גליון 2364

העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 2 | וימו־ יעקבסון טמיר קפה האג. לאנשי שאנהבי הרבה קפה בינם וגם בלילה. בשורה חדשה וטובה לאוהבי קפה - והרבה, עתה אפשר להשיג, לשתות ולהגיש לאורחים, קפה טורקי וקפה נמס
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 3 | כתבת העועז* הלך ו־ 8ד: כתבת העזעו־ ה^סור \ ..לא הייתי בעיראק!״ מסומם דאלאס •טבועות עקשניות טוענות שאולם כך קרא אודי דיין לפרשה הסו פרי נעלם ממיי טחק מכריע •טל
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 4 | התפש טו ת ל גו ע ר דן חברת ירידי האומה, המארגנת באופן קבוע את יריד ירושלים, מתכננת לארגן בקרוב בגוש דן שלושה ירידים. תנגוקיך ועדת־המעקב של ערביי ישראל עומרת
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 5 | במדינה העם 6תז!ה מוחסא ״מעוזם 7א דאי תי שחיתו ת כז א ת! ,,אמרה נציגה ת מי מה מבריטניה לפני מצלמת הטלוויזיה ההצגה המבישה הסתיימה, כמו והתחילה — בצורה מגישה.
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 6 | יי*£ממ*4ך*£ כמכה אחת הרוויח כלא חד מ־ 11ה מו פל אי ם 3,6לרות מי ה? איר ה עשו את ז הי המיליארדר׳ ^ ח ת ההפתעו ת הגדולות ביותר י • בפרשת המכירה של הבנק הבינלאומי
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 7 | לרדות בפועלים. הוא אסר עליהם כל די בור בשעת־ד,עבודה. הרסת־יד באולמות- הייצור של עלית מצד מנהלים כלפי פו עלים היתד, מחזה שכיח. וולודיה קופילוב, אחד מבעלי עלית,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 8 | חמיד־ארדדים (המשך מעמוד )7 תחילת שנות השמונים התחילו בעלי דלתא — לאוטמן ושותפו אליעזר פלג, בתהליך התרחבות, ורכשו את מיפעל מולר־תעש־יות, ששמו הוסב לגליל־תעשיות.
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 9 | רק שני מקררים טרס להתגאות בסהל חוה: נ׳נרל אלקטריק. הוטסוימו. 10ח £ 1 £ 0 1 11.3.^ .ח183)16 1 ג׳נרל אלקט רי ק ו־ הו ט פוינ ט מקררי ג׳נרל אלקטריק והוטפוינט
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 10 | השו שמיו דחץ את ידו שד נשיא אוגנס־נהנמימין) ־ והגיש דו ושימות שד יהודים שנוצחו מזמן בראיון מיוחד עם מוסד זוהו ארגנטינה. גם מי שהיה נשיא •אירגון קהילות יהודי
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 11 | מבצע סוף השנה של אילנות דיסקונט -ההזדמנות שלך להשקיע פחות ולהרויח יותר בהשקעה סולידית. להשקיע פחות ־ כי במשך 12 ימים בלבד ימכרו הקרנות: אגוז, דולב, ערמון, שקד,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 12 | ..בגינגראד״ בצידון בניין המושל הצבאי בצידון מוקף בגדר־תיל. גוש־הבתים, שבו הוא שוכן. מבוצר וחסום. הגישה אליו היא בפתח אחד בלבד. כשיצאתי משם והתרחקתי מרחק של
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 13 | הנד! 1 בי שראל קיימים ארבעה מי שטרים, זה ע ל גבי זה הבדל של ״גזע״ (אלה ואלה הם בני הגזע השמי. אם יש דבר כזה) ,אלא של לאום. ע1גת יזו דמוקרטיה נהדרת יש לכס! —
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 14 | ם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים. אנט דול צין: דוי ד שחם: מש וכ נע ״להוכיח לעולם שיש ״ הייתי שיבחה בגבי גזית ! נשהנויז על פסק־זמן !
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 15 | זה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומר אז ל סי פרי; יוגחקיצרוקי: מנ ח ם זי לבר מן: ,.טוב שגם האינטרפול ..נמה נעמיס צוין .,אצלנו באילת, כל יהיה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 16 | מהו ה כ בו ד הי חידי ש שו ם פולי טי ק אי איננו שו א ף אליו ו מדו ע יקים ד ב בן־מאיר מי שרד־יי עו ל ב ענ ״ני־ ע בו ד ה 9בכנס המרכז הבינלאומי לשלום במיזרח התיכון
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 17 | אגשים . באו למסיבה הכמעט מישפוז־תית היה אורי פורת, יועץ *,ראש־הממשלה לענייני־תיקשו־רת. שהוא דודה של שבדרון. 9פעם הציעה לו שבדרון פישלוח חבילת־שי לראש־זז־ממשלה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 18 | בלתים מאת א1111 ים דני אלהש מי אריה דנ ל צין אינז זק 1ק לג ב 1ת ש חז רו תאלא ל חגו רהש חו רהבקראטה 8כאשר הורד הנושא מ־סדר־היום, העירה מזכירת סי עת שינוי רינה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 19 | מעל 800,000 איש כבר הצטרפו. קופות הגמל של בנק לאומי הוכיחו א ת עצמן כהשקעות משתלמות ביותר. בבנק לאומי מאמיני ם כי כל אזרח חייב לעצמו מספר קופות גמל. כי קופת
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 20 | לטיפול בק שק שים צריך פינוק מיוחד שמפו פינוק א אם יש לך קשקשים ...הס יעלמו יחד עם הת שת חוסר הנוחות המתלווה בדרך כלל לתופעה. היום יש לך תכשיר יעיל ונוח המתאים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 21 | הו רו ס סו ס דים בנימי!׳ בין קשת !וו; די 1חודש זה 1ו1א | מ1וובר בין קשת ! לגדי, לכו מצב הרוח שחנה ללא הכר השמש נמצאת במעלות האחרונות של מזל קשת. לקראת כניסתה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 22 | אל תחכו ליום בו הדירה שלכם תהיה קטנה מדי. קנו כבר היום ״דירה מתרחבת ״ בחדרה הצעירה ותרוויחו עוד
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 23 | זדרה הצעירה־ ־זירה מתרר־זבוו־ המחיר־השקעה קטנה טמנה חדשה דירה יפה 1ם עתיד נדול עם עתיד נדזל עסר מ חנדול עבוד בידר הגדולה ולגור באוירה פרית -חדרה הצעירוז. מרחק
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 24 | מכתבים הידוזור״ס ה׳ם נמד־ים ההיסטוריון הוא הנביא של העבר. קורא העיתונים יכול לשמש נביא של ההווה. היסטוריון העתיד יסכם את ה היסטוריה של מדינת־ישראל אחרי חתימת
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 25 | *יובד־דזס׳ גינ ד׳ במערב ראשון־לציון באזור היפה ביותר בעיר מ־5000ו$1 +דירתטפש ^ באילת ובטברירל לכל החיים מבצע חד־פעמ• ל מ כי ר ת קוטג׳י ם באיזור הי פ ה והירוק
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 26 | מבחנים (המשך מעמוד )24 נים ונאבקים על המיקרופון כמו היה הצעצוע היפה ביותר בגן. מה קורה להם, למנהיגי העם היהודי, שידעו פעם את חוכמת ליכוד ה שורות, את
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 27 | בבנק טפחות הועלתה תקרת המשכנתאות ל1כאי לדוגמא: בתוכנית 3 + יותד מ־ 1000/0סכום מידבי 1.8,מיליון שקל ובנוסף ־ הלוואה משלימה עד 450,000 שקל גם רוכשי דירות
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 28 | מכחנים תשבץ דו1ול הזה א בי גי ל וא מאונך : )1רעיה או־ פילגש ! )2ש ליח! מישובי הפיתוח בגליל; )4עלוב נפש )6 :זעקה מ וה ל) פיצוי שמשלם אדם על חרפה שגרם לרעהו )8
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 29 | לקראההשלבה מכרי ע של דיוני 0 * 111:1גו ר החקירה : ממשיו בסריקת הכיוסומים על הטבח, ומצביע על אחת השאלות החשובות שהוועדה תצטון להשיב עליהן: מה ידעו מקבל
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 30 | (הנזשך נזעסוד )29 לאנגות ביקשו להרוס מחנה־סליסים בסיו־מיה. וצה״ל מנע זאת מהם. גם אחרי ההתנקשות בבשיר ג׳סאיל לא השתנה המצב בעיקרו, אומר שרון. הנד לאנגות נשארו
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 31 | היום קשה לי לתאר איך קודם הסתדרתי בלי רדיו־טלפון במכונית. רדיו-טלפון למכונית הוא מכשיר קשר אלחוטי 1ק511^/1 שמוטורולה מייצרת. הוא מאפשר לי, תוך כדי נסיעותי,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 32 | ^0 € \7 0 - 8 7 • 81110 ק5111ת ) 1.63 <10ס 8190 ס ג גוו חדש לי ת רזו ידוע 1983 ^10נ81 ץ׳ 1ט 1ח 1< ^ 6־ז 13ץ ^ 8 יש חדש במערב. ״ג׳נרל מוטורס״ מציגה ״שברולט״
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 33 | בו עז דווי ד1ון י בימאי הקולנוע, ממציא הדוש ״סירס׳ בותן אס״ ,תחר בו מחגורתו, מחנו עד יחסיו המיוחדים עם מכבות סוסיו 11 ,ל נישואיו עם בתיה אטדו ובווריה דוויחון
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 34 | ..אוי עבדורצע לרגל ה שוו ק דו ת שדי!״ (וימשך מעמוד )33 סגורות זמן רב לפגי החצגח, ומספרים לי שאילו אפסר היח למדוד את ח־צחוקים הנשמעים לאורך חסרס, אז לוח־השנתות
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 35 | אז מלימודי קולנוע בלונדון, ורציתי לביים סרטים צ׳כיים. אמרתי לחברים מה זה כל סרטי הבורקאם שעושים בארץ הזאת? • לאיזה סרטים ה תכוונ ת. עשו אז סרטים כמו סלאח שבית.
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 36 | ב 1לגהיה: מייההבא בולגריה ידועה כגרורתה הנאמנה ביותר של מוסקווה. במדינה הבלקנית הקטנה יש מסורת פרו־רוסית עתיקה, עוד מתקופת הצאר והמדיניות הפאן־סלאבית, שהגנה על
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 37 | מסתעפת בושת הוגל״ם הצבעוניות רוקוקו החלה שולחת רגליים ברחובות הסואנים של הער הגדולות. — מאת כתב תנו ה מיו חדת — נרכיים חדשים של האן האז מתוארת נבדר, החלו
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 38 | טושיבה־ המעצמה הטכנולוגית הראשונה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 39 | אחרי שתחבר את סויו,ס1ני ושרם־ תגיע לגודל של ברגע שהוחלט בחברת ״כלל״ לשווק מוצרי אלקטרוניקה יפניים בישראל, היה ברור שצריך ״ללכת״ רק על הטוב ביותר. לאחר סקירת
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 40 | כולם מתהדרים בנוצות הצבעוניות של ע < £1ועוטץ £ 1 £ז מדעני טלפונקן הם אשר ה מצי או א ת שיטת 9 * 1 לשדורים בצבע. לטלפונקן יש עוד כ !!2,000-פ טנ טי ם וחידו שים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 41 | גליה. העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, היה הגליון האחרון לשנת .1957 המאמר הראשי בו עפק במשבר שהביא לנפילתה •נזל ממשלת־ישראל, על רקע היחפים עם מערב
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 42 | עיל־הגשם הכיבשה 1* /השחורה של מישפחת המעילים• במעיל פרווה כולן רוצות, מעילי צמר וטוויד כולן קונות* אבל סעיל־גשם הוא אצל הנשים הישראליות מוקצה מחמת מיאוס.
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 43 | אופנתי וגימנע׳ פוך וניילון מדגינזיס רן בלקין, נינט אסור וקסיל נייקרג. אין אלה שמיכות, אלא חומרים שהיום משתמשים בהם לעשיית מעילי־גשס, והם הלהיטים המחממים של
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 44 | מעלילות מישפחת וייסר ־ חמשו הפישפהה הזאת יא מפסיקה להפריע את מנוחת השכנים. לא מזמן סיפרתי לכם( .העולם הזה ,)2360 על חילופי־צעקות בבית־הזוג מיכה ו חגה רייפר,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 45 | מדריך אילחי אגי רק יורדת לסוף שבוע לאילת, ואני מוצאת שם את כל העולם. מדוע? בל מישהו שהוא משהו, ובדרד־כלל גם נשוי ורועה לעשות רושם על השנייה שלו, ואין לו זמן,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 46 | נכנסת רוצים לתוויו את חהנוות רוזחתות. והו סינוו מזעזע של הנדה אתת שבוצעה נאונן נות׳ -והתוצאות ^ ני ב ת .2 0קוראים ילי עמליה. י לפני שבועיים מצאתי את עצמי ב
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 47 | ע מ לי ה: לא. הוא נמצא אצל עורך־דין. הרופ א ג (מתפרץ) רגע, אם את אומרת עורך־דין, אז גם לי יש עורד־דין ואני לא רוצה לדבר איתכן. שד ש: עשית לה גרידה בלי הרדמה ז
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 48 | חחם! צייתן בעל מזג חם יעניק לנשים לוהטות בכל גיל אפשרי תענוגות והנאות במיגוון רחב של אפשרויות. ת״ד 1393 תל־אביב, מיקוד .61013 אשה בעלת דירה בתל־אביב, ל ידידות
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 49 | המשך הדיווח שר ער מצב איזוו דרום־סיני עבש׳ יום לפני ה חזר ת שארית סיגי למצריים, כיקר צוות ״העולם הזה״ כאופירה, בדי־זהב וכנכיעות. הדיווח על כך התפרסם ב״העולם
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 50 | חורהלדהבו לנו א ״ ב ה והב עכשיו נקיה. המנהל המצרי של כפר הנופש, בעזרת אנשיו, ניקה את החוף מכל שיברי הזכוכיות, משקיות הניילון וי־זהב: הסוו התושביס תישראלים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 51 | אפם מעשה. ליד המרכז המיסחרי פגשנו את הבדווים. הם ישבו ב- בית־קפה שהקימו לעצמם. כשראו את אלכם ופלוגי. גלשו לנוסטלגיה. געגועים לזמנים עברו• אז, כשהמ קום היה הומה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 52 | 49 1*04 אן טוביוגרפין פולי טי תשל יתת! רט 1ש האינטלקטואלים״ נוסח דור מקור פתיחות עבריות בצד יונתן רטוש, המשורר שהשפיע על לב השירה העברית השפעה חסרת- תקדים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 53 | פסותיו של רסוש, פותחת המסה מלך ישראל הראשון — מילחמת חש יחדור של שאול העברי. כאן בוחן רטוש את מילח־סותיו של שאול המלך ומתאימן לראיית עולמו שלו, תוך שהוא נלכד
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 54 | יום אחד קם עובי צעיו שומר־חוק ושורו את אחותו למוות - מה מביא אותו דנו? מדוע הוא מונן רתוום את נר חייו? שקי העו אדם אחת. הזהב שנים אצא לחופשי אחרי בלתי חנינה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 55 | נות, הזמנו להקה שתופיע בחתונה שלנו. יום אחד הגעתי לכפר קצת שתוי, ואנשי הכפר קידמו את פני בקללות ובמילים גסות על ארוסתי, שפשוט קשה. היה להק — שיב להם. הם צחקו
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 56 | למען בסד זזמ״עומחדז ^ ך 1 1 ) 1אחמד עיר ג׳ממוג עובד בנגרות בחצר ^ 1י י \ 1י 1 1 1 1 ^ 1בית סוהר רמלה. אחמד הודה שרצח את ארוסתו שהיתה גם בת דודתו .״אס ארוסתי לא
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 57 | טל־ארויו ^1ו0ק$ן)1600 מעלהאתהס פו ר ט עלמס לו ל ה או פנ ה היום ספורט הוא גם סגנון לבוש. וכמו תמיד כשמדובר באופנה, המקום הראשון שמור לצרפתים. בית קוק ספורטיב
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 58 | שראכר^־איתט בכל קטה 1 אין זה משנה לאן נצא לקניות: לחנויות כל-בו גדולות, לבתי אופנה או לכל מקום אחר. 1העיקר שישראכרט איתנו תמיד בכל קניה. ׳י׳ י י 1 בנק הפועלים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 59 | תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית תו כניו תמועדפות ל ט לווי זיההישראלית ום רומיו!2 2 . <2 , 1רביעי טריד. ואחר כך לצ׳כוסלובקיה. צ׳מברליין יוצא ב״שליחות ה שלום״
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 60 | ״ א1יעבדגדצעו״ ן (המשך מעמוד )35 ידיים, מ־ 20 סנט למניה ל־ 9דולר למניה. והיום, כל יוצר בעל שיעור קומה רוצה לעבוד עם החברה הזאת. • אתה עובר עם סכחם גולן דפי סרט
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 61 | הסתור מארגנת, ארקיע מטיסה ומלון לגונה אילת מארח סוף שבוע משגע באילת לרווקים ורווקות י 8,888 אירוח מלא, תכנית עשירה ומגוונת, בלויים והפתעות : שחיה ושעשועי בריכה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 62 | נעם שרו שם בציבור, בליווי פסנתר!אקורדיון, היום קורעים שם את מזונו שו השו הגרוד מגורם: חביתה משתי ביצים ועגבנייה - עוד־התוף ד א נול הלחם ל כ דו שני הקצוות של
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 63 | מועדון, תי א ס הן צוב הי ה לראות את מועדון ? התיאטרון בתל־אביב. המקום בעי העבר המפואר, שהיה סעם אחד המרכזים הגדולים של התר בות בתל־אביב, המרתף שבו הו פיעו מיטב
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 64 | קולנוע סרטים דו * 106ק זה 3 x 13 אם הצגת־הבכורה של אחד מסירסי היוקרה של הוליווד, מלך הקומדיה״ נערכת דווקא בתל־אביב, ודווקא בחודש דצמבר, יש לכך שתי סיבות ודאיות
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 65 | היא ההוכחה הברורה ביותר להצלחתו. ההפתעה הגדולה. ועם זאת, ההפתעה הגדולה של הסרט הוא דווקא לואיס. מתוך הכרת המצב הוא משרטט דמות של הליצן הציבורי מאחורי הקלעים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 66 | ה 1...גם זה...וגם זה...וגם 1ה 1...גם זה 1...גם 1ה...וג ם 1ה...וג ם זה 1...גם זה 1...גם 1ה...וגם 1 הנקמה המתוקה מקציפים שלוש ביצים שלמות ואת החצי־קצף מערבבים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 67 | מאת מאיר תדמור הבורסה החגיגה בבורסה תימשך! אני יודע שהדבר החשוב ביותר השבוע הוא עדיין איד קנה בנק המזרחי את הבנק הבינלאומי ולמה. פרטים אפשר לקרוא בעיתונות
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 68 | הוחק מעין וואה מוחבאות שוכנות המינדאות לעבדים, כמו דרו ם־אפריקה היתר! סאלח, תושב עזה | 1י 11 וין העובד במושב מיש־ י י 1|/ מרת, מתלונן שגם הלינה באוטובוסים,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 69 | בתוך הט־וסים, .שגם מ דינ ה מתביישת בהן. גם מהטלוויזיה את הארוחות הדלות מבשלים ב אש המדורה. אותם שאינם מוצאים מקום בפ חונים ישנים בחוץ, מתחת לעצי- ההדר העמוסים
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 70 | או הלה דו דאחמד זמשך מעמוד )69 ל. אני מרוויח שלושת אלפים לי- זת ליום.״ בצלאל :״למה באתם בלילה? ;בואו ביום. תדברו עם המנהלים. ;ני לא יכול לתת לכם להיות אי- אחמד
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 71 | היכן אולסי .״לא יודע,״ משך שכר לוק בכתפיו והמשיך לבחון את ה ספרדים המגודלים שקפצו לפניו על המיגרש. גם לשמעון מיזרחי, יושב־ראש הקבוצה ולמאמן דלף קליין לא הייתה
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 72 | לחיצח־יד דרוצוו יהודים עצירות? נפיחות? עזרת ביקוניס היא עזרה טבעית עצירות -זאת בעיה־אז מדוע ביקמיס ולא משלשל א חרי כי ביקוניס הנו משלשל עדין המכיל צ מ חי ם
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 73 | הסיטדים האישיים של אוד׳ ד״ן ואשתו טליה על הגידושין הסועדים שוהם -כפי שסונוו לנעמי אדווה אודי דיין ״התכונה הכי גרועה שלו היא הקמצנות״ י י יום !החמישי שעבר ישב •
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 74 | ״יוסי דופק -ואודי משל!י׳ (המשך מעמוד ) 73 שנים עם חיפאית בשם ענת פרידמן. היא בת למישפחה אמידה מאוד. יש להם בן בגיל .5בן־חנן נראה באופן קבוע עם כל מיני נשים.
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 75 | •ד יו דיז ־יל ל ל /ל זד1 ;<;<ג<^7ז- 7יייז זיי ״י ״י;1 3׳י4ד ייייידייי יי י| חנינה של בגדי ילדים בכל חנויות אתא. מבחר דגמים תוצרת אתא,לודזיה סנוב,בילי גון,
העולם הזה - גליון 2364 - 22 בדצמבר 1982 - עמוד 76 | 22.12.1982 :מחיר 40 :שקליים(.כולל ט.ע.ט). מיס פר
חזרה לתחילת העמוד