גליון 2369

י״ב שבט תשמ״ג26.1.1983 ,

מישפר 2369

76 עמודים

שנה 47

המחיר 56 :שקלים (בולל נו.ע.מ).

וימו־ יעקבסוו טמיר

כתבתסעוער הנ ד ס * :

13י 3ת ד>.וועו־ דיאחוו*:

הפגישה ההיסטורית
שלושה שבועות לפני כינוס הפרלמנט
הפלסטיני החליט יאסר
ערפאת, יו״ר אש״ה, להפוך ארז
המגעים עם המועצה
לשלום ישראל־פלסטין
לרישמייס ופומביים.
אורי אבנר י מדווח.

בחווה עדא נ־פק!
דוגמנית־הצמרוז תמי־בן־עמי משר
החת עם העולם; הזה על ילדותה
ברמלה, עבודתה, יח סיה
עם אולסי פרי,
ומגלה :״הוריי מתים
שאתחתן עם אולסי :״

יעד:
המצודה

העולם הזה״ שבועון החדשות הישראלי. המערכת חזמינחדזו: תל־אביב, רחוב נורדון ,3מל 232262/3/4 .־ 413 תא־דואר . 136 העורך
הראשי: אורי א מ רי * עדרך־תכנית: יוסי שנון. רכז סעוזרכת:
שלמה פרנקל. עורכי כיתוב: תמי סומוביץ וגיורא נוימן. זנד־סי
מערכת: ביון מ רי ר וענת סרגוסמי • ראש המינהלה: אברהם
סימון * מחלקת המודעות: רפי זכרתי. הסו״ל,, :העולם הזח״
בע״ם • הדפסה :״הדפום החדש״ בע״מ, תל־אביב. המגה :״גד״ בע״ם

פרצתי בצחוק מר כאשר שמעתי.
כי מוסד עיתונאי בפינלנד מציע להעניק
לעיתונות הישראלית בכללותה את פרס
עט הזהב מטעם מוסד עיתונאי בינלאומי,
על אומץ־ליבה במילחמת־הלבנון.
אם מגיע לעיתונות הישראלית בכללותה
פרס כלשהו על פעילותה במילחמת־הלבנון,
הרי זה עיטור־הפחדנות, אותי
החנופה או פרס־הסזזדל.
יש להבחין היטב בין כמה עיתונים
ועיתונאים, שאכן הצטיינו במשך המיל־חמה,
ושגילו אומץ־לב ותושיה, ובין
העדה הגדולה של מלחכי-הפינכה, העיתו־נאים־מסעם
ומשרתי־האדונים. על כל עיתונאי
הגון ואמיץ אחד היו עשרה עיתונאים
מן הסוג השני — במיקרה הטוב
ביותר.

ר שי מ ת
הכ בוד
אפשר לחלק את העיתונאים ההגונים
והאמיצים לשלושה סוגים עיקריים:

אותם שהתנגדו למילחמה

למן הרגע הראשון, שחשפו את השקר
של 40 הקילומטרים, שהתריעו נגד מזימות
אריאל שרון. אם מגיע פרס אמיתי לעיתונאים
בישראל, הרי הוא מגיע לאלה.

• אותם שהתפכחו כמהלך ה־
!מילחמה, יחד עם המוני ישראלים אחרים,
ושהחלו לחשוף חלק מן האמת
במשך הזמן. לרוב זה קרה להם אחרי
ש־ססז אלף ישראלים הגונים, וביניהם
חיילים רבים מאוד, הפגינו במרכז תל־אביב
נגד המילחמה.

• אותם שהרימו את קולם
אחרי הטבח כמחנות הפלסטינים,

יחד עם 400 אלף ישראלים שהפגינו
למען הקמת ועדת־החקירה.
עיתונאים רבים, בכל כלי־התיקשורת.
יכולים למצוא את מקומם באחד משלושת
הסוגים האלה, וכל הכבוד להם. אולם
הם היו מיעוט בציבור־העיתונאים, וגם
בכל אחד מכלי־התיקשורת (להוציא שבועון
זה, כמובן, שהתייצב כולו נגד המיל־חמה
עוד לפני שהחלה).
אולם בסך־הכל היתה העיתונות הישראלית
מכשיר בידי הממשלה לשטיפת־מוח
הציבור, בדיוק כמו האופוזיציה הנאמנה
(לבגין) בכנסת. כשם ששימעון פרם ושות׳
הצביעו בעד המילחמה, וכך נתנו את ידם
לשיגור מיטב צעירינו למוות על סמך
טענה שיקרית (השקר התגלה השבוע בכל
מערומיו, כאשר הוכח מעל לכל ספק כי
הממשלה לא הורתה לצה״ל לשמור על
תחום של 40 קילומטרים) ,כך עשו גם
העיתונאים.
מי מן העיתונאים העז לגלות בשעתו
כי הפצצת־הרצח על ביירות ב־ 4ביוני,
בתגובה על מעשה־טרור שלא בוצע כלל
על־ידי אש״ף, נועד לכפות על ״המחבלים״
לעשות מעשה שישמש תירוץ למיל-
חמה, אשר עליה הוחלט עשרה ימים
מראש? מי העז לגלות את מחדלי שר-
הביטחון והרמטכ״ל בזמן המילחמה. שהביאו
לתבוסה של סולטאן־יעקוב? מי
העולם הזה 2569

יצא נגד ההפצצות ללא-אבחנד, בצור, ולאחר
מכן בביירות? מי הרים את קולו
נגד החרבת מחנות־הפליטים בדרום לבנון?
מי חשף את האמת של שתילה וצברה,
כשזו הגיעה לידיעתו?
אני קובע כי הענקת פרם כלשהו לעיתונות
הישראלית בכללותה, ללא אבחנה
בין מלחכי־הפינכה ובין העיתונאים ההגונים,
היא מעשה בלתי־מוסרי. הרוב המכריע
של עורכי־העיתונים לא נמנה עם
הרשימה המפוארת. האם יינתן להם פרם
על התנהגותם? האם ניתן פרס למסיתים
נגד אנשי־השלום, שהפגינו נגד המילחמה
בעודה בעיצומה? האם ניתן פרס לכל
הפטריוטים המזוייפים, קוראי־ההידד, ששלחו
את זולתם למות?
הכבוד למי שמגיע לו הכבוד. הבוז
למי שמגיע הבוז.

אג ד ה
ש ה תנפ צ ה
ודינם של איזובי־הקיר כדין הארזים.
הגיע לידי דו״ח על מחקר חשוב שערך
פרופסור לעיתונות באמריקה, שבחן את
התנהגות כלי-התיקשורת האמריקאיים ב־מילחמת־הלבנון.
הוא ערך את המחקר
לאור הטענות הקולניות האומרות כי העיתונות
האמריקאית גרמה עוול לישראל
וסיקרה את המילחמה מתוך מגמה אנטי-
ישראלית או אף אנטי־שמית.
הפרופסור, שבדק לעומקו ולפרטיו את
כל הסיקור של העיתונים העיקריים ורש-
תות־הטלוויזיה בחודשי המילחמה, הגיע
למסקנות שונות לגמרי.
בראשית המילחמה, כך הוכח, הצליחה
ממשלת־ישראל להוביל את כלי־התיק-
שורת האמריקאיים באף, וזו שירתה את
מטרותיה בדיוק כמו העיתונות הישראלית,
ואף יותר. הפלישה תוארה כ״תגמול״,
השקרים של הממשלה הודפסו כעובדות
נאמנות, התמונה של מהלך הקרבות היתה
׳מזוייפת.
רק במהלך המילחמה, כאשר התפכח
הציבור הישראלי, התפכחו גם כלי־התיק־שורת
האמריקאיים. אי־אפשר היה עוד
להתכחש לזוועות. הדיווחים משדד,־ד,מער-
כה, שתיארו את המחיר הנורא של הפלישה,
אשר ההצדקה לה התרופפה יותר
ויותר, הביאו לשינוי. אולם מכונת־התע-
מולה של ממשלת־בגין לא נחה אף רגע,
והאמת המלאה גנוזה בארצות־הברית עד
עצם היום הזה.
גם לעיתונים האמריקאיים, יחד עם
רשתות־הטלוויזיה, לא הייתי מעניק שום
פרס על התנהגותם במילחמה זו. הם
הצטיינו בה פחות מאשר במילחמת ויאט-
נאם — וגם שם היו רק אמיצים מעטים
שנשאו את דגל העיתונות החופשית, ה־בלתי־נרתעת,
החושפת את האמת.
בציבור העיתונאים, כמו בכל ציבור,
מעטים ד דים האמיצים, המוכנים ללכת
בראש ולהסתכן, תוך מילוי חובתם לחשוף
׳את האמת, כל האמת ורק את •והאמת.
עליהם רובצת, משום כך, חובה כפולה.

מוכרי

בעזרת חנופה, כיבודים וטיולים
מאורגנים, מקווה
א רי אל ש רון לכבוש את
מצודת זאב. הטיבשול האפשרי
היחיד:
מסקנות
ועדת-
החקירה.

הצעותיו של הד״ך מאיר
חת היו רק תירוץ. ה
חששות
מפני מפולת בבורסה
הפכו לבהלה והפסיכולוגיה

העדר
חגגת את
ניצחונה.
מישרה מוכ״ד
תמורת קולות מפונק
מערכת הבחירות בליש־כת
עורכי־הדין הולידה
גל שמועות: תמורת הסכם
קואליציוני ניתן להשיג
מקום
בבית־המיש־פט
המחוזי.

בחודש שבו פורסמו מימדי
העוני בישראל, עסק א ה רון
דוכרת, מנכ״ל ה קונצרן
הענק כלל, בסיש-
חקי ברוגז.
הסיבה : משכורתו החודשית.

ריב עלסוויטה

ר 3דיזנגוף

הזמר אהרון סייקס מאשים את
צכיקה פיק (בתמונה) ואת אמר־גנו
שהם חיזרו אחרי חברתו,

עירית

דיזנגוף סנטר, שרבים מיהרו
לקבור ולהספיד אותו,
הפתיע. הוא הפך למרכז שוקק ותרבותי
מיסחרי

*4 11 -
חיים בליבה

תל־אביב.

בולקא,

וכשלא נענתה להס
— סירבו לשלם את
חשבון המלון שלו.

בית־מישפם מסוגם
ענני אבקת הרואה ביפו את אולם בות־המישפט שבו
נעיד מישפטם של מבריחי סמים.
המוני סקרנים נכנסו לאולם כדי
^ 3 ^ 9ליהנות מהאבקה הלבנה על חשבון
הכית, ועורכת־הייץ קיבלה כאכ-ראש.

הצייר הישראלי שאול נמרי,

מספרה חינם

שזכה בהצלחה מרשימה ב־ארצות־הברית,
מספר על עבודתו
בניו־יורק,
על שאיפותיו
ותוכניותיו לעתיד.

עושים כשלא רוצים להוציא הון עתק ולבזבז
שעות יקרות ומרגיזות במיספרה?
איך משנים תיסרוקת ומחליפים תד־מית
בבית, חינם אין כסף? כתבת-
האופנה של העולם הזה מדגימה.

צ ״ו בינלאומי

מדורי ק בו עי ם: תשקיף כמדינה
אנשים
כל ונים
חשבון עובר ושב _ ר,רפס

21 מפלסטלינה
מיכתבים 22 תשבצופן 24 הורוסקופ _ מזל דלי 28 אנשים בעולם 35 לילות ישראל -במערב הפרוע 38
חלון ראווה 40 רחל המרחלת

לי לה לו

זה וגם זה

נמר של נייר -מרגרט דראבל,

יעקב הורוביץ ואחרים

זה היה העולם הזה שהיה שידור מיכחר שידורים
מה הם אומרים — עירית תצור,
אורי גורדו! ,רוני מילוא, עמיקם

שפירא, רפי נלסוו ושלומית אמיר 62 64 קולנוע

אתה והשקל 74 ספורט
עולם קטן — בריח־המועצות, 73 סעודיה, הודו וצרפת

אחרי שבשבועות האחרונים הם הצליחו להגן על
שערי מניותיהם, אך הניחו לשערים להידרדר
בעת ״הנפילה החופשית״ של יום השלישי השבוע.

מקור השמועות האלה הוא במנהלי הקרנות
•טל שניים מהבנקים הגדולים•

ה כנ ס ת נג ד שופטי

ת ט 1ןיך
שסועות ס בי ב
ועדת ה ח סיר ה
סרקליטיהם של כמה מתישעת האנשים שהחד,רו
על־ידי ועדת־החקירה לעניין הטבח נצברה ובשאתילא
ססיצים שמועות, זה על לקוחו של זה.

אחד מפרקליטיו שד אריאל שרוך נשמע
אוסר כמסיבה כירושלים, כי היחיד שינזק
מהחלטות הוועדה יהיה ראש אמ״ן,
ואילו כמה מהפרקליטים האחרים, מטביעים
דווקא על אריאל שרון כמי שיהיה
הניזוק העיקרי.
לכל השמועות האלה אין יסוד. מעבודת הוועדה
בשלב הזה, של ניסוח הסיכומים, אין דולפים שום
פרטים.

אחד מה״כי הקואליטיה מתכוון להגיש
שורת תיקונים לחוק מינוי השופטים.
אם יתקבלו התיקונים תתערער באופן חמור
עטמאות הרשות השופטת.

פעילים כליברלים עומדים להוטיא ספר לבן
על אחד מה׳׳כי המיפלגה. מהכרת של
דפים לכנים תטיין את חוסר פעילותו
בתחומים השונים שד עבודת ח ״כ.
בראש כל דף לבן יירשם תחום פעילות שהח״ב
אמור היה לפעול בו.

חיוו? לנאוו׳
חטיבת מפ״ם באופוזיטיה בעיריית באר•
שבע תטטרף לקואליטיה, בראשותו שד
אליהו נאווי. המערך בעיר הדרומית יתפרק
ורק סיעת מיפלגת העבודה תישאר
האופוזיטיה.

*ובל נאמן

תי דחה

ליכוד לאומי
כמה מראשי סיעת המפד״ל בכנסת פועלים בחשאי
אצל ראשי הליכוד והמערך, למען הקמת
וממשלת ליכוד לאומי.

הסיבות שנותנים לכך אנשי המפד״ל הן
״הטורך לעמוד בפני הלחץ האמריקאי״
והחשש ממסקנותיה של ועדת-החקירה,
אך למעשה מבקשים במפד׳׳ל להבטיח
כי הבחיתת לכנסת לא יוקדמו.

מודע ב שירות
המיליונרים
שר האנרגיה והתשתית, יטחק מודעי,
התחייב בפני• כמה מהמיליונרים התומכים
במיפלגה הליברלית, שהם בעלי־כתים
להשכרה, כי הוא יפעל לשינויו של החוק
להגנת־הדייר כדי שיקל עליהם לסלק
את הדיירים מן הכתים.
מודעי זקוק לתמיכתם של המיליונרים האלה במאבק
שהוא מנהל נגד קבוצת המיליארדר שאול אייזנברג
,במיפלגה הליברלית.

גילה אחבק, ישראלית הנשואה לאזרח
תורכי ומתגוררת בתורכיה, היא שמסרה
ככל הנראה את הפרטים שהובילו למעטרו
של שמעיה אנג׳ד, הנאשם במישפט
הרטח הכפול.

אוזבק נעצרה כשבאה לישראל לפני זמן מה.
היא היתה עצורה במשך כמה ימים, ואחרי שיחרורה י ן
קיבלה חקירת־המישטדה תנופה. אוזבק חזרה
לתורכיה מייד.
האמריקאי מתלוננים על המוון
אנשי המישלחת האמריקאית כשיחות
דבנץ־ישרלא עוסקים בשעות־הפנאי
שלהם בהשוואת סוגי המזץ
שהם מקבלים בלבנץ, לעומת המזץ
בישראל.
האמריקאים טוענים כי המזון שהם
זוכים לקבלו בלבנון הוא טוב בהרבה,
והם מתלוננים על טיבן של הארוחות
הדלות שהם מקבלים בישראל.

עיסק ת חליפין

קתדרה על־יש

ה מפ ד ״ל למען

הי שר אלי תמסרה

ספרל בן לחייב

הוצאת הצהרון

מאחורי הקלעים של מוסתת אוניברסיטת
תל־אביב מתנחל ויכוח סוער
סביב הטעתו של תורם להקים קתדרה
על־שמו של יובל נאמן, איש הימין
הקיטוני, שהוא שר המדע והמכנד
לוגיה בממשלת ישראל.
נאמן היה פרופסור באוניברסיטת
תל-אביב, והקמת קתדרה על־שמו
היא, כנראה, תקדים עולמי.

ישראלים רבים קונים תוטרת זו במחירים
הנמוכים עד 50 אחוז מהמחירים בעיר.

הוטאת הטהרץ החדש על-ידי בעלי עיתון
״הארץ״ עשוייה להידחות. הטהרץ,
שהיה אמור להתחרות בעיקר ב״ידיעות-
אחרונות״ ,עמד לטאת במחטית הראשונה
שד שנת 3א.±0
המועד המוקדם ביותר להוצאת הצהרון החדש,
הוא כנראה יוני . 1983

מבון לביטחון ב ח רו ת
מכון בינלאומי לביטחון ישראל הוקם
על־ידי איש־חרות, הד׳׳ר יטחק בן־גד.
מאחרי פעילות המכון המיסתורי עומד
המלונאי איש־חרות, חיים שיף.

סניגורו שד הנאשם בפרשת הרטח הכפול,
שמעיה אנג׳ל, הטיע שלקוחו יודה
באשמה, בתנאי שיבוטל כתב־האישום
נגד אשתו שרה (״שמדליק ״ 1אנג׳ל.

ה בנ ק נג ד
פרק לי ט היהלומנים
אלמוני המזדהה כעובד של בנק־המיזרחי
משגר לגורמים שונים מיכתבי־השמטה,
המכוונים נגד הפרקליט התל־אביבי יעקב
ויינרוט, המגן על היהלומנים שהבנקים
הפועלים בבורסת היהלומים הגישו נגדם
תביעות פליליות•
במיכתבים ״מואשם״ ויינרום בכך שהוא נזרק
מהישיבה שבה הוא למד כאשר נמצאו ברשותו
ספרים של קרל מארכס, כי הוא מעסיק מתמחה
שאינו חובש כיפה וכי יש לו ״דיעות מחרידות״
בענייני דת ומדינה.

כתב ת עופ ה מעופפים בין אנשי חכרת־התעופה הלאומית
״אד־על״ יש מורת־רוח רכה על כך
שתא כתבי־התעופה של עיתונאי ישראל
נענו להזמנה של אחת מחברות
התעופה שבעליה מבקשים לרכוש את
״אל־על״ ,ונסעו על השבץ חברת התעופה
הזאת לארטות-הכרית למשך
שבוע.
ב״אל־על״ טוענים, שראשי אותה י
חברת־תעופה נוקמים מדיניות קבועה
שד שיחוד כתבי-התעופה, כדי לזכות
בתמיכתם במאבק למען מכירת ״אל־על״
לגורמים פרטיים•
אל כתכי-התעופה שנסעו לארטות־הברית
נילווה מזכיר התא כתד־אכיב,
יונה שימשי.

טיפול ב ג מי ל ה
לפרק לי ט
עורך־דץ ידוע בתחום הפלילי נשלח על־ידי
שופט לטיפול־גמילה מסמים קשים.

הי קבלרשת שיך
כל פעילויות מועדון ״היקב״ עוברות
דרשת מלונות שיף. בשלב ראשון מדובר
בערבי־דאיונות שד מועדון הליכוד.
ביטול ערבי־הדיסקו, שבמקומם יבואו ערבי-הראיונוח
יגרמו לרשת שיף הפסדים.

שמועות נג ד

פשיטת־ימם

ע רב ראיונות

ריגר־פי שמן

על מו שבים

ל לי ב ר לי ם

בבורסה מופצות שמועות המכוונות נגד המשקיעים
יוסי ריגר ואליעזר פישמן, כאילו הם נקלעו לקשיים,

שילטונות מס־הכנסה שוקלים פשיטות בשבתות
על מושבים שבהם נמכרת תוצרת חקלאית ללא קבלות.
וללא דיווח לשילטונות המס.

המיפלגה הליברלית מחפשת בימה קבועה
לערבי ראיונות מטעמה. המנחה אמור
להיות העיתונאי שלמה נקדימץ.

במדינה הע שוזון רימה ישוב
זה קורה תמיד:
שני השותפים 7סעשח
חכים ע? השלל.
פילחמת-הלבנון החלה נמיבצע
ישראלי־אמריקאי משותף. כפי שגילח
אריאל שרון בראיון עם
העיתונאית אוריאנה פאלאצ׳י, הוא
ר קיבל מראש אישור אמריקאי ל־מיבצע,
עשרה ימים לפני התחלתו.
האמריקאים שיתפו פעולה בגלוי,
כאשר השתמשו בווטו באו״ם לשם
המשכת הפילחמה.
השבוע התקרבו שני השותפים
למריבה קיצונית על השלל. לדעת
שרון וחבריו, עומדים האמריקאים
לשלול מהם את השלל כולו. כלשון
הפרשנים :״בחוגי הממשלה
קיימת הדאגה כי עמדת האמריקאים
תשלול מישראל את כל הישגי
המילחמה.״
לשץ אחרת: אריאל שרון וחבריו
עמדו לפני האפשרות שייאלצו
לצאת מלבנון, מבלי שתהיה בידיהם
אף תוצאה אחת שתוכל לשכנע
את הציבור שכדאי היה ל־456
צעירים ישראליים למות למענה.
ההרפתקה האומללה, העקובה-
,מדם, תסתיים בלא-כלום.
כלי שריד חכר. האינטרס
האמריקאי ברור. בעיקבות המיל־חמה
הוקם בלבנון שילטון פרד
אמריקאי, שבראשו עומד מנהיג
פרדאמריקאי מובהק, אמין אל־ג׳מייל.
האמריקאים מעוניינים לחזק
את שילטונו, על חשבון ישראל.
תוצאה שניה: האמריקאים מבקשים
להסתדר עם הסורים, כדי
להרחיק אותם מברית־המועצות.
לכך מצטרף צורך שלישי. הנשיא
רונלד רגן נתון בצרות
חמורות. מחצית תקופת־כהונתו
חלפה, ואין בידיו דבר מילבד
כישלונות חמורים. הוא זקוק להי שג
מהיר ובולט. פינוי הכוחות
הזרים מלבנון, וקידום יוזמת־הש־
־־ לום האמריקאית במרחב, יכולים
להוות הישג בולט כזה.
לכן מעוניינים האמריקאים בתוצאה
פשוט וחד-משסעית: סילוקו
המהיר והגמור של צד,׳׳ל מכל
שטח לבנון, מבלי להשאיר שם
זכר, ובכלל זה גם המייג׳ר חדאד.
הגיון אישי מאוד. שרון,
לעומת זאת, מעוניין בה־פך: קיום
בסיסים ישראליים בלבנין.
השבוע הסתבר לחברי־הממשלה,
לתדהמתם, כי שרון רימה אותם
שוב. הוא דיבר על השארת שלוש
תחנות־אתראה אלקטרוניות בלבנון.
הדבר נראה להם כסביר. לפתע
התברר להם כי שרון התכווו
| ירק לתחנה אמיתית אחת (על הר־ברוך
הגבוה) ,וכי שתי ״התחנות״
האחרות אינן אלא הסוואה לבסיסים
צבאיים מאסיביים.
זהו רעיון אבסורדי. אם יהיו
בסיסים, יהיו פיגועים בחיילים.
הדבר היה מסבר את ישראל ב-
מילחמת־נצח חסר־תוחלת בלבנון,
גוזר עליה מחלוקת מתמדת עם
ממשלת־לבנון והאמריקאים, חושף
את חיילי־צה״ל לפגיעות מתפיחת,
גורם לאבידות בלתי־פוסקות.
לשם מה זה דרוש 7התשובה
לכך בולטת אף היא. אין בדבר
.שום הגיון צבאי או מדיני. אך
|ך יש בו הגיון הקשור בגורלו האישי
ו של אריאל שרון. אילו התקבלה
הדרישה, היה יכול לטעון כי
הפלישה ללבנון היתד. כדאית. וכי
ישראל זכתה בהישגים מופלגים.
מנוי וגמור עם האמריקאים למנוע
זאת. על רקע זה הולכים
וגוברים סימני-העימות: דחיית
ביקורו של מנחם בגין בוושינגטון,
איום בצימצום הסיוע האמריקאי
,״עימותים״ גופניים בין
— צה״ל ובין חיל־הנחיתה האמריקאי
בביירות, שיקוממו את דעת־הקהל
האמריקאית נגד ישראל.
העולם הזר! 2369

! .ת ח תי ת ה שי פ דו ת ״
^ אשר התפרסמה הידיעה
~ המרעישה, נתפסה הממשלה
בדילמה מכאיבה. איו להתייחס
לפגישתם של ראשי אש״ף עם
נציגי המועצה הישראלית למען
שלום ישראלי־פלסטיני?
עמדה לפניה הברירה בין שתי
אפשרויות :
• להעמיד פנים כאילו אין זה
מאורע חשוב, המלמד על פריצת־דרך,
אלא רק קוריוז פוליטי או,
#להתנפל על המשתתפים הישראליים
בשצף־קצף, כמי שעשו
מעשה נורא, שיש לו השלכות
הרות־שואה.
מנחם בגין עצמו נטה, ברוב
ערמומיותה לדרך הראשונה. מבחינתו,
היתד. זאת הדרך הנכונה.
רק כך ניתן לצמצם את הרושם
העולמי, ואת השפעת המעשה על
דעת־הקהל הישראלית.
ואכן, שעות מעטות אחרי פיר־סום
הידיעה על הפגישה — בוזמנית
על־ידי הפישלחת בתל-
אביב ועל־ידי סוכנות-הידיעות ה פלסטינית
בתוניס — פירסמה
לישכת ראש־הממשלה הודעה שבה
נאמר כי חוגים ממשלתיים
מתייחסים בביטול לפגישה, מכיוון
שאין הבדל בין השקפות המשתתפים
הישראליים ובין השקפותיהם
של ראשי אש״ף.

ברצח הרוזן ברנדוט, וגם בפרשת
דיר־יאסין, גדול פישעי־המיל-
חמה במילחמת־העצמאות. חלקו
בפשע הנתעב של הרצח ההמוני
בשאתילא ובצברה נדון עתה ב־וועדודהחקירה.

דכריו
השבוע, שגכלו כהסתה
לרצח, העידו כי
שמיר היה ונשאר טרוריסט
כרוחו. הוא רק החליף את
האקדח כפה.
הצטרפו אליו דוקטור סטרייג־ג׳לאב
הישראלי, יובל נאמן. זד
מדען־המטורף שהפך שר בישראל,
והשר יצחק מודעי, אשר ראש
מיפלגתו הגדיר אותו, רישמית,
כפסיכופאט הזקוק לטיפול.
מלך הציניקאים בממשלה, יוסף
בורג, תמך בדרישה לחקיקת חוק,
שעל פיו עלול להיאסר, באחד
הימים, בנו אברהם, הנמנה עם
ראשי מחנו־-,השלום.

לואים, חבר־כנסת־לשעבר ומי שהיה
מנכ״ל של מישרד ממשלתי,
על סמך מצע פוליטי ברור, יש
בוודאי סיבה סבירה, ברוח החוק.
ולא זה בילבד שפגישה זו לא
נערכה במחתרת, אלא ששני הצדדים
מיהרו להודיע עליה.
על פי החוק הקיים -,זוהי, על
כן, פגישה חוקית לחלוטין. אילו
היה היועץ המישפטי נכנע ללחץ
ותובע את משתתפיה לדין, היה
כל שופט בישראל מזכה את הנאשמים
כבר בשלב מוקדם של ה־מישפט.
ואילו
הרעיון לשנות את החוק
היה גורם בלי ספק לזעזוע עולמי.
חקיקת חוק כזה ב״דמוקרטיה היחידה
במיזרח התיכון״ היה מרחיק
מישראל גם את אחרוני ידידיה
הבלתי־משוחדים.

חקיקה נגד אנשי־שלום,
ההופכת את פעילותם הסד

ויצחק שמיר, ראשי אל-צעיקה
וחברי ממשלת־ישראל. הסוכנים
הסוריים והלוביים תקפו בפראות
את יאסר ערפאת על פגישתו עם
מישלחת ציונית מישראל, כשם
שממשלת־בגין תקפה בפראות את
שליחי־השלום הישראליים על פגישתם
עם ראשי אש״ף.

הדכר הוכיח שוכ כי קיים
שיתוף־פעולה אוטומטי כין
הקנאים משני המחנות. אלא
שאין כאן סימטריה: ב־אש״ף
מהווים הקנאים עתה
מיעוט, ואולי מיעוט קטן —
ואילו כישראל מאיישים הקנאים
עתה את הממשלה
ומחזיקים כמכשירי־השילטון.
אל אנשי השילטון הצטרפו אנשי
האופוזיציה. דוברי מיפלגת-
העבודה הזדרזו ותקפו את המיש־לחת
הישראלית, כימעט באותה
הפראות כמו הדמגוגים הממשל

טעות נזואת
* * יי דעם פירסום תגובה זו
הבינו תועמלני הממשלה כי
זוהי טעות נוראה. ההשקפות של
המועצה הישראלית לנועז שלום
ישראלי־פלסטיני ידועות היטב.
זהו מוסד, שהגדיר את עצמו רשמית
כגוף ציוני. בית־המישפט אף
קבע רשמית, בפסק־דין, אחרי
מישפט ממושך, כי הוא ציוני*.
המועצה דוגלת בהבטחת קיומה
וביטחונה של מדינת-ישראל, בהקמת
מדינה פלסטינית בגדה המערבית
וברצועת־עזה תוך שלום
והכרה הדדית עימה, ובמשא-ומתן
בין ממשלת-ישראל והמנהיגות הפלסטינית,
אש״ף.

3אשר חוגי-הממשלה קוב־עים
כי אין הבדל כין השקפות
המועצה וכין השקפות
אש״ף — פירוש הדכר ש־ממשלת־ישראל
מדדה ככד
שגם הנהגת אש״ה מכירה
עתה כקיום ישראל ומוכנה
לשלום עימה, על כסיס זה.
לא עברו שעות רבות. ושר-
החוץ, יצחק שמיר, הסיק את
המסקנה. הפגישה חדלה לפתע
להיות אירוע בלתי-חשוב ש־
״חוגי־הממשלה מתייחסים אליו
בביטול.״ תחת זאת היא הפכה
לפשע מחריד ונוראי, שמבצעיו
הגיעו אל ״תחתית השיפלות״,
כדבריו. השר תבע להפעיל נגדם
את מלוא האמצעים החוקיים, ואם
אין כאלה — לחוקק חוק חדש,
שיאפשר את כליאתם של הנפגשים
עם ״רב־המרצחים״.
יתכן ששמיר לא היה האיש
הנכון להתמרמר על פגישות עם
״טרוריסטים״ .כי מכל האישים
הבולטים בישראל כיום, אין טרוריסט
מדופלם יותר ממנו. הוא
האיש שציווה לרצוח את הלורד
מוין, שעסק באותה שעה — כפי
שידוע עתה — בשיכנוע הממשלה
הבריטית בצירך להקיש מדינה
יהודית. הוא מעורב ברצח אחד
מטובי ידידיו, שהתחרה על המנהיגות
בלח״י. הוא היה מעורב
• במישפט שהגישו ראשי המועצה
ב־976ו נגד מזב־העת במערכה,
שטען כי נשיא המועצה.
אליהו אלישר ז״ל, הצטרף לקבוצה
של אנטי־ציוניס. כתב־הטת
נדון לתשלום פיצויים גבוהים, ונאלץ
להתנצל רשמית.

קרנפים
כל אלה דרשו חקיקת חוק,
כאין כדוגמתו כעולם כולו :
חוק האוסר מגעים פוליטיים,
מצד אנשים שאיש אינו
מטיל ספק כנאמנותם, ושמטרתם
המוכהקת היא השגת
שלום.

• ח1ק חדש
^ .מצב החוקי הנוכחי הוא
י דראקוני למדי.
מי שנפגש עם ״סוכן חוץ״ —
וזה כולל את אש״ף, על פי תיקון
בחוק שהתקבל בשעתו — אשם
בפשע, אלא אם כן הוכיח שני
דברים: שד,יתד. לפגישה סיבה
סבירה, ושלא התכוון לפגוע בבי־טחון־המדינה
ולא פגע בו למעשה.
נטל־ההוכחה מוטל על הנאשם.
כאשר אך נפתחו ב־ 1976 המגעים
בין המועצה הישראלית ובין
אש״ף, הגישה סיעת־חרות בכנסת
הצעה לסדר־היום. בדברי התשובה
שלו קבע שר־המישפטים, חיים
צדוק, על דעת שרותי־הביטחון,
כי שני התנאים התקיימו: יש
סיבה סבירה למגעים, ואין כוונה
לפגוע בביטחון־המדינה( .כוונה זו
נקבעת על-ידי שיטות־המיפגש,
העדר סממנים של חשאיות ומחתרתיות,
ועוד).
כל זה חל, כמובן, על הפגישה
של הימים האחרונים (ראה עמוד
.)8לפגישה של שתי מישלחות
רישמיות, בהשתתפות אלוף במי

ליטית
לפשע פלילי, היתה
ממקמת את ישראל אי־שם
כין אפריקה הדרומית וכין
זאיר, ידידתה החדשה־ישנה.
הדבר היה גורם בלי ספק להד
דעקות של אלפי אישים וחוגים
ברחבי העולם, ומגדיר את ממש-
לת־בגין רישמית כאוייבת־השלום.
התגובות החיוביות על הפגישה,
שהתפרסמו בכלי־התיקשורת העיקריים
בעולם, רומזות על הצפוי
במיקרה זה.
נראה כי מנחם בגין עצמו הבין
זאת היטב. אחרי שהשרים העלו
את הרעיון בישיבת הממשלה, הוא
רמז להם בבירור שדעתו אינה
נוחה ממנו. הוא הטיל על שרד,מישפטים,
עבדו הנרצע, ועל
היועץ המישפטי, להביא לפני הממשלה
תוך שבועיים חוות־דעת
על נושא זה. עד אז יהיה לו זמן
לחשוב.

הנטייה של ראש-הססש־דה,
לפי שעה: להמעיט כחשיבות
המאורע; וזוך תיקווה
שיישכח.

• שתיקה רועמת
ך • התבטאויות של חברי הי
י ממשלה קיבלו משמעות מיוחדת
— ואמיתית — כאשר החלו
להגיע מחו״ל התגובות של אנשי-
הסירוב הערביים.
כמצופה, היה קיים דמיון מדהים
בין דבריו של אחמד ג׳בריל

תיים. הקדים את כולם משה שחל,
עסקן קטן המתעשר במהירות בעזרת
מעמדו הציבורי. אחריו באה
כל הלהקה הגדולה של אנשי-
הימין בצמרת מיפלגת־העבודה.
אחת העובדות הבולטות: השתיקה
הרועמת של ״היונים״ במי-
פלגת־העבודה. איש מהם לא קם
להתייצב בגלוי לימין המישלחת,
אף שאחדים מהם חיפשו בחשאי
דרכים לקיים פגישה דומה. פחד
הימין נפל גם עליהם.
כמצופה, התחלקו הדעות באופן
חד בין תומכים ושוללים. אך מי
שקיווה (או חשש) כי דעת־הקהל
תהיה ברובה נגד הפגישה, טעה.

כל הסימנים העידו על כך
שחלק גדול מאוד סן הציבור
קיבל את המעשה באשורו:
כנפיון כן, רציני
וחשוב לקדם את עניין השלום,
וכצעד מהפכני לקראת
ההכרה ההדדית כין
ישראל ואש״ף.
אחרי פגישתו של אורי אבנרי
עם ערפאת בביירות, בשיא המיל-
חמה, הוכיח סקר דעת־הקהל כי
1470 מן האוכלוסיה הבוגרת היהודית
תומכים במעשה. קרוב לוודאי
כי סקר דומה אחרי פגישה זו
יגלה אחוז הרבה יותר גדול של
תומכים.
משום-כף*היה מקום לדאגת הליכוד,
וגם לדאגת המערך, המז־דנב
אחריו. יתכן כי יגלו כי
איבדו את המגע עם הציבור,
המואס במילחמה.

המגכ״ר זוחריס לא״ם בהתכסוות 13׳ לסבו תוספת?הנאותיו הסונדגות
־ נסע ללונדון וכשראה שמחפשים לו מחליד ־ חוד נמו סיד

כל !התחיל בחודש דצמבר המתוק
י י של הבורסה התל-אביבית. בשבוע
השני של אותו חודש התחיל המיסחר
בזכויות של הבנק הבינלאומי הראשון.
הזכויות האלה — שהן ניירות־ערך המקנות
זכות לרכישת מניות — הונפקו
בשער־נקוב של 10 אגורות האחת. בתוך
יום אחד עלה שערן בשיעור חסר־תקדים
בבורסה הישראלית. האנשים המאושרים
שהחזיקו בידיהם את הזכויות של הבנק
הבינלאומי הרוויחו בתוך יום אחד ויחיד

יוני לירות, כשכל הסכום הזה משוחרר
לחלוטין ממס.
בתוך שלושה ימים, וללא שום מאמץ,
הרוויח המנכ״ל מה שמשתכרים שלושים
או ארבעים מעובדיו הפשוטים של הקונצרן
שלו בעבודה של חודש ימים, פשוט
משום שהוא המנכ״ל, ורק משום שהוא
רצה להוכיח לבינו ולגולן שגם הוא יודע
איך עושים זאת.

מי ליוני ם
״ ע לו בי ם

ח ל פו עו ד כמה ימים, וזעמו של
י י המנכ״ל התעורר מחדש. אז התחילו
לדלוף המימדים האמיתיים של העיסקה
המפולפלת שעשו בינו וגולן. דוברת הבין
שהם יכולים ללגלג עליו. מה הם חמישה־עשר
מיליוני הלירות שלו לעומת מילי
ארד הלירות שהרוויח כל אחד משני

מתחריו ז גם משכורתו החודשית, המגיעה
ליותר משני מיליוני לירות לא חיממה
עוד את ליבו.
עכשיו כבר לא ידע זעמו של המנכ״ל
כל גבול. הוא, מי שעומד בראש הקונצרן
הפרטי הגדול ביותר בישראל, מרוויח
פחות משני אלה ז מהו הבנק הבינלאומי
הראשון לעומת שניים מן הבנקים הגדולים
במדינה — בנק הפועלים ובנק דיס־קונט,
שהם מחזיקי המניות העיקריים של
כלל? מדוע לא יכולים לשלם לו מה
שמגיע לו, לפי דעתו ז
דוברת דרש הלוואה של מיליון דולר.
כשהתברר לדוברת שאיש בהנהלות של
הבנקים אינו מתרגש כמוהו מן הקיפוח
הנורא, הוא עשה מה שעושים ילדים
מפונקים. הוא הודיע שהוא מתפטר, ונסע
ללונדון כדי שכל אלה שיפצירו בו לח זור,
יצטרכו להתאמץ קצת ואולי גם
לשגר אליו מישלחת אל מעבר לים.
׳אך די היה בכמה שמועות !שהגיעו

במהירות ללונדון הרחוקה, שכבר מחפשים
לדוברת תחליף, ואפילו העלו שמות
של מועמדים שלא הביעו התנגדות, כדי
שדוברת יתרצה ויחזור.
האירוע הזה מבטא את מהותו האמיתית
של קונצרן כלל יותר מאלף דפי־תשקיף
מפורטים וגדושים במיספרים.

קונצרן כלל הוא המיבצר הרוטט־משומן

של הפרוטקציוניזם הישראלי. דוברת נסע
ללונדון משום שמשכורתו ״הדלה
כמה מיליונים ״עלובים״ ,אינה מספיקה
לו. הוא עשה זאת באותו שבוע שבו
התפרסמו מימדיו המחרידים של העוני
בישראל. לאנשים היושבים במרומי ה-
מיגדל של כלל אין שום קשר של ממש
למציאות הישראלית. ישראל ״של מטה״
נראית להם כמשהו מופשט לגמרי, או
כמקור של פועלים זולים ורווחים קלים.
תחילתו של קונצרן כלל היא באחד
מאותם רעיונות של שר הכלכלה הכל-
יכול של ישראל בשנות החמישים וה שישים,
פנחס ספיר. היה זה בשנת ,1962
כאשר כינס ספיר במיאמי שטופת-השמש
שבפלורידה ועידה של יהודים עשירים.
הדבר הזה בעיצומו של המיתון בישראל,
כאשר התגברה האבטלה, היו שביתות,
ואנשים נשלחו לעבודות דחק. במיאמי
היו ארוחות פאר ומסיבות קוקטייל בתום
׳.הדיונים.
הרעיון, שבאופן רישמי יוחס לפינחס
ספיר, היה זה: עשר חברות ישראליות
גדולות יקימו חברה להשקעות בתעשייה.
ההון שתגייס החברה לא יגיע מן החב רות
האלה, אלא מן היהודים העשירים
של דרום־אמריקה, שיובטחו להם הקלות

רשימת התערורים
מנ כ ״ ל הו כרת
2מיליון לחודש
.700070 במילים אחרות: סי שיבעים.
גם בימים שאחר־כך עלה שערן של
הזכויות.
בין המאושרים שהחזיקו בכמויות עצומות
של הזכויות האלה היו מנכ״ל הבנק
הבינלאומי הראשון, צדיק בינו, ויו״ר
מועצת המנהלים של חברת פי־בי, המחזיקה
בבנק, יוסף גולן.
בקומה העליונה של בניין כלל במרכז
תל־אביב, לא הרחק מכיכר דיזנגוף, לא
רק רואים את העיר כולה, פרושה כעל
כף יד. שם גם שומעים מייד מה מתרחש
בבורסה. כאשר הגיעה השמועה על מעלליהם
של בינו וגולן לאוזניו של אהרון
דוברת, המנכ״ל המפונק של כלל, הוא
החליט להראות שגם הוא יודע.
הכל בוצע בכמה שיחות טלפון, בקומה
ה־ ,21 שריצפותיו מרופדות בשטיחים
עבים וקירותיה מכוסים בציורי-קיר ארוגים.
דוברת טילפן אל הסמנכ״ל לענייני-
כספים של הקונצרן שלו, יצחק שרם.
בן־רגע אושרה לו הלוואה בתנאים נוחים
ביותר. בסך עשרה מיליוני שקלים בערך.
הטלפון הבא היה אל חברת־הברוקרים של
הקונצרן, בטוחה. שם קיבלו הוראה להשקיע
את כספו של המנכ״ל הכל-יכול
במניות של כלל־תן גשיוח.
לא היה ב״השק*נה״ הזאת שום יסוד
של הימור או אי־ודאות. בבטוחה הבינו
היטב מה רוצה המנכ״ל. בתוך שלושה
ימי־מיסחר עלו המניות של כלל תעשיות
ב״ ,1570 ודוברת יכול היה לשלשל לכיסיו
מיליון וחצי שקלים — חמישה-עשר מיל

קונ צ צו ץ ! ,כלל ״ חענק י* 170 חברות וחגרות גנות,
€שהוא שולט בחן או שהוא מחווח בחן שותף חשוב.
בחברות האלח מועסקים לא פחות מ״ 12 אלף עובדים. המחזור
של הקונצרן ורווחיו הם עצומים בקנה״מידח בינלאומי.
הקונצרן עוסק כמעט בכל דבר: בייבוא משקאות חריפים
ובעיסקי״ביטוח, בייצור־גשק ובהוצאה״לאור, בטכטטיל ובאלק-
טרוגיקה, בספסרות בבורסת ובמישחר בינלאומי, בעיסקי מקרקעין
ובצעצועים לילדים.
תולדותיו של הקונצרן אינן רצופות רק בהצלחות מרעישות.
גם אחרי השנים הראשונות והקשות ספג קונצרן ״כלל״ הפסדים
כבדים. חברת הבנייה ״אזורים״ הביאה חפסדי-ענק.
עשרות מיליוני לירות של הפסדים נגרמו בגלל הוצאת איג-
צקלופדיח ״יודאיקה״ ,בתי־החרושת לטכסטיל ״כיתן״ הנחילו
לקונצרן הפסדים גדולים, וחיה עליו לסגור את מיפעל
״מיתמ״ר״ לייצור רכב לצורכי צה״ל. נם בתי החרושת של
״אורדן״ ספגו חפסדי-ענק, עד שזכו חפרוטקציונרים של ״כלל״
בזיכיון להרכבת שנק ״המרכבה״ החדש.
אך תמיד היה מי שיעזור לבעלי הקונצרן לשאת בהפסדים
האלה. היה זח אוצר המדינה, או אחד המישרדים הממשלתיים
הממונה על מתן השבות והקלות למיניהן. הרשימה של ה-
חטבות האלה שניתנו לקונצרן ״כלל״ ,כמו גם ההטבות וה פטורים
שבעלי ״כלל״ נטלו לעצמם בלי לחרבות בשאלות,
יכולה למלא כרכים רבים. להלן כמה מחם:
• אי ןסיכונים: למשקיעים הזרים הובטח, עם הקמת
קונצרן ״כלל״ ,שעל כל 3000 לירות שהם ישקיעו, הם
יוכלו לקבל כעבור חמש שנים סכום של 1000 דולר — אם
ירצו להוציא את השקעתם, בתוספת תשואה נאה. שער הדולר
בעת ההבטחה הזאת חיה שלוש ל״י. למרות ההבטחות ה קוסמות
לא גוייס כסף רב מחו״ל, אך הדבר לא הפריע
לחברות הישראליות לקבל חטבות מפליגות, כאילו הושקעו
בקונצרן כספים מחו״ל.
£המערבותסלר בין: באמצע שנות השבעים התערב
ראש-הממשלה דאז, יצחק רביו, כדי ש״כלל״ יקבל הלוואת-
ענק של 17 מיליון לירות בריבית קטנה ובלי הצמדה, כדי
להשקיע במלון באילת שנרכש מקציני-צבא בכירים, שפשטו
את מדיהם. הקונצרן עצמו השקיע מיליון ל״י.
• ביטוחב ״ כמביט ״ .כאשר חיה קונצרן ״כלל״
שותפה של הממשלה בבנק המשכנתאות ״טפחות״ ,אולצו
מבקשי ההלוואות בבנק חזה לבטח את דירותיהם בחברת
הביטוח של ״כלל״ ,״כללביט״ ,למרות שחברה זאת דרשה
תעריפים יקרים יותר מחברות אחרות, והעניקה תנאים
נחותים.
#פרוטקציה ל״אורדן 1ההחלטה הראשונה
במישרד-הביטחון היתה להפקיד את ייצור חלקי הפלדה של
שנק ״המרכבה״ בידי ״תעש״ ,שהיא חברה ממשלתית, עד
שבעיקבות התערבות מגבוה הוחלט להעביר את הזיכיון ל-

מיפעל ״אורדן״ של ״כלל״ — ומניותיו בבורסה קפצו מעלה
מעלה.
• פרוטקציהל ״ אורדן 2בדו״ח מבקר-חמדינה
לשנת 19*1הוא קבע כי מישרד-חביטחון הזמין ממיפעל
״אורדן״ פריט מסויים, שמבקר״חמדינה אינו מפרט את טיבו,
למרות שמיפעל אחר ,״וולקן״ ,שאינו בבעלות ״כלל״ ,היה
מוכן לספק את אותו פריט במחיר נמוך יותר.
• פרוטקציהל ״ אזרדן 3למרות שמישרד-
האוצר הוציא בסוף 1952 תקנה שלפיה מיפעלים המגייסים
חון בבורסה לא יחיו זכאים לקבל הלוואות-פיתוח, אושרה
זמן קצר לאחר מכן חלוואת־פיתוח בתנאים מועדפים למיפעלי
״אורדן״ ,בשבוע שבו גייסה החברה הון בבורסה.
• נזיפהל ״ אלקטרה ״ 5הרשות לניירות־ערך בבורסה
נזפח בחברת ״אלקסרה״ שבבעלות קונצרן ״כלל״ ,בגלל פיר-
סומים שהוציאה החברה על פעילותה, אחרי שהוציאה תשקיף
לקראת הנפקת מניות בבורסה. בפירסומים נמסרו פרטים שלא
התאימו לפרטים שנמסרו בתשקיף, וחלק מן הפירסומים של
״אלקטרה״ חיו לא-נכונים. כלומר :״אלקטרה״ מסרח מידע
כוזב כדי להשפיע על שערי מניותיה. הרשות לניירות״ערך
החליטה רק ״להביע הסתייגותה מהפרטים המפוקפקים שב-
פירסומי, אלקטרה.,״
0נזיפהל ״ רקפת ״ :הרשות לניירות ערך נזפח בקרן־
הנאמנות ״רקפת״ של חברת הברוקרים ״בטוחה״ ,שבבעלות
קונצרן ״כלל״ .לפי התקנות צריכה קרן־נאמנות לציין בתשקיף
שלה כמה יחידות מוחזקות בידי בעלי עניין בחברה שהקרן
נמצאת בבעלותה. בתשקיף שפירסמה ״רקפת״ נשכחה העובדה
שבעלי עניין מסוג זה מחזיקים ב״> 617 מתעודותיח. באופן
מוזר ביותר השתכנעה הרשות לניירות-ערך כי לא חיה כל
רצון מכוון להסתיר את המידע החיוני הזה, ו״רקפת״ יצאן:
בלי פגע.
• הפרוטקציונרים של ״ סביון ״ :תמנכ״לים וה-
סמנכ״לים של קונצרן ״כלל״ זוכים בהטבה מיוחדת, בצורת
קרן־הנאמנות הסגורה ״סביון״ ,שעשתה נפלאות בבורסה של
תל-אביב, כאשר הגיעה לתשואה שאין לה אח-ורע. הצורח
שבה הגיעה הקרן לרווחים כה גבוהים חיתח אחת הסיבות
לתקנות שמבקשים עתה להוציא נגד קרנות-חנאמנות. בשנה
אחת השיגה קרן נאמנות זאת תשואה של .50070
• מיפיםנמוכים: הקונצרן הענק, בעל הרווחים
האדירים, כמעט שאינו משלם מיסים, ובעליו משלשלים לכיסיהם
סכומי-עתק נקיים ממס. הדבר נעשה בעזרת תרגילי
חשבון מחוכמים, המופעלים במיוחד בענף־התעשיות של ה קונצרן.
מחזור הקונצרן בשנת 19$2הגיע, ככל הנראה, ל־21
או 22 מיליוני שקלים. עדיין לא ידוע מחו שיעור-חרווח, אך
אם יהיה שיעור-המס דומה לזה ששילם הקונצרן בשנים
האחרונות, הוא לא יהיה יותר מאחוזים ספורים — חרבה
פחות ממה שמשלמים פועלי ״כיתן״ או פועלי ״אורדן״ למס-
ההכנסה.

נמהל עקר

מנהל גיטר >עם פינחס ספיר)

תנויד יודע מראש
מרחיקות לכת במיסוי ובתנאי אשראי.
לעשר החברות הישראליות יותר לרכוש
רק חמישית מן המניות של הקונצרן
החדש, כלל שמו.

ס פי ר
מ פיי ס

בנק חוץ וגם היו

שר החברות הישראליות שנבחרו
הקרובות ביותר לצלחת. היו שם
לאומי, החברה המרכזית והבנק למוזר
השייך לה, היה שם קונצרן כור,
חברת סולל־בונה ובנק הפועלים,
שם בנק החקלאות והבנק לפיתוח

מבריק בהסתרת הפסדים. כלל הקימה
חברות־בנות, שלהן היתד. תכלית אחת
ויחידה :״לקנות״ את ההפסדים של ה*
קונצרן־האב, כדי שעין בלתי־מזויינת לא
תבחין בהפסדים האלה במאזן של הקונ צרן.
אחרי
שנתיים וחצי של מעללים מן
הסוג הזה, סולק גיטר מהנהלת הקונצרן,
והיה לחבר־סתם במועצת המנהלים. הוא
המשיך למלא תפקידים שונים למען
ידידו־ומיטיבו פנחס ספיר, ונבחר בזו
אחר־זו למישרות שיש בהן כבוד רב.
אחת המישרות האלה היתר. יו״ר הוועד-
המנהל של אוניברסיטת תל־אביב. גיטר
גם טרח להסביר מדוע נפל הכבוד הזה

מתעניין בהשכלה׳

בסנטוריום מפואר בשווייץ, כאשר הת
פוצצה פרשת החברה לישראל.

סג דווי ץ
ל מ פגיני ס
ף ( תליפו של גיטר בראש קונצרן כלל
• י היה גם הוא פרוטקציונר מובהק של
ספיר. אהרון דוברת הצעיר מצא חן בעיני
ספיר כאשר ביקר פעם בשגרירות הישראלית
בבואנום־איירם שבארגנטינה. דוברת
היטיב מאוד להינשא: הוא התחתן
עם בתו של השגריר הישראלי דאז בארגנטינה,
דליה צור. כאשר חזר השגריר

כיתן בית־שאן, השייך לכלל, בסוף ,1981
ליד המיגדל שדוברת יושב במרומיו, הם
צעקו ״לחם, עבודה!״ דוברת שלח אליהם
מלצר שיגיש להם כריכים וגם הסביר
את הפילוסופיה שמקורה בקומה ה: 21-
״כשהפה תפוס עם סנדוויץ׳ אי-אפשר
לצעוק.״
לא תמיד דואג דוברת ש״הפה״ של
הפועלים שלו יהיה ״תפוס עם סנדוויץ׳״.
דוברת השתתף בפגישה שערך שר־האוצר,
יהושע רבינוביץ המנוח, עם כמה מחשובי
המנכ״לים של המשק הפרטי באמצע
שנות השבעים. ההצעה שהעלו המנכ״לים,
שכבר אז השתכר כל אחד מהם מאות
אלפי לירות בחודש: לגרום לאבטלה

חסינור המלא עד חבוות בערי־הבווסקציה שנר ח״ה ליקקה
את השמנת] ,הזתה מהסד׳ כל המישסוים ואיזה מסתפקת נזה
התעשייה וגם הבנק לפיתוח ולמשכנתאות
שבראשו עמד בנו גיטר. כל החברות
האלה השקיעו 10 מיליוני דולרים בייסודו
של הקונצרן רב־ההטבות.
היה זה בנו גיטר, שספיר בחר בו
לעמוד בראש הקונצרן. גיטר היה אז
עולה חדש אך סרוטקציונר ותיק. גיטר
בעל הגוף הדשן, האוהב את מנעמי-
החיים, נולד בהולנד בשנת .1918 הוריו
היו בורסקאים וסוחרי-פרוות. בשנת 1942
נמלט גיטר מהולנד לארגנטינה, שלמיש-
פחתו כבר היה בה סניף מצליח.
מיד עם תום מילחמת העולם השנייה
יסד גיטר את חברת ארפלסה — שילוב
של ארגנטינה ופלסטינה. השילוב היה
מוצלח מאוד מבחינתו של גיטר. הוא
הסך סוחר-הבשר החשוב ביותר של ארץ-
ישראל. ואחר-כך של מדינת-ישראל. למעשה,
הוענק לו מונופול על יבוא הגשר
לישראל, וגם המחירים היו מחירי מונד
״פול. מאוחר יותר, כשנשבר המונופול,
דאג פנחס ספיר שבידי ידידו יישאר
לפחות המונופול על יבוא הבשר מאורוגוואי.
בינתיים
נוצר הקשר בין גיטר ובין
קבוצת המשקיעים פי־אי־סי, כמה עשרות
אמריקאים עשירים שהיו מוכנים להשקיע
בשראל בתנאי שיובטח להם שלא יפסידו.
גיסר והאמריקאים הקימו את מלון אכדיה
בהרצליה. ובשנת 1958 הוא החליט לבוא
לישראל.
מלון אכדיה נשא הפסדים נוראים, והיה
צורך בעזרתו של ספיר כדי שהמשקיעים
מחו״ל יצליחו להיפטר ממנו ללא נזקים.
ספיר סיים את ידידו גיטר. הוא נתן לו
את מה שיקר יותר מכל במדינת ישראל :
יר^שיון להקמת בנק. לגיטר היה רישיץ
_כסף שהוא היה מוכן להשקיע,
^ונט רצה לצרף לקבוצתו בנק
״ג.שידיד נערי במהירות,
?יון שהביא

^. .5נחר בו לנהל
<0וטעית לחלוטין.
\ הוא מקבל בשכר
?>0 *^ 3ך הוא עלה לכלל
\ הקצרה שהוא ניהל
* *״ידה 50 מיליוני לירות
>י מכל נכסיה.
9 4־׳ את החרפה מפני המש*
*!.אמריקאים, שהכל העמידו
מחכים להם, נעשה תרגיל

בחלקו :״זה שנים שאני מתעניין בהש כלה
גבוהה,״ הוא אמר.
בנו גיטר, אוהב החיים הטובים, הס תבך
בשערוריה לא נעימה, כשבת־זקוניו
האהובה ביאסרים התחתנה עם איתן לצקי,
בנו של בעל בית-קפה בתל־אביב, שעבד
כפקיד בבנק. בנו גיטר ניסה לבטל את
הנישואין והצליח רק לדחות אותם. הטקס
העליז נערך ב־ ,1968 ואורח הכבוד היה
פנחס ספיר. גיטר קנה לזוג הצעיר והמאושר
דירה בצפון תל-אביב וגם מכונית.
״גיטר היה יכול לקנות לי וילה,״ הסביר

לארץ הוא נטל עימו גם את הזוג הצעיר,
וספיר מיהר לדאוג לחתנו של השגריר,
העניק לו תפקידים רמים מאוד במישרד־המיסחר־והתעשייה.
כאשר הגיע ספיר למסקנה
שאין מנוס וצריך להיפטר מגיטר,
נפלה בחירתו על דוברת הצעיר, יליד
שנת .1931
ואכן, דוברת הוכיח את עצמו. המציאות
הכלכלית בישראל הזכירה לו מאוד את
המציאות הכלכלית בארגנטינה. כדי להצ ליח,
צריך להכיר את האנשים שבצמרת,
לסחוט מהם הטבות, הקלות, אשראי זול

גדולה וחמורה במשק, כדי שאפשר יהיה
להוריד את שכר־העובדים. רבינוביץ דחה
את ההצעה המפתה של המנכ״לים העשירים,
ולפועלים של דוברת נשאר מה
ללעוס.
לאהרון דוברת היו שותפים טובים ומתאימים
ליישום הפילוסופיה הכלכלית שלו.
היו אלה אנשי החברה המרכזית, שמוזגה
בקונצרן כלל בהתחלת שנות השבעים.
את החברה המרכזית יסדו עשרה מגדולי
היבואנים בארץ־ישראל־פלסטינד. בעיצומה
של מילחמת העולם השנייה. הבריטים
הכריזו אז על מישטר של פיקוח
על מחירים ועל היבוא, והיבואנים התלכדו
לקבוצה אחת כדי למנוע ביניהם תחרות
העלולה להביא להורדת מחירים, וגם כדי
לחלק ביניהם את היבוא המותר. בין
המייסדים היו כמה מגדולי העשירים של
ישראל. כמו מישפחות טייבר, פקר, גור-
ביץ, פרלמן, סבירסקי ונתנאל. מאוחר
יותר הצטרפו אברהם פרידמן, שהיום
הוא מנכ״ל משותף בכלל, ושמעון הורן.

חברה
מ ר כזי ת מ או ד

מנהל פולק >עם אשתו ואופירה נפוץ, בתצוגת־ 1אופנה)
לעת בלותו היתר! לו עדנה
החתן כמה שנים מאוחר יותר להעולס
הזה ,״אבל הוא לא ראוותן.״
׳ לצקי התחיל ללמוד מישפטים, ובעזרתו
של גיטר נשלח הזוג הצעיר לארצות־הברית,
כדי שימשיך שם את התמחותו.
הוא קיבל פישרה בבנק דיסקונט, אך
לפרשת הנישואין האומללה הושם קץ
כאשר הובהל הזוג הצעיר לישראל, וגיטר
דאג להכניס את חתנו לאישפוז בבית־
)זולים לחולי־רוח. לא חלף זמן רב עד
שגם גיטר עצמו התמוטט, ונזקק לאישפוז

ושיחרורים ממם. כל תולדות צמיחתו של
קונצרן כלל (ראה מיסגרת) ,רצופות
בתרגילים מסוג זה.
אהרון דוברת המקריח ידוע גם בפרשות
הנישואין שלו. כאשר התגרש מאשתו,
זמרת האופרה נתניה דוברת, היד,
הדבר מלווה ברעש לא קטן. אך את
עיקר זמנו הוא מקדיש לקונצרן שלו.
הוא מגדיר את עצמו כאיש שהוא ״סט*
רונג״ (חזק) ,״חוצפן״ ,ולא נבהל כשקוראים
לו פיאודל. כאשר הפינו פועלי

ת הוגם הגדול עשו אנשי החברה
י המרכזית כאשר העם בישראל התענה,
בתקופת הצנע. הם ייבאו עצים
וחומרי־בניין, החזיקו בידיהם מונופול על
שיווק המלט לשוק הבנייה הפרטי.
שניים מבני המייסדים של החברה
המרכזית — יוסי פקר ורמי טייבר —
נמצאו בעמדות מפתח במשק הישראלי
של שנות החמישים והשישים. יוסי פקר
היה נציגה של החברה המרכזית במיש־לחת
השילומים בגרמניה, ורמי טייבר
היה ראש חטיבת התעשייה במישרד-
המיסחר־והתעשייה.
יוסי פקר היה אחראי על הזרמת הכספים,
ורמי טייבר — על הקצאתם. באופן
מפתיע ביותר ידעה תמיד החברה המרכזית
באילו ענפי תעשייה ומיטהר עליה
להשקיע, כדי לקבל את הנתח המגיע לה
מכספי השילומים.
כמה מאנשי החברה המרכזית גם היטיבו
לבוא בקישרי נישואין עם צמרת המעמד
הכלכלי העליון בישראל. משפחת טייבר
קשורה בקישרי נישואין עם מישפחת
(המשך בעמוד )69

אורי אבנרי מדווח על

רה הרכה מאז נפגשנו בפעם
שעברה,״ אמר יאסר ערפאת.
ישבנו על הספה בחדר רחב־ד,מידות,
שהיה מקושט בספלים פלסטיניים —
שטיח־קיר ובו מפת־הארץ, שטיח־קיר ובו
נערה כפרית פלסטינית, תבליס־זהב של
מפת העולם הערבי ובו מובלטת הארץ,
שאנו קוראים לה ארץ־ישראל, והם פלסטין•

כשני
שמות אלה התמקדה מש•
מעות הפגישה כולה.
ישבתי לימינו של ערפאת, ומימיני
יעקב ארנון. מימינו ישבנו המארח, ואחד
האישים המרכזיים באש״ף, הידוע בשם
אבו־מאזן.
משמאלו של ערפאת ישב מתי פלד,
ולידו עיצאם סרטאווי, האיש שמיפגש
זד. היה ניצחונו הגדול. לידו ישב עי־מאד
שקור, עוזרו של ערפאת לעניינים
ישראליים.
זאת היתד. מפה אחרת של הארץ:
ארנון בא מירושלים, ופלד ממוצא־עי־לית.
ערפאת גדל בעזה, ומישפחתו היא
בחלקה עזתית, בחלקה ירושלמית. שקור
בא מכפר סח׳נין בגליל, וסרטאווי מעכו.
המארח בא מטולכרם. אני באתי מתל־אביב,
ואבו־מאזן מצפת.

זוהי המפה האנושית.

המוצא של אבדמאזן, ששמו האמיתי
הוא מחמוד עבאס, נבר שימש קודם
לכן נושא לשיחה בינינו. אשתי רחל

להילחם עד טיפת־הדם האחרונה, וכי
מותם קרוב.
כתוצאה מכל שררה אז באוויר מתיחות
מהולה באופוריה, מצב־רוח של אח־רית-הימים,
שבו היו מהולים מין שיפחה
מוזרה, מועקה והתרוממות־הרוח. ראיתי
אנשים משלנו במצב־רוח כזה בימים
הקשים ביותר של .1948 בנגבה, לפשל.
ערפאת היה אז נרגש, ולא פעם היה
נדמה שהוא מדבר באמצעותי לא רק אל
דעת־הקהל הישראלית, אלא אל ההיסטוריה.

כרנע, כך נדמה, מעמדו כקרב
העם הפלסטיני חזק מכפי שהיה
אי־פעם• החלטתו להיפגש עם
עכשיו הבל רגוע. יאשר ערפאת סישלחת ישראלית היתה כיטוי
לא השתנה, אך הוא לא היה דתחושת־הכוח הזאת. הוא לא פחד
מפני הקנאים.
מתוח• הוא היה נינוח, חייכני.
עוד בפגישתי הראשונה עימו שמתי
לב להבדל העצום שבין דמותו בכלי-
התיקשורת ובין הופעתו פנים־אל־פנים.
ערפאת החי הוא אדם בעל הליכות פשוטות
מאוד, היוצר חיש מהר מגע אנושי
עם בני־שיחו. הוא בעל תפיסה מהירה.
ניכר בו ביטחון עצמי מוחלט, שאינו
זקוק לגינונים חיצוניים כלשהם.

כנוכחותו של האיש, סכינים
כסה כוחו ועל מה מבוסם מעמדו.
הוא מזכיר כמידה רכה את גן־
גוריון, למרות ההבדל הרכ כאופי.
הוא בעל כושר־החלטה מהיר, ומסוגל
לקבל החלטה חשובה ביותר בו במקום.
אומרים עליו שיש לו זיכרון פנומנלי.
בשעת השיחה הוא שולף מדי פעם

ההודעה המשותפת
יושב־ראש אש״ף, יאסר ערפאת, נפגש עם מישלחת מטעם המועצה
הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטמי, שבח השתתפו האלוף (מיל׳) מתי
פלד, אורי אבנרי וד״ר יעקב ארנון. בצד הפלסטיני השתתפו בפגישה חד״ר
אבו״מאזן, הד״ר עיצאם סרטאווי ועימאד שקור.
בפגישה נסקר לעומקו המצב במיזרח התיכון, וכן נבחנו הדרבים לפעולה
משותפת למען שלום בר־קיימא וצודק במיזרח התיכון.
היו״ר ערפאת הביע את הערכתו לתפקיד שממלאים כוחות״השלום
הישראליים ומאבקם למען שלום צודק ויציב.

הודעה זו נמסרה לפירסום בו־זמנית על־ידי סוכנות־הידיעות הפלסטינית,
ואפא, והמועצה הישראלית, ביום החמישי, ה־ 20 בינואר ,1983 בשעה 18.00 לפי
שעון ישראל.
גרה בילדותה בצפת, על הר־כנען, שם
היה אביה רופא-ילדים בתקופה שבה
היה אבו־מאזן ילד. האם אי־פעם טיפל
חותני המנוח בבעל־שיחי 1אבדמאזן
לא זכר. אבל הוא זכר מיבנים אחדים
על הר־כנען, הידועים לי מסיפורי אשתי.
הוא זכר את שרה לוי, האשה שהקימה
מעין שכונת־אמנים בכנען, כשההר היה
שומם ונהדר.
יאסר ערפאת לבש חליפת־חאקי פשוטה,
מגוהצת היטב. כשנכנס, חבש כד
בע־פרווה, ועליו סמל אש״ף. הוא הסיר
אותו ביושבו. זקנו היה מטופל היטב.

בן־גוריון פלסטיני
^ א ם הי ה זה ערפאת שונה מזה
י שפגשתיו בביירות ז

בן ולא.

בביירות חי ערפאת בתוך המאבק.
ביום שבו חציתי את הקווים, בעיצומו
של המצור, יום שהיו בו הפגזות והפצ-
צות, לא היה כל ביטחון בכך שמישהו
מאלפי אנשי־אש״ף, ובראשם ערפאת עצ-
סו. ייצא חי מן הקרב. אף שדובר כבר
אז על פינוי מתור הסכם. לא האמין
בכר איש בעומק ליבו. ערפאת ואנשיו,
שנפגשתי עימם ברחובות ביירות המערב
תי חיו בהרגשה כי יתכן שנגזר עליהם

זיק מעמד ברגעים של הצלחה וברגעים
של כישלון. הוא התחלק בגורל אנשיו
בביירות הנצורה, תחת להימלט, והוא טס
עתה בין מלכים ונשיאים. ברגע של שי-
חת־חולין מנה באוזנינו את המדינות שבהן
ביקר בשבועיים האחרונים, והרשי מה
היתד, מהממת. אומרים עליו שהוא
יכול לעבוד 20 שעות ביממה. גם זו
היתה כמדומני, תכונה בן־גוריונית.

פינקם־כים קטן, ורושם בו בקפדנות.
בכתב־יד מסודר, רעיון ששמע או שעלה
בדעתו תיד כדי שיחה. מדי פעם כשמדובר
על עובדה כלשהי הוא מעלעל ובודק.
כד בדיוק נהג לעשות בן־גוריון.
הייתי סקרן לדעת אם הוא שומע
בשעה שהוא רושם. יעקב ארנון טוען,
שהכיר בחייו רק אדם אחד שהיה מסוגל
לכד: פינחס ספיר. נוכחתי לדעת
כי גם לערפאת יש תכונה זו. בשעה שדיבר
מתי פלד ישב ערפאת ורשם בקפידה
כמה דברים, כשהוא מרוכז בכתיבה,
ונראה כאילו אינו שומע דבר, אד
לפתע הפליט הערה שהעידה כי שמע
כל מילה.

כדברים רכים שנדונו היתה דו
דיעה נחרצת מראש. כנושאים
אחרים נראה כי השתכנע לשקול
את הדכרים מחדש. לפחות כנושא
חשוב אחד היה נדמה לי שהצלחנו
דשנות את דעתו כליל.
היו ימים, כאשר בדמותו נמוכודהקו-
מה של בן־גוריון התגלמה היישות הציונית
כולה. באותם רגעים, לא היה רק
מנהיג ודובר, אלא סמל המאבק הציוני
כולו. כזהו ערפאת, הדומה לבן־גוריון
גם בקומתו. הוא מגלם כעת את היי-
שות הפלסטינית. הוא מסמל את העק שנות
של ארבעת המיליונים, המסרבים
להיעלם, להיטמע או להיכנע. הוא מח
שמיר
וגיב רי ד
הרקע המדיני של פגישה זו
הראשונה בהיסטוריה בין צמרת
הפלסטינית ונציגים של תנועת-
הישראלית — מלמדים שני תא

—+ התנועה השלום
ריכים.
הפגישה זומנה מייד אחרי שכמה מראשי
אירגוני־הסירוב הפלסטיניים, סוכני
סוריה ולוב, קיימו מעין פיסגת־זוטא בטריפולי,
בירת לוב, והחליטו לדחות את
הדרו המדינית, את ההליכה לשלום, את
תוכנית־רגן והחלטות־השלום של ועידת-
פאס. נוצרה זהות־דיעות גמורה בינם
ובין ממשלת־בגין.

כתום ועידת׳־טריפולי שדחו משתתפיה
הודעה דיאסר ערפאת ותבעו
ממנו להיפגש עימם כדמשק,
כדי שיוכלו להודיע לו עד ההחלטות
ולדון כהן. יאמר מרפאת
הודיע להם כי אינו יכול, לצערו,
להיפגש עימם — כי ככר קכע
פגישה כאותו מדעד עם ראשי
מחנה־השלום הישראלי.
התאריך הקובע השני הוא ד,־ 14בפברואר,
שבו תתכנס המועצה הלאומית
הפלסטינית, הגוף העליון של התנועה,
בעיר אלג׳יר. פחות מחודש לפני מאורע
זה מצא ערפאת לנכון להיפגש פומבית
עם נציגות של גוף ישראלי, המגדיר את
עצמו כציוני וכפטריוטי, ושיש לו מצע
ברור של דו־קיום והכרה הדדית.

עיתוי כפול זה קכע את מהות
הפגישה. מכחינה פלסטינית, עצם
קידמה היווה הכרזה כרודה כלפי
ארכעה מיליון כני העם הפלסטיני
וכלפי חכרי המועצה הלאומית:
החתירה שד הנהגת אש׳׳ף להסדר
מדיני עם ישראל היא עתה עוכדה
מוגמרת, שאינה ניתנת לשינוי.
זהו ההבדל בין הצהרה מילולית ובין
אקט מסוג זה. הצהרה ניתן לפרש כך
או אחרת, ניתן להכחישה או לשנותה.
אך הצילום של יאסר ערפאת, כשהוא
יושב בין אלוף־צה״ל וחבר־כנסת לשעבר׳
שהתפרסמה בכל העולם, אינה ניתנת
לשינוי. היא קבעה עובדה.

קפדנות. אני נפגשתי עם ערפאת, כעיתונאי
וכאיש פוליטי, בנסיבות המייוח־דות
של ביירות. נפגשנו עם ״נש״אש״ף
שונים בוועידות בינלאומיות.
אך פגישה זו היתה שונה לח
לוטין
מכל קודמותיה, מפני שהיא
היתה אקט פוליטי, כעל כל הסממנים
של הדדיות, רישמיות, פומביות
וככירות.
משמעות זו הובנה היטב על-ידי אוייבי
השלום.

ההתקפה ההיסטרית עליה מצד
חזית־הסירדב הערכית, סוכני סדריה,
ממשלת־בגין והימין המטורף
כישראל, וכראשם הטרוריסט הוותיק
יצחק יזרניצקי־שמיר, מלמדת
עד כך היטב.
לא היה זה מיקרה שבפגישת־צמרת
ראשונה זו של ראשי אש״ף עם מחנה-
השלום הציוני בישראל יוצג הצד הישראלי
על-ידי חברי החומצה הישראלית
למען שלום ישראלי־פלסטיני. מבחינה
רעיונית, היא מהווה את גרעין תנועת-
השלום. היא מציגה מצע ברור וחד-
משמעי לחלוטין: הבטחת קיום ישראל
וביטחונה, זכות הפלסטינים להגדרה עצמית הקמת מדינה פלסטינית בגדה וברצועה,
הכרה הדדית, משא־ומתן בין ממש־לת־ישראל
ונציגות העם הפלסטיני —
אש״ף.
הקמנו את המועצה לפני שבע שנים,
בין השאר כדי להגיע להידברות גלויה
ופומבית בדרג עליון. במשך שבע שנים
אלה התנסינו בהישגים ובכישלונות, בעליות
ובירידות. היתד, התקדמות מתמדת,
איטית ושיטתית׳ אך שבענו גם אכזבות.

עכשיו, סוף-סוף, הגענו לסימן־
זוהי המשמעות העיקרית, ההד
פכת פגישה זו לפריצת־דרד היס דרך זה• ישכנו זה לצד זה, כחציי
גורן־עגולה, ודיברנו.
טורית.
משמעות זו חוזקה בכוונה על-ידי הגדר^
מהות הפגישה. היה זה מיפגש של
ד הי
שתי מישלחות, לא של קבוצת־אישים,
וכך גם הוגדר בפירוש בהודעה. ניסוחה
של הודעה משותפת׳ בצורה המזכירה ב
מיפגשי־צמרת ך• מאורע׳
כוונה הודעות־סיכום של
• דברים לחזה היא

של ראשי־מדינות, נועדה
לפעמים נחרתו׳־.

עובדה זו.
הקטנים.
במש•
זו. לפגישה הכנות הרבה היו
׳אני א ז כו רי
השנים נפגשו ראשי החומצה הישראלית

למען שלום ישרארייפדסנויני עם רוב ד -לנמל־התעופד* $
הייתי בפאריס
מנהיגים של אש״ף, אד היו

שית שלא־לפירסום. ושמרני על לכדב אם את הפגישה

היד, קשי״ =י 4

רות העולם וארצות־ערב. הוא היה ב*
פוסקווה, הגיע לדמשק, נסע לבגדאד.
חזר לדמשק, ביקר בנסיכויות הנפט. והלאה.
בכל מקום יצר תנאים דיפלומטיים
למדיניות־השלום והטיף להמונים
הפלסטיניים לקו שלו — קו הפיתרון
המדיני, שפירושו הכרה הדדית עם ישראל,
הסדר עם יר ח וכניסה להידברות
עם האמריקאים. להמונים הפלסטינים,
כמו להמוני ישראל, לא קל להסביר
זאת.

ככל סקום העלה על נס את
תנועת־השלום הישראלית.

(לא מכבר, ב־ 18 בדצמבר, נשאל בטלוויזיה
האיטלקית :״מר ערפאת, אמרת
בשעתו בעצרת האו׳׳ם שאתה מחזיק
ביד אחד בענף־זית, וביד השניה ברובה.
אס תפגוש את הנשיא נבון באחד ממ*ס־דרונות
האו״ם, איזו יד תושיט לוז״ על
כך השיב ערפאת :״כבר הכרזתי באסיפת־המונים
פלסטינית גדולה בכוויית: אני
שולח את בירכתי לכל אלה בישראל
שהיו נגד הטבח ושעמדו לימיננו בשעתנו
הקשה. עכשיו, כשאתה שואל על נבון.
איני יכול שלא להיזכר בדבריו של נבון
אחרי הטבח בשאילתא. הוא גינה את
הטבח ותבע חקירה. אני שולח לו את
בירכתי!״ עד כמה שידוע לי, לא פירסס
שום כתב ישראלי באיטלה את הדברים
והאלה).
ההכנות לפגישה נעשו טלפונית בין
שלוש יבשות. סרטאווי ואני ישבנו בפא ריס.
פלד וארנון בירושלים, לישכתו של
ערפאת פועלת בתוניס וערפאת עצמו
היה באותה שעה בבגדאד. בטלפון הביג-
לאמי קשה לדבר בצורה ברורה — כאשר
תריסר שרותי ביטחון וריגול מקשיבים.

אחת
התוצאות היתה שעד הרגע
האחרון ממש לא יכולנו להיות
בטוחים שערפאת אכן יגיע למקום
שיגיע כאותו יום, וגם לא ידענו
כדיוק מה יהיה אופי הפגישה
;למשל: אם תהרה לפירסום).
ביום הקובע התכנסו בפאריס — פלד,
ארנון ואני. יחד עם סרטאווי, ושקלנו
את המצב. כאשר הגיע לפתע האישור
הסופי, היה זה 35 דקות לפני המראת
המטוס לאותה ארץ 35 .דקות. ביום־חול

הומה, בין מרכז פאריס ונמל-התעופהז
בלתי-אפשרי !
ואז קרה הפלא. לרשונו הועמדה מכד
נית־מישטרה, בעלת אור כחול מהבהב
וצופר צורח. נסענו בשיירה של שתי
מכוניות — אנחנו ועוזרינו — והרגשנו
כמו בני-ישראל בים־סוף. הפקקים הנוראים
של פאריס נפתחו לפנינו כמו הים,
ואנחנו עברנו בין טורי-המכוניות כמו
סכין בחמאה.
זאת היתה נסיעה בלתי־נשכחת. דהרנו
במהירות של 100 קילומטרים בכבישים
הדחוסים, נמנענו בנם מעשרות התנגשויות,
החלפנו מסלולים כמו נול של אורגים.
ישבתי עם ארנון במכונית שבה
נהג צעיר מחברון, בנו של נהג־אוטובוס.
השערות בראשו של ארנון הסתמרו בזו
אחר זו, כל אחת בנפרד. הגענו שתי
דקות לפני ההמראה. דלפקי־הקבלה היו
סגורים. השארנו את המיזוודות בפאריס
ועלינו למטוס, שהמראתו עוכבה למעננו.

אני נהניתי. נהיגה כזאת אינה
מפריעה לי. אני רגיל לנהיגה של
עצמי.

מירפסח ב בי ח ־ לחם

רות!״ השיב. הוא התכוון, בוודאי, ללהט
המאבק אז.
עימאד שקור שאל על אחיו הצעיר
ג׳ובראן, הנרדף על-ידי המישטרה אך
שהשופט זיכה אותו לא מכבר שוב, כפי
שתואר בגליץ האחרון של העולם הזה
( .)2368 ערפאת התעניין בפרטים, מה היו
העדויות, מה אמר השופט.

שמחתי שיכולתי להצביע מ אווה
על מערכת־השיפום הישראלית
הבלתי־תלוייה, השופטת מישפט•
צדק.
עברנו לדברים חשובים יותר. סיפרתי
לו על פגישתי עם אליאם פרייג ,,ראש
עיריית בית־לחם, אדם בעל מוח חריף
ואומץ־לב בלתי־רגיל. ערב יציאתי מהארץ
ביקרתי אצלו, ישבתי עימו על מיר־פסת
ביתו, מול הנוף הנהדר, והשקפנו
על ההתנחלויות המכסות את רכסי הגבעות
ממול. בכביש צפרו האמבולנסים,
כי קרה משהו במחנה־הפליטים הסמוך.
פרייג׳ ביקש ממני להעביר את הרגשת־הדחיפות
הפועמת בלב האוכלוסיה בגדה,
העומדת בחזית המאבק הפלסטיני, והתובעת
צעדים אמיצים כדי להגיע לפיתרון
לפני שהאדמה תיגזל. מילאת עתה את
חובתי זו.
ערפאת הקשיב בדריכות .״אני מעריך
את עמידתו של האח פרייג׳,״ אמר .״מה
הוא מציע באופן מעשי?״
הסברתי שלדעת פרייג׳ על אש״ף להכיר
בישראל גם באורח חד־צדדי. כדי
להגיע לפחות להידברות עם האמריקנים.

ך • גענו למקום הפגישה כמה
י י דקות לפני ערפאת, וכאשר נכנם
לחדר המרווח נערכו הברכות הרגילות,
המהוות טקס מסורתי בכל פגישה עם
ערבים. אף שמתי פלד ויעקב ארנון נפ י ״אכל יום אחרי שגעשה זאת
גשו עם ערפאת בפעם הראשונה (הידיעה יודיע כגין שאינו רוצה בהכרה
שפורסמה בעיתוני ישראל, כאילו נפגש מצד אש״ף,״ העיר ערפאת .״לא
פלד עם ערפאת בתוניס לפני שלושה תהיה לצעד כזה שום תגובה חיושבועות,
היתד. ידיעת־כזב, ואולי פרובו בית מצד ישראל:׳׳
קציה מכוונת ).הכיר אותם ראש אש״ף
״אבל זה יזיז את האמריקאים,״ הגבתי.
היטב, ולא היה צורך להציגם. אותי בירך
פרייג׳ גם אמר שכמה מראשי הגדה
ערפאת כמכר ותיק. הוא העלה מייד
חוששים עדיין לשתף פעולה עם תנועת-
פרטים מפגישתנו בביירות.
השלום הישראלית, בהעדר הודעה מפורברגעים
הראשונים היה קצת קושי.
שת של אש״ף על כך. סיפרתי על ההפגנות
האחרונות של שלום עכשיו בחברון
האווירה היתה אמנם בלי כל מתח, אך
ובאפרת.
השיחה צלעה. מתי פלד אינו איש של
שיחת־חולין ,״סמול-טוק״ בלעז, וגם לא
״אבל אני כבר פירסמתי קריאה המעלה
ערפאת. ניסיתי למלא את החלל.
על נס את תנועת־השלום,״ אמר ערפאת.
ואחרי הירהור :״אפרסם קריאה מפורשת
״אתה בוודאי מרגיש כאן טוב יותר
מאשר אז בביירות,״ אמרתי.
לראשי הציבור בגדה לשתף פעולה עם
״לא, לא, הרגשתי טוב מאו דבביי-
כוחוודהשלום הישראליים !״

״כדאי שתזכיר בה את השמות המפורשים
של ראשי־הציבור,״ הציע אבו-
מאזן.

איש ושמו סרטאוו ׳
£4פני הפגישה הגמלה התקיימה
/פגישה מצומצמת, של שלושתנו עם
אבו־מאזן וסרטאווי, ובה נדונו רעיונות
רבים לפעולה מעשית למען השלום. עתה
ביקש ערפאת לשמוע מה נדון ומה הוסק.
״מי מוכן למסור על כך? שאל.
הצבענו כולנו אוטומטית על סרטאווי.

ואכן — זה היה יומו.

במשך שנים פעל איש זה, באומץ־לב
שאין לו שיעור, למען עניין השלום. הוא
נע ונד, כשהוא מסכן את חייו ואת עתיד
מישפחתו בכל שעה משעות היום. לכנו-
פיית־הרוצחים של אבו־נידאל, שכבר רצחה
חצי־תריסר מפעילי-השלום הפלסטיניים,
ובראשם ידידי סעיד חמאמי, הוא
היה מס׳ 1ברשימה.
אך איום מתמיד זה היה חמור פחות
מאשר פעולת־החבלה שנוהלה ינגדו בתוך
אש״ף ואירגון פת״ח, הן על-ידי מתנגדי
השלום, הן על־ידי דמגוגים ואופרטו־ניסטים
למיניהם.

עלה על כולם פארדק קאדומי,
דאש המחלקה המדינית של אש׳׳ף,
שניהל מילחמת־גרילה שיטתית
נגד סרטאווי לאורך כל הדרד.אחרי כל פעולה נועזת ש? סר־טאווי
באו ההכחשות של קאדזסי.
אחרי פגישת סרטאווי עם מתי פלד,
ביום האחרון של ,1976 שבעיקבותיה
פירסמנו הודעה שחישמלה את העולם,
באה מביירות הכחשתו הזדונית של קא-
דומי, שטען כי ״שום נציג פלסטיני
מוסמך״ לא נפגש עם ישראלים. הדבר
הביא לנו נזק בל-ישוער, ופגע בנו קשה
בבחירות של . 1977
גם במילחמת־הלבנון, כאשר ערכנו סר-
טווי, פלד ואני מסיבת־עיתונאים משותפת
בלונדץ נגד המילחמה, נעץ קאדומי
באירופה סכין בגב חבריו בביירות הנצורה.
הוא אמר שוב שסרטאווי אינו
מייצג איש — בה בשעה שאחד הדמגוגים
היותר־מאוסים בישראל תבע להעמיד

ערפאת חייך אליי :״גם שלי
(המש ו מעמוד )9
את סתי פלד לדין על בגידה בעת מיל־חמה,
שהיא עבירודמיתה. שוב היה שיתוף
הפעולה בין הדמגוגים משני הצדדים
מושלם.
במשך השנים היתד. זאת אופנה ביש ראל
לפטור את המגעים עם סרטאווי
בנוסח . :מי זה טרטאווי ז הוא לא מייצג
אף אחד! זהו סתם איש בודד!״ כך
ניתן היה לטעון שאין תנועת־שלום פלסטינית,
שאש״ף ממשיך לדגול בהשמדת
ישראל וכי סרטאווי הוא היוצא־מן־הכלל
המאשר את הכלל.
אנחנו ידענו, כמובן, שזוהי שטות.
במשך הזמן למדנו להכיר אח המצב
באש״ף, נפגשנו שלא-לפירסום עם רבים
ממנהיגיו הבכירים, וידענו שסרטאווי הוא
איש מרכזי מאוד. אך לא יכולנו לגלות
את העובדות הידועות לנו, לאור חת־חייבותגו
לפרסם רק מה שהוסכם על שני
הצדדים לפרסם( .הסכם זה נשמר על-
ידינו בקפדנות קיצונית, וגם על-ידי הצד
השני. לא היו הדלפות. הדבר עזר ליצור

אחרי דבריו של סרטאווי, הירצה מתי
על השקפות המועצה הישראלית. התיזה
המרכזית: על אש״ף להכיר בישראל,
כדי לסלק את המיכשולים בדרכו של
מחנה־השלום הישראלי, וגם בדרך להידברות
פלסטינית-אמריקאית.
הדרך הנכונה היא, כמובן, הכרה הדדית
בו־זמנית. אולם הכרה כזאת אינה
אפשרית, כל עוד שולטת ממשלת־בגין
בישראל. למעשה, מעניקה נוסחה זו ל-
בגין וטו על מעשי הפלסטינים. על כן
המוצא הנכון הוא הכרה מותנית: אש״ף
יכריז שיכיר במדינת-ישראל כאשר תשלוט
בו ממשלה הדוגלת בעקרונות המועצה
הישראלית. זה יחזק את מחנה-
השלום, ויבהיר את עמדת אש״ף.

ערפאת, שרשם כפינקסו את
דבריו שד מתי, הפליט כאן :״זוהי
ההצעה הצרפתית.׳,
אין ספק שנושא זה יהיה אחד המרכזיים
במושב הקרוב של המועצה הלאומית
הפלסטינית. השתדלנו שלושתנו
לחזק אצל ראשי אש״ף את ההכרה בח

1מנהלאלג ׳ י ר *
חד הרעיונות שעלו היד. הזמנת
י מישלחת מטעם כוחות־השלום ביש ראל
כמשקיפים למועצה הלאומית הפלסטינית.
האם
זה בכלל אפשרי? האם אין אל״
ג׳יריד, מהווה ארץ אוייבת מבחינה יש ראלית?
ערפאת
גילה מומחיות רבה בנושא זה.
״אין מצב־מילחמה בין ישראל ובין אל־ג׳יריה
ותוניסיה,״ אמר ,״מפני שמדינות
אלה לא היו קיימות ב־.1948״ בדקתי
לאחר־מכן את המצב החוקי בישראל, וזהו
אכן המצב. לא אלג׳יריה ולא תוניסיה הן
ארצות-אוייב, שהכניסה אליהן אסורה מבחינת
החוק הישראלי.
בתחילת הדברים, היה נראה כי הרעיון
אינו נראה בעיני ערפאת בר־ביצוע, מכ מה
בחינות. אך כאשר החלפנו דברים
על כך, נראה כי שיכנענו אותו לשקול
את העניין מחדש.
סיפרתי על תקרית שד,יתד, לי עם
בגין בכנסת. כאשר נאמתי על הצורך
בהקמת מדינה פלסטינית במיסגרת של
שלום, השיב לי בגין באדיבות :״הברד,כנסת
אבנרי, אתה צריך לדעת כי 110
חברי־כנסת מתנגדים לכך!״ השבתי לו
אז :״אני יודע זאת. אבל אני גם יודע
כי 110 חברי-כנסת התנגדו, שבוע לפני
ביקור סאדאת, להחזרת מילימטר אחד
מאדמת סיני. בא סאדאת, ונוצר רוב
מכריע להחזרת סיני עד המילימטר האחרון.״
והמסקנה
:״תהיה דעתנו על כוונות
סאדאת ותוצאות יוזמתו כאשר תהיה
(רמזתי שבעניין זה יתכנו בינינו, מן
הסתם, חילוקי־דיעות) — דבר אחד ברור :
השיטה שלו היתד, גאונית. הוא הבין
שכדי להגיע לשלום, צריכים לשנות את
דעת־הקהל בישראל, ושזה ניתן לעשות
רק על-ידי מחווה דרמאתית גדולה.

״סאדאת כא לכנסת. אתה אי־נך
יכול לבוא לכנסת. אכל אתה יכול
להזמין ישראלים לבוא אל הפרל מנט
שלכם. ההשפעה תהיה כמו
השפעת ביקורו של סאדאת.״

יעקב ארנון (מנכ״ל האוצר, עם פינחס ספיר)1967 ,
כמה מנדאטיס יקבל בגין?
יחסים של אמון, המניבים עתה פרי.
בשבילי, כעיתונאי היושב על ערימד. של
סקופים, היה זה כמובו קשה שיבעתיים).

השבוע התגלתה האמת בסלו־אה.
סרטאווי ישב ליד ערפאת,
ולא היה עוד שמץ של ספק שאינו
רק מנהיג בזכות עצמו, אלא גם
אדם המייצג את הרוב בתנועתו
ן פת ״ח) ובאש״!ז• ״קו סרטאווי׳׳
ניצח עתה ניצחון מוחלט.
סרטאווי ד,ירצה בקצרה על הבעיות,
על הרעיונות ועל ההצעות לפעולה למען
השלום, כפי שנחנו בפגישה המוקדמת.
ערפאת שלף את פינקסו ורשם, נקודה
אחרי נקודה.
כאשר הזכיר סרטאווי שעצם פירסום
פגישה זו יכול לתרום תרומה רבה להגברת
האמינות של כוחות־השלום בישראל
וליצירת אווירה נוחה להם, באה ההפתעה
הראשונה.

ערפאת הרים את עיניו מן ה־פינקס
ואמר, בלי להסס רגע :״זה
בסדר ! פרסמו: אתם תפרסמו כראות
עיניכם, ואנחנו נאשר.״
הצעתי שאחרי הפגישה נשב בוועדה
מצומצמת, וננסח ביחד הודעה מסכמת,
שתפורסם על-ידי שני הצדדים בעת ובעונה
אחת.
״בסדר גמור,״ הסכים ערפאת, וסרטאווי
המשיך בהרצאתו.

ךיןתי פלד מרשים תמיד — לא רק
• י מפני שהוא גנראל בצה״ל, אלא מפני
שהוא חושב כגנראל ומדבר כגנראל :
בוגד. דברים בצורה הגיונית ומרצה עליהם
בצורה הגיונית.

האם החלטה ברוח זו תשפיע
על מדיניות־ישראל £
זאת היתה, כמובן, השאלה העיקרית
שראשי אש״ף ביקשו לשמוע את חוות-
דעתנו עליה.
ערפאת היה בקי היטב בחומר. הוא
הזכיר כי זה עתה פורסם סקר־דעת־קהל
בישראל, המנבא כי בגין יקבל בבחירות
הבאות 57 מנדאטים.
יעצתי לו שלא להתייחם ברצינות רבה
מדי לסקרים מסוג זה בישראל. אולם,
הוספתי, נניח שהמימצא נכון — מה
פירושו? אין פירושו אלא שברגע ז ה
מאמינים כך־וכך אזרחים שהם היו מצביעים
בעד בגין. זה תצלום של רגע —
לא יותר.

אותם אזרחים יכולים סחר לשנות
את דעתם, אם יקרה משהו
אשר ישנה את ידעתם. זה תלוי
לא־מעט באש״ ?,עצמו. אם יעשה
מעשים מהותיים, בולטים. וחד־משמעיים
בכיוון לשלום ולהכרה
בישראל, ישפיע הדבר על דעת־הקהל.
ארנון
אמר כאן כי אין דבר שבגין
הושש מפניו יותר מאשר יוזמת״שלום
של אש״ף, אשר תשכנע את דעת־הקהל
בישראל.

״זהו הסיוט הכי גרוע שלו!״
הוסיף מתי פלד.

ה סי וטשדב גין

שיבות נושא זה. יעקב ארנון הוסיף,
בסיגנונו הנבון, נימוקים לכך.

הבעתי את דעתי כי הצהרות והכרזות
לא ישפיעו הרבה, אלא רק מעשים דר־מאתיים,
שניתן לראותם ולשומעם — כגון
עצם פגישתנו זו, כאשר תתפרסם ברבים.
״אני מדבר, כמובן, כאיש התיקשורת
ההמונית,״ התנצלתי .״זוהי המומחיות
שלי.״

בסופו של דבר נשאר הרעיון תלוי
ועומד, כנושא לשיקול נוסף.
כדאי להזכיר כי אותו הרעיון כבר
עלה לפני שנתיים, ערב הבחירות בישראל,
כאשר התכנס מושב המועצה הלאומית
בדמשק. הבענו אז את נכונותנו
לכך. בסופו של דבר לא יצא הדבר אל
הפועל, בין השאר מפני שרק״ח — ש-
היתה צריכה להיות מייוצגת במישלחת —
לא הסכימה לכך.

העיר על כך אחד הנוכחים בפגישה
המוקדמת :״אילו הופענו
בדמשק ב־1אע ,1שרון לא היה
מופיע בביירות ב־2א .19 דעת
הקהל הישראלית היתה משתנה
לגמרי, והמילחמה לא היתה מתאפשרת.״

תחוית
אלגייו־ה
יקהה במועצה הלאומית באל•

אין ספק כי למנהיגות אש״ף, בראשות
ערפאת, יהיה שם רוב ניכר. רוב זה
מורכב מצירי פת״ח, המלוכדים כמעט
כולם מסביב להנהגתם, צירים בלתי־תלו־יים
וצירי אירגונו של נאיף חוותמה,
החזית הדמוקרטית לשיחרור פלסטין.
חוותמה אמנם השתתף בכנס טריפולי, אך
הדיעה היא שליבו לא היתד, שם, וכי
יתמוך בערפאת. בחודשים האחרונים כבר
הכריז הכרזות מרחיקות־לכת על תמיכתו
בקו השלום.
האירגון של חוותמה חשוב עתה מאיר-
גונו של ג׳ורג׳ חבש (החזית העממית
לשיחרור פלסטין) ,שממנו פרש בשעתו.
מול ההנהגה תתייצב חזית־הסירוב, המורכבת
מסוכני סוריה ולוב: אירגון
אל-צעיקה, שאינו אלא זרוע של ממשלת
סוריה, האירגון של אחמד ג׳בריל, סוכן
סורי־לובי, וקבוצות קטנות אחרות. מאז
מילחמת־הלבנון, היוקרה של אירגונים
אלה הגיעה לשפל המדרגה.

הבעייה היא שראשי אש״ף
אינם רוצים להגיע לידי פילוג.
החשש מפני פילוג מנחה, לדעתי,
רכים מתימרוני ההנהגה, המאמינה
כי אחדות התנועה היא נכס
שאין להפקיר אותו כמעט בשום
מחיר•

רבים מידידי אש״ף בעולם מאמינים
כי דגש זה על האחדות מוטעה, או לפחות
מוגזם. פייר מנדס־פראנם המנוח אמר —
לי פעם :״אחדות היא נכס יקר —
כאשר היא מאפשרת למנהיגות לעשות
מה שיש לעשות. אך כשהאחדות מפריעה
לקבלת ההחלטות הנכונות, יש לוותר
עליה.״
ראשי אש״ף אינם סבורים כך. יתכן
שמשפיעה עליהם הטראומה של 39־,1936
כאשר גרם המופתי, אמין אל-חוסייני,
למרחץ־דמים הדדי. יתכן כי פיזור העם
הפלסטיני בארצות רבות מגביר, בעיניהם,
את הצורך באחדות.

משום כך, חשוב מאוד מה תהיה
חלוקת-הכוחות באלג׳יר. אץ ספק
שיהיה רוב לערפאת. השאלה
היא: מהיהיהגודלושל
ה רו ב

ככל שרוב זה יגדל, כן יוכלו ערפאת
וחבריו להעז ולהרחיק לכת בדרך השלום,
מבלי להסתכן בפילוג. מיעוט קטן ומבודד
של אנשי־סירוב לא יוכל לאיים בפילוג.
אך אם יתייצב מול ההנהגה מיעוט גדול,
בעל יכולת, יתכן מאוד שתתקבלנה בסופו
של דבר החלטות־פשרה, שלא
יאפשרו את המהפכה למען השלום, ש־ערפאת
חותר אליה.

הפגישה הזאת צריכה להידון,
בץ השאר, על רקע זה. אחת ממטרותיה
היתה, בעינינו, לחזק
את המחנה המתון באש״ף, ולהד
כיח לפלסטינים את הכדאיות של
דרך־השלום.
ההתנגדות ההיסטרית של ממשלת־יש-
ראל וצלליה, ראשי המערך, נועדה —
במתכות — להשיג את התוצאה ההפוכה - :
לספק תחמושת לחזית־הסירוב באש״ף ולהחליש
את ההנהגה המתונה, שבה רואים
בגין ושות׳ מיכשול מכריע לסיפוח הגדה
והרצועה. המסר הוא: אין סיכוי לשלום
עם ישראל, וכדאי לחדול מהנסיון להשיגו.

שועד וחיק
ך* שם שאנחנו ניסינו להבין את
המתרחש במחנה הפלסטיני, ניסו בע-
לי־שיחנו להבין את המתרחש במערכת
הפוליטית בישראל.
במשך שעה ארוכה ניתחנו את מהותם
של גופים כמו מיפלגת־העבודה, מפ״ם,
שלום־עכשיו, הוועד־ננד־וזמילחנזרו, ועוד.
שמות כמו אברהם בורג, יוסי שריד,
שימעון פרס, עזר וייצמן, יצחק נבון, ץ
יצחק רבין הועלו על־ידי ערפאת וחבריו.
עיצאם סרטאווי, שעימו כבר בילינו
בשבע השנים האחרונות הרבה מאות
שעות של דיונים, הפך מומחה גדול
לענייני ישראל. אבו־מאזן הוא דוקטור
לציונות. לא, אין זו בדיחה: אבו־מאזן
זכה בתואר דוקטור בתורת־המדינה באוניברסיטת
מוסקווה, כאשר נושא־הדוק-
טוראט שלו הוא ״תולדות הציונות״.
עימאד שקור הוא בן הכפר סח׳נין, בעל
תואר ב״א במדעי־המדינה באוניברסיטה |
העברית. הוא דובר וכותב עברית מצויינת,
ומצוי היטב בענייני־ישראל( .הוא הפקיד
בידי מיכתב למערכת מטריב, שכתב בנוכחותי
בכתב־ידו, בשפה העברית, ובו
מחה על דברים מסויימים שפורסמו עליו
באותו צהרון).
אך בקיאותו של ערפאת היתד. בבחינת
אפתעה. מה שלא ידע, תפס במהירות.
כאשר ניתחנו את עמדתה של מיפלגת-
העבודה, שדחתה לא־מכבר הזמנה פומבית
של נציג אש״ף לשלוח נציגים לפגישה
משותפת, לא התקשיתי להסביר את
מניעיה. ערפאת עצמו סיפק את החשובה .
״מיפלגת־העבודה רוצה לזכות בקולות של
בוחרי הליכוד, ועל כן היא מדברת בלשון
הליכוד.״

כשועל פוליטי ותיק, לא התקשה
ערפאת להכין את מניעיו של
שימעון פרס.
הוא גם הבין את המסקנה שלו: אם
אש״ף יעשה את המעשים הדרושים כדי
לשנות את דעת־הקהל בישראל, תשתנה
גם מיפלגת־העבודה במהירות. מניית ש־ ־
זוהי מיפלגה אופורטוניסטית, בלי עקרו־ [
נות ובלי מצע, שכל מטרתה אינה אלא
להגיע לשילטון, היא תעשה תמיד כה
שנראה לה כפופולארי. אם יהיה זה פופולארי
להיפגש עם אש״ף, היא תקפוץ
על המציאה. תנועת־השלום צריכה, על כן,
לדאוג לכך שזה יהיה פופולארי.
לא ביזבזנו זמן רב על מפ״ם. כ פי ״
שקבע מתי פלד: לא חשוב מה שמפ׳ים
תדבר, כי בסופו של דבר מפ״ם תזדנב
תמיד אחרי מיפלגת־העבודה, ותרקוד לפי
חלילה.

תוך כדי חילופי־דברים סיפר לנו ער*
פאת פרם מעניין.
לא מכבר פורסם על־ידי אנשי רק״ח
בארץ כי ערפאת שיבח במוסקווה את
רק״ח, וקבע שהיא מהווה את תנועת-
השלום הישראלית. בפי ערפאת היה סי,
פור
שונה לגמרי.
כתב של רק״ח שאל אותו במוסקווה
פה דעתו על רק״ח. לפני שהשיב, הקדים
ערפאת ואמר שהוא מעריך את פעולתם
של ״כל הכוחות הדמוקרטיים וכל הכוחות
המתקדמים בישראל, וביניהם תנועת
שלום עכשיו, של״י ירק״ח.״

כעת הדיווח של אנשי רק״ח,
הושמטו שמותיהם של של׳׳י ד
״שלום עכשיו״.
ערפאת שם את הדגש על הניסוח ״כ ל
הכוחות הדמוקרטיים וכל הכוחות המתקדמים,״
להבדיל מ״כל הכוחות הדמוקרטיים
והמתקדמים.״ בסלאנג הפוליטי, המונח
״הכוחות הדמוקרטיים והמתקדמים״
הוא שם נרדף לשמאל. אך ערפאת
לא רצה להגביל את הגדרתו לשמאל,
אלא לכלול את כ ד הכוחות הישראליים
התומכים בדו־קיום בין מדינת-ישראל ומדינה
פלסטינית.

יש להניח כי נוסחה זו תתקבל
כוועידת־אלג׳יר.

טר מפ ל שבו״

ך• מהלך השיחה הוכנס לחדר צלם
• של אש״ף, שהנציח את הפגישה. יחד
עיסו נכנם מכר ותיק שלי — שומר-
ראשו האישי של ערפאת, שהושאל לי
בשעת ביקורי במערב־ביירות, ושהיה אחראי
שם לביטחונו של צוות העולם הזה.
הוא ליחד. את שרית ישי, ענת סרגוסטי
ואותי במשך כל שעות הביקור, כשהוא
מתנהג כקצין־צבא לכל דבר. ערפאת קרא
לו ״מייג׳ר פתחי״ .ראיתיו בתצלומים
רבים מרחבי העולם, כשהוא עומד מאחורי
מנהיגו.
הצטופפנו על הספה כדי להכניס את
חברי שתי המישלחות לתמונה אחת, ונאלצנו
קצת להידחק. בעת השיחה ישבנו,
כמובן, ברווחה רבד. יותר, על שתי ספות
וכיסאות.
ערפאת חבש תחילה אר. כובע-הפרווה,
שענד בכניסתו, ואחר-נך חבש אה הכו-
פייה המפורסמת שלו. את התצלומים קיבלתי
לידי למחרת היום, בדרך למטוס.
כעבור שעה הזמין אותנו המארה לארוחה.
היתה זאת ארוחה מיזרחיח. לפי
מיטב המיסבח הפלסטיני, שבושלה על-
ידי בעלודהבית. היא לא כללה יין.
(ערפאת אינו מעשן ואינו שותה אלכד
הול, אך האנשים מעשנים בנוכחותו, ואין
הוא מתנגד לכך שעוזריו יטעמו מן ה טיפה
המרה).
בשעה שניגשנו לשולחן המלבני הארוך,
התגלה הכישרון הדיפלומטי של
ערפאת. הוא קבע את המקומות, והיתד
זאת מלאכת־מחשבת של טאקט.
היינו מישלחת של שלושה. איך להושיב
אותנו.

עיצאם סרטאווי >עם ברונו קרייסקי ויאסר ערפאת)1982 ,
אומץ־לב אגדתי

באמצע השולחן. כך יצר שלושה
סקומות־כבוד.
בעת הארוחה נמשך הדיון הרציג־ .כמו
תמיד במיפגש בין ישראלים ופלסטינים,
היתד. בכל צד סקרנות עצומה לגבי הצד
השני. דיברנו על פלוני ואלמוני. מה
מתכוון וייצמן לעשות? האם יש לו
סיכוי לחזור לליכוד, או שיקים מיפלגה
חדשה? מה קרה בטריפולי? מה בדיוק
אמר נבון באמריקה? וכן הלאה.
דיברנו, כמובן, על השבויים (אם כי,
כדיברי מתי ,״בעניין הזה מטפל חבר
אחר של המועצה הישראלית למעז שלח!
ישראלי־פלסטיני, שנבחר לכך על־ידי הממשלה.״)
לא נכנסנו לפרטי המשא-
והמתן, אך הדגשנו את הרגישות העצומה
שיש בישראל לנושא זה.

הסתבר כי באש״ה התקבלה זה
מכבר החלטה מחייכת, הקובעת
כי כל השבויים שבית האירנון
ופלגיו יזכו כיחס לפי אמנת־ז׳נבה.
תוך כדי כך פיענחנו תעלומה: איך
הגיעו שניים מן השבויים לידי אירגונו
של אחמד ג׳בריל?
מסתבר, כי כל השמונה נשבו על־ידי
קבוצת־קומנדו של פת״ח. אנשיה היו
סטודנטים פלסטיניים, מאותם שנטשו את
האוניברסיטאות וחשו ללבנון עם פרוץ
המילחמה שם.

ערפאת הושיב את יעקב ארנון,
הוותיק שבינינו, כראש אחד של
השולחן. ואת מתי סלד בראש ה״
שני. אחר׳־כך הושיב אותי מולו,

מתי פלד געם דמונדה טוויל כהפגנה מול הכנסת)
זה הס

נווע שלו

ליחידה זו לא היה רכב. כאשר
צעדו השובים והשבויים ברגל לבסיס,
עברה בדרך מכונית של
אירגונו של ג׳בריד (״החזית העממית
— המיפקדה הכללית״) .מפקד
הכיתה עצר אותה וביקש הסעה.
(עימאד שקור נידב כאן את מילת־הסלאנג
העברית ״טרמפ״) .האיש
של ג׳בריל נענה, וכתודה עד כך
מסר לו מפקד־הכיתה שני שבויים.
לא ברור אם היתה זאת ג׳סטה של
צעיר בלתי־מנוסה, או שאנשי ג׳בריל כפו
זאת עליו.

..פעולהמשותפת ״
^ הרי הארוחה הצעתי שסרטאווי,
י שקור ואני נפרוש לפינה, וננסח את
ההודעה.
היתד, לנו הברירה בין שתי אפשרויות :
לנסח הודעה שתכלול הצהרה פוליטית
מפורטת, או להסתפק בהודעה כללית,
שתשים את הדגש על האקט המהפכני של
עצם קיום פגישת־צמרת ישראלית־פלס-
טינית ראשונה זו.

בחרנו בדרך השניה, מפני שלא
היה כדאי להתווכח על ניסוחים
פוליטיים ערב כינוס המועצה הלאומית
הפלסטינית, שבה יתקבלו
— כך אנחנו מקווים — החלטות
אשר יאפשרו להנהגת אש״ה ללכת
הרבה יותר רחוק. לא היה רצוי
להקדים את המועצה•
ערפאת בוודאי לא רצה להעמיד אותה
לפני עובדות מוגמרות בצורת ניסוחים
חדשים, ולנו לא היה כדאי להסתפק
בפחות מזח.
ניסחנו את הדברים בקפדנות, באנגלית,
ועברנו ל״מליאה״ ,שהמתינה לנו תוך
כדי שיחה על נושאים אחרים. ערפאת
מצד אחד, וארנון מצד שני, הציעו תיקונים.
תוך כדי כך הסתבר כי ערפאת,
הטוען תמיד שאינו יודע אנגלית די־צורכו,
מבחין היטב בין נואנסים עדינים
ביותר בשפה.
״הוא מצויין בתיקון דברים,״ אמר
שקור.
ערפאת חייך .״אני יודע אנגלית די
טוב, כי למדתי הנדסה. במיקצוע זה,
הכל כתוב באנגלית.״
בהודעה נאמר העיקר: שהיתה זאת
פגישה רישמית בין שתי מישלחות, שה־מישלחת
הישראלית היא מטעם המועצה
הישראלית למעי שלום ישראלי־פלם טיני
(וכך אוזכר שלום זה במפורש, וגם הושם
הדגש על גוף ישראלי־ציוני. שיש לו
מצע מפורש וידוע להבטחת ביטחן־
ישראל ולהקמת מדינה פלסטינית לצידה),

שהיעד הוא שלום צודק ובר־קיימא, שיש
תפקיד חשוב לכוחות־השלום הישראליים
במאבק על השלום. .

ערפאת עצמו תרם להודעה את
שתי המילים ״פעולה משותפת
למען השלום — ובכך קבע כי
יעדי אש״ף זהים ליעדי ״המועצה
הישראלית״ ,שכד קיומה מבוסס
על העיקרון של שלום ישראלי־פלסטיני,
המבוסס על הכרה הדדית
רשתי מדינות.
(אנשי ״ליכוד ב׳״ במערך נדבקו במח לתו
הלגליסטית של מנחם בגין, והחלו
לאחר מכן לפשפש בפסיקים ובנקודות,
כדי לטעון כי בהודעה זו אין הכרה
בישראל. כאילו אפשר להיפגש עם משלחת
ציונית מישראל, לשבת בין אלוף
בצה״ל וחבר־כנסת לשעבר, לדבר על
״פעולה משותפת״ למען השלום, כבלי
שהדבר מהווה הכרה בישראל).

אש צולבת
ך* יה ברור לשני הצדדים כי הודעה
י י זו, והפגישה עצמה, ישמשו מטרד.
לאש צולבת מטעם אנשי־הסירוב משני
הצדדים: סוכני סוריה מצד אחד, ממשלת
בגין וגרוריה מצד שני.
על תגובתה של ממשלת־בגין לא היה
צורך להרבות מלים. היא היתד, צפיייה.
בדיוק כפי שאכן באה.
תגובתם של סוכני סוריה מעניינת יותר.
רבים בצמרת אש״ף מאמינים כי יש
שיתוף־פעולה סמוי בין סוריה וממשלת-
בגין, בכל הנוגע ללבנון. כוונתם המשותפת
היא לחלק את לבנון ולהישאר
על אדמתה.

בקרב הפלסטינים נפוצה ידיעה
כי אריאל שרון נפגש עם ריפעת
אשד, אחיו של הנשיא וראש כוחות
הביטחון הפנימי המיוחדים שלו.
הפגישה התקיימה באוקטובר ב־כית־חולים
באמריקה, שבו שהו
שני האישים באותו היום. מוזר
שאסד־האה בא להיבדק בביתר
חולים אמריקאי, כשיש בתי־חולים
טובים מאוד בברית־הסועצות.
(כשסיפר לי על כך בשעתו ח׳אלד אל-
חסן, אחד מראשי אש״ף. סיפרתי לו כי
לפי החוק בבריטניה, כדי להשיג גט די
להוכיח כי האשד. הנאשמת בבגידה שהתה
במשך הלילה באותו בית־המלון שבו
שהה החשוד כמאהבה. אין צורך להוכיח
שהיו באותו החדר).

הפלסטינים גס מאמינים כי
שרון נפגש לא מכבר עם מפקד
הצבא הסורי.
(המשך בעמוד )68

ח ד שו *

א ת אופל רקורד כמעט ו אין צורך להציג.
אנו מציגים רק א ת החידו שי ם שלה.
לבחירתך 2דג מי ם: סטנדרט ולוקסוס.
בנפח מנוע 1800ס מ״ ק( 90כ׳׳ס .0א1 )0 .־ 2000ס מ״ ק
( 100כ׳׳ס) ,נוסף על ה־ 1700 סמ׳׳ק המוכרת.
חסכון ב־ 150/0בצריכת הדלק לעומת הדגם הקוד ם.
הוצאות אחז קה נ מוכו ת יותר.
מיבנה אוי רודינ מי משופר.
תיבת הילוכי ם חדשה ( 4הי לו כי ם עם אפשרות ל־5
הילוכי ם) או הילוכי ם או טו מטיי ם הצתה אלקטרונית,
אביזרי נו חו ת רבים וגימור מהודר.
אפשרות להגה כח בדגמי 1800ו־ 2000 סמ׳׳ק.

מאז 1953 נמכרו

ליאו גולדברג בעיינו

מיליון מכוניות אופל רקורד!

מ ש רד ר א שי: ת ״ א, דרך פ ״ ת ; 65 דרך פ״ת ,86 טל ; 251374 .חי פ ה:
טל , 04-528285-7 .י רו ש לי ם: ש לו מ ציון המלכה ,15 טל-234536 ,231798 .
סו כני ם: חי פ ה: בית המכוניות, יפו ,19 טל 04-512251 .נ תני ה: מכונית נ ׳י־י^
סמילנסקי ,24 טל ; 053-39423 .נצ ר ת:בי ש א רה יוסף סרוגיי, רח׳ פאולוס ׳
טל .065-54677 .באר-שבע: רכב בן שושך רמבי׳ם ,13 טל.057-70527:

תיעד:
הסעודה
ך* חדת של שר־ד,ביטחון אריק שרון
״ תלויות מפות רבות. כל מי שמגיע
אליו זוכה לקבל תידרוך, מלווה בהסבר
בעזרת מפה, המתאימה לנושא השיחה.
אך המפה החשובה שמחזיק שרון ב־לישכתו,
והמוגדדת כסודית ביותר, שונה
בצורתה מהמפות הצבאיות הסודיות. זוהי
מפה שבה רשומים שמותיהם של 1000
חברי מרכז חרות.
הם היעד של אריק.
מזה חודשים, בעיקר מאז תחילת מיל-
חמת־הלבנץ, לפני כמעט שמונה חודשים,
מקדיש אריק את כל זמנו, מירצו, כוח-
העבודה שלו, כישרון החנופה וההתרפסות
המיוחדים שלו, כדי ליצור קווים חדשים
במפה.
המטרה היא: לרכוש את ליבם של

פך ב־ ,1977 כאשר הצטרף למיפלגה יחד
עם ח״כ לשעבר יצחק יצחקי ועוד שלוש
עשרות של אנשי תנועת שלומציון. מאז
הוא לא הצליח להקים בתנועה כוח משלו.
אך הוא ידע שכוחו הוא בשיטות העבודה
המיוחדות שלו.
ערב הבחירות האחרונות לכנסת אירגנו
אריק ואנשיו את מיבצע אנחנו על המפה
— סיורים המוניים ברחבי הגדה, שבהם
יכלו אנשי חרות לחוש בעוצמת התפקיד
שאריק מילא אז: שר־החקלאות.
כשקיבל אריק לידיו את תפקיד שרד,ביטחון
הוא ידע, שהמרחק מלישכתשר-
הביסחץ ללישכת ראש־ד,ממשלה בירושלים
התקצר מאוד. צריך רק לנהוג בחוכמה
ובעיקביות.
יציאתו למילחמה בלבנון היתה חלק

לפחות 501 אנשים, שיהפכו נאמניו, מול
499 אחרים.

מתפיסת־עולם זו. המילחמה פרצה בתחילת
יוני. בסוף אותו חודש היתד, אמורה
להיערך ועידת חרות שנדחתה. אריק
הניח שמילחמה קצרד״ שתסתיים בתוך
ימים, תביא את גיבור מילחמת־הלבנון
לוועידה, ובה הוא יגבש בבת־אחת כוח
למרכז הבא.
עוד לפני שרצח באשיר ג׳ומייל טרף
את קלפיו של אריק, החלה התארגנות.
לישכתו של השר הפכה מוקד פעילות
פוליטית.
אך המציאות טפחה על פניו. המילחמה
נמשכה ונמשכה, והוועידה נדחתה. בסם-
טפס־ התברר, שעתידו של אריק תלוי
בהחלטת דעדת־החקירה הממלכתית החו
קרת
את אירועי הטבע במחנות־ד,פליטים
במידות.
במרכז התנועה יש כיום קבוצה נאמנה
לאריק, המונה לא יותר מ־ 50 איש במיק-
רה הטוב. גרעין זה של 570 היה צריך
להיות המוקד למהפך. הגרעין כולל את
עוזרו לשעבר, אלי לנדאו, השומר לו
אמונים, את אבי אייל, מראשי סניף חרות
בכפר־שלם בתל-אביב, את הד״ר ניסן
קלדרון, את הצייר אנדרי קלצ׳ינסקי וכמובן
את עוזרו הנוכחי של אריק, אבי
דודאי.
בעוד שבצפון הסתבכה המילחמה ישבו

עתיים. אחר־כך נשאלו שאלות. בסוף כל
שיחה יכול היה שרון להוסיף עוד שם
לרשימה שלו.
עד כמה עושה רושם מעמד כזה, יכול
להעיד ד,מיקרה של ח״כ חרות החיפאי
מאיר כהן־אבידב. הוא היה מוכר כאיש
הנאמן ליורם ארידור. אחרי ביקור אחד
בלישכת שר־ד,ביטחון בתל-אביב יודעים
כבר בתנועה כי הוא נאמן של שרון.
כ־ 500 חברי מרכז, המוזמנים קבוצות-
קבוצות, כבר עברו בלישכתו של אריק.
חלקם גם יצאו לסיורים בלבנון. הם מוסעים
מעבר לגבול בקבוצות, שבראש כל

מילחמת לבנון נועדה להבטיח לשרון
ניצחון בתנועת החרות. זה נכשל.
עכש ׳ 1הו< 1מנסח לקנות את
חברי המרכז בסיטונות ובקימעונות

שדון•
סו ר ס
ש דיל, שרון למד את הלקח של
י קודמו בתפקיד, עזר וייצמן. ה מפקד
לשעבר של חיל-האוויר ניסה ב-
1973 להדיח את מנהיג תנועת החרות.
ומצא את עצמו מחוץ למצודת זאב.
אריק אינו חותר תחת מנחם בגין. הוא
מתחנף אליו. אבל בו־זמנית הוא צובר
כוח במרכז המיפלגה.
אריק נבלע בחרות אחרי בחירות המה־

אנשי שרון ושקלו מה לעשות. לפגישות
הוזמן ח״כ חרות מיכאל קליינר, שהציע
כמה הצעות לאירגון. אך הניסיונות להקים
מחנה, שיתחרה ביתר המחנות בתנועה,
נכשל.
שרון הבין שהוא חייב לפעול בשיטות
אחרות. מזכירתו הנאמנה, שרה וינר,
שאותה הוא הביא ללשכת־השר, נכנסה
לעבודה. קבוצות של חברי מרכז ופעילים
מרכזיים בסניפים הוזמנו לשיחות־הסבר
על המילחמה בלישכת שר־ד,ביטחון.
שיחות אלה הפכו כבר לשם־דבר. הפעילים
ההמומים לא הבינו מדוע הם
זוכים ליחס כל־כך מיוחד. הם הובלו
בכבוד־מלכים ללישכת־השר. שם הוצעו
להם מייד שתייה וכריכים. השר יצא
לקבל את פניהם, לחץ את ידיהם בחמימות
והתעניין בבעיותיהם. הם הוכנסו
לחדר, השר ביקש שלא יפריעו לו, אך
משום מה תמיד נכנסו קצינים בכירים
ועוזרים לשאול שאלות, ושרון שיתף את
הנוכחים בהחלטותיו. כל אחד שישב בחדר
ידע שאסור לו לספר בחוץ מה שמע
בחדר.
בכל פגישה כזו שרון דיבר בערך כש
אחת
מהן עומדים שניים־שלושה פעילים
מרכזיים, הידועים כבר כתומכי אריק.
רק הסיור האחרון זכה בפירסום, מפני
שצד,״ל החמיר את נוהלי המעבר ללבנון,
אך בלישכת שר־הביטחון יודעים שאין זה
הביקור האחרון של חברי מרכז חרות
באיזורי הכיבוש. ח״כים מנאמניו של שר
הביטחון הוזמנו לארוחות ולמיפגשים
מסווגים.
טיוליו של שרון כבר זכו מזמן בכינוי
״שרון טורם״.
שרון למד להכיר באפשרויות הרבות
שמעניק לו הצבא בכיבוש היעד הפוליטי
שלו, והוא מנצל זאת עד תום.

יריב
חד ל -אי שי ם
^ ך דרכו של שרון הסתבכה מאז
י אירועי צברה ושאתילא. הוא יודע
שעתידו הפוליטי נמצא עתה בידיו של
מנחם בגין. האפשרויות לגבי מקומו של
(תמשך בעמוד )58

במדינה
עיתונות
מ ס׳ ברלמ׳ עו טרוז *
האס מסר העיתונאי
למישמדת היסה את
הכתובות של תחנות־השידור
של מזוויזיית־הבבליס?
ולשס מה .1
הצהרון מעריב זכה לכתבת
מקום בעמודו הראשון, תודות לכתב
העיתון בחיפה יהודה גוה.
הכתב בעל רעסת־השיער המתולתלת
זכה להתלוות — ככתב יחיד

היו התחנות־הפרטיות מזיזות ל-
מישטרה.״
ההסבר של גורן לעובדה שהוא
קיבל בלעדיות הוא קצת מוזר:
״המישטרה בחרה בי ככתב בלעדי
היות שזה היה סקופ שלי.״
דוברת־המישסרה, כאמור, יודעת
לומר דברים אחרים לגמרי.
בבדיקה שנערכה במישטרה התברר,
שהכתובות. נמסרו לשוטרים
מוקדם יותר.
גם הכתבים האחרים בחיפה אינם
מקבלים את ההסברים של
גורן, והם עומדים לפנות במיב-
תב חריף אל מפקד מישטרת חיפה
ואל מפכ״ל המישטרה. הם
אומרים, כי אס יהיה מיקרה

בזמנו נראה נמרץ ותמיר ושערו
היד. שחור. היום הוא שחוח, שע רו
הלבין, הוא גידל זקן עבות
ועל ראשו הוא חובש כיפה. עיניו
כפויות ונראה כי שימחת־החיים
ניטלה ממנו. האחות שושנה, קצוצת
שיער. ישבה והקשיבה לדיונים
קשב רב. ניכר היה בה כי
התרגשותה גואה ועולה. וכאשר
שמעיד. אנג׳ל פנה לעד נחום
קלימץ והזכיר את אלוהים, קמה
שושנה ממקומה בשורה הראשונה.
היא פנתה לנאשמים וצעקה:
״רוצחים, חלאות, מי זה אלוהים
בשבילכם 1רוצחים בדם קר.״
היא יצאה מהאולם כאשר עיני
השופטים והנאשמים תלויות בה.
אביה של שולמית קם על רגליו
ואסר ׳לשופטים :״איך הם מדברים
על הרצה של הבית שלי,
איך הם לא מתביישים, רוצחים !״
גם האח הצטרף אליו והם הוצאו
מהאולם. השניים ניגשו אל שושנה,
ששכבה מעולפת על ספסל
במיסדרון וליטפו אותה. שוטרת
הביאה לה כוט־מים והיא התאוששה.
בבכי קורע-לב נפלה על
צווארו של אחיד. והשניים ירדו
חבוקים לקומת הקרקע.

גלע1ב**11ל 3ו 1ח־(ה*ו! 9ח
האזרח געצר מביוון
ששינה את דעתו וסירב
להיבדק במבוגת״האמת.
לפני זם ן-ם ה היה׳שרד סזויין
ואלים בביתה של אשד. בתל-אביב.

עיתונאי ני ח
ממטחי סקופ

— אל יחידת־המישטרה שפשטה
!על התחנות של טלוויזיות מ בלים
הפיראטיות ששידרו באיזור
חיפה. אך מ תבים של העיתו-
יניס האחדים החליטו שלא לש חוק.
הבלעדיות של גורן לא מצאה
חן בעיניהם.

מדווח עפירם ברדטמן:
פישטרת חיפו. נמצאת, כנראה
במצב קשה. היה עליה לערוד הסכם
עם עיתוגאי מקומי כדי ש הוא
יתן לשוטרים את הכתובות
שמהן שידרו טלוויזיות־חכבלים,
ותמורת זאת להבטיח לכתב בל עדיות
על סיקור הפשיטה.
עתליה מאיר, הדוברת החדשה
של מישטרת העיר חיפה, לוקחת
על עצמה את האחריות על הבלעדיות
המחרה שניתנה ליהודה
גורן. היא אומרת :״הדבר נבע
מחוסר-זעמיון שלי. בסהלו הפשיטה
הרגשתי שמשהו לא בסדר,
וביקשתי ממרכז הדיווח והמיבצ-
עים של המישטרה שיתקשרו ל-
עיתונאים׳ אך משום מה לא נוצר
הקשר.״
מאיר היא הדוברת השלישית
של מרחב חיפה בשנה האחרונה.
מ תני ם הפליליים בעיר טוענים
דווקא איגד. אשמה. ו־שהיא
האחראי
לפרשה המוזרה הוא מפקד
המרחב, תת־ניצב משולם עמית.
ההסכם בין העיתונאי ו*
המישטרד. נערך באמצעותו׳ הם
אומרים.
הכתבים האלה אוסרים גם, כי
חברם גורן קיבל את מ תובו ת
כעיתונאי, והעובדה שהוא מסר
אותן למישטרד. כדי לקבל בלעדיות
היא פגיעה בכבוד המיקצוע.
יהודה גורן עצמו אומר על הפרשה.
:לא היו דברים מעולם.
שבועיים לפני הפשיטה היתד. לי
כתבה במעריב על סלוויזיודהב-
בלים. בסיסגרת הכתבה פורסמו
בפישבצת כתובות של מפעילי
תחנות־שידור פיראסיות. הכתבה
היתד. אהת ססידרת של שלוש
כתבות, שבעיקבותיהן פורסמו כתבות
נוספות בהארץ ובידיעות
אחרונות. לולא הכתבות שלי, לא

תת־גיצב עמית
צפוי לחרם

דוברת מאיר
.יזוסר־נסיוך
אהד נוסף של העדפת עיתונאי
מסויים, הם ינתקו כל מגע עם
פישטרת חיפה.

פשעים
ק א־ סז ת

אחותה של שממית
שלי קראה קריאות גנאי
לעבר הנאשמים והתעלסה בסערת מישפט הרצה הכפול החדש
נשכחו כמעט הקורבנות, מי־של
נחמיאם ושולמית שלי.
מזה ימים אחדים מגיעים לבית־המישפט
יפני מישפתתה של שולמית
שלי. בתחילה באה אמה,
אשד. נמוכה לבושה שחורים. היא
ישבה והקשיבה לדברי הרוצחים.
״רוצחים, חלאות:״ למחרת
לא חזרה האם, אבל במקומה
הגיעו האב, האח והאחות. האב,
שהוא אדם צעיר למדי השתנה
ללא הכר מאז מותה של שולמית.

הפישטרה תקרר. והקרה ולבסוף
העלתה חשד כי לאברהם כהן יד
בשוד. החשד נפל עליו מכיוון שהוא
עובד כשוטף מכוניות בהגיון
בית־הרכב בתל־אביב, ורחץ
פעמים רבות את מכוניתה.
נעלב ונעצר. ימים אחדים
חיפשו את ם ד.ן בבית־הרכב כדי
לחוקרו. אולם שלושה יפים לא
ר,יד. כהן בעבודה, והשוטרים לא
טרחו לחפשו בבית. כאשר מצאוהו
לבסוף ושאלו אם יסכים להיבדק
במכונת־אמת, הוא הסכים. אך כאשר
נלקח לבדיקה ושמע את הפקודות
ואת הטון שבו דיברו אליו,
נעלב והחליט כי אינו מוכן להיות
מושפל. הוא סירב להמשיך
את הבדיקה במכמת־ד״אם ת. לכן
נעצר, והמישטרה הביאה אותו
לפני השופט ראובן זיו לשם הארכת
מעצרו.
הסניגור, דרור מקרין. הראה לשופט
את קלישות הראיות נגד
כהן. .כל מה שמחשיד אותו זד,
שהוא מכיר את מכוניתה של הקורבן
מעבודתו, חוץ מזה אין ל־מישטרה
כל ראיה נגדו,״ טען עד
רך־הדין. השופט נראה כמשתכנע
מטענות הסניגור, אך לבסוף פסק
ני חומרת העבירה מצדיקה את
מעצרו של כהו ל־ 48 שעות.

שמועות עד הבטחות דמינו״
שופטים כשוחד נח יווח

נ ד יש כ ה, קנוניות מטעם
המיפלגות והנד בוחשים נקווה
ופרים את הלישכה מ־
# #י קיר לקיר,״ טוען אחד
העסקנים הוותיקים בלישכת עור־כי־הדץ,
יושב־ראש ועד מחוז
תל־אביב, עורך־הדין יונתן זפרן.
במכירו־,־הכללית הנערכת במוסדות
הלישכה לקראת הבחירות הקרובות
זפרן הוא הקורבן הראשון.
המישרות
בלישכת עורכי־הדיו
אען נושאות שכר, הן כולן נעשות
בהתנדבות. ובכל זאת, רבד,
התחרות ורבות האינטריגות לקראת
הבהירות, שייערכו בסוף
פברואר.
מעולם לא הילכו שמועות פרועות
כל-נך בלישכה כמו הפעם.
שמועות על מבירת תפקידים ב־לישנה
לכל המרבד. בקולות, וגם
על מכירת מינויים של שופטים
מחוזיים.

ואמנם, נוהג הוא. כי ראשי-
הלישבד, הם עורכי־דין ידועי-שם
ונכבדים. בעבר עמדו בראש ה־לישכה
אנשים כיהושע רוטנשט-
רייך׳ היום ראש לישכת־ד,עיתונות
1יצחק טוניק, היום מבקר-
המרינה> ויושב־הראש האחרת,
אמנון גולדנברג, גם הוא אישיות
נודעת ומוכרת.
התפקיד השני במעלה בלישכה
הוא תפקירו של זפרן עצמו. מתח
תל־אביב הוא הגדול ביותר
והעשיר ביותר בארץ. העומד בראשו
חולש על מרכז־כוה אדיר
בלישכה. על כן, היה תפקיד זה
הראשון שנמכר במיקוח על הקד
אליציה.
זפרן׳ שהוא איש הליכוד, שייך
לסיעתו של ברגר. כדי להשיג

מו ע מ די
מי פ לגו ת
ף• תפקידים הכבירים בלש-
י • כת עורכי־הדין מביאים הרבה
כבוד, יוקרה ופירסום. הם הכד
אפשרי לנושאיהם להיות קרובים
לצלחת, להתחנך בגדולי-ד,מדינה
ולקבל נתחים מהעוגה. בבחירות
הנוכחיות מתחרות כשש רשימות
׳ארציות ועוד כמד. וכמה רשימות
מהחיות. כולם בוחשים בקדירה,
והמאבק מחריף עוד יותר לכיוון
הצמחת, שם ניצבים שני מועמדים
מקצוות פוליטיים מנוגדים.
פרופסור דויד ליבאי 49 מועמד
סיעת נאנזני המי?ן צוע, מזוהה
עם מיפלגת העמדה. המתחרה
מ׳ עורך־הרין מנחם ברגר (,)60
מועמד סיעת המיקצוע החופשי
הוא איש חרות.
המועמד השלישי לתפקיד הנכבד
הוא עורך־דין אמנון בן־
ררור, מסיעת עצמאות ושינוי.
הוא אינו מזוהר. עם מיפלגה כל שהי,
וסיעתו מופיעה זו הפעם
הראשונה לבחירות בלישכה. לבן-
דרור אין כל סיכוי להיבחר לתפקיד
הרם, והוא יודע זאת.

ידועי־ ש ם
ונ כ בדי ם
ף י צעיהם של המועמדים ושל
• י הסיעות דומים. כולם רוצים
את טובתו של עורך־הדץ השכיר
והעצמאי. כולם רוצים בחיזוק
מעמדה של הלישכה. כל
הסיעות דוגלות במתן שירותים
טובים יותר לעורך־הדין והסדרת
השתלמויות סיקצועיות במחיר
זול.
אך מכיוון שהבחירות הן אישיות,
מתמקדת מערכת הבחירות
באישיותם של המועמדים העיק ריים.
.בשנים
קודמות היד, נהוג כי
המועמד לראשות הלישכד. הוא
אדם פעל שיעור־קומה, שהביא
אתו נדוניה של קולות לסיעתו,״
אומר זפרן. .ברגר, המועמד השנה
של סיעת המיקצוע החופשי,
אינו כזה׳ ולכן הוא חייב למכור
את כל נכסי הלישכה כדי להשיג
קואליציה שתבטיח את בחירתו.״

ראש־ סיעה פירוטה
״לברר אצל שר־המישפטים...״
את שיתופה בקואליציה של ה-
׳סיעה הגדולה ביותר בלישכה, סיעתו
של אמנון גולדנברג. סיעת
הצעירים ארצית וכללית, הבטיח
להם ברגר את מישרת יושב־ראש
ועד מחת תל־אביב. לתפקיד זה
מועמד עורך־הדין הנמרץ צבי מיתר.

ב ט חו ת
קו ר צו ת
^ די להבטיח את בחירתו של
מיתר, היה על סיעות הקואליציה
לנטרל את זפרן. הם חששו, שאם
יחליט זפרן לרוץ כמועמד לתפקיד
זה באופן עצמאי, או ישתף
פעולה עם סיעתו של ליבאי, עלול
הוא לסכן את בחירתו של מיתר.
על כן היד. צורך להבטיח לזפרן ־*
הבטחות קורצות, שיגרמו לו ל וותר
על מחוז תל-אביב.

השמועות הפרועות והעקשניות
ביותר נוגעות יעניינו שי יונ תו
זפת. זפוץ הוא עורך-דין
אפרורי יסדי, שהקדיש ימים
בלילות בעיסוקי היישכה, חכה
יהיבחר יפני כשנתיים ליושב-
ראש ועד מתח תי־אביב. הוא
ששה את פיאכתו נאמנה וצבר
י ו אוהדים וידידים בפחח. ועי
כן, מועמדותו מחדש יתפקיד,
מסוכנת לקואליציה.

מי רוצה
ל היו ת שו פ ט!
ה שמועות אומרות, כי חוצעו
יו תפקידים נכבדים ב-
יישכת עורכי-הדין, וכאשר איה
יא היו לרוחו, הובטחה יו מישרת
שופט מחחי.
פי שמכיר את זפוץ יודע. כי
פשאת-נסשו היא השפיטה .״זהו
חיום חייו,״ אומר מיתר ,״ואם
היו מציעים י ו תפקיד כזה היה
לוקח אותו בשתי ידיים. מכיוון
שהוא י א פרש עדיין מהתחרות,
סימן שיא הוצע י ו כי תפקיד
כזה״ מסכם יריבו.
מיתר מעיה את הרעיון כי השמועה
בדבר המינוי לשופט יצאה
מזפוץ עצמו, כדי להביא ללחץ
עי הצדדים .״אני חושב שהוא
עשה שטות גדולה, מכיוון

אנשי הקואייציה שיו. בוועדת המינויים
ישופטים נמצאים שני
נציגים שי יישבת עודבי־הדיו,
שהם הממייצים עי המועמדים. כרגע
הנציגים הם אמנת גולדג-
ברג ומנחם ברגר. יתר חברי-
הוועדה הם שני חברי־כנסת מה-
קואייציה ושני שרים. ארבעה
איה הם יצורים פוייטיים, שיעדיפו
יטגות מועמד מומיץ עי־ידי
היישכה, שנטיותיו המיסלגתיות
הן לרוחם. שיושת השופטים ה־עליונים
המשתתפים בוועדה זו
אינם חשודים בנטיה פוליטית, אן
הם נותרים במיעוט.
בשנים האחרונות כבר הד הרבה
רינונים עי מינויים פוליטיים
לבתי־המישפט, ואפילו יואל זוס-
פן ז״ל, מי שהיה נשיא בית-
המישסט־העייוו׳ דיבר עי פך.

הטכס
ג לוי

ך* שמועות על ההבטחה יזפרן
י י היו כי־כך צעקניות, שסיעות
שחשבו להצטרף לקואליציה עם
ברגר נבהלו מעט מהשמועות האיד
-רשימת איגוד הנזישפטנים
והפדקליטיס, שמאגדת בתוכה את
עובדי־המדינה ומשתייכת להסתדרות,
בדקה ברצינות שסועות אלה.
לפני שהחליטה יחתום עי הסכם

מועמד ליכאי
,הטלת דופי בוועדת־הנזינוייס,
סירוטה, פרקליטת מחוז־המרכז,
נזכרה גם היא בגי השמועות, כמי
שהובטח י ו מינד לשפיטה. בין
המישפטנים ברור. כי באחד היפים
תגיע סירוטד, לבית־המיש־סט
המחוזי, כפי שהגיעה קודם־

כדי להוציא כל ספק, הוא מניח
עי השולחן את ההסכם המקורי
שנעשה בין סיעתו וסיעתה שי
סירוטה, ומראה כי שם יא נאמר
כי דבר כזה .״זהו צילום מדוייק
שי המצב שהיה קיים בבחירות

נות. הוא משמש מרצה באוניברסיטה,
פעיל במיפלגת־העבודה ומשמש
כסניגור במישסטים 0נסצ*
יוניים. לאחרונה ייצג את ראש
אמ״ן יפני ועדת־החקירה הממ לכתית.

בי ר ת סו ר
בעיעובת עו ר בי ה די ן
שבכך סגר לעצמו את הדרו לשפיטה
לארבע השנים הבאות. פי
יעז לפגות אותו אחרי כי השמועות
האיד. ז״ אומר מיתר.
זפרן עצמו, כאשר נשאי עי
כך על־ידי הטולם הזה, העדיף
שיא להגיב
אפשרות למנות עורך־דין לשופט
נמצאת בכיסם שי ברגר ו־

קואליציה עם ברגר וסיעתו, בדק
אחד מראשי־הרשימה אצל שר־המשפטים
אם יש רגליים לשמועה.
בכך הבטיחו אנשי הרשימה
כי גם הדרגים הגבוהים יהיו
מודעים לסיפור.
לרשימה זו היה עניין מיוחד
בסילוק כי לזות-שפתיים מעניין
ההבטחות למינוי שופטים. אחת
מראשי הסיעה, עורכת-הדין שרה

תה בתפקיד, השופטת ויקטוריה
אוסטרובקי־כהן. יכן גרמו הרמזים
והשמועות הרגשה יא טובה
לראשי־רשימתה שי סירוטה ויה
עצמה.
״אני רואה את השמועות הליו
בחומרה רבד״״ אומר ברגר .״אני
רואה מ ך נסיח לפגוע בתדמיתה
של הוועדה למינוי שופטים ושי
מערבת השיפוט במדינה.״

הקודמות,״ הוא מציין.
הוא מכחיש בתוקף כי קיימים
בנוסף להסכם הגלוי גם הסכמים
חשאיים. הוא מצהיר, כי ה־נטיה
המיפלגתית שי המועמד לשפיטה
אינה תשובה בעיניו, וכי
לאחרונה תמך במינויו שי שופט
שהוא מקורב לפפ״ם.

ק פי צ ה

מועמד זפוץ

״סגר לעצמו הדרך לשפיטה...״

מועמד מי,תר

לפני ארבע שנים, בבחירות הקודמות
ללישכת־עורכי-הדין, התייצב
ליבאי לפירוץ ממש ברגע
האחרון. הוא התייצב !נגד גולדנברג
והציות להשיג מיספר מכובד
מאוד של קולות. הוא פיגר
אחרי הנבחר רק בכ־ 400 קולות.
ליבאי הוא אדם מבריק לכל הדעות.
הטענות היחידות המושמעות
נגדו על-ידי יריבו הן. כי
הוא מתכוון להשתמש בראשות
הלישכה כקרש-קסיצה מיפלגתי.
״הוא היה כבר מועמד ברשימת
המערך לבחירות לכנסת במקום
בלתי־ריאלי. אולי אחרי שיבחר
לראש הלישכד״ ישיג מקום ריאלי
ברשימה,״ אומר ברגר.

ף* דגר, ידיד פו ר ץ, בא יארץ
בילדותו, פעיל בלישכת
עורכי־הדין שנים רבות. בקדנציה
הנוכחית הוא ממיא-פקום
שי יושב־ראש הלישכה. בכי זאת
הוא אינו פוכר ביותר לחברי-
הלישכה ולציבור הרחב.

ד רי שו ת
סו ת רו ת

הוא אינו איש־ססתורין, אך
הוא נחבא אל הכלים ובלתי־מת-
בלט. אולי זוהי מזכרת מעברו
המחתרתי של ברגר.
בנעוריו היה חבר אצ״ל, ונאלץ
לעזוב את לימודיו באוניברסיטה
כדי להתמסר למחתרת. הוא
עבד באותה תקופה כלוטש יהלומים.

ריבים אחרים טוענים נגדו,
כי כעורך־דין גדל עם כפית כסף.
״הוא אינו מבין את עורך־הדין
הקטן ואת סבלותיו. הוא מופיע
רק לעיתים רחוקות בבית־המיש-
פט, וגם אז מתייחסים אליו השופטים
בכבוד בגלל מעמדו,״
אומרים יריביו.

ב־ 1942 נעצר על־ידי הבריטים
והוגלה לאפריקה. שש שנים בילה
בגלות וחזר ארצה רק אחרי
קום המדינה.
הוא סיים את לימודי המישפ-
טים באוניברסיטדדהעברית במחזור
הראשון.
את פרופסור ליבאי אין צורך
להציג לפני הציבור. הוא התפר סם
כחבר בוועדות מישפטיות שו־

לעומת זאת מסכימים הכל, כי
בראש הלישכה חייב לעמוד. אדם
שיוכל לייצג את עורכי־הדין במדינה
בכבוד. עליו להיות בעל
אישיות סוחפת ושיעור־קומד.,
כיצד מתיישבת תדמית זו עם
עורך־הדין הקטן, המכיר את סיב־לות
חבריו למיקצוע ז על כך
׳אין לאיש תשובה. דברים אלה
סותרים זה את זה, ואינם עולים
במועמד אחד. אילנה אלץ

מיה! המ 1ש ל הצבאי של דר 1ם לבנ1ן. ממה מודאג מיכ אל
בר־״הר 1 .מהי השקפתיעולנו! ש ל חיים בר־לב
בזכות עיתון היורדים
האפריקאי ישראל שלנו, יוכל
הציבור בישראל לדעת מה
היה התפקיד הצבאי החשוב
של הד״ר אפרים סנה, רופא
קרבי בשירות־קבע, בנו של
פנהיג פק״י הפנוח, משה
סנה. סנה הבן פונה עם
סוף הקרבות כמושל דרום
לבנון. באחרונה הוא נשלח
לארצוודהברית בשליחות הבונדס,
שם הוא נהנה, כדברי
העיתון, בפופולאריות רבה.
181 סיעת המערך בכנסת
קיימה דיון על דרך הצבעתה
בהצעות לסדר בעניין הפגנת
שלוס עכשיו באפרת. בחוץ
השתוללה סוסת־שלגים. או רה
נמיר, שלא נרתעה מ־מזג־האוויר,
שאלה , :אפשר
לצאת החוצה, למרות השלג

יוסי

חין ח״כ העבודה,
שריד, שלקראת ההצבעה גדל
סיספר ח״כי הקואליציה, ואילו
מיססר ח״כי האופוזיציה
יורד. שריד לא יכול היה ל־השאר
אדיש למראה התופעה:
״אנחנו הולכים ומתמעטים והם
פרים ורבים ״.תיקן אותו
חברו לסיעה, מנחם הכהן :
״הם *־ים, ואילו אנחנו רבים.״

הזכיר
באותו עניין סיפור הקשור
לחיים בר־רב. כאשר
בר־לב היה סגן הרמט-
כ״ל הוא נשלח ללימודים ב-
ארצות־הברית׳ ואת מקומו תפס
עזר וייצמן. חבריו של
בר-לב התכנסו בשדה־התעו-
פה ממש לפני יציאתו לחו״ל,

כנסת התקיים דיון על חוק-
הגנת־הדייר. יושב־ראש התאחדות
הדיירים המוגנים, חי
לטיף, ניסה לשכנע את גר נות,
שלא יצביע בעד הצעת
ביטול ההגנה. גרנות שלא
שוכנע, אמר :״לטיף הבטיח
לי 300 אלף קולות למפ״ם,

לא יודלף החוצה. העיר י ד
שב־ראש הוועדה, א לי קו״
לאם, ח״כ הליברלים .״מכאן
לא מדליפים. זאת אינה ועדת
חוץ וביטחון.״ שולמית א לוני
הוסיפה באותו עניין:
״העיתונאים אינם מעוניינים
בחומר מכאן. פעם מסרתי משהו!
,וענו לי שזה מסובך סדי.״
8פליאת-הכנסת
קיימה
דית על מאזן ההגירה השלילי
של האוכלוסיה היהודית בירושלים.
סגן־ראש־הם משלה
דויד לוי הביא הוכחות סטא-
טיססיות, שהמצב אינו נורא.
מגיש ההצעה יעקב גיל,
ח״כ המערך, ביקש את רשות-
הדיבור :״אני מדבר על אנשים
והוא עונה לי במיסם־
רים.״

! 8גירסה אחרת לאותו
פסוק נתן באותו יום, בחדר
אחר בבניין הכנסת, שר־הם-
נים יוסף בורג. הוא דיבר
בוועדת־הפנים של הכנסת על
הריבוי הטיבעי השלילי של
היהודים בירושלים. והשהיית
העברת מוסדות רישמיים לבירה
.״הערבים פרים ואנחנו
רבים.״

8בישיבת הנהלת הפיפלגה
הליברלית דיווח השר יצחק
מודעי על מצבו של סגן-
ראש־הממשלה, שימחה אר ליך,
שמחלים בארצות־הב־רית
מניתוח־לב .״סיפרו, ש-
כשיחזור הנה, הוא יהיה צעיר
ב־ 30 שגה.״ העיר דניאל
נחמני, איש איגוד העובדים
הליברלים :״אם כך, כדאי שכל
חברי הליברלים יעברו ני*
תוחי־לב.״
השניים רקדו במסיבה שערכו ״נית לסין״ ומנהלו, יעקב אגמון,
לזמר גיסים גרמה. השימחח במסיבה חיתה משולשת: גרמה חגג
את יום הולדתו ה״ ,32 את הולדת בתו השניה ואת ההצגה ח־150
של המחזמר ״ילדי הברך״ ,שבו הוא מככב. למקום באו תימנים
רבים, ביניהם ח״ב העבודה מנתניה יהודה חשאי (למעלה) ,ששר
ומחא כפיים בעת שהושמעו שירים תימניים מסורתיים. נם ח״ב
חתחיח גאולה כחן באה למסיבה והתחבקה בכניסה עם גרמם,
המקורב למיפלגת העבודה.

תוכנית הרדיו בית־ 8 המישפט, ששודרה במשך שנים
ברשת ב׳ בהנחיית יע קב
בן*הרצל, תעלה בקרוב
על הבימה. בן־הרצל, שהתפטר
מרשות־השידור׳ יעלה בהופעה
חיה מיקרה מישפטי
אמיתי, בהשתתפות מישפטנים
ידועים ושחקנים. מושבעים ש יבחת
מקרב הקהל יוכלו ל הביע
את דעתם על פסק־התן.
ההקדמה לסישפט תוק-
ת באמצעות סרט קולנוע קצר.
קהל-מוזמנים
שנבחר 8 בקפידה בא לטקס ברית-הסי-
לה של בנו הרביעי של של מה
עבדי. המישנה היוצא
למגכ״ל רשות־השידור חגג
את הטקס של בנו שי בבית-
היולדות בכפר־סבא, וכוכבי ה-
טלוויזיה הידועים לא הוזמנו,
לכן לא באו. לעומת זאת
נראו שם אלי ניסן ופיטר
מאליק, שאיתם מקים עבדי
חברה פרטית לתיקשורת. חב-
רת־בת של דנות.

הזה ז״ ענה לה יושב ראש

הפיפלגה,

שימעון

סרס,

,אפשר, עד 40 קילומטר.״
8הד״ר מיכאל (.מיקי״)
כר־זוהר הציע שההחלטה
על דרך ההצבעה תהיה חד־משמעית
.״אני מציע שנפעל
באופן שלא נישאר עם המיב־נסיים
למסה.״ העיר חברו,
אריק נחמקין :״הוא צודק.
יש שלג בחוץ. וכדאי שלא
ישאירו אותנו כך. זה קר.״
8יושביראש הישיבה,
משה שחל, שהתעייף מאריכות
הדיון, הציע שיצביועו
על סגירת הישיבה. כאשר היתד,
להצעה רוב, אמר שלמה
.הלל :״פה שנותר לנו להגיד
זה שלום עכשיו ולהתראות
מחר.״

בעת דיון במליאה הב

8המנכ״ל
לשעבר של
רשות־השידור יצחק ליבני
בא לברית עם אשתו טלי
ובנם בן השש רמי• הוא
פגש במקום בחבר הוועד־ה-
מנהל של רשות־השיתר אה רון
פאפו, והשניים ניהלו
שיחה עירנית. בעוד פאפו מדבר,
הוא הרגיש שמישהו
מכה בו ודוחף אותו. היה זה
בנו של ליבני, שהשיחה בין
אביו ופאפו לא נעמה לחיכו.
אמר פאסו בחיוך :״מה זה,
הבן שלך מרביץ לי ז אני מקווה
שזה לא מפני שהוא שמא
8בזמן
הישיבה חש בורג
ברוח הנושבת בגבו. היה זה
חלת פתוח שגרם לכך, והוא
קם, לסוגרו. משלא הצליח
קפצו ח״כיס לעזור לו. גם
הם לא הצליחו׳ ולמקום הוזעק
סדרן. גם הוא לא הצליח.
ואז הוא יצא החוצה וסגר את
החלת מאחור. בורג שהתעייף
מהמאמץ הזמין סודה קרה,
וגמע מן הבקבוק במהירות.

! 8מפקד גייסות השיריון
לשעבר מ ש ( 0״סוסה״) פלד
פוגה אחרי שיחרורו כאחראי
על חטיפה בכור, ובתוקף תם-
קי׳דו הוא ממונה על ח״כ העבודה
מרדכי(״מוטה״) גור.
הרפטכ״ל לשעבר סנה אליו
והציע את התפטרותו, אם הוא
מפריע לפלד. פלד סיפר שהוא
התנגד לכך, משום שזה
לא גורם לו אי־נוחות. הוא

8קהל שהיה מורכב ברובו
מעיתונאים יתשלמים
בא לגלריה הקטנה בבירה,
להקלטת התוכנית יש שאלות,
בהנחיית איש־הרדיז הוותיק
יצחק אלין. סאפו, שהשיב
לשאלה של העיתונאי אכנר
תכירי, פנה אליו כהיסח-
הדעת אמר :״אתה, שהיית
כתב־רדיו תבורי נדהם. הוא
חשב שהבשורה על פיטוריו
עומדת להגיע אליו בכל רגע.

והיו עצובים. בר־לב גרם להם
לחייך כשאמר :״העולם
הוא עגול. פעם אתה לפטה
ופעם מישהו אחר מנשק לך
מלמטה.״
8לפני דילמה מוסרית
עמד ח״ב מפ״ם אלעזר גר נות.
בוועדת־החוקה של ה
והנה,
בעמדתי, ויתרתי על ה קולות
האלה.״
8בישיבת ועדת־החוקה,
שבה השתתפו גם שרי הוועדה
לעניין זזוק־הגנת־הדייר,
אמר שר־השיכון דויד לוי
שהוא בעל ביטול חוק־הגנת־הדייר,
אך הוא מבקש שזה

העולם הזה

2369

פאפו חייך וחזר בו :״חבל
על פיצויי-הפיסורין. אתד, תמשיך
להיות כתב־רדיו.׳׳

אמנץ דנקנר, העיתונאי
הפופולארי של וזארץ, נזכר
בקשיים שהיו לו בכניסתו
לעולם־העיתונות. באשר הביא
כתבה לעיתון־הסם ודנטים 3י
האתון, היא פורסמה לבסוף
במדור מיכתבים למערכת תוך
קיצוצים רבים. אחר־כך ניסה
להתקבל להארץ. התפקיד שיועד
לו היה כתב לענייני
עבודה, תחת אמנון ברזילי,
שהועבר לתפקיד אחר. זמן
רב לא מיחד. לו תעודת-עי-
תוגאי. כאשר נכנס לתפקידו,
איבד ברזילי את סינקס־הט-

כ 15-שנה .״מאז שהוא בפוליטיקה,
אץ לו זמן לכך.״
חיים בר־ לב היה נוהג לרכוב
לחווה שלו בבל שבת מ הפארק
הלאומי .״הוא מבין בסוסים
ורוכב נהדר. גם אחרי
הפציעה הוא רוכב על סוס.״
יצחק רבץ אינו אוהב לרכוב
על סוסים, אלא רק ללטף
אותם. אחד ממדריכי־החווה
בעבר היה מרדכי ל ח
(״המרגל על הסום״) ,שאותו
הביא למקום משה דיין המנוח
ואף המליץ עליו. לא
מזמן פנה אל שגיא הזמר
אריק לביא וביקש ממנו ש ירכוש
עבות סוס.

אורח יוצא-דופן הירצה

מתחבקת עם שף אנטואן, חאיש שחקים וגידל מיסעדות״יוקרח ברחבי״
הארץ. במיסעדתו החדשח בבאר־שבע נערפת תצוגת־אופנה טל טובי
הדוגמניות בארץ, שהכנסותיה היו קודש לאגודת ״ערן״ — עזרה ראשונה נפשית, שמישרדה בבאר־שבע
עמר להיסגר מחוסר־תקעיב. אנטואן, המכיר כבר שנים את קארין, שמח לפגוש בה בררום.

שאשתו היא בת למישפחת
שליטא, השייכת לעדה המא-
רונית.
! 9כאשר בא העיתונאי
אילן שאול לראיין את יצ חק
(״איציק״) קהל בעניין ה-
ערוץ השני, אמר לו קול:
״אתה מוכר לי, ראיתי אותך
בסרט.״ שאול שיחק בסרט קצר
שהוא עשה עם חבר בשם
גלגל ראשון. שאול, שלמד
אז באוניברסיטת תל־אביב,
שיחק בתפקיד חייל-קיבוצניק,
שביחד עם חייל אחר הורג
ערבי ומשליך אותו לבור. הסריט,
שנעשה לפני שנתיים
וחצי, נגנז על־ידי שילטונות
האוניברסיטה, אחרי שמישהו
שצפה בו באולפנים של קול
הודיע להנהלת האוניברסיטה
מהי מגמת הסרט. שאול הזכיר
לקול כיצד הוא זוכר אותו.
קול אמר :״אתה בטח
שונא אותי מאוד.״ שאול ענד,
הד-משמעית :״׳אכן. אני שונא
אותך, אך באתי לא כדי
לסגוד חשבץ.״ קול הסביר
שפנייתו אז לאוניברסיטה לא
היתה למנוע את הקרנת הסרט
:״אני בסך־הכל רציתי
לדעת למי שייך הסרט. אתה
הרי יודע מהן הד״עות הפוליטיות
שלי.״

׳וסו בומון

שחקן תיאטרון ״הקאמרי״ מתחתן עם
השחקנית תמי אשל, שעל שניהם מביט
מאחור השחקן אלברט כחן. למרות שטצינה זאת יבולה להתאים
להפליא לקטע ממחזה של חנוך לווין, ששני השחקנים מופיעים
במעט באופן קבוע במחזותיו, הרי שברמון אכן התחתן עם חברתו
הבעירה, שאותה הכיר בתיאטרון. לחתונה הוזמנו בני״מישפחה,
קרובים וחברים, ובהם ילדיו מנישואיו הקודמים של ברמץ.

לפונים שלו, ודנקנר התחיל
את תפקידו ללא מיספר טלפון
אחד של אנשי-קשר. בביתו
של הנקנר לא היה טלפון, ד
לכן הוא ישב כל היום או
בוועד־הפועל של ההסתדרות
או במערכת כדי לטלפן. במקום
עבודתו לא היה לו שולחן
ושלוחת־טלפון. וכך הוא
נאלץ בתחילת עבודתו שם
לשבת בלילות ליד שולחנה
של מזכירת העורך גרשום
שוקן. באשר עמדו להתפרסם
ידיעות פרי-עסו, הוא נשאל
על-ידי גירעון סאמט
מדוע לא יעברת את שמו.

בבניין המדיטיציה הטרנצג־דטלית
בתל־אביב. היה זה התעשיין
ישראל פולק. הוא
הוזמן לדבר על הצלחת מים-
עליו בתעשיה, בחלק מסידרת
הרצאות של מיכללת מחרישי
לחוק הטיבעי. מרכז המיפג־שים,
אלכם קוטאי, בנו
של שחקן הבימה המנוח ארי
קוטאי, פנה אליו והציע לו
לבוא ליטול חלק בערב. פולק
סיפר בבואו שטילפן אליו עיתונאי
בלבלי׳ שאף הוא חתמן
לאירוע, והפנה את תשומת-
ליבו שהוא הולך לכינוס של
כת סיסתורית.

91 מכס שגיא, בעל
חוות־סוסים בכפר גנות, רואה
את מנהיגי האופה כשהם רר
כבים על גב הסום. שגיא מספר
ששר־ד,ביטחון א רי א ל
שרץ נהג לרכוב אצלו לפני

פולק סיפר על הצלחתו
כתעשיין, ותיאר את עצמו
״ביהודי הנודד שעבר חמש
יבשות.״ הוא תיאר את היחס
הלא־רציני לעבודה יצרנית בארץ
.״פעם שאלתי סוחר איך
2369 הזח1י י
העולם 1
יי ^ ן י1

1 * 1 1שחקן התיאטרון והקולנוע בא לטסיבח כשבי
1סיגר עבח כבוי בפיו. כשראה את המצלמה
המכוונת לעברו עשה גפן, גדול המימדיס, פרצוף של גאנגסטר.

הסחורה שלו. וחוא ענה לי:
ככה־ככה.״ אמרתי לו ,״האם
גם על הטלית שלך היית אומר
שהיא ככה־ככהז״
! 9ועדת־מישנח לענייני
לבנון שליד ועדת חוץ ובי
טחון
ביקרה בלבנון וגילתה
סרט חדש על אחד מחבריה.
בעוד שבישראל אין שמו של
ח״ב הליברלים בני שלי טא
סוכר, הרי שבלבנון השם
שליטא נפוץ ביותר. אחד מראשי
המימשל בלבנון סיפר,

9 1במיסדרונות הכנסת מתהלך
הסיפור הבא: ח״כ עבודה
מסויים וח״ב פפד״ל מסו-
יים נפגשו בפאריס ויצאו לאכול
ביחד. המיסעדד, שבחרו
לא היתר, בשרה, ובסוף הארוחה.
אמר ח״כ המפד״ל:
״אם אץ העולם הבא. אז
אכלתי אותה פעמיים.״ למרות
שילל הניחושים, איש אינו יודע
מי הם שני הח״בים.

בלוחם

סאת

דני אלה שם ,
אננסים לפועלי חיפה אץ מה
ל א בד. זולת טלוויזיה
בכ בלי ם
לגמרי בסיקרה יכלו
צופי מהדורת־החדשות בערבית
לצפות במוצאי־השבת ש עברה
בדברים שאמר בעברית
נציג מצרי דישמי על
יחסי שתי המדינות. הד״ר
ורום זקס, מהמחלקה הערבית
של הטלוויזיה. הוא
תושב בת-ים. כשהלך לשלם
מסים בבניין העירוה׳ צדה את
עינו מודעה המזמינה את ה ציבור
לערב־ראיונות, שאמור
היה להיערך במוסיאון העירוני
המקומי. הוא ראה בין ה־מרואיינים
את שמו של נספח־העיתונות
של השגרירות המצרית
בארץ. מחפוט׳
עכד־אל־אל. זקס הודיע
לעירייה על בואו לערב־הרא־יונות׳
וכך יכלו צופי הטל

ראש המועצה המקומית ־״
ראש־העין, יוסף מלמד, והקשה
כיצד מתיר ראש־מד
עצה הדתי מישחקי כדורגל
בשבת במקום. מלמד, מועמד
מס׳ 5ברשימת אגודת־ישר-
אל לכנסת. הסביר שהוא מעדיף
שאנשיו יעשו עבירה
אחת בלבד .״אם אסגור כאן
את המינרש, הם יסעו לפתח-
תיקווה ושם ישחקו. והרי לך
שתי עבירות.״

פסוקי השבוע
• אסיר עולם עמום

פרנס ז ״תלו אותי או שחרת
אותי!״

• העיתונאי עמוס קי־

\ *1 1ך ך \ ״1הבדרן המוכר בכינויו, ג׳יגג׳י,
111 יי י מפגין בפני המצלמה את כושרו
ההיתולי. בידיו הוא מושך באוזניו ובפיו הוא מחזיק בננה
מקולפת. גולדברג אינו רק בדרן. הוא גם מאמן כדורגל. הוא
מאמן את קבוצת תלמידי בית הספר התיכון התל-אביבי ״אנקורי״,
במקומו של חברו גילי לנדאו שהתעייף מהעבודה. לגולדברג רקע
ספורטיבי מישפחתי. אחיו שיחק בעבר במכבי תל־אביב בכדורגל.

וויזיד, לראות את המראיין
איתן דנציג שואל את עבד-
אל-אל מה קרה בדיוק בטבח
ולקבל תשובה רישמית-למע-
שה, בעברית מצויינת.
8דנציג מכיר את עבד-
אל-אל כשנה. כששמע שהוא
דובר עברית, הציע לו מייד
להתראיין אצלו. בערבי־הרא־יונות
שהוא מקיים ברחבי הארץ.
לפני אחד הראיונזת עם
הנספח המצרי הוא היה בטוח
שעבריאל־אל יבוא. אך כהרגלו
טילפן דנציג לשגרירות
לוודא אם המרואיין יבוא, ואז
התברר לו שעבד-אל-אל נמצא
כבר שלושה שבועות במצריים.
ביום השישי לפנות ערב,
שעות ספורות לפני קיומו של
ערב־הראיונות, טילפן הניספח
לביתו של דנציג ושאל. מדוע
הוא כל־כך מודאג. דנציג נדהם
לשמוע שעבד־אל-אל הגיע
ממצריים זמן קצר לפני־בן.
״כתוב אצלי ביומן שאתה מראיין
אותי. אז באתי. אל
תדאג, אצלנו הכל רשום.״
יעקב אגמון ריאיין

נ ן :״היום, היחידי שהצליח
לצאת מלבנץ זה אש״ף.״

• הסאטיריקן יהונתן

ג פן ג ״בהתחלה הם אמרו 40
קילומטר. אחר־כך תיקנו ל-

• העיתונאי שלום רו
זנפלד
:״מימשל שאינו חדל
להתלונן שתוקעים לו סכינים
בגב, ייטיב לעשות אם יבחן
מעת לעת את פניו.״
• הנ״ל ז קארל מארכם
: 1983 לפועלי חיפה אין מה
לאבד זולת הטלוויזיה בכבלים.״

המחזאי יהושע סו־

כול, על דיברי רפול, שב-
מילחמת הלבנון לא היו שום
בעיות מוסר :״פשוט מאוד.
וחיל־התותחניס [
היל־האוויר
הצליחו להשמיד אותן לפני ן
שצה״ל נתקל בהן.״
• הנ״ל :״סוחר מצש
לקה בהתקף־ילב בעת בדיקוז
פקחי־מם בחנותו. זה מה ש[
נקרא העמקת יעודה.״
• המשורר יכ״י :״קן
נות־הגאמנות מקרינות מון
על האומה.״

בגס באני
העולם הזה

יש בשלם השחת שיניים אחת
השחלצת בכל פה,לבל המשפחה.

.ס! 1ן

״ אלמקס״ הי אמשחתה שיניי ם
לכל המשפחה כיוון שי שבה
ה מרכיבי ם ה חיוניי םלהבטחת
בריאות ה שן בכל הגילי ם.
״אלמקט״ מונעת חורים
ב שיניים ובעיות חניכיים
״אלמקס״ היא היחידה המכילה
אמין־פלואורידים -החומרים
החדשניים והיעילים ביותר
בעולם למניעת חורים בשיניים
ובעיות חניכיים.
״אלמקס״ אינה דומה למשחות
השיניים האחרות ו מכיון שהיא
היחידה שיש בה אמין־
פלואורידים, היא עולה על כולן
בארבע תכונות חשובות :
א.״אלמקס״ מגינה על השן ע״י
חדירה מהירה וטובה יותר
לזגוגית השן, ויוצרת שכבת מגן
עם אפק ט מצטבר לאורך זמן.

ב. ל״אלמקס״ פעילות אנטי־אנזימטית
הבולמת הפיכת
הסוכרים שבאוכל לחומצות
הרסניות לשן.
ג. ל״אלמקס״ פעולה אנטי־בקטריאלית
-היא מ שמידה
את החיידקים בחניכיים
הגורמים לרקבון שיניים
ודלקת בחניכיים.
ד .״אלמקס״ מונעת שחיקה של
זגוגית השן כיוון שלא מוסיפים
לה דטרגנטים כמו משחות
שיניים אחרות.

״אלמקס״ נעימה וטעימה
נוסף לכל אלה, ל״אלמקס״ טעם
טוב וריח פה נעים ובזמן הצחצוח
לא נוצר הקצף האופייני למשחות
האחרות שיש בהן תוספת דטרגנטים.

* !1יזס•51* 0 4 16 1116

עכ שיו אתם יוד עי ם
למה ה ס תד רו ת רופאי ה שיניי ם
בי שראל מ מלי צ ה על ״אלמקס״.
״ אל מקס״ -המשחהה מו מל צ ת
בכל פה לכל המ שפחה .

״אלמקס״ מלבינה א ת
ה שיניי ם
״אלמקס׳׳ עברה ניסויים ובדיקות
ע״י מכוני מחקר ומעבדות יותר
מכל משחה אחרת, ומיוצרת
בארץ ברשיון מיוחד לפי הנוסחה
של חברת ״גאבה״ השוויצרית, יש
לה עוד תכונה חשובה: הלבנת
השיניים. צחצחו בה שיניים בוקר
וערב וצפו לשיניים בריאות
ולבנות.

מיוצרת ע״י טבע תעשיות פרמצבסיות בע״נז. ברשיון

מ0 -ו\ו\1/ש72ו648/\/ 3\/\/
וימריעקבסעטמיר

1יזח יותר ט1ב מכסף. ויזה־כרטיס האשראי של קבוצות 0בנקל אונו בנק די ס קונ ט

תונס מפלסטלינה!
אריאל שרון: צריך לתלוש לו את
האשכים !
שימחה ארליך: יש לו אשכים מ-
פלסטיקה !
מנחם בגין: מפלטינה !
יוסף בורג: מפלסטלינה !
אבי תדאי: פלסטלינה? מה פלסטלינה?
אני חף מפשע !
עמום כרנס: גם אני ! לא הרגתי את
רחל הלר! תוציאו אותי מפה! אני חף
מפשע!
אליעזר פישמן: אני קונה!
בנק המיזרחי: אני קונה!
מרק מושביץ: אני מוכר !

יום אחד, מרוב בל חצרות שלי, חיימי
שיכור כלות• או אולי הייתי שיכור
קלוט ז או שיכור קלות ז או, אולי,
שיכור כלוט ז או שבכלל לא חייתי שי-
קור ז אני כבר לא זוכר. בכל אופן, בעודי
שיכור או לא שיכור, כלוט או
קלות, ראיתי בעיני רוחי חיזיון אשר
כל חזיונות חנביא יחזקאל וחעלמח ז׳אן
ד׳ארק כאין וכאפס לעומתו.
וזח דבר חמחזה: כל צמרת האומח
ישבה לה מסביב לשולחן ענק בצורת
האות העברית חית, ולפניהם על מפות
לבנות כשלג מיני מאכלות ומשקאות
לרוב, ומלצרים נכנסים ויוצאים ובידיהם
מונפים טסים ועליהם מיני תיקרובת
מכל הבא לפה. וסביב-סביב ליד השולחן
כולם מדברים ומרבים להג.
גאולה כהן ג סכין בגב אתם תוקעים
לחיילים שלנו ! סכין בגב !

אריאל שרון

יוסי ריגר: למכור מייד את הציוד
לפיקניקים !
אליעזר פישמן: לקנות הרפס ! 0.5
פנינה רוזנבלוס: אמנם רק לאחרונה
הצטרפתי למיפלגה הליברלית, אבל
תמיד הייתי ליברלית!
תמי בן־עמי: אולסי! אולסי!
שלמה גורן: אני רוצה להישאר ברבנות!
תנו לי! בחייכם, תנו לי!
עובדיה יוסף: אם הוא נשאר, גם
אני נשאר!
יוסף בורג: אם הם נשארים, גם אני
נשאר!
זבולץ המר: ואם לא?

\* 4י *4 11 1

אהוד אולמרט: בבטן!

פנחס גולדשטיין: בתחת !
אריאל שדון: באשכים!
ויל,טור שם־טוב: אני פטריוט!
הבן שלי נלחם! אני תורם ללב״י! אני
פטריוט גדול ! בואו נחזור בנו !
גאולה כהן: צריך להאריד בשנה
את כהונת הרמטכ״ל !
פנחס גולדשטיין: חסש שנים !
אהוד אולמרט: עשר שנים!
השופט ברק: עשרים שנה בפנים !
האלוף דרורי: אני לא זוכר בלום!
תת־ אלוף ידון* :אני לא זוכר שום
דבר!
אריאל שרון: אני לא ידעתי כלום !
מנחם בג ץ: אני חף מפשע!
השופט כדל! :עשרים שגה בפנים !
פפהג רו פ ר: הנה בא ארליך ! קבלו
אותו!
(תשואות־חן מקדמות את שימחה ארליך,
התופס את מקומו ליד ראש־ד,ממשלה).
׳מנחם בגין: נו, רבי שימחה, איך
אתה מרגיש? איך הלב?
שמחה ארליך: אל תשאל, הכל
פלסטיקה. ככה זה מודרני בימינו, הכל
עושים מפלסטיקה.
.מנחם וכגין: דווקא אצלי ברגל שמו
מסמרים מפלטינה!
שימחה ארליך: נו, פלסטיקה, פלטינה,
מה זה חשוב?
יוסף בורג: פלסטיקה ופלטינה ביחד
פלסטלינה !
יובל נאמן: עוד נגיע לזה שהמדע
יעשה הכל מפלסטלינה! ארץ־ישראל השלמה
מפלסטלינה !
יוסף בדרג: פלסטינה מפלסטלינה !
אבי תדאי: מה פלסטינה? אני לא
זוכר כלום!

ראש המוסד:

;השופט ברלן: חמש שנים בפנים !
גאולה כהן: סכין בגב !
ויל,טור שם־טוב: אני פטריוט
גדול!
אליעזר פישמן: אני קונה!
יוסי ריגר: אני מוכר!
השומר הצעיר: אני מגשים!
רפי אדרי: אני בונה!
יוסי שריד: אני מחזיר את הפינקס
האדום !
שושנה ארבלי־אלמוזלינו: הכל
הוא מחזיר! שטחים, פינקסים, הכל!
צופה אובייקטיבי: כמו שהוא יחזיר
את השטחים, ככה הוא יחזיר את
הפינקס !

שושנהאלמו ! דינו

מיק• אלבין

שדמה גו רן

בנינה רוז ג ב לו

רפי אדרי: אני בונה על כל המפה !
טל ב רו ת: זהו לילה טראגי! הפסדנו
לצדדאס-קא! ירדנו מהמפה! בספורט
ובכל שאר השטחים ! אבל אחר-כך
ניצחנו! נשארנו על המפית!
מנחם גולן: ספיחס!
איציק קול: שטיחם !
מנחם גולן: אני בונה במעל?!-אדומים
כי הכל שייך לנו!
איציל, קול: הרצועה והגדה !
מנחם גולן והגולן !
אברהם שתר: אש״ף הציע לנו
הפסקת־אש !
שימעון פרם: מה אמרת, מטומטם?
תחזור בך!
אברהם שריר: אני לא חוזר בי !
אמרתי שאש״ף הציע לנו לחם עם ריבה !
אופירה נבון: החיים הם לא פיק ניק!

יוסף
בורג: אז אני בטח נשאר!
ירוחם משל: אם בורג נשאר, גם
אני נשאר!
ישראל קיסר: ואם לא?
ירוחם משל: איך לא?
חיים קורפו: למכור את אל־על!
אליעזר פישמן: אני קונה !
יוסי ריגר: אני מוכר!
מרק מושכיץ: כולנו ספקולנטים!
ויקטור שם־טוב: אני לא ספקו־לנט
! אני פטריוט !
אריאל שרון: אני חף מפשע!
עמוס ברנם: גם אני! גם אני!
רפאל איתן: לצאת כולם מייד־ושם !
בפקודה !
דובר צה״ל: לאן להיכנס?
רפאל איתן: לא חשוב ! העיקר
שתצאו מצופים!
רפי אותן: מאה שנות טירור!

גאולה כהן: חמישים !
אהוד אולמרט: שלושים !
השופט ברק: עשרים ! בפנים !
אבי תד אי: אני לא אשם!
אמיר דרורי: אני לא זוכר כלום!

ראש המוסד:
מנחם כגץ: גם אני!
פיליפ חביב: אולי נשב לדבר ב
רצינות?
יצחק
שמיר: אני מדבר ברצינות!
אריאל ש תן: אתה תשתוק! אני
מנהל פה את העניינים!
באשיר ג׳מאייל: גם אני !
אמין ג׳מאייל: אתה תשתוק, יא-
אחי ! אתה כבר מת ! אני במקומך ! אתה

טדי קו,לק (מתעורר) :מי מת? פה
עם ארלוזורובז
מנחם כג ץ: סזון!
שימעון פרם: דיר־יאסין !
אריאל שרון: תל־אל־זעתר!
מוטה גור: פיתלה!
רפאל איתן: גבעת התחמושת!
אבא אבן: צברה ושאתילא!
מנחם בגץ: פינקם שרות!
יוסי שריד: אני מחזיר את הפינקם
האדום !
אליעזר פישמן: אני קונה!
מנחם בגץ: תקנה פלטינה !
שימחה ארליך: פלסטיקה! פלסטיקה!
הכל פלסטיקה!
יובל נאמן: סוכנות־חלל מפלסטלינה!

למה גו רן: רב ראשי מפלסטלינה !
א רי אל שרץ: פלאנגות מפלסטלינה !
חטיבה שלמה של פלאנגות מפלסטלינה
בשביל מובוטו!
אבי תד אי: איזה פלאנגות? אני
חף מפשע!
אמיר דתת אני לא זוכר!
השופט ברק
עשר שנים בפנים!
יופי ריגר: אני קונה!
עמוס ברנם: גם אני!
יצחק שמיר: איזו השתוללות !
מרדכי ציפורי: מה פיתאום מש
תוללותז שחיטה!
אתאל שרץ: כשהאווירון באמת
יירד עליכם, אתם תראו מה זה! כולכם
תחזרו בארונות!
שלמה גורן: אני רוצה ארון קודש!
יוסף בורג: קדחת תקבל !
זבולון המר: הרפס !
רענן נעים: גפילטע פיש !
יעקב מרידוד: יש לי המצאה שתפתור
את כל בעיות הדיור בשכונות.
שלמה להט: תן דוגמה !
יעקב מריתר: אני לא יכול ! מטוסים
מלאים מרגלים נוחתים עכשיו בלוד
ומנסים לגנוב את ההמצאה!
יובל נאמן: תן לפחות רמז!
יעקב מריתר: בתים מפלסטלינה!
גאולה כהן: סכין בגב מפלסטלינה !
פנינה רוזנבלום: הרפס מפלסטלינה!
יגאל
תומרקץ: רחם מפלסטלינה!
אליעזר פישמן: אני קונה!
מרק מושביץ: מניות מפלסטלינה!
שלמה להט: יש לי יותר פלסטלינה
בעקב מאשר לך בראש!
גאולה כהן: להאריך את הכהונה
של אברהם תורגמן במישסרח תל-אביב
בחמש שנים!
אהוד אולמרט: עשר!
פנחס גולדשטיין: חמישים!
רפי איתן: מאה ! מאה שנות טירור !
מיקי אלבין: אני קונה !
אליעזר פישמן: היי, מיקי איפה
היית עד עכשיו?
מיקי אלבין: קניתי בית־חרושת ל־פלסטלינה

אליעזר פישמן: שותפים?
השומר הצעיר: גם אני!
אברהם שפירא: גם אני !
שלמה לורינץ: זה יהודי!
טדי קולל :,ארלוזורוב נרצח כברז
יצחק שמיר
סזון!

ראש המוסד

אריאל שרץ: פויה !
עזר וייצמן: בא לי רעיון! סיפלגת
מרכז מפלסטלינה!
אליעזר פישמן: אני קונה!

מכחכים
ע בר פלי־ל• לי שראלד

השופטים
את הדו״ח.

דעתו של >>לוקולוס״
שהזמין אוכל סיני הביתה ...

כבר

מחברים

כינוס של המדינות הבלתי־מזדהות
גינה את ״העבר הפלילי
של ישראל״ .אולי הביטוי גרם
למישהו לצחוק, אך מוקדם מדי
ללגלג. יש לחכות לתוצאות החקירה
בעניין הנסיון לג׳נוסייד
בלבנץ.
שלושת השופטים מעיינים כ־

אופירה
באמ רי ק ה

__ יייקידוס

ארוחה סינית ל ביתך או משרדך

צ׳יינה וילאג׳ טלפן/י־ 491873־03
רב המכר של 1982

על מה יצא קיצפה טל אופירה
נבון — האם הביקורת
נגדה לא היתה מוצדקת! האם
היא באמת צנועה וענווה,
בפי טניתן להבין מחתרעומת
שלה ז
לעולם לא אשכח, ביצר
דאגה תמיד להופיע במרכז
מירקע הטלוויזיה בעת ביקור
הנשיא סאדאת. אפשר לחטוב
שעליה להצטלם חרבה ולהיות
פושוגנית — כאילו היתה
דוגמנית ולא אשת-נשיא. היא
מקפידה להיראות נמיסעדות-
פאר וגחנויות-יוקרה. אד מתי
נראתה לאחרונה באיזה חור
בעיירת-פיתוח או בשכונת-
עוני !
על אשת-נטיא להצטנע ו-
לעשוק בפעילות שקטה, ולא
לנטות לחקות את ז׳קלין קנדי.

חיים
אליעז, קריית־שנזונה

עת בעשרות אלפי העמודים ש נערמו
לפניהם ומחברים את מסקנותיהם.
הכל כבר נאמר, הבל
נכתב. נותר רק לחכות להכרעתם.
בכוחם של השופטים (וביניהם הם
כבר בוודאי החליטו, כד שאין
מקום לקשקש על סוג־יודיצה)
לשלוח אצבע מאשימה נגד פושעי
המילחמה — ובנד לנקות את
המדינה מאחריות פלילית! או ל נקות
את שועי-הארץ — ובכך
להוכיח לעולם כולו: הבלתי־מז־דהות
אכן צדקו, ישראל היא מדינה
פלילית שאינה מסוגלת להעניש
את הפושעים הפועלים בשמה.
יופף מליח, פרנקפורט

המתנה האידיאלית לכל אדם ולכל מאורע
ועתה — גם בהזמנה ישירה, באמצעות הדואר !

כל מה שהנוער רוצה וצריד
לדעת על המין — עכשיו
יש את מי לשאול
ספר חדש, המבוסס על גישה חדשה
בהסברה המינית

״על בנים ועל בנות״
מאת ד״ר אהרון בלוד

* פאראפסיכולוגיה *
טלפטיה * אסטרולוגיה
* גלגול נשמות ־¥־
48 מקרים מדהימים,
שהפתיעו אפילו מדענים —

ג לו תוהחאב דז רו
הקורא הבחין בשיבוש במדור
נמר טל נייר (״העולם
ה ח״ .)2366

כשקראתי את הסקירה על סטפן
צווייג נדהמתי כבר בתחילתה,

,,הסיפורים המוזרים
ביותר בעולם״

למלא, לגזור ולשלוח !
לב׳ ״אדר״ ,הוצאה לאור בע״ני.
ת.ד ,2276 .רחובות 76122
ברצוני להזמין את הספר ״על בניס ועל גנות״ ,במחיר 420 שקל.
ברצוני להזמין את הספר ״הסיפורים המוזרים ביותר בעולם״ ,במחיר
330 שקל.
רצ״ב המחאה על סן שקל לפקודת ״אדר״ הוצאה לאור בע״גי
שמי כתובתי --

מיקוד

קורא סאמפז
גלות בבראזיל
כשנתקלתי במישפט הבא :״ספר
אוטוביוגראפי (של צווייג) מרגש,
המתאר את ילדותו, בחרותו, בגרותו
וגירושו מבירת הקיסרות ה

שנרמסה
בידי

אוסטרו־הוגארית,
הקלגסים הנאצים.״
הייתכן שכותב הסקירה לא ידע
כי הקיסרות האוסטרדהונגארית
שבקה חיים לכל חי עם גמר מיל-
חמת העולם ה־,)1918—1914( 1
ואילו סטפן צווייג נמלט (הימלטות
שבגירוש) ,הרבה־הרבה שנים
אחר-כך, מגרמניה הנאצית
לגלות בראזיל, שם התאבד מרוב
יאוש?
שמעון סאמט, תל־ אביב

ו7וע1לו 1ל 0ב לז סנן
קלגטים כחול-לבן.

לאחרונה שמע הציבור לא מעט
על בעיות הנעדרים, אותם אנשים
שנעלמו בארצות אמריקה הדרומית
ואיש אינו יודע היכן מקום
הימצאם. רק מעטים שמו
לב, כי מאז תחילת מילחמת־לב־נון
יצרנו גם אנחנו מצב דומה.
בימיה הראשונים של המילה*
מה נאסרו אלפי אנשים, לבנונים

קורא גילן
חזק ואמץ

ב ר כו ת
מפא רי ס
לאורי אבנרי שלומות,
הרשה לי לברך אותך ואת
כל בית העולם הזה על שעברתם
להדפיס באופסט.
חזק ואמץ!
בברכה לשנה טובה ולוחמת,
מקסים גילן, פאריס
ופלסטינים. לא כולם הובאו למחנה
אל־אנצאר. עד היום לא פיר־סמר,
ממשלת ישראל שום רשימה
מוסמכת של העצורים שבידיה.
לגבי חלק גדול מהם לא
ידוע היכן הם נמצאים ובאיזה תנ אים.
מצב
זה נורא ולא יתכן כי אנו,
כאזרחי ישראל, נעבור עליו בשתיקה.
העדויות המזעזעות ה אחרונות
שהתגלו במישפט הצבאי
על המתרחש בלבנון, מעידות
עדות מוסמכת, כי למרבד. הצער
חיילי צה״ל מסוגלים להתנהג
כקלגסים לכל דבר.
על אחת כמה וכמה גדולה הסכנה
הזאת, כאשר איש אינו יודע
היכן העצורים מוחזקים, כאשר
כולאיהם אינם חייבים למסור
דין־וחשבון לאיש, וכאשר
(וכבר הסתננו סיפורים מחרידים
על כך) אם ימות אסיר מחמת
עינויים אפשר לקבור אותו בסתר
ולא יוודע מקום קבורתו.
אם אזרחי ישראל אינם רוצים
שבעתיד יקרו דברים כאלה להם
עצמם, עליהם להקים קול־זעקה
כאשר הדבר קורה בלבנון. ואם
רוצה ממשלת ישראל להוכיח נקיץ
כפיה, תפרסם נא מייד את רשימת
כל העצורים והיכן הם מוח זקים.
דליה
כקר, תד־אביב

אווירון ד 1־ 3יוונ
בית נוטף להימנון המיל-
חמה.

(המשך בעמוד )24

רהיט

מבט. יצרנית של חדרי שינה.
מטבחים. ארונות קיר ומשרדית
גאה להציג את המוצר החדש:
רהיטי נהחלריים
לטש־ידע
רב, טכנולוגיה מתפתחת
ושיטות יצור מתקד מו ת
הולידו מוצר מו שלם ויפהפה ־
חלו מ ם של כל נער ונערה. כל
ה מ סגרו ת הן מעץ טבעי, כל
הפינות מעוגלות והצבעים
מרהיבים ביופים.
והנפלא מכל -עם רהי טי ם
אלה אפשר להתחד ש בכל יו ם
מחדש:
30 היחידו ת ה מודולריו ת
המרכיבות משפחה זאת
ניתנות ל־ 362,880 צרופים!
אפשר ל קנו ת או תן בניפרד,
אפשר להת אי מן לחדר א חר
או, סתם, לפי מצב הרו ח ־
להחליף א ת מיקו מן.
לחבר ת מב ט מוניטין של 27
שנה בייצור רהיטים והיא
ידועה בטיב וב איכות מוצריה.
כל קנייה של רהיטי מב ט
מלוו הבא חריו ת החברה.
כדאי לנ סו ת -באחריות!

את רהיטי האיכות של מבט גיתן לראות כמצוגה ולרכוש אצל טוכנינו
המורשים :

תל־אביב ״ מרכז תצוגה, בית כלל, דרויאגוב ,5תל־אביב • נובט, בן׳הודח ,120
תל־אביב • רהיטי מוניטין, נחלת בנימין ,122 תל־אניב -מועדון רהיטים ,122 בוגרשוב ,72
ירושלים • רהיטי גאנו מוביליה, הרצוג ,41 בני״ברק * מת״ת -תומכי תורה,
סוקולוב ,15נ תגי ח -מבט, שמואל הנציב ,13
חדדה • מבט, הנבורים ,88 חיפה * מבט, הרצל ,13 חיפה * בית הזורע־שמרת, אלנבי ,117 מגרת * רהיטי
ג׳מבו, כביש ראשי לחיפה, נהריה -רהיטי מבט, שביל הגנים ,1
ראש פינה * מרכז חמרי בניה.,בן ברק כביש ראשי, רמלה -רהיטי אלי -מבט, הרצל ,95 רחובות • רהיטי
אלי— מבט, הרצל ,203 ניר בבי -רהיטי רון(חדרי שינה ונוער) ,אשדוד * אשדה רהיטים רוגוזין 7
קרית גת * מבט, אזור התעשיה אולם תצוגה,
באר־ שמג * מבט, פסג׳ רסקו, רמת השרון -רהיטי דונדולו, סוקולוב 93
כפר סבא * רהיטי תל חי, ויצמן 141 ובכל סניפי שק׳׳ם רהיטים בארץ!

סי<1״עי1גי

איסת אפשר להרגיש
רהיטי

מאת

נדיב אבידן
( ש נון !

גנות ח
שרו א; המילחמה מידי בתי-
רונה שרו
למות הטלווי
חשוב אם
בחזית חמוש
בית נוסף:
בוא אלינו י

מאתן
.1בחולשתו שוב לא עמד ב/
דיבורו

.3כשהם מסירים לנקד מקסי
מיוחדים ״במינם״1 ,יתן לצפות
להפתעה. קטנה״ ()9
.9אתה מעונין לדעת ״מה
זה״ ,אדוני ראש הממשלה ז
ובכן: קשה מאוד להגדיר אבל
קל מאוד לזהות (בדיחה פרטית)

. 10 שוטר לא קשוח אפשר
לקנות ()4
.13 התעלה בנשק ()3
. 14 פתרון אפשרי לדילמה כשיש
שדון זכויות בבית: זה
שלא ישטוף כלים ()4 ,2

אנו תלמידים
עירוני ת׳ לא
נגד העיצומים, י
דותנו לעיצומים
אנו מאמינים 1
נגד העיצומים -
הפגנה בשעות־הל
נעת בנו במידה
אנו קוראים לב
פים להצטרף למ:
כמו כן, אנו פ
הכנסת לעזור ל
נגד העיצומים.

.15 שלו ובוכה — כך הוא
עושה קילופטרז׳ ()4 ,4
. 17 לפרות שגמגם
דברו בשבחו ()4

בטלפון

.18 אחה כף שהם לא עומדים
במקום אחד ()4
.20 נוהגים כוינטלטור בלי
כסוי ()3 ,5

תלמידים מי״
עירוני ה

.22 אם לא יחמיצו את ההזדמנות
תבוא להם הישועה

קח אותנו מלבנון
כי בבוץ אנו ש?
לא נדע כיצד יוצ:

.24 בשלג הוא צועד באיטיות

משה אד?

פתרוןתשבצופן 2367

.25 התעקשה לחזור הביתה
לאחר ששברה אותו — כך
שמענו ()4
.26 בשדב ממהר הוא נכנם
בבוז ()4
.28 אין בה במעט כלום —
בטור ()7
.29 איו קרא החמור לבן-
התשחורת ן ()3

מאונן•
.2עובד ציבור שנראה כמו
קוף ממתכת ()3
.4כוחו ערוד למקרה של חו סר
הסכמה ()4
.5שלמה בסין, כאשר אצלנו
אפשר לראות בלי כסף ()3 ,5
.6הבה נברח ! הוא הריח כף
אשפה ()6
.7באלהים! הוא לא נרדם

בטלבחיה ()4

.8בסוף היום הוא תמיד חד
שב כמו מנהיג ערבי ()5
.9הלו! רצת יש — אבל
איד אנחנו נראים ()3 ,4
.11 כשהמסר עולה הוא עולה
באש ()2
. 12 אין דבר יותר גדוע מ-
פשלה של תלמיד מצטיין ()4,5
.16 בעל נסית שוקל עתוי
אחר ()4 ,4
. 19 בטלביזיה, גם הפרופסור
שלי באוניברסיטה נחשב ל בהמה

.21 המנחה נמצא׳ אבל הוא
רק עושה רוח ()5
.22 ירצו חדש באמצע מח צית
המשחק ()4
.23 זה פלא שהן עוקבות
אחת אחר השניה ()2
.24 ישתיקו יונים! ()3
.27 רוע לב עולה הון תועפות

דא מחתרת
הפגישה ב.
עם מרצים
טת ניר־זית
עולם הזה״ )2365
התקיימה במחתרת
ען הקורא.

שבוע לפני הפגישה הוד!
כל הלוחות המיועדים לכך
מודעות על קיום הפגישה.
ציבור עובדי מכון וייצו
מוזמן לפגישה, ואיתו אוח
שקיבלו כרטיסי־כניסה.
בשעה היעודה הופיע
600־ 700 איש, שהיו אמור
היכנס לאולם גדול. מסיבוו
מורות עימה, החליטה הנהלו
כון ברגע האחרון להשתם
אולם קטן, שבו נכנסו רק
איש.
מה שלא זכה בפירסום בו
הזה הוא שבגלוי, לא בתנאי
תרת, נפגשו מרצים מאוניבר
ביר־זית וקהל ישראלי, שעי
עמדות מנוגדות היו מסוגלים
ליף דיעות ברב־שיח, ללא צ!
או עלבונות. המארגנים ראו
הישג.
אברהם רינת, רח!

המכון הישראלילספרות
נשים קוסמטיקה ופדיקור

דיאנה

קורסים ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות(אפילציה)
סלון ומכון יופי
תסרוקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות, פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה
הכנת כלות
| * מחיתם עממיים י שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ;226066 )4

דמעו תש
הקוראים ששמותי
שובשו, אינם גורסים
העיקר הוא ששמם
פרסם — ולוא בשגיא

במדור מיכתבים (העולם ר.י ) 1׳_ 1א ז
)2365 התפרסם שי י מפרי ׳׳י> ׳ ח
בשם ״רוצחים בכדורגל״ .משו ד ־
מה, שמי לא נכתב נכץ. אב״* 1-0 .
לתקן את הטעות.
מאיר רוטמן, ח

1)111

אכן, אני עומד להתמנות כז
נוסף לשמעון פרס (תשקיף.
(המשך בעמה.
העולם הזו

ויותר יפני מיפני.
צבי בורנשטיין 800/4אילת: וידאו-נאמן -רח׳ ירושלים עפולה: סיגנעוצליל-
שרפ מקצרת את המרחק בינך לבין ספרית הוידאו שלך. עם הרזזבת רשת הספריות
תחנה מרכזית קריתביאליק: וידאו-סביניה -קרן היסוד 62 טבעון: וידאו-גל-
העושות לרשות לקשות שרפ, תוכל למצוא בנקל ספריה שקרובה למקום מגוריך.
כלניות 7מגדלהעמק: פומו-חיים -מ.מסחרי בית שאן: פוטו-אפרים -מרכז רסקו
לבחירתך 29 ספריות וידאו, מנהריה עד אילת.
* כקונה של וידאוטייפ ״שרפ״ ,תקבל בספריה שתבחר, מנוי חינם ל 50-קסטות מתורגמות טבריה: ה.ל.ה -.רח׳ הגליל עכו: וידאו 2000-מ.רסקו, וידאוצפון -רח׳שפירא
ותוכל להחליפן בקצב הרצוי לך. קנה אתהוידאוהכייפניבעיר,בחרבספריה הקרובה לך חנות ו ו נהריה; וידאו-כוח -לוחמי הגיטאות .3דימונה: מ.ג.ה וידאו -מ.
מסחרי .11
מתוך הרשימה הבאה והמנוי שלך. חינם!
תל-אביב: וידאו-שופ -אבן גבירול 89 ירושלים:וידאו-שופ-בנין כלל
חיפה: וידאו-שופ-מחניים 4רמת־גן: וידאו-שופ-דבוטינסקי ( 77 החלמ)1.2-
גבעתיים: מורטל -מודיעין 181 רמת־השרוו: וידאו-שופ -סוקולוב 86
כפר־סבא: וידאו-שופ -בן־גוריון 33 ראשון־לציון: וידאוברלינסקי -רוטשילד 25
רחובות: וידאו-שופ -הרצל 192 בת-ים: וידאו-שופ -רוטשילד 18 חולון:
ערוץ -7רח׳אילת ,36 וידאו קסט-חנקין 67 רמלה: סרטי וידאו -הרצל פינת אגחי
לוד: גטאין -הנשיא 2נ תני ה: סופרוידאו -ככר העצמאות וו אשדוד: וידאוקסט
מרכזמסחריא׳ 6באר-שבע: וידאו-שופ -רח׳ האבות 33 ירוחם: וידאו-קלאב-

היבואן:נז.פרוס1זזבע־נז

.אחד העשרהה סו טי ס הטוביס ביותר ועל העווה״
״ הסרט שי ק בי ץ
*ותגתהכסאות
001113חהחס
מ עו ל ה״ .

כ ע לו לי םואפק טי ם
עווני ו שי ח ה...
תתתא תי ת •

(ו־ \ 4/ת ת . 7ידביזירז ) 0 8 5

נהטה תו החדשהשל

ס טי בן ש פי לברג

1אי. טי. הבר מגובב אחר)
נתב ו הגי ה:

ס טי בן עז פי ל ב רג
1ת*י:גואב הו פ ר

״>!79 רייג ט. נלסון
גיזבט ויליאמס

מכח כי ם ־
(המשך מעמוד )24
עולם הזה .)2366 אך שסי הוא
לא כסי שסירסמתם.
עטרי מריאן, תל־אביב

ע 1רון־ 0ור 0
חצטרף לחרות וראח את
חעולם.

90 האנשים שיצאו בפמלייתו
של שרון לאפריקה הם ברובם חברי
מרכז חרות. הסיור ההמוני
בדרום לבנון, כמה ימים קודם לכן.
גם הוא היה על טהרת אנשי חרות.
מעניין: האם אותם אנשים הש תפר
בשני הטיולים, או ששר-
התיירות (סליחה, הביטחון) מוציא
בכל פעם קבוצה אחרת, לפי תורז
ציפי שכתאי, ירושלים

קריקטורה של פרץ כ״עד־המישמר׳׳
כיצד מטיילין ן

מ• ילמד את והתנחל 1

011 קס ט
0£157 וחשג ״
פוו ט
כבורה ארצית ,״כן־יהודה״ ת״א
9.30 — 7.00 — 4.30
למבוגרים מגיל 18

הרפתקה בסניף דואר.

ביום השישי 14 ,בינואר, נכנסתי
לסניף־הדואר בקרן הרחובות
אנטוקולסקי אבן־גבירול.
רציתי לשלם חשבון-טלפון אחד
ויחיד, ולא ידעתי שאעבור הרפתקה.
השעה
היתד 11 .וחצי. בתור
לפניי עמדו שישה אנשים ובקופה
ישבו שני פקידים. אפשר

של הגברת שעסקה בתה הופיעה
פקידה אחרת. היא טיפלה בלקוח
אחד בלבד. ואז החליטה לסגור
את הקופה — בדיוק כשהגיע תורי.
היה זה כשעה אחרי שהתיי-
צבתי בתור.
סבלנותי פקעה וביקשתי לדבר
עם מנהל הסניף, מר טייכמן.
עברה לפחות רבע שעה עד שהמנהל
חסור־הסבר הואיל בטובו לש־

שעה היתד .)12.45 .הפקידה ניסתה
לגחם אותי. :גם עלינו, העובדים,
הוא צועק.״
אם לא אני. אולי מנהל דואר
תל־אביב ילמד את מר טייכמן
לנהל את הסניף ז
ג״ל, תל־אביב

מאז ״המהפך״ מסתמנת עליה
ברורה בהיקף העוני במדינה
33,900 משפחות, רובו מרובות ילדים, חיות כיום מתחת לקו העוני מסקירת המוסד
כותרת מתוך ״ידיעות א ח רונית״ 17.1.83
אלה בשומים ואלו! בעקרבים׳
היה לצפות שהשירות יתנהל במהירות,
אך לא כך היה. רבע שעה
מאוחר יותר פנתה הפקידה

מוע אותי. לשמוע אותי ז לא בדיוק.
הוא התרגז לשמע התלונה ופתח
בצעקות . :אף אחד לא אמר

הגינטלמן והבלונד־ ת

איתן ענויו
הדברתבונ״ם ב7זי7וים

סוסחיס להדברת תיקנים
(ג׳וקים) ,תוליד לץ, חרקי
פחדים ובגדים.
רנזת-גן. דחו מודיעין *.1ת.ד2272.
790114 5-670 רעו׳מסי *1עסק;
פם ירח לל בריאותך ורבופך

קבלת מוד עו ת
לבל ה עי תוני ם

נלוחיי־ י־ נוערביי
•שרות ת.ד
ללא תשלום
•מכבדים
כרעיסי אשראי

ט 1מ פ
ויויווי

]237117

לח ל

בדרך כלל שומר רם עברון
על איפוק מירבי. הוא פונה אל
מרואייניו בכבוד רב, גם אם אין
הם ראויים לו. בייחוד הוא מדקדק
בכבודם של פוליטיקאים — על
אחת כמה וכמה כאשר הם גברים.
הפעם (זה הזמן 17 ,בינואר)
חרג ממינהגו. כשהתיישבה מולו
פנינה רחנבלום, הרגיש לפתע חזק,
נתן דרור ללשונו והסיר מעצמו
.כל רסן של נימוס. הגברת הוזמנה
לאולפן מכיוון שהיא עומדת להשתתף
בתחרות קדם־אירוויזיון. מה
הקשר, למשל, בין כישרונה כזמרת
מרואיינת רוזנכלום
ובין מחלת ההרפסי באיזו זכות
מה מאחורי העניבה
מתעניין מר עברון ברשימת הגברים
שעימם בילתה המרואיינת?
רמיזותיו היו גסות כל־כך עד כי רוזנבלום, המשחקת בהצלחה
במשך שנים רבות את תפקיד הבלונדית המטופשת, כמעט שאיבדה
את המסיכה שעטתה על עצמה והשיבה לו כפי המגיע לו. אך רק
לרגע. מייד התעשתה, וחזרה להיות היפה המטומטמת.
בתחרות בין השניים ניצחה ללא ספק המרואיינת. מיניותה
העבירה את עברון על דעתו המיקצועית, עד כי חשף לעין כל את
המסתתר מאחרי דמות הג׳נטלמן המעונב. מה שהתגלה שם כמעט
שגרם לרוזנבלום להסיר את המסיבות, שבעזרתן בנתה את הקאריירד,
שלה, ולהוכיח כי היא אשה חכמה ואינטליגנטית. אך היא ידעה
להתאפק.
הגברת עמדה במיבחן המיקצועי. האדון לא.
שושנה חיימוביץ, חיפה
באשנב להכין לעצמה כוס־תה, ונותר
רק פקיד אחד לשרת את
הקהל.

לך לבוא בשעה כל־כך מאוח רת!״
ו,את לא תלמדי אותי איך
לנהל את הסניף!״

עברו עוד כמה דקות. במקומה

בלית־ברירה חזרתי לתור (ה־

נ ב לזז ה ל־־ ס ד
ו ט רי כזז ח 8לעו־ד
עניים בישראל.

הליכוד הבטיח להיסיב עם
המוני העניים. המוסד לביטוח לאומי
הודיע השבוע, כי מיספר
העניים בישראל הוכפל בשנים האחרונות.
האביונים, ששילטון המערך
ייסר אותם בשוטים, סובלים
עתה תחת עולם של עקרבים.
מי משתי המיפלגות עדיפה ז
זו נבלה וזו טריפה. כל עוד לא
יתארגנו הדפוקים להגן על עצמם,
כל עוד תושבי השכונות,
בני המישפחות מרובות הילדים
והפועלים הבלתי־מקצועיים בתע־שיה
ובחקלאות לא יקימו מיפל־
1ות משלהם — לא ישתפר מצי
ענת כוזגלו, תל־אביב
לידיעת הקוראים
קוראים השולחים מיכ*
תכים מתכקשים לנסח
אותם כקצרה, לבתוכ אותם
כמכונודכתיכה כרווח
כפול ועל צירו האחד
כלכד של הנייר. עדיפות
תינתן למצרפים תמונות
למיכתכיהם.

העולם הזה 2369

מחיר מחירון
4חדרים בבניו מפואר
בן 8דירות בלבד
פנטהאוז מ תו ח
דירת גג

^9,09^.$99( #00.$ 8/060^-
נתניה גני ניצה
הפרויקט היוקרתי ביותר הנבנה
היום בנתניה
4חד ת ם
ברח׳ ראשון־לציון
6חדרים

מחיר מבצע

מט׳ דירות
במבצע

$ 54,000.־$79,000.
$ 70,000.-

מחיר מחירון
ברח׳ השריונאים, ע״י רח׳ השומר
3חדרים
^א$ ^ 0$ 4חדרים
$ 9 0 .דירת גג

ראשון־לציון1

$93,000.- $115,000.$:

•$ 110,000.

לזפאי משרד השבע, משרד הקליטה ואחרים
הלוואות מכספי החברה עד ־ $60,000.בהחזרים נוחים עד 15 שנים.
מבצע אברהם גינדי בשתוף בנק לפיתוח ולמשכנתאות מקבוצת בנק דיסקונט.

מחיר מבצע
$62,000.$86,000.$99,000.-

מט׳ דירות
במבצע

3חדרים

׳^58,006.

3׳/2חדרים
4חדרים
4 ׳/2חדרים, ברמת-כוכב ב׳
פנטהאוז, בבניך מפואר במיוחד,
בשכונת אברמוביץ

$63/000.$ 70,1^00.-

$49,000.$ 53,000.$ 55,000.$ 57,000.-

$424,009.-

$ 99,000.-

פתוח במוצאי־ שבת

לרגל המבצע יהיו משרדינו בתל-אביב, בפתח תקוה ובראשון־לציון
פתוחים במוצאי שבת החל מצאת השבת.
המחירים אינם כוללים מע״מ

נינו ־

3ונדז

1־ י 1־ ו 1־ נ

הורוסהוס מדים ב1ימי1י

וווו הוזודעו:

ע 0ש1י,
מ קוריי ם

! עצמ איי ם
בכל מקום שבו הם נמצאים, עוברים
או שוהים, הם מטביעים את חותמם.
אחרי עזיבתם המקום אינו נשאר כפי
שהיה מקודם. הם עצמאיים, מקוריים
ועקשנים, קשה להזיז אותם מדעתם, אך
הדעות שאותם הם משמיעים כל-כך
חורגות מהמקובל, שלא קל לקבל את
רעיונותיהם, וההתנגדות שהם מעוררים
חזקה ביותר. הם אינם נרתעים ואינם
נבהלים — הרי הם פועלים למען הכלל,
וכשיש לחם רעיון חדש הם ישכנעו את
החברה, שחם מסוגלים להסתכל לטווח
רחוק ולראות מה דורש שיפור ושינוי.
רוב האנשים אינם אוהבים שינויים
ומעדיפים את הישן והמוכר על פני החדש
והבלתי ידוע. אך לבני דלי יש

היכולת והכישרון לשכנע את כולם להס־כים
עם רצונותיהם ותוכניותיהם. יכולת
הביטוי שבה חם מבורכים מאפשרת להם
לשכנע כל אחד.
טיבעם האוורירי מושן אותם לאסוף
ידע בכל שטח ותחום. כמות הידע המצטברת
בתוכם מפליאה את הסביבה,
ועוד לפני שמישהו הספיק לבדוק ולבחון,
אם כל מה שנאמר הוא אכן מבוסס,
מתקבלת דעתם והם ניגשים לפעולה.
אין
דבר האהוב עליהם יותר מאשר
לבטא את עצמם בקבוצות גדולות. הקשר
עם אדם אחד ויחיד אינו מעניין
אותם במיוחד, ההזדקקות שלחם לחופש
ועצמאות היא כל-כך חזקה, שכאשר
הם נאלצים להימצא עם אדם
אחד בלבד הם מתחילים להרגיש חנוקים
וכבולים, ועליהם להחזיק את עצמם
חזק כדי שלא יפרצו בריצת אמוק
כדי לחפש להם קבוצת אנשים, שעימה
יוכלו לשוחח ולזרוק את מחשבותיהם
המוזרות והשגיוניות.
אם צריך להקריב למען חכלל, חם
עושים זאת ללא הנד עפעף, הם מוכנים
לתת מכספם, מזמנם ומכוחם כדי לעזור

לקראת יום ההולדת שלחם ננסה ל-
הציץ ולראות מה יחיה אופיח ומראיה
של השנה שעומדת לפניהם.

ע בו ד ה

את השקט הנפשי במהירות עצומה. הם
׳פועלים עם האינטלקט יותר מאשר עם
הרגש, ואולי זו הסיבה שחם מאבדים

לבני דלי יש היכולת והכישהן
לשכנע אח 1כורם רהסכים 011
רצונותיהם1,ומוות שהם משמיעים
דיעות חריגות ורא מקובלות
לקדם פרוייקטים חברתיים שיש מאח-
ריחם אידיאל. מערכת העצבים של בני
המזל מאוד עדינה ורגישה, והם מאבדים

את סבלנותם במהירות כאשר משהו
אינו מסתדר לפי התוכנית שאותה תיב-
ננו בצורה מושלמת להפליא.

בעיות בענייני קאריירה ועבודה דורשות
זהירות-יתר. הקפידו על בדיקת מיסמכים,
ובכלל רצוי להימנע
מלחתום על חוזים,
עיסקות והתחייבויות
חדשות. השותפים ל-
עיסקה לא מראים את
פרצופם האמיתי והם
עלולים להכות מאחורי
הגב ללא הכנה
^ מוקדמת. לעומת זאת
^ 0 0 5 1 3 1חיי החברה יהיו מאוד
פעילים. תוזמנו למסי-
בות ומיפגשים נעימים, ובני המין השני
יימשכו אליכם ויבקשו את קירבתכם.

החודש האחרון הכניס אתכם לקשיים
כספיים רציניים, וכתוצאה מכך אתם
נתונים בחרדות הקשורות
למצבכם בשנה
הקרובה. קניית נכסים
תוכיח את עצמה
כנכונה למרות שלפי
שעה עדיין לא נראים
רווחים באופק. מצב
׳הבריאות עדין. אתם
21ביוני
נוטים לקחת הכל ל20ב
יולי
לב וזה אינו מוסיף
לבריאותכם. היו זהירים
יותר והרבו בשינה. שימרו על
דיאטה ואל תפריזו אפילו באכילה.

הקשיים מאחריכם ומצפה לכם תקופה
מיוחדת ומרגשת. בשטח הרומנטי תהיו
פעילים מאוד. לפתע
הטלפון לא יפסיק מלצלצל,
ולא תדעו להחליט
למי להיענות
בתחילה. מכרים ישנים
יכנסו גם הם למעגל
חייכם בתקופה זו, ומצב
הרוח יעפיל למרומים.
אבזרים ביתיים
עדיין ממשיכים
להתקלקל. היו זהירים
במיוחד בטיפול במכשירים חשמליים.
תוך כמה ימים המצב יחזור לתיקנו.

לאחרונה אתם מוצאים את עצמכם
עמוסי עבודה, אולם העבודה נעשית
ללא מאמץ מיוחד,
כששביעות הרצון והשבחים
מעודדים אתכם
להמשיך ולהוציא מעצמכם
את המיטב. הצעות
עבודה חדשות קוסמות
לכם ויש לשקול
בכובד ראש, ולראות
21באפריל ־
אס בטווח רחוק לא
20 בריאי
תימצאו במצב שלא
תספיקו לבצע את כל
מה שלקחתם על עצמכם. נסיעת קצרה
עם מישהו קרוב תוסיף התלהבות והנאה.

אתם חשים עצמכם מבודדים ובלתי-
׳מרוצים. יש לכם צורן לקשור קשרים
חדשים, או לחדש את
אלה שנפסקו, אך הדבר
חרבה יותר קשה
מכפי שתיארתם לעצמכם.
בני המין השני
אינם ממהרים להיענות
ואתם מרגישים
שגאוותכם נפגעת. המ תינו
מעש, תוך שבוע
21ביול ׳ ־
21באוגוסט

המצב ישתנה ושוב
תהיו מקובלים. במקום
העבודה שורר עדיין חוסר-בהירות ואי-
הבנות גורמות לסיבוכים רבים ומעצבנים.

אתם מותשים מנטל העבודה של ה
היו
זהירים מאוד במה שקשור לספוק-
לציות והימורים. השבוע אתם עלולים
לשפוט לא נכון ולהתחרט
מאוד לאחר
מכן. המתינו* רק כמה
ימים לביצוע התוכנית
שצצה במוחכם.
לעומת זאת תשבעו
נחת מחיי המין. אלה
יפצו אתכם על כל
התיסכולים שהיו לכם
22באוקטובר

לאחרונה. הפעם תוכי
22בנובמבר
לו להוכיח מי אתם
ומה כוחכם. לקראת סוף השבוע השגיחו
על בריאותכם ובריאות משפחתכם.

התחום הכספי מאוד רגיש השבוע. מומי
* לץ להימנע מלחתום על מיסמכים חשובים
או לבקש הלווי
אות. בשבוע הבא המצב
יהיה שונה, ואז
תוכלו לפעול ביתר
חופשיות וביטחון. במקום
העבודה אנשים
מתנהגים בצורה מוזרה,
והתוצאות מאלצות
אתכם להתייחס
אליהם בזהירות. קשרים
עם אנשים השוהים
בחו״ל יגרמו להתלהבות. בני הזוג
¥דגישים מאוד, התייחסו אליהם בסבלנות.

שבועות האחרונים. העומס המצטבר
גורם לאי־שקט ולעצי
בנות והדבר מתבטא
דווקא בקרב המיש־פחה.
בני הזוג חסרי
סבלנות ואינם מוכנים
להבין את עמדתכם
ולשמוע מה בפיכם.
1נהווו1
מריבות על עניינים
־ 72באזגזסט -
שוליים פורצות לפ22ב
ספטמבר
תע, והעניינים מקבלים
מימד מנופח ומוגזם.
עדיף לשתוק ולא להגיב. בשטח
הרומנטי רצוי לנקוט יוזמה ולא להמתין.

עקת

בימים הראשונים של השבוע עדיין תחושו
תיסכול-מה, ואפילו חרדה, בעניינים
הקשורים לקאריירה,
אולם בהמשן השבוע
תוכלו להרבות בנסיעות
ולהיפגש עם אנשים
שיביאו אתכם להרגשה
אופטימית יותר.
הצעות חדשות
ילהיבו אתכם, אן
כדאי לשקול אותן ב(
2ב נו בליבר ־
20בלצנובר
זהירות ולהתייעץ עם
מומחים לדבר. מתיחות
בבית עלולה להביא למריבות. נסו לשמור
על קור-רוח והבעיות תפתרנה בקלות.

שטח זה יחיה חשוב במיוחד. יתכן
שחלק מבני המזל כבר מרגיש מזה חד -ן
שיים שגישתם לעבודה משתנה. דברים *
שאותם ביצעו ללא מאמץ דורשים כעת
יותר אנרגיה וגורמים לחוסר״שקט ועיי־פות.
כעת חם נמצאים בחשבון־נפש עם *
המקום שבו הם עובדים, עליהם ללמוד *
מי הם ומה כוחם.
כוכב סטורן נכנס לבית העשירי שלהם *
(בית הקאריירה) והוא יעמיד אותם ב* -
מיבחנים ויכריח אותם לנסות דרכים £
חדשות. במקום העבודה הם ימצאו את
עצמם נאבקים עם הממונים עליהם. ועם
אלה שעימם הם עובדים. הם ייאלצו
לטפל בבעיות מסובכות ולמצוא להן
פיתרון. כעת עליהם להכין שטח נקי
כדי שיוכלו לפעול ללא הפרעה.
העבודה שבה הם עובדים כעת לא
תהיה קלה, ועל בגי המזל יהיה לדייק
ולהקפיד על ביצוע מושלם. השנה יקשה
על בני המזל להתפרסם, השיגרה המת£ -
מידה תגרום לסבל, אן הדליים לא
ירצו לשוחח על מה שמעיק עליהם. מה
שיפריע בעיקר הוא — חוסר-הוקרה וה ערכה
למה שהם עושים, וכן הקשר
החברתי עם העובדים האחרים.
תנאי העבודה יהיו די מכבידים, וההרגשה
שהם כבולים ואינם יכולים
לנוע בחופשיות תביא אותם למחשבה
על שינוי. השנה עליהם לחפש את השי נויים
הגדולים בקאריירה, חבל להתעכב
על הדברים הקטנים והפחות חשובים.
עליהם להתכונן לנשימות חדשים, אן
כל זה בזהירות ולא תון כדי זריקת
הישן.
הבנייה החדשה תיבנה על היסודות
הישנים. עליהם להזהר לא להרוס
כדי להתחיל מחדש. הדגש יהיה על
תוכניות הקשורות לפרוייקטים גדולים

(המשך בעמוד )46
אתם נמצאים בכיוון חיובי, אבל בסך
הכל זוהי תקופה של תוספת אחריות.
הזהירות משתלמת, בעיקר
בכל מה שקשור
לכספים. למעשה מסתמן
הישג כספי חיובי,
ותוך שבוע יהיה
עליכם לבסס את עסקי
הכסף על בסיס
שאפשר לסמוך עליו.
מבחינה רומנטית תהיה
21בדצמבר
19בינואר
התקדמות והתייצבות
ביחס הריגשי שלכם.
נסיעה קצרה אמורה להפגיש אתכם עם
׳אדם שעימו תוכלו ליצור קשר הרוק.

השבוע תוכלו להרגיש יותר טוב. העייפות
תיעלם ואתם תחדשו את כוחכם.
הפרוייקט הבא שהצבתם
לעצמכם, ולמרות
הקשיים מובטחת הצ
לחה.
המצב הכספי

עומד להשתפר, חרף
הקשיים והאכזבות שהיו
מנת חלקכם בחודש
האחרון. במקום
העבודה יוטל עליכם
20בינואר -

18בפברואר
תפקיד נוסף, שהוא בעל

אחריות רבה, אן זמני

בלבד. סיכסוכים עלולים לפרוץ השבוע* ,
ודווקא עם ידידים קרובים ואהודים£ .

לאחרונה אתם מגלים נטיה לעבוד

כרי התמוטטות. אם כי זה עשוי להו

ביל
אתכם להצלחה,
בכל זאת כדאי שתש
גיחו על עצמכם
ואל תפר יזו בעבודה
ובמאמץ. הרעיונות החדשים
שלכם בשטח
הקאריירה מתקבלים
בצורה כל־כך טובה,
שאתם עצמכם נדהמים *
מהצלחתכס. אל תמהרו
מדי להתלהב, ו־בידקו
היטב את אלה שבהם אתם מאמינים.
הפתעה מזומנת בתחום הדיור.

טרמפ לא1ם*
תכנית בנק לאומי שמלווה את החייל שלך וגם מכינה אותו לחיים האזרחיים
יש לר בן או בת בגיל גיוס עזור להם
לתפוס ״טרמפ לאומי״.
״טרמפ לאומי״ — התוכנית
החדשה של בנק לאומי המיועדת
לחיילים, ובאה לענות על צרכיהם
המיוחדים של החייל והחיילת מיום
הגיוס, לאורר כל תקופת השרות
ועד יום השחרור.

איך תופסים ״טרמפ לאומי״
תן לבנך עצה טובה — לפתוח
חשבון עובר ושב על שמו עוד
בטרם התגייס, לחשבון זה יעביר
צה״ל את משכורתו החודשית.
חשבון זה יזכה אותו בכרטיס
כספומט ובשרשרת הטבות, הנחות
והלוואות ויעמיד לרשותו ״טרמפ
לאומי״ עד יום השחרור.

ואחרי שלוש שנים כשבנך עומד
להשתחרר מעמיד הבנק לרשותו
הלוואה מיוחדת בגובה מענק
השחרור(כיום כ־ 16,000ש׳) או
הלוואה כפולה מגובה מענק
השחרור אם ישקיע את מענק
השחרור בתכנית חסכון.
הכנסו לבנק לאומי ושאלו על
התכנית ״טרמפ לאומי״.

5515 דאוסי
התוכנית שמשרתת אותך עד השיחרוד

מיום הגיוס
״טרמפ חינם״ — הבנק ינהל את
חשבונו ללא עמלה במשך כל
תקופת השרות.
מ תנו ת לטרמפיסטים — עם
פתיחת החשבון שי חינם — תיק
כלי רחצה מהודר ונוח שישמש
אותו בכל תקופת השרות.
״טרמפ לעתיד׳ — תכנית
חסכון מיוחדת לחיילים .״כח
לחיילים״ .הבנק מעמיד לרשות
החייל הלוואה מיוחדת להשקעה
בתכנית זו. כשבנך ישתחרר
מהשרות יעמוד לרשותו סכום כסף
נכבד שיסייע בידו להגשים את
תכניותיו.

לאורך כל השרות
לאורך כל תקופת השרות יחנה
החייל מפנקסי שיקים חינם
ומכרטים כספומט. לרשותו מעמיד
בנק לאומי 199 מכשירי כספומט
וש.ב.א מקרית שמונה ועד אילת.
וכן 382 סניפי קבוצת בנק לאומ
בכל רחבי הארץ, מה שנקרא —
״טרמפ לאומי״ בכל פינה.
״טרמפ עדיף״ — אפשרות
למשיכת יתר בחשבון שיקים בגובה
משכורתו הצבאית החודשית.
״טרמם בידור״ — מדי פעם
יודיע הבנק על הנחות בארועי
בידור וקנית מוצרים לחברי ״טרמפ
לאומי״.

בנ ק ל או ת

מסתעפת נו ש ת הרגליים הצבעוניות
רוקוקו החלה שולחת רגליים ברחובות הסואנים של הער

הגדולות.
— מאת כתבתנו המיוחדת —
נרביים חדשים של האז האז מתוארת נבדר, החלו לאחרונה
לבצבץ מתחת לחצאיות, מכנסי .7/8שמלות ומכנסיים קצרים. אלו
הם גרבי ״רוקוקו״.
גרבי מכנס מפוספסים בצבעים הו״ל. קבעו את מושבם על מד־ז
מים וחזקים, שעד כה ניתן פי החנויות _ והחטיפה החלה.
גרבי כרך בוהקים שזורים
;יה להשיג כמותם רק מתוצרת

ס של קאן קאן מתוצרת נמיר, החלו לאחרונה
— י , 7/8שמלות ומכנסיים קצרים. אלו

בסיב כסף או זהב מבריק. ע
כרגע את המפעל, וחלקם כ.
משתלט על הרגליים.
יודעי דבר. מוסרים, שיקשה עד
השלטונות לעצור את התפש טות
ה״רוקוקו״ והביעו חשש
ששום כת שבעולם לא יצלית
לעצור את חדירתם של גרבי
״רוקוקו״ גם לשוקי אירופה ו־ארה״ב
— בשל מחירם הסביר,
האופנה השלטת וגם בשל טיב
החומר.

1תמי 3ן־עמ, מוכת הדוגמניות, שנולדה ברמלה^ ,סברת עד
עבוותה לדוגמנית נצמות ועל יחסיה המיוחוים עם אולם׳ בדי, נו ע
הכדורסל של מכבי תל־אביב, ועל היחסים ביו ווגמניות

אירס• לא !111
ד 1מוייס שלו
לאן בן־אזס.
אנשים ס חו
אץ בומזנא

זה בכלל לא מנויע
לי שאולם׳ וניבש!׳.
הוא ברוסים
ואו* לא וואזו
את הצבע

אני לא יודעת מאיבה
השמשות שאולם׳ היה
משמם. של שאמי אוי
אומתו שאיו יל׳ חשו עם
אושש׳ שמעוותים סמים

הייתי ׳מביאה את אולם׳
חביתית לחגים. זוזו
שמים לו כיפה על
הרא ש ואבא ׳שלי הזו
מפביו לו אח הבונות

אולם׳ היה הלש והוו־ש
רע. אמדה׳ לו שאסור
לו לשחק במצב מה,
ואז ושא החדים
להישאר בבית

השדים ׳שלי ׳מהים

היא המלכה על הדוגמניות. היא גם
המלבה על המסיבות. על תמי בן־עמי
אפער להגיד רק מישפט אחד: היא
בחורה עלאכיפאק. הזוהר וכל ההילה
עמסביבה לא עעו לה עום דבר. היא
נעארה אותה בחורה אותנטית מרמלה,
פתוחה, מבהיקה וטובת לב.
בעהיא מגיעה למסיבה היא גונבת
את ההצגה לא רק בגלל יופייה המדהים
וגופה המעגע, לא רק בגלל חתילבועות
יוצאות־הדופן והמהממות עלה, אלא
^מפני עכעתמי נכנסת, היא עועה ״כני-

00366831

זה טבעי. והס הורים
יהח־״ם וא1י שד
מסס ובת 28

סה״ .היא תיכף הופכת למרכז העניינים,
מחבקת את זה, מנעקת את ההוא,
מדברת עם זה, רוקדת עם ההוא. היא
מדברת עם בל אחד. אף פעם לא טורחת
להוריד מעל עצמה נודניקים.
יעבתי בדירתה שבסיכון למ״ד, אותה
היא מחלקת עם רונן, בנה על הקוסמטיקאית
ליזיקה עגיא, ועמעתי במו
אוזניי איך היא עונה לטלפונים על נודניקים
איומים בלי לנתק, בלי להתרגז,
בנחת ובסבלנות.
תמי בן־עמי היא מארחת מהסוג ח־

מיזרחי. את באה לראיין אותה, ועוד
לפני עאת פותחת את הפינקס בבר נערמים
על העולחן מיני בל טוב — סלט
ירקות ענק, עהטעם הדומיננטי בו הוא
השום, לחם עחור בפרי עם חמאה, עוף
ברוטב בירה ופטריות ברוטב בעמל. הבחורה
הזאת אוכלת במו עערה גברים,
ויע לה גוף דק עבדקיקים. בבגד־גוף
צמוד בצבע סגול ובנעלי-בית היא מדהימה
לא פחות מאער בבגד עאותו היא
מדגמנת בתצוגת״אופנח.
על תמי אי-אפער להגיד עגופה בנוי

לתלפיות, אך יע לה גוף עבמועגים ה-
עכעוויים נחעב בהחלט לאגדה. עד לפני
תקופה קצרה התגוררה עם אולסי פרי,
כוכב הכדורסל על מכבי תל-אביב. תמי
ואולסי הוגדרו פעם על-ידי אחת הרבי־
׳לאיות בזוג המרוכל ביותר של הסנה.
תמי מתייחסת בהומור גם להגדרה זאת,
במו שהיא סולחת לכל הדברים האחרים
שנכתבו עליה או עליו בעיתונות העברית.
לאחרונה נפוצו שמועות שהם מתחתנים.
את השמועות, בך אומרת תמי,
הפיץ אולסי עצמו, שאמר בראיון בבריסל

״א •1לאמ תח תנו! ע אודס!״
(המשך מעמוד )31

שאולי הם יתחתנו. היא נשבעת מהם
לא מתחתנים.
העובדה שהיא חברה ואהובה מל צעיר
כהח־עור מעוררת סקרנות. אצלי היא
מעוררת הערצה לפתיחות הבלתי־רגילה
שיש לבחורה הזו, ששברה את המסורת
והדיעות הקדומות, והביאה, בחינה ובהתנהגותה
הטבעית לכן, שגם הוריה,
שהם ממוצא מרוקאי, יקבלו את אולסי
בחיבה ולא יתייחסו כלל לצבע עורו.
במדינה שמרנית כמו מדינת ישראל
זה בהחלט בלתי״רגיל, למרות שאולסי
הוא כוכב כדורסל. ותמי מספרת שהיא
אפילו לא מתפעלת מהעובדה שמקבלים
אותה ואת אולסי כמו שהם, מכיוון
שמבחינתה העובדה שהוא צבעוני, כפי
שהיא מעדיפה לקרוא לו, אינה משחקת
כל תפקיד. בשבילה הוא בן־אדם.
לראות את תמי בן־עמי על המסלול
זה לראות את הכוהנת הגדולה. לא
מזמן צפיתי בתצוגת״אופנה בהשתתפות
דוגמניות מחו״ל. היא היתה הגדולה
מכולן. כשהיא על הבימה היא אפופה
בהילה של זוהר ומיסתורין. תמונותיה
של תמי מקשטות בתי כולבו גדולים
בחו״ל, ועמודים שלמים במגזינים חשובים
לאופנה. היא מרוויחה את השבר
הגבוה ביותר בשוק הדוגמניות, והיא
מכירה בערך עצמה. יחד עם זאת, נדמה
לי, לא עלתה ההצלחה לראשה. היא
נשארה לבבית ונחמדה במו בתחילת הדרך,
כאשר חיתה מלכת המים. הברתי

ההורים שלי עלו ממרוקו לישראל ב־,1948
עם שתי ילדות קטנות — האחיות שלי
הילה ולוסי. להילה קראו הלנה, אבל
היא החליטה לשנות את שמה. את מכירה
את האחיות שלי? הן בכלל לא דומות
לי. הן בהירות. גם אחי שלום בלונדי.
יש לי ארבע •אחיות, מתוכן רק אחת
דומה לי.
הוריי התגוררו בשכונה של בתים ערביים
נטושים. זו היתה שכונה מאוד רבגונית.
הגיעו אליה עולים מכל הארצות.
אני זוכרת שהיתר, אווירה נהדרת של

מסבי ׳זח חלקיגגני.
אנ׳וו מסלה ילא אולו!
עם אזלסי, אמשיך
לשוח את האינסוסיס
של!חסני
קיבוץ גלויות. כתוצאה מכך אבא שלי,
שהוא בעל מרפדיה למכוניות, שולט היום
בשמונה שפות על בוריין. אולי את
מצפה שאני אספר לך סיפורים על ילדות
עשוקה של ילדה מרוקאית בשכונת־עוני
ברמלה, אבל אני מצטערת — הי תד,
לי ילדות נהדרת.

• מה היה שם מישפחתך כ
מרוקו ז

ביקש ממני. התחברתי עם הפועלים במתפרה
והיה נורא כיף. בתקופה מסו-
יימת, כשהיה לחץ על הייצור, עזרתי
לארוז את הבגדים. אני זוכרת שמההתחלה,
איך שהתחלתי לעבוד, התייחסו אלי
כאל תופעה. שמעו עלי והתחילו להציע
לי עבודות כדוגמנית־מסלול. בדרך־כלל
לקחתי את העבודות אחרי שעות העבודה
בגוטקס.

• סי לחץ עליך ללכת לתחרות
מלכת־המים £
לא כל־כך רציתי להשתתף בתחרות.
אני מודה שהיתה לי דיעה קדומה, וחשבתי
שרק סוג מסויים של בחורות
הולכות לתחרויות־יופי. שולה תבור, ש־אירגנה
את התחרות מטעם העולם הזה,
ולאה פלטשר לחצו עלי. נמאס לי להגיד
להן לא, אז גזרתי את השערות הארוכות
שלי לאורך של מילימטר. אמרתי
לעצמי שכעת הן יירדו ממני. ואז הן
באמת באו לראות אותי, ושולה נכנסה
להיסטריה, ואמרה: איך אנחנו יכולות
שתהיה לנו מלכת־מים עם שיער קצר!
אמרתי לה: אז תעזבי אותי! אבל היא
התעקשה. היא מההתחלה ד,ימרה עלי.
ואז החלו התחרויות בכל רחבי הארץ,
ואני עדיין לא השתתפתי בתחרות. השנה
היתד .1974 ,שנה אחרי מילחמת יום־הכי-
פורים — אפילו פחות משנה. ואז הגעתי
לתחרות האחרונה, שהתקיימה בבריכת
גלית ויצאתי משם מלכה.

אני בררנית בדרך־כלל כשמדובר ב צילומים.
אני לא קשורה לשום פירמה,
למרות שמדביקים אותי לגוטקס, כי אני
עושה להם את כל העבודות. כשאני עושה
לגוטקס קטלוג, אני יודעת שאני
עושה עבודה מכובדת שתתפרסם בכל
רחבי העולם. דרך גוטקס הגעתי למיטב
בתי הכולבו בעולם. דרך גוטקס הגעתי
למיטב ירחוני־ד,אופנה בעולם. רק בגליון
האחרון של ווג התפרסמו חמישה צילומים
שלי, ולכן אני מעדיפה לא להצטלם
בביגדי־ים של יצרנים מתחרים לגוטקס.

לא, בכלל לא. הקורס הזה הוגדר כקורס
לנימוסים והליכות. ולא יודעת, בא
לי לעשות אותו. אולי בגלל שכבר אז
נמשכתי אל אורחות העולם הגדול. לאה
פלטשר מההתחלה רצתה שאני אהיה
דוגמנית בגוטקס. לאה פלטשר שלחה
אותי. מצאתי חן בעיניהם והם שכרו
אותי לתקופה של חודשיים, כדי לשמש
דוגמנית־בית. אחר־כך זה התגלגל כך,
שנשארתי שם תקופה יותר ארוכה. אני
בגוטקס מההתחלה. אני מרגישה שגוטקס
זה הבית שלי. שם צמחתי! שם התפתחתי
כדוגמנית.

• מהי עבודתה של דוגמנית•
בי תז

תמי כך־עמי עם אולסי פרי
״הוא הבן אדם הכי נהדר שאני נזכירוז״
אותה באותה תקופה. השנים עשו לח
דברים טובים. הוסיפו לה אולי במה
הילכות העולם הגדול. במלון ״הילטון״
היא מתנהגת כאילו נולדה שם. כשהיא
עוטה על גופה החטוב מעיל מינק, היא
מרגישה בבית.
תמי בן־עמי, שנולדה בשכונת-עולים
ברמלה, כבשה את תל-אביב. אילו רק
רצתה, כך מספרים לי, היתה כובשת
גם ערים אחרות. אך היא מעדיפה להישאר
פח .״בתוך עמי אני יושבת,״ היא
אומרת ומתכוונת לכך.

• :ולדת במרוקו ץ

•*א. נולדתי ברמלה. ב־י< בפברואר .55

דוגמנית־בית היא בובה מהלכת. ב-
דרך־כלל מעצבים בגד על בובה ודוג-
מנית־בית צריכה שיהיו לה נתונים כמו
של הבובה. בגוטקס יש מעצבים רבים.
הם מודדים עליך את הבגד. את משמשת
להם מודל חי.

• זה נשמע כמו עבודה קשה
ולא זוהרת• לעמוד כל היום על
הרגליים כשמעצבים למיניהם ׳מודדים
עליד דגמים ץ
כל עבודה שמתפרנסים ממנה היא קשה.
אני בטוחה שלבובה הרבה יותר
קל מאשר לדוגמנית־הבית. את עומדת
שמונה שעות על הרגליים, וזה בהחלט
קשה.

• האם דוגמנית־בית צריכה
לעזור גם בניירות וכמישרדז
אני לא הייתי צריכה, אבל אני לא
אוהבת להתבטל. כשהיה לי זמן פנוי,
עזרתי לתפור כפתורים. אף אחד לא

רוגמו זנויסת ׳רשמן
י׳ ד גשום שאן׳
יא יוסחו! חוברו
ז!בוחת הן שניות ותו

• במה שעות כשבוע את עד
כדת?
• לפי מה נקבע שכרך כדוגמנית?

לפי
איך שאני מחליטה וקובעת. התה-
ליד הוא כזה שפונים אלי בקשר לעבודה,
אני שואלת מה בדיוק אני צריכה לעשות,
ואם זה מסלול או צילומים — ולפי זה
אני קובעת את המחיר.

• יש תעריף קבוע לדוגמניות ץ

השטח הזה פרוץ. אין לנו איגוד ד
אנחנו לא כפופות לשום דבר חוץ מאשר
למם־הכנסה, אותו אנחנו משלמות ביו־

מכיוון שלחצו עלי. כשהייתי בצבא עשיתי
קורם דוגמנות אצל לאה פלטשר.

• אז כן היית מודעת לכד שאת
יפה. דוגמנית כדרך־כלל צריכה
להיות יפה.

זה קרה. חברה מתחרה לגוטקם הצי-

• את יכולה לשים את האצבע
ולהגיד: כנקודה זו או אחרת
הפכתי לדוגמנית־צמרת ז

בדיוק. את בית־וזספר הזה סיימתי בגיל
,17 כי קפצתי ביתה בבית־׳ספר יסודי,
ועד הגיוס לצבא עבדתי במורה מחליפה
בבית־ספר יסודי. נורא אהבתי את העבודה.
חלמתי להיות מורה. לא העליתי
בדעתי שאהיה דוגמנית. בצבא שירתתי
בשלישות הראשית ברמת־גן, ויצא לי
לישון כל לילה בבית.
אני לא מודעת לזה שאני יפה.

כאילו.

• ואם יבוא יצרן של כיגדי•
ים ויפתה אותך ככסף רכז

אני לא מאמינה שתארי יופי יכולים
לקדם אותך. אני התחלתי לשחות במים
עוד לפני שהייתי מלכת־המים.

איו לי שעות קבועות. אני יכולה לא
לעבוד ימים שלמים, ופתאום לעבוד עש רים
ושתים שעות רצוף ביממה.

• אם את לא מודעת לכך שאת
יפה? איך זה שהשתתפת כתה-
רות-יופי כמו תחרות מלבת־־המים?

• מדוע, כי זה כאילו שאת יורדת
כרמה•£

• האם התואר השפיע על מהלך
הקאריירה שלך £

בן־עמי. מעולם לא עיברתנו את השם.
זהו שמנו המקורי. קוראים לי תמי בן־
עמי. שמעת על בית־הספר התיכון רמלה־לוד?

מתי התחלת להיות מודעת
לזה שאת יפה ץ

תראי, בדרך־כלל מי שיודע כמה אני
מרוויחה מרוויח מזה בעצמו. כלומר, רו־אד,־ר,חשבון
שלי יודע כמה אני מרווי־קד״
פקיד השומה יודע כמה אני מרוויחה.
אם גם את תדעי כמה אני מרוויחה תצטרכי
לקחת אחוזים מהרווחים שלי, כי
אני לא מגלה סתם כך כמה אני מרוויחה,
ואני חלילה לא רוצה שיאשימו אותך
בלקיחת שוחד.

• את בררנית כבחירת העבודות
שלך£

לא. התהליך הזה לקח כמה שנים. לא
גילו אותי בן לילה. עבדתי קשה מאוד
כדי להגיע לאן שהגעתי. קשה מאוד.

• ליד כלא רמלה ץ

יודע, אך לצורך ההבהרה אולי
את מוכנה לנקוב כסכומים £

עד, לי אותו כסף שאני מקבלת מגוטקס
ולא התפתיתי.

• ואם היו מציעים לך יותר £

יכולתי לבקש יותר. היו נותנים. אבל
ברור לי שאני לא עושה את זה.

• כזמנו נתת את שמך לחברת
תמרוקים שאינה נמנית עם ה ליגה
הלאומית דווקא•
את יודעת שהחתימה שהופיעה מתחת.
לתמונה שלי לא היתה שלי בכלל! חבר
אחד שלי אמר שזו חתימה של גבר.
הייתי בחו״ל והתמונה התפרסמה. אז הם
המציאו ׳חתימה.

• ולא איכפת לך לעזור למכור
מוצר שאינו יוקרתי דווקא£־

אס יהיו אומרים ׳137 0׳
שחנות׳ את אולס׳
שאזזאחב במשי, ירא
הייתי!מסנה אץ־ זה
_־כ!ל ׳להרות ירי
שר. אין הגנה מיקצועית. כל אחת היא
אדון לעצמה.

• לפי מה, אם בך, נקבעים
תעריפי השכר של הדוגמניות ז
לפי שום דבר.

• איך את קובעת את שכרך £

אם מדובר בצילומים, אני מביאה בחשבון
כמה תועלת יביאו הצילומים שלי
ליצרן. אם מדובר בקטלוג שעושה שרות
נהדר ליצרן, ואני מככבת בו, אני יודעת
כי הפירסום של הקטלוג רחב ואז
אני מעריכה את זה בכסף, כי הרי אני
לא מחכה לתמלוגים או למחמאות. הקטלוג
הזה מגלגל בשלב מאוחר הרבה
כסף, וזה מצדיק את זה שאני אדרוש
׳,תמורת שרותיי ל,רבה כסף. ואני מודה
— אני מרוויחה הרבה מאוד כסף, יחסית
למשכורות הממוצעות בשוק.

• במה כם ף£
• אין לי ספק שמס־ההכנסה

מס־הכנסה יודע כמה כסף.

מה זה לא מוצר יוקרתי? טוב, אז
בעצם העובדה שמכרתי אותו בשמי הפכתי
אותו ליוקרתי.

• לא מרגיז אותך כאשר משתמשים
כשמך לשוא£־
בודאי שזה מרגיז אותי, וזה קורה כל
הזמן. כשזה קרה בפעם הראשונה לא
הגבתי. לא ידעתי איך. אבל אחר־כך
זה התחיל להיות מוגזם. במופע סילבסטר
מפוקפק באיזה מועדון ברחוב המסגר
פירסמו שאני מופיעה, והגדירו כל
דוגמנית שהופיעה כביכול איתי בהגדרות
גסות: את פינצ׳י מור הגדירו ״הרגליים
של המדינה,״ דוגמניות אחרות הגדירו
כ״העכוז עול המדינה״ ״השדיים של ה מדינה״
— דברים איומים. בכלל לא
פנו אלי ולא ידעתי על תאריך כזה של
עבודה.

• מה עשית £
לא עשיתי שום דבר. לא רציתי להגיב.
אני גם לא יודעת איך להגיב. יכול להיות
שבגלל שאני במעמד של דוגמנית
בזכות עצמה, בחורה עובדת המנהלת
לעצמה את הכל, מנצלים את זה. אין
לי עורך־דין שיגן עלי. אין לי סוכנות
שתילחם בשבילי את המילחמה.

• היית רוצה שתהיה לך סוכנות
שתייצג אותך?
לא, אני לא צריכה את זה.

• דא היית רוצה שמישהו אחר
ירדוף אחר הצ׳קים ויסדר לך את
לוח־העכודה£־
את צודקת, זד, כיף שמישהו אחר עושה
את העבודה השחורה, אבל אז הייתי צריכה
לשלם עוד מס-הכנסה, ותאמיני לי

שאני משלמת מספיק. בכלל, העובדה ש אין
מי שיגן על הדוגמניות נורא מרגיזה.
זה קורה לי שוב ושוב, שמפרסמים
כאילו אני מופיעה במקום מסויים
מבלי שאני אדע על כך, רק כדי לכר

יואא הרבה נעוזיס
שמציעיס שבודה
דדוגמית והיא אוגרת
שהיא דובה ושנו
בגו תגי
שוך קהל. ואז, כשאני לא מופיעה, הקהל
חושב שאני לא אחראית.
הופעתי לפני שבועיים בבאר־שבע, ופתאום
הסתבר לי שמועדון בעיר פירסם
שאגי אדגמן בו פעם בחודש. על שום
מה? מעולם לא שמעתי על המועדון
הזה. איך מעזים לפרסם את שמי לשווא?

אולי כי בפרובינציות חוש־כים
שדברים כאלה לא מגיעים אן*
פעם דתל־אביב, ושאת פשוט לא
תעלי על זח ז

י זה לא קורה רק בפרובינציות. זה
קדה לי פה, בתל-אביב, ודווקא במקום
מפורסם. טילפנה אלי העיתונאית מידית
שם־אור וביקשה ממני להופיע בבוקר
של ראיונות שהיא עורכת בקפה אפרופו
של נחי לאור. ידעתי שזה מופע
לצורך רווחים, בלי שום מטרות נעלות,
ולא ראיתי שום סיבה לעשות את זה
בחינם. מידית אמרה לי שהם לא נר
הגים לשלם, ואפילו ציינה שמות של
אנשים ידועים שלא מקבלים כסף. אמרתי
לה שאני לא עובדת בחינם, כדי
שמישהו אחר ירוויח על חשבוני. והיא
אמרה שלא תהיה בעיה, שהעניין יום-
׳דר. ואז אני שומעת שבינתיים התפרסם
באמצעי־התיקשורת ובמודעות שאני מש תתפת
בבוקר הראיונות. צילצלתי לנחי
לפגי המופע, והוא התפלא שביקשתי
כסף. אמרתי לו שאני לא אבוא אם לא
ישלמו לי, ובאמת, כשהוא החליט לא
לשלם, לא באתי. אחר־כך סיפרו לי
שכשהקהל שאל למה לא הגעתי, הוא

הלך למיקרופון ואמר שאני חולה. זה
בל-כך מרגיז אותי.

• וכעניין הזה את מתכוונת
להגיב*־
לא, שום דבר. רק חבל לי. בסך הכל
לא רימו אותי, רימו את אלה שקנו כרטיסים.
בגלל תחושת האחריות שיש לי
כלפי הקהל, התחשק לי לבוא לאפרופו
ולהגיד לאנשים שהגעתי רק כדי להסביר
למה אני לא מתראיינת.
מירית לא אשמה. היא מראיינת, ואין
לה כל קשר ־לתשלום. אני בכלל לא
כועסת עליה. להיפך, היא אמרה לי
שהיא תדבר עם נחי ושהעניין יסודר.
אני בטוחה שהיא מצידה עשתה את המכסימום
כדי שאתראיין אצלה.

• את רכושה תמיד מאופן
מאוד יוצא־דופן. מדוע * האם
חשוב לך ד כלוט*־
קודם כל, אני עושה רק מה שאני
אוהבת. זה חלק ממני.

• פגשתי אותך לא מזמן כמשיכה
כיפו. כולם היו זרוקים,
לכושים כפשטות, ורק את הרבצת
הופעה של תרכוש על הראש ו־בגד־גוף
מנומר. הרגשת נוח ץ
זה חלק ממני. כך אני אוהבת להתלבש,
ולא נמאס לי ללבוש את הבגדים
האלה, כי כך אני מרגישה נוח וטוב.
כמובן שלא אבוא למסיבה אלגנטית ב־

תמי בן־עמי עם שותפה לדירה רונן שגיא
הפסקה במגורים המשותפים עם אולסי

גשום שאד דוו שג

• את לובשת לפעמים ג׳ינס וחולצת
טריקו*

שנ ד ס בו תאדבא

לא! לבשתי את זה ארבע שנים ב־בית־הספר
התיכון וזה מספיק.

עובדת הרבה, אבל
כשאני שבח!
סיגן שקיבלת•
את וגת שהייתי

• מדוע דוגמניות לא כדיוק
אוהבות האחת את השנייה*־
על מה את מסתמכת כשאת שואלת
את זה?

• על חוש שמיעה כעיקר•

כנראה שאת לא שומעת נכון. בואי אני
אשאל אותך: אני חושבת שגם עיתונאיות
לא משתגעות אחת אחרי השנייה.
בגלל שאני דוגמנית אני לא צריכה להיות
חברה של כולן, אבל בטח שאני
לא שונאת את כולן. הגישה שלי בריאה.

בגד זרוק, אבל במסיבה של זרוקים מקבלים
כל לבוש, כך שהרגשתי מאוד נוח
במסיבה ביפו. בכלל, בגד לא משנה
לי את ההרגשה. אני בבגדים עם אותן
תכונות אופי. הבגד לא הופך אותי לפחות
לבבית.

• את מתכוונת להגיד שכין
הדוגמניות הכל נופת צופים * אין
קינאה למשל*
איזו קינאה?
קיים. יש למשל
ליים, אבל אין
טובה במיקצוע,

אני לא מאמינה שזה
מושגים של לשים רג דבר
כזה! אם את לא
זה לא בגלל שאת לא

טובה. כל דוגמנית חדשה אומרת שהוו־תיקות
שמות לה רגליים. שטויות! אם
היא טובה היא תצליח. אם זה נכון ש כשאת
חדשה הוותיקות שמות לך רגליים,
אז כל אחת מאיתנו עברה את
זה, ומי שעברה ונשארה בחיים סימן שהיא
טובה.

• לך שמו רגליים *

לא קרה לי דבר כזה. מי שאומרת
לך ששמו לה רגליים מחפשת תירוץ ל״
חוסר־הצלחתה- .

• היו שנים שכהן היתה קארין
דונסקי מלכת הדוגמניות. כעת
היא פינתה את כס המלכות לך...
אני לא מכירה את ההגדרות האלה!
אני חושבת שקארין מלכה עד היום, בכל
רמ״ח אבריה, לא רק מבחינה מיקצועית.

• עד איזה גיל את רוצה לדג־מן*־

יודעת. תלוי במה שיקרה לי. מה
שאני רוצה זה להתחתן וללדת ילדים.
אני לא יודעת מה יקרה לי אחרי ש אתחתן
ואלד. לא יודעת באיזה קצב אעבוד,
או אם אעצור את זה לגמרי.

• חשכת על האפשרות לפרוש
בעיקבות חתונה וירדים*•
כל האפשרויות הן בערך על אותו
מישקל. כל אחת מהן יכולה להתממש.

• האפשרות המעניינת כיותר
כרגע היא החתונה. אני חייכת
לשאול אותך את שאלת המאה:

כשאני עב הבימה אד
בא דואה אנשים, בא
שומעת *תיאות ככ״ם,
אבד זו בא תתהגמוח
תתח. זה נשום דימו
בעבודתי
את מתחתנת או לא מתחתנת
עם אולסי פרי*
בינתיים אני עוד לא מתחתנת, ואין
לי שום תאריך לחתונה. אני רוצה שזה
יקרה לנו, אבל כרגע זה לא מתאים
לתוכניות שלי.

תמי כן־עמי כמלכת־,המים 1974
״קיצצתי את השיער כדי שיירדו ממני׳

תמי כן־עמי בדירתה 1983

• מתחתנת לא מתחתנת זה
ככר הפך למעין טוטו במדורי־הרכילות.
וכבל זאת, כשבוע האחרון
זה תפס תאוצה אדירה! .
(המשך בעמוד 1 )66

1 3(3

מענק ס ה לא תקבל
באד בנק אחר!
ר,שר בדאל 4שוו•1

הבנק הבינלאומי הראשון
מעניק בנוסף לריבית הרגילה
ס 12 0/מענק צמוד ומיידי לכל
המצטרף לתכנית החיסכון
״רב־תכליתי״.
לדוגמא: אם תפקיד 100,000
שקל ירשמו מיד לזכותך
112,000 שקל, כלומר 12,000
שקל יותר, על חשבון הבנק.

המבצע מוגבל
לסה״ב פיקדונות
של 500 מיליון שקל
את סכום החיסכון כדאי
להפקיד בסוף החודש ועד אז
תן לכספך ״לעבוד״״.
אולם כדי להבטיח את
השתתפותך במבצע, היכנס
עוד היום אל אחד מסניפי
הבנק הבינלאומי הראשון ופנה
אל יועץ ההשקעות.
אז למה אתה מחכה, מענק
כזה תקבל רק בבנק
הבינלאומי הראשון.

( ולר ^ י׳ דירי

פי ט

ייי<ז

גטי

אני עובר לבינלאומי.
היום.

הגי?

#המענק ניתן במסלול חד פעמי בלבד.

צמוד ומיידי בתכנית החיסכוף רב-תכליתי״

במן םווולי אגודה יזמראל

ש ון

נזקבובח פ י.ב.י

אעווים ב עול ם

הנסיו ציאולס, הנסיכה דיאנה והנסיו וידאנו: הצלמים ודו מרמים גן ח^ז!
בהופעתו הרישמית הקודמת היה הנסיך דיל יא ם עצבני
ביותר: היה זה יום טקס הטבילה שלו, ב־ 4באוגוסט,
והצלמים שניסו להנציח את המאורע זכו לזעקות מחרישות
אוזניים מצד מלך אנגליה (בעתיד הרחוק) .אמו, דיאנה,
גייסה את כל נסיונה הפדאגוגי כדי להרגיע את התינוק.
הפעם הוא היה הרבה יותר סבלני. אולי היה מי שהסביר
לו כי כדאי לו להתנהג בסבלנות עם העיתונות. זה היה

ליידי די עם בובת אי־טי בהצגת הבכורה בלונדון.
טולם הזה 2569

ביום שמלאו לו שישה חודשים.
הנסיך צ׳ ארלס ורעייתו ליידי די הזמינו את צלמי
העיתונות, ופתחו לפניהם את טרקלין ביתם בקנסינגטון.
הפעם היה הנסיך הקטן במצב־רוח טוב: עיניים כחולות,
שיער בלונדי, תישעה קילוגרם, לבש כתונת משי לבנה
רקומה בתכלת חיוור, והדגים מישחקי מוצץ — כשמדי
פעם הוא מרפה ממוצץ הגומי שלו ושולח חיוכים לכל

עבר. הוא היה בטוח ונינוח כשאביו הרים אותו על ברכיו,
וצהל בקול כשאמו הניפה אותו באוויר. ומי שעקב אחרי
סידרת צילומיה האחרונים של ליידי די (כולל הצילומים
שלמטה) יכול להבחין כי הגברת חידשה את כוחותיה
ועיניה שוב מחייכות. יש הסבורים כי הסיבה לכך היא
נכונותו של הנסיך לקבל את תביעותיה של ליידי די
ליותר פרטיות וחופש בחירה בהופעותיה הפומביות.

הנסיך צ׳ארלט משתעשע בכינור קטן שניתן במתנה לבנו.

*11*1111

היה זד, חג־המולד הראשון בלי אמא, אבל בכל
זאת הקפידו הנסיך רנ ייה ושלושת ילדיו, ק א רו ־
לין סטפאניואלברט לקיים מינהג ישן נושן
של חצר מונאקו: להזמין לארמון את ילדי העובדים
של הארמון, ולהוריד מן העץ של חג המולד את
מתנותיהם. זה היה רגע שהיה אהוב במיוחד על
הנסיכה ג דיי ם. היא נהגה לעשות זאת בחום ובפשטות,
כשהיא מקדישה זמן לכל ילד. הפעם היא
לא היתד, שם. אבל היה זה רצונם של קארולין

ב של ם

סטפאני ואלברט שלא לשנות מנוהגה של אמם.
בינתיים החל הנסיך רנייה מחלק לילדיו את
תפקידיה הציבוריים של רעייתו. הנסיו־היורש אל-
ברט יהיה מעתה נשיא הצלב האדום של מונאקו
וקארולין נשיאת מועדון־הגן. בראש הקרן של ה נסיכה
גריים לעידוד רקדני האקדמיה למחול תעמוד
קארולין ואלברט יעמוד לצידה כסגן נשיא. סטפאני
פטורה עדיין מתפקידי שרד, באשר גיל הבגרות
בנסיכות מונאקו הוא עשרים ואחת.

ננס• :111
הגבות הואשונה השסית ישנה עול

קו סטאוק: האם תהפוו ידידי קיי?
קשה לומר שחייהם של נתיני הממלכה המאוחדת חופשיים
מדאגות. הנה, שמיים כחולים בביתו של הנסיך צ׳ ארלס ועננים
על עתידו של אחיו אנ ד רו. הוא אמנם חזר כגיבור מילחמה מאיי
פוקלנד, וכל חטאי נעוריו כמעט ונמחלו לו (אותה חופשה במוסטיק
עם שחקנית שנתגלתה בעברה העירום) עד לרגע שבו גילו כמה
נהגי־מוניות, שבמו ידיהם הסיעו צעירה יפהפיה שהורתה :״לארמון
באקינגהאם בבקשה.״ אותה נערה, הראית בתמונה זו, אינה אלא
הכוכבנית קו סטארק, שהרומן החשאי בינה לבין אנדרו ממשיך
לפרוח. סיפר ג׳ון בראנץ /נהג סונית, על יפהפיה שביקשה ממנו
לנסוע לבאקינגהאם .״את מתכוונת לרחוב באקינגהאם,״ ענה לד! .
״לא, אני מתכוונת לארמון באקינגהם, ולכניסה הראשית בבקשה״.
עכשיו מרננים בבריטניה שקו סטארק עומדת להפוך לליידי קיי.

316

גם בבית הלבן של אפריקה
חגגו ילדי העובדים את חג־הפולד,
והגברת הראשונה נראתה עליזה
ביותר. היא ישבה על השטיח יחד
עם עשרות ילדים, כולם ילדי צוות
העובדים, וחזתה בהופעה מיוחדת
של סי שנחשבת כעת לילדה הפופולרית
ביותר בארצות-הברית :
איי לין קוויך* היא אדמונית, יודעת
לשיר, לרקוד ולשחק ולראייה,
הסרט בכיכובה, אנני, זוכה
להצלחה רבה. ובהתחשב בעובדה
שאיילין זכתה בתפקיד זה מתוך
אלפי מועמדות, רק מגבירה את
ההתפעלות.
איילין היא בת ,11 אבל מאחוריה
כבר נסיון עשיר: היא הופיעה
על הבימה מגיל 5ושיחקה את
אנני גם על הבימה. אנני היא
גיבורת להקה נודדת, שד,יתד,
מפורסמת ביותר בארצות־הברית
בשנות ד ,40*,להקת הארולד גריי.
בסרט משחק אלכרט פיני את
תפקיד אביה המאמץ. את החבר
הטוב ביותר של היתומה החמודה
משחק כלב רועים מתולתל בשם
סנ די. אבל אל הבית הלבן הגיעה
לבדה.

העולם הזר! 2369

אנו מכבדים כרטיסי

ישראברט
גו קפה ״אפחכו״ ב״גו-יטקב״ טל 03-289289 .

היו ם
תוכ לי ל ת לו תבמטב חך

לוח מתכוני ינ״ם
מ תנ ת ״ בו טשר בוי״
המרכז ל שיוו ק בשר ומוצריו.
ב שיתוף ע ם
״ טיי ס ט אוף סי צ׳ו אן ״
המסעדהה סיני ת סי צ׳ו אני ת
בכפר ש מ רי הו.

קבלת מו ד עו ת
לבל ה עי תוני ם
•שרות ת.ד
ללא ת שלום
•מכבדים
כרטיסי אשראי

רח׳ רבן ג מ לי א ל 26ת ״ א טל 650335 .
( פני ה שלי שי ת י מינ ה ב שו קהכרמל )

תי די א

•ימננ׳רול(

קו ר סי בו ק ר וערב
ל טי פו ח ה חן ו היו פי

נא לפנות

״מר קווסמטיק״

בית ספר לקוסמטיקה ומכון ליופי
רח׳ אבן גבירול ( 115 מול השק״ם) דירה 5
טלפון2 3 9 6 2 8 :

הלן מ ק־ אינ ס

237117

מאת

ל״ר מרדכי וידמן
הוצאת רשפים

הי פה •ותר!!!

יצא זה עתה ממכבש הריגול והמתח
של סופרת המתח המפורסמת

בעיות ולבטים
בחיי המין
״בוטשר-בוי״
המרכז לשיווק בשר ומוצריו

חוש!

בלזחיר ־ ודנזערעד׳

הרב־מכר האחרון שלה

המטרה הנסתרת

הלן מק־איכס המוגדרת על-ידי מבקרים רבים
בעולם, כ״מלכת סיפורי הריגול של זמננו״ טוו ת ה
את קורי רומן המתח החדש שלה, באירופה,
ב א סיה ובאמריקה — מתארת בעטה ׳השנון
קבוצת טירוריסטי םהמ איי מ ת לזרוע דם ואש
בערים רבות — וכנגדם, קבוצת אנשי ביון נחושי
החלטה הנלחמי ם בה ם בחרי-אף.

ספר בכריכה רכה 289 ,עמודים.

הו צאתי,כיד ם״ ת׳יא
תפצה: גיד

המערב הפרוע קם לתחין!
נחו אביב

* אני עופרים

מתגייס דמיוחמח בסמים

1ויג עון
! ג ד לו ת
כל פעם שהוא בא לניקורמולדת,
הוא מתייצב כאן בל
תרועה גדולה והרבה יחסי-
בור. הפעם בא אגי עופרים
1חברתו ואם בנו פנדרה ועם
ו הפעוט גיל, כדי לסרסם ב-
:רית שיר שכתב בהיותו בצינוק
:לא הגרמני. למסיבה גדולה ב־עדון
האפוקליפסה, הוא הזמין
ים מידידיו והרבה אמצעי־תיק-
דת כדי להשמיע להם את שיריו.
!ותה הזדמנות הוא הכריז, כי
:הכנסות השיר הוא תורם ל-
ודת אלסס, שהקימה עדה מכ ו
אבי,
שהיה בעבר מכור לסמים
יים, ישב בגללם בכלא ונגמל

ניתרה בד יסיט

נוהג בכירכרח שבח יושבות החתיכות: מיס רמת־גן רונית

קצב, הדוגמנית
גולד. מאחור: :
התפאורה היא

ל 1 | 11 הזמר אבי עופרים מנשק לאחותו
״ | י י * #ייייי * שהיא מקרת־בית שקמה וסולידית. אבי,
המנסה לחזור לבימה וההצלחה בכל מחיר, קשור מאוד למישפחתו.

הצב׳ ישראל
אבי עופרים בחברת אם ילדו,
סנדרה. השניים חיים ללא ני־
.סנדרה עושה מאמצים עקשניים להתגייר ואבי

:רחים לדידי

תבהיר לה באילו קשיים כרוך הדבר. התינוק גיל
הפו את אבי, שנקרא הפליי־בוי של אירופה, ושמו
לא ירד ממדורי הרכילות, לאיש־מישפחה מסור ביותר.

מהם׳ התקשר יום אחד לעדה מכנס׳
כדי להציע את עזרתו למכורים
לסם.
היש, אחרי שחזר מגהינום־
הסמים, נפרד סופית מאסתר
עופרים שהצלחה בחוץ־לארץ
היא כבר לא מה שהיתה, הוא
טורח להצהיר :״אני מתכונן לחזור
בקרוב כדי להשתקע מחדש בישראל

בין האורחים שבאו לחגיגה בלט
הבדרן הוותיק אלכסנדר יהלו מי,
שהופעתו ריגשה את אבי
במיוחד .״שלומי היה אחד המורים
הראשונים שלי בראשית הדרך,
שלימד אותי איך לעשות עסקים
ולספר בדיחות,״ הסביר אבי את
התרגשותו .״התחלנו יחד את ה־קאריירה
שלנו לפני 23 שנים בנשפים
שאלטורות בצבא.״ יהלומי
שר במסיבה את שי ת חסר לי
אוויר. שמוליק קראום ליווה את
אבי בגיטרה וסיפר :״את הקאת
יירה שלנו התחלנו בגניבת מכד
ניות לצורך מימון שיעורישנהי־גה.״
אבי
עצמו שר בקול-לא-קול,
אבל עם בל הלב, על הצלחותיו
תפילתו אל ביבששוסכין. הקהל
המצטופף לא היה מנומס בסישד
כלפי חתן־הערב, ותחת להקשיב
לו העדיף לפטפט, עד שהצטרף
בטובו לשיר לילה לילוד

שר עזב את ניהו
בסופי־ שבוע בלבד
בראשית דרכם והו

הבדרן הוותיק אלכסנדר יהלומי מושיט
זר־פרחים לעדה מכנס, מייסדת אגודת
סם, שמטרתה היא המילחמה בסמים. אבי עופרים למד רבות מיהלומי.

נעמי ניר, שכתבת ספר שירים בשם גם הקיץ י
לשקוט, מחבקת באהבה את ראש פוחל׳ן הצבי |
על הקיר. נעמי שחייתה באופירה שם עסקה בצלילה עובדת כמלצרית בתל־!!

י 1 0י | 1 1 1י הפסנתרן־בדרן יואל שר
(מימין) והתפאורן שלמה צפ-*
11 111111 יי 1
ריר שותים פונץ־ בחברתה של אשת־החברה יונה לחוביץ׳.

המירזח

הפרוע
כזה היו מבלים הבנקאים ובעלי
החנויות ולא משולשים והזונות״
על אהד הקירות צויירו חלונות
בתי-פלון משים המציצות בעדם.
קיר אחר בנוי כחלון בית־סוהר
עם סורגים! יש גם חלון המשמש

כתלון-ראווה לעתיקות, ויש אורווה
עם מדרגות המובילות כאילו
לתוך מלון. האירוניה השב שמעל
הפאב הזה נמצא בית־מלון אמי תי.
מקיר
אחד מביס עליך באימה

עדנה רותם (באמצע) והרקדנית גייל פיינ־
^יש שתיכנן את התפאורה, שדמה צפריר.
דמה גבוהה והוקדשה לח תשונות־לב רבה.
>| י ך שהאוסנות מתחלפות.
א * פעם היחד. אוסנת המיזללות
תחת בל עץ רענן קמה פיזללה
...שה. אחר כך הגיע תור הדיסקוטקים.
אחר כך השתלטו הבנקים
על כל חלקה טובת אחר כך
הכסשומטים.
עתה הגיע תורם של הפאבים,
אלה הנקראים בעברית צחה מים־
באות. כמעט שלא עובר שבוע
מבלי שאוזמן לסתיחת פאב חדש.
הישראלים מחקים את המוסד
האנגלי וממלאים את המיסבאות
בהמוניהם.
מיפטלי שיבר לאומי, שבחסותם
נמצאים י1ר 1י חבירה מגדולים
בישראל, החליטו לחמוס
טרפם על חמיסבאות והקימו לחן
אחת משלהן, ומבטיחות כי יבואו
עוד.
ברחוב הירקון נשתהה השבוע
פיסבאה מאת, בנוסח בתי-המרזה
של המערב השמע, הנקראת
הכרכרה. בהשקעה של מאה אלף
דולר נבנתה שם תפאורה של
מערבון, שרי תיכנונו של התש־

מערבון בייקון

שער־הבניסוז לבית־הנזחזז, שהוא
תק מדוייק של שערים דומים מהמער
הפרוע. במרכז השער: הדוגמנית עדנה רותם, שחגגה את יוס־הולדתו

אוח שלמה צסריד.

מיכה ק יינן, שפונה מטעם
פפעלי־ד״בירה באחראי על המקום,
אומר :״התפאורה היא ברמה גבוהה
עד בינונית בבתי-מרזח מסוג

ע מועדון עומר כאיים והוא מופיע בו
.יואל נתן הזדמנות לצמר העופרים
פעותיהס הראשונות היו במועדונו ביפו.

מבובויס

שתי כוסות בירה ענקיות מרוקנים רונית קצב
ואחד מאורחי־חמקתז. רונית תלמידת תיכון י״א,
נבחרה למלכת היופי של רמת־גן־גבעתיים ונראת בכל המסיבות בעיר.

נמו בסוס

ראש שוזזלץ של צבי ענק, שאורכו
בחמישה מטרים. את הראש
הזה הביאו ישר מקנדח, במחיר
של 2000 דולר. רובים עתיקים,
פרסות סוסים ומשאבה עתיקה
מקשטים את שאר הקירות.
הסניסד. אף היא נאמנה למערב
הפרוע: החזית היא בסיגנון פאב
במערבון בתקופה הטובה של המערב
הפרוע, עם כיכרות ודל תות
מתנפנפות, שבעדן תמיד נכנם
השריף.
מיכה קיינן ניהל בעבר עמר
רפי שאולי את מיסעדת תל־אביב

ממש כמו בסירמי המער־בונים,
שרועה מנהלת־ה־חשבונות
אורית מושקוביץ בזרועותיו של הגבר.

הקמנה והמועדון בחיפה. ה
מבטיח להשעיל במקום כירכרות
שתאסופנה תיירים פבתי-המלון
של רחוב הירקון. אינדיאני זקן
יעמוד בחוץ ויישען על התפריט.
ושסביב המיסבאה יסתובבו סר
סים.
המזון מ לו יהיה על טהרה
התפריט האמריקאי. לפי רמת דד
אוכל שטעמתי השבוע, הייתי
מציעה לכל הבאים להתרכז יותר
בשתיית הבירה המעולה — ואולי
זוהי בעצם הכוונה.

בתמונה מימין: גייל פיינגולד, רקדנית באלנו תך
מימי בדולפינריום, בפוזה מערבונית. גייל שלא מרב
לעבוד בתקופת החורף מנצלת את תומן לבילויי!

נידה גל

תיסרוקת
לכל ע ת
פ מי ספרה אפור
ף י קו ד
להיות בדרך־כלל חודה נעימה:
חופפים את ראשך, מקציפים
את שיערך, מעסים את
קרפקתך, עוטפים את גולגולתו
במגבת׳ מושיבים אותך על כיסא
גבוה ומטפלים בך באהבה.
לפעמים׳ הופך הביקור לקצת
פחות נעים. נערה צעירה והסרה-
מזיון חופפת את ראשך ומעט
שמפו חודר לעינייך׳ עיסוי הקרקפת
הוא נמת פדי׳ המגבת
שמה היא עוטפת את ראשך קצת
פעלה ריח, על הכיסא דבוקות

תספורת מדורגת
נה רותם. תיספורת כזאת ואחרות, קצרות אבל לא

יותר מדי, יכולות לשמש בסיס מצרין לווריאציות
נוספות של תיסרוקות מעניינות, אשר חוסכות
שעות רבות של ישיבה במספרה וגם כסף רב.

כמה שאריות שיער מקודמתך.
אבל, בכל מיקרה, התוצאה הסופית
הוא ההלם האחיד: ה מ
חי ר!
מה עשו לי בסך הכל ז תחשבי
בליבך 200 .שקל! מה הם
חושבים להם — תמלמלי מבין

איו לשגות היססקת

ולהחל*ף זודמיוו
נ 11 ידי ו בל
להזדקק למספרה
שפתייך — קצת צבע או טיל-
סול. והטיס — שילך לעזאזל!
כדאי לדעת איך אפשר להסתרק
לבד, לשנות תסרוקת ר
להחליף תדמית טבלי להזדקק
לחסדי המיספרה.
עדנה רותם היא אשף בעניין
הזד -הדוגמנית הזו מת השלו שים
פלוס, שהיא אפא לשני
ילדים ולבעל אחד, נראית כמעט
כל יום אחרת. בכל פעם היא
מפתיעה סתיסרוקת שונה. אפשר
לחשוב שהיא יושבת שעות ב-
פיספרה .״לא ולא. למי יש סנאי
ולפי יש תקציב ז עדיף לקנות
עוד חולצה ג׳ורג׳ם או אביזר
לשיער במחיר הזה,״ היא אומרת.
ובאמת. גם אביזרים לא חסרים
לד -כמעט כל דבר אפשר
למצוא בשערותיה. לעדנה יש
החוש הנהדר לעיצוב •תיסרוקת,
לבדה במו ידיה׳ והיא מופנה
לחלק את סודותיה ולהדריך את

כולו•

קשת לשיעו

בצורת צמת טיבעית תעזור לו להיראות
מסודרת ויפה, מבלי לאבד זמן יקר. שימוש
בקשת שיער טוב גם לשעת הערב. צריו רק להחליף את הקשת

לקשת צבעונית או בגוונים של זהב או כסף בהתאם ללבוש הערב.
תיסרוקת הקשת הולכת נהדר גם עם ג׳ינם וחולצת טריקו וגס עם
צילומים: דרורה זכרוני.
חצאית קטיפה וחולצת משי.

^44*46444444׳4
הבמה חוז ר ת

64 עדנה יש תיספורת פ ח *
רגת נשית וצעירה, סטייל
פארה פוסט. תיספורח שכזאת
ועוד רבות אחרות, בתנאי שאינן
אה־לה-גארסון — כלומר
קצרות כמו גער מגולח — יכולות
לשמש בסים פצדין לווריאציות
נוספות ופחניפות.
הווריאציה הראשונה, הפשוטה
והפופלצת, היא סיכות המיספרה
— בלועזית: קליפסים — שחזרו
לאופנה, והפעם לא רק לפיספרות ׳
אלא גם לשימוש עצמי בבית^.
לא ככובסת או עוזרת, אלא ליציאה
של ממש אל הרחוב. אפשרי
למצוא את הסיכות המוכרות האלה
בשלל צבעים, כולל בכסף1
ובזהב, ולהתאימן לבגדים ולאי£-
רוע.
מה עשתה עדנה? הרימה צד
אחד של שערותיה ותקעה
הסיכות האדומות, שבלטו על שע>
רה הבלונדי. יתרון נוסף: אפשר
להשתמש בסיכות אלה גם על
שיער רטוב הרעיון הוא חדשני,
כדאי לאמץ אוחו.
לאוהבות הנוסטאליה: הבננה
׳חוזרת. הפעם זו בננה מעשה־בית.
זוכרים את הבננה ההיא היסה
והנוחה ז מי שרוצה להיראות
איחה צעירה ונאה, כל אשר
עליה לעשות הוא להוסיף לה
מסרק ציבעוני, פרחים קטנים או
סיכת־ראש סטייל ילדות, עם כל *
מעי סילסולים ודינדולים היורדים
על העורף. בך אפשר להי ראות
מסודרת נשית ואופנתית

בבל עת ובבל מקום.
אם בשיער אנזוף אנחנו עוסקים,
העבודה לא רבה, ובוודאי ,
לא מסובכת. כופפי את ראשך
כלפי מטה, סרקי היסב את שערך,
לפפי בגופי ועשי קוקו גבוה.

קוקו גבוה

מת הבעיה? כופפי את הראש, סרקי היטב,
לפפי בגומי ועשי קוקו גבוה. עטרי את מיצזזך
בסרט יפה מסאטן או קטיפה, שימי עגיל בתנוך־אוזנך ותיליון על צווארך.

סוטוקליפסיס

הקליפסים, שחזרו
לאופנה, הן סיכות
המיספרה שניתן למצאן בשלל צבעים, כולל צבעי
הרימי את ראשך, ואת הקצוות
סדרי בהתאם לטעמך.
עכשיו באופנה להיות מסודרת
ופרועה גם יחד. זאת תוכלי לעשות
אם תפזרי את קצוות־השיער
לכאן ולכאן. אם שערך נופל,
נפחי אותו קימעה במיברשת. תצר,
להיות יותר מיוחדת? שימי
סרט יפה כלשהו על מיצחך, הוסיפי
לו עגיל׳ תיליון או כל אביזר
אחר תואם, וצפי למחמאות.
בערב, אם עדיין ראשך לא
כואב מהגומי, סרקי שנית, לספי
בפומי, והפעם סרקי בצורה יותר
מסודרת. קשת מסביב לראשך
סרט רחב — אפשר מסאטן או
מטקיפה או אפילו צעיף מקופל
— אך יאל תשכחי את קשר הפרפר.
שימי לב. עגיל מיוחד יוסיף
גם הוא להופעה.
דבר אחד ברור: זה יהיה יפה
ואת לא תלכי לאיבוד במסיבה.

סי כו ת
סבתא

אפשר

מעשה בית. כדי להיראות איתה צעירה וחתיכית,
השתמשי בסיכות־סבתא ציבעוניות או בפרחים קטנים.
להשאיר קווצות שיער מסולסלות היורדות על העורף.

ך • מתג בי ר, ר טריה ורעננה.
\ /את בדרך למכולת, קופצת
לקחת את הילדים מהגן. אין הרבה
פנאי. את רוצה להיראות טוב,
מבלי לאבד זמן יקר. פשוט ולעניין:
סרקי את שערותיך לאחור,
שימי במהירות קשת צמתית
(מלשון צמה).

כסף וזתב. שימוש בסיכות אלה, עס מעט דמיו
ישנה את ההופעה החיצונית. סרט מסאטן או מקטיפו
ישווה לך מראה מיוחד (בתמונה העליונה׳

אם הרעיון מוצא חן בעיניך,
!תוכלי לאמץ אותו בקלות גם לשאר
שעות־היום.
לאוהבות המראה האצילי, המטופח
ותאסוף, פיתרון שיגעוני
בלי טובות של המיספרה והספר.
סרקי את שערותיך, צרי שביל

באמצע הפדחת, הרימי כל צד ב
גפרד בלפי מעלה וגלגלי באצבע
שימי סיכות סבתא לחיזוק ואי
תשכחי את החלק האחורי, המת
גלגל גם הוא כלפי פנים. הוסיפ
עגילים לאוזניים, שרשרת לצוואו
או צעיף תואם.

*7 1 1 1
3נ 41/ו
של 1771*1 7
שאול נמרי,
;צייר הישראלי יליד קיבוץ אשדות־יעקב, שוהה
* צייר שאול נמרי הגיע ל•
ביקור קצר מניו־יורק. שפונות,
שבאו מפי ישראלים השוהים
שם, מספרות כי נפרי הת־קלם
בארצות־הברית ובי הוא בין
ציידים הישראלים המצליחים שם.
פגשתי את שאול נמרי בחדרו
:מלון רמדה. הוא קיבל את פני
:שהוא לבוש במיקטרון צמר אל־
;אנטי וצעיף משי יקר על צווא-
ו. הוא הגיע ארצה, כך סיפר,
:עיקבות אשתו אורית, השוהה
:אן כחודש, ובתו בת השנה ר
וצי, אגדה. לשאלתי אם עזב את
שראל וירד לארצות־הברית, ענה
:י הוא מתכונן לחיות חצי שנה
:אן וחצי שנה בחו״ל. הוא סיפר
:י עבודותיו מאוד מקובלות ב־זרצות־הברית,
והראה לי פסל מו-
•ולארי בצורת מגן־דוויד, שעוצב
נל ידו מעץ, ועליו מופיעים דיג־יי
הלאום של ארצות־הברית וישראל.
שאלתי
אותו מתי החליט לנסוע
׳לחיות בניו-יורק.

סיפר שאול:
אחי, יוני, ואני היינו לקראת
זוף החזרות להופעתו בתיאט-
יון בית דוויד׳קה בקיבוץ אשדות־עקב.
התיאטרון נקרא על שם
זבי, דוויד׳קה נמרי, שהיה סגנו
נול יצחק שדה בפלמ״ח. אבי היה
זראשי עליה בי. והיה חבר קיבוץ
ושדות־יעקב, שם נולדתי. גם יוני
שתי אחיותי נולדו שם.

פו סטר של
ג׳ון לגון
* וני ואני החלשנו שהבכורה
תתקיים בקיבוץ. זה היה
:דצמבר .1980 באחד היפים ה

בניו־יורק מזה שנתיים ומצייר תמונות ענקיות ה־,
משקפות את האווירה שם. לאחרונה עיצב פסל
בצורת מגן דויד, שעליו דגלי ישראל וארצות־תברית.
יי 1י1

התחלת הקאו״וה

תוך הסעודה האחרונה של ליאזנרדו דה וינצ׳י. נמרי צייר את התנזונוז
לפי הזמנת מפיק ישראלי, וכך התחיל את הקאריירה שלו בארצות־הברית.
התמונה התפרסמה בעיתונים רבים והופיעה גם בצורת פוסטריס.

גיעה אלי במפתיע שיחת טלפון
מניריורק. המטלפן היה אריק
דיכנר, מפיק ישראלי, השוהה ב-
חו״ל ועובד גם שם. הוא ביקש
שאבוא מייד לניו־יורק בדי ל צייר
פוסטר של ג׳ון לנון, שנרצח
תקופה קצרה לפני כן.
שאלתי: מדוע אתם צריכים דווקא
אותי ז יש לכם בניו-יורק
מאות ציירים שיכולים לצייר זאת
יותר טוב ממני. אריק דיכנר הסביר
לי שהוא מעוניין דווקא בי.
לא יכולתי לנסוע בשלב זה,
בגלל ההופעה של יוני, והפניתי
את דיכנר למכרים שלי בניר
יורק, שעוסקים גם כן בציור.
חשבתי שבזה נגמר העניין. אך
לא. השיחה הראשונה היתד. ביום
הרביעי. ביום הראשון שלאחר
מכן הגיע דיכנר לביתי במפתיע.
הוא הסכים שאבצע את העבודה
כאן בארץ. הסכמתי.
לי היה רעיון מקורי: לצייר
את ג׳ון לנון בדמותו של ישו הנוצרי.
תמונה שכאילו לקוחה מתוך
הסעודה האחרונה של ליאו־נרדו
דה־וינצ׳י.
עבדתי קשה וגמרתי את הציור
תוך ארבעה ימים. המפיק לקח
את התמונה לניריורק, ועוד באותו
לילה הדפיסו אותה.
בציור המקורי היו בחזהו של
לנון שלושה חורים. שציינו את
הכדורים שחדרו ללבו. מהחורים
נזל דם רב, שכיסה את הטכסט.

לכל מי שראה את התמונה עם
הדם נראה הדבר אכזרי מדי, למרות
שמבחינה אובייקטיבית זה
סימל את מותו האלים של לנון.
שוב, קיבלתי שיחה מניו־יורק,
והחלטתי לנסוע בעצמי לארצות
הברית ולשנות את התמונה.
אחרי שלושה שבועות החלטתי
להישאר בניו-יורק. משאת נפשי
מזה זמן רב היתד. לעשות עבד
דד. על ניו-יורק. חייתי שם במשך
תקופות שונות, והיכרתי את ה עיר
היטב.
עד כאן סיפורו של שאול נמרי.
נמרי
מצייר את תמונותיו ב-
סיגנון מיוחד, שאותו למד בשהר
תו בנידיורק ב־ .1970 אותו סיג-
נון, ה״היפר ריאליזם״ התפתח ב-
ארצוודהברית בתחילת שנות ד70-.
בעיקבות ה״פום ארט״ ,והוא הסגנון
המוביל עד היום הזה. כשחזר
אז ארצה, הוא הביא איתו
את אותו סגנון. ה״היפר ריאליזם״
דומה מאוד לצילום, נראה
אמיתי ומדוייק. מבחינה ציבעד
נית הוא עולה אף על המצלמה,
כי הוא מאפשר לדייק בגווני הצבעים.
כמו כן ישנה אפשרות
לבחור דברים מסויימים ולהדגישם,
ולהמעיט בפרטים אחרים.
אורית היפהפיה, שהיתה אז בת
,21 היתד. חברתו מזה שנתיים.
הוא שלח לה כרטיס לבוא אליו.
כעבור זמן קצר התחתנו, ולפני

כשנה וחצי נולדה בתם, אגדה.
אורית הביאה איתה את ציוריו,
שאותם מכר לאספנים, ובכסף
שכרו דירה עם סטודיו.

שאולי ממשיך לספר:
להסתדר באמריקה עם אלפיים
דולר בכיס, לקחת סטודיו עם אשד,
בהריון ולהתחיל לעבוד, נחשב למעשה
נועז שלא הייתי מציע
לאף אחד לנסותו.
איש לא מבטיח לך דבר, ואיש
לא נותן לך ערבויות. כמה ידידים
קרובים נתנו יד פה ושם. הציוד

קשה, והם היו צריכים להצדיק
את קיומם בגלות.
עדכ אן דבריו של נמרי.
את סידרת התמונות על ניו-
יורק עדיין לא סיים. העבודה כר
ללת 10 תמונות, יבימים אלד, נוספו
עוד שתיים. שאול נמרי הוא
הצייר הישראלי היחידי שהוזמן
להציג את ציוריו במלון הילטון
בניריורק, בנובמבר . 1982 הוא
רואה כמחמאה גדולה את עצם
הזמנתו להציג באותה תערוכה
יוקרתית. בתצוגה זו הוא נחשף
לקהל רחב של צופים, וכתוצאה

הוא מנו אח גיון חון נתור

׳שוע ־ ועכשיו מונו את מגן־דויד
ודגר ׳שואל נפסל מווולוי
׳עלה הון תועפות. שכר דירה
עולה 1,200 דולר לחודש. ואם
אין לך סטודיו מרווח, אתה פשוט
לא יכול לעשות כלום. הציורים
שלי גדולים — 1,30 על
1,80 מטר. בקיצור, צריך מקום
כדי לאחסן את התמונות.
במשך הזמן אנשים שמעו עלי,
ובאו לראות ציורים. כאמן ישראלי
קשה מאוד להתקבל לגלריות. יש
שם רק שתי גלר״ות העוסקות בתצוגה
של אמנים ישראלים, ואלה

ממנה הוזמן להציג במקומות נוספים
בארצות-הברית.
עם פרוץ מילחמת-ד,לבנון נולד
אצל נמרי רעיון לפסל. הוא רצה
למצוא דרך לבטא את האינטרס
המשותף של אמריקה וישראל.

מסביר גמרי:

האינטרס האמריקאי בנושא זד,
הוא ברור לחלוטין. הכוונה היא
לבלום את ההתקדמות הסובייטית
לכיוון הים התיכון. אין ספק כי
דם ישראלי נשפך בלבנת כדי,

אשה בדמיון ובחיים
היפהפיה של נמרי, שימשה כמודל לציור ענק. אורית

1 ^ 011ד 1 1 1 *1111 ! 1ד 1ן אגדה הוא שס בתו של נמרי.
היא בת שנה וחצי היום, ונמ1
x 1 1 1 1 11 1111 11מ 1
צאת עם אמה בארץ. נמרי הגיע לביקור כאשר התגעגע לראות את
אשתו ואת בתו. בשהותו בארץ לימד את אגדה לשחות בבריכת המלון
שבו התגוררו. משמאל: שאול ואגדה בחדרו במלון רמדה בתל־אביב.
לאו־דווקא הגלריות המובילות שם.
הגישה של האמריקאים לאמנים
זרים מאוד ביקורתית, והם ספקנים
מאוד. אתה צריך לבוא עם סיג־נון
טוב ומיוחד כדי להתקבל

אמנם נכון שאת הכותל המערבי
והעצים של ראובן רובין רוכשים
כמה יהודים, אבל במובן כולל
יש לאמריקאים אמנים טובים ומוכשרים
— ובמיוחד חרוצים.
אם אתה לא יכול להתמודד איתם
באותה רמה, אין לך מד, לחפש
שם. וליהודים הרי היה תמיד

לשרת את המטרה האמריקאית.
ברור שארצות־הברית נשענת על
יכולת של צד,״ל לייצב קו מערבי
ברור, במיזרח התיכון. מה שב-
עוכרינו הוא, שמדינת ישראל נמצאת
על הגבול שבין מיזרח ומערב.

יכולתי להגיע ארצה בזמן
המילחמה. לא יכולתי להשאיר את
אשתי עם התינוקת לבד. הפיל-
חמה האחרונה שבה הייתי בארץ
היתד, מילחמת יום־הכיפורים. באתי
אז מניו-יורק ומייד הצטרפתי
ליחידה שלי. שירתתי בתור קצץ

היא בת ,23 וצעירה משאול בשנים רבות. היא נסג
אחריו לארצות־הברית ושם התחתנו. הפעם הגיג
אורית לפניו ארצה, ונמרי חזר לבדו לניו־יור
חי״ר ושהיתי בארץ עד תום ו
מילזזמה.
עניין הפסל נראה לי חשוב, ו
נושא ההסברה שלנו בעולם כושי
מצאתי לנחוץ להביע את האינטר
המשותף של ארצות-הברית ויק
ראל בדרך של פסל בצורת מגן
דויד, שעליו מופיעים דיגלי ש|1
המדינות. הפסל עשוי מעץ וניד
לפירוק. הוא פסל מודולארי פשו
מאוד. גם ילד בן 5יכול להרכי
אותו. הוא נמצא בקופסה שה!
גם הבסיס שעליו הוא נשען.
עם הפסל הגעתי לליגה ליד
דות אמריקה־ישראל. כשראו אוון
החליטו לפרסם את תמונת הפס
בעיתון, ולהציע אותו לקהל ד,ק|
ראים. מיספר הפסלים מוגבל ז
250 עותקים בלבד. חלק גדו
מהם נרכש כבר, לפני בואי י
ארץ.
עד כאן דברי נמרי.
הפסל מעורר התעניינות מרוב!
וזוכה ליחס אוהד. שאול נמו
מרוצה. הוא נח ומטייל בתי
אביב עם אשתו ובתו. בימי
אלה הוא חוזר לניו־יורק, מתחי
בהדפסת האלבום בנושא ני
יורק, ומקווה לסיימו עד ד-,ז
ביוני — ־ום־ד,ולדתו ד.42-,
הוא הסביר לי, כי הוא פס
ליסט והמיספר 42 אומר לגג
,משהו, שהוא אפילו לא יודע :
הסביר .״זוהי הרגשה שקייו
בתוכי זה שנים רבות.״ והוא ם
גיש שמשהו יקרה כשיגיע לאו
יום. יצאנו יחד לטייל בחל־אב
ונמרי נפרד מידידים. לרוב מכו
חילק הזמנה לתערוכה שתתק׳
נעמי אדווה ן
בקרוב.

׳בעיתונים כתוב שתושבי שכונת דניה
סחיפה זועמים על כך שמישהו בעיריה
קרא לד,ם יזזסנים, מעמד־אצולה, סנובים.
כתוב שהם התרגשו מכך. אסל כל מי
שנקלע לשכונה הצפונית, יודע שאנשי
השכונה מתרגשים בגלל סיבה אחרת.
לפני שלושה שבועות סיפרתי, שצעירה
בשם ן$נת כרם, נערת ישראל של ,1982
שוברת לבבות בצפון (העולם הזה .)2366
היא יוצאת עם יבואן גדול׳ חיפאי, נשוי
ובעל מישפחה, הוא מנצל את שהותו
לצורכי עבודה בתל־אביב כדי לגור בדירה
מרוהטת, שאותה הוא מחלק עם ענת
הצעירה. השמועות גם אמרו, שהמכונית
החדשה שבה היא נוהגת לא נקנתה על-
ידי ההורים שלה, ויתכן מאוד שהחבר
היבואן שלה הוא זה שקנה אותה. טוב,
זה פחות חשוב. אחר־כך סיפרתי שהיבואן
נסע אחריה לאנגליה, שם היא
השתתפה בתחרות, ואת כל הדרך בחזרה
לישראל הם עשו בטיול לאורך אירופה.
סד. שהבעל לא יודע הוא, שגם אשתו
מוצאת לה תעסוקה במשך כל ימות הש בוע,
כאשר הוא נמצא בחברת ענת כרם.
האשה המתקרבת לגיל ,30 יפהפיה שחורת
שיער, מבלה בחברת שכן שלה, תוק
בשם פילינג הוא צעיר ממנה, בסך הכל
יבן ,24 ועשיר. עיסוקו הוא יהלומים.
האשה אינה זקוקה לכסף, כי אביה,
דמות מוכרת בחיפה, הוא בעל ממון
בזכות עצמו. בעלה היבואן הוא חתיך
ועשיר, יפה יותר ומושך יותר מפילים,
אבל כשהמקור פורח מהקן סוכנים להסתפק
גם בתחליף.
הזוג הזה נשוי כבר שש שנים, יש להם
שני ילדים, וקשה לקבוע שחיי-הנישואין

רפי שפיר הוא גם נאה, גם איש־עסקים,
גם ישראלי וגם אוהב את החיים.
אינני יודעת בדיוק את גילו, ח ח מהעובדה
שבעוד זמן לא רב הוא יחגוג
יאת העשור הרביעי. רפי זה נמצא בכל
העולם, כי עסקיו הם חובקייעולס. הוא
יותר בחוץ מאשר בפנים, כלומר יותר
בחו״ל מאשר בישראל.
!באחד מביקוריו בישראל, לצורכי עסקים
כמובן, הוא הכיר את הדוגמנית הנאה
ציונה הירשנברג, חברתו לשעבר של
ראובן בץ, איש־העסקים. למרות שהיא
כבר לא מדגמנת על המסלול, היא קשרה
את חייה המיקצועיים בדוגמנות. עכשיו
היא מנהלת חדר־תצוגות בחברת-אופנה
גדולה. רפי כבר מכיר את העניינים, כי
אשתדלשעבר היא זבנית אצל אופנאי

סערה בחיפה
שלהם במשבר. יכול מאוד להיות שדווקא
כך, כשכל אחד מוצא סידור מהצד׳ הם
יוכלו ליהנות הנאה של ממש בסופי־הש־

בוע, כשהם נפגשים. למרות שכל אחד
חושד בשני, קשה להניח שהם ילבו
לרבנות.

מל צרי ת עליז ה מ או ד
הנה רומן טרי-יטרי: ממש בימים אלה
הוא נולד, ועדיין בשלבי הבשלה. הגבר
הוא שדה מבט־ספורט, משה גרטל,
רווק בן ,36 חתיך, ובחור לעניין. הוא

המלצרית הזו. תמיד עליזה. כששאלתי
את הסחורה שתמיד מחייבת, מה שמה,
היא ענתה ללא היסום :״עליזה אט־יאס,
למה?״ ואם היא מסוגלת לחייך
בשעה 2לפנות־בוקר׳ סמוך לסגירה של
פאב חנזיסבאה, שבו היא עובדת, אז היא
באמת שווה סיפור.
את הפרטים הבאים הוצאתי ממנה תוך
כדי עבודתה. היא הגישה והגישה, ובכל
פעם שעברה לידי נתנה לי עוד פרט
מחייה.
זה מה שהצלחתי לדלות: היא בת ,23
תל־אביבית, השתחררה לפני שלוש שנים
מצה״ל. בימים שבהם בנות גילה מש-
תמטות משירות, היא ביקשה להדגיש שהיא
שירתה שירות מלא. אחר־כו היא
עבדה שנתיים כדיילת-יופי בחנות של
מירי ׳אורל אחר-כך היתד, פקידה בחברת
אוקטובר, של האדונים רפי ו ט די

ציוגה הירשנכרג
כרטיס לאביג׳אן

שאולי ואבי אברמוביץ.

מאז שחטיסבאה נפתחה היא שם. כבר
ארבעה חודשים, ערב־ערב. היא נותנת
להבץ שהיא לבד. אבל סכל ערב המקום
מלא, ואפשר להניח שמיססר מחזריה הוא
כמיספר מזמיני־השתייה. לכן בסופו של
דבר מישהו בטח יתפוס אותה.

עליזה אטיאס
דיילת יופי

מאוד מוכר. מה הפלא? תמיד הוא נשאר
באופנה.
רפי וציוגה הכירו אמנם בתל-אביב,
אבל עסקיו של רפי הם כאמור בהרבה
ערים בעולם, ומי שרוצה בקירבתו צריכה
לקחת זאת בחשבון. ציונה לא נבהלה
מכך. היא החליטה לא לוותר כל-כך מהר
על איש־העסקים הנאה שלה, שמבין היטב
:באופנה. אחרי שהוא נסע מכאן, היא התעקשה
לטוס בעיקבותיו ולבקר אותו,
במקום עבודתו.
הכרטיס הגיע לכאן והיא נסעד. עד
אביג׳אן שבאפריקה.

העוזר והעוזרת הפרלמנטריים והחשיש
מירושלים. האשד. היא הניד! רידל,

| פסנתרנית בת ,27 שמלווה אומנים שונים
במקומות בילוי בתל־אביב, כמו הסליק
| ותל־אביב הקטנה. גם היא רווקה.

שמח במישכן הכנסת. לא רק במאבקים היום־יומיים בין
הקואליציה והאופוזיציה. העוזרים הפרלמנטריים, עהרי־השרים,
המזכירות ושאר העובדים המיפלגתיים, שאף הם לוקחים חלק
במישחק הפוליטי, הם יותר חברים מהבוסים שלהם.
רוצים דוגמה? בבקשה.
עוזרת פרלמנטרית אחת — לא אומר לאיזה מחנה היא
שייכת, כדי שלא יזהו אותה — שמה־עין על עוזר פרלמנטרי
אחר. למרות שהבוסים שלהם הם יריבים בלב ובנפש, נרקמו
יחסי־ידידות בין השניים. בהתחלה הם ישבו במיזנון, אחר־כך
בחדר הסיעה ואחר־כך הוא בא אליה והיא אליו.

כדי להעשיר את האווירה בפגישותיהם, הציע העוזר לעוזרת
לעשן, ולא סיגריה פשוטה אלא ״ממולאת״ .כשהעלמה הצעירה
התעקשה לדעת במה מדובר, ענה לה העלם :״אל תגידי לי שלא
שמעת על חשיש. אפילו הבוס שלי יודע מה זה, על אחת כמה
וכמה הבוס שלך.״
מה לעשות, היא אומנם עוזרת פרלמנטרית ומשכילה, אך
שפתיה מעולם לא נגעו בסיגריות ממולאות. איני יודעת אם
מתוך סקרנות, או כדי להיות ,114 היא לקחה שאכטה.
לקחה ונדלקה. עד כדי כך, שהיא ביקשה ממנו קצת הביתה.

.אהבני
ושני בדבי
השנה שחלפה לא היתה המאושרת
בחייה של הדוגמנית היפה סימונה
בלדמסלז* .לא מזמן סיפרתי על מסע
עצוב שעשתה סימונה באיטליה( ,העו־לס
הזה .)2363 היא הכירה בארץ את
הדוגמן הישראלי דני אזן. הוא הזמין
אותה לדירתו באיטליה. סימונה יצאה
*~עם סכום צנוע בכיסה, אך בניכר הת־

חבר חד ש
ליפה כפי
יפה כסיר ואמנון מם נפרדו כבר פעם אחת, מפני שהיא
העדיפה אחרים על פני בעלה, אחר־כך הם חזרו והיא הבטיחה
חגיגית שהיא הולכת פעם שנייה עם אמנון לרבנות, כדי
להתחתן. עכשיו פיתאום יש לה חבר חדש, שוטר.
יפה היא דוגמנית. היא היתד, נשואה לאמנץ, שהוא יצרו־אופנה.
היא יפהפיה בת .31 לבני הזוג יש בן ובת. זמן רב
חיו השניים באנגליה, אך כשהם היו בישראל, סיפקה לי יפה
המון־המון חומר.
אחרי הגירושין אמרו שהיא יוצאת עם מהנדס. אחר־כך
התברר שזהו דני?ירן, אחיו של רופא הילדים גידי קורן.
אחר־כך היה לה רומן סוער עם חתיך גבה־קומה ובעל־מראה
מרשים, אריק זזלר הם חיו ביחד, נפרדו, התפייסו. יפה
אפילו סיפרה אז שהיא אוהבת מאוד את הצעיר הזה, המבוגר
ממנה בשנתיים. היתד, לה סיבה לכך: אריק, שאיתו היא זממה
להתחתן, הוא מיליונר אפיתי. למישפחתו רכוש רב בדרום-
אמריקה והוריו מתגוררים באירופה. מרוב שהיא דילגה בין
הגרוש שלד, ובין אריק, היא החליטה בסופרשל-דבר להישאר
עם אמנון.
לפני-כן היא הספיקה לנהל רומן עם שוקי כן־פורת,
מבעלי המועדון, כאשר היא ובעלה אמנץ התגוררו בשיכון בבלי.
חברתה הטובה היא אשתו לשעבר של שוקי, ציפי לווין היפה.
לפני חמישה חודשים, כשדיברתי איתה (העולם הזה ,)2345
שיתפה אותי יפה בהרגשותיה. אחרי שחזרה שנית לאמנץ, בוזמנית
עם חזרתה לעסקים משותפים איתו, היא אמרה• :עכשיו
אני עם בעלי. אני אוהבה אותו הכי־הכי בעולם. אנחנו מאוהבים
והחלטנו להתחתן מחדש. כל מה שהיה לי עם אריק הלר זד. היה

יפה כסיר
חבר שוטר
סתם, סתם־סתם. מה שהיה, היה. אמנון ואני באמת היינו במשבר
רציני, אבל עכשיו הכל שוב סדר. הכי-הכי כיף לנו בעולם
להיות גרושים מאוהבים.״
לכל הדיעות, הצהרה מאוד חד־משמעית. אבל יפה ממשיכה
להפתיע. אומנם היא שכרה לפני חמישה חודשים דירה משותפת
עם אמנון, אך עכשיו היא שוב בזרועותיו של מישהו אחר.
הפעם זהו חיים, פקד בסישטרת תל-אביב, רווק.

חופשה ממושכת בי שראל
לפני כמה חודשים סיפרתי לכם על

הדוגמנית יוצאת־הדופן קיתרין מלמוד,

על כך שהיא עזבה את ישראל בגיל ,15

למדה דוגמנות ואופנה בחו״ל, התחתנה
עם מיליונר שווייצי והתגרשה ממנו. ש היא
באה לישראל פעם בשנה בדי לנוח
(העולם הזה .)2353
למרות שהיא עזבה רק בסוף הקיץ אותנו

מכבים וכסו
כוכבה (•כוכי״) חמד — השם אולי
לא אומר לבם הרסה, ולא פלא. היא כמעט
שלא נמצאת בישראל כבר חמש שנים.
היא בגרמניה, עושה עסקים ומגלגלת
מיליונים.
לא מזמן?היא !באד, לתל-אביב כדי
לבדוק מקרוב איך מושקע הכסף שלה
בבורסה. בישראל מטפל בזה בחור בשם
אייתן שמיט, שאותו היא הכירה בבנק,
והוא זה שמנהל את ענייניה הכספיים.
כוכבה היא בת ,28 איתן צעיר ממנה
בשנה, ומת להתחתן איתה. אבל היא מתה
על גרמנים.

סימונה כלומנסלד
חבר ותיק
רק לשלם
חלילה, גם
היא אתה
הרבה יותר

ברד לד. שהיא תצטרך לא
עבור עצמה, אלא אולי,
עבור חברה. מה עשתה?
את המיזוודות וחזרה לארץ.
סהר מסה שחשבה.
סימונה, המתגוררת בדירה שכורה
כשלצידה שני כלבים גדולים, יצאה
עם אהרון (•אהרל׳ה״) כן־אהרץ,
מפעלי מועדון הלילה קיסר. אך הרומן
הקצר הסתיים הרבה יותר מהר ממה
שהיא חשבה. לפני שנה היא נפרדה
מחבר ותיק שלה, שרק את שמו הפרטי
אני יודעת: אבינועם.
לאחרונה, כך אומרת השמועה, היא
קיצצה את שיערה וחזרה מזרועותיו
של בן־אהרון לזרועותיו של אבינועם.

הגב של 1ם ו1
הדוגמנית היפה, הצעירה והמבוקשת
נטע דמון היא הגב של להקת תיסלם.
אתם לא מבינים? מייד תבעו.
לפני כסה שבועות שודר בטלוויזיה,
במיסגרת התוכנית עד פוס, שיר של
להקת תיסלם, רדיו חזק באנגלית. על
רקע השיר דיגמנד. אשה שצעדה עירומה
׳ברחוב. ראו רק את הגב שלה.
אפשר דייה לחשוב שהגב שהופיע בטלוויזיה
הוא הגב של אותה אשה, מהתק־

נטע דמון

כוכבה חמד

דמות אלמונית

השקעות בבורסה

ליט הראשון של תיסלם. לזאת שעל גב
התקליט קוראים פנינה. אבל פנינה אינה
קשורה לקטע הטלוויזיה.
אחרי בדיקה התברר, שהגב ששודר על
המירקע אינו אלא גבה של הדוגמנית
נטע רמון. נטע היתד, אז, בתקופת הצילומים,
בראשית דרכה. זה עתה באה לעיר
הגדולה וחיפשה עבודה ואהבה. אהבה
היא מצאה אצל חבר הלהקה יושי שדה,
והוא גם סידר לה את העבודה. היא
עשתה את הפרוייקט, הספיקה לסיים את
הרומן עם יושי ואחר-כך גם הצליחה
בדוגמנות.
נטע היא היום לבד. שמעתי שהיא
מחפשת אהבה חדשה. אם לשפוט לפי
הגב שלה, זה בטוח שהיא תצליח.

לסיפור הזד, יש רק א׳ והוא פורסם
אצלי — נכון — לפני חמש שנים. אז
סיפרתי על כוכבה ועל הצלחותיה בחז״ל
(העולם הזה .)2114 כוכבה היא בעלת
מזל רב. ב־ 1972 אירע פיצה בקולנוע חן
בתל־אביב. היא נפצעה, ובמשך במעט
שנד, עברה סידרת־טיפולים. נותרו בגופה
צלקות ורסיסים, שלא הפריעו לאחד ממנהלי
סנות־האופנה של האחים שגיידמן
להתאהב פה. ולהתגרש מאשתו בגללה.
כוכבה לא: נישאה לו, אלא עלתה על
מטוס, והיום היא עושה את כססה מבגדים
בחו״ל.
כפי שאני מבינה, היא חוזרת או־סו־טו
לשם׳ כדי להמשיך ולגלגל את כספה,
הרחק מהבורסה התל-אביבית.

קוזדין טלמור
מנוחה מוחלטת
היא שוב כאן. אבל הפעם, כך אומרים, היא
תשהה בישראל שלושה חודשים תמימים.
האם תוכל להתבודד בחדרה כל הזמן,
מבלי למצוא ולוא ישראלי אחד בעל
סטייל, שיענה על דרישותיה?

י הורוסקופ ייייי
בכל מצב, לא יותר מבנות ,60
לשעות הבוקר. ת״ד 33226 תל־אביב,
מיקוד .61331

+רצינית

כמאל אבו־אלהוגא, מושב כוכב,
ד״נ כרמיאל, מיקוד .20185

-ואולי לא.

שיקוצים

,24/185 נאה, ספורטאי ואוהב לרקוד
ולטייל, מעוניין להכיר בחורה

אציק בץ קלשט״ן
החודש, בגיל ,31 נפטר אי־ציק
פנקלשטיין ממחלה ממארת.
הוא היה בוגר בית־הססר
הגבוה לציור, השתלם בפיסול
במכון לאמנות פלסטית, היה
אמן נחבא אל הכלים. הוא היה
צייר מחונן שמאס בפירסום,
ובשעה שחבריו לימדו במיטב
המקומות והציגו בתערוכות,
הוא הסתגר בביתו. אבלים עליו
חבריו הקרובים בלהה ג׳ ,ססו
נ׳ ומירי ש׳.
למטרה רצינית ואולי לא. נא
לכתוב לת״ד 36850 תל-אביב.

אולי תפסיקו ככרז־

ל״פריצי״ מהסוכנות ולפרומה מ־הקיריה:
תפסיקו עם המישחקים !
אנחנו יודעים שאתם מרגישים
החבר׳ר! מתכנסת.
אחרת !

מיד לי ד
* א ס קו ד ט. בחור נחמד ד
מעניין, בן ,28 מעוניין לשמש
כבן־לוויה לנשי־עסקים. המעוניי-

כמעט כלי דרישות״

סטודנט למישפטים ,26/180 ,מעוניין
להכיר סטודנטית או אקדמאית
בת 21 עד ,24 שרוקדת ריקודי
עם, מטיילת, סקרנית, מתבטאת
היטב, משכילה ורבגונית, לא
״אצילה״ ומפונקת, נאה וחטובה
— ושכמוני לא חשבה מעולם על
העיתון כעל דרך להכיר את סי
שהיא לא מוצאת בדרכים אחרות.
ת״ד 2914 חולץ, מיקוד .58129
* לא רווקה! ,33/176 נחמד
וסימפטי (גרוש) ,מחפש צעירה

צירופי
אפ שריים

* היא לא תסלח! לאלכם
פרלסמן! עד שלא תתנצל ותגיד
שאתה מצטער על ההתנהגות ה־בלתי־נאותה
ועל פיטפוט בלתי־מוזצ׳ילבה.
זהיר
— לא אסלח!

מרית מא׳לת
נורית, בת 18 וחצי, רוצה
להכיר בנים ובנות בני 20 עד
23 מאזור הצפון. אפשר לכתוב
אליה לרחוב 615/29 אילת,
מיקוד .88000
נות מתבקשות לפנות לת״ד 44983
חיפה.
* טיול מאורגן. מלווה קבו-

׳ נהנים אמית״

* חם ך מן ןניין. חמוד ומשגע,
יר ברוחו ובגילו אבל משועמם,
יק לבנות המין חיפה, בכל גיל,
ילוי חם ומעניין בשעות לא
גרתיות. ת״ד 8326 חיפה.
* קשר כטוח. איש־ביטחון
יב ומסודר בן ,25 רוצה ליצור
זר למטרה רצינית בלבד (נישד
י!) עם מסורתית ונאה בת 20
,23 רצוי מהעדה הפרסית.
!ובה מובטחת לכל פונה. לכתוב
פי, נחום 8/11 נתניה, פיקוד
.423
* רוצה גיוון. אקדמאי נאה
:וה ,39/180 ,בעל חוש הומור
פקים רחבים, מעוניין לגוון את

הנבחרת האולימפית לכדורגל. מהחברים
לעבודה.
* לד׳׳ר אנטבי. הרבה הצלחה
לד״ר אנטבי מראשון־לציץ,
שהתנדב לוועדה הרפואית של ההתאחדות
לכדורגל.
למישפחת אלתר. מזל

טוב לרגל יום הולדת הבת ל-
ממעריץ.
מישפחת אלתר.
* לנבחרת הגוער. בהצלחה
לנבחרת הנוער בכדורגל, במיש-
מהחבר׳ה,
חקה בקוסטזדריקה.

הראנו בכיך
אני — יפהסיד. אמיתית ד
חשקנית.
ואני — שופע אץ וגבריות.
שנינו נארח אתכם בחווילתנו
לסופי-שבוע וחגים, על חשבון
הבית.
רק ההצעות המעניינות והלא
שיגרתיות יתקבלו — באהבה.
ת׳׳ד 02927 תל־אביב
* למתי פלד וחבריו. על
אומץ־הלב, על היושר הפנימי וה־התעוזה
לשבור את שלשלאות הקונסנזוס
המזוייף. בפגישה הפומבית
שלכם עם יאסר ערפאת הו־

נידוי דעת
כשאני הולכת עם הכלב שלי
לטייל בעיר, אתם נדבקים אליי
כמו זבובים מכוערים לדבש.
אז נא לשים לב:
לא, אני ל א מוכרת אותו,
לא, אני לא רוצה להתחלף,
לא, אני ל א מחפשת חברה,
לא, אני לא רוצה שתהיו
במקומו.
והעיקר, מה שתמיד רציתם
לדעת ולא העזתם לשאול: לא,
אני לא מחפשת גבר.
אז תנו לכלב להשתין בשקט.
אם אל, אאמן אותו להשתין
עליכם.
בעלת הבוקסר.
כחתם כי בישראל יכולים להתפתח
גם בני־אדם, לא רק קרנפים. שמו
של הגמר הרוחני יצחק שמיר

יש כ חו ב ת !
כלבך אבד ז ראית בעל-חיים
עזוב ז פצוע ז ראית מיקרה
התעללות בבעלי-חיים ז פנה
אלינו: צער בעלי חיים בישראל,
סלמה 30 יפו, טלפץ
827621־.03

נשים שחן נשים

יירשם בסיפרי ההיסטוריה בהערת-
שוליים, כטרדן מרושע שניסה ל שווא
להפריע לפעולתכם.
ישראלי שכבר התחיל
להתבייש בלאומיותו.
גורים יפהפים בני ארבעה חודשים יימכת לבתים אוהבים. האם
מגזע פוינטר גרמני והאב דני ענק. טלפון 319087־.03
גרושה או אלמנה, מבוססת כלכלית.
ת״ד 9296 תל-אביב, מיקוד
.61092
אנו מעוניינים בנשים המת־
:ניינות ו/או עוסקות בפיק-
ועות הנחשבים גבריים, להח־פת
דיעות וחוסר. דני, ת״ד
247 רמת־גן, מיקוד .52123

+גדי 31/185 .מזל גדי, נחמו,
אינטליגנטי, שקם ומנומס,
מחפש צעירה חטובה לידידות אינטימית
יפה. נא לציין טלפץ. ת״ד
2680 רמת־גן.

ו עם נאה, תמירה ומושכת.
זאימה צריכה לכתוב לת״ד
39 תל־אביב.
* .תמיכה וסודיות. צעיר
,32 נאה תרבותי וסימפטי,
׳ניין בידידה חטובה לקשר
קרטי. אפשרות תמיכה, סודיות
ישת. ת״ד 36199 תל־אביב,
וד .61513

בכל זאת י1מזלזת

הברכה שנשלחה לאמא בשבוע
שעבר במדור זה היתה
לאמא בלבד, ולא לשום מולדת.
המולדת היא סתם טעות דפוס.
אז אמא, שוב מזל טוב ועד

.120

דא פגוי רוצה דהש־

זרר. בן ,30 נאה ולא פנוי,
ניין להכיר נשים משוחררות

להתכתב. אני מעוניין

להתכתב עם צעירות בנות 17־.18

צות מנוסה (יליד אוסטריה) מארגן
קבוצה לאוסטריה באוגוסט .1983
סרטים אפשר לקבל בת״ד 2064
עכו, מיקוד .24120

ב ר סו!
* תודה. לשאבי עם הוורבו
הצהובה, שהפשיל שרוולים, נשם
ונשף ותיקן.
למיכאל מתחנת־הדלק מתחת ל־כיכר־אתרים,
שהיה מלא רצץ טוב
ונתן עצות.
תודה — מהחיפושית הלבנה,
שנותרה ביום רביעי שעבר מקרטעת
על הכביש בלי דלק.
+לשמואל. יום־הולדת שמח
לשמואל רוזנצווייג, מעסה הפועל
תל-אביב. הרבה הצלחה גם ב־עיכקי
מדיקל ספורט ובעבודה עם

חינס אין כסון
אז אם י* לך מח להודיע,
להציע, לבקס, לברן, לספר
בדיחה טובה, ואפילו לקלל —
קדימה !
• בל הודעה יבולה לבלול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף ממונה
— הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, חדירה המוצעת
לחילופיו, הרווק המציע
את עצמו להיכרות — יבול
לעשות ואת. במידת היכולת,
תפורסם נם התמונה.
<• ההודעה תיכתב על נבי
נלויית-דואר, למערכת ״העולם
הזח׳ /ת״ד ,134 תל-אביב
(אלא אם כן מצורפת לה
תמונה. במיקרה זח יש לחס-
תמס במעטפה) .ל א תתקבלנה
שום הודעות בעל־פח, בטלפון
או בביקור אישי.
• חגלוייח תכלול את
שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-החודעה.

(המשך מעמוד )28
ופומביים. אין זה הזמן לשבת על
מה שכבר נעשה. הם יצטרכו לפוצץ
את הסביבה ברעיונותיהם החדשים,
ולא לפחוד מהמאבק הקשה
שעומד לפניהם.
מגורי אלה חמעוניינים לשנות את
המקום שבו הם מתגוררים עשויים
להיתקל בקשיים. מצד אחד
יהיו הזדמנויות מפתיעות ומלהיבות,
אך דווקא זח עלול לגרום
לאכזבה. קשיים במכירת דירה
או קנייתה יאפיינו את השנה,
וכל הקורץ והמלהיב יהיה מסובן
ולא בטוח.
אין לבטוח בהחלטות אימפולסיביות,
ויש לשקול היטב ולנתח
את המצב מכל צדדיו. אז יהיה
אפשר למכור, לקנות או לעבור
באיטיות, בביטחון ובאיפוק. זה
קשה ומנוגד לאופי המחיר של
מזל דלי.

בשטח הכספי תהיה התלן דמות.
רעיונות בלתי״שיגרתיים) ,ואפילו
מעט מסוכנים, יוכיחו את עצמם
׳מוצלחים ביותר. זו השנה שבח
עדיין כדאי להעז ולבצע את ח־בלתי־מתקבל
על הדעת. ההתקדמות
תיעשה בצורה מוזרה, אך
אין לנהוג בקלות-דעת. יש להיזהר
מלתת לאחרים להונות ולהטעות.
כאן על בני המזל לעמוד
בעמדה יציבה ובטוחה, ואם צריך,
אפילו להיות ארסיים ובלתי-נעי-
מים. גישה מעין זו תוכל להוציא
את הפוטנציאל החדש, ולקדם
תוכנית שנראתה כאילו עומדת
על המקום.

מי שבחה
הורים או קרובי מישפחה מבוגרים
יעסיקו את בני המזל יותר
מתמיד. בריאותם עלולה לחוות
נושא לדאגה. הם יצטרכו יותר
עידוד מאשר אי-פעם. היחסים
עם בן הזוג לא יהיו קלים ביותר.
בני המזל יאלצו לוותר על
כמה דברים כדי לשמור על שלום-
בית. היחסים יהיו די מתוחים.
שיחות קשות וישירות יגרמו לא
פעם למחשבות על שינויים בצורת
החיים, אם על-ידי מעבר למקום
שונה, או על-ידי שינוי מהותי
של מיבנה המישפחה.
מה שיעזור לתקן את המצב
יהיה קשור באירוח. בני דלי,
הזקוקים לחברה כאוויר לנשימה,
יוכלו לחזק ולעודד את עצמם בערבים
חברתיים. ידידים ירבו
לפקוד את ביתם ויביאו עימם
אווירה קלילה יותר.
אהבה בשטח האהבה אפשר להיות
אופטימיים. כאן הדליים יהיו
ממש בני מזל. זה יגיע אליהם
מכל הכיוונים. עליהם יהיה לנצל
את ההזדמנויות ולא להחמיץ
דבר. אין לשקוד על הישן והמוכר,
כדאי להעז ולהתנסות בחוויות
חדשות. אפשרויות לא יחסרו.
גישה חדשה תביא את בני
המזל להצלחה. העזה, יוזמה, ואפילו
חוצפה יעזרו לקדם את
המטרות. התלבטויות לא יתאימו
לתקופה. הדליים יצטרכו להתגאות
בפעולותיהם ובמעשיהם. אם
האחרים מקנאים — זה עניינם.
רק על דבר אחד יש להקפיד:
על השם הטוב ועל יחס הוגן.
מלבד זאת, תשמחו, תבלו, תיהנו
ותא הבו, היו ספונטניים ואל תתרחקו.

העולם
הזה 2369

צ׳מפנול של סונול
מגן על הדור החדש
של מנועי פולקסווגן ואודי
אהרון עמיר־ מנהל השרות של צ׳מפיון מוטורס.

״כאשר עמדו להגיע,
לפני שנים אחדות,
מכוניות הדור החדש
של דגמי פולקסווגן ואודי,
נערכנו לאספקת השמן החדש
שנדרש למנועיהן.
שמן כזה, חד־דרגתי
באיכות * 00/ 5£לא היה
אז בארץ.
פנינו לחברות הדלק
ו״סונול״ הי ת ה הראשונה
אשר פי תחה אתצ׳מפנול —
השמן החדשני העונה על דרישות מפעלי
״ פולקסווגן־אודי״.

סובו

ס 1נ 1ל איתן־ בבל הדרבים

וזה ...ווגם זה...וגם זה...וגם זה...ונם זה1 ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וג

מ תנו ת

לשמנים
ב א הב ה

בעניין המתנות אני נורא קמצנית,
כנראה. כל הזמן אני מחפשת להציע
לכם דברים זולים — ודווקא יש.
אני מקווה שראיתם בעצמכם שעונת
היקינתון התחילה. אין הרבה פרחים
יותר יפים בעיני מפרחי היקינתון. עציץ
פלסטיק ובתוכו פרח משגע, ורוד, או
סגול, או כחול, או לבן עולה רק 130
שקל.
אם מישהו היה מביא לי מתנה כזאת,
הייתי מייד יודעת שהוא רגיש, אינטליגנטי,
בעל טעם טוב ו״״חסכן. מה
עוד אפשר לבקש מבן־אדם אחד?

בסו שהבטחתי יכם בשבוע שעבר, הנד.
כסה הצומות לדיאטה. אין דבר יותר נעים
סאשר ׳לקרוא או לכתוב על דיאטה.
לפני שאתם מחליטים, סופית. להתחיל
בעניין ביום ראשון בבוקר, בבקשה לזכור
כלל ותשוב: אלה ביניכם שיש להם 20־30
ק״ג מודפים, שום דבר כבר לא יעזור
להם, מלבד איזה ניתוחון קטן. ואלה ביניכם
שיש להם עודף רק של 2־ 3ק״ג —
עזבו שטויות, תנו לשמנים לרעוב.
ואני בעצמי המצאתי שתי דיאטות מאוד
תשובות, ואותן אפרט בסוף. הדיאטות הישרות
הרשומות כאן הן כאלה שכמה מ־חברותיי
הטובות ביותר עשו, והצליח להן.

ושד דבו קטן
ומאוד חשוב

די אטה של אליגוע ר
יום א׳ :ביצים קשות מפוזרות לאורך
כל היום.
יום כ׳ 6 :אשל או לבן או יוגורט,
מפוזרים על כל היום.
יום ג׳ 5 :ביצים קשות כנ״ל.
יום י ׳ 500 :גרם בשר מבושל או עוף
מבושל, מפוזר על כל היום.

אלונה פרנקל, ציירת־סופרת של ספרי
הילדים, היא חברה טובה מאוד וכל
הזמן דואגת לי ולמדור שלי. כל שבוע,
לפחות פעם אחת, היא מטלפנת אלי בהתרגשות
נוראית ומספרת לי על רעיון
גאוני שהיא שמעד, או המציאה.
העניין הוא, שכמה שאלונה היא חברה
טובה ובן־אדם משגע, ככה היא בלבוסטע
זוועה, ואת כל הרעיונות הגאוניים שלה
אולי (רק אולי) לא שמעו באיזה כפר
קטן בגינאח החדשה. בכל שאר המקומות

יום ח׳:

מורידים בערך 4קילו בשבוע. אם לא
מרמים.

די אטה של דחל
אני ניסיתי את זה פעם שטפתי באב
בטן אדיר ביום השני. אבל אם מצליחים
להחזיק מעמד ארבעה יפים, מורידים 3־4

וומיים אוכלים פחות או יותר רגיל
(בלי עוגות׳ לזזם, פיתות וחומוסים, כמר
׳בן) וביום השלישי רק שותים — מרק צח,
קפה, תה, מיצי פירות וכו׳ .ככה שלוש
פעמים, זאת אופרת תישעה ימים בסך־
הכל. לא קשה וגם כן מרזה•

די אטה של >רקות
דיאטה זו היא טעימה מאוד, ממלאה את
הבטן ונעימה לעץ. כדאי להתמיד בה
לפחות שבועיים.
בבוקר ובערב סלט־פירות, מכל הסירות
שיש בבית, אפילו בננה.
בצהריים סלט־ירקות גדול, מכל הירקות

החיים שרוצים.

1193 עצות
מתחת לחגורה
שמתם לב שאנחנו בעיצומו של חורף
ז אני שמתי לב מאוד. ובטח גם
חברת־החשמל שמה לב שאני שמתי לב.
הסבתות תמיד אומרות שאם חם ברגליים,
אז חם בכל הגוף. לי חם בכל
הגוף רק אם אני מתיישבת על התנור.
אבל נעזוב אותי ונדבר על הרגליים
;שלכם.
נכון שאתם נורא רוצים שיהיה לכם
מחממי־רגליים (חותלות) בשלל צבעים.
ונכון שאין לכם חשק לזרוק שקלים
וטובים על מה שאפשר לעשות לבדו
ידעתי !
צילצלתי לחברתי רודה, שהיא חזקה
מאוד בלחמם רגליים. ושאלתי מה לעשות.
היא אמרה שאם אני צריכה דחוף,
אז כדאי לקחת צמר בעובי בינוני
ומסרגות מס׳ .5אחר כך מעלים 42
עיניים. סורגים 4סנטימטרים של פטנט
(כלומר שתי עיניים ימין ושתי עיניים
שמאל) .אחרי 4הסנטימטרים מעלים
עוד שתי עיניים מכל צד וממשיכים

השתיה המותרת היא רק מיצי פירות
וירקות.
אמת לי שמורידים כ־ 5ק״ג בשבועיים.
הבטחתי לספר לכם על שתי הדיאטות
שאני שמתה לעשות אותן תמיד. בבקשה :

די אטה מיו חדח
לדוברי אגג לי ת
היא נקראת .563£00<1 0161
דרך ביצועה 566 ססץ £00<1
011 631ץ.

ח דוו ה
ל א דון
מרק
מו שביץ
זה שרצית לקנות את הבנק הבינלאומי
הראשון, ממש לא בעיה שלי. תקנה,
לא תקנה. לא מזיז לי.
אז תשאל למד, אני מעוצבנת עליך?
שמע, בחברה שלך, עלית, המציא מישהו
את הממתק הישראלי הראשון (ה-

לסרוג כמה שרוצים. לרגל חטובה באורך
בינוני כדאי לסרוג 15־ 17 סנטימטרים,
ואז שוב חוזרים ל־ 4סנטימטרים
של פטנט. זה נשמע מסובך, אבל זד.
לא. אם מתחילים לסרוג בכותרות מבט,
אז בפסוקו של יום יש זוג חותלות
מוכנות. מי אמר שטלוויזיד, זד, לא דבר
חשוב?

די אטת 35ד קו ת
צריך להתמיד בד. לפחות שנה. אוכלים
הפל כרגיל, אבל בל יום בין השעה 10
בבוקר עד 10.35 לא אוכלים כלום. אבל
ממש כלום. דיאטה מצויינת ולגמרי לא
קשה. אני תוך שנה קיבלתי מידות גוף
מושלמות .90 — 60 — 90 .הכל במות ניים.
אגב,
אמרו לי להזכיר שכל הדיאטות
הרציניות (לא השתיים שלי) הם לאנשים
בריאים.

ראוי להערצה) מזה אלפיים שנה, ושמו
בעברית פסק זמן.
נודע לי על ההנפקה החדשה הזאת
שלכם רק לפני חודש ימים. הלכתי
לקיוסק, שמתי 17 שקל וכשטעמתי
הגעתי למצב שהיו צריכים להחזיק אותי,
אם אתה מבין למד, אני מתכוונת.
תוך שבוע חיסלתי, בעזרת בני מש פחתי,
כמות אדירה של פסק זמנים ואין
לי ספק שבגללי עלו כל המניות
של דנות.
שבוע אחרי זה כבר שילמנו 20 שקל,
ומנהל הקיוסק היה נותן לי את הדבר
עטוף בעיתון, כדי שאנשים זרים לא
יראו שיש לו מהאוצר.
מאז אין להשיג יותר פסק זמן בחנויות.
יש שמועות שונות בקשר להפסקת
הייצור, מסיבות שרק אתה יודע. היום,
כשהלכתי לי בשקט ברחוב מאוד צדדי
של תל־אביב, קלטה עיני משהו כתום
!ומוכר על דוכן של חנות קטנה. התפרצתי
בסערה וביקשתי חמש חתיכות.
המוכר הסתכל עלי ברחמים ואמר :
״יש רק שתי חתיכות, רוצה או לא?״
בטח שלקחתי. הוא, לעומת זאת, לקח
25 שקל בשביל כל אחד.
מר מושביץ, אתה רוצה להגיד לי
שבלי לשים לב אני משחקת בורסה?
אם כך, אנא הנפק לעם ישראל עוד
קצת מניות חטבה מתוקות.
שאף אחד לא יגיד שאני עושה פיר־סומת.
לא עושים פירסומת למוצר שאי-
אפשר לקנות אותו, גם אם רוצים.

כבר יודעים עליהם לפחות 300 שנה.
וככה זה נמשך שבוע אחרי שבוע.
בפעם האחרונה כשטילפנה ואמרה ״תשמעי,
יש לי רעיון משגע,״ אמרתי לה
שמערכת העולם הזה לא קיבלה עדיין
אף מנוי מהאזורים המרוחקים, והיא
אמרה :״מותק, את זה גם בצפון תל-
אביב לא שמעו.״ נו, בצפון תל-אביב
יש להעולם הזה קהל קוראים גדול.
אז זה ככה. כשהילד או הבעל חוזרים
הביתה עם מגפיים רטובים מבפנים,
זה לא אומר שהמים נכנסו למגף ושצריך
מייד לד,פטר ממנו. לרוב (במיוחד אם
המגפיים מרופדים) הרטיבות היא לא
ממים אלא מזיעה, לא עלינו.
שיטת השכבת המגפיים ליד התנור
היא שיטה לא טובה. הבפנים לא מתייבש,
הבחוץ מתקלקל והחשמל עולה.
הפטנט הוא פשוט לקחת את הפן, מה
שקוראים מייבש שיער, להכניס אותו ל פעולה
קרוב מאוד למגף (לא בתוך
המגף) דקותיים המגף יבש למהדרין. בסוף
התהליך החשמלי אפשר לשפוך למגף
כמה טיפות שנל 5או קצת טלק.
כל הכבוד אלונה. אני לא יודעת
למה בדיוק עכשיו נזכרתי במישפט
״גם תרנגולת עיוורת מוצאת לפעמים
גרגר.״

דניאלה שמי

רכבת ישראל
לפיתוח תעשייתי ואיזורי
בבטיחות,אמינות,
חסכון רעילות

*000 סו/ק11 סק*
ת ה־צ ח חי ם
ב ש קי קי ם

טבעי, טעים
מבריא־ מרענן

תה שושנים 1£זט8ץ וז
תה מנטה 2£אוו/וו^ז
תה בבונג 11£וועוץ וז
תה תערובת פירוח

ג/זזטחזץ ןק
ועוד

0310:1רו ה
בעיות ולבטים
בחיי המין

ביום ע1דיש• בערב.
ב ת חנ ההמר בזי ח

סוגים שונים

להשיג בסופרמרקטים,
שקם, בתי טבע, בתי מרקחת ומעדניות
עגור פרוספקט ודוגמא חינם
נא לכתוב לת.ד ,46 .רסת השחן__

חדש!

אס שד להשיגאח

תה תערובת צמחים
ופירות. נמס בן־רגע

מאת

ד״רמרד כי זי ד מן
הוצאת ד שפים

מאיר נסריט פיייקי׳9 .ד*ום*.יל* 1

לקצרנות
ק!רסים
עסייית ו /או אנגלית * סרטי וקכוצדת
תוף זמן קצר דבזזצלחה מוכמחת ! התר שסת :
יי״ א ׳ אולפן גרג (בר־קמא) ,וייעמן ,22 סל 254126 .־03
קורס חד* _ בוקר וערב — גפתח נ־.$3.16.1
באסורים אחרים — לפי פניה לכתובת חנ׳׳ל בת״א.

תד עוב חן־

1 ) 0י 1

טרשססקוך בואן
ה דר ״ אח רהע 36 דרא

^ ודם מיהרו להספיד אותו.
~ אמרו שהמקום הוא מיפלצת
ענקית ללא חיים, אמרו שנפש
חיה לא תדרוד במקום, אמרו
שאין לו תיקרה, שהנה עוד פיל
לבן נוסף לתל־אביב, שזה כישלון
מוחלט. למי שלא ביקר בזמן
האחרון במרכז הגדול הנקרא
דיזנגוף סנטר או לב דיזנגוף,
צפוייה הפתעה רבתי.
במשך כל שעות היום והערב
שוקק המקום חיים. החנויות היפהפיות,
שהיו ריקות במשך שנתיים
וחצי, מאוכלסות ברובן הגדול,
חלונות-הראווה שובים את
העין, המוני בני-אדם יוצאים ונכנסים,
הילדים מצטופפים סביב
החנויות לחיות־בית, מאזינים לתוכי
המדבר ומתבוננים בשפע הצעצועים
הקורצים מהחלונות. בני-
גוער מתגודדים סביב חנויות
התקליטים ומקשיבים באוזניות ללהיטים
האחרונים, חנויות הספרים
מלאות בקהל המדפדף בספרים.
זרם
בלתי־פוסק של אנשים עולה
ויורד במדרגות-הנעות, המובילות
אותם מקומה לקומה. ה־משביר
המרכזי אינו יכול יותר
להתלונן על עסקים מתים. בשעות
הערב נוהר קהל רב אל שני
בתי־הקולנוע היפים ביותר בארץ.

הקהל הישראלי התחיל להבין מה
זה קולנוע בסביבה יפה. לפני הסרט,
כשגשם וסערה בחח, יושבים
אנשים בבי׳ת־הקפה היפה
תטראס, בעל המירפסת העגולה
האדומה. בחמימות נעימה, הבאה
ממכשירי-החימום של הבניין, מגישות
נערות חינניות קפה חם וב-
לינצ׳ס ביתיים.
במשך היום משמש הקפה ל־מיפגש
אמנים, הבאים למישרדי
אמ״י — אירגון אמני ישראל.
אפשר למצוא כאן בשעות הצה־ריים
את ניסים עזיקרי ויענק׳לה
בך סירא לומדים טכסטים להצגות,
ודוגמנויות העובדות במרכזי
הקוסמטיקה הרבים הנמצאים
במקום.

״ האמג תי
ב פ רויי ק ט ״
ן * יזכגדף סנ ט ר ״ של היום
*//מתחיל להזכיר מרכזי-קניות
ובילוי באירופה. פועלות כאן היום
כמה גלריות המציגות יצירות של
אמנים ישראליים. ביניהן הגלריה
רדיוס, שהיא מן הטובות בארץ.
מועדון הלילה שבלול הפך לסיפור
הצלחה בהנהלתו החדשה של

¥1ך ך 11 | 1מקומת הקרקע של
י • 1 1דיזנגוף סנטר ניתן ל**

השקיף על המדרגות העגולות המובילות את העוברים

והשבים מקומה אחת לשנייה. מתחת למדרגות נטועה;
צימחייה המוסיפה חיים למיבנה. עד לפני כמה חוד־1
שיס היה המקום ברובו שומם, ריק מעסקים ובני אדס.

האמרגן יאיר צבן. בעוד שבועיים
עומד להיפתח בקומה השנייה
מועדון־חברים חדש, בעל תאורה
מהממת, שיתן תנופה חדשה גם
לחיי הלילה במקום.
חיים טופז, בעל מישרד-פירסום
מבע, הנמצא בדיזנגוף סנטר
מיום היפתחו והיום משמש כיו־שב־ראש
ועד העסקים והחנויות,
מסביר :״דיזנגוף סנטר נפתח ב
שים.
העיסקה נכשלה. מתוך 60
עסקים נפתחו בקושי ,18 שגם
הם נסגרו כעבור זמן קצר. איש
לא רצה לשמוע על דיזנגוף סנטר,
והתחילה הנפילה הגדולה.
״אני האמנתי בפרוייקט והחלטתי
להזרים בו חיים. ראיתי שה-
נפגעים העיקריים מהכישלון הם
— האנשים הפרטיים, בעלי העסקים.
הזהרתי אותם פעמים רבות

מרם צחקו מ״דיזנגור 1010״
והסניוו אותו ־ והנה הוא
הנו למוקד שר סייס תוססים
1978 ועורר ציפיות מרובות. בעלי
חברת דיזנגוף סנטר, אריה פילץ
ושמואל פלאטו שרון, רצו לפתח
את המקום, ופנו אל צוות שטיר,
שהם מעצבי תערוכות וירידים.
דובי שטיר כינס מסיבת־עיתוג-
אים והכריז כי הוא יפתח 60 עסקים
בדיזנגוף סנטר.
״העסקים האלה לא היו בידיו.
הוא היה צריך לשכנע אנשים
פרטיים, שרכשו שם עסקים ולא
פתחו אותם, להשכירם לצוות ש־טיר,
כדי שהוא ישכירם לאחרים,
חינם אין כסף, למשך 10 חוד*

לא לסמוך על איש, אלא לעשות
מאמץ ולמסור את עסקיהם לקרובי
מישפחה כדי שיפתחו אותם.
הצרה עם צוות שטיר היתה,
שלא היה להם מגע עם מאות ב־עלי־העסקים
שרכשו שם חנויות.
50 בעלי עסקים פנו אלי וביקשו
שאטפל בעיסקיהם כראות עיני,,
ואמסור אותם אפילו בחינם, רק
שהדיירים החדשים ישלמו להם
את ההוצאות.
״אמרתי לעצמי: מה שניתן בחינם
שתה חינם, וצדקתי. פיר־
(המשך בעמוד 52

ה פי למל 3ן מ תעורר

נובה של בונה

״בובות שתיים
בובותייס ...צילי
וגילי ...את מי משתיהן אוהב יותר?״ שואלת עמית

שים הפועלים לטובת המרכז. הוא
אומר :״אנשים לא יכולים לעשות
כאן שינויים במיבנה בשילוט
ללא קבלת רשות של אדריכלית
הבניין, עליזה טולדו. שומרים
כאן על חזות קסת: ביד
תר. אני הגעתי לשבלול בינואר
לפני שנה, בתקופת הנפל הגדול,
בשר,מועדון, שעבר בעלים רעים,
נקרא סטודיו .601 היום המקום
מתפקד בהצלחה, ובשבלול מתקיי־
׳מים ערבי ג׳אז עם אמנים כמו ממפיס
סלים, בי־בי קינג, אריאל
זילבר, שלום חנוך ויצחק קלם-
טר והרבה מוסיקאים אוהבים לבלות
כאן עד השעות הקטנות של
הלילה.״
מיכל גוטפריד, מנהלת גלריה
רדיום, אומרת על המקום :״לא
ייאמן ממש. אני לא יודעת אם
ישנה גלריה בארץ הזוכה לדינאמיקה
ותגובה מצד הקהל כמו
שלנו. מה שקרה הוא, שיש כאן
מיפגש עם קהל מיקרי, העובר
במקום ונתקל בגלריה. עבור חלק
גדול מקהל זה זאת פגישתו ה ראשונה
עם אמנות. יש בזה מש הו
מרגש. זכינו בקהל שוחר
אמנות, שהוא חדש לגבינו. אנוד

רייכרט, מנחה במיקצועוג הלבושה כבובה. עמית באה
ללב דיזנגוף לפטפט עם חברת בבית־קפה ולהשתעשע
עם שתי בובות־המחד, שקרצו אליה מחלון־ ראווה.

הסתובב בלי סכנת מכוניות בכביש׳
שפע של בתי-קפה ומרכזי-
בילוי.
״היום מתעניינות במקום חברות
גדולות ורציניות, כדי להתחיל
לפתח כאן חיי לילה תוססים. אני
מבטיח שתוך שנתיים נפעיל כאן
צוות מיוחד, שיפעיל את המקום
בלילות, ודיזנגוף סנטר יהווה את
מוקד חיי־הלילה בתל-אביב.״
ר חוגי ת

ק ^וקפה -קו לנו ע
^ ביטל קטלן, מנהלת־המכירות
י של חברת דיזנגוף סנטר, מד
סיפה :״לגבי הקומה העליונה והקומה
שמתחת לקומת־הקרקע, שנשארו
בשיממונן, יש לנו תוכניות
מגוונות. בקומה התחתונה אנחנו
מתכננים לפתוח שני בתי-
קולנוע קטנים, שיפעלו כחטיבה
אחת. הכוונה היא לקולנוע ש ישמש
גם בית־קפה וייקרא קפה-
קולנוע. התוכנית תצא לפועל בטווח
של שנה. בינתיים אנו עורכים
בקומת־הקרקע ירידים, כמו
יריד המכוניות.״

(תמשו מעמוד )51
סמתי מודעות קטנות בעיתונים,
והצעתי עסק תמורת 50 דולר.
אנשים התחילו לבוא בהמוניהם.
מיינתי את האנשים ותוך חודשיים
הושכרו 50 עסקים. היום פועלים
פה 221 עסקים — בנקים, מיש-
רדי־תיירות, פרפומריות, בתי־קול־נוע,
גלריות, בוטיקים ובתי-קפה.
בם ך-הכל נשארו עוד 32 עסקים
שנותרו עדיין להשכרה, כולל קומה
ג׳ .קומה א, מאוכלסת כולה,
קומה ב׳ — פרט לשישה עסקים
— אף היא מאוכלסת. ובאמת, המקום
היום דומה לעיר קטנה.
יש הגייה, בחורף חם, בקיץ מקורר
ומאוורר.״

״ ל א גתגו
לגו ז מן ״

* 1ך 11 גילה כהן, תלמידת כי
י תה ם׳ בגימנסיה הרצליה,
אוחזת בזר פרחים ענק .״אני
באה ללב דיזנגוף, כי יש כאן
סיבחר גדול מאוד של בגדים.״

^ פי סקר שערכו בעלי הוד
€נויות, עוברים בדיזנגוף ם ני
טר 80 אלף איש ביום. בחג-ד,חנוכה
נכנסו ויצאו כ־ 250 אלף
איש ביום. קהל הצרכנים, שפחד
תחילה כי המחירים בחנויות גבוהים,
הופתע לגלות בחנויות רבות
מחירים זולים.
האמרגן אמנון צבן, בעל מועדון
שבלול, מרוצה מהכללים הנוק־

הפילץ של הפיל

פילץ, שיזם את הפרוייקט, משקיף מגבוה בהנאה

וגאווה על יצירתו .״אמרו שנכשלתי, שזהו עוד פיל
לבן בתל־אביב, אבל ידעתי כי יבוא יום והקהל
הישראלי יתרגל למרכז גדול וינהר הנה בהמוניו.״

נו מתכננים לערוך כאן ערבים
פוליטיים, הרצאות בנושאי מחול,
והרקדנית רינה שינפלד תרקוד
כאן.״
חלקו הגדול של דיזנגוף ׳סנטר
נמצא היום בידי בעלי-ד,עסקים,
וכ־ס 250/ממנו נשאר עדיין בידי
חברת דיזנגוף סנטר — אריה
פילץ ופלאטו שרון. הקומה העליונה
וקומת הקרקע נמצאות
בבעלותם. אומר אריה פילץ :״כשהקמתי
את הפרוייקט, ידעתי מה

— מאח —

נירה ג ל

בעל המושבים האדומים
הבנוי בצורת מירפסת
עגולת, קרוי לכן הטראם. בית־קפה זה ממוקם בקומה

השנייה, ומושך אליו בשעות היום אמניס וצעירים
רבים, שקבעו אותו כמקום מיפגשס. בית־הקפה הזה
המלא כל הזמן העיר את תקומה השניה משיממונה.

הוא עתיד להיות. הצרה עם הישראלים
הוא, שלא נתנו לנו זמן.
כל עסק בסדר גודל כזה זקוק
לאוויר ולזמן. לאנשים לקח זמן
להתרגל למקום מרכזי כזה. הסיבה
להתעוררות היא כי האנשים
הגיעו למסקנה פשוטה, כי כאשר
הם רוצים לערוך את קניותיהם
או לצאת ליום בילויים, למה להם
להתרוצץ בעיר לחפש חניה,
להתרוצץ עם הילדים בגשם —
בחורף ובשמש בקיץ, כאשר כאן
הם באים למקום יפהפה, יש להם
מקום חניה בחניון, המקום מחומם
ומאוורר, לילדים יש איפה ל-

פילץ מעיר :״היריד הזה לא
הצליח במיוחד. למדנו מהלקח,
נערוך כאן ירידים תוססים יותר.״

ואביסל מוסיפה :״הסנטר יחולק
לרחובות ולמספרים, כדי שיהיה
קל למצוא כל דבר. השיטה תהיה

ששק, שני

רותס שיטרית, תלמידת תיכון אנקורי.
מנסה להשתיק את ציפור המיינה הדבר־נית,
הצורחת בקולי־קולות. מתבוננים בה איציק חסון וחבורת ילדים.
הציפור, המושכת אליה צופים רבים, הפכה לסמל המיסחרי של המרכז.

הלוהט

מיגדל המדרגות
העולות לקומות
העליונות, מכיוון רחוב המלך ג׳ורג /נבנה בצורת׳
מירפסות עגולות. ממדרגות אלה ניתן להשקיף על

מרכז הנועז

לב דיזנגוף של היום מושך אליו צעירים
רבים, הממלאים את הבוטיקים וחנויות־התקליטים.
המרכז החדש תפס את מקומם של רחוב דיזנגוף ואבן
גבירול, הן בקניות בשעות היום והן בבילויים בערב. בתמונה מימין:
בובה מחלון־ראווה הלבושה לפי הצעקה האחרונה, שימלת מיני מעור.

מבוססת על כך, שכל שער יקבל
שם של רחוב ומיספר 26 .הרחובות
יקבלו שמות של כלי-
נגינה וייקראו דרך התופים, דרך
הגיתית, דרך המשולש, דרך החצוצרות
ועוד.
״חברת אזורים פונה היום מעל
לדיזנגוף סנטר מיגדל בן־ 22 קומות,
שיכלול 220 דירות עם בריכת
שחיה מפוארת על הגג. גם
מעל לבניין המשביר מתוכנן בניין
מישרדים ענק.״
כיום סוגר דיזנגוף סנטר את
שעריו בשעה 12 בלילה. התנועה
היחידה בו היא מסביב למועדון
שבלול, הנמצא בכניסה החיצונית.
כאשר ייפתח מועדון-החברים החדש,
יהיו השערים הצפוניים
פתוחים עד לשעה 4בבוקר.
דיזנגוף סנטר מאיים איפוא להפך
בקרוב לאחד המרכזים הגדולים
והסואנים בישראל.

פני כל החנויות ובתי הקפה, המאכלסים את שלוש
הקומות הראשונות ואת קומת־הקרקע. מדרגות אלה
מובילות במשך היום אלפי קונים, ובערב את מאות
באי בתי־הקולנוע המשוכללים, לב 1ולב 2שבמקום.

;ורתת מבת ים
רדו ריררו־רד־ הרי

היא גילי רגר, מתיכון חשמונאים
בבת־ים. היא באה במיוחד לדיזנ־

דיל א מה חד־הורית כספר 1תלשמה
בעסקים שיריים

היציאה מהארנן של ה 1ר 1בי ץ

ציקלנ ״ זעד ..ש 1א ה 2־
תרגו ם
ריחיים מרגרט דראבל, מהבולטים שב-
סופרי אנגליה כיום, התגלתה בשנתיים
האחרונות על־ידי הקוראים בעברית.
אחרי ספריה עידן הקרח ועיר של
זהב, ראה החודש אור התרגום העברי
לסיפרה ריחיים שבדומה ל ספריה
האחרים׳ הוא בבחיגת תימצות
ספרותי מרתק של חוויית החיים׳ נכון
לעכשיו.
ריחייס נפתח ב״הקריירח שלי הצטיינה
תמיד כתערובת של ביטחון ו־מורד־לב...״
,כאשר בהמשך מובא סיפור
התבגרותה של המספרת, המעדיפה
את הקריירה האקדמית שלה על פני
חיי־המין, מבלי שהיא מצליחה לשמור
על איזון סביר בין נשיותה והקריירה
בה בחרה.
המספרת, דדזמונד, נכנסת להריון
שלא במתכוון, אחרי לילה בלתי־מחייב
עם ג׳ זדג /שדר בבי־בי־סי, שהוא
הומוסכסואל שהחליט לחרוג באותו לילה
מסישכב־זבר. הקשר שבין רוזמונד
וג׳ורג׳ ,הוא ההמשך הישיר לקשר ש •
סרגוט דראבל — עידן הקרח; הוצאת
כתר ; מרגרט דראבל — עירשל
זהב; הוצאת שוקן.
•• טרגרט דראבל — ריחיים! עברית:
יותם ראובני; הוצאת שוקן;
175 עמודים (כריכה רכה).

בין קריין־הרדיו ובין מאזינה :״ודומה
שרמז לי, אם כי לא בדיוק, שימי
צריכה לבוא ולשבת לידו על הספח. ובך
עשיתי, והוא לקח את ידי ואחז בה,
ואחד פך ד,תחיל לנשק את אצבעותי,
זו אחר זו ואחרי אותה הרפתקה ללילה
אחד, מגדירה חחמונד את שהתרחש
חוא ודאי ביסכסואל, חשבתי,
ויתכן שהוא הוטו בדיוק בפי שאני
מתירנית, או מילה אחרת שתתאים להעמדת
הפנים שלי. אולי נמשכנו זה
לזו מפני שאנחנו מתחרים בצביעות...״
כאשר מסתבר לרוזמונד שהיא בהריון,
היא בוחנת את האפשרות לבצע
הפלה, אלא שעד מהרה היא חוזרת
בה ומחליטה להביא לעולם את ולדה.
רוזמונד מחליטה להעמיד במיבחן החיים
את חינוכה זק,מתקדם״ ,את הערבים
שקיבלה מהוריה אנשי השמאל,
השוהים באפריקה בשליחות כלשהי,
בעוד היא גרה בדירתם הלונדונית. ג׳ו,
ידידה של רחמוגד, מזהירה :״אסור
לך• אני אוסר עלייו. זח ידרזפ את
את חייך. אס את חצה כסף, אלווה
לך מבלי שרוזמונד תשתכנע.
רוזמונד מוליכה את הקורא דרך חוויית
ההריון שלה, על מיגלול הדילמות
והתחושות של אשה בודדה בהריון, ומערכות
יחסיה עם ידידיה הגברים והנשים,
השבים ומנסים לשכנעה להינשא,
או למסור את ילדה לאימוץ, אחרי
הלידה. גם בחינת הלידה בהתכתבותשל רתמונד עם אחותה, מוליכה אותה
לדילמה של :״הערתה על חיים כחברת
ילדו של ארס שאינני אוהבת, הביאה
אותי לכך שדמיינתי לעצמי, בפעם
הראשונה, תינוק שידמה לג׳ורג׳ .המחאה
חיה חי עד לההאיב, ותשתי דחף
מסובן להתקשר ולספר לו על בל העניין•
לא עשית כן...״

החוויה הי שר אלי ת
שנים רבות נלחשה בין שוחרי סם־
מ ת ושירה בישראל השאלה: מה מביא
את חברת תנובה אקספורט לפרסם מודעות
בכתבי־עת ספרותיים ו בעקבות
השאלה נלחשה גם התשובה: מנב״ל
תנובה אקספורט משווק -בנוסף לבננות,
פחחים ושאר מוצרי השהה !והניר שירים,
שכמה מעורכי כתבי־העת אף פירסמו
אותם, במודע או שלא במודע, לא הרחקממודעות תנובה אקספורט.
אלא ששיריו של סנדו דויד, מנהל
תנובה אקספורט, לא הגועו באיכותם
לרמת התפוזים והפרחים. מד, עוד, שאלמלא
•עוצמות הכוח של סגדו דויד בתנובה
אקספורט, ספק אם היד, מישהו
שם ליבו ליבול, הנבול לא מעט, של
יותר משלושים שנותיו של דויד בשוליה
של חלקת -גידול השירה הישראלית.
דויד, יליד תפגיד״ עלה ארצה בסוף
שנות הארבעים והתחיל לפרסם את ביכורי
שיד-תו במוספי ספרות שוליים. עד
מהרד. למד שיבולי השירה שלו לא יגיעו
רחוק, והעדיף על חיי הבוהמה בתל־אביב,
לתקוע יתד במושב עדנים בשרת.
קובץ חרוזיו בורא התמונות ראה אור
בראשית שנות החמישים, ונשכח עד
סהרה כספיחי, אשתקד, אם לנקום בלשון
העיסק״ת של תנובה אקספורט. כך גם

^ איך ל הצלי ח
עלק1

נ״חיים

ההריון אינו עוצר את רחמונד בהמשך
הקריירה שלה :״השתעשעתי ברעיון
שאוכל לסיים את הדוקטוראט
שלי לפני הלידה. במובן מסויים היתה
זאת תיקווה חמרת שחר במקביל

מנכ״ל סנדו חיד
״פיוטים׳ בהוצאת יבול
שראה אור בהוצאת יבול. בפיוטים קטנים
מביא. סנדו דויד שיחם, הנקראים
כפארדדיה גסה על כמה משירי ראשית
שנות החמישים, אותם ימים שבהם שלט

הקץ

לידידה ג׳ו :״לא ידעתי שואני אחת
מאותן נשים עליהן אמר ברנרד שא־שהן
רוצות ילדים אד אינן רוצות
בעל לבת קוראת רחמונד בשם

:אוקטכיה.

סופרת דדאכל
דאותן נשים שעליהם אמר שאו שהן רוצות ילדים אך אינן רוצות בעל
מגל-ה רוזמונד שחברתה לדירה, לי דיה,
מחברת רומאן בגוף ראשון ״על
בחורה שיולדת ילד מחוץ לנישואים...
שיעשע אותי לחשוב על לידיה היושבת
קאן וסוחטת את מוחה בניסיון להבין
מדוע ולחלטתי ללדת את הילד, ומדוע
לא עשיתי הפלה...״
רוזמונד יולדת לבסוף בת, ומזכירה

יגול שיו־1״ב*ל?מל ב״ווטנה אמססרט־

קובץ חרוזיו מראות בגילופין שהתפרסם
בשנת .1973
באחרונה פירסמה תושייתו של דויד
קובץ נוסף, תחת הכותרת פיוטים קטנים,

מ״ימי

בכיפת השירה הועברית אברהם ש לוג־סקי,
שהעמיד צאצאים בלתי־חוקיים
רבים לשירתו, וסבת דויד הוא אחד
מהם :״לא מאומה זולת הדומיה/ .
דומיית הבוקר /המתלווה אל אור״...
ו״דוקריס בדס /כבעיני אסיר — ה־תייל
ושאר צירופים מלוליים, שהקשר
בינם והשירה הישראלית, הוא
כקשר שבין מוצרי תע״ש ותנובה אקספורט.
תופעת
סנדו דויד היא עוד אחת מהתופעות
הפחדות של התרבות הישראלית.
תופעה שבאה באחרונה מן הסתם
לסיומה- ,שהרי, אם לצטט את הארץ
(ה־ ו בספטמבר )1982 הודח סנדו דויד
מתפקידו כפנכ״ל תנובה אקספורט. סביר
גם להניח שתנובה אקספורט לא תתמוך
עוד בבתבי־עת ספרותיים בפירסום מודעות,
כששיח טנדו דויד -לא יתפרסמו
עוד בבימות אלה.
השאלה הנשאלת עכשיו היא: האם
הפסידה השירה העברית משורר? האם
הפסידה תנובה אקספורט רק מנכ״ל?
ומי ימלא עכשיו את החללים החסרים
בעיתוני הספרות מסודעותיה של תנובה
אקספורט, דבר אחד ברור: לנצח השירה
העברית שאלות אלה אינן משנות
דבר, שהרי זו, לא פגשה מעודה בחרוזיו
של סנדו דויד.

תהליך התעוררות היצרים האמהיים
של רוזמונד הוא מהיר ומרגש :״אוק*
טביזז היתה ילדה יפד בצורה יוצאת
חפן. כולם ואמרו זאת, בחנויות, באו טובוסים
ובפארק, בבל מקום שאליו
הלכנו האם ממשיכה להאזין ברדיו
לקולו המשודר של האב ההומוסכסואל,
שאינו יודע שהפך לאב. הזמן עובר :
״הקיץ חלף, והסתיו הגיע• והתינוקת
התחילה לשבת. ואני סיימתי את ה־דוקטוראט
שלי, והיה נידמה, כי לידיה
עומדת לגמור את הרומן שלה ה־מיבחן
לאמהותה של רחזמונד מגיע,
באשר אוקטביה נזקקת לניתוח, וה אם
מגלה !בקירבה את אותם יצרים
בלתי הדלים של אם הנחלצת להגנת
ילדיה. הניתוח עובר בשלום, לא מבלי
שהאם מהרהרת הירהורים כמו :״ואלמלא
החזקתי לעיתים קרובות את פרי
קיומו בזדועותי, הייתי תושבת שבל
הדבר לא היה אלא הלום, שמוצאו
בתיסכול עמוק באישיותי, בהזיה יפה
על מה שיכול היה להידת...״
את מעגל תחושותיה של רוזמונד
מסיימת מרגרט דראבל בעימות החזר
בינה ובין ג׳ורג׳ ,אביה שלא־בידיעה
של אוקטביה, כאשר זה רואה את בתו,
,מבלי שרוזמונד מגלה לו את דבר
אבהותו. הוא מזהה את שם התינוקת
ואומר לאמה :״טי זאת? לא אחת
מגיבורות הפמיניזם והסוציאליזם?״ (הוא
מזכיר קודם לכן את השם אוקטכיוה
היל) .בעימות של העמודים האחרונים
שוברת רוזמובד את כל מעגל תחושו תיה,
גלפי אוקטביה וכלפי ג׳ורג׳ ,מוותרת
על האפשרות לבשר לו את עובדת
אבהותו ונפרדת ממנו.
ריזזייס הוא ספר מעולה, משוחרר
מהקינאה המטורפת של לוחמות שיחדור
האשד, נוסח ארצות־הברית, שמציג,
באופן מרתק, ולעיתים מרגש, בסינור־יות
שפו, את נפשה של אשה שהיא
מישפחה חד־הורית, ואת כל הסובב
אותה. ספר מומלץ ביותר לקריאה.

־ אנ תולוגי ה

נסיון חשוב
החודש ראתה אור לראשונה אנתולוגיה
לסיפורת ישראלית, נקייה סרבב של
כיתתיות או קו־ספרותי בעל כיוון אחד.
הכרך הראשון של האנתולוגיה, החיים
על קו הקץ, שאותו ערכו הפרופסור
גרשון שקד וירון גולן* ,הוא במזיגת
נסית חשוב ביותר לחשוף לקורא
ושוחר הסיפורת הישראלית את כל קשת
׳גווניה של סיפורת זו.
הכותרת והמוטו של האנתולוגיה, חיים
על קו הקץ, לקוחים משיר של נתן
אלתרמן (״חיים על קו הלח, שלטים וחזקים.
דבל גלוי ! דבל י קרעת את כל
קוריו האנתולוגיה נפתחת במבוא
ענייני ופשוט של גרשון שקד, הפורש
לקורא את סך־כל הסיפורת הילידית
בישראל, בלא כחל וסרק, דרך תת־כותרות
של: חולצה כחולה; הצבר —
כרומגטיקן ריאליסטי; גבוהה, גבוהה;
תר של ממשיכים ומשליטים; הרעים;
ימין ושמאל — רק חול וחול; עוזי
ושות׳ ; מן הים? ; מאורעות, עובדות,
כגיין־על געשי ולאן הם הולכם —
הקורא במבוא עשוי לקבל תמונת־מצב
היסטורית, פשוטה ועניינית על המהל כים
הספתתיים של הדורות הקודמים בסיפורת
הישראלית.
׳ האנתולוגיה עצמה מביאה לפני כל
יצידה הקדמה קצרה וענייגית. בצירוף
פראי־מקום, לעיון ׳נוסף של חומר-עיוני
על הסופר הנזכר. דרך יצירות וחלקי־יצירות
מובא החלק הראשון של האנתולוגיה,
הנפתחת באפוייס חוזר לאספסת
פאת ם>מילנסקי) יזהר, דרו
קורפורל זוננברג של יגאל מופינזון,
תחרות שחיה של כנימץ תמוז, יד
ושם של אהרון מגד, הנשיקה הראשונה
של משה שמיר, מתוך עיסקת
השוקולד של חיים גורי, מיכתב אהבה
של נהג ירושלמי לדן גן־אמזץ, איך
איבדנו את אהדת העולם לאפריים
קישון וכלה בקטע מתוך שואה 2ל
עמוס
קינן.

אנתולוגיה זו, מעודדת סקרנות לגבי
)כרכיה הבאים, והיא מומלצת פעיקר לאלה
הרוצים להבין את התהליכים האמיתיים
של הסיפורת הישראלית. האנתולוגיה
מומלצת לקריאה.

בוזתולה לבנה דרך סוליקה, שלושה
עילופי איציק, גבר לא יצלח ושתי
נשים באהבה אחת ועד לאל נשי תל־אביב
החמודות חושפים אידיוטיות, שאין
דומה לה בסיפורת של הדור הקודם.
בסיפוריו של הותביץ מצוי מרכיב מדהים
של אירוטייות המוליכה לאהבת־גברי*
והמוציאה את המחבר ״מתוך
הארון״.
כבר בסיפור הכותרת, חתולה לבנה,
ממשיל הורוביץ את משלו :״את עורקי
ביתקתי־ ואלמלא את הקובעת מדמי האדום.
את דמי הגשתי לחתולה, והיא
היטתה את חאשה ולאיטה ליקקה את
הד* דמי האדום• אז הבינותי: לא
ם רעבדן להטו עיניה, רק מרוב אהבתה
אותי.״״
בסיפור סוליקה מביא הורוביץ את שני
גיבוריו לנקודת הווידוי :״אל מרדכי
הלד כלילה ההוא האוהלה. שם ישב
מרדכי. תפר• את טלאי נשמתו הקרועה
הטליאג אל מרדכי ניגש כלילה, כרע
לפגיו, כרע, התוודה.״״ אל בין שני גברים
אלה מצרף הורוביץ אשה, את
סוליק* כדי לרכך את שלדעתו היה עליו
לרכך. הסיפור גבר־לא־יוצלח הוא סיפור
של עקרות גברית, המציג שוב משולש
של שגי. גברים ואשה, כאשר אחד מהגברים
גרמם בידי האחר.
במקביל מביאים סיפוריו של יעקב
הורוביץ מחול בלתי-חדל של הילולות
מין, קטעים הנקראים כמו היו נסיון של
הסוואה מילולית על אותה הסתתרות
בתוך הארון. יש בסיפוריו של הורוביץ
חשיפה גלתי-מבוטלת. מכוסה ומאופרת,
של במה מהעלילות המפורסמות בבוהמה
התל־אביבית של שנות העשרים והשלושים,
עלילות סן המציאות, שבהן היה
מעורב הורוביץ עצמו. המשורר אברהם
שלונסקי ואחרים.
מם של ממש לנשות ׳תל־אביב מביא
הורוביץ באחרון סיפורי הקובץ׳ אל נשי
תל־אביב החמודות, שבו הוא כותב :
״בחשבי עליכן, גשי תל־אכיב הח מודות,
חברותי׳ .לירד חיי ומקור חלומותי, המשפיעות
מקוץ רשפכן על ענגי קיומנו
הפכדים, האורגות את קישורי הדבקות
במסכות הידם־יו* הנותנות פשוט כוח
לחיות ולהמשיך — בדדטבי עליכן, נשי
תל־אביב החמודות, תתולדתי הלכנו*
הרי כל חמימות מציף את לבי ופי״.״,
ורק הקורא השוטה עלול שלא להבחין
בהקבלה שבין האירוע הטראגי שבסיפור
הראשון, חתולה לבנת ונתיקת העורקים
של המספר, ושיר־הלל זה לנשי תל-
אביב, שהמספר מביא, באליבי ספרותי,
במטרה שיכסה על הסודות הכמוסים בין
סיפורי הקובץ.

מקור

חתולותיי הלבנות
המהירות שבה הופכים סופרים. שהיו
ויצרו בעשור האתרוו׳ לסופרים או למשוררים
נשכחים יש בה כדי להחריד
לא מעט מהסופרים והמשוררים המצויים כיום בשיאי תהילתם. בשנת 1975 נפטר
בתל־אביב הסופר והעורך יעקב הורי
בי ץ (מי שערך במשך 22 שנה את
מוסף הספרות של הארץ) וכבר נשכח
כלא היה.
גאולה ליצירתו הנשכחת של יעקב
הורוביץ הביא ישראל הר עורך ספריית
תרמיל, שפירסם את קובץ הסיפורים
של הורוביץ, חתולותיי הלבנות**.
סיפורי יעקב הורוביץ הינם עוד פן
מפני ״דור המידבר״ של הסיפורת הישראלית,
סיפורים בעלי גון אישי, של
מי שנטל חלק באותה חוויה נשכחת,
של הניסיון לייסד כאן ׳תרבות חדשה.
ג 1סיפוריו של יעקב הורוביץ, החל
* גרשון שקד וירון גולן — חיים
על קו הקץ, אנתולוגיה לסיפורת ישראלית,
הוצאת הקיבוץ המאוחד 376 ,עמודים
(כריכה רכה).
** יעקב הורוביץ — חתולותיי הלבנות!
ספריית תרמיל; הוצאת מיפקדת
קצין־חינוך ראשי; עורך: ישראל הר;
177 עמודים (כריכה רכה).

סופר הורוביץ ()1926
מין בהסוואה מילולית
אין ספק, שלו יעקב הורוביץ בן לדור
מתקדם יותר, כדורנו, היו סיפוריו וספריו
גלויים יותר, וחסרים את אותו חשש
מפני השמרנות הצבועה של החברה שסבבה
אותו בבחש של מתירנות. בימי
העליה השלישית לא היה מקום לסיפורי־וידוי
נוסח סיפוריו של יותם ראובגי,
ואילו פידסם ראובני את סיפוריו באותם
ימים, הם היי רצופים בחתולים לבנים
לא פחות מסיפורי יעקב הורוביץ המנוח,
שנטל את סודו לקבר, והותיר לחיים
את הרמזים שבתוך סיפוריו.
חתולותיי הלבנות הינו ספר מומלץ
ביותר, המכונף בתוכו חתיכת חיים די־עשוייה
לרתק את הקורא בן זמננו.

מי מ רי ב ה

שיינפלד קוטל את אלירז

* איך הפך ציור של לוחם למושל צבאי
* גיורת מתנכרת לעצמה * טימטום
המורה לספרות הירושלמי ישראל אלירז, אינו דמות חדשה בנוף התרבותי
הישראלי. מחזאי תל-אביבי המשיל אותו פעם לעוף־חול הפוקד את התרבות הישראלית
אחת לכמה שנים, מבלי להותיר בה רישום כלשהו. בהתחלה הגיח אליח עם רומן
וקובץ סיפורים, שהיו גירסה מרוככת ונשכחת של סיפורי עמום עח ו א״ ם יהושע
של ראשית שנות השישים. אחר־כך תקף את קרשי בימות התיאטרון במחזות בעלי
גוץ תנ״כי, שנראו כפסולת מתוך אכזר מכל מלך של ניטים אלוני. בשנתיים
האחרונות החליט אלירז, שהמיפלט האחרון שלו הוא בשירה, ופירסם שני קבצי־שירה,
הנקראים כגירסות על שירת יהודה עמיחי ונתן זך, בלא הניצת המשוררי. ברשימה
ארכנית למדי, תחת הכותרת הו, יסויי העלים, כתב המבקר הצעיר אילן שיינפלד
במוסף לספרות של על המישמר על שני קבצי אלירז רשימה, שאותה הוא מסיים
בנימה אירונית למדי :״ואולם, נדמה כי
שרידותה התחבירית של שפת השי־ר, יחד
עם השימוש כסנללים מוקני נשנעות מחודשת,
עלולים להרחיק קוראים, שאינם
אמונים על הטודרנה, מן השירה הזאת,
ההולכת ומתרככת סתכגיה כבלשונה.״״
האינפלציה הדוהרת בתקופד, ה־אחרונה
של שבועונים מיפלגתיים אינה
מוסיפה כבוד רב למיקצוע העיתונות העברית.
לפני כשבועיים ראה כותב שורות
אלה את שערו של אחד השבועונים האלה
בקיוסק העיתונים, והשער היה מוכר לו
ממקום כלשהו. הצצה מקרוב גילתה, כי
מדוכר בציור של הגרפיקאי יורם רחוב,
הנקרא מושל צבאי. אלא שכותב שורות
אלה נזכר מייד, שהוא מכיר את הציור
הזה מלפני כמד, שנים. בדיקה קלה העלתה׳
שאותו מעיל״רוח של מושל צבאי,
שהופיע בשער השבועון ההוא, הופיע כמורה־
סופר אלירז
אילוסטרציה לראיון שערכתי עם יורם
בעקבות גדולים
רוזוב, שראה אור בהעולם הזה בשנת 1977
( ,)2069 ובו טרם מונה לובש מעיל־הרוח
למישרת ״מושל צבאי, והוא שימש עבור יורם רוזוב רק כ״ניכור מול תיעוד של כלי-
משח ת ...אם להשתמש בנוסח הגדרתו. אותו שער משומש של שבועון חדש העלה
לפני אפשרות, שצייר כפאבלו פיקאסי ישנה מהמרומים כותרת של ציור בציורו
גרנ קה לשאתילא. אבל האמת היא, שפיקאסו הוא פיקאסו ורחוב הוא רוזוב, והאינ-
פלציה של עיתונים עוד תהפוך את הציור חרד הימאים של נפתלי אדם למרד י הקברניטים של אל־על.
המקומון הירושלמי כל העיר
החליט להתבשם לקראת חג-ד,ם ולד בבושם
משולש של מה שהוא כינה ״מנהלת
התיאטרון לנוער, שחקנית גיור*״״
אורנה פורת, והוליד אותה בסיטגרת
מדורו מציצים נין פעמוני העיר־העתיקה
של ירושלים וכנסיות בית־לחם. טיול
נוצרי זה. שנועד להזכיר לאורנה פורח
את ״חג־המולד בפי שזכרתי אותו מן
הילדות היה מסע מבזה מדי לאיכויותיה
האינטלקטואליות של הגברת הראשונה
של התיאטרון לילדים ולנוער. למעיין
בכתבה, בלטה ההתנכרות המאוד
מלאכותית של פורת לעצמה, שלרגע דומה
היה שיש בכוונת* אחרי טרים נוס-
טאלגי ז * להעלות על השבץ משלמי
המיסים בתיאטרונה את הצגת הנזר וגרטל,
או עמי ותמי, כפי שזה מכונה בלשץ־
פרופסור־ סופר זקס
הנביאים.
חידוש שאינו חידוש
בעבר הרחוק היתד. לי לא מעם
סימפטיה למרצה הירושלמי לאנגלית ולתיאטרון
פרופסור אריה זקס. אלא שזקם הוא מאלה שאינם מסתפקים בקתדרה
שמעניקה האוניברסיטה לאלה שהשלימו מניין של כמה שנות לימוד ומחקר, והוא
החליט להפוך ליוצר. כאשר פירסם קובץ שירים ראשץ, היה בכך משהו מרענן.
הקובץ השני היה כבר בבחינת דיאודורנט מילולי, והקובץ השלישי בבחינת תערובת
של שני הראשונים. החודש פירסם אריה זקם קובץ שירים תחת הכותרת בעקבות
הרנסנס והבארוק, שעליו היה הנם כריסמיאן אנדרסן אומר :״אכל הפרופסור
ערום״.
בהודעה לעיתונות, שאותה פירסם מוסיאוך ישראל לרגל ערב שנערך בין כתליו
לכבוד הופעת קובץ זה, נכתב בין השאר :״הספד מהווה חידוש בשירה העברית כבד
שאינו כולל תרגומים מילוליים משירת התקופה אלא שירים עבריים בהשראת המקור
הלועזי ...מכוזינה ד תמה הקופץ, בעיקבות הרנסנס והבארוק — שירים׳ לניסויים
הספרותיים של תקופת ההשכלה אשר חניכו פירות כגון , :רם ויעל׳ (תמיאו ויוליה)
ו,איתיאל הכושי׳ (אותלו בל־כך הרבה בורות בהודעה אחת לעיתונות, המציגה
את בורותו של פרופסור זקם בתולדות הספרות העברית וספרות ההשכלה, שאותה
מכנה ההודעה לעיתונות בניסויים ספרו תיים.
אמנם, ייאמר לזכותו של פרופסור זקס, שהוא פרופסור לספרות אנגלית ולא
לספרות עברית, אבל יש גבול גם לדברים שכאלה. פרט אחד אינו ברור: האם
הגדרת תרגומי־הבוסר לעברית של מחזות שייקספיר בניסויים ספרותיים היא חוצפה
או טימטום. אגב, הקביעה של ההודעה לעיתונות כי הספר מהווה חידוש בשירה
העברית בכך שאינו כולל תרגומים מילוליים משירת התקופה אלא שירים עבריים
בהשראת המקור הלועזי היא חסרת כל שחר, והנושא עוד ילובן במיסגרת מדור זה,
בביקורת המלאה על בעקבות הרנסנס והבארוק — שירים.

וה היה העוב ס : 11: 1שהיה
גליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפגי 25 שנה בדיוק,
סיקר את טקס החלפת הרטטכ״לים, עם מסירת נם הרפטכ״ל
מידיו של רב־אלוף משה דיין לידי רב־אלוף חיים לסקוב. תחת
הכותרת ״הבאלון שהתפוצץ״ הומו דיווח מזיכויו של יעקוב
חתתי ממישפט רצח קפטנר, תלד הצגת הטענה כי השופטים
הוכיחו שהמחתרת, שכביכול רצחה את קסטנר, לא היתה קיימת.
תחת הכותרת ״טיפרש, חתך מלבין באופק״ הובא סיפורם, של
ששת מלחי ״ ת תן״ שחות מן השבי. יצחק שא־ל, מכונאי
״תרוו״ ,הביא תחת הכותרת ״ 4חודשים בשבי״ את סיפור
תשבי בכלא המצת, אחת לכידת. ספינת־הדייג שלהם בידי
המצתם.
תחת הכותרת ״הקרב על רסטיה היפה״ הובא סיפור על

הכפר סח׳נין, שבו כופר אב במסורת בנושא בחירת חתן לבתו.
תחת חכותרת ״תעלומת הרצח השלישי״ הובא סיפור מציאת
גופתה העתפה של תחיה תבינשטיין. קריאתו של אב שלא
יכול לפרנס את תישעת ילדיו מובא בכתבה ״קנו את ילדיי״
מדור הספתם מסקר את סיפרה של פרנסואז סאגאן ״חיוף
מסויים״.
כשער הגלית: רמטכ״ל חדש חיים לסקוב.

מחלוקת מער ביסגת הו־הצונים
והמשכ ילים העוביים *

מדיניוח
הר העצה חרעה
אילו הופיע ראש חזיר בקודש הקו דשים,
לא יבלה התדהמה להיות גדו לה
יותר מאשר זו שתקפה השבוע
את צמרת ישראל.
כי הדבר הקדוש ביותר במדינה הוא
הידידות עם צרפת. אין היא בישראל
טכסים פוליטי חולף, זה דבר שבאמו־גה,
שהצלחתם האישית של דויד בן-
גוריון, שימעון פרם ומשה דיין תלויים

השבוע בעט האליל בכוהניו. באו״ם
הרים הנציג הצרפתי את ידו נגד
ישראל•
מ ק לו ת ל חלופין. פרשני ישראל
מיהת לטהר את השרץ. הם ניסו להסביר
כי ההצבעה הצרפתית — נגד
נטיעת עצים בחלק הישראלי של אר־מיו
הנציב בירושלים — אינה חשובה
ואינה רצינית, שישראל לא התנגדה
לה. אולם ההצבעה עצמה נשארה ר שומה
כמיפנה ביחסי האומות.
אנשים פקוחי־עיניים ניבאו מיפנה
זה מראש. כי בניגוד לנאיביות המדינית
של בן־גוריון ומרעיו, הצרפתים
הם עם בעל גישה צוננת מאוד למדיניות•
לפני שנה וחצי החליטו להטיל
את מלוא כוחם נגד גפאל עבד־אל־נאצר,
מפגי שהנשיא המצרי היה אז
הפטרון העליון של מורדי אלג׳יריה.
בחפשם מקל להכות בו את המצרי,
נתקלו בישראל. כך נולד מיבצע סעי.
המיפגה אינו נובע רק מכישלון ה-
מיבצע, שהוכיח לצרפתים כי דרך זו
לא היתד, כדאית• הוא התחיל באל-
ג׳יריה עצמה. נשיא מרחבי אחר,
חביב בורגיבה, הפך את עצמו לפטרון
המורדים, סילק את גמאל עבד־אל־נאצר
כמעט מכל השפעה באלג׳יריה
הלוחמת.
מטה המרד האלג׳ירי עבר מקאהיר
לתוניס.
עתה חיפשו הצרפתים מקל להכות
בו את בורגיבה. לא היה מקל טוב
מגמאל עבד־אל־גאצר עצמו. הם החלו
קאהיר וזכו ב־ברימזי
אהבה לעבר
תשומת־לב חיובית מצד נאצר. ומי
שמותו מתחמם בקאהיר, ליבו מצטנן
בתל־אביב.
וכך קרה שבאותו שבוע בו הופיעה
מישלזזת פרלמנטרית רמת־ישמות בתל-
אביב וזכתה למיטב הכבוד והפאר,
כבר ירדה ישראל למקום מישני בבורסה
המדינית הפאריסית. ההצבעה
בקשר להר ארמון־הנציב, הנקרא בפי
הנוצרים ״הר העצה הרעה״ ,רק הוכיחה
עד כמה היתד, תמימה עצתם
של היועצים שביקשו להשעין את כל
מדיניותה של ישראל על צרפת•
חרב כמחסן. אולם במדיניות,
כמו באהבה, אין רע בלי טוב. כשהחל
גמאל עבד־אל־&צר לרקוד עם
הפלה הצרפתית ואחיותיה הבריטית והאמריקאית,
לא מצא הדבר חן בעיני
הגברת־הסובייטית. עתה חיפשה זו
דרך לרמוז למצרי הגמיש שמוטב לו
להיזהר. הדרך הבדוקה: רמזים ראשונים
על התקרבות סובייטית לישראל.
הצד
האופייני לכל המישחק הזה

311115

היה כי ישראל היתה בחזקת חפץ
נטול דצון עצמי, חרב שהוצאה מן
הנדן והוחזרה אליו כאוות נפשו של
הממשלות הזרות. היה זה מצב טיבעי
למדינה אשר ממשלתה היא חסרת כל
דרך מדעית משלה.
איתונים איזהו גימור
סופר או משכיל ערבי המבקש לפרסם
דמי מה באחד העיתונים, או כתבי
העת הערביים המופיעים בארץ, חייב
׳תחילה לשאול את עצמו: לאיזו מיפלגד,
או !עדה להתחנף ז כי אין בישראל אף
בימה פלתי־תלוייה אחת בערבית. מצב
זה דחף כמה עשרות צעירים בקיץ שעבר
להקים את אירגון המשוררים והמשכילים
הערביים בישראל.
מקימי האירגון התכנסו במועדון דד

איוגוו המשווויס
הווגס 13 ,
הידיעות עתי׳־ס. מכל הפראזות המסולסלות
שהושמעו עניינה אותו פיסקה אחת
מתוך הספד נמלץ שנשא חביב קהנג/
מורה בבית־ספר תיכון בחיפה, לזכר
משורר ערבי נוצרי, שהיגר מהלבנון ל־ארצות־הברית
ביפי השילטון התורכי.
בארצות־הברית ייסד המשורר הגולה
עיתון בשם אל סמיר, אשר שפע שירים
רוויי־אהדה למרחב הערבי .״מדוע לא
חזרת אלינו ז״ שאל קהנג׳ בהתרגשות.
״הרי המיזרח הזה השתחרר ממשעבדיו
בהנהגת גיבורו!״
הוא לא הזכיר את הגיבור בשמו המפורש
! אך כתב עתי־׳ס ידע למי הכוונה.
כעבור שעה הבריק לסוכנותיו בתל־אביב :
הכינוס מביע תמיכה בלתי־מסוייגת בגיבור
הערבים גמאל עבד אל־גאצר.
לגבי הכינוס, שרבים מבאיו הם מורים.
היו התוצאות הרות־אסון.
חינוך המחנכים. העיתונות העברית
פירסמה את הידיעה בהבלטה. כבר למחרת
היום רעם קולו של מזכיר המחלקה הערבית
בהסתדרות, אליהו אגאסי, באסיפה
בכסר־יסיף :״אם לא ידע הציבור הערבי י

״העולם הזה״ 1061 :
תאריך 29.1.1958 :
לחנך ילדים אלה, הקוראים עצמם מורים,
המדינה׳ תצטרך — והיא יכולה — לחנך
אותם !״
החינוך הורגש במהרה. המורים התמנו
אל נציגי המימשל הצבאי באיזוריהם,
ושם הוסבר להם שאם לא ייתכחשו בפומבי
לכינוס ולאירגונם, יצטרכו להסיק
את המסקנות. המורים הסבירו כי לא
היתד, אמת בידיעה, ואפילו החכר שמו
של גמאל עבד אל־נאצר על־ידי אחד
המשתתפים, הרי עשה זאת על אחריותו
האישית והוא אשר צריך להיענש, אם
הדבר אסור על-פי חוקי המדינה.
אך המימשל הצבאי עמד על שלו:
לסרק את האירגון. הפעם הוא זכה לבן-

אירגון המאפשר למשכילים ערביים בלתי־תלויים
להתבטא.
רדין מנסת קט 1ח

אב שרא אליהו מחזיק בידה של בתו מונירה בת השנה.

1 1 1לידה ניצבת אחותה גולדה, המחבקת בזרועותיה את ציון

היונק עדיין. סכנת הרעב המאיימת על מישפחת אליהו הביאה את האב לומר ״את
אלה אפשר לקנות !״ כאשר החליט על צעדו המוזר, מכירת ילדיו הקטנים תמורת כסף.

האווירה היתה חגיגית. חדר מס׳ 13
במישרד ראש־הממשלה היה אומנם צר
מלהכיל את המוזמנים הרבים, אך ראשי
שירות־השידור לא ניתנו ליבם לכך. בפיהם
היחד, הודעה חשובה: מישרד־האוצר
הסכים להעמיד את כל דמי רשיונות
(אגרות) הרדיו, שיגבה בשנה הקרובה
לרשות שירות-ו־,שידור. רק סכום ״פעוט״
של 200 אלף ל״י ינוכה מהסכום הכללי
כדמי-גבייה.
נדמה היה כי המועצה הציבורית לענ ייני
שידור, שנקראה בהוראה מיוחדת של
ראש־הממשלה, תהפוך, שלא במועצות
ייעוץ אחרות בארץ, למכשיר פעיל בהכוונת
שירותי־ד,שידור בארץ. כי כבר לאחר
פגישה שנייה הסכים מישרז״האוצר
לפלא אחר ׳תביעה מעשית שהועלתה על־ידי
חברי המועצה
רק משהגיע תור השאלות, ההצעות והוויכוחים,
הופרה האידיליה שהסתמנה בראשית
הישיבה. ח״כ בנימין אבניאל
פתח :״מדוע מקפחת ד,תוכנית לפני עשר
ש ניס את חלקה של. המחתרת ז מדוע
הציג קול ישראל את פליק־הדין במישפט
קסטנר בצורה חד־צדדיתז״
כשנגעלה ישיבתה השלישית של המועצה
נשארו הדברים כשהיו: חברי-המוע-
צה פרקו את טענותיהם ושירות־השידור
המשיך בשלו.

׳אחווה הנוצרית בחיפה. כברטיס־הכניסה
שימשה השמעת יצירה בפרוזה או בח רוזים.
הספד
למהגר. במשך ארבע שעות
ישבו ד,הברים באולם קולנוע אמפייר
הנצרתי, הקשיבו להקראת יצירותיהם.
מסמר הכעוס היו דבריה של הודה נאשף,
הסטודנטית הערבייה הראשונה באוניברסיטה
העברית בירושלים. בקול שקט הקריאה
הצעירה החיננית את טענותיה נגד
מינהג המוהר וכל הקשור בו.
בץ באי הכנס ישב צעיר ערבי גבה־קומה
ויפה תואר, מורה משכיל השולט
היטב בשפות הערבית והעברית. הוא לא
ישב שם כמשתתף, אלא כנציג סוכנות

צפיתי מראש את רצח קסטנר. לא יוכלו
לבוא עליי בטרוניות אם לא אצפה בעתיד
התפתחויות כאלה. עדיין אני חושב ש אזרחי
ישראל אינם רוצחים.״
•י פרופסור ישעיהו לייבוביץ:
״האפאראט הממלכתי שבו משתעשעת המדינה
— הפונקציה היחידה שלו היא
׳חלוקת נדבות נקבצות, החל משרי־הממ־שלד,
וכלה בשחקניות התיאטרון הקאמרי.
• המשורר הידי מנופי :״הספוט־ניק
האפריקאי דומה לפקיד ישראלי —
שניהם עולים הטון כסף ואת שניהם אי
אפשר להזיז ממקומם.״

אנשים
• שר־האוצר לוי אשכול, בעת נאום
בכנסת :״זה נחמד מאוד להצביע על
נשותינו ובנותינו כשהן נועלות נעליים
יפות. אבל אין לנו דולרים בשביל העור
עבורן.״
• היועץ המישפטי לממשלת ישראל
חיים כהן, על פסק־הדין במישפט קסט-
נר :״אי-אפשר לבוא עליי בטרוניות ש

מפעם לפעם מגיע לי...
קנט. הנ אה אמיתית. השילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת הטבק
האמריקאית ופילטר המיקרונייט המפורסם.

קשר ב 0יל4שותי

שווה כל מחיה

אצלנו בריאות זה טבע ראשון

הצמחיה והפריחה הרבגונית של הגליל העליון, האויר הצלול והנקי מכל פגעי הריסוס וזיהום
האויר, מבטיחים לך דבש ומוצרי דבש בטיב מעולה.
מכון הרדיה של ״גלילי׳ בקיבוץ שמיר הוא מן המודרניים והמשוכללים בעולם והיחיד בארץ
המייצר והמשווק מזון מלכות ופולנית באיכות גבוהה ביותר. הדבש הנרדה ללא מגע יד אד ט מגיע
לשולחנך כשהוא טבעי ושומר על תכונותיו הבריאותיות.
לבחירתך דבש — באריזות רגילות ובאריזות שי.
טובה. כללית מזון מלכות — לחיזוק הגוף, לערנות והרגשה ממורת פולנית — מזון עשיר וחיוני לגוף. קמזו בכל אריזה של מזון מלכות ופולנית תמצא חוברת הסבר ומתכוני דבש.
שמיר

את מוצרי ״גליל״ ניתן להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים, בבתי-מרקחת, בצמחוניות ובחנויות המובחרות.

דאר נע גליל עליון 12135
טלפון 067-44929

שדור
צלי׳ש

הנהיג בשנה האחרונה מנהל הטלוויזיה

טופיה פער.

רגיעווח
• לבימאי הצעיר רוני ניניו, על
סירסו כל אחד וחנזרמלרה שלו, שהעניק
לצופים מיפגש טלוויזיוני מרתק עם המח זאי
והמספר ניפים אלוני. הסרט שצולם
בתקופת החזרות על הנסיכה האמריקאית
מציג את דרך עבודתו של אלוני
כמחזאי וכבימאי. לעומת סרטים אחרים
בסידרה דיוקני ציורים של הבמאית נכי
אדם, ולעומת סרטים אחרים של הטלוויזיה
על יוצרים בשנים האחרונות, היה
בסירטו של ניניו מימד לירי, יכולת
אינטלקטואלית להתמודד עם אישיותו של
אלוני וידע טלוויזיוני, שבאמצעותו המחיש
יוצר חשוב באלוני את עולמו.

ק רנ פי ם ומזזקרגם־ם
• לדן פיינרו, בוחר-הסרטים של הטלוויזיה
הישראלית, על הבאת הגירסה
הקולנועית של הקרנפים מאת יוגץ יי
נסקו. בגירסה קולנועית זו של המחזה,
המתמצת את תהליך התקרנפותה של חברה
שלמה, היה לקח חינוכי לחברה הישראלית,
המגלה בימים אלה ניצנים של
התקרנפות, שהראשונים שבהם מבשילים
דווקא בטלוויזיה הישראלית עצמה. אין
ספק שבהצגת הקרנפים במסך-הקטן, אחרי

מאחרי הקלעים
ערמאח, ונדי *הפוליטרוגף ם
ביום שבו הצליחו חברי הוועד־המנהל
של רשות־השידור, אהרון פאפו את
אהוכה מרון לאלץ את הוועד המנהל
להגיע להחלטה בדבר אי-עריכת ראיונות־יזומים
עם נציגי אש״ף, נבחרי הערים
בגדה המערבית, הם גדעו את העץ שעליו
יכולה הטלוויזיה הישראלית לתפקד ככלי
תיקשורתי אמין, שיש ביכולתו להתמודד
עם כלי-תיקשורת אחרים — תוך שמירה
על אמינות הדיווח שלו.
אחת התוצאות המגוחכות של החלטת
הוועד־המנהל ניתן היה לראות בפירסו־מים
שונים, שהיו בשבוע שעבר ביומו־נים,
בשאלה: האם מותר או אסור לראיין
את חוסיין, מלו יר ח ומנהיגים ערביים
אחרים. אחרי שנשיאות הכנסת החליטה
להעלות לדיון את שאלת ריאיונם של
מנהיגים ערביים, העביר יו״ר רשות-
השידור, הפרופסור ראוובן יריץ הודעה
לעיתונות, שבה נאמר שהמלך חוסיין
אינו נמנה על הקטגוריה שאסור לראיינה
ב״ראיון יזום״.
בעוד שהכנסת והעיתונות רועשות ותג-
שות בשאלה, האם מותר או אסור לראיין

חג מוז ר
מנהלי הטלוויזיה הישראלית ניחנו בחוש מדהים לקיום מיבצעים טלוויזיוניים
יוצאי־דופן. אחרי הטל־תרוס והליב״י־תתם, הם מפיקים בשבת הבא, מישדרים
לרגל מלאות חמישים שנה לעליית אדולף היטלר לשילטון בגרמניה.
בכ* 30 בינואר 1933 מונה אדולף היטלר למישרת הקנצלר הגרמני. הטלוויזיה
הישראלית החליטה לשנות לרגל מאורע זה את לוודמישדריה, ולשדר סישדר
מיוחד ביום הראשון, במיסגרת במבט שני, כתבה של כתב רשות־השידור
בגרמניה, דויד ויטסטום, תחת הכותרת גרמניה היום. בימים השני, השלישי
והחמישי תקרין הטלוויזיה שלושה פרקים של סידרת־הטלוויזיה האחיס לבית
אופרמן, המבוססת על סיפרו של הסופר הגרמני ממוצאי יהודי, ליאון פויכם-
וונגר.
הטלוויזיה לא תעסוק במהלך החג הטלוויזיוני המוזר בדיונים בתוכניות־אולפן,
בהשתתפות חוקרים ישראליים שהתמחו בעליית הנאציזם, או בעדויות
של ישראלים, שחוו על בשרם את ליל ה־ 30 בינואר .1933
אין ספק, שהנהלת הטלוויזיה הישראלית מודעת לסכנות הטמונות בהתעסקות

נדטא־לחג היטלר
אחריו, סטאלין ומשוליני
עמוקה, מדעית, ערכית וחווייתית בשאלה כעליית אדולף היטלר לשילטון,
וברור לקברניטיה, שנתינת פיתחון־פה בתוכניות־אולפן לשאלות אלה, עשוי
לעורר כמה שערוריות, שבכוחן לעלות לטוביה סער והסובבים אותו בכיסאותיהם
(כמו הבאת מומחי יד־ושם שהחלו באחרונה לערוך השוואות של תהליכים).
הגיב על מיבצע זה של הטלוויזיה, אחד מהבולטים שביוצרי סרטי־התעודה
שלה, שאמר :״מה שנותר עכשיו הוא לערוד בטלוויזיה ימי־שנה לאינקוויזיטור
טורקמדו, לסמיון פטליורה, ליוסף סטאלין ולבניטו מוסוליני — הרי כל אלה
היו צמחוניים ליד גיבור מישדרי השבוע הבא.״
פסקול שני קדמ די ם
כתפ גורן
פופוליזם סלוויזית׳
תוכנית מוקד, שהציגה שני מתקרנפים,
ואחרי מהדורת מבט מקורנפת, היה ניצוץ
של אבסורד, שגם מחזאי אבסורדי כיונסקו
לא היה מעלה על דעתו.

צליג
13 דגו>181ת
• לכתב צכי (״צבה״) גורן, על
כתבתו זהירות, בנזין, שהוקרנה במיסגרת
התוכנית במבט שני. ניסיונו של גורן
להעניק לבנזין (שהיא להקת רוק חשד
בה) מימד של הופעה תרבותית מודגשת,
שצמחה מתוך התרבות הישראלית, הוא
ניסיון גירגשי של איבוד פרופורציות
במציאות. תוכניות במבט שני, שמעודן
לא עסקו בתופעות כמו הסאטירה היש ראלית,
הקהל הישראלי. ומחזותיו של
זין נוד לווין, או ספרות ושירת־מחאה
בישראל, פתרו את בעיית ההתייחסות התרבותית
בהצגת להקת בנזין. כתבתו של
גורן, שהמקום הראוי לה היה בכתבת
חמש עד שמונה דקות בהשבוע — יומן
אירועים, נמתחה כמו מסטיק על זמן
שידור של יותר משעה, כשהיא משמשת
מידגם־מייצג לפופוליזם התרבותי שאותו
הטולס הזה 2369

את המלך חוסיין, רעשה ורגשה הטלוויזיה
בקול דממה דקה, בסיפורו של
ראיון עם מנהיג ערבי אחר, ראיון שמנהל
הטלוויזיה טופיה סער מנע בעזרת
איומים, ביניהם: איום בפיטורין.
הראיון שקיומו נאסר היה עם מנהיג
אש״ף, יאסר ערפאת.
לאחרונה הודיע מנהיג אש״ף פומבית:
״אני מוכן להעניק ראיון בלעדי לטלוויזיה
הישראלית. בראיון בכוונתי להצ היר
דברים בעלי משמעות רבה לאזרחי
ישראל !״
אהוד יערי, ראש השולחן למיזרח
התיכון, פנה, כנדרש, אל מנהלו, טוביה
סער, וביקש ממנו שיאפשר קיומו של
ראיון זה. אלא שסער, המודע לרוחות
הרווחות בוועד־המנהל של רשות-השידור,
רצה למנוע ראיון זה בכל מחיר, כדי
שלא לשבש יחסיו עם הוועד־המנהל. הוא
הודיע את החלטת הסירוב שלו ליערי,
ואף הוסיף, שאם יערי יבצע את הראיון
(יערי, ביחד עם אלפס גלעדי, התפרסמו
בעבר כאשר נחתו במצריים, מייד
אחרי הצהרתו הראשונה של אנוור אל-
סאדאת, בניגוד להוראות מנהליהם) ,הוא
*פוטר מהטלוויזיה.
יערי ויתר על הרעיון והראיון.

המחשה לרוודהנכאים העוברת על חטי־בת-החדשות
של הטלוויזיה ניתן היה לגלות
עם פירסומו של המיכרז החיצוני
על מישרת מנהל חטיבת־החדשות בעב־

היכן ״חוות־חדטת״ ?

רית של הטלוויזיה. למעט הערות בנוסח
של :״ראית את ההודעה בעיתונות?״
איש לא דיבר עליה, איש לא הציג את
מועמדותו, לאיש מהכתבים כבר לא היה
איכפת מי יהיה מנהל חטיבת־החדשות.
אחד הכתבים העיר בציניות :״מדוע הם
פירסמו בכלל מיכרז? הם יכלו לרכוש
רובוט מיפאן, להזין אותו בהוראות ולמנות
אותו לתפקיד את מקומו של
יגאל גורן, ככתב־הטלוויזיה לענייני
התיישבות תפס בימים אלה רמי גופר־גיק,
שבאחת מכתבותיו הראשונות נשלח
לתאר את ״הנזק הכבד שנגרם באפרת
על ידי מפגיני שלום עכשיו״ .הסיבה
לשיגורו של גוברניק לסקר כמה כתובות
של צבע שחור על בתי אפרת: לחצים
שהופעלו על מערכת מבט להציג ״אירוע
עיתונאי״ זה קודם להופעתה בזה
הזמן, כאשר הגיעה פנינה רוזנכלוב!
לבניין הטלוויזיה, היא החנתה את המכונית,
שהביאה אותה סתל-אביב, במקום
המסומן כמקום־חנייה השמור למיקרי-
חירום, בחזית בניין הטלוויזיה. כאשר
דלק בעקבותיה קצין־הבטחון הגברתן של
הטלוויזיה, וביקש ממנה להחנות את המכונית
במקום המיועד לה, אמרה לו
רוזנבלום :״אולי תפסיק להטריד אותי...״
• • בדיחה שרווחה בשבוע האחתן
בחטיבת החדשות של הטלוויזיה :״אריק
שרון לקח א ת דן סממה באווירון ה צבאי
שלו, כדי לזרוק אותו מעל לג׳ונג-
לים, ולהביא אותו לשיר באוויר, ,אווירון,
אווירון, קח אותי למרום בדיחה
אחרת, שנפלטה באותה מחלקה, הגדירה
את פגישתם של שרון ומרפוטו ספה
סקו בזאיר כ״פגישה בין שני קניבלים״.

סוכויות מו>וד 3ו ח
בטלוויזיה הי שר אלי ת

תוכניות מומלצות בסלוויזיה היוונית
יום יזגיוו׳ 216.1

שלא יישכח (— 5.32
שידור בצבע. מדבר ערכית)
.לילה, שארוסה נהרג

יום רביעי
26. 1
0סידרה קומית: רודה
8.03 שידור בצבע,
מדבר אנגלית).
עוד פרק על חייה של הגרושה
הניו־יוחקית רודה ואחותה.

סרט קולנוע: מיסטר
רוכרטס (— 10.05
שידור כצבע, מדבר אנ
כים,
מאבקי־כוח ונסיונות להתעשרות מהירה על
חשבון הזולת.

בתאונת פגע־וברה, ממאנת להינחם.
אחיה המנסה לעודד
אותה, לוקח אותה לאסואן,
שם היא עדה למיקרה רצח
המזכיר לה את התאונה המחרידה.
לילה שבה לקאהיר, אך
מחליטה לחזור לאסואן ולהעיד
בפישפט הרצח. ימים
ספורים קודם למישפט נחטפת
לילה בידי אנשי הכנופיה שאחד
מאנשיה הוא הרוצח, כדי
שלא תוכל למסור עדותה.

• עתידנות: מילחמת העולם ה
שידור יום שמת
שלישית 0.10 ערוץ — 0

בצבע 50 ,דקות, מדבר אנגלית) .הפרק
הרביעי בסידרה המתארת את הידרדרות שתי
מעצמות־העל אל סף מילחמה גרעינית, המאיימת
על שלום העולם. בפרק זד — .המיפגש הדרמאתי
החשאי ברקיאוויק, בירת איסלנד, בין נשיא
ארה״ב (בגילומו של רוק הדסון) ובין המזכיר
הראשון של המיפלגה הקומוניסטית הסובייטית
(שאותו מגלם מייקל פטרסון) מניב תוצאות בלתי-
צפויות.

• דראמה: הישאר איתי עד הבוקר
( — 10.15 ערוץ — 0שידור כצבע 50 ,
דקות, מדבר אנגלית) .הערב -פרק שלישי
ואחרת. גבר נאה וגרוש, בשנות הארבעים לחייו,
פוגש באקראי את חברתו־לשעבר, שהיא כיום
אשד, הנשואה לגבר עשיר והופך למאהבה. הבעל
הנבגד מוצא ניחומים בחיקה של אשת השכן,
שבעלה נעדר תכופות מן הבית לרגל עסקיו,
והחיים האידיליים מתנפצים לרסיסים. בתפקידים
הראשיים: ננט ניומן, פאול דנמן וקית ברת.

יום חמישי \ 2 7 .

29.1

0סידרה קומית: צעירים כלב (8.30
— ערוץ — 6שידור בצכע 25 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרה על זוג זקנים־אוהבים,
החיים על קיצבת־זיקנה, והנהנים מהחיים למרות
המריבות ואי־ד,הבנות הקטנות הפורצות ביניהם
מפעם לפעם. בתפקידים הראשיים: ג׳ון מילם
ומיגס ג׳נקינם.

• ביתר: מופע הבידור של מוצ״ש
( — 0.20 ערוץ — 0שידור בצבע 40 ,
דקות, מזמר ומדבר אנגלית) .בידור בהש תתפות
זמרים רקדנים ונגנים מן השורד, הראשונה
בעולם הבידור האירופי והאמריקאי.

יום

ראש1ן 3 0 . 1

• סידרת הרפתקות: שוגץ (0.10
— ערוץ — 6שידור בצבע 50 ,דקות,
מדבר אנגלית) .הערב: פרק חמישי. הסידרה
מתרחשת ביפאן במאה ד,־ ,17 בימי שילטון ד,סמוראים,
כאשר מגיעים האירופים הראשונים אל
ארץ השמש העולה. על-פי סיפרו של ג׳ימס
קליבל.

0לילדים: בובות הגינה (— 5.15
שני הערוצים — שידור כצבע 15 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרת הנפשה שהדמויות ה
יום
ושני 31. 1

• קומדיה: טוראית בנג׳מץ (8.30
— ערוץ — 6שידור בצכע 25 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרה קומית על-ם י הסרט

0סידרה פופולרית: החבובות (0.55
— ערוץ — 3שידור בצכע 25 ,דקות,
מדבר אנגלית) .פרקים חדשים בסידרה החבי
פועלות
בה הן סירות וירקות הגינה!

הנושא שם זה. מעלליה והרפתקותיה של טוראית
בחיל־הנשים האמריקאי. בסרט גילמה את התפקיד
השחקנית המהוללת גולדי הון, ואילו בסידרת־הטלוויזיה
מככבת לורנה פטרסון.

׳ 1ישישי 28.1

בה. עם קרמיט, מיס פיני, פוזו ושני הלצים
הזקנים ביציע. בכל פרק מתארה אמן בולם השר
ורוקד עם החבובות.

0קומדיה: החצי השני (— 8.30
ערוץ — 0שידור בצכע 25 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה בריטית שבמרכזה חבר-פרלמנט

המתיידד עם דוגמנית־צמרת.

• קומדיה: מרי טיילור מור (1.30
בצהריים — שני הערוצים — 25 דקות 1* ,ישליש׳ 1. 2
שידור כצבע, מדבר אנגלית) .המופע של
0סרט קולנוע 8.30 עתץ — 6
מרי טיילור־מור הינו סידרה קומית מצליחה ש זכתה
בשיבעה פרסי אמי. מרי טיילור־מור היא שידור כצבע, מדבר אנגלית) .בתיכנון האבזק:
ריכועי־הקסם
יום חמישי, שעה 6.45
גלית) .סרט קולנוע של ה־בימאי
הנודע ג׳ון פורר.

יום חמישי

הוליווד. הבמאי
הוא כילי ויילדר.

27.1
• חיתן שבועי: רי•
כועי־הקסס 0.45 שית
ר כצבע, מדבר ערכית,
תרגום עברי) .חיתן שבועי
המבוסס על רעיון ריבועי-
הקסם. לפני הצופים יוצגו שני
ריבועי־קסם, שאותם יתבקשו
למלא תוך כדי צפייה בסרטים׳
שיקוסיות וציורים. פרסים
כספיים יחולקו לזוכים.
מנחת התוכנית היא סמיד. אב־זק,
צ׳רקסית צעירה בת 19
מהכפר תרשיחא.

• כיתר: הופעתן
של החכובות (— 8.03
שידור כצבע. מדבר ומזמר
אנגלית) .החבובות מארחות
הפעם את דבי הארי,
סולנית להקת בלונדי.

יבואו

י ם #ו

פרטים

תעלומה :

תעלומה: פרטים
30 תוכנית טל
וויזיה
פופולארית, שכיחה מאוד
בטלוויזיה מאז שהחל לנהלה
טוביה סער .״פרטים
יבואר׳ משסע: ביום הדפסת
הודעות הטלוויזיה לא ברור
איזו תוכניית תוקרן.

ו1דין1ון ןוון ן
28. 1
• סרט ערכי: לילה

• סרט קולנוע: שדרות
סאנסט (— 10.05
שחור־לכן. מדבר אנג-
,לית) .מהמפורסמים שבסירטי

והתסריטאי

רווקה קרייריסטית, החיה לבדה ועובדת כעוזרת-
הפקה בתחנודטלוויזיה מקומית במניאפולים, אר־צות־הברית,
ומנהלת אורח חיים מתירני למדי.
בסידרה זו משתתפים כמד, כוכבי טלוויזיה ידועים
כגון אד אסנר (לו גרנט) ,ולארי חרפר (רודח),
גווין מקלאוד (קפטן סטובינג מספינת האהבה).

#סידרה עלילתית: פלקץ קרסט
( — 10.15 ערוץ — 6שיתר כצבע 50 ,
דקות, מדבר אנגלית) .סבתא שתלטנית ד
עשירה עומדת במרכזה של סידרה עלילתית אמריקאית
זו, המתרחשת בקליפורניה, ומציגה תכ
חדש׳
מקרינה הטלוויזיה הירדנית סרט קולנוע
באורך מלא מדי שבוע בשעה זו, לנוחותם של
אלה הנוהגים ללכת למיטה בשעה מוקדמת-יחסית.

0סידרה עלילתית: דאלאס (10.15
— ערוץ — 6שידור בצבע 50 ,דקות,
מדבר אנגלית) .המשך עלילותיהם של בני
מישפחת יואינג. נ׳יי־אר מוריד את יריבו קליף
ברנם מנכסיו, ומשבש את יחסיו עם סו־אלן,
שאותה הוא מבקש להשיב אליו, על אף הגירושין.
לוסי נקלעת לנסיון חטיפה ונצלה ברגע האחרון,
ובובי מסתבך עם החוק!

שבת

בבית־חפר
יורק.

0סידרה: האחים לבית
אופרמן (— 10.05
שידור בצכע, מדבר אנ גלית
+גרמנית) .פרק

29. 1
0סידרה: ימים מאושרים
8.30 שידור
צבע, מדבר אנגלית) .ה
ראשון
בסידרה דרמאתית, המבוססת
על סיפרו של הסופר
הגרמני ממוצא יהודי ליאון
פויכטוונגר. הדראמה הופקד,
בקופרודוקציה של שלוש תחנות
טלוויזיה — ז.ד.פ (גרמניה)
,בי־בי־סי (אנגליה) .או.
ר.פ (אוסטריה) — תשודר בו
זמנית בשלוש התחנות הנ״ל
ובטלוויזיה הישראלית.

פרק הגרוטאה ממשיך ומספר
על הוד הנוער בארצות־ה-
ברית של שנות החמישים.

• דראמה: הוצאה
אחרונה 10.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית)
.דראמה בהסקת שירות
השידור הקנדי על 24 השעות
האחרונות בחייו של יומון.
אחרי 85 שנות הופעה גגזר
על הקורייר להיסגר בשל שיקולים
ריווחיים. מותו הוא
סוסה של תקופה. הדראמה
מראה את האנשים הפועלים
מאחורי הקלעים של הוצאת
העיתון, וריגשותיהם כאשר
הוא מגיע לקיצו. דראמה זו
זכתה בקנדה בפרס.

יום רא שון
30. 1
• תוכנית מיוחדת ל־ט
״ו בשבט: צימוקים
ושקדים 8.03 שידור
כצכע. מדבר עברית).
בהנחייתו של יאיר אלוני.

לאמנויות

בניו-

יום שליש•
הולדן זסוונסץ: שדרות סנסט
יוס שישי, שעה 10.05

0מבט שגי: גרמניה
היום 8.45 שידור בצבע.
מדבר עברית וגרמנית)
.ראשון במיסגרת
מישדרים מיוחדים בטלוויזיה
הישראלית -לרגל מלאת 50
שנד, לעלייתו של אדולף היט־לר
לשילטון בגרמניה. כתבה
זו נעשתה בידי הכתב דויד
ו״טסטום, השוהה בגרמניה.

0בידור: כראזיל
( — 10.25 שידור בצבע.
מדבר ומזמר פורטוגזית).

תוכניית שירים ברזיליאיים.

0סידרה: חדר-מיון
( — 0.03 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק כוחה
של ידידות הוא הפרק ה אחרון
בסידרה זיו, העוסקת
בהווי החיים של בית־חולים
אמריקאי.

31. 1
0סידרה: תהילה
( — 8.03 שידור בצבע,
מדבר ומזמר אנגלית).
פרק אחרון בטידרה תהילה,
המביאה פרקים מהווי החיים

0סידרה: האחים לבית
אופרימן (— 10.15
שידור בצבע, מדבר אנגלית
+גרמנית) .פרק

שני בסידרה המבוססת על
סיפרו של ליאון פויכטוונגר.
הפרק הבא יוקרן ביום חמישי,
באותה השעה.

יז ל 7 1
היבשת הפראית
שרוו

תעשיות מיזוג אויר בע״מ דמת-בן,וח-בלטד,2כות אבא הרל 12

עצירות? נפיחות?

קמרה אובסקורה
צילום

לימודי

ב 1 2 -ת שלו מי

נוא וואות
אתהתסווו

הרשמה בכל משרדי הנסיעות

ובמשרדינו ״ מסע״
ברח׳ פרישמן 57
ת״א, טל 223877 .־03

קבלת מו ד עו ת
לבל ה עי תוני ם
ב לו חי ר־ המל -ר עי1

•מורות ת.ד
ללאתש לז ם

מכבדים
כ ר מי ה * אסדאי

ווידיאו
נב*רול( 1

227117

1לימודי בוקר, אחה״צ
וערב,בכל הרמות.
ומסגרת לימודים
גמישה.
ופרטים והרשמה
יום יום 10.00-20.00
ותחילת הלימודים-
פברואר .1983
תל אביב, ביאליק 23
)03(658677
ירושלים ׳ בצלאל 6
)02(223573,233502
חיפה, הנביאים 13
)04(662773

ההרשמה בימים אלה

בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת

ד״רמרד כי זי ד מן
הוצאת ר שפים

עזרת ביקוניס היא
עזרה טבעית

עצירות — זאת בעיה׳
אז מדוע ביקוניס ולא משלשל אחרי כי ביקוניס הנו
משלשל עדין המכיל צמחים רפואיים טבעיים. כי
ביקוניס מקל על העצירות בעדינות ובטבעיות ואינו
גורם לשלשול ולכאבי בטן.
כשאת/ה שותה תה ביקוניס טעים וריחני בלילה
לפני השינה, הוא מעורר בעדינות תהליכים טבעיים
בגופך כדי לגרוס להקלה בבוקר ול מחרת.
זה טבעי, כמו הטבע עצמו. ביקוניס, השם
המפורסם באירופה, מצוי גם בבתי המרקחת
בישראל בצורת תה עלים, תה נמס-אינסטנט, או

1$חט<861
ינק 0 1 1 -1

איתן ענדו

הרכרתבק״ם מזיקים

להשיג בכל בתי המרקחת

סופחיס להדברת תיקנים
(ג׳וקיסן, תוליד קץ, חרקי
ספרים ובגדים.

דמת-נן. דחו מודיעין ,18ת.ד2272
טי6 .־ 7 8 0 1 1 4 -5רש׳מס־ו* עסק

סמירח קל בריאותך ורכוסך

ראה עלון לצרכן שאושר
ע״י משרד הבריאות.

...והטבע
יעשה א ת שלו

;ם או מ רי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...מה הם אומרים.

עמיקם שפירא:

רוני מילוא:

סוב מאוז, תורה!״ וזקונסק׳ ושוקן!

אור *ורדון:

״לה יפ גש במלון
,הידסון, בירושלים!״

אומרים •מאז נטע •ר־החקלאות• ,י מ חה איליך,

לארצות-חברית כדי לעבור ניתוח לב פתוח, ממלא את
מקומו סמנכ״לו ועוזרו האיטי, עמיקם •פירא.

• עמיקם, איך זה להיות שו־־חחקלאות?

שטויות במיץ עגבניות. אני לא שר־החקלאות. אני
בסד הכל מתווך בין הסישרד ובין ספלא-סקוס השר,
שר־הפיסחר־והתעשייה, גירעון סת. אני איש־הקשר בץ
השר פת והפישרד. נכת שארליך ביקש פפני להפשיר
כפה פורופים, שבתוקף תפקידי פפילא ניהלתי אותם,
אבל בין זה ובת פילוי תפקידו של ארליך הפרחק רב.
עריך דפיון פרוע בדי לדפיין אותי בפקופו של השר.

• בכל זאת, אתה יד ימינו של ארליך.
בתר שבה עדת מוטלים עליך תפקידים נוספים.

תראי מה עושה ממלא-מקום: הוא חותם בשפו של
השר, ואת זה עושה פת על־פי חומר שאני פעביר אליו.
הוא צריך להתערב בעניינים שבדרגים הפקידותיים לא
פותרים אותם, וכאשר יש בעיות מעין אלה, השר פת
מתערב. הוא מקבל מפני דיווח מלא על פי דרישתו.
ואם זה מעניין, אז דעי לד שלישכתו של פת בתל־אביב
נמצאת ברחוב מקביל ללישכתו של ארליך, כך שמבחינה
תיקשורתית אין בעיות.

• מתי דיברת עם ארליך לאחרונה ז
לפני שעתיים.

• מה שלומו ץ

חל שיפור במצבו. הוא עבר ניתוח די רציני. השתילו
בליבו חמישה מעקפים, והרופאים מרוצים ממצבו.

• מה היתה השאלה הראשונה ששאל
אותך ז
מה נשמע במישרד.

• זו היתה הפעם הראשונה שדיברת
איתו מאז אושפז ן
כן. עד כמה שידוע לי -הוא דיבר היום רק איתי,
עם מזכירתו דפנה בר־לב, ועם בגין. הוא נשמע מאושש,
ואמר לי שהוא מרגיש צעיר בשלושים שנה. כל הניתוח
הזה נפל עליו כרעם ביום בהיר. הוא היה במעקב והרגיש
די טוב. יום אחד החליט הפרופסור הנרי נויפלד, רופאו
האישי, לעשות לו צינתור, ובעיקבות הצינתור החליט
לעשות לו מייד ניתוח. הניתוח נקבע ליום ראשון, ה־2
בינואר, אבל אחר־כך החליטו הרופאים, משיקולים רפואיים,
לא לנתח בארץ.

• מדוע?

הפרפסור דני גור, שאמור היה להיות המנתח, העלה
ספקות על סמך הפרופיל הרפואי של ארליך. ההחלטה
הועברה לוועדה של מישרד־הבריאות. ארליך עמד לטוס
בבוקר, אך דחה את הנסיעה לאחר־הצהריים, למרות
שידע שהנסיעה אושרה כבר במוצאי־שבת. הוא היד,
זהיר עד כדי בך, שחיכה שיגיע הנייר.

• מתי הוא חוזר?

אנחנו מקווים שיחזור במחצית פברואר.

העיתונות הישראלית מועמדת לפרט ״עט־חזחג״
המוענק לעיתונות לוחמת. העיתונות הישראלית מועמדת
לפרט בשל מילחמתה נגד המילחמה בלבנון, ובשל
מילחמתה להקמת ועדת״חקירה לשבח גצברח ובשא־תילא.
אני חושבת שבמעמד זח כל עיתונאי גא להיות
חלק מהעיתונות הישראלית.
אך יש עיתון ישראלי אחד, שאינו עונה על הקריטריונים
שנקבעו על־ידי מי שקבעו את המועמדות של
העיתונות הישראלית לפרט. זהו עיתון הליכוד ״יומן
השבוע״ ,שלא לחם נגד המילחמה, ושבשבוע של הטבח
פירטם על שערו תמונה של מישחק כדורגל. פניתי אל
העורך הראשי של השבועון, חבר־הכנטת רוני מילוא,
ושאלתי אותו:

• אתה חושב שגם לעיתון שלך מגיע
פרס ״עט חזחכ״ז
בהחלט כן.

• מדוע?

מכיוון שהעיתון שלי הוא חלק מהעיתונות הישראלית.

• העיתונות הישראלית מועמדת לפרס
כגלל מילחמתה גגד המילחמה בלבנון, ולמען
הקמת ועדת־חקירה. גם העיתון שלך לחם
למען הדברים האלה?
אני לא חושב שאלה הקריטריונים הנכונים. אני חושב
שהעיתונות הישראלית מועמדת לפרס כי היא חופשית
ולוחמת.

• _ ואתה מגדיר את העיתון שלך כעיתון
לוחם זו

בהחלט! אני לוחם נגד השמאל. אתם קבעתם שעיתו-
נות לוחמת היא עיתונות הלוחמת נגד הממשלה. מי
אמר שזה צריך להיות כך? עיתונות לוחמת נגד מה
שהיא מאמינה שהוא מזיק, שהוא רע.

• היית הולך עם אורי אכנרי לקבל את
סרס ״עט הזהב״ כשם העיתונות הישראלית £
עם אורי אבנרי לא, כי הוא הולך עם ערפאת. אבל
אני בהחלט יכול ללכת לקבל את הפרם עם שניצר,
יודקובסקי ושוקן — יד ביד.

ליבי ליבי להנהלת חטוכנות היהודית. חיים קשים
יש להם, באמת חיים קשים. לנטוע כל הדרן ללונדון
הקרה והרטובה, ולהתכנס במלון ״צ׳רצ׳יל״ .חיים
קשים, באמת חיים קשים. שאלתי את חבר־החנהלה
הציונית, אורי גורדון:

• בתקופה שבה מכריזה הסוכנות שהיא
נמצאת בגירעון תקציבי, יאה שחברי ההנהלה
הציונית יתכנסו דווקא במלון ״צ׳רצ׳יל״ ,הנחשב
לאחד המלונות היקרים בעולם זו
בדרך־כלל חשוב יותר מה אומר האדם, ולא היכן
הוא אומר זאת. אך לגופו של עניין, אני חושב שלא
פחות מטרידה השאלה מדוע בכלל לשבת במלון צ׳וצ׳יל
בלונדון, ולא במלון הילטון בירושלים. העובדה שישבו
בלונדון היא אישור, כאילו ההנהגה הציונית משלימה
עם כך שלעם היהודי יש שני מרכזים: גולה וישראל.
לדעתי יש להיאבק על כך שכל הישיבות יהיו בירושלים,
גם אם במלון צ׳רצ׳יל מקבלים הנחה של חמישים אחוזים
— כפי שזה הוסבר לי.

• מדוע מקבלים הנחה ב״צ׳רצ׳יל״ ?

לא יודע, אך כשתמהתי על פשר המיפגש בצ׳רצ׳יל,
הוסבר לי שיש הנחה. למרות ההנחה, חשוב לדעתי
שהנהלת העם היהודי תיפגש במקומות זוהרים פחות,
כדוגמה לאורח-חיים נכת יותר.

מה הם או מרי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...מה הם אוח

עירית חצור:

רפי נלסון:

שלומית אמיר:

״אנשי עסקים לא י ל די ם רעבי ם?
יסעו ביאדו 1ד אוד אצל הבדווים! לא הדגישו בתקדים!״
״ אצל

בנכד

הדוגמנית היפחפיה שלומית אמיר היא סיפור הצלחה,
ואני יודעת שאיני מגלה את אמריקה כשאני
אומרת את זה. שלומית עלתה לישראל בגיל 10
ממאראקש שבמארוקו. כשהגיעה חמישפחה ארצה, אמר
אבא של שלומית, ששם מישפהתה מהבית הוא עמר,
שהוא רוצה לגור ברמלה או בירושלים. ירושלים בגלל
הקודש, ורמלה כי שם חיתה לו מישפחח.
איש לא שאל כמובן לדעתו של השען ממאראקש,
והודיעו לו חד וחלק ששולחים אותו לנתיבות.
בשבוע שעבר — על סלט ירקות טרי ב״חילטון״,
כשהיא עטופה בפרוות שועל מחממת — הודיעה
לי שלומית חד וחלק, שכל הפירסומים על העוני
מצוצים מהאצבע. שאלתי את שלומית:
י* לי הרועם ס״אל-על״ רואה להחזיר אליה את
ציבור הנוסעים בעזרת צ׳ופרים. אך גם הפעם, כמו
בחרבה פעמים אחרות, היא מחטיאה את המשרה
ומציעה את הצ׳ופרים למי שיכול להרשות לעצמו לחיות
גם בלעדיהם• ״אל-על״ יצאה במסע פירסום אדיר, שבו
היא מציעה כרטיס בקו ניו״יורק—תל־אביב—ניו־יורק
במחיר של 499 דולר .״אל־על״ מציעה לכל מי שירכוש
כרטיס במחיר מלא, להטיס חינם את אשתו או את
ילדו.
פניתי אל סוכנת הנסיעות עירית הצור, ושאלתי
אותה :

• מה כדיוק מציעה חכרת ״אל*על״ ל נוסעים?

מאוד לא ברור. החברה פכרה כרטיסים בקו ני ד
יורק—תל-אביב—ניו-יורק. אלה כרטיסים שאפשר לרכוש
אותם רק בניריורק, והמחיר שהציעה החברה הוא 499
דולר.

• פורסם שניתן לרכוש אותם גם בתל־אביב•
הפירסום
בעיתונות לא היה נכוו. עשרות אנשים
טילפנו ונאלצנו להשיב את פניהם ריקם. אין לי מושג
מאיסה לקחו העיתונים את האינפורמציה.

• מניין את יודעת שאין טוני כישראל?
את הרי שכחת ככר איך נראית נתיכות. את
חיה כעת כין פאריס ותל־אביב.
אני שכחתי איך נראית נתיבות ז למה, אין לי שם
הורים? כל שבוע אני נוסעת לבקר את ההורים שלי
בנתיבות. ותאמיני לי, אין בית בנתיבות שיש בו עוני.
הפריג׳ידרים שם מתפוצצים מרוב אוכל. לכולם בנתיבות
יש טלוויזיות צבעוניות, וגם שחור־לבן, כי לא משתלם
להם למכור את השחור-לבן. יש הרבה בתים שיש בהם
וידיאו — לפחות לעשרה אחוזים מהתושבים. נכון, הם
קונים את זה בתשלומים, אבל לא על חשבון האוכל.
אחרי שיש להם גאז, תנור, פריג׳ידר, מכוגת־כביסה
וטלוויזיה, הם קונים וידיאו.

• הם קונים גם מכונה להדחת כלים?
לא, את זה לא, כי זה באמת מוגזם. אבל וידיאו כן.
לא שהם מסתכלים על וידיאו כל היום. הם כולם אוהבים
לעבוד, ועובדים במיפעלים שמסביב לנתיבות.

• כמה אנשים גרים כחדר אחד מ תיכות?

כיום
הנוסעים מעדיפים לא לסוס באל־ על, אך כש אל עד מציעה ״דילים״ טובים, אנשים מתפתים. יש אנשים
שלא איכפת להם באיזו חברה הם נוסעים, העיקר שהם
משלמים פחות כסף.

עוד מעט תגידי לי ש־ 14 ילדים בחדר! לא, בכלל
לא! עמיגור דואג להם. ההורים שלי גרים בשתי דירות
מחוברות. אף אחד לא חי שם בצפיפות. מוסיפים חדר
ועוד חדר, כמה שצריך. הילדים בנתיבות לבושים
שיגעון! אולי אין להם תיאטרון, אבל הם לא צריכים
תיאטרון. כמה אנשים בחיפה רואים תיאטרון ו ובעיר
כמו תל־אביב, כמה אנשים יוצאים מהבית יותר מפעם
בשבוע? בנתיבות אין עוני! יש שם מה לאכול, את
יכולה לקנות שם הכל ויותר בזול מאשר בתל-אביב.

אנשי העסקים, בגלל השכיחות והעיכובים, יעדיפו לא
לנסוע באל־על, אבל אם אל־על תשנה את התדמית שלד,
ותמשיד להעניק דילים מיוחדים, יש לה סיבר להחזיר
את קהל הלקוחות שהיא איבדה. אל תשכחי שמבחינה
ביטחונית בטוח לנסוע עם אל־על, חה שיקול שגם אנשי-
עסקים מביאים בחשבון.

אני לא מאמינה. אולי אצל הבדווים יש ילדים רעבים.
אבל אצלנו, היהודים, אין! ובכלל, מי שבוכה שיש כאן
עוני שיסע לאירופה, שיצא לצרפת ויראה איך חיים
בצרפת. יש מקומות שאין להם מים, מקומות שבהם
יוצאים לשאוב מים מהבאר, וכשרוצים חלב חולבים את
העז. זה עוני! זה פרימיטיביות! אצלנו אין דבר כזה.

• האם אץ הסתייגות מצד נוסעים כלפי
חכרת ״אל־על״?

• את מאמינה כי ה״דילים״ האלה יצליחו
להחזיר ד״אל־על״ את קהל הלקוחות שלה?

• את זוכרת את הילדה מעיירת-הפיתוח
שאמרה כרדיז שהיא רעכה?

סניים אוחזין בטאבה — יסראל ומצריים — ובאמצע
נמצא רפי נלסון, הוא התיישב שם לפני יותר
מ־ 15 שנה. היום, אחרי הנסיגה מרוב שיטחי חצי־האי,
ממשיכים ישראל ורפי נלסון להחזיק בטאבה.
שאלתי את רפי על התקרית הדיפלומטית שהתרחשה
בשבוע שעבר מתחת לאפו :

• רפי, מה כדיוק קרה בטאבה?

ראיתי טרקטור ליד גדר הגבול. בכלל חשבתי שזה
טרקטור שלנו. רציתי לגשת אליו, כי כל טרקטור שנמצא
בסביבה, אני לוקח אותו שיעשה אצלי בכפר עבודות.
אחר־כך הייתי עסוק באיזה עניין ולא התפניתי לגשת
לטרקטור. איך שהגעתי לאילת, בא אלי מיקי בר־זוהר
ושואל אותי: תגיד לי, שמעת מה קרה בטאבה?

• כלומר, עד שלא אמרו לך לא ידעת
שמתחת לאפך מתרחשת תקרית עם המכרים *
אצלי לא הרגישו את זה. עד שמיקי לא אמר לי,
לא ידעתי בכלל שמתרחש משהו.

• לא ראית את הגדר ההרוסה?

ראיתי את הטרקטור מתקדם עם הגדר. חשבתי שהוא
שלנו.

התקרית הזו לא מדאיגה אותך?

בכלל לא. הלוואי שהיו נשארים.

• אני לא מכינה...

אם היו נשארים, לא היינו נכנסים איתם לבוררות
על טאבה. שיקהו את ה־ 15 מטרים האלה, ויישבו בשקט
ויניחו לנו לחיות בשקט.

• אתה חי כשלום עם המכריס?

לא. הם עושים צרות לספינות בים. בשבת הם עצרו
בעל יאכטה. הם עוצרים סירות לאי האלמוגים. הקונסול
המצרי נמצא רק איפה שיש אוכל ודוגמניות. כשצריך
אותו בענייני עבודה, הוא אף פעם לא נמצא. באתי
לבקש ממנו אישור ליאכטה שלי. הוא אמר לי שבעוד
חודש.

• הוא בא אליך לכפר ־.

הוא בא אלי לכפר, אבל לסונסטר. הוא לא בא.

קולנוע
סרט•
א׳ עופ ח !ע״ט

הקטור אליזוגדד(הגאנגסטר בתחפושת) ופטריק קולינס (הרופא שמתאהב בו)
הרופא טעה במין

רופא ואחות מתמחים
להגיע לגובה החולה
הקולנוע האמריקאי ממשיך לרכוב על
זעל של סרט מטוגן וטיסה נעימה, ולקעקע
את כל הקדוש והנאצל בתרבות

הטלוויזיה — הלא הן הסדרות שאינן
נגמרות לעולם. חילול־הקודש החדש מתייחם
לפולחן בתי-החולים, שנערך בקביעות
על-גבי המסך הקטן, פולחן שהגיע
בכל הדר תיפארתו גם לישראל עם זזדר־מיון.

לשם אינפורמציה: זהו פולחן עתיק
יומין, שנמשך כבר 30 שנה (ויש כאלה
הסבורים כי ההיסטוריה בכלל התחילה
לפני 30 שנה) .אליליו הראשונים של
הפולחן היו דוקטור קילדר הבלונדי ודוקטור
בן קייסי הברונטי, ובתי-חולים אין-
ספור שבהם התרחשו דרמות עוצרות-נשי-
ימה. כאשר הבעיות האישיות של צאצאי
וזיפוקראטם ונושאות כליהם שופעות־האי-
ברים עומדות בצל סכנות-החיים ללקוחר
תיהם, שניצלים ברגע האחרון הודות למסירות
אידקץ של הצתת הנפלא, למרות

קשיי־התקציב של בית־ההולים ושל המפיקים
העושים את הסדרות.
אם כל זה עושה רושם של התייזלסות
לא רצינית לעניין חמור ומכובד, חכו עד
שתראו את מהרופאים באהבה. כל מה
שעוללה השלישיה צוקר־את-צוקר־את-
אברמם לחברות־התעופה בטיסה נעימה,
הוא השראה ברורה למה שעושה גארי
מארשל לבתי־החולים, או, ליתר דיוק,
לסירטי־הטלוויזיה על בתי־החולים. מובן
שכדאי להכיר את המקורות שעליהם הוא
מלגלג, אחרת חלק מן הבדיחות הן פשוט
חסרות־טעם (למשל בעיות הגירושין של
הרופא הראשי, הדומה כשתי טיפות-מים
לטראפר ג׳ון, הן בדיוק הבעיות של טרא-
פר ג׳ון) .אבל ברגע שמשתלבים ברוח
החצופה השולטת בכל אתר ואתר של
הסרט, מתגלגלים מצחוק, בין אם מכי
רים
את המקור או לא.
נקטה כרזמאנים זולים. מארשל
הוא בהחלט סמכות הולמת לעשיית סרט
כזה, הראשון שהוא מביים לקולנוע. עד
עכשיו הוא היה מומחה להפקת אופרות-
סבון לטלוויזיה, בדיוק מהסוג שעליהן
הוא מלגלג, והוא עשה אותן בכל הרצינות
הדרושה.
ואכן, כאשר מתבוננים בסרט הזה, יש
רושם שהוא מורכב כולו מן ההערות
המטורפות של תסריטאים עייפים אשד
בוחלים במלאכתם וממשיכים בה לצורך
פרנסתם, אבל מפעם לפעם ממציאים רעיונות
מטורפים — שכמובן נשארים על
גבי הנייר — שבהם באה לידי ביטוי
ניקמתם ברומאנים הזולים שהם צריכים
לייצר.
כך, למשל, היציע שמעל חדר־הניתוחים

סקורסזה :״אני מכיר מנסיוני את בדידותו של הכוכב!״
ך מו ך קו מ ה, עיניים מרצדות, מזוקן,
תמיד בתנועה. לא רק המלים, אלא
גם הבעת־הפנים, תנועות־הידיים, המבט,
הכל נועד לבטא את המסר — זהו מאר-
סין סקורסזה, אחד היוצרים החשובים
ביותר של הקולנוע היום בעולם.
סירטו האחרון, מלן הקומדיה, יצא
בבכורה עולמית לפני כמה שבועות בתל-
אביב, והוא בא לישראל כדי לחפש אתרי
צילום לסרט הבא שלו, עיבוד שכתב
פול שרדר (הבימאי של קללת אנשי
החתול, שבכורתו נערכת השבוע, והתסריטאי
של נהג מונית) לרומן של ניקום
קאזאנצאקים — הפיתוי האחרון של ישו.
סרס זד. הוא גירסה אישית מאוד של
מחבר חרבה היווני לימיו האחרונים של
של ישו הנוצרי.
שיחה עם סקורסזה, בימיו העסוקים
האלה, חייבת להתחיל במלך הקומדיה,
שטרם נפגש עם הקהל האמריקאי ועם
הביקורת שם. מה בקשר לשמועות השונות
כאילו הוא מתכוון להכניס עוד שינויים
בסרט, לפני הפצתו מעבר לאוקיאנוס

,מה שהוצג כאן, גירסה של 104 דקות,
זה הסרט שיוצג בכל העולם,״ הוא מבטיח.
״פול
צימרמן, מחבר התסריט, כתב
רומן שלם שלא התפרסם עדיין, ושם
יש חומר נוסף. לא תמיד לרוחי. למשל,
יש שם אינפורמציה על ליל־אהבים בין
מארשה, החוטפת, ובין ג׳רי הנחטף, שנתיים
לפני שמתחילה עלילת־הסרט. לדעתי,
זה פוגם בדמות של מארשה, שאינה
רודפת אחרי כוכב-טלוויזיה משום שהתעלפה
עימו פעם, אלא משום שהיא גרופי
אמיתית, ובתור שכזאת היא רוצה בו,
וזהו זה.
,זה נכון, שתוך כדי הסרטה מסרנו
לשחקנים חומר־רקע על הדמויות, שלא
מצאתי לנכון להכניס בסרט. זה נועד
רק להבהיר להם את אופי הדמות.״
אם עריכת הסרט דרשה זמן רב כל-
כך, זה אולי משום שסקורסזה עבר פרשה
סישפחתית בזמן הזה, וחוץ מזה, הוא
טיפל כאן אולי בנושא הקרוב ביותר

לליבו מכל הנושאים שבהם נגע עד
עכשיו, .חלק גדול מן הדמות של תפרט,
האובססיוויות שלו, זה אני עצמי. כמוהו,
הייתי פעם מעריץ נלהב של כוכבים.
כמוהו עברתי את החוויה של שאיפה ללא
מצרים להשיג משהו, המלווה בהרגשה

במאי סקורסזה
קצת רופרט — קצת ג׳רי
המוזרה המופיעה כאשר אתה כבר משיג
את מבוקשך ושואל את עצמך — ומה
עכשיו?
״תפרט פאפקין, האלמוני התאב לגדולה,
אינו מגיע לתחושה זו בסרט. זו משתקפת
בדמותו של ג׳רי לאנגפורד, הכוכב, אבל
הסיום רומז לכך. כך שרופרט הוא חלק
ממני, אבל גם ג׳רי, שהגיע למעמד של
כוכב, הוא חלק ממני. הסרט הוא מעין
הערכה מחודשת, עבור בובי דדדנירו
ועבורי, של כל מערכת הערכים שבתוכה
אנו חיים.״

ומה על שינוי סופו של הסרט בתע
האחרון? ״לתסריט לא היה סיום מוגדר
די הצורך. אחד הרעיונות היה אמנש
שרופרט ישיג את מבוקשו ויופיע כאוד ז
בתוכנית של ג׳רי. אבל אז שאלנו או
ג׳רי לואים, השחקן, אם אומנם היז
מסכים להרשות למישהו שחטף אותו, כד
לזכות בתהילה, להופיע לצידו בתוכניתו.
הוא אמר בפסקנות, שלא היה מסכים
לכך אף פעם. לגביו, הרגע המשפיל
ביותר עבורו בכל הסרט, היה אותו רגע
שבו הוא קשור לכיסא, ושני החוטפים
מודדים עליו סוודר אדום (שאותו סרגה
אמי) ,מתעלמים ממנו כאדם ומתייחסים
אליו כאל חפץ. באותו רגע אמר לי ג׳רי,
הוא היה מוכן לרצוח במו ידיו את שני
השחקנים שעוללו לו זאת.״
אשר להרגשה כי אלילי המסך הקטן
תופסים בהדרגה את מקום המישפחה, עד
שאין רואים אותה כבר כלל — סקורסזה
מאשר שאין זה מיקרי .״את אמו של
רופרט זוכים רק לשמוע בסרט,״ הוא
מציין, ומזכיר שהקול שייך לאמו שלו
(סקורסזד. אוהב לשתף את מישפחתו
בסרטיו״חוויותיו. גם אביו השתתף בסצינה
אחרת שנחתכה בעריכה הסופית) .אשר
לקריאות שלה, זה בדיוק סוג הגערות
וההטפות שהוא נהג לשמוע בבית, וה מוכרות
לדודנירו מביתו שלו.
״אם שואלים אותי היום עם מי משתי
הדמויות הראשיות אני מזדהה יותר, אני
חייב להודות שאני מרגיש יותר כמי
ג׳רי,״ מודה סקורסזה, ומוסיף שהריקנות
והבדידות שבחיי כוכב־הטלוויזיה בסרט
מוכרת לו היטב, באורח אישי, כי כך
הוא חי.

אדס
ו א מונ ה
שר לפירטי החדש: סקורסזה בחר
י בנושא, למרות שהוא שונה לגמרי
מכל מה שעשה עד עכשיו (כל סרטיו
מודרניים מאוד, לא רק כרונולוגית אלא
גם בתחושה שלהם) ,מפני שהוא מצא

בו ביטוי הולם להתמודדות של אדם
עם אמונתו. הכוונה לאו־דווקא לאמינה
לפי פרשנות דתית מוגדרת, אלא להרגשת
והקשר העמוקה שיש בין אדם לאמת
הפנימית שלו ולכל סדרי־העולם סביבו.
״זה יצטרך להיות סרט צנוע, לא הצגת
׳ראווה. אני אומנם, אוהב את הסרטים
התנ״כיים רבי-המשתתפים, משום שאני
אוהב קולנוע מושבע, אבל אני חייב
להודות שהם אינם משרתים בהצלחה
מרובה את הרעיונות שהם צריכים להביא,״
הוא מוסיף.
מטרתו היא לחדור מבעד לצורה החיצונית
שבה אנשים מתלבשים או גרים,
כדי להראות שהאדם, במהותו, הוא אדם,
בכל תקופה ובכל מקום. אין ספק, הוא
מציין, שגם בסרט הזה תבוא לביטוי
האלימות, שהיא חלק בלתי-נפרד מן האופי
האנושי, כפי שהיא באה לידי ביטוי
בסרטיו האחרים.
״ספרו של קאזאנצאקיס הוא חריף מאוד,״
מדגיש סקורסזה, שמתכונן להקפיד
על כל השלבים של תהליך הצליבה, ול-
התעקב על המצב הפוליטי של צבא רומי
כובש, אשר צריך לדכא מרידה שאינה
נוגעת לו.
אבל העיקר יהיה, מעל לכל ספק, ההתמודדות
של ישוע עם האמונה שבו,
והנכונות שלו להקרבה למען אמונה זו,
שמגיעה כמובן עד כדי עליה על הצלב.
מי יופיע בתפקיד הראשי, זה לא ברור
עדיין. דובר שרוברט דה־נירו יגלם את
דמות ישוע, אולם דה־נירו עסוק בימים
אלה בהסרטת היה היה פעס באמריקה
(סרט שמפיק ארנון מילצץ ומביים סרג׳יו
ליאונה) ,ו״דה־נירו הוא שחקן שאינו קורא
תסריטים כלאחר־יד. הוא צריך להתעמק,
לעבוד על דמות ולחדור לתוכה. וכמובן
שבינתיים לא היה לו זמן לקרוא
את התסריט.״
בינתיים גם סקורסזה עצמו עסוק, הן
בחיפוש אתרי-צילום (הוא עדיין לא החליט
היכן יצלם). ,הן בתחקיר יסודי של
התקופה. מתי יתחיל לצלם? ״אני מקמה
שבעוד שנה מהיום.״

במדינה
מי שפט
הוו•? שלאג סג ר
המישמרה 7א. הפסיקה
את חקירת רווח
נאווה אלימלך.

השבוע נעצר עוד חשוד ברצח
המתועב של !נאווה אלימלך. אולם
למרות שזמן מה נדמה היה
כי התיק נשתכח במדתם י־המיש־טרה,
אין זה כך. צוות-חקירה
חדש, בראשותו של קצין־המיש-
טרה יעקב רז, אחד הקצינים המצטיינים
במישסרת־ישראל, הורכב
מייד אחרי פיזור הצח״ם הראשון.
זיכרונות
מהעבר. חומר החקירה
שהצטבר בידי חוקרי המשטרה
ממלא כמה חדרים. לרשות
הצוות הועמד אפילו מסוף
נפרד של מחשב, כדי שיוכלו לח קור
כרצונם.

בתורכיה, ומיכל עזרן, אחת המעורבות
בפרשה, אינה עצורה
כלל.
דאפילד סיפר לשופט על מעשיו
בפרים ביום הנסיעה. אחרי
שארז את המיזוודה וקנה כרטיס־טיסה
לישראל, נסע עם קלדרון
ונחמיאם לביתר, של מיכל. שם
ארז את המיזוודד, מחדש והוסיף
לתוכה כמד, בגדים שלו. תוך כדי
אריזה נפל זוג גרביים של העד
לתוך כוס־קפה, הגרביים נותרו
בדירה בצרפת. שוטרי מישטרת
ישראל שנסעו לשם כדי לגבות
עדויות ולצלם את המוצגים, הביאו
אתם את זוג הגרביים המלוכלכים,
התובעת הציגה אותם לשופט,
והם נכנסו לתיק המוצגים.

השוטו הציג
בבית־המישפט
אח ההוואיו -
ונד הנוכחים
הויחו 1
להתמסתל בחמס

ל אווי ר ה באולמו של השוו
י פט אברהם חלימה מיתה עליזה
מאוד. כפה מהצופים ציה-
קקו לעצמם ללא סיבה. התובעת
היתד, ססוקת־פנים וחשה בכאב-
ראש, השופט הד, נעים־הליכות
כרגיל והתלוצץ כדרכו עם עורכי-
הדין והעדים.
בחלל החדר הסגור אפשר היד,
להבחין באבקה דקיקה שריפרפד,
באוויר. מקורה של האבקה היתד,
מיזוודה פתוחה, שניצבה ליד ד ד
כן־השופט. בתוך מיזוודה זו, בעלת
הדופן הכפול והביטנד, הק־רועה
הוברחו לישראל שניים ו

ז וד העד מעיד והאבקה האפורה
? שפרצה מתוך שקיות־הניילון
ומתוך הביטנה הקרועה של ה מתוודה
הלכה והתפזרה לכל עבר.
השוטר ינקו הרשקוביץ, ששמר
על המתוודה* ניקה באצבעו את
דוכן־העדים והאצבע התכסתה
אבק אפור.
השמועה על הסם בחינם הביאה
צופים רבים ׳לאולם שניסו להתמסטל
על חשבון בית־המשפם.

בית־המישפט מסומם!

הצי קילוגרם הרואין. כמות אדירה
שמחירה מליונים.

מו מחה
צבאי

נאווה אלימלך
המישפחה אינה מניחו•

לפני כשבועיים הובא לבית-
תולים באיזור המרכז קורבן ח-
אונת־דרכים. בכיסיו של האיש
שהיה פצוע קשה, נמצאו כתבות
ישנות על רצח הילדה. המידע
הועבר לצוות החקירה והם מיהרו
לחקרו. התברר, כי המדובר ב-
תולה־נפש שהיה מאושפז באחד
המוסדות בסביבת כפו״סבא. הוא
נפטר בינתיים בבית־החולים מפצעיו,
אך רישומים במוסד שסו
שהד, אישרו, כי ביום הרצח לא
עזב את המקום.
גם לוא רצתה המישטרה להניח
לתיק ולשכוח אותו, לא היז בני-
מישפחתה של הילדה מניחים לה.
אביה וגם אמה של המנוחה מק דישים
את רוב זמנם למחשבות
על המיקוד, הנורא ולחיטוטים בזיכרונות
העבר. הם ממריצים את
החוקרים להמשיך ולחקור ומביאים
מפעם לפעם רעיונות חדשים
ושטות של חשודים נוספים.

בן־־וחנר
משוד — לסמיס,
מעבריינות — לחזרה
בתשובה.
בן־חור דוידי הוא דמות ידועה
בין העבריינים והמישפטנים ביש ראל.
בשנת
1980 התנהלו נגדו שלו-
שה תיקים על החזקת סמים. הוא
עזב את ישראל ועבר להולנד.
נם שם הסתבך בעיסקי סמים ו-
העולם הזה 2369

* י ל תכן־ העדים, אדיש ר
/מעודן, ניצב ג׳ורג׳ דאפילד.
אמריקאי יפר,־תואר שהיה הבלדר
שייבא את המתוודה היקרה לישראל
מפרים. דאפילד הפך עד-
מדינה נגד שולחיו, ועל כן אין
התביעה מתירה את צילומו או
פירסום פרטים מיותרים עליו.
על דלת האולם שומרים שוטרים
חמושים בתת־מקלע. לידו
של דאפילד ניצב המתורגמן. מת־מהד,
ישראלי בשם ג׳ורדן ברק.
העד והמתורגמן דומים זה א ה
להפליא ונראים כאחים. שניהם
דקי נתרה, מפורקים למשעי ולבושים
חליפות. דאפילד עונה בסבלנות
רבה על כל השאלות ש מציגה
לו התובעת רחל נולד-
שמיט. וניכר עליו, כי הוא אולי
היחיד באולם ששאיפת הסם אינה
משפיעה עאו.
דאפילד היה יועץ־סמים במלחמת
וייט־נאם, מטעם הצבא האמריקאי.
אחרי שהשתחרר מהצבא
עבר לגור בלוס־אנג׳לס וניסה
את מזלו בסרטים. הוא הכיר
את דוגי קלדרון, כדורגלן העבר
הישראלי, התיידד אתו, ויחד עשו
כמד. עיסקות־סמים בארצות־הב־ר״ת.
באשר
רצה קלדרון להבריח
הרואין לישראל, הזמין את דא־פילר
מארצות־הברית לפרים, על
חשבתו. הוא סמך על האמריקאי
שלא ירמה אותו. ודאפילד היה
זקוק לכסף כדי להפיק סרט. כנידון
לעשרה חודשי מאסר. כאשר
שוחרר. גורש לישראל. מייד
כאשר הציב את כף רגלו בנמל־התעופה
בן־גוריון, נעצר.
שינוי תדמית. מישפטיו נידונים
׳לפני השופט יורם נלין. בתחילה
׳נהג להופיע לפישפס כשערמת
תלתליו השחורים מקיפה
את ראשו כהילה. הוא לא נזקק

אשר הגיע דאפילד לפרים הכיר
לו קלדרון את שותפיו לעיסקה :
מוטי נחמיאס ומרדכי הלוואני.

בביתו של מוטי נחמיאם (אחיו
של מישל נחמיאס. שנרצה לדברי
התביעה על-ידי שמעיד, אנג׳ל וחבורתו
בגלל עיסקת־סמים אחרת)
בפרים, ארזו את ד,הרואין,
שצבעו אפור, בשקיות־ניילון. קילוגרם
וחצי של החומר התורכי
היה שייך לקלדרון, והוא הסתיר
אותו בתחתית הכפולה של המיז-
ודה. מרדכי האליווה הכניס ל־פיזוודד,
עוד קילוגרם משלו. התחתית
הודבקה, והקושרים אמרו
לדאפילד לשים במיזוודה את חפציו
האישיים. ניסים לביא הכניס
לשם צעצועים עבור ילדיו.
לביא, עבריין ישראלי ידוע,
השתחרר רק זמן מה קודם לכן
מבית־הסוהר, שבו ישב באשמת
שוד בנק נועז בראשון־לציון. הוא
נסע לפרים ושם קנה בשותפות
עם קלדרון את ד,הרואין. ככיסוי
לסם הכניס נחמיאס למיזוודה קו-
פי-צעצוע, מישחק לגו וכמה
מישוזקים אלקטתניים עבור ילדיו.
לביא נעצר בישראל ונידון
לחמש שגים על חלקו בפרשה.
גרביים בכו סקפה
^ לדרון הוסגר לישראל מ-
^ן ארצות־הברית ונידון לשמונה
שנות מאסר. דאפילד נשאר בישראל,
בדי לתת עדות על אתר
נגד השותפים האחרים בעיסקת-
הסמים. אשר טרם הוסגרו לישראל.
חלקם עצורים בצרפת בענייני
סמים אחרים. חלקם עצורים
לעורך-דין וחקר בעצמו את העדים
והנן על עצמו. אולם לפני
כשבועיים הופיע לפתע בבית־ה־מישפט
בדמות חדשה. הוא גילח
את מחלפותיו, העלה כיפה ענקית
על ראשו והחל טוען כי הוא
משיח בן-דויד. הוא מחזיק בידיו
ספר תפילה ומצטט פסוקי תהילים.
לקראת הישיבות האחרונות מי
מתורגמן
כרק
דומה מאוד
נה לעצמו סניגור, את עורך־הדין
שימעון טננבלאט, אך גם הסניגור
אינו מוצא שפה משותפת עם
מרשו. בישיבה האחרונה ביקש הסניגור
כי בן־חור יישלח לבדיקה
פסיכיאטרית.
התובעת׳ עורכת־הדין רקפת כר־מון,
לא התנגדה לבדיקתו של הנאשם,
אך היא הקפידה כי קודם

לכן תסתיים חקירתו של העד העיקרי
בתיק — שוטר מוסווה׳ ש קנה
סמים מדוידי. העד סיפר כי
בזמנו הציע לו הנאשם לנסוע להולנד
׳ולהבריח לשם חשיש בתחתית
כפולה של מיזוודה. ה־עיסקה
לא יצאה לפועל בי למשטרה
כנראה לא היד, מספיק כסף
לממן אותה.
617

י תבביעוה יי

ו היעד: ה מ צו ד ה

(המשך מעמוד )11
על רקע שיתוף־פעולה סמוי זה. המתגלה
בכל מעשיהם של שרץ ואסד במשא-
ומתן על הנסיגה מלבנץ, מחריד המישחק
הכפול של הסורים כלפי השלום. הם
מנהלים הסתה פרועה נגד ערפאת. מגנים
את פעולתו להשגת הסדר מדיני, ובכך
תוקעים סכין בגב העם הפלסטיני שזוהי
דרכו היחידה להגיע לעצמאות לאומית
בחלק מן הארץ.
(אחרי הפגישה התחרו סוכני־סוריה עם
יצחק שמיר, ושאר הטרוריסטים בעבר

(המשך מעמוד )13
אריק על המפה הפוליטית בעוד חודש
הם רבות ושונות.
למרות שכלפי חוץ אין פחד במצודת
זאב מפני מסקנות ועדת-החקירה, הרי
שסוג מסויים של מסקנות עלול להעמיד
במצב קשה ביותר את ראש־הממשלה.
אם המסקנות ירשיעו את שרון, לא
יוכל בגין לתמוך בו לאורך כל הדרך
ולהסתכן בהפסד השילטון. בגין מאמין
בפסוק ״אלוהים, לשילטון בחרתנו״ .ולא
״אריק, לשילטון בחרתנו״.
לעומת זאת, הפקרת שרץ עלולה אף
היא להביא לסיום שילטון הליכוד. שרון
יכול בקלות להדליף חומר מזיק הקשור
לממשלת בגין, ולגרום להפלתה. מתנגדיו
טוענים, שהוא מכין את עצמו גם לכך.
שרון גם יודע בוודאות, שאם בגין
ירמוז לאנשיו במרכז המיפלגד. כי הוא
רוצה בו בחוץ — אריק יהיה בחוץ. אם
שי הביטחון יתייצב חזיתית נגד בגין,
הוא יובס. כוחו שעל הנייר יעלם כלא
היה, והוא ימצא את עצמו מחוץ ללישכת
שר־הביטחון ומחוץ למצזדת זאב.
מקורביו של בגין לוחשים במיזנון
הכנסת, שגם ראש־הממשלה עדיין* לא
החליט מה יעשה בחודש הבא. אם מניחים
ששרון ובגין חבוקים זה בזה מבלי יכולת
להיפרד, הרי שהקרב של שרון על תפקיד
מם׳ 1כיורשו של ראש-הממשלה, אינו
אבוד.
כאשר קיבל אריק לידיו את רשימת
חברי־המרכז, לא היתה לו כל סיבה
לשמוח. שום איש שלו לא נמצא בוועדה
המתמדת או במזכירות. אין לו שום כוח
אירגוני. ליריביו יש ויש. הוא הישווה
את מצבו במיפלגה, באוזני ידידים קרובם,
למצב שבו יש לו חיילים אך אין לו
קצינים.
מאוחר יותר, כאשר בדקו אריק ואנשיו
הקרובים את חלוקת הקולות, התברר
שהמצב אינו נורא. אומנם כוחו של אריק
במרכז נמדד, כאמור, ב־ס ,50/אך לעומת
זאת יש קרוב. ל־ס 407 של חברי מרכז
שאינם תומכים ביריביו של אריק, כפי
ששורטט בהרחבה לפני כשנה (העולם
הזה .)2321 הבלתי־מזוהים הפכו להיות
הכוח שעליו הסתער אריק.
מול שרון עומדים יצחק שמיר, דויד
לוי, יורם ארידור ומשה (״מישה״) ארנס.
לא אחת מוזכר שוב שמו של עזר וייצמן,
שייאבק על התפקיד אם יתבקש לחזור
לחרות.
מה מעמדו של אריק מול כל אחד
מהם?
לפני שנה היה שמיר יריב בעל־עדיפות.
מאז השתנה המצב. אריק רוקן מתוכן את
תפקידו של שמיר כשר־חוץ. הוא ניהל
את המשא־ומתן בביירות, הוא נוסע לחו״ל
וחותם הסכמים עם מדינות זרות. שמיר
אינו מנסה לחסום את יריבו. דומה, ששר-
החח ;נוהג סחדל־אישים.

יו״ר ערפאת
הזמנה לאלג׳יר?
ובהווה בממשלת־ישראל, בביטויים בנוסח
״תחתית השיפלות״ .שיתוף־פעולה בין
ממשלת-בגין והגרועים שבאוייבי ישראל,
נגד מי שרוצים להשיג שלום, זועק
דרשני).

באשר החליט טרפאת לקיים את
הפגישה, קיבל על עצמו סיכון זה.
הוא הדין לגבינו.

ה אי ש א 3ו ^ מ און
ך פגישה ;התהילה אחרי ,8וביני
תיים התקרבנו לחצות. קמנו ונפרדנו.
ערפאת יצא לפנינו, ושוחחנו כמה
דקות עם אבו־מאזן.
איש זה, יליד צפת, שכמעט ואינו
ידוע בישראל, הוא אחת מדמויות־המפתח
באירגון הפלסטיני. הוא שהה בנסיכות
קטר. במיפרץ הפרסי, כאשר החלה בכוויית׳
בסוף שנות ה־ 50 היוזמה להקמת
פת״ח. הוא הצטרף למייסדים, יחד עם
אבו-עמאר (ערפאת) ,אבו־ג׳יהאד (חליל
וזיר) ,אבי־איאד (צאלח ח׳לף) ,האחים
ח׳אלד והאני אל־חסן, ואחרים.
שמעתי את שמו לראשונה לפני תשע
שנים, כאשר נפגשתי עם סעיד חמאמי.
כשדיברנו על המצב הפנימי באש״ף,
ובמיוחד בתנועת פת״ח, הזכיר חמאמי
בהערצה את שמו של אבו־מאזן, לא רק
כאחד משלושת המנהיגים הראשיים של
התנועה, אלא גם כמי שעומד מאחורי
מחנה־השלום המתגבש בתנועה.
שמעתי עליו רבות במשך השנים, בפגישות
השונות, אך פגשתי בו רק עתה
בפעם הראשונה( .מתי פלד פגש בו לפני
כן ).התרשמתי ממנו מאוד. זהו אדם
סימפאטי, שקט, מייושב, הגיוני וסביר,
בעל תפיסה מהירה. הוא מתון לא רק
בהשקפותיו. אלא גם באופיו. ערפאת
מזכיר כי אבו־מאזן היה בעד שלום עם
ישראל עוד לפני סרטאווי. אך מובן
שאיש אינו יכול להשתוות לסרטאווי בסיכון
האישי שקיבל על עצמו. באומץ-
ליבו האגדתי ובכוח־ההתמדה שלו, בטוב
וברע.
כאשר נפרדנו, עוד החלפנו כמה מילים
על לבנון. הבעתי את דעתי שבסופו של
דבר, יציאת אש״ף מלבנון היתה לברכה,
מפני שהיא מאפשרת לאש״ף להתרכז
כולו במשימה האמיתית שלו — הקמת
מדינה פלסטינית בגדה וברצועה.

כוח שלישי
ך• כוח שד שמיר, איש המישפחה
י י לוחמת, הוא כ־ 17 אחוז במיפלגה.
לצידו ניצבים רוני מילוא, סגן־שר־החק-
לאות מיכאל דקל, המיישם בשטחים את
חזונו של אריק 696 .מחברי המרכז הם
נציגי המושבים ותומכים בשמיר. אחד
הפעילים בקבוצה הוא קלוד מלכה, עוזרו
של דקל, שניסה במשך תקופה קצרה
לשפר את תדמיתו של שמיר. גם שר-
התחבורה, חיים קורפו, מראשי סניף ירושלים,
אך לא החזק שבו, הוא מאנשי
שמיר. הקבוצות המאורגנות יתמכו בשמיר.

יתקיים מאבק בין שמיר ושרון.
תהיה בעיה לכוח השלישי הגדול במיפ־לגה,
ציר של דויד לוי, ורם ארידור
ומיכה רייסר. חלקו יתמוך בשרץ, רובו
בשמיר.
שרון לעומת זאת יזכה בתמיכת הח״כים
דויד מגן, עקיבא נוף, מאיר כהן, מיכאל
קליינר, וסגני־השרים דב שילנסקי ומרים
גלזר־תעסה. קבוצתו של יגאל כהן־אורגד,
שמנהיגה משה ארנס נמצא בחו״ל, תתמוך
גם היא בשרון.
שרון בונה, כאמור, על הקולות י;צפ־ם.
אלה הוערכו לפני שנה בכ־ס .407 מתוך
(המשך בעמוד ־)72

הזמו אחרון ס״קס טוען בבית־המישפט _
שצביקה פיק ואמוגנו חיזוו אחו׳
חברתו, עיוית בולקא -ומשסירבה
להיענות-סיובו לשלם עבור בית־המלוו

סולוסוה

^ קיו* הקבלה במלון הילסון בירוש־
״ ״ לים לא האמין למראה עיניו. לא כל
יום עוזבים אורחים ששהו בסוויטה המלכותית
ובכמה חדרים אחרים, את המלון
בלי לסלק את חשבונם. אולם הזמר
צביקה פיק, אמרגנו יצחק גיזרי והזמרים
עירית בולקא ואהרון סייקם, טענו שהוזמנו
להתארח על חשבון המלון. אחרי
שיחת טלפון קצרה התנצל פקיד־הקבלה
באוזני אורחיו על שדרש תשלום, והמנהל־התורן
ניגש אל החבורה כדי להיפרד
מאורחיו בלחיצת יד ובחמימות.
שיבעה חודשים מאוחר יותר, קיבלו
הארבעה הזמנה להתייצב בבית־מישפט
השלום, בעיקבות תביעה שהגיש נגדם
מלון הילטון ירושלים, על אי־תשלום הוצאות,
שרותים ומזון עבור שלושת הימים
שבהם התארחו שם.

^ .ט,=!:טי.ד רומנטי ירית בולקא מיהרה לשלם למלון
2את חלקה בחוב. הזמר הצעיר אהרון
סייקם בחר בדרך אחרת. חלקו בחוב
היה 1,532 שקל. הסביר השבוע הזמר
גבה־הקומה :״הייתי חייל בסדיר. האמרגן
גיזרי פנה אלי והציע לי לבוא להופיע
יחד עם צביקה פיק, עירית בולקא ועוד
שני מלווים בתחרות קדם־ארוויזיונית.
לא יכולתי לקבל תשלום עבור הופעה
זו, בגלל היותי חייל. אך עשיתי חשבון
שיש לי סיכויים לנסוע לחו״ל אם השיר
יזכה במקום הראשץ.
״גיזרי הבטיח שנתארח כולנו במלון
הילטון. הוא אמר שסוכם עם המלון י
שנקבל אירוח חינם.״
סייקס הוא זמר ומלחין. הוא התחיל
לנגן על פסנתר בגיל .9בגיל 14 התחיל
בהופעות אמנותיות. היום הוא המנהל
האמנותי של מועדון סליק. אמו, שרה,
מנהלת הוצאה־לאור, עומדת מאחורי בנה
ומייעצת לו בכל צעדיו.
סייקס לא רץ מייד לשלם להילטון את
החוב שנדרש ממנו, אלא פנה לעורך-

פרקליט סעדיה

״גיזרי ופיק הסתכסכו בגללה״

זמר סייקס
סערה בסוויטה המלכותית
הדין שמואל סעדיה, אשר הגיש בשמו
תצהיר לבית־מישפט השלום בתל-אביב.
אהרון סייקם מסביר בתצהירו את הרקע
לפרשה :
בתקופה הרלוונטית לכתב-התביעה
יצאתי בחברתה של עירית בולקא. האמרגן,
שהדבר לא היה לרוחו, חיזר אחריה
בכל אמצעי ודרך, אך ללא הענותה של
עירית בולקא. למיטב ידיעתי הוא נקם
את ניקמתו באופן של התנערות מחובותיו
כלפי הילטון, ובאופן כזה ביקש
לחייב אותי ואת עירית בחובות כלפי
המלץ, יצחק גיזרי, אשר נוהג חיי בוהמה
וחיים מתירנים, סבר כי יוכל לנהוג כך
גם כלפי חברתי דאז, עירית בולקא, אך
תיקוותיו נתבדו.״
לגבי חלקו של הזמר צביקה פיק בפרשה
זו, מציין סייקם:
״גם הוא לא טמן ידו בצלחת, וניסה
בדרכים משלו לחזר אחרי חברתי. ככל
הנראה יצחק גיזרי וצביקה פיק הסתבכו
על רקע זה.״
עירית בולקא לא קיבלה בהתלהבות
רבה את דבריו של אהרון סייקס. היא
מסרה את גירסתה להעולם הזה, באמצעותו
של עורך־הדין יואל ריפל.
הצהיר הפרקליט :״אנו בודקים אם
אין מקום לתביעה על לשון הרע בתצהירו
של הזמר אהרון סייקס. התשובה
שלנו לגבי מה שטען סייקס היא: לא
היו דברים מעולם. זהו רק נסיץ של
זמר צעיר להתפרסם ! חבל שזה לא
נעשה בדרך אמנותית, אלא בדרך של
שערוריה.״
הזמרת עירית בולקא ביקשה להוסיף:
״אני טיפוס שקט. אף פעם לא כתבו
עלי. ופתאום היה הסיפור הזה בהעולס
הזה 2355 ; 2354 כל העיתונים רודפים
אותי מאז. מלבישים לי רומנים שלא היו
ולא נבראו. הראש שלי כבר מתפוצץ
מכל הדברים האלה. אבא שלי בבית־

חמגכ״דר יי
(המשך מעמוד )7
המבורגר, שבבעלותה נמצאות שתי חב״
רות־ביטוח גדולות, הראל והמישמר. בבעלותה
של מישפחת טייבר נמצאות שתי
חברות־ביטוח אחרות, שהן מן הגדולות
בישראל. ציון ויהודה.
בתו של המנכ״ל המשותף של כלל,
אברהם פרידמן, נשואה למישפחת מבטחים
אחרת, היא מישפחת טוקטלי, שבבעלותה
נמצאת חברת הביטוח אריה.
שניים מבני־המישפחה הורשעו ונדונו
לתקופות מאסר קצרות ולקנסות גדולים
בעוון העלמות מס בסכומים אדירים.
אנשי החברה המרכזית הביאו לכלל
לא רק את הידע שלהם ואת הקשרים
הענפים שלהם בצמרת השילטון הישראלי,
אלא גם נכסים כלכליים, כגון בית־חרושת
לנשק אורדן, ביודהחרושת למשקאות
קלים קוקה־קולו /שותפות בבתי-החרושת
לטכסטיל כיתן ובבית החרושת למלט
נשר.

תעשיית
ה מי ל ח מו ת

.בחורה נחמדה*

.השפויות של סייקסי

*וחזיוו בזהות
חולים. אני כל־כך רוצה יעבוד בשקם.
.אני מנסה ללכת בדרך ישרה. בלי
מיטות, בלי עזרה — בדרך שלי, בשקט
ובנחת. ופתאום בא הפירסום הזה, ועשה
לי כל־כך הרבה עוול. הרומן שלי עם
פקד־המישטרה אילון שחר נפגע בגלל
הסיפור הזה.
.כל החיים שלי נדפקו בגלל הסיפור
הזה, שפורסם לפני כמה חודשים. זה
הורס אותי. בגלל זה אני כל־יכך בפא׳
ניקה. לכן הלכתי להילמון ושילמתי להם
את הכסף, אפילו שלא מגיע להם, כי
גיזרי הזמין אותי. שילמתי כדי שלא
אהיה בעיתונים, שלא אהיה מעורבת
במישפטים. אני לא רוצה את הפירסומים.
״פתאום הסייקס הזה, עם השטויות שלו
בעיתץ. אני השתגעתי. אתה אומר שהסיפור
הזה משעשע, אבל אני נפגעת
ממנו. איזה סיפורים אלה ז גיזרי וצביקה
פיק הולכים רק עם בנות ! 17״
האמרגן יצחק גיזרי ביקש להבהיר:
״אני עדיין מופתע מיחס של מלון מכובד
כמו מלון הילמון. הם הזמינו אותנו לשם.
לא דובר בכלל שצריכים לשלם. כשבן־
אדם בא ואומר: תבוא, תהיה אורח
שלי, אז ברור שאנשים גם אוכלים לפעמים.
״כנראה
שהם הימרו שנזכה במקום
הראשון בתחרות, ואחרי שלא זכינו,
פתאום ביקשו כסף על אוכל. הם מודעים
שהזמינו אותנו. גם על החשבונות ששלחו
לי כתוב ״קומפלימנטרי״ ,כלומר, על
חשבון הבית.
״לגבי החיזור, שהמציא אהרון סייקס —
זהו סיפור מצוץ מהאצבע. קודם כל,
עירית בולקא לא היתה החברה שלו.
זאת המצאה, שבעזרתה הוא רוצה להיכנס
לעיתונים. היא לא היתד. חברה שלו,
ולא קרה שום דבר. אבל מחוץ לכל
העניין הזה, גם אילו היתה אשתו, וגם
אילו היתד. הבת שלו, אין חוק שמונע
ממישהו לחזר אחריה.

״שיגיש כתב־הגנה, ושיגיד: יצחק גיז־רי,
האמרגן של צביקה פיק, הזמין אותי!
אני אבוא לבית־המישפט ואאשר את זה.

אמר גן גיז רי

״אין חוק נגד זה!*
וגם אם הייתי עושה איתד. אורגיות, מה
זה קשור לכסף של הילטון?״

סינ טרה כן
ופיק לאי
ד • זמרצביקה פיק סיפר :״פעמים
י י רבות קיבלנו הזמנות מהידטון לבוא

להתארח במלון, כפי שעשו אמנים אחרים.
מחו״ל באים פרנק סינטרה, פילים
חביב — למה שגם אנו לא נבוא ז
״גיזרי דיבר עם גברת בשם דינה
גאון והיא אמרה לו :״תבוא, עם כל
המלווים, תקבלו חדרים, ואם הסוויטה
המלכותית תהיה פנויה, תקבלו אותה.
״דרשתי מגיזרי שיברר עוד פעם: אם
זה בתשלום, אנו לא מעוניינים בשום
אופן. מקובל לארח אמנים בבית-מלון
ובמועדונים. זה לא דבר חדש. אנו לא
הראשונים ולא האחרונים. גם כשהיינו
באילת לא שילמנו אגורה. אחרי שגיזרי
בירר את העניין, הוא אמר לי שזה בסדר.
״התארחנו שלושה ימים לפני הצילומים
לאירוויזיון. היד. יפד. מאוד. גמרנו את
שלושת הימים, אמרנו יפה תודה רבה,
ונסענו הביתה. אחרי כמה חודשים פית-
אום הגיע טלפון לאמרגן שלי. מה עם
החשבון ז נזכרתי, שכשהיינו במלון, לפני
היציאה הביתה, קיבלנו את פיתקות
החשבון, שעליהן היה כתוב ״לא לתש לום״
.עכשיו הם אומרים: החדרים באמת
חינם אבל על האוכל צריך לשלם.
״עירית בולקא קודם כל לא היתד,
החברה של סייקס. שנית, היא בחורה
מאוד נחמדה. אבל אף אחד לא התחיל
איתה. שלישית, גם אם כן היו מתחילים
איתר״ מה רע בזהו נקמה כי לא הלך
לנו איתה? לא! הוא וגם היא בכל
מיקרה לא היו צריכים לשלם למלון. גם
אם יחליט השופט שיש לשלם להילטון,
אני והאמרגן שלי נשלם בשביל סייקס
ובשביל בולקא. גיזרי אמר בפירוש :
אנו מזמינים אותך ואת כל הזמרים.
״מד, פתאום מבקשים מאיתנו לשלם?
אני לא מבין. מזמינים אותך לסוויטה
מלכותית, איזה 200־ 300 אלף לירות
ליום, סוויטה של חמישה חדרים — קשה
להאמין איך זד. קרה. אבל אולי לגברת
הזו, גאון, לא היתד. סמכות להבטיח את
מרסל זו ה ר
מה שהבטיחה לנו.״

ר * פרוטקציונרים מפוזרים היטב בצי
י מרת הקונצרן. בראש חטיבת התעשייה
הגדולה עומד הרמטכ״ל לשעבר צבי
(״צ׳רה״) צור. הוא היה בן טיפוחיהם
של שימעון פרם ושל משה דיין.
כאשר מונה דיין כשר־ביטחון ב־,1967
בתקופת החרדה שלפני מילחמת ששת
הימים, הוא הזעיק את צ׳רה כדי שישמש
כמנכ״ל מישרד־הביטחון, והוא שימש ב תפקיד
זה עד שדיין נאלץ להתפטר, אחרי
שפורסמו מסקנות ועדת־אגרנט.
צור הממושקף וקר הרוח ניהל למעשה
את מישרד־ד,ביטחון, והוא אחראי לצמי חתם
של המיליונרים של קו בר־לב,
שנבנה בתקופת מילחמת־ההתשה בתעלת־סואץ.
כמה עשרות של קבלני-עפר וקבלני
כלים כבדים עשו אז מיליונים רבים
תוך ביצוע מעשי־שחיתות והונאה מחוכ מים
יותר ומחוכמים פחות.
כאשר פרש צור מניהול מישרד־ד,ביטחון,
כבר היו לו קשרים ענפים מאוד
במשק הישראלי, והוא הפנה את חטיבת-
התעשייה של כלל לאפיק הבטוח ביותר:
תעשיית־המילחמה. תחת ניהולו פנו ד.מיפ-
עלים התעשייתיים של כלל יותר ויותר
לסיפוק צורכי המילחמות של ישראל,
וקונצרן כלל היה אחד מגדולי המרוויחנים
ממילחמת־ד,לבנון (העולם הזה .)2359
מיפעלי האלקטרוניקה והפלדה שלו, ש ייצרו
למען צה״ל, הרוויחו סכומי עתק
מן המילחמה הזאת.
פרוטקציונר אחר בכלל הוא נציגם של
המשקיעים הדרום־אמריקאים בקונצרן,
ישראל פולק, שגם הוא בא לישראל
מדרום־אמריקה, כמו בנו גיטר וכמו
אהרון דוברת, וגם הוא הובא על־ידי
ספיר. ישראל פולק הוא בעל תישלובת
המיפעלים פולגת, והוא מעסיק לבדו יותר
מ־ 5000 פועלים ופועלות. פולק הוא למעשה
אדוניה של העיר הדרומית קרית־גת,
שחלק עצום מתושביה מועסק במיפעליו.
ישראל פולק אינו צעיר כבר. הגבר
המקריח והחייכן נולד ברומניה בשנת
1910 לסוחר־עצים עשיר, ואחר־כך הוא
היגר לצ׳ילה. למרות גילו המתקדם, ידוע
פולק בפרשיות־הנישואין שלו, שהתחילו
אחרי שמתה אשתו מזה ארבעים שנה,
!אדית.
פולק הקשיש — הוא היד, אז בן — 65
נשא אז לאשה פקידה אחת מפקידות
מיפעלו .״כדי להפריח את שיממת חדר-
השינה שלו.״ המישפחה (של פולק) ,כך
ידעו לספר מאוחר יותר, התנגדה. שרה,
אשתו, התגלתה כ״בזבזנית״ ,ואילו פולק,
המיליארדר, היה ״חסכן״ .והנישואין הסתיימו
במהירות רבה. בפעם הבאה כבר
היה ישראל פולק זהיר יותר, והנישואין
עם האשד, השלישית, רחל, נערכו באמצעות
שידוך של ממש. רחל פולק היא
אלמנתו של תעשיין טכסטיל אנגלי, ובתו
של רב מפינלנד. גם היא צעירה מפולק
בכמה עשרות שנים, אך היא, כנראה,
אינה בזבזנית כמו האשד, הקודמת.
ישראל פולק כבר פרש מן הניהול של
בתי־החרושת שלו, והוא מקדיש את זמנו
לעבודה בקונצרן כלל, ולתענוגות החיים
במיגרשי הגולף של קיסריה ואתרי־נופש
דומים של עשירי ישראל.
של מהפ רנ ק ל

מאת מאיר תדנונר£

בבורסה התל־ _

המשכורת שר המנכ״ל
מישהו אמר לי השבוע, שאת הבורסה המציאו, נדי שאפשר
יהיה לפצות את המנכ״לים מעבר למשכורתם והנילווה אליה.
לא רע. הרעיון המועיל הזה, שאפשר לפצות מנכ״ל חרוץ על-
ידי הקצאת מניות מיוחדת, הובא אלינו, כמו כל הדברים הסונים,
מארצות־הברית.
אצלנו שיכללו את השיטה, בשים לב לעובדה שבן־תמותה
רגיל חייב בתשלום מס־הכנסה של עד 60 אחוז, ואילו מנכ״לים
משלמים מס על משכורתם, אד לא על הכנסתם. או, תה ההבדל
הגדול! במיקרה זה אפילו גדול מאוד. ויש עוד פריט או שניים
שאינם נכללים בשכרו של המנכ״ל המצוי, כמו למשל כל
ההוצאות הנילוות לתפקידו, החל בארוחת־בוקר עיסקית וכלה
בביקור עסקי בסנט־מוריץ, ודווקא בחורף. אבל כל אלה הם
כאמור, פירורים, שלא כדאי לתת עליהם את הדעת.
מישהו פה לוחש לי: ומה עם המכונית? סנכ״ל גם צריך
לנסוע, לא? ואם הוא נוסע, אז בשביל פי הוא נוסע? בשביל
החבחה.
כדי שלא לסטות מהעיקר, נניח שלאהרון דוברת יש משכורת
של 10 מיליון שקל בשנה ברוטו, כולל תנאים סוציאליים, אולי,
ומסכום זה זוקפים לו על חשבת השימוש במכונית, נניח 34 אלף
שקל בשנה, אז איך אפשר לגמור את החודש עם 720 אלף
שקלים ברוטו, איך ז אי־אפשר!
וכאן באים לקראתו, וכנהוג בחברת כדל שהוא מנכ״לה,
מצמידים לו וגם ליתר המנכ״לים והסמנכ״לים ב* 170 החברות
הפועלות במסגרת כלל, איזה הקצאה מיוחדת של מניות של
אחת החברות של כלל, שמניותיהן נסחרות בבורסה.
הכוונה בהקצאה מיוחדת היא, שמי שמקבל הקצאה כזו אינו

חייב לעמוד בתור ולהזמין כמות גדולה בהנפקה, כדי לקבל
כמות קטנה אחרי ההנפקה.

תשאלו: ל מי זהמועיל? ל מו קצה, זהש הי ק צו
לו כ מיו ח ד• כימיהמיסהרהרא שוני ם עו להשער•
ה מ ני ה, כיירכ לל, ואםלא, אפשרלחכותמעט,
ואחרישעשתהנניח 100ל מ כו ראתהחציכדי
ל מ מן אתמ חי רן ולהישארעםמניותשתמורתן
שו למהכמ לו א ה — והעיקר, לאמ כי ס ך.

אבל — ויש טוענים שהאבל שלהלן הוא חשוב עוד יותר —
יש שיטה יותר מתקדמת. נשארת עם המניות עבורן לא שילמת
פרוטה. מה עושים ז מבקשים יפה מד,ברוקר הפרטי שלך לקדם
את האינטרסים של המניות האלה, הדגש הוא על האלה. ואומנם,
למחרת עולים שערי־ד,מניות שלך. ביום שאחרי המחרת הן
ממשיכות לעלות, והנד, הן כבר צברו > 97 וביום השלישי הן
שוב עולות בכ־ ,70/0אבל בעליהן כבר בחת עם דיווידנד במזומן
של ( 13.270 פחות עמלה והיטל) ,נקי ממס.

חסו־מעצורם 1נ׳1
קונות הנאמנות
ונסוונו של רבו
ה פ 0

הלקוחות הקטנים

נ כון ש־!* 13 אי נםהרכה? תלוימכמה ! על ה ת
ר גי ל הז האפשרלח זו רכמהפעמיםכשנהואפשר
גםסתםככהלע לו תשע רי ם, כלי שו םקשרל מנ כ׳׳ ל.
אכל, הו אכטחנהנה. ואםהעני ין לאנראה לו, הו א
מו די ע על התפטרותו, נו סעל לונ דון, ומשם, לאחר
הפצרותשלחכרי ־ הדירק טו ר יון של החכרהכטל פו ן
וכטלקס, חו ז ר כו.

ועוד פעם לא יקרה שסתם מנכ״ל של בנק יקבל הטבות
גדולות מאלה שנתנו למנכ״ל כלל. כך נקבעה נורמה. בראש
הסולם עומד המנכ״ל של כלל.

(הטלפון )3

הדוו ה

זהו החלק השלישי והאחרון, ככל הנראה.
על מעללי שרו׳תי־הטלפון ביש ראל.
וכמאמר החכמים: חוסך שבטו שונא
בנו, גם אני מעמיד את שרותי הטובים
במדור זה כדי להצביע על ליקרים
׳ולא לצורכי קינטור לשמו, כמו
שרמז לי אחד מיקירי רשת־הטלפונים ב־תל-אביב.
ולעגיין
עצמו. תחילה תיזכורת קצרה:
באיזור המגורים של אחד מחברי הטובים
הוחלפו סיטפרי הטלפון. יפה. זד,
קרה נד 15 בנובמבר .1982 יפה מאוד.
עוד לפני מועד זה הכרת מישרד־התיק־שורת
על מיבצע חד־פעמי להעברת ה־טלפון
על שם הדייר הגר בדירה שבד,
מותקן הטלפון, מכיוון שבמציאות שהיחד׳
עד למבצע, הטלפון בדרך כלל. היה
ונשאר על שמו הדייר הראשון שקיבל
טלפון.
ידידי זה מילא את הטופס המתאים. ואומנם,
עוד לפני שהוחלפו מיספרי הטלפון,
קיבל הודעה מתאימה. נקודה.
מאז פטק לקבל חשבונות־טלפון. גו. אז
פה זה כל־כך רע ז לא משלמים וגם לא
טרחו לנתק את הטלפון בשל אי־התש-
לום. עד שיום אחד. כשלידידי הציק
הם צפון׳ סרח. וסילפו לשרותי־הטלפון
והסביר את מצבו.
הוא טען שלא קיבל חשבון־טלפון
כפה חודשים. הפקידה ב״טלפון״ טענה
שהחשבונות נשלחו ממן. כששאל ידידי
איך זה יתכן, כעסה ואמרה שאין לה מה
להוסיף. אך ידידנו לא ויתר. הוא ביקש
אח המפקח והסביר לו את הבעיה זד
״טלפונית״ שלו. זה, היה, כפי הנראה,
יותר חכם ושאל איפה הוא גר. אמר

הסתבר שרשמו כתובת שגויה ב״טל-
פונים״ ,וזו היתה הסיבה לכך שהחשבונות
לא הגיעו. הבטיח שמייד ישלח
את החשבונות. הם באמת הגיעו. עם
קנסות וריבית על אי־תשלום במועד של
החשבונות. זה שהדואר הביא את המיכ-
תבים לכתובת הלא נכונה, מכיוון שמישהו
שגה במיספר הבית, זה לא חשוב.
זה שאיש בשרותיש*,טלפון לא סרח לצלצל
ולברר את הכתובת, זה לא חשוב.
אבל כן תשוב, שמישהו טרח לשלוח
את החשבונות עם הכתובת השגויה. במעטפה
עם הכתובת הנכונה בצירוף ריבית
וקנסות, שהן תוצאה של רשלנות
שרותי־הטלפון.
אבל שוב עברו חודשיים ושוב לא
מגיעים החשבונות. שרותי־ד,טלפון מצאו

מונלוו ה

אביבית נערו קוב

פ טור
תצחקו, הרעיון של לווה־מפלוה-פטור
הוא לא שלי. אם אתה לווה מבנק 500
שקלים, הבעיה היא שלך ! אבל אם לודת
504x10 שקלים׳ לבנק יש בעיה. זד, בדיוק
מה שקרה בשנה האחרונה לכמה בנקים
גדולים ברחבי העולם — הם למדו
את האמת הפרה על כספם.
היה להם הרבה כסף שהגיע אליהם
מתמלוגי־הנפט של המדינות הספיקות
נפט, שהעלו את מחירי־הנפט וקיבלו
תמורתו סכומי־עתק, שלא ידעו מה לעשות
איתם ו״פיחזרו״ אותם באמצעות
הבנקים באירופה ובארצות־הברית, שהציעו
אותם בכמויות גדולות כמעט לכל

י די די

בנ ק
די ס קונ ק
כדי לשפר את פצב־הרוח של כל אותם
שנתפסו על חם עם ״מוכרים בלבד״
בפעם הראשונה ובפעם השנייה, בלי אפשרות
לצאת אלא בירידה של בין ^209
ל~0ן< ,30 הנה אימרת־כנף ששמעתי ביום
הראשון בבורסה, בנוכחות שמונה עדים :
״הבורסה היא לא אוטוסטרדה לעושר,
יש גם תאונות בדרך״.
ועוד משהו: בשבוע שעבר יצא לאור
ספר שזכה מייד להד גדול, איך לעשות
כסף בבורסה פרי-עטו של אחד בשם
פשה מאור ובעריכתו של משה ריינפלד,
העורך את הידיעות הכלכליות אחרי מהשיטה
חדשה להגדלת הד,כנסת׳ על-ידי
אי־משלוח חשבונות הטלפון וחיוב בקנסות.

דורש.
ומה יותר בטוח מממשלה, כל
ממשלה — ראיתם מדינה פושטת־רגל?
אולי פושטת יד.
ככל ש ה בנ קי ם היו מו כני ם לה
לוו ת, היו מיש מו כנ יםלל וו ת,
והם לוו. עכשיוהתהפך הג לגל.
אלהש לוו, אין להםממהלשלם
אתחובותיהם. המיתוןפגעגם
בהם. א י -אפשרלתבועממדינה
להחזירחובכש אין ביכולתהלש
ל ם. ו אז, תתפלאוישרקדרך
אחת, ל פ רו שאתהחובות על פני
שני םנוס פו ת, ולהעניקלמדינות
המפגרותבתש לו מיהן, הלוואות
נוס פו ת, כ די שתוכלנהלע מו ד בת
ש לו מי הרי בי ת • על הקרן אי ש
א ינו מדבר.

וזד, בדיוק מה שקרה לאחרונה בכמה
ממדינות אמריקה הדרומית ומיזרח־אי-
דופה, ובכמה ממדינות־אפריקה.
למצב דברים מחר זה יש השלכות
מעניינות על המדינות שבהן פועלים הבנקים
המלווים. כך, למשל, בנקים אלה
יגבו שיעורי־ריבית גבוהים מהנדרש במדינותיהם,
כדי לכסות את הגרעונות
שיצרו ההלוואות שנתנו והפכו לחובות
רעים. ובך מסביר את העניין כלכלן אמריקאי:
במקום שהבנקים ישאו באיוולתם
והנהלותיהם יגורשו מכיסאותיהם, מטילים
את החוב על שכם הלקוחות הנזקקים
לאשראי בארצם הם. הגיע הזמן,
אומר הכלכלן, שהבנקים ישאו במלוא
ההפסד, תוצאת סיכלותם.

כל כו לו שלסי פו רזהלאבא
אלאלסכר או זנם של אותםהסבו רי
ם, מ שו ם ־ מ ה, שחובות של 21
מי לי ארד דו ל ר, כפי שי שלמדינת
ישראל, ע שויי ם, או אםתרצוע לו לי
ם, ל ג רו םלפ גי עהבתדמיתה של
ישראל. ההיפך הו א הנ כון. ככל
שתרבהישראל לי טו לחובות, כן
יי ט ב. אלא, שכמיקרהש לנו, מ ע טי
םהםאלה שי ר צו להל וו ת, להד
צי א כ מו בן ע ם־ישראל, ממשלת
ארצות ־ הבריתוממשלתגרמ ני ה.

דורת החדשות של שעה חמש. את הספר
לא קראתי. אבל אם הכוונה היא
איך לעשות מכסף גדול כסף קטן, אני
ממלת.
מספרים לי, שבנק דיסקונט רכש מה דורה
מיוחדת של 5000 ספרים במחיר
מיוחד, בשי ללקוחות. סי שהיה אחראי
לרכישה לא טרח לקרוא את הספר:
אחד מעובדי־הבנק שקרא את הספר מיהר
אל מנהל־הבנק להזהיר מפניו. מפני,
הספר. ואומנם, כל הספרים נגנזו. הספר
הבא של אותו מחבר יהיה: איך לעשות
כסף בבנק־דיסקונט.

מנ כ ״ להבורסהניצני

חמגנזה — עליות שעריס

ךכץ שי ש לי מחלוקת עם כמה מ•
מנהלי הבורסה על ההגדרה הנכונה
למה שקרה ביום החמישי וראשון בבורסה:
ירידת או נפילה, אך לא מפולת.
אבל על עצם העניין, ששערי כמעט
כל המניות ירדו. חזק״ ,אין מחלוקת.
שוחחתי עם אחד מוותיקי הברוקרים של
הבורסה, משה לביא, ועל דעתו אני מבקש
לסכם את האירועים והתהליכים שהביאו
לירידות האחרונות.
עד למחצית 1982 התנהל הכל על
מי-סנוחות בבורסה לניירות־ערך בתל-
אביב. ואז הופיע גורם חדש בשטח:
קבוצת ריגר־פישמן. באמצעות קרן-
הנאמנות רונית שבשליטתם, ועל־ידי
מדיניות ותוקפנית, חכמה ועקבית בבורסה,
העלו את שעריהם של שבע מניות
שטופחו על-ידם לרמות שערים של פי
10 ועד פי .50 הרווחיות הגבוהה של
הקרן יצרה תהליך מתמשך של זרימת
כספים לקרן, ואיפשרה למנהלי-הקרן ל המשיך
ולטפח את המניות ״שלהם״ ,ויחד
עם זאת להקטין את חלקן של המניות
הספקולטיביות בקרן ולהגדיל את
חלקן של המניות הסולידיות, ובעיקר
הבנקאיות.

_ הצלחתה של ״רונית״ ,והצלחת
הקבוצה ומניותיה, עוררו את
זעמן של הקרנות הבנקאיות, שחששו
לאבד. את חלקן בעוגת
ניכסי־הקרנות, בשל המעבר מהקרנות
שלהן לקרנות של קבוצת
ריגר־פישמן• פדי להתחרות בקבוצה,
הן עשו שני דברים: ניסו
להפיל את ריגר־פישמן על־ידי הכנסת
היצעים גדולים במיוחד כמניות
של הקבוצה: אך אלה כולם
נקלטו — כסכומים שהגיעו לעשרות
מיליוני דולר ביום — על־ידי
קבוצת ריגר־פישמן, שהמשיכה ב־טיפוח
יומיומי של מניותיה.
והמעשה השני של הקרנות היה טיפוח
הפניות שלהן. וכאן התחיל המירוץ על
התשואה של הקרנות׳ שחלקן הגיע לתשואה
הודשית של ־ ,307 בחודשים שבהם
המדד עלה ב־ 570 או 670 בלבד.
כך התחיל׳ פה שקרוי בלשון הקרנות
המאבק על. יצירות״ — כמות היחידות
החדשות שמכרה כל ק ח.

את ה״יצירות״ החדשות בנו

ביות נשחקו׳ אד עדיין נשמרה מגמת
עליות השערים, כפי שאמר מנכ״ל הבורסה
יוסי ניצני.

ד״רחת
מ תפ טר
לסיכום שנת 1982 כינסה הנהלת־
* הבורסה פסיבת-עיתונאים בבית־סו־קולוב.
להפתעת כל הנוכחים, יצא ד״ר
מאיר חת, יד׳ר דירקטוריון הבורסה׳ בהתקפה
חסרת-תקדים על פעולת הקרנות
והאשים אותן בפעילות בלתי־כשרה בבורסה.
במילים אחרות׳ הוא האשים את
מגהלי־הקרנות בהרצת מניות, כדי להראות
תשואות גבוהות, ובחוסר־אחריות
כלפי לקוחותיהם. הוא תקף את הפנקים
על אי-רצוגם לעודד את המיסחר הרציף,
את השיטה שעל פיה מאשרים לחברות
חדשות להתקבל לבורסה והוא גם הציע
אמצעים למנוע תופעות חריפות, כלשו נו,
בפיסחר בבורסה-
באוח׳ו שבוע ראשון של ינואר,

אולם המיטהר בבורסה
המניות המטופחות עולות

20 חר1ות חצב•
מנכסיה בנייר־ערך אחד, לעומת 1070
עד כה, וכל הקרנות שבניהול גוף אחד
לא יוכלו להחזיק ביותר מ 15<^-מנכסיהן
בנייר־ערך אחד. מימוש ההצעות היה
מצריו תקופת־חקיקד. של כמה חודשים
ותקופת־מעבר של כמה חודשים נוספים.
הקרנות קיבלו את ההגבלות החדשות
בהבנה ואולי אפילו ברצון. גם הן עייפו
כבר מהמידה.

הקרנות מהרצת מניות שטופחו
על־ידן, ושחלקן נזנח אחרי שמילא
את יעודו לקראת סוף החודש, כל
חודש, ובעיקר לקראת סוף השנה.
וכך קרה שקרנות־נאמנות הציגו
תשואה שנתית של 500*.ויותר,
וכך קרה שניכסי הקרנות גדלו
במשך השנה מינואר עד דצמבר
מ־ 23 מוליארד שקל ל 100-מיל יארד
שקל, עליה של * 335 ועליה
ריאלית ;בניכוי האינפלציה) של

ביום החמישי בבוקר הופיע
״מעריב״ ככותרת ראשית לרוחב
כל העיתון, שבה נאמר שיוטלו
הגבלות על פעולת קרנות־הנא-
מנות. זה הספיק. הבהלה נוצרה.
הפסיכולוגיה שד העדר עבדה
שעות נוספות. החלה ההסתערות
על הבנקים — פקודות מכירה של
כל המניות החלו לזרום בגלים.
העילה למכור הכל ולברוח, שכולם
חיכו לה מזה שלושה חדשים,
הופיעה. הסיבה לא היתה חשובה.
כולם החלו להיזכר בכל מיני אסטרולוגים
בחסדי עצמם שניבאו
מפולת בינואר, בשבוע השלישי
של החודש. והנה זה בא.

כך קדה שחלקם של ה״צמודים״ בקר-

יו״ר הבורסה ד״ר מאיר חת בחדרו
מעשים לא־כשריס של הקרנות

ההתפטרות גרסה לזעזוע בעולם
הפיננסי הישראלי.
מנהלי הבנקים, הבחנים בתוקף מעמדם
משליטה במועצת-המנהלים של הבורסה,
נחרדו. הם חששו להתערבות־יתר של
הממשלה בבורסה, כאזהרת ד״ר חת. ואומנם.
מייד נשמעו קולות של חברי-
כנסת שטענו לצורך בחקיקה חדשה לבורסה
ולרשות לניירות־ערך, שתמנע
תופעות ״חריגות״.
במשך השבוע נעשו על־ידי מנהלי הבנקים
מאמצים לשכנע את ד״ר חת לחזור
בו מהתפטרותו. אחרי שקיבלו את
הצעותיו לשינויים, ואלה אושרו על-ידי
דירקטוריון הבורסה, חזר בו, והודיע
שימשיך לכהן בתפקידו.

ברוקר כרמל
נציגו של אייזנברג
גות ידד ל־ס 307 וחלקן של המניות שאותן
אפשר להריץ עלה ל״ס 607 וחלקו
של המט״ח ל*> .107 כל הגורמים שפעלו
בשוק פעלו בכיוון אחד: למעלה, הרבה
וסהר, כהגדרתו של אליעזר כרמל.

עליות ו שיאים
חדשים
ך • כדב סו ף אוקטובר של 82׳ וב-
״י תחילת נובמבר החלו נשמעים הקולות
הראשונים על מפולת קרובה, על
רמת־שערים גבוהה מדי. דבר לא קרה.
השערים המשיכו לנוע כלפי מעלה ולגרוף
שיאים חדשים של נקודות ואחוזים,
של ביקושים שסופקו ושל היצעים
שנקלטו מייד 1982 .הסתיימה ושום דבר
לא קרה. החשש קינן, אבל גם השבוע
הראשון והשני של ינואר לא שינה אלא
במעט את התמונה. הודגש מעבר למניות
הכבדות. שערי המניות הספקולטי־

ברוקר לביא
ותיק ובעל נסיו!

ביום החמישי, התכנס הדירקטוריון
של הבורסה לישיבתו השבד
עית. ככר בתחילת הישיבה הותקף
ד״ר חת על דבריו במסיבת-העיתד
נאים• ההצעות שהציע נדחו בחלקן
והוא הודיע על התפטרותו.

האוצר מדליף

^ ינתיים דן האוצר בהצעותיו של ד״ר
חת, וביום הרביעי שעבר הודלפו פרטים
על הדיונים וההחלטות שנתקבלו
לאמצעי-התיקשורת. ההצעות עצמן לא
היו מחחיקות־לסת, ובאו לרסן מעט את
תיאבונן של הקרנות לתשואות גבוהות.
עיקר הצעות האוצר היו, שמעתה לא
תוכל קרן נאמנות להחזיק יותר מ־>57

__ לייצג
אתה בו רסה
ף אכן, באותו יום היו ירידות שערים
1ברוב המניות. לרבות מהן נרשם שער
״מוכרים בלבד״.
ביום הראשון חזר המחזה על עצמו.
מי שלא הצליח לצאת ביום החמישי,
ניסה שוב היום ז רק חלק הצליח. חלק
אחר נאלץ בעל כורחו להישאר בבורסה
כשהוא נתון לחסדי ״מוכרים בלבד״ בפעם
הראשונה או בפעם השנייה ברציפות.
האוצר,
בסיכומו של עניין הצליח ל־
״הרגיע״ את הבורסה. עכשיו מבקשים
שם לייצב את הבורסה ואולי אפילו לאזן
אותה. הכל בעזרת הדלפות של חוגי-
האוצר על הצורך ברגיעה.
אמר סי שאסר, שיותר ממה שצריכה
הבורסה לאוצר, זקוק האוצר לבורסה,
ויותר ממה שזקוקים המשקיעים בבור-
רה לאוצר, זקוק להם האוצר. אם חשב
ראש־הממשלה מנחם בגין על אפשרות
של עריבת בחירות קרובות, יואיל וית־ייעץ
בשר־האוצר יורם ארידור. בורסה
שנפלה לא תצביע בעד הליכוד —
אולי בשביל ריגר־פישמן, שהראו איך
אפשר להרוויח בקרן־גאמנות 50070 בשינה,
ובישפרו אופציה 5000 אחוזים בשנה.

היעד: ה מ צודה
(המשך מעמוד )68
הנחה שהפעם הם לא יוכלו להישאר ניטראליים,
מקווה שרץ שרובם, שממילא
אינם משתייכים למחנות המאורגנים של
שמיר-לוי-ארידור, יצביעו בעדו. הוא מניח
כי באופן זה יותר מ־ 550 צירים יצביעו
עבורו. לשפיר לא נותנים אנשי שרון
יותר מ־.440/0
שרץ גם אינו מודאג מהפסד לשמיר.
על־פי היחסים ביניהם כיום, אם שמיר
יהיה ראש־ממשלה ושרון שר־ביטחון, הרי
ששרון יהיה ראש־זזממשלה בפועל.
ארידור אינו נחשב כיריב בעיני אריק,
משום שהוא מניח שארידור לא יעז להתמודד
נגדו. אך אריק חושש מפני השילוב
של לוי-ארידור.
עד לפני שבוע יכול היה אריק שחן
לחכך את ידיו בהנאה. שלושה חוד-

כלפי הצד השני. באולם לא היה צורך
בכך. כשנכנס לוי לאולם מחאו לו כפיים
חברים מעטים. כשנכנס שרון לאולם
העצמאות במצודת זאב רעדו קירות־האולם
מעוצמת מחיאות־ד,כפיים לכבודו.
אך לוי הוא יריב קשה לשרון. כדי,
להבין זאת, ח לבדוק את מפת מצביעי
חרות.
שר השיכון וסגן ראש־ד,ממשלה מושך
מצביעים ספרדים רבים. חברי מרכז בני
עדות־המיזרח תומכים בו. התנהגותו העממית,
קשריו עם החברים בסניפים והעזרה
שהוא מעניק ידועים במיפלגה. לוי מקדיש
כמעט את כל זמנו לפעילות מיפלגתית,
אפילו על חשבון מישרד־השיכון, שם
עושה כמעט את כל העבודה, המנכ״ל
שלו אשר וינר.
צפון הארץ שולחת למרכז כעשרה אחוז

אני דא מו*רותזח
תל־אביב רבתי שולחת 20 אחוז של
חברי מרכז. אנשי לוי טוענים, שיש ליזם
רוב מוחלט בסניפים השונים. בסניף צפון
תל-אביב הגדול תומכים בו יושב־ראש
הסניף, דויד (״דורי״) אפל וגם ח״כ מיכאל
קליינר בתנאים ססויימים.
ארבעה אחוז של חברי מרכז הם דרוזים
וערבים, שאותם מייצג אמל נסר אל-
דין, תומכים בלוי. יש לו תמיכה מסוייפת
בסניף פתח־תיקווה, שבו שולט חיים קופ־מן,
הממנה שלושה אחוזים מחברי־מרכז.
לא ברור מה כוחו בסניפי רמת־גן, גבעתיים,
בני־ברק, הרצליה, לוד, רחובות,
ראשון־לציון ובת־ים. ידוע לעומת זאת
שברמלה, מקום מגוריו של עוזרו, אבנר
סרוסי, מכהן כיושב־ראש משה פרץ,
המוזמן תדיר לפגישות עם אריק. לוי גם
יכול להתברך בתמיכת ח״כים רבים, כמו

אם הוועדה או בגין רא זרקו את שחן בחווש הבא ־
מובטח לו הב במדכ 1חוות בקרב ער הירושה
שים תמימים היה ניתוק יחסים בץ השרים
לוי וארידור. משמעות הפילוג היא
הצטרפות ארידור וקבוצת האינטלקטואלים
שסביבו למחנה שמיר או אריק.

הכגות
ל אלי מו ת
א ך אנשי המנגנון לא יכלו לסבול
י זאת. ביום החמישי שעבר נערכה
סולחה בין שני השרים בביתו של יושב-
ראש מועצת המנהלים של שיכון ופיתוח,
יהושע מצא, האיש החזק בסניף ירושלים

ויד-ימינו של דויד לוי.
בזמן המילחמה התחדדו היחסים בין
לד ושרון. לא היה זה עימות בין יונה
ונץ, אלא ויכוח על שיטות־פעולה. באחת
מישיבות הנהלת הקואליציה התנפל דויד
מגן על לוי, ובכך נתן גושפנקא רישמית
לעימות.
כעבור ימים אחדים, בסוף חודש אוקטובר
שעבר, כשהתכנס מרכז חרות,
עשו שני הצדדים מאמצים לחזק את
השורות. באותו יום היה זה ניצחון מוחץ
של אריק.
מחוץ לאולם חשבו אנשיו של שר-
הביטחון, שהם יאלצו לפעול באלימות

מהצירים. ללוי יש שם רוב — החל
מהקריות, דרך עכו, שם יושב אחד מתומכיו,
יוסף אילוז, דרך יקנעם וטבריה, שם
יושבים מאיר יאיר ואשר יעיש, וכלה
בקרית־שמונה, שם נמצא יואל אברהם.
אך יש לו בעיה בחיפה. מעמדו של
עמרם אדרי, התומך בו, אינו חזק ביותר.
יש לו שם בערך .30/0בירושלים נמצאים
יהושע מצא ורבנו לוי, שם יש לו .50/0
אך הצפוניים חייבים לשרון את חוב
הרחקת הקאטיושות. לא ברור מה יקרה
ביום ההצבעה: האם הם יהיו נאמנים
למנגנון, או לשר־הביטחון.
גם בדרום הארץ לוי חזק מאוד. לצידו

נמצאים גבי לוי מאשקלון, גבי ללוש
מדימונה, משה כהן משדרות ויעקב אלבז,
החזק באשדוד. למרות שסניף קרית־גת
תומך במגן ובשרץ, סניף קרית־מלאכי
של משה קצב הוא חצוי, וסניף יבנה
של מאיר שיטרית הוא במעמד לא ברור,
הרי שגם מהדרום יש ללוי על הנייר
.100/0
בבאר־שבע הסניף מפולג. האיש החזק
בסניף החדש הוא עורך־הדין יוסי אליעז,
מאנשי שרון. אך עורך-הדין אבי יהב,
מאנשי לוי, סומך על תמיכת החברים
בשר-השיכון. בכל מיקרה, מדובר על
אחוז אחד עד שניים של חברי מרכז.

הד״ר אליהו בן־אלישר, איתן ליבני, יעקב
מרידור ומרדכי (״מוטקה״) ציפורי״
אם מחבר לוי את מיספר חברי המרכז
התומכים בו על הנייר, הוא מגיע ליותר
מ־.600
אך אנשי אריק טוענים, שלוי פשוט
מתעלם מהמציאות. לדעתם, יש כבר הוכחות
לכך, שאם ההצבעה תהיה לוי מול
שרון, הרבה פעילים מאותם סניפים קטנים
יצביעו בעד אריק בעיקר הסניפים הצפוניים,
וינפצו את תחזיות לוי.
בדיקת יחסי־הכוחות, כפי שמצביעים
עליה אנשי אריק, תראה שבעוד שלוי
יגייס סביבו בפועל כ־ 40 אחוז של תומכים,
הרי שקבוצת שרון, שמיר, כהן-
אורגד וקורפו, ובעיקר הקולות הצפים,
שיעדיפו את דמותו הכרזימטית של שרון,
יתנו לו רוב של לפחות 600 בוחרים.
מניתוח התחזית של אנשי שרץ
עולה, שהתמודדות נגד לוי עדיפה בעיניהם
משום שאז מחנהו של שמיר יתייצב
אוטומטית לצידם. בהתמודדות נגד שמיר
יזכה שר־החוץ בתמיכה גדולזדיחסית ממחנה
לץ־ארידור, ולוא רק כדי שלא
לחזק את מחנה שרון.
שגריר ישראל בארצות־הברית, משה
ארנס כבר רמז שהוא יחזור לארץ אם
יערכו בחירות בסוף השנה. הגוש של
כהן־אורגד הוא שלו. אך בכל הרכב
שייווצר לא יוכל ארנם לקבל יותר מ־10
אחוז מהקולות. לא ברור גם מי ממחנות
שמיר או לוי-ארידור יסכים לראות בו
מועמד של פשרה.
הנעלם הגדול הוא עזר וייצמן. שמו
מועלה תמיד, איש אינו יודע כמה כוח
יש לו. לפני כשנה נאמד כוחו בכ־35
אחוז של חברי המרכז, מגוש קורפו-לוי-
ארידור־רייסר־קליינר. מולו צבר שרון 25
אחוז מקולות המרכז. כ־ 400 קולות היו
צפים.
גם עתה לא ברור איך הם יצביעו. ואם
עזר בכלל ייקרא לדגל. ברור, שבמיקרה
כזה תהיה לאריק התמודדות קשה, משום
שודיצמן יהיה המועמד העדיף על השותפים
הליברלים. הוא איש צבא, בר-
סמכא בענייני ביטחון ומתחבב בקלות על
הבריות. אריק מתפלל שעזר לא ייקרא
למצודת.
המרכז הנוכחי נבחר לפני שלוש וחצי
שנים. במאי האחרון נבחרו צירים לוועידה,
שנדחתה פעם אחר פעם. אם לא
יחול שינוי, תתקיים הוועידה באפריל
הקרוב 1000 .צירים, שנבחרו לפני כשמונה
חודשים, ושיגדלו בגלל כיבודים ל-
,1600 יבחרו מתוכם 1200 חברי-מרכז
חדשים. על הנייר יהיו אלה פחות־או־יותר
אותם אנשים הנמצאים במרכז הנוכחי.
שרון
יגייס את כוחותיו מהציבור הדומם
של חרות. פגישותיו בסניפים נועדו
להתסיס את הבוחרים. אלה יקראו לנציגיהם
לבחור באריק, ולא מן הנמנע שהם
יובאו באוטובוסים ויצורו על בית דבו־טינסקי
כאשר תיערך ההצבעה במרכז
על קביעת היורש.
אריק מקווה שחברי חרות אלה יצליחו
להביא לו קצת יותר מ־ 50 אחוז, ויעניקו
לו את התואר הנכסף.
פעם צחקו במצודה מהרעיון שאריק
יכבוש את המרכז. כיום חוששים שאיש
לא יוכל לעמוד בדרכו.

(תמשך מעמוד )66

יעם אולסי, את חושבת על הילדים
שיהיו לכם ז
אני יודעת שאם אני אתחתן עם אולסי,
לא יהיו לי ילדים בלונדים עם עיניים
כחולות.

• זה לא גורם לד לחשוב על גודל
ילדים כאלה במדינת ישראל?
אני לא חושבת להתחתן, כי עדיין לא
הגיע הזמן שאחליט שאני מתחתנת עם
אולסי וזהו, שאני מקבלת אותו כמו ש־והוא
והולכת לחתונה. עוד לא פתרתי
את הבעיות שלי, אז עוד לא הרחקתי
לכת בלפתור בעייה של ילדים שעדיין
לא נולדו.

• יש לך קשרים עם הנשים
האחרות של שחקני מכבי?
רק עם מיכל סילבר. את יודעת, מכבי
זה חלק ממני. אפילו אם חלילה אני לא
אהיה עם אולסי, אני אשרת את האינטרסים
של מכבי. אני כל־כך אוהבת
את הקבוצה! עם נשות הקבוצה אין לי
קשר. מיכל סילבר היא מאוד לרוחי. המצב
שלנו דומה: לשתינו אין ילדים,
ושתינו חופשיות לעשות מה שבראש.
מיכל היא בחורה עצמאית, לומרת באוניברסיטה,
עושה ספורט. מאוד לרוחי.

• את מעורה כחיים החברתיים
של מכבי?
לא תמיד זה מתאפשר לי. אולסי ואני
לא אחת עסוקים באותן שעות, ואני אף
פעם לא אוותר על תצוגה בגלל מישחק
או בגלל מסיבה של מכבי.

• את דוגמנית מאוד עסוקה.
בואי נאמר שאני לא מאוד עסוקה, כי
לא כולם יכולים להרשות לעצמם לשלם
לי את הכסף שאני מבקשת. אומרים שאני
מאוד יקרה. אני לא חושבת. אני
מאמינה שהכסף שאני דורשת מגיע לי.
אני שוקלת היטב כל מה שמתרגם עבו דה
לכסף ולפי זה דורשת שכר. כך ש בגלל
שאני דורשת סכום גבוה אין עלי
לחץ עבודה. אבל אם אני כבר עובדת,
זה סימן שקיבלתי מה שאני רוצה.
וכאן אני רוצה לפנות אל חברותיי
למיקצוע: אין להן שום זכות לדרוש
את הסכום שאני מקבלת. כי יוצא הרבה
פעמים שמציעים עבודה לדוגמנית וה־א
אומרת שהיא רוצה לקבל כמו תמי. ואת
יודעת מה? הרבה פעמים הן צריכות
להודות לי כי בגלל שאני לא עובדת
הרבה, אני נותנת לבחורות אחרות עבד

• מה עם הנסיונות שלך לדגמן
בחו״ל?
היו נסיונות של אנשים להבטיח לי
עבודה. אמנם לא בכתב. אבל זה אף
פעם לא עניין אותי. אני רשומה בסוכנות
בלונדון, שהבטיחה לי עבודה בתנאי שאגור
שם, וזה לא מעניין אותי. אני אוהבת
להגיח לחו״ל מדי פעם. בעיקרון
אני אוהבת להישאר במקום אחד. למשל,
להגיע לפאריס ולהישאר בפאריס. לא אוהבת
לנסוע ממקום למקום. אוהבת להתעורר
כל בוקר באותה מיטה. הציעו
לי עבודה ענקית עם הץ עתק בדרום-
אמריקה. זה אמנם מאוד מפתה, אבל אני
לא רוצה לזוז מהארץ.

• חשבת פעם על עבודה אלטרנטיבית?
מה היית רוצה לעשות
כשתפרשי מהדוגמנות?
לפני שהייתי דוגמנית לא חלמתי להיות
בעולם האופנה. כעת אני כבר בתוך העולם
הזה. אני מניחה שאשאר בשטח
למרות שאני לא יכולה להצביע על משהו
מוגדר.

• מה זה עושה לך כשאת מופיעה
על המסלול?
שמעתי סיפור על שחקנית שאמרה שכל
פעם שהיא על הבימה היא מקבלת
אורגזמה, וכשהעיתון פירסם את דבריה
תבעה אותו. אז אני לא אגיד לך שאני
מקבלת אורגזמה על הבימה. בכלל לא!
אני מרגישה שאני עובדת. יחד עם זאת
יש לי ריכוז מכסימלי. אני סובלת מיבלות
ברגליים, שצצות כל חורף. החורף
זה כואב במיוחד. בחיי היום־יום אני
נועלת סנדלים או נעלי-התעמלות, ועל
המסלול קורה לי נם רפואי: אני נלחצת
לתוך נעליים, וזה לא כואב! אני לא
מרגישה כל כאב. יש לי ריכוז אדיר.
אני לא רואה אנשים, לא שומעת מחיאות
כפיים, אבל חשה כשהקהל אומר
לי תודה. את שואלת אותי אם אני מרגישה
התרוממות רוח? לא, זה לא. אני
פשוט מרוכזת בבעודתי.

בן־ציץ ציטרין
העולם הזר! 2369

ב ר -ת־ ה מווו צווו:
ביקורו הארוך של שר־החוץ הסובייטי אנדריי גרומיקו
במערב־גרמניה, עורר תגובות ערות והתעניינות רבה
בכל רחבי אירופה. היו משקיפים שראו בביקור התערבות
סובייטית במערכת־הבחירות בגרמניה׳ לטובת האופוזיציה
הסוציאל־דמוקראסית. אותם משקיפים טוענים שסגן נשיא
ארצות־הברית, ג׳ורג׳ בוש, יבקר בשבוע הבא בגרמניה
מטעמים דומים. אלא שהפעם הוא יפעל, כמעט בגלוי,
לטובת הנוצרים־דמוקרטים.
פיגור מדהים ביקורו של גרומיקו, הדיפלומט ה־
4נצחי של ברית־המועצות, שהצליח להישרד חרף כל
שינויי ההנהגה בקרמלין, משמש הוכחה נוספת לטענה,
שהפכה כמעט אקסיומאתית בקרב מומחים נאורים במערב:
לברית־המועצות אין אמצעים כספיים להמשיך
במירוץ־החימוש. היא מודעת היטב לפיגור הטכנולוגי
המדהים שלה לעומת המערב, בעיקר בתחום המחשבים
ובאמצעים אלקטרוניים בכלל. מכאן רצונה הנחוש להגיע
לפירוק נשק של ממש, להאט את מירוץ החימוש, לתמוך
במגמות אירופיות החותרות להמשך הדטאנט, או בעצם
לחידושו.
הסובייטים עומדים לפני מיכשולים לא קלים. פרשות

ה טי לי

גרומיקו היה ער לעובדה שהוא מדבר על נושאים
השנויים במחלוקת במערכת־הבחירות הגרמנית, ולכן הוסיף
שהוא פונה בדבריו לעם הגרמני כולו, ללא הבדל
מיפלגה. מומחים לענייני גרמניה המערבית סבורים,

סו ד הוון

סעודיה:
הנסיך הקטן

שד־חוץ גרומיקו
פולין ואפגאניסתאן איפשרו לממשלת רונאלד רגן לשכנע
את רוב הציבור האמריקאי בצורך להאיץ את סירוץ
החימוש. חרף ההתנגדות העזה, ותחיית תנועות־השלום
האמריקאיות, ולמרות האבטלה הקשה והקיצוץ בתקציבי
הרווחה, הצליח רגן להגדיל בהרבה את תקציב־הביטחון,
לתעל מיליארדי דולר לפיתוח טילים גרעיניים חדשים.
האמריקאים מתכוונים להציב טילים כאלה על אדמת
אירופה, ומאמינים שיהיה בכוחם להתגבר על ההתנגדות
הציבורית העצומה, כמעט בכל מדינות נאט״ו.
מדינאים אירופיים רבים, בכללם גם מהמחנה השמרני,
הציעו לממשלותיהם לשקול ברצינות את ההצעות המתונות
שהעלה שליט הקרמלין החדש, יורי אנדרופוב, עם
עלותו לשילטון בקרמלין. האמריקאים, שנעזרו כרגיל
בראש-ממשלת בריטניה, מרגארט תאצ׳ר, טענו שההצעות
אינן רציניות. מסעו של גרומיקו בגרמניה נועד לשכנע
לא רק את המדינאים, אלא גם את דעת־הקהל האירופית,
שההצעות הסובייטיות הן כנות, וראויות לשיקול-דעת
ואפילו להיענות. רוב העיתונאים תמימי־דעים, שהוא נחל
הצלחה יחסית.
החידוש העיקרי בהצעות גרומיקו הוא בנכונות הסובייטית
להקטין את מיספר הטילים הגרעיניים שלהם
לטווח בינוני, ולהביא לשיוויון מוחלט מבחינה כמותית
ביניהם, ובין הטילים הבריטיים והצרפתיים ביבשת. כל
הטילים העודפים ישלחו לעורף, מעבר לקו מסויים בסיביר,
הנמצא מחוץ לטווח של מערב־אירופה.
התקדמות של ממש. אותה הצעה עצמה תחול
גם לגבי הטילים הטאקטיים, בעלי טווח של 1000ק״ם.
מיספרם יותאם לאלה של הבריטים והצרפתים. מבקריו
של גרומיקו טוענים כנגדו, במידה בלתי־מבוטלת של
צדק, שהוא לא הציע להשמיד את הטילים העודפים, אלא
רק לשולחם לעורף. בעיתות־חירום לא יתקשו הסובייטים
להחזיר את הטילים לטווח שעלול לאיים על מערב-
אירופה. עם זאת, רואים כולם בהצעותיו התקדמות של
ממש, או לפחות בסים מוצק למשא-ומתן, שעשד להניב
פירות חשובים לביטחון ולשלום אירופה והעולם כולו.
גרומיקו הגניב לדבריו, הפייסניים בדרך כלל, גם
נעימה של איום. ברית־המועצות לא תוכל להיות אדישה
נוכח הצבת טילי פארשינג 2על אדמת גרמניה המערבית,
טילים שיוכלו לפגוע במטרות סובייטיות תוך דקות
מעסות. ההסלמה במירוץ החימוש תביא להגדלה רצינית
י של מיספר הטילים הסובייטיים שיוצבו מול גרמניה. סכנת
הסילחפה תהיה רבה, ואת המחיר ישלמו, כבר בשלב
ראשון, חושבי אירופה.

הודו: ג ש יש
אברה שריר

שנושא הטילים הגרעיניים יסייע למערכת הבחירות של
הסוציאל־דמוקרטים, חרף העובדה שרוב הבוחרים קובעים
את הצבעתם לאור נושאי-פנים.

מערכת הבחירות הראשונה בחייו

ל סי בי ר

לפני שנים אחדות החליטה המישפחה המלכותית
הסעודית לבנות אוניברסיטה חדשה בריאד. היא אף
הקציבה לפרוייקט סכום נכבד למדי 7 :מיליארד דולר.
במיכרז זכתה חברה צרפתית מכובדת, שהון־העתק קרץ
לה. היום מסתבר שבתנאי סעודיה לא מדובר בסכום
כסף גדול במיוחד. יתרה מזאת: אין שום אפשרות לסיים
את הפרוייקט בלי תקציב נוסף.
את הנתח הראשון, החלק הארי של הפרוייקט כולו,
נטל לעצמו מושל ריאד, הנסיך סלמן, שהוא אחיו של
המלר פאהד. אותו סלמן, שהוא הקובע היחיד בכל הנוגע
לתוכניות־המיתאר של ריאד, החליט, אחרי התייעצות עם
מומחים, לבנות את האוניברסיטה על חלקת אדמה ענקית
במערב העיר. כנראה שהעובדה שחלקה זו היתד, בבעלותו
סייעה להגיע להחלטה מהירה ויעילה. סלמן גם קבע את
המחיר: ארבעה מיליארד דולר, ששולמו לכיסו הפרטי
טבין ותקילין.

מי שייחס לאברהם שריר טיפשות קולוסאלית,
שלא היה כמותה בתולדות־העפים, הגזים במקצת.
שרים לא-חכמים הופיעו כבר על בימת־ההיסטוריה,
ורבים מהם,עדיין מכהנים בביטחה במדינות שונות
בעולם.
בהודו התפרסם השבוע סיפורו הקלאסי של שר״
הרכבות, גאני שדהורי. כבוד השר החליט, מסיבה
בלתי-ברורה, לשנות את מועד יציאת הרכבת מדלהי
לעיר פורי, משעה 7.15ל־ 6בבוקר. איש לא הבין
את סיבת ההחלטה, שגרמה לעשרות אלפי המשתמשים
בקו עוגמת־נפש וטירחה. שדהורי הוסיף חטא על
פשע. הוא לא טרח להודיע לציבור על עצם השינוי.
הרכבת יצאה ב־ 6בבוקר, ריקד. כמעט לחלוטין, ואילו
אלפי הנוסעים המתוסכלים, שהגיעו בערך ב־ ,7נאלצו
לשוב כלעומת שבאו.
בהודו מהווה הרכבת כלי־תחבורה עיקרי, והמחאה
האדירה הגיעה אפילו לגברת אינדירד. גאנדי בכבודה
ובעמצה. שר־התחבורה נכנס ללחץ, סירב למחול על
כבודו, אבל נאלץ להכריע באורח פרגמאטי. הוא
הגיע לפיתרון הודי טיפוסי: השעה הרישמית ליציאת
הרכבת מדלהי לפורי תמשיך להיות .6ההוראה
לתחנה היא לעכב את הרכבת, באורח בלתי־רישמי,
במשך שעה ורבע בדיוק.

העיתון הצרפתי לה מאטין קובע, שהנסיך סלמן זכה
בסכום הגבוה ביותר ששולם אי־פעם עבור חלקת אדמה
לאדם פרטי.
גם נ סי כון. נשארו, אם כך 3 ,מיליארדים נוספים.
גם זה עשוי להיחשב כסכום כסף לא מבוטל. לא בדיוק.
בימים אלה זכה מתווך־קרקעות סעודי, נסיכון ממדרגה
נמוכה יחסית, ב־ 54 מיליון דולר כדמי־תיווך בעיסקת־הענק.
החברה הצרפתית נאלצה לשלם, ואחד ממנהליה
הדליף ללה נזונד, שסכום זה אינו אלא קצה הקרחון
מ־ 540 מיליון הדולר ששולמו ל״גורמים מרכזיים״ במיש-

צדפת: גנ 3
בארמון הנשיא
יועצו היהודי של נשיא צרפת היה תמיד אישיות
השנויה במחלוקת. ז׳אק אטאלי ,39 ,נחשב כסוכן
ממשלת מנחם בגין בארמון אליזה. יועצים אחרים
של הנשיא פרנסואה מיטראן, בעיקר רג׳ים דבריי,
מתעבים את אטאלי׳ סבורים שהוא עמד מאחרי
תגובתו האיטית והבלתי־הולמת של הנשיא בשבועות
הראשונים של התוקפנות בלבנון.
אטאלי עצמו מכחיש, טוען שעמדתו היתה מאוזנת
ותואמת את האינטרסים האמיתיים של צרפת. אין
חולקים על העובדה שהוא איש בעל כישרונות
מזהירים, מחברם של תישעה ספרים שזכו בהצלחה,
ספורטאי ומוסיקאי בעל שם.
אלא שסיפרו האחרון8 ,קתז 6ז ״ ם 6ז 151:01מ
שיצא לאור בנובמבר ,1982 הכתים את שמו וגרם
למבקרים רבים להוקיע אותו כפלגיאטור. אטאלי כלל
בספר קטעים ארוכים משל הפסיכולוג קארל גוסטאב
יונג, מבלי לאזכר את המקור. הגניבה הספרותית
יצרה סערה ציבורית, ורבים קראו לפיטוריו של
אטאלי מתפקידו כיועץ הנשיא.
גם ׳מרכס, גם ורטייר אטאלי כאילו לקח את
הדברים לתשומת־ליבו. במהדורה השניה, שיצאה לפני
שבועות אחדים, כבר טרח להוסיף מרכאות לציטטות
סיונג, ואף לציין את המקור.
למרבה הצרה, הוסיפו המבקרים לחטט בספר,
ועד מהרה גילו שיש בספר גניבות ספרותיות נוספות.
אטאלי העתיק פרקים שלמים ממארכס ומוולטייר,
והציגם כאילו היו אלה הגיגיו שלו...
בצרפת לוקחים דברים כגון אלה ברצינות-גמורה,
ויש הסבורים שהקאריירה המגוונת והמזהירה של
אטאלי הגיעה לקיצה. חבריו של אטאלי מתייחסים
לנושא כמעט בביטול. הם מודים שנגרמה לו מבוכה
ועוגמת־נפש, אבל סבורים, כנראה בצדק, שהסערה
תחלוף והעניין יישכח.

המדד פאהד
הכל נשאר במישפחה
פחה המלכותית. הנסיכון קיבל, בסך הכל 10 ,אחוז מכלל
דמי־ה תיווך.
מקורות בתוך סעודיה מסרו לעיתונאי הבריטי ג׳ון
סוויין, שעוד 360 מיליון דולר שולמו לנסיכים אחרים
כשוחד פשוט, שלא הוגדר אפילו כדמי־תיווך.
חישוב פשוט מעלה, שמכלל 7מיליארדי הדולר
שהוקצבו לאוניברסיטה, הגיעו 5מיליארד לכיסם הפרטי
של פאהד ובני־מישפחתו, שכל העולם החופשי מגויים
להגנת מישטרם, אפילו במחירה של מילחמה גרעינית.

חיי םברעם

סשו־ט
כ דו רג ל
1תד ה ורזדת איל ת ה
״אני לא מכירה את עודד מכנם, רק
יודעת שהוא פסורסם. ואם זה כך, אז
מגיעים לו כל הפרחים.״ שרון בת ד10-.
עמדה בנמל-התעופד. של אילת, בין מאות
הילדים ויתר חושבי אילת, שבאו לקבל
את פני חבורת הכדורגלנים שירדה עליהם
בסוף השבוע.
כל שחקני נבחרת הכוכבים, לא הצליחו
להרשים את שרון ואת חבריה. רק
כשנוכחו הילדים שלעודד מכנס אק י ד
תר מקש בידיים להחזיק בכל הוורדים
שהוענקו לו, פגו הילדים לעבר אבי
כהן, משה סיני, אורי מלמיליאן, משה
שווייצר, דויד פיזנטי וכל השאר׳ ונתנו

עודד מבנם כחברת מעריצים אילתיים
סיכום כל הכדורגל הישראלי

כדורגלן עודד מכנס
המון ורדים

גם להם ליהנות מכמה פרחים.
היה זה מחזה מצחיק. כל הדגים השמנים
של הכדורגל הישראלי היו בהישג
ידם של הילדים, אך בעיניהם
מסתכם הכדורגל הישראלי בבחור אחד
ויחיד, ושמו עודד מכנם.
הרעיון להזמין סוללת כדורגלנים
מפורסמים לשחק באילת, התחיל בתחנת-
מוניות ערבה — לזכרו של סגן רוני
לוי־סבג שנפל בסילחמת-הלבנון, שאביו
הוא חבר בתחנה.
מי כצעא די ר. כשהתחילו בהכנות
לקראת המיבצע הספורטיבי — לא האמין
איש באילת שהחגיגה תקבל מימדים
רציניים כל-כך. הרעיה החל מתגלגל,
ובסופו של דבר עלה למארגנים כמיל יון
שצי שקלים. אך למרות הסכום
האדיר ,״זד׳ היה כדאי,״ מדגיש אריה
דגן, הקבלן האילתי שהש מראשי המארגנים
של המיבצע. תיאבונם של תושבי
אילת התגבר עם המחשבה שאור
חים
רבים ימלאו את מלונותשם.
ביקור הכדורגלנים סחף מאות אוהדים,
שבאו בחבילת נופש, שכללה צפייה ב-
מישחק כדורגל בלחי־שיגרתי .״ארקיע
לא יכלה להיענות לכמות האנשים שרצו
לרדת לאילת, לאווים לא נותרה מכונית
אחת להשכיר, וכל המלונות הגדולים
התמלאו עם אוהדים. זה שימש הוכחה
לכך, שבתאוצה אדירה אפשר להרים
מיבצע בסדר גודל כזה,״ הוסיף דגן,
המשמש כיום כיו״ר האירגון האילתי
החדש א־ב־א (אילת בעד אילת).
מילחמת מלונות. המובילה בליגה
הלאומית מכבי נתניה, נערכה על סיג־

״היום יש קוקטייל בלאגונה וערב־ריקו-
דים בקיסר,״ הודיעו לאורחים. אף אחד
משני המלונות לא ויתר. והחגיגה רק
פרחה.
נישואין -נוסחה להצלחה. באילת
התגלתה הקבוצה המובילה בליגה
הלאומית במלוא מישפחתיותה. לכל השחקנים
של מכבי נתניה נילוו בנות־זוגם
הקבועות ו/או החוקיות, ויתכן שזהו
סוד ניצחונותיהם הבלתי-פוסקים של 20
כדורגלני הקבוצה.
זהו לפחות הסברו של שוער הקבוצה,
אריה (״אריק״) אלטר בן ד ,22-,שהצליח
העונה להדוף את המיספר הגדול ביותר

חוודת
ח״כים
את מישחקי הכדורגל של הליגה ה לאומית
והארצית שייערכו השבת, חוזים
השבוע ח״כ עוזי ברעם, אוהד
הפועל ירושלים, וח״כ מיכאל קליינר,
אוהד בית״ר ירושלש.

כר־עם

קדיגר

מישחקי הליג ה הל אומי ת והאהאית

ברע

קליינ ר

שימשון תל־אביב — הפועל כפר־סבא

מכבי תל־אביב — מכבי יפו

הפועל שוד — בני־יהודה תל־אביב

מכבי פתדדתיקווה — הפועל תל־אביב

הפועל לוד — הפועל ירושלים

הפועל בית־שמש — הכוח־מכבי רמת־גן

. 10 הפועל חדרה — הפועל חיפה

. 11 בית־ד תל־אביב — מכבי רמת-עמידר

. 12 בית־ר רמלה — הפועל נצרת־עילית

. 13 הפועל תלשנן — הפועל קריית־שמונה

בית־ר ירושלים — הם ועל באר־שבע

. 2הפועל רמת־גן — מכבי יבנה

.7מכבי חיפה — מכבי נ תנ ש

נשות מככי נתניה
ההצלחה — בזכותן
רשה היבש והחמים של אילת. מול כוכבי
הכדורגל. בלי צעקות וצרחות׳ האופייניות
לו במישחקים, ישב המאמן ״דוביד״
שתייצר על הספסל, רגוע ושליו. מסביבו
ישבו כל מעריציו, עוזריו ושחקני-הספ-
סל, שהפעם כללו את אבי כהן ״האנגלי״
ואת בנו של המאמן, משה שותיצר.
הפצועים, שהצחיקו את כולם.
המתח של מישהקי הליגה, המזכים
בנקודות ובמענקי־ניצחון, היה חסר. גם
לשוטרים הרבים שמילאו את המיגרש
האילתי לא היתד. עבודה, למרות מיספר
הצופים העצום והלא שיגרתי. רק הילדים
שיגעו את השוטרים. בשבילם חגיגת
הספורט האמיתית היתד. לטייל, ולצפות
מקרוב במתרחש לפניהם.
המישחק היה רק אחד משרשרת האירועים
שהתקיימו בסוף־השבוע בעיר הדרומית.
במילחמה החשאית שהתנהלה בין
שני בתי־המלון, שהתחרו על כיסיהם
של האורחים, זכו השחקנים ובנות זוגם.

של התקפות מתפרצות של היריבים. אומר
השוער הענק׳ המתנשא לגובה של
1.92 מטר, נשוי מזה שנתיים והוא אב
לתינוקת בת חודש:
״רוב השחקנים נשואים, וזוהי הנוסחה
שלנו להצלחה. כדי להסתדר טוב בכדורגל,
צריך מישענת. כשיש סדר-יש
מגובש ומסודר, זה הופך אותך באופן
טבעי למיושב. כשיש יותר מנוחה זה
טוב לכדורגל, וכשמתחתנים לא מחפשים
בילויים ודיסקו.״
הקבוצה, שממוצע גיל שחקניה הוא
מהנמוכים בליגה הלאומית, שבעה העונה
הישגים .״היוקרה והכבוד באים רק
כתוספת לכסף, שהוא בעיקר מענקי ה ניצחונות,״
מוסיף אריק אלסר ,״זד. נע
בין 100ד 500 אלף לירות לכל ניצחון,
תלוי מי השחקן. זהו מקום־העבודה ה יחידי
שגם נהנים ממנו וגם מרוויחים,״
מסכם אלטר בחיוך.

דובר

תכנית חסכון חדשנית

אםאתם מתכננים לצאת השנה
בנק הפועלים מציע לכם תכנית חסכון
מיוחד ת ובלעדית :״נופש שמונים
ושלוש״.
לבחירתכם •שני מסלולי חסכון:
כשקלים או בדולרים. תוכלו לחסוך ע״י
הפקדות חד פעמיות או הפקדות
חוד שיות, לפי נו חיו תכ ם, ת קופ ת
החסכון היא 3עד 9חודשים.
בתום תקופת החסכון תהיו זכאי ם
להלוואה בתנאים נוחים, שתעזור לכם
במימון הנופש.
הטבות נוספות:
ריבית על כספי החסכון
פטור מעמלות חליפין.
וזה עוד לא הכל!
הכנסו כבר היום לאחד מסניפי בנק
הפועלים ובקשו פרטים על ״נופש
שמונים ושלוש״.

בוא לגדול אתנו

הטע לי ט !

חזרה לתחילת העמוד