גליון 2370

העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 1 | הסוד שהכל מ סי להעלימו: או רי א בג רי
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 3 | כחסז הסוסו־ ה?ידח: כתבתר.עועד ה א סו ר: , ויונים במארוקו לא פורנוגרפיה! ״יבוא יום, והכל יכינו כי פעולתכם למען מדינתכם חשוכה יותר מכל פעולה אחרת,״ אמר חסין ה־
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 4 | או לתפקיד סגן יושב־ראש הכנסת, אמר למקורבים שהוא יראה בתפקיד הנשיאות תחליף הולם עבורו. מי שרד־הביטחון וג ד עיתונאים תו גו ק ־ ף פרס פרושי אם לחיים מקומו החיים
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 5 | במדינה הודעת נ סן שלא לכ הן שוב כנשיא: תע כאן !•1110101 שוס דבר איגד דומה ?מישמר הנאצי. אך כישרא? קורים דברים המבזים זיכרונות. לפני 50 שנה עלה אדולף היט- לר
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 6 | במדינה גש שנערך לאחרונה בטריפולי (בלוב) הוא המשך למדיניות הת- בוסתגית שלהם. מדוע הם הלכו לשם? האם אין מוסדות באש״ף, שאפשר לדץ בהם בבעיות אלה? האם אין בכך כפירה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 7 | הכל תו כ1ן ובו צעב כוונ ה ת חי ל ה והו ה סי פו ר האמיתי: חיבצוו, מסולת83 הצטברות, חמיקריס היתה סוזרה קצת. יו״ר מועצת־המנהלים של הבורסה יצא כהתקפה חריפה על
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 8 | לקראת פי ר סו םמס קנו ת הוו עדה . תהיינה המסקנות האישיות נאשו תהיינה -מתון חומו־הואיות כבר התקבלה תמונה מנווטת ומדהימה ער תינקוד השירטון המד!• והניקוד הצבאי
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 9 | את הפלאגגות למחנות־הפליטים, היה ה דבר כבר אחרי ם י1וי בוהות אש״ף מביי- — רו ת! גם ההחלטה להכניס את צה״ל עצמו לביירות לא היתד, מעוגנת בשום הח לטת ממשלה, ולמעשה,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 10 | אור אבנר מדווח על שתי הנגישות עם חסו ה־,2 מלו מארוקו(מימין) ,בארצו ובניו־יורק לידו. דיברנו רק אנגלית ואכלנו ארוחה מקומית: מרק מארוקאי וביצים עם חתיכות דבש.
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 11 | חמלו חפן עם אופירה נכון בפאריס 1956 כלבוש דתי וכעת כיקוד בארצות־הברית ** .להכיר בישראל ולקבל אותה כחברה בליגה הערבית!״ במשך הזמן התרחב המעגל. אל שלושתנו,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 12 | ה ק שר המרוקאי (המשך מעמוד ) 11 המציג היה ח׳אלד אל־חסן. המלך הוביל אותנו אל מישרדו, במרחק של כמה צעדים, וישב מאחורי שולחן־כתיבה. בחדר ריחף ריח עדין של קטורת.
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 13 | תקשורת זה לא מה שהיה פעם: תקשורת זה עצמה. זה טכנולוגיות מתקדמות, ציוד מתוחכם, מערכות מחשבים, מאגר של ידע מקצועי נרחב וצוותי הפעלה מיומנים. חברת ביפר אמנם לא
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 14 | ;ם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומדים. שבחו״ס: פרום׳ דני אל רחמילכיץ: עח בורשט!: ־ק מיקוח אנוסמון אחד!״ ״נגשו עם עונאת! שמעתם על חבר״חבנסת
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 15 | וה הם אומרים מה הם אומרים ...חה הם אומרים ארל וידיאמס: מה הם אומר אילנית: ״ תודממ 1י .״המון מינתבי ־ אני שונא להפסיד!״ מעריצים ממצריים!״ את מיק נדקוביץ!״ פגשתי
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 16 | באיזה תנאי אות יוסף בורג להיות 1שיא, ב מה ה שקיע נושה שחל ומיהם היורמים והעמוסים ש סירבו לחתום על עצומת ..די ־ מזכיר סיעת המפד״ל בכנסת, אריה האן, נש אל אם
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 17 | א 1עוים שטיין, היה במילחמה האח רונה מהדוברים בכינוס הקצי נים המפורסם נגד שר־הביט־חון• דובר עיריית רחובות א&רי רכיב, ידוע כמי ש־מפציץ את הכתבים המקומיים בחומר
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 18 | ב לוני ם סאת דני אל ה שסי פנינה ר חנבל 1ם תרצה באוניברסיטה הד תי ת בר־אילן הזמר צ בי?ו ! *י ק עובר עתה קורס מזורז בתים־ עול־מחשב. מלבד הסקרנות הוא עושה זאת
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 19 | איראן: נש ים בנבר׳ האיסדאם יותר משלוש שנים חלפו מאז המהפכה האיסלאמית באיראן, שהפילה את שילטון העריצות של השאה, והח ליפה אותו במערכת שילטונית נוראה לא פחות.
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 20 | מכהנים היה אפילו מיקרה אחד של הרי- גת שבויים (מעריב .)14.1.83 ,לא הפריעה לו כמובן העובדה. ש יום קודם לכן פורסם כי ברא שית המילחמה נמצאו במחנה מע- צר־מאולתר כמה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 21 | יש מבט, מבט. יצרנית של חדרי שינה. מטבחים. ארונות קיר ומשרדית גאה להציג את המוצר החדש: רהיטים מח־ולריים לנוער ידע רב, טכנולוגיה מתפתחת ושיטות יצור מתקדמות
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 22 | ה סו ל ם ס כ תני ס הווז מג>אדוו 1ם דו ת מאת אביגיל ינ אי הימורים ח״נוכ״ם הצופים הפיס. ד בי ת ־ ח דו ח על הכתבה ״אוהל דוד אחמד העולם הזה״ מאוזן: .)2364 ) 1תחושה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 23 | מאות משפחות שרכשו דירה אצל אברהם גינדי במסגרת המבצעים השונים עשו את עסקת חייהם. עי סקת חיי ם •נ ט חון • מ חי ר הנחות כספיות משמעותיות . ערבות בנקאית צמודה. • ש
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 24 | חכח כי ם (תמשך בעמוד )22 הים, כי הם חיילי הקו הראשון, המנהלים מילחמה נואשת בתנ אים קשים ביותר. אז קצת יותר ! 1 8 ?£€ צפורה קליי, ירושלים שדון והדמוכרטיר.
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 25 | ר בי המכר של 1982 המתנה האידיאלית לכל אדם ולכל מאורע ועתה — גם בהזמנה ישירה, באמצעות הדואר! הטירוף של״ .0א.ט״. * פאראפסיכולוגיה * טלפטיה * אסטרולוגיה * גלגול
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 26 | הורוסהוס מרי ם בנימי!י מזר החודש: ד לי יש אנשים שביתם פתוח תמיד. אגשים יוצאים ובאים, ונדמה שיושבי הבית אינם מכירים את הבדידות. ואילו לאחרים בית סגור, שקט,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 27 | ד*1ו_וד* נו1±ים׳.גברים וידידים־מלי>!יל 0 ד עוו ־נההנעלההגדודיה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 28 | הביטוח ישראל־אמריקה. זכות שוכנע להעביר את כל ביטוחיו לרכס. התביעה טוענת כי זכות כמעט שלא שילם מאומה עבור הפרמיות. אבל מאז החל זכות להגיש תביעות בגין נזקים,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 29 | יוסי ניצני, מנכ״ל הבורסה, מסביר את הסיבות לירידה התלולה של השעוים ביום העתי השתוו, מסביו את המנניזם שד ויוה ועליה, מזהיו מטי השקעה בסיגנון שד הימווים ונותן
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 30 | ..עוד ל א וו לדה בו רסה שרק עודה!״ • מה כדיוק קרה כאותו יום חמישי? פירסום של יוזמה זו הייתה הסיבה שפו צצו, את הבלון. פורסמה באמצעי-התיקשורת כוונת ה אוצר לנקוט
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 31 | • היית מציע למשקיע הקטן ל צאת מהכורסה? הצהרה כזו החלטית בוודאי שלא הייתי נותן. הייתי מציע דבר שאנחנו מציעים מדי פעם והציבור, משום־מה, שכח אותו. הייתי מציע
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 32 | סוף העונה! ני לי נ רי ם / סוף העונה! תלם זיוה מזמינה אתכם מזמינות או ת ך למכירה מיוחדת בגדים אופנתיים למכירת סוף עונת החורף חולצות וחליפות יפיהפיות בכל הגדלים
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 33 | אנשים בשניו! המלך חואן קארלוס והמלבה סופי בשוויץ מי שחקהמלכים המלך חוסיין עם הנסיך האשם באוסטריה העולם הזה 2370 חודש ינואר מוציא את המלכים מארמונותיהם ומפגיש
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 34 | א וים ב שו ם אורסולה אנדרט וגגה (מהרי המלין) קלאודיה קארדינאלה וג ת ה (מפאסקאלה סקיטיירי) חיוו? 40 *?>3 מארלן ז׳ובר ותאומיה פעם, כשתוחלת החיים היתד, קצרה,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 35 |
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 37 | אולי הערב! זה לוקח רק 20 דקות. 20 דקות. זה מה שנחוץ לך כדי להעלות על ראשך את צבע השיער הטוב והנמכר ביותר בעולם. נייס אנד איזי של קלירול. טבעי יותר מהטבע. בריא
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 38 | אצלנו בריאות זה טבע ראשון הצמחיה והפריחה הרבגונית של הגליל העליון, האויר הצלול והנקי מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר, מבטיחים לך דבש ומוצרי דבש בטיב מעולה. מכון
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 39 | 1זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ו גם זה...ו!גם זה ...וגם זה...וגם זה...ונם זה1...גם זה1...נם 0103 סיטר עשית אונים או ׳ותו שבוע שמתחיל כמו שתיארתי כאן. צריך
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 40 | ,ך* .וצחים בדם־קר! פה אתם יודעים על אלו //י הים ז״ צעקה צעירה קצוצת־שי- ער באולם בית־הסישפט שבו מת- בדר פישפטם של שמעיה אנג׳ל, אשתו שרה, וחיים שושן. היא יצאה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 41 | 1ץ ! 1 1ך | 1ן | 1י ¥ן ן | י עברה את המישפט פעמיים. לראשונה הורשע סלומון י י ** אבו ברצח אבי המישפחה לפני עשר שנים. אז היה 1 1 1 1 ^ 111 #1 עדיין משה (בתמונה)
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 42 | שימעץ עזץ לטובת קולגה הסתגלו על התמונה. לא, לא שלד,. אלא שלו. ש מ עון /או בסי שהוא נקרא בגרמניה רול(* עוץ נער־שעשועים ב על המועדונים בגרמניה. האיש הזה פשוט
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 43 | כלכלה ואירוח ]101111111 ספעם לפעם תופסת עיני יפה חדשה שמופיעה סאי־שם, ותופסת מקום מכו בד בץ יפהפיותיה הפנויות של תל- אביב. הפעם התורנית שלי, שכנראה לא תצא
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 44 | איוגונ׳ ה 00 וו 01י 0הס הנן וו ם ה דק1ו1יות ויעוחיתויות מא 1שהימין! השתלט 11 וליה![ לפני יותו געשו שנים. הם /1הווים גם את ביתיהאולפנא למנהיגיו[ החושים שד הרימו
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 45 | התחייה גם יושב־ראש התאחדות הסטודנטים ה־ארצית. ברגמן עובד היום בסוכנות ה יהודית, במחלקה לחינון־־בגולה, במקומו של קליינר, והוא צובר תארים אקדמיים בד־בבד עם
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 46 | שעות הבוקר. סודיות מובטחת. נא לכתוב לת״ד 2728 חולון, מי קוד 58127 ולציין מיספר טלפון. * דד־מינית. זוג נאה ומ שוחרר ( 33ו־ )24 מעוניין לצרף אשה דו־מינית, רצוי
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 47 | זההיה 031113 גוהשהיה גליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, פירסם כתבת־שער תחת הכותרת ״סוד הצליחה״ וכה פיוזרון תעלומת עמנואל פינם — השהיין שהדהים
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 48 | לסי איכפת שמרים בת 34 ה אז מהי בוגרים ^ ..לתק 1ע סבץ בג ב יצירת ! שלש״ ,שבט חרגו בבל״תצ׳וק קיים בספרות. האמריקאית העכשווית דבר־מה דגנראטי. סופרים צעירים, רובם
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 49 | לסיכום, אחרי קריאת סרים ( )34 ספק אם משנה לקורא כלשהו מה קרה למרים —בשנתה ה־ ,34 וספק גם אם קורא ישראלי כלשהו יתעניין בכל שיקרה למרים בת זד ,40 במהלך עלילותיה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 50 | ה צ עיו חו ח לו תינתר שלוש מעצבות ואורית קרניאל. שלושתן (מימין) טל צס־רי, סימה מורץ רווקות, צעירות, נאות ומוכשרות. אמנם ריות. לשלושתן השינה. טל גוזרת לא מוכרות
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 51 | מעצבת־אופנה שיגעונית, מיוחדת, ובהחלט לא יקרה. בשביל דיהתזד לה מצבה בהחלט לא רע. טל צמרי, היא חתיכה דקיקה, הנראית יותר כדוגמנית מאשר כמעצבת־אופנה. היא בת .25
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 52 | יהודה אפרוני: הדיבוק המתק ב״הולה המדומה של מולייו בבימויו של קלוד רדי זכה אפרוני למחמאות יוצאת דופן. האידיאה־פיקס של רדי היתה גילוי עריות, בניגוד למחבר. טקס
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 53 | איתו מילה בקשר לתרגום המח זה, משום שהייתי להוט להתחיל לעבוד עליו. קיבלתי תשובה ש הפחות במשרתים היד. מקבל מכו בדת ממנה. הבנתי שסר חיני, ירדתי מייד לאדמיניסטרציה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 54 | הדיבוק המדבק (המשך מעמוד )53 חדורת אמונה חסרת־פשרות ועודדה אותי להמשיך. היתה לה אמביציה גדולה לגבי שנינו.״ איך היו החיים המשותפים שלכם? ״היו עליות וירידות, כמו
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 55 | שדור ה תג דו ח • לליאורה ריבלין, שכיכבה בסר טו המצויין של יהושע פובול על אל כוהוליסטית בישראל. בתפקיד זה הפתיעה ריבלץ ברב*גוניות של מישחקה. כאשר היא עוברת
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 56 | תו פויו ת מו ע ד פו ת ב ט לוויזי ה היעוד א די ח יום רביעי • תיעוד . :מכוניות העתיד 6.40 שידור מבע, מדכר ערכית, תרגום עברי) .מכוניות ה עתיד בתצוגת־מכוניות שהת
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 57 | נאיל0 את אופל רקורד כמעט ואיו צייד להציג. אנו מציגים רק את החידושים שלה. לבחירתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1000 סמ״ק ( 90כ״ס .0א )0 .ו־ 2000 סמ׳׳ק (
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 58 | השתוללות חסרת־וסן חננה נבו ומשוח בקוב אוהבי שיוה בציבור הטשטים נעם בשבוע ער מועדון תל־אביבי ג שר צר מאוד ע ם שימש המקום הזה כ * מועדון לרווקים ולרווקות. ה יום,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 59 | בכנסת לשיר טובה הבנטנאית היתה אף היא בין החוגגים, והצטרפה לשירה האדירה. טובה היא בטלת חנות לבגדים עתיקים, אריסטו שמאט. ך 3ר ראיתי מסיבות משו- ~ געות בחיים שלי,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 60 | — א־כסא — (המעוך מעמוד )45 צחי, שתקופה מסויימת היה חברה של טלי בשן, היום עיתונאי במעריב עבד בעיתון האוניברסיטה פי האתון. כשנבחר, הוא התחיל להפגין את יחסו
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 61 | ישעיהו הנביא שמעתי שבאוניברסיטת תל־אביב עורכים רב־שיח לכבוד הפרופסור ישעיהו ליבוביץ, עם הגיעו לגיל .80 נסעתי לשם. איחרתי ברבע שעה. ולא יכולתי להיכנס לאולם. הוא
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 62 | הבורסה מאת מאיר תדנוח־ גמלת: קריבינות הנאמנות אני מקווה שהוויכוח שניהלתי שבוע לפני ה ...הסתיים. עכשיו אין ספק, היתה מפולת. ההתחלה היתה בירידות שערים והסתיימה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 63 | קולנוע ג>קמת ו אי ד ה ׳איד ה 3 3ד. ז?מר 3 3 .ה המסך הקג\ו הצרמתיזו למהפפה זזבולנית? לפני כשנה וחצי, בפסטיבל הסרטים של קאן, הזמין הבימאי הפולני, אנדז׳י ואידה,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 64 | הק שר המארוקא (המשך מעמוד ) 12 וטסנו במטוס מארוקאי פעל לארץ זו, עם חניית־ביניים במקנאס. בטיסה זו הרשינו לעצמנו, בפעם הראשונה, לדבר כמה מילים בעברית. בפאריס רשם
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 65 | **ני כעליה של החברה הקבלנית ״הרגישו באילו נחתו עליהם השמיים ביום בהיר. רגע אחד הם היו בטוחים שהם זכו בחוזה שמן וריווחי לביצוע עבודה חשובה למען חברה ממשלתית,
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 66 | — המרוויח׳יכ (המשך מעמוד )65 מיליון שקל׳ ולפי הערכה זו דרש ממנה סכום השווה לעשרת אלפים דולר. ״בניגוד לכללי האתיקה״ שהגישו ך • כתג ־ ההגנה המפורט וסלומון
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 67 | קרב סוהרות כלא נווה־תירצה, אבל ה אמת היא שתסיסת הסוהרות באה כתו צאה ישירה של תסיסת האסירות. פוטרה או לא פוטרה! יאהשל הדראמה התרחשה לפני כ ״ שבוע, כשנציב שירות
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 68 | י מסולת 83 (המשך מעמוד )64 הידיעות שהודלפו לה על־ידי מנהלים בנירים בבנקים או פקידים בכירים באוצר. היא עשתה את תפקידה — אך גם שיתפה פעולה, תוך כדי-כך, עם ה
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 69 | היא הוזמנה ראוץ נדי ..סבבה־־־ו גאז היא גחנה 1וגחנה סיפרה לי :״ביומיים הראשונים השאיר לי אותו כץ כרטיסי־ביקור בכל מקום. לבסוף שלח אלי את הנהג שלו עם הצעה מוזרה:
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 70 | ספורט כ דו רסל *ונסניד - ,עו סדס ססידו !* מי שחשב ששחקני הכדורסל של מכבי תל־אביב יורידו ראש אחדי ההפסד ל- בילי מילנו — טעה. שעה קלה אחרי פישחק־התבוסה שלהם מול
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 71 | מפעם לפעם מגיע לי... ז1אז^£ ק שר בו * ל 4שות• י 11 קנט. הנ אה אמיתית.השילוב \ 1הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק . 1׳ 1 111
העולם הזה - גליון 2370 - 2 בפברואר 1983 - עמוד 72 | י״ט שבט תשמ״ג2.2.1983 , מיסשד 2370 72 עמודם שנה 47 הכוכבת הגרמניה שהוזמנה לככב בארץ
חזרה לתחילת העמוד