גליון 2371

העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 1 | כ״ו שבט ת שמ״ג9.2.1983 , מנחם מספר 2371 : 72ע10ז> 0 שנה 47 המחיר 50 :שקלים (בולל
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 3 | קתכת השעד וזק* הנד: כתבת העווור האחור־•: כולם החוצה! העולם הזה מנתח את מסקנות ועדת־ החקירה לעניין טבח הפלסטיני ב־ביירות ותובע: לסלק את כולם : הקאדיקטורה של אחד
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 4 | ¥הו יום עגום מאוד. אך זהו גם יום גדול. יום עגום, כי על ספסל־הנאשמים יושבים ראשי השילטון האזרחי וראשי הפיקוד הצבאי, ובית־הדין העליון של האומה קבע: אשמים! אך זהו
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 5 | התיאורים המיפלצתיים ביותר לגבי שרון מצאו עתה אישור מוחלט בלשונה הנקיה והמנומסת של הוועדה. אריאל שרון היה האדריכל של הטבח. הוועדה לא התייחסה לטענה, שהושמעה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 6 | תלווה וגד הנגב* לא יהיה פיתוח רוויטל מנדלוביץ׳ ,עורכת עיתוך־סטודנטים בחיפה ״פסק זמן״ ,עומדת להגיש תלונה כמישטרת חיפה נגד צחי הנגכי, המוציא עיתון סטודנטים כשם
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 7 | במדינה - העם דעיז״וז אדמה? מיגוי הוועדה היה הישג כביר עבודתה היתה צעד שגי. עכשיו ת7וי הכד בצעד השלישי הארץ כולד, עצרה את נשים- במשך חודשים ארוכים, מאז התפנתה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 8 | מאז הודיע יצחק נכון, שהוא אינו מתכוון לכהן קאדנציה שניה כנשיא, הוצף המימסד הפוליטי כשמות של מועמדים לתפקיד רם המעלה. חלק מהשמות ירד מייד מן הפרק, חלקם ירד בתיך
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 9 | מאחריהם?, הועלה בפורום כלשהו באופן רישמי. ר איש לא עושה לו לובינג. אך במיזנון מזכירים הכנסת יותר מפעם בשעה את תכונותיו של האיש שהמישרה, כך אומרים, נתפרה על-ידי
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 10 | ונדב פירשם מסקנות הוועדה שבד אדיאר שדוו את נר זכרים, ערד פרובוקציות נגד ואמריקאים וגד לברית ורום בין ׳שואל והפדאנגות ותר לקלל את הנשיא. מד תר להשמיץ את
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 11 | נ ר סי ס המנהלים עזל״דיינרס״ מורד וטיעז לך אעוראי גבוה בהגרה עולך. לא כל אחד מקבל את כרטיס המנהלים של ״דיינרס״. לכרטיס המנהלים של ״דיינרס״ יתרונות רבים לחברה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 12 | חי סלו בשכונת פלוונם ין הידיעה על הפילוג נפלה עלינו כרעם ביום בהיר. במכה אחת נהרסה כל סיסגרת חיינו. האירגון הצבאי הלאומי היה כל חיינו. המפקדים האלמוניים היו
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 13 | 1זן ־־ 1 אתה מ פ קד אגד־תזחחי 1םקבד 9ק 1ד ה להפגיז את האזכלזסיה האזרחית. מה עליך ל ע שו ת? קזאד 01ק ו ך * ני< לד מצב דמיוני: אתה סגן־אלוף בצד,״ל, מפקד של
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 14 | מה הם אומדים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אור פרידה לין־ימור: שימחה דיניץ: ״נתן לא חשב שהקשר ״האמריקאים אוהבים עם ]אצים היה שגיאה!״ להמציא גיבורים!
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 15 | ם אומדים חה״הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים . . עש ינ ו משהו נהדר, נברא, מצחיק!״ אני לא בריכה לספר מי הי תי קי דיין. במשך 15 השניס שהיא במיקצוע, ה תפ רס מ
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 16 | מה ממליץ יוס ריגר לקנות. מ ה חסר ל שי מחה ארליך בניריזרק וכיצד חדל מפ קד המחוז לע שן 0בדיון שקיימה חטיבת הליברלים על טלוויזיה בבבלים סיפר ח״כ יצחק כרמן, שכאשר
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 17 | אנננוי ם לפון בביתו ליא הפסקה. רכים איימו על חייו. מישהו אמר לאשתו :״אנזזנו נתלוש לבעלך את האשכים!״ באשר זיהו אותו בכניסה לבורסה, הוא חטף מהלומות. הוא העדיף
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 18 | ב לוני ם סאת דני אלה שם , מה הופך את יוסף בורג ל מו ע מד הטיבעי לנ שי או ת? המננ״ל לשעבר רשות־השידור יצחק ליבני טוען, שהוא מוצא קשר מעניין בין הבורסה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 19 | כבר היום תופס בנק לאומי מקום כבוד בין מאה הבנקים הגדולים בעולם, אבל קצב ההתקדמות המהיר של הבנקאות העולמית מחייב אותנו להתכונן כבר היום לקראת בנקאות המחר. ״מ
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 20 | בבדיקה של רו !0ז<^6 56160ח10ע, 1המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80׳וטש\/ס^ 0ח 8במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 21 | 3513 מרי ם בנימיני מזר החודש: רק ה קוי ם ה מודפסי ם ב חוז ק ה — ה חלשים יותר מייצגים מעורבויות רומנטיות פחו תו ת ערך. מי קו מו של קו הני שואין נו תן לעתים מידע
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 22 | מכחכים וסרגתם־ א מ תי ם והקיבו ץ הומזאותד הפרופסור הירו שלמי לכי מי ה על ה תוכניו תלהקמת אימפריה ישראלית. אומש אני נוהג לגלות מאמרים מכיוונים, כמו מקודמו
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 23 | מאות משפחות שרכשו דירה אצל אברהם גינדי במסגרת המבצעים השונים עשו את עסקת חייהם. עיסקת חיים • מ חיר הנחות כספיות משמעותיות . • תנ אי תשלום מותאמים לאפשרויות
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 24 | סכחכים (המשך מעמוד )22 נפגשה עם האנשים שהעיתונות הזרה מפנה אליהם אצבע מאשימה כאחראים לצברה ולשאתילא !) ובקול אחד שרה את הקו של שרון — מי עמד בראשה? ח״כ דני
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 25 | פברואר, החודש הכי נפלא בשנה אם אתה באילת. תכנית פברואר המהפכנית של ארקיע. מאפשרת גם לך לטוס עוד היום לאילת, ולהנות מחבילת נופש ברמה בינלאומית אתר. משלט רק־
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 26 | מכחכיס חדש בסטימצלזי להופיע מר ץ 83 ו בג ליון ר 1/0 .ט */זז,זו >4ע*יו !#1* 11 המרגל 0 שחזר מהכפור. סוכן כפול 0 6ו< מגלה י מסורותיו של ׳\ 0ק 0חסו וחס׳ר מנהיגה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 27 | אנו מכבדים כרטיסי ישראכרס גן קפה ייאפהפויי בייגו־יטקב ,,טל 03-289289 . ב:ן,אתו־ יכול׳ ל־הו־עית לע בואן הדרך אח1־ הע )36ת־
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 28 | רקדו צמודים על רחבת הריקודים. ענת, שישבה ליד השולחן, התרגזה יותר ויותר, ולבסוף לא יכלה להתאפק והתנפלה על שושנה. השתיים התכתשו וקיללו האחת את השניה, ענת משכה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 29 | 1א7א }השתק 0 * 9שתר נבנם עוד טנדר +עמום אשפה לבית־העלמין. הנהג !והגבר שישב לידו שפכו במהירות את האשפה והסתלקו מהמקום, האשפה כיסתה את המעברים ביו המצבות. ערימות
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 30 | י 1.א לא לה שתין ב בי ת הקברו ת!״ מטנו, לא ברור כלל מה המעמד של שולחתך בנושאים הנידונים.״ זו היתד, התשובה העניינית היחידה של ראש-העיריה נאווי. בעיית המיסגד
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 31 | לנשר שלט יש מבט סבט. יצרנית של חדרי שיוה. מטב חיו ארונות קיר ומשרדית גאה להציג את המוצר החדש: רהיטים כמוזלר״ס לנוער ידע רב, טכנולוגיה מתפתחת ושיטות יצור
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 32 | לסימי, רוחלה, צילי, מיכל, ברין* ויובל אתכם באבלכם על מותו של יצחל, אולשן תמונות שסן מקוריות סוו -ז ו תייי׳ ^ י ^ י ־ יר י ^ שרית ומיה ישי(ווב) י-ונ 1נו _ 1 3
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 33 | א ! 111י ס שלס הוונס״ת מאך, כויסטין: וגע בחיק חסבע הנסיכה מיכאל (מארי כריס- טין) ,דוכסית קנט׳ עחבת את קנסינגטון בדרכה לכפר. אין זו פרידה לעולם, כי אם פרידה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 34 | אעעים. כעולם 111!<1(111({1 )1 10( 11111)1 פרז חאן: תחתיים מחזיקים בכספת פרד האן, האופנאי הגרמני, גילה סוד ידוע — נשים מעדיפות יהלומים. אבל בניגוד לאחרים מימש
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 35 | אירופה: הפ א שלוח של ג׳ורג׳ בו ש מסע הבחירות הראשון בקאריירה הפוליטית העשירה של שר־החוץ הסובייטי, אנדריי נרומיקו, הסתיים בהצלחה יחסית. אין לטעון שגרומיקו שיכנע
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 36 | וה היה יום־הולדת1 נוס דוחה יושב־ראש מיפלגת הננבודת מניף את ידו לא לדחיות כי אם לשלום, לח־כ אחר שעבר במיזנון הח״כיס, אחרי סיום המסיבה. בין ניפנוף לניפנוף שוחח
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 37 | 1ם: אח הבידור סיפקו שדנים עצמם ולא רגיל היא היה לבד. הוא כמעט נראה עירום לבד, כשאשתו, לילי, לא נשרכת אחריו ושולחת לעברו מבטי הערצה. הוא התיישב ליד רבקה בורג,
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 38 | כיסאות מוסיקליים 1ל ¥1 11ך 1 1מנחם סבידור לוגם יין ין אדום בקוקסייל שנערך במיזנון הח׳יכיס אחרי ההופעה. מבידור היה לבבי מאוד ולא הפסיק לרחוץ ידיים. (רמשך מעמוד
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 39 | דויד אבידן, שפיוסם ״מורה נבונים־ לבילוי לילי בתל־אביב, מסט־ נול אודח־ח״ו ונטייתו לנשים צעירות, טוען שניתן להחליף א1 1תיום והליל!; באמצעיג 1מלאכות״!ם 1מתאר אוז
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 40 | ..יחסי א 9ל טו 1״ 0לא מוו 1״וי 0או חי!״ (המשך מעמוד )59 אך איני בטוחה ׳*מבלי העיר ה?ו אוח- בים אותו. הוא אינו נימנה על חבורת המבלים המסורתית. הוא עצמו מודה ני
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 41 | אכיזץ כארכעה שרכים ,המין הוא שנאי של מצבי־רוח. הוא מעל לכל אמצעי־תיקשורת בין אנשים ד מצחיקים אותי. את זה אני לא מוכן לקנות מחיי־הלילה. • מה אם כך יהיה ההכדל
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 42 | 1 3ויה נצבא לאהבה יום שישי אחד אני נכנסת לאחד הפאבים הכי־הבי בתל־אביב, ומגלה המון בחורות רווקות שרות שירי מולדת. אני מבקשת לברר מי אחראי לעניין הזה, והמלצרית
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 43 | עוקיעה באילח המיקום של אילת עושה כנראה, משהו לאנשים. אחרת עגתקה׳י צ ה לא היתה לשם. אבל לפני שאני מספרת מגיעה לכם עליה, אני חייבת לומר שגם היא לא מצליחה לבטא
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 44 | דרכי חיים ־.שופט פימעט ז רג !את הנא ש השדסס שבח 87 פר לשדמרים שהוא הורה לנאשם לכתה. ״הייתי יכול לגרום לכך שהם הרגו את הנאשם,״ אמר השופס ריה אבדארי כשהוא חיוור
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 45 | לעשות. אין דבר שאנחנו רוצות להשיג ולא משיגות.״ זד. באמת נשמע כמו תשובת מאפיונרים. ורינה ממשיכה :״לכל אחת מאיתני יש שתי ידיים, ביחד זה ארבע, וזה מספיק. פלוס
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 46 | במדינה ח י 11ך /כוח סמ^צוויו דת*ת מדי פעס מתפרסמת ידיעה על שימות הוראה מיושנות הנהוגות בבמה מהישיבות ספר חדש מסביר שיש לשיטת המכות ביסוס תיאורטי. כאשר הובה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 47 | את הסם הנחות יוכלו לשחק בקלות בישראל. וכך אמנם הוחלט לבסוף. דאפילד החסן על־ידי קל- ד תן לפאריס. הוסברה לו מהות העיסקה והוא התבקש להעביר שניים וחצי קילוגרם
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 48 | במדינה (המשך מעמוד )46 התחום הכלכלי־מיסחרי. למרות שהוא כבר 14 שנה ב״ מיקצוע, בהפסקות, שמו עלד. לכותרות רק בחודשים האחרונים, בזכות חקירות מוצלחות שד,מזמינים
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 49 | ״היינו להקה עם פוטנציאל אדיר, שנפלה קורבן לחוסר מזל, ,חוסר תשומת־לב מצד המישרד שלה, ולדעת קהל שאני ממש לא מבינה. אבל עם הבל ביחד, אם היום אני מסוגלת לעזוב את
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 50 | כתבי ״פועל שחור ־ של הספרו ת ^ למוות ל א תהא כל חזקה על ה שירה ^ הנרי מילר ממין נקבה ^ הכניסיני תחת. כנפך והיי לי אלבום מקור א־ד־ש אחד מהשמות הנשכחים במהירות
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 51 | שירה פורנוגרפיה ביאליק אנאיס נין מעט מאוד ספרות פורנוגרפית רואה אור, בתרגום מניח את הדעת ללשון העברית. ספר פורנוגרפי בעל ערך ספרותי, שתורגם באחרונה לעברית
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 52 | ה היה : 1 1 1 ( ה ה שהיה בליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, הביא בתבת־שער שהוקדשה לשערוריה ספורטיבית, שכה הוזמנה אביבה רווה מהצמד הלל ואביבה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 53 | מפעם לפעם מגיע לי ז1א)<£1 11111ה כל ח קנט. הנ אה אמיתית. השילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק האמריקאית ופילטר המיקרונייט
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 54 | מי טל בגדי צמר*בגדי כותנה#פשתן*חיתולים מגבות#כביסה עדי נה#בדים סינטטיים• כלי אוכל#כלי בית*תנורים*כיורים*א אסלות*משטחי חרסינה#רצפה ועוד...מ ד פינול ״ ק לי ל,,
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 55 | שיחר צ ר ׳׳ש ס ׳113־ ]לוכר ההערה של סער וההארה של ערי • למחלקת סרטים־קנויים בטלוויזיה, על הקרנת שלושת פרקי הסידרה מישפחת אופרמן, המבוססת על סיפרו של הסופר
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 56 | חובויו ת מועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ב טלוויזיה הי שר אלי ת יום רביע• • סידרה: רודה (8.03 — שידור בצבע. מדכר אנגלית) .עוד פרק בסידרה המספרת
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 57 | התיאטרון הלאומי ו 5בי מ7ו מארח את תערוכת הפסלים של ז דכסלבאום קו ק שיי ל הפתיחה בשבת 2.2.83ו ב ין ה ש ען ח 00_ ! 400ן ן שעות הביקור 800- 2000ו ז דכסלבאום (פדט
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 58 | דחיות נשיא זה דבו מתסנל -,אומו!שיא־המדינח רשוובו *ן ניצו נשבר שודתך האונר במסיבת הדוגמנית * חושו ועלטה במסיבת הפרידה ארו לכם, שאתם יושבים ב• מועדון יוקרתי׳ מול
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 59 | הפסנתרנית הנודעת פנינה זלצנזן מתבוננת ין במחרוזת שעל צווארה של נינה קציר. -ח פנינה לנינה כמתנה, ושמחה לראות אותה בשימוש. ניקיות יי* היות נשיא זה דבר ן! •
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 60 | קולנוע אין מיבחן בטוח יותר לבדיקת היחס שיש למימסד אל הקולנוע שלו, ממדידת המאמץ שהוא משקיע כדי לקדם אותו. בישראל, לדוגמה, נותנים קצת כסף, לא תמיד בידיים
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 61 | פש, קומדיה מרירה למדי המראה עד |מה שבויה המערכת האנושית והכלכלית של יוון בחוסר־מעש, כבר הולכים באותה הדרד. צנזורה -רק לקטינים. תוסיפו על כך את העובדה שביוון יש
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 62 | מיכתב. ת״ד 6242 ירושלים, מיקוד .91062 הנדון (המשך מעמוד )13 בחברתנו — מקומו בביתי הסוהר, ככל פושע חמור אחר. רק של א יהיה משעמם! צירופי א פ שר״ ף שאלה — חוהי
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 63 | הוא איים בהתא בדו ת אם גויים ־ הוא גויים ־ ^ וא דיכר בבית על זי, ׳//י 1שזזוא לא מסוגל לעמוד בגיוס לצבא, ושאם לא תהיה ברירה, הוא אולי יתאבד. אנחנו הרגשנו שהוא
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 64 | — ה ת אבד1 (המשך מעמוד )63 פתח׳ והילדים היו מתחילים להטיח האשמות בהורים. אחרי- הפגישה השלישית, הפסיקו הילדים לבוא. על הצבא לא דיברנו בהתחלה. הוא דחה את הגיוס
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 65 | מ־לחמה ב מ אריו ס קוה? מהו הוקע? מי האשים? בסיעה של כהן תופסים מקום מרכזי שרידי מק״י (המיפלגה הקומוניסטית הישראלית) ,חסידיו של משה סנה המנוח. אלה חדורים שינאה
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 66 | הוא היה 1שוי. היא היתה גרושה. ה חברו יחד במאבק הנואש במחלת הסרטן שהוא לקה בה, והס ניצחו אותה ך* פרופסור. הסתכל במבט י י חודר על צילום שהיה תלוי על הקיר. מולו
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 67 | יות בצוואר הן עסק רציני,״ ושלח אותי מייד לצילום. אחרי ישיבה עם כמה רופאים הוזמנתי למרפאת תל השומר, שם נשאלתי שאלות מכוונות מאוד: אם ירדתי במישקל לאח רונה, אם
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 68 | .ייחס• אפלטון•• לא מע 1״ 1י אוח!״ הוא מכשיר לחילופי אנרגיות והוא התפנקות. (המשך מעמוד )41 סרט? פורנוגראפיה? • כעידן המודרני, המתירני, המין הוא אמצעי־תיקשורת
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 69 | -כבט 111 הבורסה מאת מאיר תדנ 11ר כורם היו חנוים שר אריעזו בישמו -וגננים הבעיה המטרידה ביותר את אלה שהיו ״בפגים״ כשטוב היה להיות בחוץ, או בקיצור, לצאת בזמן,
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 70 | ספורט מישפחת פ דו רגד כ דו רג ל ף * די שכת במשך כל עונת הכדורגל, • י מתפצלת מישפחתו של אבנר מנד־פכיץ לארבע קבוצות קיצוניות. הבת יונית ( )19 החיילת ואחיה דורון
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 71 | בדיסקונט שעם מילת ״ קי ב *זי א ת ה ת רופ הבטל פון ״ ...רב הזמן אני נמצא בחדר הניתוחים. בזמן הנותר אני עסוק בהרצאות בבית הספר לרפואה, במחקרים ובקליניקה שלי.
העולם הזה - גליון 2371 - 9 בפברואר 1983 - עמוד 72 | 72 עמ1זים ב״ו שבט תשמ״ג9.2,1983 , ושלמה גן יעמי 1לי (
חזרה לתחילת העמוד