גליון 2373

העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 1 | מיספר 2373 72 עמ1די0 המחיר 50 :שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 2 | עלית שוב מחדשת: לראשונה בישראל ופל עם תאריך. בתולדות הופלים יש לך בטחון במאת האחוזים שהופל טרי. י עלית עשתה את זה. בשבילך. אריזת הופל החדשה, הבלעדית לעלית, היא
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 3 | כתבת הסועד הקזוי ; כתבת העוער הא*1ר״: אונס והפצצה מוות ובהקו כניסתו למישרד־הכיטחון של מש,ה ארנם, שהיה ממצדדי פיתוח מטוס הלביא ותומך נלהכ כפיתוח נשק גרעיני,
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 4 | ממשלת האחדות דר ^ חילה זה נראה כבדיחה • • גרועה. בשעה שההמונים התכנסו בהפגנות זעם ואבל על רצח אמיל גרינצווייג, והאשימו את הליכוד באחריות עקיפה לרצח, פעלו ראשי
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 5 | ער מה שהתוחש מאחו׳ הזורעים בוועידת אוג״הג״ברר ציטט את ״העולם הזה״ ,סאוטאווי התנטו נוי ליצוו תהווה בינלאומית לועותיו, הקיצוניים נאמו ועונאת הנין את ניצחונו ׳וגו
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 6 | י — וטו של סרטאוו׳ (המשך מעמוד )5 ממאמריו של אבנרי ומהביוגרפיה של מתי פלד, כדי להוכיח שיש להתנגד למגעים עם אנשי-השלום הישראליים. ״הייתם שם ברוחכם,״ אמר השבוע
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 7 | וכך נאמר באותה כתבה: ״הוא היה בין המעטים שלא נרתעו מלהתריע בפומבי על ״המחדל הגרעיני׳׳ ע-של ישראל — החלטתו של דוד בדגוריון ב־ 1959 להימנע מפיתוח נשק גרעיני
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 8 | אש׳׳ף פו תחפתח לדו־ שיח נרחב המועצה הלאומית הפלסטינית עומדת להטיל על הוועד הפועל של אש׳׳ף, כראשות יאסר ערפאת, להגדיר את סוג הישראלים שאש״ף מבקש לנהל עימו
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 9 | 1 1 1־ :1 1 סחנהיה שלו ם נחל תבוסה. מדזע זה קרה? ת ב 1ס ת 1י ץ נועת״ השלום נחלה בשבוע שעבר תבוסה. 4אין טעם כהונאה עצמית וכאשליות. ועדת־החקירה פירסמה את
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 10 | אור אבנר ממשיך בניתוח ^ שעה 5.30 ככור, ר ,ביום השישי 11 ,שעות וחצי אחרי כניסת הפלאגגות ״ למחנות שאתילא וצברה, עשר שעות אחרי קבלת הידיעות הראשונות על הטבח,
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 11 | חכר־הוועדה האלון? יונה אפרת, עם שרץ, חדאד, פורת ובגין כמיכצר הבופור בראשית המילחמה אנשי־מימסד, ישרים ואחראים המחבלים״ .וברור לגמרי כי בעיניו מחנות־הפליטים
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 12 | הדו״ח (המשך מעמוד )11 ובכן, אין ביכולתה של הוועדה לקבל. אך עובדה היא שמייד לאחר מכן היא קיבלה. יש כאן סתירה יסודית, ולא נעשה כל נסיון ליישבה. ״כאמור, שמע
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 13 | תת״אלוף י חז .הוא הפסיק את דבריו׳... אלון! דרורי והרמטכ״ל ״ארקיי, בסדר, עשיתם את בהודעות־השקר) .הרמטכ״ל אמר לראשי הפלאנגות : העבודה( ׳.עמוד .)43 מעניינת גם
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 14 | בלונים סאת דני אלה שסי האם ימהר שי מ עון פרם בזמן להוריד את חברו למיפלגה יצחק רגץ מהעץ ז באחת הישיבות שקיים הצוות המצומצם של צמרת מיפלגת העבודה אחרי פירסום
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 15 | האס יזריד שימעזן פרס את יריבן מעץ־ התליה. ומדוע תכריז נידזילנד מילחמה על יפאן חולקה הצעת־הסיכום המשותפת עם הליכוד, שהיתה אמורה לחתום את יוכדהדיונים בעניין רצח
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 16 | מנתב אח הלהיט המ איך חלדה שם ..דאדא ׳ 1מי אחראי לדעת מנחם בגין על מי שרד־הביטחון גבי גזית עורך וס־גיש תוכניודהרדיו יש עניין, אמר בשידור בהתייחסו להמלצות בדו״ת
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 17 | א ! ש עו פרידלנדר אל דובר עיריית תל־אביב רוני רימון, וביקשה אישור לראיין את ראש מחלקת גנים ונוף. רימון ביקש לדעת על מה היא רוצה לדבר איתו. היא ענתה :״על
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 18 | חלושי־ווח בשור׳ לפעמים אני תמה על כישרונם של אינטלקטואלים לדבר בביטחון עילאי על דברים שאין להם מושג לגביהם. מקום נכבד ברשימה זו של בורים בעלי ביטחון עצמי תופס
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 19 | ח סון עפשיו -עשה חיים בקיץ! אתה מפקיד דולרים וזה מה שתקבל : ריבית על כל הפקדה. הלו א ה מיו חד ת בגובה קרן החסכון. הנחו ת בעמלות רכישה. הנחו ת שונות ו״צימוקים״
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 20 | מי-טל בגדי צמר#בגדי כותנה*פשתן#חיתולים*בגדים צבעוניים מגבות*כביסה עדינה*בדים סינטטיים*כביסה לבנה כלי אוכל#כלי בית#תנורים#כיורים*אמבטיות אסלות*משטחי חרסינה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 21 | הורוסהוס מדים בנימיני מור החודש: אם המנה החולפת היתח בסימן עליה, הרי מהסנה מביאה לבני דגים הזדמנויות כל-כך מפתיעות, מהם בלל אינם מתארים לעצמם ממצב בזה אפס׳ רי.
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 22 | מכחכים אופנת ״ניבה״ סתיו/חורף 84/83 פוסט יוד־צם חוועדה סיימח תפקידה, סרון ובגין נותרו במס־סלה. הכבוד לחברי ועדת ד,חקירה! הם הצילו את כבודי שלי בעיני עצמי. הם
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 23 | מירב היתרתנת: צעיר,דינאמי, חדשני ניחם... למש תא1ת ברוח צעירה ודינאמית שכזו, ממשיך בנק מירב לשרת את לקוחותיו. הוא יוזם תכניות ומפתיע בחידושים, ובכך הוא מאחד
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 24 | מכחכים (המשך מעמוד )22 שעת הרימונים זירזה גם את עת ההכרעה. החברה הישראלית תיאלץ עתה להכריע בין דמוקרטיה ובין דיקטטורה, בין שלום ובין כיבושים. ייתכן שבמאבק זה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 25 | סרט• אגפא 100 ותמונות צבעוניות במשך בל השנה״במחיר של היום! המחירים •עלו אבל אתה תשלם עבור אגפא 100 גם בסוף השנה את המחיר ששילמת בתחילת השנה ! במבצע ״צלם את
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 26 | מכחכים מפעלי מאיר בע״מ בפ״ת יתחילו בקרוב בייצור יריעות פי.וי.סי בתהליך האקסטרוזיה (המשך מעמוד )24 גליל. אך השילטונות, המקימים ערים וישובים ליהודים בלבד, אחת
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 27 | עובדים, ובבעלות האגודה לצרכנות שהשכירה את המרתף. אז התחילו המישפטים. ע ד כאן דבריו של ד,לוחי**,שה שטרנשום. פנה לעורכי־הדין אליהו מירון וישעיהו פריכם. לטענתו
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 28 | אופני כושר מתקפלים לראשונה גם אופני כושר וגס מכשיר כושר שילוב מעניין של אופניים משוכללים וידיות הנעות קדימה ואחורה. תחושה אמיתית של רכיבה על אופניים. המכשיר
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 29 | ברית־המועצות: תנועח־שדום בכ ב די ם תנועת השלום הסובייטית הרישמית סונה יותר פפיליון חברים. נשיאה׳ יורי זוקוב, הוא חבר פעיל במיסלגה הקומוניסטית. משאבי התנועה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 30 | * ן סע ההלוויה עמד לצאת מ• ביודהכנסת רבי מאיר בעל הנם, ברחוב המרכזי של אור- יהודה. שתי נשים צעירות עברו במקום והתעניינו לדעת מי הנפטר. כאשר נאמר להם שזהו מסע
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 31 | נדוסקציונו של המימשל ״ ; המתיר לו לייבא ראשי צאן מהגדה. בתחילת שנות רו־ 60 הוא אילץ את הבדווים בדרום לסחור ננימו, כשהוא מנצל את קשריו במימסד. בתחילת שנות וד 60
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 32 | בריכת שחיה פרטית,מגרש טניס בחצר 3 ,2 ,או 4חדרים. דירת יוקרה בנתניה מול הים באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה, ליד פארק רחב ידיים ומול הים, הולך ונבנה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 33 | א1111 ים ב טוו ס שידור חוש: הנסיך אונוס 1ל״זי הלן וינחור השידוד החדש המתסיס את כל עולם-ד,אצולה האירופי קר שר את שפו של הנסיך אלברט, יורש־העצר של נסיכות פונאקו
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 34 | אנשים בטונים זיאן־׳ססד בראלי!אוני זזפד: המניחים ז׳ אן ־ ק לו ר ב רי א לי ו אני רופ רי עולזים זזחרי שסירסם השד באי זכה בפרס מיוחד בפסטיבל אבוריאז. זהו פסטיבל
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 35 | ש( רן ה מיקרו-מחשב איש׳ ובס 1/2ה מ חי ר בל בד... ש הו א בדיו ק כמו ה׳ אפפלע עם ביצועי ם ז הי ם ל אפפל 11 ובנוסף י ש לו גם ותואם לכל ה תוכניו ת ה מגוונו ת לוח מ
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 36 | הם נמצאים בנד 1 דה־מודיקס הוא שמו הנזיסחרי של האופנאי פייר כאן, באחת המסיבות בחברת ידידתו חנה עדן. בגלל ידידותו איתה נכנם שמו לטורי הרכילות. ^ יכו אותה מדאם
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 37 | !׳נח. גי מוגי! אותם? בונות מה? מה זה נותן דחם? סי בוי ם אם אתה אדם נחמד׳ געל מיק־צוע סביר, יודע להתלבש ולהתנהג כמו שצריך, וכל מאווייך הם להי כנס לאותו טור
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 38 | ג ומי א״וונס, מנב ..אהובת הקצין הצרבת• ו..שעות גנובות״ מסבו ונהבת ..העולם הזה׳ ,עדנה פ״נוו, על הקו״וה שרו, שאינותיו וצוות ח״ו 1111־1171 ף 4בקר פולני אחד,
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 39 | קולנוע יושד־אול ד״ווד-ת״ עול יזלז<דגת 1ה מ 1ודאד* מרכז הסרט הישראלי משתדל זה כסה שנים להקנות לחלוקת פרסי האיכות השנתיים שלו גוון חגיגי של אוסקר ישראלי. אולי
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 40 | אהב>11 למעביד אבא סנסור לסמי. הירש יש אהבה חדשה. סמי נעשה בזמן האחרון מומחה לניהול מועדונים. הוא היה נשוי בעבר הלא רחוק לדלי!ה, אחותו של ארגון מילצ׳ן, ו,-
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 41 | 1מי ר \ השחורים האלה כבשו את הארץ. אני פותחת טלוויזיה לראות מישחק כדורסל, והייבוא האמריקאי שחום־העור משתלט על המסך. בקיצור, הסיפור הוא שיום אחד כתבו פה בעמוד
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 42 | דוי ד הכהן מסבו ער ימי נעוויו בוזדאביב הקסש, שליחותו בבורמה, מתאר כיצד סונר 01־ 111 לנוון יחסים עם סין, טוען ששמו! מסימה אולוווווב שססבסק וצח את אררוזוווב
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 43 | מספר הכהן על מסע שעשח למען המג* בית במילחמת חשיחרור. באמצע הרצאה למען ח״בונדס״ אמר לו אחד הנוכחים, כי מישמר-חעמק נכנעה והניפה דגל לבן. במישפטים סוחטי דמעות
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 44 | ״אריק שרון ־ שגריר ואיר!״ (המשך מעמוד )43 מבלי שאקרא לכך סוציאליזם, במשך שלוש שנים, במילחמת העולם הראשונה, הייתי קצין בצבא התורכי, וזה היה מיבחן אכזרי מאוד.
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 45 | נעו־השעשועיס 11ו/ן1קאין ^ פללו לספסל-הנאשמים לווה י חגי שחר על-ידי יפהפיה זר הרוב הגבר הממושקף והנאה מוכר היטב בחוגים הנוצצים של תל־ (אביב. במש ד ש נים הוא נהג
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 46 | חזיו ת ב 1י ד הזול חגורות־בטן — הכל בזיל הזול. אני עובד על מתח רווחים נמוך ולכן אני יכול למכור בזול. זאת כל התורה. החכמות יודעות איפה לקנות ניס, בבצלאל הוא בטל
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 47 | נשים במניות סוד העווה וענוה בשני המחיר אה הדגמים ששימשו את הדוגמניות בתצוגות * * ימפחד מאוסנאי צפרת? ׳.דפנות נדירה להתלבש בבגדיו של מעצב מפורסם במחיר שאין י•
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 48 | הוא הרומן. הוא דוגמן. הוא גו עם אמו ואחותו התאומה. ה1ש,ם מתות עריו וגברים מסו״מים מנסים לחזר אתריו עושים האנשים בתקופת י׳ משבר כלכלי ואינפלציה ז מח פשים עוד
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 49 | ע מו ק, עומוק באווחמוה (המשך מעמוד )27 האיחור שחל בתיק זה במתן פסק-הדין.״ גיטה רייטלר עירערה על החלטה זו בבית-המישפט המחוזי, ועירעורה התקבל. היא קיבלה את הזכות
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 50 | חוט צמר 1ע ש ספרותי של אהרון אפלפלד? מאיה יוסף הנשיא, משה מונטיפיורי, לורנם אמייסנט, דויד וולפסון, דויד אהרון נורדון (ולא אהרון דויד גורדון -כמקובל) וכלה ברחל
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 51 | זיבלון מילולי שכזה, שמקומו האחד הוא, במגירות נשכחות של תלמידות הכיתה החמישית, ליד היומנים על לבטי־ההת־בגרות. מה זה ז מי צריו את זה! תרגו האושר והעושר ביו
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 52 | 1ה היה 051113 הז ה שהיה נליון ״העולם הזה׳׳ שראה איר השבוע לפני 25 שנה כדיוק, הכיא בכתכת־שער את פיתרון תעלומת כרטיס הטיסה שנמסר לזמרת אכיבה רווה, שנלוותה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 53 | בבדי ק ה של ח )16 56160110 רו , 1\/10המרכזה בינל או מי ל ב די ק ת אי כויו תבב רי ס ל, זכתה 80ץ ^ ם ^ 0ח 8במד ליי ת זהב ל שנ ת 1982 על אי כו תההמ עו ל ה טו 1ם
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 54 | אצלנו בריאות זה טבע ראשון + 60¥ * 1א 011£ק ? ? אסא 8£ט ק או הצמחיה והפריחה הרבגונית של הגליל העליון, האויר הצלול והנקי מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר, מבטיחים לך
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 55 | שזזר צל׳ג ה 3ן הדב׳ס• 3ו?גדד1 • למנוזה שעה טובה, אג מון ב רזי לי, שגם בתוכנית השלישית שלו לא הוכיח כושר למלא תפקיד זה. אף שהמרואיינים שהוזמנו היו יכולים להיות
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 56 | סוכויוס מועדסוח תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית בטלוויזיה הי שר אלי ת יום רביעי 23. 2 • סידרה קומית: רד דה 8.03 שיתר כ• צבע, מדבר אנגלית) .הפרק יונו השנת
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 57 | תלם . נחייהשגאשתי״? |שגא לם עוד| ...כשהזמנו למחרת ארוחה סינית במיסעדה הסינית של הוויליג׳ האוכל לא היה הרבה יותר גרוע אבל המחיר היה חצי המחיר 600 :שקל לזוג.
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 58 | ; הם אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אוחר יוסי אמיתי: ״ צוי רדהבן את ״נבו שיבעים שנה ״ תרגילמאוד הקוד של אש״ר!״ רא היה הווו כזה! קשה בסובלנות!
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 59 | צד צרפ תי: דלי ה מ!ור: מיק׳ ג ב רי א לו ב: שיהיהי 1ת ו ולמד ער נשוו. נוצות אלוהים, אנירו גדול מהחיים! שלהציב 1ו ! אבא יכול להיות אמא!״ כבר ח ר בה ז מן אני רוצה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 60 | הישראד ה שעו עם הזמן עם עד החידוש -מזון י 3אני בתדאביב ^ אחו שחזו בתמונות מבית־המיטבח״ם, זללן האורחים סטייקים המלקק האננאים שני האופנאיס השותפים איב דה־מרדיקס
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 61 | .אביר, השולחן המרובע עבור המיסעדה אשת־יחסי־הצבור שלה, יונה לחוכיץ׳ ,בא קהל מהודר ונשים עטופות בפרוות יקרות. למראה בל הפיגורות האלה הפטיר מישהו:״אלה ימי פומפיאה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 62 | ״אריק שרון -שגריר בי איר!״ (המשך מעמוד )44 מספיק אינטליגנטי לדעת לפני פד. עומדת המדינה, שהיתד. קיימת רק שלוש שנים. כבר היה ברור שזה סוף הקולוניאליזם ומדינות
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 63 | הבורס ה מאגו׳ הנסר של שניוא בשבוע שעבר פורסם תשקיף להנפקה של מניות, של חברה חדשה יחסית עם שם יומרני ״מאגרי טכנולוגיה״ .על פי התשקיף, משקיעה החברה בפרוייקטים
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 64 | נשיווה החשיכה הגיח הווצח מנין השיחים, נשאסוח שדוו נידו ויוה שני כדוד קטלניים בבווקו, שהיה בדונו הביתה מהבורסה תי יריות אקדח פילחו את הד״ מטה ברחוב אוסישקץ
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 65 | הנץ חאל גו טי (המשך מעמוד )7 תומכי שרון. אך עכשיו, לא מן הנמנע שתיווצר בתנועת החרות ברית משולשת חדשה, שתיכלול את דויד לוי, יורם ארי־דור ומשה ארנס. לוי וארידור
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 66 | אותם ולפתח בהם מוטיבציה לשרת בצה״ל וגאווה במדים. היו צריכים לשבץ אותם בתפקידים מתאימים ובעלי סיפוק. אולם כמעט כולם נשלחו לתפקידי שין- גימל, טבחים ונהגים —
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 67 | 3ס?־ ך. ד,ן: רק הקשים ]ונקים מזוכה כן־זקו -והפקודות מלמטה מזוכה רס״ן מופז הפקודות מלמעלה — ך* ,עוד רג־סרן דויד מופז ומישפחתו צוהלים ומה י* ללים את הצדק, עבר
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 68 | 09171י בניס המשך מעמוד )37 זיל כשיצאתי לשוק כדוגמנית. :תוצאה מהתמונות שלי, שהת־זילו להתפרסם, התחילו לכתוב גלי בסורי-הרכילות.״ תמי סיפקה הרבה חומר
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 69 | ה שיטות האפ לו ת של המפקח מיורחי ן • הו המכנה המשותף לחלפן הכספים הקשיש ייי פינחס חנוך, לנערה דפנה כרמון ולחיילת רחל הלרז תשובה: שלושתם נרצחו, זמישטרת חיפה
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 70 | ספורט 0ד! 1־גול ההסדר ! ה סו ד , האיש שפוצץ את פרשת השעון האלקטרוני של איצטדיון האתלטיקה החדש הוא יחזקאל שופס. ועדת-הכספיס של הכנסת. בתוקף תפקידם בוועד
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 71 | יש בעולם השתת שיניים אתת המומלצת בכל פה,לבל התשפתה. ״אלמקס״ היא משחת השיניים לכל המשפחה כיוון שיש בה המרכיבים החיוניים להבטחת בריאות השן בכל הגילים. ״אלמקס״
העולם הזה - גליון 2373 - 23 בפברואר 1983 - עמוד 72 | פשע בעיקבות
חזרה לתחילת העמוד