גליון 2367

העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 1 | מיספר 2367 במילחמת הלבנון 72 עמ1זים המחיר 50 שקלים (בולל
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 2 | הי בו אני םוהמ פי צי ם א חי ם נק שבע״ מ סופר ג׳ינ ס ת״ א, י הו דההמכ בי 57 טלפון 456351 רחובו ת, רח׳ הרצל ,181רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2 רו שלים, רח׳ יפו 50 בנין ה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 4 | כת3זו העוסו־ דזגך דשד: כחובת 11111*1־ האחור•: אימנו את האמון! רנתוב עו!יונים כרב־שיח, שקטעים בודדים כזמנו הותרו לפירסום, דנים טייסי חיל• האוויר כפעולות זזחיד
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 5 | על נושא הסיכסוך ביניהם, אך לא טרח לבדוק קודם לכן אם יש לו סמכות לכך. אחרי בדיקה מישפטית שערכה מערכת העולנז ו!זו/ התברר שלא היתד. לבית־הדץ הרבני סמכות לאשר בקשת
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 6 | במדינה . .מחבלי ״ ב ל . .תשחית ״ מס עו ל חו ר ף .תוך חודש עשוי הגוף של הסריגה להשתנות בליל, במו אחרי רעש־אדסה. מש חורפית נעימה שטפה את ץ. אחרי גל-הקור, השתרר
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 7 | ף אני האמנתי לו!״ גוהג עתר. לומר ראש-הממשלה מנחם בגין למקורביו, כשנושא ה שיחה הוא שר־הביטחון אריאל שרץ. בגין מלווה את הדברים ב הנפת אצבע מהורהרת ומזהירה. מנימת
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 8 | להלן במה דוגמאות למחירים מומלצים לצרכן: לז פתנמס 50 גרם 26.35 שקל עלית 200 גרם ־ 100.שקל 18 קאראט 100 גרם 71.40 שקל 100 גרם 55.50 שקל ספלנדיד קפה טו רקי קפה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 9 | במדינה מי עו טי (המשך מעמוד )5 היתד. פחות סשכנעת). על רקע הידיעות על הגרושין העטויים בבית נבח (העולם הזה ,)2366 היתה אופירה נבח טרף קל. אויביו של נבון
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 10 | לבני כמה חודשים -עוו ופני ההנצצות בב״וות ־ פסלה הצשרה הצבאיתנתנה שו העיתונאי עווו ריבש ץ ב״חותס״ .השבוע היא החידה פירסום בתה קטעים ממנה. הם מלמדים ער בעורות
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 11 | כולם היו בני עדות המיזוח: המפגינים, השוטרים, מאות שוטרים הגיעו למקום, מ חשש להתפרעויות. בניין־העיריה היה חשוך לחלוטין. שלא כמו ב הפגנת התמיכה בממשלה, שנערכה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 12 | תריח הגותה 0 0י0 -* 1 ,ס ת 4 0 1 בני ח.הכפר חברת רוב האנשים הוסטו אל כיכר מלכי־ישראל באוטובוסים ׳׳שנתרמו לצורך העניין טל־ידי הם הגיעו בעיקר מכפר־שלס, עמדו בקור
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 13 | קראתי את מחזותיו של הנריק איבסן בנעורי המוקד- מים, ושכחתי את מרבית העלילה של אוייב העם. אך הדוקטור תומאס סטוקמן נחרת בזיכרוני בדמות נערצת. הוא מוכן להילחם לבדו
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 14 | כבר יש נורמליזציה בל בנ 1ן: הלבנונים רוצחים את חיילי צה״ל בפי שהם רוצחים אי ש את רעהו החוות רובה-הציד ינ ימאמץ שאריאל שרון משקר ת מי ד. אני סבור כי שיפחה ארליך
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 15 | זה הם בוחרים מה הם אומרים חה הם אומרים מה הם אוחו־ פ רו פ סו ר מוריס לוי: אברה תו רג מן: ״הציבור צריו לסמור עוי ! 11 -ום -שריד: ״אפשו לעשות ניתוח לב פתוח
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 16 | ה הם פוחדים מה הם בוחרים חה הם אומרים ...הה הם אומר טיב״ * 1כרו1י: ונה אדי אן: הורס גאון: .בתורות באוניברסיטה? בעד סו ב למות ארצ נ ו ! יונה אליאן היא שחקנית
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 17 | << 4י4 י 4י4 1ז* 1 שו־־וימיסחו־־והתננשייה איוו יכול להביט בעיני א שתו וחייב שינוי רוצה לבתו! מקרוב את כו כבת הקולנוע ! 8בישיבת סיעת-המערך הפריע ח״כיערב צו ר
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 18 | אנ שי ם . 0יושב־ראש ועדת־הכל- כלד. של הכנסת, גד יעקובי, היה יושב־ראש הוועדה היחידי בכנסת שסירב להזיז את שעות כינוס הוועדה בגלל לימודי ה ערבית המתקיימים במישכן
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 19 | בלונים סאת דני אל ה שם , העיתונאי הדרוזי יבול לפ תוח את פי! רק אצל רופא״השיניים ובזי ה שבוע #הנשיא יצחק נכון, כשנשאל בארצות־הברית בענ יינים מדיניים :״משלמים לי
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 20 | תראו את חולצות הפלנל המשובצות והארוגות של כיתן. בצבעים מתונים, בצבעים עמוקים או בצבעים עזים. תרגישו את הרכות של הפלנלים של ביתן. בביסים, שומרים על צבע ומגעם
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 21 | גלידה חדשה מיוחדת לחורף! גלידה רכה על 0 טהרת השמנת. גלידה טריה מחומרים משובחים, עשירה בויטמינים ופרוטאינים. להשיג בטעמים: שוקו, וניל, שוקו-וניל, מוקה-וניל,
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 22 | 1* 1111.7 7x 1 ד עורך לא הכין פה רוצה הצנזור. הוא העביר י י ידיעה שבה נאמר שסגנו של יאסר ערפאת נפגש עם שר־החוץ המארוקאי .״בפגישה שררו יחסי ריעות וידידות,״ נאמר
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 23 | עיתו 1וחבצדהמעצר (המשך מעמוד )29 שנים כשהיה בעבודת סיקור עיתונאית. כאשר מגבילים את העיתונאים לצאת לשטח ולהביא חומר, הרי שמה שנשאר להם הוא לקבל ידיעות מעיתונות
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 24 | קידחהשחוסבתזנק שרות׳ נגב, בלחיצתכפתור השיפורים והשכלולים הטכנולוגיים עליהם אנו שוקדים ללא הרף, נועדו בראש ובראשונה להעניק לך שרותים יעילים יותר, מתקדמים יותר
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 25 | מכתבים ד ע תו ש ל ״ לו קו לו ס ״ ש הז מין או כ ל סיני הביתה או מ ה ש בו ד ה ומנהיג מי ס כו מיכתב תשובה לבנין מבן מישפה ה לא-שכולה. למזלי, אינני בן למישפחה ש
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 26 | לווה הארנזוקט אב•ר90ץ שב את צנח תו-אב! ושנו וחסוחויוצחו אד ״ 11 הנותוחר? עובדה. תרת 3חדתם בשכון בבלי החלה להיות קטנה על ה״רסקינים״ .הם רצו לעבור לדירה גדולה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 27 | מכחכים זיוה תלם (המשך מעמוד )24 תושב ג׳יבלייה, נורה ונהרג בעת פיזור ההפגנה. 14.4.82 עומר עיסא אל־קוטוב, תושב ראש־אל־עמוד בן ,55 נפסד אחרי שהוכה בידי אנשי מיש-
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 28 | מענק כ 1הלאתקבל באר בנ ק אחר! קשר בו*ר 4שו>ת• הבנק הבינלאומי הראשון מעניק בנוסף לריבית הרגילה 120/0מענק צמוד ומיידי לכל המצטרף לתכנית החיסכון ״רב־תכליתי״.
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 29 | מכחכים (המשך מעמוד )26 שכן שני — מברך את אשתו כתגרן בשוק, שכן שלישי — משמיע קללות במי ימיגרש־כדורגל, שכן רביעי —י משליך אשפה מהפנטהאוז, שכן חמישי — מצפצף
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 30 | ץ ני הגברים הי שרא ליי ם היו לבו־ \1/שי םבק פי ד ה. הםנמצ או ב מ לון מ פו ארב אנ טוו רפן שבבלגיה. הי ה יו ם שתיו נאה. אחדמהם נפרד מחב רו ה ק שי ש יו מ ר, וניגש
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 31 | משייהנו בגי ש ה מיסווורי חבבלגיה (המשך נזענזוד )29 גר־גרא ג תראה, אם זה מחשיד אותי, אז יכול להיות שלא. אבל אם זה לא מח שיד אותי, אז אני אגיד לך... ה עו לםהזה:
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 32 | כדאי!!! הזדרז!!! שירות ה חל ב 6 לחודש אתה בקשר מכל מקום ובחצי דקה 0 0רו 10 איתור אלחוטי בחיוג ישיר כל תשלום הוא בשקלים ובתוספת מע״מ. רכישת המכשיר החל ב 270
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 33 | ו * זי י י זוועת־השלום: פרובוקציה ע ד־ ש רגן שראלים רבים מקבלים מדי שבועיים עלון משוכפל, זר באיורים מרשימים ובמומו לטיני הולם, של המכון ־ יחסים בינדאומייס
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 34 | ב 111ל ם א נ שי ם ני״ב• נלוו -אך איש איזו ׳וווו מה מקור הרזון היא התארסה כשהיתה בת ,19 נישאה כשה״תה בת 20 והיום היא כבר אם בת .21 אך סיפור הפיה היפהפיה קיבל.
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 35 | היום תוכלי לתלו ת במטבחך לוח מתכונים •נ״ מתנת ״בוטשר בוי״ המרכז לשיווק בשר ומוצריו. בשיתוף עם ״טייסט אוף סיצ׳ואן״ המסעד ה ה סיני ת סיצ׳ואנית בכפר שמריהו.
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 36 | אנשינו ב שלנו דולאן נחי: אס אמויאוס בתיאסחן למה: לא שזבוס במחול? דולאן פטי, רקח בזכות עצמו׳ כוריאוגרף ידוע, מנהל להקת הבלט של מארסיי (אחרי שבעבר ניהל להקות
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 37 | האחות ¥ה הצ׳אנם שלי בחיים. אני / /י רוצה פעם אחת לזכות ולהסת דר בחיים,״ אומר מאיר מתוק כמתוך חלום. הוא אוחז בידיו עשרות טו פסי טוטו, יושב בפינה וממלא אותם
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 38 | ביום השיש, זהו הקנה של .. !1שמדמים ״ אין הס יודעים שביום החמישי נעזב זהו העבה של בית יר תדאביב, מוקד השטו וייס הדי זים. אמנם אוהד של מי־יהודד ,.אבל כל החברים
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 39 | מישקל אלקטרוני, מיקררמחשב, רדיו־טרנזיסטור מנגן בצורת פסנתר׳ מישחק־׳שעון אלקטרוני ומצ־ אבא בו אי גרמנית, עברית ואנגלית׳ עם נסיון ביחסי־ציבור, מעוניין בהצעות רצי
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 40 | שרגא צו ר, שיוו מישראל רבני שמונה שנים ושהחלים לחוור, מספר על ח״ היורדים ברוס־אנגירס, מוען שחייהם ויקים מכל תוכן, ומספר על ק ש״ קריסתו ב או ץ מחו ש למוות
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 41 | *.ברחתי מגן־ ע דן ש ד שוטי!״ • מה אמרה, גילי, אשתף ץ (הנזשך נזעמוד )39 רשת הו א הי ח מנ הל״ ה מ פי רו ת ברדיו ושעה ב ט לוויזי ה. כאי ש־ מכירו ת ה רווי ח שרגא מ
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 42 | מים. האיש הזה מוכן לעשות הכל כדי לחזור. * למה הוא לא חוזר? כי הוא מפחד שמם הכנסה יושיב אותו. הוא היה רוצה להגיע להסדר ולגמור את העניין, אבל מם־ההכנסה לא מוכנים
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 43 | אהבה יש איש מאוד מפורסם, הרצלש פי ר, אלוף (מיל׳) ,מפכ״ל־מישטרה מודח, העוסק היום בעיסקי יבוא ויצוא. לרוע מזלו של שפיר בן ה־ ,53 הוא התאלמן ונשאר עם שלושה ילדים:
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 44 | הדן קצוב לזמן ספיד־גו 1111 לס לדוגמנית נאווה חן, שהפכה מאפרת, יש כפה עקרונות בחיים. חשוב לד. שהגבר שלה יהיה גבזדקומה, נאה וכמובן עשיר. לכן לא פלא שכאשר הופיעה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 45 | עיתונווז בצל המעצר (המשך מעמוד )38 תון הישראלי. היו אלה ימי מילח- מת־הלבנון .״כל אחד הביט עליי כאילו שאני אשם במה שקורה שם. לי היתד. סיבה טובה לכעוס עליהם, כי
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 46 | הורוסהוס דרכו בהרג שה מרים בנימיני מול החודש: רפאל(ו פו ל) אי תן יעשה. מפתה לי ד ה של רפול מראה, ששני כוחו ת מנוגדי ם פו עלי ם ב אי שיו תו. חי צוני ת הו אנראה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 47 | במדינה ס טו דנ טי ם גבזטו־ ה ס?נגזז< אז שעלה הליכוד 7שי7מון *גודת־הסמדדגמים, קיימת מסדרת של הדה־ת של ־כי כיטאוני הסטודנטים על וישניה, כתבת ביטאודהם־ נסים של
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 48 | אגחפ״ס מיקי סרגר גדל בפולין למישפ* חד. חסידית. כשהעז להתוודות באוזני מישפחתו על משיבתו לס פורט המרתק — ספג מבטים כוע־מים. אביו, שהיה ר ב וגם חזן ידוע בעירו,
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 49 | ל ש נשים ההולכות למעצב־האופנה גדעון אוברזון שיעצב עבורן שימלת־ערב פהודרת למאורע חשוב, ומוכנות לשלם כמעט כל סכום. יש נשים הבאות אליו כדי להזמין בגד ספורט —
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 50 | טרזן, שלא נס ליחם. לאותן ש יכולות ולא כבד להן יותר מדי בחזית, הוצעו בגדי־ים בעלי כתפיה אחת בלבד, ואת הרומנטיות סיל- סלו בסילסולים ובוואלנים. עבור המכורים
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 51 | הסיפ 1ר על דונה 3לוד ושני ב עלי ה שערה־״ ת ..פו־ס־ישראל״ 1983 הפלדה של י 1רם קני 1ק ל״שיחרוו־ האשה״ ת ר גו ם אמאדו ז׳ורז׳ אמאדי; מחשובי הסוסרים בבר זיל, טיפח
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 52 | :׳ לאחרון עמודיו של הספר. אם הסרט ש נע שה לפי הספר היה מרתק, הרי שהספר | מרתק עשרת מונים, ומומלץ לקורא העב- * די, בשל איכויותיו והן בגלל תרגומו הקולח והמרתק
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 53 | 1ההיה העול ה1ה שהיה גליון והעולם הזד,״ שראה־אור השבוע לפני? 25 מה כדיוק, הביא כתפת־שער נוספת שעסקה בפסק־הדין בעירעורו שול ד״ר ישראל קסטנר אשר כבר נרצח. השאלה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 54 | את פשוט נקיה יותר עם טמפוני או־בה ההיגייני המו שלם, מרגישה נקיה יותר כל ימי המחזור החוד שי טמפון או־בה בעל כושר הספיגה ה מעולה, מתאים למבנה האנטומי שלך. או־בה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 55 | ״המנוע שלי עבר 500,000ק״מ. כמהנדס רכב אני יודע שכדי להגיע לכך הוא צריך טפול סוב ושמן סוב. אני השתמשתי בשמן של סומל״ רו קריידן-מהנדס רכב. תראה, ב מנו ע אין ח כ
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 56 | סו כויווו מ 1(1ד 3ו ת הומיות מומלצות בטלוויזיה הירדנית בטלוויזיה הישראלית יום רביע1 12. 1 • סידרה: רודה (8.03 — שידור כצבע, מדבר אנגלית) .הפרק פגישה עיוו־רת.
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 57 | הנדון שידור (המשך מעמוד )13 חסיד של חומייני ויושב בביקעה. פלג זד. מנהל מילחמת־גרילד. בצה״ל. אתה פוגש בקצין דרוזי בכיר בביירות, ואיגד יודע: האם הוא משרת את
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 58 | ליא 1טלרבו־ג בע״ם יביאן נסזכן ברעדי בי שראר שד מכורות אופל אנו מיצגים את האמינות של אופל מגרמניה ליאו גולדברג בע״ מ משרד ראשי: ת״א, דרך פ ״ ת ;65 דרך פ ״ ת ,86
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 59 | במדינה הואשם בעריקה מהשירות וב־18 בנובמבר הוא נדון על-ידי בית- דין צבאי של פיקוד-צפון לשנת מאסר, מתוכה חמישה חודשים ב פועל, והורדה לדרגת טוראי. זשך מעמוד )46
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 60 | 1״כסיח״ רזאזזר־וז (המשך מעמוד )37 מניין הם לוקחים סכומים כאלה, הם מגמגמים משהו על ״כל ה משכורת״ או ״עסקים מהצד״ או ״מרוויחים במישחקי קלפים.״ בית״רבח סו ת __
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 61 | יסגתו*־ .יסוזיו״תבב לגי ה ייייייי (המשך מעמוד )30 יעדי חנ טי ע ח: ג רי טני חמר מני ח. ב״ 22בספטמבריצא גר״גרא לנ טי ע ת ח א רוכ ח ל מיז ר ח־ ח ר חו ק36 ,־ יום•
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 62 | מסביר, אויי משום שזכר כי סירטו הראשון, שבו היה רציני, לא ענה כל כך לציפיות. .שמתי לי כמטרה למצוא את הדבר ה מצחיק בכל סצינה וסצינה.״ הוא עבד קשה. אפילו החרדות,
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 63 | העיתונאית וווית המקומות) ומעמידה שובו מגרה נ סנו בצל בתיאוריה ך* מיקלחת, הפעם, היתד מוצלחת י * מן הרגיל. אוננתי באמבטיה והמחש בה על השניים הפכה את האורגזמה
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 64 | המין שרה את סודותיה נחדו ־חמימות (11ם בנד שאך הנוע! ,את קסאוויוה הולנדר, אויקה יו 1ג וכל האחדות גדולה מכדי לחלום. היא עדיין חולמת לנ סוע לאמריקה ולבקש מכתבת
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 65 | נשעה שסגן ואש־הממשלה שימחה ארליך ענו בהצלחה ניתוח רב נתוח נאוצוח־הנויח, מוען חד־ו לבילוסוביה גנויאל מועד שהמנהיג הריבוד׳ אינו מחז יר חונ ות ישנים א ר לי ך ך*
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 66 | ספורט כ ד 1רסל אדד אקד -עווויר לסזאדל ץ בדרבי הכדורסל התל־אביבי העסקים כרגיל. מכבי סנצחת כסו בהרבה דרבים קודסים. גם הסעם היה הרסה סתח ופאבק מרתק בץ שתי
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 67 | חכיגוע ב1..ן חוואי־זיעזע את ה* 1שוב עדב מילחמה־ה עצמאות. מאז רובצת ער המקום קללה. ע נ:שיו מתכננים נמה יזמים להקים את המקום לתחייה -בשם אחו המחש המקודד הירקון —
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 68 | ערבית אמידה ומפורסמת באותם ימים, מישפחת ביידאם משייח׳־מו- ניס. כמה חודשים לפני התקרית בגן הוחכר המקום לקבוצת ״חיי לים משוחררים עבריים,״ שהכני סו שיכלולים
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 69 | - 1זר. כן חפר ! הזעם חעיתט ג! חמא (המשך מעמוד )67 כס, .זה היה אירוע של החברה, תמיד אפשר היה באמצע ההופעה לדבר, לאכול, לטייל. זה לא הלך על כוכבים,״ מוסיף יוסף
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 70 | דוריח מכה שוב ופראית. כר או- הבת דורית סטי־י בנס להצטייר בעיני מפיקי הוליווד. היא שולטת בארבע שפות: עברית, צרפתית -איטלקית וגרמנית. מה כמה תפקידים — בין היתר
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 71 | והשר(, הבורסה מאת מאיר תדמור הפחחפו״ם היה גירעון? דא יהיה עוד! ב־ 1982 עלה הגירעון במאזן התשלומים לבערך חמישה מיליארד דולר. אני יודע שעניין זד. מעניין אתכם מעט
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 72 | אצלנו בריאות זה טבע ראשון הצמחיה והפריחה הרבגונית של הגליל העליון, האויר הצלול והנקי מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר, מבטיחים לך דבש ומוצרי דבש בטיב מעולה. מכון
העולם הזה - גליון 2367 - 12 בינואר 1983 - עמוד 73 |
חזרה לתחילת העמוד