גליון 2374

העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 2 | ית שוב מחד שת: לרא שונה בי שר אל תארי ג גי >נ 2ג ןדי י בתולדות הופלי יש לך בטחון במאת האחוזים שהופל טרי. עלית עשתה את זה. בשבילך. אריזת הופל החדשה, הבלעדית
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 3 | כתבתה שוו ד הנ:יד1ג*: כתבותהעשרהא חור׳ : ביקור חשאי רוצחים בלבד העולם הזה הפתיע את דב שירנסלוי בפגישתו החשאית עם נשיא מדינת־החסות הדרום־אפריקאית סיסקאי. מדוע
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 4 | במדינה הע ם לחין גוו־יי־״םחמה האיש שעדיו המידה הוועדה את האחריות דחץ את ירי האיש שבא במקום האחראי השני לכאורה, היתה זאת תמונה תמי מה לגמרי. אבל היא אמרה את
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 5 | העולם הזה״ מגרה: נשיא וגנול ממדיות־חסות דוום־אפויקאית באו ן־ביקור רישמי נישואר וגישהו ניסה להסתיד אותם 1גוו,׳נ׳ כן־י־התיק שורת ^ לובי של מ לון הילסון בתל-אביב
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 6 | הביקור הח שאי (המשך מעמוד )5 סד. הופך את ביקורו של נשיא סיסקאי בישראל לעניין חשאי כל־בך, שהוסתר בהצלחה רבה סידיעתם של כלי־התיקשורת ב- משד יותר משבוע ז מושבת-
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 7 | מי שאל תרים השחורים: אני חייב להציע מועמד ספרדי, בגלל ה דיספרופורציה הזועקת לשמיים שבשליטה האשכנזית על כל עמדות השילטון. ניסים גאון מתאים ביותר לתפקיד, בתנאי
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 8 | סרט• אג 9א 100 ותמונות צבעוניות במשך בל השנה״במחיר של היום! המחירים יעלו אבל אתה ת שלם עבור אגפא 100 גם בסוף ה שנ האת המחיר ש שילמ ת ב תחיל ת ה שנ ה ! במבצע
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 9 | פסק־ דין המתפרע - ב ק רו ב פסק־הדץ במישפטו של הרצל חנוכה מפתח־תיקווה, שהואשם בעשיית תנועה מגונה כלפי שימעון פרם ערב הבחירות האחרונות, ינתן ב־ 15 במרס. חנוכה
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 10 | עוון ״העולם הנה״ תדווח ער נגישה שעות בלונדון, שנה ניסו הקיצונים חנרו ני ס -ש 1 ,ף• וגד צעק בחור שחום, שלבש מעיל-חאקי /ק • דמוי־מדים. פניו היו מעוותים בשינאה.
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 11 | 9גש1י הצווים והשתיק את שוחרי־השלום לונדון, הוא העובדה הבולטת ביותר במציאות הישראלית- הערבית כולה. הוא בלם בוועידה באלג׳יר. בימים הראשונים לא היה ברור מה אירע
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 12 | עיתוני ישראל העניקו סיקור בלתי־וגיל למושב המועצה הלאומית הפלסטינית ^ עולם לא הקדישו כלי ה • תיקשורת הישראליים מקום כה נרחב לסיקור של מוסד פלסטיני, כפי שסיקרו
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 13 | -או איש דא צ״ן מהו תנקיוה ?0 X 1 1 1 ^ נת ישראל, כאשר היו רגילים לדבר על ״המוסדות הלאומיים״ ו״המדינה שבדרך״ .עד למילחמת־הלבנון היו רוב המוסדות האלה ממוקמים
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 14 | ם או מ רי ם ...מה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...הה הם אומרים. י א תג ר: ( 1ק 3דיפשין: ״שוח ווהן מתנהגת המא1ינים שדי הם היינו בהלם כששמענו כ מו גבר נדם׳ אדכס
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 15 | חה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים חה ה אוח ג׳יל ק ד ״ בו רג: רפי שאולי: צביקוז ליפוביץ: אניי 1ועת ״אפויים קישון היה ״אותו מקום, עם דקורציה א חו ת!״ מה
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 16 | ועדת החקירה נוקח את נושת הטבח -או בין השורות שר הורח שרה ששטו האמת המרה עד!}לחמת הלבנון מלה: על סיבותיה האמיתיות, ועל מערבת הניזוב האדירה שהופעלה ע״י הממשלה
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 17 | ^ מקדאחד החילות הקרביים של 1צה״ל רתח מזעם. הקרב על מערב.ביירות התחיל, ואחת היחידות המפוארות שלו הושארה בצד, ולא נועד לח שום תפקיד. הוא מפעיל לחצים, ולבסוף
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 18 | כור מכזב• ל כו ל ם (המשך מעמוד )17 שאלוף הפיקוד, אמיר דרורי, הורד. ל- פלאנגות קודם לכן ״לעצור״ .לא רק שצד,״ל לא ״אילץ את היחידה הלבנונית מלחצי האמריקאים לעזוב
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 19 | משלוח מצינצם^^ כוני ביני שלפ־אט 127 סופו ^>7 127-1ספוט. פיאט 127 סופר — 3דלתות בנפח מנוע של 1050 סמ״ק ו־ 5דלתות בנפח מנוע של 903 סמ״ק. פיאט 127 ספורט — מנוע
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 20 | מכתבים דםס&חנוזז ה פלי טי ם, דםב׳ ר1ע1ל*ם קוראים מגיבים על אירועי השבוע הראשון אחרי פירשום מסקנות ועדת החקירה. כשכל המגנים, המזועזעים וזד מזדהים מבקשים ״מכל
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 21 | טיסקת חיים התל מ־ $599 למ״ר בניה מושלמת כולל פית ושים לב מה אתה מקבל: מגורים באוירה כפרית במרחק סו ד קו ת ממרכז ירושלים. רובע מגורים ללא כבישים — בטחון מלא
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 22 | ?¥11111 מכתבים העולם ה 1ה (המשך מעמוד )20 ראלית באופן סופי, כאשר מיש- פטנים קיבלו במחיאות־כפיים סוערות את אריק שרון — שחיוך רחב לא מש מפניו הדשנות — אחרי הרצח
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 23 | וה היה העוו! הו ש שהיה גליון ״העולם הזה״ שראה־אור השכוע לפני 25 שנה כדיו?, חשף ככתכת־שער את ״פרשת מטוס הנש? המיפתורי״ הישראלי׳ שאולץ לנחות באלג׳יריה כשהוא עמוס
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 24 | מכחכים חדש בסטימצקי הופיע (המשך מעמוד )22 סאמזניר בעניין רב, ואף יותר פכך. הווארד א׳ בארסקי, פילדלפיה 5£ט 0ו>ח\£1ק אפריל 1983 שואה נוסח אבדיקה ובגליו! החוד ש:
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 25 | מ! *•שים צווו עז דשנות אח מקום מגוויה,אך הדנו לא יהיה קל מזר החווש: ד גי ם 0101 חקו״דה החשוב והבולט ביותו בשש הקרובה השנה תחיה לבני המזל הזדמנות לבצע >ת
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 26 | הבית הבא שלך גן הבח0 שבב נ,ואחרון פרוייקט ׳גן הברושים׳ מובל במשסזזי דשא ועצים המשתרעים על פני 7 0 דונמים גן ציבורי! הבית הבא נמצא באיזור היוקרתי ביותר
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 27 | ין(״ ונין *״ 9 9 1יי עלספר די ם. א ש כנזי םוכאכ תי ם נ 1ש בי ם א ח 1ח ^ ני מעריץ גדול של אסנון דנקנר. סיפוריו על מילחמת־הלבנון היו מן המיסמכים ד-חשובים ביו- ד
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 28 | סקר של כי ף לנשי באפרופו ביום שני 7.3.83בשעה 10.00בסקר שהית ישי ״״י״׳״ עם * :מני פאר ג די מליץ אורנה גאון חברת ״הלנה רובינשטיין״ תציג איפור כרטיסים להשיג בבוקר
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 29 | שלא י יג מר ועודם אלי, אלי, שלא יי׳גנור לעולס — החול והים, רישרוש של הנויס, ברק השנויים, שירת תאדם. החול והים* רישרוש של הנוים, ברק השמיים, שירת האדם... אני
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 30 | תכנית חודש מרץ של ארקיע מאפשרת גם לך לטוס עוד היום לאילת ולחנות מחבילות נופש ברמה בינלאומית. אפשרות ל־ 6תשלומים בתוספת 50/0אתה משלם רק ־ 5,299ש׳ ומקבל צמוד
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 31 | העולם: התנוצצות במועדון הגרעיני מומחים לנושאים אסטראטגיים נוהגים להגדיר מדינות המסוגלות למכה גרעינית שניה, כלומר להחזיר התקפה גרעינית לתוקפן, בסעצמת־על.
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 32 | ביום הבחירות ללישנת עורכי־הדין הגיעו המועמדים בליוויו 1ילדיהם. אחדים מהם הביאו גם את נלביהם, והפרופסור הנודע ניצח את הפרקליט האטו מנצח יום של לחיצות ידיים ן
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 33 | כל עורכי־הדין הצעירים כמדינה למדו אצלו, ורובם הגדול מעריץ את הפרופסור הצעיר. לפני ארבע שנים, כאשר התמודד לינאי על התפקיד נגד הד״ר אמנון גולדנ ברג, לא היה לו
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 34 | במדינה נזי שפט ה ת חנ ההמדכדת א 10 מה שופס הבריז, בי זזו* תמה שאין יותר אסונות בתחנת המרכזיות יגאל דיין זוכה מגרימת מותו של קשיש ליד התחנה-המרכזית. השופט צבי
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 35 | בדיסקונט ש עם מי לדבר. ״הישראלים מטורפים על אוכל סיני״ ...כשפתחתי את המסעדה לא תארתי לעצמי כמה ישראלים אוהבים אוכל סיני. חשבתי שעיקר האורחים יהיו תיירים ולכן
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 36 | .1983 ישראל רגע גדול לעולם הספורט גלי ספורט־ אי תן
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 37 | פרנ קו א ת דן פ.ל׳פ.ב /מ 7זיר
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 39 | יצרן ויצואן הבשר והכקכיק הגדול בי שראל. תשלובת מפעלי זוגלובק בנהריה ובשלומי היא היום היצרן והיצואן הגדול בישראל של נקניקים, נקניקיות ומוצרי בשר הודו, בקר, עוף
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 40 | מוסיקה צ לי לי מו ד רניי ם 1אץ כ קיווו ס ב״חומה״ עוד ,.פ* 33 בדויד׳, את הסרט החומה הציגו גניו־יורק לפני שישה חודשים, בבית־ר,קולנוע ה מפואר ביותר בעיר, על מסך
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 41 | סוטויות מועדמוח בטלוויזיה הי שר אלי ת יום רביעי • ד ת: צבי יהודה קוק 8.03 שחור לכן, מדבר עברית) .סרט תיעודי על הרב קוק, ממייסדי רעיץ ארץ־ישראל השלמה. • מדע:
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 42 | שידור .ץ ץ־ ^וי\\י\ז צלע 1חח;ח״ם • למפיקת הטלוויזיה־הלימודית רישה טירמן ולתסריטאים ב ׳(ריזון) מיכאל ואפרי ם סימן, על הסידרה קרובים קרובים, המוקרנת בטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 43 | הנערה היפה הזאת, שאני עומדת לספר לכם עליה, היתד. לא פחות ולא יותר אלא ״נערת ישראל״ ב־ .1981 שמה נינט אסור. נינם גבוהת־הקומה והש חומה. ילידת הארץ, לא ידעה בדיוק
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 44 | ^ מנוחת גוו ש טו׳ עבר עלי שבוע מאוז-מאוד ספורטיבי, והחלטתי לשתף אתכם בחודותי. שלושה סיפורים במכה אחת. ושלושה הקשורים בעיתונאי־ספורט. סיפור א׳ :גלאק אנד וייט סי
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 45 | אודי ד״ן מסכו ער ח״ו החושים בתדאביב, עיסוקו תחוש בצ ״ד, י חסין ע ם אבי , 1את י, יו 1ר ואס׳ ,מסביר מדוע נתב א1ז 1המאמר המפורסם ומתאו או 1הקשו שרו עם ]הדר השם
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 46 | ברחוב ויפגוש אותם אז יכול לחיות שאם תם יתנו לו רמז הוא יכיר אותם. אבא שלו לא היה ״אב השנה״ וגם הוא ייודח שאינו אב טוב. ההתפרעות במיש* פחה, היא ״י״י ייי בתורשה,
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 47 | >.המיש 3ח ה שלנו זהדאלאס! ״ (המשך מעמוד )45 בפסק־דין של בורר, אז מכורח כל זה אני גר בעיר. ואם אתה בעיר, אז יש לך פוטנציאל אדיר לבזבז את החיים שלך. אתה יכול
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 48 | הקימו עמותה בלבוטק > 1נאח י־״ר ׳ ?ו חי א ל שרעב ועדנה פ ״ נ דו הקטן! כל יום מגיעים בעלי חתולים הנושאים שמות זכריים מובהקים, דוגמת יענק׳לה או בלינו או שמות
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 49 | דיקלה ותיק לה קד ניני ^ א ס ך• א ם קחה לכם פעם שקניתם זוג י • נעליים יפות ונוחות וחיפשתם בכל תל־אביב תיק תואם ולא מצאתן? כן. בור דאי, זד. קורה כל יום לכל אחת.
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 50 | מ ל בי שו! הג ברי חן ובפאריס, כמו שרואים בכל ירחוני האופנה. ״רוב הגברים שמגיעים אלי הם חסרי כל טעם בלבוש, ללא ידע והבנה בצבעים, וחסרי נסיון. אך הם רוצים להתלבש
העולם הזה - גליון 2374 - 2 במרץ 1983 - עמוד 51 | הסיפון־ ה ע צו בעלגברתלב ־ בו ד ד שולמית נוסח הד־אבן וסיל תרגום משיחיות פסימית בסיפרו ספרות מהי? כותב הסופר והוגה־הדיעות הצרפתי ז׳אן־פול פאר־טר, את הסיפור הבא
חזרה לתחילת העמוד