גליון 2369

העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 1 | י״ב שבט תשמ״ג26.1.1983 , מישפר 2369 76 עמודים שנה 47 המחיר 56 :שקלים (בולל
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 2 | וימו־ יעקבסוו
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 4 | כתבתסעוער הנ ד ס * : 13י 3ת ד>.וועו־ דיאחוו*: הפגישה ההיסטורית שלושה שבועות לפני כינוס הפרלמנט הפלסטיני החליט יאסר ערפאת, יו״ר אש״ה, להפוך ארז המגעים עם המועצה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 5 | אחרי שבשבועות האחרונים הם הצליחו להגן על שערי מניותיהם, אך הניחו לשערים להידרדר בעת ״הנפילה החופשית״ של יום השלישי השבוע. מקור השמועות האלה הוא במנהלי הקרנות
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 6 | במדינה הע שוזון רימה ישוב זה קורה תמיד: שני השותפים 7סעשח חכים ע? השלל. פילחמת-הלבנון החלה נמיבצע ישראלי־אמריקאי משותף. כפי שגילח אריאל שרון בראיון עם
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 7 | המגכ״ר זוחריס לא״ם בהתכסוות 13׳ לסבו תוספת?הנאותיו הסונדגות ־ נסע ללונדון וכשראה שמחפשים לו מחליד ־ חוד נמו סיד כל !התחיל בחודש דצמבר המתוק י י של הבורסה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 8 | נמהל עקר מנהל גיטר >עם פינחס ספיר) תנויד יודע מראש מרחיקות לכת במיסוי ובתנאי אשראי. לעשר החברות הישראליות יותר לרכוש רק חמישית מן המניות של הקונצרן החדש, כלל
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 9 | אורי אבנרי מדווח על רה הרכה מאז נפגשנו בפעם שעברה,״ אמר יאסר ערפאת. ישבנו על הספה בחדר רחב־ד,מידות, שהיה מקושט בספלים פלסטיניים — שטיח־קיר ובו מפת־הארץ,
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 10 | רות העולם וארצות־ערב. הוא היה ב* פוסקווה, הגיע לדמשק, נסע לבגדאד. חזר לדמשק, ביקר בנסיכויות הנפט. והלאה. בכל מקום יצר תנאים דיפלומטיים למדיניות־השלום והטיף
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 11 | ערפאת חייך אליי :״גם שלי (המש ו מעמוד )9 את סתי פלד לדין על בגידה בעת מיל־חמה, שהיא עבירודמיתה. שוב היה שיתוף הפעולה בין הדמגוגים משני הצדדים מושלם. במשך השנים
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 12 | תוך כדי חילופי־דברים סיפר לנו ער* פאת פרם מעניין. לא מכבר פורסם על־ידי אנשי רק״ח בארץ כי ערפאת שיבח במוסקווה את רק״ח, וקבע שהיא מהווה את תנועת- השלום הישראלית.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 13 | ח ד שו * א ת אופל רקורד כמעט ו אין צורך להציג. אנו מציגים רק א ת החידו שי ם שלה. לבחירתך 2דג מי ם: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1800ס מ״ ק( 90כ׳׳ס .0א1 )0 .־
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 14 | תיעד: הסעודה ך* חדת של שר־ד,ביטחון אריק שרון ״ תלויות מפות רבות. כל מי שמגיע אליו זוכה לקבל תידרוך, מלווה בהסבר בעזרת מפה, המתאימה לנושא השיחה. אך המפה החשובה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 15 | במדינה עיתונות מ ס׳ ברלמ׳ עו טרוז * האס מסר העיתונאי למישמדת היסה את הכתובות של תחנות־השידור של מזוויזיית־הבבליס? ולשס מה .1 הצהרון מעריב זכה לכתבת מקום בעמודו
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 16 | השמועות הפרועות והעקשניות ביותר נוגעות יעניינו שי יונ תו זפת. זפוץ הוא עורך-דין אפרורי יסדי, שהקדיש ימים בלילות בעיסוקי היישכה, חכה יהיבחר יפני כשנתיים ליושב-
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 17 | מיה! המ 1ש ל הצבאי של דר 1ם לבנ1ן. ממה מודאג מיכ אל בר־״הר 1 .מהי השקפתיעולנו! ש ל חיים בר־לב בזכות עיתון היורדים האפריקאי ישראל שלנו, יוכל הציבור בישראל לדעת
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 18 | פאפו חייך וחזר בו :״חבל על פיצויי-הפיסורין. אתד, תמשיך להיות כתב־רדיו.׳׳ אמנץ דנקנר, העיתונאי הפופולארי של וזארץ, נזכר בקשיים שהיו לו בכניסתו לעולם־העיתונות.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 19 | בלוחם סאת דני אלה שם , אננסים לפועלי חיפה אץ מה ל א בד. זולת טלוויזיה בכ בלי ם לגמרי בסיקרה יכלו צופי מהדורת־החדשות בערבית לצפות במוצאי־השבת ש עברה בדברים שאמר
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 20 | יש בשלם השחת שיניים אחת השחלצת בכל פה,לבל המשפחה. .ס! 1ן ״ אלמקס״ הי אמשחתה שיניי ם לכל המשפחה כיוון שי שבה ה מרכיבי ם ה חיוניי םלהבטחת בריאות ה שן בכל הגילי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 21 | 1יזח יותר ט1ב מכסף. ויזה־כרטיס האשראי של קבוצות 0בנקל אונו בנק די ס קונ
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 22 | תונס מפלסטלינה! אריאל שרון: צריך לתלוש לו את האשכים ! שימחה ארליך: יש לו אשכים מ- פלסטיקה ! מנחם בגין: מפלטינה ! יוסף בורג: מפלסטלינה ! אבי תדאי: פלסטלינה? מה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 23 | מכחכים ע בר פלי־ל• לי שראלד השופטים את הדו״ח. דעתו של >>לוקולוס״ שהזמין אוכל סיני הביתה ... כבר מחברים כינוס של המדינות הבלתי־מזדהות גינה את ״העבר הפלילי של
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 24 | רהיט מבט. יצרנית של חדרי שינה. מטבחים. ארונות קיר ומשרדית גאה להציג את המוצר החדש: רהיטי נהחלריים לטש־ידע רב, טכנולוגיה מתפתחת ושיטות יצור מתקד מו ת הולידו
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 25 | מאת נדיב אבידן ( ש נון ! גנות ח שרו א; המילחמה מידי בתי- רונה שרו למות הטלווי חשוב אם בחזית חמוש בית נוסף: בוא אלינו י מאתן .1בחולשתו שוב לא עמד ב/ דיבורו
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 26 | ויותר יפני מיפני. צבי בורנשטיין 800/4אילת: וידאו-נאמן -רח׳ ירושלים עפולה: סיגנעוצליל- שרפ מקצרת את המרחק בינך לבין ספרית הוידאו שלך. עם הרזזבת רשת הספריות תחנה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 27 | .אחד העשרהה סו טי ס הטוביס ביותר ועל העווה״ ״ הסרט שי ק בי ץ *ותגתהכסאות 001113חהחס מ עו ל ה״ . כ ע לו לי םואפק טי ם עווני ו שי ח ה... תתתא תי ת • (ו־ \ 4/ת ת
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 28 | מחיר מחירון 4חדרים בבניו מפואר בן 8דירות בלבד פנטהאוז מ תו ח דירת גג ^9,09^.$99( #00.$ 8/060^- נתניה גני ניצה הפרויקט היוקרתי ביותר הנבנה היום בנתניה 4חד ת ם
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 29 | הורוסהוס מדים ב1ימי1י וווו הוזודעו: ע 0ש1י, מ קוריי ם ! עצמ איי ם בכל מקום שבו הם נמצאים, עוברים או שוהים, הם מטביעים את חותמם. אחרי עזיבתם המקום אינו נשאר כפי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 30 | טרמפ לא1ם* תכנית בנק לאומי שמלווה את החייל שלך וגם מכינה אותו לחיים האזרחיים יש לר בן או בת בגיל גיוס עזור להם לתפוס ״טרמפ לאומי״. ״טרמפ לאומי״ — התוכנית החדשה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 31 |
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 32 | מסתעפת נו ש ת הרגליים הצבעוניות רוקוקו החלה שולחת רגליים ברחובות הסואנים של הער הגדולות. — מאת כתבתנו המיוחדת — נרביים חדשים של האז האז מתוארת נבדר, החלו
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 33 | 1תמי 3ן־עמ, מוכת הדוגמניות, שנולדה ברמלה^ ,סברת עד עבוותה לדוגמנית נצמות ועל יחסיה המיוחוים עם אולם׳ בדי, נו ע הכדורסל של מכבי תל־אביב, ועל היחסים ביו ווגמניות
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 34 | ״א •1לאמ תח תנו! ע אודס!״ (המשך מעמוד )31 שאולי הם יתחתנו. היא נשבעת מהם לא מתחתנים. העובדה שהיא חברה ואהובה מל צעיר כהח־עור מעוררת סקרנות. אצלי היא מעוררת
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 35 | שאני משלמת מספיק. בכלל, העובדה ש אין מי שיגן על הדוגמניות נורא מרגיזה. זה קורה לי שוב ושוב, שמפרסמים כאילו אני מופיעה במקום מסויים מבלי שאני אדע על כך, רק כדי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 36 | מענק ס ה לא תקבל באד בנק אחר! ר,שר בדאל 4שוו•1 הבנק הבינלאומי הראשון מעניק בנוסף לריבית הרגילה ס 12 0/מענק צמוד ומיידי לכל המצטרף לתכנית החיסכון ״רב־תכליתי״.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 37 | אעווים ב עול ם הנסיו ציאולס, הנסיכה דיאנה והנסיו וידאנו: הצלמים ודו מרמים גן ח^ז! בהופעתו הרישמית הקודמת היה הנסיך דיל יא ם עצבני ביותר: היה זה יום טקס הטבילה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 38 | *11*1111 היה זד, חג־המולד הראשון בלי אמא, אבל בכל זאת הקפידו הנסיך רנ ייה ושלושת ילדיו, ק א רו ־ לין סטפאניואלברט לקיים מינהג ישן נושן של חצר מונאקו: להזמין
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 39 | אנו מכבדים כרטיסי ישראברט גו קפה ״אפחכו״ ב״גו-יטקב״ טל 03-289289 . היו ם תוכ לי ל ת לו תבמטב חך לוח מתכוני ינ״ם מ תנ ת ״ בו טשר בוי״ המרכז ל שיוו ק בשר
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 40 | המערב הפרוע קם לתחין! נחו אביב * אני עופרים מתגייס דמיוחמח בסמים 1ויג עון ! ג ד לו ת כל פעם שהוא בא לניקורמולדת, הוא מתייצב כאן בל תרועה גדולה והרבה יחסי- בור.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 41 | המירזח הפרוע כזה היו מבלים הבנקאים ובעלי החנויות ולא משולשים והזונות״ על אהד הקירות צויירו חלונות בתי-פלון משים המציצות בעדם. קיר אחר בנוי כחלון בית־סוהר עם
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 42 | תיסרוקת לכל ע ת פ מי ספרה אפור ף י קו ד להיות בדרך־כלל חודה נעימה: חופפים את ראשך, מקציפים את שיערך, מעסים את קרפקתך, עוטפים את גולגולתו במגבת׳ מושיבים אותך על
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 43 | קוקו גבוה מת הבעיה? כופפי את הראש, סרקי היטב, לפפי בגומי ועשי קוקו גבוה. עטרי את מיצזזך בסרט יפה מסאטן או קטיפה, שימי עגיל בתנוך־אוזנך ותיליון על צווארך.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 44 | *7 1 1 1 3נ 41/ו של 1771*1 7 שאול נמרי, ;צייר הישראלי יליד קיבוץ אשדות־יעקב, שוהה * צייר שאול נמרי הגיע ל• ביקור קצר מניו־יורק. שפונות, שבאו מפי ישראלים השוהים
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 45 | כשנה וחצי נולדה בתם, אגדה. אורית הביאה איתה את ציוריו, שאותם מכר לאספנים, ובכסף שכרו דירה עם סטודיו. שאולי ממשיך לספר: להסתדר באמריקה עם אלפיים דולר בכיס, לקחת
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 46 | ׳בעיתונים כתוב שתושבי שכונת דניה סחיפה זועמים על כך שמישהו בעיריה קרא לד,ם יזזסנים, מעמד־אצולה, סנובים. כתוב שהם התרגשו מכך. אסל כל מי שנקלע לשכונה הצפונית,
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 47 | .אהבני ושני בדבי השנה שחלפה לא היתה המאושרת בחייה של הדוגמנית היפה סימונה בלדמסלז* .לא מזמן סיפרתי על מסע עצוב שעשתה סימונה באיטליה( ,העו־לס הזה .)2363 היא
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 48 | י הורוסקופ ייייי בכל מצב, לא יותר מבנות ,60 לשעות הבוקר. ת״ד 33226 תל־אביב, מיקוד .61331 +רצינית כמאל אבו־אלהוגא, מושב כוכב, ד״נ כרמיאל, מיקוד .20185 -ואולי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 49 | צ׳מפנול של סונול מגן על הדור החדש של מנועי פולקסווגן ואודי אהרון עמיר־ מנהל השרות של צ׳מפיון מוטורס. ״כאשר עמדו להגיע, לפני שנים אחדות, מכוניות הדור החדש של
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 50 |
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 51 | וזה ...ווגם זה...וגם זה...וגם זה...ונם זה1 ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וג מ תנו ת לשמנים ב א הב ה בעניין המתנות אני נורא קמצנית, כנראה. כל
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 52 | רכבת ישראל לפיתוח תעשייתי ואיזורי בבטיחות,אמינות, חסכון רעילות *000 סו/ק11 סק* ת ה־צ ח חי ם ב ש קי קי ם טבעי, טעים מבריא־ מרענן תה שושנים 1£זט8ץ וז תה מנטה
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 53 | ^ ודם מיהרו להספיד אותו. ~ אמרו שהמקום הוא מיפלצת ענקית ללא חיים, אמרו שנפש חיה לא תדרוד במקום, אמרו שאין לו תיקרה, שהנה עוד פיל לבן נוסף לתל־אביב, שזה כישלון
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 54 | ה פי למל 3ן מ תעורר נובה של בונה ״בובות שתיים בובותייס ...צילי וגילי ...את מי משתיהן אוהב יותר?״ שואלת עמית שים הפועלים לטובת המרכז. הוא אומר :״אנשים לא יכולים
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 55 | פילץ מעיר :״היריד הזה לא הצליח במיוחד. למדנו מהלקח, נערוך כאן ירידים תוססים יותר.״ ואביסל מוסיפה :״הסנטר יחולק לרחובות ולמספרים, כדי שיהיה קל למצוא כל דבר.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 56 | דיל א מה חד־הורית כספר 1תלשמה בעסקים שיריים היציאה מהארנן של ה 1ר 1בי ץ ציקלנ ״ זעד ..ש 1א ה 2־ תרגו ם ריחיים מרגרט דראבל, מהבולטים שב- סופרי אנגליה כיום,
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 57 | ־ אנ תולוגי ה נסיון חשוב החודש ראתה אור לראשונה אנתולוגיה לסיפורת ישראלית, נקייה סרבב של כיתתיות או קו־ספרותי בעל כיוון אחד. הכרך הראשון של האנתולוגיה, החיים
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 58 | וה היה העוב ס : 11: 1שהיה גליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפגי 25 שנה בדיוק, סיקר את טקס החלפת הרטטכ״לים, עם מסירת נם הרפטכ״ל מידיו של רב־אלוף משה דיין לידי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 59 | מפעם לפעם מגיע לי... קנט. הנ אה אמיתית. השילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק האמריקאית ופילטר המיקרונייט המפורסם. קשר ב
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 60 | אצלנו בריאות זה טבע ראשון הצמחיה והפריחה הרבגונית של הגליל העליון, האויר הצלול והנקי מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר, מבטיחים לך דבש ומוצרי דבש בטיב מעולה. מכון
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 61 | שדור צלי׳ש הנהיג בשנה האחרונה מנהל הטלוויזיה טופיה פער. רגיעווח • לבימאי הצעיר רוני ניניו, על סירסו כל אחד וחנזרמלרה שלו, שהעניק לצופים מיפגש טלוויזיוני מרתק
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 62 | סוכויות מו>וד 3ו ח בטלוויזיה הי שר אלי ת תוכניות מומלצות בסלוויזיה היוונית יום יזגיוו׳ 216.1 שלא יישכח (— 5.32 שידור בצבע. מדבר ערכית) .לילה, שארוסה נהרג יום
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 63 | יז ל 7 1 היבשת הפראית שרוו תעשיות מיזוג אויר בע״מ דמת-בן,וח-בלטד,2כות אבא הרל 12 עצירות? נפיחות? קמרה אובסקורה צילום לימודי ב 1 2 -ת שלו מי נוא וואות אתהתסווו
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 64 | ;ם או מ רי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...מה הם אומרים. עמיקם שפירא: רוני מילוא: סוב מאוז, תורה!״ וזקונסק׳ ושוקן! אור *ורדון: ״לה יפ גש במלון
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 65 | מה הם או מרי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...מה הם אוח עירית חצור: רפי נלסון: שלומית אמיר: ״אנשי עסקים לא י ל די ם רעבי ם? יסעו ביאדו 1ד אוד אצל
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 66 | קולנוע סרט• א׳ עופ ח !ע״ט הקטור אליזוגדד(הגאנגסטר בתחפושת) ופטריק קולינס (הרופא שמתאהב בו) הרופא טעה במין רופא ואחות מתמחים להגיע לגובה החולה הקולנוע האמריקאי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 67 | במדינה מי שפט הוו•? שלאג סג ר המישמרה 7א. הפסיקה את חקירת רווח נאווה אלימלך. השבוע נעצר עוד חשוד ברצח המתועב של !נאווה אלימלך. אולם למרות שזמן מה נדמה היה כי
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 68 | י תבביעוה יי ו היעד: ה מ צו ד ה (המשך מעמוד )11 על רקע שיתוף־פעולה סמוי זה. המתגלה בכל מעשיהם של שרץ ואסד במשא- ומתן על הנסיגה מלבנץ, מחריד המישחק הכפול של
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 69 | חמגכ״דר יי (המשך מעמוד )7 המבורגר, שבבעלותה נמצאות שתי חב״ רות־ביטוח גדולות, הראל והמישמר. בבעלותה של מישפחת טייבר נמצאות שתי חברות־ביטוח אחרות, שהן מן הגדולות
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 70 | מאת מאיר תדנונר£ בבורסה התל־ _ המשכורת שר המנכ״ל מישהו אמר לי השבוע, שאת הבורסה המציאו, נדי שאפשר יהיה לפצות את המנכ״לים מעבר למשכורתם והנילווה אליה. לא רע.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 71 | _ הצלחתה של ״רונית״ ,והצלחת הקבוצה ומניותיה, עוררו את זעמן של הקרנות הבנקאיות, שחששו לאבד. את חלקן בעוגת ניכסי־הקרנות, בשל המעבר מהקרנות שלהן לקרנות של קבוצת
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 72 | היעד: ה מ צודה (המשך מעמוד )68 הנחה שהפעם הם לא יוכלו להישאר ניטראליים, מקווה שרץ שרובם, שממילא אינם משתייכים למחנות המאורגנים של שמיר-לוי-ארידור, יצביעו בעדו.
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 73 | ב ר -ת־ ה מווו צווו: ביקורו הארוך של שר־החוץ הסובייטי אנדריי גרומיקו במערב־גרמניה, עורר תגובות ערות והתעניינות רבה בכל רחבי אירופה. היו משקיפים שראו בביקור
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 74 | סשו־ט כ דו רג ל 1תד ה ורזדת איל ת ה ״אני לא מכירה את עודד מכנם, רק יודעת שהוא פסורסם. ואם זה כך, אז מגיעים לו כל הפרחים.״ שרון בת ד10-. עמדה בנמל-התעופד. של
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 75 | דובר תכנית חסכון חדשנית אםאתם מתכננים לצאת השנה בנק הפועלים מציע לכם תכנית חסכון מיוחד ת ובלעדית :״נופש שמונים ושלוש״. לבחירתכם •שני מסלולי חסכון: כשקלים או
העולם הזה - גליון 2369 - 26 בינואר 1983 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד