 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק כניעה
מתמשכת מתאר את התקופה
בין פברואר 1937 וספטמבר
. 1939 ערב מילחמת העולם ה שנייה,
האווירה בבית־הנבחרים
הבריטי אינה שלווה כלל וכלל.
נוויל צ׳מברליין מתמנה ראש־ממשלה,
גרמניה פורצת לאום-

• סידרה: קאז (10.55
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .הפרק באגף הסגור

שבת

מביא עוד אחת מעלילותיו של
קאז. בפרק זה משתתף השחקן
פטריק או׳ניל.

25. 12
מדע: עולם־המיס־של
ארתור קלארק
— שידור כצבע,
אנגלית) .פרק נוסף

בסידרה הבלתי־סדירה, תחת
הכותרת כרעם ביזם בהיר, מ ביא
את סיפורן של תופעות
שונות ומשונות.

• דראמה: אנגלי בפאריס
10.30 שי ת ר
כצבע, מדבר אנגלית).

סיפור על

זוג

׳!,נגלי: הוא

נואף והיא אינה יוצה לדעת.
חיי־המין של בני •הזוג טובים,
אלא מה? הגברת חשה מרי רות
מכיוון שלא זכתה בחופשה

ם־ויין זנז^וחזו
28. 12
או׳ניל: קאז
יום שני, שעה 10.55
ניטה ס׳ גארדנר על שתיים ה מופיעות
בתיאטרון בלתי־מכו־בד
ורוצות לשפר את מצבן
הכלכלי. האחת פוגשת בזקן ה מציע
לה נישואין, אולם לרוע
מזלה, היא אינה נאמנה לאיש.

• סידרה: ויין ד
שוסטר 11.15 שידור
בצכע, מדבר אנגלית).
פרק נוסף בסידרה הקומית, ש בה
מככבים שני הקומיקאים
הנודעים.

• טל־די: יום שידר
ריס מיוחד למניעת תאד
נו ת בדרכים (מ־ 5.03 ועד
השידורים) .החל לתום מתוכניות־הילדים וכלה בתוב־ניות־הערב,
פוסעת הטלוויזיה
בעקבות קול ישראל בנסיון ל צמצם
את התאונות בדרכים,
באמצעות כלי־התיקשורת הממ לכתיים.

״ א1יעבדגדצעו״ ן
(המשך מעמוד )35
ידיים, מ־ 20 סנט למניה ל־ 9דולר למניה.
והיום, כל יוצר בעל שיעור קומה רוצה
לעבוד עם החברה הזאת.

• אתה עובר עם סכחם גולן דפי
סרט או דפי חוזה שנתי *

אני לא עובד לא לפי סרט ולא לפי הוזה
שנתי. אנחנו צוות. יש לנו חברה.

!• אתה שותף בחכרה *
יש לי אחוזים.

• כמה אחוזים *

יש לי הרבה מניות.

• ח שכתי שלמדת כאמריקה
שזה לא כושה לדבר עד כטף
שמרוויחים אותו כיושר•
אני מרוויח המון כסף, יחסית לבימאי
ישראלי. יחסית לספילברג, אני מרוויח מעט.

• איפה אתה, באמצע*

אני מרוויח כמו בימאי־צמרת אירופי.

• מה זה אומר *

מאות אלפי דולרים לסרט.

• מה צריך כדי להצליח בהוליווד

שלושה דברים: שיהיה לך בנק, שתהיה
יהודי ושתהיה הומו. אם יש ילד את אחד
משלושת הדברים, אז יש לך סיכוי להצליח,
אם יש לך את שלושתם — אתה מסודר.

9איך מתנהלים העסקים כ־מישרד
של מנחם גולן * כעכרית *

זה נורא מצחיק. זה עברית ואנגלית ב יחד,
וכל הגויים באים בבוקר ואומרים בוקר
טוב במיבטא מצחיק כזה.

• והישיבות*

באנגלית, אבל זה די קשה, ולפעמים
אנחנו עוברים לעברית, ואז זה די מביך.

• אתה מתכוון לחזור ארצה *
אני כל הזמן בארץ.

• אתה כן, אבד הכי ת שלך,
האשה שלך והילדות שדך בהוליווד.
אנחנו
בונים בית בכפר אז״ר. והייתי
רוצה למצוא סידור שהגיחות יהיו לשם
והבסיס יהיה פה.

שידור
צל־ ש
העו״עור ז?^ר-13>1
>• לכתב הטלוויזיה איתן אורן, על
כתבתו המדהימה והמהממת על גילוי מיב־תביר,
של גדדרון, בתו של המנהיג הנאצי
היינריך הימלר והבאתם ארצה. בכתבתו
המדהימה הצליח אורן להמחיש ב אמצעים
טלוויזיוניים, שהזכירו את ימיה
הטובים והרחוקים של הטלוויזיה הישרא לית,
את הסיפור האפל של התקופה הנא צית.
שיאה של הכתבה: שיחת־ד,טלפון
שערך אורן, יחד עם מגלזדהמיכתבים עם
בת הימלר, היתד, הישג טלוויזיוני. אורן
לא התעלם גם מכמה מתיסמונות של אותה
מחלה גרמנית בהקשר הישראלי, ו*
איפשר לפרום׳ אוריאל דן, מאוניברסי טת
תל־אביב, לספק את הרמזים על תה ליך
התנוונותו של עם, כשיעור גרמני להווה
הישראלי, נכון לעכשיו.
בצד הכתבה מצוי גם מחדל מדהים של
הטלוויזיה הישראלית. חומר׳ שהיה בכוחו
להיות סרט תיעודי לנזבס שני, אך הוא
הוכנס למיסגרת המצומצמת של השבוע
יומן אירועים. לעומת אטימותם של מנהלי
חטיבת־ד,חדשות בטלוויזיה בולטת העיר-
נות של רשתות־טלוויזיה זרות, שביקשו
לרכוש את החומר של הכתבה לשידור ב־תחנותיהם.

געגזעים
#לכל
מי שהיה שותף להעלאת ה מופע
דמוי־המחזמר על ראשון־לציון, ול-
הבאתו לטלוויזיה. מופע יפהפה זה, העשוי
בטוב־טעם ובכישרון, העלה געגועים עמו קים
לארץ־ישראל שד,יתד, פעם, והטיל
אור משעשע על העליה הראשונה, הנשכ חת
לעיתים קרובות.

מאחרי הקלעים

• הלום ישראלי ידוע• חצי שנה
יש,־אל חצי שנה ארצות־הכרית.

צי ב•קד. סומר

את מוכרחה להבין. הלב פה אבל ההצל חה,
ההכרה הבינלאומית, היא שם. נורא
חשוב לי שהילדות שלי יגדלו בארץ. הקט נה
כבר לא זוכרת עברית. אני כולי מפה,
כל ישותי. אני יכול לדבר אנגלית כמו
שאני מדבר עברית ן
אני יכול להגיד לסיום כמה מילים על ה אשד,
הכי חשובה בחיי?

דברים מוזרים מתרחשים באחרונה ב־מיסגרת
הביצועית של בניין הטלוויזיה
הישראלית. כניסתו של מפקד גלי צה״ל
לשעבר צבי (״צביקה״) שפירא למישרת
מנהל מחלקת־ד,תוכניות באחד בנובמבר
טרם מורגשת בשטח.
עדיין שולטת במחלקה זו ביד רמה ה מנהלת
הקודמת של מחלקת התוכניות,
אסתר סופר, בעמדה של מפיקה ויוע צת(
.לעומת זאת נכנס טוביה פער,
בלא עזרת קודמו, יצחק שימעוני, ל נעלי
מנהל־הטלוויזיה בלא ייעוץ ו/או חפי פה).
התחושה
בין מפיקי-ד,טלוויזיה היא ש-
צביקה שפירא הוא בעמדת איוש בלא
כוונות למימוש. מפיקי חטיבת־התוכניות
ובימאיד, החלו לכנות באחרונה את שפירא,
מאחורי גבו, בכינויים ״מר שופר׳׳ ו/או
״צביקה סופר.״ אחת מהסיבות לכך היא
האופן שבו ממשיכה אסתר סופר לפתור
את הבעיות, שפיתרונן הוא בסמכותו של
שפירא. במקביל מתרעמים עובדים אלה
על כך שיש אפשרות סבירה ששפירא לא
ייצא במישלחת הטלוויזיה לם י״פ, יריד
סירטי הטלוויזיה הבינלאומי, שבו יירכשו
הסרטים והתוכניות לעונת-השידורים ה באה,
כך שידו לא תהיה בעיצוב המעשי
של התוכניות.
בפגישות־ד,גישוש הראשונות של שפירא
עם המפיקים וד,בימאים הוא הרשים אותם
לטונה, כאשר הבהיר את כוונותיו והקוג-
ספציות התיקשורתיות שלו. אך לעומת
רושם ראשוני זה הולכים עובדים אלה ו מתאכזבים
מגישתו היומיומית, בנושאים
השונים התובעים את פיתרונם.

• ברוריה. בטח, כמה שאתה
רוצה.

במיסגרת מה שקורה לי עם בחורות, ש כולן
מסובבות לי את הראש, יש רק אשה
אחת — ובאמת שאני לא יודע מה הכשוף
שיש לה עלי שטמטם לי את המוח. ותאמיני
לי, כל בוקר שאני קם, וכל ערב שאני
הולך לישון, זה קורה מחדש. וזה הפוך ממה
שאומרים, שהשניים מקריות את האהבה.
אצלנו זה להיפך. זה הולך ומתחזק, זה
יופי. אני חושב שבלי ברוריה אני סמרטוט,
אבוד, אין לי משמעות רגע אחד בלעדיה,
אני לא יודע כלום, לא מסוגל לכלום, ומזה
גם נבע הענין שהיא עובדת איתי, כי זה
היה מגוחך שלא נעשה דברים ביחד. וכך
חלה התפתחות טבעית, וברוריה באה לע רוך
את הסרטים שלי. וכעת אנחנו כל הזמן
ביחד. מסתובבים בעולם. אנחנו אוהבים
להיות יחד. כשצילמנו פה את ספיחים, היא
היתד, איתי ועם הילדות חודשיים. אחר-
כך התחילו הלימודים, והיא חזרה להולי ווד.
טילפנתי לה ובכיתי שתבוא מייד. לא
יכולתי בלעדיה. תאמיני לי, ברוריה והיל דות
זד, העניין שלי בחיים.

• אני יכולה לשאול אותך כמה
מילים גם על הסרט ״ספיחים״!
באמת לא דיברנו עליו בכלל.

• אתה אוהב את הסרט הזה !

אני אוהב כל דבר שאני עושה. למד, את
שואלת?

• מכיוון שכ שראיתי א ת ״אסקימו
לימון׳ ממש התרג שתי. זה
היה סרט נוסטלגי חביב, שהזכיר
לי את הילדות שלי, שריגש אותי
כגלל סיפור האהבה שלו. אכל
כשראיתי א ת ״ספיחס״ הרגשות
האלה נעלמו. תסלח לי אם אומר
לך שהסרט וולגרי.
למה, בגלל הסצינה של החרא?

• לא, בגלל התחת של צחי נוי.

זה וולגרי בעינייך? הבחור הזה הוא
סטאר. את יודעת מה יקרה אם אני אוציא
מהסרט את התחת של צחי נוי? יהרגו
אותי! ביפאן מחכים לזד, מיליונים. על מה
את מדברת?

פסקול התעדמות 0 8ד1דז^ה
מבדיחות גל״ץ, שסופרו עד להחלטת
הבג״צ שמנעה את כניסתה של השדרנית
עדנה פ אי למישרת מנד,ל־ד,תוכניות של
התחנה וסגנית המפקד בדרגת סגן־אלוף:
״עכשיו עם מימייה לדרגת סגן־אלוף, תקבל
פאר גם תוספת־שדד, על הזמן שהיא מב לה
במחיצתו של הרמטכ״ל רפאל איתן״
• • 1ביום הרביעי האחרון שוחחה אחת
מקרייניות־הרצף בתחנה המשדרת בער בית
שיחת־טלפון עם מישהו מחוץ לבניין־
הטלוויזיה. לפתע השתתקה. בעל־השיחה

מיהו מי ב ע רו ץ ה שני*
תוך שלושה חודשים עומד שר־החינוך והתרבות, זבולון המר, למסור את
ההודעה על ראשיתו של הערוץ השני בישראל. לא ברור עדיין אם יהיה המדובר
בטלוויזיית־כבל או בערוץ מיקרו־גל נוסף, או בשניהם יחד.
את התהליך, שיביא תוך שלושה חודשים לשינוי מהפכני במתכונת הרגלי-
הצפייה בטלוויזיה, שוב אי־אפשר לעצור, כפי שלא ניתן היה לעצור, בשעתו,
את ראשית שידור הטלוויזיה הישראלית.
כחצי תריסר חברות־סרטים עומדות במצב של כוננות, לקראת שינוי מתכונות
הטלוויזיה בישראל:
• ״אולפני הרצליה״ -בניהולו של יצחק קול• עם בעליה נמנה גם
שמואל תמיד. זוהי חברה בעלת תשתית ואולפנים גדולים, המספקת לטלוויזיה
הישראלית חלק ניכר משירותי האולפן שלה.
• ״מרכז התיק שור ת הירושלמי״ -חברה בניהולם של מיכה
שגריר ודן ארזי, המשלבת חברות של שירותי טלוויזיה שונים, ביניהם חברת
סירטי קסטל הוותיקה. חברה זו נמצאת בבעלותה של חברת אינקובה. היא
ביצעה עבור המפד״ל את שירותי־ההפקה במערכות הבחירות האחרונות, וידועה

שגריר

סופר

קול
מי שלא יקבל נתח, לא יזכה לעולם

בקשריה הטובים עם שר־החינוך־והתרבות, זבולון המר. חברה זו מפיקה יומן
שבועי באנגלית, לתחנות טלוויזיית־כבל אמריקאית, וזה משודר בשידור־חי
לארצות־הברית.
• 1״אולפני טל־עד״ — חברה שמנהליה הם עוזי פלד, בעבר סגן מנהל-
הטלוויזיה, ואבשלום כ״ץ. חברה זו, קשורה כלכלית עם בנק דיסקונט. היא
מחזיקה אולפנים בבניין תיאטרון ירושלים, מפיקה סרטים ומספקת שירותי-
טלוויזיה.
#״טלוויזיה מיפ חרי ת ישראלית״ -חברה בניהולו של אדי סופר,
מי שהיה בעבר כתב לעניינים ערביים בטלוויזיה. בחברה זו מושקע כספם של
בעלי־הון מגרמניה ומארצות־הברית.
#״פירטי הבירה״ -בבעלותו של המיליונר ליאוגרד טמן, קרובו
של ניסים גאון.
״כלל־מדיה״ — חברת־אב לתיקשורת של הקונצרן הענק כלל, בעלת
הוצאת כתר ומפיצת סירטי-וידיאו. בחברה זו ערך לפני שנתיים מנהלה הקודם,
אביטל מוסינזון, נסיון להפכה לחברת־תיקשורת ענקית. הניסיון לא הניב
תוצאות כמקווה.
•,״פירטי רימון״ — חברה שאותה מנהל ארנון צוקרמן, ובשלב זה
מסייע בעדו דן שילון. לחברה זו יש מימון של בנק הפועלים.
״פירטי טל־שיר״ — חברה שהוקמה רק לפני כשבועיים, בשותפות
של חברת־סרטים יהודית מהולנד בשם בלבו עם הונה של המיליונרית הירושלמית
גיטה שרובד, שהיתר עד אז שותפה בחברת־ד,סרטים של ארנון צוקרמן ודן
שילון. יושב־ראש שלה הוא ח״כ חיים הרצוג. היא שכרה מישרדים ב-
בית־אסיה בתל־אביב. מישרת מנהל־החברה טרם אוישה. בחוגי תעשיית־הסרטים
טוענים בעקשנות, כי מנהלה של החברה עשוי להיות מנהלה הנוכחי של הטלוויזיה,
טוביה סער, שקשריו עם חיים הרצוג נוצרו כאשר שימש כדובר מישלחת
ישראל באו״ם, שבראשה עמד אז הרצוג.
!• חברה נופפ ת העומדת להצטרף למירוץ היא החברה שעם מנהליה
נמנה מי שהיה עורך נזבט שני, העיתונאי הוותיק אלי גיסן, שחבר ביחד עם
כתב־החדשות אבי אנג׳ל. היא קשורה בתדיראן. השמועה טוענת כי לחברה זו
עשוי להצטרף המשנה למנכ״ל רשות־השידור, שלמה עכאדי.
מאחר והחלטתו של זבולון המר תהיה תלוייה ברובה במסקנותיה של ועדת-
קוברסקי, שחקרה לפני כמה שנים את מיכלול הבעיות של הערוץ השני, סביר
להניח שכל החברות הנזכרות ברשימה זו, יאולצו על־ידי הממשלה להקים תאגיד-
על, שבו יקבלו חלקים בהתאם לייחס הגודל והחשיבות הפוליטית שלהם. סביר
להניח כי ימומשו בתאגיד זה גם המלצות אחרות של ועדת-קוברסקי, להעניק
לעיתונות היומית אחוז מסויים של הבעלות, כתמורה על אובדן צפוי של
מודעות, לרגל הפעלת הערוץ השני. טרם התבהר מה יהיה חלקם של השבועונים,
שאף הם־ יאבדו חלק ממודעותיהם, והשמועה אומרת, שעם חלוקת-
העוגה תהיה גם חגיגה של בג״צים. מי שלא יקבל נתח עם ראשית ׳ערוץ ,׳2לא
יזכה לעולם להיכנס למועדון אכסקלוסיבי זה.
התקשר מיד אל אחת מהטלפוניסטיות של
הטלוויזיה, ואחרי הפצרות נאותה זו לע לות
לקומה החמישית ולברר מה עלה ב גורל
קריינית־הרצף. הטלפוניסטית מצאה
את קריינית־חרצף מעולפת על ריצפת
חדרה קשה לומר שמיספר הערבים
המועסקים ברשות־השידור עולה, יחסית
לאחוז שלהם באוכלוסיה. הראייה: כתב-
הטלוויזיה רפיק חלבי נטל חופשה ללא-
תשלום, קולו של כתב שירים ושערים,
זוהייר כ ח לו ל, לא נשמע עוד במיסגרת
תוכנית פופולארית זו בעברית, וכן גם קו לו
של כסאםג׳ אכר, איש מחלקת ה חדשות
של קול ישראל ו שערוריה מ איימת
בימים אלה על מחלקת הדת של
הטלוויזיה. השערוריה החלה כאשר ש״י
דקאנטי, מי שהיה כותב תוכנית זו ב משך
תקופה ארוכה, ביקש חופשה־ללא-
תשלום. מהנהלת הטלוויזיה הבהירו לו,
כי אינו שכיר של הרשות, אלא עובד־

חוזה, ועל כן עליו להתפטר. רקאנטי, שבי קש
את חופשתו בשל אי־הצגת מיכרז
לתפקידו, גילה כעבור שבועיים כי הנה לת
הטלוויזיה פירסמה מיכרז לתפקידו.
התברר לו שהמיכרז תפור למידותיו של
חידונאי-הרדיו הוותיק, מרדכי פרימן,
כדי שזה יירש את מקומו של הרב בני מין
צביאלי, מנהל מחלקת־הדת של ה טלוויזיה,
העומד לפרוש לגימלאות מתפ קידו.
רקאנטי החליט לפנות אל ועד־עוב-
די־הפקד,־חדשות של הטלוויזיה. הוועד מת כונן
לטרפד את המיכרז התפור 1
שמועה עקשנית במיסדרונות הטלוויזיה
טוענת כי מנהל־הבמה והמפיק פיטר
מילק( ,״מאכילם של ילדי קמבודיה הרע בים״)
.ומי שהיה ממנהיגי ועד־עובדי־
׳הפקה־חדשות בטלוויזיה, עשוי לעבור ב־
,חופשה־ללא־תשלום לחברת־הסרטים החד שה,
בהנהלתם של אלי ניסן, שלמה

עבאדי ואבי אננ׳ל.

העזלם הזה 2364

הסתור מארגנת, ארקיע מטיסה ומלון לגונה אילת מארח
סוף שבוע משגע באילת
לרווקים ורווקות י

8,888

אירוח מלא, תכנית עשירה ומגוונת, בלויים והפתעות :
שחיה ושעשועי בריכה • ערבי ריקודים ובידור
הפלגה ביאכטה לאי האלמוגים • בינגו ומשחקי חברה

שקל(כולל מע׳ימ)
מחיר:
המחיר כולל טיסה מת״א, ירושלים וחיפה* לאילת ובחזרה
ואירוח בתנאי פנסיון מלא (ליחיד בחדר זוגי).
*״ תוספת מו

מועד: יום חמישי 6. 1.83 עד יום שני 10. 1.83

ההרשמה

במשרדי הסתור: תל־אביב:רח׳ בן יהודה . 32ט ל׳ - 2-3ו 03-299281,03-2924 נופש פלוס,רח׳פרישמן . 76 טל׳ 234356־.03
ירושלים: רח׳ המלך ג׳ורג׳ ,25 טל׳ .02-224171 חיפה: רח, נורדאו 14 סל׳ .04-67313-4-5
רמת־גן: רח׳ ביאליק .47 טל׳ 721343־.03-729016 ,03
נתניה: ככר העצמאות .7טל׳ .053-91207,053-23644 באר־קזבע: במשרה זכאי החלוץ 75 טל׳ .057-37477
ובכפר־סבא: טמסה. ויצמן . 78 טל׳ 22192־.052

1יוח חלם
מז מינ ה

אתכם

ל מ כי ר ת
חורף 1983

קבלת מו ד עו ת
לגל העיתונים
בסחיר־ ימעוער

•׳*רות ת.ד
ללא ת שלום
•מכבד ים
כרסיסי אשראי

ווידיאו
מ קנג׳ רז ל ס

287117

דגמים חדשים
חול צו ת, סוו ד רי ם, חליפו ת;
מ כנ סי ם בבל הגדלים
לונדון — פאריז — רומא

בגדי עור ־ גי פולופ
במחירים מיוחדים
המכירה ת ת קיי ם בבית זיוה תלם
רחוב דוד המלך , 10 הרצליה פתוח
0 5 2 - 7 2 9 7 6
24/12 10.00—14.00 16.00
—19.00
25/12 10.00-14.00 19.00
- 16.00

מחאה

ה פגנ ת

ב ק רי א ה

לצאת מיד מלבנון!
די! מלחמת לבנון נמשכת כבר יותר מחצי
שנה. את מחירה הכבד שלמו וממשיכים לשלם
הפליטים והשגויים הפלסטינים, אזרחי לבנון —
וגם חיילי צה״ל. הכיבוש המתמשך בלבנון
מסבך את ישראל יותר ויותר. יש רק מוצא
אחד :

לצאת וגיד מרב 1ון!
חיפושית מודד 66
55,000 שקל

הפגנת המחאה תתקיים בשבת . 25.12.82
היא תצא בשעה 6.30 אחה״צ מרחבת היכל
התרבות, ותצעד אל ככר מלכי ישראל.
להתראות

הועד עד המלחמה בלבנון
ת.ד ,39872 .ת״א
אנ סי ם ח מוכגי םלח מו ס על עצומח כנו ס ח מודע ח זו,
מתבק סי סלס לו חתתח תי מתם בצרוף 104סקל למימון
הפרסו ם, לת.ד , 19172 .ת״א.

יוחזרו ה חיי לי ם ה בי ת ה — עכשיו •

טל 232262 .־03
410618־03

איתן עמיו

תן סומפ לח״ד

הדברתבע׳׳סמזיקים
מומחים להדברת תיקני ם
(1׳וקים , 1תולעי קץ, חי קי
ספרים ובגדים.

רמת-גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .
7 8 0 1 1 4 -5 -6.70 רש׳ משי 21

/מזק ;

סמירת על בריאותך ורכושך

5־ * 3ד ח

נעם שרו שם בציבור, בליווי פסנתר!אקורדיון, היום קורעים שם את
מזונו שו השו הגרוד מגורם: חביתה משתי ביצים ועגבנייה -
עוד־התוף

ד א נול
הלחם
ל כ דו
שני הקצוות

של בגט טרי, ישר
מהתנור, מכרסמות בהנאה
השחקנית לשעבר ברכה נאמן (מימין) וטרודי
קרנר, שהיא בעלת חברת־נסיעות. הבגטים הגיעו

למיסעדה בארגז. כשהבחין שף כריסטיאן שאינם
חמים דיים, ציווה להחזירם ולהביא ארגז חדש, עם
בגטים חמים הישר מהתנור. כשאלה הגיעו, זללו
אותם האורחים בהנאה. רבה ולא הותירו מהם דבר.

הטפ סן נחת במיטב: ח

ף כריסטיא] הוא סיפור ״
הצלחה שהפך כבר למוסד.
כריסטיאן זרזד נחשב בעיני רבים
מאניני־הטעם לטבח הטוב ביותר
בארץ, ומיסעדת־היוקרה שלו אל־הסברה
ביפו, המלאה עד אפס
מקום, גם כשמחיר ארוחה בה ל זוג
הוא 3000 שקל בערב, מעידה
על כך.
״אף פעם לא למדתי לבשל. אני
לא ביגר תדמור ולא למדתי להיות
שף. למדתי בעצמי בעזרת כישרון,

שף דה־לוקס

דמיון, התמדה, ספרים נשמה ואהבה
לעניין.״
סיפר השף 5נולדתי בכפר
קטן המרוחק 15ק״מ מהעיר קונ סטנטין,
באלג׳יריה, בשנת .1956
כשהייתי בן 19 עליתי לארץ עם
גרעין גורודוניה־הבונים עם עוד
14 חברים. באלג׳יריה היינו חברים
בתנועה כשש שנים. האמנו אז
כולנו בפנחס לבון, שהיה מנהיג
גורדוניה.״
באנו ישר לקיבוץ רמת־יוחנן,

הוא כריסטיאן זרדז, במדי שף. כריסטיאן
עשה בישראל מהפכה בתרבות האכילה.
הוא הביא לישראל את נובל קוויזין (״המיטבח החדש״) ,המהפכה של
המיטבח הצרפתי, והתאים אותו לתנאי הארץ עם ירקות טריים.

שם עשינו את ההכשרה שלנו.
באנו מלאי אידיאלים וסוציאליזם,
*האמבה מיהרה לבוא. גיליתי
חיש־מהר שבארץ־ישראל יש שני
מיני יהודים: פרענקים ואשכנזים.
בקיבוץ לא קיבלו אותנו, היינו
מנודים. אף פעם לא הזמינו אותנו
לשתות כוס־תה. כשבחורף הקשה
של 56 ביקשנו שמיכה, לא רצו
לתת לנו.
אני זוכר שאבי, שמיקצועו היה
מפרזל סוסים ורצען, לא הירשה
לי לעלות לישראל בלי מיקצוע.
נשלחתי על ידו לבית־ספר בצרפת,
שם למדתי להיות טפסן בניין. עם
הדיפלומה הזאת עליתי לארץ.
אבי, שרכש לו בינתיים פנסיון
בקונסטנסיון, פשט את הרגל, כי
נתן לאנשים לאכול בחינם. הוריי
עלו אחרי לארץ ב־.61
כשהתאכזבתי מהקיבוץ, התגייס תי
לצבא והייתי צלם אמירי בחיל־האוויר.
אחרי
הצבא חיפשתי את עצמי,
נסעתי לצרפת. כשחזרתי, הלכתי
לעבוד כטפסן בניין אצל אילן גת
בסביון. עבדתי קשה, עד שיום
אחד בא לי רעיון: לתת אוכל
לפועלי הבניין. פתחתי מיסעדת־פועלים
בתוך אוטובוס, במשך שנ תיים
הלכתי מאתר בניין אחד ל־מישנהו
וחילקתי אוכל.
כשהתבססתי קצת, פתחתי את
מיסעדת אלתמברה ביפו, שהיתה
שייכת לסלומון היווני . .כשהוא
נפטר, לקחתי את הסיסעדה ונתתי
לקליינטים חומוס, טחינה וקוסקוס.
ההצלחה באה אחרי מילחמת
ששת הימים. חבר שלי בא אלי
עם רעיון לסגור את דלתות וחלו נות
המיסעדה ולעשות ממנה מקום
אינטימי, התחלתי לגעת באוכל
הצרפתי, התקדמתי לאט־לאט בת חילה
היתד, אלהמברר! מסעדה של
חמישה שולחנות שעמדו בפואייה
(בכניסה) ב־ 1970 היקה לי הזדמנות
וקניתי את הדירה שמעל למיסעדה
והפואייה משמש היום רק כני סה.

1973 פתחתי את מסעדת אנט־ריקוט
בבן־יהודה, וב־ 78 את אנט־ריקוט
בירושלים. הכנסתי את ה־מישפחה
שלי לעסק, והיום העסק
ה־א מישפחתי.
ב־ 79 פתחתי את מיסעדת הס־דיטרנר(
,הים התיכון) ביפו הע תיקה.
המיסעדה הזאת היתה שיי כת
בעבר למתי שמואלביץ׳ היום
מנכ״ל מישרד־ראש־הממשלה, אחר
כך לקחו אותה ארבעה צרפתים,

ף* כריכים המרוחים בכבד
אווז טעים (פואגרה) ,קרוא סונים,
בגטים, עוגות ממולאות ב שוקולד
ובתפוח־עץ, פרוסות בשר
רוסביף תוצרת עצמית של השף
כריסטיאן זרזד, קינחו איציק
קול, בעל אולפני תרצדיה הבש־לנית
רות סירקים, המפקד לש עבר
של גייסות השריון אמנץ
ואנשי־תיירות
מנכ״לים
ר שף
רבים. כל אלה באו לחגוג את
פתיחת עונת־החורף של מיסעדתו
של כריסטיאן, לר, מדיטרווז שביפו
העתיקה.
כריסטיאן הגדיר את המסיבה
כחגיגה ללחם הבגם הישראלי, ש הוא
טעים כעמיתו הצרפתי.
מהם אחד שחזר בתשובה, וב־79
לקחתי אותה אני.
מזה חצי שנה יש לי מתחת ל מסעדה
מאפיה, שאותה קניתי מב עליה
הקודמים, ואני אופה את
הבגטים והקרואסוגים, לחם עם
צימוקים, שוקולדה ותפוחי־עץ.
עד כאן נאום השף.
היום מנהל כריסטיאן לבדו את
המיסעדה, ולא רק מבשל. בגמר
העבודה הוא נוסע לווילה שלו ב סביון,
שם מחכים לו אשתו ושלו שת
ילדיו. בבית אינו מבשל אלא
אשתו .״אני לא מבקר אותה,״
הוא צוחק.

חליל

בצורת בגט מחזיק
חסנכ״ל החדש של
חברת אייר פראנם, הנרי רובר.

ואש המאפיה

שף כריסטיאן מצביע על הקרואסונים
שלו בשלבי ההכנה. את הקרואסונים
והבגטיס אופה כריסטיאן במאפי ־תו הפרטית, הנמצאת במרתף מיסעדתו.

מהו שף טוב לדעתו ״שף טוב
הוא שף המבשל מחומרים טריים
ועם כל הלב. אני הכי אוהב לבשל
דגים, כי כשדג טרי, לא צריך
הרבה, רק דמיון.״
כריסטיאן אינו אוהב את ההצ גות
שבאות כתוספת לאוכל, אלא
את המזון עצמו .״בבית שלי ב־אלג׳יר
היתה תמיד תודעה של
אוכל טוב, וזה כנראה עבר אליי
בירושה. אמי למדה לבשל מה
גויים;
היינו היהודים היחידים ב יי
כפר.״
כריסטיאן
מגדיר את עצמו ״איש
פשוט. החלום שלי זה לעזוב את
המיקצוע לקנות משק ולנוח.״
בסוף הראיון, שנערך במיסע־דתו,
הזמין השף לעצמו ארוחה
שכללה חביתה משתי ביצים ופ רוסת
עגבניה. על זה באמת נאמר
הסנדלר הולך תמיד יחף.

מועדון,

תי א ס הן
צוב הי ה לראות את מועדון
? התיאטרון בתל־אביב. המקום
בעי העבר המפואר, שהיה סעם
אחד המרכזים הגדולים של התר בות
בתל־אביב, המרתף שבו הו פיעו
מיטב אמני ישראל, כמו רבי עית
מועדון התיאטרון, כשהקהל
שר שם בלווי אקורדיאון ופסנתר,
הפך השבוע למועדון סאנקיסטי
רעשני.
בהיכנסנו קידם את פנינו רעש
ממערכת־הרמקו־מחריש־אוזניים
לים,
רעש שבקלות יכול לגרום
נזק בלתי־הפיך לאוזני כל אדם
נורמאלי כעבור מחצית השעה.
על רחבת הריקודים חוללו במין
עילפון־חושים מספר פאנקיסטים,
שאותם הייתי רגילה לראות כש עוד
ביקרתי בקולוסיאוס: בחורים
לבושים כמו פרשים מימי־הביניימ

ן ך ן מועדון התיאטרון כפי שהוא נראה היום, הפד למועדון
1 11 יי •11 דיסקו ופאנק. בוב (מימין) מגדיר עצמו כשחקן סרטים
בינלאומי. הוא לבוש בשריון עשוי משרשרות, המזכירות תלבושת

1 1 1 1 *1בתקופת הזוהר של מועדון התיאטתן
1 1 1 1 - 1שברחוב מנדלי בתל־אביב הופיעה להקת
מועדון התיאטרון, שחבריה היו שימעון בר (מימין),
שגופם מכוסה שיריון־ברזל וקול־רי-כלבים
מקשטים את צווארם.
בו עז תו דג׳י מן מאופר כשמסרק
תקוע בשערו, והמאפרת עדהלזו׳
ח נן בעלת ראש קרח ומחשוף
מהמם היא התפאורה היחידה במ קום.
מועדון
התיאטרון הוקם בסוף
שנות החמישים על־ידי הבימאי
יוסף מילוא, שהיה אז מנהל
תיאטרון הקאמרי, ויצחק קדיש״
זון. שהיה אחיו של יחיאל קדי־שאי,
ראש לישכתו של מנחם
בגין. כשאלה פרשו מהתיאטרון,
הם הקימו את המועדון ואת רבי עית
מועדון התיאטרון המפורסמת.
תקופת הזוהר של המועדון היתה
בשנים .64 — 58 כשיוסף. מילוא
החליט לעבור לחיפה ולהקים שם
תיאטרון, לא יכול היה קדישזון
המנוח לתפעל את המקום בכוחות
עצמו, והחכירו לאחרים. גם הר-
ביעיה התפרקה וכל אחד מחבריה
הלך לתיאטרון אחר.
בשנים האחרונות ניסו להחזיר
לו את עטרתו הנושנה. יעקב

מימי־הבינייס. משמאל: המאפרת עדה לזורגן בכובע המכסה קרחת
ומחשוף נדיב. רק אנשים בעלי עור־תוף חזק, ועצבי ברזל יכולים
להחזיק מעמד זמן רב בתוך הרעש מחריש־האוזניים. והיו כאלה.

יענקל׳ה בן־סירא, גירעון זינגר וראובן שפר. הארבעה
הופיעו בתוכנית יידישע מאמע, על המגויירות
מרילין מונרו, ליז טיילור וג׳ינה לולובריג׳ידה.

אגמון הפעיל את התוכנית בירה
ומצב רוח, לאחר מכן הפד המקום
למרכז למכירות פומביות ומועדוני-
ג׳אז למיניהם.
בעבר היה זה המקום בהא הי דיעה.
בתקופת־הזוהר שלו ישב
שם המלחין יוחנן זראי והלחין
שם את שיריו הראשונים לאשתו,
הזמרת ריקה זראי. כאן התגלו
צמד העופרים וצמד הדודאים.
יענקדה בן־סירא, מהרבי-
עיה, נזכר בנוסטלגיה :״כל גדולי
הדור בילו אצלנו. הכנר אייזק
שטרן היה אורח ק בוע. דני קיי,
להקת גולדן גייט בתקופת זוהרם,
פרר דאק (האחים ז׳אק) הזמרת
אימה סומק, שדי־ממשלה —
כולם באו לשיר שירה בציבור על
כוסית־יין. המבקר חיים גמזו
המנוח כתב באותה תקופה על ה מועדון
— ,התיאטרון ירד למר תף׳.״
בערב
הפתיחה השבוע הסתלקתי
מהמקום כל עוד רוחי בי, ולוא
כדי להציל את עור־התוף של אוז ני,
ממכת החרשות. ליבי־ליבי על

ימיו היפים של מועדון התיאטרון,
שחלפו לבלי שוב.
תוחגים ונוצצים
ך • ערוות כסאטנים ובזהב מ י
• נ־יטב אופנת־העילית חגגו ה שבוע
התורמים לאגודת שמע, ש היא
אגודה לחינוך ולשיקום נוער
לקוי שמיעה מגיל .6
בראש האגודה עומדת ריסה
כרנוכיץ, אשתו של הקבלן אר י
ח בדנוכיץ׳ ,שהגיעה לכך ב ׳
עיקבות חברתה, אם לשני ילדים
חרשים. מטרת המסיבה היתה ל הביא
נשי־כספים, בעלי חברות

הדרה ברנוביץ בשימלת סיני מ
0 1 1 1 * 11
י ! -י • י י ! סאטין ובמעיל פרווה עם בעלו
ארז ברנוביץ, בנו של הקבלן אריה ברנוביץ. ארז לומד מינחל עסקיו
והדרה לומדת חינוך. את ערב־ההתרמה אירגנה אמו של ארז, ריבה
ויהלומנים כדי שיתרמו כספים ל מען
בניית מועדון ילדים ונוער נפ געי
שמיעה. בעוד שאגודת מיתא
מטפלת בפעוטים חרשים הרי שא גודת
שמע מטפלת בילדים חרשים
מגיל 6ויותר.

בין התורמים היו אודי רקנאט
מבנק דיסקונט, ריצ׳רד ערמו
סגן מנהל בנק־הפועלים, אד
פרד אקירוס, בני-מישפחת א
מנקניקי אס, ויוסף חיגר, מחבר
ריגר־פישמן.

נירה ג ל

קולנוע
סרטים
דו * 106ק זה 3 x 13

אם הצגת־הבכורה של אחד מסירסי
היוקרה של הוליווד, מלך הקומדיה״ נערכת
דווקא בתל־אביב, ודווקא בחודש דצמבר,
יש לכך שתי סיבות ודאיות ושלישית
שהיא בגדר הנחה.
הסיבה הראשונה היא זהותו של הספיק,
ארנון מילצ׳ן, שהחליט להקדיש את הכנ סות
הצגת־הבכורה לבית החולים שיבא
בתל־השומר. הסיבה השנייה הם שיקולי
מימון, שחייבו הצגת־בכורה מחוץ לארצות־הברית
לפני סוף השנה האזרחית.
הסיבה השלישית, שאינה ודאית כלל ועיקר
אבל היא בהחלט בגדר אפשרות, היא
שמילצץ והכימאי, מארטין סקורסזה, חפ צים
לבדוק את תגובות הקהל לסרט,
משהו בסיגנון. הצגות החשאי״ שהיו
מסדרים פעם בהוליווד, כדי לברר מה
חושב הצופה הפשוט על הסרט׳ ולהסיק
מסקנות של הרגע האחרת לגבי העריכה
הסופית והפירסום, לפני ההפצה המיסחרית
הגדולה. ואכן, לפי התוכנית, מדו הקומדיה
עם רוברם דה־נירו וג׳רי לואיס בתפקידים
הראשיים, יוצג בארצות־הברית רק בפב רואר
,1983 ואילו במאי יזכה בכבוד
המיוחד לפתוח את פסטיבל הסרטים היוק רתי
בעיר קאן.
יוצא ״דופן. אפשר להבין לרוחו של
סקורסזה. הפרפקציוניסט, שלעולם אינו
שבע נחת מן המוצר היוצא מתחת ידיו,
יושב כבר יותר משנה ועורך את החוסר
שצילם, מוסיף כאן וגורע שם, משנה
קצבים ומסנן בדיחות, מכין בהקפדה מיר-
בית עוד סרט, שצריך להיות חריג בסידרת
החריגים שבהם התמחה עד היום.
אץ ספק שמלך הקומדיה הוא מוצר
יוצא-דופן. הנתונים הבסיסיים כבר מעי דים
על כך: זו כמעט קומדיה. אבל זה
עצוב! זה מותחן — אבל המתח שבו
הוא גורם מישני לחלוטין ! זהו טפח חשוף
של עסקי־השעשועים באמריקה — אך
המשעשע שבהם נדיר מאוד. רוברט דה־נירו,
אותה פצצת-זמן קולנועית, שחקן
היודע להשרות סביבו תחושה של חרדה

ג׳רי לואיס כתפקיד נ׳רי לאנגפורד ורוברט ד ה־נירו ב תפקיד רופרט פאפקץ
וההמון שונא ומעריץ בעת ובעונה אחת

מארש ה >סנדרה ברגהארדט) ורופרט פאפקין — חוטפים
הזדמנות להופיע בתוכנית הנכספת

דה־ גירד עם דיאן אכוט
הנערה סתקולג׳
ומתח פנימי אדיר, האיש שהכל קושרים
אותו לתפקידים דרמאתיים כבדים, מגלם
קומיקאי השואף להגיע לפיסגה, בכל
מחיר! ואילו ג׳רי לואים, המוקיון ועיצ־חי.
האיש שנדמה היה כאילו אין סוף
לצורות שבהן הוא יכול לעוות את פניו
ואת גופו, מופיע כאן בתפקיד דראמטי
מאופק, ללא חיוך אחד לרפואה. כמנחה
פופולארי של תוכנית ראיונות בטלווי זיה,
אחד. מאלה ששימשו השראה ל שעה,
טובה.
בדרן אלמוני. הסיפור פשוט בתכ לית.
אחד, רוסרס פאפקין, בדרן אלמוני
המתקרב לאמצע שנות השלושים לחייו
וסרם עשה שם לעצמו, רוצה להופיע
בתוכנית של המראיין הפופולארי ג׳רי
לאנגפורד, להציג שם את כישוריו ובדי חותיו
לפני קהל צופים של עשרות
מיליונים, מחוף־אל־חוף. סגולה טובה יותר
להצלחה אין.
אלא שזה לא כל־כך פשוט. לאנגסורד

מנחה תוכניות הטלוויזיה ג׳רי לאנגפורד — חטוף
לבלות עם הכוכב ביחידות
הוא יותר מאדם, הוא תעשייה. הוא מוגן
על־ידי מרכזניות, מזכירות, יועצות, מפי קים.
פרקליטים ושומרי־ראש, הוא טרוד
על־ידי ׳נודניקים, שתמיד ח צי ם ממנו
משהו, הוא רוצה קצת פרטיות וקצת מנו חה,
ובוודאי שאינו מתעניין בגורלו הפרטי
על רופרט פאפקין, או חש אחראיות
כלשהי לקאריירה של האיש הזה.
בלית־ברירה, אחרי שכל הנסיוגות ה נואשים
האחרים שלו נכשלים, נוקט פאפ־קין
באמצעי של יאוש, כשהוא מגייס

לעזרתו נערה המאוהבת בלאנגפורד עד
שיגעון, ומשוכנעת שהוא מתעלם ממנה
רק למראית־עין, כי למעשה גם הוא אוהב
אותה. שני אלה יחד חוטפים את הכוכב,
ודורשים בתמורה לחייו — הוא הזדמנות
להופיע בתוכנית הנכספת, והיא אפשרות
לבלות עמו ביחידות.
מחסלים ח שבונות. לא קשה להבחין
שבעצם שלושת המעורבים העיקריים ב סרט,
סקורסזה, דה־נירו ולואים, מחסלים
כאן כמה חשבונות אישיים מאוד עם

עולם־הבידור האמריקאי. הצינה נודפת
מתוך כל מיסדרמות־העוצמה המובילים
אל כוכב נערץ, המקרין־כביכול חום ואנו-
שיות כשהוא מופיע על מסך הטלוויזיה.
מאידך גיסא מוצגת הפריצה לתחום הפרט,
שהופכת כל איש מפורסם לקורבן מיועד
של המון המעריך ושונא במידה שווה :
זקנה אחת מבקשת חתימה מלואים ברחוב,
הוא נעתר לה, אחר כך היא מבקשת
שיאמר משהו לנכדה בטלפון, הוא מתנצל
וממשיך ללכת, ואז היא צועקת אחריו
בשיטנה :״הלוואי שתקבל סרטן !״ במקרה
או שלא במיקרה, הסביבה שבה הולד לו*
איס ברגל, אינה רחוקה מהבית המכונה
דאקוטה האוס, שם מצא את מותו קורבן
דומה של יחסי הערצה־שינאה, ג׳ון לנץ.
עולם, החלומות. לגבי סקורסזה, בימאי
ריאליסטי הנוטה לקדרות. זהו הסרט
החייכני ביותר, לכאורה, מאז ניו־יורק,
ניו־יורק. הוא אפילו מעז לעשות כאן מה
שנמנע ממנו תמיד בעבר: הוא משתף
את הצופים בעולם החלומות של גיבורו,
בעיקר משום שעולם חלומות זה, שהוא
מוחשי עד לכאב עבורו, הוא חלק בלתי-
נפרד מן המציאות שבה הוא חי.
יתכן מאוד שמעקב מדוקדק אחרי
מיבנה הסרט יצביע פה ושם על נפילות,
ואפשר בהחלט להניח שסקורסזה עוד ישנה
פה ושם פרטים שונים לפני שיציג את
הסרט בארצות־הברית. כפי שהוא עכשיו,
ברור שיש נתחים מסויימים שהם סתומים
למדי: דמותה של מארשה, החברה ש משתפת
פעולה עם פאפקין בחטיפת כוכב
הטלוויזיה, היא דוגמה אחת לכך.
הסרט משובץ בכמה מחוות לקולנוע
האילם, בעיקר בדרך ההתנהגות של
סאפקין, אבל מסתבר שכמה קיסעי הומור
של ממש, שצולמו, לא נכללים כאן —
לדוגמה: קטע שבו אינסטלטור גכנם לתוך
קודש־הקודשים של סישרדי לאנגפורד בלי
בעיות, שעה שהקומיקאי השאפתן נאלץ
להמתין בחח. או מערכת היחסים בין
פאפקין ונערה שהעריץ עוד בקולג /מאז
היתה למוזגת בבר (אותה מגלמת אשתו
לשעבר של דה־נירו, דיאן אבוט) ,מאבדת
קצת את צביונה, אחרי שסקורסזה הוציא
סצינה שבה היא מותירה אותו בגפו,
במיסעדה סינית, כדי להיפגש עם אחר.
אלא שדברים אלה נכתבים מבלי לראות
את החומר המצולם, ואין ספק שסקרוסזה
מוסמך יותר לקבוע באיזו מידה נחוצות
הסצינות.
איך שלא יהיה, עם או בלי הסצינות
האלה, דה־נירו מוסיף כאן לסידרת הדמו יות
המדהימות שלו דמות נוספת, מרשי מה
לא פחות: ליצן, שבהגדרתו, מעדיף
״להיות מלך לשעה מאשר שמוק לכל
החיים.״ כל תנועה, כל תעלול, כל ביטוי
נבוך, כל הברה היוצאת מפיו, תוכננו
בקפדנות גדולה כל־כך, שאין למצוא אפילו
נקודה אחת שבה הוא חורג מן הדמות.
הוא מתלבש, הוא הולך, הוא מחייך, הוא
מדבר אל עצמו, וכל זה נראה חלק
אינטגרלי מתוך תמונה כוללת ומדוייקת
מאוד. דה־נירו אינו מצייר אב־טיפום, הוא
אף פעם לא עשה זאת, הוא יוצר אדם
שהוא בשר ודם, עם תכונותיו המיוחדות
ויוצאות־הדופן, עם שגיונותיו וזרויותיו —
ההיפך המוחלט מגיבור קולנועי קלאסי.
עצם העובדה שהצופה יתלבט כנראה כל
הסרט אם להקיא אותו או לחבק אותו,
העזלנך וזזוז 2364

היא ההוכחה הברורה ביותר להצלחתו.
ההפתעה הגדולה. ועם זאת, ההפתעה
הגדולה של הסרט הוא דווקא לואיס.
מתוך הכרת המצב הוא משרטט דמות של
הליצן הציבורי מאחורי הקלעים בריאליזם
מפחיד, משום שאין בו שום ניסית של
חנופה לקהל. זהו מיקצוען עייף וטרוד,
המבקש לשמור על פרטיותו, איש שאינו
גיבור בשום פנים ואופן והצחקותיו שמורות
אך ורק למצלמה — וגם זאת, אחרי
שגופו וסוגגנו היטב על־ידי צבא הכותבים
השכירים שלו. אין ספק שהתסריט יכול
היה להעניק עומק נוסף לדמות הזו, אבל
כל מה שחסר בכתוב מושלם על-ידי לואיס
עצמו, המוכיח סוף־סוף מה שאיש לא
רצה להאמין ב 30-השנים האחרונות :
שהוא מסוגל להיות שחקן דרמאתי ממדרגה
ראשונה.
אולי כדאי לציין שהתסריטאי, פול צי-
מדמן, לשעבר מבקר הקולנוע של שסועת
החדשות ניודוויק, הכנים לתוך הסרט מו נולוג
המושמע מפי פאפקין, שהוא סמל
להומור היהודי הדפנסיבי, העצוב, שבו
הקומיקאי הוא המטרה של כל הבדיחות.
לעתים קשה לדעת אם יש לצחוק או לב־

ה שיג עוניו ת
שב א מנו ת
הי א רו קדתלבדה ופאריס,
תליאביב, ארצות־הברית) — זח
סרק שקשה להגדיר, קשח להסביר
וקשה לנחש מה יחיו התגובות אליו.
לכאורה, זה סיפור של בימאי צעיר הרוצה לעשות
סרט תיעודי על ואצלב ניז׳ינסקי, הנחשב עדיין לגדול
רקדני המאה. כדי לעשות את הסרט, יוצא הבימאי הצעיר
לסן־פראנסיסקו להיפגש עם קירה, בתו של הרקדן. ומרגע
זה והלאה הופך הסרט להיות מחווה לקירה עצמה, כאשר
כל מה שנותר מניז׳ינסקי הם שביבי זיכרונות מבעד לעיני
הבת, המומחשים על הבד על״ידי רקדן נדיר בהישגיו, שאינו
מוכר די הצורך, פאטריק דיפון מן האופרה בפאריס.
אלא שבזאת טרם הסתיימה הפרשה• חבימאי האוסטרי
היהודי הצעיר רוברט דורנהלם הפקיד בידי שחקן, באד
קורט (הארולד מהארולד ומוד) את תפקיד הבימאי בתוך
הסרט• חלק מן הסצינות מול המצלמות מבויים חלק אחר
אינו אלא תיעוד אישיותה יוצאת״הדופן של קירח ניז׳ינ־סקי,
אשה החיה בעולם פרטי משלה, מפתחת סוג אמנות
שהיא מכנה ״כוריאודראמה״ ,ופשוט מתעלמת מכל מה
שאינו נוגע לה אישית. יש לה מזג של אמן אכסצנטרי
ללא ההישגים של האמן, אופי של יוצר שאינו יוצר. היא
בת החיה בצל זיכרונות אביה ונלחמת בהם בחמת״זעם
מעורבת בהערצה עיוורת. בקיצור — היא אישיות מלאת
ניגודים. אחדים יוצאים מן הכלים, מול שגיונותיה ואח־

קירה נידינ ס קי ודור חדש של רקדניות
רים מוקסמים מעצם נוכחותה, אולי כמיפלצת חריגה,
אבל מאוד מרתקת.
אי־אפשר להמליץ על הסרט למי שהולך לקולנוע כדי
לקבל מנת בידור סטנדארטית, אבל כל מי שמוכן להתנסות
במשהו שונה לגמרי, הפעם שונה יותר אפילו מ״מונטי
פייטון״ ,ודאי ירצה לחזות בתופעה נדירה זאת ששמה
קירה ניז׳ינסקי.

ה ד בו עז
הכו אבי ם

כי מ אי סקדדסזה כפעולה
מוחשי עד לכאב
בות. ולזכותם של צימרמן וסקורסזה צריך
לומר שהם משאירים בידי הצופים את
הזכות להחלים אם רופרט פאפקין הוא אכן
ביה מזהיר או סנסאציה זולה בלבד.
תדריך חוב הלר או ת
ת ל ־ א כי ב — אי־ סי חבר מכוכב אחר,
ויקמור־ויקטוריה, סערו /תהילה, חמסין,
התפוז המיכני, קו־הקוקיו /עד לכל דבר,
בדרך למקום אחר.
ירו שלים — אי־טי חבר מכוכב אחר,
סערה, קזבלאנקה, תהילו /אוכפים לוהטים.
חיפה — אי־טי חבר מכוכב אחר, ממאו
עד מוצארט, ויקטור־ויקטוריה.

תל~אב*ב
אי־ טי חברמ כו ככאחר
(רב־חן, ארצות־הברית) — סרט חינני ו מקסים
על יצור מן החלל החיצת שנתקע
על כדור-הארץ, על הילדים העוזרים לו
והמבוגרים המתנכלים לו. סטיבן ספילברג
במיטבו. מומלץ להורים !ולילדים.

ירו שלים
קזכל אנ ק ה (אור־גיל, ארצות־הברית)
— המלודראמה בהא־הידיעה של
הוליתד, עם אהבה בלתי-אפשרית על רקע
מילחמת העולם השנייה, בקזבלאנקה, עם
האמפרי בוגארט, ואינגריד ברגמן. מי יר צה
להחמיץ ז

חי פ ה
מ מ או עד מו צאר ט (אורלי,
ארצות־הברית) — סרט תיעודי על ביקור
אייזיק שטרן בסין, מספק הוכחה שאפשר
למצוא שפה משותפת בין עמים שונים, גם
אם אין כל רקע או תרבות משותפת, אם
יש רצון לדבר ואם יש אהבה ליופי ולא מנות.
העוד
ס הזר 2364 .

ב טי פו ל (מוסיאון, תל־אביב,
הולנד) — זהו מיסמך אנושי,
לעתים כואב, מביך, לא נעים
ואולי אפילו מרגיז ומדכא, כי הוא מצביע על מצב שאין
עליו שליטה ואין ממנו מוצא, אלא שזה טיבם של מיס-
מכים אנושיים רבים.
איש-עסקים בריא נכנס לבית״חולים, לבדיקות שיגר-
תמת• הרופאים מבקשים ממנו להתאשפז ללילה אחד,
כדי לברר כמה פרטים בבדיקות. הלילה חופך לסי׳דרה
ארוכה של לילות ועד מהרה מתברר לאיש שהוא לקה
במחלה ממארת. אין בכך שום דבר סנסציוני, לא מדובר
באדם מפורסם, באישיות מגנטית, בגאון נדיר. סתם אדם
אשר עולמו מצטמצם לפתע לקירות חדר״החולים, למעבדות׳
למכונות-הצילום, למיסדרוגות האינסופיים, ולסדר-
היום המתחילממד־חום והמסתיים בסימני־שאלה.
את התהליך חזה ניסו שני הבימאים, מאריקח קוק
ואריך ואן זוילן, לתעד כמידת האפשר, לא על־ידי מעקב
אחרי גורלו של אדם העובר את החוויה, כי זו חיתה
חדירה, אולי בלתי-נסבלת לתחום הפרש, אלא על״ידי
הפעלת קבוצת תיאטרון מאמשטרדם, שעימה קשורה קוק
כבר שנים, בשם ״ורקתיאטר״ .זו להקה העובדת על איל-
תור, פיתוח סצינות מתוך מצבים דרמאתיים נתונים• זה
מה שקרה גם כאן, כאשר השחקנים פיתחו את הסצינות
ואילו ואן זוילן, שהוא במקור בימאי סירטי״תעודח, פשוש

הלמד ונדנברג ומאריקה קוק: בלי לייפות
הפך את הסצינות לתיאטרון מצולם. וכבר בהגדרה הזאת
יש משחו מן המיגבלח של הסרט — שהוא מטבע הדברים
סטאטי. מיגבלה אחרת, גם היא בלתי-נמנעת — ובעיני
רבים אף יתרון — זאת ההקפדה שבה מוצג הטיפול
הרפואי על כל מרכיביו המרתיעים — בלי לייפות אותם
ובלי לרכך אותם• אין ספק שבעלי רגישות גבוהה עשויים
לחוש חולשה למראה כמה מן הבדיקות שחן בבחינת
שיגרה בבית״חולים•

ה דון
לאבא מסוד
גירושין סי בו ב רביעי (סטודיו,
תל-אביב •,ארצות-הברית) —
למרות ששם גיבורו של הסרט
הוא איבן טראווליאן, והוא צריך לחיות ממוצא ארמני
טהור, קשה להעלות על הדעת סרט יותר יהודי מזה. לא
רק משום שמחבר התסריט ישראל הורוביץ והבימאי אר-
תור הילר הם יהודים, אלא משום שהשחקן הראשי, אל
פאצ׳ינו (שאינו יהודי) ומי שמגלם כאן את בנו, צעיר בשם
אריק גארי, ניחנו בזוג אפים שהיו הולמים כל קאריקא-
טורה על יהודים, ואפים אלה זוכים להדגשה יתירה,
לכל אורך הסרט, כמעט כמו כל החכמות היהודיות שמלוות
אותו.
הורוביץ, שנחשב לפני עשור לתיקווח הגדולה של
בימות ניו-יורק (בין היתר, הציגו בישראל את ״אינדיאני
רוצה לברונקס״ שלו) רקח הפעם מירשם לפי מידה:
ביקשו ממנו קומדיה רומנטית חביבה, והוא אמנם סיפק
כזאת, אבל עם אותם תבליני-מרור שהם בלתי־נמנעים
כאשר אדם מדבר על משחו המוכר לו כל-כך טוב. כי
גיבור הסרט הזה הוא מחזאי, ועלילת הסרט מתארת, בין
היתר, את נתיב-היסורים הקודם לבכורה בברודווי• וכאילו
לא די בצרות הנוראות האלה, המחזאי מטופל גם באשה,
שלפתע החליטה כי היא צריכה לשנות כתובת ולהתנסות

דיאן קנון ואל־פאצ׳ינו: יהודי למהדרין
במשהו שונה, ובחמישה ילדים, שברובם אינם שלו אלא
הגיעו אליו בעקיפין, צאצאי חאשח (זראשונה וחאשח
השנייה לפני נישואיה עמו• בעייתו העיקרית של המחזאי
המיסכן היא בכך, שהילדים מעדיפים אותו על הוריהם
הטבעיים, ולו עצמו אין לב ואין רצון לשלחם לדרכים,
כאשר האמהות עוזבות אותו.

ה 1...גם זה...וגם זה...וגם 1ה 1...גם זה 1...גם 1ה...וג ם 1ה...וג ם זה 1...גם זה 1...גם 1ה...וגם 1
הנקמה המתוקה

מקציפים שלוש ביצים שלמות ואת החצי־קצף מערבבים בקלות
עם התרד והאורז. מוסיפים מלח, פילפל אז תבלינים אחרים לפי
הטעם, ואת כל העסק מעבירים לתבנית אפיה משומנת היטב.
אופים בתנור כ־ 20 דקות. אגב, הכמות היא ארבע מנות. לתבנית
גדולה אפשר להכפיל את הכמויות של התרד ושל האורז, אבל
לא של הביצים.

סלט תרד חי

בשנת 1951 החליטו הוריי לעלות לארץ־ישראל. לא שאלו אותי
כלום. סיפרו לי שישראל זה טוב, יש גמלים ותפוזים ובננות כמה
שרוצים, יש מזג־אוויר טוב ואין מילחמות. הוריי הם אנשים עם
חוש־הומור מקאברי.
כמו כל הילדות הבלתי־עצמאיות, באתי איתם לארץ הלא-
זרועה, וישר דחפו אותי לכיתה ב׳ בבית־הספר גאולים בירושלים.
השבועיים הראשונים היו סיוט אחד גדול. עדת הסברס הסתכ לה
עלי כאל משהו מיסכן וגח׳לייצי. יצור עלוב, שלובש שימלה
במקום מיכנסי־התעמלות, גורב גרביים עם סנדלים ולא יודע את
השפה העתיקה בעולם. זה מבלי לדבר על שם המישפחה שלי,
שהצחיק אותם עד מוות. היו לי חיים מאוד קשים.
אחרי שבועיים הבנתי, שבארץ הזאת מה שקובע זה הכוח,
והתחלתי להרביץ לכולם. אחרי שלושה שבועות כבר הייתי אחת
מהם, אם לא למעלה מזה.
אבל במשך השבועיים האמורים, כששיחקתי לבד בהפסקות,
נשבעתי לעצמי לנקום בהם, בכל הצברים השחצנים. שנים שאני
מתכננת את הנקמה הזאת. והנה היום, בשביל כל הגיוראיים
והבועזים והנעופיות והאפרתיות (אלה היו השמות של אז) ,בשביל
כולכם באיבה עתיקת־יומין. הנה רק מתכוני תרד.
קודם כל, רציתי לומר שהכלל שירק טרי הוא תמיד יותר טוב
מירק קפוא, לא עובד בעניין התרד. על קילו אחד של תרד טרי
אפשר לעבוד כמעט שעה. צריך לרחוץ כל עלה לחוד, וזה כבר
מדכא. אחר כך מבשלים את הקילו, ומה שנשאר אחרי הבישול
זה משהו בגודל של מנה ראשונה לאדם לא רעב במיוחד. אז
בואו נדבר על תרד קפוא.
בבקשה, סברס, תסדרו לכם כבר את הפרצוף המוגעל שלכם.
אני נהנית מאוד מתרד. אני, הרי ילדה מהגולה.

זה מתכון מתרד חי, אבל כדאי לטרוח, כי התוצאה נפלאה.
חוץ מזה מספיק חצי קילו תרד, כי לא נותנים לו להתכווץ
בבישול.
רוחצים טוב את התרה מייבשים אותו על מסננת וחותכים
לרצועות דקות כמו איטריות. קונים כמד. פרוסות של בייקון
ומטגנים אותן על המחבת. מפוררים את הבייקון, מוסיפים לתרד
וממעל מפזרים קצת צנוברים.
מכינים רוטב של שמן, שום, לימון, מלח, ורוטב רויאל. את
הרוטב מוסיפים ממש ברגע האחרון. מערבבים את הסלט בקלות
ועומדים בשקט־בשקט, כדי שכולם ישמעו את קריאות ההתפעלות.

טוסט תרד —
לערכים המשעממים על־ יד הטלוויזיה
מבשלים תרד קפוא במעט מים. מוסיפים לו מלח, שום וביצה
שלמה. כשהתרד נהיה לבן מהביצה שהקרישה. מורידים מהאש.
שמים כף גדושה של התרד־ביצה על פרוסט טוטס. על כל זה
פרוסת גבינה צהובה חריפה והופ, לגרילר, לדקה אחת.

תרד למתחילים -איטלקי

מבשלים חבילה של עלי־תרד, מסננים מהמים ומעבירים לצלחת.
מוסיפים מלח, פילפל שחור, לימון ושמן־זית. מערבבים ואוכ לים
חם או קר.

שפינט גמיזה -גרמני

מבשלים חבילה של תרד קצוץ. בסיר אחר מפיסים קצת
חמאה. עליה מוסיפים כף קמח וחצי כוס חלב. מערבבים מהר מהר.
שלא יהיו גושים. נוצר רוטב לבן וסמיך. מוסיפים לו מלח,
שתי שיני שום כתוש או אגוז מוסקט טחון. מסננים את התרד
המבושל ומכניסים אותו לתוך הרוטב הלבן. מערבבים ומגישים
חם. נפלא.

פשטידת תרד־אמריקאי

מבשלים חבילת תרד קצוץ וחצי כוס אורז בתוך כוס וחצי מים,
בערך 10 דקות. האורז שותה את כל המים. מוסיפים לתרד את
כל שאריות הגבינה שיש בבית, לבנה, מלוחה, צהובה, הכל קצוץ
או מגורד על פומפיה.

ילד עברי, מוגעל מתרד

מה עושים לנעליים שזמנם ענו או נמאסו?
אם זה לא רעית אדיר, אני לא יודעת
מה כן. תפתחו את ארון הנעליים שלכם
ותסתכלו כמה זוגות יש, שאף אחד כבר
לא נועל. המונים ! חלק השתפשפו, חלק

אם אתן יודעות לצייר, אין לכן שום
בעיה. אם לא, אפשר תמיד להעתיק איזה
ציור נחמד מעיתון מצוייר או אפילו מספל
של קפה.

נטאס

אחרי שקניתן את הצבעים, מה שצריך
לעשות זה להשכיב את הילדים במיטות,
לנקות את השולחן מהפירורים, לפרוש
עליו עיתון ישן, לקחת שניים־שלושה מכ חולים
בעלי עובי שונה, לקרוא לפוזה או
שתיים ולהתחיל לעבוד.

לא חדשות וחלק כאלה
מהצורח המשעממת שלהן.

שסתם

מה עושים ז בבקשה. קונים בחנות
לחומרי־בניין כמה שפופרות של צבע מיו חד
לנעליים. אמנם שפופרת אחת מספיקה
לזוג נעליים, אבל אם רוצים נעליים ממש
מעניינות, צריך כמה צבעים. אם משתפים
חברה או שתיים בעניין, זה יוצא גם זול.

לאותן שאינן יודעות אפילו להעתיק
ציור, נגלה שאפשר גם סתם לצבוע נעל
בצבע אחד או בפסים של שני צבעים.
חברתי יעל הפנר, שהיא אלופת איזור
תל־אביב בענייני צביעה, אמרה לי שיש
גם צבעים מיוחדים לטקסטיל, שבהם אפ שר
לעשות אותו הדבר לנעלי-הספורט
הישנות.
אל תגלו את זה לכל העולם, שלא
תהיה אינפלציה של נעליים מצויירות.
וגים ירושלמיים
זה קרה לי השבוע, ואני פשוט לא
יכולה להתאפק מלשתף אתכם בחוויה.
כבר שנים שאני שומעת על מסעדת
הדגים ״הכי־טובה בארץ,״ לדברי הירו שלמים:
מיסעדת דולפין בירושלים המיז־דחית.
איכשהו, עד היום עוד לא יצא
לי לאכול שם, אבל כל השנים האלה
עייני לציון היתה צופיה.
נו, וביום ב׳ הגיע הרגע הגדול. הוזמנו,
אחי ואני, על־ידי הוריי, שהם ירושלמים
באופן סיסי ומנטאלי, להיכל הדג הלאו מי,
וזאת כמובן לכבוד מאורע חשוב כמו
יום־ההולדת של אמא שלי.
בפתח המיסעדר. עומדים שני משמר־הגבולניקים,
כי המיסעדה האמורה מוע דת
לפורענות. כבר זרקו עליה כמה וכמה
רימונים במשך השנים. הירושלמים טוענים
שזה מעשי־איבה פוליטיים, אני לא בטו חה
בזה כבר.
אבא שלי, שלקח את האחריות למאורע
הייחודי, הזמין שתי מנות ראשונות: חצי לים
מטוגנים עם טחינה וצנובר, שהיה
להם טעם של חצילים מטוגנים עם טחינה
וצנובר, ומנה של קלמארי מטוגן, שהיהמונח על מישטח של כרוב חי חתוך.
הקלמארי היה בטעם צמיג ומצופה בפי-
רורי־לחם שמנוניים. את עניין מישטח
הכרוב אני לא מבינה עד עכשיו, אולי
הקלמארי אוהבים כרוב חתוך בלתי־מתו־בל.
אנשים לא אוהבים את זה.
אחי (שבא מאילת לרגל העניין) ואני
החלפנו מבטי חוסר־הבנה על ההורים
שלנו וחוסר־תיאבון מהאוכל. אחר כך הז מנו
את המנות העיקריות.
זכינו במנה של דגי ברבוניה מצופים
במשהו בלתי-מוגדר ויבשים כמו הנגב
בקיץ; במנה של דגי־בורי בכלום, שהיה
להם טעם של דגי בורי בכלום ; במנה של
דג־שמך בפיטריות, שהיה לא טוב ולא
רע, ומנה של דג אמנון, שהיה טוב
מאוד. החמוצים על השולחן היו בדרגה
ג׳ .הפיתות והצ׳יסס היו בסדר גמור. גם
היין היה בסדר. כנראה שהם יודעים לקנות
יין טוב.
המלצר ראה שאנחנו חוגגים יום־הולדת,
והביא לנו מנה של קובה־דגים, שהיה
הדבר הכי־טוב בארוחה.
הצצתי בחשבון שהוגש וראיתי שהכל
ביחד עלה 1265 שקל. בזול ובצדק.
כשחזרתי הביתה, לבעלי ולילדיי(שתמיד
מתחמקים באלגנטיות מימי־הולדת של
המישפחה שלי) וסיפרתי להם את סיפור
הדגים, אמר לי בני בן ה־ : 7״מאיפה את
רוצה עהירושלמים יבינו בדגים, כשהים
היחידי שהם מכירים זה הבריכה של מלון
המלך דויד?׳
שכחתי לציין, שהשרות היה נחמד מאוד
והמלצר אדיב וזריז וחייכן, אבל להביא
את אחי מאילת ואותי מתל־אביב בשביל
זה ז

נעל העור צריכה להתייבש לפחות 24
שעות. ואז גם סל וגם מטר לא יוכלו לה.

דני אלה שמי

מאת מאיר תדמור

הבורסה

החגיגה בבורסה תימשך!
אני יודע שהדבר החשוב ביותר השבוע
הוא עדיין איד קנה בנק המזרחי את
הבנק הבינלאומי ולמה. פרטים אפשר
לקרוא בעיתונות היומית, את הסיפור כולו
בגליון זה.
ועכשיו אני רוצה לעסוק בדבר החשוב
באמת: מה יקרה בבורסה עד סוף החודש,
ומה יקרה בחודש ינואר. תאמינו לי,
שזה הרבה יותר חשוב. כל המניות המעור בות
בעיסקה מועדות לעליות שערים,
ולוא רק מלל עובדה מעניינת אחת:
מחירו של הבנק הבינלאומי נקבע על פי
שווי השוק של מניות־הבנק, או ליתר
דיוק חברת־האם פי־בי. כל אלה, ויש
הרבה כאלה, שאומרים, שהמחיר יקר וה מניות
עומדות פי שניים או שלושה מעל
לשערן ״האמיתי״ ,התבדו.

גדולה. וכבר ברור שמי שייצא בסוף
החודש, ימהר להיכנס בראשית השנה
הבאה.
היום כבר רוב המומחים למיניהם מס כימים
שינואר יהיה חודש טוב. כל אחד
שומר לו איזה מישפט מחוכם כמו :״אבל
תיתכן ריאקציה״ .אבא שלך ריאקציה,
אדוני. איפה כל הכסף שלך ז בבורסה
או בריאקציה, האל
יש חכם אחר שאומר אותו דבר, ובסוף
״ע> 4י)7

תמשיך להזרים כסף, השוק רווי כסף,
הקרנות ימשיכו לטפח את הפניות שלהן,
הגל הספקולטיבי יימשך,״ אלה מילים.
על כל פנים, זה בערך מה שיקרה. ויש
עוד מומחה, כלכלן שאסר :״כל הגורמים
פועלים לשמירת הגיאות במשק.״ פשוט,
חלק, ישר ואפילו נכון, כיאה למי שנושא
תואר דוקטור.
דיברתי גם עם אחד ממנהלי־הקרנות,
שאמר לי: תראה, כולם הכינו לסוף

.תמיד היו אומרים לי: מי יהיה
מוכן לשדם עכור המגיה הזו.״ —
וכאן כא שם המניה — יותר מרבע
משווי השוק שדה? והנה, רכותי
המלומדים, קרה דטר. מוכנים לקנות
כנק כמחיר השוק שלו. ואם
זה לא מחיר, אז מה הוא מחיר?
נכון, זה לא יקרה ככל מיקרה
ולכל מניה, אכל זה יקרה. עדטדה,
זה קרה.

מהם הלקחים ז שאפשר בהחלם למכור
כלב במיליון לירות, ולא רק תמורת שני
חתולים. והעיקר: התשלום בדולרים חיים
וירוקים. ודבר שני — כל הלחשושים
של ״המבינים״ עם מרכאות ובלי מרפאות,
שרמודהשערים גבוהה, של המניות
בבורסה כמובן, היא נכונה מבחינה טכ נית,
אף עניינית אין שום מחסום שימנע
מהם לטפס עוד כמה עשרות אחוזים, כפי
שעשו כבר עד היום, כאשר לפני חודשיים
דיברו על מפולת.

אנא שלו ריאקצ׳ה
אין מפולת. יש חגיגה לקראת סוף
השנה. ובינואר תהיה חגיגה עוד יותר

חול צו ת ביוקר.
דול רי ם בזו ל
איך נראית האינפלציה בארץ? לגמרי
לא רע, מתרגלים. הנה, למשל, ב־11
החודשים האחרונים, היה שיעור האינ פלציה
. 11970 לא כל־כך רע בשביל 11
חודש. ב־ 1981 היתה האינפלציה במשך
כל השנה 101 אחוז, פחות ב־ 1870 מאשר
ב־ 11 חודש של . 1982 אבל, עדיין יש
תיקווה. ב־ 1980 השגנו שיא אינפלציוני
. 13376 השאלה המעניינת היא, איפה נעמוד
בסוף החודש. כלכלני־האוצר אומרים, שה אינפלציה
תהיה קטנה מזו של ! 1980
כלכלני ההסתדרות אומרים שהיא תהיה
גבוהה יותר.
בינתיים, דבר אחד בטוח: הדולר האמ ריקאי
יהיה זול. ומי שצריך דולרים, כדאי
שיקנה עכשיו.
ועוד עצה: מכיוון שמחיר חולצה או
זוג מיכנסיים בארץ הוא לפחות כפול,
או פי שלושה, ממחירם באירופה ובארצות
הברית, כדאי לנסוע לסוף־שבוע ללונדון,
לקנות בגדים לכל המישסחה וכמובן לח זור.
מתברר שזה יותר זול ויותר מהנה,
מאשר לקנות בארץ.

השאלה הכי־חשוטה היא, מדוע
המחיר כארץ כל-כך גבוה והדד
לריס כל־כך זולים. החשוכה לחלק
הראשץ היא — קונים ככל סחיר,
אז למה שהמחיר לא יכפיל עצמו
מדי חודשיים? החשוכה לחלק
השני היא — מטעמי אינפלציה,
מחיר הדולר ימשיך להיוח זול,
זול משיעור האינפלציה.

מפטיר :״השוק צריך פסק־זמן, כדי לעכל
את ההנפקות החדשות.״ כבר אכלנו היום
פעמיים צהריים: העיכול בסדר וגם ההנ פקות
החדשות. איפה הכסף שלך חביבי,
בעיכול או בהנפקות ז
ויש גם הגישה החכמה :״הממשלה

מ׳ י ש תה את הנ ב ט?
״לאחרונה,״ כמו שכותבים בעיתונים,
שמעתי לגמרי במיקרה שיחה בזו הלשון:
״התדמור הזה מנפח לנו את הראש עם
האופ״ק-שמופק הזה. יותר טוב שיכתוב
על הבורסה ושיגיד על פה עולים ה שבוע.״
ובכן, אני באמת מתכונן לומר
כמה דברים חשובים על אופ״ק, ארגון
המדינות המפיקות נפט, וזה חשוב.
פעם, וליתר דיוק עד לפני שנתיים
ואולי פחות, נחשבה כל מדינה שיש לה
נפט לעשירה ובת-מזל! היום זה בדיוק
להיפך. המדינות האלה התרגלו להרבה
כסף, וכדי להמשיך בחגיגות המשיכו
להפיק יותר נפט, אך הצריכה ירדד׳ וגם
המחירים. ככל שירדו המחירים, הפסיקו
לשמור על המחיר שנקבע על־ידי אופ״ק
ומכרו נפט מתחת לשולחן ובשוק החופ שי
במחירים מוזלים.
קבוצת מחקר בדקה ומצאה שכל הוזלה
בדולר אחד במחיר של חבית נפט פרושה
אובדן הכנסות של 7.5מיליארד דולר
לשנה למדינות אופ״ק. סעודיה תחזיק
מעמד, אפילו ירד מחיר חבית הנפט ב־4
ואפילו ב־ 8דולר (המחיר היום 32־34
דולר) .אך המדינות האחרות, כמו ונצואלה,
ניגריה וכמובן מכסיקו, יגיעו אל סף
פשיטת־הרגל, ואז, על־פי נבואתו של יעקב
מרידור, יצטרכו לשתות את הנפט.
ועוד משהו שלא ייאמן. בנקאים מאר־צות־הברית
ואירופה, שהבנקים שהם עומ דים
בראשם הילוו מאות מיליארדי דולרים
למדינות כמו מקסיקו וונצואלה, מתפללים
כל יום פעמיים. פעם ראשונה שמחיר
הנפט יעלה, כדי שהמדינות הלוות יחזירו
את החובות. פעם שנייה שמחיר הנפט
ימשיך לרדת, כדי שהמדינות הצורכות
נפט יוכלו לשלם את חובותיהן ואת זה
יוכלו לעשות רק כשההוצאה על נפט
תיקטן.

אינ פ ל צי ה:

ויש גם 1500 טנקים בא י צי ת־ה
כ רי ת, שהלוו לכל מיני מ דינו ת
המתק שו ת ל החזיר אתה חו כו ת
והס מ מ שיכי ם ל הלוות להן, כדי
שיהיה להם לשלם אתה די כי ת,
על הקרן, שבכר טרור שלא תו חזר.
זה מזכיר לי חבר טוב, שבנה את
הווילה הראשונה שלו, כאשר לכולם עוד
לא היתד, דירת־שיכון של שני חדרים.
הבחור דנן היה מומחה להלוואות, כלומר
ידע איפה אפשר לקחת הלוואות ואיפה
אפשר לקבל הלוואות, ויש הבדל. כשהייתי
שואל אותו :״שמע רמי, אתה לא פוחד
לקחת כל כך הרבה הלוואות?״ היה
משיב :״שידאגו אלה שאני חייב להם.״

שמירה
ב לי שומרי
סיפר לי קבלן הבונה וילות ברמת־השרון
על יחסי ״העבודה״ שלו עם חברת
הביטוח, המבטחת את הווילות בעת ה בניה.
חברת־הביטוח, הוא מספר, מחייבת
אותי לקחת שומרים מחברת השמירה,
כתנאי לביטוח, אחרת הם לא מוכנים
לבטח. אני משלם עבור השמירה.
מה קורה. אין שומרים, אף אחד לא בא
לבדוק, אין פתקים המעידים על ביקור
של שומר וכך זה נמשך כבר הרבה זמן.
ומה קורה אם גונבים משהו מהבניין?
שום דבר, חברת־הביטוח משלמת. אמרתי
להם שאקח שומר שלי, פרטי. לא רוצים
אפילו לשמוע.

השנה ביקושים קטנים עם פריצות גדו לות.
כולם, כל הקרנות הולכות לרענן
את השורות. כל קרן מכינה כמה מי ליארדים
נוספים במניות של בנקים, כדי
לשמור מפני השחלות של קרנות יריבות.
יהיה שמח, וטוב שיהיה.

ק ר מי ט ל בון
שיגעון הטלפונים כבש גם את ארצות־הברית,
לא רק את ישראל. הנה שתי
דוגמות אחרונות מהמיבחר העצום המוצע
בשוק האמריקאי, כשהמחירים נעים ם־15

דבר־ כברלא
פרהק דו ש ה
יש דבר?
שאלה טובה. בטח שיש
הוא אפילו מופיע יום־יום.
היא: למה לנתן אלמוזלינו,
תדרות, נמאס להזרים כל
עתק כדי לממן את דבר?
הסביר לי אחד שחושב כמו הגיזבר:
מנויי העיתון שילמו כבר בתחילת השנה,
בעיקר מוסדות, קיבוצים וגם סתם מנויים,
כך שהכנסות ממכירה כמעט אין. אבל
לעומת זה הוצאות יש דווקא הרבה.
למשל: עלויות הייצור גדלות מדי חודש.
המכונות ״מזדקנות״ יחד עם העיתון, ה תחזוקה
נעשית יותר יקרה, העובדים
הוותיקים פורשים והצעירים, אם יש כאלה,
עובדים בעיתוני־הערב — שם משלמים
יותר. התוצאה הבלתי-נמנעת: העיתון
מתייקר ומהווה נטל כספי על ההסתדרות,
ויש אומרים נטל כבד מדי. ויש גם מי
שאומר, אם כבר אופוזיציה, אז הארץ
עושה את זה הרבה יותר טוב.
אבל יש גם כמה סעיפי זכות. כך למשל
בדבר מכינים מודעות דרושים של הלוח
הכללי. הדפום גם מכין ומדפים כמה
עיתונים מקומיים ועוד כמה עבודות־דפום,
שהאיכות לא נמנית עם הדרישות המחיי בות.
בהן.

דבר! הנה,
אבל השאלה
גיזבר ההס חודש
סכומי

הנה פי כן, חי רו ״דגר״ ,ה י,מודפס
3־ 27,000 עותקים מדי יום,
כשהוא כמעט ואינו נמכר כקיום־
קים, והדור הצעיר, משום מה,
אינו נוטה לקנות אותו. שיככת
׳הקוראים הנאמנה מזדקנת ונעלמת
אט־אט, וחדשים לא טאים
תחתם. עצוט, טאמת עצוט.

דולר ועד 65 דולר. היותר מתוחכמים
נמכרים ב־ 250 דולר. קרמיס תצפרדע וה־פקמן
הם החידושים האחרונים.
• וכך מסכם את הדברים האיש, או אולי,
החבר, שיצטרך בבוא הזמן לענות על
השאלה: יש דבר? צוות העיתונאים בעל
שיעור-קומה (אלא שהמערכת לא יודעת
״לטפל״ כראוי ביכולתם ובפרי עטם),
משאבים מספיקים, מיספר מנויים קבוע —
והרי לכם נתונים טובים להוצאת עיתון
טוב. אבל השמרנות, חוסר התפתחות טכ נולוגית,
דריכה במקום מבחינת עריכה
וגרפיקה, מכונות חורקות ואותיות שבו רות,
ירידה במספר המנויים מדי שנד— .
כל אלה הדליקו נורה אדומה בהסתדרות.
יש רק שתי פרות קדושות היום בהס תדרות:
תוספת היוקר והסכמי השכר.
דבר כבר לא.

הוחק מעין וואה מוחבאות
שוכנות המינדאות לעבדים,
כמו דרו ם־אפריקה היתר!

סאלח, תושב עזה
| 1י 11 וין העובד במושב מיש־

י י 1|/
מרת, מתלונן שגם הלינה באוטובוסים, שאירגן עבורם
המושב, אינה מספקת אותו. סאלח, שעובד כבר 13

שנה בפרדסי השרון, טוען כי באוטובוסים קר ואין
מיס חמים .״בטירת, שם גרתי, היתה לי דירה
באלפיים לירות לחוד ש ׳.משני צדדיו עוד שני
פועלים ערביים העובדים גס הס במושב ׳מישמרת.

הדוד אחסד

נישול

צאדק מחאן־ יו נס, במושב העובד
מיש מרת, שוטף את העוף שהכינו
הפועלים לארוחת־הערב. אחר־כן
הוא יכין אותו לבישול על מדורה.

ף ל רחוק זה נראה במו קומזיץ
י׳ עליז: אש־מתרה, ריח כשר
מתבשל, צעירים יושבים מסביב,
מתחממים לאור המתרה. מסביב
עצי־פרי עמוסי־תפוזים.
״אל תצלמו בפנים, יש שם המון
פישפשים!״ קרא ביאוש השומר
הקשיש בצלאל, האחראי על פרדסי
מנדרין בלב השרת .״למה צריך
את זה, שאחר בך תופיע תמונה
בעיתון ז-
בפנים, בתוך מיבני־פח, ישבו זה
לצד זה פועלים ערביים שמאסו ב חום
המתרה. הם עובתם בשעות-
היום בפרדסי החברה. בשעות-ה-
ערב, אחרי סיום יום-עבודה מפרך,
הם מגיעים למקונדהלינה שלהם.
אלה הם שני פחונים גתלים. על
החול מונחים מיזרונים או קרטונים
המשמשים כמיזרון. במקום אין
תאורה, שירותים, מקלחות, מים
חמים — שלא לדבר על מיטבחון.

0 1 0 *1 101191 פועלי־קטיף תעובדים בפר!
1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 /דמי מנדרין יושבים במחסן
שבו הם לנום, על החול או על מיזרנים קרועים.

*:יי ד*י

ל !19111 [!,ל0 )1

אשרף בן ה 13מצבע
^ 11י י ייי * על מקום הלינה שלו
במושב מישמרת, אוטובוסים שהוצאו מהם המושבים.

הנער מחאן־יונס עובד בחממות־הפרחים והוא יוצא
לביתו פעם בשבועיים. אחמד מחברון (משמאל) שוטף
את פניו במים קרים מתוך צינור־מים הנמצא בחוץ.

המחסן עשוי מפח משלושת צדדיו. מצידו הרביעי
הוא מכוסה ביריעת פלסטיק. במקום אין תאורה
באמצעות חשמל והפועלים משתמשים במנורות־נפט.

בתוך הט־וסים,
.שגם מ דינ ה
מתביישת בהן.
גם מהטלוויזיה
את הארוחות הדלות מבשלים ב אש
המדורה.
אותם שאינם מוצאים מקום בפ חונים
ישנים בחוץ, מתחת לעצי-
ההדר העמוסים ומתכסים ביריעות
פלסטיק.

//אתם
מ ה בו לי ס! ״
ך * פניכש לו ש ה שבועות נח-
א שפה בהשבוע יומן אירועים
פרשה מזעזעת, שהציבור הישראלי
נוטה להתעלם ממנה: תנאי מגו רי
הפועלים הערבים מהשטחים ה באים
לעבוד בישראל. באותה כת בה
צולמו מחנוודעובדים במושבים
סישמרת ובית־חרות, הנמצאים ב לב
השרון, בגוש תל־מונד, במרחק
פחות מחצי שעת־נסיעד. מתל־אביב.
תוך כדי תיאור הסידורים שנעשו
לפועלים בשני המושבים, סופר על
אחרים שלא שפר עליהם גורלם,
ואפילו ריצפת אוטובוס אין להם
כמקום שינה.
ואכן, במרחק מאות מטרים ספו רים
ממחנה־ד,אוטובוסים, מתגוררים
בתנאים גרועים בהרבה פועלים ע רביים
אחרים, המועסקים על-ידי
חברת מנדרין או חברת יכין.
צוות העולם הזה הגיע למקום
בשעות אחר־הצהריים המוקדמות,
תוך כדי חיפוש מחנה־האוטובוסים.
הפועלים נמצאים בלב הפרדסים,
ואי־אפשר לראות אותם מהכביש
הראשי או מדרכי־העפר החוצות
את הפרדסים.
מרחוק נראות צלליות ליד בית-
אבן. הבית הפרוץ משמש מקום מגורים
ל 15-פועלים. באותו זמן היו
בו רק חמישה. במקום אין מים
חמים, תאורה, שירותים או מיקל-
חות. מחוץ לבניין יש צינור־מים
זורמים, קרים, המשמש את הפו עלים.
מוחמד
מחברון הוא היחידי בי-

אחרי יום־העבו׳
דה הארוך מבש לים
ה פו עלי ם׳ א ת ארוחתם הדלה.

אר שה

..אלה טעליו, ישראל
העובדים במושב מישמרת, מצטלמים על רקע ביתם — האוטובוס.
בכתבה בהישבוע יומן אידהעים לפני כשלושה שבועות נחשף מחנה־

ניחם היודע מעט עברית .״אני מ חברון.
ככה גם בולם. אני עונד
בפרדם כאן ושמה כבר 15 שנה.
אני מרוויח היום 5000 לירות כל-
יום, נוסע לבית כל שבועיים. פה
אין בית-שימוש וכבה אי-אפשר.״
האחרים מנידים בראשם לאות
הסכמה. עבד הצעיר מתכרבל במ עיל
קרוע ומוביל את צלמת המע רבת
לתוך הבניין, להראות לה איך
הם ישנים. הוא קצת פוחד, חושש
שהצלמת עובדת בשירות המישט־רה.

חמרג ״איו לנו רישיון פה
לישון בלילה, אני חושב. אבל אי-
אפשר לנסוע כל יום הביתה.״ אילו
נאלצו הפועלים לנסוע בכל יום
לביתם, לא היה נותר להם בכלל זמן
לשינה.
הפועלים מתנדבים להראות את
הדרך למקום־הלינה של חבריהם.
דרך העפר הלא־סלולה היא בוצית
ומלאת מהמורות. בדרך מנסה ה שומר
היהודי, בצלאל, לעצור את
הרכב. כשאינו מצליח, הוא ממהר
במכוניתו אחרי רכב העולם תזה
ומנסה לשכנע שאין מה לצלם
בלב הפרדסים.
התמונה המתגלת לבסוף, בשולי
אחת מדרכי־העפר, היא מבהילה.
נאזים 1״קר בלילה ואי־אפשר
לישון. אין פה מים חמים. אין או-
(המשך בעטור )70

בתוך האוטובוס

העובדים של האוטובוסים שבשולי הכפר. הכתבה ביוזמת תנועת-
המושבים נועדה, בעצם, לגרש את הפועלים לשדות, משום שברור
כי אינם יכולים לחזור ערב־ערב לביתם בשטחים ולחזור למחרת
לעבודה בפרדם, המתחילה עם אור ראשון. צי למה: ענתסדגוסמי

נאזי בן וד 16
מחאן־יונס, העובד
במישמרת, יושב על מיטתו בתוך האוטובוס.

ריצפת האוטובוס מזוהמת ומתגוללת עליה אשפה.
לעובדים אין מקום נאות לאחסן את ביגדיהס או
רכושם המועט, אלא להחביאם מתחת למיטת הברזל.

או הלה דו דאחמד
זמשך מעמוד )69
ל. אני מרוויח שלושת אלפים לי-
זת ליום.״
בצלאל :״למה באתם בלילה?
;בואו ביום. תדברו עם המנהלים.
;ני לא יכול לתת לכם להיות אי-

אחמד :״אתם מהבוליס י לנו
;ין מקום לישון בלילה.״
בצלאל :״סידרנו להם מקומות
ישון. החברה בנתה להם בית מ בן
בצד השני. הם באים ומבקשים
עבוד פה.״

לחם מן
הארץ

* ס לפועלים אלה יש עדיין
• מזל. מי שלא מוצא מקום על
!אדמה בתוך מיבני־הפח, החשו־
!ים לקור ולגשם והחסרים שירו נים
סניטאריים, ישן מתחת לע־
:ים. בשעות הלילה, אחרי שהפו-
!לים גומרים לאכול באפלה מוחל-
זת ונרדמים כשהם לבושים בבגדי-
נבודתם, נאלצים אותם שלא מצאו
|!קום בפחון לישון מתחת לכיפת־גשמיים
ולהתכסות ביריעות פלס־זיק.
על שפיכות אין מה לדבר.
אחמד :״מתי יורד גשים, אי-
ופשר לאכול, אי־אפשר לישון. אי־

במקום העבודה עד ליום המחרת.
בישראל של ,1982 המוציאים
לחם מן הארץ חיים בתנאים של
כמעט־עבדות.
שכרם של פועלים נע בין 50
אלף ל־ 120 אלף לירות לחודש. ה תשלום
הוא במזומן. הפועלים אינם
יודעים אם מופרשים בשמם תשלו מים
לביטוח־לאומי או מם־אחיד.
אסעד 1״אני חולה, הולך ה בית.
אין כסף. אסור להיות חולה.
אין עבודה אם בן־אדם חולה.״
בצלאל מאיץ .״די, מספיק, תבו או
ביום. תקבלו אישור, תדברו עם
המנהלים. הם יעשו לכם סיור. אבל
לבוא ככה בלילה ולצלם בלי די-
שיון — זה אי־אפשר,״ הוא אומר
ועושה כל מאמץ להפסיק את ה ראיון.
השעה
כמעט שש בערב. מחשיך.
עוף מתבשל בפחית־זיתים־לשעבר,
מלאת מים. כמעט כל פועל מחזיק
בידו תפוזים. כולם מתכרבלים, מנסים
להתחמם לאור המדורה. הפו עלים
מספרים שהתפוז הוא הפרי
או הירק היחיד שהם אוכלים ב ימים
שבהם הם נמצאים בעבודה.
במרחק קטן מהם יושבים כעש רה
פועלים אחרים, בתוך אוטו בוסים
מוארים שיצאו מהשירות.
הפועלים העובדים במושב מישמ־רת
זכו במגורים בעלי סטנדרט ג
חדדה
להוב
הצעירים לבושים בקרעי־לבוש
מזוהמים. באוטובוסים שוררת עזו בה
וליכלוך רב. השמיכות מלוכל כות
והמיזרונים קרועים. ריצפת
האוטובוס בוצית, כמו כמעט כל
שטח האוטובוסים. בתוך אחד ה אוטובוסים
מקרקר תרנגול, שאו תו
הם ישחטו לאחת הארוחות ה באות
שלהם. הם אינם יודעים אם
יש להם רשיון לעבודה, תנאים סו ציאליים
וזכויות כלשהן.

(המשך מעמוד )51
פיתרון לפלסטינים,״ אמר מוחמד
קנדיל ,״אני לא רוצה לבקר ב ישראל.״
התווכחנו קצת על פולי טיקה.
הם אומרים שהישראלים
קילקלו את השלום עם מצריים.
״אתם הישראלים,״ אמר שוקרי אל-
חראסאני, בעל חנות־תכשיטים ב שוק
בקאהיר ,״לא יכולים לחיות
בלי מלחמות.״

צבא•
עבודה

נ חזור
בקיץ

י מקום מגיע חבר־המושב מנחם
י קורן, הממונה על הטיפול ב עיתונאים
בכל הנוגע בפרשת ה אוטובוסים
.״על־פי החלטת ועדת־המושב
אני מנוע מלדבר. החלטנו
שלא לצאת עכשיו שוב לעיתונות.״
הנושא החם במושב הוא החרם
שהטילה מזכירות תנועת־המושבים
על מישמרת ובית־חרות, עד ש אלה
יגרשו את הפועלים מהמיב־נים
הארעיים — שספק אם הם יאים
למגורי־אדם — בחזרה לשדות,
כפי שנעשה במושבים אחרים ב רחבי
הארץ.
בגוש תל־מונד שבלב השרון
חיים על־פי הערכה זעירה אלפי

*רדנו לחון? ־!היפ. ברקע קרא
מואזין ובחור צעיר כרע על החול
והתפלל. ליד החוף עגנו ארבע
ספינות־מיפרש. בחור ישראלי, ע מית
גפן, עמד על החוף, ליד אחת
הסככות, להתווכח עם שוטר מצרי.
עמית מוביל שייטים לטיול של
שבוע לאורך חופי סיני .״תראי,״
אמר לי ,״המצרים לא נותנים לנו
לרדת לחוף. הם כל הזמן עושים
בעיות, ומרשים לספינות לעגון
ולרדת לחוף רק בשארם. אני לא
יכול להגיע לשארם בטיול של ש בוע.
עד עכשיו הצלחתי לקנות
אותם בכל מיני מתנות, עכשיו הת חלפו
האנשים ואלה לא מרשים לי
יותר.״
חשבתי לעצמי, לא חשוב כמה
המצרים יקלו את העניין, וכמה
שיהיו נחמדים ונוחים, הישראלים
תמיד יקטרו. תמיד משהו לא ימצא
חן בעיניהם. הרי בסך הכל יש כאן
גבול, ובדרך־כלל, כדי לעבור גבול,
צריך לסדר ויזה, ולהחתים דרכון.
המקום כבר לא שלנו• עכשיו סיני
זו מדינה אחרת.
נפרדנו ממארחינו לשלוט, והב טחנו
לחזור, לקראת הקיץ, כאשר
מזג־ד,אוויר ישתפר קצת.
בתנת־הדלק לא היה בנזין.
״בוקרה אמר הבדווי שאחראי על
התחנה. אולי מחר, ואולי בעוד
שבוע.

ה או ץהחה
מדאה בשמועות
ש א 1ר 0י נוי ~

הופיע

למישחק המכריע

״ ריאל

מאדויד־־ מפני״
שהיה מסומם.
י1 :וול 0ר 1ר

מנעש ממ נ ו
ל הגי ב ע לי הן
ך| יכל הספורט ביד אליהו
י י המה אדם. פריצת הכדורסלנים
למיגרש המפואר הקפיצה את די בבת
הצופים. מחיאות כפיים, שרי קות,
וצעקות מחרישות אוזניים
מילאו את חלל האולם.
הטריינינגים הציבעוניים של ה והמתחממים
שחקנים
המקפצים

חזרנו לתחנת־הגבול המצרית.
שלושה צריפי-עץ צהובים. פוסט רים
באנגלית. תמונות נוף של מצ ריים.
מכס. דגל מצרי גדול תלוי
על הקיר. החדר ריק. שולחן־מתכת
אפור, כיסא, ושני כיסאות שבורים
חסרי מישענת. מאפרה מצדף על
השולחן, ופינג׳אן מפוייח על ה־ריצפה.
מוסיקה ערבית ברקע. כש עברנו
לתוך מצריים היה התהליך
ארוך. מילאנו טפסים, חתמנו על
הצהרות, שילמנו ביטוח, מיספרי
זיהוי למכונית. הפעם הכל היה ז ריז.
חותמת בדרכון, חיוך של פרי דה
ולארץ.
שעות־העבודה אין לפועלים
תיהם. מכיוון שאין במקום
לקרוא, ומכיוון שאין להם
הם חוששים לצאת לעיר

* י ״ מנדרין

1נ 1י
ועשה טל מיטותיהם, במיבנה בו
:צד נמצא תנור, שלטענתם אינו

מפועלי פרדסי
יושבים בחוסר־הס
מתגוררים.
מחמם. אחרי

!פשר לעשות שום דבר. אי״אפשר
עבוד.״
מראה הפועלים מדכא. הבגדים
והם לובשים מלוכלכים, ספוגים
וץ. אין במקום ברז מים חמים,
ו מיקלחות שבו הם יכולים לש-
וף כראוי את ידיהם או פניהם.
פחונים או במיבני־האבן אין כל
יהוט, מלבד מיטות־ברזל ומיזרו-
׳-קש קרועים. אין מקום להחסנת
יוד, בגדים, או אוכל. לצידו של
ל פועל סל קטן או שקית ניילון
ובה צרור כל רכושו.
המזון שאוכלים הפועלים מהש תים
הוא דל ביותר. הוא נקנה מ־ספם
ומכיוון שאין במקום מיטבח
ו מקום לאיחסון דיברי־מזון שלא
דבר על מקרר או כיריים, נאלצים
פועלים לבשל את האוכל בקופס־ות־ריקות
ליד מדורה. אין כלי
וכל, צלחות או סכו״ם. אוכלים ב יים
או באמצעות כלים מאולתרים.
יום־העבודה בפרדסי מנדרין כמו
כל הסביבה, מתחיל עם שחר.
וא מסתיים בשעות אחר־הצהריים.
בלן העבודה אף הוא ערבי. הפו לים
חוששים לצאת מהמקום, מיום
שאין להם רשיון שהייה חוקי
ישראל. כך הם נאלצים להישאר

בוה בהרבה מחבריהם העובדים ב פרדסים
הסמוכים, כמעט לוכסום.
האוטובוסים, שמהם הוצאו המו שבים,
מחוברים לרשת־חשמל. ת־אורת־חוץ
חזקה מסביב. בסמוך יש
מיקלחת במיבנה טרומי, שירותים
ותנורים קטנים.
בשולי המושב הוצבו שמונה או טובוסים,
שבהם ישנים פועלי המושב
הערביים. אך גם לפועלים
אלה אין מים חמים, והם מבשלים
את ארוחותיהם באש־המדורה.
חברי המושב אינם מונעים מעי תונאים
את הגישה למחנה .״יתכן
שבכפר בטירה היה להם יותר טוב,
כי שם היו יכולים לראות בחורות,
ופה לא. אבל עכשיו אין להם מה
להתלונן. החזיקו אותם בבתים ב מושב
בתנאים הרבה יותר גרועים.
עכשיו החלטנו לשכן אותם בצו רה
מסודרת.״ הדובר, משה ונגל,
חבר המושב, שאצלו עובד פועל
ערבי אחד .״הוא מרוויח 3,400 לי רות
ליום. הם עובדים 8שעות.״
בשעות אהר־הצהריים, ליד ה אוטובוסים,
מתגלים ילדים צעירים.
כולם מרצועת עזה, המרוויחים, ל-
דיבריהם בין אלפיים ל־ 3000 לי רות
ליום.

לאן ללכת אלא למיטו־תאורה,
אין הס יכולים
רשיון שהייה בלילה,
בערב מפחד שייעצרז,

פועלים ערביים מהשטחים. הם יש נים
במיבנים ארעיים או מתחת ל-
כיפת־השמיים, חשופים לקור ולג שם,
ללא תנאי־מגורים מינימליים.
כך הם חיים בישובים חקלאיים
אחרים ברחבי־הארץ, שם אפילו
לא נמצאו עבורם מקומות לינה ב אוטובוסים.
שלא לדבר על תנאי
הפועלים הערביים בערים הגדו לות,
שגם בהן הם חיים בתת־תנ־אים.
יודעי־דבר מעריכים את מי־ספרם
של הפועלים הערביים מגיל
עשר ויותר העובדים וחיים כפי ש חיים
פועלי מנדרין, לפחות בעש רות
אלפים. זהו צבא עבודה חסר
רשיונות־שהיה או תעודות־זהות,
ללא מקום מגורים ראוי לשמו, ללא
תנאי־שכר וזכויות סוציאליות ה מובטחות
לפועלים היהודים.
תנאי־העבודה והמגורים מונעים
מהם קיום אורח־חיים המקובל על
הציבור היהודי במדינת ישראל. הם
חשופים כל הזמן למעצרים, הת עללויות
ולפגיעה פיסית, משום ש הציבור
היהודי הפסיק לראות בהם
בני־אדם. אינדיווידואליים. חברה
שלמה חיה במחשכים מתחת ל אפה
של החברה היהודית האדי כן־
ציץ ציטרין

פצצה
ב תי קי ם
י * יד הגדר של הגבול ראינו
• אוטובוס וכמה עשרות גברים
ונשים, עומדים ומסתכלים לכיוון
ישראל. אלה היו תיירים מצרים ש באו
לעשות טיול בסיני. אחד מ מוקדי
התיירות היא נקודת הגבול
בטאבה. הנה מביאים אותם כדי
לחטוף הצצה זריזה לעבר הארץ
השכנה, לעבר השטה הקטן, שטח
המריבה. מלון סונסטה נראה מ רחוק
— גדול, יפה, חדש, עשיר,
אבל הוא עדיין מהעבר השני.
עברנו את הגבול. חתמנו את הדרכונים
גם בנקודת הביקורת ה ישראלית
וצעדנו לעבר המכונית,
לנסוע הלאה, צפונה .״רגע!״ קר אה
אחרינו צעירה בדובון חום,
״אתם צריכים לעבור תחקיר ביט חוני!״
וכאן באה סידרת שאלות
ביטחוניות :״האם אף אחד לא שם
לכם במיקרה משהו במכונית? או לי
אתם מובילים איזושהי פצצה
ללא ידיעתכם? אולי הכניסו לכם
משהו בין החפצים? היום אי אפשר
לדעת ואסור להסתכן.״
לא שמו לנו דבר. כולם היו דו ר
קא מאוד מאוד נחמדים אלינו.

אולסי פרי כביתו
נזיליון סיפורים
הוסיפו לאווירה החגיגית ששררה
במקום. השעה היתד, שמונה ב ערב,
יום החמישי. חצי שעה לפני
תחילת המישחק בין מכבי תל-
אביב ובין יריבתה, ריאל מאדריד.
שמואל (״שמלוק״) מחרוב־ס
קי, מנהל הקבוצה התל־אביבית,
נשאל לפתע על־ידי סקרן מהקהל

היכן אולסי .״לא יודע,״ משך שכר
לוק בכתפיו והמשיך לבחון את ה ספרדים
המגודלים שקפצו לפניו
על המיגרש. גם לשמעון מיזרחי,
יושב־ראש הקבוצה ולמאמן דלף
קליין לא הייתה תשובה. אך הם
שמרו עדיין על קור־רוח. אולם
!^,־בע שעה לפני תחילת המיש־חק
אמר קליין במתיחות־מה :״אין
לי מושג מדוע אולסי לא הגיע
עדיין.״
אז התלו אנשי מכבי לשלוח
מבטים עצבניים לעבר המדרגות ה משם
מובילות
לחדר־ההלבשה,
אמור היה להגיח פרי בכל רגע.
שמעון מיזרחי, המעסה אורי בהרב
ורלף קליין עמדו נבוכים ואובדי !
עצות, עדיין מקווים שאולסי ייכנס
ויציע פיתרון לתעלומת איחורו.
עיתונאי־הספורט, שישבו בצד
וחזו במתרחש לנגד עיינהם, נד בקו
בהתרגשות. היד. ברור להם
^שדבר־מה מוזר מאוד קרה, ולאנ שי
מכבי אין צל של מושג על ה מתרחש.
אולסי מעולם לא החסיר
מישחק. עד היום הוא גילה אח ריות
בכל הקשור למישחקיה של
מכבי תל-אביב. אולי בשל כך היו
המנהלים והמאמן שאננים עד ל דקות
האחרונות שלפני המישחק,
שתחילתו נדחתה בכרבע שעה. הם
לא האמינו שאולסי מסוגל להיע לם
סתם כך, בלי להודיע לאיש,
ועוד במישחק חשוב ומכריע כמו

חרושת השמועות פרחה. כל א חד
פיתח תאוריות וספקולציות כדי
להסביר מה קרה לאולסי פרי.
״אולי תמי הודיעה לו שהיא עו זבת
אותו לצמיתות והוא החליט
להתאבד? אולי הוא הסתכסך
קשות עם ההנהלה והחליט להעני-

לה .״ויליאמם״ אמרו אנשי מכבי,
״שכח למסור את ההודעה כשהגיע
למישחק.״
לא היה איש באולם שהאמין ל סיפור.
מה גם, שכעבור כמה דקות
הבהילה הנהלת מכבי ניידת מיש-
טרה, שיצאה בבהילות לביתו של
אולסי, כדי לבדוק מה אירע לו
ולסייע לו להגיע במהירות להיכל.
אך פרי לא הגיע למישחק, וגם ניי-
דת־המישטרה לא הצליחה לאתרו.
עתה היה ברור שלהנהלה אין מושג
מה קרה לפרי.
המאורע לבש מימדים רציניים.
ספקות ותהיות וסימני שאלה ח די
שים התעוררו כשנודעו פרטים נו ספים,
מפיו של אולסי עצמו, אחרי
שאותר למחרת היום בביתה של
חברתו, תמי ברעמי.
למרות שאולסי דבק בגירסה ה ראשונה,
שאותה הפיצה הנהלתו,
(ראה מה הם אומרים) ,אי־אפשר
מהעובדות המתמיהות : להתעלם אולסי טוען, שהוא היה כל-כך חלש
ומטושטש, שלא היה לו הכוח ל טלפן
לקבוצה ולהודיע שהוא חו לה.
הוא היה עד כדי כך חלש
ומטושטש שהוא אף לא צפה ב-
סישחק בטלוויזיה. הוא היה כה
חלש ומטושטש, שנרדם מרוב עיי פות,
וישן כמעט יומיים רצופים !
עובדות אלה חיזקו שמועה עק שנית
שכבר הסתובבה בעיר: אול-
סי פרי היה מסומם !

״הכל רכילות
מרו שעת!״
ותם שטענו כך, הביאו גם
י • נימוקים כבדים. הם שאלו אי זו
מין שפעת נוראית זו, שאדם

אינו מסוגל אפילו לגשת לטלפון
ולהודיע לקבוצתו, המצפה לו לפני
סישחק מכריע, שהוא חולה. כמד,
יכולה שפעת להחליש שחקן־כדור־סל
מיקצועי, עד שאין הוא מסו גל
לצפות במישחק קבוצתו ב טלוויזיה?
שפעת
היא ללא ספק מחלה מט רידה,
אך ידוע ששחקנים מיקצו-
עיים החולים בשפעת עולים בדרך-
כלל על המיגרש, בעיקר במיש-
חקים חשובים ומכריעים. קיימים
אמצעים טובים ויעילים כדי לעזור

שה? אולי קרתה לו תאונת־דרכים
׳ בדרך להיכל? אולי הוא חולה
) 4קשה?״ והשמועה המפתיעה והמדהימה
מכל :״הוא לקח מנת־יתר
§ של סמים.״

לאיש אין
מושג!
ח דוש,ת השמועות בהיכל
1י * החלה משגעת את מנהלי מכ בי.
כולם ידעו ששמלוק טילפן ל פרי
הביתה, ולא הצליח להשיגו.
אז התחילה הדראמה האמיתית. אנ י
שי מכבי המסודרים והמאורגנים
נאלצו לספק מידע־ביניים לציבור
הנרגש שישב סביבם ובחן אותם
בשבע עיניים. אנשי מכבי ידועים
בשתקנותם בכל הנוגע לשחקניהם,
אך הפעם הם נאלצו להצהיר משהו,
כדי לשים קץ לחוסר המנוחה של
הצופים סביבם. רלף קליין הודיע
שאולסי פרי נאלץ להיעדר מן ה-
מישחק כי הוא שוכב במיטה קודח
מחום גבוה — ליתר דיוק 41 מע לות,
ושרק עתה טרח חברו, ארל
ויליאמס, להודיע על כך לחנה־

אולפי פרי וידידתו הדוגמנית תמי בן־עמי
דבר מוזר קרח בדרך למיגרש

לשחקן החולה להתאושש זמנית
על המיגרש. מדוע לא פנה אול-
יסי לקבוצה ולא ביקש שיעזרו לו
להתאושש? מה היה לו להסתירן
העולם הזה פנה ביום השני,
ארבעה ימים אחרי המיקרה התמוה,
לאולסי פרי.

הגיש שרי :
שמעתי גם את הסיפור הזה. אני
לא יודע למה הפיצו עלי כל מיני
שמועות שאינן נכונות. יש עלי
מיליון סיפורים משונים בעיתונים,
שלא ידעתי עליהם אפילו. בכל
פעם אני מוצא משהו חדש. הסיפור
הכי נפוץ בימים האחרונים הוא
שלקחתי סמים.
הכל רכילות מרושעת. מעולם
לא לקחתי סמים.
הייתי חולה מיום שגי בשבוע
שעבר והרגשתי רע. למרות ההר גשה
הרעה, דיברתי עם מכבי ו הבטחתי
לבוא למישחק. באותו ה יום
לא הלכתי לעבוד, וגם לא הלכ תי
לאכול צהריים עם הקבוצה, כ מקובל
ביום המישחק. העדפתי לי שון,
כדי שאולי ארגיש יותר טוב.
כשהגיע הזמן לנסוע למישחק,
ירדתי מהבית, אך לפתע הרגשתי
חולשה גדולה ולא היה לי כוח ל לכת.
חזרתי לביתה של תמי. היה
כבר מאוחר מכדי להודיע למישהו.
כולם היו באולם ביד אליהו, מת כוננים
למישחק.
אני לא מבין איך אנשים הגיעו
לסיפור הזה. מפני שהיה לי חום
גבוה נרדמתי, וראיתי רק חלק
קטן מהמישחק. כששמעתי את ה סיפורים
עלי, הרגשתי עוד יותר
גרוע. זה רק הוסיף למחלה שלי.

דינה וטן ,

_ 1 71

לחיצח־יד דרוצוו יהודים

עצירות? נפיחות?
עזרת ביקוניס היא
עזרה טבעית

עצירות -זאת בעיה־אז
מדוע ביקמיס ולא משלשל א חרי כי ביקוניס הנו
משלשל עדין המכיל צ מ חי ם רפואיים טבעיים. כי
ביקוניס מקל על העצירות בעדינות ובטבעיות ואינו
גורם לשלשול ולכאבי בטן.
כ שאת/ה שותה תהביקוניס טעי ם וריחני בלילה
לפני השינה, הו א מעורר בעדינות תהליכים טבעיים
בגופך כדי לגרום להקלה בבוקר ולמחרת.
זה טבעי, כ מו הטבע עצמו. בי קוני ט, השם
המפורסם באירופה, מצוי גם בבתי ה מרק ח ת
בישראל בצורת תה עלים, תה נ מס -אינ סטנ ט, או

(המשך מעמוד )10
מאושרים. וזה משחית את הרוח של
האומה.״
״יואל מרקום כועס על דברים
שכתבתי בספר, והוא אפילו לא
קרא אותו. הוא אומר שרוב ה־אוכלוסיה
של ישראל מרוצה מאוד
ממה שקרה בצברה ושאתילא. וגם
אני אומר את זה!
״לפי דעתי, הפופוליזם הבגיניסטי
הזה יימשך עוד זמן רב בישראל.
לדמוקרטים יש הרבה שנים להי אבק.
איני נביא. איני יכול לחזות
את העתיד. אבל יש להילחם. ב ארגנטינה
היינו במצב גרוע יותר,
ובכל זאת נאבקנו. אני לא ברחתי
ולא אברח מכאן. אני נשאר פה
להיאבק.

$ורוט<861
תה גקשס

היעלמות של מדינה. בספרד היתה
מילחמת אזרחים, אבל המדינה המ שיכה
להתקיים. מדינות ואומות
אינן נעלמות. אפילו המדינה החל שה
ביותר לא נעלמת. היא משת נה,
היא מידרדרת. מדינה יכולה
להפוך למשהו במו בוליביה, או
למשהו כמו יפאן.״

;;אני
ישראלי ! ״
האס לדעתו עושה או־צות־הב־רית
מאמצים כנים לתביא את ישר אל
לדרך השלום?
״לדעתי, ארצות־הברית רוצה ל שנות
את ישראל, אבל טרם מצאה

הייתי עולה למטוס ומסתלק! אין
דבר קל יותר בישראל מלהיות יו רד.
יש 400 אלף יורדים. אם אני
לא רוצה להיות ישראלי, אף אחד
לא יכול להכריח אותי להישאר.
״אך אם אני פה, זד, מפני שאני
ישראלי ואני רוצה להיות ישרא לי.
מה שהמטומטמים לא מבינים,
זד, שאני הגעתי הנה בגיל .56ה תרבות
שלי היא ספרדית, והזהות
שלי היא יהודית. מה אני יכול
לעשות בגיל? 56 להרוס את כל
העבר הזה שלי?
״אני צריך להמשיך עם התרבות
הספרדית שלי והזהות היהודית
שלי. כשהגעתי ארצה, שאלתי את
עמום עוז, מה עלי לעשות. האפ שרות
היחידה שלי להתפרנס. היא

טימרמן כביתו
מדוע נתן משה דיין הוראה להוציא אותי מהכלא?

להשיג בכל בתי המרקחת
ראה עלון לצרכן שאושר
ע״י משרד הבריאות.

...והטבע
יעשה את שלו

היו ם
תוכלי ל תלו תבמ טב חך

לוח מתכונים ינ״ם
מ תנ ת ״ בו טשר בוי״
המרכז ל שיווק בשר ומוצריו.
ב שיתוף ע ם
״ טיי ס ט אוף סי צ׳ו אן ״
המסעדהה סיני ת סי צ׳ו אני ת
בכפר ש מרי הו.

״בוסשר-בוי׳,
המרכז לשיווק בשר ומוצריו
רח׳ דנוגמ לי א ל 26ת״ א טל 650335 .
(פני ה ש לי שי ת י מינ ה כ שו ק הכר מל)

״אני חבר המרכז הבינלאומי ל שלום
במיזרח התיכון. הקונגרס
שלנו נעיד במלון מוריה. אני הולך
לבחירות, אני כותב, ואני משתתף
במאבקים.״
אתה חושב שאפשר לשנות את
המצב הקיים במדינה?
״אני חושב שזה עניין של 20 או
30 שנה, עד שמשהו ישתנה.״
וישראל תמשיך להתקיים, למרות
הדרך שבה היא צועדת נעת 7
״כן ! ישראל תתקיים לעולם ! יהיו
משברים, יהיו קטאסטרופות, יהיו
סראגדיות, יהיו לה דראמות, כמו
למדינות רבות אחרות, והיא תש תנה.״
השינוי
חזה יבוא בעקבות טרגדיה

את המדיניות המתאימה כדי לה גיע
לזד״ מבלי לסכן את האינט רסים
והיחסים שלה במיזרח-ד,תי כון.״
איך
אתה מרגיש בישראל?
״טוב מאוד. הנכדים שלי מבק רים
אצלי כל יום, ואנו משחקים.״
ולא איכפת לך מה מתרחש סביבך?

איכפת לי מאוד. לכן כתב תי
ספר. אבל אני כבר לא עיתו נאי.
אני עומד להגיע לגיל .60
פרשתי כדי לכתוב ספרים. אני עו שה
את מה שאני יבול לעשות,
אני חי חיים אינטנסיביים. לא מו צא
חן בעיני מה שקורה בישראל.
אני נגד הממשלה הזו, כי זוהי
ממשלה מסוכנת לישראל, ואני ע ד

לכתוב. איך אני אלמד עברית?
והוא השיב לי: לעולם לא תלמד
עברית מספיק טובה שתוכל לכתוב
בה. אבל יש לך הרבה דברים ב ראש
שאתה יכול להגיד. תגיד מה
שיש לך להגיד בשפה שלד, בספ רדית.
העיקר הוא להגיד מד, שאתה
רוצה להגיד ולא באיזה שפד, אתה
אומר את זד״
״אני רוצה להגיד שאני אזרח
ישראלי, בעל תרבות ספרדית, בעל
זהות יהודית שחי בישראל ונאבק
למען ישראל.
״ממשלת בגין טענה שהזיזה
שמיים וארץ כדי להוציא אותי מ הכלא
הארגנטיני. יואל מרקום ומרק
סיגל אומרים שאני גיליתי את ז ד

..אנחנו נמו העם האוגנסיו׳ ,שם כולם ממשיכים
להיות פדוניסטים וכאן, נל העם ממשיך להיות
עם בגין. לפי דעתי, הפופוליזם הבגיניש1:׳ ה 1ה
״משך עוד זמן רב בישראל, לרמוקרטים יש עוד
הדנה שזים להאנק עד שיגיעו לשילטון!״
״השינוי בחברה הישראלית יכול
לבוא בעקבות תהליך שיגרום ל התפוצצות
במיבנד, החברתי, אבל
איני יכול לומר מתי ואיך.״
אינך רואה הסכנות הצפויות לישראל
בגלל המצב הנוכחי?
״לא! איני רואה שום סכנה. ה מדינה
תתקיים, תמשיך להיות עם
שינאה, שוביניזם, טוטאליטריות,
תוקפנות, אך הכל יכול להשתנות,
כפי שזה קרר, לארצות רבות אח רות.
איני רואה סננה לקיומה של
ישראל.
״מילחמת אזרחים לא תגרום ל

את מה שעושים אנשים רבים.
אני נאבק.
״ממשלת בגין, בתמיכת עיתונ אים
אחדים, אשר מביישים את דד
מיקצוע שלנו, מנסה להאשים אותי
שאיני רוצה להיות ישראלי.
״זוהי מזימה טוטליקרית טיפו סית,
העלולה להיות אויפאשיסטית
או קומוניסטית. אני מתכוון למרק
סיבל בג׳רוזלס פוסט, וליואל מרקום
בהארץ, ולאחרים. איש מהם לא
שאל אותי קודם מד, אני אומר ומה
אני בכלל. אם לא הייתי רוצה
להיות ישראלי, כפי שהם אומרים,

ציונות שלי, בהיותי בכלא ולא היה
לי שום דבר משותף עם מדינת
ישראל. אז השאלה שלי היא:
מדוע הזיזה ממשלת ישראל שמיים
וארץ כדי להוציא יהודי שלא היה
ציוני ולא היה לו דבר עם מדינת
ישראל ז
״מדוע הם לא שואלים את זה?
מה הסיבה לכך שעשו בשבילי את
מד, שלא עשו למען הפלאשים ז מה
היתד, הסיבה שמשה דיין הורה ל הוציא
אותי בכל מחיר? מדוע או תי
כן ואת 1000 יהודי ארגנטינה
האחרים לא?״
העולם הזה 2364

הסיטדים האישיים של אוד׳ ד״ן
ואשתו טליה על הגידושין הסועדים
שוהם -כפי שסונוו לנעמי אדווה

אודי דיין
״התכונה הכי גרועה שלו היא הקמצנות״
י י יום !החמישי שעבר ישב
• י אודי דיין, הנמצא בשרות מי לואים
בחיל־הים באילת, בכפרו של
רפי נלסון, כאשר הגיע חבר ליחי דה
והראה לו את העיתונים היו מיים.
שם היה מסופר על תביעת
מזונות בסך 51 אלף שקל, שהוגשה
לבית־המישפט המחוזי בתל-אביב.
את התביעה הגישה אשתו של או־ .
די, טליה, באמצעות פרקליטה מנ שה
בר־שילטון.
אודי קרא את הידיעה בתדה מה.
הוא לא ידע כי אשתו עומדת
לתבוע אותו בבית־המישפט. הוא

רצה לנסוע מייד צפונה, אך לא
קיבל היתר מהצבא. לכן פנה אל
ידידו, עורך־הדין ברוך שיפמן מחיפה,
אשר שהה לגמרי במיקרה
בכפרו של רפי נלסון. אודי נועץ
בו. שיפמן הרגיע אותו, והסביר
לו את מצבו, ויחד יצאו לשתות,
כששיפמן מדבר על ליבו של אודי
ומרגיע אותו.
טליה מספרת באותה תביעה, כי
אודי נטש אותה ללא אמצעי קיום,
יחד עם בתה אלה בת ה־ . 12 לטע נתה
הוא בגד בה עם נשים שונות
בכל הזדמנות, והתנהג אליה ב צורה
משפילה ומעליבה גם בנו כחות
בתם.
עוד מסופר בתביעה כי אודי
מתגורר עם ידידה בתל-אביב וכי
אף נסע איתה לאי כרתים, כשהוא
מממן את הנסיעה.
כהסבר לסכום התביעה הגבוה
מתאר פרקליטה של טליה את אודי
כבעל מיקצועות רבים: מסגר, סו פר,
חקלאי, דייג, וצייר. מוזכרים
שם סכומי כסף של 20 אלף דולר,
שאותם קיבל מאלמנת אביו, רחל
דיין. כמו כן מוזכר רכוש רב ב צורה
של מגרשים ודירה.
באותה תביעה מוזכר גם שמו
של שופט בית־המישפט העליון ל שעבר,
חיים כהן, שמונה על־ידי
בני־הזוג כבורר יחיד ביניהם.
השופט חיים כהן אף ביקר ב נהלל,
וקבע כי המשק המשתרע
על פני 80 דונם, שווה 70 אלף דו לר
ואודי יכול לרכוש את המשק
והבית תמורת סכום של 200 אלף
דולר. כמו כן נתן השופט כהן
אופציה לטליה לרכוש את הבית

והמשק תמורת 100 אלף דולר.
חיים כהן אסר על אודי להיכ נס
לביתו, כשהוא מנמק כי זאת
לטובת הילדה, ופסק כי הילדה
תישאר עם אמה.

״חשדתי, אך
־^ 7לא ידעתי״
ף ני הזו ג לא מימשו את ה —
אופציות ואודי הגיש תביעה
לבית־הדין הרבני.
כשדיברתי עם טליה. בבית

הוריה ברמת־השרון, ביום השישי,
אמרה לי כי היא נדהמת מן
הפירסומים בעיתונים. היא רצתה
שהכל יעבור בשקט עד לקבלת ה גט.
לכן, סיפרה, גם פנתה יחד
עם אודי לשופט העליון חיים כהן,
כדי למנוע שערוריות מיותרות.
טליה עייפה. היא באה עם בתה
לחופשת חנוכה אצל הוריה. ב ערב
יצאה לקונצרט בהיכל התר בות,
והתכוונה לחזור לנהלל.
טליה לא הסכימה להצטלם, ב טענה
כי היא נראית תשושה, וכי
אינה פוטוגנית שיש לה הרבה
עבודה ואין לה כוח.
שאלתי אותה מהו עניין התביעה
שהגישה נגד אודי, אחרי שהגיעו
להסכם חלוקת רכוש באמצעות ה שופט
הבורר חיים כהן, והיא סיפ רה
כי אודי הגיש בקשה לרבנות
וביקש לזרז את תאריך הגירושין,
בגלל עוגמת־נפש שנגרמה לו. היא
לא רצתה לומר מה גרם לאודי עו־גמת
נפש.

סיפרה טליה:
אי־ההבנות והבעיות בינינו הת חילו
כבר לפני 10 שנים. אני נשו אה
מזה 13 שנים, ואני חושבת
שעבר עלי מספיק. עזבתי חיי רוו חה
ועושר עם בעלי הראשון, איתו
חייתי באוסטריה. לא היה חסר
לי דבר.
היכרתי את אודי, כשבא לבקר
את אחיו, אסי, אשר הופיע בווינה
בסרט. התאהבנו. אודי היה נחמד
וג׳נטלמן. הוא יודע להיות בסדר
כשהוא רוצה להשיג משהו. טיילנו
באירופה ובאתי אליו לנהלל. הוא

התגרש מאביגיל, איתה חי גרוע.
היו לו שני ילדים.
התחלתי לעבוד במשק. עזרתי
לו ועבדתי קשה. בייחוד בחוץ. אני
לא הייתי רגילה לעבוד. היו לנו אז
עגלים וצריך היה להאכיל אותם.
וגם תרנגולי הודו.
מצאתי חברים חדשים בנהלל,
והייתי אשת מושב כמו כולם. ה בית
שבו גרנו היה רקוב כולו ו אני
רציתי בית יפה ונוח.
אודי טען אז שאין כסף, אבל
לי היה מיגרש ברמת־השרון. מכר תי
את המיגרש ובכסף הזה התחל נו
לבנות. יותר נכון — אני התחל תי
לבנות. פיקחתי באופן אישי על
הפועלים, קניתי חומרים ונסעתי
לאיטליה לקנות ברזים וכל מיני
קישוטים.
כבר אז שמתי לב שאודי לא
מתעניין בבית. הוא נהג להיעדר
ימים שלמים. בימים האלה גרנו
בבית סמוך, עד שהבניה נגמרה.
לפני 12 שנים נולדה אלה, הבת
שלנו. היום אני חושבת שהייתי
צריכה להבין כבר אז, כי באותה
מידה שלא היה איכפת לאודי מ הילדים
שלו מאביגיל, לא יהיה
איכפת לו מאלה. היו לו כל מיני
חברים הרפתקניים כמוהו. חלק
מנהלל, וכמובן כושי רימון.
בתקופה ההיא היה כל הסיפור
עם •מאסרו של כושי ואודי דאג לו
ונסע לגרמניה לבקר אותו. הוא
באמת חבר מסור.

אצל אודי, התכתבות רומנטית בין
שניהם.
אחר־כך באו אלי ההורים של
עדנה, שהם בני נהלל. אביה הוא
מנהל מס־ההכנסה במושב והת נצלו
לפני. אודי הכחיש הכל.
כרגיל.
קיוויתי שהוא עוד ישתנה, אבל
ראיתי שאין הרבה סיכויים. הוא
ממש מירר את החיים. הוא גם
אלים ואני לא בנויה לכל הדברים
האלה. גם אחותי, יעל, התערבה
בחיינו, וניסתה לתת לי כל מיני
עצות לא לעניין. משה דיין ידע
מה הולך בינינו, אבל הוא לא
התערב.
עם אשתו, רחל, אני מיודדת עד
עכשיו. היא אשה עדינה ומבינה.
אני תמיד אמרתי שבמישפחת דיין
יש רק אדם אחד נורמלי, וזו רחל.
אני מכירה הרבה אנשים שקיב לו
ירושה ולא חילקו דבר לאיש
מרצונם.

״ מו תר גס
לי ליהגות״
0משה דיין הסתדרתי מצו י
^ יין. ביקרתי אותו כשהיה חו לה,
לעומת הבנים שלו שלא הת עניינו
בו במיוחד. אני חושבת ש הוא
הכיר אותם טוב מאוד. אודי
קיבל שוק מסויים כשאביו נפטר.
היחסים שלו עם עדנה נהיו יותר
הדוקים, ולי הוא עשה את המוות
בבית.
כסף הוא לא נתן. הוא תמיד טו ען
שאין לו למרות זאת הוא הס תובב
כבר בכל העולם. אני מתא רת
לעצמי שהבילויים שלו עולים
די הרבה כסף.
אני הגעתי למצב שלא יכולתי
ולא רציתי להמשיך לחיות בצו רה
כזאת. היו מריבות איומות

והחלטנו להתגרש. פנינו אז לשופט
חיים כהן, באמצעות קרובי־מיש-
פחה, והוא הסכים להיות בורר יחיד
בעניין שלנו. אני רציתי לגמור
הכל בשקט. אודי הוא זה שהגיש
את התביעה לרבנות. אני רק עניתי

בקשר לגבר שאיתו אני יוצאת —
מותר לי, אחרי 13 שנים של סבל
ליהנות גם כן. הוא טוב אלי ו&בין
אותי ולוקח אותי לכל מקום. לא
כמו אודי, שהיה מסתובב תמיד
לבד. אני לא מבינה איך אודי
מסוגל לכתוב את מה שהוא כתב
בתביעה לבקשת הגט. כל הקיש-
קוש עם עוגמת־הנפש שנגרמה לו.
אני לא חושבת שזה עניינו של
אודי אם לי יש חבר. גם זה שהוא
נשוי זה לא עניינו. כבר בהתחלה,
כשהתחלתי לצאת עם החבר, היתה
איזו אשת־צבא שהטרידה אותנו.
היא ואודי ישבו כמו שני ילדים וה מציאו
פטנטים איזה צרות לעשות
לנו. אשת־הצבא היתד. מאוהבת בו,
והוא עזב אותה כשהתחלנו לצאת
ביחד, והיא לא יכלה להשלים עם
זאת.
אודי ניסה להסביר לי שהגבר
הזה לא בשבילי, וכי הוא רודף
נשים. אבל בינתיים הוא טוב אלי
ונחמד לי איתו. אני כבר רוצה
לגמור את עניין הגט וחלוקת ה רכוש•
אני רוצה מנוחה ארוכה
ארוכה.״
עדכ אן סיפורה של טליה דיין.
החבר של טליה, שבגללו נגר מה
לאודי עוגמת־הנפש שעליה סי פר
בבקשת הגט לרבנות, הוא תת-
אלוף יוסי בן־חנן. הוא שירת ב משך
שנים בחיל־השריון, למד ש נתיים
מינהל־עסקים בארצות־הב־רית
במיסגרת הצבא, ומשרת כ יום
במטכ״ל.
יוסי בן־חנן התחתן לפני כ־8
(המשך בעמוד )74

התכונה הכי גרועה שלו היא ה קמצנות.
אף פעם לא ראיתי משהו
דומה לזה. הוא היה מסוגל לכבות
את הבויילר בחורף ולומר כי חבל
על החשמל. לעומת זאת, כשכושי
השתחרר מבית-הסוהר והיה אמור
להגיע לביקור, הכין לו אודי את
חדר־האורחים, הדליק את התנור
וחימם את החדר במשך כל הלי לה.
כושי לא הגיע בסוף.
כשהסתובב כל־כך הרבה, חשדתי
לפעמים שהוא מסתובב עם חתי כות,
אבל לא ידעתי כלום. לפני
כשנה וחצי הייתי אצל חברים ב נהלל,
ואמרתי להם כי אודי נמצא
במילואים. כך חשבתי. הם שתקו
לרגע, ובסוף אמרו לי שהם רוצים
לדבר איתי. הם שאלו אותי אם אני
באמת לא יודעת, או שאני מע מידה
פנים. כשראו שאני מדברת
בכנות, החליטו להנחית עלי את
האמת וסיפרו לי כי אודי נסע עם
עדנה זוסמן לטיול בכרתים.
הרגשתי כל-כך לא נוח. את הסי פור
עם עדנה כבר ידעתי בערך,
כי פעם תפסתי חבילת מיבתבים

טליה דיץ
״היא לא יודעת איך נראה טרקטור״
עי ד

״יוסי דופק -ואודי משל!י׳
(המשך מעמוד ) 73
שנים עם חיפאית בשם ענת פרידמן.
היא בת למישפחה אמידה
מאוד. יש להם בן בגיל .5בן־חנן
נראה באופן קבוע עם כל מיני
נשים. במשך שנתיים הוא יצא עם
יוני, דיילת אל־עד שאותה הכיר
במטוס כשטס לארצות־הברית. רו מן
נוסף היה לו עם לינדה, פקידה
בכירה בלישכת העיתונות הממש לתית.
אשתו
נפרדה ממנו לפני כמה
שנים. היא מתגוררת עם בנם בחיפה,
שם היא עובדת במישרד־נסי-
עות.
יוסי בן־חנן מתגורר בווילה ב קיסריה.
את טליה דיין הכיר במ סיבה
אצל רם פקר ברמת־השרון.
פקר היה בזמנו טייס בכיר בחיל-
האוויר. ידידו הטוב של יוסי בן-
חנן הוא האלוף יאנוש בן־גל, איתו
הוא נראה לרוב בבילויים משות פים.
יוסי
בן־חנן וטליה דיין אינם
מכחישים את הרומן המתנהל בי ניהם,
והוא אף לן בביתה בנהלל
מדי פעם. היחסים ביניהם הת הדקו
בימי מילחמת הלבנון, כ שיוסי
בן־חנן שהה בלבנון, ונהג
לבקר את טליה בנהלל בשעו תיו
הפנויות. אשתו אינה מעוניי-
נת להתגרש ממנו. אומרים כי יש

לי. בגדתי באשתו בגידות שלא
חרגו מהנורמות המקובלות במ דינה.
אבל מאחר שאני אודי דיין,
קיבל העניין תהודה. אני לא גר
בנהלל מזה שישה חודשים, אחרי
שטליה הוציאה צו שלא אוכל
להיכנס הביתה בנימוק שאני מזיק
לילדה. הבורר, השופט חיים כהן.
אישר את הצו ואני לא התנגדתי
כי טובת הילדה חשובה לי מכל.
עזבתי את הבית ועברתי לגור
בביתה של אחותי. יעל, בעין־הוד.
יותר מאוחר עברתי לתל־אביב ל דירה
שכורה עם חברתי עדנה. ה קשרים
שלי עם בתי אלה היו טו בים
והיא באה לבקר אותי בעין-
הוד ואני באתי אליה לנהלל.
בתקופה שגרתי בעין־הוד נודע
לי שטליה מתרועעת עם תת־אלוף
יוסי בן־חנן. נודע לי גם שהוא
ישן אצלי בבית בנהלל. מאחר ש הגיעו
אלי שמועות על טיבו של
האורח החדש, חשבתי בליבי ש האחד
מתאים לשני. שלחתי ל שופט
חיים כהן קובלנה לחו״ל,
שם שהה בטיול. טענתי בקובלנה
כי נראה לי אבסורד, שאותי הו ציאו
מהבית לטובת בתי ובבית —
שהוא עד היום של שנינו — מת ארח
יוסי בן־חנן. שלחתי לטליה
העתק.

הזה חייב להיפתר על־ידי גט רב ני.

העסק נראה לי כמו ״דאלאס
בעיראק.״ כאן פיתאום התעוררה
טליה ואחרי חצי שנה של פניות
חוזרות ללא מענה, רצתה לפתע
לדבר איתי. שחיכיתי אני מוכרח להגיד,
לרגע הזה, כדי לתת לה את ההז דמנות
לשמוע תשובה כפי שאני
קיבלתי ממנה לפני כחצי שנה
כשרציתי לדבר איתה. עניתי לה
שתפנה אלי בכתב או דרך עורך-
דין. ובמקום אלי, קנתה ישר ל-
עורך־הדין בר־שילטון.
לפי דעתי עשתה את השידוך
רחל, אלמנתו של אבי, אולי כנק מה
על מה שכתבתי אז על אבי. כל
הסיפור הוא בעצם צחוק הגורל.

עדיין עומד לרשותנו בורר, ה נחשב
לאחד האנשים המכובדים ו פסק־דינו
הישרים
בארץ, אשר
תלוי בהנחיית הצדק ולא בגובה
שכר־הטירחה. אני לא מבין איך
אשתי הגיעה לדרגה הפחות מכו בדת,
כאשר פנתה לאותו עורך־דין
כדי שיסדר את העניינים שלה. ה תביעה
כשלעצמה מגוחכת ואין לד,
כל אחיזה במציאות. מוזכרים כאן
תמלוגים של ספר שעוד לא נכ תב.
על ציורים שלא צויירו עדיין
ועל רווחים של דיג (יש לי חסקה
ושני בלונים לצלילה) .אני מוכן
לרשום על שם טליה את אותה
חברת־דיג. יש בסך הכל עוד שליש
מחצי דירה בשיכון למ״ד, שעוד
לא הועבר אלי.
טליה עומדת להיות גרושתי ב
טליה..
:אני הגע תי ל מצב
של< 1ינולתי ן:המשיך לחיות
בצו ו ה כזאת. היו מוי בות
איומות ולנו החלטנו להתגרש ר
אוו י.. :או ל לא הי י תי
הבעל האיויאן־־ ,אבל מאתו
1אניויין, י! יבל הע ו ]ייו
תהווה ופורסם ננ ל העיתונים!״

שעשיתי. בבית ישנם עוד הרבה
חפצים אישיים שלי, שכל ערכם
יחד לא מגיע לחצי מערך אחד מ מעילי
הפרווה של אשתי. בכל זאת
היא מסרבת למסור לי אותם.
לדוגמה: יש לי אוסף בולים,
שאני אוסף עוד מגיל בית־הספד.
האוסף כולל מעטפות שאבי קיבל
כחבר־כנסת. הוא נתן לי אותן. כ שביקשתי
ממנה את האוסף, היא
העבירה אותו להוריה ומסרבת לתת
לי אותו.
ספרים שקיבלתי אישית מאבי ו עוד
הרבה מזכרות שאבי קיבל ו

יוסי
כן־ הנן (באמצע) עם יאנוש וידידה
..כל העסק נראה כמו דאלאס בעיראק ! ׳
להם בעיות של רכוש משותף.
אשר לא ניתן לחלוקה מיידית.

התקף של
טירוף
ן* ם אודי דיברתי במשך כש-
׳ ע לוש שעות בטלפון בשבת.
צילצלתי אליו לבסיס חיל־הים. שם
הוא משרת במילואים.
אני מכירה אותו כבר שנים
רבות. הוא אינו מתרגש בקלות.
הפעם נשמע נסער ומתוח. הוא
סיפר לי שהוא רוצה לבוא לצפון
ולסדר את העניינים מהר. הוא
לא קיבל עדיין את כתב התביעה.
־,בטחתי לכתוב את דבריו בדיוק.
:לי לשנות אף מילה.

סיפר אודי:
.,אני לא רוצה לרדת לרמת ה נביעה
שטליה הגישה נגדי באמ־נעות
עורך־הדין בר־שילטון. אין
י• כוונה לנהל עם בר־שילטון די־
*לוג ברמה של רכילות של עקרות-

כל התביעה המגוחכת הזאת נר־זית
לי כהתקף של טירוף, או כק־ניקזה
יפאנית, ויש לי חשד כי ה־נטרה
בכל הרעש הזה היא לטרור
את פנייתי לבית־הדין הרבני
הכנת תהליך הגירושין. אני תמה
זה הקפיץ את טליה אחרי שחצה־ינו
לפני השופט הבורר, חיים כהן.
!זבדעתנו להתגרש ואין שום קשר
:ין פסק־הבוררות למצבנו המיש־חתי.
לטליה
צריך להיות ברור. כי
:הרי הגירושין היא לא תוכל לדוש
ממני מזונות ואיאלץ לשלם
ק עבור הילדה.
אני לא מכחיש שבמשך השנים
׳היינו יחד לא הייתי בעל אידיא *׳

הדבר השני שטענתי הוא: אני
נושא עדיין בהוצאת הבית, זאת
אומרת שאני מממן את האירוח של
ברחנו. בנוסף למיכתב שאלתי את
עצמי איזה מין סידור זה, שיוסי
ואודי משלמי משניהם לא דופק זכיתי לתגובה.
בעוד חודש בערך תם המועד
שנקבע לנו על-ידי הבורר למי מוש
האופציות של הרכוש המשו תף.
דבר לא השתנה בינתיים, פרט
לעובדה שאני נשארתי מחוץ ל בית,
ויוסי בן־חנן נשאר בתוך ה יתרה
מזו, כלהחובות של
בית.
המשק, שהצטברו במשך השנים
ועד ד 31-,בינואר, חלים עלי. גאז,
מים, חשמל, מיסים, אחזקת הרכב
הפרטי של טליה כולל הקצבת מ זומנים,
חלים עלי. המושב אמנם
משלם זאת בינתיים, זהו הנוהל, אך
החוב נופל עלי.
ראיתי ששום דבר לא זז, וכל
יום שאני נשוי לטליה עולה לי
בכסף שלא בצדק. מבחינה מוסרית
נעשה לי עוול, ואני לא צריך להחזיק
אשה שהיא לא אשתי. אני
בינתיים לא מושך כסף מהמשק,
כי אני צריך להחזיר את כל החו בות.
כתבתי
לטליה מיכתב, וביקשתי
ממנה לבוא לרבנות בחיפה כדי ל הירשם
לגירושין, אך היא לא הגי בה.
מצב זה נמשך כחצי שנה.
נאלצתי, על מנת להזיז דברים, ל לכת
בעצמי לרבנות ולפתוח תיק.
כדי שהדברים יקבלו תנופה, הגש תי
בקשה לפתוח בהליכי גירושין.
צירפתי את פסק השופט, חיים כהן.
לבקשה. הפסק כשלעצמו לא מפ קיר
אותה מבחינה כלכלית. וכדי
לקצר את ההליכים, ציינתי כי יוסי
בן־חנן מתגורר בביתנו בנהלל וזה
מעיק עלי מבחינה נפשית והסידור

זה מסתדר כך, שטרמפיסטיות על
מישפחת דיין משרתות יחסי־ציבור
של עורך־דין, שגר היום בבית שבו
אני גדלתי ומשם מכפישים את
שמי.

״להחזיר א ת
כבודה האבוד״
ני דאיתי את התביעה המו-
י זרה לראשונה בעיתון של יום
החמישי. מוזר שהתביעה נגדי זוכה
לסיקור עיתונאי נרחב, לפני ש היא
הגיעה אלי. אני מבין שעורך-
הדין בר־שילטון דאג היטב ליח־סי־הציבור
שלו, כשהודיע לעיתונ אים
על מועד הגשת התביעה. עכ שיו
אני צריך לשאול את עצמי
בשביל מה בכלל הלכנו לבוררות
אצל השופט חיים כהן? המטרה
היתה למנוע פירסומים מהסוג הזה
בעיתונים.

עוד זמן קצר. היא אינה יכולה
לסרב לגט, כי היא אסורה על
בועלה ועל בעלה, אלא אם כן יצ ליח
בר־שילטון להוכיח שאני ישנ תי
עם יוסי בן־חנן בבית שלנו —
ולא אשתי. ולפי המוניטין שיש
לו הוא מסוגל.
אני חושב שלא היה לטליה כל־כך
רע במשך כל השנים שהיתר,
איתי. הרי מאז יכלה להגיש תבי עת
מזונות ובקשה לגט. חבל לי
על שני דברים בעצם: שהבת שלי
תהיה מעורבת בכל הקלחת הזאת,
למרות שאני לא התחלתי עם זה.
ודבר שני — התחייבתי לפתוח
תערוכת־ציורים שלי בגלריה 1372
במרס, ונראה לי שבקצב כזה לא
אוכל להתפנות לצייר, ואם כן,
הרי שהציורים יגיעו לבסוף לבר-
שילטון.
שכחתי לספר לך דבר הכי חשוב:
אני יצאתי מהבית בנהלל רק עם
הבגדים שלי, ושלוש עבודות־יד

בית המריבה כנהלל
״אני רציתי בית יפה ונוח״

בורר כהן
למנוע פירסום בעיתונות
נתן לי. אחד הדברים האהובים עלי
הוא פסל העשוי משיני פיל, פסל
משנהב, שאידי אמין נתן לאבי
בזמנו ואבי העבירו אלינו כמתנה
לבית. כשביקשתי את הדברים, הח ליפה
טליה את כל המנעולים ב בית.
לפני
כמה שנים החתימה אותי
טליה על תצהיר, שכל רכושה מ נישואיה
הקודמים הוא רכושה ה בלעדי.
חתמתי. מעולם לא עלה ב דעתי
שאגיע למעמד כזה, שאצ טרך
להציג לפני בורר מיסמך, ש ציור
שאני ציירתי במו ידיי או
ספר עם -הקדשה שקיבלתי מאבי,
לא עובר אלי.
כבר 10 שנים אנחנו חיים האחד
ליד השני. אני יכולתי לחיות עם
זה, ואני לא יכול להבין מה קרה
פיתאום שהיא השתנתה. היא איב דה
כל פרופורציה.
לאזכרה של משד, דיין היא הצ ליחה
לגרור את בן־חנן עד לשו רות
הראשונות, שהיו שמורות ל־בני־המישפחה.
אחרונה, אשתו־לשעבר
של אחי אסי, הילדים ואני
עמדנו בחוץ כי היתד, בעיה של
מקומות. ובן־חנן, לעומת זאת, ישב
שם בניחותא. איך יש לאדם חוצ פה
לבוא בטענות על זה שסיפרתי
את האמת בבית־הדין הרבני ו הזכרתי
את בן־חנן. אני יכול לה בין
שטליה נפגעה מכל הבגידות
שלי והיום היא מנסה להחזיר ב דרך
מגוחכת את כבודה האבוד.
עכשיו היא טוענת שהיא רוצה
להישאר בנהלל ולנהל את המשק.
עוד אבסורד! היא לא יודעת איך
נראה טרקטור. היא הצליחה לשכ נע
את הבורר שאני מזניח את ה משק
מזה שנים, ואני אומר שלא
היה אפילו חודש שהאדמה הזאת
לא היתד, בעבודה. כולל עכשיו,
כשחיטה זרועה בה. כואב לי לר אות
את המשק יורד לטמיון, בגלל
שגיאות, שאני בהחלט שותף ל חלק
מהן. כמו בניית הבית המיותר
הזה, רישום המשק על שמה ועל
שמי, ורישום הבית רק על שמה.
עצוב לי מאוד שאיאלץ לעזוב את
המשק הזה, שנבנה פיסית במו
ידיי.

•ד יו דיז ־יל ל ל /ל זד1

;<;<ג<^7ז- 7יייז זיי ״י ״י;1

3׳י4ד ייייידייי יי י|

חנינה של בגדי ילדים בכל חנויות אתא.
מבחר דגמים תוצרת אתא,לודזיה סנוב,בילי גון, ואומן.

טיסקה עגולה־ 1ה תמורה מלאה לכספך

22.12.1982

:מחיר 40 :שקליים(.כולל ט.ע.ט).

מיס פר 2364

חזרה לתחילת העמוד